© 2001 Simon Ellefsen

Gram

Opdateret 28 Aug 2005.


Generation 1.

1.0.
Niels Simonsen (Gram)
Født 14951.
Død 15611.
     Sogneprest til Gram sogn i nærheten av Ribe i Danmark.1

Børn af Niels Simonsen (Gram) og _____:

2.1.Mads Nilssøn Gram, d. 1601
3.1.Niels (Gram?)

Generation 2.

2.1.
Mads Nilssøn Gram
Død 1601, juleaften.1.
     Mads Gram - eller Mads Nilssøn Gram som han en sjelden gang ble kalt, var rektor ved Katedralskolen i Oslo, senere sogneprest i Fron og prost i Gudbrandsdalen.1
     Det er overveiende sannsynlig at Mads Grams far var Niels Simonssøn Gram (1495-1561) som var sogneprest til Gram sogn i nærheten av Ribe i Danmark.1

Gift _____1med

Birgitte Østensdatter

Børn af Mads Nilssøn Gram og Birgitte Østensdatter:

4.2.Lars (Laurits) Gram, d. 1631
5.2.Peder Gram, d. 1584
3.1.
Niels (Gram?)
     Schøning skriver at faren til brødrene Jørgen Gram og Hans Berg var sogneprest i Gram, Danmark. Kronologisk set kan denne sogneprest i Gram ikke være Niels Simonsen (1495-1561), men kanskje et barn eller barnebarn af denne.

Børn af Niels (Gram?) og _____:

6.3.Jørgen Gram, d. 1656
7.3.Hans Nilssøn Berg

Generation 3.

4.2.
Lars (Laurits) Gram
Død 16311.
     Foged i Gudbransdalen.2
     Sikkert er det imidlertid at en av sønnene til Mads Gram var den så ofte omtalte foged Lars Gram eller Lauritz Gram, hvilket hans segl og signatur antyder.1
     Han bidro til tilintetgjørelsen av den fremrykkede lille tropp av lanseknekter fra Skottland som svenskekongen hadde leiet. Det skjedde ved Kringen i Gudbrandsdalen i august 1612.1
     Det antas at fogeden Lars Gram døde i 1631. Han var gift med Birgitte Jensdatter og hadde mange barn, blant andre sønnene Nils, Mads og Jens.1

Gift _____med

Birgitte Jensdatter

Børn af Lars (Laurits) Gram og Birgitte Jensdatter:

8.4.Niels Lauritzsøn Gram, f. 1599, d. 1679
9.4.Mads Larsen (Lauritssøn) Gram, f. omkr. 1600, d. 1663
10.4.Jens Lauritzsøn Gram, d. 1667
11.4.Christen Lauritsen Gram
12.4.Inger Dorthea? Gram
5.2.
Peder Gram
Død 15841.
     Sogneprest til Øier, døde av et øksehugg fra en underoffiser ved et bryllup i sognet i 1584.1
6.3.
Jørgen Gram
Død 16563, begravet 3 dec. 1656, Trondheim.3.
     Borgermester i Throndhjem 1611-19.4,3
     «Jørgen Gram» står fadder for Casper Christophersen Schøllers barn år 1615.5
     Gerhard Schøning sier at Jørgens bror var Hr. Hans i Ravede i Sverige, og at de var sønner av Hr. Niels i Gram i Danmark.6
     Skifte 10 jul. 1657, Trondheim.Avdøde Jørgen Gramb, myndige barn og avdøde sønn Steen Jørgensens to sønner Jens og Daniel, 405 Rd. og del i Lerens sag 300 Rd., verger Johan Jørgensen og Daniel Thagesen.7.

Gift _____4med

Inger Hansdatter
Født omkring 15843.
Død før 16563.
     Datter af Hans Johansen og Hansdatter Helsing.
     «Inger Jørgen Grams» står fadder for Casper Christophersen Schøllers barn år 1617 og 1624.5

Børn af Jørgen Gram og Inger Hansdatter:

13.6.Steen Jørgensen, d. før 1657
14.6.Johan Jørgensen Gram, d. omkr. 1666
15.6.Hans Jørgensen Gram
16.6.Bodel Jørgensdatter Gram
17.6.Margrethe Jørgensdatter (Gram?)
18.6.Karen Jørgensdatter (Gram?)
19.6.Anne Jørgensdatter (Gram?)
7.3.
Hans Nilssøn Berg
     Kapellan til Oviken, senere, fra 1633, sogneprest til Ragunda. Fra dette embede blev han imidlertid avsat 1658, fordi han under krigen hadde vist norske sympatier [Se Bygdén III, s. 108.] Jemtland hører som bekjendt til Sverige efter 1645.8

Gift _____med

Margareta Lauritsdatter Blix
     Datter af Laurits Mogensson Blix og Kirsten Eriksdatter.
     «som havde med Mag: Mons, siden Sogne-Præst til Domkirken i Throndhiem, en Dotter: Elen»9
     «havde til ægte Hr. Hans i Ravund, Niels Grams Søn, som var Jørgen Grams Broder».9

[Gift 1° med Mogens; Gift 2° med Hans Nilssøn Berg].

Børn af Hans Nilssøn Berg og Margareta Lauritsdatter Blix:

20.7.Niels Hanssøn
21.7.Jacob Hanssøn
22.7.Berit Hansdatter
23.7.Kirsten Hansdatter
24.7.Lisbet Hansdatter

Generation 4.

8.4.
Niels Lauritzsøn Gram
Født 159910.
Død 167910.
     Niels Gram, sogneprest til Land.10

Børn af Niels Lauritzsøn Gram og _____:

25.8.Mads Gram, f. 1636, d. 1676
9.4.
Mads Larsen (Lauritssøn) Gram
Født omkring 160011.
Død 166311.
     Student 1620. Kapellan Eidsvold 1626. Sogneprest til Eidsvold 1639.11

Gift _____11med

Maren Poulsdatter

Børn af Mads Larsen (Lauritssøn) Gram og Maren Poulsdatter:

26.9.Christopher Madsen Gram, d. 1691
10.4.
Jens Lauritzsøn Gram
Død 16671.
     Sogneprest i Vardal.1
11.4.
Christen Lauritsen Gram
     Ifølge "Bidrag til Hølands Menigheds og Præsters Historie" av sogneprest til Høland Gabriel Smith Faye, Christiania 1866, s.34 ble Christen Laurentssen Gram ordinert 14.10.1690 ordinert til kapellan i Høland, og tjente der som sogneprest fra 1714 til sin død 1726. I følge denne bok hadde han med sin ektefelle Anne Christophersdatter Chortogæus følgende barn: Maren, f. 1687; Anne Marie, f. 1690; Christopher, f. 1693; Marie, f. 1696; Margrethe, f. 1707; Jens Valentinsen Gram, d. 1741; Karen.

Gift _____med

Anne Christophersdatter Chortogæus

Børn af Christen Lauritsen Gram og Anne Christophersdatter Chortogæus:

27.11.Maren Gram, f. 1687
28.11.Anne Marie Gram, f. 1690
29.11.Christopher Gram, f. 1693
30.11.Marie Gram, f. 1696, d. 1736
31.11.Christine (Margrethe?) Christiansdatter Gram, f. 1707
32.11.Karen Gram
12.4.
Inger Dorthea? Gram

Gift _____med

Peter Brun
Død 2 aug. 167912, begravet _____, Oddernes kirke12.
     Oberstløytnant. Kommandant på de Kristiansandske befestninger. Peter Brun er militærslekten Brun's stamfar i Norge. Kaptein ved Båhusiske inf.reg. og vollmester på Båhus festning 1. mai 1646. Han blev major 10. juni 1657 og sto som major og vollmester på Akershus fra 1. mar. 1658. Blev i 1665 ob.ltn. og kommandant på Fredriksholms befestninger under kommandanten i Kristiansand. Ob.ltn. ved Westerlehnske inf.reg. fra 3. jan. 1674. På grunn av alder og skrøpelighet frabeordret der og tilsatt som kommandant over de Kristiansandske befestninger fra 2. sep. 1675. Han kjøpte i 1668 Oddernes kongsgård av myndighetene, men solgte den igjen i 1674 til fogden i Mandals len.12

[Gift 1° med Inger Dorthea? Gram; Gift 2° med Elisabeth (Lisbeth) Nicolaysdatter Worm (d. eft. 30 jun. 1713)].

Børn af Inger Dorthea? Gram og Peter Brun:

33.12.Ole Brun
34.12._____
35.12._____
36.12._____
37.12._____
13.6.
Steen Jørgensen
Død før 10 jul. 165713,7.

Børn af Steen Jørgensen og _____:

38.13.Jens Steensen Gram
39.13.Daniel Steensen Gram
14.6.
Johan Jørgensen Gram
Død omkring 1666.
     Sorenskriver i Strinda.14
     Johans sønn Poul må være identisk med den senere klokker i Trondenes, Poul Johansen Gram (o.1647-1706).
     Skifte 2 mai 1666, Trondheim.15.

Gift 1° _____med

Engel

Gift 2° _____med

Kirsten Andersdatter Heide
Død omkring 1668.
     Hun kalles med etternavnet Heide i en rådstueattest til sønnen [Brodahl: 1948, s. 5].16
     Skifte 15 jan. 1668, Trondheim.17Avdøde Kiersten Andersdatter, sal. Johan Jørgensens enke. Barn: Anders, Fredrik, Peder og Engel, fallitt, Daniel Thagesen og Lychen Hayes svogre..

Børn af Johan Jørgensen Gram og Engel:

40.14.Hans Johansen Gram
41.14.Jørgen Johansen (Gram?)
42.14.Paul Johansen (Jansen) Gram, f. 1647, d. 1707
43.14.Otte Johansen Gram, d. 1688
44.14.Inger Johansdatter (Gram?)

Børn af Johan Jørgensen Gram og Kirsten Andersdatter Heide:

45.14.Anders Johansen (Gram?)
46.14.Fredrik Johansen (Gram?)
47.14.Peder Johansen (Gram?)
48.14.Engel Johansdatter (Gram?)
15.6.
Hans Jørgensen Gram
     Var ingeniør på kastellet i Ost-indien.6

Børn af Hans Jørgensen Gram og _____:

49.15.Steen Gram
16.6.
Bodel Jørgensdatter Gram

Gift _____med

Daniel Thagesen
     Stilling: Postmester i Trondhjem.18.
     Opptreder som verge for svigerfarens barnebarn ved dennes skifte 10. juli 16577
17.6.
Margrethe Jørgensdatter (Gram?)

Gift _____med

Christen Giertsen
Død 1655, Trondhjem ?19.
     Søn af Giert Christensen.
     ? GÆT - en sønn av skredder Giert Christensen ?
     Stilling: Nordlandshandler20.

Børn af Margrethe Jørgensdatter (Gram?) og Christen Giertsen:

50.17.Inger Christensdatter
51.17.Riborg Christensdatter
52.17.Anna Christensdatter, d. omkr. 1710
53.17.Maren Christensdatter
54.17.Margrethe Christensdatter Survigen, d. 1725
18.6.
Karen Jørgensdatter (Gram?)

Gift _____med

Poul Buch
     I følge et rådstuevitne den 11. maj 1646 hadde han forvaltet byfogd embetet [i Trondheim] i 1646 sammen med sin svoger Christen Giertsen.21
19.6.
Anne Jørgensdatter (Gram?)
     «Ane Jørgens-dotter, havde Kiøbmand Dons(?)».22
20.7.
Niels Hanssøn
     «boende i Jemteland».9
21.7.
Jacob Hanssøn
     «som siden kom at boe paa Ørkedals Øren».9
22.7.
Berit Hansdatter
     «Berit Hansd: havde Jens Skredder, boende p: Indset.»9

Gift _____med

Jens

Børn af Berit Hansdatter og Jens:

55.22.Hans Jensen
56.22.Jonas Jensen
57.22.Jonas Jensen, f. imellem 1646, d. eft. 1716
23.7.
Kirsten Hansdatter
     «Kirsten Hansd: fik Hr. Jens Siursøn i Berg».9

Gift _____med

Jöns (Janus, Jens) Siurdsen (Sigvardi)
Død 1676.
     Janus Sigvardi, kyrkoherde i Berg, Jämtland.
     Jöns Sigvardi & Christina Berg fick många barn och de tog sig efternamnet Hovferberg efter byn Hoverberg där de bodde.

Børn af Kirsten Hansdatter og Jöns (Janus, Jens) Siurdsen (Sigvardi):

58.23.Salomon Jensen (Hofverberg)
59.23.Hans Jensen (Hofverberg)
60.23.Margrethe Jensdatter (Hofverberg), f. 1645, Sverige., d. 1708, Sverige.
61.23.Kirsten Jensdatter (Hofverberg)
24.7.
Lisbet Hansdatter

Generation 5.

25.8.
Mads Gram
Født 163610.
Død 167610.
     Mads Gram, kapellan hos faren (i Land).10

Børn af Mads Gram og _____:

62.25.Niels Gram, f. 1667, Land.
26.9.
Christopher Madsen Gram
Død 169111.
     Christopher Madssøn Gram. Student 1660. Kapellan Ullensaker 1665. Sogneprest der 1684.11

Gift _____11med

Margrethe Hansdatter Vellermand
Født 1651, Hole.11.
Død 172111.

Børn af Christopher Madsen Gram og Margrethe Hansdatter Vellermand:

63.26.Valentin Gram, d. 1732
27.11.
Maren Gram
Født 1687.

Gift _____med

Lars Pharo
Død 11 mai 1773.
     Sogneprest.
28.11.
Anne Marie Gram
Født 1690.

Gift 12 feb. 1727 med

Hans Abrahamsen Schotte
     Snekker.
29.11.
Christopher Gram
Født 1693.
     "Wagtmester-Lieutenant".
30.11.
Marie Gram
Født 1696.
Død 23 apr. 1736.
     Død ugift.
31.11.
Christine (Margrethe?) Christiansdatter Gram
Født 1707.

Gift _____med

Ditlev Tønder
Født omkring 1699.
Død 24 jun. 1776.
     Søn af Axel Tønder og Marthe Nilsdatter Brems.
     Capitain des Armes.
     Ditlef Axelsen Tønder, f ca 1699, sønn av kpt Axel Tønder. Sersj. 1718. Kpt. Des armes. Sek.lnt ved 2. Akh. Nasj. Inf. regt.s. Hølandske komp. 2/8 1743. Pr lnt ved samme regt.s. Ø. Eidsbergske komp. 1/3 1747. Kpt.s kar. 26/2 1755. Avskjed i 1765 med 80 rdl. årl. pens. Bodde i 1768 i Rødnes sogn. Var meget fattig. Død 24/6 1776. Gift med Christine Christiansdtr Gram.23

Børn af Christine (Margrethe?) Christiansdatter Gram og Ditlev Tønder:

64.31.Anne Ditlevsdatter Tønder, f. 1737, d. 1777, Askim.
32.11.
Karen Gram

Gift 24 nov. 1734 med

Hans Jensen Brun
33.12.
Ole Brun
     Major i 1688, senere oberst.24

Gift _____med

Maren Lund

Børn af Ole Brun og Maren Lund:

65.33.Lorentz Brun, d. 1732
34.12.
___________
35.12.
___________
36.12.
___________
37.12.
___________
38.13.
Jens Steensen Gram
39.13.
Daniel Steensen Gram
40.14.
Hans Johansen Gram
     «Hans Student, Procurator i Bergen».22

Børn af Hans Johansen Gram og _____:

66.40.Anna Cathrina Hansdatter Gram
67.40.Salome Hansdatter Gram
68.40.Boel Hansdatter Gram
69.40.Jørgen Hansen Gram, f. 1676, Bergen ?
70.40.Peder Hanssøn Gram, f. omkr. 1677, Bergen., d. 1742, Karlsøy.
41.14.
Jørgen Johansen (Gram?)
42.14.
Paul Johansen (Jansen) Gram
Født 164725,26.
Død 170727,26.
     Klokker i Trondenes.26
     I manntallet år 1701 er «Povel Janssen Gram», 54 år, opført på gården Fúr/For i Trondenes uden sønner, men med to tjenestedrenge: «Jørg Hanssen Gram, fra Bergen, 20 år» og «Joen Pedersen, tagen til at opfostre, 12 år». Jørgen Hansen Gram, fra Bergen, må være hans nevø.28
     Skifte 1706-1712, For, Sand timglag, Senja sorenskriveri29protokollnr. 5, folio 27..

Gift _____med

Gunhild Olsdatter

[Gift 1° med Paul Johansen (Jansen) Gram (1647 - 1707); Gift 2° med Jørgen Pedersen Lind (1675 - 1752)].

Børn af Paul Johansen (Jansen) Gram og Gunhild Olsdatter:

71.42.Johan Paulsen Gram, f. 1702, Trondenes., d. 1743, Trondenes.
72.42.Ole Paulsen Gram, f. 1702, Trondenes., d. 1774, Trondenes.
43.14.
Otte Johansen Gram
Død 14 jun. 168830.
     «Otte Gram. Skriver i Ørkedalen, druknede der i Elven, og havde Johanne Hæberlin. B: Johan. Ped:. Lorntz. Ane. Christen.22
     I Trondheim lagtingsprotokoller er han nevnt som sorenskriver i Orkdal den 4. okt. 1678. I en odelsak i 1690 er det lagt frem en dom fra sorenskriver Otto Gram datert den 30. juni 1679. I amtregnskapet er han nevnt som sorenskriver her [i Orkdal] i familieskatten i årene 1682, 1685 og i 1687. I 1687 bodde han sammen med sin kone og hennes søster Anne Heberlin. Han sto som sorenskriver til sin død i 1688.31
     I familieskatten i 1686 betalte han for seg, sin kone, en værsøster Anne Heberlin, to tjenere og to tjenestejenter.30
     Han druknet da han skulle krysse elven ved Ekli gård på vei til sin gård Tronvold. Hans lik ble ikke funnet på flere måneder.30

Gift _____22med

Johanne Heberlin
     Datter af Nils Andersen Sønderborg og Natanaelsdatter Heberlin.
     Trolig en datter av Nils Andersen Sønderborg og hans kone NN Natanaelsdatter Heberlin.30
44.14.
Inger Johansdatter (Gram?)
     «Inger fik en Borger i Bergen».22
45.14.
Anders Johansen (Gram?)
46.14.
Fredrik Johansen (Gram?)
47.14.
Peder Johansen (Gram?)
48.14.
Engel Johansdatter (Gram?)
49.15.
Steen Gram
     «Steen Gram Student, givt i Nordland hvis Søn Hans Steensen blev givt i Holland».22
     Det virker usikkert om Schøning mener at Steen Gram er en søn af Hans Jørgensen Gram, eller en bror af Hans Jørgensen Gram.
50.17.
Inger Christensdatter
     «Inger Ole Povelsøns Kiøbmand i Fosen».22

Gift _____22med

Ole Paulsen
     Købmand i Fosen.22

Børn af Inger Christensdatter og Ole Paulsen:

73.50.Christen Olsen
51.17.
Riborg Christensdatter

Gift _____med

Luytke Hays

Børn af Riborg Christensdatter og Luytke Hays:

74.51.Christen Luytkis
75.51.Herre Luytkis, d. omkr. 1717
76.51.Haye Luytkis, f. omkr. 1667
77.51.Johan Luytkis, f. 1673, Trondhjem ?, d. 1751, Trondhjem ?
52.17.
Anna Christensdatter
Død omkring 1710.
     Det ble betalt for hennes begravelse den 5. juni 1710.32

Gift 1° _____med

Morten Rochlitz
     Stilling: Tollbetjent, visitør i Trondhjem33.
     Skifte 24 mar. 168033Enke Anna Christensdatter nylig gift Abraham Laurendzen som også død. Hennes søstermann Lytkie Hayes. Gullsmykker, sølb for 125 rd., ialt 779 og 89 uvisst - 776 rd..

Gift 2° _____med

Abraham Laurendzen
Død før 24 mar. 1680, Trondhjem ?33.

Børn af Anna Christensdatter og Morten Rochlitz:

78.52.Margrethe Mortensdatter Rochlitz, d. 1749
53.17.
Maren Christensdatter
     «Maren Christens D: havde først Morten, Borger i Fosen, siden Auden With, Borger ibm:».22
54.17.
Margrethe Christensdatter Survigen
Død 3 mar. 172534.
     «Margrete Christens D: givt i Numedal med Lieutn: Nils Mortensen. Børn. Morten givt i Holland. Elise (?) Fenrel (?) fulgte Krigs f: til Kiøben:».22
     Skifte 30 mai 1725, Trondhjem.34Boende hos hospitalsforstander Hans Morten Sommer. Kgl. konf. test (gavebrev) 7. juni 1712 til søsterbarn Sr. Johan Luytkesen (Luytkis) og mad. Margrethe Mortensdatter Rochle (Rochlitz) som var gift med Sommer. Pantobl. 16. juni til Pofvel Olsen direktør Løkken kobberverk stor 744 rd. Boet var imidlertid fallit. Gull 8 rd., sølv 118 rd., ialt 786 og uvisse 63 rd..
55.22.
Hans Jensen
56.22.
Jonas Jensen
     «Jonas en Skredder givt i Nordland».9
57.22.
Jonas Jensen
Født imellem 1646 og 166635.
Død efter 1716.
     Stilling: Skredder
     Sandsynligvis identisk med «Jonas [Jensen] en Skredder givt i Nordland», omtalt i Schønings "De Blixers Slegte-Register".9
     Den neste brukeren [bruk I, Nordhorsfjord, Bindal] var Jonas Jensen. I 1686 ble han gift med Ingeborg Andersdtr. Jonas satte bort sønnen Anders til svogeren Jens Andersen i Rossvika til oppfostring. Det var meninga at han skulle lære å lese og skrive. I 1693 [?sønnen Anders kun 2 år] ville Jonas ha gutten heim og mente at han kunne utvikle ferdighetene like bra der. Samme året var Jonas nemnt som skyssskaffer.36
     Jonas stemna i 1707 Ole Hemingsen Hollup for æreskrenkelse. Ole hadde sagt at mor til Ingeborg Maren i Rossvika hadde hatt nok å stå i med, mens døtrene var heime. Det vil med andre ord si at de var løsaktige. Endskapen på det hele var at påstanden ble dømt død og maktesløs og Ole måtte betale en halv riksdaler i saksomkostninger.36
     Etter at Hans Andersen Fiskerosen [Røytvoll, Bindalen] døde i 1706, ble Jonas verge for sønnen Hans. Det var en del som skyldte penger til boet og Jonas måtte føre saker på vegne av han. I 1710 var Nils Johansen Gautmoen, Ole Andersen Lysfjord og Ole Knudsen Storheil innstemna for gjeld til myndlingen. De nekta å være skyldig noe som helst og ville befri seg med ed. Dette ble godtatt da det ikke fantes bevis. Dette synes noe merkelig. I skiftet etter Hans Andersen er de oppført med nøyaktig den samme gjelda som i stemninga. Da spurte Jonas Jensen den tingsøkende almuen om ikke Kristen Jonsen Trolle, som var skyldig 12 rd. og 2 ort, var en fattig, svak og skrøpelig mann ute av stand til å betale. Dette ble det svart bekreftende på.37
     Den siste gangen Jonas ført sak på vegne av myndlingen Hans Hansen, var i 1716. Denne gangen var det Hermann i Lundsenget sin tur å bli stemna. Han var skyldig 4 rd. og 2 ort. Hermann kunne godtgjøre at han i 1705, da Hans Andersen lå sjuk, hadde levert 2 1/2 våg rundfisk til 2 1/2 rd. og 2 1/2 kanne tran til 1 ort og 16 sk. på Fiskerosen. Til Jonas Jensen hadde han levert 3 ort og 29 sk. Dermed var han ikke skyldig mer enn 2 ort og 12 sk. Hans Hansen sin part i Fiskerosen ble oppbudt for 16 rd. uten at det meldte seg kjøper.38

Gift 29 sep. 1686, Solstad kirke, Bindal, Nordland., Jonas Jensen, Rossvik og Ingebor Knudsdtr. Nå boende på Nordhorsfjord.39 med

Ingeborg Andersdatter
Født omkring 1653.
Død 1716, Nord-Horsfjord, Bindal, Nordland.40,41.
     Datter af Anders Olsen og Maren Jensdatter.

Børn af Jonas Jensen og Ingeborg Andersdatter:

79.57.Berit (Beritte) Jonasdatter, f. 1689, Nordland., d. 1690, Nordland.
80.57.Jens Jonassen, f. 1690, Nordland., d. 1690, Nordland.
81.57.Anders (Andreas) Jonassen (Budde?)
58.23.
Salomon Jensen (Hofverberg)
     «Mag: Salomon Provst og Prest i Brynflod».9
59.23.
Hans Jensen (Hofverberg)
     «Hr. Hans».9
60.23.
Margrethe Jensdatter (Hofverberg)
Født 24 okt. 1645, Berg, Jemtland, Sverige..
Død 24 apr. 1708, Stenhammar, Berg, Jemtland, Sverige..
     «Margrete Jensd: har hr. Johan Olsøn Drache».9

Gift _____med

Johan Olsen Drake
Død 11 nov. 1693, Berg, Jemtland, Sverige..
     Søn af Ole (Oluf) Pedersen Drake og Anne Roaldsdatter.
     Hr Johan i Brey[?].42
     Kyrkoherde i Berg.

Børn af Margrethe Jensdatter (Hofverberg) og Johan Olsen Drake:

82.60.Kristina Drake, f. 1669, d. 1743, Lit
61.23.
Kirsten Jensdatter (Hofverberg)
     «Kirsten Jensd: givt med hr. Mogens Olsøn Capellan i Brynflod».9

Gift _____med

Mogens Olsen

Generation 6.

62.25.
Niels Gram
Født 1667, Land.10.
     Niels Gram (død før 1727), visepastor til St. Laur. Kirke i Tønsberg og en tid sogneprest på Sjælland.10
     Er antagelig identisk med den Niels Gram som omtales i Aschehougs konversasjonsleksikon som prest og eventyrer, født i Land i 1667. Han endte som avsatt landsforvist prest og flakket senere om i Europa, drev svindlerier og kom også i fengsel. En forunderlig selvbiografi beror i Videnskabernes Selskab i Trondheim, og Holberg har benyttet en variant av denne til «Nils Klims underjordiske reise».10

Børn af Niels Gram og _____:

83.62.Mads Gram, f. 1691, d. 1768
63.26.
Valentin Gram
Død 173211.
     Valentin Gram. Fra 1716 veier, måler og vraker i Moss. Fra 1721 også postmester i Moss.11

Gift _____11med

Kirstine Hansdatter
Født 168811.
Død 1756, Ringsaker prestegård.11.

Børn af Valentin Gram og Kirstine Hansdatter:

84.63.Jens Valentinsen Gram, f. 1709, d. 1741, Høland.
64.31.
Anne Ditlevsdatter Tønder
Født 173711.
Død 1777, Askim.11.

Gift 175943,11 med

Valentin Jensen Gram
Født 173711, døbt 17 sep. 1737, Løken gamle kirke., Faddere: Mette Rakkestad, Wagtmæster Hejerdahl, Studiosis Monsr. Høye, Studiosis Amund(?) Hejerdahl, Liuet. Lone, Povl Løren..
Død 1811, Askim.11.
     Søn af Jens Valentinsen Gram og Kirstine Svendsdatter Rakkestad.
     Valentin Jensen Gram. Lensmann i Askim, kst. sorenskriver i Nedre Romerike 1759.11

[Gift 1° 1759 med Anne Ditlevsdatter Tønder (1737 - 1777); Gift 2° 1779 med Kristine Jensdatter (Huer el. Haraldstad) (1756 - eft. 1811)].

Børn af Anne Ditlevsdatter Tønder og Valentin Jensen Gram:

85.64.Jens Valentinsen Gram, f. 1762, Høland., d. 1829, Askim.
65.33.
Lorentz Brun
Død 25 mai 17322.
     Oberstløytnant. Bodde på gården Støre i Skogn.2

Gift _____med

Anna Catharina el. Marie Resen
Død 18 mar. 17592.
     Datter af Christopher Povelsen Resen og Øllegård Steensdatter Lindved.

Børn af Lorentz Brun og Anna Catharina el. Marie Resen:

86.65.Anna Marie Brun, f. 1718, d. 1785, Hove
66.40.
Anna Cathrina Hansdatter Gram
Døbt 10 dec. 1671, Nykirken i Bergen.44,45.
67.40.
Salome Hansdatter Gram
Døbt 25 apr. 1673, Nykirken i Bergen.44,45.
68.40.
Boel Hansdatter Gram
Døbt 20 nov. 1674, Nykirken i Bergen.46,45.
69.40.
Jørgen Hansen Gram
Født 1676, Bergen ?47, døbt 4 mai 1676, Nykirken i Bergen.46,45.
     Ved manntallet år 1701 er «Jørg Hanssen Gram, fra Bergen» tjenestedreng hos klokkeren i Trondenes, Poul Janssen Gram på gården For.28
     Han er sikkert en sønn af prokurator Hans Gram, og Poul Gram i Trondenes er hans onkel.
70.40.
Peder Hanssøn Gram
Født omkring 1677, Bergen.48.
Død 1742, Nordeidet, Karlsøy.48.
     ? GÆT - Han må være en sønn av prokurator Hans Gram i Bergen ?

Gift _____med

Alet Christensdatter (Lorch)
Født 1684, Reinsvoll.48.
Død 1747, Nordeidet, Karlsøy.48.
     Datter af Christen Knudssøn (Baarlund?) (Lorck?) og Alet Madsdatter (Lorch).

Børn af Peder Hanssøn Gram og Alet Christensdatter (Lorch):

87.70.Otto Pedersen Gram, f. 1721, Karlsøy., d. 1788, Karlsøy.
88.70.Mads Pedersen Gram, f. 1717, Karlsøy., d. 1787, Karlsøy.
71.42.
Johan Paulsen Gram
Født 1702, For, Trondenes.49.
Død 1743, Bjørnrå, Trondenes.49.
     Bjørnrå, Trondenes.49

Gift _____49med

Marit Olsdatter
Født 1702, Bjørnrå, Trondenes, Troms, Norge.49.
Død 1778, Bessebostad, Trondenes, Troms, Norge.49.
     Datter af Ole Rasmussen og Ester Pedersdatter.

Børn af Johan Paulsen Gram og Marit Olsdatter:

89.71.Paul Johansen Gram, f. 1725, Trondenes, d. 1770, Trondenes
72.42.
Ole Paulsen Gram
Født 1702, For, Trondenes.50,49,26.
Død 1774, Haukebø, Trondenes.49, begravet 177451,26.
     Skipper og gårdbruker på Haukebø i Trondenes.26
     Skifte 20 dec. 177626.

Gift 173449 med

Mette Maria Nilsdatter
Født 1711, Rogla, Trondenes.49.
Død 1787, Haukebø, Trondenes.49.
     Datter af Nils Anderssen og Margrethe Nielsdatter.

Børn af Ole Paulsen Gram og Mette Maria Nilsdatter:

90.72.Gunhild Rebekka Olsdatter Gram, f. 1737, Trondenes., d. 1775, Trondenes.
91.72.Nils Olsen Gram, f. 1738, Trondenes., d. 1791, Trondenes.
92.72.Paul Olsen Gram, f. 1740, Trondenes., d. 1803, Trondenes.
93.72.Anne Johanna Olsdatter Gram, f. 1742, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
94.72.Margrethe Olsdatter Gram, f. 1745, Trondenes., d. 1821
95.72.Ingeborg Sophie Olsdatter Gram, f. 1747, Trondenes., d. 1818, Trondenes.
96.72.Mette Olsdatter Gram, f. 1749, Trondenes.
97.72.Rebekka Olsdatter Gram, f. 1751, Trondenes., d. 1833, Trondenes.
98.72.Maren Olsdatter Gram, f. 1754, Trondenes., d. 1827, Trondenes.
99.72.Jørgen Olsen Gram, f. 1757, Trondenes., d. 1759, Trondenes.
100.72.Jørgen Andreas Olsen Gram, f. 1760, Trondenes., d. 1835, Trondenes.
73.50.
Christen Olsen

Børn af Christen Olsen og _____:

101.73.Else Christensdatter
74.51.
Christen Luytkis
75.51.
Herre Luytkis
Død omkring 171752.
     Stilling: Handelsmann i Arntsviken på Nordmøre52
76.51.
Haye Luytkis
Født omkring 166753,52.
     Stilling: Handelsmann i det historisk kjente fiskevær Bud i Romsdalen52

Gift før 170152 med

Maren Christensdatter Morsing
     Datter af Christen Povelsen (Morsing) og Anna.

[Gift 1° med Henrik Johansen (d. før 1701); Gift 2° før 1701 med Haye Luytkis (f. omkr. 1667)].

Børn af Haye Luytkis og Maren Christensdatter Morsing:

102.76.Luytke Hajesen, f. omkr. 1691
103.76.Henrik Hajesen, f. omkr. 1693
104.76.Christen Hajesen, f. omkr. 1695
105.76.Niels Hajesen, f. omkr. 1700, Bud «Boe» fiskevær i Romsdalen.
106.76.Anne Riborg (Hansdatter?) Luytkis, f. omkr. 1713
77.51.
Johan Luytkis
Født 6 dec. 1673, Trondhjem ?52.
Død 26 apr. 1751, Trondhjem ?52.
     Stilling: Kjøbmann i Trondhjem52
     Kjøbmann i Trondhjem, hvor han var eier av gården «Graven». Han var fattigforstander i byen, den gang et kommunalt hverv. I vicestatholder Johan Wibes karakteristikk av Trondhjems borgerskap efter bybranden 1708 heter det: Johan Lychsen (også Lüchesen) «staar sig meget vel». Seks barn, hvorav fire såvidt sees, nådde voksen alder.54

Gift 1° omkring 1698, Trondhjem55 med

_____
Død før 2 nov. 169855, begravet 2 nov. 1698, Trondhjem.55.
     Navnet kjennes ikke lenger, men hun er «Johan Lüchesens sal. Kieriste» hvis begravelse det betales for til Vor Frue kirke i Trondhjem 2. nov. 1698, «for jord, alle klokker og lys».55

Gift 2° efter 14 feb. 1700, Trondhjem56,55 med

Karen Paulsdatter Birch
Død omkring 1724.
     Datter af Povel Jespersen Bierch og Birgitte Olsdatter Børting.
     Skifte 11 jan. 172457,58,55Pårørende hospitalsforstander Hans Morten Sommer. Kontanter, gull, sølv mrk. Niels Mortensen - Margrethe Pedersdatter, Henning Jansen - Lisbeth Jonasdatter. 3622 - 1499 rd..

[Gift 1° med Hans Hagerup (d. før 1700); Gift 2° eft. 14 feb. 1700 med Johan Luytkis (6 dec. 1673 - 26 apr. 1751)].

Gift 3° 1 feb. 1724, Hjemmeviet55 med

Anna Kathrine Krenchel
Født 15 aug. 1693, Trondhjem55.
Død 25 jan. 1767, Trondhjem55.
     Datter af Bastian Krenchel og Maria Henriksdatter Hornemann.

[Gift 1° 29 sep. 1716 med Morten Mortensen Angell (23 okt. 1670 - 7 mar. 1721); Gift 2° 1 feb. 1724 med Johan Luytkis (6 dec. 1673 - 26 apr. 1751)].

Børn af Johan Luytkis og Karen Paulsdatter Birch:

107.77.Riborg Cathrine Luytkis, f. omkr. 1702, d. 1777, Røros
108.77.Hans Hagerup Luytkis, f. omkr. 1704, d. 1795, Granåsen gård i Strinda

Børn af Johan Luytkis og Anna Kathrine Krenchel:

109.77.Karen Margrethe Luytkis, f. 1724, d. 1798
110.77.Johan Anton Luytkis, f. 1732, d. 1800, Kristiansund N.
78.52.
Margrethe Mortensdatter Rochlitz
Død 18 nov. 174932.

Gift 15 jun. 170332 med

Hans Morten(sen?) Sommer
Død 17 jun. 1734, Trondheim59, begravet 25 jun. 1734, Domkirken i Trondheim (i en Egkiste)59.
     Søn af Cort Sommer og Anne Mortensdatter.
     Kjøpmand i Trondhjem. Kammerråd og kemner.59
     Hospitalsforstander i Trondhjem.34
     Forstander for hospitalet i Trondheim i tiden 1719-1729.32
     Han var sønn av Anne Mortensdatter. Anne var gift med en Cort Sommer og Hans var trolig en sønn av Anne fra et tidligere ekteskap og hadde trolig tatt sin stefars etternavn.32
     3 sønner.59

Børn af Margrethe Mortensdatter Rochlitz og Hans Morten(sen?) Sommer:

111.78.Morten Hansen Sommer, f. 1704, d. 1765
112.78.Jens Hansen Sommer, d. 1762
113.78.Anna Hansdatter Sommer, d. 1745
79.57.
Berit (Beritte) Jonasdatter
Født 1689, Nord-Horsfjord, Bindal, Nordland., døbt 2 apr. 1689, Solstad kirke, Bindal, Nordland.60.
Død 1690, Nord-Horsfjord, Bindal, Nordland.60, begravet 10 jun. 1690, Solstad kirke, Bindal, Nordland.41.
80.57.
Jens Jonassen
Født 1690, Nord-Horsfjord, Bindal, Nordland.60.
Død 1690, Nord-Horsfjord, Bindal, Nordland.60, begravet 10 jun. 1690, Solstad kirke, Bindal, Nordland.41.
81.57.
Anders (Andreas) Jonassen (Budde?)
Døbt 28 jun. 1691, Vik kirke, Sømna/Brønnøy, Nordland.61.
     Stilling: Skredder
     I Trondhjem Skifteprotokoll nr. 17 (1758-1765) er registrert et skifte etter Anders Jonassen - samme person ?
     Født på Mo i Helgeland. Han tok borgerskap i Trondheim året 1729 og ble utliggerhandler på skipperleiet Lilleskog i Ibestad.62
     Anders Jonassen [inderste på Nordhorsfjord i Bindalen] var gift med Gullu Olsdtr. Anders ble kalt skredder i 1719. Vi vet at de hadde minst fire barn, ellers vet vi lite om dem.63
     I manntall over Trondhjems borgere år 1722 er nevnt en «104. Anders Jonasen i Kroppen / Absent / Farer paa Lensberged», men om det er samme person vides ikke. Men det er den eneste (så vidt jeg kan se, Simon Ellefsen) Anders JONASEN på dette tidspunkt i Trondheim.64
     1729, sommerting [på Selset?]. Anders Jonæsøn lot opplese sitt skjødebrev på Lilleskog borgerleie, kjøpt av Nils Rad [Roth?], lest og påskrevet på Trondhjems rådstue.65
     1729, Sommerting [på Selset?]. Kiendis jeg underskrevne og hermed vitterlig giør at have solt og afhændt, ligesom ieg hermed sælger, skiøder og hænder fra mig og mine arvinger til velagte mand Anders Jonaß og hans arvinger, et eldgammel borgerlig handels leye med påstående huuse og bygninger, kaldis Lille Skov i Nordland udj Senneins fogderj og Astafiords tinglauv beliggende, som mig på skifted efter min væhrbroder sal. Joen Steffensøn Findvegården for 50 rdl er bleven udlagd, med lige frihed og privilegie, som min væhrfader sal. Steffen Steffensøn Medelfart og hans søn be(te) min værbroder sal. Joen Steffensøn Findvegården det brugt og nydt haver hvorfore hand sig skal betale efter accord 56 rdl ligesom det mig blev udlagd for. Kiendes derfore mig eller mine arvinger herefter ingen ydermeere ræt, lod eller deel i alle af ovenskrevne Nordlands handelsleye Lille Skouv, men skal følge bemelte Andres Jonæsøn og hans arvinger til ejedom. Og om nogen imod forhåbning skulle anche eller påtale have på oft bemelte handelsleye Lille Skouv, med påstående huuse, skal jeg eller mine arvinger, når det mig lovligen bekjendt vorder dertil forsuare og indeståe, så hand og hans arvinger skal blive af mig og mine arvinger uden skade i alle måder, til bekreftelse under min hånd og hostrychte signette. N.Rhod. Læst og publiceret for retten på Trundhiems byting aº 1729 d. 17 Marty og i pantebogen ordlydende indført.66
     1729, høstting på Selsetter. På borgerleiet Lilleskog er kommet en skredder fra Trondheim som har og bruker det. Han het Anders Jonæsøn (Budde).65
     1730, høstting på Selsetter. Borgere er her ikke uten Anders Jonæsøn som har sitt leie på Skog, hvor han bruker en liten handel. Han avseilte med Hans Andersen Røst dette år.65
     1732, sommerting på Øvre Selseth. Anders Jonæsøn seilte herfra i høst med sin føringsbåt.67
     1733, sommerting på Øvre Selseth. Borger Anders Jonassen, Lilleskog har fått ei lita jekt. Han seilte til Trondheim ved Mikaeli tider.68
     1736, Sommerting [på Øvre Selseth?]. Kong. Maj(ts) foeged Sr. Andreas Tønder hafde til dette ting ladet indstefne Tronhiemsborgeren Andreas Jonassen på Lille Skoug, at svare og betale dend consumtion, som hand efter det høylovlig Cameer Colligi decission er tilfunden for sig og familie at betale for det år 1729 da hand her i fogderiet overvintrede, som er penge 12 rdl. hvilke fogden er andført til andsvar mod regres til bem(te) Andreas Jonassen, hvorpå fogden een namnsdom over hammen agter at erhverve til samme pengis betalning. Dend indstefnte Andreas Jonassen møtte for retten og tilstod louvlig at være stefnt i denne sag, sagde derhos at dend ommelte tid da hand her i fogderiet overvintrede, var hand nødsaget her at forblive, såsom hands huustrue i de samme da hand sin reise herfra landet skulle andtræde, nedkom i barselseng, og hun da formedelst hendis deraf entstanstandne? svaghed, ei var god for at begive sig på nogen reise, og inden dend tid hun kunde komme til sin førlighed igien, gich alle leiligheder bort for hannem så at hand detsformedelst var nødsaget her at overvintre. Men i ald dend tid som hand sig her om vinteren opholdte sagde hand at hand iche det allermindste enten sælte eller kiøbte, men måtte til sin og sines lives ophold søge assistentse hos andre gotfolch her i landet, formodete altså at når denne hands undskyldning på sine høye stæder allerunderdanigst blev anddraget, hand da for denne ham tilfundne comsumtion, aller nådigst vorder forskånet. aller helst efterdi hand samme år for sig og sin familie i Tronhiem betalt dem ordinaire consumtion, indstillede i det øvrige denne sag til rettens dom og kiendelse. Fogden producerede inden retten een extract af dend ham fra det høylovlige Cammer Collegie tilsente decissions bereigning hvoraf sees at Andreas Jonassen dend påstefnte consumtion af det høylovlig Cammer Collegie er tilfunden at betale hvilken extract udi acten skal vorde indført. Og formodede at efterdi det høylovlig Cammer Collegie har givet hannem regres til Andreas Jonassen for disse penge, hand da må fåe een namsdomb over hannem til consumtionens betalning, såvel til processens omkostnings erstatning. Parterne blev tilspurte om de hafde videre i sagen at siige, hvortil de svarede nei. Thi blev da udi sagen såleedes afsagt. Sagen optagis til dombs til i eftermiddag klochen 4 slet.69
     1738, 5. nov., høstting på Øvre Selseth. Utliggerborgeren Anders Jonassen (Budde) reiste med sin lille jekt ved Egeditider (1. september). Ingen (trondheims-)borger overvintret.70
     1740. Anders Jonassen seilte ved Egedi tider.70
     1742, høstting på Øvre Selseth. Utliggerborger Anders Jonassen seilte ved Egedi tider med sin tendring.71
     1745, høstting på Øvre Selseth. Anders Jonassen (Budde) seilte ved Egedi tider.71
     1753, høstting på Øvre Selseth. Nå heter trondheimsborgeren på Lilleskog Nils Mortensen.72
     1753, 4. mai, Anders Jonassen Budde skjøter til svogeren Nils Mortensen Berg Lilleskogs borgerleie for 35 rd. Budde fikk etter søknad tingets tillatelse til å bosette seg på Øvre Ibestad som skredder.73
     1762, 23. juni, skjøte fra Nils Mortensen Berg til Ole Gudding på borgerleiet Lilleskog i Ibbestad.73
     Sommerting 1763: Sr. Andreas Jonasen, logerende på gården Ibbestad her i tinglavet, tilkiendegav for retten at hand har villet opsige sit borgerskab i Trondhiem hvor under hand forhen har sortert som nordlandshandler, men skal være bleven ham negtet af byens magistrat uden hand først beviser at hand ingen borgerlig handel og næring driver her i Nordland. Altså var bem(te) Jonasen begierende rettens attestation herom, at hand udi nogle år ingen handel og borgerlig næring har drevet, har solt sit forhen hafde borgerleje, men har til denne tid brugt sin skræderprofession og næret sig noget deraf, men formedelst alderdom og skrøbelighed hverken kand nære sig af sin profession, mindre drive nogen borgerhandel. Dette som melt er, at være i alle måder sandhed, bekræftes her fra retten med hånd og seigl ved lovlig tingsvidnes udstædelse.74
     I 1763 Skatteliste for Troms er han og hustru opført på Øver Ibestad i Astafjord som «Andreas Bude / Gaale Bude».

Gift 1715, Solstad kirke, Bindal, Nordland., Trolovet 11. nov. 1714 i Vik kirke, Sømna/Brønnøy, Nordland.75,61 med

Golla (Gudlaug) Olufsdatter (Budde)
Født 168376.
Død 176376.
     I Ekstraskatten 1763 for Senjen er der på «Lille Schougs-Berg» oppført: Selv ejer gods Ole Gudding; pige (over 12 år) Pernille Hansdatter; Gaale Schieldrups (logerende); Niels Mortensen, enkemann; pige (over 12 år) Nelle Ericksdatter.77
     ? Kan det tænkes at Golla gift Budde er identisk med den Gaale Schieldrups nevnt i ekstraskatten ?

Børn af Anders (Andreas) Jonassen (Budde?) og Golla (Gudlaug) Olufsdatter (Budde):

114.81.Berit Maria Andreasdatter Budde, f. 1714, Nordland., d. 1769, Astafjord.
115.81._____, f. 1716
116.81.Ingeborg Katrine Andersdatter Budde, f. 1717, Nordland., d. 1803, Trondheim.
117.81.Ole Røst Andersen (Budde?), f. 1719, Nordland.
118.81.Anne Dortea Andreasdatter Budde, d. før 1763
82.60.
Kristina Drake
Født 166978.
Død 28 mar. 1743, Lit78.
     Kristina Drake, dotter av kyrkoherde Johan Drake i Berg och Margareta Hofverberg.78
     EFTERSLÆGT.

Gift 12 sep. 169378 med

Andreas Oldberg
Født omkring 1668, Oviken78.
Død apr. 1719, Lit78.
     Kyrkoherde i Lit 1703 20/3 (HSH II, s. 84 f.).78

Generation 7.

83.62.
Mads Gram
Født 169110.
Død 176810.
     Mads Gram, sjømann.10

Gift _____10med

Karen Larsdatter
Født 170210.
Død 178110.

Børn af Mads Gram og Karen Larsdatter:

119.83.Michel Gram, f. 1736
84.63.
Jens Valentinsen Gram
Født 170911.
Død 1741, Høland.11.
     Jens Valentinsen Gram. Lensmann i Høland.11

Gift 1735, Høland kirke.79 med

Kirstine Svendsdatter Rakkestad
Født 171011.
Død 177311.

[Gift 1° 1735 med Jens Valentinsen Gram (1709 - 1741); Gift 2° med Jørgen Fredrik Heyerdahl].

Børn af Jens Valentinsen Gram og Kirstine Svendsdatter Rakkestad:

120.84.Valentin Jensen Gram, f. 1737, d. 1811, Askim.
121.84.Mette Eline (Helene) Jensdatter Gram
122.84._____
123.84._____
85.64.
Jens Valentinsen Gram
Født 1762, Høland.11.
Død 1829, Askim.11.
     Jens Valentinsen Gram. Husmann og bygdevekter i Askim.11

Gift 1° 179211 med

Kari Larsdatter Huer
Født 177211.
Død 179511.

Gift 2° 179811 med

Gunhild Halvorsdatter Henstad
Født 177811.
Død 185711.

Børn af Jens Valentinsen Gram og Gunhild Halvorsdatter Henstad:

124.85.Marie (Maria) Gram, f. 1814, Askim., d. _____
86.65.
Anna Marie Brun
Født 17182.
Død 17 okt. 1785, Hove2, begravet 28 okt. 1785, Hegre kirke2.

Gift _____med

Wincentz Henrich Sommerschield
Født 30 jun. 17062.
Død 24 jan. 1763, Skogn2.
     Søn af Henrich Henrichsen Sommerschiel og Anne Elisabeth Brun.
     Han blev født formentlig på gården Nedre Kios i Oddernes ved Kristiansand 30. juni 1706 og var således ved farens død bare 12 år. Han er oppkalt efter farens daværende sjef, Wincentz Henrich Sesterfleth, oberst ved Westerlehns Inf.Reg. fra 22. feb. 1701 til 23. sep. 1711. Wincentz Sommerschield sluttede selv som Oberstløytnant. Stamfar til slekten Sommerschield. [6 Sønner og 7 døttre.]2

Børn af Anna Marie Brun og Wincentz Henrich Sommerschield:

125.86.Henrich Sommerschield, f. omkr. 1739
126.86.Hans Jacob Arnold Sommerschield, f. 1748, Stod, d. 1802, på sjefsgården «Lilleschiør» i Eidsberg
127.86.Anna Henricha Sommerschield, f. omkr. 1751
87.70.
Otto Pedersen Gram
Født 1721, Nordeidet, Karlsøy.48.
Død 1788, Lanesøyra, Karlsøy.48.

Gift 176048 med

Karen Fredriksdatter Blix Hegelund
Født omkring 1735.
Død efter 1801.
     Datter af Fredrik Christian Mühlenphort Heggelund og Cathrine (Trine) Svendsdatter Blix.
     Karen Fredrichsdatter er år 1801, 66 år gl. og enke efter to ekteskaper. Hun oppholder sig på Lanes i Karlsøy hos sønnen Svend Blix.80

Børn af Otto Pedersen Gram og Karen Fredriksdatter Blix Hegelund:

128.87.Svend Ottesen Blix, f. 1764, Karlsøy., d. 1814, Karlsøy.
129.87.Fredrikka Catrina Ottesdatter Gram, f. 1765, Karlsøy.
130.87.Fredrikka Catrina Ottesdatter Gram, f. 1770, Karlsøy.
88.70.
Mads Pedersen Gram
Født 1717, Nordeidet, Karlsøy.48.
Død 1787, Nordeidet, Karlsøy.48.

Gift _____48med

Margrethe Hansdatter Grønbeck
Født 172548.
Død 1763, Nordeidet, Karlsøy.48.

Børn af Mads Pedersen Gram og Margrethe Hansdatter Grønbeck:

131.88.Jørgen Madsen Gram, f. omkr. 1753
132.88.Hans Madsen Gram, f. omkr. 1767
89.71.
Paul Johansen Gram
Født 1725, Bjørnrå, Trondenes49.
Død 1770, Alvestad, Trondenes49.

Gift 176049 med

Ellen Pedersdatter
Født 1730, Alvestad, Trondenes49.
Død 1782, Dale, Trondenes49.

Børn af Paul Johansen Gram og Ellen Pedersdatter:

133.89.Peder Paulsen Gram, f. 1762, Trondenes, d. 1805, Trondenes
90.72.
Gunhild Rebekka Olsdatter Gram
Født 1737, Haukebø, Trondenes.81.
Død 1775, Gausvik, Trondenes.81.

Gift 176049 med

Mathias Olai Olsen Eidberg
Født 1737, Gausvik, Trondenes.81.
Død 1785, Gausvik, Trondenes.81.
     Søn af Ole Baltsersen Eidberg og Berit Mathiasdatter Trane.

[Gift 1° 1760 med Gunhild Rebekka Olsdatter Gram (1737 - 1775); Gift 2° 1777 med Anne Maria Mikkelsdatter (1744 - 1797)].

Børn af Gunhild Rebekka Olsdatter Gram og Mathias Olai Olsen Eidberg:

134.90.Berte Brønlund Mathiasdatter Eberg, f. 1766, Trondenes., d. 1827, Trondenes.
135.90.Johanna Margrete Mathiasdatter Eberg, f. 1769, Trondenes., d. 1848, Trondenes.
136.90.Jens Mathiassen Eberg, f. 1772, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
137.90.Olava Mathiasdatter Eberg, f. 1775, Trondenes, d. 1840, Trondenes
91.72.
Nils Olsen Gram
Født 1738, Haukebø, Trondenes.82.
Død 1791, Haukebø, Trondenes.82.

Gift 177682 med

Karen Johnsdatter
Født 1736, Sama, Trondenes.83.
Død 1817, Haukebø, Trondenes.83.
     Datter af John Jørgensen og Gunhild Katrine Arnesdatter.

Børn af Nils Olsen Gram og Karen Johnsdatter:

138.91._____, f. 1778, Trondenes., d. 1778, Trondenes.
92.72.
Paul Olsen Gram
Født 1740, Haukebø, Trondenes.84.
Død 1803, Steinsland, Trondenes.84.

Gift 177449 med

Anne Margrete Pedersdatter
Født 1743, Kvitnes, Trondenes.84.
Død 1787, Steinsland, Trondenes.84.
     Datter af Peder Olsen og Kirsten Henriksdatter.

[Gift 1° 1768 med John Knutsen (1735 - 1768); Gift 2° 1769 med Anders Hanssen (1733 - 1775); Gift 3° 1774 med Paul Olsen Gram (1740 - 1803)].

Børn af Paul Olsen Gram og Anne Margrete Pedersdatter:

139.92.Ole Paulsen Gram, f. 1778, Trondenes., d. 1830, Trondenes.
140.92.John Andreas Paulsen Gram, f. 1780, Trondenes., d. 1808, Trondenes.
141.92.Mette Kirstine Paulsdatter Gram, f. 1784, Trondenes.
93.72.
Anne Johanna Olsdatter Gram
Født 1742, Haukebø, Trondenes.49.
Død 1802, Skånland L., Trondenes.85,49.
     Skifte 1803-1805, Skånland, Fauskevåg tinglag.29protokollnr. 150, folio 45b..

Gift 176749 med

Arne Falkorsen
Født 1738, Tennevik, Trondenes.49.
Død 1818, Skånland L., Trondenes.49, begravet 1818, Trondenes.86,87.
     Søn af Falkor Arnesen og Maren Andersdatter.

Børn af Anne Johanna Olsdatter Gram og Arne Falkorsen:

142.93.Mette Maria Johanna Arnesdatter, f. 1770, Trondenes., d. 1804, Trondenes.
143.93.Johanna Cecilia Arnesdatter, f. 1777, Trondenes., d. 1808, Trondenes.
144.93.Maren Marie Arnesdatter, f. 1780, Trondenes, d. 1849, Trondenes
94.72.
Margrethe Olsdatter Gram
Født 1745, Haukebø, Trondenes.26, døbt 1745, Trondenes.88,26.
Død 30 jan. 182126.

Gift 17 nov. 1768, Trondenes.26 med

Arve Henriksøn Warberg
Født omkring 1736, Breistrand, Trondenes.26,88.
Død 1792, Breistrand, Trondenes.89, begravet 1792, Trondenes.90,26.
     Søn af Henrik Mathias Hanssen Warberg og Martha Sofia Rafaelsdatter Har.
     Konf. 1754 i Trondenes.26
     Kjøpte 30. okt. 1762 en part i Breistrand av sin far.26
     Skifte 23 okt. 179226.
     Skifte 1788-1798, Breistrand, Fauskevåg Tinglag.29protokollnr. 146, folio 245..

Børn af Margrethe Olsdatter Gram og Arve Henriksøn Warberg:

145.94.Anne Har Arvesdatter Warberg, f. 1770, Trondenes., d. 1772, Trondenes.
146.94.Martha Sophia Arvesdatter Warberg, f. 1772, Trondenes., d. 1830, Bjarkøy.
147.94.Mette Maria Arvesdatter Warberg, f. 1773, Trondenes.
148.94.Ole Paul Arvesen Warberg, f. 1775, Trondenes., d. 1796, Trondenes.
149.94.Lucia Catrina Arvesdatter Warberg, f. 1777, Trondenes.
150.94.Gunhild Rebecha Arvesdatter Warberg, f. 1779, Trondenes.
151.94.Anne Margrethe Arvesdatter Warberg, f. 1781, Trondenes., d. 1826, Trondenes.
152.94.Henricha Magdalena Arvesdatter Warberg, f. 1783, Trondenes., d. 1857, Trondenes.
153.94.Henrik Mathias Arvesen Warberg, f. 1786, Trondenes., d. 1846, Trondenes.
154.94.Ellen Debora Arvesdatter Warberg, f. 1788, Trondenes.
95.72.
Ingeborg Sophie Olsdatter Gram
Født 1747, Haukebø, Trondenes.91,89, døbt 1747, Trondenes.92,91.
Død 1818, Breistrand, Trondenes.89, begravet 1818, Trondenes.91.

Gift 1 dec. 1775, Trondenes.26 med

Jacob Henriksøn Warberg
Født omkring 1743, Breistrand, Trondenes.26,89.
Død 1800, Breistrand, Trondenes.89, begravet 1800, Trondenes.93,26.
     Søn af Henrik Mathias Hanssen Warberg og Martha Sofia Rafaelsdatter Har.
     Gårdbruker på Breistrand. Kjøpte 1772 en part i Breistrand av sin far.26
     Skifte 7 jan. 180294,26.
     Skifte 1798-1804, Breistrand, Fauskevåg Tinglag.29protokollnr. 148, folio 433b..

Børn af Ingeborg Sophie Olsdatter Gram og Jacob Henriksøn Warberg:

155.95._____, d. 1791, Trondenes.
156.95.Henrik Mathias Jacobsen Warberg, f. 1776, Trondenes., d. 1777, Trondenes.
157.95.Martha Sophie Jacobsdatter Warberg, f. 1779, Trondenes.
158.95.Mette Marie Jacobsdatter Warberg, f. 1781, Trondenes.
159.95.Henrik Mathias Jacobsen Warberg, f. 1783, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
160.95.Lucia Cathrine Jacobsdatter Warberg, f. 1786, Trondenes., d. 1789, Trondenes.
161.95.Hans Petter Jacobsen Warberg, f. 1789, Trondenes., d. 1823, Tjeldsund.
162.95.Olava Jacobsdatter Warberg, f. 1789, Trondenes., d. 1833, Trondenes.
163.95.Nils Olai Jacobsen Warberg, f. 1795, Trondenes., d. 1817, Trondenes.
96.72.
Mette Olsdatter Gram
Født 1749, Haukebø, Trondenes.82.

Gift 177395 med

Abraham Johansen
Født _____, Herjangen, Ofoten.95.

Børn af Mette Olsdatter Gram og Abraham Johansen:

164.96.Margreta Kirstine Abrahamsdatter, f. 1783, Nordland., d. 1840, Trondenes.
97.72.
Rebekka Olsdatter Gram
Født 1751, Haukebø, Trondenes.76,95.
Død 1833, Sørvik, Trondenes.76,95.

Gift 178349 med

Mathias Mikkelsen Ursin
Født 1755, Sørvik, Trondenes.49.
Død 1837, Sørvik, Trondenes.49.
     Søn af Michael Bjørnsen Ursin og Dorte Brønlund Mathiasdatter Trane.
     Lensmann i Søvig.

[Gift 1° 1778 med Marta Maria Pedersdatter (1752 - 1779); Gift 2° 1783 med Rebekka Olsdatter Gram (1751 - 1833)].

Børn af Rebekka Olsdatter Gram og Mathias Mikkelsen Ursin:

165.97.Ole Mathiassen Ursin, f. 1784, Trondenes., d. 1838, Trondenes.
166.97.Mikkel Mathiassen Ursin, f. 1785, Trondenes., d. 1861, Trondenes.
167.97.Dorte Brønlund Mathiasdatter Ursin, f. 1786, Trondenes., d. 1878, Trondenes.
168.97.Mette Maria Mathiasdatter Ursin, f. 1788, Trondenes., d. 1829, Trondenes.
169.97.Sara Isakine Mathiasdatter Ursin, f. 1789, Trondenes., d. 1856, Trondenes.
170.97.Andreas Mathiassen Ursin, f. 1791, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
171.97.Nils Olai Ursin, f. 1791, Trondenes., d. 1853
172.97.Jens Brønlund Mathiassen Ursin, f. 1793, Trondenes., d. 1854, Trondenes.
173.97.Martha Marie Ursin, f. 1796, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
98.72.
Maren Olsdatter Gram
Født 1754, Haukebø, Trondenes.96,49.
Død 1827, Sørrollnes, Trondenes.49.

Gift 180249 med

Ole Larssen
Født 1750, Sørrollnes, Trondenes.97,98,76,49.
Død 1831, Sørrollnes, Trondenes.76,49.
     Søn af Lars Olsen (Skamfer) og Anne Andersdatter.
     Gårdbruker på nergården, Sørrollnes. Som sin fader må Ole også ha vært dyktig på sjøen. Han opprettholdt velstanden på bruket, og ble ilag 10 spd. i sølvskatt til Norges Bank i 1816, det høyeste beløpet som ble betalt innenfor det området som nå omfatter Skånland herred.

[Gift 1° 1778 med Berit (Birgitte) Mortensdatter (1752 - 1800); Gift 2° 1802 med Maren Olsdatter Gram (1754 - 1827)].
99.72.
Jørgen Olsen Gram
Født 1757, Haukebø, Trondenes.82.
Død 1759, Haukebø, Trondenes.82.
100.72.
Jørgen Andreas Olsen Gram
Født 1760, Haukebø, Trondenes.49.
Død 1835, Gausvik, Trondenes.49.

Gift 1° _____med

Didericha Kirstina Didrichsdatter Hønnichen
Født 28 sep. 175499,100.
Død 1805, Steinsland, Trondenes.49.
     Datter af Didrich Didrichsen Hønnichen og Elen Christense Brun.

Gift 2° 182349 med

Berte Lucia Rafaelsdatter Harr
Født 1772, Bø, Trondenes.49.
Død 1838, Gausvik, Trondenes.49.
     Datter af Raphael Pedersen Harr og Karen Schrøder Mikkelsdatter.

[Gift 1° omkr. 1795 med Lars Larssen; Gift 2° 1807 med Jens Hartvigsen (1738 - 1821); Gift 3° 1823 med Jørgen Andreas Olsen Gram (1760 - 1835)].

Børn af Jørgen Andreas Olsen Gram og Didericha Kirstina Didrichsdatter Hønnichen:

174.100.John Jørgensen Gram, f. 1788, Trondenes., d. 1811, Vardø.
175.100._____, f. 1792, Trondenes., d. 1792, Trondenes.
101.73.
Else Christensdatter
     «Else havde Jaricke Broers en Kiøbmand i Fosen. Hun var før besovet af Jac. Michelborgs Søn Johan s fik Ingeborg Tosten Withes d: af Aasgaard.»22

Gift _____, «besoved».22med

Johan Jacobsen Mechelborg
Født 1661101.
Død 12 nov. 1702, »Søndag aften kl. 7 den 12. nov. 1702, blev min højeste skat og allerkæreste ejendel i denne verden taget fra mig, idet Gud ved en stille og salig død, kaldte min hjerteelskede, kære mand, Johan Mechelborg hjem til sin himmelske bolig.«102.
     Søn af Jacob Johansen Mechelborg og Margrethe Christensdatter.
     Han drev en ganske stor forretning i Fosna, hvor han havde tre ansatte medhjælpere.101

[Gift 1° med Else Christensdatter; Gift 2° 9 okt. 1687 med Ingeborg White (1671 - 2 aug. 1731)].
102.76.
Luytke Hajesen
Født omkring 1691103,52.
103.76.
Henrik Hajesen
Født omkring 1693104,52.
104.76.
Christen Hajesen
Født omkring 1695105,52.
105.76.
Niels Hajesen
Født omkring 1700, Bud «Boe» fiskevær i Romsdalen.106,52.
106.76.
Anne Riborg (Hansdatter?) Luytkis
Født omkring 1713.

Gift 15 nov. 1735, Trondhjem107 med

Søren Aagesen Hagerup
     Søn af Aage Olsen Lehn og Anna Hagerup.
     Har stor efterslegt Hagerup fra Lein i Frosten107
107.77.
Riborg Cathrine Luytkis
Født omkring 1702108,55.
Død 27 aug. 1777, Røros55.

Gift 30 mar. 1740, Vor Frue kirke i Trondhjem55 med

Jens Pedersen Schjelderup
Død før 1755.
     Søn af Peder Pedersen Schjelderup og Lucie Hagerup (Hage?).
     Stilling: Proviantforvalter ved Røros Verk.55.
     Er ikke nevnt i faderens skifte, hvorfor hans ægteskab må have være barnløst.
108.77.
Hans Hagerup Luytkis
Født omkring 1704109,55.
Død 11 mai 1795, Granåsen gård i Strinda55, begravet 19 mai 1795, Lade kirke55.
     Stilling: Skibsmåler og tollforvalter i Trondhjem55
     I Trondhjems Overformynderprotokoll 3, p. 98, nevnes han som «Generalskibsmaaler og Controlleur». Han var eier av gården Granåsen i Strinda, hvor tre av værelserne i hovedbygningen ennu er smykket med malte veggfelter (landskap og prospekter) fra hans tid. Død på Granåsen 11. mai 1795 (begr. ved Lade kirke 19. mai s. å.). Hans Hagerup Luytkis hadde ialt femten barn. Av dem opføres her syv som nådde voksen alder.55

Gift 1° 1731, Hjemmet/Huset110,55 med

Margrethe Fredriksdatter Fabech
Død før 11 jan. 175755, begravet 11 jan. 1757, Domkirkens (Trondhjem) sogn55.
     Datter af Frederik Frederiksen Fabech og Magdalena Giertrud Krull.

Gift 2° 23 nov. 1757111 med

Mette Sofie Jakobsdatter Hess
Født omkring 1726111.
Død 1758111, begravet 14 apr. 1758, Domkirkens sogn, Trondhjem111.

Gift 3° 7 nov. 1758, Domkirken i Trondhjem111 med

Cathrine Marie Brown
Født 1733, døbt 7 mai 1733, Domkirken i Trondhjem111.
Død 3 nov. 1808, Granåsen gård i Strinda111.
     Datter af James Brown og Kirsten Thaysen.

Børn af Hans Hagerup Luytkis og Margrethe Fredriksdatter Fabech:

176.108.Johan Luytkis, f. omkr. 1731, Trondhjem, d. 1822, Trondhjem
177.108.Nicolai Nissen Luytkis, f. 1734, d. 1767, Kristiansund N.
178.108.Hartvig Huitfeldt Luytkis, f. 1736, d. 1826, Molde
179.108.Karen Magdalene Luytkis, f. 1741, d. 1820, Trondhjem
180.108.Hans Hagerup Luytkis, f. 1744, d. 1834, Stavanger
181.108.Eiler Kaasbøl Luytkis, f. 1746, Trondhjem

Børn af Hans Hagerup Luytkis og Cathrine Marie Brown:

182.108.Jacob Luytkis, f. 1764, Trondhjem, d. 1817, Danmark
109.77.
Karen Margrethe Luytkis
Født 27 dec. 1724112.
Død 30 mai 1798112.

Gift 12 feb. 1744112 med

Eiler Bracher
Født 31 mar. 1711112.
Død 9 sep. 1749112, begravet 2 okt. 1749, Kristiansund N.112.
     Stilling: Skipper fra Kristiansund N.112.
110.77.
Johan Anton Luytkis
Født 15 dec. 1732112, døbt 20 dec. 1732, Vor Frue kirke i Trondhjem112.
Død 16 mar. 1800, Kristiansund N.112.
     Stilling: Kjøbmann i Kristiansund N.
     Kjøbmann i Kristiansund N., hvor han døde 16. mars 1800. Svigersønnen, kancelliråd H. Brodtkorb bekjentgjør dødsfallet i Trondhjemske Tidender no. 13, 1800. Samtidig gjengis høistemte minneord på latin (Suprema Jubente Lege etc.), signert Conradus Molitz, som visstnok har vært lærer ved den høiere private skole i Kristiansund N. på dette tidspunkt.

Gift 30 aug. 1765113 med

Maren Angell Mecklenborg
Døbt 9 nov. 1732113.
Død 6 sep. 1786113.
     Datter af Henrik Henrikssøn Mecklenborg og Alethe Margrethe Friis.

Børn af Johan Anton Luytkis og Maren Angell Mecklenborg:

183.110._____, f. 1765
184.110.Alette Margrethe Luytkis, f. 1768, Kristiansund N., d. 1838, Kristiansund N.
111.78.
Morten Hansen Sommer
Født 21 aug. 1704.
Død 20 aug. 1765, begravet 13 sep. 1765, Alstadhaug kirke.
     Sogneprest i Alstadhaug.

Gift 1730 med

Abel Margrethe Dass
Født 1711114.
Død 1791115.
     Datter af Anders Pedersen Dass og Rebecha Lorentzdatter Angell.

Børn af Morten Hansen Sommer og Abel Margrethe Dass:

185.111.Hans Mortensen Sommer, f. 1735, d. 1791, (København?)
186.111.Andreas Mortensen Sommer, f. 1736, d. omkr. 1772
187.111.Peter Lorentz Sommer, f. 1737, d. 1770
112.78.
Jens Hansen Sommer
Døbt 4 aug. 1705, Domkirken i Trondheim59.
Død 12 jun. 176259, begravet _____, Domkirken (nedlagt under gulvet) i Trondheim59.
     Kancelliraad og hospitalsforstander.116
     8 barn [med første hustru ?].59

Gift 1° 19 sep. 1730, (Trondheim?)59 med

Maren Maria Lorentzdatter Holst
Født 6 jan. 1712.
Død okt. 1747.
     Datter af Lorentz Marcussen Holst og Anna (Annichen) Clausdatter Holst.

Gift 2° _____med

Lorentze Blom

Børn af Jens Hansen Sommer og Maren Maria Lorentzdatter Holst:

188.112.Margrethe Sommer, f. 1731, Trondheim., d. 1780, Kragerø.
189.112.Hans Morten Sommer, f. 1737

Børn af Jens Hansen Sommer og Lorentze Blom:

190.112.Maria Sommer, f. 1753, d. 1788
113.78.
Anna Hansdatter Sommer
Død 1745117.
     ? Sandsynligvis datter af hospitalsforstander Hans Sommer i Trondhjem ?

Gift 1° _____med

Jens Hannibalsen Hammer
Død 1738117.
     Byfogd i Trondheim.118
     Skifte 1737-1742, Trondheim.119(Byf: Jens Hammer)..

[Gift 1° med Susanna Olsdatter Tønder (1674 - 1723); Gift 2° med Anna Hansdatter Sommer (d. 1745)].

Gift 2° 1736 med

Hans Hagerup Gyldenpalm
Født 27 okt. 1717120.
Død 19 feb. 1781120.
     Søn af Eiler Hagerup og Anna Catharina Barhow.
     Stilling: Stiftamtmand i Christiansand107.
     Adledes 1781 under navnet Gyldenpalm107
     Hans Hagerup, f. 1717, Conrector i Tronhiem 1735, Stiftamtmand i Christiania 1764, nobilit. GYLDENPALM 1781, 23 Feb., døde samme Aar. Gift 1736 med Assessor Sommers Dotter, Byefoged Hammers Enke, døde 1744, 3 Børn. Gift 1748 med Helene Margrete Höyer, Dotter af Cancellie-R. Höyer, uden Børn.121

[Gift 1° 1736 med Anna Hansdatter Sommer (d. 1745); Gift 2° 1748 med Anne (Helene) Margrethe Høyer].

Børn af Anna Hansdatter Sommer og Jens Hannibalsen Hammer:

191.113.Benedicte Susanne Hammer
192.113.Margrethe Hammer, f. omkr. 1728, d. 1782, Tranøy

Børn af Anna Hansdatter Sommer og Hans Hagerup Gyldenpalm:

193.113.Eiler Hagerup de Gyldenpalm, f. 1740, Sør-Trøndelag, d. 1817
194.113.Anna Catharina Hagerup de Gyldenpalm, f. 1741
195.113.Hans Hagerup de Gyldenpalm, f. 1742, Sør-Trøndelag, d. 1793
114.81.
Berit Maria Andreasdatter Budde
Født 1714, Horsfjord, Bindal, Nordland., døbt 15 dec. 1714, Solstad kirke, Bindal, Nordland., Faddere: Jonas Jensen, Horsfjord; Christen Pedersen, Hald; Maren Søfrensdatter, Horsfjord; Lisbeth Nielsdatter, Hald; Kirsten Nielsdatter, Holm.61.
Død 1769, Renså, Astafjord.49.

Gift omkring 174076 med

Rasmus Anderssen Harr
Født 170376.
Død 1779, Renså, Astafjord.76.
     Søn af Anders Pedersen Har og Mette Rasmusdatter Warberg.
     Snekker. Forpaktet gården Renså i Astafjord, som faren hadde eiet helt eller delvis og var styrman hos sin tvillingbror Peder Harr. Rasmus nævnes som velaktede dannemann. Han var både lagrettesmann og takstmann. Han døde på Renså og fikk liktale med tekst Luk. 2.29-31. Hans bo var fallitt. Hans sønn Anders var kreditor i boet.
     I 1763 Skatteliste for Troms finder man på Reinså i Astafjord Mand og Kvinde «Rasmus Andreas: / Berthe Bude» og børn «Andreas Rasm: / Kirsten Rasmusdr:».
     Skifte 1776-1785, Reinså, Fauskevåg Tinglag.29protokollnr. 143, folio 92b..

Børn af Berit Maria Andreasdatter Budde og Rasmus Anderssen Harr:

196.114.Anders Rasmussen Harr, f. 1741, Skånland., d. 1784
197.114.Kirsten Rasmusdatter, f. 1743, Astafjord., d. 1802, Trondenes.
115.81.
___________
Født 1716, Konen introduceret.75.
116.81.
Ingeborg Katrine Andersdatter Budde
Født 1717, Solstad, Bindal, Nordland..
Død 5 okt. 1803, Trondheim.122,62.

Gift 14 dec. 1742, Frue kirke i Trondheim123 med

Jon Danielsen Hveding
Født 1691124,125.
Død 7 nov. 1776, Trondheim.126, begravet 1776, Frue kirke i Trondheim.126.
     Søn af Daniel Jensen Hveding og Birgithe Olsdatter.
     Kjøpmann i Trondheim og var samtidig tollbetjent i byen. Han er vanlig kalt Sir John Hveding. Sir (fork. Sr.) var en finere herretittel som ble brukt på den tid. Meldingene om ham er få; men han døde 7. 11. 1776 og ble gravl. i Frue kirke, 85½ år gl. Han var 2 ganger gift og hadde i alt 13 barn.62

[Gift 1° omkr. 1720 med Karen (Petronelle) Pedersdatter Abdon (1699 - 29 jan. 1738); Gift 2° 14 dec. 1742 med Ingeborg Katrine Andersdatter Budde (1717 - 5 okt. 1803)].

Børn af Ingeborg Katrine Andersdatter Budde og Jon Danielsen Hveding:

198.116.Karen Dorthea Hveding, f. 1743
199.116.Golla (Gudlaug) Bergitte Hveding, d. 1780
200.116.Andreas Budde Hveding
117.81.
Ole Røst Andersen (Budde?)
Født 1719, Solstad, Bindal, Nordland..
118.81.
Anne Dortea Andreasdatter Budde
Død før 1763.
     Hun kan tænkes at være det barn Andreas Jonassen og hustru fik på Lilleskog år 1729.

Gift 1752, Trolovet 28. juli 1752.73,76 med

Nils Mortensen (Berg)
Død 177276,126.
     Skog, Ibestad. Lavoll, Berg i Troms.76
     I 1763 Skatteliste for Troms er der på Lilleskog i Astafjord opført en «Niels Mortens: Enkemand».
     Nils Mortensen, død 1772 som enkemann. Bruker av Lavoll i Berg 1767-1773. Let etter seg sonen Johannes, 16 år. Hadde ein buskap på 3 kyr, okse, 7 sauer, 4 geiter og 3 bukkar. Av båtar og sjøbruk hadde han ein åttring, ein tororing, 8 sildgarn, 5 torskegarn og 26 onglar kveitevad. I stua stod 2 skap, og i det eine var det ikkje så lite av sølv- og tinnsaker. På veggen hang ein fiolin, og i hylla låg 5 bøker. Det var bibelen, Brochmanns huspostill med messingbeslag, De syv Christi ord på korset, De troendes fæste og frelse i Gud og Åndelig hovednøkkel til himmelen.127
     Sommerting år 1753 på [Øver Selset?]. Trundhiemsborgeren Niels Mortensen Berg, lod tinglyse sit skiøde på borgerlejet med påstående huuse på gården Lille Schoug, her i tingstedet, hvilket skiøde er udgiven af hans svigerfader Andreas Jonasen Bude, og har hand derfor, bem(te) leje, betalt 95 rdl. Skiødet er datteret Trundhiem d. 4 maj 1753, og bliver ordlydende i Senjens pante og skiødebog indført.128
     Skifte 1767-1776, Lavoll, Torsken Tinglag.29protokollnr. 142, folio 397b..

Børn af Anne Dortea Andreasdatter Budde og Nils Mortensen (Berg):

201.118.Johannes Nilssen Berg, f. 1754, Lilleskog
202.118.Mortinus Nilssen Berg, f. 1755
203.118.Marta Nilsdatter Berg, f. 1757, d. 1757

Generation 8.

119.83.
Michel Gram
Født 173610.
Begravet 1804, Tønsberg.10.
     Michel Gram, skomaker og gårdeier.10

Gift _____10med

Elen Halvorsdatter Stangebye
     Datter af Halvor Ericksen og Maria Larsdatter (Stangebye).
120.84.
Valentin Jensen Gram
Født 173711, døbt 17 sep. 1737, Løken gamle kirke., Faddere: Mette Rakkestad, Wagtmæster Hejerdahl, Studiosis Monsr. Høye, Studiosis Amund(?) Hejerdahl, Liuet. Lone, Povl Løren..
Død 1811, Askim.11.
     Valentin Jensen Gram. Lensmann i Askim, kst. sorenskriver i Nedre Romerike 1759.11

Gift 1° 175943,11 med

Anne Ditlevsdatter Tønder
Født 173711.
Død 1777, Askim.11.
     Datter af Ditlev Tønder og Christine (Margrethe?) Christiansdatter Gram.

Gift 2° 177911 med

Kristine Jensdatter (Huer el. Haraldstad)
Født 175611.
Død efter 181111.

Børn af Valentin Jensen Gram og Anne Ditlevsdatter Tønder er vist under Anne Ditlevsdatter Tønder (nr. 64).

121.84.
Mette Eline (Helene) Jensdatter Gram
Døbt 24 feb. 1736, Hemnes gamle kirke., Mette Eline. Faddere Mette Rakkestad, Marthe Sandem, Svend Løhren, Monsr. Eilertz, Wagtmæster Hejerdahl..

Gift _____129med

Abraham Pedersen (Garsvik)
Født 1734, Høland.129.

Børn af Mette Eline (Helene) Jensdatter Gram og Abraham Pedersen (Garsvik):

204.121._____
205.121._____
206.121._____
207.121.Christen Abrahamsen (Skjønhaug), f. 1775
122.84.
___________
     Døde som spebarn.11
123.84.
___________
     Døde som spebarn.11
124.85.
Marie (Maria) Gram
Født 1814, Askim.130.
Død _____, Christiania.131,130.

Gift _____130med

Christopher Nielsen
Født 1812, Christiania.130.
     Christopher Nielsen, faktor og boktrykker (7 barn).130

Børn af Marie (Maria) Gram og Christopher Nielsen:

208.124.Marcus Frithjof Nielsen, f. 1846, d. _____
125.86.
Henrich Sommerschield
Født omkring 1739132.
     ! GÆT - sønn av Wincentz Sommerschield !
     Henrich Sommerschield er år 1801 «major ved skiløber corpset» bosatt på gården «Moxnæs Syd» i Størdalen. Han er gift med Karen Støren og sammen har de i 1801 barnene Johan, Vincentz og Lorentz samt Henrichs brodersønn Johan Christopher Sommerschield og Henrichs søster Anna Henricha Sommerschield. Afskediget under officer Johannes Ving, 61 år, er lærer for børnene.80

Gift _____med

Karen Margrethe Støren
Født omkring 175596.
     Datter af Johan Støren og Maren Sabine Wessel.

Børn af Henrich Sommerschield og Karen Margrethe Støren:

209.125.Johan Støren Sommerschield, f. omkr. 1789
210.125.Vincentz Henrich Sommerschield, f. omkr. 1790
211.125.Lorentz Christopher Sommerschield, f. omkr. 1795
126.86.
Hans Jacob Arnold Sommerschield
Født 9 okt. 1748, Stod133,2, døbt 16 okt. 1748, Stod ?2.
Død 4 feb. 1802, på sjefsgården «Lilleschiør» i Eidsberg2, begravet 18 feb. 1802, Eidsberg2.
     Kaptein. [6 døtre og 1 sønn.]
     Hans Jacob Sommerschield er år 1801 bosat på gårdem «Schiør Lille» i Eidsberg og gift med Else Dorthea Heyerdahl.

Gift 14 jul. 1784, Rakkestad hovedkirke2 med

Else Dorthea Heyerdahl
Døbt 19 feb. 1775, Aremark2.
Død 28 mar. 1867, Skjørtorp i Rakkestad2.
     Datter af Halvor Heyerdahl og Marthe Dorthea Bassøe.

Børn af Hans Jacob Arnold Sommerschield og Else Dorthea Heyerdahl:

212.126.Else Maria Sommerschield, f. omkr. 1795
213.126.Martha Dorthea Sommerschield, f. omkr. 1796
214.126.Sara Christiana Sommerschield, f. omkr. 1798
215.126.Henricha Margaretha Sommerschield, f. omkr. 1800
216.126.Hans Jacob Arnold Sommerschield, f. 1802, Rakkestad, d. 1863, Christiania
127.86.
Anna Henricha Sommerschield
Født omkring 1751134.
     Anna Henricha Sommerschield er år 1801 ugift og «lever av pension» hos broderen Henrich Sommerschield på gården «Moxnæs Syd» i Størdalen.
128.87.
Svend Ottesen Blix
Født 1764, Lanesøyra, Karlsøy.135,48, døbt 29 sep. 1765, Karlsøy kirke.136,137.
Død 1814, Lanesøyra, Karlsøy.48.
     Sven Blix er år 1801 «bonde og gaardmand» på Lanes, Karlsøy i Troms. Han er gift med Maren Jacobsdtr og sammen har de børnene: Maren Lockert (fra hennes 1ste ekteskap), 15 år; Malena Hansdtr (fra hennes 1ste ekteskap), 11 år; Johan Peder Svendsen, 11 år; Hans Lochert, 9 år; Jacob Andreas Svendsen, 8 år; Otte Svendsen, 6 år; Hans Hegelund, 3 år; Fridricha Svendsdtr, 2 år.80

Gift _____48med

Maren Jakobsdatter Bugge
Født 1751, Akkarfjord, Skjervøy.48.
Død 1836, Karlsøy.48.
     Datter af Jakob Thygesen og Abel Kristine Simonsdatter.

[Gift 1° med Hans Lockert; Gift 2° med Svend Ottesen Blix (1764 - 1814)].

Børn af Svend Ottesen Blix og Maren Jakobsdatter Bugge:

217.128.Johan Peder Svendsen (Blix), f. 1790, Karlsøy.
218.128.Hans Lockert Svendsen Gram, f. 1791, Karlsøy., d. 1860, Karlsøy.
219.128.Jacob Andreas Svendsen (Blix), f. 1793, Karlsøy.
220.128.Otte Svendsen (Blix), f. 1795, Karlsøy.
221.128.Hans Heggelund Svendsen Blix, f. 1797, Karlsøy.
222.128.Petrikka Catrina Svendsdatter (Blix), f. 1799, Karlsøy.
223.128.Abel Kerstina Svendsdatter (Blix), f. 1801, Karlsøy.
129.87.
Fredrikka Catrina Ottesdatter Gram
Født 1765, Lanes, Karlsøy., døbt 25 dec. 1765, Karlsøy kirke.138,137.
130.87.
Fredrikka Catrina Ottesdatter Gram
Født 1770, Lanes, Karlsøy., døbt 29 jul. 1770, Karlsøy kirke.139,137.
131.88.
Jørgen Madsen Gram
Født omkring 175397.
     Jørgen Madsen er år 1801 «bonde og jordmand» på Nordeidet, Karlsøy i Troms.80

Gift _____med

Berit Endresdatter
Født omkring 1761140.

Børn af Jørgen Madsen Gram og Berit Endresdatter:

224.131.Hans Peder Jørgensen (Gram), f. 1788, Karlsøy.
225.131.Margrethe Grønbeck Jørgensdatter (Gram), f. 1790, Karlsøy.
226.131.Mads Jørgensen (Gram), f. 1793, Karlsøy.
227.131.Endre Jørgensen (Gram), f. 1793, Karlsøy.
228.131.Mads Jørgensen (Gram), f. 1795, Karlsøy.
229.131.Søren Christian Heggelund Jørgensen (Gram), f. 1798, Karlsøy.
230.131.Jacob Jørgensen (Gram), f. 1800, Karlsøy.
231.131.Else Catrina Jørgensdatter (Gram), f. 1803, Karlsøy.
132.88.
Hans Madsen Gram
Født omkring 1767141.
     Hans Madsen er år 1801 «jordmand» på Reinskaret, Karlsøy i Troms.80

Gift _____med

Lorentze Olsdatter
Født omkring 1768142.

Børn af Hans Madsen Gram og Lorentze Olsdatter:

232.132.Mallena Hansdatter (Gram), f. 1792, Karlsøy.
233.132.Morten Hansen (Gram), f. 1796, Karlsøy.
234.132.Else Maria Hansdatter (Gram), f. 1799, Karlsøy.
235.132.Søren Heggelund Hansen (Gram), f. 1801, Karlsøy.
236.132.Mads Hansen (Gram), f. 1807, Karlsøy.
133.89.
Peder Paulsen Gram
Født 1762, Alvestad, Trondenes49.
Død 1805, Bjørnrå, Trondenes49.

Gift 178549 med

Gunhild Paulsdatter Lind
Født 1761, For, Trondenes49.
     Datter af Paul Jørgensen Lind og Sofia Amalie Nilsdatter.
134.90.
Berte Brønlund Mathiasdatter Eberg
Født 1766, Gausvik, Trondenes.143.
Død 1827, Oldra, Trondenes.143.

Gift 1789144 med

Benjamin Torbergsen
Født 1759, Oldra, Trondenes.144.
Død 1813, Oldra, Trondenes.144.
     Søn af Torberg Madssen og Elisabeth Benjaminsdatter.

Børn af Berte Brønlund Mathiasdatter Eberg og Benjamin Torbergsen:

237.134.Mathias Olai Benjaminsen, f. 1805, Trondenes., d. 1860, Trondenes.
135.90.
Johanna Margrete Mathiasdatter Eberg
Født 1769, Gausvik, Trondenes.145.
Død 1848, Melvik, Trondenes.145.

Gift 1791146 med

Peder Torbergsen
Født 1763, Oldra, Trondenes.144.
Død 1803, Melvik, Trondenes.144.
     Søn af Torberg Madssen og Elisabeth Benjaminsdatter.
136.90.
Jens Mathiassen Eberg
Født 1772, Gausvik, Trondenes.49.
Død 1812, Kilbotn, Trondenes.49.

Gift 179549 med

Karen Jensdatter
Født 1773, Kila, Trondenes.49.
Død 1855, Kila, Trondenes.49.
     Datter af Jens Madsen og Anne Katrine Augustinusdatter (Schjelderup).
137.90.
Olava Mathiasdatter Eberg
Født 1775, Gausvik, Trondenes49.
Død 1840, Haukebø, Trondenes49.

Gift 180149 med

Mads Madssen
Født 1775, Brokvik, Trondenes49.
Død 1824, Halsebø, Trondenes49.
     Søn af Mads Benjaminsen og Serine Susanna Hansdatter.

Børn af Olava Mathiasdatter Eberg og Mads Madssen:

238.137.Mathias Eberg Madssen, f. 1806, Trondenes, d. 1858, Finnmark
239.137.Maren Ovedia Madsdatter, f. 1812, Trondenes, d. 1871, Trondenes
138.91.
___________
Født 1778, Haukebø, Trondenes.82.
Død 1778, Haukebø, Trondenes.82.
139.92.
Ole Paulsen Gram
Født 1778, Steinsland, Trondenes.84.
Død 1830, Sama, Trondenes.84.

Gift 181149 med

Elisabet Røgh Hansdatter
Født 1782, Lia, Evenes i Nordland.49.
Død 1831, Sama, Trondenes.49.
     Datter af Hans Kristensen og Margrethe Nielsdatter Røgh.

[Gift 1° 1801 med Jakob Olsen (1766 - 1809); Gift 2° 1811 med Ole Paulsen Gram (1778 - 1830)].
140.92.
John Andreas Paulsen Gram
Født 1780, Steinsland, Trondenes.84.
Død 1808, Steinsland, Trondenes.84.
141.92.
Mette Kirstine Paulsdatter Gram
Født 1784, Steinsland, Trondenes.84.
142.93.
Mette Maria Johanna Arnesdatter
Født 1770, Skånland Lille, Trondenes.49.
Død 1804, Steinsland, Trondenes.49.

Gift 179349 med

Lars Larssen
Født 1766, Steinsland, Trondenes.49.
Død 1842, Steinsland, Trondenes.49.
     Søn af Lars Larssen og Sara Tomasdatter.

[Gift 1° 1793 med Mette Maria Johanna Arnesdatter (1770 - 1804); Gift 2° 1812 med Marta Hartvigsdatter (1779 - 1822); Gift 3° 1824 med Anne Rasmusdatter (1774 - eft. 27 jan. 1847)].
143.93.
Johanna Cecilia Arnesdatter
Født 1777, Skånland L., Trondenes.49, døbt 1777, Trondenes.147,87,98.
Død 1808, Skånland S., Trondenes.49, begravet 1808, Trondenes.148,87.
     Konf. 1796 i Trondenes.98
     Skifte 22 sep. 181087.

Gift 26 jul. 1798, Trondenes.87 med

Hans Raphaelsøn Warberg
Født 1768, Skånland S., Trondenes.49, døbt 1768, Trondenes.149,98,87.
Død 1852, Rødberg, Trondenes.49.
     Søn af Raphael Henriksøn Warberg og Berthe Larsdatter.
     Konf. 1786 i Trondenes.98,87
     Fisker og selveier på Store Skånland i 1801. Fikk 5. juli 1799 skjøte på ½ våg i Store Skånland, og 26. april 1800 på 1 pd. 12 mk. s.st.87

[Gift 1° 26 jul. 1798 med Johanna Cecilia Arnesdatter (1777 - 1808); Gift 2° 27 okt. 1814 med Karen Maria Nilsdatter (1769 - 1842)].

Børn af Johanna Cecilia Arnesdatter og Hans Raphaelsøn Warberg:

240.143.Raphael Hanssen Warberg, f. 1799, Trondenes., d. 1863, Trondenes.
241.143.Anne Johanne Hansdatter Warberg, f. 1801, Trondenes., d. 1863, Trondenes.
242.143.Arne Falkor Hanssen Warberg, f. 1803, Trondenes., d. 1893, Trondenes.
243.143.Berte Maria Hansdatter Warberg, f. 1805, Trondenes., d. 1887, Trondenes.
244.143.Jacob Henrik Hanssen Warberg, f. 1807, Trondenes., d. 1900, Trondenes.
144.93.
Maren Marie Arnesdatter
Født 1780, Skånland Lille, Trondenes49.
Død 1849, Steinsland, Trondenes49.

Gift 180549 med

Ole Hanssen
Født 1775, Steinsland, Trondenes49.
Død 1835, Steinsland, Trondenes49.
     Søn af Hans Olsen og Ingeborg Larsdatter.

Børn af Maren Marie Arnesdatter og Ole Hanssen:

245.144.Johanna Rebekka Olsdatter, f. 1817, Trondenes, d. 1886, Trondenes
246.144.Sara Mathia Olsdatter, f. 1824, Trondenes, d. 1876, Trondenes
145.94.
Anne Har Arvesdatter Warberg
Født 1770, Breistrand, Trondenes.89, døbt 1770, Breistrand, Trondenes.150,151.
Død 1772, Breistrand, Trondenes.89.
146.94.
Martha Sophia Arvesdatter Warberg
Født 1772, Breistrand, Trondenes.89, døbt 1772, Hol.152,98,151.
Død 1830, Slagstad, Bjarkøy.89.
     Konf. 1789 i Trondenes.98,151

Gift før 1827151 med

Iver Johan Christensen
Født 1771, Slagstad, Bjarkøy.153.
Død 1841, Slagstad, Bjarkøy.153.
147.94.
Mette Maria Arvesdatter Warberg
Født 1773, Breistrand, Trondenes.89, døbt 1773, Trondenes.154,151.
     Konf. 1791 i Trondenes.98

Gift 180149 med

Hans Jørgen Jørgensen
Født 1774, Rogla, Trondenes.155.
     Søn af Jørgen Johnsen og Mette Johanna Andersdatter.
     Fisker og innsitter på Breistrand.151

Børn af Mette Maria Arvesdatter Warberg og Hans Jørgen Jørgensen:

247.147.Margrete Sofia Hansdatter, f. 1802, Trondenes., d. 1843, Trondenes.
148.94.
Ole Paul Arvesen Warberg
Født 1775, Breistrand, Trondenes.89, døbt 29 jan. 1775, Trondenes.151.
Død 1796, Breistrand, Trondenes.89.
149.94.
Lucia Catrina Arvesdatter Warberg
Født 1777, Breistrand, Trondenes.89, døbt 1777, Trondenes.156,151.
     Konf. 1796 i Trondenes.98
     Var hjemme på Breistrand i 1801, ®30 år gl.¯, i Brokvik 1827.151
150.94.
Gunhild Rebecha Arvesdatter Warberg
Født 1779, Breistrand, Trondenes.89.
     Hjemme i 1801, død før 1827.151

Gift 181649 med

Jakob Østensen

Børn af Gunhild Rebecha Arvesdatter Warberg og Jakob Østensen:

248.150.Dortea Sofia Jakobsdatter, f. 1816, Trondenes., d. 1817, Trondenes.
151.94.
Anne Margrethe Arvesdatter Warberg
Født 1781, Breistrand, Trondenes.89, døbt 1781, Trondenes.157,151.
Død 1826, Breistrand, Trondenes.89.
     Konf. 1802 i Trondenes.98
152.94.
Henricha Magdalena Arvesdatter Warberg
Født 1783, Breistrand, Trondenes.49.
Død 1857, Fauskevåg, Trondenes.49.
     Konf. 1803 i Trondenes.98

Gift 182449 med

Hartvig Johannes Andersen Meyer
Født 1804, Årbogen, Trondenes.49.
Død 1866, Leikvikfjell, Trondenes.49.
     Søn af Anders Johannessen Meyer og Karen Ediasdatter.

[Gift 1° 1824 med Henricha Magdalena Arvesdatter Warberg (1783 - 1857); Gift 2° med Inger Katrina Nilsdatter (1800 - 1845)].
153.94.
Henrik Mathias Arvesen Warberg
Født 1786, Breistrand, Trondenes.89.
Død 1846, Breistrand, Trondenes.89.

Gift 182049 med

Ellen Debora Madsdatter
Født 1792, Lavangen Sør, Trondenes.155.
Død 1856, Breistrand, Trondenes.155.
     Datter af Mads Jenssen og Helena Rafaelsdatter Harr.

Børn af Henrik Mathias Arvesen Warberg og Ellen Debora Madsdatter:

249.153.Ole Paul Gram Henriksen Warberg, f. 1827, Trondenes., d. 1903, Trondenes.
154.94.
Ellen Debora Arvesdatter Warberg
Født 1788, Breistrand, Trondenes.89, døbt 1788, Trondenes.158,159.

Gift 182149 med

John Kristian Hanssen Harr
Født 1795, Lavangen Sør, Trondenes.49.
     Søn af Hans Rafaelsen Harr og Marta Margrete Johnsdatter.

Børn af Ellen Debora Arvesdatter Warberg og John Kristian Hanssen Harr:

250.154.Gunhild Rebekka Johnsdatter, f. 1829, Trondenes., d. 1890, Trondenes.
155.95.
___________
Død 1791, Breistrand, Trondenes.89.
156.95.
Henrik Mathias Jacobsen Warberg
Født 1776, Breistrand, Trondenes.89, døbt 1776, Trondenes.160,159.
Død 1777, Breistrand, Trondenes.98,89.
157.95.
Martha Sophie Jacobsdatter Warberg
Født 1779, Breistrand, Trondenes.89.
     Konf. 1796 i Trondenes.98

Gift 1 mai 1809, Sand kirke, Trondenes.159 med

Ernst Isaksen
Født 1785, Breivik, Trondenes.49.
Død 1857, Forhamn, Trondenes.49.
     Søn af Isak Ernstsen og Sara Mikkelsdatter Ursin.

[Gift 1° med Karen Olsdatter; Gift 2° 1 mai 1809 med Martha Sophie Jacobsdatter Warberg (f. 1779)].

Børn af Martha Sophie Jacobsdatter Warberg og Ernst Isaksen:

251.157.Isak Ernstsen, f. 1809, Trondenes., d. 1875, Trondenes.
252.157.Jakob Parelius Ernstsen, f. 1810, Trondenes., d. 1901, Trondenes.
253.157.Nils Olai Ernstsen, f. 1821, Trondenes., d. 1909, Trondenes.
254.157.Hanna Marie Ernstsdatter, f. 1825, Trondenes., d. 1915, Trondenes.
158.95.
Mette Marie Jacobsdatter Warberg
Født 1781, Breistrand, Trondenes.89.
     Konf. 1798 i Trondenes.98

Gift 1° 180849 med

Hans Rasmus Nilssen Røg
     Ofoten, Nordland.161

Gift 2° _____med

Peder Benjaminsen
     Fra Ytterbø på Østnes i Vågan (1827).159
159.95.
Henrik Mathias Jacobsen Warberg
Født 1783, Breistrand, Trondenes.155.
Død 1851, Breistrand, Trondenes.155.
     Konf. 1803 i Trondenes.98

Gift omkring 182049 med

Anne Margrethe Olsdatter
Født 1786, Sørrollnes, Trondenes.162,163, døbt 178698.
Død 1872, Breistrand, Trondenes.163.
     Datter af Ole Larssen og Berit (Birgitte) Mortensdatter.

Børn af Henrik Mathias Jacobsen Warberg og Anne Margrethe Olsdatter:

255.159.Ingeborg Sofie Henriksdatter Warberg, f. 1821, Trondenes., d. 1898, Trondenes.
160.95.
Lucia Cathrine Jacobsdatter Warberg
Født 1786, Breistrand, Trondenes.89.
Død 1789, Breistrand, Trondenes.89.
161.95.
Hans Petter Jacobsen Warberg
Født 1789, Breistrand, Trondenes.164,89.
Død jun. 1823, Sandnes, Tjeldsund.165,89.
     Konf. 1807 i Trondenes.98
     Hans Peter Jakobsen fikk 13. sept. 1816 bøkselbrev av Lars Jakobsen Stokke på Sandnes (lnr. 95, ½ vog) i Tjeldsund. Her satt han til han døde av ®kjertelbetennelse¯ sist i juni 1823.165
     Skifte 6 sep. 1823166.

Gift 23 sep. 1816, Hol kirke.165,49 med

Gunhild Rebekka Gram Olsdatter
Født 19 jan. 1790, Gausvik, Trondenes.165,166, døbt 24 jan. 1790, Hol kirke.165.
Død 5 nov. 1860, Sandnes, Tjeldsund.166,166.
     Datter af Ole Jakobsen og Mette Maria Mathiasdatter Eberg.

[Gift 1° 23 sep. 1816 med Hans Petter Jacobsen Warberg (1789 - jun. 1823); Gift 2° 1825 med John Anderssen (1800 - dec. 1829); Gift 3° 1832 med Jakob Winther Johnsen Trane (1810 - 27 mar. 1863)].

Børn af Hans Petter Jacobsen Warberg og Gunhild Rebekka Gram Olsdatter:

256.161.Jakob Walberg Hansen, f. 1817, Tjeldsund., d. 1903, Tjeldsund.
257.161.Ingeborg Sofie Hansdatter, f. 1819, Tjeldsund., d. 1861, Tjeldsund.
258.161.Mette Marie Hansdatter, f. 1821, Tjeldsund., d. 1890, Trondenes.
259.161.Ole Jakob Hansen, f. 1823, Tjeldsund., d. 1906
162.95.
Olava Jacobsdatter Warberg
Født 1789, Breistrand, Trondenes.164,89, døbt 1789, Trondenes.167,168.
Død 11 aug. 1833, Sørvik, Trondenes.89.
     Konf. 1806 i Trondenes.98
     Skifte 4 apr. 1834168.

Gift 2 dec. 1820, Trondenes.168 med

Mikkel Mathiassen Ursin
Født 1785, Sørvik, Trondenes.169.
Død 1861, Sørvik, Trondenes.169.
     Søn af Mathias Mikkelsen Ursin og Rebekka Olsdatter Gram.

[Gift 1° 1812 med Berte Helene Kristensdatter (1784 - 1820); Gift 2° 2 dec. 1820 med Olava Jacobsdatter Warberg (1789 - 11 aug. 1833); Gift 3° 1835 med Isabella Testmann Sølfestersdatter (1809 - 1840)].
163.95.
Nils Olai Jacobsen Warberg
Født 1795, Breistrand, Trondenes.89.
Død 1817, Breistrand, Trondenes.89.
     Konf. 1815 i Trondenes.98
     Død ugift.168
     Skifte 1819168.
164.96.
Margreta Kirstine Abrahamsdatter
Født 1783, Ofoten, Nordland.95.
Død 1840, Tovikmoa, Trondenes.95.

Gift 1824170 med

Ole Hanssen
Født 1758, Forså, Ibestad.76.
Død 1840, Tovikmoa, Trondenes.170,76.
     Søn af Hans Olsen og Olava Ediasdatter.

[Gift 1° 1788 med Berte Maria Rasmusdatter (1763 - 1821); Gift 2° 1824 med Margreta Kirstine Abrahamsdatter (1783 - 1840)].
165.97.
Ole Mathiassen Ursin
Født 1784, Sørvik, Trondenes.171.
Død 1838, Haukebø, Trondenes.171.

Gift 1817172 med

Ellen Kirstina Strøm
166.97.
Mikkel Mathiassen Ursin
Født 1785, Sørvik, Trondenes.169.
Død 1861, Sørvik, Trondenes.169.

Gift 1° 181249 med

Berte Helene Kristensdatter
Født 1784, Sørvik, Trondenes.49.
Død 1820, Sørvik, Trondenes.49.
     Datter af Kristen Nilsen (Woll) og Dorthe Sofie Hansdatter.

Gift 2° 2 dec. 1820, Trondenes.168 med

Olava Jacobsdatter Warberg
Født 1789, Breistrand, Trondenes.164,89, døbt 1789, Trondenes.167,168.
Død 11 aug. 1833, Sørvik, Trondenes.89.
     Datter af Jacob Henriksøn Warberg og Ingeborg Sophie Olsdatter Gram.
     Konf. 1806 i Trondenes.98
     Skifte 4 apr. 1834168.

Gift 3° 183549 med

Isabella Testmann Sølfestersdatter
Født 1809, Larsengen, Tromsø.49.
Død 1840, Sørvik, Trondenes.49.

Børn af Mikkel Mathiassen Ursin og Isabella Testmann Sølfestersdatter:

260.166.Laurits Sølfest Mikkelsen Ursin, f. 1835, Trondenes., d. 1906, Trondenes.
167.97.
Dorte Brønlund Mathiasdatter Ursin
Født 1786, Sørvik, Trondenes.173.
Død 1878, Sørvik, Trondenes.173.

Gift 1815174 med

Klaus Israelsen
Født 1776, Sørrollnes, Trondenes.175.
Død 1848, Sørvik, Trondenes.175.
     Søn af Israel Kristensen og Ingeborg Pedersdatter.

Børn af Dorte Brønlund Mathiasdatter Ursin og Klaus Israelsen:

261.167.Isak Andreas Klaussen, f. 1818, Trondenes., d. 1915, Trondenes.
168.97.
Mette Maria Mathiasdatter Ursin
Født 1788, Sørvik, Trondenes.171.
Død 1829, Elgsnes Indre, Trondenes.171.

Gift 1818176 med

Brede Klaussen Heide
Født 1787, Sim, Børsa, Sør Trøndelag.177.
Død 1861, Elgsnes Indre, Trondenes.177.
     Søn af Klaus Kristian Heide og Ingeborg Margrete Hansdatter Fyhn.

Børn af Mette Maria Mathiasdatter Ursin og Brede Klaussen Heide:

262.168.Rebekka Martine Bredesdatter Heide, f. 1822, Trondenes., d. 1888, Trondenes.
169.97.
Sara Isakine Mathiasdatter Ursin
Født 1789, Sørvik, Trondenes.171,177.
Død 1856, Steinsland, Trondenes.171.

Gift 1° 15 nov. 1823178 med

Erik Andreas Henningsen Normann
Døbt 18 nov. 1764, 22. søndag etter treein. 1764.179,178.
Død 1832, 68 år gl.180,178.
     Søn af Henning Junghans Eriksen Normann og Elen Hartvigsen Hveding.
     Han budde heime på farsgarden til i 1803. Då flytta han til Leikvik i Trondenes og budde der til 1815. Då flytta han til Steinsland og budde der til han døydde i 1832, 68 år gl.178

[Gift 1° 29 okt. 1801 med Ellen Margrete Giæver (1780 - 1820); Gift 2° 15 nov. 1823 med Sara Isakine Mathiasdatter Ursin (1789 - 1856)].

Gift 2° 183449 med

Mathias Olai Benjaminsen
Født 1805, Oldra, Trondenes.144.
Død 1860, Steinsland, Trondenes.144.
     Søn af Benjamin Torbergsen og Berte Brønlund Mathiasdatter Eberg.

Børn af Sara Isakine Mathiasdatter Ursin og Erik Andreas Henningsen Normann:

263.169.Mathias Mikal Ursin Eriksen Normann, f. 1824, Trondenes., d. 1843, Trondenes.
264.169.Ellen Margrete Giæver Eriksdatter Normann, f. 1826, Trondenes., d. 1826, Trondenes.
265.169.Mikkel Eriksen Normann, f. 1827, Trondenes., d. 1872, Bø.
266.169.Mette Eriksdatter Normann
267.169.Rebekka Martine Eriksdatter Normann, f. 1830, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
170.97.
Andreas Mathiassen Ursin
Født 1791, Sørvik, Trondenes.171.
Død 1877, Sørvik, Trondenes.171.
171.97.
Nils Olai Ursin
Født 1791, Sørvik, Trondenes.76.
Død 185376.

Gift 182076 med

Anna Bergitta Normann
Født 1801, Grøsnes Lille, Gratangen.76.
Død 186876.
     Datter af Ole Danielsen og Ingeborg Sofia Johnsdatter Trane.

Børn af Nils Olai Ursin og Anna Bergitta Normann:

268.171.Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin, f. 1821, Gratangen., d. 1906, Trondenes.
269.171.Ingeborg Sofia Ursin, f. 1823, Gratangen., d. 1909
270.171.Johanna Berg Ursin, f. 1825, Gratangen., d. 1865
271.171.Ole Normann Ursin, f. 1827, Gratangen., d. 1914
272.171.Mette Maria Ursin, f. 1830, Gratangen., d. 1856
273.171.Kirsten Elisabet Ursin, f. 1832, Gratangen.
274.171.Mathias Brynlund Ursin, f. 1836, Gratangen., d. 1875
275.171.Jens Mikal Ursin, f. 1838
276.171.Joakime Magdalena Ursin, f. 1845, Gratangen.
172.97.
Jens Brønlund Mathiassen Ursin
Født 1793, Sørvik, Trondenes.49.
Død 1854, Sørvik, Trondenes.49.

Gift 183149 med

Karen Kirstina (Margrethe) Sparboe
Døbt 1796181.
Død 1870, Sørvik, Trondenes.49.
     Datter af Edis Lech Hanssen Sparboe og Margrethe Olsdatter Aas.
     Døbt Karen Margrethe. Konfirmert 1813 under navnet Karen Kirstina.181

Børn af Jens Brønlund Mathiassen Ursin og Karen Kirstina (Margrethe) Sparboe:

277.172.Rebekka Ovidie Jensdatter Ursin, f. 1834, Trondenes., d. 1887, Trondenes.
278.172.Margrete Maria Blom Ursin, f. 1836, Trondenes., d. 1900
173.97.
Martha Marie Ursin
Født 1796, Sørvik, Trondenes.49.
Død 1877, Breivik, Trondenes.49.

Gift _____med

Simon Johan Kildal
Født 1794, Nordsand, Bjarkøy.49.
Død 1835.
     Søn af Johan Jakob Simonsen Kildal og Mette Sophie Schytte Rosted.
     Lensmann til Sand.

Børn af Martha Marie Ursin og Simon Johan Kildal:

279.173.Mette Sofie Kildal, f. 1821, Bjarkøy., d. 1860, Trondenes.
280.173.Johan Jacob Kildal, f. 1822, d. 1904
281.173.Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal, f. 1826, Bjarkøy., d. 1909, Trondenes.
282.173.Martine Mikaline Kildal, f. 1828, Bjarkøy., d. 1903, Trondenes.
283.173.Ellen Marie Kildal, f. 1829, Bjarkøy.
284.173.Mikal (Michael) Heggelund Kildal, f. 1832, Bjarkøy., d. 1924, U.S.A.
285.173.Anna Cesilia Rosted Kildal, f. 1837, Trondenes.
174.100.
John Jørgensen Gram
Født 1788, Steinsland, Trondenes.182.
Død 1811, Vardøhus, Vardø.182.
175.100.
___________
Født 1792, Steinsland, Trondenes.182.
Død 1792, Steinsland, Trondenes.182.
176.108.
Johan Luytkis
Født omkring 1731, Trondhjem111.
Død 6 mai 1822, Trondhjem183,111.
     Stilling: Tiendeskriver i Trondhjem111

Gift 1° 18 feb. 1758, Bakke sogn, Trondhjem111 med

Dorthea Elisabeth Stockman
Død 1764, Trondhjem ?111.

Gift 2° 14 jan. 1767, Vor Frue kirke i Trondhjem111 med

Else Bolette Hess
Født omkring 1733.
Død 28 nov. 1808, Trondhjem ?184,111.

Børn af Johan Luytkis og Dorthea Elisabeth Stockman:

286.176.Elisabeth Juditte Luytkis, f. 1761, d. 1818, Trondhjem
287.176.Karen Dorthea Luytkis, f. 1763, d. 1845, Trondhjem

Børn af Johan Luytkis og Else Bolette Hess:

288.176.Hans Hagerup Luytkis, f. 1768, Trondhjem, d. 1824
177.108.
Nicolai Nissen Luytkis
Født 1734, døbt 13 jul. 1734, Vor Frue kirke i Trondhjem185.
Død 23 jan. 1767, Kristiansund N.186
     Død i Kristiansund N. 23. jan. 1767 på reise til København.185.
     Stilling: Borger og skibsfører i Trondhjem

Gift 23 jan. 1766, Vor Frue kirke i Trondhjem185 med

Mette Margrethe Dons
Født 1726, Trondhjem185.
Død 5 mai 1816, Trondhjem185.
     Datter af Cornelius Pedersen Dons og Abel (Anne?) Cathrine Buchhoff.

[Gift 1° 27 nov. 1759 med Michael Olsen Bech (1727 - 3 jun. 1764); Gift 2° 23 jan. 1766 med Nicolai Nissen Luytkis (1734 - 23 jan. 1767); Gift 3° 6 sep. 1768 med Hans Ulrich Storch (1721 - 15 aug. 1773)].

Børn af Nicolai Nissen Luytkis og Mette Margrethe Dons:

289.177.Michael Nissen Luytkis, f. 1766, Trondhjem, d. 1827, Skogn
178.108.
Hartvig Huitfeldt Luytkis
Født 1736, døbt 22 mai 1736, Domkirken i Trondhjem187.
Død 17 jul. 1826, Molde187.
     Stilling: Tollbetjent187
     Hans ekteskap med Marie Hysing var visstnok barnløst.187

Gift _____187med

Marie Hysing
Død 3 sep. 1807187.
     Hennes ekteskap med Luytkis var visstnok barnløst187
179.108.
Karen Magdalene Luytkis
Født 1741, døbt 9 mar. 1741, Domkirken i Trondhjem187.
Død 30 okt. 1820, Trondhjem187.

Gift 23 jan. 1760, Domkirken i Trondhjem187 med

Knud Jacobsøn Thode
Født 15 sep. 1734, Trondhjem187.
Død 24 feb. 1773, I et skibsforlis utenfor Hitra188,187.
     Søn af Jacob Hansen Thode og Hermichen Wessel-Brown.
     Stilling: Overauditør og vice-mønsterskriver187.

Børn af Karen Magdalene Luytkis og Knud Jacobsøn Thode:

290.179.Hermichen Margrethe Thode, f. 1760, d. 1799
180.108.
Hans Hagerup Luytkis
Født 1744, døbt 2 mai 1744, Domkirken i Trondhjem187.
Død 2 okt. 1834, Stavanger187.
     Stilling: Tollbetjent187

Gift 1774187 med

Kristiane Wittrup Winther
Født omkring 1749.
Død 12 apr. 1829189,187.

Børn af Hans Hagerup Luytkis og Kristiane Wittrup Winther:

291.180.Margrethe Karine Luytkis
181.108.
Eiler Kaasbøl Luytkis
Født 2 jan. 1746, Trondhjem187, døbt 8 jan. 1746, Domkirken i Trondhjem187.
     Student fra Trondhjem 1764; visstnok død i ung alder.187
182.108.
Jacob Luytkis
Født 2 mar. 1764, Trondhjem112, døbt 16 mar. 1764, Domkirken i Trondhjem112.
Død 24 feb. 1817, Randers, Danmark112.
     I autobiografiske optegnelser forteller han at han gikk til sjøs som førstereisgutt bare 10 år gl. i 1774. Efter å ha tatt styrmannsexamen i Trondhjem i 1782 og uttjent sin verneplikt, reiste han som skipper for forskjellige redere i Trondhjem og København. Fra 1810 til 1814 var han i tjeneste som skibsfører for Provideringskommissionen i Norge og var da i den utsatte kornfarten mellem Jylland og Norge. For tapper og uforferdet optreden ved en bestemt leilighet i denne farten blev han i 1812 Danebrogsmann. Efter å ha sluttet på sjøen, blev han tollbetjent i Randers, og i denne stilling var han til sin død.112
     Gjennem sønnen, kjøbmann i Aalborg, Otto Laurberg Luytkis, blev han stamfar for den nulevende danske gren av slekten. Jfr. C. Klitgaard, 1 c. s. 262 flg.112

Gift 11 apr. 1794, København112 med

Anne Marie Laurberg
Født 1773, døbt 26 mar. 1773, Estvad, Jylland112.
Død 8 okt. 1829, Randers112.
     Datter af Laurberg.

Børn af Jacob Luytkis og Anne Marie Laurberg:

292.182.Otto Laurberg Luytkis, f. 1816, Randers, d. 1891, Aalborg
183.110.
___________
Født 1765-1768.
     Den eldste [datter] døde ganske liten.112
184.110.
Alette Margrethe Luytkis
Født 6 jan. 1768, Kristiansund N.112.
Død 25 okt. 1838, Kristiansund N.112.

Gift 22 sep. 1785, Kristiansund N.190 med

Hans Rasmus Petter Brodtkorb
Født 1 apr. 1756, Kristiansund N.190.
Død 21 nov. 1844, Kristiansund N.190.
     Søn af Eiler Christian Brodtkorb.
     Stilling: Kancelliråd. Overveier og måler..
     Overveier og måler, en stilling han overtok efter faren, premierløitnant Eiler Christian Brodtkorb (død 17. jan. 1806); fra kancelliråd H.R.P.Brodtkorb og Alette Margrethe Luytkis nedstammer den eldste nulevende mannslinje i slekten Brodtkorb (jfr. Antoinette Gram: Familien Brodtkorb, Hamar 1904).190
185.111.
Hans Mortensen Sommer
Født 24 mai 1735191.
Død 26 mar. 1791, (København?)191.
     Ble Assessor i Hoffretten. Reiste 1766 til Nordland hvor han bodde som proprietær inntil 1775 da han reiste til Kjøbenhavn. Tok juridisk embetseksamen og ble assessor i Høyesterett. Død som justitsråd. Var kyndig i latin og gresk sprog.191

Gift 14 mar. 1769191 med

Abel Maria Hammond
Født 8 jul. 1742.
     Datter af William Hammond og Birgitte Krenchel.
     Datter av Commerseråd William Hammond i Overhalla.191
     Abel Maria Hammond, f. 1742, 8 Jul. Gift med Hans Morten Sommer, er Justits-Raad og Assess. i Høyeste-Ret, f. 1732, 24 Maji. S. Worms Lexic. Tom. III.192
186.111.
Andreas Mortensen Sommer
Født 1736191.
Død omkring 1772.
     Prest og misjonær til Lyngen.193
     Skifte 1772-1774, Lyngen prestegård, Lyngen sogn.194protokoll 1733-1788, legg 111b..

Gift 22 mai 1764, Kristiansund191 med

Hanna Rebecca Margrethe Hammond Dass
Født 1736, Trondenes prestegård, Trondenes.193.
Død _____, Lyngen..
     Datter af Lorentz Andersen Dass og Anna Elschen Bremer.

[Gift 1° 22 mai 1764 med Andreas Mortensen Sommer (1736 - omkr. 1772); Gift 2° med Hans Gartner].

Børn af Andreas Mortensen Sommer og Hanna Rebecca Margrethe Hammond Dass:

293.186.Rebecca Dass Sommer
294.186.Morten Sommer, f. 1768
295.186.Sønn
187.111.
Peter Lorentz Sommer
Født 1737195.
Død 27 aug. 1770195.
     Capellan hos sin far i Alstahaug. Bodde på Herøy.195

Gift 1764196,197,198 med

Catharina (Anna) Tobine Coldevin
Født 5 okt. 1725195.
Død 1811.
     Datter af Morten Isachsen Coldevin og Stinchen Bech.
188.112.
Margrethe Sommer
Født 6 okt. 1731, Trondheim.199, døbt 11 okt. 1731, Domkirken i Trondheim.199.
Død 17 okt. 1780, Kragerø.199, begravet 24 okt. 1780199.

Gift 22 feb. 1752, Domkirken i Trondheim.199 med

Jakob (Matssøn) Lund
Født 22 dec. 1724, Gaarden Nærvigen i Bynæsse Præstegiæld og Børsens Sogn og Tinglaug beliggende.200.
Død 19 okt. 1785, Kragerø.200, begravet 26 okt. 1785200.
     Søn af Mats (Raphaelssøn) Lund og Dorthe el. Dorothea Whitte.
     Sognepræst til Kragerø (Stamfader til en ikke ubetydelig nulevende Efterslægt, som jeg [Wilhelm Lassen] vil kalde «Kragerøgrenen» og hvem Familien har at takke for, at en Kopi af dens norske Stamfaders, Mag. Raphael Lunds Autobiografi endnu er i Behold.200
     Han har efterladt sig en i stor Folio haandskrevet Familiebog, der nu ejes af Frøken Emilie Bernhoft og som jeg [Wilhelm Lassen] - allerede nu for flere Aar siden - ved hendes Godhed har haft Adgang til at benytte ved Udarbejdelsen af nærværende Slægtebog, men som desværre er defekt, - dog neppe hvad det Genealogiske angaar.200
     Se Wilhelm Lassens bog for en mere detaljeret biografi.199

Børn af Margrethe Sommer og Jakob (Matssøn) Lund:

296.188.Mats Lund, f. 1753, Bynæsset., d. 1797, Trondheim.
297.188.Maren Maria (Jakobsdatter) Lund, f. 1754
298.188.Jens Lund, f. 1756, Bynæsset., d. 1756
299.188.Dorothea Lund, f. 1757, Bynæsset., d. 1831, Kragerø.
300.188.Anne Sophie (Jakobsdatter) Lund, f. 1758, Bynæsset., d. 1758
301.188.Gidsken Sophie Lund, f. 1760, Bynæsset., d. 1789, Arendal.
302.188.Anne Margrethe Lund, f. 1761, Bynæsset., d. 1761
303.188.Jens Lauritz Lund, f. 1763, København.
304.188.Margrethe Jacobæa Lund, f. 1768, Kragerø., d. 1847, Mæle i Stjørdalen.
189.112.
Hans Morten Sommer
Født 24 sep. 1737201, døbt 1 okt. 1737201.

Gift _____201med

Bereth Sørensdatter Schjelderup
Født 1742202.
Død 4 aug. 1822, (Værdal?).203,201.
     Datter af Søren Pedersen Schjelderup og Theodora Maria Lemche.
     Berthe Scheldrup, 58 år gl. og enke «har kaar» hos Ane Cathrine Bernhoft på Engen gård i Ørkedal.80

Børn af Hans Morten Sommer og Bereth Sørensdatter Schjelderup:

305.189.Maren Maria Sommer, f. omkr. 1768
306.189.Theodora Marie Sommer, d. 1843, Brønnøy
190.112.
Maria Sommer
Født 1753116.
Død 1788116.

Gift 23 okt. 1770, Trondhjem.116 med

Ditlev Gadebusch
Født 29 sep. 1740, Flensburg.116.
     Søn af Gadebusch.
     Løste borgerskap i Trondhjem 22. feb. 1766.116
     Købmand i Trondhjem.204

[Gift 1° 23 okt. 1770 med Maria Sommer (1753 - 1788); Gift 2° med Birgitta v. Rauch].
191.113.
Benedicte Susanne Hammer

Gift _____med

Claus Christian Kielstrup
Født 1719, Trondheim.
Død 30 mai 1784, Rødøy..
     Søn af Jens Jensen Kielstrup og Rebecka Urbye.
     Rødøy, Nordland.49
     Sogneprest til Rødøy.

[Gift 1° med Else Boyesdatter Rivertsen (1714 - 1756); Gift 2° 1756 med Fredrikke Margrete Simonsdatter Kildal (f. 1736); Gift 3° 17 sep. 1761 med Birgitta Elisabeth Røpke (d. 1 okt. 1777); Gift 4° med Benedicte Susanne Hammer].
192.113.
Margrethe Hammer
Født omkring 1728.
Død 4 aug. 1782, Tranøy.
     Skifte 1785-1786, Tranøy prestegård, Tranøy.194protokoll 1745-1803, legg 454b..

Gift 1754 med

Elling Rosted
Født 2 jun. 1720, Bergen205, døbt 13 jun. 1720, Bergen205.
Død 1 dec. 1796, Tranøy206.
     Søn af Peter Jacobssøn Roested og Birgitte Ellingsdatter Valen (Holst).
     Elling Rosted kom 1733 i Trondheim skole, og ble 1739 dimittert fra Slagelse skole av Jacob Rosted. Ble 10. jan. 1749 misjonær for Tysfjordens finner i Lødingen. 1750 pastor til Tranøy og 5. jan. 1759 sogneprest samme sted.207
     Elling Roested nevnes spm fadder første gang i Stod kirkebok år 1744.208
     Elling Rosted skal ha skrevet en selvbiografi som er gjengitt i Trondhjemske Samlinger 1.rekke, 1.bind.205
     Skifte 1796-1799, Tranøy [prestegård], Tranøy sogn.194protokoll 1745-1803, legg 599..

[Gift 1° 10 mai 1753 med Mette Sophie Nielsdatter Schytte (d. 10 mai 1753); Gift 2° 1754 med Margrethe Hammer (omkr. 1728 - 4 aug. 1782); Gift 3° 1785 med Johanna Helm].

Børn af Margrethe Hammer og Elling Rosted:

307.192.Mette Sophie Schytte Rosted, f. 1754, d. 1820
308.192.Peter Jacob Rosted, f. 1759
309.192.Anne Margrete Rosted
310.192.Petrikke Jacobine Rosted
193.113.
Eiler Hagerup de Gyldenpalm
Født 16 aug. 1740, Trondheim, Sør-Trøndelag120.
Død 13 okt. 1817120.
     Eiler Hagerup de Gyldenpalm, Justits-Raad, Præsident i Christiansand, nu Borgemester og Laugmand i Skeen, gift med Jomfrue Dedeken af Arendal. 6 Børn.121

Gift 15 jul. 1772120 med

Aarsille Andrea Dedekam
Født 3 okt. 1752, Arendal, Aust-Agder120.
Død 16 feb. 1793120.

Børn af Eiler Hagerup de Gyldenpalm og Aarsille Andrea Dedekam:

311.193.Hans Hagerup de Gyldenpalm, f. 1774, Vest-Agder, d. 1827
312.193.Catharina Elisabeth Hagerup de Gyldenpalm, f. 1776, Vest-Agder, d. 1828
313.193.Andreas Dedekam Hagerup de Gyldenpalm, f. 1777, Vest-Agder, d. 1832
314.193.Anna Margretha Hagerup de Gyldenpalm, f. 1779, Vest-Agder, d. 1846
315.193.Eiler Hagerup de Gyldenpalm, f. 1780, Telemark, d. 1807
316.193.Severin Anton Christian Hagerup de Gyldenpalm, f. 1782, Telemark, d. 1803
317.193.Manlius Octavius Hagerup de Gyldenpalm, f. 1783, Telemark, d. 1824
318.193.Ellen Aarsille Hagerup de Gyldenpalm, f. 1784, Telemark, d. 1850
194.113.
Anna Catharina Hagerup de Gyldenpalm
Født 18 aug. 1741.
     Anna Catharina Hagerup de Gyldenpalm, f. 1741, 18 August. Gift 1761 med Johann Christian Falbe, f. 1740, 5 Nov. blev Kongel. Fuldmægtig ved den Danske Zahl-Kasse 1760, samme Aar Kammer-Secretair, Kammer-Raad 1767, Justits-R. 1776, og Zahl-Casserer i Danmark, 1783 Etats-R., 6 Børn leve.121

Gift 1761 med

Johan Christian Falbe
Født 5 nov. 1740.

Børn af Anna Catharina Hagerup de Gyldenpalm og Johan Christian Falbe:

319.194.Engelke Margrethe Falbe, f. 1763
320.194.Christiana Ludovica Falbe, f. 1768
321.194.Anna Catharina Falbe, f. 1770
322.194.Hans Hagerup Falbe, f. 1772
323.194.Johanna Carolina Hilaria Falbe, f. 1779
324.194.Wilhelmina Ulrica Falbe, f. 1782
195.113.
Hans Hagerup de Gyldenpalm
Født 4 dec. 1742, Trondheim, Sør-Trøndelag120.
Død 11 mar. 1793120.
     Hans Hagerup de Gyldenpalm, Justits-Raad, Sorenskriver i Sønder Guldbrands-Dal, Proprietair af Edsvolds Jernværk, var ugivt 1785.121
196.114.
Anders Rasmussen Harr
Født 1741, Renså, Skånland.76.
Død 178476.
     Dødsboets midler etter Anders Harr beløp seg til 219 rd. 1 ort 19 sk. Skiftet finnes i en skiftepakke for Senja år 1784.209
     Skifte 1776-1785, Reinså, Fauskevåg Tinglag.29protokollnr. 143, folio 309b..

Gift 177176 med

Synnøve Andersdatter
Født 1748, Balteskard, Skånland.76.
Død 182076.
     Datter af Anders Paulsen og Berit Andersdatter.
     Skifte 15 aug. 1820: Tinglyst 31. juli 1822..

[Gift 1° 1771 med Anders Rasmussen Harr (1741 - 1784); Gift 2° 1786 med Hans Sakariassen (1761 - 1822)].

Børn af Anders Rasmussen Harr og Synnøve Andersdatter:

325.196.Berit Maria Andersdatter Harr, f. 1774, Skånland., d. 1838
326.196.Mette Marie Andersdatter Harr, f. 1777, Astafjord., d. 1845, Trondenes.
327.196.Ingeborg Kirstina Andersdatter Harr, f. 1779, Renså, d. 1795
328.196.Rasmus Anderssen Harr, f. 1781, Skånland., d. 1829
329.196.Andrea Lavina Andersdatter Harr, f. 1784, Renså, d. 1785
197.114.
Kirsten Rasmusdatter
Født 1743, Renså, Astafjord.210.
Død 1802, Tovik, Trondenes.49,210.

Gift 1768211 med

Martinus Nilssen Kinapel
Født 1744, Kastnes, Dyrøy.76.
Død 180176.
     Søn af Niels (Winther) Jacobsen Kienapel og Rebecha Bentsdatter Brems.

[Gift 1° med Anne Rasmusdatter (1740 - 1807); Gift 2° 1768 med Kirsten Rasmusdatter (1743 - 1802)].

Børn af Kirsten Rasmusdatter og Martinus Nilssen Kinapel:

330.197.Elen Kirsten Kinapel, f. 1770, Astafjord.
331.197.Anna Jakobina Kinapel, f. 1774, Astafjord.
332.197.Maren Brems Kinapel, f. 1777, Astafjord., d. 1811, Trondenes.
333.197.Jakob Andreas Kinapel, f. 1784, Astafjord., d. 1816, Trondenes.
198.116.
Karen Dorthea Hveding
Født 25 jan. 1743123, døbt 29 jan. 1743, Frue kirke i Trondheim123.
Begravet 4 aug. 1760, Frue kirke i Trondheim ?, »Bare 17 år gl.«123.
199.116.
Golla (Gudlaug) Bergitte Hveding
Døbt 5 apr. 1746123.
Død 178076.
     Det var kanskje meininga at Rynning skulle gifte seg med Golla. En av grunnene til at det ikke skjedde, var at hun allerede samme sommeren som Jens blei født [1778] måtte reise til Trondheim for «at være hendes aldrende Moder til Trøst» [faderen Jon Hveding død 1776]. Ei anna årsak var kanskje forholdet til søstra, mad. Wang.212
     Skifte 1776-1785, Ibestad, Astafjord.29protokollnr. 143, folio 202..

Utenfor ekteskap med212

Ole Rynning
Død 30 dec. 1781, Kastnes gård, Dyrøy.213.
     Allerede [Jørgen Wang, døde juni 1770] 17. september 1770 blei en ny fogd [over Senjen og Troms fogderi] innsatt i embetet. Hans navn var Ole Rynning, og han hadde tidligere vært matrialforvalter på Vardøyhus festning.214
     Ole Rynning var trønder, visstnok fra Trondheim. Han valgte å bo på Kastnes [i Dyrøy] og losjerte hos mad. Wang [Birgitte Hveding], og blei også hennes lagverge. Etter ei tid på gården, begynte forholdet mellom dem å bli meir fortrolig. Det endte med at Rynning fridde til henne, og da, som mad. Wang sjøl uttrykte det, hun ikke hadde noe å utsette på det, lovde hun han både «hand og hjerte». Videre sier hun at; «Her blev større Fortrolighed mellem hand og mig end mellem blotte Venner». Det endte med forlovelse, men gift blei de aldri.214
     En ting som kan ha vært avgjørende for utviklinga av forholdet mellom mad. Wang og Rynning, kan være at de ikke fikk barn sammen. Rynning var tydelig innstilt å få en arving etter seg. Og 30. mai 1778 fødte Golla Birgitte Hveding han en sønn. Golla var sannsynligvis søster til mad. Wang, så det har nok utspilt seg et dramatisk forhold på Kastnes mellom Rynning og de to kvinnene.212
     Det hadde gått inn på Rynning at han, som øvrighetsperson, hadde fått et barn utenfor ekteskap. I notisboka si, der han skriver om sønnen sin, heiter det: «Ovenmeldte er min Søn. Guds Forsyner og Kongens Lov oprette den Mangel at Moderen ikke var viet med mig».212
     Skifte 1751-1796, Kastnes, Dyrøy Tinglag.29protokollnr. 145, folio 92b..

[Gift 1° med Birgitte Malena Hveding (1726 - eft. 1788); Gift 2° med Golla (Gudlaug) Bergitte Hveding (d. 1780)].

Børn af Golla (Gudlaug) Bergitte Hveding og Ole Rynning:

334.199.Jens Hveding Rynning, f. 1778, d. 1857
335.199.Ingeborg Bergitta Karolina Rynning, f. 1779, Astafjord., d. 1781
200.116.
Andreas Budde Hveding
Døbt 30 apr. 1748, Frue kirke i Trondheim ?123.
     Han er nok død som barn.123
201.118.
Johannes Nilssen Berg
Født 1754, Lilleskog76.
     Flyttet til Lavoll, Berg i Troms.76
202.118.
Mortinus Nilssen Berg
Født 175576.
     Flyttet til Lavoll, Berg i Troms.76
203.118.
Marta Nilsdatter Berg
Født 175776.
Død 175776.

Generation 9.

204.121.
___________
205.121.
___________
206.121.
___________
207.121.
Christen Abrahamsen (Skjønhaug)
Født 1775129.
     Christen Abrahamsen Skjønhaug. Sadelmaker og husmann i Høland.129

Gift 1806129 med

Marte Maria Olsdatter (Narvestad)

Børn af Christen Abrahamsen (Skjønhaug) og Marte Maria Olsdatter (Narvestad):

336.207.Andreas Christensen (Hafsteen), f. 1804
208.124.
Marcus Frithjof Nielsen
Født 1846130.
Død _____130.
     Marcus Frithjof Nielsen. Faktor i Aftenposten.130

Gift _____130med

Hilda Dorothea Lykseth
Født 1859130.
Død _____130.

Børn af Marcus Frithjof Nielsen og Hilda Dorothea Lykseth:

337.208.Ivar Nielsen Gram, f. 1883, d. _____
338.208.Frithjof Gram, f. 1899
339.208.Erling Gram, f. 1901
340.208.Nielsen
341.208.Nielsen
342.208.Nielsen
343.208.Nielsen
344.208.Nielsen
345.208.Nielsen
209.125.
Johan Støren Sommerschield
Født omkring 1789215.
210.125.
Vincentz Henrich Sommerschield
Født omkring 1790216.
211.125.
Lorentz Christopher Sommerschield
Født omkring 1795217.
212.126.
Else Maria Sommerschield
Født omkring 1795217.
213.126.
Martha Dorthea Sommerschield
Født omkring 1796218.
214.126.
Sara Christiana Sommerschield
Født omkring 1798219.
215.126.
Henricha Margaretha Sommerschield
Født omkring 1800220.
216.126.
Hans Jacob Arnold Sommerschield
Født 2 apr. 1802, Rakkestad221,2, døbt 26 apr. 18022.
Død 4 jan. 1863, Christiania2.
     Antatt ved «Det kngl. Norske Landcadetcorps» 25. febr. 1814, utgått derfra 10. febr. 1820. Repetent ved Landkadettkorpset 31. jan. 1820. Sec.ltn. ved Trondhjemske brigade 1. januar 1820, repetent ved skolen 1. januar 1820 - 1. januar 1821, 30. sept. 1823 ansatt i Artilleribrigaden, pr.ltn. 27. desemb. 1826, brigadeadjutant 27. mai 1837, stabskpt. 15. mars 1841. Batterisjef 16. juli 1845, avskjed 29. oktober 1847. Bodde som ltn. i Fr.hald og flyttet som kaptein til den bøxlede sjefsgård Helgum på Gran på Hadeland. I 1846 forfl. til Kristiania, senere til Kristiansand - ca. 1 år - og derefter atter til Christiania. Døde i Christiania på Rikshospitalet kl. 7½ morgen den 4. jan. 1863, efter vel 1 mnds. opphold på sykehuset. - Dødsårsaken var en utvendig, ondartet tumor på halsen og ikke skyteulykke som det har vært fremholdt. Han hadde 7 sønner [Se Sommerschield boken.]2

Gift _____med

Marsine Henriette Smith
Født 20 dec. 1803, Slagelse2.
Død 2 mai 1891, Lovisenberg søsterhjem i Christiania2.
     Datter af Johannes Didrik (Smith?) og Mette Kathrine Weischer.

Børn af Hans Jacob Arnold Sommerschield og Marsine Henriette Smith:

346.216.Edward Johan Sommerschield, f. 1836, Fredrikshald, d. 1915, Trondhjem
217.128.
Johan Peder Svendsen (Blix)
Født 1790, Lanes, Karlsøy., døbt 28 feb. 1790, Karlsøy kirke., Johan Peder Svendsen. Foreldre: Svend Blix og Maren Jacobsdtr Bugge, Lanes.137.
218.128.
Hans Lockert Svendsen Gram
Født 1791, Lanesøyra, Karlsøy.222,48.
Død 19 aug. 1860, Lanesøyra, Karlsøy.48.
219.128.
Jacob Andreas Svendsen (Blix)
Født 1793, Lanes, Karlsøy., døbt 29 sep. 1793, Karlsøy kirke., Jacob Andreas Svendsen. Foreldre: Svend Ottesen Blix og Maren Jacobsdtr Bugge, Lanes.137.
220.128.
Otte Svendsen (Blix)
Født 1795, Lanes, Karlsøy., døbt 5 jul. 1795, Karlsøy kirke., Otte Svendsen. Foreldre: Svend Blix og Maren Jacobsdatter Bugge, Lanes.137.
221.128.
Hans Heggelund Svendsen Blix
Født 1797, Lanes, Karlsøy., døbt 8 okt. 1797, Karlsøy kirke., Hans Heggelund Svendsen. Foreldre: Svend Blix og Maren Jacobsdtr Bugge, Lanes.137.

Gift _____med

Ane Elisabeth Mortensdatter

Børn af Hans Heggelund Svendsen Blix og Ane Elisabeth Mortensdatter:

347.221.Svend Blix Hansen, f. 1821, Karlsøy.
222.128.
Petrikka Catrina Svendsdatter (Blix)
Født 1799, Lanes, Karlsøy., døbt 23 jun. 1799, Karlsøy kirke., Petricha Chatrina Svendsdtr. Foreldre: Svend Ottesen Blix og Maren Jacobsdtr Bugge, Lanes.137.
223.128.
Abel Kerstina Svendsdatter (Blix)
Født 1801, Lanes, Karlsøy., døbt 27 aug. 1801, Karlsøy kirke., Abel Kerstina Svendsdtr. Foreldre: Svend Ottesen Blix og Maren Jacobsdtr Bugge, Lanes.137.
224.131.
Hans Peder Jørgensen (Gram)
Født 1788, Nordeidet, Karlsøy., døbt 16 nov. 1788, Karlsøy kirke., Hans Peder Jørgensen. Foreldre: Jørgen Madsen Gram og Berit Endresdtr, Nordeidet.137.
225.131.
Margrethe Grønbeck Jørgensdatter (Gram)
Født 1790, Nordeidet, Karlsøy., døbt 24 okt. 1790, Karlsøy kirke., Margrethe Grønbeck Jørgensdtr. Foreldre: Jørgen Madsen Gram og Berit Endresdatter, Nordeidet.137.
226.131.
Mads Jørgensen (Gram)
Født 1793, Nordeidet, Karlsøy., døbt 25 aug. 1793, Karlsøy kirke., Mads Jørgensen. Foreldre: Jørgen Madsen Gram og Berit Endresdtr, Nordeidet.137.
227.131.
Endre Jørgensen (Gram)
Født 1793, Nordeidet, Karlsøy., døbt 25 aug. 1793, Karlsøy kirke., Endre Jørgensen. Foreldre: Jørgen Madsen Gram og Berit Endresdtr, Nordeidet.137.
228.131.
Mads Jørgensen (Gram)
Født 1795, Nordeidet, Karlsøy., døbt 25 dec. 1795, Karlsøy kirke., Mads Jørgensen. Foreldre: Jørgen Madsen Gram og Berit Endresdtr, Nordeidet.137.
     Er ikke nevnt i 1801-tellingen.
229.131.
Søren Christian Heggelund Jørgensen (Gram)
Født 1798, Nordeidet, Karlsøy., døbt 4 mai 1798, Karlsøy kirke., Søren Christian H(eggelund?) Jørgensen. Foreldre: Jørgen Madsen Gram og Berit Endresdtr, Nordeidet.137.
230.131.
Jacob Jørgensen (Gram)
Født 1800, Nordeidet, Karlsøy., døbt 13 apr. 1800, Karlsøy kirke., Jacob Jørgensen. Foreldre: Jørgen Madsen Gram og Berit Endresdtr, Nordeidet.137.
231.131.
Else Catrina Jørgensdatter (Gram)
Født 1803, Nordeidet, Karlsøy., døbt 25 dec. 1803, Karlsøy kirke., Else Chatrina Jørgensdtr. Foreldre: Jørgen Madsen Gram og Berit Endresdtr, Nordeidet.137.
232.132.
Mallena Hansdatter (Gram)
Født 1792, Nordeidet, Karlsøy., døbt 18 nov. 1792, Karlsøy kirke., Hallena Hansdtr. Foreldre: Hans Madsen Gram og Lorentze Olsdatter, Nordeidet.137.
     Ikke nevnt i FT 1801.
233.132.
Morten Hansen (Gram)
Født 1796, Langsund, Karlsøy.218, døbt 31 jul. 1796, Karlsøy kirke., Morten Hansen. Foreldre: Hans Madsen og Lorentze Olsdtr, Langsund.137.
234.132.
Else Maria Hansdatter (Gram)
Født 1799, Langsund, Karlsøy.223, døbt 14 jul. 1799, Karlsøy kirke., Else Maria Hansdtr. Foreldre: Hans Madsen og Lorentze Olsdtr, Langsund.137.
235.132.
Søren Heggelund Hansen (Gram)
Født 1801, Reinskaret, Karlsøy., døbt 5 jul. 1801, Karlsøy kirke., Søren Heggelund Hansen. Foreldre: Hans Madsen Gram og Lorentze Olsdtr, Reinskaret.137.
     Ikke nevnt i FT 1801.
236.132.
Mads Hansen (Gram)
Født 1807, Langsund, Karlsøy., døbt 19 jul. 1807, Karlsøy kirke., Mads Hansen. Foreldre: Hans Madsen og Lorentze Olsdtr, Langsund.137.
237.134.
Mathias Olai Benjaminsen
Født 1805, Oldra, Trondenes.144.
Død 1860, Steinsland, Trondenes.144.

Gift 183449 med

Sara Isakine Mathiasdatter Ursin
Født 1789, Sørvik, Trondenes.171,178.
Død 1856, Steinsland, Trondenes.171.
     Datter af Mathias Mikkelsen Ursin og Rebekka Olsdatter Gram.

[Gift 1° 15 nov. 1823 med Erik Andreas Henningsen Normann (d. 1832); Gift 2° 1834 med Mathias Olai Benjaminsen (1805 - 1860)].
238.137.
Mathias Eberg Madssen
Født 1806, Melvik, Trondenes49.
Død 1858, Finnmark49.

Gift 1° 183349 med

Margrete Sofie Rasmusdatter
Født 1806, Vollstad, Trondenes49.
Død 1844, Vollstad, Trondenes49.
     Datter af Rasmus Paulsen og Mette Kirstina Benjaminsdatter.
     Etterslekt.

Gift 2° 184649 med

Johanna Rebekka Olsdatter
Født 1817, Steinsland, Trondenes49.
Død 1886, Vollstad, Trondenes49.
     Datter af Ole Hanssen og Maren Marie Arnesdatter.

Børn af Mathias Eberg Madssen og Johanna Rebekka Olsdatter:

348.238.Olina Hansine Karoline Mathiasdatter, f. 1850, Trondenes
239.137.
Maren Ovedia Madsdatter
Født 1812, Melvik, Trondenes49.
Død 1871, Vollstad, Trondenes49.

Gift 183549 med

Benjamin Nilssen
Født 1809, Fauskevåg Lille, Trondenes49.
Død 1897, Vollstad, Trondenes49.
     Søn af Nils Juul Kristensen og Karen Bergitte Benjaminsdatter.

Børn af Maren Ovedia Madsdatter og Benjamin Nilssen:

349.239.Mads Mikal Benjaminsen, f. 1843, Trondenes, d. 1880, Lavangen Sør
240.143.
Raphael Hanssen Warberg
Født 1799, Skånland S., Trondenes.49, døbt 1799, Trondenes.160,98,168.
Død 16 apr. 1863, Skånland S., Trondenes.168.
     Konf. 1817 i Trondenes.98

Gift 12 aug. 1825, Trondenes.168 med

Maren Stina Johnsdatter (Harr)
Født 1803, Bø, Trondenes.49, døbt 1802, Trondenes.224,168.
Død 1877, Skånland, Trondenes.49.
     Datter af Johan (John) Raphaelsen Harr og Berte Maria Pedersdatter.

Børn af Raphael Hanssen Warberg og Maren Stina Johnsdatter (Harr):

350.240.Johanna Cecilie Raphaelsdatter, f. 1826, Trondenes.
351.240.Hans Mathias Valberg Raphaelsen, f. 1827, Trondenes., d. 1885, Trondenes.
352.240.Johan Harr Raphaelsen, f. 1830, Trondenes., d. 1904, Trondenes.
353.240.Andreas Christian Raphaelsen, f. 1832, Trondenes.
354.240.Berte Maria Raphaelsdatter, f. 1836, Trondenes., d. 1891, Trondenes.
355.240.Bertheus Johan Olai Raphaelsen, f. 1838, Trondenes., d. 1840, Trondenes.
356.240.Johanna Rebekka Cecilie Raphaelsdatter, f. 1841, Trondenes.
357.240.Raphael Henrik Raphaelsen, f. 1841, Trondenes., d. 1892, Trondenes.
358.240.Henrik Mathias Raphaelsen
241.143.
Anne Johanne Hansdatter Warberg
Født 1801, Skånland S., Trondenes.49.
Død 1863, Trøsen, Trondenes.49.

Gift 1826225,49,225 med

Hans Anderssen
Født 1791, Sandstrand, Trondenes.49, døbt 1791, Trondenes.98.
Død 1868, Trøsen, Trondenes.49.
     Søn af Anders Steffensen og Maren Hansdatter.
     Konf. 1815 i Trondenes og opholdt sig da på Trøsen.98
242.143.
Arne Falkor Hanssen Warberg
Født 1803, Skånland S., Trondenes.226,227.
Død 1893, Skånland S., Trondenes.227.
243.143.
Berte Maria Hansdatter Warberg
Født 6 aug. 1805, Skånland S., Trondenes.228,227.
Død 1887, Lavangen Sør, Trondenes.227.

Gift 1829229 med

Lars Madssen
Født 1799, Lavangen Sør, Trondenes.230.
Død 1857, Lavangen Sør, Trondenes.230.
     Søn af Mads Jenssen og Helena Rafaelsdatter Harr.

Børn af Berte Maria Hansdatter Warberg og Lars Madssen:

359.243.Helena Rebekka Larsdatter, f. 1830, Trondenes.
360.243.Hans Valberg Larssen, f. 1833, Trondenes., d. 1834, Trondenes.
361.243.Mads Jentoft Larssen, f. 1834, Trondenes.
362.243.Jakobina Johanne Pauline Lind Larsdatter, f. 1847, Trondenes.
244.143.
Jacob Henrik Hanssen Warberg
Født 24 okt. 1807, Skånland S., Trondenes.228,227.
Død 1900, Rødberg, Trondenes.227.

Gift 184049 med

Berte Kirstine Gabrielsdatter Warberg
Født 1801, Rødberg, Trondenes.231.
Død 1862, Rødberg, Trondenes.231.
     Datter af Gabriel Røg Anderssen Warberg og Martha Sofie Raphaelsdatter Warberg.

[Gift 1° 1822 med Rafael Madssen (1796 - 1834); Gift 2° 1840 med Jacob Henrik Hanssen Warberg (24 okt. 1807 - 1900)].

Børn af Jacob Henrik Hanssen Warberg og Berte Kirstine Gabrielsdatter Warberg:

363.244.Rafael Mathias Jakobsen Warberg, f. 1845, Trondenes.
245.144.
Johanna Rebekka Olsdatter
Født 1817, Steinsland, Trondenes49.
Død 1886, Vollstad, Trondenes49.

Gift 184649 med

Mathias Eberg Madssen
Født 1806, Melvik, Trondenes49.
Død 1858, Finnmark49.
     Søn af Mads Madssen og Olava Mathiasdatter Eberg.

[Gift 1° 1833 med Margrete Sofie Rasmusdatter (1806 - 1844); Gift 2° 1846 med Johanna Rebekka Olsdatter (1817 - 1886)].

Børn af Johanna Rebekka Olsdatter og Mathias Eberg Madssen er vist under Mathias Eberg Madssen (nr. 238).

246.144.
Sara Mathia Olsdatter
Født 1824, Steinsland, Trondenes49.
Død 1876, Skånland Store, Trondenes49.

Gift 187249 med

Raphael Henrik Raphaelsen
Født 1841, Skånland Store, Trondenes.49.
Død 1892, Skånland Store, Trondenes.49.
     Søn af Raphael Hanssen Warberg og Maren Stina Johnsdatter (Harr).

[Gift 1° 1872 med Sara Mathia Olsdatter (1824 - 1876); Gift 2° 1878 med Olina Hansine Karoline Mathiasdatter (f. 1850)].
247.147.
Margrete Sofia Hansdatter
Født 1802, Breistrand, Trondenes.49.
Død 1843, Sørrollnes, Trondenes.49.

Gift 182749 med

Edis Olsen
Født 1791, Sørrollnes, Trondenes.49.
Død 1856, Harbakken, (Trondenes ?).49.
     Søn af Ole Tygesen (Trane) og Ingeborg Olsdatter.
     Er ikke nevnt i folketellingen 1801.80

[Gift 1° 1819 med Anne Maria Johannesdatter (1791 - 1825); Gift 2° 1827 med Margrete Sofia Hansdatter (1802 - 1843)].

Børn af Margrete Sofia Hansdatter og Edis Olsen:

364.247.Anne Marie Edisdatter, f. 1828, Trondenes., d. 1895, Trondenes.
365.247.Markus Olai Valberg Edissen, f. 1843, Trondenes., d. 1843, Trondenes.
248.150.
Dortea Sofia Jakobsdatter
Født 1816, Breivik, Trondenes.232.
Død 1817, Breivik, Trondenes.232.
249.153.
Ole Paul Gram Henriksen Warberg
Født 1827, Breistrand, Trondenes.233.
Død 1903, Breistrand, Trondenes.233.

Gift 1857234 med

Helena Rebekka Larsdatter
Født 1830, Lavangen Sør, Trondenes.229.
     Datter af Lars Madssen og Berte Maria Hansdatter Warberg.
250.154.
Gunhild Rebekka Johnsdatter
Født 1829, Breistrand, Trondenes.49.
Død 1890, Tovik, Trondenes.49.

Gift _____med

Nils Olai Ernstsen
Født 1821, Forhamn, Trondenes.49.
Død 1909, Tovik, Trondenes.49.
     Søn af Ernst Isaksen og Martha Sophie Jacobsdatter Warberg.

Børn af Gunhild Rebekka Johnsdatter og Nils Olai Ernstsen:

366.250.Ernst Mathias Ernstsen, f. 1865, Trondenes.
251.157.
Isak Ernstsen
Født 1809, Breivik, Trondenes.49.
Død 1875, Breivik, Trondenes.49.

Gift 185049 med

Ida Sofia Kildal
Født 1829, Sørsand, Bjarkøy.49.
     Datter af Eilert Hagerup Kaurin Kildal og Else Hvidt Lie (Thulesius).

[Gift 1° 1850 med Isak Ernstsen (1809 - 1875); Gift 2° 1879 med Kristen Mathias Jakobsen (f. 1841)].
252.157.
Jakob Parelius Ernstsen
Født 1810, Forhamn, Trondenes.235.
Død 1901, Breistrand, Trondenes.235.

Gift 184149 med

Ingeborg Sofie Henriksdatter Warberg
Født 1821, Breistrand, Trondenes.155.
Død 1898, Breistrand, Trondenes.155.
     Datter af Henrik Mathias Jacobsen Warberg og Anne Margrethe Olsdatter.
253.157.
Nils Olai Ernstsen
Født 1821, Forhamn, Trondenes.49.
Død 1909, Tovik, Trondenes.49.

Gift _____med

Gunhild Rebekka Johnsdatter
Født 1829, Breistrand, Trondenes.49.
Død 1890, Tovik, Trondenes.49.
     Datter af John Kristian Hanssen Harr og Ellen Debora Arvesdatter Warberg.

Børn af Nils Olai Ernstsen og Gunhild Rebekka Johnsdatter er vist under Gunhild Rebekka Johnsdatter (nr. 250).

254.157.
Hanna Marie Ernstsdatter
Født 1825, Forhamn, Trondenes.236.
Død 1915, Breivik, Trondenes.236.

Gift 1846236 med

Johan Jacob Kildal
Født 1822.
Død 1904.
     Søn af Simon Johan Kildal og Martha Marie Ursin.
     Handelsmann og skipper i Breivik, Trondenes.

Børn af Hanna Marie Ernstsdatter og Johan Jacob Kildal:

367.254.Eilert Kildal, f. 1850, d. _____
255.159.
Ingeborg Sofie Henriksdatter Warberg
Født 1821, Breistrand, Trondenes.155.
Død 1898, Breistrand, Trondenes.155.

Gift 184149 med

Jakob Parelius Ernstsen
Født 1810, Forhamn, Trondenes.235.
Død 1901, Breistrand, Trondenes.235.
     Søn af Ernst Isaksen og Martha Sophie Jacobsdatter Warberg.
256.161.
Jakob Walberg Hansen
Født 2 okt. 1817, Sandnes, Tjeldsund.166.
Død 9 aug. 1903, Sandnes, Tjeldsund.237.
257.161.
Ingeborg Sofie Hansdatter
Født 29 okt. 1819, Sandnes, Tjeldsund.165,237.
Død 1861, Hol, Tjeldsund.238.
258.161.
Mette Marie Hansdatter
Født 20 jul. 1821, Sandnes, Tjeldsund.165,238.
Død 1890, Steinsland, Trondenes.238.
259.161.
Ole Jakob Hansen
Født 13 mai 1823, Sandnes, Tjeldsund.166.
Død 1906.
     Hårvik, Tjeldsund.
260.166.
Laurits Sølfest Mikkelsen Ursin
Født 1835, Sørvik, Trondenes.49.
Død 1906, Leikvikhamn, Trondenes.49.
     Etterslekt, se Folk og Slekt i Trondenes.
261.167.
Isak Andreas Klaussen
Født 1818, Sørvik, Trondenes.49.
Død 1915, Sørvik, Trondenes.49.

Gift 1° 184449 med

Mette Sofie Kildal
Født 1821, Nordsand, Bjarkøy.49.
Død 1860, Sørvik, Trondenes.49.
     Datter af Simon Johan Kildal og Martha Marie Ursin.

Gift 2° 186449 med

Rebekka Ovidie Jensdatter Ursin
Født 1834, Sørvik, Trondenes.49.
Død 1887, Sørvik, Trondenes.49.
     Datter af Jens Brønlund Mathiassen Ursin og Karen Kirstina (Margrethe) Sparboe.
262.168.
Rebekka Martine Bredesdatter Heide
Født 1822, Elgsnes Indre, Trondenes.49.
Død 1888, Tovik, Trondenes.49.

Gift 1° _____med

Andreas Paulsen

Gift 2° 185449 med

Israel Petter Schjelderup
Født 1812, Tovik, Trondenes.76,49.
Død 1890, Tovik, Trondenes.49.
     Søn af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter.

[Gift 1° 1845 med Ovidie Andrea Rasmusdatter (1816 - 1851); Gift 2° 1854 med Rebekka Martine Bredesdatter Heide (1822 - 1888)].

Børn af Rebekka Martine Bredesdatter Heide og Israel Petter Schjelderup:

368.262.Ovidia Antonette Israelsdatter Schjelderup, f. 1854, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
369.262.Isak Reobert Israelsen Schjelderup, f. 1856, Trondenes., d. 1872, Trondenes.
263.169.
Mathias Mikal Ursin Eriksen Normann
Født 1 jul. 1824, Steinsland, Trondenes.239,240.
Død 1843, Steinsland, Trondenes., 19 år gl.241,239,240.
264.169.
Ellen Margrete Giæver Eriksdatter Normann
Født 1826, Steinsland, Trondenes.240.
Død 1826, Steinsland, Trondenes.240.
265.169.
Mikkel Eriksen Normann
Født 23 dec. 1827, Steinsland, Trondenes.239,240.
Død 1872, Mårsund, Bø.242.
     Seminarist frå Tromsø Seminar, lærar i Bø i Vesterålen.239

Gift _____med

Tina Lockert
     Datter af Lockert og Serine Regine With.

Børn af Mikkel Eriksen Normann og Tina Lockert:

370.265.Kristoffer Johan Mikkelsen Normann, f. 1865, Vesterålen.
371.265.Sara Ursin Mikkelsdatter Normann
372.265.Regine Mikkelsdatter Normann
373.265.Marie Mikkelsdatter Normann
374.265.Erik Mikkelsen Normann
266.169.
Mette Eriksdatter Normann
     Ugift.239
     Er ikke med i bogen "Folk og Slekt i Trondenes".
267.169.
Rebekka Martine Eriksdatter Normann
Født 1830, Steinsland, Trondenes.240.
Død 1877, Rogla, Trondenes.240.

Gift 1852243 med

Hans Henrik Nilssen
Født 1821, Rogla, Trondenes.244.
Død 1884, Kabelvåg, Vågan.244.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
268.171.
Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin
Født 1821, Grøsnes Lille, Gratangen.76.
Død 1906, Vollstad, Trondenes.49.

Gift 1° 184176 med

Niels Andersen Schjelderup
Født 1806, Tovik, Trondenes.49.
Død 1868, Tovik, Trondenes.49.
     Søn af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter.
     Gårdbruker på ytre Tovik.

Gift 2° 187849 med

Rasmus Paul Jakobsen
Født 1820, Vollstad, Trondenes.49.
Død 1901, Vollstad, Trondenes.49.
     Søn af Jakob Andreas Rasmussen og Ellen Maria Kristensdatter.

[Gift 1° 1850 med Helena Harr Rafaelsdatter (1826 - 1869); Gift 2° 1878 med Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin (1821 - 1906)].

Børn af Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin og Niels Andersen Schjelderup:

375.268.Ingeborg Anna Nilsdatter Schjelderup, f. 1842, Trondenes.
376.268.Natali Olai Ursin Schjelderup, f. 1844, Trondenes.
377.268.(Anders) Martin Nielsen Schjelderup, f. 1846, Trondenes.
378.268.Andrea Bergitte Nilsdatter Schjelderup, f. 1849, Trondenes.
379.268.Nikolai Reobert Schjelderup, f. 1851, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
380.268.Nikolina Reobertine Nilsdatter Schjelderup, f. 1852, Trondenes.
381.268.Jens Brønlund Ursin Schjelderup, f. 1854, Trondenes.
382.268.Tollev Johan Schjelderup, f. 1857, Trondenes., d. 1857, Trondenes.
383.268.Mikal Meier Schjelderup, f. 1858, Trondenes.
384.268.Ole Ingvald Norman Schjelderup, f. 1862, Trondenes.
385.268.Karl Didrik Schjelderup Nilssen, f. 1865, Trondenes., d. 1882, Trondenes.
269.171.
Ingeborg Sofia Ursin
Født 1823, Grøsnes Lille, Gratangen.76.
Død 190976.

Gift 184776 med

Johan Nikolai Berg Rasmussen
Født 1821, Renså, Skånland.76.
Død 189176.
     Søn af Rasmus Anderssen Harr og Erika Petrina Leth.

Børn af Ingeborg Sofia Ursin og Johan Nikolai Berg Rasmussen:

386.269.Mette Marie Johansdatter Rasmussen, f. 1860, Astafjord.
270.171.
Johanna Berg Ursin
Født 1825, Grøsnes Lille, Gratangen.76.
Død 186576.
271.171.
Ole Normann Ursin
Født 1827, Grøsnes Lille, Gratangen.76.
Død 191476.
272.171.
Mette Maria Ursin
Født 1830, Grøsnes Lille, Gratangen.76.
Død 185676.

Gift 185576 med

Hans Sakarias Nilssen
Født 1824, Renså, Skånland.76.
Død 190776.
     Søn af Nils Schamfer Olsen og Sara Helena Hansdatter.

[Gift 1° 1855 med Mette Maria Ursin (1830 - 1856); Gift 2° 1857 med Margrete Maria Blom Ursin (1836 - 1900)].

Børn af Mette Maria Ursin og Hans Sakarias Nilssen:

387.272.Nikolai Hanssen, f. 1856, Skånland., d. 1856
273.171.
Kirsten Elisabet Ursin
Født 1832, Grøsnes Lille, Gratangen.76.
274.171.
Mathias Brynlund Ursin
Født 1836, Grøsnes Lille, Gratangen.76.
Død 187576.
275.171.
Jens Mikal Ursin
Født 183876.
276.171.
Joakime Magdalena Ursin
Født 1845, Grøsnes, Gratangen.76.
     Til Amerika.76
277.172.
Rebekka Ovidie Jensdatter Ursin
Født 1834, Sørvik, Trondenes.49.
Død 1887, Sørvik, Trondenes.49.

Gift 186449 med

Isak Andreas Klaussen
Født 1818, Sørvik, Trondenes.49.
Død 1915, Sørvik, Trondenes.49.
     Søn af Klaus Israelsen og Dorte Brønlund Mathiasdatter Ursin.

[Gift 1° 1844 med Mette Sofie Kildal (1821 - 1860); Gift 2° 1864 med Rebekka Ovidie Jensdatter Ursin (1834 - 1887)].
278.172.
Margrete Maria Blom Ursin
Født 1836, Trondenes.76.
Død 190076.

Gift 185776 med

Hans Sakarias Nilssen
Født 1824, Renså, Skånland.76.
Død 190776.
     Søn af Nils Schamfer Olsen og Sara Helena Hansdatter.

[Gift 1° 1855 med Mette Maria Ursin (1830 - 1856); Gift 2° 1857 med Margrete Maria Blom Ursin (1836 - 1900)].

Børn af Margrete Maria Blom Ursin og Hans Sakarias Nilssen:

388.278.Nakor Marian Blom Ursin Nilssen, f. 1859, Skånland.
389.278._____, f. 1861, Renså, d. 1861
390.278.Jeradina Mathilde Brønlund Nilssen, f. 1862, Skånland.
391.278.Sara Helena Nilssen, f. 1865, Skånland.
392.278.Karen Kirstine Nilssen, f. 1867, Astafjord., d. 1901, Trondenes.
393.278.Helma Katea Nilssen, f. 1870, Skånland.
394.278.Nils Skandfer, f. 1870, Skånland.
395.278.Andreas Ursin Nilssen, f. 1873, Skånland.
396.278.Hartvida Johanna Hansdatter, f. 1876, Skånland., d. 1876
397.278.Hartvig Jonatan Sparbo Nilssen, f. 1877, Skånland.
398.278.Hilmar Blom Hanssen, f. 1880, d. 1880
279.173.
Mette Sofie Kildal
Født 1821, Nordsand, Bjarkøy.49.
Død 1860, Sørvik, Trondenes.49.

Gift 184449 med

Isak Andreas Klaussen
Født 1818, Sørvik, Trondenes.49.
Død 1915, Sørvik, Trondenes.49.
     Søn af Klaus Israelsen og Dorte Brønlund Mathiasdatter Ursin.

[Gift 1° 1844 med Mette Sofie Kildal (1821 - 1860); Gift 2° 1864 med Rebekka Ovidie Jensdatter Ursin (1834 - 1887)].
280.173.
Johan Jacob Kildal
Født 1822.
Død 1904.
     Handelsmann og skipper i Breivik, Trondenes.

Gift 1846236 med

Hanna Marie Ernstsdatter
Født 1825, Forhamn, Trondenes.236.
Død 1915, Breivik, Trondenes.236.
     Datter af Ernst Isaksen og Martha Sophie Jacobsdatter Warberg.

Børn af Johan Jacob Kildal og Hanna Marie Ernstsdatter er vist under Hanna Marie Ernstsdatter (nr. 254).

281.173.
Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal
Født 1826, Nordsand, Bjarkøy.49.
Død 1909, Tovik, Trondenes.49.
     Fra Nord-Sand i Bjarkøy.

Gift 184549 med

Søren Andreas Schjelderup
Født 1820, Tovik, Trondenes.49.
Død 1891, Tovik, Trondenes.49.
     Søn af Niels Winter Schjelderup og Mette Marie Andersdatter Harr.

Børn af Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal og Søren Andreas Schjelderup:

399.281.Niels Winther Schjelderup, f. 1846, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
400.281.Martha Marie Kildal Schjelderup, f. 1847, Trondenes.
401.281.Simon Kildal Schjelderup, f. 1849, Trondenes., d. 1890, Trondenes.
402.281.Niels Mikal Schjelderup, f. 1852, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
403.281.Ole Edvard Ursin Schjelderup, f. 1854, Trondenes., d. 1906, Trondenes.
404.281.Mette Maria Schjelderup, f. 1857, Trondenes., d. 1858, Trondenes.
405.281.Mette Maria Schjelderup, f. 1859, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
406.281.Mette Sofie Rosted Schjelderup, f. 1862, Trondenes.
407.281.Elen Gerhardine Schjelderup, f. 1865, Trondenes.
408.281.Sørentine Ovedia Rebekka Schjelderup, f. 1865, Trondenes., d. 1865, Trondenes.
409.281.Simonette Fredrikke Bernhof Schjelderup, f. 1868, Trondenes.
282.173.
Martine Mikaline Kildal
Født 9 jan. 1828, Nordsand, Bjarkøy.49.
Død 1903, Harstad, Trondenes.49.

Gift _____med

Wilhelm Olssøn Kaarbø
Født 29 jun. 1811, Kårbø, Lesja, Oppland.49.
Død 5 apr. 1876, Harstad, Trondenes.49.
     Søn af Ole Wilhelmssøn Schjelderup og Ragnhild Eriksdatter Aamundgaard.
     Gårdbruker på Harstad øvre (Kaarbøgården).

Børn af Martine Mikaline Kildal og Wilhelm Olssøn Kaarbø:

410.282.Rikard Olai Kaarbø, f. 1850, d. 1901
411.282.Ole Johan Kaarbø, f. 1852
412.282.Simon Kildal Kaarbø, f. 1854
413.282.Mikal Meyer Kaarbø, f. 1855
414.282.Wilhelm Kaarbø, f. 1857
415.282.Marie Magdalene Kaarbø, f. 1859, d. 1861
416.282.Marinius Kaarbø, f. 1861, Trondenes., d. 1898, Trondenes.
417.282.Marie Magdalene Kaarbø, f. 1863
418.282.Magnus Severin Kaarbø, f. 1865, d. 1865
419.282.Dorthea Ursin Kaarbø, f. 1866
283.173.
Ellen Marie Kildal
Født 1829, Nordsand, Bjarkøy.49.
284.173.
Mikal (Michael) Heggelund Kildal
Født 1832, Nordsand, Bjarkøy.49.
Død 1924, Billingham, Washington, U.S.A.49.

Gift 1° 185549 med

Maren Testman Kildal
Født 1835, Breivik, Trondenes.49.
Død 1878, Stangnes, Trondenes.49.
     Datter af Peder Hersleb Abilgård Simonsen Kildal og Kristianna Henningsdatter.

Utenfor ekteskap med49

Kristine Antonette Pedersdatter
Født 1856, Breivik, Trondenes.49.

Gift 2° 188149 med

Kristianna Margrete Klausdatter Selqvist
Født 1844, Hasvik, Finnmark.49.

Børn af Mikal (Michael) Heggelund Kildal og Maren Testman Kildal:

420.284.Kristian Kildal, f. 1856, Trondenes., d. 1873
421.284.Petra Bendikte Kildal, f. 1858, Trondenes., d. 1859, Trondenes.
422.284.Simon Fredrik Kildal, f. 1860, Trondenes.
423.284.Peder (Peter) Konrad Kildal, f. 1862, Trondenes.
424.284.Martin Kildal, f. 1863, Trondenes., d. 1865, Trondenes.
425.284.Job Kildal, f. 1865, Trondenes.
426.284.Kristoffer Kildal, f. 1868, Trondenes., d. 1868, Trondenes.
427.284.Marie Marselie Kildal, f. 1869, Trondenes.
428.284.Johan Ursin Kildal, f. 1871, Trondenes.
429.284.Kristian Emil Kildal, f. 1873, Trondenes., d. 1874, Trondenes.
430.284.Anna Kildal, f. 1875, Trondenes.

Børn af Mikal (Michael) Heggelund Kildal og Kristine Antonette Pedersdatter:

431.284.Dødfødt (Stillborn), f. 1881, Trondenes., d. 1881, Trondenes.

Børn af Mikal (Michael) Heggelund Kildal og Kristianna Margrete Klausdatter Selqvist:

432.284.Maren Marie Thesman Kildal, f. 1881, Trondenes.
285.173.
Anna Cesilia Rosted Kildal
Født 1837, Sørvik, Trondenes.49.
286.176.
Elisabeth Juditte Luytkis
Født 1761245,111.
Død 2 aug. 1818, Trondhjem111.

Gift 6 mar. 1788, Trondhjem111 med

Ole Frederik Paasche
Født omkring 175596.
Død 29 dec. 1813, Trondhjem111.
     Stilling: Lærer ved Trondhjems Borgerlige Realskole, senere stiftsrevisor.111.

Børn af Elisabeth Juditte Luytkis og Ole Frederik Paasche:

433.286.Johan Paasche, f. omkr. 1789
434.286.Danqvart Paasche, f. omkr. 1791
435.286.Daniel Paasche, f. omkr. 1792
436.286.Aletha Paasche, f. omkr. 1794
437.286.Else Paasche, f. omkr. 1797
438.286._____
287.176.
Karen Dorthea Luytkis
Født 1763, døbt 19 jun. 1763, Domkirken i Trondhjem111.
Død 1 jan. 1845, Trondhjem111.

Gift 1° 29 apr. 1784, Vor Frue kirke i Trondhjem111 med

Christian Hansen
Født 1763, døbt 12 mar. 1763, Domkirken i Trondhjem111.
     Stilling: Skomakermester i Trondhjem111.
     Ekteskapet med Karen Luytkis opløst.111

Gift 2° 21 mar. 1793111 med

Frederik Cornelius Brostrup
Født 7 apr. 1760, København111.
Død 22 feb. 1802, Trondhjem111.
     Stilling: Feltskjær..
     Død i Trondhjem 22. febr. 1802 som regimentsfeltskjær ved 1. Trondhjemske Infanteri-Regiment og garnisonsfeltskjær ved festningsanleggene.111
288.176.
Hans Hagerup Luytkis
Født 8 aug. 1768, Trondhjem111.
Død 18 jun. 1824111.
     Dimittert fra fødebyens [Trondhjem] katedralskole blev han student 1786 og studerte efter å være blitt cand. philos. visstnok jus; han benevnes exam. juris. Senere var han lærer i matematikk ved Trondhjems Katedralskole og ved den Borgerlige Realskole i samme by. Samtidig var han redaktør av Trondhjems Adressecontoirs Efterretninger, eller Trondhjemske Tidende som avisen het i denne perioden; Adresseprivilegiet var tillagt den Borgerlige Realskole. Han var ugift.111
289.177.
Michael Nissen Luytkis
Født 6 nov. 1766, Trondhjem185.
Død 2 jan. 1827, Skogn185.
     Student fra Trondhjem katedralskole 1786, exam. philos. 1787 og cand. theol. 1791, samtl. examina med laud. Efter først å ha vært famulus og lærer hos biskop Schønheyder i Trondhjem, blev han 1793 resid. kap. til Nærø og ved delingen av dette prestegjeld 1797 sogneprest til Kolvereid, konstituertes 1799 og utnevntes 1817 til prost i Namdalen prosti. Forflyttedes 1824 som sogneprest til Skogn; i dette embede døde han 2. jan. 1827. Som representant for Nordre Trondhjems Amt møtte han på Stortinget 1818 hvor han var meget benyttet i komitéarbeidet og bl.a. medlem av Stortingets deputasjon ved Carl Johans kroning i Stockholm samme år.185

Gift 1° 25 okt. 1792, Vor Frue kirke i Trondhjem185 med

Johanna Bech
Født 1762, Trondhjem185.
Død 6 feb. 1798, Kolvereid prestegård185.
     Datter af Ole Olsen Bech og Alette Dons.

Gift 2° 7 okt. 1798185 med

Kristiane Schjerving
Født 15 jul. 1761, Trondhjem185.
Død 28 mar. 1837, Trondhjem185.
     Datter af Nils Schjerving og Maren Fyhn.

Børn af Michael Nissen Luytkis og Johanna Bech:

439.289.Mette Margrethe (Grethe) Luytkis, f. 1793, d. 1870, Fagerheim på Ringerike
440.289.Nicoline Johanne Luytkis, f. 1796, Kolvereid, d. 1886, Eiendommen Fagerheim i Ringerike
441.289.Johan Christian Luytkis, f. 1798, Kolvereid, d. 1881, Våler
290.179.
Hermichen Margrethe Thode
Født 1760246.
Død 1799246.

Gift 3 sep. 1779246 med

Nicolay Petersen Schmidt
Født 8 apr. 1750, Flensburg.246.
Død 18 okt. 1813246.
     Søn af Peter Petersen Schmidt og Adelheid Christiansen.
     Kom som ung commis i 1765 til kancelliraad Henrich Lysholm i Trondhjem og var knyttet til dette hus indtil han i 1772 begyndte egen forretningsvirksomhet, først i fællesskap med broren Peter og senere selvstændig. Erholdt borgerskap som kjøbmand i Trondhjem 2. dec. 1776.246
     Nicolay Schmidt kjøpte i 1782 paa auktionen efter sin hustrus farmor, stiftsprovstinde Hermichen Thode, f. Wessel-Brown, raadmand Jan Wessels familiebibel, som efter Schmidt har tilhørt hans kognatiske descendens, familien Klingenberg.247
     Efterslegt.

[Gift 1° 3 sep. 1779 med Hermichen Margrethe Thode (1760 - 1799); Gift 2° 4 nov. 1799 med Caroline Mathilde Fasting (1766 - 1818)].
291.180.
Margrethe Karine Luytkis
Døbt 28 okt. 1774187.
292.182.
Otto Laurberg Luytkis
Født 19 apr. 1816, Randers112.
Død 11 jan. 1891, Aalborg112.
     Stilling: Kjøbmann i Aalborg112

Gift _____med

Agnes Camilla Boch
293.186.
Rebecca Dass Sommer

Gift _____191med

Christen Carautz
     Sogneprest til Værøy.195
294.186.
Morten Sommer
Født 26 aug. 1768195.
     Ble 1798 lærer for arveprins Fredriks yngste barn. I 1801 lærer for prins Ferdinan. Fikk 1811 tittel av professor.195
295.186.
Sønn
     En sønn døde ung hos stefaren i Buksnes.195
296.188.
Mats Lund
Født 7 jan. 1753, Bynæsset., Kl. 6 Morgen.199.
Død 14 jan. 1797, Trondheim.199, begravet _____, Værnæs Kirkegaard i nuværende Nedre Stjørdalen.199.
     Residerende Kapellan til Stjørdalen.199
     Se Wilhelm Lassens bog for en mere detaljeret biografi.199
     Etterslekt, 2 Sønner, se Wilhelm Lassens bog, s. 24-33.

Gift 9 mai 1783, Kragerø.248,249 med

Susanne Margrethe Kraft
Født omkring 1757, Bamle (?).249.
Død 1809, Kragerø.249, begravet 8 aug. 1809, 52 Aar gl.249.
     Datter af Jens Evenssøn Kraft og Anne Marie Moss.
     Hun stod til Konfirmation i Bamle 1774, 10. April.249
297.188.
Maren Maria (Jakobsdatter) Lund
Født 17 aug. 1754, Kl. 3 Efterm.250.
     Hun ble konfirmeret i Kragerø Høsten 1768.250
     Formodentlig død i Danmark.250

Gift 20 aug. 1774, Kragerø.250 med

Søren Møller
Født 8 apr. 1742, Vilsted Mølle ved Løgstør.250.
Død 21 jul. 1824, Ørting, Aarhus Stift.250.
     Han blev Student (fra Aalborg Skole) 1759; Cand. theol. 1765, 16. Oktbr. (Wiberg siger 1768, 16. Oktbr.) (med Non). Var (ifølge Erslew) 14 Aar Huslærer i Norge (Wiberg gjør ham ogsaa til Kateketh i Kragerø). 1777, 28. Mai blev han resid. Kapellan til Hjørring (Aalborg Stift); 1782, 7. Aug. Sognepr. til Nørholm (Viborg Stift) og 1783 tillige Præst ved det under 10. Juli 1782 oprettede Restrup Kapell, og 1792, 10 Aug. Sognepr. til Ørting og Falling i Aarhus Stift. Tog Afsked 1820, 19. Juli. (Hun havde 2 Sønner og 2 Døttre.)250
298.188.
Jens Lund
Født 20 mai 1756, Bynæsset., Kl. 7 Morgen.250.
Død 15 jul. 1756250, begravet _____, Jens Pederssøn Randulfs Gravsted under Døbefunten.250.
299.188.
Dorothea Lund
Født 2 sep. 1757, Bynæsset.250.
Død 15 mai 1831, Kragerø., 74 Aar gl.250.
     Konfirmert i Kragerø Høsten 1771.250
     Af sit Ægteskab med Andreas Fedder havde Dorothea Lund 5 Børn, af hvilke en Søn har forplantet Navnet [Lund?].250

Gift 1° 19 sep. 1776, Kragerø.250 med

Andreas Fedder
Født omkring 1726.
Begravet 22 mai 1798, Kragerø., 72 Aar gl.250.
     Kjøbmand og Brandinspektør i Kragerø.250

[Gift 1° 8 jun. 1758 med Anne Cathrine von der Burg; Gift 2° 19 sep. 1776 med Dorothea Lund (2 sep. 1757 - 15 mai 1831)].

Gift 2° 21 jun. 1800, Kragerø.251 med

Henrik Poulin Topp
Født 19 dec. 1760, Svendborg.251.
Død 4 feb. 1819, Kragerø.251.
     Han blev 1800, 26. Septbr. Apotheker og 1810, 16. Novbr. tillige Herbergere i Kragerø. Han døde barnløs.251
     Søn af Farver Tycho Fredrik Topp og 3. Hustru, Margrethe Elisab. Stregel. (Se J.W. Flood: «Norges Apothekere».)251
300.188.
Anne Sophie (Jakobsdatter) Lund
Født 24 sep. 1758, Bynæsset., Kl. omkring 12 om Natten.251.
Død 30 nov. 1758, Nat til 30. Novbr.251.
301.188.
Gidsken Sophie Lund
Født 14 sep. 1760, Bynæsset.251.
Død 1789, Arendal.251, begravet 8 apr. 1789, «28 Aar gl.»251.

Gift 10 jan. 1783, Kragerø.251 med

Peder Fredriksen Dahl
Døbt 10 sep. 1739, Arendal.251.
     Søn af Fredrik Tellefsen (Dahl) og Karen Pedersdatter Brinch.
     Skibskaptejn i Arendal.251
     Efter sin Hustru, Gidsken S. Lunds Død i 1789 kort Tid efter hendes 5. Barselseng, flyttede Manden til Trondhjem og er vel den «Peder Dahll», som - «logerende hos Frue Hielms udi Ihlen» - 1791, 20. September tilbyder Information i Engelsk (T.hjems Adr.kontors Efterretninger, No. 38 for 23. Septbr. 1791.)251
     Han har rimeligvis taget alle sine 5 Børn med sig til T.hjem, da ingen af dem findes at være døde som smaa i Arendal. Om dem vides saaledes ingen Besked.251
     Døde i Trondhjem som Acciseskriver i fattige Omstændigheder (Dødsaaret kjendes ikke.)251
302.188.
Anne Margrethe Lund
Født 31 aug. 1761, Bynæsset., Kl. mellem 3 og 4 Efterm.251.
Død 28 sep. 1761251.
303.188.
Jens Lauritz Lund
Født 20 feb. 1763, København.251, døbt 1763, Holmens kirke i København.251.
     Sømand, født under Forældrenes Ophold i Kjøbenhavn. Blev konfirmert hjemme i Kragerø Høsten 1778, men om hans senere Skjæbne vides kun, at han ble gift i Kjøbenhavn, hvor han fik flere Børn.251
304.188.
Margrethe Jacobæa Lund
Født 23 mai 1768, Kragerø., En Mandagmorgen Kl. 2 à 3.251.
Død 13 aug. 1847, Mæle i Stjørdalen.251.

Gift 7 mai 1795, Stjørdalen.251 med

Fredrik Christian Sejersted
Født dec. 1768, Stjørdalen (?).251.
Død 20 jun. 1841, Gaarden Mæle.251.
     Søn af Jens Sejersted og Dorothea Karine Klingenberg.
     Han blev Officer 1787.251
     Stod i 1809 - og endnu i 1811 - som «Ritmester og Comp.chef i Throndhjemske Dragonregiment». I 1812 staar han som Major ved Trondhjemske Dragoncorps.251
     Blev fra 1. Januar 1818 Oberstløjtnant i Kavaleribrigaden, og 1828, 24. Juni «Oberst», men udtraadte 1834, 11. Juni som surnumerær Corpschef. R. Sv. O. 1818, 7. Septbr.251
     Han var i sine sidste Aar blind, blev opereret af Doktor Chr. Egeberg og fik sit Syn igjen, men levede kun et Aars Tid derefter og fik aldrig mere sin gamle Livlighed tilbage.251
305.189.
Maren Maria Sommer
Født omkring 1768252,80.
     Hun er 1801 ugift og opholder sig hos sin moder på Engen gård i Ørkedal.80
306.189.
Theodora Marie Sommer
Døbt 13 mar. 1781, (Orkdal kirke ?)59.
Død 1843, Brønnøy59.
     Er 1801 «opdraget og underholdt af charite» hos mosteren Volchen Maria Schjelderup på Værdalsørene.80

Gift 27 feb. 180759 med

Carl Friderich Engelbret von Køppen
Født 23 jul. 1774, Vordingborg, Sjælland, Danmark59.
Død 18 feb. 1814, Sjefsgården Kvelstad i Verdal59.
     Kaptein og sjef for den "Sneaasenske skiløperkompani" fra 1809-14. Ridder av Dannebrogs 4. klasse fra 28. juni 1809.59
307.192.
Mette Sophie Schytte Rosted
Født 175449.
Død 182049.

Gift omkring 1790253 med

Johan Jakob Simonsen Kildal
Født 1757, Prestegården i Trondenes.253.
Død 1820, Bjarkøy.253.
     Søn af Simon Olsen Kildal og Mette Marie Lassen.

[Gift 1° omkr. 1776 med Anna Dortea Molde (d. 1787); Gift 2° omkr. 1790 med Mette Sophie Schytte Rosted (1754 - 1820)].

Børn af Mette Sophie Schytte Rosted og Johan Jakob Simonsen Kildal:

442.307.Simon Johan Kildal, f. 1794, Bjarkøy., d. 1835
308.192.
Peter Jacob Rosted
Født 10 jun. 1759.
309.192.
Anne Margrete Rosted
Døbt 10 aug. 1760, Tranøy kirke.

Gift 1783254 med

Mikkel Jensen Trane
Født 1758254.
Død 1806254.
     Søn af Jens Rasmussen Trane og Mette Maria Iversdatter (Lech) (Harr).
     Jekteskipper og bodde på Lekangen.254

Børn af Anne Margrete Rosted og Mikkel Jensen Trane:

443.309.Eilert Nicolai Trane, f. 1784, d. 1855, Troms.
444.309.Bertel Michael Rosted Trane, f. 1791, Troms.
310.192.
Petrikke Jacobine Rosted
311.193.
Hans Hagerup de Gyldenpalm
Født 25 mai 1774, Kristiansand, Vest-Agder120.
Død 31 dec. 1827120.

Gift 15 aug. 1802, Vor Frue kirke, København61 med

Karen Marie Mariager
Født 9 aug. 1779, København120.
Død 29 nov. 1851120.
312.193.
Catharina Elisabeth Hagerup de Gyldenpalm
Født 31 mar. 1776, Kristiansand, Vest-Agder120.
Død 17 mar. 1828120.

Gift 31 jan. 1804120 med

Jacob Wilhelm Rasch
313.193.
Andreas Dedekam Hagerup de Gyldenpalm
Født 4 jun. 1777, Kristiansand, Vest-Agder120.
Død 21 okt. 1832120.
314.193.
Anna Margretha Hagerup de Gyldenpalm
Født 20 apr. 1779, Kristiansand, Vest-Agder120.
Død 6 mai 1846120.
315.193.
Eiler Hagerup de Gyldenpalm
Født 23 dec. 1780, Gjerpen, Telemark120.
Død 16 mai 1807120.
316.193.
Severin Anton Christian Hagerup de Gyldenpalm
Født 17 aug. 1782, Solum, Telemark120.
Død 22 mar. 1803120.
317.193.
Manlius Octavius Hagerup de Gyldenpalm
Født 10 nov. 1783, Solum, Telemark120.
Død 12 apr. 1824120.
318.193.
Ellen Aarsille Hagerup de Gyldenpalm
Født 8 dec. 1784, Solum, Telemark120.
Død 1 jul. 1850120.
319.194.
Engelke Margrethe Falbe
Født 8 apr. 1763.
     Engelke Margareta Falbe, f. 1763, 8 April.121

Gift 1782255 med

Christian Colbjørnsen
Født 1749255.
     Søn af Colbjørn Jacobsen Colbjørnsen og Anna Dorothea Røring.
     Christian Colbiörnsen, f. 1749, er Justits-Raad. Gift 1776, 19 Junii med Johanna Piper, Dotter af Etats-Raad Piper, døde 1782. Gift 1782 med Engelke Margr., Dotter af Etats-R. Falbe, f. 1763.255

[Gift 1° 19 jun. 1776 med Johanna Piper (d. 1782); Gift 2° 1782 med Engelke Margrethe Falbe (f. 8 apr. 1763)].

Børn af Engelke Margrethe Falbe og Christian Colbjørnsen:

445.319.Anna Edvardina Johanna Colbjørnsen, f. 1786
320.194.
Christiana Ludovica Falbe
Født 9 jan. 1768.
     Christiana Ludovica Falbe, f. 1768, 9 Januar.121
321.194.
Anna Catharina Falbe
Født 18 aug. 1770.
     Anna Cathar. Falbe, f. 1770, 18 August.121
322.194.
Hans Hagerup Falbe
Født 1772.
     Hans Hager. Falbe, f. 1772.121
323.194.
Johanna Carolina Hilaria Falbe
Født 22 apr. 1779.
     Johanna Carol. Hilaria Falbe, f. 1779, 22 April.121
324.194.
Wilhelmina Ulrica Falbe
Født 1 mar. 1782.
     Wilhelmina Ulrica Falbe, f. 1782, 1 Martii.121
325.196.
Berit Maria Andersdatter Harr
Født 1774, Renså, Skånland.76.
Død 183876.

Gift 1° 31 okt. 1804 med

Søren Hanssen
Født 1769, Hesjeberg, Gratangen76.
Død 181276.
     Søn af Hans Sørensen og Golla Olsdatter.
     Krøpling. Bosat hos foreldrene på Hesjeberg i Astafjord.256

Gift 2° 181876 med

Mikkel Benjaminsen
Født 178276.
Død 185476.
     Hesjeberg i Gratangen, Astafjord.76

Børn af Berit Maria Andersdatter Harr og Søren Hanssen:

446.325.Mikol Maria Sørensdatter, f. 1806, Gratangen., d. 1867
447.325.Anne Helene Sørensdatter, f. 1808, Gratangen., d. 1896
448.325.Olavina Sørensdatter, f. 1811, Gratangen., d. 1895
326.196.
Mette Marie Andersdatter Harr
Født 1777, Renså, Astafjord.76,49.
Død 1845, Tovik, Trondenes.49.

Gift 181449 med

Niels Winter Schjelderup
Født 1769, Tovik, Trondenes.49, døbt 22 okt. 1769, Trondenes kirke.257,201.
Død 1827, Lofoten, Nordland.49.
     Søn af Niels Andersen Schjelderup og Elisabeth Nielsdatter Kiær Kinapel.
     Konf. 1788.

[Gift 1° med Oline Karoline Nikoline Jakobsdatter (f. 1777); Gift 2° 19 jul. 1800 med Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup (1780 - 1812); Gift 3° 1814 med Mette Marie Andersdatter Harr (1777 - 1845)].

Børn af Mette Marie Andersdatter Harr og Niels Winter Schjelderup:

449.326.Hans Sakarias Schjelderup, f. 1815, Trondenes., d. 1888, Trondenes.
450.326.Markus Andreas Schjelderup, f. 1817, Trondenes.
451.326.Søren Andreas Schjelderup, f. 1820, Trondenes., d. 1891, Trondenes.
327.196.
Ingeborg Kirstina Andersdatter Harr
Født 1779, Renså76.
Død 179576.
328.196.
Rasmus Anderssen Harr
Født 1781, Renså, Skånland.76.
Død 182976.
     Gårdbruker på Renså, Skånland.

Gift 181276 med

Erika Petrina Leth
Født 178776.
Død 184376.

[Gift 1° med Ole Hanssen (1771 - 1811); Gift 2° 1812 med Rasmus Anderssen Harr (1781 - 1829)].

Børn af Rasmus Anderssen Harr og Erika Petrina Leth:

452.328.Simon Kristian Kildal Rasmussen, f. 1813, Skånland., d. 1893
453.328.Ovidie Andrea Rasmusdatter, f. 1816, Astafjord., d. 1851, Trondenes.
454.328.Anne Marta Rasmusdatter, f. 1818, Skånland., d. 1820
455.328.Johan Nikolai Berg Rasmussen, f. 1821, Skånland., d. 1891
329.196.
Andrea Lavina Andersdatter Harr
Født 1784, Renså76.
Død 178576.
330.197.
Elen Kirsten Kinapel
Født 1770, Renså, Astafjord.211.
331.197.
Anna Jakobina Kinapel
Født 1774, Renså, Astafjord.211.
332.197.
Maren Brems Kinapel
Født 1777, Renså, Astafjord.211.
Død 1811, Tovik, Trondenes.258.
     Kom til Trondenes.211
333.197.
Jakob Andreas Kinapel
Født 1784, Renså, Astafjord.211.
Død 1816, Tovik, Trondenes.258,211.
334.199.
Jens Hveding Rynning
Født 30 mai 1778212, døbt 8 jun. 1778, Holm kirke212.
Død 1857.

Gift _____med

Catrine Steen

Børn af Jens Hveding Rynning og Catrine Steen:

456.334.Ole Rynning
335.199.
Ingeborg Bergitta Karolina Rynning
Født 1779, Gratangsbotn, Astafjord.76.
Død 178176.

Generation 10.

336.207.
Andreas Christensen (Hafsteen)
Født 1804129.
     Andreas Christensen Hafsteen. Gårdbruker i Høland.129

Gift 1° 1829129 med

Kirstine Fredriksdatter (Halebek)

Gift 2° 1838129 med

Elen Marie Fredriksdatter (Halebek)
Født 1816129.

Børn af Andreas Christensen (Hafsteen) og Elen Marie Fredriksdatter (Halebek):

457.336.Jens Valentin Gram, f. 1852, Høland., d. _____
337.208.
Ivar Nielsen Gram
Født 1883130.
Død _____130.
     Agent i Kristiania.130

Gift 1921130 med

Inga Iversen
Født 1886130.
Død _____130.

Børn af Ivar Nielsen Gram og Inga Iversen:

458.337.Ingar Gram, f. 1924
459.337.Astri Gram, f. _____
338.208.
Frithjof Gram
Født 1899130.
     Frithjof Gram. Boktrykker. Begge ekteskap barnløse.130

Gift 1° _____130 med

Ragnhild Pedersen

Gift 2° _____130med

_____
339.208.
Erling Gram
Født 1901130.
     Innkassosjef.130

Gift _____130 med

Astrid Hveem
Født 1913130.

Børn af Erling Gram og Astrid Hveem:

460.339.Harald Gram, f. _____
340.208.
Nielsen
     Datter døpt Nielsen. Gift.130
341.208.
Nielsen
     Datter døpt Nielsen. Gift.130
342.208.
Nielsen
     Datter døpt Nielsen. Gift.130
343.208.
Nielsen
     Datter døpt Nielsen. Ugift.130
344.208.
Nielsen
     Datter døpt Nielsen. Døde som barn.130
345.208.
Nielsen
     Datter døpt Nielsen. Døde som barn.130
346.216.
Edward Johan Sommerschield
Født 5 mar. 1836, Fredrikshald2.
Død 30 dec. 1915, Trondhjem2.
     Fra 1891 Østeriksk/Ungarsk konsularagent i Trondhjem og kjøpmann sammesteds. Gikk på Dahlgrens skole i Christiania. Forretningsmann i Hamburg 1859, fra 1869 i Trondhjem, velrenommert tobakk- og sigarforretning - Sommerschield & Co. Var i Hamburg løytnant ved Hamburger Bürger Wehr. Ridder av Frantz Josephs orden, samme ordens Verdienst Kreutz og Frantz Josephs 50 års jub.-medalje. Han var en statelig mann av militært utseende, rettlinjet i all sin ferd og avholdt av alle. Hjelpsom og snild mot alle som henvendte seg til ham, og det var ikke få.2

Gift 12 sep. 18672 med

Mina Testman Lundgreen
Født 9 apr. 1844, Trondhjem2.
Død 7 jan. 1914, Trondhjem2.
     Datter af Helmer Lundgreen og Anna Christine Roshauw.

Børn af Edward Johan Sommerschield og Mina Testman Lundgreen:

461.346._____
347.221.
Svend Blix Hansen
Født 3 sep. 1821, Lanes, Karlsøy., døbt 1821, Karlsøy kirke., Svend Blix Hansen. Foreldre: Hans Heggelund Blix og Ane Elisabeth Mortensdatter, Lanes.137.
348.238.
Olina Hansine Karoline Mathiasdatter
Født 1850, Vollstad, Trondenes49.

Utenfor ekteskap med49

Mads Mikal Benjaminsen
Født 1843, Vollstad, Trondenes49.
Død 1880, Lavangen Sør49.
     Søn af Benjamin Nilssen og Maren Ovedia Madsdatter.

Gift 1° 187849 med

Raphael Henrik Raphaelsen
Født 1841, Skånland Store, Trondenes.49.
Død 1892, Skånland Store, Trondenes.49.
     Søn af Raphael Hanssen Warberg og Maren Stina Johnsdatter (Harr).

[Gift 1° 1872 med Sara Mathia Olsdatter (1824 - 1876); Gift 2° 1878 med Olina Hansine Karoline Mathiasdatter (f. 1850)].

Børn af Olina Hansine Karoline Mathiasdatter og Mads Mikal Benjaminsen:

462.348.Teodora Benjaminsen, f. 1876, Trondenes

Børn af Olina Hansine Karoline Mathiasdatter og Raphael Henrik Raphaelsen:

463.348.Sakarias Martin Rafaelsen, f. 1879, Trondenes
464.348.Teodor Mikal Bernhard Warberg Rafaelsen, f. 1881, Trondenes
465.348.Mattis Johan Eberg Rafaelsen, f. 1884, Trondenes
466.348.Dødfødt, f. 1884, Trondenes, d. 1884, Trondenes
467.348.Robert Marelius Valdemar Warberg Rafaelsen, f. 1886, Trondenes
468.348.Otelius Hagbart Rafaelsen, f. 1889, Trondenes, d. 1892, Trondenes
349.239.
Mads Mikal Benjaminsen
Født 1843, Vollstad, Trondenes49.
Død 1880, Lavangen Sør49.

Utenfor ekteskap med49

Olina Hansine Karoline Mathiasdatter
Født 1850, Vollstad, Trondenes49.
     Datter af Mathias Eberg Madssen og Johanna Rebekka Olsdatter.

[Gift 1° med Mads Mikal Benjaminsen (1843 - 1880); Gift 2° 1878 med Raphael Henrik Raphaelsen (1841 - 1892)].

Børn af Mads Mikal Benjaminsen og Olina Hansine Karoline Mathiasdatter er vist under Olina Hansine Karoline Mathiasdatter (nr. 348).

350.240.
Johanna Cecilie Raphaelsdatter
Født 17 mai 1826, Skånland Store, Trondenes.228.
     Død før hjemmedåp ble stadfestet.228
351.240.
Hans Mathias Valberg Raphaelsen
Født 23 mai 1827, Skånland Store, Trondenes.259.
Død 1885, Skånland Store, Trondenes.49.

Gift 187249 med

Kirsten Karoline Larsdatter
Født 1822, Steinsland, Trondenes.260.
Død 1889, Skånland Store, Trondenes.260.
352.240.
Johan Harr Raphaelsen
Født 28 jan. 1830, Skånland Store, Trondenes.259, døbt 25 apr. 1830, Trondenes.259.
Død 1904, Skånland Store, Trondenes.49.

Gift 187049 med

Ellen Anna Leth Pedersdatter
Født 1841, Steinsland, Trondenes.261.
353.240.
Andreas Christian Raphaelsen
Født 3 mai 1832, Skånland Store, Trondenes.259, døbt 29 jul. 1832, Trondenes.259.
354.240.
Berte Maria Raphaelsdatter
Født 1836, Skånland Store, Trondenes.49.
Død 1891, Skånland Store, Trondenes.49.
355.240.
Bertheus Johan Olai Raphaelsen
Født 1838, Skånland Store, Trondenes.49.
Død 1840, Skånland Store, Trondenes.49.
356.240.
Johanna Rebekka Cecilie Raphaelsdatter
Født 1841, Skånland Store, Trondenes.49.
357.240.
Raphael Henrik Raphaelsen
Født 1841, Skånland Store, Trondenes.49.
Død 1892, Skånland Store, Trondenes.49.

Gift 1° 187249 med

Sara Mathia Olsdatter
Født 1824, Steinsland, Trondenes49.
Død 1876, Skånland Store, Trondenes49.
     Datter af Ole Hanssen og Maren Marie Arnesdatter.

Gift 2° 187849 med

Olina Hansine Karoline Mathiasdatter
Født 1850, Vollstad, Trondenes49.
     Datter af Mathias Eberg Madssen og Johanna Rebekka Olsdatter.

[Gift 1° med Mads Mikal Benjaminsen (1843 - 1880); Gift 2° 1878 med Raphael Henrik Raphaelsen (1841 - 1892)].

Børn af Raphael Henrik Raphaelsen og Olina Hansine Karoline Mathiasdatter er vist under Olina Hansine Karoline Mathiasdatter (nr. 348).

358.240.
Henrik Mathias Raphaelsen
     Er ikke nevnt i "Folk og Slekt i Trondenes", men nevnt i NST 14.259
359.243.
Helena Rebekka Larsdatter
Født 1830, Lavangen Sør, Trondenes.229.

Gift 1857234 med

Ole Paul Gram Henriksen Warberg
Født 1827, Breistrand, Trondenes.233.
Død 1903, Breistrand, Trondenes.233.
     Søn af Henrik Mathias Arvesen Warberg og Ellen Debora Madsdatter.
360.243.
Hans Valberg Larssen
Født 1833, Lavangen Sør, Trondenes.229.
Død 1834, Lavangen Sør, Trondenes.229.
361.243.
Mads Jentoft Larssen
Født 1834, Lavangen, Trondenes.229.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
362.243.
Jakobina Johanne Pauline Lind Larsdatter
Født 1847, Lavangen Sør, Trondenes.229.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 1847262 med

Rafael Mathias Jakobsen Warberg
Født 1845, Rødberg, Trondenes.263,264.
     Søn af Jacob Henrik Hanssen Warberg og Berte Kirstine Gabrielsdatter Warberg.
363.244.
Rafael Mathias Jakobsen Warberg
Født 1845, Rødberg, Trondenes.263,264.

Gift 1847262 med

Jakobina Johanne Pauline Lind Larsdatter
Født 1847, Lavangen Sør, Trondenes.229.
     Datter af Lars Madssen og Berte Maria Hansdatter Warberg.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
364.247.
Anne Marie Edisdatter
Født 1828, Sørrollnes, Trondenes.49.
Død 1895, Tovik, Trondenes.49.
     ? Fra Sør-Rollnes ?

Gift _____76med

Hans Sakarias Schjelderup
Født 3 apr. 1815, Tovik, Skånland, Trondenes.201,76, døbt 18 jun. 1815, Trondenes kirke.265,201.
Død 1888, Tovik, Skånland, Trondenes.49.
     Søn af Niels Winter Schjelderup og Mette Marie Andersdatter Harr.

[Gift 1° 1841 med Margrete Elisabet Hansdatter (1824 - 1849); Gift 2° med Anne Marie Edisdatter (1828 - 1895)].

Børn af Anne Marie Edisdatter og Hans Sakarias Schjelderup:

469.364.Margrete Elisabet Hansdatter (Schjelderup), f. 1854, Trondenes.
470.364.Simon Martin Hansen, f. 1855, Skånland
471.364.Hartløv Peder Hansen (Schjelderup), f. 1857, Trondenes.
472.364.Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup), f. 1860, Trondenes.
473.364.Johanna Margrete Hansdatter (Schjelderup), f. 1862, Trondenes.
474.364.Hans Sakarias Hansen (Schjelderup), f. 1865, Trondenes., d. 1867, Trondenes.
475.364.Hansina Sofie Hansdatter (Schjelderup), f. 1874, Trondenes.
365.247.
Markus Olai Valberg Edissen
Født 1843, Sørrollnes, Trondenes.49.
Død 1843, Sørrollnes, Trondenes.49.
366.250.
Ernst Mathias Ernstsen
Født 1865, Tovik, Trondenes.49,76.

Gift 190176 med

Sofie Tande
Født 1878, Kvitnes, Trondenes.49.
     Datter af Severin Antonius Olsen Tande og Ellen Oline Eliasdatter Apenes.
367.254.
Eilert Kildal
Født 1850.
Død _____.
     Bonde og skipper i Altevik, Sand i Bjarkøy.
     Eilert og Simonette hadde 9 barn, hvorav 3 vokste opp.

Gift _____med

Simonette Fredrikke Bernhoft Schjelderup
Født 1868.

Børn af Eilert Kildal og Simonette Fredrikke Bernhoft Schjelderup:

476.367.Simon Fredrik Kildal, f. 1887
477.367.Johan Jacob Kildal, f. 1892
478.367.Hanna Rebekka Kildal, f. 1897
368.262.
Ovidia Antonette Israelsdatter Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.49.
Død 1864, Tovik, Trondenes.49.
369.262.
Isak Reobert Israelsen Schjelderup
Født 1856, Tovik, Trondenes.49.
Død 1872, Tovik, Trondenes.49.
370.265.
Kristoffer Johan Mikkelsen Normann
Født 1865, Bø, Vesterålen.242.

Gift 1891266 med

Sara Isakine Ursin Mathiasdatter
Født 1860, Steinsland, Trondenes.267.

Børn af Kristoffer Johan Mikkelsen Normann og Sara Isakine Ursin Mathiasdatter:

479.370.Mette Marie Kristoffersdatter Normann, f. 1892, Trondenes.
480.370.Magnhild Therese Kristoffersdatter Normann, f. 1894, Trondenes.
481.370.Elfrida Ulrikke Josefine Kristoffersdatter Normann, f. 1896, Trondenes.
482.370.Signe Katrine Kristoffersdatter Normann, f. 1898, Trondenes.
371.265.
Sara Ursin Mikkelsdatter Normann
     Gift med Paul Svendsen og budde på Sund i Vesterålen.239
372.265.
Regine Mikkelsdatter Normann
     Forfatter. Lærarinne i Oslo til ho fall for aldersgrensa.239
373.265.
Marie Mikkelsdatter Normann
     Gift med Edvard Bjørstad og bur i Vassdal ved Stokmarknes.239
374.265.
Erik Mikkelsen Normann
     Kom bort på sjøen, 18 år gl.239
375.268.
Ingeborg Anna Nilsdatter Schjelderup
Født 1842, Tovik, Trondenes.49.
376.268.
Natali Olai Ursin Schjelderup
Født 1844, Tovik, Trondenes.49.
377.268.
(Anders) Martin Nielsen Schjelderup
Født 1846, Tovik, Trondenes.49.
     Handelsmand i Tovik. Gikk konkurs 1875.

Gift _____med

Johanna Amalie Hansdatter Vanvik (Vanvig)
Født 1851, Fornes, Astafjord.49.
     Datter af Hans Vanvik (Vanvig).
     Fra Sitter i Flatanger, N-Trøndelag.

Børn af (Anders) Martin Nielsen Schjelderup og Johanna Amalie Hansdatter Vanvik (Vanvig):

483.377.Nikolai Hilmar Schjelderup, f. 1873, Trondenes.
484.377.Lovisa Rebekka Schjelderup, f. 1875, Trondenes.
485.377.Sofia Elisabet Schjelderup, f. 1878, Trondenes.
486.377.Marie Augusta Schjelderup, f. 1880, Trondenes., d. 1884, Trondenes.
487.377.Karl Didrik Schjelderup, f. 1883, Trondenes.
488.377.Oskar Johan Schjelderup, f. 1886, Trondenes.
489.377.Hans Martin Schjelderup, f. 1893, Trondenes.
378.268.
Andrea Bergitte Nilsdatter Schjelderup
Født 1849, Tovik, Trondenes.49.
379.268.
Nikolai Reobert Schjelderup
Født 1851, Tovik, Trondenes.49.
Død 1851, Tovik, Trondenes.49.
380.268.
Nikolina Reobertine Nilsdatter Schjelderup
Født 1852, Tovik, Trondenes.49.
     Til Amerika.49
381.268.
Jens Brønlund Ursin Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.49.
     Til Amerika.49
382.268.
Tollev Johan Schjelderup
Født 1857, Tovik, Trondenes.49.
Død 1857, Tovik, Trondenes.49.
383.268.
Mikal Meier Schjelderup
Født 1858, Tovik, Trondenes.49.
     Til Amerika.49
384.268.
Ole Ingvald Norman Schjelderup
Født 1862, Tovik, Trondenes.49.
     Til Amerika.49
385.268.
Karl Didrik Schjelderup Nilssen
Født 1865, Tovik, Trondenes.49.
Død 1882, Vollstad, Trondenes.49.
386.269.
Mette Marie Johansdatter Rasmussen
Født 1860, Renså, Astafjord.49.

Gift 188749 med

Ole Edvard Ursin Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.49.
Død 1906, Tovik, Trondenes.49.
     Søn af Søren Andreas Schjelderup og Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal.
     Skipsfører i Haalogalandske Dampskibsselskab, senere landhandel i Tovik.

Børn af Mette Marie Johansdatter Rasmussen og Ole Edvard Ursin Schjelderup:

490.386.Søren Alfred Schjelderup, f. 1889, Trondenes.
491.386.Johannes Nikolai Schjelderup, f. 1891, Trondenes., d. _____
492.386.Bjarne Arthur Heide Schjelderup, f. 1894, Trondenes.
387.272.
Nikolai Hanssen
Født 1856, Renså, Skånland.76.
Død 185676.
388.278.
Nakor Marian Blom Ursin Nilssen
Født 1859, Renså, Skånland.76.
     Flytter til Trondheim. Missionær.
389.278.
___________
Født 1861, Renså76.
Død 186176.
390.278.
Jeradina Mathilde Brønlund Nilssen
Født 1862, Renså, Skånland.76.

Gift 1889, Tovik, Skånland76 med

Eilert Martin Saræussen
Født 1858, Trondenes76.
391.278.
Sara Helena Nilssen
Født 1865, Renså, Skånland.76.
     Flytter til Stockholm, Sverige.
392.278.
Karen Kirstine Nilssen
Født 1867, Renså, Skånland, Astafjord.76.
Død 1901, Tovik, Trondenes.49.

Gift 189676 med

Simon Martin Hansen
Født 1855, Tovik, Skånland49,76.
     Søn af Hans Sakarias Schjelderup og Anne Marie Edisdatter.
     Flyttede til Harstad og grundlagde det solide slakterfirmaet S. Hansen A/S.

[Gift 1° 1883 med Joakima Matilde Pedersdatter (1856 - 1894); Gift 2° 1896 med Karen Kirstine Nilssen (1867 - 1901)].

Børn af Karen Kirstine Nilssen og Simon Martin Hansen:

493.392.Håkon Herbert Martin Hansen (Simonsen?), f. 1898, Trondenes.
494.392.Jenny Maria Hansen (Simonsen?), f. 1899, Trondenes.
393.278.
Helma Katea Nilssen
Født 1870, Renså, Skånland.76.
394.278.
Nils Skandfer
Født 1870, Renså, Skånland.76.
     Båtbygger og konstruktør af »Skandferskøytene«.

Gift _____med

Anna Marie Halvorsen

Børn af Nils Skandfer og Anna Marie Halvorsen:

495.394.Sverre Skandfer, f. 1910, NO.
395.278.
Andreas Ursin Nilssen
Født 1873, Renså, Skånland.76.
396.278.
Hartvida Johanna Hansdatter
Født 1876, Renså, Skånland.76.
Død 187676.
397.278.
Hartvig Jonatan Sparbo Nilssen
Født 1877, Renså, Skånland.76.
398.278.
Hilmar Blom Hanssen
Født 188076.
Død 188076.
399.281.
Niels Winther Schjelderup
Født 1846, Tovik, Trondenes.49.
Død 1851, Tovik, Trondenes.49.
     Død 2 Aar gl.201
400.281.
Martha Marie Kildal Schjelderup
Født 1847, Tovik, Trondenes.49.

Gift 187449 med

Johan Martin Pedersen Lind
Født 1849, Harstad.49.

[Gift 1° 1874 med Martha Marie Kildal Schjelderup (f. 1847); Gift 2° med Mette Maria Schjelderup (1859 - 1913)].

Børn af Martha Marie Kildal Schjelderup og Johan Martin Pedersen Lind:

496.400.Peder Albert Johansen Lind, f. 1875, Trondenes.
497.400.Magnhild Johansdatter Lind, f. 1878, Trondenes.
401.281.
Simon Kildal Schjelderup
Født 1849, Tovik, Trondenes.49.
Død 1890, Tovik, Trondenes.49.

Gift _____med

Berte Hansdatter

Børn af Simon Kildal Schjelderup og Berte Hansdatter:

498.401.Ragna Cecilie Schjelderup, f. 1880, Trondenes.
499.401.Sigurd Schjelderup, f. 1881, Trondenes., d. 1881, Trondenes.
500.401.Tormod Konstantin Schjelderup, f. 1881, Trondenes., d. 1881, Trondenes.
501.401.Sigurd Reidar Schjelderup, f. 1883, Trondenes.
402.281.
Niels Mikal Schjelderup
Født 1852, Tovik, Trondenes.49.
Død 1913, Tovik, Trondenes.49.
     Kjøpte den sagnomsuste jakten "Synia" i sin tid Norges eldste seilskute.

Gift _____med

Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1860, Tovik, Trondenes.49.
     Datter af Hans Sakarias Schjelderup og Anne Marie Edisdatter.

Børn af Niels Mikal Schjelderup og Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup):

502.402.Sofie Rebekka Schjelderup, f. 1881, Trondenes., d. 1883, Trondenes.
503.402.Sofie Rebekka Schjelderup, f. 1884, Trondenes.
504.402.Sverre Otilius Schjelderup, f. 1886, Trondenes.
505.402.Hans Zakarias Schjelderup, f. 1888, Trondenes.
506.402.Simon Kildal Schjelderup, f. 1892, Trondenes.
507.402.Anne Marie Schjelderup, f. 1895, Trondenes.
403.281.
Ole Edvard Ursin Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.49.
Død 1906, Tovik, Trondenes.49.
     Skipsfører i Haalogalandske Dampskibsselskab, senere landhandel i Tovik.

Gift 188749 med

Mette Marie Johansdatter Rasmussen
Født 1860, Renså, Astafjord.49.
     Datter af Johan Nikolai Berg Rasmussen og Ingeborg Sofia Ursin.

Børn af Ole Edvard Ursin Schjelderup og Mette Marie Johansdatter Rasmussen er vist under Mette Marie Johansdatter Rasmussen (nr. 386).

404.281.
Mette Maria Schjelderup
Født 1857, Tovik, Trondenes.49.
Død 1858, Tovik, Trondenes.49.
405.281.
Mette Maria Schjelderup
Født 1859, Tovik, Trondenes.49.
Død 1913, Breivik, Trondenes.49.

Gift _____med

Johan Martin Pedersen Lind
Født 1849, Harstad.49.

[Gift 1° 1874 med Martha Marie Kildal Schjelderup (f. 1847); Gift 2° med Mette Maria Schjelderup (1859 - 1913)].

Børn af Mette Maria Schjelderup og Johan Martin Pedersen Lind:

508.405.Marinus Kildal Johansen Lind, f. 1888, Trondenes.
509.405.Rudolf Antoni Johansen Lind, f. 1889, Trondenes.
406.281.
Mette Sofie Rosted Schjelderup
Født 1862, Tovik, Trondenes.49.

Gift 187849 med

Olaus Ågård Mikal Olsen
Født 1851, Øvergård, Bjarkøy.49.
     Søn af Ole Arnt Eilertsen Trane og Malena Pedersdatter.
     Også Kolvereid, Nord Trøndelag.49

Børn af Mette Sofie Rosted Schjelderup og Olaus Ågård Mikal Olsen:

510.406.Olga Johanna Albertina Olausdatter Aas, f. 1881, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
407.281.
Elen Gerhardine Schjelderup
Født 1865, Tovik, Trondenes.49.
408.281.
Sørentine Ovedia Rebekka Schjelderup
Født 1865, Tovik, Trondenes.49.
Død 1865, Tovik, Trondenes.49.
409.281.
Simonette Fredrikke Bernhof Schjelderup
Født 1868, Tovik, Trondenes.49.
410.282.
Rikard Olai Kaarbø
Født 22 mai 1850201.
Død 1901.
     Kaarbøgården i Harstad, Trondenes.

Gift _____med

Anna Elisabeth Lund
Født 23 sep. 1851.
Død 1919.

Børn af Rikard Olai Kaarbø og Anna Elisabeth Lund:

511.410.Wilhelm Darre Schjelderup Kaarbø, f. 1876
512.410.Reidar (Darre) Kaarbø, f. 1878
513.410.Leikny Kaarbø, f. 1879
411.282.
Ole Johan Kaarbø
Født 14 dec. 1852.

Gift 20 okt. 1877201 med

Anna Wilhelmina Augusta Westgaard
Født 21 nov. 1855.

Børn af Ole Johan Kaarbø og Anna Wilhelmina Augusta Westgaard:

514.411.Julie Charlotte Darre Kaarbø, f. 1878, d. 1879
515.411.Wilhelm Kaarbø, f. 1879, d. 1880
516.411.Margit Kaarbø, f. 1879, d. 1879
412.282.
Simon Kildal Kaarbø
Født 13 apr. 1854201.

Gift 28 nov. 1878201 med

Elida Ernstsson
Født 3 mar. 1856.

Børn af Simon Kildal Kaarbø og Elida Ernstsson:

517.412.Isak Kaarbø, f. 1879
413.282.
Mikal Meyer Kaarbø
Født 14 feb. 1855.
414.282.
Wilhelm Kaarbø
Født 4 jul. 1857.
     Dampskibsexpeditør i Kapelvaag.
415.282.
Marie Magdalene Kaarbø
Født 30 mai 1859.
Død 14 jun. 1861.
416.282.
Marinius Kaarbø
Født 10 aug. 1861, Harstad, Trondenes.201,267.
Død 1898, Ervik, Trondenes.268.

Gift 1884268 med

Bernhardina Marie Olsdatter Blomli
Født 1863, Ervik, Trondenes.268.
     Datter af Ole Pedersen Blomli og Anna Kristianna Brosting Andreasdatter Killengren.

Børn af Marinius Kaarbø og Bernhardina Marie Olsdatter Blomli:

518.416.Valborg Kaarbø, f. 1885, Trondenes., d. _____
519.416.Ole Anathon Elias Kaarbø, f. 1895, Trondenes.
417.282.
Marie Magdalene Kaarbø
Født 10 jul. 1863.
418.282.
Magnus Severin Kaarbø
Født 28 feb. 1865201.
Død 1865201.
419.282.
Dorthea Ursin Kaarbø
Født 11 sep. 1866201.
420.284.
Kristian Kildal
Født 1856, Stangnes, Trondenes.49.
Død 187349.
421.284.
Petra Bendikte Kildal
Født 1858, Stangnes, Trondenes.49.
Død 1859, Stangnes, Trondenes.49.
422.284.
Simon Fredrik Kildal
Født 1860, Stangnes, Trondenes.49.

Utenfor ekteskap med49

Jakobina Marselie Arnesdatter
Født 1857, Sørvik, Trondenes.49.

Børn af Simon Fredrik Kildal og Jakobina Marselie Arnesdatter:

520.422.Amalia Joakime Kildal, f. 1878, Trondenes.
423.284.
Peder (Peter) Konrad Kildal
Født 1862, Stangnes, Trondenes.49.
     Til Amerika.49
424.284.
Martin Kildal
Født 1863, Stangnes, Trondenes.49.
Død 1865, Stangnes, Trondenes.49.
425.284.
Job Kildal
Født 1865, Stangnes, Trondenes.49.
426.284.
Kristoffer Kildal
Født 1868, Stangnes, Trondenes.49.
Død 1868, Stangnes, Trondenes.49.
427.284.
Marie Marselie Kildal
Født 1869, Stangnes, Trondenes.49.
     Til Amerika.49
428.284.
Johan Ursin Kildal
Født 1871, Stangnes, Trondenes.49.
     Til Amerika.49
429.284.
Kristian Emil Kildal
Født 1873, Stangnes, Trondenes.49.
Død 1874, Stangnes, Trondenes.49.
430.284.
Anna Kildal
Født 1875, Stangnes, Trondenes.49.
     Til Amerika.49
431.284.
Dødfødt (Stillborn)
Født 1881, Breivik, Trondenes.49.
Død 1881, Breivik, Trondenes.49.
432.284.
Maren Marie Thesman Kildal
Født 1881, Stangnes N., Trondenes.49.
     Til Amerika.49
433.286.
Johan Paasche
Født omkring 1789215.
434.286.
Danqvart Paasche
Født omkring 1791269.
435.286.
Daniel Paasche
Født omkring 1792222.
436.286.
Aletha Paasche
Født omkring 1794270.
437.286.
Else Paasche
Født omkring 1797271.
438.286.
___________
439.289.
Mette Margrethe (Grethe) Luytkis
Født 1793, døbt 14 aug. 1793, Kolvereid185.
Død 20 aug. 1870, Fagerheim på Ringerike272,185.
     Stilling: Guvernante
     I flere år guvernante, bl.a. hos svogeren prost Eckhoff185
440.289.
Nicoline Johanne Luytkis
Født 12 sep. 1796, Kolvereid185.
Død 12 mar. 1886, Eiendommen Fagerheim i Ringerike185.

Gift 13 feb. 1821, Kolvereid185 med

Christian Martin Eckhoff
Født 20 nov. 1792, Rudstad på Toten185.
Død 16 mai 1846, Norderhov ?187.
     Søn af Ernst Fredrik Eckhoff og Hedevig Bergh.
     Eckhoff blev cand. theol. med laud 1819 og samme år utnevnt til sogneprest i Nærø og i 1826 prost i Namdalens prosti. Han blev i 1827 forflyttet til Bynesset, hvor han i 1829 blev prost i Dalernes prosti; utnevntes 10. jan. 1832 til sogneprest i Våler og 14. juli 1842 til Norderhov; i dette embede døde han 16. mai 1846. Fra prost C.M.Eckhoff og hustru Nicoline Luytkis nedstammer den ene av familiene Eckhoffs nulevende mannlige hovedgrener.187
441.289.
Johan Christian Luytkis
Født 28 jan. 1798, Kolvereid187.
Død 21 mai 1881, Lunder (gård?) i Svindal sogn, Våler187.
     Stilling: Gårdbruker, føderådsmann
     Gårdbruker på Lunder i Svindal sogn, Våler, hvor han døde som føderådsmann 21. mai 1881, vel 83 år gl. Fra hans ekteskap med Maren Gislesdatter fra Våler nedstammer slektens nulevende mannslinje i Norge; den har mest vært knyttet til Østlandet.187

Gift _____187med

Maren Gislesdatter
Født _____, Våler ?.
442.307.
Simon Johan Kildal
Født 1794, Nordsand, Bjarkøy.49.
Død 1835.
     Lensmann til Sand.

Gift _____med

Martha Marie Ursin
Født 1796, Sørvik, Trondenes.49.
Død 1877, Breivik, Trondenes.49.
     Datter af Mathias Mikkelsen Ursin og Rebekka Olsdatter Gram.

Børn af Simon Johan Kildal og Martha Marie Ursin er vist under Martha Marie Ursin (nr. 173).

443.309.
Eilert Nicolai Trane
Født 178449, døbt 29 aug. 1784, Tranøy, Troms.273.
Død 1855, Bjarkøy, Troms.273.
     Nergård, Bjarkøy.49

Gift _____49med

Maren Olsdatter
Født 179249.
Død 188249.

Børn af Eilert Nicolai Trane og Maren Olsdatter:

521.443.Ole Arnt Eilertsen Trane, f. 1820, Trondenes., d. 1898, Bjarkøy.
522.443.Abel Christian Gamst Eilertsen Trane, f. 1825, Troms.
444.309.
Bertel Michael Rosted Trane
Født 1791, Lekangen, Tranøy, Troms.273.

Gift 10 okt. 1832, Helgøy, Troms.120,273 med

Anne Marie Evensdatter
Født omkring 1806274.

Børn af Bertel Michael Rosted Trane og Anne Marie Evensdatter:

523.444.Mikael Kildal Trane, f. 1832, Troms., d. 1832, Troms.
524.444.Eilert Hagerup Kildal Trane, f. 1834, Troms., d. 1834, Troms.
525.444.Mette Marie Terina Trane, f. 1835, Troms.
526.444.Evert Nicolai Trane, f. 1837, Troms., d. 1837, Troms.
527.444.Nicolai Hagerup Bertelsen Trane, f. 1839, Troms.
528.444.Nille Katrine Trane, f. 1842, Troms.
529.444.Bendix Titus Trane, f. 1844, Troms.
445.319.
Anna Edvardina Johanna Colbjørnsen
Født 1786255.
446.325.
Mikol Maria Sørensdatter
Født 1806, Hesjeberg, Gratangen.76, døbt 20 apr. 1806.
Død 1867.

Gift 16 okt. 1834275 med

Hans Petter Paulsen
Født 1792, Fornes, Skånland.76.
Død 186976.
     Søn af Paul Anderssen og Barbro Maria Hansdatter.
     Gårdbruker, selveier på Sør-Fornes.

Børn af Mikol Maria Sørensdatter og Hans Petter Paulsen:

530.446.Søren Hanssen, f. 1838, Skånland., d. 1906
531.446.Bendik Martin Hanssen, f. 1843, Skånland., d. 1920
447.325.
Anne Helene Sørensdatter
Født 1808, Hesjeberg, Gratangen.76.
Død 189676.

Gift 183776 med

Hans Olai Røgh Johnsen Lind
Født 1804, Myrland, Gratangen.76.
Død 188276.
     Søn af John Hanssen Lind og Mette Marie Sparboe.
     Laupstad, Ibestad. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.76

[Gift 1° 1833 med Rebekka Bentsdatter Kinapel (1791 - 1836); Gift 2° 1837 med Anne Helene Sørensdatter (1808 - 1896)].
448.325.
Olavina Sørensdatter
Født 1811, Hesjeberg, Gratangen.76.
Død 189576.
449.326.
Hans Sakarias Schjelderup
Født 3 apr. 1815, Tovik, Skånland, Trondenes.201,76, døbt 18 jun. 1815, Trondenes kirke.265,201.
Død 1888, Tovik, Skånland, Trondenes.49.

Gift 1° 184176 med

Margrete Elisabet Hansdatter
Født 1824, Fenes, Bjarkøy.49.
Død 1849, Tovik, Trondenes.49.

Gift 2° _____76med

Anne Marie Edisdatter
Født 1828, Sørrollnes, Trondenes.49.
Død 1895, Tovik, Trondenes.49.
     Datter af Edis Olsen og Margrete Sofia Hansdatter.
     ? Fra Sør-Rollnes ?

Børn af Hans Sakarias Schjelderup og Margrete Elisabet Hansdatter:

532.449.Nikolai Martin(us) Hansen (Schjelderup), f. 1842, Trondenes.
533.449.Hartløv Peder Hansen (Schjelderup), f. 1845, Trondenes., d. 1849, Trondenes.
534.449.Mette Ovedie Hansdatter (Schjelderup), f. 1847, Trondenes.

Børn af Hans Sakarias Schjelderup og Anne Marie Edisdatter er vist under Anne Marie Edisdatter (nr. 364).

450.326.
Markus Andreas Schjelderup
Født 1817, Tovik, Trondenes.49.
451.326.
Søren Andreas Schjelderup
Født 1820, Tovik, Trondenes.49.
Død 1891, Tovik, Trondenes.49.

Gift 184549 med

Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal
Født 1826, Nordsand, Bjarkøy.49.
Død 1909, Tovik, Trondenes.49.
     Datter af Simon Johan Kildal og Martha Marie Ursin.
     Fra Nord-Sand i Bjarkøy.

Børn af Søren Andreas Schjelderup og Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal er vist under Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal (nr. 281).

452.328.
Simon Kristian Kildal Rasmussen
Født 1813, Renså, Skånland.76.
Død 189376.
453.328.
Ovidie Andrea Rasmusdatter
Født 1816, Renså, Skånland, Astafjord.76.
Død 1851, Tovik, Trondenes.49.

Gift 184576 med

Israel Petter Schjelderup
Født 1812, Tovik, Trondenes.76,49.
Død 1890, Tovik, Trondenes.49.
     Søn af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter.

[Gift 1° 1845 med Ovidie Andrea Rasmusdatter (1816 - 1851); Gift 2° 1854 med Rebekka Martine Bredesdatter Heide (1822 - 1888)].

Børn af Ovidie Andrea Rasmusdatter og Israel Petter Schjelderup:

535.453.Erika Petrine Leth Israelsdatter Schjelderup, f. 1847, Trondenes.
536.453.Ingeborg Andrea Schjelderup, f. 1848, Skånland., d. 1917, Astafjord.
537.453.Maren Kirstine Schjelderup, f. 1850, Trondenes.
538.453.Rebekka Anna Schjelderup, f. 1850, Trondenes., d. 1853, Trondenes.
454.328.
Anne Marta Rasmusdatter
Født 1818, Renså, Skånland.76.
Død 182076.
455.328.
Johan Nikolai Berg Rasmussen
Født 1821, Renså, Skånland.76.
Død 189176.

Gift 184776 med

Ingeborg Sofia Ursin
Født 1823, Grøsnes Lille, Gratangen.76.
Død 190976.
     Datter af Nils Olai Ursin og Anna Bergitta Normann.

Børn af Johan Nikolai Berg Rasmussen og Ingeborg Sofia Ursin er vist under Ingeborg Sofia Ursin (nr. 269).

456.334.
Ole Rynning
     Se Halvorsens forfatterleksikon.

Generation 11.

457.336.
Jens Valentin Gram
Født 1852, Høland.129.
Død _____129.
     Jens Valentin Gram. Først i seilmakerlære i Risør, senere til sjøs og deretter bankfunksjonær i Oslo. (8 barn).129

Gift _____129med

Emma Olava Olsen
Død _____129.

Børn af Jens Valentin Gram og Emma Olava Olsen:

539.457.Jens Adolf Gram, f. 1881, d. _____
540.457.Otto Gram, f. 1882, d. 1924
541.457.Alfred Johan Gram, f. 1888
542.457.Olga Marie Gram, f. 1892, d. _____
543.457.Karen Borghild Gram, f. 1894
544.457.Oscar Henry Gram, f. 1895
545.457.Olaf Gram, f. 1899, d. _____
546.457.Erling Victor Gram, f. 1902
458.337.
Ingar Gram
Født 1924130.
     Ingar Gram. Statsaut. revisor. Barnløs.130

Gift _____130med

Harriet Maria Holter
Født 1922, Argentina.130.
459.337.
Astri Gram
Født _____130.

Gift _____130med

Gunnar Ødyn
Født 1919130.
     Gunnar Ødyn. Sivilingeniør Norsk Hydro.130
460.339.
Harald Gram
Født _____130.
     Harald Gram. Ingeniør (Nemko).130

Gift _____130med

Grete Neergaard
Født _____130.
461.346.
___________
     Se Sommerschield boken.
462.348.
Teodora Benjaminsen
Født 1876, Vollstad, Trondenes49.
463.348.
Sakarias Martin Rafaelsen
Født 1879, Skånland Store, Trondenes49.
464.348.
Teodor Mikal Bernhard Warberg Rafaelsen
Født 1881, Skånland Store, Trondenes49.
465.348.
Mattis Johan Eberg Rafaelsen
Født 1884, Skånland Store, Trondenes49.
466.348.
Dødfødt
Født 1884, Skånland Store, Trondenes49.
Død 1884, Skånland Store, Trondenes49.
467.348.
Robert Marelius Valdemar Warberg Rafaelsen
Født 1886, Skånland Store, Trondenes49.
468.348.
Otelius Hagbart Rafaelsen
Født 1889, Skånland Store, Trondenes49.
Død 1892, Skånland Store, Trondenes49.
469.364.
Margrete Elisabet Hansdatter (Schjelderup)
Født 1854, Tovik, Trondenes.49.

Gift 188549 med

Ole Pareli Pedersen
Født 1853, Tennevik, Trondenes.49.
470.364.
Simon Martin Hansen
Født 1855, Tovik, Skånland49,76.
     Flyttede til Harstad og grundlagde det solide slakterfirmaet S. Hansen A/S.

Gift 1° 188349 med

Joakima Matilde Pedersdatter
Født 1856, Tennvik, Trondenes.49.
Død 1894, Tovik, Trondenes.49.

Gift 2° 189676 med

Karen Kirstine Nilssen
Født 1867, Renså, Skånland, Astafjord.76.
Død 1901, Tovik, Trondenes.49.
     Datter af Hans Sakarias Nilssen og Margrete Maria Blom Ursin.

Børn af Simon Martin Hansen og Joakima Matilde Pedersdatter:

547.470.Nils Realf Hansen (Simonsen?), f. 1884, Trondenes., d. 1888, Trondenes.
548.470.Harald Schjelderup Hansen (Simonsen?), f. 1886, Trondenes.
549.470.Nils Realf Hansen (Simonsen?), f. 1889, Trondenes.

Børn af Simon Martin Hansen og Karen Kirstine Nilssen er vist under Karen Kirstine Nilssen (nr. 392).

471.364.
Hartløv Peder Hansen (Schjelderup)
Født 1857, Tovik, Trondenes.49.

Gift 189049 med

Anna Hansine Josfine Pettersdatter
Født 1867, Engvik, Tromsøsund.49.
Død 1909, Leikvikhamn, Trondenes.49.
     Datter af Petter Andreas Aleksandersen.

Børn af Hartløv Peder Hansen (Schjelderup) og Anna Hansine Josfine Pettersdatter:

550.471.Margit Aminda Hansen (Hartløvsdatter? Schjelderup?), f. 1891, Trondenes.
551.471.Erling Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?), f. 1893, Trondenes.
552.471.Agnes Joakime Hansen (Hartløvsdatter? Schjelderup?), f. 1895, Trondenes.
553.471.Hedly (Henry?) Alfred Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?), f. 1896, Trondenes., d. 1897, Trondenes.
554.471.Henry Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?), f. 1899, Trondenes.
472.364.
Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1860, Tovik, Trondenes.49.

Gift _____med

Niels Mikal Schjelderup
Født 1852, Tovik, Trondenes.49.
Død 1913, Tovik, Trondenes.49.
     Søn af Søren Andreas Schjelderup og Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal.
     Kjøpte den sagnomsuste jakten "Synia" i sin tid Norges eldste seilskute.

Børn af Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup) og Niels Mikal Schjelderup er vist under Niels Mikal Schjelderup (nr. 402).

473.364.
Johanna Margrete Hansdatter (Schjelderup)
Født 1862, Tovik, Trondenes.49.

Gift 188949 med

Johan Konrad Mikkelsen
Født 1865, Sama, Trondenes.49.

Børn af Johanna Margrete Hansdatter (Schjelderup) og Johan Konrad Mikkelsen:

555.473.Haldis Agnete Mikkelsen (Johansdatter?), f. 1890, Trondenes.
556.473.Peder Modolf Mikkelsen (Johansen?), f. 1893, Trondenes.
557.473.Hans Agnar Mikkelsen (Johansen?), f. 1894, Trondenes.
558.473.Peggy Karoline Mikkelsen (Johansdatter?), f. 1897, Trondenes.
559.473.Johannes Mikkelsen (Johansen?), f. 1899, Trondenes., d. 1899, Trondenes.
474.364.
Hans Sakarias Hansen (Schjelderup)
Født 1865, Tovik, Trondenes.49.
Død 1867, Tovik, Trondenes.49.
475.364.
Hansina Sofie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1874, Tovik, Trondenes.49.

Gift 190049 med

Hilmar Sidinius Simonsen
Født 1869, Renså, Astafjord.49.
     Også Tromsø.49
476.367.
Simon Fredrik Kildal
Født 1887.
     Bonde og agronom på Altevik, Sand i Bjarkøy.

Gift _____med

Frida Aldis Ingebrigtsen
Født 1895.

Børn af Simon Fredrik Kildal og Frida Aldis Ingebrigtsen:

560.476.Sigrunn Fransiska Kildal, f. 1916
561.476.Sverre Bernhoft Kildal, f. 1917
562.476.Mikal Nikolai Kildal, f. 1918
563.476.Solveig Edel Walborg Kildal, f. 1919
564.476.Margåt Dorthea Kildal, f. 1921
565.476.Olav Berg Kildal, f. 1921
566.476.Elsa Fredrikke Kildal, f. 1923
567.476.Sigurd Johan Kildal, f. _____
568.476.Simon Kildal, f. _____
569.476.Tordis Helene Kildal, f. _____
570.476.Torstein Helge Kildal, f. _____
477.367.
Johan Jacob Kildal
Født 1892.
     Bosittende i Brooklyn, New York, U.S.A.
478.367.
Hanna Rebekka Kildal
Født 1897.

Gift _____med

Rolf Eriksen
     Ingeniør i Harstad.

Børn af Hanna Rebekka Kildal og Rolf Eriksen:

571.478._____
572.478._____
573.478._____
574.478._____
479.370.
Mette Marie Kristoffersdatter Normann
Født 1892, Steinsland, Trondenes.266.
480.370.
Magnhild Therese Kristoffersdatter Normann
Født 1894, Steinsland, Trondenes.266.
481.370.
Elfrida Ulrikke Josefine Kristoffersdatter Normann
Født 1896, Steinsland, Trondenes.266.
482.370.
Signe Katrine Kristoffersdatter Normann
Født 1898, Steinsland, Trondenes.266.
483.377.
Nikolai Hilmar Schjelderup
Født 1873, Tovik, Trondenes.49.
484.377.
Lovisa Rebekka Schjelderup
Født 1875, Tovik, Trondenes.49.

Gift 190049 med

Anton Pedersen Østby
Født 1866, Steinkjer, Nord Trøndelag.49.
     Søn af Peder Pedersen.
     Tovik, Trondenes.
485.377.
Sofia Elisabet Schjelderup
Født 1878, Tovik, Trondenes.49.
486.377.
Marie Augusta Schjelderup
Født 1880, Tovik, Trondenes.49.
Død 1884, Tovik, Trondenes.49.
487.377.
Karl Didrik Schjelderup
Født 1883, Tovik, Trondenes.49.
     På ytre Tovik.

Gift _____med

Ingvarda Maria Johansen
Født 1886, Tennevoll, Lavangen, Astafjord.76.
     Datter af Kornelius Berg Johansen og Anna Katrina Johansdatter.
488.377.
Oskar Johan Schjelderup
Født 1886, Tovik, Trondenes.49.
489.377.
Hans Martin Schjelderup
Født 1893, Tovik, Trondenes.49.
490.386.
Søren Alfred Schjelderup
Født 1889, Tovik, Trondenes.49.
491.386.
Johannes Nikolai Schjelderup
Født 1891, Tovik, Trondenes.49.
Død _____.

Gift _____med

Constance Holmen
     Fra Målselv.
492.386.
Bjarne Arthur Heide Schjelderup
Født 1894, Tovik, Trondenes.49.
493.392.
Håkon Herbert Martin Hansen (Simonsen?)
Født 1898, Tovik, Trondenes.49.
494.392.
Jenny Maria Hansen (Simonsen?)
Født 1899, Tovik, Trondenes.49.
495.394.
Sverre Skandfer
Født 1910, Kulstadsjøen, Vefsn, NO.76.
     Kom til Ibestad på Ibestad.76
496.400.
Peder Albert Johansen Lind
Født 1875, Tovik, Trondenes.49.
     Til Vågan, Nordland.49
497.400.
Magnhild Johansdatter Lind
Født 1878, Harstad, Trondenes.49.
     Til Vågan, Nordland.49
498.401.
Ragna Cecilie Schjelderup
Født 1880, Tovik, Trondenes.49.
     Til Amerika.49
499.401.
Sigurd Schjelderup
Født 1881, Tovik, Trondenes.49.
Død 1881, Tovik, Trondenes.49.
500.401.
Tormod Konstantin Schjelderup
Født 1881, Tovik, Trondenes.49.
Død 1881, Tovik, Trondenes.49.
501.401.
Sigurd Reidar Schjelderup
Født 1883, Tovik, Trondenes.49.
     Til Amerika.49
502.402.
Sofie Rebekka Schjelderup
Født 1881, Tovik, Trondenes.49.
Død 1883, Tovik, Trondenes.49.
503.402.
Sofie Rebekka Schjelderup
Født 1884, Tovik, Trondenes.49.
504.402.
Sverre Otilius Schjelderup
Født 1886, Tovik, Trondenes.49.
505.402.
Hans Zakarias Schjelderup
Født 1888, Tovik, Trondenes.49.

Gift _____med

Ågot Krogh
     Fra Sørvågen, Moskenes.

Børn af Hans Zakarias Schjelderup og Ågot Krogh:

575.505.Niels Mikal Schjelderup, f. 1922
506.402.
Simon Kildal Schjelderup
Født 1892, Tovik, Trondenes.49.
507.402.
Anne Marie Schjelderup
Født 1895, Tovik, Trondenes.49,76.

Gift omkring 192076 med

Viggo Tande
Født 1888, Tovik, Trondenes.49.
     Søn af Severin Antonius Olsen Tande og Ellen Oline Eliasdatter Apenes.
508.405.
Marinus Kildal Johansen Lind
Født 1888, Tovik, Trondenes.49.
509.405.
Rudolf Antoni Johansen Lind
Født 1889, Tovik, Trondenes.49.
510.406.
Olga Johanna Albertina Olausdatter Aas
Født 1881, Fauskevåg, Trondenes.49.
Død 1913, Sandstrand, Trondenes.49.
511.410.
Wilhelm Darre Schjelderup Kaarbø
Født 24 nov. 1876201.
512.410.
Reidar (Darre) Kaarbø
Født 6 apr. 1878201.
     Ingeniør.
513.410.
Leikny Kaarbø
Født 19 dec. 1879201.
514.411.
Julie Charlotte Darre Kaarbø
Født 19 jul. 1878.
Død 15 mar. 1879.
515.411.
Wilhelm Kaarbø
Født 5 dec. 1879.
Død 5 jan. 1880.
516.411.
Margit Kaarbø
Født 5 dec. 1879.
Død 5 dec. 1879.
517.412.
Isak Kaarbø
Født 6 apr. 1879.
518.416.
Valborg Kaarbø
Født 1885, Ervik, Trondenes.49.
Død _____.
     Valborg utvandret med sin mann Olaf Vassbotten til USA.

Gift _____, Skilt / Divorced276med

Olaf Wasbotten
Født 1883, Florø, (Nordre-Bergenhus amt ?)277.
     Søn af Jakob Olsen Vasbotten og Marta Hagensdatter.
     Er år 1900 ugift, bosat hos foreldrene på Rosfjord i Lenvik og arbeider som «telefonist betjent ved dampskibsxp.»277

Børn af Valborg Kaarbø og Olaf Wasbotten:

576.518.Bill Wasbotten, f. 1905
577.518.Roy Wasbotten, f. 1907, Minnesota., d. _____
578.518.Bernice Wasbotten, f. 1910
519.416.
Ole Anathon Elias Kaarbø
Født 1895, Ervik, Trondenes.268.
520.422.
Amalia Joakime Kildal
Født 1878, Stangnes S., Trondenes.49.
     Til Amerika.49
521.443.
Ole Arnt Eilertsen Trane
Født 16 jul. 1820, Bessebostad, Trondenes.273,49, døbt 13 aug. 1820, Trondenes, Troms.273.
Død 1898, Øvergård, Bjarkøy.49.

Gift 184149 med

Malena Pedersdatter
Født 1817, Nergård, Bjarkøy.49.
Død 1872, Øvergård, Bjarkøy.49.

Børn af Ole Arnt Eilertsen Trane og Malena Pedersdatter:

579.521.Olaus Ågård Mikal Olsen, f. 1851, Bjarkøy.
522.443.
Abel Christian Gamst Eilertsen Trane
Født 22 jul. 1825, Trondenes, Troms.273, døbt 14 aug. 1825, Trondenes, Troms.273.

Gift _____273med

Elen P. Breke
Født 1827273.

Børn af Abel Christian Gamst Eilertsen Trane og Elen P. Breke:

580.522.Johan E. Abelsen Trane, f. 1849, Trondenes.
581.522.Ingvard Abelsen Trane, f. 1851, Trondenes.
582.522.Golla Abelsdatter Trane, f. 1853
583.522.Markus O. Abelsen Trane
584.522.Nils P. Abelsen Trane, f. 1858
585.522.Enevold A. Abelsen Trane, f. 1861
586.522.Esekine Johanne Abelsdatter Trane
523.444.
Mikael Kildal Trane
Født 10 dec. 1832, Karlsøy, Troms.273.
Død 12 dec. 1832, Karlsøy, Troms.273.
524.444.
Eilert Hagerup Kildal Trane
Født 3 feb. 1834, Karlsøy, Troms.273.
Død 1 jun. 1834, Karlsøy, Troms.273.
525.444.
Mette Marie Terina Trane
Født 9 okt. 1835, Karlsøy, Troms.273, døbt 1836, Karlsøy, Troms.273.
526.444.
Evert Nicolai Trane
Født 2 okt. 1837, Karlsøy, Troms.273.
Død 2 okt. 1837, Karlsøy, Troms.273.
527.444.
Nicolai Hagerup Bertelsen Trane
Født 14 nov. 1839, Karlsøy, Troms.273.

Gift 1868, Karlsøy, Troms.273 med

Magdalene Johannesen
Født 21 nov. 1832, Karlsøy, Troms.273,120, døbt 3 mai 1832, Karlsøy, Troms.273,120.
     Datter af Johan Johannesen og Elen Pedersdatter.

Børn af Nicolai Hagerup Bertelsen Trane og Magdalene Johannesen:

587.527.Elen Trane, f. 1869, Troms.
588.527.Anne Trane, f. 1872, Troms.
589.527.Eleseus Bertinus Thrane, f. 1876, Troms., d. _____
528.444.
Nille Katrine Trane
Født 28 jul. 1842, Karlsøy, Troms.273.
529.444.
Bendix Titus Trane
Født 1844, Karlsøy, Troms.273.
530.446.
Søren Hanssen
Født 1838, Fornes, Skånland.76.
Død 190676.

Gift 187676 med

Margrete Lovise Markusdatter
Født 1852, Grunnfarnes, Torsken.76.
     Datter af Markus Olai Mikkelsen og Pernille Pedersdatter.

Børn af Søren Hanssen og Margrete Lovise Markusdatter:

590.530.Mikol Maria Hanssen, f. 1878, Skånland.
591.530.Ove Martin Normann Sørensen, f. 1881, Skånland., d. 1916
592.530.Josefine Signora Hanssen, f. 1883, Skånland.
593.530.Hilma Maria Sørensen, f. 1886, Skånland.
594.530.Rebekka Kirstine Sørensen, f. 1889, Skånland., d. 1889
531.446.
Bendik Martin Hanssen
Født 11 jan. 1843, Fornes, Skånland.76, døbt 23 apr. 1843, Ibestad..
Død 192076.
     Gårdbruker, selveier på Sør-Fornes i Astafjord.

Gift 1° _____278,76med

Ingeborg Anna Nilsdatter
Født 1845, Krokmyrdal, skånland76.
Død 191576.

Gift 2° 3 okt. 1872, Ibestad76 med

Elen Bergitta Johnsdatter
Født 8 mai 1846, Marskard, Skånland.76, døbt 28 jun. 1846, Ibestad.
Død 191676.
     Datter af John Gabriel Eriksen og Johanna Katrine Hansdatter.

Børn af Bendik Martin Hanssen og _____:

595.531._____

Børn af Bendik Martin Hanssen og Ingeborg Anna Nilsdatter:

596.531.Markus Mikal Bendikssen, f. 1869, Fornes, d. 1899

Børn af Bendik Martin Hanssen og Elen Bergitta Johnsdatter:

597.531.Johanna Kristine Bendiksdatter, f. 1871
598.531.Hans Peter Bendikssen, f. 1873, Skånland.
599.531.Antonette Andrea Bendiksdatter, f. 1875, Astafjord., d. _____
600.531.Marie Margrete Bendiksen, f. 1876, Skånland.
601.531.Jondine Gurine Bendiksdatter, f. 1878, Skånland.
602.531.Ottilie Lorentine Bendiksdatter, f. 1880, Skånland.
603.531.Ole Petter Bendiksen, f. 1882, Skånland.
604.531.Elida Bernharda Bendiksdatter, f. 1885, Skånland., d. 1890
605.531.John Gabriel Bendiksen, f. 1887, Skånland.
532.449.
Nikolai Martin(us) Hansen (Schjelderup)
Født 1842, Tovik, Trondenes.49.

Gift 187549 med

Henrietta Peroline Valberg Jakobsdatter
Født 1849, Breistrand, Trondenes.49.

Børn af Nikolai Martin(us) Hansen (Schjelderup) og Henrietta Peroline Valberg Jakobsdatter:

606.532.Simonetta Amalie Hansen (Nikolaisdatter?), f. 1876, Trondenes.
607.532.Halvdan Marenius Hansen (Nikolaisen?), f. 1879, Trondenes.
608.532.Marie Elisabet Hansen (Nikolaisdatter?), f. 1882, Trondenes., d. 1882, Trondenes.
609.532.Jakob Imanuel Hansen (Nikolaisen?), f. 1885, Trondenes.
610.532.Helga Johanne Albertine Hansen (Nikolaisdatter?), f. 1890, Trondenes.
533.449.
Hartløv Peder Hansen (Schjelderup)
Født 1845, Tovik, Trondenes.49.
Død 1849, Tovik, Trondenes.49.
534.449.
Mette Ovedie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1847, Tovik, Trondenes.49.

Utenfor ekteskap med49

Lars Olsen
     Tromsø.49

Børn af Mette Ovedie Hansdatter (Schjelderup) og Lars Olsen:

611.534.Margreta Elisabet Larsdatter, f. 1879, Trondenes.
535.453.
Erika Petrine Leth Israelsdatter Schjelderup
Født 1847, Tovik, Trondenes.49.
536.453.
Ingeborg Andrea Schjelderup
Født 1848, Tovik, Skånland.76.
Død 1917, Fugleberg, Astafjord.76,49.
537.453.
Maren Kirstine Schjelderup
Født 1850, Tovik, Trondenes.49.
538.453.
Rebekka Anna Schjelderup
Født 1850, Tovik, Trondenes.49.
Død 1853, Tovik, Trondenes.49.

Generation 12.

539.457.
Jens Adolf Gram
Født 1881129.
Død _____129.
     Jens Adolf Gram. Lagerekspeditør. (8 barn).129

Gift _____279,129med

Martha Børresen
Død _____129.
540.457.
Otto Gram
Født 1882280.
Død 1924280.
     Otto Gram. Ans. Oslo Elektrisistetsverk. (2 barn).280

Gift _____280med

Elise Amalie (Lissie) Larsen
Født 1885280.
Død _____280.
541.457.
Alfred Johan Gram
Født 1888281.
     Alfred Johan Gram. Død. Bundtmaker. Ugift.281
542.457.
Olga Marie Gram
Født 1892281.
Død _____281.

Gift _____281med

Hjalmar Larsen
Død _____281.
     Hjalmar Larsen. Bokholder ved Norges Statsbaner.281
543.457.
Karen Borghild Gram
Født 1894281.

Gift _____281med

Jakob Halvorsen
     Jakob Halvorsen, Kragerø, skipper.281
544.457.
Oscar Henry Gram
Født 1895281.
     Oscar Henry Gram. Død i U.S.A.281
545.457.
Olaf Gram
Født 1899281.
Død _____281.
     Druknet i Hudson Bay, New York i 1938.281
546.457.
Erling Victor Gram
Født 1902281.
     Erling Victor Gram. Bokholder Fellesbanken siden 1926. Begge ekteskap barnløse.281

Gift 1° _____282,281med

Rachel Victoria Olsen

Gift 2° _____281med

Annie Martinsdatter Slettbakken
Født 1903281.
547.470.
Nils Realf Hansen (Simonsen?)
Født 1884, Tovik, Trondenes.49.
Død 1888, Tovik, Trondenes.49.
548.470.
Harald Schjelderup Hansen (Simonsen?)
Født 1886, Tovik, Trondenes.49.
549.470.
Nils Realf Hansen (Simonsen?)
Født 1889, Tovik, Trondenes.49.
550.471.
Margit Aminda Hansen (Hartløvsdatter? Schjelderup?)
Født 1891, Tovik, Trondenes.49.
551.471.
Erling Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?)
Født 1893, Tovik, Trondenes.49.
552.471.
Agnes Joakime Hansen (Hartløvsdatter? Schjelderup?)
Født 1895, Tovik, Trondenes.49.
553.471.
Hedly (Henry?) Alfred Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?)
Født 1896, Leikvikhamn, Trondenes.49.
Død 1897, Leikvikhamn, Trondenes.49.
554.471.
Henry Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?)
Født 1899, Leikvikhamn, Trondenes.49.
555.473.
Haldis Agnete Mikkelsen (Johansdatter?)
Født 1890, Sama, Trondenes.49.
556.473.
Peder Modolf Mikkelsen (Johansen?)
Født 1893, Sama, Trondenes.49.
557.473.
Hans Agnar Mikkelsen (Johansen?)
Født 1894, Sama, Trondenes.49.
558.473.
Peggy Karoline Mikkelsen (Johansdatter?)
Født 1897, Sama, Trondenes.49.
559.473.
Johannes Mikkelsen (Johansen?)
Født 1899, Harstad, Trondenes.49.
Død 1899, Harstad, Trondenes.49.
560.476.
Sigrunn Fransiska Kildal
Født 1916.
561.476.
Sverre Bernhoft Kildal
Født 1917.
562.476.
Mikal Nikolai Kildal
Født 1918.
563.476.
Solveig Edel Walborg Kildal
Født 1919.
564.476.
Margåt Dorthea Kildal
Født 1921.
565.476.
Olav Berg Kildal
Født 1921.
566.476.
Elsa Fredrikke Kildal
Født 1923.
567.476.
Sigurd Johan Kildal
Født _____.
568.476.
Simon Kildal
Født _____.
569.476.
Tordis Helene Kildal
Født _____.
570.476.
Torstein Helge Kildal
Født _____.
571.478.
___________
572.478.
___________
573.478.
___________
574.478.
___________
575.505.
Niels Mikal Schjelderup
Født 1922.
576.518.
Bill Wasbotten
Født 1905276.
577.518.
Roy Wasbotten
Født 26 okt. 1907, Minnesota.283,276.
Død _____283,276.

Børn af Roy Wasbotten og _____:

612.577.Wasbotten
578.518.
Bernice Wasbotten
Født 1910276.
579.521.
Olaus Ågård Mikal Olsen
Født 1851, Øvergård, Bjarkøy.49.
     Også Kolvereid, Nord Trøndelag.49

Gift 187849 med

Mette Sofie Rosted Schjelderup
Født 1862, Tovik, Trondenes.49.
     Datter af Søren Andreas Schjelderup og Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal.

Børn af Olaus Ågård Mikal Olsen og Mette Sofie Rosted Schjelderup er vist under Mette Sofie Rosted Schjelderup (nr. 406).

580.522.
Johan E. Abelsen Trane
Født 1849, Sand, Trondenes.273.
581.522.
Ingvard Abelsen Trane
Født 1851, Sand, Trondenes.273.
582.522.
Golla Abelsdatter Trane
Født 1853273.
583.522.
Markus O. Abelsen Trane
584.522.
Nils P. Abelsen Trane
Født 1858273.
585.522.
Enevold A. Abelsen Trane
Født 1861273.
586.522.
Esekine Johanne Abelsdatter Trane
587.527.
Elen Trane
Født 1869, Karlsøy, Troms.273.
588.527.
Anne Trane
Født 1872, Karlsøy, Troms.273.
589.527.
Eleseus Bertinus Thrane
Født 1876, Helgøy, Troms.273,277.
Død _____273.
     Eleseus Thrane, ugift, kontorbetjent, handels(betjent), født år 1876 i Karlsø sogn, Troms. Han bor hos foreldrene på Værftsgade matr. nr. 249 i Tromsø by.277

Gift 1902, Tromsø.273 med

Helga Johanne Berg
Født 1874277.
     Datter af Johanna Berg.
     Helga Berg, ugift, butikpige i handelforetning, født år 1874. Bor på Westregade matr. nr. 470 i Tromsø by, sammen med sin moder Johanna Berg.277

Børn af Eleseus Bertinus Thrane og Helga Johanne Berg:

613.589.Peter Martin Thrane, f. 1903, Tromsø.
590.530.
Mikol Maria Hanssen
Født 1878, Fornes, Skånland.76.
591.530.
Ove Martin Normann Sørensen
Født 1881, Fornes, Skånland.76.
Død 191676.
592.530.
Josefine Signora Hanssen
Født 1883, Fornes, Skånland.76.
593.530.
Hilma Maria Sørensen
Født 1886, Fornes, Skånland.76.

Gift omkring 191576 med

Olaus Mikal Eilivsen Thraning
Født 1874, Fjordbotn, Gratangen.76.

Børn af Hilma Maria Sørensen og Olaus Mikal Eilivsen Thraning:

614.593.Odd Tjodleiv Bagge Thraning, f. 1916, Gratangen.
615.593.Erling Sverre Stein Thraning, f. 1917, Gratangen.
616.593._____, f. 1919, Gratangsbotn., d. 1919
594.530.
Rebekka Kirstine Sørensen
Født 1889, Fornes, Skånland.76.
Død 188976.
595.531.
___________
596.531.
Markus Mikal Bendikssen
Født 1869, Fornes76.
Død 189976.

Gift 189576 med

Adolfine Lorentse Anderssen
Født 1871, Målsnes, Målselv76.
     Datter af Anders Kjærdal.

Børn af Markus Mikal Bendikssen og Adolfine Lorentse Anderssen:

617.596.Ingrid Antona Markusdatter, f. 1895, Krokmyrdal
597.531.
Johanna Kristine Bendiksdatter
Født 187176.
598.531.
Hans Peter Bendikssen
Født 1873, Fornes, Skånland.76.
599.531.
Antonette Andrea Bendiksdatter
Født 2 feb. 1875, Fornes, Skånland, Troms, Astafjord., døbt 15 aug. 1875, Ibestad.
Død _____.

Gift 1899 med

Simon Harr Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard, Astafjord, Troms, Norge..
Død _____.
     Søn af Markus Gram Nilssen og Barbro Maria Hansdatter.
     En af de 28 medlemmer af Ibestad Heradstyre. Han og naboen Bernt Johansen budde altid hos Per Krogvåg, Hamnvik når der var møte i heradstyret (der på den tid varte 2 dager). Etter møtet ble der ofte holdt et referat for bygdens andre beboere hjemme hos Simon Markussen. Sammen med Martinus Bertheussen på Myklevold, kjøpte han fembøring.
     Simon Markussen er år 1900 i «moderens tjeneste som Høvedsmand paa fiskeri», samt «jorbrugsarbeide» på moderens gård (nr. 74, bruksnr. 4) på Balteskar, Ibestad herred, Ibestad kommune, Troms. Hustruen Antonetta hjælper med «kreaturstel, jorbrugsarbeide og husgjerning». En datter, Gudrun Markussen, er nevnt i 1900-tellingen.277

Børn af Antonette Andrea Bendiksdatter og Simon Harr Markussen:

618.599.Gudrun Johanna Simonsen Balteskard, f. 1900, Norge., d. _____
619.599.Markus Gram Balteskard, f. 1902
620.599.Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard, f. 1904, Balteskard
621.599.Hans Sakarias Simonsen Balteskard, f. 1906, Balteskard, d. 1907
622.599.Solveig Antonette Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1910
623.599.Nanna Rebekka Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1924
624.599.Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard, f. 1914, Balteskard
600.531.
Marie Margrete Bendiksen
Født 1876, Fornes, Skånland.76.
     Marie Bendiksdatter er år 1900 tjenestepike hos Barbro Hansdatter, sin senere svigermor, på Balteskar, Ibestad. Hun hjelper til med «husgjerning, kreaturstel og jordbrugsarbeide».277

Gift 190276 med

Håkon Berg Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard.
     Søn af Markus Gram Nilssen og Barbro Maria Hansdatter.

Børn af Marie Margrete Bendiksen og Håkon Berg Markussen:

625.600.Ester Bergljot Markussen, f. 1904, Balteskard
626.600.Nanna Rebekka Markussen, f. 1905, skånland, d. 1911
627.600.Helfryda Margrete Markussen, f. 1907, skånland
628.600.Johanna Ellida Markussen, f. 1909, skånland
629.600.Martin Berg Markussen, f. 1911, skånland
630.600.Rakel Markussen, f. 1913, skånland
631.600.Henry Peder Gran Markussen, f. 1915, skånland
601.531.
Jondine Gurine Bendiksdatter
Født 1878, Fornes, Skånland.76.
     Til Tovik, Skånland.76
602.531.
Ottilie Lorentine Bendiksdatter
Født 1880, Fornes, Skånland.76.
603.531.
Ole Petter Bendiksen
Født 1882, Fornes, Skånland.76.
604.531.
Elida Bernharda Bendiksdatter
Født 1885, Fornes, Skånland.76.
Død 189076.
605.531.
John Gabriel Bendiksen
Født 1887, Fornes, Skånland.76.
606.532.
Simonetta Amalie Hansen (Nikolaisdatter?)
Født 1876, Tovik, Trondenes.49.

Gift 190049 med

Andreas Hermod Olsen Vorren
Født 1871, (Vorren), Herøy, Nordland.49.
607.532.
Halvdan Marenius Hansen (Nikolaisen?)
Født 1879, Tovik, Trondenes.49.
608.532.
Marie Elisabet Hansen (Nikolaisdatter?)
Født 1882, Tovik, Trondenes.49.
Død 1882, Tovik, Trondenes.49.
609.532.
Jakob Imanuel Hansen (Nikolaisen?)
Født 1885, Tovik, Trondenes.49.

Gift _____med

Elida Margrethe Henriksen
Født 1896.
     Fra Sør-Lavangen.
610.532.
Helga Johanne Albertine Hansen (Nikolaisdatter?)
Født 1890, Tovik, Trondenes.49.
611.534.
Margreta Elisabet Larsdatter
Født 1879, Tennevik, Trondenes.49.

Gift 190049 med

Olaus Korneliussen
Født 1875, Tennevik, Trondenes.49.

Børn af Margreta Elisabet Larsdatter og Olaus Korneliussen:

632.611.Agnes Karlotte Korneliussen, f. 1900, Trondenes.

Generation 13.

612.577.
Wasbotten

Børn af Wasbotten og _____:

633.612.Candyce Ellison
613.589.
Peter Martin Thrane
Født 15 jun. 1903, Tromsø.273.

Gift _____273med

Asbjørg Thøring
Født 1905, Kristiansund.273.
Død _____273.

Børn af Peter Martin Thrane og Asbjørg Thøring:

634.613.Eivind Vilhelm Thrane, f. _____
635.613.Ingrid Thrane
636.613.Helga Thrane
614.593.
Odd Tjodleiv Bagge Thraning
Født 1916, Elvenes, Gratangen.76.
615.593.
Erling Sverre Stein Thraning
Født 1917, Elvenes, Gratangen.76.
616.593.
___________
Født 1919, Gratangsbotn.76.
Død 191976.
617.596.
Ingrid Antona Markusdatter
Født 1895, Krokmyrdal76.
     Flytter til Ankenes, Nordland
618.599.
Gudrun Johanna Simonsen Balteskard
Født 30 aug. 1900, Balteskard, Skånland, Troms, Norge.76.
Død _____76, begravet _____, kirkegården i Grov.

Gift 19 jul. 1924, Grov, Skånland med

Ove Andreas Eberg Ellefsen
Født 26 jun. 1890, Grov, Skånland, Troms, Norge.76, døbt 24 aug. 1890.
Død _____, begravet _____.
     Søn af Eilev Berteus Strøm og Pernille Karoline Ovidia Olsdatter.
     Stilling: Skips-Stewart, Kok, Hotel og gjestgiver på Annamo..
     Konfimert (i Ibestad kirke) i oktober 1905, anm: »Meget god!«. Stewart på skipene »Malangen« og »Salangen». Gjestgiver på Annamo i Astafjord, som han overtok efter Nikolai Iversen.

Børn af Gudrun Johanna Simonsen Balteskard og Ove Andreas Eberg Ellefsen:

637.618.Aasta Synnøve Ellefsen, f. _____
638.618.Eilif Kåre Ellefsen, f. _____
639.618.Steinar Ellefsen, f. _____, d. _____
640.618.Torbjørn Ellefsen, f. _____
619.599.
Markus Gram Balteskard
Født 190276.
620.599.
Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard
Født 1904, Balteskard76.
621.599.
Hans Sakarias Simonsen Balteskard
Født 1906, Balteskard76.
Død 190776.
622.599.
Solveig Antonette Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard76.
Død 191076.
623.599.
Nanna Rebekka Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard76.
Død 192476.
624.599.
Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard
Født 1914, Balteskard76.
625.600.
Ester Bergljot Markussen
Født 1904, Balteskard76.
626.600.
Nanna Rebekka Markussen
Født 1905, Balteskard, skånland76.
Død 191176.
627.600.
Helfryda Margrete Markussen
Født 1907, Balteskard, skånland76.
628.600.
Johanna Ellida Markussen
Født 1909, Balteskard, skånland76.
629.600.
Martin Berg Markussen
Født 1911, Balteskard, skånland76.
630.600.
Rakel Markussen
Født 1913, Balteskard, skånland76.
631.600.
Henry Peder Gran Markussen
Født 1915, Balteskard, skånland76.
632.611.
Agnes Karlotte Korneliussen
Født 1900, Tennevik, Trondenes.49.

Generation 14.

633.612.
Candyce Ellison
634.613.
Eivind Vilhelm Thrane
Født _____273.

Gift _____, Oslo.273 med

Karin Elisabeth Jacobsen
Født _____273.
     Datter af Bjarne Angel Jacobsen og Jenny Dagmar Dahl.

Børn af Eivind Vilhelm Thrane og Karin Elisabeth Jacobsen:

641.634.Jon Eivind Thrane
642.634.Dag Erik Thrane
643.634.Bård Peter Thrane
635.613.
Ingrid Thrane
     Etterslekt.273
636.613.
Helga Thrane
     Etterslekt.273
637.618.
Aasta Synnøve Ellefsen
Født _____.
     Stilling: lærerinne

Gift _____ med

Anton Brækkan
Født 23 jun. 1920, (Narvik?), døbt 21 aug. 1920.
Død _____.
     Søn af Kolbein Olsen Brækkan og Bertine Nikoline Normann.
     Stilling: Arkitekt.

Børn af Aasta Synnøve Ellefsen og Anton Brækkan:

644.637.Gudrun Brækkan, f. _____
638.618.
Eilif Kåre Ellefsen
Født _____.
     Stilling: sømand, maskinist
639.618.
Steinar Ellefsen
Født _____284.
Død _____.
     Stilling: Air-Purser i Scanair 1964-94.

Gift _____ med

Eva Tilly Fredin
Født _____284.

Børn af Steinar Ellefsen og Eva Tilly Fredin:

645.639.Simon Ellefsen, f. _____
646.639.Pernille Ellefsen, f. _____
640.618.
Torbjørn Ellefsen
Født _____.
     Stilling: Uddannet geolog.

Gift _____ med

Colleen Carte
Født _____.

Børn af Torbjørn Ellefsen og Colleen Carte:

647.640.Kari Ellefsen, f. _____
648.640.Niels Ellefsen, f. _____
649.640.Tove Ellefsen, f. _____
650.640.Brit Ellefsen, f. _____

Generation 15.

641.634.
Jon Eivind Thrane
642.634.
Dag Erik Thrane
643.634.
Bård Peter Thrane
644.637.
Gudrun Brækkan
Født _____.
     Stilling: Arkitekt

Gift _____med

Finn Langgård
Født _____.

Børn af Gudrun Brækkan og Finn Langgård:

651.644.Karen Brækkan, f. _____
652.644.Andrea Brækkan, f. _____
645.639.
Simon Ellefsen
Født _____284.
     Stilling: System-programmør, hos Pro Informatic i København.
646.639.
Pernille Ellefsen
Født _____284.

Samboende med

Lars Gøth Jørgensen
Født _____.

Børn af Pernille Ellefsen og Lars Gøth Jørgensen:

653.646.Cecilia Gøth Ellefsen, f. _____
654.646.Victor Gøth Ellefsen, f. _____
647.640.
Kari Ellefsen
Født _____.

Gift _____ med

Brett Kinmont

Børn af Kari Ellefsen og Brett Kinmont:

655.647.Kristin Kinmont, f. _____
648.640.
Niels Ellefsen
Født _____.

Gift _____med

Dawn Adam

Børn af Niels Ellefsen og Dawn Adam:

656.648.Camryn Jessie Ellefsen, f. _____
649.640.
Tove Ellefsen
Født _____.
650.640.
Brit Ellefsen
Født _____.

Gift _____ med

Alex Harris
     South-African mountaineer, adventurer.

Generation 16.

651.644.
Karen Brækkan
Født _____.
652.644.
Andrea Brækkan
Født _____.
653.646.
Cecilia Gøth Ellefsen
Født _____285.
654.646.
Victor Gøth Ellefsen
Født _____.
655.647.
Kristin Kinmont
Født _____.
656.648.
Camryn Jessie Ellefsen
Født _____.

Kilder og Noter
1H.T. Gram: Trønderslekten Gram (Oslo 1982), s. 128
2Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951)
3Lars Kåre Hunnes i Nord Trøndelag Historie Lag Årbok 1979.: Hr. Roald Andersens annalistiske opptegnelser i kalendariet i et eksemplar av «Missale Nidarosiense» fra Ytterøy 1577-1617
4Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 358
5Overhofretsassessor Eiler Schøller (1628-1705) til Kirkesætter.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 223
6Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 29
7Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 128. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
8Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 79. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
9Schøning (1722-80), "De Blixers Slegte-Register".
10H.T. Gram: Trønderslekten Gram (Oslo 1982), s. 135
11H.T. Gram: Trønderslekten Gram (Oslo 1982), s. 130
12Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 134 (note), 135
13Er død ved farens skifte 10. juli 1657 og efterlader sig 2 sønner.
14Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 140 note 152. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
15Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 140. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
16Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 97
17Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 142. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
18Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 142 note 164. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
19Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 142 note 165.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
20Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 292 note 21.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
21Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 77
22Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling. Excerpter: Gl. kgl. Saml. 2824 qv., læg no. 11: De Johanssoners Slegte-Register
23Olai Ovenstad: Militærbiografier (Oslo 1948-49).
24Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 135
2554 år gl. ved manntallet år 1701.
26Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 241. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
27"Folk og Slekt i Trondenes" skriver år 1706.
28Manntallet 1701 av Börje Jonsson -- http://www.trekilen.com.
29Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
30Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 140
31Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 139
32Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 154
33Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 292. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
34Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9)., s. 79. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
35Iflg. manntallet 1701 på internettet 35 år gl., iflg. Bindal bygdebok f. o. 1646, altså 55 år gl. år 1701.
36Håvard Sylten: Bindal - Gård og slekt I-II (1999-2001)., s. 107
37Håvard Sylten: Bindal - Gård og slekt I-II (1999-2001)., s. 107-108
38Håvard Sylten: Bindal - Gård og slekt I-II (1999-2001)., s. 108
39http://www.bindal.kommune.no - Vigde Solstad og Vassås 1678-1914.
4063 år gl.
41http://www.bindal.kommune.no - Begravd Solstad og Vassås 1678-1914.
42Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling. Excerpter: Gl. kgl. Saml. 2824 qv., læg no. 11: De Aaboers Slegte-Register
43Valentin Jensen Gram og Anne Ditlevsdatter er kusiner.
44Faren er procurator Hans Gram.
45Digitalarkivet: Døypte i Bergen 1668-1815.
46Faren er Hans Gram.
4720 år gl. ved manntallet år 1701.
48Vibeke Abrahamsen
49Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
50"Folk og Slekt i Trondenes" skriver år 1704.
512. tr., 72 år gl.
52Olaus Schmidt: Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse., s. 125. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951): 121-131
5334 år gl. ved folketellingen for Romsdalen 1701
54Olaus Schmidt: Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse., s. 125-126. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951): 121-131
55Olaus Schmidt: Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse., s. 126. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951): 121-131
56Trolovet i Domkirken Trondhjem 14. febr. 1700
57Iflg. NST 13, s.126 begyndte skifte efter henne i T.hjem 11. feb. 1724.
58Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9)., s. 80. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
59Slekta vår 1998:3 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad)
60http://www.bindal.kommune.no - Døpte Solstad og Vassås 1678-1905.
61VRI - http://www.familysearch.org
62Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 106
63Håvard Sylten: Bindal - Gård og slekt I-II (1999-2001)., s. I:126
64Tore Hermundsson Vigerust (red), Per Reidar Bjørnerud Christiansen, Torkel Rønold Bråthen: Hvem var Hvem 2: Trondhjems borgerskap 1680-1730. Utvalgte kilder. (Oslo 2000), s. 71
65Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I:334
66Brit H. Fjellberg, hvis referance er "utskriftene fra Astafjordtingene (noen biblioteker i Troms har i alle fall disse utskriftene i hefteform). Fra hefte 1723-1731, tilrettelagt av Tore Meyer
67Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I:335
68Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I:336
69Brit H. Fjellberg, hvis referance er "utskriftene fra Astafjordtingene (noen biblioteker i Troms har i alle fall disse utskriftene i hefteform). Fra hefte 1732-1742, tilrettelagt av Tore Meyer
70Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I:337
71Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I:338
72Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I:341
73Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I:229
74Brit H. Fjellberg, hvis referance er "utskriftene fra Astafjordtingene (noen biblioteker i Troms har i alle fall disse utskriftene i hefteform). Fra hefte 1758-, tilrettelagt av Tore Meyer
75http://digitalarkivet.uib.no: Digitalarkivet - Webdebatt, s. 27908
76Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
77Digitalarkivet - http://digitalarkivet.no
78Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 450
79Feria 2 (enten 11. april eller 26. dec.), 1735.
80Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
81Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 118
82Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:114
83Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:274
84Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 45
85I NST 14, s. 243 står der at hun døde 1823 !
861. p. Epiph.
87Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 243. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
8814. tr.
89Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 89
9011. tr. 1792.
91Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 242. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
928. tr.
934. p. Epiph.
94Reg. 10. okt. 1800.
95Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:499
9646 år gl. ved FT 1801.
9748 år gl. ved FT 1801.
98Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
99Folk og Slekt i Trondenes sætter hendes fødselsår til 1749.
100Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987)
101Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986)
102Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 67
10310 år gl. ved folketellingen for Romsdalen 1701
1048 år gl. ved folketellingen for Romsdalen 1701
1056 år gl. ved folketellingen for Romsdalen 1701
1061 år gl. ved folketellingen for Romsdalen 1701
107S.H. Finne-Grønn i Norsk Personalhistorisk Tidsskrift 3. bind, s. 426 ff.: Hvorfra stammer slegten Hagerup? (Borgermester Adrian Rockertsens slegt av Trondhjem.)
10821 år gl. ved morens skifte 11. jan. 1724.
10919 år gl. ved morens skifte 11. jan. 1724.
11030. juli betalt til Vor Frue kirke i Trondhjem for vielse i huset av «Hans Hagerup Løckesen».
111Olaus Schmidt: Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse., s. 127. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951): 121-131
112Olaus Schmidt: Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse., s. 130. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951): 121-131
113Lita Brodtkorb Leistad: Den norske Mecklenborg-slekts opprinnelse - og litt om dens norden- og vestenfjellske grener., s. 236. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1986): 229-250
114Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 399
115Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 400
116Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 21. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
117Lars Steinar Hansen
118Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 29
119Trondhjems Skifteprotokoll 13a (1737-1742).
120IGI - http://www.familysearch.com
121Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):312 (Tab. II)
12289 år gl.
123Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944]
124I "Folk og Slekt i Trondenes" (1997) sættes fødselsåret til 1697.
125Ole M. Kinnapel: Hr. Ole Jonsen, residerende kapellan til Medfjord sogn i Senjen fra 1645 til 1669 og hans etterslekt., s. 36. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVIII (1981): 34-64
126Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 19
127Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:196
128Brit H. Fjellberg, hvis referance er "utskriftene fra Astafjordtingene (noen biblioteker i Troms har i alle fall disse utskriftene i hefteform). Fra hefte 1742-1758, tilrettelagt av Tore Meyer
129H.T. Gram: Trønderslekten Gram (Oslo 1982), s. 132
130H.T. Gram: Trønderslekten Gram (Oslo 1982), s. 131
131Døde i 1860-årene.
13262 år gl. ved FT 1801.
13351 år gl. ved FT 1801.
13450 år gl. ved FT 1801.
13536 år gl. ved FT 1801.
136Svend Blix Ottosen. Foreldre: Otto Pedersen Gram og Karen Fridrichsdatter Heggelund Blix, Lanes.
137Karlsøy kirkebok på internettet.
138Fredricha Catrina Ottosdatter. Foreldre: Otto Pedersen Gram og Karen Fredrichsdatter Heggelund Blix, Lanes.
139Fredricha Catrina Ottosdatter. Foreldre: Otto Pedersen Gram og Karen Fredrichsdatter, Lanes.
14040 år gl. ved FT 1801.
14134 år gl. ved FT 1801.
14233 år gl. ved FT 1801.
143Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:46
144Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:211
145Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:118
146Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:182
147d. cant.
14823. tr.
14918. tr.
1504. s. e. påske.
151Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 244. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
152moren intr. 5. s. e. påske 1772 i Lødingen.
153Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 557
1545. tr.
155Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 90
1562. pinsedag.
157palmesøndag.
1587. tr.
159Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 245. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
1605. s. e. påske.
161Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 499
16214 år gl. ved FT 1801.
163Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 4
164Tvilling.
165Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:70
166Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:71
167d. mis.
168Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 246. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
169Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 176
170Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:13
171Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:173
172Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:106
173Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 173
174Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:175
175Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 3
176Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:370
177Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:369
178Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 61
17922. søndag etter treein. 1764.
18068 år gl.
181Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 113
182Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:45
183Nær 92 år gl.
18475 år gl.
185Olaus Schmidt: Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse., s. 128. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951): 121-131
186Død på reise til København.
187Olaus Schmidt: Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse., s. 129. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951): 121-131
188Død under en enbedsreise ved forlis utenfor Hitra
189Død 80 år gl.
190Olaus Schmidt: Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse., s. 131. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951): 121-131
191Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 401
192Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):312 (Tab. IV - "Hammond-Stammen")
193Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 398
194Digitalarkivet: Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
195Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 402
196barnløst.
197? Ikke 1760 som Albertine Hauglid skriver på side 402 ?
198Jan Tuxen 25. nov. 2001 i news:no.fritid.slektsforsking.diverse, der henviser til det såkaldte "Coldevinske slektsregister fra Dønnes".
199Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 22
200Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 21
201Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
20258 år gl. ved FT 1801.
20380 Aar gl.
204Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 504
205 1999-08-22 i news:no.fritid.slektsforsking.etterlysing
206Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 101
207Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 101-102
208Sissil Bruun Sørensen
209Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. 792
210Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 651
211Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 71
212Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:29
213Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:31
214Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:28
21512 år gl. ved FT 1801.
21611 år gl. ved FT 1801.
2176 år gl. ved FT 1801.
2185 år gl. ved FT 1801.
2193 år gl. ved FT 1801.
2201 år gl. ved FT 1801.
2212 mdr. efter farens død
2229 år gl. ved FT 1801.
2232 år gl. ved FT 1801.
2242. adv.
225I NST 14, s. 247 sættes vielsesåret til 1827.
226I NST 14, s. 247 står 1802.
227Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 56
228Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 247. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
229Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:98
230Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:96
231Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 83
232Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 218
233Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:90
234Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:93
235Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 92
236Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:220
237Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:72
238Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 511
239Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 62
240Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:47
24119 år gl.
242Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:515
243Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:197
244Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:195
24539 år gl. ved FT 1801.
246Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 22. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
247Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 22-23. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
248Holdtes hos Nils Boesen Møller, der var gift med Brudens Søster, og Vielsen forrettedes af Brudgommens Fader.
249Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 23
250Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 33
251Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 34
25232 år gl. ved FT 1801.
253Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:554
254Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:338
255Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):312 (Tab. I)
256Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. 529
25722 S. e. Trin.
258Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 539
259Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 248. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
260Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 66
261Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 65
262Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:85
263Hans moder var ca. 44 år gammel ved fødselen !
264Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:83
2654. S. e. Trin. 1815
266Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:50
267Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:48
268Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:323
26910 år gl. ved FT 1801.
2707 år gl. ved FT 1801.
2714 år gl. ved FT 1801.
272Død ugift
273Bård Peter Thrane : E-post dat. 27. febr. 2003 med etterkommere til Mikkel Trane (1758-1806).
27426 år gl. ved ekteskapets indgåelse år 1832.
275Hans og Mikol er kusiner.
276Candyce Ellison , April 2002.
277Digitalarkivet: Folketellingen 1900.
278Ugifte
279Ekteskapet oppløst.
280H.T. Gram: Trønderslekten Gram (Oslo 1982), s. 133
281H.T. Gram: Trønderslekten Gram (Oslo 1982), s. 134
282ekteskapet oppløst 1933.
283Ancestry.com
284Dåbsattest
285Klokken 17:14. Var ved fødselen 49 cm høj og vejede 2900 g.