© 2001 Simon Ellefsen

Hartvig Rasmussen

Opdateret 21 Feb 2005.


Generation 1.

1.0.
Hartvig Rasmussen
Død efter 1642.
     Fauskevåg, Trondenes.1
     I 1616 bygslet Hartvig hele Sørvik i Trondenes og betalte 18 rdlr. i førstebygsel. Hartvig hadde då i flere år brukt hele store Fauskevåg (fra 1609) og drevet jektebruk der. Nå flyttet han sin virksomhet til Sørvik og bodde her til sin død. I tiden fram til 1622 slo han også under seg Melvik, og brukte de to gårdene under ett.
     De små glimtene kildene gir av denne mannen, får oss til å ane en eiendommelig personlighet. Han var bygdas rikeste bonde - i de vanskelige 1620-åra var han således den eneste i bygda som betalte full leding - men temperamentsfull, ubehøvlet og selvrådig. En gang lot han sine folk «fengsligen antaste» en mann ved navn Søren Nilsen under fisket i Torsken og førte fyren med seg i jern til Sørvik. Hensikten med arrestasjonen har vel vært å tvinge Søren til å gå i hans tjeneste, men hans selvtekt kom ham dyrt å stå. På tinget 1626 måtte han gå med på å betale 50 rdlr. i bot, og et alvorlig klammeri med fogden, Søren Bundsen, kostet ham 20 rdlr. ekstra. Året etter ble han bøtelagt for slagsmål med lensmann Hans Johnsen, Røkenes, og ganger ble han tiltalt for alvorlig håndgemeng med en Hans Lunde.
     Men om han selv ofte var i konflikt med loven, var han likevel første lagrettesmann i tingstedet og møtte også på lagtinget i Steigen som representant for Senjen.
     Hartvig drev stort jektebruk. I 1634 oppga han sin Bergensjekt til 26½ lester, og eide således et av de største fartøyene i Nordlandene. Han deltok også i fiske og hadde rorbuer i Vågan og Torsken. I 1642 var han med på en større protestaksjon fra fiskere i Nordland og Senjen som førte til at de nye «fordervelige» linene ble helt forbudt.

Børn af Hartvig Rasmussen og _____:

2.1.Tomas Hartvigsen, f. 1603, Trondenes., d. 1669, Trondenes.
3.1.Hartvig Hartvigsen, f. 1615, Trondenes., d. 1670, Trondenes.
4.1.Dorete Hartvigsdatter

Generation 2.

2.1.
Tomas Hartvigsen
Født 1603, Sørvik, Trondenes.2,1,2.
Død 1669, Røkenes, Trondenes.1.
     År 1666 er «Tommis Hertvigsen, 43 år» bruker av 3 våg i Røkenes, Trondenes med sønnene: Jon Tommisen, 14 år; Hans Tommisen, 11; og Hertvig Tommisen, 5.3

Gift 1° omkring 16521 med

Elisabet

Gift 2° 16641 med

Ingeborg Johnsdatter
Født _____, Berg, Trondenes.1.
Død 1682, Røkenes, Trondenes.1.
     Datter af John Hanssen.

[Gift 1° 1664 med Tomas Hartvigsen (1603 - 1669); Gift 2° omkr. 1673 med Hans Rasmussen Rafn (omkr. 1646 - 1720)].
3.1.
Hartvig Hartvigsen
Født 1615, Sørvik, Trondenes.4,1.
Død 1670, Halsebø, Trondenes.1.
     Gårdbruker på hele Halsebø i Trondenes.

Gift omkring 16401 med

Karen Mikkelsdatter

Børn af Hartvig Hartvigsen og Karen Mikkelsdatter:

5.3.Hartvig Hartvigsen, f. omkr. 1653
6.3.Mikkel Hartvigsen, f. 1658, Trondenes., d. 1718, Trondenes.
7.3.Paul Hartvigsen, f. 1661, Trondenes., d. 1711, Trondenes.
4.1.
Dorete Hartvigsdatter
     ? GÆT ! - Hun må vel være datter af Hartvig Rasmussen, eller av dennes sønn Hartvig Hartvigsen ?
     I manntallet år 1701 er «Dorete Hertvigsdatter» husmannsenke på Halsebø i Trondenes, men sønnen Peder Pedersen, 38 år gl.5

Børn af Dorete Hartvigsdatter og _____:

8.4.Peder Pedersen, f. omkr. 1663

Generation 3.

5.3.
Hartvig Hartvigsen
Født omkring 16536.
     Nevnt i prestens manntall 1665/1666.
6.3.
Mikkel Hartvigsen
Født 1658, Halsebø, Trondenes.7,1.
Død 1718, Halsebø, Trondenes.1.

Gift _____1med

Maren Hansdatter
     År 1723 er «Mickel Hartvigsens Encke» den ene af to oppsidder på Halsebø i Trondenes. Den anden oppsider er «Povel Hartvigsens Encke».8

Børn af Mikkel Hartvigsen og Maren Hansdatter:

9.6.Hans Mikkelsen, f. 1696, Trondenes., d. 1773, Trondenes.
7.3.
Paul Hartvigsen
Født 1661, Halsebø, Trondenes.9,10.
Død 1711, Halsebø, Trondenes.10.
     Bygslet 1689 halvparten (½ våg) av farens jord på Halsebø i Trondenes. Paul «stod sig saa temmelig» år 1701, men døde bare 50 år gl.

Gift omkring 16901 med

Bodil Kaspersdatter
Født 1668, Fauskevåg Store, Trondenes.10.
     Datter af Casper Trondsen.
     År 1723 er «Povel Hartvigsens Encke» den ene af to oppsidder på Halsebø i Trondenes. Den anden oppsider er «Mickel Hartvigsens Encke».8
     Hun drev eiendommen på Halsebø videre i lag med sine barn, inntil den eldste sønn, Hartvig Paulsen overtok bruket 1724 og gav Bodil kår.

Børn af Paul Hartvigsen og Bodil Kaspersdatter:

10.7.Hartvig Paulsen, f. 1695, d. 1775
11.7.Kasper Paulsen, f. 1702, Trondenes., d. 1773, Trondenes.
8.4.
Peder Pedersen
Født omkring 166311,5.

Generation 4.

9.6.
Hans Mikkelsen
Født 1696, Halsebø, Trondenes.1.
Død 1773, Halsebø, Trondenes.1.
     Skifte 1767-1776, Halsebø, Fauskevåg Tinglag.12protokollnr. 142, folio 418b..

Gift _____1med

Margrete Edisdatter
Født 17051.
Død 1779, Halsebø, Trondenes.1.

Børn af Hans Mikkelsen og Margrete Edisdatter:

12.9.Ellen Maria Hansdatter, f. 1736, Trondenes., d. 1800, Trondenes.
13.9.Edis Hanssen, f. 1738, Trondenes., d. 1780, Trondenes.
10.7.
Hartvig Paulsen
Født 1695.
Død 1775.
     Gårdbruker på Halsebø i Trondenes.
     Overtok 1724 bruket (½ våg) på Halsebø i Trondenes efter moderen og ga hende kår.
     Fjerde pinsedag 1725, «medens alle Folkene var et stykke Vei fra Gaarden paa deres Udager at pløye, hacke og saae», brøt det ut brann i Hartvigs «Siddestue med Senge-Kammer, dernest et Ildhuus, med Fordør mellem begge, saa og en Madstue med en Stabursjaa, alle husene under et Tag». Hele innboet strøk med, og Hartvig stod helt ribbet, «saa det var meget ynkeligt at see paa». Han søkte til København og fikk to års skatte- og landskyldsfrihet, men det ser ikke ut til at Hartvig noen gang kom over den ulykke som dette betydde for ham økonomisk. Han levde i stor fattigdom resten av sitt liv.

Gift _____med

Karen Arentsdatter
Født 170413.
Død 17741.
     Datter af Aron (Aren) Aronsøn og Maren Eriksdatter.

Børn af Hartvig Paulsen og Karen Arentsdatter:

14.10.Paul Hartvigsen, f. 1733, Trondenes., d. 1799, Trondenes.
15.10.Arne Hartvigsen, f. 1734, Trondenes., d. 1797, Trondenes.
16.10.Benjamin Hartvigsen, f. 1734, Trondenes., d. 1797, Trondenes.
17.10.Hartvig Hartvigsen, f. 1736, d. 1802
18.10.Ole Hartvigsen, f. 1736, Trondenes., d. 1801, Trondenes.
19.10.Jens Hartvigsen, f. 1738, Trondenes., d. 1821, Trondenes.
20.10.Anne Marie Hartvigsdatter, f. 1742, Trondenes., d. _____
21.10.Anders Hartvigsen, d. 1747
22.10.Anders Hartvigsen, d. 1749
11.7.
Kasper Paulsen
Født 1702, Halsebø, Trondenes.1.
Død 1773, Fauskevåg Lille, Trondenes.1.
     Skifte 1767-1776, Fauskevåg, Fauskevåg Tinglag.12protokollnr. 142, folio 406..

Gift omkring 17321 med

Ingeborg Kristensdatter
Født 171014.
Død 177114.

Børn af Kasper Paulsen og Ingeborg Kristensdatter:

23.11.Paul Kaspersen, f. 1733, Trondenes., d. 1789, Trondenes.
24.11.Kristen Kaspersen, f. 1736, Trondenes., d. 1790, Trondenes.
25.11.Lars Kaspersen, f. 1737, Trondenes., d. 1787
26.11.Bodil Kaspersdatter, f. 1743, Trondenes., d. 1801, Trondenes.
27.11.Hartvig Kaspersen, f. 1748, Trondenes., d. 1789, Trondenes.
28.11.Jens Kaspersen, f. 1751, Trondenes., d. 1752, Trondenes.
29.11.Jens Kaspersen, f. 1753, Trondenes., d. 1802, Trondenes.

Generation 5.

12.9.
Ellen Maria Hansdatter
Født 1736, Halsebø, Trondenes.1.
Død 1800, Halsebø, Trondenes.1.
     Skifte 1804-1805, Halsebø, Fauskevåg Tinglag.12protokollnr. 149, folio 730..

Gift 17601 med

Henrik Pedersen
Født 1730, Kanebogmark, Trondenes.1.
Død 1799, Halsebø, Trondenes.1.
     Søn af Peder Olsen og Kirsten Henriksdatter.
     8 børn, se "Folk og Slekt i Trondenes."
     Skifte 1804-1805, Halsebø, Fauskevåg Tinglag.12protokollnr. 149, folio 730..

Børn af Ellen Maria Hansdatter og Henrik Pedersen:

30.12.Maren Henriksdatter, f. 1761, Trondenes., d. 1838, Trondenes.
13.9.
Edis Hanssen
Født 1738, Halsebø, Trondenes.1.
Død 1780, Halsebø, Trondenes.1.
     Skifte 1776-1785, Halsebø, Fauskevåg Tinglag.12protokollnr. 143, folio 116b..

Gift 1° 17691 med

Mette Iversdatter
Født 1735, Hagan, Trondenes.1.
Død 17711.
     Datter af Iver Larssen og Berte Fredriksdatter.

Gift 2° 17741 med

Ellen Nilsdatter
Født 1750, Fauskevåg Store, Trondenes.1.
Død 1781, Kvitnes, Trondenes.1.
     Datter af Nils Benjaminsen og Anne Bårdsdatter.

[Gift 1° 1774 med Edis Hanssen (1738 - 1780); Gift 2° 1780 med Albrigt Knutsen (1740 - 1808)].

Børn af Edis Hanssen og Mette Iversdatter:

31.13.Dødfødt, f. 1769, Trondenes., d. 1769, Trondenes.

Børn af Edis Hanssen og Ellen Nilsdatter:

32.13.Dødfødt, f. 1776, Trondenes., d. 1776, Trondenes.
14.10.
Paul Hartvigsen
Født 1733, Halsebø, Trondenes.1.
Død 1799, Vollstad, Trondenes.1.

Gift 17611 med

Gilles Rasmusdatter
Født 1733, Nordvik, Trondenes.1.
Død 1768, Halsebø, Trondenes.1.
     Datter af Rasmus Olsen og Anne Johnsdatter.
     Skifte 1767-1776, Halsebø, Fauskevåg Tinglag.12protokollnr. 142, folio 294..

Børn af Paul Hartvigsen og Gilles Rasmusdatter:

33.14.Anne Marie Paulsdatter, f. _____, d. 1772, Trondenes.
34.14.Rasmus Paulsen, f. 1766, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
15.10.
Arne Hartvigsen
Født 1734, Halsebø, Trondenes.1.
Død 1797, Tennevik, Trondenes.1.
     Skifte imellem 1798 og 1804, Tennevik, Fauskevåg Tinglag.12protokollnr. 148, folio 62..

Gift 1° 17661 med

Riborg Augustinusdatter
Født 1715, Dyrstad, Astafjord.1.
Død 1796, Tennevik, Trondenes.1.
     Datter af Augustinus Olsen og Ragnhild Johnsdatter.
     Skifte 1798-1804, Tennevik, Fauskevåg Tinglag.12protokollnr. 148, folio 62..

[Gift 1° 1744 med Jakob Arnesen (1691 - 1764); Gift 2° 1766 med Arne Hartvigsen (1734 - 1797)].

Gift 2° _____, Uten for ekteskap.med

Kirstina Rasmusdatter
Født 17631.
     Fra Nordvik.1

Børn af Arne Hartvigsen og Kirstina Rasmusdatter:

35.15.Andreas Arnesen, f. _____, d. 1798, Trondenes.
16.10.
Benjamin Hartvigsen
Født 1734, Halsebø, Trondenes.1.
Død 1797, Vollstad, Trondenes.1.
     Stilling: Fisker, smed og snekker (?på Vollstad i Trondenes?)
     Benjamin var dyktig fisker og flink smed og snekker og ble etter forholdene en velstående mann. Benjamin hadde i flere år tjent hos klokker Henning Normann på Harstad.

Gift 18 nov. 1771, Harstad15 med

Margrethe Nielsdatter
Født 1745, Harstad, Trondenes.1, døbt 174516.
Død 1804, Vollstad, Trondenes.1.
     Datter af Nils Mikkelsen og Kirsten Nilsdatter.
     Hun etterlot seg 212 rdlr. i arv til barna

Børn af Benjamin Hartvigsen og Margrethe Nielsdatter:

36.16.Mette Kirstina Benjaminsdatter, f. 1771, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
37.16.Karen Bergitte Benjaminsdatter, f. 1773, Trondenes, d. 1834
38.16.Nils Benjaminsen, f. 1775, Trondenes., d. 1823, Trondenes.
39.16.Hartvig Benjaminsen, f. _____
40.16.Anne Margrethe Benjaminsdatter, f. _____
41.16.Mikkel Benjaminsen, f. _____
42.16.Ingeborg Marie Benjaminsdatter, f. _____, d. 1832
43.16.Kristian Benjaminsen, f. _____
17.10.
Hartvig Hartvigsen
Født 1736.
Død 1802.
     Er ikke medtaget som sønn av Hartvig Paulsen i bogen "Folk og Slekt i Trondenes".1
     Skifte 1804-1805, Halsebø, Fauskevåg Tinglag.12protokollnr. 149, folio 737..

Gift 17741 med

Kirsten Steffensdatter
Født 17501.
Død 18101.

Børn af Hartvig Hartvigsen og Kirsten Steffensdatter:

44.17.Karen Marie Hartvigsdatter, f. 1775, Trondenes.
45.17.Marta Hartvigsdatter, f. 1779, Trondenes., d. 1822, Trondenes.
46.17.Andrea Hartvigsdatter, f. 1783, Trondenes., d. 1871, Trondenes.
47.17.Anne Margrethe Hartvigsdatter, f. 1787, Trondenes., d. 1835, Trondenes.
48.17.Hartvig Hartvigsen, f. 1790, Trondenes.
18.10.
Ole Hartvigsen
Født 1736, Halsebø, Trondenes.1.
Død 1801, Medkila, Trondenes.1.

Gift 1° 17681 med

Ellen Hansdatter
Født 17371.
Død 1778, Medkila, Trondenes.1.

Gift 2° 17801 med

Anne Kristoffersdatter
Født 1735, Harstadbotn, Trondenes.1.
Død 1800, Medkila, Trondenes.1.
     Skifte 1798-1804, Mekile, Fauskevåg Tinglag.12protokollnr. 148, folio 430b..

[Gift 1° med Anders Jenssen; Gift 2° 1780 med Ole Hartvigsen (1736 - 1801)].
19.10.
Jens Hartvigsen
Født 1738, Halsebø, Trondenes.1.
Død 1821, Brokvik, Trondenes.1.
     Barnløs?

Gift 1° 17731 med

Malene Larsdatter
Født omkring 1720, Balsnes i Ofoten17.
Død 1804.
     Oppvokst på Fjelldal i Tjeldsund.17
     Skifte 1803-1805, Brokvik, Fauskevåg Tinglag.12protokollnr. 150, folio 519..

[Gift 1° med Jakob Andersen (omkr. 1686 - 1771); Gift 2° 1773 med Jens Hartvigsen (1738 - 1821)].

Gift 2° 18071 med

Berte Lucia Rafaelsdatter Harr
Født 1772, Bø, Trondenes.1.
Død 1838, Gausvik, Trondenes.1.
     Datter af Raphael Pedersen Harr og Karen Schrøder Mikkelsdatter.

[Gift 1° omkr. 1795 med Lars Larssen; Gift 2° 1807 med Jens Hartvigsen (1738 - 1821); Gift 3° 1823 med Jørgen Andreas Olsen Gram (1760 - 1835)].
20.10.
Anne Marie Hartvigsdatter
Født 1742, Halsebø, Trondenes.1.
Død _____, Fjelldal, Tjeldsund.1.

Gift 17781 med

Mads Larssen
Født 1733, Balsnes, Ballangen.1.
Død 1808, Fjelldal, Tjeldsund.1.

[Gift 1° omkr. 1760 med Maren Larsdatter (1732 - 1776); Gift 2° 1778 med Anne Marie Hartvigsdatter (1742 - _____)].
21.10.
Anders Hartvigsen
Døbt 1747, Faddere: Mikkel Norman; Søren Norman; Nils Nilsen, Volstad; Marta Pedersdatter, Brevigen; Ingeborg Iversdatter, Sama.16.
Død 174716.
22.10.
Anders Hartvigsen
Døbt 1749, hjemmedøpt av Mikkel Jørgensen, Melvigen, faddere: Mikkel Jørgensen, Melvigen; Mads Selgensen, Wolstad; Hans Olsen, Fauskevåg; Else Maria Bonsack; Gilles Nilsdtr., Rogla.16.
Død 174916.
23.11.
Paul Kaspersen
Født 1733, Fauskevåg Lille, Trondenes.18.
Død 1789, Skånland, Trondenes.18.

Gift 176419 med

Margreta Kristensdatter
Født 17281.
Død 17891.

[Gift 1° 1754 med Ole Larssen (1693 - 1763); Gift 2° 1764 med Paul Kaspersen (1733 - 1789)].

Børn af Paul Kaspersen og Margreta Kristensdatter:

49.23.Kirsten Paulsdatter, f. 1765, Trondenes.
50.23.Jens Paulsen, f. 1768, Trondenes., d. 1834
24.11.
Kristen Kaspersen
Født 1736, Fauskevåg Lille, Trondenes.1.
Død 1790, Fauskevåg, Trondenes.1.
     Skifte 1751-1796, Fauskevåg, Fauskevåg Tinglag.12protokollnr. 145, folio 61b..

Gift 17601 med

Elisabet (Lisbeth) Jakobsdatter
Født 1735, Brokvik, Trondenes.1.
Død 1800, Fauskevåg, Trondenes.1.
     Datter af Jakob Andersen og Inger (Ingeborg) Iversdatter.
     Skifte 1804-1805, Fauskevåg lille, Fauskevåg Tinglag.12protokollnr. 149, folio 728..

Børn af Kristen Kaspersen og Elisabet (Lisbeth) Jakobsdatter:

51.24.Ingeborg Kristensdatter, f. 1761, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
25.11.
Lars Kaspersen
Født 1737, Fauskevåg Lille, Trondenes.1.
Død 17871.
     Skifte 1785-1789, Fauskevåg lille, Fauskevåg Tinglag.12protokollnr. 144, folio 532..
26.11.
Bodil Kaspersdatter
Født 1743, Fauskevåg Lille, Trondenes.1.
Død 1801, Fauskevåg Lille, Trondenes.1.
27.11.
Hartvig Kaspersen
Født 1748, Fauskevåg Lille, Trondenes.1.
Død 1789, Fauskevåg, Trondenes.1.
     Skifte 1788-1798, Fauskevåg, Fauskevåg Tinglag.12protokollnr. 146, folio 128b..

Gift 177020 med

Karen Kirstine Jakobsdatter
Født 1736, Brokvik, Trondenes.1.
Død 1800, Fauskevåg, Trondenes.1.
     Datter af Jakob Andersen og Inger (Ingeborg) Iversdatter.
     Skifte 1804-1805, Fauskevåg lille, Fauskevåg Tinglag.12protokollnr. 149, folio 732..

Børn af Hartvig Kaspersen og Karen Kirstine Jakobsdatter:

52.27.Jakob Hartvigsen, f. 1773, Trondenes., d. 1840, Trondenes.
53.27.Maren (Maria?) Hartvigsdatter, f. 1780, Trondenes., d. 1799, Trondenes.
28.11.
Jens Kaspersen
Født 1751, Fauskevåg Lille, Trondenes.1.
Død 1752, Fauskevåg, Trondenes.1.
29.11.
Jens Kaspersen
Født 1753, Fauskevåg Lille, Trondenes.1.
Død 1802, Fauskevåg Lille, Trondenes.1.
     Skifte 1804-1805, Fauskevåg lille, Fauskevåg Tinglag.12protokollnr. 149, folio 744b..

Generation 6.

30.12.
Maren Henriksdatter
Født 1761, Halsebø, Trondenes.21.
Død 1838, Vollstad, Trondenes.21.

Gift 179122 med

Kristen Jørgensen
Født 1766, Melvik, Trondenes.23.
Død 1838, Vollstad, Trondenes.23.
     Søn af Jørgen Kristensen og Anne Jensdatter.

Børn af Maren Henriksdatter og Kristen Jørgensen:

54.30.Anne Margrete Kristensdatter, f. 1791, Trondenes., d. 1791, Trondenes.
55.30._____, f. 1792, Trondenes., d. 1792, Trondenes.
56.30.Ellen Maria Kristensdatter, f. 1793, Trondenes., d. 1883, Trondenes.
57.30._____, f. 1795, Trondenes., d. 1795, Trondenes.
31.13.
Dødfødt
Født 1769, Halsebø, Trondenes.1.
Død 1769, Halsebø, Trondenes.1.
32.13.
Dødfødt
Født 1776, Halsebø, Trondenes.1.
Død 1776, Halsebø, Trondenes.1.
33.14.
Anne Marie Paulsdatter
Født _____, Halsebø, Trondenes.1.
Død 1772, Halsebø, Trondenes.1.
34.14.
Rasmus Paulsen
Født 1766, Halsebø, Trondenes.1.
Død 1812, Vollstad, Trondenes.1.

Gift 1° 17871 med

Siri Iversdatter
Født 1756.
Død 1795, Vollstad, Trondenes.1.

Gift 2° 17961 med

Mette Kirstina Benjaminsdatter
Født 1771, Harstad, Trondenes.16,1, døbt 177116.
Død 1812, Vollstad, Trondenes.1.
     Datter af Benjamin Hartvigsen og Margrethe Nielsdatter.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Børn af Rasmus Paulsen og Siri Iversdatter:

58.34.Jakob Andreas Rasmussen, f. 1787, Trondenes., d. 1861, Trondenes.

Børn af Rasmus Paulsen og Mette Kirstina Benjaminsdatter:

59.34.Margrete Sofie Rasmusdatter, f. 1806, Trondenes, d. 1844, Trondenes
35.15.
Andreas Arnesen
Født _____, Nordvik, Trondenes.1.
Død 1798, Stangnes S., Trondenes.1.
36.16.
Mette Kirstina Benjaminsdatter
Født 1771, Harstad, Trondenes.16,1, døbt 177116.
Død 1812, Vollstad, Trondenes.1.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 17961 med

Rasmus Paulsen
Født 1766, Halsebø, Trondenes.1.
Død 1812, Vollstad, Trondenes.1.
     Søn af Paul Hartvigsen og Gilles Rasmusdatter.

[Gift 1° 1787 med Siri Iversdatter (1756 - 1795); Gift 2° 1796 med Mette Kirstina Benjaminsdatter (1771 - 1812)].

Børn af Mette Kirstina Benjaminsdatter og Rasmus Paulsen er vist under Rasmus Paulsen (nr. 34).

37.16.
Karen Bergitte Benjaminsdatter
Født 1773, Vollstad, Trondenes1, døbt 177316.
Død 18341.
     Konf. 1795.16

Gift 18061 med

Nils Juul Kristensen
Født 1771, Fauskevåg Lille, Trondenes1.
Død 1832, Fauskevåg Lille, Trondenes1.
     Søn af Kristen Olsen og Randi Marie Benjaminsdatter.

Børn af Karen Bergitte Benjaminsdatter og Nils Juul Kristensen:

60.37.Kristen Nilssen, f. 1807, Trondenes, d. 1859, Trondenes
61.37.Benjamin Nilssen, f. 1809, Trondenes, d. 1897, Trondenes
38.16.
Nils Benjaminsen
Født 1775, Vollstad, Trondenes.16,1, døbt 1775, Trondenes.16.
Død 1823, Vollstad, Trondenes.24,1.
     Konf. 179416

Gift 10 nov. 180625 med

Anne Kirstine Raphaelsdatter Warberg
Født 1766, Skånland S., Trondenes.1, døbt 1766, (Hol?) Trondenes.26,16,25.
Død 1845, Vollstad, Trondenes.1.
     Datter af Raphael Henriksøn Warberg og Berthe Larsdatter.
     Konf. 1785 i Trondenes.16,25

[Gift 1° 11 dec. 1791 med Ole Paulsen (1761 - 1804); Gift 2° 10 nov. 1806 med Nils Benjaminsen (1775 - 1823)].

Børn af Nils Benjaminsen og Anne Kirstine Raphaelsdatter Warberg:

62.38.Margrete Nilsdatter, f. 1807, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
63.38.Hanna Kirstine Nilsdatter, f. 1808, Trondenes., d. 1843, Trondenes.
39.16.
Hartvig Benjaminsen
Født _____, Vollstad16, døbt 177716.
     Konf. 179616
40.16.
Anne Margrethe Benjaminsdatter
Født _____, Vollstad16, døbt 177916.
     Konf. 1802.16
41.16.
Mikkel Benjaminsen
Født _____, Vollstad16, døbt 178216.
     Konf. 1801.16
42.16.
Ingeborg Marie Benjaminsdatter
Født _____, Vollstad16, døbt 178416.
Død 1832.
     Konf. 1803.16

Gift _____med

Søren Hågen Johannesen
Født okt. 1762, Høgforsen, Trondenes.16, døbt 1762, Trondenes.16.
Død 1832, Sama, Trondenes.1.
     Søn af Johannes Sørensen og Berthe Haagensdatter Bye.
     Gårdbruker på øvre Sama i Trondenes. Oppfostret hos sin faster (Anne Sørensdatter) på Berg, hvor han også fikk jord av sine fosterforeldre. Eiendommen ble imidlertid tatt fra ham ved odel, og han flyttet derfor til Sama i 1807, og bodde her til sin død.
     Søren levde i trange kår. For å komme gjennom hungerårene 1809-12 måtte han kjøåpe korn til blodpriser fra kongens magasin, og han stiftet smågjeld på handelsstedene på Sandtorg, i Forhamn, på Røkenes og på Borkenes. Da han døde, ble boet til siste skilling spist opp av gjeld. Han oppga 1822 halvparten av sitt bruk.

[Gift 1° med Berthe Olsdatter (d. 1808); Gift 2° med Ingeborg Marie Benjaminsdatter (_____ - 1832)].

Børn af Ingeborg Marie Benjaminsdatter og Søren Hågen Johannesen:

64.42.Pauline Kirstine Sørensdatter, f. 1821, Trondenes., d. 1892, Trondenes.
43.16.
Kristian Benjaminsen
Født _____, Vollstad16, døbt 179116.
     Konf. 1813.16
44.17.
Karen Marie Hartvigsdatter
Født 1775, Halsebø, Trondenes.1.

Gift 17971 med

Amund Olsen
Født 1772, Gansås, Trondenes.1.

Børn af Karen Marie Hartvigsdatter og Amund Olsen:

65.44.Kristian Amundsen, f. 1797, Trondenes., d. 1797, Trondenes.
66.44.Hartvig Amundsen, f. 1799, Trondenes.
67.44.Maren Katrina (Kirstina) Amundsdatter, f. 1801, Trondenes.
68.44.Kirsten Amundsdatter, f. 1803, Trondenes.
69.44.Olava Amundsdatter, f. 1806, Trondenes.
45.17.
Marta Hartvigsdatter
Født 1779, Halsebø, Trondenes.1.
Død 1822, Steinsland, Trondenes.1.

Utenfor ekteskap med1

Ole Helgesen
Født 1783, Halsebø, Trondenes.1.
Død 1857, Halsebø, Trondenes.1.

Gift 1° 18121 med

Lars Larssen
Født 1766, Steinsland, Trondenes.1.
Død 1842, Steinsland, Trondenes.1.
     Søn af Lars Larssen og Sara Tomasdatter.

[Gift 1° 1793 med Mette Maria Johanna Arnesdatter (1770 - 1804); Gift 2° 1812 med Marta Hartvigsdatter (1779 - 1822); Gift 3° 1824 med Anne Rasmusdatter (1774 - eft. 27 jan. 1847)].

Børn af Marta Hartvigsdatter og Ole Helgesen:

70.45.Anders Olsen, f. _____, d. 1811, Trondenes.
46.17.
Andrea Hartvigsdatter
Født 1783, Halsebø, Trondenes.1.
Død 1871, Skånland Lille, Trondenes.1.

Gift 18091 med

Lars Johnsen
Født 17821.
Død 1834, Steinsland, Trondenes.1.
47.17.
Anne Margrethe Hartvigsdatter
Født 1787, Halsebø, Trondenes.1.
Død 1835, Medkila, Trondenes.1.

Gift 18181 med

Torberg Madssen
Født 1784, Oldra, Trondenes.1.
Død 1830, Medkila, Trondenes.1.
     Søn af Mads Torbergsen og Else Marie Israelsdatter.

[Gift 1° 1807 med Anne Margrete Hansdatter (1787 - 1817); Gift 2° 1818 med Anne Margrethe Hartvigsdatter (1787 - 1835)].
48.17.
Hartvig Hartvigsen
Født 1790, Halsebø, Trondenes.1.
49.23.
Kirsten Paulsdatter
Født 1765, Skånland Store, Trondenes.19.

Gift 179127 med

Mons Jenssen
Født 1766, Sandtorg, Trondenes.28.
     Søn af Jens Pedersen Krognæs og Benedicte Madsdatter.

[Gift 1° 1791 med Kirsten Paulsdatter (f. 1765); Gift 2° med Aronia Arctander Olsdatter Harr (f. 1780)].

Børn af Kirsten Paulsdatter og Mons Jenssen:

71.49.Jens Giæver Monssen, f. 1792, Trondenes.
72.49.Margreta Kirstina Monsdatter, f. 1794, Trondenes.
73.49.Bendikta Matia Monsdatter, f. 1796, Trondenes.
74.49.Paul Johan Monssen, f. 1799, Trøsen.
75.49.Lars Heggelund Monssen, f. 1807, Trondenes.
50.23.
Jens Paulsen
Født 1768, Skånland Store, Trondenes.19.
Død 183419.
51.24.
Ingeborg Kristensdatter
Født 1761, Fauskevåg, Trondenes.1.
Død 1802, Holtet, Trondenes.1.

Gift 17891 med

Benjamin Kristensen
Født 1756, Fauskevåg Lille, Trondenes.1.
Død 1837, Nordvik, Trondenes.1.
     Søn af Kristen Olsen og Randi Marie Benjaminsdatter.

[Gift 1° 1785 med Berte (Berit) Maria Pedersdatter (1762 - 1787); Gift 2° 1789 med Ingeborg Kristensdatter (1761 - 1802); Gift 3° 1803 med Ingeborg Kirstine Iversdatter (1756 - 1805); Gift 4° 1808 med Helena Johnsdatter (1761 - 1829)].
52.27.
Jakob Hartvigsen
Født 1773, Fauskevåg Lille, Trondenes.20.
Død 1840, Fauskevåg Lille, Trondenes.20.
     Fik 7. juni 1806 bøkselbrev på 1 pd 12 mk «etter Gabriel Gabrielsen da han er gift med enken» i Fjelldal, Tjeldsund.29
     Jakobs opprinnelse er ukjent. Hartvig Kaspersen og Karen Jakobsdatter i Brokvik hadde en sønn Jakob, f. 1773, men iflg. et skifte av 20. nov. 1831 var denne da ugift.29

Gift 21 sep. 180529 med

Ingeborg Maria Johannesdatter
Født 1761, Sama, Trondenes.16,29, døbt 176116.
     Datter af Johannes Sørensen og Berthe Haagensdatter Bye.
     Konf. 1776.16

[Gift 1° 1785 med Asbjørn Gabrielsen (1744 - 1799); Gift 2° 1801 med Gabriel Gabrielsen (1767 - apr. 1804); Gift 3° 21 sep. 1805 med Jakob Hartvigsen (1773 - 1840)].
53.27.
Maren (Maria?) Hartvigsdatter
Født 1780, Fauskevåg Lille, Trondenes.1.
Død 1799, Fauskevåg Lille, Trondenes.1.
     Skifte 1798-1804, Fauskevåg, Fauskevåg Tinglag.12protokollnr. 148, folio 265b, etter «Maria Hartvigsdatter»..

Generation 7.

54.30.
Anne Margrete Kristensdatter
Født 1791, Melvik, Trondenes.22.
Død 1791, Melvik, Trondenes.22.
55.30.
___________
Født 1792, Melvik, Trondenes.30.
Død 1792, Melvik, Trondenes.30.
56.30.
Ellen Maria Kristensdatter
Født 1793, Melvik, Trondenes.1.
Død 1883, Vollstad, Trondenes.1.

Gift 18131 med

Jakob Andreas Rasmussen
Født 1787, Vollstad, Trondenes.1.
Død 1861, Vollstad, Trondenes.1.
     Søn af Rasmus Paulsen og Siri Iversdatter.

Børn af Ellen Maria Kristensdatter og Jakob Andreas Rasmussen:

76.56.Rasmus Paul Jakobsen, f. 1820, Trondenes., d. 1901, Trondenes.
57.30.
___________
Født 1795, Melvik, Trondenes.30.
Død 1795, Melvik, Trondenes.30.
58.34.
Jakob Andreas Rasmussen
Født 1787, Vollstad, Trondenes.1.
Død 1861, Vollstad, Trondenes.1.

Gift 18131 med

Ellen Maria Kristensdatter
Født 1793, Melvik, Trondenes.1.
Død 1883, Vollstad, Trondenes.1.
     Datter af Kristen Jørgensen og Maren Henriksdatter.

Børn af Jakob Andreas Rasmussen og Ellen Maria Kristensdatter er vist under Ellen Maria Kristensdatter (nr. 56).

59.34.
Margrete Sofie Rasmusdatter
Født 1806, Vollstad, Trondenes1.
Død 1844, Vollstad, Trondenes1.
     Etterslekt.

Gift 18331 med

Mathias Eberg Madssen
Født 1806, Melvik, Trondenes1.
Død 1858, Finnmark1.
     Søn af Mads Madssen og Olava Mathiasdatter Eberg.

[Gift 1° 1833 med Margrete Sofie Rasmusdatter (1806 - 1844); Gift 2° 1846 med Johanna Rebekka Olsdatter (1817 - 1886)].
60.37.
Kristen Nilssen
Født 1807, Fauskevåg Lille, Trondenes1.
Død 1859, Fauskevåg Lille, Trondenes1.
61.37.
Benjamin Nilssen
Født 1809, Fauskevåg Lille, Trondenes1.
Død 1897, Vollstad, Trondenes1.

Gift 18351 med

Maren Ovedia Madsdatter
Født 1812, Melvik, Trondenes1.
Død 1871, Vollstad, Trondenes1.
     Datter af Mads Madssen og Olava Mathiasdatter Eberg.

Børn af Benjamin Nilssen og Maren Ovedia Madsdatter:

77.61.Mads Mikal Benjaminsen, f. 1843, Trondenes, d. 1880, Lavangen Sør
62.38.
Margrete Nilsdatter
Født 1807, Vollstad, Trondenes.1.
Død 1877, Fauskevåg L., Trondenes.1.
63.38.
Hanna Kirstine Nilsdatter
Født 1808, Vollstad, Trondenes.1.
Død 1843, Vollstad, Trondenes.1.
64.42.
Pauline Kirstine Sørensdatter
Født 28 nov. 1821, Sama, Trondenes.1, døbt 26 dec. 1821, Trondenes.
Død 1892, Sørrollnes, Trondenes.1.

Gift 1° 4 okt. 1841 med

Mads Walberg Andersen
Født 8 feb. 1814, Rogla, Trondenes..
Død 16 aug. 1845, Rogla, Trondenes..
     Søn af Anders Martin Pedersen og Lucia Kirstina Madsdatter.

Gift 2° 30 okt. 1848 med

Ole Tygesen
Født 2 feb. 1816, Sørrollnes, Trondenes.1, døbt 1816, Trondenes.
Død 1889, Sørrollnes, Trondenes.1.
     Søn af Tyge Olsen og Pernille Olsdatter.
     Fisker og gårdbruker på øvergården, Sør-Rollnes i Trondenes. Ble 26. sept. 1849 første selveier på bruket for en kjøpesum av 70 spd. I 1856 delte han eiendommen med sin yngre bror Ingebrikt.

Børn af Pauline Kirstine Sørensdatter og Mads Walberg Andersen:

78.64.Mikal Mathias Walberg Madssen, f. 1841, Trondenes., d. 1842, Trondenes.
79.64.Andreas Martinus Walberg Madssen, f. 1843, Trondenes.
80.64.Mads Walberg Madssen, f. 1846, Trondenes., d. 1846, Trondenes.

Børn af Pauline Kirstine Sørensdatter og Ole Tygesen:

81.64.Pernille Karoline Ovidia Olsdatter, f. 1849, Trondenes., d. 1916, Astafjord.
82.64.Ingeborg Mathea Margrete Olsdatter, f. 1853, Trondenes., d. 1853, Trondenes.
83.64.Markus Johan Olsen, f. 1854, Trondenes.
84.64.Kornelius Olai Olsen, f. 1859, Trondenes.
85.64.Ingeborg Anna Olsdatter, f. 1863, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
65.44.
Kristian Amundsen
Født 1797, Halsebø, Trondenes.1.
Død 1797, Halsebø, Trondenes.1.
66.44.
Hartvig Amundsen
Født 1799, Skånland Lille, Trondenes.1.
67.44.
Maren Katrina (Kirstina) Amundsdatter
Født 1801, Skånland Lille, Trondenes.1.
68.44.
Kirsten Amundsdatter
Født 1803, Skånland Lille, Trondenes.1.
69.44.
Olava Amundsdatter
Født 1806, Halsebø, Trondenes.1.
70.45.
Anders Olsen
Født _____, Halsebø, Trondenes.1.
Død 1811, Halsebø, Trondenes.1.
71.49.
Jens Giæver Monssen
Født 1792, Lavangen Sør, Trondenes.27.
72.49.
Margreta Kirstina Monsdatter
Født 1794, Lavangen Sør, Trondenes.27.
73.49.
Bendikta Matia Monsdatter
Født 1796, Lavangen Sør, Trondenes.27.
74.49.
Paul Johan Monssen
Født 1799, Trøsen.27.
     Til Melsbø, Tjeldsund.27
75.49.
Lars Heggelund Monssen
Født 1807, Sandtorg, Trondenes.27.

Generation 8.

76.56.
Rasmus Paul Jakobsen
Født 1820, Vollstad, Trondenes.1.
Død 1901, Vollstad, Trondenes.1.

Gift 1° 18501 med

Helena Harr Rafaelsdatter
Født 1826, Rødberg, Trondenes.1.
Død 1869, Vollstad, Trondenes.1.
     Datter af Rafael Madssen og Berte Kirstine Gabrielsdatter Warberg.

Gift 2° 18781 med

Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin
Født 1821, Grøsnes Lille, Gratangen.31.
Død 1906, Vollstad, Trondenes.1.
     Datter af Nils Olai Ursin og Anna Bergitta Normann.

[Gift 1° 1841 med Niels Andersen Schjelderup (1806 - 1868); Gift 2° 1878 med Rasmus Paul Jakobsen (1820 - 1901)].
77.61.
Mads Mikal Benjaminsen
Født 1843, Vollstad, Trondenes1.
Død 1880, Lavangen Sør1.

Utenfor ekteskap med1

Olina Hansine Karoline Mathiasdatter
Født 1850, Vollstad, Trondenes1.
     Datter af Mathias Eberg Madssen og Johanna Rebekka Olsdatter.

[Gift 1° med Mads Mikal Benjaminsen (1843 - 1880); Gift 2° 1878 med Raphael Henrik Raphaelsen (1841 - 1892)].

Børn af Mads Mikal Benjaminsen og Olina Hansine Karoline Mathiasdatter:

86.77.Teodora Benjaminsen, f. 1876, Trondenes
78.64.
Mikal Mathias Walberg Madssen
Født 1841, Rogla, Trondenes.1.
Død 1842, Rogla, Trondenes.1.
79.64.
Andreas Martinus Walberg Madssen
Født 1843, Rogla, Trondenes.1.
80.64.
Mads Walberg Madssen
Født 1846, Rogla, Trondenes.1.
Død 1846, Rogla, Trondenes.1.
81.64.
Pernille Karoline Ovidia Olsdatter
Født 15 sep. 1849, Sørrollnes, Trondenes.31,1, døbt 5 mai 1850, Trondenes kirke..
Død 4 jul. 1916, Grov, Astafjord.31, begravet _____, kirkegården i Grov.
     Hennes første ekteskap var barnløst.
     År 1875 hjelper Pernille Olsen foreldrene hjemme på Roldnæs øvre (gårdsnr. 145b, 149b, bostedsnr. 50), Trondenes, Troms.32
     År 1900 er Pernille Olsdatter gårdbrukerenke med «selveiendom» på Grov (gårdsnr. 65, bruksnr. 1), Ibestad. Hun ernærer sig ved «jordbrugsarbeide, husgjerning og kreaturstel» sammen med sine børn: Nils, Ottilie, Nikoline Emelie, Ove og Peder Ellevsen.33

Gift 1° 15 okt. 1878 med

Nils Olai Thomassen
Født 28 aug. 1849.
Død 11 mai 1879.

Gift 2° 4 aug. 188234,31 med

Eilev Berteus Strøm
Født 26 apr. 1844, Djupvik, Skånland31, døbt 27 mai 1844, Ibestad kirke.
Død 189731.
     Søn af Ole Andreas Strøm og Iverina Antonetta Ellevsdatter.
     År 1865 er Ellef Olsen ugift fisker og bor sammen med foreldrene på Dypvik, Ibestad.35
     År 1875 er Ellef Berteus Olsen ugift «dagarbejder og fisker» og logerende hos sin søster Nikoline Marie Olsdatter, der samme år ble enke på Grov (gårdsnr. 362a, bostedsnr. 17), Ibestad, Troms.32

Børn af Pernille Karoline Ovidia Olsdatter og Eilev Berteus Strøm:

87.81.Nils Theodor Olai Ellefsen, f. 1882, Skånland, d. _____
88.81.Othelie Petrine Ellefsen, f. 1885, Ibestad, d. _____
89.81.Nikoline Emilia Marie Ellefsen, f. 1887, Ibestad, d. _____
90.81.Ove Andreas Eberg Ellefsen, f. 1890, Skånland, d. _____
91.81.Peder Kornelius Olaus Ellefsen, f. 1895, Ibestad, d. _____
82.64.
Ingeborg Mathea Margrete Olsdatter
Født 1853, Sørrollnes, Trondenes.1.
Død 1853, Sørrollnes, Trondenes.1.
83.64.
Markus Johan Olsen
Født 1854, Sørrollnes, Trondenes.1.

Gift 1° 18801 med

Margrete Sofie Eriksdatter
Født 1854, Sørrollnes, Trondenes.1.
Død 1885, Sørrollnes, Trondenes.1.

Gift 2° 18871 med

Nikolina Johanne Hansdatter Rindal
Født 1857, Igeland, Astafjord.1.

Børn af Markus Johan Olsen og Margrete Sofie Eriksdatter:

92.83.Kristine Oline Markusdatter, f. 1882, Trondenes., d. 1889, Trondenes.
93.83.Emil Marenius Markussen, f. 1884, Trondenes., d. 1904, Trondenes.

Børn af Markus Johan Olsen og Nikolina Johanne Hansdatter Rindal:

94.83.Margrete Sofie Markusdatter, f. 1887, Trondenes.
95.83.Teodora Otilie Kristine Markusdatter, f. 1890, Trondenes.
96.83.Alvhilde Oline Marie Markusdatter, f. 1892, Trondenes.
97.83.Johanna Elida Ringdal Markusdatter, f. 1895, Trondenes.
98.83._____, f. 1898, Trondenes., d. 1898, Trondenes.
99.83.Olga Kristine Markusdatter, f. 1899, Trondenes.
84.64.
Kornelius Olai Olsen
Født 1859, Sørrollnes, Trondenes.1.

Gift 18821 med

Anne Margrete Gabrielsdatter
Født 1861, Sørrollnes, Trondenes.1.

Børn af Kornelius Olai Olsen og Anne Margrete Gabrielsdatter:

100.84.Ingvald Martin Korneliussen, f. 1882, Trondenes.
101.84.Gustava Marie Korneliusdatter, f. 1884, Trondenes.
102.84.Olaf Peder Korneliussen, f. 1886, Trondenes.
103.84.Johanna Marie Korneliusdatter, f. 1888, Trondenes.
104.84.Mathilde Sofie Korneliusdatter, f. 1891, Trondenes., d. 1891, Trondenes.
105.84.Mathilde Sofie Korneliusdatter, f. 1892, Trondenes.
106.84.Petra Otilie Korneliusdatter, f. 1895, Trondenes.
107.84.Andora Karlotte Korneliusdatter, f. 1897, Trondenes.
108.84.Solveig Margrete Korneliusdatter, f. 1899, Trondenes.
85.64.
Ingeborg Anna Olsdatter
Født 1863, Sørrollnes, Trondenes.1.
Død 1864, Sørrollnes, Trondenes.1.

Generation 9.

86.77.
Teodora Benjaminsen
Født 1876, Vollstad, Trondenes1.
87.81.
Nils Theodor Olai Ellefsen
Født 20 sep. 1882, Grov, Skånland31,35.
Død _____36.

Gift 1905, Grov, Skånland31 med

Nikoline Jondine Kristoffersen
Født 9 mai 1884, Grov, Skånland36,31.
Død _____36.
     Datter af Kristoffer Sund og Gjertrud Bergitta Amundsdatter.

Børn af Nils Theodor Olai Ellefsen og Nikoline Jondine Kristoffersen:

109.87.Einar Kaurin Ellefsen, f. 1905, Skånland
110.87.Kristoffer Jentoft Ingvald Ellefsen, f. 1907, Skånland
111.87.Toralf Albert Andreas Ellefsen, f. 1911, Skånland, d. _____
112.87.Pernille Karoline Gunhilde Ellefsen, f. 1919, Skånland, d. _____
113.87.Nelly Nikolina Ellefsen, f. 1922, Skånland
114.87.Elfryda Johanne Ellefsen, f. _____
88.81.
Othelie Petrine Ellefsen
Født 3 mar. 1885, Grovfjord, Ibestad36,31.
Død _____36.

Gift 190631 med

Karl Johan Martin Kristoffersen
Født 6 jan. 1882, Grovfjord i Astafjord.36.
Død _____36.
     Søn af Kristoffer Sund og Gjertrud Bergitta Amundsdatter.

Børn af Othelie Petrine Ellefsen og Karl Johan Martin Kristoffersen:

115.88.Inga Elfryda Petrikke Kristoffersen, f. 1907, Grovfjord i Astafjord.
116.88.Gjertine Konstanse Petrine Kristoffersen, f. 1910, Grovfjord i Astafjord.
117.88."Lillegutt" Kristoffersen, f. 1912, Grovfjord i Astafjord., d. 1912, Grovfjord i Astafjord.
118.88.Tora Joakime Margrethe Kristoffersen, f. 1913, Grovfjord i Astafjord., d. 1915, Grovfjord i Astafjord.
119.88.Edvin Petter Ingvald Kristoffersen, f. 1919, Grovfjord i Astafjord.
89.81.
Nikoline Emilia Marie Ellefsen
Født 2 sep. 1887, Grovfjord, Ibestad36,31.
Død _____36.

Gift 1907, Miklevoll, Skånland i Astafjord.31 med

Martin Olai Martinussen (Myklevoll)
Født 20 apr. 1872, Grovfjord i Ibestad.36.
Død _____36.
     Søn af Martinus Berteussen og Mikol Maria Berteusdatter.

Børn af Nikoline Emilia Marie Ellefsen og Martin Olai Martinussen (Myklevoll):

120.89.Elise Marie Myklevoll, f. 1908, Grovfjord i Ibestad.
121.89.Albert Wilhelm Severin Myklevoll, f. 1910, Grovfjord i Ibestad.
122.89.Mikol Marie Albertine Myklevoll, f. 1912, Grovfjord i Ibestad., d. 195, Grovfjord i Ibestad.
123.89.Erling Peder Strøm Myklevoll, f. 1914, Grovfjord i Ibestad.
124.89.Torstein Myklevoll, f. 1916, Grovfjord i Ibestad., d. _____
125.89.Martinus Bertheus Myklevoll, f. 1920, Grovfjord i Ibestad., d. _____
126.89.Peder Helmer Myklevoll, f. 1924, Grovfjord i Ibestad.
127.89.Magnus Marian Myklevoll, f. _____
128.89.Arne Robert Myklevoll, f. _____
90.81.
Ove Andreas Eberg Ellefsen
Født 26 jun. 1890, Grov, Skånland31, døbt 24 aug. 1890.
Død _____, begravet _____.
     Stilling: Skips-Stewart, Kok, Hotel og gjestgiver på Annamo.
     Konfimert (i Ibestad kirke) i oktober 1905, anm: »Meget god!«. Stewart på skipene »Malangen« og »Salangen». Gjestgiver på Annamo i Astafjord, som han overtok efter Nikolai Iversen.

Gift 19 jul. 1924, Grov, Skånland med

Gudrun Johanna Simonsen Balteskard
Født 30 aug. 1900, Balteskard, Skånland31.
Død _____31, begravet _____, kirkegården i Grov.
     Datter af Simon Harr Markussen og Antonette Andrea Bendiksdatter.

Børn af Ove Andreas Eberg Ellefsen og Gudrun Johanna Simonsen Balteskard:

129.90.Aasta Synnøve Ellefsen, f. _____
130.90.Eilif Kåre Ellefsen, f. _____
131.90.Steinar Ellefsen, f. _____, d. _____
132.90.Torbjørn Ellefsen, f. _____
91.81.
Peder Kornelius Olaus Ellefsen
Født 8 sep. 1895, Grovfjord, Ibestad36,31.
Død _____36.

Gift _____med

Astrid Antonsdatter Haugjord
Født 29 jun. 1895, Lennangen i Karlsøy.36.
Død _____36.
     Datter af Anton Bang Haugjord.

Børn af Peder Kornelius Olaus Ellefsen og Astrid Antonsdatter Haugjord:

133.91.Emly Pernille Ellefsen, f. 1919, Grovfjord i Ibestad.
134.91.Alf Martin Haugjord Ellefsen, f. 1924, Grovfjord i Ibestad., d. _____
92.83.
Kristine Oline Markusdatter
Født 1882, Sørrollnes, Trondenes.1.
Død 1889, Sørrollnes, Trondenes.1.
93.83.
Emil Marenius Markussen
Født 1884, Sørrollnes, Trondenes.1.
Død 1904, Sørrollnes, Trondenes.1.
94.83.
Margrete Sofie Markusdatter
Født 1887, Sørrollnes, Trondenes.1.
95.83.
Teodora Otilie Kristine Markusdatter
Født 1890, Sørrollnes, Trondenes.1.
96.83.
Alvhilde Oline Marie Markusdatter
Født 1892, Sørrollnes, Trondenes.1.
97.83.
Johanna Elida Ringdal Markusdatter
Født 1895, Sørrollnes, Trondenes.1.
98.83.
___________
Født 1898, Sørrollnes, Trondenes.1.
Død 1898, Sørrollnes, Trondenes.1.
     Dødfødt.1
99.83.
Olga Kristine Markusdatter
Født 1899, Sørrollnes, Trondenes.1.
100.84.
Ingvald Martin Korneliussen
Født 1882, Sørrollnes, Trondenes.1.
101.84.
Gustava Marie Korneliusdatter
Født 1884, Sørrollnes, Trondenes.1.
102.84.
Olaf Peder Korneliussen
Født 1886, Sørrollnes, Trondenes.1.
103.84.
Johanna Marie Korneliusdatter
Født 1888, Sørrollnes, Trondenes.1.
104.84.
Mathilde Sofie Korneliusdatter
Født 1891, Sørrollnes, Trondenes.1.
Død 1891, Sørrollnes, Trondenes.1.
105.84.
Mathilde Sofie Korneliusdatter
Født 1892, Sørrollnes, Trondenes.1.
106.84.
Petra Otilie Korneliusdatter
Født 1895, Sørrollnes, Trondenes.1.
107.84.
Andora Karlotte Korneliusdatter
Født 1897, Sørrollnes, Trondenes.1.
108.84.
Solveig Margrete Korneliusdatter
Født 1899, Sørrollnes, Trondenes.1.

Generation 10.

109.87.
Einar Kaurin Ellefsen
Født 18 aug. 1905, Grov, Skånland36,31.

Gift _____36med

Ragna Marie Kristoffersen
Født 10 jul. 1910, Lødingen36.
Død _____36.

Børn af Einar Kaurin Ellefsen og Ragna Marie Kristoffersen:

135.109.Herlaug Bendikte Ellefsen, f. _____
110.87.
Kristoffer Jentoft Ingvald Ellefsen
Født 1907, Grov, Skånland36,31.

Gift _____36med

Haldis Arnolda Bendikte Myklevoll
Født 18 aug. 1917, Grovfjord36,31.
     Datter af Bendikt Heggelund Martinussen og Hanna Petrika Hansdatter.
111.87.
Toralf Albert Andreas Ellefsen
Født 7 jun. 1911, Grov, Skånland36,31.
Død _____36.

Gift _____36med

Ninni Emelie Nilsen
Født 24 apr. 1921, Salangen36.

Børn af Toralf Albert Andreas Ellefsen og Ninni Emelie Nilsen:

136.111.Tor Odd Ellefsen, f. _____
137.111.Nelly Nikoline Ellefsen, f. _____
138.111.Terje Norvald Ellefsen, f. _____
139.111.Edel Pernille Ellefsen, f. _____, d. _____
140.111.Jorund Terese Ellefsen, f. _____
112.87.
Pernille Karoline Gunhilde Ellefsen
Født 15 mai 1919, Grov, Skånland36,31.
Død _____36.

Gift _____med

Odd Natanael Markussen
Født 26 dec. 1917, Grovfjord i Ibestad.36.

Børn af Pernille Karoline Gunhilde Ellefsen og Odd Natanael Markussen:

141.112.Marit Nikoline Markussen, f. _____
142.112.Inger Marie Markussen, f. _____
143.112.Nils Olav Markussen, f. _____
113.87.
Nelly Nikolina Ellefsen
Født 22 aug. 1922, Grov, Skånland36,31.

Gift _____med

Gunvald Thomassen
Født 28 nov. 1920, Talvik i Alta.36.

Børn af Nelly Nikolina Ellefsen og Gunvald Thomassen:

144.113.Rigmor Thomassen, f. _____
145.113.Steinar Nils Thomassen, f. _____
114.87.
Elfryda Johanne Ellefsen
Født _____36,31.

Gift _____med

Asbjørn Pedersen
Født 2 aug. 1923, Hilleshamn i Gratangen.36.

Børn af Elfryda Johanne Ellefsen og Asbjørn Pedersen:

146.114.Elsa Annie Pedersen, f. _____
147.114.Anne Margrethe Pedersen, f. _____
148.114.Gunhild Nikoline Pedersen, f. _____
149.114.Berit Louise Pedersen, f. _____
115.88.
Inga Elfryda Petrikke Kristoffersen
Født 23 jun. 1907, Grovfjord i Astafjord.36.

Gift _____med

Øyvind Amandus Hartvigsen
Født 17 apr. 1906, Hilleshamn i Gratangen.36.
Død _____36.

Børn af Inga Elfryda Petrikke Kristoffersen og Øyvind Amandus Hartvigsen:

150.115.Olaug Charlotte Ninni Hartvigsen, f. _____
151.115.Idar? Øystein Hartvigsen, f. _____
116.88.
Gjertine Konstanse Petrine Kristoffersen
Født 13 apr. 1910, Grovfjord i Astafjord.36.

Gift _____med

Hartvik Johan Berg Hartviksen
Født 18 jul. 1903, Hilleshamn i Gratangen.36.
Død _____36.

Børn af Gjertine Konstanse Petrine Kristoffersen og Hartvik Johan Berg Hartviksen:

152.116.Halfrid Jennie Hartviksen, f. _____
153.116.Irene Kristine Hartviksen, f. _____
154.116.Odd Kjærvald Hartviksen, f. _____
155.116.Hilda Olena Hartviksen, f. _____
117.88.
"Lillegutt" Kristoffersen
Født 1 apr. 1912, Grovfjord i Astafjord.36.
Død 20 apr. 1912, Grovfjord i Astafjord.36.
     Ikke døbt (ikke navngivet).36
118.88.
Tora Joakime Margrethe Kristoffersen
Født 8 aug. 1913, Grovfjord i Astafjord.36.
Død 10 jun. 1915, Grovfjord i Astafjord.36.
119.88.
Edvin Petter Ingvald Kristoffersen
Født 5 jun. 1919, Grovfjord i Astafjord.36.

Gift _____med

Gunvor Johansen
Født 5 mai 1921, Selnes i Gratangen.36.
120.89.
Elise Marie Myklevoll
Født 2 okt. 1908, Grovfjord i Ibestad.36.

Gift _____med

Hans Olaus Bendiktsen
Født 4 nov. 1896, Grovfjord i Ibestad.36.
Død _____36.
     Søn af Bendikt Martin Johansen og Johanna Maria Bårdsdatter.

Børn af Elise Marie Myklevoll og Hans Olaus Bendiktsen:

156.120.Edith Margrete Bendiktsen, f. _____
157.120.Bjørg Johanne Bendiktsen, f. _____
158.120.Håkon Emil Bendiktsen, f. _____
159.120.Asbjørn Bendiktsen, f. _____
160.120.Birger Arnold Bendiktsen, f. _____
161.120.Åshild Marianne Bendiktsen, f. _____
162.120.Gunnar Martin Alf Bendiktsen, f. _____
163.120.Vigdis Marie Bendiktsen, f. _____
121.89.
Albert Wilhelm Severin Myklevoll
Født 1 jul. 1910, Grovfjord i Ibestad.36.

Gift _____med

Olga Nilsen
Født 1 jan. 1911, Målsnes.36.
122.89.
Mikol Marie Albertine Myklevoll
Født 29 jul. 1912, Grovfjord i Ibestad.36.
Død 29 nov. 195, Grovfjord i Ibestad.36.

Gift _____med

Berthin Roald Marskar
Født 18 aug. 1909, Marskard, Skånland36,31.
Død _____36.
     Søn af Martin Johan Martinussen og Petra Bernharda Kristine Hansen.

Børn af Mikol Marie Albertine Myklevoll og Berthin Roald Marskar:

164.122.Bjørgunn Margrete Marskar, f. _____
165.122.Marit Emelie Jensine Marskar, f. _____
166.122.Astrid Synnøve Marskar, f. _____
167.122.Birgit Marie Marskar, f. _____
168.122.Ruth Helene Marskar, f. _____
169.122.Martin Paul Andor Marskar, f. _____
170.122.Annie Bodil Marskar, f. _____
123.89.
Erling Peder Strøm Myklevoll
Født 24 mar. 1914, Grovfjord i Ibestad.36.

Gift _____med

Olaug Jenny Harriet Jensvoll
Født 15 aug. 1916, Grov, Skånland i Astafjord.36.
Død _____36.
     Datter af Birger Amandus Jensvoll og Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen.

Børn af Erling Peder Strøm Myklevoll og Olaug Jenny Harriet Jensvoll:

171.123.Asbjørg Strøm, f. _____
172.123.Birger Martin Strøm, f. _____
173.123.Else Marie Strøm, f. _____
124.89.
Torstein Myklevoll
Født 25 mar. 1916, Grovfjord i Ibestad.36.
Død _____36.

Gift _____med

Helga Nilsen
Født _____36.

Børn af Torstein Myklevoll og Helga Nilsen:

174.124.Trond Harald Myklevoll, f. _____
175.124.Nils Martin Myklevoll, f. _____
176.124.Bodil Annie Myklevoll, f. _____
177.124.Hans Anders Myklevoll, f. _____
125.89.
Martinus Bertheus Myklevoll
Født 13 mar. 1920, Grovfjord i Ibestad.36.
Død _____36.

Gift _____med

Olive Marie "Lilmari" Lind-Johansen
Født _____36.
126.89.
Peder Helmer Myklevoll
Født 5 jan. 1924, Grovfjord i Ibestad.36.

Gift _____med

Astrid Hulleberg
Født 23 nov. 1923, Ringsaker.36.
127.89.
Magnus Marian Myklevoll
Født _____36.

Gift _____med

Kirsten Emilie Karlsen
Født _____36.

Børn af Magnus Marian Myklevoll og Kirsten Emilie Karlsen:

178.127.Marit Myklevoll, f. _____
128.89.
Arne Robert Myklevoll
Født _____36.

Gift _____med

Laura Olufsen
Født _____36.

Børn af Arne Robert Myklevoll og Laura Olufsen:

179.128.Unni Myklevoll, f. _____
180.128.Terje Myklevoll, f. _____
181.128.Kristin Myklevoll, f. _____
182.128.Vidar Myklevoll, f. _____
129.90.
Aasta Synnøve Ellefsen
Født _____.
     Stilling: lærerinne

Gift _____ med

Anton Brækkan
Født 23 jun. 1920, (Narvik?), døbt 21 aug. 1920.
Død _____.
     Søn af Kolbein Olsen Brækkan og Bertine Nikoline Normann.
     Stilling: Arkitekt.

Børn af Aasta Synnøve Ellefsen og Anton Brækkan:

183.129.Gudrun Brækkan, f. _____
130.90.
Eilif Kåre Ellefsen
Født _____.
     Stilling: sømand, maskinist
131.90.
Steinar Ellefsen
Født _____37.
Død _____.
     Stilling: Air-Purser i Scanair 1964-94.

Gift _____ med

Eva Tilly Fredin
Født _____37.

Børn af Steinar Ellefsen og Eva Tilly Fredin:

184.131.Simon Ellefsen, f. _____
185.131.Pernille Ellefsen, f. _____
132.90.
Torbjørn Ellefsen
Født _____.
     Stilling: Uddannet geolog.

Gift _____ med

Colleen Carte
Født _____.

Børn af Torbjørn Ellefsen og Colleen Carte:

186.132.Kari Ellefsen, f. _____
187.132.Niels Ellefsen, f. _____
188.132.Tove Ellefsen, f. _____
189.132.Brit Ellefsen, f. _____
133.91.
Emly Pernille Ellefsen
Født 4 aug. 1919, Grovfjord i Ibestad.36.

Gift _____med

Anders Stensaker
Født 19 jul. 1913, Breim i Gloppen.36.

Børn af Emly Pernille Ellefsen og Anders Stensaker:

190.133.Aud Stensaker, f. _____
191.133.May Stensaker, f. _____
192.133.Astrid Pia Stensaker, f. _____
134.91.
Alf Martin Haugjord Ellefsen
Født 28 mar. 1924, Grovfjord i Ibestad.36.
Død _____36.

Generation 11.

135.109.
Herlaug Bendikte Ellefsen
Født _____36.

Gift _____36med

Ole Simonsen
Født _____36.
136.111.
Tor Odd Ellefsen
Født _____36.
137.111.
Nelly Nikoline Ellefsen
Født _____36.

Gift _____36med

Olav Pedersen
Født _____36.
138.111.
Terje Norvald Ellefsen
Født _____36.
139.111.
Edel Pernille Ellefsen
Født _____36.
Død _____36.
140.111.
Jorund Terese Ellefsen
Født _____36.
141.112.
Marit Nikoline Markussen
Født _____36.

Gift _____med

Harry Sjøvoll
Født _____36.
142.112.
Inger Marie Markussen
Født _____36.

Gift _____med

Olav Andersen
Født _____36.
143.112.
Nils Olav Markussen
Født _____36.

Gift _____med

Brynhild Fladseth
Født _____36.
144.113.
Rigmor Thomassen
Født _____36.
145.113.
Steinar Nils Thomassen
Født _____36.
146.114.
Elsa Annie Pedersen
Født _____36.

Gift _____med

Oddmund Skogstad
Født _____36.
147.114.
Anne Margrethe Pedersen
Født _____36.

Gift _____med

Thordur Knudsen
Født _____36.
148.114.
Gunhild Nikoline Pedersen
Født _____36.

Gift _____med

Svein Rydningen
Født _____36.
149.114.
Berit Louise Pedersen
Født _____36.

Gift _____med

Arnliot Dybvik
Født _____36.
150.115.
Olaug Charlotte Ninni Hartvigsen
Født _____36.

Gift _____med

Arne Herjulf Nymo
Født _____36.
151.115.
Idar? Øystein Hartvigsen
Født _____36.

Gift _____med

Jorunn Fjellheim
Født _____36.
152.116.
Halfrid Jennie Hartviksen
Født _____36.

Gift _____med

Jack Nymo
Født _____36.
153.116.
Irene Kristine Hartviksen
Født _____36.

Gift _____med

Erling Nylund
Født _____36.
154.116.
Odd Kjærvald Hartviksen
Født _____36.

Gift _____med

Synnøve Johansen
Født _____36.
155.116.
Hilda Olena Hartviksen
Født _____36.

Gift _____med

Magne Karlstad
Født _____36.
156.120.
Edith Margrete Bendiktsen
Født _____36.

Gift _____med

Jarle Bjørnar Johnsen
Født _____36.
157.120.
Bjørg Johanne Bendiktsen
Født _____36.

Gift _____med

Dagfinn Tollefsen
Født _____36.
158.120.
Håkon Emil Bendiktsen
Født _____36.

Gift _____med

Marie Louise Olsson
Født _____36.
159.120.
Asbjørn Bendiktsen
Født _____36.

Gift _____med

Asbjørg Martinussen
Født _____36.
160.120.
Birger Arnold Bendiktsen
Født _____36.

Gift _____med

Sylvi Britt Johnsen
Født _____36.
161.120.
Åshild Marianne Bendiktsen
Født _____36.

Gift _____med

Håkon Aasen
Født _____36.
162.120.
Gunnar Martin Alf Bendiktsen
Født _____36.

Gift _____med

Annbjørg Lyder
Født _____36, døbt _____, Trondenes kirke.36.
     Evakuert fra Finmark.36
163.120.
Vigdis Marie Bendiktsen
Født _____36.

Gift _____med

Kjell Moe
Født _____36.
164.122.
Bjørgunn Margrete Marskar
Født _____36.

Gift _____med

Ragnvald Georg Markussen
Født _____36.
165.122.
Marit Emelie Jensine Marskar
Født _____36.

Gift _____med

Karstein Mikalsen
Født _____36.
166.122.
Astrid Synnøve Marskar
Født _____36.

Gift _____med

Nils Bakke
     Fra Hvittingfoss.
167.122.
Birgit Marie Marskar
Født _____36.

Gift _____med

Oddleif Larsen
Født _____36.
168.122.
Ruth Helene Marskar
Født _____36.

Gift _____med

Harry Nylund
Født _____36.
169.122.
Martin Paul Andor Marskar
Født _____36.

Gift _____med

Astrid Bruarøy
Født _____36.
170.122.
Annie Bodil Marskar
Født _____36.

Gift _____med

Bjørn Henriksen
Født _____36.
171.123.
Asbjørg Strøm
Født _____36.

Gift _____med

Jarle Lauritsen
Født _____36.
172.123.
Birger Martin Strøm
Født _____36.

Gift _____med

Grethe Kate Mortensen
Født _____36.
173.123.
Else Marie Strøm
Født _____36.

Gift _____med

Per Olaf Lillebø
Født _____36.
174.124.
Trond Harald Myklevoll
Født _____36.
175.124.
Nils Martin Myklevoll
Født _____36.

Gift _____med

Inger Løvholen
Født _____36.
176.124.
Bodil Annie Myklevoll
Født _____36.
177.124.
Hans Anders Myklevoll
Født _____36.
178.127.
Marit Myklevoll
Født _____36.

Gift _____med

Leif Roar Mikkelsen
Født _____36.
179.128.
Unni Myklevoll
Født _____36.
180.128.
Terje Myklevoll
Født _____36.
181.128.
Kristin Myklevoll
Født _____36.
182.128.
Vidar Myklevoll
Født _____36.
183.129.
Gudrun Brækkan
Født _____.
     Stilling: Arkitekt

Gift _____med

Finn Langgård
Født _____.

Børn af Gudrun Brækkan og Finn Langgård:

193.183.Karen Brækkan, f. _____
194.183.Andrea Brækkan, f. _____
184.131.
Simon Ellefsen
Født _____37.
     Stilling: System-programmør, hos Pro Informatic i København.
185.131.
Pernille Ellefsen
Født _____37.

Samboende med

Lars Gøth Jørgensen
Født _____.

Børn af Pernille Ellefsen og Lars Gøth Jørgensen:

195.185.Cecilia Gøth Ellefsen, f. _____
196.185.Victor Gøth Ellefsen
186.132.
Kari Ellefsen
Født _____.

Gift _____ med

Brett Kinmont

Børn af Kari Ellefsen og Brett Kinmont:

197.186.Kristin Kinmont, f. _____
187.132.
Niels Ellefsen
Født _____.

Gift _____med

Dawn Adam

Børn af Niels Ellefsen og Dawn Adam:

198.187.Camryn Jessie Ellefsen, f. _____
188.132.
Tove Ellefsen
Født _____.
189.132.
Brit Ellefsen
Født _____.

Gift _____ med

Alex Harris
     South-African mountaineer, adventurer.
190.133.
Aud Stensaker
Født _____36.

Gift _____med

Aksel Bergersen
Født _____36.
191.133.
May Stensaker
Født _____36.

Gift _____med

Harald Langnes
Født _____36.
192.133.
Astrid Pia Stensaker
Født _____36.

Gift _____med

Odd Karstein Olsen
Født _____36.

Generation 12.

193.183.
Karen Brækkan
Født _____.
194.183.
Andrea Brækkan
Født _____.
195.185.
Cecilia Gøth Ellefsen
Født _____38.
196.185.
Victor Gøth Ellefsen
197.186.
Kristin Kinmont
Født _____.
198.187.
Camryn Jessie Ellefsen
Født _____.

Kilder og Noter
1Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
243 år gl. ved manntallet år 1666.
3Manntallet 1665/1666 av Börje Jonsson.
450 år gl. ved manntallet år 1665; 51 år gl. i MT 1666.
5Manntallet 1701 av Börje Jonsson -- http://www.trekilen.com.
612 år gl. ved manntallet år 1665; 13 år ved manntallet år 1666.
78 år gl. ved manntallet år 1666.
8Matricul over Senniens Fogderie 1723 av Börje Jonsson.
95 år gl. ved manntallet år 1666.
10Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 163
1138 år gl. ved manntallet år 1701.
12Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
13Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 864
14Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 143
15Slekta vår 1996:2 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad)
16Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
17Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:165
18Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:??
19Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:55
20Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:144
21Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:163
22Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:164
23Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:182
24I NST 14, s. 243 står der at han døde 1. april 1854 !
25Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 243. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
263. adv.
27Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:97
28Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:105
29Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:408
30Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:165
31Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
32Digitalarkivet: Folketellingen 1875.
33Digitalarkivet: Folketellingen 1900.
34Ibestad kirkebok.
35Digitalarkivet: Folketellingen 1865.
36Lilmari Myklevoll (født Olive Marie Lind-Johansen): Maskinskreven dokument der omfatter efterslægten til Eilev Bertheus Olsen (Strøm) og Pernille Karoline Ovedia Olsdatter
37Dåbsattest
38Klokken 17:14. Var ved fødselen 49 cm høj og vejede 2900 g.