© 2001 Simon Ellefsen

Falch III

Opdateret 21 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Lars (Laurits) (Falch?)

Børn af Lars (Laurits) (Falch?) og _____:

2.1.Anne Larsdatter (Falch?), f. 1702, d. 1758
3.1.Anders Larsen Falch

Generation 2.

2.1.
Anne Larsdatter (Falch?)
Født 17021.
Død 17581.
     Fra Nesna.1
     Når det gjelder Anne Larsdatter så finnes det hverken skifte etter henne eller noen spor etter henne i kirkebøkene for Alstahaug prestegjeld når ho skulle ha dødt. Ei heller blir ho nevnt med slektsnavn de få gangene ho står i kirkeboka. Ikke skriver Kurt Jakobsen i sin skiftesamling henne ved Falch eller at Anders Falch var hennes bror.2
     Skifte 1758-1765, Trondheim.3(Anne Larsdatter Falch) - samme person ?.

Gift 1° 25 okt. 1716, Tjøtta.2 med

Petter Frantzen
Født omkring 16484,2.
Død mai 1719, Siste del av mai 1719, 71 ½ år gl.2.
     Søn af Frantz og Karen Nilsdatter.
     Gårdbruker på Mindnes i Tjøtta.
     Skifte 1720, Mindenes, Tjøtta.5Avdøde Peter Frantzen. Arvinger: ektefelle Anne Larsdatter; datter Anne Petersdatter; datter Margrethe Petersdatter; datter Elen Maria Petersdatter..

[Gift 1° med Ane Hansdatter (d. omkr. 1715); Gift 2° 25 okt. 1716 med Anne Larsdatter (Falch?) (1702 - 1758)].

Gift 2° 28 jul. 1720, 9. søndag i trefoldighet.1 med

Lars Jacobsen
Født omkring 1682.
Død nov. 1748, 66 år gl.2.
     Mindenes gård i Tjøtta ble 26. sept. 1720, ifølge bygselskontrakt, overdratt til Lars Jacobsen fra Tjøtta, samt gården Bragstad på Mindlandet som han brukte som avlsgård.6
     Skifte 24 sep. 1750, Mindenes, Tjøtta.7,5Begynt 17. nov. 1749, sluttet 24. sept. 1750. Gjenlevende kvinde Ane Larsdatter og deres børn: Jacob Larsen 21 år og Marianne Larsdatter 25 år, umyndige og uforseet. Petternelle var død førinden. Tilstede var enkens verge, hennes bror Sr. Anders Falch, lensmann, og lagretsmann Johannes Jonsen Bragstad. Registrert av sorenskriver Jens Lessøe og tjeneren Johan Tuusmand. Boeds verdi 727 spd. 5 ort og 8 skilling. Stort skifte. Av sølv: 3 sølvbegre merket: F.S.A.H.D.; L.I.S.A.L.D.; P.F.S.A.H. Sølvskeer merket: L.I.W.A.H.D.; A.I.S.A.L.D.; P.I.S.I.S.D.; F.S.A.H.D.; P.S.S.; E.I.S. og anno 1651, en ske..

Børn af Anne Larsdatter (Falch?) og Petter Frantzen:

4.2.Ann Margithe Pettersdatter, f. 1717, d. 1794
5.2.Margrethe Pettersdatter
6.2.Elen Maria Pettersdatter (Winther), f. 1719

Børn af Anne Larsdatter (Falch?) og Lars Jacobsen:

7.2.Petronelle Larsdatter, d. før 1749
8.2.Ingeborg Larsdatter, d. før 1749
9.2.Maria Anna (Marianne) Larsdatter, d. 1792
10.2.Jacob Larsen
11.2.Lorentz Larsen, d. før 1749
3.1.
Anders Larsen Falch
     Optræder 1750 som verge for sin søster Ane Larsdatter i skiftet etter hennes mand Lars Jacobsen, Mindenes i Tjøtta.1

Generation 3.

4.2.
Ann Margithe Pettersdatter
Født 17178.
Død 17949.
     Gift på Offersøy i Tjøtta.9
5.2.
Margrethe Pettersdatter
6.2.
Elen Maria Pettersdatter (Winther)
Født 17198.
     Alexander Gyths hustru Elen Maria Pedersdatter må være identisk med Petter Frantzens datter af samme navn.

Gift _____10med

Alexander Andersen Gyth
Født 171411,12.
Død 179412.
     Søn af Anders Alexandersen Gyth og Margrethe Jensdatter Falch.
     Lensmann i Alstahaug. Eier av Belsvåg gård.13

Børn af Elen Maria Pettersdatter (Winther) og Alexander Andersen Gyth:

12.6.Margrethe Alexandersdatter Gyth, f. 1745
13.6.Abel Margrethe Gyth, f. 1756, d. 1818
7.2.
Petronelle Larsdatter
Døbt 29 jun. 1721, Tjøttøen., 3. p. trin., Faddere: Christopher [Olsen] Stochmann Tiøttøen; Henrik Grønberg [ikke Grønbech, som A.Hauglid skriver] Tiøttøen; Anne Henriette Mathisen; Adeved [Hansdatter?] Heintz; Anne Alexandersdatter Hafn [gård i Tjøtta, ikke Ravn som A.Hauglid skriver].2,1.
Død før 174914.
8.2.
Ingeborg Larsdatter
Døbt 18 apr. 1723, Tjøtta., Dom. jubilate. Faddere (bl.a.): Frantz Nielsen Vevelstad og Peder Siursen Myklebostad.15,2.
Død før 174916.
9.2.
Maria Anna (Marianne) Larsdatter
Døbt 9 sep. 1725, Tjøtta., 15. p. trin, Maria Anna., Faddere: Nicolai Pedersen, Tiøttø; Peder Salomonsen, Bragstad [sønn av Boele Frantzdatter Bragstad, f. 1640]; Anne Henriette Mathisen; Anna Sophie Riber; Margrethe Andersdatter Bragstad.2,1.
Død 1792, 67 år gl.17.

Gift 1750, Alstahaug kirke., Forlovere: Alexander Gyth, Peder Broch Gyth.18 med

Alexander Sorges
Født 172317.
Død 177317.
     Lærer og klokker i Alstahaug, Tjøtta og Herøy.19
     Som lærer og klokker i Alstahaug bodde Alexander Sorges på gården Myrhold.17
     Det har ikke vært mulig for mig [Albertine Hauglid] å finne hans foreldre her på Helgeland, men meget taler for at en «Anders Tillisch» som er fadder til Jacob Larsen Myndenes' barn, Lars, kan være en bror av ham, og fogd Jørgen Mathiesen's hustru, Pedernille Tillisch, en søster, da fogdens sønn Sr. Peder Mathiesen, Søvik i Alstahaug er Mariannes verge under skiftet etter Alexander Sorges.18
     Skifte 17 mar. 1773, Myrvold, Alstahaug.17.

Børn af Maria Anna (Marianne) Larsdatter og Alexander Sorges:

14.9.Lars Alexandersen Sorges
15.9.Ingeborg Anna Alexandersdatter Sorges
16.9.Tillisch Alexandersen Sorges
17.9.Pedernille Alexandersdatter Sorges, d. før 1773
18.9.Ane Alexandersdatter Sorges
19.9.Lorentz Alexandersen Sorges
20.9.Christense Alexandersdatter Sorges, d. før 1773
21.9.Johan Alexandersen Sorges
10.2.
Jacob Larsen
Døbt 26 jun. 1729, Tjøtta., 2. p. Trin., Faddere: Jeg uverdige døbefader Søren Spentrup (capellan); Lars Olsen klokker; Hans Salomonsen Skaalvær [sønn av Boele Frantzdatter]; Barbara Povelsdatter Nødøen [ikke Rødøen som A.Hauglid skriver, Barbara var gift med Frantz Joensen Nødøen, sønn av Boele Frantzdatter Bragstad]; Lucie Olsdatter Tiøttøe.2,1.
Begravet 12 jun. 1796, Tjøtta., 68 år gl.8.
     Bruker av Mindnes gård i årene 1762-1796.19

Gift 1° 1762, Trolovet 2. påskedag (12. april) 1762, Jacob Larssen af Myndenæs og pigen Christense Sørensdtr: af Wevelstad. Trolovere var Olle Ingebrigtssen Høiholm og Ingebrigt Fredriksen Klubben.8,19 med

Christense (Christine) Sørensdatter
Født omkring 173520,21,22.
Død 1764, 30 år gl.8,19.
     Datter af Søren Juulsen Dahl og Margrethe Nielsdatter Winther.
     Skifte 1765, Mindenes, Tjøtta.5Avdøde Christence Sørensdatter. Arvinger: ektefelle Jacob Larsen; sønn Lars Jacobsen, 1 år..

Gift 2° 1765, Brønnøy.19 med

Margrethe Nielsdatter
Død omkring 1795.
     Skifte 1795, Mindenes, Tjøtta.23.

Børn af Jacob Larsen og Christense (Christine) Sørensdatter:

22.10.Lars Jacobsen

Børn af Jacob Larsen og Margrethe Nielsdatter:

23.10.Lorentz Jacobsen
24.10.Christense Jacobsdatter, f. omkr. 1768
25.10.Anne Jacobsdatter, f. 1769
26.10.Peternilla Jacobsdatter, f. omkr. 1770
27.10.Margrethe Jacobsdatter, f. omkr. 1775
28.10.Peter Jacobsen, f. omkr. 1777
29.10.Jeremias Jacobsen, f. omkr. 1779
11.2.
Lorentz Larsen
Døbt 7 jun. 1733, Tjøtta., 1. p. Trin. Faddere: Jeg uværdig døbefader L: Dass; mons. Østen Angell; Peder Jacobs: Falck; Lussia Olsdatter [? fra Øian i Brønnøy, gift 1735 med Anders Pedersen Falch, en sønn av ovennevnte Peder Falch]; Aarselle Pedersdatter Falck [datter av ovennevnte Peder Falch, blir 1739 gift med ovennevnte Østen Angell].2.
Død før 174914.

Generation 4.

12.6.
Margrethe Alexandersdatter Gyth
Født 174524.

Gift 177224 med

Jørgen Berri Jæger
Død 21 mai 181824.
     Søn af Knut Eeg Jæger og Abigael Christine Berri.
     Prokurator. Jørgen Jæger var folikskommissær. Kjøpte sin svigerfars gård i Belsvåg med to husmannsplasser. Hadde 3 tjenestedrenge og 5 tjenestepiker. Han avstod sin gård Belsvåg til bispesete for den første biskop over Nord-Norge etter at stiftet ble delt i 1803 - til biskop Mathias Bonsach Krogh.24

Børn af Margrethe Alexandersdatter Gyth og Jørgen Berri Jæger:

30.12.Abigael Kristine Berri Jæger, f. 1772, Belsvåg
31.12.Knut Jæger, d. 1858, Mo
13.6.
Abel Margrethe Gyth
Født 175610.
Død 181825,10.

Gift _____10med

Morten Sommer
Født 1763, Kolvereid prestegjeld i Namdalen.26, døbt 20 feb. 1763, Kolvereid kirke.26.
Død 184410.
     Søn af Jon (Leure, Lørre, Løhrøe, Løhre).
     Lensmann i Vega fra 1790 til 1843.10

Børn af Abel Margrethe Gyth og Morten Sommer:

32.13.Elen Marie Mortensdatter Sommer, f. 1787, Vega, d. 1845, Vikna i Namdalen.
33.13.Else Johanna Mortensdatter Sommer, f. 1790, d. 1790
34.13.Alexander Johannes Mortensen Sommer, f. 1791
35.13.John Løhre Mortensen Sommer, f. 1791, Vika, d. 1864, Kjul i Vega.
36.13.Nicoline Mortensdatter Sommer, f. 1795
37.13.Anthonette Wilhelmine Tobine Arnsberg Brodtkorb Sommer, f. 1797
14.9.
Lars Alexandersen Sorges
Døbt 22 aug. 1751, Alstahaug kirke., 11. s. e. trefoldighet., Faddere: Jeg døpefader Morten Sommer; Peder Mathisen, Søvigen; Jacob Larsen Myndenes; Abel Margrethe Sommer; Elen Marie Pedersdatter Winter.18.
     Bosatt 1801 på gården Ytre Lund [i Alstahaug] og er gift.17
15.9.
Ingeborg Anna Alexandersdatter Sorges
Døbt 3 jan. 1753, Alstahaug kirke., Faddere: Erich Spore (capellan), senere den første sogneprest til Lurøy; Erich Hammond (til Søvik gård, handelsmann); Else Knudsdatter Jæger; Raghild Isachsdatter Stocka (hun var datter av Isach And, kjøpmann på Karvestrand, Stocka).27.
Begravet 1840, Vega.28.
     Konfirmert i Alstahaug kirke 7. trin. 1771.17
     Hun kom i ung alder i huset hos Peder Nicolaisen Greger, handelsmann på Rørøy i Vega.17

Gift 1° 6 jan. 1780, Vega kirke., Trolovet 11. sept. 1779 (Vega kirkebok). Ungkarl Povel Povelsen, Rørøen med piken Ingeborg Anna Sorges, Rørøen. Forlovere: Monsr. Peder Nicolaisen Greger, Rørøen; Monsr. Jørgen Berri Jæger af Belsvaag, Alstahaug.29 med

Paul Paulsen
Død 1789, omkom på sjøen.30.
     Jektstyrmann fra Alstahaug.17
     Bygslede Nergård, Vika i Vega.30
     Skifte 27 apr. 178930Formynder for barna: Morten Løre Sommer. Vika..

Gift 2° 1789, Vika, Vega., Vega kirkebok 1789, 7. søndag etter Trefoldighet. Ekteviet: Ungkarl Jacob Ebbesen, Vika av Sylteren, Brønnøy med enken Ingeborg Anna Sorges. Bryllupet stod på Vika.30 med

Jacob Ebbesen
Døbt 1766, Brønnøy kirke., Faddere: Dines Schaarn; Anne Johanne Schaarn; Jon Nielsen Ounet; Kirsten Sjursdatter Ounet; Christen Sjursen Skild.31.
Død 17 nov. 185632, begravet 23 nov. 1856, Vega.32.
     Søn af Ebbe Nielsen (Sylteren) og Anne Christine Clausdatter.
     Jacob Ebbesen, Vika, nøt stor anseelse i Vega. Han ble valgt som medlem av bygdekommisjonen i flere perioder, og deltok i kommunens styre og stell, og var med og preget utviklingen både på det åndelige og kulturelle område.33
     I 1814 ble Jacob Ebbesen, Vika, i Vega kirke den 16. oktober enstemmig valgt som valgmann fra Vega til valgmanns-møtet i Bodø hvor valgmennene fra Helgeland Fogderi skulle møtes for å velge menn fra fogderiet til Norges første Storting.32

Børn af Ingeborg Anna Alexandersdatter Sorges og Paul Paulsen:

38.15.Janicha Paulsdatter
39.15.Marianne Paulsdatter
40.15.Maren Carina Paulsdatter

Børn af Ingeborg Anna Alexandersdatter Sorges og Jacob Ebbesen:

41.15.Paul Andreas Jacobsen
16.9.
Tillisch Alexandersen Sorges
Døbt 1755, Alstahaug kirke., i Påske., Faddere: Fogd Jens Grønbech; J. Piermand; Ingebrigt Fredriksen; Fru Bryndlund; Olenda Fabricius.27.
17.9.
Pedernille Alexandersdatter Sorges
Døbt 23 okt. 1757, Alstahaug kirke., 20. s. e. trefoldighet., Faddere: Jeg døpe fader Anders Sommer; Peder Lorentz Sommer (pastor til Herøy); Ane Larsdatter Alstahaug; Susanne Borkmand Angell; Hanna Rebecca Dass.27.
Død før 177334.
18.9.
Ane Alexandersdatter Sorges
Døbt 1759, Alstahaug kirke., Faddere: Jeg døpe fader Morten Sommer og min hustru Abel Margrethe Dass; Ole Andersen klokker; Anna Nilsdatter Alstahaug; Rebecca Arntsdatter Alstahaug.27.

Gift 1° _____17med

Adolf Almløv
     Fra Sverige.17

Gift 2° _____17med

Anders Ingebrigtsen
     Selv eier av gården Østbø i Alstahaug, 2 pund og 21 mk. Levde der enda i 1812.17

Børn af Ane Alexandersdatter Sorges og Adolf Almløv:

42.18.Georg Fredrik Almløv
43.18.Marianne Almløv
44.18.Lovise Helena Almløv
45.18.Ane Elisabeth Almløv
19.9.
Lorentz Alexandersen Sorges
Døbt 20 jan. 1762, Alstahaug kirke., Faddere: Fogd Edvard Meyer (fogd i Orkdalen); Andreas Sommer (prest); Peder Rasmussen, Skjeggesnes (kjøpmann); Elen Marie Pedersdatter Winter; Rebecca Ipsen (fogd Ipsens datter).27.
     Var i 1801 hos søsteren [Ane på Østbø i Alstahaug ?].17
20.9.
Christense Alexandersdatter Sorges
Døbt 16 mai 1764, Alstahaug kirke., Faddere: Reinhards Myrvold, Alstahaug (skredder); Margrethe Reinhards; Ole Andersen, klokker, Nebholm, Alstahaug; Karen Olsdatter, Nebholm; Dorothea Nielsdatter Alstahaug.27.
Død før 177335.
21.9.
Johan Alexandersen Sorges
Døbt 15 jan. 1770, Alstahaug kirke., Faddere: Jeg døpefader Hans Dahl, sogneprest; hustru Anne Christ-White; Evert Erichsen Hammond af Søvig; Lucie Falch af Alstahaug; Petter Alexandersen Gyth af Belsvaag.36.
22.10.
Lars Jacobsen
Døbt 25 apr. 1764, Tjøtta kirke., Hjemmedøpt, konfirmert i kirken 25. april 1764. Faddere: Anders Tillisch; Alexander Sorges; Ingebrigt Klipen; Barbro Nielsdatter; Mette Jacobsdatter.19.
23.10.
Lorentz Jacobsen
Døbt 5 okt. 1766, Tjøtta.8.
24.10.
Christense Jacobsdatter
Født omkring 176837,23.
     Tjente 1795 [morens skifte] på Krognes i Brønnøy.23
25.10.
Anne Jacobsdatter
Født 176938,23, døbt 1769, Alstahaug kirkebok, Herøy., Faddere: Jon Jacobsen Bragstad; klokker Ole Andersen af Skeggesnes; Elen Jonsdatter Fladøe; Elen Hansdatter Bragstad; Ane Gyth af Troberg.18.
     Tjente 1795 [morens skifte] hos Thomas Tanke, Mindnes.23
26.10.
Peternilla Jacobsdatter
Født omkring 177039,23.
     Er 1775 [morens skifte] hjemme på Mindenes, Tjøtta.23
27.10.
Margrethe Jacobsdatter
Født omkring 177540,23.
     Er 1775 [morens skifte] hjemme på Mindenes, Tjøtta.23
28.10.
Peter Jacobsen
Født omkring 177741,23.
     Er 1775 [morens skifte] hjemme på Mindenes, Tjøtta.23
29.10.
Jeremias Jacobsen
Født omkring 177942,23.

Generation 5.

30.12.
Abigael Kristine Berri Jæger
Født 1772, Belsvåg24.

Gift _____24med

Niels Brandtzæg
     Handelsmann på Abelvær i Namdalen. Flere barn.43
31.12.
Knut Jæger
Død 1858, Mo43.
     Kjøpmann først på Moholmen handelssted, senere Mo i Rana.43
     Hans første ekteskap var barnløst, men fra sine siste to ekteskap hadde Knud Jæger en stor barneflok.43

Gift 1° _____43med

Susanne Kaasbøl Rosenvinge Hartgen
Født 177743.
Død 1809, Forvik på Helgeland43.
     Datter af Jesper Andreas Hartgen og Anna Jørgensdatter Blix.

Gift 2° _____43med

Anna Margrethe Zahl
     Datter af Hans Olsen Zahl og Martha Jensdatter.
     Fra Nordvika, Dønna.43

[Gift 1° med Peder Greger Erichsen Dybfest (1779 - 1802); Gift 2° med Knut Jæger (d. 1858)].

Gift 3° _____43med

Elisabeth Friederichsen
     Datter av prost i Nesna. Enke etter handelsmann Zahl i Nordvika, Dønna.43

[Gift 1° med Hans Olsen Zahl; Gift 2° med Knut Jæger (d. 1858)].
32.13.
Elen Marie Mortensdatter Sommer
Født 1787, Vega10.
Død 1845, gården Åkvik, Vikna i Namdalen.10.

Gift 1° _____10med

Jens Pedersen
Død 182610.
     Hamland i Nærøy. Han omkom på Lofoten i 1826.10

Gift 2° 183110 med

Morten Ågesen
Født 1785, Namdalseid.10.
     Søn af Åge Mortensen og Berit Marie Sevaldsdatter.

Børn af Elen Marie Mortensdatter Sommer og Jens Pedersen:

46.32.Morten Sommer Jensen, f. 1818, Hamland i Nærøy, d. 1885, Vikestad i Vikna
47.32.Abel Margrethe Gyth Jensdatter, f. 1826, Hamland i Nærøy, d. 1906, Dekkerhus i Vikna

Børn af Elen Marie Mortensdatter Sommer og Morten Ågesen:

48.32.En sønn
33.13.
Else Johanna Mortensdatter Sommer
Født 179044.
Død 179044, begravet 1790, Sommers gravsted i Alstahaug.44.
34.13.
Alexander Johannes Mortensen Sommer
Født 179144.
     Gårdbruker. Alexander Mortensen Sommer overtok farsgården Nordgård, Vika.44
     9 børn, se Albertine Hauglid "Innflytterslekter til Vega", s. 415-420.

Gift 182345,44 med

Ellen Marie Knudsdatter Kjul
     Datter af Knut Nilsen Kjul.
35.13.
John Løhre Mortensen Sommer
Født 1791, Vika46,47.
Død 8 mai 1864, Kjul i Vega.48,47.
     Gårdbruker på Sør-Kjul.47
     8 børn, se Albertine Hauglid "Innflytterslekter til Vega", s. 420-427

Gift 181447 med

Abigael Christine Berri Jæger
Døbt 1790, Alstahaug47.
Død 24 aug. 1859, Kjul i Vega49,47.
     Datter af Niels Christian Jæger og Stinchen Margrethe Olsdatter Wold.
36.13.
Nicoline Mortensdatter Sommer
Født 179550.
     3 barn, 2 døde ung.50

Gift 182050 med

Dines Dinesen Grimsø
Født 180050.
     Gårdbruker på Grimsø i Vega.50

Børn af Nicoline Mortensdatter Sommer og Dines Dinesen Grimsø:

49.36.Mortine Dinesdatter Sommer Grimsø, f. 1828, d. 1881
37.13.
Anthonette Wilhelmine Tobine Arnsberg Brodtkorb Sommer
Født 179751.
     Efterslekt, se Albertine Hauglid "Innflytterslekter til Vega", s. 430-36

Gift 1° _____51med

Peder Johannesen
     Gårdbruker og fisker på Ness i Vega.51

Gift 2° _____52med

Christopher Bjørnsen
     Torget i Brønnøy.52
38.15.
Janicha Paulsdatter
Døbt 8 okt. 1780, Vega kirke., 20 s. e. tref. Faddere: Peder Olsen Ferseth (jektstyrmann); lensmann Peter Dass, Kjul; Erich Svendsen, Vika; Madame Dorothea Cahte Greger af Rørøen; Abel Gyth af Belsvaag, Alstahaug; Johanna Møinichen af Findnes, Vega.30.
39.15.
Marianne Paulsdatter
Døbt 1784, Vega kirke.30.
40.15.
Maren Carina Paulsdatter
Døbt 1786, Vega kirke., Faddere: stedets prest Didrik Haslop; Elias Weinrich; Odde Clausen, Sundsvold; Jomfru Maren Lassen; Inger Walnum, Vegstein; Margrethe Olsdatter, Sundsvold.30.
41.15.
Paul Andreas Jacobsen
Døbt 13 mai 1790, Kristihimmelfartsdag. Faddere: Stedets prest Didrik Haslop; Morten Sommer, Vika; Isach Willumsen; Jomfru Anna Margrethe Brodtkorb, Tjøtta; Jomfru Cathrine Lund; Peternelle Michelsdatter Vegstein.30.
     Konfirmert 1807 (Vega kirkebok).28
     Bosatt på Nergård, Vika i Vega.28

Gift 23 jul. 1815, Vega., Trolovet og viet 14. søndag etter Trefoldighet. Ungkarl Paul Andreas Jacobsen, Vika med Anne Dorthea Arntsdatter Eidem. Forlovere: Jacob Ebbesen, Vika og Dines Eriksen Schytte, Eidem.53,28 med

Anne Dorthea Arntsdatter
Født 178428.
     Datter af Arnt Olsen og Marith Jensdatter.
     Etterslekt, 6 barn, se Albertine Hauglids bok.
42.18.
Georg Fredrik Almløv
43.18.
Marianne Almløv
44.18.
Lovise Helena Almløv
45.18.
Ane Elisabeth Almløv

Generation 6.

46.32.
Morten Sommer Jensen
Født 1818, Hamland i Nærøy10.
Død 1885, Jutulgården, Vikestad i Vikna10.
     Gårdbruker. Eide Jutulgården.10
     7 børn, se Albertine Hauglid "Innflyttere til Vega", s. 406-408.

Gift 184310 med

Anne Andersdatter
Født 1823, Dekkerhus i Vikna10.
     Datter af Anders Nielsen og Adriane Benjaminsdatter Ryum.
47.32.
Abel Margrethe Gyth Jensdatter
Født 1826, Hamland i Nærøy54.
Død 1906, Dekkerhus i Vikna54.
     Efterslekt se Albertine Hauglid "Innflytterslekter til Viga", s. 410-415
48.32.
En sønn
49.36.
Mortine Dinesdatter Sommer Grimsø
Født 1828.
Død 1 apr. 188155,50.
     Druknet på sjøen.50
     Efterslekt, se Albertine Hauglid "Innflytterslekter til Vega", s. 427-430

Gift 185750 med

Kristian Sverdrup Hansen
Født 182350.
Død 17 nov. 187350.
     Gårdbruker på Grimsø i Vega. Druknet på sjøen.50

Kilder og Noter
1Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 356
2Kurt Dalstrøm , epost 16. juli 2001.
3Trondhjems Skifteprotokoll 17 (1758-65).
4I manntallet 1666 oppgives Karen Nilsdatter sønn Petter at være 19 år.
5Svein Edvardsen: Skifter fra Tjøtta 1686/1780 (Trondheim 2002)
6Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 355
7Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 356-357
8Kurt Dalstrøm , epost 17. juli 2001.
9Agnar Johansen, 2002-04-26.
10Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 406
11Email dat. 19. april 1999 af Haldorf Andersen
12Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 457
13Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 406, 457
14Er ikke nevnt i faderens skifte.
15Faren Lars blir ved dåpen innskreven i kirkeboken som Laers Pedersen Myndenæs, men ved neste kirkedag blir Laers Jacobsen Myndenæs sin kone indledd.
16Ikke nevnt i faderens skifte.
17Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 360
18Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 358
19Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 357
201 år gl. ved halvbroren Christophers skifte 1736.
217½ år gl. ved morens skifte 1742.
22Svein Edvardsen: Skifter fra Brønnøy (Nord og Sørsem) 1686/1780., s. 51
23Svein Edvardsen: Skifter fra Tjøtta 1780/1810. (Trondheim 2001)., s. 31
24Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 471
2562 år gl.
26Kurt Dahlstrøm , 2001-11-29 i news:no.fritid.slektforsking.diverse
27Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 359
28Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 362
29Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 360-361
30Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 361
31Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 352
32Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 363
33Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 362-363
34Er død ved farens skifte 17. mars 1773.
35Er død ved farens skifte 17. mar. 1773.
36Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 359-360
3727 år gl. ved morens skifte 1795.
3826 år gl. ved morens skifte 1795.
3925 år gl. ved morens skifte 1795.
4020 år gl. ved morens skifte 1795.
4118 år gl. ved morens skifte 1795.
4216 år gl. ved morens skifte 1795.
43Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 472
44Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 415
4512. søndag etter Trefoldighet.
46Tvilling med broren Alexander.
47Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 420
4874 år gl.
4970 år gl.
50Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 427
51Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 430
52Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 435
53Ifl. mine opslag skal 14. s.e.Tref. være 27 aug. ikke 23. juli.
54Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 409
5553 år gl.