© 2001 Simon Ellefsen

Haning / Hanning

Opdateret 3 Oct 2004.


Generation 1.

1.0.
Oluf Jensen Haning (Hanning)
     Ole Jenssen Hanning og Ingeborg Christophersdatter Kjøtten i Sogndal i sogn havde sønnen Hr. Peder Olufsen Hanning.1

Gift _____med

Ingeborg Christophersdatter (Kjøtten)

Børn af Oluf Jensen Haning (Hanning) og Ingeborg Christophersdatter (Kjøtten):

2.1.Peder Olufsen Hanning, f. 1608, d. 1668

Generation 2.

2.1.
Peder Olufsen Hanning
Født jun. 16082.
Død 1 jun. 16683.
     Sognepræst til Sogndal i Sogn.4
     Se mere om denne slægt i Finne-Grønns bog om Abel slegten.1
     Peder Hanning. Født i Sogndal 1608 ved St. Hans Tid af Forældrene Ole Jenssøn Hanning og [.... ulæselig kopi ....] Bergen og derefter i sammes latinske Skole, hvorfra han blev dimitteret 23 Febr. (immatr. 21 Apr.) 1632; studerede ved Kjøbenhavns og Rostocks Universiteter, blev 20 Mai 1634 Baccalaureus og 17 Novbr. 1633 Tredielektiehører i Bergen, 1 Aug. 1635 Conrector ved samme Skole og 10 April 1637 kaldet til Sognepræst i Sogndal, Provst 27 Juni 1659, død 1 Juni 1668. Han roses for Gudsfrygt og Lærdom, fast og bestemt i sin Gjerning som Provst.5
     Gift 1) 18 Okt. 1635 med Margrethe Samuelsdatter, død 25 Juli 1645, med hvem han havde 7 Sønner og 3 Døttre. 2) 5 April 1646 med Kirsten Heiberg, Datter af Foged i Indre Sogn Søfren Lauritssøn til Talle, død 1653. (Cfr. Norske Magaz., 2 B., S. 629, 633). Børn af 1ste Ægteskab: af disse kjendes kun 1. maaske den Oluf Pedersøn son 1680 nævnes gift med «Soffi Ericksdatter» (se Aarsberetningen for 1880 fra Foreningen til norske Fortidsmindesmærkers Bevaring, S. 75). - 2. Peder, Faderens Eftermand i Sogndal. - 3. (?) Clara, f. 1663(?), d. 1737, gift med Mag. Hans Mathiassen Abel, Sognepræst til Tysnæs, død 1721. - Af 2det Ægteskab: 4. Margrethe, f. ca. 1649, d. 1714. - 5. Christine, f. 1651, d. 1732.3

Gift 1° 18 okt. 1635, Bergen1 med

Margrethe Samuelsdatter (Schrøder?)
Død 25 jul. 16451.
     Datter af Samuel Hansen Schreuder.
     Vistnok enke efter sognepræst til Sogndal i Sogn, Peder Pedersen Schytte.4
     Margarethe Samuelsdatter [Schrøder, en borgermesterdatter af Kallundborg?]1

[Gift 1° med Peder Pedersen Schytte (d. 1637); Gift 2° 18 okt. 1635 med Peder Olufsen Hanning (jun. 1608 - 1 jun. 1668)].

Gift 2° 5 apr. 16461 med

Kirsten Søfrensdatter Heiberg
Død 16816.
     Muligvis identisk med Christine Heiberg gift Ørbech.

Børn af Peder Olufsen Hanning og Margrethe Samuelsdatter (Schrøder?):

3.2.Peder Pedersen Hanning, f. omkr. 1636, d. 1692, Sogndal i Sogn.
4.2.Ole Pedersen (Haning, Hanning)
5.2.Samuel Pedersen (Haning, Hanning)
6.2.Maren Pedersdatter (Haning, Hanning)

Børn af Peder Olufsen Hanning og Kirsten Søfrensdatter Heiberg:

7.2.Søfren Pedersen (Haning, Hanning)
8.2.Margrethe Pedersdatter Haning, f. omkr. 1649, d. 1714
9.2.Kiersten (Christine) Pedersdatter (Haning, Hanning), f. 1651, d. 1732
10.2.Anne Pedersdatter
11.2.Clara Pedersdatter (Hanning), f. 1663, Sogndal.
12.2.Mette Pedersdatter (Haning, Hanning)

Generation 3.

3.2.
Peder Pedersen Hanning
Født omkring 16363.
Død sep. 1692, Sogndal i Sogn.4.
     Sognepræst til Sogndal i Sogn.4
     Peder Pedersen Hanning, f. omtr. 1636, Student fra Bergen 1656 (Petrus Petræus Bergensis), blev 1663 personel Kapellan hos Faderen og 25 Juni 1668 Sognepræst [til Sogndal, Midtre Sogns Provsti], da han havde udmærket sig ved Kjøbenhavns Beleiring. Døde 1692 før 30 Septbr.3
     Gift 1) med Margrethe Jespersdatter. 2) 1678 med Anne Henriksdatter, fra hvem han blev skilt ved Kapitlets Dom af 16 Juli 1679 paa Grund af hendes utilladelige Samliv med en anden før Ægteskabet. 3) 1687 med Margrethe Garmann, død 1733, Datter af Anders Garmann, Sognepræst til Hammer. Børn af 1ste Ægteskab: Peder, Margrethe og Abel. - Af 3die Ægteskab: Peder og Cecilia.3

Gift 1° _____med

Margrethe Jespersdatter
Født omkring 16524.
Død omkring 16774.
     Datter af Jesper Hansen og Margrete Pettersdatter Falch.

Gift 2° 1678-16797,4 med

Anne Henriksdatter

Gift 3° 16814,7 med

Sidsel Knudsdatter Glad
     Datter af Knud Christopherssøn Glad og Maria (Maren) Berthelsdatter Mule.
     Præstedatter fra Vik i Sogn.4
     Sidsel døde efter faa aars egteskab uden at efterlade sig børn.8

Gift 4° 16874 med

Margrethe Andersdatter Garmann
Død 3 jun. 17336.

Børn af Peder Pedersen Hanning og Margrethe Jespersdatter:

13.3.Abel Pedersdatter Hanning
14.3.Margrethe Hanning, f. omkr. 1672, d. 1701, Sogndal i Sogn.
15.3.Peder Pedersen Hanning, f. 1673, d. 1718

Børn af Peder Pedersen Hanning og Margrethe Andersdatter Garmann:

16.3.Peder Pedersen Hanning, f. 1687, d. 1748
17.3.Cecilia Pedersdatter Hanning
4.2.
Ole Pedersen (Haning, Hanning)
5.2.
Samuel Pedersen (Haning, Hanning)
6.2.
Maren Pedersdatter (Haning, Hanning)

Gift _____med

Johan Teiste
7.2.
Søfren Pedersen (Haning, Hanning)
8.2.
Margrethe Pedersdatter Haning
Født omkring 16493.
Død 17143.
     Er hun mor til Kirsten Jensdatter Ørbech ?
     Margrethe, f. ca. 1649, død 1714, gift 1) med Hans Povelssen Alstrup, Sognepræst i Hafslo. 2) med Mag. Jens Hanssøn Ørbech, Fornævntes Eftermand som Sognepr. i Hafslo.3
     Skifte 1714, Hafslo.: Margrethe Pedersdatter Hanning, Jens Ørbechs hustru..

Gift 1° _____med

Hans Povelsen Alstrup
     Sogneprest til Hafsloe.

Gift 2° _____med

Jens Hansen Ørbech
     Søn af Hans Jenssøn Ørbech og Christine Cunningham.
     Jens Hansen Ørbech, sogneprest til Hafslo, Bergens stift. Er ved søsteren Marens skifte 1738-1741 død, eneste datter Kirsten Jensdatter Ørbech gift med hr. Christopher Munthe, sogneprest til Hafslo.9

Børn af Margrethe Pedersdatter Haning og Jens Hansen Ørbech:

18.8.Kirsten Jensdatter Ørbech
9.2.
Kiersten (Christine) Pedersdatter (Haning, Hanning)
Født 16513.
Død 17323.
     Christine, f. 1651, d. 1732, gift, men med hvem vides ikke.3
10.2.
Anne Pedersdatter
11.2.
Clara Pedersdatter (Hanning)
Født jun. 1663, Sogndal.1.
Begravet 25 feb. 1737, Fane.1.

Gift 1691, Sogndal i Sogn1 med

Hans Mathiassen Abel
Født omkring 1654, Trondheim.10,11,1.
Død jul. 1723, Tysnæs.1.
     Søn af Mathias Abel og Karine Rasmusdatter.
     Sogneprest til Tysnæs.1
     EFTERSLÆGT - BL.A. MATEMATIKER NIELS HENRIK ABEL - SE BOGEN.1

Børn af Clara Pedersdatter (Hanning) og Hans Mathiassen Abel:

19.11.Søren Abel
12.2.
Mette Pedersdatter (Haning, Hanning)

Generation 4.

13.3.
Abel Pedersdatter Hanning
     Døde ugift.12
     Abel, døde ugift.3
14.3.
Margrethe Hanning
Født omkring 16724.
Død mar. 1701, Sogndal i Sogn.4.

Gift _____med

Søfren Andersen Heiberg
Født 16574.
Død 17134.
     Søn af Anders Søfrensen og Maren Giertsdatter.
     Kapellan, Sognepræst til Sogndal i Sogn.4
     Søfren Andersen Heiberg synes først å ha optatt slektsnavnet [Heiberg] flere år efter [broren] Giert. Under en prosess i august 1691, ..., forekommer «Giert Hejberg», som var saksøker, hele tiden under dette navn, mens det om hans eldre bror heter: «Her Søfren Andersen som er Giertes broder, war og tilstæde». Han nevnes i prosessen flere ganger, men alltid uten slektsnavnet. Dette sees han derimot å anvende da han i juli 1692 underskriver en opgave til fogden i forbindelse med kopskatten [Fogedregnskapene for Indre Sogn].13

[Gift 1° med Margrethe Hanning (omkr. 1672 - mar. 1701); Gift 2° med Birgitte Margrethe Gabrielsdatter Linde (d. 7 sep. 1713)].

Børn af Margrethe Hanning og Søfren Andersen Heiberg:

20.14.Peder Sørensen Heiberg, f. 1694, Sogndal prestegaard, d. 1775
21.14.Anders Sørensen Heiberg, f. 1696, Sogndal prestegård
22.14.Anders Sørensen Heiberg, f. 1698, Sogndal prestegård
23.14.Margrete Sørensdatter Heiberg, f. 1699, Sogndal prestegaard
24.14.Jesper Sørensen Heiberg, f. 1701, Sogndal prestegaard
15.3.
Peder Pedersen Hanning
Født 167314.
Død 17186.
     Sognepræst til Førde 6. nov. 1700. Tre aar i huset hos sin morbroder, kgl. konfessionarius i København, dr. theol. Peder Jespersen, hvor ogsaa Peder Wessel (Tordenskjold) fra 1704-06 opholdt sig. Var student 1691.14

Gift 11 sep. 1701, Fresvik, Sogn og Fjordane6 med

Inger Jensen Bugge
Født omkring 1677, Leikanger, Sogn og Fjordane6.
Begravet 20 mar. 1749, Førde, Sogn og Fjordane6.
     Datter af Jens Samuelsen Bugge og Christine Dorothea Schjelderup.
     Hr. Peder Hanning efterlattes enke.15

Børn af Peder Pedersen Hanning og Inger Jensen Bugge:

25.15.Peder Pedersen Hanning, f. 1707, d. 1747
26.15.Margrethe Pedersdatter Hanning
16.3.
Peder Pedersen Hanning
Født 10 dec. 1687.
Død 17 feb. 1748.
     Peder, f. 1687, Student fra Bergen 1709, blev 27 Aug. 1718 resider. Kapellan i Christianssand, døde 1748, gift med Margrethe Snemann.3

Gift 1° _____med

Margrethe Snemann (Spermann?)

Gift 2° _____med

Charlotte Amalie Wetzel
17.3.
Cecilia Pedersdatter Hanning
     Cecilia, gift med Samuel Finde, Sognepr. i Norddalen.3
18.8.
Kirsten Jensdatter Ørbech

Gift _____med

Christopher Munthe
     Søn af Christopher Gjertsen Morgenstierne og Birgitte Ludvigsdatter Munthe.
     Hr. Christopher Munthe, Præst til Hafsloe i Sogn.16
19.11.
Søren Abel
     Stilling: Raadmand17

Gift 1737, Efter egteskabsbevilling af 28. juni 1737, »da de var hinanden beslegtede i 2det og 3die led.«17 med

Margrethe Pedersdatter Hanning
     Datter af Peder Pedersen Hanning og Inger Jensen Bugge.

Generation 5.

20.14.
Peder Sørensen Heiberg
Født 12 nov. 1694, Sogndal prestegaard.
Død 17754.
     Dansk præst ved Vemmetofte.4

Børn af Peder Sørensen Heiberg og _____:

27.20.Inger Margrethe Heiberg, f. 1737, d. 1826
28.20.Thomas Severin Heiberg, f. 1738, d. 1819
29.20.Søren Johan Heiberg, f. 1739, d. 1822
21.14.
Anders Sørensen Heiberg
Født 18 feb. 1696, Sogndal prestegård.
22.14.
Anders Sørensen Heiberg
Født 16 jan. 1698, Sogndal prestegård.
23.14.
Margrete Sørensdatter Heiberg
Født 6 dec. 1699, Sogndal prestegaard.
24.14.
Jesper Sørensen Heiberg
Født 13 mar. 1701, Sogndal prestegaard.
25.15.
Peder Pedersen Hanning
Født 1707.
Død 28 mai 1747.
     resid. Capellan til Vor Frue Kirke i Trondhjem.18
     SE ERLANDSEN

Gift 1° _____med

Anne Cathrine Lorentzdatter Holst
Født omkring 171719.
     Datter af Lorentz Marcussen Holst og Anna (Annichen) Clausdatter Holst.

Gift 2° _____med

Anne Bonsach
Død 177020,18.
     Datter af Gert (Gerhard) Jochumsen Bonsach og Sidsel Margrethe Hornemann.
     Skifte 4 mai 177021.

Børn af Peder Pedersen Hanning og Anne Cathrine Lorentzdatter Holst:

30.25.Lorentz Marcus Hanning
26.15.
Margrethe Pedersdatter Hanning

Gift 1737, Efter egteskabsbevilling af 28. juni 1737, »da de var hinanden beslegtede i 2det og 3die led.«17 med

Søren Abel
     Søn af Hans Mathiassen Abel og Clara Pedersdatter (Hanning).
     Stilling: Raadmand17.

Generation 6.

27.20.
Inger Margrethe Heiberg
Født 17374.
Død 18264.

Gift _____med

Ludvig Heiberg
Født 17234.
Død 17604.
     Søn af Anders Heiberg.
     Rektor i Vordingborg 1756.4

Børn af Inger Margrethe Heiberg og Ludvig Heiberg:

31.27.Peder Andreas Heiberg, f. 1758, d. 1841
28.20.
Thomas Severin Heiberg
Født 17384.
Død 18194.
     Sognepræst.4
29.20.
Søren Johan Heiberg
Født 17394.
Død 18224.
     Sognepræst til Skanstrup og Frydendal.4

Børn af Søren Johan Heiberg og _____:

32.29.Peter Wilken Heiberg, f. 1774, d. 1842
30.25.
Lorentz Marcus Hanning
     Oberstløytnant.

Generation 7.

31.27.
Peder Andreas Heiberg
Født 17584.
Død 18414.
     Forfatter. Paadrog sig ved sin satire magthavernes had og blev Nytaarsaften 1800 landsforvist. Drog til Paris, hvor han blev Taileyrand's sekretær.4

Gift 17904 med

Thomasine Buntzen
     Forfatterinde.4

[Gift 1° 1790 med Peder Andreas Heiberg (1758 - 1841); Gift 2° 1801 med Gyllembourg-Ehrenswärd].

Børn af Peder Andreas Heiberg og Thomasine Buntzen:

33.31.Johan Ludvig Heiberg, f. 1791, d. 1860
32.29.
Peter Wilken Heiberg
Født 17744.
Død 18424.
     Forstander for Vartov i København.4

Børn af Peter Wilken Heiberg og _____:

34.32.Søren Johan Heiberg, f. 1810, d. 1871

Generation 8.

33.31.
Johan Ludvig Heiberg
Født 17914.
Død 18604.
     Digter. Skrev bl.a. "Elverhøj". Chef for Det kgl. Teater 1849-56.4

Gift 18314 med

Johanne Luise Pätges
Født 18124.
Død 18904.
     Var i 1864 Københavns mest fejrede skuespillerinde. Betydelige kulturhistorisk interesse har hendes memoirer i 4 bind: "Et Liv Genoplevet i Erindringen".4
34.32.
Søren Johan Heiberg
Født 18104.
Død 18714.
     Døvstummelærer.4

Kilder og Noter
1S.H. Finne-Grønn: Abel : den store Mathematikers Slegt (Kria. 1899)., s. 20
2Johan Fredrik Lampe, udgivet af D. Thrap (2 Bind): Bergens Stifts Biskoper og Præster efter reformationen (Kria. 1895-96), s. II:44
3Johan Fredrik Lampe, udgivet af D. Thrap (2 Bind): Bergens Stifts Biskoper og Præster efter reformationen (Kria. 1895-96), s. II:45
4Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 631
5Johan Fredrik Lampe, udgivet af D. Thrap (2 Bind): Bergens Stifts Biskoper og Præster efter reformationen (Kria. 1895-96), s. II:44-45
6IGI - http://www.familysearch.com
7Skilt 1679.
8NPT, s. 321
9Arne Solås, Bergen.
1011 Aar gl. ved farens skifte 9. feb. 1665
11Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 139. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
12Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 391
13Henning Sollied (1907-45): Slekten Heiberg. Nogen oplysninger om dens oprinnelse og eldste slektledd., s. 171. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943-44): 169-201, 349-357
14Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 632
15Det kgl. Biblioteks Ny kgl. Saml. fol. 743 2°: Vedr. Slægterne Worm/Schillerup - I anl. af et Skifte 1719
16Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(2):366 Tab. III "Munthe - Stammen."
17S.H. Finne-Grønn: Abel : den store Mathematikers Slegt (Kria. 1899)., s. 21
18Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 43
19Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoll nr. 8., s. 306. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIX (1984): 303-312
20Iflg. en håndskreven notits i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen.
21Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 19