© 2001 Simon Ellefsen

Egede

Opdateret 21 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Kirsten Andersdatter
Født 1611.
Død 24 jun. 16801,2, begravet 30 jun. 1680, Vester Egede2.
     Begravet 30. juni 1680 i Vester Egede, 69 Aar, 19 Uger, 2 Dage.2

Gift 1° _____med

Hans Jensen Colding (Ravn)
Født 15962.
Død 10 apr. 16592, begravet 18 apr. 1659, Vester Egede2.
     1625 Kapellan i Præstø, 1629 Præst i Vester Egede, hvis Kirkebøger begynder 1641.2
     Slægten fører i Vaabenet en Ravn, staaende paa en Egestub (Giessing, Jubellærere I, 2).2

Gift 2° _____med

Jacob Toxværd
Død 5 mar. 1666, Hasle2.
     Præst i Vester Egede og Hasle-Braaby.2

Børn af Kirsten Andersdatter og Hans Jensen Colding (Ravn):

2.1.Catharina Hansdatter, f. 1638
3.1.Jens Hansen, f. 1639
4.1.Gregers Hansen
5.1.Hans Hansen Egede, d. 1691
6.1.Birthe Hansdatter
7.1.Povel Hansen Egede, d. 1706, Trondenes.
8.1.Mette Hansdatter
9.1.Mette Hansdatter

Generation 2.

2.1.
Catharina Hansdatter
Født 16382.
3.1.
Jens Hansen
Født 16392.
Begravet 19 jun. 1702, Førslev2.
     1686 Degn i Førslev-Sneslev.2

Gift 1° _____med

Barbara Eskildsdatter
Begravet 31 mar. 1700, Førslev2.

Gift 2° 3 feb. 17013 med

Rebekka Frandsdatter

Børn af Jens Hansen og Barbara Eskildsdatter:

10.3.Eskild Hansen (Quercetanus), d. 1754
4.1.
Gregers Hansen
Døbt 22 okt. 1641, Vester Egede2.
5.1.
Hans Hansen Egede
Døbt 27 sep. 1643, Vester Egede2.
Død 5 mar. 16912, begravet 16 mar. 1691, Vester Egede2.
     Før 1671 Kapellan i Vester og (fra 1671) i Øster Egede, 1684 Sognepræst (indsat 5. Marts). Kaldes 1684 Egede.2

Gift 18 sep. 1678, Vester Egede3 med

Gyde Pedersdatter Stege
Født 16612.
Død 7 jun. 17142, begravet 19 jun. 1714, Vester Egede2.
     Datter af Peder Stege.

[Gift 1° 18 sep. 1678 med Hans Hansen Egede (d. 5 mar. 1691); Gift 2° 2 dec. 1691 med Jens Frederik Hofmand (1645 - 8 nov. 1727)].

Børn af Hans Hansen Egede og Gyde Pedersdatter Stege:

11.5.Kirsten Hansdatter Egede, d. 1755, Køge
12.5.Hans Ditlev Egede, d. 1714
13.5.Gjertrud Hansdatter Egede, f. 1683
14.5.Gjertrud Hansdatter Egede
15.5.Ide Hansdatter Egede, f. 1688, d. 1688
16.5.Ide Hansdatter Egede, f. 1690
6.1.
Birthe Hansdatter
Døbt 25 feb. 16462.

Gift _____med

Jens Jensen
     i Gødstrup.2
7.1.
Povel Hansen Egede
Døbt 10 jan. 1648, Vester Egede, Sjælland, Danmark.4.
Død 21 apr. 1706, Harstad, Trondenes.4,4.
     Fra 1679 Sorenskriver i Senjen Fogderi.4
     Skifte 1706-1712, Harstad, Fauskevåg Tinglag.5protokollnr. 5, folio 10b..

Gift omkring 16806 med

Kirsten Jensdatter Hind
Født sep. 1656, Harstad, Trondenes.4,6.
Død 1724, Harstad (Bredstrand?), Trondenes.4,6, begravet 27 feb. 1724, Bredstrand.7,4.
     Datter af Jens Pedersen Hind og Kirsten Nyrop.

Børn af Povel Hansen Egede og Kirsten Jensdatter Hind:

17.7.Kirsten Povelsdatter Egede, f. 1685, Trondenes., d. 1748, Furresund
18.7.Hans Povelsen Egede, f. 1686, Trondenes., d. 1758, Stubbekjøbing.
19.7.Karen Povelsdatter Egede, f. 1687, Trondenes., d. 1752, Trondenes.
20.7.Jens Povelsen Egede, f. 1692, Trondenes., d. omkr. 1724, Dyrøy.
21.7.Christian Povelsen Egede, f. 1697, Trondenes., d. 1750, Holmedal.
8.1.
Mette Hansdatter
Døbt 30 sep. 1649, Vester Egede2.
Begravet 14 mar. 16502.
9.1.
Mette Hansdatter
Døbt 27 okt. 1652, Vester Egede2.

Gift 19 jan. 1682, Vester Egede8 med

Jep Hansen
     Borger i Ringsted.2

Generation 3.

10.3.
Eskild Hansen (Quercetanus)
Døbt 1691, Førslev, 20 søndag e. trin. 1691.2.
Død mai 17542.
     Student 1713 fra Ringsted, 1716 Degn i Borup-Kimmerslev.

Gift _____med

Inger Marie Arentzen
11.5.
Kirsten Hansdatter Egede
Døbt 4 jul. 1680, Vester Egede2.
Død 1755, Køge2.

Gift 1° 10 okt. 1704, Vester Egede3 med

Jacob Pedersen Nøring
Født 1672.
Begravet 12 mai 1710, Vester Egede2.
     Kapellan i Vester Egede.2

Gift 2° 3 nov. 1721, Vester Egede3 med

Christian Høyer Mariager
Død 17502.
     Købmand i Køge.2
12.5.
Hans Ditlev Egede
Døbt 21 aug. 1682, Vester Egede2.
Død 2 jun. 17142.
13.5.
Gjertrud Hansdatter Egede
Født 7 okt. 16832, døbt 15 okt. 1683, Vester Egede2.
Begravet 2 mar. 1685, Vester Egede2.
14.5.
Gjertrud Hansdatter Egede
Døbt 12 mar. 1686, Vester Egede2.

Gift 18 aug. 1728, Helligaands Kirke i København9 med

Anders Nielsen Biering
Født 16622.
Død 1742, Køge2, begravet 17 dec. 17422.
     Borger og Overformynder i Køge.2
15.5.
Ide Hansdatter Egede
Født 23 mar. 16882, døbt 29 mar. 1688, Vester Egede2.
Død 29 mar. 16882.
16.5.
Ide Hansdatter Egede
Født 16 jan. 16902, døbt 22 jan. 16902.
Begravet 9 dec. 1726, Vester Egede2.

Gift 25 nov. 1722, Vester Egede4 med

Matthias Johansen Sigvard
Født 16932.
Død 18 mar. 17382.
     Sognepræst i Vester Egede.2
17.7.
Kirsten Povelsdatter Egede
Født 1685, Harstad, Trondenes.10,4,10,10.
Død 1748, Furresund4,10.

Gift 1° før 1706 med

Lauritz Hansen Søeblad
Født 168011.
Død 17074,11.
     Sognepræst til Thorsken.4
     Skifte 1714-1715, Torsken sogn.12protokoll 1697-1761, legg 48..

Gift 2° omkring 17144 med

Jochum Frederik Moltzau
Født 14 apr. 16822.
Død 17162.
     Søn af Jochum Moltzau og Tedichen Nielsdatter Lindschow.
     Sognepræst til Øksnes.2

Gift 3° 16 jul. 1719, Øksnes4 med

Jens Gjevert? Bloch
     Skipper og Handelsmand paa Bredstrand, senere (1738) gjestgiver og og proprietær i Furresund nord for Bergen.2,12
     Se PHT 3 Rk. III, 71 ff., 190.

Børn af Kirsten Povelsdatter Egede og Lauritz Hansen Søeblad:

22.17.Gidsken Kirstina Søeblad, d. 1783

Børn af Kirsten Povelsdatter Egede og Jochum Frederik Moltzau:

23.17.Poul Jochumsen Moltzau, f. 1715, Øksnes, d. 1754, København

Børn af Kirsten Povelsdatter Egede og Jens Gjevert? Bloch:

24.17.Niels Brønlund Bloch, f. 1720, Bredstrand, d. 1792, Lier
18.7.
Hans Povelsen Egede
Født 31 jan. 1686, Harstad, Trondenes.4.
Død 5 nov. 1758, Stubbekjøbing.4, begravet 21 dec. 1758, »Høyers Kirkegaard«, St. Nikolai Kirkegaard i København.4.
     1704 stud., 1705 cand. theol., 1707 Præst i Thorsken (Throndenes) og Vaagen, afg. 1718, 1721-35 Missionær i Grønland, 1740 Superintendent.4
     Prest i Vaagan 1707-18, missionær paa Grønland, «Haabets Colonie», 3. jul. 1721 - 1728, Godthaab 1728 - 9. aug. 1736. Ankom til Kjøbenhavn 24. sept. 1736 og fik i aarlig pension 500, senere 600 rdl. Snart efter blev han «lector», dvs. forstander for «Det Grønlandske Seminarium», hvor studenter skulde oplæres i det grønlandske sprog til missionærer og vaisenhusdrenger til kateketer. Den 18. marts 1740 fik han titel av «biskop over den grønlandske mission». Et tilbud om Trondhjems bispestol avslog han til fordel for sin virksomhet paa Grønland. 1741 fik han sønnen Poul til medhjelper i lektoratet, og 5. jan. 1747 tok han avsked herfra. Derefter drog han med sin hustru paa besøk hos sønnen Niels i Aalborg, og senere slog de sig ned hos sviger- og stedsønnen Alsbach i Vardal, hvor de begge stod fadder 2den søndag i Advent 1747 og derefter flere ganger, siste gang 2. feb. 1750. Samme aar flyttet de med Alsbachs til Stubbekjøbing, hvor Hans Egede døde av en smitsom sygdom 5. nov. 1758.13
     Fredagen den 17. Novbr. blev Hs. Høyærværdighed sl. Hr. Hans Egede Biskop over Grønland, bisat her i Kirken i Choret, ved alle Klokkers Ringning, Sang og Parentation over ham af welædle Hr. Provst Dorph, og derefter herfra ført til Kiøbenhavn i hands Begravelse. (Stubbekøbing Kirkebog).4
     Høyers Kirkegaard laa mellem den store nordre Kirkedør og nuværende Nikolajgade. Da Grunden til Husene opgravedes o. 1848 blev Gravene sløjfede. Hans Egedes Ligsten bortsolgtes 1779. (Hist. Medd. o. Kbhvn. II, 424).4

Gift 1° 1707, Kvæfjord.4 med

Gjertrud Nilsdatter Rasch
Født omkring 1673, Vebostad, Kvæfjord.4,13.
Død 21 dec. 1735, Godthaab, Grønland.4, begravet sep. 1736, St. Nikolai kirkegård i København.4.
     Datter af Niels Nielsen Rasch og Nille Nilsdatter.

Gift 2° 20 sep. 1737, Nikolai kirke i København4 med

Mettea Dau
Født jan. 16912.
Død 22 okt. 1761, Stubbekjøbing2, begravet 30 okt. 17612.

[Gift 1° med Jacob Alsbach (d. 29 jun. 1717); Gift 2° 1719 med Caspar Eggerts Trane (d. 19 mar. 1736); Gift 3° 20 sep. 1737 med Hans Povelsen Egede (31 jan. 1686 - 5 nov. 1758)].

Børn af Hans Povelsen Egede og Gjertrud Nilsdatter Rasch:

25.18.Povel Hansen Egede, f. 1709, Kabelvaag, d. 1789, København
26.18.Niels Rasch Egede, f. 1710, Kabelvaag (Vaagen), d. 1782, København
27.18.Kirstine Matthea Rasch Egede, f. 1715, Kabelvaag, d. 1786, Kjøbenhavn
28.18.Petronelle Egede, f. 1716, Kabelvaag, d. 1805, Værslev ved Kalundborg
19.7.
Karen Povelsdatter Egede
Født 1687, Harstad, Trondenes.14,15.
Død 1752, Harstad, Trondenes.15.

Gift omkring 17126 med

Hans Iversen Wulff
Født omkring 1661, Ervik, Trondenes.16,17,18,19.
Død 1744, Harstad, Trondenes.19.
     Søn af Iver Hansen Wolf og Maren Paulsdatter Haderslev.
     Hans Ifuerssen Wolf på Nedergaard i Sand tinglag «ejer den Odels jord hand besider og tillige med holder jegte brug til indbyggernis tieneste» står der i manntallet for Sands og Needergaards Sogne og meenigheder underskrevet 12. dec. 1701. Han har sønnerne Ifuer Wolf, 7 år;og Christen Wolf, 1 år. Tjenestekarle/drenge er Povel Christensen, 30 år; Niels Janssen, 41 år; Peder Mogensen, 19 år; Hans Nielssen, fra Kiøbenhafn, 19 år; og Haagen Jonssen, 22 år.20
     Brukte sin odelsgård Nedergaard i Sand (Bjarkøy) og drev fra 1714 jægtebruk på Harstad.18
     Nevnt (avdød) i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø, som hennes morbror. Hans Iversen Wulff er da død og har etterlatt seg 2 sønner Niels Hansen Wulf, Kvæfjord og Iver Hansen Wulf, Trones menighet.21

[Gift 1° omkr. 1690 med Karen Christensdatter Trane (1663 - omkr. 1711); Gift 2° omkr. 1712 med Karen Povelsdatter Egede (1687 - 1752)].

Børn af Karen Povelsdatter Egede og Hans Iversen Wulff:

29.19.Paul Hanssen Wolff, f. 1714, Trondenes., d. 1740
30.19.Iver Hanssen Wolff, f. 1716, Trondenes., d. 1767, Trondenes.
20.7.
Jens Povelsen Egede
Født 1692, Harstad, Trondenes.22,14,22.
Død omkring 1724, Dyrøy.14,22.
     Omkring 1715 Student, 1717 theol. Examen, 1720 Kapellan i Ibbestad.14
     Skifte 1724-1734, Miklebostad, Ibestad sogn.12protokoll 1697-1761, legg 61 & 91..

Gift _____med

Cathrine Marie Hind
Født omkring 169523.
Død 177223.
     Datter af Peder Jensen Hind og Anna Iversdatter Wolf.
     Ho budde ei tid i Dyrøy på garden Myklebustad som høyrte Trondenes kyrkja til.24

[Gift 1° med Jens Povelsen Egede (1692 - omkr. 1724); Gift 2° med Daniel Olsen Heitman (omkr. 1709 - 1791)].

Børn af Jens Povelsen Egede og Cathrine Marie Hind:

31.20.Kirsten Jensdatter Egede, f. 1720
32.20.Peder Egede, f. 1722, Myklebostad/Mikkelbostad i Dyrøy sogn, d. 1789, Fet
33.20.Anna Jensdatter Egede, f. 1724
21.7.
Christian Povelsen Egede
Født 1697, Harstad, Trondenes.25,8,25.
Død 30 mar. 1750, Holmedal.8,25.
     1719 Student fra Throndhjem, 1722 Sognepræst til Værø i Lofoten, 1733 i Holtaalen, 1742 i Holmedal.8

Gift _____med

Bodil Valeur
     Datter af Anders Christophersen Valeur.

Børn af Christian Povelsen Egede og Bodil Valeur:

34.21.Thomas von Westen Egede, f. omkr. 1725, d. 1749
35.21.Johannes Andreas Bredal Egede, f. 1731, d. 1804, Bergen
36.21.Anne Kirstine Egede, f. 1732, d. 1777, Bergen

Generation 4.

22.17.
Gidsken Kirstina Søeblad
Død 178326.
     Da Gidsken og Jens fikk en sønn sammen da de var på Breistrand i Øksnes, blev Gidsken af moren Kirsten Egede sendt til Trondenes med beskjed om at de skulle gifte seg. De ble forlovet, og Jens fikk et Kall på Værøy, men druknet på vei dit.
     Gidsken var i tiden 1713 til 1730 på Breistrand i Øksnes, og hun fortsatte trolig å bo i Trondenes.

Gift 1° (trolovet) med

Jens Pedersen Hind
Født 1703, Kvæfjord26.
Død 173326.
     Søn af Peder Jensen Hind og Anna Iversdatter Wolf.
     Student 1724, cand. theol. 10. juli 1726 med haud, 6. juni 1732 sogneprest til Værø og Røst. Død 1733 ved at kuldseile, da han reiste hen for at tiltræde sit embede.26
     16. juli 1731 hadde han faat kgl. tilladelse til trods begaat leiermaal at søke geistligt embede.26

Gift 2° _____med

Hans Peter Diche
     Gjestgiver i Furresund.27

Børn af Gidsken Kirstina Søeblad og Jens Pedersen Hind:

37.22.Peter Lorentz Hind, d. 1794, Godthaab.
23.17.
Poul Jochumsen Moltzau
Født 1715, Øksnes27.
Død 1754, København27.
     1741 assistent i Godthaab, 1743 kjøbmand s.steds, reiste hjem 1749, blev gjenantat av «Det almindelige octroyerede Handelscompagnie» i sin forrige post. Tok endelig avsked 1754 og døde faa uker efter hjemkomsten i København. Herrnhuternes historieskriver David Cranz kalder ham «ein Liebhaber Jesu und ein besonderer Freund der Brüder».27

Gift omkring 1749, (Danmark el. Norge)28 med

Else Marie Amble
Født mai 1715, gaarden Midt-Amble i Sogndal28.
Begravet 22 jul. 180529,30.
     Datter af Peder Jensen Amble og Kirsten Nagel.
     Døde 1805, begr. 22. juli, 90 aar 3 mdr. 2 uker gl., hos sin søn av 1. ægteskap Hans Christian Moltzau, sogneprest i Hurdalen.30

[Gift 1° omkr. 1749 med Poul Jochumsen Moltzau (1715 - 1754); Gift 2° 15 aug. 1760 med Peder Egede (9 mai 1722 - 2 jul. 1789)].

Børn af Poul Jochumsen Moltzau og Else Marie Amble:

38.23.Hans Christian Moltzau
39.23.Johan Frederik Moltzau, f. 1752, Godthaab, d. 1825, gaarden Linnerud (i Urskog ?)
24.17.
Niels Brønlund Bloch
Født 19 mar. 1720, Bredstrand30.
Død 16 jul. 1792, Lier30.
     Student 1741. Blev efter 2den examen 1743 antat av sin fætter Poul Egede som «kateket og aftensangsprest» i Vartov, København. Aaret før var han blit alumnus paa «Det Grønl. Seminarium». Ved overanstrengelse med sine geistlige pligter i forbindelse med examenslæsning og grønlandsk sprogstudium blev han nervøs og deprimert og mente sig uskikket til missionærtjenesten, hvorfor han trak sig tilbake 1745. Aaret efter blev Missionskollegiet imidlertid ved en missionærs uventede hjemkomst sat i forlegenhet for en efterfølger og henvendte sig da til Bloch med tilbud om denne post. Han mottok den efter nogen betænkning, utnævntes til missionær 30. dec. 1746, tok theologisk attestats 5. jan. 1747 med non og ordinertes 11. jan. 1747 til missionær i Christianshaab. 14. april reiste han fra Kjøbenhavn og kom efter en reise paa omtr. 3 maaneder til sit bestemmelsessted. Her arbeidet han i nær forbindelse med sin fætter Peder Egede og blev en meget nidkjær og sprogkyndig missionær. Der findes salmer av ham i den nu benyttede grønlandske salmebok. 1750 uteblev skibet fra Danmark længe, og da man befrygtet proviantmangel og der laa et overvintret skib rede til hjemgang, trak fætrene lod om, hvem av dem der skulde hjemgaa med dette. Loddet traf Bloch, men kort efter avreisen mødte de skibet fra Danmark, hvormed han da vendte tilbake til sin post. 1752 anla han en ny missionsstation i Claushavn og arbeidet her med megen fremgang. 1752 maatte han paa grund av sin hustrus sygdom la hende og deres barn hjemgaa. 1754 hjemgik han selv og kom 11. sept. til Kjøbenhavn. For at kunne bistaa Poul Egede paa seminaret søkte Bloch nu embede i Kjøbenhavn, men uten held. 19. nov. 1756 blev han sogneprest i Tinn (Norge), 27. okt. 1774 i Lier, tok avsked 9. dec. 1791.31

Gift mar. 174730 med

Cathrine (Karen) Mortensdatter Wiibe
Født 17 mai 1720, Roskilde.30.
Død 15 aug. 1775, Lier.30, begravet 23 aug. 177530.
     Datter af Morten Jørgensen Wiibe og Birgitte Hansdatter.

Børn af Niels Brønlund Bloch og Cathrine (Karen) Mortensdatter Wiibe:

40.24.Jens Bloch, f. 1758, Tinn., d. 1811, Odalen.
25.18.
Povel Hansen Egede
Født 9 okt. 1709, Kabelvaag32,33.
Død 3 jun. 1789, København34.
     1734-40 Missionær i Grønland, 1741 Præst i Vartov, 1758 Provst i Grønland, 1761 Professor, 1774 Direktør ved Vajsenhuset, 1779 Titulærbiskop.34
     Opholdt sig med forældrene paa Grønland 1721-28, da han reiste hjem med skibet «Morianen» for at studere. Vilde ha været sjøofficer, men bøiet sig for farens vilje. Student privat 2. april 1731, cand. theol. 4. mars 1734 med non, utnævntes 26. mars og ordinertes 2. april samme aar til missionær paa Grønland. Virket som saadan i Godthaab 1735-36 og i Christianshaab 1736-40. Derefter som prest ved Vartov i Kjøbenhavn sin fars medhjelper paa «Det Grønl. Seminarium», 1747 hans avløser som lektor i grønlandsk, 1748 «proust og inspecteur over den Grønlandske mission», 13. jan. 1761 professor theologiæ naturalis, 1779 biskop paa Grønland, 1785 medlem av Det kgl. norske Vidensk. Selskab. Blandt hans publikationer skal nævnes: De fire evang. paa grønlandsk 1744, Ny test. paa grønlandsk 1766, Grønlandsk ordbog 1760, Grønlandsk grammatik 1760, 2den kontinuation av Relationerne (om Grønland) 1741, Efterretn. om Grønland, 1788.35

Gift 1° 7 jul. 1742, Trinitatis kirke i København34 med

Elisabeth Maria Frauen
Født 5 dec. 17182.
Død 18 jul. 17522.
     Datter af Marcus Haggæus Frauen.

Gift 2° 27 jul. 1753, Holmens kirke i København34 med

Marie Christine Thestrup
Født 5 nov. 17352.
Død 25 aug. 1768, København2.
     Datter af Christian Frandsen Thestrup og Karen Larsdatter Fogh.

Gift 3° 12 apr. 1771, Frue Kirke i København34 med

Christiane Amalie Thestrup
Født 18 dec. 17442.
Død 1 dec. 1795, Frederiksberg2.
     Datter af Christian Frandsen Thestrup og Karen Larsdatter Fogh.

Børn af Povel Hansen Egede og Elisabeth Maria Frauen:

41.25.Gjertrud Kirstine Egede, f. 1748, Vartov forsamling i København, d. 1816, «Lille Egedes Minde» i Nørre Alslev på Falster

Børn af Povel Hansen Egede og Marie Christine Thestrup:

42.25.Karen Egede, f. 1754, Vartov, d. 1800, København
43.25.Elisabeth Marie Egede
44.25.Hans Christian Egede, f. 1757, København, d. 1782
45.25.Christian Thestrup Egede
46.25.Christian Thestrup Egede, f. 1761, København, d. 1803, København
47.25.Laurentius Egede
26.18.
Niels Rasch Egede
Født 1710, Kabelvaag (Vaagen)2,35.
Død 31 aug. 1782, København2.
     I Grønland 1721-36 og 39-43; 1745-57 Vejer og Maaler i Aalborg, 1759-62 Købmand og Bestyrer af Egedesminde, 1764 kar. Kaptejn, dek. 1774 med Med. pro meritis, 1762-76 Bestyrer af Holsteinsborg.2
     Opholdt sig med forældrene paa Grønland fra 1721. Da alle embedsmænd og funktionærer hjemkaldtes ifl. kgl. resolution 1731, blev han kjøbmand i Godthaab og bragte ved sit personlige venskapsforhold til befolkningen handelen i veiret. 1736 hjemreiste han med faren, men utgik paany til Grønland i Jac. Severins tjeneste og var kjøbmand i Godthaab 1739-40, i Christianshaab 1740-43. Efter hjemkomsten utgav han «3die Continuation af Relationerne (om Grønland) 1739-43». Efter at ha søkt en række embeder og bestillinger i Danmark og Norge blev han 8. jan. 1745 beskikket til overvraker, veier, maaler og postmester i Christiansand, men forflyttedes allerede 15. sept. samme aar til veier, maaler og vraker i Aalborg. Her kunde han imidlertid ikke ret føle sig tilfreds. Grønland drog ham bestandig, og han gjorde flere forsøk paa igjen at bli knyttet dertil. Saaledes indgav han 1754 et forslag til hvalfangst fra Christianshaab, som enten skulde financieres av kongen eller av et privat aktieselskap i Aalborg. Der førtes flere forhandlinger herom, men uten resultat. 1757 søkte Niels Egede imidlertid avsked fra sit embede og drog 1759 til Grønland for at anlægge en ny koloni mellem Holsteinsborg og Diskobugt. Han døpte den Egedesminde efter sin far og virket her som kjøbmand og missionsarbeider til 1762, da han forflyttedes til Holsteinsborg for der tillike at lede hvalfangsten. 1764 reiste han paa besøk til Danmark og fik samme aar titel av kaptein av infanteriet. 19. juli 1767 kom han atter til Holsteinsborg «tillige med fruen, jomfrue daater og pige, og ere disse de første europæiske fruentimmere, som nogensinde have været paa Holsteinsborg» (Glahn). Efter dette har altsaa familien ikke været med paa Grønland den forrige gang. 1774 belønnedes han med medaljen «pro meritis», et guldrepeterur fra kongen og en egenhændig takkeskrivelse fra arveprins Frederik. 1776 overgav han bestyrelsen av Holsteinsborg handel til sin søn, som blev boende ved stedet som «forvalter over materialierne og inventario samt tilsynshavende ved hvalfangsten» med aarlig løn 200 rdl. og 2 ß for hvert fat spæk. 1781 reiste han endelig tilbake til Kjøbenhavn, hvor han døde 31. aug. 1782.36

Gift 31 mar. 1746, Holmens kirke i København37 med

Elisabeth Eleonore Brun
Født 1721, København2.
Død 8 jul. 1785, København2.
     Datter af Jørgen Frederik Brun og Lovise Jantzen.

Børn af Niels Rasch Egede og Elisabeth Eleonore Brun:

48.26.Hans Nielsen Egede
49.26.Jørgen Frederik Egede, d. 1807, Neksø paa Bornholm
50.26.Povl Nicolai Egede
51.26.Gerhard Ludvig Egede, d. 1756, Aalborg
52.26.Mette Elisabeth Egede
53.26.Gjertrud Lovise Egede, d. 1794, Asminderød (i Nordsjælland ?)
27.18.
Kirstine Matthea Rasch Egede
Født 13 aug. 1715, Kabelvaag2,27.
Død 19 apr. 1786, Kjøbenhavn2,27.
     Priorinde i Budolphi Kloster.2

Gift 27 nov. 174314 med

Lauritz Jacobsen Alsbach
Født 5 okt. 1712, Laurvik2,27.
Begravet 12 nov. 1762, Stubbekjøbing2,27.
     Søn af Jacob Alsbach og Mettea Dau.
     Missionær ved Christianshaab, Præst i Stubbekjøbing.2
     1733 privat dimittert til universitetet av sogneprest Schjelderup i Lardal, 27. okt. 1738 cand. theol. med non, prædiket til dimis 24. feb. samme aar med laud., bestemte sig paa sin stedfars Hans Egedes opfordring for Grønland og ordinertes 11. mars 1739. Missionær i Christianshaab 1739-43. Efter hjemkomsten blev han 14. feb. 1744 sogneprest i Vardal, men fik 18. sep. 1750 tilladelse til at bytte embede med sogneprest Niels Glatved i Stubbekjøbing paa Falster, hvor han døde 1762, nedsat 12. nov. i kirken «i sin aabne begravelse i choret».27

Børn af Kirstine Matthea Rasch Egede og Lauritz Jacobsen Alsbach:

54.27.Hans Egede Alsbach, d. 1783, Kjøbenhavn
55.27.Caspar Eggert Thrane Alsbach, d. 1794, Kjøbenhavn
28.18.
Petronelle Egede
Født 8 nov. 1716, Kabelvaag2,27.
Død 5 feb. 1805, Værslev ved Kalundborg2.

Gift 24 jan. 1741, Trinitatis kirke i København14 med

Jørgen Saabye
Født 11 jun. 1707, Tistrup ved Aarhus2.
Død 17672.
     Sognepræst til Strynø, Aagerup og Kirkerup ved Roskilde.2

Børn af Petronelle Egede og Jørgen Saabye:

56.28.Hans Egede Saabye, f. 1746, Strynø ved Svendborg, d. 1817, Udby paa Fyen
57.28.Mette Elisabeth Saabye, f. 1753, Strynø ved Svendborg, d. 1832
29.19.
Paul Hanssen Wolff
Født 1714, Harstad, Trondenes.6.
Død 17406.
30.19.
Iver Hanssen Wolff
Født 1716, Harstad, Trondenes.6.
Død 1767, Harstad, Trondenes.6.
     Skifte 1767-1776, Harstad, Fauskevåg Tinglag.5protokollnr. 142, folio 320b..

Gift omkring 17436 med

Johanna Marie Sørensdatter
Født 1720, Sama, Trondenes.6.
Død 1789, Harstad, Trondenes.6.
     Datter af Søren Johansen og Ingeborg Gabrielsdatter.

[Gift 1° omkr. 1743 med Iver Hanssen Wolff (1716 - 1767); Gift 2° 1770 med Nils Winther Nilssen Hveding (1740 - 1787)].

Børn af Iver Hanssen Wolff og Johanna Marie Sørensdatter:

58.30.Paul Iversen Wolff, f. 1744, Trondenes., d. 1752, Trondenes.
59.30.Hans Iversen Wolff, f. 1746, Trondenes., d. 1789, Trondenes.
60.30.Kirstina Margrete Iversdatter Wolff, f. 1748, Trondenes., d. 1748, Trondenes.
61.30.Gabrikka Margrete Iversdatter Wolff, f. 1749, Trondenes., d. 1785, Nordland.
62.30.Severina Iversdatter Wolff, f. 1751, Trondenes., d. 1752, Trondenes.
63.30.Severina Iversdatter Wolff, f. 1753, Trondenes.
64.30.Kirstine Pauline Iversdatter Wolff, f. 1755, Trondenes., d. 1787, Trondenes.
65.30.Paul Egede Iversen Wolff, f. 1757, Trondenes., d. 1813, Trondenes.
66.30.Karen Egede Iversdatter Wolff, f. 1759, Trondenes., d. 1798, Nordland.
67.30.Lovisa Charlotte Iversdatter Wolff, f. 1762, Trondenes., d. 1792, Kvæfjord.
31.20.
Kirsten Jensdatter Egede
Født 172038.
32.20.
Peder Egede
Født 9 mai 1722, Myklebostad/Mikkelbostad i Dyrøy sogn2,27.
Død 2 jul. 1789, Fet27.
     1746 Cand., 1749-54 Missionær i Grønland, Sognepræst til Fet i Christiania Stift.2
     Opdraget hos sogneprest Lauritz Burchard i Kvæfjord, 1737 elev i Trondhjems kathedralskole, student 1742, cand. theol. 19. sep. 1746 med laud., utnævnt 10. jan. og ordinert 26. jan. 1749 til missionær i Jakobshavn. Bodde sammen med fætteren Bloch til 1752 og avløste ham i Christianshaab 1754. Dygtig og sprogkyndig missionær; salmer av ham findes i den nu benyttede grønlandske salmebok. Førte sammen med fætteren en energisk kamp mot umoraliteten fra det europæiske kolonimandskaps side og for at hindre almindelig tilladelse til blandede ægteskaper. Hjemreiste fra Grønland 1756 og maatte forgjæves søke embede i 3½ aar trods sin store examen. Under sin tjenstledighet opholdt han sig en længere tid i Tinn [hos fætteren Niels Bloch?]. Den 25. april 1760 sogneprest til Fet, 9. mai 1778 provst i Nedre Romerike. Han skildres som en from og god mand, agtet og avholdt baade av sin biskop, sine embedsbrødre og sin menighet.27

Gift 1° _____med

Marie Moltzau

Gift 2° 15 aug. 1760, Tinn30 med

Else Marie Amble
Født mai 1715, gaarden Midt-Amble i Sogndal28.
Begravet 22 jul. 180529,30.
     Datter af Peder Jensen Amble og Kirsten Nagel.
     Døde 1805, begr. 22. juli, 90 aar 3 mdr. 2 uker gl., hos sin søn av 1. ægteskap Hans Christian Moltzau, sogneprest i Hurdalen.30

[Gift 1° omkr. 1749 med Poul Jochumsen Moltzau (1715 - 1754); Gift 2° 15 aug. 1760 med Peder Egede (9 mai 1722 - 2 jul. 1789)].
33.20.
Anna Jensdatter Egede
Født 172438.
34.21.
Thomas von Westen Egede
Født omkring 17252.
Død 15 dec. 17492.
     Kapellan hos Faderen 1748. Druknede. Ugift.2
35.21.
Johannes Andreas Bredal Egede
Født 3 sep. 17312.
Død 31 aug. 1804, Bergen2.
     Student, aandssvag.2
36.21.
Anne Kirstine Egede
Født 17322.
Død mar. 1777, Bergen2.

Gift _____med

Henrik Georg Meyer
Født 4 jul. 1732, Bergen2.
Død 12 mar. 1792, Bergen2.
     Skolelærer i Bergen.2

Børn af Anne Kirstine Egede og Henrik Georg Meyer:

68.36.William Alexander Meyer, f. 1757, Bergen

Generation 5.

37.22.
Peter Lorentz Hind
Døbt 11 dec. 1729, Øksnes.27.
Død 17 sep. 1794, Godthaab.27.
     Sendtes 1745 til Christianshaab som kateketelev, undervistes av missionærerne Welling og Bloch og virket nogen aar som kateket i Claushavn. 1752 traadte han i handelens tjeneste som assistent i Jakobshavn, blev 25. juni 1757 kjøbmand («oberassistent») s.steds, men kom efterhaanden i betydelig gjeld og paadrog sig mistanke for falsk beholdningsanførsel, hvorfor der i juni 1770 blev optat en undersøkelse av hans forhold under ledelse av kjøbmand Jonas Lillienskiold de Svanenhielm fra Christianshaab. Resultatet blev, at han 7. sep. 1771 forflyttedes til Ritenbenk. Her bedredes hans forhold imidlertid ikke; hans kolonibestyrelse var skjødesløs og de av ham hjemsendte produkter «slet emballeret». 1774 degradertes han derfor til assistent og anbragtes i Godthaab for at være saa langt som mulig fra sin hustrus grønlandske slegt. Reisen til Godthaab foretoges med konebaat langs kysten. I Niels Egedes journal skrives under 5. okt. 1775: «Ober assistent Hind med sin familie tager fra Ritenbenk og skal til Godthaab, en reyse af 120 miile: maae blive heele vinteren over paa Holsteinsborg; alt dette ilde overlagt.»39
     I Godthaab bodde han i grønlandsk hus av egen opførelse. 1782 entledigedes han med pension. Inspektør Bendt Olrik foreslog, at han skulde sendes til Kjøbenhavn og ved hjelp av sine familieforbindelser anbringes som lem i Vartov. Han fik imidlertid lov til at bli hos sin familie og døde i Godthaab 17. sept. 1794.28
     Gjennem døtrene efterlater «oberassistent» Hind sig stor efterslegt i Syd-Grønland.28

Gift 23 okt. 1757, Jakobshavn28 med

Louise
Døbt 175327.
Død 10 sep. 1796, Godthaab27.
     Grønlænderinde. Døpt som halvvoksen 1753.27

Børn af Peter Lorentz Hind og Louise:

69.37.Niels Hind
70.37.Jon Hind
38.23.
Hans Christian Moltzau
     Sogneprest i Hurdalen.27
39.23.
Johan Frederik Moltzau
Født 1752, Godthaab27.
Død 4 jan. 1825, gaarden Linnerud (i Urskog ?)40, begravet 15 jan. 182540.
     Sendtes 1771 til Grønland som kateketelev, blev 1776 assistent ved handelen og tjenstgjorde i Ritenbenk og Jakobshavn. Kjøbmand C.C. Dalager kalder ham «høist uduelig og naragtig», hvorfor han hjemsendtes 1782, men kjøbmand Svanenhielm beholdt ham til 1783, da han hjemgik med skibet «Lovisenborg». Senere blev han ca. 1793 klokker i Urskog.27

Gift 15 okt. 1794, Urskog40 med

Aase Olsdatter
Født 176627.
Død 24 mai 1822, gaarden Linnerud (i Urskog ?)27.
40.24.
Jens Bloch
Født 22 mar. 1758, Tinn.41.
Død 1811, Odalen.41, begravet 28 nov. 181141.
     Han blev 16. april 1790 resid. kapellan til Odalen.41

Gift _____med

Bolette Olava Glad
Født 176241.
Død 3 feb. 184541.
     Datter af Hans Glad og Anne Margrethe Bache.

Børn af Jens Bloch og Bolette Olava Glad:

71.40.Hans Glad Bloch, f. omkr. 1792
41.25.
Gjertrud Kirstine Egede
Født 17 nov. 1748, Vartov forsamling i København2.
Død 11 feb. 1816, «Lille Egedes Minde» i Nørre Alslev på Falster2,27.

Gift 14 aug. 1771, Vartov, København34 med

Henrik Christopher Glahn
Født 16 dec. 1738, Alling prestegaard i Midtjylland2,27.
Død 21 jun. 1804, Nørre Vedby2.
     Søn af Adam Wilhadt Henriksen Glahn og Inger Kirstine Weffling.
     Professor. Sognepræst i Nørre Vedby.2
     Se P.B. Grandjean: Slægten Glahn.
     Student 1755, alumnus paa «Det Grønl. Seminarium» 1760, cand. theol. 28. mai 1761 med non, utnævnt 4. mars og ordinert 27. mars 1763. Missionær i Holsteinsborg 1763-69, fik tilbud om at bli provst paa Grønland, men avslog tilbudet dels paa grund av «sit ømme og bøielige gemyt» og dels paa grund av «mangel paa videnskaper og tilstrækkelig kundskap om landet». Sogneprest i Kinsarvik 25. juni 1771, i Tingsted paa Falster 3. juni 1778, i Nørre Vedby - Nørre Alslev 7. mars 1781. Blev 1772 medlem av Det kgl. norske Vidensk. Selskab, 1780 provst for Falsters Nørre herred, prof. linguæ groenlandicæ 7. april 1779.27
42.25.
Karen Egede
Født 1 okt. 1754, Vartov2.
Død 25 jan. 1800, København2, begravet 25 jan. 1800, Frue kirke i København2.

Gift 1° 16 dec. 1772, København34 med

Bendix Krøll
Født 9 sep. 1735, Øverup2.
Død 22 okt. 1782, København2.
     Hofprædikant, Præst ved Vajsenhuset.2

Gift 2° 3 mai 1784, Vartov, København34 med

Frederik Gottlieb Sporon
Født 11749, Køge2.
Død 31 jan. 18112.
43.25.
Elisabeth Marie Egede
Døbt 22 mai 1756, Vartov, København2.
Begravet 1757, Holmens kirke i København2.
44.25.
Hans Christian Egede
Født 5 nov. 1757, Vartov, København2.
Død 22 okt. 17822.
     1765 Volontærkadet, 1771 virk. Kadet, 1776 Sekondltnt.2
45.25.
Christian Thestrup Egede
Døbt 25 jun. 1759, Vartov, København2.
Begravet 6 jun. 1760, Holmens kirke i København2.
46.25.
Christian Thestrup Egede
Født 14 nov. 1761, Vartov, København2.
Død 17 okt. 1803, København2.
     1770 Volontærkadet, 1777 virk. Kadet, 1782 Sekondltnt., deltog 1786 i Løvenørns Expedition til Grønlands Østkyst, gik 1793 i holl. Tjeneste som kar. Kaptejnltnt., 1796 kar. Kaptejn, kommanderede Kavalleriprammen «Rendsborg» 2. april 1801.2
     Deltok 1786 i Løvenørns expedition for at oplede Østerbygden paa Grønland. Opholdt sig paa Island 1786-87 og foretok derfra en række forsøk paa at komme ind til Grønlands østkyst, men det lykkedes ham ikke at komme landet nærmere end et par mil. Utgav 1789 og 1796 «Reise-Journal til Østre Grønlands Opdagelse 1786-87, med Karter og Prospecter».27

Gift 19 sep. 1798, Riserup37 med

Magdalene (Lene) Barbara Budtz
Født 17622.
Død nov. 18382.
47.25.
Laurentius Egede
Døbt 13 mai 1766, Vartov, København2.
Begravet 1769, Holmens kirke i København2.
48.26.
Hans Nielsen Egede
Døbt 17 jan. 1747, Aalborg2.
     Assistent ved Holsteinsborg hos Faderen, afsk. 1785, aandssvag, boede 1794 i Rakløv.2
     Underassistent i Holsteinsborg hos faren med 30 rdl. i aarlig løn. 1784 meddelte inspektør Bendt Olrik direktionen for handelen, at underassistent Egede var uhelbredelig aandssvak, var ikke konfirmert, kunde hverken læse eller skrive, men maatte stadig holdes under opsigt av 2 mand og hadde aldrig gjort gavn for sin løn. Han avskedigedes da 1785, men fik en aarlig pension paa 50 rdl. «paa grund av sine forfædres fortjenester av Grønland«. Han levet endnu 1794 hos sin fætter sogneprest Hans Egede Saabye i Raklev ved Kallundborg.
49.26.
Jørgen Frederik Egede
Døbt 26 mar. 1748, Aalborg2.
Død 26 jun. 1807, Neksø paa Bornholm2.
     Stud. 1769; 1776 Bestyrer af Holsteinsborg, afsk. 1785, boede 1794 i Asminderød, Inspektør ved Frederiks Stenbrud ved Neksø.2
     Blev 9. okt. 1769 student og var derefter assistent hos faren i Holsteinborg til 1776, da han utnævntes til kjøbmand. Ved Holsteinborgs kirkes indvielse 6. jan. 1775 skjænket han til kirken «en rød fløyels messehagel med guldgalloner». Inspektør Bendt Olrik, der ikke yndet Egede'rne, som han kaldte «disse priviligerede usurpatorer», erklærte J.F. Egede for «en av de værste snighandlere i landet» og beskyldte ham tillike for falsk regnskapsførsel. Egede suspendertes 1785 og reiste hjem aaret efter, men beskyldningerne mot ham kunde ikke opretholdes, og det var endog tale om at gjøre ham til Olriks efterfølger i inspektørembedet, uten at dette dog lot sig gjennemføre. 1794 bodde han i Asminderød i Nordsjælland, da han utnævntes til inspektør for de kgl. Frederiks sandstensbrud paa Bornholm.27

Gift 1° 29 sep. 1786, Holsteinborg37 med

Johanne Aronsdatter Thesen
Døbt 29 mar. 1757, Sydbay27.
     Datter af Aron Thesen og Margrethe.

Gift 2° 28 nov. 1794, Køge37 med

Cecilie Magdalene Hansen
Født 17762.
Død 7 jun. 1838, København2, begravet _____, Frue kirke i København2.

Børn af Jørgen Frederik Egede og Cecilie Magdalene Hansen:

72.49.Ide Johanne Elisabeth Egede
73.49.Johanne (Hanne) Nicoline Volfdine Amalie Egede, f. 1798, Neksø, d. 1887, København
74.49.Lucasine Elisabeth Egede, f. 1801, Neksø, d. 1863
75.49.Poul Nicolaj Egede, f. 1803, Neksø paa Bornholm, d. 1839
76.49.Hans Peter Christian Egede, f. 1807, d. 1850
50.26.
Povl Nicolai Egede
Døbt 25 sep. 1750, Aalborg2.
Begravet 16 okt. 1750, Aalborg2.
51.26.
Gerhard Ludvig Egede
Døbt 8 jul. 1752, Aalborg2.
Død 18 mai 1756, Aalborg2.
52.26.
Mette Elisabeth Egede
Døbt 4 okt. 1753, Aalborg2.
Begravet 23 jan. 1756, Aalborg2.
53.26.
Gjertrud Lovise Egede
Døbt 20 apr. 1757, Aalborg2.
Død 1 okt. 1794, Asminderød (i Nordsjælland ?)2.

Gift 30 jun. 1775, Holsteinsborg paa Grønland14 med

Thomas Christensen Wiborg
Født 19 dec. 1744, Christiansand27.
Død 26 feb. 1783, Godthaab2.
     Søn af Christen Wiborg og Ida Sophie Magnussen.
     Missionær i Godthaab.2
     Student 1765, huslærer hos sogneprest N. Grøgaard i Skiptvet 1767-69, derefter hos prof. Wadskiær i Kjøbenhavn, med hvem han var i slegt. Av ham blev han tillike undervist privat i theologi og blev 27. feb. 1772 cand. theol. med non. Var 1770 blit alumnus paa «Det Grønl. Seminarium» og blev 26. mars 1773 ordinert til missionær paa Grønland. Var «adjunctus» hos provst Thorhallesen i Godthaab til 1775, da han overtok missionariatet efter ham.27

Børn af Gjertrud Lovise Egede og Thomas Christensen Wiborg:

77.53.Elisabeth Eleonora Wiborg, d. 1777, Godthaab
54.27.
Hans Egede Alsbach
Døbt 5 sep. 1751, Stubbekjøbing27.
Død 1783, Kjøbenhavn27.
     Assistent paa Grønland 1777-81, da han hjemgik fra Jakobshavn. Ugift.27
55.27.
Caspar Eggert Thrane Alsbach
Døbt 19 aug. 1753, Stubbekjøbing?27.
Død 1794, Kjøbenhavn27.
     Sendtes 1770 til Godthaab som kateketelev hos provst Thorhallesen, av hvem han dimittertes til universitetet, hvor han blev student dec. 1775. Fik derpaa Regensen og begyndte at studere theologi, men brøt av og gik i grønlandsk handels tjeneste. 1777 assistent i Frederikshaab, 1779 i Julianehaab, 1781 atter i Frederikshaab, 1784 «oberassistent» i Godthaab, hvor han kom i stor gjeld og i november 1791 degradertes til assistent i Frederikshaab, hvortil han dog paa grund av den sene aarstid først ankom næste vaar. Avskediget 1792, hjemreist 1793. 14. jan. 1794 søkte han paany ansættelse som kateket i Grønland, men døde samme aar i Kjøbenhavn.27

Gift 7 jul. 1780, Julianehaab42 med

Frederikke Kirstine Olsen
Født 14 jan. 1756, Sukkertoppen27.
Død 27 jan. 1822, Godthaab27.
     Datter af Anders Olsen og Tupernat.

[Gift 1° 7 jul. 1780 med Caspar Eggert Thrane Alsbach (d. 1794); Gift 2° 15 feb. 1797 med Adam Johnsen Bech (1770 - 16 feb. 1822)].

Børn af Caspar Eggert Thrane Alsbach og Frederikke Kirstine Olsen:

78.55.Kirstine Mettea Alsbach, d. 1855, Godthaab
56.28.
Hans Egede Saabye
Født jul. 1746, Strynø ved Svendborg42.
Død 31 aug. 1817, Udby paa Fyen43.
     Student 1764, cand. theol. 26. mars 1767 med haud, utnævnt 20. april og ordinert 27. april 1770 til missionær for Claushavn - Christianshaab. Ordinerte 11. aug. 1775 i Christianshaab den danske kateket, cand. theol. Morten Balwig. Reiste hjem fra Claushavn 6. juli 1778 via Holsteinsborg, hvor han avla et længere besøk hos sin derværende slegt. Som missionær var han ualmindelig elsket av grønlænderne. 1. dec. 1779 sogneprest i Vaalse paa Falster, 3. feb. 1792 i Raklev ved Kallundborg, 6. dec. 1811 i Udby paa Fyen, hvor han døde. Utgav 1816 «Brudstykker af en dagbog, holden i Grønland 1770-78», et instruktivt og meget læst skrift, som blev oversat paa svensk, tysk, engelsk og hollandsk.44

Gift 28 apr. 177043 med

Vibeke Margrethe Thye
Døbt 14 mar. 1748, Holdstrup ved Roskilde27.
Død 5 mar. 1833, Valby27.
     Datter af Lauritz Munch Thye og Karen Weldingh.

Børn af Hans Egede Saabye og Vibeke Margrethe Thye:

79.56.Petronelle Georgine Saabye, f. 1780, Vaalse paa Falster, d. 1822, Klemensker paa Bornholm
57.28.
Mette Elisabeth Saabye
Født 16 sep. 1753, Strynø ved Svendborg27.
Død 183227.

Gift 20 apr. 1775, Frue kirke i Kjøbenhavn43 med

Christopher Holm
Født 6 okt. 1747, Kjøbenhavn43.
Død 21 aug. 1819, Elmelunde paa Møen26.
     Søn af Johan Peter Holm og Lovise Fischer.
     Student 1770, cand. theol. 31. aug. 1774 med non, utnævnt 21. mars og ordinert 31. mars 1775 til missionær paa Grønland. Var hjelpeprest hos Thomas Wiborg i Godthaab til 1777, derefter missionær i Holsteinsborg til 1784. 23. sept. 1785 sogneprest i Elmelunde paa Møen, hvor han døde. Han utgav bl.a. 1806 «Nogle ord i anledning af hr. Edvard Christie Heibergs forslag til hvalfangstens drift paa Strat David».26
58.30.
Paul Iversen Wolff
Født 1744, Harstad, Trondenes.15.
Død 1752, Harstad, Trondenes.15.
59.30.
Hans Iversen Wolff
Født 1746, Harstad, Trondenes.15.
Død 1789, Harstad, Trondenes.15.
60.30.
Kirstina Margrete Iversdatter Wolff
Født 1748, Harstad, Trondenes.15.
Død 1748, Harstad, Trondenes.15.
61.30.
Gabrikka Margrete Iversdatter Wolff
Født 1749, Harstad, Trondenes.45.
Død 1785, Berg, Dverberg, Nordland.45.

Gift 17696 med

Rasmus Madssen Berg
     Stave, Dverberg, Nordland.45
62.30.
Severina Iversdatter Wolff
Født 1751, Harstad, Trondenes.15.
Død 1752, Harstad, Trondenes.15.
63.30.
Severina Iversdatter Wolff
Født 1753, Harstad, Trondenes.46.

Gift omkring 17816 med

Ole Olsen
Født 173446.
     Gåre, Kvæfjord.46

[Gift 1° omkr. 1766 med Margreta Maria Johnsdatter (_____ - 1776); Gift 2° omkr. 1781 med Severina Iversdatter Wolff (f. 1753)].

Børn af Severina Iversdatter Wolff og Ole Olsen:

80.63.Hans Olsen, f. 1787, Kvæfjord., d. 1871, Kvæfjord.
64.30.
Kirstine Pauline Iversdatter Wolff
Født 1755, Harstad, Trondenes.47.
Død 1787, Harbakken, Trondenes.47.

Gift 17856 med

Edis Rasmussen
Født 1748, Harbakken, Trondenes.48.
Død 1811, Harbakken, Trondenes.47.

[Gift 1° 1771 med Johanna Pedersdatter (1741 - 1773); Gift 2° 1774 med Maren Ermegård Heggelund Mikkelsdatter (1749 - 1783); Gift 3° 1785 med Kirstine Pauline Iversdatter Wolff (1755 - 1787); Gift 4° 1789 med Anne Madsdatter (1740 - 1812)].

Børn af Kirstine Pauline Iversdatter Wolff og Edis Rasmussen:

81.64._____, f. 1787, Trondenes., d. 1787, Trondenes.
65.30.
Paul Egede Iversen Wolff
Født 1757, Harstad, Trondenes.49.
Død 1813, Sama, Trondenes.49.

Gift 17866 med

Riborg Olsdatter
Født 1753, Kilbotn, Trondenes.49.

Børn af Paul Egede Iversen Wolff og Riborg Olsdatter:

82.65.Iver Paulsen Wolff, f. _____, d. 1813, Trondenes.
83.65.Anne Gabrikke Paulsdatter Wolff, f. 1786, Trondenes., d. 1788, Trondenes.
84.65.Ole Paulsen Wolff, f. 1790, Trondenes., d. 1801, Trondenes.
85.65.Johanna Paulina Kirstina Paulsdatter Wolff, f. 1793, Trondenes.
86.65.Hans Egede Paulsen Wolff, f. 1795, Trondenes., d. 1838, Kvæfjord.
66.30.
Karen Egede Iversdatter Wolff
Født 1759, Harstad, Trondenes.45.
Død 1798, Stave, Dverberg, Nordland.45.

Gift omkring 17886 med

Peder Hanssen
Født _____, Stave, Dverberg, Nordland.45.
     Stave, Dverberg, Nordland.45
67.30.
Lovisa Charlotte Iversdatter Wolff
Født 1762, Harstad, Trondenes.50.
Død 1792, Gåre, Kvæfjord.50.

Gift 17896 med

Ole Barboe
Født 176250.
     Sama, Trondenes; Gåre, Kvæfjord.50

Børn af Lovisa Charlotte Iversdatter Wolff og Ole Barboe:

87.67.Gunhild Margrete Olsdatter Barboe, f. 1789, Trondenes.
88.67.Iver Olsen Barboe, f. 1790, Trondenes.
68.36.
William Alexander Meyer
Født 9 okt. 1757, Bergen27.
Begravet 27 okt. 181227.
     Student 1778, cand. theol. 14. okt. 1783 med non, blev utnævnt 3. mars og ordinert 21. mars 1784 til missionær i Frederikshaab, 1792 tillike i Godthaab. Dygtig og nidkjær missionær. Førte en djerv kamp mot inspektør Bendt Olriks overgrep overfor missionen. Hjemgik fra Grønland 1794. Paa grund av de ubetydelige «vartpenge», 20 rdl. kvartalet, kom han i stor gjeld, som ikke engang hans bo kunde dække ved hans død. 1795 vikar i Butterup ved Holbæk. Den 27. nov. 1795 sogneprest i Søndre Haa i Thy, 15. mars 1804 i Harring-Stagstrup, likeledes i Thy, samme aar provst for Hassing herred.27

Gift 28 apr. 1784, Trinitatis sogn («viet i huset»), Kjøbenhavn51 med

Margrethe Lucie Reistrup
     Datter af Peder Reistrup.

Generation 6.

69.37.
Niels Hind
     Blev sammen med broren Jon først forsøkt som kateketlærlinger, men foretrak «det nationale erhverv» (Grøndlandske) og blev sælfangere. De optraadte senere som berygtede Europæerhatere.28
70.37.
Jon Hind
     Blev sammen med broren Jon først forsøkt som kateketlærlinger, men foretrak «det nationale erhverv» (Grøndlandske) og blev sælfangere. De optraadte senere som berygtede Europæerhatere.28
71.40.
Hans Glad Bloch
Født omkring 1792.
72.49.
Ide Johanne Elisabeth Egede
Døbt 17 jan. 1796, Asminderød2.
73.49.
Johanne (Hanne) Nicoline Volfdine Amalie Egede
Født 30 nov. 1798, Neksø2.
Død 27 jun. 1887, København2.

Gift _____med

Peder Grove Beyer
Født 15 sep. 1772, Bringstrup2.
Død 17 sep. 1837, Humlebæk2.
     Skibsfører, Havnefoged i Humlebæk.2
     Se Stamtavle over Val. Hermansen Beyers Efterkommere 1904.

[Gift 1° 13 apr. 1801 med Marie Elisabeth Ewans (1786 - 12 sep. 1829); Gift 2° med Johanne (Hanne) Nicoline Volfdine Amalie Egede (30 nov. 1798 - 27 jun. 1887)].
74.49.
Lucasine Elisabeth Egede
Født 23 apr. 1801, Neksø2.
Død 31 dec. 18632.
     Husbestyrerinde ved det Wærnske Institut.2
75.49.
Poul Nicolaj Egede
Født 25 apr. 1803, Neksø paa Bornholm2.
Død 27 okt. 18392.
     1829-30 Assistent ved Jakobshavn, derefter ved Niakornak (Umanak).2
     Tok 3. mai 1823 forberedelsesexamen for ustuderte jurister. Var i flere aar kontorist paa Rentekammerets forstkontor og fik derfra 100 rdl. i understøttelse til ekvipering, da han 7. jan. 1829 fik ansættelse i den kgl. grønlandske handels tjeneste. Skriver paa inspektoratskontoret i Godhavn til 9. okt. 1829, da han blev assistent i Jakobshavn. Den 28. juni 1830 blev han som assistent under Umánaqs koloni bestyrer av anlægget Niaqornaq, hvor han døde av skjørbuk 27. okt. 1839, begr. ved Umánaq. Han hadde søkt orlov samme aar, men utskudt det til det følgende aar efter inspektørens anmodning.27

Gift 21 aug. 1832, Umánaq14,51 med

Henriette Christine Giøe
Født 21 apr. 1806, herregaarden Iselingen ved Vordingborg2,27.
Død 23 apr. 1874, Kjøbenhavn2,27.
     Datter af Marcus Giøe og Mette Christine Thanning.

Børn af Poul Nicolaj Egede og Henriette Christine Giøe:

89.75.Christine Cecilie Egede, f. 1834, d. 1882
90.75.Ida Gjertrud Sophie Egede, f. 1835, d. 1894
91.75.Jensigne Pouline Julie Egede, f. 1838
76.49.
Hans Peter Christian Egede
Født 23 mar. 18072.
Død 22 jan. 18502.
     Kaptejn ved Livjægerkorpset.2
77.53.
Elisabeth Eleonora Wiborg
Døbt 23 feb. 1777, Godthaab27.
Død 13 aug. 1777, Godthaab27.
78.55.
Kirstine Mettea Alsbach
Døbt 9 apr. 1781, Frederikshaab27.
Død 18 aug. 1855, Godthaab27.

Gift 12 jul. 1806, Godthaab42 med

Lars Albrechtsen Lynge
Døbt 6 mar. 1787, Egedesminde27.
Død 2 jun. 1848, Godthaab27.
     Søn af Albrecht Lynge og Ane Jacobsdatter Møller.
     Sælfanger.
79.56.
Petronelle Georgine Saabye
Født 22 jan. 1780, Vaalse paa Falster27.
Død 14 jun. 1822, Klemensker paa Bornholm27.

Gift _____med

Niels Jacob Bolbroe
Født 29 sep. 177027.
Død 6 apr. 1856, Klemensker paa Bornholm27.
     «Jubellærer». Sogneprest i Klemensker paa Bornholm.27

Børn af Petronelle Georgine Saabye og Niels Jacob Bolbroe:

92.79.Poul Georg Lauri Bolbroe, f. 1810, Klemensker paa Bornholm, d. 1885, Hasle (paa Bornholm?)
80.63.
Hans Olsen
Født 1787, Gåre, Kvæfjord.52.
Død 1871, Gåre, Kvæfjord.52.
81.64.
___________
Født 1787, Harbakken, Trondenes.47.
Død 1787, Harbakken, Trondenes.47.
     Dødfødt.47
82.65.
Iver Paulsen Wolff
Født _____, Harstad, Trondenes.49.
Død 1813, Årnes, Trondenes.49.
83.65.
Anne Gabrikke Paulsdatter Wolff
Født 1786, Harstad, Trondenes.49.
Død 1788, Harstad, Trondenes.49.
84.65.
Ole Paulsen Wolff
Født 1790, Harstad, Trondenes.49.
Død 1801, Harstad, Trondenes.49.
85.65.
Johanna Paulina Kirstina Paulsdatter Wolff
Født 1793, Harstad, Trondenes.49.
86.65.
Hans Egede Paulsen Wolff
Født 1795, Harstad, Trondenes.53.
Død 1838, Berg, Kvæfjord.53.

Gift omkring 18196 med

Marta Elisabet Nilsdatter
Født 1797, Berg, Kvæfjord.53.
87.67.
Gunhild Margrete Olsdatter Barboe
Født 1789, Sama, Trondenes.50.
88.67.
Iver Olsen Barboe
Født 1790, Sama, Trondenes.50.

Generation 7.

89.75.
Christine Cecilie Egede
Født 16 jan. 18342.
Død 27 sep. 18822.
90.75.
Ida Gjertrud Sophie Egede
Født 2 aug. 18352.
Død 6 dec. 18942.
     Førstelærerinde ved det kgl. Døvstummeinstitut.2
91.75.
Jensigne Pouline Julie Egede
Født 23 jun. 18382.
92.79.
Poul Georg Lauri Bolbroe
Født 8 jul. 1810, Klemensker paa Bornholm27.
Død 17 aug. 1885, Hasle (paa Bornholm?)27.
     1829 haandskriver paa Godhavns inspektoratskontor, 1830 hvalfangerassistent i Godhavn, 1831 assistent i Egedesminde, 1833 i Godhavn, 1834 i Christianshaab, 1839 konst. bestyrer sammesteds, 1840 bestyrer av Upernivik, hjemgik fra Grønland 1843. Senere blev han ansat ved toldvæsenet i Slesvig og Gilleleje, tok avsked som kontrolør 1881 og utnævntes til justisraad.27

Gift _____, (? uden for ekteskap ?)med

Maren Elisabeth Bibiane Rasmussen
     Grønlænderinde.27

Børn af Poul Georg Lauri Bolbroe og Maren Elisabeth Bibiane Rasmussen:

93.92.Carl August Ferdinand Bolbroe, f. 1833, Egedesminde paa Grønland, d. 1878, Christianshaab paa Grønland

Generation 8.

93.92.
Carl August Ferdinand Bolbroe
Født 24 nov. 1833, Egedesminde paa Grønland27.
Død 28 okt. 1878, Christianshaab paa Grønland27.
     Lyst i kuld og kjøn av faren, kom efter handelsutdannelse i Kjøbenhavn 1855 som volontør til Godhavn, blev 1865 bestyrer av Egedesminde, 1869 tillike av Christianshaab.27

Gift 1 mai 186143 med

Christiane Ottilie Levinsen
Født 20 feb. 1838, Usserød27.
Død 23 feb. 1912, Kjøbenhavn27.

Kilder og Noter
1Aarstallet 1660 urigtigt hos Wiberg I, 546.
2PHT 6 rk. 4 bd.
3PHT 6 rk. 4 bd., s. 268
4PHT 6 rk. 4 bd., s. 269
5Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
6Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
767 Aar 5 Mdr.
8PHT 6 rk. 4 bd., s. 273
9PHT 6 rk. 4 bd., s. 268-269
10I "Folk og Slekt i Trondenes" sættes fødselsåret til 1681.
11Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 586
12Digitalarkivet: Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
13H. Ostermann: Egede-slegten paa Grønland., s. 2. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IV (1933): 1-14
14PHT 6 rk. 4 bd., s. 272
15Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 248
1640 år gl. ved manntallet 1701.
17I "Folk og Slekt i Trondenes" sættes fødselsåret til 1664.
18S.H. Finne-Grønn: Magister Jacob Jacobsen Wolf - Rektor i Oslo 1584-1594 (1945), s. 16
19Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 553
20Manntallet 1701 av Börje Jonsson.
21DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM)
22I "Folk og Slekt i Trondenes" sættes fødselsåret til 1684.
23Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:463
24Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 65
25I "Folk og Slekt i Trondenes" sættes fødselsåret til 1694.
26H. Ostermann: Egede-slegten paa Grønland., s. 10. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IV (1933): 1-14
27H. Ostermann: Egede-slegten paa Grønland.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IV (1933): 1-14
28H. Ostermann: Egede-slegten paa Grønland., s. 11. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IV (1933): 1-14
2990 aar 3 mdr. 2 uker gl.
30H. Ostermann: Egede-slegten paa Grønland., s. 13. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IV (1933): 1-14
31H. Ostermann: Egede-slegten paa Grønland., s. 12-13. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IV (1933): 1-14
32Biografisk Lexikon og Salmonsens Konversationslexikon skriver han er født 9. sept. 1708
33Povel Egede's Angivelse i Enkekassens Arkiv Nr. 1685.
34PHT 6 rk. 4 bd., s. 270
35H. Ostermann: Egede-slegten paa Grønland., s. 3. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IV (1933): 1-14
36H. Ostermann: Egede-slegten paa Grønland., s. 4-5. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IV (1933): 1-14
37PHT 6 rk. 4 bd., s. 271
38Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:247
39H. Ostermann: Egede-slegten paa Grønland., s. 10-11. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IV (1933): 1-14
40H. Ostermann: Egede-slegten paa Grønland., s. 12. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IV (1933): 1-14
41NPT, s. 323
42H. Ostermann: Egede-slegten paa Grønland., s. 8. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IV (1933): 1-14
43H. Ostermann: Egede-slegten paa Grønland., s. 9. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IV (1933): 1-14
44H. Ostermann: Egede-slegten paa Grønland., s. 8-9. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IV (1933): 1-14
45Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 488
46Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 570
47Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 349
48Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 348
49Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 250
50Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 276
51H. Ostermann: Egede-slegten paa Grønland., s. 14. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IV (1933): 1-14
52Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 571
53Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 565