© 2001 Simon Ellefsen

Giæver

Opdateret 22 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Tarald Anderssøn
     Nevnes blant borgere og håndverkere i Trondhjem 1645.1

Gift _____med

_____
Begravet 10 mar. 1676, Vor Frue kirke i Trondhjem.1.

Børn af Tarald Anderssøn og _____:

2.1.Ellen Taraldsdatter

Generation 2.

2.1.
Ellen Taraldsdatter
     Visstnok datter av Tarald Anderssøn.1

Gift _____med

Ole Christophersen
Død omkring 1708.
     Nordlandshandler.2
     Skifte 24 apr. 1708, Trondheim.2Sølv 15 rd., gård 200 rd., leiet Jebustad i Strenens fogderi (Gibostad i Lenvik, Træna?) 24 rd., ialt 372 - 175 rd..

Børn af Ellen Taraldsdatter og Ole Christophersen:

3.2.Christopher Olsen
4.2.Hans Olssøn Giæver, f. imellem 1650, d. 1748
5.2.Morten Olssøn, d. 1717
6.2.Ingeborg Olsdatter, f. 1665
7.2.Maritte Olsdatter
8.2.Inger Olsdatter, d. før 1704

Generation 3.

3.2.
Christopher Olsen
     Nordlandshandler. Vi vet at han var gift og at hustruen het Dorthea, men savner nærmere opplysninger om henne.3

Gift _____3med

Dorthea

Børn af Christopher Olsen og Dorthea:

9.3.Christence Christophersdatter
10.3.Susanne Christophersdatter, d. 1778, Trondhjem.
11.3.Benjamin Christophersen
12.3.Tarald Christophersen, f. _____
4.2.
Hans Olssøn Giæver
Født imellem 1650 og 16553.
Død 17483.

Gift 1° _____4med

Birgitte Ottesdatter
     Datter af Otte Halvardsen og Agnis Pedersdatter.

Gift 2° 30 sep. 1736, trolovet 30. sept. 17354 med

Beret Mattisdatter Fægen
     Hun var visselig av bondestand sier Koht, ettersom hun navngis med gårdsnavnet Fægen (Feigan i Hadsel).4

Børn af Hans Olssøn Giæver og Birgitte Ottesdatter:

13.4.Ole Hanssøn Gæfver, d. omkr. 1740
14.4.Tarald Andreas Giæver, f. omkr. 1684, d. 1767
15.4.Jens Bloch Gievert, f. 1698, Hadsel.
16.4.Elen Katrine Giæfver, f. omkr. 1684, d. 1757, Etne.
17.4.Birgitha Catharina Giæfver, d. 1743, Bergen.
5.2.
Morten Olssøn
Død 17175.
     Det opplyses i skiftereferatet at familiens hus og gård og andre eiendeler ble lagt i aske under en brann i 1717, og dessuten døde familiefaren samme år.6
     Skifte 24 feb. 1722, Trondheim.7,5Avdøde nordlandshandler Morten Olsen, død 1717. Enken Anne. Barnenes farbror Hans Olsen Giefver. Formynder fra 1715 for Steffen Olsen barn Otte og Agnes. Jekt, garnbåt, nordlandsleie, bygård. Verge Ole Hansen Giefver. 998 - 151 rd..

Gift _____med

Anne Jonsdatter
Født omkring 16658.
     Datter af Jon Torstensen og Anne Steffensdatter.

[Gift 1° med Morten Olssøn (d. 1717); Gift 2° med Jochum Susemil (f. _____)].

Børn af Morten Olssøn og Anne Jonsdatter:

18.5.Elen Mortensdatter Giever, f. omkr. 1700
19.5.Inger Margrethe Mortensdatter Giever, f. omkr. 1701
20.5.Ole Mortensen, f. omkr. 1707
6.2.
Ingeborg Olsdatter
Født 16651.
Begravet 28 sep. 17471.

Gift 1° _____1med

Michel Joensen Støtt
     Nordlandshandler.
     Skifte 9 feb. 1717, Trondheim.9Sølv 10 rd., mrk. MIS-ASI [? Michel Joensen-Anne Steffensdatter I. ?], bygård 220 rd., ubebygd nabogrund 120 rd., ialt 738 - 122 rd..

[Gift 1° 1679 med Anne Steffensdatter; Gift 2° med Ingeborg Olsdatter (f. 1665)].

Gift 2° 17171 med

Søren Christenssøn Wittrup
Død 17191.
     Skifte 6 mai 1720, Trondheim.10Ingen barn. Bl. debitorer Michel Wittrop. Forseglet 9/1 løsøre for 51 rd., enken fragikk arv og gjeld 1. s.m. [samme måned]. Gården var brent mens ektefellene var bortreist og lite blev derfor reddet. Avdøde hadde vært langvarig syk. På tomta var det bygget grunnmuret kjeller, alt solgt til Jonas Angell for 220 rd., hvorfra gikk pantegjeld, så aktiva ble bare 88 rd., mens gjelden var på 1572 rd. Peder Arentsen Stork lånte enken penger til begravelsen..

Børn af Ingeborg Olsdatter og Michel Joensen Støtt:

21.6.Joen Michelsen Støt, f. omkr. 1698
22.6.Ole Michelsen Støt, f. omkr. 1701
7.2.
Maritte Olsdatter

Gift før 24 apr. 1708 med

Povel Iversen
     Borgerleiet Berger i Nordlandene.1
8.2.
Inger Olsdatter
Død før 29 feb. 1704.
     Død før 29. feb. 1704 hvor Hans Jensen i Bochelsund igen ses gift.

Gift _____1med

Hans Jensen (Bochelsund)
     Søn af Jens.
     Bosatt på Bochelsund i .....11,12

[Gift 1° med Inger Olsdatter (d. før 29 feb. 1704); Gift 2° imellem 1691 med Anne Hansdatter Reiner (f. omkr. 1678)].

Børn af Inger Olsdatter og Hans Jensen (Bochelsund):

23.8.Susanne Hansdatter (Giever?), f. omkr. 1691
24.8.Jens Hansen Giever (Bochelsund), f. omkr. 1692, d. 1725
25.8.Ole Hansen (Giever?), f. omkr. 1694
26.8.Benjamin Hansen (Giever?), f. omkr. 1697

Generation 4.

9.3.
Christence Christophersdatter

Gift _____3med

Michel Tessem
10.3.
Susanne Christophersdatter
Død 8 mai 1778, Trondhjem.3.

Gift _____3med

Peder Arentzen Storck
     Søn af Arne Olssøn Storck og Johanne Mogensdatter.
     Skipsfører og tollinspektør.3
     Ved Trondhjems beleiring 1718 førte Peder Storck en skjærbåt og «foruroligede fienden». Han tituleres løytnant. Senere ble han betjent på ekspektanse (d.v.s. på venteliste) hos forpaktningssocietetet i Kr.sand, så konstituert lagmann i Helgeland og deretter i 1721 tollinspektør i Trondhjem (i denne stillingen hadde han ingen lønn, men fikk 1/3 av konfiskasjonene). Fra 25. juli 1725 var han fast ansatt og satt i stillingen til 1749. Ansettelsen ble bekreftet 24. mars 1731 og 25. april 1747.3
     Storck kjøpte i 1718 en gård i Søndre gate av Mallene Ollufsdtr. sal. kapteinløytnant Mathias Budde.3
     I 1729, skjøtet var datert 27. mai 1729, kjøpte han gården Tyholt i Strinda av rådmann Rasmus Graa. Med underliggende plass Trøen var matrikulskylden et spand, en øre og tolv marklaug, og kjøpesummen 450 riksdaler.3
11.3.
Benjamin Christophersen
     Handelsmann i Trondhjem.13

Børn af Benjamin Christophersen og _____:

27.11.Hans Benjaminsen (Giæver)
12.3.
Tarald Christophersen
Født _____, Trondhjem.13.
     Fikk borgerskap i Trondhjem 21. febr. 1718.13
     Tarald var bosatt på Bessebostad, men handlet også i kremmerleiet Berg i Torsken. Han eide ikke selv jakt, men fraktet varer med Hans Anderssøn Røst i Nergårdshamn, Bjarkøy. Den sistnevnte døde omkring 1739, og enken solgte da borgerleiet Nergården til Tarald Christophersen. Det opplyses at Tarald holdt jektebruk sammen med Bernt Hanssøn Giewer, som i 1734 tok borgerskap i Trondhjem med borgerleie på Sandtorgholmen.13

Børn af Tarald Christophersen og _____:

28.12.Christopher Taraldsen, d. omkr. 1775
13.4.
Ole Hanssøn Gæfver
Død omkring 1740.
     Fikk 2. mars 1722 borgerskap i Trondhjem som Nordlandshandler og hadde borgerleiet Laukvik i Senja som han i begynnelsen av 1720-årene fikk ved ekteskap med Siri Christensdatter Lind, enke etter nordfar Svend Henrikssøn.14

Gift _____med

Siri Christensdatter Lind
     Datter af Christen Lind.
     Siri fikk en minnetavle i Hillesøy kirke.14

[Gift 1° med Svend Henrikssøn (d. 1719); Gift 2° med Ole Hanssøn Gæfver (d. omkr. 1740); Gift 3° med Ole Hansen Hveding (1689 - 1753)].

Børn af Ole Hanssøn Gæfver og Siri Christensdatter Lind:

29.13.Hans Olsen Gæfver, f. 1722
30.13.Susanne Olsdatter Gæfver, f. 1727
14.4.
Tarald Andreas Giæver
Født omkring 168415,14.
Død 8 jul. 176714, begravet _____, Kvæfjord kirke.14.
     Tarald Andreas Giæver var bosatt på Vebbestad (Vebolstadr) i Kvæfjord herred i Troms - en gård som i hans tid (1753) hadde en besetning på 3 hester og 15 kuer foruten kvier, kalver, geiter og sauer. I matrikulen fra 1723 ser vi at «Wæbbestad» hadde dyplendt og god jord, som imidlertid var tungvunnen. Fra utmarken ble det ført høy med båt. Kornavlingen utgjorde 21 tønner bygg. Av dyr hadde man 2 hester, 10 kuer, 8 sauer og 8 geiter. Av brensel ga skogen bare små bjerkeris. Seterhus hadde man ikke, heller ikke husmannsplass. På en liten kvern, som hørte til gården, kunne det males til husbehov. Oppsitter var Tarald Gæver - som navnet skrives.16
     Foruten en stor jekt - den ble i 1753 taksert til vel 288 riksdaler - hadde Tarald et par tendringer, en mindre jektetype, den største var på 9 lester, en annen på 4. Dessuten hadde han en gammel komsebåt (et fartøy av jektelignende fasong), en fembøring, 1 par svingsbåter m.v. Ellers finner vi bl.a. flere torskegarn og sildegarn.16
     Skifte 2 nov. 1767, Vebbestad, Kvæfjord.17,18.

Gift 1° _____med

Birgitte (Lucie) Maria Augustinusdatter (Røst)
Født 1693, Trondhjem19,20.
Død 23 jan. 175216.
     Datter af Augustinus Hansen Røst og Inger Pedersdatter Holdte.
     JEG HAR EN STÆRK MISTANKE OM AT DETTE MÅ VÆRE DEN BIRGITTE LUCIE RØST DER GIFTER SIG MED AXEL NIELSEN RASCH PÅ VEBBOSTAD I KVÆFJORD, DER SAMMEN HAR SØNNEN AUGUTINUS RASCH.
     Skifte 31 okt. 1753, Vebbestad, Kvæfjord Tinglag.21,22Boets midler utgjorde brutto rdlr. 1438-4-5, og deriblant var det sølv for 117-2-10, tinn 34-3-12, messing og malm 15-3-10, kobber 36-5-6, jernfang 41-1-10, trefang 36-0-6, speiler og glass 17-0-10, sengklær 65-0-12, linklær 41-4-4, kreaturer 91-1-8, «Søebrug og des Redskab» 595-4-8, jordegods 50-0-0, «Wäbbestads Søe Huuser og udi Waagen Fjering» 103-0-0, Fiskeavling 1751: 174-3-5, Saakorn 15-2-0, 2 rensdyr 3-0-0. - Boets gjeld beløp seg til rdlr. 751-5-6..

[Gift 1° med Axel Nielsen Rasch; Gift 2° med Tarald Andreas Giæver (omkr. 1684 - 8 jul. 1767)].

Gift 2° _____med

Sidsel Tørresdatter Nordmann
Død omkring okt. 176718.
     Datter af Tørris.
     Hun døde uten livsarvinger. Arvinege var: 1. søsteren Ingebor Moursund, enke og bosatt i Trondhjem, 2. søsteren Lucia Rasch, gift med Hendrich Rasch i Skroven (Schrowen), 3. søsteren Anna Frey, som bodde i Vågen i Lofoten. Hun var død og etterlot seg to barn - Cornelius Mørch og Magdalena Cornelia, gift med sogneprest Schøning til Kjøllefjord i Finnmark, hvor også Mørch var, 4. søsteren Johanna Margrethe And, som var død og hadde etterlatt seg fire barn: Niels And, Maren Bolette And, Anthonette And og Johanna Margrethe And, gift med Andreas Kiergaard i Senja - oppholdsstedet til de 3 førstnevnte «endene», var ukjent.23
     I forbindelse med hendes død ble det rykket inn en lysning tre postdager «efter hinanden udi de til forsendelse med Posten allene priviligerede Kiøbenhavnske Tidende».23

Børn af Tarald Andreas Giæver og Birgitte (Lucie) Maria Augustinusdatter (Røst):

31.14.Hans Petter Taraldssøn Giæver, f. omkr. 1722, d. 1782
32.14.Tarald Andreas Giæver, f. 1724, d. 1785, Bergen.
33.14.Birgitte Marie Giæver
34.14.Ellen Margrethe Giæver, f. omkr. 1728, d. eft. 1801
15.4.
Jens Bloch Gievert
Født 1698, Bitterstad, Hadsel., døbt 17 jun. 169824.
Begravet 14 dec. 1755, Hadsel kirkegård.24.
     Han var jekteskipper og proprietær på Melbo i Hadsel. Melbo (Melbu) er en av de større gårdene i bygda.24
     Ved skiftet etter Jens Bloch Gievert som navnet skrives i skifteprotokollen, var [hustruen] Ingeborg Margrethe og datteren Johanna Margaretha de eneste arvinger.25

Gift 1° 12 okt. 1729, Hadsel.26,24 med

Johanna Andersdatter Brønlund
Født omkring 1683.
Død omkring 1748.
     Datter af Anders Pederssøn Brøndlund og Birgitta Jensdatter Bloch.
     I ekteskapet med Ole Hveding var minst 4 barn som imidlertid alle synes å være døde før 1738.26

[Gift 1° før 1704 med Mads (Hans?) Christenssøn Hundevad (d. omkr. 1708); Gift 2° 13 okt. 1709 med Ole Danielsen Hveding (f. 1683); Gift 3° 12 okt. 1729 med Jens Bloch Gievert (f. 1698)].

Gift 2° omkring 1750 med

Ingeborg Margrethe Rasch
Født omkring 1720.
Død 176327.
     Datter af Axel Nielsen Rasch og Birgitte (Lucie) Maria Augustinusdatter (Røst).
     Hun omkom på sjöen 1763.27

[Gift 1° omkr. 1750 med Jens Bloch Gievert (f. 1698); Gift 2° 30 nov. 1757 med Søren Røgh Rasmussen Schjelderup (1 aug. 1725 - 26 jun. 1809)].

Børn af Jens Bloch Gievert og Ingeborg Margrethe Rasch:

35.15.Johanne Margrethe Giæver, f. omkr. 1752, d. 1802
36.15.Hans Giæver
16.4.
Elen Katrine Giæfver
Født omkring 1684.
Død 1757, Etne., 73 år gl.4.

Gift 21 jun. 1712, Hadsel.4 med

Jochum Jørgensen Althand
Født 1677, visstnok på Ilsvaag i Ryfylke.4.
Død 1754, Etne, Sunnhordland.4.
     Han deponerte fra Trondhjems skole i 1697, studerte teologi og ble i 1709 ansatt som kapellan pro loco til Vardø (Lampe oppgir Vadsø, se bd. I, s. 190) i Finmark, kom deretter som sogneprest til Værø, og ble der til 1721, da han forlot kallet på grunn av små inntekter og harde sjøreiser. I den følgende tid var han et par år hjelpeprest i Trondhjem og ble så i 1724 utnevnt til sogneprest til Etne, Sunnhordland, hvor han var til sin død i 1754. Mens han var her ble han ifølge et løst og urimelig rykte satt under tiltale - for intet mindre enn falskmynteri. Det hadde sin årsak i at han hadde lagt seg opp en del penger, og dette vakte almuens forundring da man ikke forsto hvorledes han i det ubetydelige kall og med sine mange barn kunne legge noe til side. Saken var imidlertid at hr. Jockum både var en dyktig gårdbruker, som utbrakte atskillig av den store og tildels gode prestegård, og dessuten var han en god husholder. Det kom da heller ikke noe ut av saken.28
17.4.
Birgitha Catharina Giæfver
Død 19 jun. 1743, Bergen.29.

Gift _____29med

Didrik Bärentz (Berentz)
Død 1744, Vebbestad i Kvæfjord.29.
     Tyskfødte gullsmed.29
     Ved gavebrev datert 20. juni 1735 fra Hans Olssøn Gæfver ble Didrik Bärentz eier av 1 vog og 1 pund landskyld i Bitterstad [Vesterålen pantereg. nr. 1, pag. 92]. 4 punds landskyld i Bitterstad gikk ved auksjonsskjøte av 8. juli 1744 over til sogneprest til Hadsel, Peter Breier, men ved skjøte av 4. juni 1786 ble Tarald Andreas Angell eier - og han tilhørte Giæverslekten på morsiden.29
     Skifte 3 feb. 1745, Bitterstad i Hadsel.29Skifte etter begge ektefellene. Som verge for barna ble oppnevnt morbrødrene Tarald Andreas og Jens Block Giæver. Under skiftet ble det referert en ekstrakt av Bergens auksjonsprotokoll for 14. august 1743 over en auksjon i Sr. Hans Frørups hus over Birgitha Catharina Gievers etterlatte løsøre. Her finner vi oppført en rød kåpe med fór, en rød og hvit kåpe, ennu to kåper og ellers bl.a. en muffe av mårskinn - så fruen har vært en elegant dame. Boets aktiva beløp seg til rdlr. 135-1-7, passiva til 108-12-0..

Børn af Birgitha Catharina Giæfver og Didrik Bärentz (Berentz):

37.17.Anna Katrine Bärentz, f. 1729
38.17.Ole Hveding Bärentz, f. 1734
39.17.Hanna Peternelle Bärentz, f. 1737, d. 1808, Sortland.
40.17.Johan Albert Bärentz, f. 1739
41.17.Johanne Brønlund Bärentz, f. 1740
18.5.
Elen Mortensdatter Giever
Født omkring 170030.
     Hun ble i 1752 tatt inn i tukthuset i Trondhjem - husvill, syk og hjelpeløs. Hun døde kort etter.13
19.5.
Inger Margrethe Mortensdatter Giever
Født omkring 170131,6.
Begravet 25 mai 1742, Frue kirkegård i Trondhjem.32,6.
     Skifte etter Inger Margrete fant sted i Trondhjem 29. mai 1742, og det ble da registrert midler for rdlr. 736-2-6 mens gjelden utgjorde i alt 712-3-12. Arvinger var enkemannen og avdødes søster Ellen Mortensdatter Giever - som navnet skrives. Av innbo merker vi oss en dragkiste i stuen, en grønn - og rødmalt kiste i enkemannens kammer, og et rødmalt sengested med himmel. Videre opplyste enkemannen at hans førende jekt var i byen, og at den lå seilklar så om god vind falt, ville han seile til Nordlandene med kjøpmannsvarer som han hadde innlastet både for egen og andres regning. Det ble registrert en del sølvtøy - 1 tekanne med fot som veide 34 lod og 2 ort, 1 mindre kanne, 1 beger, 5 skjeer, 3 teskjeer og 1 sukkerklype. Videre finner vi gangklær, lintøy, tinn, messing, kobber, jern, sengklær m.v. Til slutt oppføres Skorvvågen i Vesterålens fogderi med husene og en «færretsbaad» som var der.33
     Skifte 29 mai 1742, Trondhjem.6.

Gift 10 feb. 17396 med

Anders Dienesøn
Født omkring 1702.
Begravet 8 feb. 1745, Frue kirkegård i Trondhjem.34,6.
20.5.
Ole Mortensen
Født omkring 170735,5.
21.6.
Joen Michelsen Støt
Født omkring 169836.
22.6.
Ole Michelsen Støt
Født omkring 170137.
23.8.
Susanne Hansdatter (Giever?)
Født omkring 169138.
24.8.
Jens Hansen Giever (Bochelsund)
Født omkring 169239.
Død 1725, om høsten på sjøen i Nordland.40.
     Skifte 5 feb. 1725, Trondheim.40Borgerleiet Støt. Reg. i Peter Storchs hus. Far Hans Jensen Bockelsund. Værsøster Karen Andersdatter. Sk. ikke holdt efter h. Ane Bergitte Andersdatter. Sølv mrk. HISL-FIODS [Hans Jensen Lysesund - ?] 957 - 825 rd..

Gift _____med

Ane Bergitte Andersdatter
Født omkring 170041,42.
     Datter af Anders Andersen og Mette Stephensdatter.
25.8.
Ole Hansen (Giever?)
Født omkring 169443.
26.8.
Benjamin Hansen (Giever?)
Født omkring 169744.
     Hans Jensens sønn Benjamin Hansen er kanskje identisk med den Benjamin Hansen Berg etter hvem der 1743 avholdes skifte på Støtt, Meløy.

Generation 5.

27.11.
Hans Benjaminsen (Giæver)
28.12.
Christopher Taraldsen
Død omkring 177513.
     Overtok Nergårdshamn [på Bjarkøy etter faren] i 1758 og hadde det til sin død omkring 1775, og hans enke fortsatte driften som Trondhjemsborger til 1783.13
29.13.
Hans Olsen Gæfver
Født 1722.
30.13.
Susanne Olsdatter Gæfver
Født 172714.

Gift _____med

Andreas Olsen Smith
31.14.
Hans Petter Taraldssøn Giæver
Født omkring 172245.
Død 178245.

Gift _____45med

Martha Nilsdatter Rist (Maursund)
Født omkring 1727.
Død 179446,45.
     Datter af Niels Andersen Rist.
     Hun skjenket til Skjervøy kirke en lysekrone av messing, seksarmet, og med denne inskripsjon: «Denne Krone er foræret Guds Hus til Ære af Hans Peter Giævers Martha, Maursund, Anno 1757. Høyædle og høiærværdige Dogter Frederik Nannestad, Biskop over Trondhjems Stift.» Kronen henger fremdeles i Skjervøy kirke.45
32.14.
Tarald Andreas Giæver
Født 172447.
Død 8 sep. 1785, Bergen.47, begravet 27 nov. 1785, Øksnes.48,47.
     10 børn. Se "Gård og slekt i Øksnes", bind 2, s. 210 og 221.

Gift 1° 1758, Kristiansund.47 med

Maren Angel Friis
Født 1731.
Begravet 16 apr. 1769, Øksnes.49,47.
     Datter af Johan Iversen Friis og Berethe Margrethe Schytte.
     Skifte 22 dec. 177147.

Gift 2° _____med

Olava Marie Paasche
Født 1746, Børsa, ST..
Død 1789.
     Datter af Johan Paasche og Anna Feltschau.
     Se "Gård og slekt i Øksnes", bind 2, s. 210 og 221.

Børn af Tarald Andreas Giæver og Maren Angel Friis:

42.32.Tarald Andreas Giæver

Børn af Tarald Andreas Giæver og Olava Marie Paasche:

43.32.Ellen Margrete Giæver, f. 1780, Nordland., d. 1820, Trondenes.
33.14.
Birgitte Marie Giæver

Gift _____med

Peter Albrecht Angel
Født jun. 171923,49.
Død 178550.
     Søn af Jochum Lorentzen Angell og Maren Collin.
     Peter Albert mistet sin far tidlig og ble oppdratt av fasteren Margrethe Frost. Etter privatundervisning kom han i 1736 til Trondhjems skole og ble dimittert derfra i 1740. Etter examen philosophicum i 1741 ble han informator - som lærer dengang ble kalt - hos søsteren Elen Cathrine, enke etter prost Jens Lemvig, sogneprest til Klæbu. I 1743 reiste han tilbake til København og tok teologisk embetseksamen året etter. Deretter ble han informator hos sogneprest Christopher Bildsøe til Aure. I 1748 ble han misjonær til Skjervø og i 1751 residerende pastor til Bø i Vesterålen, hvor han døde i 1785. (Han kalles residerende kapellan ved skiftet etter svigermoren i 1753).23

Børn af Birgitte Marie Giæver og Peter Albrecht Angel:

44.33.Jochum Lorentz Angell
45.33.Tarald Andreas Angell
46.33.Hans Albrigt Angell, f. 1742
47.33.Beret Lucie Angell, d. 1819
34.14.
Ellen Margrethe Giæver
Født omkring 172824.
Død efter 180123.

Gift 1° 175923 med

Ole Hveding Bärentz
Født 1734.
     Søn af Didrik Bärentz (Berentz) og Birgitha Catharina Giæfver.
     På Vibestad i Kvæfjord.23
     Han hadde visstnok tatt et døpenavn som slektsnavn, idet han antas identisk med Ole Hveding Bärentz, f. 1734, sønn av gullsmed Didrik Bärentz og Birgitha Catharina Giæfver.23

Gift 2° omkring 1790 med

Hartvig Jentoft
Født 175324.
     Handelsmann på Vebostad i 1801.24

Børn af Ellen Margrethe Giæver og Ole Hveding Bärentz:

48.34.Berith Hveding
49.34.Lucia Hveding
50.34.Berith Sesselia Hveding
35.15.
Johanne Margrethe Giæver
Født omkring 175251,52,25.
Død 27 nov. 180253.

Gift _____53med

Rasmus Schielderup
Født 29 sep. 173954,53,25.
Død 14 feb. 180553,25.
     Søn af Johan Peter Schjelderup og Sofie Charlotte Myhlenphort Heggelund.
     Prost og sogneprest i Tromsø. [Se Wilhelmine Brandt «Slægten Benkestok» (1904), s. 104].25

Børn af Johanne Margrethe Giæver og Rasmus Schielderup:

51.35.Charlotte Ingeborg Margrethe Schielderup, f. 1772
52.35.Jens Johan Peter Schielderup, f. _____, d. før 1775
53.35.Jens Johan Petter Schielderup, f. 1775, prestegården i Lenvik, d. 1862
54.35.Hanne Andrea Schielderup, f. _____, d. 1799
55.35.Conrad Diedrich Schielderup, f. _____
56.35.Søren Schielderup, f. _____, d. 1779
57.35.Rebecca Elisabeth Schielderup, f. _____, d. 1781
58.35.Rebecca Elisabeth Schielderup, f. _____
59.35.Rasmus Schielderup, f. 1786
60.35.Hans Paul Schielderup, f. 1788, d. 1810
61.35.Johanna Margrete Schielderup, f. 1789, d. 1874
62.35.Caspar Frideric Myhlenphort Schielderup, f. 1790, d. 1895
63.35.Hanna Andrea Schielderup, f. 1792, d. 1853
64.35.Anna Rasch Schielderup, f. 1794
65.35.Berit Lucia Schielderup, f. 1796
36.15.
Hans Giæver
Døbt 1 sep. 175455,25.
Begravet 25 dec. 175456,25.
37.17.
Anna Katrine Bärentz
Født 172929.
38.17.
Ole Hveding Bärentz
Født 1734.
     På Vibestad i Kvæfjord.23
     Han hadde visstnok tatt et døpenavn som slektsnavn, idet han antas identisk med Ole Hveding Bärentz, f. 1734, sønn av gullsmed Didrik Bärentz og Birgitha Catharina Giæfver.23

Gift 175923 med

Ellen Margrethe Giæver
Født omkring 172824.
Død efter 180123.
     Datter af Tarald Andreas Giæver og Birgitte (Lucie) Maria Augustinusdatter (Røst).

[Gift 1° 1759 med Ole Hveding Bärentz (f. 1734); Gift 2° omkr. 1790 med Hartvig Jentoft (f. 1753)].

Børn af Ole Hveding Bärentz og Ellen Margrethe Giæver er vist under Ellen Margrethe Giæver (nr. 34).

39.17.
Hanna Peternelle Bärentz
Født 173729.
Død 1808, Sortland.57,58, begravet 6 jan. 1803, Sortland., angiveligt i sitt 73. år.59,29.

Gift _____med

Job Dishington
Født 1740, Breistrand i Øksnes.58.
Død 1787, Sortland.58.
     Søn af Jørgen Ernst Dischington og Riborg Catharina Hansdatter Hveding.
     Se J.A.Voll "Slekten Dishington".
     Proprietær, skipper og gjestgiver på Sortland gård.29
     Proprietær paa Sortland.60

Børn af Hanna Peternelle Bärentz og Job Dishington:

66.39.Riborg Hveding Dishington
67.39.Birgitte Catharina Dishington
68.39.Riborg Hveding Dishington
40.17.
Johan Albert Bärentz
Født 173929.
41.17.
Johanne Brønlund Bärentz
Født 174029.

Gift _____29med

Lorentz Christopher Sverdrup
     På Sund og Reine, hvor han var handelsmann, gjestgiver og eide 17 rorbuer. Dessuten var han jekteskipper.29

[Gift 1° med Johanne Brønlund Bärentz (f. 1740); Gift 2° 1792 med Anne Elisabeth Henrichsdatter Klæboe (omkr. 1757 - 1823)].

Generation 6.

42.32.
Tarald Andreas Giæver
Døbt 14 feb. 1757, Øksnes.61.
     Antakelig den Tarald Andreas Giæver der i 1792 ekter Elen Margrethe Grønbech.

Gift 5 dec. 1792, Bø, Nordland.62 med

Elen Margrethe Grønbech
43.32.
Ellen Margrete Giæver
Født 1780, Breistrand, Øksnes, Nordland.63.
Død 1820, Steinsland, Trondenes., Døydde på barselseng.64,63.

Gift 29 okt. 1801, Harstad.65 med

Erik Andreas Henningsen Normann
Døbt 18 nov. 1764, 22. søndag etter treein. 1764.66,65.
Død 1832, 68 år gl.67,65.
     Søn af Henning Junghans Eriksen Normann og Elen Hartvigsen Hveding.
     Han budde heime på farsgarden til i 1803. Då flytta han til Leikvik i Trondenes og budde der til 1815. Då flytta han til Steinsland og budde der til han døydde i 1832, 68 år gl.65

[Gift 1° 29 okt. 1801 med Ellen Margrete Giæver (1780 - 1820); Gift 2° 15 nov. 1823 med Sara Isakine Mathiasdatter Ursin (1789 - 1856)].

Børn af Ellen Margrete Giæver og Erik Andreas Henningsen Normann:

69.43.Olava Marie Paasche Eriksdatter Normann, f. 1802, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
70.43.Henning Junghans Eriksen Normann, f. 1803, Trondenes., d. 1880, Trondenes.
71.43.Ellen Hveding Eriksdatter Normann, f. 1805, d. 1812, Trondenes.
72.43.Tarald Andreas Giæver Eriksen Normann, f. 1806, d. 1808, Trondenes.
73.43.Andreas Rohde Eriksen Normann, f. 1807, d. 1885, Trondenes.
74.43.Erik Mikal Eriksen Normann, f. 1809, d. 1832
75.43.Ellen Sofie Hveding Eriksdatter Normann, f. 1811, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
76.43.Anne Marie Giæver Eriksdatter Normann, f. 1814
77.43.Ellen Sofie Hveding Eriksdatter Normann, f. 1816, Trondenes., d. 1816, Trondenes.
78.43.Hartvig Hveding Eriksen Normann, f. 1818, d. 1818, Trondenes.
79.43.Jens Mikal Eriksen Normann, f. 1820, d. 1820, Trondenes.
44.33.
Jochum Lorentz Angell
     Sogneprest til Bø i Vesterålen.
45.33.
Tarald Andreas Angell
     Residerende kapellan til Hadsel.
46.33.
Hans Albrigt Angell
Født 174250.

Gift 18 nov. 1784, Hegstad i Lødingen ®efter kgl. disp.¯50 med

Maren Maria Kildal
Født 25 dec. 1744.
Død mar. 1786, Lødingen.68.
     Datter af Sigvart Kildal og Cecilie Marie Parelius.

[Gift 1° 1767 med Christen Michelsen Munch (omkr. 1714 - mai 1783); Gift 2° 18 nov. 1784 med Hans Albrigt Angell (f. 1742)].

Børn af Hans Albrigt Angell og Maren Maria Kildal:

80.46.Maren Maria Kildahl Angell, f. 1786, Lødingen., d. 1841
47.33.
Beret Lucie Angell
Død 8 dec. 181969.

Gift 177369 med

Jacob Parelius Schytte
Født 10 jan. 1744, kl. 3 om natten.70,71, døbt 19 jan. 1744, Lødingen kirke71.
Død 28 jun. 181469, begravet _____, Hol kirkegård i Tjeldsund69.
     Søn af Arnoldus Erichsøn Schytte og Anna Dorothea Parelius.
     Student 1762 i Trondheim. Teologisk eksamen 1768. Personellkapellan hos faren i Lødingen og misjonær i Tysfjord 1768. Sogneprest i Skjervøy 1781-86. Sogneprest i Lødingen og misjonær i Tysfjord 1786-1814. Forrettet første gudstjeneste i Lødingen 16. juli 1786. Ga lysekrone til Tjeldsund kirke med innskriften «Jacob Parelius Schütte. Bergitha Lucie Schütte ne de Angel 1787». Begravet på Hol kirkegård i Tjeldsund, hvor en kalkstenplate dekker hans grav. Barnløs.69
48.34.
Berith Hveding
49.34.
Lucia Hveding
50.34.
Berith Sesselia Hveding
51.35.
Charlotte Ingeborg Margrethe Schielderup
Født 11 dec. 177253, døbt 27 dec. 1772, (Frue kirke i T.heim ?)53.

Gift 12 dec. 1793, Tromsø.53 med

Hans Georg Boedal (Bosdal?)
Født 12 mai 176553.
Død 184753.
52.35.
Jens Johan Peter Schielderup
Født _____, Lenvik prestegård72, døbt 17 jan. 1774, Lenvik kirke72.
Død før mai 1775.
53.35.
Jens Johan Petter Schielderup
Født mai 1775, prestegården i Lenvik73,53,72, døbt 15 mai 1775, Lenvik kirke72.
Død 186253.
     Han er år 1801 ugift og «kiøbmand, har og bøxlet jordpart paa fastlande som han driver som husmand» i Tromsø kiøbstad.74
     Skifte 1803-1805, Tromsø by, Tromsø Tinglag.22protokollnr. 150, folio 213. - Er det samme person ?.
54.35.
Hanne Andrea Schielderup
Født _____, prestegården i Lenvik72, døbt 7 jul. 1776, Lenvik kirke72.
Død 179953.
55.35.
Conrad Diedrich Schielderup
Født _____, prestegården i Lenvik72, døbt 9 feb. 1777, Lenvik kirke72.
56.35.
Søren Schielderup
Født _____, prestegården i Lenvik72, døbt 15 mar. 1779, Lenvik kirke72.
Død 177953.
57.35.
Rebecca Elisabeth Schielderup
Født _____, prestegården i Lenvik72, døbt 29 jan. 1781, Lenvik kirke72.
Død 178153.
58.35.
Rebecca Elisabeth Schielderup
Født _____, prestegården i Lenvik72, døbt 7 jul. 1782, Lenvik kirke72.

Gift 180453 med

Nicolai Steenstrup
59.35.
Rasmus Schielderup
Født 12 mai 178675,53.
60.35.
Hans Paul Schielderup
Født 11 mar. 178876,53.
Død 12 aug. 181053.
     Handelsbetjent i Senjen.53
61.35.
Johanna Margrete Schielderup
Født 6 mai 178977,53.
Død 14 jun. 187453.

Gift _____53med

Nils Winther Goeger (Greger) ?
Død 12 sep. 185453.
     [Folvigen?, Foevigen?] i Helgeland.53
62.35.
Caspar Frideric Myhlenphort Schielderup
Født 24 sep. 179078,53.
Død 189553.
     Fredrik Myhlenphorts lensm. Omkom paa Søen? 1895.53

Gift _____53med

Dorthea Thesen

Børn af Caspar Frideric Myhlenphort Schielderup og Dorthea Thesen:

81.62.Anna Johanne Margrethe Rasch Schjelderup, f. 1837, Lofoten ?
63.35.
Hanna Andrea Schielderup
Født 26 mai 179279,53.
Død 23 dec. 185353.

Gift 181553 med

Marcus Fredrik Steen
     Pr. i Bodø.53
64.35.
Anna Rasch Schielderup
Født 20 dec. 179480,53.

Gift 26 okt. 182053 med

Michael With Holmboe
Født 15 jul. 179153.
65.35.
Berit Lucia Schielderup
Født 10 dec. 179681,53.
66.39.
Riborg Hveding Dishington
     Død som barn.58
67.39.
Birgitte Catharina Dishington
68.39.
Riborg Hveding Dishington
     Død som barn.58

Generation 7.

69.43.
Olava Marie Paasche Eriksdatter Normann
Født 1802, Harstad, Trondenes.65,81.
Død 1864, Bø, Trondenes.82.

Gift _____med

Hans Andreas Schrøder Pedersen Harr
Født 1805, Bø, Trondenes.83.
Død 1856, Bø, Trondenes.83.
     Søn af Peder Rafaelsen Harr og Anne Marie Madsdatter.
70.43.
Henning Junghans Eriksen Normann
Født 1803, Leikvik, Trondenes.65,82.
Død 1880, Leikvik, Trondenes.82.

Gift 183384 med

Anne Johanna Baltsersdatter
Født 1808, Gausvik, Trondenes.85.
Død 1885, Leikvik, Trondenes.85.
     Datter af Baltser Pedersen og Anne Margrete Jørgensdatter.

Børn af Henning Junghans Eriksen Normann og Anne Johanna Baltsersdatter:

82.70.Erik Henningsen Normann, f. 1833, Trondenes., d. 1912, Trondenes.
83.70.Hartvig Hveding Henningsen Normann, f. 1835, Trondenes.
84.70.Ellen Margrete Giæver Henningsdatter Normann, f. 1837, Trondenes., d. 1887, Trondenes.
85.70.Anne Birgitte Henningsdatter Normann, f. 1839, Trondenes., d. 1841, Trondenes.
86.70.Baltser Peder Andreas Eberg Henningsen Normann, f. 1841, Trondenes.
71.43.
Ellen Hveding Eriksdatter Normann
Født 15 apr. 180565.
Død 1812, Leikvik, Trondenes.82.
     Død som barn.65
72.43.
Tarald Andreas Giæver Eriksen Normann
Født 23 jul. 180665.
Død 1808, Leikvik, Trondenes.82.
     Kom bort på sjøen i Vesterålen saman med broren Hartvig. Ugift.65
     Dette passer dårligt med at "Folk og Slekt i Trondenes" skriver han døde 1808, kun 2 år gl.
73.43.
Andreas Rohde Eriksen Normann
Født 18 okt. 180765.
Død 1885, Leikvik, Trondenes.82.
74.43.
Erik Mikal Eriksen Normann
Født 1809.
Død 28 jul. 1832, 23 år gl.86,65.
75.43.
Ellen Sofie Hveding Eriksdatter Normann
Født 1811, Leikvik, Trondenes.87.
Død 1812, Steinsland, Trondenes.87.
     Død ½ år gl.65
76.43.
Anne Marie Giæver Eriksdatter Normann
Født 22 jun. 181465.
77.43.
Ellen Sofie Hveding Eriksdatter Normann
Født 1816, Steinsland, Trondenes.87.
Død 1816, Steinsland, Trondenes.87.
     Død 8 dg. gl.65
78.43.
Hartvig Hveding Eriksen Normann
Født 181865.
Død 1818, Steinsland, Trondenes.87.
     Kom bort på sjøen i Vesterålen saman med broren Tarald.65
     Dette passer dårligt med at "Folk og Slekt i Trondenes" skriver han døde 1818.
79.43.
Jens Mikal Eriksen Normann
Født 28 apr. 182065.
Død 1820, Steinsland, Trondenes.87.
     Med han døydde mora på barselseng.65
80.46.
Maren Maria Kildahl Angell
Født 25 feb. 1786, Lødingen.50.
Død 184150.
81.62.
Anna Johanne Margrethe Rasch Schjelderup
Født 27 feb. 1837, Lofoten ?53.

Gift 20 feb. 186253 med

Anton Johan Holmboe
Født 3 jun. 183653.

Generation 8.

82.70.
Erik Henningsen Normann
Født 1833, Gausvik, Trondenes.85.
Død 1912, Leikvikhamn, Trondenes.85.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
83.70.
Hartvig Hveding Henningsen Normann
Født 11 mar. 1835, Leikvik, Trondenes.65,84.

Utenfor ekteskap med

Karen Johanna Steffensdatter
Født 1847, Sørrollnes, Astafjord.84.
     Datter af Steffen Ediassen og Martina Tygesdatter.

Børn af Hartvig Hveding Henningsen Normann og Karen Johanna Steffensdatter:

87.83.Konrad Eberg Hartvigsen Normann, f. 1884, Astafjord.
84.70.
Ellen Margrete Giæver Henningsdatter Normann
Født 1837, Leikvik, Trondenes.85.
Død 1887, Leikvik, Trondenes.85.
85.70.
Anne Birgitte Henningsdatter Normann
Født 1839, Leikvik, Trondenes.85.
Død 1841, Leikvik, Trondenes.85.
86.70.
Baltser Peder Andreas Eberg Henningsen Normann
Født 1841, Leikvik, Trondenes.85.
     Tok til Tromsø, Tromsøysund.85

Generation 9.

87.83.
Konrad Eberg Hartvigsen Normann
Født 1884, Sørrollnes, Astafjord.84.

Kilder og Noter
1C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 13
2Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 47. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
3C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 14
4C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 15
5Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoll nr. 8., s. 309. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIX (1984): 303-312
6C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 17
7Iflg. "Slekten Giæver" (1982), s. 17 ble skiftet holdt 24. juli 1722.
814 år gl. ved farens skifte 18. feb. 1679.
9Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 295. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
10Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 318. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
11Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 233. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
12Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 47, 56. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
13C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 18
14C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 19
15I et brev datert Elvholmen i Øksnesfjorden 12. febr. 1757 skriver Tarald Andreas Giæver at han «snart lakker til trehalvfjerdsindstyve Aar» (se NST 22, s. 309).
16C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 20
17Boets registrering 2. nov. 1767.
18C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 22
193/4 år ved farens skifte 13. april 1694
20Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 324. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
21C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 21-22
22Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
23C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 24
24C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 25
25C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 26
26K. Bloch: Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg hr. Niels Olufssøn Bye. Med endel oplysninger om nordlandsslektene Bye og Brønlund., s. 331. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1944): 321-333
27Joh. G. Reppe, statsarkivet i Trondhjem: Håndskreven slægtstavle «Slektene Schelderup, Steen m.fl.»
28C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 15-16
29C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 16
3021 år gl. ved farens skifte 24. feb. 1722.
3120 år gl. ved farens skifte 24. feb. 1722.
3241 år gl.
33C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 17-18
3442 år gl.
3514 år gl. ved farens skifte 24. feb. 1722.
3618 år gl. ved farens skifte 9. feb. 1717.
3715 år gl. ved farens skifte 9. feb. 1717.
3817 år gl. ved morfarens skifte 24. april 1708.
3916 år gl. ved morfarens skifte 24. april 1708.
40Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9)., s. 90. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
4116 år gl. ved farens skifte 20. mars 1716.
42Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 63. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
4314 år gl. ved morfarens skifte 24. april 1708.
4411 år gl. ved morfarens skifte 24. april 1708.
45C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 29
4667 år gl.
47C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 30
481. søndag i advent.
4935 år, 5 måneder, 11 dager og 4 timer.
50Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 488
515 år gl. i 1757.
5249 år gl. ved FT 1801.
53Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
5462 år gl. ved FT 1801.
5512. sønd. etter tref. 1754
561. juledag.
5773 år gl.
58Gerd Fjellstad: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996), s. 99
59Gerd Fjellstad "Fra Adel til Bumenn" skriver hun døde år 1808.
60Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 181
61C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 31
62IGI - http://www.familysearch.com
63Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 45
64Døydde på barselseng.
65Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 61
6622. søndag etter treein. 1764.
6768 år gl.
68Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1974), s. 309
69Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987)
70Svarer dette til 11. januar ?
71Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 114
72Kirkebok for Lenvik-Hillesøy på internet
7326 år gl. ved FT 1801.
74Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
7515 år gl. ved FT 1801.
7613 år gl. ved FT 1801.
7712 år gl. ved FT 1801.
7811 år gl. ved FT 1801.
799 år gl. ved FT 1801.
807 år gl. ved FT 1801.
815 år gl. ved FT 1801.
82Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:45
83Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 73
84Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
85Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 131
8623 år gl.
87Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:46