© 2001 Simon Ellefsen

Har / Harr

Opdateret 31 Jan 2005.


Generation 1.

1.0.
Marit (Jørgensdatter?)

Gift 1° omkring 16501 med

Ole Iversen
Født 1622, Haukebø, Trondenes.1.
Død 1662, Haukebø, Trondenes.2,1.
     Søn af Iver Olsen.
     Gårdbruker på Haukebø i Trondenes.

Gift 2° 16643 med

Peder Raphaelsen
Født omkring 16334,5.
Død omkring 17086,5,1.
     Peder giftet seg med enken etter Ole Iversen på Haukebø i Trondenes, og flyttet dit, men beholdt likevel jorda i Sør-Lavangen i Astafjord.
     Peder hadde en liten jekt på 8 lester som vesentlig ble brukt som føringsfartøy under fiskeriene. I 1670 hadde han leid bort jekta til Peder Fredriksen, Sandtorg, og Rasmus Andersen, Årbogen, som seilte med den til Finnmark. De forliste på turen, og det ble ført en langvarig sak om erstatningsplikten. Peder forlangte 120 rdlr., men underretten tillkjente ham bare 50 rdlr. Denne dommen ble stadfestet av lagtinget på Steigen 1679. Han skaffet seg senere nytt fartøy, og fortsatte jektebruket til sin død.
     Det har vært skrevet meget om den nordnorske Har-slektens opprinnelse, og man har antatt at det er sammenheng mellom denne og den gamle norske adelsætten Haar til Gjersvik i Sunnhordland. Peder brukte aldri slektsnavnet, og det er ikke umulig at det er hans kone som tilhørte Har-slekten.
     Muligvis beslektet med Gilles Rafaelsdatter gift ca. 1630 med Anders Andersen Randers (1595-1669) på Årbogen i Trondenes.
     Nogen spekulerer i om han kan være identisk med «Peder, gift i Nordland», søn af borger i Trondheim Raphael Olsen (skifte 1645) og Elen Mogensdatter (skifte 1639). En Christen Søfrensen nævnes som formynder for de mindreårige børn - hvem er han ?
     Nevnt på Haukebø i Trondenes i manntallet 1666, med (ste)sønnene Ifver Olsen, 8 år og Jørgen Olsen, 6 år, samt sønnen Rafael Pedersen, 12 uger. Peder bruker også 1 våg i (Sør) Lavangen i Trondenes.7
     I en «Fortegnelse paa dj som boer och thilholder J Nordlandene och haffuer taget Borgerschab j Bergen Bye» ca. år 1661 er nevnt «Peder Raffuelsøn, Saltens Fogderie».8

Børn af Marit (Jørgensdatter?) og Ole Iversen:

2.1.Iver Olsen, f. omkr. 1658, Trondenes., d. 1744, Lødingen.
3.1.Jørgen Olsen, f. omkr. 1660, Trondenes., d. 1741, Trondenes.

Børn af Marit (Jørgensdatter?) og Peder Raphaelsen:

4.1.Ole Pedersen Har, f. 1664, Trondenes., d. 1716, Trondenes.
5.1.Rafael Pedersen Harr, f. 1666, Trondenes., d. 1742, Lavangen Sør
6.1.Anders Pedersen Har, f. omkr. 1671, Trondenes., d. omkr. 1756
7.1.Elen Debora Pedersdatter Har, f. omkr. 1672, Trondenes., d. 1767, Lødingen.
8.1.Hans Pedersen Har, f. 1674

Generation 2.

2.1.
Iver Olsen
Født omkring 1658, Haukebø, Trondenes.9,10,11,12.
Død 1744, Myklebostad, Lødingen.10,11.
     Myklebostad. Lensmann i Tjeldsund tinglaug.10

Gift 16821 med

Mette Nielsdatter
Født omkring 1662, Hegstad, Lødingen.13,14.
Død 1735, Myklebostad, Lødingen.14.
     Datter af Niels Jonsen.
     Skifte 16 jun. 173615,13.

Børn af Iver Olsen og Mette Nielsdatter:

9.2.Ole Iversen, f. omkr. 1688, d. 1761
10.2.Marit Iversdatter, f. omkr. 1690
11.2.Nils Iversen, f. 1691, d. 1771
12.2.Hans Iversen, f. 1693, d. omkr. 1769
13.2.Jon Iversen, f. 1695
14.2.Mette Maria Iversdatter, f. omkr. 1697, d. eft. 1762
15.2.Sophie Iversdatter, f. omkr. 1702, d. 1798
3.1.
Jørgen Olsen
Født omkring 1660, Haukebø, Trondenes.16,1,2.
Død 1741, Sama, Trondenes.1,2.
     Sama i Trondenes.

Gift omkring 1696 med

Johnsdatter
Født _____, Lundenes, Trondenes..
     Datter af John Johansen og Anne Hansdatter.

[Gift 1° omkr. 1690 med Hans Eriksen (1658 - 1695); Gift 2° omkr. 1696 med Jørgen Olsen (omkr. 1660 - 1741)].

Børn af Jørgen Olsen og Johnsdatter:

16.3.Hans Jørgensen, f. 1697, Trondenes., d. 1776, Trondenes.
17.3.Ole Jørgensen, f. 1700, Trondenes., d. 1744, Trondenes.
18.3.John Jørgensen, f. 1706, Trondenes., d. 1763, Trondenes.
19.3.Anne Margrete Jørgensdatter, f. 1707, Trondenes., d. 1791
20.3.Jørgen Jørgensen, f. 1709, Trondenes., d. 1769, Trondenes.
4.1.
Ole Pedersen Har
Født 1664, Haukebø, Trondenes.17,18.
Død 1716, Haukebø, Trondenes.19,18.

Gift 1° omkring 17081 med

Gjertrud Pedersdatter
Født _____, Ofoten, Nordland.14.
Død 1712, Haukebø, Trondenes.14.

Gift 2° omkring 17131 med

Karen Steensdatter
Født 23 mar. 169320.
Død 1757, Lavangen S., Trondenes.1.
     Datter af Steen Pedersen og Guren Jakobsdatter.

[Gift 1° omkr. 1713 med Ole Pedersen Har (1664 - 1716); Gift 2° 1716 med Mads Mikkelsen (1682 - 1737)].
5.1.
Rafael Pedersen Harr
Født 1666, Haukebø, Trondenes.21,1.
Død 1742, Lavangen Sør1.
     Bosat på Sørlavangen.20
     Til tinget i Sørvik 2. juli 1727 hadde Ole Iversen Barøy, Nils og Jakob Stensen og Mads Mikkelsen Haukebø innstevna svogeren Rafael Pedersen Lavangen «for en Kobberbryggepanne som han af salig Guren på Hols uafsluttede stervbo foruten lov og minde og vedkommendes samtykke av den uregistrerte bo haver udtaget».22

Gift 169523 med

Helena Steensdatter
Født omkring 1675, Hol, Tjeldsund.23,23.
Død 173923,23.
     Datter af Steen Pedersen.

Børn af Rafael Pedersen Harr og Helena Steensdatter:

21.5.Ole Rafaelsen Har, f. 1697, d. 1770, Tjeldsund.
22.5.Peder Rafaelsen Harr, f. 1698, Trondenes., d. 1756, Trondenes.
23.5.Martha Sofia Rafaelsdatter Har, f. omkr. 1704, d. 1777
24.5.Sten Rafaelsen Harr, f. 1706, Lavangen Sør., d. 1767, Lavangen Sør.
25.5.Anna Rafaelsdatter Harr, f. 1710, Trondenes., d. 1776, Trondenes.
26.5.Rafael Rafaelsen Harr, f. 1714, Lavangen., d. 1776, Lavangen.
6.1.
Anders Pedersen Har
Født omkring 1671, Haukebø, Trondenes.24.
Død omkring 1756.
     Anders bodde på Strand i Lødingen fra ca. 1705 til 1713 da han flyttet til Tovik og senere til Renså i Astafjord. Sammen med halvbroren Iver Olsen Myklebostad og vicepastor Jacob Parelius underskrev han den 23. april 1706 Consumptions-folkemanntallet og kalte seg da A. Pedersøn Har. Her er det et klart avtrykk av signetet hans med bokstavene APSH. Oppe på skjoldet i signetet sitter en hare på bakbenene (et «talende» våpen?).25
     I 1711 satt Anders på Strand som eneste oppsitter da han betalte «Skoe-Skatt self 6te» - for seg selv, «Hustruen, 2de Drenger og 2de Tøeser» med 1 ort 12 sk. Dessuten måtte han iflg. et annet manntal samme år (ved Presten) betale i avgift til Kongen «1/6 av aarlig penge 2 Rdl. og aarlig Klæde 2 Rdl. til en dreng», 'som utgjorde 2 ort 16 sk. og 1/6 av aarlig Klæde 2 Rdl. til en annen dreng med 1 ort 8 sk. samt 1/6 av lønn og klær for 3de Tiennistetøsse a 1½ Rdl. og udj. klæder aarlig er 4½ Rdl. 3 ort'.25
     I Dagskattemanntallet for året 1714 står det: «Anders Pedersen Strand, som dog nu er fløt fra dette fogderi og bor udi Senjen - Angifuet ungefæhr for 50 Rdlr. i midler».25
     Drev 1701 fiskeri og en lite handel på en plass under Tovik i Trondenes.
     Mellom 1711 og 1716 [1713?] hadde kongen bøxlet hele (3 våg) Renså i Astafjord til Anders Pedersen Har. 31. aug. 1725 pantsatte han Renså, som eier av hele gården, til Johan Henrik Fasmers handelsforretning (i Bergen) Jan Curdt Herman for 233 rd. Likevel er gården Renså ikke med under Astafjord hverken i matrikkelutkastet 1723, tiendelisten 1727 eller ledingsmanntallet 1743.26
     I 1716 betaler Anders Pedersen Har leilendingskatt 1 rd. 5 mrk. 4 sk.; Proviantskatt 1 mrk. 8 sk.26
     Skifte 1756, Renså, Astafjord.24.

Gift omkring 16991 med

Mette Rasmusdatter Warberg
Født omkring 1671, Prestegården, Trondenes.27,28,29.
Død før 1730, Renså, Astafjord.28.
     Datter af Rasmus Arvesen (Warberg) og Anne Hansdatter Nysted.

Børn af Anders Pedersen Har og Mette Rasmusdatter Warberg:

27.6.Johanna Margrethe Andersdatter Harr, f. 1701, Trondenes., d. 1763, Trondenes.
28.6.Rasmus Anderssen Harr, f. 1703, d. 1779, Astafjord.
29.6.Peder Anderssen Harr, f. 1703, Skånland., d. 1744
30.6.Berte Andersdatter Harr, f. 1705, Astafjord., d. 1762, Trondenes.
7.1.
Elen Debora Pedersdatter Har
Født omkring 1672, Haukebø, Trondenes.30,19.
Død 25 apr. 1767, Hegstad, Lødingen.31,30,19.
     Elen drev trolig den gårdparten som hennes første mann hadde, et par års tid efter hans død til hun giftet seg pånytt. I tiden efter Christens død er lensmannslisten kvittert dels med enken Elens navn (1703 og 1705) og dels med Christens navn (1704!). Hun må ha skjøttet vervet til alles tilfredshet, for efterat hennes neste ektemann døde i 1725, fortsatte hun i ombudet som lensmann inntil sønnen Christen avløste henne.30

Gift 1° _____med

Christen Nielsen
Født omkring 167332.
Død 1703-170432.
     Søn af Niels Jonsen og Maren Christensdatter.
     I 1701 satt Christen (28 år gl.) som gårdbruker på Hegstad sammen med moren enken Maren Christensdatter. Christen ble lensmann i Hegstad fjdg. efter faren. Ved siden av gårdsbruket drev han et lite jektebruk og seilte «paa Bergen en Gang om aaret til Almuens Nødtørft» - heter det i 1701. Da han døde ca. 1704 var det trolig fetteren Diderich Jensen Hønnichen på Voje (død 1737) som overtok dette jektebruket.32

Gift 2° omkring 170632 med

Michel Knudsen Munch
Født mai 1668, Kongsberg32,32.
Død omkring 172532.
     Søn af Knud Mikkelsen Munk og Christine Barth.
     I 1701 var en Michel Munck i tjeneste hos Kgl. Kommisarie Fredrik Adrian Bremer Gibostad i Lenvik. Det er den samme Michel Munch som fem år senere sitter som lensmann i Hegstad fjerding da han kvitterer for 3 dlr. i regnskapet for Salten 3. sep. 1706. Michel overtok ikke jektebruket efter formannen. Lensmannsvervet og gårdsdriften tok nok all hans tid. Dessuten fikk han tid til å virke som finnemisjonær i Tysfjord. I 1723 hadde han 10 kyr, 4 ungfe, 1 hest og 20 sauer. Han sådde ½ tn. rug, 3 tn. blandkorn og avlet 1½ tn. rug, 5 tn. blandkorn og 2½ tn. «ringe blandkorn eller havre» samt 22 lass høy. Matr.skylden ble foreslått hevet med 2 pd., men det ble ikke satt i kraft. Iflg. skifte 15. juni 1725 hadde han et større beløp tilgode for sitt virke som misjonær i Tysfjord. Hans far brukte et våpen som førtes av «De Vinranke-Munker» hvis sikre stamrekke begynner med Gunde Munk i Havbro, Jylland (nevnt 1442-1468). Ja - Michel selv brukte også et segl med et riktignok svært primitivt fremstilt vinrankemotiv.32
     Skifte 15 jun. 1725, Salten tinglag.33,32,33Boets samla formue var 337 rdl. 38 ort, og uteståande gjeld var 164 rdl. 4 ort 11 skill. Enka tok til Lagverge Didrich Jensen Hønnichen, og til formyndar for barna vart oppnemnt Anders Rasmussen Lind, Hustad.Boets innhold: Sølv: 1 Bæger mrk: C:N:S:E:D:P:H - 2 sølvskeer mrk: M:K:S:M:E:D:P:H - 1 skje mrk: M:K:S:M - 1 do: S:I:S..

Børn af Elen Debora Pedersdatter Har og Christen Nielsen:

31.7.Martha Maria (Mette?) Christensdatter
32.7.Ingeborg Sophia Har Christensdatter, f. omkr. 1703, d. 1746

Børn af Elen Debora Pedersdatter Har og Michel Knudsen Munch:

33.7.Anne Christina Michelsdatter Munch, f. omkr. 1709, d. 1744
34.7.Christen Michelsen Munch, f. omkr. 1714, d. 1783
8.1.
Hans Pedersen Har
Født 167434.
     Bergensborger i Salten.

Gift _____med

Mette Olufsdatter Nysted
Død 14 mai 173333.
     Datter af Ole Hansen Nysted og Cathrine (Trine) Christensdatter (Seest).
     Skifte 22 okt. 1733, Liland, Ofoten.33Ektefell: Hans Pedersen Har. Formue: 2295-0-11. Gjeld: 130-3-9. Boets innhold: Rede penge 400 rd. En stor mengde sølvgjenstander, div. merkinger: H.H.S.H - H.P.S.H - H.P.S.H og M.O.D.N (10 skeier) - N.J.S og A.A.D - E.C.S og L.J.D - H.H.S og K.R.D. Jordegods: 2 w landskyld i Lieland, 60 rd - 1 w i Wold, 30 rd..

Børn af Hans Pedersen Har og Mette Olufsdatter Nysted:

35.8.Peder Hansen Har
36.8.Ole Hansen Har, d. 1743
37.8.Sigrid (Siri) Hansdatter Harr, f. omkr. 1711, d. 1749, Ofoten.

Generation 3.

9.2.
Ole Iversen
Født omkring 168813.
Død 176113.
     Lensmann i Tjeldsund etter faren.13
     Bosatt på Barøy.

Gift 1° _____med

Anne Steensdatter
Født omkring 168320.
Død 174420.
     Datter af Steen Pedersen og Guren Jakobsdatter.

Gift 2° _____med

Maren Andersdatter
Født omkring 172335.
     Datter af Anders Christophersen og Riborg Christensdatter (Trane).

Børn af Ole Iversen og Maren Andersdatter:

38.9.Hartvig Hveding Olsen, f. 1748, d. 1814
10.2.
Marit Iversdatter
Født omkring 169036.

Gift _____med

Anders Steensen
Født omkring 169137.
Død 3 jun. 174938.
     Søn af Steen Pedersen og Guren Jakobsdatter.

Børn af Marit Iversdatter og Anders Steensen:

39.10.Marith Andersdatter, f. omkr. 1720, Melsbø i Tjeldsund, d. 1787
40.10.Iver Andersen, f. omkr. 1724
41.10.Mette Sofie Andersdatter, f. 1730, Tjeldsund.
42.10.Anne Andersdatter, f. omkr. 1732, Tjeldsund.
43.10.Elen Andersdatter, d. 1811, Tjeldsund.
44.10.Hartvig Anderssen, f. 1740, Nordland., d. 1798, Trondenes.
11.2.
Nils Iversen
Født 22 feb. 169139.
Død 19 jun. 177140.
     Bodde på Hol i Tjeldsund.
     Nils Iversen hadde bodd ei tid på Kilstad, men flytta til Hov (begge i Tjeldsund) ca. 1719. Han er ført som bruker her i 1720-åra og først i 30-åra. Han svarte i 1720 krigsstyr med 1 Rdl 8 sk. og leding med 18 sk. I følge matrikkelen 1723 sådde Nils 1 skj. rug, 6 t blandkorn, og hadde 3 t. «hvileland». På dette fikk han ei avling på 2 skj. 2 fdk. rug, 5 t blandkorn og 7½ t ringe blandkorn eller havre. Han hadde en buskap på 2 hester, 10 kyr, 2 ungfe og 24 sauer. Landskylda var 2 vog 1 pd 12 mk. Bispen og Lødingen kirke eide halvparten hver. Tienden var satt til: rug 1 fdk., blandkorn 4 skj, ringe blandkorn eller havre 6 skj. ost 20 mk. Gården var ellers «bordholdsjord som biskopen nyter tiendefritt».41
     Nils fikk 13. okt. 1736 bøkselseddel av pastor Arnoldus Schytte på 1 våg i Hol i Tjeldsund «som hans svoger Jakob Steensen for ham har opgivet 17. okt. 1735, henhører under det Beneficerede Biskopelige fordums gods». Nils bodde imidlertid her bare i ca. tre år, og fikk 13. juni 1738 bøkselbrev på 1 vog 1 pd i Myklebostad «som hans fader for ham har opgivet». 8 barn er kjent.40
     Nils var laugrettesmann i 1730-åra.41
     Nils og broren Jon på Myklebostad var innstevna til tinget 21. juni 1727, av skolemester Povel Sjursen. De hadde «imod Hr. Justisråd Schielderups foranstaltning ladet 2de finner nemlig Peder Jacobsen Kjerringvik og Povel Svendsen Haagenset, udi fiskeriet 1726 ladet dem faa brennevin, hvorefter begge siden er funden døde. Dette skjedde da fiskeriet var i Østnesfjorden». (Peder Jacobsen var omtr. 70 år, og Paul Svendsen 40 år).41
     Skifte 29 jun. 177140Sønnen Iver var død og hadde etterlatt seg sønnen Nils. Sønnen Steen var også død og hadde etterlatt seg 3 sønner og 1 datter. Kristen var gift og bodde i Breivik. Peder var gift og bodde i Gausvik. Johannes, gift og bodde på Myklebostad. Jon gift, bodde også på Myklebostad. Mette gift med Christian Schnitler bodde på Hol og Guren var nu gift med Jonas Jonsen Juel og bodde på Ness..

Gift 22 nov. 1716, 24de søndag e. Tr. 171642,40,39 med

Maren Steensdatter
Født omkring 168720.
Død 29 apr. 176840.
     Datter af Steen Pedersen og Guren Jakobsdatter.
     Skifte 29 jun. 176940.

Børn af Nils Iversen og Maren Steensdatter:

45.11.Mette Nilsdatter, f. omkr. 1717, Tjeldsund., d. 1784, Tjeldsund.
46.11.Kristen Nilsen, f. omkr. 1720, Tjeldsund., d. 1788, Tjeldsund.
47.11.Iver Nilsen, f. omkr. 1722, Tjeldsund., d. 1758, Tjeldsund.
48.11.Steen Nilsen, f. omkr. 1726, Tjeldsund., d. 1758, Tjeldsund.
49.11.Peder Nilsen, f. omkr. 1727, Tjeldsund., d. 1806
50.11.Guren Nilsdatter, f. omkr. 1729, Tjeldsund., d. 1787
51.11.Johannes Nilsen, f. omkr. 1732, Tjeldsund., d. 1800, Tjeldsund.
52.11.Jon Nilsen, f. omkr. 1734, Tjeldsund.
12.2.
Hans Iversen
Født 21 feb. 169343.
Død omkring 176943.
     Bodde på Forså i Tysfjord, som han byksla 25. okt. 1721 etter Aasille Jonsdatter Ulvsvåg.43
     Skifte 12 mai 176944,43.

Gift _____med

Dorthe Sophie Jacobsdatter Winther
Død omkring 1778.
     Datter af Jacob Pedersen Winther og Mariette Nielsdatter Høstmark.
     Skifte 17 mai 1778, Forså, Tysfjord.33Barn: Iver Hansen, Forsaa; Sivert Hansen, Helland i Tjeldsund; Avdøde søn Jacob Hansens barn Niels Jacobsen, 11 år, Andreas Jacobsen, 12 år, Dorthe Sophia Jacobsdatter, 12 år, Martha Maria Jacobsdatter; Marith Hansdatter, gift med Ole Larsen, Lechnes i Tjeldsund; Mette Margrethe Hansdatter, gift med Joen Winther, Sørkiel i Hamarøy; Ane Sophia Jacobsdatter (Hansdatter), gift med Niels Winther, Sørkiel i Hamarøy. Formue 33-0-4. Gjeld 12-0-0..

Børn af Hans Iversen og Dorthe Sophie Jacobsdatter Winther:

53.12.Mette Margrete Hansdatter, d. omkr. 1801
54.12.Anne Sophia Hansdatter, d. eft. 1796
13.2.
Jon Iversen
Født 20 sep. 169543.
     Bodde i Ulvsvåg på Hamarøy.43
     Nils og broren Jon på Myklebostad var innstevna til tinget 21. juni 1727, av skolemester Povel Sjursen. De hadde «imod Hr. Justisråd Schielderups foranstaltning ladet 2de finner nemlig Peder Jacobsen Kjerringvik og Povel Svendsen Haagenset, udi fiskeriet 1726 ladet dem faa brennevin, hvorefter begge siden er funden døde. Dette skjedde da fiskeriet var i Østnesfjorden». (Peder Jacobsen var omtr. 70 år, og Paul Svendsen 40 år).45

Gift _____med

Trine Jacobsdatter Winther
     Datter af Jacob Pedersen Winther og Mariette Nielsdatter Høstmark.
14.2.
Mette Maria Iversdatter
Født omkring 169743.
Død efter 176243.

Gift 172143 med

Peder Jacobsen Winther
Død 175643.
     Søn af Jacob Pedersen Winther og Mariette Nielsdatter Høstmark.
     Bodde i Sørkil på Hamarøy.43
     Skifte 13 jun. 1756, Sørkil, Hamarøy.33Avdøde Peder Jacobsen Winter. Ektefelle Methe Maria Iversdatter. Barn: Iver Pedersen Winter, gift, Lechnesbøe i Hamarøy; Joen Pedersen Winter, gift, Sørkil i Hamarøy; Jacob Pedersen, Leknesbogen i Tjeldsund; Niels Pedersen Winter, myndig, ugift, Sørkil i Hamarøy; Marith Pedersdatter Winter, gift med Steen Mikelsen, Woldstad i Senjens fgd.; Methe Pedersdatter, 26 år, Sørkil; Sophia Kirstina Pedersdatter Winter, 19 år, Sørkil; Karen Pedersdatter Winter, 16 år, Sørkil; Karen (Maren?) Pedersdatter Winter, 13 år, Sørkil. Formue 253-3-10..

Børn af Mette Maria Iversdatter og Peder Jacobsen Winther:

55.14.Iver Pedersen Winther, f. omkr. 1721, d. 1789
56.14.Jon Pedersen Winther
57.14.Jacob Pedersen Winther, d. omkr. 1797
58.14.Nils Pedersen Winther, d. omkr. 1796
59.14.Marit (Marthe) Pedersdatter Winther
60.14.Mette Pedersdatter Winther, f. omkr. 1730, d. 1761
61.14.Sophie Kirstina Pedersdatter Winther, f. omkr. 1737
62.14.Karen Pedersdatter Winther, f. omkr. 1740, d. før 1762
63.14.Maren Pedersdatter Winther, f. omkr. 1743
15.2.
Sophie Iversdatter
Født omkring 170246.
Død 179846.

Gift 1° 29 aug. 1726, Lødingen47 med

Hartvig Christensen Hveding
Født 13 okt. 169447, døbt 21 okt. 1694, Hamarøy kirke.48.
Død 7 sep. 174447.
     Søn af Christen Jensen Hveding og Elen Hartvigsdatter.
     Hartvig fikk 30. juni 1721 bøkselbrev på heile gården Rambø i Tjeldsund (4 pd), som fremdeles tilhørte Bispestolen og Lødingen kirke. I tillegg dreiv han trolig litt småhandel.47
     I 1723 var det 2 hester, 8 kyr, 3 ungnaut og 18 sauer på gården. Skylda blei foreslått auka med 12 mk. I 1730/31 svarte han «Brannstyr» med 2 ort.47
     Hornemann meiner at dei (Hartvig og Sophie) har hatt enno ei dotter: Maren.49
     Se også Johan Hvedings bog, s. 52-54.
     Skifte 7 sep. 174450.

Gift 2° efter 175050 med

Andreas Petersen Rohde
Født omkring 1720, Kulstadsjøen i Vefsn47.
Død feb. 178251.
     Søn af Peter Andreassen Rhode og Kirsten Hansdatter.
     Andreas fikk 16. juni 1751 bøkselbrev på 1 vog 1 pd i Rambø (i Tjeldsund) av sokneprest Arnoldus Schytte.47
     Skifte 8 nov. 178952.

Børn af Sophie Iversdatter og Hartvig Christensen Hveding:

64.15.Christen Hartvigsen Hveding, f. 1728, Rambø i Lødingen., d. 1785, Ofoten.
65.15.Elen Hartvigsen Hveding, f. 1733, d. 1804, Harstad.
16.3.
Hans Jørgensen
Født 1697, Sama, Trondenes.53.
Død 1776, Lundenes, Trondenes.53.

Gift omkring 17241 med

Johanna Arnesdatter
Født 1697, Tennevik, Trondenes.54.
Død 1778, Lundenes, Trondenes.54.
     Datter af Arne Falkorsen og Gjertrud Abrahamsdatter Høeg.

Børn af Hans Jørgensen og Johanna Arnesdatter:

66.16.Anne Hansdatter, f. 1725, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
67.16.Arne Hanssen, f. 1728, Trondenes., d. 1754, Trondenes.
17.3.
Ole Jørgensen
Født 1700, Sama, Trondenes.53.
Død 1744, Sama, Trondenes.53.
18.3.
John Jørgensen
Født 1706, Sama, Trondenes.1.
Død 1763, Sama, Trondenes.1.
     Skifte 1753-1767, Sama, Fauskevåg Tinglag.55protokollnr. 141, folio 230..

Gift omkring 17351 med

Gunhild Katrine Arnesdatter
Født 1707, Tennevik, Trondenes.1.
Død 1782, Sama, Trondenes.1.
     Datter af Arne Falkorsen og Gjertrud Abrahamsdatter Høeg.

Børn af John Jørgensen og Gunhild Katrine Arnesdatter:

68.18.Karen Johnsdatter, f. 1736, Trondenes., d. 1817, Trondenes.
69.18.Gjertrud Johnsdatter, f. 1739, Trondenes., d. 1794, Trondenes.
70.18.Jørgen Johnsen, f. 1741, Trondenes., d. 1811, Trondenes.
19.3.
Anne Margrete Jørgensdatter
Født 1707, Sama, Trondenes.1.
Død 17911.

Gift _____1med

Mikkel Torbergsen
Født 1697, Kila, Trondenes.56,1.
Død 1782, Harstad, Trondenes.1.
     Søn af Torberg Jonsen og Kirsten Mikkelsdatter.
     Harstad
     Skifte 1776-1785, Harstad, Fauskevåg Tinglag.55protokollnr. 143, folio 199b..

Børn af Anne Margrete Jørgensdatter og Mikkel Torbergsen:

71.19.Johannes Mikkelsen, f. 1728, Trondenes., d. 1808, Trondenes.
72.19.John Mikkelsen, f. 1730, Trondenes.
73.19.Torberg Mikkelsen, f. 1732, Trondenes., d. 1775, Trondenes.
74.19.Karen Kirstine Mikkelsdatter, f. 1733, Trondenes., d. 1774, Trondenes.
75.19.Jørgen Mikkelsen, f. 1741, Trondenes., d. 1798
76.19.Anne Maria Mikkelsdatter, f. 1744, Trondenes., d. 1797, Trondenes.
77.19.Edias Mikkelsen, f. 1747, Harstad i Trondenes., d. 1763
78.19.Peder Mikkelsen, f. 1751, Trondenes., d. 1827, Trondenes.
20.3.
Jørgen Jørgensen
Født 1709, Sama, Trondenes.53.
Død 1769, Sama, Trondenes.53.

Gift 175057 med

Randi Johnsdatter
Født 1724, Gansås, Trondenes.1.
     Datter af John Larssen og Marit Olsdatter.
21.5.
Ole Rafaelsen Har
Født 169758,59.
Død 22 dec. 1770, Fjelldal, Tjeldsund.60.
     Ole Rafaelsen fikk 16. juni 1727 bøkselseddel på 2 pd i Fjelldal gård i Tjeldsund «som Michel Larsen for alderdom og svaghed for ham opgivet», og betalte 3 Rdl 1 ort i bøksel. 20. juni 1731 fikk han bøkselseddel på ytterligere 1 pd, som må være resten av Hans Simensens bruk, for 1 Rdl 2 ort 16 sk. Han betalte i 1730/31 brannstyr med 1 ort 8 sk.60
     Skifte 25 jun. 177160.

Gift _____med

Else Maria Holbye
Født omkring 170659.
Begravet 2 jul. 1751, (gravlagt Maria Besøkelsesdag).60.
     Datter af Henrik Nilsen Holbye og Maria Andersdatter Gammelgaard.
     Antagelig datter av sokneprest til Loppa Hr. Henrik Nilsen Holby.59,22
     Skifte 1 jun. 175260.

Børn af Ole Rafaelsen Har og Else Maria Holbye:

79.21.Helene Maria Olsdatter Har, f. omkr. 1730, Fjelldal i Tjeldsund, d. 1808
80.21.Henrik Holby Olsen Har, f. omkr. 1732, Tjeldsund.
81.21.Ane Elisabeth Olsdatter Har, f. 1734, Tjeldsund.
82.21.Martha Kristianne Olsdatter Har, f. 1735, Tjeldsund., d. 1751, Tjeldsund.
83.21.Rafael Olsen Har, f. _____, d. 1764, Tjeldsund.
84.21.Martha Sofie Olsdatter Har, d. 1802
85.21.Peter Holbye Olsen Har, f. 1747, Tjeldsund., d. 1748, Tjeldsund.
86.21.Nils Holbye Olsen, f. 1749, Tjeldsund., d. 1802, Tjeldsund.
87.21.Ole Olsen Har, f. 1751, Tjeldsund., d. 1752, Tjeldsund.
22.5.
Peder Rafaelsen Harr
Født 1698, Lavangen Sør, Trondenes.61,1.
Død 1756, Bø, Trondenes.1.

Gift omkring 172962,1 med

Berte Andersdatter Harr
Født 1705, Renså, Astafjord.1.
Død 1762, Bø, Trondenes.1.
     Datter af Anders Pedersen Har og Mette Rasmusdatter Warberg.
     Skifte 1753-1767, Bø, Fauskevåg tinglag.55protokollnr. 141, folio 224..

Børn af Peder Rafaelsen Harr og Berte Andersdatter Harr:

88.22.Mette Kirstine Pedersdatter Harr, f. 1730, Trondenes., d. 1789, Trondenes.
89.22.Raphael Pedersen Harr, f. 1731, Trondenes., d. 1796, Trondenes.
90.22.Anders Pedersen Har, f. 1735, Trondenes., d. 1770, Trondenes.
91.22.Hans Pedersen Harr, f. 1737, Trondenes., d. 1757, Trondenes.
92.22.Ole Pedersen Harr, f. 1739, Trondenes., d. 1806, Trondenes.
93.22.Iver Pedersen Harr, f. 1740, Trondenes.
94.22.Peder Nideros Pedersen Harr, f. 1743, Trondenes., d. 1803, Trondenes.
95.22.Helena Pedersdatter Harr, f. 1745, Trondenes., d. 1759, Trondenes.
96.22.Anna Maria Pedersdatter Har, f. 1750, Trondenes.
23.5.
Martha Sofia Rafaelsdatter Har
Født omkring 170463,64.
Død 177764, begravet 1777, Trondenes.65,63.

Gift omkring 17291,63 med

Henrik Mathias Hanssen Warberg
Født 1700, Tjelde, Ofoten, Nordland.66, døbt 5 dec. 1700, Tjelde, Ofoten, Nordland.67,24,67.
Død 1775, Breistrand, Trondenes.66.
     Søn af Hans Rasmussøn Warberg og Lucie Henriksdatter Munck.
     Kjøpte ved skjøte dat. Tjelle 10. juni 1729 1½ vog (1 vog, 1 pd., 12 lp., iflg. fogedrgsk.) av gården Breistrand av sin far, som hadde kjøpt denne eiendom i 1709. Solgte 30. okt. 1762 en del av gården til sønnen Arve og 1772 en del til sønnen Jacob.24

Børn af Martha Sofia Rafaelsdatter Har og Henrik Mathias Hanssen Warberg:

97.23.Lucia Christina Henriksdatter Warberg, f. omkr. 1730, Trondenes., d. 1798, Trondenes.
98.23.Hans Henriksøn Warberg, f. omkr. 1733, Trondenes., d. 1755, Trondenes.
99.23.Raphael Henriksøn Warberg, f. omkr. 1735, Trondenes., d. 1804, Trondenes.
100.23.Arve Henriksøn Warberg, f. omkr. 1736, Trondenes., d. 1792, Trondenes.
101.23.Peder Henriksøn Warberg, f. omkr. 1740, Trondenes.
102.23.Mogens Henriksøn Warberg, f. omkr. 1741, Trondenes., d. 1811, Nordland.
103.23.Jacob Henriksøn Warberg, f. omkr. 1743, Trondenes., d. 1800, Trondenes.
104.23.Helena Henriksdatter Warberg, f. 1745, Trondenes., d. 1813, Trondenes.
24.5.
Sten Rafaelsen Harr
Født 1706, Lavangen Sør.19.
Død 1767, Lavangen Sør.19.

Gift 17481 med

Rebekka Jensdatter Leth
Født 1719, Trondheim.68,69,70.
Død 1800, Lavangen Sør, Trondenes.70.
     Datter af Jens Pedersen Leth og Catharina Sørensdatter Zelius.

Børn af Sten Rafaelsen Harr og Rebekka Jensdatter Leth:

105.24.Lars Stensen Harr, f. _____, d. 1760, Trondenes.
106.24.Rafael Stensen Harr, f. 1749, Trondenes., d. 1777
25.5.
Anna Rafaelsdatter Harr
Født 1710, Lavangen S., Trondenes.19.
Død 1776, Berg, Trondenes.19.

Gift 17461 med

Nils Hanssen Hveding
Født 1692, Torsken, Senjen.71,72.
Død 1762, Berg, Trondenes.72.
     Søn af Hans Olsen og Anne Marie Nilsdatter (Hveding).
     Gårdeier på Berg, Trondenes.71

[Gift 1° med Aasel Jacobsdatter Winther (omkr. 1697 - 1743); Gift 2° 1746 med Anna Rafaelsdatter Harr (1710 - 1776)].

Børn af Anna Rafaelsdatter Harr og Nils Hanssen Hveding:

107.25.Helena Nilsdatter Hveding, f. 1747, Trondenes., d. 1747, Trondenes.
26.5.
Rafael Rafaelsen Harr
Født 1714, Lavangen.73.
Død 1776, Lavangen.73.

Gift 17501 med

Gjertrud Olsdatter
Født 171474.
Død 1789, Lavangen Sør.74.

Børn af Rafael Rafaelsen Harr og Gjertrud Olsdatter:

108.26.Helena Rafaelsdatter Harr, f. 1752, Trondenes., d. 1756, Trondenes.
109.26.Dødfødt, f. 1754, Trondenes., d. 1754, Trondenes.
110.26.Hans Rafaelsen Harr, f. 1755, Trondenes., d. 1813, Trondenes.
111.26.Helena Rafaelsdatter Harr, f. 1758, Trondenes., d. 1799, Trondenes.
27.6.
Johanna Margrethe Andersdatter Harr
Født 1701, Tovik, Trondenes.75,76.
Død 10 apr. 1763, Tovik, Trondenes.77,76.
     For begravelsen og bruken av kirkeklokkene betaltes 10 Rdl.77
     Skifte 11 jun. 1764, Tovik, Fauskevåg tinglag.77Skifteinnledning. Wilhelm Mauritz Thomassen Sorenskriver over Senjen Fogderier gjør Witterligt at Anno 1764 den 11. juni innfandt jeg mig med tvende Mænd, velaktede Rasmus Andersen Har, boende paa Reinsaa og Augustinius Schelderup, boende i Tenviken, paa gaarden Toevigen i Senjen Fogderier, for der samme steds at forrette Skifte og Deeling i Stervboet efter Sal. Johanna Margrethe Har, der boede i bemmeldte Toevigen, imellem hendes efterladte Mand Hans Rafn Sparboe og den Sal. Quindes Børn som var følgende: (1). Iver Eddissen, er 22 Aar. (2). Mette Marie Eddisdatter, gift med Sr. Jens Rasmussen Thrane, er død og efterladt sig umyndige Børn. (3). Kirsten Eddisdatter, gift med Nils Anfinnsen Røg. (4). Anne Margrethe Eddisdatter, gift med Nils Rafn Sparboe. Boets Formue var 400 Rdl..

Gift 1° _____med

Iver Andersen
Født 26 mai 1692, Balstad, Tjeldsund.78,79.
Død 1734, Tovik, Trondenes.79,76.
     Søn af Anders Jakobsen og Marit Olsdatter (Wivel).
     Bosat på indre Tovik i Trondenes.
     Skifte 1730-1738, Tovik, Fauskevåg Tinglag.55protokollnr. 138, folio 144..

Gift 2° _____med

Edis Kristoffersen Lech
Født _____, Leikvik, Torsken.1.
Begravet 12 dec. 1745, Trondenes., (3 s. advent).80.
     Søn af Kristoffer Jonsen og Kirsten Erichsdatter (Bye).
     Bodde på Tovik i Trondenes.
     Bruker av Ytterholmen i Torsken 1733-1745.81

Gift 3° 26 nov. 174877 med

Hans Rafn Hanssen Sparboe
Født 1719, Vika, Trondenes.1,77.
Død 9 mai 1785, Tovik, Trondenes.77,1.
     Søn af Hans Erichsen Sparboe og Riborg Hansdatter Rafn.
     Han var gårdbruker og jektskipper. Året 1765 sees Hans Rafn Sparboe å ha kjøpt 30 tylfter små bergenske bord, som i kjøpmannens regning er anført med 13 Rdl., 2 Skilling. Litt senere anføres at Hans Sparboe har betalt fisketiende med 1 Rdl., og den 27. november 1765 har han betalt Jacob Rafn 1 Rdl. for 4 store Russeplanker til vannbord på taket.77
     Skifte 11 jun. 178777Skifteinnledning. Anno 1787, den 11. juni slutter Skifte efter afg. Jægte Skipper Hans Rafn Sparboe, boende på Gaarden Toevigen i Fuschevogs Ting Lav og Senjen Fogderier. Dette Boe er registrert den 20. april 1786 og auctionert den 7. og 8. july 1786 som følger. En del guldsager, meget sølv og tin. Auctionssummen = 1026 Rdl. - - - 13"..

[Gift 1° 26 nov. 1748 med Johanna Margrethe Andersdatter Harr (1701 - 10 apr. 1763); Gift 2° 14 nov. 1764 med Margrethe Blom (1732 - 20 nov. 1822)].

Børn af Johanna Margrethe Andersdatter Harr og Iver Andersen:

112.27.Mette Maria Iversdatter (Lech) (Harr), f. 1728, Trondenes., d. 1761, Astafjord.

Børn af Johanna Margrethe Andersdatter Harr og Edis Kristoffersen Lech:

113.27.Kirsten (Kristine) Ediasdatter (Lech), f. 1734, Trondenes.
114.27.Anne Margrete Lech, f. 1737, Trondenes., d. 1795, Trondenes.
115.27.Iver Ediassen Lech, f. 1741, Trondenes.
28.6.
Rasmus Anderssen Harr
Født 170382.
Død 1779, Renså, Astafjord.82.
     Snekker. Forpaktet gården Renså i Astafjord, som faren hadde eiet helt eller delvis og var styrman hos sin tvillingbror Peder Harr. Rasmus nævnes som velaktede dannemann. Han var både lagrettesmann og takstmann. Han døde på Renså og fikk liktale med tekst Luk. 2.29-31. Hans bo var fallitt. Hans sønn Anders var kreditor i boet.
     I 1763 Skatteliste for Troms finder man på Reinså i Astafjord Mand og Kvinde «Rasmus Andreas: / Berthe Bude» og børn «Andreas Rasm: / Kirsten Rasmusdr:».
     Skifte 1776-1785, Reinså, Fauskevåg Tinglag.55protokollnr. 143, folio 92b..

Gift omkring 174082 med

Berit Maria Andreasdatter Budde
Død 1769, Renså, Astafjord.1.
     Datter af Anders (Andreas) Jonassen (Budde) og Golla (Gudlaug) (Olufsdatter?).

Børn af Rasmus Anderssen Harr og Berit Maria Andreasdatter Budde:

116.28.Anders Rasmussen Harr, f. 1741, Skånland., d. 1784
117.28.Kirsten Rasmusdatter, f. 1743, Astafjord., d. 1802, Trondenes.
29.6.
Peder Anderssen Harr
Født 1703, Tovik, Skånland.82.
Død 174482.

Gift omkring 174082 med

Johanna Anfinnsdatter Røgh
Født 171782.
Død 180082.
     Datter af Anfinn Augustinusen Røg og Margrethe Marie Rafn.
     Skifte 1804-1805, Grov, Astafjord Tinglag.55protokollnr. 149, folio 669b..

[Gift 1° omkr. 1740 med Peder Anderssen Harr (1703 - 1744); Gift 2° omkr. 1749 med Ole Hanssen (1689 - 1754); Gift 3° 1756 med Kristoffer Kristoffersen Normann (1730 - 1788)].
30.6.
Berte Andersdatter Harr
Født 1705, Renså, Astafjord.1.
Død 1762, Bø, Trondenes.1.
     Skifte 1753-1767, Bø, Fauskevåg tinglag.55protokollnr. 141, folio 224..

Gift omkring 172962,1 med

Peder Rafaelsen Harr
Født 1698, Lavangen Sør, Trondenes.61,1.
Død 1756, Bø, Trondenes.1.
     Søn af Rafael Pedersen Harr og Helena Steensdatter.

Børn af Berte Andersdatter Harr og Peder Rafaelsen Harr er vist under Peder Rafaelsen Harr (nr. 22).

31.7.
Martha Maria (Mette?) Christensdatter
     Var 1732 i Kjøbenhavn - (også kalt Mette?)32
32.7.
Ingeborg Sophia Har Christensdatter
Født omkring 170383.
Død 1746, 43 år gml.83, begravet 17 jul. 1746, Lødingen, gravfestet i Lødingen Dom. 6 a Trin. 174683.
     I skifte etter farsøstra Anne Nielsdatter Gausvik, blir det opplyst at ho er i tjeneste hos sorenskrivar Aagom i Salten.84
     Trolig død i barselseng.

Gift 30 jul. 1745, Lødingen85,83 med

Hans Erichsen Dybfest
Død omkring 177783.
     Søn af Erich Pedersen Dybfest og Kiersten Mortensdatter.
     Trondhiems Handler Hans Erichsen bodde på Dybfest i Lødingen til han ble trolovet og gift med Ingeborg i 1745.83
     I 1748 protesterte bl.a. Hans på «sin moders Weigne imod borgerbrevet» som var utstedt til Niels Weilandt «til at være borger udi Nordland, til borgerleiet Korsnes dat. 28 mai Bergen 1748 i henseende til Trondhjems bys privelegier, og (ønsket) for øvrig reservere sig at andrage beskaffenheden på vedbørendes høye alder og (ville) derfor begjære copi av det publicerede borgerbrev».83
     I 1754 var det tre Borgere i «Tjellesund fierding»: Bergensborgerne Niels Weilandt på Korsnes, Bersvend Pedersen på Kiøbsnes, samt Trondhjemsborgeren Hans Erichsen på Dybfest. Om Hans heter det at han «om sommeren søker borgerleiet Dybfest, men om vinteren er boende i Trondhjem hvor han har hus og bopel og der sin borgerskatt erlegger».83
     Han drev trolig sin virksomhet til sin død i 1777.83
     Skifte 28 feb. 1777, Trondhjem86,83.

[Gift 1° 30 jul. 1745 med Ingeborg Sophia Har Christensdatter (omkr. 1703 - 1746); Gift 2° omkr. 1748 med Else Hansdatter Reener (1721 - 1761)].
33.7.
Anne Christina Michelsdatter Munch
Født omkring 170930,86.
Død 174430,86.
     Anne Christina Michelsdatter Munch var «formedelst en sottesvaghed i sin barndom blevet berøfvet sin førlighed og andre sindsens gaver», så ved skiftet etter faren 15. juni 1725 vart det bestemt at ho skulle få like stor del av arven som broren «som derimod er frisk og sund».87
34.7.
Christen Michelsen Munch
Født omkring 171432,87.
Død mai 178388,32,88.
     Byksla gården Hegstad etter faren og overtok seinare lensmannsombudet. Han dreiv fiske som faren, men skaffa seg og ei jekt. Han vart ein velståande mann. Ved skiftet 1. okt. 1766 etter førsta kona hans var formuen 1014 rdl. 3 ort 6 skill. Gjelden var berre 4 rdl. 3 ort 6 skill. Sjøbruket vart verdsett til 330 rdl., krøttera til 46 rdl. 3 ort, rede penge 200 rdl., dessutan ein god del sølvtøy, gårdsredskap, smieredskap m.m.89

Gift 1° 25 okt. 1742, Lødingen.89 med

Peternille Pedersdatter
Født omkring 1711.
Død 11 jan. 176690,89.
     Datter af Peder Christensen og Maren Thomasdatter Juul.
     Frå Sandvik i Brønnøy. [Se NST 19, s. 294 flg.].
     Skifte 1 okt. 1766, Salten tinglag.89.

Gift 2° 1767, Vågan., Vigde av sokneprest Arnoldus Schytte.91,92 med

Maren Maria Kildal
Født 25 dec. 1744.
Død mar. 1786, Lødingen.92.
     Datter af Sigvart Kildal og Cecilie Marie Parelius.

[Gift 1° 1767 med Christen Michelsen Munch (omkr. 1714 - mai 1783); Gift 2° 18 nov. 1784 med Hans Albrigt Angell (f. 1742)].

Børn af Christen Michelsen Munch og Peternille Pedersdatter:

118.34.Michel Christensen Munch, f. 1744, Lødingen., d. 1744, Lødingen.
119.34.Peder Christensen Munch, f. 1745, Lødingen., d. 1745, Lødingen.
120.34.Peter Paul Christensen Munch, f. 1746, Lødingen., d. 1769, Lødingen.
121.34.Elen Debora Christensdatter Munch, f. 1749, Lødingen.
122.34.Maren Dorothea Juul Munch, f. 1751, Lødingen., d. før 1766
123.34.Lisbeth Maria Munch, f. 1752, Lødingen.
124.34.Mette Grøn Munch, f. 1755, Lødingen., d. 1757, Lødingen.

Børn af Christen Michelsen Munch og Maren Maria Kildal:

125.34.Zitsel Maria Parelius Munch, f. 1769, Lødingen.
126.34.Sigvart Kildal Munch, f. 1770, Lødingen., d. 1771, Lødingen.
127.34.Arnoldus Schytte Munch, f. 1772, Lødingen.
128.34.Christen Munch, f. 1774, Lødingen., d. 1774, Lødingen.
129.34.Else Kathe Schytte Munch, f. 1775, Lødingen.
35.8.
Peder Hansen Har
     I 1756 bor han på Gimsøy.34
     Er nevnt som farbror av Kiersten Olsdatter, ved hendes skifte 1755 i Ofoten.33
36.8.
Ole Hansen Har
Død 174393.
     Fikk borgerskap i Bergen 1740. Bodde på Liland.

Gift _____med

Ingeborg Eriksdatter Dybfest
Født _____, Trondheim..
Død 1756, Liland, Evenes.93.
     Datter af Erich Pedersen Dybfest og Kiersten Mortensdatter.
     4 barn i 1ste og 1 sønn i 2net ekteskap.93
     Skifte 15 jun. 1756, Liland, Ofoten.33Dobbeltskifte (med hustruen). Formue: 3285-4-1. Gjeld: 808-4-1. Boets innhold: (en mengde gjenstander med navn, bokstaver og årstall) [ikke med i DIS-Saltens CD-ROM]..

[Gift 1° med Ole Hansen Har (d. 1743); Gift 2° 1751 med Henrik Henriksen Meyer (1714 - 1766)].

Børn af Ole Hansen Har og Ingeborg Eriksdatter Dybfest:

130.36.Kiersten Olsdatter, d. 1744
131.36.Mette Nysted Olsdatter Har, f. 1733, d. 1804, Dyrøy.
132.36.Hans Olsen Har, f. omkr. 1735, d. før 1755
133.36.Erik Olsen Har, f. 1739, d. 1772, Ofoten.
134.36.Ole Olsen Har, f. 1741, d. 1795, Ofoten.
37.8.
Sigrid (Siri) Hansdatter Harr
Født omkring 1711.
Død 20 apr. 1749, Liland, Ofoten.94, begravet 27 apr. 1749, Evenes kirke, Ofoten.95,96.

Gift _____med

Carl Eidissen
     Søn af Edies Tørresen og Kirsten Pedersdatter.
     Bjellgam i Ofoten.

Generation 4.

38.9.
Hartvig Hveding Olsen
Født 174897,98.
Død nov. 1814, 68? år gml. som «fhv. lensmann».98.
     Hartvig fikk bygselseddel 30. sept. 1780 på 1 pd 12 mk i gården Næs i Tjeldsund «Kongens gård» hos foged Heide. Tre år efter ga amtmann Knagenhielm ham «bestalling av 12. aug. 1783 ... at være lensmann for Hegstad fjgd». En annen mann, Andreas Svane er nevnt som lensmann på sommertinget i 1797.99
     Hartvig finnes ikke som gårdbruker på noen gård i Lødingen, Tjeldsund eller Tysfjord i Ft. 1801. Derimot er det da blandt tjenestefolkene på Lødingen Prestegaard en Hartvig Olsen 57 år, «Enkemand efter 1ste ægteskab». Det dreier seg trolig om den samme Hartvig.100

Gift 14 jan. 1779101,98 med

Ane Hansdatter
Døbt 8 nov. 1750, 24. søndag e. Tref.102.
Død 1793102.
     Datter af Hans Jacobsen og Guren Nilsdatter.

Børn af Hartvig Hveding Olsen og Ane Hansdatter:

135.38.Ole Iver Hartvigsen, f. 1779, Barøen
136.38.Hans Jacob Hartvigsen, f. 1781, Næs i Tjeldsund, d. før 1793
137.38.Maren Marie Hartvigsdatter, f. 1784
138.38.Gurina Sophia Hartvigsdatter, f. 1786, d. 1789
139.38.Hartvigsdatter, f. 1789, d. omkr. 1789
140.38.Gurina Hartvigsdatter, f. 1790
39.10.
Marith Andersdatter
Født omkring 1720, Melsbø i Tjeldsund103.
Død 1787104,105.

Gift 1° 25 jul. 1741, (Tremmenige).106 med

Lars Andersen
Født omkring 1720, Gausvik, Trondenes.107,1.
Død 1766, Hov, Tjeldsund.1, begravet 1 nov. 1766107.
     Søn af Anders Larssen og Helle Christophersdatter.
     Gårdbruker og skipper på Hov i Tjeldsund.2
     Lars hadde allerede før 1755 skaffa seg jektebruk, og svarte i 1755 2 Rdl i skatt. I 1761 oplyses det at «han har en liden Jegt, ingen handel».107
     2. søndag etter Tref.sønd. 1764 blei gravlagt på Hol «Fredrik Fugelmand murmester som fulgte Lars Andersen fra Bergen den 27. juni».107
     I 1765 er det opplyst at Lars var svært fattig, og at jekta noen år seilte til Bergen, og noen år sto heime.107
     Skifte 16 jun. 1767107.

Gift 2° 1768105 med

Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass
Født 1743, Prestegården, Trondenes., (først på året).108,109.
Død mai 1808, (en av de siste dagene i mai).108.
     Søn af Lorentz Andersen Dass og Malene Bredal Nilsdatter Schytte.
     Nils Dass overtok ca. 1769 jektebruker med enka på Hov i Tjeldsund, og dreiv det trolig til sin død. Nils betalte i 1779 1 Rdl 74 sk i skatt til presteenka Anne Dorothea avg. Hr. Arnoldus Schyttes «som derved er godtgjort den henne allernådigst forundte skattefrihet».108
     Gården Hov (2 våg) i Tjeldsund er i 1802 taksert til en verdi av 375 Rdl. og det er opplyst at der var svært god kornjord, nokså god fedrift og nok skog til brendsel. Avgifta blei satt til 1 Rdl 90 sk.108
     Skifte 13 jun. 1808108Fallittbo..

[Gift 1° 1768 med Marith Andersdatter (omkr. 1720 - 1787); Gift 2° 1 sep. 1788 med Anne Margrethe Bloch (d. 13 mai 1822)].

Børn af Marith Andersdatter og Lars Andersen:

141.39.Lucia Larsdatter
142.39.Guren Maria Larsdatter, d. 1802
143.39.Hartvig Hveding Larsen
144.39.Helle Larsdatter, d. 1760
145.39.Marit Larsdatter
146.39.Anders Larsen
147.39.Hartvig Hveding Larsen
148.39.Jens Hass Larsen, f. 1755
149.39.Elen Kristine Larsdatter, f. 1758, d. 1811
150.39.Larsdatter, f. 1760, d. 1760
151.39.Kirsten Bye Larsdatter, f. 1762, d. 1815, Steinsvik
40.10.
Iver Andersen
Født omkring 172438.
     Fikk 17. juli 1756 bøkselseddel på Melsbø 1 vog, av sokneprest A. Schytte38

Gift _____38med

Martha Andersdatter
Født omkring 173238.
     Datter af Anders Christophersen og Riborg Christensdatter (Trane).

Børn af Iver Andersen og Martha Andersdatter:

152.40.Andrea Maria Iversdatter, f. 1756
153.40.Sten Iversen, f. 1759, Tjeldsund., d. 1812, Tjeldsund.
41.10.
Mette Sofie Andersdatter
Født 1730, Melsbø, Tjeldsund.110.

Gift omkring 17541 med

Johannes Henriksen Meyer
Født 1728, Leikvik, Trondenes.111.
     Søn af Henrik Henriksen Meyer og Cecilie Olsdatter.

Børn af Mette Sofie Andersdatter og Johannes Henriksen Meyer:

154.41.Henrik Johannessen Meyer, f. 1755, Tjeldsund., d. 1835, Trondenes.
155.41.Anders Johannessen Meyer, f. 1759, Tjeldsund., d. 1811, Trondenes.
156.41.Marta Sofie Johannesdatter Meyer, f. 1762, Tjeldsund., d. 1812, Tjeldsund.
157.41.Sten Johannessen Meyer, f. 1764, Tjeldsund., d. 1811, Tromsø.
158.41.Peder Johannessen Meyer, f. 1773, Trondenes.
42.10.
Anne Andersdatter
Født omkring 1732, Melsbø, Tjeldsund.39,36,111.

Gift _____med

Kristoffer Anderssen
Født omkring 1717, Gausvik, Trondenes.2,111.
Død 1789, Gausvik, Trondenes.2,111.
     Søn af Anders Larssen og Helle Christophersdatter.
     Gårdbruker på Gausvik. [Se Trondenes Bygdebok.]

Børn af Anne Andersdatter og Kristoffer Anderssen:

159.42.Kirsten Bye Kristoffersdatter, f. 1757, Trondenes., d. 1834, Trondenes.
160.42.John Kristoffersen, f. 1760, Trondenes., d. 1811, Trondenes.
43.10.
Elen Andersdatter
Døbt 1737, (palmesøndag).38.
Død mar. 1811, Hov, Tjeldsund.112.
     Konfirmert 1758.39
     Ved folketellingen 1801 er hun enke og opholder sig med dattern Maren hos svogeren Nils Dass på Hov gård i Tjeldsund.113

Gift 3 dec. 1772114 med

Svend Johansen
Født omkring 1725115.
Død apr. 1793112.
     Søn af Johannes Mikkelsen og Gilles Rasmusdatter.
     Bosatt på Stokke i Tjeldsund. Etterslekt [12 + 3 barn], se Tjeldsund bygdebok.115
     Skifte 8 mai 1793112.

[Gift 1° 6 nov. 1743 med Maren Leth Hartvigsdatter (omkr. 1725 - 7 jul. 1769); Gift 2° 3 dec. 1772 med Elen Andersdatter (d. mar. 1811)].
44.10.
Hartvig Anderssen
Født 1740, Melsbø, Tjeldsund, Nordland.116, døbt 1740, Tjeldsund.117,38.
Død 1798, Årbogen, Trondenes.116.

Gift 1° 17711 med

Helena Gabricha Andersdatter Warberg
Født 1747, Rødberg, Trondenes.118,119,120,121, døbt 1747, Trondenes.122,120.
Død 1780, Årbogen, Trondenes.121.
     Datter af Anders Hanssen Warberg og Anne Helene Johansdatter Juul.

[Gift 1° 30 nov. 1768 med Rasmus Iversen (1726 - 1769); Gift 2° 1771 med Hartvig Anderssen (1740 - 1798)].

Gift 2° 17841 med

Berte Malene Tygesdatter Trane
Født 1760, Lilleskog, Astafjord.123.
Død 1811123.
     Datter af Tyge Rasmussen Trane og Karen Ellevsdatter.

[Gift 1° 1784 med Hartvig Anderssen (1740 - 1798); Gift 2° 1801 med Bernt Pedersen].
45.11.
Mette Nilsdatter
Født omkring 1717, Kilstad/Hov, Tjeldsund.124.
Død jun. 1784, Hol, Tjeldsund.125,126.

Gift 28 jul. 173940 med

Christian Schnitler «senior»
Født omkring 1703127.
Død 16 apr. 1775, Hol, Tjeldsund.127.
     Visstnok ein nær slektning av «grensemajor» Schnitler.43
     Skifte 19 okt. 1775127Skifte begynt 13. maj, sluttet 19. okt. 1775..

Børn af Mette Nilsdatter og Christian Schnitler «senior»:

161.45.Ebbe Christiansen Schnitler, f. 1753, d. 1810
46.11.
Kristen Nilsen
Født omkring 1720-1722, Kilstad/Hov, Tjeldsund.128.
Død apr. 1788, Breivik, Tjeldsund.129.
     Kristen fikk 19. sept. 1758 bøkselseddel på 1 vog i Breivik i Tjeldsund av Fogd Hysing.129
     Ved opptak av manntallet for Ekstraskatten 1762/63 har Kristen tjenestejenta Karen Hansdatter som trolig er identisk med den Karen Hansdatter han blei gift med seinere.129
     I 1770 hadde de på gården ei tjenestejente, Benedikte Hansdatter.129
     Kristen hadde ei lita bekkekvern som i 1774 blei skattlagt med 4 sk.129
     Skifte 6 jun. 1788129Nevner bare de tre barn av siste ekteskap..

Gift 1° omkring 1757129 med

Anne Elisabeth Rohde
Født omkring 1720129.
Død 5 apr. 1762129.
     Datter af Peter Andreassen Rhode og Kirsten Hansdatter.
     Skifte 8 jun. 1762129.

Gift 2° omkring 1765129 med

Karen Hansdatter
Født 1737, Valvåg, Tjeldsund.129.
Død aug. 1783, Breivik, Tjeldsund.129.
     Skifte 8 mai 1784129.

Børn af Kristen Nilsen og Anne Elisabeth Rohde:

162.46.Peter Andreas Kristensen, f. 1758, d. før 1788
163.46.Nils Iver Kristensen, f. 1759, Tjeldsund., d. 1759, Tjeldsund.
164.46.Nils Iver Kristensen, f. 1762, Tjeldsund., d. 1781

Børn af Kristen Nilsen og Karen Hansdatter:

165.46.Ane Elisabeth Rohde Kristensdatter, f. 1767, Tjeldsund.
166.46.Hans Nyrup Kristensen, f. 1770, Tjeldsund.
167.46._____
168.46._____
169.46.Maren Kristense (Maren Stina) Kristensdatter, f. 1774, Tjeldsund.
47.11.
Iver Nilsen
Født omkring 1722, Hov, Tjeldsund.124.
Død 4 apr. 1758, Hol, Tjeldsund.130.
     Iver fikk 29. okt. 1749 bøksel på ½ vog i Hol i Tjeldsund «Beneficeret gods» av Hr. Schytte. Dette er nok halvparten av bruket som hans far hadde brukt fram til 1738.130
     Skifte 17 sep. 1758130Enka antok til laugverge broren Peder Larsen Aas, Tårstad, og til formynder for sønnen Nils blei antatt farbroren Johannes Nilsen, Myklebostad..

Gift 28 dec. 1752, Evenes.130 med

Anne Larsdatter Aas
Født 18 jun. 1725, Tårstad, Ofoten.130.
Død jul. 1777, Hol, Tjeldsund.130.
     Datter af Lars Ingebrigtsen Aas og Berit Pedersdatter.
     Enka var så forarma i 1774 at ho slapp å betale leidang.130

[Gift 1° 28 dec. 1752 med Iver Nilsen (omkr. 1722 - 4 apr. 1758); Gift 2° omkr. 1761 med Hans Henriksen (omkr. 1730 - 28 okt. 1771)].

Børn af Iver Nilsen og Anne Larsdatter Aas:

170.47.Lars Iversen, f. 1753, Tjeldsund., d. 1753, Tjeldsund.
171.47.Nils Iversen, f. 1756, Tjeldsund.
172.47.Dødfødt gutt, f. 1758, d. 1758
48.11.
Steen Nilsen
Født omkring 1726, Hov, Tjeldsund.131.
Død 17 mai 1758, Hol, Tjeldsund.132.
     Det er ikke funnet at Steen fikk bøkselseddel på jord i Hol gård i Tjeldsund, men han brukte trolig en del av, kanskje heile bruket etter Lars Steensen.22
     Skifte 16 sep. 1758132.

Gift _____med

Johanna Einarsdatter
Født omkring 1715-1716133.
     Datter af Einar Kristoffersen og Johanna Andersdatter.

[Gift 1° med Steen Nilsen (omkr. 1726 - 17 mai 1758); Gift 2° 13 jul. 1760 med Paul Jonsen (omkr. 1728 - 10 mar. 1787)].

Børn af Steen Nilsen og Johanna Einarsdatter:

173.48.Einar Steensen, d. 1801
174.48.Maren Steensdatter
175.48.Nils Steensen
176.48.Maren Nideros Steensdatter
177.48.Peder Nideros Steensen, f. 1755, d. 1757
178.48.Peder Nideros Steensen, f. 1757, d. 1782
49.11.
Peder Nilsen
Født omkring 1727, Hov, Tjeldsund.134.
Død 180620.
     Se Stokke i Tjeldsund Bygdebok, og Gausvik i Trondenes Bygdebok.

Gift 1° omkring 1750135 med

Elen Leth Hartvigsdatter
Født omkring 1729, Stokke, Tjeldsund.136,135.
Død 21 aug. 1757135, begravet 4 sep. 1757135.
     Datter af Hartvig Hartvigsen og Ingeborg Olsdatter.
     Skifte 15 sep. 1758135.

Gift 2° 1759137 med

Anne Helene Olsdatter Eidberg
Født 1734, Gausvik, Trondenes.138.
Død 1807, Gausvik, Trondenes.138.
     Datter af Ole Baltsersen Eidberg og Berit Mathiasdatter Trane.

Børn af Peder Nilsen og Elen Leth Hartvigsdatter:

179.49.Berit Margrethe Jentoft Pedersdatter, f. 1751, Tjeldsund.
180.49.Ingeborg Leth Pedersdatter, f. 1752
181.49.Hartvig Pedersen, f. 1754, d. 1818, Tjeldsund
182.49.Maren Stina Pedersdatter, f. 1756, Tjeldsund., d. 1831, Trondenes.
183.49.Nils Iver Pedersen, f. 1757, Tjeldsund., d. 1757

Børn af Peder Nilsen og Anne Helene Olsdatter Eidberg:

184.49.Ole Eberg Pedersen, f. 1764, Trondenes., d. 1838, Trondenes.
185.49.Berte Maria Pedersdatter, f. 1774, Trondenes., d. 1837, Trondenes.
186.49.Ellen Bergitte Pedersdatter, f. 1776, Trondenes., d. 1845, Trondenes.
187.49.Baltser Pedersen, f. 1780, Trondenes., d. 1856, Trondenes.
50.11.
Guren Nilsdatter
Født omkring 1729, Hov, Tjeldsund.124,102.
Død jan. 1787102.

Gift _____med

Hans Jacobsen
Født omkring 1718, Nesna102.
Død 8 feb. 1751, omkom på sjøen, 33 år gml.102.
     Søn af Jacob Jacobsen og Inger Arntsdatter.
     Klokkeren Hans fikk 29. okt. 1745 bygselseddel hos foged Myhre på ½ våg i Nes i Tjeldsund og satt her til sin død. På sommertinget 7-8. juni 1754 ble det «Forespurt hvem der var klokker i 1744 og om han pliktet skatt (Kop skatt - 4 Rdlr.)» - og det ble da svart således: «Udi Aaret 1744 var Hans Jacobsen Klocker til Lødingen Menigheder, som fast i Aaret 1751 er afgangen og hvis efterladte boe var udi Slet Tilstand».102

Børn af Guren Nilsdatter og Hans Jacobsen:

188.50.Inger Maria Hansdatter
189.50.Ane Hansdatter, d. 1793
51.11.
Johannes Nilsen
Født omkring 1732, Hov, Tjeldsund.124.
Død sep. 1800, Myklebostad, Tjeldsund.139.
     Skifte 15 mai 1801139Nevner enka og de tre barna Andreas, Martha og Maren Stina..

Gift omkring 1764139 med

Dorthe Aagaard Andersdatter
Født 1732-1734139.
Død apr. 1805, 73 år gl.139.
     Ho kan være datter av Anders Stensen og Marit Iversdatter på Melsbø, men en har ikke sikkert bevis for det. De [ho og Johannes] var i så fall søskenbarn.139
     Skifte 17 jun. 1805139.

Børn af Johannes Nilsen og Dorthe Aagaard Andersdatter:

190.51.Andreas Johannessen, f. 1770, Tjeldsund., d. 1812, Tjeldsund.
52.11.
Jon Nilsen
Født omkring 1734, Hov, Tjeldsund.124.

Gift 5 okt. 1770140 med

Anne Larsdatter (Schøning)
Født omkring 1746, Dragland, Tjeldsund.141.
Død okt. 1808, Myklebostad, Tjeldsund.139.
     Datter af Lars Hansen og Johanna Johansdatter.
     Anne er ikke døpt i Lødingen eller Tjeldsund, men kan være døpt fra sin mors heimplass i Trondenes.139

Børn af Jon Nilsen og Anne Larsdatter (Schøning):

191.52.Maren Stina Jonsdatter, f. 1770, d. 1793, Kjærstad.
53.12.
Mette Margrete Hansdatter
Død omkring 1801.
     Skifte 23 jul. 1801, Sørkile i Hamarøy.33Avdøde Mette Margrete Hansdatter. Ektefelle Jon Winter, Sørkile. Barn: Hans Jonsen Winter, myndig, Sørkile; Peder Jonsen Winter, myndig, ugift, Sørkile i Hamarøy. Formue 106-5-12. Gjeld 112-5-3. Falittbo. Sølv mrk. J:W..

Gift _____med

Jon Pedersen Winther
     Søn af Peder Jacobsen Winther og Mette Maria Iversdatter.
     Gift på Leiknesbogen i Tysfjord.43
     Sørkil på Hamarøy.142

Børn af Mette Margrete Hansdatter og Jon Pedersen Winther:

192.53.Dorthe Sofie Winther, f. omkr. 1761, d. 1789
193.53.Hans Jonsen Winther
194.53.Peder Jonsen Winther
54.12.
Anne Sophia Hansdatter
Død efter 1796143.

Gift _____med

Nils Pedersen Winther
Død omkring 1796.
     Søn af Peder Jacobsen Winther og Mette Maria Iversdatter.
     Gift på Leiknesbogen i Tysfjord.43
     Sørkil på Hamarøy.142
     Skifte 10 feb. 1796, Sørkile i Hamarøy.33Avdøde Niels Pedersen Winter. Ektefelle Ane Hansdatter. Barn (alle på Sørkile): Karen Nielsdatter, 38 år, døv og dom hjemme på arvetomten, verge Anders Danielsen; Mette Maria Nielsdatter, gift med Anders Danielsen; Dorthea Sophie Nielsdatter, 24 år, ugift, verge lensmann Winther. Formue 172-4-5. Gjeld 84-5-4..

Børn af Anne Sophia Hansdatter og Nils Pedersen Winther:

195.54.Karen Nielsdatter (Winther), f. omkr. 1758
196.54.Mette Maria Nielsdatter (Winther)
197.54.Dorthea Sophie Nielsdatter (Winther), f. omkr. 1772
55.14.
Iver Pedersen Winther
Født omkring 1721142.
Død apr. 1789144.
     Gift på Leiknesbogen i Tysfjord.43
     Fra Sørkil i Hamarøy.142
     Iver og Anne bosatte seg omkring 1752 i (Leiknes-)Bogen i Tysfjord, der de ennå var som husmannsfolk i 1756, men var kommet til Tofte [i Tjeldsund] omkring 1762.142
     Ved Manntallet for Ekstraskatten 1762/63 besto familien av Iver og kona, samt barna Nils og Mette. Så kom den ulykksalige brannen om hausten samme år, og de mista alt de eide. Ved Mt. for ekstraskatten 1770 er Iver og Anne borte, og sønnen Nils tjener hos naboen Anders Pedersen på heimgården. Mette er ikke nevnt i dette manntallet.142
     Iver døde (drukna) i april 1789 sammen med dattersønnen Kristoffer Olsen. Iver oppholdt seg da på Skarvberg hos datra Karen Homle.144

Gift _____142med

Anne Christensdatter
     Datter af Christen Christophersen.
     Fra Gilseng i Hamarøy.142
     Anne Kristensdatter døde før 1774, men dødsfallet er ikke registrert.142

Børn af Iver Pedersen Winther og Anne Christensdatter:

198.55.Jacob Iversen Winther, f. omkr. 1747, d. før 1774
199.55.Mette Maria Iversdatter Winther, f. omkr. 1749
200.55.Niels Iversen Winther, f. omkr. 1750
201.55.Berit Sofie Iversdatter Winther
202.55.Karen Homle Iversdatter Winther, f. 1754
203.55.Peder Iversen Winther, f. 1756, d. før 1774
56.14.
Jon Pedersen Winther
     Gift på Leiknesbogen i Tysfjord.43
     Sørkil på Hamarøy.142

Gift _____med

Mette Margrete Hansdatter
Død omkring 1801.
     Datter af Hans Iversen og Dorthe Sophie Jacobsdatter Winther.
     Skifte 23 jul. 1801, Sørkile i Hamarøy.33Avdøde Mette Margrete Hansdatter. Ektefelle Jon Winter, Sørkile. Barn: Hans Jonsen Winter, myndig, Sørkile; Peder Jonsen Winter, myndig, ugift, Sørkile i Hamarøy. Formue 106-5-12. Gjeld 112-5-3. Falittbo. Sølv mrk. J:W..

Børn af Jon Pedersen Winther og Mette Margrete Hansdatter er vist under Mette Margrete Hansdatter (nr. 53).

57.14.
Jacob Pedersen Winther
Død omkring 1797.
     Gift på Leiknesbogen i Tysfjord.43
     Skifte 24 aug. 1797, Bogen Indre, Tjeldsund.33Avdøde Jacob Winther. Ektefelle Ane Krøepelien. Barn: Peder Jacobsen, myndig, Forsaae i Tjeldsund; Johan Pauli Jacobsen, hjemme, 24 år; Jacob Jacobsen, hjemme, 14 år; Ane Birgithe Jacobsdatter, hjemme, 18 år; Mette Maria Jacobsdatter, hjemme, 6 år; Martha Jacobsdatter, hjemme, 11 år [1 år ?]. Formue 42-3-7. Gjeld 42-3-7..

Gift 1° _____med

Marit(te) Christensdatter
Død omkring 1772.
     Datter af Christen Christophersen.
     Skifte 12 sep. 1772, Bogen i Tjeldsund.33Avdøde Marithe Christensdatter. Ektefelle Jacob Pedersen Winter. Barn: Peder Jacobsen Winter, 25 år; Christen Jacobsen Winter, 15 år; Beritha Sophia Jacobsdatter Winter, 26 år..

Gift 2° _____med

Anne Krøpelien

Børn af Jacob Pedersen Winther og Marit(te) Christensdatter:

204.57.Berit Sophia Jacobsdatter (Winther), f. omkr. 1746
205.57.Peder Jacobsen (Winther), f. omkr. 1747
206.57.Christen Jacobsen (Winther), f. omkr. 1757, d. før 1797

Børn af Jacob Pedersen Winther og Anne Krøpelien:

207.57.Johan Pauli Jacobsen (Winther), f. omkr. 1773
208.57.Ane Birgithe Jacobsdatter (Winther), f. omkr. 1779
209.57.Jacob Jacobsen (Winther), f. omkr. 1783
210.57.Mette Maria Jacobsdatter (Winther), f. omkr. 1791
211.57.Martha Jacobsdatter (Winther), f. omkr. 1786
58.14.
Nils Pedersen Winther
Død omkring 1796.
     Gift på Leiknesbogen i Tysfjord.43
     Sørkil på Hamarøy.142
     Skifte 10 feb. 1796, Sørkile i Hamarøy.33Avdøde Niels Pedersen Winter. Ektefelle Ane Hansdatter. Barn (alle på Sørkile): Karen Nielsdatter, 38 år, døv og dom hjemme på arvetomten, verge Anders Danielsen; Mette Maria Nielsdatter, gift med Anders Danielsen; Dorthea Sophie Nielsdatter, 24 år, ugift, verge lensmann Winther. Formue 172-4-5. Gjeld 84-5-4..

Gift _____med

Anne Sophia Hansdatter
Død efter 1796143.
     Datter af Hans Iversen og Dorthe Sophie Jacobsdatter Winther.

Børn af Nils Pedersen Winther og Anne Sophia Hansdatter er vist under Anne Sophia Hansdatter (nr. 54).

59.14.
Marit (Marthe) Pedersdatter Winther

Gift _____med

Steen Michelsen
Født omkring 170720.
Død 178620.
     Søn af Michel Nielsen og Berit Steensdatter.
     Oppfostra hos farsøstra Mette Nilsdatter Myklebostad, og ble gift gift med hennes datterdatter og bosatt på Vollstad.20

Børn af Marit (Marthe) Pedersdatter Winther og Steen Michelsen:

212.59.Mikkel Stensen, f. 1747, Trondenes., d. 1769
60.14.
Mette Pedersdatter Winther
Født omkring 1730145,46.
Død 16 feb. 1761146,33,46.
     Skifte 12 mai 1761, Rinbøe i Lødingen.33Avdøde Methe Pedersdatter Winter. Hun døde 16. febr. 1761. Hadde så godt som fra bryllupsdagen vært sengeliggende. Arvinger er hennes ektefelle Henrich Knudsen, Rinbøe; hennes mor Mette Iversdatter, Kiil i Hamarø; hennes søsken: Iver Pedersen Winter, gift; Jakob Pedersen Winter, gift; Joen Pedersen Winter, gift; Nils Pedersen Winter; Marithe Pedersdatter Winter, gift med Steen Michelsen "udi Tronæs menighed"; Sophie Pedersdatter Winter, gift med Hans Enochsen, Vesterålen; Maren Pedersdatter Winter, 16 år, Rinbøe i Tjeldsund, verge Jacob Pedersen Winter. Formue 152-1-8. Gjeld 36-0-8. Nevnt skiftebrev av 9. juli 1757 etter Henrich Knudsens tidligere avdøde kone Margrethe Christophersdatter..
     Skifte 12 aug. 1762, Rinbøe i Hegstad.33Avdøde Methe Pedersdatter Winter. Arvinger er hennes mor Mette Iversdatter, Kiil i Hamarøy, gift med Henrik Knudsen og hennes søsken: Iver Pedersen Winter, Hegstad; Jacob Pedersen Winter, Hegstad; Joen Pedersen Winter, Hegstad; Niels Pedersen Winter, Rinbøe i Hegstad; Marthe Pedersdatter Winter, gift med Steen Michelsen "udi Tronæs menighed"; Sophie Pedersdatter Winter, gift med Hans Enochsen, Vesterålen; Maren Pedersdatter Winter, 16 år, Rinbøe i Hegstad. Formue 151-1-8. Skylder ½ wog fiskes leie..

Gift 1759-1760 med

Henrik Knudsen
     Rinbøe i Hegstad.

[Gift 1° med Margrethe Christophersdatter (d. omkr. 1757); Gift 2° 1759 med Mette Pedersdatter Winther (omkr. 1730 - 16 feb. 1761)].
61.14.
Sophie Kirstina Pedersdatter Winther
Født omkring 1737147,46.

Gift _____med

Hans Enochsen
     Vesterålen.
62.14.
Karen Pedersdatter Winther
Født omkring 1740148,46.
Død før 1762149,46.
63.14.
Maren Pedersdatter Winther
Født omkring 1743150,46.
64.15.
Christen Hartvigsen Hveding
Født 15 jan. 1728, Rambø i Lødingen.151,47.
Død 27 dec. 1785, Liland, Ofoten.152, begravet 25 jan. 1786, Evenes kyrkjegard.152.
     Bonde, jekteier, handelsmann, gjestgiver og lensmann på Liland i Ofoten.
     Han fikk gjestgiverbevilling 27. sept. 1775 og var dertil lensmann i Ofoten 1777-85.153

Gift 11 jun. 1757, «i Huset» på Liland, Ofoten, «Efter høj kongelig allernaadigste Tilladelse copuleret hjemme i Huset, og som de ere i lige tredje Led hinanden beslægtiget have de ogsaa derpaa bekommet høykongelig allernaadigst Tilladelse».154,151 med

Mette Nysted Olsdatter Har
Født 1733.
Død 1804, Lia, Dyrøy.155,156.
     Datter af Ole Hansen Har og Ingeborg Eriksdatter Dybfest.
     I skiftene efter sin far og mor kaldes hun Mette Olsdatter Nysted.
     Skifte 1803-1805, Lia, Dyrøy Tinglag.55protokollnr. 150, folio 481..

[Gift 1° 11 jun. 1757 med Christen Hartvigsen Hveding (15 jan. 1728 - 27 dec. 1785); Gift 2° 5 aug. 1788 med Jens Rasmussen Trane (omkr. 1723 - 1806)].

Børn af Christen Hartvigsen Hveding og Mette Nysted Olsdatter Har:

213.64.Ingeborg Sofia Hveding
214.64.Hartvig Christensen Hveding, f. _____, d. 1786, Liland i Ofoten.
215.64.Ingeborg Sofia Hveding, f. 1760, Liland i Ofoten., d. eft. 1812
216.64.Anne Benedichte Hveding, f. 1763, Ofoten., d. 1836
217.64.Ole Christensen Hveding
218.64.Ole Christensen Hveding, f. 1774, Ofoten., d. 1831
65.15.
Elen Hartvigsen Hveding
Født 173347.
Død 1804, Harstad.157, begravet 30 dec. 1804, søndag etter jul, 70½ år gl.158,157.

Gift _____, Lødingen kirke.157 med

Henning Junghans Eriksen Normann
Født 1727, Stangnes, Trondenes.1.
Død 1799, Harstad, Trondenes.1, begravet 26 mai 1799, Trondenes.159,157.
     Søn af Erik Mikkelsen Normann og Martha Sørensdatter Røg.
     Klokker på nedre Harstad.

Børn af Elen Hartvigsen Hveding og Henning Junghans Eriksen Normann:

219.65.Marta Normann, f. 1758, Harstad.
220.65.Marta Normann, f. 1760, Harstad., d. 1829, Trondenes.
221.65.Hartvig Hveding Normann, d. 1794
222.65.Erik Normann, d. 1763
223.65.Erik Andreas Henningsen Normann, d. 1832
224.65.Jens Hveding Normann, f. 1767, d. 1772
225.65.Mikkel Henningsen Normann, f. 1768, Trondenes., d. 1823, Trondenes.
226.65.Andreas Normann, f. 1771, Harstad., d. 1794, Harstad.
227.65.Jens Hveding Normann, f. 1775, Harstad., d. 1776, Harstad.
66.16.
Anne Hansdatter
Født 1725, Lundenes, Trondenes.160.
Død 1812, Lundenes, Trondenes.160.
67.16.
Arne Hanssen
Født 1728, Lundenes, Trondenes.160.
Død 1754, Lundenes, Trondenes.160.
68.18.
Karen Johnsdatter
Født 1736, Sama, Trondenes.161.
Død 1817, Haukebø, Trondenes.161.

Gift 1776162 med

Nils Olsen Gram
Født 1738, Haukebø, Trondenes.162.
Død 1791, Haukebø, Trondenes.162.
     Søn af Ole Paulsen Gram og Mette Maria Nilsdatter.

Børn af Karen Johnsdatter og Nils Olsen Gram:

228.68._____, f. 1778, Trondenes., d. 1778, Trondenes.
69.18.
Gjertrud Johnsdatter
Født 1739, Sama, Trondenes.1.
Død 1794, Harstad, Trondenes.1.
     Skifte 1788-1798, Harstad, Fauskevåg Tinglag.55protokollnr. 146, folio 407b. «Gjertrud Jensdatter»..

Gift 17711 med

Mikkel Nilssen
Født 1741, Harstad, Trondenes.1.
Død 1815, Harstad, Trondenes.1.
     Søn af Nils Mikkelsen og Kirsten Nilsdatter.

Børn af Gjertrud Johnsdatter og Mikkel Nilssen:

229.69.Gunhild Katrine Mikkelsdatter, f. 1776, Trondenes., d. 1817, Trondenes.
230.69.Arne Falkor Mikkelsen, f. 1779, Trondenes., d. 1828, Trondenes.
70.18.
Jørgen Johnsen
Født 1741, Sama, Trondenes.1.
Død 1811, Rogla, Trondenes.1.
71.19.
Johannes Mikkelsen
Født 1728, Harstad, Trondenes.1.
Død 1808, Leikvik, Trondenes.1.

Gift 17561 med

Gjertrud Maria Falkorsdatter
Født 1732, Tennevik, Trondenes.1.
Død 1784, Leikvik, Trondenes.1.
     Datter af Falkor Arnesen og Maren Andersdatter.
72.19.
John Mikkelsen
Født 1730, Harstad, Trondenes.1.
73.19.
Torberg Mikkelsen
Født 1732, Harstad, Trondenes.1.
Død 1775, Harstad, Trondenes.1.
74.19.
Karen Kirstine Mikkelsdatter
Født 1733, Harstad, Trondenes.1.
Død 1774, Erikstad, Trondenes.1.

Gift 17561 med

Peder Madssen
Født 1726, Haukebø, Trondenes.1.
Død 1804, Erikstad, Trondenes.1.
     Søn af Mads Mikkelsen og Karen Steensdatter.

[Gift 1° 1756 med Karen Kirstine Mikkelsdatter (1733 - 1774); Gift 2° 1779 med Elisabet Nilsdatter (1744 - 1787)].
75.19.
Jørgen Mikkelsen
Født 1741, Harstad, Trondenes.163.
Død 1798163.
     Skifte 1798-1804, Harstad, Fauskevåg Tinglag.55protokollnr. 148, folio 104b..

Gift 17691 med

Dorte Pedersdatter
Født 1740, Kjøtta, Trondenes.163.
Død 1820, Harstad, Trondenes.163.

Børn af Jørgen Mikkelsen og Dorte Pedersdatter:

231.75.John Jørgensen, f. 1770, Trondenes., d. 1805, Trondenes.
232.75.Mikkel Grønbech Jørgensen, f. 1771, Trondenes., d. 1830, Trondenes.
233.75.Hans Jørgensen, f. 1773, Trondenes., d. 1808, Trondenes.
234.75.Rebekka Jørgensdatter, f. 1775, Trondenes., d. 1850, Trondenes.
235.75.Anne Margrete Jørgensdatter, f. 1777, Trondenes., d. 1868, Trondenes.
236.75.Gjertrud Maria Jørgensdatter, f. 1778, Trondenes., d. 1819, Trondenes.
237.75.Karen Kirstina Jørgensdatter, f. 1780, Trondenes., d. 1811, Trondenes.
238.75.Peder Jørgensen, f. 1782, Trondenes., d. 1868, Trondenes.
239.75.Søren Jørgensen, f. 1784, Trondenes., d. 1820, Trondenes.
240.75.Lea Kirstine Jørgensdatter, f. 1786, Trondenes.
241.75.Ellen Dortea Jørgensdatter, f. 1789, Trondenes., d. 1789, Trondenes.
76.19.
Anne Maria Mikkelsdatter
Født 1744, Harstad, Trondenes.164, døbt 1744, Trondenes.165.
Død 1797, For, Trondenes.164.
     Konfirmert 1763.165

Gift 1° 17771 med

Mathias Olai Olsen Eidberg
Født 1737, Gausvik, Trondenes.164.
Død 1785, Gausvik, Trondenes.164.
     Søn af Ole Baltsersen Eidberg og Berit Mathiasdatter Trane.

[Gift 1° 1760 med Gunhild Rebekka Olsdatter Gram (1737 - 1775); Gift 2° 1777 med Anne Maria Mikkelsdatter (1744 - 1797)].

Gift 2° 17871 med

Johan Paulsen Lind
Født 1756, For, Trondenes1.
Død 1826, For, Trondenes1.
     Søn af Paul Jørgensen Lind og Sofia Amalie Nilsdatter.

[Gift 1° 1787 med Anne Maria Mikkelsdatter (1744 - 1797); Gift 2° 1799 med Rebekka Rabina Andersdatter (1757 - 1827)].

Børn af Anne Maria Mikkelsdatter og Mathias Olai Olsen Eidberg:

242.76.Mikkel Mathiassen Eberg, f. 1784, Trondenes, d. 1851, Trondenes

Børn af Anne Maria Mikkelsdatter og Johan Paulsen Lind:

243.76.Paul Mathias Lind, f. 1788, Trondenes, d. 1808, Trondenes
77.19.
Edias Mikkelsen
Født 1747, Harstad i Trondenes.165, døbt 1747, Trondenes.165.
Død 1763165.
78.19.
Peder Mikkelsen
Født 1751, Harstad, Trondenes.165,1, døbt 1751, Trondenes.165.
Død 1827, Harstad, Trondenes.1.
     Konfirmert 1769.165

Gift 17781 med

Ingeborg Kristina Birgitta Nilsdatter
Født 1748166,1, døbt 1748165.
Død 1816, Harstad, Trondenes.1.
     Datter af Nils Mikkelsen og Kirsten Nilsdatter.
     Konf. 1766.165
79.21.
Helene Maria Olsdatter Har
Født omkring 1730, Fjelldal i Tjeldsund167.
Død 1808168.
     Konfirmert 1749.59

Gift omkring 1755169 med

Kristoffer Larsen
Født 11 sep. 1730, Balsnes i Ofoten169.
Død mar. 1798170.
     Søn af Lars Madsen og Maren Kristoffersdatter.
     Han vart konfirmert 1748 fra Fiskøy, der hans søster Martha var gift. Kristoffer fikk 16. aug. 1759 bøksel på 2 pd 6 mk i Balstad gård i Tjeldsund «som forrige beboer Kristoffer Kristoffersen avsto».169
     Enka (etter forrige bruker) Maren Jakobsdatter stevna inn Kristoffer Larsen til tinget 18-19 okt. 1771, fordi «hun ei har nydt det hold som sagvolderen etter inngått akkord påligger å betale henne». Kristoffer møtte ikke, og saka måtte utsettes. Utfallet er ikke kjent.169

Børn af Helene Maria Olsdatter Har og Kristoffer Larsen:

244.79.Else Marie Kristoffersdatter, f. 1756
245.79.Lars Kristoffersen, d. 1842
246.79.Maren Katrine Kristoffersdatter, f. 1759
247.79.Ole Har Kristoffersen, f. 1762
248.79.Peter Holby Kristoffersen, f. 1764
249.79.Rafael Har Kristoffersen, f. 1766
250.79.Einar Kristoffersen, f. 1768
251.79.Kristian Celius Kristoffersen, f. 1771, d. 1771
80.21.
Henrik Holby Olsen Har
Født omkring 1732, Fjelldal, Tjeldsund.59.
     Konfirmert 1749.59
81.21.
Ane Elisabeth Olsdatter Har
Født 1734, Fjelldal, Tjeldsund.59, døbt 26 sep. 173459.
     Konfirmert 1754.59
82.21.
Martha Kristianne Olsdatter Har
Født 1735, Fjelldal, Tjeldsund.59.
Død 1751, Fjelldal, Tjeldsund.59.
83.21.
Rafael Olsen Har
Født _____, Fjelldal, Tjeldsund.59.
Død 6 apr. 1764, Fjelldal, Tjeldsund.59.
84.21.
Martha Sofie Olsdatter Har
Døbt 31 mar. 1739, 3. påskedag 1739171,59.
Død nov. 180259.

Gift 1764172 med

Hans Gabrielsen
Født 1742, Lavangen Sør, Trondenes.19.
     Søn af Gabriel Gabrielsen og Øllegård Hansdatter Leth.
85.21.
Peter Holbye Olsen Har
Født 1747, Fjelldal, Tjeldsund.59, døbt 15 okt. 1747173,59.
Død 1748, Fjelldal, Tjeldsund.59, begravet 24 jun. 1748174,59.
86.21.
Nils Holbye Olsen
Født 1749, Fjelldal, Tjeldsund.59, døbt 5 okt. 1749175,59.
Død apr. 1802, Stokke, Tjeldsund.176.
     Tjente på Kanstad, da han kom litt for nært piken Ane Kirstina Arentsdatter og fikk sønnen Kristian Celius i 1777 før de blei gift 1778.176
     Nils bodde i 1801 som husmann med jord på plassen Hamnes under Stokke i Tjeldsund.176
     Skifte 3 jun. 1802176Arvingene oppgitt å være enka Ane Arentsdtr. og de to døtrene: Else 22 år, og Kristianna 16 år..

Gift 9 jul. 1778176 med

Ane Kirstina Arentsdatter
Født 1749, Balstad, Tjeldsund.176.
Død apr. 1812176.
     Datter af Arnt Larsen og Karen Pedersdatter.

Børn af Nils Holbye Olsen og Ane Kirstina Arentsdatter:

252.86.Kristian Celius Nilssen, f. 1777, d. før 1801
253.86.Else Katrine Nilsdatter, f. omkr. 1780
254.86.Kristianna Nilsdatter, f. omkr. 1786
87.21.
Ole Olsen Har
Født 1751, Fjelldal, Tjeldsund.60, døbt 7 feb. 1751177,60.
Død 1752, Fjelldal, Tjeldsund.60, begravet 21 mai 1752178,60.
88.22.
Mette Kirstine Pedersdatter Harr
Født 1730, Bø, Trondenes.1.
Død 1789, Bø, Trondenes.1.
     Etterslekt (13 barn). Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 17541 med

Jens Anderssen
Født 1727, Sandtorg, Trondenes.1.
Død 1788, Sandtorg, Trondenes.1.
89.22.
Raphael Pedersen Harr
Født 1731, Bø, Trondenes.1.
Død 1796, Bø, Trondenes.1.

Gift 17611 med

Karen Schrøder Mikkelsdatter
Født 17271.
Død 18001.

Børn af Raphael Pedersen Harr og Karen Schrøder Mikkelsdatter:

255.89.Peder Rafaelsen Harr, f. 1761, Trondenes., d. 1831, Trondenes.
256.89.Berte Lucie Rafaelsdatter Harr, f. 1764, Trondenes., d. 1764, Trondenes.
257.89.Johan (John) Raphaelsen Harr, f. 1767, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
258.89.Ole Hveding Rafaelsen Harr, f. 1769, Trondenes., d. 1811, Trondenes.
259.89.Berte Lucia Rafaelsdatter Harr, f. 1772, Trondenes., d. 1838, Trondenes.
260.89._____, f. _____, d. 1775, Trondenes.
90.22.
Anders Pedersen Har
Født 1735, Bø, Trondenes.1.
Død 1770, Bø, Trondenes.1.

Gift 17621 med

Gilles Andersdatter
Født 17331.
Død 17811.
     Skifte 1776-1785, Bø, Fauskevåg tinglag.55protokollnr. 143, folio 197..

[Gift 1° 1762 med Anders Pedersen Har (1735 - 1770); Gift 2° 1772 med Gisle Larssen (1739 - 1804)].

Børn af Anders Pedersen Har og Gilles Andersdatter:

261.90.Berte Johanna Andersdatter Harr, f. 1764, Trondenes., d. 1836, Trondenes.
262.90.Anne Sofie Andersdatter Harr, f. 1766, Trondenes.
263.90.Helena Maria Andersdatter Harr, f. 1768, Trondenes., d. 1835, Trondenes.
91.22.
Hans Pedersen Harr
Født 1737, Bø, Trondenes.1.
Død 1757, Lavangen Sør, Trondenes.1.
92.22.
Ole Pedersen Harr
Født 1739, Bø, Trondenes.1.
Død 1806, Rødberg, Trondenes.1.

Gift 17641 med

Malene Eriksdatter Lorck
Født 17421.
Død 1817, Bø, Trondenes.1.

Børn af Ole Pedersen Harr og Malene Eriksdatter Lorck:

264.92.Peder Olsen Harr, f. 1764, Trondenes., d. 1765, Trondenes.
265.92.Berte Olsdatter Harr, f. 1765, Trondenes., d. 1832, Trondenes.
266.92._____, f. _____, d. 1767, Trondenes.
267.92.Ingeborg Kirstina Olsdatter Harr, f. 1768, Trondenes.
268.92.Andrea Olsdatter Harr, f. 1771, Trondenes., d. 1835, Trondenes.
269.92.Erika Olsdatter Harr, f. 1774, Trondenes.
270.92._____, f. _____, d. 1777, Trondenes.
271.92.Rafael Olsen Harr, f. 1778, Trondenes., d. 1797, Trondenes.
272.92.Helena Marie Olsdatter Harr, f. 1780, Trondenes., d. 1862, Trondenes.
273.92.Mette Maria Olsdatter Harr, f. 1783, Trondenes.
274.92.Peder Jakob Olsen Harr, f. 1786, Trondenes.
93.22.
Iver Pedersen Harr
Født 1740, Bø, Trondenes.1.
94.22.
Peder Nideros Pedersen Harr
Født 1743, Bø, Trondenes.1.
Død 1803, Breistrand, Trondenes.1.
95.22.
Helena Pedersdatter Harr
Født 1745, Bø, Trondenes.1.
Død 1759, Bø, Trondenes.1.
96.22.
Anna Maria Pedersdatter Har
Født 1750, Bø, Trondenes.1.
     Hun må være identisk med den Anne Marie Pedersdatter Har der senere ses gift med Mikkel Pedersen i Ofoten, eller ?

Gift 3 sep. 1780, Ankenes179 med

Mikkel Pedersen
Født 1742180.
     Fra Bakkejord.180

[Gift 1° 24 nov. 1772 med Øllegaard Larsdatter Aas (1722 - 1779); Gift 2° 3 sep. 1780 med Anna Maria Pedersdatter Har (f. 1750)].

Børn af Anna Maria Pedersdatter Har og Mikkel Pedersen:

275.96.Ole Har Mikkelsen, f. omkr. 1782
97.23.
Lucia Christina Henriksdatter Warberg
Født omkring 1730, Breistrand, Trondenes.63.
Død 1798, Skånland S., Trondenes.64, begravet 1798, Trondenes.181,63.
     Konf. 1747 i Trondenes.63

Gift 1757, Trondenes.182,63 med

Mikkel Madssen
Født 1728, Kastfjord.183,63.
Død 1808, Skånland S., Trondenes.184.
     Søn af Mads Mikkelsen og Karen Steensdatter.
     Mikkel Madssen og Lucia Warberg var beslektet i 2. og 3. ledd.63
     Michel Madssøn bykslet i 1757 en part av Skånland.63

Børn af Lucia Christina Henriksdatter Warberg og Mikkel Madssen:

276.97.Mads Mikkelsen, f. 1758, Trondenes., d. 1828, Trondenes.
277.97.Karen Maria Mikkelsdatter, f. 1764, Trondenes., d. 1801, Trondenes.
278.97.Ole Harr Mikkelsen, f. 1767, Trondenes., d. 1813, Evenes.
98.23.
Hans Henriksøn Warberg
Født omkring 1733, Breistrand, Trondenes.185.
Død 1755, Breistrand, Trondenes.64, begravet 1755, Trondenes.186,185.
99.23.
Raphael Henriksøn Warberg
Født omkring 1735, Breistrand, Trondenes.187,185.
Død 1804, Skånland S., Trondenes.64, begravet 1804, Trondenes.188,185.
     Konf. 1754 i Trondenes.185
     Fikk 5. juli 1799 kgl. skjøte på sin påboende del av Store Skånland, og solgte halvdelen til sønnen Hans 27. april 1800. Var i 1801 leilending og fisker, og hadde sønnene Rasmus og Lars hjemme.185

Gift omkring 17601 med

Berthe Larsdatter
Født omkring 1731, Fjelldal, Tjeldsund, Nordland.189,185,172.
Død 1813, Skånland S., Trondenes.172, begravet 18 mar. 1813185.
     Datter af Lars Gislesen og Anne Petersdatter Hønnichen.
     Var blind ved sin død.185

Børn af Raphael Henriksøn Warberg og Berthe Larsdatter:

279.99.Henrich Mathias Raphaelsøn Warberg, f. 1763, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
280.99.Lars Raphaelsøn Warberg, f. 1765, Trondenes., d. 1766, Trondenes.
281.99.Anne Kirstine Raphaelsdatter Warberg, f. 1766, Trondenes., d. 1845, Trondenes.
282.99.Hans Raphaelsøn Warberg, f. 1768, Trondenes., d. 1852, Trondenes.
283.99.Rasmus Peder Raphaelsøn Warberg, f. 1770, Trondenes., d. 1845, Trondenes.
284.99.Martha Sofie Raphaelsdatter Warberg, f. 1772, Trondenes., d. 1810, Trondenes.
285.99.Lars Raphaelsøn Warberg, f. 1773, Trondenes., d. 1810, Trondenes.
286.99.Raphael Har Raphaelsøn Warberg, f. 1775, Trondenes., d. 1777, Trondenes.
100.23.
Arve Henriksøn Warberg
Født omkring 1736, Breistrand, Trondenes.185,64.
Død 1792, Breistrand, Trondenes.64, begravet 1792, Trondenes.190,185.
     Konf. 1754 i Trondenes.185
     Kjøpte 30. okt. 1762 en part i Breistrand av sin far.185
     Skifte 23 okt. 1792185.
     Skifte 1788-1798, Breistrand, Fauskevåg Tinglag.55protokollnr. 146, folio 245..

Gift 17 nov. 1768, Trondenes.185 med

Margrethe Olsdatter Gram
Født 1745, Haukebø, Trondenes.185, døbt 1745, Trondenes.191,185.
Død 30 jan. 1821185.
     Datter af Ole Paulsen Gram og Mette Maria Nilsdatter.

Børn af Arve Henriksøn Warberg og Margrethe Olsdatter Gram:

287.100.Anne Har Arvesdatter Warberg, f. 1770, Trondenes., d. 1772, Trondenes.
288.100.Martha Sophia Arvesdatter Warberg, f. 1772, Trondenes., d. 1830, Bjarkøy.
289.100.Mette Maria Arvesdatter Warberg, f. 1773, Trondenes.
290.100.Ole Paul Arvesen Warberg, f. 1775, Trondenes., d. 1796, Trondenes.
291.100.Lucia Catrina Arvesdatter Warberg, f. 1777, Trondenes.
292.100.Gunhild Rebecha Arvesdatter Warberg, f. 1779, Trondenes.
293.100.Anne Margrethe Arvesdatter Warberg, f. 1781, Trondenes., d. 1826, Trondenes.
294.100.Henricha Magdalena Arvesdatter Warberg, f. 1783, Trondenes., d. 1857, Trondenes.
295.100.Henrik Mathias Arvesen Warberg, f. 1786, Trondenes., d. 1846, Trondenes.
296.100.Ellen Debora Arvesdatter Warberg, f. 1788, Trondenes.
101.23.
Peder Henriksøn Warberg
Født omkring 1740, Breistrand, Trondenes.185,64.
     Konf. 1759 i Trondenes.185
102.23.
Mogens Henriksøn Warberg
Født omkring 1741, Breistrand, Trondenes.192,185,64.
Død 1811, Kongsvik, Tjeldsund, Nordland.64.
     Fisker og selveier på Sandtorg i Trondenes, skjøte 7. juli 1770.185
     Skifte 5 jun. 1812185.

Gift 16 okt. 1766, Trondenes.185 med

Elen Catharina Størkersdatter
Født 1746, Sandtorg, Trondenes.193,194,185.
Død 1810, Kongsvik, Tjeldsund, Nordland.194.
     Datter af Størcher Johansen og Barbro Madsdatter.
     Skifte 5 jun. 1812185.

Børn af Mogens Henriksøn Warberg og Elen Catharina Størkersdatter:

297.102.Martha Sophia Mo(ge)nsdatter Warberg, f. 1766, Trondenes., d. 1834, Trondenes.
298.102.Johan Peter Mo(ge)nsen Warberg, f. 1769, Trondenes., d. 1772, Trondenes.
299.102.Aron Rasbeck Mo(ge)nsen Warberg, f. 1771, Trondenes., d. 1772, Trondenes.
300.102.Anne Benedicte Mo(ge)nsdatter Warberg, f. 1773, Trondenes.
301.102.Johan Peder Mo(ge)nsen Warberg, f. 1775, Trondenes., d. 1777, Trondenes.
302.102.Helleborg Rasbeck Mo(ge)nsdatter Warberg, f. 1777, Trondenes
303.102.Henrik Mathias Mo(ge)nsen Warberg, f. 1779, Trondenes.
304.102.Rebekka Mo(ge)nsdatter Warberg, f. 1782, Trondenes., d. 1782, Trondenes.
305.102.Hanna Rebekka Mo(ge)nsdatter Warberg, f. 1783, Trondenes.
306.102.Barbro Maria Mo(ge)nsdatter Warberg, f. 1785, Trondenes.
103.23.
Jacob Henriksøn Warberg
Født omkring 1743, Breistrand, Trondenes.185,64.
Død 1800, Breistrand, Trondenes.64, begravet 1800, Trondenes.195,185.
     Gårdbruker på Breistrand. Kjøpte 1772 en part i Breistrand av sin far.185
     Skifte 7 jan. 1802196,185.
     Skifte 1798-1804, Breistrand, Fauskevåg Tinglag.55protokollnr. 148, folio 433b..

Gift 1 dec. 1775, Trondenes.185 med

Ingeborg Sophie Olsdatter Gram
Født 1747, Haukebø, Trondenes.120,64, døbt 1747, Trondenes.197,120.
Død 1818, Breistrand, Trondenes.64, begravet 1818, Trondenes.120.
     Datter af Ole Paulsen Gram og Mette Maria Nilsdatter.

Børn af Jacob Henriksøn Warberg og Ingeborg Sophie Olsdatter Gram:

307.103._____, d. 1791, Trondenes.
308.103.Henrik Mathias Jacobsen Warberg, f. 1776, Trondenes., d. 1777, Trondenes.
309.103.Martha Sophie Jacobsdatter Warberg, f. 1779, Trondenes.
310.103.Mette Marie Jacobsdatter Warberg, f. 1781, Trondenes.
311.103.Henrik Mathias Jacobsen Warberg, f. 1783, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
312.103.Lucia Cathrine Jacobsdatter Warberg, f. 1786, Trondenes., d. 1789, Trondenes.
313.103.Hans Petter Jacobsen Warberg, f. 1789, Trondenes., d. 1823, Tjeldsund.
314.103.Olava Jacobsdatter Warberg, f. 1789, Trondenes., d. 1833, Trondenes.
315.103.Nils Olai Jacobsen Warberg, f. 1795, Trondenes., d. 1817, Trondenes.
104.23.
Helena Henriksdatter Warberg
Født 1745, Breistrand, Trondenes.64, døbt 1745, Hol, Lødingen.198,120.
Død 1813, Breivik, Trondenes.64, begravet 1813, Trondenes.199,120.
     Konf. 1762 i Trondenes.120

Gift 1° 14 nov. 1776, Trondenes.120 med

Mikkel Eriksen Normann
Født 1723, Stangnes, Trondenes.120,199.
Død 1787, Breivik, Trondenes.120,199.
     Søn af Erik Mikkelsen Normann og Martha Sørensdatter Røg.
     Gjestgiver og skipper på Breivik i Trondenes.120

[Gift 1° 1756 med Elisabet Ernstdatter (1687 - 1768); Gift 2° 14 nov. 1776 med Helena Henriksdatter Warberg (1745 - 1813)].

Gift 2° 3 dec. 1788, Trondenes.120 med

Jacob Carlsøn Lind
Født omkring 1755, Salten, Nordland.200,120.
Død 5 aug. 1835, Breivik, Trondenes.120.
     Gjestgiver og skipper.120

[Gift 1° 3 dec. 1788 med Helena Henriksdatter Warberg (1745 - 1813); Gift 2° 1829 med Anne Margrete Henriksdatter (1777 - 1845)].

Børn af Helena Henriksdatter Warberg og Mikkel Eriksen Normann:

316.104.Erik Mikkelsen Normann, f. 1778, Trondenes., d. 1785, Trondenes.
105.24.
Lars Stensen Harr
Født _____, Lavangen S., Trondenes.19.
Død 1760, Lavangen S., Trondenes.19.
106.24.
Rafael Stensen Harr
Født 1749, Lavangen S., Trondenes.201.
Død 1777201.

Gift 17721 med

Ragnhild Paulsdatter
Født 1750, Tennevik, Trondenes.1.
Død 1801, Sandstrand, Trondenes.1.
     Datter af Paul Nilssen og Berte (Berit) Augustinusdatter.

[Gift 1° 1772 med Rafael Stensen Harr (1749 - 1777); Gift 2° 1793 med Jakob Gabrielsen (1746 - 1805)].

Børn af Rafael Stensen Harr og Ragnhild Paulsdatter:

317.106.Rebekka Leth Rafaelsdatter, f. 1772, Trondenes., d. 1838, Trondenes.
318.106.Berte Kirstina Rafaelsdatter, f. 1774, Trondenes., d. 1811, Trondenes.
319.106.Anne Katrine Rafaelsdatter, f. 1776, Trondenes., d. 1808, Trondenes.
107.25.
Helena Nilsdatter Hveding
Født 1747, Berg, Trondenes.72.
Død 1747, Berg, Trondenes.72.
108.26.
Helena Rafaelsdatter Harr
Født 1752, Lavangen Sør, Trondenes.74.
Død 1756, Lavangen Sør, Trondenes.74.
109.26.
Dødfødt
Født 1754, Lavangen Sør, Trondenes.74.
Død 1754, Lavangen Sør, Trondenes.74.
110.26.
Hans Rafaelsen Harr
Født 1755, Lavangen Sør, Trondenes.74.
Død 1813, Lavangen, Trondenes.74.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift _____1med

Marta Margrete Johnsdatter
Født 1760, Hol, Tjeldsund.1.
Død 1811, Lavangen Sør, Trondenes.1.
     6 barn, se "Folk og slekt i Trondenes".

Børn af Hans Rafaelsen Harr og Marta Margrete Johnsdatter:

320.110.John Kristian Hanssen Harr, f. 1795, Trondenes.
111.26.
Helena Rafaelsdatter Harr
Født 1758, Lavangen Sør, Trondenes.74.
Død 1799, Lavangen Sør, Trondenes.74.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 177973 med

Mads Jenssen
Født 1749, Sandtorg, Trondenes.202.
Død 1811, Lavangen S.202.
     Søn af Jens Pedersen Krognæs og Benedicte Madsdatter.

Børn af Helena Rafaelsdatter Harr og Mads Jenssen:

321.111.Rafael Madssen, f. 1779, Trondenes., d. 1790, Trondenes.
322.111.Bendikta Maria Madsdatter, f. 1782, Trondenes., d. 1856, Tjeldsund.
323.111.Jens Madssen, f. 1785, Trondenes., d. 1860, Troms.
324.111.Dødfødt, f. 1787, Trondenes., d. 1787, Trondenes.
325.111.Hanna Margrete Madsdatter, f. 1789, Trondenes., d. 1870, Trondenes.
326.111.Ellen Debora Madsdatter, f. 1792, Trondenes., d. 1856, Trondenes.
327.111.Rafael Madssen, f. 1796, Trondenes., d. 1834, Trondenes.
328.111.Lars Madssen, f. 1799, Trondenes., d. 1857, Trondenes.
112.27.
Mette Maria Iversdatter (Lech) (Harr)
Født 1728, Tovik, Trondenes.1.
Død 1761, Lia, Astafjord.203,1.
     Død av «vattersott».203
     Skifte 1753-1767, Lia, Dyrøy Tinglag.55protokollnr. 141, folio 204b..

Gift 1750, Trondenes, (26 s. Trinit.)80 med

Jens Rasmussen Trane
Født omkring 1723203.
Død 1806.
     Søn af Rasmus Pedersen Trane og Berit Olsdatter Heitman.
     Lia, Dyrøy. [Se Dyrøy bygdebok].
     Jens døde visstnok i 1806, men var da flytta fra Dyrøy.204

[Gift 1° 1750 med Mette Maria Iversdatter (Lech) (Harr) (1728 - 1761); Gift 2° 4 nov. 1762 med Else Marie Kristiansdatter Wegner (1740 - 1769); Gift 3° med Erica Christiane Nielsdatter Schytte (d. 1786); Gift 4° 5 aug. 1788 med Mette Nysted Olsdatter Har (1733 - 1804)].

Børn af Mette Maria Iversdatter (Lech) (Harr) og Jens Rasmussen Trane:

329.112.Rasmus Jensen Trane, f. 1751, d. eft. 1801
330.112.Iver Jensen Trane, f. 1753, d. 1808
331.112.Nikolai Jensen Trane, f. 1756, d. 1781
332.112.Mikkel Jensen Trane, f. 1758, d. 1806
333.112._____ Jensen Trane, f. 1760
113.27.
Kirsten (Kristine) Ediasdatter (Lech)
Født 1734, Tovik, Trondenes.205.

Gift 17601 med

Niels Anfinnsen Røg
Født 1726206.
     Søn af Anfinn Augustinusen Røg og Margrethe Marie Rafn.
     Han hadde mange barn. Men omtrent alle barn døde i voksen alder av spedalshet. Man trodde at Nils Røgs tjenestedrenger hadde pådratt seg denne sykdom under Lofotfiske og således smittet familien Røg.206

Børn af Kirsten (Kristine) Ediasdatter (Lech) og Niels Anfinnsen Røg:

334.113.Margrethe Nielsdatter Røgh, f. 1760, Ofoten., d. _____
335.113.Anfinn Nielsen Røgh, d. 1794
114.27.
Anne Margrete Lech
Født 1737, Tovik, Trondenes.205.
Død 1795, Vika, Trondenes.205, begravet 7 jun. 1795207.

Gift 24 nov. 1758207 med

Nils Rafn Hanssen Sparboe
Født 1727207.
Død 20 apr. 1800, Vika, Trondenes.207,207.
     Søn af Hans Erichsen Sparboe og Riborg Hansdatter Rafn.
     Lensmann i Vika.
     SE OGSÅ TRONDENES BYGDEBOK.

Børn af Anne Margrete Lech og Nils Rafn Hanssen Sparboe:

336.114.Hans Sparboe, d. 1761
337.114.Johanna Margrethe Sparboe
338.114.Riborg Sparboe, d. 1842
339.114.Hans Sparboe, d. 1768
340.114.Edies Lech Sparboe, d. 1768
341.114.Mette Marie Sparboe, d. 1844
342.114.Jens Hass Sparboe, f. 1770, d. 1844
343.114.Jacob Parelius Sparboe, d. 1807
344.114.Anne Cathrine Sparboe, d. 1827
345.114.Anne Christine Sparboe, f. 1777, d. 1778
115.27.
Iver Ediassen Lech
Født 1741, Tovik, Trondenes.1.
     Tok til Nygård, Ankenes, Nordland.1
     Gjestgiver.

Gift _____med

Kirsten Axelsdatter
Født omkring 1742.
Død omkring 1800, Nygård, Ankenes, Ofoten, Nordland.
     Datter af Aksel Akselsen (Taraldsvik) og Anne Knutsdatter Aas.

[Gift 1° med Axel Olsen; Gift 2° med Iver Ediassen Lech (f. 1741)].
116.28.
Anders Rasmussen Harr
Født 1741, Renså, Skånland.82.
Død 178482.
     Dødsboets midler etter Anders Harr beløp seg til 219 rd. 1 ort 19 sk. Skiftet finnes i en skiftepakke for Senja år 1784.208
     Skifte 1776-1785, Reinså, Fauskevåg Tinglag.55protokollnr. 143, folio 309b..

Gift 177182 med

Synnøve Andersdatter
Født 1748, Balteskard, Skånland.82.
Død 182082.
     Datter af Anders Paulsen og Berit Andersdatter.
     Skifte 15 aug. 1820: Tinglyst 31. juli 1822..

[Gift 1° 1771 med Anders Rasmussen Harr (1741 - 1784); Gift 2° 1786 med Hans Sakariassen (1761 - 1822)].

Børn af Anders Rasmussen Harr og Synnøve Andersdatter:

346.116.Berit Maria Andersdatter Harr, f. 1774, Skånland., d. 1838
347.116.Mette Marie Andersdatter Harr, f. 1777, Astafjord., d. 1845, Trondenes.
348.116.Ingeborg Kirstina Andersdatter Harr, f. 1779, Renså, d. 1795
349.116.Rasmus Anderssen Harr, f. 1781, Skånland., d. 1829
350.116.Andrea Lavina Andersdatter Harr, f. 1784, Renså, d. 1785
117.28.
Kirsten Rasmusdatter
Født 1743, Renså, Astafjord.209.
Død 1802, Tovik, Trondenes.1,209.

Gift 1768210 med

Martinus Nilssen Kinapel
Født 1744, Kastnes, Dyrøy.82.
Død 180182.
     Søn af Niels (Winther) Jacobsen Kienapel og Rebecha Bentsdatter Brems.

[Gift 1° med Anne Rasmusdatter (1740 - 1807); Gift 2° 1768 med Kirsten Rasmusdatter (1743 - 1802)].

Børn af Kirsten Rasmusdatter og Martinus Nilssen Kinapel:

351.117.Elen Kirsten Kinapel, f. 1770, Astafjord.
352.117.Anna Jakobina Kinapel, f. 1774, Astafjord.
353.117.Maren Brems Kinapel, f. 1777, Astafjord., d. 1811, Trondenes.
354.117.Jakob Andreas Kinapel, f. 1784, Astafjord., d. 1816, Trondenes.
118.34.
Michel Christensen Munch
Født 1744, Lødingen.89.
Død 1744, Lødingen.89.
     Død påsken 1744, 14 dg. gml.
119.34.
Peder Christensen Munch
Født 1745, Lødingen.92.
Død 1745, Lødingen.92.
     Død 1745 i advent.92
120.34.
Peter Paul Christensen Munch
Født 1746, Lødingen.92.
Død 4 apr. 1769, Lødingen.92.
121.34.
Elen Debora Christensdatter Munch
Født 1749, Lødingen.92.

Gift 20 okt. 177392 med

Nils Grønbech
     Søn af Christopher Nielsen Grønbech og Ellen (Margrethe) Hansdatter Røst.
     Fra Stokmarknes.92
     Antakelig sønn av Christopher Nielsen Grønbech og Ellen Margrethe Hansdatter Røst.

Børn af Elen Debora Christensdatter Munch og Nils Grønbech:

355.121.Christen Munch Grønbech
356.121.Johan Røst Grønbech
122.34.
Maren Dorothea Juul Munch
Født 1751, Lødingen.92.
Død før 176692.
123.34.
Lisbeth Maria Munch
Født 1752, Lødingen.92.
     Var 1781 i Skjervøy.92
124.34.
Mette Grøn Munch
Født 30 jul. 1755, Lødingen.92.
Død 23 aug. 1757, Lødingen.92.
125.34.
Zitsel Maria Parelius Munch
Født 25 apr. 1769, Lødingen.92.
     Under folketellinga 1801 var ho i tjeneste hos sokneprest Jacob Parelius Schytte, Lødingen. Ho var 1821 testamentarisk eigar av gården Steinsvik på Tjeldøy.92

Gift 13 jan. 182192 med

Jens Fredrik Rylan
126.34.
Sigvart Kildal Munch
Født 22 nov. 1770, Lødingen.92.
Død 2 feb. 1771, Lødingen.92.
127.34.
Arnoldus Schytte Munch
Født 10 aug. 1772, Lødingen.92.
     I live ved morens skifte 2. juni 1786.211
128.34.
Christen Munch
Født apr. 1774, Lødingen.92.
Død 9 mai 1774, Lødingen.92.
129.34.
Else Kathe Schytte Munch
Født 13 aug. 1775, Lødingen.92.

Gift omkring 180692 med

Hans Drejer
Født _____, Hadsel.212.
     Søn af Willatz Bing Drejer og Helene Cathrine Rist.

Børn af Else Kathe Schytte Munch og Hans Drejer:

357.129.Willatz Bing Dreyer, f. 1806
130.36.
Kiersten Olsdatter
Død 174433.
     Skifte 7 jun. 1755, Ofoten.33Stedatter til Sr. Henrich Mejer, døde i 1744. Formue: 123-4-11. Gjeld: 7-2-1. Arvinger: Erich Olsen Har, bror av avdøde. Ole Olsen, bror av avdøde, umyndig. Mette Olsdatter Nysted, søster av avdøde. Peder Hansen Har, farbror av avdøde..
131.36.
Mette Nysted Olsdatter Har
Født 1733.
Død 1804, Lia, Dyrøy.155,156.
     I skiftene efter sin far og mor kaldes hun Mette Olsdatter Nysted.
     Skifte 1803-1805, Lia, Dyrøy Tinglag.55protokollnr. 150, folio 481..

Gift 1° 11 jun. 1757, «i Huset» på Liland, Ofoten, «Efter høj kongelig allernaadigste Tilladelse copuleret hjemme i Huset, og som de ere i lige tredje Led hinanden beslægtiget have de ogsaa derpaa bekommet høykongelig allernaadigst Tilladelse».154,151 med

Christen Hartvigsen Hveding
Født 15 jan. 1728, Rambø i Lødingen.151,47.
Død 27 dec. 1785, Liland, Ofoten.152, begravet 25 jan. 1786, Evenes kyrkjegard.152.
     Søn af Hartvig Christensen Hveding og Sophie Iversdatter.
     Bonde, jekteier, handelsmann, gjestgiver og lensmann på Liland i Ofoten.
     Han fikk gjestgiverbevilling 27. sept. 1775 og var dertil lensmann i Ofoten 1777-85.153

Gift 2° 5 aug. 1788213,203 med

Jens Rasmussen Trane
Født omkring 1723203.
Død 1806.
     Søn af Rasmus Pedersen Trane og Berit Olsdatter Heitman.
     Lia, Dyrøy. [Se Dyrøy bygdebok].
     Jens døde visstnok i 1806, men var da flytta fra Dyrøy.204

[Gift 1° 1750 med Mette Maria Iversdatter (Lech) (Harr) (1728 - 1761); Gift 2° 4 nov. 1762 med Else Marie Kristiansdatter Wegner (1740 - 1769); Gift 3° med Erica Christiane Nielsdatter Schytte (d. 1786); Gift 4° 5 aug. 1788 med Mette Nysted Olsdatter Har (1733 - 1804)].

Børn af Mette Nysted Olsdatter Har og Christen Hartvigsen Hveding er vist under Christen Hartvigsen Hveding (nr. 64).

132.36.
Hans Olsen Har
Født omkring 173594.
Død før 1755.
     Nevnes ikke i søsteren Kirstens skifte 1755, død forinden ?
133.36.
Erik Olsen Har
Født 173934.
Død 5 jul. 1772, Liland, Ofoten.94,34, begravet 12 jul. 1772, Evenes kirke, Ofoten.94.
     I skiftet efter moren og stefaren i 1756 er hans verge Peder Hansen Har, Sundklakk [hans farbror]. Erik beskrives som «baade dum og døv».33
134.36.
Ole Olsen Har
Født 174134.
Død 21 sep. 1795, Liland, Ofoten.94,34, begravet 27 sep. 1795, Evenes kirke, Ofoten.94.
     Skifte 31 jan. 1798, Liland, Ofoten.33Formue: 37-0-8. Gjeld: 893-3-15. Fallitbo. Boets innhold: Sølvskje merket: J.R.S. - 1 dypt tinnfad merket: Ole Harr..

Gift _____med

Maria Elisabeth Aronsdatter Arctander
Født 10 okt. 1741214.
     Datter af Aron Pedersen Arctander og Margrethe Jensdatter Aalum.

Børn af Ole Olsen Har og Maria Elisabeth Aronsdatter Arctander:

358.134.Ingeborg Olsdatter Har, f. 1770
359.134.Aronia Arctander Olsdatter Harr, f. 1780

Generation 5.

135.38.
Ole Iver Hartvigsen
Født 5 feb. 1779, Barøen98.
136.38.
Hans Jacob Hartvigsen
Født apr. 1781, Næs i Tjeldsund98.
Død før 179398.
137.38.
Maren Marie Hartvigsdatter
Født 1 jun. 178498.
138.38.
Gurina Sophia Hartvigsdatter
Født 12 nov. 178698.
Død dec. 178998.
139.38.
Hartvigsdatter
Født jun. 178998.
Død omkring jun. 1789, 3 dg. gml.98.
140.38.
Gurina Hartvigsdatter
Født 24 jun. 179098.
141.39.
Lucia Larsdatter
Døbt 20 aug. 1741, (12 s. e. Tr.)106.
Begravet 24 jun. 1742, (Gravlagt).106.
142.39.
Guren Maria Larsdatter
Døbt 20 okt. 1743, (19 s. e. Tr.)106.
Død okt. 1802, «61 år»215.

Gift 13 dec. 1771216 med

Einar Steensen
Døbt 23 jul. 1747, (8. s. e. Tr.)22.
Død mai 1801217.
     Søn af Steen Nilsen og Johanna Einarsdatter.
     Einar var trolig fast mannskap på jekta til svigerfaren Lars Andersen, og seinere Nils Dass. Familien bodde trolig som inderste på Tofte, Hol og Hov gårde i Tjeldsund.218
     Ved folketellingen 1801 bor Einar og Guren hos sønnen Steen på Hov.217
     I flg. skifte 4. juni 1805 etter Einars barnløse søster Maren på Sandnes, var bare Einars eldste søn Steen i live.217

Børn af Guren Maria Larsdatter og Einar Steensen:

360.142.Steen Einarsen, f. 1770, Hov i Tjeldsund, d. 1835
361.142.Lars Einarsen, f. 1773, Hov i Tjeldsund, d. før 1805
362.142.Nils Wilhelm Einarsen, f. 1775, Tofte i Tjeldsund, d. 1797, Hov i Tjeldsund
363.142.Paul Einarsen, f. 1778, Tofte i Tjeldsund, d. før 1805
364.142.Einarsen, f. 1780
365.142.Johanna Sophie Einarsdatter, f. 1782, Tofte i Tjeldsund, d. 1782
366.142.Marith Einarsdatter, f. 1784, Hol i Tjeldsund, d. 1785
143.39.
Hartvig Hveding Larsen
Døbt 31 mai 1746, (3. pinsedag).106.
     Død 22 veker gammel.106
144.39.
Helle Larsdatter
Døbt 24 sep. 1747, (17. s. e. Tr.)106.
Død 1760106.
145.39.
Marit Larsdatter
Døbt 26 okt. 1749, (21 s. e. Tr.)106.
146.39.
Anders Larsen
Døbt 21 mai 1752, (1. pinsedag).107.
     Bosatte seg i Steinsvik.107

Gift _____219med

Bergitte Christiana Nilsdatter Weiglandt (Weilandt)
Født 18 mai 1765, Korsnes.219.
     Datter af Nils Nilsen Weiglandt (Weilandt) og Anna Maria Hass (Hase).

Børn af Anders Larsen og Bergitte Christiana Nilsdatter Weiglandt (Weilandt):

367.146.Nils Weiglandt Andersen, f. 1785, Tjeldsund., d. 1809
368.146.Anne Maria Hass Andersdatter, f. 1786, Tjeldsund., d. før 1801
369.146.Lars Andersen, f. 1787, Tjeldsund.
370.146.Johan Hass Andersen, f. 1788, Tjeldsund., d. 1794
371.146.Ane Maria Andersdatter, f. 1790, Tjeldsund.
372.146.Kristoffer Andersen, f. 1792, Tjeldsund.
373.146.Hartvig Andersen, f. 1794, Tjeldsund.
374.146.Johan Hass Andersen, f. 1797, Tjeldsund.
375.146.Jens Hass Andersen, f. 1799, Tjeldsund., d. 1799
376.146.Iver Andersen, f. 1801, Tjeldsund., d. 1801
377.146.Henning Norman Andersen, f. 1803, Tjeldsund.
378.146.Marit Andersdatter, f. 1808, Tjeldsund.
147.39.
Hartvig Hveding Larsen
Døbt 8 sep. 1754, (heimedåp stadf. 13. s. e. Tr.)106.
     Død i spæd alder.
148.39.
Jens Hass Larsen
Født 19 sep. 1755106.
     Bosatt i Fiskefjord.106
149.39.
Elen Kristine Larsdatter
Født 20 apr. 1758106.
Død jan. 1811220.
     Skifte 25 nov. 1811220.

Gift 17 okt. 1785220 med

Lars Kristoffersen
Døbt 1 jan. 1758169.
Død 15 mai 1842220.
     Søn af Kristoffer Larsen og Helene Maria Olsdatter Har.
     10. mai 1786 fikk Lars bøkselbrev på 2 pd 6 mk i Balstad gård i Tjeldsund. Dette var trolig bruket etter Ernst Olsen, som døde omtrent på den tida.220
     Lars satt i 1816 fremdeles på 2 pd 6 mk. Han var i 1822 caveringsmann (forlover) for Hartvig Andersen, som var Elens (Lars' kone) brorsønn.220

Børn af Elen Kristine Larsdatter og Lars Kristoffersen:

379.149.Lars Andreas Larsen, f. 1787, d. 1809
380.149.Helene Marie Larsdatter, f. 1790, d. 1866
381.149.Maren Katrine Hveding Larsdatter, f. 1795
150.39.
Larsdatter
Født 27 sep. 1760106.
Død 1760.
     Død før dåp.106
151.39.
Kirsten Bye Larsdatter
Født 14 apr. 1762106.
Død apr. 1815, Steinsvik215.

Gift _____med

Ebbe Christiansen Schnitler
Født 1753215.
Død apr. 1810215, begravet 13 mai 1810, (jordfestet).215.
     Søn af Christian Schnitler «senior» og Mette Nilsdatter.
     Ebbe fikk vel en part av svigerfarens bruk på Hov i Tjeldsund, da han gifta seg. Han er i folketellingen 1801 ført som husmann med jord.217

Børn af Kirsten Bye Larsdatter og Ebbe Christiansen Schnitler:

382.151.Marith Ebbesdatter Schnitler, f. 1781
383.151.Mette Maria Ebbesdatter Schnitler, f. 1784
384.151.Malena Bredal Schytte Scnitler, f. 1786, d. 1809
385.151.Christianna Ebbesdatter Schnitler, f. 1790
152.40.
Andrea Maria Iversdatter
Født 6 jun. 175638.
     Fra Melsbø i Tjeldsund.

Gift 31 dec. 1787169 med

Ole Har Kristoffersen
Født 4 jan. 1762169.
     Søn af Kristoffer Larsen og Helene Maria Olsdatter Har.

[Gift 1° 31 dec. 1787 med Andrea Maria Iversdatter (f. 6 jun. 1756); Gift 2° med Mette Rasmusdatter].
153.40.
Sten Iversen
Født 1759, Melsbø, Tjeldsund.1.
Død 1812, Melsbø, Tjeldsund.1.

Gift 1° omkring 17891 med

Maren Hveding Bertelsdatter
Født 1763, Odden, Lødingen.1.
Død 1792, Melsbø, Tjeldsund.1.

Gift 2° 17931 med

Malena Ediasdatter
Født 1757, Sørrollnes, Trondenes.165,1, døbt 1757165.
     Datter af Edias Jenssen (Bagge ? Erboe ?) og Anna Ellevsdatter.
     Konfirmert 1776.165

Børn af Sten Iversen og Malena Ediasdatter:

386.153.Jakob Andreas Stensen, f. 1795, Tjeldsund., d. 1872, Trondenes.
154.41.
Henrik Johannessen Meyer
Født 1755, Hov, Tjeldsund.1.
Død 1835, Sandtorg, Trondenes.1.

Gift 17891 med

Berte Johanna Andersdatter Harr
Født 1764, Bø, Trondenes.1.
Død 1836, Melvik, Trondenes.1.
     Datter af Anders Pedersen Har og Gilles Andersdatter.
     Etterslekt.
155.41.
Anders Johannessen Meyer
Født 1759, Melsbø, Tjeldsund.1.
Død 1811, Årbogen, Trondenes.1.
     Etterslekt med hustruen Karen Ellevsdatter.

Utenfor ekteskap med1

Anne Sofie Andersdatter Harr
Født 1766, Bø, Trondenes.1.
     Datter af Anders Pedersen Har og Gilles Andersdatter.

[Gift 1° med Anders Johannessen Meyer (1759 - 1811); Gift 2° 1797 med Ole Toresen (1769 - 1829)].

Gift 1° 17921 med

Karen Ediasdatter
Født 1767, Sørrollnes, Trondenes.165,1, døbt 1767165.
Død 1809, Årbogen, Trondenes.1.
     Datter af Edias Jenssen (Bagge ? Erboe ?) og Anna Ellevsdatter.
     Konfirmert 1785.165

Børn af Anders Johannessen Meyer og Anne Sofie Andersdatter Harr:

387.155.Johannes Anderssen Meyer, f. 1793, Trondenes.

Børn af Anders Johannessen Meyer og Karen Ediasdatter:

388.155.Anne Andersdatter Meyer, f. 1793, Trondenes.
389.155.Edis Anderssen Meyer, f. 1796, Trondenes., d. 1796, Trondenes.
390.155.Mette Sofia Andersdatter Meyer, f. 1797, Trondenes.
391.155.Johanna Sofia Andersdatter Meyer, f. 1800, Trondenes., d. 1881, Trondenes.
392.155.Hartvig Johannes Andersen Meyer, f. 1804, Trondenes., d. 1866, Trondenes.
156.41.
Marta Sofie Johannesdatter Meyer
Født 1762, Melsbø, Tjeldsund.110.
Død 1812, Staksvold, Tjeldsund.110.
     Etterslekt.
157.41.
Sten Johannessen Meyer
Født 1764, Melsbø, Tjeldsund.1.
Død 1811, Tromsø.1.

Gift 17991 med

Helena Maria Andersdatter Harr
Født 1768, Bø, Trondenes.1.
Død 1835, Skånland S., Trondenes.1.
     Datter af Anders Pedersen Har og Gilles Andersdatter.

Børn af Sten Johannessen Meyer og Helena Maria Andersdatter Harr:

393.157.Berte Sofia Stensdatter (Meyer), f. 1799, Trondenes., d. 1867, Trondenes.
394.157.Anders Meyer Stensen, f. 1802, Trondenes., d. 1887, Trondenes.
395.157.Johan Meyer Stensen, f. 1806, Trondenes., d. 1883, Trondenes.
158.41.
Peder Johannessen Meyer
Født 1773, Årbogen, Trondenes.110.
159.42.
Kirsten Bye Kristoffersdatter
Født 1757, Gausvik, Trondenes.221.
Død 1834, Gausvik, Trondenes.221.

Gift 1790222 med

Hans Madssen
Født 1766, Brokvik, Trondenes.223.
Død 1819, Gausvik, Trondenes.223.
     Søn af Mads Benjaminsen og Serine Susanna Hansdatter.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
160.42.
John Kristoffersen
Født 1760, Gausvik, Trondenes.1.
Død 1811, Gausvik, Trondenes.1.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 17871 med

Margrete Sofie Madsdatter
Født 1763, Brokvik, Trondenes.1.
Død 1835, Gausvik, Trondenes.1.
     Datter af Mads Benjaminsen og Serine Susanna Hansdatter.

[Gift 1° 1787 med John Kristoffersen (1760 - 1811); Gift 2° 1813 med Peder Rafaelsen Harr (1761 - 1831)].
161.45.
Ebbe Christiansen Schnitler
Født 1753215.
Død apr. 1810215, begravet 13 mai 1810, (jordfestet).215.
     Ebbe fikk vel en part av svigerfarens bruk på Hov i Tjeldsund, da han gifta seg. Han er i folketellingen 1801 ført som husmann med jord.217

Gift _____med

Kirsten Bye Larsdatter
Født 14 apr. 1762106.
Død apr. 1815, Steinsvik215.
     Datter af Lars Andersen og Marith Andersdatter.

Børn af Ebbe Christiansen Schnitler og Kirsten Bye Larsdatter er vist under Kirsten Bye Larsdatter (nr. 151).

162.46.
Peter Andreas Kristensen
Født 16 mar. 1758129.
Død før 1788224,129.
163.46.
Nils Iver Kristensen
Født 8 jun. 1759, Breivik, Tjeldsund.129.
Død 17 okt. 1759, Breivik, Tjeldsund.129.
164.46.
Nils Iver Kristensen
Født 25 mar. 1762, Breivik, Tjeldsund.129.
Død 1781129.
165.46.
Ane Elisabeth Rohde Kristensdatter
Født 2 nov. 1767, Breivik, Tjeldsund.129.
166.46.
Hans Nyrup Kristensen
Født 12 okt. 1770, Breivik, Tjeldsund.129.
167.46.
___________
     Ukjent. Trolig dødfødt.129
168.46.
___________
     Ukjent. Trolig dødfødt.129
169.46.
Maren Kristense (Maren Stina) Kristensdatter
Født 4 aug. 1774, Breivik, Tjeldsund.129.
170.47.
Lars Iversen
Født 7 okt. 1753, Hol, Tjeldsund.130.
Død 17 nov. 1753, Hol, Tjeldsund.130.
171.47.
Nils Iversen
Født 11 mai 1756, Hol, Tjeldsund.130.
172.47.
Dødfødt gutt
Født 1758.
Død 1758, begravet 16 apr. 1758225,130.
173.48.
Einar Steensen
Døbt 23 jul. 1747, (8. s. e. Tr.)22.
Død mai 1801217.
     Einar var trolig fast mannskap på jekta til svigerfaren Lars Andersen, og seinere Nils Dass. Familien bodde trolig som inderste på Tofte, Hol og Hov gårde i Tjeldsund.218
     Ved folketellingen 1801 bor Einar og Guren hos sønnen Steen på Hov.217
     I flg. skifte 4. juni 1805 etter Einars barnløse søster Maren på Sandnes, var bare Einars eldste søn Steen i live.217

Gift 13 dec. 1771216 med

Guren Maria Larsdatter
Døbt 20 okt. 1743, (19 s. e. Tr.)106.
Død okt. 1802, «61 år»215.
     Datter af Lars Andersen og Marith Andersdatter.

Børn af Einar Steensen og Guren Maria Larsdatter er vist under Guren Maria Larsdatter (nr. 142).

174.48.
Maren Steensdatter
Døbt 28 mar. 1749, (Langfredag).226.
Begravet 24 jun. 1749, (St. Hansdag)226.
175.48.
Nils Steensen
Døbt 24 jun. 1750, (St. Hansdag).226.
176.48.
Maren Nideros Steensdatter
Døbt 29 okt. 1752, (22. s. e. Tr.)226.
177.48.
Peder Nideros Steensen
Født 29 jan. 1755226.
Død 15 jan. 1757226.
178.48.
Peder Nideros Steensen
Født 16 mar. 1757226.
Død mai 1782226.
179.49.
Berit Margrethe Jentoft Pedersdatter
Født 1751, Stokke, Tjeldsund.135, døbt 1751, palmesøndag.135.
180.49.
Ingeborg Leth Pedersdatter
Født 1752135, døbt 1752, 8. s.e.Tr.135.
181.49.
Hartvig Pedersen
Født 175420, døbt 1754, 1ste søndag e. Trin. 175420.
Død 17 mai 1818, Rambø, Tjeldsund20.
     Hartvig er i 1786 ført som eineste bruker av Rambø (i Tjeldsund), men en har ikke funnet noe bøkselbrev. Han satt her til sin død, men da hadde allerede svigersønnen Jens Paulsen overtatt bøkselen av halve gården.20

Gift 24 okt. 178352 med

Kristine Marie Rafn
Født 1760, Ervik20.
     Datter af Hans Nilsen Rafn og Johanne Margrethe Burchard.

Børn af Hartvig Pedersen og Kristine Marie Rafn:

396.181.Ingeborg Leth Hartvigsdatter, f. 1796, Rambø i Tjeldsund, d. 1837
182.49.
Maren Stina Pedersdatter
Født 2 jun. 1756, Stokke, Tjeldsund.135.
Død 1831, Fauskevåg, Trondenes.1.

Gift 17801 med

Benjamin Nilssen
Født 1756, Fauskevåg Store, Trondenes.1.
Død 1834, Fauskevåg Store, Trondenes.1.
     Søn af Nils Benjaminsen og Anne Bårdsdatter.
     Etterslekt [9 barn], se Folk og Slekt i Trondenes.
183.49.
Nils Iver Pedersen
Født 10 aug. 1757, Stokke, Tjeldsund.135, døbt 4 sep. 1757135.
Død 1757, 10 veker gammel.135.
184.49.
Ole Eberg Pedersen
Født 1764, Gausvik, Trondenes.164.
Død 1838, Gausvik, Trondenes.164.

Gift omkring 17851 med

Katrina Margrete Olsdatter Bach
Født 1765, Nordsand, Bjarkøy.164.
Død 1839, Gausvik, Trondenes.164.
     Datter af Ole Kristoffersen Bach og Maren Susanna Roede.

Børn af Ole Eberg Pedersen og Katrina Margrete Olsdatter Bach:

397.184.Anna Ovidia Olsdatter, f. 1802, Trondenes., d. 1846, Trondenes.
185.49.
Berte Maria Pedersdatter
Født 1774, Gausvik, Trondenes.1, døbt 1774, Trondenes.227,165.
Død 27 aug. 1837, Bø, Trondenes.228, begravet 10 okt. 1837, Trondenes.228.
     Konf. 1791 i Trondenes.165

Gift 17971 med

Johan (John) Raphaelsen Harr
Født 1767, Bø, Trondenes.1, døbt 1767, Trondenes.229.
Død 1851, Bø, Trondenes.230,1.
     Søn af Raphael Pedersen Harr og Karen Schrøder Mikkelsdatter.
     Konf. 1785 i Trondenes.229

Børn af Berte Maria Pedersdatter og Johan (John) Raphaelsen Harr:

398.185.Maren Stina Johnsdatter Harr, f. 1803, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
186.49.
Ellen Bergitte Pedersdatter
Født 1776, Gausvik, Trondenes.231.
Død 1845, Steinsland, Trondenes.231.

Gift 18021 med

Knut Johnsen
Født 1767, Steinsland, Trondenes.231.
Død 1841, Steinsland, Trondenes.231.
     Søn af John Knutsen og Anne Margrete Pedersdatter.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
187.49.
Baltser Pedersen
Født 1780, Gausvik, Trondenes.232.
Død 1856, Gausvik, Trondenes.232.

Gift 18031 med

Anne Margrete Jørgensdatter
Født 1777, Harstad, Trondenes.232.
Død 1868, Gausvik, Trondenes.232.
     Datter af Jørgen Mikkelsen og Dorte Pedersdatter.

Børn af Baltser Pedersen og Anne Margrete Jørgensdatter:

399.187.Anne Johanna Baltsersdatter, f. 1808, Trondenes., d. 1885, Trondenes.
188.50.
Inger Maria Hansdatter
Døbt 1 nov. 1748, «Omnium Sanctórum»102.

Gift 15 jul. 1771, Lødingen kirke233,234 med

Gjert Rasmussen Lind
Født 1747235.
Død apr. 1812, 66 år gml.236.
     Søn af Rasmus Andersen Lind og Adriane Gjertsdatter Brems.
     Bosatt på Hustad i Lødingen. Etterslekt. Se Lødingen bygdebok.

Børn af Inger Maria Hansdatter og Gjert Rasmussen Lind:

400.188.Adriane Bjørn Giertsdatter Lind, f. 1772, Lødingen., d. 1809
401.188.Hanna Maria Giertsdatter Lind, f. 1773, Lødingen., d. 1854, Lødingen.
402.188.Ribor Lucia Giertsdatter Lind, f. 1774, Lødingen., d. eft. 1816
403.188.Guren Maria Giertsdatter Lind, f. 1776, Lødingen., d. 1779, Lødingen.
404.188.Erica Christiana Giertsdatter Lind, f. 1778, Lødingen., d. eft. 1816
405.188.Guren Maria Giertsdatter Lind, f. 1780, Lødingen., d. 1789, Lødingen.
406.188.Rasmus Andreas Giertsen Lind, f. 1782, Lødingen., d. 1815, Lødingen.
407.188.Anders Giertsen Lind, f. 1785, Lødingen., d. 1789, Lødingen.
408.188.Zidsel Maria (Cecilia) Giertsdatter Lind, f. 1787, Lødingen., d. 1815
189.50.
Ane Hansdatter
Døbt 8 nov. 1750, 24. søndag e. Tref.102.
Død 1793102.

Gift 14 jan. 1779101,98 med

Hartvig Hveding Olsen
Født 174897,98.
Død nov. 1814, 68? år gml. som «fhv. lensmann».98.
     Søn af Ole Iversen og Maren Andersdatter.
     Hartvig fikk bygselseddel 30. sept. 1780 på 1 pd 12 mk i gården Næs i Tjeldsund «Kongens gård» hos foged Heide. Tre år efter ga amtmann Knagenhielm ham «bestalling av 12. aug. 1783 ... at være lensmann for Hegstad fjgd». En annen mann, Andreas Svane er nevnt som lensmann på sommertinget i 1797.99
     Hartvig finnes ikke som gårdbruker på noen gård i Lødingen, Tjeldsund eller Tysfjord i Ft. 1801. Derimot er det da blandt tjenestefolkene på Lødingen Prestegaard en Hartvig Olsen 57 år, «Enkemand efter 1ste ægteskab». Det dreier seg trolig om den samme Hartvig.100

Børn af Ane Hansdatter og Hartvig Hveding Olsen er vist under Hartvig Hveding Olsen (nr. 38).

190.51.
Andreas Johannessen
Født 11 nov. 1770, Myklebostad, Tjeldsund.237.
Død sep. 1812, Myklebostad, Tjeldsund.237.
     Skifte 21 jan. 1813237.

Gift 4 nov. 1801237 med

Erica Christiana Giertsdatter Lind
Født 16 okt. 1778, Hustad, Lødingen.238.
Død efter 1816.
     Datter af Gjert Rasmussen Lind og Inger Maria Hansdatter.
     Erika satt med gården (på Myklebostad i Tjeldsund) til 1816, da Hans Walsøe bøksla to tredjedeler av Myklebostad og ho fikk kår i flg. kontrakt av 28. mai 1816.237
191.52.
Maren Stina Jonsdatter
Født 15 nov. 1770239.
Død apr. 1793, Kjærstad.239.

Gift 1 okt. 1792239 med

Jacob Bertelsen
Født 22 jan. 1768, Odden, Tjeldsund.240.
Død 24 okt. 1848, Strand, Lødingen.239.
     Søn af Bertel Eidissen og Margrethe Andersdatter.
     Jacob drev jordbruk og var dessuten klokker, nevnt som sådan 1801 og senere. Han bodde på Odden [Tjeldsund] da han giftet seg i 1792 første gang med Maren Stina, men i 1795 bodde han på Strand [i Lødingen] da han giftet seg med Hanna Maria.239
     17. sept. 1799 bygslet han ½ våg hos hr. Jacob Schytte for livstid.239
     I boet efter klokker Jacob Bertelsen ble lnr. 64 Anfindslet 5. mars 1851 solgt til Martinus Eilertsen Ørsvaag for 62 Spd. Denne eiendommen må han ha erhvervet fra svigerfaren [Giert Lind] som bodde på Hustad. Han [Giert Lind] eide en part i nabogården Anfinnslet.239

[Gift 1° 1 okt. 1792 med Maren Stina Jonsdatter (15 nov. 1770 - apr. 1793); Gift 2° 23 jul. 1795 med Hanna Maria Giertsdatter Lind (9 apr. 1773 - 1854)].
192.53.
Dorthe Sofie Winther
Født omkring 1761.
Død okt. 1789144.
     Konfirmert [fra Sørkil i Hamarøy ?] år 1776, 16 år gl. Dorthe døde på barselseng i oktober 1789, etter å ha født sitt eineste barn.144

Gift 29 jul. 1788144 med

Anders Christensen
Født 7 jul. 1764, Skarvberg.144.
Død mar. 1792144.
     Anders Kristensen Odden fikk i 1788 bøkselseddel hos Jon Pedersen Winter [i Sørkil, Hamarøy] på 2 pd i hans eiendom på Tofte [i Tjeldsund].144

Børn af Dorthe Sofie Winther og Anders Christensen:

409.192.Christen Anderssen, f. 1789
193.53.
Hans Jonsen Winther
194.53.
Peder Jonsen Winther
195.54.
Karen Nielsdatter (Winther)
Født omkring 1758241.
     Ved farens skifte 10. febr. 1796 omtales hun som «døv og dom, hjemme på arvetomten» Sørkil, Hamarøy. Hennes verge er svogeren Anders Danielsen.33
196.54.
Mette Maria Nielsdatter (Winther)

Gift _____med

Anders Danielsen
     Sørkil, Hamarøy.
197.54.
Dorthea Sophie Nielsdatter (Winther)
Født omkring 1772242.
     Dorthea er ugift ved farens skifte 1796 og hennes verge er lensmann Winther.
198.55.
Jacob Iversen Winther
Født omkring 1747243.
Død før 1774.
     Konfirmert fra Gilseng i Hamarøy år 1768, 21 år gl. Død før år 1774.142
199.55.
Mette Maria Iversdatter Winther
Født omkring 1749243.
     Konfirmert [fra Gilseng i Hamarøy] år 1766, 17 år gl.142
200.55.
Niels Iversen Winther
Født omkring 1750243,142.

Gift _____142med

Susanna Andersdatter
     Fra Tjeldnes i Tjeldsund.142
201.55.
Berit Sofie Iversdatter Winther
Døbt 1752, 5. s. e. påske.142.
     Konfirmert fra Sørkil i Hamarøy år 1772, 18 år.142
     Berit Sofie blei gift med enkemannen Daniel Pedersen (fra Hamarøy) og bosatt på Drag.142

Gift _____142med

Daniel Pedersen
202.55.
Karen Homle Iversdatter Winther
Født 21 apr. 1754142.

Gift 1781142 med

Ole Kristoffersen
     Bosatt på Skarvberg.142
203.55.
Peder Iversen Winther
Født 2 sep. 1756142.
Død før 1774142.
204.57.
Berit Sophia Jacobsdatter (Winther)
Født omkring 1746244.
     Er 1779 ugift og bosatt på Forsaa i Lødingen.33
205.57.
Peder Jacobsen (Winther)
Født omkring 1747245.
     Oppholder sig år 1779 på Forsaae i Lødingen og er gift.33
     Oppholder sig år 1797 på Forsaae i Tjeldsund.33
206.57.
Christen Jacobsen (Winther)
Født omkring 1757246.
Død før 1797247.
     Er 1779 på Forsaa i Lødingen.33
207.57.
Johan Pauli Jacobsen (Winther)
Født omkring 1773248.
208.57.
Ane Birgithe Jacobsdatter (Winther)
Født omkring 1779249.
209.57.
Jacob Jacobsen (Winther)
Født omkring 1783250.
210.57.
Mette Maria Jacobsdatter (Winther)
Født omkring 1791251.
211.57.
Martha Jacobsdatter (Winther)
Født omkring 1786252.
212.59.
Mikkel Stensen
Født 1747, Vollstad, Trondenes.1.
Død 17691.
     Skifte 1771-1778, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.55protokollnr. 139, folio 402b..

Gift 17681 med

Abelona Larsdatter
Født 1748, Sørrollnes, Trondenes.1.
Død 1775, Sørrollnes, Trondenes.1.
     Datter af Lars Olsen (Skamfer) og Anne Andersdatter.
     Skifte 1771-1778, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.55protokollnr. 139, folio 402b..

Børn af Mikkel Stensen og Abelona Larsdatter:

410.212.Sten Mikkelsen, f. 1771, Trondenes., d. 1807
213.64.
Ingeborg Sofia Hveding
Døbt 27 nov. 1757, 1. søndag i advent 1758. Fadrar er: sokneprest Arctander, fru Maren Arctander, Ole Knudsen (Aas) og Karen Anfindsdatter Røgow.253.
Begravet 16 mai 1758, 3. pinsedag 1758.253.
     Barnet lever berre 5 månader og 3 veker.253
214.64.
Hartvig Christensen Hveding
Født _____, Liland i Ofoten.253, døbt 25 feb. 1759254,253.
Død 29 mar. 1786, Liland i Ofoten., «døde udi sin kort forhen avdøde faders hus»255,253, begravet 26 apr. 1786, Evenes kyrkjegard ?253.
     Skifte 3 jun. 1786, Liland i Ofoten.253Skifte etter Hartvig Hveding «paa Liland i Ofoten, som sammesteds opholdt sig og døde udi sin kort forhen avdøde faders hus». Arvingane er: «(1). Moderen, sal. Hartvig Christensen Hvedings, (2). Broderen Ole Hveding, 12 år gl. og hjemme hos sin mor, (3). Søsteren Ingeborg Sofia, 26 år, tjener hos mad.me Hveding i Løvøen. (4). Søsteren Anne Bendicte, 23 år, og hjemme hos moderen.» Der vart registrert m.a. sølvty for 54 riksdlr. og 12 sk. Deriblandt et bæger merket: «Hans Joensen, Maren Hartvigsdatter 1700 og A.C.H.M.A.». Inntekt 1047 riksdlr. Utgift 849-2-15-. Til deling mellom arvingane 197 rdlr. 2 ort og 6 sk..

Gift 8 dec. 1785253 med

Margrethe Olsdatter Aas
Født 5 mar. 1759, døbt 16 apr. 1759, Evenes., 2de påskedag 1759.256,257.
Død _____, Tovik, Trondenes.258.
     Datter af Ole Knudsen Aas og Karen Anfinnsdatter Røg.
     Då Margretes far Ole Knudsen Aas var dotterson til Hans Rafn og Johanna Hveding, Røkenes, var Margerte og Hartvig hennes mann, skyldte [? beslægtet ?].253
     Skifte 2 aug. 1828256Skifte efter Eddis Sparboe på gården Toevigen mellem Encken Margrethe Olsdater og deres Børn: (1). Hartvig Sparboe, 40 år, (2). Hans Rafn Sparboe, 37 år, (3). Karen Kristine Sparboe, 32 år, hjemme på Arvetomten. Flere Børn var der ikke. Formuen med Fradrag av Omkostninger = 393 Sp. - 4 - 16"..

[Gift 1° 8 dec. 1785 med Hartvig Christensen Hveding (_____ - 29 mar. 1786); Gift 2° 1787 med Edis Lech Hanssen Sparboe (1765 - 1828)].
215.64.
Ingeborg Sofia Hveding
Født 24 dec. 1760, Liland i Ofoten.259, døbt 30 dec. 1760, Fadrad var: Hans Stenbuck Arctander, Aron Arctander jun., Ole Olsen Har, Liland, Maren Arctander, Johanna Arctander og Elisabeth (Har) Liland.260,259.
Død efter 1812.

Utenfor ekteskap med

Hans Joensen Har
Født 24 jul. 1754261.
Død mai 1801262,261, begravet _____, Hol.261.
     Søn af Jon Larsen og Margrethe Knudsdatter.
     Gårdbruker m.m. på Dybfest i Lødingen. Se Lødingen bygdebok.

[Gift 1° med Ingeborg Sofia Hveding (24 dec. 1760 - eft. 1812); Gift 2° med Elen (Elea) Edisdatter; Gift 3° 25 mar. 1788 med Inger Pedersdatter (omkr. 1761 - mai 1806)].

Gift 1° 8 dec. 1796, Dyrøy Capel, Tranøy prestegjeld.259 med

Hans Henrik Heitmann
Født 1774, Holm, Dyrøy.263.
Død 1812263.
     Søn af Ole Danielsen Heitmann og Hedvig Elisabeth Kierregaard.
     Bruker av Holm, Dyrøy. Se Dyrøy bygdebok.

Børn af Ingeborg Sofia Hveding og Hans Joensen Har:

411.215.Lambert Schrøder Hansen, f. 1783

Børn af Ingeborg Sofia Hveding og Hans Henrik Heitmann:

412.215.Kristen Hartvig Hveding Heitmann, f. 1799, Holm i Dyrøy., d. 1839
216.64.
Anne Benedichte Hveding
Født 25 okt. 1763, Liland, Ofoten.264,265, døbt 25 nov. 1763264.
Død 1836265.
     Kaldes i "Folk og Slekt i Trondenes", Anne Bendikte HARTVIGSDATTER Hveding - men det må vist være en fejl, eller ?

Gift 25 nov. 1789, Evenes kyrkja.264 med

Petter Dass Agersborg
Født 1762266,265.
Død 19 nov. 1822, Liland, Ofoten.264, begravet 8 dec. 1822264.
     Søn af Petter Dass Jørgensen Agersborg og Karen Knudsdatter (Bye?).
     Fra Rynes i Vefsn. Han fikk gjestgiverbevilling på Liland i Ofoten 26. febr. 1791, og drev handel og jektebruk her til sin død.153

Børn af Anne Benedichte Hveding og Petter Dass Agersborg:

413.216.Karen Margrethe Agersborg, f. 1790, d. 1862, Ofoten.
414.216.Christen Hartvig Hveding Agersborg, f. 1791, Torstad.
415.216.Petter Jørgen Pettersen Agersborg, f. 1793, d. 1862
416.216.Mette Nysted Agersborg, f. 1795, d. 1870
217.64.
Ole Christensen Hveding
     Det 5. barnet til lensmann Hveding kjenner vi ikkje meire til. Det må ha døydd tidleg.267
218.64.
Ole Christensen Hveding
Født 12 sep. 1774, «Nedre-Liland», Ofoten.267, døbt 27 okt. 1774, Evenes kyrkja., Fadrar var: «Bolette Marie Schrøder (min kone),» skriv soknepresten, «Karen Qvist (lensmandens hustru), jeg Peder Arctander, Ole Har Nedre-Liland, Lensmanden Peder Larsen, Tørrestad.»268,267.
Død 1831269.

Gift _____med

Elisabet Andersen
Død 1836267.
     Frå Dyrøy.267

Børn af Ole Christensen Hveding og Elisabet Andersen:

417.218.Ellen Hveding, f. 1817
418.218.Kristen Hartvig Hveding, f. 1818, Ofoten., d. 1896, Leiknes.
419.218.Hanna Olsdatter Hveding
219.65.
Marta Normann
Født 1758, Harstad.1, døbt 4 jun. 1758270,271.
Begravet 27 dec. 1759271.
220.65.
Marta Normann
Født 1760, Harstad.272, døbt 24 feb. 1760273,271.
Død 1829, Kjøtta, Trondenes.272.
     Ingen born.271

Gift 28 nov. 1799271 med

Hans Nilsen
Født 1758, Sand, Bjarkøy.272.
     Harstad. Styrmann.271
221.65.
Hartvig Hveding Normann
Døbt 9 aug. 1761, 12. søndag etter treein. 1761.274,271.
Død 1794163.
     Kom bort på sjøen 1884 [? ~ 1794 ?].271
222.65.
Erik Normann
Døbt 6 nov. 1763, 23. søndag etter treein. 1763275,271.
Død nov. 1763, 14. dage gl., 14. dage gl.271.
223.65.
Erik Andreas Henningsen Normann
Døbt 18 nov. 1764, 22. søndag etter treein. 1764.276,271.
Død 1832, 68 år gl.277,271.
     Han budde heime på farsgarden til i 1803. Då flytta han til Leikvik i Trondenes og budde der til 1815. Då flytta han til Steinsland og budde der til han døydde i 1832, 68 år gl.271

Gift 1° 29 okt. 1801, Harstad.271 med

Ellen Margrete Giæver
Født 1780, Breistrand, Øksnes, Nordland.278.
Død 1820, Steinsland, Trondenes., Døydde på barselseng.279,278.
     Datter af Tarald Andreas Giæver og Olava Marie Paasche.

Gift 2° 15 nov. 1823271 med

Sara Isakine Mathiasdatter Ursin
Født 1789, Sørvik, Trondenes.280,271.
Død 1856, Steinsland, Trondenes.280.
     Datter af Mathias Mikkelsen Ursin og Rebekka Olsdatter Gram.

[Gift 1° 15 nov. 1823 med Erik Andreas Henningsen Normann (d. 1832); Gift 2° 1834 med Mathias Olai Benjaminsen (1805 - 1860)].

Børn af Erik Andreas Henningsen Normann og Ellen Margrete Giæver:

420.223.Olava Marie Paasche Eriksdatter Normann, f. 1802, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
421.223.Henning Junghans Eriksen Normann, f. 1803, Trondenes., d. 1880, Trondenes.
422.223.Ellen Hveding Eriksdatter Normann, f. 1805, d. 1812, Trondenes.
423.223.Tarald Andreas Giæver Eriksen Normann, f. 1806, d. 1808, Trondenes.
424.223.Andreas Rohde Eriksen Normann, f. 1807, d. 1885, Trondenes.
425.223.Erik Mikal Eriksen Normann, f. 1809, d. 1832
426.223.Ellen Sofie Hveding Eriksdatter Normann, f. 1811, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
427.223.Anne Marie Giæver Eriksdatter Normann, f. 1814
428.223.Ellen Sofie Hveding Eriksdatter Normann, f. 1816, Trondenes., d. 1816, Trondenes.
429.223.Hartvig Hveding Eriksen Normann, f. 1818, d. 1818, Trondenes.
430.223.Jens Mikal Eriksen Normann, f. 1820, d. 1820, Trondenes.

Børn af Erik Andreas Henningsen Normann og Sara Isakine Mathiasdatter Ursin:

431.223.Mathias Mikal Ursin Eriksen Normann, f. 1824, Trondenes., d. 1843, Trondenes.
432.223.Ellen Margrete Giæver Eriksdatter Normann, f. 1826, Trondenes., d. 1826, Trondenes.
433.223.Mikkel Eriksen Normann, f. 1827, Trondenes., d. 1872, Bø.
434.223.Mette Eriksdatter Normann
435.223.Rebekka Martine Eriksdatter Normann, f. 1830, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
224.65.
Jens Hveding Normann
Født 1767281.
Død 1772281.
225.65.
Mikkel Henningsen Normann
Født 1768, Harstad, Trondenes.282, døbt 29 sep. 1768281.
Død 26 aug. 1823, Harstad, Trondenes., 55 år gl.281,282, begravet 14 sep. 1823, Trondenes.281.
     Han var klokkar i Trondenes etter faren og døydde i ombodet.281

Gift 18 jul. 1796, Harstad.281 med

Mikol Maria Møller
Født 1761, Trondheim.283,281.
Død 1840, Bø, Trondenes.283.
     Ho var frå Trondheim og var enkja etter sitt 1. ekteskap.281

Børn af Mikkel Henningsen Normann og Mikol Maria Møller:

436.225.Hartvig Hveding Mikkelsen Normann, f. 1797, Trondenes., d. 1798, Trondenes.
437.225.Andrea Sofia Mikkelsdatter Normann, f. 1797, Trondenes., d. 1836, Trondenes.
438.225.Henning Junghans Mikkelsen Normann, f. 1799, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
439.225.Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann, f. 1802, Trondenes., d. 1843, Trondenes.
440.225.Rebekka Kristina Mikkelsdatter Normann, f. 1804, Trondenes., d. _____
441.225.Marta Hanna Mikkelsdatter Normann, f. 1811, Trondenes., d. 1847, Trondenes.
226.65.
Andreas Normann
Født 1771, Harstad.1, døbt 1771, Trondenes.165.
Død 1794, Harstad.1.
     Konfirmert 1788.165
227.65.
Jens Hveding Normann
Født 1775, Harstad.163.
Død 1776, Harstad.163.
     Er ikke nevnt i Johan Hvedings bog.284
228.68.
___________
Født 1778, Haukebø, Trondenes.162.
Død 1778, Haukebø, Trondenes.162.
229.69.
Gunhild Katrine Mikkelsdatter
Født 1776, Harstad, Trondenes.1.
Død 1817, Kanebogen, Trondenes.1.

Gift 1° 18031 med

Henrik Johnsen
Født 1767, Kanebogen, Trondenes.1.
Død 1811, Kanebogen, Trondenes.1.
     Søn af John Madssen og Ellen Tollevsdatter.

Gift 2° 18141 med

Ingebrigt Albrigtsen
Født 1786, Kvitnes, Trondenes.1.
Død 1864, Kanebogen, Trondenes.1.
     Søn af Albrigt Knutsen og Maren Marie Augustinusdatter Schjelderup.
     Etterslekt, 8 barn, se Folk og Slekt i Trondenes.

[Gift 1° 1814 med Gunhild Katrine Mikkelsdatter (1776 - 1817); Gift 2° 1817 med Kirstina Antonisdatter (1783 - 1826); Gift 3° 1826 med Anne Margrete Kristensdatter (f. 1795)].

Børn af Gunhild Katrine Mikkelsdatter og Henrik Johnsen:

442.229.Mikkel Henriksen, f. 1804, Trondenes., d. 1876
230.69.
Arne Falkor Mikkelsen
Født 1779, Harstad, Trondenes.285.
Død 1828, Harstad, Trondenes.285.

Gift 18091 med

Karen Kirstina Jørgensdatter
Født 1780, Harstad, Trondenes.163.
Død 1811, Harstad, Trondenes.163.
     Datter af Jørgen Mikkelsen og Dorte Pedersdatter.

Børn af Arne Falkor Mikkelsen og Karen Kirstina Jørgensdatter:

443.230.Dødfødt, f. 1809, Trondenes., d. 1809, Trondenes.
444.230.Dødfødt, f. 1811, Trondenes., d. 1811, Trondenes.
231.75.
John Jørgensen
Født 1770, Harstad, Trondenes.163.
Død 1805, Harstad, Trondenes.163.
     Skifte 1803-1805, Harstad nordre, Fauskevåg Tinglag.55protokollnr. 150, folio 390b..

Gift 18011 med

Maria Kirstina Beck

Børn af John Jørgensen og Maria Kirstina Beck:

445.231.Golla Katrine Normann Johnsdatter, f. _____, d. 1808, Trondenes.
446.231.Markus Kristian Hveding Johnsen, f. 1801, Trondenes.
232.75.
Mikkel Grønbech Jørgensen
Født 1771, Harstad, Trondenes.163.
Død 1830, Harstad N., Trondenes.163.
233.75.
Hans Jørgensen
Født 1773, Harstad, Trondenes.163.
Død 1808, Harstad, Trondenes.163.
234.75.
Rebekka Jørgensdatter
Født 1775, Harstad, Trondenes.286,163, døbt 1775, Trondenes.286.
Død 1850, Harstad, Trondenes.163.
235.75.
Anne Margrete Jørgensdatter
Født 1777, Harstad, Trondenes.232.
Død 1868, Gausvik, Trondenes.232.

Gift 18031 med

Baltser Pedersen
Født 1780, Gausvik, Trondenes.232.
Død 1856, Gausvik, Trondenes.232.
     Søn af Peder Nilsen og Anne Helene Olsdatter Eidberg.

Børn af Anne Margrete Jørgensdatter og Baltser Pedersen er vist under Baltser Pedersen (nr. 187).

236.75.
Gjertrud Maria Jørgensdatter
Født 1778, Harstad, Trondenes.163.
Død 1819, Harstad, Trondenes.163.
237.75.
Karen Kirstina Jørgensdatter
Født 1780, Harstad, Trondenes.163.
Død 1811, Harstad, Trondenes.163.

Gift 18091 med

Arne Falkor Mikkelsen
Født 1779, Harstad, Trondenes.285.
Død 1828, Harstad, Trondenes.285.
     Søn af Mikkel Nilssen og Gjertrud Johnsdatter.

Børn af Karen Kirstina Jørgensdatter og Arne Falkor Mikkelsen er vist under Arne Falkor Mikkelsen (nr. 230).

238.75.
Peder Jørgensen
Født 1782, Harstad, Trondenes.163.
Død 1868, Harstad, Trondenes.163.

Gift 1818287 med

Hanna Margrete Madsdatter
Født 1789, Lavangen Sør, Trondenes.73.
Død 1870, Harstad, Trondenes.73.
     Datter af Mads Jenssen og Helena Rafaelsdatter Harr.
     Etterslekt (7 barn). Se "Folk og Slekt i Trondenes".
239.75.
Søren Jørgensen
Født 1784, Harstad, Trondenes.163.
Død 1820, Harstad, Trondenes.163.
240.75.
Lea Kirstine Jørgensdatter
Født 1786, Harstad, Trondenes.163.
241.75.
Ellen Dortea Jørgensdatter
Født 1789, Harstad, Trondenes.163.
Død 1789, Harstad, Trondenes.163.
242.76.
Mikkel Mathiassen Eberg
Født 1784, Gausvik, Trondenes1.
Død 1851, Vollstad, Trondenes1.

Gift 18421 med

Barbro Kristine Kristensdatter Krogh
Født 1792, Sørvikmark, Trondenes288,1.
Død 1864, SkÃ¥nland, Trondenes1.
     Datter af Christen Gabrielsen Krog og Vilhelmine Baltsersdatter.
243.76.
Paul Mathias Lind
Født 1788, For, Trondenes1.
Død 1808, For, Trondenes1.
244.79.
Else Marie Kristoffersdatter
Født 31 aug. 1756169.

Gift _____med

Iver Fredriksen Ulvik
     Fra Ulvik i Tjeldsund.
245.79.
Lars Kristoffersen
Døbt 1 jan. 1758169.
Død 15 mai 1842220.
     10. mai 1786 fikk Lars bøkselbrev på 2 pd 6 mk i Balstad gård i Tjeldsund. Dette var trolig bruket etter Ernst Olsen, som døde omtrent på den tida.220
     Lars satt i 1816 fremdeles på 2 pd 6 mk. Han var i 1822 caveringsmann (forlover) for Hartvig Andersen, som var Elens (Lars' kone) brorsønn.220

Gift 17 okt. 1785220 med

Elen Kristine Larsdatter
Født 20 apr. 1758106.
Død jan. 1811220.
     Datter af Lars Andersen og Marith Andersdatter.
     Skifte 25 nov. 1811220.

Børn af Lars Kristoffersen og Elen Kristine Larsdatter er vist under Elen Kristine Larsdatter (nr. 149).

246.79.
Maren Katrine Kristoffersdatter
Født 2 jul. 1759169.
247.79.
Ole Har Kristoffersen
Født 4 jan. 1762169.

Gift 1° 31 dec. 1787169 med

Andrea Maria Iversdatter
Født 6 jun. 175638.
     Datter af Iver Andersen og Martha Andersdatter.
     Fra Melsbø i Tjeldsund.

Gift 2° _____med

Mette Rasmusdatter
248.79.
Peter Holby Kristoffersen
Født 9 jan. 1764169.

Gift 25 jul. 1790169 med

Maren Hveding Kristoffersdatter Ramstad
     Fra Ramstad i Tjeldsund.
249.79.
Rafael Har Kristoffersen
Født 24 mar. 1766169.
     Husmann på Balstad i Tjeldsund 1801.

Gift 1791289 med

Riborg Kristoffersdatter
Født 16 jul. 1763289.
     Datter af Kristoffer Andersen og Guren Dorthea Jonsdatter.
250.79.
Einar Kristoffersen
Født 15 jul. 1768169.
     Visstnok død før 1801 ?169
251.79.
Kristian Celius Kristoffersen
Født 3 nov. 1771169.
Død 4 aug. 1771169.
     Død av barnekopper.169
252.86.
Kristian Celius Nilssen
Født jul. 1777176.
Død før 1801.
     Trolig død før 1801, ikke nevnt i farens skifte 3. juni 1802.176
253.86.
Else Katrine Nilsdatter
Født omkring 1780290,176.
     Finnes ikke døpt i Lødingen eller Hol.176
254.86.
Kristianna Nilsdatter
Født omkring 1786291,176.
     Finnes ikke døpt i Lødingen eller Hol. Tjente i 1801 hos Ole Trondsen på Kjærstad.176
255.89.
Peder Rafaelsen Harr
Født 1761, Bø, Trondenes.1.
Død 1831, Bø, Trondenes.1.

Gift 1° omkring 17831 med

Anne Marie Madsdatter
Født 1763, Fjelldal, Tjeldsund.1.
Død 1811, Bø, Trondenes.1.
     Datter af Mads Larssen og Maren Larsdatter.

Gift 2° 18131 med

Margrete Sofie Madsdatter
Født 1763, Brokvik, Trondenes.1.
Død 1835, Gausvik, Trondenes.1.
     Datter af Mads Benjaminsen og Serine Susanna Hansdatter.

[Gift 1° 1787 med John Kristoffersen (1760 - 1811); Gift 2° 1813 med Peder Rafaelsen Harr (1761 - 1831)].

Børn af Peder Rafaelsen Harr og Anne Marie Madsdatter:

447.255.Hilchen Marta Schrøder Pedersdatter Harr, f. _____, d. 1809, Trondenes.
448.255.Matea Kirstina Pedersdatter Harr, f. _____, d. 1799, Trondenes.
449.255._____, f. _____, d. 1801, Trondenes.
450.255.Martinus Andreas Pedersen Harr, f. _____, d. 1802, Trondenes.
451.255.Karen Maria Pedersdatter Harr, f. 1785, Trondenes., d. 1789, Trondenes.
452.255.Karen Marie Schrøder Pedersdatter Harr, f. 1790, Trondenes., d. 1869, Trondenes.
453.255.Rafael Pedersen Harr, f. 1792, Trondenes., d. 1846, Trondenes.
454.255.Maren Maria Pedersdatter Harr, f. 1798, Trondenes., d. 1872
455.255.Hans Andreas Schrøder Pedersen Harr, f. 1805, Trondenes., d. 1856, Trondenes.
256.89.
Berte Lucie Rafaelsdatter Harr
Født 1764, Bø, Trondenes.1, døbt 1764, Trondenes.292.
Død 1764, Bø, Trondenes.1.
257.89.
Johan (John) Raphaelsen Harr
Født 1767, Bø, Trondenes.1, døbt 1767, Trondenes.229.
Død 1851, Bø, Trondenes.230,1.
     Konf. 1785 i Trondenes.229

Gift 17971 med

Berte Maria Pedersdatter
Født 1774, Gausvik, Trondenes.1, døbt 1774, Trondenes.227,165.
Død 27 aug. 1837, Bø, Trondenes.228, begravet 10 okt. 1837, Trondenes.228.
     Datter af Peder Nilsen og Anne Helene Olsdatter Eidberg.
     Konf. 1791 i Trondenes.165

Børn af Johan (John) Raphaelsen Harr og Berte Maria Pedersdatter er vist under Berte Maria Pedersdatter (nr. 185).

258.89.
Ole Hveding Rafaelsen Harr
Født 1769, Bø, Trondenes.1.
Død 1811, Skånland Store, Trondenes.1.

Gift 1° 17981 med

Maren Kirstina Gislesdatter
Født 1772, Bø, Trondenes.1.
Død 1803, Bø, Trondenes.1.
     Datter af Gisle Larssen og Gilles Andersdatter.

Gift 2° 18051 med

Johanna Margrete Kristensdatter
Født 1768, Fauskevåg, Trondenes.1.
Død 1808, Skånland Store, Trondenes.1.

Gift 3° 18091 med

Kirsten Maria Røg Hansdatter
Født 1785, Lia, Evenes i Nordland.1.
Død 1819, Sama, Trondenes.1.
     Datter af Hans Kristensen og Margrethe Nielsdatter Røgh.

Børn af Ole Hveding Rafaelsen Harr og Johanna Margrete Kristensdatter:

456.258.Kristen Olsen Harr, f. 1805, Trondenes., d. 1805, Trondenes.
457.258.Karen Elisabet Olsdatter Harr, f. 1806, Trondenes., d. 1811, Trondenes.

Børn af Ole Hveding Rafaelsen Harr og Kirsten Maria Røg Hansdatter:

458.258.Ole Olsen Harr, f. 1812, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
259.89.
Berte Lucia Rafaelsdatter Harr
Født 1772, Bø, Trondenes.1.
Død 1838, Gausvik, Trondenes.1.

Gift 1° omkring 17951 med

Lars Larssen
     Fra Fjelldal, Tjeldsund.1

Gift 2° 18071 med

Jens Hartvigsen
Født 1738, Halsebø, Trondenes.1.
Død 1821, Brokvik, Trondenes.1.
     Søn af Hartvig Paulsen og Karen Arentsdatter.
     Barnløs?

[Gift 1° 1773 med Malene Larsdatter (omkr. 1720 - 1804); Gift 2° 1807 med Berte Lucia Rafaelsdatter Harr (1772 - 1838)].

Gift 3° 18231 med

Jørgen Andreas Olsen Gram
Født 1760, Haukebø, Trondenes.1.
Død 1835, Gausvik, Trondenes.1.
     Søn af Ole Paulsen Gram og Mette Maria Nilsdatter.

[Gift 1° med Didericha Kirstina Didrichsdatter Hønnichen (28 sep. 1754 - 1805); Gift 2° 1823 med Berte Lucia Rafaelsdatter Harr (1772 - 1838)].

Børn af Berte Lucia Rafaelsdatter Harr og Lars Larssen:

459.259._____, f. _____, d. 1796, Trondenes.
260.89.
___________
Født _____, Bø, Trondenes.1.
Død 1775, Bø, Trondenes.1.
261.90.
Berte Johanna Andersdatter Harr
Født 1764, Bø, Trondenes.1.
Død 1836, Melvik, Trondenes.1.
     Etterslekt.

Gift 17891 med

Henrik Johannessen Meyer
Født 1755, Hov, Tjeldsund.1.
Død 1835, Sandtorg, Trondenes.1.
     Søn af Johannes Henriksen Meyer og Mette Sofie Andersdatter.
262.90.
Anne Sofie Andersdatter Harr
Født 1766, Bø, Trondenes.1.

Utenfor ekteskap med1

Anders Johannessen Meyer
Født 1759, Melsbø, Tjeldsund.1.
Død 1811, Årbogen, Trondenes.1.
     Søn af Johannes Henriksen Meyer og Mette Sofie Andersdatter.
     Etterslekt med hustruen Karen Ellevsdatter.

[Gift 1° med Anne Sofie Andersdatter Harr (f. 1766); Gift 2° 1792 med Karen Ediasdatter (1767 - 1809)].

Gift 1° 17971 med

Ole Toresen
Født 1769, Bergen.1.
Død 1829, Sandtorg, Trondenes.1.

Børn af Anne Sofie Andersdatter Harr og Anders Johannessen Meyer er vist under Anders Johannessen Meyer (nr. 155).


Børn af Anne Sofie Andersdatter Harr og Ole Toresen:

460.262.Berte Lærdal Olsdatter, f. 1797, Trondenes.
461.262.Gilles Olsdatter, f. 1800, Trondenes.
263.90.
Helena Maria Andersdatter Harr
Født 1768, Bø, Trondenes.1.
Død 1835, Skånland S., Trondenes.1.

Gift 17991 med

Sten Johannessen Meyer
Født 1764, Melsbø, Tjeldsund.1.
Død 1811, Tromsø.1.
     Søn af Johannes Henriksen Meyer og Mette Sofie Andersdatter.

Børn af Helena Maria Andersdatter Harr og Sten Johannessen Meyer er vist under Sten Johannessen Meyer (nr. 157).

264.92.
Peder Olsen Harr
Født 1764, Bø, Trondenes.1.
Død 1765, Bø, Trondenes.1.
265.92.
Berte Olsdatter Harr
Født 1765, Bø, Trondenes.1.
Død 1832, Skånland L., Trondenes.1.
     Er ikke fundet i bogen "Døpte i Trondenes sogn 1744-1800".

Gift 17991 med

Jens Smith Johansen Meyer
Født 1761, Skånland Lille, Trondenes.1.
Død 1808, Vågan, Nordland.1.
     Søn af Johan Smith Henriksen Meyer og Bendikta Kristensdatter.

Børn af Berte Olsdatter Harr og Jens Smith Johansen Meyer:

462.265.Johan Meyer, f. 1799, Trondenes., d. 1885
463.265.Malena Meyer, f. _____, d. 1843, Trondenes.
266.92.
___________
Født _____, Bø, Trondenes.1.
Død 1767, Bø, Trondenes.1.
     Dødfødt ?
267.92.
Ingeborg Kirstina Olsdatter Harr
Født 1768, Bø, Trondenes.1.
     Konfirmert 1792 fra Breistrand.293
268.92.
Andrea Olsdatter Harr
Født 1771, Bø, Trondenes.1.
Død 1835, Breistrand, Trondenes.1.
269.92.
Erika Olsdatter Harr
Født 1774, Bø, Trondenes.1.
     Konfirmert 1795 fra Rødberg.294
270.92.
___________
Født _____, Bø, Trondenes.1.
Død 1777, Bø, Trondenes.1.
     Dødfødt ?
271.92.
Rafael Olsen Harr
Født 1778, Skolpmoa «Moen», Trondenes.295.
Død 1797, Rødberg, Trondenes.1.
272.92.
Helena Marie Olsdatter Harr
Født 1780, Skolpmoa, Trondenes.1.
Død 1862, Sandtorg, Trondenes.1.
     Konfirmert 1800 fra Rødberg.

Gift 18121 med

Isak Amundsen
Født 1779, Bergen.1.
Død 1835, Sandtorgsundet, Trondenes.1.
     Søn af Amund Amundsen og Johanna Isaksdatter.

Børn af Helena Marie Olsdatter Harr og Isak Amundsen:

464.272.Andreas Martinus Isaksen, f. 1816, Trondenes., d. 1882, Trondenes.
273.92.
Mette Maria Olsdatter Harr
Født 1783, Skolpmoa, Trondenes.1.
     Er ikke fundet i bogen "Døpte i Trondenes sogn 1744-1800".
274.92.
Peder Jakob Olsen Harr
Født 1786, Skolpmoa, Trondenes.1.
     Konfirmert 1807 fra Rødberg.296
275.96.
Ole Har Mikkelsen
Født omkring 1782.

Gift 18 okt. 1808, Ankenes297 med

Kirsten Axelia Olsdatter
Født 28 mar. 1787, Virak, Ofoten, Nordland.
     Datter af Ole Knudsen og Anne Marie Axelsdatter.

Børn af Ole Har Mikkelsen og Kirsten Axelia Olsdatter:

465.275.John Harr Olsen, f. 1813, Ofoten
276.97.
Mads Mikkelsen
Født 1758, Skånland S., Trondenes.298.
Død 1828, Skånland S., Trondenes.298.

Gift 17811 med

Golla Maria Jensdatter
Født 1757, Sandtorg, Trondenes.202.
Død 1834, Skånland S., Trondenes.202.
     Datter af Jens Pedersen Krognæs og Benedicte Madsdatter.

Børn af Mads Mikkelsen og Golla Maria Jensdatter:

466.276.Bernt Giæver Madssen, f. _____, d. 1830, Trondenes.
467.276.Mikkel Madssen, d. 1815, Trondenes.
468.276.Lucia Kirstina Madsdatter, f. 1784, Trondenes., d. 1829
469.276.Bendikta Kirstine Madsdatter, f. 1791, Trondenes., d. 1870, Trondenes.
470.276.Erika Martina Madsdatter, f. 1794, Trondenes., d. 1796, Trondenes.
471.276.Helena Mathia Madsdatter, f. 1797, Trondenes.
277.97.
Karen Maria Mikkelsdatter
Født 1764, Skånland Store, Trondenes.1.
Død 1801, Oldra, Trondenes.1.

Gift 17891 med

Mads Torbergsen
Født 1755, Oldra, Trondenes.1.
Død 1810, Oldra, Trondenes.1.
     Søn af Torberg Madssen og Elisabeth Benjaminsdatter.

[Gift 1° 1781 med Else Marie Israelsdatter (1756 - 1786); Gift 2° 1789 med Karen Maria Mikkelsdatter (1764 - 1801)].
278.97.
Ole Harr Mikkelsen
Født 1767, Skånland Store, Trondenes.299.
Død 1813, Liland, Evenes.299.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift _____med

Aronia Arctander Olsdatter Harr
Født 1780299.
     Datter af Ole Olsen Har og Maria Elisabeth Aronsdatter Arctander.

[Gift 1° med Ole Harr Mikkelsen (1767 - 1813); Gift 2° med Mons Jenssen (f. 1766)].
279.99.
Henrich Mathias Raphaelsøn Warberg
Født 1763, Skånland S., Trondenes.184, døbt 1763, Trondenes.300,301,165.
Død 1812, Fauskevåg, Trondenes.184, begravet 1812, Trondenes.302,301.
     Konf. 1783 i Trondenes.301,165
     Fisker og leilending på Lille Fuskevåg i Trondenes.301
     Skifte 3 okt. 1812301.

Gift 20 nov. 1792, Trondenes.301 med

Berte Lucie Larsdatter
Født 1756, Steinsland, Trondenes.303.
Død 1828, Skånland S., Trondenes.303.
     Datter af Lars Larssen og Sara Tomasdatter.

[Gift 1° 1783 med Ole Kristensen (1752 - 1787); Gift 2° 1790 med Johannes Olsen (1757 - 1791); Gift 3° 20 nov. 1792 med Henrich Mathias Raphaelsøn Warberg (1763 - 1812)].

Børn af Henrich Mathias Raphaelsøn Warberg og Berte Lucie Larsdatter:

472.279.Raphael Harr Henriksen Warberg, f. 1793, Trondenes., d. 1858, Kvæfjord.
473.279.Berte Johanne Henriksdatter Warberg, f. 1795, Trondenes., d. 1841, Nordland.
474.279.Sara Marie Henriksdatter Warberg, f. 1797, Trondenes., d. 1830
280.99.
Lars Raphaelsøn Warberg
Født 1765, Skånland S., Trondenes.184, døbt 1765, Trondenes.304,301.
Død 1766, Skånland S., Trondenes.184, begravet 1766, Trondenes.305,301.
281.99.
Anne Kirstine Raphaelsdatter Warberg
Født 1766, Skånland S., Trondenes.1, døbt 1766, (Hol?) Trondenes.306,165,301.
Død 1845, Vollstad, Trondenes.1.
     Konf. 1785 i Trondenes.165,301

Gift 1° 11 dec. 1791, Trondenes.301 med

Ole Paulsen
Født 1761, Leikvik, Trondenes.1.
Død 1804, Skånland S., Trondenes.1.
     Fisker og selveier, Store Skånland.301

Gift 2° 10 nov. 1806301 med

Nils Benjaminsen
Født 1775, Vollstad, Trondenes.165,1, døbt 1775, Trondenes.165.
Død 1823, Vollstad, Trondenes.307,1.
     Søn af Benjamin Hartvigsen og Margrethe Nielsdatter.
     Konf. 1794165

Børn af Anne Kirstine Raphaelsdatter Warberg og Ole Paulsen:

475.281._____, f. _____, d. 1795, Trondenes.
476.281.Raphael Peter Warberg Olsen, f. 1793, Trondenes., d. 1856, Trondenes.
477.281.Berteus Lind Olsen, f. 1799, Trondenes., d. 1865, Trondenes.

Børn af Anne Kirstine Raphaelsdatter Warberg og Nils Benjaminsen:

478.281.Margrete Nilsdatter, f. 1807, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
479.281.Hanna Kirstine Nilsdatter, f. 1808, Trondenes., d. 1843, Trondenes.
282.99.
Hans Raphaelsøn Warberg
Født 1768, Skånland S., Trondenes.1, døbt 1768, Trondenes.308,165,301.
Død 1852, Rødberg, Trondenes.1.
     Konf. 1786 i Trondenes.165,301
     Fisker og selveier på Store Skånland i 1801. Fikk 5. juli 1799 skjøte på ½ våg i Store Skånland, og 26. april 1800 på 1 pd. 12 mk. s.st.301

Gift 1° 26 jul. 1798, Trondenes.301 med

Johanna Cecilia Arnesdatter
Født 1777, Skånland L., Trondenes.1, døbt 1777, Trondenes.309,301,165.
Død 1808, Skånland S., Trondenes.1, begravet 1808, Trondenes.182,301.
     Datter af Arne Falkorsen og Anne Johanna Olsdatter Gram.
     Konf. 1796 i Trondenes.165
     Skifte 22 sep. 1810301.

Gift 2° 27 okt. 1814, Trondenes.301 med

Karen Maria Nilsdatter
Født 1769, Åkerøy, Trondenes.310.
Død 1842, Skånland S., Trondenes.310.

Børn af Hans Raphaelsøn Warberg og Johanna Cecilia Arnesdatter:

480.282.Raphael Hanssen Warberg, f. 1799, Trondenes., d. 1863, Trondenes.
481.282.Anne Johanne Hansdatter Warberg, f. 1801, Trondenes., d. 1863, Trondenes.
482.282.Arne Falkor Hanssen Warberg, f. 1803, Trondenes., d. 1893, Trondenes.
483.282.Berte Maria Hansdatter Warberg, f. 1805, Trondenes., d. 1887, Trondenes.
484.282.Jacob Henrik Hanssen Warberg, f. 1807, Trondenes., d. 1900, Trondenes.
283.99.
Rasmus Peder Raphaelsøn Warberg
Født 1770, Skånland S., Trondenes.298, døbt 1770, Hol eller Trondenes.311,165,301.
Død 1 apr. 1845, Skånland S., Trondenes.301,298.
     Konf. 1788 i Trondenes.165,301
     Fisker og gårdbruker på Store Skånland.301

Gift 27 sep. 1804, Trondenes.301 med

Gunhild Catharina Jørgensdatter
Født 1778, Rogla, Trondenes.312.
Død 9 nov. 1858, Skånland S., Trondenes.313,301,312.
     Datter af Jørgen Johnsen og Mette Johanna Andersdatter.

Børn af Rasmus Peder Raphaelsøn Warberg og Gunhild Catharina Jørgensdatter:

485.283.Raphael Andreas Valberg Rasmussen Warberg, f. 1805, Trondenes., d. 1842, Trondenes.
486.283.Mette Johanna Rasmusdatter Warberg, f. 1807, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
487.283.Bernt Laurits Rasmussen Warberg, f. 1811, Trondenes., d. 1905, Trondenes.
488.283.Andreas Mikal Valberg Rasmussen Warberg, f. 1817, Trondenes., d. 1889, Trondenes.
489.283.Nils Mikal Rasmussen Warberg, f. 1822, Trondenes., d. 1910, Trondenes.
284.99.
Martha Sofie Raphaelsdatter Warberg
Født 1772, Skånland S., Trondenes.121, døbt 1772, Hol eller Trondenes.314,165,314.
Død 1810, Rødberg, Trondenes.121, begravet 1810, Trondenes.314,314.
     Konf. 1789 i Trondenes.165

Gift 4 aug. 1797, Trondenes.315,1 med

Gabriel Røg Anderssen Warberg
Født omkring 1749, Rødberg, Trondenes.316,317,318,120.
Død 1816, Rødberg, Trondenes.121, begravet 1816, Trondenes.319,315.
     Søn af Anders Hanssen Warberg og Anne Helene Johansdatter Juul.

Børn af Martha Sofie Raphaelsdatter Warberg og Gabriel Røg Anderssen Warberg:

490.284.Anne Helena Gabrielsdatter, f. 1799, Trondenes.
491.284.Berte Kirstine Gabrielsdatter Warberg, f. 1801, Trondenes., d. 1862, Trondenes.
285.99.
Lars Raphaelsøn Warberg
Født 1773, Skånland S., Trondenes.165,184, døbt 1773, Trondenes.320,301.
Død 1810, Skånland S., Trondenes.184, begravet 1810, Trondenes.314,301.
     Konf. 1792 i Trondenes.165
     Ugift, bodde hos foreldrene.301
286.99.
Raphael Har Raphaelsøn Warberg
Født 1775, Skånland S., Trondenes.298, døbt 1775, Trondenes.321,165,315.
Død 1777, Skånland S., Trondenes.298, begravet 1777, Trondenes.322,315.
287.100.
Anne Har Arvesdatter Warberg
Født 1770, Breistrand, Trondenes.64, døbt 1770, Breistrand, Trondenes.323,315.
Død 1772, Breistrand, Trondenes.64.
288.100.
Martha Sophia Arvesdatter Warberg
Født 1772, Breistrand, Trondenes.64, døbt 1772, Hol.324,165,315.
Død 1830, Slagstad, Bjarkøy.64.
     Konf. 1789 i Trondenes.165,315

Gift før 1827315 med

Iver Johan Christensen
Født 1771, Slagstad, Bjarkøy.325.
Død 1841, Slagstad, Bjarkøy.325.
289.100.
Mette Maria Arvesdatter Warberg
Født 1773, Breistrand, Trondenes.64, døbt 1773, Trondenes.326,315.
     Konf. 1791 i Trondenes.165

Gift 18011 med

Hans Jørgen Jørgensen
Født 1774, Rogla, Trondenes.327.
     Søn af Jørgen Johnsen og Mette Johanna Andersdatter.
     Fisker og innsitter på Breistrand.315

Børn af Mette Maria Arvesdatter Warberg og Hans Jørgen Jørgensen:

492.289.Margrete Sofia Hansdatter, f. 1802, Trondenes., d. 1843, Trondenes.
290.100.
Ole Paul Arvesen Warberg
Født 1775, Breistrand, Trondenes.64, døbt 29 jan. 1775, Trondenes.315.
Død 1796, Breistrand, Trondenes.64.
291.100.
Lucia Catrina Arvesdatter Warberg
Født 1777, Breistrand, Trondenes.64, døbt 1777, Trondenes.328,315.
     Konf. 1796 i Trondenes.165
     Var hjemme på Breistrand i 1801, ®30 år gl.¯, i Brokvik 1827.315
292.100.
Gunhild Rebecha Arvesdatter Warberg
Født 1779, Breistrand, Trondenes.64.
     Hjemme i 1801, død før 1827.315

Gift 18161 med

Jakob Østensen

Børn af Gunhild Rebecha Arvesdatter Warberg og Jakob Østensen:

493.292.Dortea Sofia Jakobsdatter, f. 1816, Trondenes., d. 1817, Trondenes.
293.100.
Anne Margrethe Arvesdatter Warberg
Født 1781, Breistrand, Trondenes.64, døbt 1781, Trondenes.329,315.
Død 1826, Breistrand, Trondenes.64.
     Konf. 1802 i Trondenes.165
294.100.
Henricha Magdalena Arvesdatter Warberg
Født 1783, Breistrand, Trondenes.1.
Død 1857, Fauskevåg, Trondenes.1.
     Konf. 1803 i Trondenes.165

Gift 18241 med

Hartvig Johannes Andersen Meyer
Født 1804, Årbogen, Trondenes.1.
Død 1866, Leikvikfjell, Trondenes.1.
     Søn af Anders Johannessen Meyer og Karen Ediasdatter.

[Gift 1° 1824 med Henricha Magdalena Arvesdatter Warberg (1783 - 1857); Gift 2° med Inger Katrina Nilsdatter (1800 - 1845)].
295.100.
Henrik Mathias Arvesen Warberg
Født 1786, Breistrand, Trondenes.64.
Død 1846, Breistrand, Trondenes.64.

Gift 18201 med

Ellen Debora Madsdatter
Født 1792, Lavangen Sør, Trondenes.327.
Død 1856, Breistrand, Trondenes.327.
     Datter af Mads Jenssen og Helena Rafaelsdatter Harr.

Børn af Henrik Mathias Arvesen Warberg og Ellen Debora Madsdatter:

494.295.Ole Paul Gram Henriksen Warberg, f. 1827, Trondenes., d. 1903, Trondenes.
296.100.
Ellen Debora Arvesdatter Warberg
Født 1788, Breistrand, Trondenes.64, døbt 1788, Trondenes.330,331.

Gift 18211 med

John Kristian Hanssen Harr
Født 1795, Lavangen Sør, Trondenes.1.
     Søn af Hans Rafaelsen Harr og Marta Margrete Johnsdatter.

Børn af Ellen Debora Arvesdatter Warberg og John Kristian Hanssen Harr:

495.296.Gunhild Rebekka Johnsdatter, f. 1829, Trondenes., d. 1890, Trondenes.
297.102.
Martha Sophia Mo(ge)nsdatter Warberg
Født 1766, Sandtorg, Trondenes.194, døbt 1766, Trondenes.332,331.
Død 1834, Sandtorg, Trondenes.194.

Gift 17901 med

Lars Anderssen
Født 1763, Steinsland, Trondenes.333.
Død 1822, Sandtorg, Trondenes.333.

Børn af Martha Sophia Mo(ge)nsdatter Warberg og Lars Anderssen:

496.297.Aron Rasbech Larssen, f. 1793, Trondenes., d. 1870, Trondenes.
298.102.
Johan Peter Mo(ge)nsen Warberg
Født 18 mar. 1769, Sandtorg, Trondenes.194, døbt 1769, Hol.334,165,331.
Død 1772, Sandtorg, Trondenes.194.
299.102.
Aron Rasbeck Mo(ge)nsen Warberg
Født 1771, Sandtorg, Trondenes.194.
Død 1772, Sandtorg, Trondenes.194.
300.102.
Anne Benedicte Mo(ge)nsdatter Warberg
Født 1773, Sandtorg, Trondenes.194.

Gift omkring 17921 med

Anders Olsen Høyer
     Aunholmen i Lødingen.
     Odden i Lødingen.

Børn af Anne Benedicte Mo(ge)nsdatter Warberg og Anders Olsen Høyer:

497.300.Katrina Margrete Høyer Andersdatter, f. 1793, Lødingen., d. 1845, Trondenes.
301.102.
Johan Peder Mo(ge)nsen Warberg
Født 1775, Sandtorg, Trondenes.194, døbt 1775, Trondenes.320,331.
Død 1777, Sandtorg, Trondenes.194.
302.102.
Helleborg Rasbeck Mo(ge)nsdatter Warberg
Født 1777, Sandtorg, Trondenes82, døbt 1777, Trondenes.328,331.

Gift 1° 180582 med

Mads Larssen
Født 177082.
Død 180882.
     Renså, Skånland.

Gift 2° 180882
     10. juli 1809 trolovet enkemann, styrmann Peder Hansen Bye av Tranøy og enke Hilleborg Monsdtr, Rensaa.334 med

Peder Hanssen Bye
Født omkring 1769, Bodø pr.gj.335.
     Tranøy. Også Berg, Tromsøysund.
     Gottesjord, Sørreisa.335,82
     Peder Hansen Bye var i flere år styrmann på jekter som seilte til Bergen. Han ble også benyttet som los på større skip når de skulle passere vanskelige farvann.336
     I september 1808 var han los på fregatten "Wenus". Den var på tur fra Bergen lastet med korn. I den sterke straumen i Tjeldsundet gikk båten på grunn på et skjær og forliste. Noen mente at losen hadde vist uaktsomhet, og det ble rettssak året etter. Der møtte Peder og forklarte at fregatten hadde hatt feil med roret, og at han ikke hadde kjent til det undervannsskjæret båten hadde grunnstøtt på. Retten frikjente han for uaktsomhet, men påla han å betale saksomkostningene.336
     Etter at Martha Larsdatter døde i 1809 [?1808?], flyttet Peder Bye kort tid etter fra Gottesjord. Bygselen på 14 mark fiskeleie overlot han i 1812 til Gotlieb Fredrik Jakobsen, sønn til Jakob Fredrik Gotlibsen på Einhågen.336

[Gift 1° 1800 med Marta Kristine Larsdatter (1755 - 1808); Gift 2° 1808 med Helleborg Rasbeck Mo(ge)nsdatter Warberg (f. 1777)].

Børn af Helleborg Rasbeck Mo(ge)nsdatter Warberg og Mads Larssen:

498.302.Indianna Madsdatter, f. 1805, Skånland
499.302.Kornelia Matea Rasbech Madsdatter, f. 1807, Skånland, d. 1808
303.102.
Henrik Mathias Mo(ge)nsen Warberg
Født 1779, Sandtorg, Trondenes.194, døbt 1779, Trondenes.337,331.
     Kongsvik, Tjeldsund.

Gift 18081 med

Anne Sivertsdatter
304.102.
Rebekka Mo(ge)nsdatter Warberg
Født 1782, Sandtorg, Trondenes.194.
Død 1782, Sandtorg, Trondenes.194.
305.102.
Hanna Rebekka Mo(ge)nsdatter Warberg
Født 1783, Sandtorg, Trondenes.194, døbt 1783, Trondenes.338,331.

Gift 18051 med

Johan Jacob Hanssen
Født 1780339.
Død 1828339.
     Søn af Hans Jakobsen og Øllegård Tygesdatter Trane.
     Igeland, Astafjord.
306.102.
Barbro Maria Mo(ge)nsdatter Warberg
Født 1785, Sandtorg, Trondenes.194, døbt 1785, Trondenes.340,331.
     I tjeneste hos svogeren Peder Hanssøn Bye på Berg i Tromsøysund.331
307.103.
___________
Død 1791, Breistrand, Trondenes.64.
308.103.
Henrik Mathias Jacobsen Warberg
Født 1776, Breistrand, Trondenes.64, døbt 1776, Trondenes.341,331.
Død 1777, Breistrand, Trondenes.165,64.
309.103.
Martha Sophie Jacobsdatter Warberg
Født 1779, Breistrand, Trondenes.64.
     Konf. 1796 i Trondenes.165

Gift 1 mai 1809, Sand kirke, Trondenes.331 med

Ernst Isaksen
Født 1785, Breivik, Trondenes.1.
Død 1857, Forhamn, Trondenes.1.
     Søn af Isak Ernstsen og Sara Mikkelsdatter Ursin.

[Gift 1° med Karen Olsdatter; Gift 2° 1 mai 1809 med Martha Sophie Jacobsdatter Warberg (f. 1779)].

Børn af Martha Sophie Jacobsdatter Warberg og Ernst Isaksen:

500.309.Isak Ernstsen, f. 1809, Trondenes., d. 1875, Trondenes.
501.309.Jakob Parelius Ernstsen, f. 1810, Trondenes., d. 1901, Trondenes.
502.309.Nils Olai Ernstsen, f. 1821, Trondenes., d. 1909, Trondenes.
503.309.Hanna Marie Ernstsdatter, f. 1825, Trondenes., d. 1915, Trondenes.
310.103.
Mette Marie Jacobsdatter Warberg
Født 1781, Breistrand, Trondenes.64.
     Konf. 1798 i Trondenes.165

Gift 1° 18081 med

Hans Rasmus Nilssen Røg
     Ofoten, Nordland.342

Gift 2° _____med

Peder Benjaminsen
     Fra Ytterbø på Østnes i Vågan (1827).331
311.103.
Henrik Mathias Jacobsen Warberg
Født 1783, Breistrand, Trondenes.327.
Død 1851, Breistrand, Trondenes.327.
     Konf. 1803 i Trondenes.165

Gift omkring 18201 med

Anne Margrethe Olsdatter
Født 1786, Sørrollnes, Trondenes.343,344, døbt 1786165.
Død 1872, Breistrand, Trondenes.344.
     Datter af Ole Larssen og Berit (Birgitte) Mortensdatter.

Børn af Henrik Mathias Jacobsen Warberg og Anne Margrethe Olsdatter:

504.311.Ingeborg Sofie Henriksdatter Warberg, f. 1821, Trondenes., d. 1898, Trondenes.
312.103.
Lucia Cathrine Jacobsdatter Warberg
Født 1786, Breistrand, Trondenes.64.
Død 1789, Breistrand, Trondenes.64.
313.103.
Hans Petter Jacobsen Warberg
Født 1789, Breistrand, Trondenes.345,64.
Død jun. 1823, Sandnes, Tjeldsund.346,64.
     Konf. 1807 i Trondenes.165
     Hans Peter Jakobsen fikk 13. sept. 1816 bøkselbrev av Lars Jakobsen Stokke på Sandnes (lnr. 95, ½ vog) i Tjeldsund. Her satt han til han døde av ®kjertelbetennelse¯ sist i juni 1823.346
     Skifte 6 sep. 1823347.

Gift 23 sep. 1816, Hol kirke.346,1 med

Gunhild Rebekka Gram Olsdatter
Født 19 jan. 1790, Gausvik, Trondenes.346,347, døbt 24 jan. 1790, Hol kirke.346.
Død 5 nov. 1860, Sandnes, Tjeldsund.347,347.
     Datter af Ole Jakobsen og Mette Maria Mathiasdatter Eberg.

[Gift 1° 23 sep. 1816 med Hans Petter Jacobsen Warberg (1789 - jun. 1823); Gift 2° 1825 med John Anderssen (1800 - dec. 1829); Gift 3° 1832 med Jakob Winther Johnsen Trane (1810 - 27 mar. 1863)].

Børn af Hans Petter Jacobsen Warberg og Gunhild Rebekka Gram Olsdatter:

505.313.Jakob Walberg Hansen, f. 1817, Tjeldsund., d. 1903, Tjeldsund.
506.313.Ingeborg Sofie Hansdatter, f. 1819, Tjeldsund., d. 1861, Tjeldsund.
507.313.Mette Marie Hansdatter, f. 1821, Tjeldsund., d. 1890, Trondenes.
508.313.Ole Jakob Hansen, f. 1823, Tjeldsund., d. 1906
314.103.
Olava Jacobsdatter Warberg
Født 1789, Breistrand, Trondenes.345,64, døbt 1789, Trondenes.348,228.
Død 11 aug. 1833, Sørvik, Trondenes.64.
     Konf. 1806 i Trondenes.165
     Skifte 4 apr. 1834228.

Gift 2 dec. 1820, Trondenes.228 med

Mikkel Mathiassen Ursin
Født 1785, Sørvik, Trondenes.349.
Død 1861, Sørvik, Trondenes.349.
     Søn af Mathias Mikkelsen Ursin og Rebekka Olsdatter Gram.

[Gift 1° 1812 med Berte Helene Kristensdatter (1784 - 1820); Gift 2° 2 dec. 1820 med Olava Jacobsdatter Warberg (1789 - 11 aug. 1833); Gift 3° 1835 med Isabella Testmann Sølfestersdatter (1809 - 1840)].
315.103.
Nils Olai Jacobsen Warberg
Født 1795, Breistrand, Trondenes.64.
Død 1817, Breistrand, Trondenes.64.
     Konf. 1815 i Trondenes.165
     Død ugift.228
     Skifte 1819228.
316.104.
Erik Mikkelsen Normann
Født 1778, Breivik, Trondenes.350.
Død 1785, Breivik, Trondenes.350.
317.106.
Rebekka Leth Rafaelsdatter
Født 1772, Lavangen Sør, Trondenes.73.
Død 1838, Sørrollnes, Trondenes.73.

Gift 17941 med

Abraham Jakobsen
Født 1772, Sandstrand, Trondenes.351.
Død 1843, Sørrollnes, Trondenes.351.
     Søn af Jakob Abrahamsen og Lavina Gabrielsdatter.

Børn af Rebekka Leth Rafaelsdatter og Abraham Jakobsen:

509.317.Lavina Abrahamsdatter, f. 1805, Trondenes., d. 1850, Trondenes.
318.106.
Berte Kirstina Rafaelsdatter
Født 1774, Lavangen Sør, Trondenes.73.
Død 1811, Tovik, Trondenes.73.

Utenfor ekteskap med

Rasmus Rasmussen
Født 1778, Sandstrand, Trondenes.352.
Død 1810, Sandstrand, Trondenes.352.
     Søn af Rasmus Rasmussen og Anna Katrine Helgesdatter.

[Gift 1° med Berte Kirstina Rafaelsdatter (1774 - 1811); Gift 2° 1802 med Dorte Sofie Isaksdatter (1777 - 1811)].

Børn af Berte Kirstina Rafaelsdatter og Rasmus Rasmussen:

510.318.Rasmus Andreas Rasmussen, f. 1799, Trondenes., d. 1826, Astafjord.
319.106.
Anne Katrine Rafaelsdatter
Født 1776, Lavangen Sør, Trondenes.73.
Død 1808, Sandstrand, Trondenes.73.

Gift 18021 med

Søren Jakobsen
Født 1779, Sandstrand, Trondenes.351.
Død 1837, Sandstrand, Trondenes.351.
     Søn af Jakob Abrahamsen og Lavina Gabrielsdatter.
320.110.
John Kristian Hanssen Harr
Født 1795, Lavangen Sør, Trondenes.1.

Gift 18211 med

Ellen Debora Arvesdatter Warberg
Født 1788, Breistrand, Trondenes.64, døbt 1788, Trondenes.330,331.
     Datter af Arve Henriksøn Warberg og Margrethe Olsdatter Gram.

Børn af John Kristian Hanssen Harr og Ellen Debora Arvesdatter Warberg er vist under Ellen Debora Arvesdatter Warberg (nr. 296).

321.111.
Rafael Madssen
Født 1779, Lavangen Sør, Trondenes.73.
Død 1790, Lavangen Sør, Trondenes.73.
322.111.
Bendikta Maria Madsdatter
Født 1782, Lavangen Sør, Trondenes.73.
Død 1856, Fjelldal, Tjeldsund.73.

Gift 1° 1809353 med

Torsten Gabrielsen
Født 1763, Sandstrand, Trondenes.354.
Død 1827, Fjelldal, Tjeldsund.354.
     Søn af Gabriel Torstensen og Maren Jakobsdatter.

Gift 2° 1828353 med

Hans Kristoffersen
Født 1804, Fjelldal, Tjeldsund.353.
Død 1852, Fjelldal, Tjeldsund.353.

[Gift 1° 1828 med Bendikta Maria Madsdatter (1782 - 1856); Gift 2° med Hanna Maria Mikkelsdatter (f. 1806)].
323.111.
Jens Madssen
Født 1785, Lavangen Sør, Trondenes.73.
Død 1860, Troms.73.
324.111.
Dødfødt
Født 1787, Lavangen Sør, Trondenes.73.
Død 1787, Lavangen Sør, Trondenes.73.
325.111.
Hanna Margrete Madsdatter
Født 1789, Lavangen Sør, Trondenes.73.
Død 1870, Harstad, Trondenes.73.
     Etterslekt (7 barn). Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 1818287 med

Peder Jørgensen
Født 1782, Harstad, Trondenes.163.
Død 1868, Harstad, Trondenes.163.
     Søn af Jørgen Mikkelsen og Dorte Pedersdatter.
326.111.
Ellen Debora Madsdatter
Født 1792, Lavangen Sør, Trondenes.327.
Død 1856, Breistrand, Trondenes.327.

Gift 18201 med

Henrik Mathias Arvesen Warberg
Født 1786, Breistrand, Trondenes.64.
Død 1846, Breistrand, Trondenes.64.
     Søn af Arve Henriksøn Warberg og Margrethe Olsdatter Gram.

Børn af Ellen Debora Madsdatter og Henrik Mathias Arvesen Warberg er vist under Henrik Mathias Arvesen Warberg (nr. 295).

327.111.
Rafael Madssen
Født 1796, Lavangen Sør, Trondenes.73.
Død 1834, Rødberg, Trondenes.73.

Gift 1822355 med

Berte Kirstine Gabrielsdatter Warberg
Født 1801, Rødberg, Trondenes.356.
Død 1862, Rødberg, Trondenes.356.
     Datter af Gabriel Røg Anderssen Warberg og Martha Sofie Raphaelsdatter Warberg.

[Gift 1° 1822 med Rafael Madssen (1796 - 1834); Gift 2° 1840 med Jacob Henrik Hanssen Warberg (24 okt. 1807 - 1900)].

Børn af Rafael Madssen og Berte Kirstine Gabrielsdatter Warberg:

511.327.Helena Harr Rafaelsdatter, f. 1826, Trondenes., d. 1869, Trondenes.
512.327.Rebekka Lucia Valberg Rafaelsdatter, f. 1831, Trondenes., d. 1902, Trondenes.
328.111.
Lars Madssen
Født 1799, Lavangen Sør, Trondenes.73.
Død 1857, Lavangen Sør, Trondenes.73.

Gift 1829357 med

Berte Maria Hansdatter Warberg
Født 6 aug. 1805, Skånland S., Trondenes.358,359.
Død 1887, Lavangen Sør, Trondenes.359.
     Datter af Hans Raphaelsøn Warberg og Johanna Cecilia Arnesdatter.

Børn af Lars Madssen og Berte Maria Hansdatter Warberg:

513.328.Helena Rebekka Larsdatter, f. 1830, Trondenes.
514.328.Hans Valberg Larssen, f. 1833, Trondenes., d. 1834, Trondenes.
515.328.Mads Jentoft Larssen, f. 1834, Trondenes.
516.328.Jakobina Johanne Pauline Lind Larsdatter, f. 1847, Trondenes.
329.112.
Rasmus Jensen Trane
Født 1751360,203.
Død efter 1801.
     Jekteskipper og gjestgiver i Grunnfjorden på Ringvassøya (Karlsøy) i Finnmarken.203,360

Gift 1° _____med

Abel Katrine Dannefær Gamst (?Figenschau?)
     Datter af Torber Sørensen Gamst og Abel Cathrine Danefær.
     Sannsynligvis datter af Torber Sørensen Gamst og Abel Cathrine Danefær.

Gift 2° _____med

Anne Junghans Kaurin
Født omkring 1774361.
     Datter af Eilert Hagerup Kaurin og Maren Maria Holst.
     Prestedatter fra Karlsøy.203

Børn af Rasmus Jensen Trane og Abel Katrine Dannefær Gamst (?Figenschau?):

517.329.Trine Rasmusdatter Trane, f. omkr. 1780
518.329.Mette Maria Rasmusdatter Trane, f. omkr. 1782
519.329.Alexandrea Rasmusdatter Trane, f. omkr. 1785
520.329.Hanna Rasmusdatter Trane, f. omkr. 1789
521.329.Jens Rasmussen Trane, f. omkr. 1791
330.112.
Iver Jensen Trane
Født 1753203.
Død 1808203.
     Jekteskipper i Dyrøy, bosatt i Hamn.203

Gift 1° 1778362 med

Anne Katrine Heitmann
Født omkring 1735, Holm i Dyrøy203.
Død 1806203.
     Datter af Daniel Olsen Heitman og Cathrine Marie Hind.

[Gift 1° 1756 med Søren Jacobsen Faber (omkr. 1727 - 1775); Gift 2° 1778 med Iver Jensen Trane (1753 - 1808)].

Gift 2° _____med

Sofie Amalie Kjergaard
     Trolig fra Gibostad.203
     Trolig datter av kaseliråd Kierregaard på Gibostad.
331.112.
Nikolai Jensen Trane
Født 1756363.
Død 1781363.
     Omkon ved Tranøya 1781, ugift.363
332.112.
Mikkel Jensen Trane
Født 1758203.
Død 1806203.
     Jekteskipper og bodde på Lekangen.203

Gift 1783203 med

Anne Margrete Rosted
Døbt 10 aug. 1760, Tranøy kirke.
     Datter af Elling Rosted og Margrethe Hammer.

Børn af Mikkel Jensen Trane og Anne Margrete Rosted:

522.332.Eilert Nicolai Trane, f. 1784, d. 1855, Troms.
523.332.Bertel Michael Rosted Trane, f. 1791, Troms.
333.112.
_____ Jensen Trane
Født 1760363.
     Død 10 uker gml.363
334.113.
Margrethe Nielsdatter Røgh
Født 1760, Tjelde, Ofoten.1.
Død _____, Sama, Trondenes.1.

Gift 1° _____med

Hans Kristensen
Født 1761, Lia, Evenes i Nordland.1.
Død 1788, Lia, Evenes i Nordland.1.

Gift 2° omkring 17901 med

Arne Nilssen Seier
Født 1742, Stunes, Evenes i Nordland.1.
Død 1812, Sama, Trondenes.1.

[Gift 1° omkr. 1776 med Ingeborg Eriksdatter (1726 - 1789); Gift 2° omkr. 1790 med Margrethe Nielsdatter Røgh (1760 - _____)].

Børn af Margrethe Nielsdatter Røgh og Hans Kristensen:

524.334.Elisabet Røgh Hansdatter, f. 1782, Evenes i Nordland., d. 1831, Trondenes.
525.334.Kirsten Maria Røg Hansdatter, f. 1785, Evenes i Nordland., d. 1819, Trondenes.
335.113.
Anfinn Nielsen Røgh
Død 17941.
     ?? Sandsynligvis søn af Niels Anfindsen Røgh. ??

Børn af Anfinn Nielsen Røgh og _____:

526.335.Nils Anfinnsen
336.114.
Hans Sparboe
Døbt 6 feb. 1761207.
Død 3 apr. 1761207.
     For begravelsen blev der betalt 5 Rdl. og dessuten 2 Rdl. for ringning med den store kirkeklokke.207
337.114.
Johanna Margrethe Sparboe
Døbt 26 jun. 1762207.

Gift _____364med

Christen Hansen Lind
Død før 1814365.
     Søn af Hans Hartvigsen (Lind?) og Gjertrud Pedersdatter (Lind?).
     Christen Hansen Lind, handelsmann på/i Sundklakken.364

Børn af Johanna Margrethe Sparboe og Christen Hansen Lind:

527.337.Martinus Christensen Lind
528.337.Hans Hartvig Christensen Lind
529.337.Niels Ravn Christensen Lind
530.337.Gjertine (Gjertrud) Birgitta Lind, f. 1799, Gimsøe fgd. / Vaagens prgj., d. 1889
531.337.Grete Christensdatter Lind
338.114.
Riborg Sparboe
Døbt 4 jul. 1764207.
Død 1842207.
     Efterslægt.207
     Skifte 4 dec. 1842207.
339.114.
Hans Sparboe
Døbt 28 sep. 1766207.
Død 14 nov. 1768207.
340.114.
Edies Lech Sparboe
Døbt 13 mar. 1768207.
Død 7 apr. 1768207.
341.114.
Mette Marie Sparboe
Døbt 20 nov. 1768366.
Død 1844366.
     Skifte 14 mai 1844366.

Gift 10 dec. 1791366 med

John Hanssen Lind
Født 1764366.
Død 18321.
     Søn af Hans Johnsen Lind og Kirsten Mikkelsdatter Hass.
     Han var fra Astafjord, men bodde i 1801 på Gamnes.366

Børn af Mette Marie Sparboe og John Hanssen Lind:

532.341.Ane Margrethe Lind, f. 1793
533.341.Hanna Lind, f. 1795
534.341.Nils Rafn Lind, f. 1797
535.341.Johanna Margrethe Lind, f. 1800
342.114.
Jens Hass Sparboe
Født 18 mar. 1770366.
Død 1844366.
     Selveier og fisker. Barnløs.366
     Skifte 2 nov. 1844366.

Gift 16 nov. 1802366 med

Maren Katrina Berg
Født 1778367.
Død 1833, Vika, Trondenes.367.
343.114.
Jacob Parelius Sparboe
Døbt 14 aug. 1771366.
Død 4 sep. 1807366, begravet 19 sep. 1807366.
     Fisker og selveier.366
344.114.
Anne Cathrine Sparboe
Døbt 12 jul. 1773366.
Død 19 mai 1827366.

Gift 2 jan. 1799366 med

Andreas Hansen Lind
Født 1767, Grøsnes, Astafjord.367.
Død 1836, Straumen, Kvæfjord.367.
     Søn af Hans Johnsen Lind og Kirsten Mikkelsdatter Hass.

Børn af Anne Cathrine Sparboe og Andreas Hansen Lind:

536.344.Hans Andreas Lind, f. 1799, Trondenes.
537.344.Anne Margrethe Lech Lind, f. _____, d. 1801, Trondenes.
538.344.Nils Rafn Lind, f. 1803, Trondenes., d. 1819, Trondenes.
539.344.Anne Margrethe Lind, f. 1806, Trondenes.
345.114.
Anne Christine Sparboe
Født 27 nov. 1777366.
Død 28 feb. 1778366.
346.116.
Berit Maria Andersdatter Harr
Født 1774, Renså, Skånland.82.
Død 183882.

Gift 1° 31 okt. 1804 med

Søren Hanssen
Født 1769, Hesjeberg, Gratangen82.
Død 181282.
     Søn af Hans Sørensen og Golla Olsdatter.
     Krøpling. Bosat hos foreldrene på Hesjeberg i Astafjord.368

Gift 2° 181882 med

Mikkel Benjaminsen
Født 178282.
Død 185482.
     Hesjeberg i Gratangen, Astafjord.82

Børn af Berit Maria Andersdatter Harr og Søren Hanssen:

540.346.Mikol Maria Sørensdatter, f. 1806, Gratangen., d. 1867
541.346.Anne Helene Sørensdatter, f. 1808, Gratangen., d. 1896
542.346.Olavina Sørensdatter, f. 1811, Gratangen., d. 1895
347.116.
Mette Marie Andersdatter Harr
Født 1777, Renså, Astafjord.82,1.
Død 1845, Tovik, Trondenes.1.

Gift 18141 med

Niels Winter Schjelderup
Født 1769, Tovik, Trondenes.1, døbt 22 okt. 1769, Trondenes kirke.369,370.
Død 1827, Lofoten, Nordland.1.
     Søn af Niels Andersen Schjelderup og Elisabeth Nielsdatter Kiær Kinapel.
     Konf. 1788.

[Gift 1° med Oline Karoline Nikoline Jakobsdatter (f. 1777); Gift 2° 19 jul. 1800 med Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup (1780 - 1812); Gift 3° 1814 med Mette Marie Andersdatter Harr (1777 - 1845)].

Børn af Mette Marie Andersdatter Harr og Niels Winter Schjelderup:

543.347.Hans Sakarias Schjelderup, f. 1815, Trondenes., d. 1888, Trondenes.
544.347.Markus Andreas Schjelderup, f. 1817, Trondenes.
545.347.Søren Andreas Schjelderup, f. 1820, Trondenes., d. 1891, Trondenes.
348.116.
Ingeborg Kirstina Andersdatter Harr
Født 1779, Renså82.
Død 179582.
349.116.
Rasmus Anderssen Harr
Født 1781, Renså, Skånland.82.
Død 182982.
     Gårdbruker på Renså, Skånland.

Gift 181282 med

Erika Petrina Leth
Født 178782.
Død 184382.

[Gift 1° med Ole Hanssen (1771 - 1811); Gift 2° 1812 med Rasmus Anderssen Harr (1781 - 1829)].

Børn af Rasmus Anderssen Harr og Erika Petrina Leth:

546.349.Simon Kristian Kildal Rasmussen, f. 1813, Skånland., d. 1893
547.349.Ovidie Andrea Rasmusdatter, f. 1816, Astafjord., d. 1851, Trondenes.
548.349.Anne Marta Rasmusdatter, f. 1818, Skånland., d. 1820
549.349.Johan Nikolai Berg Rasmussen, f. 1821, Skånland., d. 1891
350.116.
Andrea Lavina Andersdatter Harr
Født 1784, Renså82.
Død 178582.
351.117.
Elen Kirsten Kinapel
Født 1770, Renså, Astafjord.210.
352.117.
Anna Jakobina Kinapel
Født 1774, Renså, Astafjord.210.
353.117.
Maren Brems Kinapel
Født 1777, Renså, Astafjord.210.
Død 1811, Tovik, Trondenes.371.
     Kom til Trondenes.210
354.117.
Jakob Andreas Kinapel
Født 1784, Renså, Astafjord.210.
Død 1816, Tovik, Trondenes.371,210.
355.121.
Christen Munch Grønbech
356.121.
Johan Røst Grønbech
357.129.
Willatz Bing Dreyer
Født 17 jan. 1806.
358.134.
Ingeborg Olsdatter Har
Født 25 jul. 177034.

Gift _____372med

Jens Jensen
Født 1762, Sandtorg, Trondenes.202,372.
     Søn af Jens Pedersen Krognæs og Benedicte Madsdatter.
     Bonde på Liland.373

Børn af Ingeborg Olsdatter Har og Jens Jensen:

550.358.Aron Arctander Jensen, f. omkr. 1793, Ofoten. ?, d. 1862, Punsvik.
551.358.Bernt Jæver Jensen, f. 1794, Ofoten., d. før 1801
552.358.Benedicte Mathea Jensdatter, f. 1795, Ofoten.
553.358.Maria Elisabeth Arctander Jensdatter, f. 1798, Ofoten.
554.358.Ole Har Jensen, f. 1802, Ofoten., d. 1870
555.358. «6te barn»
556.358.Elen Kirstine Weding Jensdatter
557.358.Bernt Jæver Jensen
558.358.Mathias Arctander Jensen
359.134.
Aronia Arctander Olsdatter Harr
Født 1780299.

Gift 1° _____med

Ole Harr Mikkelsen
Født 1767, Skånland Store, Trondenes.299.
Død 1813, Liland, Evenes.299.
     Søn af Mikkel Madssen og Lucia Christina Henriksdatter Warberg.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 2° _____med

Mons Jenssen
Født 1766, Sandtorg, Trondenes.202.
     Søn af Jens Pedersen Krognæs og Benedicte Madsdatter.

[Gift 1° 1791 med Kirsten Paulsdatter (f. 1765); Gift 2° med Aronia Arctander Olsdatter Harr (f. 1780)].

Kilder og Noter
1Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
2Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVI (19??), s. 164
3Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVI (19??), s. 163
433 år gl. ved manntallet år 1666.
5Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 485, 1000
6I NST 26, s. 163 skrives der, død ca. 1700.
7Manntallet 1665/1666 av Börje Jonsson.
8Tore Hermundsson Vigerust, redaktør.: Vigerust Nett - http://www.vigerust.net
98 år gl. ved manntallet år 1666.
10Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVI (19??), s. 163-164
11Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 113
12Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:681
13Konrad Naustvik: Litt om lensmann Jon Pedersen, Hegstad, og ein del av etterkomarane hans., s. 180. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXV (1976): 177-186
14Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 114
15Skifte 16. juni 1736
166 år gl. ved manntallet år 1666.
17Ifølge "Folk og Slekt i Trondenes" er han født o. år 1667, hvilket kanskje er mere trolig da han ikke er nevnt i manntallet år 1666.
18Gerd Fjellstad: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996), s. 72
19Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:95
20Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94)
2112 uger gl. ved manntallet år 1666; 34 år gl. ved manntallet 1701.
22Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:163
23Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:162
24Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 239. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
25Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1002
26Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. II:776
27I "Folk og Slekt i Trondenes" sættes fødselsåret til 1675.
28Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 238. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
29Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 288
30Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 485
3195 år gml.
32Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987)
33DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM)
34Gerd Fjellstad: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996), s. 73
35Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:512
36Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:626
37Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:626, II:162
38Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:627
39Konrad Naustvik: Litt om lensmann Jon Pedersen, Hegstad, og ein del av etterkomarane hans., s. 181. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXV (1976): 177-186
40Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:207
41Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:228
4224de søndag e. Tr. 1716
43Konrad Naustvik: Litt om lensmann Jon Pedersen, Hegstad, og ein del av etterkomarane hans., s. 182. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXV (1976): 177-186
44Skifte 12. maj 1769
45Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,228
46Konrad Naustvik: Litt om lensmann Jon Pedersen, Hegstad, og ein del av etterkomarane hans., s. 183. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXV (1976): 177-186
47Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:591
48Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 52
49Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 54
50Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,591
51Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:592
52Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,592
53Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 1:274
54Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 1:37
55Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
564 år gl. ved manntallet år 1701.
57Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:275
585 år gl. ved manntallet 1701.
59Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:406
60Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:407
613 år gl. ved manntallet 1701.
62Fætter og kusine. Kræver kongelig dispensation !!!
63Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 240. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
64Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 89
658 tr., 73 år gl.
66Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 500
672 advent. - Hans Rasmussen, Tjelde, hans andre barn.
68Litt over ½ år gl. 30. jan. 1720.
69Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 312. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
70Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:527
71Ole M. Kinnapel: Hr. Ole Jonsen, residerende kapellan til Medfjord sogn i Senjen fra 1645 til 1669 og hans etterslekt., s. 36. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVIII (1981): 34-64
72Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 311
73Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:96
74Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 96
75Hans Rafnung skriver at hun var født 1700.
76Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 12
77Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-08-09
78Foreldras 8. barn.
79Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,223
80Trygve Krokmyrdal: Navnet Brochs i Troms i det 18. århundre. Noen bemerkninger til Aage H. Irgens' artikkel., s. 378. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XV (1956): 376-379
81Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:378
82Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
83Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1029
84Konrad Naustvik: Litt om lensmann Jon Pedersen, Hegstad, og ein del av etterkomarane hans., s. 184. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXV (1976): 177-186
85trolovet 29. uni 1745 på gården Hegstad.
8623. febr. 1777 ?
87Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1974), s. 307-308
8870 år gml.
89Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1974), s. 308
9054 år gl.
91Dom. 21 a Trin.
92Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1974), s. 309
93Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1028
94IGI - http://www.familysearch.com
9538 år gl.
96Geir Moen epost dat. 31. okt. 2000.
9757 år gml. i 1801
98Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 895
99Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 895-896
100Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 896
101trolovet 10. nov. 1779 på gården Barøen.
102Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 893
103Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,626
10470 år gl.
105Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 103
106Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,229
107Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:229
108Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,230
109Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 289
110Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 508
111Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 129
112Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:130
113Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:230
114Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:129
115Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:327
116Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 112
1171. s. e. Tr.
11820 år 1766.
119I "Folk og Slekt i Trondenes" sættes fødselsåret til 1738.
120Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 242. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
121Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 82
122Moren intr. Dom. p. Adv. 1747.
123Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 112, 113
124Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:207,683
125Alderen er oppgitt til 72 år, men det er nok i meste laget.
126Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:193
127Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:192
128Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:32,683
129Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:32
130Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:208
131Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:163, 683
132Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:164
133Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,521
134Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:207, 683
135Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:100
1366 år gl. ved farens skifte 13. okt. 1735.
137Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,101
138Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 117
139Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:684
140Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:683
141Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:376
142Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:564
143Overlevede sin mann.
144Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:565
14526 år gl. ved farens skifte 13. juni 1756.
146I DIS Salten skifteregister er der opgivet to forskellige datoer 6. febr. 1761 og 16. febr. 1761.
14719 år gl. ved farens skifte 13. juni 1756.
14816 år gl. ved farens skifte 13. juni 1756.
149Hun er ikke nevnt i søsteren Mettes skifte 12. aug. 1762.
15013 år gl. ved farens skifte 13. juni 1756; 16 år gl. ved søsteren Mettes skifte 12. aug. 1762.
151Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 57
152Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 58
153Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 78
154«Efter høj kongelig allernaadigste Tilladelse copuleret hjemme i Huset, og som de ere i lige tredje Led hinanden beslægtiget have de ogsaa derpaa bekommet høykongelig allernaadigst Tilladelse».
155ca. 70 år gl.
156Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:347
157Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 60
158søndag etter jul, 70½ år gl.
1592. søndag etter treeining, 71 år gl.
160Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 1:422
161Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:274
162Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:114
163Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 249
164Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 118
165Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
166Harstad, Trondenes.
167Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:230
168Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:231
169Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,230
170Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,231
1713. påskedag 1739
172Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:503
17320. søndag efter Tref.
174St. Hans 1748, 9 mnd. gammel.
17518. søndag efter Tref.
176Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:146
177søndag septuages. 1751.
1781. pinsedag.
179Enkemann Mikkel Pederssøn, Trældal og pige Anna Maria Pedersdotter Har.
180Bjørn H. Nyheim på baggrund af Konrad Naustviks artikkel i "Ofoten i historien".
181s. septu., 68 år gl.
18223. tr.
183I "Folk og Slekt i Trondenes" er han født på Haukebø, Trondenes.
184Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 54
185Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 241. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
1868. tr., 22 år gl.
187I "Folk og Slekt i Trondenes" sættes fødselsåret til 1732.
188bededag.
18970 år gl. i 1801.
19011. tr. 1792.
19114. tr.
19260 år gl. i 1801.
19358 år gl. 1801.
194Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 105
1954. p. Epiph.
196Reg. 10. okt. 1800.
1978. tr.
19812. tr.
1992. tr.
200I "Folk og Slekt i Trondenes" sættes fødselsåret til 1756.
201Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 1:95
202Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:105
203Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:338
204Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:348
205Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:12
206Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-04-05
207Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-09-27
208Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. 792
209Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 651
210Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 71
211Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 487
212Email
213Gerd Fjellstad: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996), s. 80
214Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 110
215Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,269
216Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,268
217Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:269
218Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:268-269
219Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:283
220Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,245
221Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:117
222Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:118
223Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:158
224Nevnes ikke i skiftet etter faren 6. juni 1788
225Dom. Jubilate. 1758
226Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,163
227d. esto mihi.
228Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 246. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
229Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 46
230I NST 14, s. 246 står der at han døde 9. okt. 1858.
231Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 46
232Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 119
233trolovet 25. juni 1771 på gården Næss.
234Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 403, 893
235Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 402
236Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 403
237Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:685
238Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 404
239Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1004
240Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:641
24138 år gl. ved farens skifte 10. febr. 1796.
24224 år gl. ved farens skifte 10. febr. 1796.
243Ikke funnet døpt i Lødingen. Trolig døpt i Hamarøy, der kirkeboken mangler for denne tida.
24426 år gl. ved morens skifte 12. sept. 1772.
24525 år gl. ved morens skifte 12. sept. 1772.
24615 år gl. ved morens skifte 12. sept. 1772; 16 år gl. ved morfarens skifte 5. mai 1779.
247Er ikke nevnt i farens skifte 24. aug. 1797.
24824 år gl. ved farens skifte 24. aug. 1797.
24918 år gl. ved farens skifte 24. aug. 1797.
25014 år gl. ved farens skifte 24. aug. 1797.
2516 år gl. ved farens skifte 24. aug. 1797.
25211 (eller 1 ?) år gl. ved farens skifte 24. aug. 1797.
253Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 64
254Fastelagssøndag 1759 - Johan Hveding skriver at denne dag faldt 14. febr, men det korrekte er 25. febr.
255«døde udi sin kort forhen avdøde faders hus»
256Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-08-16
257Evenes kirkebok.
258Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 13
259Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 65
260Fadrad var: Hans Stenbuck Arctander, Aron Arctander jun., Ole Olsen Har, Liland, Maren Arctander, Johanna Arctander og Elisabeth (Har) Liland.
261Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1032
26251 år gl.
263Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:466
264Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 66
265Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:490
266Johan Hveding skriver i sin bog at fødselsåret var 1761.
267Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 67
268Fadrar var: «Bolette Marie Schrøder (min kone),» skriv soknepresten, «Karen Qvist (lensmandens hustru), jeg Peder Arctander, Ole Har Nedre-Liland, Lensmanden Peder Larsen, Tørrestad.»
269Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 68
2702. søndag etter treein. 1758
271Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 61
272Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 250
2731. søndag i fasta 1760.
27412. søndag etter treein. 1761.
27523. søndag etter treein. 1763
27622. søndag etter treein. 1764.
27768 år gl.
278Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 45
279Døydde på barselseng.
280Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:173
281Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 62
282Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:249
283Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:250
284Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944]
285Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 251
286Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 64
287Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:251
2889 år gl. ved FT1801
289Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,347
29022 år gl. ved farens skifte 3. juni 1802.
29116 år gl. ved farens skifte 3. juni 1802.
292Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 40
293Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 50
294Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 62
295Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 71
296Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 87
297Ungkarl Ole Michelsøn Har, Trældall og Kirsten Axelia [Ole?] Knudssøn. Forlovere: Edias Lech og Ole Jonsøm, Trældall.
298Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 55
299Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:57
30011. tr.
301Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 243. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
3022. påskedag.
303Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 145
3049. tr.
305s. septu.
3063. adv.
307I NST 14, s. 243 står der at han døde 1. april 1854 !
30818. tr.
309d. cant.
310Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 58
31120. tr.
312Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 57
31384 år gl.
3141. s. e. påske.
315Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 244. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
316konf. 1766 i Trondenes, 18 år i 1766.
3171751 ifølge NST 14 (1954), s. 244.
318I "Folk og Slekt i Trondenes" sættes fødselsåret 1747.
3192. s. e. påske.
3204. tr.
321d. qvas.
3223. p. Epiph.
3234. s. e. påske.
324moren intr. 5. s. e. påske 1772 i Lødingen.
325Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 557
3265. tr.
327Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 90
3282. pinsedag.
329palmesøndag.
3307. tr.
331Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 245. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
33223 tr.
333Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 276
334døpt jub. i Lødingen.
335Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:311
336Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:271
3371. påskedag.
33811. p. tr.
339Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 536
3402. adv.
3415. s. e. påske.
342Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 499
34314 år gl. ved FT 1801.
344Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 4
345Tvilling.
346Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:70
347Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:71
348d. mis.
349Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 176
350Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:218
351Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:21
352Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:20
353Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:504
354Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:19
355Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:83
356Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 83
357Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:98
358Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 247. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
359Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 56
36050 år gl. ved folketellingen år 1801.
36127 år gl. ved folketellingen år 1801.
362Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:254
363Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II,338
364Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 549
365Er død ved morens skifte 9. dec. 1814.
366Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-10-04
367Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 316
368Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. 529
36922 S. e. Trin.
370Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
371Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 539
372finnes ikke gift i Ofoten (Evenes).
373Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 73