© 2001 Simon Ellefsen

Fierslev

Opdateret 21 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Jens Andersen Fjerritslev
Begravet 1 mar. 1674, Thisted, Jylland.

Gift _____med

Karen Simonsdatter
Død efter 1686.

Børn af Jens Andersen Fjerritslev og Karen Simonsdatter:

2.1.Anders Jensen Fierslev, d. før 1706
3.1.Johan Fierslev
4.1.Maren Jensdatter Fierslev
5.1.Simon Fierslev, d. før 1668
6.1.Iver Jensen Fierslev, d. før 1748, Steigen i Norge
7.1.Simon Fierslev
8.1.Anna Fierslev
9.1.Simon Fierslev
10.1.Kirsten Jensdatter Fierslev

Generation 2.

2.1.
Anders Jensen Fierslev
Døbt 25 jun. 1658, Thisted, Jylland.
Død før 7 jun. 17061.
     1684 bor han i Søvig ved Alstahaug. 1701 er han ejer af gården Huseby i Kvæfjord sogn, kaldes Bergensborger med nogen negotie, holdt også jektebruk til indbyggernes fornødenhed. Sad i en stor bedrift, da han holdt 1 dreng og 3 karle, af hvilke de 2 var hans fostersønner. En bror til Anders var Iver Jensen Fiereslev, som bodde på gården Vig i Steigen sogn.

Gift 1684, (kgl. Bevilling 21. juni)2 med

Anne Maria Michelsdatter
     Datter af Michel Oudensen og Kirsten Nielsdatter Rasch.

Børn af Anders Jensen Fierslev og Anne Maria Michelsdatter:

11.2.Michel Anderssøn Fierslev, f. 1685, d. 1707, Kvæfjord
12.2.Matthias Andersen Fersleff, f. omkr. 1697, Bergen, d. 1763, Helsingør
3.1.
Johan Fierslev
Døbt 26 dec. 1661, Thisted2.
4.1.
Maren Jensdatter Fierslev
Døbt 27 sep. 1663, Thisted2.
     Levede 1726 og var da ugift.2
5.1.
Simon Fierslev
Døbt 12 mai 1665, Thisted2.
Død før 16682.
6.1.
Iver Jensen Fierslev
Døbt 30 jun. 1666, Thisted2.
Død før 1748, Steigen i Norge2.
     Var 1701 Ejer af Gaarden Vig i Steigen Sogn, hvilken han havde faaet med sin Hustru.2

Gift 22 aug. 1697, Steigen2 med

Berette Laursdatter Vig
Begravet 28 feb. 1751, Steigen2.

Børn af Iver Jensen Fierslev og Berette Laursdatter Vig:

13.6.Jens Iversen Fierslev (Berg), d. 1766
14.6.Niels Iversen Vig
15.6.Frederich Iversen Fierslev
16.6.Manderup Schiønnebøll Fierslev
17.6.Anders Iversen Vig, f. omkr. 1705, Steigen
7.1.
Simon Fierslev
Døbt 29 apr. 1668, Thisted2.
Begravet 1668, Thisted2.
8.1.
Anna Fierslev
Døbt 2 mai 1669, Thisted2.
9.1.
Simon Fierslev
Døbt 6 aug. 1671, Thisted2.
Begravet 8 sep. 1773, Thisted2.
10.1.
Kirsten Jensdatter Fierslev
Døbt 2 feb. 1673, Thisted2.
Begravet _____, Thisted2.

Gift _____med

Anders Poulsen

Generation 3.

11.2.
Michel Anderssøn Fierslev
Født 16852.
Død nov. 1707, Kvæfjord2.
     Student fra Bergen 1705. Var eier af Fædrenegården Huseby i Kvæfjord Sogn.2

Gift omkring 17072 med

Mille Cathrine Jespersdatter Kolderup
Født feb. 16882,2.
Begravet 17 mar. 1723, Bodin, Bodø3,2.
     Datter af Jesper Andersen Kolderup og Karen Michelsdatter Storm.
     I 1720 oppgav Mille Jespersdatter Husby og innsatte stesønnen Erich Normann til å styre gården. Det må forutsettes at Mille Jespersdatter tok med seg sine barn og at reisens mål var Bergen, men hun kom ikke så langt, for den 17. mars 1723 ble hun begravd i Bodin.3
     I kirkebok nr. 1 for Bodø står: «1723, Den 17. Mart: holdt Liigpredichen over Sl. Milde Koldrop, 35 aar gl. og 29 dage.»3

[Gift 1° omkr. 1707 med Michel Anderssøn Fierslev (1685 - nov. 1707); Gift 2° med Michel Normann].

Børn af Michel Anderssøn Fierslev og Mille Cathrine Jespersdatter Kolderup:

18.11.Michael Andreas Fierslev, f. omkr. 1708
12.2.
Matthias Andersen Fersleff
Født omkring 1697, Bergen2.
Død 18 mar. 1763, Helsingør2.
     Sømand, 1723 Assistent i Godthaab paa Grønland, 1726 Købmand og Bogholder sammesteds, foretog 1727 en Recognosceringsrejse til Discobugten [Grønland], 1731 entlediget, 1734 Købmand sammesteds, 1738 i Christianshaab, 1739 entlediget og rejste til Danmark, 1741 Borgmester i Helsingør, indgav 1747 en Betænkning om »Grønlands videre Besejling og Etablering i Tiden« og var 1750 tilforordnet for at give Underretning om den grønlandske Handel; udarbejdede Forslag til Instruks for grønlandske Købmand. Ejede et Sted paa Stengaden i Helsingør. Hans Bo udviste en Indgæld paa 1361 Rdlr., men en Udgæld paa 1474 Rdlr., hvorfor det ved kgl. Resolution af 25. decbr. 1767 bevilgedes Enken, at Boet maatte forblive urørt til hendes Død.2
     Se H. Osterman: Nordmænd paa Grønland 1721-1814.

Gift 1° 30 sep. 1728, Bergens Domkirke2 med

Anna Larsdatter Hiller
Død omkring 1740, København2.
     Boets Gæld oversteg Indtægten med 13 Rdlr.2

Gift 2° 3 mai 1741, hos Brudens Morbroder, Brygger Peder Goës i Snaregaden, København2 med

Anne Kirstine Dalager
Født omkring 17182.
Død 13 mai 1790, Helsingør2.
     Datter af Jens Laursen Dalager og Anna Goës.
     Efter Mandens Død oppebar hun fra Helsingørs Hospital en Pension paa 52 Rdlr.2

Børn af Matthias Andersen Fersleff og Anna Larsdatter Hiller:

19.12.Andreas Fersleff, d. før 1763
20.12.Anna Malene Fersleff, f. 1731, Grønland, d. 1795, Helsingør
21.12.Adelus Kirstine Fersleff, f. omkr. 1733, Grønland
22.12.Thomas Fersleff, f. omkr. 1734, Grønland, d. før 1790

Børn af Matthias Andersen Fersleff og Anne Kirstine Dalager:

23.12.Johan Ludvig Fersleff
24.12.Anna Marie Fersleff, d. 1793, Helsingør
25.12.Sophia Amalia Fersleff
26.12.Maren Fersleff, f. 1748, Helsingør, d. 1810, Helsingør
27.12.Frederica Louise Fersleff, d. eft. 1820
28.12.Jacobina Fersleff, d. 1816, Helsingør
29.12.Jens Jacob Fersleff
30.12.Anne Kierstine Fersleff
31.12.Karen Fersleff
13.6.
Jens Iversen Fierslev (Berg)
Døbt 20 mar. 1698, Steigen2.
Død okt. 17662.
     Var 1751 Ejer af Fædrenegaarden Vig, tidligere af Gaarden Berg.2

Gift _____med

Anne Kirstine Arentsdatter

Børn af Jens Iversen Fierslev (Berg) og Anne Kirstine Arentsdatter:

32.13.Iver Jensen Vig
33.13.Arent Jensen, d. før 1769
34.13.Karen Jensdatter
14.6.
Niels Iversen Vig
Døbt 15 aug. 1700, Steigen2.
     Begik 1720 Lejermaal med Gure Olsdatter, men da dette ved deres Søn Oles Daab 3. aug. 1721 blev bekendt, forlod han hemmeligt Sognet.2
15.6.
Frederich Iversen Fierslev
Døbt 29 okt. 1702, Steigen2.
     Levede 1751.2
16.6.
Manderup Schiønnebøll Fierslev
Døbt 6 jun. 1704, Steigen2.
Begravet 5 okt. 1704, Steigen2.
17.6.
Anders Iversen Vig
Født omkring 1705, Steigen2.
     Var 1727 delagtig i et Indbrudstyveri hos Faderen. Sagen trak ud i ca. ? Aar og 1740 dømtes han tillige med 3 af sine medskyldige til livsvarig Fæstningsarbejde i Trondhjem.2

Generation 4.

18.11.
Michael Andreas Fierslev
Født omkring 17082.
Begravet 24 feb. 1786, Trondhjem2.
     1727 sælger han for 100 Rdlr. sin Fædrenegaard Huseby, 1733 er han Bergensborger som Ølhandler i Nordlandene, 1737 Købmand paa Torvet i Bergen, senere Skriver hos Sorenskriver Roested i Fossum, 1762 er han Bruger af Gaarden Rein, faar 1761 Skøde paa Gaarden Lund i Stod, men sælger den atter 1767 dog med Forbehold af livsvarigt Ophold og Fodring af nogle Kreaturer. 1772 er han konstitueret Lensmand.2

Gift 1° 29 apr. 1733, Bergen2 med

Alida (Alhed) Bastiansdatter Wartman
Født omkring 17122.
Begravet 30 jun. 1735, "Michel Andreas Ferslefs kone", Domkirken i Bergen.4,2.
     Hendes 2 Døtre arvede hver 66 Rdlr. efter hende.2

Gift 2° 13 sep. 1736, Bergen2 med

Giertrud Dorothea Lorentzen
Født omkring 17182.
     Datter af Claus Henning Lorentzen og Anna Jensdatter Randulf.

Børn af Michael Andreas Fierslev og Alida (Alhed) Bastiansdatter Wartman:

35.18.Mille Sophie Fierslev
36.18.Ingeborg Sophie Fierslev

Børn af Michael Andreas Fierslev og Giertrud Dorothea Lorentzen:

37.18.Anna Randulf Fierslev
19.12.
Andreas Fersleff
Døbt 23 nov. 1728, Nykirken i Bergen2.
Død før 17632.
     Levede 1741, men var død før 1763 uden at efterlade sig Livsarvinger.2
20.12.
Anna Malene Fersleff
Født 12 mai 1731, Grønland2.
Død 2 aug. 1795, Helsingør2.
21.12.
Adelus Kirstine Fersleff
Født omkring 1733, Grønland2.
Begravet 5 sep. 1770, Helsingør2.
     Var værkbruden og vanfør. Optoges 31. aug. 1764 som Lem i Helsingørs Hospital, hvor hun døde. Ugift.2
22.12.
Thomas Fersleff
Født omkring 1734, Grønland2.
Død før 17902.
     Død før 1790 uden at efterlade sig Livsarvinger. Fik 14. juni 1761 Borgerskab som Urtekræmmer i København.2
23.12.
Johan Ludvig Fersleff
Døbt 29 dec. 1741, Sct. Olai Kirke i Helsingør2.
Begravet 1 feb. 1774, Sct. Olai Kirke i Helsingør2.
     1763 var han Underofficer ved det sønderjyske Nationalregiment.2
24.12.
Anna Marie Fersleff
Døbt 27 nov. 1742, Sct. Olai Kirke i Helsingør2.
Død 28 jun. 1793, Helsingør2.
     Død i Helsingør af Brystsyge og opholdt sig da hos Svogeren, Købmand Gradman. Boets Indtægt var 21 Rdlr., dets Udgift 84 Rdlr.2

Gift _____med

Bergman
Død før 18042.
     Regeringsraad i Stettin, hvor han opholdt sig ved Hustruens Død.2
25.12.
Sophia Amalia Fersleff
Døbt 23 dec. 1744, Sct. Olai Kirke i Helsingør2.
Begravet 2 apr. 1808, Helsingør (Sct. Marie Kbg.)2.
     Ved Testamente af 25. nov. 1805 skænkede hun sin Søsterdatter Christine Eleonora Gradman 1000 Rdlr. og hele sit Indbo. Til Deling mellem hendes Søstre eller deres Arvinger kom 10516 Rdlr.2

Gift 2 okt. 1765, Sct. Olai Kirke i Helsingør2 med

Christian Gotlieb Ochsen
Født 17332.
Begravet 28 jun. 1805, Helsingør (Sct. Marie Kbg.)2.
     Købmand.2
26.12.
Maren Fersleff
Født 27 feb. 1748, Helsingør2.
Død 5 nov. 1810, Helsingør2.

Gift 23 feb. 1780, Sct. Olai Kirke i Helsingør2 med

Peter Møller
Født 3 dec. 1732, Thisted2.
Død 8 apr. 1790, Helsingør2.
     Søn af Niels Andersen Møller og Lucie Pedersdatter.
     Kontrolør ved Toldboden i Helsingør. Ved et Indskud paa 560 Rdlr. i den alm. Enkekasse havde han sikret sin Enke en aarlig Pension af 200 Rdlr.2
27.12.
Frederica Louise Fersleff
Døbt 19 mai 1749, Sct. Olai Kirke i Helsingør2.
Død efter 18202.

Gift 19 aug. 1772, Sct. Olai Kirke i Helsingør2 med

Isaac Gløerfelt
Døbt 30 jul. 1742, Assens2.
Begravet 15 dec. 1803, Helsingør (Sct. Olai Kbg.)2.
     1722 er han Postsekretær, senere Postdirektør og svensk Generalkonsul.2
28.12.
Jacobina Fersleff
Døbt 8 sep. 1750, Sct. Olai Kirke i Helsingør2.
Død 14 sep. 1816, Helsingør2.

Gift 27 jun. 1792, Sct. Olai Kirke i Helsingør2 med

Georg Gustav Segelin
Født omkring 17562.
Død 31 jan. 1820, Helsingør2.
     Ved sin Vielse er han Handelsbetjent, 1801 Vinkyper hos Svogeren, Købmand Gradman, ved sin Død Vintappersvend. Boets Overskud var 1189 Rdlr. S. og T., hvoraf den ene Halvdel skulde tilfalde Købmand A. Gradmans Børn og den anden Enkefru Generalkonsulinde Gløerfelt.2
29.12.
Jens Jacob Fersleff
Døbt 26 jul. 1754, Sct. Olai Kirke i Helsingør2.
Begravet 1 okt. 17542.
30.12.
Anne Kierstine Fersleff
Døbt 10 jun. 1756, Hjemmedaaben, konf. i Sct. Olai Kirke, Helsingør2.
Begravet 29 dec. 17562.
31.12.
Karen Fersleff
Døbt 10 jun. 1756, Hjemmedaaben, konf. i Sct. Olai Kirke, Helsingør2.
Begravet 27 jan. 1792, Helsingør2.

Gift 25 apr. 1783, Sct. Olai Kirke i Helsingør2 med

Adam Gotlieb Gradman
Født omkring 17512.
Død 19 mar. 18182.
     Købmand.2
32.13.
Iver Jensen Vig
     1751 brugte og beboede han Gaarden Vig.2

Gift omkring 17522 med

Johanne Christensdatter

Børn af Iver Jensen Vig og Johanne Christensdatter:

38.32.Berette Maria Iversdatter
33.13.
Arent Jensen
Død før 17692.
34.13.
Karen Jensdatter

Gift 1° _____med

Edies Olsen Berg

Gift 2° _____med

Jeppe Jensen

Generation 5.

35.18.
Mille Sophie Fierslev
Døbt 10 feb. 1734, Bergen2.

Gift omkring 17602 med

Simon Hansen Brun
36.18.
Ingeborg Sophie Fierslev
Døbt 5 jun. 1735, Bergen2.
Begravet 14 mar. 1736, «Michael Andreas Fierslevs b.», Domkirken i Bergen.5,4,2.
37.18.
Anna Randulf Fierslev
Døbt 27 okt. 1737, Bergen Domkirke.2,5.
38.32.
Berette Maria Iversdatter
Døbt 26 aug. 1753, Steigen2.

Kilder og Noter
1Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953): Spørsmaal og Svar (nr. 48). Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1930): 213-215
2Anna Levin: Ferslew-slægten fra Skagen.
3Charles Ellingsen: Litt om Michel Normann, Husby i Kvæfjord, hans opprinnelse og slekt, samt om slekten Normann fra Grøsnes i Ibestad., s. 143. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1965): 139-150
4Digitalarkivet: Gravlagde i Bergen 1668-1815.
59 md. gl.