© 2001 Simon Ellefsen

Busch

Opdateret 28 Sep 2004.


Generation 1.

1.0.
Gjert (Hansen?) Busch

Gift _____med

Anna (Hieronymusdatter el. Christophersdatter) Boldich

Børn af Gjert (Hansen?) Busch og Anna (Hieronymusdatter el. Christophersdatter) Boldich:

2.1.Hans Gjertsen Busch, f. 1585, Haderslev., d. 1649

Generation 2.

2.1.
Hans Gjertsen Busch
Født 1585, Haderslev.1,2.
Død 6 mar. 16491,2.
     Stilling: Købmand i Trondhjem
     Stilling: Rådmand og overformynder i Trondhjem
     Stilling: Borgermester i Trondhjem
     Omkring 1610 rejste Hans Gjertsen Busch fra Haderslev til Norge, og det fortælles, at han i 1610 optog et borgerleje ved Nærøysund i Ydre Namsdalen, ude på en holm, som den dag i dag kaldes »Buschholmen«. Senere rejste han til Trondhjem og nedsatte sig som købmand. Han blev senere rådmand og overformynder, og fra 1635 og til sin død den 6. marts 1649, var han Trondhjems 2. borgmester.1
     I Schønings Reise gjennem en Deel af Norge etc., II, s. 205, fortælles at Busch i 1610 optok et borgerleie ved Nærøsund i Ytre Namdalen paa en holme, som blev kaldt Buschholmen, og drev der en betydelig handelsvirksomhet. Schøning har ogsaa beskrevet Buschs gravsten paa Domkirkegaarden, østenfor Kapitlet.2
     På Hans Busch gravsten sto det at han var begravet med barna: Anders, Hieronymus, Christopher, Hans, Gertrud og Maren.3
     Han blev stamfar for en anset trondhjemsk kjøbmandsslegt, hvis mandslinje nu er utdød.2

Gift 1613, Trondhjem.2 med

Maren Svendsdatter
Begravet 31 jun. 16743.
     Datter af Svend Anderssøn og Maren (Maritte) Hansdatter.

Børn af Hans Gjertsen Busch og Maren Svendsdatter:

3.2.Giert Hansen Busch
4.2.Dorothea (Dorte) Hansdatter Busch, d. omkr. 1675
5.2.Anna Hansdatter Busch, d. omkr. 1679

Generation 3.

3.2.
Giert Hansen Busch
     Giert. Gift med NN. Han er nevnt ved koppskatten i 1645. Han hadde en sønn Svend som ble auksjonsdirektør i Trondheim og en datter gift med Giert Bonekamp.3

Børn af Giert Hansen Busch og _____:

6.3.Sven Busch, f. 1644, Trondheim, d. 1717
7.3.Bodil Giertsdatter Busch
4.2.
Dorothea (Dorte) Hansdatter Busch
Død omkring 1675.
     Skifte 23 feb. 1675.

Gift _____med

Hans Anderssøn Helkand (Hellekande)
Født 13 dec. 1625, Trondhjem., (fød i mellumb it och 2 om Natten om søndagen).4, døbt _____, Trondhjem Domkirke, Hans Fadere War, M: Peder schielderup superintendent: M: Mogens Blix pastor, Her Christopher Vdj Hospitallit, och Boelle, Her Jacobs, och Maren Eiller Christophersøns, Hans Fadr. gaffue ehr giort en sølffkande aff 41 lod med sit naffn paa.4.
Død 1681, Moltu, Herøy..
     Søn af Anders Jenssøn Helkand (Hellekande) og Karen Hansdatter.
     Han blev residerende Pastor til Herø Præstegjeld paa Søndmøre.5
     Prest i Herøy 1651-1681. Han kjøpte sansynlig gården Moltu av Hans Jenssen Sahl, forgjengeren hans.
     Hans Datter var vistnok den Maren Hansdatter Hellekande, der var gift med Ove Christensen Frooh, og hans Søn den Hans Hansen Helkand, der 1733 var Lensmand i Rødve.5
     Hans dåbsgave, en sølvkande af 41 lod med sit navn på, fik han med sig til Herø prestegjeld.4

Børn af Dorothea (Dorte) Hansdatter Busch og Hans Anderssøn Helkand (Hellekande):

8.4.Hans Hanssen Hellekande
9.4.Maren Hansdatter Hellekande, f. 1658, Herøy., d. 1743, Larsnes.
10.4.(Anna) Dorothea Hansdatter Hellekande, f. _____, d. 1722
11.4.Margrethe Hansdatter Hellekande, d. 1743, Herøy.
5.2.
Anna Hansdatter Busch
Død omkring 1679.
     Hun satt som enke på Geite (i Skogn) ennå i 1677 men var trolig død i 1682 da sønnen Svend tok over.6

Gift 16 mai 16367 med

Jørgen Pedersen Skielderup
Født omkring 16058.
Død 24 dec. 1657, Trondhjem, Han døde her [Trondhjem] 24 December 16579,10,11, begravet 31 dec. 1657, Trondhjem, Begravet Nytaarsaften.11.
     Søn af Peder Jenssøn Skielderup og Anne Nielsdatter.
     Blev født ca. 1610. Han blev Student i Leyden 1634 og i 1637 første Diakon eller res. Kapellan til Vor Frue Kirke i Trondhjem. I 1640 blev han Sognepræst i Skogn, hvor han fungerede indtil 1657, i hvilket Aar han den 24 Mai blev indsat som res. Kapellan til Domkirken i Trondhjem. Han døde her 24 December s. A. og blev begravet Nytaarsaften. Jørgen Skielderup var en dygtig og afholdt Præst. Det var uden Tvivl en Skuffelse for hans Fader, at Sønnen ikke i 1642 blev hans Eftermand som Biskop. Der hænger et Maleri af Jørgen Skielderup i Koret i Alstadhaug Kirke ved Levanger.11
     Skifte 25 jun. 1667, Trondhjem12,13Avdøde herr Jørgen Pedersen Skielderup, E. Anna. Påbeg. 19/3-62. B.: Hans og Svend fikk brorlodd 556 Rd. og 150 Rd. fordi søstrene la fra sig hjemgave med 300 Rd..

Børn af Anna Hansdatter Busch og Jørgen Pedersen Skielderup:

12.5.Peder Jørgensen Schjelderup, f. 1637, Trondhjem., d. 1721
13.5.Anna Jørgensdatter Skielderup, f. omkr. 1640, d. omkr. 1685
14.5.Gidsken Skielderup, d. 1665, Skogn
15.5.Maren Jørgensdatter Skielderup, f. omkr. 1640, d. 1701
16.5.Susanne Jørgensdatter Skielderup, f. 1640
17.5.Hans Skielderup
18.5.Svend Skielderup

Generation 4.

6.3.
Sven Busch
Født 1644, Trondheim14.
Død 13 mai 171715.
     Stilling: Auktionsdirektør i Trondhjem1
     I skifte 28. juni 1690 i Trondheim etter Karen Eliasdatter (gift med skomaker Niels Olsen Hartmann) omtales auksjonsdirektør Svend Busch som hennes nærmeste svoger.16
     Skifte 13 mai 1717, Trondheim.Avdøde (død idag) auksjonsdirektør Sven Busch. Barn med 1. hustru Johanne Ditlefsd.: Ane Margrethe g.m. Johannes Bruhn på Røros, død under sk.; med 2. hustru Mette Marcusd.: Marcus, som begjærte sk., Giert 21 år, Johanne 24, hos mormor i Holsten, Catharina g.m. fenrik Johannes Nordahl; med 3. hustru Ane Elisabeth Rasmusd. Finne: Rasmus 14 på Røros hos Sr. Jens Finne og Mette Maria 9 år hos bror Marcus. Kontant 141 rd., gull 15, sølv 98, 9 religiøse bøker, 2/180 bergparter à 500 rd., 1/16 i Selbu kobberverk 1600 rd., bygård 450 rd., ialt 6391 - 1747 rd.15.

Gift 1° _____med

Johanne Ditlefsdatter
     Det ble betalt for hennes [Johanna Ditlefsdatters] begravelse den 9. jan. 1689.14
     Hun var en datter av tiendeskriver Ditlef Pedersen. Hun hadde første gang vært gift med Jon Olsen Hellum (Helm). Hun hadde ikke barn i første ekteskap, men siden Hellums fire barn ikke hadde slektninger Trondheim ble barna boende hos deres stemor.17
     Skifte 22 mar. 1690, Trondheim.162943 - 1462 rd., derav sølv 102, kjøpmannsvarer, gård 420 rd., 1/100 part i Røros kobberverk 200 rd., to parter i Ulriksdalsverk 57 rd. Oluf Jonsen var avdødes stedsønn..

[Gift 1° med Jon Helm; Gift 2° med Sven Busch (1644 - 13 mai 1717)].

Gift 2° _____med

Mette Marcusdatter Angell
Død omkring 1697.
     Datter af Marcus Nissen Angell og Catharina Hansdatter Jerne.
     Skifte 2 sep. 1697, Trondheim.18Avdøde Mette Marcusdatter Angel. Enkem. auksjonsdirektør Svend Busch. Barn: Marcus 6, Giert 1½, Johanne 4 og Cathrine 3 år. Meget gull og sølv, bygård 420 rd., ialt 2415 - 1385 rd..

Gift 3° _____med

Anne Elisabeth Rasmusdatter Finne
     Datter af Rasmus Pedersen Finde og Anne Jensdatter Schreuder.
     Anna Elisabeth Finde, skal have giftet sig med en Kjøbmand.19

Børn af Sven Busch og Johanne Ditlefsdatter:

19.6.Anne Margrethe Svendsdatter Busch, f. omkr. 1675

Børn af Sven Busch og Mette Marcusdatter Angell:

20.6.Marcus Svendsen Busch, f. 1692
21.6.Johanne Svendsdatter Busch, f. 1693, Trondhjem ?
22.6.Catharina Svendsdatter Busch, f. omkr. 1694
23.6.Giert Svendsen Busch, f. 1696

Børn af Sven Busch og Anne Elisabeth Rasmusdatter Finne:

24.6.Rasmus Svendsen Busch, f. omkr. 1703
25.6.Mette Maria Svendsdatter Busch, f. omkr. 1708
7.3.
Bodil Giertsdatter Busch

Gift _____med

Giert Bonekamp (Hanekam)
Død omkring 1680.
     Utenfor Karstenøy i Vikten er det noen holmer som heter Hanekammene. Iflg. Berg s. 109 hadde Hanekam med sin kone, Bodil Giertsd. Busch fått Buschholmen i Nærøy og Strømshaug i Rørvik.20
     Skifte 8 dec. 1680, Trondheim21Avdøde Giert Hannekam i Buschholmen og Strømshaug i Rørvik. Brutto 1354, utenlandske kred. ca. 2400 Rd. fallit. Sl. verfars obl. på Buschholmen. Dtr. Maren g.m. Niels Willomsen Bagger (baker) som bodde sammen med Giert..
8.4.
Hans Hanssen Hellekande
     Student 1672.
     Lensmand i Rødve 1733.5
     Vistnok Søn af res. pastor til Herø Hans Andersen Hellekande.5

Gift _____med

Marie Nielsdatter
     Enke 1744 etter han på Samsø, Danmark.
9.4.
Maren Hansdatter Hellekande
Født 1658, Moltu, Herøy..
Død 1743, Larsnes..
     Vistnok datter af resid. pastor til Herø Hans Andersen Hellekande.5
     Barnløs.

Gift 1° _____med

Ove Christensen Frooh (Fros?)
Død 1709.
     Handelsborger på Larsnes n. 1682.

Gift 2° _____med

Mads Olsen Abelset
Født _____, Kvernes..
Død 1719, Larsnes..
     Handelsborger og jordeier.
10.4.
(Anna) Dorothea Hansdatter Hellekande
Født _____, Moltu, Herøy..
Død 1722.

Gift 169622 med

Melchior Falch
Født 1652.
Død 1716.
     Søn af Michel Melchiorsen Falch og Helle Andersdatter.
     Sogneprest i Herøy, Sunnmøre.
     I ytre Herøy kyrkje henger det et epitafium som Melchior Michelsen Falch fikk laget seg i 1700, 16 år før han døde. Tavlen har to felt. På det øverste feltet er det malt 3 unge mennesker (det er tolket til at disse personene er de 3 barna han hadde på denne tiden). På det nederste feltet er presten selv avbildet med en hustru på hver side. Fremfor den ene hustruen (sannsynlig Birgitte Meldal, død ca. 1693) står 2 voksne barn og 3 spedbarn liggende (de som døde som små). Fremfor den andre hustruen (Anna Dorothea Hellekande, d. 1722) står 1 voksent barn og 2 spedbarn liggende. Følgende tekst står nederst, under bildene: «Hr. Melchior Mikkelsen paa Melhus fød og baaren Anno 52 udaf en geistlig Stand som from og god har vaaren. Til Herø Kald jeg kom Anno 81 en Hyrde var utsendt af Guds og Kongens Naade mit Hjærte til det var vendt 1700.»23

[Gift 1° med Birgitte Steensdatter Meldal (d. 1693); Gift 2° 1696 med (Anna) Dorothea Hansdatter Hellekande (_____ - 1722)].

Børn af (Anna) Dorothea Hansdatter Hellekande og Melchior Falch:

26.10.Birgitte Falch, f. omkr. 1694, Raftenes i Herøy.
27.10.(Margreta) Dorothea Margrethe Falch, f. omkr. 1697, Raftenes i Herøy.
11.4.
Margrethe Hansdatter Hellekande
Død 1743, Moltu, Herøy..
     Hendes andet ekteskab var barnløst.

Gift 1° _____med

Christopher Thiisen Nagel
Født _____, Bergen..
Død 1709, Moltu, Herøy..
     Søn af Thies Arentssøn Nagel og Anna Knudsdatter Glad.
     Personlig kapellan.

Gift 2° _____med

Peder Christensen Holberg
Født 1681, Bergen..
Død 1729, Moltu, Herøy..
     Søn af Christian Nielsen Holberg og Karen Lem.
     Prest i Herøy 1716-1729.

Børn af Margrethe Hansdatter Hellekande og Christopher Thiisen Nagel:

28.11.Ove Christophersen Nagel
29.11._____
30.11._____
31.11._____
12.5.
Peder Jørgensen Schjelderup
Født 26 jun. 1637, Trondhjem.Håndskreven notat i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen.24.
Død 11 aug. 172125, begravet 26 aug. 172125.
     «Jubellærer».
     Han var som Student med i Kjøbenhavns Beleiring af den svenske Konge Carl Gustav, og var Capellan her [Støren Præstegjeld] fra 1661 til 1689, da han fik Sognekaldet, paa hvilket han længe havde havt Exspectance, naar det blev ledigt. I Aaret 1700 blev han paa følgende Maade skildt ved Embedet. Sønnen Jørgen, foregav, Faderen uafvidende, at have erholdt Afstaaelse paa Kaldet, og erholdt det derfor af Kongen. Sønnen havde hermed ingen anden Hensigt, end at tjene Faderen som Capellan, mod at være vis paa at faae Kaldet ved dennes Død. Da nu Sønnen døde 6 Aar derefter, saae Faderen sig skildt ved Embedet, hvilket han dog paa Forestilling og af synderlig kongelig Naade beholdt paa det Vilkaar, at han skulde afgive Halvdelen af Kaldets Indkomster til Eftermanden. Døde 1721, omtr. 83 Aar gl., og efterat have været henimod 60 Aar Præst.24
     Efter et håndskreven notat i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen: Ifølge Hr. Jakob Matssøn Lund's Opptegnelser (fra ca. 1754) om sin Slægt (hvoriblandt Whitte) hedte Hr. Peder Jørgensen Schjelderup's Hustru, (der "havde først Hr. Jacob paa Fråsten, siden Hr. Peer Schellerup") ikke Clara? eller Christine, men "Lisbet", og synes heller att have været en Whitte, da hun ståer som No. 14 af Bastian Whitte's Børn paa Aasgaard i Stangvig, skjönt Hr. Lund rigtignokk ogsaa (allerede för hende) har nevnt en anden Lisbet (Bastiansdotter Whitte), der endda (ca. 1754) levede hos sin Broder Hr. Christopher Whitte i Sundalen som Enke efter en Christopher Dorp.24
     Ifølge Gerhard Schønning er Peder Schjelderup gift med Clara Nielsdatter Tausan.26

Gift 1° _____24med

Clara Nielsdatter Tausan
     Datter af Niels Hanssen Tausan og Kirsten Nielsdatter (Balg el. Balle).
     Clara Nielsd. fik Hr. Peder Skelderup Vice-Past til Stören.27
     Clara eller Christine Tausan, datter af Niels Hansen Tausan, Sognepræst til Støren. Hun blev siden gift med Peder Schjelderup, Sognepræst sammesteds, og nævnes i Forhandlingerne om Delingen af Throndhjems Sogne 1694.28

Gift 2° _____med

Elisabet Sebastiansdatter White
Født 162129.
Død 171129, begravet 27 okt. 1717, Støren.30,25.
     Datter af Sebastian White og Ingeborg Audunsdatter (Trygge).
     Ifølge Hans Hyllbakk hadde Sebatian en datter Elisabet (Lisbet), der først var gift med vicepastor til Frosta hr. Jakob Olsen, og siden med sogneprest til Støren Peder Jørgensen Schjelderup (død 1721). Iflg. Erlandsen er hr. Jakob Olsen gift med Clara el. Christine Nielsdatter Tausan, der siden ægtede sognepræst til Støren Peder Schjelderup.
     Efter et håndskreven notat i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen: Ifølge Hr. Jakob Matssøn Lund's Opptegnelser (fra ca. 1754) om sin Slægt (hvoriblandt Whitte) hedte Hr. Peder Jørgensen Schjelderup's Hustru, (der "havde først Hr. Jacob paa Fråsten, siden Hr. Peer Schellerup") ikke Clara? eller Christine, men "Lisbet", og synes heller att have været en Whitte, da hun ståer som No. 14 af Bastian Whitte's Børn paa Aasgaard i Stangvig, skjönt Hr. Lund rigtignokk ogsaa (allerede för hende) har nevnt en anden Lisbet (Bastiansdotter Whitte), der endda (ca. 1754) levede hos sin Broder Hr. Christopher Whitte i Sundalen som Enke efter en Christopher Dorp.24

[Gift 1° med Jacob Olsen (1601 - eft. 8 aug. 1681); Gift 2° med Peder Jørgensen Schjelderup (26 jun. 1637 - 11 aug. 1721)].

Børn af Peder Jørgensen Schjelderup og Clara Nielsdatter Tausan:

32.12.Jørgen Pedersen Schjelderup, f. 1666, Støren ?, d. 1706, Støren ?
33.12.Niels Pedersen Schjelderup, f. 1668, Støren.
34.12.Jens Pedersen Schjelderup
35.12.Hans Pedersen Schjelderup
36.12.Jonas Pedersen Schjelderup, d. 1723, Holland.
37.12.Anna Kirstine Schjelderup
38.12.Gidsken Schjelderup, f. omkr. 1670
39.12.Sara Schjelderup
40.12.Maren Schjelderup, d. 1730
41.12.Lucie Schjelderup
42.12.Peder Pedersen Schjelderup, d. 1755
13.5.
Anna Jørgensdatter Skielderup
Født omkring 164031.
Død omkring 168531.
     Anna Jørgensdatter Skielderup blev født ca. 1640 antagelig i Skogn, og døde ikke længe efter sin Mand.31

Gift 1° _____med

Anders Jensen
Død 166432,31.
     Sogneprest til Beistaden siden 1616.32,31

[Gift 1° med ? Lisbeth (Karen?) Nathanaelsdatter Buch ?; Gift 2° med Anna Jørgensdatter Skielderup (omkr. 1640 - omkr. 1685)].

Gift 2° _____med

Michel Augustinussen
Født 15 sep. 1636, Trondhjem.33.
Død 21 jan. 168432,33.
     Søn af Augustinus Jensen og Lisbet Mikkelsdatter.
     Michaël August: Sogne-Præst i Bedstaden, s fik Hr. Anders i Bedstad hans Enke, Ane Jorgens D: Skelderup, med hvilken han f uden andre avlede Gidsken, s fik Hr. Even p Qvikne, og Ane, s fik Hr. Thomas Dybe, Capellan i Verdalen, og Mille.34
     Michael Augustinussen var først Kapellan en kort Tid hos sin Fader og blev derpaa i 1665 Sognepræst til Beitstaden, i hvilken Stilling han døde.31
     Hans Broder Melchior har karakteriseret ham som «vir doctus et a seculi vanitate alienissimus, pius in officio et sedulus».31
     I Beitstaden Hovedkirke staar endnu paa Alteret en stor toarmet Lysestage af Messing med følgende Inskription: «Anno 1671 hafver Hæderlig og vellærde mand Michl Augustinisøn Pastor til Bedstad med sin kjære hustroe Ane Jørgensdatter Skielderop foræret denne stage til Soelberg Kirkes Ornament. De manu tua dedimus tibi».35
     I Familiens (Arthur Skjelderups) Eie findes et smukt Sølvbæger med Navnene Michel Augustinisøn og Anne Skieldrop og Aarstallet 1669.35

Børn af Anna Jørgensdatter Skielderup og Anders Jensen:

43.13.Karen Andersdatter (Schjelderup)

Børn af Anna Jørgensdatter Skielderup og Michel Augustinussen:

44.13._____
45.13.Anna Michelsdatter (Schjelderup)
46.13.Gidsken Michelsdatter
47.13.Augustinus Skielderup, f. 1672, Beitstadens Præstegaard, d. 1743
48.13.Anders Mikkelsen Skielderup, d. 1740
49.13.Jørgen Michelsen (Skielderup?)
50.13.Mille Mikkelsdatter Schjelderup, f. 1679, d. 1741
51.13.Lisbeth Michelsdatter
14.5.
Gidsken Skielderup
Død 29 sep. 1665, Skogn36,37.

Gift 16 aug. 1657, Trondhjem, 1657, 12. Søndag efter Trefoldighed.37 med

Raphael Lund
Født 29 jan. 1630, Lund, Sverige38.
Død apr. 1717, Skogn38.
     Søn af Mads Jenssøn Medelfar og Mette Wibe.
     Provst og Sogneprest til Skogn i Trondhjems stift.38

[Gift 1° 16 aug. 1657 med Gidsken Skielderup (d. 29 sep. 1665); Gift 2° 3 jan. 1669 med Sophie Randulf (f. 1 jan. 1650)].

Børn af Gidsken Skielderup og Raphael Lund:

52.14.Anna (Raphaelsdatter) Lund, f. 1658, Skogn., d. 1658
53.14.Jørgen Lund, f. 1659, d. 1659
54.14.Mats Lund, f. 1660, d. 1684
55.14.Anna Lund, f. 1661, d. 1704
56.14.Inger Margrethe Lund, f. 1663, d. 1739
15.5.
Maren Jørgensdatter Skielderup
Født omkring 1640.
Død 26 mai 170132.
     Hun eiede og boede på Fremstad Gård i Ørlandet. 12 børn.32
     Ifølge Erlandsen døde hun 26. mai 1701, men iflg. en ukendt kilde skulle hun være død 23. marts 1701.

Gift 1660 med

Ole Christophersen Tønder
Født 163339.
Død 14 jan. 168439.
     Søn af Christoffer Nielsen Tønder og Karen Olsdatter (Skriver).
     Magister, Sogneprest til Vor Frue kirke i Thjem, Stiftsprovst.39

Børn af Maren Jørgensdatter Skielderup og Ole Christophersen Tønder:

57.15.Karen Olsdatter Tønder, f. 1661, Trondheim., d. 1735, Trondheim.
58.15.Oluf Olufsen Tønder, f. 1663, d. 1725
59.15.Jørgen Olsen Tønder
60.15.Christopher Olsen Tønder
61.15.Arnoldus Olsen Tønder, d. 1711
62.15.Anna Maria Tønder, f. 1667, d. 1691
63.15.Susanna Olsdatter Tønder, f. 1674, d. 1723
64.15.Reinholdt Olsen Tønder, f. 1681, d. 1704
65.15.Gidsken Olsdatter Tønder
66.15.Ursula (Aarsilla) Olsdatter Tønder, f. 1675
67.15.Christiana Olufsdatter Tønder, f. 1679
68.15.Olava Maria Olsdatter Tønder, f. 1684, d. 1757
16.5.
Susanne Jørgensdatter Skielderup
Født 164040.
     Overlevede sin Mand og boede i mange Aar paa sin Eiendomsgaard Korsvold i Snaasen.41
     Hun boede endnu 1703 på sin lille Eiendomsgård Korsvold på Snåsen, og eiede tillige Krogsgård smstd.32

Gift _____med

Jacob Augustinussen Wivel
Født 162540.
Død 18 feb. 168632.
     Søn af Augustinus Jensen og Marit (Wivel ?).
     Jacob August: Sogne-Præst til Snaasen, hvis förste Hustrue Sara Hr. Olufs paa Snaasen, hans Dotter. Den anden Susanna, Hr. Jörgen Skelderups Dotter Med hende avled Sara, som fik Hr. Peder Nielsen Borch paa Snaasen.34
     Sogneprest til Snåsen fra 1660.

[Gift 1° med Sara Olsdatter Bude; Gift 2° med Susanne Jørgensdatter Skielderup (f. 1640)].

Børn af Susanne Jørgensdatter Skielderup og Jacob Augustinussen Wivel:

69.16.Sara Jacobsdatter Wivel, f. 1666, Nord Trøndelag., d. 1725, Trondhjem.
17.5.
Hans Skielderup
     Død i ung alder.32
     I live ved farens skifte 25 juni 1667.
18.5.
Svend Skielderup
     Han ble bonde i Skogn. I 1677 satt han som bruker av Reistad og i 1682 også Geite.6
     Lensmand i Skogn. Gift med en bondepige.30
     Død i ung alder.32
     I live ved farens skifte 25. juni 1667.

Børn af Svend Skielderup og _____:

70.18.Ole Svendsen Schielderup, d. 1723

Generation 5.

19.6.
Anne Margrethe Svendsdatter Busch
Født omkring 167514.

Gift _____42med

Johannes (Hans?) Brun
     Søn af Mathias Brun og Malena (Magdalena) Lorentsdatter.
     Johannes Brun. Han etterfulgte stefaren som organist på Røros. Han ble gift med en datter av auksjonsdirektør Svend Busch.43
20.6.
Marcus Svendsen Busch
Født 17 mai 169244,14.
     Marcus. Ble utdannet navigatør og reiste til sjøs i årene 1707-1714. Etterfulgte faren som auksjonsdirektør i 1717.14
     ! GÆT - far til Cornelius Marcussen Busch !

Gift 1° 171614 med

Margrethe Buchhoff
Død 23 jan. 173514.

Gift 2° 20 sep. 174014 med

Stinnken Krenckel

Børn af Marcus Svendsen Busch og Margrethe Buchhoff:

71.20.Mette Margrethe Busch, f. 1722, d. 1814
72.20.Alette Busch, f. 1728, d. 1810
73.20.Cornelius Marcussen Busch, f. 1734, d. 1803
21.6.
Johanne Svendsdatter Busch
Født 21 aug. 1693, Trondhjem ?1.
     Opholder sig hos mormoren i Holsten ved farens skifte 13. mai 1717.15

Gift _____med

Christen Johanssøn Mechelborg
Født 16 sep. 1694, På en søndag eftermiddag kl. 2, den 16. sep. 1694, i Stenbukkens tegn, blev min lille søn, Christen Johanssøn Mechelborg født.45.
Død 17661.
     Søn af Johan Jacobsen Mechelborg og Ingeborg White.
     Stilling: Købmand i Fosna.

Børn af Johanne Svendsdatter Busch og Christen Johanssøn Mechelborg:

74.21.Svend Busch Mechelborg, f. 1727, d. 1807
75.21.Richard Nicolai Mechelborg, f. 1728, d. 1800
76.21.Jacob Nissen Mechlenborg, f. 1732
77.21.Gjert Brun Mechlenborg, f. 1734, d. 1796
78.21.Anna Elisabeth Mechlenborg, f. 1735, d. 1752
79.21.Marcus Mechlenborg, f. 1737, d. 1824
22.6.
Catharina Svendsdatter Busch
Født omkring 169446.

Gift _____med

Johannes Nordahl
     Fenrik 1717.15
23.6.
Giert Svendsen Busch
Født 169647.
     ! GÆT - må vel være identisk med den Giert Busch der ble gift med Anna Holdte !

Gift _____med

Anna Cathrina Larsdatter Holt
Født 169648.
     Datter af Laurs Pedersen Holt og Abel Clausdatter Holst.
24.6.
Rasmus Svendsen Busch
Født omkring 170349.
     Opholder sig 1717 på Røros hos Sr. Jens Finne [hans morbror ?].15
25.6.
Mette Maria Svendsdatter Busch
Født omkring 170850.
26.10.
Birgitte Falch
Født omkring 1694, Raftenes i Herøy..
     Hun skal muligvis være af Melchiors andet ægteskab ?

Gift _____med

Hans Bang

Børn af Birgitte Falch og Hans Bang:

80.26.Bergitte Elisabeth Bang
27.10.
(Margreta) Dorothea Margrethe Falch
Født omkring 1697, Raftenes i Herøy..
28.11.
Ove Christophersen Nagel
     Handelsmann og lensmann i Herøy.

Gift omkring 1724 med

Anna Dorothea Nyborg
     Jeg har en liten mistanke om at Herøyboken, som jeg har brukt som kilde ang. Jørgen Jacobsen Holst's 2. giftermål bommer på et år. At han egentlig ble viet 1718 med denne Anna Dorothea Nyborg, og ikke 1717 som der står trykt i boken. Roten til min teori, er at en finner "Den høifornemme gudselskende Madame Anna Dorothea Buckholtz" nevnt i tingboken for Nærøy skipsreide (i Herøy, søre-sunnmøre) for 15. august 1718. Hvor hun bad om tingsvitne/vitnemål, om at ho ikke har hatt verken kontakt, hørt eller kunnskap fra sin mann på 11 år. Hennes ektemann var Auditeuren Christian Buckholtz. Han forlot henne i Bergen for søke lykken i fremmed krigstjeneste. Siste gang hun hørte fra mannen var 8 uker etter han dro, da oppholdt han seg i Kønnigsberg. (Kaliningrad, Russl.) Og ifølge tingboken har ho bodd 9 år "udi" Herøy prestegjeld og mest oppholdt seg "udi forrige Vice-Pastor Hr. Melchior Falchis Huus og elles undertiden hos smucke borger-folck her paa stæden,...". Hovedgrunnen til ho ville ha vitnemål om sin manns fravær var nok å få opphørt ekteskapet, bli erklært som enke. Så ho kunne være fri til finne seg en ny hjerteskjær. Som ho sikkert funnet for lengst. Kunne da denne Anna Dorothea Buckholtz (fra Bergen ?) være identisk med Jørgen Jacobsen Holts 2. hustru Anna Dorothea Nyborg?51

[Gift 1° med Christian Buckholtz; Gift 2° 1717 med Jørgen Jacobsen Holst; Gift 3° omkr. 1724 med Ove Christophersen Nagel].
29.11.
___________
30.11.
___________
31.11.
___________
32.12.
Jørgen Pedersen Schjelderup
Født 1666, Støren ?52.
Død 8 jun. 1706, Støren ?52, begravet 17 jun. 170630.
     Jörgen student.27
     Blev 16 April 1700 Sognepræst her [Støren]. Døde 8 Juni 1706. Schønau i sin Samling af danske lærde Fruentimmer, 2den D. S. 1303 beretter, at Jørgen Schjelderup, en habil Student, blev af Professor Steenbuch i Kjøbenhavn antagen til at følge den bekjendte danske Lærde, Frederik Rostgaard, paa hans Reiser som Copist, og at han i Paris blev brugt til at afskrive Libanii Sophistæ græske Breve i det kongelige Bibliothek, og havde Rostgaard med megen Flid underviist ham i at læse de forekommende Abbreviaturer efter den saakaldte codicis regii maximi Anviisning. Denne Reise maa være begyndt i Aaret 1692; thi i dette Aar var Rostgaard i Leyden, 1694 i England, 1695, 96 og 97 i Frankrig, 1698 og 99 i Italien og reiste i September s. A. derfra over Alperne igjennem Tydskland til Leipzig, hvorfra de det følgende Aar kom tilbage til Kjøbenhavn.53

Gift _____med

Dorothea Koplau
Død omkring apr. 1706, Støren præstegård54.
     Datter af Cort Christopher von Koplau.
     Døde paa Barselseng med det tredie Barn, 6 Uger før Mandens Død.54

Børn af Jørgen Pedersen Schjelderup og Dorothea Koplau:

81.32.Maria Schjelderup
82.32.Clara Schjelderup, f. 1701, Støren., d. 1768, Kongsvinger ?
83.32.Jens Schjelderup
84.32.Kirsten Schjelderup
85.32.Conradine Schjelderup, f. omkr. 1706
33.12.
Niels Pedersen Schjelderup
Født 1668, Støren.55.
     Niels Reg---- (uleselig).27
     Capitain, gift med [dansk præsteenke] Anna Hobral [Hobroe?], havde 4 Børn. (iflg. hånskrevet notat i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen).24
     S.T.Dahl skriver i geistligheten s. 154 at Niels ble gift med Anna Stabel.25

Gift _____med

Anna Stabel (Hobroe, Hobral)
Død 23 jan. 1738, Horg.55.
     »en presteenke af Kjøbenhavn« [? enke efter hr. Christen Anderssen Hobro, sogneprest til Aars og Haubro 1651 til sin død 1693 ?].55

Børn af Niels Pedersen Schjelderup og Anna Stabel (Hobroe, Hobral):

86.33.Peter Stephen Schjelderup, f. 1698, d. 1781, Kobberholmen ?
87.33.Clara Schjelderup
88.33.Jøris (Jøren?) Schjelderup
89.33.Elisabeth Schjelderup
90.33.Anna Kirstine Nilsdatter Schjelderup
34.12.
Jens Pedersen Schjelderup
     Sømand, død i udlandet.30
35.12.
Hans Pedersen Schjelderup
     Sømand.30
36.12.
Jonas Pedersen Schjelderup
Død 17 feb. 1723, Holland.30.
     Sømand.24
     Manntall over Trondhjems borgere 1722: Jonas Skielderup. Maren bort i 6 år. Fattig.56

Gift _____med

Hellene
Død 26 jun. 173630.

Børn af Jonas Pedersen Schjelderup og Hellene:

91.36.Ane Elisabeth Schjelderup
92.36.Peder Schjelderup, f. 1711, d. 1733, Batavia.
93.36.Ane Kierstine Schjelderup, d. 1775
37.12.
Anna Kirstine Schjelderup
     Ane Christin have D. Lisbeth Jorritz-D. With.27

Gift 1° 3 apr. 1695, Støren.30 med

Jørris White
Født 166129.
Død 170029.
     Søn af Torstein Sebastiansen White og Dorothea Hansdatter (Bruun?).
     Stilling: Cand. theol..
     Hans Hyldbakk skriver han var gift med Gidsken Pedersdotter Schjelderup.29

Gift 2° 8 jan. 1704, Støren.30 med

Christen Andersen Aalborg

Børn af Anna Kirstine Schjelderup og Jørris White:

94.37.Thorsten Whitte

Børn af Anna Kirstine Schjelderup og Christen Andersen Aalborg:

95.37.Jørris A... Aalborg
38.12.
Gidsken Schjelderup
Født omkring 1670.
Begravet 4 mai 1742, Vinger.
     Gidsken Pige hos Hr. Even paa Quechne.27
     I Wilhelm Lasses notater s. 203B står der «Gidsken Schjelderup, enke efter Sorenskriver Bendix Hejde, blev begravet i Vinger 4. mai 1742, 72 Aar gl.».

Gift 1° _____med

Niels Jensen Friis
Født 18 apr. 162857.
Død 170558.
     Søn af Jens Nielsen Friis og Johanna Vinzentsdatter (Schøller?).
     Past: paa Qvekne og siden paa Tönset.27
     Sogneprest til Tønset i Østerdalen.
     Han fikk kongelig nåde og oppreisning 22. juli 1656, etter at han alt før han ble pers. kap. fikk et barn med ei jente i Trondheim (ingen navn nevnt)59
     Straks etter han kom til Kvikne fikk han et barn med Maria, datter til schichtmester Niels Ibsen.59
     I 1671 ble han utlagt som barnefaren til et barn sammen med ei ung jente, Randi Kristensdatter.59
     Under den andre ekteskapet var han ute for det verste av alle sine leyermaal. Ei jente påstod nemleg at det barnet prestefrua nett hadde fått, ikkje var frua sitt, men hennes. Ho påstod at frua hadde gått med på dette, da ho sjølv ikkje kunne få barn. Denne prestedotter heitte Johanne Kristine Friis og skulle etter dette vera uekte.59

[Gift 1° med Kirsten Andersdatter Bruse; Gift 2° omkr. 1671 med Bodil Clausdatter Stabel (1635 - 1698); Gift 3° med Gidsken Schjelderup (f. omkr. 1670); Gift 4° _____ med Marta Nielsdatter; Gift 5° _____ med Randi Kristensdatter; Gift 6° _____ med _____].

Gift 2° _____med

Bendix Heide
     Sorenskriver.

Børn af Gidsken Schjelderup og Niels Jensen Friis:

96.38.Clara Bolette Friis
97.38._____
39.12.
Sara Schjelderup
     Sara [er alt hvad Schøning har skrevet].27

Gift 17 okt. 1703, Støren.30 med

Johan Hønnemann
Begravet 20 aug. 1733, Bakke.30.
     Lieutenant.24

Børn af Sara Schjelderup og Johan Hønnemann:

98.39._____
99.39.Eva Clara Hønnemann
40.12.
Maren Schjelderup
Død 173060,30.
     Maren [er alt hvad Schøning har skrevet].27
     Død ugift. Hun er sandsynligvis den datter som Erlandsen har kaldt Sara (nr. 2).
     I en efterslægttavle på Frederiksberg bibliotek er hun også først kaldt Sara, men navnet er siden streget over og erstattet af Maren, død ugift 1730.30
     Skifte _____, Estenstad i Sogndale i Støren Prestegjeld61,24Blandt Arvingerne hendes Søsterbørn, Torsten (Elias?) With samt Jørris Adrian? Aalborg.
41.12.
Lucie Schjelderup
     Lucia er paa Wogen.27

Gift 6 apr. 1701, Støren.30,61 med

Christian Rasbech
Født 165562.
     Lieutenent.24
     4 Børn iflg. Erlandsen.

Børn af Lucie Schjelderup og Christian Rasbech:

100.41.Birgithe Rasbech
101.41.Clara Elisabeth Rasbech
102.41.Beret Christiansdatter Rasbech
42.12.
Peder Pedersen Schjelderup
Død 12 apr. 175530.
     Peder hos Comisair Tönder.27
     Hytteskriver paa Tolgen. 10 børn.
     Skifte 21 jun. 1755, Røros Berg. Skifteprot. 1742-56, s. 108830.

Gift _____Havde 10 Børn.63med

Lucie Hagerup (Hage?)

Børn af Peder Pedersen Schjelderup og Lucie Hagerup (Hage?):

103.42.Gidsken Kristine Schjelderup, d. 1761
104.42.Clara "Gunhild Maria" Marie Schjelderup, d. 1731
105.42.Abraham Schjelderup, d. 1789
106.42.Richard Nicolai Schjelderup, f. 1716, d. 1791
107.42.Anders Pedersen Schjelderup, d. 1749
108.42.Jens Pedersen Schjelderup, d. før 1755
109.42.Peder Schjelderup
110.42.Lucie Pedersdatter Schjelderup
111.42.Ane Elisabeth Schjelderup
112.42._____
43.13.
Karen Andersdatter (Schjelderup)

Gift _____med

Melchior Andersen Riber
Født omkring 1653.
Død 1726.
     Søn af Anders Nilssen Riber og Margrethe (Mille?) Melchiorsdatter Falch.
     Fra Hitteren.41
     Godseier, handelsmann på Vikan, Frøja - senere Ansnes på Hitra.

Børn af Karen Andersdatter (Schjelderup) og Melchior Andersen Riber:

113.43.Anders Melchiorsen Riber, f. 1690, d. 1741, Sula.
114.43.Karen Riber, f. 1694, d. 1778, Foslien i Stjørdalen.
115.43.Inger Melchiorsdatter Riiber
44.13.
___________
     En Datter, vistnok død som Barn.35
     Er muligvis identisk med Mille Mikkelsdatter Schjelderup i Rennebu, som Arthur Skjelderup netop ikke er bekendt med. Eller Lisbeth Michelsdatter som Schøning nevner.
45.13.
Anna Michelsdatter (Schjelderup)
     Ane, s fik Hr. Thomas Dybe, Capellan i Verdalen.34

Gift 169135 med

Thomas Jenssen Collin
Født 166235.
Død 174635.
     Sognepræst til Værdalen.35
46.13.
Gidsken Michelsdatter
     Gidsken, s fik Her Even p Qvikne. Børn: Karen, Michel, Ane, Kirsten.34

Gift 1° _____med

Evind Stenssøn Meldal
Født 1 jul. 165364.
Død 173541,64.
     Søn af Steen Evensen Meldal og Anna Andersdatter Brase (Bruse).
     Steensen (Owe Meldal) Præst til Tønset i Hedemarken. Han var først Personel Capellan til Tønset i et og et halvt Aar, siden residerende Capellan til Qvichne i 22 Aar, til sidst Sogne-Præst til Tønset i 30 Aar. Han døde 1735 i sit Embeds 54. Aar.65
     Hr. Even Steensen Past: til Qvec(kne) havde först Karen Hansd Meyers, fik siden Gidsken Michelsdatter og med hende Börn.27
     Sognepræst til Tønset.41
     Sogneprest i Tønset.64

[Gift 1° med Karen Hansdatter Meyer; Gift 2° med Gidsken Michelsdatter].

Gift 2° _____med

Bendix Heyde
     Sorenskriver.41

Børn af Gidsken Michelsdatter og Evind Stenssøn Meldal:

116.46.Karen Evensdatter Meldal
117.46.Michel Evensen Meldal
118.46.Anne Evensdatter Meldal
119.46.Kirsten Evensdatter Meldal
120.46.Lisbeth (Elisabeth) Evensdatter Meldal
47.13.
Augustinus Skielderup
Født 8 okt. 1672, Beitstadens Præstegaard35,65.
Død mai 174341, begravet 20 mai 174366.
     Allerede som Barn mistede han sine Forældre. Han kom derefter i Huset til en Præst i Lexvigen [Søren Røg], hvor han var i et Par Aar, indtil en Ildebrand ved Nattetider ødelagde Præstegaarden. Den unge Augustinus blev gjennem et Vindu frelst fra at brænde inde. Ved sin Families Omsorg blev han senere sat i Skole i Trondhjem og dimitteredes i 1690 til Universitetet. I de tre følgende Aar studerede han Theologi og opholdt sig for det meste i Danmark.67
     «Anno 1693 blev han kaldet til Medtjener i Embedet til Lauerdals Præstegjeld i Jarlsberg Grevskab, hvor han 1704 succederede som Sogne-Præst.»68
     «Anno 1773 blev han vice Provst i Jarlsberg Provsti under Hr. Mag. Thomas Gerner i Tønsberg, som ej kunde rejse ud, men førte selv Correspondencen og desl. Ved Provst Gerners Død nedlagde og Hr. Augustinus Provst-Embedet, som den der boede saa langt fra Post-Huuse.»69
     I Arthur Skjelderup "Slægtshistoriske Meddelelser om Familierne Skjelderup og Clauson ..., Chria. 1915.", er gengivet Augustinus Skielderups Biografi skrevet af Sønnesønen Jacob Worm Skjelderup.

Gift 1° _____med

Anne Bastiansdatter Stabell
Født apr. 1673.
Død 10 mar. 170669, begravet 8 feb. 170666.
     Datter af Bastian Nilssøn Stabell og Augde Andersdatter Thurmann.

Gift 2° 13 okt. 1706, Holmestrand.66 med

Karen Friderichsdatter (Haderslev?) (Kolstad?)
Født jun. 166169,66.
Begravet 16 jun. 1740, Lardal69,66.
     Datter af Frederik Olsen og Maren Torkildsdatter.
     I Arthur Skjelderups Eie er et Glaskrus med Sølvlaag, hvorpaa er indridset Aarstallet 1725 og Navnene Augustinus Schielderup og Karen Friderichs Datter Kolstad. (Hvorfor Karen Friderichsdatter i Inskriptionen gives Navnet Kolstad, vides ikke.)69
     Skifte 6 sep. 174066.

[Gift 1° med Jacob Nielsen Worm (d. 1704); Gift 2° 13 okt. 1706 med Augustinus Skielderup (8 okt. 1672 - mai 1743)].

Børn af Augustinus Skielderup og Anne Bastiansdatter Stabell:

121.47.Michael Augustinussen Skielderup, f. 1695, Svarstad Præstegaard i Lardal, d. 1743
122.47.Jacob Skielderup, f. 1697
123.47.Bastian Skielderup, f. 1698, Roso i Hem., d. 1765, Botne.
124.47.Søren Skielderup, f. 1700, d. 1734, Vinje.
125.47.Augdi Augustinusdatter Skielderup, f. 1703

Børn af Augustinus Skielderup og Karen Friderichsdatter (Haderslev?) (Kolstad?):

126.47.Anne Jacobæa Schjelderup, d. eft. 1771
48.13.
Anders Mikkelsen Skielderup
Død 2 sep. 174070, begravet 12 sep. 174070.
     Sognepræst til Tolgen.35
     Han ble 1695 pers. Kapell. i Holtaalen hos sin Svigerfader; dertil ordin. 31. mai s. A. af Biskop Krog; blev 19. okt. 1706 Kapell. hos Hr. Nils Jensen Friis til Tønsæt og 30. sept. 1735 første Sgpr. til Tolgens Prstgj., efterat dette var skilt fra Tønsæt som et frit Sognekald.70
     Skifte 14 feb. 1741, Tolgen Præstegaard70Boet eiede Gaarden Kirkebakken i Tolgen, af Skyld 1 Kalvskind, som Afdøde havde kjøbt af sin Formand Hr. Anders Wangbergs Enke, Johanne Marie, ved Skjøde af 28. april 1707, thingl. 26. juni s. A. Boets samlede Formue var 832 Rdlr..

Gift _____med

Kirsten Jensdatter Bernhoft
Død efter 175371.
     Datter af Jens Andersen Bernhoft og Karen Andersdatter Opdal.

Børn af Anders Mikkelsen Skielderup og Kirsten Jensdatter Bernhoft:

127.48.Jens Andersen Schjelderup
128.48.Anne Schjelderup, f. omkr. 1698
129.48.Karen Schjelderup, d. 1745
130.48.Anne Lucie Schjelderup, d. før 1753
131.48.Elisabeth Schjelderup
132.48.Michel Schjelderup, f. omkr. 1711, d. 1794
133.48.Maren Schjelderup
134.48.Gidsken Schjelderup
49.13.
Jørgen Michelsen (Skielderup?)
50.13.
Mille Mikkelsdatter Schjelderup
Født 1679.
Død 1741.
     Se Rennebuboka.
     Skifte 9 sep. 1741, Skamfer i Rennebu.72.

Gift 1° 1699 med

Svend Rasmussen
Født 1657.
Død 1709.
     Se Rennebuboka.
     Rennebuboka gir ham slektsnavnet Schjelderup, men det finnes ingen kjent slektstilknytning til Schjelderupslekta. Ved kjøp av Aunet (III, 23) er han kalt Svend Rasmusson Skamfer. Ved kjøp av Søgard Skamfer (III, 184) er han kalt Svend Rasmusson på Skamferhaugen. Ved kjøp av Storslette (III, 138) er han kalt Svend Rasmusson på Skamfer. Det er således ikke noe kjent slektskap mellem ham og kona Mille Mikkelsdatter Schjelderup. Barna tok navnet Schjelderup.73

Gift 2° 171030 med

Lars Hansen
Død 1733, Skamfer i Rennebu.30,72.
     Skifet [dato ulæselig].30

Børn af Mille Mikkelsdatter Schjelderup og Svend Rasmussen:

135.50.Mikkel Svendsen, d. 1739
136.50.Kirsten Svendsdatter Schjelderup, f. 1701
137.50.Hans Svendsen Schjelderup, f. 1706
138.50.Anne Svendsdatter Schjelderup, f. 1708

Børn af Mille Mikkelsdatter Schjelderup og Lars Hansen:

139.50.Svend Larsen (Schjelderup), f. 1711
51.13.
Lisbeth Michelsdatter
     «Lisbeth Michels-d: besoven af Christopher Tønder fik siden Claus p Toldboeden».34
52.14.
Anna (Raphaelsdatter) Lund
Født 6 jul. 1658, Skogn.37.
Død jul. 1658.
     Død strax (hjemmedøbt).37
53.14.
Jørgen Lund
Født 11 aug. 165937.
Død okt. 165974,37.
54.14.
Mats Lund
Født 24 sep. 166037.
Død 27 jan. 168437.
     Blev Student 1678, 19. Juli (fra Trondhjems Skole). Han havde Ventebrev paa Frue Sognekald i Trondhjem, men døde forinden af en Forkjølelse, han paadrog sig («paa Ejdet») under et Besøg hos sin Søster, Anna, gift med Foged Jens Olssøn i Numedal (~: Namdalen). Frue Sognekald blev da givet hans Svoger, Mag. Sebastian Whitte. Mats Lund «var af Gud synderlig begavet paa Prædickestolen», siger Faderen om ham i sin «Haandbog».37
55.14.
Anna Lund
Født 22 dec. 166175,37.
Død 25 apr. 170437.

Gift 15 sep. 1680, Skogn ?37 med

Jens Olssøn
Født 30 dec. 164337.
Død 169837.
     Foged i Numedal [~: Namdalen], døde i Embedet 1698. (Sit sidste Regnskab aflagde han for Aaret 1696).37
     Af Foged Jens Olssøns 3 Sønner og 5 Døttre kjendes kun 1 Søn af Navn, og han kaldte sig Lund.76

Børn af Anna Lund og Jens Olssøn:

140.55.Ole Jensen Lund (Pharo)
56.14.
Inger Margrethe Lund
Født 24 sep. 1663, 24 September 1663, Kl. 9 Aften.76.
Død nov. 173977,78,76.

Gift 1684, Skogn79,78,76 med

Sebastian Withe
Født 1656, Sundalen ?80,78,76.
Død 20 aug. 1721, Trondhjem78,76.
     Søn af Christopher White og Else Balchenburg.
     Dep. 1675 fra Trondhj. Skole (immatr. 7/6); 6/6 1676 Baccal.; 3/5 1682 Magister i Kbhvn., Decanus p. Klosteret, 5/4 1684 Sgp. ved vor Frue K. i Trondhjem. Han havde flere Processer med Biskop Dr. theol. P. Krog, og var en formuende Mand, der besad meget Jordegods. (Sml. Giessing, Jub. 1,40-49; Erlandsen Nord. E., s. 65-67). Wilhelm Lassen skriver han blev student fra Trondhjem skole 19. juli 1675. Endvidere skriver han at Sebastian fik 29. mai 1687 kongl. Bevilling til - ligesom hans Formand, Mag. Ole Tønder - at betjene Garnisonen i Byen og paa Munkholmen.78,76
     Stilling: Sogneprest til Frue Kirke i Trondhjem..

Børn af Inger Margrethe Lund og Sebastian Withe:

141.56.Gidsken Withe, f. 1685, Trondhjem ?
142.56.Margrethe Sophie Withe, f. 1687, Trondhjem ?
143.56.Else Sebastiansdatter Withe, f. 1689, Trondhjem, d. 1726, Fosnes prestegård i Namdalen
144.56.Anna el. Else Withe, f. 1692, Trondhjem ?
145.56.Caspar Brochmann Withe, f. 1702, Trondhjem ?, d. 1751
57.15.
Karen Olsdatter Tønder
Født 11 dec. 1661, Trondheim.81.
Død 7 jul. 1735, Trondheim.81.
     Se NST 16 (1957-58), s. 222 ff.

Gift 1° 9 okt. 1679, (Trondheim?)81 med

Jens Hanssøn Collin
Født 8 nov. 1651, Kolding, Danmark.81.
Død 8 mar. 1708, Leangen gård.81, begravet 29 mar. 1708, Vår Frue kirke i Trondheim.81.
     Handelsmand samt Assessor i nordenfj. Overbergamt.82

Gift 2° 9 jun. 1712, Trondheim med

Abraham Petersen Dreyer
Født 1671.
Død 1736.
     Søn af Peter Carstensen Dreyer og Anna Catharina Stricht van Hoffmerssel.
     Lagmann. Justisråd.
     Etatsraad, Berghauptmand og Lagmand i Trondhjem.82

Børn af Karen Olsdatter Tønder og Jens Hanssøn Collin:

146.57.Anna Catharina Collin, f. 1679, d. 1722
147.57.Maren Collin, f. 1681, d. 1755
148.57.Hans Jensen Collin, f. 1682, d. 1742
149.57.Ole Collin, f. 1684, d. 1712
150.57.Marte Sophie Collin, f. 1686, d. 1701
151.57.Karen Collin, f. 1689, d. 1763
152.57.Peder Collin, f. 1691, d. 1691
153.57.Petter (Peder) Tønder Collin, f. 1692, d. 1733
154.57.Christian Ulrich Collin, f. 1694, d. 1735
155.57.Anna Marie Collin, f. 1697
156.57.Jørgen Christian Collin, f. 1699, d. 1703
157.57.Martha (Mette) Sophia Collin, f. 1702, d. 1760
58.15.
Oluf Olufsen Tønder
Født 21 jun. 166383.
Død 172583.
     Augustinussen [Melchior, formannen i embetet og svigerfar] sier at han kalte ham til medtjener i 1689. Ifølge Tønder var han kapellan her [Meldal] til 1707 da han ble sogneprest her [i Meldal]. Var sogneprest til sin død i 1725.83

Gift 1° 24 jun. 169683 med

Elisabeth (Lisbeth) Melchiorsdatter (Meldal)
Født 18 jun. 167984.
Død 17 mar. 171683.
     Datter af Melchior Augustinussen og Ellen Steensdatter (Meldal).

Gift 2° 26 jan. 171783 med

Margrethe Kirstine Lauridsdatter Brix
Født 13 sep. 168483.
Død 176483.
     Datter af Laurits Pedersen Brix og Anne Gregersdatter.

Børn af Oluf Olufsen Tønder og Elisabeth (Lisbeth) Melchiorsdatter (Meldal):

158.58.Maren Olufsdatter Tønder, f. 1697, d. 1717
159.58.Ellen Olufsdatter Tønder, f. 1698
160.58.Anna Olsdatter Tønder, f. 1700, d. 1763
161.58.Elisabeth Olsdatter Tønder, f. 1701
162.58.Karen Olufsdatter Tønder, f. 1702
163.58.Milde Olufsdatter Tønder, f. 1703, d. omkr. 1703
164.58.Melchior Olufsen Tønder, f. 1705
165.58.Gisken Olufsdatter Tønder, f. 1706
166.58.Ole Olufsen Tønder, f. 1708, d. 1747
167.58.Berethe Lucie Olufsdatter Tønder, f. 1710
168.58.Melchior Augustini Olufsen Tønder, f. 1712
169.58.Olava Maria Olufsdatter Tønder, f. 1713
170.58.Maren Olufsdatter Tønder, f. 1715

Børn af Oluf Olufsen Tønder og Margrethe Kirstine Lauridsdatter Brix:

171.58.Ane Lisabeth Olufsdatter Tønder, f. 1717, d. 1775
172.58.Margrethe Boleta Olufsdatter Tønder, f. 1719
173.58.Lars Brix Olufsen Tønder, f. 1720
174.58.Peder Olsen Tønder, f. 1721, d. 1813
175.58.Hans Olufsen Tønder, f. 1722, d. 1735
59.15.
Jørgen Olsen Tønder
     Han er ikke nevnt på Tønders tavle men den 3. juni 1678 var Hr Ole på rådstuen og fikk en attest for sin sønn Jørgen som skulle reise bort.85
60.15.
Christopher Olsen Tønder
     Ble kaptein. Bodde på Arretsvig i N-Møre. 7 Barn.86

Gift 169986 med

Karen Hansdatter Femmer
Født 27 jan. 167886.
Død 22 mai 175486.
     Datter af Hans Jørgensen Femer og Gunille Hansdatter Leth.
61.15.
Arnoldus Olsen Tønder
Død 171186.
     Brukte gården Dønnes i Helgeland. 5 Barn.86

Gift 170586 med

Maria Anna Emahus
     Datter af Hans Emahus og Dorothea Henriksdatter (Bull).

[Gift 1° 1705 med Arnoldus Olsen Tønder (d. 1711); Gift 2° med Peder Brønlund].

Børn af Arnoldus Olsen Tønder og Maria Anna Emahus:

176.61.Hans Emahus Tønder
62.15.
Anna Maria Tønder
Født 166787,86.
Død 169187.

Gift 168686 med

Hans Knudssøn Glad
Død 31 mai 1710, Christiania.88.
     Søn af Knud Christopherssøn Glad og Maria (Maren) Berthelsdatter Mule.
     I thingbogen for Indre Sogn 1696 hader det: «læste Hans(?) Glads Kjøbebreff til Thies Nagel paa hvad han og hans Søskende Christine Glad og sal. Karen Glads Børn vare tilfalden efter Hr. Peder Pederssøns Hustru Sidsel Glad.» Hvorvidt der virkelig staar Hans Glad er maaske noget tvivlsomt. Men det maa som det synes læses saaledes. I saa fald maa det vistnok ogsaa antages, at man her har den senere borgermester i Christiania Hans Glad. Denne mand var først toldskriver, derefter raadmand og blev 27. sept. 1701 borgermester i Christiania, hvor han døde. Han blev assessor i overhofretten 14. febr. 1702.88

[Gift 1° 1686 med Anna Maria Tønder (1667 - 1691); Gift 2° 7 mar. 1693 med Maren Grüner (28 mai 1672 - 28 aug. 1752)].

Børn af Anna Maria Tønder og Hans Knudssøn Glad:

177.62.Maria Hansdatter Glad, f. 1687
178.62.Ole (Oluf) Hanssen Glad, f. 1688, d. 1742
179.62.Knud Hanssen Glad, f. 1689
180.62.Peder Hanssen Glad, f. 1690
63.15.
Susanna Olsdatter Tønder
Født 167486.
Død 172386.
     4 Barn i første ekteskap.86

Gift 1° _____med

Svend Olsen Høysager
Død 171189, begravet 21 dec. 172189.
     Han fikk bestalling på stillingen [byfogd i Trondheim] den 24. mar. 1688. I et brev som han hadde sendt inn til magistraten sier han at han ikke kom i funksjon som byfogd før ved Mikkelsdag i 1688.89
     Wibe sier om han i 1708 att: »han kan leve vel af sin Bestilling, helst som Folket her er heel trættfuld, er ellers ingen dum Mand«.89
     Sorenskriver Skånlund kaller Svend sin gamle medtjener hvilket tyder på at Svend hadde en fortid som kammertjener i Danmark.89

Gift 2° _____med

Jens Hannibalsen Hammer
Død 173890.
     Byfogd i Trondheim.86
     Skifte 1737-1742, Trondheim.91(Byf: Jens Hammer)..

[Gift 1° med Susanna Olsdatter Tønder (1674 - 1723); Gift 2° med Anna Hansdatter Sommer (d. 1745)].

Børn af Susanna Olsdatter Tønder og Svend Olsen Høysager:

181.63.Matthias Høysager
182.63.Ole Mathias Høysager
183.63.Maria Høysager
184.63.Christian Ulrik Høysager
64.15.
Reinholdt Olsen Tønder
Født 168186.
Død okt. 170486.
     Han var arvingen til Dønnesgodset men han døde i oktober 1704 da han kullseilte med sin båt.86
65.15.
Gidsken Olsdatter Tønder

Gift _____med

Erik Madsen
     Stilling: Stiftamtskriver i Trondhjem.
     Han ble utnevnt til stiftamtskriver [i Trondheim] den 15. okt. 1691. Han sto som stiftamtskriver ut denne perioden.92
     Han startet sin karriere som kammertjener hos den unge Christian Gyldenløve men gikk i 1688 over i tjeneste som kammertjener for dennes bror Ulrik Gyldenløve. Tønder sier i sin stamtavle at Erik, på grunn av en alt for flott levevis, kom skjevt ut og ble skyldig kongen en masse penger. Dette måtte hans sønn Ulrich Fredrich [Dahl, nevner ikke denne som barn av Erik] ordne etter farens død.92
     Siden hans karriere startet som kammertjener i Danmark var han trolig dansk [Han hadde også en bror Søren eller Morten som var tollskriver ved tollboden i København]. Han var første gang gift med NN [Apoteker Eitel kaller Erik sin svoger]. Andre gang var han gift med Gisken Olsdatetr Tønder.92

[Gift 1° med _____; Gift 2° med Gidsken Olsdatter Tønder].

Børn af Gidsken Olsdatter Tønder og Erik Madsen:

185.65.Christian Ulrich Eriksen, d. 1751, Molde.
186.65.Stinken Tønder Eriksdatter
187.65.Anne Catharina Eriksdatter
66.15.
Ursula (Aarsilla) Olsdatter Tønder
Født 167586.
     Et par messing lysestaker i Lønseth kapellkirke til vokslys bærer innskriften: Steen Meldal - Aarsilla Tønder 1696.93

Gift _____med

Steen Melchiorsen Meldal
Født 25 okt. 167494.
Død 29 jun. 1714, Oppdal.95.
     Søn af Melchior Augustinussen og Ellen Steensdatter (Meldal).
     Sogneprest til Opdal 1695-1714.
     Feldtmands presteliste sier at han var prest her [i Oppdal] i tiden 1695 til 1714. Han fikk kallsbrev på sognet den 7. sept. 1695. Ifølge Erlandsen døde han her i 1714. Ifølge Feldtmands presteliste døde han den 29. juni 1714.95
     Et par messing lysestaker i Lønseth kapellkirke til vokslys bærer innskriften: Steen Meldal - Aarsilla Tønder 1696.93

Børn af Ursula (Aarsilla) Olsdatter Tønder og Steen Melchiorsen Meldal:

188.66.Ole Christopher Steensen Meldal, d. 1751
189.66.Reinholdt Steensen Meldal, f. 1705, d. 1774
190.66.Melchior Steensen Meldal, d. 1750, Borge i Nordland.
191.66.Peder Tønder Steensen Meldal, d. 1741
192.66.Augustinus Steensen Meldahl, f. 1712, d. 1782
193.66.Marie Meldal Steensdatter
194.66.Ellen Steensdatter Meldal
195.66.Stennetta Steensdatter Meldal, d. 1747
67.15.
Christiana Olufsdatter Tønder
Født 167996,86.

Gift 169586 med

Augustinus Olsen
Født 166096.
     Søn af Ole Augustinussen Wivel og Lisbeth Kiær.
     I 1704 flyttet Augustinus og hans kone til gården Vandve på Helgeland. Fra dem nedstammer slekten Tønder på Helgeland.96
     12 Børn.86

Børn af Christiana Olufsdatter Tønder og Augustinus Olsen:

196.67.Helle Catharine Tønder, f. 1709, Dønna., d. eft. 1757
68.15.
Olava Maria Olsdatter Tønder
Født 168486.
Død 175786.

Gift _____med

Nils Francke
     Kanselliråd. Hadde 3 barn.86
69.16.
Sara Jacobsdatter Wivel
Født 1666, Snåsa, Nord Trøndelag.40.
Død 1725, Trondhjem.40.

Gift _____med

Nils Mortensen Lund
Født 1656, Stod, Nord Trøndelag40.
Død 1695, Snåsa, Nord Trøndelag40.
     Søn af Morten Olufsen Lund og Magdalene Christophersdatter (Løb).
     Kapellan i Snåsa 1683-86 hvorpå han ble sogneprest.

Børn af Sara Jacobsdatter Wivel og Nils Mortensen Lund:

197.69.Anne Marie Nilsdatter Lund, f. 1684, Nord Trøndelag., d. 1762
198.69.Morten Nilsen Lund, f. 1686, Nord Trøndelag., d. 1757, Nord Trøndelag.
199.69.Magdalena Susanna Lund, f. 1686, Nord Trøndelag., d. 1764, Hadsel.
200.69.Jacob Nilsen Lund, f. 1688, Nord Trøndelag., d. 1754, Agerøen.
201.69.Peder Nilsen Lund, f. 1691, Nord Trøndelag, d. 1731, Trondhjem
70.18.
Ole Svendsen Schielderup
Død 172397.
     ?? Bruker av Reistad gård ??

Gift _____97med

Mali Pedersdatter
Født 170097.

Generation 6.

71.20.
Mette Margrethe Busch
Født 172298.
Død 5 jun. 181498.

Gift 22 sep. 1755, Røros98 med

Abraham Drejer Bredal
Død 10 dec. 179998.
     Søn af Hans Nielsen Bredal og Rebekka Henriksdatter (Opdal).
72.20.
Alette Busch
Født 172899.
Død 181099.

Gift 18 jan. 175899 med

Otto Beyer
Født 19 sep. 1711, Flensburg.99.
Død 30 jan. 177899, begravet _____, Domkirken i Trondhjem.99.
     Søn af Otto Beyer.
     Fik 8. mai 1741 borgerskap som kjøbmand i Trondhjem. Kjøbmand Beyer blev en av Trondhjems store forretningsmænd.99
     Begge hans egteskaper var barnløse. Universalarving til Beyers store formue og forretningsvirksomhet blev en nevø av hans anden hustru, Otto Busch, som antok navnet Beyer som familienavn.99

[Gift 1° 25 aug. 1739 med Else Lind (1710 - 1756); Gift 2° 18 jan. 1758 med Alette Busch (1728 - 1810)].
73.20.
Cornelius Marcussen Busch
Født 1734100.
Død 1803100.

Gift _____med

Marthe Zeuthen
Født 1729100.
Død 1812100.

Børn af Cornelius Marcussen Busch og Marthe Zeuthen:

202.73.Otto Busch Beyer, f. 1772, Trondhjem., d. 1830
74.21.
Svend Busch Mechelborg
Født 17271.
Død 18071.

Gift 17561 med

Anne Marie Jensdatter Cold
Født 17171.
Død 18031.
75.21.
Richard Nicolai Mechelborg
Født 1728101.
Død 1800101.

Gift 1° 14 okt. 1759102,101 med

Anna Kathrine Nissen Thue
Død 15 jul. 1760101.

Gift 2° 20 jan. 1762101 med

Marie Hansdatter Brun
Født 1730101.
Død 30 dec. 1819101.

Børn af Richard Nicolai Mechelborg og Marie Hansdatter Brun:

203.75.Anna Katrine Mechlenborg, f. 1763
204.75.Ingeborg White Mechlenborg, f. 1765, d. 1855
205.75.Bolette Brun Mechlenborg, f. 1766, d. 1861
206.75.Johanne Christiana Mechlenborg, f. 1767, d. 1844
207.75.Hans Brun Mechlenborg, f. 1762
208.75.Mette Margrethe Mechlenborg, f. 1768, d. 1860
76.21.
Jacob Nissen Mechlenborg
Født 3 apr. 1732101.
     Stilling: Sognepræst i Eidanger103
     Han var kun to år gammel, da han kom til sin fars søster Anna Elisabeths hus, og da fik tilføjet efternavnet Nissen. Det er således hende der har betalt hans studier som præst, selv om hun sandsynligvis hellere havde set, at han efterfulgte hende i driften af handelsvirksomheden.103

Gift 1° 6 aug. 1765, Meldal104,101 med

Anna Thormine Hammond
Født 1728101.
Død 1785101.

Gift 2° 18 jan. 1786, Eidanger102,101 med

Anna Elisabeth Mühlenphort
Født 1757101.
Død 1840101.
77.21.
Gjert Brun Mechlenborg
Født 1734101.
Død 30 jul. 1796, Led druknedøden.101.
     Stilling: Lensmand i Mek.101

Gift 22 mai 1755101 med

Adriana Joakimsdatter Condes
Født 1729101.
Død 1801101.
     Datter af Joakim Condes og Else Kaabøll.

Børn af Gjert Brun Mechlenborg og Adriana Joakimsdatter Condes:

209.77.Johanne Dorothea Mechlenborg, f. 1756, d. 1835
210.77.Ingeborg Anna Mechlenborg
211.77.Martha Maria Mechlenborg, f. 1761
78.21.
Anna Elisabeth Mechlenborg
Født 2 apr. 1735101.
Død 11 jan. 1752101.

Gift 11 mar. 1756101 med

Johan Christopher Mühlenphort
Født 1729101.
Død 1777101.
     Stilling: Købmand i Kristiansund101.
79.21.
Marcus Mechlenborg
Født 26 mai 1737105.
Død 1824105.
     Han blev skovinspektør i Einskogen i Husby, Øksendalen.105

Gift 19 jun. 1764, Einskogen i Husby, Øksendalen105 med

Martha Kristine Bernhoft
Født 1727105.
     Datter af Georg Christian Bernhoft og Anna Meldahl.

Børn af Marcus Mechlenborg og Martha Kristine Bernhoft:

212.79.Anna Johanne Mechlenborg, f. 1766, d. 1820
80.26.
Bergitte Elisabeth Bang
81.32.
Maria Schjelderup
82.32.
Clara Schjelderup
Født 31 jul. 1701, Støren.106,30.
Død 29 jan. 1768, Kongsvinger ?30.

Gift 1° 172430 med

Erik Ellingsen Grøn
Død okt. 1734, Numedalen30.
     Skrædder.30

[Gift 1° med Rebekka Ivarsdatter Bye (d. 1723); Gift 2° 1724 med Clara Schjelderup (31 jul. 1701 - 29 jan. 1768)].

Gift 2° 8 okt. 1737, DK (Danmark?Domkirke?)30 med

Hans Mortensen Sonderup
Død 174330.
     Brand-Lieutn., Skrædder.30

Børn af Clara Schjelderup og Erik Ellingsen Grøn:

213.82.Jørgen Schjelderup, f. 1724
214.82.Rebekka Kjelstrup Schjelderup, f. 1725
215.82.Hans Elias Schjelderup
216.82.Peder Schjelderup, f. 1729, Danmark?)
217.82.Conrad Koplau Schjelderup, d. 1786

Børn af Clara Schjelderup og Hans Mortensen Sonderup:

218.82.Gjertrud Dorthea Sonderup, f. 1739, d. 1791, Kongensgade (i København ?)
83.32.
Jens Schjelderup
Døbt 9 sep. 1703, Støren107,30.
84.32.
Kirsten Schjelderup
Begravet 5 jun. 1706, Støren108,30.
85.32.
Conradine Schjelderup
Født omkring apr. 170654.

Gift 26 mar. 1743, DK (Danmark?Domkirken?)30 med

Jeremias Kjelstrup
Død 11 mai 176430.
86.33.
Peter Stephen Schjelderup
Født 4 okt. 169830.
Død 15 okt. 1781, Kobberholmen ?30.
     Stilling: Kaptein41

Gift 5 dec. 173130 med

Elisabeth Johanne Johnston
Født 1713.
Død 19 mai 1782109,30.

Børn af Peter Stephen Schjelderup og Elisabeth Johanne Johnston:

219.86.Johan Schjelderup
220.86.Fredrik Vogt Schjelderup, f. 1724, d. 1794
221.86.Thorleif Schønberg Schjelderup, f. 1749, d. 1807, Paa Vevlen i Id
222.86.Anne Margrethe Schjelderup, f. 1733, d. 1813
223.86.Maren Kierstine Schjelderup
224.86.Clara Marie Schjelderup, f. 1745
225.86.Elsebe Johanne Schjelderup, f. 1751
226.86.Anna Gidsken Schjelderup, f. 1753
227.86.Cathrine Schjelderup
87.33.
Clara Schjelderup
88.33.
Jøris (Jøren?) Schjelderup
     Capt. Kom bort paa Søen med Søn og Datter.30
89.33.
Elisabeth Schjelderup
     Ugift. Blind.30
90.33.
Anna Kirstine Nilsdatter Schjelderup
     Gift med en bonde.30
91.36.
Ane Elisabeth Schjelderup
Døbt 1708, Støren.30.
     Død ung.30
92.36.
Peder Schjelderup
Født 171130.
Død 23 mai 1733, Batavia.30.
93.36.
Ane Kierstine Schjelderup
Død 7 nov. 177530.

Gift _____med

Johannes Gabrielsen Drejer
Født 1714.
Død 10 aug. 1773, 59 Aar gl.30.
94.37.
Thorsten Whitte
     Proprietair på Kystad ved Trondhjem.78,29

Gift _____med

Ingeborg Whitte
     Datter af Jacob Torstenssøn Whitte og Gidske Jensdatter.

Børn af Thorsten Whitte og Ingeborg Whitte:

228.94.Hans Mathias Whitte, f. 1722, Manger
229.94.Anna Kirstine Whitte, f. omkr. 1729, d. 1805, Gaarden Fostad i Skogn
230.94.Joris Whitte, f. 1731, Trondhjem, d. 1765, Kongsberg
95.37.
Jørris A... Aalborg
96.38.
Clara Bolette Friis
     ? Opkaldt efter Gidskens mor og Niels Ibsens 2nd hustru Bodil/Bolette ?

Gift 1° 5 jul. 1731, Vinger med

Rasmus Duegaard
     Feltskier.

Gift 2° 21 jun. 1747, Vinger med

Daniel Hyll
     Feltskier.
97.38.
___________
98.39.
___________
99.39.
Eva Clara Hønnemann
     Gift i Trondhjem.

Gift _____, Trondhjem110
     Et håndskreven notat i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen.63 med

Tellef Knudsen
Født 1705110.
Død 1775110.
100.41.
Birgithe Rasbech
101.41.
Clara Elisabeth Rasbech
     ! Sandsynligvis et af Christian Rasbech og Lucie Schjelderups 4 børn !

Gift _____med

Bastian Røst
     Skifte 1735-1736, Trondheim.111(Bastian Røst [enke Klara Elisabeth Rasbech])..

[Gift 1° med Berithe Maria; Gift 2° med Clara Elisabeth Rasbech].
102.41.
Beret Christiansdatter Rasbech
     ! Sandsynligvis et af Christian Rasbech og Lucie Schjelderups 4 børn !

Utenfor ekteskap med30

Søren Pedersen Schjelderup
Død 2 aug. 1753, Støren ?112.
     Søn af Peder Schjelderup og Birgitte Lauritsdatter Brix.
     Premierløytnant.112

[Gift 1° med Beret Christiansdatter Rasbech; Gift 2° med Theodora Maria Lemche; Gift 3° 1748 med Bolette Jensdatter Randulf (omkr. 1716 - omkr. 1770)].

Børn af Beret Christiansdatter Rasbech og Søren Pedersen Schjelderup:

231.102.Birgitte Christina Schjelderup
103.42.
Gidsken Kristine Schjelderup
Død 10 apr. 1761.

Gift _____med

Claus Schult
Født 4 okt. 1696.
Død 6 jun. 1767.
     Sogneprest til Loppa og Tolga.113

[Gift 1° 28 mar. 1726 med Margrethe Seehuus (omkr. 1696 - 1742); Gift 2° med Gidsken Kristine Schjelderup (d. 10 apr. 1761)].
104.42.
Clara "Gunhild Maria" Marie Schjelderup
Død 173132,113.

Gift _____med

Ments Pederssen Ascanius
Død 21 feb. 1740, (Aure?)32,113.
     Søn af Peder Henriksen Ascanius og Sophie Mentsdatter.
     Ved Faderens Afstaaelse af Kaldet blev han 1729 Sognepr. til Aure. Blev 1735 Viceprovst og 1736 virkelig Provst til Nordmøres Provsti. Hans 2nd Ægteskab var barnløst.32

[Gift 1° med Clara "Gunhild Maria" Marie Schjelderup (d. 1731); Gift 2° 30 nov. 1735 med Birgithe Marie Ring (Bing?)].

Børn af Clara "Gunhild Maria" Marie Schjelderup og Ments Pederssen Ascanius:

232.104.Sophia Lucia Aschanius, f. omkr. 1726
105.42.
Abraham Schjelderup
Død sep. 178930.
     Eier af Moldegaard.30

Gift _____med

Karen Brems
Født 14 jan. 1728, Qvikne.30.
Død 2 mai 1795, Moldegaard.30.
106.42.
Richard Nicolai Schjelderup
Født 7 feb. 171630.
Død 17 mai 179130.
     Hytteskriver.30

Gift 9 nov. 174730 med

Aarsille Marie Junghans
Født 24 okt. 1725114,30.
Død 8 mai 180430.
     «lever af en liden formue» år 1801.115

Børn af Richard Nicolai Schjelderup og Aarsille Marie Junghans:

233.106.Thomas Junghans Schjelderup, f. 1747, d. 1767, Meldalen.
234.106.Lucie Schjelderup, f. 1749, d. 1827
235.106.Elen Marie Schjelderup, f. 1751, d. 1829
236.106.Peter Andreas Schjelderup, f. 1754, d. 1847
237.106.Christen (Christopher) Schiøller Schjelderup, f. omkr. 1757, d. 1841
238.106.Olava Marie Schjelderup, f. 1764
239.106.Thomas Junghans Schjelderup, f. 1768, d. 1848
107.42.
Anders Pedersen Schjelderup
Død 1749116.
     Var først personellkapellan hos sin svigerfar, og ble i 1735, utnevnt til sokneprest i Tynset. Han var altså den første prest etter kallets deling [Kvikne med Innset ble eget prestegjeld, det samme for Tolga med Os]. Under sin virksomhet som personellkapellan bodde han i Alvdal (Lilleelvdalen sogn under Tynset), der han kjøpte garden Eggen.116
     Ifølge http://www.familysearch.com skal Anders ca.1740-43 være gift endnu en gang og i dette andet ægteskab være far til Gidsken.

Gift _____med

Lisbeth (Elisabeth) Evensdatter Meldal
     Datter af Evind Stenssøn Meldal og Gidsken Michelsdatter.
     Nevnes ikke hos Schøning.34

Børn af Anders Pedersen Schjelderup og Lisbeth (Elisabeth) Evensdatter Meldal:

240.107.Even Michael Meldal Schjelderup, f. 1735, d. 1814, Augvolden
241.107.Peder Andersen Schjelderup, f. 1735, d. 1791, Oslo
242.107.Anders Andersen Schjelderup, f. 1738, d. 1793
243.107.Michael Andersen Schjelderup
244.107.Gidsken Andersdatter Schjelderup, f. omkr. 1732
108.42.
Jens Pedersen Schjelderup
Død før 1755.
     Stilling: Proviantforvalter ved Røros Verk.117
     Er ikke nevnt i faderens skifte, hvorfor hans ægteskab må have være barnløst.

Gift 30 mar. 1740, Vor Frue kirke i Trondhjem117 med

Riborg Cathrine Luytkis
Født omkring 1702118,117.
Død 27 aug. 1777, Røros117.
     Datter af Johan Luytkis og Karen Paulsdatter Birch.
109.42.
Peder Schjelderup
110.42.
Lucie Pedersdatter Schjelderup
     Død ung.30
111.42.
Ane Elisabeth Schjelderup

Gift _____30med

Ole Christophersen Tønder
112.42.
___________
113.43.
Anders Melchiorsen Riber
Født 1690.
Død 1741, Ansnes, Sula..
     Handelsmann på Ansnes på Hitra, senere store Vedøy.

Gift 1° _____med

Karen Nilsdatter Meddelfart
     Datter af Niels.
     ? En bror av Hans Nielsen Middelfart gift med Hille Margrethe Olsdatter (Darre) ?

[Gift 1° med Henrich Pedersen Helkand (f. omkr. 1657); Gift 2° med Anders Melchiorsen Riber (1690 - 1741)].

Gift 2° 19 nov. 1726119 med

Catharina Clausdatter
Født omkring 1697120.
Død 16 okt. 1772.
     Datter af Claus Nissen og Maria Clausdatter Holst.

Børn af Anders Melchiorsen Riber og Catharina Clausdatter:

245.113.Anne Margrethe (Andersdatter?) Riber, f. 1734, Trøndelag., d. 1805, Frøya.
246.113.Anne Margrete (Riber?), d. eft. 1801
247.113.Melchior (Melcher) Andersen Riber, f. 1739, Sør-Trøndelag., d. 1808, Sør-Trøndelag.
114.43.
Karen Riber
Født 11 feb. 1694121.
Død 15 mai 1778, Foslien i Stjørdalen.122,121.

Gift _____med

Iver (Christian) Lund
Født 15 mar. 1687, Skogn.121.
Død 22 okt. 1746, Kolverejd.121, begravet 12 nov. 1746121.
     Søn af Raphael Lund og Sophie Randulf.
     Major.121
115.43.
Inger Melchiorsdatter Riiber

Gift _____med

Peder Jensen Koch
Født 1695.
Død 1755.
     Søn af Jens Pedersen Koch og Maren Andersdatter Bjerk.

Børn af Inger Melchiorsdatter Riiber og Peder Jensen Koch:

248.115.Anne Cathrine Koch, f. omkr. 1719, Trøndelag., d. 1800, Trøndelag.
249.115.Maren Pedersdatter Koch, f. omkr. 1721, Trøndelag., d. 1757, Trondheim.
250.115.Melchior (Melcher) Pedersen Koch, f. omkr. 1722, Trondheim., d. 1785, Trøndelag.
251.115.Andreas Pedersen Koch, f. omkr. 1726, Trøndelag., d. 1766, Kristiansund.
252.115.Gabriel Pedersen Koch, f. omkr. 1727, d. 1802, Frøya.
116.46.
Karen Evensdatter Meldal
117.46.
Michel Evensen Meldal
118.46.
Anne Evensdatter Meldal
119.46.
Kirsten Evensdatter Meldal
120.46.
Lisbeth (Elisabeth) Evensdatter Meldal
     Nevnes ikke hos Schøning.34

Gift _____med

Anders Pedersen Schjelderup
Død 1749116.
     Søn af Peder Pedersen Schjelderup og Lucie Hagerup (Hage?).
     Var først personellkapellan hos sin svigerfar, og ble i 1735, utnevnt til sokneprest i Tynset. Han var altså den første prest etter kallets deling [Kvikne med Innset ble eget prestegjeld, det samme for Tolga med Os]. Under sin virksomhet som personellkapellan bodde han i Alvdal (Lilleelvdalen sogn under Tynset), der han kjøpte garden Eggen.116
     Ifølge http://www.familysearch.com skal Anders ca.1740-43 være gift endnu en gang og i dette andet ægteskab være far til Gidsken.

Børn af Lisbeth (Elisabeth) Evensdatter Meldal og Anders Pedersen Schjelderup er vist under Anders Pedersen Schjelderup (nr. 107).

121.47.
Michael Augustinussen Skielderup
Født 13 jul. 1695, Svarstad Præstegaard i Lardal123.
Død 18 apr. 174366.
     Sogneprest til Stokke.
     Med sin anden hustru, avlede han mange Børn, hvoraf kun 5 levede ved hans Død.124
     [Se Arthur Skjelderup.]

Gift 1° 21 jan. 1721, Lardal.66 med

Maren Jacobsdatter Worm
Født 9 apr. 1694, Botne.66.
Død 29 dec. 1724, Lardal.66.
     Datter af Jacob Nielsen Worm og Karen Friderichsdatter (Haderslev?) (Kolstad?).

Gift 2° 1726, Larvik.66 med

Dorthe Theodoridatter Andersen
Født 1699.
Død 6 okt. 1785, Larvik.125,124,66.

Børn af Michael Augustinussen Skielderup og Maren Jacobsdatter Worm:

253.121.Jacob Worm Skjelderup, f. 1723, Svarstad Præstegaard i Lardal., d. 1787
254.121.Anna Catharina Skielderup

Børn af Michael Augustinussen Skielderup og Dorthe Theodoridatter Andersen:

255.121.Elisabeth Dorothea Skielderup, f. 1731, d. 1768, Larvik.
256.121.Augustinus Skielderup, f. 1732, d. 1785
257.121.Frederich Anton Skielderup, d. 1802
258.121.Frederik Christian Otto - Margrethe Marie Schjelderup
259.121.Andreas Thrane Schjelderup
122.47.
Jacob Skielderup
Født 1697126.
Begravet 26 jul. 1724, Christianshavn, København.126.
     Styrmand, efterlot ved skiftet kun èt barn: Anne Margrethe.126

Gift _____126med

Gjertrud Henriksdatter
Begravet 26 mai 1721, Christianshavn, København.126.

Børn af Jacob Skielderup og Gjertrud Henriksdatter:

260.122.Anne Margrethe Skielderup, f. 1721, København.
123.47.
Bastian Skielderup
Født 10 sep. 1698, Roso i Hem.126.
Død 7 jan. 1765, Botne.126.
     Blev student i 1718, derefter huslærer paa Sandsvær prestegaard, tok 1721 ex. philos., 1722 theol. attestas, blev 1723 sogneprest til Botne, 1753 provst.126
     Skifte 6 feb. 1765126.

Gift 1° 19 mar. 1726, Botne.126 med

Anne Margrethe Kraft
Begravet 4 mar. 1740, (Botne?)126.

Gift 2° 9 nov. 1740, Botne.126 med

Else Marie Schjerven
Født 1717127,30.
Død 10 mar. 1743126.

Gift 3° 15 aug. 1745, Botne.126 med

Sophie Gregersdatter Plade
Født 169030.
Begravet 3 aug. 1773126.

[Gift 1° med Conrad Holst; Gift 2° 15 aug. 1745 med Bastian Skielderup (10 sep. 1698 - 7 jan. 1765)].

Børn af Bastian Skielderup og Anne Margrethe Kraft:

261.123.Anne Cathrine Schjelderup, f. 1727, Botne.
262.123.Augustinus (Se)bastiansen Schjelderup, f. 1730, Botne., d. 1804
263.123.Christopher Schjelderup
264.123.Søren (Se)bastiansen Schjelderup, f. 1734, Botne., d. 1790, Hesthammer i Kinservik.
265.123.Andreas (Se)bastiansen Schjelderup, f. 1738, d. 1793

Børn af Bastian Skielderup og Else Marie Schjerven:

266.123.Mathias Schjerven Skielderup
267.123.Anne Margrethe Skielderup
124.47.
Søren Skielderup
Født 1700128.
Død 1734, Vinje.128.
     Student 1718, tok theol. attestas 1720 og blev 19. mar. 1723 sogneprest til Vinje.128
     Ved skiftet efter hr. Søren gav hans far avkald paa arv til fordel for Elses 3 barn av første ægteskap.128
     Skifte 31 aug. 1736128.

Gift _____med

Else Dorothea Prydz
Født 1691, Fredrikshald.128.
Begravet 25 jun. 1732, Vinje.128.

[Gift 1° med Ole Hansen Wulf; Gift 2° med Søren Skielderup (1700 - 1734)].
125.47.
Augdi Augustinusdatter Skielderup
Født 1703128.
Begravet 10 feb. 1764, Botne.128.

Gift _____med

Erik Tyrholm
Født 1696, Fredrikshald.128.
Død 1 aug. 1754128.
     Søn af Johannes Tyrholm og Magdalene Eriksdatter Stabel.
     Sogneprest i Tønsberg.128
126.47.
Anne Jacobæa Schjelderup
Døbt 7 okt. 1707, Lardal.128.
Død efter 177169.
     Hun overlevede sin Mand i mere end 30 Aar.69

Gift _____med

Andreas Thrane
Død 15 feb. 1742128.
     Sogneprest til Borre?
     Sogneprest til Botne.128
     Skifte 13 mar. 1742128.

Børn af Anne Jacobæa Schjelderup og Andreas Thrane:

268.126.Else Andreasdatter Thrane
269.126.Anne Margrethe Andreasdatter Thrane
270.126.Karen Andreasdatter Thrane
271.126.Andreas Andreassen Thrane
127.48.
Jens Andersen Schjelderup
     Gullsmed i Holmestrand.70

Gift _____70med

Anna Klem
128.48.
Anne Schjelderup
Født omkring 1698129.
     Hun var 1741 [farens skifte] ugift.70
129.48.
Karen Schjelderup
Død 1745-1753130.

Gift før 1741131,70 med

Gotthilf Tax
     Overstiger ved Foldalens Kobberværk. Han var maaske Søn af Jacob Mathias Tax, Bergmester ved Røros Værk fra 1659-1663.70

Børn af Karen Schjelderup og Gotthilf Tax:

272.129.Ingeborg Christina Tax, f. omkr. 1740
273.129.Kirsten Tax, f. omkr. 1743
274.129.Gidsken Tax, f. omkr. 1745
130.48.
Anne Lucie Schjelderup
Død før 29 jun. 1753.
     Hun var 1741 [farens skifte] ugift.132
     Skifte 29 jun. 1753, Tolgen hytteplads hos Madame Kirsten I.D. sal. Anders M.S. Schelderups hustru.133Søsken: 1. Jens på Tolgen hytteplads; 2. Michel, hytteskriver ved Tolgens hytte; 3. Jomfru Anne, 55 år hos moderen på Tolgen; 4. Madame Karen død, g.m. oberstiger Gothelf Tax barn: a. Ingeborg Christina 13 år. b. Kirsten 10 år. c. Gidsken 8 år; 5. Madame Elisabeth g.m. Sr. Henrich Dybdahl, hytteskriver ved Dragaas hytte; 6. Madame Maren g.m. Nils Knudsen Domestad i Romedal fogd Hedemarken; 7. Madame Gidsken enke e. Stiger Heinrich Junchans i Meldal ved Løkken grube..
131.48.
Elisabeth Schjelderup

Gift før 1741134,132 med

Henrik Dybdal
     Hytteskriver ved Dragaas Smeltehytte [nevnt 1741 og 1753].132
132.48.
Michel Schjelderup
Født omkring 1711.
Død 1794135,136.
     Han var 1741 Hyttemester ved Røros Værk.132
     Han var 1753 hytteskriver ved Tolgens hytte.133

Gift 1° _____med

Anna Margrethe Irgens

Gift 2° _____med

Gidsken Andersdatter Schjelderup
Født omkring 1732137,115.
     Datter af Anders Pedersen Schjelderup og Lisbeth (Elisabeth) Evensdatter Meldal.
     Er ifølge en efterslægtstavle i Frederiksberg bibliotek gift med hytteskriver i Tolgen Michael Schjelderup.30
     I FT 1801 er oppført som bonden Esten Iversens svigermor, 69 år gl., og enke efter 1ste ægteskab.115

Børn af Michel Schjelderup og Anna Margrethe Irgens:

275.132.Johannes Irgens (Schjelderup), f. 1735
276.132.Anders Schjelderup, f. 1739, d. 1739
277.132.Henrik Schjelderup
278.132.Michael Schjelderup

Børn af Michel Schjelderup og Gidsken Andersdatter Schjelderup:

279.132.Kirsten Schjelderup, f. omkr. 1771
280.132.Elisabet Michelina Schielderup, f. omkr. 1775
133.48.
Maren Schjelderup

Gift før 1741131,132 med

Nils Knudsen
     Fra Fredriksstad.132
     Domestad i Romedal. Fogd Hedemarken.133
134.48.
Gidsken Schjelderup

Gift 1741-1750138,30,133 med

Henrik Thomassen Junghans
Født 30 mai 171530.
Død 175030.
     Meldal. Stiger ved Løkken grube.133
135.50.
Mikkel Svendsen
Død 1739-1741.
     Død før Moderen, efter 1739.30
136.50.
Kirsten Svendsdatter Schjelderup
Født 1701139,72.

Gift _____30med

Jon Simonsen Sotten
137.50.
Hans Svendsen Schjelderup
Født 1706139.
     Er ifølge morens skifte født 1706 og opholdt sig 1741 inderiks.72
138.50.
Anne Svendsdatter Schjelderup
Født 1708139.

Gift 16 mar. 1726, Meldalen.30,72 med

Mikkel Evensen Flå Skamfer
     En bror må være den snedker Niels Evensen Schamfer, etter hvem der avholdtes fallitskifte 3. sept. 1776 i Trondheim [iflg. Trondheim Stift og Søndre Trondheim Amt, Lr2, Skiftedesignasjoner 1764-1809].

Børn af Anne Svendsdatter Schjelderup og Mikkel Evensen Flå Skamfer:

281.138.Svein Mikkelsen Skamfer, f. omkr. 1726
282.138.Even Mikkelsen Skamfer, f. 1731
283.138.Mille Mikkelsdatter Skamfer, f. 1737
284.138.Mikkel Mikkelsen Skamfer, f. 1748, d. 1811
139.50.
Svend Larsen (Schjelderup)
Født 171130,72.
     Var ved morens skifte 1741 i Hollandsk tjeneste.72
140.55.
Ole Jensen Lund (Pharo)
     Captein.140
     Ole Lund angives, af Hr. Jakob Matssøn Lund (i hans «Annotationsbog»), at have været gift med «den daarlige Margrete Træskow». Ifølge samme Hr. Jakob Lunds «Annotationsbog» skal disse Ægtefolk have haft en Datter, som var gift med en «Søn af Mag. Peder Lund i Trondhjem».76

Gift _____med

Margrete Treschow
     Datter af Herman Treschow og Mette Margrethe Krenckel.

Børn af Ole Jensen Lund (Pharo) og Margrete Treschow:

285.140._____
141.56.
Gidsken Withe
Født 5 dec. 1685, Trondhjem ?78,140.

Gift 11 jul. 171378,140 med

Laurits Holst
Født 25 mai 1686, Trondhjem ?78.
Død 173078.
     Søn af Lorentz Hansen Holst og Cathrine Hansdatter.
     Dep. 1702 fra Trondhj. Sk., 19/11 1710 cand. theol. laud., 31/3 1713 p. Cap. hos Mag. Peter Lund, res. Cap. ved vor Frue K. i Trondhj., 30/7 1728 Cap. til Inderøen. (Sml. Erlandsen a. St., s. 285).78
     Blev 31 Marts 1713 ordineret til pers. Capellan hos Mag. Peter Lund, resid. Capellan til Vor Frue Kirke, og derpaa Capellan til Inderøen, hvor han ikke længe efter døde.141
142.56.
Margrethe Sophie Withe
Født 1687, Trondhjem ?78.

Gift 1° jan. 171778 med

Jacob von der Lippe
     Søn af Henrich von der Lippe og Dorothea Størch.
     Fra Bergen. Kjøbmand i Kristiansund.142

Gift 2° _____78med

Johan Geelmuyden
     Fra Bergen. Kjøbmand i Kristiansund.142

Børn af Margrethe Sophie Withe og Jacob von der Lippe:

286.142.Dorothea von der Lippe
143.56.
Else Sebastiansdatter Withe
Født 4 aug. 1689, Trondhjem78,142.
Død 28 dec. 1726, Fosnes prestegård i Namdalen143.
     Skifte 26 jan. 1728144,143.

Gift 1714143 med

Niels Olsen Thulesius
Født aug. 1685, Tromsø78.
Død 173778,144,144.
     Søn af Ole Oudensen og Karen Mogensdatter.
     Dep. 1705 privat, 2/5 1709 cand. theol. h. ill., 31/3 1713 ord. Cap. i Hassel, 17/5 1721 Sgp. i Fosnæs, Trondhj. St. (Sml. Erlandsen, s. 67, 320, 368).78
     Blev 31 Marts 1713 ordineret til resid. Capellan til Hassel, og formodes det følgende Aar at være blevet tilstaaet Succession paa Sognekaldet [Fosnæs], hvilket han erholdt 17 Mai 1721. Døde 1737.145

[Gift 1° 1714 med Else Sebastiansdatter Withe (4 aug. 1689 - 28 dec. 1726); Gift 2° omkr. 1728 med Anne Elisabeth Falch (omkr. 1679 - 1752)].

Børn af Else Sebastiansdatter Withe og Niels Olsen Thulesius:

287.143.Ole Ouden Thulesius, f. 1725, d. 1764
144.56.
Anna el. Else Withe
Født 1692, Trondhjem ?78.
     Hun kaldes Else With i Hans Hyldbakk's bok.29

Gift 1 feb. 172078,145 med

Peter Danielsen Pristroph
Født 25 nov. 1693, Nummedalen, Trondhjem stift.78.
Død 6 dec. 176478.
     Søn af Daniel Michelsen Pristroph og Anna Alexandersdatter Brüghmann.
     Dep. 1713 fra Trondhj. Sk., 9/4 1715 cand. theol. h. ill., blev Hører i 4de Lectie i Trondhjems Skole, 17/4 1719 res. Cap. til Inderøen, Tr. St., 11/12 1730 (ikke 1725) Erib, 30/10 1732 Vicepastor til Inderøen. (Sml. Erlandsen, s. 280-1).78
     Blev 1713 dimitteret fra Throndhjems Skole, tog 9 April 1715 theol. Attestats og prædikede, efter kongl. Tilladelse til Dimis for Biskop Dr. P. Krog i Throndhjem den 9 April 1719 Char. haud. illaud. - Var i en Tid Cantor og 4de Lectie-Hører ved Thrhjs. Skole, blev 17 April 1719 kaldet af Sognepræst til Vor Frue Kirke Mag. Sebastian Withe til resid. Capellan til Inderøen, ordineret 4 Aug. s. A., 11 Decbr. 1725 resid. Pastor til Grib, og, efter Biskop Dr. Hagerups Forslag, af Kongen den 30 Octbr. 1732 confirmeret til Vicepastor til Inderøen. Døde i December 1764.146

Børn af Anna el. Else Withe og Peter Danielsen Pristroph:

288.144.Gidsken Pedersdatter Pristroph, f. omkr. 1720, d. 1786
289.144.Daniel Pedersen Pristroph, f. omkr. 1722, d. 1804, Gaarden Nossum i Skogn.
290.144.Sebastian Pedersen Pristroph, f. 1723, Sund på Inderøen, d. 1785, Edø
291.144.Inger Margretha Pedersdatter Pristroph
145.56.
Caspar Brochmann Withe
Født 3 mar. 1702, Trondhjem ?78,146.
Død 175178,146.
     Stilling: Sogneprest til Højerup på Als i Danmark.78
     Stilling: Sogneprest til Sparboen, Trondhjem stift.78
     Dep. 13/6 1718 fra Trondhj. Skole, 20/2 1720 cand. theol. h. ill., 2/11 1727 Sgp. i Højerup p. Als, 22/5 1730 i Sparboen, Trondhj. St., blev sindssvag og 1745 entlediget. (Sml. Erlandsen a. St., s. 315).78
     Var allerede 1732 [Blev 1730 22 Mai] Sognepræst til Sparboen. Da han blev sindssvag, blev Kaldet i hans Embedstid, d.e. indtil 1745, bestyret af personelle Capellaner. Døde 1751.147

Gift 5 feb. 1728, KøbenhavnEfter håndskreven notits i bogen.147 med

Maria Biskop
146.57.
Anna Catharina Collin
Født 167981.
Død 20 jul. 172281.
     Er ved broren Ole Collins skifte 16. jan. 1713 i Trondheim gift med stiftskriver Wium.148

Gift 169781 med

Morten Wium
     Stiftskriver.81
147.57.
Maren Collin
Født 168181.
Død 175581.

Gift 11 jan. 170281 med

Jochum Lorentzen Angell
Født omkring 1674149.
     Søn af Lorentz Mortensen Angell og Abel Jespersdatter.
     Magister.150
     Sogneprest til Røros.151

Børn af Maren Collin og Jochum Lorentzen Angell:

292.147.Peter Albrecht Angel, f. 1719, d. 1785
148.57.
Hans Jensen Collin
Født 1682152.
Død 10 apr. 1742153,82.
     Justitsminister og President i Trondhjem.148,152
     Tønder sier at han i sin ungdom var utenlands og satte til svære midler.81
     Han skal fra sidst i 1705 have været Borgemester i Chr.sand, og blev 1710, 30. Juni President i T.hjem indtil 1736, da han blev Lagmand (efter sin Stedfader, Abraham Dreyer). «Cancellieraad» blev han 1707 (eller 1717?), og «Justitsraad» 1729.82
     Mindst 12 Børn i første Ægteskab. 3 Børn i det andet.82,153

Gift 1° 1710154,82,153 med

Sophie Amalie Krog
Født 9 mai 1686154,153,154.
Død 15 okt. 1735155,82.
     Datter af Peder Krogh og Anna Dorothea Bremer.
     Skifte 1735-1736, Trondheim.111(Frue Sophia Amalia Krogh)..

Gift 2° 20 jul. 1736156,82,152 med

Marie Christine Hornemann
Født 5 feb. 1719157,153,82.
Død 1776158,152,82.
     Datter af Hans Henriksen Hornemann og Mette Christine Bonsach.

Børn af Hans Jensen Collin og Sophie Amalie Krog:

293.148.Jens Collin
294.148.Abraham Collin
295.148.Christian Collin
296.148.Niels Krog Collin, f. 1718, d. 1782
297.148.Wilhelm Collin
298.148.Peder Krog Collin
299.148.Ditlew Collin
300.148.Anna Sophia Collin
301.148.Karen Margrethe Collin
149.57.
Ole Collin
Født 168481.
Død 171281.
     Ugift.148
     Student.81
     Skifte 16 jan. 1713, Trondhjem148Andeler i kobberverkene på Røros, Indset og Løkken, jordegods m.v., ialt 3754 - 1682 og uvisse fordringer 118 rd., drev forretningsvirksomhet..
150.57.
Marte Sophie Collin
Født 168681.
Død 170181.
151.57.
Karen Collin
Født 168932,81.
Død 19 jun. 1763159,30, begravet 30 jun. 1763, Frue kirke i Trondheim30.

Gift 28 okt. 170532,81 med

Johan (Johannes) Schjelderup
Død 9 mai 172132, begravet 23 mai 1721160,161.
     Søn af Søren Hansen og Anne Pedersdatter Schjelderup.
     Blev 24 marts 1703 Capellan hos formanden [i Skogn, Raphael Lund] med Ret til at succedere denne i Sognekaldet (Skogn), uden at dette skulde have lignende Følger for Andre. Blev 11 Mai 1706 Magister. Blev 19 Jan. 1718 Provst over Indherreds Provstie. Død af Steensmerte.32
     Erlandsen siger, at han ingen Børn havde i dette sit Ægteskab (med Gidsken Lund), men ifølge Hr. Jakob Matssøn Lunds Annotationsbog skal han have haft en Søn, der døde som Guvernør i Guinea, og en liden Datter, som blev ligget ihjel af Ammen.161

[Gift 1° 13 okt. 1697 med Gidsken Raphaelsdatter Lund (19 sep. 1672 - 1699); Gift 2° 28 okt. 1705 med Karen Collin (1689 - 19 jun. 1763)].

Børn af Karen Collin og Johan (Johannes) Schjelderup:

302.151.Jens Schielderup, f. 1706, d. 1766
303.151.Caspar Abraham Schjelderup
304.151.Gidsken Dorthe Schjelderup, d. 1766, St. Jørgens Hus.
305.151.Karen Johansdatter Schjelderup, f. 1712, d. 1780
152.57.
Peder Collin
Født 169181.
Død 169181.
153.57.
Petter (Peder) Tønder Collin
Født 169281.
Død 173381.
     Løytnant.
     Peder Tønder Collin ble major ved dragonerne.81
154.57.
Christian Ulrich Collin
Født 169481.
Død 173581.
155.57.
Anna Marie Collin
Født 169781.
     Umyndig ved broren Ole Collins skifte 16. jan. 1713.150

Gift _____81med

Holgier Birch
     Tollkontrollør.162

[Gift 1° med Elisabeth Hansdatter (Hammer); Gift 2° med Anna Marie Collin (f. 1697)].
156.57.
Jørgen Christian Collin
Født 169981.
Død 170381.
157.57.
Martha (Mette) Sophia Collin
Født 15 mai 170281.
Død 15 okt. 1760163,81.
     Umyndig ved broren Ole Collins skifte 16. jan. 1713.150

Gift 172481 med

Petter Christian Nielsen Wisløff
Født 1690164,165.
     Søn af Niels Thomassen Wisløff og Anna Margrethe Povelsdatter Bierch.
     Ble oberst og sjef for det Strindenske kompani.166
158.58.
Maren Olufsdatter Tønder
Født 30 jul. 169783.
Død 171783.
     Døde ugift i 1717.83
159.58.
Ellen Olufsdatter Tønder
Født 169883.

Gift 1° 16 jun. 171783 med

Niels Nielsen (Støren)
Født omkring 1687167,168,169.
Død 172083.
     Søn af Niels Pedersen (Støren) og Margrethe Hansdatter.
     ? GÆT - Identisk med den Niels Støren (død 1720), kapellan i Meldal, der 16. juni 1717 bliver gift med Ellen Tønder ?

Gift 2° _____83med

Christian Lauridsen Brix
Født omkring 1685170,171.
Død 174883.
     Søn af Laurits Pedersen Brix og Anne Gregersdatter.
     ? GÆT - Han må være den Christian Brix (død 1748), kapellan i Meldal, der ekter enken Ellen Olufsdatter Tønder ?
160.58.
Anna Olsdatter Tønder
Født 18 jan. 170083.
Død 17 mai 1763172.

Gift 20 okt. 1740172 med

Christopher Andersen Lem
Født 1680173.
     Søn af Anders Christopherssøn Lem og Ingeborg Ludvigsdatter Munthe.
     Opgives i 1701 at være Student - blev senere Proprietarius. Hans 2nd ekteskap var barnløst.173
     Fra hans 1st ekteskap nedstammer kognatisk en gren av den östlandske slekt Bredal.174
     Nevnt i morens skifte i 1710.172

[Gift 1° med Anna Boyesdatter Friis (d. 1739); Gift 2° 20 okt. 1740 med Anna Olsdatter Tønder (18 jan. 1700 - 17 mai 1763)].
161.58.
Elisabeth Olsdatter Tønder
Født 24 jun. 170183.

Gift 1° 21 jan. 1722175 med

Frederik Lauridsen Brix
Født omkring 1694176,171.
     Søn af Laurits Pedersen Brix og Anne Gregersdatter.

Gift 2° 1749177,83 med

Marcus Holst Sodemann
Født 1704100.
Død 1755100.
     Fra Flensburg. Fik 11. febr. 1737 borgerskap som kjøbmand i Trondhjem.99
     Ifølge Erlandsen, s. 154 og 418 ble Marcus Holst Sodemann enkemann i 1748 og i 1749 ble han gift med Elisabeth sal. Brix, født Tønder.

[Gift 1° 18 nov. 1733 med Birgitte Andersdatter Tausan (1704 - 1748); Gift 2° 1749 med Elisabeth Olsdatter Tønder (f. 24 jun. 1701)].
162.58.
Karen Olufsdatter Tønder
Født 16 jul. 170283.
     Var gift med kaptein Johan Hammond.83

Gift _____med

Johan Hammond
     Søn af Johan Thomassen Hammond og Sophie Brygmand.
     ? GÆT - han må være søn af Johan Hammond og Sophie Brygmand ?
     Kaptein.83
     Oberst.95

[Gift 1° med Karen Olufsdatter Tønder (f. 16 jul. 1702); Gift 2° 1738 med Stennetta Steensdatter Meldal (d. 1747)].
163.58.
Milde Olufsdatter Tønder
Født 7 sep. 170383.
Død omkring 1703.
     Døde straks.83
164.58.
Melchior Olufsen Tønder
Født 14 apr. 170583.
     Døde ung.83
165.58.
Gisken Olufsdatter Tønder
Født 6 mai 170683.
     Var gift med klokker i Meldal, Tore Pedersen Neve.83
166.58.
Ole Olufsen Tønder
Født 10 aug. 170883.
Død 1747, ved drukning.83.
     Ble i 1736 sogneprest til Drejøe i Fyn.83

Gift _____83med

Gjertrud Basse
Død 174883.
167.58.
Berethe Lucie Olufsdatter Tønder
Født 29 apr. 171083.
     Døde ugift.83
168.58.
Melchior Augustini Olufsen Tønder
Født 11 mai 171283.
     Døde ugift.83
169.58.
Olava Maria Olufsdatter Tønder
Født 13 nov. 171383.
     Døde ung.83
170.58.
Maren Olufsdatter Tønder
Født 8 feb. 171583.

Gift _____83med

Jens Lange
     Justisråd på Fyn.83
171.58.
Ane Lisabeth Olufsdatter Tønder
Født 3 nov. 171783.
Død 29 sep. 177583.

Gift 175883 med

Peder Iversen
     Borger i Trondheim.83
172.58.
Margrethe Boleta Olufsdatter Tønder
Født 28 jan. 171983.
     Døde ugift.83
173.58.
Lars Brix Olufsen Tønder
Født 21 mar. 172083.

Gift _____83med

Johanna Bagge
174.58.
Peder Olsen Tønder
Født 3 jun. 172183.
Død 28 sep. 1813178.
     Sogneprest i Sundal fra 22. juni 1764.178

Gift 28 mar. 1765, Sundal. med

Jeremia Margrethe Borch
Født 1735179.
Død 25 sep. 1813178.
     Datter af Peder Jeremiassen Hass Borch og Karen Johansdatter Schjelderup.
175.58.
Hans Olufsen Tønder
Født 16 jul. 172283.
Død 173583.
176.61.
Hans Emahus Tønder
     Godsejer på Dønnes.

Gift _____med

Else Marie Greve
     Er hun identisk med den Else Greve gift med handelsmann i Sunnmøre Aage Finne ?

Børn af Hans Emahus Tønder og Else Marie Greve:

306.176.Maria Anna Emahus Tønder, f. 1731, d. 1802
177.62.
Maria Hansdatter Glad
Født 168787.

Gift 7 feb. 1704, Christiania.87 med

Henrich Jacobssøn Schmidt
Død 171987.
     Søn af Jacob Knudssøn og Kirsten Bruun.
     Vice-lagmand og sorenskriver i Gudbrandsdalen.87

Børn af Maria Hansdatter Glad og Henrich Jacobssøn Schmidt:

307.177._____
178.62.
Ole (Oluf) Hanssen Glad
Født 25 mar. 168887.
Død 15 mar. 174287.
     Han skal først have været kornet, men blev derefter student og theologisk kandidat. Var til 1722 kapellan hos slotspresten Anders Borch i Christiania og blev 17. juni s. a. sogneprest til Sigdal.87

Gift 1° 8 apr. 1721, Christiania.87 med

Ulrikke Augusta Schade
Begravet 12 mar. 1726, Sigdal.87.

Gift 2° 14 feb. 1727, Bamle.87 med

Christine Rebekka Alstrup
Født 10 mar. 1707, Bamle.87.
Begravet 6 mar. 1761, Sigdal.87.
     Datter af Peder Alstrup og Anne Margrethe Griis.

Børn af Ole (Oluf) Hanssen Glad og Ulrikke Augusta Schade:

308.178.Anna Henrikka Glad, f. 1723
309.178.Hans Glad, f. 1724, d. 1783
310.178.Ulrikke Augusta Glad, f. 1726

Børn af Ole (Oluf) Hanssen Glad og Christine Rebekka Alstrup:

311.178.Anne Margrethe Griis Glad
312.178.Kristine Rebekka Glad, d. _____
313.178.Anne Margrethe Griis Glad
314.178.Olava Maria Glad
315.178.Peder Alstrup Glad
316.178.Nicolea Franck Glad
317.178.Maren Grüner Glad
318.178.Anne Marie Glad
319.178.Peder Glad
320.178.Peder Alstrup Glad
321.178.Petrea Alstrup Glad, d. 1810, Strømsø.
322.178.Oluf Glad
179.62.
Knud Hanssen Glad
Født 1689180.
     Var major i dansk tjeneste. Ingen børn.180

Gift _____med

Agnete Hind
     Datter af Jonathan Hind.
180.62.
Peder Hanssen Glad
Født 1690180.
Begravet 22 dec. 1696, Aker.180.
     Han nævnes ei i [halvbroren] Fredrik Glads testamente og er vistnok det «barn», der blev begr. 22. decbr. 1696 i Aker.180
181.63.
Matthias Høysager
     Var ansatt i det danske kanselli.89

Gift _____89med

Mette Junghans
182.63.
Ole Mathias Høysager
     Var ansatt ved Meldal verk.89
183.63.
Maria Høysager
184.63.
Christian Ulrik Høysager
185.65.
Christian Ulrich Eriksen
Død 1751, Molde.92.
     Ble stiftamtskriver. Den 28. aug. 1733 ble han kanselliråd. Han ble i 1742 amtmann i Romsdal.92

Gift 1° _____92med

Anna Møllmann
Død 173992.
     Datter af Thomas Møllmann og Christiane (Stinchen) Christensdatter Tyrholm.

Gift 2° _____92med

Helena Høyer
Døbt 25 aug. 170892.
Død 178692.
     Datter af Petter Høyer og Bodil Nissen Angell.
186.65.
Stinken Tønder Eriksdatter

Gift 175392 med

Albrigt Medelfart
     Sogneprest på Byneset.92
187.65.
Anne Catharina Eriksdatter

Gift 1° _____92med

Henrich Brodersen Lysholm
Død 174092.
     En kjøpmann i Trondheim.92

Gift 2° _____92med

Alexander Hammond Friedlib
     Justisråd.92
188.66.
Ole Christopher Steensen Meldal
Død okt. 175130.
     Var res. kapellan i Hevne.95
     Pr. i Hevne, død okt. 1751.30

Gift 21 okt. 1729, Domkirken i Trondheim.30 med

Gidsken Dorthe Schjelderup
Død mai 1766, St. Jørgens Hus.30.
     Datter af Johan (Johannes) Schjelderup og Karen Collin.
189.66.
Reinholdt Steensen Meldal
Født 24 jun. 1705181.
Død 177495.
     Var kaptein. Hadde 9 barn.95
     Iflg. Ovenstad II, s. 168 hadde han 1 sønn og 6 døtre.

Gift 174095 med

Mette Sophia Marstrand
190.66.
Melchior Steensen Meldal
Død 1750, Borge i Nordland.95.
     Ble i 1736 kapellan i Andenes og i 1738 i Borge i Nordland.95

Gift _____95med

Antoinette Sophie Testmann
     Datter af Johan Peter Testmann og Maren Marie Holthe.

[Gift 1° med Melchior Steensen Meldal (d. 1750); Gift 2° 1753 med Augustinus Buschmann (10 apr. 1720 - 4 mar. 1793)].
191.66.
Peder Tønder Steensen Meldal
Død 174195.
     Ble kapellan i Tolga i 1738 og senere kapellan i Bolsø, døde ugift i 1741.95
192.66.
Augustinus Steensen Meldahl
Født 1712182.
Død 4 nov. 1782182.
     Kaptein.182
     Ble kaptein. Bodde på Halse. 4 barn.95

Gift 1° 1743182 med

Sophie Frich Hammond
Født 1726182.
Død 1762182.
     Datter af Thomas Johansen Hammond og Else Sophie Frich.

Gift 2° _____95med

Ane Dorothea Thune

[Gift 1° med Arrøe; Gift 2° med Augustinus Steensen Meldahl (1712 - 4 nov. 1782)].

Børn af Augustinus Steensen Meldahl og Sophie Frich Hammond:

323.192.Else Sophie Meldahl, f. 1746, d. 1821
193.66.
Marie Meldal Steensdatter

Gift 7 jul. 1723183,184 med

Giert Feldtmand
     Søn af Ulrich Feldtmand.
     Sogneprest i Oppdal.95
     I hans selvbiografi (NST 19, s. 49 ff) nevnes 15 barn.
194.66.
Ellen Steensdatter Meldal

Gift 6 nov. 172095 med

Thomas Junghans
     Ved Løkken verk.95
195.66.
Stennetta Steensdatter Meldal
Død 174795.

Gift 173895 med

Johan Hammond
     Søn af Johan Thomassen Hammond og Sophie Brygmand.
     ? GÆT - han må være søn af Johan Hammond og Sophie Brygmand ?
     Kaptein.83
     Oberst.95

[Gift 1° med Karen Olufsdatter Tønder (f. 16 jul. 1702); Gift 2° 1738 med Stennetta Steensdatter Meldal (d. 1747)].
196.67.
Helle Catharine Tønder
Født 1709, Vandve, Herøy, Dønna.185.
Død efter 1757185.

Gift 1° 1 nov. 1733, Herøy.185 med

Jens Jonasen (Falch)
Født omkring 1708186.
Død aug. 1756, Vandve, Herøy, Dønna.185.
     Søn af Jonas Jenssøn Falch og Ane Christensdatter.
     Skifte 1757, Vandve/Vanved, Herøy.187Helle Cathrina Augustinusdatter, ektefelle. Barna oppført i følgende rekkefølge: Jonas Jensen, 20 år; Augustinus Jensen, 19 år; Christina Jensdatter; Ane Margrethe Jensdatter; Pernille Jensdatter; Else Cathrina Jensdatter. Verge for de tre minste pikebarnene Christen Ingebrigtsen, Øksningan..

Gift 2° _____185med

Daniel Jenssen

Børn af Helle Catharine Tønder og Jens Jonasen (Falch):

324.196.Christina Charlotta Jensdatter
325.196.Jonas Jensen, f. omkr. 1737
326.196.Augustinus Jensen, f. omkr. 1738, d. omkr. 1803, Dønna.
327.196.Anne Margrethe Jensdatter
328.196.Pernille Jensdatter
329.196.Else Cathrina Jensdatter
197.69.
Anne Marie Nilsdatter Lund
Født sep. 1684, Snåsa, Nord Trøndelag.40.
Død 1762.
198.69.
Morten Nilsen Lund
Født 1686, Snåsa, Nord Trøndelag.40.
Død 1757, Overhala, Nord Trøndelag.40.
     Sogneprest til Overhalla, Nord-Trøndelag.188

Gift _____med

Ane Lisbet Olsdatter Røg
Født 1692.
Død 1757.
     Datter af Ole Christophersen Røg og Elen Henriksdatter Bull.

Børn af Morten Nilsen Lund og Ane Lisbet Olsdatter Røg:

330.198.Morten Mortensen Lund, f. 1724, d. 1724
331.198.Nicolai Mortensen Lund, f. 1726, d. 1766
332.198.Ole Mortensen Lund, f. omkr. 1727, d. 1784
333.198.Henrich Bull Mortensen Lund, f. 1729, d. 1729
199.69.
Magdalena Susanna Lund
Født apr. 1686, Snåsa, Nord Trøndelag.40.
Død 1764, Hadsel.40.

Gift _____med

Willatz Jensen Bing
Født omkring 1669, Trondhjem189.
Død 19 jul. 1739, Hadsel40.
     Søn af Jens Willomsen Bing og Clara Andersdatter Bruse.
     Provst og Sogneprest i Hadsel.189

Børn af Magdalena Susanna Lund og Willatz Jensen Bing:

334.199.Jens Bing, f. 1707, Hadsel
335.199.Sara Susanna Bing, f. 1710, d. 1779, Hadsel.
336.199.Just Bing, f. 1718, Hadsel
337.199.Clara Magdalena Bing, f. omkr. 1706, Hadsel, d. 1778
338.199.Anna Sophie Bing, f. _____
339.199.Wilhelmine Helene Bing, f. _____
200.69.
Jacob Nilsen Lund
Født 1688, Snåsa, Nord Trøndelag.40.
Død 1754, Agerøen.40.
     Sogneprest.

Gift _____med

Maren Hansdatter Grøn
Døbt 23 mai 1694190.
Død 7 jun. 1765190.
     Datter af Hans Johanssøn Grøn og Ingeborg Iversdatter Munthe.
     Maren, nevnt i skifte i 1710. Ble gift med Hr Jacob Lund på Akerø.190

Børn af Jacob Nilsen Lund og Maren Hansdatter Grøn:

340.200.Niels Jacobsen Lund, f. 1717, d. 1795
341.200.Olave Marie Jacobsdatter Lund, f. 1718, d. 1737
342.200.Claus Peter Jacobsen Lund, f. 1719, d. 1762
343.200.Hans Jacobsen Lund, f. omkr. 1720, d. 1766
344.200.Johan Peter Jacobsen Lund, f. 1722
345.200.Johan Grøn Jacobsen Lund, f. 1723
346.200.Jacob Jacobsen Lund, f. 1724
347.200.Sara Susanne Jacobsdatter Lund, f. 1726
348.200.Ingeborg Munthe Jacobsdatter Lund, f. 1728
349.200.Andrea Ludvica Jacobsdatter Lund, f. 1730
350.200._____, f. 1731
201.69.
Peder Nilsen Lund
Født 1691, Snåsa, Nord Trøndelag40.
Død 1731, Trondhjem76.
     Kapellan til Domkirken i Trondhjem.
     Ifølge Erlandsen, I, Side 54 havde Hr. Peder Lund, der fra 1729 til sin Død i 1731 var residerende Kapellan til Trondhjems Domkirke, ingen Børn med sin Hustru, Gunhild Barhow, ligesom Erlandsen heller ikke kjender noget til, at Hr. Lund har været gift mere end denne ene Gang; men af Wibergs danske Præstehistorie, II, Side 134 sees, at han ogsaa maa have været gift med Stiftsprovstdatteren fra Kjøbenhavn, Maria Johansdatter Dorscheus, der nemlig - som Enke efter Hr. Lund - i 1734 ægtede Sognepræst til Trinitatis Kirke i Kjøbenhavn, Gerhard Treschow, og af dette sit 2det Ægteskab kan jo Hr. Peder Lund have haft en Søn.76

Gift 1° _____med

Gunhild Barhow
Død 1740191.
     Datter af Amund Barhow og Ingeborg Hansdatter Spydberg.
     Gunild Barhow, døde 1740, gift med Peder Lund, Capellan i Tronhiem.191
     Gunnhild [Barnhov], var ifølge Erlandsen gift med Hr Peder Lund, kapellan til Domkirken [i Trondheim]. Hun er ikke nevnt i 1748 [morens skifte].192

Gift 2° _____med

Maria Johansdatter Dorscheus

[Gift 1° med Peder Nilsen Lund (1691 - 1731); Gift 2° 1734 med Gerhard Treschow].

Børn af Peder Nilsen Lund og Maria Johansdatter Dorscheus:

351.201.Pedersen Lund

Generation 7.

202.73.
Otto Busch Beyer
Født 25 mar. 1772, Trondhjem.99.
Død 27 apr. 183099.
     Arvet kjøbmand i Trondhjem Otto Beyer's (gift med hans faster) store forretningsvirksomhet, og antok navnet Beyer som familienavn. Otto Beyer jr., som han almindelig kaldes, mistet sin betydelige formue i den store økonomiske krise efter Napoleonskrigene.193
     Efterslegt.194

Gift _____med

Anna Dorothea Schjødt
Født 1773194.
Død 1859194.
     Datter af Henrik Carstensen Schjødt og Anne Katrine Nordal.

Børn af Otto Busch Beyer og Anna Dorothea Schjødt:

352.202.Alette Beyer, f. 1797, d. 1832
203.75.
Anna Katrine Mechlenborg
Født 1763101.

Gift _____med

Thore Johansen Klinge
Død 1806101.
     Stilling: Jagtskipper103.
204.75.
Ingeborg White Mechlenborg
Født 1765101.
Død 1855101.
     Døde ugift101
205.75.
Bolette Brun Mechlenborg
Født 1766101.
Død 1861101.
     Bolette tilbragte sine sidste år i Thomas Angells stiftelse i Trondhjem, sammen med søsteren Mette Margrethe.101

Gift 1795101 med

Jacob Andersen
Født 1752101.
Død 1812101.
     Stilling: Trondhjemskøbmand103.
206.75.
Johanne Christiana Mechlenborg
Født 1767101.
Død 1844101.

Gift 1797101 med

Herman Grip
Født 1769101.
Død 1842101.
     Stilling: Købmand i Bergen103.
207.75.
Hans Brun Mechlenborg
Født 1762101.
     Døde ugift som skibsfører101
208.75.
Mette Margrethe Mechlenborg
Født 1768101.
Død 1860101.
     I sine sidste år boede hun sammen med søsteren Bolette på stiftelsen i Trondhjem, hvor hun døde ugift.
209.77.
Johanne Dorothea Mechlenborg
Født 1756101.
Død 1835101.

Gift 1° _____med

Jens Peter Hansen Glomstad
Født 1752101.
Død 1788101.
     Søn af Hans Mogensen og Ingrid Glomstad.
     Stilling: Købmand i Jacobshavn på Grønland103.

Gift 2° _____med

Jørgen Rentler
210.77.
Ingeborg Anna Mechlenborg
211.77.
Martha Maria Mechlenborg
Født 1761101.

Gift _____med

Ole Jonsen Berg
212.79.
Anna Johanne Mechlenborg
Født 1766105.
Død 3 jun. 1820105.

Gift 7 apr. 1791105 med

Hans Gotfried Fabrian von Eppingen
Født 1743105.
Død 1827105.
     Stilling: Oberstløjtnant103.
213.82.
Jørgen Schjelderup
Født 172430.
214.82.
Rebekka Kjelstrup Schjelderup
Født 172530.
215.82.
Hans Elias Schjelderup
Døbt 30 okt. 1727, DK (Danmark?)30.
216.82.
Peder Schjelderup
Født 10 jul. 1729, DK (Domkirken?,Danmark?)30.
     Død ung.30
217.82.
Conrad Koplau Schjelderup
Døbt 5 apr. 1731, DK (Danmark?)30.
Død 23 mai 178630.
     Maler.30
218.82.
Gjertrud Dorthea Sonderup
Født 22 sep. 173930.
Død 30 jun. 1791, Kongensgade (i København ?)30.
219.86.
Johan Schjelderup
     Lieut.30
220.86.
Fredrik Vogt Schjelderup
Født 1724195.
Død 2 mar. 179430.

Gift 1° _____med

Sophie Magdalene Myhlenport
     Sal. Aussig.30

[Gift 1° med Aussig; Gift 2° med Fredrik Vogt Schjelderup (1724 - 2 mar. 1794)].

Gift 2° _____30med

Maren Fyhn
Født 1724.
Død 14 okt. 1771196,30.

Gift 3° 27 nov. 1772, Christiansand30 med

Anna Olava Brix
Født 29 nov. 172930, døbt 30 nov. 172930.
Død 8 sep. 180930.

Børn af Fredrik Vogt Schjelderup og Maren Fyhn:

353.220.Peter Stephen Schjelderup
354.220.Hans Holterman Schjelderup, f. omkr. 1761, d. 1831
355.220.Marie Margrethe Schjelderup, f. 1754, d. 1765, Christiansand.
356.220.Peter Andreas Richardsen Schjelderup
357.220.Jens Kofoed Schjelderup, f. 1758, d. 1765, Christiansand.
358.220.Fredrik Nicolai Schjelderup
359.220.Nils Christian Schjelderup, f. 1761, d. 1784, Christiansand.
360.220.Barbra Cathrine Schjelderup, f. 1763, Christiansand.
361.220.Ane Marie Schjelderup, f. 1766, Christiansand.
221.86.
Thorleif Schønberg Schjelderup
Født 1749197,41, døbt 26 feb. 1749, Veø198.
Død 2 jan. 1807, Paa Vevlen i Id199,198.
     Stilling: Kaptein41

Gift 1° omkring 1791200 med

Gurine Dorthea Rommedahl
Født 1755201,198.
Død omkring 1803198.
     Skifte 17 nov. 1803202,198.

[Gift 1° 21 okt. 1776 med Jacob Andreas Stang (d. omkr. 1788); Gift 2° omkr. 1791 med Thorleif Schønberg Schjelderup (1749 - 2 jan. 1807)].

Gift 2° 11 feb. 1805, Id200 med

Helene Margrethe Rommedahl
Født 1757203,198.
Død 14 apr. 1807, Id198.
     Er 1801 ugift og bosat hos sin søster og svoger på Wevelen gård i Id.115

Børn af Thorleif Schønberg Schjelderup og Gurine Dorthea Rommedahl:

362.221.Maren Christine Schjelderup, f. 1793, Id, d. 1864, Drammen
363.221.Karen Furman Schjelderup, f. omkr. 1794
364.221.Petter Andreas Schjelderup, f. 1796, Id, d. 1854
365.221.Nicolay Abraham Schjelderup, f. omkr. 1797
222.86.
Anne Margrethe Schjelderup
Født 1733204,30.
Død 181330.

Gift 23 jan. 1776, København.30 med

Arnt Røe
Født omkring 1715205,115.
     Kiøbmand i Trondheim, bosat i hus no. 26, Strandgaden.115
223.86.
Maren Kierstine Schjelderup

Gift _____30med

Nicolai Smith
224.86.
Clara Marie Schjelderup
Født 174530.
     Fik efter sin søster Anne 60 Rdr som en Erkjentlighed.30
225.86.
Elsebe Johanne Schjelderup
Født 175130.
     Hun er muligvis identisk med den Elsebe Johanna Schielderup, 58 år gl., der år 1801 er ugift og «nyder 50 rd aarlig pension». Hun er logerende hos Catarina sal. Larssens på gård no. 171, Moldgierdet i Molde prgj.115
226.86.
Anna Gidsken Schjelderup
Født 175330.
227.86.
Cathrine Schjelderup

Gift _____30med

Andreas Larsen Ramberg
Død 18 apr. 178130.
     Toldinsp. i Molde.30
228.94.
Hans Mathias Whitte
Født 12 okt. 1722, Manger78.
     Dep. 1739 privat, 25/10 1742 cand. theol. laud., Hører i Bergens Skole til 1751, blev senere Lector ved Semin. Frederic. i Bergen, 1760 Cap. ved Nykirken s. St., blev afsindig, men kom sig igjen, 1769 2den Cap. ved Nykirken, men gik atter fra Forstanden. [Sml. Hattings Bergens Præstehist., S. 170-1.]78

Gift 2 okt. 176678 med

Alide Johanne M..
229.94.
Anna Kirstine Whitte
Født omkring 1729206.
Død 2 dec. 1805, Gaarden Fostad i Skogn207,208,206.

Gift 14 aug. 1760Efter en håndskreven notits i det kongl. bibli. udgave af bogen.206 med

Hans Dahl
Født 9 jul. 1729, Forstaden Ihlen ved Trondhjem209.
Død 7 jan. 1803, Skogn209.
     Søn af Selgen Rasmussen Dahl og Maria Røst.
     Stilling: Sogneprest til Skogn.
     Dep. 1745 f. Trondhjems Skole, 12/6 1747 cand. theol. n. c., var Hofmester hos Frederik Rantzau, 3/5 1754 Missionair i Porsanger, 1755 Sgp. i Kautokeino, 31/8 1759 Sgp. i Rødøen, 6/3 1767 i Alstahoug, 1776 tillige Provst i Helgeland; 1/5 1782 Prof. Theol. extraord. (Titel), 24/9 1784 Sgp. i Skogn, død 7/1 1803. [Sml. Erlandsen, Trondhj. St., S. 304-5.]78
     Uddrag fra Erlandsen: 24 Sept. 1784 Sognepræst til Skogn, og døde 7 Jan. 1803, efter 3 Dages Sygdom. "Var et lyst Hoved, en ædel Mand og god Prædikant."209

Børn af Anna Kirstine Whitte og Hans Dahl:

366.229.Ingeborg Dorothea Dahl
367.229.Hanna Kirstine Dahl
368.229._____, d. før 1803
230.94.
Joris Whitte
Født 24 jul. 1731, Trondhjem78,209.
Død 23 apr. 1765, Kongsberg210.
     Dep. 1749 prov., 1750 cand. philos., 10/4 1752 cand. theol. h. ill., 23/7 1760 ex. med., 10/10 s. A. Dr. med. i Kbhvn., 1761 Bergmedikus p. Kongsberg, død 1765. [Sml. Hundrups Dr. med. Nr. 99, Kbhvns. L. T. 1765, S. 357-58. Worms og Nyerups Litt. Lex.]78
     Søn af Landmand Torsten W. og Ingeborg White. Født 24 Juli 1731 i Trondhjem, d. 23 April 1765 i Kongsberg. Stdt. 1749 Roskilde, teol. Eksam. 1752, med. Alumnus paa Elers Koll. 1756 - 1761, med. Eksam. 1760, Dr. med. 10 Okt. 1760 (De multiplici nosocomiorum usu), Bergmedikus i Kongsberg 21 April 1761.210

Gift _____med

Engelke Henne
     Datter af Henne.

[Gift 1° med Joris Whitte (24 jul. 1731 - 23 apr. 1765); Gift 2° med Mattung].
231.102.
Birgitte Christina Schjelderup
Døbt 11 apr. 1740, Domkirken i Trondheim30.

Gift _____med

Jens Peter Dorenfeldt
     Guldsmed.30

Børn af Birgitte Christina Schjelderup og Jens Peter Dorenfeldt:

369.231.Anna Schjelderup Dorenfeldt, f. 1763, d. 1846
232.104.
Sophia Lucia Aschanius
Født omkring 1726211,115.
     I folketellingen 1801 er hun 75 år gl., «enke efter 1ste ægteskab med præsten Rambek, logerende hos Schieldrup. Hun har 30 rd. af kaldet og 20 rd. af postkassen». I samme folketelling omtales hun som husbondens, Christopher Schieldrups, tante. På baggrund af denne oplysning må hun være en datter af Mentz Aschanius.115
233.106.
Thomas Junghans Schjelderup
Født 12 dec. 174730.
Død 17 feb. 1767, Meldalen.30.
234.106.
Lucie Schjelderup
Født 7 feb. 1749212,30.
Død 18 dec. 182730.

Gift 15 mar. 177630 med

Jens Kleffel
Født omkring 1737213,115.
Død 12 sep. 180930.
     Hytteskriver Indset.30
     «Afskediget bergs betient og bruger 1/4 gaard» på gård nr. 2, Indset, Qvekne prgj., Hedemarken.115
235.106.
Elen Marie Schjelderup
Født 12 feb. 175130.
Død 26 dec. 182930.

Gift 1° 8 nov. 176730 med

Lauritz Bie
Født omkring 1728.
Død 13 jan. 1773, Trondheim.30.
     Søn af Otto Larsen Bie og Gertrud Larsdatter Ross.
     Avsked som prlnt av inf. 26. april 1758. Informator for gen. Frølichs datterbarn.

Gift 2° 27 nov. 1788 med

Hans Thiis Møller
Født 21 apr. 1764.
Død 28 aug. 181130.
     Som fik Moldegaard efter Karen Brems sal. Schjelderup.30
236.106.
Peter Andreas Schjelderup
Født 9 okt. 175430.
Død 26 feb. 184730.
     Veier og Maaler i Bergen.30
     Betegnes "enkemand capitain" ved indgåelse af ægteskab nr. 2.214
     EFTERSLÆGT

Gift 1° _____med

Kristiane Bruun? Brown?
Født omkring 1750215,115.
     Kaldes Christina Broun Schielderup i folketellingen 1801.115

Gift 2° 19 nov. 1805, "i huuset", Nykirken i Bergen.214 med

Regine Berle Gran
Død 23 apr. 1840, Bergen.30.

Børn af Peter Andreas Schjelderup og Regine Berle Gran:

370.236.Richert Nicolai Schielderup, f. 1809, d. 1809
371.236.Carl Schjelderup, f. 1815, d. 1815
237.106.
Christen (Christopher) Schiøller Schjelderup
Født omkring 1757216,115.
Død 18 sep. 184130.
     Vollan i Qvikne.30

Gift 178530 med

Margrethe Schult
Født omkring 1748215.
Død 1 okt. 1824, Ørkedalen., 76 Aar gl.30.

Børn af Christen (Christopher) Schiøller Schjelderup og Margrethe Schult:

372.237.Andrea Sophia Ascanius Schjelderup, f. 1788, d. 1836
238.106.
Olava Marie Schjelderup
Født sep. 176430.
239.106.
Thomas Junghans Schjelderup
Født 11 jan. 1768217,30.
Død 28 sep. 184830.
     Købm. i Molde.30
     Kiøbmand i Molde, bosat på gård no. 14, Udpaa gaden i Molde.115

Gift 1° _____med

Maren Sirine Haslund
Født omkring 1745218,115.
Død 12 sep. 1830, 89 Aar gl.30.

Gift 2° 183430 med

Marie Busch Mejer
Død 23 jan. 187430.

Børn af Thomas Junghans Schjelderup og _____:

373.239.Laurits Nikolai Schjelderup
240.107.
Even Michael Meldal Schjelderup
Født 1735219,30.
Død 4 mar. 1814, Augvolden220.
     Sognepræst i Oddernæs sokn, Oddernæs præstegaard.115

Gift _____30med

Lucie (Lene?) Cathrine Paludan
Født 8 dec. 1751221,30.
241.107.
Peder Andersen Schjelderup
Født 173530.
Død 21 feb. 1791, Oslo220.

Gift _____30med

Christiane Wisløff
Født 23 dec. 1746220.
Død 16 mar. 181630.
     Datter af Helle Juel Wisløff og Sophie Stranger.

Børn af Peder Andersen Schjelderup og Christiane Wisløff:

374.241.Cathrine Stranger Schjelderup, f. 1779, d. 1851
242.107.
Anders Andersen Schjelderup
Født 30 jul. 173830.
Død 22 jun. 179330.
     Kapellan ?30

Gift 178230 med

Dorthea Colbjørnsen
Født omkring 1751215,115.
Død 7 nov. 180430,221, begravet 14 nov. 1804, Domkirken i Bergen.222,223.
     Er 1801 bosat på gård nr. 7, 15de rode i Bergen.115

Børn af Anders Andersen Schjelderup og Dorthea Colbjørnsen:

375.242.Erentz Colbiørnsen Schjelderup, f. omkr. 1786
376.242.Jens Peder Schjelderup, f. omkr. 1787
243.107.
Michael Andersen Schjelderup
     Bergbetjent.30
244.107.
Gidsken Andersdatter Schjelderup
Født omkring 1732137,115.
     Er ifølge en efterslægtstavle i Frederiksberg bibliotek gift med hytteskriver i Tolgen Michael Schjelderup.30
     I FT 1801 er oppført som bonden Esten Iversens svigermor, 69 år gl., og enke efter 1ste ægteskab.115

Gift _____med

Michel Schjelderup
Født omkring 1711.
Død 1794135,136.
     Søn af Anders Mikkelsen Skielderup og Kirsten Jensdatter Bernhoft.
     Han var 1741 Hyttemester ved Røros Værk.132
     Han var 1753 hytteskriver ved Tolgens hytte.133

[Gift 1° med Anna Margrethe Irgens; Gift 2° med Gidsken Andersdatter Schjelderup (f. omkr. 1732)].

Børn af Gidsken Andersdatter Schjelderup og Michel Schjelderup er vist under Michel Schjelderup (nr. 132).

245.113.
Anne Margrethe (Andersdatter?) Riber
Født 1734, Vikan, Frøya, Trøndelag..
Død 1805, Rottingen, Frøya..
     I følge Trondheimsslekten Normann (1650-1901), av Hugo Normann, er Anne Margrete Riber født 1734 i Vikan, Frøya, Trøndelag.
     Anne Margrethe kan være identisk med Laurentius Schultz hustru, men andre siger at Anne Margrethe var gift med Gabriel Pedersen Koch (1727-1802). Da Laurentius døde tidligt kan hun også tænkes at have været gift med begge, men hun burde vel da være ført sammen med Gabriel i folketellingen år 1801. Gabriel og Anne er kanskje fætter/kusine hvorfor en ekteskapsbevilling vel var påkrævet ?

Gift _____med

Gabriel Pedersen Koch
Født omkring 1727.
Død 1802, Rottingen, Frøya..
     Søn af Peder Jensen Koch og Inger Melchiorsdatter Riiber.
246.113.
Anne Margrete (Riber?)
Død efter 1801.
     Det har i visse kilder vært skrevet at Laurentius' hustru Anne Margrethe var en datter av Melchior Andersen Riber (o.1653-1726) men av kronologiske årsager kan dette ikke være korrekt - men hun kan derimod tænkes at være hans barnebarn.
     Anne Margrete bodde i 1801 hos sønnen Jacob Schultz på Lillekjerringvåg.

Gift _____med

Laurentius Johannes Schult
Født omkring 1729.
Død 1765.
     Søn af Claus Schult og Margrethe Seehuus.
     Skolelærer paa Hiteren.

Børn af Anne Margrete (Riber?) og Laurentius Johannes Schult:

377.246.Jacob Lauritsen Schultz, f. 1762, d. 1827
378.246.Claus Lauritsen Schultz, f. 1766
379.246.Melchior Andreas Riiber Schultz, f. 1768
380.246.Karen Margrethe Schultz, f. 1769
381.246.Inger Marie Schult, f. 1771
382.246.Lisbeth Katrine Schult, f. 1771
383.246.Melchior Andreas Riiber Schult, f. 1772
384.246.Petrea Johanne Schult, f. 1780
247.113.
Melchior (Melcher) Andersen Riber
Født 1739, Vikan, Frøya, Sør-Trøndelag., døbt 26 dec. 1739, Hitra.224.
Død 13 mai 1808, Vikan, Frøya, Sør-Trøndelag..
     Han var jordeier og handelsmann. Han overtok handelsvirksomheten på Vikan etter sin far.

Gift 1° _____med

Martha Johanne Koch
Født 11 mai 1757, Vikan, Frøya, Sør-Trøndelag..

Gift 2° _____224med

Karen Margrethe Schanke
Døbt 6 okt. 1737224.
Død 24 mar. 1795, Hitra.224.
     Datter af Lorentz Christian Schanke og Margrethe Maria Johansdatter Burchard.
248.115.
Anne Cathrine Koch
Født omkring 1719, Sula, Fosna, Trøndelag..
Død 8 apr. 1800, Sula, Fosna, Trøndelag..
249.115.
Maren Pedersdatter Koch
Født omkring 1721, Sula, Fosna, Trøndelag..
Død 30 apr. 1757, Trondheim..
250.115.
Melchior (Melcher) Pedersen Koch
Født omkring 1722, Trondheim..
Død jul. 1785, Sula, Fosna, Trøndelag..

Gift 13 sep. 1750, Holden, Hemne, Trøndelag. med

Johanne Marie Johansdatter Testmann
Døbt 1721, Hemne, Trøndelag., 16 trf. 1721.
Død mai 1784, Sula, Fosna, Trøndelag., begravet 18 mai 1784, Sula, Fosna, Trøndelag..
     Datter af Johan Peter Testmann og Maren Marie Holthe.

Børn af Melchior (Melcher) Pedersen Koch og Johanne Marie Johansdatter Testmann:

385.250.Johan Peter Testman Koch, f. 1751, Trøndelag., d. 1836, Trøndelag.
386.250.Maren Marie Koch, f. 1756, Trøndelag.
387.250.Jens Melchersen Koch, f. 1757, Trøndelag., d. 1832, Bodø.
388.250.Petter Andreas Koch, f. 1763, Trøndelag.
251.115.
Andreas Pedersen Koch
Født omkring 1726, Sula, Fosna, Trøndelag..
Død 30 apr. 1766, Kristiansund..
252.115.
Gabriel Pedersen Koch
Født omkring 1727.
Død 1802, Rottingen, Frøya..

Gift _____med

Anne Margrethe (Andersdatter?) Riber
Født 1734, Vikan, Frøya, Trøndelag..
Død 1805, Rottingen, Frøya..
     Datter af Anders Melchiorsen Riber og Catharina Clausdatter.
     I følge Trondheimsslekten Normann (1650-1901), av Hugo Normann, er Anne Margrete Riber født 1734 i Vikan, Frøya, Trøndelag.
     Anne Margrethe kan være identisk med Laurentius Schultz hustru, men andre siger at Anne Margrethe var gift med Gabriel Pedersen Koch (1727-1802). Da Laurentius døde tidligt kan hun også tænkes at have været gift med begge, men hun burde vel da være ført sammen med Gabriel i folketellingen år 1801. Gabriel og Anne er kanskje fætter/kusine hvorfor en ekteskapsbevilling vel var påkrævet ?
253.121.
Jacob Worm Skjelderup
Født 3 aug. 1723, Svarstad Præstegaard i Lardal.66.
Død 1 okt. 1787225, begravet _____, Hofs Kirkegaard.225.
     Jacob blev som Barn undervist af sin Fader og Bedstefader og i nogen Tid ogsaa af en Student Lars Sørensen, som var en streng og haardhændt, men meget dygtig Lærer. I 1742 blev han Student. I Mai 1743 - samme Dag som han fik Meddelelse om sin Faders Død - absolverede han examen philosophicum med Berømmelse. Han reiste derefter hjem til Norge og blev her et Aar. I 1744 kom han tilbage til København og fik Plads paa Regentsen, men var, som det heder, «i Ansøgninger og andre Beneficier uheldig». I 1746 tog han theologisk Examen med Berømmelse. Derefter levede han flere Aar som Informator eller Huslærer dels i Norge dels i «sit kjære Danmark».226
     Den 5 Juni 1756 blev han af Grev Wedel-Jarlsberg kaldet til Sognepræst i Hof. Han blev indsat i dette Embede af sin Farbroder Provsten Sebastian Skielderup. Han virkede i Hof indtil sin Død i October 1787.225
     Han udgav i 1771 en Katekismusforklaring, hvor han viser sig som en rettroende Præst. Han var ikke pietistisk. I 1778 udgav han «Hexeri og Kogleri», som - for at citere Dansk biografisk Lexikon - «kunde synes lidet tidsmæssig, om end Bogen røber en tænksom Mand, der behandler sit Emne med Udførlighed og Forsigtighed.»225
     Jacob Worm Skjelderup tog i 1773 til sig som Pleiesøn Johan Henrik Tordenskiold, en Søn af Krigskommissær Johan Christopher Wessel og Karen Augusta Paasche. Karen Paasche var Jacob Worm Skjelderups kusine.227
     Skifte 9 okt. 178766.

Gift 8 nov. 1759, Botne/Holmestrand225,66 med

Barbara Christensdatter Holst
Født 4 apr. 1731, Holmestrand.225,66.
Død 10 jun. 1773, Hof i Jarlsberg.225,66, begravet _____, Hof Kirkegaard225.
     Datter af Christen Rasmussen Holst og Bodil Johanne Frederiksdatter (Sundby).

Børn af Jacob Worm Skjelderup og Barbara Christensdatter Holst:

389.253.Maren Dorothea Skjelderup, f. 1761, d. 1811
390.253.Christen Skjelderup, f. 1763
391.253.Bodil (Bolette) Johanne Skjelderup, f. 1771, d. 1796
392.253.Karen Skjelderup, f. 1768, d. 1818
393.253.Michael Skjelderup, f. 1769, Hof i Jarlsberg, d. 1852
394.253.Christen Skjelderup, f. 1770
395.253.Anne Catharine Skielderup, f. omkr. 1771
396.253.Barbara Skjelderup, f. 1773
254.121.
Anna Catharina Skielderup
Døbt 26 dec. 1724, Lardal.66.

Gift _____med

Michael Holst
Født 1717124.
Død 1767124.
     Res. kapellan i Tønsberg.124

Børn af Anna Catharina Skielderup og Michael Holst:

397.254.Maren Holst, f. 1748, d. 1791
255.121.
Elisabeth Dorothea Skielderup
Født 1731126.
Død 19 feb. 1768, Larvik.126.

Gift _____126med

Steffen Hylleberg
Død 13 mai 1767126.
     Sagbruksforvalter.126
     Skifte 1768126.

Børn af Elisabeth Dorothea Skielderup og Steffen Hylleberg:

398.255.Maren Hylleberg
399.255.Steffen Hylleberg
256.121.
Augustinus Skielderup
Født 1732.
Død 9 nov. 1785126.
     Skal have studeret Theologi.124
     Handelsmand i Larvik.126
     Skifte 15 nov. 1785126.

Gift _____126med

Abel
Født omkring 1745.
Død 9 aug. 1798228,126.

Børn af Augustinus Skielderup og Abel:

400.256.Margrethe Elisabeth Schjelderup, f. 1768
401.256.Amund Dahle Schjelderup, f. 1770
402.256.Michael Schjelderup, f. 1772
403.256.Dorothea Schjelderup, f. 1775
404.256.Marie Hesselberg Schjelderup, f. 1781
257.121.
Frederich Anton Skielderup
Døbt 17 jul. 1737, Stokke.126.
Død 16 apr. 1802126.
     Kjøbmand i Laurvig.124
     Er 1801 bosat på gård nr. 2, Laurvig sokn.115
     Skifte 17 apr. 1802126.

Gift 1° _____126med

Margrethe Dahl

Gift 2° _____115med

Helle Andrea Harris
Født 1757229,126,115.

Børn af Frederich Anton Skielderup og Helle Andrea Harris:

405.257.Margrethe Schjelderup, f. omkr. 1777
406.257.Hans Schjelderup, f. omkr. 1779
407.257.Marthe Schjerven Schjelderup
408.257.Nicolea Elisabeth Schjelderup, f. 1789
409.257.Frederik Anton Schjelderup
258.121.
Frederik Christian Otto - Margrethe Marie Schjelderup
     Frederik Christian Otto Schjelderup, anføres 4½ aar gl. ved farens skifte i 1743, men denne søn findes ikke døpt i Stokke, hvorimot en datter Margrethe Marie Schjelderup sees døpt der 16. juni 1738 uten siden at være anført blandt begravede inden farens død i 1743.126
259.121.
Andreas Thrane Schjelderup
Døbt 11 mai 1742126.
260.122.
Anne Margrethe Skielderup
Født 9 mai 1721, Christianshavn, København.126.
Begravet 24 jan. 1726, Botne.126.
     Ved farens død kom hun til sin onkel hr. Bastian Schjelderups hjem.126
261.123.
Anne Cathrine Schjelderup
Født 18 jan. 1727, Botne.126.

Gift 1° 17 jun. 1750, Botne.126 med

Christen Pedersen Styhr
Født 1723126.
Død 27 apr. 1759126.

Gift 2° 7 jan. 1765, (Holmestrand?)126 med

Asmus Hansen Hostrup
262.123.
Augustinus (Se)bastiansen Schjelderup
Født 18 okt. 1730, Botne.126.
Død 6 dec. 1804126.
     Sogneprest 1780 i Vestby, Borgesyssel.

Gift 1° _____med

Maren Jonasdatter Wessel
Født 174030.
Død 23 feb. 1774.
     Datter af Jonas Wessel og Helene Marie Schumacher.

Gift 2° _____med

Annichen Jensen Randers
Født 1751.
Død 17 nov. 1777.

Gift 3° _____med

Ingebor Larine Olsen
Født omkring 1760230,115.

Børn af Augustinus (Se)bastiansen Schjelderup og Maren Jonasdatter Wessel:

410.262.Lena Marie Schjelderup, d. 1813, Adamsrød.
411.262.Anne Margrethe Schjelderup
263.123.
Christopher Schjelderup
Døbt 26 sep. 1732, Botne.126.
     Borger i Holmestrand.126
264.123.
Søren (Se)bastiansen Schjelderup
Født 11 okt. 1734, Botne.126,30.
Død 16 jun. 1790, Hesthammer i Kinservik.126,30.
     Sorenskriver i Hardanger og Voss.126

Gift 1° 17 jun. 176630 med

Anna Karina Hagemann
Død 1772.

Gift 2° 12 nov. 177330 med

Katarina Knagenhielm
Død 1779.

Gift 3° 31 mai 178230 med

Anna Elisabeth Alstrup

Børn af Søren (Se)bastiansen Schjelderup og Anna Karina Hagemann:

412.264.Balthasar Sørensen Schjelderup, f. 1770, d. 1771
413.264.Anna Katarina Schjelderup, f. 1772, d. 1835

Børn af Søren (Se)bastiansen Schjelderup og Katarina Knagenhielm:

414.264.Sebastian Sørensen Schjelderup, f. 1775
415.264.Dorothea Margrethe Heiberg Schjelderup, f. 1776
416.264.Anna Margrethe Schjelderup, f. 1777, d. 1826
417.264.Else Marie Schjelderup, f. 1778, d. 1849
418.264.Nils Knagenhjelm Schjelderup, f. 1779

Børn af Søren (Se)bastiansen Schjelderup og Anna Elisabeth Alstrup:

419.264.Katarina Knagenhjelm Schjelderup, f. 1784, d. 1840
420.264.Gjertrud Maria Schjelderup, f. 1788, d. 1790
265.123.
Andreas (Se)bastiansen Schjelderup
Født 1738.
Død 1793.
266.123.
Mathias Schjerven Skielderup
Døbt 11 dec. 1741128.
     Kopist i Generalforstamtet.128
267.123.
Anne Margrethe Skielderup
Døbt 7 dec. 1742128.
268.126.
Else Andreasdatter Thrane
269.126.
Anne Margrethe Andreasdatter Thrane
270.126.
Karen Andreasdatter Thrane
271.126.
Andreas Andreassen Thrane
     Født efter farens død.128
272.129.
Ingeborg Christina Tax
Født omkring 1740231.
273.129.
Kirsten Tax
Født omkring 1743232.
274.129.
Gidsken Tax
Født omkring 1745233.
275.132.
Johannes Irgens (Schjelderup)
Født 30 aug. 173530, døbt 4 sep. 1735, Røraas.30.
     Confirmand fra Røraas 1748.30
276.132.
Anders Schjelderup
Født 25 apr. 173930, døbt 28 apr. 1739, Røraas.30.
Død 14 aug. 173930.
277.132.
Henrik Schjelderup
     Confirmand fra Røraas 1745.30
278.132.
Michael Schjelderup
     Confirmand fra Røraas 1756.30
279.132.
Kirsten Schjelderup
Født omkring 1771234,115.

Gift _____115med

Esten Iversen
Født omkring 1759235,115.
     Er 1801 «bonde og gaardbeboer» på gård nr. 19 i Tolgens hoved sogn, Tolgens prestegjeld. Han er gift, har to tjenstepiker, og konens moder Gisken Schjellerup er logerende?115
280.132.
Elisabet Michelina Schielderup
Født omkring 1775236,115.
     Er 1801 ugift og bosat på Oddernes prestegård hos Even Schielderup, der omtaler hende som «min søster datter».115
281.138.
Svein Mikkelsen Skamfer
Født omkring 1726237,72.
282.138.
Even Mikkelsen Skamfer
Født 173172,139.
283.138.
Mille Mikkelsdatter Skamfer
Født 173772.
284.138.
Mikkel Mikkelsen Skamfer
Født 1748.
Død 1811.

Gift 1771 med

Mali Angrimsdatter Ytterhus
285.140.
___________

Gift _____med

Pedersen Lund
     Søn af Peder Nilsen Lund og Maria Johansdatter Dorscheus.
286.142.
Dorothea von der Lippe

Gift 1740-1747238 med

Rasmus Rosing Parelius
Født 1708, Sørvalen i Hitteren239.
Død 1780, Hopsø239.
     Søn af Jørgen Clausen Parelius og Gjertrud Kirstine Rosing.
     Han var først Eier af sin Faders Handelssted Sørvalen, men ved sit 3die Ægteskab kom han i Besiddelse af Hopsø, hvilket Sted siden, altsaa nu i halvandet Aarhundrede [1885], har været i Familien Parelius's Eie. Ifølge Skiftet 1734 efter Faderen eiede han ogsaa Dyrvig, hvorpaa han havde Skjøde af 14. aug. 1733.240

[Gift 1° 22 sep. 1733 med Karen Henriksdatter Helkand; Gift 2° 1740 med Dorothea von der Lippe; Gift 3° 5 sep. 1747 med Elsebe Catharina Bernhoft (1717 - 3 dec. 1795)].

Børn af Dorothea von der Lippe og Rasmus Rosing Parelius:

421.286.Jacob von der Lippe Parelius, f. 1746, Sørvalen i Hiteren, d. 1827, Meldalen
422.286.Bastian Withe Parelius
423.286.Dorothea Parelius
287.143.
Ole Ouden Thulesius
Født 25 jan. 1725241.
Død 1764242.
     Stilling: Res. kap. til Sparbu
     Tok teologisk embedseksamen i 1747, og han døde som res. kapellan til Sparbu i 1764.242

Gift 30 mar. 1756242 med

Ida Sophie Heltberg
     Datter af Elias Eliassen Heltberg og Sophie Pedersdatter Heiberg.

[Gift 1° 30 mar. 1756 med Ole Ouden Thulesius (25 jan. 1725 - 1764); Gift 2° med Peter Andreas Rosted (_____ - 31 mar. 1789)].

Børn af Ole Ouden Thulesius og Ida Sophie Heltberg:

424.287.Else With Thulesius, d. 1816
425.287.Anna Elisabeth Falch Thulesius, f. 1760
426.287.Nils Thulesius, f. 1761
288.144.
Gidsken Pedersdatter Pristroph
Født omkring 1720.
Død 3 feb. 1786243
     Efter et håndskreven notat i bogen146.

Gift 12 sep. 1747, StodEfter en håndskreven notits i bogen.146 med

Wentzel Aussig
Født omkring 1719244.
Død 1 sep. 1773244.
     Født ca. 1719 i Norge. - «Officers sønn». - Uoff. 1735. - ....... - Kpt. ved 1. Trondhj. nasj. inf.regt. 14/4 1751 og chef Stodske komp. - Maj.s kar. 27/10 1762. - Sek.maj. 1/1 1766. - I 1766 forsatt til Inderøiske komp. - Avskjed 1/7 1767 med 262 rdl. 24 sk. årl. pens. - Død 1/9 1773.244
289.144.
Daniel Pedersen Pristroph
Født omkring 1722146.
Død 21 apr. 1804, Gaarden Nossum i Skogn.245,146,245.
     Oberstlieutenant ved det throndhjemske Dragonregiment. Døde Natten til 21 April 1804 paa Gaarden Nossum i Skogn, 81 1/2 Aar gl.
     Studerte filogi i 5 år. Gikk inn i det militære og blev ob.ltn. i 1. Oplandske, senere i Trondhjems dragonregiment. Død på sjefsgården Nossum i Skogn.246

Gift _____med

Johanna Pedersdatter Leth
Født omkring 172132,246.
Død 10 feb. 1808, Tynes i Skogn.247,248,249,250.
     Datter af Peder Pederssøn Leth og Margrethe Lund.

Børn af Daniel Pedersen Pristroph og Johanna Pedersdatter Leth:

427.289.Peder Pristroph, f. 1759
428.289.Raphael Thune Pristroph, f. 1765, Ytterøen
429.289.Sebastian Pristroph, f. 1768, d. 1855, Skogn
430.289.Petronelle Pristroph
431.289.Anna Margretha Pristroph
290.144.
Sebastian Pedersen Pristroph
Født 29 nov. 1723, Sund på Inderøen246.
Død 3 nov. 1785, Edø246.
     Sogneprest til Edøen. Barnløs.

Gift 29 nov. 1759246 med

Hedvig Fredrica Grüner
Død før 17 nov. 1776246.
     Se »Myntmester Peter Grüner og hans efterkommere« av generalmajor Peter Grüner.
291.144.
Inger Margretha Pedersdatter Pristroph
     Og døde paa Gaarden Ingul paa Inderøen efter langvarig Sygdom.146

Gift _____med

Anton Ernst Roth
Født omkring 1723, Kranichfeldt, Tyskland.251.
Død 1813146.
     Stilling: Løytnant146.
     Tydsk student (iflg. håndskrevet notits i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen).146
     Han var student ved Universitetet i Halle da han måtte rømme og kom til Norge. Slekten Roth er beskrevet av Wolfgang Bussig "Deutsche Familienkunde".251

Børn af Inger Margretha Pedersdatter Pristroph og Anton Ernst Roth:

432.291.Petronella Antonsdatter Roth, f. 1756, Inderøy
292.147.
Peter Albrecht Angel
Født jun. 1719151,251.
Død 1785252.
     Peter Albert mistet sin far tidlig og ble oppdratt av fasteren Margrethe Frost. Etter privatundervisning kom han i 1736 til Trondhjems skole og ble dimittert derfra i 1740. Etter examen philosophicum i 1741 ble han informator - som lærer dengang ble kalt - hos søsteren Elen Cathrine, enke etter prost Jens Lemvig, sogneprest til Klæbu. I 1743 reiste han tilbake til København og tok teologisk embetseksamen året etter. Deretter ble han informator hos sogneprest Christopher Bildsøe til Aure. I 1748 ble han misjonær til Skjervø og i 1751 residerende pastor til Bø i Vesterålen, hvor han døde i 1785. (Han kalles residerende kapellan ved skiftet etter svigermoren i 1753).151

Gift _____med

Birgitte Marie Giæver
     Datter af Tarald Andreas Giæver og Birgitte (Lucie) Maria Augustinusdatter (Røst).

Børn af Peter Albrecht Angel og Birgitte Marie Giæver:

433.292.Jochum Lorentz Angell
434.292.Tarald Andreas Angell
435.292.Hans Albrigt Angell, f. 1742
436.292.Beret Lucie Angell, d. 1819
293.148.
Jens Collin

Gift 1° _____154med

Anne Cathrine Schønau
     Tolder Schönaus Dotter, døde i første Barselseng.154

Gift 2° _____154med

Bolette Hersleb

Børn af Jens Collin og Bolette Hersleb:

437.293.Hans Collin
438.293.Inger Maria Collin
439.293.Anna Cathrine Collin
440.293.Sophia Amalia Collin
294.148.
Abraham Collin
     Major af Infant.154

Gift _____154med

Dorthe Rinderhagen

Børn af Abraham Collin og Dorthe Rinderhagen:

441.294.Sophia Amalia Collin
295.148.
Christian Collin
     Brandt-Major i Tronhiem.154

Gift _____154med

Munch
     Provst Munchs Dotter 2 Børn: Jacob Hermann og Inger Margrethe Collin.154

Børn af Christian Collin og Munch:

442.295.Jacob Hermann Collin
443.295.Inger Margrethe Collin
296.148.
Niels Krog Collin
Født 1718153.
Død 1782153.
     Etatsraad. Amtmand i Romsdalen.153
     Af 6 leve 4 Børn: Hans Henrich Collin, f. 1764; Sophia Amalia, f. 1765; Elisabeth, f. 1769 og Anna Dorothea Collin, f. 1771.154

Gift 2 aug. 1761153 med

Fennichen Hønne
Født 1740153.
Død 1788153.
     Datter af Henrik Hønne.
     Fogden Hönnes eeneste Dotter.154

Børn af Niels Krog Collin og Fennichen Hønne:

444.296.Hans Henrich Collin, f. 1764
445.296.Sophie Amalie Krog Collin, f. 1765, d. 1840
446.296.Elisabeth Collin, f. 1769
447.296.Anna Dorothea Collin
297.148.
Wilhelm Collin
     Søe-Lieutenant, død ugivt.154
298.148.
Peder Krog Collin
     Søe-Lieutenant, død ugivt.154
299.148.
Ditlew Collin
     Capitain-Lieutenant i Søe-Etaten, skudt i Fransk Tieneste.154
300.148.
Anna Sophia Collin

Gift _____154med

Hans Wium
     Cammerraad og Raadstue-Skriver i Tronhiem.154

Børn af Anna Sophia Collin og Hans Wium:

448.300.Martha Sophia Amalia Margrethe Wium
301.148.
Karen Margrethe Collin

Gift _____154med

Friderich Christian Angel
     Capitain ved det 2det Tronh. Regim.154

Børn af Karen Margrethe Collin og Friderich Christian Angel:

449.301.Martha Sophia Amalia Angel
302.151.
Jens Schielderup
Født dec. 170630,252.
Død 10 jul. 176630, begravet 17 jul. 1766253.
     Student 1724; Hører i Trondheim ca. 1728-34; Cat.(?) Kbh. Holmens Kirke 10. April 1739; Res. kap. i Vordingborg 7. Juli 1741, ordineret 23. Aug. 1741; Sognepr. til Fanefjord, Møenbo Herred, Sjællands Stift 25. Novbr. 1757. Stor, stærk og rask; syslede med at dreie og snedkre; tarvelig, rig og ulastelig; gik bestandig i skindpels.253

Gift 13 sep. 1741254,253 med

Anne Jørgensdatter Lund
     Vistnok af Everdrup.253
303.151.
Caspar Abraham Schjelderup
     Student 1738.30
304.151.
Gidsken Dorthe Schjelderup
Død mai 1766, St. Jørgens Hus.30.

Gift 21 okt. 1729, Domkirken i Trondheim.30 med

Ole Christopher Steensen Meldal
Død okt. 175130.
     Søn af Steen Melchiorsen Meldal og Ursula (Aarsilla) Olsdatter Tønder.
     Var res. kapellan i Hevne.95
     Pr. i Hevne, død okt. 1751.30
305.151.
Karen Johansdatter Schjelderup
Født 171230.
Død 31 jul. 178030.

Gift _____med

Peder Jeremiassen Hass Borch
Født 1692179.
Død 1751179.
     Søn af Jeremias Hass og Margrethe Borch.
     Prest til Sundalen.179

[Gift 1° med Petronelle Arctander; Gift 2° med Karen Johansdatter Schjelderup (1712 - 31 jul. 1780)].

Børn af Karen Johansdatter Schjelderup og Peder Jeremiassen Hass Borch:

450.305.Karen Petronelle Arctander Borch, f. 1731, d. 1810
451.305.Jeremia Margrethe Borch, f. 1735, d. 1813
452.305.Sophie Amalie Borch, f. 1736, d. 1799
453.305.Johan Schjelderup Borch, f. 1737, Sør-Trøndelag., d. 1817, Sør-Trøndelag.
454.305.Jeremias Borch, f. 1738, d. 1760
455.305.Caspar Abraham Borch, f. 1746, d. 1805
306.176.
Maria Anna Emahus Tønder
Født 1731.
Død 29 mai 1802.
     Enebarn.

Gift 1 sep. 1751255 med

Isach Jørgen Coldevin
Født 28 jul. 1724255.
Død 13 dec. 1793.
     Søn af Morten Isachsen Coldevin og Stinchen Bech.
     Er ifølge Albertine Hauglid "Innflytterslekter til Vega" søn af Jørgen Isachsen Coldevin og Elen Hornemann.255
     Løitnant. Døde som oberstløitnant og herre til Dønnes gård i 1793. Ved sin død herre over en eiendom hva der svarte til en 5-6 vanlige prestegjeld.255

Børn af Maria Anna Emahus Tønder og Isach Jørgen Coldevin:

456.306.Stinchen Catharine Coldevin, f. 1752, d. eft. 1801
457.306.Hans Emahus Tønder Coldevin, f. 1754, d. 1835
458.306.Abel Margrethe Coldevin, f. 1765, d. 1832, ved Molde
307.177.
___________
308.178.
Anna Henrikka Glad
Født 172387.
Begravet 13 aug. 1790, Kongsberg.87.

Gift 1° 1 dec. 1741, Sigdal.87 med

Niels Wendelboe
Født 11 sep. 1711, Fiskum paa Eker.87.
Død 1747, Kongsberg.87.
     Søn af Christen Hanssøn Wendelboe og Karen Nielsdatter Brandt.

Gift 2° 5 jun. 1751, Kongsberg.256 med

Gert Christian Schwingel
     Ober-bergkasserer.256
309.178.
Hans Glad
Født 1724256.
Død 22 mai 1783256.
     Var først sogneprest til Flesberg og blev 1782 sogneprest til Lom.256

Gift 30 jun. 1752, Bragernes.256 med

Anne Margrethe Bache
Døbt 20 sep. 1725, Hurum.256.
     Datter af Frantz Nielssøn Bache og Bodil Margrethe Alstrup.

Børn af Hans Glad og Anne Margrethe Bache:

459.309.Ole Glad, d. 1798, Vardal.
460.309.Ulrikka Glad, f. omkr. 1758
461.309.Bolette Olava Glad, f. 1762, d. 1845
310.178.
Ulrikke Augusta Glad
Født 1726256.
Begravet 13 apr. 1726, Sigdal.257,256.
311.178.
Anne Margrethe Griis Glad
Døbt 1728, Sigdal.258,256.
Begravet 30 aug. 1730, Sigdal.256.
312.178.
Kristine Rebekka Glad
Døbt 16 mar. 1729, Bamle.256.
Død _____, Sigdal.256, begravet 30 mar. 1761256.
     Ugift.256
313.178.
Anne Margrethe Griis Glad
Døbt 1731, Sigdal.259,256.

Gift 17 apr. 1754, Sigdal.256 med

Sigismund Julius Rabe
     Kaptein, senere major.256
314.178.
Olava Maria Glad
Døbt 27 apr. 1730, Sigdal.256.
Begravet 26 okt. 1788256.

Gift 8 aug. 1766, Sigdal.256 med

Fredrik Otto Ferdinand von Koss
Født 9 aug. 1739, Modum.256.
     Søn af Johan Christopher von Koss og Maren Dorothea Falck.
     Lieutenant til Hougen i Sigdal.256
315.178.
Peder Alstrup Glad
Døbt 22 apr. 1732, Sigdal.256.
Begravet 15 apr. 1734, Sigdal.256.
316.178.
Nicolea Franck Glad
Døbt 22 sep. 1733, Sigdal.256.

Gift _____med

Mathias Heiberg Bache
Døbt 23 apr. 1730, Hurum.256.
Død _____, Gullaug i Lier.256.
     Søn af Frantz Nielssøn Bache og Bodil Margrethe Alstrup.
317.178.
Maren Grüner Glad
Døbt 1 sep. 1734, Sigdal.180.
Begravet 12 nov. 1735, Sigdal.180.
318.178.
Anne Marie Glad
Døbt 4 okt. 1735, Sigdal.180.
Begravet 22 nov. 1735, Sigdal.180.
319.178.
Peder Glad
Døbt 31 jul. 1737, Sigdal.180.
320.178.
Peder Alstrup Glad
Døbt 22 jan. 1739, Sigdal.180.
Begravet 29 mai 1739, Sigdal.180.
321.178.
Petrea Alstrup Glad
Døbt 25 mar. 1741, Sigdal.180.
Død 31 mai 1810, Strømsø.180.

Gift 10 jan. 1766, Sigdal.180 med

Paul Gerhard von Koss
Døbt 1 jul. 1736, Modum.180.
Død 24 mar. 1816, Strømsø.180.
     Søn af Johan Christopher von Koss og Maren Dorothea Falck.
     Lieutenant, senere major til Skottegaard paa Eker.180

Børn af Petrea Alstrup Glad og Paul Gerhard von Koss:

462.321._____
463.321._____
322.178.
Oluf Glad
Døbt 1 jul. 1742, Sigdal.180.
323.192.
Else Sophie Meldahl
Født 18 mai 1746182.
Død 9 aug. 1821182.

Gift _____med

Ole Gaarder
Født 8 mar. 1732182.
Død 1799260,261,182.
     Stilling: Oberst182.

Børn af Else Sophie Meldahl og Ole Gaarder:

464.323.Ursula Maria "Silla" Gaarder, f. 1772, Trondheim, d. 1811
465.323.Poul Frederik Gaarder, f. 1778, MR., d. eft. 1857
466.323.Augustinus Meldahl Gaarder, f. 1784, d. 1848
324.196.
Christina Charlotta Jensdatter
325.196.
Jonas Jensen
Født omkring 1737262,263.
326.196.
Augustinus Jensen
Født omkring 1738264,265.
Død omkring jun. 1803, Horn, Nesna, Dønna.185.
     Etterslekt, se Nils Aksel Horveis hjemmeside, .

Gift 18 okt. 1761, Nesna.185 med

Gundbor Hemmingsdatter Halland
Død før 12 dec. 1802, Horn, Nesna, Dønna.185.
327.196.
Anne Margrethe Jensdatter
328.196.
Pernille Jensdatter
329.196.
Else Cathrina Jensdatter
330.198.
Morten Mortensen Lund
Født 1724.
Død 1724.
331.198.
Nicolai Mortensen Lund
Født 1726.
Død 1766.
332.198.
Ole Mortensen Lund
Født omkring 1727.
Død 1784.

Gift _____med

Elisabeth Margrethe Heltberg
Født 1736.
Død 1784.
     Datter af Elias Eliassen Heltberg og Sophie Pedersdatter Heiberg.
     Er sandsynligvis datter af en Elias Heltberg.

Børn af Ole Mortensen Lund og Elisabeth Margrethe Heltberg:

467.332.Anna Elisabeth Olsdatter Lund, f. 1773, d. 1842
468.332.Elias Heltberg Olsen Lund, f. 1762, d. 1824
333.198.
Henrich Bull Mortensen Lund
Født 1729.
Død 1729.
334.199.
Jens Bing
Født 4 dec. 1707, Hadsel40.
335.199.
Sara Susanna Bing
Født 171040.
Død 1779, Hadsel.40, begravet 7 feb. 1779, Hadsel.40.

Gift 1735, Hadsel.40 med

Peder Olsen Drejer
Født 1702, Trondhjem.40.
Død aug. 1778, Hadsel.40.
     Provst og Sogneprest i Hadsel.

Børn af Sara Susanna Bing og Peder Olsen Drejer:

469.335.Willatz Bing Drejer, f. 1735, Hadsel., d. 1811, Hadsel.
470.335.Jens Peter Drejer, f. 1739, Hadsel., d. 1785, Hadsel.
471.335.Olava Bergithe Drejer, f. _____
472.335.Malene Susanne Drejer, f. _____
473.335.Erich Bing Drejer, f. 1741, Hadsel., d. 1805
474.335.Gunhild Maria Drejer, f. 1746, Hadsel.
336.199.
Just Bing
Født 1 jan. 1718, Hadsel40.
337.199.
Clara Magdalena Bing
Født omkring 1706, Hadsel40.
Død 1778.

Gift 1° _____med

Mikkel (Michael) Pedersen Ursin
Født 4 apr. 170098.
Død 1748.
     Fogd.
     Skifte 1753-1767, Reinså.266.

Gift 2° _____267med

Lars Kofoed
Født omkring 1715267.
Død 1779267.
     Handelsmann, bosat i Sand. Senere gift med fogd Ursins enke.268

[Gift 1° eft. 1752 med Johanne Nilsdatter Rafn (1726 - 1754); Gift 2° med Clara Magdalena Bing (omkr. 1706 - 1778)].

Børn af Clara Magdalena Bing og Mikkel (Michael) Pedersen Ursin:

475.337.Peder Michaelsen Ursin, f. 1738, d. 1780
476.337.Elisabet Sofie Mikalsdatter Ursin, f. 1743, Nordland., d. 1794, Bjarkøy.
338.199.
Anna Sophie Bing
Født _____, Hadsel40.

Gift _____med

Jørgen Jensen Hass
Født omkring 1710189.
Død omkring 1754189.
     Søn af Jens Jørgensen Hass og Margrethe Jacobsdatter Falch.
     Stilling: Skipper189.

Børn af Anna Sophie Bing og Jørgen Jensen Hass:

477.338.Willatz Bing Hass, f. 1744, d. 1810
478.338.Margrethe Falch Hass
339.199.
Wilhelmine Helene Bing
Født _____, Hadsel40.
340.200.
Niels Jacobsen Lund
Født 1717.
Død 1795.
341.200.
Olave Marie Jacobsdatter Lund
Født 1718.
Død 1737.
342.200.
Claus Peter Jacobsen Lund
Født 1719.
Død 1762.

Gift _____med

Inger Margrethe Meyer
Født 1725.
Død 1762.

Børn af Claus Peter Jacobsen Lund og Inger Margrethe Meyer:

479.342.Jacob Claussen Lund, f. 1752, d. 1802
480.342.Johan Michael Claussen Lund, f. 1753, d. 1824
481.342.Maren Grøn Clausdatter Lund, f. 1757
482.342.Peder Hersleb Claussen Lund, f. 1762
343.200.
Hans Jacobsen Lund
Født omkring 1720.
Død 1766.

Gift 1° _____med

Ursula Cathrine Strøm
Født 1724.
Død 1748.
     Datter af Peder Olsen Strøm og Gunhild Susanne Hagerup.
     Aarsula Catharina Ström, gift med Hans Lund, Præst til Waaler. 4 Børn [Peder, Maren, Gunild og Jacob].269

Gift 2° _____med

Margrethe Cathrine Hirsch
Født omkring 1719.
Død 1788.

Børn af Hans Jacobsen Lund og Ursula Cathrine Strøm:

483.343.Peder Strøm Lund, f. 1745, d. 1815
484.343.Maren Dorothea Grøn Lund, f. 1746, d. 1804
485.343.Gunnhild Susanne Lund, f. 1747, d. 1788
486.343.Jacob Lund, f. 1748, d. 1820

Børn af Hans Jacobsen Lund og Margrethe Cathrine Hirsch:

487.343.Ursula Cathrine Lund, f. 1750, d. 1778
488.343.Hans Christopher Lund, f. 1752, d. 1775
489.343._____, f. 1753, d. 1753
490.343.Margrethe Elisabeth Lund, f. 1754, d. 1755
491.343.Margrethe Elisabeth Lund, f. 1755
492.343.Anna Henriette Wind Lund, f. 1756, d. 1811
493.343.Johanne Marie Lund, f. 1758, d. 1829
494.343.Henrik Nicolai Lund, f. 1759, d. 1802
495.343.Ingeborg Ludvika Lund, f. 1761, d. 1820
496.343.Andreas Wilhelm Lund, f. 1762, d. 1762
497.343._____, f. 1763, d. 1763
344.200.
Johan Peter Jacobsen Lund
Født 1722.
345.200.
Johan Grøn Jacobsen Lund
Født 1723.
346.200.
Jacob Jacobsen Lund
Født 1724.
347.200.
Sara Susanne Jacobsdatter Lund
Født 1726.
     Sara Susanna Lund, Dotter af Hr. Jacob Lund, Sognepræst til Agerøen, og Maren Grön.270

Gift _____270med

Anders Borch Munthe
     Søn af Ludvig Iversen Munthe og Anna Kaasbøl.
     Hr. Anders Borch Munthe, Præst til Agerøen i Tronhiems Stift. Gift med Sara Susanna Lund. Af deres 17 Børn lever 6 (Ludvig, Morten, Claus, Jacob, Peter og Eiler).270

Børn af Sara Susanne Jacobsdatter Lund og Anders Borch Munthe:

498.347.Ludvig Munthe
499.347.Morten Munthe
500.347.Claus Peter Munthe
501.347.Jacob Lund Munthe
502.347.Peter Johann Munthe
503.347.Eiler Christopher Kaasbøll Munthe
348.200.
Ingeborg Munthe Jacobsdatter Lund
Født 1728.
349.200.
Andrea Ludvica Jacobsdatter Lund
Født 1730.
350.200.
___________
Født 1731.
     Udøpt sønn.
351.201.
Pedersen Lund

Gift _____med

_____
     Datter af Ole Jensen Lund (Pharo) og Margrete Treschow.

Generation 8.

352.202.
Alette Beyer
Født 13 jun. 1797271.
Død 12 okt. 1832271.

Gift _____med

Hans Thomas Knudtzon
Født 19 apr. 1795272,271.
Død 1 okt. 1878272,271.
     Søn af Nicolay Heinrich Knudtzon og Janicke Fasting.
     Konsul. Grundla i Trondhjem i 1820 det i sin tid store handelshus H. T. Knudtzon & Søn.272

Børn af Alette Beyer og Hans Thomas Knudtzon:

504.352.Dorothea Jeanette Knudtzon, f. 1823, Trondhjem., d. 1905, Trondhjem.
353.220.
Peter Stephen Schjelderup
     I HVILKET ÆGTESKAB ER HAN FØDT ?
     Til søs 1781.30
354.220.
Hans Holterman Schjelderup
Født omkring 1761273,115.
Død 1 aug. 1831274,30.
     Conf. i Christiansand 177730
     Kongelig toldopsyns betient uden jord på Soggendahl præstegaard.115

Gift _____30med

Gjertrud Irgens
Født omkring 1775236,115.

Børn af Hans Holterman Schjelderup og Gjertrud Irgens:

505.354.Margrethe Kirstine Holterman Schjelderup, f. 1804, Soggendals prgj., d. 1896
506.354.Mariane Olava Schjelderup, f. omkr. 1805, Soggendals prgj.
507.354.Henriette Schjelderup, d. 1884
355.220.
Marie Margrethe Schjelderup
Født jan. 1754.
Død 30 aug. 1765, Christiansand.275,30.
356.220.
Peter Andreas Richardsen Schjelderup
     ?? EFTERNAVN RICHARDSEN ??
     Confirm. i Christiansand 1770.30
357.220.
Jens Kofoed Schjelderup
Født 1758.
Død 10 sep. 1765, Christiansand.276,30.
358.220.
Fredrik Nicolai Schjelderup
     Confirm. Christiansand 1774.30
359.220.
Nils Christian Schjelderup
Født 1761.
Død 23 mar. 1784, Christiansand.277,30.
360.220.
Barbra Cathrine Schjelderup
Født 14 aug. 1763, Christiansand.30, døbt 23 aug. 1763, Christiansand.30.
     Conf. 1780.30
361.220.
Ane Marie Schjelderup
Født 23 okt. 1766, Christiansand.30, døbt 4 nov. 1766, Christiansand.30.
     Conf. i Christiansand 1783. Død ung.30
362.221.
Maren Christine Schjelderup
Født 12 jan. 1793, Id278,198.
Død 24 jul. 1864, Drammen198.

Gift _____med

Hans Jacob Braun
     Stilling: Gjestgiver paa Eker198.
363.221.
Karen Furman Schjelderup
Født omkring 1794279,115.
364.221.
Petter Andreas Schjelderup
Født 26 jan. 1796, Id280,198,41.
Død 20 jul. 1854198,41.
     Oberstlieutenant.41
     Er ifølge O.Ovenstad (II, s. 361) sønn av kaptein Peder Andreas Schjelderup - det må være Peter Andreas Schjelderup (1754-1847) i Bergen han tænker på - men er dette korrekt ?

Gift 18 feb. 1818, Drammen.281 med

Marthe Christine Melhus
Født 1800, Bragernes..
Død 5 jan. 1866, 5. jan. eller 5. nov. 1866..

Børn af Petter Andreas Schjelderup og Marthe Christine Melhus:

508.364.Thorleif Schjelderup, f. 1822, Christiania., d. 1883
365.221.
Nicolay Abraham Schjelderup
Født omkring 1797282,115.
366.229.
Ingeborg Dorothea Dahl
     Døde ugift paa Fostad i Skogn.206
367.229.
Hanna Kirstine Dahl
     Opholder sig hos sin Beslægtede, Oberst Sejersteds Enke i Størdalen.206
368.229.
___________
Død før 7 jan. 1803206.
     Død før faderen [7. jan. 1803].206
369.231.
Anna Schjelderup Dorenfeldt
Født 1763283.
Død 1846283.

Gift 1790283 med

Mats Jenssen
Født 30 okt. 1760, Højer i Haderslev.283.
Død 12 aug. 1813, Trondhjem.283.
     Løste 8. nov. 1790 borgerskap som kjøbmand i Trondhjem.283
     Det handelshuset, som Mats Jenssens grundla i 1790, fortsættes fremdeles av hans mandlige efterslegt, nu i femte generation. Yngre mandslinjer i Mats Jenssens efterslegt er bl.a. familierne Darre-Jenssen, Dorenfeldt-Jenssen og Dorenfeldt.283
370.236.
Richert Nicolai Schielderup
Født 1809.
Død 19 sep. 1809, begravet 25 sep. 1809, Nykirken i Bergen.284,223.
371.236.
Carl Schjelderup
Født 17 apr. 1815.
Død 21 apr. 1815285,223, begravet 26 apr. 1815, Nykirken i Bergen.223.
372.237.
Andrea Sophia Ascanius Schjelderup
Født 1788286,30.
Død 24 dec. 183630.

Gift 18 sep. 181530 med

Albert Christopher Holck Midelfart Knoff
Født 29 dec. 176730.
Død 16 aug. 183630.
373.239.
Laurits Nikolai Schjelderup
374.241.
Cathrine Stranger Schjelderup
Født 177930.
Død 185130.

Gift _____30med

Jens Johan Vangensten
Født 6 sep. 176630.
Død 8 feb. 183730.
     Cand. jur.30
375.242.
Erentz Colbiørnsen Schjelderup
Født omkring 1786287,115.
376.242.
Jens Peder Schjelderup
Født omkring 1787288,115.
377.246.
Jacob Lauritsen Schultz
Født 1762.
Død 15 dec. 1827.
378.246.
Claus Lauritsen Schultz
Født 1766.
379.246.
Melchior Andreas Riiber Schultz
Født 1768.
380.246.
Karen Margrethe Schultz
Født 1769.
381.246.
Inger Marie Schult
Født 1771289.
382.246.
Lisbeth Katrine Schult
Født 1771289.
383.246.
Melchior Andreas Riiber Schult
Født 1772.
384.246.
Petrea Johanne Schult
Født 1780.
385.250.
Johan Peter Testman Koch
Født 10 aug. 1751, Sula, Fosna, Trøndelag..
Død 1 mar. 1836, Hitterøen / Sula, Fosna, Trøndelag..

Gift 16 jan. 1790290 med

Maren Testman Bredal
Født 7 mai 1765174.
Død 19 apr. 1820, Hitteröen174.
     Datter af Anders Eriksen Bredal og Malene (Magdalene) Kristine Mortensdatter Lyng.
386.250.
Maren Marie Koch
Født 1756, Sula, Fosna, Trøndelag..
387.250.
Jens Melchersen Koch
Født 29 mar. 1757, Sula, Fosna, Trøndelag..
Død 22 feb. 1832, Bodø..
     Sogneprest til Folden.291
     Han var capelan og misjonær i Dverberg og 1788 misjonær til Varanger. Ble 31 des 1788 sogneprest til Kjøllefjord og 1791 prost til Øst-Finnmark Prosti, Ble så 15 mai 1801 sogneprest til Folda.

Gift 4 sep. 1789, Kjøllefjord, Finnmark. med

Maren Heggelund Krog
Født 26 dec. 1767, Ibestad, Astafjord.
Død 20 jan. 1849, Bodø..
     Datter af Hans Hagerup Krog og Abigael Simonsdatter Kildal.
     Skifte 28 feb. 1849, Bodø..
388.250.
Petter Andreas Koch
Født 1763, Sula, Fosna, Trøndelag..
     Petter døde Rottingen ved Frøya. Han drev handel sammen med broren Johan.

Gift _____med

Maren Testmann Klingenberg
Født 1775, Molde..
     Datter af Hans Michael Johannesen Klingenberg og Hedvig Nielsdatter Lossius.
389.253.
Maren Dorothea Skjelderup
Født 7 feb. 1761273,225, døbt 16 feb. 176166.
Død 15 dec. 1811225.

Gift 20 okt. 179030 med

Vincent Thurmann
Født 8 sep. 1759292,30.
Død 3 okt. 181030,225.
     Sogneprest i Vaale.225
     «Sognepræst og forligelseskommissær».115

Børn af Maren Dorothea Skjelderup og Vincent Thurmann:

509.389.Jacob Worm Skjelderup Thurmann, f. omkr. 1791
510.389.Bodil Johanne Thurmann, f. omkr. 1798
511.389.Barbara Thurmann, f. omkr. 1800
512.389._____
513.389._____
514.389._____
390.253.
Christen Skjelderup
Født 1763225.
     Død som Barn.225
391.253.
Bodil (Bolette) Johanne Skjelderup
Født 1771293,225, døbt 10 jan. 1767, Hof.30,66.
Død 1 jan. 1796225.

Gift 178930 med

Tobias Müller
Født 17 jun. 175330.
Død 28 aug. 181330.
     Sogneprest i Borre.225

Børn af Bodil (Bolette) Johanne Skjelderup og Tobias Müller:

515.391.Jacob Worm Skjelderup Müller, f. 1793, d. 1863
392.253.
Karen Skjelderup
Født 28 jan. 1768217,225, døbt 4 feb. 176866.
Død 7 nov. 1818294,225.

Gift 179669 med

Ole Olsen Bache
Født 26 okt. 1751215,30.
Død 18 jan. 181830.
     Skibsreder.225
     «Skipper og reder» på Aasgaardstrand gård, Sem sokn.115

Børn af Karen Skjelderup og Ole Olsen Bache:

516.392.Jacob Skjelderup Bache, f. omkr. 1796
517.392.Anne Olsdatter Bache, f. omkr. 1798
518.392._____
393.253.
Michael Skjelderup
Født 22 okt. 1769, Hof i Jarlsberg227, døbt 30 okt. 176966.
Død 16 apr. 1852295, begravet 22 apr. 1852, Vor Frelsers Gravlund295.
     Han led af den Naturfeil at stamme. Maaske har han faaet denne Feil i Arv, idet hans Farfaders Fader ikke skal have været fri for at stamme. Stamningen forsinkede hans Udvikling og voldte baade ham selv og hans Nærmeste megen Bekymring. Man forstod i den Tid ikke at behandle en saadan Naturfeil paa effectiv Maade.227
     [Se levnedsbeskrivelse i Arthur Skjelderups bog].296

Gift 20 sep. 1801295 med

Marthe Catharine Holfeldt
Født 20 sep. 1776295.
Død 21 okt. 1847295.
     Datter af C. H. Holfeldt og Ambrosia Paludan.

Børn af Michael Skjelderup og Marthe Catharine Holfeldt:

519.393.Jacob Worm Skjelderup, f. 1804, København, d. 1863
520.393.Jens Christopher Henrik Skjelderup, f. 1806, København, d. 1885, Christiania
521.393.Marthe Marie Paludan Skjelderup, f. 1811, København, d. 1894, Christiania
522.393.Ambrosia (Sia) Paludan Skjelderup, f. 1811, Danmark., d. 1897, Christiania
394.253.
Christen Skjelderup
Født 1770225.
     Død som Barn.225
395.253.
Anne Catharine Skielderup
Født omkring 1771234,115, døbt 8 nov. 177166.
     Er 1801 ugift og bosat hos søsteren Maren gift Thurmann.115
396.253.
Barbara Skjelderup
Født 1773227, døbt 18 jun. 177366.
     Død ung.227
397.254.
Maren Holst
Født 1748.
Død 1791.
398.255.
Maren Hylleberg
399.255.
Steffen Hylleberg
400.256.
Margrethe Elisabeth Schjelderup
Født 1768126.

Gift 17 mar. 1799, Larvik.126 med

Frederik Hansen Harris
     Kjøbmand [i Larvik?].126
401.256.
Amund Dahle Schjelderup
Født 1770126.
Begravet 20 jan. 1789126.
402.256.
Michael Schjelderup
Født 1772126.
403.256.
Dorothea Schjelderup
Født 1775126.
404.256.
Marie Hesselberg Schjelderup
Født 1781126.
405.257.
Margrethe Schjelderup
Født omkring 1777297,115.
406.257.
Hans Schjelderup
Født omkring 1779298,115.
     «Skoemager».115
407.257.
Marthe Schjerven Schjelderup
Døbt 30 okt. 1785126.
408.257.
Nicolea Elisabeth Schjelderup
Født 5 dec. 1789126.

Gift _____126med

Jacob Sverdrup
     Landbrukslærer.126
409.257.
Frederik Anton Schjelderup
Døbt 18 jan. 1797126.

Gift 28 apr. 1825, Brunlanes.126 med

Marie Pharo
410.262.
Lena Marie Schjelderup
Døbt 30 aug. 1770, Vestby..
Død 10 mar. 1813, Adamsrød..

Gift 11 jun. 1794, Vestby prestegård. med

Brede Plade Rohde
Født 1761299,115.
Død 1822.
     Kiøbmand, bosat på gården Aasgaardstrand i Borre sokn og prgj., Jarlsberg og Larvik amt.115
     Se PHT 7-IV.
411.262.
Anne Margrethe Schjelderup
Døbt 26 sep. 1771, Vestby..

Gift _____med

Jonas Wessel
Født 1766300,115.
Død 1851.
     Søn af Cornelius Olsen og Gjertrud Marie Wessel.
     Auditeur og sorenskriver.115
     Biørndalen gård i Solum sokn og prgj.115

Børn af Anne Margrethe Schjelderup og Jonas Wessel:

523.411.Giertru Maria Wessel, f. omkr. 1794
524.411.Maren Wessel, f. omkr. 1796
412.264.
Balthasar Sørensen Schjelderup
Født 21 aug. 177030.
Død 1771301,30.
413.264.
Anna Katarina Schjelderup
Født 27 aug. 177230.
Død 22 dec. 183530.

Gift 1° 2 mar. 180030 med

Johan Hagelsteen Gevert (Girvert?)
Født 16 dec. 177430.
Død 180530.
     Bergen.30

Gift 2° _____med

Johan von der Fehr
Født 1760.
Død 4 apr. 1834302,30.
414.264.
Sebastian Sørensen Schjelderup
Født 2 jan. 177530.

Gift _____30med

Anna Kirstine Reusch
415.264.
Dorothea Margrethe Heiberg Schjelderup
Født 11 feb. 177630.
     En Dorthea Schieldrup, 26 år og ugift, er år 1801 «huus jomfrue» hos Margrethe Falch på gård nr. 147, Risør sokn.115
416.264.
Anna Margrethe Schjelderup
Født 12 feb. 177730.
Død 28 mar. 182630.

Gift _____30med

Christian Hertzberg
Født 28 jan. 176730.
Død 31 mar. 183030.
     Sogneprest.30
417.264.
Else Marie Schjelderup
Født 24 feb. 177830.
Død 26 dec. 184930.
     En Else Schieldrup er år 1801, 22 år gl., ugift og «huusholderske» hos Johan Hagelsteen i Bergen.115

Gift 23 apr. 1805, "i huuset", Korskirken i Bergen.214,30 med

Diderik v. Tangen
418.264.
Nils Knagenhjelm Schjelderup
Født 5 jun. 177930.
Begravet 13 mai 1800, "Sandvigen kl. 12 slet paa Kke gaarden", Korskirken i Bergen303,223.
419.264.
Katarina Knagenhjelm Schjelderup
Født jan. 178430.
Død 30 mai 184030.

Gift 8 sep. 181430 med

Andreas Undahl Jersin
Født 177430.
Død 185030.
420.264.
Gjertrud Maria Schjelderup
Født 18 jan. 178830.
Død 19 apr. 179030.
421.286.
Jacob von der Lippe Parelius
Født 7 mai 1746, Sørvalen i Hiteren239.
Død 25 sep. 1827, Meldalen239.
     Sogneprest og provst i Meldalen. 6 barn.239

Gift 26 sep. 1775239 med

Margareta Schytte Mørch
Født 16 nov. 1753.
Død 26 mar. 1824.
     Datter af Jens Nielsen Mørch og Anna Benedicta Jentoft Leth.
422.286.
Bastian Withe Parelius
     Død ung.
423.286.
Dorothea Parelius
     Død ung.
424.287.
Else With Thulesius
Døbt 15 jan. 1759242.
Død 2 okt. 1816242.

Gift _____med

Michael Strøm
Født 25 mar. 1746242.
Død 19 mai 1802242.
     Stilling: Sorenskriver i Inderøy242.

Børn af Else With Thulesius og Michael Strøm:

525.424.Ide Sophie Strøm, f. 1780, d. 1813
425.287.
Anna Elisabeth Falch Thulesius
Født 1760242.
426.287.
Nils Thulesius
Født 1761242.
427.289.
Peder Pristroph
Født 1759246.
     Sec.ltn., dimittert 24. mai 1793 med 30 Rdl. pensjon fra den norske Kvæsthuskasse.246
428.289.
Raphael Thune Pristroph
Født 1765, Ytterøen246.
     Reservemajor i infanteriet 1811. Udmerket seg i fektningen ved Noritz 5. desember 1813 og blev forfremmet til major 15. jan. 1814. Ridder av Danebrog 23. febr. 1814. Avskjed 15. mai 1821 i Danmark.246
429.289.
Sebastian Pristroph
Født 1768-1769246.
Død 22 apr. 1855, Skogn246.
     Rittmester 30. desember 1809. Forblev i Norge efter adskillelsen. Vartpenge fra 1818.246
430.289.
Petronelle Pristroph
     31 år og ugift 1801.246
431.289.
Anna Margretha Pristroph
432.291.
Petronella Antonsdatter Roth
Født 31 mar. 1756, Inderøy251.

Gift _____med

Mons Pedersen
     Boende på gården Tronstad i Inderøy.251
433.292.
Jochum Lorentz Angell
     Sogneprest til Bø i Vesterålen.
434.292.
Tarald Andreas Angell
     Residerende kapellan til Hadsel.
435.292.
Hans Albrigt Angell
Født 1742252.

Gift 18 nov. 1784, Hegstad i Lødingen ®efter kgl. disp.¯252 med

Maren Maria Kildal
Født 25 dec. 1744.
Død mar. 1786, Lødingen.304.
     Datter af Sigvart Kildal og Cecilie Marie Parelius.

[Gift 1° 1767 med Christen Michelsen Munch (omkr. 1714 - mai 1783); Gift 2° 18 nov. 1784 med Hans Albrigt Angell (f. 1742)].

Børn af Hans Albrigt Angell og Maren Maria Kildal:

526.435.Maren Maria Kildahl Angell, f. 1786, Lødingen., d. 1841
436.292.
Beret Lucie Angell
Død 8 dec. 1819305.

Gift 1773305 med

Jacob Parelius Schytte
Født 10 jan. 1744, kl. 3 om natten.306,307, døbt 19 jan. 1744, Lødingen kirke307.
Død 28 jun. 1814305, begravet _____, Hol kirkegård i Tjeldsund305.
     Søn af Arnoldus Erichsøn Schytte og Anna Dorothea Parelius.
     Student 1762 i Trondheim. Teologisk eksamen 1768. Personellkapellan hos faren i Lødingen og misjonær i Tysfjord 1768. Sogneprest i Skjervøy 1781-86. Sogneprest i Lødingen og misjonær i Tysfjord 1786-1814. Forrettet første gudstjeneste i Lødingen 16. juli 1786. Ga lysekrone til Tjeldsund kirke med innskriften «Jacob Parelius Schütte. Bergitha Lucie Schütte ne de Angel 1787». Begravet på Hol kirkegård i Tjeldsund, hvor en kalkstenplate dekker hans grav. Barnløs.305
437.293.
Hans Collin
     I Russisk Søe-Tieneste.154
438.293.
Inger Maria Collin
439.293.
Anna Cathrine Collin
440.293.
Sophia Amalia Collin
441.294.
Sophia Amalia Collin
442.295.
Jacob Hermann Collin
443.295.
Inger Margrethe Collin
444.296.
Hans Henrich Collin
Født 1764154.
445.296.
Sophie Amalie Krog Collin
Født 21 dec. 1765153.
Død 4 aug. 1840153.

Gift 23 mai 1783153 med

Johan Thomas Horneman
Født 11 sep. 1740153.
Død 9 apr. 1825153.
     Generalmajor.153
446.296.
Elisabeth Collin
Født 1769154.
447.296.
Anna Dorothea Collin
448.300.
Martha Sophia Amalia Margrethe Wium
449.301.
Martha Sophia Amalia Angel
450.305.
Karen Petronelle Arctander Borch
Født 1731179.
Død 1810179.
     I registret til Trondhjems Skifteprotokoll nr. 21 (1808-1819) er nevnt en «Karen G.?/C.? Zeeliger» som kan tænkes at være Karen Borch, gift Zeeliger.

Gift 1° _____179med

Simon Olsen Lund
     Skifte 1765-1771, Trondheim308«Peruqvemager Simon Olsen Lund», p. 785.

Gift 2° _____179med

Jørgen Christian Zeeliger

Børn af Karen Petronelle Arctander Borch og Simon Olsen Lund:

527.450.Peder Borch Lund, f. 1758, Trondheim, d. 1804
451.305.
Jeremia Margrethe Borch
Født 1735179.
Død 25 sep. 1813178.

Gift 28 mar. 1765, Sundal. med

Peder Olsen Tønder
Født 3 jun. 172183.
Død 28 sep. 1813178.
     Søn af Oluf Olufsen Tønder og Margrethe Kirstine Lauridsdatter Brix.
     Sogneprest i Sundal fra 22. juni 1764.178
452.305.
Sophie Amalie Borch
Født 1736179.
Død 30 mai 1799309.

Gift 3 nov. 1783309 med

Tobias Brodtkorb
Født 24 nov. 1757, Kirkeseter gård, Hemne, Sør-Trøndelag.309.
Død 1846179.
     Sogneprest til Stranda, Møre 15. nov. 1793; til Hitra, Sør-Trøndelag 23. juni 1790.

[Gift 1° 3 nov. 1783 med Sophie Amalie Borch (1736 - 30 mai 1799); Gift 2° med Ulrikke Anna Eleonora Knoff (f. 23 mai 1774)].
453.305.
Johan Schjelderup Borch
Født 10 okt. 1737, Hemne, Sør-Trøndelag.310.
Død 1817, Witsø, Hemne, Sør-Trøndelag.310,179.
     Sogneprest i Hemne fra 14. dec. 1775.310

Gift 1° 18 sep. 1776310 med

Ida Amalie Fuchs
Født 1739179.
Død 31 jan. 1782, i barselseng.310.

Gift 2° 15 sep. 1784310 med

(Andrea) Dorothea Kjøbing
Født 9 mar. 1775, Inderøy, Nord Trøndelag.311,310.
Død 20 dec. 1828310.

Børn af Johan Schjelderup Borch og Ida Amalie Fuchs:

528.453.Sophia Dorthea Johansdatter Borch, f. omkr. 1777

Børn af Johan Schjelderup Borch og (Andrea) Dorothea Kjøbing:

529.453.Christian Sophonias Kiøbing Borch, f. omkr. 1787
530.453.Carolina Petronilla Johansdatter Borch, f. omkr. 1792
454.305.
Jeremias Borch
Født 1738179.
Død 1760-1770179.
     Underofficer.179
455.305.
Caspar Abraham Borch
Født 1746179.
Død 1805179.
     Professor i Sorø.179

Gift _____179med

Anna Margrethe Rosenstand-Goiske
456.306.
Stinchen Catharine Coldevin
Født 1752312.
Død efter 1801312.

Gift 13 nov. 1771312,312 med

Christen Petersen Dass
Født omkring 1737312.
Død omkring 1790312.
     Søn af Peter Jacobsen Dass og Adelus Christensdatter Mechlenborg.
     Overtog familiegården Lurøgård i Helgeland. Som faderen var han også skipper og handelsmand.312

Børn af Stinchen Catharine Coldevin og Christen Petersen Dass:

531.456.Isak Jørgen Coldevin Dass, f. 1772, d. 1836
457.306.
Hans Emahus Tønder Coldevin
Født 1754.
Død 6 jul. 1835.
     Exam. jur. og godsejer på Dønnes.

Gift _____med

Mortine Sophie Leganger
Født 1779.
Død 17 mar. 1838.
     Datter af Erich Leganger og Anna Dorothea Wisløff.
458.306.
Abel Margrethe Coldevin
Født 8 jun. 1765244.
Død 9 feb. 1832, ved Molde244.

Gift _____, Werenschiold fikk i des. 1791 tillatelse til ekteskab med frk. Abel Margrethe Coldevinn.244med

Johan Johannes Werenschiold
Født omkring 1758, Norge.
Død 1806.
     Captain.
459.309.
Ole Glad
Død 30 mai 1798, Vardal.256.
     Lieutenant.256

Gift _____, Fet.256 med

Nikoline Arntine Holbye
Døbt 26 jul. 1774, Vardal.256.
Død 10 aug. 1796, Vardal.256.
     Datter af Paul Christian Holbye og Maren Arntine Rose.

Børn af Ole Glad og Nikoline Arntine Holbye:

532.459.Hans Glad, f. 1793, Vardal., d. 1793, Vardal.
533.459.Anne Margrethe Glad
534.459.Nikoline Glad, f. 1796, Vardal., d. 1796, Vardal.
460.309.
Ulrikka Glad
Født omkring 1758.
     Levede 1787. Ugift.256
461.309.
Bolette Olava Glad
Født 1762256.
Død 3 feb. 1845256.

Gift _____med

Jens Bloch
Født 22 mar. 1758, Tinn.256.
Død 1811, Odalen.256, begravet 28 nov. 1811256.
     Søn af Niels Brønlund Bloch og Cathrine (Karen) Mortensdatter Wiibe.
     Han blev 16. april 1790 resid. kapellan til Odalen.256

Børn af Bolette Olava Glad og Jens Bloch:

535.461.Hans Glad Bloch, f. omkr. 1792
462.321.
___________
463.321.
___________
464.323.
Ursula Maria "Silla" Gaarder
Født 23 nov. 1772, Trondheim182.
Død 25 feb. 1811182.
     Døde i barselseng.182

Gift 1799182 med

Sigward Irgens Friis Rynning
Født 14 mar. 1762182,312.
Død 28 aug. 1832182,312.
     Sogneprest til Vinger. Etterslekt [Se O.M. Kinnapel.]182

[Gift 1° 1799 med Ursula Maria "Silla" Gaarder (23 nov. 1772 - 25 feb. 1811); Gift 2° 16 sep. 1812 med Karen Budde (22 feb. 1766 - 29 mai 1832)].
465.323.
Poul Frederik Gaarder
Født 1778, gården Åkvik i Halsa, MR..
Død efter 1857.
     Sogneprest i Alstahaug og prost i Helgeland.

Gift 1805 med

Christine Helene M. Heltzen
Født 1780.
Død 20 mai 1853.
466.323.
Augustinus Meldahl Gaarder
Født 1784.
Død 1848.
     Sogneprest i Ørland, prost i Fosen.

Gift 1812 med

Marcelia Hegge Parelius
Født 1791.
Død 1827.
     Datter af Nils Rosing Parelius.
467.332.
Anna Elisabeth Olsdatter Lund
Født 1773.
Død 1842.
468.332.
Elias Heltberg Olsen Lund
Født 1762.
Død 1824.

Gift _____med

Anna Fredrikke Klingenberg Schive
Født 1776.
Død 1852.

Børn af Elias Heltberg Olsen Lund og Anna Fredrikke Klingenberg Schive:

536.468.Ole Eliassen Lund, f. 1798, d. 1837
537.468.Jens Schive Eliassen Lund, f. 1799, d. 1856
538.468.Bernt Christian Lorck Eliassen Lund, f. 1801, d. 1848
539.468.Frederica Sophie Eliasdatter Lund, f. 1803, d. 1857
540.468.Hans Elias Wingaard Eliassen Lund, f. 1805, d. 1845
541.468.Elisabeth Margrethe Eliasdatter Lund, f. 1808, d. 1841
469.335.
Willatz Bing Drejer
Født 26 jul. 1735, Hadsel.40.
Død 28 nov. 1811, Hadsel.40.
     Sogneprest i Hadsel.

Gift 1° _____med

Lucie Bonsach Schytte
Født 2 jul. 1745, kl. 4 om morgenen.307, døbt 4 jul. 1745, Lødingen kirke307.
Død 16 jun. 1767, Hadsel.40.
     Datter af Arnoldus Erichsøn Schytte og Anna Dorothea Parelius.

Gift 2° 1770, Hadsel kirke.40 med

Helene Cathrine Rist
Født 7 mai 1752, Næstved, Danmark.40, døbt 2 jun. 1752, Næstved, Danmark.40.
Død 1780, Hadsel.40.
     Datter af Petter Rist og Birgitte Christiane Clausen.

Gift 3° _____med

Anna Sophie Randulf Hersleb
Født 1750, Brønnøy.40.
Død 10 apr. 1841, Hadsel.40.

Børn af Willatz Bing Drejer og Helene Cathrine Rist:

542.469.Peder Rist Dreyer, f. 1770, Hadsel.
543.469.Arnoldus Schytte Dreyer, f. 1772, d. 1814, Øksnes.
544.469.Sara Susanne Bing Drejer, f. omkr. 1779, Hadsel., d. 1836
545.469.Hans Drejer, f. _____
546.469.Jens Bing Drejer, f. _____, d. _____

Børn af Willatz Bing Drejer og Anna Sophie Randulf Hersleb:

547.469.Helene Cathrine Rist Drejer, f. 1783, Hadsel.
548.469.Jens Hersleb Drejer, f. _____
470.335.
Jens Peter Drejer
Født 29 okt. 1739, Hadsel.40.
Død 1785, Hadsel.40.
     Sogneprest til Øxnes.

Gift 1° 1767189 med

Bolette Winstrup
Død 1768189.
     Barnløst ekteskap med Jens Drejer.189

Gift 2° 1772189 med

Anne Elisabeth Henrichsdatter Klæboe
Født omkring 1757313,314.
Død 1823, Hadsel..
     Datter af Henrich Hansen Klæboe og Marit (Martha) Andersdatter Schjelderup.
     Umyndig ved farens skifte 1770, verge: Henrich Rasch, Skrova. Hun er hos Henrich Rasch i Skrova.314

[Gift 1° 1772 med Jens Peter Drejer (29 okt. 1739 - 1785); Gift 2° 1792 med Lorentz Christopher Sverdrup].

Børn af Jens Peter Drejer og Anne Elisabeth Henrichsdatter Klæboe:

549.470.Sara Susanne Bing Dreyer, f. 1776, Øxnes., d. 1844
471.335.
Olava Bergithe Drejer
Født _____, Hadsel.40.
472.335.
Malene Susanne Drejer
Født _____, Hadsel.40.
473.335.
Erich Bing Drejer
Født 22 apr. 1741, Hadsel.40.
Død 1805189.
     Prest til Skjærstad.189

Gift _____med

Maren Holte Angell

Børn af Erich Bing Drejer og Maren Holte Angell:

550.473.Sara Susanne Dreyer, f. 1775
474.335.
Gunhild Maria Drejer
Født 1746, Hadsel.40.
475.337.
Peder Michaelsen Ursin
Født 1738.
Død 1780.
     Sogneprest i Torsken.
     Skifte 1780-1782, Torsken prestegård, Torsken sogn.315protokoll 1745-1803, legg 429b..

Gift 1763316 med

Maren Jørgensdatter Wang
Døbt 25 aug. 1746, Domkirken i Bergen.317.
Død 9 jul. 1801, Torsken.318.
     Datter af Jørgen Hansen Wang og Sirene Nilsdatter Wind.
     Skifte 1804-1805, Torsken?, Torsken Tinglag.319protokollnr. 149, folio 710..

[Gift 1° 1763 med Peder Michaelsen Ursin (1738 - 1780); Gift 2° 1790 med Ole Henningsen Nordman (1759 - 1808)].

Børn af Peder Michaelsen Ursin og Maren Jørgensdatter Wang:

551.475.Clara Magdalene (Malene) Bing Ursin, f. 1762, d. 1831
476.337.
Elisabet Sofie Mikalsdatter Ursin
Født 1743, Vesterålen, Nordland.320.
Død 1794, Sørsand, Bjarkøy.320.

Gift omkring 1765320 med

Kristian Stockflet Simonsen Kildal
Født 1742, Prestegården, Karlsøy.321.
Død 1821, Sørsand, Bjarkøy.321.
     Søn af Simon Olsen Kildal og Maren Mikkelsdatter Heggelund.
     Sørsand, Bjarkøy.321

[Gift 1° omkr. 1765 med Elisabet Sofie Mikalsdatter Ursin (1743 - 1794); Gift 2° 1795 med Johanna Fredriksdatter Bernhoft (1778 - 1847)].

Børn af Elisabet Sofie Mikalsdatter Ursin og Kristian Stockflet Simonsen Kildal:

552.476.Clara Magdalene Kildal, f. 1766, Bjarkøy, d. 1769, Bjarkøy
553.476.Simon Kildal, f. 1767, Bjarkøy, d. 1768, Bjarkøy
554.476.Maren Heggelund Kildal, f. 1768, Bjarkøy, d. 1769, Bjarkøy
555.476.Clara Magdalene Bing Kildal, f. 1769, Bjarkøy, d. 1769, Bjarkøy
556.476.Michael Ursin Kildal, f. 1771, Bjarkøy, d. 1771, Bjarkøy
557.476.Lars Koefod Kildal, f. 1772, Bjarkøy, d. 1772, Bjarkøy
558.476.Sara Susanna Dreyer Kildal, f. 1774, Bjarkøy, d. 1775, Bjarkøy
559.476.Fredrik Kristian Kildal, f. 1776, Bjarkøy, d. 1776, Bjarkøy
560.476.Kristianne Elisabeth Kildal, f. 1777, Bjarkøy, d. 1777, Bjarkøy
561.476.Ovidie Fredrikke Kildal, f. 1778, Bjarkøy, d. 1778, Bjarkøy
562.476.Benoni Kildal, f. 1781, Bjarkøy, d. 1781, Bjarkøy
477.338.
Willatz Bing Hass
Født 1744322.
Død 1810322.
     På Skjæggesnes i Alstahaug.322

Gift 1774322 med

Lucie Andersdatter Falch
Født 1744, Nordbostad.323.
Død 1799, Skjeggesnes, Alstahaug.323.
     Datter af Anders (Andreas) Pedersen Falch og Margrethe Nielsdatter (Winther?).
     Se Arnt O. Åsvang, hefte III.

Børn af Willatz Bing Hass og Lucie Andersdatter Falch:

563.477.Anna Margrethe Hass, f. 1776
564.477.Humphred Hass, f. 1778
565.477.Margaretha Hass, f. 1782
566.477.Rebecca Hass, f. 1785
567.477.Jens Hass, f. 1789
478.338.
Margrethe Falch Hass
     Levede i 1801 paa Gaarden Berfjord i Herø og havde "Del i Dr. Bings Legat".189
479.342.
Jacob Claussen Lund
Født 1752.
Død 1802.

Gift _____med

Marianne Pohlmann
Født 1761.
Død 1844.

Børn af Jacob Claussen Lund og Marianne Pohlmann:

568.479.Claus Henrik Peter Lund, f. 1793, d. 1875
480.342.
Johan Michael Claussen Lund
Født 1753.
Død 1824.

Gift _____med

Anna Margrethe Diurhuus
Født 1777.
Død 1809.

Børn af Johan Michael Claussen Lund og Anna Margrethe Diurhuus:

569.480.Claus Peder Lund, f. 1793, d. 1811
570.480.Maren Andrea Lund, f. 1796, d. 1877
571.480.Inger Margrethe Lund, f. 1797, d. 1880
572.480.Marthe Susanne Lund, f. 1799, d. 1849
573.480.Johan Grøn Lund, f. 1804, d. 1885
574.480.Jacob Lund, f. 1805
481.342.
Maren Grøn Clausdatter Lund
Født 1757.
482.342.
Peder Hersleb Claussen Lund
Født 1762.
483.343.
Peder Strøm Lund
Født 1745.
Død 1815.
     Peder Lund, f. 1745, var 1784 Præmier-Lieutenant ved det blaae Søndenfieldske Dragon-Regiment.269
484.343.
Maren Dorothea Grøn Lund
Født 1746.
Død 1804.
     Maren Grön Lund, f. 1746, gift med Bartholom. Gram, Justits-Raad, Veyer og Maaler i Bragernæss.269
485.343.
Gunnhild Susanne Lund
Født 1747.
Død 1788.
     Gunild Susanna Lund, f. 1747, var ugivt 1784 i Eger.269
486.343.
Jacob Lund
Født 1748.
Død 1820.
     Jacob Lund, f. 1748, Visiteur 1783 i Christiansund i Norge.269
487.343.
Ursula Cathrine Lund
Født 1750.
Død 1778.
488.343.
Hans Christopher Lund
Født 1752.
Død 1775.
489.343.
___________
Født 1753.
Død 1753.
     Udøpt sønn.
490.343.
Margrethe Elisabeth Lund
Født 1754.
Død 1755.
491.343.
Margrethe Elisabeth Lund
Født 1755.
492.343.
Anna Henriette Wind Lund
Født 1756.
Død 1811.
493.343.
Johanne Marie Lund
Født 1758.
Død 1829.
494.343.
Henrik Nicolai Lund
Født 1759.
Død 1802.
495.343.
Ingeborg Ludvika Lund
Født 1761.
Død 1820.
496.343.
Andreas Wilhelm Lund
Født 1762.
Død 1762.
497.343.
___________
Født 1763.
Død 1763.
     Udøpt sønn.
498.347.
Ludvig Munthe
     Ludvig Munthe, Søefahrende.270
499.347.
Morten Munthe
     Morten Munthe, i Hollandsk Søetieneste.270
500.347.
Claus Peter Munthe
     Claus Peter Munthe, Søef[ahrende].270
501.347.
Jacob Lund Munthe
     Jacob Lund Munthe, Capellan 1783 til Holmens Menighed i Kiøbenhavn. Gift med Sophia Amalia Bredahl, Dotter af Justitsr. Bredahl, Revisor ved Generalitetet, og Sophie Elisab. Klinge.270

Gift 6 okt. 1779, Garnison, København324 med

Sophia Amalia Bredahl
Født 18 aug. 174998, døbt 25 aug. 1749, København98.
Død 18 jul. 180898.
     Datter af Michael Bredahl og Sophia Elisabeth Klinge.
502.347.
Peter Johann Munthe
     Peter Johann Munthe, Capit. i det Østersøiske Compagnies Tieneste.270

Gift 2 mai 1783, Sankt Nikolaj, Holbæk324 med

Mille Johanne Smith
     Datter af Peter Smith og Edele Dorthe Barfoed.
     Mille Johanne Smith, gift med Hr. Peter Johann Munthe.325
503.347.
Eiler Christopher Kaasbøll Munthe
     Eiler Christopher Kaasböll Munthe, er Studiosus Philologiæ.270

Generation 9.

504.352.
Dorothea Jeanette Knudtzon
Født 5 nov. 1823, Trondhjem.326.
Død 21 jul. 1905, Trondhjem.326.

Gift 5 nov. 1843326 med

Einar Schavland Gram
Født 28 sep. 1817, Trondhjem.327.
Død 23 dec. 1885, Trondhjem.327, begravet _____, Domkirkegården i Trondhjem.326.
     Søn af Jacob Schavland Gram og Ingeborg Henrikka Fokset.

Børn af Dorothea Jeanette Knudtzon og Einar Schavland Gram:

575.504.Alette Gram, f. 1844, d. _____
576.504.Jacob Schavland Gram, f. 1847, d. 1875
577.504.Hans Thomas Knudtzon »Tommen« Gram, f. 1850, d. 1892
505.354.
Margrethe Kirstine Holterman Schjelderup
Født 1804, Soggendals prgj.328,30,328.
Død 189630.

Gift _____30med

Fredrik Kristian Thrane Abel
Født 23 dec. 1798, Tveds prgj.30,328.
     Sorenskriver, bosat år 1865 på Strandgaten 19 i Farsund.30,328

Børn af Margrethe Kirstine Holterman Schjelderup og Fredrik Kristian Thrane Abel:

578.505.Gjertine Cathrine Abel, f. omkr. 1832, Farsund.
579.505.Karen Sybille Abel, f. omkr. 1841, Farsund.
506.354.
Mariane Olava Schjelderup
Født omkring 1805, Soggendals prgj.329,330.
     Er år 1865 ugift og oppholder sig hos svogeren Frederik Abel i Farsund.330
507.354.
Henriette Schjelderup
Død 188430.
508.364.
Thorleif Schjelderup
Født 1822, Christiania.331,41,330.
Død 188341.
     Stilling: Consul41
     Consul, Kjøpmand i Christiania (Drammensveien 16 i år 1865).330

Gift _____med

Fredrikke Marie Caspary
Født omkring 1832, Christiania.332,330.

Børn af Thorleif Schjelderup og Fredrikke Marie Caspary:

580.508.Martha Kristine Schjelderup, f. omkr. 1855, Christiania.
581.508.Bertha Schjelderup, f. omkr. 1857, Christiania.
582.508.Thorleif Frederik Schjelderup, f. 1859, Christiania., d. eft. 1915
509.389.
Jacob Worm Skjelderup Thurmann
Født omkring 1791333,115.
     Sogneprest i Kvikne.225
510.389.
Bodil Johanne Thurmann
Født omkring 1798334,115.
511.389.
Barbara Thurmann
Født omkring 1800335,115.
     7 Sønner og 4 Døtre.225

Gift _____med

Nils Ihlen
     Grosserer i Holmestrand.225
512.389.
___________
513.389.
___________
514.389.
___________
515.391.
Jacob Worm Skjelderup Müller
Født 1793225.
Død 1863225.
     Brigadelæge i Bergen.225

Gift 182569 med

Birgitte Ulrikke Augusta Stenersen
Født 1799225.
Død 1860225.
516.392.
Jacob Skjelderup Bache
Født omkring 1796280,115.
     Kjøbmand.225
517.392.
Anne Olsdatter Bache
Født omkring 1798334,115.
518.392.
___________
519.393.
Jacob Worm Skjelderup
Født 3 dec. 1804, København336.
Død 2 sep. 1863336.

Gift 28 apr. 1836337 med

Victorine Pouline Collstrup
Født 24 apr. 1817337.
Død 24 aug. 1855337.
     Datter af Poul Andreas Collstrup og Louise Marie Schack.

Børn af Jacob Worm Skjelderup og Victorine Pouline Collstrup:

583.519.Louise Margrethe Skjelderup, f. 1837, Christiania
520.393.
Jens Christopher Henrik Skjelderup
Født 27 jun. 1806, København337.
Død 17 aug. 1885, Christiania338.
     Jens Christopher Henrik Skjelderup er år 1865 (ugift?) postmester i Frederikshald og bor sammen med (ugift?) Cathrine Theodora på Budstrudgaden nr. 351.330

Gift 16 nov. 1833338 med

Cathrine Dorothea Conradi
Født 25 mar. 1801, Fredrikshald338,330.
Død 20 apr. 1871, Fredrikshald338.
     Datter af Johan Christian Conradi og Christiane Schmidt.
521.393.
Marthe Marie Paludan Skjelderup
Født 21 aug. 1811, København338.
Død 4 nov. 1894, Christiania338.
     Er år 1865 ugift og logerende hos sin søster Ambrosia Clauson i Christiania.330
522.393.
Ambrosia (Sia) Paludan Skjelderup
Født 21 aug. 1811, København, Danmark.338,330.
Død 14 okt. 1897, Christiania339, begravet _____, Vor Frelsers Gravlund339.
     År 1865 er Ambrosia Clauson enke på Akersgaden 15 i Christiania.330

Gift 16 nov. 1832338 med

Conrad Hanway Clauson
Født 18 jan. 1805338.
Død 13 nov. 1859338.

Børn af Ambrosia (Sia) Paludan Skjelderup og Conrad Hanway Clauson:

584.522.Michael Skjelderup, f. 1834, Christiania, d. 1902, Slemdal i V. Aker
585.522.Richard M. Clauson, f. omkr. 1841, Christiania.
586.522.Caroline Vilhelmine Clauson, f. omkr. 1846, Christiania.
523.411.
Giertru Maria Wessel
Født omkring 1794340,115.
524.411.
Maren Wessel
Født omkring 1796341,115.
525.424.
Ide Sophie Strøm
Født 1780200.
Død 1813200.

Gift _____med

Jonas Lie
Født 1777.
Død 1820.
     Stilling: Regimentskvartermester. Stiftsoverretsprokurator, Inderøen..

Børn af Ide Sophie Strøm og Jonas Lie:

587.525.Mons Lie, f. 1803, d. 1881
526.435.
Maren Maria Kildahl Angell
Født 25 feb. 1786, Lødingen.252.
Død 1841252.
527.450.
Peder Borch Lund
Født 1758, Trondheim342.
Død 1804342.
     Øksnes, Nordland.342

Gift 1791342 med

Rebekka Elisabet Kildal
Født 1769, Bjarkøy342.
Død 1814342.
     Datter af Mikal Heggelund Simonsen Kildal og Anna Kristoffersdatter Normann.

[Gift 1° 1791 med Peder Borch Lund (1758 - 1804); Gift 2° 1809 med Gunnar Berg (1764 - 1827)].

Børn af Peder Borch Lund og Rebekka Elisabet Kildal:

588.527.Mikal Heggelund Kildal Lund, f. 1792, Nordland.
589.527.Anna Normann Kildal Lund, f. 1794, Nordland.
590.527.Simon Lund, f. 1796, Nordland.
591.527.Karen Petronella Arktander Borch Lund, f. 1798, Nordland.
592.527.Kristian Torber Hegge Lund, f. 1800, Nordland.
593.527.Johanna Ovidia Fredrikka Lund, f. 1802, Nordland., d. 1876
528.453.
Sophia Dorthea Johansdatter Borch
Født omkring 1777343,115.
529.453.
Christian Sophonias Kiøbing Borch
Født omkring 1787286,115.
530.453.
Carolina Petronilla Johansdatter Borch
Født omkring 1792344,115.
531.456.
Isak Jørgen Coldevin Dass
Født 1772312.
Død 1836312.
     Skipper og handelsmand. Ejer af Lurøgård i Helgeland.312
     Hans 12 børn fik i 1860 kgl. bevilling til at antage slægtsnavnet Dundas.312

Gift _____med

Cornelia Floer Strøm
Født 1773312.

Børn af Isak Jørgen Coldevin Dass og Cornelia Floer Strøm:

594.531.Daniel Strøm Dundas, f. 1803, d. 1894
532.459.
Hans Glad
Født 20 apr. 1793, Vardal.256.
Død 20 apr. 1793, Vardal.345,256.
533.459.
Anne Margrethe Glad
Døbt 17 aug. 1794, Vardal.256.
     Død ung.256
534.459.
Nikoline Glad
Født 14 jul. 1796, Vardal.256.
Død 14 jul. 1796, Vardal.345,256.
535.461.
Hans Glad Bloch
Født omkring 1792.
536.468.
Ole Eliassen Lund
Født 1798.
Død 1837.
537.468.
Jens Schive Eliassen Lund
Født 1799.
Død 1856.
538.468.
Bernt Christian Lorck Eliassen Lund
Født 1801.
Død 1848.

Gift _____med

Marie Fredrikke Frederiksen
Født 1806.
Død 1878.

Børn af Bernt Christian Lorck Eliassen Lund og Marie Fredrikke Frederiksen:

595.538.Elias Heltberg Lund, f. 1827, d. 1847
596.538.Bernhardine Maria Lund, f. 1828, d. 1886
597.538.Anton Fredrik Lund, f. 1830, d. 1881
598.538.Ole Lund, f. 1832, d. 1899
599.538.Christian Lund, f. 1834, d. 1834
600.538.Sofie Elisabeth Lund, f. 1837, d. 1837
601.538.Jens Schive Lund, f. 1841, d. 1907
602.538.Hans Wingaard Finne Lund, f. 1843, d. 1866
603.538.Sofus Fredrik Lund, f. 1846, d. 1874
539.468.
Frederica Sophie Eliasdatter Lund
Født 1803.
Død 1857.
540.468.
Hans Elias Wingaard Eliassen Lund
Født 1805.
Død 1845.
541.468.
Elisabeth Margrethe Eliasdatter Lund
Født 1808.
Død 1841.
542.469.
Peder Rist Dreyer
Født 9 jun. 1770, Hadsel.40,345.
     Gjestgiver på Hauöy i Vesterålen.346

Gift 18 jul. 1793, Hadsel.40 med

Else (Elen?) Margrethe Schjelderup
Født 1769346.
Død 1811, Hanøy, Hadsel.40.
     Datter af Søren Røgh Rasmussen Schjelderup og Sara Røst Grønbech.

Børn af Peder Rist Dreyer og Else (Elen?) Margrethe Schjelderup:

604.542.Willatz Bing Dreyer, f. 1797, Hadsel.
543.469.
Arnoldus Schytte Dreyer
Født 1772346.
Død 1 jan. 1814, Øksnes.346, begravet 16 jan. 1814, Øksnes.40.
     Blev 28. april 1797 pers. kapellan i Hadsel og 6. sept. 1811 sogneprest til Øksnes i Vesterålen.346

Gift 23 jul. 1800, Hadsel kirke.40 med

Anne Margrethe Schjelderup
Døbt 21 mai 1780, (1. Trinit.).346.
     Datter af Søren Røgh Rasmussen Schjelderup og Sara Røst Grønbech.

[Gift 1° 23 jul. 1800 med Arnoldus Schytte Dreyer (1772 - 1 jan. 1814); Gift 2° 14 apr. 1818 med Truls Krog Jørgensen Steen (1797 - 1831)].

Børn af Arnoldus Schytte Dreyer og Anne Margrethe Schjelderup:

605.543.Sara Røst Dreyer, f. 1803
606.543.Helene Catharine Rist Dreyer, f. 1806
607.543.Anne Sophia Hersleb Dreyer, f. 1808, Hadsel., d. 1887, Tysfjord.
608.543.Søren Ferdinand Dreyer, f. 1809
609.543.Willas Bing Dreyer, f. 1813
544.469.
Sara Susanne Bing Drejer
Født omkring 1779, Hadsel.347,115,40.
Død 27 mai 183630, begravet _____, Hitra305.
     Hun døde på reise til Bergen i mai 1836 og ble begravet på Hitra.305

Gift 7 mar. 1800, Bø, Vesterålen.305,40 med

Christopher Andreas Schelderup
Født 9 okt. 1770, Melbu, Hadsel.348,305.
Død 23 feb. 1848, Lødingen.305, begravet _____, Lødingen kirke305.
     Søn af Søren Røgh Rasmussen Schjelderup og Sara Røst Grønbech.
     Student i Bergen 1790. Teologisk embedseksamen 1793. Personellkapellan hos sogneprest Jacob Parelius Schytte i Lødingen 1794. Residerende pastor i Bø 1798. Sogneprest i Bø 1810. Sogneprest i Lødingen 1815-48. Begravet ved Lødingen kirke, hvor en jernplate dekker hans grav.305
     Er 1801 «sognets præst» i Bø.115

Børn af Sara Susanne Bing Drejer og Christopher Andreas Schelderup:

610.544.Malena Katrina Bing Drejer, f. omkr. 1799
611.544.Sara Schelderup, f. 1802, d. 1872
612.544._____
613.544.Anne Sofie Schelderup, f. 1811, d. 1848
614.544.Christopher Andreas Schelderup, f. 1815, d. 1887, Trondenes.
615.544.Elen Margrethe Schjelderup, d. 1863, Seljestad i Trondenes.
616.544.Søren Schelderup, f. 1818, Lødingen., d. 1896, Nord Trøndelag.
617.544.Arnoldus Schytte Schjelderup, f. 1822
618.544._____
619.544._____
620.544._____
621.544._____
622.544._____
623.544._____
545.469.
Hans Drejer
Født _____, Hadsel.40.

Gift omkring 1806304 med

Else Kathe Schytte Munch
Født 13 aug. 1775, Lødingen.304.
     Datter af Christen Michelsen Munch og Maren Maria Kildal.

Børn af Hans Drejer og Else Kathe Schytte Munch:

624.545.Willatz Bing Dreyer, f. 1806
546.469.
Jens Bing Drejer
Født _____, Hadsel.40.
Død _____, Alstahaug.40.
     Lærer.40
547.469.
Helene Cathrine Rist Drejer
Født 1783, Hadsel.40.
548.469.
Jens Hersleb Drejer
Født _____, Hadsel.40.
549.470.
Sara Susanne Bing Dreyer
Født 1776, Øxnes.297,348.
Død 26 feb. 1844349.

Gift _____med

Johan Røst Schjelderup
Født 1775, Gulstad.350,346,349.
Død 25 dec. 1848, Gulstad i Hadsel.351,352,349.
     Søn af Søren Røgh Rasmussen Schjelderup og Sara Røst Grønbech.
     Skipper og gårdbruker på Gulstad i Hadsel.346
     Skipper og handelsmann paa Vinje.349

Børn af Sara Susanne Bing Dreyer og Johan Røst Schjelderup:

625.549.Lorentz Christopher Schjelderup, f. 1812, Vesterålen., d. 1874, Gulstad i Hadsel.
626.549.John Røst Schjelderup, f. 1813, d. 1874
550.473.
Sara Susanne Dreyer
Født 1775353.

Gift _____med

Jochum Bredahl Jochumsen
Døbt 28 feb. 1773354,30.
Død 1814, Utvik i Skjerstad.30.
     Søn af Jochum Hartvigsen og Inger Malena Schjelderup.
     [? Se også "Benkestok", s. 193 ?]
     Skifte 31 jan. 181430.
551.475.
Clara Magdalene (Malene) Bing Ursin
Født 1762.
Død 1831.
552.476.
Clara Magdalene Kildal
Født 1766, Bjarkøy355.
Død 1769, Bjarkøy355.
553.476.
Simon Kildal
Født 1767, Bjarkøy355.
Død 1768, Bjarkøy355.
554.476.
Maren Heggelund Kildal
Født 1768, Bjarkøy355.
Død 1769, Bjarkøy355.
555.476.
Clara Magdalene Bing Kildal
Født 1769, Bjarkøy355.
Død 1769, Bjarkøy355.
556.476.
Michael Ursin Kildal
Født 1771, Bjarkøy355.
Død 1771, Bjarkøy355.
557.476.
Lars Koefod Kildal
Født 1772, Bjarkøy355.
Død 1772, Bjarkøy355.
558.476.
Sara Susanna Dreyer Kildal
Født 1774, Bjarkøy355.
Død 1775, Bjarkøy355.
559.476.
Fredrik Kristian Kildal
Født 1776, Bjarkøy355.
Død 1776, Bjarkøy355.
560.476.
Kristianne Elisabeth Kildal
Født 1777, Bjarkøy355.
Død 1777, Bjarkøy355.
561.476.
Ovidie Fredrikke Kildal
Født 1778, Bjarkøy355.
Død 1778, Bjarkøy355.
562.476.
Benoni Kildal
Født 1781, Bjarkøy355.
Død 1781, Bjarkøy355.
563.477.
Anna Margrethe Hass
Født 1776356.
564.477.
Humphred Hass
Født 1778356.
565.477.
Margaretha Hass
Født 1782356.
566.477.
Rebecca Hass
Født 1785356.
567.477.
Jens Hass
Født 1789356.
568.479.
Claus Henrik Peter Lund
Født 1793.
Død 1875.

Gift _____med

Karen Bolette Juell
Født 1804.
Død 1894.

Børn af Claus Henrik Peter Lund og Karen Bolette Juell:

627.568.Jacob Lund, f. 1834, d. 1909
628.568.Christian Lund, f. 1835, d. 1898
629.568.Wilhelm Lund, f. 1838, d. 1905
630.568.Hans Peter Lund, f. 1844, d. 1874
631.568.Fredrik Otto Jens Gram Lund, f. 1845, d. 1907
569.480.
Claus Peder Lund
Født 1793.
Død 1811.
570.480.
Maren Andrea Lund
Født 1796.
Død 1877.
571.480.
Inger Margrethe Lund
Født 1797.
Død 1880.
572.480.
Marthe Susanne Lund
Født 1799.
Død 1849.
573.480.
Johan Grøn Lund
Født 1804.
Død 1885.

Gift _____med

Cecilie Cathrine Heiberg Landmark
Født 1810.
Død 1901.

Børn af Johan Grøn Lund og Cecilie Cathrine Heiberg Landmark:

632.573.Barbro Henriette Lund, f. 1831, d. 1895
633.573.Johan Michael Lund, f. 1833, d. 1908
634.573.Nils Lund, f. 1835, d. 1914
635.573.Marianne Christine Andrea Lund, f. 1837, d. 1909
636.573.Christiane Wilhelmine Lund, f. 1840, d. _____
637.573.Karen (Kaja) Dorothea Nicoline Olave Lund, f. 1842, d. 1902
638.573.Anton Martin Lund, f. 1844, d. _____
639.573.Oscar Eugene Lund, f. 1849, d. _____
640.573.Marius Fredrik Lund, f. 1852, d. _____
574.480.
Jacob Lund
Født 1805.

Generation 10.

575.504.
Alette Gram
Født 29 okt. 1844271.
Død _____271.

Gift 17 aug. 1869271 med

Hassa Horn
Født 16 mar. 1837271.
Død 10 dec. 1921271.
     Stilling: Borgermester i Oslo271.
576.504.
Jacob Schavland Gram
Født 20 jan. 1847271, døbt 23 jun. 1847271.
Død 15 jun. 1875271.
     Grosserer i Trondhjem.271

Gift 5 aug. 1872271 med

Anna Louise Susanne Falsen
Født 5 aug. 1849271.
Død _____271.
     Datter af Carl Valentin Falsen og Oline Susanne Lyng.

[Gift 1° 5 aug. 1872 med Jacob Schavland Gram (20 jan. 1847 - 15 jun. 1875); Gift 2° 18 dec. 1886 med C. W. Lindboe (1837 - 1890)].
577.504.
Hans Thomas Knudtzon »Tommen« Gram
Født 7 mar. 1850357.
Død 16 mar. 1892357.

Gift 16 dec. 1882358 med

Marie Julie Caroline Falsen
Født 13 jul. 1853358.
Død _____358.
     Datter af Carl Valentin Falsen og Oline Susanne Lyng.

Børn af Hans Thomas Knudtzon »Tommen« Gram og Marie Julie Caroline Falsen:

641.577.Jakob (Jak) Gram, f. 1883, «Nidareid»., d. _____
578.505.
Gjertine Cathrine Abel
Født omkring 1832, Farsund.332,330.
     Ugift år 1865.330
579.505.
Karen Sybille Abel
Født omkring 1841, Farsund.359,330.
     Ugift år 1865.330
580.508.
Martha Kristine Schjelderup
Født omkring 1855, Christiania.360,330.
581.508.
Bertha Schjelderup
Født omkring 1857, Christiania.361,330.
582.508.
Thorleif Frederik Schjelderup
Født 1859, Christiania.362,41,330.
Død efter 191541.
     Stilling: Grosserer i Christiania41

Gift _____med

Inga Berven
583.519.
Louise Margrethe Skjelderup
Født 14 apr. 1837, Christiania339.
     Jørgen og Louise boede i mange Aar paa Eiendommen Filipstad, som nu er overtaget af Jernbanen. Louise er fremdeles (1915) bosat i Christiania.339

Gift _____med

Jørgen Haslef Heftye
Født 20 okt. 1828339.
Død 10 jun. 1900339.
     Søn af Johannes Thomassen Heftye og Anne Christine Haslef.
     Chef for Bankierfirmaet Tho. Joh. Heftye & Søn i Christiania, Ritmester i «det gule Korps» og et fremskudt Medlem af Christiania Handelsstand.339

Børn af Louise Margrethe Skjelderup og Jørgen Haslef Heftye:

642.583.Johannes Georg Heftye, f. 1857
584.522.
Michael Skjelderup
Født 14 jan. 1834, Christiania363.
Død 21 aug. 1902, Slemdal i V. Aker364, begravet 26 aug. 1902, Vor Frelsers Gravlund i Christiania364.
     Da Bedstefaderen Michael Skjelderups ene Søn ingen Børn havde og hans anden Søn kun en Datter, antog hans ældste Dattersøn Michael efter Bedstefaderens Tilskyndelse og med sine Forældres Billigelse sin Moders Navn som Familienavn. Den kgl. Resolution, som tillader Navneforandringen, blev givet 18 Januar 1854.363

Gift 7 okt. 1860364 med

Sigrid Mørch
Født 7 okt. 1841, Christiania.364,330.
Død 18 mai 1909364.
     Datter af Claus Mørch og Anne Lovise Meyer.

Børn af Michael Skjelderup og Sigrid Mørch:

643.584.Ada Skjelderup, f. 1861, Doktorboligen ved Grefsen Bad i V. Aker, d. 1909
644.584.Louise Skjelderup, f. 1864, Christiania
645.584.Michael Skjelderup, f. 1868, Christiania
646.584.Arthur Sigurd Skjelderup, f. 1874, Christiania
585.522.
Richard M. Clauson
Født omkring 1841, Christiania.359,330.
     Student, hjemme hos moderen i Christiania (1865).330
586.522.
Caroline Vilhelmine Clauson
Født omkring 1846, Christiania.365,330.
587.525.
Mons Lie
Født 1803.
Død 1881.
     Stilling: Sorenskriver i Mandal

Børn af Mons Lie og _____:

647.587.Jonas Laurids Idemil Lie, f. 1833, d. 1908
588.527.
Mikal Heggelund Kildal Lund
Født 1792, Øksnes, Nordland.342.
     Kom til Ibestad.342
589.527.
Anna Normann Kildal Lund
Født 1794, Øksnes, Nordland.342.
     Kom til Ibestad.342
590.527.
Simon Lund
Født 1796, Øksnes, Nordland.342.
     Kom til Ibestad.342
591.527.
Karen Petronella Arktander Borch Lund
Født 1798, Øksnes, Nordland.342.
     Kom til Ibestad.342
592.527.
Kristian Torber Hegge Lund
Født 1800, Øksnes, Nordland.342.
     Kom til Ibestad.342
593.527.
Johanna Ovidia Fredrikka Lund
Født 1802, Øksnes, Nordland.342.
Død 1876342.

Gift 1825342 med

Nikolai Normann Dons
Født 1798, Hamnvik, Astafjord.342.
Død 1891342.
     Søn af Jens Bing Dons og Ingeborg Anna Normann.
     11 Børn, se Astafjord Bygdebok.

Børn af Johanna Ovidia Fredrikka Lund og Nikolai Normann Dons:

648.593.Ingeborg Anna Dons, f. 1827, Astafjord.
649.593.Jens Bing Dons, f. 1829, d. 1919
594.531.
Daniel Strøm Dundas
Født 1 mar. 1803312.
Død 7 apr. 1894312.
     Proprietær på Lurøgård i Helgeland.312

Gift _____med

Karen Marie Grenger (Greger?)
Født 18 apr. 1816, Forvig i Tjøtø.312.
Død 31 okt. 1876312.
     Mange børn.

Børn af Daniel Strøm Dundas og Karen Marie Grenger (Greger?):

650.594.Isak Dundas
595.538.
Elias Heltberg Lund
Født 1827.
Død 1847.
596.538.
Bernhardine Maria Lund
Født 1828.
Død 1886.
597.538.
Anton Fredrik Lund
Født 1830.
Død 1881.
598.538.
Ole Lund
Født 1832.
Død 1899.

Gift _____med

Malena Kathrine Robertson
Født 1844.
Død 1904.

Børn af Ole Lund og Malena Kathrine Robertson:

651.598.Charles Robertson Lund, f. 1864, d. 1864
652.598.Bernt Christian Lorck Lund, f. 1864, d. _____
653.598.Charles Robertson Lund, f. 1866, d. 1866
654.598.Dagny Lund, f. 1867, d. 1867
655.598.Marie (Mia) Fredrikke Lund, f. 1868, d. _____
656.598.Bergljot Lund, f. 1869, d. _____
657.598.Einar Lund, f. 1870, d. 1907
658.598.Dorothea (Dorit) Ulriche Lund, f. 1871
659.598.Bernhardine (Dine) Lund, f. 1872
660.598.Malla Lund, f. 1874
661.598.Anna Lund, f. 1875, d. 1900
662.598.Olaug Lund, f. 1877
663.598.Worm Hirsch Lund, f. 1878
664.598.Hans Lund, f. 1879, d. 1879
665.598.Haldis Lund, f. 1880, d. 1884
599.538.
Christian Lund
Født 1834.
Død 1834.
600.538.
Sofie Elisabeth Lund
Født 1837.
Død 1837.
601.538.
Jens Schive Lund
Født 1841.
Død 1907.
602.538.
Hans Wingaard Finne Lund
Født 1843.
Død 1866.
603.538.
Sofus Fredrik Lund
Født 1846.
Død 1874.
604.542.
Willatz Bing Dreyer
Født 1797, Hadsel.40.
605.543.
Sara Røst Dreyer
Født 1803346.
606.543.
Helene Catharine Rist Dreyer
Født 1806346.

Gift _____med

Jens Peter Schjelderup
607.543.
Anne Sophia Hersleb Dreyer
Født 1808, Klak, Hadsel.346,40, døbt 1 apr. 1808, Hadsel.40.
Død 11 mai 1887, Kjøpsvik, Tysfjord.40.

Gift 12 jan. 1833, Lødingen.40 med

Jacob Willumsen Lind
Født 11 jan. 1792, Kjøpvik, Tysfjord.40.
Død 14 apr. 1848, Kjøpsvik, Tysfjord.40.
     Søn af Willum Jacobsen Lind og Petronella Halvorsdatter.
     Gjestgiver og Handelsmann på Kjöpsvik i Tysfjorden.346,365
     Eide flere jekter. 15 Børn [6 i første].

[Gift 1° 1813 med Maren Maria Reener (15 aug. 1785 - 1831); Gift 2° 12 jan. 1833 med Anne Sophia Hersleb Dreyer (1808 - 11 mai 1887)].

Børn af Anne Sophia Hersleb Dreyer og Jacob Willumsen Lind:

666.607.Sara Susanne Bing Lind, f. 1841
608.543.
Søren Ferdinand Dreyer
Født 1809346.
609.543.
Willas Bing Dreyer
Født 2 aug. 1813346.
     Opfostret hos handelsmann Gjæver på Vebbestad i Kvæfjord. Willas Bing Dreyer var mellem 1830-1845 skolelærer i Ofoten og bodde da på Ytter-Böe i Ofoten.346

Gift _____, Kvæfjord346 med

Mette Margrethe Gregusdatter
Født 29 jan. 1798, Kvæfjord346.
     Datter af Gregus Jacobsen og Inger Maria Larsdatter.
610.544.
Malena Katrina Bing Drejer
Født omkring 1799366,115.
611.544.
Sara Schelderup
Født 180230.
Død 28 dec. 187230.

Gift 182230 med

Lars Weibye
Død 16 mar. 182830.
     1788 Lieut: Risør.30
612.544.
___________
     En sønn som druknet under vinterfisket på Vestfjorden.305
613.544.
Anne Sofie Schelderup
Født 4 jul. 1811367,305.
Død 13 feb. 184830,40.

Gift 1843368,30 med

Ove Guldberg Høegh
Født 23 apr. 181430.
Død 7 feb. 186330.
     Søn af Dines Guldberg Høegh og Pauline Louise Juell.

[Gift 1° 1843 med Anne Sofie Schelderup (4 jul. 1811 - 13 feb. 1848); Gift 2° 21 nov. 1848 med Ingeborg Anna Dons (f. 1827)].

Børn af Anne Sofie Schelderup og Ove Guldberg Høegh:

667.613.Knud Orn (Ørn?) Høegh, f. 1844, Trondenes.
614.544.
Christopher Andreas Schelderup
Født 23 sep. 181530.
Død 1887, Seljestad, Trondenes.321.
     Stilling: Lege

Gift 18 aug. 185130 med

Sara Sophie Margrethe Nicolaisdatter Heidenreich
Født 8 jan. 1828, Tønsberg.30,368.
Død 1884, Seljestad, Trondenes.369.

Børn af Christopher Andreas Schelderup og Sara Sophie Margrethe Nicolaisdatter Heidenreich:

668.614.Christopher Andreas Schjelderup, f. 1852, d. 1853, Tønsberg.
669.614.Einar Schjelderup, f. 1854, d. 1861, Trondenes.
670.614.Oluf (Olav) Schjelderup, f. 1856, Trondenes., d. 1857, Trondenes.
671.614.Hjalmar Kristoffersen Schjelderup, f. 1858, Trondenes.
672.614.Einar Schjelderup, f. 1861
673.614.Halvdan Schjelderup, f. 1863, Trondenes.
674.614.Gunnar Schjelderup, f. 1869, Trondenes.
615.544.
Elen Margrethe Schjelderup
Død 2 jan. 1863, Seljestad i Trondenes.30.
616.544.
Søren Schelderup
Født 6 okt. 1818, Lødingen.370,371,330.
Død 25 dec. 1896, Beitstad, Nord Trøndelag.30,40.
     Stilling: Lærer
     Søren Schjelderup er år 1865 sogneprest i Hatfjelddalen? og bor på prestegården med konen Jensine og deres barn: Sverre, Petra Maria, Anna Elise, Sara Andrea og Helga.330

Gift 28 dec. 1853, Alstadhaug30 med

Jensine Klykken (Klykker?)
Født 28 dec. 1828, Inderøen.372,30,330.

Børn af Søren Schelderup og Jensine Klykken (Klykker?):

675.616.Christopher Andreas Schjelderup, f. omkr. 1854, d. 1863
676.616.Petra Maria Schjelderup, f. 1856, Steinkjær.
677.616.Sverre Schjelderup, f. 1857, Steinkjær.
678.616.Einar Schjelderup, f. 1859, d. 1860
679.616.Hanna (Anne Elisabeth) Schjelderup, f. 1862, Hatfjelddalen.
680.616.(Lea) (Sara Andrea) Schjelderup, f. 1864, Hatfjelddalen.
681.616.Helga Schjelderup, f. omkr. 1865, Hatfjelddalen.
682.616.Henriette Schjelderup, f. 1867
617.544.
Arnoldus Schytte Schjelderup
Født 12 jan. 182230, døbt 21 apr. 1822, Lødingen.373,30.
     Gaardbr. i Tysfjord.30

Gift _____30med

Sofie Larsdatter
618.544.
___________
619.544.
___________
620.544.
___________
621.544.
___________
622.544.
___________
623.544.
___________
624.545.
Willatz Bing Dreyer
Født 17 jan. 1806.
625.549.
Lorentz Christopher Schjelderup
Født 7 okt. 1812, Vinje i Bø, Vesterålen.349.
Død 12 jun. 1874, Gulstad i Hadsel.349.
     Indehaver af en større Skrædderforretning i Bergen, senere bosat som Proprietær paa Gulstad i Hadsel.349

Gift 1 jun. 1841349 med

Karin Rasmine (Kaia) Thesen
Født 15 apr. 1823349.
Død 8 apr. 1896, Bergen.349.
     Datter af Elias Thesen og Isabella Testmann Jentoft.

Børn af Lorentz Christopher Schjelderup og Karin Rasmine (Kaia) Thesen:

683.625.Emilie Schjelderup, f. 1843
684.625.Joachim Elias Schjelderup, f. omkr. 1845, d. 1862, Bergen.
685.625.Emilie Schjelderup, f. 1846
686.625.Isabella Birgitte (Bella) Schjelderup, f. 1848, Bergen.
687.625.Lauritz Ananias Schjelderup, f. 1851
688.625.Christopher Rasmus Henning Schjelderup, f. 1854
689.625.Johan Rasch Jentoft Thesen Schjelderup, f. 1856, d. 1876, Brasilien.
690.625.Sara Susanna Bing Schjelderup, f. 1859, Hadsel.
691.625.Joachim Elias Schjelderup, f. 1863, Hadsel.
626.549.
John Røst Schjelderup
Født 14 okt. 1813374.
Død 10 mar. 1874374.
     Handelsmann på Vinje i Bø, Vesterålen.374

Gift _____med

Magdalene Irgens Schøning
Født 3 jan. 1810, Grøtø.374.
Død 10 feb. 1883374.
     Datter af Arnt Schøning og Anna Johanne Margrete Angell.

Børn af John Røst Schjelderup og Magdalene Irgens Schøning:

692.626.Birgitte Isakelle Schjelderup, f. 1841, Vesterålen., d. 1908, Tromsø.
627.568.
Jacob Lund
Født 1834.
Død 1909.

Gift _____med

Petra Maja Wulfsberg
Født 1852.
Død _____.
628.568.
Christian Lund
Født 1835.
Død 1898.

Gift _____med

Elise Frederikke Schriver
Født 1836.
Død 1916.

Børn af Christian Lund og Elise Frederikke Schriver:

693.628.Ragnhild Lund, f. 1870, d. 1921
694.628.Karen Bolette Lund, f. 1878
629.568.
Wilhelm Lund
Født 1838.
Død 1905.

Gift _____med

Marie Hansine Johansen
Født 1845.
Død 1874.

Børn af Wilhelm Lund og Marie Hansine Johansen:

695.629.Henrik Lund, f. 1867, d. _____
696.629.Hans Peter Lund, f. 1869, d. 1869
697.629.Johan Fredrik Otto Lund, f. 1869, d. 1870
698.629.Molly Bolette (Lilla) Lund, f. 1872, d. _____
699.629.Fredrik Lund, f. 1874, d. 1874
630.568.
Hans Peter Lund
Født 1844.
Død 1874.

Gift _____med

Gurine Helene Olsen
Født 1848.
Død _____.

Børn af Hans Peter Lund og Gurine Helene Olsen:

700.630.Axel Lund, f. 1874
701.630.Hans Peter Lund, f. 1875, d. 1875
631.568.
Fredrik Otto Jens Gram Lund
Født 1845.
Død 1907.

Gift _____med

Gurine Cecilie Pedersen
Født 1856.
Død 1901.

Børn af Fredrik Otto Jens Gram Lund og Gurine Cecilie Pedersen:

702.631.Claus Reutler Lund, f. 1887, d. 1890
632.573.
Barbro Henriette Lund
Født 1831.
Død 1895.
633.573.
Johan Michael Lund
Født 1833.
Død 1908.
634.573.
Nils Lund
Født 1835.
Død 1914.

Gift _____med

Elise "Ulrikke" Wibye
Født 1844.
Død 1906.
635.573.
Marianne Christine Andrea Lund
Født 1837.
Død 1909.
636.573.
Christiane Wilhelmine Lund
Født 1840.
Død _____.
637.573.
Karen (Kaja) Dorothea Nicoline Olave Lund
Født 1842.
Død 1902.
638.573.
Anton Martin Lund
Født 1844.
Død _____.
639.573.
Oscar Eugene Lund
Født 1849.
Død _____.
640.573.
Marius Fredrik Lund
Født 1852.
Død _____.

Gift _____med

Thora Juliane Margrethe Heyerdahl
Født 1853.
Død _____.

Generation 11.

641.577.
Jakob (Jak) Gram
Født 3 dec. 1883, «Nidareid».375.
Død _____375, begravet _____, Ullern kirke i Oslo.375.

Gift 27 apr. 1912376 med

Thora Falck Platou
Født 31 mai 1892, Hamar.376.

Børn af Jakob (Jak) Gram og Thora Falck Platou:

703.641.Hans Thomas Gram, f. 1913, Trondhjem.
704.641.Gabriel Andreas Platou Gram, f. 1914, Hamar., d. 1916, Hvaler.
705.641.Elin Gram, f. 1916, Hamar.
642.583.
Johannes Georg Heftye
Født 16 feb. 1857339.
     Chef for Firmaet Tho. Joh. Heftye & Søn. Direktør i Centralbanken for Norge.363
643.584.
Ada Skjelderup
Født 11 aug. 1861, Doktorboligen ved Grefsen Bad i V. Aker364.
Død 18 mai 1909, (Natten mellem 17 og 18 Mai 1909 - faa Timer før sin Moder).364, begravet 22 mai 1909, Vor Frelsers Gravlund i Christiania364.

Gift 15 sep. 1883, Christiania364 med

Carl Peter Antonisen Kaas
Født 3 dec. 1858, Christiania364.
     Søn af Hans Kaas og Engel Marie Antonisen.
     Blev Student 1876, tog anden Examen 1877, blev norsk Tandlæge 1880 og amerikansk Tandlæge (D.D.S.) 1881. Praktiserer som Tandlæge i Christiania.364

Børn af Ada Skjelderup og Carl Peter Antonisen Kaas:

706.643.Carl Kaas, f. 1884, Christiania
707.643.Michael Skjelderup Kaas, f. 1885, «Kvældsro» i Bærum
708.643.Hans Kaas, f. 1887, Christiania
709.643.Marie Kaas, f. 1889, Stabæk i Bærum
710.643.Arthur Sigurd Kaas, f. 1891, Christiania
711.643.Johannes Kaas, f. 1893, d. 1893
712.643.Ada Sigrid Kaas, f. 1897, Christiania
644.584.
Louise Skjelderup
Født 14 okt. 1864, Christiania377.
     Hun er ugift og fremdeles bosat i Christiania (1915).377
645.584.
Michael Skjelderup
Født 13 mai 1868, Christiania377.
     Blev Student 1886 og medicinsk Kandidat 1894 og var fra 1896 til 1908 praktiserende Læge i Christiania. 1896-1902 var han Amanuensis hos sin Fader. For Tiden (1915) praktiserer han i Bærum med Bopæl i Sandviken.377

Gift 1° 27 apr. 1904, Ægteskabet er senere opløst377 med

Estrid Thygesen
Født 26 jun. 1876377.
     Datter af Rud Emanuel Abel Thygesen og Elisabeth Julie Schultze du Mesnil de Rochemont.

Gift 2° 26 mai 1910377 med

Kari Elna Wilhelmine Schriver
Født 27 mai 1875377.
     Datter af Christian Rasmus Nicolai Schriver og Netta Reusch.

[Gift 1° med Ludvig Solum (21 dec. 1862 - 15 sep. 1903); Gift 2° 26 mai 1910 med Michael Skjelderup (f. 13 mai 1868)].

Børn af Michael Skjelderup og Estrid Thygesen:

713.645.Michael Skjelderup, f. 1905, Christiania

Børn af Michael Skjelderup og Kari Elna Wilhelmine Schriver:

714.645.Odd Skjelderup, f. 1911, Bærum
646.584.
Arthur Sigurd Skjelderup
Født 26 nov. 1874, Christiania378.
     Blev Student 1893, juridisk Kandidat 1898 og Høiesteretsadvokat 1904. Proaktiserer siden 1905 som Advokat i Christiania.378

Gift 6 nov. 1905378 med

Christine (Kitty) Margrethe Aabel Munthe
Født 18 apr. 1882, Christiania378.
     Datter af Christopher Pavels Munthe og Karithe Marie Berg.

Børn af Arthur Sigurd Skjelderup og Christine (Kitty) Margrethe Aabel Munthe:

715.646.Sigrid Skjelderup, f. 1906, Christiania
647.587.
Jonas Laurids Idemil Lie
Født 1833.
Død 1908.
     Stilling: Forfatter

Gift _____med

Thomasine Lie
648.593.
Ingeborg Anna Dons
Født 1827, Hamnvik, Astafjord.342.

Gift 21 nov. 1848, - eller 6. dec. 184898,342 med

Ove Guldberg Høegh
Født 23 apr. 181430.
Død 7 feb. 186330.
     Søn af Dines Guldberg Høegh og Pauline Louise Juell.

[Gift 1° 1843 med Anne Sofie Schelderup (4 jul. 1811 - 13 feb. 1848); Gift 2° 21 nov. 1848 med Ingeborg Anna Dons (f. 1827)].

Børn af Ingeborg Anna Dons og Ove Guldberg Høegh:

716.648.Johanne Nikoline Høegh, f. 1849, Trondenes.
717.648.Paul Høegh, f. 1851, Trondenes.
649.593.
Jens Bing Dons
Født 1829.
Død 1919.

Gift 1853342 med

Johanna Gunneria Johnsdatter Berg
Født 1827, Støver, Bodø, Nordland.342.
Død 1898342.
     Datter af John Berg og Gunhild Rosted.
650.594.
Isak Dundas
     Overtog Lurøgård i Helgeland, der på dette tidspunkt var gået i arv fra generation til generation i over 250 år.312
651.598.
Charles Robertson Lund
Født 1864.
Død 1864.
652.598.
Bernt Christian Lorck Lund
Født 1864.
Død _____.

Gift _____med

Ingeborg Weidemann
Født 1868.

Børn af Bernt Christian Lorck Lund og Ingeborg Weidemann:

718.652.Margaret (Lillemor) Lund, f. 1895
719.652.Haldis Lund, f. 1897
720.652.Ole Lund, f. 1903
721.652.Solveig Lund, f. 1907
653.598.
Charles Robertson Lund
Født 1866.
Død 1866.
654.598.
Dagny Lund
Født 1867.
Død 1867.
655.598.
Marie (Mia) Fredrikke Lund
Født 1868.
Død _____.

Gift _____med

Nicolai Lenning
Født 1858.
Død _____.
656.598.
Bergljot Lund
Født 1869.
Død _____.
657.598.
Einar Lund
Født 1870.
Død 1907.
658.598.
Dorothea (Dorit) Ulriche Lund
Født 1871.
659.598.
Bernhardine (Dine) Lund
Født 1872.
660.598.
Malla Lund
Født 1874.

Gift _____med

Haakon Hauan
Født 1871.

Børn af Malla Lund og Haakon Hauan:

722.660.Haldis Hauan, f. 1898
723.660.Erna Hauan, f. 1899
724.660.Odd Hauan, f. 1900
725.660.Haakon Hauan, f. 1894
726.660.Einar Hauan, f. 1906
727.660.Bergljot Hauan, f. 1913
661.598.
Anna Lund
Født 1875.
Død 1900.
662.598.
Olaug Lund
Født 1877.
663.598.
Worm Hirsch Lund
Født 1878.

Gift _____med

Jacoba Johanne Lesterhaus Mensinga
Født 1878.

Børn af Worm Hirsch Lund og Jacoba Johanne Lesterhaus Mensinga:

728.663.Ingeborg Lund, f. 1906
729.663.Worm Lund, f. 1909
730.663.Dorrit Lund, f. 1911
731.663.Bergljot Lund, f. 1915
664.598.
Hans Lund
Født 1879.
Død 1879.
665.598.
Haldis Lund
Født 1880.
Død 1884.
666.607.
Sara Susanne Bing Lind
Født 1841379.
     Kjøbsvig.380

Gift 29 dec. 1862381 med

Johannes Irgens Krog
Født 1836380.
     Søn af Jens Krog og Gjertine (Gjertrud) Birgitta Lind.
     Johannes bodde på Offersøy [i Lødingen] som handelsmann da han ble gift med Sara i 1862. Ytterligere opplysninger savnes.380
667.613.
Knud Orn (Ørn?) Høegh
Født 15 apr. 1844, Trondenes..
668.614.
Christopher Andreas Schjelderup
Født 24 sep. 185230.
Død 23 dec. 1853, Tønsberg.30.
669.614.
Einar Schjelderup
Født 7 jul. 1854382,30,369.
Død 27 mar. 1861, Seljestad, Trondenes.30.
670.614.
Oluf (Olav) Schjelderup
Født 19 dec. 1856, Røkenes, Trondenes.30,369.
Død 1 mai 1857, Røkenes, Trondenes.30.
671.614.
Hjalmar Kristoffersen Schjelderup
Født 12 apr. 1858, Harstad, Trondenes.30,369.

Gift 1884383 med

Tora Pauline Nilsdatter Johnsen
Født 1861, Alstahaug383.
Død 1887, Seljestad, Trondenes.383.

Børn af Hjalmar Kristoffersen Schjelderup og Tora Pauline Nilsdatter Johnsen:

732.671.Kristoffer Andreas Schjelderup, f. 1885, Trondenes.
672.614.
Einar Schjelderup
Født 30 mar. 186130.
673.614.
Halvdan Schjelderup
Født 31 aug. 1863, Seljestad, Trondenes.30,369.
674.614.
Gunnar Schjelderup
Født 16 sep. 1869, Seljestad, Trondenes.30,369.
675.616.
Christopher Andreas Schjelderup
Født omkring dec. 1854.
Død 12 aug. 1863384,30.
676.616.
Petra Maria Schjelderup
Født feb. 1856, Steinkjær.385,30,330.
677.616.
Sverre Schjelderup
Født dec. 1857, Steinkjær.386,30,330.
     Sogneprest ?
678.616.
Einar Schjelderup
Født dec. 185930.
Død aug. 186030.
679.616.
Hanna (Anne Elisabeth) Schjelderup
Født feb. 1862, Hatfjelddalen.387,30,330.
680.616.
(Lea) (Sara Andrea) Schjelderup
Født 6 feb. 1864, Hatfjelddalen.388,30,330.
681.616.
Helga Schjelderup
Født omkring 1865, Hatfjelddalen.389,330.
682.616.
Henriette Schjelderup
Født 12 mai 186730.
683.625.
Emilie Schjelderup
Født 1843349.
     Død spæd.349
684.625.
Joachim Elias Schjelderup
Født omkring 1845349.
Død 1862, Bergen.349.
685.625.
Emilie Schjelderup
Født 30 nov. 1846349.

Gift _____med

Olaus Hanson
Født 1846349.
     Fra Christiania. Mekaniker. Bosat i Worchester, Mass., USA.349

Børn af Emilie Schjelderup og Olaus Hanson:

733.685.Henry Hanson, f. 1882
734.685.Carry Hanson, f. 1884
735.685.Johnny Hanson, f. 1886
736.685.Einar Hanson, f. 1888
686.625.
Isabella Birgitte (Bella) Schjelderup
Født 31 aug. 1848, Bergen.349.

Gift 1891, Domkirken i Bergen.349 med

Christian Mohn Thesen
Født 23 nov. 1836349.
     Søn af Elias Thesen og Isabella Testmann Jentoft.
     Skibskaptein (fører av Bergens første Jernskib, Barken, "Europa"). Senere Korrespondent og Skibsreder i Bergen.349
687.625.
Lauritz Ananias Schjelderup
Født 29 sep. 1851349.
     Kjøbmand i Bergen.349

Gift 1° 30 okt. 1876349 med

Betzy Susanne Sivertsen
Født 7 sep. 1847349.
Død 3 dec. 1897349.
     Datter af Berent Martin Sivertsen og Marthine Steen.

Gift 2° 14 mar. 1893349 med

Caroline Dorothea Hansen
Født 10 apr. 1864349.
     Datter af Niels O. Hansen og Elen Marie Hansen.

Børn af Lauritz Ananias Schjelderup og Betzy Susanne Sivertsen:

737.687.Lorentz Schjelderup, f. 1881
738.687.Berent Schjelderup, f. 1883
739.687._____
740.687._____
741.687._____

Børn af Lauritz Ananias Schjelderup og Caroline Dorothea Hansen:

742.687.Victor Schjelderup, f. 1894
743.687.Carola Schjelderup, f. 1896
744.687.Kaia Schjelderup, f. 1898
745.687.Betzy Schjelderup, f. 1899
688.625.
Christopher Rasmus Henning Schjelderup
Født 12 apr. 1854349.
     Lever ugift i Boston, USA.349
689.625.
Johan Rasch Jentoft Thesen Schjelderup
Født 25 aug. 1856349.
Død 1876, Rio de Janeiro, Brasilien.349.
     Sømand, død af den gule Feber.349
     Må være identisk med den Johan Schjelderup, f. 1855 i Bergen, der år 1865 er pleiesøn hos kjøpmann i Bergen Johan Thesen (f. 1826 i Moskenæs, Nordland).330
690.625.
Sara Susanna Bing Schjelderup
Født 22 sep. 1859, Hadsel.349.
     Opholder sig i Bergen.349
691.625.
Joachim Elias Schjelderup
Født 27 nov. 1863, Hadsel.349.
     Handelsagent i Bergen.349

Gift 1 mai 1888, Strømsnæs i Askøen.349 med

Marie Traae
Født 13 jun. 1863, Strømsnæs i Askøen.349.

Børn af Joachim Elias Schjelderup og Marie Traae:

746.691.Ingmor Schjelderup, f. 1889
747.691.Jenny Schjelderup, f. 1892
748.691.Hans Schjelderup, f. 1893
749.691.Laila Schjelderup, f. 1895
750.691.John Røst Schjelderup, f. 1897
751.691._____
752.691._____
692.626.
Birgitte Isakelle Schjelderup
Født 15 okt. 1841, Vinje i Bø, Vesterålen.352.
Død 14 apr. 1908, Tromsø.352.

Gift 12 aug. 1863352 med

Hans Andreas Giæver
Født 17 nov. 1835, Tromsø.352.
Død 4 mai 1908, Tromsø.352.
     Ved farens død i 1869 overtok Hans Andreas firmaet Giæver & Søn [manufaktur- og kortevarer], som imidlertid gikk konkurs i 1881. Hans Andreas fortsatte da med å selge manufakturvarer pr. kommisjon, og denne handelen fikk et betydelig omfang. Giæver-firmaet ble faktisk ledende i bransjen. (jfr. Ytreberg I, s. 553, 592).352

Børn af Birgitte Isakelle Schjelderup og Hans Andreas Giæver:

753.692.John Schjelderup Giæver, f. 1864, Tromsø., d. 1914, Tromsø.
754.692.Hans Martinus Giæver, f. 1869, Tromsø.
755.692.Birger Andreas Giæver, f. 1871, Tromsø., d. 1921, Lillehammer.
756.692.Halvdan Giæver, f. 1873, Tromsø ?, d. 1918
693.628.
Ragnhild Lund
Født 1870.
Død 1921.

Gift _____med

Anders Gulbrandsen Lunder
Født 1857.

Børn af Ragnhild Lund og Anders Gulbrandsen Lunder:

757.693.Elise Lunder, f. 1892
758.693.Christian Lund Lunder, f. 1894
759.693.Ragnar Lunder, f. 1896, d. 1897
760.693.Ingeborg Lunder, f. 1903
694.628.
Karen Bolette Lund
Født 1878.
695.629.
Henrik Lund
Født 1867.
Død _____.

Gift _____med

Sigfrid Elise Huseby
Født 1871.

Børn af Henrik Lund og Sigfrid Elise Huseby:

761.695.Nora Lund, f. 1893
762.695.Wilhelm Lund, f. 1900
763.695.Aase Lund, f. 1908
696.629.
Hans Peter Lund
Født 1869.
Død 1869.
697.629.
Johan Fredrik Otto Lund
Født 1869.
Død 1870.
698.629.
Molly Bolette (Lilla) Lund
Født 1872.
Død _____.

Gift _____med

Jens Kobro Daae
Født 1877.

Børn af Molly Bolette (Lilla) Lund og Jens Kobro Daae:

764.698.Christen Henrik Daae, f. 1907
765.698.Einar Wilhelm Daae, f. 1909
699.629.
Fredrik Lund
Født 1874.
Død 1874.
700.630.
Axel Lund
Født 1874.

Gift _____med

Signe Hovet
Født 1887.

Børn af Axel Lund og Signe Hovet:

766.700.Helene Lund, f. 1906
767.700.Hans Peter Lund, f. 1907
768.700.Anna Lund, f. 1910
769.700.Ragnhild Lund, f. 1912
770.700.Thor Lund, f. 1915, d. _____
771.700.Anders Lund, f. 1919
772.700.Birgit Lund, f. 1921
773.700.Egil Wilhelm Lund, f. _____
701.630.
Hans Peter Lund
Født 1875.
Død 1875.
702.631.
Claus Reutler Lund
Født 1887.
Død 1890.

Generation 12.

703.641.
Hans Thomas Gram
Født 11 jul. 1913, Trondhjem.376, døbt 3 aug. 1913, Bakke kirke.376.
704.641.
Gabriel Andreas Platou Gram
Født 8 sep. 1914, Hamar.376.
Død 30 jul. 1916, Bølingshavn, Hvaler.376.
     Død av skarlagensfeber.376
705.641.
Elin Gram
Født 9 mar. 1916, Hamar.376.
706.643.
Carl Kaas
Født 28 jun. 1884, Christiania377.
     Student 1903, cand. jur. 1908, praktiserende Overretssagfører i Narvik fra 1912.377

Gift 28 dec. 1912, Sandefjord377 med

Gunbjørg (Guri) Bjørnsgaard
Født 23 apr. 1889377.
     Datter af Hans Larsen og Petrine (Petty) Alvilde Pedersen.

Børn af Carl Kaas og Gunbjørg (Guri) Bjørnsgaard:

774.706.Carl Hans Kaas, f. 1913, Narvik
707.643.
Michael Skjelderup Kaas
Født 16 sep. 1885, «Kvældsro» i Bærum377.
     Student 1906, vpl. Lieutenant 1907. Forretningsmand i Argentina.377
708.643.
Hans Kaas
Født 28 feb. 1887, Christiania377.
     Student 1906, Examen fra Handelsgymnasiet 1908, studerer Filologi og er Lærer ved Frogner Skole.377
709.643.
Marie Kaas
Født 24 jul. 1889, Stabæk i Bærum377.

Gift 22 okt. 1914377 med

Birger Brinck Lund
Født 28 apr. 1888377.
     Søn af Hans Geelmuyden Lund og Bertella Jensine Karen Lauritza Bertelsen.
     Lærer ved Frogner Skole.377
710.643.
Arthur Sigurd Kaas
Født 7 jul. 1891, Christiania377.
     Styrmand.377
711.643.
Johannes Kaas
Født 10 jul. 1893377.
Død 13 jul. 1893377.
712.643.
Ada Sigrid Kaas
Født 16 jan. 1897, Christiania377.
713.645.
Michael Skjelderup
Født 4 okt. 1905, Christiania378.
714.645.
Odd Skjelderup
Født 26 jul. 1911, Bærum378.
715.646.
Sigrid Skjelderup
Født 13 okt. 1906, Christiania378.
716.648.
Johanne Nikoline Høegh
Født 8 nov. 1849, Stangnes, Trondenes.98,342.

Gift 4 sep. 1873, Ibestad.98,342 med

Anton Martin Tobias Jakobsen
Født 1835, Oslo342.
717.648.
Paul Høegh
Født 27 mar. 1851, Trondenes.98.
718.652.
Margaret (Lillemor) Lund
Født 1895.

Gift _____med

Einar Brun
Født 1895.

Børn af Margaret (Lillemor) Lund og Einar Brun:

775.718.Christian Brun, f. 1921
776.718.Einar Brun, f. 1922
719.652.
Haldis Lund
Født 1897.
720.652.
Ole Lund
Født 1903.

Gift _____med

Hjørdis Bergljot Stavseth
Født 1906.

Børn af Ole Lund og Hjørdis Bergljot Stavseth:

777.720.Bernt Christian Lund, f. _____
778.720.Ole Lund, f. _____
779.720.Per Oscar Lund, f. _____
721.652.
Solveig Lund
Født 1907.

Gift _____med

Mikal Sørensen
Født 1899.
Død _____.

Børn af Solveig Lund og Mikal Sørensen:

780.721.Bjørg Sørensen, f. _____
781.721.Michael Sørensen, f. _____
722.660.
Haldis Hauan
Født 1898.

Gift _____med

Henrik Hoffmann
Født 1895.
723.660.
Erna Hauan
Født 1899.

Gift 1° _____med

Herman Johan Wilhelm Becht

Gift 2° _____med

Gerrit Jan van Heuven Godhart (Goldhart?)
Født 1901.

Børn af Erna Hauan og Gerrit Jan van Heuven Godhart (Goldhart?):

782.723._____
783.723._____
724.660.
Odd Hauan
Født 1900.

Gift _____med

Else Ferslew
Født 1913.

Børn af Odd Hauan og Else Ferslew:

784.724._____
785.724._____
786.724._____
725.660.
Haakon Hauan
Født 1894.

Gift _____med

Mary Adele Martemis

Børn af Haakon Hauan og Mary Adele Martemis:

787.725._____
788.725._____
789.725._____
726.660.
Einar Hauan
Født 1906.
727.660.
Bergljot Hauan
Født 1913.

Gift _____med

Sigurd Skaugen
Født 1907.
728.663.
Ingeborg Lund
Født 1906.

Gift _____med

Johan Kraft-Middelfart Johanssen
Født 1900.

Børn af Ingeborg Lund og Johan Kraft-Middelfart Johanssen:

790.728.Ingeborg Kraft Johanssen, f. _____
791.728.Hans-Jacob Kraft Johanssen, f. _____
792.728.Worm Kraft Johanssen, f. _____
793.728.Kate Kraft Johanssen, f. _____
794.728.Dorrit Kraft Johanssen, f. _____
729.663.
Worm Lund
Født 1909.

Gift _____med

Anne Marie Christensen
Født 1911.

Børn af Worm Lund og Anne Marie Christensen:

795.729.Worm Lund, f. _____
796.729.Morten Lund, f. _____
797.729.Sverre Lund, f. _____
730.663.
Dorrit Lund
Født 1911.

Gift _____med

Thomas Brockbank Morland
Født 1906.

Børn af Dorrit Lund og Thomas Brockbank Morland:

798.730.Astrid Morland, f. _____
799.730.Simon Morland, f. _____
800.730.Bergljot Sonja Morland, f. _____
731.663.
Bergljot Lund
Født 1915.

Gift _____med

Einar Olsen
Født 1911.
732.671.
Kristoffer Andreas Schjelderup
Født 1885, Seljestad, Trondenes.383.
733.685.
Henry Hanson
Født 1882349.
734.685.
Carry Hanson
Født 1884349.
735.685.
Johnny Hanson
Født 1886349.
736.685.
Einar Hanson
Født 1888349.
737.687.
Lorentz Schjelderup
Født aug. 1881349.
738.687.
Berent Schjelderup
Født feb. 1883349.
739.687.
___________
740.687.
___________
741.687.
___________
742.687.
Victor Schjelderup
Født mai 1894349.
743.687.
Carola Schjelderup
Født jul. 1896349.
744.687.
Kaia Schjelderup
Født okt. 1898349.
745.687.
Betzy Schjelderup
Født dec. 1899349.
746.691.
Ingmor Schjelderup
Født 12 jul. 1889349.
747.691.
Jenny Schjelderup
Født 23 mar. 1892349.
748.691.
Hans Schjelderup
Født 4 dec. 1893349.
749.691.
Laila Schjelderup
Født 12 dec. 1895349.
750.691.
John Røst Schjelderup
Født 20 apr. 1897349.
751.691.
___________
752.691.
___________
753.692.
John Schjelderup Giæver
Født 18 sep. 1864, Tromsø.390.
Død 5 nov. 1914, Tromsø.390.
754.692.
Hans Martinus Giæver
Født 4 jul. 1869, Tromsø.374.
     Han var elev av Tromsø skole og Gundersens skole. Han tok latinartium i 1888, arbeidet deretter til 1891 ved handelen, reiste til Amerika sistnevnte år, og i studenterboken for 1913 opplyses at han var kontorsjef ved elektrisitetsverk i Spokane. Det er også opplyst at han var bosatt i Burlingame, California, og arbeidet som bokholder i San Francisco.391
     Han var gift med hadde ingen barn.391
755.692.
Birger Andreas Giæver
Født 22 mai 1871, Tromsø.392.
Død 25 jan. 1921, Lillehammer.392.
756.692.
Halvdan Giæver
Født 1 dec. 1873, Tromsø ?393.
Død 26 mar. 1918393.
757.693.
Elise Lunder
Født 1892.
758.693.
Christian Lund Lunder
Født 1894.

Gift _____med

Eva Næss
Født 1904.
759.693.
Ragnar Lunder
Født 1896.
Død 1897.
760.693.
Ingeborg Lunder
Født 1903.

Gift _____med

Harry Røed
Født 1892.
761.695.
Nora Lund
Født 1893.
762.695.
Wilhelm Lund
Født 1900.

Gift 1° _____med

Dagmar Myhrvold
Født 1898.

Gift 2° _____med

Kathleen Mary Austin
Født 1917.

Børn af Wilhelm Lund og Dagmar Myhrvold:

801.762.Anne Marie Lund, f. _____
763.695.
Aase Lund
Født 1908.

Gift _____med

Harald Linberg
Født 1907.

Børn af Aase Lund og Harald Linberg:

802.763.Finn Linberg, f. _____
803.763.Berit Linberg, f. _____
764.698.
Christen Henrik Daae
Født 1907.
765.698.
Einar Wilhelm Daae
Født 1909.
766.700.
Helene Lund
Født 1906.
767.700.
Hans Peter Lund
Født 1907.
768.700.
Anna Lund
Født 1910.
769.700.
Ragnhild Lund
Født 1912.
770.700.
Thor Lund
Født 1915.
Død _____.
771.700.
Anders Lund
Født 1919.

Gift _____med

Torbjørg Foss
Født 1917.

Børn af Anders Lund og Torbjørg Foss:

804.771.Leif Lund, f. _____
772.700.
Birgit Lund
Født 1921.
773.700.
Egil Wilhelm Lund
Født _____.

Generation 13.

774.706.
Carl Hans Kaas
Født 30 okt. 1913, Narvik377.
775.718.
Christian Brun
Født 1921.
776.718.
Einar Brun
Født 1922.
777.720.
Bernt Christian Lund
Født _____.
778.720.
Ole Lund
Født _____.
779.720.
Per Oscar Lund
Født _____.
780.721.
Bjørg Sørensen
Født _____.
781.721.
Michael Sørensen
Født _____.
782.723.
___________
783.723.
___________
784.724.
___________
785.724.
___________
786.724.
___________
787.725.
___________
788.725.
___________
789.725.
___________
790.728.
Ingeborg Kraft Johanssen
Født _____.
791.728.
Hans-Jacob Kraft Johanssen
Født _____.
792.728.
Worm Kraft Johanssen
Født _____.
793.728.
Kate Kraft Johanssen
Født _____.
794.728.
Dorrit Kraft Johanssen
Født _____.
795.729.
Worm Lund
Født _____.
796.729.
Morten Lund
Født _____.
797.729.
Sverre Lund
Født _____.
798.730.
Astrid Morland
Født _____.
799.730.
Simon Morland
Født _____.
800.730.
Bergljot Sonja Morland
Født _____.
801.762.
Anne Marie Lund
Født _____.
802.763.
Finn Linberg
Født _____.
803.763.
Berit Linberg
Født _____.
804.771.
Leif Lund
Født _____.

Kilder og Noter
1Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 70
2Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 8. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
3Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 49
4PHT 2 rk. 6 bd. (1891), s. 3
5PHT 2 rk. 6 bd. (1891), s. 4
6Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 93
7Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 141 note 159. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
8Vel opkaldt efter den nyligt (5. juni 1604) afdøde svoger biskop i Stavanger Jørgen Eriksen.
9Finne-Grønn skriver i sin bog om slegten Abel, at Jørgen døde 19. mar. 1662, iflg. Trondhjem overformynder protokol. Denne protokol er i uddrag gengivet i NST XVI, s. 141, og heri fremgår det at skiftet blev påbegyndt 19. mar. 1662, og altså ikke nødvendigvis den selvsamme dag han døde.
10Ifølge Erlandsen døde han 1656.
11Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 6
12Skifte 25. juni 1667
13Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 141. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
14Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 73
15Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 306. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
16Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 312. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
17Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 73 note 9
18Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 222. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
19Johan Fredrik Lampe, udgivet af D. Thrap (2 Bind): Bergens Stifts Biskoper og Præster efter reformationen (Kria. 1895-96), s. II:184
20Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 296 note 40. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
21Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 296. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
22Kurt Dahlstrøm
23Email 19980909: Kurt Dahlstrøm
24Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 188
25Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 154
26Schøning "De Skelderupers Slegte-Register".
27Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling.: De Bullers og Balgers Slegte-Register
28Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 270
29Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987.
30Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
31Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 8
32Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55)
33Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XI (1948), s. 81-83.
34Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling. Excerpter: Gl. kgl. Saml. 2824 qv., læg no. 11: De Johanssoners Slegte-Register
35Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 9
36Kl. 8 Aften
37Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 13
38Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 11
39Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 259
40Email
41Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915)
42Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999)
43Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 80
446 år gl. ved morens skifte 2. sept. 1697.
45Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 67
463 år gl. ved morens skifte 2. sept. 1697.
471½ år gl. ved morens skifte 2. sept. 1697 - 21 år gl. ved farens skifte 13. mai 1717.
48Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 221. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
4914 år gl. ved farens skifte 13. mai 1717.
509 år gl. ved farens skifte 13. mai 1717.
51Kurt Dahlstrøm , email dat. 19990117.
52Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 189
53Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 189-190
54Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 191
55S.H. Finne-Grønn: Abel : den store Mathematikers Slegt (Kria. 1899)., s. 109
56Tore Hermundsson Vigerust (red.), Per Reidar Bjørnerud Christiansen, Torkel Rønold Bråthen.: Hvem var Hvem 2: Trondhjems borgerskap 1680-1730. Utvalgte kilder. (Oslo 2000), s. 77
57Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951-52)
58Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 466
59Kvikneboka
60Død ugift 1730
61Håndskreven notat i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen.
62Helmer Aslaksen
63Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 367
64Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 170
65Gerhard Treschow: Danske Jubel-Lærere (Kiøbenhavn, 1753)., s. 327
66Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953): Spørsmaal og Svar (nr. 109), s. 93. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IV (1933): 93-95
67Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 9-10
68Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 10
69Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 18
70E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 32
71I live ved datteren Anna Lucias skifte 29. juni 1753.
72Email 980913: Leiv Skjerve
73Email 19980912: Leiv Skjerve
7410 Uger gl.
75Kl. 8 Morgen.
76Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 14
77Erlandsen skriver hun døde 74 år gl. (istedetfor vel rettelig 76 år gl.)
78F.E. Hundrup: Lærerstanden ved de lærde skoler i Nakskov, Nysted og Rønne (side 48-54)
79Af 4 sønner og 6 døtre, døde 5 små.
80Wilhelm Lassen skriver han var født ca. 1654, hvor F.E. Hundrup skriver han var født 1656 (uden circa angivelse.)
81Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 157
82Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 264
83Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 173
84Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 172
85Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 28
86Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 29
87NPT, s. 322
88NPT, s. 321
89Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 46
90Lars Steinar Hansen
91Trondhjems Skifteprotokoll 13a (1737-1742).
92Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 9
93Joh. E. Brodahl: Inskriptioner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre., s. 52. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943-44): 50-58,103-110,232-238,358-362
94Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 171
95Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 177
96Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 951
97Epost fra Arne Skjelvan, dateret 4. sept. 2001.
98IGI - http://www.familysearch.com
99Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 18. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
100H.T. Gram: Trønderslekten Gram (Oslo 1982), s. 184
101Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 71
102Barnløst
103Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986)
104Barnløs
105Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 72
10610 S:Trin. 1701
10714? S. Trin. 1703
10822 Uger gl.
10969 Aar gl.
110Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 222
111Trondhjems Skifteprotokoll 11b (1735-36).
112Bjørn Flor
113Erlandsen: Geistligheden i Tromsø Stift, s. 23
11476 år gl. ved FT 1801.
115Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
116Jan Erik Aas efter Alvdal bygdebok.
117Olaus Schmidt: Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse., s. 126. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951): 121-131
11821 år gl. ved morens skifte 11. jan. 1724.
119Hornemann
120Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 40. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
121Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 36
12285 2/12 Aar gl.
123Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 19
124Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 20
125NST 4, s. 93, skriver 6. aug. 1785.
126Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953): Spørsmaal og Svar (nr. 109), s. 94. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IV (1933): 93-95
127NST 4, skriver år 1716.
128Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953): Spørsmaal og Svar (nr. 109), s. 95. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IV (1933): 93-95
12955 år gl. ved søsteren Anna Lucias skifte 29. juni 1753.
130I live ved farens skifte 1741, fødte en datter ca. 1745, død ved søsteren Anna Lucias skifte 1753.
131Gift ved farens skifte 1741.
132E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 33
133Skifte 1753 etter Anna Lucia Schelderup meddelt af Jan Erik Aas
134Gift ved farens skifte 1741
13583 år gl.
136Tolga bygdebok meddelt ved Jan Erik Aas
13769 år gl. ved FT 1801.
138Ugift ved farens skifte 1741, gift og enke ved søsteren Anna Lucias skifte 1753.
139Email 980913: Remi Pedersen
140NPT 1 (1910), s. 197
141Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 285
142Kristiansunds historie.
143Per Seland (1924-91): Hr. Ole Andreas Thulesius. Tredjeprest ved Vor Frelsers kirke i Kristiania., s. 313. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1988): 307-320
144Skifte 26. jan. 1728
145Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 368
146Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 280
147Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 315
148Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 294. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
149Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 306. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
150Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7).. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
151C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 24
152Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 117
153Christian Horneman: Stamtavle over Slægten Horneman (Trondhjem 1908)
154Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. I:384 "Genealogia Krogiana"
155S.T.Dahl, "Geistligheten", skriver at hun døde i 1736.
15620. juni 1736 ifølge Albertine Hauglid, og "Stamtavle over Slægten Horneman" (1908).
157Iflg. Albertine Hauglid "Innflytterslekter til Vega", s. 117 er hun født 5. Febr. 1712.
158Ifølge Wilhelm Lassen hed hun Maren Christine og død 1760.
159Erlandsen har kun juni 1763, altså ingen eksakt dag.
160da Biskop Krog holdt Ligprædiken over ham af Aabenb. 2, 17.
161Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 17
162Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 163
163Døde i tuberkulose.
16414 år gl. 11. nov. 1704, 14 år gl. 5. maj 1705.
165Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 41, 42. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
166Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 54
1674 år gl. 21. april 1691, 15 år gl. 14. nov. 1703
168Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
169Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
17013 år gl. 31. jan. 1699.
171Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 224. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
172Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 259
173Hartvig Munthe: Efterretninger om Familien Munthe i ældre og i nyere Tid (Chria. 1883-88)
174Knut Esmarch: Familien Bredal
175Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 24
1764 år gl. 31. jan. 1699.
177Epost der henviser til Erlandsen, s. 154 og 418.
178Bjørn Flor
179Thorgeir Borch, Skien 1907: Stamtavle over den fra Simon Sørensen, Lundsby, ..., Jylland nedstammende Slægt Borch. »Trønder-Borchene« - Meddelt ved Fru Henny Borch-Hansen.
180NPT, s. 324
181Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1965-66), s. 6
182Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 86
183S.T.Dahl skriver 4. juli 1723, men iflg. Giert Feldtmanns selvbiografi ble han gift 7. juli 1723.
184Sigurd Engelstad: Sogneprest Giert Juel Feldtmanns selvbiografi., s. 49?. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1963): 49-55
185Nils Aksel Horvei , juni 2001.
186Email dat. 19. april 1999 af Haldorf Andersen
187Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Herøy:1090
188Per Seland (1924-91): Hr. Ole Andreas Thulesius. Tredjeprest ved Vor Frelsers kirke i Kristiania., s. 308. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1988): 307-320
189Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 98
190Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 201
191Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):312 (Tab. I)
192Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 211
193Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 18-19. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
194Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 19. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
195Passer dårligt med morens fødselsår 1713 - hva' er galt ?
19647 ½ Aar gl.
19751 år gl. ved FT 1801.
198Norsk personalhist. tidsskrift
199Arthur Skjelderup skriver 1816
200S.H. Finne-Grønn & C.M. Munth: Norsk Tidsskrift for Genealogi, Personalhistorie, Biografi og Literærhistorie [Norsk Personalhistorisk Tidsskrift], Oslo
20146 år gl. ved FT 1801.
202Militært skifte sl. 17/11 1803
20344 år gl. ved FT 1801.
20468 år gl. ved FT 1801.
20585 år gl. ved FT 1801.
206Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 305
20776 Aar gl.
208Hundrup kalder gården Fostød
209Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 304-305
210Kristian Carøe, København og Kristiania 1909: Den danske Lægestand 1479-1900
21175 år gl. ved FT 1801.
21252 år gl. ved FT 1801.
21364 år gl. ved FT 1801.
214Digitalarkivet: Vigde i Bergen 1663-1816.
21550 år gl. ved FT 1801.
216Christopher Schieldrup, 44 år gl. ved FT 1801.
21733 år gl. ved FT 1801.
21855 år gl. ved FT 1801.
21965 år gl. ved FT 1801.
220http://www.familysearch.com
221Lene Catrine, 50 år gl. ved FT 1801.
22252 år gl.
223Digitalarkivet: Gravlagde i Bergen 1668-1815.
224Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 353
225Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 22
226Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 21-22
227Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 23
22853 aar gl.
22943 år gl. ved FT 1801.
23041 år gl. i FT 1801.
23113 år gl. ved mosteren Anna Lucia Schjelderups skifte 29. juni 1753.
23210 år gl. ved mosteren Anna Lucia Schjelderups skifte 29. juni 1753.
2338 år gl. ved mosteren Anna Lucia Schjelderups skifte 29. juni 1753.
23430 år gl. ved FT 1801.
23542 år gl. ved FT 1801.
23626 år gl. ved FT 1801.
237Muligvis 1725 ?
238E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885)
239E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 9
240E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 9-10
241Per Seland (1924-91): Hr. Ole Andreas Thulesius. Tredjeprest ved Vor Frelsers kirke i Kristiania., s. 314. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1988): 307-320
242Per Seland (1924-91): Hr. Ole Andreas Thulesius. Tredjeprest ved Vor Frelsers kirke i Kristiania., s. 316. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1988): 307-320
24366 Aar gl.
244Olai Ovenstad: Militærbiografier (Oslo 1948-49).
245Nat til 21. April, 81½ Aar gl.
246Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951)
24786 1/4 år gl.
248Wilhelm Lassen, skriver at hun begraves 10. feb. 1808.
249Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 139
250Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 59
251Ole Tronstad
252Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 488
253Wiberg
254J.C.L. Lengnick: Personalhistoriske Bidrag vedkommende Danmark og Norges Geistlighed i ældre og nyere Tid. Kjøbenhavn 1847.
255Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 402
256NPT, s. 323
2576 uger gl.
258Fastelavnssøndag.
2591. s. eft. tref.
260O.M.Kinnapel skriver 10. mars 1779.
261Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1965-66)
26220 år gl. ved farens skifte 1757.
263Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Herøy:1092
26419 år gl. ved farens skifte 1757.
265Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Herøy:1093
266Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805. Tinglag, Salten & Torsken sorenskriveri, protokollnr. 141. fol. 52
267Bjarkøy Bygdebok, s. II:240
268Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-06-03
269Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):312 (Tab. III - "Ström-Stammen")
270Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(2):366 Tab. III "Munthe - Stammen."
271H.T. Gram: Trønderslekten Gram (Oslo 1982), s. 72
272Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 21. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
27340 år gl. ved FT 1801.
27470 Aar gl.
27511 Aar 8 Mdr.
2767 Aar 1 Mdr.
27723 gl.
2789 år gl. ved FT 1801.
2797 år gl. ved FT 1801.
2805 år gl. ved FT 1801.
281Olai Ovenstad: Militærbiografier (Oslo 1948-49)., s. II:361
2824 år gl. ved FT 1801.
283Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 24. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
2843/4 år gl.
2854 dg. gl.
28613 år gl. ved FT 1801.
28715 år gl. ved FT 1801.
28814 år gl. ved FT 1801.
289Tvilling.
290Knut Esmarch: Familien Bredal, s. 22
291Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 200
29245 år gl. ved FT 1801.
293Dette kan dårligt passe hvis det er korrekt at hun er døpt 10. jan. 1767.
294En efterslægtstavle i Frederiksberg bibliotek har 15. nov. 1818.
295Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 30
296Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 24
29724 år gl. ved FT 1801.
29822 år gl. ved FT 1801.
29940 år gl. i FT 1801.
30035 år gl. i FT 1801.
301Muligvis 10. april 1771 - vanskeligt at tyde !
30274 Aar gl.
30321 år gl., skriverkl.
304Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1974), s. 309
305Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987)
306Svarer dette til 11. januar ?
307Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 114
308Trondhjems Skifteprotokoll 18 1765-1771
309Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 232
310Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 225
31146? år gl. ved FT 1801.
312Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 92
31313 år gl. ved farens skifte 1770.
314Epost dat. 2000-03-17 af Michael Moum
315Digitalarkivet: Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
316Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:23
317Digitalarkivet - http://digitalarkivet.no
318Jarle Pedersen
319Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
320Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:558
321Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
322Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 85
323Arnt O. Åsvang: Slekten Falch III (198?), s. 7
324VRI - http://www.familysearch.org
325Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(2):366 Tab. I "Smith - Stammen."
326H.T. Gram: Trønderslekten Gram (Oslo 1982), s. 71
327H.T. Gram: Trønderslekten Gram (Oslo 1982), s. 65
32862 år gl. i FT 1865.
32961 år gl. i FT 1865.
330Digitalarkivet: Folketellingen 1865.
33143 år gl. i FT 1865.
33233 år gl. i FT 1865.
33310 år gl. ved FT 1801.
3343 år gl. ved FT 1801.
3351 år gl. ved FT 1801.
336Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 32
337Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 33
338Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 34
339Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 35
3407 år gl. i FT 1801.
3415 år gl. i FT 1801.
342Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
34323 år gl. ved FT 1801.
3448 år gl. ved FT 1801.
3451 time gl.
346Joh. G. Reppe, statsarkivet i Trondhjem: Håndskreven slægtstavle «Slektene Schelderup, Steen m.fl.»
34721 år gl. ved FT 1801.
34831 år gl. ved FT 1801.
349Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 96-99
35024 år gl. i 1801
351Iflg. "Slægten Benkestok" 25. dec. 1848, iflg. "Slekten Giæver" 24. dec. 1848.
352C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 63
353Odd Sørensen Schjelderup i Haslum.
3541. S. i faste 1773
355Atle Jan Westrheim der citerer Bjarkøy Bygdebok II:240-241
356Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt
357H.T. Gram: Trønderslekten Gram (Oslo 1982), s. 74
358H.T. Gram: Trønderslekten Gram (Oslo 1982), s. 75
35924 år gl. i FT 1865.
36010 år gl. i FT 1865.
3618 år gl. i FT 1865.
3626 år gl. i FT 1865.
363Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 36
364Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 38
36519 år gl. i FT 1865.
3661 år gl. ved FT 1801 - og eneste barn nevnt i FT 1801.
367I en efterslægtstavle på Frederiksberg bibliotek står 4. nov. 1811.
3686. jan. 1842 i Lødingen, iflg. http://www.familysearch.com
369Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:254
37048 år gl. i FT 1865.
371E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 153
37241 år gl. i FT 1865.
3732. S. Paaske 1822
374C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 64
375H.T. Gram: Trønderslekten Gram (Oslo 1982), s. 78
376H.T. Gram: Trønderslekten Gram (Oslo 1982), s. 79
377Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 39
378Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 40
379Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 570
380Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 549
381Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 549, 570
382Folk og Slekt i Trondenes skriver han er født på Seljestad 1861.
383Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:261
3848 3/4 år gl.
38511 år gl. i FT 1865.
3869 år gl. i FT 1865.
3874 år gl. i FT 1865 og kalles Anna Elise Schjelderup.
3882 år gl. i FT 1865 og kalles Sara Andrea Schjelderup.
3891 år gl. i FT 1865.
390C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 98
391C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 65
392C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 99
393C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 101