© 2001 Simon Ellefsen

Hans Mikkelsen

Opdateret 3 Feb 2005.


Generation 1.

1.0.
Hans Mikkelsen
Død omkring 1752.
     Han er vel identisk med den Hans Mikkelsen er der enkemann efter Berethe Andersdatter, skifte år 1743 på Ytteråmarken. Hun må så have været hans 3die hustru.
     Skifte 1752, Øijorden, Moe i Ranen.1Avdøde Hans Michelsen, Øijorden. Arvinger; sønn av 1. ekt. Michel Hansen, gift på Lovund; sønn av 1. ekt. Michel [Gabriel] Hansen, gift på Geitvigen; avdøde sønn av 1. ekt. Peder Hansen, hans barn: Ole Pedersen, Zacharias Pedersen og Lisbeth Pedersdatter; datter av 1. ekt. Berith Hansdatter, gift med Joen Jonasen, Skonseng; datter av 1. ekt. Gulle Hansdatter, gift på Oldervigen; datter av 1. ekt. Synneve Hansdatter, gift på Selsøen; sønn av 2. ekt. Thomas Hansen, Skonseng; sønn Zacharias Hansen, Arvetomten; sønn Elias Hansen; sønn Lars Hansen, Svalenget; sønn Fordel Hansen; datter Lisbet Hansdatter, Langvatne; datter Marith Hansdatter, Olenge..

Gift 1° _____med

Lisbeth Sigfridsdatter
Død omkring 1710.
     Skifte 1710, Yttermarka, Moe, Ranen.1Avdøde Lisbet Sigfridsdatter, Yttermarka. Arvinger: ektefelle Hans Mikkelsen; sønn Mikkel Hansen; sønn Gabriel Hansen; sønn Peder Hansen; datter Berit Hansdatter; datter Ane Hansdatter; datter Gaule Hansdatter; datter Synneve Hansdatter..

Gift 2° _____med

(ukendt)

Gift 3° _____med

Berethe Andersdatter
Død omkring 1743.
     Skifte 1743, Ytteraaemarchen, Moe i Ranen.1.

Børn af Hans Mikkelsen og Lisbeth Sigfridsdatter:

2.1.Mikkel Hansen
3.1.Gabriel Hanssøn, f. omkr. 1693, d. 1755
4.1.Peder Hansen, d. omkr. 1732
5.1.Berethe Hansdatter
6.1.Ane Hansdatter
7.1.Golla Hansdatter, d. omkr. 1758
8.1.Synnøve Hansdatter

Børn af Hans Mikkelsen og (ukendt):

9.1.Zacharias Hansen
10.1.Thomas Hansen
11.1.Lars Hansen
12.1.Elias Hansen
13.1.Fordel Hansen, f. omkr. 1722, d. 1758, Rødøy.
14.1.Elisabeth Hansdatter
15.1.Marithe Hansdatter

Generation 2.

2.1.
Mikkel Hansen
3.1.
Gabriel Hanssøn
Født omkring 16932.
Død 17552.
     Fra Øyjord? i Nord-Rana.2
     Bruker av Gjeitvik (bnr. 1, lnr. 246) i Hemnes fra 1723.2
     Etterslekt (6 barn), se Hemnes bygdebok.

Gift 17222 med

Kirsten Thomasdatter
     Datter af Thomas Iversen.
     Oppholder sig 1729 (farbror Lars Iversens skifte) på Gjeitvik i Hemnes.3
     Hun må være identisk med den Kirsten Thomasdatter der ifølge Hemnes Bygdebok er gift 1722 med Gabriel Hanssøn på Gjeitvik i Hemnes.

Børn af Gabriel Hanssøn og Kirsten Thomasdatter:

16.3.Lars Gabrielsen, f. 1724, d. 1803
17.3.Berete Gabrielsdatter, f. 1726, d. før 1733
18.3.Lisabeth Gabrielsdatter, f. 1729
19.3.Marite Gabrielsdatter, f. 1729, d. 1729
20.3.Hans Gabrielsen, f. 1731
21.3.Berite Gabrielsdatter, f. 1733, Hemnes.
4.1.
Peder Hansen
Død omkring 1732.
     Skifte 1732, Alteren Store, Moe i Ranen.1Avdøde Peder Hansen, Alteren Store. Arvinger: ektefelle Marithe Olsdatter; sønn Ole Pedersen, 10 år; sønn Zacharias Pedersen, 2 år; datter Lisbeth Pedersdatter, 12 år; datter Kari Pedersdatter, 4 år. Formynder for sønnene farbror Gabriel Hansen, Geedvigen. Formynder for døtrene farbror Michel Hansen, Lofunden..

Gift _____med

Marithe Olsdatter
Død omkring 1755.
     Skifte 1755, Alteren Stor, Moe i Ranen.1Avdøde Marith Olsdatter, Alteren Stor. Arvinger: ektefelle Ole Jonsen; datter Kiersten Olsdatter, trolovet til Johan Olsen; datter Karen Olsdatter, gift med Elias Johansen, Lille Alteren; datter Petronella Olsdatter, 15 år; sønn av 1. ekt. Ole Pedersen, Lurøy; sønn av 1. ekt. Zacharias Pedersen; datter av 1. ekt. Lisabet Pedersdatter..

[Gift 1° med Peder Hansen (d. omkr. 1732); Gift 2° med Ole Joensen].

Børn af Peder Hansen og Marithe Olsdatter:

22.4.Lisbet Pedersdatter, f. omkr. 1720
23.4.Ole Pedersen, f. omkr. 1722
24.4.Karen (Kari) Pedersdatter, f. omkr. 1728
25.4.Zacharias Pedersen, f. omkr. 1730
5.1.
Berethe Hansdatter

Børn af Berethe Hansdatter og _____:

26.5.Elias Jonsen
27.5.Jonas Jonsen

Børn af Berethe Hansdatter og _____:

28.5.Lisbeth Jonasdatter
6.1.
Ane Hansdatter
7.1.
Golla Hansdatter
Død omkring 1758.
     Skifte 1758, Oldervik, Rødøy.4.

Gift _____med

Povel Olsen
Død omkring 1757.
     Skifte 1757, Oldervik, Rødøy.4.

Børn af Golla Hansdatter og Povel Olsen:

29.7.Karen Povelsdatter, f. omkr. 1737
30.7.Peder Povelsen, d. omkr. 1762
31.7.Hans Povelsen, f. omkr. 1740
8.1.
Synnøve Hansdatter
9.1.
Zacharias Hansen
10.1.
Thomas Hansen
11.1.
Lars Hansen
12.1.
Elias Hansen
13.1.
Fordel Hansen
Født omkring 1722.
Død 1758, Waagen, Rødøy..
     Skifte 1758, Vaage, Rødøy.4Avdøde Fordel Hansen, Vaage. Arvinger: ektefelle Margrethe Olsdatter; ektefelle Margrethe Olsdatter [?fejl for sønnen Hans Fordelsen?]; datter Martha Fordelsdatter, 1 år, formynder morbror Johan Olsen, Handsten i Nesna..

Gift _____med

Margrethe Olsdatter
Døbt 13 aug. 1730, Handsten, Nesna, Nordland, Norge..
     Datter af Ole Joensen og Margrethe Zachariasdatter.

[Gift 1° med Fordel Hansen (omkr. 1722 - 1758); Gift 2° 1760 med Hans (Joensen) Jensen].

Børn af Fordel Hansen og Margrethe Olsdatter:

32.13.Martha Fordelsdatter, f. 1758
33.13.Hans Fordelsen
14.1.
Elisabeth Hansdatter
15.1.
Marithe Hansdatter

Generation 3.

16.3.
Lars Gabrielsen
Født 17242.
Død 18032.
     Sønn av f.br. (Gabriel Hanssøn), var bruker (av Geitvik i Hemnes, bnr. 1, lnr. 246) 1754-61, og flyttet så til Oldernes bnr. 1.2
17.3.
Berete Gabrielsdatter
Født 17262.
Død før 17332.
18.3.
Lisabeth Gabrielsdatter
Født 17295,2.

Gift _____med

Even Andersen
19.3.
Marite Gabrielsdatter
Født 17296,2.
Død 17292.
20.3.
Hans Gabrielsen
Født 17317.
21.3.
Berite Gabrielsdatter
Født 1733, Geitvik, Hemnes.2.
22.4.
Lisbet Pedersdatter
Født omkring 17208.
23.4.
Ole Pedersen
Født omkring 17229.
24.4.
Karen (Kari) Pedersdatter
Født omkring 172810.
25.4.
Zacharias Pedersen
Født omkring 173011.
26.5.
Elias Jonsen
27.5.
Jonas Jonsen
28.5.
Lisbeth Jonasdatter
29.7.
Karen Povelsdatter
Født omkring 173712.
30.7.
Peder Povelsen
Død omkring 1762.
     Skifte 1762, Oldervik, Rødøy.4Avdøde Peder Povelsen, Oldervik. Arvinger: ektefelle Karen Nielsdatter; sønn Niels Pedersen, ½ år, formynder moderen med tilsyn av broderen Ole Nielsen, Oldervigen..

Gift 1759, Rødøy, Nordland, Norge.13 med

Marit Nielsdatter
     Datter af Niels Jensen og Kirsten Jakobsdatter.

Børn af Peder Povelsen og Marit Nielsdatter:

34.30.Gaula Pedersdatter, f. 1759, Norge., d. før 1762
35.30.Niels Pedersen, f. 1762, Norge.
31.7.
Hans Povelsen
Født omkring 174014.
32.13.
Martha Fordelsdatter
Født 1758.
33.13.
Hans Fordelsen

Generation 4.

34.30.
Gaula Pedersdatter
Født 1759, Oldervik, Rødøy, Nordland, Norge..
Død før 176215.
35.30.
Niels Pedersen
Født 1762, Oldervik, Rødøy, Nordland, Norge.16.

Kilder og Noter
1Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000)
2Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 402
3Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. 37
4Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 1998)
5Tvilling med Marite.
6Tvilling med Kisabeth.
7Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 10
812 år gl. ved farens skifte år 1732.
910 år gl. ved farens skifte år 1732.
104 år gl. ved farens skifte år 1732.
112 år gl. ved farens skifte år 1732.
1220 år gl. ved farens skifte år 1757.
13Peder Polsen, Oldervigen og Maritte Nielsdatter.
1416 år gl. ved farens skifte år 1757.; 18 år gl. ved morens skifte år 1758.
15Ikke nevnt i farens skifte år 1762.
16½ år gl. ved farens skifte år 1762.