© 2001 Simon Ellefsen

Gamvik, Lavangen, Astafjord

Opdateret 1 May 2005.


Generation 1.

1.0.
___________

Gift 1° _____med

Ole Mogensen
Født omkring 16161.
     År 1666 er «Olle Mogensón», 50 år gl., bruker av 1 vog på Gamviken, med sønnene «Michell Olssón», 18 år, og «Mogenß Olssón», 8 år.2

Gift 2° _____med

Hans
     ? Hans Olsen, 68 år gl. år 1701 på Å i Lavangen, med sønnen Hans, 24 år ?

Børn af _____ og Ole Mogensen:

2.1.Mikkel Olsen, f. omkr. 1648
3.1.Mo(ge)ns Olsen, f. omkr. 1658
4.1.Synnøve Olsdatter, d. 1711
5.1.Berit Olsdatter, d. før 1733
6.1.Kirsten Olsdatter

Børn af _____ og Hans:

7.1.Ingeborg Hansdatter, d. omkr. 1733

Generation 2.

2.1.
Mikkel Olsen
Født omkring 16483.
     Mikkel Olsen ikke fundet i manntallet for Astafjord år 1701.
3.1.
Mo(ge)ns Olsen
Født omkring 16584.
     ? GÆT - Identisk med Mogens Olsen, 53 (43?) år gl. år 1701 på Grov i Astafjord ?
     År 1701 er «Mogenß Olßen», 53 år gl., bruker på Grov, Astafjord med drengen Laurs Nielsen, 8 år. Ingen sønner nævnt.5
     Skifte 1706-1712, Grov, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 5, folio 60..
4.1.
Synnøve Olsdatter
Død 17117.
     ? GÆT - datter av forrige bruker på Gamviken, Olle Mogensen ?
     Skifte 1711, Gamvik, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 5, folio 200..

Gift omkring 16807 med

Jens Anderssen
Født omkring 16398,7.
     År 1701 er «Jenß Andersen», 62 år gl., «velbeholden» og bruker av Gamvik i Astafjord med sønnene «Olle, 17; Peder, 16; Anderß 14; Hendrich, 11; Hanß, 7».5
     Ikke genfunden i manntallet år 1666 for Astafjord med mindre han identisk med den noget yngre Jens Andersen, 16 år gl. ved MT 1666, der sammen med broderen? Jørgen Andersen, 14 år, er opsat som sønner av Per Jensøn, 80 år, bruker av 2 pd. på Magisås, Lavangen, Astafjord. Sandsynligvis er Jens og Jørgen Andersønner på Magisås barnebarn av Per Jensøn.2

Børn af Synnøve Olsdatter og Jens Anderssen:

8.4.Ole Jenssen, f. omkr. 1684, Troms, d. 1730
9.4.Peder Jenssen, f. omkr. 1685, Troms
10.4.Anders Jenssen, f. omkr. 1687, Troms, d. 1769
11.4.Henrik Jenssen, f. omkr. 1690, Troms, d. 1766
12.4.Hans Jenssen, f. omkr. 1694, Troms, d. 1779
5.1.
Berit Olsdatter
Død før 1733.
     ? GÆT - datter av bruker på Gamviken, Olle Mogensen ?

Gift _____7med

Iver Pedersen
Født omkring 16407.
     Gårdbruker på Røkenes, Lavangen.
     År 1701 «hielper Ifúer Pedersen sig nogenleediß», 61 år gl., på Røkenes i Astafjord med sønnene Laurs, 9 år og Peder Ifúersen 8 år.9

Børn af Berit Olsdatter og Iver Pedersen:

13.5.Gjøa Iversdatter, f. _____, d. 1724
14.5.Maren Iversdatter, f. _____
15.5.Ingeborg Iversdatter, f. _____
16.5.Berit Iversdatter, f. omkr. 1678, Lavangen., d. 1758
17.5.Lars Iversen, f. omkr. 1692, Lavangen., d. 1730
18.5.Peder Iversen, f. 1693, Lavangen.
6.1.
Kirsten Olsdatter
     ? GÆT - datter av bruker på Gamviken, Olle Mogensen ?
     I skiftet år 1733 efter halvsøsteren Ingeborg Hansdatter på Lavangsnes, er Kirsten Olsdatter i live og bodde på Stor-Skog. Hans Johansen møtte på hennes vegne.

Gift _____med

Ole Olsen
Født omkring 164410.
Død 17117.

Børn af Kirsten Olsdatter og Ole Olsen:

19.6.Marit Olsdatter, f. omkr. 1689, d. 1769
7.1.
Ingeborg Hansdatter
Død omkring 1733.
     Skifte 1733, Lavangsnes11Enke etter Ole Henriksen, og den sal. kvindes arvinger er hennes tre halvsøstre: Kirsten Olsdatter, lever og bor på Stor-Skog. Hans Johansen møtte på hennes vegne. Synnøve Olsdatter er ved døden avgangen og har etterlatt seg fem sønner: Ole Jensen, f. 1684 bosatt på Lia; Peder Jensen, f. 1685 bosatt på Lia; Anders Jensen, f. 1687 bosatt i Gamvik; Henrik Jensen, f. 1690 bosatt på Medby; Hans Jensen, f. 1694 bosatt i Gamvik. Halvsøster Berit Olsdatter er død, og etterlater seg seks barn, to sønner og fire døtre, som alle var samsøsken: Peder Iversen, gift med Anne Jonsdatter og bor på Laberg. Lars Iversen, er død, bodde på Laupstad og etterlater seg fire barn, Mikkel Larsen, 13 år; Nils Larsen, 11 år; Iver Larsen, 9 år; Edies Larsen, 8 år. Maren Iversdatter, lever og gift med Evert Olsen, Magisås. Ingeborg Iversdatter, lever og gift med Steffen Steffensen på Åe. Berith Iversdatter er død, var gift med Jens Steffensen Tennevoll, etterlater seg tre sønner og en datter: Hans Jensen, 30 år; Peder Jensen, 26 år; Iver Jensen, 20 år; Berith Jensdatter, 21 år. Giøe Iversdatter er død, var gift med Jørgen Albrigtsen Selnes og etterlater seg to døtre: Berith Jørgensdatter, 16 år og Benedigte Jørgensdatter, [mangler]..

Gift _____med

Ole Henriksen
Født omkring 166312.
     Søn af Henrik Nilssen.
     År 1701 er «Olle Hendrichß», 41 år gl. og «hjelper sig temmelige» som bruker av halvdelen på Lavangsnes, Lavangen, Astafjord med drengene Peder Pedersen, 6 år, fra Bergen og Hans Baltsersen, 1 år. Ingen sønner er nævnt.5

Generation 3.

8.4.
Ole Jenssen
Født omkring 1684, Gamvik, Lavangen, Astafjord, Troms13.
Død 1730-1738.
     Gårdbruker på Lia, Lavangen i Astafjord.
     Skifte 1730-1738, Lia, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 138, folio 88..

Gift omkring 17057 med

Anna Larsdatter (Skamfer?)
     Det er sandsynligvis hende der har bragt Skamfer/Schamfer navnet (fra Rennebu) ind i slægten.

Børn af Ole Jenssen og Anna Larsdatter (Skamfer?):

20.8.Anne Olsdatter, f. 1706, Lavangen., d. 1783
21.8.Hans Olsen, f. 1708, d. 1742
22.8.Lars Olsen (Skamfer), f. 1707, Lavangen i Astafjord., d. 1770, Trondenes.
23.8.Svend Olsen, f. 1712, Lavangen i Astafjord., d. 1785
24.8.Synnøve Olsdatter, f. 1714, d. 1795
25.8.Berit Olsdatter, f. 1716, Lavangen., d. 1800
26.8.Jens Olsen, f. 1720, Lavangen., d. 1799
27.8.Bård Olsen, f. 1722, Lavangen., d. 1799
9.4.
Peder Jenssen
Født omkring 1685, Gamvik, Lavangen, Astafjord, Troms14.
10.4.
Anders Jenssen
Født omkring 1687, Gamvik, Lavangen, Astafjord, Troms15.
Død 17697.
     Bosat på Gamvik, Lavangen i Astafjord.

Gift _____med

Marit Hansdatter
Født 17007.
Død 17807.
     Skifte 1776-1785, Rollnes nordre, Astafjord Tinglag. - samme person ???6protokollnr. 143, folio 355b..

Børn af Anders Jenssen og Marit Hansdatter:

28.10.Berit Andersdatter, f. 1713, d. 1778
29.10.Synnøve Andersdatter, f. 1723, d. 1812
30.10.Ole Anderssen, f. 1731, Lavangen., d. 1795
31.10.Anne Andersdatter, f. 1733, d. 1804
32.10.Marit Andersdatter, f. 1734, d. 1816
33.10.Andreas Anderssen, f. 1735, Lavangen.
34.10.Dorte Andersdatter, f. 1735, Lavangen., d. 1812
11.4.
Henrik Jenssen
Født omkring 1690, Gamvik, Lavangen, Astafjord, Troms16.
Død 17667.
     Skifte 1767-1776, Meby, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 142, folio 279 & 281..

Gift _____med

Malena Tørrisdatter
Født 1690, Medby, Salangen.7.
Død 17707.
     Datter af Tørris Svendsen og Nilsdatter.

[Gift 1° med Henrik Jenssen (omkr. 1690 - 1766); Gift 2° med Guldbrand].

Børn af Henrik Jenssen og Malena Tørrisdatter:

35.11.Ole Henriksen, f. _____, d. 1743
36.11.Tørris Henriksen, f. 1716, Salangen., d. 1756
37.11.Henrik Henriksen, f. 1725, Salangen., d. 1780
38.11.Nils Henriksen, f. 1726, Salangen., d. 1781
12.4.
Hans Jenssen
Født omkring 1694, Gamvik, Lavangen, Astafjord, Troms17.
Død 17797.

Gift omkring 17217 med

Marit Nilsdatter
Født 1699, Rotvik, Salangen.7.
Død 17727.
     Datter af Nils Svendsen og Golla Nilsdatter.

Børn af Hans Jenssen og Marit Nilsdatter:

39.12.Ole Hanssen, f. 1723, Lavangen., d. 1765
40.12.Hans Hanssen, f. 1725, Lavangen., d. 1788
41.12.Golla Hansdatter, f. 1727, Lavangen., d. 1810
42.12.Synnøve Hansdatter, f. 1731, Lavangen., d. 1790
13.5.
Gjøa Iversdatter
Født _____, Røkenes, Lavangen.7.
Død 17247.

Gift 17157 med

Jørgen Albrigtsen
Født omkring 169118.
Død 17377.
     Søn af Albrigt Johansen.
     Er ifølge Hilmar Eriksen søn av Albrigt Johansen, Ytre Aa. Ifølge Tore Meyer i Astafjord bygdebok er hans foreldre ukendte.
     Selnes, Gratangen.

[Gift 1° 1715 med Gjøa Iversdatter (_____ - 1724); Gift 2° med Siri Larsdatter (1708 - 1758)].

Børn af Gjøa Iversdatter og Jørgen Albrigtsen:

43.13.Berit Jørgensdatter, f. 1717, Gratangen.
44.13.Benedigte Jørgensdatter, f. 1721, Gratangen., d. 1773
14.5.
Maren Iversdatter
Født _____, Røkenes, Lavangen.7.

Gift _____med

Evert Olsen
     Magisås, Lavangen.
15.5.
Ingeborg Iversdatter
Født _____, Røkenes, Lavangen.7.

Gift omkring 17157 med

Steffen Steffensen
Født 16797.
     Søn af Steffen Anderssen og Berit Jensdatter.
     Gårdbruker på Å i Lavangen.7
     Kanskje bror av Jens Steffensen (1667-1751) på Tennevoll i Lavangen, der ægtede Berit Iversdatter, søster til Steffens hustru Ingeborg.

Børn af Ingeborg Iversdatter og Steffen Steffensen:

45.15.Berthe (Berit) Steffensdatter, f. 1719, d. 1789, Trondenes.
46.15.Ingeborg Steffensdatter, f. 1733, Lavangen., d. 1770
16.5.
Berit Iversdatter
Født omkring 1678, Røkenes, Lavangen.7.
Død 175819,7.

Gift omkring 170220 med

Jens Steffensen
Født 16677.
Død 17517.
     Søn af Steffen Anderssen og Berit Jensdatter.
     Tennevoll, Lavangen.7
     Kanskje bror av Steffen Steffensen (f. 1679) på Å i Lavangen, der ægtede Ingeborg Iversdatter, søster av Jens' hustru Berit.

Børn af Berit Iversdatter og Jens Steffensen:

47.16.Hans Jenssen, f. 1713, Lavangen.
48.16.Iver Jenssen, f. 1713, Lavangen.
49.16.Berit Jensdatter, f. 1713, Lavangen., d. 1755
17.5.
Lars Iversen
Født omkring 1692, Røkenes, Lavangen.7.
Død 17307.

Gift _____7med

Anne Nilsdatter
Født 1700, Laupstad, Ibestad.7.
     Datter af Nils Pedersen og Berit Ellevsdatter.

Børn af Lars Iversen og Anne Nilsdatter:

50.17.Mikkel Larssen, f. 1720, Ibestad., d. 1780
51.17.Nils Larssen, f. 1722, Ibestad., d. 1804
52.17.Iver Larssen, f. 1724, Ibestad., d. 1801
53.17.Edias Larssen, f. 1731, Ibestad., d. 1780
18.5.
Peder Iversen
Født 1693, Røkenes, Lavangen.7.
     Laberg, Gratangen.7

Gift 1° _____7med

Anne Johnsdatter
Født _____, Rød, Lavangen.7.
Død efter 1733.
     Datter af John Ellevsen og Berit Olsdatter.

Gift 2° efter 17337 med

Marit Jensdatter
Født 17147.
Død 17747.
     Datter af Jens Einarsen og Synnøve Ediasdatter.

[Gift 1° 1754 med Ole Olsen (1727 - 1790); Gift 2° eft. 1733 med Peder Iversen (f. 1693)].

Børn af Peder Iversen og Marit Jensdatter:

54.18.Synnøve Pedersdatter, f. 1743, Gratangen., d. 1771
55.18.Peder Pedersen, f. 1744, Gratangen.
19.6.
Marit Olsdatter
Født omkring 16897.
Død 17697.

Gift _____7med

Hans Johansen
Født omkring 16857.
Død 17657.
     ?? Identisk med Johan Hansens på Hals i Dyrøys søn Hans, 15 år gl. ved manntallet år 1701 ??
     Skog, Ibestad.7

Børn af Marit Olsdatter og Hans Johansen:

56.19.Ole Hanssen, d. 1757
57.19.Kirsten Hansdatter, f. 1709, d. 1779
58.19.Johan Hanssen, f. 1720, Astafjord., d. 1776
59.19.Natanael Hanssen, f. 1729, d. 1808

Generation 4.

20.8.
Anne Olsdatter
Født 1706, Lia, Lavangen.7.
Død 17837.

Gift _____med

Ole Nilssen
Født 1695, Hesjeberg, Gratangen.7.
Død 17757.
     Søn af Nils Ellevsen og Kirsten Torbergsdatter.
     Fikk 1723 bøxelbrev på ½ våg (bispens) på Hesjeberg i Astafjord, som var godvillig avstått av hans stifmoder Kiersten Olsdatter. Fikk 1744 ytterlig bøxelbrev på ½ våg, kongens jord, i Hesjeberg som Jens Jensen er fradød. 1760 bøxler svigersønnen Hans Sørensen den ½ våg, som er av Trondenes kall benefiserede gods.

Børn af Anne Olsdatter og Ole Nilssen:

60.20.Nils Olsen, f. 1723, Gratangen., d. 1797
61.20.Bård Olsen, f. 1730, Gratangen., d. 1804
62.20.Ole Olsen, f. 1733, Gratangen., d. 1811
63.20.Golla Olsdatter, f. 1733, Gratangen, d. 1817
64.20.Anna Olsdatter, f. 1737, Gratangen., d. 1805
65.20.Kirsten Olsdatter, f. 1745, Gratangen., d. 1821
21.8.
Hans Olsen
Født 17087.
Død 17427.
     Lavik, Gratangen.7

Gift _____7med

Marta Hansdatter Lind
Født 1706, Å, Lavangen.7.
Død 17937.
     Datter af Hans Hanssen Lind og Mette Nilsdatter Ærboe.
     Skifte 1751-1796, Løksebotn, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 145, folio 56..

[Gift 1° med Hans Olsen (1708 - 1742); Gift 2° med Johan Mikkelsen (1711 - 1783)].

Børn af Hans Olsen og Marta Hansdatter Lind:

66.21.Johannes Hanssen, f. 1740, Salangen., d. 1810
67.21.Hans Hanssen, f. 1743, Salangen.
22.8.
Lars Olsen (Skamfer)
Født 1707-1710, Lia, Lavangen i Astafjord.21,7,21.
Død 1770, Sørrollnes, Trondenes.7,21.
     Overtok Sørrollnes 1741 efter Margrethe Pedersdatter, mot å nyte 2 kufor og 1 våg kornutsæd i årlig kår. Lars Olsen tilhørte innvandrerslekten Schamfer fra Rennebu i Sørtrøndelag. Lars brukte slektsnavnet enkelte ganger.
     Lars svingte seg opp til å bli en rik fiskerbonde. Da han døde 1770, etterlot han en formue på 700 rd., bl.a. 306 rd. i kontanter (sølv). Blant eiendelene var 20 sølvskjeer og et sølvstaup som veide 82 lodd eller 1,2 kilo, verdsatt til 46 rd. eller verdien av 15 kyr. Han eide rorbuer i Torsken, og i naustet hans stod fembøring, åttring og 6 mindre båter, alle med fullt utstyr. Lars var den første på Sørrollnes som hadde mølle i Mølnelva.
     Skifte 1767-1776, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 142, folio 348..

Gift omkring 1739, ? Hilleshamn, Gratangen ?7 med

Anne Andersdatter
Død efter 1770.
     Ifølge Tore Meyer "Astafjord bygdebok" var Lars Olsen Skamfer og Anne Andersdatter bosat på Hilleshamn, Gratangen før de bosatte sig på Sørrollnes - kanskje var Anne Andersdatter fra Hilleshamn ?

Børn af Lars Olsen (Skamfer) og Anne Andersdatter:

68.22.Anders (Andreas) Larssen, f. 1740, Trondenes., d. 1797
69.22.Anne Johanna Larsdatter, f. 1745, Trondenes., d. 1804, Trondenes.
70.22.Abelona Larsdatter, f. 1748, Trondenes., d. 1775, Trondenes.
71.22.Ole Larssen, f. 1750, Trondenes., d. 1831, Trondenes.
72.22.Marta Kristine Larsdatter, f. 1755, Trondenes., d. 1808, Sørreisa.
23.8.
Svend Olsen
Født 1712, Lia, Lavangen i Astafjord.7.
Død 17857.
     Lia, Lavangen i Astafjord.
     Skifte 1785-1789, Lia, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 144, folio 79b..

Gift _____7med

Maren Jensdatter
Født 17097.
Død 17907.

Børn af Svend Olsen og Maren Jensdatter:

73.23.Marta Svendsdatter, f. 1740, Lavangen., d. 1803
74.23.Hans Svendsen, f. 1746, Lavangen., d. 1805
24.8.
Synnøve Olsdatter
Født 17147.
Død 17957.
     Etterslekt, se Astafjord bygdebok.

Gift _____7med

Hans Knutsen
Født 16887.
Død 17687.
     Røkenes, Lavangen.
     Skifte 1767-1776, Røkenes, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 142, folio 312b..

[Gift 1° med Berit Nilsdatter Ærbo (1695 - 1733); Gift 2° med Synnøve Olsdatter (1714 - 1795)].

Børn af Synnøve Olsdatter og Hans Knutsen:

75.24.Hans Hanssen, f. 1743, Lavangen., d. 1789
76.24.Marta Hansdatter, f. 1749, Lavangen., d. 1790
77.24.Johannes Hanssen, f. 1750, Lavangen., d. 1793
78.24.Berit Maria Hansdatter, f. 1755, Lavangen., d. 1771
25.8.
Berit Olsdatter
Født 1716, Lia, Lavangen.7.
Død 18007.

Gift 1° _____7med

Peder Gabrielsen
Født 17107.
Død 17617.
     Søn af Gabriel Monssen.
     Dyrstad, Ibestad. Etterslekt, 8 barn, se Astafjord bygdebok.
     Skifte 1753-1767, Dyrstad, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 141, folio 200b..

Gift 2° 17647 med

Hans Mortensen
Født 1736, Ofoten, Nordland.7.
Død 18147.
     Søn af Morten Olsen.
     Dyrstad, Ibestad.

[Gift 1° 1764 med Berit Olsdatter (1716 - 1800); Gift 2° med Gilles Olsdatter (f. 1746)].

Børn af Berit Olsdatter og Peder Gabrielsen:

79.25.Ole Pedersen, f. 1743, Ibestad., d. 1768
80.25.Hans Pedersen, f. 1746, Ibestad., d. 1781
81.25.Gabriel Pedersen, f. 1746, Ibestad., d. 1802
26.8.
Jens Olsen
Født 1720, Lia, Lavangen.7.
Død 17997.
     Rollnes, Ibestad.7

Gift omkring 17507 med

Riborg Hansdatter
Født 17277.
Død 18027.
     Datter af Hans Knutsen og Berit Nilsdatter Ærbo.
27.8.
Bård Olsen
Født 1722, Lia, Lavangen.7.
Død 17997.
     Skjelnes, Lavangen.7
     Skifte 1804-1805, Skjelnes, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 149, folio 619b..

Gift omkring 17477 med

Marit Sørensdatter
Født 17207.
Død 18017.
     Datter af Søren Hanssen og Tora Andersdatter.
     Skifte 1804-1805, Skjelnes, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 149, folio 619b..
28.10.
Berit Andersdatter
Født 17137.
Død 17787.
     Skifte 1776-1785, Balteskar, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 143, folio 44b..

Gift omkring 1741, Balteskard, Skånland7 med

Anders Paulsen
Født 1716, Grov, Skånland.7.
Død 17867.
     Søn af Paul Larssen og Synnøve Pedersdatter.
     Gårdbruker på Balteskard i Astafjord.
     Bygslet 1741 halvdelen av Balteskard (1 pund) i Astafjord, «bbr. utg. av hr. Lorentz Dass, sokneprest til Trondenes, i den Trones kirke og prestbenefiserede jord Balteskar, som Edies Toersen godvillig for ham har opplatt.» 1748 bygslet han den siste halvdel, «bbr. utg. av hr. Simon Kildal, sokneprest til Trondenes, som Hans Erichsen har brukt. Vilkår: 1 kufor, 10 smaler og 1 våg sædeland.»
     Anders Povelsen bygde nye hus på gården. Det gamle stabburet på høge føter og med blyramer kring vindusglasa sto på gården til det vart riven ein gong i 1920-åra, då både det og tømret frå Anders Povelsen si stovelån vart teken med i det huset som no står på gården. Fjøset vart først riven etter siste verdskrig. På stabbursdøra sto skoren inn med store snirklar: A.P. 1741.
     Det har vore fortalt frå slekt til slekt at Anders Povelsen hadde ein fin rifle, som han måtte gi frå seg til samen som hadde gamma si der Anders Povelsen ville bygge dei nya husa. Då samen fekk rifla, flytta han gammen, truleg til ein stad der det budde andre samer.
     I skifteprotokollen etter Anders Povelsen er nemnt klede som vitner om at han både hadde selskabs- og kyrkjeklede: 1 brun kledning med 24 sølvknapper (kjøpt av lensmann Jon Olsen Trane), 1 blå kledes trøye med 16 sølvknapper, 1 brystduk med 12 sølvknapper, 1 sort kjol, 1 rød nattrøye med tøyknapper.
     Anders Povelsens viktigste velstandskilde var 4 kopperkjeler som ble solgt til Hesjeberg. Brennevinssalget til samene satt grovt fast både i Grovfjorden og i Gratangen. Boet ga til deling 211 rd. 4 ort 8 sk. Der var ingen gjeld. Foruten kopper var der en rekke sølvgjenstander, mange med initialer.22
     Anders Povelsen ble ofte benyttet som fadder, og som forlover skrev han selv navnet sitt, tydelig og vakkert, altså en meget rikt utrustet bondemann.23
     Skifte 1785-1789, Balteskar, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 144, folio 236b..

Børn af Berit Andersdatter og Anders Paulsen:

82.28.Jens Anderssen, f. 1743, Skånland., d. 1780
83.28.Peder Anderssen, f. 1747, Skånland., d. 1786
84.28.Synnøve Andersdatter, f. 1748, Skånland., d. 1820
85.28.Anna Andersdatter, f. 1752, Skånland., d. 1837
86.28.Ole Anderssen, f. 1755, Skånland., d. 1800
87.28.Marta Andersdatter, f. 1757, Skånland., d. 1834
88.28.Paul Anderssen, f. 1760, Skånland., d. 1817
29.10.
Synnøve Andersdatter
Født 17237.
Død 18127.

Gift omkring 1747, Bolla, Ibestad7 med

Morten Sørensen
Født 1721, Bolla Ytre, Ibestad i Astafjord.7.
Død 17877.
     Søn af Søren Mortensen og Anne Pedersdatter.
     Ytre Bolla. Begge brødrene (Peder og Anders) til Morten karakteriserte presten i 1770 med fattig og slett tilstand, mens han derimot ga Morten topp rangering. Uten den eventuelle støtte fra Gamvik (gennem hans ekteskap), ville nok Morten ha kommet seg frem likevel. Han satte i gang ei storstilt rydding i Holtet, og han ble bonden som kunne yte lån til handelsborgere. Ga det seg høve, prøvde han å kjøpe og kjøpte opp jord både innen- og utensokns, kanskje i konkurranse med Jens Olsen fra Lia, en brorsøn av hustru Synnøves far. Begge la de grunnlaget for to tidlige lokale godsdannelser i Astafjord. På tinget var han aktiv, men trakk seg når han skjønte det kunne gå galt. Men ambisjonene kosta. En av naboene verdiget han ikke engang (stå)plass i kirkedøra, sies det på tinget. Da han døde var der i boet 1265 rdl. til deling på Bolla.
     Skifte 1785-1789, Bolla, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 144, folio 325b..

Børn af Synnøve Andersdatter og Morten Sørensen:

89.29.Ingeborg Mortensdatter, f. 1748, Ibestad., d. 1830
90.29.Berit (Birgitte) Mortensdatter, f. 1752, Astafjord., d. 1800, Trondenes.
91.29.Søren Mortensen, f. 1755, Ibestad., d. 1831
92.29.Hans Mortensen, f. 1757, Ibestad., d. 1817
93.29.Anders Mortensen, f. 1761, Ibestad., d. 1794
94.29.Anna Mortensdatter, f. 1764, Ibestad.
95.29.Kirsten Mortensdatter, f. 1768, Ibestad., d. 1772
30.10.
Ole Anderssen
Født 1731, Gamvik, Lavangen.7.
Død 17957.
     Bygselmann i Gamvik, Lavangen. Da han døde var boet uden gjeld og verdsatt til 906 rd.
     Skifte 1788-1798, Gamvik, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 146, folio 468b..

Gift 1761 med

Anne Maria Olsdatter Trane
Født 1735, Igeland, Ibestad7.
Død 18147.
     Datter af Ole Anderssen og Anna Maria Olsdatter Trane.
     Kom hardt i klemme på tinget for brennevinsbrenning. Gang på gang neglisjerte hun retten ved å utebli for sin svakhets skyld, som det ble sagt. Sorenskriveren var uvanlig tålmodig og tilbød til slutt avhøret foretatt i Gamvik. Man får det inntrykk at hun måtte ha spilt på sin posisjon som lensmannssøster.

Børn af Ole Anderssen og Anne Maria Olsdatter Trane:

96.30.Anna Marta Olsdatter Trane, f. 1762, Lavangen., d. 1812
97.30.Berit Kirstina Olsdatter, f. 1770, Lavangen, d. 1848
98.30.Hans Olsen, f. 1772, Lavangen., d. 1832
99.30.Ingeborg Sofia Olsdatter Trane, f. 1777, Gamvik, d. 1859
100.30.Anne Katrine Olsdatter Trane, f. 1777, Lavangen., d. 1852
31.10.
Anne Andersdatter
Født 17337.
Død 18047.

Gift 17607 med

Jan Mikkelsen
Født 1730, Lavangsnes, Lavangen.7.
Død 18027.
     Søn af Mikkel Pedersen og Synnøve Jansdatter.
32.10.
Marit Andersdatter
Født 17347.
Død 18167.

Gift 17597 med

John Olsen Trane
Født 1733, Igeland, Ibestad7.
Død 18157.
     Søn af Ole Anderssen og Anna Maria Olsdatter Trane.
     Gårdbruker på Selset, Ibestad.

Børn af Marit Andersdatter og John Olsen Trane:

101.32.Anna Marta Johnsdatter Trane, f. 1760, Ibestad
102.32.Hans Andreas Johnsen Trane, f. 1763, Ibestad, d. 1812
103.32.Ingeborg Sofia Johnsdatter Trane, f. 1768, Ibestad., d. 1834
104.32.Kirsten Trane, f. 1772, Ibestad, d. 1809
33.10.
Andreas Anderssen
Født 1735, Gamvik, Lavangen.7.

Gift 17657 med

Ragnhild Jensdatter
34.10.
Dorte Andersdatter
Født 1735, Gamvik, Lavangen.7.
Død 18127.

Gift 17717 med

Tomas Danielsen
Født 1743, Djupvik, Skånland.7.
Død 18087.
     Søn af Daniel Torstensen og Margrete Tomasdatter Rasch.
     Gårdbruker på Djupvik, Skånland i Astafjord. EFTERSLÆGT.

Børn af Dorte Andersdatter og Tomas Danielsen:

105.34.Maren Margrete Tomasdatter, f. 1771, Skånland., d. 1843
106.34.Anna Kirstina Tomasdatter, f. 1774, Skånland., d. 1836
107.34.Marit Tomasdatter Rasch, f. 1777, Skånland., d. 1838
108.34.Hans Andreas Tomassen, f. 1780, Skånland., d. 1850
35.11.
Ole Henriksen
Født _____, Medby, Salangen.7.
Død 17437.
     Magisås, Salangen.

Gift 173924 med

Berit (Berte) Knutsdatter
Født 1718, Magisås, Salangen.7.
Død 17687.
     Datter af Knut Ediassen.
     Skifte 1767-1776, Magesås, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 142, folio 295b..

[Gift 1° 1739 med Ole Henriksen (_____ - 1743); Gift 2° omkr. 1743 med Erik Hanssen (1718 - 1767)].

Børn af Ole Henriksen og Berit (Berte) Knutsdatter:

109.35.Malena Olsdatter, f. 1741, Salangen.
36.11.
Tørris Henriksen
Født 1716, Medby, Salangen.7.
Død 17567.
     Skifte 1753-1767, Strokkenes, Astafjord Tinglag.6protokoll nr. 141, folio 142b..

Gift 175225 med

Synnøve Samuelsdatter
Født 1719, Strokkenes, Salangen.7.
Død 17687.
     Datter af Samuel Enoksen og Ingeborg Jonsdatter.
     Skifte 1767-1776, Løksebotn, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 142, folio 316b..

[Gift 1° 1752 med Tørris Henriksen (1716 - 1756); Gift 2° 1760 med Samuel Pedersen (1734 - 1810)].

Børn af Tørris Henriksen og Synnøve Samuelsdatter:

110.36.Ole Tørrissen, f. 1753, Salangen., d. 1810
111.36.Malena Tørrisdatter, f. 1755
112.36.Tørris Tørrissen, f. 1756, d. 1782
37.11.
Henrik Henriksen
Født 1725, Medby, Salangen.7.
Død 17807.
     Skifte 1776-1785, Meby, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 143, folio 127b..

Gift 17627 med

Dorte Jansdatter (Johansdatter)
Født 17257.
Død 17887.

[Gift 1° omkr. 1747 med Samuel Hanssen (1728 - 1758); Gift 2° 1762 med Henrik Henriksen (1725 - 1780)].

Børn af Henrik Henriksen og Dorte Jansdatter (Johansdatter):

113.37.Anna Henriksdatter, f. 1762, Salangen., d. 1836
114.37.Tørris Henriksen, f. 1764, Salangen., d. 1808
115.37.Samuel Henriksen, f. 1765, Salangen., d. 1807
116.37.Marta Malena Henriksdatter, f. 1768, Salangen., d. 1840
117.37.Ingeborg Henriksdatter, f. 1770, Salangen., d. 1835
38.11.
Nils Henriksen
Født 1726, Medby, Salangen.7.
Død 17817.
     Efterslægt, se Astafjord Bygdebok.
     Skifte 1776-1785, Meby, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 143, folio 167b..

Gift 175526 med

Anna Olsdatter
Født 173126.
Død 179126.

Børn af Nils Henriksen og Anna Olsdatter:

118.38.Synnøve Nilsdatter, f. 1757, Salangen., d. 1815
119.38.Anne Nilsdatter, f. 1758, Salangen., d. 1760
120.38.Malena Nilsdatter, f. 1759, Salangen.
121.38.Ole Nilssen, f. 1761, Salangen., d. 1845
122.38.Henrik Nilssen, f. 1763, Salangen., d. 1811
123.38.Peder Nilssen, f. 1767, Salangen., d. 1772
124.38.Anna Nilsdatter, f. 1770, Salangen., d. 1814
125.38.John Nilssen, f. 1774, Salangen.
126.38.Elen Nilsdatter, f. 1777, Salangen., d. 1778
127.38.Andreas Nilssen, f. 1779, Salangen., d. 1781
39.12.
Ole Hanssen
Født 1723, Gamvik, Lavangen.7.
Død 17657.
40.12.
Hans Hanssen
Født 1725, Gamvik, Lavangen.7.
Død 17887.
     Skifte 1785-1798, Gamvik, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 144, folio 484b. (1785-89) eller protokollnr. 146, folio 29b. (1788-1798).

Gift 17687 med

Marit Nilsdatter
Født 1719, Sørrollnes, Trondenes.7.
     Datter af Nils Berntsen og Gjertrud Ediasdatter.

[Gift 1° omkr. 1745 med Hans Ellevsen (1715 - 1763); Gift 2° 1768 med Hans Hanssen (1725 - 1788)].
41.12.
Golla Hansdatter
Født 1727, Gamvik, Lavangen.7.
Død 18107.
     Etterslekt, 10 barn, se Astafjord bygdebok.

Gift _____7med

Nils Steffensen
Født 1708, Å, Lavangen.7.
Død 17957.
     Søn af Steffen Anderssen og Anna Jonsdatter.

Børn af Golla Hansdatter og Nils Steffensen:

128.41.Anne Dorotea Nilsdatter, f. 1747, Lavangen., d. 1825
129.41.Hans Nilssen, f. 1748, Lavangen., d. 1805
130.41.Marta Nilsdatter, f. 1760, Lavangen., d. 1846
131.41.Andreas Nilssen, f. 1770, Lavangen., d. 1799
42.12.
Synnøve Hansdatter
Født 1731, Gamvik, Lavangen.7.
Død 17907.
     Skifte 1751-1796, Å indre, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 145, folio 53b..

Gift 17697 med

Jens Lambrigtsen
Født 17417.
Død 18167.
     Søn af Lambrigt Nilssen og Berit Olsdatter.
     Å, Ibestad.7
43.13.
Berit Jørgensdatter
Født 1717, Selnes, Gratangen.7.

Gift 17627 med

Ole Kaspersen
Født 17187.
Død 17977.
     Grøsnes, Gratangen.
     Hundstrand, Dyrøy.

[Gift 1° 1762 med Berit Jørgensdatter (f. 1717); Gift 2° 1777 med Elisabet Kristoffersdatter (1745 - 1812)].
44.13.
Benedigte Jørgensdatter
Født 1721, Selnes, Gratangen.7.
Død 17737.

Utenfor ekteskap med27,7

Lars Olsen
Født 17407.
Død 18017.
     Søn af Ole Iversen og Ingeborg Albrigtsdatter.
     Spansdalen, Lavangen.

[Gift 1° 1770 med Anna Jørgensdatter (1739 - 1781); Gift 2° med Benedigte Jørgensdatter (1721 - 1773)].

Børn af Benedigte Jørgensdatter og Lars Olsen:

132.44.Gjøa Larsdatter, f. 1758, d. 1758
45.15.
Berthe (Berit) Steffensdatter
Født 171928.
Død 1789, Sørrollnes, Trondenes.28.
     ? GÆT - muligvis datter af Steffen Steffensen (f. 1679), Å i Lavangen ?.

Gift omkring 174028 med

Ole Ediassen
Født omkring 1700, Sørrollnes, Trondenes.29,9.
Død 1773, Sørrollnes, Trondenes.28.
     Søn af Edias Olsen og Inger Olsdatter.
     Stilling: Gårdbruker på Sørrollnes i Trondenes.
     I 1728 efter sin faders død, fikk han bykselbrev på ½ våg i Sørrollnes. I 1745 overtok han også ½ vog som søsteren Berthe el. Gjertrud (enke efter Nils Berntsen, død 1725) oppga.30
     Skifte 1767-1776, Rollnes søndre, Astafjord.6protokollnr. 142, folio 436b..

Børn af Berthe (Berit) Steffensdatter og Ole Ediassen:

133.45.Maren Olsdatter, f. 1747, Trondenes., d. 1747, Trondenes.
134.45.Ingeborg Olsdatter, f. 1748, Trondenes., d. 1810, Trondenes.
135.45.Maren Olsdatter, f. 1751, Trondenes., d. 1786, Trondenes.
136.45.Steffen Olsen, f. 1753, Trondenes., d. 1753, Trondenes.
137.45.Abelona Olsdatter, f. 1754, Trondenes., d. 1801, Astafjord.
138.45.Steffen Olsen, f. 1759, Trondenes., d. 1760, Trondenes.
46.15.
Ingeborg Steffensdatter
Født 1733, Å, Lavangen.7.
Død 17707.
     Skifte 1767-1776, Rød, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 142, folio 350b..

Gift 17537 med

John Pedersen
Født 1727, Rød, Lavangen.7.
Død 18117.
     Søn af Peder Anderssen og Kirsten Johnsdatter.

[Gift 1° 1753 med Ingeborg Steffensdatter (1733 - 1770); Gift 2° 1771 med Karen Svendsdatter (1741 - 1797)].

Børn af Ingeborg Steffensdatter og John Pedersen:

139.46.Kirsten Johnsdatter, f. 1754, d. 1804
140.46.Steffen Johnsen, f. 1755, Lavangen., d. 1756
141.46.Peder Johnsen, f. 1757, Lavangen., d. 1794
142.46.Ingeborg Johnsdatter, f. 1760, Lavangen.
143.46.Andreas Johnsen, f. 1763, Lavangen., d. 1773
144.46.Berteus Johnsen, f. 1766, Lavangen., d. 1842
145.46.Jakob Johnsen, f. 1768, Lavangen., d. 1807
47.16.
Hans Jenssen
Født 1713, Tennevoll, Lavangen.31,7.

Gift omkring 17377 med

Anne Hansdatter
Født 17037.
Død 17677.

Børn af Hans Jenssen og Anne Hansdatter:

146.47.Anne Maria Hansdatter, f. 1753, d. 1814
147.47.Malena Hansdatter, f. 1758, d. 1810
48.16.
Iver Jenssen
Født 1713, Tennevoll, Lavangen.31,7.
     Etterslekt, se Astafjord bygdebok.

Gift omkring 174532 med

Golla Olsdatter
Født 1724, Ånstad, Ibestad.7.
Død 18067.
     Datter af Ole Olsen og Elisabet Berntsdatter.

Børn af Iver Jenssen og Golla Olsdatter:

148.48.Marit Iversdatter, f. 1766, Lavangen., d. 1800
49.16.
Berit Jensdatter
Født 1713, Tennevoll, Lavangen.31,7.
Død 17557.

Gift 1° omkring 17417 med

Peder Anderssen
Født 1717, Årstein, Gratangen.7.
Død 17417.
     Søn af Anders Pedersen og Berit Johnsdatter.

Gift 2° 17437 med

Hans Knutsen
Født 17097.
Død 17887.
     Gårdbruker på Årstein, Gratangen, Astafjord.7

[Gift 1° 1743 med Berit Jensdatter (1713 - 1755); Gift 2° 1756 med Berit Jensdatter (1728 - 1770)].

Børn af Berit Jensdatter og Hans Knutsen:

149.49.Peder Hanssen, f. 1745, Gratangen., d. 1779
50.17.
Mikkel Larssen
Født 1720, Laupstad, Ibestad.7.
Død 17807.
51.17.
Nils Larssen
Født 1722, Laupstad, Ibestad.7.
Død 18047.
52.17.
Iver Larssen
Født 1724, Laupstad, Ibestad.7.
Død 18017.
53.17.
Edias Larssen
Født 1731, Laupstad, Ibestad.7.
Død 17807.
     Laupstad, Ibestad.

Gift 17787 med

Rebekka Sivertsdatter
Født 17537.
     Datter af Sivert Sivertsen og Silla Jensdatter.

[Gift 1° 1778 med Edias Larssen (1731 - 1780); Gift 2° omkr. 1781 med John Anderssen].

Børn af Edias Larssen og Rebekka Sivertsdatter:

150.53.Anna Ediasdatter, f. 1778, Ibestad., d. 1785
54.18.
Synnøve Pedersdatter
Født 1743, Laberg, Gratangen.7.
Død 17717.
55.18.
Peder Pedersen
Født 1744, Laberg, Gratangen.7.
56.19.
Ole Hanssen
Død 17577.

Gift omkring 17457 med

Berit Baltsersdatter
Født 17237.
Død 17797.

[Gift 1° omkr. 1745 med Ole Hanssen (d. 1757); Gift 2° 1762 med Johannes Larssen (1735 - 1781)].

Børn af Ole Hanssen og Berit Baltsersdatter:

151.56.Ole Olsen, f. 1751, Ibestad., d. 1797
57.19.
Kirsten Hansdatter
Født 17097.
Død 17797.
58.19.
Johan Hanssen
Født 1720, Storskog, Astafjord.7.
Død 17767.
     Skog, Ibestad.
     Skifte 1771-1778, Lilleskog, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 139, folio 452..

Gift 1° _____7med

Marit Kristiansdatter
Død 174733,7.
     Datter af Kristian Anderssen og Synnøve Ediasdatter.

Gift 2° omkring 17497 med

Anne Nilsdatter
Født 17227.
Død 17687.
     Datter af Nils Pedersen og Berit Ellevsdatter.
     Skifte 1767-1776, Skog, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 142, folio 316..

Gift 3° 17727 med

Øllegård Tygesdatter Trane
Født 1747, Foldvik, Gratangen.34,7.
Død 18127.
     Datter af Tyge Rasmussen Trane og Karen Ellevsdatter.

[Gift 1° 1772 med Johan Hanssen (1720 - 1776); Gift 2° 1777 med Hans Jakobsen (1736 - 1815)].

Børn af Johan Hanssen og Marit Kristiansdatter:

152.58.Marit Johansdatter, f. 1746, Ibestad., d. 1802

Børn af Johan Hanssen og Anne Nilsdatter:

153.58.Berit Johansdatter, f. 1751, Ibestad., d. 1810

Børn af Johan Hanssen og Øllegård Tygesdatter Trane:

154.58.Anna Marta Johansdatter, f. 1773, Ibestad., d. 1773, Ibestad.
155.58.Anna Elisabet Johansdatter, f. 1774, Ibestad., d. 1794, Ibestad.
59.19.
Natanael Hanssen
Født 17297.
Død 18087.

Gift 17587 med

Marit Olsdatter
Født 17267.
Død 18127.

Børn af Natanael Hanssen og Marit Olsdatter:

156.59.Hans Natanaelsen, f. 1762, Astafjord., d. 1846

Generation 5.

60.20.
Nils Olsen
Født 1723, Hesjeberg, Gratangen.7.
Død 17977.

Gift 17547 med

Karen Sørensdatter
Født 17307.
Død 17927.
     Datter af Søren Hanssen og Tora Andersdatter.
     Hennes foreldre er ikke registrert hos Tore Meyer i Astafjord bygdebok, men med tanke på at hun har en datter ved navn Tora, er det vel rimeligt at tro hun er datter av Søren Hanssen, Ånstad.
     Skifte 1788-1798, Hesjeberg, Astafjord Tinglag. - samme person ?6protokollnr. 146, folio 282..
61.20.
Bård Olsen
Født 1730, Hesjeberg, Gratangen.7.
Død 18047.
     Gårdbruker (1766) på Foldvik, Gratangen i Astafjord. Betaler 1770 ledingskatt i Foldvik på 12 mrk.35
     I 1767 bodde Bård på Lia, i 1768 på Skjelnes begge i Lavangen.35
     Han var seilingskar til Bergen i mange år, en sværlemmet mann og så sterk at ingen våget å erte ham.35

Gift 1° _____36med

_____

Gift 2° 1755, Foldvik, Gratangen7 med

Helvig Rasmusdatter Trane
Født 1736, Foldvik, Gratangen.7.
Død 18047.
     Datter af Rasmus Tygesen Trane og Anne Katrina Nilsdatter Flensborg.

Børn af Bård Olsen og _____:

157.61.Marit Bårdsdatter, f. 1752, Åkenes, d. 1779

Børn af Bård Olsen og Helvig Rasmusdatter Trane:

158.61.Ole Bårdsen, f. 1756, Gratangen, d. 1828, Ibestad prgj.
159.61.Ellev Baardsen, f. 1763, Astafjord.
160.61.Rasmus Andreas Bårdsen, f. 1768, Gratangen., d. 1827
161.61.Jens Bårdsen, f. 1773, Gratangen., d. 1852
62.20.
Ole Olsen
Født 1733, Hesjeberg, Gratangen.7.
Død 18117.
     Hesjeberg, Gratangen.7
     Etterslekt, 5 barn, se Astafjord bygdebok.

Gift 17667 med

Pernille Hansdatter
Født 17337.
Død 17747.
     Datter af Hans Nielsen Erboe og Berit Sjursdatter.
63.20.
Golla Olsdatter
Født 1733, Hesjeberg, Gratangen7.
Død 18177.

Gift 1760, Hesjeberg, Gratangen7 med

Hans Sørensen
Født 1730, Ånstad, Ibestad.7.
Død 18037.
     Søn af Søren Hanssen og Tora Andersdatter.
     Bygslet 1760 en ½ våg i Hesjeberg.37
     Skifte 1803-1805, Hesjeberg, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 150, folio 98..

Børn af Golla Olsdatter og Hans Sørensen:

162.63.Ole Hanssen, f. 1760, Gratangen, d. 1761
163.63.Olavina Hansdatter, f. 1762, Gratangen, d. 1828
164.63.Barbro Maria Hansdatter, f. 1764, Gratangen., d. 1833
165.63.Anna Marta Hansdatter, f. 1767, Gratangen, d. 1833
166.63.Søren Hanssen, f. 1769, Gratangen, d. 1812
167.63.Ole Hanssen, f. 1771, Gratangen, d. 1811
168.63.Peder Hanssen, f. 1774, Gratangen, d. 1828
169.63.Berteus Hanssen, f. 1777, Gratangen, d. 1851
170.63.Mikkel Hanssen, f. 1781, Gratangen, d. 1801
64.20.
Anna Olsdatter
Født 1737, Hesjeberg, Gratangen.7.
Død 18057.

Gift 17637 med

Daniel Eriksen Normann
Født 1733, Grøsnes Store, Gratangen.7.
Død 17927.
     Søn af Erik Danielsen og Synnøve Jørgensdatter.

Børn af Anna Olsdatter og Daniel Eriksen Normann:

171.64.Ole Danielsen, f. 1764, Gratangen., d. 1822
172.64.Jens Danielsen, f. 1767, Gratangen., d. 1789
173.64.Anna Bergitta Danielsdatter, f. 1775, Gratangen., d. 1776
174.64.Sofia Bergitta Danielsdatter, f. 1777, Gratangen., d. 1781
175.64.Sofia Fredrikka Danielsdatter, f. 1783, Gratangen., d. 1784
176.64.Elisabet Maria Danielsdatter, f. 1785, Gratangen., d. 1801
65.20.
Kirsten Olsdatter
Født 1745, Hesjeberg, Gratangen.7.
Død 18217.

Gift 1° 17727 med

Peder Hanssen
Født 1745, Årstein, Gratangen.7.
Død 17797.
     Søn af Hans Knutsen og Berit Jensdatter.
     Lavik, Gratangen.

Gift 2° 17847 med

Ole Monssen
Født 1755, Foldvik, Gratangen.7.
Død 18127.
     Foldvik, Gratangen.

Børn af Kirsten Olsdatter og Peder Hanssen:

177.65.Ole Pedersen, f. 1778, Gratangen.

Børn af Kirsten Olsdatter og Ole Monssen:

178.65.Peder Olsen, f. 1785, Gratangen., d. 1823
66.21.
Johannes Hanssen
Født 1740, Løksebotn, Salangen.7.
Død 18107.
     Løksebotn, Salangen.

Gift 17707 med

Margrete Svendsdatter
Født 1741, Sjøvegan, Salangen.7.
Død 18107.
     Datter af Svend Kristensen.
     Etterslekt, 2 barn, se Astafjord bygdebok.
67.21.
Hans Hanssen
Født 1743, Løksebotn, Salangen.7.
     Til Brøstadbotn, Dyrøy.7
68.22.
Anders (Andreas) Larssen
Født 1740-1741, Hilleshamn, Gratangen. Sørrollnes, Trondenes.38,7,28.
Død 17977.
     Finnfjord, Troms.7
     Skifte 1798-1804, Finnfjord, Gisund tinglag.6protokollnr. 148, folio 25..

Gift 17727 med

Kirstina Maria Olsdatter
Født 17447.
Død 18157.
69.22.
Anne Johanna Larsdatter
Født 1745, Sørrollnes, Trondenes.28.
Død 1804, Sørrollnes, Trondenes.28.
     Skifte 1798-1804, Finnfjord, Gisund tinglag.6protokollnr. 148, folio 112b, etter Anna Larsdatter - er dette samme person ?.

Gift 176928 med

Hans Kristensen
Født 1741, Sørrollnes, Trondenes.28.
Død 1790, Sørrollnes, Trondenes.28.
     Søn af Kristen Pedersen og Ingeborg Kristensdatter.
     4 børn, se "Folk og Slekt i Trondenes".
     Skifte 1751-1796, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 145, folio 59b..

Børn af Anne Johanna Larsdatter og Hans Kristensen:

179.69.Anne Martha Hansdatter, f. 1770
180.69.Lars Hanssen, f. 1772, Trondenes.
181.69.Ingeborg Hansdatter, f. 1774, Trondenes
182.69.Abelona Katrine Hansdatter, f. 1776, Trondenes., d. 1828, Trondenes.
70.22.
Abelona Larsdatter
Født 1748, Sørrollnes, Trondenes.28.
Død 1775, Sørrollnes, Trondenes.28.
     Skifte 1771-1778, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 139, folio 402b..

Gift 176828 med

Mikkel Stensen
Født 1747, Vollstad, Trondenes.28.
Død 176928.
     Søn af Steen Michelsen og Marit (Marthe) Pedersdatter Winther.
     Skifte 1771-1778, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 139, folio 402b..

Børn af Abelona Larsdatter og Mikkel Stensen:

183.70.Sten Mikkelsen, f. 1771, Trondenes., d. 1807
71.22.
Ole Larssen
Født 1750, Sørrollnes, Trondenes.39,40,7,28.
Død 1831, Sørrollnes, Trondenes.7,28.
     Gårdbruker på nergården, Sørrollnes. Som sin fader må Ole også ha vært dyktig på sjøen. Han opprettholdt velstanden på bruket, og ble ilag 10 spd. i sølvskatt til Norges Bank i 1816, det høyeste beløpet som ble betalt innenfor det området som nå omfatter Skånland herred.

Gift 1° 17787 med

Berit (Birgitte) Mortensdatter
Født 1752, Bolla Ytre, Astafjord.7,28.
Død 1800, Sørrollnes, Trondenes.28.
     Datter af Morten Sørensen og Synnøve Andersdatter.
     Skifte 1804-1805, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 149, folio 627b..

Gift 2° 180228 med

Maren Olsdatter Gram
Født 1754, Haukebø, Trondenes.41,28.
Død 1827, Sørrollnes, Trondenes.28.
     Datter af Ole Paulsen Gram og Mette Maria Nilsdatter.

Børn af Ole Larssen og Berit (Birgitte) Mortensdatter:

184.71.Andreas Olsen, f. 1780, Trondenes., d. 1781
185.71.Andreas Olsen, f. 1782, d. 1808
186.71.Lars Olsen, f. 1783, Trondenes., d. 1783, Trondenes.
187.71.Maren Olsdatter, f. 1784
188.71.Morten Olsen, f. 1784, Trondenes., d. 1811, Trondenes.
189.71.Anne Margrethe Olsdatter, f. 1786, Trondenes., d. 1872, Trondenes.
190.71.Mikkel Olsen, f. 1790, Trondenes., d. 1834, Trondenes.
191.71.Hans Olsen, f. 1790, Trondenes., d. 1854, Nordland.
192.71.Nils Schamfer Olsen, f. 1792, Trondenes., d. 1849
193.71.Synnøve Kirstina Olsdatter, f. 1792, Trondenes., d. 1838, Trondenes.
194.71.Johan Hveding Olsen, f. 1796, Trondenes., d. 1843, Trondenes.
72.22.
Marta Kristine Larsdatter
Født 1755, Sørrollnes, Trondenes.28.
Død 1808, Gottesjord, Sørreisa.42.
     Datter av Lars Olsen og Anne Andersdatter på Sørrollnes, Ibestad.42

Gift 1° 1774, Tranøy kirke med

Iver Kiær Jacobsen
Født omkring 1726, Gottesjord, Sørreisa.42.
Død 1799, Gottesjord, Sørreisa.42.
     Søn af Jacob Hansen Keinapel og Maren Jacobsdatter Winther.

[Gift 1° 22 jul. 1749 med Kirsten Marie Henrichsdatter (1724 - 1 okt. 1772); Gift 2° 1774 med Marta Kristine Larsdatter (1755 - 1808)].

Gift 2° 180043 med

Peder Hanssen Bye
Født omkring 1769, Bodø pr.gj.43.
     Tranøy. Også Berg, Tromsøysund.
     Gottesjord, Sørreisa.43,7
     Peder Hansen Bye var i flere år styrmann på jekter som seilte til Bergen. Han ble også benyttet som los på større skip når de skulle passere vanskelige farvann.44
     I september 1808 var han los på fregatten "Wenus". Den var på tur fra Bergen lastet med korn. I den sterke straumen i Tjeldsundet gikk båten på grunn på et skjær og forliste. Noen mente at losen hadde vist uaktsomhet, og det ble rettssak året etter. Der møtte Peder og forklarte at fregatten hadde hatt feil med roret, og at han ikke hadde kjent til det undervannsskjæret båten hadde grunnstøtt på. Retten frikjente han for uaktsomhet, men påla han å betale saksomkostningene.44
     Etter at Martha Larsdatter døde i 1809 [?1808?], flyttet Peder Bye kort tid etter fra Gottesjord. Bygselen på 14 mark fiskeleie overlot han i 1812 til Gotlieb Fredrik Jakobsen, sønn til Jakob Fredrik Gotlibsen på Einhågen.44

[Gift 1° 1800 med Marta Kristine Larsdatter (1755 - 1808); Gift 2° 1808 med Helleborg Rasbeck Mo(ge)nsdatter Warberg (f. 1777)].

Børn af Marta Kristine Larsdatter og Iver Kiær Jacobsen:

195.72.Kirsten (Marie?) Iversdatter, f. 1776, Sørreisa., d. 1853, Tranøy.
196.72.Augustinus Iversen, f. 1779, Sørreisa., d. 1785, Sørreisa.
197.72.Ane Lavina Iversdatter, f. 1787, Sørreisa., d. 1866
198.72.Ole Augustinus Iversen, f. 1790, Sørreisa., d. 1857
73.23.
Marta Svendsdatter
Født 1740, Lia, Lavangen.7.
Død 18037.
     Skifte 1803-1805, Ånstad, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 150, folio 434..

Gift 17657 med

Nils Olsen
Født 1731, Ånstad, Ibestad.7.
Død 18017.
     Søn af Ole Nilssen og Valborg Hansdatter.
     Ånstad, Ibestad.
     Skifte 1798-1804, Ånstad, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 148, folio 440..
74.23.
Hans Svendsen
Født 1746, Lia, Lavangen.7.
Død 18057.
     Lia, Lavangen.

Gift 1° 17707 med

Ingeborg Kirstina Hansdatter
Født 1743, Rongså, Salangen.7.
Død 17947.
     Datter af Hans Pedersen og Gilles Jørgensdatter.
     Etterslekt, 7 barn, se Astafjord bygdebok.

Gift 2° omkring 17967 med

Abelone Katrine Ingebrigtsdatter
Født 1755, Dyrøy, Troms.7.
Død 18137.

[Gift 1° med Lars; Gift 2° omkr. 1796 med Hans Svendsen (1746 - 1805)].

Børn af Hans Svendsen og Ingeborg Kirstina Hansdatter:

199.74.Maren Hansdatter, f. 1778, Lavangen., d. 1821
200.74.Marit Hansdatter, f. 1782, d. 1847
201.74.Anna Hansdatter, f. 1785, d. 1851
75.24.
Hans Hanssen
Født 1743, Røkenes, Lavangen.7.
Død 17897.
     Åndervåg, Ibestad.7

Gift 17757 med

Dorte Henriksdatter
Født 1754, Åndervåg, Ibestad.7.
Død 18167.

[Gift 1° 1775 med Hans Hanssen (1743 - 1789); Gift 2° 1790 med Hans Samuelsen (f. 1761)].
76.24.
Marta Hansdatter
Født 1749, Røkenes, Lavangen.7.
Død 17907.
77.24.
Johannes Hanssen
Født 1750, Røkenes, Lavangen.7.
Død 17937.
     Skifte 1751-1796, Røkenes, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 145, folio 114..
78.24.
Berit Maria Hansdatter
Født 1755, Røkenes, Lavangen.7.
Død 17717.
79.25.
Ole Pedersen
Født 1743, Dyrstad, Ibestad.7.
Død 17687.
     Dyrstad, Ibestad.

Gift 17677 med

Synnøve Maria Ediasdatter
Født 1744, Dyrstad, Ibestad.7.
Død 17807.
     Datter af Edias Jenssen og Anne Nilsdatter.

[Gift 1° 1767 med Ole Pedersen (1743 - 1768); Gift 2° 1775 med Anders Jenssen (1732 - 1788)].
80.25.
Hans Pedersen
Født 1746, Dyrstad, Ibestad.7.
Død 17817.
     Bolla, Ibestad.
     Skifte 1776-1785, Bolla, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 143, folio 168b..

Gift 17767 med

Berit Johansdatter
Født 1751, Lilleskog, Ibestad.7.
Død 18107.
     Datter af Johan Hanssen og Anne Nilsdatter.

[Gift 1° 1773 med Rasmus Pedersen (1731 - 1775); Gift 2° 1776 med Hans Pedersen (1746 - 1781); Gift 3° 1784 med Torberg Larssen (1755 - 1804)].

Børn af Hans Pedersen og Berit Johansdatter:

202.80.Johan Hanssen, f. 1777, Ibestad., d. 1777
203.80.Olava Kristina Hansdatter, f. 1778, Ibestad., d. 1783
204.80.Hanna Petrikka Hansdatter, f. 1781, Ibestad., d. 1783
81.25.
Gabriel Pedersen
Født 1746, Dyrstad, Ibestad.7.
Død 18027.
     Ånstad, Ibestad.
     Skifte 1803-1805, Ånstad, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 150, folio 299b..

Gift 17737 med

Marit Olsdatter
Født 1724, Ånstad, Ibestad..
Død 18047.
     Datter af Ole Olsen og Elisabet Berntsdatter.

[Gift 1° omkr. 1747 med Jens Anderssen (1709 - 1773); Gift 2° 1773 med Gabriel Pedersen (1746 - 1802)].
82.28.
Jens Anderssen
Født 1743, Balteskard, Skånland.7.
Død 17807.

Gift 17717 med

Jonetta Jakobsdatter Trane
Født 1745, Fjordbotn, Astafjord.7.
Død 18017.
     Datter af Jakob Olsen Trane og Maren Nilsdatter Bagge.
     Skifte 1804-1805, Fjordbotn, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 149, folio 609..

[Gift 1° 1771 med Jens Anderssen (1743 - 1780); Gift 2° 1782 med Nicolai Christian Harder (1752 - 1798)].

Børn af Jens Anderssen og Jonetta Jakobsdatter Trane:

205.82.Anne Bergitta Jensdatter Trane, f. 1774, d. 1858
206.82.Maren Magdalena Jensdatter, f. 1776, Astafjord., d. 1861
207.82.Joachim Hveding Heggelund Jensen (Trane), f. 1779, Astafjord.
208.82.Berit Maria Jensdatter Trane, f. 1780, Astafjord., d. 1868
83.28.
Peder Anderssen
Født 1747, Balteskard, Skånland.7.
Død 17867.

Gift 17747 med

Berit Eriksdatter Normann
Født 1746, Grøsnes Store, Astafjord.7.
Død 1806, Tennevik, Trondenes.45.
     Datter af Erik Danielsen og Synnøve Jørgensdatter.

[Gift 1° 1774 med Peder Anderssen (1747 - 1786); Gift 2° 1789 med Niels Augustinussen Schjelderup (1751 - 1811)].

Børn af Peder Anderssen og Berit Eriksdatter Normann:

209.83.Kristoffer Normann Pedersen, f. 1783, Gratangen.
84.28.
Synnøve Andersdatter
Født 1748, Balteskard, Skånland.7.
Død 18207.
     Skifte 15 aug. 1820: Tinglyst 31. juli 1822..

Gift 1° 17717 med

Anders Rasmussen Harr
Født 1741, Renså, Skånland.7.
Død 17847.
     Søn af Rasmus Anderssen Harr og Berit Maria Andreasdatter Budde.
     Dødsboets midler etter Anders Harr beløp seg til 219 rd. 1 ort 19 sk. Skiftet finnes i en skiftepakke for Senja år 1784.46
     Skifte 1776-1785, Reinså, Fauskevåg Tinglag.6protokollnr. 143, folio 309b..

Gift 2° 17867 med

Hans Sakariassen
Født 1761, Sørrollnes, Trondenes.47.
Død 1822, Renså, Astafjord.47.
     Søn af Sakarias Hanssen Mørch og Anne Marie Jakobsdatter.
     Konfirmert 1778.
     Gårdbruker, selveier og fisker på Renså i Astafjord. Hans Zachariassen var sin tids fremste bonde i Astafjord. I 1810 kjøpte han halvparten av gården Renså for 250 rdlr. (Kgl. skjøte dat. 30. april, tgl. 4. nov.). Året etter solgte han halvdelen av sin halvpart til sin stesønn Rasmus Harr for 500 rdlr. (Skjøte dat. og tgl. 12. okt. 1811 - Kurantdaleren rutsjet nedover mot katastrofen). Hans Zachariassen fulgte altså godt med konjunkturene under krigstida 1807-1814. Til valgmannstinget for valg av representanter til det overordentlige storting i 1814 skulle fra hver menighet velges to menn, og en av dem skulle være bonde. Provst Gunnar Berg utvirket at Hans Zachariassen ble valgt sammen med Jens Bing Dons. Dermed ble Hans Zachariassen den fremste bonde, selvom han ikke kom til å sitte på tinget.

[Gift 1° 1786 med Synnøve Andersdatter (1748 - 1820); Gift 2° med Johanna Olsdatter].

Børn af Synnøve Andersdatter og Anders Rasmussen Harr:

210.84.Berit Maria Andersdatter Harr, f. 1774, Skånland., d. 1838
211.84.Mette Marie Andersdatter Harr, f. 1777, Astafjord., d. 1845, Trondenes.
212.84.Ingeborg Kirstina Andersdatter Harr, f. 1779, Renså, d. 1795
213.84.Rasmus Anderssen Harr, f. 1781, Skånland., d. 1829
214.84.Andrea Lavina Andersdatter Harr, f. 1784, Renså, d. 1785

Børn af Synnøve Andersdatter og Hans Sakariassen:

215.84.Anna Marta Hansdatter, f. 1787, skånland., d. 1811
216.84.Petrikka Hansdatter, f. 1789, d. 1789
217.84.Sara Helena Hansdatter, f. 1795, Skånland., d. 1851
85.28.
Anna Andersdatter
Født 1752, Balteskard, Skånland.7.
Død 18377.

Gift 17777 med

Bent Nielsen Kienapel
Født 1749, Kastnes i Dyrøy48.
Død 18047.
     Søn af Niels (Winther) Jacobsen Kienapel og Rebecha Bentsdatter Brems.
     Bosat i Grov, Astafjord.
     Skifte 1803-1805, Grov, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 150, folio 419b..

Børn af Anna Andersdatter og Bent Nielsen Kienapel:

218.85.Nils Helgen Winter Bentsen Kinapel, f. 1777, Skånland., d. 1813
219.85.Birgitta Bentsdatter Kinapel, f. 1778, Skånland., d. 1781
220.85.Andrea Bentsdatter Kinapel, f. 1781, Skånland.
221.85.Bergitta Bentsdatter Kinapel, f. 1783, Astafjord., d. 1852, Trondenes.
222.85.Hans Bentsen Kinapel, f. 1785, Skånland., d. 1839
223.85.Jørgen Jakob Bentsen Kinapel, f. 1785, Skånland., d. 1856
224.85.Ole Humle Bentsen Kinapel, f. 1788, Skånland., d. 1813
225.85.Rebekka Bentsdatter Kinapel, f. 1791, Skånland., d. 1836
86.28.
Ole Anderssen
Født 1755, Balteskard, Skånland.7.
Død 18007.
     Gårdbruker på Balteskar i Astafjord.
     Skifte 1804-1805, Balteskar, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 149, folio 640..

Gift 17827 med

Olavina Hansdatter
Født 1762, Hesjeberg, Gratangen7.
Død 18287.
     Datter af Hans Sørensen og Golla Olsdatter.

[Gift 1° 1782 med Ole Anderssen (1755 - 1800); Gift 2° 1803 med Morten Sørensen (1771 - 1844)].

Børn af Ole Anderssen og Olavina Hansdatter:

226.86.Bergitta Olsdatter, f. 1783, Skånland., d. 1846
227.86.Margrete Olsdatter, f. 1785, Skånland., d. 1840
228.86.Johanna Olsdatter, f. 1787, Skånland., d. 1822
229.86.Peder Olsen, f. 1791, Skånland., d. 1824
230.86.Golla Olsdatter, f. 1793, Skånland., d. 1864
231.86.Hans Olsen, f. 1796, Skånland., d. 1877
232.86.Andreas Olsen, f. 1799, Skånland., d. 1821
87.28.
Marta Andersdatter
Født 1757, Balteskard, Skånland.7.
Død 18347.

Gift 1° _____med

Jørgen Nilsen
Født 1753.

Gift 2° 17827 med

Søren Nilssen
Født 1756, Hesjeberg, Gratangen.7.
Død 18427.

Børn af Marta Andersdatter og Søren Nilssen:

233.87.Jens Sørensen, f. 1783, Skånland., d. 1813
234.87.Anna Marta Sørensdatter, f. 1785, Skånland., d. 1864
235.87.Andreas Petter Sørensen, f. 1787, Skånland., d. 1812
236.87.Nils Sørensen, f. 1789, Skånland., d. 1854
237.87.Berteus Sørensen, f. 1796, Skånland., d. 1862
238.87.Kornelius Sørensen, f. 1799, Skånland., d. 1835
88.28.
Paul Anderssen
Født 1760, Balteskard, Skånland.7.
Død 18177.
     Jordbruker og fisker på Sør-Fornes i Astafjord, som han i 1786 kjøpte efter Nils Rasmussen Rasks død. Under 14. aug. 1816, tgl. 15. aug., skjøtet han halvparten l.nr. 382, 6 mrk. i Fornes søndre til sin sønn Hans Peter Poulsen for 60 spd. Speciedaleren hadde altså holdt sitt inntog i Astafjord tinglag allerede før sølvskatten ble utskrevet.49
     Skifte 20 jul. 181850Tgl. 31. juli 1819.Resten av gården (l.nr. 381) ble utlagt med halvparten (3 mrk.) til enken Barbro Hansdatter og den andre halvparten til tre sønner med 1 mrk. på hver..

Gift 17887 med

Barbro Maria Hansdatter
Født 1764, Hesjeberg, Gratangen.7.
Død 18337.
     Datter af Hans Sørensen og Golla Olsdatter.

Børn af Paul Anderssen og Barbro Maria Hansdatter:

239.88.Anne Bergitta Paulsdatter, f. 1789, Skånland., d. 1878
240.88.Hans Petter Paulsen, f. 1792, Skånland., d. 1869
241.88.Andreas Paulsen, f. 1795, Skånland., d. 1813
242.88.Nils Johan Paulsen, f. 1798, Skånland., d. 1864
243.88.Olava Andrea Paulsdatter, f. 1801, Skånland., d. 1870
244.88.Mikol Maria Paulsdatter, f. 1804, Skånland., d. 1810
245.88.Ole Paulsen, f. 1809, Skånland., d. 1868
89.29.
Ingeborg Mortensdatter
Født 1748, Bolla Ytre, Ibestad.7.
Død 18307.

Gift 17797 med

Mikkel Fredrik Skamfer
Født 17447.
Død 18157.
     Innflytter fra Trondheim.7

Børn af Ingeborg Mortensdatter og Mikkel Fredrik Skamfer:

246.89.Nils Andreas Mikkelsen Skamfer, f. 1781, Ibestad., d. 1781
247.89.Maren Kirstina Mikkelsdatter Skamfer, f. 1782, Ibestad., d. 1844
90.29.
Berit (Birgitte) Mortensdatter
Født 1752, Bolla Ytre, Astafjord.7,28.
Død 1800, Sørrollnes, Trondenes.28.
     Skifte 1804-1805, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 149, folio 627b..

Gift 17787 med

Ole Larssen
Født 1750, Sørrollnes, Trondenes.39,40,7,28.
Død 1831, Sørrollnes, Trondenes.7,28.
     Søn af Lars Olsen (Skamfer) og Anne Andersdatter.
     Gårdbruker på nergården, Sørrollnes. Som sin fader må Ole også ha vært dyktig på sjøen. Han opprettholdt velstanden på bruket, og ble ilag 10 spd. i sølvskatt til Norges Bank i 1816, det høyeste beløpet som ble betalt innenfor det området som nå omfatter Skånland herred.

[Gift 1° 1778 med Berit (Birgitte) Mortensdatter (1752 - 1800); Gift 2° 1802 med Maren Olsdatter Gram (1754 - 1827)].

Børn af Berit (Birgitte) Mortensdatter og Ole Larssen er vist under Ole Larssen (nr. 71).

91.29.
Søren Mortensen
Født 1755, Bolla Ytre, Ibestad.7.
Død 18317.

Gift 17937 med

Johanna Everina Hansdatter Starup
Født 1766, Nærøy, Nord Trøndelag.7.
Død 18427.
     Datter af Hans Starup og Brynhild Sivertsdatter.

Børn af Søren Mortensen og Johanna Everina Hansdatter Starup:

248.91.Serina Kirstina Sørensdatter, f. 1794, Ibestad, d. 1832
249.91.Morten Andreas Sørensen, f. 1795, Ibestad, d. 1887
92.29.
Hans Mortensen
Født 1757, Bolla Ytre, Ibestad.7.
Død 18177.
93.29.
Anders Mortensen
Født 1761, Bolla Ytre, Ibestad.7.
Død 17947.

Utenfor ekteskap med7

Rebekka Maria Clausdatter Kielstrup
Født 1751, Hammerfest, Finnmark.51,52,7.
Død 17887.
     Datter af Claus Christian Kielstrup og Else Boyesdatter Rivertsen.
     Skifte 1788-1789, Ibestad øvre, Astafjord.53protokoll 1745-1803, legg 508b..

[Gift 1° med Andreas Kjergård (d. 1785); Gift 2° med Anders Mortensen (1761 - 1794)].

Børn af Anders Mortensen og Rebekka Maria Clausdatter Kielstrup:

250.93.Hans Kristian Anderssen, f. 1787, Ibestad., d. 1832
94.29.
Anna Mortensdatter
Født 1764, Bolla Ytre, Ibestad.7.

Gift omkring 178828 med

Erik Fogsen
Født 1759, Stangnes, Trondenes.28.
Død 1835, Stangnes, Trondenes.28.
     Søn af Fog Eriksen og Berte Madsdatter.

[Gift 1° 1785 med Ingeborg Maria Knutsdatter (1759 - 1787); Gift 2° omkr. 1788 med Anna Mortensdatter (f. 1764)].
95.29.
Kirsten Mortensdatter
Født 1768, Bolla Ytre, Ibestad.7.
Død 17727.
96.30.
Anna Marta Olsdatter Trane
Født 1762, Gamvik, Lavangen.7.
Død 18127.
     Etterslekt (4 børn), se Astafjord bygdebok.

Gift 17887 med

Hans Olsen
Født 17467.
Død 17997.
     Rød, Lavangen.

[Gift 1° 1774 med Berit Steffensdatter (1706 - 1788); Gift 2° med Maren Hansdatter (1751 - 1835); Gift 3° 1788 med Anna Marta Olsdatter Trane (1762 - 1812)].

Børn af Anna Marta Olsdatter Trane og Hans Olsen:

251.96.Ole Andreas Hanssen, f. 1791, Lavangen.
97.30.
Berit Kirstina Olsdatter
Født 1770, Gamvik, Lavangen.
Død 1848.

Gift 17 jul. 1791, 7de søndag efter pinse 1791. med

Ellev Ediassen (Erboe)
Født 1762, Sørrollnes, Trondenes.7,28, døbt 176240.
Død 18177.
     Søn af Edias Jenssen (Bagge ? Erboe ?) og Anna Ellevsdatter.
     Eilif kjøpte halvparten av gården Dybvik i 1791 for 115 riksdaler. Dette var den første jord i Sørgårdene i Astafjord - og blant de første i hele distriktet - som ble kjøpt av brukerne. Betalte i 1816 5 rbdlr. i sølvskatt, hvilket var dobbelt opp av gjennomsnittet for fiskebøndene.
     Eilif var fader til Ole Andreas Ellevsen (1795-1872) «Ol' Eyløvsa med sitt svarte skjegg, han kan vel båten vende» (andre verset i astøingsvisa), hvorom der er fortalt i «Håløygminne 1941».
     Skifte 10 jul. 181854.

Børn af Berit Kirstina Olsdatter og Ellev Ediassen (Erboe):

252.97.Ole Andreas Ellevsen, f. 1795, Astafjord., d. 1872
253.97.Iverina Antonetta Ellevsdatter, f. 1805, d. 1867
98.30.
Hans Olsen
Født 1772, Gamvik, Lavangen.55.
Død 183255,55.

Gift 179956 med

Ingeborg Sofia Hansdatter
Født 1777, Igeland, Ibestad7.
Død 18587.
     Datter af Hans Jakobsen og Øllegård Tygesdatter Trane.

Børn af Hans Olsen og Ingeborg Sofia Hansdatter:

254.98.Anna Margrete Hansdatter, f. 1800, Lavangen i Astafjord., d. 1821
255.98.Øllegård Maria Hansdatter, f. 1803, Lavangen., d. 1876
256.98.Jens Kristian Hansen, f. 1820, Lavangen, d. 1888
99.30.
Ingeborg Sofia Olsdatter Trane
Født 1777, Gamvik7.
Død 18597.

Gift 18067 med

Jakob Sakariassen Mørch
Født 1763, Sørrollnes, Trondenes.57.
Død 1822, Renså, Astafjord.7.
     Søn af Sakarias Hanssen Mørch og Anne Marie Jakobsdatter.
     Konfirmert 1783

[Gift 1° 1790 med Kirsten Mikkelsdatter Hass (1736 - 1805); Gift 2° 1806 med Ingeborg Sofia Olsdatter Trane (1777 - 1859)].
100.30.
Anne Katrine Olsdatter Trane
Født 1777, Gamvik, Lavangen.7.
Død 18527.

Gift 1° 18027 med

Tomas Hanssen Rasch
Født 1747, Djupvik7.
Død 18087.
     Søn af Hans Tomassen Rasch og Synnøve Torstensdatter.
     Gårdbruker på Djupvik, Skånland.

[Gift 1° 1776 med Marit Johansdatter (1746 - 1802); Gift 2° 1802 med Anne Katrine Olsdatter Trane (1777 - 1852)].

Gift 2° 18087 med

Jens Bårdsen
Født 1773, Foldvik, Gratangen.7.
Død 18527.
     Søn af Bård Olsen og Helvig Rasmusdatter Trane.

Børn af Anne Katrine Olsdatter Trane og Tomas Hanssen Rasch:

257.100.Marta Maria Tomasdatter Rasch, f. 1805, Skånland., d. 1886

Børn af Anne Katrine Olsdatter Trane og Jens Bårdsen:

258.100.Hedvig Anna Jensdatter, f. 1809, Skånland.
259.100.Ingeborg Katrina Jensdatter, f. 1812, Astafjord., d. 1900, Trondenes.
260.100.Tomas Jenssen, f. 1815, Skånland., d. 1904
261.100.Olea Jensdatter, f. 1818, Skånland., d. 1891
262.100.Helleborg Jensdatter, f. 1825, Skånland., d. 1881
101.32.
Anna Marta Johnsdatter Trane
Født 1760, Selset, Ibestad7.
     I perioden 1804-1805 holdes der på Selset i Astafjord skifte (protokollnr. 149, folio 680) etter «Anfinn Ås og Anna Thrane».6

Gift 1° 178858 med

Peder Kristensen Falk
Født omkring 174059.
Død 17967.
     Søn af Christen Ingebrigtsen og Kirsten Jonasdatter Falch.
     Oppholder sig 1769 [morens skifte] hjemme på ytre Øksningen i Herøy.60
     Gårdbruker på Skog, Ibestad i Astafjord.
     Innflyttet til Astafjord fra Helgeland, Nordland.61
     Skifte 1798-1804, Lilleskog, Astafjord Tinglag.6protokoll nr. 148, folio 125b..

Gift 2° 179862 med

Anfind Røgow Olsen Aas
Døbt 9 apr. 1758, Evenes.63.
Død 183064.
     Søn af Ole Knudsen Aas og Karen Anfinnsdatter Røg.
     I perioden 1804-1805 holdes der på Selset i Astafjord skifte (protokollnr. 149, folio 680) etter «Anfinn Ås og Anna Thrane».6

[Gift 1° med Ingeborg Anna Svendsdatter (1775 - 1862); Gift 2° 1798 med Anna Marta Johnsdatter Trane (f. 1760)].

Børn af Anna Marta Johnsdatter Trane og Peder Kristensen Falk:

263.101.Kristian Pedersen Falk, f. 1788, Astafjord., d. 1866
264.101.Johanna Margrete Pedersdatter Falk, f. 1790, Astafjord., d. 1877
265.101.Jonas Pedersen Falk, f. 1792, Astafjord., d. 1871
266.101.Kirstina Pedersdatter Falk, f. 1795, Astafjord.

Børn af Anna Marta Johnsdatter Trane og Anfind Røgow Olsen Aas:

267.101.Olai Røgh Anfinnsen Aas, f. 1799, d. 1817
268.101.Karen Maria Anfinnsdatter Aas, f. 1801, d. 1816
102.32.
Hans Andreas Johnsen Trane
Født 1763, Selset, Ibestad7.
Død 18127.
     Gårdbruker på Rollnes, Ibestad.

Utenfor ekteskap med7

Olava Arntsdatter
Født 17617.

Gift 1° 17927 med

Anna Katarina Pedersdatter Wegner
Født 1774, Vik, Ibestad7.
Død 18357.
     Datter af Peder Krog Wegner og Elisabet Møller.

Børn af Hans Andreas Johnsen Trane og Olava Arntsdatter:

269.102.Anna Maria Hansdatter, f. 1780, Ibestad, d. 1852

Børn af Hans Andreas Johnsen Trane og Anna Katarina Pedersdatter Wegner:

270.102.Johan Hanssen Trane, f. 1793, Ibestad, d. 1835
271.102.Christian Wegner Hansen Trane, f. 1795, Ibestad
272.102.Anna Elisabet Trane, f. 1797, Astafjord., d. 1868
273.102.Maria Trane, f. 1798, Ibestad
274.102.Bergitta Hansdatter Trane, f. 1799, Ibestad
275.102.Andrea Margrete Hansdatter Trane, f. 1802, Ibestad, d. 1802
276.102.Andreas Martinus Hanssen Trane, f. 1803, Ibestad, d. 1876
277.102.Else Maria Wegner Hansdatter Trane, f. 1805, Astafjord., d. 1875
278.102.Kristianna Fredrikka Hansdatter Trane, f. 1807, Ibestad, d. 1807
279.102.Peder Krog Wegner Hanssen Trane, f. 1808, Ibestad
103.32.
Ingeborg Sofia Johnsdatter Trane
Født 1768, Selset, Ibestad.7.
Død 18347.

Gift 17997 med

Ole Danielsen
Født 1764, Grøsnes Lille, Gratangen.7.
Død 18227.
     Søn af Daniel Eriksen Normann og Anna Olsdatter.

Børn af Ingeborg Sofia Johnsdatter Trane og Ole Danielsen:

280.103.Anna Bergitta Normann, f. 1801, Gratangen., d. 1868
104.32.
Kirsten Trane
Født 1772, Selset, Ibestad7.
Død 18097.

Gift 18087 med

Ole Hanssen
Født 1771, Hesjeberg, Gratangen7.
Død 18117.
     Søn af Hans Sørensen og Golla Olsdatter.
     Gårdbruker på Rollnes, Ibestad.

[Gift 1° 1808 med Kirsten Trane (1772 - 1809); Gift 2° med Erika Petrina Leth (1787 - 1843)].

Børn af Kirsten Trane og Ole Hanssen:

281.104._____, f. 1809, Ibestad, d. 1809
105.34.
Maren Margrete Tomasdatter
Født 1771, Djupvik, Skånland.7.
Død 18437.

Utenfor ekteskap med65,7

Ole Jakobsen
Født 17517.
Død 18077.

[Gift 1° med Maren Margrete Tomasdatter (1771 - 1843); Gift 2° 1788 med Berit Maria Davidsdatter (1755 - 1793); Gift 3° 1794 med Barbro Pedersdatter (1759 - 1816)].

Utenfor ekteskap med7

Knut Nilssen

Gift 1° 18017 med

Sten Mikkelsen
Født 1771, Vollstad, Trondenes.7.
Død 18077.
     Søn af Mikkel Stensen og Abelona Larsdatter.
     Djupvik, Skånland.

Børn af Maren Margrete Tomasdatter og Ole Jakobsen:

282.105.Karen Kirstina Rask Olsdatter, f. 1792, Skånland., d. 1830

Børn af Maren Margrete Tomasdatter og Knut Nilssen:

283.105.Nils Knutsen, f. 1794, Skånland.

Børn af Maren Margrete Tomasdatter og Sten Mikkelsen:

284.105.Mikol Maria Stensdatter, f. 1802, Skånland., d. 1876
285.105.Petter Stensen, f. 1805, Astafjord., d. 1811
106.34.
Anna Kirstina Tomasdatter
Født 1774, Djupvik, Skånland.7.
Død 18367.
107.34.
Marit Tomasdatter Rasch
Født 1777, Djupvik, Skånland.7.
Død 183828.
     Er ifølge Tore Meyers Astafjord bygdebok gift på Kolstad i Trondenes år 1800 med Hans Mikkelsen Vinter. Denne Hans Vinter på Kolstad er ikke at finde i bogen "Folk og Slekt i Trondenes", men på Vollstad i Trondenes finder vi i stedet Marit Tomasdatter (1777-1838) gift ca. 1800 med Nils Winther Mikkelsen (1770-1829), hvilket må være det rigtige.

Gift 18007 med

Nils (Hans?) Winther Mikkelsen
Født 1770, Vollstad, Trondenes.28.
Død 1829, Vollstad, Trondenes.28.
     Søn af Mikkel Nilssen og Ingeborg Olsdatter.

Børn af Marit Tomasdatter Rasch og Nils (Hans?) Winther Mikkelsen:

286.107.Ingeborg Dortea Nilsdatter, f. 1801, Trondenes., d. 1859, Trondenes.
108.34.
Hans Andreas Tomassen
Født 1780, Djupvik, Skånland.7.
Død 18507.
     Djupvik, Skånland. Etterslekt, 3 barn, i sit ekteskap med Dorotea Andersdatter, se Astafjord bygdebok.

Utenfor ekteskap med7

Anne Bergitta Johnsdatter
Født 1793, Laberg, Skånland.7.

Gift 1° 18417 med

Dorotea Andersdatter
Født 1806, Stræte, Skånland.7.
Død 18667.

[Gift 1° med Ole Johnsen Nutti (f. 1801); Gift 2° 1841 med Hans Andreas Tomassen (1780 - 1850)].

Børn af Hans Andreas Tomassen og Anne Bergitta Johnsdatter:

287.108.Margrete Hansdatter, f. 1821, Skånland.

Børn af Hans Andreas Tomassen og Dorotea Andersdatter:

288.108.Tomas Daniel Hanssen, f. 1841, Astafjord., d. 1907
109.35.
Malena Olsdatter
Født 1741, Magisås, Salangen.66.

Utenfor ekteskap med7

Jens Olsen
Født 1733, Dalen, Salangen.67.
Død 178067.
     Søn af Ole Rasmussen og Elen Johnsdatter.

Gift 1° 176868 med

Edias Danielsen
Født 174368.
     Nordleirvåg, Bjarkøy, Troms.68

Børn af Malena Olsdatter og Jens Olsen:

289.109.Johannes Jensen, f. 1767, Salangen.
110.36.
Ole Tørrissen
Født 1753, Strokkenes, Salangen.69.
Død 181069.
     Røyrbakken, Salangen.

Gift 1° 177870 med

Inger Monsdatter
Født 1748, Løksa, Salangen.71.
Død 178071.

Gift 2° 178270 med

Adriana Henriksdatter
Født 1746, Røyrbakken, Salangen.72.
Død 181772.
     Datter af Henrik Amundsen og Ingeborg Ottesdatter.

Børn af Ole Tørrissen og Inger Monsdatter:

290.110.Mons Olsen, f. 1776, Løksebotn., d. 1843
291.110.Synnøve Olsdatter, f. 1779, Salangen., d. 1843

Børn af Ole Tørrissen og Adriana Henriksdatter:

292.110.Malena Olsdatter, f. 1782, Salangen., d. 1785
293.110.Tørris Olsen, f. 1784, Salangen., d. 1784
294.110.Tørris Olsen, f. 1787, Salangen., d. 1843
295.110.Ingeborg Kirstina Olsdatter, f. 1791, Salangen., d. 1815
111.36.
Malena Tørrisdatter
Født 175569.
112.36.
Tørris Tørrissen
Født 17567.
Død 17827.
     Mikkelbostad, Dyrøy, Troms.
     Bruker av Ytterholmen i Torsken 1780-1782. Tørres sette til på sjøen 1782, og enka gifta seg med ettermannen på bruket.73

Gift omkring 178074 med

Lea Arnesdatter
Født 17567.
Død 1832, Kanebogen, Trondenes.28.

[Gift 1° omkr. 1780 med Tørris Tørrissen (1756 - 1782); Gift 2° 1783 med Jørgen Anfindsen (d. 1793)].

Børn af Tørris Tørrissen og Lea Arnesdatter:

296.112.Anders Tørrissen, f. 1780
297.112.Else Marie Tørrisdatter, f. 1781
298.112.Tørris Tørrissen, f. 1782
113.37.
Anna Henriksdatter
Født 1762, Medby, Salangen.75.
Død 183675.
     Efterslægt.
114.37.
Tørris Henriksen
Født 1764, Medby, Salangen.7.
Død 180876.
     Hemmingsjorda, Sørreisa, Troms.
     Etterslekt, 5 barn, se Sørreisa bygdebok.

Gift 179376 med

Synnøve Pedersdatter
Født 176376.
Død 1832, Seljemoen.76.
     Datter av Peder Olsen på Skatvik, Tranøy.76
115.37.
Samuel Henriksen
Født 1765, Medby, Salangen.7.
Død 18077.

Gift 180677 med

Karen Maria Hansdatter
Født 1786, Igeland, Ibestad.7.
Død 18427.
     Datter af Hans Jakobsen og Øllegård Tygesdatter Trane.

[Gift 1° 1806 med Samuel Henriksen (1765 - 1807); Gift 2° 1810 med Ole Hanssen (1780 - 25 jul. 1836)].

Børn af Samuel Henriksen og Karen Maria Hansdatter:

299.115.Hans Andreas Samuelsen, f. 1807, Ibestad., d. 1875
116.37.
Marta Malena Henriksdatter
Født 1768, Medby, Salangen.75.
Død 184075.
117.37.
Ingeborg Henriksdatter
Født 1770, Medby, Salangen.75.
Død 183575.
     Efterslægt.

Gift 179578 med

Ole Pedersen
Født 1766, Oppdal, Skånland.79.
Død 181279.

Børn af Ingeborg Henriksdatter og Ole Pedersen:

300.117.Helena Olsdatter, f. 1800, Astafjord., d. 1875, Trondenes.
118.38.
Synnøve Nilsdatter
Født 1757, Medby, Salangen.26.
Død 181526.
     Efterslægt.
119.38.
Anne Nilsdatter
Født 1758, Medby, Salangen.26.
Død 176026.
120.38.
Malena Nilsdatter
Født 1759, Medby, Salangen.26.
121.38.
Ole Nilssen
Født 1761, Medby, Salangen.26.
Død 184526.
     Efterslægt.
122.38.
Henrik Nilssen
Født 1763, Medby, Salangen.26.
Død 181126.

Utenfor ekteskap med7

Elen Anna Tørrisdatter
Født 1775, Sommarsetet, Salangen.69.
Død 184369.
     Datter af Tørris Nilssen og Dortea Olsdatter.

Børn af Henrik Nilssen og Elen Anna Tørrisdatter:

301.122.Ole Henriksen, f. 1797, Salangen.
123.38.
Peder Nilssen
Født 1767, Medby, Salangen.26.
Død 177226.
124.38.
Anna Nilsdatter
Født 1770, Medby, Salangen.26.
Død 181426.
125.38.
John Nilssen
Født 1774, Medby, Salangen.26.

Utenfor ekteskap med7

Berit Henriksdatter
Født 177680.

Børn af John Nilssen og Berit Henriksdatter:

302.125.Jonetta Johnsdatter, f. 1802, Salangen.
126.38.
Elen Nilsdatter
Født 1777, Medby, Salangen.26.
Død 177826.
127.38.
Andreas Nilssen
Født 1779, Medby, Salangen.26.
Død 178126.
128.41.
Anne Dorotea Nilsdatter
Født 1747, Å, Lavangen.7.
Død 18257.
     Etterslekt, 3 barn, se Astafjord bygdebok.

Gift 17777 med

Peder Alfsen
Født 1751, Lavangsnes, Lavangen.7.
     Søn af Alf Pedersen og Ingeborg Andersdatter.
129.41.
Hans Nilssen
Født 1748, Å, Lavangen.81,7.
Død 18057.
     Soløy, Lavangen, Astafjord.
     Skifte 1803-1805, Soløy, Astafjord tinglag.6«Hans Nilsen» - protokollnr. 150, folio 502b..

Gift 1° 17817 med

Berit Hansdatter
Født 1753, Soløy, Lavangen, Astafjord.7.
Død 17967.
     Datter af Hans Pedersen og Berit (Birgitte) Barosdatter (Berentsdatter).
     Skifte 1788-1798, Soløy, Astafjord tinglag.6«Birgitte Hansdatter» - protokollnr. 146, folio 471..

Gift 2° 18007 med

Malena (Magdalena) Arntsdatter
Født 1756, Salangen.41,7.
Død 18387.
     Datter af Arne Hanssen og Synnøve Reinholtsdatter.

[Gift 1° 1793 med Peder Mikkelsen (1747 - 1795); Gift 2° 1800 med Hans Nilssen (1748 - 1805)].

Børn af Hans Nilssen og Berit Hansdatter:

303.129.Jakob Andreas Hanssen, f. 1782, Lavangen., d. 1850
304.129.Bergitta Hansdatter, f. 1783, Astafjord., d. 1784
305.129.Øllegård Bergitta Hansdatter, f. 1785, Astafjord., d. 1842
306.129.Margrete Hansdatter, f. 1787, Astafjord., d. 1867
307.129.Nils Hanssen, f. 1790, Astafjord.
308.129.Antonetta Hansdatter, f. 1792, Astafjord., d. 1823
309.129.Ole Petter Hanssen, f. 1794, Astafjord., d. 1796

Børn af Hans Nilssen og Malena (Magdalena) Arntsdatter:

310.129.Berteus Hanssen, f. 1800, Astafjord, d. 1850
130.41.
Marta Nilsdatter
Født 1760, Å, Lavangen.7.
Død 18467.

Gift 1° 17947 med

Edias Knutsen
Født 17617.
Død 18087.
     Røkenes, Lavangen i Astafjord.7

Gift 2° 18097 med

Andreas Sørensen
Født 1780, Ytre Å, Ibestad.7.
Død 18677.

[Gift 1° 1809 med Marta Nilsdatter (1760 - 1846); Gift 2° 1847 med Barbro Gudmundsdatter (1798 - 1868)].

Børn af Marta Nilsdatter og Edias Knutsen:

311.130.Elianna Ediasdatter, f. 1795, Astafjord., d. 1837
312.130.Grete Ediasdatter, f. 1800, Astafjord., d. 1827
131.41.
Andreas Nilssen
Født 1770, Å, Lavangen.7.
Død 17997.
     Skifte 1798-1804, Å, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 148, folio 394b..
132.44.
Gjøa Larsdatter
Født 17587.
Død 17587.
133.45.
Maren Olsdatter
Født 1747, Sørrollnes, Trondenes.40,81.
Død 1747, Sørrollnes, Trondenes.40,81.
134.45.
Ingeborg Olsdatter
Født 1748, Sørrollnes, Trondenes.82,7,40,28.
Død 1810, Sørrollnes, Trondenes.7,28.
     Konfirmert 1766.40

Gift 1778, Sørrollnes, Trondenes.7 med

Ole Tygesen (Trane)
Født 1755, Lilleskog, Astafjord.83,7.
Død 1825, Sørrollnes, Trondenes.28.
     Søn af Tyge Rasmussen Trane og Karen Ellevsdatter.
     Stilling: Gårdbruker (leilending) og fisker på Sørrollnes i Trondenes.
     Gårdbruker på øvergården i Sør-Rollnes. Overtok bruket efter svigermoren i 1778. Ole Tygesen satt som fisker og leilending i fattige kår.

Børn af Ingeborg Olsdatter og Ole Tygesen (Trane):

313.134.Ole Olsen, f. 1778, Trondenes., d. 1814, Trondenes.
314.134.Kristen Olsen, f. 1781, Trondenes., d. 1840, Trondenes.
315.134.Tyge Olsen, f. 1784, Trondenes., d. 1848, Trondenes.
316.134.Kornelius Olsen, f. 1787, Trondenes., d. 1810, Trondenes.
317.134.Edis Olsen, f. 1791, Trondenes., d. 1856, (Trondenes ?).
135.45.
Maren Olsdatter
Født 1751, Sørrollnes, Trondenes.40,83.
Død 1786, Sørrollnes, Trondenes.84.
     Konfirmert 1770.40
136.45.
Steffen Olsen
Født 1753, Sørrollnes, Trondenes.40,84.
Død 1753, Sørrollnes, Trondenes.40,84.
137.45.
Abelona Olsdatter
Født 1754, Sørrollnes, Trondenes.40,84.
Død 1801, Lilleskog, Astafjord.7,84.
     Konfirmert 1774.40
     Skifte 1804-1805, Lilleskog, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 149, folio 646..

Gift 1782, Ibestad.7 med

Rasmus Tygesen
Født 1753, Foldvik7.
Død 18047.
     Søn af Tyge Rasmussen Trane og Karen Ellevsdatter.
     Skog, Ibestad.
     1793. Procurator Ole Severin Kildal (provstens sønn, siden sorenskriver i Nordre Sunnmøre) innstevnte til tinget Rasmus Tygesen, Lilleskog, fordi han hadde hogget hesjeved på Ibestad kirkes gårdpart på Storskog som Nathaniel Hansen brukte.85
     Skifte 1804-1805, Lilleskog, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 149, folio 646..

Børn af Abelona Olsdatter og Rasmus Tygesen:

318.137.Tyge Rasmussen, f. 1784, Ibestad.
319.137.Karen Bergitta Rasmusdatter, f. 1791, Ibestad.
138.45.
Steffen Olsen
Født 1759, Sørrollnes, Trondenes.40,84.
Død 1760, Sørrollnes, Trondenes.40,84.
139.46.
Kirsten Johnsdatter
Født 17547.
Død 18047.
140.46.
Steffen Johnsen
Født 1755, Rød, Lavangen.7.
Død 17567.
141.46.
Peder Johnsen
Født 1757, Rød, Lavangen.7.
Død 17947.
142.46.
Ingeborg Johnsdatter
Født 1760, Rød, Lavangen.7.
143.46.
Andreas Johnsen
Født 1763, Rød, Lavangen.7.
Død 17737.
144.46.
Berteus Johnsen
Født 1766, Rød, Lavangen.7.
Død 18427.
     Ballesvik, Torsken.7

Gift 18057 med

Kirstine Ingebrigtsdatter
145.46.
Jakob Johnsen
Født 1768, Rød, Lavangen.7.
Død 18077.
146.47.
Anne Maria Hansdatter
Født 17537.
Død 18147.
147.47.
Malena Hansdatter
Født 17587.
Død 18107.
148.48.
Marit Iversdatter
Født 1766, Tennevoll, Lavangen.7.
Død 18007.
     Skifte 1798-1804, Ånstad, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 148, folio 398..

Gift 17947 med

Tørris Davidsen
Født 1761, Tortenvik, Skånland.7.
Død 18287.
     Søn af David Hanssen og Elisabet Pedersdatter Falk.
     Ånstad, Ibestad. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.

[Gift 1° 1794 med Marit Iversdatter (1766 - 1800); Gift 2° 1801 med Karen Jakobsdatter (1751 - 1826)].
149.49.
Peder Hanssen
Født 1745, Årstein, Gratangen.7.
Død 17797.
     Lavik, Gratangen.

Gift 17727 med

Kirsten Olsdatter
Født 1745, Hesjeberg, Gratangen.7.
Død 18217.
     Datter af Ole Nilssen og Anne Olsdatter.

[Gift 1° 1772 med Peder Hanssen (1745 - 1779); Gift 2° 1784 med Ole Monssen (1755 - 1812)].

Børn af Peder Hanssen og Kirsten Olsdatter er vist under Kirsten Olsdatter (nr. 65).

150.53.
Anna Ediasdatter
Født 1778, Laupstad, Ibestad.7.
Død 17857.
151.56.
Ole Olsen
Født 1751, Storskog, Ibestad.7.
Død 17977.
     Skog, Ibestad.

Gift 17887 med

Karen Anne Olsdatter
Født 17527.
Død 18137.
     Datter af Ole Pedersen og Malena Isaksdatter.

[Gift 1° 1788 med Ole Olsen (1751 - 1797); Gift 2° 1798 med Kristoffer Jansen (1748 - 1808)].
152.58.
Marit Johansdatter
Født 1746, Lilleskog, Ibestad.7.
Død 18027.
     Skifte 1804-1805, Djupvik, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 149, folio 600b..

Gift 17767 med

Tomas Hanssen Rasch
Født 1747, Djupvik7.
Død 18087.
     Søn af Hans Tomassen Rasch og Synnøve Torstensdatter.
     Gårdbruker på Djupvik, Skånland.

[Gift 1° 1776 med Marit Johansdatter (1746 - 1802); Gift 2° 1802 med Anne Katrine Olsdatter Trane (1777 - 1852)].

Børn af Marit Johansdatter og Tomas Hanssen Rasch:

320.152.Johan Tomassen Rasch, f. 1777, Skånland.
321.152.Hans Kristian Tomassen Rasch, f. 1779, Skånland., d. 1806
322.152.Anna Bergitta Tomasdatter Rasch, f. 1781, Skånland., d. 1812
323.152.Synnøve Maria Tomasdatter Rasch, f. 1785, Skånland., d. 1807
153.58.
Berit Johansdatter
Født 1751, Lilleskog, Ibestad.7.
Død 18107.

Gift 1° 17737 med

Rasmus Pedersen
Født 1731, Bolla Indre, Ibestad.7.
Død 17757.
     Søn af Peder Rasmussen og Synnøve Paulsdatter.
     Bolla, Ibestad. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.
     Skifte 1767-1776, Bolla, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 142, folio 449b..

Gift 2° 17767 med

Hans Pedersen
Født 1746, Dyrstad, Ibestad.7.
Død 17817.
     Søn af Peder Gabrielsen og Berit Olsdatter.
     Bolla, Ibestad.
     Skifte 1776-1785, Bolla, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 143, folio 168b..

Gift 3° 17847 med

Torberg Larssen
Født 17557.
Død 18047.
     Bolla, Ibestad. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.
     Skifte 1803-1805, Bolla, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 150, folio 314b..

Børn af Berit Johansdatter og Hans Pedersen er vist under Hans Pedersen (nr. 80).

154.58.
Anna Marta Johansdatter
Født 1773, Skog, Ibestad.7.
Død 1773, Skog, Ibestad.7.
155.58.
Anna Elisabet Johansdatter
Født 1774, Skog, Ibestad.7.
Død 1794, Skog, Ibestad.7.
156.59.
Hans Natanaelsen
Født 1762, Storskog, Astafjord.86.
Død 184686.

Gift 179587 med

Maren Olsdatter Trane
Født 1774, Fugleberg, Astafjord.78.
Død 184678.
     Datter af Ole Pedersen og Engel Jensdatter.

Børn af Hans Natanaelsen og Maren Olsdatter Trane:

324.156.Ole Severin Hanssen, f. 1798, Astafjord., d. 1843

Generation 6.

157.61.
Marit Bårdsdatter
Født 1752, Åkenes7.
Død 17797.
158.61.
Ole Bårdsen
Født 1756, Foldvik, Gratangen7.
Død 10 jan. 1828, Grov, Ibestad prgj..
     Stilling: Gårdbruker på Grov, Skånland

Gift 27 dec. 1785 med

Karen Davidsdatter
Født 1759, Tortenvik, Skånland.7, døbt mar. 1759, Ibestad.
Død 26 jan. 1837, Grov..
     Datter af David Hanssen og Elisabet Pedersdatter Falk.

Børn af Ole Bårdsen og Karen Davidsdatter:

325.158.Pernille Olsdatter, f. 1786, Astafjord., d. 1849, Trondenes.
326.158.Hans Olsen, f. 1787, Skånland., d. 1843
327.158.Hedvig Elisabet Olsdatter, f. 1789, Skånland., d. 1813
328.158.Jens Olsen, f. 1790, d. 1790
329.158.Øllegård Kristina Olsdatter, f. 1791, Skånland., d. 1792
330.158.Ingeborg Katrina Olsdatter, f. 1792, Skånland., d. 1850
331.158.Bård Olsen, f. 1794, Skånland., d. 1795
332.158.Peder Olsen, f. 1796, Skånland., d. 1874
333.158.Bård Olsen, f. 1798, Skånland.
334.158.Daniel Trane Olsen, f. 1801, Skånland., d. 1861
335.158.Jens Olsen, f. 1804, Skånland., d. 1867
159.61.
Ellev Baardsen
Født 1763, Foldvik, Astafjord..
     Gårdbruker på Foldvik, Gratangen i Astafjord.
     Han var ofte seilingskar til Bergen, særlig med sin morfar Rasmus Tygesen Trane på Lilleskog som i sine senere år flyttet til Foldvik. Ellev Baardsen hadde kjempekrefter. Når det trengtes, fordi det ikke var sild i Gratangen, bar han ei tønne sild på ryggen fra Herjangen til Foldvik.35
160.61.
Rasmus Andreas Bårdsen
Født 1768, Foldvik, Gratangen.7.
Død 18277.
     Laberg, Gratangen.

Gift 1° 18047 med

Anna Madsdatter
Født 1764, Grov, Skånland.7.
Død 18147.
     Datter af Mads Johnsen og Kirsten Hansdatter.

Gift 2° 18157 med

Kristina Olsdatter
Født 1784, Rotvik, Salangen.7.
Død 18527.

Børn af Rasmus Andreas Bårdsen og Anna Madsdatter:

336.160.Jens Rasmussen, f. 1805, Gratangen., d. 1863
337.160.Bård Rasmussen, f. 1808, Gratangen., d. 1894

Børn af Rasmus Andreas Bårdsen og Kristina Olsdatter:

338.160.Anne Rasmusdatter, f. 1818, Gratangen.
161.61.
Jens Bårdsen
Født 1773, Foldvik, Gratangen.7.
Død 18527.

Gift 18087 med

Anne Katrine Olsdatter Trane
Født 1777, Gamvik, Lavangen.7.
Død 18527.
     Datter af Ole Anderssen og Anne Maria Olsdatter Trane.

[Gift 1° 1802 med Tomas Hanssen Rasch (1747 - 1808); Gift 2° 1808 med Jens Bårdsen (1773 - 1852)].

Børn af Jens Bårdsen og Anne Katrine Olsdatter Trane er vist under Anne Katrine Olsdatter Trane (nr. 100).

162.63.
Ole Hanssen
Født 1760, Hesjeberg, Gratangen7.
Død 17617.
163.63.
Olavina Hansdatter
Født 1762, Hesjeberg, Gratangen7.
Død 18287.

Gift 1° 17827 med

Ole Anderssen
Født 1755, Balteskard, Skånland.7.
Død 18007.
     Søn af Anders Paulsen og Berit Andersdatter.
     Gårdbruker på Balteskar i Astafjord.
     Skifte 1804-1805, Balteskar, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 149, folio 640..

Gift 2° 1803, Balteskard, Skånland7 med

Morten Sørensen
Født 1771, Bolla, Ibestad7.
Død 18447.

Børn af Olavina Hansdatter og Ole Anderssen er vist under Ole Anderssen (nr. 86).

164.63.
Barbro Maria Hansdatter
Født 1764, Hesjeberg, Gratangen.7.
Død 18337.

Gift 17887 med

Paul Anderssen
Født 1760, Balteskard, Skånland.7.
Død 18177.
     Søn af Anders Paulsen og Berit Andersdatter.
     Jordbruker og fisker på Sør-Fornes i Astafjord, som han i 1786 kjøpte efter Nils Rasmussen Rasks død. Under 14. aug. 1816, tgl. 15. aug., skjøtet han halvparten l.nr. 382, 6 mrk. i Fornes søndre til sin sønn Hans Peter Poulsen for 60 spd. Speciedaleren hadde altså holdt sitt inntog i Astafjord tinglag allerede før sølvskatten ble utskrevet.49
     Skifte 20 jul. 181850Tgl. 31. juli 1819.Resten av gården (l.nr. 381) ble utlagt med halvparten (3 mrk.) til enken Barbro Hansdatter og den andre halvparten til tre sønner med 1 mrk. på hver..

Børn af Barbro Maria Hansdatter og Paul Anderssen er vist under Paul Anderssen (nr. 88).

165.63.
Anna Marta Hansdatter
Født 1767, Hesjeberg, Gratangen7.
Død 18337.
166.63.
Søren Hanssen
Født 1769, Hesjeberg, Gratangen7.
Død 18127.
     Krøpling. Bosat hos foreldrene på Hesjeberg i Astafjord.88

Gift 31 okt. 1804 med

Berit Maria Andersdatter Harr
Født 1774, Renså, Skånland.7.
Død 18387.
     Datter af Anders Rasmussen Harr og Synnøve Andersdatter.

[Gift 1° 31 okt. 1804 med Søren Hanssen (1769 - 1812); Gift 2° 1818 med Mikkel Benjaminsen (1782 - 1854)].

Børn af Søren Hanssen og Berit Maria Andersdatter Harr:

339.166.Mikol Maria Sørensdatter, f. 1806, Gratangen., d. 1867
340.166.Anne Helene Sørensdatter, f. 1808, Gratangen., d. 1896
341.166.Olavina Sørensdatter, f. 1811, Gratangen., d. 1895
167.63.
Ole Hanssen
Født 1771, Hesjeberg, Gratangen7.
Død 18117.
     Gårdbruker på Rollnes, Ibestad.

Gift 1° 18087 med

Kirsten Trane
Født 1772, Selset, Ibestad7.
Død 18097.
     Datter af John Olsen Trane og Marit Andersdatter.

Gift 2° _____med

Erika Petrina Leth
Født 17877.
Død 18437.

[Gift 1° med Ole Hanssen (1771 - 1811); Gift 2° 1812 med Rasmus Anderssen Harr (1781 - 1829)].

Børn af Ole Hanssen og Kirsten Trane er vist under Kirsten Trane (nr. 104).


Børn af Ole Hanssen og Erika Petrina Leth:

342.167.Hans Kristian Olsen, f. 1810, Rollnes, d. 1889
168.63.
Peder Hanssen
Født 1774, Hesjeberg, Gratangen7.
Død 18287.
     Efterslægt.
169.63.
Berteus Hanssen
Født 1777, Hesjeberg, Gratangen7.
Død 18517.
170.63.
Mikkel Hanssen
Født 1781, Hesjeberg, Gratangen7.
Død 18017.
171.64.
Ole Danielsen
Født 1764, Grøsnes Lille, Gratangen.7.
Død 18227.

Gift 17997 med

Ingeborg Sofia Johnsdatter Trane
Født 1768, Selset, Ibestad.7.
Død 18347.
     Datter af John Olsen Trane og Marit Andersdatter.

Børn af Ole Danielsen og Ingeborg Sofia Johnsdatter Trane er vist under Ingeborg Sofia Johnsdatter Trane (nr. 103).

172.64.
Jens Danielsen
Født 1767, Grøsnes, Gratangen.7.
Død 17897.
173.64.
Anna Bergitta Danielsdatter
Født 1775, Grøsnes, Gratangen.7.
Død 17767.
174.64.
Sofia Bergitta Danielsdatter
Født 1777, Grøsnes Lille, Gratangen.7.
Død 17817.
175.64.
Sofia Fredrikka Danielsdatter
Født 1783, Grøsnes Lille, Gratangen.7.
Død 17847.
176.64.
Elisabet Maria Danielsdatter
Født 1785, Grøsnes Lille, Gratangen.7.
Død 18017.
177.65.
Ole Pedersen
Født 1778, Lavik, Gratangen.7.
178.65.
Peder Olsen
Født 1785, Foldvik, Gratangen.7.
Død 18237.
     Foldvik, Gratangen. Etterslekt, 5 barn, se Astafjord bygdebok.

Gift 18117 med

Anna Elisabet Dinesdatter
Født 1785, Indre Å, Ibestad.7.
Død 18647.

[Gift 1° 1811 med Peder Olsen (1785 - 1823); Gift 2° 1830 med Nils Andreas Svendsen (1785 - 1866)].
179.69.
Anne Martha Hansdatter
Født 177089,28.

Gift 179428 med

Hans Ediassen
Født 1762, Sørrollnes, Trondenes.90,40,28, døbt 176240.
Død 1839, Sandstrand, Trondenes.28.
     Søn af Edias Jenssen (Bagge ? Erboe ?) og Anna Ellevsdatter.
     Konfirmert 1779.40
     Benevnes 1801 «indsidder og bruger jorden med faderen» på Sørrollnes.91

Børn af Anne Martha Hansdatter og Hans Ediassen:

343.179.Hans Hansen, f. omkr. 1795
344.179._____, f. _____, d. 1798, Trondenes.
345.179.Anne Cathrine Hansdatter, f. omkr. 1799
346.179.Edis Hanssen, f. 1802, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
347.179.Andreas Hanssen, f. 1805, Trondenes., d. 1841, Nordland.
348.179._____, f. _____, d. 1807, Trondenes.
349.179._____, f. _____, d. 1809, Trondenes.
180.69.
Lars Hanssen
Født 1772, Sørrollnes, Trondenes.28.

Gift 180328 med

Anna Bergitte Eriksdatter Risør
Født 178228.

Børn af Lars Hanssen og Anna Bergitte Eriksdatter Risør:

350.180.Erik Simon Larssen, f. 1805, Trondenes., d. 1805, Trondenes.
351.180.Dødfødt, f. 1806, Trondenes., d. 1806, Trondenes.
352.180.Erik Larssen, f. 1807, Trondenes., d. 1807, Trondenes.
353.180.Dødfødt, f. 1809, Trondenes., d. 1809, Trondenes.
181.69.
Ingeborg Hansdatter
Født 1774, Sørrollnes, Trondenes7.

Gift 1° _____92,7med

Halsten Hanssen
     Fra Medkila.7

Gift 2° 18007 med

Kristoffer Hanssen Rasch
Født 1761, Djupvik7.
Død 18427.
     Søn af Hans Tomassen Rasch og Synnøve Torstensdatter.

[Gift 1° 1794 med Marit Sakariasdatter Mørch (1766 - 1797); Gift 2° 1800 med Ingeborg Hansdatter (f. 1774)].

Børn af Ingeborg Hansdatter og Halsten Hanssen:

354.181._____, f. _____, d. 1795, Trondenes.

Børn af Ingeborg Hansdatter og Kristoffer Hanssen Rasch:

355.181.Marta Bergitta Kristoffersdatter Rasch, f. 1800, Trondenes
182.69.
Abelona Katrine Hansdatter
Født 1776, Sørrollnes, Trondenes.28.
Død 1828, Sørrollnes, Trondenes.28.
     Etterslekt, se "Folk og Slekt i Trondenes".
183.70.
Sten Mikkelsen
Født 1771, Vollstad, Trondenes.7.
Død 18077.
     Djupvik, Skånland.

Gift 18017 med

Maren Margrete Tomasdatter
Født 1771, Djupvik, Skånland.7.
Død 18437.
     Datter af Tomas Danielsen og Dorte Andersdatter.

[Gift 1° med Ole Jakobsen (1751 - 1807); Gift 2° med Knut Nilssen; Gift 3° 1801 med Sten Mikkelsen (1771 - 1807)].

Børn af Sten Mikkelsen og Maren Margrete Tomasdatter er vist under Maren Margrete Tomasdatter (nr. 105).

184.71.
Andreas Olsen
Født 1780, Sørrollnes, Trondenes.47, døbt 178193.
Død 178193.
185.71.
Andreas Olsen
Født 178294,95.
Død 180847.
186.71.
Lars Olsen
Født 1783, Sørrollnes, Trondenes.96, døbt 178340.
Død 1783, Sørrollnes, Trondenes.40,96.
187.71.
Maren Olsdatter
Født 178497,95.
188.71.
Morten Olsen
Født 1784, Sørrollnes, Trondenes.96, døbt 178440.
Død 1811, Sørrollnes, Trondenes.96.
     Konfirmert 1802.40
189.71.
Anne Margrethe Olsdatter
Født 1786, Sørrollnes, Trondenes.98,96, døbt 178640.
Død 1872, Breistrand, Trondenes.96.

Gift omkring 182028 med

Henrik Mathias Jacobsen Warberg
Født 1783, Breistrand, Trondenes.99.
Død 1851, Breistrand, Trondenes.99.
     Søn af Jacob Henriksøn Warberg og Ingeborg Sophie Olsdatter Gram.
     Konf. 1803 i Trondenes.40

Børn af Anne Margrethe Olsdatter og Henrik Mathias Jacobsen Warberg:

356.189.Ingeborg Sofie Henriksdatter Warberg, f. 1821, Trondenes., d. 1898, Trondenes.
190.71.
Mikkel Olsen
Født 1790, Sørrollnes, Trondenes.100,96, døbt 1790101,40.
Død 1834, Sørrollnes, Trondenes.96.
     Konfirmert 1811.40
191.71.
Hans Olsen
Født 1790, Sørrollnes, Trondenes.96, døbt 1790101,40.
Død 1854, Lofoten, Nordland.96.
     Kom til Dyrstad, Ibestad, dro til Sørrollnes, Trondenes.7
192.71.
Nils Schamfer Olsen
Født 1792, Sørrollnes, Trondenes.102,96, døbt 1792101,40.
Død 18497.
     Gårdbruker, selveier på Renså i Astafjord. Den bekjendte båtbygger og konstruktør af »Skandferskøytene«, Nils Skandfer var hans sønnesøn.

Gift 18217 med

Sara Helena Hansdatter
Født 1795, Renså, Skånland.7.
Død 18517.
     Datter af Hans Sakariassen og Synnøve Andersdatter.

Børn af Nils Schamfer Olsen og Sara Helena Hansdatter:

357.192.Olai Peder Nilssen, f. 1822, Skånland., d. 1864
358.192.Hans Sakarias Nilssen, f. 1824, Skånland., d. 1907
359.192.Markus Gram Nilssen, f. 1829, Skånland., d. 1897
360.192.Synnøve Maria Nilsdatter, f. 1829, Skånland., d. 1919
361.192.Bergitta Maria Nilsdatter, f. 1834, Skånland., d. 1834
193.71.
Synnøve Kirstina Olsdatter
Født 1792, Sørrollnes, Trondenes.102,96, døbt 1792101,40.
Død 1838, Steinsland, Trondenes.96.
194.71.
Johan Hveding Olsen
Født 1796, Sørrollnes, Trondenes.103,28, døbt 179640.
Død 1843, Sørrollnes, Trondenes.28.
     Konfirmert 1817.
195.72.
Kirsten (Marie?) Iversdatter
Født 1776, Gottesjord, Sørreisa.43.
Død 1853, Stangnes, Tranøy.43.
     7 barn i første ekteskap med Thomas Falk, se Sørreisa bygdebok.

Gift 1° 179943 med

Thomas Hendrich Hansen Falch
Døbt 30 jul. 1769, Lenvik kirke104.
Død 181943.
     Søn af Hans Ibsen Falch og Maren Olsdatter.
     Gottesjord, Sørreisa.43

Gift 2° 182043 med

Johan Andersen
Født 178743.
Død 182243.
     Sønn av Anders Olsen, Rubbestad.43
     Gottesjord, Sørreisa.43
196.72.
Augustinus Iversen
Født 1779, Gottesjord, Sørreisa..
Død 1785, Gottesjord, Sørreisa..
     Død av halsesyke.
197.72.
Ane Lavina Iversdatter
Født 1787, Gottesjord, Sørreisa..
Død 1866.

Gift 1° 1810 med

Johan Henriksen
Født 1774, Stangnes..
Død mai 1816.

Gift 2° 1819 med

Christopher Jørgen Nilsen
198.72.
Ole Augustinus Iversen
Født 1790, Gottesjord, Sørreisa..
Død 1857.

Gift 1822 med

Engel Margrethe Korneliusdatter Nibe
Født 1794.
199.74.
Maren Hansdatter
Født 1778, Lia, Lavangen.7.
Død 18217.

Utenfor ekteskap med105,7

Nils Jørgensen
Født 17717.
Død 18027.
     Skifte 1804-1805, Rollnes nordre, Astafjord Tinglag.6protokollnr. 149, folio 652b..

Gift 1° 18067 med

Jakob Andreas Hanssen
Født 1782, Soløy, Lavangen.7.
Død 18507.
     Søn af Hans Nilssen og Berit Hansdatter.

[Gift 1° 1806 med Maren Hansdatter (1778 - 1821); Gift 2° 1821 med Berit Helena Svendsdatter (1799 - 1845)].

Børn af Maren Hansdatter og Nils Jørgensen:

362.199.Hans Andreas Nilssen, f. 1800, Lavangen., d. 1851
200.74.
Marit Hansdatter
Født 17827.
Død 18477.

Gift 18067 med

Thomas Olsen
Født 1781, Forså, Ibestad7.
Død 18117.
     Søn af Ole Ediassen og Mette Kristensdatter.

Børn af Marit Hansdatter og Thomas Olsen:

363.200.Hans Olai Tomassen, f. 1806, Rollnes
364.200.Ingeborg Kristine Tomasdatter, f. 1809, Trondenes, d. 1886
201.74.
Anna Hansdatter
Født 17857.
Død 18517.

Gift 18097 med

Ole Olsen
Født 1785, Reite, Lavangen7.
Død 18347.
     Søn af Ole Jonassen og Berit Hansdatter.

Børn af Anna Hansdatter og Ole Olsen:

365.201.Berit Maria Olsdatter, f. 1816, Lavangen, d. 1858
202.80.
Johan Hanssen
Født 1777, Bolla, Ibestad.7.
Død 17777.
203.80.
Olava Kristina Hansdatter
Født 1778, Bolla Indre, Ibestad.7.
Død 17837.
204.80.
Hanna Petrikka Hansdatter
Født 1781, Bolla Indre, Ibestad.7.
Død 17837.
205.82.
Anne Bergitta Jensdatter Trane
Født 17747.
Død 18587.

Gift 17957 med

Hans Mikkelsen
Født 1762, Foldvik, Astafjord.7.
Død 18367.
     Fjordbotn, Gratangen i Astafjord.7

Børn af Anne Bergitta Jensdatter Trane og Hans Mikkelsen:

366.205.Ingeborg Sofia Hansdatter, f. 1795, Astafjord., d. 1795
367.205.Jens Hanssen, f. 1796, Astafjord., d. 1799
368.205.Nikolai Kristian Harder Hanssen, f. 1799, Astafjord., d. 1866
369.205.Anne Malena Hansdatter, f. 1802, Astafjord., d. 1877
370.205.Johanna Hansdatter, f. 1805, Astafjord., d. 1806
371.205.Mikkel Hanssen, f. 1807, Astafjord., d. 1878
206.82.
Maren Magdalena Jensdatter
Født 1776, Fjordbotn, Astafjord.7.
Død 18617.

Gift 18047 med

Peder Eriksen
Født 1778, Sverige.7.
Død 18087.
     Søn af Erik Johannessen.
     Fjordbotn, Gratangen i Astafjord.7

Børn af Maren Magdalena Jensdatter og Peder Eriksen:

372.206.Jonetta Pedersdatter, f. 1804, d. 1804
373.206.Nikolina Bergitta Pedersdatter, f. 1806, Astafjord.
374.206.Kristianna Petrikka Pedersdatter, f. 1808, Astafjord., d. 1837
207.82.
Joachim Hveding Heggelund Jensen (Trane)
Født 1779, Fjordbotn, Astafjord.7.
     Bjerkvik, Ofoten i Nordland.7

Utenfor ekteskap med7

Maria Kirstina Samuelsdatter
Født 17787.
Død 18677.
     Fra Fjordbotn i Astafjord.7

Gift 1° 18077 med

Mette Maria Abrahamsdatter

Børn af Joachim Hveding Heggelund Jensen (Trane) og Maria Kirstina Samuelsdatter:

375.207.Mette Maria Joakimsdatter, f. 1804, Astafjord., d. 1814

Børn af Joachim Hveding Heggelund Jensen (Trane) og Mette Maria Abrahamsdatter:

376.207.Mette Grønn Ovidia Joakimsdatter, f. 1806, Nordland., d. 1876
377.207.Lavina Joakimsdatter, f. 1810, Nordland., d. 1869
208.82.
Berit Maria Jensdatter Trane
Født 1780, Fjordbotn, Astafjord.7.
Død 18687.

Gift 18007 med

Søren Mikkelsen
Født 1774, Foldvik, Astafjord.7.
Død 18307.
     Åkenes, Gratangen i Astafjord.7

Børn af Berit Maria Jensdatter Trane og Søren Mikkelsen:

378.208.Mikol Maria Sørensdatter, f. 1806, Astafjord.
379.208.Bergitta Sørensdatter, f. 1814, Astafjord., d. 1904
209.83.
Kristoffer Normann Pedersen
Født 1783, Grøsnes, Gratangen.7.
     Tennevik, Skånland, Trondenes.7

Gift 18067 med

Synnøve Margrete Jørgensdatter Rasch
Født 17817.
     Datter af Jørgen Hanssen Rasch og Anne Dortea Johnsdatter.
210.84.
Berit Maria Andersdatter Harr
Født 1774, Renså, Skånland.7.
Død 18387.

Gift 1° 31 okt. 1804 med

Søren Hanssen
Født 1769, Hesjeberg, Gratangen7.
Død 18127.
     Søn af Hans Sørensen og Golla Olsdatter.
     Krøpling. Bosat hos foreldrene på Hesjeberg i Astafjord.88

Gift 2° 18187 med

Mikkel Benjaminsen
Født 17827.
Død 18547.
     Hesjeberg i Gratangen, Astafjord.7

Børn af Berit Maria Andersdatter Harr og Søren Hanssen er vist under Søren Hanssen (nr. 166).

211.84.
Mette Marie Andersdatter Harr
Født 1777, Renså, Astafjord.7,28.
Død 1845, Tovik, Trondenes.28.

Gift 181428 med

Niels Winter Schjelderup
Født 1769, Tovik, Trondenes.28, døbt 22 okt. 1769, Trondenes kirke.106,107.
Død 1827, Lofoten, Nordland.28.
     Søn af Niels Andersen Schjelderup og Elisabeth Nielsdatter Kiær Kinapel.
     Konf. 1788.

[Gift 1° med Oline Karoline Nikoline Jakobsdatter (f. 1777); Gift 2° 19 jul. 1800 med Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup (1780 - 1812); Gift 3° 1814 med Mette Marie Andersdatter Harr (1777 - 1845)].

Børn af Mette Marie Andersdatter Harr og Niels Winter Schjelderup:

380.211.Hans Sakarias Schjelderup, f. 1815, Trondenes., d. 1888, Trondenes.
381.211.Markus Andreas Schjelderup, f. 1817, Trondenes.
382.211.Søren Andreas Schjelderup, f. 1820, Trondenes., d. 1891, Trondenes.
212.84.
Ingeborg Kirstina Andersdatter Harr
Født 1779, Renså7.
Død 17957.
213.84.
Rasmus Anderssen Harr
Født 1781, Renså, Skånland.7.
Død 18297.
     Gårdbruker på Renså, Skånland.

Gift 18127 med

Erika Petrina Leth
Født 17877.
Død 18437.

[Gift 1° med Ole Hanssen (1771 - 1811); Gift 2° 1812 med Rasmus Anderssen Harr (1781 - 1829)].

Børn af Rasmus Anderssen Harr og Erika Petrina Leth:

383.213.Simon Kristian Kildal Rasmussen, f. 1813, Skånland., d. 1893
384.213.Ovidie Andrea Rasmusdatter, f. 1816, Astafjord., d. 1851, Trondenes.
385.213.Anne Marta Rasmusdatter, f. 1818, Skånland., d. 1820
386.213.Johan Nikolai Berg Rasmussen, f. 1821, Skånland., d. 1891
214.84.
Andrea Lavina Andersdatter Harr
Født 1784, Renså7.
Død 17857.
215.84.
Anna Marta Hansdatter
Født 1787, Renså, skånland.7.
Død 18117.
216.84.
Petrikka Hansdatter
Født 17897.
Død 17897.
217.84.
Sara Helena Hansdatter
Født 1795, Renså, Skånland.7.
Død 18517.

Gift 18217 med

Nils Schamfer Olsen
Født 1792, Sørrollnes, Trondenes.102,96, døbt 1792101,40.
Død 18497.
     Søn af Ole Larssen og Berit (Birgitte) Mortensdatter.
     Gårdbruker, selveier på Renså i Astafjord. Den bekjendte båtbygger og konstruktør af »Skandferskøytene«, Nils Skandfer var hans sønnesøn.

Børn af Sara Helena Hansdatter og Nils Schamfer Olsen er vist under Nils Schamfer Olsen (nr. 192).

218.85.
Nils Helgen Winter Bentsen Kinapel
Født 1777, Balteskard, Skånland.7.
Død 18137.

Gift 18057 med

Anna Elisabet Nilsdatter Ærboe
Født 1771, Breivoll, Ibestad.7.
Død 18487.
     Datter af Nils Olsen Ærboe og Ingeborg Eriksdatter Normann.

Børn af Nils Helgen Winter Bentsen Kinapel og Anna Elisabet Nilsdatter Ærboe:

387.218.Bent Nilssen, f. 1807, Skånland., d. 1864
388.218.Nils Nilssen, f. 1811, Skånland.
219.85.
Birgitta Bentsdatter Kinapel
Født 1778, Balteskard, Skånland.7.
Død 17817.
220.85.
Andrea Bentsdatter Kinapel
Født 1781, Grovfjord, Skånland.7.
221.85.
Bergitta Bentsdatter Kinapel
Født 1783, Grov, Skånland, Astafjord.7.
Død 1852, Sandstrand, Trondenes.28.

Gift 183328 med

Edis Hanssen
Født 1802, Sørrollnes, Trondenes.28.
Død 1851, Sandstrand, Trondenes.28.
     Søn af Hans Ediassen og Anne Martha Hansdatter.
222.85.
Hans Bentsen Kinapel
Født 1785, Grov, Skånland.7.
Død 18397.
223.85.
Jørgen Jakob Bentsen Kinapel
Født 1785, Grov, Skånland.7.
Død 18567.

Gift 18207 med

Ingeborg Katrina Olsdatter
Født 1792, Grov, Skånland.7.
Død 18507.
     Datter af Ole Bårdsen og Karen Davidsdatter.

Børn af Jørgen Jakob Bentsen Kinapel og Ingeborg Katrina Olsdatter:

389.223.Berteus Jørgensen, f. 1823, Skånland., d. 1900
224.85.
Ole Humle Bentsen Kinapel
Født 1788, Grov, Skånland.7.
Død 18137.
225.85.
Rebekka Bentsdatter Kinapel
Født 1791, Grov, Skånland.7.
Død 18367.

Gift 1° 18197 med

Ole Tomassen
Født 17947.
Død 18317.
     Søn af Tomas Nilssen og Tora Esaiasdatter.
     Laupstad, Ibestad. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.

Gift 2° 18337 med

Hans Olai Røgh Johnsen Lind
Født 1804, Myrland, Gratangen.7.
Død 18827.
     Søn af John Hanssen Lind og Mette Marie Sparboe.
     Laupstad, Ibestad. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.7

[Gift 1° 1833 med Rebekka Bentsdatter Kinapel (1791 - 1836); Gift 2° 1837 med Anne Helene Sørensdatter (1808 - 1896)].
226.86.
Bergitta Olsdatter
Født 1783, Balteskard, Skånland.7.
Død 18467.
227.86.
Margrete Olsdatter
Født 1785, Balteskard, Skånland.7.
Død 18407.
228.86.
Johanna Olsdatter
Født 1787, Balteskard, Skånland.7.
Død 18227.

Gift 18217 med

Peder Olsen
Født 1796, Grov, Skånland.7.
Død 18747.
     Søn af Ole Bårdsen og Karen Davidsdatter.

[Gift 1° 1821 med Johanna Olsdatter (1787 - 1822); Gift 2° 1823 med Trina Sofia Berteusdatter (1798 - 1857)].

Børn af Johanna Olsdatter og Peder Olsen:

390.228.Johanna Pedersdatter, f. 1822, Skånland., d. 1822
229.86.
Peder Olsen
Født 1791, Balteskard, Skånland.7.
Død 18247.
230.86.
Golla Olsdatter
Født 1793, Balteskard, Skånland.7.
Død 18647.

Gift 18187 med

Nils Sørensen
Født 1789, Balteskard, Skånland.7.
Død 18547.
     Søn af Søren Nilssen og Marta Andersdatter.
231.86.
Hans Olsen
Født 1796, Balteskard, Skånland..
Død 1877.
     Gårdbruker, selveier på Balteskard i Astafjord.
     Kgl. skjøte dat. 30. apr. 1833, tgl. 10. juli s.å. til Hans Olsen på 1 pd. i Balteskar for 80 spd. og mot påhefte av årlig jordavgift til Trondenes kirke og prest av 4 kyr, 1 1/3 tønne bygg.

Gift 31 okt. 1831 med

Rebekka Andersdatter Schjelderup
Født 1803, Tovik, Skånland, Trondenes.108,28.
Død 1880, Balteskard, Astafjord.28.
     Datter af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter.

Børn af Hans Olsen og Rebekka Andersdatter Schjelderup:

391.231.Barbro Maria Hansdatter, f. 1833, Skånland, d. 1917
232.86.
Andreas Olsen
Født 1799, Balteskard, Skånland.7.
Død 18217.
233.87.
Jens Sørensen
Født 1783, Balteskard, Skånland.7.
Død 18137.
234.87.
Anna Marta Sørensdatter
Født 1785, Balteskard, Skånland.7.
Død 18647.
235.87.
Andreas Petter Sørensen
Født 1787, Balteskard, Skånland.7.
Død 18127.
236.87.
Nils Sørensen
Født 1789, Balteskard, Skånland.7.
Død 18547.

Gift 18187 med

Golla Olsdatter
Født 1793, Balteskard, Skånland.7.
Død 18647.
     Datter af Ole Anderssen og Olavina Hansdatter.
237.87.
Berteus Sørensen
Født 1796, Balteskard, Skånland.7.
Død 18627.

Gift 18337 med

Olava Andrea Paulsdatter
Født 1801, Fornes, Skånland.7.
Død 18707.
     Datter af Paul Anderssen og Barbro Maria Hansdatter.
238.87.
Kornelius Sørensen
Født 1799, Balteskard, Skånland.7.
Død 18357.
239.88.
Anne Bergitta Paulsdatter
Født 1789, Fornes, Skånland.7.
Død 18787.
240.88.
Hans Petter Paulsen
Født 1792, Fornes, Skånland.7.
Død 18697.
     Gårdbruker, selveier på Sør-Fornes.

Gift 16 okt. 1834109 med

Mikol Maria Sørensdatter
Født 1806, Hesjeberg, Gratangen.7, døbt 20 apr. 1806.
Død 1867.
     Datter af Søren Hanssen og Berit Maria Andersdatter Harr.

Børn af Hans Petter Paulsen og Mikol Maria Sørensdatter:

392.240.Søren Hanssen, f. 1838, Skånland., d. 1906
393.240.Bendik Martin Hanssen, f. 1843, Skånland., d. 1920
241.88.
Andreas Paulsen
Født 1795, Fornes, Skånland.7.
Død 18137.
242.88.
Nils Johan Paulsen
Født 1798, Fornes, Skånland.7.
Død 18647.
243.88.
Olava Andrea Paulsdatter
Født 1801, Fornes, Skånland.7.
Død 18707.

Gift 18337 med

Berteus Sørensen
Født 1796, Balteskard, Skånland.7.
Død 18627.
     Søn af Søren Nilssen og Marta Andersdatter.
244.88.
Mikol Maria Paulsdatter
Født 1804, Fornes, Skånland.7.
Død 18107.
245.88.
Ole Paulsen
Født 1809, Fornes, Skånland.7.
Død 18687.
246.89.
Nils Andreas Mikkelsen Skamfer
Født 1781, Dyrstad, Ibestad.7.
Død 17817.
247.89.
Maren Kirstina Mikkelsdatter Skamfer
Født 1782, Dyrstad, Ibestad.7.
Død 18447.

Gift 1802110 med

Petter Kristian Starup
Født 1771, Nærøy, Nord Trøndelag.7.
Død 18497.
     Søn af Hans Starup og Brynhild Sivertsdatter.

[Gift 1° 1802 med Maren Kirstina Mikkelsdatter Skamfer (1782 - 1844); Gift 2° med Ingeborg Sofia Olsdatter (f. 1792)].

Børn af Maren Kirstina Mikkelsdatter Skamfer og Petter Kristian Starup:

394.247.Hans Pettersen Starup, f. 1802, Astafjord., d. 1846
395.247.Hanna Fredrikka Starup, f. 1809, d. 1851
248.91.
Serina Kirstina Sørensdatter
Født 1794, Bolla, Ibestad7.
Død 18327.

Gift 18197 med

Johan Hanssen Trane
Født 1793, Rollnes, Ibestad7.
Død 18357.
     Søn af Hans Andreas Johnsen Trane og Anna Katarina Pedersdatter Wegner.
249.91.
Morten Andreas Sørensen
Født 1795, Bolla Ytre, Ibestad7.
Død 18877.

Utenfor ekteskap med7

Else Maria Wegner Hansdatter Trane
Født 1805, Rollnes, Ibestad, Astafjord.7.
Død 18757.
     Datter af Hans Andreas Johnsen Trane og Anna Katarina Pedersdatter Wegner.
     3 børn med Isak Larssen, se Astafjord Bygdebok.

[Gift 1° med Hans Pettersen Starup (1802 - 1846); Gift 2° med Morten Andreas Sørensen (1795 - 1887); Gift 3° 1831 med Isak Larssen (1801 - 1840)].

Gift 1° 18287 med

Alette Sofia Stensdatter Parelius
Født 1808, Faksfjord, Dyrøy, Troms7.
Død 18917.
     Datter af Steen Parelius og Signild (Sigrun) M. Christensdatter.

Børn af Morten Andreas Sørensen og Else Maria Wegner Hansdatter Trane:

396.249.Maren Andrea Mortensdatter, f. 1826, Ibestad, d. 1909
250.93.
Hans Kristian Anderssen
Født 1787, Bolla Ytre, Ibestad.7.
Død 18327.

Utenfor ekteskap med7

Lavina Eriksdatter Risør
Født 17927.
     Datter af Erik Simonsen og Engel Jensdatter.

[Gift 1° med Hans Kristian Anderssen (1787 - 1832); Gift 2° 1815 med Henrik Henriksen (f. 1779)].

Gift 1° 18157 med

Berit Maria Pedersdatter
Født 17917.
     Etterslekt (8 børn), se Astafjord bygdebok.7

Børn af Hans Kristian Anderssen og Lavina Eriksdatter Risør:

397.250.Andreas Martinus Hanssen, f. 1812, Ibestad.
251.96.
Ole Andreas Hanssen
Født 1791, Rød, Lavangen.7.

Utenfor ekteskap med111,7

Kristina Andersdatter Falk
Født 1803, Magisås, Salangen.7.
     Datter af Anders Anderssen Falk og Synnøve Esaiasdatter.
     Efterslægt.

Utenfor ekteskap med112,7

Karen Bergitta Jakobsdatter
Født 1801, Ånstad, Ibestad.7.
     Datter af Jakob Rasmussen og Marta Mikkelsdatter.

[Gift 1° med Ole Andreas Hanssen (f. 1791); Gift 2° 1846 med Ole Andreas Enoksen (f. 1804)].

Børn af Ole Andreas Hanssen og Kristina Andersdatter Falk:

398.251.Anne Marta Olsdatter, f. 1828

Børn af Ole Andreas Hanssen og Karen Bergitta Jakobsdatter:

399.251.Jakob Olsen, f. 1834
252.97.
Ole Andreas Ellevsen
Født 1795, Djupvik, Skånland, Astafjord.7.
Død 18727.
     Djupvik, Skånland, Astafjord.7

Gift 18197 med

Johanna Kristensdatter
Født 1787, Sandstrand, Skånland, Trondenes.7.
Død 18737.
     Datter af Kristen Sørensen og Karen Hansdatter.

Børn af Ole Andreas Ellevsen og Johanna Kristensdatter:

400.252.Ellev Nikolai Olsen, f. 1819, Astafjord., d. 1902
401.252.Søren Olsen, f. 1821, Astafjord., d. 1901
402.252.Hans Olsen, f. 1826, Astafjord., d. 1870
253.97.
Iverina Antonetta Ellevsdatter
Født 18057.
Død 28 jun. 1867113.

Gift 23 okt. 1839, Ibestad kirke114,7 med

Ole Andreas Strøm
Født 1797, Innigarden på Strømfors i Hemnes, Nordland.115,116, døbt 19 mar. 1797, Hemnes, Nordland., 3. søndag i faste..
Død 19 mai 1868113, begravet 1 jun. 1868113.
     Søn af Anders Israelsen og Else Larsdatter.
     Antagelig på foranledning af sin morbror Christen Larssen flyttet han nordpå til Astafjord.
     Gårdbruker på Dybvik i Astafjord. Antok antagelig navnet Strøm efter sit fødested, Strømfors i Hemnes.
     Om Ol'Strøm er det å fortelle at da han kom nordover, gikk det rykte om at han skulle ha vært i slåsskamp med en helgelender og at han trodde at han hadde slått han ihel. Han bar derfor det han hadde av jordgods i sin fembøring og stakk til havs. Han segla utenskjærs og kom inn Vågsfjorden. Han tok land på Andørja mellom Jektevika og Årbostad i Mjøsundet.113
     Sommeren 1867 døde Iverina, og fra da av gikk det fort tilbake med Ol'Strøm. Sommeren 1868 hadde han forvillet seg ned på Klubben i en forrykende synnavindskuling. Hvorledes det hendte er det ingen som vet, men klompan hans sto igjen på Klubben, og han var borte; det var åpenbart at havet hadde tatt han. På Årbostad bodde en mann som hette Otte Jørnsa [Otto Jørgensen], der hadde en vedteig nær jektevika. Han og en nabo rodde dit for å hente ved. De så et lik i fjæra. Det var Ol'Strøm. Han hadde rekt dit hvor han landa med fembøringen for mange år siden.113
     Overtrua var stor den gang, og ingen måtte nærme seg et lik den gang uten først å stålsette liket, det vil si, å kaste stål over liket. Otte Jørnsa tok derfor øksa med seg, og da han kom på passe hold, kasta han den. Kastet var for kort, øksa traff han Ol'Strøm i kne, og det ble merke etter øksa.113
     Ut på høsten var Otte i fjæra for å bre tran. Han hadde levra opp i et stort jernkar og la varme under. Det tok lang tid å dampe opp trana, så han Otte gikk og la seg under seglet i båten. Da så han en båt komme roende. Det var to kjerringer, og de la åt i støa hans. Da de gikk på land, hadde den ene ei øks med seg. De gikk rett opp til båten, trakk seilet til side og ho med øksa hogg han Otte i kne. Om det ble noe merke etter den øksa veit jeg [Arthur Elvenes] ikke, men en ting er sikkert: Otte var halt på en fot resten av livet. Det var en alminnelig mening den gang at det var begge konene til Ol'Strøm som hadde vært og hevnet seg for øksekastet.113
     I folketellingen år 1865 er Ole Strøm og Evrine Ellefsdatter føderådsfolk hos sønnen (av 1ste ekteskap) Erik Olsen på Dybvik, Ibestad. Hos dem er også deres (felles) sønn Ellef Olsen.117

[Gift 1° 9 aug. 1829 med Nikolina Maria Eriksdatter (1802 - 21 mar. 1838); Gift 2° 23 okt. 1839 med Iverina Antonetta Ellevsdatter (1805 - 28 jun. 1867)].

Børn af Iverina Antonetta Ellevsdatter og Ole Andreas Strøm:

403.253.Nikoline Maria Strøm, f. 1842, d. _____
404.253.Eilev Berteus Strøm, f. 1844, Skånland, d. 1897
254.98.
Anna Margrete Hansdatter
Født 1800, Gamvik, Lavangen i Astafjord.7.
Død 18217.

Gift 18197 med

Ole Rasmus Jenssen Borch
Født 17947.
Død 18507.
     Søn af Jens Jakobsen Borch og Berit Rasmusdatter.
     Soløy, Lavangen i Astafjord.7

[Gift 1° 1819 med Anna Margrete Hansdatter (1800 - 1821); Gift 2° 1821 med Elianna Ediasdatter (1795 - 1837); Gift 3° 1838 med Anne Ottesdatter (1794 - 1852)].

Børn af Anna Margrete Hansdatter og Ole Rasmus Jenssen Borch:

405.254.Jens Olai Olsen Borch, f. 1820, Lavangen i Astafjord., d. 1821
255.98.
Øllegård Maria Hansdatter
Født 1803, Gamvik, Lavangen.7.
Død 18767.
     Etterslekt, 9 barn, se Astafjord bygdebok.

Gift 18267 med

Hans Andreas Nilssen
Født 1800, Lavangen.7.
Død 18517.
     Søn af Nils Jørgensen og Maren Hansdatter.
     Gamvik, Lavangen.
256.98.
Jens Kristian Hansen
Født 1820, Gamvik, Lavangen7.
Død 18887.

Gift 18427 med

Berit Maria Olsdatter
Født 1816, Reite, Lavangen7.
Død 18587.
     Datter af Ole Olsen og Anna Hansdatter.

Børn af Jens Kristian Hansen og Berit Maria Olsdatter:

406.256.Anton Peder Jensen, f. 1849, d. 1898
257.100.
Marta Maria Tomasdatter Rasch
Født 1805, Djupvik, Skånland.7.
Død 18867.

Gift 18407 med

Andreas Ottesen
Født 1816, Rød, Lavangen.7.
Død 18617.

Børn af Marta Maria Tomasdatter Rasch og Andreas Ottesen:

407.257.Søren Johan Andreassen, f. 1841, Lavangen., d. 1923
408.257.Ingeborg Katrine Jensine Andreasdatter, f. 1844, Lavangen.
409.257.Oldine Andreasdatter, f. 1847, Lavangen.
258.100.
Hedvig Anna Jensdatter
Født 1809, Grov, Skånland.7.

Gift 18307 med

Bent Nilssen
Født 1807, Miklevoll, Skånland.7.
Død 18647.
     Søn af Nils Helgen Winter Bentsen Kinapel og Anna Elisabet Nilsdatter Ærboe.
259.100.
Ingeborg Katrina Jensdatter
Født 1812, Grov, Astafjord.7,117.
Død 1900, Sørrollnes, Trondenes.118.

Gift 1° 18367 med

Jørgen Tobiassen
Født 1804, Løksebotn, Salangen.7.

Gift 2° 18457 med

Ingebrigt Tygesen
Født 1821, Sørrollnes, Trondenes.7,118.
Død 1880, Sørrollnes, Trondenes.119.
     Søn af Tyge Olsen og Pernille Olsdatter.

Børn af Ingeborg Katrina Jensdatter og Ingebrigt Tygesen:

410.259.Anna Jørgine Ingebrigtsdatter, f. 1846, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
411.259.Pernilla Karoline Ingebrigtsdatter, f. 1854, Trondenes., d. 1861, Trondenes.
260.100.
Tomas Jenssen
Født 1815, Grov, Skånland.7.
Død 19047.
261.100.
Olea Jensdatter
Født 1818, Grov, Skånland.7.
Død 18917.
262.100.
Helleborg Jensdatter
Født 1825, Grov, Skånland.7.
Død 18817.
263.101.
Kristian Pedersen Falk
Født 1788, Rollnes, Astafjord.58.
Død 186658.

Gift 1821120 med

Anna Elisabet Trane
Født 1797, Rollnes, Ibestad, Astafjord.121.
Død 1868121.
     Datter af Hans Andreas Johnsen Trane og Anna Katarina Pedersdatter Wegner.

Børn af Kristian Pedersen Falk og Anna Elisabet Trane:

412.263.Kristianna Fredrikka Kristiansdatter Falk, f. 1816, Astafjord., d. 1889
413.263.Peder Kristiansen Falk, f. 1819, Astafjord., d. 1903
414.263.Johan Kristiansen Falk, f. 1821, Astafjord., d. 1853
415.263.Maria Kristiansdatter Falk, f. 1824, Astafjord., d. 1828
416.263.Maren Anna Kristiansdatter Falk, f. 1831, Astafjord., d. 1870
264.101.
Johanna Margrete Pedersdatter Falk
Født 1790, Rollnes, Astafjord.58.
Død 187758.

Gift 18197 med

Andreas Mørk Hanssen
Født 1794, Igeland, Ibestad, Astafjord.122.
Død 1880122.
     Søn af Hans Jakobsen og Øllegård Tygesdatter Trane.

[Gift 1° 1819 med Johanna Margrete Pedersdatter Falk (1790 - 1877); Gift 2° med Jonetta Andersdatter (1783 - 1839)].
265.101.
Jonas Pedersen Falk
Født 1792, Skog, Ibestad, Astafjord.7.
Død 18717.

Utenfor ekteskap med7

Anne Bergitta Amundsdatter
Født 1793, Torsken.7.

Gift 1° 18287 med

Kirsten Maria Andersdatter
Født 1786, Hallevik, Ibestad, Astafjord.7.
     Datter af Anders Pedersen og Øllegård Steffensdatter Trane.

[Gift 1° med Severin Johnsen (1795 - 1860); Gift 2° 1828 med Jonas Pedersen Falk (1792 - 1871)].

Børn af Jonas Pedersen Falk og Anne Bergitta Amundsdatter:

417.265.Peder Andreas Jonassen Falk, f. 1823, Astafjord., d. 1825

Børn af Jonas Pedersen Falk og Kirsten Maria Andersdatter:

418.265.Andreas Jonassen Falk, f. 1824, Astafjord., d. 1892
419.265.Peder Jonassen Falk, f. 1825, Astafjord.
420.265.Ingeborg Olena Jonasdatter Falk, f. 1828, Astafjord.
266.101.
Kirstina Pedersdatter Falk
Født 1795, Lilleskog, Astafjord.58.
267.101.
Olai Røgh Anfinnsen Aas
Født 179962.
Død 181762.
268.101.
Karen Maria Anfinnsdatter Aas
Født 180162.
Død 181662.
269.102.
Anna Maria Hansdatter
Født 1780, Rollnes, Ibestad7.
Død 18527.
270.102.
Johan Hanssen Trane
Født 1793, Rollnes, Ibestad7.
Død 18357.

Gift 18197 med

Serina Kirstina Sørensdatter
Født 1794, Bolla, Ibestad7.
Død 18327.
     Datter af Søren Mortensen og Johanna Everina Hansdatter Starup.
271.102.
Christian Wegner Hansen Trane
Født 1795, Rollnes, Ibestad7, døbt 25 mai 1795, Ibestad123,124.
     Christian Wegner Hansen Trane, konfirmert Allehelgensdag 1813, reiste 1818 til Finnmark, gift 1843 med Gjertrud Margareta Persdatter, Nesseby, f. 1824.124

Utenfor ekteskap med7

Bergitta Dortea Andersdatter
Født 18057.
Død 18677.

[Gift 1° med Christian Wegner Hansen Trane (f. 1795); Gift 2° 1823 med Simon Jenssen (1801 - 1869)].

Gift 1° 1843124 med

Gjertrud Margareta Pedersdatter
Født 18247,124.

Børn af Christian Wegner Hansen Trane og Bergitta Dortea Andersdatter:

421.271.Bendiks Kristiansen Trane, f. 1820, Ibestad, d. 1820, Ibestad

Børn af Christian Wegner Hansen Trane og Gjertrud Margareta Pedersdatter:

422.271.Ane Katrine Trane, f. 1844, d. 1914
272.102.
Anna Elisabet Trane
Født 1797, Rollnes, Ibestad, Astafjord.121.
Død 1868121.

Gift 1821120 med

Kristian Pedersen Falk
Født 1788, Rollnes, Astafjord.58.
Død 186658.
     Søn af Peder Kristensen Falk og Anna Marta Johnsdatter Trane.

Børn af Anna Elisabet Trane og Kristian Pedersen Falk er vist under Kristian Pedersen Falk (nr. 263).

273.102.
Maria Trane
Født 1798, Rollnes, Ibestad7.
     Efterslægt.

Gift _____7med

Abraham Wadel
274.102.
Bergitta Hansdatter Trane
Født 1799, Rollnes, Ibestad7.
275.102.
Andrea Margrete Hansdatter Trane
Født 1802, Rollnes, Ibestad7.
Død 18027.
276.102.
Andreas Martinus Hanssen Trane
Født 1803, Rollnes, Ibestad7.
Død 18767.

Gift 18307 med

Hanna Fredrikka Starup
Født 18097.
Død 18517.
     Datter af Petter Kristian Starup og Maren Kirstina Mikkelsdatter Skamfer.
     7 børn, se Astafjord Bygdebok.
277.102.
Else Maria Wegner Hansdatter Trane
Født 1805, Rollnes, Ibestad, Astafjord.7.
Død 18757.
     3 børn med Isak Larssen, se Astafjord Bygdebok.

Utenfor ekteskap med7

Hans Pettersen Starup
Født 1802, Dyrstad, Ibestad, Astafjord.7.
Død 18467.
     Søn af Petter Kristian Starup og Maren Kirstina Mikkelsdatter Skamfer.

[Gift 1° med Else Maria Wegner Hansdatter Trane (1805 - 1875); Gift 2° 1829 med Synnøve Maria Ediasdatter (1805 - 1874)].

Utenfor ekteskap med7

Morten Andreas Sørensen
Født 1795, Bolla Ytre, Ibestad7.
Død 18877.
     Søn af Søren Mortensen og Johanna Everina Hansdatter Starup.

[Gift 1° med Else Maria Wegner Hansdatter Trane (1805 - 1875); Gift 2° 1828 med Alette Sofia Stensdatter Parelius (1808 - 1891)].

Gift 1° 18317 med

Isak Larssen
Født 1801, Fugleberg, Ibestad7.
Død 18407.

Børn af Else Maria Wegner Hansdatter Trane og Hans Pettersen Starup:

423.277.Elisabet Møller Hansdatter Starup, f. 1823, Astafjord., d. 1896

Børn af Else Maria Wegner Hansdatter Trane og Morten Andreas Sørensen er vist under Morten Andreas Sørensen (nr. 249).

278.102.
Kristianna Fredrikka Hansdatter Trane
Født 1807, Rollnes, Ibestad7.
Død 18077.
279.102.
Peder Krog Wegner Hanssen Trane
Født 1808, Rollnes, Ibestad7.
280.103.
Anna Bergitta Normann
Født 1801, Grøsnes Lille, Gratangen.7.
Død 18687.

Gift 18207 med

Nils Olai Ursin
Født 1791, Sørvik, Trondenes.7.
Død 18537.
     Søn af Mathias Mikkelsen Ursin og Rebekka Olsdatter Gram.

Børn af Anna Bergitta Normann og Nils Olai Ursin:

424.280.Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin, f. 1821, Gratangen., d. 1906, Trondenes.
425.280.Ingeborg Sofia Ursin, f. 1823, Gratangen., d. 1909
426.280.Johanna Berg Ursin, f. 1825, Gratangen., d. 1865
427.280.Ole Normann Ursin, f. 1827, Gratangen., d. 1914
428.280.Mette Maria Ursin, f. 1830, Gratangen., d. 1856
429.280.Kirsten Elisabet Ursin, f. 1832, Gratangen.
430.280.Mathias Brynlund Ursin, f. 1836, Gratangen., d. 1875
431.280.Jens Mikal Ursin, f. 1838
432.280.Joakime Magdalena Ursin, f. 1845, Gratangen.
281.104.
___________
Født 1809, Rollnes, Ibestad7.
Død 18097.
282.105.
Karen Kirstina Rask Olsdatter
Født 1792, Djupvik, Skånland.7.
Død 18307.
283.105.
Nils Knutsen
Født 1794, Djupvik, Skånland.7.
     Bogholmen, Ofoten.

Gift _____7med

Karen Henriksdatter
284.105.
Mikol Maria Stensdatter
Født 1802, Djupvik, Skånland.7.
Død 18767.

Utenfor ekteskap med7

Jens Laurits Olsen
Født 1812, Renså, Skånland.7.
Død 18517.

Utenfor ekteskap med125,7

Ole Isaksen
Født 1790, Selset, Ibestad.7.
Død 18497.
     Søn af Isak Kristensen og Mette Olsdatter.

Børn af Mikol Maria Stensdatter og Jens Laurits Olsen:

433.284.Kirsten Maria Jensdatter, f. 1832, d. 1839
285.105.
Petter Stensen
Født 1805, Åkenes, Astafjord.7.
Død 18117.
286.107.
Ingeborg Dortea Nilsdatter
Født 1801, Vollstad, Trondenes.28.
Død 1859, Harstad, Trondenes.28.

Gift 182128 med

Jens Jenssen
Født 178128.
     Vollstad, Trondenes. Også Finnmark.28

Børn af Ingeborg Dortea Nilsdatter og Jens Jenssen:

434.286.Bergitta Ovedie Jensdatter, f. 1821, Trondenes.
435.286.Maren Elisabet Jensdatter, f. 1825, Trondenes.
436.286.Nils Mikal Jenssen, f. 1828, Trondenes., d. 1846, Trondenes.
437.286.Samuel Berg Jenssen, f. 1835, Trondenes.
438.286.Marta Anne Kirstine Jensdatter, f. 1842, Trondenes.
287.108.
Margrete Hansdatter
Født 1821, Djupvik, Skånland.7.
288.108.
Tomas Daniel Hanssen
Født 1841, Djupvik, Skånland, Astafjord.7.
Død 19077.

Gift 18697 med

Kristine Bølgen Hanssen
Født 1851, Djupvik, Skånland, Astafjord.7.
Død 19187.
     Datter af Hans Olsen og Ingeborg Anna Kristiansdatter Bølgen.
289.109.
Johannes Jensen
Født 1767, Magisås, Salangen.126.
     til Leirvåg, Bjarkøy, Troms.126
290.110.
Mons Olsen
Født 1776, Løksebotn.70.
Død 184370.
     Røyrbakken, Salangen.

Gift 1804127 med

Anne Marie Pedersdatter
Født 1762127.
Død 1836127.
291.110.
Synnøve Olsdatter
Født 1779, Røyrbakken, Salangen.70.
Død 184370.

Gift 1810128 med

Baltser Hanssen
Født 1782.
Død 1839.
     Laupstad, Ibestad, Astafjord. Efterslægt.
292.110.
Malena Olsdatter
Født 1782, Røyrbakken, Salangen.70.
Død 178570.
293.110.
Tørris Olsen
Født 1784, Røyrbakken, Salangen.70.
Død 178470.
294.110.
Tørris Olsen
Født 1787, Røyrbakken, Salangen.70.
Død 184370.
     Løksebotn, Salangen. Efterslægt.

Gift 1817129 med

Johanna Margrete Eriksdatter
Født 1794, Løksa, Salangen.130.
Død 1852130.
     Datter af Erik Anderssen Falk og Malena Pedersdatter.
295.110.
Ingeborg Kirstina Olsdatter
Født 1791, Røyrbakken, Salangen.70.
Død 181570.

Gift omkring 1814131 med

Peder Rygh
Født 1766131.
Død 1829131.
     Røyrbakken, Salangen.

Børn af Ingeborg Kirstina Olsdatter og Peder Rygh:

439.295.Gaut Rygh, f. 1815, Salangen.
296.112.
Anders Tørrissen
Født 178073.
297.112.
Else Marie Tørrisdatter
Født 178173.
298.112.
Tørris Tørrissen
Født 178273.
299.115.
Hans Andreas Samuelsen
Født 1807, Ånstad, Ibestad.132.
Død 1875133.
     Husmann i Barbogen, Torsken. Han hadde først part i bruket til halvbroren Samuel Olsen, men satt seinare som husmann her [Barbogen i Torsken] og fødde ku og 5-6 sauer på plassen.134

Gift 1° 1837133 med

Erika Fredriksdatter
Født 17997.
Død 1855133.
     Frå Ballesvik, Torsken.133

Gift 2° 1861133 med

Pernille Karolusdatter
Født 18387.
Død 1868133.
     Frå Teistevik, Torsken.133

Børn af Hans Andreas Samuelsen og Pernille Karolusdatter:

440.299.Johan Hansen, f. 1865
300.117.
Helena Olsdatter
Født 1800, Oppdal, Astafjord.28.
Død 1875, Sørrollnes, Trondenes.28.

Gift 183628 med

Hans Henriksen
Født 1806, Sørrollnes, Trondenes.28.
     Søn af Henrik Anderssen og Marit Andersdatter.

[Gift 1° med Lavina Abrahamsdatter (1805 - 1850); Gift 2° 1836 med Helena Olsdatter (1800 - 1875)].

Børn af Helena Olsdatter og Hans Henriksen:

441.300.Ingeborg Karoline Hansdatter, f. 1839, Trondenes., d. 1839, Trondenes.
301.122.
Ole Henriksen
Født 1797, Medby, Salangen.135.
     Kramvik, Båtsfjord, Finnmark.136

Gift omkring 1839136 med

Emerense Sørensdatter
Født 1812136.
302.125.
Jonetta Johnsdatter
Født 1802, Medby, Salangen.80.
303.129.
Jakob Andreas Hanssen
Født 1782, Soløy, Lavangen.7.
Død 18507.

Gift 1° 18067 med

Maren Hansdatter
Født 1778, Lia, Lavangen.7.
Død 18217.
     Datter af Hans Svendsen og Ingeborg Kirstina Hansdatter.

[Gift 1° med Nils Jørgensen (1771 - 1802); Gift 2° 1806 med Jakob Andreas Hanssen (1782 - 1850)].

Gift 2° 18217 med

Berit Helena Svendsdatter
Født 1799, Innergård, Salangen.7.
Død 18457.
     Datter af Svend Svendsen og Maren Kirstina Olsdatter.
     Etterslekt, 8 barn, se Astafjord bygdebok.
304.129.
Bergitta Hansdatter
Født 1783, Soløy, Lavangen, Astafjord.7.
Død 17847.
305.129.
Øllegård Bergitta Hansdatter
Født 1785, Soløy, Lavangen, Astafjord.7.
Død 18427.

Gift 18077 med

Hans Rasmussen
Født 1782, Soløy, Lavangen, Astafjord.7.
Død 18407.
     Søn af Rasmus Hanssen og Berit (Birgitte) Ediasdatter.
     Etterslekt.
306.129.
Margrete Hansdatter
Født 1787, Soløy, Lavangen, Astafjord.7.
Død 18677.
307.129.
Nils Hanssen
Født 1790, Soløy, Lavangen, Astafjord.7.
308.129.
Antonetta Hansdatter
Født 1792, Soløy, Lavangen, Astafjord.7.
Død 18237.

Gift 18207 med

Ole Hanssen
Født 1792, Hesjevik, Lavangen, Astafjord.7.
Død 18597.

[Gift 1° 1820 med Antonetta Hansdatter (1792 - 1823); Gift 2° 1824 med Grete Ediasdatter (1800 - 1827); Gift 3° 1828 med Johanna Andreasdatter (1804 - 1874)].

Børn af Antonetta Hansdatter og Ole Hanssen:

442.308.Bergitta Olsdatter, f. 1823, Astafjord., d. 1894
309.129.
Ole Petter Hanssen
Født 1794, Soløy, Lavangen, Astafjord.7.
Død 17967.
310.129.
Berteus Hanssen
Født 1800, Soløy, Lavangen, Astafjord7.
Død 18507.

Gift 18307 med

Marit Hansdatter
Født 1808, Spansdalen, Lavangen, Astafjord7.
Død 18687.
     Datter af Hans Anderssen og Anna Kirstina Rasmusdatter.

[Gift 1° 1830 med Berteus Hanssen (1800 - 1850); Gift 2° 1852 med Peder Olai Hanssen (1817 - 1868)].

Børn af Berteus Hanssen og Marit Hansdatter:

443.310.Martinus Berteussen, f. 1838, Astafjord
311.130.
Elianna Ediasdatter
Født 1795, Røkenes, Lavangen, Astafjord.7.
Død 18377.

Gift 18217 med

Ole Rasmus Jenssen Borch
Født 17947.
Død 18507.
     Søn af Jens Jakobsen Borch og Berit Rasmusdatter.
     Soløy, Lavangen i Astafjord.7

[Gift 1° 1819 med Anna Margrete Hansdatter (1800 - 1821); Gift 2° 1821 med Elianna Ediasdatter (1795 - 1837); Gift 3° 1838 med Anne Ottesdatter (1794 - 1852)].
312.130.
Grete Ediasdatter
Født 1800, Røkenes, Lavangen, Astafjord.7.
Død 18277.

Gift 18247 med

Ole Hanssen
Født 1792, Hesjevik, Lavangen, Astafjord.7.
Død 18597.

[Gift 1° 1820 med Antonetta Hansdatter (1792 - 1823); Gift 2° 1824 med Grete Ediasdatter (1800 - 1827); Gift 3° 1828 med Johanna Andreasdatter (1804 - 1874)].
313.134.
Ole Olsen
Født 1778, Sørrollnes, Trondenes.137,28.
Død 1814, Sørrollnes, Trondenes.28.
     Ugift ved FT 1801.91
314.134.
Kristen Olsen
Født 1781, Sørrollnes, Trondenes.138,28.
Død 1840, Sørrollnes, Trondenes.28.

Gift 1° omkring 180228 med

Ingeborg Johnsdatter
Født 1780, Teistevik, Torsken.28.
Død 1821, Sørrollnes, Trondenes.28.

Gift 2° 182328 med

Gjertrud Katarina Hansdatter
Født 1788, Myrland, Astafjord.28.
Død 1838, Sørrollnes, Trondenes.28.
315.134.
Tyge Olsen
Født 1784, Sørrollnes, Trondenes.139,40,28.
Død 1848, Sørrollnes, Trondenes.28.
     Gårdbruker på øvergården, Sør-Rollnes i Trondenes.

Gift 20 okt. 1809140 med

Pernille Olsdatter
Født 1786, Grov, Astafjord.7,28, døbt 1786, Ibestad kirke.
Død 1849, Sørrollnes, Trondenes.28.
     Datter af Ole Bårdsen og Karen Davidsdatter.

Børn af Tyge Olsen og Pernille Olsdatter:

444.315.Ingeborg Katrina Tygesdatter, f. 1812, Trondenes., d. 1872
445.315.Karen Elisabet Tygesdatter, f. 1814, Trondenes., d. 1814, Trondenes.
446.315.Ole Tygesen, f. 1816, Trondenes., d. 1889, Trondenes.
447.315.Kornelius Olai Tygesen, f. 1818, Trondenes., d. 1848, Trondenes.
448.315.Ingebrigt Tygesen, f. 1821, Trondenes., d. 1880, Trondenes.
449.315.Hans Kristian Tygesen, f. 1823, Trondenes., d. 1834, Trondenes.
450.315.Karen Danilken Tygesdatter, f. 1827, Trondenes., d. 1868, Trondenes.
316.134.
Kornelius Olsen
Født 1787, Sørrollnes, Trondenes.141,28.
Død 1810, Sørrollnes, Trondenes.28.
317.134.
Edis Olsen
Født 1791, Sørrollnes, Trondenes.28.
Død 1856, Harbakken, (Trondenes ?).28.
     Er ikke nevnt i folketellingen 1801.91

Gift 1° 181928 med

Anne Maria Johannesdatter
Født 1791, Sandstrand, Trondenes.28.
Død 1825, Sørrollnes, Trondenes.28.
     Datter af Johannes Steffensen og Mette Gabrielsdatter.

Gift 2° 182728 med

Margrete Sofia Hansdatter
Født 1802, Breistrand, Trondenes.28.
Død 1843, Sørrollnes, Trondenes.28.
     Datter af Hans Jørgen Jørgensen og Mette Maria Arvesdatter Warberg.

Børn af Edis Olsen og Anne Maria Johannesdatter:

451.317.Johan Olai Edissen, f. 1820, Trondenes., d. 1820, Trondenes.
452.317.Johan Edissen, f. 1822, Trondenes., d. 1822, Trondenes.
453.317.Ingeborg Anne Edisdatter, f. 1823, Trondenes., d. 1883, Trondenes.

Børn af Edis Olsen og Margrete Sofia Hansdatter:

454.317.Anne Marie Edisdatter, f. 1828, Trondenes., d. 1895, Trondenes.
455.317.Markus Olai Valberg Edissen, f. 1843, Trondenes., d. 1843, Trondenes.
318.137.
Tyge Rasmussen
Født 1784, Lilleskog, Ibestad.7.

Gift 18157 med

Gjertrud Katarina Hansdatter
Født 17847.

Børn af Tyge Rasmussen og Gjertrud Katarina Hansdatter:

456.318.Martina Tygesdatter, f. 1815, Ibestad.
319.137.
Karen Bergitta Rasmusdatter
Født 1791, Lilleskog, Ibestad.7.
320.152.
Johan Tomassen Rasch
Født 1777, Djupvik, Skånland.7.

Gift 18027 med

Anne Mikkelsdatter Vinter
Født 17797.
Død 1837, Bø, Trondenes.28.
     Datter af Mikkel Nilssen og Ingeborg Olsdatter.
     ?? Datter av Mikkel Nilssen på Vollstad i Trondenes ??

Børn af Johan Tomassen Rasch og Anne Mikkelsdatter Vinter:

457.320.Maria Anna Johansdatter Rasch, f. 1803, Skånland.
458.320.Mikkel Olai Johanssen Rasch, f. 1805, Skånland., d. 1805, Skånland.
459.320.Hanna Kristina Johansdatter Rasch, f. 1806, Skånland.
321.152.
Hans Kristian Tomassen Rasch
Født 1779, Djupvik, Skånland.7.
Død 18067.
322.152.
Anna Bergitta Tomasdatter Rasch
Født 1781, Djupvik, Skånland.7.
Død 18127.
323.152.
Synnøve Maria Tomasdatter Rasch
Født 1785, Djupvik, Skånland.7.
Død 18077.
324.156.
Ole Severin Hanssen
Født 1798, Storskog, Astafjord.7.
Død 18437.

Utenfor ekteskap med

Jakobina Jakobsdatter
Født 1797, Storskog, Astafjord.142.
Død 1843142.

Gift 1° 18237 med

Maren Maria Pedersdatter Harr
Født 1798, Bø, Trondenes.28.
Død 18727.
     Datter af Peder Rafaelsen Harr og Anne Marie Madsdatter.
     9 barn, se Astafjord Bygdebok.

Børn af Ole Severin Hanssen og Jakobina Jakobsdatter:

460.324.Engel Maria Olsdatter, f. 1822, Astafjord., d. 1902

Børn af Ole Severin Hanssen og Maren Maria Pedersdatter Harr:

461.324.Peder Rafael Harr Olsen, f. 1824, Astafjord., d. 1907

Generation 7.

325.158.
Pernille Olsdatter
Født 1786, Grov, Astafjord.7,28, døbt 1786, Ibestad kirke.
Død 1849, Sørrollnes, Trondenes.28.

Gift 20 okt. 1809140 med

Tyge Olsen
Født 1784, Sørrollnes, Trondenes.139,40,28.
Død 1848, Sørrollnes, Trondenes.28.
     Søn af Ole Tygesen (Trane) og Ingeborg Olsdatter.
     Gårdbruker på øvergården, Sør-Rollnes i Trondenes.

Børn af Pernille Olsdatter og Tyge Olsen er vist under Tyge Olsen (nr. 315).

326.158.
Hans Olsen
Født 1787, Grov, Skånland.7.
Død 18437.
327.158.
Hedvig Elisabet Olsdatter
Født 1789, Grov, Skånland.7.
Død 18137.
328.158.
Jens Olsen
Født 17907.
Død 17907.
329.158.
Øllegård Kristina Olsdatter
Født 1791, Grov, Skånland.7.
Død 17927.
330.158.
Ingeborg Katrina Olsdatter
Født 1792, Grov, Skånland.7.
Død 18507.

Gift 18207 med

Jørgen Jakob Bentsen Kinapel
Født 1785, Grov, Skånland.7.
Død 18567.
     Søn af Bent Nielsen Kienapel og Anna Andersdatter.

Børn af Ingeborg Katrina Olsdatter og Jørgen Jakob Bentsen Kinapel er vist under Jørgen Jakob Bentsen Kinapel (nr. 223).

331.158.
Bård Olsen
Født 1794, Grov, Skånland.7.
Død 17957.
332.158.
Peder Olsen
Født 1796, Grov, Skånland.7.
Død 18747.

Gift 1° 18217 med

Johanna Olsdatter
Født 1787, Balteskard, Skånland.7.
Død 18227.
     Datter af Ole Anderssen og Olavina Hansdatter.

Gift 2° 18237 med

Trina Sofia Berteusdatter
Født 1798, Selnes, Gratangen.7.
Død 18577.
     Datter af Berteus Nilssen og Anna Serina Olsdatter Trane.

Børn af Peder Olsen og Johanna Olsdatter er vist under Johanna Olsdatter (nr. 228).


Børn af Peder Olsen og Trina Sofia Berteusdatter:

462.332.Johan Pedersen, f. 1824, Skånland., d. 1884
333.158.
Bård Olsen
Født 1798, Grov, Skånland.7.
334.158.
Daniel Trane Olsen
Født 1801, Grov, Skånland.7.
Død 18617.

Gift 18317 med

Maren Margrete Steffensdatter
Født 18007.
Død 18837.

Børn af Daniel Trane Olsen og Maren Margrete Steffensdatter:

463.334.Ole Danielsen, f. 1829, Astafjord, d. 1875
335.158.
Jens Olsen
Født 1804, Grov, Skånland.7.
Død 18677.
336.160.
Jens Rasmussen
Født 1805, Laberg, Gratangen.7.
Død 18637.
337.160.
Bård Rasmussen
Født 1808, Laberg, Gratangen.7.
Død 18947.
     Marskard, Skånland.

Utenfor ekteskap med143,7

Katarina Abrahamsdatter
Født 18017.
Død 18897.

Gift 1° 18457 med

Andrea Olsdatter
Født 1825, Åkenes, Astafjord.7.
Død 18907.
     Datter af Ole Tomassen og Berit Kirstina Mikkelsdatter.

Børn af Bård Rasmussen og Andrea Olsdatter:

464.337.Anton Daniel Bårdsen, f. 1846, Oppdal, d. 1891
465.337.Anne Birgitte Bårdsdatter, f. 1853, Skånland
466.337.Johanna Maria Bårdsdatter, f. 1861
338.160.
Anne Rasmusdatter
Født 1818, Laberg, Gratangen.7.

Gift 18467 med

Hans Peder Nilssen
Født 1816, Skårvik Øvre, Salangen.7.
     Skårvik, Salangen. Etterslekt (10 barn), se Astafjord bygdebok.
339.166.
Mikol Maria Sørensdatter
Født 1806, Hesjeberg, Gratangen.7, døbt 20 apr. 1806.
Død 1867.

Gift 16 okt. 1834109 med

Hans Petter Paulsen
Født 1792, Fornes, Skånland.7.
Død 18697.
     Søn af Paul Anderssen og Barbro Maria Hansdatter.
     Gårdbruker, selveier på Sør-Fornes.

Børn af Mikol Maria Sørensdatter og Hans Petter Paulsen er vist under Hans Petter Paulsen (nr. 240).

340.166.
Anne Helene Sørensdatter
Født 1808, Hesjeberg, Gratangen.7.
Død 18967.

Gift 18377 med

Hans Olai Røgh Johnsen Lind
Født 1804, Myrland, Gratangen.7.
Død 18827.
     Søn af John Hanssen Lind og Mette Marie Sparboe.
     Laupstad, Ibestad. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.7

[Gift 1° 1833 med Rebekka Bentsdatter Kinapel (1791 - 1836); Gift 2° 1837 med Anne Helene Sørensdatter (1808 - 1896)].
341.166.
Olavina Sørensdatter
Født 1811, Hesjeberg, Gratangen.7.
Død 18957.
342.167.
Hans Kristian Olsen
Født 1810, Rollnes7.
Død 18897.
343.179.
Hans Hansen
Født omkring 1795144,91.
344.179.
___________
Født _____, Sørrollnes, Trondenes.28.
Død 1798, Sørrollnes, Trondenes.28.
345.179.
Anne Cathrine Hansdatter
Født omkring 1799145,91.
346.179.
Edis Hanssen
Født 1802, Sørrollnes, Trondenes.28.
Død 1851, Sandstrand, Trondenes.28.

Gift 183328 med

Bergitta Bentsdatter Kinapel
Født 1783, Grov, Skånland, Astafjord.7.
Død 1852, Sandstrand, Trondenes.28.
     Datter af Bent Nielsen Kienapel og Anna Andersdatter.
347.179.
Andreas Hanssen
Født 1805, Sørrollnes, Trondenes.28.
Død 1841, Lofoten, Nordland.28.

Gift 183528 med

Ingeborg Dortea Torsdatter
Født 1802, Kjellhus, Trondenes.28.
     Datter af Tor(e) Villadssen og Henrikka Jonetta Pedersdatter.

[Gift 1° 1822 med Lars Knutsen (1790 - 1833); Gift 2° 1835 med Andreas Hanssen (1805 - 1841)].

Børn af Andreas Hanssen og Ingeborg Dortea Torsdatter:

467.347.Hans Olai Andreassen, f. 1835, Trondenes.
468.347.Hans Berteus Andreassen, f. 1838, Trondenes.
469.347.Anne Marta Andreasdatter, f. 1841, Trondenes., d. 1915, Astafjord.
470.347.Hartvig Johan Andreassen, f. 1844, Trondenes., d. 1897
348.179.
___________
Født _____, Sørrollnes, Trondenes.28.
Død 1807, Sørrollnes, Trondenes.28.
349.179.
___________
Født _____, Sandstrand, Trondenes.28.
Død 1809, Sandstrand, Trondenes.28.
350.180.
Erik Simon Larssen
Født 1805, Sørrollnes, Trondenes.28.
Død 1805, Sørrollnes, Trondenes.28.
351.180.
Dødfødt
Født 1806, Sørrollnes, Trondenes.28.
Død 1806, Sørrollnes, Trondenes.28.
352.180.
Erik Larssen
Født 1807, Sørrollnes, Trondenes.28.
Død 1807, Sørrollnes, Trondenes.28.
353.180.
Dødfødt
Født 1809, Sørrollnes, Trondenes.28.
Død 1809, Sørrollnes, Trondenes.28.
354.181.
___________
Født _____, Sørrollnes, Trondenes.28.
Død 1795, Sørrollnes, Trondenes.28.
     Uten om ekteskap ?
355.181.
Marta Bergitta Kristoffersdatter Rasch
Født 1800, Sørrollnes, Trondenes28.
356.189.
Ingeborg Sofie Henriksdatter Warberg
Født 1821, Breistrand, Trondenes.99.
Død 1898, Breistrand, Trondenes.99.

Gift 184128 med

Jakob Parelius Ernstsen
Født 1810, Forhamn, Trondenes.146.
Død 1901, Breistrand, Trondenes.146.
     Søn af Ernst Isaksen og Martha Sophie Jacobsdatter Warberg.
357.192.
Olai Peder Nilssen
Født 1822, Renså, Skånland.7.
Død 18647.
358.192.
Hans Sakarias Nilssen
Født 1824, Renså, Skånland.7.
Død 19077.

Gift 1° 18557 med

Mette Maria Ursin
Født 1830, Grøsnes Lille, Gratangen.7.
Død 18567.
     Datter af Nils Olai Ursin og Anna Bergitta Normann.

Gift 2° 18577 med

Margrete Maria Blom Ursin
Født 1836, Trondenes.7.
Død 19007.
     Datter af Jens Brønlund Mathiassen Ursin og Karen Kirstina (Margrethe) Sparboe.

Børn af Hans Sakarias Nilssen og Mette Maria Ursin:

471.358.Nikolai Hanssen, f. 1856, Skånland., d. 1856

Børn af Hans Sakarias Nilssen og Margrete Maria Blom Ursin:

472.358.Nakor Marian Blom Ursin Nilssen, f. 1859, Skånland.
473.358._____, f. 1861, Renså, d. 1861
474.358.Jeradina Mathilde Brønlund Nilssen, f. 1862, Skånland.
475.358.Sara Helena Nilssen, f. 1865, Skånland.
476.358.Karen Kirstine Nilssen, f. 1867, Astafjord., d. 1901, Trondenes.
477.358.Helma Katea Nilssen, f. 1870, Skånland.
478.358.Nils Skandfer, f. 1870, Skånland.
479.358.Andreas Ursin Nilssen, f. 1873, Skånland.
480.358.Hartvida Johanna Hansdatter, f. 1876, Skånland., d. 1876
481.358.Hartvig Jonatan Sparbo Nilssen, f. 1877, Skånland.
482.358.Hilmar Blom Hanssen, f. 1880, d. 1880
359.192.
Markus Gram Nilssen
Født 12 sep. 1829, Renså, Skånland..
Død 29 apr. 1897.
     Gårdbruker, selvejer på Balteskard i Astafjord. Han har efterladt sig en huspostil »Husandagtsbog - Betragtninger for hver Dag i Aaret af C.O.Rosenius«, der indvendig på første blad er signeret »Til ...... Markus Gram Nilsen Balteskar 1878«.

Gift 28 okt. 1856 med

Barbro Maria Hansdatter
Født 7 aug. 1833, Balteskard, Skånland, døbt 13 okt. 1833, Ibestad, 19. søndag e. Trin..
Død 19177.
     Datter af Hans Olsen og Rebekka Andersdatter Schjelderup.
     Barbro Hansdatter er år 1900 «gaardbrugerenke med selveiendom» på Balteskar (gårdsnr. 74, bruksnr. 4), Ibestad herred, Ibestad kommune, Troms. Barbro driver også med «husgjerning» og børnene Nanna Rebekka, Haakon og Simon Markussen hjælper til på gården.147

Børn af Markus Gram Nilssen og Barbro Maria Hansdatter:

483.359.Nikolina Sofia Markusdatter, f. 1857, Balteskard, d. _____
484.359.Nanna Rebekka Markusdatter, f. 1860, Balteskard, d. 1905
485.359.Hans Sakarias Markussen, f. 1863, Balteskard, d. 1863
486.359.Håkon Berg Markussen, f. 1866, Balteskard
487.359.Simon Harr Markussen, f. 1866, Balteskard, d. _____
360.192.
Synnøve Maria Nilsdatter
Født 12 sep. 1829, Renså, Skånland..
Død 19197.
361.192.
Bergitta Maria Nilsdatter
Født 1834, Renså, Skånland.7.
Død 18347.
362.199.
Hans Andreas Nilssen
Født 1800, Lavangen.7.
Død 18517.
     Gamvik, Lavangen.

Gift 18267 med

Øllegård Maria Hansdatter
Født 1803, Gamvik, Lavangen.7.
Død 18767.
     Datter af Hans Olsen og Ingeborg Sofia Hansdatter.
     Etterslekt, 9 barn, se Astafjord bygdebok.
363.200.
Hans Olai Tomassen
Født 1806, Rollnes7.
364.200.
Ingeborg Kristine Tomasdatter
Født 1809, Sørrollnes, Trondenes7.
Død 18867.

Gift 18407 med

Anders Pedersen
Født 1816, Laupstad, Astafjord7.
Død 18567.
     Søn af Peder Andersen og Kristianna Andersdatter.

Børn af Ingeborg Kristine Tomasdatter og Anders Pedersen:

488.364.Peder Martin Andersen, f. 1841, Ibestad, d. 1841
489.364.Engel Maria Andersdatter, f. 1842, Ibestad, d. _____
490.364.Ole Kristian Andersen, f. 1845, Ibestad, d. 1889
491.364.Maren Katrine Andersdatter, f. 1851, Ibestad, d. 1851
365.201.
Berit Maria Olsdatter
Født 1816, Reite, Lavangen7.
Død 18587.

Gift 18427 med

Jens Kristian Hansen
Født 1820, Gamvik, Lavangen7.
Død 18887.
     Søn af Hans Olsen og Ingeborg Sofia Hansdatter.

Børn af Berit Maria Olsdatter og Jens Kristian Hansen er vist under Jens Kristian Hansen (nr. 256).

366.205.
Ingeborg Sofia Hansdatter
Født 1795, Foldvik, Astafjord.7.
Død 17957.
367.205.
Jens Hanssen
Født 1796, Fjordbotn, Astafjord.7.
Død 17997.
368.205.
Nikolai Kristian Harder Hanssen
Født 1799, Fjordbotn, Astafjord.7.
Død 18667.

Gift 1° 18237 med

Anna Elisabet Andersdatter
Født 18027.
Død 18347.

Gift 2° omkring 18357 med

Kirsten Marie Schjelderup
Født 1809, Tovik, Trondenes.7,28.
Død 1875, Fjordbotn, Astafjord.7,28.
     Datter af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter.

Børn af Nikolai Kristian Harder Hanssen og Kirsten Marie Schjelderup:

492.368.Albert Martinus Nikolaisen, f. 1836, Astafjord., d. 1847
493.368.Andrea Kirstine Nikolaisdatter, f. 1838, Astafjord., d. 1877
494.368.Ingeborg Sofie Nikolaisdatter, f. 1844, Astafjord., d. 1896
369.205.
Anne Malena Hansdatter
Født 1802, Fjordbotn, Astafjord.7.
Død 18777.

Gift 18247 med

Ole Kristensen
Født 1792, Saga.7.
Død 18387.
370.205.
Johanna Hansdatter
Født 1805, Fjordbotn, Astafjord.7.
Død 18067.
371.205.
Mikkel Hanssen
Født 1807, Fjordbotn, Astafjord.7.
Død 18787.

Gift 18327 med

Lavina Joakimsdatter
Født 1810, Ofoten, Nordland.7.
Død 18697.
     Datter af Joachim Hveding Heggelund Jensen (Trane) og Mette Maria Abrahamsdatter.
372.206.
Jonetta Pedersdatter
Født 18047.
Død 18047.
373.206.
Nikolina Bergitta Pedersdatter
Født 1806, Fjordbotn, Astafjord.7.
374.206.
Kristianna Petrikka Pedersdatter
Født 1808, Fjordbotn, Astafjord.7.
Død 18377.
375.207.
Mette Maria Joakimsdatter
Født 1804, Fjordbotn, Astafjord.7.
Død 18147.
376.207.
Mette Grønn Ovidia Joakimsdatter
Født 1806, Ofoten, Nordland.7.
Død 18767.

Utenfor ekteskap med7

Daniel Olsen

Gift 1° 18317 med

Abraham Johan Pettersen
Født 1807, Fjordbotn, Astafjord.7.
Død 18807.

Børn af Mette Grønn Ovidia Joakimsdatter og Daniel Olsen:

495.376.Karen Maria Danielsdatter, f. 1831, Nordland., d. 1867
377.207.
Lavina Joakimsdatter
Født 1810, Ofoten, Nordland.7.
Død 18697.

Gift 18327 med

Mikkel Hanssen
Født 1807, Fjordbotn, Astafjord.7.
Død 18787.
     Søn af Hans Mikkelsen og Anne Bergitta Jensdatter Trane.
378.208.
Mikol Maria Sørensdatter
Født 1806, Foldvik, Astafjord.7.

Gift 18337 med

Anton Fredrik Coucheron
Født 1809, Hilleshamn, Astafjord.7.
     Søn af Herman Fredrik Coucheron og Anne Katrine Henriksdatter.
     Hilleshamn, Gratangen, Astafjord; Kvæfjord, Troms.

Børn af Mikol Maria Sørensdatter og Anton Fredrik Coucheron:

496.378.Søren Mikal Coucheron, f. 1833, d. 1833
497.378.Herman Søren Antonsen, f. 1833
498.378.Søren Mikal Antonsen, f. 1836, Astafjord.
499.378.Anne Bergitte Antonsdatter, f. 1847, Astafjord.
379.208.
Bergitta Sørensdatter
Født 1814, Åkenes, Astafjord.7.
Død 19047.

Utenfor ekteskap med7

Nikolai Kristian Harder
Født 1833, Fjellhøgda, (Astafjord?).7.
Død 18997.
     Søn af Hans Petter Harder og Elisabet Henriksdatter Berg.

Børn af Bergitta Sørensdatter og Nikolai Kristian Harder:

500.379.Kristen Harder, f. 1855, Astafjord., d. 1855
501.379.Hans Christian Harder, f. 1856, Astafjord., d. 1862
380.211.
Hans Sakarias Schjelderup
Født 3 apr. 1815, Tovik, Skånland, Trondenes.107,7, døbt 18 jun. 1815, Trondenes kirke.148,107.
Død 1888, Tovik, Skånland, Trondenes.28.

Gift 1° 18417 med

Margrete Elisabet Hansdatter
Født 1824, Fenes, Bjarkøy.28.
Død 1849, Tovik, Trondenes.28.

Gift 2° _____7med

Anne Marie Edisdatter
Født 1828, Sørrollnes, Trondenes.28.
Død 1895, Tovik, Trondenes.28.
     Datter af Edis Olsen og Margrete Sofia Hansdatter.
     ? Fra Sør-Rollnes ?

Børn af Hans Sakarias Schjelderup og Margrete Elisabet Hansdatter:

502.380.Nikolai Martin(us) Hansen (Schjelderup), f. 1842, Trondenes.
503.380.Hartløv Peder Hansen (Schjelderup), f. 1845, Trondenes., d. 1849, Trondenes.
504.380.Mette Ovedie Hansdatter (Schjelderup), f. 1847, Trondenes.

Børn af Hans Sakarias Schjelderup og Anne Marie Edisdatter:

505.380.Margrete Elisabet Hansdatter (Schjelderup), f. 1854, Trondenes.
506.380.Simon Martin Hansen, f. 1855, Skånland
507.380.Hartløv Peder Hansen (Schjelderup), f. 1857, Trondenes.
508.380.Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup), f. 1860, Trondenes.
509.380.Johanna Margrete Hansdatter (Schjelderup), f. 1862, Trondenes.
510.380.Hans Sakarias Hansen (Schjelderup), f. 1865, Trondenes., d. 1867, Trondenes.
511.380.Hansina Sofie Hansdatter (Schjelderup), f. 1874, Trondenes.
381.211.
Markus Andreas Schjelderup
Født 1817, Tovik, Trondenes.28.
382.211.
Søren Andreas Schjelderup
Født 1820, Tovik, Trondenes.28.
Død 1891, Tovik, Trondenes.28.

Gift 184528 med

Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal
Født 1826, Nordsand, Bjarkøy.28.
Død 1909, Tovik, Trondenes.28.
     Datter af Simon Johan Kildal og Martha Marie Ursin.
     Fra Nord-Sand i Bjarkøy.

Børn af Søren Andreas Schjelderup og Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal:

512.382.Niels Winther Schjelderup, f. 1846, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
513.382.Martha Marie Kildal Schjelderup, f. 1847, Trondenes.
514.382.Simon Kildal Schjelderup, f. 1849, Trondenes., d. 1890, Trondenes.
515.382.Niels Mikal Schjelderup, f. 1852, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
516.382.Ole Edvard Ursin Schjelderup, f. 1854, Trondenes., d. 1906, Trondenes.
517.382.Mette Maria Schjelderup, f. 1857, Trondenes., d. 1858, Trondenes.
518.382.Mette Maria Schjelderup, f. 1859, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
519.382.Mette Sofie Rosted Schjelderup, f. 1862, Trondenes.
520.382.Elen Gerhardine Schjelderup, f. 1865, Trondenes.
521.382.Sørentine Ovedia Rebekka Schjelderup, f. 1865, Trondenes., d. 1865, Trondenes.
522.382.Simonette Fredrikke Bernhof Schjelderup, f. 1868, Trondenes.
383.213.
Simon Kristian Kildal Rasmussen
Født 1813, Renså, Skånland.7.
Død 18937.
384.213.
Ovidie Andrea Rasmusdatter
Født 1816, Renså, Skånland, Astafjord.7.
Død 1851, Tovik, Trondenes.28.

Gift 18457 med

Israel Petter Schjelderup
Født 1812, Tovik, Trondenes.7,28.
Død 1890, Tovik, Trondenes.28.
     Søn af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter.

[Gift 1° 1845 med Ovidie Andrea Rasmusdatter (1816 - 1851); Gift 2° 1854 med Rebekka Martine Bredesdatter Heide (1822 - 1888)].

Børn af Ovidie Andrea Rasmusdatter og Israel Petter Schjelderup:

523.384.Erika Petrine Leth Israelsdatter Schjelderup, f. 1847, Trondenes.
524.384.Ingeborg Andrea Schjelderup, f. 1848, Skånland., d. 1917, Astafjord.
525.384.Maren Kirstine Schjelderup, f. 1850, Trondenes.
526.384.Rebekka Anna Schjelderup, f. 1850, Trondenes., d. 1853, Trondenes.
385.213.
Anne Marta Rasmusdatter
Født 1818, Renså, Skånland.7.
Død 18207.
386.213.
Johan Nikolai Berg Rasmussen
Født 1821, Renså, Skånland.7.
Død 18917.

Gift 18477 med

Ingeborg Sofia Ursin
Født 1823, Grøsnes Lille, Gratangen.7.
Død 19097.
     Datter af Nils Olai Ursin og Anna Bergitta Normann.

Børn af Johan Nikolai Berg Rasmussen og Ingeborg Sofia Ursin:

527.386.Mette Marie Johansdatter Rasmussen, f. 1860, Astafjord.
387.218.
Bent Nilssen
Født 1807, Miklevoll, Skånland.7.
Død 18647.

Gift 18307 med

Hedvig Anna Jensdatter
Født 1809, Grov, Skånland.7.
     Datter af Jens Bårdsen og Anne Katrine Olsdatter Trane.
388.218.
Nils Nilssen
Født 1811, Miklevoll, Skånland.7.
389.223.
Berteus Jørgensen
Født 1823, Grov, Skånland.7.
Død 19007.
     Grov, Skånland.

Gift 18517 med

Anne Kristina Jensdatter
Født 1824, Lavik, Gratangen.7.
Død 18917.
     Datter af Jens Andreas Hanssen og Marta Dortea Olsdatter.

Børn af Berteus Jørgensen og Anne Kristina Jensdatter:

528.389.Jens Andreas Berteussen, f. 1858, Skånland.
390.228.
Johanna Pedersdatter
Født 1822, Grov, Skånland.7.
Død 18227.
391.231.
Barbro Maria Hansdatter
Født 7 aug. 1833, Balteskard, Skånland, døbt 13 okt. 1833, Ibestad, 19. søndag e. Trin..
Død 19177.
     Barbro Hansdatter er år 1900 «gaardbrugerenke med selveiendom» på Balteskar (gårdsnr. 74, bruksnr. 4), Ibestad herred, Ibestad kommune, Troms. Barbro driver også med «husgjerning» og børnene Nanna Rebekka, Haakon og Simon Markussen hjælper til på gården.147

Gift 28 okt. 1856 med

Markus Gram Nilssen
Født 12 sep. 1829, Renså, Skånland..
Død 29 apr. 1897.
     Søn af Nils Schamfer Olsen og Sara Helena Hansdatter.
     Gårdbruker, selvejer på Balteskard i Astafjord. Han har efterladt sig en huspostil »Husandagtsbog - Betragtninger for hver Dag i Aaret af C.O.Rosenius«, der indvendig på første blad er signeret »Til ...... Markus Gram Nilsen Balteskar 1878«.

Børn af Barbro Maria Hansdatter og Markus Gram Nilssen er vist under Markus Gram Nilssen (nr. 359).

392.240.
Søren Hanssen
Født 1838, Fornes, Skånland.7.
Død 19067.

Gift 18767 med

Margrete Lovise Markusdatter
Født 1852, Grunnfarnes, Torsken.7.
     Datter af Markus Olai Mikkelsen og Pernille Pedersdatter.

Børn af Søren Hanssen og Margrete Lovise Markusdatter:

529.392.Mikol Maria Hanssen, f. 1878, Skånland.
530.392.Ove Martin Normann Sørensen, f. 1881, Skånland., d. 1916
531.392.Josefine Signora Hanssen, f. 1883, Skånland.
532.392.Hilma Maria Sørensen, f. 1886, Skånland.
533.392.Rebekka Kirstine Sørensen, f. 1889, Skånland., d. 1889
393.240.
Bendik Martin Hanssen
Født 11 jan. 1843, Fornes, Skånland.7, døbt 23 apr. 1843, Ibestad..
Død 19207.
     Gårdbruker, selveier på Sør-Fornes i Astafjord.

Gift 1° _____149,7med

Ingeborg Anna Nilsdatter
Født 1845, Krokmyrdal, skånland7.
Død 19157.

Gift 2° 3 okt. 1872, Ibestad7 med

Elen Bergitta Johnsdatter
Født 8 mai 1846, Marskard, Skånland.7, døbt 28 jun. 1846, Ibestad.
Død 19167.
     Datter af John Gabriel Eriksen og Johanna Katrine Hansdatter.

Børn af Bendik Martin Hanssen og _____:

534.393._____

Børn af Bendik Martin Hanssen og Ingeborg Anna Nilsdatter:

535.393.Markus Mikal Bendikssen, f. 1869, Fornes, d. 1899

Børn af Bendik Martin Hanssen og Elen Bergitta Johnsdatter:

536.393.Johanna Kristine Bendiksdatter, f. 1871
537.393.Hans Peter Bendikssen, f. 1873, Skånland.
538.393.Antonette Andrea Bendiksdatter, f. 1875, Skånland., d. _____
539.393.Marie Margrete Bendiksen, f. 1876, Skånland.
540.393.Jondine Gurine Bendiksdatter, f. 1878, Skånland.
541.393.Ottilie Lorentine Bendiksdatter, f. 1880, Skånland.
542.393.Ole Petter Bendiksen, f. 1882, Skånland.
543.393.Elida Bernharda Bendiksdatter, f. 1885, Skånland., d. 1890
544.393.John Gabriel Bendiksen, f. 1887, Skånland.
394.247.
Hans Pettersen Starup
Født 1802, Dyrstad, Ibestad, Astafjord.7.
Død 18467.

Utenfor ekteskap med7

Else Maria Wegner Hansdatter Trane
Født 1805, Rollnes, Ibestad, Astafjord.7.
Død 18757.
     Datter af Hans Andreas Johnsen Trane og Anna Katarina Pedersdatter Wegner.
     3 børn med Isak Larssen, se Astafjord Bygdebok.

[Gift 1° med Hans Pettersen Starup (1802 - 1846); Gift 2° med Morten Andreas Sørensen (1795 - 1887); Gift 3° 1831 med Isak Larssen (1801 - 1840)].

Gift 1° 18297 med

Synnøve Maria Ediasdatter
Født 1805, Skog, Ibestad, Astafjord.7.
Død 18747.

Børn af Hans Pettersen Starup og Else Maria Wegner Hansdatter Trane er vist under Else Maria Wegner Hansdatter Trane (nr. 277).


Børn af Hans Pettersen Starup og Synnøve Maria Ediasdatter:

545.394.Ingeborg Anna Starup, f. 1831, Astafjord., d. 1891
395.247.
Hanna Fredrikka Starup
Født 18097.
Død 18517.
     7 børn, se Astafjord Bygdebok.

Gift 18307 med

Andreas Martinus Hanssen Trane
Født 1803, Rollnes, Ibestad7.
Død 18767.
     Søn af Hans Andreas Johnsen Trane og Anna Katarina Pedersdatter Wegner.
396.249.
Maren Andrea Mortensdatter
Født 1826, Bolla, Ibestad7.
Død 19097.

Gift 18607 med

Hans Peter Gotfredsen
Født 18347.
Død 19077.
397.250.
Andreas Martinus Hanssen
Født 1812, Fugleberg, Ibestad.7.
     Til Hals, Dyrøy.7
398.251.
Anne Marta Olsdatter
Født 18287.

Gift 18677 med

Dines Andreassen
Født 1818, Indre Å, Ibestad.7.
Død 19027.
     Dyrstad, Ibestad.
399.251.
Jakob Olsen
Født 18347.
     Magisås, Salangen. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.
400.252.
Ellev Nikolai Olsen
Født 1819, Djupvik, Skånland, Astafjord.7.
Død 19027.
     Djupvik, Skånland. Etterslekt (6 barn), se Astafjord bygdebok.

Gift 18557 med

Sara Helena Olsdatter
Født 18307.
Død 19157.
     Datter af Ole Johnsen Nutti og Dorotea Andersdatter.
401.252.
Søren Olsen
Født 1821, Djupvik, Skånland, Astafjord.28.
Død 190128.

Gift 184428 med

Siri Kirstina Simonsdatter (Bredal)
Født 1808, Tennevik, Trondenes.28.
Død 18817.
     Datter af Simon Pedersen (Bredal) og Marta Hansdatter.
     Hilmar Eriksen skriver at hun er «datter av presten Arctander». Presten Arctander må være sokneprest i Ofoten Peder Arctander (1729-1807), og af kronologiske årsager må Siri da være barnebarn og ikke datter. Måske er det en sammenblanding med Siri's mand Christian Bølgen, hvis mor er Anne Marie Arctander, datter af sogneprest Peder Arctander.150

[Gift 1° 1828 med Christian Andreas Nielsen Bølgen; Gift 2° 1844 med Søren Olsen (1821 - 1901)].
402.252.
Hans Olsen
Født 1826, Djupvik, Skånland, Astafjord.7.
Død 18707.

Gift 18527 med

Ingeborg Anna Kristiansdatter Bølgen
Født 1829, Tennevik, Trondenes.7.
Død 19117.
     Datter af Christian Andreas Nielsen Bølgen og Siri Kirstina Simonsdatter (Bredal).

[Gift 1° 1852 med Hans Olsen (1826 - 1870); Gift 2° 1876 med Johan Andreas Nilssen (f. 1846)].

Børn af Hans Olsen og Ingeborg Anna Kristiansdatter Bølgen:

546.402.Kristine Bølgen Hanssen, f. 1851, Astafjord., d. 1918
403.253.
Nikoline Maria Strøm
Født 18427.
Død _____7.
     År 1865 er Nikoline Olsdatter tjenestepike hos Ole Danielsen på Grov, Ibestad. Året efter er Nikoline gift med Ole.117

Gift 1° 1866, Grov, Skånland7 med

Ole Danielsen
Født 1829, Grov, Skånland, Astafjord7.
Død 18757.
     Søn af Daniel Trane Olsen og Maren Margrete Steffensdatter.

Gift 2° 1877, Laupstad, Ibestad7 med

Jens Martinussen
Født 1832, Myrland7.
Død 18907.

Børn af Nikoline Maria Strøm og Ole Danielsen:

547.403.Dortea Maria, f. 1867, Skånland, d. 1869, Skånland
548.403.Karen Dortea Maria, f. 1869, Skånland
549.403.Olufine Emilie Olsdatter, f. 1871, Skånland
550.403.Otilia Marie, f. 1873, Skånland, d. 1882, Skånland

Børn af Nikoline Maria Strøm og Jens Martinussen:

551.403.Ole Albert, f. 1878, Ibestad, d. 1878, Ibestad
552.403.Anna Jondine Nikoline Jensdatter, f. 1879, Ibestad
553.403.Ole Eberg Jenssen, f. 1881, Ibestad
554.403.Alfred Ottelius, f. 1884, Ibestad, d. 1918
404.253.
Eilev Berteus Strøm
Født 26 apr. 1844, Djupvik, Skånland7, døbt 27 mai 1844, Ibestad kirke.
Død 18977.
     År 1865 er Ellef Olsen ugift fisker og bor sammen med foreldrene på Dypvik, Ibestad.117
     År 1875 er Ellef Berteus Olsen ugift «dagarbejder og fisker» og logerende hos sin søster Nikoline Marie Olsdatter, der samme år ble enke på Grov (gårdsnr. 362a, bostedsnr. 17), Ibestad, Troms.151

Gift 4 aug. 1882114,7 med

Pernille Karoline Ovidia Olsdatter
Født 15 sep. 1849, Sørrollnes, Trondenes.7,28, døbt 5 mai 1850, Trondenes kirke..
Død 4 jul. 1916, Grov, Astafjord.7, begravet _____, kirkegården i Grov.
     Datter af Ole Tygesen og Pauline Kirstine Sørensdatter.
     Hennes første ekteskap var barnløst.
     År 1875 hjelper Pernille Olsen foreldrene hjemme på Roldnæs øvre (gårdsnr. 145b, 149b, bostedsnr. 50), Trondenes, Troms.151
     År 1900 er Pernille Olsdatter gårdbrukerenke med «selveiendom» på Grov (gårdsnr. 65, bruksnr. 1), Ibestad. Hun ernærer sig ved «jordbrugsarbeide, husgjerning og kreaturstel» sammen med sine børn: Nils, Ottilie, Nikoline Emelie, Ove og Peder Ellevsen.147

[Gift 1° 15 okt. 1878 med Nils Olai Thomassen (28 aug. 1849 - 11 mai 1879); Gift 2° 4 aug. 1882 med Eilev Berteus Strøm (26 apr. 1844 - 1897)].

Børn af Eilev Berteus Strøm og Pernille Karoline Ovidia Olsdatter:

555.404.Nils Theodor Olai Ellefsen, f. 1882, Skånland, d. _____
556.404.Othelie Petrine Ellefsen, f. 1885, Ibestad, d. _____
557.404.Nikoline Emilia Marie Ellefsen, f. 1887, Ibestad, d. _____
558.404.Ove Andreas Eberg Ellefsen, f. 1890, Skånland, d. _____
559.404.Peder Kornelius Olaus Ellefsen, f. 1895, Ibestad, d. _____
405.254.
Jens Olai Olsen Borch
Født 1820, Soløy, Lavangen i Astafjord.7.
Død 18217.
406.256.
Anton Peder Jensen
Født 18497.
Død 18987.

Gift 18777 med

Regine Hansine Eriksdatter Kaarbø
Født 1855, Holm, Dyrøy7.
Død 1912, Lavangen152,153.
     Datter af Erik Olssøn Kaarbø og Ingeborg Kirstina Ellingsdatter Høyer.
     Regine Hansine Kaarbø er ved folketellingen 1900 enke og gårdbruker med husgjerning og fjøsstel på Skjelnespladsen i Ibestad, sammen med børnene: Johan Bertin Antonsen, der ernærer sig ved fiskeri og gaardsbrug; Ingeborg Anna Antonsen, der ernærer sig ved husgjerning; Anton Rindal Antonsen; Norman Julius Antonsen; Eberg Roald Antonsen.147

Børn af Anton Peder Jensen og Regine Hansine Eriksdatter Kaarbø:

560.406.Johan Bertin Antonsen, f. 1877, Lavangen
561.406._____, f. 1879, Lavangen, d. 1879
562.406.Ingeborg Anna Sofie Antonsen, f. 1880, Lavangen
563.406.Dortea Amalia Antonsen, f. 1882, Kjeiprødplassen, d. 1910
564.406.Vilhelm Kaarbø Antonsen, f. 1885, Lavangen, d. 1898
565.406.Albertine Serine Antonsen, f. 1887, Lavangen
566.406.Simonette Maria Antonsen, f. 1889, Lavangen
567.406.Anton Rindal Antonsen, f. 1890, Lavangen
568.406.Norman Julius Antonsen, f. 1893, Lavangen
569.406.Ida Agnete Antonsen, f. 1894, Lavangen
570.406.Eberg Roald Antonsen, f. 1897, Lavangen
407.257.
Søren Johan Andreassen
Født 1841, Rød, Lavangen.7.
Død 19237.
408.257.
Ingeborg Katrine Jensine Andreasdatter
Født 1844, Rød, Lavangen.7.
409.257.
Oldine Andreasdatter
Født 1847, Rød, Lavangen.7.
410.259.
Anna Jørgine Ingebrigtsdatter
Født 1846, Sørrollnes, Trondenes.118.
Død 1864, Sørrollnes, Trondenes.118.
411.259.
Pernilla Karoline Ingebrigtsdatter
Født 1854, Sørrollnes, Trondenes.118.
Død 1861, Sørrollnes, Trondenes.118.
412.263.
Kristianna Fredrikka Kristiansdatter Falk
Født 1816, Rollnes, Ibestad, Astafjord.154.
Død 1889154.
413.263.
Peder Kristiansen Falk
Født 1819, Rollnes, Ibestad, Astafjord.7.
Død 19037.

Gift 1° 1855155 med

Synnøve Maria Jensdatter
Født 1828, Breivoll, Ibestad, Astafjord.7.
Død 18577.

Gift 2° 1859156 med

Ingeborg Anna Starup
Født 1831, Dyrstad, Ibestad, Astafjord.7.
Død 18917.
     Datter af Hans Pettersen Starup og Synnøve Maria Ediasdatter.

[Gift 1° med Laurits Leganger Uckermann; Gift 2° 1859 med Peder Kristiansen Falk (1819 - 1903)].

Børn af Peder Kristiansen Falk og Synnøve Maria Jensdatter:

571.413._____, f. 1855, Astafjord., d. 1855
572.413._____, f. 1856, Astafjord., d. 1856
573.413.Simon Martin Pedersen Falk, f. 1857, Astafjord., d. 1857

Børn af Peder Kristiansen Falk og Ingeborg Anna Starup:

574.413.Kristian Fredrik Pedersen, f. 1861, Astafjord.
575.413.Serina Maria Pedersdatter Falk, f. 1864, Astafjord.
576.413.Anna Elisabet Pedersdatter Falk, f. 1869, Astafjord., d. 1883
577.413.Johanna Starup Pedersdatter Falk, f. 1872, Astafjord.
414.263.
Johan Kristiansen Falk
Født 1821, Rollnes, Ibestad, Astafjord.120.
Død 1853120.
415.263.
Maria Kristiansdatter Falk
Født 1824, Rollnes, Ibestad, Astafjord.120.
Død 1828120.
416.263.
Maren Anna Kristiansdatter Falk
Født 1831, Rollnes, Ibestad, Astafjord.120.
Død 1870120.

Gift 1866157 med

John Jørgen Hanssen
Født 1830, Elvenes, Skånland, Astafjord.158.
Død 1907158.

Børn af Maren Anna Kristiansdatter Falk og John Jørgen Hanssen:

578.416.Maren Anna Johnsdatter, f. 1870, Astafjord., d. _____
417.265.
Peder Andreas Jonassen Falk
Født 1823, Lilleskog, Astafjord.154.
Død 1825154.
418.265.
Andreas Jonassen Falk
Født 1824, Lilleskog, Ibestad, Astafjord.7.
Død 18927.

Gift 1860159 med

Elisabet Møller Hansdatter Starup
Født 1823, Rollnes, Ibestad, Astafjord.7.
Død 18967.
     Datter af Hans Pettersen Starup og Else Maria Wegner Hansdatter Trane.

[Gift 1° 1845 med Petter Jonas Hanssen (1819 - 1859); Gift 2° 1860 med Andreas Jonassen Falk (1824 - 1892)].

Børn af Andreas Jonassen Falk og Elisabet Møller Hansdatter Starup:

579.418.Petter Johan Andreassen Falk, f. 1861, Astafjord., d. 1890
419.265.
Peder Jonassen Falk
Født 1825, Lilleskog, Ibestad, Astafjord.154.
420.265.
Ingeborg Olena Jonasdatter Falk
Født 1828, Lilleskog, Ibestad, Astafjord.154.
421.271.
Bendiks Kristiansen Trane
Født 1820, Hamnvik, Ibestad7.
Død 1820, Hamnvik, Ibestad7.
422.271.
Ane Katrine Trane
Født 1844124.
Død 1914124.

Gift _____124med

Nils Eriksen
Født 1836124.
Død 1888124.
423.277.
Elisabet Møller Hansdatter Starup
Født 1823, Rollnes, Ibestad, Astafjord.7.
Død 18967.

Gift 1° 1845160 med

Petter Jonas Hanssen
Født 18197.
Død 1859.

Gift 2° 1860159 med

Andreas Jonassen Falk
Født 1824, Lilleskog, Ibestad, Astafjord.7.
Død 18927.
     Søn af Jonas Pedersen Falk og Kirsten Maria Andersdatter.

Børn af Elisabet Møller Hansdatter Starup og Petter Jonas Hanssen:

580.423.Johanna Bergitte Pettersdatter, f. 1850, Ibestad.

Børn af Elisabet Møller Hansdatter Starup og Andreas Jonassen Falk er vist under Andreas Jonassen Falk (nr. 418).

424.280.
Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin
Født 1821, Grøsnes Lille, Gratangen.7.
Død 1906, Vollstad, Trondenes.28.

Gift 1° 18417 med

Niels Andersen Schjelderup
Født 1806, Tovik, Trondenes.28.
Død 1868, Tovik, Trondenes.28.
     Søn af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter.
     Gårdbruker på ytre Tovik.

Gift 2° 187828 med

Rasmus Paul Jakobsen
Født 1820, Vollstad, Trondenes.28.
Død 1901, Vollstad, Trondenes.28.
     Søn af Jakob Andreas Rasmussen og Ellen Maria Kristensdatter.

[Gift 1° 1850 med Helena Harr Rafaelsdatter (1826 - 1869); Gift 2° 1878 med Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin (1821 - 1906)].

Børn af Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin og Niels Andersen Schjelderup:

581.424.Ingeborg Anna Nilsdatter Schjelderup, f. 1842, Trondenes.
582.424.Natali Olai Ursin Schjelderup, f. 1844, Trondenes.
583.424.(Anders) Martin Nielsen Schjelderup, f. 1846, Trondenes.
584.424.Andrea Bergitte Nilsdatter Schjelderup, f. 1849, Trondenes.
585.424.Nikolai Reobert Schjelderup, f. 1851, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
586.424.Nikolina Reobertine Nilsdatter Schjelderup, f. 1852, Trondenes.
587.424.Jens Brønlund Ursin Schjelderup, f. 1854, Trondenes.
588.424.Tollev Johan Schjelderup, f. 1857, Trondenes., d. 1857, Trondenes.
589.424.Mikal Meier Schjelderup, f. 1858, Trondenes.
590.424.Ole Ingvald Norman Schjelderup, f. 1862, Trondenes.
591.424.Karl Didrik Schjelderup Nilssen, f. 1865, Trondenes., d. 1882, Trondenes.
425.280.
Ingeborg Sofia Ursin
Født 1823, Grøsnes Lille, Gratangen.7.
Død 19097.

Gift 18477 med

Johan Nikolai Berg Rasmussen
Født 1821, Renså, Skånland.7.
Død 18917.
     Søn af Rasmus Anderssen Harr og Erika Petrina Leth.

Børn af Ingeborg Sofia Ursin og Johan Nikolai Berg Rasmussen er vist under Johan Nikolai Berg Rasmussen (nr. 386).

426.280.
Johanna Berg Ursin
Født 1825, Grøsnes Lille, Gratangen.7.
Død 18657.
427.280.
Ole Normann Ursin
Født 1827, Grøsnes Lille, Gratangen.7.
Død 19147.
428.280.
Mette Maria Ursin
Født 1830, Grøsnes Lille, Gratangen.7.
Død 18567.

Gift 18557 med

Hans Sakarias Nilssen
Født 1824, Renså, Skånland.7.
Død 19077.
     Søn af Nils Schamfer Olsen og Sara Helena Hansdatter.

[Gift 1° 1855 med Mette Maria Ursin (1830 - 1856); Gift 2° 1857 med Margrete Maria Blom Ursin (1836 - 1900)].

Børn af Mette Maria Ursin og Hans Sakarias Nilssen er vist under Hans Sakarias Nilssen (nr. 358).

429.280.
Kirsten Elisabet Ursin
Født 1832, Grøsnes Lille, Gratangen.7.
430.280.
Mathias Brynlund Ursin
Født 1836, Grøsnes Lille, Gratangen.7.
Død 18757.
431.280.
Jens Mikal Ursin
Født 18387.
432.280.
Joakime Magdalena Ursin
Født 1845, Grøsnes, Gratangen.7.
     Til Amerika.7
433.284.
Kirsten Maria Jensdatter
Født 18327.
Død 18397.
434.286.
Bergitta Ovedie Jensdatter
Født 1821, Vollstad, Trondenes.28.

Gift 185128 med

Erik Søren Hartvigsen
Født 8 jul. 1824, Harstad, Trondenes.161,28.
Død 24 mar. 1892, Harstad, Trondenes.162,161.
     Søn af Hartvig Hveding Eriksen Normann og Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann.
     Etterslekt (6 barn). Se "Folk og Slekt i Trondenes".
435.286.
Maren Elisabet Jensdatter
Født 1825, Vollstad, Trondenes.28.
436.286.
Nils Mikal Jenssen
Født 1828, Vollstad, Trondenes.28.
Død 1846, Vollstad, Trondenes.28.
437.286.
Samuel Berg Jenssen
Født 1835, Vollstad, Trondenes.28.
438.286.
Marta Anne Kirstine Jensdatter
Født 1842, Vollstad, Trondenes.28.
439.295.
Gaut Rygh
Født 1815, Røyrbakken, Salangen.131.
     Rastejord, Lyngen, Troms.

Utenfor ekteskap med7

Mikol Sofie Jensdatter
Født 1806, Dyrøy163.
Død 1870.

Gift 1° omkring 1853164 med

Hanna Larsdatter
Født 1820164.

Børn af Gaut Rygh og Mikol Sofie Jensdatter:

592.439.Peder Johan Rygh, f. 1837, Dyrøy.
440.299.
Johan Hansen
Født 1865133.
     Blei mor- og farlaus i barneåra og tatt til oppfostring av farbroren Markus Olsen, Barbogen i Torsken.133
441.300.
Ingeborg Karoline Hansdatter
Født 1839, Sørrollnes, Trondenes.28.
Død 1839, Sørrollnes, Trondenes.28.
442.308.
Bergitta Olsdatter
Født 1823, Hesjevik, Lavangen, Astafjord.7.
Død 18947.
     Etterslekt.
443.310.
Martinus Berteussen
Født 1838, Miklevoll, Skånland, Astafjord7.

Gift 18697 med

Mikol Maria Berteusdatter
Født 1843, Balteskard, Skånland, Astafjord7.
     Datter af Berteus Sørensen og Olava Andrea Paulsdatter.

Børn af Martinus Berteussen og Mikol Maria Berteusdatter:

593.443.Martin Olai Martinussen (Myklevoll), f. 1872, Grovfjord i Ibestad., d. _____
444.315.
Ingeborg Katrina Tygesdatter
Født 1812, Sørrollnes, Trondenes.7,28.
Død 18727,28.

Gift 183628 med

Jens Lars Ediassen
Født 1797, Forså Ytre, Ibestad.7.
Død 18807.
     Søn af Edias Anderssen og Berte Katrina Steffensdatter.
445.315.
Karen Elisabet Tygesdatter
Født 1814, Sørrollnes, Trondenes.165.
Død 1814, Sørrollnes, Trondenes.165.
446.315.
Ole Tygesen
Født 2 feb. 1816, Sørrollnes, Trondenes.28, døbt 1816, Trondenes.
Død 1889, Sørrollnes, Trondenes.28.
     Fisker og gårdbruker på øvergården, Sør-Rollnes i Trondenes. Ble 26. sept. 1849 første selveier på bruket for en kjøpesum av 70 spd. I 1856 delte han eiendommen med sin yngre bror Ingebrikt.

Gift 30 okt. 1848 med

Pauline Kirstine Sørensdatter
Født 28 nov. 1821, Sama, Trondenes.28, døbt 26 dec. 1821, Trondenes.
Død 1892, Sørrollnes, Trondenes.28.
     Datter af Søren Hågen Johannesen og Ingeborg Marie Benjaminsdatter.

[Gift 1° 4 okt. 1841 med Mads Walberg Andersen (8 feb. 1814 - 16 aug. 1845); Gift 2° 30 okt. 1848 med Ole Tygesen (2 feb. 1816 - 1889)].

Børn af Ole Tygesen og Pauline Kirstine Sørensdatter:

594.446.Pernille Karoline Ovidia Olsdatter, f. 1849, Trondenes., d. 1916, Astafjord.
595.446.Ingeborg Mathea Margrete Olsdatter, f. 1853, Trondenes., d. 1853, Trondenes.
596.446.Markus Johan Olsen, f. 1854, Trondenes.
597.446.Kornelius Olai Olsen, f. 1859, Trondenes.
598.446.Ingeborg Anna Olsdatter, f. 1863, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
447.315.
Kornelius Olai Tygesen
Født 1818, Sørrollnes, Trondenes.165.
Død 1848, Sørrollnes, Trondenes.165.
448.315.
Ingebrigt Tygesen
Født 1821, Sørrollnes, Trondenes.7,119.
Død 1880, Sørrollnes, Trondenes.119.

Gift 18457 med

Ingeborg Katrina Jensdatter
Født 1812, Grov, Astafjord.7,118.
Død 1900, Sørrollnes, Trondenes.118.
     Datter af Jens Bårdsen og Anne Katrine Olsdatter Trane.

[Gift 1° 1836 med Jørgen Tobiassen (f. 1804); Gift 2° 1845 med Ingebrigt Tygesen (1821 - 1880)].

Børn af Ingebrigt Tygesen og Ingeborg Katrina Jensdatter er vist under Ingeborg Katrina Jensdatter (nr. 259).

449.315.
Hans Kristian Tygesen
Født 1823, Sørrollnes, Trondenes.7,165.
Død 1834, Sørrollnes, Trondenes.165.
450.315.
Karen Danilken Tygesdatter
Født 1827, Sørrollnes, Trondenes.118.
Død 1868, Sørrollnes, Trondenes.118.

Gift 185828 med

Rasmus Johan Edissen
Født 1824, Sørrollnes, Trondenes.118.
Død 1915, Sørrollnes, Trondenes.118.
451.317.
Johan Olai Edissen
Født 1820, Sørrollnes, Trondenes.28.
Død 1820, Sørrollnes, Trondenes.28.
452.317.
Johan Edissen
Født 1822, Sørrollnes, Trondenes.28.
Død 1822, Sørrollnes, Trondenes.28.
453.317.
Ingeborg Anne Edisdatter
Født 1823, Sørrollnes, Trondenes.28.
Død 1883, Leikvik, Trondenes.28.

Utenfor ekteskap med28

Hans Johan Jakobsen
Født 1826, Vollstad, Trondenes.28.
Død 1896, Vollstad, Trondenes.28.

Gift 1° 185628 med

Jørgen Kristian Johannessen
Født 1810, Leikvik, Trondenes.28.
Død 1885, Leikvik, Trondenes.28.

Børn af Ingeborg Anne Edisdatter og Hans Johan Jakobsen:

599.453.Edina Margrete Hansdatter, f. 1854, Trondenes., d. 1854, Trondenes.

Børn af Ingeborg Anne Edisdatter og Jørgen Kristian Johannessen:

600.453.Johanna Margrete Jørgensdatter, f. 1857, Trondenes.
601.453.Eilert Johan Martin Jørgensen, f. 1859, Trondenes., d. 1860, Trondenes.
602.453.Andreas Martin Eberg Jørgensen, f. 1860, Trondenes., d. 1887, Trondenes.
603.453.Emilia Sofie Jørgensdatter, f. 1864, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
604.453.Jens Klaus Jørgensen, f. 1865, Trondenes., d. 1865, Trondenes.
605.453.Anne Marie Jørgensdatter, f. 1866, Trondenes., d. 1868, Trondenes.
454.317.
Anne Marie Edisdatter
Født 1828, Sørrollnes, Trondenes.28.
Død 1895, Tovik, Trondenes.28.
     ? Fra Sør-Rollnes ?

Gift _____7med

Hans Sakarias Schjelderup
Født 3 apr. 1815, Tovik, Skånland, Trondenes.107,7, døbt 18 jun. 1815, Trondenes kirke.148,107.
Død 1888, Tovik, Skånland, Trondenes.28.
     Søn af Niels Winter Schjelderup og Mette Marie Andersdatter Harr.

[Gift 1° 1841 med Margrete Elisabet Hansdatter (1824 - 1849); Gift 2° med Anne Marie Edisdatter (1828 - 1895)].

Børn af Anne Marie Edisdatter og Hans Sakarias Schjelderup er vist under Hans Sakarias Schjelderup (nr. 380).

455.317.
Markus Olai Valberg Edissen
Født 1843, Sørrollnes, Trondenes.28.
Død 1843, Sørrollnes, Trondenes.28.
456.318.
Martina Tygesdatter
Født 1815, Hamnvik, Ibestad.7.

Gift 18357 med

Steffen Ediassen
Født 1800, Forså Ytre, Ibestad.7.
     Søn af Edias Anderssen og Berte Katrina Steffensdatter.

Børn af Martina Tygesdatter og Steffen Ediassen:

606.456.Karen Johanna Steffensdatter, f. 1847, Astafjord.
607.456.Kristen Olai Steffensen, f. 1849, Trondenes.
608.456.Danilken Marie Steffensen, f. 1858, Trondenes., d. _____
457.320.
Maria Anna Johansdatter Rasch
Født 1803, Grov, Skånland.7.
458.320.
Mikkel Olai Johanssen Rasch
Født 1805, Grov, Skånland.7.
Død 1805, Grov, Skånland.7.
459.320.
Hanna Kristina Johansdatter Rasch
Født 1806, Grov, Skånland.7.
460.324.
Engel Maria Olsdatter
Født 1822, Storskog, Astafjord.166.
Død 1902166.
     Etterslekt.
461.324.
Peder Rafael Harr Olsen
Født 1824, Storskog, Astafjord.167.
Død 1907167.
     Etterslekt. Se Astafjord bygdebok av Tore Meyer.

Gift 1846168 med

Karolina Andreasdatter
Født 1820, Storskog, Astafjord.169.
Død 1911169.
     Datter af Andreas Korneliussen og Karen Anfinnsdatter.

Generation 8.

462.332.
Johan Pedersen
Født 1824, Grov, Skånland.7.
Død 18847.
     Grov, Skånland.

Gift 18597 med

Maria Berteusdatter
Født 1834, Grov, Skånland.7.
Død 18757.
     Datter af Berteus Jonassen Bratsberg og Martina Hansdatter.

Børn af Johan Pedersen og Maria Berteusdatter:

609.462.Bendikt Martin Johansen, f. 1861, Skånland.
463.334.
Ole Danielsen
Født 1829, Grov, Skånland, Astafjord7.
Død 18757.

Gift 1866, Grov, Skånland7 med

Nikoline Maria Strøm
Født 18427.
Død _____7.
     Datter af Ole Andreas Strøm og Iverina Antonetta Ellevsdatter.
     År 1865 er Nikoline Olsdatter tjenestepike hos Ole Danielsen på Grov, Ibestad. Året efter er Nikoline gift med Ole.117

[Gift 1° 1866 med Ole Danielsen (1829 - 1875); Gift 2° 1877 med Jens Martinussen (1832 - 1890)].

Børn af Ole Danielsen og Nikoline Maria Strøm er vist under Nikoline Maria Strøm (nr. 403).

464.337.
Anton Daniel Bårdsen
Født 1846, Oppdal7.
Død 18917.

Gift 1° 18777 med

Hanna Petrikka Beteusdatter
Født 1851, Grov, Skånland7.
Død 18797.

Gift 2° 18807 med

Serine Marie Kirstine Johnsdatter
Født 1854, Marskard, Skånland7.
Død 19207.
     Datter af John Gabriel Eriksen og Johanna Katrine Hansdatter.

[Gift 1° 1875 med Martinus Johansen (1846 - 1878); Gift 2° 1880 med Anton Daniel Bårdsen (1846 - 1891)].

Børn af Anton Daniel Bårdsen og Hanna Petrikka Beteusdatter:

610.464._____, f. 1879, Skånland, d. 1879

Børn af Anton Daniel Bårdsen og Serine Marie Kirstine Johnsdatter:

611.464.Hans Peder Antonsen, f. 1881, Skånland
612.464.Jondine Johanna Antonsdatter, f. 1883, Skånland, d. 1884
613.464.Bertin Roald Antonsen, f. 1885, Skånland, d. 1906
614.464.Jondine Ottilie Antonsdatter, f. 1887, Skånland, d. 1887
615.464.Andor Severin Magnus Antonsen, f. 1889, Skånland
616.464.Alvin Berg Antonsen, f. 1891, Skånland
465.337.
Anne Birgitte Bårdsdatter
Født 1853, Marskard, Skånland7.

Gift 18787 med

Hans Pettersen
Født 1856, Annamo, Skånland7.
Død 18927.
     Søn af Petter Hanssen og Berit Kirstina Eriksdatter.

Børn af Anne Birgitte Bårdsdatter og Hans Pettersen:

617.465.Petra Bernharda Kristine Hansen, f. 1882, Skånland
466.337.
Johanna Maria Bårdsdatter
Født 18617.

Gift 18887 med

Bendikt Martin Johansen
Født 1861, Grov, Skånland.7.
     Søn af Johan Pedersen og Maria Berteusdatter.
     Grov, Skånland.

Børn af Johanna Maria Bårdsdatter og Bendikt Martin Johansen:

618.466.Johan Marenius Jentoft Bendiktsen, f. 1889, Skånland i Astafjord.
619.466.Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen, f. 1891, Skånland i Astafjord.
620.466.Hilmar Emil Bendiktsen, f. 1894, Skånland i Astafjord.
621.466.Hans Olaus Bendiktsen, f. 1896, Grovfjord i Ibestad., d. _____
622.466._____, f. 1898, d. 1898
623.466.Bergil Martin Hjalmar Bendiktsen, f. 1901, Skånland i Astafjord.
624.466.Hedly Heiberg Bendiktsen, f. 1903, Skånland i Astafjord., d. 1918
467.347.
Hans Olai Andreassen
Født 1835, Sørrollnes, Trondenes.28.
     Til Renså, Astafjord.28
468.347.
Hans Berteus Andreassen
Født 1838, Sørrollnes, Trondenes.28.
469.347.
Anne Marta Andreasdatter
Født 1841, Sandstrand, Trondenes.28.
Død 1915, Elvenes, Astafjord.28.
470.347.
Hartvig Johan Andreassen
Født 1844, Sandstrand, Trondenes.170,28.
Død 18977.
     Hilleshamn, Gratangen. Etterslekt (9 barn), se Astafjord bygdebok.

Gift 18707 med

Barbro Tomine Samuelsdatter
Født 1840, Årstein, Gratangen..
Død 1907.
     Datter af Samuel Tobiassen og Maren Marie Olsdatter.
     Gift på Hilleshamn i Gratangen. Etterslekt (9 barn), se Astafjord bygdebok.
471.358.
Nikolai Hanssen
Født 1856, Renså, Skånland.7.
Død 18567.
472.358.
Nakor Marian Blom Ursin Nilssen
Født 1859, Renså, Skånland.7.
     Flytter til Trondheim. Missionær.
473.358.
___________
Født 1861, Renså7.
Død 18617.
474.358.
Jeradina Mathilde Brønlund Nilssen
Født 1862, Renså, Skånland.7.

Gift 1889, Tovik, Skånland7 med

Eilert Martin Saræussen
Født 1858, Trondenes7.
475.358.
Sara Helena Nilssen
Født 1865, Renså, Skånland.7.
     Flytter til Stockholm, Sverige.
476.358.
Karen Kirstine Nilssen
Født 1867, Renså, Skånland, Astafjord.7.
Død 1901, Tovik, Trondenes.28.

Gift 18967 med

Simon Martin Hansen
Født 1855, Tovik, Skånland28,7.
     Søn af Hans Sakarias Schjelderup og Anne Marie Edisdatter.
     Flyttede til Harstad og grundlagde det solide slakterfirmaet S. Hansen A/S.

[Gift 1° 1883 med Joakima Matilde Pedersdatter (1856 - 1894); Gift 2° 1896 med Karen Kirstine Nilssen (1867 - 1901)].

Børn af Karen Kirstine Nilssen og Simon Martin Hansen:

625.476.Håkon Herbert Martin Hansen (Simonsen?), f. 1898, Trondenes.
626.476.Jenny Maria Hansen (Simonsen?), f. 1899, Trondenes.
477.358.
Helma Katea Nilssen
Født 1870, Renså, Skånland.7.
478.358.
Nils Skandfer
Født 1870, Renså, Skånland.7.
     Båtbygger og konstruktør af »Skandferskøytene«.

Gift _____med

Anna Marie Halvorsen

Børn af Nils Skandfer og Anna Marie Halvorsen:

627.478.Sverre Skandfer, f. 1910, NO.
479.358.
Andreas Ursin Nilssen
Født 1873, Renså, Skånland.7.
480.358.
Hartvida Johanna Hansdatter
Født 1876, Renså, Skånland.7.
Død 18767.
481.358.
Hartvig Jonatan Sparbo Nilssen
Født 1877, Renså, Skånland.7.
482.358.
Hilmar Blom Hanssen
Født 18807.
Død 18807.
483.359.
Nikolina Sofia Markusdatter
Født 1857, Balteskard7.
Død _____7.
484.359.
Nanna Rebekka Markusdatter
Født 1860, Balteskard7.
Død 19057.
     Nanna Rebekka Markusdatter er år 1900 ugift og hjemmeboende på Balteskar. Hun er «i moderens tjeneste» og hjælper til med «husgjerning, jordbrugsarbeide og finere haandgjerning».147
485.359.
Hans Sakarias Markussen
Født 1863, Balteskard7.
Død 18637.
486.359.
Håkon Berg Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard.

Gift 19027 med

Marie Margrete Bendiksen
Født 1876, Fornes, Skånland.7.
     Datter af Bendik Martin Hanssen og Elen Bergitta Johnsdatter.
     Marie Bendiksdatter er år 1900 tjenestepike hos Barbro Hansdatter, sin senere svigermor, på Balteskar, Ibestad. Hun hjelper til med «husgjerning, kreaturstel og jordbrugsarbeide».147

Børn af Håkon Berg Markussen og Marie Margrete Bendiksen:

628.486.Ester Bergljot Markussen, f. 1904, Balteskard
629.486.Nanna Rebekka Markussen, f. 1905, skånland, d. 1911
630.486.Helfryda Margrete Markussen, f. 1907, skånland
631.486.Johanna Ellida Markussen, f. 1909, skånland
632.486.Martin Berg Markussen, f. 1911, skånland
633.486.Rakel Markussen, f. 1913, skånland
634.486.Henry Peder Gran Markussen, f. 1915, skånland
487.359.
Simon Harr Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard.
Død _____.
     En af de 28 medlemmer af Ibestad Heradstyre. Han og naboen Bernt Johansen budde altid hos Per Krogvåg, Hamnvik når der var møte i heradstyret (der på den tid varte 2 dager). Etter møtet ble der ofte holdt et referat for bygdens andre beboere hjemme hos Simon Markussen. Sammen med Martinus Bertheussen på Myklevold, kjøpte han fembøring.
     Simon Markussen er år 1900 i «moderens tjeneste som Høvedsmand paa fiskeri», samt «jorbrugsarbeide» på moderens gård (nr. 74, bruksnr. 4) på Balteskar, Ibestad herred, Ibestad kommune, Troms. Hustruen Antonetta hjælper med «kreaturstel, jorbrugsarbeide og husgjerning». En datter, Gudrun Markussen, er nevnt i 1900-tellingen.147

Gift 1899 med

Antonette Andrea Bendiksdatter
Født 2 feb. 1875, Fornes, Skånland., døbt 15 aug. 1875, Ibestad.
Død _____.
     Datter af Bendik Martin Hanssen og Elen Bergitta Johnsdatter.

Børn af Simon Harr Markussen og Antonette Andrea Bendiksdatter:

635.487.Gudrun Johanna Simonsen Balteskard, f. 1900, Skånland, d. _____
636.487.Markus Gram Balteskard, f. 1902
637.487.Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard, f. 1904, Balteskard
638.487.Hans Sakarias Simonsen Balteskard, f. 1906, Balteskard, d. 1907
639.487.Solveig Antonette Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1910
640.487.Nanna Rebekka Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1924
641.487.Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard, f. 1914, Balteskard
488.364.
Peder Martin Andersen
Født 1841, Hallevik, Ibestad7.
Død 18417.
489.364.
Engel Maria Andersdatter
Født 1842, Hallevik, Ibestad7.
Død _____7.
     Etterslekt, se Tore Meyer, Astafjord Bygdebok.
490.364.
Ole Kristian Andersen
Født 1845, Hallevik, Ibestad7.
Død 18897.
491.364.
Maren Katrine Andersdatter
Født 1851, Hallevik, Ibestad7.
Død 18517.
492.368.
Albert Martinus Nikolaisen
Født 1836, Fjordbotn, Astafjord.7.
Død 18477.
493.368.
Andrea Kirstine Nikolaisdatter
Født 1838, Fjordbotn, Astafjord.7.
Død 18777.
494.368.
Ingeborg Sofie Nikolaisdatter
Født 1844, Fjordbotn, Astafjord.7.
Død 18967.
495.376.
Karen Maria Danielsdatter
Født 1831, Ankenes, Nordland.7.
Død 18677.
496.378.
Søren Mikal Coucheron
Født 18337.
Død 18337.
497.378.
Herman Søren Antonsen
Født 18337.
     Steinfjord, Berg, Troms.

Gift omkring 18617 med

Berit Maria Samuelsdatter
Født 18377.
498.378.
Søren Mikal Antonsen
Født 1836, Hilleshamn, Astafjord.7.
     Steinfjord, Berg, Troms.

Gift omkring 18587 med

Karoline Jensdatter
Født 18387.

Børn af Søren Mikal Antonsen og Karoline Jensdatter:

642.498.Sigvart Kristian Sørensen, f. 1867, Troms.
499.378.
Anne Bergitte Antonsdatter
Født 1847, Hilleshamn, Astafjord.7.

Gift omkring 18847 med

Ole Johan Johannessen
Født 18457.
     Steinfjord, Berg, Troms.7
500.379.
Kristen Harder
Født 1855, Åkenes, Astafjord.7.
Død 18557.
501.379.
Hans Christian Harder
Født 1856, Åkenes, Astafjord.7.
Død 18627.
502.380.
Nikolai Martin(us) Hansen (Schjelderup)
Født 1842, Tovik, Trondenes.28.

Gift 187528 med

Henrietta Peroline Valberg Jakobsdatter
Født 1849, Breistrand, Trondenes.28.

Børn af Nikolai Martin(us) Hansen (Schjelderup) og Henrietta Peroline Valberg Jakobsdatter:

643.502.Simonetta Amalie Hansen (Nikolaisdatter?), f. 1876, Trondenes.
644.502.Halvdan Marenius Hansen (Nikolaisen?), f. 1879, Trondenes.
645.502.Marie Elisabet Hansen (Nikolaisdatter?), f. 1882, Trondenes., d. 1882, Trondenes.
646.502.Jakob Imanuel Hansen (Nikolaisen?), f. 1885, Trondenes.
647.502.Helga Johanne Albertine Hansen (Nikolaisdatter?), f. 1890, Trondenes.
503.380.
Hartløv Peder Hansen (Schjelderup)
Født 1845, Tovik, Trondenes.28.
Død 1849, Tovik, Trondenes.28.
504.380.
Mette Ovedie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1847, Tovik, Trondenes.28.

Utenfor ekteskap med28

Lars Olsen
     Tromsø.28

Børn af Mette Ovedie Hansdatter (Schjelderup) og Lars Olsen:

648.504.Margreta Elisabet Larsdatter, f. 1879, Trondenes.
505.380.
Margrete Elisabet Hansdatter (Schjelderup)
Født 1854, Tovik, Trondenes.28.

Gift 188528 med

Ole Pareli Pedersen
Født 1853, Tennevik, Trondenes.28.
506.380.
Simon Martin Hansen
Født 1855, Tovik, Skånland28,7.
     Flyttede til Harstad og grundlagde det solide slakterfirmaet S. Hansen A/S.

Gift 1° 188328 med

Joakima Matilde Pedersdatter
Født 1856, Tennvik, Trondenes.28.
Død 1894, Tovik, Trondenes.28.

Gift 2° 18967 med

Karen Kirstine Nilssen
Født 1867, Renså, Skånland, Astafjord.7.
Død 1901, Tovik, Trondenes.28.
     Datter af Hans Sakarias Nilssen og Margrete Maria Blom Ursin.

Børn af Simon Martin Hansen og Joakima Matilde Pedersdatter:

649.506.Nils Realf Hansen (Simonsen?), f. 1884, Trondenes., d. 1888, Trondenes.
650.506.Harald Schjelderup Hansen (Simonsen?), f. 1886, Trondenes.
651.506.Nils Realf Hansen (Simonsen?), f. 1889, Trondenes.

Børn af Simon Martin Hansen og Karen Kirstine Nilssen er vist under Karen Kirstine Nilssen (nr. 476).

507.380.
Hartløv Peder Hansen (Schjelderup)
Født 1857, Tovik, Trondenes.28.

Gift 189028 med

Anna Hansine Josfine Pettersdatter
Født 1867, Engvik, Tromsøsund.28.
Død 1909, Leikvikhamn, Trondenes.28.
     Datter af Petter Andreas Aleksandersen.

Børn af Hartløv Peder Hansen (Schjelderup) og Anna Hansine Josfine Pettersdatter:

652.507.Margit Aminda Hansen (Hartløvsdatter? Schjelderup?), f. 1891, Trondenes.
653.507.Erling Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?), f. 1893, Trondenes.
654.507.Agnes Joakime Hansen (Hartløvsdatter? Schjelderup?), f. 1895, Trondenes.
655.507.Hedly (Henry?) Alfred Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?), f. 1896, Trondenes., d. 1897, Trondenes.
656.507.Henry Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?), f. 1899, Trondenes.
508.380.
Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1860, Tovik, Trondenes.28.

Gift _____med

Niels Mikal Schjelderup
Født 1852, Tovik, Trondenes.28.
Død 1913, Tovik, Trondenes.28.
     Søn af Søren Andreas Schjelderup og Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal.
     Kjøpte den sagnomsuste jakten "Synia" i sin tid Norges eldste seilskute.

Børn af Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup) og Niels Mikal Schjelderup:

657.508.Sofie Rebekka Schjelderup, f. 1881, Trondenes., d. 1883, Trondenes.
658.508.Sofie Rebekka Schjelderup, f. 1884, Trondenes.
659.508.Sverre Otilius Schjelderup, f. 1886, Trondenes.
660.508.Hans Zakarias Schjelderup, f. 1888, Trondenes.
661.508.Simon Kildal Schjelderup, f. 1892, Trondenes.
662.508.Anne Marie Schjelderup, f. 1895, Trondenes.
509.380.
Johanna Margrete Hansdatter (Schjelderup)
Født 1862, Tovik, Trondenes.28.

Gift 188928 med

Johan Konrad Mikkelsen
Født 1865, Sama, Trondenes.28.

Børn af Johanna Margrete Hansdatter (Schjelderup) og Johan Konrad Mikkelsen:

663.509.Haldis Agnete Mikkelsen (Johansdatter?), f. 1890, Trondenes.
664.509.Peder Modolf Mikkelsen (Johansen?), f. 1893, Trondenes.
665.509.Hans Agnar Mikkelsen (Johansen?), f. 1894, Trondenes.
666.509.Peggy Karoline Mikkelsen (Johansdatter?), f. 1897, Trondenes.
667.509.Johannes Mikkelsen (Johansen?), f. 1899, Trondenes., d. 1899, Trondenes.
510.380.
Hans Sakarias Hansen (Schjelderup)
Født 1865, Tovik, Trondenes.28.
Død 1867, Tovik, Trondenes.28.
511.380.
Hansina Sofie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1874, Tovik, Trondenes.28.

Gift 190028 med

Hilmar Sidinius Simonsen
Født 1869, Renså, Astafjord.28.
     Også Tromsø.28
512.382.
Niels Winther Schjelderup
Født 1846, Tovik, Trondenes.28.
Død 1851, Tovik, Trondenes.28.
     Død 2 Aar gl.107
513.382.
Martha Marie Kildal Schjelderup
Født 1847, Tovik, Trondenes.28.

Gift 187428 med

Johan Martin Pedersen Lind
Født 1849, Harstad.28.

[Gift 1° 1874 med Martha Marie Kildal Schjelderup (f. 1847); Gift 2° med Mette Maria Schjelderup (1859 - 1913)].

Børn af Martha Marie Kildal Schjelderup og Johan Martin Pedersen Lind:

668.513.Peder Albert Johansen Lind, f. 1875, Trondenes.
669.513.Magnhild Johansdatter Lind, f. 1878, Trondenes.
514.382.
Simon Kildal Schjelderup
Født 1849, Tovik, Trondenes.28.
Død 1890, Tovik, Trondenes.28.

Gift _____med

Berte Hansdatter

Børn af Simon Kildal Schjelderup og Berte Hansdatter:

670.514.Ragna Cecilie Schjelderup, f. 1880, Trondenes.
671.514.Sigurd Schjelderup, f. 1881, Trondenes., d. 1881, Trondenes.
672.514.Tormod Konstantin Schjelderup, f. 1881, Trondenes., d. 1881, Trondenes.
673.514.Sigurd Reidar Schjelderup, f. 1883, Trondenes.
515.382.
Niels Mikal Schjelderup
Født 1852, Tovik, Trondenes.28.
Død 1913, Tovik, Trondenes.28.
     Kjøpte den sagnomsuste jakten "Synia" i sin tid Norges eldste seilskute.

Gift _____med

Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1860, Tovik, Trondenes.28.
     Datter af Hans Sakarias Schjelderup og Anne Marie Edisdatter.

Børn af Niels Mikal Schjelderup og Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup) er vist under Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup) (nr. 508).

516.382.
Ole Edvard Ursin Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.28.
Død 1906, Tovik, Trondenes.28.
     Skipsfører i Haalogalandske Dampskibsselskab, senere landhandel i Tovik.

Gift 188728 med

Mette Marie Johansdatter Rasmussen
Født 1860, Renså, Astafjord.28.
     Datter af Johan Nikolai Berg Rasmussen og Ingeborg Sofia Ursin.

Børn af Ole Edvard Ursin Schjelderup og Mette Marie Johansdatter Rasmussen:

674.516.Søren Alfred Schjelderup, f. 1889, Trondenes.
675.516.Johannes Nikolai Schjelderup, f. 1891, Trondenes., d. _____
676.516.Bjarne Arthur Heide Schjelderup, f. 1894, Trondenes.
517.382.
Mette Maria Schjelderup
Født 1857, Tovik, Trondenes.28.
Død 1858, Tovik, Trondenes.28.
518.382.
Mette Maria Schjelderup
Født 1859, Tovik, Trondenes.28.
Død 1913, Breivik, Trondenes.28.

Gift _____med

Johan Martin Pedersen Lind
Født 1849, Harstad.28.

[Gift 1° 1874 med Martha Marie Kildal Schjelderup (f. 1847); Gift 2° med Mette Maria Schjelderup (1859 - 1913)].

Børn af Mette Maria Schjelderup og Johan Martin Pedersen Lind:

677.518.Marinus Kildal Johansen Lind, f. 1888, Trondenes.
678.518.Rudolf Antoni Johansen Lind, f. 1889, Trondenes.
519.382.
Mette Sofie Rosted Schjelderup
Født 1862, Tovik, Trondenes.28.

Gift 187828 med

Olaus Ågård Mikal Olsen
Født 1851, Øvergård, Bjarkøy.28.
     Søn af Ole Arnt Eilertsen Trane og Malena Pedersdatter.
     Også Kolvereid, Nord Trøndelag.28

Børn af Mette Sofie Rosted Schjelderup og Olaus Ågård Mikal Olsen:

679.519.Olga Johanna Albertina Olausdatter Aas, f. 1881, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
520.382.
Elen Gerhardine Schjelderup
Født 1865, Tovik, Trondenes.28.
521.382.
Sørentine Ovedia Rebekka Schjelderup
Født 1865, Tovik, Trondenes.28.
Død 1865, Tovik, Trondenes.28.
522.382.
Simonette Fredrikke Bernhof Schjelderup
Født 1868, Tovik, Trondenes.28.
523.384.
Erika Petrine Leth Israelsdatter Schjelderup
Født 1847, Tovik, Trondenes.28.
524.384.
Ingeborg Andrea Schjelderup
Født 1848, Tovik, Skånland.7.
Død 1917, Fugleberg, Astafjord.7,28.
525.384.
Maren Kirstine Schjelderup
Født 1850, Tovik, Trondenes.28.
526.384.
Rebekka Anna Schjelderup
Født 1850, Tovik, Trondenes.28.
Død 1853, Tovik, Trondenes.28.
527.386.
Mette Marie Johansdatter Rasmussen
Født 1860, Renså, Astafjord.28.

Gift 188728 med

Ole Edvard Ursin Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.28.
Død 1906, Tovik, Trondenes.28.
     Søn af Søren Andreas Schjelderup og Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal.
     Skipsfører i Haalogalandske Dampskibsselskab, senere landhandel i Tovik.

Børn af Mette Marie Johansdatter Rasmussen og Ole Edvard Ursin Schjelderup er vist under Ole Edvard Ursin Schjelderup (nr. 516).

528.389.
Jens Andreas Berteussen
Født 1858, Grov, Skånland.7.
     Grov, Skånland.

Gift 18857 med

Olava Margrete Kirstine Hansdatter
Født 1859, Grov, Skånland.7.
Død 19157.
     Datter af Hans Henrik Ottesen og Mette Maria Nilsdatter.

Børn af Jens Andreas Berteussen og Olava Margrete Kirstine Hansdatter:

680.528.Birger Amandus Jensvoll, f. 1886
529.392.
Mikol Maria Hanssen
Født 1878, Fornes, Skånland.7.
530.392.
Ove Martin Normann Sørensen
Født 1881, Fornes, Skånland.7.
Død 19167.
531.392.
Josefine Signora Hanssen
Født 1883, Fornes, Skånland.7.
532.392.
Hilma Maria Sørensen
Født 1886, Fornes, Skånland.7.

Gift omkring 19157 med

Olaus Mikal Eilivsen Thraning
Født 1874, Fjordbotn, Gratangen.7.

Børn af Hilma Maria Sørensen og Olaus Mikal Eilivsen Thraning:

681.532.Odd Tjodleiv Bagge Thraning, f. 1916, Gratangen.
682.532.Erling Sverre Stein Thraning, f. 1917, Gratangen.
683.532._____, f. 1919, Gratangsbotn., d. 1919
533.392.
Rebekka Kirstine Sørensen
Født 1889, Fornes, Skånland.7.
Død 18897.
534.393.
___________
535.393.
Markus Mikal Bendikssen
Født 1869, Fornes7.
Død 18997.

Gift 18957 med

Adolfine Lorentse Anderssen
Født 1871, Målsnes, Målselv7.
     Datter af Anders Kjærdal.

Børn af Markus Mikal Bendikssen og Adolfine Lorentse Anderssen:

684.535.Ingrid Antona Markusdatter, f. 1895, Krokmyrdal
536.393.
Johanna Kristine Bendiksdatter
Født 18717.
537.393.
Hans Peter Bendikssen
Født 1873, Fornes, Skånland.7.
538.393.
Antonette Andrea Bendiksdatter
Født 2 feb. 1875, Fornes, Skånland., døbt 15 aug. 1875, Ibestad.
Død _____.

Gift 1899 med

Simon Harr Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard.
Død _____.
     Søn af Markus Gram Nilssen og Barbro Maria Hansdatter.
     En af de 28 medlemmer af Ibestad Heradstyre. Han og naboen Bernt Johansen budde altid hos Per Krogvåg, Hamnvik når der var møte i heradstyret (der på den tid varte 2 dager). Etter møtet ble der ofte holdt et referat for bygdens andre beboere hjemme hos Simon Markussen. Sammen med Martinus Bertheussen på Myklevold, kjøpte han fembøring.
     Simon Markussen er år 1900 i «moderens tjeneste som Høvedsmand paa fiskeri», samt «jorbrugsarbeide» på moderens gård (nr. 74, bruksnr. 4) på Balteskar, Ibestad herred, Ibestad kommune, Troms. Hustruen Antonetta hjælper med «kreaturstel, jorbrugsarbeide og husgjerning». En datter, Gudrun Markussen, er nevnt i 1900-tellingen.147

Børn af Antonette Andrea Bendiksdatter og Simon Harr Markussen er vist under Simon Harr Markussen (nr. 487).

539.393.
Marie Margrete Bendiksen
Født 1876, Fornes, Skånland.7.
     Marie Bendiksdatter er år 1900 tjenestepike hos Barbro Hansdatter, sin senere svigermor, på Balteskar, Ibestad. Hun hjelper til med «husgjerning, kreaturstel og jordbrugsarbeide».147

Gift 19027 med

Håkon Berg Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard.
     Søn af Markus Gram Nilssen og Barbro Maria Hansdatter.

Børn af Marie Margrete Bendiksen og Håkon Berg Markussen er vist under Håkon Berg Markussen (nr. 486).

540.393.
Jondine Gurine Bendiksdatter
Født 1878, Fornes, Skånland.7.
     Til Tovik, Skånland.7
541.393.
Ottilie Lorentine Bendiksdatter
Født 1880, Fornes, Skånland.7.
542.393.
Ole Petter Bendiksen
Født 1882, Fornes, Skånland.7.
543.393.
Elida Bernharda Bendiksdatter
Født 1885, Fornes, Skånland.7.
Død 18907.
544.393.
John Gabriel Bendiksen
Født 1887, Fornes, Skånland.7.
545.394.
Ingeborg Anna Starup
Født 1831, Dyrstad, Ibestad, Astafjord.7.
Død 18917.

Utenfor ekteskap med7

Laurits Leganger Uckermann
     Fra Borge prestegjeld.7

Gift 1° 1859156 med

Peder Kristiansen Falk
Født 1819, Rollnes, Ibestad, Astafjord.7.
Død 19037.
     Søn af Kristian Pedersen Falk og Anna Elisabet Trane.

[Gift 1° 1855 med Synnøve Maria Jensdatter (1828 - 1857); Gift 2° 1859 med Ingeborg Anna Starup (1831 - 1891)].

Børn af Ingeborg Anna Starup og Laurits Leganger Uckermann:

685.545.Hans Andreas Uckermann, f. 1856, d. 1858

Børn af Ingeborg Anna Starup og Peder Kristiansen Falk er vist under Peder Kristiansen Falk (nr. 413).

546.402.
Kristine Bølgen Hanssen
Født 1851, Djupvik, Skånland, Astafjord.7.
Død 19187.

Gift 18697 med

Tomas Daniel Hanssen
Født 1841, Djupvik, Skånland, Astafjord.7.
Død 19077.
     Søn af Hans Andreas Tomassen og Dorotea Andersdatter.
547.403.
Dortea Maria
Født 1867, Grov, Skånland7.
Død 1869, Grov, Skånland7.
548.403.
Karen Dortea Maria
Født 1869, Grov, Skånland7.
549.403.
Olufine Emilie Olsdatter
Født 1871, Grov, Skånland7.

Gift 1889, Klåpen, Ibestad7 med

Jakob Mikal Johansen
Født 1860, Klåpen, Ibestad7.

Børn af Olufine Emilie Olsdatter og Jakob Mikal Johansen:

686.549.Ottelius Nikolai Jentoft Jakobsen, f. 1892, Ibestad
687.549.Hjalmar Anton Bernhard, f. 1894, Ibestad
688.549.Hans Sigurd, f. 1896, Ibestad
689.549.Johan Normann Karin Jakobsen, f. 1896, Ibestad
690.549.N.N., f. 1898, Ibestad, d. 1898, Ibestad
691.549.Julie Alfine Jakobsen, f. 1899, Ibestad
692.549.Marie Ottelia Jakobsen, f. 1901, Ibestad
693.549.Nikolai Martin, f. 1904, Ibestad, d. 1910, Ibestad
694.549.Odin Jean, f. 1906, Ibestad
695.549.N.N., f. 1910, Ibestad, d. 1910, Ibestad
696.549.Nilda Marie Gudrea, f. 1911, Ibestad
697.549.Bertran Joakim, f. 1916, Ibestad
698.549.Aslaug Elea, f. 1918, Ibestad
550.403.
Otilia Marie
Født 1873, Grov, Skånland7.
Død 1882, Grov, Skånland7.
551.403.
Ole Albert
Født 1878, Laupstad, Ibestad7.
Død 1878, Laupstad, Ibestad7.
552.403.
Anna Jondine Nikoline Jensdatter
Født 1879, Laupstad, Ibestad7.

Gift 1901, Å, Ibestad7 med

Nikolai Mejer Hartvigsen
Født 1877, Indre Å, Ibestad7.

Børn af Anna Jondine Nikoline Jensdatter og Nikolai Mejer Hartvigsen:

699.552.Hartvig Marenius, f. 1902, Ibestad
700.552.Judith Marie, f. 1905, Ibestad
701.552.Johannes Olander Bernhardus, f. 1907, Ibestad
702.552.Alvilde Henriette, f. 1908, Ibestad
703.552.Anna Arntine Kristine, f. 1913, Ibestad
704.552.Arnold Nicolay, f. 1915, Ibestad
553.403.
Ole Eberg Jenssen
Født 1881, Laupstad, Ibestad7.

Gift 1908, Laupstad, Ibestad7 med

Agnes Sofie Indianna Johansen
Født 1887, Indre Å, Ibestad7.

Børn af Ole Eberg Jenssen og Agnes Sofie Indianna Johansen:

705.553.Jens Nikolai, f. 1909, Ibestad
706.553.Edith Sofie, f. 1911, Ibestad, d. 1911, Ibestad
707.553.Johan William, f. 1913, Ibestad, d. _____
708.553.Agnar Eberg Martin, f. 1914, Ibestad, d. _____
709.553.Anton Norman, f. 1916, Ibestad, d. _____
710.553.Alfrid Petry Liv, f. 1918, Ibestad, d. 1919, Ibestad
711.553.Asbjørg Gunvor, f. 1919, Ibestad, d. _____
712.553.Liv Solveig, f. 1923, Ibestad, d. _____
713.553.Per Johan Torleif, f. _____
554.403.
Alfred Ottelius
Født 1884, Laupstad, Ibestad7.
Død 19187.
555.404.
Nils Theodor Olai Ellefsen
Født 20 sep. 1882, Grov, Skånland7,170.
Død _____171.

Gift 1905, Grov, Skånland7 med

Nikoline Jondine Kristoffersen
Født 9 mai 1884, Grov, Skånland171,7.
Død _____171.
     Datter af Kristoffer Sund og Gjertrud Bergitta Amundsdatter.

Børn af Nils Theodor Olai Ellefsen og Nikoline Jondine Kristoffersen:

714.555.Einar Kaurin Ellefsen, f. 1905, Skånland
715.555.Kristoffer Jentoft Ingvald Ellefsen, f. 1907, Skånland
716.555.Toralf Albert Andreas Ellefsen, f. 1911, Skånland, d. _____
717.555.Pernille Karoline Gunhilde Ellefsen, f. 1919, Skånland, d. _____
718.555.Nelly Nikolina Ellefsen, f. 1922, Skånland
719.555.Elfryda Johanne Ellefsen, f. _____
556.404.
Othelie Petrine Ellefsen
Født 3 mar. 1885, Grovfjord, Ibestad171,7.
Død _____171.

Gift 19067 med

Karl Johan Martin Kristoffersen
Født 6 jan. 1882, Grovfjord i Astafjord.171.
Død _____171.
     Søn af Kristoffer Sund og Gjertrud Bergitta Amundsdatter.

Børn af Othelie Petrine Ellefsen og Karl Johan Martin Kristoffersen:

720.556.Inga Elfryda Petrikke Kristoffersen, f. 1907, Grovfjord i Astafjord.
721.556.Gjertine Konstanse Petrine Kristoffersen, f. 1910, Grovfjord i Astafjord.
722.556."Lillegutt" Kristoffersen, f. 1912, Grovfjord i Astafjord., d. 1912, Grovfjord i Astafjord.
723.556.Tora Joakime Margrethe Kristoffersen, f. 1913, Grovfjord i Astafjord., d. 1915, Grovfjord i Astafjord.
724.556.Edvin Petter Ingvald Kristoffersen, f. 1919, Grovfjord i Astafjord.
557.404.
Nikoline Emilia Marie Ellefsen
Født 2 sep. 1887, Grovfjord, Ibestad171,7.
Død _____171.

Gift 1907, Miklevoll, Skånland i Astafjord.7 med

Martin Olai Martinussen (Myklevoll)
Født 20 apr. 1872, Grovfjord i Ibestad.171.
Død _____171.
     Søn af Martinus Berteussen og Mikol Maria Berteusdatter.

Børn af Nikoline Emilia Marie Ellefsen og Martin Olai Martinussen (Myklevoll):

725.557.Elise Marie Myklevoll, f. 1908, Grovfjord i Ibestad.
726.557.Albert Wilhelm Severin Myklevoll, f. 1910, Grovfjord i Ibestad.
727.557.Mikol Marie Albertine Myklevoll, f. 1912, Grovfjord i Ibestad., d. 195, Grovfjord i Ibestad.
728.557.Erling Peder Strøm Myklevoll, f. 1914, Grovfjord i Ibestad.
729.557.Torstein Myklevoll, f. 1916, Grovfjord i Ibestad., d. _____
730.557.Martinus Bertheus Myklevoll, f. 1920, Grovfjord i Ibestad., d. _____
731.557.Peder Helmer Myklevoll, f. 1924, Grovfjord i Ibestad.
732.557.Magnus Marian Myklevoll, f. _____
733.557.Arne Robert Myklevoll, f. _____
558.404.
Ove Andreas Eberg Ellefsen
Født 26 jun. 1890, Grov, Skånland7, døbt 24 aug. 1890.
Død _____, begravet _____.
     Stilling: Skips-Stewart, Kok, Hotel og gjestgiver på Annamo.
     Konfimert (i Ibestad kirke) i oktober 1905, anm: »Meget god!«. Stewart på skipene »Malangen« og »Salangen». Gjestgiver på Annamo i Astafjord, som han overtok efter Nikolai Iversen.

Gift 19 jul. 1924, Grov, Skånland med

Gudrun Johanna Simonsen Balteskard
Født 30 aug. 1900, Balteskard, Skånland7.
Død _____7, begravet _____, kirkegården i Grov.
     Datter af Simon Harr Markussen og Antonette Andrea Bendiksdatter.

Børn af Ove Andreas Eberg Ellefsen og Gudrun Johanna Simonsen Balteskard:

734.558.Aasta Synnøve Ellefsen, f. _____
735.558.Eilif Kåre Ellefsen, f. _____
736.558.Steinar Ellefsen, f. _____, d. _____
737.558.Torbjørn Ellefsen, f. _____
559.404.
Peder Kornelius Olaus Ellefsen
Født 8 sep. 1895, Grovfjord, Ibestad171,7.
Død _____171.

Gift _____med

Astrid Antonsdatter Haugjord
Født 29 jun. 1895, Lennangen i Karlsøy.171.
Død _____171.
     Datter af Anton Bang Haugjord.

Børn af Peder Kornelius Olaus Ellefsen og Astrid Antonsdatter Haugjord:

738.559.Emly Pernille Ellefsen, f. 1919, Grovfjord i Ibestad.
739.559.Alf Martin Haugjord Ellefsen, f. 1924, Grovfjord i Ibestad., d. _____
560.406.
Johan Bertin Antonsen
Født 1877, Skjelnesplassen, Lavangen7.
561.406.
___________
Født 1879, Skjelnesplassen, Lavangen7.
Død 18797.
562.406.
Ingeborg Anna Sofie Antonsen
Født 1880, Skjelnesplassen, Lavangen7.
563.406.
Dortea Amalia Antonsen
Født 1882, Kjeiprødplassen7.
Død 19107.
564.406.
Vilhelm Kaarbø Antonsen
Født 1885, Skjelnesplassen, Lavangen7.
Død 18987.
565.406.
Albertine Serine Antonsen
Født 1887, Skjelnesplassen, Lavangen7.
566.406.
Simonette Maria Antonsen
Født 1889, Skjelnesplassen, Lavangen7.
567.406.
Anton Rindal Antonsen
Født 1890, Skjelnesplassen, Lavangen7.
568.406.
Norman Julius Antonsen
Født 1893, Skjelnesplassen, Lavangen7.
569.406.
Ida Agnete Antonsen
Født 1894, Skjelnesplassen, Lavangen7.
570.406.
Eberg Roald Antonsen
Født 1897, Skjelnesplassen, Lavangen7.
571.413.
___________
Født 1855, Rollnes, Ibestad, Astafjord.7.
Død 18557.
572.413.
___________
Født 1856, Rollnes, Ibestad, Astafjord.7.
Død 18567.
573.413.
Simon Martin Pedersen Falk
Født 1857, Rollnes, Ibestad, Astafjord.7.
Død 18577.
574.413.
Kristian Fredrik Pedersen
Født 1861, Rollnes, Ibestad, Astafjord.7.

Gift 1885172 med

Sofia Maria Stensdatter Parelius
Født 1864, Bolla, Ibestad, Astafjord.7.
Død _____7.

Børn af Kristian Fredrik Pedersen og Sofia Maria Stensdatter Parelius:

740.574.Anne Elisabet Falck, f. 1885, Astafjord.
741.574.Iver Alfred Falck, f. 1890, Astafjord.
575.413.
Serina Maria Pedersdatter Falk
Født 1864, Rollnes, Ibestad, Astafjord.7.

Gift 1885173 med

Hans Kristian Iversen
Født 1861, Rollnes, Ibestad, Astafjord.7.
576.413.
Anna Elisabet Pedersdatter Falk
Født 1869, Rollnes, Ibestad, Astafjord.7.
Død 18837.
577.413.
Johanna Starup Pedersdatter Falk
Født 1872, Rollnes, Ibestad, Astafjord.7.

Gift 1899174 med

Ludvig Isaksen
Født 1873, Bolla, Ibestad, Astafjord.7.

Børn af Johanna Starup Pedersdatter Falk og Ludvig Isaksen:

742.577.Erling Andreas Isaksen, f. 1899, Astafjord.
743.577.Hans Martin Isaksen, f. 1901, Astafjord., d. _____
744.577.Hjørdis Lovise Kristine Isaksen, f. 1911, Astafjord.
578.416.
Maren Anna Johnsdatter
Født 1870, Rollnes, Ibestad, Astafjord.157.
Død _____157.

Gift 1894175 med

Hans Mateus Hanssen
Født 1868, Rollnes, Ibestad, Astafjord.176.
579.418.
Petter Johan Andreassen Falk
Født 1861, Bolla, Ibestad, Astafjord.7.
Død 18907.

Gift 1887177 med

Ottelia Martina Hansdatter
Født 18657.
580.423.
Johanna Bergitte Pettersdatter
Født 1850, Bolla, Ibestad.7.

Gift 18727 med

Augustinus Røgh
Født 1840, Rollnes, Ibestad.7.
Død 19007.
     Søn af Johan Kristian Augustinussen Røgh og Elisabeth Rebekka Johnsen.
     Selset, Ibestad. Etterslekt (10 børn), se Astafjord bygdebok.

Børn af Johanna Bergitte Pettersdatter og Augustinus Røgh:

745.580.Magna Kristine Røgh, f. 1890, Astafjord.
581.424.
Ingeborg Anna Nilsdatter Schjelderup
Født 1842, Tovik, Trondenes.28.
582.424.
Natali Olai Ursin Schjelderup
Født 1844, Tovik, Trondenes.28.
583.424.
(Anders) Martin Nielsen Schjelderup
Født 1846, Tovik, Trondenes.28.
     Handelsmand i Tovik. Gikk konkurs 1875.

Gift _____med

Johanna Amalie Hansdatter Vanvik (Vanvig)
Født 1851, Fornes, Astafjord.28.
     Datter af Hans Vanvik (Vanvig).
     Fra Sitter i Flatanger, N-Trøndelag.

Børn af (Anders) Martin Nielsen Schjelderup og Johanna Amalie Hansdatter Vanvik (Vanvig):

746.583.Nikolai Hilmar Schjelderup, f. 1873, Trondenes.
747.583.Lovisa Rebekka Schjelderup, f. 1875, Trondenes.
748.583.Sofia Elisabet Schjelderup, f. 1878, Trondenes.
749.583.Marie Augusta Schjelderup, f. 1880, Trondenes., d. 1884, Trondenes.
750.583.Karl Didrik Schjelderup, f. 1883, Trondenes.
751.583.Oskar Johan Schjelderup, f. 1886, Trondenes.
752.583.Hans Martin Schjelderup, f. 1893, Trondenes.
584.424.
Andrea Bergitte Nilsdatter Schjelderup
Født 1849, Tovik, Trondenes.28.
585.424.
Nikolai Reobert Schjelderup
Født 1851, Tovik, Trondenes.28.
Død 1851, Tovik, Trondenes.28.
586.424.
Nikolina Reobertine Nilsdatter Schjelderup
Født 1852, Tovik, Trondenes.28.
     Til Amerika.28
587.424.
Jens Brønlund Ursin Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.28.
     Til Amerika.28
588.424.
Tollev Johan Schjelderup
Født 1857, Tovik, Trondenes.28.
Død 1857, Tovik, Trondenes.28.
589.424.
Mikal Meier Schjelderup
Født 1858, Tovik, Trondenes.28.
     Til Amerika.28
590.424.
Ole Ingvald Norman Schjelderup
Født 1862, Tovik, Trondenes.28.
     Til Amerika.28
591.424.
Karl Didrik Schjelderup Nilssen
Født 1865, Tovik, Trondenes.28.
Død 1882, Vollstad, Trondenes.28.
592.439.
Peder Johan Rygh
Født 1837, Merkesnes, Dyrøy.163.
     Kom til Astafjord.
593.443.
Martin Olai Martinussen (Myklevoll)
Født 20 apr. 1872, Grovfjord i Ibestad.171.
Død _____171.

Gift 1907, Miklevoll, Skånland i Astafjord.7 med

Nikoline Emilia Marie Ellefsen
Født 2 sep. 1887, Grovfjord, Ibestad171,7.
Død _____171.
     Datter af Eilev Berteus Strøm og Pernille Karoline Ovidia Olsdatter.

Børn af Martin Olai Martinussen (Myklevoll) og Nikoline Emilia Marie Ellefsen er vist under Nikoline Emilia Marie Ellefsen (nr. 557).

594.446.
Pernille Karoline Ovidia Olsdatter
Født 15 sep. 1849, Sørrollnes, Trondenes.7,28, døbt 5 mai 1850, Trondenes kirke..
Død 4 jul. 1916, Grov, Astafjord.7, begravet _____, kirkegården i Grov.
     Hennes første ekteskap var barnløst.
     År 1875 hjelper Pernille Olsen foreldrene hjemme på Roldnæs øvre (gårdsnr. 145b, 149b, bostedsnr. 50), Trondenes, Troms.151
     År 1900 er Pernille Olsdatter gårdbrukerenke med «selveiendom» på Grov (gårdsnr. 65, bruksnr. 1), Ibestad. Hun ernærer sig ved «jordbrugsarbeide, husgjerning og kreaturstel» sammen med sine børn: Nils, Ottilie, Nikoline Emelie, Ove og Peder Ellevsen.147

Gift 1° 15 okt. 1878 med

Nils Olai Thomassen
Født 28 aug. 1849.
Død 11 mai 1879.

Gift 2° 4 aug. 1882114,7 med

Eilev Berteus Strøm
Født 26 apr. 1844, Djupvik, Skånland7, døbt 27 mai 1844, Ibestad kirke.
Død 18977.
     Søn af Ole Andreas Strøm og Iverina Antonetta Ellevsdatter.
     År 1865 er Ellef Olsen ugift fisker og bor sammen med foreldrene på Dypvik, Ibestad.117
     År 1875 er Ellef Berteus Olsen ugift «dagarbejder og fisker» og logerende hos sin søster Nikoline Marie Olsdatter, der samme år ble enke på Grov (gårdsnr. 362a, bostedsnr. 17), Ibestad, Troms.151

Børn af Pernille Karoline Ovidia Olsdatter og Eilev Berteus Strøm er vist under Eilev Berteus Strøm (nr. 404).

595.446.
Ingeborg Mathea Margrete Olsdatter
Født 1853, Sørrollnes, Trondenes.28.
Død 1853, Sørrollnes, Trondenes.28.
596.446.
Markus Johan Olsen
Født 1854, Sørrollnes, Trondenes.28.

Gift 1° 188028 med

Margrete Sofie Eriksdatter
Født 1854, Sørrollnes, Trondenes.28.
Død 1885, Sørrollnes, Trondenes.28.

Gift 2° 188728 med

Nikolina Johanne Hansdatter Rindal
Født 1857, Igeland, Astafjord.28.

Børn af Markus Johan Olsen og Margrete Sofie Eriksdatter:

753.596.Kristine Oline Markusdatter, f. 1882, Trondenes., d. 1889, Trondenes.
754.596.Emil Marenius Markussen, f. 1884, Trondenes., d. 1904, Trondenes.

Børn af Markus Johan Olsen og Nikolina Johanne Hansdatter Rindal:

755.596.Margrete Sofie Markusdatter, f. 1887, Trondenes.
756.596.Teodora Otilie Kristine Markusdatter, f. 1890, Trondenes.
757.596.Alvhilde Oline Marie Markusdatter, f. 1892, Trondenes.
758.596.Johanna Elida Ringdal Markusdatter, f. 1895, Trondenes.
759.596._____, f. 1898, Trondenes., d. 1898, Trondenes.
760.596.Olga Kristine Markusdatter, f. 1899, Trondenes.
597.446.
Kornelius Olai Olsen
Født 1859, Sørrollnes, Trondenes.28.

Gift 188228 med

Anne Margrete Gabrielsdatter
Født 1861, Sørrollnes, Trondenes.28.

Børn af Kornelius Olai Olsen og Anne Margrete Gabrielsdatter:

761.597.Ingvald Martin Korneliussen, f. 1882, Trondenes.
762.597.Gustava Marie Korneliusdatter, f. 1884, Trondenes.
763.597.Olaf Peder Korneliussen, f. 1886, Trondenes.
764.597.Johanna Marie Korneliusdatter, f. 1888, Trondenes.
765.597.Mathilde Sofie Korneliusdatter, f. 1891, Trondenes., d. 1891, Trondenes.
766.597.Mathilde Sofie Korneliusdatter, f. 1892, Trondenes.
767.597.Petra Otilie Korneliusdatter, f. 1895, Trondenes.
768.597.Andora Karlotte Korneliusdatter, f. 1897, Trondenes.
769.597.Solveig Margrete Korneliusdatter, f. 1899, Trondenes.
598.446.
Ingeborg Anna Olsdatter
Født 1863, Sørrollnes, Trondenes.28.
Død 1864, Sørrollnes, Trondenes.28.
599.453.
Edina Margrete Hansdatter
Født 1854, Vollstad, Trondenes.28.
Død 1854, Vollstad, Trondenes.28.
600.453.
Johanna Margrete Jørgensdatter
Født 1857, Leikvik, Trondenes.28.

Gift 188328 med

Jens Martinus Størkersen
Født 1849, Vollstad, Trondenes.28.

Børn af Johanna Margrete Jørgensdatter og Jens Martinus Størkersen:

770.600.Ingeborg Karoline Nikoline Jensdatter, f. 1884, Trondenes.
771.600.Johanne Benedikte Jensdatter, f. 1886, Trondenes.
772.600.Andreas Johan Eberg Jenssen, f. 1888, Trondenes.
773.600.Simonette Theodora Jensdatter, f. 1891, Trondenes.
774.600.Karl Johan Jenssen, f. 1893, Trondenes.
775.600.Peder Adolf Jenssen, f. 1897, Trondenes.
776.600.Magnhild Marie Jensdatter, f. 1899, Trondenes., d. 1902, Trondenes.
601.453.
Eilert Johan Martin Jørgensen
Født 1859, Leikvik, Trondenes.28.
Død 1860, Leikvik, Trondenes.28.
602.453.
Andreas Martin Eberg Jørgensen
Født 1860, Leikvik, Trondenes.28.
Død 1887, Leikvik, Trondenes.28.

Gift 188428 med

Mathilde Emelia Mathiasdatter
Født 1865, Storvatn, Trondenes.28.

Børn af Andreas Martin Eberg Jørgensen og Mathilde Emelia Mathiasdatter:

777.602.Jørgen Ingvald Martin Andreassen, f. 1885, Trondenes.
778.602.Andreas Martin Eberg Andreassen, f. 1887, Trondenes.
603.453.
Emilia Sofie Jørgensdatter
Født 1864, Leikvik, Trondenes.28.
Død 1864, Leikvik, Trondenes.28.
604.453.
Jens Klaus Jørgensen
Født 1865, Leikvik, Trondenes.28.
Død 1865, Leikvik, Trondenes.28.
605.453.
Anne Marie Jørgensdatter
Født 1866, Leikvik, Trondenes.28.
Død 1868, Leikvik, Trondenes.28.
606.456.
Karen Johanna Steffensdatter
Født 1847, Sørrollnes, Astafjord.28.

Utenfor ekteskap med28

Hartvig Hveding Henningsen Normann
Født 11 mar. 1835, Leikvik, Trondenes.178,28.
     Søn af Henning Junghans Eriksen Normann og Anne Johanna Baltsersdatter.

Børn af Karen Johanna Steffensdatter og Hartvig Hveding Henningsen Normann:

779.606.Konrad Eberg Hartvigsen Normann, f. 1884, Astafjord.
607.456.
Kristen Olai Steffensen
Født 1849, Sørrollnes, Trondenes.7.
608.456.
Danilken Marie Steffensen
Født 1858, Trondenes.7.
Død _____7.

Gift 19097 med

Johan Enevold Pedersen
Født 18617.

Generation 9.

609.462.
Bendikt Martin Johansen
Født 1861, Grov, Skånland.7.
     Grov, Skånland.

Gift 18887 med

Johanna Maria Bårdsdatter
Født 18617.
     Datter af Bård Rasmussen og Andrea Olsdatter.

Børn af Bendikt Martin Johansen og Johanna Maria Bårdsdatter er vist under Johanna Maria Bårdsdatter (nr. 466).

610.464.
___________
Født 1879, Marskard, Skånland7.
Død 18797.
611.464.
Hans Peder Antonsen
Født 1881, Marskard, Skånland7.
612.464.
Jondine Johanna Antonsdatter
Født 1883, Marskard, Skånland7.
Død 18847.
613.464.
Bertin Roald Antonsen
Født 1885, Marskard, Skånland7.
Død 19067.
614.464.
Jondine Ottilie Antonsdatter
Født 1887, Marskard, Skånland7.
Død 18877.
615.464.
Andor Severin Magnus Antonsen
Født 1889, Marskard, Skånland7.
616.464.
Alvin Berg Antonsen
Født 1891, Marskard, Skånland7.
617.465.
Petra Bernharda Kristine Hansen
Født 1882, Marskard, Skånland7.

Gift 19077 med

Martin Johan Martinussen
Født 1878, Marskard, Skånland7.
     Søn af Martinus Johansen og Serine Marie Kirstine Johnsdatter.

[Gift 1° med Maren Birgitte Nilsdatter (f. 1872); Gift 2° 1907 med Petra Bernharda Kristine Hansen (f. 1882)].

Børn af Petra Bernharda Kristine Hansen og Martin Johan Martinussen:

780.617.Maria Hansine Martinussen, f. 1908, d. 1908
781.617.Berthin Roald Marskar, f. 1909, Skånland, d. _____
782.617.Arthur Berg Martinussen, f. 1911, Skånland, d. 1918
783.617.Sigurd Marian Martinussen, f. 1913, Skånland, d. 1918
784.617.Hans Petter Andreas Martinussen, f. 1916, Skånland, d. 1916
785.617.Marinius Johan Palmer Martinussen, f. 1918, Skånland
786.617.Sigrun Artura Martinussen, f. 1920, Skånland
787.617.Alvilde Hansine Martinussen, f. 1923, Skånland
618.466.
Johan Marenius Jentoft Bendiktsen
Født 1889, Grov, Skånland i Astafjord.7.

Gift 1° _____, Uten for ekteskap.7med

Nikoline Maria Ottelia Nikolaisdatter
Født 18937.

Gift 2° 19197 med

Olga Jenny Marie Lagesen
Født 18977.

Børn af Johan Marenius Jentoft Bendiktsen og Olga Jenny Marie Lagesen:

788.618.Bendikt Johan Jensinius Bendiktsen, f. 1921, Høylund
789.618.Johanna Marie Bendiktsen, f. 1922, Breivoll
790.618.Henning Martin Annar Bendiktsen, f. 1924, Breivoll
791.618.Gudrun Mette Olea Bendiktsen, f. _____
792.618.Harriet Andi Olivia Bendiktsen, f. _____, d. _____
619.466.
Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen
Født 1891, Grov, Skånland i Astafjord.7.

Gift 19167 med

Birger Amandus Jensvoll
Født 18867.
     Søn af Jens Andreas Berteussen og Olava Margrete Kirstine Hansdatter.
     Grov, Skånland.

Børn af Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen og Birger Amandus Jensvoll:

793.619.Olaug Jenny Harriet Jensvoll, f. 1916, Skånland i Astafjord., d. _____
794.619.Asbjørg Othelie Jensvoll, f. 1922, Skånland i Astafjord.
795.619.Olav Arvid Jensvoll, f. 1923, Skånland i Astafjord.
620.466.
Hilmar Emil Bendiktsen
Født 1894, Grov, Skånland i Astafjord.7.

Gift 19227 med

Ragna Antonsdatter Haugjord
Født 1899, Karlsøy, Troms.7.
     Datter af Anton Bang Haugjord.

Børn af Hilmar Emil Bendiktsen og Ragna Antonsdatter Haugjord:

796.620.Rolf Haugjord Bendiktsen, f. 1923, Skånland i Astafjord.
621.466.
Hans Olaus Bendiktsen
Født 4 nov. 1896, Grovfjord i Ibestad.171.
Død _____171.

Gift _____med

Elise Marie Myklevoll
Født 2 okt. 1908, Grovfjord i Ibestad.171.
     Datter af Martin Olai Martinussen (Myklevoll) og Nikoline Emilia Marie Ellefsen.

Børn af Hans Olaus Bendiktsen og Elise Marie Myklevoll:

797.621.Edith Margrete Bendiktsen, f. _____
798.621.Bjørg Johanne Bendiktsen, f. _____
799.621.Håkon Emil Bendiktsen, f. _____
800.621.Asbjørn Bendiktsen, f. _____
801.621.Birger Arnold Bendiktsen, f. _____
802.621.Åshild Marianne Bendiktsen, f. _____
803.621.Gunnar Martin Alf Bendiktsen, f. _____
804.621.Vigdis Marie Bendiktsen, f. _____
622.466.
___________
Født 18987.
Død 18987.
623.466.
Bergil Martin Hjalmar Bendiktsen
Født 1901, Grov, Skånland i Astafjord.7.
624.466.
Hedly Heiberg Bendiktsen
Født 1903, Grov, Skånland i Astafjord.7.
Død 19187.
625.476.
Håkon Herbert Martin Hansen (Simonsen?)
Født 1898, Tovik, Trondenes.28.
626.476.
Jenny Maria Hansen (Simonsen?)
Født 1899, Tovik, Trondenes.28.
627.478.
Sverre Skandfer
Født 1910, Kulstadsjøen, Vefsn, NO.7.
     Kom til Ibestad på Ibestad.7
628.486.
Ester Bergljot Markussen
Født 1904, Balteskard7.
629.486.
Nanna Rebekka Markussen
Født 1905, Balteskard, skånland7.
Død 19117.
630.486.
Helfryda Margrete Markussen
Født 1907, Balteskard, skånland7.
631.486.
Johanna Ellida Markussen
Født 1909, Balteskard, skånland7.
632.486.
Martin Berg Markussen
Født 1911, Balteskard, skånland7.
633.486.
Rakel Markussen
Født 1913, Balteskard, skånland7.
634.486.
Henry Peder Gran Markussen
Født 1915, Balteskard, skånland7.
635.487.
Gudrun Johanna Simonsen Balteskard
Født 30 aug. 1900, Balteskard, Skånland7.
Død _____7, begravet _____, kirkegården i Grov.

Gift 19 jul. 1924, Grov, Skånland med

Ove Andreas Eberg Ellefsen
Født 26 jun. 1890, Grov, Skånland7, døbt 24 aug. 1890.
Død _____, begravet _____.
     Søn af Eilev Berteus Strøm og Pernille Karoline Ovidia Olsdatter.
     Stilling: Skips-Stewart, Kok, Hotel og gjestgiver på Annamo..
     Konfimert (i Ibestad kirke) i oktober 1905, anm: »Meget god!«. Stewart på skipene »Malangen« og »Salangen». Gjestgiver på Annamo i Astafjord, som han overtok efter Nikolai Iversen.

Børn af Gudrun Johanna Simonsen Balteskard og Ove Andreas Eberg Ellefsen er vist under Ove Andreas Eberg Ellefsen (nr. 558).

636.487.
Markus Gram Balteskard
Født 19027.
637.487.
Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard
Født 1904, Balteskard7.
638.487.
Hans Sakarias Simonsen Balteskard
Født 1906, Balteskard7.
Død 19077.
639.487.
Solveig Antonette Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard7.
Død 19107.
640.487.
Nanna Rebekka Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard7.
Død 19247.
641.487.
Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard
Født 1914, Balteskard7.
642.498.
Sigvart Kristian Sørensen
Født 1867, Berg, Troms.7.
     Kom til Klåpen, Ibestad.7
643.502.
Simonetta Amalie Hansen (Nikolaisdatter?)
Født 1876, Tovik, Trondenes.28.

Gift 190028 med

Andreas Hermod Olsen Vorren
Født 1871, (Vorren), Herøy, Nordland.28.
644.502.
Halvdan Marenius Hansen (Nikolaisen?)
Født 1879, Tovik, Trondenes.28.
645.502.
Marie Elisabet Hansen (Nikolaisdatter?)
Født 1882, Tovik, Trondenes.28.
Død 1882, Tovik, Trondenes.28.
646.502.
Jakob Imanuel Hansen (Nikolaisen?)
Født 1885, Tovik, Trondenes.28.

Gift _____med

Elida Margrethe Henriksen
Født 1896.
     Fra Sør-Lavangen.
647.502.
Helga Johanne Albertine Hansen (Nikolaisdatter?)
Født 1890, Tovik, Trondenes.28.
648.504.
Margreta Elisabet Larsdatter
Født 1879, Tennevik, Trondenes.28.

Gift 190028 med

Olaus Korneliussen
Født 1875, Tennevik, Trondenes.28.

Børn af Margreta Elisabet Larsdatter og Olaus Korneliussen:

805.648.Agnes Karlotte Korneliussen, f. 1900, Trondenes.
649.506.
Nils Realf Hansen (Simonsen?)
Født 1884, Tovik, Trondenes.28.
Død 1888, Tovik, Trondenes.28.
650.506.
Harald Schjelderup Hansen (Simonsen?)
Født 1886, Tovik, Trondenes.28.
651.506.
Nils Realf Hansen (Simonsen?)
Født 1889, Tovik, Trondenes.28.
652.507.
Margit Aminda Hansen (Hartløvsdatter? Schjelderup?)
Født 1891, Tovik, Trondenes.28.
653.507.
Erling Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?)
Født 1893, Tovik, Trondenes.28.
654.507.
Agnes Joakime Hansen (Hartløvsdatter? Schjelderup?)
Født 1895, Tovik, Trondenes.28.
655.507.
Hedly (Henry?) Alfred Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?)
Født 1896, Leikvikhamn, Trondenes.28.
Død 1897, Leikvikhamn, Trondenes.28.
656.507.
Henry Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?)
Født 1899, Leikvikhamn, Trondenes.28.
657.508.
Sofie Rebekka Schjelderup
Født 1881, Tovik, Trondenes.28.
Død 1883, Tovik, Trondenes.28.
658.508.
Sofie Rebekka Schjelderup
Født 1884, Tovik, Trondenes.28.
659.508.
Sverre Otilius Schjelderup
Født 1886, Tovik, Trondenes.28.
660.508.
Hans Zakarias Schjelderup
Født 1888, Tovik, Trondenes.28.

Gift _____med

Ågot Krogh
     Fra Sørvågen, Moskenes.

Børn af Hans Zakarias Schjelderup og Ågot Krogh:

806.660.Niels Mikal Schjelderup, f. 1922
661.508.
Simon Kildal Schjelderup
Født 1892, Tovik, Trondenes.28.
662.508.
Anne Marie Schjelderup
Født 1895, Tovik, Trondenes.28,7.

Gift omkring 19207 med

Viggo Tande
Født 1888, Tovik, Trondenes.28.
     Søn af Severin Antonius Olsen Tande og Ellen Oline Eliasdatter Apenes.
663.509.
Haldis Agnete Mikkelsen (Johansdatter?)
Født 1890, Sama, Trondenes.28.
664.509.
Peder Modolf Mikkelsen (Johansen?)
Født 1893, Sama, Trondenes.28.
665.509.
Hans Agnar Mikkelsen (Johansen?)
Født 1894, Sama, Trondenes.28.
666.509.
Peggy Karoline Mikkelsen (Johansdatter?)
Født 1897, Sama, Trondenes.28.
667.509.
Johannes Mikkelsen (Johansen?)
Født 1899, Harstad, Trondenes.28.
Død 1899, Harstad, Trondenes.28.
668.513.
Peder Albert Johansen Lind
Født 1875, Tovik, Trondenes.28.
     Til Vågan, Nordland.28
669.513.
Magnhild Johansdatter Lind
Født 1878, Harstad, Trondenes.28.
     Til Vågan, Nordland.28
670.514.
Ragna Cecilie Schjelderup
Født 1880, Tovik, Trondenes.28.
     Til Amerika.28
671.514.
Sigurd Schjelderup
Født 1881, Tovik, Trondenes.28.
Død 1881, Tovik, Trondenes.28.
672.514.
Tormod Konstantin Schjelderup
Født 1881, Tovik, Trondenes.28.
Død 1881, Tovik, Trondenes.28.
673.514.
Sigurd Reidar Schjelderup
Født 1883, Tovik, Trondenes.28.
     Til Amerika.28
674.516.
Søren Alfred Schjelderup
Født 1889, Tovik, Trondenes.28.
675.516.
Johannes Nikolai Schjelderup
Født 1891, Tovik, Trondenes.28.
Død _____.

Gift _____med

Constance Holmen
     Fra Målselv.
676.516.
Bjarne Arthur Heide Schjelderup
Født 1894, Tovik, Trondenes.28.
677.518.
Marinus Kildal Johansen Lind
Født 1888, Tovik, Trondenes.28.
678.518.
Rudolf Antoni Johansen Lind
Født 1889, Tovik, Trondenes.28.
679.519.
Olga Johanna Albertina Olausdatter Aas
Født 1881, Fauskevåg, Trondenes.28.
Død 1913, Sandstrand, Trondenes.28.
680.528.
Birger Amandus Jensvoll
Født 18867.
     Grov, Skånland.

Gift 19167 med

Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen
Født 1891, Grov, Skånland i Astafjord.7.
     Datter af Bendikt Martin Johansen og Johanna Maria Bårdsdatter.

Børn af Birger Amandus Jensvoll og Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen er vist under Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen (nr. 619).

681.532.
Odd Tjodleiv Bagge Thraning
Født 1916, Elvenes, Gratangen.7.
682.532.
Erling Sverre Stein Thraning
Født 1917, Elvenes, Gratangen.7.
683.532.
___________
Født 1919, Gratangsbotn.7.
Død 19197.
684.535.
Ingrid Antona Markusdatter
Født 1895, Krokmyrdal7.
     Flytter til Ankenes, Nordland
685.545.
Hans Andreas Uckermann
Født 18567.
Død 18587.
686.549.
Ottelius Nikolai Jentoft Jakobsen
Født 1892, Klåpen, Ibestad7.

Gift 1916, Klåpen, Ibestad7 med

Jenny Nikoline Evensen
Født 1896, Tromsø, Trondenes7.
Død _____.

Børn af Ottelius Nikolai Jentoft Jakobsen og Jenny Nikoline Evensen:

807.686.Edvin Hagbart Antonius, f. 1917, Ibestad, d. 1921, Ibestad
808.686.Otto Gjerlow, f. 1919, Ibestad, d. 1919, Ibestad
809.686.Hansine Jørgine Kristine, f. 1920, Ibestad
810.686.Jenny Edvine Oline, f. 1924, Ibestad
687.549.
Hjalmar Anton Bernhard
Født 1894, Klåpen, Ibestad7.
688.549.
Hans Sigurd
Født 1896, Klåpen, Ibestad7.
689.549.
Johan Normann Karin Jakobsen
Født 1896, Klåpen, Ibestad7.

Gift 1914, Fornes, Ibestad7 med

Emma Karoline Hansine Kristiansdatter
Født 1890, Klåpen, Ibestad7.

Børn af Johan Normann Karin Jakobsen og Emma Karoline Hansine Kristiansdatter:

811.689.Kristofine Indine, f. 1915, Ibestad
812.689.Edy Johanna, f. 1917, Ibestad
813.689.Alma Hildur, f. 1919, Ibestad
814.689.Hans Sigurd, f. 1919, Ibestad
815.689.Jørgen Olai Dahl, f. 1922, Ibestad
816.689.Kamilla Eline Marie, f. 1922, Ibestad
817.689.Eli Johan, f. _____
690.549.
N.N.
Født 1898, Klåpen, Ibestad7.
Død 1898, Klåpen, Ibestad7.
691.549.
Julie Alfine Jakobsen
Født 1899, Klåpen, Ibestad7.

Gift 1923, Klåpen, Ibestad7 med

Emil Amandus Edvin Evensen
Født 1899, Årbostad7.

Børn af Julie Alfine Jakobsen og Emil Amandus Edvin Evensen:

818.691.Hans Sigurd, f. 1924, Ibestad
692.549.
Marie Ottelia Jakobsen
Født 1901, Klåpen, Ibestad7.

Gift _____7 med

Kristian Anathon Marenius Evensen
Født 1904, Årbostad7.
693.549.
Nikolai Martin
Født 1904, Klåpen, Ibestad7.
Død 1910, Klåpen, Ibestad7.
694.549.
Odin Jean
Født 1906, Klåpen, Ibestad7.
695.549.
N.N.
Født 1910, Klåpen, Ibestad7.
Død 1910, Klåpen, Ibestad7.
696.549.
Nilda Marie Gudrea
Født 1911, Klåpen, Ibestad7.
697.549.
Bertran Joakim
Født 1916, Klåpen, Ibestad7.
698.549.
Aslaug Elea
Født 1918, Klåpen, Ibestad7.
699.552.
Hartvig Marenius
Født 1902, Laupstad, Ibestad7.
700.552.
Judith Marie
Født 1905, Indre Å, Ibestad7.
701.552.
Johannes Olander Bernhardus
Født 1907, Indre Å, Ibestad7.
702.552.
Alvilde Henriette
Født 1908, Indre Å, Ibestad7.
703.552.
Anna Arntine Kristine
Født 1913, Indre Å, Ibestad7.
704.552.
Arnold Nicolay
Født 1915, Indre Å, Ibestad7.
705.553.
Jens Nikolai
Født 1909, Laupstad, Ibestad7.
706.553.
Edith Sofie
Født 1911, Laupstad, Ibestad7.
Død 1911, Laupstad, Ibestad7.
707.553.
Johan William
Født 1913, Laupstad, Ibestad7.
Død _____7.
708.553.
Agnar Eberg Martin
Født 1914, Laupstad, Ibestad7.
Død _____7.
709.553.
Anton Norman
Født 1916, Laupstad, Ibestad7.
Død _____7.
710.553.
Alfrid Petry Liv
Født 1918, Laupstad, Ibestad7.
Død 1919, Laupstad, Ibestad7.
711.553.
Asbjørg Gunvor
Født 1919, Laupstad, Ibestad7.
Død _____7.
712.553.
Liv Solveig
Født 1923, Laupstad, Ibestad7.
Død _____7.
713.553.
Per Johan Torleif
Født _____7.
7
714.555.
Einar Kaurin Ellefsen
Født 18 aug. 1905, Grov, Skånland171,7.

Gift _____171med

Ragna Marie Kristoffersen
Født 10 jul. 1910, Lødingen171.
Død _____171.

Børn af Einar Kaurin Ellefsen og Ragna Marie Kristoffersen:

819.714.Herlaug Bendikte Ellefsen, f. _____
715.555.
Kristoffer Jentoft Ingvald Ellefsen
Født 1907, Grov, Skånland171,7.

Gift _____171med

Haldis Arnolda Bendikte Myklevoll
Født 18 aug. 1917, Grovfjord171,7.
     Datter af Bendikt Heggelund Martinussen og Hanna Petrika Hansdatter.
716.555.
Toralf Albert Andreas Ellefsen
Født 7 jun. 1911, Grov, Skånland171,7.
Død _____171.

Gift _____171med

Ninni Emelie Nilsen
Født 24 apr. 1921, Salangen171.

Børn af Toralf Albert Andreas Ellefsen og Ninni Emelie Nilsen:

820.716.Tor Odd Ellefsen, f. _____
821.716.Nelly Nikoline Ellefsen, f. _____
822.716.Terje Norvald Ellefsen, f. _____
823.716.Edel Pernille Ellefsen, f. _____, d. _____
824.716.Jorund Terese Ellefsen, f. _____
717.555.
Pernille Karoline Gunhilde Ellefsen
Født 15 mai 1919, Grov, Skånland171,7.
Død _____171.

Gift _____med

Odd Natanael Markussen
Født 26 dec. 1917, Grovfjord i Ibestad.171.

Børn af Pernille Karoline Gunhilde Ellefsen og Odd Natanael Markussen:

825.717.Marit Nikoline Markussen, f. _____
826.717.Inger Marie Markussen, f. _____
827.717.Nils Olav Markussen, f. _____
718.555.
Nelly Nikolina Ellefsen
Født 22 aug. 1922, Grov, Skånland171,7.

Gift _____med

Gunvald Thomassen
Født 28 nov. 1920, Talvik i Alta.171.

Børn af Nelly Nikolina Ellefsen og Gunvald Thomassen:

828.718.Rigmor Thomassen, f. _____
829.718.Steinar Nils Thomassen, f. _____
719.555.
Elfryda Johanne Ellefsen
Født _____171,7.

Gift _____med

Asbjørn Pedersen
Født 2 aug. 1923, Hilleshamn i Gratangen.171.

Børn af Elfryda Johanne Ellefsen og Asbjørn Pedersen:

830.719.Elsa Annie Pedersen, f. _____
831.719.Anne Margrethe Pedersen, f. _____
832.719.Gunhild Nikoline Pedersen, f. _____
833.719.Berit Louise Pedersen, f. _____
720.556.
Inga Elfryda Petrikke Kristoffersen
Født 23 jun. 1907, Grovfjord i Astafjord.171.

Gift _____med

Øyvind Amandus Hartvigsen
Født 17 apr. 1906, Hilleshamn i Gratangen.171.
Død _____171.

Børn af Inga Elfryda Petrikke Kristoffersen og Øyvind Amandus Hartvigsen:

834.720.Olaug Charlotte Ninni Hartvigsen, f. _____
835.720.Idar? Øystein Hartvigsen, f. _____
721.556.
Gjertine Konstanse Petrine Kristoffersen
Født 13 apr. 1910, Grovfjord i Astafjord.171.

Gift _____med

Hartvik Johan Berg Hartviksen
Født 18 jul. 1903, Hilleshamn i Gratangen.171.
Død _____171.

Børn af Gjertine Konstanse Petrine Kristoffersen og Hartvik Johan Berg Hartviksen:

836.721.Halfrid Jennie Hartviksen, f. _____
837.721.Irene Kristine Hartviksen, f. _____
838.721.Odd Kjærvald Hartviksen, f. _____
839.721.Hilda Olena Hartviksen, f. _____
722.556.
"Lillegutt" Kristoffersen
Født 1 apr. 1912, Grovfjord i Astafjord.171.
Død 20 apr. 1912, Grovfjord i Astafjord.171.
     Ikke døbt (ikke navngivet).171
723.556.
Tora Joakime Margrethe Kristoffersen
Født 8 aug. 1913, Grovfjord i Astafjord.171.
Død 10 jun. 1915, Grovfjord i Astafjord.171.
724.556.
Edvin Petter Ingvald Kristoffersen
Født 5 jun. 1919, Grovfjord i Astafjord.171.

Gift _____med

Gunvor Johansen
Født 5 mai 1921, Selnes i Gratangen.171.
725.557.
Elise Marie Myklevoll
Født 2 okt. 1908, Grovfjord i Ibestad.171.

Gift _____med

Hans Olaus Bendiktsen
Født 4 nov. 1896, Grovfjord i Ibestad.171.
Død _____171.
     Søn af Bendikt Martin Johansen og Johanna Maria Bårdsdatter.

Børn af Elise Marie Myklevoll og Hans Olaus Bendiktsen er vist under Hans Olaus Bendiktsen (nr. 621).

726.557.
Albert Wilhelm Severin Myklevoll
Født 1 jul. 1910, Grovfjord i Ibestad.171.

Gift _____med

Olga Nilsen
Født 1 jan. 1911, Målsnes.171.
727.557.
Mikol Marie Albertine Myklevoll
Født 29 jul. 1912, Grovfjord i Ibestad.171.
Død 29 nov. 195, Grovfjord i Ibestad.171.

Gift _____med

Berthin Roald Marskar
Født 18 aug. 1909, Marskard, Skånland171,7.
Død _____171.
     Søn af Martin Johan Martinussen og Petra Bernharda Kristine Hansen.

Børn af Mikol Marie Albertine Myklevoll og Berthin Roald Marskar:

840.727.Bjørgunn Margrete Marskar, f. _____
841.727.Marit Emelie Jensine Marskar, f. _____
842.727.Astrid Synnøve Marskar, f. _____
843.727.Birgit Marie Marskar, f. _____
844.727.Ruth Helene Marskar, f. _____
845.727.Martin Paul Andor Marskar, f. _____
846.727.Annie Bodil Marskar, f. _____
728.557.
Erling Peder Strøm Myklevoll
Født 24 mar. 1914, Grovfjord i Ibestad.171.

Gift _____med

Olaug Jenny Harriet Jensvoll
Født 15 aug. 1916, Grov, Skånland i Astafjord.171.
Død _____171.
     Datter af Birger Amandus Jensvoll og Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen.

Børn af Erling Peder Strøm Myklevoll og Olaug Jenny Harriet Jensvoll:

847.728.Asbjørg Strøm, f. _____
848.728.Birger Martin Strøm, f. _____
849.728.Else Marie Strøm, f. _____
729.557.
Torstein Myklevoll
Født 25 mar. 1916, Grovfjord i Ibestad.171.
Død _____171.

Gift _____med

Helga Nilsen
Født _____171.

Børn af Torstein Myklevoll og Helga Nilsen:

850.729.Trond Harald Myklevoll, f. _____
851.729.Nils Martin Myklevoll, f. _____
852.729.Bodil Annie Myklevoll, f. _____
853.729.Hans Anders Myklevoll, f. _____
730.557.
Martinus Bertheus Myklevoll
Født 13 mar. 1920, Grovfjord i Ibestad.171.
Død _____171.

Gift _____med

Olive Marie "Lilmari" Lind-Johansen
Født _____171.
731.557.
Peder Helmer Myklevoll
Født 5 jan. 1924, Grovfjord i Ibestad.171.

Gift _____med

Astrid Hulleberg
Født 23 nov. 1923, Ringsaker.171.
732.557.
Magnus Marian Myklevoll
Født _____171.

Gift _____med

Kirsten Emilie Karlsen
Født _____171.

Børn af Magnus Marian Myklevoll og Kirsten Emilie Karlsen:

854.732.Marit Myklevoll, f. _____
733.557.
Arne Robert Myklevoll
Født _____171.

Gift _____med

Laura Olufsen
Født _____171.

Børn af Arne Robert Myklevoll og Laura Olufsen:

855.733.Unni Myklevoll, f. _____
856.733.Terje Myklevoll, f. _____
857.733.Kristin Myklevoll, f. _____
858.733.Vidar Myklevoll, f. _____
734.558.
Aasta Synnøve Ellefsen
Født _____.
     Stilling: lærerinne

Gift _____ med

Anton Brækkan
Født 23 jun. 1920, (Narvik?), døbt 21 aug. 1920.
Død _____.
     Søn af Kolbein Olsen Brækkan og Bertine Nikoline Normann.
     Stilling: Arkitekt.

Børn af Aasta Synnøve Ellefsen og Anton Brækkan:

859.734.Gudrun Brækkan, f. _____
735.558.
Eilif Kåre Ellefsen
Født _____.
     Stilling: sømand, maskinist
736.558.
Steinar Ellefsen
Født _____179.
Død _____.
     Stilling: Air-Purser i Scanair 1964-94.

Gift _____ med

Eva Tilly Fredin
Født _____179.

Børn af Steinar Ellefsen og Eva Tilly Fredin:

860.736.Simon Ellefsen, f. _____
861.736.Pernille Ellefsen, f. _____
737.558.
Torbjørn Ellefsen
Født _____.
     Stilling: Uddannet geolog.

Gift _____ med

Colleen Carte
Født _____.

Børn af Torbjørn Ellefsen og Colleen Carte:

862.737.Kari Ellefsen, f. _____
863.737.Niels Ellefsen, f. _____
864.737.Tove Ellefsen, f. _____
865.737.Brit Ellefsen, f. _____
738.559.
Emly Pernille Ellefsen
Født 4 aug. 1919, Grovfjord i Ibestad.171.

Gift _____med

Anders Stensaker
Født 19 jul. 1913, Breim i Gloppen.171.

Børn af Emly Pernille Ellefsen og Anders Stensaker:

866.738.Aud Stensaker, f. _____
867.738.May Stensaker, f. _____
868.738.Astrid Pia Stensaker, f. _____
739.559.
Alf Martin Haugjord Ellefsen
Født 28 mar. 1924, Grovfjord i Ibestad.171.
Død _____171.
740.574.
Anne Elisabet Falck
Født 1885, Rollnes, Ibestad, Astafjord.172.

Gift 1910180 med

Emil Gunelius Størkersen
Født 1883, Aune, Trondenes.181.
     Søn af Samuel Styrkersen.
741.574.
Iver Alfred Falck
Født 1890, Rollnes, Ibestad, Astafjord.7.

Gift omkring 1915182 med

Magna Kristine Røgh
Født 1890, Selset, Ibestad, Astafjord.7.
     Datter af Augustinus Røgh og Johanna Bergitte Pettersdatter.

Børn af Iver Alfred Falck og Magna Kristine Røgh:

869.741.Kristian Fredrik Falck, f. 1916, Astafjord.
870.741.Sofie Marie Falck, f. 1918, Astafjord.
871.741.Rolf Falck, f. 1921, Astafjord.
872.741.Johanna Bergitte Falck, f. 1924, Astafjord.
742.577.
Erling Andreas Isaksen
Født 1899, Bolla, Ibestad, Astafjord.174.

Gift _____180 med

Marie Aldova Kristiansen
Født 1904, Rollnes, Ibestad, Astafjord.183.
743.577.
Hans Martin Isaksen
Født 1901, Bolla, Ibestad, Astafjord.174.
Død _____174.
744.577.
Hjørdis Lovise Kristine Isaksen
Født 1911, Bolla, Ibestad, Astafjord.174.
745.580.
Magna Kristine Røgh
Født 1890, Selset, Ibestad, Astafjord.7.

Gift omkring 1915182 med

Iver Alfred Falck
Født 1890, Rollnes, Ibestad, Astafjord.7.
     Søn af Kristian Fredrik Pedersen og Sofia Maria Stensdatter Parelius.

Børn af Magna Kristine Røgh og Iver Alfred Falck er vist under Iver Alfred Falck (nr. 741).

746.583.
Nikolai Hilmar Schjelderup
Født 1873, Tovik, Trondenes.28.
747.583.
Lovisa Rebekka Schjelderup
Født 1875, Tovik, Trondenes.28.

Gift 190028 med

Anton Pedersen Østby
Født 1866, Steinkjer, Nord Trøndelag.28.
     Søn af Peder Pedersen.
     Tovik, Trondenes.
748.583.
Sofia Elisabet Schjelderup
Født 1878, Tovik, Trondenes.28.
749.583.
Marie Augusta Schjelderup
Født 1880, Tovik, Trondenes.28.
Død 1884, Tovik, Trondenes.28.
750.583.
Karl Didrik Schjelderup
Født 1883, Tovik, Trondenes.28.
     På ytre Tovik.

Gift _____med

Ingvarda Maria Johansen
Født 1886, Tennevoll, Lavangen, Astafjord.7.
     Datter af Kornelius Berg Johansen og Anna Katrina Johansdatter.
751.583.
Oskar Johan Schjelderup
Født 1886, Tovik, Trondenes.28.
752.583.
Hans Martin Schjelderup
Født 1893, Tovik, Trondenes.28.
753.596.
Kristine Oline Markusdatter
Født 1882, Sørrollnes, Trondenes.28.
Død 1889, Sørrollnes, Trondenes.28.
754.596.
Emil Marenius Markussen
Født 1884, Sørrollnes, Trondenes.28.
Død 1904, Sørrollnes, Trondenes.28.
755.596.
Margrete Sofie Markusdatter
Født 1887, Sørrollnes, Trondenes.28.
756.596.
Teodora Otilie Kristine Markusdatter
Født 1890, Sørrollnes, Trondenes.28.
757.596.
Alvhilde Oline Marie Markusdatter
Født 1892, Sørrollnes, Trondenes.28.
758.596.
Johanna Elida Ringdal Markusdatter
Født 1895, Sørrollnes, Trondenes.28.
759.596.
___________
Født 1898, Sørrollnes, Trondenes.28.
Død 1898, Sørrollnes, Trondenes.28.
     Dødfødt.28
760.596.
Olga Kristine Markusdatter
Født 1899, Sørrollnes, Trondenes.28.
761.597.
Ingvald Martin Korneliussen
Født 1882, Sørrollnes, Trondenes.28.
762.597.
Gustava Marie Korneliusdatter
Født 1884, Sørrollnes, Trondenes.28.
763.597.
Olaf Peder Korneliussen
Født 1886, Sørrollnes, Trondenes.28.
764.597.
Johanna Marie Korneliusdatter
Født 1888, Sørrollnes, Trondenes.28.
765.597.
Mathilde Sofie Korneliusdatter
Født 1891, Sørrollnes, Trondenes.28.
Død 1891, Sørrollnes, Trondenes.28.
766.597.
Mathilde Sofie Korneliusdatter
Født 1892, Sørrollnes, Trondenes.28.
767.597.
Petra Otilie Korneliusdatter
Født 1895, Sørrollnes, Trondenes.28.
768.597.
Andora Karlotte Korneliusdatter
Født 1897, Sørrollnes, Trondenes.28.
769.597.
Solveig Margrete Korneliusdatter
Født 1899, Sørrollnes, Trondenes.28.
770.600.
Ingeborg Karoline Nikoline Jensdatter
Født 1884, Vollstad, Trondenes.28.
771.600.
Johanne Benedikte Jensdatter
Født 1886, Vollstad, Trondenes.28.
772.600.
Andreas Johan Eberg Jenssen
Født 1888, Leikvik, Trondenes.28.
773.600.
Simonette Theodora Jensdatter
Født 1891, Leikvik, Trondenes.28.
774.600.
Karl Johan Jenssen
Født 1893, Leikvik, Trondenes.28.
775.600.
Peder Adolf Jenssen
Født 1897, Leikvik, Trondenes.28.
776.600.
Magnhild Marie Jensdatter
Født 1899, Leikvik, Trondenes.28.
Død 1902, Leikvik, Trondenes.28.
777.602.
Jørgen Ingvald Martin Andreassen
Født 1885, Leikvik, Trondenes.28.
778.602.
Andreas Martin Eberg Andreassen
Født 1887, Leikvik, Trondenes.28.
779.606.
Konrad Eberg Hartvigsen Normann
Født 1884, Sørrollnes, Astafjord.28.

Generation 10.

780.617.
Maria Hansine Martinussen
Født 19087.
Død 19087.
781.617.
Berthin Roald Marskar
Født 18 aug. 1909, Marskard, Skånland171,7.
Død _____171.

Gift _____med

Mikol Marie Albertine Myklevoll
Født 29 jul. 1912, Grovfjord i Ibestad.171.
Død 29 nov. 195, Grovfjord i Ibestad.171.
     Datter af Martin Olai Martinussen (Myklevoll) og Nikoline Emilia Marie Ellefsen.

Børn af Berthin Roald Marskar og Mikol Marie Albertine Myklevoll er vist under Mikol Marie Albertine Myklevoll (nr. 727).

782.617.
Arthur Berg Martinussen
Født 1911, Marskard, Skånland7.
Død 19187.
783.617.
Sigurd Marian Martinussen
Født 1913, Marskard, Skånland7.
Død 1918.
784.617.
Hans Petter Andreas Martinussen
Født 1916, Marskard, Skånland7.
Død 19167.
785.617.
Marinius Johan Palmer Martinussen
Født 1918, Marskard, Skånland7.
786.617.
Sigrun Artura Martinussen
Født 1920, Marskard, Skånland7.
787.617.
Alvilde Hansine Martinussen
Født 1923, Marskard, Skånland7.
788.618.
Bendikt Johan Jensinius Bendiktsen
Født 1921, Høylund7.
789.618.
Johanna Marie Bendiktsen
Født 1922, Breivoll7.
790.618.
Henning Martin Annar Bendiktsen
Født 1924, Breivoll7.
791.618.
Gudrun Mette Olea Bendiktsen
Født _____7.
792.618.
Harriet Andi Olivia Bendiktsen
Født _____7.
Død _____7.
793.619.
Olaug Jenny Harriet Jensvoll
Født 15 aug. 1916, Grov, Skånland i Astafjord.171.
Død _____171.

Gift _____med

Erling Peder Strøm Myklevoll
Født 24 mar. 1914, Grovfjord i Ibestad.171.
     Søn af Martin Olai Martinussen (Myklevoll) og Nikoline Emilia Marie Ellefsen.

Børn af Olaug Jenny Harriet Jensvoll og Erling Peder Strøm Myklevoll er vist under Erling Peder Strøm Myklevoll (nr. 728).

794.619.
Asbjørg Othelie Jensvoll
Født 1922, Grov, Skånland i Astafjord.7.
795.619.
Olav Arvid Jensvoll
Født 1923, Grov, Skånland i Astafjord.7.

Gift _____med

Erna Ranveig Nygård
     Datter af Martin Hilmar Anton Nygård og Hildur Angelsen.

Børn af Olav Arvid Jensvoll og Erna Ranveig Nygård:

873.795.Arnt Jensvoll, f. _____
796.620.
Rolf Haugjord Bendiktsen
Født 1923, Grov, Skånland i Astafjord.7.
797.621.
Edith Margrete Bendiktsen
Født _____171.

Gift _____med

Jarle Bjørnar Johnsen
Født _____171.
798.621.
Bjørg Johanne Bendiktsen
Født _____171.

Gift _____med

Dagfinn Tollefsen
Født _____171.
799.621.
Håkon Emil Bendiktsen
Født _____171.

Gift _____med

Marie Louise Olsson
Født _____171.
800.621.
Asbjørn Bendiktsen
Født _____171.

Gift _____med

Asbjørg Martinussen
Født _____171.
801.621.
Birger Arnold Bendiktsen
Født _____171.

Gift _____med

Sylvi Britt Johnsen
Født _____171.
802.621.
Åshild Marianne Bendiktsen
Født _____171.

Gift _____med

Håkon Aasen
Født _____171.
803.621.
Gunnar Martin Alf Bendiktsen
Født _____171.

Gift _____med

Annbjørg Lyder
Født _____171, døbt _____, Trondenes kirke.171.
     Evakuert fra Finmark.171
804.621.
Vigdis Marie Bendiktsen
Født _____171.

Gift _____med

Kjell Moe
Født _____171.
805.648.
Agnes Karlotte Korneliussen
Født 1900, Tennevik, Trondenes.28.
806.660.
Niels Mikal Schjelderup
Født 1922.
807.686.
Edvin Hagbart Antonius
Født 1917, Klåpen, Ibestad7.
Død 1921, Klåpen, Ibestad7.
808.686.
Otto Gjerlow
Født 1919, Klåpen, Ibestad7.
Død 1919, Klåpen, Ibestad7.
809.686.
Hansine Jørgine Kristine
Født 1920, Klåpen, Ibestad7.
810.686.
Jenny Edvine Oline
Født 1924, Klåpen, Ibestad7.
811.689.
Kristofine Indine
Født 1915, Klåpen, Ibestad7.
812.689.
Edy Johanna
Født 1917, Fornes, Ibestad7.
813.689.
Alma Hildur
Født 1919, Fornes, Ibestad7.
814.689.
Hans Sigurd
Født 1919, Fornes, Ibestad7.
815.689.
Jørgen Olai Dahl
Født 1922, Fornes, Ibestad7.
816.689.
Kamilla Eline Marie
Født 1922, Fornes, Ibestad7.
817.689.
Eli Johan
Født _____7.
818.691.
Hans Sigurd
Født 1924, Klåpen, Ibestad7.
819.714.
Herlaug Bendikte Ellefsen
Født _____171.

Gift _____171med

Ole Simonsen
Født _____171.
820.716.
Tor Odd Ellefsen
Født _____171.
821.716.
Nelly Nikoline Ellefsen
Født _____171.

Gift _____171med

Olav Pedersen
Født _____171.
822.716.
Terje Norvald Ellefsen
Født _____171.
823.716.
Edel Pernille Ellefsen
Født _____171.
Død _____171.
824.716.
Jorund Terese Ellefsen
Født _____171.
825.717.
Marit Nikoline Markussen
Født _____171.

Gift _____med

Harry Sjøvoll
Født _____171.
826.717.
Inger Marie Markussen
Født _____171.

Gift _____med

Olav Andersen
Født _____171.
827.717.
Nils Olav Markussen
Født _____171.

Gift _____med

Brynhild Fladseth
Født _____171.
828.718.
Rigmor Thomassen
Født _____171.
829.718.
Steinar Nils Thomassen
Født _____171.
830.719.
Elsa Annie Pedersen
Født _____171.

Gift _____med

Oddmund Skogstad
Født _____171.
831.719.
Anne Margrethe Pedersen
Født _____171.

Gift _____med

Thordur Knudsen
Født _____171.
832.719.
Gunhild Nikoline Pedersen
Født _____171.

Gift _____med

Svein Rydningen
Født _____171.
833.719.
Berit Louise Pedersen
Født _____171.

Gift _____med

Arnliot Dybvik
Født _____171.
834.720.
Olaug Charlotte Ninni Hartvigsen
Født _____171.

Gift _____med

Arne Herjulf Nymo
Født _____171.
835.720.
Idar? Øystein Hartvigsen
Født _____171.

Gift _____med

Jorunn Fjellheim
Født _____171.
836.721.
Halfrid Jennie Hartviksen
Født _____171.

Gift _____med

Jack Nymo
Født _____171.
837.721.
Irene Kristine Hartviksen
Født _____171.

Gift _____med

Erling Nylund
Født _____171.
838.721.
Odd Kjærvald Hartviksen
Født _____171.

Gift _____med

Synnøve Johansen
Født _____171.
839.721.
Hilda Olena Hartviksen
Født _____171.

Gift _____med

Magne Karlstad
Født _____171.
840.727.
Bjørgunn Margrete Marskar
Født _____171.

Gift _____med

Ragnvald Georg Markussen
Født _____171.
841.727.
Marit Emelie Jensine Marskar
Født _____171.

Gift _____med

Karstein Mikalsen
Født _____171.
842.727.
Astrid Synnøve Marskar
Født _____171.

Gift _____med

Nils Bakke
     Fra Hvittingfoss.
843.727.
Birgit Marie Marskar
Født _____171.

Gift _____med

Oddleif Larsen
Født _____171.
844.727.
Ruth Helene Marskar
Født _____171.

Gift _____med

Harry Nylund
Født _____171.
845.727.
Martin Paul Andor Marskar
Født _____171.

Gift _____med

Astrid Bruarøy
Født _____171.
846.727.
Annie Bodil Marskar
Født _____171.

Gift _____med

Bjørn Henriksen
Født _____171.
847.728.
Asbjørg Strøm
Født _____171.

Gift _____med

Jarle Lauritsen
Født _____171.
848.728.
Birger Martin Strøm
Født _____171.

Gift _____med

Grethe Kate Mortensen
Født _____171.
849.728.
Else Marie Strøm
Født _____171.

Gift _____med

Per Olaf Lillebø
Født _____171.
850.729.
Trond Harald Myklevoll
Født _____171.
851.729.
Nils Martin Myklevoll
Født _____171.

Gift _____med

Inger Løvholen
Født _____171.
852.729.
Bodil Annie Myklevoll
Født _____171.
853.729.
Hans Anders Myklevoll
Født _____171.
854.732.
Marit Myklevoll
Født _____171.

Gift _____med

Leif Roar Mikkelsen
Født _____171.
855.733.
Unni Myklevoll
Født _____171.
856.733.
Terje Myklevoll
Født _____171.
857.733.
Kristin Myklevoll
Født _____171.
858.733.
Vidar Myklevoll
Født _____171.
859.734.
Gudrun Brækkan
Født _____.
     Stilling: Arkitekt

Gift _____med

Finn Langgård
Født _____.

Børn af Gudrun Brækkan og Finn Langgård:

874.859.Karen Brækkan, f. _____
875.859.Andrea Brækkan, f. _____
860.736.
Simon Ellefsen
Født _____179.
     Stilling: System-programmør, hos Pro Informatic i København.
861.736.
Pernille Ellefsen
Født _____179.

Samboende med

Lars Gøth Jørgensen
Født _____.

Børn af Pernille Ellefsen og Lars Gøth Jørgensen:

876.861.Cecilia Gøth Ellefsen, f. _____
877.861.Victor Gøth Ellefsen
862.737.
Kari Ellefsen
Født _____.

Gift _____ med

Brett Kinmont

Børn af Kari Ellefsen og Brett Kinmont:

878.862.Kristin Kinmont, f. _____
863.737.
Niels Ellefsen
Født _____.

Gift _____med

Dawn Adam

Børn af Niels Ellefsen og Dawn Adam:

879.863.Camryn Jessie Ellefsen, f. _____
864.737.
Tove Ellefsen
Født _____.
865.737.
Brit Ellefsen
Født _____.

Gift _____ med

Alex Harris
     South-African mountaineer, adventurer.
866.738.
Aud Stensaker
Født _____171.

Gift _____med

Aksel Bergersen
Født _____171.
867.738.
May Stensaker
Født _____171.

Gift _____med

Harald Langnes
Født _____171.
868.738.
Astrid Pia Stensaker
Født _____171.

Gift _____med

Odd Karstein Olsen
Født _____171.
869.741.
Kristian Fredrik Falck
Født 1916, Rollnes, Ibestad, Astafjord.182.
870.741.
Sofie Marie Falck
Født 1918, Rollnes, Ibestad, Astafjord.182.
871.741.
Rolf Falck
Født 1921, Rollnes, Ibestad, Astafjord.182.
872.741.
Johanna Bergitte Falck
Født 1924, Rollnes, Ibestad, Astafjord.182.

Generation 11.

873.795.
Arnt Jensvoll
Født _____.

Utenfor ekteskap med

Benedicte Strand

Gift 1° _____184med

Helene Bjørklund (Lee Myong Ok)
Født _____184.
     Adoptert fra Korea 5 mnd, gammel, het Lee Myong Ok.184

Børn af Arnt Jensvoll og Benedicte Strand:

880.873.Ole Magnus Strand Jensvoll, f. _____

Børn af Arnt Jensvoll og Helene Bjørklund (Lee Myong Ok):

881.873.Alvilde Danielle Jensvoll, f. _____
882.873.Jens Andreas Jensvoll, f. _____
874.859.
Karen Brækkan
Født _____.
875.859.
Andrea Brækkan
Født _____.
876.861.
Cecilia Gøth Ellefsen
Født _____185.
877.861.
Victor Gøth Ellefsen
878.862.
Kristin Kinmont
Født _____.
879.863.
Camryn Jessie Ellefsen
Født _____.

Generation 12.

880.873.
Ole Magnus Strand Jensvoll
Født _____184.
881.873.
Alvilde Danielle Jensvoll
Født _____184.
882.873.
Jens Andreas Jensvoll
Født _____184.

Kilder og Noter
150 år gl. ved MT 1666.
2Manntallet 1665/1666 av Börje Jonsson., s. Astafjord 1666.
318 år gl. ved MT 1666.
48 år gl. ved MT 1666; 53 år gl. ved MT 1701.
5Manntallet 1701 av Börje Jonsson -- http://www.trekilen.com., s. Astafjord 1701.
6Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
7Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
862 år gl. i M 1701.
9Manntallet 1701 av Börje Jonsson -- http://www.trekilen.com.
1057 år gl. ved MT 1701.
11Roald Markussen: Lavangsminne (1991), meddelt av Brit Høiland Fjellberg.
123 år gl. ved MT 1666; 41 år gl. ved MT 1701.
1317 år gl. ved MT 1701.
1416 år gl. ved MT 1701
1514 år gl. ved MT 1701.
1611 år gl. ved MT 1701.
177 år gl. ved MT 1701
18Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. II:454
19Hun omtales som død i skiftet år 1733 efter morens halvsøster Ingeborg Hansdatter på Lavangsnes.
20Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:884
21"Folk og Slekt i Trondenes" - 1707; "Astafjord Bygdebok" - 1710.
22Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. II:741-742
23Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. II:742
24Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:693
25Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:128
26Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:79
27Hun fra Spansdal.
28Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
291 år gl. ved manntallet år 1701.
30Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. 9, 11
31Trilling ?
32Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:45
33Død i barselseng ?
34Folk og Slekt i Trondenes sætter fødselsåret til 1752.
35Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. 646
36Uden for ekteskap
37Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. 528
38"Folk og Slekt i Trondenes" skriver at han er født Anders år 1741 på Sørrollnes, Trondenes. "Astafjord bygdebok" skriver at han er født Andreas år 1740 på Hilleshamn, Gratangen.
3948 år gl. ved FT 1801.
40Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
4146 år gl. ved FT 1801.
42Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:310
43Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:311
44Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:271
45Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 38
46Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. 792
47Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 3
48Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:21
49Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. 749-750
50Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. 750
51Hennes mor, Else Boyesdatter Rivertsen, døde i barsel allerede i 1756, da Rebekka var fem år.
52Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:525
53Digitalarkivet: Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
54Skifte 10. juli 1818, tinglyst 31. juli 1819.
55Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:86
56Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:36
57Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:3
58Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:102
59I skiftet etter sin mor i 1769 er han nevnt ligefør sin yngre (hvis man går etter rekkefølgen) Lorentz der i skiftet siges at være 28 år gl. Dette betyder at Peder må være født før 1741 og ikke 1746 som "Astafjord bygdebok" skriver.
60Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Herøy:1441
61Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. II:630
62Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:10
63Evenes kirkebok.
64Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:951
65Han fra Kjeiprød, hun fra Djupvik.
66Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:694
67Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:684
68Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:696
69Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:128
70Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:98
71Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:76
72Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:649
73Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:379
74Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:672
75Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:42
76Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:63
77Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:211
78Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:96
79Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:112
80Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:169
8153 år gl. ved FT 1801.
8256 år gl. ved FT 1801.
8352 år gl. ved FT 1801.
84Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 2
85Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. 61
86Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:77
87Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:35
88Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. 529
8929 år gl. ved FT 1801.
9033 år gl. ved FT 1801.
91Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
92Ugifte.
93Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 76
9419 år gl. ved FT 1801.
95Digitalarkivet - http://digitalarkivet.no
96Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 4
9717 år gl. ved FT 1801.
9814 år gl. ved FT 1801.
99Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 90
10011 år gl. ved FT 1801.
101tvilling.
1029 år gl. ved FT 1801.
1035 år gl. ved FT 1801.
104Kirkebok for Lenvik-Hillesøy på internet
105Han fra Rollnes Nordre.
10622 S. e. Trin.
107Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
108Astafjord bygdebok av Tore Meyer skriver 1804.
109Hans og Mikol er kusiner.
110Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:208
111Han fra Laberg N., hun fra Leirbakkmo, Balangen.
112Han fra Bakkelia, Salangen, hun fra Strokkenes.
113Arthur Elvenes: Slekta vår 2001:3 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad), s. 6
114Ibestad kirkebok.
11578 år gl. i folketellingen år 1865 og født i «Hemnæs Præstegjld.»
116Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992)
117Digitalarkivet: Folketellingen 1865.
118Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 8
119Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 7
120Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:177
121Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:33
122Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:32
1232. pinsedag 1795
124Gudrun Eriksen Lindi, 2003-07-04
125Han fra Balteskaret, hun fra Djupvik.
126Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:50
127Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:670
128Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:137
129Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:217
130Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:24
131Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:201
132Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:292
133Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:296
134Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:292,296
135Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:669
136Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:830
13722 år gl. ved FT 1801.
13818 år gl. ved FT 1801.
13915 år gl. ved FT 1801.
140»Slektninge i 3die ledd«
14110 år gl. ved FT 1801.
142Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:47
143Han fra Grøsnes, hun fra Nygård/Seglste.
1446 år gl. ved FT 1801.
1452 år gl. ved FT 1801.
146Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 92
147Digitalarkivet: Folketellingen 1900.
1484. S. e. Trin. 1815
149Ugifte
150Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. II:762
151Digitalarkivet: Folketellingen 1875.
152Tore Meyer i Astafjord Bygdebok skriver år 1913.
153Inger Eide, Bærum på Digitalarkivets "WebDebatt" i Aug. 2003
154Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:171
155Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:453
156Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:451
157Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:338
158Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:253
159Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:409
160Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:357
161Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 62
162"Folk og Slekt i Trondenes" skriver han døde på Seljestad.
163Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:571
164Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:883
165Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 6
166Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:192
167Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:193
168Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:552
169Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:135
170Astafjord bygdebok skriver år 1841.
171Lilmari Myklevoll (født Olive Marie Lind-Johansen): Maskinskreven dokument der omfatter efterslægten til Eilev Bertheus Olsen (Strøm) og Pernille Karoline Ovedia Olsdatter
172Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:585
173Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:380
174Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:343
175Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:657
176Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:454
177Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:650
178Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 61
179Dåbsattest
180Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:718
181Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:1052
182Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:868
183Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:369
184Arnt Jensvoll
185Klokken 17:14. Var ved fødselen 49 cm høj og vejede 2900 g.