© 2001 Simon Ellefsen

Bimand / Byemand

Opdateret 21 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Peder

Børn af Peder og _____:

2.1.Erich Pedersen Byemand (Jemt), d. 1677
3.1.Peder Pedersen Byemand, d. omkr. 1689
4.1.Mogens Pedersen Bimand

Generation 2.

2.1.
Erich Pedersen Byemand (Jemt)
Død apr. 16771.
     Nordlandshandler. (Visstnok fra Jemtland).
     Det opplyses i 1666 at han 30. jan. 1664 solgte en gård, Bredgard, i Strand og Strøm sogn.2
     Skifte 24 jan. 1679, Trondhjem1,2856 - 944 Rd., derav borgerleiet Kulstadsjøen i Vefsen, jekt og bygård.Han eiet borgerleiet Kulstadsjøen i vefsen, verdsatt til 150 rdl., gård i Trondhjem til 120 rdl., varer til 150 rdl., jakt til 40 rdl., sølv til 25 rdl., perler for 19 rdl. og tre kontrafeyer av Fredrik III, «Maria og salig Jeronimus» (Hass?), ialt brutto for 856 rdl., men gjelden blev 944 rdl..

Gift _____med

Maren Jørgensdatter
     Datter af Jørgen Nielsen og Ane Torstensdatter.
     Iflg. Berg: 1951, s. 126 var hun datter av Jørgen kopperslager og tok over sin fars gård ved dennes død før 1660.
     Skifte 24 jan. 1679, Trondhjem1.

[Gift 1° med Jeremias Hase; Gift 2° med Erich Pedersen Byemand (Jemt) (d. apr. 1677)].

Børn af Erich Pedersen Byemand (Jemt) og Maren Jørgensdatter:

5.2.Jeremias Hass, f. omkr. 1665, Trondhjem, d. 1735
6.2.Kirsten Erichsdatter (Bye), f. omkr. 1667
7.2.Sophia Erichsdatter (Bye), f. omkr. 1670
8.2.Margrethe Erichsdatter (Bye), f. omkr. 1672, d. 1704
9.2.Ingeborg Erichsdatter Bye, f. omkr. 1672, d. omkr. 1716
10.2.Jørgen Erichsen (Bye), f. 1675
3.1.
Peder Pedersen Byemand
Død omkring 1689.
     Ingen arvinger er nevnt i skiftet etter ham i 1689.
     Skifte 27 mar. 1689, Trondhjem3Uten barn. Borgerleie i Nordland. 97 - 311 rd..

Gift _____med

Anne Mosesdatter
     Datter af Moses Pedersen.
     Må antages at være myndig da faren 15. nov. 1661 skifter imellem ham og sine 4 umyndige børn, hvor hun ikke nevnes. Fullvoksen ved farens skifte 19. okt. 1671.4
4.1.
Mogens Pedersen Bimand
     ?? Sandsynligvis bror til Erich og Peder Byemand ??
     Mogens Pedersen Bimand er nevnt i 1692 da han resterer at betale Rd. 4-1-8 av den påbudte kopp- og kvegskat for 1691.5

Generation 3.

5.2.
Jeremias Hass
Født omkring 1665, Trondhjem6,1,6.
Død 17357.
     Magister. Cand. theol. 1686 og kort efter kapellan i Stod. Vicepastor i Frosta 1710.8

Gift 11 nov. 16908 med

Margrethe Borch
Født 16637.
Død 17467.
     Datter af Peder Nilsen Borch og Magdalene Christophersdatter (Løb).

Børn af Jeremias Hass og Margrethe Borch:

11.5.Maren Magdalene Hass (Borch?)
12.5.Margrethe Christine Hass Borch, f. 1706, d. 1772, Trondhjem.
13.5.Peder Jeremiassen Hass Borch, f. 1692, d. 1751
6.2.
Kirsten Erichsdatter (Bye)
Født omkring 16679,1.
     I skiftet [1716] etter Ingeborg Eriksdatter Bye, er søsteren Kirsten Eriksdatter Bye gift med Kristoffer Jonsen, Leikvik i Senjen [Leikvik i Torsken].

Gift _____med

Kristoffer Jonsen
Født omkring 165810.
     Søn af Jon Justsen.
     Bruker av halve Leikvik i Torsken 1698-1738. Som faren og brørne var han ein overlag driftig kar, var jekteskipper for bygda i åra 1714-22 og hadde seks drenger i si tjeneste i 1701. I alt var det 14 drenger på dei tre Leikvikbruka det året. I Kristofer si tid hadde Leikvika meir husdyr og større fiskefangst enn noen annan gard i bygda. I 1723 sende han til Bergen på sin part 70 våger rundfisk, 30 våger råskjær, 10 våger titling (småtorsk) 6 våger longa, 20 våger kveiterav og 3 våger rekling, i alt 139 våger fisk. Året før hadde han sendt 100 våger, og året etter sende han 116 våger. Var gift med Kirsten Eriksdatter.10
     Berg og Torsken bygdebok kender 4 barn av Kristofer og Kirsten: 1. Erik; 2. Jon; 3. Eidis; og 4. Marie. Men den Helle Kristoffersdatter (Budde/Bye), død 1774, der ses gift på Ramstad i Tjeldsund må også være deres datter, eller ? - Kanskje er hun identisk Kristoffers kendte datter Marie, og hendes fulde navn er Helle/Hille Marie, hvilket er et navn hendes barnebarn døbes med.

Børn af Kirsten Erichsdatter (Bye) og Kristoffer Jonsen:

14.6.Jon Kristoffersen, d. 1744
15.6.Erik Kristoffersen, f. 1690, d. 1744
16.6.Edis Kristoffersen Lech, f. _____
17.6.Marie Kristoffersdatter
18.6.Helle Christophersdatter, f. omkr. 1689, d. 1774, Ramstad i Tjeldsund.
7.2.
Sophia Erichsdatter (Bye)
Født omkring 167011,1.
     I skiftet [1716] etter Ingeborg Eriksdatter Bye, er det nevnt at søsteren Sophia Eriksdatter var konen til Elias Michelsen, Ibbestad.12
     Som enke hadde Sofie i 1701 heile seks drenger til hjelp i drifta [på garden Leikvik i Torsken].13

Gift 1° _____13med

Eidis Jonsen
Død omkring 169913.
     Søn af Jon Justsen.
     Bruker ei fjerdepart av Leikvik i Torsken. Kona hans heitte Sofie, som trolig gifta seg med ettermannen på garden.13

Gift 2° _____med

Edias Mikkelsen
Født 1674, Kilbotn, Trondenes.14,15,16,17.
Død 1738, Ibestad, Astafjord.15,16.
     Søn af Mikkel Johansen og Ragnhild Ediasdatter.
     I manntallet år 1701 er Edies Michelsen «selfoster karl af nogen brug» på Kilbotn i Trondenes. Edies er 29 år, og uden sønner.17
     Han overtok gardparten på Leikvik i Torsken etter Eidis Jonsen, og brukte den frå 1702 til 1716. Drengene hans hadde frå halvannan til to riksdalar i løn for året. Når dei rodde, hadde dei attåt løna den såkalte «dagsroren», som var ein sjettepart av vanleg mannslott. Dei fem sjettepartane tok husbonden for bruk, kost, klær og stell. Tausene hadde halvannan dalar for året, både hos Eidis og hos dei andre på garden.18
     I 1716 reiste Edies Michelsen, Øvre Ibestad til bygdefarstevne i Bergen for første gang.19
     Edies Michelsen på Nedre Ibestad (1 våg 2 pd), den senere lensmannsgård, der hvor styreren for Senja ungdomsskole nå (1958) har sin leilighets kjøkken. Den delen er oppført av Edies Michelsens sønnesønn Søren Michelsen Hass og er Ibestads eldste hus, bygget på bare jorden uten grunnmur.

Børn af Sophia Erichsdatter (Bye) og Eidis Jonsen:

19.7.Erik Eidissen, f. 1695
20.7.Peder Eidissen, f. 1698, d. 1744

Børn af Sophia Erichsdatter (Bye) og Edias Mikkelsen:

21.7.Mikkel Ediassen Bye Hass, f. 1709, d. 1782
22.7.Kirstine Marie Ediasdatter, f. 1709, Astafjord., d. 1768, Trondenes.
8.2.
Margrethe Erichsdatter (Bye)
Født omkring 167220,1.
Død 17048,20, begravet 6 apr. 170421.

Gift omkring 170121 med

Henrich Paulsen (Bugge)
Født omkring 165022,23.
Død 1733, begravet 1733, palmesøndag, 82 år og 22 uker gl.21.
     Sønn av lensmann på Vega, Paul Nielsen (o.1612-1700).
     Henrik Paulsen ble bruker av hele Tilrem gård [i Brønnøy].24

[Gift 1° 29 sep. 1681 med Maren Jacobsdatter (Tilrem) (omkr. 1660 - 1699); Gift 2° omkr. 1701 med Margrethe Erichsdatter (Bye) (omkr. 1672 - 1704); Gift 3° med Marit Jonsdatter; Gift 4° 1705 med Sara Nielsdatter (omkr. 1680 - 19 dec. 1757)].

Børn af Margrethe Erichsdatter (Bye) og Henrich Paulsen (Bugge):

23.8.Maria Henrichsdatter Bugge, f. 1702, d. 1790
24.8.Dorthe Henriksdatter, d. 1704
9.2.
Ingeborg Erichsdatter Bye
Født omkring 167220,1.
Død omkring 1716.
     Tvilling med søsteren Margrethe.8
     Skifte 1716, Mo i Vefsn.25Arvingerne er hennes ektefelle Anders Ingebrigtsen og hennes søsken: Jeremias Hass, bror, sogneprest til Frosten; Margrethe Erichsdatter, avdød søster, gift med Hendrich Povelsen, Tilrum; Maria Hendrichsdatter, barn av Margrete; Kirsten Erichsdatter, søster, gift med Christopher Joensen, Lechvigen i Senja; Sophia Erichsdatter, søster, gift med Elias Michelsen, Ibbestad; Marite Hass, halvsøster, gift med Hans Aars, borger av Vefsn..

Gift _____25med

Anders Ingebrigtsen
Død omkring 1740.
     Skifte 1740, Mo i Vefsn.26Hans søsken arver - stort skifte mange søsken og deres barnebarn. Se Svein Edvardsens bok..

[Gift 1° med Ingeborg Erichsdatter Bye (omkr. 1672 - omkr. 1716); Gift 2° med Lisbeth Michelsdatter (d. eft. 1740)].
10.2.
Jørgen Erichsen (Bye)
Født 167527,1.

Generation 4.

11.5.
Maren Magdalene Hass (Borch?)
     En prestedatter av Frosten28

Gift _____med

Rickert Hagerup
Født 169228, døbt 17 jul. 1692, Frosten28.
Død 19 jul. 1746, Skogn28.
     Søn af Søren Rickertsen Hagerup og Lucia Steensdatter Meldal.
     Stilling: Sogneprest til Skogn29.
     Student 13 aar gl. 1705, bacc. 1713, resid. kapellan 1718 og 1722 sogneprest til Skogn, hvor han døde 19/7 1746.28

Børn af Maren Magdalene Hass (Borch?) og Rickert Hagerup:

25.11.Søren Hagerup
26.11.Jeremias Hagerup
27.11.Lucie Margrethe Hagerup
28.11._____
29.11._____
30.11._____
31.11._____
32.11._____
33.11._____
12.5.
Margrethe Christine Hass Borch
Født 6 aug. 170630.
Død 1772, Trondhjem.31,30.

Gift 9 jul. 172330 med

Niels Ebbesen Tønder
Født 8 jun. 170030.
Død 18 okt. 176530, begravet 29 okt. 1765, Frue Kirke i Trondhjem.30.
     Søn af Ebbe Carstensen og Anna Henriksdatter Hornemann.
     Sogneprest til Vor Frue kirke i Trondhjem.32
     Hans Portræt hænger paa Reinskloster.30

Børn af Margrethe Christine Hass Borch og Niels Ebbesen Tønder:

34.12._____
35.12._____
36.12.Ebbe Carsten Tønder, f. 1726, d. 1785
37.12.Jeremias Tønder, f. 1728, d. 1820
38.12.Henrik Horneman Tønder, f. 1729, d. 1799
39.12._____
40.12._____
41.12._____
13.5.
Peder Jeremiassen Hass Borch
Født 16927.
Død 17517.
     Prest til Sundalen.7

Gift 1° _____med

Petronelle Arctander

Gift 2° _____med

Karen Johansdatter Schjelderup
Født 171233.
Død 31 jul. 178033.
     Datter af Johan (Johannes) Schjelderup og Karen Collin.

Børn af Peder Jeremiassen Hass Borch og Karen Johansdatter Schjelderup:

42.13.Karen Petronelle Arctander Borch, f. 1731, d. 1810
43.13.Jeremia Margrethe Borch, f. 1735, d. 1813
44.13.Sophie Amalie Borch, f. 1736, d. 1799
45.13.Johan Schjelderup Borch, f. 1737, Sør-Trøndelag., d. 1817, Sør-Trøndelag.
46.13.Jeremias Borch, f. 1738, d. 1760
47.13.Caspar Abraham Borch, f. 1746, d. 1805
14.6.
Jon Kristoffersen
Død 174434.
     Bruker av halve Leikvik i Torsken frå 1738. Jon var ikkje dårlegare kar enn faren når det gjaldt sjødrifta. Etter tiendelista hadde han til vårstemna i 1744 ei bergensføring på 40 våger rundfisk, 40 våger råskjæring, 10 våger longa og 10 våger rav og rekling. Så høgt nådde ingen andre i Berg og Torsken det året. Men same året gjekk det ein farsott over heile bygda, og Jon og alle brørne hans strauk med.35

Gift _____34med

Maren Mikkelsdatter

[Gift 1° med Jon Kristoffersen (d. 1744); Gift 2° med Amund Amundsen].

Børn af Jon Kristoffersen og Maren Mikkelsdatter:

48.14.Kristoffer Jonsen, f. 1739
15.6.
Erik Kristoffersen
Født 169010.
Død 174410.
16.6.
Edis Kristoffersen Lech
Født _____, Leikvik, Torsken.16.
Begravet 12 dec. 1745, Trondenes., (3 s. advent).36.
     Bodde på Tovik i Trondenes.
     Bruker av Ytterholmen i Torsken 1733-1745.37

Gift _____med

Johanna Margrethe Andersdatter Harr
Født 1701, Tovik, Trondenes.38,39.
Død 10 apr. 1763, Tovik, Trondenes.40,39.
     Datter af Anders Pedersen Har og Mette Rasmusdatter Warberg.
     For begravelsen og bruken av kirkeklokkene betaltes 10 Rdl.40
     Skifte 11 jun. 1764, Tovik, Fauskevåg tinglag.40Skifteinnledning. Wilhelm Mauritz Thomassen Sorenskriver over Senjen Fogderier gjør Witterligt at Anno 1764 den 11. juni innfandt jeg mig med tvende Mænd, velaktede Rasmus Andersen Har, boende paa Reinsaa og Augustinius Schelderup, boende i Tenviken, paa gaarden Toevigen i Senjen Fogderier, for der samme steds at forrette Skifte og Deeling i Stervboet efter Sal. Johanna Margrethe Har, der boede i bemmeldte Toevigen, imellem hendes efterladte Mand Hans Rafn Sparboe og den Sal. Quindes Børn som var følgende: (1). Iver Eddissen, er 22 Aar. (2). Mette Marie Eddisdatter, gift med Sr. Jens Rasmussen Thrane, er død og efterladt sig umyndige Børn. (3). Kirsten Eddisdatter, gift med Nils Anfinnsen Røg. (4). Anne Margrethe Eddisdatter, gift med Nils Rafn Sparboe. Boets Formue var 400 Rdl..

[Gift 1° med Iver Andersen (26 mai 1692 - 1734); Gift 2° med Edis Kristoffersen Lech (f. _____); Gift 3° 26 nov. 1748 med Hans Rafn Hanssen Sparboe (1719 - 9 mai 1785)].

Børn af Edis Kristoffersen Lech og Johanna Margrethe Andersdatter Harr:

49.16.Kirsten (Kristine) Ediasdatter (Lech), f. 1734, Trondenes.
50.16.Anne Margrete Lech, f. 1737, Trondenes., d. 1795, Trondenes.
51.16.Iver Ediassen Lech, f. 1741, Trondenes.
17.6.
Marie Kristoffersdatter
18.6.
Helle Christophersdatter
Født omkring 168941,42.
Død aug. 1774, Ramstad i Tjeldsund., 85 år gl.43,42.
     Sandsynligvis datter af Kirsten Eriksdatter Bye og Kristoffer Jonsen.
     "Folk og Slekt i Trondenes" skriver at hun er datter til Kristoffer Olsen og Maren Andersdatter på Ramstad i Tjeldsund.
     Helle Budde var på Ramstad i Tjeldsund 14. juni 1770, og døde her i aug. 1774 - 85 år gl.43

Gift _____med

Anders Larssen
Født omkring 1687, Gausvik, Trondenes.42,43.
Død 1758, Gausvik, Trondenes.42,43.
     Søn af Lars Iversen og Barbro?.
     Gårdbruker på Gausvik. [Se Trondenes Bygdebok.]

Børn af Helle Christophersdatter og Anders Larssen:

52.18.Kristoffer Anderssen, f. omkr. 1717, Trondenes., d. 1789, Trondenes.
53.18.Lars Andersen, f. omkr. 1720, Trondenes., d. 1766, Tjeldsund.
54.18.Ane Kristine Andersdatter, f. omkr. 1727, Trondenes., d. 1788
19.7.
Erik Eidissen
Født 169513.
     Oppfostra hos farbroren Just Jonsen på Grunnfarnes i Torsken.13
20.7.
Peder Eidissen
Født 169813.
Død 174444.
     Bruker ei fjerdepart av Leikvik i Torsken frå 1716. I hans og faren si tid skatta dette bruket (III) av 2 pd. 2½ mrk., mens bruk I var tilsvarende mindre. I 1722 måtte Peder ut med 2 lodd sølv i bøter for «helligbrøde». Han hadde forsømt to preikesøndagar og i staden vore roen. Same bøtene fekk dei to andre høvedsmennene på garden. Vi får her også vite at dei brukte tremannsbåtar til heimeroren. Peder Eidisen strauk med i farsotten 1744. Uåra kring 1740-45 og sjukdomen gjorde ende på Just-slekta i Leikvika. I 1744 betalte garden ostetiende av 12 melkedyr, men året etter var det berre 4 kyr igjen. Hos Peder Eidisen på bruk III var det hverken folk eller dyr igjen. Ein av sønene døde, og dei to andre flytta bort.44

Børn af Peder Eidissen og _____:

55.20.Eidis Pedersen, f. omkr. 1714
56.20.Jon Pedersen, d. omkr. 1788
57.20.Nils Pedersen, d. 1746, Torsken.
21.7.
Mikkel Ediassen Bye Hass
Født 170915.
Død 178215.

Gift omkring 173015 med

Øllegård Sørensdatter Trane
Født 171115.
     Datter af Søren Reinholtsen og Ingeborg Christensdatter Trane.

Børn af Mikkel Ediassen Bye Hass og Øllegård Sørensdatter Trane:

58.21.Kirsten Mikkelsdatter Hass, f. 1736, Ibestad, d. 1805
59.21.Søren Mikkelsen Hass, f. 1736, Ibestad., d. 1783
60.21.Ingeborg Sofia Mikkelsdatter Hass, f. 1739, Ibestad., d. 1818
22.7.
Kirstine Marie Ediasdatter
Født 1709, Ibestad, Astafjord.45,16.
Død 1768, Tovik, Trondenes.16.

Gift omkring 174416 med

Anders Nielsen Schjelderup
Født 1712, Tovik, Trondenes.16.
Død 1786, Tovik, Trondenes.16.
     Søn af Niels Andersen Schjelderup og Maren Augustinusdatter Røg (Røgh).
     Fisker og leilending på ytre i Tovik i Trondenes.

Børn af Kirstine Marie Ediasdatter og Anders Nielsen Schjelderup:

61.22.Niels Andersen Schjelderup, f. 1746, Trondenes., d. 1802, Nordland.
62.22.Maren Andersdatter Schjelderup, f. 1750, Trondenes., d. 1750, Trondenes.
23.8.
Maria Henrichsdatter Bugge
Født aug. 170246.
Død 2 jan. 179046.
     Hun er nevnt som eneste barn av Margrethe Erichsdatter i skiftet 1716 på Moe i Vefsn etter Ingeborg Erichsdatter Bye, Marias mors søster.25
     Er ved halvsøsteren Else's skifte år 1750 bosatt på Krognes i Nordsem.47

Gift 1° 26 aug. 1731, Brønnøy., 14. Trin.46 med

Christopher Joensen (Jensen?)
Død omkring 1749.
     Skifte 17 jun. 1749, Kraaknes/Krognes, Brønnøy.48,46Ektefelle Maria Henrichsdatter. Barn: Henrich Christophersen, 17; Joen Christophersen, 10½; og Inger Margrethe Christophersdatter, 14 3/4. Morbror Niels Henrichsen, Moe er verge for sønnene og moren med tilsyn av Niels Pedersen, Nordhuus er verge for datteren..

Gift 2° 21 jun. 1750, Brønnøy., 4. Trin.46 med

Anders Ulriksen
Født omkring 171146.
Begravet 1762, Dom.rem.46.
     Skifte 14 mai 1762, Kraaknes/Krognes, Brønnøy.48,46Ektefelle Maria Henrichsdatter. Søster Kiersten Ulrichsdatter, gift med Niels Giertsen, Glein i Nesna. Halvsøster Anne Knudsdatter, gift med Ole Arentsen, Meisfjord. Netto 464 rd. med adskillig sølv, innbo og bøker, bl.a. Holbergs komedier..
24.8.
Dorthe Henriksdatter
Døbt 24 mar. 1704, Brønnøy kirke., Henrik Paulsen Tilrem's 9. [endnu i live?] barn Dorthe, Mor: Margrethe Erichsdatter. Faddere ikke tatt med [defekte kirkebøker ? vanskelig at tyde teksten ?].49.
Død 1704, begravet 24 jul. 170446.

Generation 5.

25.11.
Søren Hagerup
     Stilling: Sogneprest til Surendalen28
28
26.11.
Jeremias Hagerup
     Stilling: Sogneprest til Porsgrund28
27.11.
Lucie Margrethe Hagerup

Gift _____med

Barthold Hoë
Født 11 feb. 1722, Trondhjem.50,51.
Død 28 okt. 178451.
     Søn af Barthold Hoë og Anna Katarina Kiølmer.
     Sogneprest til Taulov i Veile amt fra 1752 til 1773.51
28.11.
___________
29.11.
___________
30.11.
___________
31.11.
___________
32.11.
___________
33.11.
___________
34.12.
___________
35.12.
___________
36.12.
Ebbe Carsten Tønder
Født 28 sep. 172630.
Død 4 mar. 178530.
     Var den første, der samlede Materialer til de af Provst Erlandsen udgivne biografiske Efterretninger om den nordenfjeldske Geistlighed.30
     Presbyterologiske forfatter. Sogneprest til Stranden. Fra ham nedstammer en dansk embedsslegt.32
     9 Børn.30

Gift 28 jan. 176130 med

Susanne Borchmann Angell
Født 5 feb. 173930.
Død 10 jul. 182330.
     Datter af Jens Angell og Pauline Susanne Klæboe.

Børn af Ebbe Carsten Tønder og Susanne Borchmann Angell:

63.36.Nicolaus (Niels) Tønder, f. 1761, d. 1832, Kjøbenhavn.
37.12.
Jeremias Tønder
Født 26 mai 172830.
Død 23 apr. 182030.
     Sognepræst til Næsset. Jubellærer. 7 Børn.30

Gift 175630 med

Maren Friis Lemvig
Født 173030.
Død 180330.
38.12.
Henrik Horneman Tønder
Født 27 dec. 172930.
Død 8 mar. 179930.
     Major ved Falsterske Regim. Gift, men havde ingen Børn.30
39.12.
___________
40.12.
___________
41.12.
___________
42.13.
Karen Petronelle Arctander Borch
Født 17317.
Død 18107.

Gift 1° _____7med

Simon Lund

Gift 2° _____7med

Jørgen Christian Zeeliger

Børn af Karen Petronelle Arctander Borch og Simon Lund:

64.42.Peder Borch Lund, f. 1758, Trondheim, d. 1804
43.13.
Jeremia Margrethe Borch
Født 17357.
Død 25 sep. 181352.

Gift 28 mar. 1765, Sundal. med

Peder Olsen Tønder
Født 3 jun. 172153.
Død 28 sep. 181352.
     Søn af Oluf Olufsen Tønder og Margrethe Kirstine Lauridsdatter Brix.
     Sogneprest i Sundal fra 22. juni 1764.52
44.13.
Sophie Amalie Borch
Født 17367.
Død 30 mai 179954.

Gift 3 nov. 178354 med

Tobias Brodtkorb
Født 24 nov. 1757, Kirkeseter gård, Hemne, Sør-Trøndelag.54.
Død 18467.
     Sogneprest til Stranda, Møre 15. nov. 1793; til Hitra, Sør-Trøndelag 23. juni 1790.

[Gift 1° 3 nov. 1783 med Sophie Amalie Borch (1736 - 30 mai 1799); Gift 2° med Ulrikke Anna Eleonora Knoff (f. 23 mai 1774)].
45.13.
Johan Schjelderup Borch
Født 10 okt. 1737, Hemne, Sør-Trøndelag.55.
Død 1817, Witsø, Hemne, Sør-Trøndelag.55,7.
     Sogneprest i Hemne fra 14. dec. 1775.55

Gift 1° 18 sep. 177655 med

Ida Amalie Fuchs
Født 17397.
Død 31 jan. 1782, i barselseng.55.

Gift 2° 15 sep. 178455 med

(Andrea) Dorothea Kjøbing
Født 9 mar. 1775, Inderøy, Nord Trøndelag.56,55.
Død 20 dec. 182855.

Børn af Johan Schjelderup Borch og Ida Amalie Fuchs:

65.45.Sophia Dorthea Johansdatter Borch, f. omkr. 1777

Børn af Johan Schjelderup Borch og (Andrea) Dorothea Kjøbing:

66.45.Christian Sophonias Kiøbing Borch, f. omkr. 1787
67.45.Carolina Petronilla Johansdatter Borch, f. omkr. 1792
46.13.
Jeremias Borch
Født 17387.
Død 1760-17707.
     Underofficer.7
47.13.
Caspar Abraham Borch
Født 17467.
Død 18057.
     Professor i Sorø.7

Gift _____7med

Anna Margrethe Rosenstand-Goiske
48.14.
Kristoffer Jonsen
Født 173934.
     Kristofer Jonsen får, av presten, den beste attesten av alle i bygda: «Meget vel» i lesekunsten og «særdeles vel» i kristendom.34
49.16.
Kirsten (Kristine) Ediasdatter (Lech)
Født 1734, Tovik, Trondenes.57.

Gift 176016 med

Niels Anfinnsen Røg
Født 172658.
     Søn af Anfinn Augustinusen Røg og Margrethe Marie Rafn.
     Han hadde mange barn. Men omtrent alle barn døde i voksen alder av spedalshet. Man trodde at Nils Røgs tjenestedrenger hadde pådratt seg denne sykdom under Lofotfiske og således smittet familien Røg.58

Børn af Kirsten (Kristine) Ediasdatter (Lech) og Niels Anfinnsen Røg:

68.49.Margrethe Nielsdatter Røgh, f. 1760, Ofoten., d. _____
69.49.Anfinn Nielsen Røgh, d. 1794
50.16.
Anne Margrete Lech
Født 1737, Tovik, Trondenes.57.
Død 1795, Vika, Trondenes.57, begravet 7 jun. 179559.

Gift 24 nov. 175859 med

Nils Rafn Hanssen Sparboe
Født 172759.
Død 20 apr. 1800, Vika, Trondenes.59,59.
     Søn af Hans Erichsen Sparboe og Riborg Hansdatter Rafn.
     Lensmann i Vika.
     SE OGSÅ TRONDENES BYGDEBOK.

Børn af Anne Margrete Lech og Nils Rafn Hanssen Sparboe:

70.50.Hans Sparboe, d. 1761
71.50.Johanna Margrethe Sparboe
72.50.Riborg Sparboe, d. 1842
73.50.Hans Sparboe, d. 1768
74.50.Edies Lech Sparboe, d. 1768
75.50.Mette Marie Sparboe, d. 1844
76.50.Jens Hass Sparboe, f. 1770, d. 1844
77.50.Jacob Parelius Sparboe, d. 1807
78.50.Anne Cathrine Sparboe, d. 1827
79.50.Anne Christine Sparboe, f. 1777, d. 1778
51.16.
Iver Ediassen Lech
Født 1741, Tovik, Trondenes.16.
     Tok til Nygård, Ankenes, Nordland.16
     Gjestgiver.

Gift _____med

Kirsten Axelsdatter
Født omkring 1742.
Død omkring 1800, Nygård, Ankenes, Ofoten, Nordland.
     Datter af Aksel Akselsen (Taraldsvik) og Anne Knutsdatter Aas.

[Gift 1° med Axel Olsen; Gift 2° med Iver Ediassen Lech (f. 1741)].
52.18.
Kristoffer Anderssen
Født omkring 1717, Gausvik, Trondenes.42,59.
Død 1789, Gausvik, Trondenes.42,59.
     Gårdbruker på Gausvik. [Se Trondenes Bygdebok.]

Gift _____med

Anne Andersdatter
Født omkring 1732, Melsbø, Tjeldsund.60,61,62.
     Datter af Anders Steensen og Marit Iversdatter.

Børn af Kristoffer Anderssen og Anne Andersdatter:

80.52.Kirsten Bye Kristoffersdatter, f. 1757, Trondenes., d. 1834, Trondenes.
81.52.John Kristoffersen, f. 1760, Trondenes., d. 1811, Trondenes.
53.18.
Lars Andersen
Født omkring 1720, Gausvik, Trondenes.63,16.
Død 1766, Hov, Tjeldsund.16, begravet 1 nov. 176663.
     Gårdbruker og skipper på Hov i Tjeldsund.42
     Lars hadde allerede før 1755 skaffa seg jektebruk, og svarte i 1755 2 Rdl i skatt. I 1761 oplyses det at «han har en liden Jegt, ingen handel».63
     2. søndag etter Tref.sønd. 1764 blei gravlagt på Hol «Fredrik Fugelmand murmester som fulgte Lars Andersen fra Bergen den 27. juni».63
     I 1765 er det opplyst at Lars var svært fattig, og at jekta noen år seilte til Bergen, og noen år sto heime.63
     Skifte 16 jun. 176763.

Gift 25 jul. 1741, (Tremmenige).64 med

Marith Andersdatter
Født omkring 1720, Melsbø i Tjeldsund65.
Død 178766,67.
     Datter af Anders Steensen og Marit Iversdatter.

[Gift 1° 25 jul. 1741 med Lars Andersen (omkr. 1720 - 1766); Gift 2° 1768 med Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass (1743 - mai 1808)].

Børn af Lars Andersen og Marith Andersdatter:

82.53.Lucia Larsdatter
83.53.Guren Maria Larsdatter, d. 1802
84.53.Hartvig Hveding Larsen
85.53.Helle Larsdatter, d. 1760
86.53.Marit Larsdatter
87.53.Anders Larsen
88.53.Hartvig Hveding Larsen
89.53.Jens Hass Larsen, f. 1755
90.53.Elen Kristine Larsdatter, f. 1758, d. 1811
91.53.Larsdatter, f. 1760, d. 1760
92.53.Kirsten Bye Larsdatter, f. 1762, d. 1815, Steinsvik
54.18.
Ane Kristine Andersdatter
Født omkring 1727, Gausvik, Trondenes.42,67,62.
Død 178842.

Gift _____med

Anders Einarsen
Født omkring 172368.
Død dec. 179269.
     Søn af Einar Kristoffersen og Johanna Andersdatter.
     Anders fikk 27. okt. 1750 bøksel på 1 pd 12 mk i Ramstad gård i Tjeldsund, for bruket som broren Tron Einarsen døde fra, 18 mk av kongens og 12 mk av Lødingen kirkes, og 1 pd 6 mk kongens gods som hans mor sal. Einar Kristoffersens enke hittil har brukt. Han betalte bøkselen med 4 rdl 16 sk.68
     Bruket til Anders besto i 1786 av 1 pd kongegods, 12 mk kirke- og 12 mk prestebolgods. Anders og naboen Augustinus Andersen hadde ei kvern ilag som i 1774 og i 1793 vart skattlagt for 8 sk.69

Børn af Ane Kristine Andersdatter og Anders Einarsen:

93.54.Trond Andersen, d. 1777
94.54.Helle Maria Andersdatter, f. 1757, d. 1757
95.54.Helle Maria Andersdatter, f. 1758, d. 1760
96.54.Johanna Sofie Andersdatter, f. 1761
97.54.Kirsten Bye Andersdatter, f. 1763, Ramstad i Tjeldsund, d. 1841
98.54.Lars Andersen, f. 1766, d. 1844
55.20.
Eidis Pedersen
Født omkring 171470,71.
     Bruker av halve Kaldfarnes i Torsken 1746-1762. Eidis flytta til Sandsvik i 1762.71
     Skifte 1767-1776, Sandsvik, Torsken Tinglag.72protokollnr. 142, folio 375b..

Gift _____71med

Else Kristoffersdatter
Født omkring 171873,71.
Død 1806, Kaldfarnes, Torsken., Hos dottera71.

Børn af Eidis Pedersen og Else Kristoffersdatter:

99.55.Peder Eidissen, f. 1746, d. 1803
100.55.Martha Eidisdatter, f. 1747, d. 1812
101.55.Ellen Kirstina Eidisdatter, f. 1756
102.55.Andreas Eidissen, f. 1758
103.55.Kristianne Eidisdatter, f. 1760
56.20.
Jon Pedersen
Død omkring 1788.
     Bruker av halve Kaldfarnes i Torsken 1746-1788. Han var skyss-skaffar og soknevektar og får den sjeldne attesten av presten at han les «meget vel» i bok og er «vel opplyst».74

Gift _____74med

Maren Eriksdatter

Børn af Jon Pedersen og Maren Eriksdatter:

104.56.Nils Martinus Jonsen, f. 1750
57.20.
Nils Pedersen
Død 1746, Leikvik, Torsken.44.
58.21.
Kirsten Mikkelsdatter Hass
Født 1736, Ibestad15.
Død 180515.
     Skifte 1803-1805, Reinså, Fauskevåg Tinglag.72protokollnr. 150, folio 393..

Gift 1° 176115 med

Hans Johnsen Lind
Født 173115.
Død 178215.

Gift 2° 179015 med

Jakob Sakariassen Mørch
Født 1763, Sørrollnes, Trondenes.75.
Død 1822, Renså, Astafjord.15.
     Søn af Sakarias Hanssen Mørch og Anne Marie Jakobsdatter.
     Konfirmert 1783

[Gift 1° 1790 med Kirsten Mikkelsdatter Hass (1736 - 1805); Gift 2° 1806 med Ingeborg Sofia Olsdatter Trane (1777 - 1859)].

Børn af Kirsten Mikkelsdatter Hass og Hans Johnsen Lind:

105.58.John Hanssen Lind, f. 1764, d. 1832
106.58.Andreas Hansen Lind, f. 1767, Astafjord., d. 1836, Kvæfjord.
59.21.
Søren Mikkelsen Hass
Født 1736, Ibestad Øvre, Ibestad.15.
Død 178315.
     Skifte 3 jan. 178576.
     Skifte 1776-1785, Kastnes, Dyrøy Tinglag.72protokollnr. 143, folio 312..

Gift 176915 med

Margrete Olsdatter
Født 1749, Grov, Skånland.15.
     Datter af Ole Hanssen og Johanna Anfinnsdatter Røgh.

[Gift 1° 1769 med Søren Mikkelsen Hass (1736 - 1783); Gift 2° 1784 med Jens Nilssen Falk (d. 1833)].
60.21.
Ingeborg Sofia Mikkelsdatter Hass
Født 1739, Ibestad Øvre, Ibestad.15.
Død 181815.

Gift 1° 176915 med

Hans Olsen
Født 1745, Grov, Skånland.15.
Død 178515.
     Søn af Ole Hanssen og Johanna Anfinnsdatter Røgh.

Gift 2° 179015 med

Lars Hanssen Lind
Født 1761, Leivset, Skjerstad, NO.15.
Død 183215.
     Søn af Hans Hartvigsen (Lind?) og Gjertrud Pedersdatter.
     Skipper, Ibestad i Senjen.77
61.22.
Niels Andersen Schjelderup
Født 1746, Tovik, Trondenes.78,39.
Død feb. 1802, Vågan, Nordland.79,39.
     Konfirmert 1763.78
     Fisker på ytre Tovik i Trondenes.
     Trondenes kirkebok 1802 anføres under søndag septuagesima (21. febr.): "Niels Anderson Schelderup, Toevigen, omkom på henreise til fiskeriet i Vaagen i hans 68. Aar".79
     Skifte 1804-1805, Tovik, Fauskevåg Tinglag.72protokollnr. 149, folio 738b..

Gift 176916 med

Elisabeth Nielsdatter Kiær Kinapel
Født 1747, Kastnes i Dyrøy.80.
Død 1793, Tovik, Trondenes.16.
     Datter af Niels (Winther) Jacobsen Kienapel og Rebecha Bentsdatter Brems.
     Skifte 1788-1798, Tovik, Fauskevåg Tinglag.72protokollnr. 146, folio 301b..

Børn af Niels Andersen Schjelderup og Elisabeth Nielsdatter Kiær Kinapel:

107.61.Niels Winter Schjelderup, f. 1769, Trondenes., d. 1827, Nordland.
108.61.Anders Nielsen Schjelderup, f. 1771, Trondenes., d. 1847
109.61.Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup, f. 1773, Trondenes., d. 1803, Trondenes.
110.61.Anne Margrethe Schjelderup, f. 1776, Trondenes., d. 1847, Trondenes.
111.61.Petrikke Nielsdatter Schjelderup, f. 1779, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
112.61.Jørgen Nielsen Schjelderup, f. 1781, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
113.61.Rebekka Nielsdatter Schjelderup, f. 1786, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
62.22.
Maren Andersdatter Schjelderup
Født 1750, Tovik, Trondenes.78,16.
Død 1750, Tovik, Trondenes.16.

Generation 6.

63.36.
Nicolaus (Niels) Tønder
Født 17 dec. 176130.
Død 5 jan. 1832, Kjøbenhavn.30.
     Stabskirurg for den danske Landetat; R. af D., DM.30

Gift 179530 med

Anna Adolphine von Saldern
Født 14 sep. 177130.
Død 28 apr. 184830.
     Datter af Arnold von Saldern.

Børn af Nicolaus (Niels) Tønder og Anna Adolphine von Saldern:

114.63.Arnold Nicolai Caspar Tønder, f. 1796, Nestved., d. 1869, Frederiksberg i København.
115.63._____
64.42.
Peder Borch Lund
Født 1758, Trondheim81.
Død 180481.
     Øksnes, Nordland.82

Gift 179182 med

Rebekka Elisabet Kildal
Født 1769, Bjarkøy83.
Død 181483.
     Datter af Mikal Heggelund Simonsen Kildal og Anna Kristoffersdatter Normann.

[Gift 1° 1791 med Peder Borch Lund (1758 - 1804); Gift 2° 1809 med Gunnar Berg (1764 - 1827)].

Børn af Peder Borch Lund og Rebekka Elisabet Kildal:

116.64.Mikal Heggelund Kildal Lund, f. 1792, Nordland.
117.64.Anna Normann Kildal Lund, f. 1794, Nordland.
118.64.Simon Lund, f. 1796, Nordland.
119.64.Karen Petronella Arktander Borch Lund, f. 1798, Nordland.
120.64.Kristian Torber Hegge Lund, f. 1800, Nordland.
121.64.Johanna Ovidia Fredrikka Lund, f. 1802, Nordland., d. 1876
65.45.
Sophia Dorthea Johansdatter Borch
Født omkring 177784,85.
66.45.
Christian Sophonias Kiøbing Borch
Født omkring 178786,85.
67.45.
Carolina Petronilla Johansdatter Borch
Født omkring 179287,85.
68.49.
Margrethe Nielsdatter Røgh
Født 1760, Tjelde, Ofoten.88.
Død _____, Sama, Trondenes.88.

Gift 1° _____med

Hans Kristensen
Født 1761, Lia, Evenes i Nordland.89.
Død 1788, Lia, Evenes i Nordland.89.

Gift 2° omkring 179016 med

Arne Nilssen Seier
Født 1742, Stunes, Evenes i Nordland.90.
Død 1812, Sama, Trondenes.90.

[Gift 1° omkr. 1776 med Ingeborg Eriksdatter (1726 - 1789); Gift 2° omkr. 1790 med Margrethe Nielsdatter Røgh (1760 - _____)].

Børn af Margrethe Nielsdatter Røgh og Hans Kristensen:

122.68.Elisabet Røgh Hansdatter, f. 1782, Evenes i Nordland., d. 1831, Trondenes.
123.68.Kirsten Maria Røg Hansdatter, f. 1785, Evenes i Nordland., d. 1819, Trondenes.
69.49.
Anfinn Nielsen Røgh
Død 179416.
     ?? Sandsynligvis søn af Niels Anfindsen Røgh. ??

Børn af Anfinn Nielsen Røgh og _____:

124.69.Nils Anfinnsen
70.50.
Hans Sparboe
Døbt 6 feb. 176159.
Død 3 apr. 176159.
     For begravelsen blev der betalt 5 Rdl. og dessuten 2 Rdl. for ringning med den store kirkeklokke.59
71.50.
Johanna Margrethe Sparboe
Døbt 26 jun. 176259.

Gift _____91med

Christen Hansen Lind
Død før 181492.
     Søn af Hans Hartvigsen (Lind?) og Gjertrud Pedersdatter.
     Christen Hansen Lind, handelsmann på/i Sundklakken.91

Børn af Johanna Margrethe Sparboe og Christen Hansen Lind:

125.71.Martinus Christensen Lind
126.71.Hans Hartvig Christensen Lind
127.71.Niels Ravn Christensen Lind
128.71.Gjertine (Gjertrud) Birgitta Lind, f. 1799, Gimsøe fgd. / Vaagens prgj., d. 1889
129.71.Grete Christensdatter Lind
72.50.
Riborg Sparboe
Døbt 4 jul. 176459.
Død 184259.
     Efterslægt.59
     Skifte 4 dec. 184259.
73.50.
Hans Sparboe
Døbt 28 sep. 176659.
Død 14 nov. 176859.
74.50.
Edies Lech Sparboe
Døbt 13 mar. 176859.
Død 7 apr. 176859.
75.50.
Mette Marie Sparboe
Døbt 20 nov. 176893.
Død 184493.
     Skifte 14 mai 184493.

Gift 10 dec. 179193 med

John Hanssen Lind
Født 176493.
Død 183216.
     Søn af Hans Johnsen Lind og Kirsten Mikkelsdatter Hass.
     Han var fra Astafjord, men bodde i 1801 på Gamnes.93

Børn af Mette Marie Sparboe og John Hanssen Lind:

130.75.Ane Margrethe Lind, f. 1793
131.75.Hanna Lind, f. 1795
132.75.Nils Rafn Lind, f. 1797
133.75.Johanna Margrethe Lind, f. 1800
76.50.
Jens Hass Sparboe
Født 18 mar. 177093.
Død 184493.
     Selveier og fisker. Barnløs.93
     Skifte 2 nov. 184493.

Gift 16 nov. 180293 med

Maren Katrina Berg
Født 177894.
Død 1833, Vika, Trondenes.94.
77.50.
Jacob Parelius Sparboe
Døbt 14 aug. 177193.
Død 4 sep. 180793, begravet 19 sep. 180793.
     Fisker og selveier.93
78.50.
Anne Cathrine Sparboe
Døbt 12 jul. 177393.
Død 19 mai 182793.

Gift 2 jan. 179993 med

Andreas Hansen Lind
Født 1767, Grøsnes, Astafjord.94.
Død 1836, Straumen, Kvæfjord.94.
     Søn af Hans Johnsen Lind og Kirsten Mikkelsdatter Hass.

Børn af Anne Cathrine Sparboe og Andreas Hansen Lind:

134.78.Hans Andreas Lind, f. 1799, Trondenes.
135.78.Anne Margrethe Lech Lind, f. _____, d. 1801, Trondenes.
136.78.Nils Rafn Lind, f. 1803, Trondenes., d. 1819, Trondenes.
137.78.Anne Margrethe Lind, f. 1806, Trondenes.
79.50.
Anne Christine Sparboe
Født 27 nov. 177793.
Død 28 feb. 177893.
80.52.
Kirsten Bye Kristoffersdatter
Født 1757, Gausvik, Trondenes.62.
Død 1834, Gausvik, Trondenes.62.

Gift 179095 med

Hans Madssen
Født 1766, Brokvik, Trondenes.96.
Død 1819, Gausvik, Trondenes.96.
     Søn af Mads Benjaminsen og Serine Susanna Hansdatter.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
81.52.
John Kristoffersen
Født 1760, Gausvik, Trondenes.97.
Død 1811, Gausvik, Trondenes.97.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 178716 med

Margrete Sofie Madsdatter
Født 1763, Brokvik, Trondenes.98.
Død 1835, Gausvik, Trondenes.98.
     Datter af Mads Benjaminsen og Serine Susanna Hansdatter.

[Gift 1° 1787 med John Kristoffersen (1760 - 1811); Gift 2° 1813 med Peder Rafaelsen Harr (1761 - 1831)].
82.53.
Lucia Larsdatter
Døbt 20 aug. 1741, (12 s. e. Tr.)64.
Begravet 24 jun. 1742, (Gravlagt).64.
83.53.
Guren Maria Larsdatter
Døbt 20 okt. 1743, (19 s. e. Tr.)64.
Død okt. 1802, «61 år»99.

Gift 13 dec. 1771100 med

Einar Steensen
Døbt 23 jul. 1747, (8. s. e. Tr.)101.
Død mai 1801102.
     Søn af Steen Nilsen og Johanna Einarsdatter.
     Einar var trolig fast mannskap på jekta til svigerfaren Lars Andersen, og seinere Nils Dass. Familien bodde trolig som inderste på Tofte, Hol og Hov gårde i Tjeldsund.103
     Ved folketellingen 1801 bor Einar og Guren hos sønnen Steen på Hov.102
     I flg. skifte 4. juni 1805 etter Einars barnløse søster Maren på Sandnes, var bare Einars eldste søn Steen i live.102

Børn af Guren Maria Larsdatter og Einar Steensen:

138.83.Steen Einarsen, f. 1770, Hov i Tjeldsund, d. 1835
139.83.Lars Einarsen, f. 1773, Hov i Tjeldsund, d. før 1805
140.83.Nils Wilhelm Einarsen, f. 1775, Tofte i Tjeldsund, d. 1797, Hov i Tjeldsund
141.83.Paul Einarsen, f. 1778, Tofte i Tjeldsund, d. før 1805
142.83.Einarsen, f. 1780
143.83.Johanna Sophie Einarsdatter, f. 1782, Tofte i Tjeldsund, d. 1782
144.83.Marith Einarsdatter, f. 1784, Hol i Tjeldsund, d. 1785
84.53.
Hartvig Hveding Larsen
Døbt 31 mai 1746, (3. pinsedag).64.
     Død 22 veker gammel.64
85.53.
Helle Larsdatter
Døbt 24 sep. 1747, (17. s. e. Tr.)64.
Død 176064.
86.53.
Marit Larsdatter
Døbt 26 okt. 1749, (21 s. e. Tr.)64.
87.53.
Anders Larsen
Døbt 21 mai 1752, (1. pinsedag).63.
     Bosatte seg i Steinsvik.63

Gift _____104med

Bergitte Christiana Nilsdatter Weiglandt (Weilandt)
Født 18 mai 1765, Korsnes.104.
     Datter af Nils Nilsen Weiglandt (Weilandt) og Anna Maria Hass (Hase).

Børn af Anders Larsen og Bergitte Christiana Nilsdatter Weiglandt (Weilandt):

145.87.Nils Weiglandt Andersen, f. 1785, Tjeldsund., d. 1809
146.87.Anne Maria Hass Andersdatter, f. 1786, Tjeldsund., d. før 1801
147.87.Lars Andersen, f. 1787, Tjeldsund.
148.87.Johan Hass Andersen, f. 1788, Tjeldsund., d. 1794
149.87.Ane Maria Andersdatter, f. 1790, Tjeldsund.
150.87.Kristoffer Andersen, f. 1792, Tjeldsund.
151.87.Hartvig Andersen, f. 1794, Tjeldsund.
152.87.Johan Hass Andersen, f. 1797, Tjeldsund.
153.87.Jens Hass Andersen, f. 1799, Tjeldsund., d. 1799
154.87.Iver Andersen, f. 1801, Tjeldsund., d. 1801
155.87.Henning Norman Andersen, f. 1803, Tjeldsund.
156.87.Marit Andersdatter, f. 1808, Tjeldsund.
88.53.
Hartvig Hveding Larsen
Døbt 8 sep. 1754, (heimedåp stadf. 13. s. e. Tr.)64.
     Død i spæd alder.
89.53.
Jens Hass Larsen
Født 19 sep. 175564.
     Bosatt i Fiskefjord.64
90.53.
Elen Kristine Larsdatter
Født 20 apr. 175864.
Død jan. 1811105.
     Skifte 25 nov. 1811105.

Gift 17 okt. 1785105 med

Lars Kristoffersen
Døbt 1 jan. 1758106.
Død 15 mai 1842105.
     Søn af Kristoffer Larsen og Helene Maria Olsdatter Har.
     10. mai 1786 fikk Lars bøkselbrev på 2 pd 6 mk i Balstad gård i Tjeldsund. Dette var trolig bruket etter Ernst Olsen, som døde omtrent på den tida.105
     Lars satt i 1816 fremdeles på 2 pd 6 mk. Han var i 1822 caveringsmann (forlover) for Hartvig Andersen, som var Elens (Lars' kone) brorsønn.105

Børn af Elen Kristine Larsdatter og Lars Kristoffersen:

157.90.Lars Andreas Larsen, f. 1787, d. 1809
158.90.Helene Marie Larsdatter, f. 1790, d. 1866
159.90.Maren Katrine Hveding Larsdatter, f. 1795
91.53.
Larsdatter
Født 27 sep. 176064.
Død 1760.
     Død før dåp.64
92.53.
Kirsten Bye Larsdatter
Født 14 apr. 176264.
Død apr. 1815, Steinsvik99.

Gift _____med

Ebbe Christiansen Schnitler
Født 175399.
Død apr. 181099, begravet 13 mai 1810, (jordfestet).99.
     Søn af Christian Schnitler «senior» og Mette Nilsdatter.
     Ebbe fikk vel en part av svigerfarens bruk på Hov i Tjeldsund, da han gifta seg. Han er i folketellingen 1801 ført som husmann med jord.102

Børn af Kirsten Bye Larsdatter og Ebbe Christiansen Schnitler:

160.92.Marith Ebbesdatter Schnitler, f. 1781
161.92.Mette Maria Ebbesdatter Schnitler, f. 1784
162.92.Malena Bredal Schytte Scnitler, f. 1786, d. 1809
163.92.Christianna Ebbesdatter Schnitler, f. 1790
93.54.
Trond Andersen
Døbt 20 okt. 1754, (19. s. e. Tr.)69.
Død jul. 177769.
94.54.
Helle Maria Andersdatter
Født 7 mai 175769.
Død 31 jul. 1757, (i senga hos mora).69.
95.54.
Helle Maria Andersdatter
Født 5 sep. 175869.
Død 1 feb. 176069.
96.54.
Johanna Sofie Andersdatter
Født 13 jan. 176169.

Gift 24 jul. 1780107 med

Jon Kristoffersen
Født 1752, Ramstad, Tjeldsund.108.
     Se Ramstad, Tjeldsund bygdebok.

[Gift 1° med Karen Ingebrigtsdatter Aas (omkr. 1744 - mar. 1810); Gift 2° 24 jul. 1780 med Johanna Sofie Andersdatter (f. 13 jan. 1761)].
97.54.
Kirsten Bye Andersdatter
Født 4 jul. 1763, Ramstad i Tjeldsund109.
Død 28 jun. 1841, (80 år gl.)109.
     Holdsenken (kårenke) Kirtsen Bye Andersdatter døde 28. juni 1841 under en koppeepidemi.109

Gift 27 nov. 1786109 med

Jens Jakobsen
Født omkring 1755109.
Død 4 nov. 1837, (82 år 9 mnd.)109.
     Søn af Jakob Andersen og Malene Larsdatter.
     Jens bøksla et bruk på Vollstad, men da han vart gift 1786 sa han det fra seg og flytta til Hol gård i Tjeldsund. Jens fikk 25. april 1787 bøksel på 2 pd 12 mk beneficeret gods i Hol av sokneprest Jacob Schytte. 12. august 1802 fikk han bøkselbrev på ytterligere 12 mk slik at han nå hadde 1 vog.109

Børn af Kirsten Bye Andersdatter og Jens Jakobsen:

164.97.Jakob Jensen, f. 1787, d. 1794
165.97.Trond Jensen, f. 1790, d. 1868
166.97.Anne Kirstina Jensdatter, f. 1792
167.97.Jakob Jensen, f. 1794
168.97.Malena (Magdalene) Marie Jensdatter, f. 1796
169.97.Anders Jensen, f. 1799
170.97.Olava Jensdatter, f. 1801
171.97.Dorthea Jensdatter, f. 1805
98.54.
Lars Andersen
Født 10 sep. 176643.
Død 1 apr. 184443.
     Gårdbruker på Ramstad i Tjeldsund. Efterslekt.

Gift 1° 17 okt. 179069 med

Maren Kirstina Madsdatter
Født 22 jan. 1769, Brokvik i Trondenes69.
Død jul. 181569.
     Datter af Mads Benjaminsen og Serine Susanna Hansdatter.
     Skifte 12 sep. 181569.

Gift 2° 4 nov. 1816, Evenes69 med

Anne Kirstina Hansdatter

[Gift 1° med _____; Gift 2° 4 nov. 1816 med Lars Andersen (10 sep. 1766 - 1 apr. 1844)].
99.55.
Peder Eidissen
Født 174671.
Død 1803110.
     Bruker av Barbogen i Torsken frå 1780. Dei [han og Synnev] hadde 3 kyr, 3 sauer og 4 geiter. Av båtar og sjøbruk hadde Peder 1 åttring, 2 halvtredjeromsbåtar, 1 liten kjeks, 2 torskegarn, 1 linbøyel. Husa på garden var eit gamalt stuehus med fordør, kammers og skott i enden, ein høylade, ein skjå og ved fjæra ei bu og eit naust av torv og stein. Det han let etter seg, blei verdsett til 52 rdl. i alt, men bergenskjøpmannen skulle som vanleg ha meir enn det, så det blei ingen arv på barna.111
     Skifte 1803-1805, Barbogen, Torsken Tinglag.72protokollnr. 150, folio 71b..

Gift _____110,15med

Synnøve Jensdatter
Født 1743, Lavik, Gratangen.15.
Død 182615.
     Enke frå Torsken.110

[Gift 1° med Hans Larssen (f. 1727); Gift 2° med Peder Eidissen (1746 - 1803)].

Børn af Peder Eidissen og Synnøve Jensdatter:

172.99.Hanna Pedersdatter, f. 1779, Torsken., d. 1828
173.99.Eidis Pedersen, f. 1783, d. 1809
100.55.
Martha Eidisdatter
Født 174771.
Død 1812112.

Gift _____74med

Gjert Pedersen
Født 1749, Botn, Torsken.74.
     Bruker av halve Kaldfarnes i Torsken 1788-1822 (bruk I). Kom frå Sandsvika, Torsken. Han dreiv med litt kornavl og hadde kvern inne i elva. På sin halvpart av garden fødde han hest, 3 kyr og noen sauer. I nødsåra 1808-09 måtte han pantsette alt det han åtte til Kildal på Sand for mat.74

Børn af Martha Eidisdatter og Gjert Pedersen:

174.100.Edias Gjertsen, f. 1781, d. 1838
175.100.Jeppe Gjertsen, f. 1784, d. før 1820
176.100.Jon Gjertsen, f. 1786, d. 1813
177.100.Anne Gjertsdatter, f. 1795
101.55.
Ellen Kirstina Eidisdatter
Født 175671.
102.55.
Andreas Eidissen
Født 175871.
     Gardbr. i Teistevik.71
103.55.
Kristianne Eidisdatter
Født 176071.
104.56.
Nils Martinus Jonsen
Født 175074.
105.58.
John Hanssen Lind
Født 176493.
Død 183216.
     Han var fra Astafjord, men bodde i 1801 på Gamnes.93

Gift 10 dec. 179193 med

Mette Marie Sparboe
Døbt 20 nov. 176893.
Død 184493.
     Datter af Nils Rafn Hanssen Sparboe og Anne Margrete Lech.
     Skifte 14 mai 184493.

Børn af John Hanssen Lind og Mette Marie Sparboe er vist under Mette Marie Sparboe (nr. 75).

106.58.
Andreas Hansen Lind
Født 1767, Grøsnes, Astafjord.94.
Død 1836, Straumen, Kvæfjord.94.

Gift 2 jan. 179993 med

Anne Cathrine Sparboe
Døbt 12 jul. 177393.
Død 19 mai 182793.
     Datter af Nils Rafn Hanssen Sparboe og Anne Margrete Lech.

Børn af Andreas Hansen Lind og Anne Cathrine Sparboe er vist under Anne Cathrine Sparboe (nr. 78).

107.61.
Niels Winter Schjelderup
Født 1769, Tovik, Trondenes.16, døbt 22 okt. 1769, Trondenes kirke.113,33.
Død 1827, Lofoten, Nordland.16.
     Konf. 1788.

Utenfor ekteskap med

Oline Karoline Nikoline Jakobsdatter
Født 1777, Bergen.16.

Gift 1° 19 jul. 1800, Trondenes kirke.33 med

Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup
Født 1780, Tennevik, Trondenes.16,78.
Død 181216, begravet 22 nov. 1812, Trondenes kirke.114,33.
     Datter af Niels Augustinussen Schjelderup og Johanna Nilsdatter.
     Skifte 2 okt. 181333.

Gift 2° 181416 med

Mette Marie Andersdatter Harr
Født 1777, Renså, Astafjord.15,16.
Død 1845, Tovik, Trondenes.16.
     Datter af Anders Rasmussen Harr og Synnøve Andersdatter.

Børn af Niels Winter Schjelderup og Oline Karoline Nikoline Jakobsdatter:

178.107.Anne Margrethe Nilsdatter Schjelderup, f. 1796, Trondenes., d. 1867, Trondenes.

Børn af Niels Winter Schjelderup og Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup:

179.107.Johanna Margrethe Schjelderup, f. 1802, Trondenes.
180.107._____, f. _____, d. 1804, Trondenes.
181.107._____, f. _____, d. 1805, Trondenes.
182.107._____, f. _____, d. 1806, Trondenes.
183.107._____, f. _____, d. 1807, Trondenes.
184.107._____, f. _____, d. 1809, Trondenes.
185.107.Nils Nilsen Schjelderup, f. 1810, Trondenes., d. 1810, Trondenes.
186.107.Nils Nilsen Schjelderup, f. 1812
187.107.Hanna Nilsdatter Schjelderup, f. 1810, Trondenes., d. 1810, Trondenes.

Børn af Niels Winter Schjelderup og Mette Marie Andersdatter Harr:

188.107.Hans Sakarias Schjelderup, f. 1815, Trondenes., d. 1888, Trondenes.
189.107.Markus Andreas Schjelderup, f. 1817, Trondenes.
190.107.Søren Andreas Schjelderup, f. 1820, Trondenes., d. 1891, Trondenes.
108.61.
Anders Nielsen Schjelderup
Født 1771, Tovik, Trondenes.16, døbt 4 aug. 1771, Trondenes kirke.115,33.
Død 5 sep. 1847.
     Fisker og gårdbruker på ytre Tovik i Trondenes. Fikk skjøte av faren 26. april 1800 på halve ytre Tovik for 119 rdlr.
     Han var medlem af bygdekommisionen og amtsskattekommisionen og nøt stor tillit i bygda.

Gift 179415 med

Ingeborg Marie Israelsdatter
Født 1771, Sørrollnes, Trondenes.16.
Død 2 sep. 1848, Tovik, Trondenes.16.
     Datter af Israel Kristensen og Ingeborg Pedersdatter.

Børn af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter:

191.108.Elisabeth Kjær Andersdatter Schjelderup, f. 1795, Trondenes., d. 1874, Trondenes.
192.108.Ingeborg Bergitte Schjelderup, f. 1796, Trondenes., d. 1811, Trondenes.
193.108.Else Marie Schjelderup, f. 1798, Trondenes., d. 1865, Trondenes.
194.108.Maren Kirstine Schjelderup, f. 1800, Trondenes.
195.108.Rebekka Andersdatter Schjelderup, f. 1803, Trondenes., d. 1880, Astafjord.
196.108.Niels Andersen Schjelderup, f. 1806, Trondenes., d. 1868, Trondenes.
197.108.Ellen Katrine Schjelderup, f. 1806, Trondenes., d. 1883, Trondenes.
198.108.Kirsten Marie Schjelderup, f. 1809, Trondenes., d. 1875, Astafjord.
199.108.Israel Petter Schjelderup, f. 1812, Trondenes., d. 1890, Trondenes.
109.61.
Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup
Født 1773, Tovik, Trondenes.116,16.
Død 1803, Sørrollnes, Trondenes.16.
     Skifte 1803-1805, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.72protokollnr. 150, folio 302..

Gift 1° _____med

Peder Israelsen
Født 1760, Sørrollnes, Trondenes.117.
Død 1800, Sørrollnes, Trondenes.117.
     Søn af Israel Kristensen og Ingeborg Pedersdatter.
     Skifte 1798-1804, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.72protokollnr. 148, folio 442b..

Gift 2° 180216 med

John Andersen (Trane)
Født 1765, Hallevik, Astafjord.118.
Død 1818, Sørrollnes, Trondenes.16.
     Søn af Anders Pedersen og Øllegård Steffensdatter Trane.

[Gift 1° 1802 med Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup (1773 - 1803); Gift 2° 1805 med Petrikke Nielsdatter Schjelderup (1779 - 1851)].

Børn af Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup og Peder Israelsen:

200.109.Israel Pedersen (Schjelderup?), f. 1794
201.109.Niels Kristian Schjelderup, f. 1796
202.109.Anders Schjelderup, f. 1798
203.109.Peder Pedersen (Schjelderup?), f. 1800

Børn af Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup og John Andersen (Trane):

204.109._____, f. _____, d. 1803, Trondenes.
110.61.
Anne Margrethe Schjelderup
Født 1776, Tovik, Trondenes.16.
Død 1847, Sandstrand, Trondenes.16.
     Etterslekt (11 barn). Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 179616 med

Abraham Isaksen
Født 1761, Sandstrand, Trondenes.16.
Død 1837, Sandstrand, Trondenes.16.
     Søn af Isak Abrahamsen og Dorte Rasmusdatter.

Børn af Anne Margrethe Schjelderup og Abraham Isaksen:

205.110.Hans Abrahamsen, f. 1813
111.61.
Petrikke Nielsdatter Schjelderup
Født 1779, Tovik, Trondenes.16.
Død 1851, Sørrollnes, Trondenes.16.

Gift 180516 med

John Andersen (Trane)
Født 1765, Hallevik, Astafjord.118.
Død 1818, Sørrollnes, Trondenes.16.
     Søn af Anders Pedersen og Øllegård Steffensdatter Trane.

[Gift 1° 1802 med Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup (1773 - 1803); Gift 2° 1805 med Petrikke Nielsdatter Schjelderup (1779 - 1851)].

Børn af Petrikke Nielsdatter Schjelderup og John Andersen (Trane):

206.111.Niels Schjelderup, f. 1806
207.111.Hans Trane Johnsen, f. 1807, Trondenes., d. 1891
208.111.Jakob Winther Johnsen Trane, f. 1810, Trondenes., d. 1863, Tjeldsund.
209.111.Jørgen Trane Johnsen, f. 1813, Trondenes., d. 1875, Trondenes.
210.111.Anders Johnsen Schjelderup, f. 1816, Trane., d. 1876, Trane.
211.111.Elisabeth Rebekka Johnsen, f. 1817, Trondenes., d. 1891, Astafjord.
112.61.
Jørgen Nielsen Schjelderup
Født 1781, Tovik, Trondenes.16.
Død 1802, Tovik, Trondenes.16.
113.61.
Rebekka Nielsdatter Schjelderup
Født 1786, Tovik, Trondenes.119,16.
Død 1802, Tovik, Trondenes.16.
     Opholder sig 1801 hos søsteren Kirsten Maria på Sørrollnes, og er ugift.85

Generation 7.

114.63.
Arnold Nicolai Caspar Tønder
Født 20 jun. 1796, Nestved.30.
Død 20 nov. 1869, Frederiksberg i København.30.
     Etatsraad, Overauditør. Ridde af Danebrog. 5 Børn.30

Gift 31 jun. 183330 med

Ingeborg Charlotte Magdalene Adler
Født 9 feb. 1814, København.30.
Død 2 mar. 1887, Frederiksberg i København.30.

Børn af Arnold Nicolai Caspar Tønder og Ingeborg Charlotte Magdalene Adler:

212.114._____
213.114.Niels Johan Tønder, f. 1835, København.
214.114.Ebbe Holger Valdemar Tønder, f. 1836, København.
215.114._____
216.114.Arnold Trevylian Tønder, f. 1844, København.
115.63.
___________
     Død smaa.30
116.64.
Mikal Heggelund Kildal Lund
Født 1792, Øksnes, Nordland.82.
     Kom til Ibestad.82
117.64.
Anna Normann Kildal Lund
Født 1794, Øksnes, Nordland.82.
     Kom til Ibestad.82
118.64.
Simon Lund
Født 1796, Øksnes, Nordland.82.
     Kom til Ibestad.82
119.64.
Karen Petronella Arktander Borch Lund
Født 1798, Øksnes, Nordland.82.
     Kom til Ibestad.82
120.64.
Kristian Torber Hegge Lund
Født 1800, Øksnes, Nordland.82.
     Kom til Ibestad.82
121.64.
Johanna Ovidia Fredrikka Lund
Født 1802, Øksnes, Nordland.82.
Død 187682.

Gift 1825120 med

Nikolai Normann Dons
Født 1798, Hamnvik, Astafjord.121.
Død 1891121.
     Søn af Jens Bing Dons og Ingeborg Anna Normann.
     11 Børn, se Astafjord Bygdebok.

Børn af Johanna Ovidia Fredrikka Lund og Nikolai Normann Dons:

217.121.Ingeborg Anna Dons, f. 1827, Astafjord.
218.121.Jens Bing Dons, f. 1829, d. 1919
122.68.
Elisabet Røgh Hansdatter
Født 1782, Lia, Evenes i Nordland.89.
Død 1831, Sama, Trondenes.89.

Gift 1° 180116 med

Jakob Olsen
Født 1766, Kjellhus, Trondenes.122.
Død 1809, Sama, Trondenes.122.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 2° 181116 med

Ole Paulsen Gram
Født 1778, Steinsland, Trondenes.123.
Død 1830, Sama, Trondenes.123.
     Søn af Paul Olsen Gram og Anne Margrete Pedersdatter.
123.68.
Kirsten Maria Røg Hansdatter
Født 1785, Lia, Evenes i Nordland.89.
Død 1819, Sama, Trondenes.89.

Gift 180916 med

Ole Hveding Rafaelsen Harr
Født 1769, Bø, Trondenes.124.
Død 1811, Skånland Store, Trondenes.124.
     Søn af Raphael Pedersen Harr og Karen Schrøder Mikkelsdatter.

[Gift 1° 1798 med Maren Kirstina Gislesdatter (1772 - 1803); Gift 2° 1805 med Johanna Margrete Kristensdatter (1768 - 1808); Gift 3° 1809 med Kirsten Maria Røg Hansdatter (1785 - 1819)].

Børn af Kirsten Maria Røg Hansdatter og Ole Hveding Rafaelsen Harr:

219.123.Ole Olsen Harr, f. 1812, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
124.69.
Nils Anfinnsen
     !! GÆT - Sønn av Anfinn Nilssen, død 1794 !!

Utenfor ekteskap med

Kari Simonsdatter
Født 177415.
Død 185515.

Børn af Nils Anfinnsen og Kari Simonsdatter:

220.124.Simon Nilssen, f. 1804, Troms.
125.71.
Martinus Christensen Lind
     Myndig (1814) på Sundklakk i Lofoten.125
126.71.
Hans Hartvig Christensen Lind
     Myndig (1814) på Sundklakk i Lofoten.125
127.71.
Niels Ravn Christensen Lind
     Umyndig (1814) på Sundklakk i Lofoten.125
128.71.
Gjertine (Gjertrud) Birgitta Lind
Født 1799, Gimsøe fgd. / Vaagens prgj.126,91,126.
Død 20 dec. 188991.
     Gjertrud Krog er år 1865 hos sin datter, Anne, på Forsaa i Tysfjord sokn, Lødingen prgj.127

Gift 11 nov. 1824, Lødingen.91 med

Jens Krog
Født 6 jul. 1792, Hadsel.91, døbt 31 mai 1852, Hadsel.91.
Død 185291.
     Søn af Eiler Hagerup Krog og Gjertrud Magdalene Irgens.
     Bosat på Ottersøy.59

Børn af Gjertine (Gjertrud) Birgitta Lind og Jens Krog:

221.128.Eilert Hagerup Krog, f. 1825, d. 1903
222.128.Magdalene Brun Irgens Krog, f. 1826, d. 1905
223.128.Johanna Margrete Krog, f. 1828, d. eft. 1900
224.128.Anne Kristine Krog, f. 1830, Lødingen.
225.128._____, f. 1832, d. 1832
226.128._____, f. 1833, d. 1834
227.128.Christine Hansine Krog, f. 1835, d. 1919
228.128.Johannes Irgens Krog, f. 1836
129.71.
Grete Christensdatter Lind
     Umyndig (1814) på Sundklakk i Lofoten.125
130.75.
Ane Margrethe Lind
Født 179393.
131.75.
Hanna Lind
Født 179593.
132.75.
Nils Rafn Lind
Født 179793.
133.75.
Johanna Margrethe Lind
Født 180093.
134.78.
Hans Andreas Lind
Født 1799, Vika, Trondenes.94.
135.78.
Anne Margrethe Lech Lind
Født _____, Vika, Trondenes.128,94.
Død 1801, Vika, Trondenes.94.
136.78.
Nils Rafn Lind
Født 1803, Vika, Trondenes.93,94.
Død 1819, Vika, Trondenes.94.
137.78.
Anne Margrethe Lind
Født 1806, Vika, Trondenes.94,93.
138.83.
Steen Einarsen
Født 19 jun. 1770, Hov i Tjeldsund99.
Død 12 mai 183599.
     Steen fikk 15. sept. 1797 bøkselbrev hos Jørgen Larsen på 15 mk i gården Rørvik i Tysfjord. Av en eller annen grunn flytta han ikke dit, men overtok trolig et jordstykke på Hov, der han er ført som bonde i folketellingen 1801. Hans foreldre bor sammen med Steen og Ane Catrine, og «underholdes i huset». I flg. «Jordtakstkommisjonen» 1802, var der bare 1 bruker på Hov, nemlig Nils Dass. Steen satt trolig som husmann med jord, selv om han i folketellingen 1801 er anført som bonde. Han var trolig også fast mannskap på jekta til Nils Dass. Steen døde som «strandsitter».99

Gift 27 sep. 179999 med

Ane Catrine Pedersdatter
Født 5 feb. 177699.

Børn af Steen Einarsen og Ane Catrine Pedersdatter:

229.138.Peder Steensen, f. 1800, d. 1837, Stokke i Tjeldsund
230.138.Else Kathe Steensdatter, f. 1802
231.138.Einar Steensen, f. 1804
232.138.Nils Steensen, f. 1806
139.83.
Lars Einarsen
Født 4 jan. 1773, Hov i Tjeldsund99.
Død før 180599.
140.83.
Nils Wilhelm Einarsen
Født 13 apr. 1775, Tofte i Tjeldsund99.
Død mai 1797, Hov i Tjeldsund99.
141.83.
Paul Einarsen
Født 3 aug. 1778, Tofte i Tjeldsund99.
Død før 180599.
142.83.
Einarsen
Født 1780.
Begravet 4 mai 1780, (Kr. Himmelgartsdag).99.
     En dødfødt gutt gravlagt Kr. Himm. dag 1780 fra Tofte.99
143.83.
Johanna Sophie Einarsdatter
Født 28 jul. 1782, Tofte i Tjeldsund99.
Død aug. 178299.
144.83.
Marith Einarsdatter
Født 16 mai 1784, Hol i Tjeldsund99.
Død jan. 178599.
145.87.
Nils Weiglandt Andersen
Født 27 feb. 1785, Steinsvik, Tjeldsund.104.
Død mar. 1809104.
146.87.
Anne Maria Hass Andersdatter
Født 31 okt. 1786, Steinsvik, Tjeldsund.104.
Død før 1801104.
147.87.
Lars Andersen
Født 22 jan. 1787, Steinsvik, Tjeldsund.104.
148.87.
Johan Hass Andersen
Født 20 jul. 1788, Steinsvik, Tjeldsund.104.
Død feb. 1794104.
149.87.
Ane Maria Andersdatter
Født 21 apr. 1790, Steinsvik, Tjeldsund.104.
150.87.
Kristoffer Andersen
Født 21 jul. 1792, Steinsvik, Tjeldsund.104.
151.87.
Hartvig Andersen
Født 23 okt. 1794, Steinsvik, Tjeldsund.104.
152.87.
Johan Hass Andersen
Født 19 jan. 1797, Steinsvik, Tjeldsund.129.

Utenfor ekteskap med

Johanna Kristiansdatter
     Steinsvik, Tjeldsund.16

Gift 1° 28 okt. 1823129 med

Maren Stina Jakobsdatter
Født 22 feb. 1798129.
Død 5 nov. 1830130.
     Skifte 30 apr. 1831130.

Gift 2° 2 sep. 1832130 med

Bertine Nilsdatter Buurmester
Født 1 mar. 1813131.

Børn af Johan Hass Andersen og Johanna Kristiansdatter:

233.152.Anne Bergitta Johansdatter, f. 1820, Nordland.
153.87.
Jens Hass Andersen
Født 5 jul. 1799, Steinsvik, Tjeldsund.104.
Død sep. 1799.
154.87.
Iver Andersen
Født 13 mai 1801, Steinsvik, Tjeldsund.104.
Død aug. 1801104.
155.87.
Henning Norman Andersen
Født 19 mai 1803, Steinsvik, Tjeldsund.104.
156.87.
Marit Andersdatter
Født 11 sep. 1808, Steinsvik, Tjeldsund.104.
157.90.
Lars Andreas Larsen
Født 16 dec. 1787105.
Død jan. 1809105.
158.90.
Helene Marie Larsdatter
Født 24 feb. 1790105,131.
Død 25 feb. 1866132.

Gift 1° 23 jun. 1821, Lødingen105 med

Jochum Andreas Berg
Født omkring 1789, Kristiansund105.
Død feb. 1834133.
     Søn af Olava Elisabeth Thye.
     Hadde tjent noen år i Henningsvær, før han kom til sognet (Lødingen) på hausten 1820.105
     Efterslekt.
     Skifte 29 apr. 1834133.

Gift 2° 27 jul. 1835133 med

Iver Edis Lech Larsen
Født 1809133.
Død nov. 1838.
     Søn af Lars Kristensen og Anne Nilsdatter.
     Fra Tjelle i Ofoten.
     Iver kollsegla 10. nov. 1838. Han blei berga, men var så utmatta at han døde straks.133
     Skifte 18 sep. 1839133.

Gift 3° 24 aug. 1840132 med

Trond Jensen
Født 13 jan. 1790109.
Død 13 apr. 1868132.
     Søn af Jens Jakobsen og Kirsten Bye Andersdatter.
     Trond fikk 24. jan. 1832 Kgl. skjøte på 1 vog i gården Hol i Tjeldsund for 150 Spd. Et halvt år etter solgte han halvparten av bruket til broren Anders for 75 Spd. Skylda på dette bruk blei da ½ vog eller 1 pd 12 mk. På skiftet etter Ingeborg Leth i 1838 blei jorda utlagt til Trond for takstsummen 80 Spd. mot å tilsvare sønnen Jens 26 Spd 1 ort 5 sk. og datra Kirstine Marie 18 Spd 3 ort 3 sk.132
     Trond satt med dette bruket til 17. juni 1859, da han ga Karl Danielsen kjøpekontrakt på 18 mk for 150 Spd og kår, og i 1861 overdro han resten av eiendommen til sønnen Jens Andreas. Ved Ft. 1865 bodde Trond og Helene Marie som kårfolk med egen husholdning hos Karl Danielsen på lnr. 101b.132

[Gift 1° 21 jul. 1821 med Ingeborg Leth Hartvigsdatter (17 okt. 1796 - 15 jun. 1837); Gift 2° 24 aug. 1840 med Helene Marie Larsdatter (24 feb. 1790 - 25 feb. 1866)].
159.90.
Maren Katrine Hveding Larsdatter
Født 31 jan. 1795105.

Gift 1° _____med

Ernst Kristoffersen
     Fra Kongsvik i Tjeldsund.

Gift 2° _____med

Nils Kristoffersen
     Fra Kongsvik i Tjeldsund.
160.92.
Marith Ebbesdatter Schnitler
Født 19 feb. 178199.
161.92.
Mette Maria Ebbesdatter Schnitler
Født 19 mai 178499.
     Tjente i 1801 hos Nils Dass på Hov i Tjeldsund.99

Gift _____med

Hartvig Hansen
     Arnes i Ofoten.99

Børn af Mette Maria Ebbesdatter Schnitler og Hartvig Hansen:

234.161.Hans Hartvigsen, f. 1824
162.92.
Malena Bredal Schytte Scnitler
Født 1 jun. 178699.
Død jul. 180999.
163.92.
Christianna Ebbesdatter Schnitler
Født 10 feb. 179099.

Gift 4 okt. 181299 med

Nils Haldorsen
     Arnes i Ofoten.99

[Gift 1° med _____; Gift 2° 4 okt. 1812 med Christianna Ebbesdatter Schnitler (f. 10 feb. 1790)].
164.97.
Jakob Jensen
Født 12 okt. 1787109.
Død feb. 1794109.
165.97.
Trond Jensen
Født 13 jan. 1790109.
Død 13 apr. 1868132.
     Trond fikk 24. jan. 1832 Kgl. skjøte på 1 vog i gården Hol i Tjeldsund for 150 Spd. Et halvt år etter solgte han halvparten av bruket til broren Anders for 75 Spd. Skylda på dette bruk blei da ½ vog eller 1 pd 12 mk. På skiftet etter Ingeborg Leth i 1838 blei jorda utlagt til Trond for takstsummen 80 Spd. mot å tilsvare sønnen Jens 26 Spd 1 ort 5 sk. og datra Kirstine Marie 18 Spd 3 ort 3 sk.132
     Trond satt med dette bruket til 17. juni 1859, da han ga Karl Danielsen kjøpekontrakt på 18 mk for 150 Spd og kår, og i 1861 overdro han resten av eiendommen til sønnen Jens Andreas. Ved Ft. 1865 bodde Trond og Helene Marie som kårfolk med egen husholdning hos Karl Danielsen på lnr. 101b.132

Gift 1° 21 jul. 1821109 med

Ingeborg Leth Hartvigsdatter
Født 17 okt. 1796, Rambø i Tjeldsund109.
Død 15 jun. 1837132.
     Datter af Hartvig Pedersen og Kristine Marie Rafn.
     Ingeborg Leth døde «sottedød».132
     Skifte 13 jun. 1838132.

Gift 2° 24 aug. 1840132 med

Helene Marie Larsdatter
Født 24 feb. 1790105,132.
Død 25 feb. 1866132.
     Datter af Lars Kristoffersen og Elen Kristine Larsdatter.

[Gift 1° 23 jun. 1821 med Jochum Andreas Berg (omkr. 1789 - feb. 1834); Gift 2° 27 jul. 1835 med Iver Edis Lech Larsen (1809 - nov. 1838); Gift 3° 24 aug. 1840 med Trond Jensen (13 jan. 1790 - 13 apr. 1868)].

Børn af Trond Jensen og Ingeborg Leth Hartvigsdatter:

235.165.Kirstine Marie Ravn Trondsdatter, f. 1822, d. 1857
236.165.Jens Andreas Trondsen, f. 1823
237.165.Hartvig Peder Jentoft Trondsen, f. 1828, d. 1829
238.165.Hartvig Peder Jentoft Trondsen, f. 1831, d. 1834
166.97.
Anne Kirstina Jensdatter
Født 16 mar. 1792109.

Gift _____med

Ole Pedersen Sand
     Fra Sand/Stokke i Tjeldsund.
167.97.
Jakob Jensen
Født 1 mai 1794109.
     Bosatte seg i Lenvik, Ofoten.109

Gift _____med

Elisabeth Einarsdatter
     Fra Lenvik i Ofoten.109
168.97.
Malena (Magdalene) Marie Jensdatter
Født 12 aug. 1796109.

Gift _____med

Rasmus Glad Pedersen
Født 13 feb. 1792, Tjeldnes i Tjeldsund134.
     Bosat på Hov i Tjeldsund.
169.97.
Anders Jensen
Født 16 nov. 1799109.
     Gårdbruker på Hol i Tjeldsund.

Gift 1° _____med

Maren Henriksdatter
     Fra Sandnes i Tjeldsund.

Gift 2° _____med

Anne Sofie Jensdatter
     Fra Rambø i Tjeldsund.
170.97.
Olava Jensdatter
Født 27 feb. 1801109.

Gift _____med

Jørgen Mathias Amundsen
     Fra Kanstad.109
171.97.
Dorthea Jensdatter
Født 20 apr. 1805109.

Gift 1° _____med

Johan Adolf Buurmester
     Se Stokke i Tjeldsund bygdebok.

Gift 2° _____med

Amund Gundersen
     Se Stokke i Tjeldsund Bygdebok.
172.99.
Hanna Pedersdatter
Født 1779, Barbogen, Torsken.15.
Død 182815.

Utenfor ekteskap med

Hans Hanssen

Børn af Hanna Pedersdatter og Hans Hanssen:

239.172.Kristen Hanssen, f. 1797, Torsken., d. 1869
173.99.
Eidis Pedersen
Født 1783135.
Død 1809135.
     Døde ugift.135
174.100.
Edias Gjertsen
Født 1781112.
Død 1838136.
     Bruker ei fjerdepart av Kaldfarnes i Torsken 1810-34 (bruk IIb, løpenr. 3, seinare bnr. 5). Det var tronge tider, og i 1822 måtte han pantsette til handelsmann Kildal alt han åtte og seinare måtte bli eigar av. Det var mellom anna ei ny stue utan fordør, eit naust, ein skjå, 3 kyr, 10 småfe, ein halv hest, ein firroring, ein treroring og 11 torskegarn. I 1837 gifta han seg med enka Pernille Pedersdatter frå Sifjord som var 68 år gamal, og no sette han seg ned som husmann i Vikan. Året etter datt han utfor brygga på Straumsnes og drukna.136
     Otte barn i første ekteskap - se Berg og Torsken bygdebok, s. 437 ff.

Gift 1° _____136med

Karen Akselsdatter
Født 1776, Kaldfarnes, Torsken.136.
Død 1831136.

Gift 2° 1837136 med

Pernille Pedersdatter
Født omkring 1769137,136.
Død efter 1838.
     Frå Sifjord, Torsken.136
175.100.
Jeppe Gjertsen
Født 1784112.
Død før 1820112.
     Blei tatt til skolelærar i 1807.112
176.100.
Jon Gjertsen
Født 1786112.
Død 18 mai 1813112.
     Døde same dagen som to ungdomar i Veimannen. Truleg ulykke på sjøen.112
177.100.
Anne Gjertsdatter
Født 1795112.

Gift _____112med

Peder Taraldsen
     Vikan.112
178.107.
Anne Margrethe Nilsdatter Schjelderup
Født 1796, Tovik, Trondenes.138.
Død 1867, Tovik, Trondenes.138.
     Konfirmert 1819 og var da bosat på Steinsland.139

Utenfor ekteskap med

Hartvig Hveding Sparboe
Døbt 25 mai 1788, Trondenes kirke.140,141.
     Søn af Edis Lech Hanssen Sparboe og Margrethe Olsdatter Aas.
     Konfirmert 1806.78

Børn af Anne Margrethe Nilsdatter Schjelderup og Hartvig Hveding Sparboe:

240.178.Anna Hartvigsdatter Sparboe, f. 1828, Trondenes., d. 1910, Trondenes.
179.107.
Johanna Margrethe Schjelderup
Født 1802, Tovik, Trondenes.16, døbt 31 okt. 1802, Trondenes kirke.142,33.

Gift 182716 med

Ole Pedersen
Født 1789, Nordvik, Trondenes.16.
Død 1877, Tennevik, Trondenes.16.
     Søn af Peder Andreas Olsen og Anne Marie Madsdatter.
180.107.
___________
Født _____, Tovik, Trondenes.16.
Død 1804, Tovik, Trondenes.16.
181.107.
___________
Født _____, Tovik, Trondenes.16.
Død 1805, Tovik, Trondenes.16.
182.107.
___________
Født _____, Tovik, Trondenes.16.
Død 1806, Tovik, Trondenes.16.
183.107.
___________
Født _____, Tovik, Trondenes.16.
Død 1807, Tovik, Trondenes.16.
184.107.
___________
Født _____, Tovik, Trondenes.16.
Død 1809, Tovik, Trondenes.16.
185.107.
Nils Nilsen Schjelderup
Født 1810, Tovik, Trondenes.16.
Død 1810, Tovik, Trondenes.16.
186.107.
Nils Nilsen Schjelderup
Født mai 1812.
Begravet 31 mai 1812, Trondenes kirke.143,33.
187.107.
Hanna Nilsdatter Schjelderup
Født 1810, Tovik, Trondenes.16.
Død 1810, Tovik, Trondenes.16.
188.107.
Hans Sakarias Schjelderup
Født 3 apr. 1815, Tovik, Skånland, Trondenes.33,15, døbt 18 jun. 1815, Trondenes kirke.144,33.
Død 1888, Tovik, Skånland, Trondenes.16.

Gift 1° 184115 med

Margrete Elisabet Hansdatter
Født 1824, Fenes, Bjarkøy.16.
Død 1849, Tovik, Trondenes.16.

Gift 2° _____15med

Anne Marie Edisdatter
Født 1828, Sørrollnes, Trondenes.16.
Død 1895, Tovik, Trondenes.16.
     Datter af Edis Olsen og Margrete Sofia Hansdatter.
     ? Fra Sør-Rollnes ?

Børn af Hans Sakarias Schjelderup og Margrete Elisabet Hansdatter:

241.188.Nikolai Martin(us) Hansen (Schjelderup), f. 1842, Trondenes.
242.188.Hartløv Peder Hansen (Schjelderup), f. 1845, Trondenes., d. 1849, Trondenes.
243.188.Mette Ovedie Hansdatter (Schjelderup), f. 1847, Trondenes.

Børn af Hans Sakarias Schjelderup og Anne Marie Edisdatter:

244.188.Margrete Elisabet Hansdatter (Schjelderup), f. 1854, Trondenes.
245.188.Simon Martin Hansen, f. 1855, Skånland
246.188.Hartløv Peder Hansen (Schjelderup), f. 1857, Trondenes.
247.188.Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup), f. 1860, Trondenes.
248.188.Johanna Margrete Hansdatter (Schjelderup), f. 1862, Trondenes.
249.188.Hans Sakarias Hansen (Schjelderup), f. 1865, Trondenes., d. 1867, Trondenes.
250.188.Hansina Sofie Hansdatter (Schjelderup), f. 1874, Trondenes.
189.107.
Markus Andreas Schjelderup
Født 1817, Tovik, Trondenes.16.
190.107.
Søren Andreas Schjelderup
Født 1820, Tovik, Trondenes.16.
Død 1891, Tovik, Trondenes.16.

Gift 184516 med

Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal
Født 1826, Nordsand, Bjarkøy.16.
Død 1909, Tovik, Trondenes.16.
     Datter af Simon Johan Kildal og Martha Marie Ursin.
     Fra Nord-Sand i Bjarkøy.

Børn af Søren Andreas Schjelderup og Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal:

251.190.Niels Winther Schjelderup, f. 1846, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
252.190.Martha Marie Kildal Schjelderup, f. 1847, Trondenes.
253.190.Simon Kildal Schjelderup, f. 1849, Trondenes., d. 1890, Trondenes.
254.190.Niels Mikal Schjelderup, f. 1852, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
255.190.Ole Edvard Ursin Schjelderup, f. 1854, Trondenes., d. 1906, Trondenes.
256.190.Mette Maria Schjelderup, f. 1857, Trondenes., d. 1858, Trondenes.
257.190.Mette Maria Schjelderup, f. 1859, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
258.190.Mette Sofie Rosted Schjelderup, f. 1862, Trondenes.
259.190.Elen Gerhardine Schjelderup, f. 1865, Trondenes.
260.190.Sørentine Ovedia Rebekka Schjelderup, f. 1865, Trondenes., d. 1865, Trondenes.
261.190.Simonette Fredrikke Bernhof Schjelderup, f. 1868, Trondenes.
191.108.
Elisabeth Kjær Andersdatter Schjelderup
Født 1795, Tovik, Trondenes.16.
Død 1874, Sandstrand, Trondenes.16.

Utenfor ekteskap med

Ole Knut Pedersen Aas
Født 1794, Bjelgam, Evenes.16.
Død 1880, Renså, Astafjord.16.
     Søn af Peder Olsen Aas og Johanna Margrete Hansdatter Sparboe.

[Gift 1° med Elisabeth Kjær Andersdatter Schjelderup (1795 - 1874); Gift 2° med Anne Johanna Margrete Sørensdatter (1819 - 1916)].

Børn af Elisabeth Kjær Andersdatter Schjelderup og Ole Knut Pedersen Aas:

262.191.Mathias Olsen Aas, f. 1823, Trondenes., d. 1889, Trondenes.
192.108.
Ingeborg Bergitte Schjelderup
Født 1796, Tovik, Trondenes.16.
Død 1811, Tovik, Trondenes.16.
193.108.
Else Marie Schjelderup
Født 1798, Tovik, Trondenes.16.
Død 1865, Grøta, Trondenes.16.

Gift _____16med

Hans Andreas Nilssen
Født 1792, Grøta, Trondenes.16.
Død 1881, Grøta, Trondenes.16.
194.108.
Maren Kirstine Schjelderup
Født 1800, Tovik, Trondenes.16.
     Til Karlsøy.16
195.108.
Rebekka Andersdatter Schjelderup
Født 1803, Tovik, Skånland, Trondenes.145,16.
Død 1880, Balteskard, Astafjord.16.

Gift 31 okt. 1831 med

Hans Olsen
Født 1796, Balteskard, Skånland..
Død 1877.
     Søn af Ole Anderssen og Olavina Hansdatter.
     Gårdbruker, selveier på Balteskard i Astafjord.
     Kgl. skjøte dat. 30. apr. 1833, tgl. 10. juli s.å. til Hans Olsen på 1 pd. i Balteskar for 80 spd. og mot påhefte av årlig jordavgift til Trondenes kirke og prest av 4 kyr, 1 1/3 tønne bygg.

Børn af Rebekka Andersdatter Schjelderup og Hans Olsen:

263.195.Barbro Maria Hansdatter, f. 1833, Skånland, d. 1917
196.108.
Niels Andersen Schjelderup
Født 1806, Tovik, Trondenes.16.
Død 1868, Tovik, Trondenes.16.
     Gårdbruker på ytre Tovik.

Gift 184115 med

Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin
Født 1821, Grøsnes Lille, Gratangen.15.
Død 1906, Vollstad, Trondenes.16.
     Datter af Nils Olai Ursin og Anna Bergitta Normann.

[Gift 1° 1841 med Niels Andersen Schjelderup (1806 - 1868); Gift 2° 1878 med Rasmus Paul Jakobsen (1820 - 1901)].

Børn af Niels Andersen Schjelderup og Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin:

264.196.Ingeborg Anna Nilsdatter Schjelderup, f. 1842, Trondenes.
265.196.Natali Olai Ursin Schjelderup, f. 1844, Trondenes.
266.196.(Anders) Martin Nielsen Schjelderup, f. 1846, Trondenes.
267.196.Andrea Bergitte Nilsdatter Schjelderup, f. 1849, Trondenes.
268.196.Nikolai Reobert Schjelderup, f. 1851, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
269.196.Nikolina Reobertine Nilsdatter Schjelderup, f. 1852, Trondenes.
270.196.Jens Brønlund Ursin Schjelderup, f. 1854, Trondenes.
271.196.Tollev Johan Schjelderup, f. 1857, Trondenes., d. 1857, Trondenes.
272.196.Mikal Meier Schjelderup, f. 1858, Trondenes.
273.196.Ole Ingvald Norman Schjelderup, f. 1862, Trondenes.
274.196.Karl Didrik Schjelderup Nilssen, f. 1865, Trondenes., d. 1882, Trondenes.
197.108.
Ellen Katrine Schjelderup
Født 1806, Tovik, Trondenes.16.
Død 1883, Sørrollnes, Trondenes.16.

Gift 184416 med

Jørgen Trane Johnsen
Født 1813, Sørrollnes, Trondenes.16.
Død 1875, Sørrollnes, Trondenes.16.
     Søn af John Andersen (Trane) og Petrikke Nielsdatter Schjelderup.
198.108.
Kirsten Marie Schjelderup
Født 1809, Tovik, Trondenes.15,16.
Død 1875, Fjordbotn, Astafjord.15,16.

Gift omkring 183515 med

Nikolai Kristian Harder Hanssen
Født 1799, Fjordbotn, Astafjord.15.
Død 186615.
     Søn af Hans Mikkelsen og Anne Bergitta Jensdatter Trane.

[Gift 1° 1823 med Anna Elisabet Andersdatter (1802 - 1834); Gift 2° omkr. 1835 med Kirsten Marie Schjelderup (1809 - 1875)].

Børn af Kirsten Marie Schjelderup og Nikolai Kristian Harder Hanssen:

275.198.Albert Martinus Nikolaisen, f. 1836, Astafjord., d. 1847
276.198.Andrea Kirstine Nikolaisdatter, f. 1838, Astafjord., d. 1877
277.198.Ingeborg Sofie Nikolaisdatter, f. 1844, Astafjord., d. 1896
199.108.
Israel Petter Schjelderup
Født 1812, Tovik, Trondenes.15,16.
Død 1890, Tovik, Trondenes.16.

Gift 1° 184515 med

Ovidie Andrea Rasmusdatter
Født 1816, Renså, Skånland, Astafjord.15.
Død 1851, Tovik, Trondenes.16.
     Datter af Rasmus Anderssen Harr og Erika Petrina Leth.

Gift 2° 185416 med

Rebekka Martine Bredesdatter Heide
Født 1822, Elgsnes Indre, Trondenes.16.
Død 1888, Tovik, Trondenes.16.
     Datter af Brede Klaussen Heide og Mette Maria Mathiasdatter Ursin.

[Gift 1° med Andreas Paulsen; Gift 2° 1854 med Israel Petter Schjelderup (1812 - 1890)].

Børn af Israel Petter Schjelderup og Ovidie Andrea Rasmusdatter:

278.199.Erika Petrine Leth Israelsdatter Schjelderup, f. 1847, Trondenes.
279.199.Ingeborg Andrea Schjelderup, f. 1848, Skånland., d. 1917, Astafjord.
280.199.Maren Kirstine Schjelderup, f. 1850, Trondenes.
281.199.Rebekka Anna Schjelderup, f. 1850, Trondenes., d. 1853, Trondenes.

Børn af Israel Petter Schjelderup og Rebekka Martine Bredesdatter Heide:

282.199.Ovidia Antonette Israelsdatter Schjelderup, f. 1854, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
283.199.Isak Reobert Israelsen Schjelderup, f. 1856, Trondenes., d. 1872, Trondenes.
200.109.
Israel Pedersen (Schjelderup?)
Født 1794146.
201.109.
Niels Kristian Schjelderup
Født 1796147.
202.109.
Anders Schjelderup
Født 1798148.
203.109.
Peder Pedersen (Schjelderup?)
Født 1800149.
204.109.
___________
Født _____, Sørrollnes, Trondenes.16.
Død 1803, Sørrollnes, Trondenes.16.
205.110.
Hans Abrahamsen
Født 8 sep. 181333, døbt 17 okt. 1813, Trondenes kirke.150,33.
206.111.
Niels Schjelderup
Født 1806.
207.111.
Hans Trane Johnsen
Født 1807, Sørrollnes, Trondenes.151,16.
Død 189115.
     Hallevik, Ibestad. Etterslekt, 9 barn, se Astafjord bygdebok.

Gift 183715 med

Petrikka Starup
Født 1817, Dyrstad, Ibestad.15.
Død 188615.
     Datter af Petter Kristian Starup og Ingeborg Sofia Olsdatter.

[Gift 1° med Baltser Andreassen (1806 - 1886); Gift 2° 1837 med Hans Trane Johnsen (1807 - 1891)].
208.111.
Jakob Winther Johnsen Trane
Født 1810, Sørrollnes, Trondenes.152, døbt 23 apr. 1810, Trondenes kirke.153,33.
Død 27 mar. 1863, Sandnes, Tjeldsund.154,152.

Gift 183216 med

Gunhild Rebekka Gram Olsdatter
Født 19 jan. 1790, Gausvik, Trondenes.155,156, døbt 24 jan. 1790, Hol kirke.155.
Død 5 nov. 1860, Sandnes, Tjeldsund.154,156.
     Datter af Ole Jakobsen og Mette Maria Mathiasdatter Eberg.

[Gift 1° 23 sep. 1816 med Hans Petter Jacobsen Warberg (1789 - jun. 1823); Gift 2° 1825 med John Anderssen (1800 - dec. 1829); Gift 3° 1832 med Jakob Winther Johnsen Trane (1810 - 27 mar. 1863)].

Børn af Jakob Winther Johnsen Trane og Gunhild Rebekka Gram Olsdatter:

284.208._____
285.208._____, d. 1836
209.111.
Jørgen Trane Johnsen
Født 1813, Sørrollnes, Trondenes.16.
Død 1875, Sørrollnes, Trondenes.16.

Gift 184416 med

Ellen Katrine Schjelderup
Født 1806, Tovik, Trondenes.16.
Død 1883, Sørrollnes, Trondenes.16.
     Datter af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter.
210.111.
Anders Johnsen Schjelderup
Født 1816, Sørrollnes, Trane.16.
Død 1876, Sørrollnes, Trane.16.

Gift 184816 med

Kornelia Kirstine Nielsdatter
Født 1828.

Børn af Anders Johnsen Schjelderup og Kornelia Kirstine Nielsdatter:

286.210.Peder Olai Anderssen Schjelderup, f. 1848, Trondenes., d. 1901, Tromsø.
287.210.Johannes Pareli Andersen Schjelderup, f. 1855
288.210.Nikolai Kristian Andersen Schjelderup, f. 1855
289.210.Joakim Andersen Schjelderup, f. 1858, d. 1928
211.111.
Elisabeth Rebekka Johnsen
Født 1817, Sørrollnes, Trondenes.16.
Død 1891, Selset Øvre, Astafjord.16.

Gift 183816 med

Johan Kristian Augustinussen Røgh
Født 1810, Selset Øvre, Ibestad.15.
Død 1877, Selset Øvre, Ibestad.15.
     Søn af Augustinus Røgh og Doret Nilsdatter Falk.

Børn af Elisabeth Rebekka Johnsen og Johan Kristian Augustinussen Røgh:

290.211.Augustinus Røgh, f. 1840, Ibestad., d. 1900
291.211.Johanna Røgh, f. 1842, Ibestad.
292.211.Olava Maria Røgh, f. 1845, Ibestad., d. 1847
293.211.Dortea Nikoline Røgh, f. 1847, Ibestad.
294.211.Peroline Røgh, f. 1849, Ibestad.
295.211.Hans Peder Røgh, f. 1852, Ibestad.
296.211.Anna Marie Johansdatter Røgh, f. 1855, Ibestad.
297.211.Erik Martin Røgh, f. 1858, Ibestad., d. 1869
298.211.Oline Maria Røgh, f. 1861, Ibestad.

Generation 8.

212.114.
___________
213.114.
Niels Johan Tønder
Født 17 aug. 1835, København..
     Korpslæge. 3 Børn.30

Gift 4 jun. 186930 med

Julie Neergaard
Født 1 jun. 1849, Momtoft.30.
214.114.
Ebbe Holger Valdemar Tønder
Født 17 sep. 1836, København.30.
     Oberst. C. af D., DM., Ridder af den østerrigske Jernkroneorden. Kammerherre. 2 Børn.30

Gift 25 mai 186630 med

Marie Toft
Født 10 apr. 184630.
Død 26 okt. 1902, Rungsted.30.
215.114.
___________
216.114.
Arnold Trevylian Tønder
Født 6 okt. 1844, København.30.
     Kaptein. 10 Børn.30

Gift 25 nov. 187630 med

Juliane Ewertz
Født 9 jan. 1857, Wedelsborg, Fyen.30.
217.121.
Ingeborg Anna Dons
Født 1827, Hamnvik, Astafjord.120.

Gift 21 nov. 1848, - eller 6. dec. 1848157,15 med

Ove Guldberg Høegh
Født 23 apr. 181433.
Død 7 feb. 186333.
     Søn af Dines Guldberg Høegh og Pauline Louise Juell.

[Gift 1° 1843 med Anne Sofie Schelderup (4 jul. 1811 - 13 feb. 1848); Gift 2° 21 nov. 1848 med Ingeborg Anna Dons (f. 1827)].

Børn af Ingeborg Anna Dons og Ove Guldberg Høegh:

299.217.Johanne Nikoline Høegh, f. 1849, Trondenes.
300.217.Paul Høegh, f. 1851, Trondenes.
218.121.
Jens Bing Dons
Født 1829.
Død 1919.

Gift 1853158 med

Johanna Gunneria Johnsdatter Berg
Født 1827, Støver, Bodø, Nordland.159.
Død 1898159.
     Datter af John Berg og Gunhild Rosted.
219.123.
Ole Olsen Harr
Født 1812, Skånland Store, Trondenes.124.
Død 1812, Skånland Store, Trondenes.124.
220.124.
Simon Nilssen
Født 1804, Tranøy, Troms.15.
     Ibestad, Astafjord.15

Gift _____15med

Elen Fredriksdatter
Født 181615.
     Etterslekt, 4 barn, se Tore Meyer "Astafjord bygdebok".
221.128.
Eilert Hagerup Krog
Født 21 jul. 182591.
Død 13 jan. 190391.

Gift 22 okt. 1857, Lødingen.160 med

Hanna Elisabeth Pedersdatter Hansen
Født 1829, Vaagens pg.160.
Død 7 apr. 1899160.
     Datter af Peder Ebenezer Hansen og Anne Christine Ellingsen.

Børn af Eilert Hagerup Krog og Hanna Elisabeth Pedersdatter Hansen:

301.221.Jens Pedro Krog, f. 1859
302.221.Gjertrud Marie Krog, f. 1862
303.221.Marta Anna Krog, f. 1863
304.221.Elise Petra Krog, f. 1865
305.221.Kristofa Eleonore Krog, f. 1866
306.221.August Herman Krog, f. 1869
307.221.Egil Halfdan Krog, f. 1872
222.128.
Magdalene Brun Irgens Krog
Født 182691.
Død 7 apr. 1905161.
     Bodde 1875 på Øyen.91

Gift _____161med

Johan P. Bordewich
Født 1827161.
Død efter 1907162.
     Johan bodde i 1855 i Lyngvær, Lofoten.161

Børn af Magdalene Brun Irgens Krog og Johan P. Bordewich:

308.222.Elise Sofie Bordewich, f. 1861, Vågan.
223.128.
Johanna Margrete Krog
Født 182891.
Død efter 1900.

Gift 17 jul. 1852, Lødingen.163 med

Carl Christian Theodor Heggelund
Født 23 apr. 1819, Baklandet, Trondheim.163.
Død 4 sep. 1894, Skarpstrand, Øyen, Lødingen.163.
     Søn af Henrik Rasmus Heggelund.
     Carl bodde på Øyen [i Lødingen] da han ble gift med Johanne i 1852. Han kjøpte lnr. 29a Skarpstrand (1 ort 9 sk./Mark. 1,25) av Christian Normann Røkenes ved skjøte 12. mai 1863 for 60 Spd. og satt her til sin død i 1894.163

Børn af Johanna Margrete Krog og Carl Christian Theodor Heggelund:

309.223.Helga Gunhild Heggelund, f. omkr. 1852
310.223.Jens Krog Heggelund, f. 1855
311.223.Georg Andreas Heggelund, f. 1860
312.223.Carl Henrik Heggelund, f. 1862
313.223.Harald Heggelund, f. 1864, d. 1889
224.128.
Anne Kristine Krog
Født 19 feb. 1830, Lødingen.164,91,127.
     Anne Schjelderup er år 1865 «enke, gaardbruger, selveier» på gården Tyskeskoug med Forsaa i Tysfjord sokn, Lødingen prgj.127

Gift 19 jul. 185091 med

Christopher A. Schjelderup
Død før 1865165.
     Forsaa (Tysfjord).91

Børn af Anne Kristine Krog og Christopher A. Schjelderup:

314.224.Villas Schjelderup, f. omkr. 1850, Lødingen prgj.
315.224.Jens Schjelderup, f. omkr. 1852, Lødingen prgj.
316.224.Jensine Schjelderup, f. omkr. 1852, Lødingen prgj.
317.224.Helmine Schjelderup, f. omkr. 1853, Lødingen prgj.
318.224.Sara Schjelderup, f. omkr. 1857, Lødingen prgj.
319.224.Gerhard Schjelderup, f. omkr. 1858, Lødingen prgj.
320.224.Øivind Schjelderup, f. omkr. 1862, Lødingen prgj.
225.128.
___________
Født apr. 183291.
Død apr. 183291.
     Dødf. drengebarn.91
226.128.
___________
Født nov. 183391.
Død 6 feb. 183491.
     Hj.døpt pikebarn.91
227.128.
Christine Hansine Krog
Født 183591.
Død 1919166.

Gift 16 okt. 1858166 med

Johan Johansen Rüsing
Født 81836, Stadsbygdens prgj.166.
Død 18 jun. 1893166.
     Johan kom 4. juni 1853 fra Trondhjem til Kjeøy som handelsbetjent og ble gift med Christine i 1858. De flyttet til Bø pg. i 1859, og var senere bosatt på Vinje der Johan var handelsmann.167

Børn af Christine Hansine Krog og Johan Johansen Rüsing:

321.227.Eliot Johansen Rüsing, f. 1862
322.227.Johan Henrik Johansen Rüsing, f. 1865, Bø prgj.
323.227.Einar Johansen Rüsing, f. 1866
324.227.Jenny Johansen Rüsing, f. 1868
325.227.Sygni Johansen Rüsing, f. 1870
228.128.
Johannes Irgens Krog
Født 183691.
     Johannes bodde på Offersøy [i Lødingen] som handelsmann da han ble gift med Sara i 1862. Ytterligere opplysninger savnes.91

Gift 29 dec. 1862168 med

Sara Susanne Bing Lind
Født 1841169.
     Datter af Jacob Willumsen Lind og Anne Sophia Hersleb Dreyer.
     Kjøbsvig.91
229.138.
Peder Steensen
Født 8 mai 180099.
Død 9 nov. 1837, Stokke i Tjeldsund99.
     Konfirmert fra Sæter 1821.99
     Drukna fra Stokke etter å ha «falt i båten».99
230.138.
Else Kathe Steensdatter
Født 17 jan. 180299.
231.138.
Einar Steensen
Født 2 apr. 180499.
232.138.
Nils Steensen
Født 30 dec. 180699.
     Bosat på Stokke i Tjeldsund.99

Gift 3 sep. 183199 med

Marith Andersdatter Steinsvik
233.152.
Anne Bergitta Johansdatter
Født 19 jun. 1820, Steinsvik, Tjeldsund, Nordland.170,171.
     Tjenestejenta Johanna Kristiansdtr (Kristoffersdtr ?) Steinsvik, fikk barnet Anne Bergitta f. 19. juni 1820. Ho oppga Johan Andersen Sand som barnefar.171

Gift 184616 med

Martinus Peder Kjelsberg
Født 1821, Hammerfest, Finnmark.16.
Død 1866, Lavangen Sør, Trondenes.16.
     Søn af Peder Olsen Kjelsberg og Anne Karina Eriksdatter.

Børn af Anne Bergitta Johansdatter og Martinus Peder Kjelsberg:

326.233.Anne Karoline Bergitte Kjelsberg, f. 1846, Tjeldsund.
327.233.Johan Mikal Kjelsberg, f. 1848, Tjeldsund.
328.233.Maren Hansine Martinusdatter Kjelsberg, f. 1850, Trondenes.
329.233.Simonetta Lorentine Kjelsberg, f. 1853, Trondenes.
330.233.Jonetta Anna Kjelsberg, f. 1857, Trondenes.
331.233.Laurits Peder Hagerup John Kjelsberg, f. 1860, Trondenes.
332.233.Simon Kildal Martinus Kjelsberg, f. 1863, Trondenes.
234.161.
Hans Hartvigsen
Født 29 jan. 182499.
235.165.
Kirstine Marie Ravn Trondsdatter
Født 28 mai 1822109.
Død 19 apr. 1857172.

Gift 21 okt. 1850173 med

Steen Steensen
Født 1815173.

Børn af Kirstine Marie Ravn Trondsdatter og Steen Steensen:

333.235.Ingeborg Leth Steensdatter, f. 1853, d. 1937, Sand i Tjeldsund
236.165.
Jens Andreas Trondsen
Født 15 aug. 1823109.
237.165.
Hartvig Peder Jentoft Trondsen
Født 21 jul. 1828109.
Død 30 apr. 1829109.
238.165.
Hartvig Peder Jentoft Trondsen
Født 18 jan. 1831109.
Død 16 sep. 1834109.
239.172.
Kristen Hanssen
Født 1797, Bunkan, Torsken.15.
Død 186915.
     Skjelnesplassen i Lavangen, Astafjord.

Gift 1° 182915 med

Marta Andreasdatter
Født 1792, Senjehesten, Bjarkøy.15.
Død 183515.
     Datter af Andreas Monssen og Bodil Jakobsdatter.

Gift 2° 183515 med

Marta Pernilla Olsdatter
Født 1795, Hestnes, Astafjord.15.
Død 183715.
     Datter af Ole Jakobsen og Barbro Pedersdatter.

Gift 3° 183815 med

Mikol Andrina Paulsdatter
Født 1805, Lavangen, Astafjord.15.
Død 187715.
240.178.
Anna Hartvigsdatter Sparboe
Født 1828, Tovik, Trondenes.174.
Død 1910, Tovik, Trondenes.174.
     Efterslekt.
241.188.
Nikolai Martin(us) Hansen (Schjelderup)
Født 1842, Tovik, Trondenes.16.

Gift 187516 med

Henrietta Peroline Valberg Jakobsdatter
Født 1849, Breistrand, Trondenes.16.

Børn af Nikolai Martin(us) Hansen (Schjelderup) og Henrietta Peroline Valberg Jakobsdatter:

334.241.Simonetta Amalie Hansen (Nikolaisdatter?), f. 1876, Trondenes.
335.241.Halvdan Marenius Hansen (Nikolaisen?), f. 1879, Trondenes.
336.241.Marie Elisabet Hansen (Nikolaisdatter?), f. 1882, Trondenes., d. 1882, Trondenes.
337.241.Jakob Imanuel Hansen (Nikolaisen?), f. 1885, Trondenes.
338.241.Helga Johanne Albertine Hansen (Nikolaisdatter?), f. 1890, Trondenes.
242.188.
Hartløv Peder Hansen (Schjelderup)
Født 1845, Tovik, Trondenes.16.
Død 1849, Tovik, Trondenes.16.
243.188.
Mette Ovedie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1847, Tovik, Trondenes.16.

Utenfor ekteskap med

Lars Olsen
     Tromsø.16

Børn af Mette Ovedie Hansdatter (Schjelderup) og Lars Olsen:

339.243.Margreta Elisabet Larsdatter, f. 1879, Trondenes.
244.188.
Margrete Elisabet Hansdatter (Schjelderup)
Født 1854, Tovik, Trondenes.16.

Gift 188516 med

Ole Pareli Pedersen
Født 1853, Tennevik, Trondenes.16.
245.188.
Simon Martin Hansen
Født 1855, Tovik, Skånland16,15.
     Flyttede til Harstad og grundlagde det solide slakterfirmaet S. Hansen A/S.

Gift 1° 188316 med

Joakima Matilde Pedersdatter
Født 1856, Tennvik, Trondenes.16.
Død 1894, Tovik, Trondenes.16.

Gift 2° 189615 med

Karen Kirstine Nilssen
Født 1867, Renså, Skånland, Astafjord.15.
Død 1901, Tovik, Trondenes.16.
     Datter af Hans Sakarias Nilssen og Margrete Maria Blom Ursin.

Børn af Simon Martin Hansen og Joakima Matilde Pedersdatter:

340.245.Nils Realf Hansen (Simonsen?), f. 1884, Trondenes., d. 1888, Trondenes.
341.245.Harald Schjelderup Hansen (Simonsen?), f. 1886, Trondenes.
342.245.Nils Realf Hansen (Simonsen?), f. 1889, Trondenes.

Børn af Simon Martin Hansen og Karen Kirstine Nilssen:

343.245.Håkon Herbert Martin Hansen (Simonsen?), f. 1898, Trondenes.
344.245.Jenny Maria Hansen (Simonsen?), f. 1899, Trondenes.
246.188.
Hartløv Peder Hansen (Schjelderup)
Født 1857, Tovik, Trondenes.16.

Gift 189016 med

Anna Hansine Josfine Pettersdatter
Født 1867, Engvik, Tromsøsund.16.
Død 1909, Leikvikhamn, Trondenes.16.
     Datter af Petter Andreas Aleksandersen.

Børn af Hartløv Peder Hansen (Schjelderup) og Anna Hansine Josfine Pettersdatter:

345.246.Margit Aminda Hansen (Hartløvsdatter? Schjelderup?), f. 1891, Trondenes.
346.246.Erling Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?), f. 1893, Trondenes.
347.246.Agnes Joakime Hansen (Hartløvsdatter? Schjelderup?), f. 1895, Trondenes.
348.246.Hedly (Henry?) Alfred Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?), f. 1896, Trondenes., d. 1897, Trondenes.
349.246.Henry Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?), f. 1899, Trondenes.
247.188.
Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1860, Tovik, Trondenes.16.

Gift _____med

Niels Mikal Schjelderup
Født 1852, Tovik, Trondenes.16.
Død 1913, Tovik, Trondenes.16.
     Søn af Søren Andreas Schjelderup og Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal.
     Kjøpte den sagnomsuste jakten "Synia" i sin tid Norges eldste seilskute.

Børn af Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup) og Niels Mikal Schjelderup:

350.247.Sofie Rebekka Schjelderup, f. 1881, Trondenes., d. 1883, Trondenes.
351.247.Sofie Rebekka Schjelderup, f. 1884, Trondenes.
352.247.Sverre Otilius Schjelderup, f. 1886, Trondenes.
353.247.Hans Zakarias Schjelderup, f. 1888, Trondenes.
354.247.Simon Kildal Schjelderup, f. 1892, Trondenes.
355.247.Anne Marie Schjelderup, f. 1895, Trondenes.
248.188.
Johanna Margrete Hansdatter (Schjelderup)
Født 1862, Tovik, Trondenes.16.

Gift 188916 med

Johan Konrad Mikkelsen
Født 1865, Sama, Trondenes.16.

Børn af Johanna Margrete Hansdatter (Schjelderup) og Johan Konrad Mikkelsen:

356.248.Haldis Agnete Mikkelsen (Johansdatter?), f. 1890, Trondenes.
357.248.Peder Modolf Mikkelsen (Johansen?), f. 1893, Trondenes.
358.248.Hans Agnar Mikkelsen (Johansen?), f. 1894, Trondenes.
359.248.Peggy Karoline Mikkelsen (Johansdatter?), f. 1897, Trondenes.
360.248.Johannes Mikkelsen (Johansen?), f. 1899, Trondenes., d. 1899, Trondenes.
249.188.
Hans Sakarias Hansen (Schjelderup)
Født 1865, Tovik, Trondenes.16.
Død 1867, Tovik, Trondenes.16.
250.188.
Hansina Sofie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1874, Tovik, Trondenes.16.

Gift 190016 med

Hilmar Sidinius Simonsen
Født 1869, Renså, Astafjord.16.
     Også Tromsø.16
251.190.
Niels Winther Schjelderup
Født 1846, Tovik, Trondenes.16.
Død 1851, Tovik, Trondenes.16.
     Død 2 Aar gl.33
252.190.
Martha Marie Kildal Schjelderup
Født 1847, Tovik, Trondenes.16.

Gift 187416 med

Johan Martin Pedersen Lind
Født 1849, Harstad.16.

[Gift 1° 1874 med Martha Marie Kildal Schjelderup (f. 1847); Gift 2° med Mette Maria Schjelderup (1859 - 1913)].

Børn af Martha Marie Kildal Schjelderup og Johan Martin Pedersen Lind:

361.252.Peder Albert Johansen Lind, f. 1875, Trondenes.
362.252.Magnhild Johansdatter Lind, f. 1878, Trondenes.
253.190.
Simon Kildal Schjelderup
Født 1849, Tovik, Trondenes.16.
Død 1890, Tovik, Trondenes.16.

Gift _____med

Berte Hansdatter

Børn af Simon Kildal Schjelderup og Berte Hansdatter:

363.253.Ragna Cecilie Schjelderup, f. 1880, Trondenes.
364.253.Sigurd Schjelderup, f. 1881, Trondenes., d. 1881, Trondenes.
365.253.Tormod Konstantin Schjelderup, f. 1881, Trondenes., d. 1881, Trondenes.
366.253.Sigurd Reidar Schjelderup, f. 1883, Trondenes.
254.190.
Niels Mikal Schjelderup
Født 1852, Tovik, Trondenes.16.
Død 1913, Tovik, Trondenes.16.
     Kjøpte den sagnomsuste jakten "Synia" i sin tid Norges eldste seilskute.

Gift _____med

Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1860, Tovik, Trondenes.16.
     Datter af Hans Sakarias Schjelderup og Anne Marie Edisdatter.

Børn af Niels Mikal Schjelderup og Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup) er vist under Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup) (nr. 247).

255.190.
Ole Edvard Ursin Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.16.
Død 1906, Tovik, Trondenes.16.
     Skipsfører i Haalogalandske Dampskibsselskab, senere landhandel i Tovik.

Gift 188716 med

Mette Marie Johansdatter Rasmussen
Født 1860, Renså, Astafjord.16.
     Datter af Johan Nikolai Berg Rasmussen og Ingeborg Sofia Ursin.

Børn af Ole Edvard Ursin Schjelderup og Mette Marie Johansdatter Rasmussen:

367.255.Søren Alfred Schjelderup, f. 1889, Trondenes.
368.255.Johannes Nikolai Schjelderup, f. 1891, Trondenes., d. 1943
369.255.Bjarne Arthur Heide Schjelderup, f. 1894, Trondenes.
256.190.
Mette Maria Schjelderup
Født 1857, Tovik, Trondenes.16.
Død 1858, Tovik, Trondenes.16.
257.190.
Mette Maria Schjelderup
Født 1859, Tovik, Trondenes.16.
Død 1913, Breivik, Trondenes.16.

Gift _____med

Johan Martin Pedersen Lind
Født 1849, Harstad.16.

[Gift 1° 1874 med Martha Marie Kildal Schjelderup (f. 1847); Gift 2° med Mette Maria Schjelderup (1859 - 1913)].

Børn af Mette Maria Schjelderup og Johan Martin Pedersen Lind:

370.257.Marinus Kildal Johansen Lind, f. 1888, Trondenes.
371.257.Rudolf Antoni Johansen Lind, f. 1889, Trondenes.
258.190.
Mette Sofie Rosted Schjelderup
Født 1862, Tovik, Trondenes.16.

Gift 187816 med

Olaus Ågård Mikal Olsen
Født 1851, Øvergård, Bjarkøy.16.
     Søn af Ole Arnt Eilertsen Trane og Malena Pedersdatter.
     Også Kolvereid, Nord Trøndelag.16

Børn af Mette Sofie Rosted Schjelderup og Olaus Ågård Mikal Olsen:

372.258.Olga Johanna Albertina Olausdatter Aas, f. 1881, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
259.190.
Elen Gerhardine Schjelderup
Født 1865, Tovik, Trondenes.16.
260.190.
Sørentine Ovedia Rebekka Schjelderup
Født 1865, Tovik, Trondenes.16.
Død 1865, Tovik, Trondenes.16.
261.190.
Simonette Fredrikke Bernhof Schjelderup
Født 1868, Tovik, Trondenes.16.
262.191.
Mathias Olsen Aas
Født 1823, Tovik, Trondenes.175.
Død 1889, Sandstrand, Trondenes.175.
263.195.
Barbro Maria Hansdatter
Født 7 aug. 1833, Balteskard, Skånland, døbt 13 okt. 1833, Ibestad, 19. søndag e. Trin..
Død 191715.

Gift 28 okt. 1856 med

Markus Gram Nilssen
Født 12 sep. 1829, Renså, Skånland..
Død 29 apr. 1897.
     Søn af Nils Schamfer Olsen og Sara Helena Hansdatter.
     Gårdbruker, selvejer på Balteskard i Astafjord. Han har efterladt sig en huspostil »Husandagtsbog - Betragtninger for hver Dag i Aaret af C.O.Rosenius«, der indvendig på første blad er signeret »Til ...... Markus Gram Nilsen Balteskar 1878«.

Børn af Barbro Maria Hansdatter og Markus Gram Nilssen:

373.263.Nikolina Sofia Markusdatter, f. 1857, Balteskard, d. 1925
374.263.Nanna Rebekka Markusdatter, f. 1860, Balteskard, d. 1905
375.263.Hans Sakarias Markussen, f. 1863, Balteskard, d. 1863
376.263.Håkon Berg Markussen, f. 1866, Balteskard
377.263.Simon Harr Markussen, f. 1866, Balteskard, d. 1951
264.196.
Ingeborg Anna Nilsdatter Schjelderup
Født 1842, Tovik, Trondenes.16.
265.196.
Natali Olai Ursin Schjelderup
Født 1844, Tovik, Trondenes.16.
266.196.
(Anders) Martin Nielsen Schjelderup
Født 1846, Tovik, Trondenes.16.
     Handelsmand i Tovik. Gikk konkurs 1875.

Gift _____med

Johanna Amalie Hansdatter Vanvik (Vanvig)
Født 1851, Fornes, Astafjord.16.
     Datter af Hans Vanvik (Vanvig).
     Fra Sitter i Flatanger, N-Trøndelag.

Børn af (Anders) Martin Nielsen Schjelderup og Johanna Amalie Hansdatter Vanvik (Vanvig):

378.266.Nikolai Hilmar Schjelderup, f. 1873, Trondenes.
379.266.Lovisa Rebekka Schjelderup, f. 1875, Trondenes.
380.266.Sofia Elisabet Schjelderup, f. 1878, Trondenes.
381.266.Marie Augusta Schjelderup, f. 1880, Trondenes., d. 1884, Trondenes.
382.266.Karl Didrik Schjelderup, f. 1883, Trondenes.
383.266.Oskar Johan Schjelderup, f. 1886, Trondenes.
384.266.Hans Martin Schjelderup, f. 1893, Trondenes.
267.196.
Andrea Bergitte Nilsdatter Schjelderup
Født 1849, Tovik, Trondenes.16.
268.196.
Nikolai Reobert Schjelderup
Født 1851, Tovik, Trondenes.16.
Død 1851, Tovik, Trondenes.16.
269.196.
Nikolina Reobertine Nilsdatter Schjelderup
Født 1852, Tovik, Trondenes.16.
     Til Amerika.16
270.196.
Jens Brønlund Ursin Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.16.
     Til Amerika.16
271.196.
Tollev Johan Schjelderup
Født 1857, Tovik, Trondenes.16.
Død 1857, Tovik, Trondenes.16.
272.196.
Mikal Meier Schjelderup
Født 1858, Tovik, Trondenes.16.
     Til Amerika.16
273.196.
Ole Ingvald Norman Schjelderup
Født 1862, Tovik, Trondenes.16.
     Til Amerika.16
274.196.
Karl Didrik Schjelderup Nilssen
Født 1865, Tovik, Trondenes.16.
Død 1882, Vollstad, Trondenes.16.
275.198.
Albert Martinus Nikolaisen
Født 1836, Fjordbotn, Astafjord.15.
Død 184715.
276.198.
Andrea Kirstine Nikolaisdatter
Født 1838, Fjordbotn, Astafjord.15.
Død 187715.
277.198.
Ingeborg Sofie Nikolaisdatter
Født 1844, Fjordbotn, Astafjord.15.
Død 189615.
278.199.
Erika Petrine Leth Israelsdatter Schjelderup
Født 1847, Tovik, Trondenes.16.
279.199.
Ingeborg Andrea Schjelderup
Født 1848, Tovik, Skånland.15.
Død 1917, Fugleberg, Astafjord.15,16.
280.199.
Maren Kirstine Schjelderup
Født 1850, Tovik, Trondenes.16.
281.199.
Rebekka Anna Schjelderup
Født 1850, Tovik, Trondenes.16.
Død 1853, Tovik, Trondenes.16.
282.199.
Ovidia Antonette Israelsdatter Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.16.
Død 1864, Tovik, Trondenes.16.
283.199.
Isak Reobert Israelsen Schjelderup
Født 1856, Tovik, Trondenes.16.
Død 1872, Tovik, Trondenes.16.
284.208.
___________
Begravet 22 sep. 1833154.
     Dødfødt jente.
285.208.
___________
Død jun. 1836154.
     Død 8 dager gml.154
286.210.
Peder Olai Anderssen Schjelderup
Født 1848, Sørrollnes, Trondenes.16.
Død 1901, Tromsø.16.

Gift 187516 med

Anna Marie Johansdatter Røgh
Født 1855, Selset, Ibestad.15.
     Datter af Johan Kristian Augustinussen Røgh og Elisabeth Rebekka Johnsen.
     Sindsyg.

Børn af Peder Olai Anderssen Schjelderup og Anna Marie Johansdatter Røgh:

385.286.Alfred Martin Schjelderup, f. 1876, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
287.210.
Johannes Pareli Andersen Schjelderup
Født 1855.

Gift 1° _____med

Anna Marie Johannesdatter
Født 1867.
     Fra Dverberg.

Gift 2° _____med

Lovna Jensine Stefaniassen
     Fra Hilleshamn i Gratangen.

Børn af Johannes Pareli Andersen Schjelderup og Anna Marie Johannesdatter:

386.287.Sofus Johannesen
288.210.
Nikolai Kristian Andersen Schjelderup
Født 1855.
289.210.
Joakim Andersen Schjelderup
Født 1858.
Død 1928.

Gift _____med

Mathilde Andreasdatter
Født 1872.

Børn af Joakim Andersen Schjelderup og Mathilde Andreasdatter:

387.289.Arthur Johan Schjelderup, f. 1899
290.211.
Augustinus Røgh
Født 1840, Rollnes, Ibestad.15.
Død 190015.
     Selset, Ibestad. Etterslekt (10 børn), se Astafjord bygdebok.

Gift 187215 med

Johanna Bergitte Pettersdatter
Født 1850, Bolla, Ibestad.15.
     Datter af Petter Jonas Hanssen og Elisabet Møller Hansdatter Starup.

Børn af Augustinus Røgh og Johanna Bergitte Pettersdatter:

388.290.Magna Kristine Røgh, f. 1890, Astafjord.
291.211.
Johanna Røgh
Født 1842, Rollnes, Ibestad.15.

Gift omkring 187615 med

Mikal Peder Anderssen
Født 181915.
     Søn af Anders Pedersen og Jørgine Mikkelsdatter.
     Bjarkøy, Troms.15
292.211.
Olava Maria Røgh
Født 1845, Selset, Ibestad.15.
Død 184715.
293.211.
Dortea Nikoline Røgh
Født 1847, Selset, Ibestad.15.
294.211.
Peroline Røgh
Født 1849, Selset, Ibestad.15.
295.211.
Hans Peder Røgh
Født 1852, Selset, Ibestad.15.
     Til Tromsø.15
296.211.
Anna Marie Johansdatter Røgh
Født 1855, Selset, Ibestad.15.
     Sindsyg.

Gift 187516 med

Peder Olai Anderssen Schjelderup
Født 1848, Sørrollnes, Trondenes.16.
Død 1901, Tromsø.16.
     Søn af Anders Johnsen Schjelderup og Kornelia Kirstine Nielsdatter.

Børn af Anna Marie Johansdatter Røgh og Peder Olai Anderssen Schjelderup er vist under Peder Olai Anderssen Schjelderup (nr. 286).

297.211.
Erik Martin Røgh
Født 1858, Selset Øvre, Ibestad.15.
Død 186915.
298.211.
Oline Maria Røgh
Født 1861, Selset, Ibestad.15.

Utenfor ekteskap med

Adolf Bull
Født 187115.
     Fra Vardø.15

Børn af Oline Maria Røgh og Adolf Bull:

389.298.Johan Eberg Bull, f. 1897, Astafjord.

Generation 9.

299.217.
Johanne Nikoline Høegh
Født 8 nov. 1849, Stangnes, Trondenes.157,15.

Gift 4 sep. 1873, Ibestad.157,15 med

Anton Martin Tobias Jakobsen
Født 1835, Oslo176.
300.217.
Paul Høegh
Født 27 mar. 1851, Trondenes.157.
301.221.
Jens Pedro Krog
Født 1859160.
     Ble handelsmann på Tranø, Hammerø. [6 barn, de 4 første f. på Offersøy,160

Gift _____160med

Christine Emelie Jæger
302.221.
Gjertrud Marie Krog
Født 1862160.

Gift 1901160 med

Bernhard Norman
     Handelsmann. Næsberget, Hamarøy.160
303.221.
Marta Anna Krog
Født 4 dec. 1863160.

Gift 8 jun. 1892160 med

Oskar Anton Laurits Brun
Født 1865, Hammerfest ?160.
     Telegr. ass.160
304.221.
Elise Petra Krog
Født 5 jul. 1865160.

Gift _____160med

Hans Heggelund Larsen
Født 20 jul. 1865177.
     Offersøy, Lødingen.160
305.221.
Kristofa Eleonore Krog
Født 20 dec. 1866160.

Gift 18 jul. 1891160 med

Johan Henrik Johansen Rüsing
Født 6 apr. 1865, Vinje, Bø prgj.166.
     Søn af Johan Johansen Rüsing og Christine Hansine Krog.
     Under Ft. 1900 er Johan Henrik, nu som «fhv. landmåler», atter bosatt med sin familie på Lødingen, nu på husm.plassen Solheim under gnr. 16, br. nr. 1. Under Ft. var Johan Henrik fraværende, på reise i hovedstaden. Familien flyttet til Oslo i 1904.178

Børn af Kristofa Eleonore Krog og Johan Henrik Johansen Rüsing:

390.305.Marthinus Johansen Rüsing, f. 1892, Bø.
391.305.Johan Johansen Rüsing, f. 1894, Lødingen.
392.305.Eilert Johansen Rüsing, f. 1895, Hadsel.
393.305.Gunnar Johansen Rüsing, f. 1897, Hadsel.
394.305.Hanna Johansen Rüsing, f. 1899, Hadsel.
395.305.Hagar Johansen Rüsing, f. 1900, Hadsel.
306.221.
August Herman Krog
Født 1869160.
     Tannlege i Trondheim.160
307.221.
Egil Halfdan Krog
Født 24 aug. 1872179,160.
     Ble gift med Lina Jæger - flyttet til Oslo.160
     Ved Ft. 1900 bodde Egil og Lina hos hans far på br. nr. 1 [Øyen, Lødingen]. Egil var handelsfullmektig i farens forretning. Bruk nr. 11 "Solheim" (4 øre) ble utskilt fra br. nr. 1 i 1904. I Matr. 1907 er (enken) Lina Krog ført som «eier og/eller bruker her». - Hun flyttet senere til Oslo med sin sønn Edgar.180

Gift _____160med

Lina Jæger
Født 15 jul. 1873, Rødø.180.

Børn af Egil Halfdan Krog og Lina Jæger:

396.307.Edgar Krog
308.222.
Elise Sofie Bordewich
Født 1861, Vågan.161.

Gift _____161med

Anton Kristian Christophersen
309.223.
Helga Gunhild Heggelund
Født omkring 1852163.
310.223.
Jens Krog Heggelund
Født 1855163.
     Reiste til USA - ble veterinær.163
311.223.
Georg Andreas Heggelund
Født 1860163.
     Bosatte seg i Tromsø. Ble billedhugger. Han vant bl.a. en konkurranse om beste forslag til monument over Petter Dass i forbindelse med 200-årsdagen for hans død i 1907; en byste støpt i malm som er plassert i en 14 m. høy bauta av granitt reist ved Alstahaug kirke. Bautaen er tegnet av nordlendingen, arkitekt August Nielsen.163
312.223.
Carl Henrik Heggelund
Født 1862163.
     Døde ung.163
313.223.
Harald Heggelund
Født 14 sep. 1864163.
Død 13 dec. 1889163.
     Ugift.163
314.224.
Villas Schjelderup
Født omkring 1850, Lødingen prgj.181,127.
315.224.
Jens Schjelderup
Født omkring 1852, Lødingen prgj.182,127.
316.224.
Jensine Schjelderup
Født omkring 1852, Lødingen prgj.182,127.
317.224.
Helmine Schjelderup
Født omkring 1853, Lødingen prgj.183,127.
318.224.
Sara Schjelderup
Født omkring 1857, Lødingen prgj.184,127.
319.224.
Gerhard Schjelderup
Født omkring 1858, Lødingen prgj.185,127.
320.224.
Øivind Schjelderup
Født omkring 1862, Lødingen prgj.186,127.
321.227.
Eliot Johansen Rüsing
Født 1862166.
     Ble læge.166
322.227.
Johan Henrik Johansen Rüsing
Født 6 apr. 1865, Vinje, Bø prgj.166.
     Under Ft. 1900 er Johan Henrik, nu som «fhv. landmåler», atter bosatt med sin familie på Lødingen, nu på husm.plassen Solheim under gnr. 16, br. nr. 1. Under Ft. var Johan Henrik fraværende, på reise i hovedstaden. Familien flyttet til Oslo i 1904.178

Gift 18 jul. 1891160 med

Kristofa Eleonore Krog
Født 20 dec. 1866160.
     Datter af Eilert Hagerup Krog og Hanna Elisabeth Pedersdatter Hansen.

Børn af Johan Henrik Johansen Rüsing og Kristofa Eleonore Krog er vist under Kristofa Eleonore Krog (nr. 305).

323.227.
Einar Johansen Rüsing
Født 1866166.
324.227.
Jenny Johansen Rüsing
Født 1868166.
325.227.
Sygni Johansen Rüsing
Født 1870166.
326.233.
Anne Karoline Bergitte Kjelsberg
Født 1846, Sæter, Tjeldsund.16.

Gift 187416 med

Hans Andreas Mathias Valberg Hanssen
Født 1846, Trøsen, Trondenes.16.

Børn af Anne Karoline Bergitte Kjelsberg og Hans Andreas Mathias Valberg Hanssen:

397.326.Dødfødt, f. 1875, Trondenes., d. 1875, Trondenes.
398.326.Dødfødt, f. 1877, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
399.326.Dødfødt, f. 1879, Trondenes., d. 1879, Trondenes.
400.326.Hagbart Marenius Alfred Hansen, f. 1881, Trondenes.
401.326.Dødfødt, f. 1886, Trondenes., d. 1886, Trondenes.
327.233.
Johan Mikal Kjelsberg
Født 21 jun. 1848, Ulvik, Tjeldsund., døbt 30 jul. 1848.
     Kom til Sør Lavangen.16
328.233.
Maren Hansine Martinusdatter Kjelsberg
Født 1850, Lavangen Sør, Trondenes.16.

Gift 187716 med

Teodor Nikolai Kildal
Født 1847, Vågan, Nordland.16.
     Søn af Mikal Fredrik Simonsen Kildal og Dortea Katrine Sindelsdatter Meyer.

Børn af Maren Hansine Martinusdatter Kjelsberg og Teodor Nikolai Kildal:

402.328.Martin Alfred Kildal, f. 1878, Trondenes.
403.328.Marenius Peter Angel Kildal, f. 1880, Trondenes.
404.328.Dortea Katrine Kildal, f. 1882, Trondenes.
405.328.Mathilde Ursin Kildal, f. 1883, Trondenes.
406.328.Mikal Fredrik Kildal, f. 1886, Trondenes.
407.328.Kristian Peder Kildal, f. 1888, Trondenes., d. 1889, Trondenes.
408.328.Peder Hersleb Kildal, f. 1890, Trondenes.
409.328.Johan Albert Kildal, f. 1892, Trondenes., d. 1908, Trondenes.
329.233.
Simonetta Lorentine Kjelsberg
Født 16 mai 1853, Lavangen S., Trondenes., døbt 14 aug. 1853, Trondenes..
     Til Amerika.16
330.233.
Jonetta Anna Kjelsberg
Født 19 mai 1857, Lavangen S., Trondenes., døbt 19 mai 1857, Trondenes..
     Til Amerika.16
331.233.
Laurits Peder Hagerup John Kjelsberg
Født 1860, Lavangen S., Trondenes.16.

Gift 188416 med

Ragnhild Olsdatter
Født 1861, Plassen, Vågå, Oppland.16.

Børn af Laurits Peder Hagerup John Kjelsberg og Ragnhild Olsdatter:

410.331.Ragnvald Laurits Kjelsberg, f. 1883, Trondenes.
411.331.Anna Marie Kjelsberg, f. 1886, Trondenes.
412.331.Edvin Margiton Kjelsberg, f. 1889, Trondenes.
413.331.Olav Kristian Kjelsberg, f. 1892, Trondenes.
414.331.Sverre Johan Kjelsberg, f. 1898, Trondenes.
332.233.
Simon Kildal Martinus Kjelsberg
Født 1863, Lavangen S., Trondenes.16.
333.235.
Ingeborg Leth Steensdatter
Født 19 jun. 1853173.
Død feb. 1937, Sand i Tjeldsund173.
     Tjente i 1875 hos Hans Heggelund Paulsen Steinsvik. Ho hadde et fysisk handicap, men tjente sitt eget brød ved å sy og lære andre å sy. Ho og søstra Stine oppholdt seg i 1891 som sydamer i Bodø. Ingeborg døde ugift på Sand i februar 1937.173
334.241.
Simonetta Amalie Hansen (Nikolaisdatter?)
Født 1876, Tovik, Trondenes.16.

Gift 190016 med

Andreas Hermod Olsen Vorren
Født 1871, (Vorren), Herøy, Nordland.16.
335.241.
Halvdan Marenius Hansen (Nikolaisen?)
Født 1879, Tovik, Trondenes.16.
336.241.
Marie Elisabet Hansen (Nikolaisdatter?)
Født 1882, Tovik, Trondenes.16.
Død 1882, Tovik, Trondenes.16.
337.241.
Jakob Imanuel Hansen (Nikolaisen?)
Født 1885, Tovik, Trondenes.16.

Gift _____med

Elida Margrethe Henriksen
Født 1896.
     Fra Sør-Lavangen.
338.241.
Helga Johanne Albertine Hansen (Nikolaisdatter?)
Født 1890, Tovik, Trondenes.16.
339.243.
Margreta Elisabet Larsdatter
Født 1879, Tennevik, Trondenes.16.

Gift 190016 med

Olaus Korneliussen
Født 1875, Tennevik, Trondenes.16.

Børn af Margreta Elisabet Larsdatter og Olaus Korneliussen:

415.339.Agnes Karlotte Korneliussen, f. 1900, Trondenes.
340.245.
Nils Realf Hansen (Simonsen?)
Født 1884, Tovik, Trondenes.16.
Død 1888, Tovik, Trondenes.16.
341.245.
Harald Schjelderup Hansen (Simonsen?)
Født 1886, Tovik, Trondenes.16.
342.245.
Nils Realf Hansen (Simonsen?)
Født 1889, Tovik, Trondenes.16.
343.245.
Håkon Herbert Martin Hansen (Simonsen?)
Født 1898, Tovik, Trondenes.16.
344.245.
Jenny Maria Hansen (Simonsen?)
Født 1899, Tovik, Trondenes.16.
345.246.
Margit Aminda Hansen (Hartløvsdatter? Schjelderup?)
Født 1891, Tovik, Trondenes.16.
346.246.
Erling Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?)
Født 1893, Tovik, Trondenes.16.
347.246.
Agnes Joakime Hansen (Hartløvsdatter? Schjelderup?)
Født 1895, Tovik, Trondenes.16.
348.246.
Hedly (Henry?) Alfred Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?)
Født 1896, Leikvikhamn, Trondenes.16.
Død 1897, Leikvikhamn, Trondenes.16.
349.246.
Henry Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?)
Født 1899, Leikvikhamn, Trondenes.16.
350.247.
Sofie Rebekka Schjelderup
Født 1881, Tovik, Trondenes.16.
Død 1883, Tovik, Trondenes.16.
351.247.
Sofie Rebekka Schjelderup
Født 1884, Tovik, Trondenes.16.
352.247.
Sverre Otilius Schjelderup
Født 1886, Tovik, Trondenes.16.
353.247.
Hans Zakarias Schjelderup
Født 1888, Tovik, Trondenes.16.

Gift _____med

Ågot Krogh
     Fra Sørvågen, Moskenes.

Børn af Hans Zakarias Schjelderup og Ågot Krogh:

416.353.Niels Mikal Schjelderup, f. 1922
354.247.
Simon Kildal Schjelderup
Født 1892, Tovik, Trondenes.16.
355.247.
Anne Marie Schjelderup
Født 1895, Tovik, Trondenes.16,15.

Gift omkring 192015 med

Viggo Tande
Født 1888, Tovik, Trondenes.16.
     Søn af Severin Antonius Olsen Tande og Ellen Oline Eliasdatter Apenes.
356.248.
Haldis Agnete Mikkelsen (Johansdatter?)
Født 1890, Sama, Trondenes.16.
357.248.
Peder Modolf Mikkelsen (Johansen?)
Født 1893, Sama, Trondenes.16.
358.248.
Hans Agnar Mikkelsen (Johansen?)
Født 1894, Sama, Trondenes.16.
359.248.
Peggy Karoline Mikkelsen (Johansdatter?)
Født 1897, Sama, Trondenes.16.
360.248.
Johannes Mikkelsen (Johansen?)
Født 1899, Harstad, Trondenes.16.
Død 1899, Harstad, Trondenes.16.
361.252.
Peder Albert Johansen Lind
Født 1875, Tovik, Trondenes.16.
     Til Vågan, Nordland.16
362.252.
Magnhild Johansdatter Lind
Født 1878, Harstad, Trondenes.16.
     Til Vågan, Nordland.16
363.253.
Ragna Cecilie Schjelderup
Født 1880, Tovik, Trondenes.16.
     Til Amerika.16
364.253.
Sigurd Schjelderup
Født 1881, Tovik, Trondenes.16.
Død 1881, Tovik, Trondenes.16.
365.253.
Tormod Konstantin Schjelderup
Født 1881, Tovik, Trondenes.16.
Død 1881, Tovik, Trondenes.16.
366.253.
Sigurd Reidar Schjelderup
Født 1883, Tovik, Trondenes.16.
     Til Amerika.16
367.255.
Søren Alfred Schjelderup
Født 1889, Tovik, Trondenes.16.
368.255.
Johannes Nikolai Schjelderup
Født 1891, Tovik, Trondenes.16.
Død 1943.

Gift _____med

Constance Holmen
     Fra Målselv.
369.255.
Bjarne Arthur Heide Schjelderup
Født 1894, Tovik, Trondenes.16.
370.257.
Marinus Kildal Johansen Lind
Født 1888, Tovik, Trondenes.16.
371.257.
Rudolf Antoni Johansen Lind
Født 1889, Tovik, Trondenes.16.
372.258.
Olga Johanna Albertina Olausdatter Aas
Født 1881, Fauskevåg, Trondenes.16.
Død 1913, Sandstrand, Trondenes.16.
373.263.
Nikolina Sofia Markusdatter
Født 1857, Balteskard15.
Død 192515.
374.263.
Nanna Rebekka Markusdatter
Født 1860, Balteskard15.
Død 190515.
375.263.
Hans Sakarias Markussen
Født 1863, Balteskard15.
Død 186315.
376.263.
Håkon Berg Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard.

Gift 190215 med

Marie Margrete Bendiksen
Født 1876, Fornes, Skånland.15.
     Datter af Bendik Martin Hanssen og Elen Bergitta Johnsdatter.

Børn af Håkon Berg Markussen og Marie Margrete Bendiksen:

417.376.Ester Bergljot Markussen, f. 1904, Balteskard
418.376.Nanna Rebekka Markussen, f. 1905, skånland, d. 1911
419.376.Helfryda Margrete Markussen, f. 1907, skånland
420.376.Johanna Ellida Markussen, f. 1909, skånland
421.376.Martin Berg Markussen, f. 1911, skånland
422.376.Rakel Markussen, f. 1913, skånland
423.376.Henry Peder Gran Markussen, f. 1915, skånland
377.263.
Simon Harr Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard.
Død 6 apr. 1951.
     En af de 28 medlemmer af Ibestad Heradstyre. Han og naboen Bernt Johansen budde altid hos Per Krogvåg, Hamnvik når der var møte i heradstyret (der på den tid varte 2 dager). Etter møtet ble der ofte holdt et referat for bygdens andre beboere hjemme hos Simon Markussen. Sammen med Martinus Bertheussen på Myklevold, kjøpte han fembøring.

Gift 1899 med

Antonette Andrea Bendiksdatter
Født 2 feb. 1875, Fornes, Skånland., døbt 15 aug. 1875, Ibestad.
Død 10 mar. 1927.
     Datter af Bendik Martin Hanssen og Elen Bergitta Johnsdatter.

Børn af Simon Harr Markussen og Antonette Andrea Bendiksdatter:

424.377.Gudrun Johanna Simonsen Balteskard, f. 1900, Skånland, d. 1958, Skånland
425.377.Markus Gram Balteskard, f. 1902
426.377.Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard, f. 1904, Balteskard
427.377.Hans Sakarias Simonsen Balteskard, f. 1906, Balteskard, d. 1907
428.377.Solveig Antonette Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1910
429.377.Nanna Rebekka Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1924
430.377.Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard, f. 1914, Balteskard
378.266.
Nikolai Hilmar Schjelderup
Født 1873, Tovik, Trondenes.16.
379.266.
Lovisa Rebekka Schjelderup
Født 1875, Tovik, Trondenes.16.

Gift 190016 med

Anton Pedersen Østby
Født 1866, Steinkjer, Nord Trøndelag.16.
     Søn af Peder Pedersen.
     Tovik, Trondenes.
380.266.
Sofia Elisabet Schjelderup
Født 1878, Tovik, Trondenes.16.
381.266.
Marie Augusta Schjelderup
Født 1880, Tovik, Trondenes.16.
Død 1884, Tovik, Trondenes.16.
382.266.
Karl Didrik Schjelderup
Født 1883, Tovik, Trondenes.16.
     På ytre Tovik.

Gift _____med

Ingvarda Maria Johansen
Født 1886, Tennevoll, Lavangen, Astafjord.15.
     Datter af Kornelius Berg Johansen og Anna Katrina Johansdatter.
383.266.
Oskar Johan Schjelderup
Født 1886, Tovik, Trondenes.16.
384.266.
Hans Martin Schjelderup
Født 1893, Tovik, Trondenes.16.
385.286.
Alfred Martin Schjelderup
Født 1876, Sørrollnes, Trondenes.16.
Død 1877, Sørrollnes, Trondenes.16.
386.287.
Sofus Johannesen
     Kan være født i faderens 2nd ekteskap.
387.289.
Arthur Johan Schjelderup
Født 1899.
388.290.
Magna Kristine Røgh
Født 1890, Selset, Ibestad, Astafjord.15.

Gift omkring 1915187 med

Iver Alfred Falck
Født 1890, Rollnes, Ibestad, Astafjord.15.
     Søn af Kristian Fredrik Pedersen og Sofia Maria Stensdatter Parelius.

Børn af Magna Kristine Røgh og Iver Alfred Falck:

431.388.Kristian Fredrik Falck, f. 1916, Astafjord.
432.388.Sofie Marie Falck, f. 1918, Astafjord.
433.388.Rolf Falck, f. 1921, Astafjord.
434.388.Johanna Bergitte Falck, f. 1924, Astafjord.
389.298.
Johan Eberg Bull
Født 1897, Renså, Astafjord.15.

Generation 10.

390.305.
Marthinus Johansen Rüsing
Født 1892, Bø.178.
391.305.
Johan Johansen Rüsing
Født 1894, Lødingen.178.
392.305.
Eilert Johansen Rüsing
Født 1895, Hadsel.178.
393.305.
Gunnar Johansen Rüsing
Født 1897, Hadsel.178.
394.305.
Hanna Johansen Rüsing
Født 21 mar. 1899, Hadsel.178.
395.305.
Hagar Johansen Rüsing
Født 29 apr. 1900, Hadsel.178.
396.307.
Edgar Krog
397.326.
Dødfødt
Født 1875, Trøsen, Trondenes.16.
Død 1875, Trøsen, Trondenes.16.
398.326.
Dødfødt
Født 1877, Trøsen, Trondenes.16.
Død 1877, Trøsen, Trondenes.16.
399.326.
Dødfødt
Født 1879, Trøsen, Trondenes.16.
Død 1879, Trøsen, Trondenes.16.
400.326.
Hagbart Marenius Alfred Hansen
Født 1881, Trøsen, Trondenes.16.
401.326.
Dødfødt
Født 1886, Trøsen, Trondenes.16.
Død 1886, Trøsen, Trondenes.16.
402.328.
Martin Alfred Kildal
Født 1878, Stangnes, Trondenes.16.

Gift _____med

Teodora Jakobsen
Født 1883, Sama, Trondenes.16.
     Datter af Ole Jakobsen og Ellen Gurine Talaksdatter (Tollaksdatter).

Børn af Martin Alfred Kildal og Teodora Jakobsen:

435.402.Margaret Kildal
403.328.
Marenius Peter Angel Kildal
Født 1880, Stangnes, Trondenes.16.
404.328.
Dortea Katrine Kildal
Født 1882, Stangnes, Trondenes.16.
405.328.
Mathilde Ursin Kildal
Født 1883, Gansås, Trondenes.16.
406.328.
Mikal Fredrik Kildal
Født 1886, Gansås, Trondenes.16.
407.328.
Kristian Peder Kildal
Født 1888, Stangnes, Trondenes.16.
Død 1889, Stangnes, Trondenes.16.
408.328.
Peder Hersleb Kildal
Født 1890, Stangnes, Trondenes.16.
409.328.
Johan Albert Kildal
Født 1892, Stangnes, Trondenes.16.
Død 1908, Harstad, Trondenes.16.
410.331.
Ragnvald Laurits Kjelsberg
Født 1883, Sandtorg, Trondenes.16.
411.331.
Anna Marie Kjelsberg
Født 1886, Sandtorg, Trondenes.16.
412.331.
Edvin Margiton Kjelsberg
Født 1889, Sandtorg, Trondenes.16.
413.331.
Olav Kristian Kjelsberg
Født 1892, Sandtorg, Trondenes.16.
414.331.
Sverre Johan Kjelsberg
Født 1898, Sandtorg, Trondenes.16.
415.339.
Agnes Karlotte Korneliussen
Født 1900, Tennevik, Trondenes.16.
416.353.
Niels Mikal Schjelderup
Født 1922.
417.376.
Ester Bergljot Markussen
Født 1904, Balteskard15.
418.376.
Nanna Rebekka Markussen
Født 1905, Balteskard, skånland15.
Død 191115.
419.376.
Helfryda Margrete Markussen
Født 1907, Balteskard, skånland15.
420.376.
Johanna Ellida Markussen
Født 1909, Balteskard, skånland15.
421.376.
Martin Berg Markussen
Født 1911, Balteskard, skånland15.
422.376.
Rakel Markussen
Født 1913, Balteskard, skånland15.
423.376.
Henry Peder Gran Markussen
Født 1915, Balteskard, skånland15.
424.377.
Gudrun Johanna Simonsen Balteskard
Født 30 aug. 1900, Balteskard, Skånland15.
Død 3 okt. 1958, Grov, Skånland15, begravet _____, kirkegården i Grov.

Gift 19 jul. 1924, Grov, Skånland med

Ove Andreas Eberg Ellefsen
Født 26 jun. 1890, Grov, Skånland15, døbt 24 aug. 1890.
Død 29 aug. 1963, Grov, Skånland, begravet 3 sep. 1963, kirkegården i Grov.
     Søn af Eilev Berteus Strøm og Pernille Karoline Ovidia Olsdatter.
     Stilling: Skips-Stewart, Kok, Hotel og gjestgiver på Annamo..
     Konfimert (i Ibestad kirke) i oktober 1905, anm: »Meget god!«. Stewart på skipene »Malangen« og »Salangen». Gjestgiver på Annamo i Astafjord, som han overtok efter Nikolai Iversen.

Børn af Gudrun Johanna Simonsen Balteskard og Ove Andreas Eberg Ellefsen:

436.424.Aasta Synnøve Ellefsen, f. 1926, Skånland
437.424.Eilif Kåre Ellefsen, f. 1932, Skånland
438.424.Steinar Ellefsen, f. 1934, Norge, d. 1999, Danmark.
439.424.Torbjørn Ellefsen, f. 1937, Skånland
425.377.
Markus Gram Balteskard
Født 190215.
426.377.
Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard
Født 1904, Balteskard15.
427.377.
Hans Sakarias Simonsen Balteskard
Født 1906, Balteskard15.
Død 190715.
428.377.
Solveig Antonette Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard15.
Død 191015.
429.377.
Nanna Rebekka Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard15.
Død 192415.
430.377.
Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard
Født 1914, Balteskard15.
431.388.
Kristian Fredrik Falck
Født 1916, Rollnes, Ibestad, Astafjord.187.
432.388.
Sofie Marie Falck
Født 1918, Rollnes, Ibestad, Astafjord.187.
433.388.
Rolf Falck
Født 1921, Rollnes, Ibestad, Astafjord.187.
434.388.
Johanna Bergitte Falck
Født 1924, Rollnes, Ibestad, Astafjord.187.

Generation 11.

435.402.
Margaret Kildal

Gift _____med

Brown
     U.S.A.
436.424.
Aasta Synnøve Ellefsen
Født 15 mar. 1926, Grov, Skånland.
     Stilling: lærerinne

Gift 21 aug. 1954 med

Anton Brækkan
Født 23 jun. 1920, (Narvik?), døbt 21 aug. 1920.
     Søn af Kolbein Olsen Brækkan og Bertine Nikoline Normann.
     Stilling: Arkitekt.

Børn af Aasta Synnøve Ellefsen og Anton Brækkan:

440.436.Gudrun Brækkan, f. 1958, Oslo
437.424.
Eilif Kåre Ellefsen
Født 25 mar. 1932, Grov, Skånland.
     Stilling: sømand, maskinist
438.424.
Steinar Ellefsen
Født 15 jan. 1934, Balteskar, Astafjord sokn, Ibestad prestegjeld, Norge188.
Død 29 jun. 1999, Amager hospital, København, Danmark..
     Stilling: Air-Purser i Scanair 1964-94.

Gift 11 apr. 1966 med

Eva Tilly Fredin
Født 7 aug. 1939, Maria forsamling, Helsingborg, Sverige188.

Børn af Steinar Ellefsen og Eva Tilly Fredin:

441.438.Simon Ellefsen, f. 1966, Sverige
442.438.Pernille Ellefsen, f. 1968, Danmark
439.424.
Torbjørn Ellefsen
Født 5 jul. 1937, Grov, Skånland.
     Stilling: Uddannet geolog.

Gift 1964 med

Colleen Carte
Født 15 aug. 1938.

Børn af Torbjørn Ellefsen og Colleen Carte:

443.439.Kari Ellefsen, f. 1965, Norge
444.439.Niels Ellefsen, f. 1967, South Africa
445.439.Tove Ellefsen, f. 1969, South Africa
446.439.Brit Ellefsen, f. 1969, South Africa

Generation 12.

440.436.
Gudrun Brækkan
Født 18 jan. 1958, Oslo.
     Stilling: Arkitekt

Gift _____med

Finn Langgård
Født 18 apr. 1955.

Børn af Gudrun Brækkan og Finn Langgård:

447.440.Karen Brækkan, f. 1986
448.440.Andrea Brækkan, f. 1988
441.438.
Simon Ellefsen
Født 2 sep. 1966, Malmö, Sverige188.
     Stilling: System-programmør, hos Pro Informatic i København.
442.438.
Pernille Ellefsen
Født 10 dec. 1968, Roskilde, Danmark188.

Samboende med

Lars Gøth Jørgensen
Født 4 okt. 1965.

Børn af Pernille Ellefsen og Lars Gøth Jørgensen:

449.442.Cecilia Gøth Ellefsen, f. 1995, København.
450.442.Victor Gøth Ellefsen
443.439.
Kari Ellefsen
Født 16 mai 1965, Norge.

Gift 28 apr. 1990 med

Brett Kinmont

Børn af Kari Ellefsen og Brett Kinmont:

451.443.Kristin Kinmont, f. 1994
444.439.
Niels Ellefsen
Født 30 okt. 1967, South Africa.

Gift _____med

Dawn Adam

Børn af Niels Ellefsen og Dawn Adam:

452.444.Camryn Jessie Ellefsen, f. 2003
445.439.
Tove Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa.
446.439.
Brit Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa.

Gift 10 jun. 2001 med

Alex Harris
     South-African mountaineer, adventurer.

Generation 13.

447.440.
Karen Brækkan
Født 3 dec. 1986.
448.440.
Andrea Brækkan
Født 24 dec. 1988.
449.442.
Cecilia Gøth Ellefsen
Født 25 jul. 1995, Frederiksberg hospital, København.189.
450.442.
Victor Gøth Ellefsen
451.443.
Kristin Kinmont
Født mai 1994.
452.444.
Camryn Jessie Ellefsen
Født 20 jun. 2003.

Kilder og Noter
1Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 290. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
2Epost dat. 11. okt. 2000 av Bjørn Hassel Nyheim.
3Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 310. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
4Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 146. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
5Tore Hermundsson Vigerust (red), Per Reidar Bjørnerud Christiansen, Torkel Rønold Bråthen: Hvem var Hvem 2: Trondhjems borgerskap 1680-1730. Utvalgte kilder. (Oslo 2000), s. 36
613 år gl. ved foreldrenes skifte 24. jan. 1679.
7Thorgeir Borch, Skien 1907: Stamtavle over den fra Simon Sørensen, Lundsby, ..., Jylland nedstammende Slægt Borch. »Trønder-Borchene« - Meddelt ved Fru Henny Borch-Hansen.
8Kjeld Bugge: Slektene Hass - Byemand., s. 416. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XII (1950): 416
911 år gl. ved foreldrenes skifte 24. jan. 1679.
10Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:510
118 år gl. ved foreldrenes skifte 24. jan. 1679.
12Epost dat. 10. okt. 2000 af Asle Brækken.
13Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:517
1429 år gl. ved manntallet år 1701.
15Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
16Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
17Manntallet 1701 av Börje Jonsson.
18Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:517-518
19Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I:241
206 år gl. ved foreldrenes skifte 24. jan. 1679.
21Kjeld Bugge: Slektene Bugge fra Brønnøy., s. 251. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XII (1950): 249-264
2251 år gl. ved FT 1701.
23Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 346
24Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 347
25Svein Edvardsen: Skifter fra Vefsn 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. 55
26Svein Edvardsen: Skifter fra Vefsn 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. 56
273 år gl. ved foreldrenes skifte 24. jan. 1679.
28S.H. Finne-Grønn i Norsk Personalhistorisk Tidsskrift 3. bind, s. 426 ff.: Hvorfra stammer slegten Hagerup? (Borgermester Adrian Rockertsens slegt av Trondhjem.)
29Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 271
30Christian Horneman: Stamtavle over Slægten Horneman (Trondhjem 1908)
31Eksakt dato er trykt i "Stamtavle over Slægten Horneman" (1908).
32Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 11. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
33Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
34Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:511
35Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:510-511
36Trygve Krokmyrdal: Navnet Brochs i Troms i det 18. århundre. Noen bemerkninger til Aage H. Irgens' artikkel., s. 378. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XV (1956): 376-379
37Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:378
38Hans Rafnung skriver at hun var født 1700.
39Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 12
40Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-08-09
41"Folk og Slekt i Trondenes" sætter fødselsåret til 1698.
42Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVI (19??), s. 164
43Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:534
44Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:518
45Henholdsvis 37 og 41 år gl. ved børnenes fødsler, hvis altså født 1709.
46Kjeld Bugge: Slektene Bugge fra Brønnøy., s. 256. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XII (1950): 249-264
47Svein Edvardsen: Skifter fra Brønnøy (Nord og Sørsem) 1686/1780., s. 44
48Svein Edvardsen: Skifter fra Brønnøy (Nord og Sørsem) 1686/1780., s. Brønnøy:38
49Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 348
50Wiberg's danske prestehistorie har 13. feb.
51Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 17. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
52Bjørn Flor
53Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 173
54Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 232
55Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 225
5646? år gl. ved FT 1801.
57Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:12
58Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-04-05
59Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-09-27
60Konrad Naustvik: Litt om lensmann Jon Pedersen, Hegstad, og ein del av etterkomarane hans., s. 181. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXV (1976): 177-186
61Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:626
62Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:117
63Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:229
64Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,229
65Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,626
6670 år gl.
67Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 103
68Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,533
69Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,534
70Dette kan ikke passe hvis faren er født ca. 1698.
71Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:434
72Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
73Sandsynligvis er hun en del år yngre.
74Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:428
75Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:3
76Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. 354
77DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 6622
78Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
79Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-08-19
80Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:21
81Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:911
82Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:835
83Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:530
8423 år gl. ved FT 1801.
85Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
8613 år gl. ved FT 1801.
878 år gl. ved FT 1801.
88Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 500
89Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 490
90Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 276
91Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 549
92Er død ved morens skifte 9. dec. 1814.
93Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-10-04
94Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 316
95Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:118
96Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:158
97Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 117
98Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 73
99Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,269
100Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,268
101Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:163
102Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:269
103Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:268-269
104Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:283
105Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,245
106Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,230
107Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:522
108Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:513
109Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,165
110Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:290
111Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:290-291
112Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:429
11322 S. e. Trin.
11426. S. e. Trin. 1812, 31 Aar gl.
11510. S. e. Trin. 1771
11628 år gl. ved FT 1801.
117Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 3
118Folk og Slekt i Trondenes sætter fødselsåret til 1776.
11918 år gl. ved FT 1801.
120Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:233
121Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:48
122Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 277
123Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 45
124Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 57
125DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 397
12666 år gl. i FT 1865.
127Digitalarkivet: Folketellingen 1865.
128Født omkring 1800 ?
129Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:354
130Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:355
131Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:307
132Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,166
133Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,246
134Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,231
135Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:291
136Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:437
13768 år gl. år 1837.
138Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 445
139Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 114
140Sundag etter Treein.
141Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 64
14220. S. e. Trin. 1802
1431. S. e. Trin. 1812, nogle uker gl.
1444. S. e. Trin. 1815
145Astafjord bygdebok av Tore Meyer skriver 1804.
1467 år gl. ved FT 1801.
1475 år gl. ved FT 1801.
1483 år gl. ved FT 1801.
1491 år gl. ved FT 1801.
15018. S. e. Trin. 1813.
151Astafjord bygdebok skriver år 1805.
152Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 5
1532. paaskedag 1810
154Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:71
155Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:70
156Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 511
157IGI - http://www.familysearch.com
158Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:642
159Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:984
160Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 550
161Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 558
162Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 560
163Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 555
16436 år gl. i FT 1865.
165Ikke nevnt i 1865 tellingen.
166Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 569
167Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 569-570
168Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 549, 570
169Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 570
170Tjeldsund bygdebok s. II:354 skriver 1. juni 1821.
171Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:306
172Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,105
173Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,104
174Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 453
175Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 451
176Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:1035
177Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 557
178Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 580
179På side 562 i Lødingen bygdebok står skrevet 24. febr. 1872.
180Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 562
18115 år gl. i FT 1865.
18213 år gl. i FT 1865.
18312 år gl. i FT 1865.
1848 år gl. i FT 1865.
1857 år gl. i FT 1865.
1863 år gl. i FT 1865.
187Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:868
188Dåbsattest
189Klokken 17:14. Var ved fødselen 49 cm høj og vejede 2900 g.