© 2001 Simon Ellefsen

Otte Halvardsen

Opdateret 22 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Otte Halvardsen
Død omkring 1685.
     Otter hadde handelsborgerskap i Trondhjem og var «nordfar» som det ble kalt, med borgerleiet Steløy (Steilo) i Vesterålen.1
     Skifte 8 jan. 1686, Trondheim.2Avdøde Otter Halvorsen borger. Enke Agnis Pedersdatter. B.: Anders, 29 år, med første hustru og i annet ekte: Birgitte Ottersdatter g. Hans Olsen, Karen 19 år. 518 ÷ 79 rd., derav handelsleiet Steyløe i Vesterålen 40, bygård 180, jekt 180 rd., lagverge Tøger Hansen Aastrup..

Gift 1° _____3med

_____
Død omkring 1659.
     Skifte 14 dec. 1659, Trondheim.3hos Ottar Halduarssøn, fallit, men lovet sønn Anders 10 Rd. etter avdøde mor..

Gift 2° _____1med

Agnis Pedersdatter
Død efter 16924.

Børn af Otte Halvardsen og _____:

2.1.Anders Ottesen, f. omkr. 1656

Børn af Otte Halvardsen og Agnis Pedersdatter:

3.1.Birgitte Ottesdatter
4.1.Karen Ottesdatter, f. omkr. 1666, d. omkr. 1709

Generation 2.

2.1.
Anders Ottesen
Født omkring 16565.
3.1.
Birgitte Ottesdatter

Gift _____1med

Hans Olssøn Giæver
Født imellem 1650 og 16556.
Død 17486.
     Søn af Ole Christophersen og Ellen Taraldsdatter.

[Gift 1° med Birgitte Ottesdatter; Gift 2° 30 sep. 1736 med Beret Mattisdatter Fægen].

Børn af Birgitte Ottesdatter og Hans Olssøn Giæver:

5.3.Ole Hanssøn Gæfver, d. omkr. 1740
6.3.Tarald Andreas Giæver, f. omkr. 1684, d. 1767
7.3.Jens Bloch Gievert, f. 1698, Hadsel.
8.3.Elen Katrine Giæfver, f. omkr. 1684, d. 1757, Etne.
9.3.Birgitha Catharina Giæfver, d. 1743, Bergen.
4.1.
Karen Ottesdatter
Født omkring 16667.
Død omkring 1709.
     Skifte 22 sep. 1709, Trondheim.8Avdøde Karen Aattersdatter. Enkemann Steffen Joensen, nu tilholdende på Baklandet. Barn i 1. ekte: Steen Gundersen frav., 20 år, Gunder 17 år, deres mormor Agnes Pedersen i Nordland hadde gitt dem gaver. I annet ekte: Joen 13, Otte 11 og Agnes 3 år. Vurderingsmann Hans Olsen nær besvogret med avdøde og fratråtte. Gull 11 Rd., sølv 44 Rd., mrk. GHS-KOD [Gunder Halstensen - Karen Ottesdatter], SJS-KHD (KOD?), OHS [Otte Halvorsen], APD [Agnes Pedersdatter], jekt 110, garnbåt leiet Steglo i Nordland 60, bygård brendt grunnen 80 ÷ 1/3 som enken (Agnes Pedersdatter) sal. Otter Halvorsens eier, 458 ÷ 159 Rd..

Gift 1° 1686-1690 med

Gunder Halstensen
Død omkring 1692.
     Skifte 22 feb. 1692, Trondheim.9Avdøde hadde seilt med jekteskipper Isach Joensen. Enkens lagverge Ole Christophersen [vel Agnis' søster Birgittes svigerfar], 151 ÷ 51 Rd..

Gift 2° _____med

Steffen Jonsen
Født omkring 166710.
Død omkring 1714.
     Søn af Jon Torstensen og Anne Steffensdatter.
     Skifte 14 dec. 1714, Trondheim.11Morsarv brorlodd 37 rd. P.g.a. boets slette tilstand ingen farsarv. Morten Olsøn nærmeste pårørende blev formynder, derefter halvbror Gunder Gundersen..

[Gift 1° med Karen Ottesdatter (omkr. 1666 - omkr. 1709); Gift 2° med Karen Brandt (f. omkr. 1671)].

Børn af Karen Ottesdatter og Gunder Halstensen:

10.4.Steen Gundersen (Hammer), f. omkr. 1689, d. omkr. 1721
11.4.Gunder Gundersen, f. 1692

Børn af Karen Ottesdatter og Steffen Jonsen:

12.4.Joen Stephensen, f. omkr. 1695
13.4.Otte Stephensen, f. omkr. 1697
14.4.Agnis Stephensdatter, f. omkr. 1706

Generation 3.

5.3.
Ole Hanssøn Gæfver
Død omkring 1740.
     Fikk 2. mars 1722 borgerskap i Trondhjem som Nordlandshandler og hadde borgerleiet Laukvik i Senja som han i begynnelsen av 1720-årene fikk ved ekteskap med Siri Christensdatter Lind, enke etter nordfar Svend Henrikssøn.12

Gift _____med

Siri Christensdatter Lind
     Datter af Christen Lind.
     Siri fikk en minnetavle i Hillesøy kirke.12

[Gift 1° med Svend Henrikssøn (d. 1719); Gift 2° med Ole Hanssøn Gæfver (d. omkr. 1740); Gift 3° med Ole Hansen Hveding (1689 - 1753)].

Børn af Ole Hanssøn Gæfver og Siri Christensdatter Lind:

15.5.Hans Olsen Gæfver, f. 1722
16.5.Susanne Olsdatter Gæfver, f. 1727
6.3.
Tarald Andreas Giæver
Født omkring 168413,12.
Død 8 jul. 176712, begravet _____, Kvæfjord kirke.12.
     Tarald Andreas Giæver var bosatt på Vebbestad (Vebolstadr) i Kvæfjord herred i Troms - en gård som i hans tid (1753) hadde en besetning på 3 hester og 15 kuer foruten kvier, kalver, geiter og sauer. I matrikulen fra 1723 ser vi at «Wæbbestad» hadde dyplendt og god jord, som imidlertid var tungvunnen. Fra utmarken ble det ført høy med båt. Kornavlingen utgjorde 21 tønner bygg. Av dyr hadde man 2 hester, 10 kuer, 8 sauer og 8 geiter. Av brensel ga skogen bare små bjerkeris. Seterhus hadde man ikke, heller ikke husmannsplass. På en liten kvern, som hørte til gården, kunne det males til husbehov. Oppsitter var Tarald Gæver - som navnet skrives.14
     Foruten en stor jekt - den ble i 1753 taksert til vel 288 riksdaler - hadde Tarald et par tendringer, en mindre jektetype, den største var på 9 lester, en annen på 4. Dessuten hadde han en gammel komsebåt (et fartøy av jektelignende fasong), en fembøring, 1 par svingsbåter m.v. Ellers finner vi bl.a. flere torskegarn og sildegarn.14
     Skifte 2 nov. 1767, Vebbestad, Kvæfjord.15,16.

Gift 1° _____med

Birgitte (Lucie) Maria Augustinusdatter (Røst)
Født 1693, Trondhjem17,18.
Død 23 jan. 175214.
     Datter af Augustinus Hansen Røst og Inger Pedersdatter Holdte.
     JEG HAR EN STÆRK MISTANKE OM AT DETTE MÅ VÆRE DEN BIRGITTE LUCIE RØST DER GIFTER SIG MED AXEL NIELSEN RASCH PÅ VEBBOSTAD I KVÆFJORD, DER SAMMEN HAR SØNNEN AUGUTINUS RASCH.
     Skifte 31 okt. 1753, Vebbestad, Kvæfjord Tinglag.19,20Boets midler utgjorde brutto rdlr. 1438-4-5, og deriblant var det sølv for 117-2-10, tinn 34-3-12, messing og malm 15-3-10, kobber 36-5-6, jernfang 41-1-10, trefang 36-0-6, speiler og glass 17-0-10, sengklær 65-0-12, linklær 41-4-4, kreaturer 91-1-8, «Søebrug og des Redskab» 595-4-8, jordegods 50-0-0, «Wäbbestads Søe Huuser og udi Waagen Fjering» 103-0-0, Fiskeavling 1751: 174-3-5, Saakorn 15-2-0, 2 rensdyr 3-0-0. - Boets gjeld beløp seg til rdlr. 751-5-6..

[Gift 1° med Axel Nielsen Rasch; Gift 2° med Tarald Andreas Giæver (omkr. 1684 - 8 jul. 1767)].

Gift 2° _____med

Sidsel Tørresdatter Nordmann
Død omkring okt. 176716.
     Datter af Tørris.
     Hun døde uten livsarvinger. Arvinege var: 1. søsteren Ingebor Moursund, enke og bosatt i Trondhjem, 2. søsteren Lucia Rasch, gift med Hendrich Rasch i Skroven (Schrowen), 3. søsteren Anna Frey, som bodde i Vågen i Lofoten. Hun var død og etterlot seg to barn - Cornelius Mørch og Magdalena Cornelia, gift med sogneprest Schøning til Kjøllefjord i Finnmark, hvor også Mørch var, 4. søsteren Johanna Margrethe And, som var død og hadde etterlatt seg fire barn: Niels And, Maren Bolette And, Anthonette And og Johanna Margrethe And, gift med Andreas Kiergaard i Senja - oppholdsstedet til de 3 førstnevnte «endene», var ukjent.21
     I forbindelse med hendes død ble det rykket inn en lysning tre postdager «efter hinanden udi de til forsendelse med Posten allene priviligerede Kiøbenhavnske Tidende».21

Børn af Tarald Andreas Giæver og Birgitte (Lucie) Maria Augustinusdatter (Røst):

17.6.Hans Petter Taraldssøn Giæver, f. omkr. 1722, d. 1782
18.6.Tarald Andreas Giæver, f. 1724, d. 1785, Bergen.
19.6.Birgitte Marie Giæver
20.6.Ellen Margrethe Giæver, f. omkr. 1728, d. eft. 1801
7.3.
Jens Bloch Gievert
Født 1698, Bitterstad, Hadsel., døbt 17 jun. 169822.
Begravet 14 dec. 1755, Hadsel kirkegård.22.
     Han var jekteskipper og proprietær på Melbo i Hadsel. Melbo (Melbu) er en av de større gårdene i bygda.22
     Ved skiftet etter Jens Bloch Gievert som navnet skrives i skifteprotokollen, var [hustruen] Ingeborg Margrethe og datteren Johanna Margaretha de eneste arvinger.23

Gift 1° 12 okt. 1729, Hadsel.24,22 med

Johanna Andersdatter Brønlund
Født omkring 1683.
Død omkring 1748.
     Datter af Anders Pederssøn Brøndlund og Birgitta Jensdatter Bloch.
     I ekteskapet med Ole Hveding var minst 4 barn som imidlertid alle synes å være døde før 1738.24

[Gift 1° før 1704 med Mads (Hans?) Christenssøn Hundevad (d. omkr. 1708); Gift 2° 13 okt. 1709 med Ole Danielsen Hveding (f. 1683); Gift 3° 12 okt. 1729 med Jens Bloch Gievert (f. 1698)].

Gift 2° omkring 1750 med

Ingeborg Margrethe Rasch
Født omkring 1720.
Død 176325.
     Datter af Axel Nielsen Rasch og Birgitte (Lucie) Maria Augustinusdatter (Røst).
     Hun omkom på sjöen 1763.25

[Gift 1° omkr. 1750 med Jens Bloch Gievert (f. 1698); Gift 2° 30 nov. 1757 med Søren Røgh Rasmussen Schjelderup (1 aug. 1725 - 26 jun. 1809)].

Børn af Jens Bloch Gievert og Ingeborg Margrethe Rasch:

21.7.Johanne Margrethe Giæver, f. omkr. 1752, d. 1802
22.7.Hans Giæver
8.3.
Elen Katrine Giæfver
Født omkring 1684.
Død 1757, Etne., 73 år gl.1.

Gift 21 jun. 1712, Hadsel.1 med

Jochum Jørgensen Althand
Født 1677, visstnok på Ilsvaag i Ryfylke.1.
Død 1754, Etne, Sunnhordland.1.
     Han deponerte fra Trondhjems skole i 1697, studerte teologi og ble i 1709 ansatt som kapellan pro loco til Vardø (Lampe oppgir Vadsø, se bd. I, s. 190) i Finmark, kom deretter som sogneprest til Værø, og ble der til 1721, da han forlot kallet på grunn av små inntekter og harde sjøreiser. I den følgende tid var han et par år hjelpeprest i Trondhjem og ble så i 1724 utnevnt til sogneprest til Etne, Sunnhordland, hvor han var til sin død i 1754. Mens han var her ble han ifølge et løst og urimelig rykte satt under tiltale - for intet mindre enn falskmynteri. Det hadde sin årsak i at han hadde lagt seg opp en del penger, og dette vakte almuens forundring da man ikke forsto hvorledes han i det ubetydelige kall og med sine mange barn kunne legge noe til side. Saken var imidlertid at hr. Jockum både var en dyktig gårdbruker, som utbrakte atskillig av den store og tildels gode prestegård, og dessuten var han en god husholder. Det kom da heller ikke noe ut av saken.26
9.3.
Birgitha Catharina Giæfver
Død 19 jun. 1743, Bergen.27.

Gift _____27med

Didrik Bärentz (Berentz)
Død 1744, Vebbestad i Kvæfjord.27.
     Tyskfødte gullsmed.27
     Ved gavebrev datert 20. juni 1735 fra Hans Olssøn Gæfver ble Didrik Bärentz eier av 1 vog og 1 pund landskyld i Bitterstad [Vesterålen pantereg. nr. 1, pag. 92]. 4 punds landskyld i Bitterstad gikk ved auksjonsskjøte av 8. juli 1744 over til sogneprest til Hadsel, Peter Breier, men ved skjøte av 4. juni 1786 ble Tarald Andreas Angell eier - og han tilhørte Giæverslekten på morsiden.27
     Skifte 3 feb. 1745, Bitterstad i Hadsel.27Skifte etter begge ektefellene. Som verge for barna ble oppnevnt morbrødrene Tarald Andreas og Jens Block Giæver. Under skiftet ble det referert en ekstrakt av Bergens auksjonsprotokoll for 14. august 1743 over en auksjon i Sr. Hans Frørups hus over Birgitha Catharina Gievers etterlatte løsøre. Her finner vi oppført en rød kåpe med fór, en rød og hvit kåpe, ennu to kåper og ellers bl.a. en muffe av mårskinn - så fruen har vært en elegant dame. Boets aktiva beløp seg til rdlr. 135-1-7, passiva til 108-12-0..

Børn af Birgitha Catharina Giæfver og Didrik Bärentz (Berentz):

23.9.Anna Katrine Bärentz, f. 1729
24.9.Ole Hveding Bärentz, f. 1734
25.9.Hanna Peternelle Bärentz, f. 1737, d. 1808, Sortland.
26.9.Johan Albert Bärentz, f. 1739
27.9.Johanne Brønlund Bärentz, f. 1740
10.4.
Steen Gundersen (Hammer)
Født omkring 168928.
Død omkring 1721.
     Antakelig identisk med den Steen Gundersen Hammer, etter hvem der avholdes skifte 19. aug. 1721.
     Skifte 19 aug. 1721, Trondheim.29Enke Sara Pedersdatter, som var fruktsommelig. Lagverge Peder Nielsen. Sønn Gunder Stephensen (?) 7 år. Gård 200, brennevin, specerier, tobakk. 394 ÷ 1173 Rd..

Gift _____29med

Sara Pedersdatter

Børn af Steen Gundersen (Hammer) og Sara Pedersdatter:

28.10.Gunder Steensen (Hammer), f. omkr. 1714
11.4.
Gunder Gundersen
Født 169230.
12.4.
Joen Stephensen
Født omkring 169531.
13.4.
Otte Stephensen
Født omkring 169732.
14.4.
Agnis Stephensdatter
Født omkring 170633.

Generation 4.

15.5.
Hans Olsen Gæfver
Født 1722.
16.5.
Susanne Olsdatter Gæfver
Født 172712.

Gift _____med

Andreas Olsen Smith
17.6.
Hans Petter Taraldssøn Giæver
Født omkring 172234.
Død 178234.

Gift _____34med

Martha Nilsdatter Rist (Maursund)
Født omkring 1727.
Død 179435,34.
     Datter af Niels Andersen Rist.
     Hun skjenket til Skjervøy kirke en lysekrone av messing, seksarmet, og med denne inskripsjon: «Denne Krone er foræret Guds Hus til Ære af Hans Peter Giævers Martha, Maursund, Anno 1757. Høyædle og høiærværdige Dogter Frederik Nannestad, Biskop over Trondhjems Stift.» Kronen henger fremdeles i Skjervøy kirke.34
18.6.
Tarald Andreas Giæver
Født 172436.
Død 8 sep. 1785, Bergen.36, begravet 27 nov. 1785, Øksnes.37,36.
     10 børn. Se "Gård og slekt i Øksnes", bind 2, s. 210 og 221.

Gift 1° 1758, Kristiansund.36 med

Maren Angel Friis
Født 1731.
Begravet 16 apr. 1769, Øksnes.38,36.
     Datter af Johan Iversen Friis og Berethe Margrethe Schytte.
     Skifte 22 dec. 177136.

Gift 2° _____med

Olava Marie Paasche
Født 1746, Børsa, ST..
Død 1789.
     Datter af Johan Paasche og Anna Feltschau.
     Se "Gård og slekt i Øksnes", bind 2, s. 210 og 221.

Børn af Tarald Andreas Giæver og Maren Angel Friis:

29.18.Tarald Andreas Giæver

Børn af Tarald Andreas Giæver og Olava Marie Paasche:

30.18.Ellen Margrete Giæver, f. 1780, Nordland., d. 1820, Trondenes.
19.6.
Birgitte Marie Giæver

Gift _____med

Peter Albrecht Angel
Født jun. 171921,38.
Død 178539.
     Søn af Jochum Lorentzen Angell og Maren Collin.
     Peter Albert mistet sin far tidlig og ble oppdratt av fasteren Margrethe Frost. Etter privatundervisning kom han i 1736 til Trondhjems skole og ble dimittert derfra i 1740. Etter examen philosophicum i 1741 ble han informator - som lærer dengang ble kalt - hos søsteren Elen Cathrine, enke etter prost Jens Lemvig, sogneprest til Klæbu. I 1743 reiste han tilbake til København og tok teologisk embetseksamen året etter. Deretter ble han informator hos sogneprest Christopher Bildsøe til Aure. I 1748 ble han misjonær til Skjervø og i 1751 residerende pastor til Bø i Vesterålen, hvor han døde i 1785. (Han kalles residerende kapellan ved skiftet etter svigermoren i 1753).21

Børn af Birgitte Marie Giæver og Peter Albrecht Angel:

31.19.Jochum Lorentz Angell
32.19.Tarald Andreas Angell
33.19.Hans Albrigt Angell, f. 1742
34.19.Beret Lucie Angell, d. 1819
20.6.
Ellen Margrethe Giæver
Født omkring 172822.
Død efter 180121.

Gift 1° 175921 med

Ole Hveding Bärentz
Født 1734.
     Søn af Didrik Bärentz (Berentz) og Birgitha Catharina Giæfver.
     På Vibestad i Kvæfjord.21
     Han hadde visstnok tatt et døpenavn som slektsnavn, idet han antas identisk med Ole Hveding Bärentz, f. 1734, sønn av gullsmed Didrik Bärentz og Birgitha Catharina Giæfver.21

Gift 2° omkring 1790 med

Hartvig Jentoft
Født 175322.
     Handelsmann på Vebostad i 1801.22

Børn af Ellen Margrethe Giæver og Ole Hveding Bärentz:

35.20.Berith Hveding
36.20.Lucia Hveding
37.20.Berith Sesselia Hveding
21.7.
Johanne Margrethe Giæver
Født omkring 175240,41,23.
Død 27 nov. 180242.

Gift _____42med

Rasmus Schielderup
Født 29 sep. 173943,42,23.
Død 14 feb. 180542,23.
     Søn af Johan Peter Schjelderup og Sofie Charlotte Myhlenphort Heggelund.
     Prost og sogneprest i Tromsø. [Se Wilhelmine Brandt «Slægten Benkestok» (1904), s. 104].23

Børn af Johanne Margrethe Giæver og Rasmus Schielderup:

38.21.Charlotte Ingeborg Margrethe Schielderup, f. 1772
39.21.Jens Johan Peter Schielderup, f. _____, d. før 1775
40.21.Jens Johan Petter Schielderup, f. 1775, prestegården i Lenvik, d. 1862
41.21.Hanne Andrea Schielderup, f. _____, d. 1799
42.21.Conrad Diedrich Schielderup, f. _____
43.21.Søren Schielderup, f. _____, d. 1779
44.21.Rebecca Elisabeth Schielderup, f. _____, d. 1781
45.21.Rebecca Elisabeth Schielderup, f. _____
46.21.Rasmus Schielderup, f. 1786
47.21.Hans Paul Schielderup, f. 1788, d. 1810
48.21.Johanna Margrete Schielderup, f. 1789, d. 1874
49.21.Caspar Frideric Myhlenphort Schielderup, f. 1790, d. 1895
50.21.Hanna Andrea Schielderup, f. 1792, d. 1853
51.21.Anna Rasch Schielderup, f. 1794
52.21.Berit Lucia Schielderup, f. 1796
22.7.
Hans Giæver
Døbt 1 sep. 175444,23.
Begravet 25 dec. 175445,23.
23.9.
Anna Katrine Bärentz
Født 172927.
24.9.
Ole Hveding Bärentz
Født 1734.
     På Vibestad i Kvæfjord.21
     Han hadde visstnok tatt et døpenavn som slektsnavn, idet han antas identisk med Ole Hveding Bärentz, f. 1734, sønn av gullsmed Didrik Bärentz og Birgitha Catharina Giæfver.21

Gift 175921 med

Ellen Margrethe Giæver
Født omkring 172822.
Død efter 180121.
     Datter af Tarald Andreas Giæver og Birgitte (Lucie) Maria Augustinusdatter (Røst).

[Gift 1° 1759 med Ole Hveding Bärentz (f. 1734); Gift 2° omkr. 1790 med Hartvig Jentoft (f. 1753)].

Børn af Ole Hveding Bärentz og Ellen Margrethe Giæver er vist under Ellen Margrethe Giæver (nr. 20).

25.9.
Hanna Peternelle Bärentz
Født 173727.
Død 1808, Sortland.46,47, begravet 6 jan. 1803, Sortland., angiveligt i sitt 73. år.48,27.

Gift _____med

Job Dishington
Født 1740, Breistrand i Øksnes.47.
Død 1787, Sortland.47.
     Søn af Jørgen Ernst Dischington og Riborg Catharina Hansdatter Hveding.
     Se J.A.Voll "Slekten Dishington".
     Proprietær, skipper og gjestgiver på Sortland gård.27
     Proprietær paa Sortland.49

Børn af Hanna Peternelle Bärentz og Job Dishington:

53.25.Riborg Hveding Dishington
54.25.Birgitte Catharina Dishington
55.25.Riborg Hveding Dishington
26.9.
Johan Albert Bärentz
Født 173927.
27.9.
Johanne Brønlund Bärentz
Født 174027.

Gift _____27med

Lorentz Christopher Sverdrup
     På Sund og Reine, hvor han var handelsmann, gjestgiver og eide 17 rorbuer. Dessuten var han jekteskipper.27

[Gift 1° med Johanne Brønlund Bärentz (f. 1740); Gift 2° 1792 med Anne Elisabeth Henrichsdatter Klæboe (omkr. 1757 - 1823)].
28.10.
Gunder Steensen (Hammer)
Født omkring 171450.

Generation 5.

29.18.
Tarald Andreas Giæver
Døbt 14 feb. 1757, Øksnes.51.
     Antakelig den Tarald Andreas Giæver der i 1792 ekter Elen Margrethe Grønbech.

Gift 5 dec. 1792, Bø, Nordland.52 med

Elen Margrethe Grønbech
30.18.
Ellen Margrete Giæver
Født 1780, Breistrand, Øksnes, Nordland.53.
Død 1820, Steinsland, Trondenes., Døydde på barselseng.54,53.

Gift 29 okt. 1801, Harstad.55 med

Erik Andreas Henningsen Normann
Døbt 18 nov. 1764, 22. søndag etter treein. 1764.56,55.
Død 1832, 68 år gl.57,55.
     Søn af Henning Junghans Eriksen Normann og Elen Hartvigsen Hveding.
     Han budde heime på farsgarden til i 1803. Då flytta han til Leikvik i Trondenes og budde der til 1815. Då flytta han til Steinsland og budde der til han døydde i 1832, 68 år gl.55

[Gift 1° 29 okt. 1801 med Ellen Margrete Giæver (1780 - 1820); Gift 2° 15 nov. 1823 med Sara Isakine Mathiasdatter Ursin (1789 - 1856)].

Børn af Ellen Margrete Giæver og Erik Andreas Henningsen Normann:

56.30.Olava Marie Paasche Eriksdatter Normann, f. 1802, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
57.30.Henning Junghans Eriksen Normann, f. 1803, Trondenes., d. 1880, Trondenes.
58.30.Ellen Hveding Eriksdatter Normann, f. 1805, d. 1812, Trondenes.
59.30.Tarald Andreas Giæver Eriksen Normann, f. 1806, d. 1808, Trondenes.
60.30.Andreas Rohde Eriksen Normann, f. 1807, d. 1885, Trondenes.
61.30.Erik Mikal Eriksen Normann, f. 1809, d. 1832
62.30.Ellen Sofie Hveding Eriksdatter Normann, f. 1811, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
63.30.Anne Marie Giæver Eriksdatter Normann, f. 1814
64.30.Ellen Sofie Hveding Eriksdatter Normann, f. 1816, Trondenes., d. 1816, Trondenes.
65.30.Hartvig Hveding Eriksen Normann, f. 1818, d. 1818, Trondenes.
66.30.Jens Mikal Eriksen Normann, f. 1820, d. 1820, Trondenes.
31.19.
Jochum Lorentz Angell
     Sogneprest til Bø i Vesterålen.
32.19.
Tarald Andreas Angell
     Residerende kapellan til Hadsel.
33.19.
Hans Albrigt Angell
Født 174239.

Gift 18 nov. 1784, Hegstad i Lødingen ®efter kgl. disp.¯39 med

Maren Maria Kildal
Født 25 dec. 1744.
Død mar. 1786, Lødingen.58.
     Datter af Sigvart Kildal og Cecilie Marie Parelius.

[Gift 1° 1767 med Christen Michelsen Munch (omkr. 1714 - mai 1783); Gift 2° 18 nov. 1784 med Hans Albrigt Angell (f. 1742)].

Børn af Hans Albrigt Angell og Maren Maria Kildal:

67.33.Maren Maria Kildahl Angell, f. 1786, Lødingen., d. 1841
34.19.
Beret Lucie Angell
Død 8 dec. 181959.

Gift 177359 med

Jacob Parelius Schytte
Født 10 jan. 1744, kl. 3 om natten.60,61, døbt 19 jan. 1744, Lødingen kirke61.
Død 28 jun. 181459, begravet _____, Hol kirkegård i Tjeldsund59.
     Søn af Arnoldus Erichsøn Schytte og Anna Dorothea Parelius.
     Student 1762 i Trondheim. Teologisk eksamen 1768. Personellkapellan hos faren i Lødingen og misjonær i Tysfjord 1768. Sogneprest i Skjervøy 1781-86. Sogneprest i Lødingen og misjonær i Tysfjord 1786-1814. Forrettet første gudstjeneste i Lødingen 16. juli 1786. Ga lysekrone til Tjeldsund kirke med innskriften «Jacob Parelius Schütte. Bergitha Lucie Schütte ne de Angel 1787». Begravet på Hol kirkegård i Tjeldsund, hvor en kalkstenplate dekker hans grav. Barnløs.59
35.20.
Berith Hveding
36.20.
Lucia Hveding
37.20.
Berith Sesselia Hveding
38.21.
Charlotte Ingeborg Margrethe Schielderup
Født 11 dec. 177242, døbt 27 dec. 1772, (Frue kirke i T.heim ?)42.

Gift 12 dec. 1793, Tromsø.42 med

Hans Georg Boedal (Bosdal?)
Født 12 mai 176542.
Død 184742.
39.21.
Jens Johan Peter Schielderup
Født _____, Lenvik prestegård62, døbt 17 jan. 1774, Lenvik kirke62.
Død før mai 1775.
40.21.
Jens Johan Petter Schielderup
Født mai 1775, prestegården i Lenvik63,42,62, døbt 15 mai 1775, Lenvik kirke62.
Død 186242.
     Han er år 1801 ugift og «kiøbmand, har og bøxlet jordpart paa fastlande som han driver som husmand» i Tromsø kiøbstad.64
     Skifte 1803-1805, Tromsø by, Tromsø Tinglag.20protokollnr. 150, folio 213. - Er det samme person ?.
41.21.
Hanne Andrea Schielderup
Født _____, prestegården i Lenvik62, døbt 7 jul. 1776, Lenvik kirke62.
Død 179942.
42.21.
Conrad Diedrich Schielderup
Født _____, prestegården i Lenvik62, døbt 9 feb. 1777, Lenvik kirke62.
43.21.
Søren Schielderup
Født _____, prestegården i Lenvik62, døbt 15 mar. 1779, Lenvik kirke62.
Død 177942.
44.21.
Rebecca Elisabeth Schielderup
Født _____, prestegården i Lenvik62, døbt 29 jan. 1781, Lenvik kirke62.
Død 178142.
45.21.
Rebecca Elisabeth Schielderup
Født _____, prestegården i Lenvik62, døbt 7 jul. 1782, Lenvik kirke62.

Gift 180442 med

Nicolai Steenstrup
46.21.
Rasmus Schielderup
Født 12 mai 178665,42.
47.21.
Hans Paul Schielderup
Født 11 mar. 178866,42.
Død 12 aug. 181042.
     Handelsbetjent i Senjen.42
48.21.
Johanna Margrete Schielderup
Født 6 mai 178967,42.
Død 14 jun. 187442.

Gift _____42med

Nils Winther Goeger (Greger) ?
Død 12 sep. 185442.
     [Folvigen?, Foevigen?] i Helgeland.42
49.21.
Caspar Frideric Myhlenphort Schielderup
Født 24 sep. 179068,42.
Død 189542.
     Fredrik Myhlenphorts lensm. Omkom paa Søen? 1895.42

Gift _____42med

Dorthea Thesen

Børn af Caspar Frideric Myhlenphort Schielderup og Dorthea Thesen:

68.49.Anna Johanne Margrethe Rasch Schjelderup, f. 1837, Lofoten ?
50.21.
Hanna Andrea Schielderup
Født 26 mai 179269,42.
Død 23 dec. 185342.

Gift 181542 med

Marcus Fredrik Steen
     Pr. i Bodø.42
51.21.
Anna Rasch Schielderup
Født 20 dec. 179470,42.

Gift 26 okt. 182042 med

Michael With Holmboe
Født 15 jul. 179142.
52.21.
Berit Lucia Schielderup
Født 10 dec. 179671,42.
53.25.
Riborg Hveding Dishington
     Død som barn.47
54.25.
Birgitte Catharina Dishington
55.25.
Riborg Hveding Dishington
     Død som barn.47

Generation 6.

56.30.
Olava Marie Paasche Eriksdatter Normann
Født 1802, Harstad, Trondenes.55,71.
Død 1864, Bø, Trondenes.72.

Gift _____med

Hans Andreas Schrøder Pedersen Harr
Født 1805, Bø, Trondenes.73.
Død 1856, Bø, Trondenes.73.
     Søn af Peder Rafaelsen Harr og Anne Marie Madsdatter.
57.30.
Henning Junghans Eriksen Normann
Født 1803, Leikvik, Trondenes.55,72.
Død 1880, Leikvik, Trondenes.72.

Gift 183374 med

Anne Johanna Baltsersdatter
Født 1808, Gausvik, Trondenes.75.
Død 1885, Leikvik, Trondenes.75.
     Datter af Baltser Pedersen og Anne Margrete Jørgensdatter.

Børn af Henning Junghans Eriksen Normann og Anne Johanna Baltsersdatter:

69.57.Erik Henningsen Normann, f. 1833, Trondenes., d. 1912, Trondenes.
70.57.Hartvig Hveding Henningsen Normann, f. 1835, Trondenes.
71.57.Ellen Margrete Giæver Henningsdatter Normann, f. 1837, Trondenes., d. 1887, Trondenes.
72.57.Anne Birgitte Henningsdatter Normann, f. 1839, Trondenes., d. 1841, Trondenes.
73.57.Baltser Peder Andreas Eberg Henningsen Normann, f. 1841, Trondenes.
58.30.
Ellen Hveding Eriksdatter Normann
Født 15 apr. 180555.
Død 1812, Leikvik, Trondenes.72.
     Død som barn.55
59.30.
Tarald Andreas Giæver Eriksen Normann
Født 23 jul. 180655.
Død 1808, Leikvik, Trondenes.72.
     Kom bort på sjøen i Vesterålen saman med broren Hartvig. Ugift.55
     Dette passer dårligt med at "Folk og Slekt i Trondenes" skriver han døde 1808, kun 2 år gl.
60.30.
Andreas Rohde Eriksen Normann
Født 18 okt. 180755.
Død 1885, Leikvik, Trondenes.72.
61.30.
Erik Mikal Eriksen Normann
Født 1809.
Død 28 jul. 1832, 23 år gl.76,55.
62.30.
Ellen Sofie Hveding Eriksdatter Normann
Født 1811, Leikvik, Trondenes.77.
Død 1812, Steinsland, Trondenes.77.
     Død ½ år gl.55
63.30.
Anne Marie Giæver Eriksdatter Normann
Født 22 jun. 181455.
64.30.
Ellen Sofie Hveding Eriksdatter Normann
Født 1816, Steinsland, Trondenes.77.
Død 1816, Steinsland, Trondenes.77.
     Død 8 dg. gl.55
65.30.
Hartvig Hveding Eriksen Normann
Født 181855.
Død 1818, Steinsland, Trondenes.77.
     Kom bort på sjøen i Vesterålen saman med broren Tarald.55
     Dette passer dårligt med at "Folk og Slekt i Trondenes" skriver han døde 1818.
66.30.
Jens Mikal Eriksen Normann
Født 28 apr. 182055.
Død 1820, Steinsland, Trondenes.77.
     Med han døydde mora på barselseng.55
67.33.
Maren Maria Kildahl Angell
Født 25 feb. 1786, Lødingen.39.
Død 184139.
68.49.
Anna Johanne Margrethe Rasch Schjelderup
Født 27 feb. 1837, Lofoten ?42.

Gift 20 feb. 186242 med

Anton Johan Holmboe
Født 3 jun. 183642.

Generation 7.

69.57.
Erik Henningsen Normann
Født 1833, Gausvik, Trondenes.75.
Død 1912, Leikvikhamn, Trondenes.75.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
70.57.
Hartvig Hveding Henningsen Normann
Født 11 mar. 1835, Leikvik, Trondenes.55,74.

Utenfor ekteskap med

Karen Johanna Steffensdatter
Født 1847, Sørrollnes, Astafjord.74.
     Datter af Steffen Ediassen og Martina Tygesdatter.

Børn af Hartvig Hveding Henningsen Normann og Karen Johanna Steffensdatter:

74.70.Konrad Eberg Hartvigsen Normann, f. 1884, Astafjord.
71.57.
Ellen Margrete Giæver Henningsdatter Normann
Født 1837, Leikvik, Trondenes.75.
Død 1887, Leikvik, Trondenes.75.
72.57.
Anne Birgitte Henningsdatter Normann
Født 1839, Leikvik, Trondenes.75.
Død 1841, Leikvik, Trondenes.75.
73.57.
Baltser Peder Andreas Eberg Henningsen Normann
Født 1841, Leikvik, Trondenes.75.
     Tok til Tromsø, Tromsøysund.75

Generation 8.

74.70.
Konrad Eberg Hartvigsen Normann
Født 1884, Sørrollnes, Astafjord.74.

Kilder og Noter
1C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 15
2Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 300. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
3Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 130. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
4Nevnes i skifte etter svigersøn Gunder Halstensen 22. febr. 1692.
529 år gl. ved farens skifte 8. jan. 1686.
6C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 14
719 år gl. ved farens skifte 8. jan. 1686.
8Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 50. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
9Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 319. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
1012 år gl. ved farens skifte 18. feb. 1679.
11Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 62. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
12C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 19
13I et brev datert Elvholmen i Øksnesfjorden 12. febr. 1757 skriver Tarald Andreas Giæver at han «snart lakker til trehalvfjerdsindstyve Aar» (se NST 22, s. 309).
14C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 20
15Boets registrering 2. nov. 1767.
16C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 22
173/4 år ved farens skifte 13. april 1694
18Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 324. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
19C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 21-22
20Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
21C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 24
22C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 25
23C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 26
24K. Bloch: Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg hr. Niels Olufssøn Bye. Med endel oplysninger om nordlandsslektene Bye og Brønlund., s. 331. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1944): 321-333
25Joh. G. Reppe, statsarkivet i Trondhjem: Håndskreven slægtstavle «Slektene Schelderup, Steen m.fl.»
26C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 15-16
27C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 16
282 år gl. ved farens skifte 22. febr. 1692; 20 år gl. ved morens skifte 22. sept. 1709.
29Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoll nr. 8., s. 310. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIX (1984): 303-312
306 uker gl. ved farens skifte 22. febr. 1692; 17 år gl. ved morens skifte 22. sept. 1709.
3113 år gl. ved morens skifte 22. sept. 1709; 19 år gl. ved farens skifte 14. dec. 1714
3211 år gl. ved morens skifte 22. sept. 1709; 18 år gl. ved farens skifte 14. dec. 1714.
333 år gl. ved morens skifte 22. sept. 1709; 8 år gl. ved farens skifte 14. dec. 1714
34C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 29
3567 år gl.
36C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 30
371. søndag i advent.
3835 år, 5 måneder, 11 dager og 4 timer.
39Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 488
405 år gl. i 1757.
4149 år gl. ved FT 1801.
42Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
4362 år gl. ved FT 1801.
4412. sønd. etter tref. 1754
451. juledag.
4673 år gl.
47Gerd Fjellstad: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996), s. 99
48Gerd Fjellstad "Fra Adel til Bumenn" skriver hun døde år 1808.
49Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 181
507 år gl. ved farens skifte 19. aug. 1721.
51C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 31
52IGI - http://www.familysearch.com
53Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 45
54Døydde på barselseng.
55Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 61
5622. søndag etter treein. 1764.
5768 år gl.
58Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1974), s. 309
59Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987)
60Svarer dette til 11. januar ?
61Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 114
62Kirkebok for Lenvik-Hillesøy på internet
6326 år gl. ved FT 1801.
64Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
6515 år gl. ved FT 1801.
6613 år gl. ved FT 1801.
6712 år gl. ved FT 1801.
6811 år gl. ved FT 1801.
699 år gl. ved FT 1801.
707 år gl. ved FT 1801.
715 år gl. ved FT 1801.
72Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:45
73Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 73
74Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
75Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 131
7623 år gl.
77Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:46