© 2001 Simon Ellefsen

Harstad

Opdateret 13 Oct 2002.


Generation 1.

1.0.
Nils Andersen
Født 16501,2.
Død _____, Gansås, Trondenes.2.
     Gårdbruker på nedre Gansås, Trondenes. Kom vistnok hit Nord fra Bergen.
     I manntallet år 1701 er Niels Anderssen oppført på Gansås i Trondenes med sønnen Michel Nielssen og 2 tjenestedrenge: Morten Olsen, født i Bergen, 18 år; Jacob Olsen, endog fra Bergen, 12 år.3

Børn af Nils Andersen og _____:

2.1.Mikkel Nilsen, f. 1680, Trondenes., d. 1738, Trondenes.

Generation 2.

2.1.
Mikkel Nilsen
Født 1680, Gansås, Trondenes.2.
Død 1738, Harstad, Trondenes.2.
     Mikkel Nilsen brugte fra 1720 1 wog 18 mk. paa neder Harstad og efter Fog Eriksøns død i 1727 den af ham brugte jord så at han tilsist havde 2½ wog fiskis leye - altså hele neder Harstad. Han var jægteskipper og holdt bøydefahr for Sands menigheds almue. I 1737 berettes, at han og Nils Rafn paa Røkenes var de eneste jægteskippere i Sands tinglag der havde at overtage menighedens tarv og beste ved at seyle til Bergen med deris fisk og tran.4
     Gårdbruker på hele nedre Gansås, som han brukte til 1713, da han «frafløttet og reiste til Bergen at boe», men kom samme året tilbake. Hadde 1716 fått bygselbrev etter Jørgen Aarhus og overtok 1722 også den lediga jorda etter Fog Eriksen, og samlet dermed nedre Harstad på nytt. Han hadde et par år drevet hele gården Kila. Ved bortbygslingen av Kila var det begått et overgrep mot sønn av den forrige leilendingen der. Mikkel måtte derfor atter oppgi gården, og fikk som erstatning jord i nedre Harstad. Han hadde altså samtlige 2½ våg i nedre Harstad. I 1721 kjøpte Mikkel en av jektene til Hans Wolff på nordre Harstad, og sammen med Robert Moddy på Nergården i Bjarkøy, holdt han bygdefar til Bergen for en stor del av almuen i Sørbygda og på Bjarkøy. I frihandelstiden i Finnmark drev dessuten de to kompanjongene en omfattende tuskhandel der nord. I 1725 f.eks. sendte Mikkel for egen regning til Bergen 160 våger tørket finnmarksfisk og året etter hele 200 våger. I Torsken drev han fiske med egne folk, og eide der 2 rorbuer og 2 fiskeskjåer. Gårdsbruket på Harstad ble heller ikke forsømt. Da Mikkel døde vinteren 1738, var buskapen på gården: 2 hester, 14 kyr, 13 sauer og 13 geiter.5
     År 1723 er «Mickel Nielsen» eneste oppsidder på nedre Harstad i Trondenes.6
     Skifte 1730-1738, Harstad nedre, Fauskevåg Tinglag.7: «protokollnr. 138, folio 177.».

Gift omkring 1711, Bergen ?8,2 med

Ingeborg Pedersdatter
Født 16809,2.
Død 1750, Harstad, Trondenes.2.
     Hvem er hun ? - hvor kommer hun fra ? - Fra Bergen ? Hvis Cornelis Michelsen født 1712 i Bergen er hendes og Mikkels søn, så kan hun tænkes at være identisk med den Ingeborg Pedersdatter i Bergen, der tidligere har været gift med en Cornelis Erichsen.

[Gift 1° _____ med Cornelis Erichsen (d. 1709); Gift 2° omkr. 1711 med Mikkel Nilsen (1680 - 1738)].

Børn af Mikkel Nilsen og Ingeborg Pedersdatter:

3.2.Cornelis Michelsen, d. 1712
4.2.Nils Mikkelsen, f. 1714, d. 1791, Trondenes.
5.2.Berte Mikkelsdatter, f. 1717, Trondenes.
6.2.Peder Mikkelsen, f. 1722, Trondenes.

Generation 3.

3.2.
Cornelis Michelsen
Døbt 15 jul. 1712, Nykirken i Bergen., Foreldre: Michel Nielsen og Ingeborre Pedersdatter. Faddere: Hans Kolbring; Daniel van Erpecom; Hans Larisen; Catharina van Erpecom; Margreta Jonsdatter.10.
Død 1712.
     ? GÆT - Mikkel Nilssen i Gansås søn ?
     Den 14. nov. 1712 bliver «Michel Nielsens barn» gravlagt fra Nykirken i Bergen.11
     Den 28. mar. 1734 bliver en Cornelius Michelsen gift i Nykirken, Bergen med Ingeborg Lisbeth Troelsdatter - er det samme Cornelius Michelsen ?
4.2.
Nils Mikkelsen
Født omkring 1714.
Død 1791, Harstad, Trondenes., 77 aar gl.2,4.
     Stilling: Gårdbruker på Harstad i Trondenes
     Brugte fra 1740 først 18 mk. senere ½ wog af neder Harstad. Opgives i 1778 at være inderst og arm.4
     Fikk bygselbrev på jordparten Seljestad, nedre Harstad mot å «drage en kristelig Omsorg for sin Moder». Niels drev som fisker og bonde, og hadde såvidt utkomme.5
     I fogd Tønders skattenotater ca. 1739-43 er Niels Michelsen, nedre Harstad i Fauskevåg tinglag skyldig «ekteskapsbøter».12
     Skifte 1788-1798, Harstad, Fauskevåg Tinglag.7: «protokollnr. 146, folio 407.».

Gift omkring 17402 med

Kirsten Nilsdatter
Født 17152.
Død 1792, Harstad, Trondenes.2.
     Hvem er hun ? - hvor kommer hun fra ?

Børn af Nils Mikkelsen og Kirsten Nilsdatter:

7.4.Mikkel Nilssen, f. 1741, Trondenes., d. 1815, Trondenes.
8.4.Margrethe Nielsdatter, f. 1745, Trondenes., d. 1804, Trondenes.
9.4.Ingeborg Kristina Birgitta Nilsdatter, f. 1748, d. 1816, Trondenes.
10.4.Lorentz Nilsen, f. 1755, Trondenes., d. 1841, Trondenes.
5.2.
Berte Mikkelsdatter
Født 1717, Harstad, Trondenes.13.
6.2.
Peder Mikkelsen
Født 1722, Harstad, Trondenes.13.

Generation 4.

7.4.
Mikkel Nilssen
Født 1741, Harstad, Trondenes.2.
Død 1815, Harstad, Trondenes.2.

Gift 17712 med

Gjertrud Johnsdatter
Født 1739, Sama, Trondenes.2.
Død 1794, Harstad, Trondenes.2.
     Datter af John Jørgensen og Gunhild Katrine Arnesdatter.
     Skifte 1788-1798, Harstad, Fauskevåg Tinglag.7: «protokollnr. 146, folio 407b. «Gjertrud Jensdatter».».

Børn af Mikkel Nilssen og Gjertrud Johnsdatter:

11.7.Gunhild Katrine Mikkelsdatter, f. 1776, Trondenes., d. 1817, Trondenes.
12.7.Arne Falkor Mikkelsen, f. 1779, Trondenes., d. 1828, Trondenes.
8.4.
Margrethe Nielsdatter
Født 1745, Harstad, Trondenes.2, døbt 174514.
Død 1804, Vollstad, Trondenes.2.
     Hun etterlot seg 212 rdlr. i arv til barna

Gift 18 nov. 1771, Harstad4 med

Benjamin Hartvigsen
Født 1734, Halsebø, Trondenes.2.
Død 1797, Vollstad, Trondenes.2.
     Søn af Hartvig Paulsen og Karen Arntsdatter.
     Stilling: Fisker, smed og snekker (?på Vollstad i Trondenes?).
     Benjamin var dyktig fisker og flink smed og snekker og ble etter forholdene en velstående mann. Benjamin hadde i flere år tjent hos klokker Henning Normann på Harstad.

Børn af Margrethe Nielsdatter og Benjamin Hartvigsen:

13.8.Mette Kirstina Benjaminsdatter, f. 1771, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
14.8.Karen Bergitte Benjaminsdatter, f. Vollstad
15.8.Nils Benjaminsen, f. 1775, Trondenes., d. 1823, Trondenes.
16.8.Hartvig Benjaminsen, f. Vollstad
17.8.Anne Margrethe Benjaminsdatter, f. Vollstad
18.8.Mikkel Benjaminsen, f. Vollstad
19.8.Ingeborg Marie Benjaminsdatter, f. Vollstad, d. 1832
20.8.Kristian Benjaminsen, f. Vollstad
9.4.
Ingeborg Kristina Birgitta Nilsdatter
Født 174815,2, døbt 174814.
Død 1816, Harstad, Trondenes.2.
     Konf. 1766.14

Gift 17782 med

Peder Mikkelsen
Født 1751, Harstad, Trondenes.14,2, døbt 1751, Trondenes.14.
Død 1827, Harstad, Trondenes.2.
     Søn af Mikkel Torbergsen og Anne Margrete Jørgensdatter.
     Konfirmert 1769.14
10.4.
Lorentz Nilsen
Født 1755, Harstad, Trondenes.16, døbt 175514.
Død 1841, Harstad, Trondenes.16.
     Konf. 1773.14

Gift 1° 17882 med

Else Maria Ottesdatter Sundbye
Født 1759, Urdal, Lindås, Hordaland.2.
Død 1797, Harstadbotn, Trondenes.2.

Gift 2° 18112 med

Anne Elisabet Pedersdatter
Født 17702.
Død 1841, Harstad, Trondenes.2.

Børn af Lorentz Nilsen og Else Maria Ottesdatter Sundbye:

21.10.Nils Lorentsen, f. 1788, Trondenes., d. 1789, Trondenes.
22.10.Nils Lorentsen, f. 1790, Trondenes.
23.10.Peder Lorentsen, f. 1793, Trondenes., d. 1813, Skjervøy.
24.10.Otto Sundby Lorentsen, f. 1796, Trondenes.

Generation 5.

11.7.
Gunhild Katrine Mikkelsdatter
Født 1776, Harstad, Trondenes.2.
Død 1817, Kanebogen, Trondenes.2.

Gift 1° 18032 med

Henrik Johnsen
Født 1767, Kanebogen, Trondenes.2.
Død 1811, Kanebogen, Trondenes.2.
     Søn af John Madssen og Ellen Tollevsdatter.

Gift 2° 18142 med

Ingebrigt Albrigtsen
Født 1786, Kvitnes, Trondenes.2.
Død 1864, Kanebogen, Trondenes.2.
     Søn af Albrigt Knutsen og Maren Marie Augustinusdatter Schjelderup.
     Etterslekt, 8 barn, se Folk og Slekt i Trondenes.

[Gift 1° 1814 med Gunhild Katrine Mikkelsdatter (1776 - 1817); Gift 2° 1817 med Kirstina Antonisdatter (1783 - 1826); Gift 3° 1826 med Anne Margrete Kristensdatter (f. 1795)].

Børn af Gunhild Katrine Mikkelsdatter og Henrik Johnsen:

25.11.Mikkel Henriksen, f. 1804, Trondenes., d. 1876
12.7.
Arne Falkor Mikkelsen
Født 1779, Harstad, Trondenes.17.
Død 1828, Harstad, Trondenes.17.

Gift 18092 med

Karen Kirstina Jørgensdatter
Født 1780, Harstad, Trondenes.18.
Død 1811, Harstad, Trondenes.18.
     Datter af Jørgen Mikkelsen og Dorte Pedersdatter.

Børn af Arne Falkor Mikkelsen og Karen Kirstina Jørgensdatter:

26.12.Dødfødt, f. 1809, Trondenes., d. 1809, Trondenes.
27.12.Dødfødt, f. 1811, Trondenes., d. 1811, Trondenes.
13.8.
Mette Kirstina Benjaminsdatter
Født 1771, Harstad, Trondenes.14,2, døbt 177114.
Død 1812, Vollstad, Trondenes.2.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 17962 med

Rasmus Paulsen
Født 1766, Halsebø, Trondenes.2.
Død 1812, Vollstad, Trondenes.2.
     Søn af Paul Hartvigsen og Gilles Rasmusdatter.

[Gift 1° 1787 med Siri Iversdatter (1756 - 1795); Gift 2° 1796 med Mette Kirstina Benjaminsdatter (1771 - 1812)].
14.8.
Karen Bergitte Benjaminsdatter
Født _____, Vollstad14, døbt 177314.
     Konf. 1795.14
15.8.
Nils Benjaminsen
Født 1775, Vollstad, Trondenes.14,2, døbt 1775, Trondenes.14.
Død 1823, Vollstad, Trondenes.19,2.
     Konf. 179414

Gift 10 nov. 180620 med

Anne Kirstine Raphaelsdatter Warberg
Født 1766, Skånland S., Trondenes.2, døbt 1766, (Hol?) Trondenes.21,14,20.
Død 1845, Vollstad, Trondenes.2.
     Datter af Raphael Henriksøn Warberg og Berthe Larsdatter.
     Konf. 1785 i Trondenes.14,20

[Gift 1° 11 dec. 1791 med Ole Paulsen (1761 - 1804); Gift 2° 10 nov. 1806 med Nils Benjaminsen (1775 - 1823)].

Børn af Nils Benjaminsen og Anne Kirstine Raphaelsdatter Warberg:

28.15.Margrete Nilsdatter, f. 1807, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
29.15.Hanna Kirstine Nilsdatter, f. 1808, Trondenes., d. 1843, Trondenes.
16.8.
Hartvig Benjaminsen
Født _____, Vollstad14, døbt 177714.
     Konf. 179614
17.8.
Anne Margrethe Benjaminsdatter
Født _____, Vollstad14, døbt 177914.
     Konf. 1802.14
18.8.
Mikkel Benjaminsen
Født _____, Vollstad14, døbt 178214.
     Konf. 1801.14
19.8.
Ingeborg Marie Benjaminsdatter
Født _____, Vollstad14, døbt 178414.
Død 1832.
     Konf. 1803.14

Gift _____med

Søren Hågen Johannesen
Født okt. 1762, Høgforsen, Trondenes.14, døbt 1762, Trondenes.14.
Død 1832, Sama, Trondenes.2.
     Søn af Johannes Sørensen og Berthe Haagensdatter Bye.
     Gårdbruker på øvre Sama i Trondenes. Oppfostret hos sin faster (Anne Sørensdatter) på Berg, hvor han også fikk jord av sine fosterforeldre. Eiendommen ble imidlertid tatt fra ham ved odel, og han flyttet derfor til Sama i 1807, og bodde her til sin død.
     Søren levde i trange kår. For å komme gjennom hungerårene 1809-12 måtte han kjøåpe korn til blodpriser fra kongens magasin, og han stiftet smågjeld på handelsstedene på Sandtorg, i Forhamn, på Røkenes og på Borkenes. Da han døde, ble boet til siste skilling spist opp av gjeld. Han oppga 1822 halvparten av sitt bruk.

[Gift 1° med Berthe Olsdatter (d. 1808); Gift 2° med Ingeborg Marie Benjaminsdatter (_____ - 1832)].

Børn af Ingeborg Marie Benjaminsdatter og Søren Hågen Johannesen:

30.19.Pauline Kirstine Sørensdatter, f. 1821, Trondenes., d. 1892, Trondenes.
20.8.
Kristian Benjaminsen
Født _____, Vollstad14, døbt 179114.
     Konf. 1813.14
21.10.
Nils Lorentsen
Født 1788, Harstadbotn, Trondenes.2.
Død 1789, Harstadbotn, Trondenes.2.
22.10.
Nils Lorentsen
Født 1790, Harstad, Trondenes.2.
23.10.
Peder Lorentsen
Født 1793, Harstadbotn, Trondenes.2.
Død 1813, Skjervøy.2.
24.10.
Otto Sundby Lorentsen
Født 1796, Harstadbotn, Trondenes.2.
     Dyrøy.

Generation 6.

25.11.
Mikkel Henriksen
Født 2 sep. 1804, Kanebogen, Trondenes.22.
Død 30 dec. 187623.
     Bruker av Nordvik, Trondenes. Bruker av Fjelldal, Tjeldsund. Se Tjeldsund bygdebok.

Gift 1° 18282 med

Anne Margrete Madsdatter
Født 1805, Nordvik, Trondenes.2.
Død 30 jan. 185122.
     Skifte 26 apr. 185222: «beg. 20. sep. 1851, sluttet 26. april 1852.».

Gift 2° 11 dec. 185422 med

Jørgine Hansdatter
Født 2 aug. 1830, Lom.22.
     Datter af Hans Johannessen og Karen Iversdatter.

Børn af Mikkel Henriksen og Jørgine Hansdatter:

31.25.Hansine Karoline Mikkelsdatter, f. 1864, Tjeldsund., d. 1946
26.12.
Dødfødt
Født 1809, Harstad, Trondenes.17.
Død 1809, Harstad, Trondenes.17.
27.12.
Dødfødt
Født 1811, Harstad, Trondenes.17.
Død 1811, Harstad, Trondenes.17.
28.15.
Margrete Nilsdatter
Født 1807, Vollstad, Trondenes.2.
Død 1877, Fauskevåg L., Trondenes.2.
29.15.
Hanna Kirstine Nilsdatter
Født 1808, Vollstad, Trondenes.2.
Død 1843, Vollstad, Trondenes.2.
30.19.
Pauline Kirstine Sørensdatter
Født 28 nov. 1821, Sama, Trondenes.2, døbt 26 dec. 1821, Trondenes.
Død 1892, Sørrollnes, Trondenes.2.

Gift 1° 4 okt. 1841 med

Mads Walberg Andersen
Født 8 feb. 1814, Rogla, Trondenes..
Død 16 aug. 1845, Rogla, Trondenes..
     Søn af Anders Martin Pedersen og Lucia Kirstina Madsdatter.

Gift 2° 30 okt. 1848 med

Ole Tygesen
Født 2 feb. 1816, Sørrollnes, Trondenes.2, døbt 1816, Trondenes.
Død 1889, Sørrollnes, Trondenes.2.
     Søn af Tyge Olsen og Pernille Olsdatter.
     Fisker og gårdbruker på øvergården, Sør-Rollnes i Trondenes. Ble 26. sept. 1849 første selveier på bruket for en kjøpesum av 70 spd. I 1856 delte han eiendommen med sin yngre bror Ingebrikt.

Børn af Pauline Kirstine Sørensdatter og Mads Walberg Andersen:

32.30.Mikal Mathias Walberg Madssen, f. 1841, Trondenes., d. 1842, Trondenes.
33.30.Andreas Martinus Walberg Madssen, f. 1843, Trondenes.
34.30.Mads Walberg Madssen, f. 1846, Trondenes., d. 1846, Trondenes.

Børn af Pauline Kirstine Sørensdatter og Ole Tygesen:

35.30.Pernille Karoline Ovidia Olsdatter, f. 1849, Trondenes., d. 1916, Astafjord.
36.30.Ingeborg Mathea Margrete Olsdatter, f. 1853, Trondenes., d. 1853, Trondenes.
37.30.Markus Johan Olsen, f. 1854, Trondenes.
38.30.Kornelius Olai Olsen, f. 1859, Trondenes.
39.30.Ingeborg Anna Olsdatter, f. 1863, Trondenes., d. 1864, Trondenes.

Generation 7.

31.25.
Hansine Karoline Mikkelsdatter
Født 9 jun. 1864, Fjelldal, Tjeldsund.22.
Død 4 nov. 194622.

Gift 13 jul. 188524 med

Ragnvald Røberg Johan Eliassen
Født 15 nov. 1861, Tofte, Tjeldsund.25.
Død 31 dec. 1943, Fjelldal, Tjeldsund.24.
     Søn af Elias Jørgensen og Ane Bergitte Gjertsdatter.

Børn af Hansine Karoline Mikkelsdatter og Ragnvald Røberg Johan Eliassen:

40.31.Martin Hilmar Anton Nygård, f. 1896, Nygård bruk på Valvåg i Tjeldsund., d. 1972, Harstad.
32.30.
Mikal Mathias Walberg Madssen
Født 1841, Rogla, Trondenes.2.
Død 1842, Rogla, Trondenes.2.
33.30.
Andreas Martinus Walberg Madssen
Født 1843, Rogla, Trondenes.2.
34.30.
Mads Walberg Madssen
Født 1846, Rogla, Trondenes.2.
Død 1846, Rogla, Trondenes.2.
35.30.
Pernille Karoline Ovidia Olsdatter
Født 15 sep. 1849, Sørrollnes, Trondenes.26,2, døbt 5 mai 1850, Trondenes kirke..
Død 4 jul. 1916, Grov, Astafjord.26, begravet _____, kirkegården i Grov.
     Hennes første ekteskap var barnløst.

Gift 1° 15 okt. 1878 med

Nils Olai Thomassen
Født 28 aug. 1849.
Død 11 mai 1879.

Gift 2° 4 aug. 188227,26 med

Eilev Berteus Strøm
Født 26 apr. 1844, Djupvik, Skånland26, døbt 27 mai 1844, Ibestad kirke.
Død 189726.
     Søn af Ole Andreas Strøm og Iverina Antonetta Ellevsdatter.
     Stilling: Gårdbruker på Djupvik, senere på Grov i Skånland..

Børn af Pernille Karoline Ovidia Olsdatter og Eilev Berteus Strøm:

41.35.Nils Theodor Olai Ellefsen, f. 1882, Skånland, d. 1963, Grovfjord
42.35.Othelie Petrine Ellefsen, f. 1885, Ibestad, d. 1955
43.35.Nikoline Emilia Marie Ellefsen, f. 1887, Ibestad, d. 1956, Ibestad
44.35.Ove Andreas Eberg Ellefsen, f. 1890, Skånland, d. 1963, Skånland
45.35.Peder Kornelius Olaus Ellefsen, f. 1895, Ibestad, d. 1972, Ibestad
36.30.
Ingeborg Mathea Margrete Olsdatter
Født 1853, Sørrollnes, Trondenes.2.
Død 1853, Sørrollnes, Trondenes.2.
37.30.
Markus Johan Olsen
Født 1854, Sørrollnes, Trondenes.2.

Gift 1° 18802 med

Margrete Sofie Eriksdatter
Født 1854, Sørrollnes, Trondenes.2.
Død 1885, Sørrollnes, Trondenes.2.

Gift 2° 18872 med

Nikolina Johanne Hansdatter Rindal
Født 1857, Igeland, Astafjord.2.

Børn af Markus Johan Olsen og Margrete Sofie Eriksdatter:

46.37.Kristine Oline Markusdatter, f. 1882, Trondenes., d. 1889, Trondenes.
47.37.Emil Marenius Markussen, f. 1884, Trondenes., d. 1904, Trondenes.

Børn af Markus Johan Olsen og Nikolina Johanne Hansdatter Rindal:

48.37.Margrete Sofie Markusdatter, f. 1887, Trondenes.
49.37.Teodora Otilie Kristine Markusdatter, f. 1890, Trondenes.
50.37.Alvhilde Oline Marie Markusdatter, f. 1892, Trondenes.
51.37.Johanna Elida Ringdal Markusdatter, f. 1895, Trondenes.
52.37._____, f. 1898, Trondenes., d. 1898, Trondenes.
53.37.Olga Kristine Markusdatter, f. 1899, Trondenes.
38.30.
Kornelius Olai Olsen
Født 1859, Sørrollnes, Trondenes.2.

Gift 18822 med

Anne Margrete Gabrielsdatter
Født 1861, Sørrollnes, Trondenes.2.

Børn af Kornelius Olai Olsen og Anne Margrete Gabrielsdatter:

54.38.Ingvald Martin Korneliussen, f. 1882, Trondenes.
55.38.Gustava Marie Korneliusdatter, f. 1884, Trondenes.
56.38.Olaf Peder Korneliussen, f. 1886, Trondenes.
57.38.Johanna Marie Korneliusdatter, f. 1888, Trondenes.
58.38.Mathilde Sofie Korneliusdatter, f. 1891, Trondenes., d. 1891, Trondenes.
59.38.Mathilde Sofie Korneliusdatter, f. 1892, Trondenes.
60.38.Petra Otilie Korneliusdatter, f. 1895, Trondenes.
61.38.Andora Karlotte Korneliusdatter, f. 1897, Trondenes.
62.38.Solveig Margrete Korneliusdatter, f. 1899, Trondenes.
39.30.
Ingeborg Anna Olsdatter
Født 1863, Sørrollnes, Trondenes.2.
Død 1864, Sørrollnes, Trondenes.2.

Generation 8.

40.31.
Martin Hilmar Anton Nygård
Født 26 jan. 1896, Nygård bruk på Valvåg i Tjeldsund.24.
Død 1972, Harstad.24.
     Blei snekker og seinere lærer. Han og Hildur hadde flere barn. Martin var lærer forskjellige steder i Nordland og Troms.24

Gift _____24med

Hildur Angelsen
     Fra Helgeland.24

Børn af Martin Hilmar Anton Nygård og Hildur Angelsen:

63.40.Erna Ranveig Nygård
41.35.
Nils Theodor Olai Ellefsen
Født 20 sep. 1882, Grov, Skånland26,27.
Død 12 jan. 1963, Grovfjord28.

Gift 1905, Grov, Skånland26 med

Nikoline Jondine Kristoffersen
Født 9 mai 1884, Grov, Skånland28,26.
Død 8 jul. 1978, Grovfjord28.
     Datter af Kristoffer Sund og Gjertrud Bergitta Amundsdatter.

Børn af Nils Theodor Olai Ellefsen og Nikoline Jondine Kristoffersen:

64.41.Einar Kaurin Ellefsen, f. 1905, Skånland
65.41.Kristoffer Jentoft Ingvald Ellefsen, f. 1907, Skånland
66.41.Toralf Albert Andreas Ellefsen, f. 1911, Skånland, d. 1975, Grovfjord
67.41.Pernille Karoline Gunhilde Ellefsen, f. 1919, Skånland, d. 1980, Grovfjord
68.41.Nelly Nikolina Ellefsen, f. 1922, Skånland
69.41.Elfryda Johanne Ellefsen, f. 1925, Skånland
42.35.
Othelie Petrine Ellefsen
Født 3 mar. 1885, Grovfjord, Ibestad28,26.
Død 19 okt. 195528.

Gift 190626 med

Karl Johan Martin Kristoffersen
Født 6 jan. 1882, Grovfjord i Astafjord.28.
Død 27 okt. 1959, Grovfjord i Astafjord.28.
     Søn af Kristoffer Sund og Gjertrud Bergitta Amundsdatter.

Børn af Othelie Petrine Ellefsen og Karl Johan Martin Kristoffersen:

70.42.Inga Elfryda Petrikke Kristoffersen, f. 1907, Grovfjord i Astafjord.
71.42.Gjertine Konstanse Petrine Kristoffersen, f. 1910, Grovfjord i Astafjord.
72.42."Lillegutt" Kristoffersen, f. 1912, Grovfjord i Astafjord., d. 1912, Grovfjord i Astafjord.
73.42.Tora Joakime Margrethe Kristoffersen, f. 1913, Grovfjord i Astafjord., d. 1915, Grovfjord i Astafjord.
74.42.Edvin Petter Ingvald Kristoffersen, f. 1919, Grovfjord i Astafjord.
43.35.
Nikoline Emilia Marie Ellefsen
Født 2 sep. 1887, Grovfjord, Ibestad28,26.
Død 20 aug. 1956, Grovfjord, Ibestad28.

Gift 1907, Miklevoll, Skånland i Astafjord.26 med

Martin Olai Martinussen Myklevoll
Født 20 apr. 1872, Grovfjord i Ibestad.28.
Død 6 okt. 1940, Grovfjord i Ibestad.28.

Børn af Nikoline Emilia Marie Ellefsen og Martin Olai Martinussen Myklevoll:

75.43.Elise Marie Myklevoll, f. 1908, Grovfjord i Ibestad.
76.43.Albert Wilhelm Severin Myklevoll, f. 1910, Grovfjord i Ibestad.
77.43.Mikol Marie Albertine Myklevoll, f. 1912, Grovfjord i Ibestad., d. 195, Grovfjord i Ibestad.
78.43.Erling Peder Strøm Myklevoll, f. 1914, Grovfjord i Ibestad.
79.43.Torstein Myklevoll, f. 1916, Grovfjord i Ibestad., d. 1987, Grovfjord i Ibestad.
80.43.Martinus Bertheus Myklevoll, f. 1920, Grovfjord i Ibestad., d. 1986, Grovfjord i Ibestad.
81.43.Peder Helmer Myklevoll, f. 1924, Grovfjord i Ibestad.
82.43.Magnus Marian Myklevoll, f. 1925, Grovfjord i Ibestad.
83.43.Arne Robert Myklevoll, f. 1931, Grovfjord i Ibestad.
44.35.
Ove Andreas Eberg Ellefsen
Født 26 jun. 1890, Grov, Skånland26.
Død 29 aug. 1963, Grov, Skånland, begravet 3 sep. 1963, kirkegården i Grov.
     Stilling: Skips-Stewart, Kok, Hotel og gjestgiver på Annamo.
     Konfimert (i Ibestad kirke) i oktober 1905, anm: »Meget god!«. Stewart på skipene »Malangen« og »Salangen». Gjestgiver på Annamo i Astafjord, som han overtok efter Nikolai Iversen.

Gift 19 jul. 1924, Grov, Skånland med

Gudrun Johanna Simonsen Balteskard
Født 30 aug. 1900, Balteskard, Skånland26.
Død 3 okt. 1958, Grov, Skånland26, begravet _____, kirkegården i Grov.
     Datter af Simon Harr Markussen og Antonette Andrea Bendiksdatter.

Børn af Ove Andreas Eberg Ellefsen og Gudrun Johanna Simonsen Balteskard:

84.44.Aasta Synnøve Ellefsen, f. 1926, Skånland
85.44.Eilif Kåre Ellefsen, f. 1932, Skånland
86.44.Steinar Ellefsen, f. 1934, Norge, d. 1999, Danmark.
87.44.Torbjørn Ellefsen, f. 1937, Skånland
45.35.
Peder Kornelius Olaus Ellefsen
Født 8 sep. 1895, Grovfjord, Ibestad28,26.
Død 7 okt. 1972, Grovfjord, Ibestad28.

Gift _____med

Astrid Antonsdatter Haugjord
Født 29 jun. 1895, Lennangen i Karlsøy.28.
Død 22 jun. 1977, Grovfjord.28.
     Datter af Anton Bang Haugjord.

Børn af Peder Kornelius Olaus Ellefsen og Astrid Antonsdatter Haugjord:

88.45.Emly Pernille Ellefsen, f. 1919, Grovfjord i Ibestad.
89.45.Alf Martin Haugjord Ellefsen, f. 1924, Grovfjord i Ibestad., d. 1941, Grovfjord.
46.37.
Kristine Oline Markusdatter
Født 1882, Sørrollnes, Trondenes.2.
Død 1889, Sørrollnes, Trondenes.2.
47.37.
Emil Marenius Markussen
Født 1884, Sørrollnes, Trondenes.2.
Død 1904, Sørrollnes, Trondenes.2.
48.37.
Margrete Sofie Markusdatter
Født 1887, Sørrollnes, Trondenes.2.
49.37.
Teodora Otilie Kristine Markusdatter
Født 1890, Sørrollnes, Trondenes.2.
50.37.
Alvhilde Oline Marie Markusdatter
Født 1892, Sørrollnes, Trondenes.2.
51.37.
Johanna Elida Ringdal Markusdatter
Født 1895, Sørrollnes, Trondenes.2.
52.37.
___________
Født 1898, Sørrollnes, Trondenes.2.
Død 1898, Sørrollnes, Trondenes.2.
     Dødfødt.2
53.37.
Olga Kristine Markusdatter
Født 1899, Sørrollnes, Trondenes.2.
54.38.
Ingvald Martin Korneliussen
Født 1882, Sørrollnes, Trondenes.2.
55.38.
Gustava Marie Korneliusdatter
Født 1884, Sørrollnes, Trondenes.2.
56.38.
Olaf Peder Korneliussen
Født 1886, Sørrollnes, Trondenes.2.
57.38.
Johanna Marie Korneliusdatter
Født 1888, Sørrollnes, Trondenes.2.
58.38.
Mathilde Sofie Korneliusdatter
Født 1891, Sørrollnes, Trondenes.2.
Død 1891, Sørrollnes, Trondenes.2.
59.38.
Mathilde Sofie Korneliusdatter
Født 1892, Sørrollnes, Trondenes.2.
60.38.
Petra Otilie Korneliusdatter
Født 1895, Sørrollnes, Trondenes.2.
61.38.
Andora Karlotte Korneliusdatter
Født 1897, Sørrollnes, Trondenes.2.
62.38.
Solveig Margrete Korneliusdatter
Født 1899, Sørrollnes, Trondenes.2.

Generation 9.

63.40.
Erna Ranveig Nygård

Gift _____med

Olav Arvid Jensvoll
Født 1923, Grov, Skånland i Astafjord.26.
     Søn af Birger Amandus Jensvoll og Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen.

Børn af Erna Ranveig Nygård og Olav Arvid Jensvoll:

90.63.Arnt Jensvoll
64.41.
Einar Kaurin Ellefsen
Født 18 aug. 1905, Grov, Skånland28,26.

Gift _____28med

Ragna Marie Kristoffersen
Født 10 jul. 1910, Lødingen28.
Død 3 feb. 1983, Grovfjord28.

Børn af Einar Kaurin Ellefsen og Ragna Marie Kristoffersen:

91.64.Herlaug Bendikte Ellefsen, f. 1943, Grovfjord
65.41.
Kristoffer Jentoft Ingvald Ellefsen
Født 1907, Grov, Skånland28,26.

Gift _____28med

Haldis Arnolda Bendikte Myklevoll
Født 18 aug. 1917, Grovfjord28,26.
     Datter af Bendikt Heggelund Martinussen og Hanna Petrika Hansdatter.
66.41.
Toralf Albert Andreas Ellefsen
Født 7 jun. 1911, Grov, Skånland28,26.
Død 19 apr. 1975, Grovfjord28.

Gift _____28med

Ninni Emelie Nilsen
Født 24 apr. 1921, Salangen28.

Børn af Toralf Albert Andreas Ellefsen og Ninni Emelie Nilsen:

92.66.Tor Odd Ellefsen, f. 1944, Grovfjord
93.66.Nelly Nikoline Ellefsen, f. 1946, Grovfjord
94.66.Terje Norvald Ellefsen, f. 1949, Grovfjord
95.66.Edel Pernille Ellefsen, f. 1952, Grovfjord, d. 1953, Grovfjord
96.66.Jorund Terese Ellefsen, f. 1960, Grovfjord
67.41.
Pernille Karoline Gunhilde Ellefsen
Født 15 mai 1919, Grov, Skånland28,26.
Død 19 jan. 1980, Grovfjord28.

Gift _____med

Odd Natanael Markussen
Født 26 dec. 1917, Grovfjord i Ibestad.28.

Børn af Pernille Karoline Gunhilde Ellefsen og Odd Natanael Markussen:

97.67.Marit Nikoline Markussen, f. 1942, Grovfjord i Astafjord.
98.67.Inger Marie Markussen, f. 1947, Grovfjord i Astafjord.
99.67.Nils Olav Markussen, f. 1955, Grovfjord i Astafjord.
68.41.
Nelly Nikolina Ellefsen
Født 22 aug. 1922, Grov, Skånland28,26.

Gift _____med

Gunvald Thomassen
Født 28 nov. 1920, Talvik i Alta.28.

Børn af Nelly Nikolina Ellefsen og Gunvald Thomassen:

100.68.Rigmor Thomassen, f. 1951, Alta.
101.68.Steinar Nils Thomassen, f. 1955, Bjerkvik.
69.41.
Elfryda Johanne Ellefsen
Født 12 jan. 1925, Grov, Skånland28,26.

Gift _____med

Asbjørn Pedersen
Født 2 aug. 1923, Hilleshamn i Gratangen.28.

Børn af Elfryda Johanne Ellefsen og Asbjørn Pedersen:

102.69.Elsa Annie Pedersen, f. 1952, Hilleshamn i Gratangen.
103.69.Anne Margrethe Pedersen, f. 1954, Grovfjord i Astafjord.
104.69.Gunhild Nikoline Pedersen, f. 1956, Grovfjord i Astafjord.
105.69.Berit Louise Pedersen, f. 1958, Grovfjord i Astafjord.
70.42.
Inga Elfryda Petrikke Kristoffersen
Født 23 jun. 1907, Grovfjord i Astafjord.28.

Gift _____med

Øyvind Amandus Hartvigsen
Født 17 apr. 1906, Hilleshamn i Gratangen.28.
Død 28 jun. 1989, Grovfjord i Astafjord.28.

Børn af Inga Elfryda Petrikke Kristoffersen og Øyvind Amandus Hartvigsen:

106.70.Olaug Charlotte Ninni Hartvigsen, f. 1940, Grovfjord i Astafjord.
107.70.Idar? Øystein Hartvigsen, f. 1946, Grovfjord i Astafjord.
71.42.
Gjertine Konstanse Petrine Kristoffersen
Født 13 apr. 1910, Grovfjord i Astafjord.28.

Gift _____med

Hartvik Johan Berg Hartviksen
Født 18 jul. 1903, Hilleshamn i Gratangen.28.
Død 19 jul. 1973, Grovfjord i Astafjord.28.

Børn af Gjertine Konstanse Petrine Kristoffersen og Hartvik Johan Berg Hartviksen:

108.71.Halfrid Jennie Hartviksen, f. 1940, Grovfjord i Astafjord.
109.71.Irene Kristine Hartviksen, f. 1942, Grovfjord i Astafjord.
110.71.Odd Kjærvald Hartviksen, f. 1946, Grovfjord i Astafjord.
111.71.Hilda Olena Hartviksen, f. 1950, Grovfjord i Astafjord.
72.42.
"Lillegutt" Kristoffersen
Født 1 apr. 1912, Grovfjord i Astafjord.28.
Død 20 apr. 1912, Grovfjord i Astafjord.28.
     Ikke døbt (ikke navngivet).28
73.42.
Tora Joakime Margrethe Kristoffersen
Født 8 aug. 1913, Grovfjord i Astafjord.28.
Død 10 jun. 1915, Grovfjord i Astafjord.28.
74.42.
Edvin Petter Ingvald Kristoffersen
Født 5 jun. 1919, Grovfjord i Astafjord.28.

Gift _____med

Gunvor Johansen
Født 5 mai 1921, Selnes i Gratangen.28.
75.43.
Elise Marie Myklevoll
Født 2 okt. 1908, Grovfjord i Ibestad.28.

Gift _____med

Hans Olaus Bendiktsen
Født 4 nov. 1896, Grovfjord i Ibestad.28.
Død 4 mai 1972, Salangen.28.
     Søn af Bendikt Martin Johansen og Johanna Maria Bårdsdatter.

Børn af Elise Marie Myklevoll og Hans Olaus Bendiktsen:

112.75.Edith Margrete Bendiktsen, f. 1932, Grovfjord i Astafjord.
113.75.Bjørg Johanne Bendiktsen, f. 1934, Salangen.
114.75.Håkon Emil Bendiktsen, f. 1937, Salangen.
115.75.Asbjørn Bendiktsen, f. 1941, Salangen.
116.75.Birger Arnold Bendiktsen, f. 1943, Salangen.
117.75.Åshild Marianne Bendiktsen, f. 1945, Salangen.
118.75.Gunnar Martin Alf Bendiktsen, f. 1947, Salangen.
119.75.Vigdis Marie Bendiktsen, f. 1951, Salangen.
76.43.
Albert Wilhelm Severin Myklevoll
Født 1 jul. 1910, Grovfjord i Ibestad.28.

Gift _____med

Olga Nilsen
Født 1 jan. 1911, Målsnes.28.
77.43.
Mikol Marie Albertine Myklevoll
Født 29 jul. 1912, Grovfjord i Ibestad.28.
Død 29 nov. 195, Grovfjord i Ibestad.28.

Gift _____med

Berthin Roald Marskar
Født 18 aug. 1909, Grovfjord i Ibestad.28.
Død 22 dec. 1987, Grovfjord i Ibestad.28.

Børn af Mikol Marie Albertine Myklevoll og Berthin Roald Marskar:

120.77.Bjørgunn Margrete Marskar, f. 1939, Grovfjord i Astafjord.
121.77.Marit Emelie Jensine Marskar, f. 1940, Grovfjord i Astafjord.
122.77.Astrid Synnøve Marskar, f. 1943, Grovfjord i Astafjord.
123.77.Birgit Marie Marskar, f. 1944, Grovfjord i Astafjord.
124.77.Ruth Helene Marskar, f. 1946, Grovfjord i Astafjord.
125.77.Martin Paul Andor Marskar, f. 1947, Grovfjord i Astafjord.
126.77.Annie Bodil Marskar, f. 1949, Grovfjord i Astafjord.
78.43.
Erling Peder Strøm Myklevoll
Født 24 mar. 1914, Grovfjord i Ibestad.28.

Gift _____med

Olaug Jenny Harriet Jensvoll
Født 15 aug. 1916, Grov, Skånland i Astafjord.28.
Død 14 mai 1985, Grovfjord.28.
     Datter af Birger Amandus Jensvoll og Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen.

Børn af Erling Peder Strøm Myklevoll og Olaug Jenny Harriet Jensvoll:

127.78.Asbjørg Strøm, f. 1944, Grovfjord i Astafjord.
128.78.Birger Martin Strøm, f. 1945, Grovfjord i Astafjord.
129.78.Else Marie Strøm, f. 1951, Grovfjord i Astafjord.
79.43.
Torstein Myklevoll
Født 25 mar. 1916, Grovfjord i Ibestad.28.
Død 14 mar. 1987, Grovfjord i Ibestad.28.

Gift _____med

Helga Nilsen
Født 2 nov. 1926, Hadsel.28.

Børn af Torstein Myklevoll og Helga Nilsen:

130.79.Trond Harald Myklevoll, f. 1951, Grovfjord i Astafjord.
131.79.Nils Martin Myklevoll, f. 1955, Grovfjord i Astafjord.
132.79.Bodil Annie Myklevoll, f. 1960, Grovfjord i Astafjord.
133.79.Hans Anders Myklevoll, f. 1967, Grovfjord i Astafjord.
80.43.
Martinus Bertheus Myklevoll
Født 13 mar. 1920, Grovfjord i Ibestad.28.
Død 1 dec. 1986, Grovfjord i Ibestad.28.

Gift _____med

Olive Marie "Lilmari" Lind-Johansen
Født 10 jun. 1926, Oslo.28.
81.43.
Peder Helmer Myklevoll
Født 5 jan. 1924, Grovfjord i Ibestad.28.

Gift _____med

Astrid Hulleberg
Født 23 nov. 1923, Ringsaker.28.
82.43.
Magnus Marian Myklevoll
Født 5 jun. 1925, Grovfjord i Ibestad.28.

Gift _____med

Kirsten Emilie Karlsen
Født 25 sep. 1928, Tromsø.28.

Børn af Magnus Marian Myklevoll og Kirsten Emilie Karlsen:

134.82.Marit Myklevoll, f. 1957, Tromsø.
83.43.
Arne Robert Myklevoll
Født 27 jul. 1931, Grovfjord i Ibestad.28.

Gift _____med

Laura Olufsen
Født 17 jun. 1930, Alta.28.

Børn af Arne Robert Myklevoll og Laura Olufsen:

135.83.Unni Myklevoll, f. 1955, Alta.
136.83.Terje Myklevoll, f. 1960, Alta.
137.83.Kristin Myklevoll, f. 1965, Alta.
138.83.Vidar Myklevoll, f. 1971, Alta.
84.44.
Aasta Synnøve Ellefsen
Født 15 mar. 1926, Grov, Skånland.
     Stilling: lærerinne

Gift 21 aug. 1954 med

Anton Brækkan
Født 23 jun. 1920.
     Stilling: Arkitekt.

Børn af Aasta Synnøve Ellefsen og Anton Brækkan:

139.84.Gudrun Brækkan, f. 1958
85.44.
Eilif Kåre Ellefsen
Født 25 mar. 1932, Grov, Skånland.
     Stilling: sømand, maskinist
86.44.
Steinar Ellefsen
Født 15 jan. 1934, Balteskar, Astafjord sokn, Ibestad prestegjeld, Norge29.
Død 29 jun. 1999, Amager hospital, København, Danmark..
     Stilling: Air-Purser i Scanair 1964-94.

Gift 11 apr. 1966 med

Eva Tilly Fredin
Født 7 aug. 1939, Maria forsamling, Helsingborg, Sverige29.

Børn af Steinar Ellefsen og Eva Tilly Fredin:

140.86.Simon Ellefsen, f. 1966, Sverige
141.86.Pernille Ellefsen, f. 1968, Danmark
87.44.
Torbjørn Ellefsen
Født 5 jul. 1937, Grov, Skånland.
     Stilling: Uddannet geolog.

Gift 1964 med

Colleen Carte
Født 15 aug. 1938.

Børn af Torbjørn Ellefsen og Colleen Carte:

142.87.Kari Ellefsen, f. 1965, Norge
143.87.Niels Ellefsen, f. 1967, South Africa
144.87.Tove Ellefsen, f. 1969, South Africa
145.87.Brit Ellefsen, f. 1969, South Africa
88.45.
Emly Pernille Ellefsen
Født 4 aug. 1919, Grovfjord i Ibestad.28.

Gift _____med

Anders Stensaker
Født 19 jul. 1913, Breim i Gloppen.28.

Børn af Emly Pernille Ellefsen og Anders Stensaker:

146.88.Aud Stensaker, f. 1941, Breim i Gloppen.
147.88.May Stensaker, f. 1943, Grovfjord i Astafjord.
148.88.Astrid Pia Stensaker, f. 1960, Grovfjord i Astafjord.
89.45.
Alf Martin Haugjord Ellefsen
Født 28 mar. 1924, Grovfjord i Ibestad.28.
Død 29 sep. 1941, Grovfjord.28.

Generation 10.

90.63.
Arnt Jensvoll
91.64.
Herlaug Bendikte Ellefsen
Født 14 okt. 1943, Grovfjord28.

Gift _____28med

Ole Simonsen
Født 18 mai 1952, Ibestad28.
92.66.
Tor Odd Ellefsen
Født 24 jun. 1944, Grovfjord28.
93.66.
Nelly Nikoline Ellefsen
Født 7 jul. 1946, Grovfjord28.

Gift _____28med

Olav Pedersen
Født 1 jul. 1935, Senja28.
94.66.
Terje Norvald Ellefsen
Født 20 aug. 1949, Grovfjord28.
95.66.
Edel Pernille Ellefsen
Født 21 nov. 1952, Grovfjord28.
Død 19 feb. 1953, Grovfjord28.
96.66.
Jorund Terese Ellefsen
Født 11 jul. 1960, Grovfjord28.
97.67.
Marit Nikoline Markussen
Født 14 mar. 1942, Grovfjord i Astafjord.28.

Gift _____med

Harry Sjøvoll
Født 13 jun. 1940, Grovfjord i Astafjord.28.
98.67.
Inger Marie Markussen
Født 7 apr. 1947, Grovfjord i Astafjord.28.

Gift _____med

Olav Andersen
Født 19 jun. 1946, Evenskjer.28.
99.67.
Nils Olav Markussen
Født 21 dec. 1955, Grovfjord i Astafjord.28.

Gift _____med

Brynhild Fladseth
Født 28 apr. 1955, Tromsø.28.
100.68.
Rigmor Thomassen
Født 3 jul. 1951, Alta.28.
101.68.
Steinar Nils Thomassen
Født 24 jun. 1955, Bjerkvik.28.
102.69.
Elsa Annie Pedersen
Født 5 sep. 1952, Hilleshamn i Gratangen.28.

Gift _____med

Oddmund Skogstad
Født 27 jul. 1950, Evenskjer.28.
103.69.
Anne Margrethe Pedersen
Født 17 jul. 1954, Grovfjord i Astafjord.28.

Gift _____med

Thordur Knudsen
Født 8 sep. 1950, Evenskjer.28.
104.69.
Gunhild Nikoline Pedersen
Født 2 apr. 1956, Grovfjord i Astafjord.28.

Gift _____med

Svein Rydningen
Født 15 jul. 1953, Rossfjordstraumen.28.
105.69.
Berit Louise Pedersen
Født 4 jul. 1958, Grovfjord i Astafjord.28.

Gift _____med

Arnliot Dybvik
Født 7 apr. 1956, Evenskjer.28.
106.70.
Olaug Charlotte Ninni Hartvigsen
Født 15 jan. 1940, Grovfjord i Astafjord.28.

Gift _____med

Arne Herjulf Nymo
Født 25 sep. 1934, Evenes.28.
107.70.
Idar? Øystein Hartvigsen
Født 7 jul. 1946, Grovfjord i Astafjord.28.

Gift _____med

Jorunn Fjellheim
Født 20 mai 1945, Evenes.28.
108.71.
Halfrid Jennie Hartviksen
Født 13 mai 1940, Grovfjord i Astafjord.28.

Gift _____med

Jack Nymo
Født 13 nov. 1937, Ofoten.28.
109.71.
Irene Kristine Hartviksen
Født 7 apr. 1942, Grovfjord i Astafjord.28.

Gift _____med

Erling Nylund
Født 7 jan. 1940, Sandstrand.28.
110.71.
Odd Kjærvald Hartviksen
Født 25 jun. 1946, Grovfjord i Astafjord.28.

Gift _____med

Synnøve Johansen
Født 16 nov. 1945, Harstad.28.
111.71.
Hilda Olena Hartviksen
Født 29 mar. 1950, Grovfjord i Astafjord.28.

Gift _____med

Magne Karlstad
Født 10 mai 1947, Nesna.28.
112.75.
Edith Margrete Bendiktsen
Født 18 aug. 1932, Grovfjord i Astafjord.28.

Gift _____med

Jarle Bjørnar Johnsen
Født 27 aug. 1927, Lavangen.28.
113.75.
Bjørg Johanne Bendiktsen
Født 25 dec. 1934, Salangen.28.

Gift _____med

Dagfinn Tollefsen
Født 29 aug. 1926, Målselv.28.
114.75.
Håkon Emil Bendiktsen
Født 30 sep. 1937, Salangen.28.

Gift _____med

Marie Louise Olsson
Født 18 nov. 1938, Narvik.28.
115.75.
Asbjørn Bendiktsen
Født 25 mar. 1941, Salangen.28.

Gift _____med

Asbjørg Martinussen
Født 13 aug. 1945, Dyrøy.28.
116.75.
Birger Arnold Bendiktsen
Født 28 mai 1943, Salangen.28.

Gift _____med

Sylvi Britt Johnsen
Født 30 mai 1948, Lavangsnes.28.
117.75.
Åshild Marianne Bendiktsen
Født 4 mar. 1945, Salangen.28.

Gift _____med

Håkon Aasen
Født 21 sep. 1945, Skotselv.28.
118.75.
Gunnar Martin Alf Bendiktsen
Født 28 apr. 1947, Salangen.28.

Gift _____med

Annbjørg Lyder
Født 17 aug. 1946, Barbogen, Senja.28, døbt _____, Trondenes kirke.28.
     Evakuert fra Finmark.28
119.75.
Vigdis Marie Bendiktsen
Født 19 feb. 1951, Salangen.28.

Gift _____med

Kjell Moe
Født 15 sep. 1938, Kristiansand.28.
120.77.
Bjørgunn Margrete Marskar
Født 24 mar. 1939, Grovfjord i Astafjord.28.

Gift _____med

Ragnvald Georg Markussen
Født 2 jan. 1926, Grovfjord i Astafjord.28.
121.77.
Marit Emelie Jensine Marskar
Født 28 sep. 1940, Grovfjord i Astafjord.28.

Gift _____med

Karstein Mikalsen
Født 12 nov. 1937, Kvæfjord.28.
122.77.
Astrid Synnøve Marskar
Født 19 feb. 1943, Grovfjord i Astafjord.28.

Gift _____med

Nils Bakke
     Fra Hvittingfoss.
123.77.
Birgit Marie Marskar
Født 30 aug. 1944, Grovfjord i Astafjord.28.

Gift _____med

Oddleif Larsen
Født 21 apr. 1942, Grovfjord i Astafjord.28.
124.77.
Ruth Helene Marskar
Født 1 mar. 1946, Grovfjord i Astafjord.28.

Gift _____med

Harry Nylund
Født 4 jul. 1945, Grovfjord i Astafjord.28.
125.77.
Martin Paul Andor Marskar
Født 7 okt. 1947, Grovfjord i Astafjord.28.

Gift _____med

Astrid Bruarøy
Født 15 dec. 1951, Os.28.
126.77.
Annie Bodil Marskar
Født 23 aug. 1949, Grovfjord i Astafjord.28.

Gift _____med

Bjørn Henriksen
Født 4 dec. 1950, Hestøysund.28.
127.78.
Asbjørg Strøm
Født 12 feb. 1944, Grovfjord i Astafjord.28.

Gift _____med

Jarle Lauritsen
Født 15 apr. 1945, Tromsø.28.
128.78.
Birger Martin Strøm
Født 6 okt. 1945, Grovfjord i Astafjord.28.

Gift _____med

Grethe Kate Mortensen
Født 1 mai 1949, Narvik.28.
129.78.
Else Marie Strøm
Født 5 mar. 1951, Grovfjord i Astafjord.28.

Gift _____med

Per Olaf Lillebø
Født 4 feb. 1952, Stord.28.
130.79.
Trond Harald Myklevoll
Født 26 sep. 1951, Grovfjord i Astafjord.28.
131.79.
Nils Martin Myklevoll
Født 28 sep. 1955, Grovfjord i Astafjord.28.

Gift _____med

Inger Løvholen
Født 28 feb. 1956, Kolbotn.28.
132.79.
Bodil Annie Myklevoll
Født 29 mai 1960, Grovfjord i Astafjord.28.
133.79.
Hans Anders Myklevoll
Født 19 aug. 1967, Grovfjord i Astafjord.28.
134.82.
Marit Myklevoll
Født 22 jun. 1957, Tromsø.28.

Gift _____med

Leif Roar Mikkelsen
Født 16 okt. 1959, Sandstrand i Skånland.28.
135.83.
Unni Myklevoll
Født 23 apr. 1955, Alta.28.
136.83.
Terje Myklevoll
Født 2 mai 1960, Alta.28.
137.83.
Kristin Myklevoll
Født 23 apr. 1965, Alta.28.
138.83.
Vidar Myklevoll
Født 16 jul. 1971, Alta.28.
139.84.
Gudrun Brækkan
Født 18 jan. 1958.
     Stilling: Arkitekt

Gift _____med

Finn Langgård
Født 18 apr. 1955.

Børn af Gudrun Brækkan og Finn Langgård:

149.139.Karen Brækkan, f. 1986
150.139.Andrea Brækkan, f. 1988
140.86.
Simon Ellefsen
Født 2 sep. 1966, Malmö, Sverige29.
     Stilling: System-programmør, hos Pro Informatic i København.
141.86.
Pernille Ellefsen
Født 10 dec. 1968, Roskilde, Danmark29.

Samboende med

Lars Gøth Jørgensen
Født 4 okt. 1965.

Børn af Pernille Ellefsen og Lars Gøth Jørgensen:

151.141.Cecilia Gøth Ellefsen, f. 1995, København.
152.141.Victor Gøth Ellefsen
142.87.
Kari Ellefsen
Født 16 mai 1965, Norge.

Gift 28 apr. 1990 med

Brett Kinmont

Børn af Kari Ellefsen og Brett Kinmont:

153.142.Kristin Kinmont, f. 1994
143.87.
Niels Ellefsen
Født 30 okt. 1967, South Africa.

Gift _____med

Dawn
144.87.
Tove Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa.
145.87.
Brit Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa.

Gift 10 jun. 2001 med

Alex Harris
     South-African mountaineer, adventurer.
146.88.
Aud Stensaker
Født 15 jun. 1941, Breim i Gloppen.28.

Gift _____med

Aksel Bergersen
Født 11 sep. 1933, Harstad.28.
147.88.
May Stensaker
Født 8 mar. 1943, Grovfjord i Astafjord.28.

Gift _____med

Harald Langnes
Født 1932, Målselv.28.
148.88.
Astrid Pia Stensaker
Født 22 feb. 1960, Grovfjord i Astafjord.28.

Gift _____med

Odd Karstein Olsen
Født 10 apr. 1953, Reinøy i Karlsøy.28.

Generation 11.

149.139.
Karen Brækkan
Født 3 dec. 1986.
150.139.
Andrea Brækkan
Født 24 dec. 1988.
151.141.
Cecilia Gøth Ellefsen
Født 25 jul. 1995, Frederiksberg hospital, København.30.
152.141.
Victor Gøth Ellefsen
153.142.
Kristin Kinmont
Født mai 1994.

Kilder og Noter
160 år gl. ved manntallet år 1701.
2Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
3Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Manntallet 1701 av Börje Jonsson.
4Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Slekta vår 1996:2 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad)
5Trygve Lysaker: Trondenes Bygdebok
6Trygve Lysaker: Matricul over Senniens Fogderie 1723 av Börje Jonsson.
7Trygve Lysaker: Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
8Jeg kan ikke se at de er blevet gift i Bergen, men det skyldes sikkert lakuner i vielsesbogen for Nykirken.
9Peder Hansen Flindts datter Ingeborg er døbt 21. juli 1672 i Nykirken.
10Trygve Lysaker: Digitalarkivet: Døypte i Bergen 1668-1815.
11Trygve Lysaker: Digitalarkivet: Døde i Bergen 1668-1815.
12Trygve Lysaker: Digitalarkivet: Fogd Tønders skattenotater ca. 1739-1743 av Åse Kvitle Kristiansen.
13Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 248
14Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
15Harstad, Trondenes.
16Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:248
17Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 251
18Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 249
19I NST 14, s. 243 står der at han døde 1. april 1854 !
20Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1953-54), s. 243
213. adv.
22Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:479
23Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:480
24Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:435
25Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:434
26Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
27Tore Meyer: Ibestad kirkebok.
28Lilmari Myklevoll (født Olive Marie Lind-Johansen): Maskinskreven dokument der omfatter efterslægten til Eilev Bertheus Olsen (Strøm) og Pernille Karoline Ovedia Olsdatter
29Lilmari Myklevoll (født Olive Marie Lind-Johansen): Dåbsattest
30Klokken 17:14. Var ved fødselen 49 cm høj og vejede 2900 g.