© 2001 Simon Ellefsen

Coucheron

Opdateret 21 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Wyllem de Coucheron
Død 20 jun. 1689.
     Kom til Norge og bygde Fredriksten festning og Gamlebyen i Fredrikstad, samt ble kommandør i Marstrand. [Se Norsk Bibliografisk Leksikon ?]
     Se bla. PHT 1 rk. IV bd og 3 rk. I. bd.; C.O. Munthe: Frederikshalds og Frederikstens historie intil 1720.; Gulowsen: Gyldenløvefeiden.

Gift _____med

Maria Wilhelmsdatter Pessert

Børn af Wyllem de Coucheron og Maria Wilhelmsdatter Pessert:

2.1.Wilhelm (Willem) de Coucheron, d. 1693
3.1.Anthony de Coucheron, d. 1689
4.1.Iver Coucheron, f. 1660, d. 1725
5.1.Cumerine Coucheron

Generation 2.

2.1.
Wilhelm (Willem) de Coucheron
Død 18 mar. 1693.

Gift _____med

Blanceflor Sophia Due

Børn af Wilhelm (Willem) de Coucheron og Blanceflor Sophia Due:

6.2.Anthon(y) Jacob (de) Coucheron, f. 1682, d. 1736, Sogn.
7.2.Blanceflor Sophie Coucheron, f. _____
3.1.
Anthony de Coucheron
Død 14 mar. 1689.
     [Se Norsk Bibliografisk Leksikon ?]

Gift _____med

Magdalena Alendolphia van Langen

Børn af Anthony de Coucheron og Magdalena Alendolphia van Langen:

8.3.Maria Margaretha Coucheron
4.1.
Iver Coucheron
Født 1660.
Død 15 jan. 1725.

Gift _____med

Cathrine Dorothea Schlanbusch

Børn af Iver Coucheron og Cathrine Dorothea Schlanbusch:

9.4.Iver Coucheron, f. 1701, d. 1790
5.1.
Cumerine Coucheron

Generation 3.

6.2.
Anthon(y) Jacob (de) Coucheron
Født 12 apr. 1682.
Død 2 okt. 1736, Vange i Vik, Sogn..
     Stilling: Oberst

Gift 1° 1 mar. 1713, Lesje.1 med

Pernille Christensdatter Gammelgaard
Født 1 jan. 1693.
Død 20 jun. 1726.
     Datter af Christen Gammelgaard.
     Efterlod 6 barn, da hun døde.
     Skifte 23 apr. 1727.

Gift 2° 20 jun. 17271 med

Henriette Antonette Lillienskiold
Født 1704.
Død 1782-1783.
     Datter af Peder Montagne Lillienskiold.

Børn af Anthon(y) Jacob (de) Coucheron og Pernille Christensdatter Gammelgaard:

10.6.Wilhelm Coucheron, f. 1713, d. 1761
11.6.Jørgen Otto Coucheron, f. omkr. 1718, d. 1761
12.6.Blancheflor Sophie Due Coucheron, f. 1719, Hadeland., d. 1768, Christiania.
13.6.Boel (Bodil) Christine Coucheron, f. omkr. 1721
14.6.Barthe (Marthe?) Mallene Coucheron, f. omkr. 1722
15.6.Ifver Coucheron, f. omkr. 1723, d. 1795, Blaker skanse.

Børn af Anthon(y) Jacob (de) Coucheron og Henriette Antonette Lillienskiold:

16.6.Petronelle («Pernille») Coucheron, f. 1729, gården Hvattum i Gran (Hadeland)., d. 1779, Danmark.
17.6.Anthon Jacob Coucheron, f. 1732

Børn af Anthon(y) Jacob (de) Coucheron og _____:

18.6._____
7.2.
Blanceflor Sophie Coucheron
Født _____, Holland ?2.
     Er kanske en søster til oberst Anton(y) Jacob de Coucheron (død 1736). Denne oberst havde også en datter Blanceflor Sophie, født 1719.

Gift _____med

Peter Christian »Petrowitch« Bredal
Født 16833.
Død 17563.
     Søn af Peter Bredal ???.
     Ifölge Erlandsen er han sönn av Anders Bredal (död 1691) til Veö, og visstnok på grunnlag herav sier professor Daae det samme. Det er imidlertid et spörsmål om dette er riktig. I russiske kilder kaldes han Peter Petrowitch, hvilket betyr Peter Petersen - han må således være sönn av en Peter/Peder. Samtidig oppgir han selv at nedstamme fra bestefaren bisp Erik Bredal. I Topsøe-Jensen og Emil Marquards: «Officerer i den dansk-norske Søetat 1660-1814», som utkom i 1935 og er bygget på arkivopplysninger såvel som i det i 1934 utkomne bind 4 av Dansk biografisk leksikon, sies at han er sönn av Medicus i Trondhjem Peter Bredal og sönnesönn av bispen Erik Bredal, dog med en tilföyelse sistnevnte sted av et "muligvis". Det er efter dette neppe noen grunn til at tvivle på at han var sönn av nevnte Medicus Bredal, som vi vet levet i Trondhjem i 1698, men om hvem forövrig intet vites. Han ble dansk sjökadett 1701. Tok det fölgende år avskjed og reiste til Russland hvor han avanserte til schoutbynacht og kommandant först i Reval og siden i Arkangelsk. Ble 1739 vice-admiral. Den 4. mars 1731 ble han opptatt i det estlandske ridderskap. Hans våbenskjold er et sölv Andreaskors på röd bunn. På hjelmen en harniskkledt ridder med 3 strutsefjær. Skjolddekenet er rödt og sölv - Devisen er: «Potatem et fidem amantibus justitiam». Han var ridder av Alexander Nevsky ordenen. [DBL IV, s. 48f; NHT II,4 s. 441ff; Meddelelser fra Geheimearchivet V s. 325; Bergersen: Tordenskjold I, s. 64; Topsøe-Jensen og Marquard: I, s. 194; DPHT VI,6 s. 313f; Øverland V,1 s. 974; Paul Anker: Tordenskjold, s. 116; Siebmachers Wappenbuch II, s. 255 og tabell 79.]3

Børn af Blanceflor Sophie Coucheron og Peter Christian »Petrowitch« Bredal:

19.7._____
20.7.Peter Bredal
8.3.
Maria Margaretha Coucheron
9.4.
Iver Coucheron
Født 4 okt. 1701.
Død 12 sep. 1790.

Gift _____4med

Anne Marie Schwabe
Død 2 jun. 1753.

Generation 4.

10.6.
Wilhelm Coucheron
Født 13 mai 1713.
Død 7 okt. 1761.
     Se O. Ovenstad: Militærbiografier, bd. 1 (1948), s. 226.

Gift _____med

Inger Must
Født 1721.
Død 15 mai 1782.

Børn af Wilhelm Coucheron og Inger Must:

21.10.Hans Nobel Coucheron, f. 1755, d. 1825
11.6.
Jørgen Otto Coucheron
Født omkring 1718.
Død 3 nov. 1761.
     Se O. Ovenstad: Militærbiografier, bd. 1 (1948), s. 226.
12.6.
Blancheflor Sophie Due Coucheron
Født 25 mai 1719, Gran, Hadeland., døbt 29 mai 1719, Gran kirke..
Død 8 apr. 1768, Christiania..

Gift 13 dec. 1736, Akershus slottskirke.5 med

Knud Jørgen Bredal
Død før 18 mar. 1744.
     Arméoffiser, som kom i tjenesten ca. 1711 og tjenstgjorde i Brabant, Holstein og Pommern før han kom til Norge. Han var regimentskvartermester og auditør ved 2. Smålenske nasjonale infanteriregiment fra 14. okt. 1718, kapteinløytnant ved samme regiments (?) Søndre Jarlbergske kompani fra 1. sept. 1719. Han fikk kapteins karakterisasjon 10. mai 1721. Virkelig kaptein og sjef for Vestre Jarlbergske kompani fra 18. mar. 1726. Overført til Frølichs gevorbne infanteriregiment 15. april 1735. Avskjed fra tjenesten 8. april 173? etter søknad (datert 15. jan. 1743) pga. senskader etter et benbrudd under en bataljonsmønstring fire år tidligere. Død før 18. mar. 1744.6

Børn af Blancheflor Sophie Due Coucheron og Knud Jørgen Bredal:

22.12.Knud Bredal, f. omkr. 1743, d. 1773
13.6.
Boel (Bodil) Christine Coucheron
Født omkring 1721.
14.6.
Barthe (Marthe?) Mallene Coucheron
Født omkring 1722.
15.6.
Ifver Coucheron
Født omkring 1723.
Død 3 feb. 1795, Blaker skanse..
     Se O. Ovenstad: Militærbiografier, bd. 1 (1948), s. 225.

Gift _____med

Christine Charpland
Født 1730.
Død 19 sep. 1797.

Børn af Ifver Coucheron og Christine Charpland:

23.15.Barthold Arentz Coucheron, f. 1762, d. 1830
24.15.Anthon Jacob Coucheron, f. 1771, d. 1834, Danmark.
16.6.
Petronelle («Pernille») Coucheron
Født 4 feb. 1729, gården Hvattum i Gran (Hadeland).7, døbt 10 feb. 17297.
Død 16 okt. 1779, Danmark.7.

Gift 6 nov. 1765, København.7 med

Peter Abraham (Peterssøn) Lund
Døbt 1735, Værdalen., 1ste Søndag i Advent.8.
Død 26 feb. 1790, København.8.
     Søn af Peter Raphael Lund og Birgitte Helena Hansdatter Leth.
     Han skal først have været Løjtnant ved Grenadergarden (?) og senere Kaptejn ved «Norske Livregiment» i Danmark.8

[Gift 1° 6 nov. 1765 med Petronelle («Pernille») Coucheron (4 feb. 1729 - 16 okt. 1779); Gift 2° 28 nov. 1783 med Christiane Augustine Kalckreuth (d. 29 aug. 1800)].
17.6.
Anthon Jacob Coucheron
Født 10 jul. 17329.
     Stilling: Løytnant
18.6.
___________

Børn af _____ og _____:

25.18.Anton Friderich Coucheron, f. 1754, d. 1809
19.7.
___________

Gift _____med

Stephan Lindemann
     Ansett og velhavende dansk grosserer i Petrograd.2
20.7.
Peter Bredal
     Han ble av sin far utvilsomt anbragt i den holstenske hertug Karl Fredriks tjeneste, da denne som tsarens tilkommende svigersönn oppholdt sig i Russland og er fulgt med hertugen til Kiel. Han nevnes 1739 som overjegermester og kammerherre ved det Hertugelige holstenske hoff og ble samme år sendt fra Kiel til Petrograd som over ordentlig ambassadör for at melde hertug Karl Fredriks död og undersöke utsiktene for dennes sönn, Karl Peter Ulrik. Efterat denne var blitt russisk tronfölger [Pjotr 3.] og i 1745 gift med senere keiserinne Catharina, vakte den holstengotorpske innflytelse ved hoffet motstand hos storkansleren [Vorontsov?] og 1747 ble Bredal forvist til Holsten. Da Karl Peter Ulrik i 1762 var blitt tzar som Peter III [Pjotr 3.], ble Bredal kaldt tilbake og hörte nu til tsarens mest betrodde rådgivere. Av keiserinne Catharina II fikk han 21. august 1762 i foræring godset Ullila (en del av Kavellecht) likesom han var ridder av Alexander Nevsky ordenen og den holstenske Anna orden. Efter tsarens död er han formentlig flyttet tilbake til Holsten. Han hadde flere barn. [Holm: Danmark - Norges Historie V s. 227; DHT VII,5 s. 256.]2

Gift _____med

Anna Christine von Clausenheim
     Formentlig datter av den holstenske minister i Hamburg, geheimeråd Clausenheim.2

Børn af Peter Bredal og Anna Christine von Clausenheim:

26.20.Carl August Bredal, f. 1745

Generation 5.

21.10.
Hans Nobel Coucheron
Født 27 sep. 1755.
Død 25 sep. 1825.

Gift _____med

Ane Maria Glückstad
Født 20 mai 1760.
Død 11 feb. 1832.

Børn af Hans Nobel Coucheron og Ane Maria Glückstad:

27.21.Elisabeth Magdalena Coucheron, f. 1791
28.21.Inger Margrethe Coucheron, f. 1791
29.21.Theodor Christian Coucheron, f. 1795
30.21.Karen Andrine Michaline Coucheron, f. 1800, d. 1879, Vest-Agder.
31.21.Ane Justine Must Coucheron, f. 1798
32.21.Poul Petter Montagne Coucheron, f. 1799
22.12.
Knud Bredal
Født omkring 1743.
Død 21 aug. 1773.
     Korporal, senere sersjant ved Nordenfjeldske gevorbne infanteriregiment 1760-72, sekondløytnant sst. fra 1772.
23.15.
Barthold Arentz Coucheron
Født 1762.
Død 1830.
     Premierløytnant i 1797 ved Nordre Hardanger kompani, titulær kaptein i 1803, frå 1813 major og sjef for Aurlandske kompani, tok avskil i 1818. Då han vart enkjemann i 1819, flytte han til dotter si i Bergen og selde garden 21/10 1820 på auksjon til seglmakar Johannes Westbye i Bergen. Westbye selde vidare til Svein Bleie, som var paktar på gården. Coucheron la i 1816 170 rdl. i sølvskatt.

Gift 23 sep. 1799, Kinsarvik.1 med

Anna Marie Hageman (Barth?)
Død omkring 1819.
24.15.
Anthon Jacob Coucheron
Født 25 mar. 1771.
Død 22 feb. 1834, Vejle, Danmark.10.
     Toldinspektør, Justitsråd, Premierliutenant.10

Gift 6 aug. 1810, Vejle, Danmark.10 med

Marie Louise Ammitzbøll
Født 6 aug. 1788, Lerbækgaard gods, Danmark.10.
Død 30 mai 1868, København.10.
     Datter af Hans Marcussen Ammitzbøll og Marie Nellemann.
25.18.
Anton Friderich Coucheron
Født 175411.
Død 180911.
     ?? Han er vel barnebarn af oberst Anton Jacob de Coucheron, eller ??
     Hilleshamn, Gratangen.11
     Var iflg. en bestemt overlevering utdannet i sitt fag i Flensburg, kom ved 1775 eller kanskje noen tid før til Ibestad og bosatte seg her som gullsmed. I året 1780 fikk han bøxelseddel på halvparten av gården Hilleshavn.12

Gift 1° 177611 med

Sofia Amalia Kristiansdatter Wegner
Født 1746, Ibestad, Astafjord.11.
Død 178611.
     Datter af Christian Wegner og Louise Charlotte Bremer.
     Skifte 1785-1789, Hilleshamn, Astafjord tinglag.13protokollnr. 144, folio 286b..

Gift 2° 179711 med

Elisabet Kristoffersdatter
Født 1745, Årstein, Astafjord.11.
Død 181211.

[Gift 1° med Peder Hanssen (1722 - 1786); Gift 2° med John Davidsen (1734 - 1784); Gift 3° 1777 med Ole Kaspersen (1718 - 1797); Gift 4° 1797 med Anton Friderich Coucheron (1754 - 1809)].

Børn af Anton Friderich Coucheron og Sofia Amalia Kristiansdatter Wegner:

33.25.Kristianna Lovisa Coucheron, f. 1776, Astafjord.
34.25.Herman Fredrik Coucheron, f. 1779, Astafjord., d. 1853
26.20.
Carl August Bredal
Født 14 nov. 174514, døbt _____, Protestantiske kirke i St. Petersburg14.
     I brev datert Haide i Ditmarsken 24. juni 1776 söker han om naturalisasjon som innfödt idet han anförer at hans bestefar var nordmann og tjente i den danske marine. I 1778 bestemte kabinettsstyrelsen, at overjegermester Bredals »skarnagtige sönn« enten skal på Munkholmen eller på Kristiansö.14

Generation 6.

27.21.
Elisabeth Magdalena Coucheron
Født 1791.
28.21.
Inger Margrethe Coucheron
Født 1791.
29.21.
Theodor Christian Coucheron
Født 1795.
30.21.
Karen Andrine Michaline Coucheron
Født 14 okt. 180010, døbt _____, Skedsmo, Akershus.10.
Død 3 feb. 1879, Haegebostad/Hægebostad, Vest-Agder.10.

Gift 15 okt. 1829, Garnison menighet, Oslo, Akershus.15,1 med

Andreas Aamodt
Født 17 jan. 1803, Nes, Buskerud.1.
Død 15 mar. 189210.
     Til Sole.

Børn af Karen Andrine Michaline Coucheron og Andreas Aamodt:

35.30.Trine Tobine Aamot, f. 1830, Vest Agder., d. 1910
36.30.Anna Marie Aamot, f. 1831, Vest-Agder.
37.30.Thora Christiane Aamot, f. 1832, Vest-Agder.
38.30.Hanna Nobeline Coucheron Aamot, f. 1834, Vest-Agder., d. 1834
39.30.Hans Nobel Christen Thorn Coucheron Aamot, f. 1835, Vest-Agder., d. 1896, Rogaland.
40.30.Ambrosia Elisabeth Aamot, f. 1837, Vest-Agder.
31.21.
Ane Justine Must Coucheron
Født 1798.
32.21.
Poul Petter Montagne Coucheron
Født 1799.
33.25.
Kristianna Lovisa Coucheron
Født 1776, Ibestad, Astafjord.11.
     Var 1801 i huset hos Jens Bing Dons, Hamnvik.12

Gift 180511 med

Jens Olsen (Trane)
Født 1775, Fugleberg, Ibestad.11.
Død 181111.
     Bolla, Ibestad.

Børn af Kristianna Lovisa Coucheron og Jens Olsen (Trane):

41.33.Ole Severin Jenssen Trane, f. 1806, Astafjord., d. 1882
42.33.Anton Fredrik Jenssen Trane, f. 1809, Ibestad.
43.33.Sofia Maria Wegner Jensdatter Trane, f. 1810, Ibestad., d. 1811
34.25.
Herman Fredrik Coucheron
Født 1779, Ibestad, Astafjord.11.
Død 185311.

Utenfor ekteskap med

Jonetta Johnsdatter
Født 177511.
Død 181211.
     Datter af John Davidsen og Elisabet Kristoffersdatter.

[Gift 1° med Herman Fredrik Coucheron (1779 - 1853); Gift 2° 1806 med Andreas Pedersen (1777 - 1852)].

Gift 1° 180711 med

Anne Katrine Henriksdatter
Født 1776, Kjøtta, Trondenes.11.
Død 183811.
     Datter af Henrik Jakobsen og Marie Knutsdatter.

Børn af Herman Fredrik Coucheron og Jonetta Johnsdatter:

44.34.Hanna Fredrikka Coucheron, f. 1805, (Astafjord?)., d. 1813

Børn af Herman Fredrik Coucheron og Anne Katrine Henriksdatter:

45.34.Anton Fredrik Coucheron, f. 1809, Astafjord.
46.34.Henrik Lind Coucheron, f. 1811, Gratangen., d. 1881
47.34.Sofia Amalie Hermansdatter Coucheron, f. 1813, Astafjord.
48.34.Hanna Maria Hermansdatter Coucheron, f. 1816, Astafjord.
49.34.Marit Coucheron, f. 1818, Astafjord., d. 1863
50.34.Kornelia Coucheron, f. 1822, Astafjord.

Generation 7.

35.30.
Trine Tobine Aamot
Født 18 apr. 1830, Lyngdal, Vest Agder.1.
Død 3 mar. 1910.
36.30.
Anna Marie Aamot
Født 2 aug. 1831, Lyngdal, Vest-Agder.1.
37.30.
Thora Christiane Aamot
Født 14 okt. 1832, Lyngdal, Vest-Agder.1.
38.30.
Hanna Nobeline Coucheron Aamot
Født 19 mar. 1834, Lyngdal, Vest-Agder.10.
Død 18 aug. 183410.
39.30.
Hans Nobel Christen Thorn Coucheron Aamot
Født 21 aug. 1835, Lyngdal, Vest-Agder.10, døbt 21 aug. 1835, Lyngdal, Vest-Agder.10.
Død 5 dec. 1896, Egersund, Rogaland.10.

Gift 8 mar. 1859, Hægebostad/Haegebostad, Vest-Agder.10 med

Jacobine Gerhardine Hansen
Født 29 sep. 1837, Mandal, Vest-Agder.10, døbt 29 sep. 1837, Mandal, Vest-Agder.10.
Død 6 dec. 1926, Oslo.10.

Børn af Hans Nobel Christen Thorn Coucheron Aamot og Jacobine Gerhardine Hansen:

51.39.Karen Andrea Aamot, f. 1859, Vest-Agder.
52.39.Edel Olea Aamot, f. 1861, Vest-Agder.
53.39.Andreas Aamodt, f. 1864, Oslo., d. 1922, Oslo.
54.39.Emma Hermana Aamot, f. 1865, Stavanger.
55.39.Paul Julius Helmer August Aamot, f. 1865, Stavanger.
56.39.William Coucheron-Aamot, f. 1868, Stavanger., d. 1948, Molde.
57.39.Hanna Theodora Aamot, f. 1869, Stavanger.
58.39.Anna Josefa Leigh Aamot, f. 1871, Stavanger.
59.39.Harald Aamot, f. 1873, Rogaland.
60.39.Ragna Aamot, f. 1873, Rogaland.
61.39.Harald Aamot, f. 1875, Rogaland.
62.39.Julie Bolette Gjor Lilly Aamot, f. 1878, Rogaland.
40.30.
Ambrosia Elisabeth Aamot
Født 16 jun. 1837, Lyngdal, Vest-Agder.1.
41.33.
Ole Severin Jenssen Trane
Født 1806, Rollnes, Astafjord.11.
Død 188211.

Gift 183711 med

Nikoline Pedersdatter
Født 1817, Hamnvik, Astafjord.11.
Død 188411.
42.33.
Anton Fredrik Jenssen Trane
Født 1809, Bolla, Ibestad.11.
43.33.
Sofia Maria Wegner Jensdatter Trane
Født 1810, Bolla Ytre, Ibestad.11.
Død 181111.
44.34.
Hanna Fredrikka Coucheron
Født 1805, Grimjord, (Astafjord?).11.
Død 181311.
45.34.
Anton Fredrik Coucheron
Født 1809, Hilleshamn, Astafjord.11.
     Hilleshamn, Gratangen, Astafjord; Kvæfjord, Troms.

Gift 183311 med

Mikol Maria Sørensdatter
Født 1806, Foldvik, Astafjord.11.
     Datter af Søren Mikkelsen og Berit Maria Jensdatter Trane.

Børn af Anton Fredrik Coucheron og Mikol Maria Sørensdatter:

63.45.Søren Mikal Coucheron, f. 1833, d. 1833
64.45.Herman Søren Antonsen, f. 1833
65.45.Søren Mikal Antonsen, f. 1836, Astafjord.
66.45.Anne Bergitte Antonsdatter, f. 1847, Astafjord.
46.34.
Henrik Lind Coucheron
Født 1811, Hilleshamn, Gratangen.11.
Død 188111.
     Hilleshamn, Gratangen.

Gift 184411 med

Pernille Mikkelsdatter
Født 1817, Lavik, Gratangen.11.
Død 190011.
47.34.
Sofia Amalie Hermansdatter Coucheron
Født 1813, Hilleshamn, Astafjord.11.
     Bodde (en tid) i «Bogen», der «Amalieberget» er oppkalt etter ho.16

Utenfor ekteskap med

Johan Jakobsen

Gift 1° omkring 184411 med

Andreas Torgersen
Født omkring 1807, Alstadhaug eller Skogn prgj.17,16.
Død 188711.
     Finnland, Dyrøy, Troms.
     Fra Alstadhaug eller Skogn prgj.16
     Andreas og Sofie satt som husmannsfolk på Finnland, Dyrøy fra ca. 1850. De hadde tidligere holdt til på Brøstad og på Mobakken. Plassen deres lå visstnok i Finnlandsvika under bnr. 2.16
     Andreas måtte få understøttelse fra fattigkassen fra 1869. Han var trolig ute av stand til å arbeide og dermed forsørge familien. Det førte til at han og Sofie ikke lenger kunne bo sammen, da hun fremdeles var i stand til å «hjelpe seg selv». 11. oktober 1869 vedtok fattigkommisjonen at boet deres måtte skiftes for at fattigvesenets tarv skulle bli tatt vare på. Andreas sin båt var alt beslaglagt og solgt av kommisjonen for 5 daler. I august året etter blei Sofie og Andreas innkalt til møte i kommisjonen. Her framla de en fortegnelse over deres felles eiendeler, foretatt av Hans P. Monsen på Stien. De blei taksert for 68 daler. Her under ei stue med skott verd 35 spdl. og et fjøs med lade til 8 daler. Det blei fatta flg. beslutning: «Konen beholder Fjøset, som hun agter at flytte og indrede til Bolig for sig, ligeledes beholder hun det Løsøre hun finder personlig brug for, nemlig et Traug, et Bagstebord, en Skjæring og en Ildtang. De øvrige Gjenstande blive snarest muligt at sætte paa Auktion, hvorved for det første kan vindes Midler til at sætte Fjøset istand til Bolig for Konen og forsyne samme med en Kogeovn». Andreas havna på omgangslegd med ei årlig utgift for fattigkommisjonen på 15 daler i de første åra. I 1874 søkte kommisjonen å få refundert utgiftene for Andreas hos sønnene i Hammerfest og i Salangen. Andreas gikk på legd på Dyrøya til sin død.18

Børn af Sofia Amalie Hermansdatter Coucheron og Johan Jakobsen:

67.47.Jonatine Johansdatter, f. 1836, Gratangen.

Børn af Sofia Amalie Hermansdatter Coucheron og Andreas Torgersen:

68.47.Torger Adolf Kristian Andreassen, f. 1845, Dyrøy.
69.47.Karl Johan Andreassen, f. 1847, Dyrøy.
70.47.Herman Fredrik Coucheron, f. 1849, Dyrøy.
71.47.Ragnhild Andreasdatter, f. 1852, Troms.
72.47.Johan Theodor Andreassen, f. 1855, Troms.
48.34.
Hanna Maria Hermansdatter Coucheron
Født 1816, Hilleshamn, Astafjord.11.
     Hun hadde hos seg en del billeder og saker etter gullsmeden (farfar) Coucheron. Alt brente med lensmannens hus.12

Gift omkring 184511 med

Kristoffer Andreassen
Født 181511.
     Kaldfarnes, Torsken.11
     Lensmann i Torsken.12

Børn af Hanna Maria Hermansdatter Coucheron og Kristoffer Andreassen:

73.48.Anna Kirstine Kristoffersdatter (Andreassen), f. 1851, Torsken.
49.34.
Marit Coucheron
Født 1818, Hilleshamn, Astafjord.11.
Død 186311.

Gift 184711 med

Hans Andreas Mikkelsen
Født 1823, Lavik, Astafjord.11.
Død 186711.
     Lavik, Gratangen i Astafjord.11

[Gift 1° 1847 med Marit Coucheron (1818 - 1863); Gift 2° 1863 med Maren Kristense Nilsdatter (1816 - 1865)].

Børn af Marit Coucheron og Hans Andreas Mikkelsen:

74.49.Anna Kristine Hansdatter, f. 1847, Astafjord.
75.49.Mikal Hanssen, f. 1849, Astafjord.
76.49.Jakob Lind Hanssen, f. 1852, Astafjord.
77.49.Henriette Fredrikke Hansdatter, f. 1857, Astafjord.
50.34.
Kornelia Coucheron
Født 1822, Hilleshamn, Astafjord.11.

Gift omkring 184511 med

Tobias Klemmetsen
Født 182311.
     Medby, Torsken.11

Børn af Kornelia Coucheron og Tobias Klemmetsen:

78.50.Teomine Kornelia Tobiasdatter, f. 1853, Torsken.

Generation 8.

51.39.
Karen Andrea Aamot
Født 12 sep. 1859, Lyngdal, Vest-Agder.1.
52.39.
Edel Olea Aamot
Født 17 okt. 1861, Lyngdal, Vest-Agder.1.
53.39.
Andreas Aamodt
Født 3 feb. 1864, Oslo.1.
Død 18 mai 1922, Oslo.10.

Gift 28 sep. 1895, Oslo.10 med

Aagot Ulrikke Concordia Tønsberg
Født 30 jan. 1868, Oslo.10.
     Datter af Henning Bødtker Tønsberg og Johanne Marie Lovise Heyerdal.

Børn af Andreas Aamodt og Aagot Ulrikke Concordia Tønsberg:

79.53.Liv Marie Aamodt, f. 1896, Oslo.
80.53.Gerd Aamodt, f. 1897, Troms.
81.53.Hans Nobel Coucheron Aamodt, f. 1899, Lofoten., d. 1952, U.S.A.
82.53.Henning Tønsberg Aamodt, f. 1900, Nordland.
83.53.Wilhelm Coucheron Aamodt, f. 1901, Nordland.
54.39.
Emma Hermana Aamot
Født 20 nov. 1865, Stavanger.1.
55.39.
Paul Julius Helmer August Aamot
Født 20 nov. 1865, Stavanger.1.
56.39.
William Coucheron-Aamot
Født 30 jan. 1868, Stavanger.1.
Død 22 mai 1948, Molde.19.

Gift _____20med

Sigrid Pehrson
Født 18 aug. 1870, Drammen.20.
Død 24 apr. 1967, Elnesvaagen.20.

Børn af William Coucheron-Aamot og Sigrid Pehrson:

84.56.Agnes Coucheron-Aamot, f. 1897, d. 1906, Nesodden.
85.56.Wilhelm Anthony Jacob Coucheron-Aamot, f. 1899, Nesodden.
86.56.Haakon William Christen Thorn Coucheron-Aamot, f. 1902, Nesodden., d. 1940, Drammen.
87.56.Sigrid Blancheflor Sophia Due (Nusse) Coucheron-Aamot, f. 1904, Nesodden.
88.56.Marthe Margrethe Nobel Must Coucheron-Aamot, f. 1908
89.56.Ingjerd Rømer Gyldenløve Coucheron-Aamot, f. 1910
57.39.
Hanna Theodora Aamot
Født 23 okt. 1869, Stavanger.1.
58.39.
Anna Josefa Leigh Aamot
Født 28 okt. 1871, Stavanger.1.
59.39.
Harald Aamot
Født 5 aug. 1873, Egersund, Rogaland.1.
60.39.
Ragna Aamot
Født 5 aug. 1873, Egersund, Rogaland.1.

Gift _____20med

Stanley Wright
61.39.
Harald Aamot
Født 1875, Egersund, Rogaland.1.
62.39.
Julie Bolette Gjor Lilly Aamot
Født 27 aug. 1878, Egersund, Rogaland.1.
63.45.
Søren Mikal Coucheron
Født 183311.
Død 183311.
64.45.
Herman Søren Antonsen
Født 183311.
     Steinfjord, Berg, Troms.

Gift omkring 186111 med

Berit Maria Samuelsdatter
Født 183711.
65.45.
Søren Mikal Antonsen
Født 1836, Hilleshamn, Astafjord.11.
     Steinfjord, Berg, Troms.

Gift omkring 185811 med

Karoline Jensdatter
Født 183811.

Børn af Søren Mikal Antonsen og Karoline Jensdatter:

90.65.Sigvart Kristian Sørensen, f. 1867, Troms.
66.45.
Anne Bergitte Antonsdatter
Født 1847, Hilleshamn, Astafjord.11.

Gift omkring 188411 med

Ole Johan Johannessen
Født 184511.
     Steinfjord, Berg, Troms.11
67.47.
Jonatine Johansdatter
Født 1836, Hilleshamn, Gratangen.11.
68.47.
Torger Adolf Kristian Andreassen
Født 1845, Mobakken, Dyrøy.11,16.
     I 1863 sto han tiltalt for å ha stjålet fem bomullstørklær fra ei hylle på butikken i Kastneshamn.16
     Skomakermester i Hammerfest.16

Gift _____med

Anna Pauline Jenssen
Født 1842, Tromsø.11,16.

Børn af Torger Adolf Kristian Andreassen og Anna Pauline Jenssen:

91.68.Antonius Martin Torgersen, f. 1874, Finnmark.
69.47.
Karl Johan Andreassen
Født 1847, Mobakken, Dyrøy.16.
     På Stien 1865; skredder i Hammerfest.16
70.47.
Herman Fredrik Coucheron
Født 1849, Brøstad, Dyrøy.11,16.
     Oppfostra i Hilleshamn hos morbroren Henrik Hermansen. Lærer, bosat i Salangen.16

Gift 187411 med

Teomine Kornelia Tobiasdatter
Født 1853, Medby, Torsken.11.
     Datter af Tobias Klemmetsen og Kornelia Coucheron.

Børn af Herman Fredrik Coucheron og Teomine Kornelia Tobiasdatter:

92.70.Hilda Marie Coucheron, f. 1875, Astafjord.
93.70.Anker Tormod Coucheron, f. 1877, Astafjord.
94.70.Helga Petrine Hermansdatter Coucheron, f. 1880, Astafjord.
95.70.Kornelia Sofie Coucheron, f. 1882, Astafjord., d. 1926
96.70.Håkon Tormod Coucheron, f. 1884, Astafjord.
97.70.Emil Johan Coucheron, f. 1886, Astafjord.
98.70.Julie Marie Coucheron, f. 1888, Astafjord.
99.70.Henny Kristine Coucheron, f. 1890, Astafjord.
100.70.Katea Johanna Coucheron, f. 1893, Astafjord.
101.70.Adjon Fredrik Coucheron, f. 1896, Astafjord.
71.47.
Ragnhild Andreasdatter
Født 1852, Dyrøy, Troms.11,16.
     Kom til Hilleshamn i Astafjord.11
     Tjente i Bjørkebakken 1865. Bodde som innerst på Finnland i Dyrøy hos mora på 1870-tallet.16

Gift _____med

Nils Berg Manasesen
Født 184116.
     Fra Torsken.16

Børn af Ragnhild Andreasdatter og Nils Berg Manasesen:

102.71.Hilda Petrine Lind Nilsdatter, f. 1876
72.47.
Johan Theodor Andreassen
Født 1855, Finnland, Dyrøy, Troms.11.
     Kom til Hilleshamn i Astafjord.11
     Tjente hos Baltzer O. Martinussen 1875. Utvandra til Amerika 1879.16
73.48.
Anna Kirstine Kristoffersdatter (Andreassen)
Født 1851, Torsken.11.
     Gift på Breivoll, Astafjord.11

Gift omkring 189011 med

Helge Peder Hallesen
Født 185311.
     Ibestad, Astafjord.11

Børn af Anna Kirstine Kristoffersdatter (Andreassen) og Helge Peder Hallesen:

103.73.Helge Hallesen (Helgesen), f. 1888
104.73.Halle Helgesen (Hallesen), f. 1891, Astafjord.
74.49.
Anna Kristine Hansdatter
Født 1847, Lavik, Astafjord.11.

Gift 186811 med

Ole Anton Esaiassen
Født 1844, Hestnes, Astafjord.11.
     Til Dakota, Amerika.11

Børn af Anna Kristine Hansdatter og Ole Anton Esaiassen:

105.74.Hansine Mikaline Magdalene Olsdatter, f. 1870, Astafjord.
106.74.Esaias Eivind Olsen, f. 1874, Astafjord.
107.74.Joakime Kristine Olsdatter, f. 1876, Astafjord., d. 1878
108.74.Herman Ludvig Peter Olsen, f. 1878, Astafjord.
109.74.Jentoft Karenius Meier Olsen, f. 1881, Astafjord.
110.74.Alanda Oline Hilbertine Olsdatter, f. 1884, Astafjord.
111.74.Charlotte Marie Olsdatter, f. 1886, Astafjord.
112.74.Ingvard Kornelius Olsen, f. 1886, Astafjord.
75.49.
Mikal Hanssen
Født 1849, Lavik, Astafjord.11.
     Til Amerika.11
76.49.
Jakob Lind Hanssen
Født 1852, Lavik, Astafjord.11.

Gift 187211 med

Jakobine Marie Andreasdatter
Født 1852, Selnes, Astafjord.11.

Børn af Jakob Lind Hanssen og Jakobine Marie Andreasdatter:

113.76.Karl Magnus Jakobsen, f. 1873, Astafjord.
114.76.Anna Kristine Jakobsdatter, f. 1875, Astafjord.
77.49.
Henriette Fredrikke Hansdatter
Født 1857, Lavik, Astafjord.11.
     Til Amerika.11
78.50.
Teomine Kornelia Tobiasdatter
Født 1853, Medby, Torsken.11.

Gift 187411 med

Herman Fredrik Coucheron
Født 1849, Brøstad, Dyrøy.11,16.
     Søn af Andreas Torgersen og Sofia Amalie Hermansdatter Coucheron.
     Oppfostra i Hilleshamn hos morbroren Henrik Hermansen. Lærer, bosat i Salangen.16

Børn af Teomine Kornelia Tobiasdatter og Herman Fredrik Coucheron er vist under Herman Fredrik Coucheron (nr. 70).


Generation 9.

79.53.
Liv Marie Aamodt
Født 26 apr. 1896, Oslo.10.
80.53.
Gerd Aamodt
Født 25 sep. 1897, Tromsø, Troms.10.
81.53.
Hans Nobel Coucheron Aamodt
Født 9 apr. 1899, Steine, Lofoten.10.
Død 5 dec. 1952, Salt Lake City, Utah, U.S.A.10.

Gift _____10med

Agnes Leonora Moberg
Født 190310.
82.53.
Henning Tønsberg Aamodt
Født 15 jun. 1900, Bjarkøy, Nordland.10.
83.53.
Wilhelm Coucheron Aamodt
Født 15 sep. 1901, Bjarkøy, Nordland.10.
84.56.
Agnes Coucheron-Aamot
Født 18 jan. 189720.
Død 3 jul. 1906, Nesodden.20.
85.56.
Wilhelm Anthony Jacob Coucheron-Aamot
Født 10 sep. 1899, Nesodden.20.
     Ingen barn.20
86.56.
Haakon William Christen Thorn Coucheron-Aamot
Født 2 jul. 1902, Nesodden.20.
Død 23 apr. 1940, Drammen.20.

Gift _____20med

Gudrun Holst Høstmark
Født 26 jul. 1908, Molde.20.
Død 2 sep. 1993, Molde.20.

Børn af Haakon William Christen Thorn Coucheron-Aamot og Gudrun Holst Høstmark:

115.86.Agnes Marianne Coucheron-Aamot, f. 1931
116.86.Hans Høstmark Coucheron-Aamot, f. 1934
87.56.
Sigrid Blancheflor Sophia Due (Nusse) Coucheron-Aamot
Født 7 jul. 1904, Nesodden.20.
88.56.
Marthe Margrethe Nobel Must Coucheron-Aamot
Født 190820.
89.56.
Ingjerd Rømer Gyldenløve Coucheron-Aamot
Født 13 feb. 191020.
90.65.
Sigvart Kristian Sørensen
Født 1867, Berg, Troms.11.
     Kom til Klåpen, Ibestad.11
91.68.
Antonius Martin Torgersen
Født 1874, Hammerfest, Finnmark.11.
     Kråkrø, Astafjord.11

Gift 190911 med

Johanna Danhilda Eliseusdatter
Født 188211.

Børn af Antonius Martin Torgersen og Johanna Danhilda Eliseusdatter:

117.91.Anny Ragnhilde Sofie Torgersen, f. 1907, Astafjord.
118.91.August Johan Torgersen, f. 1911, Astafjord., d. 1917
119.91.Josefine Danhilde Torgersen, f. 1913, Astafjord.
120.91.Torger August Johan Torgersen, f. 1918, Astafjord.
92.70.
Hilda Marie Coucheron
Født 1875, Hilleshamn, Astafjord.11.
93.70.
Anker Tormod Coucheron
Født 1877, Hilleshamn, Astafjord.11.
94.70.
Helga Petrine Hermansdatter Coucheron
Født 1880, Hilleshamn, Astafjord.11.
     Til Sydvaranger, Sydvaranger i Finnmark.11
95.70.
Kornelia Sofie Coucheron
Født 1882, Hilleshamn, Astafjord.11.
Død 192611.
96.70.
Håkon Tormod Coucheron
Født 1884, Kråkrø, Astafjord.11.
     Til Amerika.11
97.70.
Emil Johan Coucheron
Født 1886, Kråkrø, Astafjord.11.
98.70.
Julie Marie Coucheron
Født 1888, Kråkrø, Astafjord.11.
     Til Arendal, AA.11
99.70.
Henny Kristine Coucheron
Født 1890, Kråkrø, Astafjord.11.
100.70.
Katea Johanna Coucheron
Født 1893, Kråkrø, Astafjord.11.
101.70.
Adjon Fredrik Coucheron
Født 1896, Kråkrø, Astafjord.11.
102.71.
Hilda Petrine Lind Nilsdatter
Født 187616.
103.73.
Helge Hallesen (Helgesen)
Født 188811.
     Kom til Breivoll, Astafjord.11
104.73.
Halle Helgesen (Hallesen)
Født 1891, Ibestad, Astafjord.11.
105.74.
Hansine Mikaline Magdalene Olsdatter
Født 1870, Hestnes, Astafjord.11.

Gift 188811 med

Jakob Kristian Andreassen
Født 1856, Skjelnesplassen, Astafjord.11.
     Til Dakota, Amerika.11

Børn af Hansine Mikaline Magdalene Olsdatter og Jakob Kristian Andreassen:

121.105.Ove Amandus Jakobsen, f. 1889, Astafjord.
122.105.Anton Eberg Jakobsen, f. 1890, Astafjord.
123.105.Jentoft Lundberg Jakobsen, f. 1892, Astafjord.
106.74.
Esaias Eivind Olsen
Født 1874, Hestnes, Astafjord.11.
     Til Dakota, Amerika.11
107.74.
Joakime Kristine Olsdatter
Født 1876, Hestnes, Astafjord.11.
Død 187811.
108.74.
Herman Ludvig Peter Olsen
Født 1878, Hestnes, Astafjord.11.
     Til Dakota, Amerika.11
109.74.
Jentoft Karenius Meier Olsen
Født 1881, Hestnes, Astafjord.11.
     Til Dakota, Amerika.11
110.74.
Alanda Oline Hilbertine Olsdatter
Født 1884, Kjeiprød, Astafjord.11.
111.74.
Charlotte Marie Olsdatter
Født 1886, Kjeiprødplassen, Astafjord.11.
     Til Dakota, Amerika.11
112.74.
Ingvard Kornelius Olsen
Født 1886, Kjeiprødplassen, Astafjord.11.
     Til Dakota, Amerika.11
113.76.
Karl Magnus Jakobsen
Født 1873, Selnes, Astafjord.11.
     Til Amerika.11
114.76.
Anna Kristine Jakobsdatter
Født 1875, Selnes, Astafjord.11.
     Til Amerika.11

Generation 10.

115.86.
Agnes Marianne Coucheron-Aamot
Født 11 jun. 193120.
116.86.
Hans Høstmark Coucheron-Aamot
Født 23 sep. 193420.

Gift _____20med

Rethe Belle Holder
Født 30 mar. 194220.

Børn af Hans Høstmark Coucheron-Aamot og Rethe Belle Holder:

124.116.William Haakon Coucheron-Aamot, f. 1972
125.116.Christen Wilhelm Coucheron-Aamot, f. 1976
117.91.
Anny Ragnhilde Sofie Torgersen
Født 1907, Kråkrø, Astafjord.11.
118.91.
August Johan Torgersen
Født 1911, Kråkrø, Astafjord.11.
Død 191711.
119.91.
Josefine Danhilde Torgersen
Født 1913, Kråkrø, Astafjord.11.
120.91.
Torger August Johan Torgersen
Født 1918, Kråkrø, Astafjord.11.
121.105.
Ove Amandus Jakobsen
Født 1889, Skjelnesplassen, Astafjord.11.
     Til Dakota, Amerika.11
122.105.
Anton Eberg Jakobsen
Født 1890, Skjelnesplassen, Astafjord.11.
     Til Dakota, Amerika.11
123.105.
Jentoft Lundberg Jakobsen
Født 1892, Skjelnesplassen, Astafjord.11.
     Til Dakota, Amerika.11

Generation 11.

124.116.
William Haakon Coucheron-Aamot
Født 17 nov. 197220.
125.116.
Christen Wilhelm Coucheron-Aamot
Født 29 sep. 197620.

Kilder og Noter
1IGI - http://www.familysearch.com
2Knut Esmarch: Familien Bredal, s. 24
3Knut Esmarch: Familien Bredal, s. 23-24
412 barn.
5Olai Ovenstad: Militærbiografier (Oslo 1948-49)., s. I:135-136.
6Jon Gunnar Arntzen ref. fra Olai Ovenstad: Militærbiografier, bd. 1 (1948), s. 135-36.
7Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 19
8Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 18
9Olai Ovenstad: Militærbiografier (Oslo 1948-49)., s. I:222
10http://www.familysearch.com
11Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
12Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. 667
13Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
14Knut Esmarch: Familien Bredal
15Skedsmo, Akershus ?.
16Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. I:87
17I Astafjord Bygdebok sættes fødselsåret til 1809.
18Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. I:87-88
19Hans H. Coucheron-Aamot
20Hans H. Coucheron-Aamot