© 2001 Simon Ellefsen

Anders Andersen (o.1659-1736)

Opdateret 17 Jan 2005.


Generation 1.

1.0.
Anders Anderssøn
Født omkring 1659.
Død 1736.
     Jordbruker på Berg, Nord-Rana.
     Skifte 1736, Langfjeld, Mo i Rana.1,2Avdøde Anders Andersen. Arvinger: ektefelle Marithe Mogensdatter; sønn av 1. ekt. Ole Andersen, Stenbechhoug; sønn av 1. ekt. Anders Andersen, Tapperschar; sønn av 1. ekt. Zacharias Andersen, Biørnbechmoen; datter av 1. ekt. Dordi Andersdatter, g.m. Ellend Andersen, Sund; datter av 1. ekt. Anne Andersdatter, g.m. Lars Israelsen, Vilden; datter av 1. ekt. Abelune Andersdatter, g.m. Lars Henrichsen, Nedre Gruben; datter Marithe Andersdatter, g.m. Hans Jensen, Røerapen; datter av 1. ekt. Guro Andersdatter, g.m. Gabriel Eliasen, Busteraaen; sønn av 2. ekt. Christen Andersen, Stenbechhougen; sønn av 2. ekt. Hans Andersen, 19 år, formynder Zacharias Olsen, Langfjeld; sønn av 2. ekt. Erich Andersen, 13 år, formynder Lars Henrichsen, Nedre Gruben; sønn av 2. ekt. Elias Andersen, 11 år, formynder Ole Andersen, Stenbechhaougen; sønn av 2. ekt. Israel Andersen, 10 år, formynder Gabriel Eliasen, Busteraaen; sønn av 2. ekt. Ole Andersen, 9 år, formynder Ole Andersen, Røerapen; datter av 2. ekt. Berithe Andersdatter, 16 år, formynder Ole Andersen, Røerapen; sønner av 3. ekt. Mogens og Lars Andersen, hvis begges formynder er morfar Mogens Mogensen, Røevatne..

Gift 1° før 1696 med

Maritte
     År 1704 langfredag den 21de april «indledt Maritte Langfield» i Hemnes kirke.
     År 1707 septuagesima den 20de februar «indledt Maritte Berg» i Hemnes kirke.

Gift 2° 8 sep. 17093 med

Kirsten Israelsdatter
Død omkring 17334,5.
     Datter af Israel Eliassøn.
     Muligvis datter af jordbruker på Ner-Gruben Israel Eliassøn (1664-1726).
     Skifte 1733, Langfjeld, Mo i Rana5Avdøde Kiersten Israelsdatter. Arvinger: ektefelle Anders Andersen; sønn Christen Andersen, 21 år; sønn Hans Andersen, 16 år; sønn Erich Andersen, 10 år; sønn Elias Andersen, 8 år; sønn Israel Andersen, 7 år; sønn Ole Andersen, 6 år; datter Berethe Andersdatter; datter Maren Andersdatter, døde like etter moren..

Gift 3° 1733 med

Marit Monsdatter
Født 1696, Stor-Røvatnet, Nord-Rana?.
Død 1781.
     Datter af Mogens Mogensen.
     Omtales 1760 som enke på Berg ved broren Mogens Mogensens skifte.6

[Gift 1° 1733 med Anders Anderssøn (omkr. 1659 - 1736); Gift 2° med Johan Augustinusen (d. omkr. 1752)].

Børn af Anders Anderssøn og Maritte:

2.1.Ole Andersen
3.1.Anders Andersen, d. omkr. 1744
4.1.Zacharias Andersen, d. før 1762
5.1.Dordi Andersdatter, d. omkr. 1762
6.1.Anne Andersdatter
7.1.Abelone Andersdatter
8.1.Marithe Andersdatter, d. omkr. 1777
9.1.Guru Andersdatter, d. omkr. 1777

Børn af Anders Anderssøn og Kirsten Israelsdatter:

10.1.Christen Andersen, f. omkr. 1712
11.1.Hans Andersen, f. omkr. 1717
12.1.Berethe Andersdatter, f. omkr. 1720
13.1.Erich Andersen, f. omkr. 1723
14.1.Elias Andersen, f. omkr. 1725
15.1.Israel Anderssøn, f. 1725, Berg i Nord-Rana
16.1.Ole Andersen, f. omkr. 1727
17.1.Maren Andersdatter, f. omkr. 1733, d. omkr. 1733

Børn af Anders Anderssøn og Marit Monsdatter:

18.1.Mogens Andersen, d. 1749
19.1.Lars Andersen

Generation 2.

2.1.
Ole Andersen
     Er ved farens skifte 1736 bosat på Stenbechhoug.7
3.1.
Anders Andersen
Død omkring 17448,9.
     Er ved farens skifte 1736 bosat på Tapperschar.7
     Skifte 1744, Taperskar, Mo i Rana.10.

Gift _____med

Karen Nielsdatter
Død efter 1744.

Børn af Anders Andersen og Karen Nielsdatter:

20.3.Marithe Andersdatter, f. omkr. 1724
21.3.Niels Andersen, f. omkr. 1725, d. omkr. 1810
22.3.Anders Andersen, f. omkr. 1727
23.3.Zacharias Andersen, f. omkr. 1730
24.3.Dorthea (Dordi) Andersdatter, f. omkr. 1732, d. omkr. 1780
25.3.Kirsten Andersdatter, f. omkr. 1735, d. før 1810
26.3.Anne Andersdatter, f. omkr. 1736
27.3.Ørger Andersen, f. omkr. 1737
28.3.Kari Andersdatter, f. omkr. 1742, d. før 1810
4.1.
Zacharias Andersen
Døbt 21 apr. 1704, Hemnes kirke.
Død før 176211.
     Er ved farens skifte 1736 bosat på Biørnbechmoen.7

Børn af Zacharias Andersen og _____:

29.4._____
30.4._____
5.1.
Dordi Andersdatter
Død omkring 1762.
     Er i skiftet 1736 etter faren gift med Ellend Andersen, Sund.7
     Er i skiftet 1749 etter halvbroren Mogens Andersen ikke gift.9
     Skifte 1762, Sund, Dønna.12Avdøde Dorthe Andersdatter. Arvinger: ektefelle Jon Ejnersen; bror Ole Andersen, Stenbechhaugen i Ranen; avdøde bror Zacharias Andersen, har 2 barn; bror Anders Andersen, Tapperskaret i Ranen; datter [søster] Ane Andersdatter, Wullen; datter [søster] Marith Andersdatter, g.m. Hans Jensen, Stenbechhaugen; datter [søster] Abelona Andersdatter, g.m. Lars Hendrichsen, Nedre Gruben; datter [søster] Guru Andersdatter, g.m. Christopher Larsen, Lill Alteren; halvbror Christen Andersen, Rørabben i Ranen; halvbror Hans Andersen, 40 år, Rørabben i Ranen; halvbror Elias Andersen, gift, Ranen; halvbror Israel Andersen, gift, Lillenget; halvbror Ole Andersen, Tjong i Rødø; halvbror Lars Andersen, gift, Berg i Ranen; halvsøster Berethe Andersdatter, g.m. Stener Jonsen, Tønsvigen..

Gift 1° _____med

Erland Andersen
Født omkring 171713.
     Søn af Anders Nielsen og Anne Erlandsdatter.

Gift 2° _____med

Jon Einersen
6.1.
Anne Andersdatter
     Er ved farens skifte 1736 gift med Lars Israelsen, Vilden.7
     Er ved halvbroren Mogens Andersens skifte 1749 ugift.9

Gift _____med

Lars Israelsen
7.1.
Abelone Andersdatter
     Er ved farens skifte 1736 gift med Lars Henrichsen, Nedre Gruben.2

Gift _____med

Lars Hendrichsen
8.1.
Marithe Andersdatter
Død omkring 1777.
     Er ved farens skifte 1736 gift med Hans Jensen, Røerapen.5
     Skifte 1777, Steinbækhaugen, Moe.5Avdøde Marith Andersdatter. Arvinger: sønn Anders Hansen, Andfischvatnet; sønn Joen Hansen, Langvasheien; sønn Jens Hansen, Ytteren; sønn Peder Hansen, 30 år, formynder broderen; datter Marith Hansdatter, g.m. Peder Olsen, Stenbechhaugen; datter Berith Hansdatter, 40 år, formynder Anders Hansen, Andfiskvatnet..

Gift _____5med

Hans Jensen
Død omkring 1768.
     Søn af Jens Hansen og Eva Joensdatter.
     Skifte 1768, Steinbækhaugen, Moe.5Avdøde Hans Jensen, Steinbækhaugen, Moe. Arvinger: ektefelle Marithe Andersdatter; sønn Anders Hansen; sønn Joen Hansen; sønn Benjamin Hansen; sønn Jens Hansen; sønn Johannes Hansen; sønn Peder Hansen, vanvittig, formynder Anders Hansen, Andfichvatnet; datter Marith Hansdatter, gift; datter Berithe Hansdatter, ugift, formynder Anders Hansen..

Børn af Marithe Andersdatter og Hans Jensen:

31.8.Anders Hansen
32.8.Joen Hansen
33.8.Benjamin Hansen, d. omkr. 1774
34.8.Jens Hansen
35.8.Johannes Hansen
36.8.Peder Hansen
37.8.Marith Hansdatter
38.8.Berithe Hansdatter
9.1.
Guru Andersdatter
Døbt 20 feb. 1707, Hemnes kirke.
Død omkring 1777.
     Er ved farens skifte 1736 gift med Gabriel Eliasen, Busteraaen.2
     Skifte 1777, Busteraaen, Moe.5Avdøde Guru Andersdatter, Busteraaen, Moe. Arvinger: ektefelle Christopher Larsen; sønn Elias Gabrielsen, Fischskiønmoen; sønn Gabriel Gabrielsen, Lille Alteren; sønn Anders Christophersen; sønn Lars Christophersen, 30 år, hjemme; sønn Ole Christophersen, Sandheien; sønn Johannes Christophersen, 27 år; datter Marithe Gabrielsdatter, g.m. Ole Jensen, Lille Alteren; datter Anna Gabrielsdatter, g.m. Thomas Andersen, Øvre Dahl; datter Anna Gabrielsdatter [Christophersdatter], g.m. Christopher Olsen, Busteraaen..

Gift 1° _____14med

Gabriel Eliasen
Død omkring 1739.
     Skifte 1739, Busteraaen, Moe.14Ektefelle Guru Andersdatter; Formynder for barna er stefaren Christopher Larsen. Barn: Elias Gabrielsen; Gabriel Gabrielsen; Marith Gabrielsdatter; og Anne Gabrielsdatter..

Gift 2° omkring 173914 med

Christopher Larsen
Død omkring 1803.

Børn af Guru Andersdatter og Gabriel Eliasen:

39.9.Elias Gabrielsen
40.9.Gabriel Gabrielsen
41.9.Marith Gabrielsdatter
42.9.Anne Gabrielsdatter

Børn af Guru Andersdatter og Christopher Larsen:

43.9.Anders Christophersen
44.9.Lars Christophersen
45.9.Ole Christophersen
46.9.Johannes Christophersen
47.9.Anna Christophersdatter
10.1.
Christen Andersen
Født omkring 171215,2.
     Er ved farens skifte 1736 bosat på Stenbechhougen.2
11.1.
Hans Andersen
Født omkring 171716,2.

Utenfor ekteskap med

Gjertrud Pedersdatter
Født omkring 174217.
Død omkring 1779.
     Datter af Peder Olsen og Anne Povelsdatter.
     Skifte 1779, Bjurbækmoen, Moe.18Datter Appelone Hansdatter, 5½ - faderen er Hans Andersen..

Børn af Hans Andersen og Gjertrud Pedersdatter:

48.11.Abelone (Appelone) Hansdatter, f. omkr. 1774, d. 1858
12.1.
Berethe Andersdatter
Født omkring 172019,2.
     Er ikke omtalt som værende gift ved morens skifte 1733.2
     Er ikke omtalt som værende gift ved halvbroren Mogens Andersens skifte 1749.9
13.1.
Erich Andersen
Født omkring 172320,2.
14.1.
Elias Andersen
Født omkring 172521,2.
15.1.
Israel Anderssøn
Født 1725, Berg i Nord-Rana22,23, døbt 6 jan. 1725, Mo kirke, Nord-Rana, Fest Epiph. 1725..
Begravet 30 okt. 1791, 19de søndag efter Trin.23.
     Stilling: Gårdbruker og fisker på Strømfors i Hemnes
     Gårdbruker på bruk nr. 2 Innigarden på Strømfors i Hemnes, som han han overtok ved at gifte sig med enken etter forrige brukere.
     Skifte 179223Ved skiftet etter Israel 1792 var boets brutto 203-3-6 (dlr-mark-skil), avgang 36-3-13. Penger: 10 Rd. Sølv for 3-1-4. Bøker: Müllers postill og 4 andre. Liten åttringsbåt med fullt utstyr, 2 firerømmingsbåter, 2 kastenøter. Husdyr: 1 hoppe, 6 kyr, 1 markokse, 1 ett-fôrs okse, 8 sauer, 2 jømmer, 1 vær, 3 geiter, 1 hanegeit, 1 risbit bukk..

Gift 22 sep. 1754, 15de søndag efter Trin.24 med

Dordi Jonsdatter
Født _____, Utland, Hemnes.23, døbt 21 apr. 1717, 1ste påskedag 1717.23.
Begravet 28 feb. 1796, 3de søndag i faste..
     Datter af Jon Johansøn og Anna Mathiasdatter.

[Gift 1° 1739 med Peder Nielsen (1713 - 1754); Gift 2° 22 sep. 1754 med Israel Anderssøn (f. 1725)].

Børn af Israel Anderssøn og Dordi Jonsdatter:

49.15.Anders Israelsen, f. 1755, Nordland., d. 1820
50.15.Anna Israelsdatter, f. 1757, Hemnes, d. 1844
51.15.Chierstina Israelsdatter, f. 1760, Hemnes
16.1.
Ole Andersen
Født omkring 172725,2.
17.1.
Maren Andersdatter
Født omkring 1733.
Død omkring 173326,2.
18.1.
Mogens Andersen
Død 1749.
     Død ugift.9
     Skifte 1749, Langfjeld, Mo i Rana.9.
19.1.
Lars Andersen
     Er ved brorens skifte 1749 bosat på Langfjell (hos broren ?).9

Generation 3.

20.3.
Marithe Andersdatter
Født omkring 172427,10.
     Er ved skiftet etter Mogens Andersen (farens halvbror) 1749 gift.9
     Er ved skiftet etter broren Niels Andersen i 1810 bosat på Siilaaedalen.28
21.3.
Niels Andersen
Født omkring 172529,10.
Død omkring 1810.
     Skifte 1810, Jordbruen, Moe.28Stort skifte, hans søskende og søskendebørn arver..

Gift 1° _____30med

Ingeborg Olsdatter
Død omkring 1783.
     Skifte 1783, Jordbruen, Moe.30Ektefelle Niels Andersen. Barn [hennes]: Ole Olsen, reiste for 17 aar siden til Tranøen i Senjen og skal være gift; Marith Olsdatter, gift med Jens Joensen, Taperschar..

[Gift 1° med Ole Erichsen (d. omkr. 1755); Gift 2° med Niels Andersen (omkr. 1725 - omkr. 1810)].

Gift 2° _____28med

Margrethe Olsdatter
22.3.
Anders Andersen
Født omkring 172731,10.

Gift 1° _____med

Marithe Israelsdatter
Død omkring 1768.
     Skifte 1768, Taperskar, Mo i Rana.10.

Gift 2° _____med

Kirsten Jensdatter
Død omkring 1791.
     En bror av Simon Jensen på Strømmen i Moe, der døde ugift i 1809.32
     Skifte 1791, Taperskar, Moe.33Barn: Jens Andersen, 22; Ole Andersen, 16; Niels Andersen, 14; Christen Andersen, 10; Benjamin Andersen, 6; og Marithe Andersdatter, 19..

Børn af Anders Andersen og Marithe Israelsdatter:

52.22.Maren Andersdatter, f. omkr. 1750
53.22.Anders Andersen, f. omkr. 1754
54.22.Israel Andersen, f. omkr. 1756
55.22.Berethe Andersdatter, f. omkr. 1758
56.22.Ørgen Andersen, f. omkr. 1760

Børn af Anders Andersen og Kirsten Jensdatter:

57.22.Jens Andersen, f. 1769
58.22.Marithe Andersdatter, f. 1772
59.22.Ole Andersen, f. omkr. 1775
60.22.Niels Andersen, f. 1777
61.22.Christen Andersen, f. omkr. 1781
62.22.Benjamin Andersen, f. omkr. 1785
23.3.
Zacharias Andersen
Født omkring 173034,10.
     Er ved broren Niels Andersens skifte i 1810 gift og bosat på Qvambekmoen.28
24.3.
Dorthea (Dordi) Andersdatter
Født omkring 173235,10.
Død omkring 1780.
     Skifte 1780, Taperskar, Moe.36.

Gift _____36med

Jens Joensen

[Gift 1° med Dorthea (Dordi) Andersdatter (omkr. 1732 - omkr. 1780); Gift 2° med Marit Olsdatter (f. omkr. 1750)].

Børn af Dorthea (Dordi) Andersdatter og Jens Joensen:

63.24.Joen Jensen, f. omkr. 1759
64.24.Karen Jensdatter, f. omkr. 1763
65.24.Kiersten Jensdatter, f. omkr. 1764
66.24.Dorthea (Dordi) Jensdatter, f. omkr. 1766
67.24.Beret Jensdatter, f. omkr. 1768, d. før 1810
68.24.Elen Jensdatter, f. omkr. 1770, d. omkr. 1808
69.24.Ole Jensen, f. omkr. 1771
70.24.Adrina Jensdatter, f. omkr. 1773
71.24.Marit Jensdatter, f. omkr. 1775
25.3.
Kirsten Andersdatter
Født omkring 173537,10.
Død før 1810.

Børn af Kirsten Andersdatter og _____:

72.25.Nille Nielsdatter
26.3.
Anne Andersdatter
Født omkring 173638,10.
     Er ved broren Niels Andersens skifte i 1810 ikke gift og bosat på Storlien.28
27.3.
Ørger Andersen
Født omkring 173739,10.
28.3.
Kari Andersdatter
Født omkring 174240,10.
Død før 1810.
     Er ikke nevnt i broren Niels Andersens skifte i 1810, hvorfor hun må antages at være død før uden at efterlade nogen børn.
29.4.
___________
30.4.
___________
31.8.
Anders Hansen
32.8.
Joen Hansen
33.8.
Benjamin Hansen
Død omkring 1774.
     Skifte 1777, Steinbækhaugen, Moe.5Avdøde Benjamin Hansen, Steinbækhaugen, Moe. Arvinger: mor Marithe Andersdatter, enke efter Hans Jensen, Steinbækhaugen; bror Anders Hansen, Andfischvatnet; bror Jon Hansen, Langvasheien; bror Johannes Hansen, Fredriksværn; bror Peder Hansen, 30 år, vanvittig; bror Jens Hansen, Ytteren; søster Marithe Hansdatter, g.m. Peder Olsen, Steinbækhaugen; søster Berethe Hansdatter, 38 år, formynder broderen Anders..
34.8.
Jens Hansen
35.8.
Johannes Hansen
36.8.
Peder Hansen
37.8.
Marith Hansdatter
38.8.
Berithe Hansdatter
39.9.
Elias Gabrielsen
     Bosat 1777 [moren skifte] på Fischskiønmoen.5
40.9.
Gabriel Gabrielsen
41.9.
Marith Gabrielsdatter
42.9.
Anne Gabrielsdatter
43.9.
Anders Christophersen
44.9.
Lars Christophersen
45.9.
Ole Christophersen
46.9.
Johannes Christophersen
47.9.
Anna Christophersdatter
48.11.
Abelone (Appelone) Hansdatter
Født omkring 177441.
Død 1858.

Gift 26 okt. 179342 med

Lars Jonasen
Født 1762, Ånes, Moe.43.
Død omkring 1798.
     Søn af Jonas Ulrikssøn og Ingeborg Thomasdatter.
     Skifte 1798, Bjurbækmoen, Moe.: Ektefelle Abelona Hansdatter. Datter Gjertrud Larsdatter, 3..

Børn af Abelone (Appelone) Hansdatter og Lars Jonasen:

73.48.Gjertrud Larsdatter, f. omkr. 1795
49.15.
Anders Israelsen
Født 1755, Innigarden på Strømfors i Hemnes, Nordland.23.
Død 18 nov. 182023.
     Stilling: Gårdbruker og fisker på Strømfors i Hemnes
     Fikk bygselbrev dateret 4. nov. 1788, tinglyst 6. mai 1789 på bruk nr. 2 Innigarden på Strømfors (Straumfors) i Hemnes, Nordland.23
     Skifte 1821Ved skiftet etter Anders 1821 var boets brutto 216-3-18 (rd-mark-skil), avgang 36-2-7. Sølv for 1 Rd. Bøker: Müllers postill og 2 andre. 2 seksringsbåter, Lofot-bruk. Husdyr: 1 hest, 7 kyr, 2 markkviger, 2 dalkviger, 1 kalv, 4 sauer, 3 jømmer, 1 risbit vær, 4 lam, 2 hanegeiter, 1 risbit bukk.23.

Gift 179123 med

Else Larsdatter
Født 19 mai 1765, "Grannstua" på Medstrøm i Hemnes.44.
Død 22 mai 184823.
     Datter af Lars Jonsøn og Weronicha Christensdatter.

Børn af Anders Israelsen og Else Larsdatter:

74.49.Israel Anderssøn, f. 1792, Innigarden på Strømfors i Hemnes., d. 1875
75.49.Ronicha Kierstina Andersdatter, f. 1795, Innigarden på Strømfors i Hemnes, d. 1824
76.49.Ole Andreas Strøm, f. 1797, Nordland., d. 1868
77.49.Dorthea Andersdatter, f. 1799, Nordland., d. 1860
78.49.Nils Petter Anderssøn, f. 1801, Hemnes
79.49.Jon Anderssøn, f. 1803, Nordland, d. 1803
80.49.Lars Anderssøn, f. 1804, Hemnes
50.15.
Anna Israelsdatter
Født 1757, Innigarden på Strømfors, Hemnes23.
Død 2 mar. 184423.

Gift 178645 med

Peder Olsøn
Født 1750, Storholmen i Hemnes.45.
Død 25 okt. 182245.
     Var bruker fra 1780 på Oppigarden (lnr. 256, landskyld 2 pd. 12 mark) på Storholmen i Hemnes. Han er i fogderegnskapene kalt "den yngre" for ikke å forveksles med Peder Olsøn på bnr. 3.45

[Gift 1° 1780 med Johanna Olsdatter (1751 - 21 okt. 1785); Gift 2° 1786 med Anna Israelsdatter (1757 - 2 mar. 1844)].

Børn af Anna Israelsdatter og Peder Olsøn:

81.50.Johanna Maria Pedersdatter, f. 1787, Storholmen i Hemnes., d. 1863
82.50.Dorothea Pernilla Pedersdatter, f. 1789, Storholmen i Hemnes., d. 1843
83.50.Israel Pedersen, f. 1791, Storholmen i Hemnes.
84.50.Gulle Benjamin Pedersen, f. 1794, Storholmen i Hemnes., d. 1836
85.50.Karen Pedersdatter, f. 1797, Storholmen i Hemnes.
86.50.Marith Pedersdatter, f. 1798, Storholmen i Hemnes.
51.15.
Chierstina Israelsdatter
Født 1760, Innigarden på Strømfors, Hemnes24.
     Gift på Lille-Alteren, bruk nr. 1, Nord-Rana.23

Generation 4.

52.22.
Maren Andersdatter
Født omkring 175046,10.
     Er ved farbroren Niels Andersens skifte i 1810 gift med Haagen Andersen, Westeraalien.28
53.22.
Anders Andersen
Født omkring 175447,10.
     Er ved farbroren Niels Andersens skifte i 1810 ikke gift og bosat på Langfield.28
54.22.
Israel Andersen
Født omkring 175648,10.
     Er ved farbroren Niels Andersens skifte i 1810 gift og bosat på Taperskar.28
55.22.
Berethe Andersdatter
Født omkring 175849,10.
     Er ved farens skifte i 1790 ugift og er tjenestepike i Nesna.33
     Er ved farbroren Niels Andersens skifte i 1810 bosat på/i Alstahaug.28
56.22.
Ørgen Andersen
Født omkring 176050,10.
     Er ved farbroren Niels Andersens skifte i 1810 gift og bosat på Fagerjorden.28
57.22.
Jens Andersen
Født 176951.
     Han er ikke nevnt i morbroren Simon Jensens skift i 1809.32
     Han er ikke nevnt i farbroderen Niels Andersens skifte i 1810.28
58.22.
Marithe Andersdatter
Født 1772-177452.
     Hun er ikke nevnt i morbroren Simon Jensens skifte i 1809.32
     Hun er ikke nevnt i farbroderen Niels Andersens skifte i 1810.28
59.22.
Ole Andersen
Født omkring 177553,54,55.
     Oppholder sig 1809 [morbror Simon Jensens skifte] på Taperskar i Moe.32
     «Ingen vet bobel» ved farbroren Niels Andersens skifte i 1810.28
60.22.
Niels Andersen
Født 1777-177956,57.
     Er ved morbroren Simon Jensens skifte i 1809 bosat på Trænen.32
     Er ved farbroren Niels Andersens skifte i 1810 bosat på Trænen.28
61.22.
Christen Andersen
Født omkring 178158,59.
     Er ved morbroren Simon Jensens skifte i 1809 i «Kongens tieneste».32
     Er ved farbroren Niels Andersens skifte i 1810 «udkomandert».28
62.22.
Benjamin Andersen
Født omkring 178560.
     Han er ikke nevnt i morbroderen Simon Jensens skifte i 1809.32
     Han er ikke nevnt i farbroderen Niels Andersens skifte i 1810.28
63.24.
Joen Jensen
Født omkring 175961.
     Er ved morbroren Niels Andersens skifte i 1810 gift og bosat på Storstenmoen.28
64.24.
Karen Jensdatter
Født omkring 176362.
     Oppholder sig 1780 [morens skifte] hjemme [på Taperskar, Moe].36
     Er ved morbroren Niels Andersens skifte i 1810 gift med Jens Nielsen, Storstenmoen.28
65.24.
Kiersten Jensdatter
Født omkring 176463.
     Oppholder sig 1780 [morens skifte] på Fagerjorden.36
     Er ved morbroren Niels Andersens skifte i 1810 gift med Ole Erichsen, Fagerjorden.28
66.24.
Dorthea (Dordi) Jensdatter
Født omkring 176664.
     Oppholder sig 1780 [morens skifte] på Biurbechmoen.36
     Er ved morbroren Niels Andersens skifte i 1810 gift med Johannes Eliasen, Tiøtta.28
67.24.
Beret Jensdatter
Født omkring 176865.
Død før 181066.
     Oppholder sig 1780 [morens skifte] på Storlien.36

Børn af Beret Jensdatter og _____:

87.67.Kirsten Arentsdatter, f. omkr. 1796
68.24.
Elen Jensdatter
Født omkring 177067.
Død omkring 1808.
     Oppholder sig 1780 [morens skifte] på Sildaadalen.36
     Skifte 1808, Stupforsmoen, Moe.68.

Gift _____28med

Michel Gregusen
Født omkring 177169.
     Stubforsmoen (i 1810).28

Børn af Elen Jensdatter og Michel Gregusen:

88.68.Marith Michelsdatter, f. omkr. 1797
89.68.Gregus Michelsen, f. 1798
90.68.Peder Michelsen, f. omkr. 1804
91.68.Jens Michelsen, f. omkr. 1806
92.68.Jacob Michelsen, f. omkr. 1808
69.24.
Ole Jensen
Født omkring 177170.
     Er ved morbroren Niels Andersens skifte i 1810 gift og bosat på Taperskar.28
70.24.
Adrina Jensdatter
Født omkring 177371.
     Oppholder sig 1780 [morens skifte] på Strandjorden.33
     Er ved morbroren Niels Andersens skifte i 1810 gift med Ole Zachariasen, Fagerbakken.28
71.24.
Marit Jensdatter
Født omkring 177572.
     Oppholder sig 1780 [morens skifte] hjemme [på Taperskar, Moe].33
     Er ved morbroren Niels Andersens skifte i 1810 gift med Niels Joensen, Fugelvigen.28
72.25.
Nille Nielsdatter
     Er ved morbroren Niels Andersens skifte i 1810 gift med Arent Jensen, Strand i Nesna.28
73.48.
Gjertrud Larsdatter
Født omkring 179573.
74.49.
Israel Anderssøn
Født 1792, Innigarden på Strømfors i Hemnes.23.
Død 20 jul. 187523.
     Fikk 4. nov. 1820 bygselbrev (tgl. 1. mai 1821) på bruk nr. 2 Innigarden på Strømfors i Hemnes.23

Gift 172324 med

Weronicha Johansdatter
Født 179824.
Død 22 okt. 188524.
     Fra Medstraum bnr. 2 i Hemnes.

Børn af Israel Anderssøn og Weronicha Johansdatter:

93.74.Else Maria Israelsdatter, f. 1823, Strømfors i Hemnes., d. omkr. 1823
94.74.Andrine Israelsdatter, f. 1823, Strømfors i Hemnes., d. omkr. 1823
95.74.Else Maria Israelsdatter, f. 1825, Strømfors i Hemnes., d. 1897
96.74.Ronika Israelsdatter, f. 1826, Strømfors i Hemnes., d. omkr. 1826
97.74.Ane Israelsdatter, f. 1827, Strømfors i Hemnes., d. omkr. 1827
98.74.Johanna Israelsdatter, f. 1828, Strømfors i Hemnes.
99.74.Olina Israelsdatter, f. 1829, Strømfors i Hemnes., d. omkr. 1829
100.74.Anders Israelsen, f. 1831, Strømfors i Hemnes., d. omkr. 1831
101.74.Anders Christian Israelsen, f. 1832, Strømfors i Hemnes.
102.74.Veronica Kierstina Israelsdatter, f. 1833, Strømfors i Hemnes., d. 1833
103.74.Hanna Sophia Israelsdatter, f. 1834, Strømfors i Hemnes., d. 1922
104.74.Lars Johan Israelsen, f. 1837, Strømfors i Hemnes.
105.74.Anders Johan Israelsen, f. 1838, Strømfors i Hemnes., d. 1863
106.74.Dorthea Israelsdatter, f. 1839, Strømfors i Hemnes., d. omkr. 1839
107.74.Israel Andreas Israelsen, f. 1843, Strømfors i Hemnes., d. omkr. 1843
75.49.
Ronicha Kierstina Andersdatter
Født 26 feb. 1795, Innigarden på Strømfors i Hemnes24.
Død 21 okt. 182474.

Gift 182274 med

Ole Andreas Hanssen
Født 25 sep. 1781, Nedgarden på Jamtjorden i Hemnes.74.
Død 7 jul. 184974.
     Fikk bygselbrev dateret 15. feb. 1822, tinglyst 14. okt. 1823 på bruk nr. 3 Nedgarden på Jamtjorden i Hemnes.74

[Gift 1° 1822 med Ronicha Kierstina Andersdatter (26 feb. 1795 - 21 okt. 1824); Gift 2° 1824 med Olava Johansdatter (1797 - 4 mar. 1888)].

Børn af Ronicha Kierstina Andersdatter og Ole Andreas Hanssen:

108.75.Hans Andreas Olsen, f. 1823, Nergarden på Jamtjorden i Hemnes.
76.49.
Ole Andreas Strøm
Født 1797, Innigarden på Strømfors i Hemnes, Nordland.75,23, døbt 19 mar. 1797, Hemnes, Nordland., 3. søndag i faste..
Død 19 mai 186876, begravet 1 jun. 186876.
     Antagelig på foranledning af sin morbror Christen Larssen flyttet han nordpå til Astafjord.
     Gårdbruker på Dybvik i Astafjord. Antok antagelig navnet Strøm efter sit fødested, Strømfors i Hemnes.
     Om Ol'Strøm er det å fortelle at da han kom nordover, gikk det rykte om at han skulle ha vært i slåsskamp med en helgelender og at han trodde at han hadde slått han ihel. Han bar derfor det han hadde av jordgods i sin fembøring og stakk til havs. Han segla utenskjærs og kom inn Vågsfjorden. Han tok land på Andørja mellom Jektevika og Årbostad i Mjøsundet.76
     Sommeren 1867 døde Iverina, og fra da av gikk det fort tilbake med Ol'Strøm. Sommeren 1868 hadde han forvillet seg ned på Klubben i en forrykende synnavindskuling. Hvorledes det hendte er det ingen som vet, men klompan hans sto igjen på Klubben, og han var borte; det var åpenbart at havet hadde tatt han. På Årbostad bodde en mann som hette Otte Jørnsa [Otto Jørgensen], der hadde en vedteig nær jektevika. Han og en nabo rodde dit for å hente ved. De så et lik i fjæra. Det var Ol'Strøm. Han hadde rekt dit hvor han landa med fembøringen for mange år siden.76
     Overtrua var stor den gang, og ingen måtte nærme seg et lik den gang uten først å stålsette liket, det vil si, å kaste stål over liket. Otte Jørnsa tok derfor øksa med seg, og da han kom på passe hold, kasta han den. Kastet var for kort, øksa traff han Ol'Strøm i kne, og det ble merke etter øksa.76
     Ut på høsten var Otte i fjæra for å bre tran. Han hadde levra opp i et stort jernkar og la varme under. Det tok lang tid å dampe opp trana, så han Otte gikk og la seg under seglet i båten. Da så han en båt komme roende. Det var to kjerringer, og de la åt i støa hans. Da de gikk på land, hadde den ene ei øks med seg. De gikk rett opp til båten, trakk seilet til side og ho med øksa hogg han Otte i kne. Om det ble noe merke etter den øksa veit jeg [Arthur Elvenes] ikke, men en ting er sikkert: Otte var halt på en fot resten av livet. Det var en alminnelig mening den gang at det var begge konene til Ol'Strøm som hadde vært og hevnet seg for øksekastet.76
     I folketellingen år 1865 er Ole Strøm og Evrine Ellefsdatter føderådsfolk hos sønnen (av 1ste ekteskap) Erik Olsen på Dybvik, Ibestad. Hos dem er også deres (felles) sønn Ellef Olsen.77

Gift 1° 9 aug. 1829, Åndervåg, Ibestad76 med

Nikolina Maria Eriksdatter
Født 1802, Åndervåg, Ibestad.78.
Død 21 mar. 1838, Åndervåg, Ibestad.76.
     Datter af Erik Nilssen og Marit Nilsdatter Falk.

Gift 2° 23 okt. 1839, Ibestad kirke79,78 med

Iverina Antonetta Ellevsdatter
Født 180578.
Død 28 jun. 186776.
     Datter af Ellev Ediassen (Erboe) og Berit Kirstina Olsdatter.

Børn af Ole Andreas Strøm og Nikolina Maria Eriksdatter:

109.76.Else Maria Strøm, f. 1829, Ibestad, d. 1890, Skånland ?
110.76.Erik Andreas Strøm, f. 1832, Ibestad, d. 1914, Skånland ?

Børn af Ole Andreas Strøm og Iverina Antonetta Ellevsdatter:

111.76.Nikoline Maria Strøm, f. 1842, d. _____
112.76.Eilev Berteus Strøm, f. 1844, Skånland, d. 1897
77.49.
Dorthea Andersdatter
Født 1799, Innigarden på Strømfors i Hemnes, Nordland.23.
Død 25 aug. 186023.

Gift 182180 med

Lorents Pedersen
Født 1791, ? Skog i Nesna ?23.
Død 3 mar. 187623.
     Husmann på Forsbakken i Strømfors, Hemnes.23

Børn af Dorthea Andersdatter og Lorents Pedersen:

113.77.Else Anna Lorentsdatter, f. 1822, Nordland, d. 1873
114.77.Johanne Kirstine Lorentsdatter, f. 1830, Nordland, d. 1830
78.49.
Nils Petter Anderssøn
Født 1801, Innigarden i Strømfors, Hemnes23.
79.49.
Jon Anderssøn
Født 1803, Innigarden, Strømfors, Hemnes, Nordland23.
Død 180381,23.
80.49.
Lars Anderssøn
Født 1804, Innigarden i Strømfors, Hemnes23.
81.50.
Johanna Maria Pedersdatter
Født 1787, Storholmen i Hemnes.45.
Død 3 jun. 186382.

Gift 181282 med

Zacharias Zachariassen
Født 178282.
Død 2 mar. 186282.
     Fikk bygselbrev dat. 18. dec. 1810, tgl. 9. april 1811 på bnr. 4 Håjen på Jamtjorden i Hemnes.82

Børn af Johanna Maria Pedersdatter og Zacharias Zachariassen:

115.81.Peder Zachariassen, f. 1813, Jamtjorden i Hemnes., d. 1839
116.81.Christen Mathias Zachariassen, f. 1816, Jamtjorden i Hemnes.
117.81.Nils Zacharias Zachariassen, f. 1819, Jamtjorden i Hemnes.
118.81.Ane Dorthea Zachariasdatter, f. 1823, Jamtjorden i Hemnes.
119.81.Israel Zachariassen, f. 1827, Jamtjorden i Hemnes., d. 1845
82.50.
Dorothea Pernilla Pedersdatter
Født 1789, Storholmen i Hemnes.45.
Død 20 okt. 184345.
     Storholmen i Hemnes [Efterslekt - Se Hemnes bygdebok, s. 465].
83.50.
Israel Pedersen
Født 1791, Storholmen i Hemnes.45.
84.50.
Gulle Benjamin Pedersen
Født 25 mai 1794, Storholmen i Hemnes.45.
Død 18 jan. 183645.
     Ugift.45
85.50.
Karen Pedersdatter
Født 1797, Storholmen i Hemnes.45.
86.50.
Marith Pedersdatter
Født 1798, Storholmen i Hemnes.45.

Generation 5.

87.67.
Kirsten Arentsdatter
Født omkring 179683.
     «Opfostring paa Stubforsen» i 1810.28
88.68.
Marith Michelsdatter
Født omkring 179784.
     Hun er ikke nevnt i Niels Andersens skifte i 1810.28
89.68.
Gregus Michelsen
Født 179885,86.
90.68.
Peder Michelsen
Født omkring 180487,88.
91.68.
Jens Michelsen
Født omkring 180689,90.
92.68.
Jacob Michelsen
Født omkring 180891.
     Han er ikke nevnt i Niels Andersens skifte i 1810.28
93.74.
Else Maria Israelsdatter
Født 9 dec. 1823, Strømfors i Hemnes.24.
Død omkring 182324.
     Død straks efter fødselen.24
94.74.
Andrine Israelsdatter
Født 9 dec. 1823, Strømfors i Hemnes.24.
Død omkring 182324.
     Død straks efter fødselen.24
95.74.
Else Maria Israelsdatter
Født 18 apr. 1825, Strømfors i Hemnes.24.
Død 3 jan. 189780.

Gift 185380 med

Johan Olsen
Født 182780.
Død 18 jun. 190480.
     Fra Næverlia.80
     Fikk bygselbrev tinglyst 15. okt. 1858 på bruk nr. 2 Innigarden på Strømfors i Hemnes.23

Børn af Else Maria Israelsdatter og Johan Olsen:

120.95.Iver Andreas Johansen, f. 1854, Strømfors i Hemnes., d. 1854
121.95.Ole Andreas Johansen, f. 1856, Strømfors i Hemnes.
122.95.Jertrud Jacobea Johansen, f. 1859, Strømfors i Hemnes.
123.95.Randi Kjerstine Johansdatter, f. 1861, Strømfors i Hemnes.
124.95.Else Marie Johansdatter, f. 1863, Strømfors i Hemnes.
96.74.
Ronika Israelsdatter
Født 13 okt. 1826, Strømfors i Hemnes.24.
Død omkring 1826.
     Død straks efter fødselen.24
97.74.
Ane Israelsdatter
Født 16 jun. 1827, Strømfors i Hemnes.24.
Død omkring 182724.
     Død straks efter fødselen.24
98.74.
Johanna Israelsdatter
Født 13 okt. 1828, Strømfors i Hemnes.24.
99.74.
Olina Israelsdatter
Født 30 sep. 1829, Strømfors i Hemnes.24.
Død omkring 1829.
     Død straks efter fødselen.24
100.74.
Anders Israelsen
Født 1 mai 1831, Strømfors i Hemnes.24.
Død omkring 1831.
     Død straks efter fødselen.24
101.74.
Anders Christian Israelsen
Født 19 jun. 1832, Strømfors i Hemnes.24.
     Hemnesberget 1875.24
102.74.
Veronica Kierstina Israelsdatter
Født 26 mai 1833, Strømfors i Hemnes.24.
Død 183324.
103.74.
Hanna Sophia Israelsdatter
Født 31 jul. 1834, Strømfors i Hemnes.24.
Død 19 mar. 192292.

Gift _____med

Nils Christian Jakobsen
Født 5 mai 1826, Svalingen i Hemnes.92.
Død 5 feb. 190792.
     Fikk bykselbrev tinglyst 7. sept. 1863 på Svalingen (bnr. 2, lnr 231b, 2 pund i landskyld) i Hemnes. Ved skyldsetningsforretning 1878 ble lnr. 231b delt i to like deler, hvorved lnr. 231c ble fraskilt. Landskylden var herefter 1 daler 1 ort 20 skill.92

Børn af Hanna Sophia Israelsdatter og Nils Christian Jakobsen:

125.103.Iver Andreas Nilsen, f. 1860, Svalingen i Hemnes.
126.103.Jacob Johan Nilsen, f. 1861, Svalingen i Hemnes.
127.103.Nils Heitmand Nilsen, f. 1864, Svalingen i Hemnes.
128.103.Anders Johan Nilsen, f. 1868, Svalingen i Hemnes.
129.103.Sophie Ronika Nilsdatter, f. 1872, Svalingen i Hemnes.
104.74.
Lars Johan Israelsen
Født 31 aug. 1837, Strømfors i Hemnes.24.
     Død straks efter fødselen.24
105.74.
Anders Johan Israelsen
Født 7 jun. 1838, Strømfors i Hemnes.24.
Død 17 jul. 186324.
106.74.
Dorthea Israelsdatter
Født 21 nov. 1839, Strømfors i Hemnes.24.
Død omkring 183924.
     Død straks efter fødselen.24
107.74.
Israel Andreas Israelsen
Født 18 mai 1843, Strømfors i Hemnes.24.
Død omkring 1843.
     Død straks efter fødselen.24
108.75.
Hans Andreas Olsen
Født 25 sep. 1823, Nergarden på Jamtjorden i Hemnes.74.
     Husmann på plassen Sørsjømyra eller Bakken på Straumbotn (lnr. 176b) i Hemnes.93

Gift 185193 med

Pernille Christoffersdatter
Født 182693.
     Fra Nord-Rana.93

Børn af Hans Andreas Olsen og Pernille Christoffersdatter:

130.108.Christence Ronika Hansdatter, f. 1850, Straumbotn i Hemnes.
131.108.Othea Johanna Hansdatter, f. 1853, Straumbotn i Hemnes.
132.108.Ole Andreas Hansen, f. 1856, Straumbotn plass Bakken i Hemnes., d. 1897
133.108.Peder Tobias Hansen, f. 1858, Straumbotn i Hemnes.
134.108.Lars Christian Hansen, f. 1861, Straumbotn i Hemnes.
135.108.Karen Mathea Hansdatter, f. 1862, Straumbotn i Hemnes.
136.108.Larssine Hansdatter, f. 1866, Straumbotn i Hemnes., d. 1866
137.108.Larssine Kristine Hansdatter, f. 1867, Straumbotn i Hemnes.
138.108.Christoffer Berthinus Hansen, f. 1870, Straumbotn i Hemnes.
109.76.
Else Maria Strøm
Født 1829, Åndervåg, Ibestad78.
Død 1890, Djupvik, Skånland ?78.

Gift 1° 1859, Djupvik, Skånland78 med

Eilert Kristian Korneliussen
Født 1834, Åndervåg, Ibestad78.
Død 1863, Djupvik, Skånland ?78.

Gift 2° 186478 med

Kornelius Hanssen
Født 1825, Djupvik, Skånland.78.
Død 189878.
     Djupvik, Skånland.

Børn af Else Maria Strøm og Eilert Kristian Korneliussen:

139.109.Nikolina Maria Eilertsdatter, f. 1859, Skånland
140.109.Karolina Maria Eilertsdatter, f. 1861, Skånland, d. _____

Børn af Else Maria Strøm og Kornelius Hanssen:

141.109.Eilert Kristian Kornelius Korneliussen, f. 1865, Skånland., d. 1890
142.109.Anne Marta Korneliusdatter, f. 1865, Skånland.
143.109.Hans Eberg Korneliussen, f. 1867, Skånland.
144.109.Anna Emilia Korneliusdatter, f. 1870, Skånland., d. 1870
110.76.
Erik Andreas Strøm
Født 1832, Åndervåg, Ibestad78.
Død 1914, Djupvik, Skånland ?78.

Gift 1859, Djupvik, Skånland78 med

Karen Malena Hansdatter
Født 1828, Djupvik, Skånland ?78.
Død 1909, Djupvik, Skånland ?78.

Børn af Erik Andreas Strøm og Karen Malena Hansdatter:

145.110.Ole Nikolai Bendik Eriksen, f. 1860, Skånland
146.110.Hans Martin, f. 1862, Skånland, d. 1862, Skånland
147.110.Anna Sofia Eriksdatter, f. 1864, Skånland
148.110.Hartvig Kristian Eriksen, f. 1872, Skånland
111.76.
Nikoline Maria Strøm
Født 184278.
Død _____78.
     År 1865 er Nikoline Olsdatter tjenestepike hos Ole Danielsen på Grov, Ibestad. Året efter er Nikoline gift med Ole.77

Gift 1° 1866, Grov, Skånland78 med

Ole Danielsen
Født 1829, Grov, Skånland, Astafjord78.
Død 187578.
     Søn af Daniel Trane Olsen og Maren Margrete Steffensdatter.

Gift 2° 1877, Laupstad, Ibestad78 med

Jens Martinussen
Født 1832, Myrland78.
Død 189078.

Børn af Nikoline Maria Strøm og Ole Danielsen:

149.111.Dortea Maria, f. 1867, Skånland, d. 1869, Skånland
150.111.Karen Dortea Maria, f. 1869, Skånland
151.111.Olufine Emilie Olsdatter, f. 1871, Skånland
152.111.Otilia Marie, f. 1873, Skånland, d. 1882, Skånland

Børn af Nikoline Maria Strøm og Jens Martinussen:

153.111.Ole Albert, f. 1878, Ibestad, d. 1878, Ibestad
154.111.Anna Jondine Nikoline Jensdatter, f. 1879, Ibestad
155.111.Ole Eberg Jenssen, f. 1881, Ibestad
156.111.Alfred Ottelius, f. 1884, Ibestad, d. 1918
112.76.
Eilev Berteus Strøm
Født 26 apr. 1844, Djupvik, Skånland78, døbt 27 mai 1844, Ibestad kirke.
Død 189778.
     År 1865 er Ellef Olsen ugift fisker og bor sammen med foreldrene på Dypvik, Ibestad.77
     År 1875 er Ellef Berteus Olsen ugift «dagarbejder og fisker» og logerende hos sin søster Nikoline Marie Olsdatter, der samme år ble enke på Grov (gårdsnr. 362a, bostedsnr. 17), Ibestad, Troms.94

Gift 4 aug. 188279,78 med

Pernille Karoline Ovidia Olsdatter
Født 15 sep. 1849, Sørrollnes, Trondenes.78,94, døbt 5 mai 1850, Trondenes kirke..
Død 4 jul. 1916, Grov, Astafjord.78, begravet _____, kirkegården i Grov.
     Datter af Ole Tygesen og Pauline Kirstine Sørensdatter.
     Hennes første ekteskap var barnløst.
     År 1875 hjelper Pernille Olsen foreldrene hjemme på Roldnæs øvre (gårdsnr. 145b, 149b, bostedsnr. 50), Trondenes, Troms.94
     År 1900 er Pernille Olsdatter gårdbrukerenke med «selveiendom» på Grov (gårdsnr. 65, bruksnr. 1), Ibestad. Hun ernærer sig ved «jordbrugsarbeide, husgjerning og kreaturstel» sammen med sine børn: Nils, Ottilie, Nikoline Emelie, Ove og Peder Ellevsen.95

[Gift 1° 15 okt. 1878 med Nils Olai Thomassen (28 aug. 1849 - 11 mai 1879); Gift 2° 4 aug. 1882 med Eilev Berteus Strøm (26 apr. 1844 - 1897)].

Børn af Eilev Berteus Strøm og Pernille Karoline Ovidia Olsdatter:

157.112.Nils Theodor Olai Ellefsen, f. 1882, Skånland, d. _____
158.112.Othelie Petrine Ellefsen, f. 1885, Ibestad, d. _____
159.112.Nikoline Emilia Marie Ellefsen, f. 1887, Ibestad, d. _____
160.112.Ove Andreas Eberg Ellefsen, f. 1890, Skånland, d. _____
161.112.Peder Kornelius Olaus Ellefsen, f. 1895, Ibestad, d. _____
113.77.
Else Anna Lorentsdatter
Født 9 jun. 1822, Forsbakken i Strømfors i Hemnes, Nordland23.
Død 24 dec. 187323.

Gift 185580 med

Svend Heitmann Pedersen
Født 23 okt. 1819, Øverdal, Nord-Rana23.
Død 28 apr. 186723.
     Husmann på Forsbakken i Strømfors, Hemnes.23

Børn af Else Anna Lorentsdatter og Svend Heitmann Pedersen:

162.113.Peder Jeremias Svendsen, f. 1857, Nordland
114.77.
Johanne Kirstine Lorentsdatter
Født 20 apr. 1830, Forsbakken i Strømfors i Hemnes, Nordland23.
Død apr. 183096,23.
115.81.
Peder Zachariassen
Født 1813, Jamtjorden i Hemnes.82.
Død 19 jul. 183982.
     Ugift.82
116.81.
Christen Mathias Zachariassen
Født 1816, Jamtjorden i Hemnes.82.
117.81.
Nils Zacharias Zachariassen
Født 8 mai 1819, Jamtjorden i Hemnes.82.
     Hemnesberget 1865. USA 1866.82
118.81.
Ane Dorthea Zachariasdatter
Født 2 apr. 1823, Jamtjorden i Hemnes.82.
119.81.
Israel Zachariassen
Født 18 mar. 1827, Jamtjorden i Hemnes.82.
Død 17 dec. 184582.

Generation 6.

120.95.
Iver Andreas Johansen
Født 7 mai 1854, Strømfors i Hemnes.80.
Død 185480.
121.95.
Ole Andreas Johansen
Født 30 apr. 1856, Strømfors i Hemnes.80.
     Udvandrer til USA 1881.80

Børn af Ole Andreas Johansen og _____:

163.121.Lars Johan Olsen ?, f. 1879, d. _____
122.95.
Jertrud Jacobea Johansen
Født 5 jan. 1859, Strømfors i Hemnes.80.
123.95.
Randi Kjerstine Johansdatter
Født 24 jun. 1861, Strømfors i Hemnes.80.
124.95.
Else Marie Johansdatter
Født 5 jul. 1863, Strømfors i Hemnes.80.

Gift 188580 med

Ole Andreas Hansen
Født 26 jan. 1856, Straumbotn plass Bakken i Hemnes.93.
Død 24 aug. 189780.
     Søn af Hans Andreas Olsen og Pernille Christoffersdatter.
     Han hadde antakelig ikke bykselbrev på bruk nr. 2 på Strømfors i Hemnes, men var bruker sammen med svigerfaren, som overlevede ham.80

Børn af Else Marie Johansdatter og Ole Andreas Hansen:

164.124.John Eskil Hansen (Olsen?), f. 1885, Strømfors i Hemnes.
165.124.Hans Angel Hansen (Olsen?), f. 1887, Strømfors i Hemnes.
166.124.Peter Magnus Hansen (Olsen?), f. 1889, Strømfors i Hemnes.
167.124.Olga Emilie Hansen (Olsen?), f. 1893, Strømfors i Hemnes.
168.124.Ole Andreas Hansen (Olsen?), f. 1897, Strømfors i Hemnes.
125.103.
Iver Andreas Nilsen
Født 13 jun. 1860, Svalingen i Hemnes.92.
126.103.
Jacob Johan Nilsen
Født 28 jun. 1861, Svalingen i Hemnes.92.
127.103.
Nils Heitmand Nilsen
Født 17 sep. 1864, Svalingen i Hemnes.92.
128.103.
Anders Johan Nilsen
Født 24 feb. 1868, Svalingen i Hemnes.92.
129.103.
Sophie Ronika Nilsdatter
Født 23 feb. 1872, Svalingen i Hemnes.92.
130.108.
Christence Ronika Hansdatter
Født 28 sep. 1850, Straumbotn i Hemnes.93.
     Hemnesberget 1891.93
131.108.
Othea Johanna Hansdatter
Født 16 aug. 1853, Straumbotn i Hemnes.93.
     Hauknes plass, Kverneng i Nord-Rana.93
132.108.
Ole Andreas Hansen
Født 26 jan. 1856, Straumbotn plass Bakken i Hemnes.93.
Død 24 aug. 189780.
     Han hadde antakelig ikke bykselbrev på bruk nr. 2 på Strømfors i Hemnes, men var bruker sammen med svigerfaren, som overlevede ham.80

Gift 188580 med

Else Marie Johansdatter
Født 5 jul. 1863, Strømfors i Hemnes.80.
     Datter af Johan Olsen og Else Maria Israelsdatter.

Børn af Ole Andreas Hansen og Else Marie Johansdatter er vist under Else Marie Johansdatter (nr. 124).

133.108.
Peder Tobias Hansen
Født 7 aug. 1858, Straumbotn i Hemnes.93.
134.108.
Lars Christian Hansen
Født 6 nov. 1861, Straumbotn i Hemnes.93.
135.108.
Karen Mathea Hansdatter
Født 31 okt. 1862, Straumbotn i Hemnes.93.
136.108.
Larssine Hansdatter
Født 30 jan. 1866, Straumbotn i Hemnes.93.
Død 186693.
137.108.
Larssine Kristine Hansdatter
Født 1 jun. 1867, Straumbotn i Hemnes.93.
     Hølbekkmoen i Nord-Rana.93
138.108.
Christoffer Berthinus Hansen
Født 30 aug. 1870, Straumbotn i Hemnes.93.
     USA. 1889.93
139.109.
Nikolina Maria Eilertsdatter
Født 1859, Djupvik, Skånland78.

Gift 1894, Djupvik, Skånland78 med

Anton Martin Ellevsen
Født 1863, Djupvik, Skånland78.

Børn af Nikolina Maria Eilertsdatter og Anton Martin Ellevsen:

169.139.Einar, f. 1896, Skånland
170.139.Alvilde Marie, f. 1899, Skånland, d. 1920, Skånland
171.139.Ellef Olai, f. 1902, Skånland
140.109.
Karolina Maria Eilertsdatter
Født 1861, Djupvik, Skånland78.
Død _____78.
78

Gift 1887, Soløy, Lavangen78 med

Hans Johan Hanssen
Født 1858, Bekkeli, Salangen78.

Børn af Karolina Maria Eilertsdatter og Hans Johan Hanssen:

172.140.Engvarda Maria, f. 1887, Skånland
173.140.Olaf Andreas, f. 1889, Lavangen
174.140.Harald Kristian, f. 1890, Lavangen, d. 1897, Lavangen ?
175.140.Johanna Kristine, f. 1893, Lavangen, d. 1912, Lavangen ?
176.140.Alma Hartvida Konstanse, f. 1897, Lavangen
141.109.
Eilert Kristian Kornelius Korneliussen
Født 1865, Djupvik, Skånland.78.
Død 189078.
142.109.
Anne Marta Korneliusdatter
Født 1865, Djupvik, Skånland.78.

Utenfor ekteskap med97,78

Rafael Andreas Har Magnussen
Født 185178.

Gift 1° 190978 med

Jørgen Andreas Larssen
Født 1849, Dverberg, Nordland.78.
Død 192278.
     Renså, Skånland. Dverberg i Nordland.

[Gift 1° 1883 med Johanna Dortea Ingebrigtsdatter (1844 - 1907); Gift 2° 1909 med Anne Marta Korneliusdatter (f. 1865)].

Børn af Anne Marta Korneliusdatter og Rafael Andreas Har Magnussen:

177.142.Nils Ingvald Steinbakken, f. 1900
143.109.
Hans Eberg Korneliussen
Født 1867, Djupvik, Skånland.78.
     Renså, Skånland.

Gift 189578 med

Rebekka Marselia Danielsdatter
Født 1864, Renså, Skånland.78.

Børn af Hans Eberg Korneliussen og Rebekka Marselia Danielsdatter:

178.143.Else Marie Hansdatter, f. 1896, Skånland., d. 1897
179.143.Einar Edvin Hanssen, f. 1898, Skånland.
180.143.Nenny Alise Hanssen, f. 1900, Skånland.
181.143.Gudrun Kathea Hanssen, f. 1902, Skånland.
182.143.Dankert Kristian Hanssen, f. 1905, Skånland.
183.143.Ragnhild Olufa Hanssen, f. 1908, Skånland.
144.109.
Anna Emilia Korneliusdatter
Født 1870, Djupvik, Skånland.78.
Død 187078.
145.110.
Ole Nikolai Bendik Eriksen
Født 1860, Djupvik, Skånland78.

Gift 1893, Djupvik, Skånland78 med

Indianna Iversdatter
Født 1866, Annamo, Skånland78.

Børn af Ole Nikolai Bendik Eriksen og Indianna Iversdatter:

184.145.Elida Karlotte Eriksen, f. 1895, Skånland
185.145.Nakor Idal Ranbæk Eriksen, f. 1897, Skånland
186.145.Nikoline, f. 1900, Skånland
187.145.Iver Nikolai, f. 1906, d. 1907
146.110.
Hans Martin
Født 1862, Djupvik, Skånland78.
Død 1862, Djupvik, Skånland78.
147.110.
Anna Sofia Eriksdatter
Født 1864, Djupvik, Skånland78.

Gift 1894, Djupvik, Skånland78 med

Erik Andreas Martin Hanssen
Født 1863, Myrlandshaugen, Gratangen78.
Død 1896, Djupvik, Skånland ?78.

Børn af Anna Sofia Eriksdatter og Erik Andreas Martin Hanssen:

188.147.Ehard Alfred Marinius, f. 1896, Skånland, d. 1918, Skånland ?
148.110.
Hartvig Kristian Eriksen
Født 1872, Djupvik, Skånland78.

Gift 1904, Djupvik, Skånland78 med

Amalie Marie Jenssen
Født 1878, Hillesøy, TR78.

Børn af Hartvig Kristian Eriksen og Amalie Marie Jenssen:

189.148.Magnhild Sigrun Jørgine, f. 1905, Skånland, d. 1906, Skånland ?
190.148.Arthur Alfred Kornelius, f. 1907, Skånland
191.148.Hjalmar Sigfrid Kristian, f. 1909, Skånland
192.148.Klara Margot Oliva, f. 1912, Skånland
193.148.Hartløv Marian Edvin, f. 1916, Skånland
194.148.Magnus Ehard Alvin, f. 1921, Skånland
149.111.
Dortea Maria
Født 1867, Grov, Skånland78.
Død 1869, Grov, Skånland78.
150.111.
Karen Dortea Maria
Født 1869, Grov, Skånland78.
151.111.
Olufine Emilie Olsdatter
Født 1871, Grov, Skånland78.

Gift 1889, Klåpen, Ibestad78 med

Jakob Mikal Johansen
Født 1860, Klåpen, Ibestad78.

Børn af Olufine Emilie Olsdatter og Jakob Mikal Johansen:

195.151.Ottelius Nikolai Jentoft Jakobsen, f. 1892, Ibestad
196.151.Hjalmar Anton Bernhard, f. 1894, Ibestad
197.151.Hans Sigurd, f. 1896, Ibestad
198.151.Johan Normann Karin Jakobsen, f. 1896, Ibestad
199.151.N.N., f. 1898, Ibestad, d. 1898, Ibestad
200.151.Julie Alfine Jakobsen, f. 1899, Ibestad
201.151.Marie Ottelia Jakobsen, f. 1901, Ibestad
202.151.Nikolai Martin, f. 1904, Ibestad, d. 1910, Ibestad
203.151.Odin Jean, f. 1906, Ibestad
204.151.N.N., f. 1910, Ibestad, d. 1910, Ibestad
205.151.Nilda Marie Gudrea, f. 1911, Ibestad
206.151.Bertran Joakim, f. 1916, Ibestad
207.151.Aslaug Elea, f. 1918, Ibestad
152.111.
Otilia Marie
Født 1873, Grov, Skånland78.
Død 1882, Grov, Skånland78.
153.111.
Ole Albert
Født 1878, Laupstad, Ibestad78.
Død 1878, Laupstad, Ibestad78.
154.111.
Anna Jondine Nikoline Jensdatter
Født 1879, Laupstad, Ibestad78.

Gift 1901, Å, Ibestad78 med

Nikolai Mejer Hartvigsen
Født 1877, Indre Å, Ibestad78.

Børn af Anna Jondine Nikoline Jensdatter og Nikolai Mejer Hartvigsen:

208.154.Hartvig Marenius, f. 1902, Ibestad
209.154.Judith Marie, f. 1905, Ibestad
210.154.Johannes Olander Bernhardus, f. 1907, Ibestad
211.154.Alvilde Henriette, f. 1908, Ibestad
212.154.Anna Arntine Kristine, f. 1913, Ibestad
213.154.Arnold Nicolay, f. 1915, Ibestad
155.111.
Ole Eberg Jenssen
Født 1881, Laupstad, Ibestad78.

Gift 1908, Laupstad, Ibestad78 med

Agnes Sofie Indianna Johansen
Født 1887, Indre Å, Ibestad78.

Børn af Ole Eberg Jenssen og Agnes Sofie Indianna Johansen:

214.155.Jens Nikolai, f. 1909, Ibestad
215.155.Edith Sofie, f. 1911, Ibestad, d. 1911, Ibestad
216.155.Johan William, f. 1913, Ibestad, d. _____
217.155.Agnar Eberg Martin, f. 1914, Ibestad, d. _____
218.155.Anton Norman, f. 1916, Ibestad, d. _____
219.155.Alfrid Petry Liv, f. 1918, Ibestad, d. 1919, Ibestad
220.155.Asbjørg Gunvor, f. 1919, Ibestad, d. _____
221.155.Liv Solveig, f. 1923, Ibestad, d. _____
222.155.Per Johan Torleif, f. _____
156.111.
Alfred Ottelius
Født 1884, Laupstad, Ibestad78.
Død 191878.
157.112.
Nils Theodor Olai Ellefsen
Født 20 sep. 1882, Grov, Skånland78,97.
Død _____98.

Gift 1905, Grov, Skånland78 med

Nikoline Jondine Kristoffersen
Født 9 mai 1884, Grov, Skånland98,78.
Død _____98.
     Datter af Kristoffer Sund og Gjertrud Bergitta Amundsdatter.

Børn af Nils Theodor Olai Ellefsen og Nikoline Jondine Kristoffersen:

223.157.Einar Kaurin Ellefsen, f. 1905, Skånland
224.157.Kristoffer Jentoft Ingvald Ellefsen, f. 1907, Skånland
225.157.Toralf Albert Andreas Ellefsen, f. 1911, Skånland, d. _____
226.157.Pernille Karoline Gunhilde Ellefsen, f. 1919, Skånland, d. _____
227.157.Nelly Nikolina Ellefsen, f. 1922, Skånland
228.157.Elfryda Johanne Ellefsen, f. _____
158.112.
Othelie Petrine Ellefsen
Født 3 mar. 1885, Grovfjord, Ibestad98,78.
Død _____98.

Gift 190678 med

Karl Johan Martin Kristoffersen
Født 6 jan. 1882, Grovfjord i Astafjord.98.
Død _____98.
     Søn af Kristoffer Sund og Gjertrud Bergitta Amundsdatter.

Børn af Othelie Petrine Ellefsen og Karl Johan Martin Kristoffersen:

229.158.Inga Elfryda Petrikke Kristoffersen, f. 1907, Grovfjord i Astafjord.
230.158.Gjertine Konstanse Petrine Kristoffersen, f. 1910, Grovfjord i Astafjord.
231.158."Lillegutt" Kristoffersen, f. 1912, Grovfjord i Astafjord., d. 1912, Grovfjord i Astafjord.
232.158.Tora Joakime Margrethe Kristoffersen, f. 1913, Grovfjord i Astafjord., d. 1915, Grovfjord i Astafjord.
233.158.Edvin Petter Ingvald Kristoffersen, f. 1919, Grovfjord i Astafjord.
159.112.
Nikoline Emilia Marie Ellefsen
Født 2 sep. 1887, Grovfjord, Ibestad98,78.
Død _____98.

Gift 1907, Miklevoll, Skånland i Astafjord.78 med

Martin Olai Martinussen (Myklevoll)
Født 20 apr. 1872, Grovfjord i Ibestad.98.
Død _____98.
     Søn af Martinus Berteussen og Mikol Maria Berteusdatter.

Børn af Nikoline Emilia Marie Ellefsen og Martin Olai Martinussen (Myklevoll):

234.159.Elise Marie Myklevoll, f. 1908, Grovfjord i Ibestad.
235.159.Albert Wilhelm Severin Myklevoll, f. 1910, Grovfjord i Ibestad.
236.159.Mikol Marie Albertine Myklevoll, f. 1912, Grovfjord i Ibestad., d. 195, Grovfjord i Ibestad.
237.159.Erling Peder Strøm Myklevoll, f. 1914, Grovfjord i Ibestad.
238.159.Torstein Myklevoll, f. 1916, Grovfjord i Ibestad., d. _____
239.159.Martinus Bertheus Myklevoll, f. 1920, Grovfjord i Ibestad., d. _____
240.159.Peder Helmer Myklevoll, f. 1924, Grovfjord i Ibestad.
241.159.Magnus Marian Myklevoll, f. _____
242.159.Arne Robert Myklevoll, f. _____
160.112.
Ove Andreas Eberg Ellefsen
Født 26 jun. 1890, Grov, Skånland78, døbt 24 aug. 1890.
Død _____, begravet _____.
     Stilling: Skips-Stewart, Kok, Hotel og gjestgiver på Annamo.
     Konfimert (i Ibestad kirke) i oktober 1905, anm: »Meget god!«. Stewart på skipene »Malangen« og »Salangen». Gjestgiver på Annamo i Astafjord, som han overtok efter Nikolai Iversen.

Gift 19 jul. 1924, Grov, Skånland med

Gudrun Johanna Simonsen Balteskard
Født 30 aug. 1900, Balteskard, Skånland78.
Død _____78, begravet _____, kirkegården i Grov.
     Datter af Simon Harr Markussen og Antonette Andrea Bendiksdatter.

Børn af Ove Andreas Eberg Ellefsen og Gudrun Johanna Simonsen Balteskard:

243.160.Aasta Synnøve Ellefsen, f. _____
244.160.Eilif Kåre Ellefsen, f. _____
245.160.Steinar Ellefsen, f. _____, d. _____
246.160.Torbjørn Ellefsen, f. _____
161.112.
Peder Kornelius Olaus Ellefsen
Født 8 sep. 1895, Grovfjord, Ibestad98,78.
Død _____98.

Gift _____med

Astrid Antonsdatter Haugjord
Født 29 jun. 1895, Lennangen i Karlsøy.98.
Død _____98.
     Datter af Anton Bang Haugjord.

Børn af Peder Kornelius Olaus Ellefsen og Astrid Antonsdatter Haugjord:

247.161.Emly Pernille Ellefsen, f. 1919, Grovfjord i Ibestad.
248.161.Alf Martin Haugjord Ellefsen, f. 1924, Grovfjord i Ibestad., d. _____
162.113.
Peder Jeremias Svendsen
Født 28 feb. 1857, Forsbakken i Strømfors i Hemnes, Nordland23.

Generation 7.

163.121.
Lars Johan Olsen ?
Født 17 jan. 187980.
Død _____99.
     Medstraum bnr. 4 i Hemnes.80
     Fikk skjøte fra svigerfaren Hans Larsen for kr. 600 på bnr. 4 Rydland (fraskilt 1922 fra bnr. 1 Medstraum) på Medstrøm i Hemnes, tinglyst 13. aug. 1922.99

Gift 191099 med

Josefine Berg Hansen
Født 28 jul. 1888, Medstrøm i Hemnes.99.
Død _____99.

Børn af Lars Johan Olsen ? og Josefine Berg Hansen:

249.163.Hans Hetman Rydland, f. 1913, Rydland bruk på Medstrøm i Hemnes.
250.163.Ane Rydland, f. 1920, Rydland bruk på Medstrøm i Hemnes.
164.124.
John Eskil Hansen (Olsen?)
Født 23 aug. 1885, Strømfors i Hemnes.80.
     USA 1907 og 1911.80
165.124.
Hans Angel Hansen (Olsen?)
Født 28 jun. 1887, Strømfors i Hemnes.80.
166.124.
Peter Magnus Hansen (Olsen?)
Født 4 sep. 1889, Strømfors i Hemnes.80.
167.124.
Olga Emilie Hansen (Olsen?)
Født 5 jan. 1893, Strømfors i Hemnes.80.
     USA 1911.80
168.124.
Ole Andreas Hansen (Olsen?)
Født 6 sep. 1897, Strømfors i Hemnes.80.
     USA 1916.80
169.139.
Einar
Født 1896, Djupvik, Skånland78.
170.139.
Alvilde Marie
Født 1899, Djupvik, Skånland78.
Død 1920, Djupvik, Skånland78.
171.139.
Ellef Olai
Født 1902, Djupvik, Skånland78.
172.140.
Engvarda Maria
Født 1887, Djupvik, Skånland78.
173.140.
Olaf Andreas
Født 1889, Lia, Lavangen78.
174.140.
Harald Kristian
Født 1890, Lia, Lavangen78.
Død 1897, Soløy, Lavangen ?78.
175.140.
Johanna Kristine
Født 1893, Lia, Lavangen78.
Død 1912, Soløy, Lavangen ?78.
176.140.
Alma Hartvida Konstanse
Født 1897, Soløy, Lavangen78.
177.142.
Nils Ingvald Steinbakken
Født 190078.
178.143.
Else Marie Hansdatter
Født 1896, Renså, Skånland.78.
Død 189778.
179.143.
Einar Edvin Hanssen
Født 1898, Renså, Skånland.78.
180.143.
Nenny Alise Hanssen
Født 1900, Renså, Skånland.78.
181.143.
Gudrun Kathea Hanssen
Født 1902, Renså, Skånland.78.

Gift _____78 med

Konrad Berg Martinsen
Født 1904, Hamnvik, Ibestad.78.
     Hamnvik, Ibestad.

Børn af Gudrun Kathea Hanssen og Konrad Berg Martinsen:

251.181.Svanhild Marie Martinsen, f. _____
182.143.
Dankert Kristian Hanssen
Født 1905, Renså, Skånland.78.
183.143.
Ragnhild Olufa Hanssen
Født 1908, Renså, Skånland.78.

Gift _____78 med

Odd Barlien Olsen
Født 190278.
     Hamnvik, Ibestad.

Børn af Ragnhild Olufa Hanssen og Odd Barlien Olsen:

252.183.Ragnhild Marie Barlien, f. _____
184.145.
Elida Karlotte Eriksen
Født 1895, Djupvik, Skånland78.

Gift 1917, Djupvik, Skånland78 med

Johannes Imanuel Jakobsen
Født 1884, Trondenes78.

Børn af Elida Karlotte Eriksen og Johannes Imanuel Jakobsen:

253.184.Aslaug, f. _____
254.184.Nikoline Emelie Charlotte, f. 1916, Skånland
185.145.
Nakor Idal Ranbæk Eriksen
Født 1897, Djupvik, Skånland78.

Gift 1922, Djupvik, Skånland78 med

Johanna Margrete Mattiassen
Født 190078.

Børn af Nakor Idal Ranbæk Eriksen og Johanna Margrete Mattiassen:

255.185.Martin Tonning
256.185.Nygren Imanuel, f. 1923, Skånland
186.145.
Nikoline
Født 1900, Djupvik, Skånland78.
187.145.
Iver Nikolai
Født 190678.
Død 190778.
188.147.
Ehard Alfred Marinius
Født 1896, Djupvik, Skånland78.
Død 1918, Djupvik, Skånland ?78.
189.148.
Magnhild Sigrun Jørgine
Født 1905, Djupvik, Skånland78.
Død 1906, Djupvik, Skånland ?78.
190.148.
Arthur Alfred Kornelius
Født 1907, Djupvik, Skånland78.
191.148.
Hjalmar Sigfrid Kristian
Født 1909, Djupvik, Skånland78.
192.148.
Klara Margot Oliva
Født 1912, Djupvik, Skånland78.
193.148.
Hartløv Marian Edvin
Født 1916, Djupvik, Skånland78.
194.148.
Magnus Ehard Alvin
Født 1921, Djupvik, Skånland78.
195.151.
Ottelius Nikolai Jentoft Jakobsen
Født 1892, Klåpen, Ibestad78.

Gift 1916, Klåpen, Ibestad78 med

Jenny Nikoline Evensen
Født 1896, Tromsø, Trondenes78.
Død _____.

Børn af Ottelius Nikolai Jentoft Jakobsen og Jenny Nikoline Evensen:

257.195.Edvin Hagbart Antonius, f. 1917, Ibestad, d. 1921, Ibestad
258.195.Otto Gjerlow, f. 1919, Ibestad, d. 1919, Ibestad
259.195.Hansine Jørgine Kristine, f. 1920, Ibestad
260.195.Jenny Edvine Oline, f. 1924, Ibestad
196.151.
Hjalmar Anton Bernhard
Født 1894, Klåpen, Ibestad78.
197.151.
Hans Sigurd
Født 1896, Klåpen, Ibestad78.
198.151.
Johan Normann Karin Jakobsen
Født 1896, Klåpen, Ibestad78.

Gift 1914, Fornes, Ibestad78 med

Emma Karoline Hansine Kristiansdatter
Født 1890, Klåpen, Ibestad78.

Børn af Johan Normann Karin Jakobsen og Emma Karoline Hansine Kristiansdatter:

261.198.Kristofine Indine, f. 1915, Ibestad
262.198.Edy Johanna, f. 1917, Ibestad
263.198.Alma Hildur, f. 1919, Ibestad
264.198.Hans Sigurd, f. 1919, Ibestad
265.198.Jørgen Olai Dahl, f. 1922, Ibestad
266.198.Kamilla Eline Marie, f. 1922, Ibestad
267.198.Eli Johan, f. _____
199.151.
N.N.
Født 1898, Klåpen, Ibestad78.
Død 1898, Klåpen, Ibestad78.
200.151.
Julie Alfine Jakobsen
Født 1899, Klåpen, Ibestad78.

Gift 1923, Klåpen, Ibestad78 med

Emil Amandus Edvin Evensen
Født 1899, Årbostad78.

Børn af Julie Alfine Jakobsen og Emil Amandus Edvin Evensen:

268.200.Hans Sigurd, f. 1924, Ibestad
201.151.
Marie Ottelia Jakobsen
Født 1901, Klåpen, Ibestad78.

Gift _____78 med

Kristian Anathon Marenius Evensen
Født 1904, Årbostad78.
202.151.
Nikolai Martin
Født 1904, Klåpen, Ibestad78.
Død 1910, Klåpen, Ibestad78.
203.151.
Odin Jean
Født 1906, Klåpen, Ibestad78.
204.151.
N.N.
Født 1910, Klåpen, Ibestad78.
Død 1910, Klåpen, Ibestad78.
205.151.
Nilda Marie Gudrea
Født 1911, Klåpen, Ibestad78.
206.151.
Bertran Joakim
Født 1916, Klåpen, Ibestad78.
207.151.
Aslaug Elea
Født 1918, Klåpen, Ibestad78.
208.154.
Hartvig Marenius
Født 1902, Laupstad, Ibestad78.
209.154.
Judith Marie
Født 1905, Indre Å, Ibestad78.
210.154.
Johannes Olander Bernhardus
Født 1907, Indre Å, Ibestad78.
211.154.
Alvilde Henriette
Født 1908, Indre Å, Ibestad78.
212.154.
Anna Arntine Kristine
Født 1913, Indre Å, Ibestad78.
213.154.
Arnold Nicolay
Født 1915, Indre Å, Ibestad78.
214.155.
Jens Nikolai
Født 1909, Laupstad, Ibestad78.
215.155.
Edith Sofie
Født 1911, Laupstad, Ibestad78.
Død 1911, Laupstad, Ibestad78.
216.155.
Johan William
Født 1913, Laupstad, Ibestad78.
Død _____78.
217.155.
Agnar Eberg Martin
Født 1914, Laupstad, Ibestad78.
Død _____78.
218.155.
Anton Norman
Født 1916, Laupstad, Ibestad78.
Død _____78.
219.155.
Alfrid Petry Liv
Født 1918, Laupstad, Ibestad78.
Død 1919, Laupstad, Ibestad78.
220.155.
Asbjørg Gunvor
Født 1919, Laupstad, Ibestad78.
Død _____78.
221.155.
Liv Solveig
Født 1923, Laupstad, Ibestad78.
Død _____78.
222.155.
Per Johan Torleif
Født _____78.
78
223.157.
Einar Kaurin Ellefsen
Født 18 aug. 1905, Grov, Skånland98,78.

Gift _____98med

Ragna Marie Kristoffersen
Født 10 jul. 1910, Lødingen98.
Død _____98.

Børn af Einar Kaurin Ellefsen og Ragna Marie Kristoffersen:

269.223.Herlaug Bendikte Ellefsen, f. _____
224.157.
Kristoffer Jentoft Ingvald Ellefsen
Født 1907, Grov, Skånland98,78.

Gift _____98med

Haldis Arnolda Bendikte Myklevoll
Født 18 aug. 1917, Grovfjord98,78.
     Datter af Bendikt Heggelund Martinussen og Hanna Petrika Hansdatter.
225.157.
Toralf Albert Andreas Ellefsen
Født 7 jun. 1911, Grov, Skånland98,78.
Død _____98.

Gift _____98med

Ninni Emelie Nilsen
Født 24 apr. 1921, Salangen98.

Børn af Toralf Albert Andreas Ellefsen og Ninni Emelie Nilsen:

270.225.Tor Odd Ellefsen, f. _____
271.225.Nelly Nikoline Ellefsen, f. _____
272.225.Terje Norvald Ellefsen, f. _____
273.225.Edel Pernille Ellefsen, f. _____, d. _____
274.225.Jorund Terese Ellefsen, f. _____
226.157.
Pernille Karoline Gunhilde Ellefsen
Født 15 mai 1919, Grov, Skånland98,78.
Død _____98.

Gift _____med

Odd Natanael Markussen
Født 26 dec. 1917, Grovfjord i Ibestad.98.

Børn af Pernille Karoline Gunhilde Ellefsen og Odd Natanael Markussen:

275.226.Marit Nikoline Markussen, f. _____
276.226.Inger Marie Markussen, f. _____
277.226.Nils Olav Markussen, f. _____
227.157.
Nelly Nikolina Ellefsen
Født 22 aug. 1922, Grov, Skånland98,78.

Gift _____med

Gunvald Thomassen
Født 28 nov. 1920, Talvik i Alta.98.

Børn af Nelly Nikolina Ellefsen og Gunvald Thomassen:

278.227.Rigmor Thomassen, f. _____
279.227.Steinar Nils Thomassen, f. _____
228.157.
Elfryda Johanne Ellefsen
Født _____98,78.

Gift _____med

Asbjørn Pedersen
Født 2 aug. 1923, Hilleshamn i Gratangen.98.

Børn af Elfryda Johanne Ellefsen og Asbjørn Pedersen:

280.228.Elsa Annie Pedersen, f. _____
281.228.Anne Margrethe Pedersen, f. _____
282.228.Gunhild Nikoline Pedersen, f. _____
283.228.Berit Louise Pedersen, f. _____
229.158.
Inga Elfryda Petrikke Kristoffersen
Født 23 jun. 1907, Grovfjord i Astafjord.98.

Gift _____med

Øyvind Amandus Hartvigsen
Født 17 apr. 1906, Hilleshamn i Gratangen.98.
Død _____98.

Børn af Inga Elfryda Petrikke Kristoffersen og Øyvind Amandus Hartvigsen:

284.229.Olaug Charlotte Ninni Hartvigsen, f. _____
285.229.Idar? Øystein Hartvigsen, f. _____
230.158.
Gjertine Konstanse Petrine Kristoffersen
Født 13 apr. 1910, Grovfjord i Astafjord.98.

Gift _____med

Hartvik Johan Berg Hartviksen
Født 18 jul. 1903, Hilleshamn i Gratangen.98.
Død _____98.

Børn af Gjertine Konstanse Petrine Kristoffersen og Hartvik Johan Berg Hartviksen:

286.230.Halfrid Jennie Hartviksen, f. _____
287.230.Irene Kristine Hartviksen, f. _____
288.230.Odd Kjærvald Hartviksen, f. _____
289.230.Hilda Olena Hartviksen, f. _____
231.158.
"Lillegutt" Kristoffersen
Født 1 apr. 1912, Grovfjord i Astafjord.98.
Død 20 apr. 1912, Grovfjord i Astafjord.98.
     Ikke døbt (ikke navngivet).98
232.158.
Tora Joakime Margrethe Kristoffersen
Født 8 aug. 1913, Grovfjord i Astafjord.98.
Død 10 jun. 1915, Grovfjord i Astafjord.98.
233.158.
Edvin Petter Ingvald Kristoffersen
Født 5 jun. 1919, Grovfjord i Astafjord.98.

Gift _____med

Gunvor Johansen
Født 5 mai 1921, Selnes i Gratangen.98.
234.159.
Elise Marie Myklevoll
Født 2 okt. 1908, Grovfjord i Ibestad.98.

Gift _____med

Hans Olaus Bendiktsen
Født 4 nov. 1896, Grovfjord i Ibestad.98.
Død _____98.
     Søn af Bendikt Martin Johansen og Johanna Maria Bårdsdatter.

Børn af Elise Marie Myklevoll og Hans Olaus Bendiktsen:

290.234.Edith Margrete Bendiktsen, f. _____
291.234.Bjørg Johanne Bendiktsen, f. _____
292.234.Håkon Emil Bendiktsen, f. _____
293.234.Asbjørn Bendiktsen, f. _____
294.234.Birger Arnold Bendiktsen, f. _____
295.234.Åshild Marianne Bendiktsen, f. _____
296.234.Gunnar Martin Alf Bendiktsen, f. _____
297.234.Vigdis Marie Bendiktsen, f. _____
235.159.
Albert Wilhelm Severin Myklevoll
Født 1 jul. 1910, Grovfjord i Ibestad.98.

Gift _____med

Olga Nilsen
Født 1 jan. 1911, Målsnes.98.
236.159.
Mikol Marie Albertine Myklevoll
Født 29 jul. 1912, Grovfjord i Ibestad.98.
Død 29 nov. 195, Grovfjord i Ibestad.98.

Gift _____med

Berthin Roald Marskar
Født 18 aug. 1909, Marskard, Skånland98,78.
Død _____98.
     Søn af Martin Johan Martinussen og Petra Bernharda Kristine Hansen.

Børn af Mikol Marie Albertine Myklevoll og Berthin Roald Marskar:

298.236.Bjørgunn Margrete Marskar, f. _____
299.236.Marit Emelie Jensine Marskar, f. _____
300.236.Astrid Synnøve Marskar, f. _____
301.236.Birgit Marie Marskar, f. _____
302.236.Ruth Helene Marskar, f. _____
303.236.Martin Paul Andor Marskar, f. _____
304.236.Annie Bodil Marskar, f. _____
237.159.
Erling Peder Strøm Myklevoll
Født 24 mar. 1914, Grovfjord i Ibestad.98.

Gift _____med

Olaug Jenny Harriet Jensvoll
Født 15 aug. 1916, Grov, Skånland i Astafjord.98.
Død _____98.
     Datter af Birger Amandus Jensvoll og Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen.

Børn af Erling Peder Strøm Myklevoll og Olaug Jenny Harriet Jensvoll:

305.237.Asbjørg Strøm, f. _____
306.237.Birger Martin Strøm, f. _____
307.237.Else Marie Strøm, f. _____
238.159.
Torstein Myklevoll
Født 25 mar. 1916, Grovfjord i Ibestad.98.
Død _____98.

Gift _____med

Helga Nilsen
Født _____98.

Børn af Torstein Myklevoll og Helga Nilsen:

308.238.Trond Harald Myklevoll, f. _____
309.238.Nils Martin Myklevoll, f. _____
310.238.Bodil Annie Myklevoll, f. _____
311.238.Hans Anders Myklevoll, f. _____
239.159.
Martinus Bertheus Myklevoll
Født 13 mar. 1920, Grovfjord i Ibestad.98.
Død _____98.

Gift _____med

Olive Marie "Lilmari" Lind-Johansen
Født _____98.
240.159.
Peder Helmer Myklevoll
Født 5 jan. 1924, Grovfjord i Ibestad.98.

Gift _____med

Astrid Hulleberg
Født 23 nov. 1923, Ringsaker.98.
241.159.
Magnus Marian Myklevoll
Født _____98.

Gift _____med

Kirsten Emilie Karlsen
Født _____98.

Børn af Magnus Marian Myklevoll og Kirsten Emilie Karlsen:

312.241.Marit Myklevoll, f. _____
242.159.
Arne Robert Myklevoll
Født _____98.

Gift _____med

Laura Olufsen
Født _____98.

Børn af Arne Robert Myklevoll og Laura Olufsen:

313.242.Unni Myklevoll, f. _____
314.242.Terje Myklevoll, f. _____
315.242.Kristin Myklevoll, f. _____
316.242.Vidar Myklevoll, f. _____
243.160.
Aasta Synnøve Ellefsen
Født _____.
     Stilling: lærerinne

Gift _____ med

Anton Brækkan
Født 23 jun. 1920, (Narvik?), døbt 21 aug. 1920.
Død _____.
     Søn af Kolbein Olsen Brækkan og Bertine Nikoline Normann.
     Stilling: Arkitekt.

Børn af Aasta Synnøve Ellefsen og Anton Brækkan:

317.243.Gudrun Brækkan, f. _____
244.160.
Eilif Kåre Ellefsen
Født _____.
     Stilling: sømand, maskinist
245.160.
Steinar Ellefsen
Født _____100.
Død _____.
     Stilling: Air-Purser i Scanair 1964-94.

Gift _____ med

Eva Tilly Fredin
Født _____100.

Børn af Steinar Ellefsen og Eva Tilly Fredin:

318.245.Simon Ellefsen, f. _____
319.245.Pernille Ellefsen, f. _____
246.160.
Torbjørn Ellefsen
Født _____.
     Stilling: Uddannet geolog.

Gift _____ med

Colleen Carte
Født _____.

Børn af Torbjørn Ellefsen og Colleen Carte:

320.246.Kari Ellefsen, f. _____
321.246.Niels Ellefsen, f. _____
322.246.Tove Ellefsen, f. _____
323.246.Brit Ellefsen, f. _____
247.161.
Emly Pernille Ellefsen
Født 4 aug. 1919, Grovfjord i Ibestad.98.

Gift _____med

Anders Stensaker
Født 19 jul. 1913, Breim i Gloppen.98.

Børn af Emly Pernille Ellefsen og Anders Stensaker:

324.247.Aud Stensaker, f. _____
325.247.May Stensaker, f. _____
326.247.Astrid Pia Stensaker, f. _____
248.161.
Alf Martin Haugjord Ellefsen
Født 28 mar. 1924, Grovfjord i Ibestad.98.
Død _____98.

Generation 8.

249.163.
Hans Hetman Rydland
Født 17 sep. 1913, Rydland bruk på Medstrøm i Hemnes.99.
     Fortsatte som bruker på Rydland, Medstrøm i Hemnes etter farens død, mens moren hadde uskiftebevilling. Ingen barn.99

Gift _____99 med

Petrine
Født 14 mar. 191499.
Død _____99.
     Fra Hamarøy.99
250.163.
Ane Rydland
Født 22 jan. 1920, Rydland bruk på Medstrøm i Hemnes.99.
     Straumbotn bnr. 5 i Hemnes.99
251.181.
Svanhild Marie Martinsen
Født _____78.
252.183.
Ragnhild Marie Barlien
Født _____78.
253.184.
Aslaug
Født _____, Djupvik, Skånland78.
254.184.
Nikoline Emelie Charlotte
Født 1916, Djupvik, Skånland78.
255.185.
Martin Tonning
256.185.
Nygren Imanuel
Født 1923, Djupvik, Skånland78.
257.195.
Edvin Hagbart Antonius
Født 1917, Klåpen, Ibestad78.
Død 1921, Klåpen, Ibestad78.
258.195.
Otto Gjerlow
Født 1919, Klåpen, Ibestad78.
Død 1919, Klåpen, Ibestad78.
259.195.
Hansine Jørgine Kristine
Født 1920, Klåpen, Ibestad78.
260.195.
Jenny Edvine Oline
Født 1924, Klåpen, Ibestad78.
261.198.
Kristofine Indine
Født 1915, Klåpen, Ibestad78.
262.198.
Edy Johanna
Født 1917, Fornes, Ibestad78.
263.198.
Alma Hildur
Født 1919, Fornes, Ibestad78.
264.198.
Hans Sigurd
Født 1919, Fornes, Ibestad78.
265.198.
Jørgen Olai Dahl
Født 1922, Fornes, Ibestad78.
266.198.
Kamilla Eline Marie
Født 1922, Fornes, Ibestad78.
267.198.
Eli Johan
Født _____78.
268.200.
Hans Sigurd
Født 1924, Klåpen, Ibestad78.
269.223.
Herlaug Bendikte Ellefsen
Født _____98.

Gift _____98med

Ole Simonsen
Født _____98.
270.225.
Tor Odd Ellefsen
Født _____98.
271.225.
Nelly Nikoline Ellefsen
Født _____98.

Gift _____98med

Olav Pedersen
Født _____98.
272.225.
Terje Norvald Ellefsen
Født _____98.
273.225.
Edel Pernille Ellefsen
Født _____98.
Død _____98.
274.225.
Jorund Terese Ellefsen
Født _____98.
275.226.
Marit Nikoline Markussen
Født _____98.

Gift _____med

Harry Sjøvoll
Født _____98.
276.226.
Inger Marie Markussen
Født _____98.

Gift _____med

Olav Andersen
Født _____98.
277.226.
Nils Olav Markussen
Født _____98.

Gift _____med

Brynhild Fladseth
Født _____98.
278.227.
Rigmor Thomassen
Født _____98.
279.227.
Steinar Nils Thomassen
Født _____98.
280.228.
Elsa Annie Pedersen
Født _____98.

Gift _____med

Oddmund Skogstad
Født _____98.
281.228.
Anne Margrethe Pedersen
Født _____98.

Gift _____med

Thordur Knudsen
Født _____98.
282.228.
Gunhild Nikoline Pedersen
Født _____98.

Gift _____med

Svein Rydningen
Født _____98.
283.228.
Berit Louise Pedersen
Født _____98.

Gift _____med

Arnliot Dybvik
Født _____98.
284.229.
Olaug Charlotte Ninni Hartvigsen
Født _____98.

Gift _____med

Arne Herjulf Nymo
Født _____98.
285.229.
Idar? Øystein Hartvigsen
Født _____98.

Gift _____med

Jorunn Fjellheim
Født _____98.
286.230.
Halfrid Jennie Hartviksen
Født _____98.

Gift _____med

Jack Nymo
Født _____98.
287.230.
Irene Kristine Hartviksen
Født _____98.

Gift _____med

Erling Nylund
Født _____98.
288.230.
Odd Kjærvald Hartviksen
Født _____98.

Gift _____med

Synnøve Johansen
Født _____98.
289.230.
Hilda Olena Hartviksen
Født _____98.

Gift _____med

Magne Karlstad
Født _____98.
290.234.
Edith Margrete Bendiktsen
Født _____98.

Gift _____med

Jarle Bjørnar Johnsen
Født _____98.
291.234.
Bjørg Johanne Bendiktsen
Født _____98.

Gift _____med

Dagfinn Tollefsen
Født _____98.
292.234.
Håkon Emil Bendiktsen
Født _____98.

Gift _____med

Marie Louise Olsson
Født _____98.
293.234.
Asbjørn Bendiktsen
Født _____98.

Gift _____med

Asbjørg Martinussen
Født _____98.
294.234.
Birger Arnold Bendiktsen
Født _____98.

Gift _____med

Sylvi Britt Johnsen
Født _____98.
295.234.
Åshild Marianne Bendiktsen
Født _____98.

Gift _____med

Håkon Aasen
Født _____98.
296.234.
Gunnar Martin Alf Bendiktsen
Født _____98.

Gift _____med

Annbjørg Lyder
Født _____98, døbt _____, Trondenes kirke.98.
     Evakuert fra Finmark.98
297.234.
Vigdis Marie Bendiktsen
Født _____98.

Gift _____med

Kjell Moe
Født _____98.
298.236.
Bjørgunn Margrete Marskar
Født _____98.

Gift _____med

Ragnvald Georg Markussen
Født _____98.
299.236.
Marit Emelie Jensine Marskar
Født _____98.

Gift _____med

Karstein Mikalsen
Født _____98.
300.236.
Astrid Synnøve Marskar
Født _____98.

Gift _____med

Nils Bakke
     Fra Hvittingfoss.
301.236.
Birgit Marie Marskar
Født _____98.

Gift _____med

Oddleif Larsen
Født _____98.
302.236.
Ruth Helene Marskar
Født _____98.

Gift _____med

Harry Nylund
Født _____98.
303.236.
Martin Paul Andor Marskar
Født _____98.

Gift _____med

Astrid Bruarøy
Født _____98.
304.236.
Annie Bodil Marskar
Født _____98.

Gift _____med

Bjørn Henriksen
Født _____98.
305.237.
Asbjørg Strøm
Født _____98.

Gift _____med

Jarle Lauritsen
Født _____98.
306.237.
Birger Martin Strøm
Født _____98.

Gift _____med

Grethe Kate Mortensen
Født _____98.
307.237.
Else Marie Strøm
Født _____98.

Gift _____med

Per Olaf Lillebø
Født _____98.
308.238.
Trond Harald Myklevoll
Født _____98.
309.238.
Nils Martin Myklevoll
Født _____98.

Gift _____med

Inger Løvholen
Født _____98.
310.238.
Bodil Annie Myklevoll
Født _____98.
311.238.
Hans Anders Myklevoll
Født _____98.
312.241.
Marit Myklevoll
Født _____98.

Gift _____med

Leif Roar Mikkelsen
Født _____98.
313.242.
Unni Myklevoll
Født _____98.
314.242.
Terje Myklevoll
Født _____98.
315.242.
Kristin Myklevoll
Født _____98.
316.242.
Vidar Myklevoll
Født _____98.
317.243.
Gudrun Brækkan
Født _____.
     Stilling: Arkitekt

Gift _____med

Finn Langgård
Født _____.

Børn af Gudrun Brækkan og Finn Langgård:

327.317.Karen Brækkan, f. _____
328.317.Andrea Brækkan, f. _____
318.245.
Simon Ellefsen
Født _____100.
     Stilling: System-programmør, hos Pro Informatic i København.
319.245.
Pernille Ellefsen
Født _____100.

Samboende med

Lars Gøth Jørgensen
Født _____.

Børn af Pernille Ellefsen og Lars Gøth Jørgensen:

329.319.Cecilia Gøth Ellefsen, f. _____
330.319.Victor Gøth Ellefsen
320.246.
Kari Ellefsen
Født _____.

Gift _____ med

Brett Kinmont

Børn af Kari Ellefsen og Brett Kinmont:

331.320.Kristin Kinmont, f. _____
321.246.
Niels Ellefsen
Født _____.

Gift _____med

Dawn Adam

Børn af Niels Ellefsen og Dawn Adam:

332.321.Camryn Jessie Ellefsen, f. _____
322.246.
Tove Ellefsen
Født _____.
323.246.
Brit Ellefsen
Født _____.

Gift _____ med

Alex Harris
     South-African mountaineer, adventurer.
324.247.
Aud Stensaker
Født _____98.

Gift _____med

Aksel Bergersen
Født _____98.
325.247.
May Stensaker
Født _____98.

Gift _____med

Harald Langnes
Født _____98.
326.247.
Astrid Pia Stensaker
Født _____98.

Gift _____med

Odd Karstein Olsen
Født _____98.

Generation 9.

327.317.
Karen Brækkan
Født _____.
328.317.
Andrea Brækkan
Født _____.
329.319.
Cecilia Gøth Ellefsen
Født _____101.
330.319.
Victor Gøth Ellefsen
331.320.
Kristin Kinmont
Født _____.
332.321.
Camryn Jessie Ellefsen
Født _____.

Kilder og Noter
1Svein Edvardsen, skriver at skiftet blev foretaget år 1712, men dette er vel forkert, eller ?.
2Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. 209
315. s. e. Trin. 1709
4I barselseng med datteren Maren.
5Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000)
6Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. 224
7Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. 208
8Er død ved halvbroren Mogens Andersen skifte 1749.
9Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. 210
10Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. 236
11Omtales som død med 2 barn ved søsteren Dordi Andersdatters skifte år 1762.
12Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998).
1322 år gl. ved farbroren Niels Nielsens skifte år 1739.
14Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. 183
1521 år gl. ved morens skifte 1733
1616 år gl. ved morens skifte 1733; 19 år gl. ved farens skifte 1736, formynder Zacharias Olsen, Langfjeld.
1720 år gl. ved morens skifte på Aaenget i 1762.
18Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. 180
1916 år gl. ved farens skifte 1736. Formynder er Ole Andersen, Røerapen.
2010 år gl. ved morens skifte 1733; 13 år gl. ved farens skift 1736, formynder Lars Henrichsen, Nedre Gruben.
218 år gl. ved morens skifte 1733; 11 år gl. ved farens skifte 1736, formynder Ole Andersen, Stenbechhougen.
22Angives ved morens skifte at være 7 år gl., 1 år yngre end broren Elias; 10 år gl. ved farens skifte 1736, formynder Gabriel Eliasen, Busteraaen.
23Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992)
24Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 587
256 år gl. ved morens skifte 1733; 9 år gl. ved farens skifte 1736, formynder Ole Andersen, Røerapen.
26Død like etter moren.
2720 år gl. ved farens skifte 1744, formynder Ole Christensen, Grønfield.
28Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1780/1810. (Trondheim 2001), s. 157
2919 år gl. ved farens skifte 1744, formynder Ole Christensen, Grønfield.
30Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1780/1810. (Trondheim 2001), s. 156
3117 år gl. ved farens skifte 1744, formynder Erich Olsen, Brennaasen.
32Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1780/1810. (Trondheim 2001), s. 186
33Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1780/1810. (Trondheim 2001), s. 189
3414 år gl. ved farens skifte 1744, formynder Johan Augustinusen, Berg.
3512 år gl. ved farens skifte 1744, formynder Niels Storbechmoen.
36Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1780/1810. (Trondheim 2001), s. 188
379 år gl. ved farens skift 1744, formynder Erich Olsen.
388 år gl. ved farens skifte 1744, formynder Erich Olsen.
397 år gl. ved farens skifte 1744, formynder Johan Augustinusen, Berg.
402 år gl. ved farens skifte 1744, formynder: moderen.
415½ år gl. ved morens skifte 1779.
42Liv Stangnes Østerdal.
43Liv Stangnes Østerdal
44Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 577
45Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 465
4618 år gl. ved morens skifte 1768
4714 år gl. ved morens skifte 1768
4812 år gl. ved morens skifte 1768.
4910 år gl. ved morens skifte 1768.
508 år gl. ved morens skifte 1768.
5120 år gl. ved farens skifte i 1790; 22 år gl. ved morens skifte i 1791.
5216 år gl. ved farens skifte i 1790; 19 år gl. ved morens skifte i 1791.
5314 år gl. ved farens skifte i 1790; 16 år gl. ved morens skifte i 1791.
5424 år gl. ved farbroren Niels Andersens skifte i 1810.
5526 år gl. ved morbroren Simon Jensens skifte i 1809.
5611 år gl. ved farens skifte i 1790; 14 år gl. ved morens skifte i 1791.
5726 år gl. ved farbroren Niels Andersens skifte i 1810.
589 år gl. ved farens skifte i 1790; 10 år gl. ved morens skifte 1791.
5928 år gl. ved farbroren Niels Andersens skifte i 1810.
605 år gl. ved farens skifte i 1790; 6 år gl. ved morens skifte i 1791.
6121 år gl. ved morens skifte i 1780.
6217 år gl. ved morens skifte i 1780.
6316 år gl. ved morens skifte i 1780.
6414 år gl. ved morens skifte i 1780.
6512 år gl. ved morens skifte i 1780.
66Er ved morbroren Niels Andersens skifte i 1810 avgået ved døden.
6710 år gl. ved morens skifte i 1780.
68Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1780/1810. (Trondheim 2001), s. 187
6923 år gl. ved farens skifte i 1794.
709 år gl. ved morens skifte i 1780.
717 år gl. ved morens skifte i 1780.
725 år gl. ved morens skifte i 1780.
733 år gl. ved farens skifte 1798.
74Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 604
7578 år gl. i folketellingen år 1865 og født i «Hemnæs Præstegjld.»
76Arthur Elvenes: Slekta vår 2001:3 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad), s. 6
77Digitalarkivet: Folketellingen 1865.
78Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
79Ibestad kirkebok.
80Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 588
81Død straks etter
82Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 605
8314 år gl. ved Niels Andersens skifte i 1810.
8411 år gl. ved morens skifte i 1808.
859 år gl. ved morens skifte i 1808.
8612 år gl. ved Niels Andersens skifte i 1810.
874 år gl. ved morens skifte i 1808.
886 år gl. ved Niels Andersens skifte i 1810.
892 år gl. ved morens skifte i 1808.
904 år gl. ved Niels Andersens skifte i 1810.
918 uker gl. ved morens skifte i 1808.
92Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 327
93Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 572
94Digitalarkivet: Folketellingen 1875.
95Digitalarkivet: Folketellingen 1900.
96Død straks efter fødselen.
97Han fra Tennås, hun fra Reinså.
98Lilmari Myklevoll (født Olive Marie Lind-Johansen): Maskinskreven dokument der omfatter efterslægten til Eilev Bertheus Olsen (Strøm) og Pernille Karoline Ovedia Olsdatter
99Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 576
100Dåbsattest
101Klokken 17:14. Var ved fødselen 49 cm høj og vejede 2900 g.