© 2001 Simon Ellefsen

Dreyer

Opdateret 11 Jul 2005.


Generation 1.

1.0.
Carsten Dreyer

Børn af Carsten Dreyer og _____:

2.1.Peter Carstensen Dreyer, f. 1628, Jylland., d. 1703, Schackenborg i Jylland.
3.1.Steen Carstensen Dreyer, d. 1687, Møre
4.1.Ingeborg Carstensdatter Dreyer
5.1.Henrik Carstensen Dreyer, f. 1642

Generation 2.

2.1.
Peter Carstensen Dreyer
Født 1628, Jylland.1.
Død 12 mai 1703, Schackenborg i Jylland.1.
     Se Norsk Biografisk Leksikon og G. Nissen "Lagmann Peder Dreyer" i Trondhjemske Samlinger (1969), s. 130-170.
     Studerte ved Københavns katedralskole til 1648. Rektor ved Vordingborg Skole fra 1656 til 1664. Legionatsekretær hos den danske gesandt i London Simon Petkum i 1663, og deltog der i hjemføringen af Leonora Christine, grevinde Ulfeldt. Lagmand i Trondhjem. Kancelliraad.
     Han ble utnevnt til viselagmann her [Trondheim, Møre og Romsdal] den 15. aug. 1668 (NK bd. I, s. 286). Han ble virkelig lagmann ved Weslings død den 12. feb. 1671. Han sto som lagmann til han gikk av frivillig i 1703.2
     Finne-Grønn sier at Dreyer var i særdeleshet en dyktig og skarpsindig dommer ot at han nøt den »gemene manns særlige yndest«. Det var Dreyer som overprøvde soreskriver Willum Knutsens frifinnelse av Gauldalssorenskriveren Leth for drap i 1689 og Dreyer dømte Leth til døden. I 1674 var Dreyer også med da Finne-Kristin ble dømt til bålet som heks i 1674.1
     Dreyers ekteskap var ulykkelig, noe også Tønder nevner i sine skrifter, og han skal ha hatt en rekke utenomekteskaplige forhold, noe som gjorde hans forhold til sositeten i Trondheim anstrengt. Det var også hans ulykkelige ekteskap som gjorde at han sluttet i stillingen [lagmann] og flyktet yil Danmark i 1703 der han ble forvalter på Schackenborg.1
     Dreyer skaffet seg en gård i byen [Trondheim] i 1673 som ifølge Berg skal ha vært i den nåværende Kjøpmannsgt, denne gården brant i 1681 og Dreyer kjøpte en gård i Dronningens gate. Han hadde også gården Rønningen i Strinda der han bosatte seg i de senere år.1
     Skifte 7 apr. 1703, Trondhjem.3Avdøde kanselliråd Petter Dreyer. Begjært av bergamtet. Sønnen oberbergamtforvalter og lagmann Abraham Dreyer, som bodde i farens tidl. hus, oppgav at faren intet efterlot seg, forfulgt av Homfred Brügmand og hans kreditorer..

Gift 13 mar. 1667, Haag1 med

(Anna) Catharina Stricht van Hoffmerssel
Døbt 17 dec. 1651, Fortet Recife, Brasil.1.
Død 4 mar. 1731, Trondheim.1.
     Rik brasiliansk dame.4
     Hun var en datter av generalkommisær ved det hollandske artilleri i Brasil Abraham von Strict og Catharina Alberts.1
     Skifte 1725-1733, Trondheim.5.

Børn af Peter Carstensen Dreyer og (Anna) Catharina Stricht van Hoffmerssel:

6.2.Abraham Petersen Dreyer, f. 1671, d. 1736
7.2.Peter Dreyer, f. 1675, d. 1723
8.2.Eleonora Sophie Dreyer, d. 1758
9.2.Ernestia Cunigunda Dreyer
3.1.
Steen Carstensen Dreyer
Død 1687, Møre6.
     Visesorenskriver i Stjørdal 1676-1686. Han døde på Møre i 1687 og skifte be holdet den 9. mars. Han var gift med Johanna Olsdatter, en datter av Ole Steensen Bådsmann på Møre og hans første kone Karen Axelsdatter. I skifte kommer det frem at de kun hadde et barn: Ingeborg.6
     Skifte 9 mar. 1687, Møre6.

Gift _____med

Johanna Olsdatter

Børn af Steen Carstensen Dreyer og Johanna Olsdatter:

10.3.Ingeborg Steensdatter Dreyer, f. omkr. 1670
4.1.
Ingeborg Carstensdatter Dreyer
     Ingeborg var en søster av lagmann Petter Dreyer.7

Gift _____7med

Albert Crantz
     Auditør [i Trondheim].7
     Albert Crantz var en fetter av Thomas Kolby, bror av Hans Kolby forvalter av Bakke gods.7

Børn af Ingeborg Carstensdatter Dreyer og Albert Crantz:

11.4.Peder Albertsen Crantz, f. omkr. 1669, d. 1727
12.4.Anna Cathrine Crantz, f. omkr. 1669, d. 1749
13.4.Johan Albertsen Crantz, f. 1672, d. 1751
14.4.Agneta (Agathe) Crantz
5.1.
Henrik Carstensen Dreyer
Født 17 jan. 16426.
Begravet 30 apr. 17266.
     Visesorenskriver i Stjørdal 1686-1696.6
     Han ble utnevnt til sorenskriver over Stjørdal og Selbu den 28. mars 1696 (NK bd. VII, s. 62). Den 27. juni 1692 kalles han visesorenskriver og han hadde da vært dommer i en rettssak. Det kommer frem av anken til denne saken at Henrik var bror av lagmannen Petter Dreyer som derfor måtte si seg inhabil til å behandle anke saken (NK bd. V, s. 164). Henrik sto som sorenskriver til sin død i 1726.6
     Henrik får ikke noe godt skussmål av Johan Wibe. Også Hallan [Skogn historie (1969), s. 242ff] er inne på at Dreyer ser ut til ha hatt liten orden i sin embetsførsel og dårlige juridiske kunnskaper. Han ble visstnok avsatt i 1713 men ble tatt inn igjen trolig på grunn av gode forbindelser.6
     Han bodde først på Forbord og fra 1718 på Medbroen i Stjørdal.6

Børn af Henrik Carstensen Dreyer og _____:

15.5.Carsten Henriksen Dreyer, f. 1668
16.5.Anne Kristine Henriksdatter Dreyer
17.5.Sara Henriksdatter Dreyer

Generation 3.

6.2.
Abraham Petersen Dreyer
Født 11 dec. 16718.
Død 4 aug. 17368.
     Etatsraad, Berghauptmand og Lagmand i Trondhjem.9
     Han ble utnevnt til vise-lagmann etter den avdøde [Wilhelm] Mechlenburg den 8. juni 1697 (NK bd. VI, s. 107). I 1703 etterfulgte han faren som lagmann. Finne-Grønn mener at Abraham trolig foresto embetet som virkelig lagmann for faren fra 1697.8
     Han var student i 1687 og baccalaur i 1688. Den 8. juni 1697 ble han overbergamtsforvalter nordenfjells, den 2. juni 1721 ble han bergråd og den 22. juni 1731 etatsråd. Stiftamtmann Ahnen skriver om ham i 1714 at han hadde 900 riksdaler i inntekt som lagmann, 300 riksdaler som oberbergamtsassessor sønnenfjells og 300 som ditto nordenfjells. Han hadde hus og gård i byen [Trondheim], jordegods, sagbruk og eide 30/180 parter i Røros kopperverk, 8/56 parter i Meldal verk og 2/16 parter i Kvikne bergverk. Disse bergparter fikk han trolig gjennom sin hustru som var enke etter Jens Hansen Collin. Den 5. okt. 1722 kjøpte han Østeråt gods på auksjon men solgte dette igjen den 9. juni 1736. Han bodde selv på gården Rønningen [i Strinda, der også faren bodde].8

Gift 9 aug. 1712, Trondheim8 med

Karen Olsdatter Tønder
Født 11 dec. 1661, Trondheim.10.
Død 7 jul. 1735, Trondheim.10.
     Datter af Ole Christophersen Tønder og Maren Jørgensdatter Skielderup.
     Se NST 16 (1957-58), s. 222 ff.

[Gift 1° 9 okt. 1679 med Jens Hanssøn Collin (8 nov. 1651 - 8 mar. 1708); Gift 2° 9 aug. 1712 med Abraham Petersen Dreyer (11 dec. 1671 - 4 aug. 1736)].
7.2.
Peter Dreyer
Født 16751.
Død 17231.
     Petter, født i 1675 og døde i 1723. Ble veimester nordenfjells. Bodde i Stjørdal.1
     Skifte 17 dec. 17261.

Gift _____1med

Sophia Amalia Schults
Født 19 mai 16691.
Død 28 jun. 17031.
     Sophia Amalia, en datter av oberst Schults.1
8.2.
Eleonora Sophie Dreyer
Død 7 feb. 175811.

Gift 1° 21 jul. 1706, Trondheim (i Huset)12 med

Peder (Raphaelssøn) Lund
Født 10 feb. 1675, Ejdet i Skogn.13,14.
Død 7 jul. 1721, Ejdet i Skogn.14.
     Søn af Raphael Lund og Sophie Randulf.
     [Se Wilhelm Lassens bog for efterslægt !]
     Oberstløjtnant. Var efter sin Fader Ejer af gaarden Ejdet i Skogn.14
     Han blev Fænrik ved Trondhjemske Regiment 1697, og 1700, 6. April Løjtnant ved sit forrige Compagni (~: det Værdalske), hvis Chef var Oberstløjtn. J. v. Lemfort. Fik Kaptejns Karaktér 1703, 2. Juni (?); men «efter Brigadier Schultz's Skrivelse af 22de Decbr. 1703 beklæder denne Lund sin Lieutenants Charge fremdelis». Virkelig Kaptejn blev han 1704, 26. Aug. ved Stjørdalske Kompagni af samme Regiment. 1717, 4. Aug. blev han Sekond-major ved 1. (~: nordre) Trondhjemske Regiment og 1718, 30. Decbr. Oberstløjtnant der.14
     Hans Fane hang 1823 i Alstadhaug (Skogns) Hovedkirke med hans «Vaaben», som - ifølge L. D. Klüwers «Norske Mindesmærker», Side 64 - viste et firedélt Skjold, i hvis 1. og 3. Kvartér en Paafugl i grønt Feldt og i 2. og 4. en Haand med et draget Sværd i rødt Feldt. Paa Hjelmen 2 hvide Vinger med en Paafugl i Midten.14

Gift 2° 24 mar. 1742, Trondheim.15,4,12 med

Hans Ogman Grønn
Født 168711.
Død 177411.
     Søn af Christopher Johansen Grønn og Elen Hansdatter Ogman.
     Oberst (karakterisert) 4. mar. 1750 og avskjed 1765 med 300 Rds. pensjon.11

[Gift 1° med _____; Gift 2° med Abel Margrethe Greger (d. 15 jun. 1741); Gift 3° 24 mar. 1742 med Eleonora Sophie Dreyer (d. 7 feb. 1758)].

Børn af Eleonora Sophie Dreyer og Peder (Raphaelssøn) Lund:

18.8.Peter Raphael Lund, d. 1740
9.2.
Ernestia Cunigunda Dreyer
     Var ugift i 1726 (skifte etter broren Petter).1
10.3.
Ingeborg Steensdatter Dreyer
Født omkring 16706.
     Ifølge Horneman ble hun gift med Peder Olsen Munck.6
11.4.
Peder Albertsen Crantz
Født omkring 166916,17,7.
Død 172717,7.
     Han fikk kallsbrev som visepastor i Buksnes den 30. juli 1698, stadfestet i 1700.17

Gift _____7med

Mette Cathrine Richert

Børn af Peder Albertsen Crantz og Mette Cathrine Richert:

19.11.Albert Pedersen Crantz
12.4.
Anna Cathrine Crantz
Født omkring 1669.
Død 1749, 80 år gl.7.

Gift _____7med

Fredrik Munck
     Sogneprest i Eidanger.7
13.4.
Johan Albertsen Crantz
Født 6 nov. 16727.
Død 29 dec. 17517.
     Sogneprest i Bynesset fra 1701.18

Gift 1° 9 nov. 1701, København.7 med

Ingeborg Hansdatter Lautrup
Død 17257.

Gift 2° 12 jul. 172618 med

Margrethe Christine Tybring
     Datter af Mads Søffrensen Tybring og Riborg Svendsdatter.
14.4.
Agneta (Agathe) Crantz

Gift 24 apr. 16967 med

Christopher Johansen Grønn
Født omkring 165111.
Død jul. 171011.
     Søn af Johan Grønn og Maren Christophersdatter.
     Umyndig ved farens skifte 12. juli 1659.19
     Sorenskriver i Fosen, 1684-1710, kjent for sin «ugudelighet» og brutalitet mot befolkningen.11

[Gift 1° med Elen Hansdatter Ogman (d. 1695); Gift 2° 24 apr. 1696 med Agneta (Agathe) Crantz].

Børn af Agneta (Agathe) Crantz og Christopher Johansen Grønn:

20.14.Christoffer Christoffersen Grøn, f. 1700
15.5.
Carsten Henriksen Dreyer
Født 16686.
     Ble bruker av gården Ydsti i Stjørdal.6
16.5.
Anne Kristine Henriksdatter Dreyer
     Anne Kristine, ble første gang gift med Jørgen Brunsmann og andre gang med Peder Bredal på Sørkil i Stjørdal.6

Gift 1° _____6med

Jørgen Brunsmann

Gift 2° _____6med

Peder Bredal
     På Sørkil i Stjørdal.6
17.5.
Sara Henriksdatter Dreyer
     Hun ble gift med Lars Ivarsen Stoklas.6

Generation 4.

18.8.
Peter Raphael Lund
Død 4 dec. 174012.
     Han var umyndig ved Faderens Død i 1721.12
     Han blev 1727, 7. April Pr.løjtnant i 1. Trondhjemske Regiment, ved Kapt. J. Coldevins (Frostenske) Kompagni og 1733, 25. Juli Kapt.løjtnant (ved Værdalske Kompagni). Udslettet i Kalenderen for 1741. (En «Major Lund» ved Oberst Heinens Regiment - ~: 1. Trondhjemske - blev, efter Ansøgning, 1740, 29. Juli i Naade dimitteret. Det er denne Peter Raphael Lund).12

Gift 173412 med

Birgitte Helena Hansdatter Leth
Døbt 17 sep. 1707, Trondhjems Domkirke.12.
Død 9 mai 176512.
     Datter af Hans (Pedersen?) Leth og Anne Hansdatter Kiemler.

Børn af Peter Raphael Lund og Birgitte Helena Hansdatter Leth:

21.18.Peter Abraham (Peterssøn) Lund, d. 1790, København.
22.18.Ernestine Eleonore Susanne Lund, f. 1736, d. 1779, Trondheim.
19.11.
Albert Pedersen Crantz
     Nevnt i 1701.17
20.14.
Christoffer Christoffersen Grøn
Født 17007.

Generation 5.

21.18.
Peter Abraham (Peterssøn) Lund
Døbt 1735, Værdalen., 1ste Søndag i Advent.12.
Død 26 feb. 1790, København.12.
     Han skal først have været Løjtnant ved Grenadergarden (?) og senere Kaptejn ved «Norske Livregiment» i Danmark.12

Gift 1° 6 nov. 1765, København.20 med

Petronelle («Pernille») Coucheron
Født 4 feb. 1729, gården Hvattum i Gran (Hadeland).20, døbt 10 feb. 172920.
Død 16 okt. 1779, Danmark.20.
     Datter af Anthon(y) Jacob (de) Coucheron og Henriette Antonette Lillienskiold.

Gift 2° 28 nov. 1783, Zebaoths ~: Garnisons kirke i København.20 med

Christiane Augustine Kalckreuth
Døbt 22 nov. 1754, Zebaoths ~: Garnisons kirke i København.20.
Død 29 aug. 180020.
     Datter af Georg Stein Kalckreuth og Abel Cathrine Liebert.

[Gift 1° 28 nov. 1783 med Peter Abraham (Peterssøn) Lund (d. 26 feb. 1790); Gift 2° jul. 1791 med Otto Carl Baltazar von der Osten (27 jun. 1734 - 5 okt. 1792)].
22.18.
Ernestine Eleonore Susanne Lund
Født 13 feb. 173620.
Død 24 feb. 1779, Trondheim., 44 Aar gl.20.

Gift 29 jan. 1755, Domkirken i Trondheim.20 med

Peter Koefoed
Født 13 mar. 172120.
Død jun. 1778, Trondheim.20.
     Han kan muligens have været Søn af den paa Julius Bidstrups Stamtavle over Koefoed A., Side 71 opførte Kaptejn Hans Holgerssøn Koefoed i Nordmøre, gift med Anne Christine Kyhn.20
     Peter Koefoed blev 1739, 4. Septbr. Fænrik réformé i Oberst Emahusens (3. Trondhj.) Regiment; virkelig Fænrik 1741, 23. Juni; Løjtnant ved Børsenske Compagni 1745, 29. Marts; Kapt.løjtnant der 1747, 13. Aug.; karakteriseret Kaptejn 1751, 24. Febr.; Chef for Bynæsiske Compagni 1751, 21. April; «Major af Infanteriet» 1761, 16. Septbr. Han er formodentlig udtraadt af Militærtjenesten med Oberstløjtnants Karakter.21
     Peter Koefoed, beboede (og ejede?) Gaarden Skjeringstad i Melhus, hvor han i 1777, 20. Marts holdt Auktion over Besætning, Gaardsredskaper &c.20

Kilder og Noter
1Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 12
2Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 11
3Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 232. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
4Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951)
5Trondhjems Skifteprotokoll 10 (1725-33).
6Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 135
7Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 131
8Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 13
9Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 264
10Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 13,157
11Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 214
12Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 18
13en Thorsdag Aften Kl. 8.
14Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 17
15Wilhelm Lassen "Biskop i Lund" skriver 25. aug. 1742.
1632 år gl. i 1701.
17Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 325
18Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 92
19Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 129. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
20Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 19
21Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 19-20