© 2001 Simon Ellefsen

Lars Larssen, Grov

Opdateret 29 Jul 2001.


Generation 1.

1.0.
Lars Larssen
Født 16321,2,3.
     ?? Bror av Paul Larssen (o.1620-o.1670) på Sørrollnes, Trondenes ??
     Jordbruker på Grov i Astafjord.
     I 1701 betegnes Laurs Laursen tilstand som "nogenlunde", altså velstående.4

Børn af Lars Larssen og _____:

2.1.Paul Larssen, f. 1673, Skånland., d. 1720
3.1.Mette Larsdatter, f. 1684, Skånland., d. 1768
4.1.Johan Laursen, f. 1693

Generation 2.

2.1.
Paul Larssen
Født 1673, Grov, Skånland.3.
Død 17203.
     Jordbruker på Grov, Astafjord.
     I 1701 betegnes Povel Larsens tilstand som "slettere".4
     I 1711 betaler Povel Larsen og hustru 12 sk. i skoskatt; 1716 krigstyr på 1 rd. 5 mrk. 6½ sk.5

Gift omkring 17003 med

Synnøve Pedersdatter

[Gift 1° omkr. 1700 med Paul Larssen (1673 - 1720); Gift 2° 1722 med Ole Hanssen (1689 - 1754)].

Børn af Paul Larssen og Synnøve Pedersdatter:

5.2.Peder Paulsen, f. Skånland.
6.2.Berit Paulsdatter, f. 1699
7.2.Marit Paulsdatter, f. 1700, Skånland., d. 1780
8.2.Bård Paulsen, f. 1702, Skånland., d. 1768
9.2.Anders Paulsen, f. 1716, Skånland., d. 1786
3.1.
Mette Larsdatter
Født 1684, Grov, Skånland.3.
Død 17683.

Gift 1° _____6med

Jens Pedersen
Født 1685, Årstein, Gratangen.3.
Død 17283.
     Søn af Peder Anderssen.
     Bruker av Grov, Skånland.

Gift 2° _____3med

Jørgen Tørrisen
Født 17093.
Død 17813.
     Søn af Tørris Svendsen.
     Foreldre er ukendte (ikke registrert) ifølge Tore Meyer i Astafjord Bygdebok. Men han kan vel tænkes at være søn af Tørris Svendsen, kanskje i et andet (senere) ægteskab, eller ?
     Visstnok bror til Michel Tørrisen, Balteskar.5
     Bruker av Grov, Skånland.

[Gift 1° med Mette Larsdatter (1684 - 1768); Gift 2° 1769 med Inger Kristoffersdatter (1742 - 1779)].

Børn af Mette Larsdatter og Jørgen Tørrisen:

10.3.Peder Jørgensen, f. 1738, Skånland.
11.3.Anna Jørgensdatter, f. 1739, Skånland., d. 1781
4.1.
Johan Laursen
Født 16937,2.
     Er ikke medtaget i Tore Meyer's "Astafjord Bygdebok". Johan Larssen kan kanskje være identisk med Johan Larssen på Breivik, Bjarkøy i Troms.

Generation 3.

5.2.
Peder Paulsen
Født _____, Grov, Skånland.3.
     Tyvskjær, Gratangen.3

Gift _____3med

Marta Pedersdatter

Børn af Peder Paulsen og Marta Pedersdatter:

12.5.Johan Pedersen, f. 1738, Astafjord., d. 1805
13.5.Synnøve Pedersdatter, f. 1743
14.5.Paul Pedersen, f. 1749, Gratangen.
15.5.Kristen Pedersen, f. 1750, Gratangen.
16.5.Karen Sofia Pedersdatter, f. 1752
17.5.Lars Pedersen, f. 1753, Hallevik.
18.5.Jens Pedersen, f. 1755
19.5.Adeløs Pedersdatter, f. 1757
20.5.Mikkel Pedersen, f. 1761
6.2.
Berit Paulsdatter
Født 16993.
     Etterslekt, 8 barn, se Tore Meyer "Astafjord bygdebok".

Gift _____3med

Guldbrand Olsen
Født 1680, Straumen, Ibestad.8,3.
Død 17583.
     Søn af Ole Pedersen og Anna Guldbrandsdatter.
     Straumen, Ibestad.
     Etterslekt, 8 barn, se Tore Meyer "Astafjord bygdebok".
     Skifte 1753-1767, Strømmen, Astafjord Tinglag.9: «protokollnr. 141, folio 170b.».

Børn af Berit Paulsdatter og Guldbrand Olsen:

21.6.Synnøve Guldbrandsdatter, f. 1731, Ibestad.
22.6.Margrete Guldbrandsdatter, f. 1734, Ibestad., d. 1811
7.2.
Marit Paulsdatter
Født 1700, Grov, Skånland.3.
Død 17803.

Gift _____3med

Jan Hermansen
Født 16873.
Død 17693.
     Åkenes, Gratangen, Astafjord.

Børn af Marit Paulsdatter og Jan Hermansen:

23.7.Paul Jansen, f. 1724, Gratangen., d. 1804
24.7.Jens Jansen, f. 1729, Gratangen.
25.7.Lars Jansen, f. 1732, Gratangen., d. 1790
26.7.Gilles Jansdatter, f. 1736, Gratangen., d. 1804
27.7.Synnøve Jansdatter, f. 1740, Gratangen., d. 1808
28.7.Karen Jansdatter, f. 1742, Gratangen.
29.7.Kristoffer Jansen, f. 1748, Gratangen., d. 1808
8.2.
Bård Paulsen
Født 1702, Grov, Skånland.3.
Død 17683.
     Bosatt på Hals, Dyrøy.3
     Gjertrud og Bård blei boende på Hals til i 1743, da de flytta til Vika i Tranøy der de fikk bykselbrev på 1 våg av gården. Dette var midt i en vanskelig periode her nord med uår og sult. De så seg sikkert tjent med en større gård.10
     Bård hadde en viss sosial posisjon i tinglaget. At han også kunne opptre uredd og uhøvelig etter datidas normer, viser et notat av presten fra 1757. Da måtte han ut med 3 daler i bot for «hans ublu Tale for Retten».10

Gift 173211 med

Gjertrud Hansdatter
     Vi veit ikke hvorvidt Gjertrud hadde noen barn i ekteskapet med Peder. I 1732 gifta hun seg med en Bård Povelsen, trolig fra Astafjord. Han skal visstnok være fostersønn til Ole Hansen, Grov, som var gift med Bårds mor, enka etter Povel Larsen, Grov.11

[Gift 1° med Peder Johansen (omkr. 1690 - omkr. 1726); Gift 2° 1732 med Bård Paulsen (1702 - 1768)].

Børn af Bård Paulsen og Gjertrud Hansdatter:

30.8.Synnøve Bårdsdatter, f. 1730, d. 1804
31.8.Anne Bårdsdatter, f. 1733
32.8.Berit Sofie Bårdsdatter, f. 1735, Dyrøy., d. 1759
9.2.
Anders Paulsen
Født 1716, Grov, Skånland.3.
Død 17863.
     Gårdbruker på Balteskard i Astafjord.
     Bygslet 1741 halvdelen av Balteskard (1 pund) i Astafjord, «bbr. utg. av hr. Lorentz Dass, sokneprest til Trondenes, i den Trones kirke og prestbenefiserede jord Balteskar, som Edies Toersen godvillig for ham har opplatt.» 1748 bygslet han den siste halvdel, «bbr. utg. av hr. Simon Kildal, sokneprest til Trondenes, som Hans Erichsen har brukt. Vilkår: 1 kufor, 10 smaler og 1 våg sædeland.»
     Anders Povelsen bygde nye hus på gården. Det gamle stabburet på høge føter og med blyramer kring vindusglasa sto på gården til det vart riven ein gong i 1920-åra, då både det og tømret frå Anders Povelsen si stovelån vart teken med i det huset som no står på gården. Fjøset vart først riven etter siste verdskrig. På stabbursdøra sto skoren inn med store snirklar: A.P. 1741.
     Det har vore fortalt frå slekt til slekt at Anders Povelsen hadde ein fin rifle, som han måtte gi frå seg til samen som hadde gamma si der Anders Povelsen ville bygge dei nya husa. Då samen fekk rifla, flytta han gammen, truleg til ein stad der det budde andre samer.
     I skifteprotokollen etter Anders Povelsen er nemnt klede som vitner om at han både hadde selskabs- og kyrkjeklede: 1 brun kledning med 24 sølvknapper (kjøpt av lensmann Jon Olsen Trane), 1 blå kledes trøye med 16 sølvknapper, 1 brystduk med 12 sølvknapper, 1 sort kjol, 1 rød nattrøye med tøyknapper.
     Anders Povelsens viktigste velstandskilde var 4 kopperkjeler som ble solgt til Hesjeberg. Brennevinssalget til samene satt grovt fast både i Grovfjorden og i Gratangen. Boet ga til deling 211 rd. 4 ort 8 sk. Der var ingen gjeld. Foruten kopper var der en rekke sølvgjenstander, mange med initialer.12
     Anders Povelsen ble ofte benyttet som fadder, og som forlover skrev han selv navnet sitt, tydelig og vakkert, altså en meget rikt utrustet bondemann.13
     Skifte 1785-1789, Balteskar, Astafjord Tinglag.9: «protokollnr. 144, folio 236b.».

Gift omkring 1741, Balteskard, Skånland3 med

Berit Andersdatter
Født 17133.
Død 17783.
     Datter af Anders Jenssen og Marit Hansdatter.
     Skifte 1776-1785, Balteskar, Astafjord Tinglag.9: «protokollnr. 143, folio 44b.».

Børn af Anders Paulsen og Berit Andersdatter:

33.9.Jens Anderssen, f. 1743, Skånland., d. 1780
34.9.Peder Anderssen, f. 1747, Skånland., d. 1786
35.9.Synnøve Andersdatter, f. 1748, Skånland., d. 1820
36.9.Anna Andersdatter, f. 1752, Skånland., d. 1837
37.9.Ole Anderssen, f. 1755, Skånland., d. 1800
38.9.Marta Andersdatter, f. 1757, Skånland., d. 1834
39.9.Paul Anderssen, f. 1760, Skånland., d. 1817
10.3.
Peder Jørgensen
Født 1738, Grov, Skånland.3.
11.3.
Anna Jørgensdatter
Født 1739, Grov, Skånland.3.
Død 17813.

Gift 17703 med

Lars Olsen
Født 17403.
Død 18013.
     Søn af Ole Iversen og Ingeborg Albrigtsdatter.
     Spansdalen, Lavangen.

[Gift 1° 1770 med Anna Jørgensdatter (1739 - 1781); Gift 2° med Benedigte Jørgensdatter (1721 - 1773)].

Generation 4.

12.5.
Johan Pedersen
Født 1738, Grov, Skånland, Astafjord.3.
Død 18053.
     Grov, Skånland.

Gift 17753 med

Ingeborg Kristoffersdatter
Født 1748, Marskard, Skånland.3.
Død 17803.
     Datter af Kristoffer Nilssen og Gilles Madsdatter.

Børn af Johan Pedersen og Ingeborg Kristoffersdatter:

40.12.Gilles Maria Johansdatter, f. 1775, Ibestad.
41.12.Anna Elisabet Johansdatter, f. 1778, Skånland., d. 1811
13.5.
Synnøve Pedersdatter
Født 17433.
     Til Vågan, Nordland.3
14.5.
Paul Pedersen
Født 1749, Tyvskjær, Gratangen.3.
15.5.
Kristen Pedersen
Født 1750, Tyvskjær, Gratangen.3.
     Til Vågan, Nordland.3
16.5.
Karen Sofia Pedersdatter
Født 17523.
     Til Vågan, Nordland.3
17.5.
Lars Pedersen
Født 1753, Hallevik.3.
     Til Vågan, Nordland.3
18.5.
Jens Pedersen
Født 17553.
     Til Vågan, Nordland.3
19.5.
Adeløs Pedersdatter
Født 17573.
     Til Vågan, Nordland.3
20.5.
Mikkel Pedersen
Født 17613.
     Til Vågan, Nordland.3
21.6.
Synnøve Guldbrandsdatter
Født 1731, Straumen, Ibestad.3.

Gift 17563 med

Peder Olsen
     Skattvik, Tranøy.3
22.6.
Margrete Guldbrandsdatter
Født 1734, Straumen, Ibestad.3.
Død 18113.

Gift 176414 med

Ole Rasmussen
     Grunnreisa, Lenvik.

Børn af Margrete Guldbrandsdatter og Ole Rasmussen:

42.22.Maren Kirstina Olsdatter, f. 1768, Lenvik., d. 1812
23.7.
Paul Jansen
Født 1724, Åkenes, Gratangen.3.
Død 18043.
     Marskard, Skånland, Astafjord.
     Skifte 1804-1805, Astafjord Tinglag.9: «protokollnr. 149, folio 602.».

Gift 17623 med

Malena Kristoffersdatter Rasch
Født 1734, Djupvik3.
Død 18003.
     Datter af Kristoffer Tomassen Rasch.
     EFTERSLÆGT.
24.7.
Jens Jansen
Født 1729, Åkenes, Gratangen.3.
     Åkenes, Gratangen. Rollnes, Ibestad.
     Flyttet til Finnmark.

Gift 1° 17613 med

Kirsten Johnsdatter
Født 17373.
Død 17653.
     Datter af John Pedersen.

Utenfor ekteskap med

Mette Tobiasdatter
Født 1740, Berg, Dyrøy.3.
Død 18083.
     Datter af Tobias Tobiassen og Anne Marie Olsdatter.

[Gift 1° med Jens Jansen (f. 1729); Gift 2° 1776 med Ole Olsen (1727 - 1790)].

Gift 2° 17713 med

Anne Esausdatter
Født 17443.
     Datter af Esau Hanssen og Maren Johnsdatter.
     Flyttet til Finnmark.

Børn af Jens Jansen og Kirsten Johnsdatter:

43.24.Marit Jensdatter, f. 1762, Gratangen.
44.24.Peder Jenssen, f. 1764, Astafjord., d. 1842

Børn af Jens Jansen og Mette Tobiasdatter:

45.24.Anne Jensdatter, f. 1769, d. 1812
25.7.
Lars Jansen
Født 1732, Åkenes, Gratangen.3.
Død 17903.
     Rongså, Salangen.3

Gift 17623 med

Karen Hansdatter
Født 1731, Rongså, Salangen.3.
Død 18083.
     Datter af Hans Kristensen og Ingeborg Iversdatter.
     Etterslekt, 3 barn, se Tore Meyer "Astafjord bygdebok".
26.7.
Gilles Jansdatter
Født 1736, Åkenes, Gratangen.3.
Død 18043.
     Etterslekt, 2 barn, se Tore Meyer "Astafjord bygdebok".

Gift 17633 med

Baltser Hanssen
Født 1736, Storskog, Ibestad.3.
Død 18103.
     Åkenes, Gratangen.3
27.7.
Synnøve Jansdatter
Født 1740, Åkenes, Gratangen.3.
Død 18083.
     Etterslekt, 4 barn, se Tore Meyer "Astafjord bygdebok".

Gift 17703 med

Anders Mikkelsen
Født 1744, Årstein, Gratangen.3.
Død 18083.
     Søn af Mikkel Pedersen og Gjertrud Pedersdatter.
     Årstein, Gratangen.
28.7.
Karen Jansdatter
Født 1742, Åkenes, Gratangen.3.
29.7.
Kristoffer Jansen
Født 1748, Åkenes, Gratangen.3.
Død 18083.
     Laupstad, Ibestad.

Utenfor ekteskap med

Barbro Mikkelsdatter Seigler
Født 17533.
     Fra Vik.

Gift 1° 17873 med

Marit Paulsdatter
Født 17483.
Død 17973.
     Datter af Paul Gabrielsen og Ingeborg Olsdatter.

Gift 2° 17983 med

Karen Anne Olsdatter
Født 17523.
Død 18133.
     Datter af Ole Pedersen og Malena Isaksdatter.

[Gift 1° 1788 med Ole Olsen (1751 - 1797); Gift 2° 1798 med Kristoffer Jansen (1748 - 1808)].

Børn af Kristoffer Jansen og Barbro Mikkelsdatter Seigler:

46.29.Anna Kristoffersdatter, f. 1777, Ibestad., d. 1778

Børn af Kristoffer Jansen og Marit Paulsdatter:

47.29.Johan Kristoffersen, f. 1787, Ibestad., d. 1811
48.29.Ingeborg Maria Kristoffersdatter, f. 1789, Ibestad., d. 1813
49.29.Synnøve Kristoffersdatter, f. 1792, Ibestad., d. 1815
30.8.
Synnøve Bårdsdatter
Født omkring 173011.
Død 180411.

Gift 176211 med

Kristen Johnsen
Født omkring 1730, Finnland, Dyrøy.15.
Død 181515.
     Bruker av Finnland, Dyrøy.11
     Efterslekt, se Dyrøy bygdebok, bd. I, s. 30.
31.8.
Anne Bårdsdatter
Født omkring 173311.

Gift _____11med

Søren Henriksen
Født omkring 1723, Finnland, Dyrøy.16.
     Søn af Henrik Sørensen og Barbara Guldbrandsdatter.
     Bosatt i Vika, Tranøy.11

Børn af Anne Bårdsdatter og Søren Henriksen:

50.31.Henrik Sørensen
51.31.Barbro Kirstine Sørensdatter, f. 1766, d. 1853
32.8.
Berit Sofie Bårdsdatter
Født omkring 1735, Hals, Dyrøy.11.
Død 175917,18.
     Fra Vika, Tranøy (1758).18

Gift 175818 med

Rasmus Jacobsen Faber
Født omkring 172518.
Død omkring 178519.
     Søn af Jacob Rasmussen Faber og Berte (Birgitte) Sørensdatter Trane.
     Bodde på Hemmingsjord, Sørreisa.18

[Gift 1° 1758 med Berit Sofie Bårdsdatter (omkr. 1735 - 1759); Gift 2° med Berit Madsdatter Drejer (f. omkr. 1730)].
33.9.
Jens Anderssen
Født 1743, Balteskard, Skånland.3.
Død 17803.

Gift 17713 med

Jonetta Jakobsdatter Trane
Født 1745, Fjordbotn, Astafjord.3.
Død 18013.
     Datter af Jakob Olsen Trane og Maren Nilsdatter Bagge.
     Skifte 1804-1805, Fjordbotn, Astafjord Tinglag.9: «protokollnr. 149, folio 609.».

[Gift 1° 1771 med Jens Anderssen (1743 - 1780); Gift 2° 1782 med Nicolai Christian Harder (1752 - 1798)].

Børn af Jens Anderssen og Jonetta Jakobsdatter Trane:

52.33.Anne Bergitta Jensdatter Trane, f. 1774, d. 1858
53.33.Maren Magdalena Jensdatter, f. 1776, Astafjord., d. 1861
54.33.Joachim Hveding Heggelund Jensen (Trane), f. 1779, Astafjord.
55.33.Berit Maria Jensdatter Trane, f. 1780, Astafjord., d. 1868
34.9.
Peder Anderssen
Født 1747, Balteskard, Skånland.3.
Død 17863.

Gift 17743 med

Berit Eriksdatter Normann
Født 1746, Grøsnes Store, Astafjord.3.
Død 1806, Tennevik, Trondenes.20.
     Datter af Erik Danielsen og Synnøve Jørgensdatter.

[Gift 1° 1774 med Peder Anderssen (1747 - 1786); Gift 2° 1789 med Niels Augustinussen Schjelderup (1751 - 1811)].

Børn af Peder Anderssen og Berit Eriksdatter Normann:

56.34.Kristoffer Normann Pedersen, f. 1783, Gratangen.
35.9.
Synnøve Andersdatter
Født 1748, Balteskard, Skånland.3.
Død 18203.
     Skifte 15 aug. 18206: «Tinglyst 31. juli 1822.».

Gift 1° 17713 med

Anders Rasmussen Harr
Født 1741, Renså, Skånland.3.
Død 17843.
     Søn af Rasmus Anderssen Harr og Berit Maria Andreasdatter Budde.
     Dødsboets midler etter Anders Harr beløp seg til 219 rd. 1 ort 19 sk. Skiftet finnes i en skiftepakke for Senja år 1784.21
     Skifte 1776-1785, Reinså, Fauskevåg Tinglag.9: «protokollnr. 143, folio 309b.».

Gift 2° 17863 med

Hans Sakariassen
Født 1761, Sørrollnes, Trondenes.22.
Død 1822, Renså, Astafjord.22.
     Søn af Sakarias Hanssen Mørch og Anne Marie Jakobsdatter.
     Konfirmert 1778.
     Gårdbruker, selveier og fisker på Renså i Astafjord. Hans Zachariassen var sin tids fremste bonde i Astafjord. I 1810 kjøpte han halvparten av gården Renså for 250 rdlr. (Kgl. skjøte dat. 30. april, tgl. 4. nov.). Året etter solgte han halvdelen av sin halvpart til sin stesønn Rasmus Harr for 500 rdlr. (Skjøte dat. og tgl. 12. okt. 1811 - Kurantdaleren rutsjet nedover mot katastrofen). Hans Zachariassen fulgte altså godt med konjunkturene under krigstida 1807-1814. Til valgmannstinget for valg av representanter til det overordentlige storting i 1814 skulle fra hver menighet velges to menn, og en av dem skulle være bonde. Provst Gunnar Berg utvirket at Hans Zachariassen ble valgt sammen med Jens Bing Dons. Dermed ble Hans Zachariassen den fremste bonde, selvom han ikke kom til å sitte på tinget.

[Gift 1° 1786 med Synnøve Andersdatter (1748 - 1820); Gift 2° med Johanna Olsdatter].

Børn af Synnøve Andersdatter og Anders Rasmussen Harr:

57.35.Berit Maria Andersdatter Harr, f. 1774, Skånland., d. 1838
58.35.Mette Marie Andersdatter Harr, f. 1777, Astafjord., d. 1845, Trondenes.
59.35.Ingeborg Kirstina Andersdatter Harr, f. 1779, Renså, d. 1795
60.35.Rasmus Anderssen Harr, f. 1781, Skånland., d. 1829
61.35.Andrea Lavina Andersdatter Harr, f. 1784, Renså, d. 1785

Børn af Synnøve Andersdatter og Hans Sakariassen:

62.35.Anna Marta Hansdatter, f. 1787, skånland., d. 1811
63.35.Petrikka Hansdatter, f. 1789, d. 1789
64.35.Sara Helena Hansdatter, f. 1795, Skånland., d. 1851
36.9.
Anna Andersdatter
Født 1752, Balteskard, Skånland.3.
Død 18373.

Gift 17773 med

Bent Nielsen Kienapel
Født 1749, Kastnes i Dyrøy23.
Død 18043.
     Søn af Niels (Winther) Jacobsen Kienapel og Rebecha Bentsdatter Brems.
     Bosat i Grov, Astafjord.
     Skifte 1803-1805, Grov, Astafjord Tinglag.9: «protokollnr. 150, folio 419b.».

Børn af Anna Andersdatter og Bent Nielsen Kienapel:

65.36.Nils Helgen Winter Bentsen Kinapel, f. 1777, Skånland., d. 1813
66.36.Birgitta Bentsdatter Kinapel, f. 1778, Skånland., d. 1781
67.36.Andrea Bentsdatter Kinapel, f. 1781, Skånland.
68.36.Bergitta Bentsdatter Kinapel, f. 1783, Skånland.
69.36.Hans Bentsen Kinapel, f. 1785, Skånland., d. 1839
70.36.Jørgen Jakob Bentsen Kinapel, f. 1785, Skånland., d. 1856
71.36.Ole Humle Bentsen Kinapel, f. 1788, Skånland., d. 1813
72.36.Rebekka Bentsdatter Kinapel, f. 1791, Skånland., d. 1836
37.9.
Ole Anderssen
Født 1755, Balteskard, Skånland.3.
Død 18003.
     Gårdbruker på Balteskar i Astafjord.
     Skifte 1804-1805, Balteskar, Astafjord Tinglag.9: «protokollnr. 149, folio 640.».

Gift 17823 med

Olavina Hansdatter
Født 1762, Hesjeberg, Gratangen3.
Død 18283.
     Datter af Hans Sørensen og Golla Olsdatter.

[Gift 1° 1782 med Ole Anderssen (1755 - 1800); Gift 2° 1803 med Morten Sørensen (1771 - 1844)].

Børn af Ole Anderssen og Olavina Hansdatter:

73.37.Bergitta Olsdatter, f. 1783, Skånland., d. 1846
74.37.Margrete Olsdatter, f. 1785, Skånland., d. 1840
75.37.Johanna Olsdatter, f. 1787, Skånland., d. 1822
76.37.Peder Olsen, f. 1791, Skånland., d. 1824
77.37.Golla Olsdatter, f. 1793, Skånland., d. 1864
78.37.Hans Olsen, f. 1796, Skånland., d. 1877
79.37.Andreas Olsen, f. 1799, Skånland., d. 1821
38.9.
Marta Andersdatter
Født 1757, Balteskard, Skånland.3.
Død 18343.

Gift 1° _____6med

Jørgen Nilsen
Født 17536.

Gift 2° 17823 med

Søren Nilssen
Født 1756, Hesjeberg, Gratangen.3.
Død 18423.

Børn af Marta Andersdatter og Søren Nilssen:

80.38.Jens Sørensen, f. 1783, Skånland., d. 1813
81.38.Anna Marta Sørensdatter, f. 1785, Skånland., d. 1864
82.38.Andreas Petter Sørensen, f. 1787, Skånland., d. 1812
83.38.Nils Sørensen, f. 1789, Skånland., d. 1854
84.38.Berteus Sørensen, f. 1796, Skånland., d. 1862
85.38.Kornelius Sørensen, f. 1799, Skånland., d. 1835
39.9.
Paul Anderssen
Født 1760, Balteskard, Skånland.3.
Død 18173.
     Jordbruker og fisker på Sør-Fornes i Astafjord, som han i 1786 kjøpte efter Nils Rasmussen Rasks død. Under 14. aug. 1816, tgl. 15. aug., skjøtet han halvparten l.nr. 382, 6 mrk. i Fornes søndre til sin sønn Hans Peter Poulsen for 60 spd. Speciedaleren hadde altså holdt sitt inntog i Astafjord tinglag allerede før sølvskatten ble utskrevet.24
     Skifte 20 jul. 181825: «Tgl. 31. juli 1819.»: «Resten av gården (l.nr. 381) ble utlagt med halvparten (3 mrk.) til enken Barbro Hansdatter og den andre halvparten til tre sønner med 1 mrk. på hver.».

Gift 17883 med

Barbro Maria Hansdatter
Født 1764, Hesjeberg, Gratangen.3.
Død 18333.
     Datter af Hans Sørensen og Golla Olsdatter.

Børn af Paul Anderssen og Barbro Maria Hansdatter:

86.39.Anne Bergitta Paulsdatter, f. 1789, Skånland., d. 1878
87.39.Hans Petter Paulsen, f. 1792, Skånland., d. 1869
88.39.Andreas Paulsen, f. 1795, Skånland., d. 1813
89.39.Nils Johan Paulsen, f. 1798, Skånland., d. 1864
90.39.Olava Andrea Paulsdatter, f. 1801, Skånland., d. 1870
91.39.Mikol Maria Paulsdatter, f. 1804, Skånland., d. 1810
92.39.Ole Paulsen, f. 1809, Skånland., d. 1868

Generation 5.

40.12.
Gilles Maria Johansdatter
Født 1775, Grøsnes, Ibestad.3.
41.12.
Anna Elisabet Johansdatter
Født 1778, Grov, Skånland.3.
Død 18113.
42.22.
Maren Kirstina Olsdatter
Født 1768, Grunnreisa, Lenvik.3.
Død 18123.

Gift 178726 med

Svend Svendsen
Født 1747, Innergård, Salangen.3.
Død 18163.
     Søn af Svend Tørrissen og Tora Kristensdatter.
     Innergård, Salangen. Efterslægt.

[Gift 1° 1779 med Berit (Berte) Hansdatter (1748 - 1785); Gift 2° 1787 med Maren Kirstina Olsdatter (1768 - 1812)].

Børn af Maren Kirstina Olsdatter og Svend Svendsen:

93.42.Berit Helena Svendsdatter, f. 1799, Salangen., d. 1845
43.24.
Marit Jensdatter
Født 1762, Åkenes, Gratangen.3.
44.24.
Peder Jenssen
Født 1764, Grov, Astafjord.3.
Død 18423.
     Fornes på Ibestad, Astafjord.
     4 Børn, se Astafjord Bygdebok.

Gift 17893 med

Karen Paulsdatter
Født 17563.
Død 18433.
     Datter af Paul Gabrielsen og Ingeborg Olsdatter.

[Gift 1° 1787 med Jørgen Hanssen (1741 - 1788); Gift 2° 1789 med Peder Jenssen (1764 - 1842)].

Børn af Peder Jenssen og Karen Paulsdatter:

94.44.Hans Pedersen, f. 1798, d. 1843
45.24.
Anne Jensdatter
Født 17693.
Død 18123.
46.29.
Anna Kristoffersdatter
Født 1777, Straumen, Ibestad.3.
Død 17783.
47.29.
Johan Kristoffersen
Født 1787, Laupstad, Ibestad.3.
Død 18113.
48.29.
Ingeborg Maria Kristoffersdatter
Født 1789, Laupstad, Ibestad.3.
Død 18133.

Gift 18103 med

John Jenssen
Født 1782, Oppdal, Skånland.3.
Død 18123.
     Laupstad, Ibestad.3

Børn af Ingeborg Maria Kristoffersdatter og John Jenssen:

95.48.Johan Johnsen, f. 1812, Ibestad., d. 1813
49.29.
Synnøve Kristoffersdatter
Født 1792, Laupstad, Ibestad.3.
Død 18153.
50.31.
Henrik Sørensen
     ? GÆT - Muligvis søn af Søren Henriksen på Vika, Tranøy ?
     Vika, Tranøy.27

Gift 178828 med

Karen Jakobsdatter Winther
Født 1766, Nordstraumen, Sørreisa.29.
     Datter af Jacob Jacobsen Winther og Hedevig Elisabeth Pedersdatter Tønder.

Børn af Henrik Sørensen og Karen Jakobsdatter Winther:

96.50.Jakobina Maria Winther Henriksdatter, f. 1789, d. 1858
97.50.Søren Henriksen
98.50.Sedenius Martin Henriksen, f. 1797, d. 1876
51.31.
Barbro Kirstine Sørensdatter
Født 176630.
Død 185330.

Gift _____30med

Jakob Fredrik Gotliebsen
Født 176630.
Død 184430.
     Søn af Gotlieb Fredriksen Rockman og Lucie Olsdatter.
     Gottesjord, Sørreisa.30
     Etterslekt, 7 barn, se Sørreisa bygdebok.

Børn af Barbro Kirstine Sørensdatter og Jakob Fredrik Gotliebsen:

99.51.Gotlieb Fredrik Jakobsen, f. 1792, d. 1865
100.51.Elisabeth Ovidia Jakobsdatter, f. 1804, d. 1880
52.33.
Anne Bergitta Jensdatter Trane
Født 17743.
Død 18583.

Gift 17953 med

Hans Mikkelsen
Født 1762, Foldvik, Astafjord.3.
Død 18363.
     Fjordbotn, Gratangen i Astafjord.3

Børn af Anne Bergitta Jensdatter Trane og Hans Mikkelsen:

101.52.Ingeborg Sofia Hansdatter, f. 1795, Astafjord., d. 1795
102.52.Jens Hanssen, f. 1796, Astafjord., d. 1799
103.52.Nikolai Kristian Harder Hanssen, f. 1799, Astafjord., d. 1866
104.52.Anne Malena Hansdatter, f. 1802, Astafjord., d. 1877
105.52.Johanna Hansdatter, f. 1805, Astafjord., d. 1806
106.52.Mikkel Hanssen, f. 1807, Astafjord., d. 1878
53.33.
Maren Magdalena Jensdatter
Født 1776, Fjordbotn, Astafjord.3.
Død 18613.

Gift 18043 med

Peder Eriksen
Født 1778, Sverige.3.
Død 18083.
     Fjordbotn, Gratangen i Astafjord.3

Børn af Maren Magdalena Jensdatter og Peder Eriksen:

107.53.Jonetta Pedersdatter, f. 1804, d. 1804
108.53.Nikolina Bergitta Pedersdatter, f. 1806, Astafjord.
109.53.Kristianna Petrikka Pedersdatter, f. 1808, Astafjord., d. 1837
54.33.
Joachim Hveding Heggelund Jensen (Trane)
Født 1779, Fjordbotn, Astafjord.3.
     Bjerkvik, Ofoten i Nordland.3

Utenfor ekteskap med

Maria Kirstina Samuelsdatter
Født 17783.
Død 18673.
     Fra Fjordbotn i Astafjord.3

Gift 1° 18073 med

Mette Maria Abrahamsdatter

Børn af Joachim Hveding Heggelund Jensen (Trane) og Maria Kirstina Samuelsdatter:

110.54.Mette Maria Joakimsdatter, f. 1804, Astafjord., d. 1814

Børn af Joachim Hveding Heggelund Jensen (Trane) og Mette Maria Abrahamsdatter:

111.54.Mette Grønn Ovidia Joakimsdatter, f. 1806, Nordland., d. 1876
112.54.Lavina Joakimsdatter, f. 1810, Nordland., d. 1869
55.33.
Berit Maria Jensdatter Trane
Født 1780, Fjordbotn, Astafjord.3.
Død 18683.

Gift 18003 med

Søren Mikkelsen
Født 1774, Foldvik, Astafjord.3.
Død 18303.
     Åkenes, Gratangen i Astafjord.3

Børn af Berit Maria Jensdatter Trane og Søren Mikkelsen:

113.55.Mikol Maria Sørensdatter, f. 1806, Astafjord.
114.55.Bergitta Sørensdatter, f. 1814, Astafjord., d. 1904
56.34.
Kristoffer Normann Pedersen
Født 1783, Grøsnes, Gratangen.3.
     Tennevik, Skånland, Trondenes.3

Gift 18063 med

Synnøve Margrete Jørgensdatter Rasch
Født 17813.
     Datter af Jørgen Hanssen Rasch og Anne Dortea Johnsdatter.
57.35.
Berit Maria Andersdatter Harr
Født 1774, Renså, Skånland.3.
Død 18383.

Gift 1° 31 okt. 18046 med

Søren Hanssen
Født 1769, Hesjeberg, Gratangen3.
Død 18123.
     Søn af Hans Sørensen og Golla Olsdatter.
     Krøpling. Bosat hos foreldrene på Hesjeberg i Astafjord.31

Gift 2° 18183 med

Mikkel Benjaminsen
Født 17823.
Død 18543.
     Hesjeberg i Gratangen, Astafjord.3

Børn af Berit Maria Andersdatter Harr og Søren Hanssen:

115.57.Mikol Maria Sørensdatter, f. 1806, Gratangen., d. 1867
116.57.Anne Helene Sørensdatter, f. 1808, Gratangen., d. 1896
117.57.Olavina Sørensdatter, f. 1811, Gratangen., d. 1895
58.35.
Mette Marie Andersdatter Harr
Født 1777, Renså, Astafjord.3,31.
Død 1845, Tovik, Trondenes.32.

Gift 181432 med

Niels Vinter Schjelderup
Døbt 22 okt. 1769, Trondenes kirke.33,34.
Død 18276.
     Søn af Niels Andersen Schjelderup og Elisabeth Nielsdatter Kiær Kinapel.
     Konf. 1788.

[Gift 1° med Oline Karoline Nikoline Jakobsdatter (f. 1777); Gift 2° 19 jul. 1800 med Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup (1780 - 1812); Gift 3° 1814 med Mette Marie Andersdatter Harr (1777 - 1845)].

Børn af Mette Marie Andersdatter Harr og Niels Vinter Schjelderup:

118.58.Hans Sakarias Schjelderup, f. 1815, Skånland, d. 1888
119.58.Markus Andreas Schjelderup, f. 1817
120.58.Søren Andreas Schjelderup, f. 1820
59.35.
Ingeborg Kirstina Andersdatter Harr
Født 1779, Renså3.
Død 17953.
60.35.
Rasmus Anderssen Harr
Født 1781, Renså, Skånland.3.
Død 18293.
     Gårdbruker på Renså, Skånland.

Gift 18123 med

Erika Petrina Leth
Født 17873.
Død 18433.

[Gift 1° med Ole Hanssen (1771 - 1811); Gift 2° 1812 med Rasmus Anderssen Harr (1781 - 1829)].

Børn af Rasmus Anderssen Harr og Erika Petrina Leth:

121.60.Simon Kristian Kildal Rasmussen, f. 1813, Skånland., d. 1893
122.60.Ovidie Andrea Rasmusdatter, f. 1816, Skånland., d. 1853
123.60.Anne Marta Rasmusdatter, f. 1818, Skånland., d. 1820
124.60.Johan Nikolai Berg Rasmussen, f. 1821, Skånland., d. 1891
61.35.
Andrea Lavina Andersdatter Harr
Født 1784, Renså3.
Død 17853.
62.35.
Anna Marta Hansdatter
Født 1787, Renså, skånland.3.
Død 18113.
63.35.
Petrikka Hansdatter
Født 17893.
Død 17893.
64.35.
Sara Helena Hansdatter
Født 1795, Renså, Skånland.3.
Død 18513.

Gift 18213 med

Nils Schamfer Olsen
Født 1792, Sørrollnes, Trondenes.35,36, døbt 179237,38.
Død 18493.
     Søn af Ole Larssen og Berit (Birgitte) Mortensdatter.
     Gårdbruker, selveier på Renså i Astafjord. Den bekjendte båtbygger og konstruktør af »Skandferskøytene«, Nils Skandfer var hans sønnesøn.

Børn af Sara Helena Hansdatter og Nils Schamfer Olsen:

125.64.Olai Peder Nilssen, f. 1822, Skånland., d. 1864
126.64.Hans Sakarias Nilssen, f. 1824, skånland., d. 1907
127.64.Markus Gram Nilssen, f. 1829, Skånland., d. 1897
128.64.Synnøve Maria Nilsdatter, f. 1829, Skånland., d. 1919
129.64.Bergitta Maria Nilsdatter, f. 1834, Skånland., d. 1834
65.36.
Nils Helgen Winter Bentsen Kinapel
Født 1777, Balteskard, Skånland.3.
Død 18133.

Gift 18053 med

Anna Elisabet Nilsdatter Ærboe
Født 1771, Breivoll, Ibestad.3.
Død 18483.
     Datter af Nils Olsen Ærboe og Ingeborg Eriksdatter Normann.

Børn af Nils Helgen Winter Bentsen Kinapel og Anna Elisabet Nilsdatter Ærboe:

130.65.Bent Nilssen, f. 1807, Skånland., d. 1864
131.65.Nils Nilssen, f. 1811, Skånland.
66.36.
Birgitta Bentsdatter Kinapel
Født 1778, Balteskard, Skånland.3.
Død 17813.
67.36.
Andrea Bentsdatter Kinapel
Født 1781, Grovfjord, Skånland.3.
68.36.
Bergitta Bentsdatter Kinapel
Født 1783, Grov, Skånland.3.
69.36.
Hans Bentsen Kinapel
Født 1785, Grov, Skånland.3.
Død 18393.
70.36.
Jørgen Jakob Bentsen Kinapel
Født 1785, Grov, Skånland.3.
Død 18563.

Gift 18203 med

Ingeborg Katrina Olsdatter
Født 1792, Grov, Skånland.3.
Død 18503.
     Datter af Ole Bårdsen og Karen Davidsdatter.

Børn af Jørgen Jakob Bentsen Kinapel og Ingeborg Katrina Olsdatter:

132.70.Berteus Jørgensen, f. 1823, Skånland., d. 1900
71.36.
Ole Humle Bentsen Kinapel
Født 1788, Grov, Skånland.3.
Død 18133.
72.36.
Rebekka Bentsdatter Kinapel
Født 1791, Grov, Skånland.3.
Død 18363.

Gift 1° 18193 med

Ole Tomassen
Født 17943.
Død 18313.
     Søn af Tomas Nilssen og Tora Esaiasdatter.
     Laupstad, Ibestad. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.

Gift 2° 18333 med

Hans Olai Røgh Johnsen Lind
Født 1804, Myrland, Gratangen.3.
Død 18823.
     Laupstad, Ibestad. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.3

[Gift 1° 1833 med Rebekka Bentsdatter Kinapel (1791 - 1836); Gift 2° 1837 med Anne Helene Sørensdatter (1808 - 1896)].
73.37.
Bergitta Olsdatter
Født 1783, Balteskard, Skånland.3.
Død 18463.
74.37.
Margrete Olsdatter
Født 1785, Balteskard, Skånland.3.
Død 18403.
75.37.
Johanna Olsdatter
Født 1787, Balteskard, Skånland.3.
Død 18223.

Gift 18213 med

Peder Olsen
Født 1796, Grov, Skånland.3.
Død 18743.
     Søn af Ole Bårdsen og Karen Davidsdatter.

[Gift 1° 1821 med Johanna Olsdatter (1787 - 1822); Gift 2° 1823 med Trina Sofia Berteusdatter (1798 - 1857)].

Børn af Johanna Olsdatter og Peder Olsen:

133.75.Johanna Pedersdatter, f. 1822, Skånland., d. 1822
76.37.
Peder Olsen
Født 1791, Balteskard, Skånland.3.
Død 18243.
77.37.
Golla Olsdatter
Født 1793, Balteskard, Skånland.3.
Død 18643.

Gift 18183 med

Nils Sørensen
Født 1789, Balteskard, Skånland.3.
Død 18543.
     Søn af Søren Nilssen og Marta Andersdatter.
78.37.
Hans Olsen
Født 1796, Balteskard, Skånland.6.
Død 18776.
     Gårdbruker, selveier på Balteskard i Astafjord.
     Kgl. skjøte dat. 30. apr. 1833, tgl. 10. juli s.å. til Hans Olsen på 1 pd. i Balteskar for 80 spd. og mot påhefte av årlig jordavgift til Trondenes kirke og prest av 4 kyr, 1 1/3 tønne bygg.

Gift 31 okt. 18316 med

Rebekka Andersdatter Schjelderup
Født 1804, Tovik, Skånland6.
Død 18806.
     Datter af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter.

Børn af Hans Olsen og Rebekka Andersdatter Schjelderup:

134.78.Barbro Maria Hansdatter, f. 1833, Skånland, d. 1917
79.37.
Andreas Olsen
Født 1799, Balteskard, Skånland.3.
Død 18213.
80.38.
Jens Sørensen
Født 1783, Balteskard, Skånland.3.
Død 18133.
81.38.
Anna Marta Sørensdatter
Født 1785, Balteskard, Skånland.3.
Død 18643.
82.38.
Andreas Petter Sørensen
Født 1787, Balteskard, Skånland.3.
Død 18123.
83.38.
Nils Sørensen
Født 1789, Balteskard, Skånland.3.
Død 18543.

Gift 18183 med

Golla Olsdatter
Født 1793, Balteskard, Skånland.3.
Død 18643.
     Datter af Ole Anderssen og Olavina Hansdatter.
84.38.
Berteus Sørensen
Født 1796, Balteskard, Skånland.3.
Død 18623.

Gift 18333 med

Olava Andrea Paulsdatter
Født 1801, Fornes, Skånland.3.
Død 18703.
     Datter af Paul Anderssen og Barbro Maria Hansdatter.
85.38.
Kornelius Sørensen
Født 1799, Balteskard, Skånland.3.
Død 18353.
86.39.
Anne Bergitta Paulsdatter
Født 1789, Fornes, Skånland.3.
Død 18783.
87.39.
Hans Petter Paulsen
Født 1792, Fornes, Skånland.3.
Død 18693.
     Gårdbruker, selveier på Sør-Fornes.

Gift 16 okt. 183439,6 med

Mikol Maria Sørensdatter
Født 1806, Hesjeberg, Gratangen.3, døbt 20 apr. 18066.
Død 18676.
     Datter af Søren Hanssen og Berit Maria Andersdatter Harr.

Børn af Hans Petter Paulsen og Mikol Maria Sørensdatter:

135.87.Søren Hanssen, f. 1838, Skånland., d. 1906
136.87.Bendik Martin Hanssen, f. 1843, Skånland., d. 1920
88.39.
Andreas Paulsen
Født 1795, Fornes, Skånland.3.
Død 18133.
89.39.
Nils Johan Paulsen
Født 1798, Fornes, Skånland.3.
Død 18643.
90.39.
Olava Andrea Paulsdatter
Født 1801, Fornes, Skånland.3.
Død 18703.

Gift 18333 med

Berteus Sørensen
Født 1796, Balteskard, Skånland.3.
Død 18623.
     Søn af Søren Nilssen og Marta Andersdatter.
91.39.
Mikol Maria Paulsdatter
Født 1804, Fornes, Skånland.3.
Død 18103.
92.39.
Ole Paulsen
Født 1809, Fornes, Skånland.3.
Død 18683.

Generation 6.

93.42.
Berit Helena Svendsdatter
Født 1799, Innergård, Salangen.3.
Død 18453.
     Etterslekt, 8 barn, se Astafjord bygdebok.

Gift 18213 med

Jakob Andreas Hanssen
Født 1782, Soløy, Lavangen.3.
Død 18503.

[Gift 1° 1806 med Maren Hansdatter (1778 - 1821); Gift 2° 1821 med Berit Helena Svendsdatter (1799 - 1845)].
94.44.
Hans Pedersen
Født 17983.
Død 18433.
     Fornes, Skånland. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.

Gift 18213 med

Olea Henrikka Johansdatter Falk
Født 1799, Grov3.
Død 18393.
     Datter af Johan Nilssen Falk og Berit Jørgensdatter.
95.48.
Johan Johnsen
Født 1812, Laupstad, Ibestad.3.
Død 18133.
96.50.
Jakobina Maria Winther Henriksdatter
Født 178930.
Død 185830.

Gift 181530 med

Gotlieb Fredrik Jakobsen
Født 179230.
Død 186530.
     Søn af Jakob Fredrik Gotliebsen og Barbro Kirstine Sørensdatter.
     Gottesjord, Sørreisa.
     Etterslekt, 8 barn, se Sørreisa bygdebok.

Børn af Jakobina Maria Winther Henriksdatter og Gotlieb Fredrik Jakobsen:

137.96.Birgitte Kirstine Gotlibsdatter, f. 1816, d. 1898
97.50.
Søren Henriksen
     Halvorsli, Tranøy.40

Gift _____41med

Karen Anna Olsdatter

Børn af Søren Henriksen og Karen Anna Olsdatter:

138.97.Karen Winther Sørensdatter, f. 1838, d. 1926
98.50.
Sedenius Martin Henriksen
Født 179730.
Død 187630.
     Gottesjord, Sørreisa.30

Gift 182830 med

Elisabeth Ovidia Jakobsdatter
Født 180430.
Død 188030.
     Datter af Jakob Fredrik Gotliebsen og Barbro Kirstine Sørensdatter.
99.51.
Gotlieb Fredrik Jakobsen
Født 179230.
Død 186530.
     Gottesjord, Sørreisa.
     Etterslekt, 8 barn, se Sørreisa bygdebok.

Gift 181530 med

Jakobina Maria Winther Henriksdatter
Født 178930.
Død 185830.
     Datter af Henrik Sørensen og Karen Jakobsdatter Winther.

Børn af Gotlieb Fredrik Jakobsen og Jakobina Maria Winther Henriksdatter er vist under Jakobina Maria Winther Henriksdatter (nr. 96).

100.51.
Elisabeth Ovidia Jakobsdatter
Født 180430.
Død 188030.

Gift 182830 med

Sedenius Martin Henriksen
Født 179730.
Død 187630.
     Søn af Henrik Sørensen og Karen Jakobsdatter Winther.
     Gottesjord, Sørreisa.30
101.52.
Ingeborg Sofia Hansdatter
Født 1795, Foldvik, Astafjord.3.
Død 17953.
102.52.
Jens Hanssen
Født 1796, Fjordbotn, Astafjord.3.
Død 17993.
103.52.
Nikolai Kristian Harder Hanssen
Født 1799, Fjordbotn, Astafjord.3.
Død 18663.

Gift 1° 18233 med

Anna Elisabet Andersdatter
Født 18023.
Død 18343.

Gift 2° omkring 18353 med

Kirsten Marie Schjelderup
Født 1809, Tovik, Trondenes.3.
Død 18753.
     Datter af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter.

Børn af Nikolai Kristian Harder Hanssen og Kirsten Marie Schjelderup:

139.103.Albert Martinus Nikolaisen, f. 1836, Astafjord., d. 1847
140.103.Andrea Kirstine Nikolaisdatter, f. 1838, Astafjord., d. 1877
141.103.Ingeborg Sofie Nikolaisdatter, f. 1844, Astafjord., d. 1896
104.52.
Anne Malena Hansdatter
Født 1802, Fjordbotn, Astafjord.3.
Død 18773.

Gift 18243 med

Ole Kristensen
Født 1792, Saga.3.
Død 18383.
105.52.
Johanna Hansdatter
Født 1805, Fjordbotn, Astafjord.3.
Død 18063.
106.52.
Mikkel Hanssen
Født 1807, Fjordbotn, Astafjord.3.
Død 18783.

Gift 18323 med

Lavina Joakimsdatter
Født 1810, Ofoten, Nordland.3.
Død 18693.
     Datter af Joachim Hveding Heggelund Jensen (Trane) og Mette Maria Abrahamsdatter.
107.53.
Jonetta Pedersdatter
Født 18043.
Død 18043.
108.53.
Nikolina Bergitta Pedersdatter
Født 1806, Fjordbotn, Astafjord.3.
109.53.
Kristianna Petrikka Pedersdatter
Født 1808, Fjordbotn, Astafjord.3.
Død 18373.
110.54.
Mette Maria Joakimsdatter
Født 1804, Fjordbotn, Astafjord.3.
Død 18143.
111.54.
Mette Grønn Ovidia Joakimsdatter
Født 1806, Ofoten, Nordland.3.
Død 18763.

Utenfor ekteskap med

Daniel Olsen

Gift 1° 18313 med

Abraham Johan Pettersen
Født 1807, Fjordbotn, Astafjord.3.
Død 18803.

Børn af Mette Grønn Ovidia Joakimsdatter og Daniel Olsen:

142.111.Karen Maria Danielsdatter, f. 1831, Nordland., d. 1867
112.54.
Lavina Joakimsdatter
Født 1810, Ofoten, Nordland.3.
Død 18693.

Gift 18323 med

Mikkel Hanssen
Født 1807, Fjordbotn, Astafjord.3.
Død 18783.
     Søn af Hans Mikkelsen og Anne Bergitta Jensdatter Trane.
113.55.
Mikol Maria Sørensdatter
Født 1806, Foldvik, Astafjord.3.

Gift 18333 med

Anton Fredrik Coucheron
Født 1809, Hilleshamn, Astafjord.3.
     Søn af Herman Fredrik Coucheron og Anne Katrine Henriksdatter.
     Hilleshamn, Gratangen, Astafjord; Kvæfjord, Troms.

Børn af Mikol Maria Sørensdatter og Anton Fredrik Coucheron:

143.113.Søren Mikal Coucheron, f. 1833, d. 1833
144.113.Herman Søren Antonsen, f. 1833
145.113.Søren Mikal Antonsen, f. 1836, Astafjord.
146.113.Anne Bergitte Antonsdatter, f. 1847, Astafjord.
114.55.
Bergitta Sørensdatter
Født 1814, Åkenes, Astafjord.3.
Død 19043.

Utenfor ekteskap med

Nikolai Kristian Harder
Født 1833, Fjellhøgda, (Astafjord?).3.
Død 18993.
     Søn af Hans Petter Harder og Elisabet Henriksdatter Berg.

Børn af Bergitta Sørensdatter og Nikolai Kristian Harder:

147.114.Kristen Harder, f. 1855, Astafjord., d. 1855
148.114.Hans Christian Harder, f. 1856, Astafjord., d. 1862
115.57.
Mikol Maria Sørensdatter
Født 1806, Hesjeberg, Gratangen.3, døbt 20 apr. 18066.
Død 18676.

Gift 16 okt. 183439,6 med

Hans Petter Paulsen
Født 1792, Fornes, Skånland.3.
Død 18693.
     Søn af Paul Anderssen og Barbro Maria Hansdatter.
     Gårdbruker, selveier på Sør-Fornes.

Børn af Mikol Maria Sørensdatter og Hans Petter Paulsen er vist under Hans Petter Paulsen (nr. 87).

116.57.
Anne Helene Sørensdatter
Født 1808, Hesjeberg, Gratangen.3.
Død 18963.

Gift 18373 med

Hans Olai Røgh Johnsen Lind
Født 1804, Myrland, Gratangen.3.
Død 18823.
     Laupstad, Ibestad. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.3

[Gift 1° 1833 med Rebekka Bentsdatter Kinapel (1791 - 1836); Gift 2° 1837 med Anne Helene Sørensdatter (1808 - 1896)].
117.57.
Olavina Sørensdatter
Født 1811, Hesjeberg, Gratangen.3.
Død 18953.
118.58.
Hans Sakarias Schjelderup
Født 3 apr. 1815, Tovik, Skånland34,3, døbt 18 jun. 1815, Trondenes kirke.42,34.
Død 18886.

Gift 1° _____3med

Anne Ediasdatter
Født 18233.
     ? Fra Sør-Rollnes ?

Gift 2° 18413 med

Margrete Elisabet Hansdatter
Født 1824, Trondenes3.

Børn af Hans Sakarias Schjelderup og Anne Ediasdatter:

149.118.Simon Martin Hanssen, f. 1855, Skånland

Børn af Hans Sakarias Schjelderup og Margrete Elisabet Hansdatter:

150.118.Nikolai Martin Hansen, f. 1842
119.58.
Markus Andreas Schjelderup
Født 18176.
120.58.
Søren Andreas Schjelderup
Født 18206.

Gift _____6med

Rebekka Ovidie Simonsdatter Kildal
Født 18266.
     Datter af Simon Johan Kildal og Martha Marie Ursin.
     Fra Nord-Sand i Bjarkøy.

Børn af Søren Andreas Schjelderup og Rebekka Ovidie Simonsdatter Kildal:

151.120.Niels Schjelderup
152.120.Martha Schjelderup
153.120.Simon Kildal Schjelderup, f. 1848, d. 1890
154.120.Niels Mikal Schjelderup, f. 1852, d. 1913
155.120.Ole Schjelderup, f. 1854
156.120.Mette Schjelderup
157.120.Mette Schjelderup
158.120.Elen Schjelderup
159.120.Simonette Schjelderup
121.60.
Simon Kristian Kildal Rasmussen
Født 1813, Renså, Skånland.3.
Død 18933.
122.60.
Ovidie Andrea Rasmusdatter
Født 1816, Renså, Skånland.3.
Død 18536.
     Fra Harr-slægten på Renså.

Gift 18453 med

Israel Petter Schjelderup
Født 18123.
     Søn af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter.

[Gift 1° 1845 med Ovidie Andrea Rasmusdatter (1816 - 1853); Gift 2° med Rebekka Marie Heide (1822 - 1881)].

Børn af Ovidie Andrea Rasmusdatter og Israel Petter Schjelderup:

160.122.Ingeborg Andrea Schjelderup, f. 1848, Skånland., d. 1917
161.122.En Datter
162.122.En Datter
123.60.
Anne Marta Rasmusdatter
Født 1818, Renså, Skånland.3.
Død 18203.
124.60.
Johan Nikolai Berg Rasmussen
Født 1821, Renså, Skånland.3.
Død 18913.

Gift 18473 med

Ingeborg Sofia Ursin
Født 1823, Grøsnes Lille, Gratangen.3.
Død 19093.
     Datter af Nils Olai Ursin og Anna Bergitta Normann.
125.64.
Olai Peder Nilssen
Født 1822, Renså, Skånland.3.
Død 18643.
126.64.
Hans Sakarias Nilssen
Født 1824, Renså, skånland.3.
Død 19073.

Gift 1° 18553 med

Mette Maria Ursin
Født 1830, Grøsnes Lille, Gratangen.3.
Død 18563.
     Datter af Nils Olai Ursin og Anna Bergitta Normann.

Gift 2° 18573 med

Margrete Maria Blom Ursin
Født 1836, Trondenes.3.
Død 19003.
     Datter af Jens Brønlund Mathiassen Ursin og Karen Kirstina (Margrethe) Sparboe.

Børn af Hans Sakarias Nilssen og Mette Maria Ursin:

163.126.Nikolai Hanssen, f. 1856, Skånland., d. 1856

Børn af Hans Sakarias Nilssen og Margrete Maria Blom Ursin:

164.126.Nakor Marian Blom Ursin Nilssen, f. 1859, Skånland.
165.126._____, f. 1861, Renså, d. 1861
166.126.Jeradina Mathilde Brønlund Nilssen, f. 1862, Skånland.
167.126.Sara Helena Nilssen, f. 1865, Skånland.
168.126.Karen Kirstine Nilssen, f. 1867, Skånland.
169.126.Helma Katea Nilssen, f. 1870, Skånland.
170.126.Nils Skandfer, f. 1870, Skånland.
171.126.Andreas Ursin Nilssen, f. 1873, Skånland.
172.126.Hartvida Johanna Hansdatter, f. 1876, Skånland., d. 1876
173.126.Hartvig Jonatan Sparbo Nilssen, f. 1877, Skånland.
174.126.Hilmar Blom Hanssen, f. 1880, d. 1880
127.64.
Markus Gram Nilssen
Født 12 sep. 1829, Renså, Skånland.6.
Død 29 apr. 18976.
     Gårdbruker, selvejer på Balteskard i Astafjord. Han har efterladt sig en huspostil »Husandagtsbog - Betragtninger for hver Dag i Aaret af C.O.Rosenius«, der indvendig på første blad er signeret »Til ...... Markus Gram Nilsen Balteskar 1878«.

Gift 28 okt. 18566 med

Barbro Maria Hansdatter
Født 7 aug. 1833, Balteskard, Skånland6, døbt 13 okt. 1833, Ibestad, 19. søndag e. Trin.6.
Død 19173.
     Datter af Hans Olsen og Rebekka Andersdatter Schjelderup.

Børn af Markus Gram Nilssen og Barbro Maria Hansdatter:

175.127.Nikolina Sofia Markusdatter, f. 1857, Balteskard, d. 1925
176.127.Nanna Rebekka Markusdatter, f. 1860, Balteskard, d. 1905
177.127.Hans Sakarias Markussen, f. 1863, Balteskard, d. 1863
178.127.Håkon Berg Markussen, f. 1866, Balteskard
179.127.Simon Harr Markussen, f. 1866, Balteskard, d. 1951
128.64.
Synnøve Maria Nilsdatter
Født 12 sep. 1829, Renså, Skånland.6.
Død 19193.
129.64.
Bergitta Maria Nilsdatter
Født 1834, Renså, Skånland.3.
Død 18343.
130.65.
Bent Nilssen
Født 1807, Miklevoll, Skånland.3.
Død 18643.

Gift 18303 med

Hedvig Anna Jensdatter
Født 1809, Grov, Skånland.3.
     Datter af Jens Bårdsen og Anne Katrine Olsdatter Trane.
131.65.
Nils Nilssen
Født 1811, Miklevoll, Skånland.3.
132.70.
Berteus Jørgensen
Født 1823, Grov, Skånland.3.
Død 19003.
     Grov, Skånland.

Gift 18513 med

Anne Kristina Jensdatter
Født 1824, Lavik, Gratangen.3.
Død 18913.
     Datter af Jens Andreas Hanssen og Marta Dortea Olsdatter.

Børn af Berteus Jørgensen og Anne Kristina Jensdatter:

180.132.Jens Andreas Berteussen, f. 1858, Skånland.
133.75.
Johanna Pedersdatter
Født 1822, Grov, Skånland.3.
Død 18223.
134.78.
Barbro Maria Hansdatter
Født 7 aug. 1833, Balteskard, Skånland6, døbt 13 okt. 1833, Ibestad, 19. søndag e. Trin.6.
Død 19173.

Gift 28 okt. 18566 med

Markus Gram Nilssen
Født 12 sep. 1829, Renså, Skånland.6.
Død 29 apr. 18976.
     Søn af Nils Schamfer Olsen og Sara Helena Hansdatter.
     Gårdbruker, selvejer på Balteskard i Astafjord. Han har efterladt sig en huspostil »Husandagtsbog - Betragtninger for hver Dag i Aaret af C.O.Rosenius«, der indvendig på første blad er signeret »Til ...... Markus Gram Nilsen Balteskar 1878«.

Børn af Barbro Maria Hansdatter og Markus Gram Nilssen er vist under Markus Gram Nilssen (nr. 127).

135.87.
Søren Hanssen
Født 1838, Fornes, Skånland.3.
Død 19063.

Gift 18763 med

Margrete Lovise Markusdatter
Født 1852, Grunnfarnes, Torsken.3.
     Datter af Markus Olai Mikkelsen og Pernille Pedersdatter.

Børn af Søren Hanssen og Margrete Lovise Markusdatter:

181.135.Mikol Maria Hanssen, f. 1878, Skånland.
182.135.Ove Martin Normann Sørensen, f. 1881, Skånland., d. 1916
183.135.Josefine Signora Hanssen, f. 1883, Skånland.
184.135.Hilma Maria Sørensen, f. 1886, Skånland.
185.135.Rebekka Kirstine Sørensen, f. 1889, Skånland., d. 1889
136.87.
Bendik Martin Hanssen
Født 11 jan. 1843, Fornes, Skånland.3, døbt 23 apr. 1843, Ibestad.6.
Død 19203.
     Gårdbruker, selveier på Sør-Fornes i Astafjord.

Gift 1° _____43,3med

Ingeborg Anna Nilsdatter
Født 1845, Krokmyrdal, skånland3.
Død 19153.

Gift 2° 3 okt. 1872, Ibestad3 med

Elen Bergitta Johnsdatter
Født 8 mai 1846, Marskard, Skånland.3, døbt 28 jun. 1846, Ibestad6.
Død 19163.
     Datter af John Gabriel Eriksen og Johanna Katrine Hansdatter.

Børn af Bendik Martin Hanssen og _____:

186.136._____

Børn af Bendik Martin Hanssen og Ingeborg Anna Nilsdatter:

187.136.Markus Mikal Bendikssen, f. 1869, Fornes, d. 1899

Børn af Bendik Martin Hanssen og Elen Bergitta Johnsdatter:

188.136.Johanna Kristine Bendiksdatter, f. 1871
189.136.Hans Peter Bendikssen, f. 1873, Skånland.
190.136.Antonette Andrea Bendiksdatter, f. 1875, Skånland., d. 1927
191.136.Marie Margrete Bendiksen, f. 1876, Skånland.
192.136.Jondine Gurine Bendiksdatter, f. 1878, Skånland.
193.136.Ottilie Lorentine Bendiksdatter, f. 1880, Skånland.
194.136.Ole Petter Bendiksen, f. 1882, Skånland.
195.136.Elida Bernharda Bendiksdatter, f. 1885, Skånland., d. 1890
196.136.John Gabriel Bendiksen, f. 1887, Skånland.

Generation 7.

137.96.
Birgitte Kirstine Gotlibsdatter
Født 181630.
Død 189844.

Gift 184044 med

Simon Jakobsen Winther
Født 180944.
Død 186044.
     Søn af Jakob Jakobsen Winther og Anne Simonsdatter.
     Solberg, Sørreisa.44
     Etterslekt, 9 barn, se Sørreisa bygdebok.
138.97.
Karen Winther Sørensdatter
Født 183845.
Død 192645.

Gift 1° 186145 med

Hans Kristian Olsen
Født 183845.
Død 187545.
     Hemmingsjord i Sørreisa.

Gift 2° 187646 med

Jens Andreas Svendsen
Født 183546.
Død 190746.
     Hemmingsjord, Sørreisa.
139.103.
Albert Martinus Nikolaisen
Født 1836, Fjordbotn, Astafjord.3.
Død 18473.
140.103.
Andrea Kirstine Nikolaisdatter
Født 1838, Fjordbotn, Astafjord.3.
Død 18773.
141.103.
Ingeborg Sofie Nikolaisdatter
Født 1844, Fjordbotn, Astafjord.3.
Død 18963.
142.111.
Karen Maria Danielsdatter
Født 1831, Ankenes, Nordland.3.
Død 18673.
143.113.
Søren Mikal Coucheron
Født 18333.
Død 18333.
144.113.
Herman Søren Antonsen
Født 18333.
     Steinfjord, Berg, Troms.

Gift omkring 18613 med

Berit Maria Samuelsdatter
Født 18373.
145.113.
Søren Mikal Antonsen
Født 1836, Hilleshamn, Astafjord.3.
     Steinfjord, Berg, Troms.

Gift omkring 18583 med

Karoline Jensdatter
Født 18383.

Børn af Søren Mikal Antonsen og Karoline Jensdatter:

197.145.Sigvart Kristian Sørensen, f. 1867, Troms.
146.113.
Anne Bergitte Antonsdatter
Født 1847, Hilleshamn, Astafjord.3.

Gift omkring 18843 med

Ole Johan Johannessen
Født 18453.
     Steinfjord, Berg, Troms.3
147.114.
Kristen Harder
Født 1855, Åkenes, Astafjord.3.
Død 18553.
148.114.
Hans Christian Harder
Født 1856, Åkenes, Astafjord.3.
Død 18623.
149.118.
Simon Martin Hanssen
Født 1855, Tovik, Skånland3.
     Flyttede til Harstad og grundlagde det solide slakterfirmaet S. Hansen A/S.

Gift 18963 med

Karen Kirstine Nilssen
Født 1867, Renså, Skånland.3.
     Datter af Hans Sakarias Nilssen og Margrete Maria Blom Ursin.
150.118.
Nikolai Martin Hansen
Født 18426.

Gift _____6med

Henriette Jakobsdatter
Født 18496.
     Fra Breistrand.

Børn af Nikolai Martin Hansen og Henriette Jakobsdatter:

198.150.Jakob Hansen, f. 1883
151.120.
Niels Schjelderup
     Død 2 Aar gl.34
152.120.
Martha Schjelderup
153.120.
Simon Kildal Schjelderup
Født 18486.
Død 18906.
154.120.
Niels Mikal Schjelderup
Født 18526.
Død 19136.
     Kjøpte den sagnomsuste jakten "Synia" i sin tid Norges eldste seilskute.

Gift _____6med

Emilie Hansdatter

Børn af Niels Mikal Schjelderup og Emilie Hansdatter:

199.154.Hans Zakarias Schjelderup, f. 1888
155.120.
Ole Schjelderup
Født 18546.
     Skipsfører i Haalogalandske Dampskibsselskab, senere landhandel i Tovik.

Gift _____6med

Mette Marie Rasmussen
Født 18606.
     Fra Renså.

Børn af Ole Schjelderup og Mette Marie Rasmussen:

200.155.Johannes Schjelderup, f. 1891, d. 1943
156.120.
Mette Schjelderup
157.120.
Mette Schjelderup
158.120.
Elen Schjelderup
159.120.
Simonette Schjelderup
160.122.
Ingeborg Andrea Schjelderup
Født 1848, Tovik, Skånland.3.
Død 19173.
161.122.
En Datter
162.122.
En Datter
163.126.
Nikolai Hanssen
Født 1856, Renså, Skånland.3.
Død 18563.
164.126.
Nakor Marian Blom Ursin Nilssen
Født 1859, Renså, Skånland.3.
     Flytter til Trondheim. Missionær.
165.126.
___________
Født 1861, Renså3.
Død 18613.
166.126.
Jeradina Mathilde Brønlund Nilssen
Født 1862, Renså, Skånland.3.

Gift 1889, Tovik, Skånland3 med

Eilert Martin Saræussen
Født 1858, Trondenes3.
167.126.
Sara Helena Nilssen
Født 1865, Renså, Skånland.3.
     Flytter til Stockholm, Sverige.
168.126.
Karen Kirstine Nilssen
Født 1867, Renså, Skånland.3.

Gift 18963 med

Simon Martin Hanssen
Født 1855, Tovik, Skånland3.
     Søn af Hans Sakarias Schjelderup og Anne Ediasdatter.
     Flyttede til Harstad og grundlagde det solide slakterfirmaet S. Hansen A/S.
169.126.
Helma Katea Nilssen
Født 1870, Renså, Skånland.3.
170.126.
Nils Skandfer
Født 1870, Renså, Skånland.3.
     Båtbygger og konstruktør af »Skandferskøytene«.

Gift _____6med

Anna Marie Halvorsen

Børn af Nils Skandfer og Anna Marie Halvorsen:

201.170.Sverre Skandfer, f. 1910, NO.
171.126.
Andreas Ursin Nilssen
Født 1873, Renså, Skånland.3.
172.126.
Hartvida Johanna Hansdatter
Født 1876, Renså, Skånland.3.
Død 18763.
173.126.
Hartvig Jonatan Sparbo Nilssen
Født 1877, Renså, Skånland.3.
174.126.
Hilmar Blom Hanssen
Født 18803.
Død 18803.
175.127.
Nikolina Sofia Markusdatter
Født 1857, Balteskard3.
Død 19253.
176.127.
Nanna Rebekka Markusdatter
Født 1860, Balteskard3.
Død 19053.
177.127.
Hans Sakarias Markussen
Født 1863, Balteskard3.
Død 18633.
178.127.
Håkon Berg Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard6.

Gift 19023 med

Marie Margrete Bendiksen
Født 1876, Fornes, Skånland.3.
     Datter af Bendik Martin Hanssen og Elen Bergitta Johnsdatter.

Børn af Håkon Berg Markussen og Marie Margrete Bendiksen:

202.178.Ester Bergljot Markussen, f. 1904, Balteskard
203.178.Nanna Rebekka Markussen, f. 1905, skånland, d. 1911
204.178.Helfryda Margrete Markussen, f. 1907, skånland
205.178.Johanna Ellida Markussen, f. 1909, skånland
206.178.Martin Berg Markussen, f. 1911, skånland
207.178.Rakel Markussen, f. 1913, skånland
208.178.Henry Peder Gran Markussen, f. 1915, skånland
179.127.
Simon Harr Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard6.
Død 6 apr. 19516.
     En af de 28 medlemmer af Ibestad Heradstyre. Han og naboen Bernt Johansen budde altid hos Per Krogvåg, Hamnvik når der var møte i heradstyret (der på den tid varte 2 dager). Etter møtet ble der ofte holdt et referat for bygdens andre beboere hjemme hos Simon Markussen. Sammen med Martinus Bertheussen på Myklevold, kjøpte han fembøring.

Gift 18996 med

Antonette Andrea Bendiksdatter
Født 2 feb. 1875, Fornes, Skånland.6, døbt 15 aug. 1875, Ibestad6.
Død 10 mar. 19276.
     Datter af Bendik Martin Hanssen og Elen Bergitta Johnsdatter.

Børn af Simon Harr Markussen og Antonette Andrea Bendiksdatter:

209.179.Gudrun Johanna Simonsen Balteskard, f. 1900, Skånland, d. 1958, Skånland
210.179.Markus Gram Balteskard, f. 1902
211.179.Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard, f. 1904, Balteskard
212.179.Hans Sakarias Simonsen Balteskard, f. 1906, Balteskard, d. 1907
213.179.Solveig Antonette Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1910
214.179.Nanna Rebekka Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1924
215.179.Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard, f. 1914, Balteskard
180.132.
Jens Andreas Berteussen
Født 1858, Grov, Skånland.3.
     Grov, Skånland.

Gift 18853 med

Olava Margrete Kirstine Hansdatter
Født 1859, Grov, Skånland.3.
Død 19153.
     Datter af Hans Henrik Ottesen og Mette Maria Nilsdatter.

Børn af Jens Andreas Berteussen og Olava Margrete Kirstine Hansdatter:

216.180.Birger Amandus Jensvoll, f. 1886
181.135.
Mikol Maria Hanssen
Født 1878, Fornes, Skånland.3.
182.135.
Ove Martin Normann Sørensen
Født 1881, Fornes, Skånland.3.
Død 19163.
183.135.
Josefine Signora Hanssen
Født 1883, Fornes, Skånland.3.
184.135.
Hilma Maria Sørensen
Født 1886, Fornes, Skånland.3.

Gift omkring 19153 med

Olaus Mikal Eilivsen Thraning
Født 1874, Fjordbotn, Gratangen.3.

Børn af Hilma Maria Sørensen og Olaus Mikal Eilivsen Thraning:

217.184.Odd Tjodleiv Bagge Thraning, f. 1916, Gratangen.
218.184.Erling Sverre Stein Thraning, f. 1917, Gratangen.
219.184._____, f. 1919, Gratangsbotn., d. 1919
185.135.
Rebekka Kirstine Sørensen
Født 1889, Fornes, Skånland.3.
Død 18893.
186.136.
___________
187.136.
Markus Mikal Bendikssen
Født 1869, Fornes3.
Død 18993.

Gift 18953 med

Adolfine Lorentse Anderssen
Født 1871, Målsnes, Målselv3.
     Datter af Anders Kjærdal.

Børn af Markus Mikal Bendikssen og Adolfine Lorentse Anderssen:

220.187.Ingrid Antona Markusdatter, f. 1895, Krokmyrdal
188.136.
Johanna Kristine Bendiksdatter
Født 18713.
189.136.
Hans Peter Bendikssen
Født 1873, Fornes, Skånland.3.
190.136.
Antonette Andrea Bendiksdatter
Født 2 feb. 1875, Fornes, Skånland.6, døbt 15 aug. 1875, Ibestad6.
Død 10 mar. 19276.

Gift 18996 med

Simon Harr Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard6.
Død 6 apr. 19516.
     Søn af Markus Gram Nilssen og Barbro Maria Hansdatter.
     En af de 28 medlemmer af Ibestad Heradstyre. Han og naboen Bernt Johansen budde altid hos Per Krogvåg, Hamnvik når der var møte i heradstyret (der på den tid varte 2 dager). Etter møtet ble der ofte holdt et referat for bygdens andre beboere hjemme hos Simon Markussen. Sammen med Martinus Bertheussen på Myklevold, kjøpte han fembøring.

Børn af Antonette Andrea Bendiksdatter og Simon Harr Markussen er vist under Simon Harr Markussen (nr. 179).

191.136.
Marie Margrete Bendiksen
Født 1876, Fornes, Skånland.3.

Gift 19023 med

Håkon Berg Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard6.
     Søn af Markus Gram Nilssen og Barbro Maria Hansdatter.

Børn af Marie Margrete Bendiksen og Håkon Berg Markussen er vist under Håkon Berg Markussen (nr. 178).

192.136.
Jondine Gurine Bendiksdatter
Født 1878, Fornes, Skånland.3.
     Til Tovik, Skånland.3
193.136.
Ottilie Lorentine Bendiksdatter
Født 1880, Fornes, Skånland.3.
194.136.
Ole Petter Bendiksen
Født 1882, Fornes, Skånland.3.
195.136.
Elida Bernharda Bendiksdatter
Født 1885, Fornes, Skånland.3.
Død 18903.
196.136.
John Gabriel Bendiksen
Født 1887, Fornes, Skånland.3.

Generation 8.

197.145.
Sigvart Kristian Sørensen
Født 1867, Berg, Troms.3.
     Kom til Klåpen, Ibestad.3
198.150.
Jakob Hansen
Født 18836.

Gift _____6med

Elida Margrethe Henriksen
Født 18966.
     Fra Sør-Lavangen.
199.154.
Hans Zakarias Schjelderup
Født 18886.

Gift _____6med

Ågot Krogh
     Fra Sørvågen, Moskenes.

Børn af Hans Zakarias Schjelderup og Ågot Krogh:

221.199.Niels Mikal Schjelderup, f. 1922
200.155.
Johannes Schjelderup
Født 18916.
Død 19436.

Gift _____6med

Constance Holmen
     Fra Målselv.
201.170.
Sverre Skandfer
Født 1910, Kulstadsjøen, Vefsn, NO.3.
     Kom til Ibestad på Ibestad.3
202.178.
Ester Bergljot Markussen
Født 1904, Balteskard3.
203.178.
Nanna Rebekka Markussen
Født 1905, Balteskard, skånland3.
Død 19113.
204.178.
Helfryda Margrete Markussen
Født 1907, Balteskard, skånland3.
205.178.
Johanna Ellida Markussen
Født 1909, Balteskard, skånland3.
206.178.
Martin Berg Markussen
Født 1911, Balteskard, skånland3.
207.178.
Rakel Markussen
Født 1913, Balteskard, skånland3.
208.178.
Henry Peder Gran Markussen
Født 1915, Balteskard, skånland3.
209.179.
Gudrun Johanna Simonsen Balteskard
Født 30 aug. 1900, Balteskard, Skånland3.
Død 3 okt. 1958, Grov, Skånland3, begravet _____, kirkegården i Grov6.

Gift 19 jul. 1924, Grov, Skånland6 med

Ove Andreas Eberg Ellefsen
Født 26 jun. 1890, Grov, Skånland3.
Død 29 aug. 1963, Grov, Skånland6, begravet 3 sep. 1963, kirkegården i Grov6.
     Søn af Eilev Berteus Strøm og Pernille Karoline Ovidia Olsdatter.
     Stilling: Skips-Stewart, Kok, Hotel og gjestgiver på Annamo..
     Konfimert (i Ibestad kirke) i oktober 1905, anm: »Meget god!«. Stewart på skipene »Malangen« og »Salangen». Gjestgiver på Annamo i Astafjord, som han overtok efter Nikolai Iversen.

Børn af Gudrun Johanna Simonsen Balteskard og Ove Andreas Eberg Ellefsen:

222.209.Aasta Synnøve Ellefsen, f. 1926, Skånland
223.209.Eilif Kåre Ellefsen, f. 1932, Skånland
224.209.Steinar Ellefsen, f. 1934, Norge, d. 1999, Danmark.
225.209.Torbjørn Ellefsen, f. 1937, Skånland
210.179.
Markus Gram Balteskard
Født 19023.
211.179.
Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard
Født 1904, Balteskard3.
212.179.
Hans Sakarias Simonsen Balteskard
Født 1906, Balteskard3.
Død 19073.
213.179.
Solveig Antonette Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard3.
Død 19103.
214.179.
Nanna Rebekka Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard3.
Død 19243.
215.179.
Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard
Født 1914, Balteskard3.
216.180.
Birger Amandus Jensvoll
Født 18863.
     Grov, Skånland.

Gift 19163 med

Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen
Født 1891, Grov, Skånland i Astafjord.3.
     Datter af Bendikt Martin Johansen og Johanna Maria Bårdsdatter.

Børn af Birger Amandus Jensvoll og Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen:

226.216.Olaug Jenny Harriet Jensvoll, f. 1916, Skånland i Astafjord., d. 1985, Grovfjord.
227.216.Asbjørg Othelie Jensvoll, f. 1922, Skånland i Astafjord.
228.216.Olav Arvid Jensvoll, f. 1923, Skånland i Astafjord.
217.184.
Odd Tjodleiv Bagge Thraning
Født 1916, Elvenes, Gratangen.3.
218.184.
Erling Sverre Stein Thraning
Født 1917, Elvenes, Gratangen.3.
219.184.
___________
Født 1919, Gratangsbotn.3.
Død 19193.
220.187.
Ingrid Antona Markusdatter
Født 1895, Krokmyrdal3.
     Flytter til Ankenes, Nordland

Generation 9.

221.199.
Niels Mikal Schjelderup
Født 19226.
222.209.
Aasta Synnøve Ellefsen
Født 15 mar. 1926, Grov, Skånland6.
     Stilling: lærerinne

Gift 21 aug. 19546 med

Anton Brækkan
Født 23 jun. 19206.
     Stilling: Arkitekt.

Børn af Aasta Synnøve Ellefsen og Anton Brækkan:

229.222.Gudrun Brækkan, f. 1958
223.209.
Eilif Kåre Ellefsen
Født 25 mar. 1932, Grov, Skånland6.
     Stilling: sømand, maskinist
224.209.
Steinar Ellefsen
Født 15 jan. 1934, Balteskar, Astafjord sokn, Ibestad prestegjeld, Norge47.
Død 29 jun. 1999, Amager hospital, København, Danmark.6.
     Stilling: Air-Purser i Scanair 1964-94.

Gift 11 apr. 19666 med

Eva Tilly Fredin
Født 7 aug. 1939, Maria forsamling, Helsingborg, Sverige48.

Børn af Steinar Ellefsen og Eva Tilly Fredin:

230.224.Simon Ellefsen, f. 1966, Sweden
231.224.Pernille Ellefsen, f. 1968, Danmark
225.209.
Torbjørn Ellefsen
Født 5 jul. 1937, Grov, Skånland6.
     Stilling: Uddannet geolog.

Gift 19646 med

Colleen Carte
Født 15 aug. 19386.

Børn af Torbjørn Ellefsen og Colleen Carte:

232.225.Kari Ellefsen, f. 1965, Norge
233.225.Niels Ellefsen, f. 1967, South Africa
234.225.Tove Ellefsen, f. 1969, South Africa
235.225.Brit Ellefsen, f. 1969, South Africa
226.216.
Olaug Jenny Harriet Jensvoll
Født 15 aug. 1916, Grov, Skånland i Astafjord.49.
Død 14 mai 1985, Grovfjord.49.

Gift _____6med

Erling Peder Strøm Myklevoll
Født 24 mar. 1914, Grovfjord i Ibestad.49.
     Søn af Martin Olai Martinussen Myklevoll og Nikoline Emilia Marie Ellefsen.

Børn af Olaug Jenny Harriet Jensvoll og Erling Peder Strøm Myklevoll:

236.226.Asbjørg Strøm, f. 1944, Grovfjord i Astafjord.
237.226.Birger Martin Strøm, f. 1945, Grovfjord i Astafjord.
238.226.Else Marie Strøm, f. 1951, Grovfjord i Astafjord.
227.216.
Asbjørg Othelie Jensvoll
Født 1922, Grov, Skånland i Astafjord.3.
228.216.
Olav Arvid Jensvoll
Født 1923, Grov, Skånland i Astafjord.3.

Gift _____6med

Erna Ranveig Nygård
     Datter af Martin Hilmar Anton Nygård og Hildur Angelsen.

Børn af Olav Arvid Jensvoll og Erna Ranveig Nygård:

239.228.Arnt Jensvoll

Generation 10.

229.222.
Gudrun Brækkan
Født 18 jan. 19586.
     Stilling: Arkitekt

Gift _____6med

Finn Langgård
Født 18 apr. 19556.

Børn af Gudrun Brækkan og Finn Langgård:

240.229.Karen Brækkan, f. 1986
241.229.Andrea Brækkan, f. 1988
230.224.
Simon Ellefsen
Født 2 sep. 1966, Malmö, Sweden47.
     Stilling: System-programmør, hos Pro Informatic i København.
231.224.
Pernille Ellefsen
Født 10 dec. 1968, Roskilde, Danmark47.

Samboende med

Lars Gøth Jørgensen
Født 4 okt. 19656.

Børn af Pernille Ellefsen og Lars Gøth Jørgensen:

242.231.Cecilia Gøth Ellefsen, f. 1995, København
243.231.Viktor Gøth Ellefsen
232.225.
Kari Ellefsen
Født 16 mai 1965, Norge6.

Gift 28 apr. 19906 med

Brett Kinmont

Børn af Kari Ellefsen og Brett Kinmont:

244.232.Kristin Kinmont, f. 1994
233.225.
Niels Ellefsen
Født 30 okt. 1967, South Africa6.

Gift _____6med

Dawn
234.225.
Tove Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa6.
235.225.
Brit Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa6.

Gift 10 jun. 20016 med

Alex Harris
     South-African mountaineer, adventurer.
236.226.
Asbjørg Strøm
Født 12 feb. 1944, Grovfjord i Astafjord.49.

Gift _____6med

Jarle Lauritsen
Født 15 apr. 1945, Tromsø.49.
237.226.
Birger Martin Strøm
Født 6 okt. 1945, Grovfjord i Astafjord.49.

Gift _____6med

Grethe Kate Mortensen
Født 1 mai 1949, Narvik.49.
238.226.
Else Marie Strøm
Født 5 mar. 1951, Grovfjord i Astafjord.49.

Gift _____6med

Per Olaf Lillebø
Født 4 feb. 1952, Stord.49.
239.228.
Arnt Jensvoll

Generation 11.

240.229.
Karen Brækkan
Født 3 dec. 19866.
241.229.
Andrea Brækkan
Født 24 dec. 19886.
242.231.
Cecilia Gøth Ellefsen
Født 25 jul. 1995, Frederiksberg, København50,6.
243.231.
Viktor Gøth Ellefsen
244.232.
Kristin Kinmont
Født mai 19946.

Kilder og Noter
169 år gl. 1701.
2Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. 681
3Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
4Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. II:681
5Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. II:682
6
78 år gl. 1701
8Med tanke på faderens alder, er 1690 nok mere korrekt.
9Digitalarkivet - Skifteregister Troms 1690-1805.
10Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:429
11Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:428
12Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. II:741-742
13Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. II:742
14Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:688
15Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. I:29
16Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. I:33
17i barselseng ?
18Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:250
19Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:62
20Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 38
21Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. 792
22Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 3
23Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:21
24Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. 749-750
25Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. 750
26Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:121
27Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. 311
28Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:38
29Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. II:97
30Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:311
31Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. 529
32Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
3322 S. e. Trin.
34Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
359 år gl. ved FT 1801.
36Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 4
37tvilling.
38Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
39Hans og Mikol er kusiner.
40Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:65,66
41Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. 65, 66
424. S. e. Trin. 1815
43Ugifte
44Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. III:337
45Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:65
46Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:66
47Dåbsattest
48dåbsattest
49Lilmari Myklevoll (født Olive Marie Lind-Johansen): Maskinskreven dokument der omfatter efterslægten til Eilev Bertheus Olsen (Strøm) og Pernille Karoline Ovedia Olsdatter
50Var ved fødselen 49 cm høj og vejede 2900 g.