© 2001 Simon Ellefsen

Grøn & Klæboe

Opdateret 22 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Johan Grønn
Død 12 jul. 16591,2.
     Efter en anden kilde døde Johan Grønn 1658 under svenskenes beleiring av Trondhjem. Bodde i Krambodgaten i Trondhjem, var handelsmann.2
     Borger i Trondhjem, med gård i Krambugaten.3
     Skifte 12 jul. 1659, Trondhjem.312. og. 16. juli 1659, avdøde Johan Grøn i hans gård i Krambugt. Enken/ektefellen Maren Christophersdtr og stedbarna Johan og Thrine Grøn, sistn. g. Otte Castensen (Esche), enige med stedmoren om farsarv, hennes egne 7 um. barn med avdøde, Margrethe, Anne, Christopher, Hans, Sophie, Sara og Else, i arv 1129 Rd., Johan Pettersen lagverge. Senere: Anne død, de to eldste helsøsken fått fars-, mors- og søsterarv, likedan Margrethe, Hans Pedersens (Klæboe), mens de andre fems arv er hos stedfar Johan Fasmer. I skifte 6. sept. s.å. nevnes enken og hennes bror Rolf Christophersen..

Gift 1° _____med

Eva Fredriksdatter
Død 16 apr. 16424.

Gift 2° _____med

Maren Christophersdatter
     Datter af Christopher Bjørnssøn (Darre) og Sophia Mentzdatter von Ravensburg.

[Gift 1° med Johan Grønn (d. 12 jul. 1659); Gift 2° 1658 med Johan Fasmer].

Børn af Johan Grønn og Eva Fredriksdatter:

2.1.Johan Johansen Grønn
3.1.Trine Johansdatter (Grøn)

Børn af Johan Grønn og Maren Christophersdatter:

4.1.Margrethe Johansdatter (Grønn)
5.1.Anne Johansdatter (Grønn)
6.1.Christopher Johansen Grønn, f. omkr. 1651, d. 1710
7.1.Hans Johanssøn Grøn, f. 1650, d. 1709, Gården Veklem.
8.1.Sophie Johansdatter (Grønn), d. omkr. 1687
9.1.Sara Johansdatter (Grønn)
10.1.Else Johansdatter (Grønn)

Generation 2.

2.1.
Johan Johansen Grønn
3.1.
Trine Johansdatter (Grøn)

Gift _____med

Otte Carstensen (Esche)
     Søn af Carsten (Carstensen) Esche og Alhed Ottesdatter Kruse.
     Umyndig ved morens skifte 1653.5

Børn af Trine Johansdatter (Grøn) og Otte Carstensen (Esche):

11.3.Wibeche (Wiviche) Ottesdatter
4.1.
Margrethe Johansdatter (Grønn)
     Umyndig ved farens skifte 12. juli 1659.3

Gift _____med

Hans Pederssøn Klæboe
     Søn af Peder Hansen.
     Hans Pedersen. Horneman har ham død 1719. Han brukte Vigholm i Nesna. Han var gift med Maren Johansdatter Grøn. I 1699 skjøter han deler av Leine i Nesna til sin svoger Hans Hansen, det heter da at hans bror Giert hadde brukt dette (Tingboka, s. 173b).6
     Skifte 20 mar. 1720, Vikholmen, Nesna.7,8Skifte på Hans Pedersen Klæboe og Margrethe Johansdatter Grøn. Arvinger: Johan Klæboe, sønn; Peder Klæboe, sønn; Christen Klæboe, sønn; Mentz Klæboe, sønn; Anne Klæboe, datter på Neppelberg, nevnt som sal. Bryggmand; Karen Klæboe, datter; Maren Klæboe, datter på Glein; Sophia Klæboe, datter..

Børn af Margrethe Johansdatter (Grønn) og Hans Pederssøn Klæboe:

12.4.Johan Klæboe, f. 1663, d. 1722
13.4.Peder Hanssøn Klæboe
14.4.Hans Hansen Klæboe, f. omkr. 1677
15.4.Christen Klæboe, f. omkr. 1681, d. omkr. 1739
16.4.Christopher Hansen Klæboe, f. omkr. 1686
17.4.Mentz Johan(sen) Klæboe, f. omkr. 1688, d. før 1752
18.4.Henrich Hansen Klæboe, f. omkr. 1689
19.4.Sophie Hansdatter Klæboe
20.4.Maren Hansdatter Klæboe, f. 1663, d. 1739
21.4.Anne Hansdatter Klæboe
22.4.Karen Hansdatter Klæboe
5.1.
Anne Johansdatter (Grønn)
     Umyndig ved farens skifte 12. juli 1659.3
6.1.
Christopher Johansen Grønn
Født omkring 16512.
Død jul. 17102.
     Umyndig ved farens skifte 12. juli 1659.3
     Sorenskriver i Fosen, 1684-1710, kjent for sin «ugudelighet» og brutalitet mot befolkningen.2

Gift 1° _____med

Elen Hansdatter Ogman
Død 1695, Bjugn.9.
     Datter af Hans Reinholtsen Ogman og Maren Andersdatter Meldal.
     Skifte 16 apr. 16962.

Gift 2° 24 apr. 16969 med

Agneta (Agathe) Crantz
     Datter af Albert Crantz og Ingeborg Carstensdatter Dreyer.

Børn af Christopher Johansen Grønn og Elen Hansdatter Ogman:

23.6.Hans Ogman Grønn, f. 1687, d. 1774
24.6.Johan Christoffersen Grøn, f. omkr. 1689
25.6.Maren Sophia Christoffersdatter Grøn, f. omkr. 1691

Børn af Christopher Johansen Grønn og Agneta (Agathe) Crantz:

26.6.Christoffer Christoffersen Grøn, f. 1700
7.1.
Hans Johanssøn Grøn
Født 12 mai 165010,11.
Død 6 mar. 1709, Gården Veklem.12,11.
     Umyndig ved farens skifte 12. juli 1659.3
     Provst og sogneprest til Ørlandet.
     Ifølge Tønder ble Hans Johansen Grøn sogneprest her [Ørlandet, Fosen prosti] den 22. okt. 1675 og ordinert den 14. april 1676. Dette stemmer med hans kallsbrev som var udstedt akkurat den 22. okt. 1675, det heter i brevet at han først må bestå eksamen [NK bd. II, s. 192]. Han er nevnt som sogneprest her i amtsregnskapets familieskatt i 1677, den 31. dec. 1679, 1684 og den 31. dec. 1686. Også nevnt i 1701 og han var sogneprest her til sin død i 1709.11
     Tønder sier at han ble student i 1669 og dimmiterte i 1672 og at han ble prost her den 22. febr. 1706. På en innskrift på hans bilde i Ørland kirke skal ha stått: »Hans Grøn. Pastor et prespositus per annos 34. Natus 12/5 1670 [må være feillesing for 1650] Denatus veklem 6/3 1709.»11
     «Mag: Johannes Grønnerus Pastor et Præpositus p. annos 34, Natus Nidros. Ao 1650 12 Maji, denatus Vechle Ao 1709 die 6 Martii».13
     Skifte ble holdt etter ham den 29. mars 1710. Boet viste en brutto på 10669 rdl og en gjeld på 1586 rdl. Til deling på arvingene ble det 9083 riksdaler [SAT: Fosen feistlige skifteprotokoll].11

Gift 22 jan. 167914,15 med

Ingeborg Iversdatter Munthe
Født 1 dec. 165910.
     Datter af Iver Anderssøn og Anna Ludvigsdatter Munthe.
     Ingeborg Iversdotter Munthe, gift med M. Hans Grön, Præst til Ørlandet.16

Børn af Hans Johanssøn Grøn og Ingeborg Iversdatter Munthe:

27.7.Anne Cathrine Grøn, f. 1679, d. 1757
28.7.Johan Hansen Grøn, d. 1728
29.7.Iverise Maria Hansdatter Grøn, f. 1683, d. 1773, Kristiansund.
30.7.Iver Hansen Grøn, f. 1685, d. 1685
31.7.Iver Hansen Grøn, f. 1687, d. 1687
32.7.Maren Hansdatter Grøn, f. 1688, d. 1694
33.7.Iver Hansen Grøn, f. 1689, d. 1692
34.7.Hans Hansen Grøn
35.7.Iver Hansen Grøn, f. 1692, d. 1696
36.7.Maren Hansdatter Grøn, d. 1765
37.7.Ludvig Hansen Grøn, f. 1696, d. 1696
38.7.Ingeborg (Johanne?) Hansdatter Grøn
39.7.Abel Hansen Grøn
40.7.Anders Hansen Grøn
8.1.
Sophie Johansdatter (Grønn)
Død omkring 1687.
     Umyndig ved farens skifte 12. juli 1659.3
     Skifte 21 feb. 1687, Trondheim.17efter de avdøde ektefeller Nathaniel Refuel og Sophia Grøn. Barn: Johan 19, Jacobus 11, Theophilus 8, Nathaniel 3, Anne 16, Phebe 12, Maren 8, Sophia 6. 3036 ÷ 5463, samt uvisse fordr. 40, varer, stenkjeller midt i Dronningens gate og hus s. sted 490, tomt på Kalvskindet..

Gift _____18med

Nathaniel Refuel
Død omkring 1687.
     Skifte 21 feb. 1687, Trondheim.17efter de avdøde ektefeller Nathaniel Refuel og Sophia Grøn. Barn: Johan 19, Jacobus 11, Theophilus 8, Nathaniel 3, Anne 16, Phebe 12, Maren 8, Sophia 6. 3036 ÷ 5463, samt uvisse fordr. 40, varer, stenkjeller midt i Dronningens gate og hus s. sted 490, tomt på Kalvskindet..

Børn af Sophie Johansdatter (Grønn) og Nathaniel Refuel:

41.8.Johan Nathanielsen Refuel, f. omkr. 1667
42.8.Anne Nathanielsdatter Refuel, f. omkr. 1670
43.8.Phebe (Phoebe) Nathanielsdatter Refuel, f. omkr. 1674
44.8.Jacobus Nathanielsen Refuel, f. omkr. 1675
45.8.Theophilus Nathanielsen Refuel, f. omkr. 1678
46.8.Maren Nathanielsdatter Refuel, f. omkr. 1678
47.8.Sophia Nathanielsdatter Refuel, f. omkr. 1680
48.8.Nathaniel Nathanielsen Refuel, f. omkr. 1683
9.1.
Sara Johansdatter (Grønn)
     Umyndig ved farens skifte 12. juli 1659.3
10.1.
Else Johansdatter (Grønn)
     Umyndig ved farens skifte 12. juli 1659.3

Gift _____6med

Michel Pedersen Klæboe
Død 1729.
     Søn af Peder Hansen.
     Michel Pedersen. Horneman har ham død 1729. Han var gift med Else Johansdatter Grøn. Eide 4 våg i Lein [i Nesna ?].6
     Skifte 1730, Saura, Nesna.8Avdøde Michel Klæboe. Ektefelle Else Johansdatter Grøn. Søsken ikke oppgitt da boet er falitt..

Generation 3.

11.3.
Wibeche (Wiviche) Ottesdatter

Gift 1703, Domkirken i Trondheim.19,20 med

Joen Andersen (Finvedgaard eller Schanche)
Født omkring 167921,18.
Død 174820, begravet 17 sep. 1748, Vikna.20.
     Søn af Anders Joensen Schanche og Maren Hansdatter (Nobel).
     Borgare i Trondheim och handelsman, ägde Karstensøy i Nærøy, Namdals fogderi, Nord Trøndelag (tingläst sköte 22 mar. 1706). Kallas Joen Andersen Karstenøen 1714. Han blev stämnd av sin svärmor Thrine Gröns lagverge Jens Jensen Schancke för att ha lurat henne att skriva på ett arvskontrakt av den 20. maj 1702.20
     Skifte 9 apr. 1749, Trondheim.22,20.

[Gift 1° 1703 med Wibeche (Wiviche) Ottesdatter; Gift 2° 1705 med Lucia Clausdatter Holst (d. 1713); Gift 3° 6 feb. 1713 med Ellen Andersdatter Borchmann (1690 - 1765)].
12.4.
Johan Klæboe
Født 16637.
Død 10 mai 17227.
     Resid. pastor til Nesne.7

Gift _____med

Susanne Brochmann
     Datter af Jacob Hermansen Borchmann og Maren Pedersdatter Krabbe.

[Gift 1° med Povel Munch; Gift 2° med Johan Klæboe (1663 - 10 mai 1722)].

Børn af Johan Klæboe og Susanne Brochmann:

49.12.Pauline Susanne Klæboe
13.4.
Peder Hanssøn Klæboe
14.4.
Hans Hansen Klæboe
Født omkring 167723.
     "Udseiglet" 1701.
     Ikke nevnt i forældrenes skifte år 1720.8
15.4.
Christen Klæboe
Født omkring 168124.
Død omkring 1739.
     Skifte 1739, Saura, Nesna.8Avdøde Christen Hansen Klæboe. Ektefelle Elisabeth Joensdatter. Arvinger: sønn Hans Christensen Klæboe, 28 år, bor i Salten; sønn Joen Christensen Klæboe, 26 år, hjemme; sønn Jacob Christensen Klæboe, 24 år, utenlands; sønn Henrich Christensen Klæboe, 18 år; sønn Johan Christensen Klæboe, 16 år; datter Margrethe Christensdatter, ugift; datter Elisabeth Christensdatter, gift med Peder Jensen, Handnes; datter Anne Elisabeth Christensdatter Klæboe, ugift, tj. hos Jacob Lund, Romsdal; datter Karen Adrianna Christensdatter Klæboe, 11 år..

Gift _____8med

Elisabeth Joensdatter
Død omkring 1742.
     Skifte 1742, Saura, Nesna.8Avdøde Elisabeth Joensdatter. Arvinger: sønn Hans Christensen Klæboe, i Salten; sønn Joen Christensen Klæboe; sønn Jacob Christensen Klæboe, Utenlands; sønn Henrich Christensen Klæboe, 21 år; sønn Johan Christensen Klæboe, 19 år, i Bergen; datter Margrethe Christensdatter Klæboe, hjemme; datter Elisabeth Christensdatter Klæboe, gift med Peder Jensen, Handnes; datter Anne Elisabeth Christensdatter Klæboe; datter Karen Adrianna Christensdatter Klæboe..

Børn af Christen Klæboe og Elisabeth Joensdatter:

50.15.Hans Christensen Klæboe, f. omkr. 1711, d. 1764
51.15.Joen Christensen Klæboe, f. omkr. 1713
52.15.Jacob Christensen Klæboe, f. omkr. 1715
53.15.Margrethe Christensdatter Klæboe
54.15.Elisabeth Christensdatter Klæboe
55.15.Henrich Christensen Klæboe, f. omkr. 1721
56.15.Johan Christensen Klæboe, f. omkr. 1723
57.15.Anne Elisabeth Christensdatter Klæboe, d. omkr. 1780
58.15.Karen Adrianna Christensdatter Klæboe, f. omkr. 1728
16.4.
Christopher Hansen Klæboe
Født omkring 168625.
     Ikke nevnt i foreldrenes skifte år 1720.8
17.4.
Mentz Johan(sen) Klæboe
Født omkring 168826.
Død før 1752.
     Handelsmann på Vikholmen i Nesna. Kalles sl Ments Klæboe i 1752.27

Gift _____med

Ellen Margrethe Nilsdatter Parelius
Født omkring 169828.
     Datter af Niels Olsen Parelius og Anne Elisabeth Falch.
18.4.
Henrich Hansen Klæboe
Født omkring 168929.
     Ikke nevnt i foreldrenes skifte år 1720.8
19.4.
Sophie Hansdatter Klæboe

Gift _____med

Hans Christenssøn Walsøe (Glein)
     Søn af Christen Nielssøn Valsøen og Dorothea Cathrina Christensdatter Blix.
     Bor ved broren Jørgens skifte 17. aug. 1735 på Dønnes i Helgeland.7
20.4.
Maren Hansdatter Klæboe
Født 166330.
Død 173930.

Gift _____med

Hans Hanssøn Glein
Født 166830.
Død 174130.

Børn af Maren Hansdatter Klæboe og Hans Hanssøn Glein:

59.20.Henrich Hansen Klæboe, f. 1705, d. 1770, Leervig (Lervigen) i Steigen.
21.4.
Anne Hansdatter Klæboe

Gift _____med

Ulrich Hjeronimussen Brüghmann
Født 4 nov. 1636, Trondheim31,32.
Død 3 feb. 1717, Nesna prestegjeld32.
     Søn af Hieronimus Brüghmann og Anna Alexanderdatter Samson.
     Etter å ha gjennomgått de beste skoler tilbrakte han sin ungdom i utlandet, hvor han reiste som handelsfactor og samlet seg en anseelig formue. Da han lengtet etter roligere forhold, vendte han tilbake til Norge og bosatte seg i Nesna prestegjeld, Nordland fylke på gården "Nippelberg", som han formentlig eide fra ca. 1670 til 1715 da en sønn overtok.32
     Skifte 1720, Neppelberg, Nesna.8Avdøde Ulrich Brinchmann. Enkens navn er ikke oppgitt, heller ikke om det er flere barn enn Hieronymus Brinchmann. Boet falitt..

[Gift 1° 25 apr. 1669 med Gidsken Mikkelsdatter Pristroph (1640 - 23 jul. 1682); Gift 2° med Anne Hansdatter Klæboe].

Børn af Anne Hansdatter Klæboe og Ulrich Hjeronimussen Brüghmann:

60.21.Hjeronimus Brüghmann, f. 1686, d. 1758, Hestad i Herøy
22.4.
Karen Hansdatter Klæboe
     Skifte 10 dec. 1742, Saura i Nesna33.
23.6.
Hans Ogman Grønn
Født 16872.
Død 17742.
     Oberst (karakterisert) 4. mar. 1750 og avskjed 1765 med 300 Rds. pensjon.2

Gift 1° _____med

_____

Gift 2° _____med

Abel Margrethe Greger
Død 15 jun. 17412.
     Datter af Peder Rasmussen og Else Marie Greger.

[Gift 1° med Markus Carstensen Volquarts (1678 - 1720); Gift 2° med Hans Ogman Grønn (1687 - 1774)].

Gift 3° 24 mar. 1742, Trondheim.34,35,36 med

Eleonora Sophie Dreyer
Død 7 feb. 17582.
     Datter af Peter Carstensen Dreyer og Anna Catharina Stricht van Hoffmerssel.

[Gift 1° 21 jul. 1706 med Peder (Raphaelssøn) Lund (10 feb. 1675 - 7 jul. 1721); Gift 2° 24 mar. 1742 med Hans Ogman Grønn (1687 - 1774)].

Børn af Hans Ogman Grønn og _____:

61.23.Christian Grønn, f. omkr. 1721, d. 1781
62.23._____
24.6.
Johan Christoffersen Grøn
Født omkring 16899.
25.6.
Maren Sophia Christoffersdatter Grøn
Født omkring 16919.
26.6.
Christoffer Christoffersen Grøn
Født 17009.
27.7.
Anne Cathrine Grøn
Født 31 mai 167937,10.
Død 26 feb. 175710.
     I 1710 [skifte etter faren?] kalles hun Hr Henrik Mecklenburgs. Hun ble senere gift med Hr Morten i Bjørnør og siste gang, ifølge Hornemann, med toller Christian Friis.11

Gift 1° _____med

Henrich Christiansen Mechlenborg
Født 8 jan. 1669, Trondhjem.38,10.
Død 13 mar. 1709, På gården Frengstad i Kvikne.10.
     Søn af Christian Jonassen Mechlenborg og Hilchen Henrichsdatter Sommerschell.
     Stilling: Sogneprest til Kvikne fra 8. mar. 1705.
     Blev cand. teol. den 25. april 1697 og i 1698 blev han adjunkt på den store latinskole i Trondhjem, under den kendte rektor, magister Anders Iversen Borck. Henrik blev senere sognepræst til Kvikne, hvilket embede han varetog til sin død den 13. mar. 1709.39

Gift 2° 171610 med

Morten Jørgenssøn Bjørnør
Død 171839.
     Stilling: Sognepræst til Bjørnø39.

[Gift 1° med Anne Berentsdatter; Gift 2° 1716 med Anne Cathrine Grøn (31 mai 1679 - 26 feb. 1757)].

Gift 3° 172010 med

Christian Friis
     Stilling: Toller i Kristiansund (Lille-Fosen).

Børn af Anne Cathrine Grøn og Henrich Christiansen Mechlenborg:

63.27.Henrik Henrikssøn Mecklenborg, f. 1709, d. 1749
28.7.
Johan Hansen Grøn
Døbt 168111.
Død 31 aug. 172811.
     Johan, nevnt i skifte i 1710, var da prest. Ble sogneprest i Stjørdal.11
29.7.
Iverise Maria Hansdatter Grøn
Født 31 jul. 168340.
Død 18 apr. 1773, Kristiansund.40.
     S.T.Dahl, skriver på s. 83 i "Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge" at Iverisse Marie var gift med sogneprest til Leksvik Peder Simonsen Hoff (død 1704) - men på side 200 står der, med henvisning til skifte år 1710, at hun var gift med en Madts Pedersen Hoff. Kan det tænkes at Madts Pedersen Hoff hellere skal være hendes sønn end ektemann ?

Gift 1° _____40med

Peder Simonsen Hoff
Død 1704, Leksvik.40.
     Søn af Simon Simonsen Hoff og Karen Nielsdatter Schjelderup.
     Erlandsen har ham som prest her [i Leksvik] i tiden 1697 til 1704. Han fikk kallsbrev på sognet den 17. april 1697. Han døde her [i Leksvik] i 1704.40
     Erlandsen sier at han først var hører ved latinskolen [i Trondheim]. Ble magister den 24. mai 1702.40

[Gift 1° med Anna Steensdatter Meldal (d. 1700); Gift 2° med Iverise Maria Hansdatter Grøn (31 jul. 1683 - 18 apr. 1773)].

Gift 2° _____41,40med

Claus Borre
     Sorenskriver i Fosen.
30.7.
Iver Hansen Grøn
Født 168511.
Død 168511.
     Iver, født og død i 1685.11
31.7.
Iver Hansen Grøn
Født 168711.
Død 168711.
     Iver, født og død i 1687.11
32.7.
Maren Hansdatter Grøn
Født 168811.
Død 169411.
     Maren, født 1688, døde i 1694.11
33.7.
Iver Hansen Grøn
Født 168911.
Død 169211.
     Iver, født 1689, døde 1692.11
34.7.
Hans Hansen Grøn
Døbt 13 dec. 169011.
     Hans, døpt 13. dec. 1690. Var på akademiet i 1710 [skifte etter faren?]. Ble senere sogneprest i Kvernes.11

Gift _____med

Charlotte Lauridsdatter Brix
Født omkring 169642,43.
     Datter af Laurits Pedersen Brix og Anne Gregersdatter.
35.7.
Iver Hansen Grøn
Født 169211.
Død 169611.
     Iver, født 1692, døde 1696.11
36.7.
Maren Hansdatter Grøn
Døbt 23 mai 169444.
Død 7 jun. 176544.
     Maren, nevnt i skifte i 1710. Ble gift med Hr Jacob Lund på Akerø.44

Gift _____med

Jacob Nilsen Lund
Født 1688, Snåsa, Nord Trøndelag.45.
Død 1754, Agerøen.45.
     Søn af Nils Mortensen Lund og Sara Jacobsdatter Wivel.
     Sogneprest.

Børn af Maren Hansdatter Grøn og Jacob Nilsen Lund:

64.36.Niels Jacobsen Lund, f. 1717, d. 1795
65.36.Olave Marie Jacobsdatter Lund, f. 1718, d. 1737
66.36.Claus Peter Jacobsen Lund, f. 1719, d. 1762
67.36.Hans Jacobsen Lund, f. omkr. 1720, d. 1766
68.36.Johan Peter Jacobsen Lund, f. 1722
69.36.Johan Grøn Jacobsen Lund, f. 1723
70.36.Jacob Jacobsen Lund, f. 1724
71.36.Sara Susanne Jacobsdatter Lund, f. 1726
72.36.Ingeborg Munthe Jacobsdatter Lund, f. 1728
73.36.Andrea Ludvica Jacobsdatter Lund, f. 1730
74.36._____, f. 1731
37.7.
Ludvig Hansen Grøn
Født 169644.
Død 169644.
     Ludvig, født og død i 1696.44
38.7.
Ingeborg (Johanne?) Hansdatter Grøn
Døbt 11 okt. 169844.
     Fra Ørlandets Præstegaard.46
     Wilhelm Lassen, "Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901)" skriver på s. 35 hendes navn som Johanne Hansdatter Grøn. S.T. Dahl skriver hendes navn som Ingeborg Hansdatter Grøn.

Gift 173046 med

Augustinus Meldal
Født 19 okt. 1697, Kvikne.47,46.
Død 1 feb. 177746.
     Han var fra 1722 adjungeret sin Fader i Tønset indtil Dennes Død i 1735. 1728 blev han residerende Kapellan til Borgund, og 1742, 30. Marts Sognepræst der. Provst 1758-1767. Tog Afsked som Sognepræst 1774. Var meget agtet og anseet.46

[Gift 1° 1725 med Else (Raphaelsdatter) Lund (5 dec. 1685 - 1728); Gift 2° 1730 med Ingeborg (Johanne?) Hansdatter Grøn].
39.7.
Abel Hansen Grøn
Døbt 29 nov. 169944.
     Abel, nevnt i skifte i 1710 [etter faren?]. Døde ugift i 1787.44
40.7.
Anders Hansen Grøn
Døbt 11 jul. 170144.
     Anders, nevnt i skifte i 1710 [etter faren?]. Ble oberstløytnant. Gift i 1733 med Boletha Angell.44
41.8.
Johan Nathanielsen Refuel
Født omkring 166748.
42.8.
Anne Nathanielsdatter Refuel
Født omkring 167049.
43.8.
Phebe (Phoebe) Nathanielsdatter Refuel
Født omkring 167450.
44.8.
Jacobus Nathanielsen Refuel
Født omkring 167551.
45.8.
Theophilus Nathanielsen Refuel
Født omkring 167852.
46.8.
Maren Nathanielsdatter Refuel
Født omkring 167852.
47.8.
Sophia Nathanielsdatter Refuel
Født omkring 168053.
48.8.
Nathaniel Nathanielsen Refuel
Født omkring 168354.

Generation 4.

49.12.
Pauline Susanne Klæboe

Gift _____med

Jens Angell
     (Sogneprest?) til Nesne.

Børn af Pauline Susanne Klæboe og Jens Angell:

75.49.Susanne Borchmann Angell, f. 1739, d. 1823
50.15.
Hans Christensen Klæboe
Født omkring 171155.
Død 176456.
     Hans Klæboe, Skipper og Handelsmand paa Skagstad.56

Gift 1° _____57med

Karen Torkelsdatter (Strømme)
Født omkring 171756.
Død 175956.
     Datter af Torkild Enokssøn Strømme og Alhed Mortensdatter Blix.

Gift 2° 8 okt. 176056 med

Dorothea Krey
51.15.
Joen Christensen Klæboe
Født omkring 171358.
52.15.
Jacob Christensen Klæboe
Født omkring 171559.
     Er år 1739 og 1742 utenlands.8
53.15.
Margrethe Christensdatter Klæboe
54.15.
Elisabeth Christensdatter Klæboe

Gift _____8med

Peder Jensen
55.15.
Henrich Christensen Klæboe
Født omkring 172160.
56.15.
Johan Christensen Klæboe
Født omkring 172361.
57.15.
Anne Elisabeth Christensdatter Klæboe
Død omkring 1780.
     Er år 1739 i tjeneste hos Jacob Lund, Romsdal.8
     Skifte 1780, Hines, Nesna.8Avdøde Anna Elisabeth Klæboe. Ektefelle Peder Pedersen. Arvinger: sønn Christen Pedersen Klæboe, Huglen; sønn Petter Pedersen Klæboe, Glein; datter Elisabeth Margrethe Pedersdatter Klæboe, gift med Ole Hansen, Waag; datter Kierstina Maria Pedersdatter Klæboe, gift med Erich Dinesen, Øksningan; datter Else Maria Pedersdatter Klæboe, tj. Schagastad; datter Johanna Pedersdatter Klæboe, 12 år..

Gift _____8med

Peder Pedersen

Børn af Anne Elisabeth Christensdatter Klæboe og Peder Pedersen:

76.57.Christen Pedersen Klæboe
77.57.Petter Pedersen Klæboe
78.57.Elisabeth Margrethe Pedersdatter Klæboe
79.57.Kierstina Maria Pedersdatter Klæboe
80.57.Else Maria Pedersdatter Klæboe
81.57.Johanna Pedersdatter Klæboe, f. omkr. 1768
58.15.
Karen Adrianna Christensdatter Klæboe
Født omkring 172862.
59.20.
Henrich Hansen Klæboe
Født 170563,30.
Død 3 jun. 1770, Leervig (Lervigen) i Steigen.30.
     Lensmann
     Skifte 3 okt. 177030Formue: 761-0-12. Gjeld: 427-4-1. Boets innhold: Sølv merket H.H.S. og B.M.H.D.I 1696; H.H.K.B. og M.S. 1753; H.T.M.H.D. 1699..

Gift 1° _____med

Birgitte Margareta Jentoft
Født 1678, Borge Prestegård.64.
Død 174364.
     Datter af Hans Hansen Jentoft og Maren Christophersdatter Graae.
     Skifte 13 okt. 1744, Leervig i Engeløy, Steigen.65Formue 993-1-15. Gjeld 83-4-14. Arvingerne var hende ektefelle Henrich Klæboe og hendes barn (og barnebarn) av 1. ekteskap. Der er ikke nevnt fellesbarn med Henrich Klæboe..

[Gift 1° 1695 med Hartvig Hartvigsen (1664 - 1725); Gift 2° med Henrich Hansen Klæboe (1705 - 3 jun. 1770)].

Gift 2° 1753, Sølv merket: H.H.K.B. og M.S. 1753. med

Marit (Martha) Andersdatter Schjelderup
Født 1718, Fikke, Hammarøy.30.
Død 1809, Skjervøy.30, begravet 16 mar. 1809, Skjervøy.66.
     Datter af Anders Jensen Schjelderup og Sidsel Finvedgaard.
     Martha Schielderup, 78 år gl. og «enke efter 1ste ægteskab», «underholdes af sønnen» Henrich Klæboe på Strømfjord gård i Skjærvøy.67
     Omtalt i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø, som hennes søskendebarn på farssiden. Marithe er da gift med lensmann Klæboe i Troms.68

Børn af Henrich Hansen Klæboe og _____:

82.59.Anders Henrichsen Klæboe, f. omkr. 1745
83.59.Sidsel Margrethe Henrichsdatter Klæboe, f. omkr. 1748, Lervik i Steigen.

Børn af Henrich Hansen Klæboe og Marit (Martha) Andersdatter Schjelderup:

84.59.Hans Christopher Henrichsen Klæboe, f. omkr. 1753, d. 1843
85.59.Maren Henrichsdatter Klæboe
86.59.Jens Henrichsen Klæboe, f. omkr. 1756
87.59.Hartvig Henrichsen Klæboe, f. omkr. 1756
88.59.Anne Elisabeth Henrichsdatter Klæboe, f. omkr. 1757, d. 1823, Hadsel.
89.59.Johan Rasch Henrichsen Klæboe, f. omkr. 1759
90.59.Ingeborg Catarina Jentoft Henrichsdatter Klæboe, f. omkr. 1762
91.59.Henrich Johan Henrichsen Klæboe, f. omkr. 1764, d. 1812
60.21.
Hjeronimus Brüghmann
Født 24 dec. 168669.
Død 17 jan. 1758, Hestad i Herøy69,33.
     Han syntes å være meget allsidig annlagt og overtok i sin tid de forskjelligste verv. Formentlig fikk han hjemme en god utdannelse. I 1703, 17½ år gammel kom han til Trondheim til sin fetter Alexander Brüghmann, hvor han unner denne ble ansatt til å ta seg av forrentningen, under fetterens Oslo-opphold. Han kalles fra 1724, lensmann, og var som sådan konstitueret til å møte på tinget istedet for fogden.69
     Ved skiftet 10. dec. 1742 etter sin mors søster Karen Klæboe, bodde han på Hestad i Herøy.33
     Skifte 22 jul. 175870,33.

Gift 1° 171671 med

Maren Maria Wirthmann
Født 22 okt. 169669.
Død 27 aug. 1725, Nippelberg69.
     Datter af Steen Wirthmann og Dorthea Nielsdatter Arctander.

Gift 2° 24 jul. 172672 med

Magdalene Sophia Brun
Født 168372.
Død 1773, Hestad i Brønnøy72.

Børn af Hjeronimus Brüghmann og Maren Maria Wirthmann:

92.60.Petter Ulrich Brüghmann, f. 1717, Brønnøy, d. 1776, Handelsstedet Grøtøen
93.60.Sten Wirthmann Brüghmann, f. 1718, Nippelberg, d. 1785, Bergen
94.60.Andreas Brüghmann, f. 1720, d. 1737
95.60.Humphred Brüghmann, f. 1721, d. 1771
96.60.Johan Brüghmann, f. 1723, d. 1803

Børn af Hjeronimus Brüghmann og Magdalene Sophia Brun:

97.60.Maren Maria Brüghmann, f. 1728, Nippelberg, d. 1810, Hestad
61.23.
Christian Grønn
Født omkring 172135.
Død 8 mai 178135.
     I 1766 major, avskjed 4. mar. 1773. 1767: «Noget for korpulent til Skiløbning.» Bodde på gården Viken, Inderøya.35

Gift 1° _____med

Elisabeth Schauer (av slekten Muus)
Født 171735.
Død 1754, Snaasa35.
     Av slekten Muus.35

Gift 2° 29 feb. 175635 med

Dorothea Catherina Tausan
Født 26 aug. 173635.
Død 22 feb. 178235.
62.23.
___________
63.27.
Henrik Henrikssøn Mecklenborg
Født 8 jan. 170939.
Død 174939, begravet 31 okt. 1749, Kristiansund73,74.
     Gennem sin stedfader Christen Friis kom den unge Henrik ind i handel, og som en Mechlenborg, blev han helt naturligt optaget i det derværende handelsaristokrati. Henrik havde sin handelsvirksomhed på Bejergaard, som han drev indtil sin død i 1749, og det lykkedes ham at blive en af Fosnas/Kristiansunds betydligste købmænd.39

Gift 6 feb. 1732, Lillefosen75 med

Alethe Margrethe Friis
Født 1702, Trondhjem75.
Død 20 jun. 1775, Kristiansund76,75.
     Datter af Iver Johansen Friis og Maren Clausdatter Angell.
     På usædvanlig dygtig måde førte hun forretningen videre efter sin mands død. Hun blev betegnet som en meget velhavende dame, der drev sin forretning solidt og forsigtigt, men hun var meget snu og egoistisk, og da hun høstede mere venskab, støtte og fortjeneste i samhandel med britterne, end med sine egne landsmænd, var hendes sympati mere hos de første end hos sidstnævnte. Ti år før sin død i 1775, overdrog hun den 26. juli 1765 sin ejendom Bejergården og sin forretning til datteren Aletha Henricha Mechlenborg, som senere blev gift med købmanden Daniel Bendix Neumann, som man kan tænke sig har været ansat som bestyrer i hendes forretning.39

Børn af Henrik Henrikssøn Mecklenborg og Alethe Margrethe Friis:

98.63.Maren Angell Mecklenborg, d. 1786
99.63.Anne Cathrine Mecklenborg, d. 1771
100.63.Margrethe Helene Mecklenborg
101.63.Alet Henricha Mecklenborg, f. 1737, d. 1791
64.36.
Niels Jacobsen Lund
Født 1717.
Død 1795.
65.36.
Olave Marie Jacobsdatter Lund
Født 1718.
Død 1737.
66.36.
Claus Peter Jacobsen Lund
Født 1719.
Død 1762.

Gift _____med

Inger Margrethe Meyer
Født 1725.
Død 1762.

Børn af Claus Peter Jacobsen Lund og Inger Margrethe Meyer:

102.66.Jacob Claussen Lund, f. 1752, d. 1802
103.66.Johan Michael Claussen Lund, f. 1753, d. 1824
104.66.Maren Grøn Clausdatter Lund, f. 1757
105.66.Peder Hersleb Claussen Lund, f. 1762
67.36.
Hans Jacobsen Lund
Født omkring 1720.
Død 1766.

Gift 1° _____med

Ursula Cathrine Strøm
Født 1724.
Død 1748.

Gift 2° _____med

Margrethe Cathrine Hirsch
Født omkring 1719.
Død 1788.

Børn af Hans Jacobsen Lund og Ursula Cathrine Strøm:

106.67.Peder Strøm Lund, f. 1745, d. 1815
107.67.Maren Dorothea Grøn Lund, f. 1746, d. 1804
108.67.Gunnhild Susanne Lund, f. 1747, d. 1788
109.67.Jacob Lund, f. 1748, d. 1820

Børn af Hans Jacobsen Lund og Margrethe Cathrine Hirsch:

110.67.Ursula Cathrine Lund, f. 1750, d. 1778
111.67.Hans Christopher Lund, f. 1752, d. 1775
112.67._____, f. 1753, d. 1753
113.67.Margrethe Elisabeth Lund, f. 1754, d. 1755
114.67.Margrethe Elisabeth Lund, f. 1755
115.67.Anna Henriette Wind Lund, f. 1756, d. 1811
116.67.Johanne Marie Lund, f. 1758, d. 1829
117.67.Henrik Nicolai Lund, f. 1759, d. 1802
118.67.Ingeborg Ludvika Lund, f. 1761, d. 1820
119.67.Andreas Wilhelm Lund, f. 1762, d. 1762
120.67._____, f. 1763, d. 1763
68.36.
Johan Peter Jacobsen Lund
Født 1722.
69.36.
Johan Grøn Jacobsen Lund
Født 1723.
70.36.
Jacob Jacobsen Lund
Født 1724.
71.36.
Sara Susanne Jacobsdatter Lund
Født 1726.
     Sara Susanna Lund, Dotter af Hr. Jacob Lund, Sognepræst til Agerøen, og Maren Grön.16

Gift _____16med

Anders Borch Munthe
     Søn af Ludvig Iversen Munthe og Anna Kaasbøl.
     Hr. Anders Borch Munthe, Præst til Agerøen i Tronhiems Stift. Gift med Sara Susanna Lund. Af deres 17 Børn lever 6 (Ludvig, Morten, Claus, Jacob, Peter og Eiler).16

Børn af Sara Susanne Jacobsdatter Lund og Anders Borch Munthe:

121.71.Ludvig Munthe
122.71.Morten Munthe
123.71.Claus Peter Munthe
124.71.Jacob Lund Munthe
125.71.Peter Johann Munthe
126.71.Eiler Christopher Kaasbøll Munthe
72.36.
Ingeborg Munthe Jacobsdatter Lund
Født 1728.
73.36.
Andrea Ludvica Jacobsdatter Lund
Født 1730.
74.36.
___________
Født 1731.
     Udøpt sønn.

Generation 5.

75.49.
Susanne Borchmann Angell
Født 5 feb. 173977.
Død 10 jul. 182377.

Gift 28 jan. 176177 med

Ebbe Carsten Tønder
Født 28 sep. 172677.
Død 4 mar. 178577.
     Søn af Niels Ebbesen Tønder og Margrethe Christine Hass Borch.
     Var den første, der samlede Materialer til de af Provst Erlandsen udgivne biografiske Efterretninger om den nordenfjeldske Geistlighed.77
     Presbyterologiske forfatter. Sogneprest til Stranden. Fra ham nedstammer en dansk embedsslegt.78
     9 Børn.77

Børn af Susanne Borchmann Angell og Ebbe Carsten Tønder:

127.75.Nicolaus (Niels) Tønder, f. 1761, d. 1832, Kjøbenhavn.
76.57.
Christen Pedersen Klæboe
77.57.
Petter Pedersen Klæboe
78.57.
Elisabeth Margrethe Pedersdatter Klæboe
79.57.
Kierstina Maria Pedersdatter Klæboe
80.57.
Else Maria Pedersdatter Klæboe
     Er år 1780 i tjeneste på Schagastad [Schaga i Nesna ?].8
81.57.
Johanna Pedersdatter Klæboe
Født omkring 176879.
82.59.
Anders Henrichsen Klæboe
Født omkring 1745.
     Jekteskipper på Skagstad i Engeløy.
     Ugift ved farens skifte 1770.
     Muligvis søn af et tidligere ægteskab.
83.59.
Sidsel Margrethe Henrichsdatter Klæboe
Født omkring 1748, Lervik i Steigen.80,30.

Gift omkring 177081,30 med

Aksel Rasch
Født 1732.
Begravet 20 aug. 179782,66.
     Søn af Anders Rasch og Grethe Cathrine Oderup.
     Gårdbruker og jekteskipper på Eidet i Maursund (Skjervøy).
     Skifte 1788-1798, Eidet, Skjervøy Tinglag.83protokollnr. 146, folio 534b..

Børn af Sidsel Margrethe Henrichsdatter Klæboe og Aksel Rasch:

128.83.Henrich Klæboe Rasch, f. 1771, Eidet i Maursund, d. 1860
129.83.Anders Rasch
130.83.Berthe Lucia Røst Rasch
131.83.Herdovicha Johanna Rasch
132.83.Birgitte (Berit) Marie Røst Rasch, f. 1781, Skjærvø., d. 1836
133.83.Augustinus Rasch, f. 1785
134.83.Even Andreas Rasch, f. 1788
135.83.Hanna Maria Klæboe Rasch, f. 1790
136.83.Johan Jørgen Rasch, f. 1793
84.59.
Hans Christopher Henrichsen Klæboe
Født omkring 175384,30.
Død 184385.
     Umyndig ved farens skifte 1770, verge: Joen Hermandsen Bugge, Findset. Formynder er med enken (Marite Schjelderup) i 3 ledd beslektet.30
     Handelsmann og gjestgiver på Lyngseidet.85
85.59.
Maren Henrichsdatter Klæboe
     Ugift ved faren skifte 1770, verge: Henrich Klæbo, Brettesnes. Henrich Klæbo var farens søskenbarn. Han har lovet å ta henne i sitt hus.30

Gift _____med

Necolay Pedersen Lindholm
     Skreddermester og borgersecondløytnant i Trondhjem.85
86.59.
Jens Henrichsen Klæboe
Født omkring 175686,30.
     Umyndig ved farens skifte 1770, verge: Arent Mørch, skipper på Røsvik i Folda.30
87.59.
Hartvig Henrichsen Klæboe
Født omkring 175687,30.
     Umyndig ved farens skifte 1770, verge: Christen Hartvigsen Hviding, Løvøen. Vergen er morsøskenbarn med enken Marithe Klæbo Schjeldrup.30
     Konfirmert 1. søndag i advent (28. nov.) 1773 i Skjervøy.66
88.59.
Anne Elisabeth Henrichsdatter Klæboe
Født omkring 175788,30.
Død 1823, Hadsel..
     Umyndig ved farens skifte 1770, verge: Henrich Rasch, Skrova. Hun er hos Henrich Rasch i Skrova.30

Gift 1° 177289 med

Jens Peter Drejer
Født 29 okt. 1739, Hadsel.45.
Død 1785, Hadsel.45.
     Søn af Peder Olsen Drejer og Sara Susanna Bing.
     Sogneprest til Øxnes.

[Gift 1° 1767 med Bolette Winstrup (d. 1768); Gift 2° 1772 med Anne Elisabeth Henrichsdatter Klæboe (omkr. 1757 - 1823)].

Gift 2° 179290 med

Lorentz Christopher Sverdrup
     På Sund og Reine, hvor han var handelsmann, gjestgiver og eide 17 rorbuer. Dessuten var han jekteskipper.90

[Gift 1° med Johanne Brønlund Bärentz (f. 1740); Gift 2° 1792 med Anne Elisabeth Henrichsdatter Klæboe (omkr. 1757 - 1823)].

Børn af Anne Elisabeth Henrichsdatter Klæboe og Jens Peter Drejer:

137.88.Sara Susanne Bing Dreyer, f. 1776, Øxnes., d. 1844
89.59.
Johan Rasch Henrichsen Klæboe
Født omkring 175991,30.
     Umyndig ved farens skifte 1770, verge: broren Anders Klæbo.30
90.59.
Ingeborg Catarina Jentoft Henrichsdatter Klæboe
Født omkring 176292,30.
     Umyndig ved farens skifte 1770, verge: lensmann Niels Schjelderup, Opeid i Hamarøy (morbror).30
     Konfirmert 2. søndag i advent (5. dec.) 1779 på Skjervøy, og bodde da på Eidet.66
     Dødsfall til Ingeborg kan ikke sees innført i Borge kirkebøker og helle ikke kan skifte finnes.30

Gift 21 nov. 1787, Borge kirke., Trolovet 10. juli 1787.30 med

Christopher Michelsen
Døbt 31 jul. 1763, Borge30.
     Søn af Michel Christophersen og Anna Willumsdatter.
     Konfirmert (i Borge?) 1782. Gårdbruker og styrmann.30
     Dødsfall til Christopher kan ikke sees innført i Borge kirkebøker og heller ikke kan skifte finnes.30
91.59.
Henrich Johan Henrichsen Klæboe
Født omkring 176493,94,30.
Død 10 mar. 181295,66.
     Umyndig ved farens skifte 1770, verge: styrmann Axel Anders Rasch.30
     Gjestgiver i Strømfjord. Druknet på hjemreisen fra Lyngsmarkedet sammen med sin sønn Johan og skolemester Henrik Bull Stabrun. De ble ikke funnet.66

Gift 6 sep. 179366 med

Susanna Margrethe Hess
Født omkring 177096,67.
Død 14 aug. 181366, begravet 24 aug. 181397,66.
     Fra Strømfjord.66

Børn af Henrich Johan Henrichsen Klæboe og Susanna Margrethe Hess:

138.91.Johan Christoffer Klæboe, f. 1794, d. 1812
139.91.Martha Maria Klæboe, f. omkr. 1796
140.91.Sanna Margrethe Klæboe, f. 1800
141.91.Maren Anna Klæboe, f. 1808
142.91.Hedovika Johanne Klæboe, f. 1811
92.60.
Petter Ulrich Brüghmann
Født 17 jul. 1717, Brønnøy69.
Død 29 feb. 1776, Handelsstedet Grøtøen69.
     Kjøpmann og forretningsmann. Hans siste ekteskap var barnløst.69

Gift 1° _____med

Kirsten Jonsdatter
Født 169669.
Død 8 sep. 175869.
     På Skaga.69

Gift 2° 12 nov. 1760, Sandnes69 med

Sophie Aars
     Skifte 24 nov. 177869.

Børn af Petter Ulrich Brüghmann og Kirsten Jonsdatter:

143.92.Else Marie Brüghmann, f. 1740, d. 1741
93.60.
Sten Wirthmann Brüghmann
Født 28 okt. 1718, Nippelberg69.
Død 1785, Bergen69, begravet 22 mar. 1785, Bergen ?69.
     Gullsmed. Ifølge Nicolaysens "Bergens Borgerbog" tok han borgerskap der i byen den 6. august 1748.69

Gift 1° _____med

Karen Pedersdatter Brun
Død 174669.
     En prestedatter fra Gildeskål.69

Gift 2° 6 feb. 175369 med

Gjertrud Tønnesdatter
Født 170469.
Begravet 3 dec. 1790, Bergens Domkirke69.
     I skiftet efter den berømte guldsmed Steen Wirthmann Brüghmann's anden kone Giertrud Tønnesdatter, der blev holdt i Bergen 11. dec. 1790, får vi ikke kun at vide, at begge ægtefæller var barnløse, men også at arvingerne til Steen Wirthmann Brüghmann var: 1. Broren Johan Brüghmann opholdende sig i Nordland.; 2. Broren Humfred Brüghmann, «død men efterladt sig tvende Døtre, hvoraf den ene Maren Wirthmann gift med hr. Albert Hatting residerende Capellan til Nyekirkens menighed i Bergen, døde den 30te December 1789 og efterlod sig 3 sønner og 2 døtre ...». Den anden datter af Humfred Bryghmann, Elisabeth Margaretha gift med Johan Michael Bees.98
94.60.
Andreas Brüghmann
Født 4 mar. 172072.
Død 173772.
95.60.
Humphred Brüghmann
Født 22 sep. 172172.
Død 6 sep. 177172.
     Handelsmann på Sør-Bjørn på Helgeland.72

Gift _____med

Karen Adriane Klæboe
Født 172872.
     Hun levde ennda i 1801.72

Børn af Humphred Brüghmann og Karen Adriane Klæboe:

144.95.Maren Wirthmann Brüghmann, d. 1789, Bergen
145.95.Elisabeth Margareta Brüghmann, f. 1750
96.60.
Johan Brüghmann
Født 29 jul. 172372.
Død 1 okt. 180372.
     Skipper og bosatt på Skaga i Herøy.72

Gift 175772 med

Maren Bugge
Født 171672.
     Hun levde enda i 1801 på Skaga, 85 år gml.72
97.60.
Maren Maria Brüghmann
Født 20 mai 1728, Nippelberg72.
Død 1810, Hestad72.

Gift 24 okt. 175272 med

Johan Abel Mørch
Født 1724, Saltnes i Nordland72.
Død 6 dec. 1801, Hestad i Brønnøy72.
     Søn af Abel Abelsøn Mørch og Gertrud Johansdatter Omsen.
     Skipper og handelsmann på Hestad i Brønnøy.72
     Skipper og handelsmann på Hestad i Herøy i Helgeland.99

Børn af Maren Maria Brüghmann og Johan Abel Mørch:

146.97.Hjeronimus Mørch, f. 1754, d. 1778
147.97.Gjertrud Malene Mørch, f. 1756
148.97.Abel Mørch, f. 1759
149.97.Andreas Mørch, f. 1759
150.97.Hans Mørch, f. 1762, d. 1832
151.97.Gjertrud Mørch, f. 1763
152.97.Maren Mørch, f. 1763, d. 1764
153.97.Maren Mørch, f. 1765
154.97.Anne Mørch, f. 1767
155.97.Inger Lucie Mørch, f. 1769
98.63.
Maren Angell Mecklenborg
Døbt 9 nov. 173275.
Død 6 sep. 178675.

Gift 30 aug. 176575 med

Johan Anton Luytkis
Født 15 dec. 1732100, døbt 20 dec. 1732, Vor Frue kirke i Trondhjem100.
Død 16 mar. 1800, Kristiansund N.100.
     Søn af Johan Luytkis og Anna Kathrine Krenchel.
     Stilling: Kjøbmann i Kristiansund N..
     Kjøbmann i Kristiansund N., hvor han døde 16. mars 1800. Svigersønnen, kancelliråd H. Brodtkorb bekjentgjør dødsfallet i Trondhjemske Tidender no. 13, 1800. Samtidig gjengis høistemte minneord på latin (Suprema Jubente Lege etc.), signert Conradus Molitz, som visstnok har vært lærer ved den høiere private skole i Kristiansund N. på dette tidspunkt.

Børn af Maren Angell Mecklenborg og Johan Anton Luytkis:

156.98._____, f. 1765
157.98.Alette Margrethe Luytkis, f. 1768, Kristiansund N., d. 1838, Kristiansund N.
99.63.
Anne Cathrine Mecklenborg
Døbt 25 dec. 173475.
Død 19 mai 177175.
     Skifte 30 jun. 177375.

Gift 9 okt. 175975 med

Henrik Sander Kaasbøl
Født 173075.
Død 3 dec. 178975.
     Søn af Hans Pedersen Kaasbøl og Anna Aagesdatter Holck.
     Stilling: Kjøpmann i Kristiansund.

Børn af Anne Cathrine Mecklenborg og Henrik Sander Kaasbøl:

158.99._____
159.99._____
160.99._____
161.99.Henrik Mechlenborg Kaasbøll, f. 1763, d. 1830
100.63.
Margrethe Helene Mecklenborg
Døbt 24 feb. 173675.
Begravet 4 aug. 173975.
101.63.
Alet Henricha Mecklenborg
Født 173775.
Død 8 dec. 179175, begravet 15 dec. 179175.
     Fik 26. juli 1765 overdraget ejendommen Bejergården og handels- forretningen af sin moder, der indtil da havde ført forretningen videre efter sin mands død 1749.39

Gift 9 okt. 177775 med

Daniel Bendix Neumann
Født 1742, Flensborg ?75.
Død 16 okt. 180375, begravet 24 okt. 180375.
     Søn af Neumann.
     Stilling: Kjøpmann i Kristiansund75.
     Blandt byens mest fremtredende menn.75
102.66.
Jacob Claussen Lund
Født 1752.
Død 1802.

Gift _____med

Marianne Pohlmann
Født 1761.
Død 1844.

Børn af Jacob Claussen Lund og Marianne Pohlmann:

162.102.Claus Henrik Peter Lund, f. 1793, d. 1875
103.66.
Johan Michael Claussen Lund
Født 1753.
Død 1824.

Gift _____med

Anna Margrethe Diurhuus
Født 1777.
Død 1809.

Børn af Johan Michael Claussen Lund og Anna Margrethe Diurhuus:

163.103.Claus Peder Lund, f. 1793, d. 1811
164.103.Maren Andrea Lund, f. 1796, d. 1877
165.103.Inger Margrethe Lund, f. 1797, d. 1880
166.103.Marthe Susanne Lund, f. 1799, d. 1849
167.103.Johan Grøn Lund, f. 1804, d. 1885
168.103.Jacob Lund, f. 1805
104.66.
Maren Grøn Clausdatter Lund
Født 1757.
105.66.
Peder Hersleb Claussen Lund
Født 1762.
106.67.
Peder Strøm Lund
Født 1745.
Død 1815.
107.67.
Maren Dorothea Grøn Lund
Født 1746.
Død 1804.
108.67.
Gunnhild Susanne Lund
Født 1747.
Død 1788.
109.67.
Jacob Lund
Født 1748.
Død 1820.
110.67.
Ursula Cathrine Lund
Født 1750.
Død 1778.
111.67.
Hans Christopher Lund
Født 1752.
Død 1775.
112.67.
___________
Født 1753.
Død 1753.
     Udøpt sønn.
113.67.
Margrethe Elisabeth Lund
Født 1754.
Død 1755.
114.67.
Margrethe Elisabeth Lund
Født 1755.
115.67.
Anna Henriette Wind Lund
Født 1756.
Død 1811.
116.67.
Johanne Marie Lund
Født 1758.
Død 1829.
117.67.
Henrik Nicolai Lund
Født 1759.
Død 1802.
118.67.
Ingeborg Ludvika Lund
Født 1761.
Død 1820.
119.67.
Andreas Wilhelm Lund
Født 1762.
Død 1762.
120.67.
___________
Født 1763.
Død 1763.
     Udøpt sønn.
121.71.
Ludvig Munthe
     Ludvig Munthe, Søefahrende.16
122.71.
Morten Munthe
     Morten Munthe, i Hollandsk Søetieneste.16
123.71.
Claus Peter Munthe
     Claus Peter Munthe, Søef[ahrende].16
124.71.
Jacob Lund Munthe
     Jacob Lund Munthe, Capellan 1783 til Holmens Menighed i Kiøbenhavn. Gift med Sophia Amalia Bredahl, Dotter af Justitsr. Bredahl, Revisor ved Generalitetet, og Sophie Elisab. Klinge.16

Gift 6 okt. 1779, Garnison, København101 med

Sophia Amalia Bredahl
Født 18 aug. 1749102, døbt 25 aug. 1749, København102.
Død 18 jul. 1808102.
     Datter af Michael Bredahl og Sophia Elisabeth Klinge.
125.71.
Peter Johann Munthe
     Peter Johann Munthe, Capit. i det Østersøiske Compagnies Tieneste.16

Gift 2 mai 1783, Sankt Nikolaj, Holbæk101 med

Mille Johanne Smith
     Datter af Peter Smith og Edele Dorthe Barfoed.
     Mille Johanne Smith, gift med Hr. Peter Johann Munthe.103
126.71.
Eiler Christopher Kaasbøll Munthe
     Eiler Christopher Kaasböll Munthe, er Studiosus Philologiæ.16

Generation 6.

127.75.
Nicolaus (Niels) Tønder
Født 17 dec. 176177.
Død 5 jan. 1832, Kjøbenhavn.77.
     Stabskirurg for den danske Landetat; R. af D., DM.77

Gift 179577 med

Anna Adolphine von Saldern
Født 14 sep. 177177.
Død 28 apr. 184877.
     Datter af Arnold von Saldern.

Børn af Nicolaus (Niels) Tønder og Anna Adolphine von Saldern:

169.127.Arnold Nicolai Caspar Tønder, f. 1796, Nestved., d. 1869, Frederiksberg i København.
170.127._____
128.83.
Henrich Klæboe Rasch
Født 27 jul. 1771, Eidet i Maursund85.
Død 8 mar. 186085, begravet _____, Skjervøy kirke85.
     »Grundlægger af handelshuset Rasch på Skjervøy 1799.«s
     Henrich Rasch kom som ung gutt i handelslære hos onkelen, handelsmann og gjestgiver Hans Christopher Klæboe (1753-1843) på Lyngseidet.85

Gift 14 okt. 180585 med

Rebekka Marie Urbye Angell
Født 23 sep. 178685.
Død 5 okt. 182585.
     Datter af Ole Meldahl Angell og Christianne Helene Grønbech.
     Konfirmert 1. nov. 1801.66

Børn af Henrich Klæboe Rasch og Rebekka Marie Urbye Angell:

171.128.Necolay Lindholm Rasch, f. 1807, Skjervøy, d. 1889
172.128.Albregt Augustinus Rasch, f. 1809, d. 1887
173.128.Ole Meldahl Angell Rasch, f. 1811, d. 1812
174.128.Christianne Wilhelmine Rasch, f. 1812
175.128.Cecilie Margrethe Rasch, f. 1813
176.128.Henrich Klæboe Rasch, f. 1815, d. 1815
177.128.Edvard Andreas Rasch, f. 1818, d. 1884
178.128.Maren Elisabeth Rasch, f. 1820
179.128.Ole Meldahl Angell Rasch, f. 1821, d. 1876
129.83.
Anders Rasch
Døbt 1 nov. 1773104,66.
130.83.
Berthe Lucia Røst Rasch
Døbt 24 dec. 1775105,66.
Begravet 27 dec. 178066.
     Døde av kopper «Koppe-Lig» som presten skriver.66
131.83.
Herdovicha Johanna Rasch
Døbt 15 nov. 1778106,66.
132.83.
Birgitte (Berit) Marie Røst Rasch
Født 26 apr. 1781, Skjærvø.107, døbt 26 aug. 1781108,66.
Død 10 sep. 1836107.

Gift omkring 1806 med

Anders (Andreas) Jonassen Falch
Født 14 aug. 1776, Sortland.107, døbt 11 aug. 1776.
Død 23 dec. 1854107.
     Søn af Jonas Christensen Falch og Karen Schøller Rosenvinge Dischington.
     Handelsmand i Risvær, senere (fra 4. juni 1825) paa Alsvaag i Langenæs.

Børn af Birgitte (Berit) Marie Røst Rasch og Anders (Andreas) Jonassen Falch:

180.132.Jonas Falch, f. 1810, Risvær i Vaagen.
133.83.
Augustinus Rasch
Født 16 jan. 178566, døbt 28 mar. 1785109,66.
134.83.
Even Andreas Rasch
Født 27 mai 178866, døbt 29 jun. 178866.
Begravet 25 mai 179066.
135.83.
Hanna Maria Klæboe Rasch
Født 7 dec. 179066, døbt 1 jan. 179166.
     Konfirmert 5. juli 1807.66

Gift 19 jun. 181366 med

Ole Wilhelm Lorentzen
     Fra Vesterålen.66
136.83.
Johan Jørgen Rasch
Født 15 jun. 179366, døbt 1 sep. 179366.
     Konfirmert 2. juli 1809.66

Gift 28 nov. 1819110,66 med

Karen Petronelle Arctander Lund
Født omkring 1796.
137.88.
Sara Susanne Bing Dreyer
Født 1776, Øxnes.111,112.
Død 26 feb. 1844112.

Gift _____med

Johan Røst Schjelderup
Født 1775, Gulstad.113,114,112.
Død 25 dec. 1848, Gulstad i Hadsel.115,116,112.
     Søn af Søren Røgh Rasmussen Schjelderup og Sara Røst Grønbech.
     Skipper og gårdbruker på Gulstad i Hadsel.114
     Skipper og handelsmann paa Vinje.112

Børn af Sara Susanne Bing Dreyer og Johan Røst Schjelderup:

181.137.Lorentz Christopher Schjelderup, f. 1812, Vesterålen., d. 1874, Gulstad i Hadsel.
182.137.John Røst Schjelderup, f. 1813, d. 1874
138.91.
Johan Christoffer Klæboe
Født 28 apr. 179466, døbt 8 jun. 179466.
Død 10 mar. 181266.
     Konfirmert 1. juli 1810.66
     Druknet på hjemreisen fra Lyngsmarkedet sammen med sin far.66
139.91.
Martha Maria Klæboe
Født omkring 1796.
     Konfirmert 27. juni 1812, 16 år gl.66
140.91.
Sanna Margrethe Klæboe
Født 31 jul. 180066, døbt 17 aug. 1800117,66.
141.91.
Maren Anna Klæboe
Født 4 jun. 180866, døbt 3 jul. 180866.
142.91.
Hedovika Johanne Klæboe
Født 7 jan. 181166, døbt 22 sep. 1811118,66.
143.92.
Else Marie Brüghmann
Født 174069.
Død 174169.
144.95.
Maren Wirthmann Brüghmann
Døbt 18 jun. 1746, Alstahaug98.
Død 31 dec. 1789, Bergen69,98.

Gift 31 jan. 177269 med

Albert Hatting
Født 14 mai 1742, Bergen69.
Død 13 feb. 181269.
     Han ble stud. 1762, cand. theol. 1765, pers. kap. i 1767 hos sin far, pers. kap. i Bergens Domkirke i 1770, res. kap. til Lindås i 1776, og 1786 res. kap. til Nykirken i Bergen. Han er forfatter av Bergens Prestehistorie.69

Børn af Maren Wirthmann Brüghmann og Albert Hatting:

183.144.Jørgen Hatting, f. 1773
184.144.Sten Wirthmann Brüghmann Hatting, f. 1775
185.144.Henrik Fredrik Hatting, f. 1776
186.144.Cathrine Hatting, f. 1779, d. 1842
187.144.Karen Hedvig Hatting, f. 1782
188.144.Henrik Hatting, f. 1783
145.95.
Elisabeth Margareta Brüghmann
Født 175072.

Gift 178072 med

Johan Michael Bess
     Kjøpmann i Bergen.72
146.97.
Hjeronimus Mørch
Født 2 feb. 175472.
Død 11 mar. 177872.
     Omkom på sjøen.72
147.97.
Gjertrud Malene Mørch
Født 175672.
     Død ung.72
148.97.
Abel Mørch
Født 175972.
     Død ung.72
149.97.
Andreas Mørch
Født 175972.
     Død ung.72
150.97.
Hans Mørch
Født 176272.
Død 183272.
     Eier av Hestad i Brønnøy.72

Gift _____med

Anne Marie Gyth
Født 177472.
Død 186372.

Børn af Hans Mørch og Anne Marie Gyth:

189.150.Hjeronimus Brüghmann Mørch, f. 1797, d. 1841
190.150.Maren Marie Mørch, f. 1799, d. 1820
191.150.Peder Christian Broch Mørch, f. 1807
151.97.
Gjertrud Mørch
Født 20 mar. 176372.

Gift _____med

Anders Olsen Schrøder

Børn af Gjertrud Mørch og Anders Olsen Schrøder:

192.151.Abel Schrøder Mørch, f. omkr. 1790
152.97.
Maren Mørch
Født 20 mar. 176372.
Død 176472.
153.97.
Maren Mørch
Født 176572.
     Død ung.72
154.97.
Anne Mørch
Født 27 mar. 176772.

Gift _____med

Hans Olsen
     Alstahaug.72
155.97.
Inger Lucie Mørch
Født 20 nov. 176972.
156.98.
___________
Født 1765-1768.
     Den eldste [datter] døde ganske liten.100
157.98.
Alette Margrethe Luytkis
Født 6 jan. 1768, Kristiansund N.100.
Død 25 okt. 1838, Kristiansund N.100.

Gift 22 sep. 1785, Kristiansund N.119 med

Hans Rasmus Petter Brodtkorb
Født 1 apr. 1756, Kristiansund N.119.
Død 21 nov. 1844, Kristiansund N.119.
     Søn af Eiler Christian Brodtkorb.
     Stilling: Kancelliråd. Overveier og måler..
     Overveier og måler, en stilling han overtok efter faren, premierløitnant Eiler Christian Brodtkorb (død 17. jan. 1806); fra kancelliråd H.R.P.Brodtkorb og Alette Margrethe Luytkis nedstammer den eldste nulevende mannslinje i slekten Brodtkorb (jfr. Antoinette Gram: Familien Brodtkorb, Hamar 1904).119
158.99.
___________
159.99.
___________
160.99.
___________
161.99.
Henrik Mechlenborg Kaasbøll
Født 1763120.
Død 1830120.
     Købmand og havnefoged i Kristiansund.121

Gift 1793121 med

Elsebe Cathrine Thiel
Født 1775120.
Død 1848120.
     Datter af Johann Thiel og Cathrine Dorothea Neumann.
     Fra Haderslev.120
162.102.
Claus Henrik Peter Lund
Født 1793.
Død 1875.

Gift _____med

Karen Bolette Juell
Født 1804.
Død 1894.

Børn af Claus Henrik Peter Lund og Karen Bolette Juell:

193.162.Jacob Lund, f. 1834, d. 1909
194.162.Christian Lund, f. 1835, d. 1898
195.162.Wilhelm Lund, f. 1838, d. 1905
196.162.Hans Peter Lund, f. 1844, d. 1874
197.162.Fredrik Otto Jens Gram Lund, f. 1845, d. 1907
163.103.
Claus Peder Lund
Født 1793.
Død 1811.
164.103.
Maren Andrea Lund
Født 1796.
Død 1877.
165.103.
Inger Margrethe Lund
Født 1797.
Død 1880.
166.103.
Marthe Susanne Lund
Født 1799.
Død 1849.
167.103.
Johan Grøn Lund
Født 1804.
Død 1885.

Gift _____med

Cecilie Cathrine Heiberg Landmark
Født 1810.
Død 1901.

Børn af Johan Grøn Lund og Cecilie Cathrine Heiberg Landmark:

198.167.Barbro Henriette Lund, f. 1831, d. 1895
199.167.Johan Michael Lund, f. 1833, d. 1908
200.167.Nils Lund, f. 1835, d. 1914
201.167.Marianne Christine Andrea Lund, f. 1837, d. 1909
202.167.Christiane Wilhelmine Lund, f. 1840, d. 1927
203.167.Karen (Kaja) Dorothea Nicoline Olave Lund, f. 1842, d. 1902
204.167.Anton Martin Lund, f. 1844, d. 1930
205.167.Oscar Eugene Lund, f. 1849, d. 1926
206.167.Marius Fredrik Lund, f. 1852, d. 1931
168.103.
Jacob Lund
Født 1805.

Generation 7.

169.127.
Arnold Nicolai Caspar Tønder
Født 20 jun. 1796, Nestved.77.
Død 20 nov. 1869, Frederiksberg i København.77.
     Etatsraad, Overauditør. Ridde af Danebrog. 5 Børn.77

Gift 31 jun. 183377 med

Ingeborg Charlotte Magdalene Adler
Født 9 feb. 1814, København.77.
Død 2 mar. 1887, Frederiksberg i København.77.

Børn af Arnold Nicolai Caspar Tønder og Ingeborg Charlotte Magdalene Adler:

207.169._____
208.169.Niels Johan Tønder, f. 1835, København.
209.169.Ebbe Holger Valdemar Tønder, f. 1836, København.
210.169._____
211.169.Arnold Trevylian Tønder, f. 1844, København.
170.127.
___________
     Død smaa.77
171.128.
Necolay Lindholm Rasch
Født 18 apr. 1807, Skjervøy85.
Død 30 aug. 188985.
     Han var oppkalt etter sin grandonkel, skreddermester og borgersecondløytnant Necolay Pedersen Lindholm i Trondhjem.85
     Han overtok Handelshuset Rasch på Skjervøyberget etter overenskomst med faren og sine søsken.85
     I et og samme år 1863 mister Necolay både sin hustru og sin eneste mannlige arving. Fra nyttår 1884 overlot han forretningen til sin svigersønn Theodor Kiil.85

Gift 184785 med

Rebekka Elisabeth Kildal Gjæver
Født 20 jan. 182285.
Død 21 jun. 186385.
     Datter af Samuel Bugge Gjæver og Anna Lund.

Børn af Necolay Lindholm Rasch og Rebekka Elisabeth Kildal Gjæver:

212.171.Marie Rebekka Rasch, f. 1849, d. 1939
213.171.Anna Cecilie Rasch, f. 1852, d. 1930
214.171._____, f. 1858
215.171.Nicolay Rasch, f. 1861, d. 1863
172.128.
Albregt Augustinus Rasch
Født 180985.
Død 188785.
     Handelsmann i Skibotn i Lyngen. Med sin hustru hadde han 8 barn.85

Gift 183685 med

Anna Elisabeth Hagen
Født 181185.
Død 186885.
     Datter av proprietær Hagen på Lyngseidet.85
173.128.
Ole Meldahl Angell Rasch
Født 7 sep. 181185.
Død 9 jul. 181285.
174.128.
Christianne Wilhelmine Rasch
Født 24 okt. 181285.

Gift 184685 med

Peder Borch Giæver
Født 181885.
Død 188885.
     Handelsmann på Alteidet i Kvænangen.85

Børn af Christianne Wilhelmine Rasch og Peder Borch Giæver:

216.174.Henrik Giæver
217.174.Samuel Giæver
175.128.
Cecilie Margrethe Rasch
Født 2 dec. 181385.
     4 Barn.85

Gift 184285 med

Nils Giæver
     Gårdbruker på Vorterøy i Skjervøy herred.85
176.128.
Henrich Klæboe Rasch
Født 17 apr. 181585.
Død 28 jul. 181585.
177.128.
Edvard Andreas Rasch
Født 181885.
Død 188485.
     Handelsmann i Bergsfjord i Finnmark.85

Gift 187085 med

Magdalene Birgitte Holst
Født 184185.
Død 190185.

Børn af Edvard Andreas Rasch og Magdalene Birgitte Holst:

218.177._____
178.128.
Maren Elisabeth Rasch
Født 182085.
179.128.
Ole Meldahl Angell Rasch
Født 182185.
Død 187685.
     Handelsmann på Skorpa i Kvænangen. 4 sønner.85

Gift _____med

Marie Dahl
Født 184285.
180.132.
Jonas Falch
Født 31 dec. 1810, Risvær i Vaagen.107.
     Gjestg. Risvær.122
     Handelsmand Falch og Hustru feirede sit Diamantbryllup 9. nov. 1891.107

Gift 9 nov. 1831 med

Karen Catharina Ellingsen
Født 9 nov. 1801, Hustad, Lødingen.107,122.
Død 10 dec. 1892107.
     Datter af Christen Ellingsen og Anne Christine Falch.
     ? HVORFOR ER HUN IKKE NEVNT I MORENS SKIFTE ?

Børn af Jonas Falch og Karen Catharina Ellingsen:

219.180.Jonas Falch
181.137.
Lorentz Christopher Schjelderup
Født 7 okt. 1812, Vinje i Bø, Vesterålen.112.
Død 12 jun. 1874, Gulstad i Hadsel.112.
     Indehaver af en større Skrædderforretning i Bergen, senere bosat som Proprietær paa Gulstad i Hadsel.112

Gift 1 jun. 1841112 med

Karin Rasmine (Kaia) Thesen
Født 15 apr. 1823112.
Død 8 apr. 1896, Bergen.112.
     Datter af Elias Thesen og Isabella Testmann Jentoft.

Børn af Lorentz Christopher Schjelderup og Karin Rasmine (Kaia) Thesen:

220.181.Emilie Schjelderup, f. 1843
221.181.Joachim Elias Schjelderup, f. omkr. 1845, d. 1862, Bergen.
222.181.Emilie Schjelderup, f. 1846
223.181.Isabella Birgitte (Bella) Schjelderup, f. 1848, Bergen.
224.181.Lauritz Ananias Schjelderup, f. 1851
225.181.Christopher Rasmus Henning Schjelderup, f. 1854
226.181.Johan Rasch Jentoft Thesen Schjelderup, f. 1856, d. 1876, Brasilien.
227.181.Sara Susanna Bing Schjelderup, f. 1859, Hadsel.
228.181.Joachim Elias Schjelderup, f. 1863, Hadsel.
182.137.
John Røst Schjelderup
Født 14 okt. 1813123.
Død 10 mar. 1874123.
     Handelsmann på Vinje i Bø, Vesterålen.123

Gift _____med

Magdalene Irgens Schøning
Født 3 jan. 1810, Grøtø.123.
Død 10 feb. 1883123.
     Datter af Arnt Schøning og Anna Johanne Margrete Angell.

Børn af John Røst Schjelderup og Magdalene Irgens Schøning:

229.182.Birgitte Isakelle Schjelderup, f. 1841, Vesterålen., d. 1908, Tromsø.
183.144.
Jørgen Hatting
Født 25 jul. 177369.
184.144.
Sten Wirthmann Brüghmann Hatting
Født 3 jun. 177569.
185.144.
Henrik Fredrik Hatting
Født 177669.
186.144.
Cathrine Hatting
Født 177969.
Død 184269.

Gift _____med

Johan Andreas Røsler
Født omkring 179071.
Død 1826124,71.
187.144.
Karen Hedvig Hatting
Født 178269.
188.144.
Henrik Hatting
Født 178369.
189.150.
Hjeronimus Brüghmann Mørch
Født 179772.
Død 184172.
     Ugift.72
190.150.
Maren Marie Mørch
Født 179972.
Død 20 apr. 182072.

Gift 181972 med

Poul Wigdahl Smith
Født 179372.
Død 187672.

Børn af Maren Marie Mørch og Poul Wigdahl Smith:

230.190.Hans Smith Mørch, f. 1820, d. 1887
191.150.
Peder Christian Broch Mørch
Født 180772.
     Død ugift.72
192.151.
Abel Schrøder Mørch
Født omkring 179072.
193.162.
Jacob Lund
Født 1834.
Død 1909.

Gift _____med

Petra Maja Wulfsberg
Født 1852.
Død 1940.
194.162.
Christian Lund
Født 1835.
Død 1898.

Gift _____med

Elise Frederikke Schriver
Født 1836.
Død 1916.

Børn af Christian Lund og Elise Frederikke Schriver:

231.194.Ragnhild Lund, f. 1870, d. 1921
232.194.Karen Bolette Lund, f. 1878
195.162.
Wilhelm Lund
Født 1838.
Død 1905.

Gift _____med

Marie Hansine Johansen
Født 1845.
Død 1874.

Børn af Wilhelm Lund og Marie Hansine Johansen:

233.195.Henrik Lund, f. 1867, d. 1937
234.195.Hans Peter Lund, f. 1869, d. 1869
235.195.Johan Fredrik Otto Lund, f. 1869, d. 1870
236.195.Molly Bolette (Lilla) Lund, f. 1872, d. 1947
237.195.Fredrik Lund, f. 1874, d. 1874
196.162.
Hans Peter Lund
Født 1844.
Død 1874.

Gift _____med

Gurine Helene Olsen
Født 1848.
Død 1935.

Børn af Hans Peter Lund og Gurine Helene Olsen:

238.196.Axel Lund, f. 1874
239.196.Hans Peter Lund, f. 1875, d. 1875
197.162.
Fredrik Otto Jens Gram Lund
Født 1845.
Død 1907.

Gift _____med

Gurine Cecilie Pedersen
Født 1856.
Død 1901.

Børn af Fredrik Otto Jens Gram Lund og Gurine Cecilie Pedersen:

240.197.Claus Reutler Lund, f. 1887, d. 1890
198.167.
Barbro Henriette Lund
Født 1831.
Død 1895.
199.167.
Johan Michael Lund
Født 1833.
Død 1908.
200.167.
Nils Lund
Født 1835.
Død 1914.

Gift _____med

Elise "Ulrikke" Wibye
Født 1844.
Død 1906.
201.167.
Marianne Christine Andrea Lund
Født 1837.
Død 1909.
202.167.
Christiane Wilhelmine Lund
Født 1840.
Død 1927.
203.167.
Karen (Kaja) Dorothea Nicoline Olave Lund
Født 1842.
Død 1902.
204.167.
Anton Martin Lund
Født 1844.
Død 1930.
205.167.
Oscar Eugene Lund
Født 1849.
Død 1926.
206.167.
Marius Fredrik Lund
Født 1852.
Død 1931.

Gift _____med

Thora Juliane Margrethe Heyerdahl
Født 1853.
Død 1937.

Generation 8.

207.169.
___________
208.169.
Niels Johan Tønder
Født 17 aug. 1835, København..
     Korpslæge. 3 Børn.77

Gift 4 jun. 186977 med

Julie Neergaard
Født 1 jun. 1849, Momtoft.77.
209.169.
Ebbe Holger Valdemar Tønder
Født 17 sep. 1836, København.77.
     Oberst. C. af D., DM., Ridder af den østerrigske Jernkroneorden. Kammerherre. 2 Børn.77

Gift 25 mai 186677 med

Marie Toft
Født 10 apr. 184677.
Død 26 okt. 1902, Rungsted.77.
210.169.
___________
211.169.
Arnold Trevylian Tønder
Født 6 okt. 1844, København.77.
     Kaptein. 10 Børn.77

Gift 25 nov. 187677 med

Juliane Ewertz
Født 9 jan. 1857, Wedelsborg, Fyen.77.
212.171.
Marie Rebekka Rasch
Født 21 jun. 184985.
Død 28 jun. 193985.

Gift _____med

Theodor Albert Rasmussen? Kiil
Født 28 mai 1851, Gården Slottet, Spåkenes i Skjervøy85.
Død 22 okt. 191685.
     Søn af Jens Christian Kiil og Wilhelmine Cathrine Thomæsen.
     Eier av Handelshuset Rasch på Skjervøy. Døde plutselig av hjerteslag.85

Børn af Marie Rebekka Rasch og Theodor Albert Rasmussen? Kiil:

241.212.Nicolay Kiil, f. 1878, d. 1943
242.212.Margit Kiil, f. 1880, d. 1931
243.212.Bergljot Kiil, f. 1882
244.212.Haakon Rasch Kiil, f. 1885
245.212.Ragna Kiil, f. 1888, d. 1915
246.212.Otto Kiil, f. 1890
247.212.Rebekka Kiil, f. 1893
213.171.
Anna Cecilie Rasch
Født 185285.
Død 193085.
214.171.
___________
Født 28 sep. 185885.
     Udøpt gutt. Død plutselig.85
215.171.
Nicolay Rasch
Født 186185.
Død 186385.
216.174.
Henrik Giæver
217.174.
Samuel Giæver
218.177.
___________
219.180.
Jonas Falch
     Telegrafist, Hemnes.122
220.181.
Emilie Schjelderup
Født 1843112.
     Død spæd.112
221.181.
Joachim Elias Schjelderup
Født omkring 1845112.
Død 1862, Bergen.112.
222.181.
Emilie Schjelderup
Født 30 nov. 1846112.

Gift _____med

Olaus Hanson
Født 1846112.
     Fra Christiania. Mekaniker. Bosat i Worchester, Mass., USA.112

Børn af Emilie Schjelderup og Olaus Hanson:

248.222.Henry Hanson, f. 1882
249.222.Carry Hanson, f. 1884
250.222.Johnny Hanson, f. 1886
251.222.Einar Hanson, f. 1888
223.181.
Isabella Birgitte (Bella) Schjelderup
Født 31 aug. 1848, Bergen.112.

Gift 1891, Domkirken i Bergen.112 med

Christian Mohn Thesen
Født 23 nov. 1836112.
     Søn af Elias Thesen og Isabella Testmann Jentoft.
     Skibskaptein (fører av Bergens første Jernskib, Barken, "Europa"). Senere Korrespondent og Skibsreder i Bergen.112
224.181.
Lauritz Ananias Schjelderup
Født 29 sep. 1851112.
     Kjøbmand i Bergen.112

Gift 1° 30 okt. 1876112 med

Betzy Susanne Sivertsen
Født 7 sep. 1847112.
Død 3 dec. 1897112.
     Datter af Berent Martin Sivertsen og Marthine Steen.

Gift 2° 14 mar. 1893112 med

Caroline Dorothea Hansen
Født 10 apr. 1864112.
     Datter af Niels O. Hansen og Elen Marie Hansen.

Børn af Lauritz Ananias Schjelderup og Betzy Susanne Sivertsen:

252.224.Lorentz Schjelderup, f. 1881
253.224.Berent Schjelderup, f. 1883
254.224._____
255.224._____
256.224._____

Børn af Lauritz Ananias Schjelderup og Caroline Dorothea Hansen:

257.224.Victor Schjelderup, f. 1894
258.224.Carola Schjelderup, f. 1896
259.224.Kaia Schjelderup, f. 1898
260.224.Betzy Schjelderup, f. 1899
225.181.
Christopher Rasmus Henning Schjelderup
Født 12 apr. 1854112.
     Lever ugift i Boston, USA.112
226.181.
Johan Rasch Jentoft Thesen Schjelderup
Født 25 aug. 1856112.
Død 1876, Rio de Janeiro, Brasilien.112.
     Sømand, død af den gule Feber.112
     Må være identisk med den Johan Schjelderup, f. 1855 i Bergen, der år 1865 er pleiesøn hos kjøpmann i Bergen Johan Thesen (f. 1826 i Moskenæs, Nordland).125
227.181.
Sara Susanna Bing Schjelderup
Født 22 sep. 1859, Hadsel.112.
     Opholder sig i Bergen.112
228.181.
Joachim Elias Schjelderup
Født 27 nov. 1863, Hadsel.112.
     Handelsagent i Bergen.112

Gift 1 mai 1888, Strømsnæs i Askøen.112 med

Marie Traae
Født 13 jun. 1863, Strømsnæs i Askøen.112.

Børn af Joachim Elias Schjelderup og Marie Traae:

261.228.Ingmor Schjelderup, f. 1889
262.228.Jenny Schjelderup, f. 1892
263.228.Hans Schjelderup, f. 1893
264.228.Laila Schjelderup, f. 1895
265.228.John Røst Schjelderup, f. 1897
266.228._____
267.228._____
229.182.
Birgitte Isakelle Schjelderup
Født 15 okt. 1841, Vinje i Bø, Vesterålen.116.
Død 14 apr. 1908, Tromsø.116.

Gift 12 aug. 1863116 med

Hans Andreas Giæver
Født 17 nov. 1835, Tromsø.116.
Død 4 mai 1908, Tromsø.116.
     Ved farens død i 1869 overtok Hans Andreas firmaet Giæver & Søn [manufaktur- og kortevarer], som imidlertid gikk konkurs i 1881. Hans Andreas fortsatte da med å selge manufakturvarer pr. kommisjon, og denne handelen fikk et betydelig omfang. Giæver-firmaet ble faktisk ledende i bransjen. (jfr. Ytreberg I, s. 553, 592).116

Børn af Birgitte Isakelle Schjelderup og Hans Andreas Giæver:

268.229.John Schjelderup Giæver, f. 1864, Tromsø., d. 1914, Tromsø.
269.229.Hans Martinus Giæver, f. 1869, Tromsø.
270.229.Birger Andreas Giæver, f. 1871, Tromsø., d. 1921, Lillehammer.
271.229.Halvdan Giæver, f. 1873, Tromsø ?, d. 1918
230.190.
Hans Smith Mørch
Født 182072.
Død 188772.
     Han antok morfarens slektsnavn Mørch og hans etterkommere lever enda på Hestad (i Brønnøy).72
231.194.
Ragnhild Lund
Født 1870.
Død 1921.

Gift _____med

Anders Gulbrandsen Lunder
Født 1857.

Børn af Ragnhild Lund og Anders Gulbrandsen Lunder:

272.231.Elise Lunder, f. 1892
273.231.Christian Lund Lunder, f. 1894
274.231.Ragnar Lunder, f. 1896, d. 1897
275.231.Ingeborg Lunder, f. 1903
232.194.
Karen Bolette Lund
Født 1878.
233.195.
Henrik Lund
Født 1867.
Død 1937.

Gift _____med

Sigfrid Elise Huseby
Født 1871.

Børn af Henrik Lund og Sigfrid Elise Huseby:

276.233.Nora Lund, f. 1893
277.233.Wilhelm Lund, f. 1900
278.233.Aase Lund, f. 1908
234.195.
Hans Peter Lund
Født 1869.
Død 1869.
235.195.
Johan Fredrik Otto Lund
Født 1869.
Død 1870.
236.195.
Molly Bolette (Lilla) Lund
Født 1872.
Død 1947.

Gift _____med

Jens Kobro Daae
Født 1877.

Børn af Molly Bolette (Lilla) Lund og Jens Kobro Daae:

279.236.Christen Henrik Daae, f. 1907
280.236.Einar Wilhelm Daae, f. 1909
237.195.
Fredrik Lund
Født 1874.
Død 1874.
238.196.
Axel Lund
Født 1874.

Gift _____med

Signe Hovet
Født 1887.

Børn af Axel Lund og Signe Hovet:

281.238.Helene Lund, f. 1906
282.238.Hans Peter Lund, f. 1907
283.238.Anna Lund, f. 1910
284.238.Ragnhild Lund, f. 1912
285.238.Thor Lund, f. 1915, d. 1943
286.238.Anders Lund, f. 1919
287.238.Birgit Lund, f. 1921
288.238.Egil Wilhelm Lund, f. 1928
239.196.
Hans Peter Lund
Født 1875.
Død 1875.
240.197.
Claus Reutler Lund
Født 1887.
Død 1890.

Generation 9.

241.212.
Nicolay Kiil
Født 1878.
Død 1943.
242.212.
Margit Kiil
Født 1880.
Død 1931.
243.212.
Bergljot Kiil
Født 1882.

Gift _____med

K. S. Nordgreen
     Skipsreder i Bergen.
244.212.
Haakon Rasch Kiil
Født 1885.
245.212.
Ragna Kiil
Født 1888.
Død 1915.
246.212.
Otto Kiil
Født 1890.
247.212.
Rebekka Kiil
Født 1893.

Gift _____med

J. A. Welhaven
     Ekspedisjonssjef i Oslo.
248.222.
Henry Hanson
Født 1882112.
249.222.
Carry Hanson
Født 1884112.
250.222.
Johnny Hanson
Født 1886112.
251.222.
Einar Hanson
Født 1888112.
252.224.
Lorentz Schjelderup
Født aug. 1881112.
253.224.
Berent Schjelderup
Født feb. 1883112.
254.224.
___________
255.224.
___________
256.224.
___________
257.224.
Victor Schjelderup
Født mai 1894112.
258.224.
Carola Schjelderup
Født jul. 1896112.
259.224.
Kaia Schjelderup
Født okt. 1898112.
260.224.
Betzy Schjelderup
Født dec. 1899112.
261.228.
Ingmor Schjelderup
Født 12 jul. 1889112.
262.228.
Jenny Schjelderup
Født 23 mar. 1892112.
263.228.
Hans Schjelderup
Født 4 dec. 1893112.
264.228.
Laila Schjelderup
Født 12 dec. 1895112.
265.228.
John Røst Schjelderup
Født 20 apr. 1897112.
266.228.
___________
267.228.
___________
268.229.
John Schjelderup Giæver
Født 18 sep. 1864, Tromsø.126.
Død 5 nov. 1914, Tromsø.126.
269.229.
Hans Martinus Giæver
Født 4 jul. 1869, Tromsø.123.
     Han var elev av Tromsø skole og Gundersens skole. Han tok latinartium i 1888, arbeidet deretter til 1891 ved handelen, reiste til Amerika sistnevnte år, og i studenterboken for 1913 opplyses at han var kontorsjef ved elektrisitetsverk i Spokane. Det er også opplyst at han var bosatt i Burlingame, California, og arbeidet som bokholder i San Francisco.127
     Han var gift med hadde ingen barn.127
270.229.
Birger Andreas Giæver
Født 22 mai 1871, Tromsø.128.
Død 25 jan. 1921, Lillehammer.128.
271.229.
Halvdan Giæver
Født 1 dec. 1873, Tromsø ?129.
Død 26 mar. 1918129.
272.231.
Elise Lunder
Født 1892.
273.231.
Christian Lund Lunder
Født 1894.

Gift _____med

Eva Næss
Født 1904.
274.231.
Ragnar Lunder
Født 1896.
Død 1897.
275.231.
Ingeborg Lunder
Født 1903.

Gift _____med

Harry Røed
Født 1892.
276.233.
Nora Lund
Født 1893.
277.233.
Wilhelm Lund
Født 1900.

Gift 1° _____med

Dagmar Myhrvold
Født 1898.

Gift 2° _____med

Kathleen Mary Austin
Født 1917.

Børn af Wilhelm Lund og Dagmar Myhrvold:

289.277.Anne Marie Lund, f. 1929
278.233.
Aase Lund
Født 1908.

Gift _____med

Harald Linberg
Født 1907.

Børn af Aase Lund og Harald Linberg:

290.278.Finn Linberg, f. 1934
291.278.Berit Linberg, f. 1937
279.236.
Christen Henrik Daae
Født 1907.
280.236.
Einar Wilhelm Daae
Født 1909.
281.238.
Helene Lund
Født 1906.
282.238.
Hans Peter Lund
Født 1907.
283.238.
Anna Lund
Født 1910.
284.238.
Ragnhild Lund
Født 1912.
285.238.
Thor Lund
Født 1915.
Død 1943.
286.238.
Anders Lund
Født 1919.

Gift _____med

Torbjørg Foss
Født 1917.

Børn af Anders Lund og Torbjørg Foss:

292.286.Leif Lund, f. 1943
287.238.
Birgit Lund
Født 1921.
288.238.
Egil Wilhelm Lund
Født 1928.

Generation 10.

289.277.
Anne Marie Lund
Født 1929.
290.278.
Finn Linberg
Født 1934.
291.278.
Berit Linberg
Født 1937.
292.286.
Leif Lund
Født 1943.

Kilder og Noter
1Efter en anden kilde 1658.
2Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 214
3Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 129. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
4Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 117. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
5Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 125. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
6Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 138
7Ruth Midttun: Supplerende oplysninger om slektene Blix, Herdal o. fl. - 2. Blix m. fl.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift VIII (1942): 254-258
8Svein Edvardsen: Skifter fra Nesna 1686/1780. (Trondheim 1998)
9Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 131
10Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 106
11Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 200
12"Slekten Sommerschild - Sommerschield" (Oslo 1951), skriver 7. mars 1709.
13Sverre Mo Skrede: Fra Gerhard Schønings notater., s. 258. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVIII (1962): 253-260
14S.T. Dahl, s. 200, skriver 22. jan. 1678, og trolovet 1676.
15Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 215
16Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(2):366 Tab. III "Munthe - Stammen."
17Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 305. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
18Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 306. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
19Trolovet i Domkirken 17. januar.
20Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 284
218 år gl. ved farens skifte 15. nov. 1687.
22TSA, Trondheim skp. 14a 1757[1747?]-1751, f. 152.
2324 år gl. ved manntallet 1701.
2420 år gl. ved manntallet 1701.
2515 år gl. ved manntallet 1701.
2613 år gl. ved manntallet 1701.
27Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 55
28Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1953-54)
2912 år gl. ved manntallet 1701.
30Epost dat. 2000-03-17 af Michael Moum
31S.T.Dahl skriver at han var født 4. nov. 1635.
32Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 81
33Frode Holthe
34Wilhelm Lassen "Biskop i Lund" skriver 25. aug. 1742.
35Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951)
36Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 18
37S.T.Dahl skriver at hun er døbt på denne dag - altså ikke født.
3819 år gl. ved faren og morens skifte 23. mar. 1688.
39Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 99
40Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 83
41Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55)
422 år gl. 31. jan. 1699.
43Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 224. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
44Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 201
45Email
46Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 35
47eller 19. okt. 1694 ?
4819 år gl. ved foreldrenes skifte 21. febr. 1687.
4916 år gl. ved foreldrenes skifet 21. febr. 1687.
5012 år gl. ved foreldrenes skifte 21. febr. 1687.
5111 år gl. ved foreldrenes skifte 21. febr. 1687.
528 år gl. ved foreldrenes skifte 21. febr. 1687.
536 år gl. ved foreldrenes skifte 21. febr. 1687.
543 år gl. ved foreldrenes skifte 21. febr. 1687.
5528 år gl. ved farens skifte år 1739.
56Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 80
57DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 11037
5826 år gl. ved farens skifte år 1739.
5924 år gl. ved farens skifte år 1739.
6018 år gl. ved farens skifte år 1739; 21 år gl. ved morens skifte år 1742.
6116 år gl. ved farens skifte år 1739; 19 år gl. ved morens skifte år 1742.
6211 år gl. ved farens skifte år 1739.
63Glein, Dønna, Dønnes.
64Stein Djupmork av brev dat. 27. juni 1997
65DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 11309
66Michael Moum
67Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
68DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM)
69Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 84
70Skifte tinglyst 22. juli 1758
71Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt
72Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 85
7340 år gl.
74Lita Brodtkorb Leistad: Den norske Mecklenborg-slekts opprinnelse - og litt om dens norden- og vestenfjellske grener., s. 235. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1986): 229-250
75Lita Brodtkorb Leistad: Den norske Mecklenborg-slekts opprinnelse - og litt om dens norden- og vestenfjellske grener., s. 236. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1986): 229-250
7672 år, 7 mndr., 20 dg. gl.
77Christian Horneman: Stamtavle over Slægten Horneman (Trondhjem 1908)
78Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 11. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
7912 år gl. ved morens skifte år 1780.
8022 år gl. ved farens skifte 1770.
81Nyligen gift ved skifte til svigerfaren Henrich Hansen Klæbo 1770.
8265 år gl.
83Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
8417 år gl. ved farens skifte 1770.
85Guttorm Friis: Handelshuset N. Rasch Skjervøy, 150 år (Kongsberg 1949)
8614 år gl. ved farens skifte 1770. Tvilling til Hartvig.
8714 år gl. ved farens skifte 1770. Tvilling til Jens.
8813 år gl. ved farens skifte 1770.
89Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 98
90C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 16
9111 år gl. ved farens skifte 1770.
928 år gl. ved farens skifte 1770.
936 år gl. ved farens skifte 1770.
9439 år gl. ved FT 1801.
9547 år gl.
9630 år gl. ved FT 1801.
9745 år gl.
98Ebbe Reinecke-Wilkendorff: Residerende kapellan til Nykirken i Bergen Albert Hatting's hustrue Maren Wirthmann Brüghmann, hendes fædrende ophav., s. 33. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXIV (1993): 33
99Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 460
100Olaus Schmidt: Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse., s. 130. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951): 121-131
101VRI - http://www.familysearch.org
102IGI - http://www.familysearch.com
103Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(2):366 Tab. I "Smith - Stammen."
104Festum Omnium Sanctorum (Allehelgen) 1773. Fast Dato i 1773 ????
1054. søndag i advent 1775.
10622. søndag efter Tref. 1778.
107Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 209
10811. søndag efter Tref. 1781
1092. paaskedag 1785.
1101. søndag i advent 1819.
11124 år gl. ved FT 1801.
112Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 96-99
11324 år gl. i 1801
114Joh. G. Reppe, statsarkivet i Trondhjem: Håndskreven slægtstavle «Slektene Schelderup, Steen m.fl.»
115Iflg. "Slægten Benkestok" 25. dec. 1848, iflg. "Slekten Giæver" 24. dec. 1848.
116C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 63
11710. søndag efter Trinit.
11815. søndag efter Trinit.
119Olaus Schmidt: Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse., s. 131. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951): 121-131
120Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 100
121Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 50, 100
122Gerd Fjellstad: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996), s. 64-65
123C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 64
124Død 36 år gl.
125Digitalarkivet: Folketellingen 1865.
126C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 98
127C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 65
128C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 99
129C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 101