© 2001 Simon Ellefsen

Arnt Bruse, Trondenes

Opdateret 21 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Arnt Bruse
     Arnt Bruse bygslet halve øvre Sandstrand i Trondenes. Bruse var innflytter, og navnet og andre forhold tyder på at han var jämtlending.1
     Er ikke nevnt på Sandstrand i Manntallet 1665/1666.
     ?? Kan han være en bror av sogneprest i Meldal Anders Olsen Bruse (1594-1657), og dermed sønn av sogneprest i Leksvik Oluf Eriksen. ??

Børn af Arnt Bruse og _____:

2.1.Arnt Arntsen, f. omkr. 1635, d. omkr. 1696

Generation 2.

2.1.
Arnt Arntsen
Født omkring 16352,3.
Død omkring 16961,3.
     I 1660 hadde Arnt Arntsen overtatt jorda på øvre Sandstrand i Trondenes. De tienderegnskapene vi har fra denne tiden, viser at Arnt hverken betalte korn- eller kvegtiende. Dette kan tyde på at gården for ham vesentlig har vært en bopel, og at fisket har gitt det daglige utkomme.1
     Nevnt på Sandstrand i manntallet 1665/1666 [mænd over 12 år] med een søn Størker Arnesen.

Børn af Arnt Arntsen og _____:

3.2.Størker Arnesen, f. omkr. 1653, d. 1716
4.2.Anders Arntsen, f. 1660, Trondenes., d. omkr. 1700, Trondenes.
5.2.Arnt Arntsen, f. omkr. 1666, Trondenes., d. 1752, Trondenes.
6.2.Birgitte Arntsdatter
7.2.? Arntsdatter ?

Generation 3.

3.2.
Størker Arnesen
Født omkring 16534.
Død 1716-1723.
     Nevnt på Sandstrand i manntallet 1665/1666 som sønn av Arne Arnesen.
     Størcher Arnesen er år 1701 «bonde av ringe vilkor» på Ytre Forså i Astafjord med stesønnen Niels Isachsen, 20 år og sønnen Isach Størchersen, 12 år. Ingen tjenestedrenge nevnt.
     Levde ennå i 1716. I 1723 lå gården [Forså Ytre] til Størcher Arentzens enke (Matricul over Senniens Fogderie 1723).
     År 1723 fik «Peder Olsen bøxelbrev på ½ våg etter Størcher Arentzens enke, bispens gods».5
     Hilmar Eriksen skriver i "Det Gamle Astafjord og Ibestad" at Størker Arnesen ble gift igjen med Maren Olsdatter (fra Dyrstad?), og at samme Maren Olsdatter senere er gift med den senere bruker av ytre Forså, Edies Olsen. - Men er dette rigtigt ??5

Gift _____med

_____

Børn af Størker Arnesen og _____:

8.3.Isak Størkersen, f. omkr. 1689
4.2.
Anders Arntsen
Født 1660, Sandstrand, Trondenes.6,7.
Død omkring 1700, Sandstrand, Trondenes.1,7.
     Bygslet bruket på øvre Sandstrand i Trondenes etter farens død ca. 1696.1

Gift omkring 16907 med

Berte
Død efter 1711.
     Berthe var enke etter et tidligere ekteskap da hun giftede seg med Anders Arntsen. Hun og barna satt i mange år med leilendingsbruket etter Anders død omkring 1700. I 1711 avsto hun halve skylda til sin svoger Arnt Arntsen.1
     I manntallet år 1701 er «Anders Arensens Enche - en fattig Enche» oppført på Sandstrand i Trondenes med sønnene: Gabriel Olsen, 18 år; Ofve Andersen, 7 år; Olle Andersen, 5 år. [? Er sønnen Ofve en fejl for Anders ?]8

[Gift 1° med Ole; Gift 2° omkr. 1690 med Anders Arntsen (1660 - omkr. 1700)].

Børn af Anders Arntsen og Berte:

9.4.Anders Anderssen, f. 1694, Trondenes., d. 1743, Trondenes.
5.2.
Arnt Arntsen
Født omkring 1666, Sandstrand, Trondenes.1,7.
Død 1752, Sandstrand, Trondenes.9,7.
     I 1711 avsto enken Dorthe [trykfeil? - skal vel være Berthe] halvparten av sitt bruk på øvre Sandstrand i Trondenes til sin avdøde manns bror. Han brukte jorda til 1743, da han avsto den til sin svigersønn Ole Pedersen (o.1714-1787) og tok kår hos ham.1

Børn af Arnt Arntsen og _____:

10.5.Berit Arntsdatter
11.5.Marit Arntsdatter, f. omkr. 1708, Trondenes., d. 1763, Trondenes.
6.2.
Birgitte Arntsdatter
     Iflg. Astafjord bygdebok er hendes foreldre ukendte.
     ?? Kanske datter av Arne Arntsen, Sandstrand ??

Gift _____10med

Alf Pedersen
Født 165511,10.
Død før 1723.
     Hilmar Eriksen skriver at Alv Persen var fra Lavangsnes og hans far Per Hanssen var fra Reite i Lavangen - Hilmar Eriksen henviser til «Lauvangr», s. 45.12
     I manntallet år 1701 er «Alf Pedersen - af ringe vilkor» på Sandstrand i Trondenes med sønnene: Peder Alfsen, 8 år; Jacob Alfsen, 5; Niels Alfsen, 2; Olle Alfsen, 1 år. Laurs Gabrielsen, 13 år, fra Bergen, er tjenestedreng hos Alf Pedersen.8
     I år 1723 er det «Alf Pedersens Encke» som er oppsidder på Sandstrand.13

Børn af Birgitte Arntsdatter og Alf Pedersen:

12.6.Peder Alfsen, f. 1693, Skånland., d. 1769
13.6.Jakob Alfsen, f. 1696, Skånland., d. 1778
14.6.Nils Alfsen, f. 1699, Skånland., d. 1763, Trondenes.
15.6.Ole Alfsen, f. 1700, Skånland., d. 1780
16.6.Marit Alfsdatter, d. 1730
7.2.
? Arntsdatter ?
     ?? Muligvis datter av forrige bruker på Sandstrand Arne Arntsen ??

Gift _____med

Ole Olsen
Født omkring 166614.
Død 1749, Sandstrand, Trondenes.7.
     Ole ble vanlig kalt «den eldre» for å skille ham ut fra den Ole Olsen som rømte fra gården 1740. Hans opprinnelse er ukjent, og navnet på kona kjenner vi heller ikke, men den senere navneskikken i slekten kan tyde på at hun var en datter til Arne Arntsen (1630-1696) på øvre Sandstrand. Ole sat her på nedre Sandstrand som leilending til sin død.
     Det er vel tænkeligt at han var gift mere end een gang i betragtning af aldersforskellen på hans 2 kendte børn. Alternativt har ham og hustruen sikkert fået mange børn der ikke levde op.

Børn af ? Arntsdatter ? og Ole Olsen:

17.7.Arne Olsen, f. 1709, Trondenes., d. 1781, Trondenes.
18.7.Inger Olsdatter, f. 1726, Trondenes., d. 1763, Trondenes.

Generation 4.

8.3.
Isak Størkersen
Født omkring 168915.
9.4.
Anders Anderssen
Født 1694, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1743, Sandstrand, Trondenes.7.
     !! HVORFOR ER HAN IKKE NEVNT I MANNTALLET ÅR 1701 SAMMEN MED BRØDRENE OFVE OG OLE !!
     Overtok 1715 halvparten i øvre Sandstrand etter sin mor. Den andre halvpart hadde moren avstodt til sin svoger Arnt Arntsen.1

Gift _____med

(Steffensdatter?)
     Hun er kanskje en søster til Abraham Steffensen (f. 1700 i Helgeland), der kom til Trondenes og nedsatte sig som gårdbruker på Sandstrand.

Børn af Anders Anderssen og (Steffensdatter?):

19.9.Anders Anderssen, f. 1724, Trondenes., d. 1756, Trondenes.
20.9.Gabriel Anderssen, f. 1733, Trondenes., d. 1797, Trondenes.
21.9.Steffen Anderssen, f. 1734, Trondenes., d. 1803, Trondenes.
10.5.
Berit Arntsdatter
     ?? KANSKJE DATTER AV ARNE ARNESEN PÅ SANDSTRAND ?? - DEN EVT. SØSTER MARIT ARNESDATTERS BARNEDÅP (9 stk.) 1746-1758 KAN KANSKJE FORTÆLLE OM BERIT OPTRÆDER SOM FADDER.

Gift 1731, 8. s. e. Tr.16 med

Christen Olsen
Født omkring 170017.
Død 6 mai 1771, Strand, Lødingen.17.
     Fra Ramnes i Ofoten.17,16
     Christen og Berit bodde i Fiskefjord [i Tjeldsund] i 1739 da deres fjerde barn ble døpt. I tiden 1749-55 bodde de på Kåringen [på Lødingen prestegård]. Christen bodde på Strand [i Lødingen] da han døde i mai 1771.18
     Ingen av denne familie er nevnt i manntallet for ekstraskatten 1762/63, men familien bodde trolig på Strand [i Lødingen] på den tid.16

Børn af Berit Arntsdatter og Christen Olsen:

22.10.Paul Christensen, f. omkr. 1731, d. 1750
23.10.Marit Christensdatter, f. omkr. 1733
24.10.Dødfødt, f. 1736, d. 1736
25.10.Ole Christensen, f. 1739, Tjeldsund.
26.10.Elen Christensdatter, f. 1749, Kaaring i Lødingen.
27.10.Poul Christensen, f. 1751, Lødingen.
28.10.Elen Christensdatter, f. 1755
11.5.
Marit Arntsdatter
Født omkring 1708, Sandstrand, Trondenes.1,7.
Død 1763, Sandstrand, Trondenes.7.
     Skifte 1753-1767, Sandstrand, Fauskevåg Tinglag.19protokollnr. 141, folio 219b..

Gift omkring 17437 med

Ole Pedersen
Født omkring 17141,7.
Død 1787, Sandstrand, Trondenes.7.
     Etterslekt (14 barn), se "Folk og Slekt i Trondenes".

[Gift 1° omkr. 1743 med Marit Arntsdatter (omkr. 1708 - 1763); Gift 2° 1766 med Anne Olsdatter (1741 - 1784)].

Børn af Marit Arntsdatter og Ole Pedersen:

29.11.Arne Olsen, f. 1746, Trondenes., d. 1782, Trondenes.
30.11.Gjertrud Olsdatter, f. 1748, Trondenes., d. 1749, Trondenes.
31.11.Dorte Olsdatter, f. 1750, Trondenes., d. 1825, Trondenes.
32.11.Dødfødt, f. 1753, Trondenes., d. 1753, Trondenes.
33.11._____, f. 1753, Trondenes., d. 1753, Trondenes.
34.11.Ole Olsen, f. 1754, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
35.11.Ole Olsen, f. 1755, Trondenes., d. 1799, Trondenes.
36.11.Peder Olsen, f. 1758, Trondenes., d. 1810
12.6.
Peder Alfsen
Født 1693, Sandstrand, Skånland.10.
Død 176910.
     Lavangsnes, Lavangen.10

Gift _____10med

Maren Olsdatter
Født 170010.

Børn af Peder Alfsen og Maren Olsdatter:

37.12.Hans Pedersen, f. 1720, Astafjord., d. 1800
38.12.Alf Pedersen, f. 1723, Lavangen., d. 1805
39.12.Baltser Pedersen, f. 1727, Lavangen., d. 1793
40.12.Berit Pedersdatter, f. 1730, Lavangen., d. 1794
41.12.Ingeborg Pedersdatter, f. 1731, Astafjord., d. 1789, Trondenes.
42.12.Anne Kirstina Pedersdatter, f. 1737, Lavangen., d. 1816

Børn af Peder Alfsen og _____:

43.12.Maren Pedersdatter, f. 1744, Lavangen., d. 1812
13.6.
Jakob Alfsen
Født 1696, Sandstrand, Skånland.10.
Død 177810.
     Bolla, Ibestad. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.

Gift _____10med

Maren Larsdatter
Født 170810.
Død 177710.
     Datter af Lars Mortensen og Dorte Tollevsdatter.

Børn af Jakob Alfsen og Maren Larsdatter:

44.13.Dorte Jakobsdatter, f. 1744, Ibestad., d. 1807
14.6.
Nils Alfsen
Født 1699, Sandstrand, Skånland.10.
Død 1763, Sørvikmark, Trondenes.7,10.

Gift 17467 med

Signhild Nilsdatter

Børn af Nils Alfsen og Signhild Nilsdatter:

45.14.Berte Nilsdatter, f. 1747, Trondenes., d. 1748, Trondenes.
46.14.Berte Nilsdatter, f. 1752, Trondenes., d. 1753, Trondenes.
47.14.Dorte Nilsdatter, f. 1753, Trondenes.
15.6.
Ole Alfsen
Født 1700, Sandstrand, Skånland.10.
Død 178010.
     Selnes, Gratangen.

Gift _____10med

Siri Larsdatter
Født 170810.
Død 175810.

[Gift 1° med Jørgen Albrigtsen (omkr. 1691 - 1737); Gift 2° med Ole Alfsen (1700 - 1780)].
16.6.
Marit Alfsdatter
Død 17307.
     ? GÆT - Hun er sikkert en datter av Alf Pedersen, der år 1701 bruger Sandstrand i Trondenes. ?
     Skifte 1730-1738, Sandstrand, Fauskevåg Tinglag.19protokollnr. 138, folio 59b..

Gift omkring 17207 med

Abraham Steffensen
Født 1700, Helgeland, Nordland.7.
Død før 1742.
     År 1723 er «Abraham Stephensen» oppsider på Sandstrand i Trondenes. De andre oppsiddere er: Ole Olsen, Arent Arentsen, Madtz Christensen, Alf Pedersens enke, Anders Anderssen og Tomes Saltbrender.13
     Skifte 1730-1738, Sandstrand, Fauskevåg Tinglag.19protokollnr. 138, folio 141b..

[Gift 1° omkr. 1720 med Marit Alfsdatter (d. 1730); Gift 2° omkr. 1731 med Ingeborg Isaksdatter (1700 - 1780)].
17.7.
Arne Olsen
Født 1709, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1781, Sandstrand, Trondenes.7.
     9 Børn, se "Folk og Slekt i Trondenes".
     Skifte 1776-1785, Sandstrand, Fauskevåg Tinglag.19protokollnr. 143, folio 198..

Gift 1° 17457 med

Ellen Mikkelsdatter
Født 17127.
Død 1763, Sandstrand, Trondenes.7.
     Skifte 1753-1767, Sandstrand, Fauskevåg Tinglag.19protokollnr. 141, folio 237b..

Gift 2° 17657 med

Ingeborg Pedersdatter
Født 1728, Kvitnes, Trondenes.7.
     Datter af Peder Jenssen og Ingeborg Larsdatter.

[Gift 1° 1753 med Ole Johnsen (1715 - 1763); Gift 2° 1765 med Arne Olsen (1709 - 1781)].

Børn af Arne Olsen og Ellen Mikkelsdatter:

48.17.Ole Arnesen, f. 1746, Trondenes., d. 1810, Trondenes.
18.7.
Inger Olsdatter
Født 1726, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1763, Sandstrand, Trondenes.7.
     Skifte 1753-1767, Sandstrand, Fauskevåg Tinglag.19protokollnr. 141, folio 218..

Gift 1° 17487 med

Jørgen Sørensen
Født 1728, Kråkrø, Ibestad.10,7.
Død 17607.
     Søn af Søren Tobiassen og Berit Iversdatter.
     Bygslet 1749 halve skylda etter svigerfaren, Ole Olsen på nedre Sandstrand i Trondenes.
     Skifte 1753-1767, Sandstrand, Fauskevåg Tinglag.19protokollnr. 141, folio 184b..

Gift 2° 17617 med

Gabriel Anderssen
Født 1733, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1797, Sandstrand, Trondenes.7.
     Søn af Anders Anderssen og (Steffensdatter?).

[Gift 1° 1761 med Inger Olsdatter (1726 - 1763); Gift 2° 1764 med Marta Nilsdatter].

Børn af Inger Olsdatter og Jørgen Sørensen:

49.18.Kirsten Maria Jørgensdatter, f. 1748, Trondenes., d. 1827, Trondenes.
50.18.Ole Jørgensen, f. 1752, Trondenes., d. 1763, Trondenes.
51.18.Søren Jørgensen, f. 1754, Trondenes., d. 1818, Trondenes.
52.18.Hans Jørgensen, f. 1757, Trondenes., d. 1770, Trondenes.

Generation 5.

19.9.
Anders Anderssen
Født 1724, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1756, Sandstrand, Trondenes.7.
     Bygslet jorden etter sin mor 1750, men omkom 1. påskedag 1756 på veg til Finnmarken.1
     Skifte 1753-1767, Sandstrand, Fauskevåg Tinglag.19protokollnr. 141, folio 150b..

Gift 17517 med

Dorte Rasmusdatter
Født 1732, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1772, Sandstrand, Trondenes.7.
     Datter af Rasmus Hanssen «Rasmus smed» og Karen Johnsdatter.
     Skifte 1767-1776, Sandstrand, Fauskevåg Tinglag.19protokollnr. 142, folio 453b..

[Gift 1° 1751 med Anders Anderssen (1724 - 1756); Gift 2° 1758 med Isak Abrahamsen (1731 - 1804)].

Børn af Anders Anderssen og Dorte Rasmusdatter:

53.19.Anders Anderssen, f. 1752, Trondenes., d. 1752, Trondenes.
54.19.Anders Anderssen, f. 1753, Trondenes.
55.19.Johanna Andersdatter, f. 1755, Trondenes., d. 1786, Trondenes.
20.9.
Gabriel Anderssen
Født 1733, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1797, Sandstrand, Trondenes.7.

Gift 1° 17617 med

Inger Olsdatter
Født 1726, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1763, Sandstrand, Trondenes.7.
     Datter af Ole Olsen og ? Arntsdatter ?.
     Skifte 1753-1767, Sandstrand, Fauskevåg Tinglag.19protokollnr. 141, folio 218..

[Gift 1° 1748 med Jørgen Sørensen (1728 - 1760); Gift 2° 1761 med Gabriel Anderssen (1733 - 1797)].

Gift 2° 17647 med

Marta Nilsdatter

[Gift 1° 1755 med Jon Baltsersen (1715 - 1759); Gift 2° 1764 med Gabriel Anderssen (1733 - 1797)].

Børn af Gabriel Anderssen og Marta Nilsdatter:

56.20.John Gabrielsen, f. 1764, Trondenes., d. 1813, Trondenes.
57.20.Johan Petter Gabrielsen, f. 1766, Trondenes.
58.20.Anne Marie Gabrielsdatter, f. 1768, Trondenes., d. 1772, Trondenes.
59.20.Berteus Gabrielsen, f. 1768, Trondenes., d. 1772, Trondenes.
21.9.
Steffen Anderssen
Født 1734, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1803, Sandstrand, Trondenes.10,7.
     I mange år hadde Steffen sittet som husmann under svigerfaren på øvre Sandstrand i Trondenes, før han 1774 overtok broderens [Gabriel Anderssen] bruk på nedre Sandstrand. Han sto seg langt bedre enn broren. Tidlig i 1790-åra søkte han til København om at hans eldste sønn måtte få kjøpe bruket, og 19. april 1797 ble sønnen Johannes Steffensen den første selveier på Sandstrand.

Gift _____7med

Asselina Rasmusdatter
Født 173210,7.
Død 179410,7.
     Kanskje datter av Rasmus Hansen på Tovik.

Børn af Steffen Anderssen og Asselina Rasmusdatter:

60.21.Rasmus Steffensen, f. _____, d. 1772, Trondenes.
61.21.Anders Steffensen, f. 1761, Skånland.
62.21.Johannes Steffensen, f. 1764, Trondenes., d. 1811, Trondenes.
63.21.Ole Steffensen, f. 1766, Trondenes., d. 1772, Trondenes.
64.21.Hans Steffensen, f. 1770, Trondenes., d. 1772, Trondenes.
65.21.Berte Katrina Steffensdatter, f. 1773, d. 1852
22.10.
Paul Christensen
Født omkring 1731.
Død 175016.
     Konfirmert fra Kåringen [i Lødingen] 1748.16
23.10.
Marit Christensdatter
Født omkring 173316.
     Konfirmert fra Kåringen [i Lødingen] 1752.16
24.10.
Dødfødt
Født 173616.
Død 173616.
25.10.
Ole Christensen
Født 1739, Fiskefjord, Tjeldsund.17, døbt 1739, Lødingen., 3. Pinsedag.17.
     Konfirmert fra Kåringen [i Lødingen] 1759.
26.10.
Elen Christensdatter
Født 1749, Kaaring i Lødingen.17, døbt 1749, Lødingen., D. Cantate.17.
27.10.
Poul Christensen
Født 1751, Kaaring, Lødingen.17, døbt 1751, D. 10 a Trin.17.
28.10.
Elen Christensdatter
Født 1 nov. 175517.
29.11.
Arne Olsen
Født 1746, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1782, Sandstrand, Trondenes.7.

Gift 17797 med

Malene Nilsdatter
Født 1747, Astafjord.7.
Død 1779, Harbakken, Trondenes.7.
30.11.
Gjertrud Olsdatter
Født 1748, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1749, Sandstrand, Trondenes.7.
31.11.
Dorte Olsdatter
Født 1750, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1825, Tofta, Trondenes.7.

Gift omkring 17797 med

Ellev Olsen
Født 1733, Tofta, Trondenes.7.
Død 1808, Tofta, Trondenes.7.
     Søn af Ole Ellevsen og Dorte Henriksdatter.
     Bergseng, Trondenes.

[Gift 1° omkr. 1762 med Karen Larsdatter (1737 - 1775); Gift 2° omkr. 1779 med Dorte Olsdatter (1750 - 1825)].

Børn af Dorte Olsdatter og Ellev Olsen:

66.31.Maria Ellevsdatter, f. 1786, Trondenes., d. 1870, Bjarkøy.
32.11.
Dødfødt
Født 1753, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1753, Sandstrand, Trondenes.7.
33.11.
___________
Født 1753, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1753, Sandstrand, Trondenes.7.
34.11.
Ole Olsen
Født 1754, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1812, Sandstrand, Trondenes.7.

Gift 17847 med

Abelona Andersdatter
Født 175510.
     Datter af Anders Johnsen og Johanna Ediasdatter.

Børn af Ole Olsen og Abelona Andersdatter:

67.34.Johanna Maria Olsdatter, f. 1788, Trondenes., d. 1860, Trondenes.
35.11.
Ole Olsen
Født 1755, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1799, Sørrollnes, Trondenes.7.
     Skifte 1804-1805, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.19protokollnr. 149, folio 616b..

Gift 17897 med

Ingeborg Sofia Sakariasdatter Mørch
Født 1759, Sørrollnes, Trondenes.20,7.
Død 1809, Sørrollnes, Trondenes.7.
     Datter af Sakarias Hanssen Mørch og Anne Marie Jakobsdatter.
     Konfirmert 1777.

Børn af Ole Olsen og Ingeborg Sofia Sakariasdatter Mørch:

68.35.Anne Marie Mørch Olsdatter, f. 1790, Trondenes., d. 1792, Trondenes.
69.35.Margrete Kirstina Olsdatter, f. 1794, Trondenes., d. 1799, Trondenes.
70.35.Andreas Mørch Olsen, f. 1797, Trondenes., d. 1880, Trondenes.
36.11.
Peder Olsen
Født 1758, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 18107.

Gift omkring 17917 med

Johanna Andersdatter
Født 1758, Gregusvik, Astafjord.7.
Død 18107.

Børn af Peder Olsen og Johanna Andersdatter:

71.36.Jens Pedersen, f. _____, d. 1811, Trondenes.
72.36.Karen Maria Pedersdatter, f. 1791, Trondenes.
73.36.Anne Kirstina Pedersdatter, f. 1793, Trondenes., d. 1795, Trondenes.
74.36.Dødfødt, f. 1796, Trondenes., d. 1796, Trondenes.
75.36.Andreas Pedersen, f. 1798, Trondenes., d. 1811, Trondenes.
37.12.
Hans Pedersen
Født 1720, Lavangsnes, Lavangen, Astafjord.10.
Død 180010.
     Selnes, Gratangen.

Gift 1° 175210 med

Maren Olsdatter
Født 1709, Straumen, Ibestad, Astafjord.10.
Død 178110.
     Datter af Ole Pedersen og Anna Guldbrandsdatter.

[Gift 1° omkr. 1718 med Svend Arnesen (1686 - 1747); Gift 2° 1752 med Hans Pedersen (1720 - 1800)].

Gift 2° 178310 med

Ingeborg Olsdatter
Født 172410.
Død 180510.
     Etterslekt (i 1ste ekteskap), 5 barn, se Astafjord bygdebok.

[Gift 1° omkr. 1748 med Paul Gabrielsen (1716 - 1767); Gift 2° 1783 med Hans Pedersen (1720 - 1800)].
38.12.
Alf Pedersen
Født 1723, Lavangsnes, Lavangen.10.
Død 180510.

Gift omkring 174310 med

Ingeborg Andersdatter
Født 172810.
Død 179310.

Børn af Alf Pedersen og Ingeborg Andersdatter:

76.38.Katrina Alfsdatter, f. 1749, Lavangen., d. 1768
77.38.Peder Alfsen, f. 1751, Lavangen.
39.12.
Baltser Pedersen
Født 1727, Lavangsnes, Lavangen.10.
Død 179310.
     Bruker av Lavangsnes, Lavangen.

Gift 175910 med

Johanna Olsdatter
Født 172710.
Død 180810.

Børn af Baltser Pedersen og Johanna Olsdatter:

78.39.Anna Maria Baltsersdatter, f. 1760, Lavangen., d. 1805
40.12.
Berit Pedersdatter
Født 1730, Lavangsnes, Lavangen.10.
Død 179410.

Gift 176610 med

Rasmus Anderssen
Født 1722, Dalen, Salangen.10.
Død 179810.
     Søn af Anders Svendsen.

[Gift 1° med Mette Torbergsdatter (1734 - 1803); Gift 2° 1766 med Berit Pedersdatter (1730 - 1794)].

Børn af Berit Pedersdatter og Rasmus Anderssen:

79.40.Peder Rasmussen, f. 1769, Salangen.
80.40.Ole Rasmussen, f. 1772, Salangen., d. 1799
41.12.
Ingeborg Pedersdatter
Født 1731, Lavangsnes, Astafjord.7.
Død 1789, Aune, Trondenes.7.
     Skifte 1788-1798, Aun, Sand Tinglag.19protokollnr. 146, folio 109b..

Gift 17617 med

Anders Jakobsen
Født 1726, Aune Indre, Trondenes.7.
Død 1784, Aune, Trondenes.7.
     Søn af Jakob Anderssen.
     Skifte 1785-1789, Aun, Sand Tinglag.19protokollnr. 144, folio 70..

Børn af Ingeborg Pedersdatter og Anders Jakobsen:

81.41.Jakob Anderssen, f. 1764, Trondenes., d. 1794, Trondenes.
42.12.
Anne Kirstina Pedersdatter
Født 1737, Lavangsnes, Lavangen.10.
Død 181610.

Gift 176010 med

Anders Olsen
Født 1730, Spansdalen, Lavangen.10.
Død 180510.
     Søn af Ole Iversen og Ingeborg Albrigtsdatter.
     Spansdalen, Lavangen.

Børn af Anne Kirstina Pedersdatter og Anders Olsen:

82.42.Ingeborg Andersdatter, f. 1761, Lavangen., d. 1825
83.42.Ole Anderssen, f. 1766, Lavangen., d. 1812
84.42.Maren Andersdatter, f. 1769, Lavangen., d. 1854
43.12.
Maren Pedersdatter
Født 1744, Lavangsnes, Lavangen.10.
Død 1812.
44.13.
Dorte Jakobsdatter
Født 1744, Bolla Ytre, Ibestad.10.
Død 180710.

Gift 1° 176310 med

Mons Larssen
Født 173210.
     Søn af Lars Monssen og Marit Klausdatter.
     Dyrstad, Ibestad. Også Torsken.

Gift 2° 178510 med

Nils Svendsen
Født 175610.
Død 181810.
     Søn af Svend Kristensen og Karen Hansdatter.
     Sjøvegan, Salangen.

Børn af Dorte Jakobsdatter og Mons Larssen:

85.44.Maria Monsdatter, f. 1772, Ibestad., d. 1838
45.14.
Berte Nilsdatter
Født 1747, Tovik, Trondenes.7.
Død 1748, Tovik, Trondenes.7.
46.14.
Berte Nilsdatter
Født 1752, Tovik, Trondenes.7.
Død 1753, Tovik, Trondenes.7.
47.14.
Dorte Nilsdatter
Født 1753, Tovik, Trondenes.7.
48.17.
Ole Arnesen
Født 1746, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1810, Sandstrand, Trondenes.7.
     Sandstrand, Trondenes. Etterslekt, 5 barn, se Folk og Slekt i Trondenes.

Gift 17767 med

Tora Maria Sørensdatter
Født 1753, Kråkrø, Ibestad.10.
Død 1829, Sandstrand, Trondenes.7.
     Datter af Søren Tobiassen og Berit Iversdatter.

Børn af Ole Arnesen og Tora Maria Sørensdatter:

86.48.Arne Olsen, f. 1777, Trondenes., d. 1855, Trondenes.
49.18.
Kirsten Maria Jørgensdatter
Født 1748, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1827, Otterå, Trondenes.7.

Gift 17777 med

Samuel Gabrielsen
Født 1751, Sandstrand, Trondenes.7.
     Søn af Gabriel Torstensen og Maren Jakobsdatter.
     Otterå, Trondenes.

Børn af Kirsten Maria Jørgensdatter og Samuel Gabrielsen:

87.49.Inger Samuelsdatter, f. 1777, Trondenes., d. 1857, Tjeldsund.
50.18.
Ole Jørgensen
Født 1752, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1763, Sandstrand, Trondenes.7.
51.18.
Søren Jørgensen
Født 1754, Sandstrand, Trondenes.21,7.
Død 1818, Sandstrand, Trondenes.1,7.
     Flyttede til Tovik ?. Jordbruker på nedre Sandstrand. Søkte med svigermorens hjelp at kjøpe bruket for 4o rdlr. Rentekammeret i København forlangte 100 rdlr., og da Søren erklærte seg villig til å betale, fikk han kongeskjøte 29. aug. 1806 på sitt bruk. Søren døde på bruket som en velsituert mann.

Gift 17961 med

Anne Rasmusdatter
Født 1774, Sandstrand, Trondenes21,7.
Død efter 27 jan. 1847.
     Datter af Rasmus Rasmussen og Anna Katrine Helgesdatter.
     Konfirmert 1791.
     Flyttet fra Sandstrand til Steinsland da hun ektede Lars Larsen. Anne overlevede også sin anden mann og kjøpte leilendingsjorda på søndre Steinsland for 100 spd., men overdro den straks til sin stesønn, Arnt Falkor Larsen.

[Gift 1° 1796 med Søren Jørgensen (1754 - 1818); Gift 2° 1824 med Lars Larssen (1766 - 1842)].

Børn af Søren Jørgensen og Anne Rasmusdatter:

88.51.Margrethe Sørensdatter, f. 1796, Trondenes., d. 1867, Trondenes.
52.18.
Hans Jørgensen
Født 1757, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1770, Sandstrand, Trondenes.7.

Generation 6.

53.19.
Anders Anderssen
Født 1752, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1752, Sandstrand, Trondenes.7.
54.19.
Anders Anderssen
Født 1753, Sandstrand, Trondenes.7.
     Iflg. Håkon Brun i "Slekta Vår" 2002:4 er Anders Andersen gift med Karen Faabeck identisk med Anders Andersen, født 1753 på Sandstrand i Trondenes.

Utenfor ekteskap med

Mette Torbergsdatter
Født 1734, Elvenes, Salangen.10.
Død 1803, Tennevik, Trondenes.7.
     Datter af Torberg Anderssen og Synnøve Mikkelsdatter.

[Gift 1° med Rasmus Anderssen (1722 - 1798); Gift 2° 1766 med Rasmus Olsen (1732 - 1772); Gift 3° med Anders Anderssen (f. 1753)].

Gift 1° 17837 med

Anne Larsdatter
Født 1754, Tovik, Trondenes.7.
Død 1799, Lavangen S.7.
     Etterslekt, se Folk og Slekt i Trondenes.

Gift 2° 18047 med

Karen Margrethe Olsdatter Faabeck
Født 3 mar. 1765, Kristiansand..
Død 1842, Berg, Trondenes.7.
     Datter af Ole Frederiksen Fabech og Martha Susanna Molderup.

[Gift 1° med Hans Larsen; Gift 2° 1801 med Anders Pedersen; Gift 3° 1804 med Anders Anderssen (f. 1753)].

Børn af Anders Anderssen og Mette Torbergsdatter:

89.54.Anders Anderssen, f. 1775, Trondenes., d. 1811, Trondenes.

Børn af Anders Anderssen og Anne Larsdatter:

90.54.Isak Anderssen, f. _____, d. 1803, Trondenes.
91.54.Dortea Kirstina Andersdatter, f. 1783, Trondenes.
92.54.Karen Andersdatter, f. 1784, Trondenes., d. 1784, Trondenes.
93.54.Johannes Anderssen, f. 1788, Trondenes.

Børn af Anders Anderssen og Karen Margrethe Olsdatter Faabeck:

94.54.Isak Martinus Molderup Andersen, f. 1805, Trondenes., d. 1882, Trondenes.
95.54.Inger Elisabeth Andersdatter, f. 1810, Trondenes.
55.19.
Johanna Andersdatter
Født 1755, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1786, Sandstrand, Trondenes.7.
     Skifte 1785-1789, Sandstrand, Fauskevåg Tinglag.19protokollnr. 144, folio 423b..

Gift 17787 med

Jakob Gabrielsen
Født 1746, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1805, Sandstrand, Trondenes.7.
     Søn af Gabriel Torstensen og Maren Jakobsdatter.

[Gift 1° 1778 med Johanna Andersdatter (1755 - 1786); Gift 2° 1788 med Riborg Ediasdatter (f. 1733); Gift 3° 1793 med Ragnhild Paulsdatter (1750 - 1801)].
56.20.
John Gabrielsen
Født 1764, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1813, Harstad, Trondenes.7.
     Sama, Trondenes. Etterslekt, 5 barn, se Folk og Slekt i Trondenes.

Gift 17907 med

Johanna Kirstine Steffensdatter
Født 1768, Møkkeland, Trondenes.7.
Død 1811, Sama, Trondenes.7.
57.20.
Johan Petter Gabrielsen
Født 1766, Sandstrand, Trondenes.7.
58.20.
Anne Marie Gabrielsdatter
Født 1768, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1772, Sandstrand, Trondenes.7.
59.20.
Berteus Gabrielsen
Født 1768, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1772, Sandstrand, Trondenes.7.
60.21.
Rasmus Steffensen
Født _____, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1772, Sandstrand, Trondenes.7.
61.21.
Anders Steffensen
Født 1761, Sandstrand, Skånland.10.

Gift omkring 179010 med

Maren Hansdatter
Født 176610.
     Datter af Hans Olsen og Olava Ediasdatter.

Børn af Anders Steffensen og Maren Hansdatter:

96.61.Hans Anderssen, f. 1791, Trondenes., d. 1868, Trondenes.
97.61.Asselina Andersdatter, f. 1794, Trondenes., d. 1811, Trondenes.
98.61.Kornelius Andersen, f. 1797, Trondenes., d. 1873, Trondenes.
99.61.Karen Kirstine Andersdatter, f. 1800, Trondenes., d. 1886, Trondenes.
100.61.Mette Maria Andersdatter, f. 1804, Trondenes., d. 1879, Trondenes.
101.61.Olava Andersdatter, f. 1807, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
62.21.
Johannes Steffensen
Født 1764, Sandstrand, Trondenes.21,7.
Død 1811, Sandstrand, Trondenes.1,7.
     Konfirmert 1782. Efter at faren tidlig i 1790-åra søkte til København om at hans eldste sønn måtte få kjøpe bruket (nedre Sandstrand), og 19. april 1797 ble Johannes den første selveier på Sandstrand. Prisen var 40 rdlr.1

Gift 1° 1789 med

Mette Gabrielsdatter
Født 1761, Sandstrand, Trondenes.21,7.
Død 1799, Sandstrand, Trondenes.1,7.
     Datter af Gabriel Torstensen og Maren Jakobsdatter.
     Skifte 1798-1804, Sandstrand, Fauskevåg Tinglag.19protokollnr. 148, folio 339..

Gift 2° 180310 med

Maren Andersdatter
Født 1758, Forså Ytre, Ibestad.10.
     Datter af Anders Johnsen og Johanna Ediasdatter.

Børn af Johannes Steffensen og Mette Gabrielsdatter:

102.62._____, f. _____, d. 1795, Trondenes.
103.62.Lavina Johannesdatter, f. 1787, Trondenes., d. 1867, Trondenes.
104.62.Hans Johannesen, f. 1789, Trondenes., d. 1855, Trondenes.
105.62.Anne Maria Johannesdatter, f. 1791, Trondenes., d. 1825, Trondenes.
106.62.Gabriel Johannessen, f. 1793, Trondenes., d. 1829, Trondenes.
107.62.Steffen Johannessen, f. 1793, Trondenes., d. 1811, Trondenes.
108.62.Ole Johannessen, f. 1796, Trondenes., d. 1797, Trondenes.
109.62.Søren Johannessen, f. 1798, Trondenes.
63.21.
Ole Steffensen
Født 1766, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1772, Sandstrand, Trondenes.7.
64.21.
Hans Steffensen
Født 1770, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1772, Sandstrand, Trondenes.7.
65.21.
Berte Katrina Steffensdatter
Født 17737.
Død 185210.

Gift omkring 179610 med

Edias Anderssen
Født 176410.
Død 185010.
     Søn af Anders Johnsen og Johanna Ediasdatter.

Børn af Berte Katrina Steffensdatter og Edias Anderssen:

110.65.Jens Lars Ediassen, f. 1797, Ibestad., d. 1880
111.65.Steffen Ediassen, f. 1800, Ibestad.
112.65.Anne Johanna Ediasdatter, f. 1803, Ibestad., d. 1880
113.65.Hans Ediassen, f. 1806, Ibestad., d. 1846
114.65.Karen Jonetta Ediasdatter, f. 1809, Ibestad., d. 1811, Ibestad.
115.65.Maren Ediasdatter, f. 1814, Ibestad., d. 1821, Ibestad.
116.65.Abelona Ediasdatter, f. 1818, Ibestad., d. 1905
66.31.
Maria Ellevsdatter
Født 1786, Tofta, Trondenes.7.
Død 1870, Sundsvoll, Bjarkøy.7.

Utenfor ekteskap med

Jakob Parelius Sørensen Normann
Født 1782, Røkenes, Trondenes.7.
Død 1854, Røkenes, Trondenes.7.
     Søn af Søren Brønlund Normann og Johanne Elisabeth Rafn.

[Gift 1° med Maria Ellevsdatter (1786 - 1870); Gift 2° 1815 med Maren Maria Simonsdatter Kildal (1792 - 1880)].

Børn af Maria Ellevsdatter og Jakob Parelius Sørensen Normann:

117.66.Markus Jakobsen Normann, f. 1809, Trondenes.
67.34.
Johanna Maria Olsdatter
Født 1788, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1860, Tovik, Trondenes.7.

Gift 18357 med

Andreas Mørch Olsen
Født 1797, Sørrollnes, Trondenes.22,7.
Død 1880, Sørvik, Trondenes.7.
     Søn af Ole Olsen og Ingeborg Sofia Sakariasdatter Mørch.

Børn af Johanna Maria Olsdatter og Andreas Mørch Olsen:

118.67.Martina Andreasdatter, f. 1828, Trondenes., d. 1898, Trondenes.
68.35.
Anne Marie Mørch Olsdatter
Født 1790, Sørrollnes, Trondenes.7.
Død 1792, Sørrollnes, Trondenes.7.
69.35.
Margrete Kirstina Olsdatter
Født 1794, Sørrollnes, Trondenes.7.
Død 1799, Sørrollnes, Trondenes.7.
70.35.
Andreas Mørch Olsen
Født 1797, Sørrollnes, Trondenes.22,7.
Død 1880, Sørvik, Trondenes.7.

Gift 18357 med

Johanna Maria Olsdatter
Født 1788, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1860, Tovik, Trondenes.7.
     Datter af Ole Olsen og Abelona Andersdatter.

Børn af Andreas Mørch Olsen og Johanna Maria Olsdatter er vist under Johanna Maria Olsdatter (nr. 67).

71.36.
Jens Pedersen
Født _____, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1811, Sandstrand, Trondenes.7.
72.36.
Karen Maria Pedersdatter
Født 1791, Sandstrand, Trondenes.7.
73.36.
Anne Kirstina Pedersdatter
Født 1793, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1795, Sandstrand, Trondenes.7.
74.36.
Dødfødt
Født 1796, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1796, Sandstrand, Trondenes.7.
75.36.
Andreas Pedersen
Født 1798, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1811, Sandstrand, Trondenes.7.
76.38.
Katrina Alfsdatter
Født 1749, Lavangsnes, Lavangen.10.
Død 176810.
77.38.
Peder Alfsen
Født 1751, Lavangsnes, Lavangen.10.

Gift 177710 med

Anne Dorotea Nilsdatter
Født 1747, Å, Lavangen.10.
Død 182510.
     Datter af Nils Steffensen og Golla Hansdatter.
     Etterslekt, 3 barn, se Astafjord bygdebok.
78.39.
Anna Maria Baltsersdatter
Født 1760, Lavangsnes, Lavangen.10.
Død 180510.
     Skifte 1803-1805, Innergård, Astafjord Tinglag.19protokollnr. 150, folio 504b..

Gift 179410 med

Ole Anderssen Falk
Født 1761, Innergård, Salangen.10.
Død 185210.
     Søn af Anders Pedersen Falk og Grete Hansdatter.
     Innergård, Salangen.

[Gift 1° 1794 med Anna Maria Baltsersdatter (1760 - 1805); Gift 2° 1806 med Kristianna Fredrikka Wegner (1778 - 1813); Gift 3° omkr. 1815 med Mette Maria Mikkelsdatter (1773 - 1833)].

Børn af Anna Maria Baltsersdatter og Ole Anderssen Falk:

119.78.Johanna Margrete Olsdatter, f. 1794, Salangen., d. 1796
120.78.Johanna Margrete Olsdatter, f. 1796, Salangen.
121.78.Baltser Andreas Olsen, f. 1799, Salangen., d. 1824
79.40.
Peder Rasmussen
Født 1769, Medby, Salangen.10.
80.40.
Ole Rasmussen
Født 1772, Dalen, Salangen.10.
Død 179910.
81.41.
Jakob Anderssen
Født 1764, Aune Indre, Trondenes.7.
Død 1794, Aune Indre, Trondenes.7.
     Skifte 1788-1798, Aun, Sand Tinglag.19protokollnr. 146, folio 351..
     Skifte 1798-1804, Aun, Sand Tinglag.19protokollnr. 148, folio 433. Samme person ?.

Utenfor ekteskap med

Karen Jørgensdatter
     Bosatt på Ervik 1778.

Børn af Jakob Anderssen og Karen Jørgensdatter:

122.81.Anders Jakobsen, f. 1778, Trondenes.
82.42.
Ingeborg Andersdatter
Født 1761, Spansdalen, Lavangen.10.
Død 182510.

Gift 20 mar. 1786, Vidner: Alf Persen, Lavangsnes; Lars Iversen, Tennevoll.23,10 med

Jonas Jonsen Bratzberg
Født 175610.
Død 1814, Vaagen, Lofoten.23,10.
     Innflyttet til Astafjord fra Trondheim.10
     Fjellet, Lavangen.

Børn af Ingeborg Andersdatter og Jonas Jonsen Bratzberg:

123.82.Johannes Jonasen Bratsberg, f. 1786, Spansdalen., d. 1838
124.82.Anna Katarina Jonasdatter Bratsberg, f. 1791, Lia., d. 1794
125.82.Kornelius Jonasen Bratsberg, f. 1795, Lia., d. 1848
126.82.Berteus Jonassen Bratsberg, f. 1801, Lavangen., d. 1862
83.42.
Ole Anderssen
Født 1766, Spansdalen, Lavangen.10.
Død 181210.

Utenfor ekteskap med

Karen Kirstina Mortensdatter
Født 1763, Gratangen, Astafjord.10.
Død 181110.
     Datter af Morten Olsen og Karen Olsdatter.

Børn af Ole Anderssen og Karen Kirstina Mortensdatter:

127.83.Martinus Olsen, f. 1801, d. 1801
84.42.
Maren Andersdatter
Født 1769, Spansdalen, Lavangen.10.
Død 185410.

Gift 179710 med

Ole Andreas Hanssen
Født 1769, Lavik, Gratangen.10,23.
Død 180810.
     Søn af Hans Larssen og Synnøve Jensdatter.
     Bruker av Barbogen i Torsken 1797-1809. I 1809 er han «bortflyttet og død».24

Børn af Maren Andersdatter og Ole Andreas Hanssen:

128.84.Jens Olsen, f. 1800, Torsken., d. 1874
129.84.Daniel Olsen, f. 1800, Torsken., d. 1845
130.84.Ingeborg Olsdatter, f. 1803, Torsken., d. 1864
85.44.
Maria Monsdatter
Født 1772, Dyrstad, Ibestad.10.
Død 183810.

Gift 179610 med

Hans Danielsen
Født 1757, Myrland, Gratangen.10.
Død 184210.
     Søn af Daniel Hanssen og Ingeborg Hansdatter.
     Myrland i Gratangen, Astafjord.

[Gift 1° 1779 med Gjertrud Torbergsdatter (1754 - 1781); Gift 2° med Kirsten Mortensdatter Trane (f. 1756); Gift 3° 1783 med Mortina Mortensdatter (1757 - 1795); Gift 4° 1796 med Maria Monsdatter (1772 - 1838)].

Børn af Maria Monsdatter og Hans Danielsen:

131.85.Dortea Hansdatter, f. 1799, Gratangen., d. 1866
132.85.Martina Hansdatter, f. 1804, Gratangen., d. 1864
133.85.Peder Hanssen, f. 1809, Astafjord., d. 1877
86.48.
Arne Olsen
Født 1777, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1855, Sandstrand, Trondenes.7.
     Sandstrand, Trondenes. Etterslekt, 7 barn, se Folk og Slekt i Trondenes.

Gift 18047 med

Gjertrud Margrete Størkersdatter
Født 1778, Aune Mellom, Trondenes.7.
Død 1848, Sandstrand, Trondenes.7.
     Datter af Størker Helgesen og Pernilla Olsdatter.
87.49.
Inger Samuelsdatter
Født 1777, Tovik, Trondenes.7.
Død 1857, Fjelldal, Tjeldsund.7.

Gift 18027 med

Lars Madssen
Født 1774, Fjelldal, Tjeldsund.7.
Død 1837, Fjelldal, Tjeldsund.7.
     Søn af Mads Larssen og Maren Larsdatter.
     Otterå, Trondenes. Fjelldal, Tjeldsund.

Børn af Inger Samuelsdatter og Lars Madssen:

134.87.Mads Samuel Larssen, f. 1802, Trondenes., d. 1842, Trondenes.
88.51.
Margrethe Sørensdatter
Født 1796, Sandstrand, Trondenes.21,7.
Død 1867, Sandstrand, Trondenes.7.
     Hun overdro (som enke) bruker på nedre Sandstrand til to sønner.

Gift 1817 med

Hans Johannesen
Født 1789, Sandstrand, Trondenes.21,7.
Død 1855, Sandstrand, Trondenes.7.
     Søn af Johannes Steffensen og Mette Gabrielsdatter.
     Innløste etterhvert sine søsken og sat på nedre Sandstrand i Trondenes, som fisker og bonde til sin død.1

Børn af Margrethe Sørensdatter og Hans Johannesen:

135.88.Johanna Katrine Hansdatter, f. 1822, Trondenes., d. 1863

Generation 7.

89.54.
Anders Anderssen
Født 1775, Tennevik, Trondenes.7.
Død 1811, Sandstrand, Trondenes.7.
90.54.
Isak Anderssen
Født _____, Lavangen Sør, Trondenes.7.
Død 1803, Lavangen Sør, Trondenes.7.
91.54.
Dortea Kirstina Andersdatter
Født 1783, Lavangen Sør, Trondenes.7.
92.54.
Karen Andersdatter
Født 1784, Lavangen Sør, Trondenes.7.
Død 1784, Lavangen Sør, Trondenes.7.
93.54.
Johannes Anderssen
Født 1788, Lavangen Sør, Trondenes.7.
94.54.
Isak Martinus Molderup Andersen
Født 1805, Lavangen Sør, Trondenes.7.
Død 1882, Sandstrand, Trondenes.7.
95.54.
Inger Elisabeth Andersdatter
Født 1810, Lavangen Sør, Trondenes.7.
96.61.
Hans Anderssen
Født 1791, Sandstrand, Trondenes.7, døbt 1791, Trondenes.21.
Død 1868, Trøsen, Trondenes.7.
     Konf. 1815 i Trondenes og opholdt sig da på Trøsen.21

Gift 182625,7,25 med

Anne Johanne Hansdatter Warberg
Født 1801, Skånland S., Trondenes.7.
Død 1863, Trøsen, Trondenes.7.
     Datter af Hans Raphaelsøn Warberg og Johanna Cecilia Arnesdatter.
97.61.
Asselina Andersdatter
Født 1794, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1811, Sandstrand, Trondenes.7.
98.61.
Kornelius Andersen
Født 1797, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1873, Trøsen, Trondenes.7.
99.61.
Karen Kirstine Andersdatter
Født 1800, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1886, Rødberg, Trondenes.7.

Gift 18397 med

Mads Samuel Larssen
Født 1802, Otterå, Trondenes.7.
Død 1842, Halsebø, Trondenes.7.
     Søn af Lars Madssen og Inger Samuelsdatter.
     Fjelldal, Tjeldsund.
100.61.
Mette Maria Andersdatter
Født 1804, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1879, Dalen, Trondenes.7.

Gift 18327 med

Johannes Rasmussen
Født 1801, Kjellhus, Trondenes.7.
Død 1886, Sama, Trondenes.7.
101.61.
Olava Andersdatter
Født 1807, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1812, Trøsen, Trondenes.7.
102.62.
___________
Født _____, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1795, Sandstrand, Trondenes.7.
103.62.
Lavina Johannesdatter
Født 1787, Sandstrand, Trondenes.26,27,7.
Død 1867, Sørvik, Trondenes.7.

Utenfor ekteskap med

Hans Rafn Sparboe
Døbt 1 apr. 179128.
     Søn af Edis Lech Hanssen Sparboe og Margrethe Olsdatter Aas.
     Bosatt i Dyrøyhamn.

[Gift 1° 1819 med Karen Malena Røgh Mikkelsdatter (f. 1792); Gift 2° med Lavina Johannesdatter (1787 - 1867)].

Børn af Lavina Johannesdatter og Hans Rafn Sparboe:

136.103.Mette Johanna Hansdatter, f. 1814, Trondenes., d. 1869, Trondenes.
104.62.
Hans Johannesen
Født 1789, Sandstrand, Trondenes.21,7.
Død 1855, Sandstrand, Trondenes.7.
     Innløste etterhvert sine søsken og sat på nedre Sandstrand i Trondenes, som fisker og bonde til sin død.1

Gift 1817 med

Margrethe Sørensdatter
Født 1796, Sandstrand, Trondenes.21,7.
Død 1867, Sandstrand, Trondenes.7.
     Datter af Søren Jørgensen og Anne Rasmusdatter.
     Hun overdro (som enke) bruker på nedre Sandstrand til to sønner.

Børn af Hans Johannesen og Margrethe Sørensdatter er vist under Margrethe Sørensdatter (nr. 88).

105.62.
Anne Maria Johannesdatter
Født 1791, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1825, Sørrollnes, Trondenes.7.

Gift 18197 med

Edis Olsen
Født 1791, Sørrollnes, Trondenes.7.
Død 1856, Harbakken, (Trondenes ?).7.
     Søn af Ole Tygesen (Trane) og Ingeborg Olsdatter.
     Er ikke nevnt i folketellingen 1801.29

[Gift 1° 1819 med Anne Maria Johannesdatter (1791 - 1825); Gift 2° 1827 med Margrete Sofia Hansdatter (1802 - 1843)].

Børn af Anne Maria Johannesdatter og Edis Olsen:

137.105.Johan Olai Edissen, f. 1820, Trondenes., d. 1820, Trondenes.
138.105.Johan Edissen, f. 1822, Trondenes., d. 1822, Trondenes.
139.105.Ingeborg Anne Edisdatter, f. 1823, Trondenes., d. 1883, Trondenes.
106.62.
Gabriel Johannessen
Født 1793, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1829, Sørrollnes, Trondenes.7.
     Sørrollnes, Trondenes.

Gift 18187 med

Karen Maria Hansdatter
Født 1782, Sørrollnes, Trondenes.30,7.
Død 1858, Sørrollnes, Trondenes.7.
     Datter af Hans Danielsen og Berte Ediasdatter.
107.62.
Steffen Johannessen
Født 1793, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1811, Sandstrand, Trondenes.7.
108.62.
Ole Johannessen
Født 1796, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1797, Sandstrand, Trondenes.7.
109.62.
Søren Johannessen
Født 1798, Sandstrand, Trondenes.7.
110.65.
Jens Lars Ediassen
Født 1797, Forså Ytre, Ibestad.10.
Død 188010.

Gift 18367 med

Ingeborg Katrina Tygesdatter
Født 1812, Sørrollnes, Trondenes.10,7.
Død 187210,7.
     Datter af Tyge Olsen og Pernille Olsdatter.
111.65.
Steffen Ediassen
Født 1800, Forså Ytre, Ibestad.10.

Gift 183510 med

Martina Tygesdatter
Født 1815, Hamnvik, Ibestad.10.
     Datter af Tyge Rasmussen og Gjertrud Katarina Hansdatter.

Børn af Steffen Ediassen og Martina Tygesdatter:

140.111.Karen Johanna Steffensdatter, f. 1847, Astafjord.
141.111.Kristen Olai Steffensen, f. 1849, Trondenes.
142.111.Danilken Marie Steffensen, f. 1858, Trondenes., d. 1925
112.65.
Anne Johanna Ediasdatter
Født 1803, Forså Ytre, Ibestad.10.
Død 188010.
113.65.
Hans Ediassen
Født 1806, Forså Ytre, Ibestad.10.
Død 184610.
114.65.
Karen Jonetta Ediasdatter
Født 1809, Forså Ytre, Ibestad.10.
Død 1811, Forså Ytre, Ibestad.10.
115.65.
Maren Ediasdatter
Født 1814, Forså Ytre, Ibestad.10.
Død 1821, Forså Ytre, Ibestad.10.
116.65.
Abelona Ediasdatter
Født 1818, Forså, Ibestad.10.
Død 190510.
117.66.
Markus Jakobsen Normann
Født 1809, Tofta, Trondenes.7.
118.67.
Martina Andreasdatter
Født 1828, Tovik, Trondenes.7.
Død 1898, Sandstrand, Trondenes.7.

Gift 18617 med

Petter Olai Hanssen Aas
Født 1831, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1900, Sandstrand, Trondenes.7.
     Søn af Hans Ravn Sparboe Pedersen Aas og Anne Margrethe Thomasdatter.
     Efterslægt. Se Folk og Slekt i Trondenes.
119.78.
Johanna Margrete Olsdatter
Født 1794, Innergård, Salangen.10.
Død 179610.
120.78.
Johanna Margrete Olsdatter
Født 1796, Innergård, Salangen.10.
     Efterslægt.
121.78.
Baltser Andreas Olsen
Født 1799, Innergård, Salangen.10.
Død 182410.
122.81.
Anders Jakobsen
Født 1778, Ervik, Trondenes.7.
123.82.
Johannes Jonasen Bratsberg
Født 1786, Spansdalen.10, døbt 19 mar. 1786, Faddere: Arne Christian Nordheim, Ibestad; Nils Knutsøn Dahl af Aarsand; Alv Persen, Lavangsnes; Rebekka Elisabeth Kildal, Ibestad; Ingeborg Sophia Trane, Nord Rollnes.23.
Død 1838.
     Tennevoll, Lavangen.
     Etterslekt, se Astafjord bygdebok.
124.82.
Anna Katarina Jonasdatter Bratsberg
Født 1791, Lia.10.
Død 179410.
125.82.
Kornelius Jonasen Bratsberg
Født 1795, Lia.10.
Død 184810.
     Etterslekt, se Astafjord bygdebok.
126.82.
Berteus Jonassen Bratsberg
Født 1801, Fjellet, Lavangen.10.
Død 186210.
     Grov, Skånland.

Gift 182310 med

Martina Hansdatter
Født 1804, Myrland, Gratangen.10.
Død 186410.
     Datter af Hans Danielsen og Maria Monsdatter.

Børn af Berteus Jonassen Bratsberg og Martina Hansdatter:

143.126.Maria Berteusdatter, f. 1834, Skånland., d. 1875
127.83.
Martinus Olsen
Født 180110.
Død 180110.
128.84.
Jens Olsen
Født 1800, Barbogen, Torsken.10.
Død 187410.
     Kom til Reite i Lavangen, Astafjord.10
129.84.
Daniel Olsen
Født 1800, Barbogen, Torsken.10.
Død 184510.
     Budde 1818 på Dyrstad i Ibestad.24
     Kjeiprød i Lavangen, Astafjord. Etterslekt (3 barn), se Astafjord bygdebok.

Utenfor ekteskap med

Karen Larsdatter
Født 177510.
     Oppholdt seg 1821 på Tennevoll i Astafjord.10

Gift 1° 183610 med

Marta Tomia Isaksdatter
Født 1815, Gamvik, Lavangen.10.
Død 190610.

[Gift 1° 1836 med Daniel Olsen (1800 - 1845); Gift 2° 1846 med Søren Tollevsen (1818 - 1882)].

Børn af Daniel Olsen og Karen Larsdatter:

144.129.Ole Martinus Danielsen, f. 1821, Astafjord., d. 1821
130.84.
Ingeborg Olsdatter
Født 1803, Torsken.10.
Død 186410.

Utenfor ekteskap med

Petter Kristian Pedersen
Født 1804, Igeland, Ibestad.10.
Død 183010.

Gift 1° 183210 med

Hans Johnsen
Født 1800, Storelva, Astafjord.10.
Død 188310.
     Søn af John Nilssen og Berit Kirstina Olsdatter.
     Reite i Lavangen, Astafjord. Etterslekt (5 barn), se Astafjord bygdebok.

Børn af Ingeborg Olsdatter og Petter Kristian Pedersen:

145.130.Peder Olai Pettersen, f. 1830, Reinland., d. 1894
131.85.
Dortea Hansdatter
Født 1799, Myrland, Gratangen.10.
Død 186610.

Utenfor ekteskap med

Petter Hanssen
Født 1795, Magisås, Salangen.10.

Gift 1° 182910 med

Otte Hanssen
Født 1805, Grov, Skånland.10.
Død 188910.
     Søn af Hans Kristensen og Ingeborg Ottesdatter.
     Grov, Skånland.

Børn af Dortea Hansdatter og Petter Hanssen:

146.131.Benedigte Pettersdatter, f. 1828, d. 1898

Børn af Dortea Hansdatter og Otte Hanssen:

147.131.Hans Henrik Ottesen, f. 1831, Skånland., d. 1913
132.85.
Martina Hansdatter
Født 1804, Myrland, Gratangen.10.
Død 186410.

Gift 182310 med

Berteus Jonassen Bratsberg
Født 1801, Fjellet, Lavangen.10.
Død 186210.
     Søn af Jonas Jonsen Bratzberg og Ingeborg Andersdatter.
     Grov, Skånland.

Børn af Martina Hansdatter og Berteus Jonassen Bratsberg er vist under Berteus Jonassen Bratsberg (nr. 126).

133.85.
Peder Hanssen
Født 1809, Myrland, Gratangen, Astafjord.10.
Død 187710.

Gift 183410 med

Lavina Jensdatter Borch
Født 1792, Soløy, Lavangen, Astafjord.10.
Død 187210.
     Datter af Jens Jakobsen Borch og Berit Rasmusdatter.
     Etterslekt.

[Gift 1° 1819 med Knut Anderssen (1761 - 1833); Gift 2° 1834 med Peder Hanssen (1809 - 1877)].

Børn af Peder Hanssen og Lavina Jensdatter Borch:

148.133.Anne Katrina Pedersdatter, f. 1835, Astafjord., d. 1852
134.87.
Mads Samuel Larssen
Født 1802, Otterå, Trondenes.7.
Død 1842, Halsebø, Trondenes.7.
     Fjelldal, Tjeldsund.

Gift 18397 med

Karen Kirstine Andersdatter
Født 1800, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1886, Rødberg, Trondenes.7.
     Datter af Anders Steffensen og Maren Hansdatter.
135.88.
Johanna Katrine Hansdatter
Født 1822, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1863.

Gift 20 okt. 1843 med

John Gabriel Eriksen
Døbt 12 sep. 1813, Mo kirke, Nordland., 13de søndag efter Trin..
Død 1888.
     Søn af Erik Andersen og Beret Karine Jonsdatter.
     Bøxelmann, båtbygger, gårdbruker på Marskar. I 1875 var hans besetning: 1 hest, 4 kyr, 1 ungnaut, 10 sauer, 2 geiter og 1 svin. Utsæd: 1 tønne bygg, 5 tønner poteter.

Børn af Johanna Katrine Hansdatter og John Gabriel Eriksen:

149.135.Hans Martin Johnsen, f. 1844, Trondenes.
150.135.Elen Bergitta Johnsdatter, f. 1846, Skånland., d. 1916

Generation 8.

136.103.
Mette Johanna Hansdatter
Født 1814, Sandstrand, Trondenes.7.
Død 1869, Fauskevåg S., Trondenes.7.
     Etterslekt.

Gift 18367 med

Anders Meyer Stensen
Født 1802, Årbogen, Trondenes.7.
Død 1887, Fauskevåg, Trondenes.7.
     Søn af Sten Johannessen Meyer og Helena Maria Andersdatter Harr.
137.105.
Johan Olai Edissen
Født 1820, Sørrollnes, Trondenes.7.
Død 1820, Sørrollnes, Trondenes.7.
138.105.
Johan Edissen
Født 1822, Sørrollnes, Trondenes.7.
Død 1822, Sørrollnes, Trondenes.7.
139.105.
Ingeborg Anne Edisdatter
Født 1823, Sørrollnes, Trondenes.7.
Død 1883, Leikvik, Trondenes.7.

Utenfor ekteskap med

Hans Johan Jakobsen
Født 1826, Vollstad, Trondenes.7.
Død 1896, Vollstad, Trondenes.7.

Gift 1° 18567 med

Jørgen Kristian Johannessen
Født 1810, Leikvik, Trondenes.7.
Død 1885, Leikvik, Trondenes.7.

Børn af Ingeborg Anne Edisdatter og Hans Johan Jakobsen:

151.139.Edina Margrete Hansdatter, f. 1854, Trondenes., d. 1854, Trondenes.

Børn af Ingeborg Anne Edisdatter og Jørgen Kristian Johannessen:

152.139.Johanna Margrete Jørgensdatter, f. 1857, Trondenes.
153.139.Eilert Johan Martin Jørgensen, f. 1859, Trondenes., d. 1860, Trondenes.
154.139.Andreas Martin Eberg Jørgensen, f. 1860, Trondenes., d. 1887, Trondenes.
155.139.Emilia Sofie Jørgensdatter, f. 1864, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
156.139.Jens Klaus Jørgensen, f. 1865, Trondenes., d. 1865, Trondenes.
157.139.Anne Marie Jørgensdatter, f. 1866, Trondenes., d. 1868, Trondenes.
140.111.
Karen Johanna Steffensdatter
Født 1847, Sørrollnes, Astafjord.7.

Utenfor ekteskap med

Hartvig Hveding Henningsen Normann
Født 11 mar. 1835, Leikvik, Trondenes.31,7.
     Søn af Henning Junghans Eriksen Normann og Anne Johanna Baltsersdatter.

Børn af Karen Johanna Steffensdatter og Hartvig Hveding Henningsen Normann:

158.140.Konrad Eberg Hartvigsen Normann, f. 1884, Astafjord.
141.111.
Kristen Olai Steffensen
Født 1849, Sørrollnes, Trondenes.10.
142.111.
Danilken Marie Steffensen
Født 1858, Trondenes.10.
Død 192510.

Gift 190910 med

Johan Enevold Pedersen
Født 186110.
143.126.
Maria Berteusdatter
Født 1834, Grov, Skånland.10.
Død 187510.

Gift 185910 med

Johan Pedersen
Født 1824, Grov, Skånland.10.
Død 188410.
     Søn af Peder Olsen og Trina Sofia Berteusdatter.
     Grov, Skånland.

Børn af Maria Berteusdatter og Johan Pedersen:

159.143.Bendikt Martin Johansen, f. 1861, Skånland.
144.129.
Ole Martinus Danielsen
Født 1821, Tennevoll, Astafjord.10.
Død 182110.
145.130.
Peder Olai Pettersen
Født 1830, Reinland.10.
Død 189410.
     Reite i Lavangen, Astafjord. Gift 3 ganger, mange barn, se Astafjord bygdebok.
146.131.
Benedigte Pettersdatter
Født 182810.
Død 189810.

Gift 186310 med

Tarald Hanssen
Født 183110.
Død 189410.
     Grov i Skånland, Astafjord.
147.131.
Hans Henrik Ottesen
Født 1831, Grov, Skånland.10.
Død 191310.
     Grov, Skånland.

Gift 185810 med

Mette Maria Nilsdatter
Født 1833, Grov, Skånland.10.
Død 190110.
     Datter af Nils Olsen og Anne Bergitta Hansdatter.

Børn af Hans Henrik Ottesen og Mette Maria Nilsdatter:

160.147.Olava Margrete Kirstine Hansdatter, f. 1859, Skånland., d. 1915
148.133.
Anne Katrina Pedersdatter
Født 1835, Myrland, Gratangen, Astafjord.10.
Død 185210.
149.135.
Hans Martin Johnsen
Født 1844, Tovik, Trondenes.7.
150.135.
Elen Bergitta Johnsdatter
Født 8 mai 1846, Marskard, Skånland.10, døbt 28 jun. 1846, Ibestad.
Død 191610.

Gift 3 okt. 1872, Ibestad10 med

Bendik Martin Hanssen
Født 11 jan. 1843, Fornes, Skånland.10, døbt 23 apr. 1843, Ibestad..
Død 192010.
     Søn af Hans Petter Paulsen og Mikol Maria Sørensdatter.
     Gårdbruker, selveier på Sør-Fornes i Astafjord.

[Gift 1° med Ingeborg Anna Nilsdatter (1845 - 1915); Gift 2° 3 okt. 1872 med Elen Bergitta Johnsdatter (8 mai 1846 - 1916)].

Børn af Elen Bergitta Johnsdatter og Bendik Martin Hanssen:

161.150.Johanna Kristine Bendiksdatter, f. 1871
162.150.Hans Peter Bendikssen, f. 1873, Skånland.
163.150.Antonette Andrea Bendiksdatter, f. 1875, Skånland., d. 1927
164.150.Marie Margrete Bendiksen, f. 1876, Skånland.
165.150.Jondine Gurine Bendiksdatter, f. 1878, Skånland.
166.150.Ottilie Lorentine Bendiksdatter, f. 1880, Skånland.
167.150.Ole Petter Bendiksen, f. 1882, Skånland.
168.150.Elida Bernharda Bendiksdatter, f. 1885, Skånland., d. 1890
169.150.John Gabriel Bendiksen, f. 1887, Skånland.

Generation 9.

151.139.
Edina Margrete Hansdatter
Født 1854, Vollstad, Trondenes.7.
Død 1854, Vollstad, Trondenes.7.
152.139.
Johanna Margrete Jørgensdatter
Født 1857, Leikvik, Trondenes.7.

Gift 18837 med

Jens Martinus Størkersen
Født 1849, Vollstad, Trondenes.7.

Børn af Johanna Margrete Jørgensdatter og Jens Martinus Størkersen:

170.152.Ingeborg Karoline Nikoline Jensdatter, f. 1884, Trondenes.
171.152.Johanne Benedikte Jensdatter, f. 1886, Trondenes.
172.152.Andreas Johan Eberg Jenssen, f. 1888, Trondenes.
173.152.Simonette Theodora Jensdatter, f. 1891, Trondenes.
174.152.Karl Johan Jenssen, f. 1893, Trondenes.
175.152.Peder Adolf Jenssen, f. 1897, Trondenes.
176.152.Magnhild Marie Jensdatter, f. 1899, Trondenes., d. 1902, Trondenes.
153.139.
Eilert Johan Martin Jørgensen
Født 1859, Leikvik, Trondenes.7.
Død 1860, Leikvik, Trondenes.7.
154.139.
Andreas Martin Eberg Jørgensen
Født 1860, Leikvik, Trondenes.7.
Død 1887, Leikvik, Trondenes.7.

Gift 18847 med

Mathilde Emelia Mathiasdatter
Født 1865, Storvatn, Trondenes.7.

Børn af Andreas Martin Eberg Jørgensen og Mathilde Emelia Mathiasdatter:

177.154.Jørgen Ingvald Martin Andreassen, f. 1885, Trondenes.
178.154.Andreas Martin Eberg Andreassen, f. 1887, Trondenes.
155.139.
Emilia Sofie Jørgensdatter
Født 1864, Leikvik, Trondenes.7.
Død 1864, Leikvik, Trondenes.7.
156.139.
Jens Klaus Jørgensen
Født 1865, Leikvik, Trondenes.7.
Død 1865, Leikvik, Trondenes.7.
157.139.
Anne Marie Jørgensdatter
Født 1866, Leikvik, Trondenes.7.
Død 1868, Leikvik, Trondenes.7.
158.140.
Konrad Eberg Hartvigsen Normann
Født 1884, Sørrollnes, Astafjord.7.
159.143.
Bendikt Martin Johansen
Født 1861, Grov, Skånland.10.
     Grov, Skånland.

Gift 188810 med

Johanna Maria Bårdsdatter
Født 186110.
     Datter af Bård Rasmussen og Andrea Olsdatter.

Børn af Bendikt Martin Johansen og Johanna Maria Bårdsdatter:

179.159.Johan Marenius Jentoft Bendiktsen, f. 1889, Skånland i Astafjord.
180.159.Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen, f. 1891, Skånland i Astafjord.
181.159.Hilmar Emil Bendiktsen, f. 1894, Skånland i Astafjord.
182.159.Hans Olaus Bendiktsen, f. 1896, Grovfjord i Ibestad., d. 1972, Salangen.
183.159._____, f. 1898, d. 1898
184.159.Bergil Martin Hjalmar Bendiktsen, f. 1901, Skånland i Astafjord.
185.159.Hedly Heiberg Bendiktsen, f. 1903, Skånland i Astafjord., d. 1918
160.147.
Olava Margrete Kirstine Hansdatter
Født 1859, Grov, Skånland.10.
Død 191510.

Gift 188510 med

Jens Andreas Berteussen
Født 1858, Grov, Skånland.10.
     Søn af Berteus Jørgensen og Anne Kristina Jensdatter.
     Grov, Skånland.

Børn af Olava Margrete Kirstine Hansdatter og Jens Andreas Berteussen:

186.160.Birger Amandus Jensvoll, f. 1886
161.150.
Johanna Kristine Bendiksdatter
Født 187110.
162.150.
Hans Peter Bendikssen
Født 1873, Fornes, Skånland.10.
163.150.
Antonette Andrea Bendiksdatter
Født 2 feb. 1875, Fornes, Skånland., døbt 15 aug. 1875, Ibestad.
Død 10 mar. 1927.

Gift 1899 med

Simon Harr Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard.
Død 6 apr. 1951.
     Søn af Markus Gram Nilssen og Barbro Maria Hansdatter.
     En af de 28 medlemmer af Ibestad Heradstyre. Han og naboen Bernt Johansen budde altid hos Per Krogvåg, Hamnvik når der var møte i heradstyret (der på den tid varte 2 dager). Etter møtet ble der ofte holdt et referat for bygdens andre beboere hjemme hos Simon Markussen. Sammen med Martinus Bertheussen på Myklevold, kjøpte han fembøring.

Børn af Antonette Andrea Bendiksdatter og Simon Harr Markussen:

187.163.Gudrun Johanna Simonsen Balteskard, f. 1900, Skånland, d. 1958, Skånland
188.163.Markus Gram Balteskard, f. 1902
189.163.Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard, f. 1904, Balteskard
190.163.Hans Sakarias Simonsen Balteskard, f. 1906, Balteskard, d. 1907
191.163.Solveig Antonette Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1910
192.163.Nanna Rebekka Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1924
193.163.Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard, f. 1914, Balteskard
164.150.
Marie Margrete Bendiksen
Født 1876, Fornes, Skånland.10.

Gift 190210 med

Håkon Berg Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard.
     Søn af Markus Gram Nilssen og Barbro Maria Hansdatter.

Børn af Marie Margrete Bendiksen og Håkon Berg Markussen:

194.164.Ester Bergljot Markussen, f. 1904, Balteskard
195.164.Nanna Rebekka Markussen, f. 1905, skånland, d. 1911
196.164.Helfryda Margrete Markussen, f. 1907, skånland
197.164.Johanna Ellida Markussen, f. 1909, skånland
198.164.Martin Berg Markussen, f. 1911, skånland
199.164.Rakel Markussen, f. 1913, skånland
200.164.Henry Peder Gran Markussen, f. 1915, skånland
165.150.
Jondine Gurine Bendiksdatter
Født 1878, Fornes, Skånland.10.
     Til Tovik, Skånland.10
166.150.
Ottilie Lorentine Bendiksdatter
Født 1880, Fornes, Skånland.10.
167.150.
Ole Petter Bendiksen
Født 1882, Fornes, Skånland.10.
168.150.
Elida Bernharda Bendiksdatter
Født 1885, Fornes, Skånland.10.
Død 189010.
169.150.
John Gabriel Bendiksen
Født 1887, Fornes, Skånland.10.

Generation 10.

170.152.
Ingeborg Karoline Nikoline Jensdatter
Født 1884, Vollstad, Trondenes.7.
171.152.
Johanne Benedikte Jensdatter
Født 1886, Vollstad, Trondenes.7.
172.152.
Andreas Johan Eberg Jenssen
Født 1888, Leikvik, Trondenes.7.
173.152.
Simonette Theodora Jensdatter
Født 1891, Leikvik, Trondenes.7.
174.152.
Karl Johan Jenssen
Født 1893, Leikvik, Trondenes.7.
175.152.
Peder Adolf Jenssen
Født 1897, Leikvik, Trondenes.7.
176.152.
Magnhild Marie Jensdatter
Født 1899, Leikvik, Trondenes.7.
Død 1902, Leikvik, Trondenes.7.
177.154.
Jørgen Ingvald Martin Andreassen
Født 1885, Leikvik, Trondenes.7.
178.154.
Andreas Martin Eberg Andreassen
Født 1887, Leikvik, Trondenes.7.
179.159.
Johan Marenius Jentoft Bendiktsen
Født 1889, Grov, Skånland i Astafjord.10.

Gift 1° _____, Uten for ekteskap.10med

Nikoline Maria Ottelia Nikolaisdatter
Født 189310.

Gift 2° 191910 med

Olga Jenny Marie Lagesen
Født 189710.

Børn af Johan Marenius Jentoft Bendiktsen og Olga Jenny Marie Lagesen:

201.179.Bendikt Johan Jensinius Bendiktsen, f. 1921, Høylund
202.179.Johanna Marie Bendiktsen, f. 1922, Breivoll
203.179.Henning Martin Annar Bendiktsen, f. 1924, Breivoll
204.179.Gudrun Mette Olea Bendiktsen, f. 1926, Breivoll
205.179.Harriet Andi Olivia Bendiktsen, f. 1928, Breivoll, d. 1930
180.159.
Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen
Født 1891, Grov, Skånland i Astafjord.10.

Gift 191610 med

Birger Amandus Jensvoll
Født 188610.
     Søn af Jens Andreas Berteussen og Olava Margrete Kirstine Hansdatter.
     Grov, Skånland.

Børn af Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen og Birger Amandus Jensvoll:

206.180.Olaug Jenny Harriet Jensvoll, f. 1916, Skånland i Astafjord., d. 1985, Grovfjord.
207.180.Asbjørg Othelie Jensvoll, f. 1922, Skånland i Astafjord.
208.180.Olav Arvid Jensvoll, f. 1923, Skånland i Astafjord.
181.159.
Hilmar Emil Bendiktsen
Født 1894, Grov, Skånland i Astafjord.10.

Gift 192210 med

Ragna Antonsdatter Haugjord
Født 1899, Karlsøy, Troms.10.
     Datter af Anton Bang Haugjord.

Børn af Hilmar Emil Bendiktsen og Ragna Antonsdatter Haugjord:

209.181.Rolf Haugjord Bendiktsen, f. 1923, Skånland i Astafjord.
182.159.
Hans Olaus Bendiktsen
Født 4 nov. 1896, Grovfjord i Ibestad.32.
Død 4 mai 1972, Salangen.32.

Gift _____med

Elise Marie Myklevoll
Født 2 okt. 1908, Grovfjord i Ibestad.32.
     Datter af Martin Olai Martinussen Myklevoll og Nikoline Emilia Marie Ellefsen.

Børn af Hans Olaus Bendiktsen og Elise Marie Myklevoll:

210.182.Edith Margrete Bendiktsen, f. 1932, Grovfjord i Astafjord.
211.182.Bjørg Johanne Bendiktsen, f. 1934, Salangen.
212.182.Håkon Emil Bendiktsen, f. 1937, Salangen.
213.182.Asbjørn Bendiktsen, f. 1941, Salangen.
214.182.Birger Arnold Bendiktsen, f. 1943, Salangen.
215.182.Åshild Marianne Bendiktsen, f. 1945, Salangen.
216.182.Gunnar Martin Alf Bendiktsen, f. 1947, Salangen.
217.182.Vigdis Marie Bendiktsen, f. 1951, Salangen.
183.159.
___________
Født 189810.
Død 189810.
184.159.
Bergil Martin Hjalmar Bendiktsen
Født 1901, Grov, Skånland i Astafjord.10.
185.159.
Hedly Heiberg Bendiktsen
Født 1903, Grov, Skånland i Astafjord.10.
Død 191810.
186.160.
Birger Amandus Jensvoll
Født 188610.
     Grov, Skånland.

Gift 191610 med

Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen
Født 1891, Grov, Skånland i Astafjord.10.
     Datter af Bendikt Martin Johansen og Johanna Maria Bårdsdatter.

Børn af Birger Amandus Jensvoll og Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen er vist under Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen (nr. 180).

187.163.
Gudrun Johanna Simonsen Balteskard
Født 30 aug. 1900, Balteskard, Skånland10.
Død 3 okt. 1958, Grov, Skånland10, begravet _____, kirkegården i Grov.

Gift 19 jul. 1924, Grov, Skånland med

Ove Andreas Eberg Ellefsen
Født 26 jun. 1890, Grov, Skånland10, døbt 24 aug. 1890.
Død 29 aug. 1963, Grov, Skånland, begravet 3 sep. 1963, kirkegården i Grov.
     Søn af Eilev Berteus Strøm og Pernille Karoline Ovidia Olsdatter.
     Stilling: Skips-Stewart, Kok, Hotel og gjestgiver på Annamo..
     Konfimert (i Ibestad kirke) i oktober 1905, anm: »Meget god!«. Stewart på skipene »Malangen« og »Salangen». Gjestgiver på Annamo i Astafjord, som han overtok efter Nikolai Iversen.

Børn af Gudrun Johanna Simonsen Balteskard og Ove Andreas Eberg Ellefsen:

218.187.Aasta Synnøve Ellefsen, f. 1926, Skånland
219.187.Eilif Kåre Ellefsen, f. 1932, Skånland
220.187.Steinar Ellefsen, f. 1934, Norge, d. 1999, Danmark.
221.187.Torbjørn Ellefsen, f. 1937, Skånland
188.163.
Markus Gram Balteskard
Født 190210.
189.163.
Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard
Født 1904, Balteskard10.
190.163.
Hans Sakarias Simonsen Balteskard
Født 1906, Balteskard10.
Død 190710.
191.163.
Solveig Antonette Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard10.
Død 191010.
192.163.
Nanna Rebekka Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard10.
Død 192410.
193.163.
Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard
Født 1914, Balteskard10.
194.164.
Ester Bergljot Markussen
Født 1904, Balteskard10.
195.164.
Nanna Rebekka Markussen
Født 1905, Balteskard, skånland10.
Død 191110.
196.164.
Helfryda Margrete Markussen
Født 1907, Balteskard, skånland10.
197.164.
Johanna Ellida Markussen
Født 1909, Balteskard, skånland10.
198.164.
Martin Berg Markussen
Født 1911, Balteskard, skånland10.
199.164.
Rakel Markussen
Født 1913, Balteskard, skånland10.
200.164.
Henry Peder Gran Markussen
Født 1915, Balteskard, skånland10.

Generation 11.

201.179.
Bendikt Johan Jensinius Bendiktsen
Født 1921, Høylund10.
202.179.
Johanna Marie Bendiktsen
Født 1922, Breivoll10.
203.179.
Henning Martin Annar Bendiktsen
Født 1924, Breivoll10.
204.179.
Gudrun Mette Olea Bendiktsen
Født 1926, Breivoll10.
205.179.
Harriet Andi Olivia Bendiktsen
Født 1928, Breivoll10.
Død 193010.
206.180.
Olaug Jenny Harriet Jensvoll
Født 15 aug. 1916, Grov, Skånland i Astafjord.32.
Død 14 mai 1985, Grovfjord.32.

Gift _____med

Erling Peder Strøm Myklevoll
Født 24 mar. 1914, Grovfjord i Ibestad.32.
     Søn af Martin Olai Martinussen Myklevoll og Nikoline Emilia Marie Ellefsen.

Børn af Olaug Jenny Harriet Jensvoll og Erling Peder Strøm Myklevoll:

222.206.Asbjørg Strøm, f. 1944, Grovfjord i Astafjord.
223.206.Birger Martin Strøm, f. 1945, Grovfjord i Astafjord.
224.206.Else Marie Strøm, f. 1951, Grovfjord i Astafjord.
207.180.
Asbjørg Othelie Jensvoll
Født 1922, Grov, Skånland i Astafjord.10.
208.180.
Olav Arvid Jensvoll
Født 1923, Grov, Skånland i Astafjord.10.

Gift _____med

Erna Ranveig Nygård
     Datter af Martin Hilmar Anton Nygård og Hildur Angelsen.

Børn af Olav Arvid Jensvoll og Erna Ranveig Nygård:

225.208.Arnt Jensvoll, f. 1957
209.181.
Rolf Haugjord Bendiktsen
Født 1923, Grov, Skånland i Astafjord.10.
210.182.
Edith Margrete Bendiktsen
Født 18 aug. 1932, Grovfjord i Astafjord.32.

Gift _____med

Jarle Bjørnar Johnsen
Født 27 aug. 1927, Lavangen.32.
211.182.
Bjørg Johanne Bendiktsen
Født 25 dec. 1934, Salangen.32.

Gift _____med

Dagfinn Tollefsen
Født 29 aug. 1926, Målselv.32.
212.182.
Håkon Emil Bendiktsen
Født 30 sep. 1937, Salangen.32.

Gift _____med

Marie Louise Olsson
Født 18 nov. 1938, Narvik.32.
213.182.
Asbjørn Bendiktsen
Født 25 mar. 1941, Salangen.32.

Gift _____med

Asbjørg Martinussen
Født 13 aug. 1945, Dyrøy.32.
214.182.
Birger Arnold Bendiktsen
Født 28 mai 1943, Salangen.32.

Gift _____med

Sylvi Britt Johnsen
Født 30 mai 1948, Lavangsnes.32.
215.182.
Åshild Marianne Bendiktsen
Født 4 mar. 1945, Salangen.32.

Gift _____med

Håkon Aasen
Født 21 sep. 1945, Skotselv.32.
216.182.
Gunnar Martin Alf Bendiktsen
Født 28 apr. 1947, Salangen.32.

Gift _____med

Annbjørg Lyder
Født 17 aug. 1946, Barbogen, Senja.32, døbt _____, Trondenes kirke.32.
     Evakuert fra Finmark.32
217.182.
Vigdis Marie Bendiktsen
Født 19 feb. 1951, Salangen.32.

Gift _____med

Kjell Moe
Født 15 sep. 1938, Kristiansand.32.
218.187.
Aasta Synnøve Ellefsen
Født 15 mar. 1926, Grov, Skånland.
     Stilling: lærerinne

Gift 21 aug. 1954 med

Anton Brækkan
Født 23 jun. 1920, (Narvik?), døbt 21 aug. 1920.
     Søn af Kolbein Olsen Brækkan og Bertine Nikoline Normann.
     Stilling: Arkitekt.

Børn af Aasta Synnøve Ellefsen og Anton Brækkan:

226.218.Gudrun Brækkan, f. 1958, Oslo
219.187.
Eilif Kåre Ellefsen
Født 25 mar. 1932, Grov, Skånland.
     Stilling: sømand, maskinist
220.187.
Steinar Ellefsen
Født 15 jan. 1934, Balteskar, Astafjord sokn, Ibestad prestegjeld, Norge33.
Død 29 jun. 1999, Amager hospital, København, Danmark..
     Stilling: Air-Purser i Scanair 1964-94.

Gift 11 apr. 1966 med

Eva Tilly Fredin
Født 7 aug. 1939, Maria forsamling, Helsingborg, Sverige33.

Børn af Steinar Ellefsen og Eva Tilly Fredin:

227.220.Simon Ellefsen, f. 1966, Sverige
228.220.Pernille Ellefsen, f. 1968, Danmark
221.187.
Torbjørn Ellefsen
Født 5 jul. 1937, Grov, Skånland.
     Stilling: Uddannet geolog.

Gift 1964 med

Colleen Carte
Født 15 aug. 1938.

Børn af Torbjørn Ellefsen og Colleen Carte:

229.221.Kari Ellefsen, f. 1965, Norge
230.221.Niels Ellefsen, f. 1967, South Africa
231.221.Tove Ellefsen, f. 1969, South Africa
232.221.Brit Ellefsen, f. 1969, South Africa

Generation 12.

222.206.
Asbjørg Strøm
Født 12 feb. 1944, Grovfjord i Astafjord.32.

Gift _____med

Jarle Lauritsen
Født 15 apr. 1945, Tromsø.32.
223.206.
Birger Martin Strøm
Født 6 okt. 1945, Grovfjord i Astafjord.32.

Gift _____med

Grethe Kate Mortensen
Født 1 mai 1949, Narvik.32.
224.206.
Else Marie Strøm
Født 5 mar. 1951, Grovfjord i Astafjord.32.

Gift _____med

Per Olaf Lillebø
Født 4 feb. 1952, Stord.32.
225.208.
Arnt Jensvoll
Født 13 sep. 1957.

Utenfor ekteskap med

Benedicte Strand

Gift 1° _____34med

Helene Bjørklund (Lee Myong Ok)
Født 28 sep. 1973, Korea34.
     Adoptert fra Korea 5 mnd, gammel, het Lee Myong Ok.34

Børn af Arnt Jensvoll og Benedicte Strand:

233.225.Ole Magnus Strand Jensvoll, f. 1990

Børn af Arnt Jensvoll og Helene Bjørklund (Lee Myong Ok):

234.225.Alvilde Danielle Jensvoll, f. 1998
235.225.Jens Andreas Jensvoll, f. 2000
226.218.
Gudrun Brækkan
Født 18 jan. 1958, Oslo.
     Stilling: Arkitekt

Gift _____med

Finn Langgård
Født 18 apr. 1955.

Børn af Gudrun Brækkan og Finn Langgård:

236.226.Karen Brækkan, f. 1986
237.226.Andrea Brækkan, f. 1988
227.220.
Simon Ellefsen
Født 2 sep. 1966, Malmö, Sverige33.
     Stilling: System-programmør, hos Pro Informatic i København.
228.220.
Pernille Ellefsen
Født 10 dec. 1968, Roskilde, Danmark33.

Samboende med

Lars Gøth Jørgensen
Født 4 okt. 1965.

Børn af Pernille Ellefsen og Lars Gøth Jørgensen:

238.228.Cecilia Gøth Ellefsen, f. 1995, København.
239.228.Victor Gøth Ellefsen
229.221.
Kari Ellefsen
Født 16 mai 1965, Norge.

Gift 28 apr. 1990 med

Brett Kinmont

Børn af Kari Ellefsen og Brett Kinmont:

240.229.Kristin Kinmont, f. 1994
230.221.
Niels Ellefsen
Født 30 okt. 1967, South Africa.

Gift _____med

Dawn Adam

Børn af Niels Ellefsen og Dawn Adam:

241.230.Camryn Jessie Ellefsen, f. 2003
231.221.
Tove Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa.
232.221.
Brit Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa.

Gift 10 jun. 2001 med

Alex Harris
     South-African mountaineer, adventurer.

Generation 13.

233.225.
Ole Magnus Strand Jensvoll
Født 3 jan. 199034.
234.225.
Alvilde Danielle Jensvoll
Født 31 okt. 199834.
235.225.
Jens Andreas Jensvoll
Født 10 feb. 200034.
236.226.
Karen Brækkan
Født 3 dec. 1986.
237.226.
Andrea Brækkan
Født 24 dec. 1988.
238.228.
Cecilia Gøth Ellefsen
Født 25 jul. 1995, Frederiksberg hospital, København.35.
239.228.
Victor Gøth Ellefsen
240.229.
Kristin Kinmont
Født mai 1994.
241.230.
Camryn Jessie Ellefsen
Født 20 jun. 2003.

Kilder og Noter
1Trygve Lysaker: Trondenes Bygdebok
230 år gl. ved manntallet år 1665.
3Manntallet 1665/1666 av Börje Jonsson.
450 år gl. ved manntallet år 1701.
5Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. II:22
6Er ikke nevnt i manntallet 1665/1666.
7Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
8Manntallet 1701 av Börje Jonsson.
9Trygve Lysaker skriver 1751.
10Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
1145 år gl. ved manntallet år 1701.
12Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. II:454
13Matricul over Senniens Fogderie 1723 av Börje Jonsson.
1456 år gl. ved manntallet år 1701.
1512 år gl. ved manntallet år 1701.
16Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:60
17Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 986
18Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 987
19Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
2036 år gl. ved FT 1801.
21Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
226 år gl. ved FT 1801.
23Marianne Vestli
24Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:291
25I NST 14, s. 247 sættes vielsesåret til 1827.
26Født uden for ægteskab af "pike Mette Gabrielsdatter".
27Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 89
28Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-08-16
29Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
3018 år gl. ved FT 1801.
31Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 61
32Lilmari Myklevoll (født Olive Marie Lind-Johansen): Maskinskreven dokument der omfatter efterslægten til Eilev Bertheus Olsen (Strøm) og Pernille Karoline Ovedia Olsdatter
33Dåbsattest
34Arnt Jensvoll
35Klokken 17:14. Var ved fødselen 49 cm høj og vejede 2900 g.