© 2001 Simon Ellefsen

Erboe / Ærboe / Bagge

Opdateret 26 Jun 2005.


Generation 1.

1.0.
Ole Jonsen
Født omkring 1612, Horsens, Danmark1.
Død 1669, Senjen1.
     Res. kap. til Medfjord i Senjen. Hr. Ole var en alvorlig mann og prest her «i rum tid» heter det i den gamle tradisjonen. Gift med Karen Thommasdtr. Barn som er kjente: Hans, Birgithe og Maren.1
     Den første medfjordpresten vi er heilt sikker på, er Ole Jonsen. Han var her i 1661 og er «den første prest man kan minnes», skriv sokneprest Lykke i 1759. Hr. Ole var ein alvorleg mann og prest her «i rum tid», heiter det i den gamle tradisjonen. Han er nemnt som prest her også i 1666 og 1668.2
     Han er nevnt som kapellan her [i Mefjord] i koppskatten i 1645. Han er kalt kapellan i Medfjord ved hyllingen i 1656. Underskrev også prestens manntall herfra i 1666.3
     I 1645 [koppskatten] betalte han for seg, sin kone og seks tjenere.3
     Erlandsen har ham som gift med Karen Thomasdtr. Kjente barn: Birgitte, var ifølge Erlandsen en datter her og ble gift med Hr Daniel Hveding i Astafjord; Thomas, kapellan i Brattvær, var trolig en sønn her da han oppgir å være født i Senja; Jørgen, kapellan i Lenvik, var trolig en sønn her da han lik broren Thomas sier at han var født i Senja.3

Gift _____med

Karen Thomasdatter
     Datter af Thomas.
     ?? GÆT - Kan hun tænkes at være en søster av Margrethe Thomasdatter gift med sogneprestene til Lødingen Hans Pedersen Blix og Anders Paasche ??

Børn af Ole Jonsen og Karen Thomasdatter:

2.1.Jørgen Olsen, f. omkr. 1637, Senjen, d. 1722
3.1.Thomas Olsen, d. _____
4.1.Hans Olsen, f. omkr. 1649, d. 1726
5.1.Birgithe Olsdatter, f. omkr. 1655, Senjen, d. 1720, Dverberg
6.1.Maren Olsdatter (Ærbo?, Bagge?), f. omkr. 1660, Senjen, d. 1706, Astafjord.

Generation 2.

2.1.
Jørgen Olsen
Født omkring 1637, Senjen4.
Død 17225.
     Ifølge Sørreisa bygdebok bd. I, s. 97 var han en søn af sognepræst i Bjørnør Oluf Torgersen og Ide Andersdatter.6
     Pers. capellan til Ibestad
     Bosatt på gården Nordstraumen i Sørreisa fra ca. 1698 til 1720.
     Han er nevnt som huskapellan i Lenvik 1695, også nevnt som huskapellan i Astafjord, boende i Sør Strømme i Lenvik i 1701. Kalles i skiftet avdøde kapellan i Ibestad.5
     Han er trolig den Georigi Olai Metrosiensis som var elev ved Trondheim katedralskole i 1664 sammen med sin bror Thomas.5
     Han og broren Thomas var trolig sønner av Hr Olav Jonsen i Medfjord.7
     Den 17. aug. 1695 fikk han lov til å gifte seg med Maren Christensdatter, det heter da at de var beslektet i tredje ledd.5
     Skifte 17225.
     Skifte 1722-24, Nordstraumen, Ibestad sogn.8protokoll 1697-1761, legg 84 & 88..

Gift 1° omkring 1695, beslektet i tredje ledd5 med

Maren Christensdatter
     Datter af Christen Jensen (Horsens) og Golla (Gullov) Andersdatter.
     ?? GÆT - Kanskje er hun datter av formannen Christen Jensen, og død uden børn inden der avholdes skifte 1706 etter hennes mor og far på Lenvik ??

Gift 2° _____med

Signild Olsdatter Brems
Født omkring 1670.
Død 1732.
     Datter af Ole Rasmussen (Brems?).
     År 1723 er «Hr Jörgen Olsens Encke» den ene av to oppsiddere på Sørstraumen - den anden oppsidder er Hendrich Hendrichsen.9
     Ifølge skifte i 1732 havde hun to brødre Jonas og Rasmus Brems.5
     Skifte 173210.

Børn af Jørgen Olsen og Signild Olsdatter Brems:

7.2.Karen Jørgensdatter Brems, f. omkr. 1704, d. 1778
8.2.Ole Jørgensen (Brems?), f. omkr. 1707
9.2.Rebecca Jørgensdatter (Brems?), f. omkr. 1715, d. 1800
3.1.
Thomas Olsen
Død _____, Trondheim.11, begravet 22 apr. 171011.
     Residerende kapellan i Grip fiskevær et anneks under Kvernes 1679-92.12
     Han er nevnt som kapellan i Kvernes i amtregnskapets familieskatt i årene 1679-1687 og i futens familieskatt i tiden 1688 til 1691. Han fikk stadfestelse på stillingen den 21. jan. 1682. Han ble fradømt sin stilling i 1692 fordi han «grovligen hadde forsømt seg i sen enkestand med sin husholderske».12
     Han ble avsatt for et leiemål i 1692 men fikk benådning for denne synden den 23. jan. 1700 og fikk da tillatelse til igjen på søke en geistlig stilling. Han oppgir i sin søknad at han hadde begått dette leiemål med sin nåværende kone Margrethe Andersdatter Borch. Den 15. dec. 1698 fikk han lov til å gifte seg med Margrethe Andersdatter Borch og det blir opplyst at hun var beslektet med Hr Thomas sin avdøde kone i tredje ledd [NK bd. VI, s. 139]. I familieskatten 1687 er han oppført som gift mens han i 1689 oppføres som enkemann.13
     Han undertegner selv kvitteringene i familieskatten med tilnavnet Senjen. I 1682 bruker han tilnavnet Metrosiensius [NK bd. III, s. 38. - Da han studerte ved Trondheim katedralskole er han oppført samtidig med en Jørgen Olsen Metrosiensius, trolig hans bror. Mentrosiensius er en latinisering av en person født i Senja. Trolig var derfor Hr Thomas en sønn av Hr Olav i Midfjord i Senja].11

Gift 1° _____med

_____
Død 1687-168911.

Gift 2° omkring 1699, fikk tillatelse 15. dec. 1698. med

Margrethe Andersdatter Borch
     Datter af Anders Iversen Borch og Barbara Simonsdatter Hoff.
4.1.
Hans Olsen
Født omkring 164914.
Død 172615,16.
     Res. kap. til Medfjord i Senjen 1691-1702.1
     Han er nevnt som res kapellan her [i Torsken] i amtsregnskapets familieskatt i 1688. Trolig kom han hit i 1686. Nevnes videre i futeregnskapets familieskatt i årene 1691, 1692 og i 1693. Han er også nevnt her i folketellingen 1701. Erlandsen sier at hans ettermann ble utnevnt i 1704.16
     Han må ha blitt overflyttet til Ibestad, trolig i 1704, for da skifte ble holdt etter ham i 1726 kalles han pastor til Ibestad. I 1693 heter det at han bruker gården Sandvik på 1 våg. Han er i familieskatten omtalt som ugift i 1688, men som gift i 1691.16
     Iflg. O.M.Kinnapels artikkel i NST 28 og S.T.Dahls bog om geistligheten i Nord-Norge er tre barn kjente (ved FT 1701): Ole, Nils og Daniel.1,16
     Skifte 1726.

Gift _____med

Anne Marie Nilsdatter (Hveding)
Født omkring 166517,18.
     Datter af Niels Mortensen og Riborg Danielsdatter.
     Bodde som enke på Berg i Trondenes.19

Børn af Hans Olsen og Anne Marie Nilsdatter (Hveding):

10.4.Ole Hansen Hveding, f. 1689, Senjen, d. 1753
11.4.Nils Hanssen Hveding, f. 1692, Senjen., d. 1762, Trondenes.
12.4.Daniel Hansen Hveding, f. 1696, Trondenes, d. 1728, Haugesund
13.4.Karen Hansdatter Hveding, f. omkr. 1700, d. 1750
14.4.Riborg Catharina Hansdatter Hveding, f. omkr. 1716, Nordland., d. eft. 1766
5.1.
Birgithe Olsdatter
Født omkring 1655, Senjen1.
Død 1720, Dverberg1.
     Datter av Hr Ole Jonsen Hernes i Medfjord.20

Gift 167720,1 med

Daniel Jensen Hveding
Født 25 nov. 1647, Skottnes i Buksnes.20.
Død 28 jan. 170621,20.
     Søn af Jens Christensen Hveding og Riborg Danielsdatter.
     Res. kap. til Ibestad.
     Skifte 29 jul. 1707, Ibestad prestegård, Ibestad sogn.20,8.

Børn af Birgithe Olsdatter og Daniel Jensen Hveding:

15.5.Thomas Danielsen, f. omkr. 1678
16.5.Jens Danielsen Hveding, f. 1680, d. 1749
17.5.Ole Danielsen Hveding, f. 1683
18.5.Hemming Hveding, f. 1688
19.5.Karen Hveding, f. 1689, d. 1689
20.5.Karen Danielsdatter Hveding, f. 1690
21.5.Jon Danielsen Hveding, f. 1691, d. 1776, Trondheim.
22.5.Maren Danielsdatter Hveding, f. omkr. 1692
23.5.Riborg Danielsdatter Hveding, f. 1693, d. 1766
6.1.
Maren Olsdatter (Ærbo?, Bagge?)
Født omkring 1660, Senjen1.
Død 1706, Astafjord.1.
     !! O.M.Kinnapel fører hende op som datter af Me(d)fjord presten Ole Joensen (d. 1669), men hvad er kilden til det?
     Hun ble begravet foran alteret i Ibestad kirke, og klokkeren ringte over henne. Gravstedet og ringingen kotset tilsammen 2 rd. og 3 mrk. Ved skifte etter henne i 1709 viser det stor velstand.1
     Maren Olsdatter etterlot seg også et fløyels snørliv, 1 kjole, 1 stakk, en hermelinshalskrave og hermelinsmuffe, en staselig madame når hun kom til kirke.22
     Sammenlagt gir boets aktiva- og passivaposter et klart bilde av livet hos det gamle Astafjords mest velstående bondehandler (knape) omkr. 1700. Brennevinsbrenningen og salget av drikkevarer var lovlig, og linanglene var almuen på tinget ikke blitt oppmerksom på. Eller kanskje de var til gangvad. «Der fanges på Senniens grunder og hav de flyndrer og kveiter som smager så brav», sier Petter Dass.
     Skifte 1709, Breivoll.23,1Boet hadde sølvskjeer og sølvbegre for 13 rdlr. 2 mrk. 10 sk.; 10 tinnfat, 7 tinntallerkener, 3 ølkanner av tinn m.m. for 14 rdlr. 4 mrk. 5 sk.Av blikktøy: 2 osteformer, 1 durtslag og 1 rivikvern og en lykt.Av messing: 2 åttekantede staker, 2 mindre staker og 1 gammel liten, 1 liten morter med støter og 3 bordringer (til å sette gryta på).Av kopper: 1 brennevinspanne på 2½ pund (15 (kilo), 1 brennevinskjel, 3 brennevinskjeler, den største på 2 ankere, 1 nytt fyrfat. Tilsammen for 20 rdlr. 2 mrk. 5 sk.Av jernsaker: 7 gryter, 1 liten stekepanne, 1 liten grindstaur, 7 skjerringer, 1 liten stekerist, 1 brødjern, 9 høvler, 2 gamle ploger, 1 bandkniv, 3 keipnavere, 2 stallbandsnavere, 3 store bjeller, 2 ljåer, 2 økser, 1 plogjern med ristel, 1 grev, 1 slipestein. Tilsammen jernvarer for 11 rdlr. 1 mrk. 4 sk.Trevarer: 3 bryggekar, 3 furustoler, noen kister, 2 læster tette tønner. Sum 6 rdlr. 1 mrk. 12 sk. Sengklær for 6 rdlr. 5 mrk. 8 sk. Av lin 2 laken, 2 putevar med smale kniplinger, 1 bordduk 2½ alen lang.Kreaturer: 5 fullvoksne kyr, 9 voksne sauer, 16 voksne geiter, 2 gamle gjalkehester, 2 vår-lei-kyr hos Halvor Brevold, 1 vårku på vårleie på Stræte, Lia i Lavangen, Skivegen (Sjøvegan) og Grov. Alle kyr verdsatt til 2½ rd. (kr. 8,00).Jordegods og hus: 1 våg jordegods i Brevold innkommen fra salig Christen Pedersen, Lillegrøsnes ved skjøte dat. Grøsnes 13. juli 1692, verdsatt med alle tilhørende hus for en leilending 30 rd. 1 lån (bygning) bestående av 2 stuer, begge 15 alen lang og 8 alen bred, som er bemeldte vågs landskylds «overbygning», hvori 1 kakkelovn, bakerovn, 6 vinduer, 2 bord med sengesteder og benker, 2 avdelte kammere på loftet og all annen innredning tils. 30 rd.; 1 skjeltret stavenaust ved sjøen, 16 alen langt og 9 alen bredt, 6 rd.; 1 fiskebu av bjerketømmer med skjeltret fordør er et 6 alens hus, 3 rd.En annen bod og en fiskeskjå, 1 rd.; 1 møllehus stående i elven ved Lilleskognes med en liten kvern, 1 rd.Av sjøbruk hadde boet 1 tendring (lita jekt) på 9 læster med master, (seil-)rå, pompe, «bunkårer», 3 flaker, tils. verd 30 rd.; 1 forseil av lybsk duk og forseilbonnet, verd 14 rd. Trosser, dreggtau, spensler, stag, drag, løper, skaut, rakketrosse, anker og 2 dregger, 2 åttringer, 2 sexringer, sildgarn, 200 linangler med sitt snøre.Av Bergens-gods fantes 22 tønner øl, malt og salt.Boet hadde skyldnere i Salangen, Lavangen, Gratangen og Dypvik og på Rolla..
     Skifte 1706-1712, Breivoll, Astafjord Tinglag.24protokollnr. 5, folio 133b, etter «Maren Olsdatter».

Gift _____25med

Niels Jensen (Erboe?, Ærboe?, Bagge?)
Født omkring 166026,27,1.
Død 1728, Astafjord.1.
     !! O.M.Kinnapel omtaler ham som Niels Jensen Erboe, men findes der egentlig en kilde hvori han er omtalt med dette slægtsnavn?
     Hvor Niels Jensen Erboe var fra har ikke vært mulig å finne ut og heller ikke hva tid han kom til Astafjord. I 1692 kjøper han jord på Breivoll. Og dette viser at han ikke var noen vanlig almuemann. Han var utvilsomt handelsborger. I prestens manntall av 1701 står det: «Niels Jensen, bondelensmann og odelsbonde. Hjelper seg temmelig vell». Han var altså meget velstående.1
     Niels Jensen er år 1701, 41 år gl., «bonde Lensmand og Oddelsbonde paa 1 W lige, han hielper sig temmelig vell» på Brevold i Astafjord med sønnene: Jens Nielsen, 12 år; Olle Nielsen, 10 år; Thommes, 8 år; Jon Nielsen, 6 år; og Hans Nielsen, 5 år. Tjenestekarle/drenge: Niels Ellefsen, fra Syndfiord, 60 år; Olle Nielsen, 20 år.
     I 1716? betalte han sammen med Edies Michelsen, øvre Ibestad, høyeste krigstyr i Astafjord, 1 skilling om dagen hver.
     Sommerting på Selseth 1726. Nils Jensen, Brevold har latt stevne Hans Johansen, Storskog for en lånt (brennevins-)kjel som han ikke har villet levere tilbake.28
     Nils Jensen skjøte til madam Danchers, Bergen på 277 rd. rede penger som Nils Jensen er skyldig. Dat. Bergen 11/9 1726. Det er med dette klart at Nils Jensen hadde jekt og seilte til Bergen.29
     Høstting 13. dec. 1728. Sr. Peter Henrichsen Fasmer har latt innstevne Nils Jensen, Brevold for gjeld. Nils Jensen ble to ganger påropt, men ingen innfant seg at svare til saken. Lensmannen og Jacob Olsen (Trane) bekreftet stevnemålet med ed og (fikk) «opagte sagen». Hans Nilsen (Nils Jensens sønn) var også innstevnet for gjeld til Sr. Peter Henrichsen Fasmer. Men faren Nils Jensen opplyste at han var dragen til Trondheim, og efterlot til sin kjøpmann (i Bergen) sin jekt og eiendeler.28

Børn af Maren Olsdatter (Ærbo?, Bagge?) og Niels Jensen (Erboe?, Ærboe?, Bagge?):

24.6.Karen Nilsdatter Bagge, f. 1685, d. 1767
25.6.Jens Nilssen Bagge, f. 1687, Astafjord., d. 1752, Trondenes.
26.6.Mette Nilsdatter Ærboe, f. 1688, Ibestad.
27.6.Ole Nilssen Ærbo, f. 1686, Ibestad., d. 1772
28.6.Thomas Nielsen, f. 1692
29.6.Jon Nielsen, f. 1693, d. 1727
30.6.Hans Nielsen, f. 1695, d. 1784
31.6.Berit Nilsdatter Ærbo, f. 1695, d. 1733
32.6.Ellen Nielsdatter, f. 1698
33.6.Maren Nilsdatter Bagge, f. 1702, d. 1781

Generation 3.

7.2.
Karen Jørgensdatter Brems
Født omkring 170430,5.
Død 1778.

Gift _____med

Jacob Jacobsen Winther
Født omkring 169831.
Død 1782, Nordstraumen, Sørreisa..
     Søn af Jacob Pedersen Winther og Mariette Nielsdatter Høstmark.
     Gårdeier og kjøpmann i Sørreisa.

Børn af Karen Jørgensdatter Brems og Jacob Jacobsen Winther:

34.7.Signhild Jakobsdatter Winther, f. 1731, d. 1754
35.7.Marit Jakobsdatter Winther, f. omkr. 1735, Sørreisa., d. 1807, Sørreisa.
36.7.Jacob Jacobsen Winther, f. 1740, Sørreisa., d. 1805
8.2.
Ole Jørgensen (Brems?)
Født omkring 170732,5.
     !!! DET ER REN GÆTVÆRK AT HAN ER FADER TIL DE TRE OLSDØTRE !!!

Børn af Ole Jørgensen (Brems?) og _____:

37.8.Christina Marie Olsdatter Brems
38.8.Marta Olsdatter Brems
39.8.Karen Marie Olsdatter Brems
9.2.
Rebecca Jørgensdatter (Brems?)
Født omkring 171533,5.
Død 1800.

Gift 1° 17526 med

Augustinus Anfinnsen Røg
Født 172034.
     Søn af Anfinn Augustinusen Røg og Margrethe Marie Rafn.
     Fra ham nedstammer som 6. slektsledd kjøpmann i bydelen Fagernes, Narvik, August Røgh, født 1905. Skriver sitt navn med 'h' som hans far gjorde.34
     Sommersel, Hamarøy.6

Gift 2° _____6med

Knut Axelsen
     Sommersel, Hamarøy.6

Børn af Rebecca Jørgensdatter (Brems?) og Augustinus Anfinnsen Røg:

40.9.Jørgen Røgh, f. omkr. 1754
41.9.Signe Maria Krogh Røgh, f. omkr. 1756
42.9.Hans Røgh, f. omkr. 1760
10.4.
Ole Hansen Hveding
Født 1689, Senjen35.
Død 175336.
     Solgte Laukvik i Senja 26. april 1742.37
     Er ifølge Gerd Fjellstad i boken "Nordlandsslekter" gift med Øllegård Olufsdatter Wolf.36

Gift _____med

Siri Christensdatter Lind
     Datter af Christen Lind.
     Siri fikk en minnetavle i Hillesøy kirke.37

[Gift 1° med Svend Henrikssøn (d. 1719); Gift 2° med Ole Hanssøn Gæfver (d. omkr. 1740); Gift 3° med Ole Hansen Hveding (1689 - 1753)].
11.4.
Nils Hanssen Hveding
Født 1692, Torsken, Senjen.35,37.
Død 1762, Berg, Trondenes.38.
     Gårdeier på Berg, Trondenes.35

Gift 1° _____med

Aasel Jacobsdatter Winther
Født omkring 1697, Tranøy.35.
Død 1743, Berg, Trondenes.39,35,39.
     Datter af Jacob Pedersen Winther og Mariette Nielsdatter Høstmark.

Gift 2° 174640 med

Anna Rafaelsdatter Harr
Født 1710, Lavangen S., Trondenes.41.
Død 1776, Berg, Trondenes.41.
     Datter af Rafael Pedersen Harr og Helena Steensdatter.

Børn af Nils Hanssen Hveding og Aasel Jacobsdatter Winther:

43.11.Hans Nilssen Hveding, f. 1727, Trondenes., d. 1792, Trondenes.
44.11.Marit Nilsdatter Hveding, f. 1730, Trondenes., d. 1752, Trondenes.
45.11.Jacob Nielsen Hveding, f. 1734, Trondenes., d. 1804, Trondenes.
46.11.Anne Katrine Nilsdatter Hveding, f. 1736, Trondenes.
47.11.Nils Winther Nilssen Hveding, f. 1740, Trondenes., d. 1787, Trondenes.

Børn af Nils Hanssen Hveding og Anna Rafaelsdatter Harr:

48.11.Helena Nilsdatter Hveding, f. 1747, Trondenes., d. 1747, Trondenes.
12.4.
Daniel Hansen Hveding
Født 1696, Trondenes35.
Død 1728, Haugesund42,43,35.
13.4.
Karen Hansdatter Hveding
Født omkring 170036.
Død 175036.

Gift _____med

Skauge Nilsen Mukle
     Bosatt på Sundklakk i Gimsøy. Etterslekt ukjent.36
14.4.
Riborg Catharina Hansdatter Hveding
Født omkring 1716, Melbo, Nordland..
Død efter 176644.
     Riborg Catharina Hansdatter Hveding havde været Pleiedatter hos Foged Jacob Rosenvinge i Vesteraalen, hvem hun ægtede «18 Aar gl.» Vaaren 1734.44
     Kanskje datter av Hans Olsen, men så kan hun ikke være født så sent som i 1716, da Hans Olsens hustru Anne Nielsdatter overlever ham og er født o. 1665. Og med tanke på de børn Riborg selv har kan hun næppe være født før o. 1705.

Gift 1° 1734, Vaaren 1734, Riborg «18 Aar gl.»44 med

Jacob Hermansøn Rosenvinge
Født omkring 166845,46.
Død 10 jul. 1735, Vinje, Bø i Vesterålen..
     Kgl. jordeboksforpakter (1697). Foged i Senja, fra 1711 i Lofoten og Vesterålen. Bodde i 1701 på Renså i Fauskevåg, Trondenes.46

[Gift 1° 5 okt. 1697 med Karen Eilersdatter Schøller (6 jan. 1662 - _____); Gift 2° 1734 med Riborg Catharina Hansdatter Hveding (omkr. 1716 - eft. 1766)].

Gift 2° 3 nov. 173947 med

Jørgen Ernst Dischington
Født 21 jul. 1702, Nysted, Lolland, Danmark..
Død 20 dec. 1755, Sortland, Nordland..
     Søn af Job Jacobsen Dishington og Johanne Vinter.
     Se J.A.Voll "Slekten Dishington".
     Skipper, Handelsmand og Proprietær, boende først paa Bredstrand, senere paa Sortland.44
     Foged i Lofoten og Vesterålen.48

Børn af Riborg Catharina Hansdatter Hveding og Jacob Hermansøn Rosenvinge:

49.14.Karen Schøller Rosenvinge, f. omkr. 1734, d. 1743

Børn af Riborg Catharina Hansdatter Hveding og Jørgen Ernst Dischington:

50.14.Job Dishington, f. 1740, Breistrand i Øksnes., d. 1787, Sortland.
51.14.Karen Schøller Rosenvinge Dischington, f. 1743, Bredstrand i Øksnæs., d. 1831, Sortland.
15.5.
Thomas Danielsen
Født omkring 1678.
     I manntallet år 1701 finner vi «Tomes Danielß:», 23 år gl. (~ f. o. 1678) og tienestedreng hos Paul Hartvigsen på Halsebø i Trondenes. - Kanskje er han en sønn av Daniel Hveding ?
16.5.
Jens Danielsen Hveding
Født 168035,48.
Død 25 mar. 174949,50.
     Han efterfulgte i 1715 svigerfaren, hr. Anders Brøndlund, som sogneprest til Dverberg. Efter svogeren, hr. Niels Brøndlunds død blev han i 1723 tillike prost i Lofoten og Vesterålen. Sogneprest til Leksvik 1738. 4 døtre.51

Gift 11 dec. 1709, Dverberg., trolovet i Hadsel 6. dec. 1709.52,49 med

Dorothea Andersdatter Brøndlund
Død efter 172649.
     Datter af Anders Pederssøn Brøndlund og Birgitta Jensdatter Bloch.
17.5.
Ole Danielsen Hveding
Født 168335.
Begravet 31 mar. 1727, Hadsel.53,49.
     Jektereder og kjøpmann.35
     Han var fra 1709 eier av Melbo (Melbu) i Hadsel.54

Gift 13 okt. 1709, Hadsel.49,54 med

Johanna Andersdatter Brønlund
Født omkring 1683.
Død omkring 1748.
     Datter af Anders Pederssøn Brøndlund og Birgitta Jensdatter Bloch.
     I ekteskapet med Ole Hveding var minst 4 barn som imidlertid alle synes å være døde før 1738.49

[Gift 1° før 1704 med Mads (Hans?) Christenssøn Hundevad (d. omkr. 1708); Gift 2° 13 okt. 1709 med Ole Danielsen Hveding (f. 1683); Gift 3° 12 okt. 1729 med Jens Bloch Gievert (f. 1698)].
18.5.
Hemming Hveding
Født 168835.
     Død ung.35
19.5.
Karen Hveding
Født 168935.
Død 168935.
20.5.
Karen Danielsdatter Hveding
Født 169035.
     Hun fikk et barn med Carsten Andersen Bernhoft fra Myrlandshaug. Det er sagt at hun ble gift med ham; men det kan ikke konstateres. Hun bodde imidlertid på Sandtorgholmen i Trondenes, og det er visst hennes datter Anne Birgitte Hveding fra Sandtorg som i 1747 står fadder i Lødingen kirke. I følge historien skulle en Ole Hansen Hveding være handelsborger på Sandtorgholmen fra 1742 til 1766.35

Utenfor ekteskap med

Carsten Anderssen Bernhof
Født 166425.
     Søn af Anders Carstensen Bernhoff og Kirsten Christensdatter.
     På Myrland i Gratangen.25
     Carsten Andersen Bernhof Hofsjøen [strandsete ved gården Hof i Tjeldsund] var fadder 15. s.e.Tr. 1694, og hans kone Ermegaard (Jensdatter) var fadder 19. s.e.Tr. s.å.55
     Nevnt 1714 i søsteren Anne Kirstine Andersdatter Bernhoffs skifte, som "Carsten Andersen Bernhoff, Mons., Forwalter ofuer Tromsøe gardsit, welagt hær(re?) og Disckre Mand".56

[Gift 1° med Ermegård Jensdatter (f. omkr. 1671); Gift 2° med Karen Danielsdatter Hveding (f. 1690)].

Gift 1° omkring 171540 med

Bernt Hanssen Giæver
Født 1690, Bokkelsund, Bjørnør.40.
Død 1750, Sandtorg, Trondenes.40.

Børn af Karen Danielsdatter Hveding og Carsten Anderssen Bernhof:

52.20.Anne Bergitte Karstensdatter Hveding, f. 1713, Astafjord., d. 1720, Trondenes.
21.5.
Jon Danielsen Hveding
Født 169157,35.
Død 7 nov. 1776, Trondheim.58, begravet 1776, Frue kirke i Trondheim.58.
     Kjøpmann i Trondheim og var samtidig tollbetjent i byen. Han er vanlig kalt Sir John Hveding. Sir (fork. Sr.) var en finere herretittel som ble brukt på den tid. Meldingene om ham er få; men han døde 7. 11. 1776 og ble gravl. i Frue kirke, 85½ år gl. Han var 2 ganger gift og hadde i alt 13 barn.59

Gift 1° omkring 172040 med

Karen (Petronelle) Pedersdatter Abdon
Født 169935.
Død 29 jan. 1738, Trondheim.58,59.
     Død på barselseng med sitt 10. barn.35

Gift 2° 14 dec. 1742, Frue kirke i Trondheim60 med

Ingeborg Katrine Andersdatter Budde
Født 1714, Trondheim.59,60.
Død 5 okt. 1803, Trondheim.61,59.
     Datter af Anders (Andreas) Jonassen (Budde) og Golla (Gudlaug) (Olufsdatter?).

Børn af Jon Danielsen Hveding og Karen (Petronelle) Pedersdatter Abdon:

53.21._____
54.21.Danilken Marie Johnsdatter Hveding, f. 1726, Trondheim., d. 1796, Trondenes.
55.21.Birgitte Malena Hveding, f. 1726, d. eft. 1788, Trondheim ?
56.21.Daniel Hveding, f. 1729
57.21.Ole Johnsen Hveding, f. 1733, Trondheim., d. 1767, Trondenes.
58.21.Karen Hveding, f. 1733
59.21._____
60.21._____
61.21.John Hveding, f. 1736
62.21._____

Børn af Jon Danielsen Hveding og Ingeborg Katrine Andersdatter Budde:

63.21.Karen Dorthea Hveding, f. 1743
64.21.Golla (Gudlaug) Bergitte Hveding, d. 1780
65.21.Andreas Budde Hveding
22.5.
Maren Danielsdatter Hveding
Født omkring 169262.

Gift _____med

Bjørn Michaelsen Ursin
     Søn af Michael Bjørnsen og Anne Svendsdatter Wilstrup.
     Sorenskriver i Lofoten og Vesterålen.63

Børn af Maren Danielsdatter Hveding og Bjørn Michaelsen Ursin:

66.22.Michael Bjørnsen Ursin, f. 1719, Nordland., d. 1811, Trondenes.
23.5.
Riborg Danielsdatter Hveding
Født 169362.
Død 176662.

Gift 1° _____med

Jon Steffensen (Middelfart)
Født omkring 168264,65.
Død 171966.
     Søn af Steffen Steffensen (Middelfart) og Anne Joensdatter (Finvedgaard).
     Nordlandshandler.67
     Skifte 3 mai 1719, Trondhjem67Leiet lille Skog i Nordland 24, odelsgård s.st. 24, ialt 213 - 356 rd..

[Gift 1° med Anne Birgitte Steffensdatter; Gift 2° med Riborg Danielsdatter Hveding (1693 - 1766)].

Gift 2° _____med

Isak Olsen
Død 173062.
     Misjonær.62

Børn af Riborg Danielsdatter Hveding og Jon Steffensen (Middelfart):

67.23.Anne Birgitta Joensdatter, f. omkr. 1710

Børn af Riborg Danielsdatter Hveding og Isak Olsen:

68.23.Olavus Dalmasenus (Isaksen?)
69.23.Jonetta Marie Isaksdatter
24.6.
Karen Nilsdatter Bagge
Født 168568,62.
Død 176725.

Gift omkring 171925 med

Hans Mortensen
Født 1684, Selset Nedre, Ibestad.69,25.
Død 175525.
     Søn af Morten Larssen.
     Skifte 1753-1767, Selset, Astafjord Tinglag.24protokollnr. 141, folio 112..
25.6.
Jens Nilssen Bagge
Født 1687, Astafjord.70,62.
Død 1752, Sørrollnes, Trondenes.25,40.
     Gårdbruker på Sør-Rollnes i Trondenes.62
     Han overtok først ½ våg i 1720 av Sør-Rollnes øvre, og siden en tilsvarende jordepart etter svigerfarens død.71

Gift _____med

Berit (Berthe) Ediasdatter
Født 1684, Sørrollnes, Trondenes.40.
     Datter af Edias Olsen og Inger Olsdatter.
     Hendes fødselsår sættes til 1684 i bogen "Folk og Slekt i Trondenes". Det betyder at hun skulle være 44 år gl. ved sin ældste søns fødsel, og 46 år gl. ved yngste søns fødsel.

Børn af Jens Nilssen Bagge og Berit (Berthe) Ediasdatter:

70.25.Nils Jenssen, f. 1728, Trondenes., d. 1763, Trondenes.
71.25.Edias Jenssen (Bagge ? Erboe ?), f. 1730, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
26.6.
Mette Nilsdatter Ærboe
Født 1688, Breivoll, Ibestad.62,25.
     Er gift ved skiftet efter moren 1709.72

Gift _____25med

Hans Hanssen Lind
Født 168062.
Død 176062.
     Søn af Hans Hanssen (Lind?).
     Å, Lavangen.

Børn af Mette Nilsdatter Ærboe og Hans Hanssen Lind:

72.26.Marta Hansdatter Lind, f. 1706, Lavangen., d. 1793
73.26.Maren Hansdatter Lind, f. 1709, d. 1779
74.26.Hans Hanssen Lind, f. 1716, Lavangen., d. 1780
75.26.Tomas Hanssen Lind, f. 1717, Lavangen., d. 1800
76.26.Randi Hansdatter Lind, f. 1720, Lavangen.
77.26.Nils Hanssen Lind, f. 1722, Lavangen., d. 1795
78.26.Sølvi Hansdatter Lind, f. 1727, d. 1799
27.6.
Ole Nilssen Ærbo
Født 1686, Breivoll, Ibestad.73,25,72.
Død 177225.
     Gårdeier, odelsbonde på Breivoll i Astafjord.62

Gift _____med

Barbro Halvorsdatter
Født 170925.
Død 177625.

Børn af Ole Nilssen Ærbo og Barbro Halvorsdatter:

79.27.Hans Olsen Ærboe Bagge, f. 1736, Ibestad., d. 1810
80.27.Nils Olsen Ærboe, f. 1739, Ibestad., d. 1810
28.6.
Thomas Nielsen
Født 169274,62,72.
29.6.
Jon Nielsen
Født 169375,62,72.
Død 172762.
     Handelsmann i Gratangen.62
30.6.
Hans Nielsen
Født 169576,62,72.
Død 178425.
     Ifølge Tore Meyers Astafjord bygdebok er hans foreldre ukendte (ikke registrert), og Hans Nilssen er født ca. 1702.
     Jektereder.
     Hans Nilsens obligasjon til Petter Hendrichsen (Bergen) på 188 rd., gjeld på ei lita jekt. I 1743 var han i Aandervåg.29
     Høstting på Selsetter 1725. Sr. Petter Hendrichsen (Fasmer), borger i Bergen, lot opplese obligasjon og panteforskrivelse 188 rd. som Hans Nilsen, Brevold er blitt skyldig på en liten jekte-bygning med all sin tilhøring.77
     Høstting 13. dec. 1728. Sr. Peter Henrichsen Fasmer har latt innstevne Nils Jensen, Brevold for gjeld. Nils Jensen ble to ganger påropt, men ingen innfant seg at svare til saken. Lensmannen og Jacob Olsen (Trane) bekreftet stevnemålet med ed og (fikk) «opagte sagen». Hans Nilsen (Nils Jensens sønn) var også innstevnet for gjeld til Sr. Peter Henrichsen Fasmer. Men faren Nils Jensen opplyste at han var dragen til Trondheim, og efterlot til sin kjøpmann (i Bergen) sin jekt og eiendeler.28

Gift _____25med

Berit Sjursdatter
Født 169525.
Død 177925.
     Datter af Sjur Anderssen og Dorte Larsdatter.

Børn af Hans Nielsen og Berit Sjursdatter:

81.30.Dortea Hansdatter, f. 1731, Ibestad., d. 1810
82.30.Berit Hansdatter, f. 1731, Ibestad., d. 1787
83.30.Pernille Hansdatter, f. 1733, d. 1774
84.30.Kirsten Hansdatter, f. 1734, Ibestad., d. 1794
85.30.Anne Hansdatter, f. 1735, Ibestad.
31.6.
Berit Nilsdatter Ærbo
Født 169578,79,62,72.
Død 173325.

Gift _____25med

Hans Knutsen
Født 168825.
Død 176825.
     Røkenes, Lavangen.
     Skifte 1767-1776, Røkenes, Astafjord Tinglag.24protokollnr. 142, folio 312b..

[Gift 1° med Berit Nilsdatter Ærbo (1695 - 1733); Gift 2° med Synnøve Olsdatter (1714 - 1795)].

Børn af Berit Nilsdatter Ærbo og Hans Knutsen:

86.31.Tomas Hanssen, f. 1720, Lavangen.
87.31.Maren Hansdatter, f. 1723, Lavangen., d. 1797
88.31.Kirsten Hansdatter, f. 1725, Lavangen., d. 1800
89.31.Riborg Hansdatter, f. 1727, d. 1802
90.31.Knut Hanssen, f. 1728, d. 1810
32.6.
Ellen Nielsdatter
Født 169880,62.
     Flytter til Trondheim.25
33.6.
Maren Nilsdatter Bagge
Født 170281,62.
Død 178125, begravet 10 jun. 178182,83.

Gift omkring 173025 med

Jakob Olsen Trane
Født 1706, Selset, Ibestad25.
Død 177725.
     Søn af Ole (Oluf) Jacobsen og Anne Maria Jensdatter Trane.
     Ved sommertinget 1736 (på Selseth) lot Jacob Olsen, Gratangsbotn opplese et skjøtebrev (nr. 1216) utgitt av farbroren Anders Jacobsen, datert Øver Selsetter 15de Januari 1726 «Kiendis ieg underskrevne Anders Jacobsen og hermed vitterligt giør at have med sin huustrue Maren Jensdatters velberå hue, villie og samtyche, solt, skiødet og afhendet, såsom ieg og hermed selger, skiøder og aldelis afhender fra os og vore sande arvinger til min broders Oluf Jacobsens 6 børn, nemlig 3de sønner og 3de døttre, som hand auflet haver med bem(eld)te min hustruis søster afg. sal. Ane Marie Jensdatter Trane, og deris sande arvinger, både de 2 pund fiskis landskyld med bøxsel. støflehuud og 3dieårstag, som min huustrue arved haver efter sine sal. forældre udi gården Øver Selsetter, så og it punds landskyld i bem(eld)te gård, som hende tilfalt i arv efter sin salig halvbroder Morten Trane, som giør tilsammen een vogs landskyld, så som faderen bem(eld)te Oluf Jacobsen haver af fællie boe medens huustruen levede, såvelsom i sit enchemands sæde adskillige tiider til levnets ophold undsat og os forstragt med gods og penge, så at vi udi alle måder med rigtig regenskab og afreigning ere fornøyde og afbetalte mindste skilling med meste 30 rdl for vågen med påstående huuse og våninger og videre jordens grendser fra field og til fiere, hvorfore vi kiender os og vore arvinger aldeelis ingen ret, deel eller lod at have til eller udi berørte eene vogs landskyld i bem(eld)te gård Øver Selsetter, men at dend skal efterdags være og blive denne qvidsel og at til evindelig odel og eiendom med alle sine lotter og lunder fra field og til fieremål, såvit af Arilds tiid tilliget haver og med rette tilligge bør, uigienkaldet af os og vore arvinger i alle måder, hvilket ieg vil have stadfæstet og bekreftet med dette mit herunder egenhændig skrevet boe-merche, og venlig ombedet sorenskriveren Sr. Walleur til vitterlighed dette at bevidne og underskrive. Datum Øver Selsetter d. 15de januari 1726. - A I S, Anders Jacobsen. Til vitterlighed: J M S, Jørgen Madsen Grøsnes; A M S, Anders Mortensen Wiig. Til nermere stadfæstelse underskriver på ovenmelte dato, A. C. Walleur.84
     Skiftet etter Jakob Olsen Trane begynte 9. jan. 1777. Hans arvinger var enken og deres avlede barn. Boets rikholdige sølvtøy var for det meste forsynt med navnemerker eller monogram. Det meste av sølv- og tinn-dekketøyet var merket J.O.S.-M.N.D. (Jakob Olsen - Maren Nilsdatter) eller J.O.S.T.-M.N.D.B., altså T. for Trane og B. for Bagge. På sølvbeger nr. 1 var inngravert: Jens Olsen Trolle - Karen Hansdatter. (Dette peker mot Lavangen og Sverige, kfr. Lauvangr). På en sølvskje stod: H.S.P.E.L.B., 1 do. O.J.S - K.H.D. En sølvskje var merket R.P.D., en do. M.J.D.-H.J.P.S.L. En sølvskje var merket E.B. eller F.B. Et hvitt krus med sølvlokk var merket Jacob Olsen og Maren Nilsdatter Bagge. Ao 1746. Alt tinndekketøy var merket J.O.S.T.-M.N.D.B., untatt en høy tinnkanne som var merket C.S.S. - Av sølv var et beger med ører som omkr. siste århundreskifte ble funnet ved graving i den gamle gårdstomten på Øvre Selseth. Det ble solgt i Tromsø for seks sølvspiseskjeer. Boets midler var 423 rd. 3 ort og 13 sk. Men gjelden var stor, så det ble ikke noe på arvingene.85
     I fogd Tønders skattenotater ca. 1739-1743 er Jacob Olsen, Gratangsbotn i Astafjord tinglag skyldig «skipperskatt».86
     Skifte 9 jan. 177787,88.

Børn af Maren Nilsdatter Bagge og Jakob Olsen Trane:

91.33.Julianna Margrete Jakobsdatter, f. 1733, Astafjord., d. 1825
92.33.Anne Maria Jakobsdatter, f. 1737, Astafjord., d. 1772
93.33.Berit Jakobsdatter Trane, f. 1737, Astafjord., d. 1800
94.33.Nils Jakobsen (Trane), f. 1738, Astafjord.
95.33.Karen Jakobsdatter (Trane), f. 1744, Astafjord.
96.33.Jonetta Jakobsdatter Trane, f. 1745, Astafjord., d. 1801

Generation 4.

34.7.
Signhild Jakobsdatter Winther
Født 1731.
Død 175489.
     Døde ugift i 1754.89
35.7.
Marit Jakobsdatter Winther
Født omkring 1735, Nordstraumen, Sørreisa.90.
Død 3 sep. 1807, Solberg, Sørreisa..

Gift 1° 21 dec. 1757 med

Fredrik Vilhelm Olsen
Født 1735, Solberg, Sørreisa.90.
Død 1773, Solberg, Sørreisa.90.
     Søn af Ole Kristoffersen og Karen Jakobsdatter Winther.

Gift 2° 177591 med

Hans Kristian Hansen
Født 1739, Skogshamn, Dyrøy.92.
Død 16 aug. 1807, Solberg, Sørreisa..
     Søn af Hans Kristian Hansen Heitmøller og Malene Jansdatter Nibe.

Børn af Marit Jakobsdatter Winther og Fredrik Vilhelm Olsen:

97.35.Sideni Martinus Fredriksen, f. 1757, d. 1780
98.35.Fredriksdatter, f. 1758
99.35.Ole Kristian Fredriksen, f. 1759, d. 1761
100.35.Jakobine Marie Fredriksdatter, f. 1761, d. 1772
101.35.Anne Birgitte Fredriksdatter, f. 1762, d. 1772
102.35.Karen Winther Fredriksdatter, f. 1764, d. 1780
103.35.Marit Winther Fredriksdatter, f. 1766, Sørreisa., d. 1826, Dyrøy.
104.35.Ole Kristian Fredriksen, f. 1768
105.35.Sofie Amalie Fredriksdatter, f. 1770
36.7.
Jacob Jacobsen Winther
Født 1740, Nordstraum, Sørreisa..
Død 1805.

Gift 2 nov. 1762, Lenvik kirke93,94 med

Hedevig Elisabeth Pedersdatter Tønder
Født 1740, Vang, Lenvik..
Død 1799.
     Datter af Peder Andreassen Tønder og Anne Torkelsdatter (Normann?).

Børn af Jacob Jacobsen Winther og Hedevig Elisabeth Pedersdatter Tønder:

106.36.Anne Jakobsdatter Winther, f. _____, d. 1833, Lenvik.
107.36.Signild Maria Jakobsdatter Winther, f. 1764, Sørreisa.
108.36.Karen Jakobsdatter Winther, f. 1766, Sørreisa.
109.36.Peder Tønder Jakobsen Winther, f. 1769, Sørreisa., d. 1804, Sørreisa.
110.36.Jørgen Severin Jakobsen Winther, f. 1771, Sørreisa., d. 1776
111.36.Jakob Jakobsen Winther, f. 1773, Sørreisa., d. 1857, Sørreisa.
112.36.Jørgine Jakobsdatter Winther, f. 1777, Sørreisa.
113.36.Jørgen Olai Jakobsen Winther, f. 1781, Sørreisa., d. 1868, Sørreisa.
114.36.Andreas Kornelius Jakobsen Winther, f. 1785, Sørreisa., d. 1785
115.36.Andreas Tønder Jakobsen Winther, f. 1788, Sørreisa., d. 1793
37.8.
Christina Marie Olsdatter Brems
     Bosatt 1772 på Finnjord i Lenvik.94

Gift 3 aug. 1772, Lenvik kirke.95,94 med

Anders Larssen
     Fra Troms menighet (1772).94

Børn af Christina Marie Olsdatter Brems og Anders Larssen:

116.37.Lars Isach Andersen, f. 1773, Finfjord/Finnjord i Lenvik.
117.37.Rebekka Andersdatter
118.37.Hans Anderssen
38.8.
Marta Olsdatter Brems
     Bosatt (1767) på Storsletten (i Lenvik ?).94

Gift 25 okt. 1767, Lenvik kirke96,94 med

Ole Hansen
     Storsletten (i Lenvik ?).94

Børn af Marta Olsdatter Brems og Ole Hansen:

119.38.Anne Bergita Olsdatter, f. 1768, Storslætten
120.38.Ole Hendrich Olsen, f. 1770, Storslæt
121.38.Hans Andreas Olsen, f. 1772, Storsletten
122.38.Elen Marie Olsdatter
123.38.Jon Olsen
124.38.Maren Maria Olsdatter
39.8.
Karen Marie Olsdatter Brems

Gift 22 dec. 1775, Lenvik kirke97,94 med

Ole Olsen Hvidtfeldt

[Gift 1° 22 dec. 1775 med Karen Marie Olsdatter Brems; Gift 2° 3 dec. 1778 med Ingeborg Christophersdatter].
40.9.
Jørgen Røgh
Født omkring 175498.
     «Bonde og gaardbeboer, driver tillige fiskerie».99

Gift _____med

Margrethe Christina Jacobsdatter
Født omkring 1759100.
41.9.
Signe Maria Krogh Røgh
Født omkring 1756101,99.

Gift _____med

Anders Nielsen Schjelderup
Født omkring 1746102,99.
Død 4 apr. 1811103,104.
     Søn af Niels Andersen Schjelderup og Lisbeth Werdahl.
     Lensm. i Hamarøy. Skifte 28. april 1812.104
     «Bonde, gaardbeboer, driver tillige fiskerie» på Oppeide gård i Hammerøy, Nordland.99

Børn af Signe Maria Krogh Røgh og Anders Nielsen Schjelderup:

125.41.Lisbeth Dorthea Schjelderup, f. omkr. 1782
126.41.Rebecha Brems Schjelderup, f. omkr. 1784
127.41.Augustina Margrete Schjelderup, f. omkr. 1788
128.41.Knud Aas Schjelderup, f. omkr. 1791
129.41.Petronella Werdal Schjelderup, f. omkr. 1793
130.41.Peder Krogh Schjelderup, f. omkr. 1799
42.9.
Hans Røgh
Født omkring 1760105.
     «Bonde og gaardbeboer, driver tillige fiskerie».99

Gift _____med

Maren Olsdatter Hauman
Født omkring 1759100.

Børn af Hans Røgh og Maren Olsdatter Hauman:

131.42.Rebekka Brems Hansdatter (Røgh), f. omkr. 1793
132.42.Benoni Hauman Hansen Røgh, f. 1795
133.42.Andfind Andreas Hansen (Røgh), f. omkr. 1800
43.11.
Hans Nilssen Hveding
Født 1727, Berg, Trondenes.38.
Død 1792, Berg, Trondenes.38.

Gift 175940 med

Anne Sørensdatter
Født 1715, Sama, Trondenes.40.
Død 1802, Berg, Trondenes.40.
     Datter af Søren Johansen og Ingeborg Gabrielsdatter.

[Gift 1° omkr. 1735 med Rasmus Enevoldsen Stenholt (1709 - 1756); Gift 2° 1759 med Hans Nilssen Hveding (1727 - 1792)].
44.11.
Marit Nilsdatter Hveding
Født 1730, Berg, Trondenes.38.
Død 1752, Berg, Trondenes.38.
45.11.
Jacob Nielsen Hveding
Født 1734, Berg, Trondenes.38.
Død 1804, Berg, Trondenes.38.

Gift 15 okt. 1766106 med

Maren Jentoft Jensdatter Schjelderup
Født 1743, Sandsøy, Bjarkøy.107,38.
Død 1798, Berg, Trondenes.38, begravet 22 apr. 1798108,106.
     Datter af Jens Andersen Schjelderup og Ingeborg Marie Leth.
     Skifte 1798-1804, Berg, Sand Tinglag.24protokollnr. 148, folio 135b..

Børn af Jacob Nielsen Hveding og Maren Jentoft Jensdatter Schjelderup:

134.45.Ingeborg Maria Jakobsdatter Hveding, f. 1767, Trondenes., d. 1787, Trondenes.
135.45.Åshild Marta Jakobsdatter Hveding, f. 1770, Trondenes., d. 1771, Trondenes.
136.45.Åshild Martine Jakobsdatter Hveding, f. 1773, Trondenes., d. 1815, Trondenes.
137.45.Nils Jakobsen Hveding, f. 1775, Trondenes., d. 1805, Trondenes.
138.45.Jens Schjelderup Jakobsen Hveding, f. 1779, Trondenes., d. 1805, Trondenes.
139.45.Anne Bendikte Jakobsdatter Hveding, f. 1783, Trondenes., d. 1803, Trondenes.
46.11.
Anne Katrine Nilsdatter Hveding
Født 1736, Berg, Trondenes.38.
     Til Sortland, Vesterålen, Nordland.38
47.11.
Nils Winther Nilssen Hveding
Født 1740, Berg, Trondenes.40.
Død 1787, Berg, Trondenes.40.
     Skifte 1785-1789, Berg, Sand tinglag.24protokollnr. 144, folio 534b., etter Nils Winther..

Gift 177040 med

Johanna Marie Sørensdatter
Født 1720, Sama, Trondenes.40.
Død 1789, Harstad, Trondenes.40.
     Datter af Søren Johansen og Ingeborg Gabrielsdatter.

[Gift 1° omkr. 1743 med Iver Hanssen Wolff (1716 - 1767); Gift 2° 1770 med Nils Winther Nilssen Hveding (1740 - 1787)].
48.11.
Helena Nilsdatter Hveding
Født 1747, Berg, Trondenes.38.
Død 1747, Berg, Trondenes.38.
49.14.
Karen Schøller Rosenvinge
Født omkring 1734.
Død 1743, ca. 9 Aar gl.44.
50.14.
Job Dishington
Født 1740, Breistrand i Øksnes.109.
Død 1787, Sortland.109.
     Se J.A.Voll "Slekten Dishington".
     Proprietær, skipper og gjestgiver på Sortland gård.48
     Proprietær paa Sortland.44

Gift _____med

Hanna Peternelle Bärentz
Født 173748.
Død 1808, Sortland.110,109, begravet 6 jan. 1803, Sortland., angiveligt i sitt 73. år.111,48.
     Datter af Didrik Bärentz (Berentz) og Birgitha Catharina Giæfver.

Børn af Job Dishington og Hanna Peternelle Bärentz:

140.50.Riborg Hveding Dishington
141.50.Birgitte Catharina Dishington
142.50.Riborg Hveding Dishington
51.14.
Karen Schøller Rosenvinge Dischington
Født 1743, Bredstrand i Øksnæs.44, døbt 21 nov. 174344.
Død 18 jan. 1831, Sortland.44, begravet 30 jan. 1831, Sortland, Nordland.44.

Gift 1° 25 nov. 176644 med

Jonas Christensen Falch
Født omkring 1734.
Død 18 okt. 1781112,113.
     Søn af Christen Ingebrigtsen og Kirsten Jonasdatter Falch.
     Er 1769-1770 nevnt som skipper på Sortland [i Vesterålen].114
     Bodde i Sortland i Vesterålen.
     Skifte 24 mar. 178244Ved skiftet heder det: »Som Enken Karen R. Dischingtons Laugværge var velærv. Hr. Erik Leganger nærværende; Formynder for de umyndige Børn blev deres Farbroder Hr. Lorentz Sverdrup paa Gaarden Sund i Flakstad, i hvis Fravær ansattes Broderen Peder Christensen Falch.«.

Gift 2° 17 jul. 1783, Sortland, Nordland. med

Abel Ellingsen
Født 9 jun. 1753, Saltnes, Saltdal, Nordland., døbt 11 jun. 1753, Saltnes, Saltdal, Nordland..
Død jun. 1828, Sortland, Vesteraalen.44.
     Søn af Jens Ellingsen og Margrethe Elisabeth Mørch.
     Skipper og Handelsmand (»Privilegeret Gjæstgiver« fra 13. juni 1784) paa Sortland i Vesteraalen, hvilket Sted han fik med Hustruen.44

Børn af Karen Schøller Rosenvinge Dischington og Jonas Christensen Falch:

143.51.Jørgen Ernst Falch
144.51.Riborg Christina Falch, d. 1837
145.51.Christiane Falch, f. 1771, d. 1818
146.51.Anne Christine Falch, f. 1772, Sortland., d. 1802
147.51.Christen Falch, d. 1844
148.51.Anders (Andreas) Jonassen Falch, f. 1776, Sortland., d. 1854
149.51.Jonas Cornelius Falch, d. 1849
150.51.Elisabeth Falck, d. 1827

Børn af Karen Schøller Rosenvinge Dischington og Abel Ellingsen:

151.51.Margrethe Elisabeth Ellingsen, f. 1784, Sortland i Vesterålen., d. 1809
152.51.Jens Ellingsen, f. 1786, Sortland i Vesterålen., d. 1826, Sortland i Vesterålen.
52.20.
Anne Bergitte Karstensdatter Hveding
Født 1713, Ibestad, Astafjord.40.
Død 1720, Sandtorg, Trondenes.40.
53.21.
___________
54.21.
Danilken Marie Johnsdatter Hveding
Født 1726, Trondheim.115.
Død 1796, Sandtorg, Trondenes.115.

Gift omkring 1770 med

Diderich Hønnichen

Børn af Danilken Marie Johnsdatter Hveding og Diderich Hønnichen:

153.54.Anne Didriksdatter (Hønnichen), f. 1786, Trondenes.
55.21.
Birgitte Malena Hveding
Født 1726.
Død efter 1788, Trondheim ?.
     Hun fikk fire barn med mannen [Jørgen Wang], men alle døde som spedbarn. Etter at det tredje barnet var født, nekta Birgitte å la seg introdusere i kirka av presten. Hva som lå bak det, er usikkert. Kanskje hrunnet det seg i at forholdet mellom fogden og presten Rosted ikke var noe særlig godt.116
     Striden om fogd Rynnings penger var ikke over med avgjørelsen i Trondheim byrett i 1785. Birgitte Wang [født Hveding] hadde lenge gjort krav på over 2000 rdl. til dekking av bl.a. husleie, oppvartning og tilsyn med sønnen. På sommertinget på Holm 1785 blei det holdt tingsvitne i anledning [av] saka. Mad. Wang var ikke sjøl tilstede, da hun var sjuk og hadde flytta til Trondheim på den tida. Fleire vitner blei hørt, bl.a. Dischingthon, men ingen avgjørelse blei fatta. Saka blei derfor utsatt til neste ting, men blei heller ikke avgjort da. Først i 1788 fikk saka si endelige løsning.117

Gift 1° 1762118,116 med

Jørgen Hansen Wang
Født omkring 1711116.
Død jun. 1770, Kastnes, Dyrøy.116.
     Visstnok fra gården Vang i Lenvik.116
     I 1750 hadde fogd Jørgen Wang slått seg ner på Kastnes i Dyrøy. Wang ville gjerne overta gården, men sjøl han kunne ikke fortrenge en leilending som hadde bykselbrev på gården og ellers oppfyllte sine plikter overfor jordherren. Men Nils Jakobsen Keinapel var villig til å oppgi gården mot at fogden skaffa han en tilsvarende gård med ei like stor skyld. I den forbindelse ba Wang madam Ursin, enka etter den forrige fogden, om hun kunne avstå gården Reinså i Gratangen til Nils Jakobsen. Fogden tilbød seg å være hennes lagverge og hjelpe henne med regnskapet etter mannen, Mikkel Ursin. Resultatet blei da et makeskifte, slik at Nils, som var leilending og ikke eide Kastnes, slapp å betale bykselavgift for Reinså. I 1751 flytta så Rebekka og Nils til Gratangen, der Nils døde i 1765.119
     Allerede Mikael Ursin hadde prøvd å sikre seg Kastnes som fogdgård. Da han høsten 1745 blei utsagt fra Ervik [i Trondenes], var han uten bopel og søkte rentekammeret i København om å få Kastnes i Dyrøy.120
     Wang prøvde først å sikre seg Holm som fogdgård. I et brev fra juli 1749 ba han om å få den gården som boplass.121
     Jørgen Hansen Wang blei tilsatt som fogd 23. september 1748. Han oppholdt seg da i Bergen, og 10. desember mottok rentekammeret den skriftlige embedseden. Wang overtok etter Mikael Ursin, som hadde bodd på Ervik i Trondenes inntil han hadde flytta til Reinså i Ibestad. Da fogd Wang overtok Kastnes 26. oktober 1751 (skjøte utstedt 11. juli 1752), blei han den første sjøleier i Dyrøy. Som fogd var han statsmaktas øverste embetsmann i Senja og Troms fogderi, som omfatta omtrent nåværende Troms fylke.121
     Forholdet mellom fogden og presten Rosted var ikke noe særlig godt. De hadde fleire ganger i løpet av 1760-tallet ligget i stridigheter med hverandre. Det bedra seg nok etter hvert, for Rosted hadde stått for en del av undervisninga av sønnen Nils. Ved skifteoppgjøret etter Wang, krevde han 30 rdl. for hus, forpleining og undervisning i 3/4 år. Han hadde imidlertid fått et spanskrør med sølvbeslag og 8½ alen sarsstoff som forskudd, så det måtte trekkes fra.116
     Sjølve gården [Kastnes, Dyrøy], med åker, eng, skog og andre herligheter, blei taksert [ved skiftet] for ikke meir enn 50 rdl. Fogd Wang eide også to andre gårder. Det var gårdene Elsnes [Elgsnes i Trondenes] i Sand tinglag og Ibestad, på henholdsvis 1 våg og 3 våg 1 pund i landskyld.122
     Skifte 1771-1778, Kastnes, Dyrøy Tinglag.24protokollnr. 139, folio 324b..
     Skifte 1751-1796, Kastnes, Dyrøy Tinglag.24protokollnr. 145, folio 156..

[Gift 1° 21 sep. 1745 med Sirene Nilsdatter Wind (d. 1761); Gift 2° 1762 med Birgitte Malena Hveding (1726 - eft. 1788)].

Gift 2° _____, Forlovet, men aldri gift.123med

Ole Rynning
Død 30 dec. 1781, Kastnes gård, Dyrøy.124.
     Allerede [Jørgen Wang, døde juni 1770] 17. september 1770 blei en ny fogd [over Senjen og Troms fogderi] innsatt i embetet. Hans navn var Ole Rynning, og han hadde tidligere vært matrialforvalter på Vardøyhus festning.123
     Ole Rynning var trønder, visstnok fra Trondheim. Han valgte å bo på Kastnes [i Dyrøy] og losjerte hos mad. Wang [Birgitte Hveding], og blei også hennes lagverge. Etter ei tid på gården, begynte forholdet mellom dem å bli meir fortrolig. Det endte med at Rynning fridde til henne, og da, som mad. Wang sjøl uttrykte det, hun ikke hadde noe å utsette på det, lovde hun han både «hand og hjerte». Videre sier hun at; «Her blev større Fortrolighed mellem hand og mig end mellem blotte Venner». Det endte med forlovelse, men gift blei de aldri.123
     En ting som kan ha vært avgjørende for utviklinga av forholdet mellom mad. Wang og Rynning, kan være at de ikke fikk barn sammen. Rynning var tydelig innstilt å få en arving etter seg. Og 30. mai 1778 fødte Golla Birgitte Hveding han en sønn. Golla var sannsynligvis søster til mad. Wang, så det har nok utspilt seg et dramatisk forhold på Kastnes mellom Rynning og de to kvinnene.125
     Det hadde gått inn på Rynning at han, som øvrighetsperson, hadde fått et barn utenfor ekteskap. I notisboka si, der han skriver om sønnen sin, heiter det: «Ovenmeldte er min Søn. Guds Forsyner og Kongens Lov oprette den Mangel at Moderen ikke var viet med mig».125
     Skifte 1751-1796, Kastnes, Dyrøy Tinglag.24protokollnr. 145, folio 92b..

[Gift 1° med Birgitte Malena Hveding (1726 - eft. 1788); Gift 2° med Golla (Gudlaug) Bergitte Hveding (d. 1780)].

Børn af Birgitte Malena Hveding og Jørgen Hansen Wang:

154.55._____
155.55._____
156.55._____
157.55._____
56.21.
Daniel Hveding
Født 1729.
     Kateket, klokker.

Gift _____med

Cesille Brønelsen
57.21.
Ole Johnsen Hveding
Født 1733, Trondheim.126.
Død 1767, Sandtorg, Trondenes.126.
58.21.
Karen Hveding
Født 1733.

Gift _____med

Ole Gudding
     Trondheimsborger, nordlandshandler.
59.21.
___________
60.21.
___________
61.21.
John Hveding
Født 1736.
     Styrmann, seilmakermann.

Gift _____med

Alette Widding
62.21.
___________
63.21.
Karen Dorthea Hveding
Født 25 jan. 174360, døbt 29 jan. 1743, Frue kirke i Trondheim60.
Begravet 4 aug. 1760, Frue kirke i Trondheim ?, »Bare 17 år gl.«60.
64.21.
Golla (Gudlaug) Bergitte Hveding
Døbt 5 apr. 174660.
Død 178025.
     Det var kanskje meininga at Rynning skulle gifte seg med Golla. En av grunnene til at det ikke skjedde, var at hun allerede samme sommeren som Jens blei født [1778] måtte reise til Trondheim for «at være hendes aldrende Moder til Trøst» [faderen Jon Hveding død 1776]. Ei anna årsak var kanskje forholdet til søstra, mad. Wang.125
     Skifte 1776-1785, Ibestad, Astafjord.24protokollnr. 143, folio 202..

Utenfor ekteskap med125

Ole Rynning
Død 30 dec. 1781, Kastnes gård, Dyrøy.124.
     Allerede [Jørgen Wang, døde juni 1770] 17. september 1770 blei en ny fogd [over Senjen og Troms fogderi] innsatt i embetet. Hans navn var Ole Rynning, og han hadde tidligere vært matrialforvalter på Vardøyhus festning.123
     Ole Rynning var trønder, visstnok fra Trondheim. Han valgte å bo på Kastnes [i Dyrøy] og losjerte hos mad. Wang [Birgitte Hveding], og blei også hennes lagverge. Etter ei tid på gården, begynte forholdet mellom dem å bli meir fortrolig. Det endte med at Rynning fridde til henne, og da, som mad. Wang sjøl uttrykte det, hun ikke hadde noe å utsette på det, lovde hun han både «hand og hjerte». Videre sier hun at; «Her blev større Fortrolighed mellem hand og mig end mellem blotte Venner». Det endte med forlovelse, men gift blei de aldri.123
     En ting som kan ha vært avgjørende for utviklinga av forholdet mellom mad. Wang og Rynning, kan være at de ikke fikk barn sammen. Rynning var tydelig innstilt å få en arving etter seg. Og 30. mai 1778 fødte Golla Birgitte Hveding han en sønn. Golla var sannsynligvis søster til mad. Wang, så det har nok utspilt seg et dramatisk forhold på Kastnes mellom Rynning og de to kvinnene.125
     Det hadde gått inn på Rynning at han, som øvrighetsperson, hadde fått et barn utenfor ekteskap. I notisboka si, der han skriver om sønnen sin, heiter det: «Ovenmeldte er min Søn. Guds Forsyner og Kongens Lov oprette den Mangel at Moderen ikke var viet med mig».125
     Skifte 1751-1796, Kastnes, Dyrøy Tinglag.24protokollnr. 145, folio 92b..

[Gift 1° med Birgitte Malena Hveding (1726 - eft. 1788); Gift 2° med Golla (Gudlaug) Bergitte Hveding (d. 1780)].

Børn af Golla (Gudlaug) Bergitte Hveding og Ole Rynning:

158.64.Jens Hveding Rynning, f. 1778, d. 1857
159.64.Ingeborg Bergitta Karolina Rynning, f. 1779, Astafjord., d. 1781
65.21.
Andreas Budde Hveding
Døbt 30 apr. 1748, Frue kirke i Trondheim ?60.
     Han er nok død som barn.60
66.22.
Michael Bjørnsen Ursin
Født 1719, Lofoten, Nordland.127,63.
Død 1811, Sørvik, Trondenes.127,63.
     Lensmann og gårdbruker på Sørvik i Trondenes.63

Gift 175140 med

Dorte Brønlund Mathiasdatter Trane
Født 1728, Sørvik, Trondenes.127,63.
Død 1784, Sørvik, Trondenes.127,63.
     Datter af Mathias Christensen Trane og Berte Andersdatter Brønlund.

Børn af Michael Bjørnsen Ursin og Dorte Brønlund Mathiasdatter Trane:

160.66.Sara Mikkelsdatter Ursin, f. 1752, Trondenes., d. 1787, Trondenes.
161.66.Mathias Mikkelsen Ursin, f. 1755, Trondenes., d. 1837, Trondenes.
162.66.Kristen Mikkelsen Ursin, f. 1758, Trondenes., d. 1759, Trondenes.
163.66.Kristen Mikkelsen Ursin, f. 1760, Trondenes., d. 1760, Trondenes.
164.66.Anders Mikkelsen Ursin, f. 1762, Trondenes., d. 1789
165.66.Kristen Mikkelsen Ursin, f. 1766, Trondenes., d. 1766, Trondenes.
67.23.
Anne Birgitta Joensdatter
Født omkring 1710128.

Gift _____med

Hans Hoff
     Nordlandshandl. i Klauva i Senja.
68.23.
Olavus Dalmasenus (Isaksen?)
69.23.
Jonetta Marie Isaksdatter
70.25.
Nils Jenssen
Født 1728, Sørrollnes, Trondenes.40.
Død 1763, Sørrollnes, Trondenes.40.
71.25.
Edias Jenssen (Bagge ? Erboe ?)
Født 1730, Sørrollnes, Trondenes.129,40.
Død 1802, Sørrollnes, Trondenes.40.
     Gårdbruker på øvergården i Sør-Rollnes, Trondenes. Familien levde «af Haand i Mund», som fogden uttrykker det.
     Edias Jenssen (1730-1802) på Sørrollnes, kaldes OGSÅ i Tore Meyers Astafjord Bygdebok for Edias Jenssen Bagge (1730-1802) på Sørrollnes, og er da gift 1753 med Anne OLUFSDATTER.

Gift 175325 med

Anna Ellevsdatter
Født 1728130,25,40.
Død 1801, Sørrollnes, Trondenes.40.
     Datter af Ellev og ? Berthe el. Malene ?.
     Er ifølge Hilmar Eriksen "Det gamle Astafjord og Ibestad", datter af Ellef Pedersen på Indre Å i Astafjord. Men i den nye udgave "Astafjord Bygdebok" forfattet af Tore Meyer kendes hendes foreldre ikke. Tore Meyer har kun kendskab til et barn af Ellev Pedersen (1680-1741), og det er Hans Ellevsen (1715-1763) på Å.

Børn af Edias Jenssen (Bagge ? Erboe ?) og Anna Ellevsdatter:

166.71.Berte Ediasdatter, f. 1755, Trondenes., d. 1836, Trondenes.
167.71.Malena Ediasdatter, f. 1757, Trondenes.
168.71.Jens Ediassen, f. 1759, Trondenes., d. 1773, Trondenes.
169.71.Ellev Ediassen, f. 1762, Trondenes., d. 1817
170.71.Hans Ediassen, f. 1762, Trondenes., d. 1839, Trondenes.
171.71.Nils Ediassen, f. omkr. 1765, Trondenes., d. 1768, Trondenes.
172.71.Karen Ediasdatter, f. 1767, Trondenes., d. 1809, Trondenes.
72.26.
Marta Hansdatter Lind
Født 1706, Å, Lavangen.25.
Død 179325.
     Skifte 1751-1796, Løksebotn, Astafjord Tinglag.24protokollnr. 145, folio 56..

Gift 1° _____25med

Hans Olsen
Født 170825.
Død 174225.
     Søn af Ole Jenssen og Anna Larsdatter (Skamfer?).
     Lavik, Gratangen.25

Gift 2° _____25med

Johan Mikkelsen
Født 1711, Forstrand, Dyrøy.25.
Død 178325.
     Skifte 1776-1789, Løksebotn, Astafjord Tinglag.24protokollnr. 143, folio 168.protokollnr. 144, folio 87b..

Børn af Marta Hansdatter Lind og Hans Olsen:

173.72.Johannes Hanssen, f. 1740, Salangen., d. 1810
174.72.Hans Hanssen, f. 1743, Salangen.
73.26.
Maren Hansdatter Lind
Født 170925.
Død 177925.

Gift omkring 173925 med

John Eriksen
Født _____, Grøsnes store, Gratangen25.
Død 177925.
     Søn af Erik Johnsen og Anne Esausdatter Moddy.
     Etterslekt: Se Astafjord Bygdebok, familie no. 5187.

Børn af Maren Hansdatter Lind og John Eriksen:

175.73.Berit Maria Johnsdatter Lind, f. 1731, d. 1767
74.26.
Hans Hanssen Lind
Født 1716, Å, Lavangen.25.
Død 178025.
     Å, Lavangen. Etterslekt, 7 barn, se Astafjord bygdebok.
     Skifte 1776-1785, Å, Astafjord Tinglag.24protokollnr. 143, folio 164b, etter «Hans Hansen på Å» - kanske sønnen Hans Hansen død 1782 ?.

Gift _____25med

Marit Olsdatter
Født 172025.
Død 179625.
     Datter af Ole Berntsen og Tora Enoksdatter.

Børn af Hans Hanssen Lind og Marit Olsdatter:

176.74.Ole Hanssen, f. 1745, Lavangen., d. 1807
177.74.Mette Hansdatter, f. 1749, Astafjord., d. 1829
178.74.Berit Hansdatter, f. 1752, Lavangen., d. 1826
75.26.
Tomas Hanssen Lind
Født 1717, Å, Lavangen.25.
Død 180025.
     Forstrand, Dyrøy.25

Gift 1° _____25med

Randi Pedersdatter
Født 1716, Forstrand, Dyrøy.25.
Død 179625.

Gift 2° 179725 med

Kirsten Olsdatter
76.26.
Randi Hansdatter Lind
Født 1720, Å, Lavangen.25.

Gift 1° _____25med

Enok Olsen
Født 1722, Indre Å, Ibestad.25.
Død 178225.
     Søn af Ole Berntsen og Tora Enoksdatter.
     Å, Ibestad.25
     Lekangen, Tranøy.25
     Etterslekt, se Astafjord bygdebok.

Gift 2° 178225 med

Peder Hanssen
Født 171725.
Død 180525.
     Søn af Hans Olsen og Anne Jørgensdatter.
     Espenes, Dyrøy.25

[Gift 1° med Else Kristiansdatter (1720 - 1773); Gift 2° omkr. 1778 med _____; Gift 3° 1782 med Randi Hansdatter Lind (f. 1720)].
77.26.
Nils Hanssen Lind
Født 1722, Å, Lavangen.25.
Død 179525.
     Lotternes, Lavangen.25

Gift _____25med

Elen Pedersdatter
Født 1725, Hesjevik, Lavangen.25.
Død 180425.
     Datter af Peder Pedersen og Berit Jørgensdatter.

Børn af Nils Hanssen Lind og Elen Pedersdatter:

179.77.Berteus Nilssen, f. 1756, Lavangen., d. 1827
180.77.Tomas Nilssen, f. 1759, d. 1834
78.26.
Sølvi Hansdatter Lind
Født 172725.
Død 179925.
     ?? DATTER AF HANS HANSSEN LIND PÅ Å I LAVANGEN ??
     Hilmar Eriksen skriver at hun er datter af Hans Hanssen på Myrland i Gratangen. Tore Meyer skriver at hendes forældre er ukendte.

Gift 175525 med

Nils Rasmussen Rasch
Født 172625.
Død 178725.
     Søn af Rasmus Rasmussen og Anne Marie Tomasdatter (Rasch).
     ?? GÆTTERI - ER HAN SØN AF RASMUS RASMUSSEN PÅ FORSÅ i ASTAFJORD ??
     Fornes, Skånland, Astafjord.
     Skifte 1785-1789, Fornes, Astafjord Tinglag.24protokollnr. 144, folio 392b..

Børn af Sølvi Hansdatter Lind og Nils Rasmussen Rasch:

181.78.Anne Bergitta Nilsdatter Rasch, f. 1756, d. 1756
182.78.Berit Maria Nilsdatter Rasch, f. 1758, d. 1813
183.78.Rasmus Nilssen Rasch, f. 1760, d. 1792
184.78.Hans Vilhelm Nilssen Rasch, f. 1762
185.78.Nils Vinter Nilssen Rasch, f. 1765, Astafjord., d. 1827
186.78.Karen Kirstina Nilsdatter Rasch, f. 1769, Astafjord.
79.27.
Hans Olsen Ærboe Bagge
Født 1736, Breivoll, Ibestad.25.
Død 181025.
     Gårdbruker på Breivoll, Ibestad.

Gift 1° 176325 med

Anna Hansdatter Rasch
Født 1734, Djupvik, Skånland25.
Død 180025.
     Datter af Hans Tomassen Rasch og Synnøve Torstensdatter.
     Skifte 1804-1805, Breivoll, Astafjord Tinglag.24protokollnr. 149, folio 638b..

Utenfor ekteskap med25

Ermegård Kristensdatter
Født 178225.
Død 184325.
     Datter af Kristen Fredriksen og Anne Pedersdatter.

Børn af Hans Olsen Ærboe Bagge og Ermegård Kristensdatter:

187.79.Fredrikka, f. 1806, Breivoll, d. 1806
80.27.
Nils Olsen Ærboe
Født 1739, Breivoll, Ibestad.25.
Død 181025.
     Gårdbruker på Miklevoll, Skånland. EFTERSLÆGT.

Gift 176925 med

Ingeborg Eriksdatter Normann
Født 1745, Grøsnes Store, Gratangen.25.
Død 180525.
     Datter af Erik Danielsen og Synnøve Jørgensdatter.

Børn af Nils Olsen Ærboe og Ingeborg Eriksdatter Normann:

188.80.Anna Elisabet Nilsdatter Ærboe, f. 1771, Ibestad., d. 1848
81.30.
Dortea Hansdatter
Født 1731, Åndervåg, Ibestad.25.
Død 181025.
82.30.
Berit Hansdatter
Født 1731, Åndervåg, Ibestad.25.
Død 178725.

Gift 175525,130 med

Fredrik Kristensen
Født omkring 1727131.
Død 177625.
     Søn af Kristen Eriksen og Elen Karstensdatter Bernhof.
     Bosatt på Skog i Ibestad der han eide en del av gården Lilleskog.131
     Etterslekt, se Astafjord bygdebok.
     Skifte 1771-1778, Lilleskog, Astafjord Tinglag.24protokollnr. 139, folio 405..

Børn af Berit Hansdatter og Fredrik Kristensen:

189.82.Kristen Fredriksen, f. 1756, Ibestad., d. 1816
190.82.Berit Fredriksdatter, f. 1762, Ibestad., d. 1811
83.30.
Pernille Hansdatter
Født 173325.
Død 177425.

Gift 176625 med

Ole Olsen
Født 1733, Hesjeberg, Gratangen.25.
Død 181125.
     Søn af Ole Nilssen og Anne Olsdatter.
     Hesjeberg, Gratangen.25
     Etterslekt, 5 barn, se Astafjord bygdebok.
84.30.
Kirsten Hansdatter
Født 1734, Åndervåg, Ibestad.25.
Død 179425.

Gift 177625 med

Ole Hanssen
Født 1745, Å, Lavangen.25.
Død 180725.
     Søn af Hans Hanssen Lind og Marit Olsdatter.
     Åndervåg, Ibestad.

[Gift 1° 1776 med Kirsten Hansdatter (1734 - 1794); Gift 2° 1795 med Mille Sivertsdatter (1753 - 1822)].
85.30.
Anne Hansdatter
Født 1735, Åndervåg, Ibestad.25.

Gift 176625 med

Torlev Nilssen
     Dverberg, Nordland.25
86.31.
Tomas Hanssen
Født 1720, Røkenes, Lavangen.25.
87.31.
Maren Hansdatter
Født 1723, Røkenes, Lavangen.25.
Død 179725.
     Opholdt sig på Kråkrø, Ibestad ved datteren Annes fødsel 1754.25

Utenfor ekteskap med25

Ellev Ediassen
Født 173425.

Gift 1° _____25med

Ole Berntsen
Født 169425.
Død 177425.
     Søn af Bernt Johansen.
     Å, Ibestad.

[Gift 1° med Tora Enoksdatter (1702 - 1762); Gift 2° med Maren Hansdatter (1723 - 1797)].

Gift 2° 177525 med

Esau Hanssen
Født 1719, Myrland, Gratangen.25.
Død 177625.
     Søn af Hans Hanssen og Åshild Eriksdatter.
     Myrland, Gratangen. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.

[Gift 1° med Maren Johnsdatter (1711 - 1774); Gift 2° 1775 med Maren Hansdatter (1723 - 1797)].
88.31.
Kirsten Hansdatter
Født 1725, Røkenes, Lavangen.25.
Død 180025.

Gift omkring 174525 med

Samuel Gabrielsen
Født 1725, Dyrstad, Ibestad.25.
Død 179925.
     Søn af Gabriel Monssen.
     Dyrstad, Ibestad. Etterslekt, 7 barn, se Astafjord bygdebok.
     Skifte 1798-1804, Dyrstad, Astafjord Tinglag.24protokollnr. 148, folio 318b..

Børn af Kirsten Hansdatter og Samuel Gabrielsen:

191.88.Tomas Samuelsen, f. 1750, Ibestad., d. 1823
192.88.Hans Samuelsen, f. 1752, Ibestad., d. 1802
193.88.Gabriel Samuelsen, f. 1755, Ibestad., d. 1792
194.88.Berteus Samuelsen, f. 1760, Ibestad.
195.88.Anna Kirstina Samuelsdatter, f. 1765, Ibestad., d. 1831
89.31.
Riborg Hansdatter
Født 172725.
Død 180225.

Gift omkring 175025 med

Jens Olsen
Født 1720, Lia, Lavangen.25.
Død 179925.
     Søn af Ole Jenssen og Anna Larsdatter (Skamfer?).
     Rollnes, Ibestad.25
90.31.
Knut Hanssen
Født 172825.
Død 181025.
     Røkenes, Lavangen.25

Gift 1° 175925 med

Elianna Eliasdatter
Født 1735, Igeland, Ibestad.25.
Død 179325.
     Datter af Elias Anderssen og Anne Nilsdatter.
     Skifte 1788-1798, Røkenes, Astafjord Tinglag.24protokollnr. 146, folio 360..

Gift 2° 179825 med

Johanna Olsdatter
Født 176625.
Død 185725.
     Datter af Ole Lambrigtsen og Golla Marie Nilsdatter.

[Gift 1° 1798 med Knut Hanssen (1728 - 1810); Gift 2° 1811 med Ole Pedersen (1788 - 1861)].
91.33.
Julianna Margrete Jakobsdatter
Født 1733, Fjordbotn, Astafjord.25.
Død 182525.

Gift 175825 med

Berteus Kristen Eriksen Normann
Født 1730, Grøsnes Store, Gratangen.25.
Død 179225.
     Søn af Erik Danielsen og Synnøve Jørgensdatter.

Børn af Julianna Margrete Jakobsdatter og Berteus Kristen Eriksen Normann:

196.91.Maren Normann, f. 1759, Gratangen, d. 1798
197.91.Anna Margreta Berteusdatter, f. 1761, Gratangen, d. 1813
198.91.Danilken Berteusdatter, f. 1764, Gratangen, d. 1837
199.91.Jakob Norman Berteussen, f. 1767, Gratangen
200.91.Petter Jørgen Berteussen, f. 1770, Gratangen, d. 1818
201.91.Ingeborg Maria Normann, f. 1775, Gratangen, d. 1858
92.33.
Anne Maria Jakobsdatter
Født 1737, Fjordbotn, Astafjord.25.
Død 177225.

Gift 175725 med

Sten Jakobsen
Født 173325.
Død 180325.
     Laberg, Gratangen i Astafjord.25

[Gift 1° 1757 med Anne Maria Jakobsdatter (1737 - 1772); Gift 2° 1775 med Anne Hansdatter (1744 - 1813)].

Børn af Anne Maria Jakobsdatter og Sten Jakobsen:

202.92.Kornelius Dons Stensen, f. 1758, Astafjord.
203.92.Anna Sofia Stensdatter, f. 1762, d. 1772
204.92.Elen Maria Stensdatter, f. 1765, d. 1772
205.92.Elianna Stensdatter, f. 1773, Astafjord., d. 1774
93.33.
Berit Jakobsdatter Trane
Født 1737, Fjordbotn, Astafjord.25.
Død 180025.
94.33.
Nils Jakobsen (Trane)
Født 1738, Fjordbotn, Astafjord.25.
     Til Maursund, Skjervøy.25
95.33.
Karen Jakobsdatter (Trane)
Født 1744, Fjordbotn, Astafjord.25.
96.33.
Jonetta Jakobsdatter Trane
Født 1745, Fjordbotn, Astafjord.25.
Død 180125.
     Skifte 1804-1805, Fjordbotn, Astafjord Tinglag.24protokollnr. 149, folio 609..

Gift 1° 177125 med

Jens Anderssen
Født 1743, Balteskard, Skånland.25.
Død 178025.
     Søn af Anders Paulsen og Berit Andersdatter.

Gift 2° 178225 med

Nicolai Christian Harder
Født 175225.
Død 179825.
     Fjordbotn, Astafjord.25

Børn af Jonetta Jakobsdatter Trane og Jens Anderssen:

206.96.Anne Bergitta Jensdatter Trane, f. 1774, d. 1858
207.96.Maren Magdalena Jensdatter, f. 1776, Astafjord., d. 1861
208.96.Joachim Hveding Heggelund Jensen (Trane), f. 1779, Astafjord.
209.96.Berit Maria Jensdatter Trane, f. 1780, Astafjord., d. 1868

Børn af Jonetta Jakobsdatter Trane og Nicolai Christian Harder:

210.96.Mette Maria Harder, f. 1782, Astafjord., d. 1784
211.96.Hans Petter Harder, f. 1784, Astafjord., d. 1863
212.96.Boletta Harder, f. 1787, Astafjord., d. 1797

Generation 5.

97.35.
Sideni Martinus Fredriksen
Født 1757.
Død 1780.
98.35.
Fredriksdatter
Født 1758.
99.35.
Ole Kristian Fredriksen
Født 1759.
Død 1761.
100.35.
Jakobine Marie Fredriksdatter
Født 1761.
Død 1772.
101.35.
Anne Birgitte Fredriksdatter
Født 1762.
Død 1772.
102.35.
Karen Winther Fredriksdatter
Født 1764.
Død 1780.
103.35.
Marit Winther Fredriksdatter
Født 1766, Solberg, Sørreisa.132.
Død 19 dec. 1826, Rubbestad, Dyrøy..

Gift 7 aug. 1786 med

Jens Nibe Jonsen
Født 1761, Djupvik nordre, Dyrøy.132.
Død 1845, Rubbestad.132.
     Søn af Jon Pedersen Hindberg og Adelus Reinholtsdatter.
     Bosatt på Djupvik nordre, men flytta til dattera på Rubbestad, der han døde.132
104.35.
Ole Kristian Fredriksen
Født 1768.

Gift 1810 med

Anna Martha Andersdatter
105.35.
Sofie Amalie Fredriksdatter
Født 1770.
     Fra Solberg, Sørreisa.133

Gift 1° _____, Uten for ekteskap.133med

Hans Hagrup (Jonsen)
Født 1772, Tranøya.133.
     Søn af Jon Pedersen.
     Brukte ikke Jonsen [som etternavn].134
     Hans sto på god fot med presten Rosted på Tranøya og blei delvis oppfostra hos han. Han var oppkalt etter en sønn av Rosted som døde ung. Da Rosted døde i 1796, blei Hans tilgodesett med en arv på 45 rdl. og blei betegna som fostersønn.133
     Espenes, Dyrøy.

[Gift 1° 1799 med Elen Kristine Danielsdatter (f. 1767); Gift 2° med Sofie Amalie Fredriksdatter (f. 1770)].

Gift 2° 1801 med

Martinius Olsen
     Hals, Tranøy.

Børn af Sofie Amalie Fredriksdatter og Hans Hagrup (Jonsen):

213.105.Jørgen Heitmøller, f. 1798
106.36.
Anne Jakobsdatter Winther
Født _____, Nordstraumen, Sørreisa.6, døbt 26 sep. 1762, Lenvik kirke94.
Død 1833, Olderen, Lenvik..

Gift 17836 med

Hans Ingebrikt Christophersen
Født 1755, Sandvik, Lenvik..
Død 1818, Olderen, Lenvik..
     Sandvik, Lenvik.6
107.36.
Signild Maria Jakobsdatter Winther
Født 1764, Nordstraumen, Sørreisa.6.

Gift 17886 med

Jakob Winther Olsen
Født _____, Sørstraumen, Sørreisa.6.
     Skogen, Lenvik.6
108.36.
Karen Jakobsdatter Winther
Født 1766, Nordstraumen, Sørreisa.6.

Gift 1788135 med

Henrik Sørensen
     Søn af Søren Henriksen og Anne Bårdsdatter.
     ? GÆT - Muligvis søn af Søren Henriksen på Vika, Tranøy ?
     Vika, Tranøy.136

Børn af Karen Jakobsdatter Winther og Henrik Sørensen:

214.108.Jakobina Maria Winther Henriksdatter, f. 1789, d. 1858
215.108.Søren Henriksen
216.108.Sedenius Martin Henriksen, f. 1797, d. 1876
109.36.
Peder Tønder Jakobsen Winther
Født 1769, Nordstraumen, Sørreisa.6.
Død 9 apr. 1804, Nordstraumen, Sørreisa..
     Nordstraumen, Sørreisa.6

Gift 17956 med

Berit Helene Jonsdatter
Født 1773, Bakkejord..
110.36.
Jørgen Severin Jakobsen Winther
Født 1771, Nordstraumen, Sørreisa.6.
Død 17766.
111.36.
Jakob Jakobsen Winther
Født 1773, Nordstraumen, Sørreisa.6.
Død 1857, Nordstraumen, Sørreisa.137.

Gift 1803 med

Anne Simonsdatter
Født 1779137.

Børn af Jakob Jakobsen Winther og Anne Simonsdatter:

217.111.Simon Jakobsen Winther, f. 1809, d. 1860
112.36.
Jørgine Jakobsdatter Winther
Født 1777, Nordstraumen, Sørreisa..

Gift 18016 med

Peder Kornelius Johnsen
     Smørsgård, Sørreisa.6
113.36.
Jørgen Olai Jakobsen Winther
Født 1781, Nordstraumen, Sørreisa.6.
Død 1868, Nordstraumen, Sørreisa.6.

Gift 18056 med

Marit Mortensdatter
Født 1776.
Død 1840.
114.36.
Andreas Kornelius Jakobsen Winther
Født 1785, Nordstraumen, Sørreisa.6.
Død 17856.
115.36.
Andreas Tønder Jakobsen Winther
Født 1788, Nordstraumen, Sørreisa.6.
Død 17936.
116.37.
Lars Isach Andersen
Født 1773, Finfjord/Finnjord i Lenvik.94, døbt 8 apr. 1773, Lenvik kirke.94.
117.37.
Rebekka Andersdatter
Døbt 13 jul. 1777, Lenvik kirke94.
118.37.
Hans Anderssen
Døbt 15 jul. 1781, Lenvik kirke138,94.
119.38.
Anne Bergita Olsdatter
Født 1768, Storslætten94, døbt 31 jul. 1768, Lenvik kirke94.
120.38.
Ole Hendrich Olsen
Født 1770, Storslæt94, døbt 16 apr. 1770, Lenvik kirke94.
121.38.
Hans Andreas Olsen
Født 1772, Storsletten94, døbt 5 jul. 1772, Lenvik kirke94.
122.38.
Elen Marie Olsdatter
Døbt 25 jun. 1775, Lenvik kirke94.
123.38.
Jon Olsen
Døbt 12 jul. 1778, Lenvik kirke94.
124.38.
Maren Maria Olsdatter
Døbt 17 sep. 1780, Lenvik kirke94.
125.41.
Lisbeth Dorthea Schjelderup
Født omkring 1782139,99.
126.41.
Rebecha Brems Schjelderup
Født omkring 1784140,99.
127.41.
Augustina Margrete Schjelderup
Født omkring 1788141,99.
128.41.
Knud Aas Schjelderup
Født omkring 1791142,99.
129.41.
Petronella Werdal Schjelderup
Født omkring 1793143,99.
130.41.
Peder Krogh Schjelderup
Født omkring 1799144,99.

Gift _____med

Nille Marie Hansdatter
Født 1822.

Børn af Peder Krogh Schjelderup og Nille Marie Hansdatter:

218.130.Sara Marie Pedersdatter Schjelderup, f. 1847
131.42.
Rebekka Brems Hansdatter (Røgh)
Født omkring 1793145.
132.42.
Benoni Hauman Hansen Røgh
Født 1795146,147.

Gift _____med

Christianna Kielstrup
Født 1802148,147.

Børn af Benoni Hauman Hansen Røgh og Christianna Kielstrup:

219.132.Hanna (Hanne) Benonisen, f. 1830
220.132.Karen (Maren) Benonisen, f. 1830
221.132.Andreas Benonisen, f. 1833
222.132.Anfin R. Benonisen, f. 1837
133.42.
Andfind Andreas Hansen (Røgh)
Født omkring 1800149.
134.45.
Ingeborg Maria Jakobsdatter Hveding
Født 1767, Berg, Trondenes.38.
Død 1787, Berg, Trondenes.38.
135.45.
Åshild Marta Jakobsdatter Hveding
Født 1770, Berg, Trondenes.38.
Død 1771, Berg, Trondenes.38.
136.45.
Åshild Martine Jakobsdatter Hveding
Født 1773, Berg, Trondenes.150.
Død 1815, Berg, Trondenes.150.
137.45.
Nils Jakobsen Hveding
Født 1775, Berg, Trondenes.150.
Død 1805, Berg, Trondenes.150.
138.45.
Jens Schjelderup Jakobsen Hveding
Født 1779, Berg, Trondenes.40.
Død 1805, Berg, Trondenes.40.

Gift 180340 med

Maren Kirsebom Johannesdatter
Født _____, Høgforsen151, døbt 1780151.
Død 1853.
     Datter af Johannes Sørensen og Elisabeth Kirsebom Karstensdatter.
     Konf. 1797.151
     7 barn i 2nd ekteskap, se "Folk og Slekt i Trondenes".

[Gift 1° 1803 med Jens Schjelderup Jakobsen Hveding (1779 - 1805); Gift 2° 1806 med Peder Jakobsen Meyer (1775 - 1859)].

Børn af Jens Schjelderup Jakobsen Hveding og Maren Kirsebom Johannesdatter:

223.138.Ingeborg Maria Jensdatter Hveding, f. _____, d. 1801, Trondenes.
224.138.Maren Elisabet Jensdatter Hveding, f. 1804, Trondenes., d. 1874, Trondenes.
139.45.
Anne Bendikte Jakobsdatter Hveding
Født 1783, Berg, Trondenes.38.
Død 1803, Berg, Trondenes.38.
140.50.
Riborg Hveding Dishington
     Død som barn.109
141.50.
Birgitte Catharina Dishington
142.50.
Riborg Hveding Dishington
     Død som barn.109
143.51.
Jørgen Ernst Falch
Døbt 21 apr. 1767, Sortland..
144.51.
Riborg Christina Falch
Døbt 27 mar. 1769.
Død 5 mar. 1837.

Gift 4 nov. 1794 med

Jacob Andreas Ellingsen
145.51.
Christiane Falch
Født 1771152,113, døbt 1 apr. 1771, 2den Paaskedag.152.
Død 1818152, begravet 26 okt. 1818, Lødingen, Nordland..
     4 barn.153

Gift 20 jun. 1804153 med

Christen Ellingsen
Født 15 feb. 1762, Saltnæs i Saltdal.152, døbt 13 mar. 1762.
Død 4 jun. 1831, Hunstad i Lødingen.154,153, begravet 29 jun. 1831, Lødingen..
     Søn af Jens Ellingsen og Margrethe Elisabeth Mørch.

[Gift 1° 5 dec. 1793 med Anne Christine Falch (1772 - 1802); Gift 2° 20 jun. 1804 med Christiane Falch (1771 - 1818)].

Børn af Christiane Falch og Christen Ellingsen:

225.145.Abel (Christensen) Ellingsen, f. 1804, Hunstad i Lødingen., d. 1881
226.145.Anne Christine Ellingsen, f. 1806, d. 1868, Offersøy
227.145.Christoffer Ellingsen, f. 1808, d. 1886
228.145.Johan Ellingsen, f. 1812, d. 1900
146.51.
Anne Christine Falch
Født 1772, Sortland.152, døbt 26 jul. 1772, Lørdag før 6te Søndag efter Paaske.152.
Død 1802152, begravet 10 okt. 1803, Lødingen..
     Samfrændeskifte efter hende (ifl. kgl. Bevill. af 17. okt. 1803) afholdtes 31. mai 1804.152
     7 barn.153
     Skifte 31 mai 1804, Hustad i Tjeldsund/Lødingen.155Dette er et samfrendeskifte. Et stort og vanskelig skifte. Formue 3686-4-0. Gjeld 3359-5-8. Arvinger: Christen Ellingsen, Hustad i Tjeldsund, ektemann av avdøde. Barn: Jens Ellingsen, 5 år; Jonas Ellingsen, 2 år; Jonette Caroline Rosenwinge Ellingsen, 9 år; Pauline Christina Ellingsen, 7 år; Margrethe Elisabeth Ellingsen, 3 år..

Gift 5 dec. 1793, Sortland.153 med

Christen Ellingsen
Født 15 feb. 1762, Saltnæs i Saltdal.152, døbt 13 mar. 1762.
Død 4 jun. 1831, Hunstad i Lødingen.154,153, begravet 29 jun. 1831, Lødingen..
     Søn af Jens Ellingsen og Margrethe Elisabeth Mørch.

[Gift 1° 5 dec. 1793 med Anne Christine Falch (1772 - 1802); Gift 2° 20 jun. 1804 med Christiane Falch (1771 - 1818)].

Børn af Anne Christine Falch og Christen Ellingsen:

229.146.Jonette Caroline Rosenvinge Ellingsen, f. 1795, d. 1879
230.146.Margrete Elisabet Ellingsen, f. 1796
231.146.Pauline Christine Ellingsen, f. 1797, Hustad i Lødingen., d. 1888
232.146.Jens Christian Ellingsen, f. 1799, d. 1821
233.146.Margrethe Elisabeth Ellingsen, f. 1800, d. omkr. 1870
234.146.Karen Catharina Ellingsen, f. 1801, Lødingen., d. 1892
235.146.Jonas Cornelius Ellingsen, f. 1802, d. 1834
147.51.
Christen Falch
Døbt 23 apr. 1775.
Død 29 dec. 1844.

Gift 10 jul. 1817 med

Inger Maria Knibent
148.51.
Anders (Andreas) Jonassen Falch
Født 14 aug. 1776, Sortland.156, døbt 11 aug. 1776.
Død 23 dec. 1854156.
     Handelsmand i Risvær, senere (fra 4. juni 1825) paa Alsvaag i Langenæs.

Gift omkring 1806 med

Birgitte (Berit) Marie Røst Rasch
Født 26 apr. 1781, Skjærvø.156, døbt 26 aug. 1781157,158.
Død 10 sep. 1836156.
     Datter af Aksel Rasch og Sidsel Margrethe Henrichsdatter Klæboe.

Børn af Anders (Andreas) Jonassen Falch og Birgitte (Berit) Marie Røst Rasch:

236.148.Jonas Falch, f. 1810, Risvær i Vaagen.
149.51.
Jonas Cornelius Falch
Døbt 10 okt. 1779.
Død 27 sep. 1849.

Gift 5 okt. 1814 med

Jonette Andrea Moursund
Født 1768159,160, døbt 21 jul. 1765104.
Død 6 sep. 1831104.

[Gift 1° nov. 1795 med Søren Røgh Rasmussen Schjelderup (1 aug. 1725 - 26 jun. 1809); Gift 2° 5 okt. 1814 med Jonas Cornelius Falch (d. 27 sep. 1849)].
150.51.
Elisabeth Falck
Døbt 26 aug. 1781.
Død 16 okt. 1827.

Gift 20 jul. 1823 med

Mons Aron Krey
Døbt 31 mar. 1793.
Død 15 mar. 1862, "til søs"..

[Gift 1° 20 jul. 1823 med Elisabeth Falck (d. 16 okt. 1827); Gift 2° 20 jul. 1843 med Christina Dorthea Nielsdatter (d. 13 aug. 1897)].
151.51.
Margrethe Elisabeth Ellingsen
Født 11 mai 1784, Sortland i Vesterålen.44.
Død 30 mar. 180944.
     Død ugift.44
152.51.
Jens Ellingsen
Født 17 aug. 1786, Sortland i Vesterålen.44, døbt 19 aug. 1787, Sortland, Nordland..
Død 3 feb. 1826, Sortland i Vesterålen.44.
     Handelsmand på Sorteland.161

Gift 7 jun. 1814162 med

Karen Margrethe Mechlenborg
Født omkring 1779161.
Død 13 sep. 1844161.
     Datter af Christen Christensen Mechlenborg og Lucia Magdalene Walnum.
     Ingen børn i sit 2nd ægteskab.163

[Gift 1° 7 jun. 1814 med Jens Ellingsen (17 aug. 1786 - 3 feb. 1826); Gift 2° omkr. 1830 med Abel (Christensen) Ellingsen (11 okt. 1804 - 10 mar. 1881)].
153.54.
Anne Didriksdatter (Hønnichen)
Født 1786, Sandtorg, Trondenes.115.
154.55.
___________
     Død som spedbarn.116
155.55.
___________
     Død som spedbarn.116
156.55.
___________
     Død som spedbarn.116
157.55.
___________
     Død som spedbarn.116
158.64.
Jens Hveding Rynning
Født 30 mai 1778125, døbt 8 jun. 1778, Holm kirke125.
Død 1857.

Gift _____med

Catrine Steen

Børn af Jens Hveding Rynning og Catrine Steen:

237.158.Ole Rynning
159.64.
Ingeborg Bergitta Karolina Rynning
Født 1779, Gratangsbotn, Astafjord.25.
Død 178125.
160.66.
Sara Mikkelsdatter Ursin
Født 1752, Sørvik, Trondenes.40.
Død 1787, Breivik, Trondenes.40.

Gift 177640 med

Isak Ernstsen
Født 1753, Dale, Trondenes.40.
Død 1788, Breivik, Trondenes.40.
     Søn af Ernst Isaksen og Berte Henriksdatter.

Børn af Sara Mikkelsdatter Ursin og Isak Ernstsen:

238.160.Ernst Isaksen, f. 1785, Trondenes., d. 1857, Trondenes.
161.66.
Mathias Mikkelsen Ursin
Født 1755, Sørvik, Trondenes.40.
Død 1837, Sørvik, Trondenes.40.
     Lensmann i Søvig.

Gift 1° 177840 med

Marta Maria Pedersdatter
Født 1752, Nordvik, Trondenes.40.
Død 1779, Sørvik, Trondenes.40.
     Datter af Peder Iversen og Marit Nilsdatter.

Gift 2° 178340 med

Rebekka Olsdatter Gram
Født 1751, Haukebø, Trondenes.25,163.
Død 1833, Sørvik, Trondenes.25,163.
     Datter af Ole Paulsen Gram og Mette Maria Nilsdatter.

Børn af Mathias Mikkelsen Ursin og Marta Maria Pedersdatter:

239.161._____, f. 1779, Trondenes., d. 1779, Trondenes.

Børn af Mathias Mikkelsen Ursin og Rebekka Olsdatter Gram:

240.161.Ole Mathiassen Ursin, f. 1784, Trondenes., d. 1838, Trondenes.
241.161.Mikkel Mathiassen Ursin, f. 1785, Trondenes., d. 1861, Trondenes.
242.161.Dorte Brønlund Mathiasdatter Ursin, f. 1786, Trondenes., d. 1878, Trondenes.
243.161.Mette Maria Mathiasdatter Ursin, f. 1788, Trondenes., d. 1829, Trondenes.
244.161.Sara Isakine Mathiasdatter Ursin, f. 1789, Trondenes., d. 1856, Trondenes.
245.161.Andreas Mathiassen Ursin, f. 1791, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
246.161.Nils Olai Ursin, f. 1791, Trondenes., d. 1853
247.161.Jens Brønlund Mathiassen Ursin, f. 1793, Trondenes., d. 1854, Trondenes.
248.161.Martha Marie Ursin, f. 1796, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
162.66.
Kristen Mikkelsen Ursin
Født 1758, Sørvik, Trondenes.127.
Død 1759, Sørvik, Trondenes.127.
163.66.
Kristen Mikkelsen Ursin
Født 1760, Sørvik, Trondenes.127.
Død 1760, Sørvik, Trondenes.127.
164.66.
Anders Mikkelsen Ursin
Født 1762, Sørvik, Trondenes.164.
Død 1789164.
     Gårdbruker på Sørvik, Trondenes; Vika, Bjarkøy.165

Gift _____med

Ellen Danielsdatter

Børn af Anders Mikkelsen Ursin og Ellen Danielsdatter:

249.164.Daniel Anderssen Ursin, f. 1788, Bjarkøy., d. 1849, Bjarkøy.
165.66.
Kristen Mikkelsen Ursin
Født 1766, Sørvik, Trondenes.127.
Død 1766, Sørvik, Trondenes.127.
166.71.
Berte Ediasdatter
Født 1755, Sørrollnes, Trondenes.105,25,40.
Død 1836, Sørrollnes, Trondenes.40.

Gift 177940 med

Hans Danielsen
Født 1748, Storskog, Astafjord.166,40.
Død 1820, Sørrollnes, Trondenes.40.
     Søn af Daniel Baltsersen og Karen Hansdatter.

Børn af Berte Ediasdatter og Hans Danielsen:

250.166.Karen Maria Hansdatter, f. 1782, Trondenes., d. 1858, Trondenes.
251.166.Edias Hansen, f. omkr. 1789
252.166.Anne Hansdatter, f. omkr. 1792
253.166.Danilken Hansdatter, f. omkr. 1795
167.71.
Malena Ediasdatter
Født 1757, Sørrollnes, Trondenes.151,40, døbt 1757151.
     Konfirmert 1776.151

Gift 179340 med

Sten Iversen
Født 1759, Melsbø, Tjeldsund.40.
Død 1812, Melsbø, Tjeldsund.40.
     Søn af Iver Andersen og Martha Andersdatter.

[Gift 1° omkr. 1789 med Maren Hveding Bertelsdatter (1763 - 1792); Gift 2° 1793 med Malena Ediasdatter (f. 1757)].

Børn af Malena Ediasdatter og Sten Iversen:

254.167.Jakob Andreas Stensen, f. 1795, Tjeldsund., d. 1872, Trondenes.
168.71.
Jens Ediassen
Født 1759, Sørrollnes, Trondenes.151,40, døbt 1759151.
Død 1773, Sørrollnes, Trondenes.151,40.
169.71.
Ellev Ediassen
Født 1762, Sørrollnes, Trondenes.25,40, døbt 1762151.
Død 181725.
     Eilif kjøpte halvparten av gården Dybvik i 1791 for 115 riksdaler. Dette var den første jord i Sørgårdene i Astafjord - og blant de første i hele distriktet - som ble kjøpt av brukerne. Betalte i 1816 5 rbdlr. i sølvskatt, hvilket var dobbelt opp av gjennomsnittet for fiskebøndene.
     Eilif var fader til Ole Andreas Ellevsen (1795-1872) «Ol' Eyløvsa med sitt svarte skjegg, han kan vel båten vende» (andre verset i astøingsvisa), hvorom der er fortalt i «Håløygminne 1941».
     Skifte 10 jul. 1818167.

Gift 17 jul. 1791, 7de søndag efter pinse 1791. med

Berit Kirstina Olsdatter
Født 1770, Gamvik, Lavangen.
Død 1848.
     Datter af Ole Anderssen og Anne Maria Olsdatter Trane.

Børn af Ellev Ediassen og Berit Kirstina Olsdatter:

255.169.Ole Andreas Ellevsen, f. 1795, Astafjord., d. 1872
256.169.Iverina Antonetta Ellevsdatter, f. 1805, d. 1867
170.71.
Hans Ediassen
Født 1762, Sørrollnes, Trondenes.159,151,40, døbt 1762151.
Død 1839, Sandstrand, Trondenes.40.
     Konfirmert 1779.151
     Benevnes 1801 «indsidder og bruger jorden med faderen» på Sørrollnes.99

Gift 179440 med

Anne Martha Hansdatter
Født 1770168,40.
     Datter af Hans Kristensen og Anne Johanna Larsdatter.

Børn af Hans Ediassen og Anne Martha Hansdatter:

257.170.Hans Hansen, f. omkr. 1795
258.170._____, f. _____, d. 1798, Trondenes.
259.170.Anne Cathrine Hansdatter, f. omkr. 1799
260.170.Edis Hanssen, f. 1802, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
261.170.Andreas Hanssen, f. 1805, Trondenes., d. 1841, Nordland.
262.170._____, f. _____, d. 1807, Trondenes.
263.170._____, f. _____, d. 1809, Trondenes.
171.71.
Nils Ediassen
Født omkring 1765, Sørrollnes, Trondenes.151,40, døbt 1765151.
Død 1768, Sørrollnes, Trondenes.151,40.
172.71.
Karen Ediasdatter
Født 1767, Sørrollnes, Trondenes.151,40, døbt 1767151.
Død 1809, Årbogen, Trondenes.40.
     Konfirmert 1785.151

Gift 179240 med

Anders Johannessen Meyer
Født 1759, Melsbø, Tjeldsund.40.
Død 1811, Årbogen, Trondenes.40.
     Søn af Johannes Henriksen Meyer og Mette Sofie Andersdatter.
     Etterslekt med hustruen Karen Ellevsdatter.

[Gift 1° med Anne Sofie Andersdatter Harr (f. 1766); Gift 2° 1792 med Karen Ediasdatter (1767 - 1809)].

Børn af Karen Ediasdatter og Anders Johannessen Meyer:

264.172.Anne Andersdatter Meyer, f. 1793, Trondenes.
265.172.Edis Anderssen Meyer, f. 1796, Trondenes., d. 1796, Trondenes.
266.172.Mette Sofia Andersdatter Meyer, f. 1797, Trondenes.
267.172.Johanna Sofia Andersdatter Meyer, f. 1800, Trondenes., d. 1881, Trondenes.
268.172.Hartvig Johannes Andersen Meyer, f. 1804, Trondenes., d. 1866, Trondenes.
173.72.
Johannes Hanssen
Født 1740, Løksebotn, Salangen.25.
Død 181025.
     Løksebotn, Salangen.

Gift 177025 med

Margrete Svendsdatter
Født 1741, Sjøvegan, Salangen.25.
Død 181025.
     Datter af Svend Kristensen.
     Etterslekt, 2 barn, se Astafjord bygdebok.
174.72.
Hans Hanssen
Født 1743, Løksebotn, Salangen.25.
     Til Brøstadbotn, Dyrøy.25
175.73.
Berit Maria Johnsdatter Lind
Født 173125.
Død 176725.
     Skifte 1767-1776, Selset, Astafjord Tinglag.24protokollnr. 142, folio 330, etter «Berte Maria Jonsdatter»..

Gift omkring 176425 med

Hans Johnsen Berg
Født 173825.
Død 177625.
     Selset, Ibestad.
     Skifte 1776-1785, Selset nedre, Astafjord Tinglag.24protokollnr. 143, folio 6, etter «Hans Berg».

[Gift 1° omkr. 1764 med Berit Maria Johnsdatter Lind (1731 - 1767); Gift 2° 1769 med Abelona Johnsdatter (1744 - 1819)].
176.74.
Ole Hanssen
Født 1745, Å, Lavangen.25.
Død 180725.
     Åndervåg, Ibestad.

Gift 1° 177625 med

Kirsten Hansdatter
Født 1734, Åndervåg, Ibestad.25.
Død 179425.
     Datter af Hans Nielsen og Berit Sjursdatter.

Gift 2° 179525 med

Mille Sivertsdatter
Født 175325.
Død 182225.
     Datter af Sivert Sivertsen og Silla Jensdatter.

[Gift 1° 1780 med Søren Mikkelsen (1754 - 1773); Gift 2° med Ole Hanssen (1765 - 1828); Gift 3° 1795 med Ole Hanssen (1745 - 1807)].
177.74.
Mette Hansdatter
Født 1749, Å, Lavangen, Astafjord.25.
Død 182925.

Gift 177525 med

Jens Hanssen
Født 1743, Soløy, Lavangen, Astafjord.25.
Død 181425.
     Søn af Hans Jenssen og Ingeborg Hansdatter.

Børn af Mette Hansdatter og Jens Hanssen:

269.177.Marta Jensdatter, f. 1777, Astafjord., d. 1852
270.177.Hans Jenssen, f. 1780, Astafjord., d. 1781
271.177.Hanniken Jensdatter, f. 1782, Astafjord., d. 1867
272.177.Hans Kristian Jenssen, f. 1785, Astafjord., d. 1826
273.177.Ole Jenssen, f. 1788, Astafjord., d. 1811
178.74.
Berit Hansdatter
Født 1752, Å, Lavangen.25.
Død 182625.

Gift 177925 med

Ole Jonassen
Født 1753, Reite, Lavangen.25.
Død 183425.
     Søn af Jonas Kristoffersen og Marit Olsdatter.

Børn af Berit Hansdatter og Ole Jonassen:

274.178.Martinus Olsen, f. 1781, Lavangen., d. 1822
275.178.Ole Olsen, f. 1785, Lavangen, d. 1834
179.77.
Berteus Nilssen
Født 1756, Lotternes, Lavangen.25.
Død 182725.
     Selnes, Gratangen.

Gift 178325 med

Anna Serina Olsdatter Trane
Født 176325.
Død 183825.
     Datter af Ole Olsen Trane og Gjøa Jørgensdatter.
     Etterslekt, se Astafjord bygdebok.

Børn af Berteus Nilssen og Anna Serina Olsdatter Trane:

276.179.Trina Sofia Berteusdatter, f. 1798, Gratangen., d. 1857
180.77.
Tomas Nilssen
Født 175925.
Død 183425.
     Å, Ibestad.25

Gift 179325 med

Tora Esaiasdatter
Født 176325.
Død 181825.
     Datter af Esaias Olsen og Susanna Sørensdatter.

Børn af Tomas Nilssen og Tora Esaiasdatter:

277.180.Ole Tomassen, f. 1794, d. 1831
278.180.Elen Susanna Tomasdatter, f. 1797, Ibestad., d. 1825
279.180.Nils Elias Tomassen, f. 1801, d. 1833
280.180.Bergitta Tomasdatter, f. 1807, Ibestad., d. 1820
181.78.
Anne Bergitta Nilsdatter Rasch
Født 175625.
Død 175625.
182.78.
Berit Maria Nilsdatter Rasch
Født 175825.
Død 181325.

Gift 178825 med

Sivert Anderssen
Født 1764, Bergen.40.
Død 180825.
     Grov, Skånland, Astafjord.

Børn af Berit Maria Nilsdatter Rasch og Sivert Anderssen:

281.182.Ananias Sivertsen, f. 1790, Astafjord., d. 1799
282.182.Nils Rask Sivertsen, f. 1793, Trondenes., d. 1818
283.182.Karen Kristianna Rask Sivertsdatter, f. 1798, Astafjord.
183.78.
Rasmus Nilssen Rasch
Født 176025.
Død 179240.
     Sørrollnes, Trondenes.
     Skifte 1751-1796, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.24protokollnr. 145, folio 76b..

Gift 178525 med

Berit Sofie Hansdatter
Født 176225.
Død 181725.
     Datter af Hans Paulsen og Berit Olsdatter.

[Gift 1° 1785 med Rasmus Nilssen Rasch (1760 - 1792); Gift 2° 1795 med Ole Pedersen (1757 - 1804)].

Børn af Rasmus Nilssen Rasch og Berit Sofie Hansdatter:

284.183.Hans Rasmussen Rasch, f. 1790
184.78.
Hans Vilhelm Nilssen Rasch
Født 176225.
     Vinje, Dyrøy.

Gift _____25med

Karen Iversdatter

Børn af Hans Vilhelm Nilssen Rasch og _____:

285.184.Hans Rask Hanssen, f. 1789, Astafjord.

Børn af Hans Vilhelm Nilssen Rasch og Karen Iversdatter:

286.184.Elen Hansdatter, f. 1782, d. 1834
287.184.Nils Hanssen Rasch, f. 1794
185.78.
Nils Vinter Nilssen Rasch
Født 1765, Fornes, Skånland, Astafjord.25, døbt 1765169.
Død 182725.
     I 1791 på Kastnes, Dyrøy føder tjenstepigen Berit Kristensdatter en søn utenfor ekteskap Ole Nilsen Rask. Faren var en skredder fra Trondenes, Nils Rask - kan der være samme person ?170
186.78.
Karen Kirstina Nilsdatter Rasch
Født 1769, Fornes, Skånland, Astafjord.25.
187.79.
Fredrikka
Født 1806, Breivoll25.
Død 180625.
188.80.
Anna Elisabet Nilsdatter Ærboe
Født 1771, Breivoll, Ibestad.25.
Død 184825.

Gift 180525 med

Nils Helgen Winter Bentsen Kinapel
Født 1777, Balteskard, Skånland.25.
Død 181325.
     Søn af Bent Nielsen Kienapel og Anna Andersdatter.

Børn af Anna Elisabet Nilsdatter Ærboe og Nils Helgen Winter Bentsen Kinapel:

288.188.Bent Nilssen, f. 1807, Skånland., d. 1864
289.188.Nils Nilssen, f. 1811, Skånland.
189.82.
Kristen Fredriksen
Født 1756, Lilleskog, Ibestad.25.
Død 181625.
     Breivoll, Ibestad.

Gift 1° 178225 med

Anne Pedersdatter
Født 175725.
Død 178525.
     Datter af Peder Rasmussen og Guri Iversdatter.
     Skifte 1785-1789, Breivoll, Astafjord Tinglag.24protokollnr. 144, folio 93b..

Gift 2° 178725 med

Maria Danielsdatter
Født 1755, Storskog, Ibestad.25.
Død 183325.
     Datter af Daniel Baltsersen og Karen Hansdatter.
     Etterslekt (3 børn), se Astafjord bygdebok.

Børn af Kristen Fredriksen og Anne Pedersdatter:

290.189.Ermegård Kristensdatter, f. 1782, d. 1843
291.189.Bergitta Kirstina Kristensdatter, f. 1784, Ibestad., d. 1785
190.82.
Berit Fredriksdatter
Født 1762, Lilleskog, Ibestad.25.
Død 181125.

Gift 179725 med

Hans Jenssen
Født 1744, Ånstad, Ibestad.25.
     Søn af Jens Anderssen.
     Ånstad, Ibestad. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.

[Gift 1° 1774 med Elisabeth Rasmusdatter (1752 - 1796); Gift 2° 1797 med Berit Fredriksdatter (1762 - 1811)].
191.88.
Tomas Samuelsen
Født 1750, Dyrstad, Ibestad.25.
Død 182325.
     Myre, Dverberg, Nordland.25

Gift 179025 med

Riborg Helene Orning
Født 174525.
Død 179625.

[Gift 1° med Peder Hanssen; Gift 2° omkr. 1771 med Ingebrigt Mikkelsen; Gift 3° 1790 med Tomas Samuelsen (1750 - 1823)].
192.88.
Hans Samuelsen
Født 1752, Dyrstad, Ibestad.25.
Død 180225.
     Dyrstad, Ibestad.
     Skifte 1804-1805, Dyrstad, Astafjord Tinglag.24protokollnr. 149, folio 645..
193.88.
Gabriel Samuelsen
Født 1755, Dyrstad, Ibestad.25.
Død 179225.
     Rollnes på Ibestad, Astafjord.
     Skifte 1751-1796, Rollnes nordre, Astafjord Tinglag.24protokollnr. 145, folio 90b..

Gift 179125 med

Grete Kristensdatter
Født 176325.
Død 179225.
     Skifte 1751-1796, Rollnes nordre, Astafjord Tinglag.24protokollnr. 145, folio 90b..

Børn af Gabriel Samuelsen og Grete Kristensdatter:

292.193.Gabrielle Susanna Gabrielsdatter, f. 1792, Astafjord., d. 1877
194.88.
Berteus Samuelsen
Født 1760, Dyrstad, Ibestad.25.

Utenfor ekteskap med171,25

Elen Katarina Ingebrigtsdatter
Født 177425.
     Datter af Ingebrigt Mikkelsen og Riborg Helene Orning.
195.88.
Anna Kirstina Samuelsdatter
Født 1765, Dyrstad, Ibestad.25.
Død 183125.

Gift 179525 med

Kristian Davidsen
Født 1769, Bolla Indre, Ibestad.25.
Død 184125.
     Dyrstad, Ibestad.

[Gift 1° med _____; Gift 2° med Pernille Hansdatter (1763 - 1818); Gift 3° 1795 med Anna Kirstina Samuelsdatter (1765 - 1831)].
196.91.
Maren Normann
Født 1759, Elvenes, Gratangen25.
Død 179825.
197.91.
Anna Margreta Berteusdatter
Født 1761, Elvenes, Gratangen25.
Død 181325.
     Skifte 5 apr. 1814, Herjangen Store, Ofoten, Nordland172Avdøde Ane Bertinusdatter, Harriangen Store i Ofoten. Formue: 175-1-14. Gjeld: 65-2-12. Arvinger (alle på Harriangen): ektefelle Mikkel Johannesen; sønn Bertinus Mikkelsen, 23 år; sønn Johannes Mikkelsen, 19 år; sønn Petter Mikkelsen, 11 år; datter Juliana Mikkelsdatter, 14 år..

Gift 178825 med

Mikkel Johansen
Født 1754173, døbt 28 aug. 1754, Ankenes kirke, Ofoten, Nordland174.
     Søn af Johan Abrahamsen og Susanna Axelsdatter.

Børn af Anna Margreta Berteusdatter og Mikkel Johansen:

293.197.Bertheus Mikkelsen, f. omkr. 1791, Ofoten i Nordland
294.197.Johan Mikkelsen, f. omkr. 1794, Ofoten i Nordland
295.197.Juliana Mikkelsdatter, f. omkr. 1796, Ofoten i Nordland
296.197.Petter Mikkelsen, f. omkr. 1800, Ofoten i Nordland
198.91.
Danilken Berteusdatter
Født 1764, Elvenes, Gratangen25.
Død 183725.
199.91.
Jakob Norman Berteussen
Født 1767, Gratangsbotn, Gratangen25.
200.91.
Petter Jørgen Berteussen
Født 1770, Fjordbotn, Gratangen25.
Død 181825.
201.91.
Ingeborg Maria Normann
Født 1775, Elvenes, Gratangen25.
Død 185825.

Gift 179725 med

Tomas Sakariassen
Født 1759, Dverberg, Nordland25.
Død 183125.

[Gift 1° 1788 med Anna Dortea Jensdatter (1761 - 1797); Gift 2° 1797 med Ingeborg Maria Normann (1775 - 1858)].
202.92.
Kornelius Dons Stensen
Født 1758, Laberg, Astafjord.25.
203.92.
Anna Sofia Stensdatter
Født 176225.
Død 177225.
204.92.
Elen Maria Stensdatter
Født 176525.
Død 177225.
205.92.
Elianna Stensdatter
Født 1773, Laberg, Astafjord.25.
Død 177425.
206.96.
Anne Bergitta Jensdatter Trane
Født 177425.
Død 185825.

Gift 179525 med

Hans Mikkelsen
Født 1762, Foldvik, Astafjord.25.
Død 183625.
     Fjordbotn, Gratangen i Astafjord.25

Børn af Anne Bergitta Jensdatter Trane og Hans Mikkelsen:

297.206.Ingeborg Sofia Hansdatter, f. 1795, Astafjord., d. 1795
298.206.Jens Hanssen, f. 1796, Astafjord., d. 1799
299.206.Nikolai Kristian Harder Hanssen, f. 1799, Astafjord., d. 1866
300.206.Anne Malena Hansdatter, f. 1802, Astafjord., d. 1877
301.206.Johanna Hansdatter, f. 1805, Astafjord., d. 1806
302.206.Mikkel Hanssen, f. 1807, Astafjord., d. 1878
207.96.
Maren Magdalena Jensdatter
Født 1776, Fjordbotn, Astafjord.25.
Død 186125.

Gift 180425 med

Peder Eriksen
Født 1778, Sverige.25.
Død 180825.
     Søn af Erik Johannessen.
     Fjordbotn, Gratangen i Astafjord.25

Børn af Maren Magdalena Jensdatter og Peder Eriksen:

303.207.Jonetta Pedersdatter, f. 1804, d. 1804
304.207.Nikolina Bergitta Pedersdatter, f. 1806, Astafjord.
305.207.Kristianna Petrikka Pedersdatter, f. 1808, Astafjord., d. 1837
208.96.
Joachim Hveding Heggelund Jensen (Trane)
Født 1779, Fjordbotn, Astafjord.25.
     Bjerkvik, Ofoten i Nordland.25

Utenfor ekteskap med25

Maria Kirstina Samuelsdatter
Født 177825.
Død 186725.
     Fra Fjordbotn i Astafjord.25

Gift 1° 180725 med

Mette Maria Abrahamsdatter

Børn af Joachim Hveding Heggelund Jensen (Trane) og Maria Kirstina Samuelsdatter:

306.208.Mette Maria Joakimsdatter, f. 1804, Astafjord., d. 1814

Børn af Joachim Hveding Heggelund Jensen (Trane) og Mette Maria Abrahamsdatter:

307.208.Mette Grønn Ovidia Joakimsdatter, f. 1806, Nordland., d. 1876
308.208.Lavina Joakimsdatter, f. 1810, Nordland., d. 1869
209.96.
Berit Maria Jensdatter Trane
Født 1780, Fjordbotn, Astafjord.25.
Død 186825.

Gift 180025 med

Søren Mikkelsen
Født 1774, Foldvik, Astafjord.25.
Død 183025.
     Åkenes, Gratangen i Astafjord.25

Børn af Berit Maria Jensdatter Trane og Søren Mikkelsen:

309.209.Mikol Maria Sørensdatter, f. 1806, Astafjord.
310.209.Bergitta Sørensdatter, f. 1814, Astafjord., d. 1904
210.96.
Mette Maria Harder
Født 1782, Fjordbotn, Astafjord.25.
Død 178425.
211.96.
Hans Petter Harder
Født 1784, Fjordbotn, Astafjord.25.
Død 186325.
     Fjordbotn, Gratangen i Astafjord.25

Gift 1° 180825 med

Margrete Henriksdatter
Født 178125.

Gift 2° 184225 med

Elisabet Henriksdatter Berg
Født 1801, Prestbakken.25.
Død 186225.

Børn af Hans Petter Harder og Margrete Henriksdatter:

311.211.Rakel Bergitta Harder, f. 1806, Astafjord.
312.211.Jonetta Maria Harder, f. 1810, Astafjord., d. 1815

Børn af Hans Petter Harder og Elisabet Henriksdatter Berg:

313.211.Nikolai Kristian Harder, f. 1833, (Astafjord?)., d. 1899
314.211.Bergitte Harder, f. 1839, d. 1842
315.211.Thomas Harder, f. 1840, Astafjord., d. 1841
316.211.Ingeborg Gurine Harder, f. 1842, Astafjord., d. 1890
317.211.Hans Pauli Harder Hanssen, f. 1847, Astafjord., d. 1917
212.96.
Boletta Harder
Født 1787, Fjordbotn, Astafjord.25.
Død 179725.

Generation 6.

213.105.
Jørgen Heitmøller
Født 1798175,133.
214.108.
Jakobina Maria Winther Henriksdatter
Født 1789176.
Død 1858176.

Gift 1815176 med

Gotlieb Fredrik Jakobsen
Født 1792176.
Død 1865176.
     Søn af Jakob Fredrik Gotliebsen og Barbro Kirstine Sørensdatter.
     Gottesjord, Sørreisa.
     Etterslekt, 8 barn, se Sørreisa bygdebok.

Børn af Jakobina Maria Winther Henriksdatter og Gotlieb Fredrik Jakobsen:

318.214.Birgitte Kirstine Gotlibsdatter, f. 1816, d. 1898
215.108.
Søren Henriksen
     Halvorsli, Tranøy.177

Gift _____178med

Karen Anna Olsdatter

Børn af Søren Henriksen og Karen Anna Olsdatter:

319.215.Karen Winther Sørensdatter, f. 1838, d. _____
216.108.
Sedenius Martin Henriksen
Født 1797176.
Død 1876176.
     Gottesjord, Sørreisa.176

Gift 1828176 med

Elisabeth Ovidia Jakobsdatter
Født 1804176.
Død 1880176.
     Datter af Jakob Fredrik Gotliebsen og Barbro Kirstine Sørensdatter.
217.111.
Simon Jakobsen Winther
Født 180991.
Død 186091.
     Solberg, Sørreisa.91
     Etterslekt, 9 barn, se Sørreisa bygdebok.

Gift 184091 med

Birgitte Kirstine Gotlibsdatter
Født 1816176.
Død 189891.
     Datter af Gotlieb Fredrik Jakobsen og Jakobina Maria Winther Henriksdatter.
218.130.
Sara Marie Pedersdatter Schjelderup
Født 1847.

Gift _____med

Bernt Johan Hansen
Født 1845.

Børn af Sara Marie Pedersdatter Schjelderup og Bernt Johan Hansen:

320.218.Bente Johanne Sofie Hansen, f. 1873
321.218.Petra Henriette Schjelderup Hansen, f. 1873
322.218.Hanna Jacobine Hansen, f. 1875, d. _____
323.218.Jensine Hansen, f. 1877
324.218.Adam Hansen, f. 1878
325.218.Harald Sverre Hansen, f. 1885
219.132.
Hanna (Hanne) Benonisen
Født 1830179,147.
220.132.
Karen (Maren) Benonisen
Født 1830180,147.
221.132.
Andreas Benonisen
Født 1833179,147.
222.132.
Anfin R. Benonisen
Født 1837181,147.

Gift _____med

Beret Kristensdatter
Født 1840, Hamarøy.147.

Børn af Anfin R. Benonisen og Beret Kristensdatter:

326.222.Marcelius Anfinsen, f. 1865
327.222.Karl Anfinsen, f. 1872
328.222.Peter Anfinsen, f. 1874
223.138.
Ingeborg Maria Jensdatter Hveding
Født _____, Berg, Trondenes..
Død 1801, Berg, Trondenes..
     Født uten om ekteskap ?
224.138.
Maren Elisabet Jensdatter Hveding
Født 1804, Berg, Trondenes.40.
Død 1874, Berg, Trondenes.40.

Gift 183340 med

Petter Nikolai Jakobsen Grande
Født 1796, Nesset, Overhalla, Nord Trøndelag.40.
Død 1867, Berg, Trondenes.40.

Børn af Maren Elisabet Jensdatter Hveding og Petter Nikolai Jakobsen Grande:

329.224.Berte Pettersdatter Grande, f. 1844, Trondenes.
225.145.
Abel (Christensen) Ellingsen
Født 11 okt. 1804, Hunstad i Lødingen.163.
Død 10 mar. 1881163.
     Handelsmand paa Sortland [i Vesterålen], boede senere paa Fiskefjord i samme Prestegjeld.163

Gift 1° omkring 1830163 med

Karen Margrethe Mechlenborg
Født omkring 1779161.
Død 13 sep. 1844161.
     Datter af Christen Christensen Mechlenborg og Lucia Magdalene Walnum.
     Ingen børn i sit 2nd ægteskab.163

[Gift 1° 7 jun. 1814 med Jens Ellingsen (17 aug. 1786 - 3 feb. 1826); Gift 2° omkr. 1830 med Abel (Christensen) Ellingsen (11 okt. 1804 - 10 mar. 1881)].

Gift 2° 1844163 med

Margrethe Sophie Glad
Født 27 feb. 1820163.
Død 8 jul. 1891163.
226.145.
Anne Christine Ellingsen
Født 31 mai 1806182.
Død 19 jul. 1868, Offersøy182, begravet 28 jul. 1868, Lødingen.182.

Gift _____183med

Peder Ebenezer Hansen
Født 1797183.
Død 1848183.
     Skjervigen, Vaagan.183

Børn af Anne Christine Ellingsen og Peder Ebenezer Hansen:

330.226.Hanna Elisabeth Pedersdatter Hansen, f. 1829, Vaagens pg., d. 1899
227.145.
Christoffer Ellingsen
Født 30 sep. 1808184.
Død 1886184.
228.145.
Johan Ellingsen
Født 29 okt. 1812184.
Død 1900184.
229.146.
Jonette Caroline Rosenvinge Ellingsen
Født 12 jan. 1795185.
Død 1879185.
230.146.
Margrete Elisabet Ellingsen
Født 27 jan. 1796185.
     Død «spæd».185
231.146.
Pauline Christine Ellingsen
Født 2 aug. 1797, Hustad i Lødingen.186.
Død 28 mai 1888187,186.

Gift 9 nov. 1818186 med

Christopher Martin Glad
Født 11 jan. 1790, Selsøvig.186.
Død 12 nov. 1873, Blokken i Sortland.186.
     Var i 1801 Fostersøn hos Handelsmand Ole Hartvig Hvid i Selsøvigen, boede i 1838 som Gaardbruger paa Blokken i Sortland.186
232.146.
Jens Christian Ellingsen
Født 6 jan. 1799185, døbt 3 feb. 1799185.
Død 1 aug. 1821185.
     Styrmann, ugift.185
233.146.
Margrethe Elisabeth Ellingsen
Født 12 feb. 1800185.
Død omkring 1870185.
234.146.
Karen Catharina Ellingsen
Født 9 nov. 1801, Hustad, Lødingen.156,185.
Død 10 dec. 1892156.
     ? HVORFOR ER HUN IKKE NEVNT I MORENS SKIFTE ?

Gift 9 nov. 1831 med

Jonas Falch
Født 31 dec. 1810, Risvær i Vaagen.156.
     Søn af Anders (Andreas) Jonassen Falch og Birgitte (Berit) Marie Røst Rasch.
     Gjestg. Risvær.188
     Handelsmand Falch og Hustru feirede sit Diamantbryllup 9. nov. 1891.156

Børn af Karen Catharina Ellingsen og Jonas Falch:

331.234.Jonas Falch
235.146.
Jonas Cornelius Ellingsen
Født 12 dec. 1802185.
Død 1834185.
236.148.
Jonas Falch
Født 31 dec. 1810, Risvær i Vaagen.156.
     Gjestg. Risvær.188
     Handelsmand Falch og Hustru feirede sit Diamantbryllup 9. nov. 1891.156

Gift 9 nov. 1831 med

Karen Catharina Ellingsen
Født 9 nov. 1801, Hustad, Lødingen.156,185.
Død 10 dec. 1892156.
     Datter af Christen Ellingsen og Anne Christine Falch.
     ? HVORFOR ER HUN IKKE NEVNT I MORENS SKIFTE ?

Børn af Jonas Falch og Karen Catharina Ellingsen er vist under Karen Catharina Ellingsen (nr. 234).

237.158.
Ole Rynning
     Se Halvorsens forfatterleksikon.
238.160.
Ernst Isaksen
Født 1785, Breivik, Trondenes.40.
Død 1857, Forhamn, Trondenes.40.

Utenfor ekteskap med40

Karen Olsdatter

Gift 1° 1 mai 1809, Sand kirke, Trondenes.189 med

Martha Sophie Jacobsdatter Warberg
Født 1779, Breistrand, Trondenes.190.
     Datter af Jacob Henriksøn Warberg og Ingeborg Sophie Olsdatter Gram.
     Konf. 1796 i Trondenes.151

Børn af Ernst Isaksen og Karen Olsdatter:

332.238.Ole Ernstsen, f. _____, d. 1812, Trondenes.

Børn af Ernst Isaksen og Martha Sophie Jacobsdatter Warberg:

333.238.Isak Ernstsen, f. 1809, Trondenes., d. 1875, Trondenes.
334.238.Jakob Parelius Ernstsen, f. 1810, Trondenes., d. 1901, Trondenes.
335.238.Nils Olai Ernstsen, f. 1821, Trondenes., d. 1909, Trondenes.
336.238.Hanna Marie Ernstsdatter, f. 1825, Trondenes., d. 1915, Trondenes.
239.161.
___________
Født 1779, Sørvik, Trondenes.165.
Død 1779, Sørvik, Trondenes.165.
240.161.
Ole Mathiassen Ursin
Født 1784, Sørvik, Trondenes.191.
Død 1838, Haukebø, Trondenes.191.

Gift 1817192 med

Ellen Kirstina Strøm
241.161.
Mikkel Mathiassen Ursin
Født 1785, Sørvik, Trondenes.193.
Død 1861, Sørvik, Trondenes.193.

Gift 1° 181240 med

Berte Helene Kristensdatter
Født 1784, Sørvik, Trondenes.40.
Død 1820, Sørvik, Trondenes.40.
     Datter af Kristen Nilsen (Woll) og Dorthe Sofie Hansdatter.

Gift 2° 2 dec. 1820, Trondenes.194 med

Olava Jacobsdatter Warberg
Født 1789, Breistrand, Trondenes.195,190, døbt 1789, Trondenes.196,194.
Død 11 aug. 1833, Sørvik, Trondenes.190.
     Datter af Jacob Henriksøn Warberg og Ingeborg Sophie Olsdatter Gram.
     Konf. 1806 i Trondenes.151
     Skifte 4 apr. 1834194.

Gift 3° 183540 med

Isabella Testmann Sølfestersdatter
Født 1809, Larsengen, Tromsø.40.
Død 1840, Sørvik, Trondenes.40.

Børn af Mikkel Mathiassen Ursin og Isabella Testmann Sølfestersdatter:

337.241.Laurits Sølfest Mikkelsen Ursin, f. 1835, Trondenes., d. 1906, Trondenes.
242.161.
Dorte Brønlund Mathiasdatter Ursin
Født 1786, Sørvik, Trondenes.165.
Død 1878, Sørvik, Trondenes.165.

Gift 1815197 med

Klaus Israelsen
Født 1776, Sørrollnes, Trondenes.198.
Død 1848, Sørvik, Trondenes.198.
     Søn af Israel Kristensen og Ingeborg Pedersdatter.

Børn af Dorte Brønlund Mathiasdatter Ursin og Klaus Israelsen:

338.242.Isak Andreas Klaussen, f. 1818, Trondenes., d. 1915, Trondenes.
243.161.
Mette Maria Mathiasdatter Ursin
Født 1788, Sørvik, Trondenes.191.
Død 1829, Elgsnes Indre, Trondenes.191.

Gift 1818199 med

Brede Klaussen Heide
Født 1787, Sim, Børsa, Sør Trøndelag.200.
Død 1861, Elgsnes Indre, Trondenes.200.
     Søn af Klaus Kristian Heide og Ingeborg Margrete Hansdatter Fyhn.

Børn af Mette Maria Mathiasdatter Ursin og Brede Klaussen Heide:

339.243.Rebekka Martine Bredesdatter Heide, f. 1822, Trondenes., d. 1888, Trondenes.
244.161.
Sara Isakine Mathiasdatter Ursin
Født 1789, Sørvik, Trondenes.191,200.
Død 1856, Steinsland, Trondenes.191.

Gift 1° 15 nov. 1823201 med

Erik Andreas Henningsen Normann
Døbt 18 nov. 1764, 22. søndag etter treein. 1764.202,201.
Død 1832, 68 år gl.203,201.
     Søn af Henning Junghans Eriksen Normann og Elen Hartvigsen Hveding.
     Han budde heime på farsgarden til i 1803. Då flytta han til Leikvik i Trondenes og budde der til 1815. Då flytta han til Steinsland og budde der til han døydde i 1832, 68 år gl.201

[Gift 1° 29 okt. 1801 med Ellen Margrete Giæver (1780 - 1820); Gift 2° 15 nov. 1823 med Sara Isakine Mathiasdatter Ursin (1789 - 1856)].

Gift 2° 183440 med

Mathias Olai Benjaminsen
Født 1805, Oldra, Trondenes.204.
Død 1860, Steinsland, Trondenes.204.
     Søn af Benjamin Torbergsen og Berte Brønlund Mathiasdatter Eberg.

Børn af Sara Isakine Mathiasdatter Ursin og Erik Andreas Henningsen Normann:

340.244.Mathias Mikal Ursin Eriksen Normann, f. 1824, Trondenes., d. 1843, Trondenes.
341.244.Ellen Margrete Giæver Eriksdatter Normann, f. 1826, Trondenes., d. 1826, Trondenes.
342.244.Mikkel Eriksen Normann, f. 1827, Trondenes., d. 1872, Bø.
343.244.Mette Eriksdatter Normann
344.244.Rebekka Martine Eriksdatter Normann, f. 1830, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
245.161.
Andreas Mathiassen Ursin
Født 1791, Sørvik, Trondenes.191.
Død 1877, Sørvik, Trondenes.191.
246.161.
Nils Olai Ursin
Født 1791, Sørvik, Trondenes.25.
Død 185325.

Gift 182025 med

Anna Bergitta Normann
Født 1801, Grøsnes Lille, Gratangen.25.
Død 186825.
     Datter af Ole Danielsen og Ingeborg Sofia Johnsdatter Trane.

Børn af Nils Olai Ursin og Anna Bergitta Normann:

345.246.Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin, f. 1821, Gratangen., d. 1906, Trondenes.
346.246.Ingeborg Sofia Ursin, f. 1823, Gratangen., d. 1909
347.246.Johanna Berg Ursin, f. 1825, Gratangen., d. 1865
348.246.Ole Normann Ursin, f. 1827, Gratangen., d. 1914
349.246.Mette Maria Ursin, f. 1830, Gratangen., d. 1856
350.246.Kirsten Elisabet Ursin, f. 1832, Gratangen.
351.246.Mathias Brynlund Ursin, f. 1836, Gratangen., d. 1875
352.246.Jens Mikal Ursin, f. 1838
353.246.Joakime Magdalena Ursin, f. 1845, Gratangen.
247.161.
Jens Brønlund Mathiassen Ursin
Født 1793, Sørvik, Trondenes.40.
Død 1854, Sørvik, Trondenes.40.

Gift 183140 med

Karen Kirstina (Margrethe) Sparboe
Døbt 1796205.
Død 1870, Sørvik, Trondenes.40.
     Datter af Edis Lech Hanssen Sparboe og Margrethe Olsdatter Aas.
     Døbt Karen Margrethe. Konfirmert 1813 under navnet Karen Kirstina.205

Børn af Jens Brønlund Mathiassen Ursin og Karen Kirstina (Margrethe) Sparboe:

354.247.Rebekka Ovidie Jensdatter Ursin, f. 1834, Trondenes., d. 1887, Trondenes.
355.247.Margrete Maria Blom Ursin, f. 1836, Trondenes., d. 1900
248.161.
Martha Marie Ursin
Født 1796, Sørvik, Trondenes.40.
Død 1877, Breivik, Trondenes.40.

Gift _____med

Simon Johan Kildal
Født 1794, Nordsand, Bjarkøy.40.
Død 1835.
     Søn af Johan Jakob Simonsen Kildal og Mette Sophie Schytte Rosted.
     Lensmann til Sand.

Børn af Martha Marie Ursin og Simon Johan Kildal:

356.248.Mette Sofie Kildal, f. 1821, Bjarkøy., d. 1860, Trondenes.
357.248.Johan Jacob Kildal, f. 1822, d. 1904
358.248.Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal, f. 1826, Bjarkøy., d. 1909, Trondenes.
359.248.Martine Mikaline Kildal, f. 1828, Bjarkøy., d. 1903, Trondenes.
360.248.Ellen Marie Kildal, f. 1829, Bjarkøy.
361.248.Mikal (Michael) Heggelund Kildal, f. 1832, Bjarkøy., d. 1924, U.S.A.
362.248.Anna Cesilia Rosted Kildal, f. 1837, Trondenes.
249.164.
Daniel Anderssen Ursin
Født 1788, Vika, Bjarkøy.191.
Død 1849, Vika, Bjarkøy.191.

Gift 1° _____med

Anne Marie Rasmusdatter
Født 1778, Krøttøy, Bjarkøy.206.

Gift 2° 1823206 med

Mette Maria Jørgensdatter
Født 1795, Melvik, Trondenes.207.
     Datter af Jørgen Rold Gabrielsen og Siri Jørgensdatter.

Børn af Daniel Anderssen Ursin og Anne Marie Rasmusdatter:

363.249.Rasmus Oliver Danielsen Ursin, f. 1816, Bjarkøy.
364.249.Dorte Serine Danielsdatter Ursin, f. 1826, Bjarkøy.
365.249.Mathias Mikal Danielsen Ursin, f. 1829, Bjarkøy.

Børn af Daniel Anderssen Ursin og Mette Maria Jørgensdatter:

366.249.Andrea Marie Danielsdatter Ursin, f. 1823, Bjarkøy.
250.166.
Karen Maria Hansdatter
Født 1782, Sørrollnes, Trondenes.139,40.
Død 1858, Sørrollnes, Trondenes.40.

Gift 181840 med

Gabriel Johannessen
Født 1793, Sandstrand, Trondenes.40.
Død 1829, Sørrollnes, Trondenes.40.
     Søn af Johannes Steffensen og Mette Gabrielsdatter.
     Sørrollnes, Trondenes.
251.166.
Edias Hansen
Født omkring 1789141,99.
252.166.
Anne Hansdatter
Født omkring 1792142,99.
253.166.
Danilken Hansdatter
Født omkring 1795208,99.
254.167.
Jakob Andreas Stensen
Født 1795, Melsbø, Tjeldsund.209.
Død 1872, Gausvik, Trondenes.209.
     Etterslekt i sit første ekteskap.

Gift 1° 182040 med

Anna Ovidia Olsdatter
Født 1802, Gausvik, Trondenes.210.
Død 1846, Gausvik, Trondenes.210.
     Datter af Ole Eberg Pedersen og Katrina Margrete Olsdatter Bach.

Gift 2° 185940 med

Johanna Sofia Andersdatter Meyer
Født 1800, Årbogen, Trondenes.209.
Død 1881, Melvik, Trondenes.209.
     Datter af Anders Johannessen Meyer og Karen Ediasdatter.
     Etterslekt.

[Gift 1° omkr. 1824 med Mads Larssen (1791 - 1837); Gift 2° 1859 med Jakob Andreas Stensen (1795 - 1872)].
255.169.
Ole Andreas Ellevsen
Født 1795, Djupvik, Skånland, Astafjord.25.
Død 187225.
     Djupvik, Skånland, Astafjord.25

Gift 181925 med

Johanna Kristensdatter
Født 1787, Sandstrand, Skånland, Trondenes.25.
Død 187325.
     Datter af Kristen Sørensen og Karen Hansdatter.

Børn af Ole Andreas Ellevsen og Johanna Kristensdatter:

367.255.Ellev Nikolai Olsen, f. 1819, Astafjord., d. 1902
368.255.Søren Olsen, f. 1821, Astafjord., d. 1901
369.255.Hans Olsen, f. 1826, Astafjord., d. 1870
256.169.
Iverina Antonetta Ellevsdatter
Født 180525.
Død 28 jun. 1867211.

Gift 23 okt. 1839, Ibestad kirke212,25 med

Ole Andreas Strøm
Født 1797, Innigarden på Strømfors i Hemnes, Nordland.213,214, døbt 19 mar. 1797, Hemnes, Nordland., 3. søndag i faste..
Død 19 mai 1868211, begravet 1 jun. 1868211.
     Søn af Anders Israelsen og Else Larsdatter.
     Antagelig på foranledning af sin morbror Christen Larssen flyttet han nordpå til Astafjord.
     Gårdbruker på Dybvik i Astafjord. Antok antagelig navnet Strøm efter sit fødested, Strømfors i Hemnes.
     Om Ol'Strøm er det å fortelle at da han kom nordover, gikk det rykte om at han skulle ha vært i slåsskamp med en helgelender og at han trodde at han hadde slått han ihel. Han bar derfor det han hadde av jordgods i sin fembøring og stakk til havs. Han segla utenskjærs og kom inn Vågsfjorden. Han tok land på Andørja mellom Jektevika og Årbostad i Mjøsundet.211
     Sommeren 1867 døde Iverina, og fra da av gikk det fort tilbake med Ol'Strøm. Sommeren 1868 hadde han forvillet seg ned på Klubben i en forrykende synnavindskuling. Hvorledes det hendte er det ingen som vet, men klompan hans sto igjen på Klubben, og han var borte; det var åpenbart at havet hadde tatt han. På Årbostad bodde en mann som hette Otte Jørnsa [Otto Jørgensen], der hadde en vedteig nær jektevika. Han og en nabo rodde dit for å hente ved. De så et lik i fjæra. Det var Ol'Strøm. Han hadde rekt dit hvor han landa med fembøringen for mange år siden.211
     Overtrua var stor den gang, og ingen måtte nærme seg et lik den gang uten først å stålsette liket, det vil si, å kaste stål over liket. Otte Jørnsa tok derfor øksa med seg, og da han kom på passe hold, kasta han den. Kastet var for kort, øksa traff han Ol'Strøm i kne, og det ble merke etter øksa.211
     Ut på høsten var Otte i fjæra for å bre tran. Han hadde levra opp i et stort jernkar og la varme under. Det tok lang tid å dampe opp trana, så han Otte gikk og la seg under seglet i båten. Da så han en båt komme roende. Det var to kjerringer, og de la åt i støa hans. Da de gikk på land, hadde den ene ei øks med seg. De gikk rett opp til båten, trakk seilet til side og ho med øksa hogg han Otte i kne. Om det ble noe merke etter den øksa veit jeg [Arthur Elvenes] ikke, men en ting er sikkert: Otte var halt på en fot resten av livet. Det var en alminnelig mening den gang at det var begge konene til Ol'Strøm som hadde vært og hevnet seg for øksekastet.211
     I folketellingen år 1865 er Ole Strøm og Evrine Ellefsdatter føderådsfolk hos sønnen (av 1ste ekteskap) Erik Olsen på Dybvik, Ibestad. Hos dem er også deres (felles) sønn Ellef Olsen.215

[Gift 1° 9 aug. 1829 med Nikolina Maria Eriksdatter (1802 - 21 mar. 1838); Gift 2° 23 okt. 1839 med Iverina Antonetta Ellevsdatter (1805 - 28 jun. 1867)].

Børn af Iverina Antonetta Ellevsdatter og Ole Andreas Strøm:

370.256.Nikoline Maria Strøm, f. 1842, d. _____
371.256.Eilev Berteus Strøm, f. 1844, Skånland, d. 1897
257.170.
Hans Hansen
Født omkring 1795208,99.
258.170.
___________
Født _____, Sørrollnes, Trondenes.40.
Død 1798, Sørrollnes, Trondenes.40.
259.170.
Anne Cathrine Hansdatter
Født omkring 1799216,99.
260.170.
Edis Hanssen
Født 1802, Sørrollnes, Trondenes.40.
Død 1851, Sandstrand, Trondenes.40.

Gift 183340 med

Bergitta Bentsdatter Kinapel
Født 1783, Grov, Skånland, Astafjord.25.
Død 1852, Sandstrand, Trondenes.40.
     Datter af Bent Nielsen Kienapel og Anna Andersdatter.
261.170.
Andreas Hanssen
Født 1805, Sørrollnes, Trondenes.40.
Død 1841, Lofoten, Nordland.40.

Gift 183540 med

Ingeborg Dortea Torsdatter
Født 1802, Kjellhus, Trondenes.40.
     Datter af Tor(e) Villadssen og Henrikka Jonetta Pedersdatter.

[Gift 1° 1822 med Lars Knutsen (1790 - 1833); Gift 2° 1835 med Andreas Hanssen (1805 - 1841)].

Børn af Andreas Hanssen og Ingeborg Dortea Torsdatter:

372.261.Hans Olai Andreassen, f. 1835, Trondenes.
373.261.Hans Berteus Andreassen, f. 1838, Trondenes.
374.261.Anne Marta Andreasdatter, f. 1841, Trondenes., d. 1915, Astafjord.
375.261.Hartvig Johan Andreassen, f. 1844, Trondenes., d. 1897
262.170.
___________
Født _____, Sørrollnes, Trondenes.40.
Død 1807, Sørrollnes, Trondenes.40.
263.170.
___________
Født _____, Sandstrand, Trondenes.40.
Død 1809, Sandstrand, Trondenes.40.
264.172.
Anne Andersdatter Meyer
Født 1793, Årbogen, Trondenes.217.
265.172.
Edis Anderssen Meyer
Født 1796, Årbogen, Trondenes.217.
Død 1796, Årbogen, Trondenes.217.
266.172.
Mette Sofia Andersdatter Meyer
Født 1797, Årbogen, Trondenes.217.
267.172.
Johanna Sofia Andersdatter Meyer
Født 1800, Årbogen, Trondenes.209.
Død 1881, Melvik, Trondenes.209.
     Etterslekt.

Gift 1° omkring 182440 med

Mads Larssen
Født 1791, Lilandskar, Evenes.209.
Død 1837, Bålvik, Tjeldsund.209.

Gift 2° 185940 med

Jakob Andreas Stensen
Født 1795, Melsbø, Tjeldsund.209.
Død 1872, Gausvik, Trondenes.209.
     Søn af Sten Iversen og Malena Ediasdatter.
     Etterslekt i sit første ekteskap.

[Gift 1° 1820 med Anna Ovidia Olsdatter (1802 - 1846); Gift 2° 1859 med Johanna Sofia Andersdatter Meyer (1800 - 1881)].
268.172.
Hartvig Johannes Andersen Meyer
Født 1804, Årbogen, Trondenes.40.
Død 1866, Leikvikfjell, Trondenes.40.

Gift 1° 182440 med

Henricha Magdalena Arvesdatter Warberg
Født 1783, Breistrand, Trondenes.40.
Død 1857, Fauskevåg, Trondenes.40.
     Datter af Arve Henriksøn Warberg og Margrethe Olsdatter Gram.
     Konf. 1803 i Trondenes.151

Utenfor ekteskap med

Inger Katrina Nilsdatter
Født 1800, Harstadbotn, Trondenes.40.
Død 1845, Svartvatn, Trondenes.40.

Børn af Hartvig Johannes Andersen Meyer og Inger Katrina Nilsdatter:

376.268.Anne Katrine Hartvigsdatter Meyer, f. 1821, Trondenes., d. 1821, Trondenes.
269.177.
Marta Jensdatter
Født 1777, Soløy, Lavangen, Astafjord.25.
Død 185225.
270.177.
Hans Jenssen
Født 1780, Soløy, Lavangen, Astafjord.25.
Død 178125.
271.177.
Hanniken Jensdatter
Født 1782, Soløy, Lavangen, Astafjord.25.
Død 186725.
     Etterslekt, 7 barn, se Astafjord bygdebok.

Gift 180525 med

Jakob Pedersen
Født 1785, Igeland, Ibestad.25.
Død 185025.
     Søn af Peder Pedersen og Helvig Steffensdatter Trane.
     Ånstad, Ibestad.
272.177.
Hans Kristian Jenssen
Født 1785, Soløy, Lavangen, Astafjord.25.
Død 182625.
     Etterslekt.

Gift 181125 med

Lavina Johannesdatter
Født 179325.

[Gift 1° 1811 med Hans Kristian Jenssen (1785 - 1826); Gift 2° 1826 med Esaias Kristensen (f. 1799)].
273.177.
Ole Jenssen
Født 1788, Soløy, Lavangen, Astafjord.25.
Død 181125.
274.178.
Martinus Olsen
Født 1781, Reite, Lavangen.25.
Død 182225.
     Reite, Lavangen.

Gift 1° 180625 med

Karen Maria Eriksdatter Roklin
Født 1775, Lia, Lavangen.25.
Død 181925.
     Datter af Erik Mortensen Roklin og Sara Jakobsdatter Borch.

[Gift 1° 1800 med Ole Henriksen (1778 - 1805); Gift 2° 1806 med Martinus Olsen (1781 - 1822)].

Utenfor ekteskap med25

Johanna Danielsdatter
Født 178825.
Død 185225.
     Datter af Daniel Johansen og Sara Jakobsdatter Borch.

Børn af Martinus Olsen og Karen Maria Eriksdatter Roklin:

377.274.Ole Martinus Martinussen, f. 1806, Lavangen., d. 1812
275.178.
Ole Olsen
Født 1785, Reite, Lavangen25.
Død 183425.

Gift 180925 med

Anna Hansdatter
Født 178525.
Død 185125.
     Datter af Hans Svendsen og Ingeborg Kirstina Hansdatter.

Børn af Ole Olsen og Anna Hansdatter:

378.275.Berit Maria Olsdatter, f. 1816, Lavangen, d. 1858
276.179.
Trina Sofia Berteusdatter
Født 1798, Selnes, Gratangen.25.
Død 185725.

Gift 182325 med

Peder Olsen
Født 1796, Grov, Skånland.25.
Død 187425.
     Søn af Ole Bårdsen og Karen Davidsdatter.

[Gift 1° 1821 med Johanna Olsdatter (1787 - 1822); Gift 2° 1823 med Trina Sofia Berteusdatter (1798 - 1857)].

Børn af Trina Sofia Berteusdatter og Peder Olsen:

379.276.Johan Pedersen, f. 1824, Skånland., d. 1884
277.180.
Ole Tomassen
Født 179425.
Død 183125.
     Laupstad, Ibestad. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.

Gift 181925 med

Rebekka Bentsdatter Kinapel
Født 1791, Grov, Skånland.25.
Død 183625.
     Datter af Bent Nielsen Kienapel og Anna Andersdatter.

[Gift 1° 1819 med Ole Tomassen (1794 - 1831); Gift 2° 1833 med Hans Olai Røgh Johnsen Lind (1804 - 1882)].
278.180.
Elen Susanna Tomasdatter
Født 1797, Indre Å, Ibestad.25.
Død 182525.
279.180.
Nils Elias Tomassen
Født 180125.
Død 183325.
     Å, Ibestad.25

Gift 182725 med

Else Bergitta Johansdatter Falk
Født 1807, Åndervåg, Ibestad.25.
Død 187525.
     Datter af Johan Nilssen Falk og Berit Jørgensdatter.

[Gift 1° 1827 med Nils Elias Tomassen (1801 - 1833); Gift 2° 1835 med Kristian Johnsen (1812 - 1838); Gift 3° med Mikkel Johannessen (1802 - 1865); Gift 4° 1839 med Daniel Andreas Danielsen (1807 - 1869)].

Børn af Nils Elias Tomassen og Else Bergitta Johansdatter Falk:

380.279.Torgarina Nilsdatter, f. 1827, Ibestad., d. 1904
381.279.Tomas Nilssen, f. 1829, Ibestad., d. 1902
382.279.Johan Falk Nilssen, f. 1831, Ibestad., d. 1913
280.180.
Bergitta Tomasdatter
Født 1807, Indre Å, Ibestad.25.
Død 182025.
281.182.
Ananias Sivertsen
Født 1790, Grov, Astafjord.25.
Død 179925.
282.182.
Nils Rask Sivertsen
Født 1793, Bessebostad, Trondenes.40.
Død 181825.
283.182.
Karen Kristianna Rask Sivertsdatter
Født 1798, Grov, Astafjord.25.

Utenfor ekteskap med25

Nils Nikolai Normann
Født 1762, Trondheim.40,25.
Død 182925.
     Søn af Nikolai Nilssen Norman og Maren (Marta) Marie Eriksdatter Grøn (Buschmand).
     Skog, Astafjord.

[Gift 1° med Elen Hansdatter (1754 - 1784); Gift 2° med Karen Kristianna Rask Sivertsdatter (f. 1798)].

Børn af Karen Kristianna Rask Sivertsdatter og Nils Nikolai Normann:

383.283.Maren Nikolina Normann, f. 1817
384.283.Nils Normann, f. 1820, d. 1820
284.183.
Hans Rasmussen Rasch
Født 179025.
     Iflg. Astafjord Bygdebok er forældrene ukendte.
     Kom til Renså, Astafjord.25
285.184.
Hans Rask Hanssen
Født 1789, Fornes, Skånland, Astafjord.25.
286.184.
Elen Hansdatter
Født 178225.
Død 183425.
287.184.
Nils Hanssen Rasch
Født 179425.

Utenfor ekteskap med25

Andrina Andersdatter
Født 178525.

Gift 1° omkring 183625 med

Anna Lavina Danielsdatter
Født 1800, Grøtland, Salangen.25.
288.188.
Bent Nilssen
Født 1807, Miklevoll, Skånland.25.
Død 186425.

Gift 183025 med

Hedvig Anna Jensdatter
Født 1809, Grov, Skånland.25.
     Datter af Jens Bårdsen og Anne Katrine Olsdatter Trane.
289.188.
Nils Nilssen
Født 1811, Miklevoll, Skånland.25.
290.189.
Ermegård Kristensdatter
Født 178225.
Død 184325.

Utenfor ekteskap med25

Hans Olsen Ærboe Bagge
Født 1736, Breivoll, Ibestad.25.
Død 181025.
     Søn af Ole Nilssen Ærbo og Barbro Halvorsdatter.
     Gårdbruker på Breivoll, Ibestad.

[Gift 1° 1763 med Anna Hansdatter Rasch (1734 - 1800); Gift 2° med Ermegård Kristensdatter (1782 - 1843)].

Børn af Ermegård Kristensdatter og Hans Olsen Ærboe Bagge er vist under Hans Olsen Ærboe Bagge (nr. 79).

291.189.
Bergitta Kirstina Kristensdatter
Født 1784, Breivoll, Ibestad.25.
Død 178525.
292.193.
Gabrielle Susanna Gabrielsdatter
Født 1792, Rollnes på Ibestad, Astafjord.25.
Død 187725.
293.197.
Bertheus Mikkelsen
Født omkring 1791, Herjangen Store, Ankenes sogn, Ofoten i Nordland218,99.

Børn af Bertheus Mikkelsen og _____:

385.293.Mette Bertheusdatter (Normann ?), f. 1820, Ofoten prgj.
386.293.Jacob Bertheusen, f. omkr. 1824
294.197.
Johan Mikkelsen
Født omkring 1794, Herjangen Store, Ankenes sogn, Ofoten i Nordland219,99.
295.197.
Juliana Mikkelsdatter
Født omkring 1796, Herjangen Store, Ankenes sogn, Ofoten i Nordland220,99.
296.197.
Petter Mikkelsen
Født omkring 1800, Herjangen Store, Ankenes sogn, Ofoten i Nordland221,99.
297.206.
Ingeborg Sofia Hansdatter
Født 1795, Foldvik, Astafjord.25.
Død 179525.
298.206.
Jens Hanssen
Født 1796, Fjordbotn, Astafjord.25.
Død 179925.
299.206.
Nikolai Kristian Harder Hanssen
Født 1799, Fjordbotn, Astafjord.25.
Død 186625.

Gift 1° 182325 med

Anna Elisabet Andersdatter
Født 180225.
Død 183425.

Gift 2° omkring 183525 med

Kirsten Marie Schjelderup
Født 1809, Tovik, Trondenes.25,40.
Død 1875, Fjordbotn, Astafjord.25,40.
     Datter af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter.

Børn af Nikolai Kristian Harder Hanssen og Kirsten Marie Schjelderup:

387.299.Albert Martinus Nikolaisen, f. 1836, Astafjord., d. 1847
388.299.Andrea Kirstine Nikolaisdatter, f. 1838, Astafjord., d. 1877
389.299.Ingeborg Sofie Nikolaisdatter, f. 1844, Astafjord., d. 1896
300.206.
Anne Malena Hansdatter
Født 1802, Fjordbotn, Astafjord.25.
Død 187725.

Gift 182425 med

Ole Kristensen
Født 1792, Saga.25.
Død 183825.
301.206.
Johanna Hansdatter
Født 1805, Fjordbotn, Astafjord.25.
Død 180625.
302.206.
Mikkel Hanssen
Født 1807, Fjordbotn, Astafjord.25.
Død 187825.

Gift 183225 med

Lavina Joakimsdatter
Født 1810, Ofoten, Nordland.25.
Død 186925.
     Datter af Joachim Hveding Heggelund Jensen (Trane) og Mette Maria Abrahamsdatter.
303.207.
Jonetta Pedersdatter
Født 180425.
Død 180425.
304.207.
Nikolina Bergitta Pedersdatter
Født 1806, Fjordbotn, Astafjord.25.
305.207.
Kristianna Petrikka Pedersdatter
Født 1808, Fjordbotn, Astafjord.25.
Død 183725.
306.208.
Mette Maria Joakimsdatter
Født 1804, Fjordbotn, Astafjord.25.
Død 181425.
307.208.
Mette Grønn Ovidia Joakimsdatter
Født 1806, Ofoten, Nordland.25.
Død 187625.

Utenfor ekteskap med25

Daniel Olsen

Gift 1° 183125 med

Abraham Johan Pettersen
Født 1807, Fjordbotn, Astafjord.25.
Død 188025.

Børn af Mette Grønn Ovidia Joakimsdatter og Daniel Olsen:

390.307.Karen Maria Danielsdatter, f. 1831, Nordland., d. 1867
308.208.
Lavina Joakimsdatter
Født 1810, Ofoten, Nordland.25.
Død 186925.

Gift 183225 med

Mikkel Hanssen
Født 1807, Fjordbotn, Astafjord.25.
Død 187825.
     Søn af Hans Mikkelsen og Anne Bergitta Jensdatter Trane.
309.209.
Mikol Maria Sørensdatter
Født 1806, Foldvik, Astafjord.25.

Gift 183325 med

Anton Fredrik Coucheron
Født 1809, Hilleshamn, Astafjord.25.
     Søn af Herman Fredrik Coucheron og Anne Katrine Henriksdatter.
     Hilleshamn, Gratangen, Astafjord; Kvæfjord, Troms.

Børn af Mikol Maria Sørensdatter og Anton Fredrik Coucheron:

391.309.Søren Mikal Coucheron, f. 1833, d. 1833
392.309.Herman Søren Antonsen, f. 1833
393.309.Søren Mikal Antonsen, f. 1836, Astafjord.
394.309.Anne Bergitte Antonsdatter, f. 1847, Astafjord.
310.209.
Bergitta Sørensdatter
Født 1814, Åkenes, Astafjord.25.
Død 190425.

Utenfor ekteskap med25

Nikolai Kristian Harder
Født 1833, Fjellhøgda, (Astafjord?).25.
Død 189925.
     Søn af Hans Petter Harder og Elisabet Henriksdatter Berg.

Børn af Bergitta Sørensdatter og Nikolai Kristian Harder:

395.310.Kristen Harder, f. 1855, Astafjord., d. 1855
396.310.Hans Christian Harder, f. 1856, Astafjord., d. 1862
311.211.
Rakel Bergitta Harder
Født 1806, Fjordbotn, Astafjord.25.

Gift omkring 184525 med

Eilert Henriksen
Født 182725.
     Vorterøy, Skjervøy.25
312.211.
Jonetta Maria Harder
Født 1810, Fjordbotn, Astafjord.25.
Død 181525.
313.211.
Nikolai Kristian Harder
Født 1833, Fjellhøgda, (Astafjord?).25.
Død 189925.

Utenfor ekteskap med25

Bergitta Sørensdatter
Født 1814, Åkenes, Astafjord.25.
Død 190425.
     Datter af Søren Mikkelsen og Berit Maria Jensdatter Trane.

Børn af Nikolai Kristian Harder og Bergitta Sørensdatter er vist under Bergitta Sørensdatter (nr. 310).

314.211.
Bergitte Harder
Født 183925.
Død 184225.
315.211.
Thomas Harder
Født 1840, Årstein, Astafjord.25.
Død 184125.
316.211.
Ingeborg Gurine Harder
Født 1842, Fjordbotn, Astafjord.25.
Død 189025.
317.211.
Hans Pauli Harder Hanssen
Født 1847, Fjordbotn, Astafjord.25.
Død 191725.
     Breivoll, Astafjord.25

Utenfor ekteskap med25

Anne Elisabet Tomasdatter
Født 1855, Fjordbotn, Astafjord.25.

Gift 1° 188425 med

Gjertrud Pedersdatter
Født 184525.
Død 192325.

Børn af Hans Pauli Harder Hanssen og Anne Elisabet Tomasdatter:

397.317.Ingvald Albert Hanssen, f. 1877, Astafjord.

Børn af Hans Pauli Harder Hanssen og Gjertrud Pedersdatter:

398.317.Dorothea Agate Hansdatter, f. 1887, Astafjord., d. 1890

Generation 7.

318.214.
Birgitte Kirstine Gotlibsdatter
Født 1816176.
Død 189891.

Gift 184091 med

Simon Jakobsen Winther
Født 180991.
Død 186091.
     Søn af Jakob Jakobsen Winther og Anne Simonsdatter.
     Solberg, Sørreisa.91
     Etterslekt, 9 barn, se Sørreisa bygdebok.
319.215.
Karen Winther Sørensdatter
Født 1838222.
Død _____222.

Gift 1° 1861222 med

Hans Kristian Olsen
Født 1838222.
Død 1875222.
     Hemmingsjord i Sørreisa.

Gift 2° 1876223 med

Jens Andreas Svendsen
Født 1835223.
Død 1907223.
     Hemmingsjord, Sørreisa.
320.218.
Bente Johanne Sofie Hansen
Født 1873.
321.218.
Petra Henriette Schjelderup Hansen
Født 1873.

Gift _____med

Christian Johansen

Børn af Petra Henriette Schjelderup Hansen og Christian Johansen:

399.321.Bernt Johansen, f. 1896
400.321.Margit Johansen, f. 1898, d. _____
401.321.Trygve Kristiansen
402.321.Ragnar Johansen
403.321.Birger Kristiansen
404.321.Karoline Johansen
405.321.Johan Johansen
406.321.Håkon Kristiansen
407.321.Gunnar Kristiansen
408.321.Kåre Kristiansen
322.218.
Hanna Jacobine Hansen
Født 1875.
Død _____.

Gift _____med

Henrik Amandus Johansen
Født 1870.
Død _____.

Børn af Hanna Jacobine Hansen og Henrik Amandus Johansen:

409.322.Dagny Johansen, f. 1894, d. _____
410.322.Marie Bergljot Johansen, f. 1896, d. _____
411.322.Fridtjof Schjelderup Johansen, f. 1898, d. _____
412.322.Aslaug Elisabeth Johansen, f. 1908, d. _____
413.322.Harda Helene Johansen, f. 1911
414.322.Åse Anny Johansen, f. 1920
323.218.
Jensine Hansen
Født 1877.
324.218.
Adam Hansen
Født 1878.
325.218.
Harald Sverre Hansen
Født 1885.
326.222.
Marcelius Anfinsen
Født 1865147.
327.222.
Karl Anfinsen
Født 1872147.
328.222.
Peter Anfinsen
Født 1874147.
329.224.
Berte Pettersdatter Grande
Født 1844, Berg, Trondenes.40.

Utenfor ekteskap med40

Ole Olsen
     Ole Olsen fra Bø (Trondenes?), 1873.

Børn af Berte Pettersdatter Grande og Ole Olsen:

415.329.Petrine Nikoline Olsdatter, f. 1873, Trondenes.
330.226.
Hanna Elisabeth Pedersdatter Hansen
Født 1829, Vaagens pg.183.
Død 7 apr. 1899183.

Gift 22 okt. 1857, Lødingen.183 med

Eilert Hagerup Krog
Født 21 jul. 1825224.
Død 13 jan. 1903224.
     Søn af Jens Krog og Gjertine (Gjertrud) Birgitta Lind.

Børn af Hanna Elisabeth Pedersdatter Hansen og Eilert Hagerup Krog:

416.330.Jens Pedro Krog, f. 1859
417.330.Gjertrud Marie Krog, f. 1862
418.330.Marta Anna Krog, f. 1863
419.330.Elise Petra Krog, f. 1865
420.330.Kristofa Eleonore Krog, f. 1866
421.330.August Herman Krog, f. 1869
422.330.Egil Halfdan Krog, f. 1872
331.234.
Jonas Falch
     Telegrafist, Hemnes.188
332.238.
Ole Ernstsen
Født _____, Breivik, Trondenes.40.
Død 1812, Rogla, Trondenes.40.
333.238.
Isak Ernstsen
Født 1809, Breivik, Trondenes.40.
Død 1875, Breivik, Trondenes.40.

Gift 185040 med

Ida Sofia Kildal
Født 1829, Sørsand, Bjarkøy.40.
     Datter af Eilert Hagerup Kaurin Kildal og Else Hvidt Lie (Thulesius).

[Gift 1° 1850 med Isak Ernstsen (1809 - 1875); Gift 2° 1879 med Kristen Mathias Jakobsen (f. 1841)].
334.238.
Jakob Parelius Ernstsen
Født 1810, Forhamn, Trondenes.225.
Død 1901, Breistrand, Trondenes.225.

Gift 184140 med

Ingeborg Sofie Henriksdatter Warberg
Født 1821, Breistrand, Trondenes.226.
Død 1898, Breistrand, Trondenes.226.
     Datter af Henrik Mathias Jacobsen Warberg og Anne Margrethe Olsdatter.
335.238.
Nils Olai Ernstsen
Født 1821, Forhamn, Trondenes.40.
Død 1909, Tovik, Trondenes.40.

Gift _____med

Gunhild Rebekka Johnsdatter
Født 1829, Breistrand, Trondenes.40.
Død 1890, Tovik, Trondenes.40.
     Datter af John Kristian Hanssen Harr og Ellen Debora Arvesdatter Warberg.

Børn af Nils Olai Ernstsen og Gunhild Rebekka Johnsdatter:

423.335.Ernst Mathias Ernstsen, f. 1865, Trondenes.
336.238.
Hanna Marie Ernstsdatter
Født 1825, Forhamn, Trondenes.227.
Død 1915, Breivik, Trondenes.227.

Gift 1846227 med

Johan Jacob Kildal
Født 1822.
Død 1904.
     Søn af Simon Johan Kildal og Martha Marie Ursin.
     Handelsmann og skipper i Breivik, Trondenes.

Børn af Hanna Marie Ernstsdatter og Johan Jacob Kildal:

424.336.Eilert Kildal, f. 1850, d. _____
337.241.
Laurits Sølfest Mikkelsen Ursin
Født 1835, Sørvik, Trondenes.40.
Død 1906, Leikvikhamn, Trondenes.40.
     Etterslekt, se Folk og Slekt i Trondenes.
338.242.
Isak Andreas Klaussen
Født 1818, Sørvik, Trondenes.40.
Død 1915, Sørvik, Trondenes.40.

Gift 1° 184440 med

Mette Sofie Kildal
Født 1821, Nordsand, Bjarkøy.40.
Død 1860, Sørvik, Trondenes.40.
     Datter af Simon Johan Kildal og Martha Marie Ursin.

Gift 2° 186440 med

Rebekka Ovidie Jensdatter Ursin
Født 1834, Sørvik, Trondenes.40.
Død 1887, Sørvik, Trondenes.40.
     Datter af Jens Brønlund Mathiassen Ursin og Karen Kirstina (Margrethe) Sparboe.
339.243.
Rebekka Martine Bredesdatter Heide
Født 1822, Elgsnes Indre, Trondenes.40.
Død 1888, Tovik, Trondenes.40.

Gift 1° _____med

Andreas Paulsen

Gift 2° 185440 med

Israel Petter Schjelderup
Født 1812, Tovik, Trondenes.25,40.
Død 1890, Tovik, Trondenes.40.
     Søn af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter.

[Gift 1° 1845 med Ovidie Andrea Rasmusdatter (1816 - 1851); Gift 2° 1854 med Rebekka Martine Bredesdatter Heide (1822 - 1888)].

Børn af Rebekka Martine Bredesdatter Heide og Israel Petter Schjelderup:

425.339.Ovidia Antonette Israelsdatter Schjelderup, f. 1854, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
426.339.Isak Reobert Israelsen Schjelderup, f. 1856, Trondenes., d. 1872, Trondenes.
340.244.
Mathias Mikal Ursin Eriksen Normann
Født 1 jul. 1824, Steinsland, Trondenes.228,229.
Død 1843, Steinsland, Trondenes., 19 år gl.230,228,229.
341.244.
Ellen Margrete Giæver Eriksdatter Normann
Født 1826, Steinsland, Trondenes.229.
Død 1826, Steinsland, Trondenes.229.
342.244.
Mikkel Eriksen Normann
Født 23 dec. 1827, Steinsland, Trondenes.228,229.
Død 1872, Mårsund, Bø.231.
     Seminarist frå Tromsø Seminar, lærar i Bø i Vesterålen.228

Gift _____med

Tina Lockert
     Datter af Lockert og Serine Regine With.

Børn af Mikkel Eriksen Normann og Tina Lockert:

427.342.Kristoffer Johan Mikkelsen Normann, f. 1865, Vesterålen.
428.342.Sara Ursin Mikkelsdatter Normann
429.342.Regine Mikkelsdatter Normann
430.342.Marie Mikkelsdatter Normann
431.342.Erik Mikkelsen Normann
343.244.
Mette Eriksdatter Normann
     Ugift.228
     Er ikke med i bogen "Folk og Slekt i Trondenes".
344.244.
Rebekka Martine Eriksdatter Normann
Født 1830, Steinsland, Trondenes.229.
Død 1877, Rogla, Trondenes.229.

Gift 1852232 med

Hans Henrik Nilssen
Født 1821, Rogla, Trondenes.233.
Død 1884, Kabelvåg, Vågan.233.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
345.246.
Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin
Født 1821, Grøsnes Lille, Gratangen.25.
Død 1906, Vollstad, Trondenes.40.

Gift 1° 184125 med

Niels Andersen Schjelderup
Født 1806, Tovik, Trondenes.40.
Død 1868, Tovik, Trondenes.40.
     Søn af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter.
     Gårdbruker på ytre Tovik.

Gift 2° 187840 med

Rasmus Paul Jakobsen
Født 1820, Vollstad, Trondenes.40.
Død 1901, Vollstad, Trondenes.40.
     Søn af Jakob Andreas Rasmussen og Ellen Maria Kristensdatter.

[Gift 1° 1850 med Helena Harr Rafaelsdatter (1826 - 1869); Gift 2° 1878 med Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin (1821 - 1906)].

Børn af Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin og Niels Andersen Schjelderup:

432.345.Ingeborg Anna Nilsdatter Schjelderup, f. 1842, Trondenes.
433.345.Natali Olai Ursin Schjelderup, f. 1844, Trondenes.
434.345.(Anders) Martin Nielsen Schjelderup, f. 1846, Trondenes.
435.345.Andrea Bergitte Nilsdatter Schjelderup, f. 1849, Trondenes.
436.345.Nikolai Reobert Schjelderup, f. 1851, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
437.345.Nikolina Reobertine Nilsdatter Schjelderup, f. 1852, Trondenes.
438.345.Jens Brønlund Ursin Schjelderup, f. 1854, Trondenes.
439.345.Tollev Johan Schjelderup, f. 1857, Trondenes., d. 1857, Trondenes.
440.345.Mikal Meier Schjelderup, f. 1858, Trondenes.
441.345.Ole Ingvald Norman Schjelderup, f. 1862, Trondenes.
442.345.Karl Didrik Schjelderup Nilssen, f. 1865, Trondenes., d. 1882, Trondenes.
346.246.
Ingeborg Sofia Ursin
Født 1823, Grøsnes Lille, Gratangen.25.
Død 190925.

Gift 184725 med

Johan Nikolai Berg Rasmussen
Født 1821, Renså, Skånland.25.
Død 189125.
     Søn af Rasmus Anderssen Harr og Erika Petrina Leth.

Børn af Ingeborg Sofia Ursin og Johan Nikolai Berg Rasmussen:

443.346.Mette Marie Johansdatter Rasmussen, f. 1860, Astafjord.
347.246.
Johanna Berg Ursin
Født 1825, Grøsnes Lille, Gratangen.25.
Død 186525.
348.246.
Ole Normann Ursin
Født 1827, Grøsnes Lille, Gratangen.25.
Død 191425.
349.246.
Mette Maria Ursin
Født 1830, Grøsnes Lille, Gratangen.25.
Død 185625.

Gift 185525 med

Hans Sakarias Nilssen
Født 1824, Renså, Skånland.25.
Død 190725.
     Søn af Nils Schamfer Olsen og Sara Helena Hansdatter.

[Gift 1° 1855 med Mette Maria Ursin (1830 - 1856); Gift 2° 1857 med Margrete Maria Blom Ursin (1836 - 1900)].

Børn af Mette Maria Ursin og Hans Sakarias Nilssen:

444.349.Nikolai Hanssen, f. 1856, Skånland., d. 1856
350.246.
Kirsten Elisabet Ursin
Født 1832, Grøsnes Lille, Gratangen.25.
351.246.
Mathias Brynlund Ursin
Født 1836, Grøsnes Lille, Gratangen.25.
Død 187525.
352.246.
Jens Mikal Ursin
Født 183825.
353.246.
Joakime Magdalena Ursin
Født 1845, Grøsnes, Gratangen.25.
     Til Amerika.25
354.247.
Rebekka Ovidie Jensdatter Ursin
Født 1834, Sørvik, Trondenes.40.
Død 1887, Sørvik, Trondenes.40.

Gift 186440 med

Isak Andreas Klaussen
Født 1818, Sørvik, Trondenes.40.
Død 1915, Sørvik, Trondenes.40.
     Søn af Klaus Israelsen og Dorte Brønlund Mathiasdatter Ursin.

[Gift 1° 1844 med Mette Sofie Kildal (1821 - 1860); Gift 2° 1864 med Rebekka Ovidie Jensdatter Ursin (1834 - 1887)].
355.247.
Margrete Maria Blom Ursin
Født 1836, Trondenes.25.
Død 190025.

Gift 185725 med

Hans Sakarias Nilssen
Født 1824, Renså, Skånland.25.
Død 190725.
     Søn af Nils Schamfer Olsen og Sara Helena Hansdatter.

[Gift 1° 1855 med Mette Maria Ursin (1830 - 1856); Gift 2° 1857 med Margrete Maria Blom Ursin (1836 - 1900)].

Børn af Margrete Maria Blom Ursin og Hans Sakarias Nilssen:

445.355.Nakor Marian Blom Ursin Nilssen, f. 1859, Skånland.
446.355._____, f. 1861, Renså, d. 1861
447.355.Jeradina Mathilde Brønlund Nilssen, f. 1862, Skånland.
448.355.Sara Helena Nilssen, f. 1865, Skånland.
449.355.Karen Kirstine Nilssen, f. 1867, Astafjord., d. 1901, Trondenes.
450.355.Helma Katea Nilssen, f. 1870, Skånland.
451.355.Nils Skandfer, f. 1870, Skånland.
452.355.Andreas Ursin Nilssen, f. 1873, Skånland.
453.355.Hartvida Johanna Hansdatter, f. 1876, Skånland., d. 1876
454.355.Hartvig Jonatan Sparbo Nilssen, f. 1877, Skånland.
455.355.Hilmar Blom Hanssen, f. 1880, d. 1880
356.248.
Mette Sofie Kildal
Født 1821, Nordsand, Bjarkøy.40.
Død 1860, Sørvik, Trondenes.40.

Gift 184440 med

Isak Andreas Klaussen
Født 1818, Sørvik, Trondenes.40.
Død 1915, Sørvik, Trondenes.40.
     Søn af Klaus Israelsen og Dorte Brønlund Mathiasdatter Ursin.

[Gift 1° 1844 med Mette Sofie Kildal (1821 - 1860); Gift 2° 1864 med Rebekka Ovidie Jensdatter Ursin (1834 - 1887)].
357.248.
Johan Jacob Kildal
Født 1822.
Død 1904.
     Handelsmann og skipper i Breivik, Trondenes.

Gift 1846227 med

Hanna Marie Ernstsdatter
Født 1825, Forhamn, Trondenes.227.
Død 1915, Breivik, Trondenes.227.
     Datter af Ernst Isaksen og Martha Sophie Jacobsdatter Warberg.

Børn af Johan Jacob Kildal og Hanna Marie Ernstsdatter er vist under Hanna Marie Ernstsdatter (nr. 336).

358.248.
Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal
Født 1826, Nordsand, Bjarkøy.40.
Død 1909, Tovik, Trondenes.40.
     Fra Nord-Sand i Bjarkøy.

Gift 184540 med

Søren Andreas Schjelderup
Født 1820, Tovik, Trondenes.40.
Død 1891, Tovik, Trondenes.40.
     Søn af Niels Winter Schjelderup og Mette Marie Andersdatter Harr.

Børn af Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal og Søren Andreas Schjelderup:

456.358.Niels Winther Schjelderup, f. 1846, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
457.358.Martha Marie Kildal Schjelderup, f. 1847, Trondenes.
458.358.Simon Kildal Schjelderup, f. 1849, Trondenes., d. 1890, Trondenes.
459.358.Niels Mikal Schjelderup, f. 1852, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
460.358.Ole Edvard Ursin Schjelderup, f. 1854, Trondenes., d. 1906, Trondenes.
461.358.Mette Maria Schjelderup, f. 1857, Trondenes., d. 1858, Trondenes.
462.358.Mette Maria Schjelderup, f. 1859, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
463.358.Mette Sofie Rosted Schjelderup, f. 1862, Trondenes.
464.358.Elen Gerhardine Schjelderup, f. 1865, Trondenes.
465.358.Sørentine Ovedia Rebekka Schjelderup, f. 1865, Trondenes., d. 1865, Trondenes.
466.358.Simonette Fredrikke Bernhof Schjelderup, f. 1868, Trondenes.
359.248.
Martine Mikaline Kildal
Født 9 jan. 1828, Nordsand, Bjarkøy.40.
Død 1903, Harstad, Trondenes.40.

Gift _____med

Wilhelm Olssøn Kaarbø
Født 29 jun. 1811, Kårbø, Lesja, Oppland.40.
Død 5 apr. 1876, Harstad, Trondenes.40.
     Søn af Ole Wilhelmssøn Schjelderup og Ragnhild Eriksdatter Aamundgaard.
     Gårdbruker på Harstad øvre (Kaarbøgården).

Børn af Martine Mikaline Kildal og Wilhelm Olssøn Kaarbø:

467.359.Rikard Olai Kaarbø, f. 1850, d. 1901
468.359.Ole Johan Kaarbø, f. 1852
469.359.Simon Kildal Kaarbø, f. 1854
470.359.Mikal Meyer Kaarbø, f. 1855
471.359.Wilhelm Kaarbø, f. 1857
472.359.Marie Magdalene Kaarbø, f. 1859, d. 1861
473.359.Marinius Kaarbø, f. 1861, Trondenes., d. 1898, Trondenes.
474.359.Marie Magdalene Kaarbø, f. 1863
475.359.Magnus Severin Kaarbø, f. 1865, d. 1865
476.359.Dorthea Ursin Kaarbø, f. 1866
360.248.
Ellen Marie Kildal
Født 1829, Nordsand, Bjarkøy.40.
361.248.
Mikal (Michael) Heggelund Kildal
Født 1832, Nordsand, Bjarkøy.40.
Død 1924, Billingham, Washington, U.S.A.40.

Gift 1° 185540 med

Maren Testman Kildal
Født 1835, Breivik, Trondenes.40.
Død 1878, Stangnes, Trondenes.40.
     Datter af Peder Hersleb Abilgård Simonsen Kildal og Kristianna Henningsdatter.

Utenfor ekteskap med40

Kristine Antonette Pedersdatter
Født 1856, Breivik, Trondenes.40.

Gift 2° 188140 med

Kristianna Margrete Klausdatter Selqvist
Født 1844, Hasvik, Finnmark.40.

Børn af Mikal (Michael) Heggelund Kildal og Maren Testman Kildal:

477.361.Kristian Kildal, f. 1856, Trondenes., d. 1873
478.361.Petra Bendikte Kildal, f. 1858, Trondenes., d. 1859, Trondenes.
479.361.Simon Fredrik Kildal, f. 1860, Trondenes.
480.361.Peder (Peter) Konrad Kildal, f. 1862, Trondenes.
481.361.Martin Kildal, f. 1863, Trondenes., d. 1865, Trondenes.
482.361.Job Kildal, f. 1865, Trondenes.
483.361.Kristoffer Kildal, f. 1868, Trondenes., d. 1868, Trondenes.
484.361.Marie Marselie Kildal, f. 1869, Trondenes.
485.361.Johan Ursin Kildal, f. 1871, Trondenes.
486.361.Kristian Emil Kildal, f. 1873, Trondenes., d. 1874, Trondenes.
487.361.Anna Kildal, f. 1875, Trondenes.

Børn af Mikal (Michael) Heggelund Kildal og Kristine Antonette Pedersdatter:

488.361.Dødfødt (Stillborn), f. 1881, Trondenes., d. 1881, Trondenes.

Børn af Mikal (Michael) Heggelund Kildal og Kristianna Margrete Klausdatter Selqvist:

489.361.Maren Marie Thesman Kildal, f. 1881, Trondenes.
362.248.
Anna Cesilia Rosted Kildal
Født 1837, Sørvik, Trondenes.40.
363.249.
Rasmus Oliver Danielsen Ursin
Født 1816, Vika, Bjarkøy.206.
364.249.
Dorte Serine Danielsdatter Ursin
Født 1826, Vika, Bjarkøy.206.
365.249.
Mathias Mikal Danielsen Ursin
Født 1829, Vika, Bjarkøy.206.
366.249.
Andrea Marie Danielsdatter Ursin
Født 1823, Vika, Bjarkøy.234.
367.255.
Ellev Nikolai Olsen
Født 1819, Djupvik, Skånland, Astafjord.25.
Død 190225.
     Djupvik, Skånland. Etterslekt (6 barn), se Astafjord bygdebok.

Gift 185525 med

Sara Helena Olsdatter
Født 183025.
Død 191525.
     Datter af Ole Johnsen Nutti og Dorotea Andersdatter.
368.255.
Søren Olsen
Født 1821, Djupvik, Skånland, Astafjord.40.
Død 190140.

Gift 184440 med

Siri Kirstina Simonsdatter (Bredal)
Født 1808, Tennevik, Trondenes.40.
Død 188125.
     Datter af Simon Pedersen (Bredal) og Marta Hansdatter.
     Hilmar Eriksen skriver at hun er «datter av presten Arctander». Presten Arctander må være sokneprest i Ofoten Peder Arctander (1729-1807), og af kronologiske årsager må Siri da være barnebarn og ikke datter. Måske er det en sammenblanding med Siri's mand Christian Bølgen, hvis mor er Anne Marie Arctander, datter af sogneprest Peder Arctander.235

[Gift 1° 1828 med Christian Andreas Nielsen Bølgen; Gift 2° 1844 med Søren Olsen (1821 - 1901)].
369.255.
Hans Olsen
Født 1826, Djupvik, Skånland, Astafjord.25.
Død 187025.

Gift 185225 med

Ingeborg Anna Kristiansdatter Bølgen
Født 1829, Tennevik, Trondenes.25.
Død 191125.
     Datter af Christian Andreas Nielsen Bølgen og Siri Kirstina Simonsdatter (Bredal).

[Gift 1° 1852 med Hans Olsen (1826 - 1870); Gift 2° 1876 med Johan Andreas Nilssen (f. 1846)].

Børn af Hans Olsen og Ingeborg Anna Kristiansdatter Bølgen:

490.369.Kristine Bølgen Hanssen, f. 1851, Astafjord., d. 1918
370.256.
Nikoline Maria Strøm
Født 184225.
Død _____25.
     År 1865 er Nikoline Olsdatter tjenestepike hos Ole Danielsen på Grov, Ibestad. Året efter er Nikoline gift med Ole.215

Gift 1° 1866, Grov, Skånland25 med

Ole Danielsen
Født 1829, Grov, Skånland, Astafjord25.
Død 187525.
     Søn af Daniel Trane Olsen og Maren Margrete Steffensdatter.

Gift 2° 1877, Laupstad, Ibestad25 med

Jens Martinussen
Født 1832, Myrland25.
Død 189025.

Børn af Nikoline Maria Strøm og Ole Danielsen:

491.370.Dortea Maria, f. 1867, Skånland, d. 1869, Skånland
492.370.Karen Dortea Maria, f. 1869, Skånland
493.370.Olufine Emilie Olsdatter, f. 1871, Skånland
494.370.Otilia Marie, f. 1873, Skånland, d. 1882, Skånland

Børn af Nikoline Maria Strøm og Jens Martinussen:

495.370.Ole Albert, f. 1878, Ibestad, d. 1878, Ibestad
496.370.Anna Jondine Nikoline Jensdatter, f. 1879, Ibestad
497.370.Ole Eberg Jenssen, f. 1881, Ibestad
498.370.Alfred Ottelius, f. 1884, Ibestad, d. 1918
371.256.
Eilev Berteus Strøm
Født 26 apr. 1844, Djupvik, Skånland25, døbt 27 mai 1844, Ibestad kirke.
Død 189725.
     År 1865 er Ellef Olsen ugift fisker og bor sammen med foreldrene på Dypvik, Ibestad.215
     År 1875 er Ellef Berteus Olsen ugift «dagarbejder og fisker» og logerende hos sin søster Nikoline Marie Olsdatter, der samme år ble enke på Grov (gårdsnr. 362a, bostedsnr. 17), Ibestad, Troms.147

Gift 4 aug. 1882212,25 med

Pernille Karoline Ovidia Olsdatter
Født 15 sep. 1849, Sørrollnes, Trondenes.25,40, døbt 5 mai 1850, Trondenes kirke..
Død 4 jul. 1916, Grov, Astafjord.25, begravet _____, kirkegården i Grov.
     Datter af Ole Tygesen og Pauline Kirstine Sørensdatter.
     Hennes første ekteskap var barnløst.
     År 1875 hjelper Pernille Olsen foreldrene hjemme på Roldnæs øvre (gårdsnr. 145b, 149b, bostedsnr. 50), Trondenes, Troms.147
     År 1900 er Pernille Olsdatter gårdbrukerenke med «selveiendom» på Grov (gårdsnr. 65, bruksnr. 1), Ibestad. Hun ernærer sig ved «jordbrugsarbeide, husgjerning og kreaturstel» sammen med sine børn: Nils, Ottilie, Nikoline Emelie, Ove og Peder Ellevsen.236

[Gift 1° 15 okt. 1878 med Nils Olai Thomassen (28 aug. 1849 - 11 mai 1879); Gift 2° 4 aug. 1882 med Eilev Berteus Strøm (26 apr. 1844 - 1897)].

Børn af Eilev Berteus Strøm og Pernille Karoline Ovidia Olsdatter:

499.371.Nils Theodor Olai Ellefsen, f. 1882, Skånland, d. _____
500.371.Othelie Petrine Ellefsen, f. 1885, Ibestad, d. _____
501.371.Nikoline Emilia Marie Ellefsen, f. 1887, Ibestad, d. _____
502.371.Ove Andreas Eberg Ellefsen, f. 1890, Skånland, d. _____
503.371.Peder Kornelius Olaus Ellefsen, f. 1895, Ibestad, d. _____
372.261.
Hans Olai Andreassen
Født 1835, Sørrollnes, Trondenes.40.
     Til Renså, Astafjord.40
373.261.
Hans Berteus Andreassen
Født 1838, Sørrollnes, Trondenes.40.
374.261.
Anne Marta Andreasdatter
Født 1841, Sandstrand, Trondenes.40.
Død 1915, Elvenes, Astafjord.40.
375.261.
Hartvig Johan Andreassen
Født 1844, Sandstrand, Trondenes.237,40.
Død 189725.
     Hilleshamn, Gratangen. Etterslekt (9 barn), se Astafjord bygdebok.

Gift 187025 med

Barbro Tomine Samuelsdatter
Født 1840, Årstein, Gratangen..
Død 1907.
     Datter af Samuel Tobiassen og Maren Marie Olsdatter.
     Gift på Hilleshamn i Gratangen. Etterslekt (9 barn), se Astafjord bygdebok.
376.268.
Anne Katrine Hartvigsdatter Meyer
Født 1821, Storhaugen, Trondenes.238.
Død 1821, Storhaugen, Trondenes.238.
377.274.
Ole Martinus Martinussen
Født 1806, Lavangsnes, Lavangen.25.
Død 181225.
378.275.
Berit Maria Olsdatter
Født 1816, Reite, Lavangen25.
Død 185825.

Gift 184225 med

Jens Kristian Hansen
Født 1820, Gamvik, Lavangen25.
Død 188825.
     Søn af Hans Olsen og Ingeborg Sofia Hansdatter.

Børn af Berit Maria Olsdatter og Jens Kristian Hansen:

504.378.Anton Peder Jensen, f. 1849, d. 1898
379.276.
Johan Pedersen
Født 1824, Grov, Skånland.25.
Død 188425.
     Grov, Skånland.

Gift 185925 med

Maria Berteusdatter
Født 1834, Grov, Skånland.25.
Død 187525.
     Datter af Berteus Jonassen Bratsberg og Martina Hansdatter.

Børn af Johan Pedersen og Maria Berteusdatter:

505.379.Bendikt Martin Johansen, f. 1861, Skånland.
380.279.
Torgarina Nilsdatter
Født 1827, Indre Å, Ibestad.25.
Død 190425.

Gift 185525 med

Kristoffer Baltsersen
Født 182925.
Død 191325.
     Dyrstad, Ibestad. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.
381.279.
Tomas Nilssen
Født 1829, Indre Å, Ibestad.25.
Død 190225.
     Bolla, Ibestad. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.25

Gift 185625 med

Esaianna Reinholtsdatter
Født 1828, Å, Ibestad.25.
Død 188825.
382.279.
Johan Falk Nilssen
Født 1831, Indre Å, Ibestad.25.
Død 191325.
     Dyrstad, Ibestad. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.

Gift 186425 med

Martina Nikolaisdatter
Født 184325.
Død 190825.
383.283.
Maren Nikolina Normann
Født 26 apr. 1817239.
384.283.
Nils Normann
Født 1820240.
Død 1820240.
385.293.
Mette Bertheusdatter (Normann ?)
Født 1820, Ankenæs sogn, Ofoten prgj.241,147.

Gift 21 okt. 1839242 med

Peder Edisen
Født 1808, Ankenæs sogn, Ofoten prgj.243,147.
Død 11 nov. 1895242.
     Per Edisen er leilending og ernærer sig år 1865 ved fiske og gårdbruk på Bakkejord (matr. 83) i Ankenæs sogn, Ofoten prgj., Nordland.215

[Gift 1° med Elisabeth Johnsdatter (d. omkr. 1837); Gift 2° 21 okt. 1839 med Mette Bertheusdatter (Normann ?) (f. 1820)].

Børn af Mette Bertheusdatter (Normann ?) og Peder Edisen:

506.385.Bertheus Pedersen Normann, f. 1843, Bakkejord, d. _____
507.385.Lavina Pedersdatter, f. omkr. 1845, Ofoten
508.385.Johan Pedersen, f. 1846, Ofoten
509.385.Christian Pedersen, f. 1850, Ofoten
510.385.Peter (Petter) Pedersen, f. 1851, Ofoten
511.385.Anton Pedersen, f. 1853, Ofoten
512.385.Erikka Pedersdatter, f. 1855, Ofoten
513.385.Magnus Pedersen, f. 1862, Ofoten
386.293.
Jacob Bertheusen
Født omkring 1824244,215.
387.299.
Albert Martinus Nikolaisen
Født 1836, Fjordbotn, Astafjord.25.
Død 184725.
388.299.
Andrea Kirstine Nikolaisdatter
Født 1838, Fjordbotn, Astafjord.25.
Død 187725.
389.299.
Ingeborg Sofie Nikolaisdatter
Født 1844, Fjordbotn, Astafjord.25.
Død 189625.
390.307.
Karen Maria Danielsdatter
Født 1831, Ankenes, Nordland.25.
Død 186725.
391.309.
Søren Mikal Coucheron
Født 183325.
Død 183325.
392.309.
Herman Søren Antonsen
Født 183325.
     Steinfjord, Berg, Troms.

Gift omkring 186125 med

Berit Maria Samuelsdatter
Født 183725.
393.309.
Søren Mikal Antonsen
Født 1836, Hilleshamn, Astafjord.25.
     Steinfjord, Berg, Troms.

Gift omkring 185825 med

Karoline Jensdatter
Født 183825.

Børn af Søren Mikal Antonsen og Karoline Jensdatter:

514.393.Sigvart Kristian Sørensen, f. 1867, Troms.
394.309.
Anne Bergitte Antonsdatter
Født 1847, Hilleshamn, Astafjord.25.

Gift omkring 188425 med

Ole Johan Johannessen
Født 184525.
     Steinfjord, Berg, Troms.25
395.310.
Kristen Harder
Født 1855, Åkenes, Astafjord.25.
Død 185525.
396.310.
Hans Christian Harder
Født 1856, Åkenes, Astafjord.25.
Død 186225.
397.317.
Ingvald Albert Hanssen
Født 1877, Fjordbotn, Astafjord.25.
     Grøsnes, Astafjord; til Amerika.25

Gift omkring 190625 med

Ingeborg Anna Berteusdatter
Født 188125.

Børn af Ingvald Albert Hanssen og Ingeborg Anna Berteusdatter:

515.397.Tordis Anna Hanssen, f. 1907, Astafjord.
516.397.Sverre Annart Hanssen, f. 1909, Astafjord.
398.317.
Dorothea Agate Hansdatter
Født 1887, Ibestad, Astafjord.25.
Død 189025.

Generation 8.

399.321.
Bernt Johansen
Født 1896.
400.321.
Margit Johansen
Født 1898.
Død _____.

Gift _____med

Christian Jæger
Født 1899.
Død _____.

Børn af Margit Johansen og Christian Jæger:

517.400.Per Christian Jæger, f. _____
518.400.Steinar Jæger, f. _____
401.321.
Trygve Kristiansen
402.321.
Ragnar Johansen
403.321.
Birger Kristiansen
404.321.
Karoline Johansen
405.321.
Johan Johansen
406.321.
Håkon Kristiansen
407.321.
Gunnar Kristiansen
408.321.
Kåre Kristiansen
409.322.
Dagny Johansen
Født 1894.
Død _____.
410.322.
Marie Bergljot Johansen
Født 1896.
Død _____.

Gift _____med

Theodor Arnt Solø
Født 1897.
Død _____.

Børn af Marie Bergljot Johansen og Theodor Arnt Solø:

519.410.Evy Therese Solø, f. _____
520.410.Gunnar Henrik Solø, f. _____
411.322.
Fridtjof Schjelderup Johansen
Født 1898.
Død _____.
412.322.
Aslaug Elisabeth Johansen
Født 1908.
Død _____.

Gift _____med

Arne Jørgensen
Født 1906.
Død _____.

Børn af Aslaug Elisabeth Johansen og Arne Jørgensen:

521.412.Eva Jørgensen, f. _____
413.322.
Harda Helene Johansen
Født 1911.

Gift _____med

Olaf Eifring

Børn af Harda Helene Johansen og Olaf Eifring:

522.413.Bjørn Eifring, f. _____
414.322.
Åse Anny Johansen
Født 1920.

Gift _____med

Leif Nordhus
Født 1918.

Børn af Åse Anny Johansen og Leif Nordhus:

523.414.Liv Nordhus, f. _____
524.414.Hans Henrik Nordhus, f. _____
415.329.
Petrine Nikoline Olsdatter
Født 1873, Berg, Trondenes..
416.330.
Jens Pedro Krog
Født 1859183.
     Ble handelsmann på Tranø, Hammerø. [6 barn, de 4 første f. på Offersøy,183

Gift _____183med

Christine Emelie Jæger
417.330.
Gjertrud Marie Krog
Født 1862183.

Gift 1901183 med

Bernhard Norman
     Handelsmann. Næsberget, Hamarøy.183
418.330.
Marta Anna Krog
Født 4 dec. 1863183.

Gift 8 jun. 1892183 med

Oskar Anton Laurits Brun
Født 1865, Hammerfest ?183.
     Telegr. ass.183
419.330.
Elise Petra Krog
Født 5 jul. 1865183.

Gift _____183med

Hans Heggelund Larsen
Født 20 jul. 1865245.
     Offersøy, Lødingen.183
420.330.
Kristofa Eleonore Krog
Født 20 dec. 1866183.

Gift 18 jul. 1891183 med

Johan Henrik Johansen Rüsing
Født 6 apr. 1865, Vinje, Bø prgj.246.
     Søn af Johan Johansen Rüsing og Christine Hansine Krog.
     Under Ft. 1900 er Johan Henrik, nu som «fhv. landmåler», atter bosatt med sin familie på Lødingen, nu på husm.plassen Solheim under gnr. 16, br. nr. 1. Under Ft. var Johan Henrik fraværende, på reise i hovedstaden. Familien flyttet til Oslo i 1904.247

Børn af Kristofa Eleonore Krog og Johan Henrik Johansen Rüsing:

525.420.Marthinus Johansen Rüsing, f. 1892, Bø.
526.420.Johan Johansen Rüsing, f. 1894, Lødingen.
527.420.Eilert Johansen Rüsing, f. 1895, Hadsel.
528.420.Gunnar Johansen Rüsing, f. 1897, Hadsel.
529.420.Hanna Johansen Rüsing, f. 1899, Hadsel.
530.420.Hagar Johansen Rüsing, f. 1900, Hadsel.
421.330.
August Herman Krog
Født 1869183.
     Tannlege i Trondheim.183
422.330.
Egil Halfdan Krog
Født 24 aug. 1872248,183.
     Ble gift med Lina Jæger - flyttet til Oslo.183
     Ved Ft. 1900 bodde Egil og Lina hos hans far på br. nr. 1 [Øyen, Lødingen]. Egil var handelsfullmektig i farens forretning. Bruk nr. 11 "Solheim" (4 øre) ble utskilt fra br. nr. 1 i 1904. I Matr. 1907 er (enken) Lina Krog ført som «eier og/eller bruker her». - Hun flyttet senere til Oslo med sin sønn Edgar.249

Gift _____183med

Lina Jæger
Født 15 jul. 1873, Rødø.249.

Børn af Egil Halfdan Krog og Lina Jæger:

531.422.Edgar Krog
423.335.
Ernst Mathias Ernstsen
Født 1865, Tovik, Trondenes.40,25.

Gift 190125 med

Sofie Tande
Født 1878, Kvitnes, Trondenes.40.
     Datter af Severin Antonius Olsen Tande og Ellen Oline Eliasdatter Apenes.
424.336.
Eilert Kildal
Født 1850.
Død _____.
     Bonde og skipper i Altevik, Sand i Bjarkøy.
     Eilert og Simonette hadde 9 barn, hvorav 3 vokste opp.

Gift _____med

Simonette Fredrikke Bernhoft Schjelderup
Født 1868.

Børn af Eilert Kildal og Simonette Fredrikke Bernhoft Schjelderup:

532.424.Simon Fredrik Kildal, f. 1887
533.424.Johan Jacob Kildal, f. 1892
534.424.Hanna Rebekka Kildal, f. 1897
425.339.
Ovidia Antonette Israelsdatter Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.40.
Død 1864, Tovik, Trondenes.40.
426.339.
Isak Reobert Israelsen Schjelderup
Født 1856, Tovik, Trondenes.40.
Død 1872, Tovik, Trondenes.40.
427.342.
Kristoffer Johan Mikkelsen Normann
Født 1865, Bø, Vesterålen.231.

Gift 1891250 med

Sara Isakine Ursin Mathiasdatter
Født 1860, Steinsland, Trondenes.251.

Børn af Kristoffer Johan Mikkelsen Normann og Sara Isakine Ursin Mathiasdatter:

535.427.Mette Marie Kristoffersdatter Normann, f. 1892, Trondenes.
536.427.Magnhild Therese Kristoffersdatter Normann, f. 1894, Trondenes.
537.427.Elfrida Ulrikke Josefine Kristoffersdatter Normann, f. 1896, Trondenes.
538.427.Signe Katrine Kristoffersdatter Normann, f. 1898, Trondenes.
428.342.
Sara Ursin Mikkelsdatter Normann
     Gift med Paul Svendsen og budde på Sund i Vesterålen.228
429.342.
Regine Mikkelsdatter Normann
     Forfatter. Lærarinne i Oslo til ho fall for aldersgrensa.228
430.342.
Marie Mikkelsdatter Normann
     Gift med Edvard Bjørstad og bur i Vassdal ved Stokmarknes.228
431.342.
Erik Mikkelsen Normann
     Kom bort på sjøen, 18 år gl.228
432.345.
Ingeborg Anna Nilsdatter Schjelderup
Født 1842, Tovik, Trondenes.40.
433.345.
Natali Olai Ursin Schjelderup
Født 1844, Tovik, Trondenes.40.
434.345.
(Anders) Martin Nielsen Schjelderup
Født 1846, Tovik, Trondenes.40.
     Handelsmand i Tovik. Gikk konkurs 1875.

Gift _____med

Johanna Amalie Hansdatter Vanvik (Vanvig)
Født 1851, Fornes, Astafjord.40.
     Datter af Hans Vanvik (Vanvig).
     Fra Sitter i Flatanger, N-Trøndelag.

Børn af (Anders) Martin Nielsen Schjelderup og Johanna Amalie Hansdatter Vanvik (Vanvig):

539.434.Nikolai Hilmar Schjelderup, f. 1873, Trondenes.
540.434.Lovisa Rebekka Schjelderup, f. 1875, Trondenes.
541.434.Sofia Elisabet Schjelderup, f. 1878, Trondenes.
542.434.Marie Augusta Schjelderup, f. 1880, Trondenes., d. 1884, Trondenes.
543.434.Karl Didrik Schjelderup, f. 1883, Trondenes.
544.434.Oskar Johan Schjelderup, f. 1886, Trondenes.
545.434.Hans Martin Schjelderup, f. 1893, Trondenes.
435.345.
Andrea Bergitte Nilsdatter Schjelderup
Født 1849, Tovik, Trondenes.40.
436.345.
Nikolai Reobert Schjelderup
Født 1851, Tovik, Trondenes.40.
Død 1851, Tovik, Trondenes.40.
437.345.
Nikolina Reobertine Nilsdatter Schjelderup
Født 1852, Tovik, Trondenes.40.
     Til Amerika.40
438.345.
Jens Brønlund Ursin Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.40.
     Til Amerika.40
439.345.
Tollev Johan Schjelderup
Født 1857, Tovik, Trondenes.40.
Død 1857, Tovik, Trondenes.40.
440.345.
Mikal Meier Schjelderup
Født 1858, Tovik, Trondenes.40.
     Til Amerika.40
441.345.
Ole Ingvald Norman Schjelderup
Født 1862, Tovik, Trondenes.40.
     Til Amerika.40
442.345.
Karl Didrik Schjelderup Nilssen
Født 1865, Tovik, Trondenes.40.
Død 1882, Vollstad, Trondenes.40.
443.346.
Mette Marie Johansdatter Rasmussen
Født 1860, Renså, Astafjord.40.

Gift 188740 med

Ole Edvard Ursin Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.40.
Død 1906, Tovik, Trondenes.40.
     Søn af Søren Andreas Schjelderup og Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal.
     Skipsfører i Haalogalandske Dampskibsselskab, senere landhandel i Tovik.

Børn af Mette Marie Johansdatter Rasmussen og Ole Edvard Ursin Schjelderup:

546.443.Søren Alfred Schjelderup, f. 1889, Trondenes.
547.443.Johannes Nikolai Schjelderup, f. 1891, Trondenes., d. _____
548.443.Bjarne Arthur Heide Schjelderup, f. 1894, Trondenes.
444.349.
Nikolai Hanssen
Født 1856, Renså, Skånland.25.
Død 185625.
445.355.
Nakor Marian Blom Ursin Nilssen
Født 1859, Renså, Skånland.25.
     Flytter til Trondheim. Missionær.
446.355.
___________
Født 1861, Renså25.
Død 186125.
447.355.
Jeradina Mathilde Brønlund Nilssen
Født 1862, Renså, Skånland.25.

Gift 1889, Tovik, Skånland25 med

Eilert Martin Saræussen
Født 1858, Trondenes25.
448.355.
Sara Helena Nilssen
Født 1865, Renså, Skånland.25.
     Flytter til Stockholm, Sverige.
449.355.
Karen Kirstine Nilssen
Født 1867, Renså, Skånland, Astafjord.25.
Død 1901, Tovik, Trondenes.40.

Gift 189625 med

Simon Martin Hansen
Født 1855, Tovik, Skånland40,25.
     Søn af Hans Sakarias Schjelderup og Anne Marie Edisdatter.
     Flyttede til Harstad og grundlagde det solide slakterfirmaet S. Hansen A/S.

[Gift 1° 1883 med Joakima Matilde Pedersdatter (1856 - 1894); Gift 2° 1896 med Karen Kirstine Nilssen (1867 - 1901)].

Børn af Karen Kirstine Nilssen og Simon Martin Hansen:

549.449.Håkon Herbert Martin Hansen (Simonsen?), f. 1898, Trondenes.
550.449.Jenny Maria Hansen (Simonsen?), f. 1899, Trondenes.
450.355.
Helma Katea Nilssen
Født 1870, Renså, Skånland.25.
451.355.
Nils Skandfer
Født 1870, Renså, Skånland.25.
     Båtbygger og konstruktør af »Skandferskøytene«.

Gift _____med

Anna Marie Halvorsen

Børn af Nils Skandfer og Anna Marie Halvorsen:

551.451.Sverre Skandfer, f. 1910, NO.
452.355.
Andreas Ursin Nilssen
Født 1873, Renså, Skånland.25.
453.355.
Hartvida Johanna Hansdatter
Født 1876, Renså, Skånland.25.
Død 187625.
454.355.
Hartvig Jonatan Sparbo Nilssen
Født 1877, Renså, Skånland.25.
455.355.
Hilmar Blom Hanssen
Født 188025.
Død 188025.
456.358.
Niels Winther Schjelderup
Født 1846, Tovik, Trondenes.40.
Død 1851, Tovik, Trondenes.40.
     Død 2 Aar gl.104
457.358.
Martha Marie Kildal Schjelderup
Født 1847, Tovik, Trondenes.40.

Gift 187440 med

Johan Martin Pedersen Lind
Født 1849, Harstad.40.

[Gift 1° 1874 med Martha Marie Kildal Schjelderup (f. 1847); Gift 2° med Mette Maria Schjelderup (1859 - 1913)].

Børn af Martha Marie Kildal Schjelderup og Johan Martin Pedersen Lind:

552.457.Peder Albert Johansen Lind, f. 1875, Trondenes.
553.457.Magnhild Johansdatter Lind, f. 1878, Trondenes.
458.358.
Simon Kildal Schjelderup
Født 1849, Tovik, Trondenes.40.
Død 1890, Tovik, Trondenes.40.

Gift _____med

Berte Hansdatter

Børn af Simon Kildal Schjelderup og Berte Hansdatter:

554.458.Ragna Cecilie Schjelderup, f. 1880, Trondenes.
555.458.Sigurd Schjelderup, f. 1881, Trondenes., d. 1881, Trondenes.
556.458.Tormod Konstantin Schjelderup, f. 1881, Trondenes., d. 1881, Trondenes.
557.458.Sigurd Reidar Schjelderup, f. 1883, Trondenes.
459.358.
Niels Mikal Schjelderup
Født 1852, Tovik, Trondenes.40.
Død 1913, Tovik, Trondenes.40.
     Kjøpte den sagnomsuste jakten "Synia" i sin tid Norges eldste seilskute.

Gift _____med

Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1860, Tovik, Trondenes.40.
     Datter af Hans Sakarias Schjelderup og Anne Marie Edisdatter.

Børn af Niels Mikal Schjelderup og Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup):

558.459.Sofie Rebekka Schjelderup, f. 1881, Trondenes., d. 1883, Trondenes.
559.459.Sofie Rebekka Schjelderup, f. 1884, Trondenes.
560.459.Sverre Otilius Schjelderup, f. 1886, Trondenes.
561.459.Hans Zakarias Schjelderup, f. 1888, Trondenes.
562.459.Simon Kildal Schjelderup, f. 1892, Trondenes.
563.459.Anne Marie Schjelderup, f. 1895, Trondenes.
460.358.
Ole Edvard Ursin Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.40.
Død 1906, Tovik, Trondenes.40.
     Skipsfører i Haalogalandske Dampskibsselskab, senere landhandel i Tovik.

Gift 188740 med

Mette Marie Johansdatter Rasmussen
Født 1860, Renså, Astafjord.40.
     Datter af Johan Nikolai Berg Rasmussen og Ingeborg Sofia Ursin.

Børn af Ole Edvard Ursin Schjelderup og Mette Marie Johansdatter Rasmussen er vist under Mette Marie Johansdatter Rasmussen (nr. 443).

461.358.
Mette Maria Schjelderup
Født 1857, Tovik, Trondenes.40.
Død 1858, Tovik, Trondenes.40.
462.358.
Mette Maria Schjelderup
Født 1859, Tovik, Trondenes.40.
Død 1913, Breivik, Trondenes.40.

Gift _____med

Johan Martin Pedersen Lind
Født 1849, Harstad.40.

[Gift 1° 1874 med Martha Marie Kildal Schjelderup (f. 1847); Gift 2° med Mette Maria Schjelderup (1859 - 1913)].

Børn af Mette Maria Schjelderup og Johan Martin Pedersen Lind:

564.462.Marinus Kildal Johansen Lind, f. 1888, Trondenes.
565.462.Rudolf Antoni Johansen Lind, f. 1889, Trondenes.
463.358.
Mette Sofie Rosted Schjelderup
Født 1862, Tovik, Trondenes.40.

Gift 187840 med

Olaus Ågård Mikal Olsen
Født 1851, Øvergård, Bjarkøy.40.
     Søn af Ole Arnt Eilertsen Trane og Malena Pedersdatter.
     Også Kolvereid, Nord Trøndelag.40

Børn af Mette Sofie Rosted Schjelderup og Olaus Ågård Mikal Olsen:

566.463.Olga Johanna Albertina Olausdatter Aas, f. 1881, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
464.358.
Elen Gerhardine Schjelderup
Født 1865, Tovik, Trondenes.40.
465.358.
Sørentine Ovedia Rebekka Schjelderup
Født 1865, Tovik, Trondenes.40.
Død 1865, Tovik, Trondenes.40.
466.358.
Simonette Fredrikke Bernhof Schjelderup
Født 1868, Tovik, Trondenes.40.
467.359.
Rikard Olai Kaarbø
Født 22 mai 1850104.
Død 1901.
     Kaarbøgården i Harstad, Trondenes.

Gift _____med

Anna Elisabeth Lund
Født 23 sep. 1851.
Død 1919.

Børn af Rikard Olai Kaarbø og Anna Elisabeth Lund:

567.467.Wilhelm Darre Schjelderup Kaarbø, f. 1876
568.467.Reidar (Darre) Kaarbø, f. 1878
569.467.Leikny Kaarbø, f. 1879
468.359.
Ole Johan Kaarbø
Født 14 dec. 1852.

Gift 20 okt. 1877104 med

Anna Wilhelmina Augusta Westgaard
Født 21 nov. 1855.

Børn af Ole Johan Kaarbø og Anna Wilhelmina Augusta Westgaard:

570.468.Julie Charlotte Darre Kaarbø, f. 1878, d. 1879
571.468.Wilhelm Kaarbø, f. 1879, d. 1880
572.468.Margit Kaarbø, f. 1879, d. 1879
469.359.
Simon Kildal Kaarbø
Født 13 apr. 1854104.

Gift 28 nov. 1878104 med

Elida Ernstsson
Født 3 mar. 1856.

Børn af Simon Kildal Kaarbø og Elida Ernstsson:

573.469.Isak Kaarbø, f. 1879
470.359.
Mikal Meyer Kaarbø
Født 14 feb. 1855.
471.359.
Wilhelm Kaarbø
Født 4 jul. 1857.
     Dampskibsexpeditør i Kapelvaag.
472.359.
Marie Magdalene Kaarbø
Født 30 mai 1859.
Død 14 jun. 1861.
473.359.
Marinius Kaarbø
Født 10 aug. 1861, Harstad, Trondenes.104,251.
Død 1898, Ervik, Trondenes.252.

Gift 1884252 med

Bernhardina Marie Olsdatter Blomli
Født 1863, Ervik, Trondenes.252.
     Datter af Ole Pedersen Blomli og Anna Kristianna Brosting Andreasdatter Killengren.

Børn af Marinius Kaarbø og Bernhardina Marie Olsdatter Blomli:

574.473.Valborg Kaarbø, f. 1885, Trondenes., d. _____
575.473.Ole Anathon Elias Kaarbø, f. 1895, Trondenes.
474.359.
Marie Magdalene Kaarbø
Født 10 jul. 1863.
475.359.
Magnus Severin Kaarbø
Født 28 feb. 1865104.
Død 1865104.
476.359.
Dorthea Ursin Kaarbø
Født 11 sep. 1866104.
477.361.
Kristian Kildal
Født 1856, Stangnes, Trondenes.40.
Død 187340.
478.361.
Petra Bendikte Kildal
Født 1858, Stangnes, Trondenes.40.
Død 1859, Stangnes, Trondenes.40.
479.361.
Simon Fredrik Kildal
Født 1860, Stangnes, Trondenes.40.

Utenfor ekteskap med40

Jakobina Marselie Arnesdatter
Født 1857, Sørvik, Trondenes.40.

Børn af Simon Fredrik Kildal og Jakobina Marselie Arnesdatter:

576.479.Amalia Joakime Kildal, f. 1878, Trondenes.
480.361.
Peder (Peter) Konrad Kildal
Født 1862, Stangnes, Trondenes.40.
     Til Amerika.40
481.361.
Martin Kildal
Født 1863, Stangnes, Trondenes.40.
Død 1865, Stangnes, Trondenes.40.
482.361.
Job Kildal
Født 1865, Stangnes, Trondenes.40.
483.361.
Kristoffer Kildal
Født 1868, Stangnes, Trondenes.40.
Død 1868, Stangnes, Trondenes.40.
484.361.
Marie Marselie Kildal
Født 1869, Stangnes, Trondenes.40.
     Til Amerika.40
485.361.
Johan Ursin Kildal
Født 1871, Stangnes, Trondenes.40.
     Til Amerika.40
486.361.
Kristian Emil Kildal
Født 1873, Stangnes, Trondenes.40.
Død 1874, Stangnes, Trondenes.40.
487.361.
Anna Kildal
Født 1875, Stangnes, Trondenes.40.
     Til Amerika.40
488.361.
Dødfødt (Stillborn)
Født 1881, Breivik, Trondenes.40.
Død 1881, Breivik, Trondenes.40.
489.361.
Maren Marie Thesman Kildal
Født 1881, Stangnes N., Trondenes.40.
     Til Amerika.40
490.369.
Kristine Bølgen Hanssen
Født 1851, Djupvik, Skånland, Astafjord.25.
Død 191825.

Gift 186925 med

Tomas Daniel Hanssen
Født 1841, Djupvik, Skånland, Astafjord.25.
Død 190725.
     Søn af Hans Andreas Tomassen og Dorotea Andersdatter.
491.370.
Dortea Maria
Født 1867, Grov, Skånland25.
Død 1869, Grov, Skånland25.
492.370.
Karen Dortea Maria
Født 1869, Grov, Skånland25.
493.370.
Olufine Emilie Olsdatter
Født 1871, Grov, Skånland25.

Gift 1889, Klåpen, Ibestad25 med

Jakob Mikal Johansen
Født 1860, Klåpen, Ibestad25.

Børn af Olufine Emilie Olsdatter og Jakob Mikal Johansen:

577.493.Ottelius Nikolai Jentoft Jakobsen, f. 1892, Ibestad
578.493.Hjalmar Anton Bernhard, f. 1894, Ibestad
579.493.Hans Sigurd, f. 1896, Ibestad
580.493.Johan Normann Karin Jakobsen, f. 1896, Ibestad
581.493.N.N., f. 1898, Ibestad, d. 1898, Ibestad
582.493.Julie Alfine Jakobsen, f. 1899, Ibestad
583.493.Marie Ottelia Jakobsen, f. 1901, Ibestad
584.493.Nikolai Martin, f. 1904, Ibestad, d. 1910, Ibestad
585.493.Odin Jean, f. 1906, Ibestad
586.493.N.N., f. 1910, Ibestad, d. 1910, Ibestad
587.493.Nilda Marie Gudrea, f. 1911, Ibestad
588.493.Bertran Joakim, f. 1916, Ibestad
589.493.Aslaug Elea, f. 1918, Ibestad
494.370.
Otilia Marie
Født 1873, Grov, Skånland25.
Død 1882, Grov, Skånland25.
495.370.
Ole Albert
Født 1878, Laupstad, Ibestad25.
Død 1878, Laupstad, Ibestad25.
496.370.
Anna Jondine Nikoline Jensdatter
Født 1879, Laupstad, Ibestad25.

Gift 1901, Å, Ibestad25 med

Nikolai Mejer Hartvigsen
Født 1877, Indre Å, Ibestad25.

Børn af Anna Jondine Nikoline Jensdatter og Nikolai Mejer Hartvigsen:

590.496.Hartvig Marenius, f. 1902, Ibestad
591.496.Judith Marie, f. 1905, Ibestad
592.496.Johannes Olander Bernhardus, f. 1907, Ibestad
593.496.Alvilde Henriette, f. 1908, Ibestad
594.496.Anna Arntine Kristine, f. 1913, Ibestad
595.496.Arnold Nicolay, f. 1915, Ibestad
497.370.
Ole Eberg Jenssen
Født 1881, Laupstad, Ibestad25.

Gift 1908, Laupstad, Ibestad25 med

Agnes Sofie Indianna Johansen
Født 1887, Indre Å, Ibestad25.

Børn af Ole Eberg Jenssen og Agnes Sofie Indianna Johansen:

596.497.Jens Nikolai, f. 1909, Ibestad
597.497.Edith Sofie, f. 1911, Ibestad, d. 1911, Ibestad
598.497.Johan William, f. 1913, Ibestad, d. _____
599.497.Agnar Eberg Martin, f. 1914, Ibestad, d. _____
600.497.Anton Norman, f. 1916, Ibestad, d. _____
601.497.Alfrid Petry Liv, f. 1918, Ibestad, d. 1919, Ibestad
602.497.Asbjørg Gunvor, f. 1919, Ibestad, d. _____
603.497.Liv Solveig, f. 1923, Ibestad, d. _____
604.497.Per Johan Torleif, f. _____
498.370.
Alfred Ottelius
Født 1884, Laupstad, Ibestad25.
Død 191825.
499.371.
Nils Theodor Olai Ellefsen
Født 20 sep. 1882, Grov, Skånland25,252.
Død _____253.

Gift 1905, Grov, Skånland25 med

Nikoline Jondine Kristoffersen
Født 9 mai 1884, Grov, Skånland253,25.
Død _____253.
     Datter af Kristoffer Sund og Gjertrud Bergitta Amundsdatter.

Børn af Nils Theodor Olai Ellefsen og Nikoline Jondine Kristoffersen:

605.499.Einar Kaurin Ellefsen, f. 1905, Skånland
606.499.Kristoffer Jentoft Ingvald Ellefsen, f. 1907, Skånland
607.499.Toralf Albert Andreas Ellefsen, f. 1911, Skånland, d. _____
608.499.Pernille Karoline Gunhilde Ellefsen, f. 1919, Skånland, d. _____
609.499.Nelly Nikolina Ellefsen, f. 1922, Skånland
610.499.Elfryda Johanne Ellefsen, f. _____
500.371.
Othelie Petrine Ellefsen
Født 3 mar. 1885, Grovfjord, Ibestad253,25.
Død _____253.

Gift 190625 med

Karl Johan Martin Kristoffersen
Født 6 jan. 1882, Grovfjord i Astafjord.253.
Død _____253.
     Søn af Kristoffer Sund og Gjertrud Bergitta Amundsdatter.

Børn af Othelie Petrine Ellefsen og Karl Johan Martin Kristoffersen:

611.500.Inga Elfryda Petrikke Kristoffersen, f. 1907, Grovfjord i Astafjord.
612.500.Gjertine Konstanse Petrine Kristoffersen, f. 1910, Grovfjord i Astafjord.
613.500."Lillegutt" Kristoffersen, f. 1912, Grovfjord i Astafjord., d. 1912, Grovfjord i Astafjord.
614.500.Tora Joakime Margrethe Kristoffersen, f. 1913, Grovfjord i Astafjord., d. 1915, Grovfjord i Astafjord.
615.500.Edvin Petter Ingvald Kristoffersen, f. 1919, Grovfjord i Astafjord.
501.371.
Nikoline Emilia Marie Ellefsen
Født 2 sep. 1887, Grovfjord, Ibestad253,25.
Død _____253.

Gift 1907, Miklevoll, Skånland i Astafjord.25 med

Martin Olai Martinussen (Myklevoll)
Født 20 apr. 1872, Grovfjord i Ibestad.253.
Død _____253.
     Søn af Martinus Berteussen og Mikol Maria Berteusdatter.

Børn af Nikoline Emilia Marie Ellefsen og Martin Olai Martinussen (Myklevoll):

616.501.Elise Marie Myklevoll, f. 1908, Grovfjord i Ibestad.
617.501.Albert Wilhelm Severin Myklevoll, f. 1910, Grovfjord i Ibestad.
618.501.Mikol Marie Albertine Myklevoll, f. 1912, Grovfjord i Ibestad., d. 195, Grovfjord i Ibestad.
619.501.Erling Peder Strøm Myklevoll, f. 1914, Grovfjord i Ibestad.
620.501.Torstein Myklevoll, f. 1916, Grovfjord i Ibestad., d. _____
621.501.Martinus Bertheus Myklevoll, f. 1920, Grovfjord i Ibestad., d. _____
622.501.Peder Helmer Myklevoll, f. 1924, Grovfjord i Ibestad.
623.501.Magnus Marian Myklevoll, f. _____
624.501.Arne Robert Myklevoll, f. _____
502.371.
Ove Andreas Eberg Ellefsen
Født 26 jun. 1890, Grov, Skånland25, døbt 24 aug. 1890.
Død _____, begravet _____.
     Stilling: Skips-Stewart, Kok, Hotel og gjestgiver på Annamo.
     Konfimert (i Ibestad kirke) i oktober 1905, anm: »Meget god!«. Stewart på skipene »Malangen« og »Salangen». Gjestgiver på Annamo i Astafjord, som han overtok efter Nikolai Iversen.

Gift 19 jul. 1924, Grov, Skånland med

Gudrun Johanna Simonsen Balteskard
Født 30 aug. 1900, Balteskard, Skånland25.
Død _____25, begravet _____, kirkegården i Grov.
     Datter af Simon Harr Markussen og Antonette Andrea Bendiksdatter.

Børn af Ove Andreas Eberg Ellefsen og Gudrun Johanna Simonsen Balteskard:

625.502.Aasta Synnøve Ellefsen, f. _____
626.502.Eilif Kåre Ellefsen, f. _____
627.502.Steinar Ellefsen, f. _____, d. _____
628.502.Torbjørn Ellefsen, f. _____
503.371.
Peder Kornelius Olaus Ellefsen
Født 8 sep. 1895, Grovfjord, Ibestad253,25.
Død _____253.

Gift _____med

Astrid Antonsdatter Haugjord
Født 29 jun. 1895, Lennangen i Karlsøy.253.
Død _____253.
     Datter af Anton Bang Haugjord.

Børn af Peder Kornelius Olaus Ellefsen og Astrid Antonsdatter Haugjord:

629.503.Emly Pernille Ellefsen, f. 1919, Grovfjord i Ibestad.
630.503.Alf Martin Haugjord Ellefsen, f. 1924, Grovfjord i Ibestad., d. _____
504.378.
Anton Peder Jensen
Født 184925.
Død 189825.

Gift 187725 med

Regine Hansine Eriksdatter Kaarbø
Født 1855, Holm, Dyrøy25.
Død 1912, Lavangen254,255.
     Datter af Erik Olssøn Kaarbø og Ingeborg Kirstina Ellingsdatter Høyer.
     Regine Hansine Kaarbø er ved folketellingen 1900 enke og gårdbruker med husgjerning og fjøsstel på Skjelnespladsen i Ibestad, sammen med børnene: Johan Bertin Antonsen, der ernærer sig ved fiskeri og gaardsbrug; Ingeborg Anna Antonsen, der ernærer sig ved husgjerning; Anton Rindal Antonsen; Norman Julius Antonsen; Eberg Roald Antonsen.236

Børn af Anton Peder Jensen og Regine Hansine Eriksdatter Kaarbø:

631.504.Johan Bertin Antonsen, f. 1877, Lavangen
632.504._____, f. 1879, Lavangen, d. 1879
633.504.Ingeborg Anna Sofie Antonsen, f. 1880, Lavangen
634.504.Dortea Amalia Antonsen, f. 1882, Kjeiprødplassen, d. 1910
635.504.Vilhelm Kaarbø Antonsen, f. 1885, Lavangen, d. 1898
636.504.Albertine Serine Antonsen, f. 1887, Lavangen
637.504.Simonette Maria Antonsen, f. 1889, Lavangen
638.504.Anton Rindal Antonsen, f. 1890, Lavangen
639.504.Norman Julius Antonsen, f. 1893, Lavangen
640.504.Ida Agnete Antonsen, f. 1894, Lavangen
641.504.Eberg Roald Antonsen, f. 1897, Lavangen
505.379.
Bendikt Martin Johansen
Født 1861, Grov, Skånland.25.
     Grov, Skånland.

Gift 188825 med

Johanna Maria Bårdsdatter
Født 186125.
     Datter af Bård Rasmussen og Andrea Olsdatter.

Børn af Bendikt Martin Johansen og Johanna Maria Bårdsdatter:

642.505.Johan Marenius Jentoft Bendiktsen, f. 1889, Skånland i Astafjord.
643.505.Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen, f. 1891, Skånland i Astafjord.
644.505.Hilmar Emil Bendiktsen, f. 1894, Skånland i Astafjord.
645.505.Hans Olaus Bendiktsen, f. 1896, Grovfjord i Ibestad., d. _____
646.505._____, f. 1898, d. 1898
647.505.Bergil Martin Hjalmar Bendiktsen, f. 1901, Skånland i Astafjord.
648.505.Hedly Heiberg Bendiktsen, f. 1903, Skånland i Astafjord., d. 1918
506.385.
Bertheus Pedersen Normann
Født 16 feb. 1843, Bakkejord242.
Død _____242.
     Bertheus Norman Pedersen er år 1865 seminarieelev i Tromsø, Nordre Strandgade. Christian Kaurin er seminariebestyrer.215
     B. Normann er ved FT 1875 skolelærer og gårdbruker (selveier) på Bjerkvik lille (gårdsnr. 100b1) i Ofoten herred, Nordland.147
     B. Normann er ved FT 1900 folkeskolelærer og gårdbruker på Bjerkvik lille (gnr. 10, bruksnr. 3) med eget meieri.236

Gift 24 jul. 1870242 med

Antonette Kristine Johnsdatter
Født 5 aug. 1845, Trældal, Ankenes sogn, Ofoten prgj., Nordland242.
Død 17 jul. 1922, Bjerkvik, Ofoten, Nordland242.
     Datter af John Harr Olsen og Ane Maria Johnsdatter.

Børn af Bertheus Pedersen Normann og Antonette Kristine Johnsdatter:

649.506.Bertine Nikoline Normann, f. 1883, Bjerkvik, d. _____
507.385.
Lavina Pedersdatter
Født omkring 1845, Ofoten256.
     Lavina Pedersdatter er ved FT 1875 ugift og «hjælper forældrene» på Bakkejord (gårdsnr. 83) i Ofoten.147
508.385.
Johan Pedersen
Født 1846-1847, Ofoten257.
     Johan Pedersen er år 1875 styrmand og bor hjemme på Bakkejord i Ofoten.147
509.385.
Christian Pedersen
Født 1850, Ofoten147.
     Kristian Pedersen er år 1875 fisker og snedker, samt «hjælper forældrene» hjemme på Bakkejord i Ofoten.147
510.385.
Peter (Petter) Pedersen
Født 1851-1852, Ofoten258.
     Peter Pedersen er år 1875 fisker og snedker, samt «hjælper forældrene» hjemme på Bakkejord i Ofoten.147
511.385.
Anton Pedersen
Født 1853-1854, Ofoten259.
     Anton Pedersen er år 1875 fisker og snedker, samt «hjælper forældrene» hjemme på Bakkejord i Ofoten.147
512.385.
Erikka Pedersdatter
Født 1855-1856, Ofoten260.
513.385.
Magnus Pedersen
Født 1862, Ofoten261.
514.393.
Sigvart Kristian Sørensen
Født 1867, Berg, Troms.25.
     Kom til Klåpen, Ibestad.25
515.397.
Tordis Anna Hanssen
Født 1907, Grøsnes Lille, Astafjord.25.
     Til Amerika.25
516.397.
Sverre Annart Hanssen
Født 1909, Grøsnes Lille, Astafjord.25.
     Til Amerika.25

Generation 9.

517.400.
Per Christian Jæger
Født _____.

Gift _____med

Torbjørg Onsøy
Født _____.

Børn af Per Christian Jæger og Torbjørg Onsøy:

650.517.Hilde Jæger, f. _____
651.517.Margrete Jæger, f. _____
518.400.
Steinar Jæger
Født _____.

Gift 1° _____med

Tove Bull
Født _____.

Gift 2° _____med

Elin Askjellrud
Født _____.

Børn af Steinar Jæger og Tove Bull:

652.518.Frode Bull Jæger, f. _____

Børn af Steinar Jæger og Elin Askjellrud:

653.518.Øistein Jæger, f. _____
654.518.Kristin Jæger, f. _____
519.410.
Evy Therese Solø
Født _____.

Gift _____med

Finn Bakken
Født 1921.

Børn af Evy Therese Solø og Finn Bakken:

655.519.Anne Bakken, f. _____
656.519.Marit Ellisiv Bakken, f. _____
520.410.
Gunnar Henrik Solø
Født _____.

Gift _____med

Magnhild Edvardsen
Født _____.

Børn af Gunnar Henrik Solø og Magnhild Edvardsen:

657.520.Thor Solø, f. _____
521.412.
Eva Jørgensen
Født _____.

Gift _____med

Harald Oddvar Lindbach
Født _____.

Børn af Eva Jørgensen og Harald Oddvar Lindbach:

658.521.Harald Haraldsen Lindbach, f. _____
659.521.Arne Lindbach, f. _____
660.521.Solveig Helene Lindbach, f. _____
522.413.
Bjørn Eifring
Født _____.

Gift _____med

Solbjørg Valrygg

Børn af Bjørn Eifring og _____:

661.522.Carine Olsen ?, f. _____

Børn af Bjørn Eifring og Solbjørg Valrygg:

662.522.Olav Henrik Eifring (Eiring), f. _____
663.522.Hilde Kristin Eiring (Eifring ?), f. _____
664.522.Bjørn Ivar Eiring (Eifring ?), f. _____
523.414.
Liv Nordhus
Født _____.

Gift 1° _____med

Bengt Karlson
Født _____.

Gift 2° _____med

Terje B. Lien
Født _____.

Børn af Liv Nordhus og Bengt Karlson:

665.523.Ørjan Nordhus Karlson, f. _____
666.523.Kristin Nordhus Karlson, f. _____

Børn af Liv Nordhus og Terje B. Lien:

667.523.Therese Nordhus Lien, f. _____
524.414.
Hans Henrik Nordhus
Født _____.

Gift _____med

Evy Vikan
Født _____.

Børn af Hans Henrik Nordhus og Evy Vikan:

668.524.Helle Vikan, f. _____
669.524.Runa Vikan, f. _____
670.524.Kaia Vikan, f. _____
525.420.
Marthinus Johansen Rüsing
Født 1892, Bø.247.
526.420.
Johan Johansen Rüsing
Født 1894, Lødingen.247.
527.420.
Eilert Johansen Rüsing
Født 1895, Hadsel.247.
528.420.
Gunnar Johansen Rüsing
Født 1897, Hadsel.247.
529.420.
Hanna Johansen Rüsing
Født 21 mar. 1899, Hadsel.247.
530.420.
Hagar Johansen Rüsing
Født 29 apr. 1900, Hadsel.247.
531.422.
Edgar Krog
532.424.
Simon Fredrik Kildal
Født 1887.
     Bonde og agronom på Altevik, Sand i Bjarkøy.

Gift _____med

Frida Aldis Ingebrigtsen
Født 1895.

Børn af Simon Fredrik Kildal og Frida Aldis Ingebrigtsen:

671.532.Sigrunn Fransiska Kildal, f. 1916
672.532.Sverre Bernhoft Kildal, f. 1917
673.532.Mikal Nikolai Kildal, f. 1918
674.532.Solveig Edel Walborg Kildal, f. 1919
675.532.Margåt Dorthea Kildal, f. 1921
676.532.Olav Berg Kildal, f. 1921
677.532.Elsa Fredrikke Kildal, f. 1923
678.532.Sigurd Johan Kildal, f. _____
679.532.Simon Kildal, f. _____
680.532.Tordis Helene Kildal, f. _____
681.532.Torstein Helge Kildal, f. _____
533.424.
Johan Jacob Kildal
Født 1892.
     Bosittende i Brooklyn, New York, U.S.A.
534.424.
Hanna Rebekka Kildal
Født 1897.

Gift _____med

Rolf Eriksen
     Ingeniør i Harstad.

Børn af Hanna Rebekka Kildal og Rolf Eriksen:

682.534._____
683.534._____
684.534._____
685.534._____
535.427.
Mette Marie Kristoffersdatter Normann
Født 1892, Steinsland, Trondenes.250.
536.427.
Magnhild Therese Kristoffersdatter Normann
Født 1894, Steinsland, Trondenes.250.
537.427.
Elfrida Ulrikke Josefine Kristoffersdatter Normann
Født 1896, Steinsland, Trondenes.250.
538.427.
Signe Katrine Kristoffersdatter Normann
Født 1898, Steinsland, Trondenes.250.
539.434.
Nikolai Hilmar Schjelderup
Født 1873, Tovik, Trondenes.40.
540.434.
Lovisa Rebekka Schjelderup
Født 1875, Tovik, Trondenes.40.

Gift 190040 med

Anton Pedersen Østby
Født 1866, Steinkjer, Nord Trøndelag.40.
     Søn af Peder Pedersen.
     Tovik, Trondenes.
541.434.
Sofia Elisabet Schjelderup
Født 1878, Tovik, Trondenes.40.
542.434.
Marie Augusta Schjelderup
Født 1880, Tovik, Trondenes.40.
Død 1884, Tovik, Trondenes.40.
543.434.
Karl Didrik Schjelderup
Født 1883, Tovik, Trondenes.40.
     På ytre Tovik.

Gift _____med

Ingvarda Maria Johansen
Født 1886, Tennevoll, Lavangen, Astafjord.25.
     Datter af Kornelius Berg Johansen og Anna Katrina Johansdatter.
544.434.
Oskar Johan Schjelderup
Født 1886, Tovik, Trondenes.40.
545.434.
Hans Martin Schjelderup
Født 1893, Tovik, Trondenes.40.
546.443.
Søren Alfred Schjelderup
Født 1889, Tovik, Trondenes.40.
547.443.
Johannes Nikolai Schjelderup
Født 1891, Tovik, Trondenes.40.
Død _____.

Gift _____med

Constance Holmen
     Fra Målselv.
548.443.
Bjarne Arthur Heide Schjelderup
Født 1894, Tovik, Trondenes.40.
549.449.
Håkon Herbert Martin Hansen (Simonsen?)
Født 1898, Tovik, Trondenes.40.
550.449.
Jenny Maria Hansen (Simonsen?)
Født 1899, Tovik, Trondenes.40.
551.451.
Sverre Skandfer
Født 1910, Kulstadsjøen, Vefsn, NO.25.
     Kom til Ibestad på Ibestad.25
552.457.
Peder Albert Johansen Lind
Født 1875, Tovik, Trondenes.40.
     Til Vågan, Nordland.40
553.457.
Magnhild Johansdatter Lind
Født 1878, Harstad, Trondenes.40.
     Til Vågan, Nordland.40
554.458.
Ragna Cecilie Schjelderup
Født 1880, Tovik, Trondenes.40.
     Til Amerika.40
555.458.
Sigurd Schjelderup
Født 1881, Tovik, Trondenes.40.
Død 1881, Tovik, Trondenes.40.
556.458.
Tormod Konstantin Schjelderup
Født 1881, Tovik, Trondenes.40.
Død 1881, Tovik, Trondenes.40.
557.458.
Sigurd Reidar Schjelderup
Født 1883, Tovik, Trondenes.40.
     Til Amerika.40
558.459.
Sofie Rebekka Schjelderup
Født 1881, Tovik, Trondenes.40.
Død 1883, Tovik, Trondenes.40.
559.459.
Sofie Rebekka Schjelderup
Født 1884, Tovik, Trondenes.40.
560.459.
Sverre Otilius Schjelderup
Født 1886, Tovik, Trondenes.40.
561.459.
Hans Zakarias Schjelderup
Født 1888, Tovik, Trondenes.40.

Gift _____med

Ågot Krogh
     Fra Sørvågen, Moskenes.

Børn af Hans Zakarias Schjelderup og Ågot Krogh:

686.561.Niels Mikal Schjelderup, f. 1922
562.459.
Simon Kildal Schjelderup
Født 1892, Tovik, Trondenes.40.
563.459.
Anne Marie Schjelderup
Født 1895, Tovik, Trondenes.40,25.

Gift omkring 192025 med

Viggo Tande
Født 1888, Tovik, Trondenes.40.
     Søn af Severin Antonius Olsen Tande og Ellen Oline Eliasdatter Apenes.
564.462.
Marinus Kildal Johansen Lind
Født 1888, Tovik, Trondenes.40.
565.462.
Rudolf Antoni Johansen Lind
Født 1889, Tovik, Trondenes.40.
566.463.
Olga Johanna Albertina Olausdatter Aas
Født 1881, Fauskevåg, Trondenes.40.
Død 1913, Sandstrand, Trondenes.40.
567.467.
Wilhelm Darre Schjelderup Kaarbø
Født 24 nov. 1876104.
568.467.
Reidar (Darre) Kaarbø
Født 6 apr. 1878104.
     Ingeniør.
569.467.
Leikny Kaarbø
Født 19 dec. 1879104.
570.468.
Julie Charlotte Darre Kaarbø
Født 19 jul. 1878.
Død 15 mar. 1879.
571.468.
Wilhelm Kaarbø
Født 5 dec. 1879.
Død 5 jan. 1880.
572.468.
Margit Kaarbø
Født 5 dec. 1879.
Død 5 dec. 1879.
573.469.
Isak Kaarbø
Født 6 apr. 1879.
574.473.
Valborg Kaarbø
Født 1885, Ervik, Trondenes.40.
Død _____.
     Valborg utvandret med sin mann Olaf Vassbotten til USA.

Gift _____, Skilt / Divorced262med

Olaf Wasbotten
Født 1883, Florø, (Nordre-Bergenhus amt ?)236.
     Søn af Jakob Olsen Vasbotten og Marta Hagensdatter.
     Er år 1900 ugift, bosat hos foreldrene på Rosfjord i Lenvik og arbeider som «telefonist betjent ved dampskibsxp.»236

Børn af Valborg Kaarbø og Olaf Wasbotten:

687.574.Bill Wasbotten, f. 1905
688.574.Roy Wasbotten, f. 1907, Minnesota., d. _____
689.574.Bernice Wasbotten, f. 1910
575.473.
Ole Anathon Elias Kaarbø
Født 1895, Ervik, Trondenes.252.
576.479.
Amalia Joakime Kildal
Født 1878, Stangnes S., Trondenes.40.
     Til Amerika.40
577.493.
Ottelius Nikolai Jentoft Jakobsen
Født 1892, Klåpen, Ibestad25.

Gift 1916, Klåpen, Ibestad25 med

Jenny Nikoline Evensen
Født 1896, Tromsø, Trondenes25.
Død _____.

Børn af Ottelius Nikolai Jentoft Jakobsen og Jenny Nikoline Evensen:

690.577.Edvin Hagbart Antonius, f. 1917, Ibestad, d. 1921, Ibestad
691.577.Otto Gjerlow, f. 1919, Ibestad, d. 1919, Ibestad
692.577.Hansine Jørgine Kristine, f. 1920, Ibestad
693.577.Jenny Edvine Oline, f. 1924, Ibestad
578.493.
Hjalmar Anton Bernhard
Født 1894, Klåpen, Ibestad25.
579.493.
Hans Sigurd
Født 1896, Klåpen, Ibestad25.
580.493.
Johan Normann Karin Jakobsen
Født 1896, Klåpen, Ibestad25.

Gift 1914, Fornes, Ibestad25 med

Emma Karoline Hansine Kristiansdatter
Født 1890, Klåpen, Ibestad25.

Børn af Johan Normann Karin Jakobsen og Emma Karoline Hansine Kristiansdatter:

694.580.Kristofine Indine, f. 1915, Ibestad
695.580.Edy Johanna, f. 1917, Ibestad
696.580.Alma Hildur, f. 1919, Ibestad
697.580.Hans Sigurd, f. 1919, Ibestad
698.580.Jørgen Olai Dahl, f. 1922, Ibestad
699.580.Kamilla Eline Marie, f. 1922, Ibestad
700.580.Eli Johan, f. _____
581.493.
N.N.
Født 1898, Klåpen, Ibestad25.
Død 1898, Klåpen, Ibestad25.
582.493.
Julie Alfine Jakobsen
Født 1899, Klåpen, Ibestad25.

Gift 1923, Klåpen, Ibestad25 med

Emil Amandus Edvin Evensen
Født 1899, Årbostad25.

Børn af Julie Alfine Jakobsen og Emil Amandus Edvin Evensen:

701.582.Hans Sigurd, f. 1924, Ibestad
583.493.
Marie Ottelia Jakobsen
Født 1901, Klåpen, Ibestad25.

Gift _____25 med

Kristian Anathon Marenius Evensen
Født 1904, Årbostad25.
584.493.
Nikolai Martin
Født 1904, Klåpen, Ibestad25.
Død 1910, Klåpen, Ibestad25.
585.493.
Odin Jean
Født 1906, Klåpen, Ibestad25.
586.493.
N.N.
Født 1910, Klåpen, Ibestad25.
Død 1910, Klåpen, Ibestad25.
587.493.
Nilda Marie Gudrea
Født 1911, Klåpen, Ibestad25.
588.493.
Bertran Joakim
Født 1916, Klåpen, Ibestad25.
589.493.
Aslaug Elea
Født 1918, Klåpen, Ibestad25.
590.496.
Hartvig Marenius
Født 1902, Laupstad, Ibestad25.
591.496.
Judith Marie
Født 1905, Indre Å, Ibestad25.
592.496.
Johannes Olander Bernhardus
Født 1907, Indre Å, Ibestad25.
593.496.
Alvilde Henriette
Født 1908, Indre Å, Ibestad25.
594.496.
Anna Arntine Kristine
Født 1913, Indre Å, Ibestad25.
595.496.
Arnold Nicolay
Født 1915, Indre Å, Ibestad25.
596.497.
Jens Nikolai
Født 1909, Laupstad, Ibestad25.
597.497.
Edith Sofie
Født 1911, Laupstad, Ibestad25.
Død 1911, Laupstad, Ibestad25.
598.497.
Johan William
Født 1913, Laupstad, Ibestad25.
Død _____25.
599.497.
Agnar Eberg Martin
Født 1914, Laupstad, Ibestad25.
Død _____25.
600.497.
Anton Norman
Født 1916, Laupstad, Ibestad25.
Død _____25.
601.497.
Alfrid Petry Liv
Født 1918, Laupstad, Ibestad25.
Død 1919, Laupstad, Ibestad25.
602.497.
Asbjørg Gunvor
Født 1919, Laupstad, Ibestad25.
Død _____25.
603.497.
Liv Solveig
Født 1923, Laupstad, Ibestad25.
Død _____25.
604.497.
Per Johan Torleif
Født _____25.
25
605.499.
Einar Kaurin Ellefsen
Født 18 aug. 1905, Grov, Skånland253,25.

Gift _____253med

Ragna Marie Kristoffersen
Født 10 jul. 1910, Lødingen253.
Død _____253.

Børn af Einar Kaurin Ellefsen og Ragna Marie Kristoffersen:

702.605.Herlaug Bendikte Ellefsen, f. _____
606.499.
Kristoffer Jentoft Ingvald Ellefsen
Født 1907, Grov, Skånland253,25.

Gift _____253med

Haldis Arnolda Bendikte Myklevoll
Født 18 aug. 1917, Grovfjord253,25.
     Datter af Bendikt Heggelund Martinussen og Hanna Petrika Hansdatter.
607.499.
Toralf Albert Andreas Ellefsen
Født 7 jun. 1911, Grov, Skånland253,25.
Død _____253.

Gift _____253med

Ninni Emelie Nilsen
Født 24 apr. 1921, Salangen253.

Børn af Toralf Albert Andreas Ellefsen og Ninni Emelie Nilsen:

703.607.Tor Odd Ellefsen, f. _____
704.607.Nelly Nikoline Ellefsen, f. _____
705.607.Terje Norvald Ellefsen, f. _____
706.607.Edel Pernille Ellefsen, f. _____, d. _____
707.607.Jorund Terese Ellefsen, f. _____
608.499.
Pernille Karoline Gunhilde Ellefsen
Født 15 mai 1919, Grov, Skånland253,25.
Død _____253.

Gift _____med

Odd Natanael Markussen
Født 26 dec. 1917, Grovfjord i Ibestad.253.

Børn af Pernille Karoline Gunhilde Ellefsen og Odd Natanael Markussen:

708.608.Marit Nikoline Markussen, f. _____
709.608.Inger Marie Markussen, f. _____
710.608.Nils Olav Markussen, f. _____
609.499.
Nelly Nikolina Ellefsen
Født 22 aug. 1922, Grov, Skånland253,25.

Gift _____med

Gunvald Thomassen
Født 28 nov. 1920, Talvik i Alta.253.

Børn af Nelly Nikolina Ellefsen og Gunvald Thomassen:

711.609.Rigmor Thomassen, f. _____
712.609.Steinar Nils Thomassen, f. _____
610.499.
Elfryda Johanne Ellefsen
Født _____253,25.

Gift _____med

Asbjørn Pedersen
Født 2 aug. 1923, Hilleshamn i Gratangen.253.

Børn af Elfryda Johanne Ellefsen og Asbjørn Pedersen:

713.610.Elsa Annie Pedersen, f. _____
714.610.Anne Margrethe Pedersen, f. _____
715.610.Gunhild Nikoline Pedersen, f. _____
716.610.Berit Louise Pedersen, f. _____
611.500.
Inga Elfryda Petrikke Kristoffersen
Født 23 jun. 1907, Grovfjord i Astafjord.253.

Gift _____med

Øyvind Amandus Hartvigsen
Født 17 apr. 1906, Hilleshamn i Gratangen.253.
Død _____253.

Børn af Inga Elfryda Petrikke Kristoffersen og Øyvind Amandus Hartvigsen:

717.611.Olaug Charlotte Ninni Hartvigsen, f. _____
718.611.Idar? Øystein Hartvigsen, f. _____
612.500.
Gjertine Konstanse Petrine Kristoffersen
Født 13 apr. 1910, Grovfjord i Astafjord.253.

Gift _____med

Hartvik Johan Berg Hartviksen
Født 18 jul. 1903, Hilleshamn i Gratangen.253.
Død _____253.

Børn af Gjertine Konstanse Petrine Kristoffersen og Hartvik Johan Berg Hartviksen:

719.612.Halfrid Jennie Hartviksen, f. _____
720.612.Irene Kristine Hartviksen, f. _____
721.612.Odd Kjærvald Hartviksen, f. _____
722.612.Hilda Olena Hartviksen, f. _____
613.500.
"Lillegutt" Kristoffersen
Født 1 apr. 1912, Grovfjord i Astafjord.253.
Død 20 apr. 1912, Grovfjord i Astafjord.253.
     Ikke døbt (ikke navngivet).253
614.500.
Tora Joakime Margrethe Kristoffersen
Født 8 aug. 1913, Grovfjord i Astafjord.253.
Død 10 jun. 1915, Grovfjord i Astafjord.253.
615.500.
Edvin Petter Ingvald Kristoffersen
Født 5 jun. 1919, Grovfjord i Astafjord.253.

Gift _____med

Gunvor Johansen
Født 5 mai 1921, Selnes i Gratangen.253.
616.501.
Elise Marie Myklevoll
Født 2 okt. 1908, Grovfjord i Ibestad.253.

Gift _____med

Hans Olaus Bendiktsen
Født 4 nov. 1896, Grovfjord i Ibestad.253.
Død _____253.
     Søn af Bendikt Martin Johansen og Johanna Maria Bårdsdatter.

Børn af Elise Marie Myklevoll og Hans Olaus Bendiktsen:

723.616.Edith Margrete Bendiktsen, f. _____
724.616.Bjørg Johanne Bendiktsen, f. _____
725.616.Håkon Emil Bendiktsen, f. _____
726.616.Asbjørn Bendiktsen, f. _____
727.616.Birger Arnold Bendiktsen, f. _____
728.616.Åshild Marianne Bendiktsen, f. _____
729.616.Gunnar Martin Alf Bendiktsen, f. _____
730.616.Vigdis Marie Bendiktsen, f. _____
617.501.
Albert Wilhelm Severin Myklevoll
Født 1 jul. 1910, Grovfjord i Ibestad.253.

Gift _____med

Olga Nilsen
Født 1 jan. 1911, Målsnes.253.
618.501.
Mikol Marie Albertine Myklevoll
Født 29 jul. 1912, Grovfjord i Ibestad.253.
Død 29 nov. 195, Grovfjord i Ibestad.253.

Gift _____med

Berthin Roald Marskar
Født 18 aug. 1909, Marskard, Skånland253,25.
Død _____253.
     Søn af Martin Johan Martinussen og Petra Bernharda Kristine Hansen.

Børn af Mikol Marie Albertine Myklevoll og Berthin Roald Marskar:

731.618.Bjørgunn Margrete Marskar, f. _____
732.618.Marit Emelie Jensine Marskar, f. _____
733.618.Astrid Synnøve Marskar, f. _____
734.618.Birgit Marie Marskar, f. _____
735.618.Ruth Helene Marskar, f. _____
736.618.Martin Paul Andor Marskar, f. _____
737.618.Annie Bodil Marskar, f. _____
619.501.
Erling Peder Strøm Myklevoll
Født 24 mar. 1914, Grovfjord i Ibestad.253.

Gift _____med

Olaug Jenny Harriet Jensvoll
Født 15 aug. 1916, Grov, Skånland i Astafjord.253.
Død _____253.
     Datter af Birger Amandus Jensvoll og Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen.

Børn af Erling Peder Strøm Myklevoll og Olaug Jenny Harriet Jensvoll:

738.619.Asbjørg Strøm, f. _____
739.619.Birger Martin Strøm, f. _____
740.619.Else Marie Strøm, f. _____
620.501.
Torstein Myklevoll
Født 25 mar. 1916, Grovfjord i Ibestad.253.
Død _____253.

Gift _____med

Helga Nilsen
Født _____253.

Børn af Torstein Myklevoll og Helga Nilsen:

741.620.Trond Harald Myklevoll, f. _____
742.620.Nils Martin Myklevoll, f. _____
743.620.Bodil Annie Myklevoll, f. _____
744.620.Hans Anders Myklevoll, f. _____
621.501.
Martinus Bertheus Myklevoll
Født 13 mar. 1920, Grovfjord i Ibestad.253.
Død _____253.

Gift _____med

Olive Marie "Lilmari" Lind-Johansen
Født _____253.
622.501.
Peder Helmer Myklevoll
Født 5 jan. 1924, Grovfjord i Ibestad.253.

Gift _____med

Astrid Hulleberg
Født 23 nov. 1923, Ringsaker.253.
623.501.
Magnus Marian Myklevoll
Født _____253.

Gift _____med

Kirsten Emilie Karlsen
Født _____253.

Børn af Magnus Marian Myklevoll og Kirsten Emilie Karlsen:

745.623.Marit Myklevoll, f. _____
624.501.
Arne Robert Myklevoll
Født _____253.

Gift _____med

Laura Olufsen
Født _____253.

Børn af Arne Robert Myklevoll og Laura Olufsen:

746.624.Unni Myklevoll, f. _____
747.624.Terje Myklevoll, f. _____
748.624.Kristin Myklevoll, f. _____
749.624.Vidar Myklevoll, f. _____
625.502.
Aasta Synnøve Ellefsen
Født _____.
     Stilling: lærerinne

Gift _____ med

Anton Brækkan
Født 23 jun. 1920, (Narvik?), døbt 21 aug. 1920.
Død _____.
     Søn af Kolbein Olsen Brækkan og Bertine Nikoline Normann.
     Stilling: Arkitekt.

Børn af Aasta Synnøve Ellefsen og Anton Brækkan:

750.625.Gudrun Brækkan, f. _____
626.502.
Eilif Kåre Ellefsen
Født _____.
     Stilling: sømand, maskinist
627.502.
Steinar Ellefsen
Født _____263.
Død _____.
     Stilling: Air-Purser i Scanair 1964-94.

Gift _____ med

Eva Tilly Fredin
Født _____263.

Børn af Steinar Ellefsen og Eva Tilly Fredin:

751.627.Simon Ellefsen, f. _____
752.627.Pernille Ellefsen, f. _____
628.502.
Torbjørn Ellefsen
Født _____.
     Stilling: Uddannet geolog.

Gift _____ med

Colleen Carte
Født _____.

Børn af Torbjørn Ellefsen og Colleen Carte:

753.628.Kari Ellefsen, f. _____
754.628.Niels Ellefsen, f. _____
755.628.Tove Ellefsen, f. _____
756.628.Brit Ellefsen, f. _____
629.503.
Emly Pernille Ellefsen
Født 4 aug. 1919, Grovfjord i Ibestad.253.

Gift _____med

Anders Stensaker
Født 19 jul. 1913, Breim i Gloppen.253.

Børn af Emly Pernille Ellefsen og Anders Stensaker:

757.629.Aud Stensaker, f. _____
758.629.May Stensaker, f. _____
759.629.Astrid Pia Stensaker, f. _____
630.503.
Alf Martin Haugjord Ellefsen
Født 28 mar. 1924, Grovfjord i Ibestad.253.
Død _____253.
631.504.
Johan Bertin Antonsen
Født 1877, Skjelnesplassen, Lavangen25.
632.504.
___________
Født 1879, Skjelnesplassen, Lavangen25.
Død 187925.
633.504.
Ingeborg Anna Sofie Antonsen
Født 1880, Skjelnesplassen, Lavangen25.
634.504.
Dortea Amalia Antonsen
Født 1882, Kjeiprødplassen25.
Død 191025.
635.504.
Vilhelm Kaarbø Antonsen
Født 1885, Skjelnesplassen, Lavangen25.
Død 189825.
636.504.
Albertine Serine Antonsen
Født 1887, Skjelnesplassen, Lavangen25.
637.504.
Simonette Maria Antonsen
Født 1889, Skjelnesplassen, Lavangen25.
638.504.
Anton Rindal Antonsen
Født 1890, Skjelnesplassen, Lavangen25.
639.504.
Norman Julius Antonsen
Født 1893, Skjelnesplassen, Lavangen25.
640.504.
Ida Agnete Antonsen
Født 1894, Skjelnesplassen, Lavangen25.
641.504.
Eberg Roald Antonsen
Født 1897, Skjelnesplassen, Lavangen25.
642.505.
Johan Marenius Jentoft Bendiktsen
Født 1889, Grov, Skånland i Astafjord.25.

Gift 1° _____, Uten for ekteskap.25med

Nikoline Maria Ottelia Nikolaisdatter
Født 189325.

Gift 2° 191925 med

Olga Jenny Marie Lagesen
Født 189725.

Børn af Johan Marenius Jentoft Bendiktsen og Olga Jenny Marie Lagesen:

760.642.Bendikt Johan Jensinius Bendiktsen, f. 1921, Høylund
761.642.Johanna Marie Bendiktsen, f. 1922, Breivoll
762.642.Henning Martin Annar Bendiktsen, f. 1924, Breivoll
763.642.Gudrun Mette Olea Bendiktsen, f. _____
764.642.Harriet Andi Olivia Bendiktsen, f. _____, d. _____
643.505.
Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen
Født 1891, Grov, Skånland i Astafjord.25.

Gift 191625 med

Birger Amandus Jensvoll
Født 188625.
     Søn af Jens Andreas Berteussen og Olava Margrete Kirstine Hansdatter.
     Grov, Skånland.

Børn af Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen og Birger Amandus Jensvoll:

765.643.Olaug Jenny Harriet Jensvoll, f. 1916, Skånland i Astafjord., d. _____
766.643.Asbjørg Othelie Jensvoll, f. 1922, Skånland i Astafjord.
767.643.Olav Arvid Jensvoll, f. 1923, Skånland i Astafjord.
644.505.
Hilmar Emil Bendiktsen
Født 1894, Grov, Skånland i Astafjord.25.

Gift 192225 med

Ragna Antonsdatter Haugjord
Født 1899, Karlsøy, Troms.25.
     Datter af Anton Bang Haugjord.

Børn af Hilmar Emil Bendiktsen og Ragna Antonsdatter Haugjord:

768.644.Rolf Haugjord Bendiktsen, f. 1923, Skånland i Astafjord.
645.505.
Hans Olaus Bendiktsen
Født 4 nov. 1896, Grovfjord i Ibestad.253.
Død _____253.

Gift _____med

Elise Marie Myklevoll
Født 2 okt. 1908, Grovfjord i Ibestad.253.
     Datter af Martin Olai Martinussen (Myklevoll) og Nikoline Emilia Marie Ellefsen.

Børn af Hans Olaus Bendiktsen og Elise Marie Myklevoll er vist under Elise Marie Myklevoll (nr. 616).

646.505.
___________
Født 189825.
Død 189825.
647.505.
Bergil Martin Hjalmar Bendiktsen
Født 1901, Grov, Skånland i Astafjord.25.
648.505.
Hedly Heiberg Bendiktsen
Født 1903, Grov, Skånland i Astafjord.25.
Død 191825.
649.506.
Bertine Nikoline Normann
Født 24 okt. 1883, Bjerkvik.
Død _____.

Gift _____med

Kolbein Olsen Brækkan
Født 20 mai 1883, Brækkan gård, Vågan herred, Nordland.
     Søn af Anthon Samuel Olsen Brækkan og Birgitte Sofie Nilsdatter.
     Stilling: Telegrafarb.236.

Børn af Bertine Nikoline Normann og Kolbein Olsen Brækkan:

769.649.Anton Brækkan, f. 1920, (Narvik?), d. _____

Generation 10.

650.517.
Hilde Jæger
Født _____.
651.517.
Margrete Jæger
Født _____.
652.518.
Frode Bull Jæger
Født _____.
653.518.
Øistein Jæger
Født _____.
654.518.
Kristin Jæger
Født _____.
655.519.
Anne Bakken
Født _____.

Gift 1° _____med

Alf Jonny Rokke
Født _____.

Gift 2° _____med

Tor Gamstøbakk
Født _____.

Børn af Anne Bakken og Tor Gamstøbakk:

770.655.Silje Gamstøbakk, f. _____
656.519.
Marit Ellisiv Bakken
Født _____.

Gift 1° _____med

Jan-Arild Bøe

Gift 2° _____med

Halvdan Johannes Falck Sivertsen
Født _____.

Børn af Marit Ellisiv Bakken og Jan-Arild Bøe:

771.656.Linda Bakken Bøe, f. _____

Børn af Marit Ellisiv Bakken og Halvdan Johannes Falck Sivertsen:

772.656.Marie-Louise Sivertsen, f. _____
657.520.
Thor Solø
Født _____.

Gift _____med

Turid Øien

Børn af Thor Solø og Turid Øien:

773.657.Christoffer Solø, f. _____
774.657.Morten Solø, f. _____
658.521.
Harald Haraldsen Lindbach
Født _____.
659.521.
Arne Lindbach
Født _____.
660.521.
Solveig Helene Lindbach
Født _____.
661.522.
Carine Olsen ?
Født _____.
662.522.
Olav Henrik Eifring (Eiring)
Født _____.

Børn af Olav Henrik Eifring (Eiring) og _____:

775.662.Andreas Hetzler Eiring (Eifring ?), f. _____
663.522.
Hilde Kristin Eiring (Eifring ?)
Født _____.

Gift _____med

Bjørn Kjetil Abelsen

Børn af Hilde Kristin Eiring (Eifring ?) og Bjørn Kjetil Abelsen:

776.663.Marthe Eiring Abelsen, f. _____
664.522.
Bjørn Ivar Eiring (Eifring ?)
Født _____.

Gift _____med

Rachel Teigen Tegnander

Børn af Bjørn Ivar Eiring (Eifring ?) og Rachel Teigen Tegnander:

777.664.Benedichte Eiring, f. _____
665.523.
Ørjan Nordhus Karlson
Født _____.
666.523.
Kristin Nordhus Karlson
Født _____.
667.523.
Therese Nordhus Lien
Født _____.
668.524.
Helle Vikan
Født _____.
669.524.
Runa Vikan
Født _____.
670.524.
Kaia Vikan
Født _____.
671.532.
Sigrunn Fransiska Kildal
Født 1916.
672.532.
Sverre Bernhoft Kildal
Født 1917.
673.532.
Mikal Nikolai Kildal
Født 1918.
674.532.
Solveig Edel Walborg Kildal
Født 1919.
675.532.
Margåt Dorthea Kildal
Født 1921.
676.532.
Olav Berg Kildal
Født 1921.
677.532.
Elsa Fredrikke Kildal
Født 1923.
678.532.
Sigurd Johan Kildal
Født _____.
679.532.
Simon Kildal
Født _____.
680.532.
Tordis Helene Kildal
Født _____.
681.532.
Torstein Helge Kildal
Født _____.
682.534.
___________
683.534.
___________
684.534.
___________
685.534.
___________
686.561.
Niels Mikal Schjelderup
Født 1922.
687.574.
Bill Wasbotten
Født 1905262.
688.574.
Roy Wasbotten
Født 26 okt. 1907, Minnesota.264,262.
Død _____264,262.

Børn af Roy Wasbotten og _____:

778.688.Wasbotten
689.574.
Bernice Wasbotten
Født 1910262.
690.577.
Edvin Hagbart Antonius
Født 1917, Klåpen, Ibestad25.
Død 1921, Klåpen, Ibestad25.
691.577.
Otto Gjerlow
Født 1919, Klåpen, Ibestad25.
Død 1919, Klåpen, Ibestad25.
692.577.
Hansine Jørgine Kristine
Født 1920, Klåpen, Ibestad25.
693.577.
Jenny Edvine Oline
Født 1924, Klåpen, Ibestad25.
694.580.
Kristofine Indine
Født 1915, Klåpen, Ibestad25.
695.580.
Edy Johanna
Født 1917, Fornes, Ibestad25.
696.580.
Alma Hildur
Født 1919, Fornes, Ibestad25.
697.580.
Hans Sigurd
Født 1919, Fornes, Ibestad25.
698.580.
Jørgen Olai Dahl
Født 1922, Fornes, Ibestad25.
699.580.
Kamilla Eline Marie
Født 1922, Fornes, Ibestad25.
700.580.
Eli Johan
Født _____25.
701.582.
Hans Sigurd
Født 1924, Klåpen, Ibestad25.
702.605.
Herlaug Bendikte Ellefsen
Født _____253.

Gift _____253med

Ole Simonsen
Født _____253.
703.607.
Tor Odd Ellefsen
Født _____253.
704.607.
Nelly Nikoline Ellefsen
Født _____253.

Gift _____253med

Olav Pedersen
Født _____253.
705.607.
Terje Norvald Ellefsen
Født _____253.
706.607.
Edel Pernille Ellefsen
Født _____253.
Død _____253.
707.607.
Jorund Terese Ellefsen
Født _____253.
708.608.
Marit Nikoline Markussen
Født _____253.

Gift _____med

Harry Sjøvoll
Født _____253.
709.608.
Inger Marie Markussen
Født _____253.

Gift _____med

Olav Andersen
Født _____253.
710.608.
Nils Olav Markussen
Født _____253.

Gift _____med

Brynhild Fladseth
Født _____253.
711.609.
Rigmor Thomassen
Født _____253.
712.609.
Steinar Nils Thomassen
Født _____253.
713.610.
Elsa Annie Pedersen
Født _____253.

Gift _____med

Oddmund Skogstad
Født _____253.
714.610.
Anne Margrethe Pedersen
Født _____253.

Gift _____med

Thordur Knudsen
Født _____253.
715.610.
Gunhild Nikoline Pedersen
Født _____253.

Gift _____med

Svein Rydningen
Født _____253.
716.610.
Berit Louise Pedersen
Født _____253.

Gift _____med

Arnliot Dybvik
Født _____253.
717.611.
Olaug Charlotte Ninni Hartvigsen
Født _____253.

Gift _____med

Arne Herjulf Nymo
Født _____253.
718.611.
Idar? Øystein Hartvigsen
Født _____253.

Gift _____med

Jorunn Fjellheim
Født _____253.
719.612.
Halfrid Jennie Hartviksen
Født _____253.

Gift _____med

Jack Nymo
Født _____253.
720.612.
Irene Kristine Hartviksen
Født _____253.

Gift _____med

Erling Nylund
Født _____253.
721.612.
Odd Kjærvald Hartviksen
Født _____253.

Gift _____med

Synnøve Johansen
Født _____253.
722.612.
Hilda Olena Hartviksen
Født _____253.

Gift _____med

Magne Karlstad
Født _____253.
723.616.
Edith Margrete Bendiktsen
Født _____253.

Gift _____med

Jarle Bjørnar Johnsen
Født _____253.
724.616.
Bjørg Johanne Bendiktsen
Født _____253.

Gift _____med

Dagfinn Tollefsen
Født _____253.
725.616.
Håkon Emil Bendiktsen
Født _____253.

Gift _____med

Marie Louise Olsson
Født _____253.
726.616.
Asbjørn Bendiktsen
Født _____253.

Gift _____med

Asbjørg Martinussen
Født _____253.
727.616.
Birger Arnold Bendiktsen
Født _____253.

Gift _____med

Sylvi Britt Johnsen
Født _____253.
728.616.
Åshild Marianne Bendiktsen
Født _____253.

Gift _____med

Håkon Aasen
Født _____253.
729.616.
Gunnar Martin Alf Bendiktsen
Født _____253.

Gift _____med

Annbjørg Lyder
Født _____253, døbt _____, Trondenes kirke.253.
     Evakuert fra Finmark.253
730.616.
Vigdis Marie Bendiktsen
Født _____253.

Gift _____med

Kjell Moe
Født _____253.
731.618.
Bjørgunn Margrete Marskar
Født _____253.

Gift _____med

Ragnvald Georg Markussen
Født _____253.
732.618.
Marit Emelie Jensine Marskar
Født _____253.

Gift _____med

Karstein Mikalsen
Født _____253.
733.618.
Astrid Synnøve Marskar
Født _____253.

Gift _____med

Nils Bakke
     Fra Hvittingfoss.
734.618.
Birgit Marie Marskar
Født _____253.

Gift _____med

Oddleif Larsen
Født _____253.
735.618.
Ruth Helene Marskar
Født _____253.

Gift _____med

Harry Nylund
Født _____253.
736.618.
Martin Paul Andor Marskar
Født _____253.

Gift _____med

Astrid Bruarøy
Født _____253.
737.618.
Annie Bodil Marskar
Født _____253.

Gift _____med

Bjørn Henriksen
Født _____253.
738.619.
Asbjørg Strøm
Født _____253.

Gift _____med

Jarle Lauritsen
Født _____253.
739.619.
Birger Martin Strøm
Født _____253.

Gift _____med

Grethe Kate Mortensen
Født _____253.
740.619.
Else Marie Strøm
Født _____253.

Gift _____med

Per Olaf Lillebø
Født _____253.
741.620.
Trond Harald Myklevoll
Født _____253.
742.620.
Nils Martin Myklevoll
Født _____253.

Gift _____med

Inger Løvholen
Født _____253.
743.620.
Bodil Annie Myklevoll
Født _____253.
744.620.
Hans Anders Myklevoll
Født _____253.
745.623.
Marit Myklevoll
Født _____253.

Gift _____med

Leif Roar Mikkelsen
Født _____253.
746.624.
Unni Myklevoll
Født _____253.
747.624.
Terje Myklevoll
Født _____253.
748.624.
Kristin Myklevoll
Født _____253.
749.624.
Vidar Myklevoll
Født _____253.
750.625.
Gudrun Brækkan
Født _____.
     Stilling: Arkitekt

Gift _____med

Finn Langgård
Født _____.

Børn af Gudrun Brækkan og Finn Langgård:

779.750.Karen Brækkan, f. _____
780.750.Andrea Brækkan, f. _____
751.627.
Simon Ellefsen
Født _____263.
     Stilling: System-programmør, hos Pro Informatic i København.
752.627.
Pernille Ellefsen
Født _____263.

Samboende med

Lars Gøth Jørgensen
Født _____.

Børn af Pernille Ellefsen og Lars Gøth Jørgensen:

781.752.Cecilia Gøth Ellefsen, f. _____
782.752.Victor Gøth Ellefsen
753.628.
Kari Ellefsen
Født _____.

Gift _____ med

Brett Kinmont

Børn af Kari Ellefsen og Brett Kinmont:

783.753.Kristin Kinmont, f. _____
754.628.
Niels Ellefsen
Født _____.

Gift _____med

Dawn Adam

Børn af Niels Ellefsen og Dawn Adam:

784.754.Camryn Jessie Ellefsen, f. _____
755.628.
Tove Ellefsen
Født _____.
756.628.
Brit Ellefsen
Født _____.

Gift _____ med

Alex Harris
     South-African mountaineer, adventurer.
757.629.
Aud Stensaker
Født _____253.

Gift _____med

Aksel Bergersen
Født _____253.
758.629.
May Stensaker
Født _____253.

Gift _____med

Harald Langnes
Født _____253.
759.629.
Astrid Pia Stensaker
Født _____253.

Gift _____med

Odd Karstein Olsen
Født _____253.
760.642.
Bendikt Johan Jensinius Bendiktsen
Født 1921, Høylund25.
761.642.
Johanna Marie Bendiktsen
Født 1922, Breivoll25.
762.642.
Henning Martin Annar Bendiktsen
Født 1924, Breivoll25.
763.642.
Gudrun Mette Olea Bendiktsen
Født _____25.
764.642.
Harriet Andi Olivia Bendiktsen
Født _____25.
Død _____25.
765.643.
Olaug Jenny Harriet Jensvoll
Født 15 aug. 1916, Grov, Skånland i Astafjord.253.
Død _____253.

Gift _____med

Erling Peder Strøm Myklevoll
Født 24 mar. 1914, Grovfjord i Ibestad.253.
     Søn af Martin Olai Martinussen (Myklevoll) og Nikoline Emilia Marie Ellefsen.

Børn af Olaug Jenny Harriet Jensvoll og Erling Peder Strøm Myklevoll er vist under Erling Peder Strøm Myklevoll (nr. 619).

766.643.
Asbjørg Othelie Jensvoll
Født 1922, Grov, Skånland i Astafjord.25.
767.643.
Olav Arvid Jensvoll
Født 1923, Grov, Skånland i Astafjord.25.

Gift _____med

Erna Ranveig Nygård
     Datter af Martin Hilmar Anton Nygård og Hildur Angelsen.

Børn af Olav Arvid Jensvoll og Erna Ranveig Nygård:

785.767.Arnt Jensvoll, f. _____
768.644.
Rolf Haugjord Bendiktsen
Født 1923, Grov, Skånland i Astafjord.25.
769.649.
Anton Brækkan
Født 23 jun. 1920, (Narvik?), døbt 21 aug. 1920.
Død _____.
     Stilling: Arkitekt

Gift _____ med

Aasta Synnøve Ellefsen
Født _____.
     Datter af Ove Andreas Eberg Ellefsen og Gudrun Johanna Simonsen Balteskard.
     Stilling: lærerinne.

Børn af Anton Brækkan og Aasta Synnøve Ellefsen er vist under Aasta Synnøve Ellefsen (nr. 625).


Generation 11.

770.655.
Silje Gamstøbakk
Født _____.
771.656.
Linda Bakken Bøe
Født _____.
772.656.
Marie-Louise Sivertsen
Født _____.
773.657.
Christoffer Solø
Født _____.
774.657.
Morten Solø
Født _____.
775.662.
Andreas Hetzler Eiring (Eifring ?)
Født _____.
776.663.
Marthe Eiring Abelsen
Født _____.
777.664.
Benedichte Eiring
Født _____.
778.688.
Wasbotten

Børn af Wasbotten og _____:

786.778.Candyce Ellison
779.750.
Karen Brækkan
Født _____.
780.750.
Andrea Brækkan
Født _____.
781.752.
Cecilia Gøth Ellefsen
Født _____265.
782.752.
Victor Gøth Ellefsen
783.753.
Kristin Kinmont
Født _____.
784.754.
Camryn Jessie Ellefsen
Født _____.
785.767.
Arnt Jensvoll
Født _____.

Utenfor ekteskap med

Benedicte Strand

Gift 1° _____266med

Helene Bjørklund (Lee Myong Ok)
Født _____266.
     Adoptert fra Korea 5 mnd, gammel, het Lee Myong Ok.266

Børn af Arnt Jensvoll og Benedicte Strand:

787.785.Ole Magnus Strand Jensvoll, f. _____

Børn af Arnt Jensvoll og Helene Bjørklund (Lee Myong Ok):

788.785.Alvilde Danielle Jensvoll, f. _____
789.785.Jens Andreas Jensvoll, f. _____

Generation 12.

786.778.
Candyce Ellison
787.785.
Ole Magnus Strand Jensvoll
Født _____266.
788.785.
Alvilde Danielle Jensvoll
Født _____266.
789.785.
Jens Andreas Jensvoll
Født _____266.

Kilder og Noter
1Ole M. Kinnapel: Hr. Ole Jonsen, residerende kapellan til Medfjord sogn i Senjen fra 1645 til 1669 og hans etterslekt., s. 35. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVIII (1981): 34-64
2Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. II:150
3Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 353
464 år gl. i 1701.
5Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 360
6Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. II:97
7Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 353, 360
8Digitalarkivet: Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
9Matricul over Senniens Fogderie 1723 av Börje Jonsson.
10Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. II:14
11Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 214
12Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 213
13Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 213-214
1452 år gl. ved FT 1701.
15NST 28, s. 35, skriver han døde år 1702.
16Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 357
17Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 11
18Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 171
19Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 400
20Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 359
21Iflg. NST 28, s. 35 skal han være død i Dverberg 1715.
22Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. 246
23Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. 245
24Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
25Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
2641 år gl. ved manntallet år 1701.
27Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. II:75
28Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I:333
29Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. II:77
3018 år gl. ved faderens skifte 1722.
313 år gl. ved manntallet år 1701.
3215 år gl. ved faderens skifte 1722.
337 år gl. ved faderens skifte 1722.
34Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-04-05
35Ole M. Kinnapel: Hr. Ole Jonsen, residerende kapellan til Medfjord sogn i Senjen fra 1645 til 1669 og hans etterslekt., s. 36. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVIII (1981): 34-64
36Gerd Fjellstad: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996), s. 95
37C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 19
38Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 311
39I NST 28, s. 36, sættes dødsåret til 1747.
40Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
41Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:95
42Død i ung alder
43Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:586
44Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 181
4533 år gl. i 1701.
46Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 38
47Gerd Fjellstad: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996), s. 96
48C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 16
49K. Bloch: Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg hr. Niels Olufssøn Bye. Med endel oplysninger om nordlandsslektene Bye og Brønlund., s. 331. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1944): 321-333
50Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt
51K. Bloch: Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg hr. Niels Olufssøn Bye. Med endel oplysninger om nordlandsslektene Bye og Brønlund., s. 331-332. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1944): 321-333
52trolovet i Hadsel 6. dec. 1709.
5344 år gl.
54C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 25
55Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:267
56DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 20038
57I "Folk og Slekt i Trondenes" (1997) sættes fødselsåret til 1697.
58Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 19
59Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 106
60Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944]
6189 år gl.
62Ole M. Kinnapel: Hr. Ole Jonsen, residerende kapellan til Medfjord sogn i Senjen fra 1645 til 1669 og hans etterslekt., s. 37. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVIII (1981): 34-64
63Ole Martin Kinnapel: Slekten Trane fra Viborg (Kristiansund 1978), s. 29
64I NST 28, s. 37 er fødselsåret sat til 1694.
65Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
66Hugo Normann: Hvem var Nordlandshandler og Trondhjemsborger Steffen Jute?, s. 62. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1987): 59-63
67Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 312. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
6824 år gl. ved skiftet efter moren 1709.
6917 år gl. ved manntallet år 1701.
7022 år gl. ved skiftet efter moren 1709.
71Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. 11
72Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I:245
7320 år gl. ved skiftet efter moren 1709.
7416 år gl. ved morens skifte 1709.
7515 år gl. ved skiftet efter moren 1709.
7611 år gl. ved morens skifte 1709.
77Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I:332
78Tvilling til broren Hans Nielsen.
7913? år gl. ved morens skifte 1709.
8010 år gl. ved morens skifte 1709.
817 år gl. ved morens skifte 1709.
82Jordsat 10. juni 1781 med liktale.
83Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I,19
84Brit H. Fjellberg, hvis referance er "utskriftene fra Astafjordtingene (noen biblioteker i Troms har i alle fall disse utskriftene i hefteform). Fra hefte 1732-1742, tilrettelagt av Tore Meyer
85Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I:19
86Digitalarkivet: Fogd Tønders skattenotater ca. 1739-1743 av Åse Kvitle Kristiansen.
87Skifte begynte 9. jan. 1777.
88Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981)
89Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. II:17
90Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. III:336
91Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. III:337
92Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:197
93Trolovet 28. dec. 1761
94Kirkebok for Lenvik-Hillesøy på internet
95Trolovet 22. nov. 1771. Hun, Christina Brems på Finnjord, enke.
96Trolovet 9. okt. 1767.
97Trolovet 30. nov. 1775. Begge fra Lenvik sogn.
9847 år gl. ved FT 1801.
99Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
10042 år gl. ved FT 1801.
10144 år gl. ved FT 1801.
10254 år gl. ved FT 1801.
10365 år gl.
104Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
10541 år gl. ved FT 1801.
106Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-08-19
107Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 69
1082de søndag efter påske 1798, 55 år gl.
109Gerd Fjellstad: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996), s. 99
11073 år gl.
111Gerd Fjellstad "Fra Adel til Bumenn" skriver hun døde år 1808.
11247 Aar gl.
113Gerd Fjellstad: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996), s. 64
114Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Herøy:1440,1463
115Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 105
116Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:23
117Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:32
118uten foregående forlovelse
119Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:21
120Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:21-22
121Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:22
122Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:26
123Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:28
124Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:31
125Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:29
126Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 527
127Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 172
12825 år gl. i skiftet 6. jan. 1736 etter farens faster Inger Steffensdtr.
129Eidis Jensen, 65 år gl. ved FT 1801.
13072 år gl. ved FT 1801.
131Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:254
132Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:51
133Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:485
134Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:526
135Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:38
136Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. 311
137Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. II:98
138Anders Larsens søn Hans Andersen.
13918 år gl. ved FT 1801.
14016 år gl. ved FT 1801.
14112 år gl. ved FT 1801.
1429 år gl. ved FT 1801.
1437 år gl. ved FT 1801.
1441 år gl. ved FT 1801,
1458 år gl. ved FT 1801.
1465 år gl. ved FT 1801; 70 år gl. ved FT 1865.
147Digitalarkivet: Folketellingen 1875.
14864 år gl. ved FT 1865.
1491 år gl. ved FT 1801.
150Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 312
151Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
152Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 208
153Gerd Fjellstad: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996), s. 65
154W.Brandt "Slægten Benkestok" skriver han døde 5. juni 1831.
155DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM)
156Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 209
15711. søndag efter Tref. 1781
158Michael Moum
15933 år gl. ved FT 1801.
160Joh. G. Reppe, statsarkivet i Trondhjem: Håndskreven slægtstavle «Slektene Schelderup, Steen m.fl.»
161Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 93
162Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 182
163Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 210
164Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:172
165Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 173
16652 år gl. ved FT 1801.
167Skifte 10. juli 1818, tinglyst 31. juli 1819.
16829 år gl. ved FT 1801.
169Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. II:749
170Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:102
171Hun fra Vesterålen.
172DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 220
17352 år gl. ved FT 1801; 14 år gl. ved farens skifte 11. nov. 1768.
174Digitalarkivet - Døypte i Evenes 1748-64 (Geir Moen)
175Muligvis 1799
176Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:311
177Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:65,66
178Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. 65, 66
17932 år gl. ved FT 1865.
18024 år gl. ved FT 1865.
18128 år gl. ved FT 1865.
182Gerd Fjellstad: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996), s. 66
183Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 550
184Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. I:408
185Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. I:407
186Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 160
187Lødingen bygdebok skriver 25. aug. 1888.
188Gerd Fjellstad: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996), s. 64-65
189Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 245. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
190Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 89
191Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:173
192Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:106
193Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 176
194Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 246. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
195Tvilling.
196d. mis.
197Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:175
198Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 3
199Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:370
200Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:369
201Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 61
20222. søndag etter treein. 1764.
20368 år gl.
204Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:211
205Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 113
206Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:559
207Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:182
2086 år gl. ved FT 1801.
209Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 509
210Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 119
211Arthur Elvenes: Slekta vår 2001:3 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad), s. 6
212Ibestad kirkebok.
21378 år gl. i folketellingen år 1865 og født i «Hemnæs Præstegjld.»
214Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992)
215Digitalarkivet: Folketellingen 1865.
2162 år gl. ved FT 1801.
217Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 112
21810 år gl. ved FT 1801.
2197 år gl. ved FT 1801
2205 år gl. ved FT 1801
2211 år gl. ved FT 1801
222Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:65
223Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:66
224Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 549
225Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 92
226Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 90
227Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:220
228Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 62
229Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:47
23019 år gl.
231Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:515
232Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:197
233Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:195
234Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:560
235Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. II:762
236Digitalarkivet: Folketellingen 1900.
237Astafjord bygdebok skriver år 1841.
238Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 451
239Epost av Alf Thynes
240Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 186
24146 år gl. ved FT 1865
242IGI - http://www.familysearch.com
24356 år gl. ved FT 1865
24441 år gl. ved FT 1865
245Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 557
246Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 569
247Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 580
248På side 562 i Lødingen bygdebok står skrevet 24. febr. 1872.
249Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 562
250Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:50
251Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:48
252Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:323
253Lilmari Myklevoll (født Olive Marie Lind-Johansen): Maskinskreven dokument der omfatter efterslægten til Eilev Bertheus Olsen (Strøm) og Pernille Karoline Ovedia Olsdatter
254Tore Meyer i Astafjord Bygdebok skriver år 1913.
255Inger Eide, Bærum på Digitalarkivets "WebDebatt" i Aug. 2003
25620 år gl. ved FT 1865
25719 år gl. ved FT 1865
25814 år gl. ved FT 1865
25912 år gl. ved FT 1865
26010 år gl. ved FT 1865
2613 år gl. ved FT 1865
262Candyce Ellison , April 2002.
263Dåbsattest
264Ancestry.com
265Klokken 17:14. Var ved fødselen 49 cm høj og vejede 2900 g.
266Arnt Jensvoll