© 2001 Simon Ellefsen

Gamshart

Opdateret 14 Feb 2005.


Generation 1.

1.0.
Caspar Casparsen (Gamshart)
Død 27 jun. 1594, Trondheim.1.
     Den første som opførte Lutherske bøger.2
     Han er trolig beslektet med den Caspar bokbinder som nevnes på Steinvikholmen i 1532. Caspar Casparsen blir tillagt tilnavnet Gamshart, men Tønder, i sin bok over prestene i Trøndelag, tillegger hans datter Margrete tilnavnet Hvitmand.3

Børn af Caspar Casparsen (Gamshart) og _____:

2.1.Hans Casparsen, f. 1551, d. 1620, Trondheim.
3.1.Margrethe Casparsdatter (Hvitmand?), d. 1610
4.1.Ærmegaard Kaspersdatter, d. 1639, Trondheim

Generation 2.

2.1.
Hans Casparsen
Født 15513.
Død 19 feb. 1620, Trondheim.3.
     Borgermester i Trondhjem.
     I gravskriften over Hans Casparsen og hans kone, gjengitt i Schønning (1762: s. 208), sies det at gravstenen var bekostet av deres eneste datter. I følge de forskjellige slektslitterære skrifter, og også ifølge Berg (1951, s. 219), ble denne datteren gift med borgermester Svend Andersen. Dette er dog trolig ikke riktig for i 1617 leverer en Hans Casparsen i Trondheim inn en supplikk til kongen hvor han ber om at hans datterbarn må få arve ham. Grunnen til dette sier han er fordi han bare har en eneste datter og denne datterens mann er et ødeland som bare kom til å bruke opp pengene hvis datteren arvet pengene. Han ber derfor om tillatelse til å gi arven direkte til sine datterbarn, mot at de lover å forsørge moren. Denne Hans Casparsens arvinger var altså hans eneste datter. I denne supplikken fremgår det at denne datteren var gift med en Erik Hansen og at Hans Casparsens datterbarn hete Caspar Eriksen og Alhede Eriksdatter. Jeg [S.T.Dahl] mener at denne Hans Casparsen må være identisk med borgermester Hans Casparsen.4

Gift 15714 med

Inger Lauritsdatter
Død 1 jul. 16084.
     Hun blir i slektslitteraturen regnet for å være en datter av sognepresten i Stjørdal Laurits Nilsen og Magdalena Sigvardsdatter, men jeg har ikke kunnet finne noen kilder som bekrefter dette. Det er tvilsomt om hun var en datter av disse, kronologiskt så passer det iallfall veldig dårlig.4

Børn af Hans Casparsen og Inger Lauritsdatter:

5.2.Hansdatter
3.1.
Margrethe Casparsdatter (Hvitmand?)
Død 10 jun. 1610.
     Margrete Casparsdtr som var gift med handelsmannen Mentz von Ravensborg.4

Gift _____med

Mentz von Ravensburg

Børn af Margrethe Casparsdatter (Hvitmand?) og Mentz von Ravensburg:

6.3.Sophia Mentzdatter von Ravensburg
7.3.Anne Mentzdatter (von Ravensburg), d. 1606
8.3.(datter av Mentz von Ravensburg?)
4.1.
Ærmegaard Kaspersdatter
Død 17 mai 1639, Trondheim5,6.

Gift _____7,8med

Peder Nielsen (Arctander)
Født 1533, Trondheim.9.
Død 12 okt. 1609, Trondheim.10,6.
     Søn af Niels Lauritsen og Birgitta Laurentsdatter.
     Peder Nielsen var født i Trondheim 1533, rådmann 1588-94 og borgermester 1595. Han ble begravd inne i Domkirken, hvor Gerh. Schøning så hans gravsten innenfor kirkens søndre dør, i den søndre gang i kirkens østre skip, med følgende innskrift: »Her ligger bekrafven erlig oc velact mand Peter Nelsen, borgemester udi Trundheim, som christelig døde udi Herren anno 1609, den 12. novembris, med sin kiere hustrue, erlic oc gudfrygtig quinde Ærmegaard Kaspers Dotter, som oc christeligen hendøde udi Herren anno 1634, den 17. may.« Peder Nielsen var sønn av tidligere byfogd og rådmann Niels Lauritzøn, som 1537 ble innsatt som Trondheims aller første borgermester av befalingsmannen Christopher Huitfeldt.9
     At Peder Nilsen hadde barna NN gm. Hans Bagger og Caspar, fremgår av en Herredagssak i 1619. Der blir det sagt at Hans Baggers hustru var søster av Caspar Pedersen. Samtidig fremgår det i saken at Caspar og hans søster var søskendebarn av Joen Robertsens første hustru. Nå vet vi, fra Schønnings beskrivelse av gravsteiner på domkirken, at Joen Robbertsens første hustru hete Anne Mendtsdatter. Det sjeldne navnet plassere henne som en datter av Ments von Ravensburg og Margrete Casparsdatter. Denne Margrete Casparsdatter var en søster av Ermegaard Casparsdatter som var gift med Petter Nielsen.6

Børn af Ærmegaard Kaspersdatter og Peder Nielsen (Arctander):

9.4.Ane Pedersdatter
10.4.Pedersdatter
11.4.Caspar Pedersen
12.4.Holger Pedersen Arctander
13.4.Daniel Arctander

Generation 3.

5.2.
Hansdatter

Gift _____med

Erik Hansen

Børn af Hansdatter og Erik Hansen:

14.5.Caspar Eriksen
15.5.Alhede Eriksdatter
6.3.
Sophia Mentzdatter von Ravensburg

Gift _____med

Christopher Bjørnssøn (Darre)
Født 1567.
Død 10 mai 1642.
     Søn af Bjørn Rolfssøn (Darre) og Ursilla Trondsdatter.
     Borgermester i Trondhjem.2
     Han var gift med Sophie von Ravensburg. Når det gjelder deres barn er det litt usikkerhet ute å går. De barn som sikkert var deres er: Hr Mentz, Rolf, Maren, Hans og Elisabeth. De barn som er usikkert om virkelig er deres er: Arsille (Ursilla), Anna, Steen, Hr Bjørn, Staal Christophersen, Einer (kalles Staals bror i skifter).11

Børn af Sophia Mentzdatter von Ravensburg og Christopher Bjørnssøn (Darre):

16.6.Mentz Christopherssøn (Darre), f. 1598, Trondhjem., d. 1657
17.6.Rolf Christophersen
18.6.Maren Christophersdatter
19.6.Hans Christophersen, f. 1601, d. 1625, København.
20.6.Elisabeth Christophersdatter, f. omkr. 1605, d. 1685
21.6.Steen Christophersen, f. 1610, d. 1691
22.6.Aase (Aarsille?), d. 1648
23.6.Biørn Christophersen
24.6.Anna Christophersdatter, d. 1626
7.3.
Anne Mentzdatter (von Ravensburg)
Død 10 dec. 160612.
     Anne Mentzdtr var etter navnet å dømme trolig en datter av Mentz von Ravensburg og Margrethe Casparsdtr.12

Gift _____med

Joen Robertsen
Død før 164512.
     Borgermester i Trondheim. Var først bosatt på sin gård i Namdalen, men da hennes far ble enkemann i 1622, flyttet de til Trondheim og foresto husholdningen for ham [J.P.'s likpreken]. Jon Robertsøn fikk 29. okt. 1625 bevilling på Sinds sag i Skogn, som hans svigerfar hadde hatt før ham, og samme dag bevilling på en sag på sin egen grunn Foss i Orkdal [NRR. V., s. 495].13
     Jeg [S.T. Dahl] har ikke funnet kilder som kan si noe om hans personalia. Han må dog ha vært i Trondheim før 1606, for da døde hans første kone. Muligens var han en sønn av den Robert Skott som nevnes som handelsmann i Trondheim i de første tiår på 1600 tallet. Han døde før 1645 [Berg (1951), s. 216 br. 127].12
     I 1614 førte Jon et segl med et delt skjold med en halv lilje på venstre side og noe som kan ligne en halv kolbe på høyre side. Omskriften var Jon Robbertzon. Senere bruker han et bumerke som segl.12

[Gift 1° med Anne Mentzdatter (von Ravensburg) (d. 10 dec. 1606); Gift 2° med Margareta Jacobsdatter (Falch) (f. omkr. 1590)].
8.3.
(datter av Mentz von Ravensburg?)

Gift _____14med

Ivar Oudensen
     Søn af Audun Torsteinsson og Lisbet.
     At Ivar Audunsson i Aspa døydde i 1647, stemmer visst. Me finn Ifuer Oudenssen Aspøen førd upp millom gravlagde for året 1647 i kyrkjeboki [SAT. Kyrkjebok for Tingvoll, bd. I 1645-1681].14

[Gift 1° med (datter av Mentz von Ravensburg?); Gift 2° med Margrete (d. omkr. 1663)].
9.4.
Ane Pedersdatter
     Hun ble i 1602 beskyldt for lettferdighet [NHD, VI, s. 39]. Hun skjøtet i 1646 sin del av gården Kroppan til domkirken, men hennes frende Peder Bagge, som også hadde odel i gården, la inn protest.6
10.4.
Pedersdatter

Gift _____med

Hans Bagge
11.4.
Caspar Pedersen

Børn af Caspar Pedersen og _____:

25.11.Ermegaard Casparsdatter
12.4.
Holger Pedersen Arctander
     Stilling: Præst til Wærdalen.15

Børn af Holger Pedersen Arctander og _____:

26.12.Ove Holgersen Arctander
27.12.Niels Holgersen Arctander, f. 1625, d. 1660
13.4.
Daniel Arctander
     Student 1610.8

Generation 4.

14.5.
Caspar Eriksen
15.5.
Alhede Eriksdatter
16.6.
Mentz Christopherssøn (Darre)
Født 30 sep. 1598, Trondhjem.16,17.
Død 15 dec. 165718,19.
     Sogneprest til Trondhjems Domkirke.17

Gift 163220 med

Maren Pedersdatter Schjelderup
Født 19 feb. 1610, København21,20,21,21,19.
Død 2 jan. 168319, begravet 11 jan. 1683, Domkirken i Trondheim.19.
     Datter af Peder Jenssøn Skielderup og Anne Nielsdatter.

Børn af Mentz Christopherssøn (Darre) og Maren Pedersdatter Schjelderup:

28.16.Peder Mentzsøn (Darre), f. 1633, Trondhjem, d. 1688, Gildeskaal
29.16.Anna Mentzdatter, d. før 1696
30.16.Oluf Mentzsøn, f. 1635, d. 1639
31.16.Ole (Oluf) Mentzsøn (Darre), f. 1636, Trondhjem., d. 1693, Melhus.
32.16.Niels Mentzsøn
33.16.Christopher Mentzsøn, d. 1699
34.16.Frederik Mentzsøn
35.16.Herman Mentzsøn (Darre)
36.16.Gisken Mentzdatter (Darre), f. 1643, Trondhjem, d. 1725, Valle præstegård
37.16.Peder Mentzen, f. 1646, Trondheim., d. 1712
38.16.Sophie Mentsdatter, f. 1649, d. 1738, (Aure?)
17.6.
Rolf Christophersen

Gift 1° _____med

Giedsken Hansdatter Bitou
     Datter af Hans Bitou og Beli Byrmans.
     Skifte 11 aug. 1661, Trondhjem.22.

Gift 2° 166123 med

Marie Jensdatter

[Gift 1° med Elias Gedicke; Gift 2° 1661 med Rolf Christophersen].

Børn af Rolf Christophersen og Giedsken Hansdatter Bitou:

39.17.Christopher Rolfsen
40.17.Beli Rolfsdatter
41.17.Sophia Rolfsdatter
18.6.
Maren Christophersdatter

Gift 1° _____med

Johan Grønn
Død 12 jul. 165924,25.
     Efter en anden kilde døde Johan Grønn 1658 under svenskenes beleiring av Trondhjem. Bodde i Krambodgaten i Trondhjem, var handelsmann.25
     Borger i Trondhjem, med gård i Krambugaten.26
     Skifte 12 jul. 1659, Trondhjem.2612. og. 16. juli 1659, avdøde Johan Grøn i hans gård i Krambugt. Enken/ektefellen Maren Christophersdtr og stedbarna Johan og Thrine Grøn, sistn. g. Otte Castensen (Esche), enige med stedmoren om farsarv, hennes egne 7 um. barn med avdøde, Margrethe, Anne, Christopher, Hans, Sophie, Sara og Else, i arv 1129 Rd., Johan Pettersen lagverge. Senere: Anne død, de to eldste helsøsken fått fars-, mors- og søsterarv, likedan Margrethe, Hans Pedersens (Klæboe), mens de andre fems arv er hos stedfar Johan Fasmer. I skifte 6. sept. s.å. nevnes enken og hennes bror Rolf Christophersen..

[Gift 1° med Eva Fredriksdatter (d. 16 apr. 1642); Gift 2° med Maren Christophersdatter].

Gift 2° 165811 med

Johan Fasmer

Børn af Maren Christophersdatter og Johan Grønn:

42.18.Margrethe Johansdatter (Grønn)
43.18.Anne Johansdatter (Grønn)
44.18.Christopher Johansen Grønn, f. omkr. 1651, d. 1710
45.18.Hans Johanssøn Grøn, f. 1650, d. 1709, Gården Veklem.
46.18.Sophie Johansdatter (Grønn), d. omkr. 1687
47.18.Sara Johansdatter (Grønn)
48.18.Else Johansdatter (Grønn)
19.6.
Hans Christophersen
Født 160127.
Død 1625, København.27.
     Døde som student i København i 1625.27
20.6.
Elisabeth Christophersdatter
Født omkring 1605.
Død 7 okt. 1685, (80 Aar gl.)28.
     Budde på Snåsa endå i 1683, var då vanfør og låg «i kårlægje».29

Gift 163530 med

Oluf Jonsen Bude
Død 166020.
     Søn af Jon Nilsson og Karen Olsdotter.
     Sognepræst til Snaasens Præstegiæld.31
     Først resid. Capellan til Støren og omtales i Biskop Arreboes Doms... paa Herredagen i Bergen 26 Juli 1622; forlod 1625 dette Capellani, og besøgte Universiteterne i Tydskland (hvor han i Juli 1625 studerede i Rostock), Holland og England; blev 1634 Sognepræst til Snaasen, og underskrev i Stiftsbogen 1654. Døde 1660. (Jfr. Budstikken VI, 703).20

Børn af Elisabeth Christophersdatter og Oluf Jonsen Bude:

49.20.Christopher Olufssøn Bude, f. 1642, d. 1701
50.20.Jonas Olufsen Bude, f. 1644, Snaasen, d. eft. 1710
51.20.Mentz Olufssøn Bude, f. omkr. 1645
52.20.Karen Olufsdatter Bude
53.20.Sophie Olufsdatter Bude
54.20.Sara Olsdatter Bude
21.6.
Steen Christophersen
Født 10 dec. 161032.
Død 12 mar. 169132.
     Han er nevnt her [i Stod, Innherrad prosti] i lensregnskapets ledingsliste i 1651. Oppført som kapellan her i amtregnskapets familieskatt i 1675, 1677 og 1686.32
     Ved koppskatten i 1645 bodde han hos sin bror Ments i Trondheim og var da student. I 1686 betalte han for seg, sin kone Ingeborg Andersdatter og tre barn. Ifølge Erlandsen bodde de på gården Vinde. I 1661 er han oppført på Berg. Han eide da deler av det godset som Hr Erik Nielsen satt med i 1617, utvilsomt har han fått dette gjenom sin kone som var en datter av Hr Anders Bjørnsen og Lisbeth Mikkelsdatter.32
     Han skal ha hatt 10 barn. Kjente barn: Christoffer, Anders, Mentz, Oluff, Sophia, Berit, Sara og Lisbeth.32
     Ifølge Erlandsen var han født 10. dec. 1610 og døde her den 12. mars 1691.32

Gift _____32med

Ingeborg Andersdatter
     Datter af Anders Bjørnsen og Lisbeth Mikkelsdatter.

Børn af Steen Christophersen og Ingeborg Andersdatter:

55.21.Christopher Steensen
56.21.Anders Steensen
57.21.Mentz Steensen
58.21.Oluf Steensen
59.21.Sophia Steensdatter
60.21.Berit Steensdatter
61.21.Sara Steensdatter
62.21.Lisbeth Steensdatter
22.6.
Aase (Aarsille?)
Død 20 nov. 164833.
     Hvis hun er datter av Christopher Biørnsen og Sophia von Ravensborg, kan hun af kronologiske årsager ikke være mor til Ole Skrivers døtre Susanna og Karen.
     Hun kalles Aase i PHT 2 rk. 6 bd. (1891), s. 6.

Gift _____med

Oluf Jensen Skriver
Død okt. 163434.
     Borgermester i Trondhjem,35
     Han var gift med Aarsille Christoffersdatter som døde 20. nov. 1648. Hun var muligens en datter av borgermester Christoffer Biørnsen og Sophia von Ravensborg.33
23.6.
Biørn Christophersen
     Usikkert om han er sønn av borgermester Christopher Bjørnsen.11
     Kalles i NST 15, s. 58 svigersønn av Veøy-presten Z.C. Holck.

Gift _____med

Anna
Død 166236.
     Datter af Zacharias Christopherssøn Holck og Lucia Henriksdatter (Bildt?).
     Hendes Begravelse (»Jord og alle Klokker«) blev betalt til Vor Frue Kirke i Trondhjem 2. dec. 1662.37
     12 dec. 1662 registrering efter Anne, sal. herr Biørns, 85 - 15 Rd., derav utlagt 10 rd. for sønn herr Zacharias hos sal. Niels Ebbesøn, utenbys arvinger er Kiersten Nielsdatter Ulfue (Ulve) fikk sin søsterpart 23. mar. 1663, for sine to børn som hun hadde avlet med sal. Christopher Biørnsen ved verket, Christophers tredie datter med sin første kone som het Sussanna, er efter farmorens akkord hos Oluf Arnesen vever til opfostring, arvepart 18 Rd.38
     Er Kirsten Nielsdatter Ulfue (?fra Gaarden Ulven i Bergens stift?) Christopher Biørnsens første hustru ? Eller er hun datterdatter (søsterpart) til Anne ?

Børn af Biørn Christophersen og Anna:

63.23.Zacharias Bjørnssøn Holch
64.23.Christopher Bjørnssøn Holch
65.23._____
24.6.
Anna Christophersdatter
Død 11 dec. 162611.
     Anna, var gift med Jens Pedersen på Hitra. Døde den 11. dec. 1626.11
25.11.
Ermegaard Casparsdatter
     I følge Daae (1915, s. 113) og Berg (1915, s. 213) var hun enke etter borgermester Petter Nilsen. Men både Daae og Berg sier selv at Petter Nilsen ble gift med Ermegaard Casparsdatter i 1568. Ermegaard ville i såfall ha vært en dame på godt over 50 år i 1609 og det er derfor utelukket at hun kan ha fått barn med Alexander etter Petters død i 1609 [Alexander og Ermegaard hadde iallfall 1 barn]. Min [S.T.Dahl] teori er at den Ermegaard som var gift med Alexander Samson var en sønnedatter av borgermesteren Petter Nilsen. Hun var en datter av Caspar Pedersen, som var en sønn av borgermester Petter Nilsen, og som omtales som borger i Trondheim i 1608.39

Gift _____med

Alexander (Humpreyson) Samson
Født _____, England.
Død 1643, Trondhjem ?9.
     Denne var engelskmann, han omtales som skipper fra London 1607 og slo seg straks etter ned i Trondheim, hvor han nevnes som rådmann 1622 og borgermester 1630. Han var en av byens aller største kjøpmenn og eide flere skip, drev stor trelasteksport på England og Skottland ved siden av fiskeksport. Han døde 1643.9
     Hans besteforeldre, Alexander Sampson og Elenor, bodde i Reading i England der det ble holdt skifte etter dem i 1606 og i 1620.40
     Skifte 22 sep. 1646, Trondhjem41Avdøde Alexander Samsons. E. Cannillechen Hendrichsd. og hennes barn eller medarvinger. Jeronimus (Brüghmann) tok sine barns arv, Hillebrand Brunsmand sin sønn lille Alexanders, de andre selv..

[Gift 1° med Ermegaard Casparsdatter; Gift 2° med Cannillechen Hendrichsdatter (d. før 23 sep. 1669)].

Børn af Ermegaard Casparsdatter og Alexander (Humpreyson) Samson:

66.25.Anna Alexanderdatter Samson, d. 1646, Trondhjem.
67.25.Suannechen Alexandersdatter Samson
26.12.
Ove Holgersen Arctander
     Fik Test. Scholast. dat. Warberg 1637.15
27.12.
Niels Holgersen Arctander
Født 1625.
Død 166015.
     Sogneprest og bodde i Morlanda sogn i Sverige (Göteborg og Bohus len).
     Student fra Kiøge 1646, blev Præst til Morland paa Ouroft i Vester-Gotland [? Vester Götaland ?], som da laae under Norge.15

Gift _____med

Sara Povelsdatter Cleve

[Gift 1° med Niels Holgersen Arctander (1625 - 1660); Gift 2° med Lars Dahl].

Børn af Niels Holgersen Arctander og Sara Povelsdatter Cleve:

68.27.Poul Nielsen Arctander, d. 1715
69.27.Holger Nielsen Arctander, f. 1656, paa Gaarden Stelholt, d. 1712
70.27.Torborg Nilsdatter Arctander

Generation 5.

28.16.
Peder Mentzsøn (Darre)
Født 27 jan. 1633, Trondhjem42.
Død 21 jan. 1688, Gildeskaal42.
     Student 1651, kapellan til Skogn 16. okt. 1654, til Gildeskaal 17. dec. 1659, sogneprest s.st. 1675.42

Gift 1661, Gildeskaal43 med

Magdalene Stephensdatter (Soop)
Død 1724, Rødø43.
     Datter af Stephan Hansen (Soop) og Sara Lauritsdatter Krabbe.
     Skifte 24 jul. 1724, Gildeskål.44,43Formue: 541-4-2. Gjeld: 9-5-8. Boets innhold: Guld, sølv m.m. Arvinger: Peder Mentzoni, ektefelle; Mentz Pedersen, sønn, prest i Christiania; Maren Pedersdatter, datter, gift med Hans Bruun i Gildeskål; Dorthe Pedersdatter, datter, gift med Erik Blix; Sara Pedersdatter, datter, gift med Oluf Bye..

Børn af Peder Mentzsøn (Darre) og Magdalene Stephensdatter (Soop):

71.28.Maren Pedersdatter (Darre)
72.28.Dorothea Pedersdatter (Darre), d. 1724, Gildeskaal
73.28.Sara Pedersdatter (Darre)
74.28.Mentz Pederssøn (Darre), f. 1673, Gildeskaal, d. 1721, Odderstøl i Iveland
29.16.
Anna Mentzdatter
Død før feb. 1696.
     Død før Manden.20

Gift 22 jun. 165645,46,20 med

Lars (Laurits) Pedersen Krabbe
Født 2 jan. 1626, Aure.46,20.
Død feb. 169646,20.
     Søn af Peder Lauritsen Krabbe og Susanne Olsdatter Skriver.
     1686 Sognepr. til Aure.20

Børn af Anna Mentzdatter og Lars (Laurits) Pedersen Krabbe:

75.29.Peder Larssen Krabbe, d. 1701
76.29.Mentz Larssen Krabbe
77.29.Maren Larsdatter Krabbe, d. før 1698
78.29.Susanne Larsdatter Krabbe, d. eft. 1698
79.29.Magdalene Larsdatter Krabbe, d. eft. 1698
80.29.Aarsille Larsdatter Krabbe, d. 1708
30.16.
Oluf Mentzsøn
Født 6 jun. 163520.
Død 9 apr. 163920.
31.16.
Ole (Oluf) Mentzsøn (Darre)
Født 8 nov. 1636, Trondhjem..
Død 20 jan. 1693, Melhus.47.
     Sogneprest til Melhus præstegjeld i Trondhjem Stift.
     I Melhus kirke fantes opprinnelig portretter av Anders Mogensøn, Michel Melchiorsøn Falch og Oluf Mentzsøn i en felles innfatning. Rammen er nu i Videnskapsselskapets kirkemuseum.47
     Hans 2 døtre Hille Margrethe og Salome er vel født i hans 2nd ekteskap.

Gift 1° omkring 166147 med

Helle Andersdatter
Død 18 apr. 1676, Melhus.48.
     Datter af Anders Mogenssøn.

[Gift 1° omkr. 1651 med Michel Melchiorsen Falch (231620 - jun. 1660); Gift 2° omkr. 1661 med Ole (Oluf) Mentzsøn (Darre) (8 nov. 1636 - 20 jan. 1693)].

Gift 2° 26 aug. 167749,47 med

Riborg Hansdatter Meyer
Født 165450.
     Datter af Hans Evertsen Meyer og Margrethe Pedersdatter.

Børn af Ole (Oluf) Mentzsøn (Darre) og Helle Andersdatter:

81.31.Michael Olsen Darre, f. omkr. 1663
82.31.Mentz Olufssøn (Darre) Schjelderup, f. 1663, d. 1711
83.31.Maren Olsdatter, f. 1665
84.31.Anne Olufsdatter

Børn af Ole (Oluf) Mentzsøn (Darre) og Riborg Hansdatter Meyer:

85.31.Hille Margrethe Olsdatter
86.31.Salome Olsdatter
32.16.
Niels Mentzsøn
     Død ung.20
33.16.
Christopher Mentzsøn
Død dec. 169951.
     Han var ifølge Trondheim katedralskoles historie konrektor i Trondheim o året 1674. Han ble senere skolemester i Trondheim og drev en egen skole her. Han var også bedemann i byen.52

Gift 1685, Trondhjem Domkirke20 med

Elline Hansdatter Røst
Født omkring 1658, Trondhjem53,54.
     Datter af Hans Iversen Røst og Bergitte Andersdatter.
     Ugift ved broren Hans's skifte 28. mar. 1681.
34.16.
Frederik Mentzsøn
     Død ung.20
35.16.
Herman Mentzsøn (Darre)
     Sogneprest i Hamarøy.

Gift _____med

_____
Død før 169155.
     Datter af Anders Nilssen Riber og Margrethe (Mille?) Melchiorsdatter Falch.
36.16.
Gisken Mentzdatter (Darre)
Født 27 jul. 1643, Trondhjem56.
Død 13 mar. 1725, Valle præstegård56.

Gift 1° 28 sep. 1658, Trondhjem Domkirke20,56 med

Mogens Hanssøn Blix
Født 1628, Bodø.57.
Død 1663, Spa i Nederland.57.
     Søn af Hans Lauritssøn Blix og Ingeborg Svensdatter.
     Dimitteret fra Trondhjems Katedralskole 25. feb. 1647 og blev immatrikulert ved Kjøbenhavns universitet 2. juni 1648; magister 29. mai 1655. Efter en længere proces med konrektor Jens Bredal, brorsøn av biskop Erik Bredal, om besættelsen av konrektoratet ved Trondhjems katedralskole, blev han i 1655 utnævnt til dette embede. I 1657 blev han res. kapellan til Vor Frue Kirke i Trondhjem og aaret efter res. kapellan til Domkirken sammesteds, men døde faa aar efter under en reise til Spa, som han foretok for sin helbreds skyld.57
     Skifte 11 aug. 1664, Trondheim.58,59Avdøde mester Mogens Hansen Blix. Enke Giedsken Mentzdatter. Barn: Mendtz, Hans, Peder, netto 974 Rd..
     Skifte 6 aug. 1664, Trondheim.57.

Gift 2° 166420 med

Niels Pederssøn Riberg
Født 6 mar. 1628, Kjøbenhavn57.
Død 1712, Undal.60,57.
     Søn af Peder Nielsen Riberg.
     Res. kapellan til Trondhjem Domkirke, senere sogneprest til Undal.57

Børn af Gisken Mentzdatter (Darre) og Mogens Hanssøn Blix:

87.36.Mens Mogenssøn Blix, f. 1660, Trondhjem, d. 1743, Jelse
88.36.Hans Mogenssøn Blix, f. 1661, Trondhjem, d. 1711
89.36.Peder Mogenssøn Blix, f. 1662, Trondhjem., d. 1719, Trondhjem.
37.16.
Peder Mentzen
Født 29 sep. 1646, Trondheim.61,62.
Død 171262.
     Sognepræst til Melhuus.63

Gift 1° 14 dec. 167762 med

Mille Michelsdatter Falch
Født omkring 1656.
Død 1683.
     Datter af Michel Melchiorsen Falch og Helle Andersdatter.

Gift 2° _____med

Kirsten Andersdatter Opdal
     Datter af Anders Roaldssøn (Blick) og Lucie Eriksdatter Blix.
38.16.
Sophie Mentsdatter
Født 19 dec. 164927.
Død 2 apr. 1738, (Aure?)27.

Gift 29 apr. 167720,27 med

Peder Henriksen Ascanius
Født 18 jan. 1645, Sjælland20.
Død 4 okt. 173820.
     Søn af Henrik.
     Blev 1656 indsat i Frederiksborgs og 1660 i Trondhjems Skole, hvorfra han 1665 blev dimitteret. 1675 Conrektor ved Trondhjems Skole, 1682 Magister i Philosophien, 27 Feb. 1692 ordineret til Hospitalspræst i Trondhjem, og var tillige forstander ved Stiftelsen. Tog 1695 sin Afsked fra Conrektoratet. ..... Blev ?37? Sep. 1701 Sognepr. til Aure, 1728 Provst til Nordmøres Provsti, og afstod 1729 Kaldet til Sønnen Ments. Død 4 Oct. 1738, 93 Aar gl.20
     I Aure kirke hang en tavle over han, og Tønder har sitert det som sto på tavlen, der sto det at han var født den 18. jan. 1645 i Sjælland, i 1656 kom han i skole i Fredriksborg, i 1660 ble han brakt til Trondheim latinskole av sin bror Mag Simon Hoff. I 1665 kom han til universitetet i København. I 1669 ble han hører i Trondheim latinskole, i 1675 ble han konrektor. Den 29. april 1677 ble han gift med Sophia Menzonia, og levde med henne i ekteskap i 62 år. I 1682 ble han magister. I 1692 hospitalprest og sluttet som konrektor i 1695. Den 27. sept. 1701 ble han sogneprest i Aure. I 1728 ble han prost i N-Møre. Den 2. april 1738 begrov og begræd [han] sin hustru. Den 4. okt. 1738 døde han.64

Børn af Sophie Mentsdatter og Peder Henriksen Ascanius:

90.38.Ments Pederssen Ascanius, d. 1740, (Aure?)
91.38.Barbara Pedersdatter Ascanius
92.38.Maren Pedersdatter Ascanius
39.17.
Christopher Rolfsen
40.17.
Beli Rolfsdatter
41.17.
Sophia Rolfsdatter
42.18.
Margrethe Johansdatter (Grønn)
     Umyndig ved farens skifte 12. juli 1659.26

Gift _____med

Hans Pederssøn Klæboe
     Søn af Peder Hansen.
     Hans Pedersen. Horneman har ham død 1719. Han brukte Vigholm i Nesna. Han var gift med Maren Johansdatter Grøn. I 1699 skjøter han deler av Leine i Nesna til sin svoger Hans Hansen, det heter da at hans bror Giert hadde brukt dette (Tingboka, s. 173b).65
     Skifte 20 mar. 1720, Vikholmen, Nesna.66,67Skifte på Hans Pedersen Klæboe og Margrethe Johansdatter Grøn. Arvinger: Johan Klæboe, sønn; Peder Klæboe, sønn; Christen Klæboe, sønn; Mentz Klæboe, sønn; Anne Klæboe, datter på Neppelberg, nevnt som sal. Bryggmand; Karen Klæboe, datter; Maren Klæboe, datter på Glein; Sophia Klæboe, datter..

Børn af Margrethe Johansdatter (Grønn) og Hans Pederssøn Klæboe:

93.42.Johan Klæboe, f. 1663, d. 1722
94.42.Peder Hanssøn Klæboe
95.42.Hans Hansen Klæboe, f. omkr. 1677
96.42.Christen Klæboe, f. omkr. 1681, d. omkr. 1739
97.42.Christopher Hansen Klæboe, f. omkr. 1686
98.42.Mentz Johan(sen) Klæboe, f. omkr. 1688, d. før 1752
99.42.Henrich Hansen Klæboe, f. omkr. 1689
100.42.Sophie Hansdatter Klæboe
101.42.Maren Hansdatter Klæboe, f. 1663, d. 1739
102.42.Anne Hansdatter Klæboe
103.42.Karen Hansdatter Klæboe
43.18.
Anne Johansdatter (Grønn)
     Umyndig ved farens skifte 12. juli 1659.26
44.18.
Christopher Johansen Grønn
Født omkring 165125.
Død jul. 171025.
     Umyndig ved farens skifte 12. juli 1659.26
     Sorenskriver i Fosen, 1684-1710, kjent for sin «ugudelighet» og brutalitet mot befolkningen.25

Gift 1° _____med

Elen Hansdatter Ogman
Død 1695, Bjugn.68.
     Datter af Hans Reinholtsen Ogman og Maren Andersdatter Meldal.
     Skifte 16 apr. 169625.

Gift 2° 24 apr. 169668 med

Agneta (Agathe) Crantz
     Datter af Albert Crantz og Ingeborg Carstensdatter Dreyer.

Børn af Christopher Johansen Grønn og Elen Hansdatter Ogman:

104.44.Hans Ogman Grønn, f. 1687, d. 1774
105.44.Johan Christoffersen Grøn, f. omkr. 1689
106.44.Maren Sophia Christoffersdatter Grøn, f. omkr. 1691

Børn af Christopher Johansen Grønn og Agneta (Agathe) Crantz:

107.44.Christoffer Christoffersen Grøn, f. 1700
45.18.
Hans Johanssøn Grøn
Født 12 mai 165069,70.
Død 6 mar. 1709, Gården Veklem.71,70.
     Umyndig ved farens skifte 12. juli 1659.26
     Provst og sogneprest til Ørlandet.
     Ifølge Tønder ble Hans Johansen Grøn sogneprest her [Ørlandet, Fosen prosti] den 22. okt. 1675 og ordinert den 14. april 1676. Dette stemmer med hans kallsbrev som var udstedt akkurat den 22. okt. 1675, det heter i brevet at han først må bestå eksamen [NK bd. II, s. 192]. Han er nevnt som sogneprest her i amtsregnskapets familieskatt i 1677, den 31. dec. 1679, 1684 og den 31. dec. 1686. Også nevnt i 1701 og han var sogneprest her til sin død i 1709.70
     Tønder sier at han ble student i 1669 og dimmiterte i 1672 og at han ble prost her den 22. febr. 1706. På en innskrift på hans bilde i Ørland kirke skal ha stått: »Hans Grøn. Pastor et prespositus per annos 34. Natus 12/5 1670 [må være feillesing for 1650] Denatus veklem 6/3 1709.»70
     «Mag: Johannes Grønnerus Pastor et Præpositus p. annos 34, Natus Nidros. Ao 1650 12 Maji, denatus Vechle Ao 1709 die 6 Martii».72
     Skifte ble holdt etter ham den 29. mars 1710. Boet viste en brutto på 10669 rdl og en gjeld på 1586 rdl. Til deling på arvingene ble det 9083 riksdaler [SAT: Fosen feistlige skifteprotokoll].70

Gift 22 jan. 167973,74 med

Ingeborg Iversdatter Munthe
Født 1 dec. 165969.
     Datter af Iver Anderssøn og Anna Ludvigsdatter Munthe.
     Ingeborg Iversdotter Munthe, gift med M. Hans Grön, Præst til Ørlandet.75

Børn af Hans Johanssøn Grøn og Ingeborg Iversdatter Munthe:

108.45.Anne Cathrine Grøn, f. 1679, d. 1757
109.45.Johan Hansen Grøn, d. 1728
110.45.Iverise Maria Hansdatter Grøn, f. 1683, d. 1773, Kristiansund.
111.45.Iver Hansen Grøn, f. 1685, d. 1685
112.45.Iver Hansen Grøn, f. 1687, d. 1687
113.45.Maren Hansdatter Grøn, f. 1688, d. 1694
114.45.Iver Hansen Grøn, f. 1689, d. 1692
115.45.Hans Hansen Grøn
116.45.Iver Hansen Grøn, f. 1692, d. 1696
117.45.Maren Hansdatter Grøn, d. 1765
118.45.Ludvig Hansen Grøn, f. 1696, d. 1696
119.45.Ingeborg (Johanne?) Hansdatter Grøn
120.45.Abel Hansen Grøn
121.45.Anders Hansen Grøn
46.18.
Sophie Johansdatter (Grønn)
Død omkring 1687.
     Umyndig ved farens skifte 12. juli 1659.26
     Skifte 21 feb. 1687, Trondheim.76efter de avdøde ektefeller Nathaniel Refuel og Sophia Grøn. Barn: Johan 19, Jacobus 11, Theophilus 8, Nathaniel 3, Anne 16, Phebe 12, Maren 8, Sophia 6. 3036 ÷ 5463, samt uvisse fordr. 40, varer, stenkjeller midt i Dronningens gate og hus s. sted 490, tomt på Kalvskindet..

Gift _____77med

Nathaniel Refuel
Død omkring 1687.
     Skifte 21 feb. 1687, Trondheim.76efter de avdøde ektefeller Nathaniel Refuel og Sophia Grøn. Barn: Johan 19, Jacobus 11, Theophilus 8, Nathaniel 3, Anne 16, Phebe 12, Maren 8, Sophia 6. 3036 ÷ 5463, samt uvisse fordr. 40, varer, stenkjeller midt i Dronningens gate og hus s. sted 490, tomt på Kalvskindet..

Børn af Sophie Johansdatter (Grønn) og Nathaniel Refuel:

122.46.Johan Nathanielsen Refuel, f. omkr. 1667
123.46.Anne Nathanielsdatter Refuel, f. omkr. 1670
124.46.Phebe (Phoebe) Nathanielsdatter Refuel, f. omkr. 1674
125.46.Jacobus Nathanielsen Refuel, f. omkr. 1675
126.46.Theophilus Nathanielsen Refuel, f. omkr. 1678
127.46.Maren Nathanielsdatter Refuel, f. omkr. 1678
128.46.Sophia Nathanielsdatter Refuel, f. omkr. 1680
129.46.Nathaniel Nathanielsen Refuel, f. omkr. 1683
47.18.
Sara Johansdatter (Grønn)
     Umyndig ved farens skifte 12. juli 1659.26
48.18.
Else Johansdatter (Grønn)
     Umyndig ved farens skifte 12. juli 1659.26

Gift _____65med

Michel Pedersen Klæboe
Død 1729.
     Søn af Peder Hansen.
     Michel Pedersen. Horneman har ham død 1729. Han var gift med Else Johansdatter Grøn. Eide 4 våg i Lein [i Nesna ?].65
     Skifte 1730, Saura, Nesna.67Avdøde Michel Klæboe. Ektefelle Else Johansdatter Grøn. Søsken ikke oppgitt da boet er falitt..
49.20.
Christopher Olufssøn Bude
Født 1642.
Død apr. 170178.
     Capitain ved det Nedeneske Compagnie af det Vesterlandske Regiment.78

Gift 1 mai 168178 med

Dorothea Melchiorsdatter Quentleur
Født 26 jul. 1648, Nyborg på Fyn79.
     Datter af Melchior Qventleur og Eline Nielsdatter Trewen.
     Var hiemme j Nyborg jndtil Aar: 1662 in April: hun til Velb^ne^ Frue Anna Wind sl. Kulasis [Arent von der Kuhla (1599-1658) til Løgtved, Befalingsmand paa Kronborg] af Moderen bleff hensat, tiente hende for hendis egen Piige til Anno 68 in Novembr. hun med be^tte^ Fruis Datter Sal. Helvig Kula Obrist Kragis [Oberst Mogens Krag til Kaas] reiste til Jylland, og var hendis Piige, gulte (til) Norge Anno 71; Reiste da Fruen dødde Anno 76 til Aalborrig, og var hos hendis nær paa-rørende Morridz Jensen oc Niels Swendsen.78
     Afgangne Capt. Christopher Buddes Enke Dorothea Quentler fik Bevilling til at maatte hensidde i uskiftet Bo med sine umyndige Børn 21. mai 1701.78

Børn af Christopher Olufssøn Bude og Dorothea Melchiorsdatter Quentleur:

130.49.Melchior Budde
131.49.Oluf Christopherssøn Budde, f. 1682, Lille Fosen (Christiansund), d. 1744
132.49.Christopher Budde
133.49.Ulrik Frederik Budde
134.49.Jonas Budde, f. omkr. 1691, Tangen (Øyestad)
135.49.Helena Sophia Budde, f. omkr. 1686
50.20.
Jonas Olufsen Bude
Født 23 jan. 1644, Snaasen31.
Død efter 1710.
     Oberstløjtnant. Kommandant i Staværn (Frederiksværn).

Gift 167080 med

Alhed Nielsdatter Wiborg
Født 29 sep. 1634, Malmö81,79.
Død 19 apr. 1701, Stawern Festning, (3 Corter til nij Formiddag: Gud forleehne en glædelig Opstandelse).28.
     Datter af Niels Wiborg og Karen Hendrichsdatter Franche.
     Hun blef sat med sin Ame til sin Formynder Erland Stiche, huor hun blef intil hun var 15 Aar, Siden satte hendes Formynder hende udj Kiøbenhafn til Agnete Peder Pedersens Raadmands, oc var der udj 3 Aar, Siden kom derfra igien til Malmø, til sin Broder Morten Wiborg Raadmand sammesteds, oc som imidlertid hendes anden Broder Truls Wiborg, schref effter hende igien at komme til Kiøbenhaffn, Jmidlertid, effter Guds Forsiun, kom hun udj Echteschab med erlig oc vellachte unge Karl Matz Jensen Brun Kiøbmand paa Jjsland, ...79

[Gift 1° 1653 med Mats Jensen Brun (d. omkr. 1663); Gift 2° 1670 med Jonas Olufsen Bude (23 jan. 1644 - eft. 1710)].

Børn af Jonas Olufsen Bude og Alhed Nielsdatter Wiborg:

136.50.Olaus Jonassøn Bude, f. 1671, d. 1683
137.50.Mathias Jonassøn Bude, f. 1672
51.20.
Mentz Olufssøn Bude
Født omkring 1645.
     56 år gl. i 1701. Læresvein i katedralskulen i Trondheim i 1661, då han (Mentserus Olai Snasensis) gjekk i fjerde klasse, forlet skulen same år, kom til Kolding i Danmark, student i Rostock i august 1666 og i København 8. august 1667, vart bonde på Gran i Heimbygda. I «Snaasens Kald- og Kircke-beskaffenhed» frå 1689 har han skrive den bolken som har avskrifter av gamle Snåsa-brev.29

Børn af Mentz Olufssøn Bude og _____:

138.51.Ole Bude
52.20.
Karen Olufsdatter Bude
53.20.
Sophie Olufsdatter Bude
54.20.
Sara Olsdatter Bude

Gift _____med

Jacob Augustinussen Wivel
Født 162582.
Død 18 feb. 168620.
     Søn af Augustinus Jensen og Marit (Wivel ?).
     Jacob August: Sogne-Præst til Snaasen, hvis förste Hustrue Sara Hr. Olufs paa Snaasen, hans Dotter. Den anden Susanna, Hr. Jörgen Skelderups Dotter Med hende avled Sara, som fik Hr. Peder Nielsen Borch paa Snaasen.83
     Sogneprest til Snåsen fra 1660.

[Gift 1° med Sara Olsdatter Bude; Gift 2° med Susanne Jørgensdatter Skielderup (f. 1640)].
55.21.
Christopher Steensen
     Christoffer, nevnt i familieskatten i 1676.32
56.21.
Anders Steensen
     Anders, nevnt i familieskatten i 1676. Var ifølge Erlandsen handelsmann på Steinkjer og ble gift med Ingeborg Vang.32
57.21.
Mentz Steensen
     Mentz, nevnt i familieskatten i 1676.32
58.21.
Oluf Steensen
     Oluff, nevnt i familieskatten i 1688.32
59.21.
Sophia Steensdatter
     Sophia, nevnt i familieskatten i 1683 [1688?], var da i byen.32
60.21.
Berit Steensdatter
     Berit, nevnt i familieskatten i 1688.32
61.21.
Sara Steensdatter
     Sara, nevnt i familieskatten i 1688.32
62.21.
Lisbeth Steensdatter
     Lisbeth, nevnt i familieskatten i 1688.32
63.23.
Zacharias Bjørnssøn Holch
     Blev 16. nov. 1657 immatrikuleret ved Københavns Universitet e schola Nidrosiensi (han var iøvrigt under Københavns Belejring indskrevet i Studenterregimentet, var endnu i Januar 1659 i København og menes at have deltaget i Kampen i Stormnatten 11. Febr. 1659, se E.Marquard "Kjøbenhavns Borgere 1659", Kbhvn. 1920).36
     Arbejdede "wed wercket" (i Røros?).36
64.23.
Christopher Bjørnssøn Holch
     Arbejdede "wed wercket" (i Røros?).36
     Død ved morens skifte registrering 12. dec. 1662.

Gift 1° _____med

Susanna

Gift 2° _____med

_____

Børn af Christopher Bjørnssøn Holch og Susanna:

139.64._____

Børn af Christopher Bjørnssøn Holch og _____:

140.64._____
141.64._____
65.23.
___________
     Vistnok datter af Anne og Bjørn.

Gift _____med

Niels Ulfuen

Børn af _____ og Niels Ulfuen:

142.65.Kiersten Nielsdatter Ulfuen
66.25.
Anna Alexanderdatter Samson
Død 18 jan. 1646, Trondhjem.84.

Gift _____med

Hieronimus Brüghmann
Født 29 jul. 1599, Holsten84.
Død 28 okt. 1659, Trondheim9.
     Søn af Johan Friderich Brüghmann.
     Rådmann og handelsmann i Trondheim. Hjeronimus Brüghmann kom til Trondheim ca. 1525-30 etter at han hadde fått sin juridiske utdannelse. Da flere av hans sønner fikk en god utdannelse må en gå ut fra at han var velstående.84

Børn af Anna Alexanderdatter Samson og Hieronimus Brüghmann:

143.66.Johan Brüghmann, f. 1630
144.66.Alexander Brüghmann, f. omkr. 1633, d. omkr. 1669
145.66.Hans (Johannes) Hjeronimussen Brüghmann, f. 1630
146.66.Ermegaard Hjeronimusdatter Brüghmann, f. omkr. 1630, d. 1679
147.66.Humpfrey Hieronimussen Brüghmann, d. 1690, København.
148.66.Ulrich Hjeronimussen Brüghmann, f. 1636, Trondheim, d. 1717, Nesna prestegjeld
149.66.Lorentz Hieronimussen Brüghmann, d. før 1677
150.66.Hieronimus Hieronimussen Brüghmann
151.66.Andreas Brüghmann
67.25.
Suannechen Alexandersdatter Samson
     Hun må være datter af Alexanders første ægteskab når man tænker på at hun får en datter ved navn Ermegaard. S.T.Dahl fører henne opp som datter av Alexanders 2nd ekteskap med Kanilken Sommerschield.
     Skifte 6 okt. 1646, Trondhjem.41Johan Johansen Brunsmands avdøde h. Suannechen Alexandersd., 2 småbarn Alexander og Ærmegård, 80 Rd. hos Margrethe sal. Hr. Bernts (Brunsmand)..

Gift _____med

Johan Johansen Brunsmann
Død før nov. 1648.
     Søn af Johan Brunsmann den Ældre.
     Skifte nov. 1648, Trondheim.85Avdøde Johan Johansen Brunsmand. Barnepenger 866 Rd. til barn med Svannechen Alexandersd. i mors og morfars arv. E. Karen Nielsd. og 1 barn, annen gjeld 818 Rd., aktiva 1212 Rd., fallitt, verge hr. Berendt Brunsmand. 13/9 1660 holdtes avregning med Margrethe sal. hr. Berentis om Alexanders og Ærmegårds arv 150 og 75 Rd., Niels Johansen 37 Rd. (stedfar Hans Jensen) og Alexander Hildbrandsen 51 Rd., verge Peder Nielsen. Henrik Ravert var Alexanders før forordnede form. og Niels Adsersen Ermegårds..

[Gift 1° med Suannechen Alexandersdatter Samson; Gift 2° omkr. 1647 med Karen Nielsdatter (Balg el. Balle) (d. før 1 jul. 1690)].

Børn af Suannechen Alexandersdatter Samson og Johan Johansen Brunsmann:

152.67.Alexander Johansen Brunsmann, f. omkr. 1640
153.67.Ærmegård Johansdatter Brunsmann, f. 1644
68.27.
Poul Nielsen Arctander
Død 171515.
     Præst til Gierdrum i Aggershuus Stift.15

Børn af Poul Nielsen Arctander og _____:

154.68.Niels Poulsen Arctander
69.27.
Holger Nielsen Arctander
Født 1656, paa Gaarden Stelholt15.
Død 25 feb. 171215.
     Deponerede fra Helsingøer, blev sin Svogers [Svigerfaders] Capellan paa Næs 1680 [et andet sted skriver Giessing 1689], derefter Vice-Pastor til Siellands Nyekiøbing 1698, omsider virkelig Sogne-Præst.15
     Af hans 11 Børn med Regina Colstrup levde 4, 7 døde spæde.15

Gift 16908 med

Regina Colstrup
Født 16668.
Død 13 mai 17118.
     Datter af Jens (Johannes) Colstrup og Edele Giedde.
70.27.
Torborg Nilsdatter Arctander
     Med hende havde han [hr. Jens Colstrup] 4 Børn, af hvilke de 2de Smaae tilligemed Moderen, som ville redde dem, bleve ynkelig indebrændte, da Gaarden Brustad, hvor de boede, ved ulykkelig Ildebrand blev lagd i Aske, og da en troe Karl i Gaarden ved Navn Truels, vilde redde hende, maatte han ligeledes tilsætte Livet.86

Gift _____86med

Jens (Johannes) Colstrup
Født 1639, Marstrand.87.
Død 172088, begravet _____, Næs Kirke88.
     Søn af Joen Colstrup.
     Jens eller som han selv skrev sig Johannes Colstrup, var ved Aar 1663 Sognepræst i Oddevald i Vester-Gotland ...87
     Præst til Næss og Provst over Øvre-Rommeriges Provstie i Aggerhuus Stift.
     Jubel-Lærere.89

[Gift 1° med Edele Giedde (d. 31 dec. 1677); Gift 2° med Torborg Nilsdatter Arctander; Gift 3° med Else Tyrholm; Gift 4° med Margaretha von Landsberg (d. 1752)].

Børn af Torborg Nilsdatter Arctander og Jens (Johannes) Colstrup:

155.70.Niels Colstrup, f. 1679, d. 1725
156.70.Johanna Colstrup
157.70._____
158.70._____

Generation 6.

71.28.
Maren Pedersdatter (Darre)

Gift _____med

Hans Mathiassøn Brun
Født 3 mai 1658, Trondhjem42.
Død 1723, Gildeskaal42.
     Søn af Mathias Hanssøn Brun og Sophie Henriksdatter Dinclow.
     Kapellan til Gildeskaal 1684 og sogneprest s.st. 1688.42

Børn af Maren Pedersdatter (Darre) og Hans Mathiassøn Brun:

159.71.Peder Hansen Bruun, f. 1689, d. 1768
160.71.Henrik Dinclow Hansen Bruun, f. 1699, Gildeskål prestegård., d. 1752
161.71.Johanne Marie Bruun, f. omkr. 1700, d. 1764
72.28.
Dorothea Pedersdatter (Darre)
Død 1724, Gildeskaal17.
     Skifte 28 jul. 1724, Bodø.17,89Dobbeltskifte etter Erich Blix og hans hustru Dorthe Pedersdatter. Arvinger (børn): Peder Blix, prest i Danmark; Theonymus Blix; Mentz Blix; Stephan Blix; Sara Blix; Barbra Blix..

Gift _____med

Erik Erikssøn Blix
Født omkring 165190,91,92.
Død 171192.
     Søn af Erik Erikssøn Theonomus (Ramselius) og Barbro Eriksdatter Blix.
     Blev 4. okt. 1690 res. kapellan til Øksnes i Vesteraalen efter sin morbror Peder Erikssøn Blix (1621-1694).92
     Han fikk kallsbrev på stillingen [kapellan i Øksnes] den 4. okt. 1690, det heter da at han hadde vært huskapellan her. Han er nevnt her i folketellingen 1701. Han var ifølge Erlandsen kapellan her til 1712, Erlandsen sier at han døde her [i Øksnes] i 1712/13.91
     Skifte 1724, Bodø.93Dobbeltskifte etter Erich Blix og hans hustru Dorthe Pedersdatter. Arvinger (børn): Peder Blix, prest i Danmark; Theonymus Blix; Mentz Blix; Stephan Blix; Sara Blix; Barbra Blix..

Børn af Dorothea Pedersdatter (Darre) og Erik Erikssøn Blix:

162.72.Erik Erikssøn Blix, f. 1690, d. før 1724
163.72.Peder Erikssøn Blix, f. 1692, d. 1764
164.72.Theonomus Erikssøn Blix, f. 1699, d. 1773, Værdalen
165.72.Mens Erikssøn Blix
166.72.Stephen Erikssøn Blix
167.72.Sara Eriksdatter Blix
168.72.Barbara Eriksdatter Blix
73.28.
Sara Pedersdatter (Darre)
     Er ifølge NST 1, side 211, gift med en Oluf Bye. Dette kan være Oluf Nielssøn Bye (født ca. 1674), hvis datter Magdalene så må være opkaldt efter Sara's moder.42

Gift _____med

Oluf Nielssøn Bye
Født omkring 167494.
Død før 20 jan. 174294.
     Søn af Niels Olufssøn Bye og Birgitta Jensdatter Bloch.
     I 1681 bodde han hos stedfaren, Anders Brøndlund, og var da «paa 7de Aar». Han var død ved skiftet efter søsteren Maren i 1742.94
     Er muligvis den Oluf Bye der findes gift med Sara Pedersdatter (Darre) - Se NST 1, s. 211.
74.28.
Mentz Pederssøn (Darre)
Født 1673, Gildeskaal17.
Død 3 jul. 1721, Odderstøl i Iveland17.
     Blev kapellan til Evje hos sin fætter hr. Mentz Mogenssøn Blix ca. 1705. (Se P.T. II, 3. s. 81 ff.)17

Gift _____med

Anne Marie Baggesdatter
Født omkring 167142.
Begravet 12 feb. 1742, Iveland42.

Børn af Mentz Pederssøn (Darre) og Anne Marie Baggesdatter:

169.74.Magdalene Mentzdatter, f. 1707
170.74.Peder Mentzsøn, f. 1709, d. 1723
75.29.
Peder Larssen Krabbe
Død aug. 170120.
     Efterfulgte Faderen i Sognekaldet Aure 1696? (1686).20

Gift 1° _____med

Gjertrud Johansdatter Kaabye

Gift 2° 30 sep. 1693, Trondhjem20 med

Cecilia (Sidsel) Krog
     Datter af Niels Nielsen Krog og Cecilia Pedersdatter Blichfeldt.
     Søster af Biskop Peder Krog i Trondhjem.20
     Ingen Børn.95
     Hun siges i S.T.Dahls Geistlighet at være en datter af biskop Peder Krog og ikke hans søster.96
76.29.
Mentz Larssen Krabbe
     Reiste bort, uden at man siden hørte fra ham.20
     Reiste til Holland i 1676.46
77.29.
Maren Larsdatter Krabbe
Død før 1698.
     Død ung.20
78.29.
Susanne Larsdatter Krabbe
Død efter 169897.
     Døde i Armod i Huusmandspladsen Skibshavn under Præstegården (i Aure).20
79.29.
Magdalene Larsdatter Krabbe
Død efter 169898.
80.29.
Aarsille Larsdatter Krabbe
Død 170820.
     Skifte 12 sep. 1708, Dyrnes.99.

Gift _____med

Anders Bing
Født omkring 1663100.
Død efter 1737.
     Søn af Jens Willomsen Bing og Clara Andersdatter Bruse.
     Anders Bing er på biskop Krogs liste over presteskapet i 1700 satt opp som kapellan her [Brattvær/Veien anneks] fra 1695. Han fikk kallsbrev på stillingen etter den avdøde Hr Christen den 20. aug. 1695. Han er nevnt her i folketellingen i 1701 og i 1708 da hans kone døde. Erlandsen sier at han ble ordinert her den 31. mai 1691, bodde på Dyrnes og ble overflyttet til Korskirken i Bergen i 1721. I 1724 ble han overført til Onsø i Akershus hvor han levde ennå i 1737.99
     I skifte nevnes Hr Anders søster Ellen Bing og Arsilles søster Magdalena Krabbe. Anders hadde tatt til seg sin formann Hr Christens vanvittige datter Karen etter et løfte til enken.99

Børn af Aarsille Larsdatter Krabbe og Anders Bing:

171.80.Lars (Laurits) Andersen Bing, f. omkr. 1699
172.80.Clara Andersdatter Bing, f. omkr. 1703
173.80.Jens Andersen Bing, f. omkr. 1707
81.31.
Michael Olsen Darre
Født omkring 1663100.
     Tønder sier at han ble kalt til kapellan her [i Melhus] av sin farbror Peder den 25. febr. 1693. Han er nevnt her i folketellingen i 1701. Han ble sogneprest her [i Melhus] etter farbrorens død og Tønder sier at han avla sin ed som sogneprest den 28. okt. 1712.101
82.31.
Mentz Olufssøn (Darre) Schjelderup
Født 1663.
Død 13 apr. 1711.
     Sognepræst til Løjten paa Hedemarken fra 1693 til sin død 1711.

Gift _____med

Anna Jessen
Født omkring 1659.
Død _____, Løiten præstegjeld paa Hedemarken., begravet 24 jan. 1755, 96 år gl..
     Datter af Peder Jessen og Antonette Petersdatter Wibe.
     I sit første ægteskab flere børn. I sit andet ægteskab 11 børn, hvorav kun sønnerne Willum og Ole, og maaske datteren Isabella blev voksne.

[Gift 1° med Willum Olsen Dop (d. 1693); Gift 2° med Mentz Olufssøn (Darre) Schjelderup (1663 - 13 apr. 1711)].

Børn af Mentz Olufssøn (Darre) Schjelderup og Anna Jessen:

174.82.Willum (Wilhelm) Schjelderup, f. omkr. 1693, d. 1746
175.82.Isabella Schjelderup
176.82.Ole (Oluf) Mentzsøn Schjelderup, f. 1701, d. 1782
83.31.
Maren Olsdatter
Født 1665.
     Hun bodde ennå i 1701 på Røros.102

Gift 1° 1688, Sølvbeger datert 1688 med innskriften IASB-MOD. med

Jens Andersen Bernhoft
Født 1629102.
Død 1696102.
     Søn af Anders Hansen Bernhoft og Kirsten Mogensdatter Herdal.
     Sognepræst til Holtaalen.63

[Gift 1° 1666 med Karen Andersdatter Opdal (d. 1680); Gift 2° 1688 med Maren Olsdatter (f. 1665)].

Gift 2° 25 jun. 1697, Røros kirke, «Bergm. Henning Irgens og Marij Olsd. Moschius»103 med

Henning Irgens
Født omkring 1637, Itzehoe, Holstein.104.
Død 1699, Trondhjem.104.
     Søn af Johannes Irgens og Elisabeth Sophie Henningsdatter Arnisæus.

[Gift 1° omkr. 1670 med Anne Cathrine Wesling (d. 1696); Gift 2° 25 jun. 1697 med Maren Olsdatter (f. 1665)].

Børn af Maren Olsdatter og Jens Andersen Bernhoft:

177.83.Mentz Bernhoft, f. 1690, d. 1720
84.31.
Anne Olufsdatter

Gift _____102med

Anders Jensen Bernhoft
Født 1668102.
Død 1693102.
     Søn af Jens Andersen Bernhoft og Karen Andersdatter Opdal.
     Var student.102
85.31.
Hille Margrethe Olsdatter

Gift _____62med

Hans Nielsen Middelfart
     Søn af Niels.
86.31.
Salome Olsdatter
     Ble gift med Løytnant Steen Meldal.62
87.36.
Mens Mogenssøn Blix
Født 14 aug. 1660, Trondhjem57.
Død 25 feb. 1743, Jelse57.
     Student 1679, kapellan til Evje 1688, sogneprest sammesteds 1692, fra 1708 tillike provst i Raabyggelaget, sogneprest til Jelse og provst i Ryfylke 1717.57

Gift 1691, Evje57 med

Karen Christophersdatter
     Datter af Christopher Pederssøn og Birgitte Tørrisdatter.

Børn af Mens Mogenssøn Blix og Karen Christophersdatter:

178.87._____
179.87._____
180.87.Mogens Menssøn Blix, f. 1697, Evje, d. 1740, Jelse
88.36.
Hans Mogenssøn Blix
Født 1661, Trondhjem105,56.
Død 27 sep. 171156.
     Student 1679, magister ved Kjøbenhavns universitet 16. mai 1694. Han blev lektor ved Christiania latinskole og døde som saadan 27. sep. 1711.56
89.36.
Peder Mogenssøn Blix
Født 1 nov. 1662, Trondhjem.106.
Død 24 apr. 1719, Trondhjem.106.
     Kjøbmand i Trondhjem.106
     Skifte 1 sep. 1719, Trondhjem.107.

Gift 1689106 med

Marit(e) Larsdatter
Død 1719107.
     Skifte 1 sep. 1719, Trondhjem.107.

[Gift 1° med Morten Pederssøn Wildmann (d. 1688); Gift 2° 1689 med Peder Mogenssøn Blix (1 nov. 1662 - 24 apr. 1719)].

Børn af Peder Mogenssøn Blix og Marit(e) Larsdatter:

181.89.Lars Pedersen Blix, f. omkr. 1692
182.89.Mogens Pederssøn Blix, f. 1693, Trondhjem, d. 1746, Christiania
183.89.Mentz Pedersen Blix
184.89._____
185.89._____
90.38.
Ments Pederssen Ascanius
Død 21 feb. 1740, (Aure?)20,27.
     Ved Faderens Afstaaelse af Kaldet blev han 1729 Sognepr. til Aure. Blev 1735 Viceprovst og 1736 virkelig Provst til Nordmøres Provsti. Hans 2nd Ægteskab var barnløst.20

Gift 1° _____med

Clara "Gunhild Maria" Marie Schjelderup
Død 173120,27.
     Datter af Peder Pedersen Schjelderup og Lucie Hagerup (Hage?).

Gift 2° 30 nov. 173520 med

Birgithe Marie Ring (Bing?)

[Gift 1° 30 nov. 1735 med Ments Pederssen Ascanius (d. 21 feb. 1740); Gift 2° med Joachim Frederik Aussig].

Børn af Ments Pederssen Ascanius og Clara "Gunhild Maria" Marie Schjelderup:

186.90.Sophia Lucia Aschanius, f. omkr. 1726
91.38.
Barbara Pedersdatter Ascanius
     Død ugift.20
92.38.
Maren Pedersdatter Ascanius
     Barnløs.20

Gift _____med

Peder Strøm
     Sogneprest til Borgund.
93.42.
Johan Klæboe
Født 166366.
Død 10 mai 172266.
     Resid. pastor til Nesne.66

Gift _____med

Susanne Brochmann
     Datter af Jacob Hermansen Borchmann og Maren Pedersdatter Krabbe.

[Gift 1° med Povel Munch; Gift 2° med Johan Klæboe (1663 - 10 mai 1722)].

Børn af Johan Klæboe og Susanne Brochmann:

187.93.Pauline Susanne Klæboe
94.42.
Peder Hanssøn Klæboe
95.42.
Hans Hansen Klæboe
Født omkring 1677108.
     "Udseiglet" 1701.
     Ikke nevnt i forældrenes skifte år 1720.67
96.42.
Christen Klæboe
Født omkring 1681109.
Død omkring 1739.
     Skifte 1739, Saura, Nesna.67Avdøde Christen Hansen Klæboe. Ektefelle Elisabeth Joensdatter. Arvinger: sønn Hans Christensen Klæboe, 28 år, bor i Salten; sønn Joen Christensen Klæboe, 26 år, hjemme; sønn Jacob Christensen Klæboe, 24 år, utenlands; sønn Henrich Christensen Klæboe, 18 år; sønn Johan Christensen Klæboe, 16 år; datter Margrethe Christensdatter, ugift; datter Elisabeth Christensdatter, gift med Peder Jensen, Handnes; datter Anne Elisabeth Christensdatter Klæboe, ugift, tj. hos Jacob Lund, Romsdal; datter Karen Adrianna Christensdatter Klæboe, 11 år..

Gift _____67med

Elisabeth Joensdatter
Død omkring 1742.
     Skifte 1742, Saura, Nesna.67Avdøde Elisabeth Joensdatter. Arvinger: sønn Hans Christensen Klæboe, i Salten; sønn Joen Christensen Klæboe; sønn Jacob Christensen Klæboe, Utenlands; sønn Henrich Christensen Klæboe, 21 år; sønn Johan Christensen Klæboe, 19 år, i Bergen; datter Margrethe Christensdatter Klæboe, hjemme; datter Elisabeth Christensdatter Klæboe, gift med Peder Jensen, Handnes; datter Anne Elisabeth Christensdatter Klæboe; datter Karen Adrianna Christensdatter Klæboe..

Børn af Christen Klæboe og Elisabeth Joensdatter:

188.96.Hans Christensen Klæboe, f. omkr. 1711, d. 1764
189.96.Joen Christensen Klæboe, f. omkr. 1713
190.96.Jacob Christensen Klæboe, f. omkr. 1715
191.96.Margrethe Christensdatter Klæboe
192.96.Elisabeth Christensdatter Klæboe
193.96.Henrich Christensen Klæboe, f. omkr. 1721
194.96.Johan Christensen Klæboe, f. omkr. 1723
195.96.Anne Elisabeth Christensdatter Klæboe, d. omkr. 1780
196.96.Karen Adrianna Christensdatter Klæboe, f. omkr. 1728
97.42.
Christopher Hansen Klæboe
Født omkring 1686110.
     Ikke nevnt i foreldrenes skifte år 1720.67
98.42.
Mentz Johan(sen) Klæboe
Født omkring 1688111.
Død før 1752.
     Handelsmann på Vikholmen i Nesna. Kalles sl Ments Klæboe i 1752.112

Gift _____med

Ellen Margrethe Nilsdatter Parelius
Født omkring 1698113.
     Datter af Niels Olsen Parelius og Anne Elisabeth Falch.
99.42.
Henrich Hansen Klæboe
Født omkring 1689114.
     Ikke nevnt i foreldrenes skifte år 1720.67
100.42.
Sophie Hansdatter Klæboe

Gift _____med

Hans Christenssøn Walsøe (Glein)
     Søn af Christen Nielssøn Valsøen og Dorothea Cathrina Christensdatter Blix.
     Bor ved broren Jørgens skifte 17. aug. 1735 på Dønnes i Helgeland.66
101.42.
Maren Hansdatter Klæboe
Født 1663115.
Død 1739115.

Gift _____med

Hans Hanssøn Glein
Født 1668115.
Død 1741115.

Børn af Maren Hansdatter Klæboe og Hans Hanssøn Glein:

197.101.Henrich Hansen Klæboe, f. 1705, d. 1770, Leervig (Lervigen) i Steigen.
102.42.
Anne Hansdatter Klæboe

Gift _____med

Ulrich Hjeronimussen Brüghmann
Født 4 nov. 1636, Trondheim116,117.
Død 3 feb. 1717, Nesna prestegjeld117.
     Søn af Hieronimus Brüghmann og Anna Alexanderdatter Samson.
     Etter å ha gjennomgått de beste skoler tilbrakte han sin ungdom i utlandet, hvor han reiste som handelsfactor og samlet seg en anseelig formue. Da han lengtet etter roligere forhold, vendte han tilbake til Norge og bosatte seg i Nesna prestegjeld, Nordland fylke på gården "Nippelberg", som han formentlig eide fra ca. 1670 til 1715 da en sønn overtok.117
     Skifte 1720, Neppelberg, Nesna.67Avdøde Ulrich Brinchmann. Enkens navn er ikke oppgitt, heller ikke om det er flere barn enn Hieronymus Brinchmann. Boet falitt..

[Gift 1° 25 apr. 1669 med Gidsken Mikkelsdatter Pristroph (1640 - 23 jul. 1682); Gift 2° med Anne Hansdatter Klæboe].

Børn af Anne Hansdatter Klæboe og Ulrich Hjeronimussen Brüghmann:

198.102.Hjeronimus Brüghmann, f. 1686, d. 1758, Hestad i Herøy
103.42.
Karen Hansdatter Klæboe
     Skifte 10 dec. 1742, Saura i Nesna118.
104.44.
Hans Ogman Grønn
Født 168725.
Død 177425.
     Oberst (karakterisert) 4. mar. 1750 og avskjed 1765 med 300 Rds. pensjon.25

Gift 1° _____med

_____

Gift 2° _____med

Abel Margrethe Greger
Død 15 jun. 174125.
     Datter af Peder Rasmussen og Else Marie Greger.

[Gift 1° med Markus Carstensen Volquarts (1678 - 1720); Gift 2° med Hans Ogman Grønn (1687 - 1774)].

Gift 3° 24 mar. 1742, Trondheim.119,120,121 med

Eleonora Sophie Dreyer
Død 7 feb. 175825.
     Datter af Peter Carstensen Dreyer og Anna Catharina Stricht van Hoffmerssel.

[Gift 1° 21 jul. 1706 med Peder (Raphaelssøn) Lund (10 feb. 1675 - 7 jul. 1721); Gift 2° 24 mar. 1742 med Hans Ogman Grønn (1687 - 1774)].

Børn af Hans Ogman Grønn og _____:

199.104.Christian Grønn, f. omkr. 1721, d. 1781
200.104._____
105.44.
Johan Christoffersen Grøn
Født omkring 168968.
106.44.
Maren Sophia Christoffersdatter Grøn
Født omkring 169168.
107.44.
Christoffer Christoffersen Grøn
Født 170068.
108.45.
Anne Cathrine Grøn
Født 31 mai 1679122,69.
Død 26 feb. 175769.
     I 1710 [skifte etter faren?] kalles hun Hr Henrik Mecklenburgs. Hun ble senere gift med Hr Morten i Bjørnør og siste gang, ifølge Hornemann, med toller Christian Friis.70

Gift 1° _____med

Henrich Christiansen Mechlenborg
Født 8 jan. 1669, Trondhjem.123,69.
Død 13 mar. 1709, På gården Frengstad i Kvikne.69.
     Søn af Christian Jonassen Mechlenborg og Hilchen Henrichsdatter Sommerschell.
     Stilling: Sogneprest til Kvikne fra 8. mar. 1705.
     Blev cand. teol. den 25. april 1697 og i 1698 blev han adjunkt på den store latinskole i Trondhjem, under den kendte rektor, magister Anders Iversen Borck. Henrik blev senere sognepræst til Kvikne, hvilket embede han varetog til sin død den 13. mar. 1709.124

Gift 2° 171669 med

Morten Jørgenssøn Bjørnør
Død 1718124.
     Stilling: Sognepræst til Bjørnø124.

[Gift 1° med Anne Berentsdatter; Gift 2° 1716 med Anne Cathrine Grøn (31 mai 1679 - 26 feb. 1757)].

Gift 3° 172069 med

Christian Friis
     Stilling: Toller i Kristiansund (Lille-Fosen).

Børn af Anne Cathrine Grøn og Henrich Christiansen Mechlenborg:

201.108.Henrik Henrikssøn Mecklenborg, f. 1709, d. 1749
109.45.
Johan Hansen Grøn
Døbt 168170.
Død 31 aug. 172870.
     Johan, nevnt i skifte i 1710, var da prest. Ble sogneprest i Stjørdal.70
110.45.
Iverise Maria Hansdatter Grøn
Født 31 jul. 1683125.
Død 18 apr. 1773, Kristiansund.125.
     S.T.Dahl, skriver på s. 83 i "Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge" at Iverisse Marie var gift med sogneprest til Leksvik Peder Simonsen Hoff (død 1704) - men på side 200 står der, med henvisning til skifte år 1710, at hun var gift med en Madts Pedersen Hoff. Kan det tænkes at Madts Pedersen Hoff hellere skal være hendes sønn end ektemann ?

Gift 1° _____125med

Peder Simonsen Hoff
Død 1704, Leksvik.125.
     Søn af Simon Simonsen Hoff og Karen Nielsdatter Schjelderup.
     Erlandsen har ham som prest her [i Leksvik] i tiden 1697 til 1704. Han fikk kallsbrev på sognet den 17. april 1697. Han døde her [i Leksvik] i 1704.125
     Erlandsen sier at han først var hører ved latinskolen [i Trondheim]. Ble magister den 24. mai 1702.125

[Gift 1° med Anna Steensdatter Meldal (d. 1700); Gift 2° med Iverise Maria Hansdatter Grøn (31 jul. 1683 - 18 apr. 1773)].

Gift 2° _____20,125med

Claus Borre
     Sorenskriver i Fosen.
111.45.
Iver Hansen Grøn
Født 168570.
Død 168570.
     Iver, født og død i 1685.70
112.45.
Iver Hansen Grøn
Født 168770.
Død 168770.
     Iver, født og død i 1687.70
113.45.
Maren Hansdatter Grøn
Født 168870.
Død 169470.
     Maren, født 1688, døde i 1694.70
114.45.
Iver Hansen Grøn
Født 168970.
Død 169270.
     Iver, født 1689, døde 1692.70
115.45.
Hans Hansen Grøn
Døbt 13 dec. 169070.
     Hans, døpt 13. dec. 1690. Var på akademiet i 1710 [skifte etter faren?]. Ble senere sogneprest i Kvernes.70

Gift _____med

Charlotte Lauridsdatter Brix
Født omkring 1696126,127.
     Datter af Laurits Pedersen Brix og Anne Gregersdatter.
116.45.
Iver Hansen Grøn
Født 169270.
Død 169670.
     Iver, født 1692, døde 1696.70
117.45.
Maren Hansdatter Grøn
Døbt 23 mai 1694128.
Død 7 jun. 1765128.
     Maren, nevnt i skifte i 1710. Ble gift med Hr Jacob Lund på Akerø.128

Gift _____med

Jacob Nilsen Lund
Født 1688, Snåsa, Nord Trøndelag.82.
Død 1754, Agerøen.82.
     Søn af Nils Mortensen Lund og Sara Jacobsdatter Wivel.
     Sogneprest.

Børn af Maren Hansdatter Grøn og Jacob Nilsen Lund:

202.117.Niels Jacobsen Lund, f. 1717, d. 1795
203.117.Olave Marie Jacobsdatter Lund, f. 1718, d. 1737
204.117.Claus Peter Jacobsen Lund, f. 1719, d. 1762
205.117.Hans Jacobsen Lund, f. omkr. 1720, d. 1766
206.117.Johan Peter Jacobsen Lund, f. 1722
207.117.Johan Grøn Jacobsen Lund, f. 1723
208.117.Jacob Jacobsen Lund, f. 1724
209.117.Sara Susanne Jacobsdatter Lund, f. 1726
210.117.Ingeborg Munthe Jacobsdatter Lund, f. 1728
211.117.Andrea Ludvica Jacobsdatter Lund, f. 1730
212.117._____, f. 1731
118.45.
Ludvig Hansen Grøn
Født 1696128.
Død 1696128.
     Ludvig, født og død i 1696.128
119.45.
Ingeborg (Johanne?) Hansdatter Grøn
Døbt 11 okt. 1698128.
     Fra Ørlandets Præstegaard.129
     Wilhelm Lassen, "Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901)" skriver på s. 35 hendes navn som Johanne Hansdatter Grøn. S.T. Dahl skriver hendes navn som Ingeborg Hansdatter Grøn.

Gift 1730129 med

Augustinus Meldal
Født 19 okt. 1697, Kvikne.130,129.
Død 1 feb. 1777129.
     Han var fra 1722 adjungeret sin Fader i Tønset indtil Dennes Død i 1735. 1728 blev han residerende Kapellan til Borgund, og 1742, 30. Marts Sognepræst der. Provst 1758-1767. Tog Afsked som Sognepræst 1774. Var meget agtet og anseet.129

[Gift 1° 1725 med Else (Raphaelsdatter) Lund (5 dec. 1685 - 1728); Gift 2° 1730 med Ingeborg (Johanne?) Hansdatter Grøn].
120.45.
Abel Hansen Grøn
Døbt 29 nov. 1699128.
     Abel, nevnt i skifte i 1710 [etter faren?]. Døde ugift i 1787.128
121.45.
Anders Hansen Grøn
Døbt 11 jul. 1701128.
     Anders, nevnt i skifte i 1710 [etter faren?]. Ble oberstløytnant. Gift i 1733 med Boletha Angell.128
122.46.
Johan Nathanielsen Refuel
Født omkring 1667131.
123.46.
Anne Nathanielsdatter Refuel
Født omkring 1670132.
124.46.
Phebe (Phoebe) Nathanielsdatter Refuel
Født omkring 1674133.
125.46.
Jacobus Nathanielsen Refuel
Født omkring 1675134.
126.46.
Theophilus Nathanielsen Refuel
Født omkring 1678135.
127.46.
Maren Nathanielsdatter Refuel
Født omkring 1678135.
128.46.
Sophia Nathanielsdatter Refuel
Født omkring 1680136.
129.46.
Nathaniel Nathanielsen Refuel
Født omkring 1683137.
130.49.
Melchior Budde
     Mønsterskriver paa linieskibet "Danebrog", da dette sprang i luften i Køge bugt 4. okt. 1710.30
131.49.
Oluf Christopherssøn Budde
Født 7 nov. 1682, Lille Fosen (Christiansund), (Kl. 11 om Aftenen).78.
Død 11 jan. 174430, begravet _____, Nøtterøe Kirke138.

Gift 27 sep. 1726, Attraae Præstegaard paa Tind udi Øvre-Tellemarken31 med

Petronelle Kirstine Green
Født 1 nov. 1706138.
Begravet _____, Nøtterøe Kirke138.
     Datter af Peder Green og Mette Røyen.

Børn af Oluf Christopherssøn Budde og Petronelle Kirstine Green:

213.131.Mette Dorothea Olufsdatter Budde, f. 1727, Kjøbenhavn
214.131.Christopher Olufssøn Budde, f. 1730, Christianshavn i København, d. 1784
215.131.Peder Melchior Olufssøn Budde, f. 1732, Christianshavn i København, d. 1737
216.131.Dorothea Helena Olufsdatter Budde, f. 1734, Christianshavn i København, d. 1737
217.131.Jonas Olufssøn Budde, f. 1736, Christianshavn i København, d. 1739
218.131.Dorthea Helena Olufsdatter Budde, f. 1738, Christianshavn i København, d. 1742, Ørsnes i Nøtterøe Sogn
132.49.
Christopher Budde
Døbt 17 jul. 1684, Holmens kirke i København30.
Begravet 28 dec. 1745, Bamle30.
     Virkelig oberstløjtnant i Bamleske Kompagni 20 jan. 1738. Boede på gården Kjær ved Brevig.30

Gift _____med

Else Green
Begravet 30 jan. 1742, Bamle30.
     Datter af Peder Green og Mette Røyen.

Børn af Christopher Budde og Else Green:

219.132.Dorthe Marie Budde, f. 1711, Trondhjem
220.132.Anne Helvig Budde
221.132.Christopher Budde
222.132.Peter Nicolaj Budde
223.132.Christopher Frederik Budde, d. 1795
224.132.Mette Sophie Budde, d. _____
225.132.Helene Sophie Budde, d. 1774, Egersund
226.132.Susanne Kirstine Røyen Budde, d. før 1742
227.132.Christian Frederik Budde, d. 1750
228.132.Ole Johan Budde
133.49.
Ulrik Frederik Budde
     Kaptajn, faldt for Frederikshald.30
134.49.
Jonas Budde
Født omkring 1691, Tangen (Øyestad)139,140.

Børn af Jonas Budde og _____:

229.134.Lars Jonassøn Budde, d. eft. 1770
135.49.
Helena Sophia Budde
Født omkring 168630.
Begravet 30 dec. 1756, Arendal30.

Gift 171430 med

Ole Abrahamsen Falch
     Købmand i Arendal.30
136.50.
Olaus Jonassøn Bude
Født 30 mai 1671, (om Morgenen imellem 2, oc 3).141, døbt _____, Odense141.
Død 8 jan. 1683142,28.
137.50.
Mathias Jonassøn Bude
Født 5 sep. 1672, (imellem Klocken 3 oc 4 om Morgenen).141, døbt _____, Odense141.
     Død ung.79
138.51.
Ole Bude
     Premierløjtnant 11. juli 1721.30

Gift 22 mai 1720, Tune30 med

Karen Nilsdatter (Tune)
Født 167530.
Begravet 1 mai 1738, Skjeberg.30.

[Gift 1° med Johan Dop (d. 1719); Gift 2° 22 mai 1720 med Ole Bude].

Børn af Ole Bude og Karen Nilsdatter (Tune):

230.138.Mentz Johan Budde, f. omkr. 1721
139.64.
___________
     »Efter Farmoderens accort« opfostret hos Olluf Arnessøn Vefuer.36
140.64.
___________
141.64.
___________
142.65.
Kiersten Nielsdatter Ulfuen
     Antagelig fra gaarden Ulven i Bergens Stift.36
143.66.
Johan Brüghmann
Født 1630-1640 ?.
     Kjøpmann i Amsterdam. Hans etterslekt? er ikke kendt.143
144.66.
Alexander Brüghmann
Født omkring 1633144,145.
Død omkring 1669143.
     Sogneprest til Overhalden.143

Gift _____med

Anna Poulsdatter Resen
     Datter af Paul Jacobsen Resen og Maren von Aphelen.
     Hun var død i 1712 [mosteren Margrethe von Affelens skifte]. Hennes datter Anna [oppkalt etter henne selv?] var gift med Hr Daniel Pristrop.145

Børn af Alexander Brüghmann og Anna Poulsdatter Resen:

231.144.Anna Alexandersdatter Brüghmann, f. 1660, d. omkr. 1717, Leiknes i Nerø prgjld.
145.66.
Hans (Johannes) Hjeronimussen Brüghmann
Født 1630-1640143.

Børn af Hans (Johannes) Hjeronimussen Brüghmann og _____:

232.145.Hjeronimus Hanssen Brüghmann, f. 1659, Trondheim, d. 1709, Drammen
146.66.
Ermegaard Hjeronimusdatter Brüghmann
Født omkring 1630-1640117.
Død 1679117.
     Skifte 31 okt. 1679, Trondheim.146.

Gift omkring 1652147 med

Jens Danielsen
Død omkring 1690, Trondhjem117.
     Søn af Daniel Rasmussen og Maren Jensdatter.
     Stilling: Handelsborger117.
     Skeppare, bodde på borgleie i Laukvik i Senja fogderi som han sålde 1678 till sin svärson Laurits Hansen Alderup, ägde vånegård nr 9 «Danielsgård» i Trondheim som han pantsatte 1675 till sin svärson Johan Thulin.148
     I en sak i Trondheim bytingsprotokoll den 1. juli 1675 nevner Jens Danielsen at Steen Michelsen var hans søstersønn.149

Børn af Ermegaard Hjeronimusdatter Brüghmann og Jens Danielsen:

233.146.Anne Jensdatter, d. omkr. 1683
234.146.Elsebe (Elisabeth) Jensdatter, d. omkr. 1720
235.146.Boel Jensdatter
236.146.Hieronimus Jensen, f. omkr. 1660, Trondhjem ?, d. omkr. 1750
237.146.Ellen Jensdatter, f. omkr. 1661, Trondhjem ?
238.146.Gidsken Jensdatter Brüghmann, f. omkr. 1664, Trondheim ?, d. 1739
239.146.Daniel Jensen, f. omkr. 1670, Trondhjem ?, d. 1725
240.146.Ermegård Jensdatter, f. omkr. 1671, Trondhjem ?
147.66.
Humpfrey Hieronimussen Brüghmann
Død 1690, København., Død 1690 under et opphold i København.120.
     Kjøpmann i Trondheim. Han var eier av betydelige jordgods og drev en overordentlig stor handelsvirksomhet, der strakte seg fra Trondheim og sørover.117

Gift _____med

Sara Andersdatter Riber
Død før 1724117.
     Datter af Anders Nilssen Riber og (? S.B.H. ?).

Børn af Humpfrey Hieronimussen Brüghmann og Sara Andersdatter Riber:

241.147.Alexander Humphredsen Brüghmann, d. før 1634, København
242.147.Anna Margareta Brüghmann, d. 1702
243.147.Sara Brüghman, d. 1733, Trondheim
244.147.Gidsken Brüghmann, d. 1732
245.147.Sophie Brygmand, f. 1673, d. 1751, Trondheim.
246.147.Humphred Brüghmann, f. 1681
247.147.Lars Brüghmann
248.147.Ermegaard Humphredsdatter Brüghmann
148.66.
Ulrich Hjeronimussen Brüghmann
Født 4 nov. 1636, Trondheim116,117.
Død 3 feb. 1717, Nesna prestegjeld117.
     Etter å ha gjennomgått de beste skoler tilbrakte han sin ungdom i utlandet, hvor han reiste som handelsfactor og samlet seg en anseelig formue. Da han lengtet etter roligere forhold, vendte han tilbake til Norge og bosatte seg i Nesna prestegjeld, Nordland fylke på gården "Nippelberg", som han formentlig eide fra ca. 1670 til 1715 da en sønn overtok.117
     Skifte 1720, Neppelberg, Nesna.67Avdøde Ulrich Brinchmann. Enkens navn er ikke oppgitt, heller ikke om det er flere barn enn Hieronymus Brinchmann. Boet falitt..

Gift 1° 25 apr. 1669, Bynessets prestegård117 med

Gidsken Mikkelsdatter Pristroph
Født 1640117.
Død 23 jul. 1682, Nesna117.
     Datter af Michael Andersen (Pristroph, Pristrop, Pristrup) og Dorothea Danielsdatter.

Gift 2° _____med

Anne Hansdatter Klæboe
     Datter af Hans Pederssøn Klæboe og Margrethe Johansdatter (Grønn).

Børn af Ulrich Hjeronimussen Brüghmann og Gidsken Mikkelsdatter Pristroph:

249.148.Anna Ulrichsdatter Brüghmann, f. 1670
250.148.Dorothea Brüghmann, f. 1670, d. 1719
251.148.Elsebe Brüghmann, f. 1672, d. 1676
252.148.Michael Hjeronimus Brüghmann, f. 1675, d. 1676
253.148.Gidsken Brüghmann, f. 1675
254.148.Elsebe Brüghmann, f. 1677

Børn af Ulrich Hjeronimussen Brüghmann og Anne Hansdatter Klæboe er vist under Anne Hansdatter Klæboe (nr. 102).

149.66.
Lorentz Hieronimussen Brüghmann
Død før 29 okt. 1677.
     Skifte 29 okt. 1677, Trondhjem.150Avdøde Lourendz (Hieronimussen) Brugmand, blev nylig borte ved hjemreise fra Romsdalsmarked. Rester av flott innbo, 2792 - 7184 rd., samt uvisse fordringer 495 rd..

Gift _____150med

Sissel Jørgensdatter (Frøling?)
Født omkring 1651151,152.
Død omkring 1689.
     Datter af Jørgen Nielsen C. K. og Abel Frantsdatter Frøling.
     Skifte 8 apr. 1689, Trondhjem.1531306 - 1222 rd., derav gull, sølv,kramgods og jordegods, uvisse fordringe 239 Rd..

[Gift 1° med Lorentz Hieronimussen Brüghmann (d. før 29 okt. 1677); Gift 2° eft. 29 okt. 1677 med Ole Christensen (d. eft. 8 apr. 1689)].

Børn af Lorentz Hieronimussen Brüghmann og Sissel Jørgensdatter (Frøling?):

255.149.Jørgen Lorentzsen Brüghmann
256.149.Anne Lorentzdatter Brüghmann
257.149.Hieronimus Lorentzsen Brüghmann
150.66.
Hieronimus Hieronimussen Brüghmann
     Nevnes ved broren Lorentz skifte 29. okt. 1677.150
151.66.
Andreas Brüghmann
     Nevnes 1695-98 i "Røros Kobberverk" (H. Dahle) som de bland "Værkets høifornemme Participanter, der gjor seg bemerket".117
152.67.
Alexander Johansen Brunsmann
Født omkring 1640-46154.
153.67.
Ærmegård Johansdatter Brunsmann
Født 15 sep. 1644155,154,155.
     Hun blev 1653 opdraget hos sin Farbroder Hr. Bernt (Håndskreven notits i Det kgl. Bibli. udgave af Erlandsens bog).156
154.68.
Niels Poulsen Arctander
     Præst til Borge og Fosnæs i samme Stift.15

Børn af Niels Poulsen Arctander og _____:

258.154.Poul Nielsen Arctander
155.70.
Niels Colstrup
Født 16798.
Død 17258.
     Før Capellan, siden Sognepræst paa Stoche efter Stobæus.8

Gift 1° _____8med

Johanna Maria Stobæus
Død 17218.

Gift 2° _____8med

Martha Maria Thue
Død 17538.
     Datter af Erik Thue.

Børn af Niels Colstrup og Johanna Maria Stobæus:

259.155.Jens Colstrup
260.155.Johan Michael Colstrup
261.155.Torborg Colstrup
262.155.Sara Maria Colstrup
263.155.Poul Colstrup, f. 1721, d. 1765
264.155.Else Marie Colstrup
265.155.Kirstine Marie Colstrup

Børn af Niels Colstrup og Martha Maria Thue:

266.155.Eric Nielsen Colstrup, f. 1723, d. 1781
156.70.
Johanna Colstrup

Gift _____8med

Michael Wulf
     Maaneds-Lieutenant, boede paa Gaarden Melsomvig, og efterlode mange Børn.8
157.70.
___________
     Indebrændte med Moderen.8
158.70.
___________
     Indebrændte med Moderen.8

Kilder og Noter
1Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
2PHT (1884), s. 156
3Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 27
4Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 28
5Henry Berg, s. 212 skriver 17. mai 1634.
6Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 24
7Giessing skriver år 1658, men det er jo helt galt.
8Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):364, Tab I.
9Henry Berg: Trondheim før Cicignon (1951), s. 212-13 (grd. nr. 125)
10Schøning (1762), s. 204: 12 okt. 1609; Henry Berg, s. 212: 12. nov. 1609; Giessings jubellære III(1), Tab. I, s. 364: 17. nov. 1609.
11Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 38
12Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 44
13Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 162
14Klaus Johan Grønseth Myrvoll: Eitkvart nytt um Aspa-ætti., s. 275. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXVI (1998): 271-282
15Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):364, Tab II.
16Erlandsen.
17Henning Sollied (1907-45): Gamle ætter i Sogn. Soop - Holk., s. 211. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1928): 201-216
18Erlandsen og NST 1, s. 211 skriver dec. 1657, altså uden eksakt dag.
19Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
20Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55)
21Den eksakte dato 19. febr. har jeg fra en håndskreven notits i det kgl. Biblioteks (i København) udgave af Erlandsen. De andre kilder har kun året 1610.
22Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 133. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
23Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 81
24Efter en anden kilde 1658.
25Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 214
26Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 129. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
27Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 38
28PHT (1884), s. 154
29Oddvar Grønli (1906-89): Bude-ætta frå Jamtland., s. 246. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVIII (1962): 241-252
30Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 752
31PHT (1884), s. 150
32Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 127
33Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 32
34Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 31
35Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 259
36PHT 12 rk. 3 bd. (1948)
37PHT 12 rk. 3 bd. (1948), s. 84
38Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 136. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
39Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 42
40Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 41
41Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 118. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
42Henning Sollied (1907-45): Gamle ætter i Sogn. Soop - Holk.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1928): 201-216
43Henning Sollied (1907-45): Gamle ætter i Sogn. Soop - Holk., s. 210. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1928): 201-216
44DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 10014
45Trolovet 20 Feb. 1656, ægteviet 3die Søndag efter Trinitatis s.A.
46Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 236
47Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 34
48Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962)
49S.T.Dahl, Geistligheten, s. 148, skriver 26. aug. 1676.
50Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 91
51Iflg. epost der henviser til A.E.Erichsen "Trondhejms katedralskole" og PHT II, s. 89.
52Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 49
5313 år ved farens skifte 7/2 1671.
54Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 146. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
55Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 36
56Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
57Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 87. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
58NST 3, s. 87, skriver 6. aug. 1664.
59Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 138. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
60Baard V. Riiber skriver at han døde i mai måned 1728.
61Ifølge innskriften på hans bilde i Melhus kirke var han født Mikkelsdag 1646 i Trondheim.
62Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 148
63Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 169
64Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 37-38
65Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 138
66Ruth Midttun: Supplerende oplysninger om slektene Blix, Herdal o. fl. - 2. Blix m. fl.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift VIII (1942): 254-258
67Svein Edvardsen: Skifter fra Nesna 1686/1780. (Trondheim 1998)
68Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 131
69Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 106
70Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 200
71"Slekten Sommerschild - Sommerschield" (Oslo 1951), skriver 7. mars 1709.
72Sverre Mo Skrede: Fra Gerhard Schønings notater., s. 258. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVIII (1962): 253-260
73S.T. Dahl, s. 200, skriver 22. jan. 1678, og trolovet 1676.
74Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 215
75Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(2):366 Tab. III "Munthe - Stammen."
76Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 305. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
77Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 306. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
78PHT (1884), s. 158
79PHT (1884), s. 157
80PHT (1884), s. 151
81Paa et andet Sted har han (Jonas Bude) angivet hendes Fødselsdag til 1633 d. 29 7br.
82Email
83Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling. Excerpter: Gl. kgl. Saml. 2824 qv., læg no. 11: De Johanssoners Slegte-Register
84Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 79
85Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 120. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
86Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):365
87Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):353
88Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):364
89Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):353-366
9050 år gl. i 1701.
91Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 339
92Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 83. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
93DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 10015
94K. Bloch: Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg hr. Niels Olufssøn Bye. Med endel oplysninger om nordlandsslektene Bye og Brønlund.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1944): 321-333
95Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. I:384 "Genealogia Krogiana"
96Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 237
97Nevnt i skifte 1698.
98Er nevnt i skifte 1698.
99Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 238
10038 år gl. i 1701.
101Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 150
102Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 159
103Ludvig Langberg "Irgensslekten", s. 13 ref, av Bjørn Flor 11. maj 2001
104Email dat. 980329 : Erik Berg
105Erlandsen skriver 16. feb. 1661, men dette passer ikke sammen med brorens hr. Mens' fødselsdag 14. aug. 1660, som da maa være urigtig.
106Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 88. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
107Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9)., s. 81. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
10824 år gl. ved manntallet 1701.
10920 år gl. ved manntallet 1701.
11015 år gl. ved manntallet 1701.
11113 år gl. ved manntallet 1701.
112Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 55
113Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1953-54)
11412 år gl. ved manntallet 1701.
115Epost dat. 2000-03-17 af Michael Moum
116S.T.Dahl skriver at han var født 4. nov. 1635.
117Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 81
118Frode Holthe
119Wilhelm Lassen "Biskop i Lund" skriver 25. aug. 1742.
120Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951)
121Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 18
122S.T.Dahl skriver at hun er døbt på denne dag - altså ikke født.
12319 år gl. ved faren og morens skifte 23. mar. 1688.
124Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 99
125Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 83
1262 år gl. 31. jan. 1699.
127Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 224. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
128Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 201
129Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 35
130eller 19. okt. 1694 ?
13119 år gl. ved foreldrenes skifte 21. febr. 1687.
13216 år gl. ved foreldrenes skifet 21. febr. 1687.
13312 år gl. ved foreldrenes skifte 21. febr. 1687.
13411 år gl. ved foreldrenes skifte 21. febr. 1687.
1358 år gl. ved foreldrenes skifte 21. febr. 1687.
1366 år gl. ved foreldrenes skifte 21. febr. 1687.
1373 år gl. ved foreldrenes skifte 21. febr. 1687.
138PHT (1884), s. 159
13910 år gl. ved manntallet 1701.
140Lars Steinar Hansen
141PHT (1884), s. 152
142D. 8 Januarij 1683 obijt filius charissimus (proch dolor) Olaus.
143Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 80
14433 år gl. i år 1666.
145Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 59
146Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 292. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
147Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt
148Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 468
149Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 142
150Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 290. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
15112 år gl. ved farens skifte 9.-13. okt. 1663
152Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 137. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
153Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 310. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
154Omtales som småbarn ved morens skifte 6. okt. 1646
155Datoen er fra en håndskreven notits i Det kgl. Bibli. udgave af Erlandsens bog.
156Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 86