© 2001 Simon Ellefsen

Bye

Opdateret 21 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Haagen Larsen Bye
Født omkring 16831.
Død 15 mar. 1743, Trondhjem, Vor Frue kirke2,3.
     ?? Han er muligvis søn af Lars Haagensen der nevnes som jekteskipper i Trondheim 1714/15, 1722 (i Ihlen, Trondheim). - Iflg. Trondhjems Skifteprotokoll nr. 10 (1725-33) ble der avholdt skifte etter jægtskipper Lars Haagensen i Trondheim. ??4
     Manntall over Trondhjems borgere 1722: «Haagen Larsen inrolleret Matros. Farer med Mathias Ribes Jegt og bruger øltap. Eget huus og grund.»5
     Hadde gård på Vaterland, omtrent i landskapet der Kjøpmannsgata i Trondheim ligger i dag. Han eide sammen med Tøge Didrichsen Sand en liten jekt som gikk langs Trøndelagskysten og til og fra Møre med varer. Så en gang i storm forliste jekta og gikk til bunns sammen med varer som var lastet inn i Kristiansund og skulle til Sr. Johan Mathermand i Trondhjem.6
     Skifte 12 jun. 1743, Trondhjem7,3(Haagen Watterland)..

Gift 1° _____med

Berethe (Birgitte) Olsdatter
Født 16998,9.
Død jan. 1725, Trondhjem ?10,11.
     Datter af Ole Olsen og Guren Joensdatter (Johnsdatter).
     År 1719 tjente hun i huset hos sin fars faster Giertrud Henriksdatter i Trondheim.12
     Skifte 7 feb. 1725, Trondhjem.11Hun død for 3 uker siden. Hennes mor Guren Joensdatter, vekter Ole Friskops overlot arven til sine barn Joen Olsen 25 og Inger Olsdatter 21 ved formynder Peder Olsen Tangen. 150 - 100 rd..

Gift 2° 1727, Trondhjem ?13 med

Agnis Olsdatter
Født omkring 1688.
Død 22 mai 1743, Trondhjem, Vor Frue kirke14,3.
     Skifte 12 jun. 1743, Trondhjem7,3.

Børn af Haagen Larsen Bye og Agnis Olsdatter:

2.1.Berthe Haagensdatter Bye, f. 1727, Trondhjem., d. 1762, Trondenes.
3.1.Lars Haagensen Bye, f. omkr. 1729, Trondhjem
4.1.Alethe Haagensdatter Bye, f. omkr. 1731, Trondhjem, d. 1800, Trondenes.

Generation 2.

2.1.
Berthe Haagensdatter Bye
Født 1727, Trondhjem.15.
Død okt. 1762, Trondenes.16.
     Det er ikke kjent hvor Berthe Bye kom fra, da hun første gang er nevnt som fadder 1756 (Berthe Bye af Trones). Dette året er hun fadder på 5 barn og tilsammen i de få år hun levde her finnes hun som fadder minst 15 ganger. Dette tyder på at hun var både avholdt og aktet i bygda. Hun kom trolig til prestegården i Trondenes ca. 1755, kanskje som guvernante for prost Kildals barn.
     I 1757 sto Berthe og Abigael Kildal, prost Kildals datter, fadder på et barn fra Sandtorg, og i 1759 sto prostinne Kildal og hennes stesønn Christian Kildal fadder på det første barnet til Berthe og Johannes. Det viser at forholdet mellom Johannes og prost Kildals familie var godt så lenge prosten selv levde.
     Skifte 26 jun. 176317Boet viste alminnelig velstand. Berthe etterlot seg en arv på 133 rdlr. Blant eiendelene var en rød og hvit damaskes kåpe, fóret med gråverk (takst 15 rdlr.) og av fiskeredskaper: en saltværingsåttring, en færing og halvpart i seinot..

Gift 4 nov. 1757, «12. aug. 1757 bleve welagte og forstandige karl Johannes Sørensen av Sama og dyds- og Gudselskende pige Bergitte Bye med hinanden trolovet, og forat intet strider mot indgåelse af dette ægteskab caverer: Erich Normand, Erich Fogsen.» med

Johannes Sørensen
Født 1726, Sama, Trondenes.18.
Død 1787, Høgforsen, Trondenes.18.
     Søn af Søren Johansen og Ingeborg Gabrielsdatter.
     Bygslet hele Høgforsen (under Bergseng i Trondenes) i 1762. Johannes brukte først en jordepart i presteenkesetet Sama, men ble utsagt derfra da Simon Kildal d.e. døde, og enken, Mette Marie Lassen, flyttet til gården. Det oppsto et bittert fiendskap mellom madame Kildal og Johannes etter dette. På tinget 1762 ble både han og kona innkalt for «skjellsord». Bl.a. skulle kona ha sagt til madame Kildal: «I har handlet med oss som vi var Hunder.» Dette uvennskapet forplantet seg også til den nye presten til Trondenes, Hans Falster, og ble til stor ulykke for Johannes. Presten hadde bygselrådigheten over Bergseng, og det oppsto uenighet om hvorvidt Høgforsen var å betrakte som gammel bygsel eller ny rydning. Gang på gang fra 1775 ble han stevnet til tings av Falster for tre saker, og presten forsøkte å oppnå utkastelsesdom over ham. Den første saken gjaldt landskyldsrestanser, som Johannes nektet å betale fordi han mente skylda var for høy. Det andre ankepunktet var at Johannes hadde beskyldt presten for å lyve i kirken. Johannes ble dømt til å betale vel 15 rdlr. i restanser og 10 rdlr. i bot til Skolekassen for æreskjelling, men Falster fikk ham ikke ut fra bruket. Endelig ble kona til Johannes stevnet for kirkeforsømmelse. Enda det ble bevist i retten at hun hadde mange små barn, mye sykdom i huset og ingen tjenerhjelp, ble hun likevel dømt til å betale 3 lodd sølv i bot.
     Johannes har sikkert vært en dyktig og vital personlighet, men noe kranglevoren. Det var stadig strid om grensen mellom Høgforsen og Tofta. Lensmann Sparboe gikk opp en grense 1766, men Johannes respekterte den ikke og pløyde opp en åkerlapp på naboens eiendom. Retten måtte derfor 1768 tilkalles for å få grensen oppgått på nytt, og den ble nå markert med skjellsteiner. Johannes ble dømt til å betale omkostningene.
     Det fantes ikke hus på Høgforsen da Johannes flyttet dit i 1762. Han bygde stue, fjøs, høylade og stabbur, og i Storforsen i Bergselva oppførte han, sammen med broren, Gabriel Sørensen, Sama, en stor kvern, som de kunne male på året rundt. En skyldsetningskommisjon så på den 1776, men fant det ikke riktig å skyldsette den særskilt, for drifta var helt avhengig av «eierens interesse og økonomiske evne». Kverna ble kostbar i drift p.gr.a. de lange rennene på bukker som førte vatnet til kvernkallen, og som ofte ble ødelagt av isen om vinteren.
     Efter første kone, viste boet alminnelig velstand, men da andre kone døde 1778, var boet fallit, og selv døde han i stor fattigdom.

[Gift 1° 4 nov. 1757 med Berthe Haagensdatter Bye (1727 - okt. 1762); Gift 2° 1763 med Maria (Marit) Johansdatter (omkr. 1738 - 1778); Gift 3° 1778 med Elisabeth Kirsebom Karstensdatter (omkr. 1748 - 1784)].

Børn af Berthe Haagensdatter Bye og Johannes Sørensen:

5.2._____, d. 1760, Trondenes.
6.2.Dødfødt, f. 1758, Trondenes., d. 1758, Trondenes.
7.2.Ingeborg Maria Johannesdatter, f. 1759, Trondenes., d. 1760, Trondenes.
8.2.Dødfødt, f. 1759, Trondenes., d. 1759, Trondenes.
9.2.Ingeborg Maria Johannesdatter, f. 1761, Trondenes.
10.2.Søren Hågen Johannesen, f. 1762, Trondenes., d. 1832, Trondenes.
3.1.
Lars Haagensen Bye
Født omkring 1729, Trondhjem19,3.
4.1.
Alethe Haagensdatter Bye
Født omkring 1731, Trondhjem20,3.
Død 1800, Berg, Trondenes.21,6.
     Er sandsynligvis identisk med den Alette Hågensdatter som døde på Berg i året 1800. Hun har sikkert taget opphold hos sin nevø Søren Hågen Johannesen på Berg i Trondenes.

Generation 3.

5.2.
___________
Død 1760, Sama, Trondenes.22.
6.2.
Dødfødt
Født 1758, Sama, Trondenes.22.
Død 1758, Sama, Trondenes.22.
7.2.
Ingeborg Maria Johannesdatter
Født 1759, Sama, Trondenes.23,22, døbt 175923.
Død 1760, Sama, Trondenes.23,22.
8.2.
Dødfødt
Født 1759, Sama, Trondenes.23,22, døbt 175923.
Død 1759, Sama, Trondenes.23,22.
     Dødfødd tvilling.23
9.2.
Ingeborg Maria Johannesdatter
Født 1761, Sama, Trondenes.23,22, døbt 176123.
     Konf. 1776.23

Gift 1° 178524 med

Asbjørn Gabrielsen
Født 1744, Lavangen Sør, Trondenes.25, døbt 1744, Hol, Tjeldsund.26.
Død 1799, Fjelldal, Tjeldsund.25.
     Søn af Gabriel Gabrielsen og Øllegård Hansdatter Leth.
     Asbjørn fikk 4. dec. 1772 bøkselbrev på 1 pd. 12 mk. i Fjelldal, Tjeldsund.27

[Gift 1° 4 dec. 1775 med Maria Steffensdatter (d. 1784); Gift 2° 1785 med Ingeborg Maria Johannesdatter (f. 1761)].

Gift 2° 180124 med

Gabriel Gabrielsen
Født 1767, Sandstrand, Trondenes.28.
Død apr. 1804, Fjelldal, Tjeldsund.27.
     Søn af Gabriel Torstensen og Maren Jakobsdatter.
     I 1801 var han på Otterå hos broren Samuel. Han fikk 5. juni 1801 bøksel på den halve vog som [den forrige bruker på Fjelldal i Tjeldsund] Asbjørn hadde brukt.27
     Skifte 1803-1805, Sandstrand, Fauskevåg Tinglag.29protokollnr. 150, folio 371..

Gift 3° 21 sep. 180530 med

Jakob Hartvigsen
Født 1773, Fauskevåg Lille, Trondenes.31.
Død 1840, Fauskevåg Lille, Trondenes.31.
     Søn af Hartvig Kaspersen og Karen Kirstine Jakobsdatter.
     Fik 7. juni 1806 bøkselbrev på 1 pd 12 mk «etter Gabriel Gabrielsen da han er gift med enken» i Fjelldal, Tjeldsund.30
     Jakobs opprinnelse er ukjent. Hartvig Kaspersen og Karen Jakobsdatter i Brokvik hadde en sønn Jakob, f. 1773, men iflg. et skifte av 20. nov. 1831 var denne da ugift.30

Børn af Ingeborg Maria Johannesdatter og Asbjørn Gabrielsen:

11.9.Carl Arent Asbjørnsen, f. 1786, Tjeldsund.
12.9.Søren Haagen Asbjørnsen, f. 1787, Tjeldsund., d. før 1800
13.9.Maria Elisabeth Sirena Asbjørnsdatter, f. 1788, Tjeldsund.
14.9.Berthe Bye Johanna Asbjørnsdatter, f. 1790, Tjeldsund., d. 1812
15.9.Gabriel Søren Asbjørnsen, f. 1791, Tjeldsund., d. 1828, Trondenes.
16.9.Øllegaard Anna Kirstine Asbjørnsdatter, f. 1793, Tjeldsund., d. før 1798
17.9.Øllegaard Anna Kirstine Asbjørnsdatter, f. 1796, Tjeldsund., d. før 1799
18.9._____
19.9.Øllegaard Asbjørnsdatter, f. 1799, Tjeldsund., d. 1800
10.2.
Søren Hågen Johannesen
Født okt. 1762, Høgforsen, Trondenes.23, døbt 1762, Trondenes.23.
Død 1832, Sama, Trondenes.28.
     Gårdbruker på øvre Sama i Trondenes. Oppfostret hos sin faster (Anne Sørensdatter) på Berg, hvor han også fikk jord av sine fosterforeldre. Eiendommen ble imidlertid tatt fra ham ved odel, og han flyttet derfor til Sama i 1807, og bodde her til sin død.
     Søren levde i trange kår. For å komme gjennom hungerårene 1809-12 måtte han kjøåpe korn til blodpriser fra kongens magasin, og han stiftet smågjeld på handelsstedene på Sandtorg, i Forhamn, på Røkenes og på Borkenes. Da han døde, ble boet til siste skilling spist opp av gjeld. Han oppga 1822 halvparten av sitt bruk.

Gift 1° _____med

Berthe Olsdatter
Død 1808.

Gift 2° _____med

Ingeborg Marie Benjaminsdatter
Født _____, Vollstad23, døbt 178423.
Død 1832.
     Datter af Benjamin Hartvigsen og Margrethe Nielsdatter.
     Konf. 1803.23

Børn af Søren Hågen Johannesen og Ingeborg Marie Benjaminsdatter:

20.10.Pauline Kirstine Sørensdatter, f. 1821, Trondenes., d. 1892, Trondenes.

Generation 4.

11.9.
Carl Arent Asbjørnsen
Født 14 apr. 1786, Fjelldal, Tjeldsund.27.
12.9.
Søren Haagen Asbjørnsen
Født 28 mai 1787, Fjelldal, Tjeldsund.27.
Død før 180032,27.
13.9.
Maria Elisabeth Sirena Asbjørnsdatter
Født 23 jun. 1788, Fjelldal, Tjeldsund.27.
     ? g.m. Nils Jakobsen Botn i Ofoten ?27
14.9.
Berthe Bye Johanna Asbjørnsdatter
Født 14 mar. 1790, Fjelldal, Tjeldsund.27.
Død jan. 181227.
15.9.
Gabriel Søren Asbjørnsen
Født 1 jul. 1791, Fjelldal, Tjeldsund.27.
Død 1828, Lavangen Sør, Trondenes.24.

Gift 181633 med

Øllegård Maria Knutsdatter
Født 1776, Lavangen Sør, Trondenes.28.
Død 1834, Lavangen Sør, Trondenes.28.
     Datter af Knut Ingebrigtsen og Gabrikka Gabrielsdatter.
     Etterslekt, se "Folk og Slekt i Trondenes".

[Gift 1° omkr. 1801 med Lars Iversen (1775 - 1815); Gift 2° 1816 med Gabriel Søren Asbjørnsen (1 jul. 1791 - 1828)].
16.9.
Øllegaard Anna Kirstine Asbjørnsdatter
Født 22 sep. 1793, Fjelldal, Tjeldsund.27.
Død før 1798.
     Død spe.27
17.9.
Øllegaard Anna Kirstine Asbjørnsdatter
Født 24 apr. 1796, Fjelldal, Tjeldsund.27.
Død før 1799.
     Død tidlig.27
18.9.
___________
     Ukjent, antakelig dødfødt.27
19.9.
Øllegaard Asbjørnsdatter
Født 28 apr. 1799, Fjelldal, Tjeldsund.27.
Død 1800.
     Ved skifte efter faren i mars 1800 nevnes fem barn: Carl, Gabriel, Maria, Berit/Berthe og Øllegaard. Ved FT 1800 er også Øllegaard død.27
20.10.
Pauline Kirstine Sørensdatter
Født 28 nov. 1821, Sama, Trondenes.28, døbt 26 dec. 1821, Trondenes.
Død 1892, Sørrollnes, Trondenes.28.

Gift 1° 4 okt. 1841 med

Mads Walberg Andersen
Født 8 feb. 1814, Rogla, Trondenes..
Død 16 aug. 1845, Rogla, Trondenes..
     Søn af Anders Martin Pedersen og Lucia Kirstina Madsdatter.

Gift 2° 30 okt. 1848 med

Ole Tygesen
Født 2 feb. 1816, Sørrollnes, Trondenes.28, døbt 1816, Trondenes.
Død 1889, Sørrollnes, Trondenes.28.
     Søn af Tyge Olsen og Pernille Olsdatter.
     Fisker og gårdbruker på øvergården, Sør-Rollnes i Trondenes. Ble 26. sept. 1849 første selveier på bruket for en kjøpesum av 70 spd. I 1856 delte han eiendommen med sin yngre bror Ingebrikt.

Børn af Pauline Kirstine Sørensdatter og Mads Walberg Andersen:

21.20.Mikal Mathias Walberg Madssen, f. 1841, Trondenes., d. 1842, Trondenes.
22.20.Andreas Martinus Walberg Madssen, f. 1843, Trondenes.
23.20.Mads Walberg Madssen, f. 1846, Trondenes., d. 1846, Trondenes.

Børn af Pauline Kirstine Sørensdatter og Ole Tygesen:

24.20.Pernille Karoline Ovidia Olsdatter, f. 1849, Trondenes., d. 1916, Astafjord.
25.20.Ingeborg Mathea Margrete Olsdatter, f. 1853, Trondenes., d. 1853, Trondenes.
26.20.Markus Johan Olsen, f. 1854, Trondenes.
27.20.Kornelius Olai Olsen, f. 1859, Trondenes.
28.20.Ingeborg Anna Olsdatter, f. 1863, Trondenes., d. 1864, Trondenes.

Generation 5.

21.20.
Mikal Mathias Walberg Madssen
Født 1841, Rogla, Trondenes.28.
Død 1842, Rogla, Trondenes.28.
22.20.
Andreas Martinus Walberg Madssen
Født 1843, Rogla, Trondenes.28.
23.20.
Mads Walberg Madssen
Født 1846, Rogla, Trondenes.28.
Død 1846, Rogla, Trondenes.28.
24.20.
Pernille Karoline Ovidia Olsdatter
Født 15 sep. 1849, Sørrollnes, Trondenes.34,28, døbt 5 mai 1850, Trondenes kirke..
Død 4 jul. 1916, Grov, Astafjord.34, begravet _____, kirkegården i Grov.
     Hennes første ekteskap var barnløst.

Gift 1° 15 okt. 1878 med

Nils Olai Thomassen
Født 28 aug. 1849.
Død 11 mai 1879.

Gift 2° 4 aug. 188235,34 med

Eilev Berteus Strøm
Født 26 apr. 1844, Djupvik, Skånland34, døbt 27 mai 1844, Ibestad kirke.
Død 189734.
     Søn af Ole Andreas Strøm og Iverina Antonetta Ellevsdatter.
     Stilling: Gårdbruker på Djupvik, senere på Grov i Skånland..

Børn af Pernille Karoline Ovidia Olsdatter og Eilev Berteus Strøm:

29.24.Nils Theodor Olai Ellefsen, f. 1882, Skånland, d. 1963, Grovfjord
30.24.Othelie Petrine Ellefsen, f. 1885, Ibestad, d. 1955
31.24.Nikoline Emilia Marie Ellefsen, f. 1887, Ibestad, d. 1956, Ibestad
32.24.Ove Andreas Eberg Ellefsen, f. 1890, Skånland, d. 1963, Skånland
33.24.Peder Kornelius Olaus Ellefsen, f. 1895, Ibestad, d. 1972, Ibestad
25.20.
Ingeborg Mathea Margrete Olsdatter
Født 1853, Sørrollnes, Trondenes.28.
Død 1853, Sørrollnes, Trondenes.28.
26.20.
Markus Johan Olsen
Født 1854, Sørrollnes, Trondenes.28.

Gift 1° 188028 med

Margrete Sofie Eriksdatter
Født 1854, Sørrollnes, Trondenes.28.
Død 1885, Sørrollnes, Trondenes.28.

Gift 2° 188728 med

Nikolina Johanne Hansdatter Rindal
Født 1857, Igeland, Astafjord.28.

Børn af Markus Johan Olsen og Margrete Sofie Eriksdatter:

34.26.Kristine Oline Markusdatter, f. 1882, Trondenes., d. 1889, Trondenes.
35.26.Emil Marenius Markussen, f. 1884, Trondenes., d. 1904, Trondenes.

Børn af Markus Johan Olsen og Nikolina Johanne Hansdatter Rindal:

36.26.Margrete Sofie Markusdatter, f. 1887, Trondenes.
37.26.Teodora Otilie Kristine Markusdatter, f. 1890, Trondenes.
38.26.Alvhilde Oline Marie Markusdatter, f. 1892, Trondenes.
39.26.Johanna Elida Ringdal Markusdatter, f. 1895, Trondenes.
40.26._____, f. 1898, Trondenes., d. 1898, Trondenes.
41.26.Olga Kristine Markusdatter, f. 1899, Trondenes.
27.20.
Kornelius Olai Olsen
Født 1859, Sørrollnes, Trondenes.28.

Gift 188228 med

Anne Margrete Gabrielsdatter
Født 1861, Sørrollnes, Trondenes.28.

Børn af Kornelius Olai Olsen og Anne Margrete Gabrielsdatter:

42.27.Ingvald Martin Korneliussen, f. 1882, Trondenes.
43.27.Gustava Marie Korneliusdatter, f. 1884, Trondenes.
44.27.Olaf Peder Korneliussen, f. 1886, Trondenes.
45.27.Johanna Marie Korneliusdatter, f. 1888, Trondenes.
46.27.Mathilde Sofie Korneliusdatter, f. 1891, Trondenes., d. 1891, Trondenes.
47.27.Mathilde Sofie Korneliusdatter, f. 1892, Trondenes.
48.27.Petra Otilie Korneliusdatter, f. 1895, Trondenes.
49.27.Andora Karlotte Korneliusdatter, f. 1897, Trondenes.
50.27.Solveig Margrete Korneliusdatter, f. 1899, Trondenes.
28.20.
Ingeborg Anna Olsdatter
Født 1863, Sørrollnes, Trondenes.28.
Død 1864, Sørrollnes, Trondenes.28.

Generation 6.

29.24.
Nils Theodor Olai Ellefsen
Født 20 sep. 1882, Grov, Skånland34,35.
Død 12 jan. 1963, Grovfjord36.

Gift 1905, Grov, Skånland34 med

Nikoline Jondine Kristoffersen
Født 9 mai 1884, Grov, Skånland36,34.
Død 8 jul. 1978, Grovfjord36.
     Datter af Kristoffer Sund og Gjertrud Bergitta Amundsdatter.

Børn af Nils Theodor Olai Ellefsen og Nikoline Jondine Kristoffersen:

51.29.Einar Kaurin Ellefsen, f. 1905, Skånland
52.29.Kristoffer Jentoft Ingvald Ellefsen, f. 1907, Skånland
53.29.Toralf Albert Andreas Ellefsen, f. 1911, Skånland, d. 1975, Grovfjord
54.29.Pernille Karoline Gunhilde Ellefsen, f. 1919, Skånland, d. 1980, Grovfjord
55.29.Nelly Nikolina Ellefsen, f. 1922, Skånland
56.29.Elfryda Johanne Ellefsen, f. 1925, Skånland
30.24.
Othelie Petrine Ellefsen
Født 3 mar. 1885, Grovfjord, Ibestad36,34.
Død 19 okt. 195536.

Gift 190634 med

Karl Johan Martin Kristoffersen
Født 6 jan. 1882, Grovfjord i Astafjord.36.
Død 27 okt. 1959, Grovfjord i Astafjord.36.
     Søn af Kristoffer Sund og Gjertrud Bergitta Amundsdatter.

Børn af Othelie Petrine Ellefsen og Karl Johan Martin Kristoffersen:

57.30.Inga Elfryda Petrikke Kristoffersen, f. 1907, Grovfjord i Astafjord.
58.30.Gjertine Konstanse Petrine Kristoffersen, f. 1910, Grovfjord i Astafjord.
59.30."Lillegutt" Kristoffersen, f. 1912, Grovfjord i Astafjord., d. 1912, Grovfjord i Astafjord.
60.30.Tora Joakime Margrethe Kristoffersen, f. 1913, Grovfjord i Astafjord., d. 1915, Grovfjord i Astafjord.
61.30.Edvin Petter Ingvald Kristoffersen, f. 1919, Grovfjord i Astafjord.
31.24.
Nikoline Emilia Marie Ellefsen
Født 2 sep. 1887, Grovfjord, Ibestad36,34.
Død 20 aug. 1956, Grovfjord, Ibestad36.

Gift 1907, Miklevoll, Skånland i Astafjord.34 med

Martin Olai Martinussen Myklevoll
Født 20 apr. 1872, Grovfjord i Ibestad.36.
Død 6 okt. 1940, Grovfjord i Ibestad.36.

Børn af Nikoline Emilia Marie Ellefsen og Martin Olai Martinussen Myklevoll:

62.31.Elise Marie Myklevoll, f. 1908, Grovfjord i Ibestad.
63.31.Albert Wilhelm Severin Myklevoll, f. 1910, Grovfjord i Ibestad.
64.31.Mikol Marie Albertine Myklevoll, f. 1912, Grovfjord i Ibestad., d. 195, Grovfjord i Ibestad.
65.31.Erling Peder Strøm Myklevoll, f. 1914, Grovfjord i Ibestad.
66.31.Torstein Myklevoll, f. 1916, Grovfjord i Ibestad., d. 1987, Grovfjord i Ibestad.
67.31.Martinus Bertheus Myklevoll, f. 1920, Grovfjord i Ibestad., d. 1986, Grovfjord i Ibestad.
68.31.Peder Helmer Myklevoll, f. 1924, Grovfjord i Ibestad.
69.31.Magnus Marian Myklevoll, f. 1925, Grovfjord i Ibestad.
70.31.Arne Robert Myklevoll, f. 1931, Grovfjord i Ibestad.
32.24.
Ove Andreas Eberg Ellefsen
Født 26 jun. 1890, Grov, Skånland34, døbt 24 aug. 1890.
Død 29 aug. 1963, Grov, Skånland, begravet 3 sep. 1963, kirkegården i Grov.
     Stilling: Skips-Stewart, Kok, Hotel og gjestgiver på Annamo.
     Konfimert (i Ibestad kirke) i oktober 1905, anm: »Meget god!«. Stewart på skipene »Malangen« og »Salangen». Gjestgiver på Annamo i Astafjord, som han overtok efter Nikolai Iversen.

Gift 19 jul. 1924, Grov, Skånland med

Gudrun Johanna Simonsen Balteskard
Født 30 aug. 1900, Balteskard, Skånland34.
Død 3 okt. 1958, Grov, Skånland34, begravet _____, kirkegården i Grov.
     Datter af Simon Harr Markussen og Antonette Andrea Bendiksdatter.

Børn af Ove Andreas Eberg Ellefsen og Gudrun Johanna Simonsen Balteskard:

71.32.Aasta Synnøve Ellefsen, f. 1926, Skånland
72.32.Eilif Kåre Ellefsen, f. 1932, Skånland
73.32.Steinar Ellefsen, f. 1934, Norge, d. 1999, Danmark.
74.32.Torbjørn Ellefsen, f. 1937, Skånland
33.24.
Peder Kornelius Olaus Ellefsen
Født 8 sep. 1895, Grovfjord, Ibestad36,34.
Død 7 okt. 1972, Grovfjord, Ibestad36.

Gift _____med

Astrid Antonsdatter Haugjord
Født 29 jun. 1895, Lennangen i Karlsøy.36.
Død 22 jun. 1977, Grovfjord.36.
     Datter af Anton Bang Haugjord.

Børn af Peder Kornelius Olaus Ellefsen og Astrid Antonsdatter Haugjord:

75.33.Emly Pernille Ellefsen, f. 1919, Grovfjord i Ibestad.
76.33.Alf Martin Haugjord Ellefsen, f. 1924, Grovfjord i Ibestad., d. 1941, Grovfjord.
34.26.
Kristine Oline Markusdatter
Født 1882, Sørrollnes, Trondenes.28.
Død 1889, Sørrollnes, Trondenes.28.
35.26.
Emil Marenius Markussen
Født 1884, Sørrollnes, Trondenes.28.
Død 1904, Sørrollnes, Trondenes.28.
36.26.
Margrete Sofie Markusdatter
Født 1887, Sørrollnes, Trondenes.28.
37.26.
Teodora Otilie Kristine Markusdatter
Født 1890, Sørrollnes, Trondenes.28.
38.26.
Alvhilde Oline Marie Markusdatter
Født 1892, Sørrollnes, Trondenes.28.
39.26.
Johanna Elida Ringdal Markusdatter
Født 1895, Sørrollnes, Trondenes.28.
40.26.
___________
Født 1898, Sørrollnes, Trondenes.28.
Død 1898, Sørrollnes, Trondenes.28.
     Dødfødt.28
41.26.
Olga Kristine Markusdatter
Født 1899, Sørrollnes, Trondenes.28.
42.27.
Ingvald Martin Korneliussen
Født 1882, Sørrollnes, Trondenes.28.
43.27.
Gustava Marie Korneliusdatter
Født 1884, Sørrollnes, Trondenes.28.
44.27.
Olaf Peder Korneliussen
Født 1886, Sørrollnes, Trondenes.28.
45.27.
Johanna Marie Korneliusdatter
Født 1888, Sørrollnes, Trondenes.28.
46.27.
Mathilde Sofie Korneliusdatter
Født 1891, Sørrollnes, Trondenes.28.
Død 1891, Sørrollnes, Trondenes.28.
47.27.
Mathilde Sofie Korneliusdatter
Født 1892, Sørrollnes, Trondenes.28.
48.27.
Petra Otilie Korneliusdatter
Født 1895, Sørrollnes, Trondenes.28.
49.27.
Andora Karlotte Korneliusdatter
Født 1897, Sørrollnes, Trondenes.28.
50.27.
Solveig Margrete Korneliusdatter
Født 1899, Sørrollnes, Trondenes.28.

Generation 7.

51.29.
Einar Kaurin Ellefsen
Født 18 aug. 1905, Grov, Skånland36,34.

Gift _____36med

Ragna Marie Kristoffersen
Født 10 jul. 1910, Lødingen36.
Død 3 feb. 1983, Grovfjord36.

Børn af Einar Kaurin Ellefsen og Ragna Marie Kristoffersen:

77.51.Herlaug Bendikte Ellefsen, f. 1943, Grovfjord
52.29.
Kristoffer Jentoft Ingvald Ellefsen
Født 1907, Grov, Skånland36,34.

Gift _____36med

Haldis Arnolda Bendikte Myklevoll
Født 18 aug. 1917, Grovfjord36,34.
     Datter af Bendikt Heggelund Martinussen og Hanna Petrika Hansdatter.
53.29.
Toralf Albert Andreas Ellefsen
Født 7 jun. 1911, Grov, Skånland36,34.
Død 19 apr. 1975, Grovfjord36.

Gift _____36med

Ninni Emelie Nilsen
Født 24 apr. 1921, Salangen36.

Børn af Toralf Albert Andreas Ellefsen og Ninni Emelie Nilsen:

78.53.Tor Odd Ellefsen, f. 1944, Grovfjord
79.53.Nelly Nikoline Ellefsen, f. 1946, Grovfjord
80.53.Terje Norvald Ellefsen, f. 1949, Grovfjord
81.53.Edel Pernille Ellefsen, f. 1952, Grovfjord, d. 1953, Grovfjord
82.53.Jorund Terese Ellefsen, f. 1960, Grovfjord
54.29.
Pernille Karoline Gunhilde Ellefsen
Født 15 mai 1919, Grov, Skånland36,34.
Død 19 jan. 1980, Grovfjord36.

Gift _____med

Odd Natanael Markussen
Født 26 dec. 1917, Grovfjord i Ibestad.36.

Børn af Pernille Karoline Gunhilde Ellefsen og Odd Natanael Markussen:

83.54.Marit Nikoline Markussen, f. 1942, Grovfjord i Astafjord.
84.54.Inger Marie Markussen, f. 1947, Grovfjord i Astafjord.
85.54.Nils Olav Markussen, f. 1955, Grovfjord i Astafjord.
55.29.
Nelly Nikolina Ellefsen
Født 22 aug. 1922, Grov, Skånland36,34.

Gift _____med

Gunvald Thomassen
Født 28 nov. 1920, Talvik i Alta.36.

Børn af Nelly Nikolina Ellefsen og Gunvald Thomassen:

86.55.Rigmor Thomassen, f. 1951, Alta.
87.55.Steinar Nils Thomassen, f. 1955, Bjerkvik.
56.29.
Elfryda Johanne Ellefsen
Født 12 jan. 1925, Grov, Skånland36,34.

Gift _____med

Asbjørn Pedersen
Født 2 aug. 1923, Hilleshamn i Gratangen.36.

Børn af Elfryda Johanne Ellefsen og Asbjørn Pedersen:

88.56.Elsa Annie Pedersen, f. 1952, Hilleshamn i Gratangen.
89.56.Anne Margrethe Pedersen, f. 1954, Grovfjord i Astafjord.
90.56.Gunhild Nikoline Pedersen, f. 1956, Grovfjord i Astafjord.
91.56.Berit Louise Pedersen, f. 1958, Grovfjord i Astafjord.
57.30.
Inga Elfryda Petrikke Kristoffersen
Født 23 jun. 1907, Grovfjord i Astafjord.36.

Gift _____med

Øyvind Amandus Hartvigsen
Født 17 apr. 1906, Hilleshamn i Gratangen.36.
Død 28 jun. 1989, Grovfjord i Astafjord.36.

Børn af Inga Elfryda Petrikke Kristoffersen og Øyvind Amandus Hartvigsen:

92.57.Olaug Charlotte Ninni Hartvigsen, f. 1940, Grovfjord i Astafjord.
93.57.Idar? Øystein Hartvigsen, f. 1946, Grovfjord i Astafjord.
58.30.
Gjertine Konstanse Petrine Kristoffersen
Født 13 apr. 1910, Grovfjord i Astafjord.36.

Gift _____med

Hartvik Johan Berg Hartviksen
Født 18 jul. 1903, Hilleshamn i Gratangen.36.
Død 19 jul. 1973, Grovfjord i Astafjord.36.

Børn af Gjertine Konstanse Petrine Kristoffersen og Hartvik Johan Berg Hartviksen:

94.58.Halfrid Jennie Hartviksen, f. 1940, Grovfjord i Astafjord.
95.58.Irene Kristine Hartviksen, f. 1942, Grovfjord i Astafjord.
96.58.Odd Kjærvald Hartviksen, f. 1946, Grovfjord i Astafjord.
97.58.Hilda Olena Hartviksen, f. 1950, Grovfjord i Astafjord.
59.30.
"Lillegutt" Kristoffersen
Født 1 apr. 1912, Grovfjord i Astafjord.36.
Død 20 apr. 1912, Grovfjord i Astafjord.36.
     Ikke døbt (ikke navngivet).36
60.30.
Tora Joakime Margrethe Kristoffersen
Født 8 aug. 1913, Grovfjord i Astafjord.36.
Død 10 jun. 1915, Grovfjord i Astafjord.36.
61.30.
Edvin Petter Ingvald Kristoffersen
Født 5 jun. 1919, Grovfjord i Astafjord.36.

Gift _____med

Gunvor Johansen
Født 5 mai 1921, Selnes i Gratangen.36.
62.31.
Elise Marie Myklevoll
Født 2 okt. 1908, Grovfjord i Ibestad.36.

Gift _____med

Hans Olaus Bendiktsen
Født 4 nov. 1896, Grovfjord i Ibestad.36.
Død 4 mai 1972, Salangen.36.
     Søn af Bendikt Martin Johansen og Johanna Maria Bårdsdatter.

Børn af Elise Marie Myklevoll og Hans Olaus Bendiktsen:

98.62.Edith Margrete Bendiktsen, f. 1932, Grovfjord i Astafjord.
99.62.Bjørg Johanne Bendiktsen, f. 1934, Salangen.
100.62.Håkon Emil Bendiktsen, f. 1937, Salangen.
101.62.Asbjørn Bendiktsen, f. 1941, Salangen.
102.62.Birger Arnold Bendiktsen, f. 1943, Salangen.
103.62.Åshild Marianne Bendiktsen, f. 1945, Salangen.
104.62.Gunnar Martin Alf Bendiktsen, f. 1947, Salangen.
105.62.Vigdis Marie Bendiktsen, f. 1951, Salangen.
63.31.
Albert Wilhelm Severin Myklevoll
Født 1 jul. 1910, Grovfjord i Ibestad.36.

Gift _____med

Olga Nilsen
Født 1 jan. 1911, Målsnes.36.
64.31.
Mikol Marie Albertine Myklevoll
Født 29 jul. 1912, Grovfjord i Ibestad.36.
Død 29 nov. 195, Grovfjord i Ibestad.36.

Gift _____med

Berthin Roald Marskar
Født 18 aug. 1909, Grovfjord i Ibestad.36.
Død 22 dec. 1987, Grovfjord i Ibestad.36.

Børn af Mikol Marie Albertine Myklevoll og Berthin Roald Marskar:

106.64.Bjørgunn Margrete Marskar, f. 1939, Grovfjord i Astafjord.
107.64.Marit Emelie Jensine Marskar, f. 1940, Grovfjord i Astafjord.
108.64.Astrid Synnøve Marskar, f. 1943, Grovfjord i Astafjord.
109.64.Birgit Marie Marskar, f. 1944, Grovfjord i Astafjord.
110.64.Ruth Helene Marskar, f. 1946, Grovfjord i Astafjord.
111.64.Martin Paul Andor Marskar, f. 1947, Grovfjord i Astafjord.
112.64.Annie Bodil Marskar, f. 1949, Grovfjord i Astafjord.
65.31.
Erling Peder Strøm Myklevoll
Født 24 mar. 1914, Grovfjord i Ibestad.36.

Gift _____med

Olaug Jenny Harriet Jensvoll
Født 15 aug. 1916, Grov, Skånland i Astafjord.36.
Død 14 mai 1985, Grovfjord.36.
     Datter af Birger Amandus Jensvoll og Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen.

Børn af Erling Peder Strøm Myklevoll og Olaug Jenny Harriet Jensvoll:

113.65.Asbjørg Strøm, f. 1944, Grovfjord i Astafjord.
114.65.Birger Martin Strøm, f. 1945, Grovfjord i Astafjord.
115.65.Else Marie Strøm, f. 1951, Grovfjord i Astafjord.
66.31.
Torstein Myklevoll
Født 25 mar. 1916, Grovfjord i Ibestad.36.
Død 14 mar. 1987, Grovfjord i Ibestad.36.

Gift _____med

Helga Nilsen
Født 2 nov. 1926, Hadsel.36.

Børn af Torstein Myklevoll og Helga Nilsen:

116.66.Trond Harald Myklevoll, f. 1951, Grovfjord i Astafjord.
117.66.Nils Martin Myklevoll, f. 1955, Grovfjord i Astafjord.
118.66.Bodil Annie Myklevoll, f. 1960, Grovfjord i Astafjord.
119.66.Hans Anders Myklevoll, f. 1967, Grovfjord i Astafjord.
67.31.
Martinus Bertheus Myklevoll
Født 13 mar. 1920, Grovfjord i Ibestad.36.
Død 1 dec. 1986, Grovfjord i Ibestad.36.

Gift _____med

Olive Marie "Lilmari" Lind-Johansen
Født 10 jun. 1926, Oslo.36.
68.31.
Peder Helmer Myklevoll
Født 5 jan. 1924, Grovfjord i Ibestad.36.

Gift _____med

Astrid Hulleberg
Født 23 nov. 1923, Ringsaker.36.
69.31.
Magnus Marian Myklevoll
Født 5 jun. 1925, Grovfjord i Ibestad.36.

Gift _____med

Kirsten Emilie Karlsen
Født 25 sep. 1928, Tromsø.36.

Børn af Magnus Marian Myklevoll og Kirsten Emilie Karlsen:

120.69.Marit Myklevoll, f. 1957, Tromsø.
70.31.
Arne Robert Myklevoll
Født 27 jul. 1931, Grovfjord i Ibestad.36.

Gift _____med

Laura Olufsen
Født 17 jun. 1930, Alta.36.

Børn af Arne Robert Myklevoll og Laura Olufsen:

121.70.Unni Myklevoll, f. 1955, Alta.
122.70.Terje Myklevoll, f. 1960, Alta.
123.70.Kristin Myklevoll, f. 1965, Alta.
124.70.Vidar Myklevoll, f. 1971, Alta.
71.32.
Aasta Synnøve Ellefsen
Født 15 mar. 1926, Grov, Skånland.
     Stilling: lærerinne

Gift 21 aug. 1954 med

Anton Brækkan
Født 23 jun. 1920, (Narvik?), døbt 21 aug. 1920.
     Søn af Kolbein Olsen Brækkan og Bertine Nikoline Normann.
     Stilling: Arkitekt.

Børn af Aasta Synnøve Ellefsen og Anton Brækkan:

125.71.Gudrun Brækkan, f. 1958, Oslo
72.32.
Eilif Kåre Ellefsen
Født 25 mar. 1932, Grov, Skånland.
     Stilling: sømand, maskinist
73.32.
Steinar Ellefsen
Født 15 jan. 1934, Balteskar, Astafjord sokn, Ibestad prestegjeld, Norge37.
Død 29 jun. 1999, Amager hospital, København, Danmark..
     Stilling: Air-Purser i Scanair 1964-94.

Gift 11 apr. 1966 med

Eva Tilly Fredin
Født 7 aug. 1939, Maria forsamling, Helsingborg, Sverige37.

Børn af Steinar Ellefsen og Eva Tilly Fredin:

126.73.Simon Ellefsen, f. 1966, Sverige
127.73.Pernille Ellefsen, f. 1968, Danmark
74.32.
Torbjørn Ellefsen
Født 5 jul. 1937, Grov, Skånland.
     Stilling: Uddannet geolog.

Gift 1964 med

Colleen Carte
Født 15 aug. 1938.

Børn af Torbjørn Ellefsen og Colleen Carte:

128.74.Kari Ellefsen, f. 1965, Norge
129.74.Niels Ellefsen, f. 1967, South Africa
130.74.Tove Ellefsen, f. 1969, South Africa
131.74.Brit Ellefsen, f. 1969, South Africa
75.33.
Emly Pernille Ellefsen
Født 4 aug. 1919, Grovfjord i Ibestad.36.

Gift _____med

Anders Stensaker
Født 19 jul. 1913, Breim i Gloppen.36.

Børn af Emly Pernille Ellefsen og Anders Stensaker:

132.75.Aud Stensaker, f. 1941, Breim i Gloppen.
133.75.May Stensaker, f. 1943, Grovfjord i Astafjord.
134.75.Astrid Pia Stensaker, f. 1960, Grovfjord i Astafjord.
76.33.
Alf Martin Haugjord Ellefsen
Født 28 mar. 1924, Grovfjord i Ibestad.36.
Død 29 sep. 1941, Grovfjord.36.

Generation 8.

77.51.
Herlaug Bendikte Ellefsen
Født 14 okt. 1943, Grovfjord36.

Gift _____36med

Ole Simonsen
Født 18 mai 1952, Ibestad36.
78.53.
Tor Odd Ellefsen
Født 24 jun. 1944, Grovfjord36.
79.53.
Nelly Nikoline Ellefsen
Født 7 jul. 1946, Grovfjord36.

Gift _____36med

Olav Pedersen
Født 1 jul. 1935, Senja36.
80.53.
Terje Norvald Ellefsen
Født 20 aug. 1949, Grovfjord36.
81.53.
Edel Pernille Ellefsen
Født 21 nov. 1952, Grovfjord36.
Død 19 feb. 1953, Grovfjord36.
82.53.
Jorund Terese Ellefsen
Født 11 jul. 1960, Grovfjord36.
83.54.
Marit Nikoline Markussen
Født 14 mar. 1942, Grovfjord i Astafjord.36.

Gift _____med

Harry Sjøvoll
Født 13 jun. 1940, Grovfjord i Astafjord.36.
84.54.
Inger Marie Markussen
Født 7 apr. 1947, Grovfjord i Astafjord.36.

Gift _____med

Olav Andersen
Født 19 jun. 1946, Evenskjer.36.
85.54.
Nils Olav Markussen
Født 21 dec. 1955, Grovfjord i Astafjord.36.

Gift _____med

Brynhild Fladseth
Født 28 apr. 1955, Tromsø.36.
86.55.
Rigmor Thomassen
Født 3 jul. 1951, Alta.36.
87.55.
Steinar Nils Thomassen
Født 24 jun. 1955, Bjerkvik.36.
88.56.
Elsa Annie Pedersen
Født 5 sep. 1952, Hilleshamn i Gratangen.36.

Gift _____med

Oddmund Skogstad
Født 27 jul. 1950, Evenskjer.36.
89.56.
Anne Margrethe Pedersen
Født 17 jul. 1954, Grovfjord i Astafjord.36.

Gift _____med

Thordur Knudsen
Født 8 sep. 1950, Evenskjer.36.
90.56.
Gunhild Nikoline Pedersen
Født 2 apr. 1956, Grovfjord i Astafjord.36.

Gift _____med

Svein Rydningen
Født 15 jul. 1953, Rossfjordstraumen.36.
91.56.
Berit Louise Pedersen
Født 4 jul. 1958, Grovfjord i Astafjord.36.

Gift _____med

Arnliot Dybvik
Født 7 apr. 1956, Evenskjer.36.
92.57.
Olaug Charlotte Ninni Hartvigsen
Født 15 jan. 1940, Grovfjord i Astafjord.36.

Gift _____med

Arne Herjulf Nymo
Født 25 sep. 1934, Evenes.36.
93.57.
Idar? Øystein Hartvigsen
Født 7 jul. 1946, Grovfjord i Astafjord.36.

Gift _____med

Jorunn Fjellheim
Født 20 mai 1945, Evenes.36.
94.58.
Halfrid Jennie Hartviksen
Født 13 mai 1940, Grovfjord i Astafjord.36.

Gift _____med

Jack Nymo
Født 13 nov. 1937, Ofoten.36.
95.58.
Irene Kristine Hartviksen
Født 7 apr. 1942, Grovfjord i Astafjord.36.

Gift _____med

Erling Nylund
Født 7 jan. 1940, Sandstrand.36.
96.58.
Odd Kjærvald Hartviksen
Født 25 jun. 1946, Grovfjord i Astafjord.36.

Gift _____med

Synnøve Johansen
Født 16 nov. 1945, Harstad.36.
97.58.
Hilda Olena Hartviksen
Født 29 mar. 1950, Grovfjord i Astafjord.36.

Gift _____med

Magne Karlstad
Født 10 mai 1947, Nesna.36.
98.62.
Edith Margrete Bendiktsen
Født 18 aug. 1932, Grovfjord i Astafjord.36.

Gift _____med

Jarle Bjørnar Johnsen
Født 27 aug. 1927, Lavangen.36.
99.62.
Bjørg Johanne Bendiktsen
Født 25 dec. 1934, Salangen.36.

Gift _____med

Dagfinn Tollefsen
Født 29 aug. 1926, Målselv.36.
100.62.
Håkon Emil Bendiktsen
Født 30 sep. 1937, Salangen.36.

Gift _____med

Marie Louise Olsson
Født 18 nov. 1938, Narvik.36.
101.62.
Asbjørn Bendiktsen
Født 25 mar. 1941, Salangen.36.

Gift _____med

Asbjørg Martinussen
Født 13 aug. 1945, Dyrøy.36.
102.62.
Birger Arnold Bendiktsen
Født 28 mai 1943, Salangen.36.

Gift _____med

Sylvi Britt Johnsen
Født 30 mai 1948, Lavangsnes.36.
103.62.
Åshild Marianne Bendiktsen
Født 4 mar. 1945, Salangen.36.

Gift _____med

Håkon Aasen
Født 21 sep. 1945, Skotselv.36.
104.62.
Gunnar Martin Alf Bendiktsen
Født 28 apr. 1947, Salangen.36.

Gift _____med

Annbjørg Lyder
Født 17 aug. 1946, Barbogen, Senja.36, døbt _____, Trondenes kirke.36.
     Evakuert fra Finmark.36
105.62.
Vigdis Marie Bendiktsen
Født 19 feb. 1951, Salangen.36.

Gift _____med

Kjell Moe
Født 15 sep. 1938, Kristiansand.36.
106.64.
Bjørgunn Margrete Marskar
Født 24 mar. 1939, Grovfjord i Astafjord.36.

Gift _____med

Ragnvald Georg Markussen
Født 2 jan. 1926, Grovfjord i Astafjord.36.
107.64.
Marit Emelie Jensine Marskar
Født 28 sep. 1940, Grovfjord i Astafjord.36.

Gift _____med

Karstein Mikalsen
Født 12 nov. 1937, Kvæfjord.36.
108.64.
Astrid Synnøve Marskar
Født 19 feb. 1943, Grovfjord i Astafjord.36.

Gift _____med

Nils Bakke
     Fra Hvittingfoss.
109.64.
Birgit Marie Marskar
Født 30 aug. 1944, Grovfjord i Astafjord.36.

Gift _____med

Oddleif Larsen
Født 21 apr. 1942, Grovfjord i Astafjord.36.
110.64.
Ruth Helene Marskar
Født 1 mar. 1946, Grovfjord i Astafjord.36.

Gift _____med

Harry Nylund
Født 4 jul. 1945, Grovfjord i Astafjord.36.
111.64.
Martin Paul Andor Marskar
Født 7 okt. 1947, Grovfjord i Astafjord.36.

Gift _____med

Astrid Bruarøy
Født 15 dec. 1951, Os.36.
112.64.
Annie Bodil Marskar
Født 23 aug. 1949, Grovfjord i Astafjord.36.

Gift _____med

Bjørn Henriksen
Født 4 dec. 1950, Hestøysund.36.
113.65.
Asbjørg Strøm
Født 12 feb. 1944, Grovfjord i Astafjord.36.

Gift _____med

Jarle Lauritsen
Født 15 apr. 1945, Tromsø.36.
114.65.
Birger Martin Strøm
Født 6 okt. 1945, Grovfjord i Astafjord.36.

Gift _____med

Grethe Kate Mortensen
Født 1 mai 1949, Narvik.36.
115.65.
Else Marie Strøm
Født 5 mar. 1951, Grovfjord i Astafjord.36.

Gift _____med

Per Olaf Lillebø
Født 4 feb. 1952, Stord.36.
116.66.
Trond Harald Myklevoll
Født 26 sep. 1951, Grovfjord i Astafjord.36.
117.66.
Nils Martin Myklevoll
Født 28 sep. 1955, Grovfjord i Astafjord.36.

Gift _____med

Inger Løvholen
Født 28 feb. 1956, Kolbotn.36.
118.66.
Bodil Annie Myklevoll
Født 29 mai 1960, Grovfjord i Astafjord.36.
119.66.
Hans Anders Myklevoll
Født 19 aug. 1967, Grovfjord i Astafjord.36.
120.69.
Marit Myklevoll
Født 22 jun. 1957, Tromsø.36.

Gift _____med

Leif Roar Mikkelsen
Født 16 okt. 1959, Sandstrand i Skånland.36.
121.70.
Unni Myklevoll
Født 23 apr. 1955, Alta.36.
122.70.
Terje Myklevoll
Født 2 mai 1960, Alta.36.
123.70.
Kristin Myklevoll
Født 23 apr. 1965, Alta.36.
124.70.
Vidar Myklevoll
Født 16 jul. 1971, Alta.36.
125.71.
Gudrun Brækkan
Født 18 jan. 1958, Oslo.
     Stilling: Arkitekt

Gift _____med

Finn Langgård
Født 18 apr. 1955.

Børn af Gudrun Brækkan og Finn Langgård:

135.125.Karen Brækkan, f. 1986
136.125.Andrea Brækkan, f. 1988
126.73.
Simon Ellefsen
Født 2 sep. 1966, Malmö, Sverige37.
     Stilling: System-programmør, hos Pro Informatic i København.
127.73.
Pernille Ellefsen
Født 10 dec. 1968, Roskilde, Danmark37.

Samboende med

Lars Gøth Jørgensen
Født 4 okt. 1965.

Børn af Pernille Ellefsen og Lars Gøth Jørgensen:

137.127.Cecilia Gøth Ellefsen, f. 1995, København.
138.127.Victor Gøth Ellefsen
128.74.
Kari Ellefsen
Født 16 mai 1965, Norge.

Gift 28 apr. 1990 med

Brett Kinmont

Børn af Kari Ellefsen og Brett Kinmont:

139.128.Kristin Kinmont, f. 1994
129.74.
Niels Ellefsen
Født 30 okt. 1967, South Africa.

Gift _____med

Dawn Adam

Børn af Niels Ellefsen og Dawn Adam:

140.129.Camryn Jessie Ellefsen, f. 2003
130.74.
Tove Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa.
131.74.
Brit Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa.

Gift 10 jun. 2001 med

Alex Harris
     South-African mountaineer, adventurer.
132.75.
Aud Stensaker
Født 15 jun. 1941, Breim i Gloppen.36.

Gift _____med

Aksel Bergersen
Født 11 sep. 1933, Harstad.36.
133.75.
May Stensaker
Født 8 mar. 1943, Grovfjord i Astafjord.36.

Gift _____med

Harald Langnes
Født 1932, Målselv.36.
134.75.
Astrid Pia Stensaker
Født 22 feb. 1960, Grovfjord i Astafjord.36.

Gift _____med

Odd Karstein Olsen
Født 10 apr. 1953, Reinøy i Karlsøy.36.

Generation 9.

135.125.
Karen Brækkan
Født 3 dec. 1986.
136.125.
Andrea Brækkan
Født 24 dec. 1988.
137.127.
Cecilia Gøth Ellefsen
Født 25 jul. 1995, Frederiksberg hospital, København.38.
138.127.
Victor Gøth Ellefsen
139.128.
Kristin Kinmont
Født mai 1994.
140.129.
Camryn Jessie Ellefsen
Født 20 jun. 2003.

Kilder og Noter
1Død 60 år gl.
260 år gl.
3Ingrid Skråmm, Oslo
4Tore Hermundsson Vigerust (red), Per Reidar Bjørnerud Christiansen, Torkel Rønold Bråthen: Hvem var Hvem 2: Trondhjems borgerskap 1680-1730. Utvalgte kilder. (Oslo 2000), s. 65, 77
5Tore Hermundsson Vigerust (red), Per Reidar Bjørnerud Christiansen, Torkel Rønold Bråthen: Hvem var Hvem 2: Trondhjems borgerskap 1680-1730. Utvalgte kilder. (Oslo 2000), s. 69
6Bergljot Bjørkenes: Slekta vår 1996:1 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad), s. 5
7Skifte 12. juni 1743
820 år gl. ved farfars søster Giertrud Henriksdatter skifte 30. aug. 1719.
9Tvilling med broren Joen.
10Trolig død i barsel med sit første barn, der også døde.
11Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9)., s. 82. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
12Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 308. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
13I skiftet efter datteren Berthe findes en sølvpokal med innskriften: HLB ACD 1727 (ACD skal vel være AOD), der sandsynligvis henviser til deres ekteskap.
1455 år gl.
1517 år gl. ved forældrenes skifte 12. juni 1743, men mon ikke det er forældrenes vielsesår der er at finde på en sølvpokal dateret 1727 ?.
1638 år gl.
17Skifte sluttet 26. juni 1763.
18Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 274
1914 år gl. ved forældrenes skifte 12. juni 1743
2012 år gl. ved forældrenes skifte 12. juni 1743
21Hos sin nevø, Søren Hågen Johannesen.
22Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:275
23Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
24Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:504
25Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:95
26Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 2
27Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:407
28Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
29Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
30Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:408
31Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:144
32Nevnes ikke i skifte mars 1800 efter faren.
33Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:98
34Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
35Ibestad kirkebok.
36Lilmari Myklevoll (født Olive Marie Lind-Johansen): Maskinskreven dokument der omfatter efterslægten til Eilev Bertheus Olsen (Strøm) og Pernille Karoline Ovedia Olsdatter
37Dåbsattest
38Klokken 17:14. Var ved fødselen 49 cm høj og vejede 2900 g.