© 2001 Simon Ellefsen

Engelhart II

Opdateret 21 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Engelhart
     Kapten vid norska arméen och bosatt i Meldalen invid Trondhjem i början af 1600-talet. Slägten Engelhart (från Norge) härstammar från Tyskland och anses hafva inflyttat till Norge i början af 1500-talet.1

Børn af Engelhart og _____:

2.1.Daniel Engelhart, f. omkr. 1638, Meldalen, d. 1733
3.1.Andreas Engelhart, f. omkr. 1642

Generation 2.

2.1.
Daniel Engelhart
Født omkring 1638, Meldalen1.
Død 1733, begravet 1733, Domkirken i Trondhjem1.
     Antagen til bergskrifvare vid Meldalens kopparverk 8/2 1657 under borgen af Selio och Gabriel Marcelius samt Johan Krefting; var 1674 allhelgonadag schaktmästare vid Lökkens (Meldalens) kopparverk. I konung Kristian V:s skrifvelse till Norges ståthållare Güldenlöwe af 5/6 1683 beordras denne att utse gode män för delning mellan egarne af Lökkens kopparverk och för att medla mellan förvaltaren vid bemälda verk Daniel Engelhart och amtskrifvaren Peder Kaarsböl såsom egare af 1/8 af verket.2
     Det kongelig konfirmerte testamente finnes som nr. 81 i RA. Danske kancelli, Norske innlegg, pk. 1680 6. juni - 1681 28. mai, omslag 5, og var et gjensidig testamente opprettet 5. oktober 1680 på Løkkens kobberverk mellem Daniel Engelhart og hans hustru Marite (Marete) Lauritzdatter samt underskrevet til vitterlighet av stiftamtskriver Peder Kaasbøll og hytteskriver Friedrich Junkhans. Høsten 1680 hadde Daniel Engelhart og Marite Lauritzdatter levet «en Rom tid med huer andre udj Echteskab», men ekteskapet var barnløst likesom de hver for seg heller ikke hadde barn eller andre livsarvinger. I testamentet bestemte de derfor at den lengstlevende av dem skulle sitte uskiftet med deres felles brutto bo, men at dette på sedvanlig måte efter den lengstlevendes død skulle deles mellem deres arvinger. Hvis den lengstlevende derimot inngikk nytt ekteskap, skulle den avdødes arvinger utbetales 300 rdr. mot avkall og avstå fra videre arvekrav. Ut fra testamentes tidsangivelse «en Rom tid» må Marite Lauritzdatter være den ikke navngitte hustru av Daniel Engelhart som 28. august 1676 sammen med ham lot oppføre et epitafium i Svorkmo og Løkkens Kobberverks kirke (NST XVIII (1962), s. 256). Daniel Engelharts besegling i testamentet viser at han førte et hjerteformet skjold med tre blomster som vokser opp fra den samme rot, og over skjoldet initialene D E. Hjertet med de tre blomster kan symbolisere epitafiets sitat fra v. 27c i den i kirkelige forstand messianske Salme 22, «Euer herz sol evig leben» - Måtte deres hjerter alltid leve!3

Gift _____3med

Marite Lauritsdatter
3.1.
Andreas Engelhart
Født omkring 16421.
     Var hytteskrifvare vid Grundsätters koppargrufva i Meldalen 1676.1

Kilder og Noter
1Gustaf Engelhart, Stockholm 1886: Slägten Engelhart (från Norge), s. 3
2Gustaf Engelhart, Stockholm 1886: Slägten Engelhart (från Norge), s. 3-4
3Niels Christian Hjorth: Hr. Nicolaus Engelhart til Veøy og Løkken kobberverks forvalter Daniel Engelhart., s. 37. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXIV (1993): 36-37