© 2001 Simon Ellefsen

Bruse

Opdateret 21 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Oluf Eriksen
     Oluf Eriksen er nevnr her [Leksvik, Innherrad prosti] ved hyllingen i 1610. Han er dessuten nevnt her i odelslister i 1610, 1617 og 1620. Betalte da for 2 øre odel, bl.a ½ øre i Myr. Videre er han nevnt i tiendelister i årene 1619-1631, betalte da for Tronstad og Myr i Leksvik. Erlandsen sier at han er nevnt her da han betalte 10 rdl til det Ost-Indiske kompani i 1621. Han betalte også landbo i 1633. Han er nok den samme som den Oluf Erlingsen som Bang sier var med og undertegnet en vitneforklaring den 14. mars 1593. Erlingsen er nok en feilskriving for Eriksen. Noe som styrker dette er at hans sønn var født i Leksvik i 1596.1
     Han var fra Jemtland for han er nevnt som eier av jord i Smedstad i Lit. Han var, ifølge sønnens gravskrift, gift med Kirsten Henriksdatter. Robelin har henne som datter av Hr Henrik Petri Medelpadius i Lit. Kjente barn: Anders Olsen Bruse, sogneprest i Meldal.1
     Sogneprest i Leksvik. Ägde jord i Smedsta i Lit sn, Jämtland. (Räfsten 1613, s. 98; sannolikt son av Erik i Smedsta 1568, JR II, s. 166).2

Gift _____med

Kristina Henriksdatter

Børn af Oluf Eriksen og Kristina Henriksdatter:

2.1.Anders Olsen Bruse, f. 1594, d. 1657

Generation 2.

2.1.
Anders Olsen Bruse
Født 15943,2.
Død 16573,2.
     Student i Köpenhamn 1613, prost och sogneprest till Meldalen.2

Gift _____med

Ellen Olsdatter
Død 16543.
     Datter af Ole Jonsen og Anna Jensdatter Bull.
     Elen, havde Hr. Anders Olsön i Meldal, Prest og Provst.4

Børn af Anders Olsen Bruse og Ellen Olsdatter:

3.2.Kirsten Andersdatter Bruse
4.2.Anna Andersdatter Brase (Bruse), d. 1702
5.2.Karen Andersdatter Bruse
6.2.Ellene Andersdatter (Bruse), d. omkr. 1661
7.2.Maren Andersdatter Meldal
8.2.Clara Andersdatter Bruse
9.2.Lucie Andersdatter Bruse
10.2.Andersdatter
11.2.Ole Anderssøn Meldal

Generation 3.

3.2.
Kirsten Andersdatter Bruse

Gift 1° _____med

Lorentz Andreas Lossius
Død 16545.
     Han kom til Norge ca. 1630 for å drive Røros Gruber etter befaling av Christian IV:5

Gift 2° _____med

Niels Jensen Friis
Født 18 apr. 16286.
Død 17057.
     Søn af Jens Nielsen Friis og Johanna Vinzentsdatter (Schøller?).
     Past: paa Qvekne og siden paa Tönset.4
     Sogneprest til Tønset i Østerdalen.
     Han fikk kongelig nåde og oppreisning 22. juli 1656, etter at han alt før han ble pers. kap. fikk et barn med ei jente i Trondheim (ingen navn nevnt)8
     Straks etter han kom til Kvikne fikk han et barn med Maria, datter til schichtmester Niels Ibsen.8
     I 1671 ble han utlagt som barnefaren til et barn sammen med ei ung jente, Randi Kristensdatter.8
     Under den andre ekteskapet var han ute for det verste av alle sine leyermaal. Ei jente påstod nemleg at det barnet prestefrua nett hadde fått, ikkje var frua sitt, men hennes. Ho påstod at frua hadde gått med på dette, da ho sjølv ikkje kunne få barn. Denne prestedotter heitte Johanne Kristine Friis og skulle etter dette vera uekte.8

[Gift 1° med Kirsten Andersdatter Bruse; Gift 2° omkr. 1671 med Bodil Clausdatter Stabel (1635 - 1698); Gift 3° med Gidsken Schjelderup (f. omkr. 1670); Gift 4° _____ med Marta Nielsdatter; Gift 5° _____ med Randi Kristensdatter; Gift 6° _____ med _____].

Børn af Kirsten Andersdatter Bruse og Lorentz Andreas Lossius:

12.3.Elen Lorentzdatter Lossius, d. 1705
13.3.Christopher Lossius
14.3.Anders Lossius
4.2.
Anna Andersdatter Brase (Bruse)
Død 11 feb. 17029.
     Ane Anders Dotter fik Hr. Steen i Meldal.4

Gift _____9med

Steen Evensen Meldal
Født 16119.
Død 17 jul. 16809.
     Stilling: Sogneprest i Meldalen.9.

Børn af Anna Andersdatter Brase (Bruse) og Steen Evensen Meldal:

15.4.Anders Steensen Meldal
16.4.Lucia Steensdatter Meldal
17.4.Evind Stenssøn Meldal, f. 1653, d. 1735
18.4.Ole Steensen Meldal, f. 1654, d. 1701
19.4.Ellen Steensdatter (Meldal), f. 1645
20.4.Birgitte Steensdatter Meldal, d. 1693
21.4.Anna Steensdatter Meldal, d. 1700
5.2.
Karen Andersdatter Bruse
     Karen Anders Datter Meldal havde Christen Andersen foget i Örkedalen.4

Gift _____med

Christen Andersen
     Fogde i Orkdalen.7
6.2.
Ellene Andersdatter (Bruse)
Død omkring 1661.
     Elen Anders Dotter Meldal fik Byeskriver Jacob Nielsen.4
     Skifte 27 jan. 1662, Trondheim.10hos byskriver Jacob Nielsen efter avdøde h. Ellin Andersd. (Bruse) med sønn Anders (Borchmann), gav 900 Rd. i gården og part i Røros kobberverk og Grindal gård av 4 øre landskyld når faren dør, dertil det som kan komme av restansene efter herr Anders (Bruse) i Meldal. (Myndig)..

Gift omkring 16573 med

Jacob Nielsen
Født omkring 161011.
Død okt. 167611.
     Stilling: Byskriver i Trondhjem, Rådmann12.
     Jacob Nielsen, født omkring 1610, død okt. 1676, skifte 11. jan. 1677. Han var fra 1639 til ca. 1665 byskriver i Trondhjem og er kjent som forfatter av de interessante kildeskrifter «Adskillige rare Efterretninger om Trundhiems by og dens civile Betienter item de Svenskes Regiering der» og «Efterretning om de Svenskes Regiering over Trondhiems Bye og Leen Anno 1658». Se herom bl. a. Trondhjemske Samlinger II side 108. Jacob Nielsen var overformynder fra 10. april 1652 til 3. jan. 1659 og derefter rådmann. Han vites ikke å ha brukt slektsnavnet Borchmann, men minst to av sønnene brukte det.11
     Skifte 11 jan. 1677, Trondhjem.11,12Avdøde rådmann Jacob Nielsen, 3 umyndige b.: Alheit ved Claus Kiembler, Anders 19 år ved Jens Bing, Lavine 15 år ved Ole Hansen Kruse, arv h. h. vis 1164, 1468 og 724 Rd..

[Gift 1° 17 aug. 1640 med Alhed Albrektsdatter (d. omkr. 1652); Gift 2° med Christophersdatter (d. omkr. 1657); Gift 3° omkr. 1657 med Ellene Andersdatter (Bruse) (d. omkr. 1661); Gift 4° omkr. 1661 med Lavina Salomonsdatter Blix].

Børn af Ellene Andersdatter (Bruse) og Jacob Nielsen:

22.6.Anders Jacobsen Borchmann, f. omkr. 1658, d. omkr. 1719
7.2.
Maren Andersdatter Meldal
     Maren Andersd: Meldal havde Hr. Hans Reinholtsön Ogmand Capellan paa Strinden.4

Gift _____med

Hans Reinholtsen Ogman
     Han er nevnt som kapellan i Meldal i 1660 da han fikk tillatelse til å gifte seg med Maren Andersdatter, søster av sogneprest Steen Evensens kone [NK bd. I, s. 310]. Trolig etterfulgte han Hr Steen som kapellan i 1657. Var trolig kapellan her til han ble visepastor i Strinda i 1664.13
     Capellan paa Strinden.4

Børn af Maren Andersdatter Meldal og Hans Reinholtsen Ogman:

23.7.Elen Hansdatter Ogman, d. 1695, Bjugn.
24.7.Johanna Hansdatter Ogman
8.2.
Clara Andersdatter Bruse
     Clara Anders Dotter Meldal havde Jens Bing Raadmand i Throndh.4

Gift _____med

Jens Willomsen Bing
Født 16137.
Død 169314,7.
     Jeg [S.T.Dahl] har sett han kalles Jens Willumsen Bing i enkelte bøker men jeg [S.T.Dahl] har aldri selv sett ham omtalt som noe annet en Jens Bing i kildene. Hallan sier derimot at han kalles Jens Willumsen Bing den 22. aug. 1676 på Røros. Hallan bruker være meget pålitelig og jeg [S.T.Dahl] antar at dette er riktig.
     Hans opphav er ukjent. Det ble betalt for hans begravelse i Trondheim den 24. april 1693, men skifte ble holdt etter ham først den 14. dec. 1697.15
     Raadmand i Trondhjem.14
     Skifte 28 jun. 1693, Trondhjem.16,17.

Børn af Clara Andersdatter Bruse og Jens Willomsen Bing:

25.8.Anders Bing, f. omkr. 1663, d. eft. 1737
26.8.Willatz Jensen Bing, f. omkr. 1669, Trondhjem, d. 1739, Hadsel
27.8.Jens Bing, f. 1681, d. 1751
28.8.Ellen Jensdatter Bing
29.8.Maren Jensdatter Bing
30.8.Anne Christine Jensdatter Bing, f. omkr. 1676
31.8.Clara Maren Jensdatter Bing, f. omkr. 1687
9.2.
Lucie Andersdatter Bruse
     Lucie Anders Dotter Meldal fik Peder Elandsøn foget i Numdalen.4
10.2.
Andersdatter

Gift _____med

Søfren Christensen
     Levde 1661, nämnd svåger till Kirsten Andersdatter Bruse 1655.7
11.2.
Ole Anderssøn Meldal

Generation 4.

12.3.
Elen Lorentzdatter Lossius
Død 170518.

Gift _____med

Henrich Ravert
Død 170219.
     Kirkevergen for V.Fr.Kirke i Thrndh.4
     Kirkeverge i Trondhjem i mange år. Han var så sent som 1693 ennu borgermester i Trondhjem. Død 1702 før 2/5.19

[Gift 1° før 1656 med Eline Henrichsdatter Sommerschiel (før 1626 - 1662); Gift 2° med Elen Lorentzdatter Lossius (d. 1705)].

Børn af Elen Lorentzdatter Lossius og Henrich Ravert:

32.12.Kirsten Henrichsdatter Ravert
33.12._____
13.3.
Christopher Lossius
     Hr. Christopher paa Quickne som havde Mette Hr. Jacob Borckes Encke.4
14.3.
Anders Lossius
     Anders Loss som var student og Lieutnant; siden Directeur paa Röraas.4
15.4.
Anders Steensen Meldal
     Hr. Anders Capellan i Melhus f(örst) paa Tönset, siden Pastor paa Gruhve i Selör, havde Fogdens i Österdalen Johan Steenkulls Dotter.4
16.4.
Lucia Steensdatter Meldal
     Lucia Steensd: havde först Hr. Hans Tostensön paa Frosten siden Hr. Söfren Rickertsön Provst same stedes.4

Gift 1° _____9med

Hans Torstensen Withe
Født 165020.
Død 168120.
     Søn af Torstein Sebastiansen White og Dorothea Hansdatter (Bruun?).
     Kapellan til Frosta 1679-1681.21
     Hans Withe, var Broder til Christopher Withe, Sognepræst til Sundalen (S. 429). Deres Fader skal have været Foged.22
     I en håndskreven kommentar, står der at Hans Withe «var nokk Søn af Torsten Whitte paa Aasgaard.»22

Gift 2° 168223 med

Søren Rickertsen Hagerup
Født omkring 1647, Trondhjem23.
Død nov. 170223,23.
     Stilling: Residerende kapellan til Frosten, Trondhjems stift.23.
     Blev student 1667, derefter hører i Trondhjem, fik 29/8 1681 bestall. som resid. kapellan til Frosten og i sin tid at sukcedere hr. Jacob Olsen i sogneprestembedet; saa langt kom han dog ikke, idet han pludselig avgik ved døden nov. 1702.23
     Var først tredie Lectie-Hører i Throndhjems Skole, blev derpaa [1681] pers. Capellan til Frosten og tilsidst Vicepastor [var dette allerede i 1692] sammesteds. Døde hastig i Novbr. 1702. Han skal have været en god Græker.24
     S.H. Finne-Grøn skriver i sin artikel, at "i 1682 ægtet han sin forgjænger i kapellanembedet hr. Hans Thorstensen Withes enke Lucie Stensdtr. Meldal." Bemærk: Hans THORSTENSEN og ikke Hans SEBASTIANSEN.23

Børn af Lucia Steensdatter Meldal og Hans Torstensen Withe:

34.16.Hans White, f. 1678, Trondhjem, d. 1728

Børn af Lucia Steensdatter Meldal og Søren Rickertsen Hagerup:

35.16.Anna Hagerup, f. omkr. 1685, d. før 1720
36.16.Gjertrud Hagerup, f. 1691, d. 1755
37.16.Rickert Hagerup, f. 1692, d. 1746, Skogn
38.16.Steen Hagerup, f. omkr. 1693
39.16.Mads Hagerup, f. 1694, d. 1771, Hole
40.16.Beate Hagerup, f. 1695, d. 1738
17.4.
Evind Stenssøn Meldal
Født 1 jul. 165325.
Død 173526,25.
     Steensen (Owe Meldal) Præst til Tønset i Hedemarken. Han var først Personel Capellan til Tønset i et og et halvt Aar, siden residerende Capellan til Qvichne i 22 Aar, til sidst Sogne-Præst til Tønset i 30 Aar. Han døde 1735 i sit Embeds 54. Aar.27
     Hr. Even Steensen Past: til Qvec(kne) havde först Karen Hansd Meyers, fik siden Gidsken Michelsdatter og med hende Börn.4
     Sognepræst til Tønset.26
     Sogneprest i Tønset.25

Gift 1° _____4med

Karen Hansdatter Meyer
     Datter af Hans Evertsen Meyer og Margrethe Pedersdatter.
     Hun må være datter af fogd Hans Evertsen Meyer, eller ?

Gift 2° _____med

Gidsken Michelsdatter
     Datter af Michel Augustinussen og Anna Jørgensdatter Skielderup.
     Gidsken, s fik Her Even p Qvikne. Børn: Karen, Michel, Ane, Kirsten.28

[Gift 1° med Evind Stenssøn Meldal (1 jul. 1653 - 1735); Gift 2° med Bendix Heyde].

Børn af Evind Stenssøn Meldal og Gidsken Michelsdatter:

41.17.Karen Evensdatter Meldal
42.17.Michel Evensen Meldal
43.17.Anne Evensdatter Meldal
44.17.Kirsten Evensdatter Meldal
45.17.Lisbeth (Elisabeth) Evensdatter Meldal
18.4.
Ole Steensen Meldal
Født 165429.
Død 170129.
     Hr. Ole Steensön Vice-Past i Surendal havde Margrete Hr. Christophers Dotter af Hemne.4
     Visepastor til Surnadal.29

Gift _____med

Margrethe Christophersdatter (Røg)
Død 1717, Surnadal.30.
     Datter af Christopher Olsen (Røg) og Marit Søfrensdatter.
     Skifte 14 jun. 171731,30.

[Gift 1° med Ole Steensen Meldal (1654 - 1701); Gift 2° med Hans Hansen Bernhoft (1665 - 6 mai 1714)].

Børn af Ole Steensen Meldal og Margrethe Christophersdatter (Røg):

46.18.Christopher Olsen Meldal, f. omkr. 1687
47.18.Sten Meldal, f. omkr. 1688
48.18.Anna Meldahl, f. omkr. 1689, d. 1745
49.18.Marthe Meldal, f. omkr. 1691
50.18.Ole Olsen Meldal, f. 1694, d. 1766
19.4.
Ellen Steensdatter (Meldal)
Født 5 okt. 164532.
     Elen Steensd: givt Hr. Melchior Meldall.4

Gift 25 jun. 1669, Meldal.32 med

Melchior Augustinussen
Født 7 jul. 1642, Trondheim.32.
Død 2 mar. 170732.
     Søn af Augustinus Jensen og Lisbet Mikkelsdatter.
     Melchior Augusti, Sogne-Præst i Meldalen, fik sin Formands Hr. Steens Dotter Elen. Deres Børn: Augustinus Student døde i Khn. Steen Student. Christen. Melchior. Augustinus. Anders. Michel død liges:(aa) [skal liges:(aa) være Lisbeth?] Ane. Elen. Ole.28
     Sogneprest til Meldalen.

Børn af Ellen Steensdatter (Meldal) og Melchior Augustinussen:

51.19.Augustinus Melchiorsen, f. 1672, d. 1688, København.
52.19.Steen Melchiorsen Meldal, f. 1674, d. 1714, Oppdal.
53.19.Christen Melchiorsen, f. 1676
54.19.Elisabeth (Lisbeth) Melchiorsdatter (Meldal), f. 1679, d. 1716
55.19.Anne Melchiorsdatter, f. 1682
56.19.Melchior Melchiorsen, f. 1684
57.19.Mikkel Melchiorsen, f. 1686, d. 1687
58.19.Ellen Melchiorsdatter (Meldal), f. 1688
59.19.Augustinus Melchiorsen, f. 1689, d. 1696
60.19.Anders Melchiorsen, f. 1691
61.19.Oluf Melchiorsen, f. 1694
62.19.Melchior Melchiorsen, f. 1697
20.4.
Birgitte Steensdatter Meldal
Død 1693.
     Berit Steensd: givt Hr. Melchior i Herröe.4

Gift _____med

Melchior Falch
Født 1652.
Død 1716.
     Søn af Michel Melchiorsen Falch og Helle Andersdatter.
     Sogneprest i Herøy, Sunnmøre.
     I ytre Herøy kyrkje henger det et epitafium som Melchior Michelsen Falch fikk laget seg i 1700, 16 år før han døde. Tavlen har to felt. På det øverste feltet er det malt 3 unge mennesker (det er tolket til at disse personene er de 3 barna han hadde på denne tiden). På det nederste feltet er presten selv avbildet med en hustru på hver side. Fremfor den ene hustruen (sannsynlig Birgitte Meldal, død ca. 1693) står 2 voksne barn og 3 spedbarn liggende (de som døde som små). Fremfor den andre hustruen (Anna Dorothea Hellekande, d. 1722) står 1 voksent barn og 2 spedbarn liggende. Følgende tekst står nederst, under bildene: «Hr. Melchior Mikkelsen paa Melhus fød og baaren Anno 52 udaf en geistlig Stand som from og god har vaaren. Til Herø Kald jeg kom Anno 81 en Hyrde var utsendt af Guds og Kongens Naade mit Hjærte til det var vendt 1700.»33

[Gift 1° med Birgitte Steensdatter Meldal (d. 1693); Gift 2° 1696 med (Anna) Dorothea Hansdatter Hellekande (_____ - 1722)].

Børn af Birgitte Steensdatter Meldal og Melchior Falch:

63.20.Michael Falch, f. 1682, d. 1768
64.20.Anne Helene Falch, f. omkr. 1693, d. omkr. 1719
21.4.
Anna Steensdatter Meldal
Død 170030.
     Ane Steensd: givt Hr. Söfren Christophersen i Lexvigen.4

Gift 1° 1687, I 1687 betalte Søren Røgh copulationspenger i Meldal.34 med

Søren Christophersen Røg
Født 164930.
Død 169735.
     Søn af Christopher Olsen (Røg) og Marit Søfrensdatter.
     Dep. 1668 fra Trondhj. Sk., 15 Marts 1672 cand. theol., var Sgpr.35
     Sogneprest til Lexviken.36
     Sogneprest til Leksvik, hvor prestegården brandt ned 1688.30

Gift 2° _____37med

Peder Simonsen Hoff
Død 1704, Leksvik.37.
     Søn af Simon Simonsen Hoff og Karen Nielsdatter Schjelderup.
     Erlandsen har ham som prest her [i Leksvik] i tiden 1697 til 1704. Han fikk kallsbrev på sognet den 17. april 1697. Han døde her [i Leksvik] i 1704.37
     Erlandsen sier at han først var hører ved latinskolen [i Trondheim]. Ble magister den 24. mai 1702.37

[Gift 1° med Anna Steensdatter Meldal (d. 1700); Gift 2° med Iverise Maria Hansdatter Grøn (31 jul. 1683 - 18 apr. 1773)].

Børn af Anna Steensdatter Meldal og Søren Christophersen Røg:

65.21.Steen Sørensen Røg, f. 1690, Trondheim Stift, d. 1720
66.21.Martha Sørensdatter Røg, f. 1692, d. 1756, Trondenes.
67.21.Anne Sørensdatter Røg, f. 1694, d. 1747
22.6.
Anders Jacobsen Borchmann
Født omkring 165838.
Død omkring 171938.
     Stilling: Kjøbmann i Trondhjem38

Gift 1° 9 apr. 1689, Trondheim.39,40 med

Alhed Pedersdatter Holthe
     Datter af Peder Johansen Holthe og Maren Carstensdatter Esche.
     Skifte 4 mai 1697, Trondhjem.412594 - 177 rd. Krambodvarer, fiskeredskap, båter, bygård 780, odelsgård øvre Grindal i Rennebu 80, jorde på Kalvskindet, hus Stjørna og Levanger. Avdødes værsøstersønn Johan Princier..

[Gift 1° med Claus Pettersen Angell (d. omkr. 1683); Gift 2° 9 apr. 1689 med Anders Jacobsen Borchmann (omkr. 1658 - omkr. 1719)].

Gift 2° 1697, Trondhjem38 med

Anna Svendsdatter
Død 1735, begravet 23 jun. 173538.

Børn af Anders Jacobsen Borchmann og Alhed Pedersdatter Holthe:

68.22.Ellen Andersdatter Borchmann, f. 1690, d. 1765

Børn af Anders Jacobsen Borchmann og Anna Svendsdatter:

69.22.Svend Borchmann, f. omkr. 1701, d. 1747
23.7.
Elen Hansdatter Ogman
Død 1695, Bjugn.42.
     Skifte 16 apr. 169643.

Gift _____med

Christopher Johansen Grønn
Født omkring 165143.
Død jul. 171043.
     Søn af Johan Grønn og Maren Christophersdatter.
     Umyndig ved farens skifte 12. juli 1659.44
     Sorenskriver i Fosen, 1684-1710, kjent for sin «ugudelighet» og brutalitet mot befolkningen.43

[Gift 1° med Elen Hansdatter Ogman (d. 1695); Gift 2° 24 apr. 1696 med Agneta (Agathe) Crantz].

Børn af Elen Hansdatter Ogman og Christopher Johansen Grønn:

70.23.Hans Ogman Grønn, f. 1687, d. 1774
71.23.Johan Christoffersen Grøn, f. omkr. 1689
72.23.Maren Sophia Christoffersdatter Grøn, f. omkr. 1691
24.7.
Johanna Hansdatter Ogman
     Johanna havde Peder Hiort Casserer paa Röraas.4

Gift _____med

Peder Hiort
     Casserer paa Röraas.4
25.8.
Anders Bing
Født omkring 166345.
Død efter 1737.
     Anders Bing er på biskop Krogs liste over presteskapet i 1700 satt opp som kapellan her [Brattvær/Veien anneks] fra 1695. Han fikk kallsbrev på stillingen etter den avdøde Hr Christen den 20. aug. 1695. Han er nevnt her i folketellingen i 1701 og i 1708 da hans kone døde. Erlandsen sier at han ble ordinert her den 31. mai 1691, bodde på Dyrnes og ble overflyttet til Korskirken i Bergen i 1721. I 1724 ble han overført til Onsø i Akershus hvor han levde ennå i 1737.46
     I skifte nevnes Hr Anders søster Ellen Bing og Arsilles søster Magdalena Krabbe. Anders hadde tatt til seg sin formann Hr Christens vanvittige datter Karen etter et løfte til enken.46

Gift _____med

Aarsille Larsdatter Krabbe
Død 170847.
     Datter af Lars (Laurits) Pedersen Krabbe og Anna Mentzdatter.
     Skifte 12 sep. 1708, Dyrnes.46.

Børn af Anders Bing og Aarsille Larsdatter Krabbe:

73.25.Lars (Laurits) Andersen Bing, f. omkr. 1699
74.25.Clara Andersdatter Bing, f. omkr. 1703
75.25.Jens Andersen Bing, f. omkr. 1707
26.8.
Willatz Jensen Bing
Født omkring 1669, Trondhjem14.
Død 19 jul. 1739, Hadsel48.
     Provst og Sogneprest i Hadsel.14

Gift _____med

Magdalena Susanna Lund
Født apr. 1686, Snåsa, Nord Trøndelag.48.
Død 1764, Hadsel.48.
     Datter af Nils Mortensen Lund og Sara Jacobsdatter Wivel.

Børn af Willatz Jensen Bing og Magdalena Susanna Lund:

76.26.Jens Bing, f. 1707, Hadsel
77.26.Sara Susanna Bing, f. 1710, d. 1779, Hadsel.
78.26.Just Bing, f. 1718, Hadsel
79.26.Clara Magdalena Bing, f. omkr. 1706, Hadsel, d. 1778
80.26.Anna Sophie Bing, f. _____
81.26.Wilhelmine Helene Bing, f. _____
27.8.
Jens Bing
Født 168114.
Død 10 okt. 175114.
     Statsråd i Kjøbenhavn.49
     Legatstifter. Dr. med., død som ugift Etatsråd i Kjøbenhavn 10. okt. 1751, hvis Legat ene Halvdel skulde «forbeholdes Fattige af hans Broderbørns Descendenter til nødvendigt Brug, indtil 4de Led inklusive», den anden Halvdel skulde tilfalde Universitetets fattige Enker, Studenter o.s.v. Dette Legat er knyttet til Kjøbenhavns Universitet, hvis Konsistorium forvalter samme.50
28.8.
Ellen Jensdatter Bing
     Gift med Hr Nils Smidth, sogneprest til Hospitalet i Trondheim.15
29.8.
Maren Jensdatter Bing
     Var trolig gift med hyttemester Didrik Hjort på Røros.15
30.8.
Anne Christine Jensdatter Bing
Født omkring 167615.
     Gift med Augustinus Hals på Smøla.15
31.8.
Clara Maren Jensdatter Bing
Født omkring 168715.

Gift _____15med

Christian Tonning
     Residerende på Brattvær.15

Generation 5.

32.12.
Kirsten Henrichsdatter Ravert
     Kirsten havde Jens Munch Veier i Thrundh.4
     Den ene af de to døtre der nevnes i bogen "Slekten Sommershield", kan tænkes at være Kirsten Henrichsdatter Ravert.

Gift 1° _____med

Jens Munch
Død før 6 okt. 1693.
     Stilling: Veier og måler51.
     Skifte 6 okt. 1693, Trondheim.51Gull, sølv, gård 500 rd. Brt. 1052, netto 1012 rd. Formynder Lorents Lorentsen Angell, nuv. veier og måler..

Gift 2° _____med

Henrich Christensen
     Omtales som Kirsten Raverts festemann, ved skiftet 6. okt. 1693 efter Kirstens første mann.51

Børn af Kirsten Henrichsdatter Ravert og Jens Munch:

82.32.Johan Munch, f. omkr. 1687
83.32.Elen Catharina Munch, f. omkr. 1688
84.32.Margrethe Munch, f. omkr. 1689
33.12.
___________
34.16.
Hans White
Født 1678, Trondhjem52,9,5253,9.
Død 10 mar. 172854.
     Stilling: Sogneprest til Manger i Bergens stift.9
     Dep. 19/1 1698 (ikke 1707) fra Trondhjems Skole, 28/7 1700 cand. theol. Alumnus paa Borchs Collegium, 1706 Magister i Kbhvn.; 12/3 1714 Sgp. i Manger i Bergens St. [Sml. Worm (2,575), Nyerup (656), Lengnicks Stamt. over Familien Munthe.]9
     Denne Mand, - der skal have havt et ikke ringe Ord for sin Lærdom, - var en Præstesøn fra Frosten i Trondhjems Stift og født i Aaret 1681. Hans Fader døde, forinden denne Søn endnu var kommen til Verden, og hans Moder Lucie Meldal giftede sig senere med sin 1ste Mands Successor i Kaldet Pastor Søren Hagerup, der saaledes blev Hans Witthes Stedfader og den, der kom til at tage sig af hans Opdragelse. Efterat have gaaet en Tid paa Trondhjems Skole, blev Witthe Student i Juli 1698, tog i Løbet af de følgende 2 Aar saavel Baccalaureusgraden (i Mai 1699) som den theologiske Attestats (i Juli 1700), og sluttelig blev han Magister (i Mai 1706). Senere var han «Magister legens» ved Academiet og holdt (ifølge Hatting) gjennem længere Tid «private collegia, der havde besynderligt Tilløb af Studenterne og gjorde ham berømmelig ei mindre for hans Lærdom end ulignelige dona docendi et explicandi». Hvad der særlig skal have udmærket denne Mag. Witthes private Undervisning, var, at han ved samme ogsaa lagde nogen Vind paa Modersmaalet, der ellers i hin Tid som Regel ganske tilsidesattes for Latinen. Efterat han i Aarene fra 1710 til 1714 havde været Præst til Orlogs, blev Hans Witthe sluttelig (12te Marts 1714) kaldet som Sognepræst til Manger paa Nordhordland.54

Gift 1° 171521 med

Anna Maria Madsen
Død 17269.
     Datter af Johan Madsen og Anna Hansdatter.

[Gift 1° 1715 med Hans White (1678 - 10 mar. 1728); Gift 2° med Henning Frimann].

Gift 2° 172754 med

Helene (Lene) Ludvigsdatter Munthe
Født 1702, Viks Præstegjæld i Ytter Sogn54.
Død 1785, Vangsnæs55,54.
     Datter af Ludvig Christopherssøn Munthe (Morgenstierne) og Karen Iversdatter Leganger.
     Barnløs i begge Ægteskaber.54

[Gift 1° 1727 med Hans White (1678 - 10 mar. 1728); Gift 2° 30 sep. 1735 med Fredrik Lorentz Moduit].

Børn af Hans White og Anna Maria Madsen:

85.34.Hans Severin Withe, f. 1716, Manger præstegjeld, d. 1786, Bornholm ?
86.34.Johan Whitte, f. 1717, Manger, d. 1775
35.16.
Anna Hagerup
Født omkring 168523.
Død før 172023.

Gift _____med

Aage Olsen Lehn
Født omkring 168023.
Død 2 feb. 1756, Store Lein i Frosten56,23.
     Stilling: Proprietær.
     Kjøpte i 1708 Store Lein i Frosten. Aage Olsen Lehn har antagelig været fra Romsdalen og forbundet med Oudensønnerne [Trygge] paa Moldegaard; en datter av ham, Elisabeth Aagesdatter blev gift med sogneprest til Klæbo hr. Andreas Nold.23
     Skifte 25 feb. 175657,23.

[Gift 1° med Anna Hagerup (omkr. 1685 - før 1720); Gift 2° 10 apr. 1720 med Lucie Andersdatter Parelius; Gift 3° 4 jul. 1754 med Marthe Dorothea Roager].

Børn af Anna Hagerup og Aage Olsen Lehn:

87.35.Søren Aagesen Hagerup
88.35.Rasmus Aagesen Hagerup
89.35.Lucie Hagerup
36.16.
Gjertrud Hagerup
Født 169123.
Død 24 sep. 175558,23.
     Død 24/9 1755 hos sin bror i Hole som enke efter Elias Pedersen Gensberg, som i 1727 tok borgerskap som kjøbmand i Bergen og døde i trange kaar paa Fidjegaard i Vaag skibrede, hvor skifte efter ham holdtes 11/8 1732; uten barn. Hun hadde sin søsterdatter Lucie Marie Bruenech i huset. Skifte 19/11 1735 i Hole.23
     Skifte 19 nov. 1735, Hole59,23.

Gift _____med

Elias Pedersen Gensberg
Død før 11 aug. 1732, Fidjegaard i Vaag skibrede23.
     Tok i 1727 borgerskap som kjøbmand i Bergen og døde i trange kaar paa Fidjegaard i Vaag skibrede.
     Skifte 11 aug. 173223.
37.16.
Rickert Hagerup
Født 169223, døbt 17 jul. 1692, Frosten23.
Død 19 jul. 1746, Skogn23.
     Stilling: Sogneprest til Skogn24
     Student 13 aar gl. 1705, bacc. 1713, resid. kapellan 1718 og 1722 sogneprest til Skogn, hvor han døde 19/7 1746.23

Gift _____med

Maren Magdalene Hass (Borch?)
     Datter af Jeremias Hass og Margrethe Borch.
     En prestedatter av Frosten23

Børn af Rickert Hagerup og Maren Magdalene Hass (Borch?):

90.37.Søren Hagerup
91.37.Jeremias Hagerup
92.37.Lucie Margrethe Hagerup
93.37._____
94.37._____
95.37._____
96.37._____
97.37._____
98.37._____
38.16.
Steen Hagerup
Født omkring 169323.
     Var Student, men blev siden Officer24
     Blev premierltn. ved Skiløberne23
39.16.
Mads Hagerup
Født 169423.
Død 27 feb. 1771, Hole23.
     Stilling: Resid. kap. til Strømsø 1729, Sognepræst til Hole i Agershuus Stift 175124
     Var ugift24
     Blev 11 aar gl. student i 1705, c. theol. 1713, kapellan paa Strømsø 1729 og i 1751 sogneprest til Hole, hvor han døde 27/2 1771 ugit.23
40.16.
Beate Hagerup
Født 169523.
Død 173823, begravet 24 apr. 1738.
     Er muligvis == Bereth, f. 1694, d. 1738, begr. 24/4 - Eller er denne Bereth, Frederik's anden? hustru ??? (håndskreven notits i det kgl. bibl. udgave af Erlandsens bog).60

Gift _____med

Frederik Wilhelm Bruenech
Død 12 nov. 1768.
     Capitain og Conpagnichef i det første Throndhjemske Inf.-reg. og erholdt 1760 sin Afsked fra Krigstjenesten med Oberstlieutenants Charakteer [død 1768 12/11], og havde med denne sin 1ste Hustru 7 Sønner og 1 Datter.24

Børn af Beate Hagerup og Frederik Wilhelm Bruenech:

99.40.Lucie Marie Bruenech
100.40._____
101.40._____
102.40._____
103.40._____
104.40._____
105.40._____
106.40._____
41.17.
Karen Evensdatter Meldal
42.17.
Michel Evensen Meldal
43.17.
Anne Evensdatter Meldal
44.17.
Kirsten Evensdatter Meldal
45.17.
Lisbeth (Elisabeth) Evensdatter Meldal
     Nevnes ikke hos Schøning.28

Gift _____med

Anders Pedersen Schjelderup
Død 174961.
     Søn af Peder Pedersen Schjelderup og Lucie Hagerup (Hage?).
     Var først personellkapellan hos sin svigerfar, og ble i 1735, utnevnt til sokneprest i Tynset. Han var altså den første prest etter kallets deling [Kvikne med Innset ble eget prestegjeld, det samme for Tolga med Os]. Under sin virksomhet som personellkapellan bodde han i Alvdal (Lilleelvdalen sogn under Tynset), der han kjøpte garden Eggen.61
     Ifølge http://www.familysearch.com skal Anders ca.1740-43 være gift endnu en gang og i dette andet ægteskab være far til Gidsken.

Børn af Lisbeth (Elisabeth) Evensdatter Meldal og Anders Pedersen Schjelderup:

107.45.Even Michael Meldal Schjelderup, f. 1735, d. 1814, Augvolden
108.45.Peder Andersen Schjelderup, f. 1735, d. 1791, Oslo
109.45.Anders Andersen Schjelderup, f. 1738, d. 1793
110.45.Michael Andersen Schjelderup
111.45.Gidsken Andersdatter Schjelderup, f. omkr. 1732
46.18.
Christopher Olsen Meldal
Født omkring 168762,29.
     Student i København 7. okt. 1704. Var 1717 i København, og året efter i Drangedal hos presten, hans tilstand økonomisk var «meget slet», og han skyldte mor og stedfar atskillig mere enn han kunne få i arv.29
47.18.
Sten Meldal
Født omkring 168863,29.
     Student samtidig med broren Christopher. Rejisert teolog i 1715, proprietær på Kanestrøm, gift, men barnløs.29
48.18.
Anna Meldahl
Født omkring 168964,29,64.
Død 174565.

Gift efter 171766,29 med

Georg Christian Bernhoft
Født 167665.
Død 173665.
     Søn af Hans Andersen Bernhoft og Elen Andersdatter Opdal.
     Kapellan hos broren i Surnadal.29
     Sogneprest 1726 i Askim.65,29

Børn af Anna Meldahl og Georg Christian Bernhoft:

112.48.Martha Kristine Bernhoft, f. 1727
49.18.
Marthe Meldal
Født omkring 169167,29.
     Da moren døde, overtok hun og søsteren Anne sin arvelodd i fellesskap udelt. De var tydelig gode venner.29

Gift _____med

Johannes Irgens
Født 168429.
Død 176029.
     Søn af Joachim Irgens og Gidsken Schjelderup.
     Sogneprest til Surnadal.29

Børn af Marthe Meldal og Johannes Irgens:

113.49.Hartvig Irgens
114.49.Ole Irgens, f. 1724, d. 1803
50.18.
Ole Olsen Meldal
Født 169429.
Død 176629.
     Sogneprest til Drangedal.29
51.19.
Augustinus Melchiorsen
Født 24 jul. 167232.
Død 11 okt. 1688, København.32.
     Han døde, ifølge faren, den 11. okt. 1688 i København.32
52.19.
Steen Melchiorsen Meldal
Født 25 okt. 167432.
Død 29 jun. 1714, Oppdal.68.
     Sogneprest til Opdal 1695-1714.
     Feldtmands presteliste sier at han var prest her [i Oppdal] i tiden 1695 til 1714. Han fikk kallsbrev på sognet den 7. sept. 1695. Ifølge Erlandsen døde han her i 1714. Ifølge Feldtmands presteliste døde han den 29. juni 1714.68
     Et par messing lysestaker i Lønseth kapellkirke til vokslys bærer innskriften: Steen Meldal - Aarsilla Tønder 1696.69

Gift _____med

Ursula (Aarsilla) Olsdatter Tønder
Født 167570.
     Datter af Ole Christophersen Tønder og Maren Jørgensdatter Skielderup.
     Et par messing lysestaker i Lønseth kapellkirke til vokslys bærer innskriften: Steen Meldal - Aarsilla Tønder 1696.69

Børn af Steen Melchiorsen Meldal og Ursula (Aarsilla) Olsdatter Tønder:

115.52.Ole Christopher Steensen Meldal, d. 1751
116.52.Reinholdt Steensen Meldal, f. 1705, d. 1774
117.52.Melchior Steensen Meldal, d. 1750, Borge i Nordland.
118.52.Peder Tønder Steensen Meldal, d. 1741
119.52.Augustinus Steensen Meldahl, f. 1712, d. 1782
120.52.Marie Meldal Steensdatter
121.52.Ellen Steensdatter Meldal
122.52.Stennetta Steensdatter Meldal, d. 1747
53.19.
Christen Melchiorsen
Født 6 dec. 167632.
     Faren sier at han ble viet til prest i Nykøping på Mors den 23. april 1697 og at han ble magister i 1703.32
54.19.
Elisabeth (Lisbeth) Melchiorsdatter (Meldal)
Født 18 jun. 167913.
Død 17 mar. 171671.

Gift 24 jun. 169671 med

Oluf Olufsen Tønder
Født 21 jun. 166371.
Død 172571.
     Søn af Ole Christophersen Tønder og Maren Jørgensdatter Skielderup.
     Augustinussen [Melchior, formannen i embetet og svigerfar] sier at han kalte ham til medtjener i 1689. Ifølge Tønder var han kapellan her [Meldal] til 1707 da han ble sogneprest her [i Meldal]. Var sogneprest til sin død i 1725.71

[Gift 1° 24 jun. 1696 med Elisabeth (Lisbeth) Melchiorsdatter (Meldal) (18 jun. 1679 - 17 mar. 1716); Gift 2° 26 jan. 1717 med Margrethe Kirstine Lauridsdatter Brix (13 sep. 1684 - 1764)].

Børn af Elisabeth (Lisbeth) Melchiorsdatter (Meldal) og Oluf Olufsen Tønder:

123.54.Maren Olufsdatter Tønder, f. 1697, d. 1717
124.54.Ellen Olufsdatter Tønder, f. 1698
125.54.Anna Olsdatter Tønder, f. 1700, d. 1763
126.54.Elisabeth Olsdatter Tønder, f. 1701
127.54.Karen Olufsdatter Tønder, f. 1702
128.54.Milde Olufsdatter Tønder, f. 1703, d. omkr. 1703
129.54.Melchior Olufsen Tønder, f. 1705
130.54.Gisken Olufsdatter Tønder, f. 1706
131.54.Ole Olufsen Tønder, f. 1708, d. 1747
132.54.Berethe Lucie Olufsdatter Tønder, f. 1710
133.54.Melchior Augustini Olufsen Tønder, f. 1712
134.54.Olava Maria Olufsdatter Tønder, f. 1713
135.54.Maren Olufsdatter Tønder, f. 1715
55.19.
Anne Melchiorsdatter
Født 10 apr. 168213.
56.19.
Melchior Melchiorsen
Født 19 aug. 168413.
57.19.
Mikkel Melchiorsen
Født 8 mai 168613.
Død 10 jan. 168713.
58.19.
Ellen Melchiorsdatter (Meldal)
Født 20 jan. 168813.

Gift _____med

Johan Buschmann
Født omkring 1673.
Død 173672.
     Fra Jylland. Blev 1709 Vicepastor til Qvikne, senere Sognepræst.
     La oss tenke 300 år tilbake i tiden. Trettiseks år gamle Johan Buschmann, prestesønn fra byen Nyborg på østsiden av Fyn søker kongen i København om embete og får kallet som visepastor i Kvikne i Østerdalen. I 1709 forlater han hjembyen og emigrerer til Norge. Her gifter han seg med prestedatra Ellen Meldal. Forfedrene hennes hadde vært sokneprester på ulike steder i Trøndelag fem generasjoner tilbake. 10 april 1720 kommer sønnen Augustinus til verden i prestegården på Kvikne, der Johan nå er sokneprest. I 1736 når Augustinus er elev ved Katedralskolen i Trondheim, dør den danske immigranten, prost Johan Buschmann 63 år gamel.73
     Etterslekt, se Meldal bygdebok.

Børn af Ellen Melchiorsdatter (Meldal) og Johan Buschmann:

136.58.Augustinus Buschmann, f. 1720, Qvikne, d. 1793
59.19.
Augustinus Melchiorsen
Født 6 feb. 168913.
Død 10 jun. 169613.
60.19.
Anders Melchiorsen
Født 16 okt. 169113.
     Var først kapellan i Melhus, men ble senere sogneprest i Homedal.13
61.19.
Oluf Melchiorsen
Født 23 jan. 169413.
62.19.
Melchior Melchiorsen
Født 3 aug. 169713.
63.20.
Michael Falch
Født aug. 1682.
Død 24 jan. 1768.
     Kommerseraad, Godseier.

Gift _____med

Mette Marie Heiberg
Født 1699.
Død 1766.
64.20.
Anne Helene Falch
Født omkring 1693.
Død omkring 1719.

Gift 171774,33 med

Willum (Wilhelm) Schjelderup
Født omkring 1693.
Død 1746.
     Søn af Mentz Olufssøn (Darre) Schjelderup og Anna Jessen.
     Klokker i Herø, Sunnmøre.
     Se PHT 3, IV, s. 77 ff.

[Gift 1° 1717 med Anne Helene Falch (omkr. 1693 - omkr. 1719); Gift 2° 20 mar. 1720 med Serina Helena (Siri Elene) Floberg].

Børn af Anne Helene Falch og Willum (Wilhelm) Schjelderup:

137.64.Melchior Schjelderup, f. 1718, d. 1801
65.21.
Steen Sørensen Røg
Født 1 jul. 1690, Lexvigen, Trondheim Stift35.
Død mai 172035.
     Han dep. 1706 fra Trondhj. Sk., 1707 cand. ph., 17 Sept. 1714 cand. theol. laud.; blev Cathechet ved de Fattiges Huus i Aalborg; 7 Aug. 1716 res. Cap. og Skolemester i Hjørring (ord. 11 Sept.). Død allerede i Mai 1720. [Sml. Erlandsen Tr. St. 289-90. Wiberg 1, 646. 16]35

Gift 1 apr. 171775 med

Lisbeth Magdalene Jørgensdatter Finckenhoff
     Datter af Jørgen Jørgensen Finckenhoff.

[Gift 1° 3 jul. 1709 med Diderik Matzen (Buch) (24 mar. 1676 - 12 apr. 1716); Gift 2° 1 apr. 1717 med Steen Sørensen Røg (1 jul. 1690 - mai 1720)].

Børn af Steen Sørensen Røg og Lisbeth Magdalene Jørgensdatter Finckenhoff:

138.65._____
139.65._____
140.65._____
66.21.
Martha Sørensdatter Røg
Født 169276.
Død 1756, Harstad, Trondenes.76.

Gift omkring 1720 med

Erik Mikkelsen Normann
Født 1693, Bergen.77,78.
Død 1773, Harstad, Trondenes.76.
     Søn af Michel Normann og Birgitte Larsdatter.
     Var brukar av 2 våger «fiskesleye» i Husby (i Kvefjord) frå 1710 til 1726. Det året skal det tilsetjast klokkar i Trondenes. Erik Normann søkjer og får ombodet. I 1727 set han bu på Sør-Stangnes og er både klokkar og bonde. Men så makeskifter han med Erik Fogsen på Harstad og får øvre Harstad att for Stangnes. Det er i 1736. Frå det året bur han på øvre Harstad til sin død i 1773. «Min klokker Erik Normann», skriv soknepresten til Trondenes, Mattias Bonsach i 1737 [?1730?], «som beboer Gaarden Søer-Stangnes, og hans Hustru Martha Sørensdatter og deris Børn: Søren, 9 Aar, Mikkel 7 Aar og Henning Junghans 4 Aar».79

Børn af Martha Sørensdatter Røg og Erik Mikkelsen Normann:

141.66.Søren Eriksen Normann, f. 1721, Trondenes., d. 1782, Trondenes.
142.66.Mikkel Eriksen Normann, f. 1723, Trondenes., d. 1787, Trondenes.
143.66.Henning Junghans Eriksen Normann, f. 1727, Trondenes., d. 1799, Trondenes.
67.21.
Anne Sørensdatter Røg
Født 14 apr. 169436.
Død 15 apr. 174736.
     Skifte 13 nov. 1747, Skjervøy prestegård, Skjervøy.36,79Skifte begyndte 13. nov. 1747 og boets brutto utgjorde da ca. 750 rdlr. Skiftet er imidlertid ikke avsluttet, idet der bare er foretatt registrering så der ikke er noen oversigt over boets stilling..

Gift 15 aug. 172580,36 med

Rasmus Andersen Schjelderup
Født 13 aug. 1680, Tromsø præstegård.36.
Død 7 jun. 1757, Prestegården, Skjervøy.36,80, begravet 17 jul. 1757, Skjervøy kirke.36.
     Søn af Anders Nielsen Schjelderup og Anne Hansdatter Nysted.
     Han blev först undervist hjemme, kom så i Trondhjems skole og senere i Bergens skole, hvorfra han 1700 blev dimitteret. Absolverte samme år Eks. art., 1702 eks. filos., 5. mai 1704 eks. teolog. og 10. mai samme år dimespræken. Blev 5. aug. 1705 ordineret til res. pastor til Hillesöy i Senja, hvor han iflg. Hammonds Miss. historie side 334, skal ha levet i så yderlig armod, at han nesten uten klær og som en anden bonde måtte arbeide for livets opphold. Han blev derpå res. pastor til Torsken, hvor han i 1720 sees ilignet å svare krigsstyr med 150 rdlr. Utnevntes 23. sept. 1724 til res. pastor til Skjærvöy. Han omtales meget rosende i Hammonds Miss. historie.36
     3. aug. 1757 påbegyndtes registrering efter Rasmus Andersen Schjelderup.36
     Skifte 1757, Skjervøy [prestegård], Skjervøy sogn.81protokoll 1733-1788, legg 86..

[Gift 1° 14 feb. 1706 med Kirsten Augustinusdatter Røg (d. omkr. aug. 1709); Gift 2° 12 apr. 1711 med Margrethe Pedersdatter Moursund (d. omkr. 1714); Gift 3° 8 aug. 1714 med Karen Jørgensdatter (d. 11 nov. 1722); Gift 4° 15 aug. 1725 med Anne Sørensdatter Røg (14 apr. 1694 - 15 apr. 1747); Gift 5° 21 apr. 1748 med Martha Malena Johnsdatter Kihl].

Børn af Anne Sørensdatter Røg og Rasmus Andersen Schjelderup:

144.67.Søren Røgh Rasmussen Schjelderup, f. 1725, Skjervøy., d. 1809, Melbu i Vesterålen.
145.67.Even Rasmussen Schjelderup
146.67.Augustinus Rasmussen Schjelderup
147.67.Henning Rasmussen Schjelderup
68.22.
Ellen Andersdatter Borchmann
Født 169082,41.
Død 176538.
     Skifte 11 mar. 1765, Karstenøy i Namdal.38.

Gift 1° 6 feb. 1713, Trondheim (Frue kirke).40 med

Joen Andersen (Finvedgaard eller Schanche)
Født omkring 167983,84.
Død 174840, begravet 17 sep. 1748, Vikna.40.
     Søn af Anders Joensen Schanche og Maren Hansdatter (Nobel).
     Borgare i Trondheim och handelsman, ägde Karstensøy i Nærøy, Namdals fogderi, Nord Trøndelag (tingläst sköte 22 mar. 1706). Kallas Joen Andersen Karstenøen 1714. Han blev stämnd av sin svärmor Thrine Gröns lagverge Jens Jensen Schancke för att ha lurat henne att skriva på ett arvskontrakt av den 20. maj 1702.40
     Skifte 9 apr. 1749, Trondheim.85,40.

[Gift 1° 1703 med Wibeche (Wiviche) Ottesdatter; Gift 2° 1705 med Lucia Clausdatter Holst (d. 1713); Gift 3° 6 feb. 1713 med Ellen Andersdatter Borchmann (1690 - 1765)].

Gift 2° 9 mar. 1751, i hemmet på Karstenøy.40 med

Domenikus Nagel Lemvig
Født 171640.
Død 29 mar. 1800, Bjørøya i Fosnes.40.
     Kaptein.40

Børn af Ellen Andersdatter Borchmann og Joen Andersen (Finvedgaard eller Schanche):

148.68.Wiviche Lucia Borchmann, d. 1788, Trondheim.
149.68.Jens (Joensen) Schancke, f. 1717, Karstensøy i Nærøy., d. 1787, Trondheim.
150.68.Alhed Johanne Finvedgaard, d. 1765
151.68.Sidsel Maria Schanke
152.68.Andreas Borchmann, d. 1763, Øvre Stokke.
153.68.Karen Margrethe Borchmann, d. 1750, Sundnes.
154.68.Maren Joensdatter
69.22.
Svend Borchmann
Født omkring 170138.
Død 7 mai 174738.
     Stilling: Handelsmann i Fjellviken, Leka i Nærøy.38

Gift _____38med

Else Marie Mejer
Født 172038.
Død 175438.

[Gift 1° med Svend Borchmann (omkr. 1701 - 7 mai 1747); Gift 2° med Peter Jacob Sverdrup (1728 - 1795)].

Børn af Svend Borchmann og Else Marie Mejer:

155.69.Anna Svendsdatter Borchmann
156.69.Hanna Lydia Svendsdatter Borchmann, f. 1745, d. 1774, Bergen ?
70.23.
Hans Ogman Grønn
Født 168743.
Død 177443.
     Oberst (karakterisert) 4. mar. 1750 og avskjed 1765 med 300 Rds. pensjon.43

Gift 1° _____med

_____

Gift 2° _____med

Abel Margrethe Greger
Død 15 jun. 174143.
     Datter af Peder Rasmussen og Else Marie Greger.

[Gift 1° med Markus Carstensen Volquarts (1678 - 1720); Gift 2° med Hans Ogman Grønn (1687 - 1774)].

Gift 3° 24 mar. 1742, Trondheim.86,18,86 med

Eleonora Sophie Dreyer
Død 7 feb. 175843.
     Datter af Peter Carstensen Dreyer og Anna Catharina Stricht van Hoffmerssel.

[Gift 1° 21 jul. 1706 med Peder (Raphaelssøn) Lund (10 feb. 1675 - 7 jul. 1721); Gift 2° 24 mar. 1742 med Hans Ogman Grønn (1687 - 1774)].

Børn af Hans Ogman Grønn og _____:

157.70.Christian Grønn, f. omkr. 1721, d. 1781
158.70._____
71.23.
Johan Christoffersen Grøn
Født omkring 168942.
72.23.
Maren Sophia Christoffersdatter Grøn
Født omkring 169142.
73.25.
Lars (Laurits) Andersen Bing
Født omkring 169987.
74.25.
Clara Andersdatter Bing
Født omkring 170388.
     Erlandsen sier at hun ble gift med Hr Jens Munch, sogneprest i Kvernes. Hornemann har henne andre gang gift med en Beck, kaptein i Skibtvedt.46
75.25.
Jens Andersen Bing
Født omkring 170789.
76.26.
Jens Bing
Født 4 dec. 1707, Hadsel48.
77.26.
Sara Susanna Bing
Født 171048.
Død 1779, Hadsel.48, begravet 7 feb. 1779, Hadsel.48.

Gift 1735, Hadsel.48 med

Peder Olsen Drejer
Født 1702, Trondhjem.48.
Død aug. 1778, Hadsel.48.
     Provst og Sogneprest i Hadsel.

Børn af Sara Susanna Bing og Peder Olsen Drejer:

159.77.Willatz Bing Drejer, f. 1735, Hadsel., d. 1811, Hadsel.
160.77.Jens Peter Drejer, f. 1739, Hadsel., d. 1785, Hadsel.
161.77.Olava Bergithe Drejer, f. _____
162.77.Malene Susanne Drejer, f. _____
163.77.Erich Bing Drejer, f. 1741, Hadsel., d. 1805
164.77.Gunhild Maria Drejer, f. 1746, Hadsel.
78.26.
Just Bing
Født 1 jan. 1718, Hadsel48.
79.26.
Clara Magdalena Bing
Født omkring 1706, Hadsel48.
Død 1778.

Gift 1° _____med

Mikkel (Michael) Pedersen Ursin
Født 4 apr. 170090.
Død 1748.
     Fogd.
     Skifte 1753-1767, Reinså.91.

Gift 2° _____92med

Lars Kofoed
Født omkring 171592.
Død 177992.
     Handelsmann, bosat i Sand. Senere gift med fogd Ursins enke.93

[Gift 1° eft. 1752 med Johanne Nilsdatter Rafn (1726 - 1754); Gift 2° med Clara Magdalena Bing (omkr. 1706 - 1778)].

Børn af Clara Magdalena Bing og Mikkel (Michael) Pedersen Ursin:

165.79.Peder Michaelsen Ursin, f. 1738, d. 1780
166.79.Elisabet Sofie Mikalsdatter Ursin, f. 1743, Nordland., d. 1794, Bjarkøy.
80.26.
Anna Sophie Bing
Født _____, Hadsel48.

Gift _____med

Jørgen Jensen Hass
Født omkring 171014.
Død omkring 175414.
     Søn af Jens Jørgensen Hass og Margrethe Jacobsdatter Falch.
     Stilling: Skipper14.

Børn af Anna Sophie Bing og Jørgen Jensen Hass:

167.80.Willatz Bing Hass, f. 1744, d. 1810
168.80.Margrethe Falch Hass
81.26.
Wilhelmine Helene Bing
Født _____, Hadsel48.

Generation 6.

82.32.
Johan Munch
Født omkring 168794,51.
83.32.
Elen Catharina Munch
Født omkring 168895,51.
84.32.
Margrethe Munch
Født omkring 168996,51.
85.34.
Hans Severin Withe
Født 20 apr. 1716, Manger præstegjeld9, døbt 24 apr. 1716, Manger præstegjeld9.
Død 5 jul. 1786, Bornholm ?9.
     Stilling: Lektiehører i Bergens skole.
     Stilling: Sogneprest til Nylarsker på Bornholm
     Stilling: Sogneprest til Aaker? på Bornholm
     Dep. 31?/7 1736 fra Bergens Skole, 1737 cand. phil. og Baccal.; (26/4)? 1739 cand. theol. n. c., s. A. Hører i 1ste Lectie i Bergens Skole, hvor han ascenderede til 2den og 3die Lectie, 1744 gik han til Kbhvn. for at søge, medens en af hans Brødre besørgede hans Embede, 18/8 1747 Sgp. i Nylarsker p. Bornholm, 26/9 1760 i Aaker s. St., død 5/7 1786

Gift 11 sep. 1748, København9 med

Cathrine Sophie Seest
Født 17289.
Død 1797, begravet 29 jun. 17979.
     Datter af Jens Seest og Johanne Cathrine Kolten.

Børn af Hans Severin Withe og Cathrine Sophie Seest:

169.85.Hans Severin Withe, f. 1749, d. 1765
170.85.Johanne Cathrine Whitte, f. 1750
171.85.Anna Maria Whitte, f. 1752, d. 1753
172.85.Anna Maria Whitte, f. 1754
173.85.Johannes Køhlen Whitte, f. 1756, Nylarsker på Bornholm, d. 1831
174.85.Jens Seest Whitte, f. 1757, d. 1758
175.85.Anna Henningie Whitte, f. 1758
176.85.Margrethe Marie Whitte, f. 1759, d. 1852
177.85.Caroline Ulrikke Whitte, f. 1761
178.85.Peter Bernholt Whitte, f. 1762, d. 1763
179.85.Johanne Cathrine Whitte, f. 1763
180.85.Abel Margrethe Whitte, f. 1764, d. 1767
181.85._____, f. 1764, d. 1764
182.85.Peter Bernholt Whitte, f. 1765, Aakirkeby, d. 1833
183.85.Birgitte Elisabeth Whitte, f. 1767
184.85.Vilhelmine Laurentia Whitte, f. 1768
86.34.
Johan Whitte
Født 19 mar. 1717, Manger9.
Død 5 jun. 17759.
     Dep. 1736 fra Bergens Skole, 27/10 1738 cand. theol. h. ill., blev 1743 eft. 3die Lectie Hører i Bergens Skole (til 1744), 15?/3 1748 Miss. ord. for Lyngens Capel i Nordlandene, 1751 pers. Cap. ved Korskirken i Bergen, 1762 anden res. Cap. s. St., 11/11 1773 suspenderet fordi han uden kgl. Tilladelse copulerede hjemme i Huset, død 5/6 1775. [Sml. Hattings Præstehist., S. 152-4. E. Frimann, Bergenske Skrib. 1766, 1-18. Erlandsens Geistl. i Tromsø, S. 177. Worms Litt. Lex. 2, 575, 3, 850. Nyerups Litt. Lex. 656.]9

Gift _____med

Johanne Margrethe Schreuder Norenberg

[Gift 1° med Jens Schreuder; Gift 2° med Johan Whitte (19 mar. 1717 - 5 jun. 1775)].
87.35.
Søren Aagesen Hagerup
     Har stor efterslegt Hagerup fra Lein i Frosten23

Gift 15 nov. 1735, Trondhjem23 med

Anne Riborg (Hansdatter?) Luytkis
Født omkring 1713.
     Datter af Haye Luytkis og Maren Christensdatter Morsing.
88.35.
Rasmus Aagesen Hagerup
     Blev student 1733 og døde som saadan.23
89.35.
Lucie Hagerup

Gift 1° 27 jun. 1743, Alten23 med

Christen And
Død 174923.
     Stilling: Sorenskriver [i Alten?]23.

Gift 2° 175123 med

Samuel Bugge
Begravet 29 mar. 175323.
     Stilling: Sorenskriver [i Alten?]23.
90.37.
Søren Hagerup
     Stilling: Sogneprest til Surendalen23
23
91.37.
Jeremias Hagerup
     Stilling: Sogneprest til Porsgrund23
92.37.
Lucie Margrethe Hagerup

Gift _____med

Barthold Hoë
Født 11 feb. 1722, Trondhjem.97,98.
Død 28 okt. 178498.
     Søn af Barthold Hoë og Anna Katarina Kiølmer.
     Sogneprest til Taulov i Veile amt fra 1752 til 1773.98
93.37.
___________
94.37.
___________
95.37.
___________
96.37.
___________
97.37.
___________
98.37.
___________
99.40.
Lucie Marie Bruenech
100.40.
___________
101.40.
___________
102.40.
___________
103.40.
___________
104.40.
___________
105.40.
___________
106.40.
___________
107.45.
Even Michael Meldal Schjelderup
Født 173599,100.
Død 4 mar. 1814, Augvolden101.
     Sognepræst i Oddernæs sokn, Oddernæs præstegaard.102

Gift _____100med

Lucie (Lene?) Cathrine Paludan
Født 8 dec. 1751103,100.
108.45.
Peder Andersen Schjelderup
Født 1735100.
Død 21 feb. 1791, Oslo101.

Gift _____100med

Christiane Wisløff
Født 23 dec. 1746101.
Død 16 mar. 1816100.
     Datter af Helle Juel Wisløff og Sophie Stranger.

Børn af Peder Andersen Schjelderup og Christiane Wisløff:

185.108.Cathrine Stranger Schjelderup, f. 1779, d. 1851
109.45.
Anders Andersen Schjelderup
Født 30 jul. 1738100.
Død 22 jun. 1793100.
     Kapellan ?100

Gift 1782100 med

Dorthea Colbjørnsen
Født omkring 1751104,102.
Død 7 nov. 1804100,104, begravet 14 nov. 1804, Domkirken i Bergen.105,106.
     Er 1801 bosat på gård nr. 7, 15de rode i Bergen.102

Børn af Anders Andersen Schjelderup og Dorthea Colbjørnsen:

186.109.Erentz Colbiørnsen Schjelderup, f. omkr. 1786
187.109.Jens Peder Schjelderup, f. omkr. 1787
110.45.
Michael Andersen Schjelderup
     Bergbetjent.100
111.45.
Gidsken Andersdatter Schjelderup
Født omkring 1732107,102.
     Er ifølge en efterslægtstavle i Frederiksberg bibliotek gift med hytteskriver i Tolgen Michael Schjelderup.100
     I FT 1801 er oppført som bonden Esten Iversens svigermor, 69 år gl., og enke efter 1ste ægteskab.102

Gift _____med

Michel Schjelderup
Født omkring 1711.
Død 1794108,109.
     Søn af Anders Mikkelsen Skielderup og Kirsten Jensdatter Bernhoft.
     Han var 1741 Hyttemester ved Røros Værk.110
     Han var 1753 hytteskriver ved Tolgens hytte.111

[Gift 1° med Anna Margrethe Irgens; Gift 2° med Gidsken Andersdatter Schjelderup (f. omkr. 1732)].

Børn af Gidsken Andersdatter Schjelderup og Michel Schjelderup:

188.111.Kirsten Schjelderup, f. omkr. 1771
189.111.Elisabet Michelina Schielderup, f. omkr. 1775
112.48.
Martha Kristine Bernhoft
Født 1727112.

Gift 19 jun. 1764, Einskogen i Husby, Øksendalen112 med

Marcus Mechlenborg
Født 26 mai 1737112.
Død 1824112.
     Søn af Christen Johanssøn Mechelborg og Johanne Svendsdatter Busch.
     Han blev skovinspektør i Einskogen i Husby, Øksendalen.112

Børn af Martha Kristine Bernhoft og Marcus Mechlenborg:

190.112.Anna Johanne Mechlenborg, f. 1766, d. 1820
113.49.
Hartvig Irgens
114.49.
Ole Irgens
Født 24 jan. 1724.
Død 15 okt. 1803.
     Biskop i Bergen 1779.
115.52.
Ole Christopher Steensen Meldal
Død okt. 1751100.
     Var res. kapellan i Hevne.68
     Pr. i Hevne, død okt. 1751.100

Gift 21 okt. 1729, Domkirken i Trondheim.100 med

Gidsken Dorthe Schjelderup
Død mai 1766, St. Jørgens Hus.100.
     Datter af Johan (Johannes) Schjelderup og Karen Collin.
116.52.
Reinholdt Steensen Meldal
Født 24 jun. 1705113.
Død 177468.
     Var kaptein. Hadde 9 barn.68
     Iflg. Ovenstad II, s. 168 hadde han 1 sønn og 6 døtre.

Gift 174068 med

Mette Sophia Marstrand
117.52.
Melchior Steensen Meldal
Død 1750, Borge i Nordland.68.
     Ble i 1736 kapellan i Andenes og i 1738 i Borge i Nordland.68

Gift _____68med

Antoinette Sophie Testmann
     Datter af Johan Peter Testmann og Maren Marie Holthe.

[Gift 1° med Melchior Steensen Meldal (d. 1750); Gift 2° 1753 med Augustinus Buschmann (10 apr. 1720 - 4 mar. 1793)].
118.52.
Peder Tønder Steensen Meldal
Død 174168.
     Ble kapellan i Tolga i 1738 og senere kapellan i Bolsø, døde ugift i 1741.68
119.52.
Augustinus Steensen Meldahl
Født 1712114.
Død 4 nov. 1782114.
     Kaptein.114
     Ble kaptein. Bodde på Halse. 4 barn.68

Gift 1° 1743114 med

Sophie Frich Hammond
Født 1726114.
Død 1762114.
     Datter af Thomas Johansen Hammond og Else Sophie Frich.

Gift 2° _____68med

Ane Dorothea Thune

[Gift 1° med Arrøe; Gift 2° med Augustinus Steensen Meldahl (1712 - 4 nov. 1782)].

Børn af Augustinus Steensen Meldahl og Sophie Frich Hammond:

191.119.Else Sophie Meldahl, f. 1746, d. 1821
120.52.
Marie Meldal Steensdatter

Gift 7 jul. 1723115,116 med

Giert Feldtmand
     Søn af Ulrich Feldtmand.
     Sogneprest i Oppdal.68
     I hans selvbiografi (NST 19, s. 49 ff) nevnes 15 barn.
121.52.
Ellen Steensdatter Meldal

Gift 6 nov. 172068 med

Thomas Junghans
     Ved Løkken verk.68
122.52.
Stennetta Steensdatter Meldal
Død 174768.

Gift 173868 med

Johan Hammond
     Søn af Johan Thomassen Hammond og Sophie Brygmand.
     ? GÆT - han må være søn af Johan Hammond og Sophie Brygmand ?
     Kaptein.71
     Oberst.68

[Gift 1° med Karen Olufsdatter Tønder (f. 16 jul. 1702); Gift 2° 1738 med Stennetta Steensdatter Meldal (d. 1747)].
123.54.
Maren Olufsdatter Tønder
Født 30 jul. 169771.
Død 171771.
     Døde ugift i 1717.71
124.54.
Ellen Olufsdatter Tønder
Født 169871.

Gift 1° 16 jun. 171771 med

Niels Nielsen (Støren)
Født omkring 1687117,118,119.
Død 172071.
     Søn af Niels Pedersen (Støren) og Margrethe Hansdatter.
     ? GÆT - Identisk med den Niels Støren (død 1720), kapellan i Meldal, der 16. juni 1717 bliver gift med Ellen Tønder ?

Gift 2° _____71med

Christian Lauridsen Brix
Født omkring 1685120,121.
Død 174871.
     Søn af Laurits Pedersen Brix og Anne Gregersdatter.
     ? GÆT - Han må være den Christian Brix (død 1748), kapellan i Meldal, der ekter enken Ellen Olufsdatter Tønder ?
125.54.
Anna Olsdatter Tønder
Født 18 jan. 170071.
Død 17 mai 1763122.

Gift 20 okt. 1740122 med

Christopher Andersen Lem
Født 168054.
     Søn af Anders Christopherssøn Lem og Ingeborg Ludvigsdatter Munthe.
     Opgives i 1701 at være Student - blev senere Proprietarius. Hans 2nd ekteskap var barnløst.54
     Fra hans 1st ekteskap nedstammer kognatisk en gren av den östlandske slekt Bredal.123
     Nevnt i morens skifte i 1710.122

[Gift 1° med Anna Boyesdatter Friis (d. 1739); Gift 2° 20 okt. 1740 med Anna Olsdatter Tønder (18 jan. 1700 - 17 mai 1763)].
126.54.
Elisabeth Olsdatter Tønder
Født 24 jun. 170171.

Gift 1° 21 jan. 1722124 med

Frederik Lauridsen Brix
Født omkring 1694125,121.
     Søn af Laurits Pedersen Brix og Anne Gregersdatter.

Gift 2° 1749126,71 med

Marcus Holst Sodemann
Født 1704127.
Død 1755127.
     Fra Flensburg. Fik 11. febr. 1737 borgerskap som kjøbmand i Trondhjem.128
     Ifølge Erlandsen, s. 154 og 418 ble Marcus Holst Sodemann enkemann i 1748 og i 1749 ble han gift med Elisabeth sal. Brix, født Tønder.

[Gift 1° 18 nov. 1733 med Birgitte Andersdatter Tausan (1704 - 1748); Gift 2° 1749 med Elisabeth Olsdatter Tønder (f. 24 jun. 1701)].
127.54.
Karen Olufsdatter Tønder
Født 16 jul. 170271.
     Var gift med kaptein Johan Hammond.71

Gift _____med

Johan Hammond
     Søn af Johan Thomassen Hammond og Sophie Brygmand.
     ? GÆT - han må være søn af Johan Hammond og Sophie Brygmand ?
     Kaptein.71
     Oberst.68

[Gift 1° med Karen Olufsdatter Tønder (f. 16 jul. 1702); Gift 2° 1738 med Stennetta Steensdatter Meldal (d. 1747)].
128.54.
Milde Olufsdatter Tønder
Født 7 sep. 170371.
Død omkring 1703.
     Døde straks.71
129.54.
Melchior Olufsen Tønder
Født 14 apr. 170571.
     Døde ung.71
130.54.
Gisken Olufsdatter Tønder
Født 6 mai 170671.
     Var gift med klokker i Meldal, Tore Pedersen Neve.71
131.54.
Ole Olufsen Tønder
Født 10 aug. 170871.
Død 1747, ved drukning.71.
     Ble i 1736 sogneprest til Drejøe i Fyn.71

Gift _____71med

Gjertrud Basse
Død 174871.
132.54.
Berethe Lucie Olufsdatter Tønder
Født 29 apr. 171071.
     Døde ugift.71
133.54.
Melchior Augustini Olufsen Tønder
Født 11 mai 171271.
     Døde ugift.71
134.54.
Olava Maria Olufsdatter Tønder
Født 13 nov. 171371.
     Døde ung.71
135.54.
Maren Olufsdatter Tønder
Født 8 feb. 171571.

Gift _____71med

Jens Lange
     Justisråd på Fyn.71
136.58.
Augustinus Buschmann
Født 10 apr. 1720, Qvikne47.
Død 4 mar. 179347.
     Blev 1740 dimitteret fra Throndhjems Skole, tog 1743 theol. Attestats, og var siden Lærer i 4 Aar for Kammerraad Just Wiides Børn i Throndhjem, blev 15 Febr. 1748 resid. Pastor til Andenæs, 1752 Sognepræst til Loppen, 18 April 1755 til Næsne, 1765 Provst over Helgelands Provstie, og 2 Mai 1776 Sognepræst til Frosten.47

Gift 1° 175347 med

Antoinette Sophie Testmann
     Datter af Johan Peter Testmann og Maren Marie Holthe.

[Gift 1° med Melchior Steensen Meldal (d. 1750); Gift 2° 1753 med Augustinus Buschmann (10 apr. 1720 - 4 mar. 1793)].

Gift 2° 176047 med

(Anna) Barbara Thams
Født aug. 1728, Trondhjem129.
Død 26 jul. 1813, Trondhjem, (89 Aar 11 Mdr. gl.).
     Datter af Peder (Peter) Danielsen Thams og Lavina Tullin.

[Gift 1° 2 sep. 1749 med Niels Axelsen Rasch (1714 - 22 nov. 1757); Gift 2° 1760 med Augustinus Buschmann (10 apr. 1720 - 4 mar. 1793)].

Børn af Augustinus Buschmann og (Anna) Barbara Thams:

192.136.Antoniette Sophie Buschmann, f. 1761, d. 1796
193.136.Peder Thams Buschmann
194.136.Johan Buschmann, f. omkr. 1765, d. 1820, Trondhjem
137.64.
Melchior Schjelderup
Født 1718.
Død 1801.
     Proprietær og beboer af Gaarden Rønne i Indre Sogn.

Gift _____med

Ingeborg Hansdatter Rue
Født omkring 1719.
Død 5 jan. 1785.
     Datter af Hans Johansen Rue og Maren Barch.
     «Ingebor Rue blev gift med Melchior Schieldrup Proprietair og beboer af Gaarden Rønne udj Indre Sogns Fogderie, en Søn af Studiosus og Klokker til Herrøe paa Sundmøer . . . [Aabent Rum]; med ham avlet Børn.»130

Børn af Melchior Schjelderup og Ingeborg Hansdatter Rue:

195.137.Hans Rue Schjelderup, f. 1744, d. 1781
196.137.Ingeborg Marie Schjelderup, d. 1797, Luster.
197.137.Wilhelm Schjelderup, f. 1746, d. 1814
198.137.Melchior Schjelderup, f. 1748, d. 1749
199.137.Anna Helene Schjelderup, f. 1749
200.137.Reier Schjelderup, f. omkr. 1753, d. 1814
201.137.Berthe Elisabeth Schjelderup, f. 1755, d. 1755
202.137.Dorthe Margaretha Schjelderup, f. 1757
203.137.Mette Marie Schjelderup, f. 1759
138.65.
___________
139.65.
___________
140.65.
___________
141.66.
Søren Eriksen Normann
Født 1721, Stangnes, Trondenes.76.
Død 1782, Harstad, Trondenes.76.
     Se om Harstad i Trondenes Bygdebok.
     Skifte 1776-1785, Harstad, Fauskevåg Tinglag.131protokollnr. 143, folio 295..

Gift 20 okt. 1748, Trondenes.90 med

Johanna Sørensdatter Brønlund
Født 1724132.
Død 1804133.
     Datter af Søren Anderssøn Brøndlund og Margrethe Marie Rafn.
     Skifte 1803-1805, Harstad, Fauskevåg Tinglag.131protokollnr. 150, folio 380b..

Børn af Søren Eriksen Normann og Johanna Sørensdatter Brønlund:

204.141.Erik Sørensen Normann, f. 1749, Trondenes., d. 1750, Trondenes.
205.141.Erik Sørensen Normann, f. 1751, Trondenes., d. 1753, Trondenes.
206.141.Søren Brønlund Normann, f. 1752, Trondenes., d. 1828, Trondenes.
207.141.Henrik Sørensen Normann, f. 1755, Trondenes., d. 1759, Trondenes.
208.141.Martinus Sørensen Normann, f. 1757, Trondenes., d. 1759, Trondenes.
209.141.Erik Sørensen Normann, f. 1759, Trondenes., d. 1800, Trondenes.
210.141.Marta Sørensdatter Normann, f. 1759, Trondenes., d. 1759, Trondenes.
211.141.Henrik Martinus Normann, f. 1762, d. 1840
142.66.
Mikkel Eriksen Normann
Født 1723, Stangnes, Trondenes.134,76.
Død 1787, Breivik, Trondenes.134,76.
     Gjestgiver og skipper på Breivik i Trondenes.134

Gift 1° 1756135 med

Elisabet Ernstdatter
Født 1687135.
Død 1768, Breivik, Trondenes.135.

[Gift 1° omkr. 1718 med Isak Henriksen (1686 - 1735); Gift 2° omkr. 1735 med Hans Anfindsen (1704 - 1754); Gift 3° 1756 med Mikkel Eriksen Normann (1723 - 1787)].

Gift 2° 14 nov. 1776, Trondenes.134 med

Helena Henriksdatter Warberg
Født 1745, Breistrand, Trondenes.136, døbt 1745, Hol, Lødingen.137,134.
Død 1813, Breivik, Trondenes.136, begravet 1813, Trondenes.138,134.
     Datter af Henrik Mathias Hanssen Warberg og Martha Sofia Rafaelsdatter Har.
     Konf. 1762 i Trondenes.134

[Gift 1° 14 nov. 1776 med Mikkel Eriksen Normann (1723 - 1787); Gift 2° 3 dec. 1788 med Jacob Carlsøn Lind (omkr. 1755 - 5 aug. 1835)].

Børn af Mikkel Eriksen Normann og Helena Henriksdatter Warberg:

212.142.Erik Mikkelsen Normann, f. 1778, Trondenes., d. 1785, Trondenes.
143.66.
Henning Junghans Eriksen Normann
Født 1727, Stangnes, Trondenes.135.
Død 1799, Harstad, Trondenes.135, begravet 26 mai 1799, Trondenes.139,79.
     Klokker på nedre Harstad.

Gift _____, Lødingen kirke.79 med

Elen Hartvigsen Hveding
Født 1733140.
Død 1804, Harstad.79, begravet 30 dec. 1804, søndag etter jul, 70½ år gl.141,79.
     Datter af Hartvig Christensen Hveding og Sophie Iversdatter.

Børn af Henning Junghans Eriksen Normann og Elen Hartvigsen Hveding:

213.143.Marta Normann, f. 1758, Harstad.
214.143.Marta Normann, f. 1760, Harstad., d. 1829, Trondenes.
215.143.Hartvig Hveding Normann, d. 1794
216.143.Erik Normann, d. 1763
217.143.Erik Andreas Henningsen Normann, d. 1832
218.143.Jens Hveding Normann, f. 1767, d. 1772
219.143.Mikkel Henningsen Normann, f. 1768, Trondenes., d. 1823, Trondenes.
220.143.Andreas Normann, f. 1771, Harstad., d. 1794, Harstad.
221.143.Jens Hveding Normann, f. 1775, Harstad., d. 1776, Harstad.
144.67.
Søren Røgh Rasmussen Schjelderup
Født 1 aug. 1725, Skjervøy.142,36.
Død 26 jun. 1809, Melbu i Vesterålen.36.
     Han var proprieter, gjestgiver og skipper på Melbo i Hadsel. Han var efter datidens forholde en grunnrik mann. Denne rikdom fikk han for enden med sin förste hustru; men han synes også å ha været en smart forretningsmann. Hans 1ste og 3die ekteskap var barnlöst.36
     «Borger, gaardmand» på Gulsta gård i Hadsel, Nordland.102

Gift 1° 30 nov. 1757, Hadsel med

Ingeborg Margrethe Rasch
Født omkring 1720.
Død 176336.
     Datter af Axel Nielsen Rasch og Birgitte (Lucie) Maria Augustinusdatter (Røst).
     Hun omkom på sjöen 1763.36

[Gift 1° omkr. 1750 med Jens Bloch Gievert (f. 1698); Gift 2° 30 nov. 1757 med Søren Røgh Rasmussen Schjelderup (1 aug. 1725 - 26 jun. 1809)].

Gift 2° 176736 med

Sara Røst Grønbech
Døbt 9 jan. 1740, Fruekirken i Trondhjem36.
Begravet 29 mai 1794, (Kr. Himmelfartsdag).36.
     Datter af Christopher Nielsen Grønbech og Ellen (Margrethe) Hansdatter Røst.

Gift 3° nov. 179536 med

Jonette Andrea Moursund
Født 1768143,36, døbt 21 jul. 1765100.
Død 6 sep. 1831100.

[Gift 1° nov. 1795 med Søren Røgh Rasmussen Schjelderup (1 aug. 1725 - 26 jun. 1809); Gift 2° 5 okt. 1814 med Jonas Cornelius Falch (d. 27 sep. 1849)].

Børn af Søren Røgh Rasmussen Schjelderup og Sara Røst Grønbech:

222.144.Rasmus Andreas Schjelderup, f. 1767, d. 1838
223.144.Else (Elen?) Margrethe Schjelderup, f. 1769, d. 1811, Hadsel.
224.144.Christopher Andreas Schelderup, f. 1770, Hadsel., d. 1848, Lødingen.
225.144.Ingeborg Margrethe Schjelderup, f. 1773, d. 1848
226.144.Søren Schjelderup, f. 1774
227.144.Johan Røst Schjelderup, f. 1775, Gulstad., d. 1848, Gulstad i Hadsel.
228.144.Anne Margrethe Schjelderup
229.144.Henning Schjelderup, f. 1781
230.144._____
145.67.
Even Rasmussen Schjelderup
     Forliste [20 år gl.] för morens död på en reise til Bremer [Bremen?] og druknet.36,100
     Iflg. Digitalarkivet holdes der 1785-1789 protokollnr. 144, folio 359 skifte efter en Even Andreas Schielderup på Straumfjorden i Skjervøy - hvem er han ? kanske søn af Johan Brox Schjelderup ?
146.67.
Augustinus Rasmussen Schjelderup
     Död 10 år gl.36,100
147.67.
Henning Rasmussen Schjelderup
     Guldsmed. Ugift.36,100
148.68.
Wiviche Lucia Borchmann
Døbt 15 mar. 1716, Vikna, Nord Trøndelag.144.
Død 14 mai 1788, Trondheim.144.
     Inga barn.144

Gift _____med

Peder Christiansen Wittrup
Født 8 okt. 1699144.
Død 1 nov. 1785, Trondheim.144.
     Godseier till Sundnes i Inderøen.144
149.68.
Jens (Joensen) Schancke
Født 23 feb. 1717, Karstensøy i Nærøy.144, døbt 27 nov. 1717, Vikna, Nord Trøndelag.144.
Død 2 dec. 1787, Trondheim.144, begravet 18 dec. 1787, Vor Frue kirke i Trondheim.144.
     Prokurator i Trondheim 12. mar. 1745, postmester där 1747, generalpostkontrollör i Norge 1758, postmester i Christiania med posthus i Kongens gade 1763-1780, verkligt kansliråd 1770. Sommaren 1781 flyttade Schanche till Trondheim och var våren 1787 mycket sjuklig och svag så att han var sängliggande och inte kunde skriva. Ärvde en del av Karstenøen efter sin mor 1765 och sålde densamma till sin styvfar kapten Lemvig 1766.144

Gift 1° 1 sep. 1740, Frue kirke i Trondheim.144 med

Margrethe Agnete Henriksen (Schiødt)
Født 18 nov. 1717, Trondheim.144.
Død 1761144, begravet 7 aug. 1761, Lade kirke i Strinda.144.
     Datter af Carsten Henrichsen (Schiødt) og Anna Juliane Tostrup.

Gift 2° 9 jul. 1764, Domkirken i Trondheim.144 med

Helene Dorthea Westermann
Døbt 15 mar. 1740, Domkirken i Trondheim.144.
Begravet 23 jun. 1766, Christiania.144.
     Datter af Bernt Westermann og Ester Høyer.

Børn af Jens (Joensen) Schancke og Margrethe Agnete Henriksen (Schiødt):

231.149.Johan Andreas Finvedgaard Schanche
232.149.Anna Juliana Schanche
233.149.Carsten Henrik Schanche, f. 1744, Trondheim., d. 1789, Avaldsnes.
234.149.Elen Borchmann Schanche, d. 1800
235.149.Anne Juliane Schanche
236.149.Joen Andreas Schanche, d. 1791, Ytterøy.
237.149.Wivecha Lucie Schanche, d. 1829
238.149.Anne Juliana Schanche
239.149.Maren Elisabeth Schanche, f. 1753, Trondheim., d. 1817
240.149.Christian Fredrich Møllerup Schanche, f. _____
241.149.Bolette Ulrikke Schanche

Børn af Jens (Joensen) Schancke og Helene Dorthea Westermann:

242.149.Ester Agnetha Schanche, f. _____
243.149.Bernt Westermann Schanche, f. _____
150.68.
Alhed Johanne Finvedgaard
Døbt 29 okt. 1719, Vikna, Nord Trøndelag.144.
Død 12 jun. 1765144.
     Skifte 4 aug. 1765144.

Gift _____med

Lars Garbrandsen Bech
Født 1724145.
     Søn af Garbrandt Larsen Bech og Elisabeth Thomasdatter Juel.
     Er muligvis identisk med handelsmann på Oxbåsen i Fosen Lars Bech, der første gang ses gift med Alhed Finvedgaard (død 1765) og gift anden gang 11. okt 1772 med N.N.144

[Gift 1° med Alhed Johanne Finvedgaard (d. 12 jun. 1765); Gift 2° 11 okt. 1772 med _____].
151.68.
Sidsel Maria Schanke
Døbt 28 sep. 1721, Vikna, Nord Trøndelag.144.
     Levde 1765.144

Gift 1° _____med

Knut Andersen Messel
Begravet 2 feb. 1750, Osen kirke.144.
     På Strand i Bjørnør.144

Gift 2° _____med

Petter Jensen (Ørbech)
     På Strand i Bjørnør.144
152.68.
Andreas Borchmann
Døbt 1 jan. 1724, Vikna, Nord Trøndelag.144.
Død 1763, Øvre Stokke.144.
     Sorenskriver på Nordmöre 4. nov. 1757.144

Gift 22 mai 1750, Domkirken i Trondheim.144 med

Abel Helene Thode
Født 1725144.
Død 16 mar. 1803144.
     Datter af Jacob Hansen Thode og Wenche Jørgensdatter von Erpecom.

Børn af Andreas Borchmann og Abel Helene Thode:

244.152.Joen Andreas Borchmann
153.68.
Karen Margrethe Borchmann
Døbt 16 mar. 1731, Vikna, Nord Trøndelag.144.
Død 8 mai 1750, Sundnes.144.
154.68.
Maren Joensdatter
Døbt 6 mai 1735, Vikna, Nord Trøndelag.144.
155.69.
Anna Svendsdatter Borchmann

Gift _____med

Jørgen Sverdrup Hersleb

Børn af Anna Svendsdatter Borchmann og Jørgen Sverdrup Hersleb:

245.155.Svend Borchmann Hersleb, f. 1784, d. 1836
156.69.
Hanna Lydia Svendsdatter Borchmann
Født 4 jun. 174538.
Død 14 sep. 1774, Bergen ?38.

Gift 30 mar. 177338 med

Niels Graa
     Stilling: Rådmann i Bergen38.
157.70.
Christian Grønn
Født omkring 172118.
Død 8 mai 178118.
     I 1766 major, avskjed 4. mar. 1773. 1767: «Noget for korpulent til Skiløbning.» Bodde på gården Viken, Inderøya.18

Gift 1° _____med

Elisabeth Schauer (av slekten Muus)
Født 171718.
Død 1754, Snaasa18.
     Av slekten Muus.18

Gift 2° 29 feb. 175618 med

Dorothea Catherina Tausan
Født 26 aug. 173618.
Død 22 feb. 178218.
158.70.
___________
159.77.
Willatz Bing Drejer
Født 26 jul. 1735, Hadsel.48.
Død 28 nov. 1811, Hadsel.48.
     Sogneprest i Hadsel.

Gift 1° _____med

Lucie Bonsach Schytte
Født 2 jul. 1745, kl. 4 om morgenen.146, døbt 4 jul. 1745, Lødingen kirke146.
Død 16 jun. 1767, Hadsel.48.
     Datter af Arnoldus Erichsøn Schytte og Anna Dorothea Parelius.

Gift 2° 1770, Hadsel kirke.48 med

Helene Cathrine Rist
Født 7 mai 1752, Næstved, Danmark.48, døbt 2 jun. 1752, Næstved, Danmark.48.
Død 1780, Hadsel.48.
     Datter af Petter Rist og Birgitte Christiane Clausen.

Gift 3° _____med

Anna Sophie Randulf Hersleb
Født 1750, Brønnøy.48.
Død 10 apr. 1841, Hadsel.48.

Børn af Willatz Bing Drejer og Helene Cathrine Rist:

246.159.Peder Rist Dreyer, f. 1770, Hadsel.
247.159.Arnoldus Schytte Dreyer, f. 1772, d. 1814, Øksnes.
248.159.Sara Susanne Bing Drejer, f. omkr. 1779, Hadsel., d. 1836
249.159.Hans Drejer, f. _____
250.159.Jens Bing Drejer, f. _____, d. _____

Børn af Willatz Bing Drejer og Anna Sophie Randulf Hersleb:

251.159.Helene Cathrine Rist Drejer, f. 1783, Hadsel.
252.159.Jens Hersleb Drejer, f. _____
160.77.
Jens Peter Drejer
Født 29 okt. 1739, Hadsel.48.
Død 1785, Hadsel.48.
     Sogneprest til Øxnes.

Gift 1° 176714 med

Bolette Winstrup
Død 176814.
     Barnløst ekteskap med Jens Drejer.14

Gift 2° 177214 med

Anne Elisabeth Henrichsdatter Klæboe
Født omkring 1757147,148.
Død 1823, Hadsel..
     Datter af Henrich Hansen Klæboe og Marit (Martha) Andersdatter Schjelderup.
     Umyndig ved farens skifte 1770, verge: Henrich Rasch, Skrova. Hun er hos Henrich Rasch i Skrova.148

[Gift 1° 1772 med Jens Peter Drejer (29 okt. 1739 - 1785); Gift 2° 1792 med Lorentz Christopher Sverdrup].

Børn af Jens Peter Drejer og Anne Elisabeth Henrichsdatter Klæboe:

253.160.Sara Susanne Bing Dreyer, f. 1776, Øxnes., d. 1844
161.77.
Olava Bergithe Drejer
Født _____, Hadsel.48.
162.77.
Malene Susanne Drejer
Født _____, Hadsel.48.
163.77.
Erich Bing Drejer
Født 22 apr. 1741, Hadsel.48.
Død 180514.
     Prest til Skjærstad.14

Gift _____med

Maren Holte Angell

Børn af Erich Bing Drejer og Maren Holte Angell:

254.163.Sara Susanne Dreyer, f. 1775
164.77.
Gunhild Maria Drejer
Født 1746, Hadsel.48.
165.79.
Peder Michaelsen Ursin
Født 1738.
Død 1780.
     Sogneprest i Torsken.
     Skifte 1780-1782, Torsken prestegård, Torsken sogn.81protokoll 1745-1803, legg 429b..

Gift 1763149 med

Maren Jørgensdatter Wang
Døbt 25 aug. 1746, Domkirken i Bergen.150.
Død 9 jul. 1801, Torsken.151.
     Datter af Jørgen Hansen Wang og Sirene Nilsdatter Wind.
     Skifte 1804-1805, Torsken?, Torsken Tinglag.131protokollnr. 149, folio 710..

[Gift 1° 1763 med Peder Michaelsen Ursin (1738 - 1780); Gift 2° 1790 med Ole Henningsen Nordman (1759 - 1808)].

Børn af Peder Michaelsen Ursin og Maren Jørgensdatter Wang:

255.165.Clara Magdalene (Malene) Bing Ursin, f. 1762, d. 1831
166.79.
Elisabet Sofie Mikalsdatter Ursin
Født 1743, Vesterålen, Nordland.152.
Død 1794, Sørsand, Bjarkøy.152.

Gift omkring 1765152 med

Kristian Stockflet Simonsen Kildal
Født 1742, Prestegården, Karlsøy.135.
Død 1821, Sørsand, Bjarkøy.135.
     Søn af Simon Olsen Kildal og Maren Mikkelsdatter Heggelund.
     Sørsand, Bjarkøy.135

[Gift 1° omkr. 1765 med Elisabet Sofie Mikalsdatter Ursin (1743 - 1794); Gift 2° 1795 med Johanna Fredriksdatter Bernhoft (1778 - 1847)].

Børn af Elisabet Sofie Mikalsdatter Ursin og Kristian Stockflet Simonsen Kildal:

256.166.Clara Magdalene Kildal, f. 1766, Bjarkøy, d. 1769, Bjarkøy
257.166.Simon Kildal, f. 1767, Bjarkøy, d. 1768, Bjarkøy
258.166.Maren Heggelund Kildal, f. 1768, Bjarkøy, d. 1769, Bjarkøy
259.166.Clara Magdalene Bing Kildal, f. 1769, Bjarkøy, d. 1769, Bjarkøy
260.166.Michael Ursin Kildal, f. 1771, Bjarkøy, d. 1771, Bjarkøy
261.166.Lars Koefod Kildal, f. 1772, Bjarkøy, d. 1772, Bjarkøy
262.166.Sara Susanna Dreyer Kildal, f. 1774, Bjarkøy, d. 1775, Bjarkøy
263.166.Fredrik Kristian Kildal, f. 1776, Bjarkøy, d. 1776, Bjarkøy
264.166.Kristianne Elisabeth Kildal, f. 1777, Bjarkøy, d. 1777, Bjarkøy
265.166.Ovidie Fredrikke Kildal, f. 1778, Bjarkøy, d. 1778, Bjarkøy
266.166.Benoni Kildal, f. 1781, Bjarkøy, d. 1781, Bjarkøy
167.80.
Willatz Bing Hass
Født 1744153.
Død 1810153.
     På Skjæggesnes i Alstahaug.153

Gift 1774153 med

Lucie Andersdatter Falch
Født 1744, Nordbostad.154.
Død 1799, Skjeggesnes, Alstahaug.154.
     Datter af Anders (Andreas) Pedersen Falch og Margarethe Nilsdatter Winter.
     Se Arnt O. Åsvang, hefte III.

Børn af Willatz Bing Hass og Lucie Andersdatter Falch:

267.167.Anna Margrethe Hass, f. 1776
268.167.Humphred Hass, f. 1778
269.167.Margaretha Hass, f. 1782
270.167.Rebecca Hass, f. 1785
271.167.Jens Hass, f. 1789
168.80.
Margrethe Falch Hass
     Levede i 1801 paa Gaarden Berfjord i Herø og havde "Del i Dr. Bings Legat".14

Generation 7.

169.85.
Hans Severin Withe
Født 23 aug. 17499.
Død 30 jul. 17659.
     Blev 1764 Discipel i Roeskilde Skole, hvor han døde 30/7 1765.9
170.85.
Johanne Cathrine Whitte
Født 5 sep. 17509.

Gift 14 mai 17719 med

Poul Arboe
Født 9 sep. 1735, Rønne9.
Død 17869.
     Dep. 1752 fra Helsingørs Skole, 27/5 1754 cand. theol. n. c., 1767 Hører i Rønne Skole, 14/8 1770 pers. Cap. i Aaker, 23/8 1780 Sgp. i Hasle og Ruthsker, død 1786.9
171.85.
Anna Maria Whitte
Født 8 dec. 1752155,9.
Død 17539.
172.85.
Anna Maria Whitte
Født 6 jun. 17549.

Gift _____med

Linderod
     Stilling: Landsthingsskriver9.
173.85.
Johannes Køhlen Whitte
Født 23 apr. 1756, Nylarsker på Bornholm9.
Død 18319.
     Deponerede 1774 fra Helsingørs Skole, blev Cancellisecretair, 21/3 1800 dansk Consul paa det gode Haabs Forbjerg, 1817 entlediget, død 1831. [Sml. Erslews Forf. Lex., 3. B., S. 528.]9

Gift _____med

Wilhelmine Adolphine Frederikke Fabricius de Tengnagel
Født 28 aug. 17789.
Død 25 jan. 1816, Sorø9.
     Datter af Michael Fabricius de Tengnagel og Adolphine de Leth.

Børn af Johannes Køhlen Whitte og Wilhelmine Adolphine Frederikke Fabricius de Tengnagel:

272.173.Adolph Sophus Whitte, f. 1803
273.173.Michaeline Wilhelmine Caspare Whitte, f. 1804
274.173.Constance Henriette Witthe, f. 1806
275.173.Herman Whitte, f. 1807
276.173.Vilhelm Johannes Witthe, f. 1812
277.173.Vilhelmine Adolphine Frederikke Whitte, f. 1816, d. 1839
174.85.
Jens Seest Whitte
Født 10 mai 17579.
Død 17589.
175.85.
Anna Henningie Whitte
Født 10 aug. 17589.

Gift 14 feb. 17799 med

Peter Koefoed
     Stilling: Lieutenant paa Myregaard i Pedersker Sogn, Bornholm9.
176.85.
Margrethe Marie Whitte
Født 18 sep. 17599.
Død 2 apr. 18529.

Gift 27 nov. 17819 med

Christian Dam (Koefoed)
     Paa Brodergaard i Aaker Sogn9
177.85.
Caroline Ulrikke Whitte
Født 24 jan. 17619.

Gift 27 mar. 17909 med

Balthasar Engel Kofod
     Stilling: Styrmand9.
178.85.
Peter Bernholt Whitte
Født 7 feb. 17629.
Død 17639.
179.85.
Johanne Cathrine Whitte
Født 13 mar. 17639, døbt 23 mar. 17639.

Gift 12 jul. 17879 med

Hans Christian Mahler
Født 17589.
Død 18219.
     Søn af Lars Hansen Mahler.
     Deponerede 1780 fra Helsingør Sk. (h. ill.) 20/7 1781 cand. phil. h. ill., 27/6 1783 cand. theol. n. c., 3/2 1786 pers. Cap. i Anker?, 31/8 1792 res. Cap. i Rønne og Knudsker, 18/9 1812 Sgp. i Poulsker, død 1821. [Sml. Erslews Forf. Lex., Suppl. 2, 308].9
180.85.
Abel Margrethe Whitte
Født 1 mai 17649.
Død 1767, begravet 22 feb. 17679.
181.85.
___________
Født 1 mai 17649.
Død 1 mai 17649.
     En dødfødt Tvilling 1764.9
182.85.
Peter Bernholt Whitte
Født 17 okt. 1765, Aakirkeby9.
Død 10 dec. 18339.
     1787 Student fra Slagelse Skole, 1792-97 Edukationsinspecteur paa Herlufsholm samt tillige Lærer i Skrivning og Tegning samt Organist og Lærer i Musik; 6/7 1799 exam. jur. Huuslærer, 1805 Told- og Consumtionskasserer i Korsør, død 10/12 1833. [Sml. Melchior over Herlufsholm, ny Udg., S. 181 og 909. Hundrups begr. Eft. om Dim. fra Slagelse Skole S. 66-7.]

Gift 7 dec. 18059 med

Marthe Margrethe Marie Kofod
Født 4 aug. 1775, Rønne, Bornholm, Danmark9, døbt 12 aug. 1775, Rønne9.
Død 9 feb. 1859, København9.
     Datter af Mads Kofod.

Børn af Peter Bernholt Whitte og Marthe Margrethe Marie Kofod:

278.182.Carl Ludvig Edvard Whitte, f. 1806, Korsør, d. 1861, København
279.182.Marie Sophie Whitte, f. 1808, d. 1839
280.182.Hans Kofod Whitte, f. 1810, Korsør
281.182.Caroline Mathea Whitte, f. 1812
282.182.Margrethe Maria Whitte, f. 1815
183.85.
Birgitte Elisabeth Whitte
Født 7 jun. 17679.
184.85.
Vilhelmine Laurentia Whitte
Født 18 jun. 17689.
185.108.
Cathrine Stranger Schjelderup
Født 1779100.
Død 1851100.

Gift _____100med

Jens Johan Vangensten
Født 6 sep. 1766100.
Død 8 feb. 1837100.
     Cand. jur.100
186.109.
Erentz Colbiørnsen Schjelderup
Født omkring 1786156,102.
187.109.
Jens Peder Schjelderup
Født omkring 1787157,102.
188.111.
Kirsten Schjelderup
Født omkring 1771158,102.

Gift _____102med

Esten Iversen
Født omkring 1759159,102.
     Er 1801 «bonde og gaardbeboer» på gård nr. 19 i Tolgens hoved sogn, Tolgens prestegjeld. Han er gift, har to tjenstepiker, og konens moder Gisken Schjellerup er logerende?102
189.111.
Elisabet Michelina Schielderup
Født omkring 1775160,102.
     Er 1801 ugift og bosat på Oddernes prestegård hos Even Schielderup, der omtaler hende som «min søster datter».102
190.112.
Anna Johanne Mechlenborg
Født 1766112.
Død 3 jun. 1820112.

Gift 7 apr. 1791112 med

Hans Gotfried Fabrian von Eppingen
Født 1743112.
Død 1827112.
     Stilling: Oberstløjtnant161.
191.119.
Else Sophie Meldahl
Født 18 mai 1746114.
Død 9 aug. 1821114.

Gift _____med

Ole Gaarder
Født 8 mar. 1732114.
Død 1799162,163,114.
     Stilling: Oberst114.

Børn af Else Sophie Meldahl og Ole Gaarder:

283.191.Ursula Maria "Silla" Gaarder, f. 1772, Trondheim, d. 1811
284.191.Poul Frederik Gaarder, f. 1778, MR., d. eft. 1857
285.191.Augustinus Meldahl Gaarder, f. 1784, d. 1848
192.136.
Antoniette Sophie Buschmann
Født 22 mai 1761.
Død 3 jun. 1796.

Gift _____med

Eiler Rosenvinge
     Kjøbmand paa Frederikshald.

Børn af Antoniette Sophie Buschmann og Eiler Rosenvinge:

286.192._____
287.192._____
193.136.
Peder Thams Buschmann
     Sognepræst til Oure.
194.136.
Johan Buschmann
Født omkring 1765.
Død 27 jan. 1820, Trondhjem, (54½ Aar gl.)47.
     Overtoldbetjent i Throndhjem.47

Gift _____med

Jørgine Maria Holte
Født omkring 1764.
Død 27 nov. 1838, (74 Aar gl.).

Børn af Johan Buschmann og Jørgine Maria Holte:

288.194._____
195.137.
Hans Rue Schjelderup
Født 1744.
Død 1781.
     En Hans Rue Schelderup paa Døsen fik 26 April 1770 Bevilling til at drive Kræmmerhandel.164

Gift _____med

Maren Malene Sunde

Børn af Hans Rue Schjelderup og Maren Malene Sunde:

289.195.Dominicus Schjelderup, f. 1770, d. 1770
290.195.Malene Margrethe Schjelderup, f. 1772, d. 1772
291.195.Dominicus Schjelderup, f. 1773, d. 1773
292.195.Maren Malene Schjelderup, f. 1775, d. 1776
196.137.
Ingeborg Marie Schjelderup
Døbt 25 okt. 1745, Gaupne, Luster.165.
Død 1797, gården Rønneid i Gaupne, Luster.165.

Gift 2 jul. 1778, Luster.165 med

Knud Knudsen Norenberg
Døbt 1 sep. 1748, Bergen.165.
Begravet 10 nov. 1799, Luster.165.
     Bosatt på gården Rønneid i Gaupne, Luster.165

Børn af Ingeborg Marie Schjelderup og Knud Knudsen Norenberg:

293.196.Melchior Knutson Norenberg, f. 1779, d. 1779
294.196.Gjertrud Knutsdatter Norenberg, d. 1824, Luster.
295.196.Hans Rue Knutson Norenberg
296.196.Melchior Schjelderup Knutson Norenberg, f. 1788, Luster., d. 1874, Luster.
297.196.Ingeborg Rue Knutsdatter Norenberg, f. 1791, Luster., d. 1814, Luster.
197.137.
Wilhelm Schjelderup
Født 1746166,150.
Død 1814.
     Betegnes «huus-eier uden jord, er skriverkarl uden condition» i FT 1801, bosat på Ølmem gård i Norums sokn, Sogndal prgj.150

Gift 1 dec. 1791, "i fr.pr." Domkirken i Bergen.167 med

Agnete Luth
Født omkring 1765168.

Børn af Wilhelm Schjelderup og Agnete Luth:

298.197.Ingeborg Marie Schjelderup, f. omkr. 1792
299.197.Herman Luth Schjelderup, f. 1795, Sogndals prgj.
300.197.Fredrik Schjelderup, f. omkr. 1807, Sogndal prgj.
198.137.
Melchior Schjelderup
Født 1748.
Død 1749.
199.137.
Anna Helene Schjelderup
Født 1749.

Gift _____med

Christen Andersen Nitter
Født omkring 1757.
200.137.
Reier Schjelderup
Født omkring 1753169,102.
Død 1814.
     Bonde og gaardbeboer på Fosse gård i Sogndahl sokn.102

Gift 1° _____med

Maria Sophie Breche
Født omkring 1744.
Død 1781.

Gift 2° _____med

Kirsti Skaksdatter Ormelseng
Født omkring 1762170,102.

Børn af Reier Schjelderup og Maria Sophie Breche:

301.200.Christine Margrethe Schjelderup, f. omkr. 1775
302.200.Ingeborg Marie Schjelderup, f. omkr. 1776
303.200.Andreas Reiersen Schjelderup, f. omkr. 1777
304.200.Melchior Schjelderup, f. 1779, d. 1779
305.200.Melchior Schjelderup, f. 1781

Børn af Reier Schjelderup og Kirsti Skaksdatter Ormelseng:

306.200.Melchior Schjelderup, f. omkr. 1784, Sogndal.
307.200.Jens Schjelderup, f. 1785
308.200.Skak Schjelderup, f. omkr. 1788
309.200.Marie Sophie Schjelderup, f. 1789
310.200.Marie Sophie Schjelderup, f. omkr. 1792
311.200.Berthe Schjelderup, f. omkr. 1795
201.137.
Berthe Elisabeth Schjelderup
Født 1755.
Død 1755.
202.137.
Dorthe Margaretha Schjelderup
Født 1757171,102.

Gift _____med

Ole Sjursen (Fuhr)
Født omkring 1753169,102.
     «Bonde og gaardbeboer samt forligelses kommissar» på gården Fuhr i Dahle sogn, Lyster prgj.102

Børn af Dorthe Margaretha Schjelderup og Ole Sjursen (Fuhr):

312.202.Siur Olsen, f. omkr. 1789
313.202.Melchior Olsen, f. omkr. 1790
314.202.Hans Olsen, f. omkr. 1793
315.202.Otte Olsen, f. omkr. 1795
203.137.
Mette Marie Schjelderup
Født 1759.

Gift _____med

Iver Høgh Krohn
     Klokker på Søndmøre.
204.141.
Erik Sørensen Normann
Født 1749, Harstad, Trondenes.133.
Død 1750, Harstad, Trondenes.133.
205.141.
Erik Sørensen Normann
Født 1751, Harstad, Trondenes.133.
Død 1753, Harstad, Trondenes.133.
206.141.
Søren Brønlund Normann
Født 13 feb. 1752, Harstad, Trondenes.172,173,133.
Død 10 okt. 1828, Røkenes, Trondenes.173,133.
     Med hustruen fikk han gården Røkenes i Trondenes.173
     Efterslægt.
     [Se Røkenes i Trondenes Bygdebok].

Gift 5 jan. 1782173 med

Johanne Elisabeth Rafn
Født 13 sep. 1761173,173.
Død 5 jan. 1835173,173.
     Datter af Jacob Parelius Nilsen Rafn og Sophie Amalie Lorentzdatter Burchard.

Børn af Søren Brønlund Normann og Johanne Elisabeth Rafn:

316.206.Jakob Parelius Sørensen Normann, f. 1782, Trondenes., d. 1854, Trondenes.
317.206.Søren Sørensen Normann, f. 1785, Trondenes., d. 1868
207.141.
Henrik Sørensen Normann
Født 1755, Harstad, Trondenes.133.
Død 1759, Harstad, Trondenes.133.
208.141.
Martinus Sørensen Normann
Født 1757, Harstad, Trondenes.133.
Død 1759, Harstad, Trondenes.133.
209.141.
Erik Sørensen Normann
Født 1759, Harstad, Trondenes.133.
Død 1800, Harstad, Trondenes.133.
     Skifte 1798-1804, Harstad, Fauskevåg Tinglag.131protokollnr. 148, folio 361..

Gift 1790174,175 med

Else Marie Hansdatter Rafn
Født 1769, Ervik, Trondenes.176.
Død 1855, Harstad, Trondenes.176.
     Datter af Hans Nilsen Rafn og Johanne Margrethe Burchard.

[Gift 1° 1790 med Erik Sørensen Normann (1759 - 1800); Gift 2° med Hans Augustinusen Schjelderup (1758 - 1809)].

Børn af Erik Sørensen Normann og Else Marie Hansdatter Rafn:

318.209.Johanna Margrete Eriksdatter Normann, f. 1792, Trondenes., d. 1859, Nordland.
319.209.Søren Eriksen Normann, f. 1793, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
320.209.Marta Kirstine Eriksdatter Normann, f. 1795, Trondenes., d. 1885, Trondenes.
321.209.Hartvig Hveding Eriksen Normann, f. 1797, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
210.141.
Marta Sørensdatter Normann
Født 1759, Harstad, Trondenes.133.
Død 1759, Harstad, Trondenes.133.
211.141.
Henrik Martinus Normann
Født 1762.
Død 21 nov. 1840.
     Bodde på øvre Harstad. Ugift.
212.142.
Erik Mikkelsen Normann
Født 1778, Breivik, Trondenes.177.
Død 1785, Breivik, Trondenes.177.
213.143.
Marta Normann
Født 1758, Harstad.135, døbt 4 jun. 1758178,179.
Begravet 27 dec. 1759179.
214.143.
Marta Normann
Født 1760, Harstad.176, døbt 24 feb. 1760180,179.
Død 1829, Kjøtta, Trondenes.176.
     Ingen born.179

Gift 28 nov. 1799179 med

Hans Nilsen
Født 1758, Sand, Bjarkøy.176.
     Harstad. Styrmann.179
215.143.
Hartvig Hveding Normann
Døbt 9 aug. 1761, 12. søndag etter treein. 1761.181,179.
Død 1794182.
     Kom bort på sjøen 1884 [? ~ 1794 ?].179
216.143.
Erik Normann
Døbt 6 nov. 1763, 23. søndag etter treein. 1763183,179.
Død nov. 1763, 14. dage gl., 14. dage gl.179.
217.143.
Erik Andreas Henningsen Normann
Døbt 18 nov. 1764, 22. søndag etter treein. 1764.184,179.
Død 1832, 68 år gl.185,179.
     Han budde heime på farsgarden til i 1803. Då flytta han til Leikvik i Trondenes og budde der til 1815. Då flytta han til Steinsland og budde der til han døydde i 1832, 68 år gl.179

Gift 1° 29 okt. 1801, Harstad.179 med

Ellen Margrete Giæver
Født 1780, Breistrand, Øksnes, Nordland.186.
Død 1820, Steinsland, Trondenes., Døydde på barselseng.187,186.
     Datter af Tarald Andreas Giæver og Olava Marie Paasche.

Gift 2° 15 nov. 1823179 med

Sara Isakine Mathiasdatter Ursin
Født 1789, Sørvik, Trondenes.188,179.
Død 1856, Steinsland, Trondenes.188.
     Datter af Mathias Mikkelsen Ursin og Rebekka Olsdatter Gram.

[Gift 1° 15 nov. 1823 med Erik Andreas Henningsen Normann (d. 1832); Gift 2° 1834 med Mathias Olai Benjaminsen (1805 - 1860)].

Børn af Erik Andreas Henningsen Normann og Ellen Margrete Giæver:

322.217.Olava Marie Paasche Eriksdatter Normann, f. 1802, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
323.217.Henning Junghans Eriksen Normann, f. 1803, Trondenes., d. 1880, Trondenes.
324.217.Ellen Hveding Eriksdatter Normann, f. 1805, d. 1812, Trondenes.
325.217.Tarald Andreas Giæver Eriksen Normann, f. 1806, d. 1808, Trondenes.
326.217.Andreas Rohde Eriksen Normann, f. 1807, d. 1885, Trondenes.
327.217.Erik Mikal Eriksen Normann, f. 1809, d. 1832
328.217.Ellen Sofie Hveding Eriksdatter Normann, f. 1811, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
329.217.Anne Marie Giæver Eriksdatter Normann, f. 1814
330.217.Ellen Sofie Hveding Eriksdatter Normann, f. 1816, Trondenes., d. 1816, Trondenes.
331.217.Hartvig Hveding Eriksen Normann, f. 1818, d. 1818, Trondenes.
332.217.Jens Mikal Eriksen Normann, f. 1820, d. 1820, Trondenes.

Børn af Erik Andreas Henningsen Normann og Sara Isakine Mathiasdatter Ursin:

333.217.Mathias Mikal Ursin Eriksen Normann, f. 1824, Trondenes., d. 1843, Trondenes.
334.217.Ellen Margrete Giæver Eriksdatter Normann, f. 1826, Trondenes., d. 1826, Trondenes.
335.217.Mikkel Eriksen Normann, f. 1827, Trondenes., d. 1872, Bø.
336.217.Mette Eriksdatter Normann
337.217.Rebekka Martine Eriksdatter Normann, f. 1830, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
218.143.
Jens Hveding Normann
Født 1767189.
Død 1772189.
219.143.
Mikkel Henningsen Normann
Født 1768, Harstad, Trondenes.190, døbt 29 sep. 1768189.
Død 26 aug. 1823, Harstad, Trondenes., 55 år gl.189,190, begravet 14 sep. 1823, Trondenes.189.
     Han var klokkar i Trondenes etter faren og døydde i ombodet.189

Gift 18 jul. 1796, Harstad.189 med

Mikol Maria Møller
Født 1761, Trondheim.191,189.
Død 1840, Bø, Trondenes.191.
     Ho var frå Trondheim og var enkja etter sitt 1. ekteskap.189

Børn af Mikkel Henningsen Normann og Mikol Maria Møller:

338.219.Hartvig Hveding Mikkelsen Normann, f. 1797, Trondenes., d. 1798, Trondenes.
339.219.Andrea Sofia Mikkelsdatter Normann, f. 1797, Trondenes., d. 1836, Trondenes.
340.219.Henning Junghans Mikkelsen Normann, f. 1799, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
341.219.Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann, f. 1802, Trondenes., d. 1843, Trondenes.
342.219.Rebekka Kristina Mikkelsdatter Normann, f. 1804, Trondenes., d. _____
343.219.Marta Hanna Mikkelsdatter Normann, f. 1811, Trondenes., d. 1847, Trondenes.
220.143.
Andreas Normann
Født 1771, Harstad.135, døbt 1771, Trondenes.192.
Død 1794, Harstad.135.
     Konfirmert 1788.192
221.143.
Jens Hveding Normann
Født 1775, Harstad.182.
Død 1776, Harstad.182.
     Er ikke nevnt i Johan Hvedings bog.193
222.144.
Rasmus Andreas Schjelderup
Født 1767143,36.
Død 13 jul. 1838100.
     Gjestgiver og skipper på Melbo/Melbu i Hadsel, Vesterålen.36

Gift 7 sep. 1795100 med

Fredrikke Lovise Rist
Født 3 apr. 1774194,100.

Børn af Rasmus Andreas Schjelderup og Fredrikke Lovise Rist:

344.222.Peder Rist Schjelderup, f. 1796, d. 1851
345.222.Sara Røst el. Rist Schjelderup, f. 1800
346.222.Søren Schjelderup, f. 1803, d. 1831
347.222.Hanna Margrethe Schjelderup, f. 1805
348.222.Elen Margrethe Schjelderup, f. 1809, d. 1896
223.144.
Else (Elen?) Margrethe Schjelderup
Født 176936.
Død 1811, Hanøy, Hadsel.48.

Gift 18 jul. 1793, Hadsel.48 med

Peder Rist Dreyer
Født 9 jun. 1770, Hadsel.48,36.
     Søn af Willatz Bing Drejer og Helene Cathrine Rist.
     Gjestgiver på Hauöy i Vesterålen.36

Børn af Else (Elen?) Margrethe Schjelderup og Peder Rist Dreyer:

349.223.Willatz Bing Dreyer, f. 1797, Hadsel.
224.144.
Christopher Andreas Schelderup
Født 9 okt. 1770, Melbu, Hadsel.195,196.
Død 23 feb. 1848, Lødingen.196, begravet _____, Lødingen kirke196.
     Student i Bergen 1790. Teologisk embedseksamen 1793. Personellkapellan hos sogneprest Jacob Parelius Schytte i Lødingen 1794. Residerende pastor i Bø 1798. Sogneprest i Bø 1810. Sogneprest i Lødingen 1815-48. Begravet ved Lødingen kirke, hvor en jernplate dekker hans grav.196
     Er 1801 «sognets præst» i Bø.102

Gift 7 mar. 1800, Bø, Vesterålen.196,48 med

Sara Susanne Bing Drejer
Født omkring 1779, Hadsel.197,102,48.
Død 27 mai 1836100, begravet _____, Hitra196.
     Datter af Willatz Bing Drejer og Helene Cathrine Rist.
     Hun døde på reise til Bergen i mai 1836 og ble begravet på Hitra.196

Børn af Christopher Andreas Schelderup og Sara Susanne Bing Drejer:

350.224.Malena Katrina Bing Drejer, f. omkr. 1799
351.224.Sara Schelderup, f. 1802, d. 1872
352.224._____
353.224.Anne Sofie Schelderup, f. 1811, d. 1848
354.224.Christopher Andreas Schelderup, f. 1815, d. 1887, Trondenes.
355.224.Elen Margrethe Schjelderup, d. 1863, Seljestad i Trondenes.
356.224.Søren Schelderup, f. 1818, Lødingen., d. 1896, Nord Trøndelag.
357.224.Arnoldus Schytte Schjelderup, f. 1822
358.224._____
359.224._____
360.224._____
361.224._____
362.224._____
363.224._____
225.144.
Ingeborg Margrethe Schjelderup
Født 27 apr. 1773198,100.
Død 6 nov. 1848199,100,36.

Gift 23 jul. 1800100 med

Jacob Sanrib
Født 1757, Kristiansand200,36.
Død 18 aug. 183636.
     Søn af Margrethe Jacobsdatter.
     Han blev i november 1788 misjonær på Island, 1789 i Varanger, 18. nov. 1796 res. kapellan til Hadsel og 18. aug. 1809 förste virkelige sogneprest til Hamaröy.36

Børn af Ingeborg Margrethe Schjelderup og Jacob Sanrib:

364.225.Sara Jakobsdatter Sanrib
226.144.
Søren Schjelderup
Født 177436.
     Död ugift för faren.36
     Muligvis den «Søren Sørensen Schielderup» der år 1801 er 27 år gl. og ugift. Han er «giæstgiver og jægteskipper» på Bredstrand gård, Øxnæs i Nordland.102
227.144.
Johan Røst Schjelderup
Født 1775, Gulstad.201,36,50.
Død 25 dec. 1848, Gulstad i Hadsel.202,203,50.
     Skipper og gårdbruker på Gulstad i Hadsel.36
     Skipper og handelsmann paa Vinje.50

Gift _____med

Sara Susanne Bing Dreyer
Født 1776, Øxnes.204,50.
Død 26 feb. 184450.
     Datter af Jens Peter Drejer og Anne Elisabeth Henrichsdatter Klæboe.

Børn af Johan Røst Schjelderup og Sara Susanne Bing Dreyer:

365.227.Lorentz Christopher Schjelderup, f. 1812, Vesterålen., d. 1874, Gulstad i Hadsel.
366.227.John Røst Schjelderup, f. 1813, d. 1874
228.144.
Anne Margrethe Schjelderup
Døbt 21 mai 1780, (1. Trinit.).36.

Gift 1° 23 jul. 1800, Hadsel kirke.48 med

Arnoldus Schytte Dreyer
Født 177236.
Død 1 jan. 1814, Øksnes.36, begravet 16 jan. 1814, Øksnes.48.
     Søn af Willatz Bing Drejer og Helene Cathrine Rist.
     Blev 28. april 1797 pers. kapellan i Hadsel og 6. sept. 1811 sogneprest til Øksnes i Vesterålen.36

Gift 2° 14 apr. 1818, Hadsel kirke36 med

Truls Krog Jørgensen Steen
Født 1797, Steilo i Hadsel36.
Død 1831, Søberg, Bø, Vesterålen36.
     Søn af Jørgen Steen og Maren Hansdatter.
     Truls Steen var först betjent hos faren senere inderst på Söberg i Bö, Vesterålen.36
     Grunden til at det gikk ökonomisk ut med ham vites ikke. Bortset arven han fikk efter sin far, fikk han med sin hustru vell 600 rdlr.36
     Skifte 19 mai 1831, Søberg, Bø, Vesterålen36Skifte påbegyndtes 19. mai 1831 og sluttedes 12. jan. 1832. Boets gjøld 27-2-1 + omk. 3-1-3. Boets aktiva 8 daler 21 skill..

Børn af Anne Margrethe Schjelderup og Arnoldus Schytte Dreyer:

367.228.Sara Røst Dreyer, f. 1803
368.228.Helene Catharine Rist Dreyer, f. 1806
369.228.Anne Sophia Hersleb Dreyer, f. 1808, Hadsel., d. 1887, Tysfjord.
370.228.Søren Ferdinand Dreyer, f. 1809
371.228.Willas Bing Dreyer, f. 1813

Børn af Anne Margrethe Schjelderup og Truls Krog Jørgensen Steen:

372.228.Ellen Margrethe Steen, f. 1819, Vesterålen, d. 1868, Hægstad i Lødingen
373.228.Jørgen Stinus Steen, f. 1821
374.228.Rasmus Andreas Steen, f. 1823, Snarseth i Vesterålen, d. før 1875
229.144.
Henning Schjelderup
Født 1781205,36.
     Under skifte efter faren studerte han teologi i Kjöpenhavn.36
     «Studerer»102
230.144.
___________
     En ifølge efterslægtstavlen fra Frederiksberg bibliotek ukendt datter gift med Anders Rambeck Knoff.100

Gift _____100med

Anders Rambeck Knoff
231.149.
Johan Andreas Finvedgaard Schanche
Døbt 28 mar. 1741, Frue kirke i Trondheim.144.
Begravet 20 jan. 1747144.
232.149.
Anna Juliana Schanche
Døbt 14 nov. 1742, Frue kirke i Trondheim.144.
Begravet 30 nov. 1742144.
233.149.
Carsten Henrik Schanche
Født 9 feb. 1744, Trondheim.206.
Død 7 mar. 1789, Avaldsnes.206.
     Student 1762, cand. philol. 1763, cand. theol. 1767 i Köpenhamn, interims kateket i Christiania 1768, dansk juridisk examen 1771, sogneprest till Hosanger i Bergens stift 4. jan. 1773 (kallsbrev 4. feb.), bytte till Avaldsnes på Karmøy 6. mar. 1776 (kallsbrev 31. juli). Under sin vistelse 1767 i Köpenhamn bevittnade han kröningsakten och balen på slottet. Han lär ha varit den förste som satte potatis i Avaldsnes: »Familien kunde i de förste aar kun spise dem hver juleaften, da de övrige maatte utdeles til sæd bland bønderne«. Död «efter 4 ugers hård brystsygdom».206

Gift 26 aug. 1773, i hemmet i Bergen (Sandvigen) av biskop Kristen Friis.206 med

Karen Maria Garmann
Født 13 aug. 1756, Utstein Kloster.206.
Død 1 nov. 1808206.
     Datter af Johan Garmann og Wenche Henrichsdatter von der Lippe.
     Hon bodde som änka på Marienlyst i Karmøy.206

[Gift 1° 26 aug. 1773 med Carsten Henrik Schanche (9 feb. 1744 - 7 mar. 1789); Gift 2° 24 mai 1805 med Adam Jalles (1761 - 1827)].
234.149.
Elen Borchmann Schanche
Døbt 18 mar. 1745, Domkirken i Trondheim.206.
Død 2 jan. 1800206.
     Skifte _____, Fosen.207,206.

Gift 1° _____med

Mentz Bie

Gift 2° 1788206 med

Henrik Severin Lund
Født 25 jan. 1757206.
Død 23 jul. 1820206.
     Søn af Laurits Lund.
     Proprietair paa Løvø i Aafjorden.208

[Gift 1° 20 apr. 1779 med Clara Bing Rhode (1759 - 1783); Gift 2° 1788 med Elen Borchmann Schanche (d. 2 jan. 1800)].
235.149.
Anne Juliane Schanche
Døbt 11 sep. 1746, Domkirken i Trondheim.206.
Begravet 27 feb. 1748, Trondheim.206.
236.149.
Joen Andreas Schanche
Døbt 22 jul. 1748, Domkirken i Trondheim.206.
Død 9 dec. 1791, Ytterøy.206.
     Borgare i Trondheim och «udliger på bopel Karstensøyen i Numedal [Namdal] 26. april 1773, godseier av Mosviken gård.206
237.149.
Wivecha Lucie Schanche
Døbt 10 feb. 1750, Domkirken i Trondheim.206.
Død 29 mai 1829206.

Gift 23 nov. 1788, Frue kirke i Trondheim.206 med

Reinhard Ulfers
Døbt 13 feb. 1749, Domkirken i Trondheim.206.
Død 21 mai 1828, Trondheim.206.
     Handelsman i Trondheim.206
238.149.
Anne Juliana Schanche
Døbt 5 nov. 1751, Domkirken i Trondheim.206.
Begravet 20 dec. 1751, Trondheim.206.
239.149.
Maren Elisabeth Schanche
Født 14 nov. 1753, Trondheim.206, døbt 20 nov. 1753, Domkirken i Trondheim.206.
Død 24 mai 1817206.

Gift _____med

Christopher Garmann
Født 20 nov. 1747, Haus.206.
Død 28 okt. 1800, Alstahaug.206.
     Søn af Johan Garmann og Wenche Henrichsdatter von der Lippe.
     Sogneprest i Alta, till Ytterøy och till Alstahaug, prost i Helgeland.206

Børn af Maren Elisabeth Schanche og Christopher Garmann:

375.239.Herman Christopher Garmann, f. 1786, d. 1853
240.149.
Christian Fredrich Møllerup Schanche
Født _____, Trondheim.206, døbt 28 aug. 1755, Lade kirke i Strinda.206.
241.149.
Bolette Ulrikke Schanche
Døbt 27 nov. 1759, Domkirken i Trondheim.206.

Gift _____med

Mentz Ascanius Bie
Døbt 3 mai 1727206.
     Minermester i artilleriet.206
242.149.
Ester Agnetha Schanche
Født _____, Christiania.206, døbt 20 jun. 1765206.
243.149.
Bernt Westermann Schanche
Født _____, Christiania.206, døbt 20 jun. 1766206.
244.152.
Joen Andreas Borchmann
     Vinhandlare i Trondheim.144
245.155.
Svend Borchmann Hersleb
Født 178438.
Død 183638.
     Stilling: Professor teol.38
246.159.
Peder Rist Dreyer
Født 9 jun. 1770, Hadsel.48,36.
     Gjestgiver på Hauöy i Vesterålen.36

Gift 18 jul. 1793, Hadsel.48 med

Else (Elen?) Margrethe Schjelderup
Født 176936.
Død 1811, Hanøy, Hadsel.48.
     Datter af Søren Røgh Rasmussen Schjelderup og Sara Røst Grønbech.

Børn af Peder Rist Dreyer og Else (Elen?) Margrethe Schjelderup er vist under Else (Elen?) Margrethe Schjelderup (nr. 223).

247.159.
Arnoldus Schytte Dreyer
Født 177236.
Død 1 jan. 1814, Øksnes.36, begravet 16 jan. 1814, Øksnes.48.
     Blev 28. april 1797 pers. kapellan i Hadsel og 6. sept. 1811 sogneprest til Øksnes i Vesterålen.36

Gift 23 jul. 1800, Hadsel kirke.48 med

Anne Margrethe Schjelderup
Døbt 21 mai 1780, (1. Trinit.).36.
     Datter af Søren Røgh Rasmussen Schjelderup og Sara Røst Grønbech.

[Gift 1° 23 jul. 1800 med Arnoldus Schytte Dreyer (1772 - 1 jan. 1814); Gift 2° 14 apr. 1818 med Truls Krog Jørgensen Steen (1797 - 1831)].

Børn af Arnoldus Schytte Dreyer og Anne Margrethe Schjelderup er vist under Anne Margrethe Schjelderup (nr. 228).

248.159.
Sara Susanne Bing Drejer
Født omkring 1779, Hadsel.197,102,48.
Død 27 mai 1836100, begravet _____, Hitra196.
     Hun døde på reise til Bergen i mai 1836 og ble begravet på Hitra.196

Gift 7 mar. 1800, Bø, Vesterålen.196,48 med

Christopher Andreas Schelderup
Født 9 okt. 1770, Melbu, Hadsel.195,196.
Død 23 feb. 1848, Lødingen.196, begravet _____, Lødingen kirke196.
     Søn af Søren Røgh Rasmussen Schjelderup og Sara Røst Grønbech.
     Student i Bergen 1790. Teologisk embedseksamen 1793. Personellkapellan hos sogneprest Jacob Parelius Schytte i Lødingen 1794. Residerende pastor i Bø 1798. Sogneprest i Bø 1810. Sogneprest i Lødingen 1815-48. Begravet ved Lødingen kirke, hvor en jernplate dekker hans grav.196
     Er 1801 «sognets præst» i Bø.102

Børn af Sara Susanne Bing Drejer og Christopher Andreas Schelderup er vist under Christopher Andreas Schelderup (nr. 224).

249.159.
Hans Drejer
Født _____, Hadsel.48.

Gift omkring 1806209 med

Else Kathe Schytte Munch
Født 13 aug. 1775, Lødingen.209.
     Datter af Christen Michelsen Munch og Maren Maria Kildal.

Børn af Hans Drejer og Else Kathe Schytte Munch:

376.249.Willatz Bing Dreyer, f. 1806
250.159.
Jens Bing Drejer
Født _____, Hadsel.48.
Død _____, Alstahaug.48.
     Lærer.48
251.159.
Helene Cathrine Rist Drejer
Født 1783, Hadsel.48.
252.159.
Jens Hersleb Drejer
Født _____, Hadsel.48.
253.160.
Sara Susanne Bing Dreyer
Født 1776, Øxnes.204,50.
Død 26 feb. 184450.

Gift _____med

Johan Røst Schjelderup
Født 1775, Gulstad.201,36,50.
Død 25 dec. 1848, Gulstad i Hadsel.202,203,50.
     Søn af Søren Røgh Rasmussen Schjelderup og Sara Røst Grønbech.
     Skipper og gårdbruker på Gulstad i Hadsel.36
     Skipper og handelsmann paa Vinje.50

Børn af Sara Susanne Bing Dreyer og Johan Røst Schjelderup er vist under Johan Røst Schjelderup (nr. 227).

254.163.
Sara Susanne Dreyer
Født 1775210.

Gift _____med

Jochum Bredahl Jochumsen
Døbt 28 feb. 1773211,100.
Død 1814, Utvik i Skjerstad.100.
     Søn af Jochum Hartvigsen og Inger Malena Schjelderup.
     [? Se også "Benkestok", s. 193 ?]
     Skifte 31 jan. 1814100.
255.165.
Clara Magdalene (Malene) Bing Ursin
Født 1762.
Død 1831.
256.166.
Clara Magdalene Kildal
Født 1766, Bjarkøy212.
Død 1769, Bjarkøy212.
257.166.
Simon Kildal
Født 1767, Bjarkøy212.
Død 1768, Bjarkøy212.
258.166.
Maren Heggelund Kildal
Født 1768, Bjarkøy212.
Død 1769, Bjarkøy212.
259.166.
Clara Magdalene Bing Kildal
Født 1769, Bjarkøy212.
Død 1769, Bjarkøy212.
260.166.
Michael Ursin Kildal
Født 1771, Bjarkøy212.
Død 1771, Bjarkøy212.
261.166.
Lars Koefod Kildal
Født 1772, Bjarkøy212.
Død 1772, Bjarkøy212.
262.166.
Sara Susanna Dreyer Kildal
Født 1774, Bjarkøy212.
Død 1775, Bjarkøy212.
263.166.
Fredrik Kristian Kildal
Født 1776, Bjarkøy212.
Død 1776, Bjarkøy212.
264.166.
Kristianne Elisabeth Kildal
Født 1777, Bjarkøy212.
Død 1777, Bjarkøy212.
265.166.
Ovidie Fredrikke Kildal
Født 1778, Bjarkøy212.
Død 1778, Bjarkøy212.
266.166.
Benoni Kildal
Født 1781, Bjarkøy212.
Død 1781, Bjarkøy212.
267.167.
Anna Margrethe Hass
Født 177649.
268.167.
Humphred Hass
Født 177849.
269.167.
Margaretha Hass
Født 178249.
270.167.
Rebecca Hass
Født 178549.
271.167.
Jens Hass
Født 178949.

Generation 8.

272.173.
Adolph Sophus Whitte
Født 18039.
     Deponerede privat 1827 (immatr. 6/1), blev Huuslærer.9
273.173.
Michaeline Wilhelmine Caspare Whitte
Født 18049.
274.173.
Constance Henriette Witthe
Født 18069.
275.173.
Herman Whitte
Født 18079.
276.173.
Vilhelm Johannes Witthe
Født 13 jul. 18129.
     Stilling: Skovfoged p. Friisenborg9

Gift 21 mai 18379 med

Christle Dorthea Ditzel
Født 21 dec. 18079.
     Datter af Michael Mathias Ditzel og Else Margrethe Drevsen.

Børn af Vilhelm Johannes Witthe og Christle Dorthea Ditzel:

377.276.Mathias Johannes Køhlen Whitte, f. 1838
378.276.Else Margrethe Vilhelmine Whitte, f. 1840
379.276.Christian Vilhelm Whitte, f. 1845
277.173.
Vilhelmine Adolphine Frederikke Whitte
Født 18169.
Død 18399.
278.182.
Carl Ludvig Edvard Whitte
Født 14 okt. 1806, Korsør9,212.
Død 6 feb. 1861, København9,212.
     Deponerede 1825 fra Metropolitanskolen, 1826 cand. phil. laud.; 1831 cand. chir. (I); s. A. cand. med. laud.; 1832-35 medicinsk Cand. p. Fred. Hosp.; tillige Compagnichirurg og 27/5 1833 Bataillons-Chirurg ved Kongens Livkorps; 1835 ved Artill. i Kbhvn. til 1/1 1839; 1838 Districtslæge i Kbhvn., tillige Læge ved Vartou, 1853 Overlæge ved Choleralazaretet, 6/10 s. A. Ridder af Dannebrog.9

Gift 28 aug. 1846, Vallensbæk9 med

Magnusine Buch
Født 29 mar. 1819, København9.
Død 16 sep. 1901, København213.
     Datter af Cort Andreas Buch.

Børn af Carl Ludvig Edvard Whitte og Magnusine Buch:

380.278.Oscar Carl Gustav Whitte, f. 1847, d. 1848
381.278.Ingeborg Margrethe Whitte, f. 1849
382.278.Helge Camille Mathilde Whitte, f. 1852
383.278.Marie Augusta Whitte, f. 1857, d. 1858
279.182.
Marie Sophie Whitte
Født 30 jun. 18089.
Død 25 apr. 18399.

Gift _____med

Arntzen
     Stilling: Kjøbmand9.
280.182.
Hans Kofod Whitte
Født 8 feb. 1810, Korsør9.
     Deponerede 1828, Professor, Dr. philos. og Rector ved den lærde Skole i Randers.9

Gift 29 apr. 1838, København9 med

Eleonora Henriette Cathrine Scheel
Født 28 apr. 1814, København9.
     Datter af Christen Scheel og Johanne Maria Sophie Lund.

Børn af Hans Kofod Whitte og Eleonora Henriette Cathrine Scheel:

384.280.Sophus Peter August Scheel Whitte, f. 1839, Slagelse
385.280.Johannes Anker Christian Scheel Whitte, f. 1840, Slagelse
386.280.Agnes Marthe Maria Caroline Whitte, f. 1843, Slagelse
387.280.Anna Eleonora Christiane Whitte, f. 1845, d. 1845
388.280.Carl Christian Jørgen Scheel Whitte, f. 1846
389.280.Axel Henrik Siegfrid Scheel Whitte, f. 1848, d. 1848
390.280.Anna Sophie Whitte, f. 1850
391.280.Axel Vilhelm Magnus Whitte, f. 1853
281.182.
Caroline Mathea Whitte
Født 9 jan. 18129.
282.182.
Margrethe Maria Whitte
Født 19 jan. 18159.
283.191.
Ursula Maria "Silla" Gaarder
Født 23 nov. 1772, Trondheim114.
Død 25 feb. 1811114.
     Døde i barselseng.114

Gift 1799114 med

Sigward Irgens Friis Rynning
Født 14 mar. 1762114,213.
Død 28 aug. 1832114,213.
     Sogneprest til Vinger. Etterslekt [Se O.M. Kinnapel.]114

[Gift 1° 1799 med Ursula Maria "Silla" Gaarder (23 nov. 1772 - 25 feb. 1811); Gift 2° 16 sep. 1812 med Karen Budde (22 feb. 1766 - 29 mai 1832)].
284.191.
Poul Frederik Gaarder
Født 1778, gården Åkvik i Halsa, MR..
Død efter 1857.
     Sogneprest i Alstahaug og prost i Helgeland.

Gift 1805 med

Christine Helene M. Heltzen
Født 1780.
Død 20 mai 1853.
285.191.
Augustinus Meldahl Gaarder
Født 1784.
Død 1848.
     Sogneprest i Ørland, prost i Fosen.

Gift 1812 med

Marcelia Hegge Parelius
Født 1791.
Død 1827.
     Datter af Nils Rosing Parelius.
286.192.
___________
287.192.
___________
288.194.
___________
289.195.
Dominicus Schjelderup
Født 1770.
Død 1770.
290.195.
Malene Margrethe Schjelderup
Født 1772.
Død 1772.
291.195.
Dominicus Schjelderup
Født 1773.
Død 1773.
292.195.
Maren Malene Schjelderup
Født 1775.
Død 1776.
293.196.
Melchior Knutson Norenberg
Født 1779165.
Død 1779165.
294.196.
Gjertrud Knutsdatter Norenberg
Døbt 16 dec. 1782, Sogndal.165.
Død 27 mar. 1824, gården Rønneid i Gaupne, Luster.165.
295.196.
Hans Rue Knutson Norenberg
Døbt 10 mai 1785, Gaupne, Luster.165.
     Uvisst videre skjebne.165
296.196.
Melchior Schjelderup Knutson Norenberg
Født 1788, Rønneid i Gaupne, Luster.165.
Død 1874, Kalhagen i Gaupne, Luster.165.
297.196.
Ingeborg Rue Knutsdatter Norenberg
Født 1791, Rønneid i Gaupne, Luster.165.
Død 1814, Haugen i Drevdal, Luster.165.
298.197.
Ingeborg Marie Schjelderup
Født omkring 1792214.
     Muligvis hende der den 31. jan. 1812 bliver gift i "huset efter kgl. bev. 1901" i Bergen med Lars Jensen Wrendsted.167
299.197.
Herman Luth Schjelderup
Født 1795, Sogndals prgj.215,102,215.
     Handelsassistent og oppholder sig hos landhandler Peter Schjelderup (f. 1829 i Sogndal - Herman's sønn ?).216

Gift _____216med

Elisabeth
Født omkring 1802, Sogndal prgj.217,216.

Børn af Herman Luth Schjelderup og Elisabeth:

392.299.Peter Schjelderup, f. omkr. 1829, Sogndal prgj.
393.299.Thrine Schjelderup, f. omkr. 1841, Sogndal prgl.
300.197.
Fredrik Schjelderup
Født omkring 1807, Sogndal prgj.218,216.
     ! GÆT - sønn av Wilhelm Schjelderup (1746-1814) !
     Selveier og skrædder i Sogndal (1865).216

Gift _____216med

Ragnhild
Født omkring 1821, Sogndal prgj.219,216.

Børn af Fredrik Schjelderup og Ragnhild:

394.300.Hermann Schjelderup, f. omkr. 1853, Sogndal prgj.
301.200.
Christine Margrethe Schjelderup
Født omkring 1775160,102.

Gift _____med

Espen Mikkelsen Espesæter
302.200.
Ingeborg Marie Schjelderup
Født omkring 1776220,102.
303.200.
Andreas Reiersen Schjelderup
Født omkring 1777204,102.

Gift _____med

Gjertrud Eriksdatter Espesæter

Børn af Andreas Reiersen Schjelderup og Gjertrud Eriksdatter Espesæter:

395.303.Reier Schjelderup, f. 1815
304.200.
Melchior Schjelderup
Født 1779.
Død 1779.
305.200.
Melchior Schjelderup
Født 1781.
306.200.
Melchior Schjelderup
Født omkring 1784, Sogndal.221,102,216.

Gift _____med

Synnene Ingebretsdatter Qvam
Født omkring 1798, Bergen.222,216.
307.200.
Jens Schjelderup
Født 1785.
     Er ikke omtalt i folketellingen 1801.
308.200.
Skak Schjelderup
Født omkring 1788223,102.
309.200.
Marie Sophie Schjelderup
Født 1789.
310.200.
Marie Sophie Schjelderup
Født omkring 1792224,102.
311.200.
Berthe Schjelderup
Født omkring 1795225,102.
312.202.
Siur Olsen
Født omkring 1789226,102.
313.202.
Melchior Olsen
Født omkring 1790227,102.
314.202.
Hans Olsen
Født omkring 1793214,102.
315.202.
Otte Olsen
Født omkring 1795225,102.
316.206.
Jakob Parelius Sørensen Normann
Født 1782, Røkenes, Trondenes.135.
Død 1854, Røkenes, Trondenes.135.

Utenfor ekteskap med

Maria Ellevsdatter
Født 1786, Tofta, Trondenes.135.
Død 1870, Sundsvoll, Bjarkøy.135.
     Datter af Ellev Olsen og Dorte Olsdatter.

Gift 1° 1815135 med

Maren Maria Simonsdatter Kildal
Født 1792, Prestegården, Steigen.224,135.
Død 1880, Røkenes, Trondenes.135.
     Datter af Simon Simonsen Kildal og Maren Testman Eilertsdatter Kaurin.
     Etterslekt, 11 barn, se Folk og Slekt i Trondenes.

Børn af Jakob Parelius Sørensen Normann og Maria Ellevsdatter:

396.316.Markus Jakobsen Normann, f. 1809, Trondenes.
317.206.
Søren Sørensen Normann
Født 5 okt. 1785, Røkenes, Trondenes..
Død 7 jan. 1868.

Gift _____228med

Karen Margrethe Ellingsen
Født 9 apr. 1796, Røsvig i Sør-Folden.228.
Død 1 dec. 1882, Røsvig i Sør-Folden.228.
     Datter af Elling (Jensen) Ellingsen og Siria (Sirianna) Ellingsen.

Børn af Søren Sørensen Normann og Karen Margrethe Ellingsen:

397.317.Jacob Andreas Parelius Normann, f. 1825, d. 1897
318.209.
Johanna Margrete Eriksdatter Normann
Født 1792, Harstad, Trondenes.176.
Død 1859, Evenes, Nordland.176.

Gift 1816, Harstad, Trondenes.135,228 med

Petter Jørgen Pettersen Agersborg
Født 1793229.
Død 13 apr. 1862230,229.
     Søn af Petter Dass Agersborg og Anne Benedichte Hveding.
     Liland, Evenes, Nordland.229
     Var bonde på Torstad til han døydde i heimen sin 13. april 1862. Han var ein velståande mann, og åtte ein part av Råna forutan den garden han hadde på Torstad.230

Børn af Johanna Margrete Eriksdatter Normann og Petter Jørgen Pettersen Agersborg:

398.318.Petter Johan Pettersen Agersborg, f. 1816, Trondenes., d. 1889, Trondenes.
319.209.
Søren Eriksen Normann
Født 1793, Røkenes, Trondenes.176.
Død 1812, Røkenes, Trondenes.176.
320.209.
Marta Kirstine Eriksdatter Normann
Født 1795, Harstad, Trondenes.176.
Død 1885, Harstad, Trondenes.176.
321.209.
Hartvig Hveding Eriksen Normann
Født 1797, Harstad, Trondenes.176.
Død 1864, Harstad, Trondenes.176.

Gift 1822231 med

Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann
Født 1802, Harstad, Trondenes.191, døbt 5 sep. 1802232,189.
Død 4 apr. 1843, Harstad, Trondenes.189,191.
     Datter af Mikkel Henningsen Normann og Mikol Maria Møller.

Børn af Hartvig Hveding Eriksen Normann og Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann:

399.321.Ellen Sofie Hartvigsdatter Normann, f. 1820, Trondenes.
400.321.Mikol Maria Hartvigsdatter, f. 1822, Trondenes.
401.321.Erik Søren Hartvigsen, f. 1824, Trondenes., d. 1892, Trondenes.
402.321.Else Marie Rafn Hartvigsdatter Normann, f. 1826, Trondenes., d. 1827, Trondenes.
403.321.Mikkel Normann Hartvigsen, f. 1828, Trondenes., d. 1856, Finnmark.
404.321.Johanna Margrete Hartvigsdatter Normann, f. 1830, Trondenes.
405.321.Hans Augustinus Schjelderup Hartvigsen, f. 1833, Trondenes., d. 1856, Finnmark.
406.321.Andrea Sofia Hveding Hartvigsdatter, f. 1836, Trondenes., d. 1836, Trondenes.
407.321.Søren Martin Hartvigsen, f. 1839, Trondenes.
408.321.Henrik Martinus Hartvigsen Normann, f. 1842, Trondenes., d. 1905, Trondenes.
409.321.Jens Andreas Hartvigsen Normann, f. 1845, Trondenes.
410.321.Nils Andreas Hartvigsen, f. _____, d. 1837, Trondenes.
322.217.
Olava Marie Paasche Eriksdatter Normann
Født 1802, Harstad, Trondenes.179,232.
Død 1864, Bø, Trondenes.233.

Gift _____med

Hans Andreas Schrøder Pedersen Harr
Født 1805, Bø, Trondenes.234.
Død 1856, Bø, Trondenes.234.
     Søn af Peder Rafaelsen Harr og Anne Marie Madsdatter.
323.217.
Henning Junghans Eriksen Normann
Født 1803, Leikvik, Trondenes.179,233.
Død 1880, Leikvik, Trondenes.233.

Gift 1833135 med

Anne Johanna Baltsersdatter
Født 1808, Gausvik, Trondenes.235.
Død 1885, Leikvik, Trondenes.235.
     Datter af Baltser Pedersen og Anne Margrete Jørgensdatter.

Børn af Henning Junghans Eriksen Normann og Anne Johanna Baltsersdatter:

411.323.Erik Henningsen Normann, f. 1833, Trondenes., d. 1912, Trondenes.
412.323.Hartvig Hveding Henningsen Normann, f. 1835, Trondenes.
413.323.Ellen Margrete Giæver Henningsdatter Normann, f. 1837, Trondenes., d. 1887, Trondenes.
414.323.Anne Birgitte Henningsdatter Normann, f. 1839, Trondenes., d. 1841, Trondenes.
415.323.Baltser Peder Andreas Eberg Henningsen Normann, f. 1841, Trondenes.
324.217.
Ellen Hveding Eriksdatter Normann
Født 15 apr. 1805179.
Død 1812, Leikvik, Trondenes.233.
     Død som barn.179
325.217.
Tarald Andreas Giæver Eriksen Normann
Født 23 jul. 1806179.
Død 1808, Leikvik, Trondenes.233.
     Kom bort på sjøen i Vesterålen saman med broren Hartvig. Ugift.179
     Dette passer dårligt med at "Folk og Slekt i Trondenes" skriver han døde 1808, kun 2 år gl.
326.217.
Andreas Rohde Eriksen Normann
Født 18 okt. 1807179.
Død 1885, Leikvik, Trondenes.233.
327.217.
Erik Mikal Eriksen Normann
Født 1809.
Død 28 jul. 1832, 23 år gl.236,179.
328.217.
Ellen Sofie Hveding Eriksdatter Normann
Født 1811, Leikvik, Trondenes.237.
Død 1812, Steinsland, Trondenes.237.
     Død ½ år gl.179
329.217.
Anne Marie Giæver Eriksdatter Normann
Født 22 jun. 1814179.
330.217.
Ellen Sofie Hveding Eriksdatter Normann
Født 1816, Steinsland, Trondenes.237.
Død 1816, Steinsland, Trondenes.237.
     Død 8 dg. gl.179
331.217.
Hartvig Hveding Eriksen Normann
Født 1818179.
Død 1818, Steinsland, Trondenes.237.
     Kom bort på sjøen i Vesterålen saman med broren Tarald.179
     Dette passer dårligt med at "Folk og Slekt i Trondenes" skriver han døde 1818.
332.217.
Jens Mikal Eriksen Normann
Født 28 apr. 1820179.
Død 1820, Steinsland, Trondenes.237.
     Med han døydde mora på barselseng.179
333.217.
Mathias Mikal Ursin Eriksen Normann
Født 1 jul. 1824, Steinsland, Trondenes.189,237.
Død 1843, Steinsland, Trondenes., 19 år gl.238,189,238.
334.217.
Ellen Margrete Giæver Eriksdatter Normann
Født 1826, Steinsland, Trondenes.239.
Død 1826, Steinsland, Trondenes.239.
335.217.
Mikkel Eriksen Normann
Født 23 dec. 1827, Steinsland, Trondenes.189,239.
Død 1872, Mårsund, Bø.240.
     Seminarist frå Tromsø Seminar, lærar i Bø i Vesterålen.189

Gift _____med

Tina Lockert
     Datter af Lockert og Serine Regine With.

Børn af Mikkel Eriksen Normann og Tina Lockert:

416.335.Kristoffer Johan Mikkelsen Normann, f. 1865, Vesterålen.
417.335.Sara Ursin Mikkelsdatter Normann
418.335.Regine Mikkelsdatter Normann
419.335.Marie Mikkelsdatter Normann
420.335.Erik Mikkelsen Normann
336.217.
Mette Eriksdatter Normann
     Ugift.189
     Er ikke med i bogen "Folk og Slekt i Trondenes".
337.217.
Rebekka Martine Eriksdatter Normann
Født 1830, Steinsland, Trondenes.239.
Død 1877, Rogla, Trondenes.239.

Gift 1852241 med

Hans Henrik Nilssen
Født 1821, Rogla, Trondenes.242.
Død 1884, Kabelvåg, Vågan.242.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
338.219.
Hartvig Hveding Mikkelsen Normann
Født 1797, Harstad, Trondenes., Tvilling til søsteren Andrea Sofia.243,191, døbt 30 apr. 1797, 2. søndag etter påske.244,189.
Død 1798, Harstad, Trondenes., 40 veker gl.245,189,191.
339.219.
Andrea Sofia Mikkelsdatter Normann
Født 1797, Harstad, Trondenes.246,243, døbt 30 apr. 1797, 2. søndag etter påske.244,189.
Død 20 jun. 1836, Kilbotn, Trondenes., 39 år gl.247,189,191.
340.219.
Henning Junghans Mikkelsen Normann
Født 1799, Harstad, Trondenes.191, døbt 31 mar. 1799, 1. søndag etter påske.248,189.
Død 1802, Harstad, Trondenes.191.
341.219.
Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann
Født 1802, Harstad, Trondenes.191, døbt 5 sep. 1802232,189.
Død 4 apr. 1843, Harstad, Trondenes.189,191.

Gift 1822231 med

Hartvig Hveding Eriksen Normann
Født 1797, Harstad, Trondenes.176.
Død 1864, Harstad, Trondenes.176.
     Søn af Erik Sørensen Normann og Else Marie Hansdatter Rafn.

Børn af Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann og Hartvig Hveding Eriksen Normann er vist under Hartvig Hveding Eriksen Normann (nr. 321).

342.219.
Rebekka Kristina Mikkelsdatter Normann
Født 6 feb. 1804, Harstad, Trondenes.249,191.
Død _____, Bodø, Nordland.191.

Gift 1825231 med

Peder Jonson
Født 1798231.
Død 1841, Sandtorg, Trondenes.231.
     Frå Malmø, Sverige.249
343.219.
Marta Hanna Mikkelsdatter Normann
Født 27 apr. 1811, Harstad, Trondenes.249,191.
Død 1847, Bø, Trondenes.191.
344.222.
Peder Rist Schjelderup
Født 16 okt. 1796250,100.
Død 1851100.
345.222.
Sara Røst el. Rist Schjelderup
Født 5 mai 1800251,100.

Gift _____100med

Gunder Eriksen
     Skrædder i Svolvær.100
346.222.
Søren Schjelderup
Født 13 mar. 1803100.
Død jun. 1831100.
347.222.
Hanna Margrethe Schjelderup
Født mar. 1805100.

Gift 15 jan. 1833100 med

Hans B.. Hind Meyer
Født 1 nov. 1788100.
Død 14 mar. 1837100.
     Guldsmed i Bergen.100
348.222.
Elen Margrethe Schjelderup
Født 13 nov. 1809100.
Død 1896100.
     Død ugift.100
349.223.
Willatz Bing Dreyer
Født 1797, Hadsel.48.
350.224.
Malena Katrina Bing Drejer
Født omkring 1799252,102.
351.224.
Sara Schelderup
Født 1802100.
Død 28 dec. 1872100.

Gift 1822100 med

Lars Weibye
Død 16 mar. 1828100.
     1788 Lieut: Risør.100
352.224.
___________
     En sønn som druknet under vinterfisket på Vestfjorden.196
353.224.
Anne Sofie Schelderup
Født 4 jul. 1811253,196.
Død 13 feb. 1848100,48.

Gift 1843254,100 med

Ove Guldberg Høegh
Født 23 apr. 1814100.
Død 7 feb. 1863100.
     Søn af Dines Guldberg Høegh og Pauline Louise Juell.

[Gift 1° 1843 med Anne Sofie Schelderup (4 jul. 1811 - 13 feb. 1848); Gift 2° 21 nov. 1848 med Ingeborg Anna Dons (f. 1827)].

Børn af Anne Sofie Schelderup og Ove Guldberg Høegh:

421.353.Knud Orn (Ørn?) Høegh, f. 1844, Trondenes.
354.224.
Christopher Andreas Schelderup
Født 23 sep. 1815100.
Død 1887, Seljestad, Trondenes.135.
     Stilling: Lege

Gift 18 aug. 1851100 med

Sara Sophie Margrethe Nicolaisdatter Heidenreich
Født 8 jan. 1828, Tønsberg.100,254.
Død 1884, Seljestad, Trondenes.255.

Børn af Christopher Andreas Schelderup og Sara Sophie Margrethe Nicolaisdatter Heidenreich:

422.354.Christopher Andreas Schjelderup, f. 1852, d. 1853, Tønsberg.
423.354.Einar Schjelderup, f. 1854, d. 1861, Trondenes.
424.354.Oluf (Olav) Schjelderup, f. 1856, Trondenes., d. 1857, Trondenes.
425.354.Hjalmar Kristoffersen Schjelderup, f. 1858, Trondenes.
426.354.Einar Schjelderup, f. 1861
427.354.Halvdan Schjelderup, f. 1863, Trondenes.
428.354.Gunnar Schjelderup, f. 1869, Trondenes.
355.224.
Elen Margrethe Schjelderup
Død 2 jan. 1863, Seljestad i Trondenes.100.
356.224.
Søren Schelderup
Født 6 okt. 1818, Lødingen.256,257,216.
Død 25 dec. 1896, Beitstad, Nord Trøndelag.100,48.
     Stilling: Lærer
     Søren Schjelderup er år 1865 sogneprest i Hatfjelddalen? og bor på prestegården med konen Jensine og deres barn: Sverre, Petra Maria, Anna Elise, Sara Andrea og Helga.216

Gift 28 dec. 1853, Alstadhaug100 med

Jensine Klykken (Klykker?)
Født 28 dec. 1828, Inderøen.258,100,216.

Børn af Søren Schelderup og Jensine Klykken (Klykker?):

429.356.Christopher Andreas Schjelderup, f. omkr. 1854, d. 1863
430.356.Petra Maria Schjelderup, f. 1856, Steinkjær.
431.356.Sverre Schjelderup, f. 1857, Steinkjær.
432.356.Einar Schjelderup, f. 1859, d. 1860
433.356.Hanna (Anne Elisabeth) Schjelderup, f. 1862, Hatfjelddalen.
434.356.(Lea) (Sara Andrea) Schjelderup, f. 1864, Hatfjelddalen.
435.356.Helga Schjelderup, f. omkr. 1865, Hatfjelddalen.
436.356.Henriette Schjelderup, f. 1867
357.224.
Arnoldus Schytte Schjelderup
Født 12 jan. 1822100, døbt 21 apr. 1822, Lødingen.259,100.
     Gaardbr. i Tysfjord.100

Gift _____100med

Sofie Larsdatter
358.224.
___________
359.224.
___________
360.224.
___________
361.224.
___________
362.224.
___________
363.224.
___________
364.225.
Sara Jakobsdatter Sanrib

Gift 28 okt. 1836260 med

Willatz N. Dreyer
     Handelsmann på Kvitnes i Hadsel.260
365.227.
Lorentz Christopher Schjelderup
Født 7 okt. 1812, Vinje i Bø, Vesterålen.50.
Død 12 jun. 1874, Gulstad i Hadsel.50.
     Indehaver af en større Skrædderforretning i Bergen, senere bosat som Proprietær paa Gulstad i Hadsel.50

Gift 1 jun. 184150 med

Karin Rasmine (Kaia) Thesen
Født 15 apr. 182350.
Død 8 apr. 1896, Bergen.50.
     Datter af Elias Thesen og Isabella Testmann Jentoft.

Børn af Lorentz Christopher Schjelderup og Karin Rasmine (Kaia) Thesen:

437.365.Emilie Schjelderup, f. 1843
438.365.Joachim Elias Schjelderup, f. omkr. 1845, d. 1862, Bergen.
439.365.Emilie Schjelderup, f. 1846
440.365.Isabella Birgitte (Bella) Schjelderup, f. 1848, Bergen.
441.365.Lauritz Ananias Schjelderup, f. 1851
442.365.Christopher Rasmus Henning Schjelderup, f. 1854
443.365.Johan Rasch Jentoft Thesen Schjelderup, f. 1856, d. 1876, Brasilien.
444.365.Sara Susanna Bing Schjelderup, f. 1859, Hadsel.
445.365.Joachim Elias Schjelderup, f. 1863, Hadsel.
366.227.
John Røst Schjelderup
Født 14 okt. 1813261.
Død 10 mar. 1874261.
     Handelsmann på Vinje i Bø, Vesterålen.261

Gift _____med

Magdalene Irgens Schøning
Født 3 jan. 1810, Grøtø.261.
Død 10 feb. 1883261.
     Datter af Arnt Schøning og Anna Johanne Margrete Angell.

Børn af John Røst Schjelderup og Magdalene Irgens Schøning:

446.366.Birgitte Isakelle Schjelderup, f. 1841, Vesterålen., d. 1908, Tromsø.
367.228.
Sara Røst Dreyer
Født 180336.
368.228.
Helene Catharine Rist Dreyer
Født 180636.

Gift _____med

Jens Peter Schjelderup
369.228.
Anne Sophia Hersleb Dreyer
Født 1808, Klak, Hadsel.36,48, døbt 1 apr. 1808, Hadsel.48.
Død 11 mai 1887, Kjøpsvik, Tysfjord.48.

Gift 12 jan. 1833, Lødingen.48 med

Jacob Willumsen Lind
Født 11 jan. 1792, Kjøpvik, Tysfjord.48.
Død 14 apr. 1848, Kjøpsvik, Tysfjord.48.
     Søn af Willum Jacobsen Lind og Petronella Halvorsdatter.
     Gjestgiver og Handelsmann på Kjöpsvik i Tysfjorden.36,261
     Eide flere jekter. 15 Børn [6 i første].

[Gift 1° 1813 med Maren Maria Reener (15 aug. 1785 - 1831); Gift 2° 12 jan. 1833 med Anne Sophia Hersleb Dreyer (1808 - 11 mai 1887)].

Børn af Anne Sophia Hersleb Dreyer og Jacob Willumsen Lind:

447.369.Sara Susanne Bing Lind, f. 1841
370.228.
Søren Ferdinand Dreyer
Født 180936.
371.228.
Willas Bing Dreyer
Født 2 aug. 181336.
     Opfostret hos handelsmann Gjæver på Vebbestad i Kvæfjord. Willas Bing Dreyer var mellem 1830-1845 skolelærer i Ofoten og bodde da på Ytter-Böe i Ofoten.36

Gift _____, Kvæfjord36 med

Mette Margrethe Gregusdatter
Født 29 jan. 1798, Kvæfjord36.
     Datter af Gregus Jacobsen og Inger Maria Larsdatter.
372.228.
Ellen Margrethe Steen
Født 1819, Søberg, Bø, Vesterålen36.
Død 22 jul. 1868, Hægstad i Lødingen, (37 år gl.)36,261.

Gift _____med

Elias Christian Larsen Prydtz
Født 1814, Hadsel/Hassel36.
Død 1909262.
     Smed, leilending og gårdbruker på Hægstad i Lödingen.36
     Elias var jordbruker og smed. Han fikk bygselbrev 18. sept. 1841 på lnr. 27a1 Hægstad gård i Lødingen hos Rasmus Christensen på 1 pd 3 mk. Elias satt i 1870 på 3 ort 20 sk. I 1875 er Elias ført som selveier på lnr. 27a1.263

[Gift 1° med Ellen Margrethe Steen (1819 - 22 jul. 1868); Gift 2° 6 jun. 1867 med Christiane Ellingsen (11 okt. 1834 - 1920)].

Børn af Ellen Margrethe Steen og Elias Christian Larsen Prydtz:

448.372._____
449.372._____
450.372._____
451.372.Jens Krog Prytz, f. 1847
452.372.Truls Steen Prytz, f. 1849
453.372._____
454.372.Johannes Irgens Prytz, f. 1853
455.372.Gerhard Bergeton Prytz, f. 1854
456.372._____
373.228.
Jørgen Stinus Steen
Født 182136.
     Da Jørgen Steen blev gift opholdt han sig på Tranöy. Han var snedker av profesjon og som sådan opholdt han sig på forskjellige steder i Nord-Norge. I 1856 nevnes han som gårdbruker på Helland i Hamaröy.36

Gift 7 okt. 1847, Hamarøy36 med

Emelie Karoline Christensdatter
Født 4 mar. 1827, Tranøy i Hamarøy36.
     Datter af Hartvik Christensen og Ingeborg.

Børn af Jørgen Stinus Steen og Emelie Karoline Christensdatter:

457.373.Jacob Sandrib Steen, f. 1848, Tranøy i Hamarøy
458.373.Hartvik Christian Steen, f. 1856, Helland i Hamarøy
374.228.
Rasmus Andreas Steen
Født 1823, Snarseth i Vesterålen36.
Død før 1875264.
     Opvokset hos onkelen sogneprest Schjelderup i Lödingen.36
     Skomaker med bopel Offersöy.36

Utenfor ekteskap med

Jonetta Kristine Axelsdatter
     Datter af Axel Pedersen og Anne Malene.
     Fra Strømmen i Tysfjorden.264

Gift 1° _____med

Dorthea Anna Larsdatter
Født 1826264.
Død 16 feb. 1897264.
     Fra Rinöy i Lödingen.36

Børn af Rasmus Andreas Steen og Jonetta Kristine Axelsdatter:

459.374.Mathias Andreas Steen, f. 1849, Strømmen i Tysfjord

Børn af Rasmus Andreas Steen og Dorthea Anna Larsdatter:

460.374.Anne Dorthea Steen, f. 1859
375.239.
Herman Christopher Garmann
Født 1786265.
Død 1853265.
     Grosshandlare, rysk och fransk vice konsul i Trondheim.265

Gift _____med

Nikoline Höe
Født 1791265.
Død 1837265.

Børn af Herman Christopher Garmann og Nikoline Höe:

461.375.Marie Garmann
376.249.
Willatz Bing Dreyer
Født 17 jan. 1806.

Generation 9.

377.276.
Mathias Johannes Køhlen Whitte
Født 31 mar. 18389.
378.276.
Else Margrethe Vilhelmine Whitte
Født 10 aug. 18409.
379.276.
Christian Vilhelm Whitte
Født 8 jan. 18459.
380.278.
Oscar Carl Gustav Whitte
Født aug. 18479.
Død 23 dec. 18489.
381.278.
Ingeborg Margrethe Whitte
Født 26 sep. 18499.
382.278.
Helge Camille Mathilde Whitte
Født 1 jun. 18529.
383.278.
Marie Augusta Whitte
Født 18579.
Død 25 apr. 18589.
384.280.
Sophus Peter August Scheel Whitte
Født 21 jun. 1839, Slagelse9.
     Dep. 1858 i Randers9
385.280.
Johannes Anker Christian Scheel Whitte
Født 20 dec. 1840, Slagelse9.
     Dep. 1860 i Randers9
386.280.
Agnes Marthe Maria Caroline Whitte
Født 20 jan. 1843, Slagelse9.
387.280.
Anna Eleonora Christiane Whitte
Født 14 mar. 18459.
Død 22 okt. 18459.
388.280.
Carl Christian Jørgen Scheel Whitte
Født 20 mai 18469.
     Dep. 1864 fra Randers9
389.280.
Axel Henrik Siegfrid Scheel Whitte
Født 25 sep. 18489.
Død 11 nov. 18489.
390.280.
Anna Sophie Whitte
Født 30 dec. 18509.
391.280.
Axel Vilhelm Magnus Whitte
Født 5 mai 18539.
392.299.
Peter Schjelderup
Født omkring 1829, Sogndal prgj.266,216.
     ! GÆT - sønn av Herman Schjelderup !
     Selveier og landhandler i Sogndal (1865).216

Gift _____216med

Elsa
Født omkring 1829, Kristiansund.266,216.

Børn af Peter Schjelderup og Elsa:

462.392.Evarth (Edvard?) Schjelderup, f. omkr. 1861, Sogndal prgl.
463.392.Emilie Schjelderup, f. omkr. 1863, Sogndal prgl.
393.299.
Thrine Schjelderup
Født omkring 1841, Sogndal prgl.267,216.
     Trine er år 1865 ugift og bor hjemme.216
394.300.
Hermann Schjelderup
Født omkring 1853, Sogndal prgj.268,216.
395.303.
Reier Schjelderup
Født 3 sep. 1815.
396.316.
Markus Jakobsen Normann
Født 1809, Tofta, Trondenes.135.
397.317.
Jacob Andreas Parelius Normann
Født 15 jan. 1825269.
Død 18 okt. 1897269.
     Bonde på Espenes (Aspenes) i Sør-Folla (Sørfold) i Salten.269

Gift _____med

Hansine Henriette Heitmann
Født 9 nov. 1830269.
     Datter af Kristen Hartvig Hveding Heitmann og Berit Johansdatter.

Børn af Jacob Andreas Parelius Normann og Hansine Henriette Heitmann:

464.397.Kristian Bergliton Normann, f. 1858
465.397.Søren Normann, f. 1860, d. 1897
466.397.Laurits Ingvard Bredal Normann, f. 1863
467.397.Nikolai Jakob Berner Normann, f. 1867, d. 1889, Amerika.
398.318.
Petter Johan Pettersen Agersborg
Født 1816, Harstad, Trondenes.270.
Død 1889, Skånland, Trondenes.270.
399.321.
Ellen Sofie Hartvigsdatter Normann
Født 16 jul. 1820, Harstad, Trondenes.189,231.

Gift 1° 1844271 med

Peder Johan Harr Rafaelsen
Født 6 apr. 1818, Gausvik, Trondenes.189,271.
Død 1858, Lofoten, Nordland.272.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 2° 1862273 med

Andreas Severin Jenssen
Født 1837, Lenvik.273.

Børn af Ellen Sofie Hartvigsdatter Normann og Andreas Severin Jenssen:

468.399.Peder Mikal Sidenius Andreassen, f. 1863, Trondenes.
400.321.
Mikol Maria Hartvigsdatter
Født 29 jan. 1822, Harstad, Trondenes.189,135.
     Dei reiste til Amerika.189

Utenfor ekteskap med

Knut Rasmussen
     Røkenes, Trondenes.135

[Gift 1° med Hanna Rebekka Margrete Helgesdatter (f. 1822); Gift 2° med Mikol Maria Hartvigsdatter (f. 29 jan. 1822)].

Gift 1° 1859274 med

Petter Andreas Lorentssen Næsvold
Født 1833, Verdal, Nord Trøndelag.231.
     Harstad, Trondenes.
     Dei reiste til Amerika.189

Børn af Mikol Maria Hartvigsdatter og Knut Rasmussen:

469.400.Martina Rebekka Knutsdatter, f. 1845, Trondenes.

Børn af Mikol Maria Hartvigsdatter og Petter Andreas Lorentssen Næsvold:

470.400.Gjertrud Lovna Pettersdatter Næsvold, f. 1861, Trondenes.
471.400.Hans Pettersen Næsvold, f. 1863, Trondenes.
472.400.Hanna Emelie Pettersdatter Næsvold, f. 1865, Trondenes.
401.321.
Erik Søren Hartvigsen
Født 8 jul. 1824, Harstad, Trondenes.189,135.
Død 24 mar. 1892, Harstad, Trondenes.275,189.
     Etterslekt (6 barn). Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 1851135 med

Bergitta Ovedie Jensdatter
Født 1821, Vollstad, Trondenes.135.
     Datter af Jens Jenssen og Ingeborg Dortea Nilsdatter.
402.321.
Else Marie Rafn Hartvigsdatter Normann
Født 24 sep. 1826, Harstad, Trondenes.189,231.
Død 1827, Harstad, Trondenes.231.
403.321.
Mikkel Normann Hartvigsen
Født 1828, Harstad, Trondenes.276,231.
Død 2 mai 1856, Finnmark.249,231.
     Mikkel og broren Hans Augustin kom bort på Austhavet på heimreise frå Finnmark 2. mai 1856.249
404.321.
Johanna Margrete Hartvigsdatter Normann
Født 1830, Harstad, Trondenes.231.
405.321.
Hans Augustinus Schjelderup Hartvigsen
Født 1833, Harstad, Trondenes.231.
Død 2 mai 1856, Finnmark.249.
     Mikkel og broren Hans Augustin kom bort på Austhavet på heimreise frå Finnmark 2. mai 1856.249
406.321.
Andrea Sofia Hveding Hartvigsdatter
Født 1836, Harstad, Trondenes.231.
Død 1836, Harstad, Trondenes.231.
407.321.
Søren Martin Hartvigsen
Født 27 jan. 1839, Harstad, Trondenes.249,135.

Gift 1865135 med

Susanna Marie Dahl Tollevsdatter Leier
Født 1834, Strand, Lødingen.135.
     Datter af Tollev Andreas Lejer Pedersen og Gerharda (Gerhardina) Lind Jacobsdatter.

Børn af Søren Martin Hartvigsen og Susanna Marie Dahl Tollevsdatter Leier:

473.407.Petra Jensina Lindberg Sørensdatter, f. 1867, Trondenes.
474.407.Ragnvald Mikal Sørensen, f. 1869, Trondenes.
475.407.Hilda Eline Sørensdatter, f. 1874, Trondenes.
408.321.
Henrik Martinus Hartvigsen Normann
Født 1842, Harstad, Trondenes.277,231.
Død 11 feb. 1905, Harstad, Trondenes.249,231.
409.321.
Jens Andreas Hartvigsen Normann
Født 16 mai 1845, Harstad, Trondenes.249,231.
     Til Andenes, Dverberg, Nordland.
410.321.
Nils Andreas Hartvigsen
Født _____, Harstad, Trondenes.231.
Død 1837, Harstad, Trondenes.231.
411.323.
Erik Henningsen Normann
Født 1833, Gausvik, Trondenes.235.
Død 1912, Leikvikhamn, Trondenes.235.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
412.323.
Hartvig Hveding Henningsen Normann
Født 11 mar. 1835, Leikvik, Trondenes.179,135.

Utenfor ekteskap med

Karen Johanna Steffensdatter
Født 1847, Sørrollnes, Astafjord.135.
     Datter af Steffen Ediassen og Martina Tygesdatter.

Børn af Hartvig Hveding Henningsen Normann og Karen Johanna Steffensdatter:

476.412.Konrad Eberg Hartvigsen Normann, f. 1884, Astafjord.
413.323.
Ellen Margrete Giæver Henningsdatter Normann
Født 1837, Leikvik, Trondenes.235.
Død 1887, Leikvik, Trondenes.235.
414.323.
Anne Birgitte Henningsdatter Normann
Født 1839, Leikvik, Trondenes.235.
Død 1841, Leikvik, Trondenes.235.
415.323.
Baltser Peder Andreas Eberg Henningsen Normann
Født 1841, Leikvik, Trondenes.235.
     Tok til Tromsø, Tromsøysund.235
416.335.
Kristoffer Johan Mikkelsen Normann
Født 1865, Bø, Vesterålen.240.

Gift 1891278 med

Sara Isakine Ursin Mathiasdatter
Født 1860, Steinsland, Trondenes.279.

Børn af Kristoffer Johan Mikkelsen Normann og Sara Isakine Ursin Mathiasdatter:

477.416.Mette Marie Kristoffersdatter Normann, f. 1892, Trondenes.
478.416.Magnhild Therese Kristoffersdatter Normann, f. 1894, Trondenes.
479.416.Elfrida Ulrikke Josefine Kristoffersdatter Normann, f. 1896, Trondenes.
480.416.Signe Katrine Kristoffersdatter Normann, f. 1898, Trondenes.
417.335.
Sara Ursin Mikkelsdatter Normann
     Gift med Paul Svendsen og budde på Sund i Vesterålen.189
418.335.
Regine Mikkelsdatter Normann
     Forfatter. Lærarinne i Oslo til ho fall for aldersgrensa.189
419.335.
Marie Mikkelsdatter Normann
     Gift med Edvard Bjørstad og bur i Vassdal ved Stokmarknes.189
420.335.
Erik Mikkelsen Normann
     Kom bort på sjøen, 18 år gl.189
421.353.
Knud Orn (Ørn?) Høegh
Født 15 apr. 1844, Trondenes..
422.354.
Christopher Andreas Schjelderup
Født 24 sep. 1852100.
Død 23 dec. 1853, Tønsberg.100.
423.354.
Einar Schjelderup
Født 7 jul. 1854280,100,255.
Død 27 mar. 1861, Seljestad, Trondenes.100.
424.354.
Oluf (Olav) Schjelderup
Født 19 dec. 1856, Røkenes, Trondenes.100,255.
Død 1 mai 1857, Røkenes, Trondenes.100.
425.354.
Hjalmar Kristoffersen Schjelderup
Født 12 apr. 1858, Harstad, Trondenes.100,255.

Gift 1884281 med

Tora Pauline Nilsdatter Johnsen
Født 1861, Alstahaug281.
Død 1887, Seljestad, Trondenes.281.

Børn af Hjalmar Kristoffersen Schjelderup og Tora Pauline Nilsdatter Johnsen:

481.425.Kristoffer Andreas Schjelderup, f. 1885, Trondenes.
426.354.
Einar Schjelderup
Født 30 mar. 1861100.
427.354.
Halvdan Schjelderup
Født 31 aug. 1863, Seljestad, Trondenes.100,255.
428.354.
Gunnar Schjelderup
Født 16 sep. 1869, Seljestad, Trondenes.100,255.
429.356.
Christopher Andreas Schjelderup
Født omkring dec. 1854.
Død 12 aug. 1863282,100.
430.356.
Petra Maria Schjelderup
Født feb. 1856, Steinkjær.283,100,216.
431.356.
Sverre Schjelderup
Født dec. 1857, Steinkjær.284,100,216.
     Sogneprest ?
432.356.
Einar Schjelderup
Født dec. 1859100.
Død aug. 1860100.
433.356.
Hanna (Anne Elisabeth) Schjelderup
Født feb. 1862, Hatfjelddalen.285,100,216.
434.356.
(Lea) (Sara Andrea) Schjelderup
Født 6 feb. 1864, Hatfjelddalen.286,100,216.
435.356.
Helga Schjelderup
Født omkring 1865, Hatfjelddalen.287,216.
436.356.
Henriette Schjelderup
Født 12 mai 1867100.
437.365.
Emilie Schjelderup
Født 184350.
     Død spæd.50
438.365.
Joachim Elias Schjelderup
Født omkring 184550.
Død 1862, Bergen.50.
439.365.
Emilie Schjelderup
Født 30 nov. 184650.

Gift _____med

Olaus Hanson
Født 184650.
     Fra Christiania. Mekaniker. Bosat i Worchester, Mass., USA.50

Børn af Emilie Schjelderup og Olaus Hanson:

482.439.Henry Hanson, f. 1882
483.439.Carry Hanson, f. 1884
484.439.Johnny Hanson, f. 1886
485.439.Einar Hanson, f. 1888
440.365.
Isabella Birgitte (Bella) Schjelderup
Født 31 aug. 1848, Bergen.50.

Gift 1891, Domkirken i Bergen.50 med

Christian Mohn Thesen
Født 23 nov. 183650.
     Søn af Elias Thesen og Isabella Testmann Jentoft.
     Skibskaptein (fører av Bergens første Jernskib, Barken, "Europa"). Senere Korrespondent og Skibsreder i Bergen.50
441.365.
Lauritz Ananias Schjelderup
Født 29 sep. 185150.
     Kjøbmand i Bergen.50

Gift 1° 30 okt. 187650 med

Betzy Susanne Sivertsen
Født 7 sep. 184750.
Død 3 dec. 189750.
     Datter af Berent Martin Sivertsen og Marthine Steen.

Gift 2° 14 mar. 189350 med

Caroline Dorothea Hansen
Født 10 apr. 186450.
     Datter af Niels O. Hansen og Elen Marie Hansen.

Børn af Lauritz Ananias Schjelderup og Betzy Susanne Sivertsen:

486.441.Lorentz Schjelderup, f. 1881
487.441.Berent Schjelderup, f. 1883
488.441._____
489.441._____
490.441._____

Børn af Lauritz Ananias Schjelderup og Caroline Dorothea Hansen:

491.441.Victor Schjelderup, f. 1894
492.441.Carola Schjelderup, f. 1896
493.441.Kaia Schjelderup, f. 1898
494.441.Betzy Schjelderup, f. 1899
442.365.
Christopher Rasmus Henning Schjelderup
Født 12 apr. 185450.
     Lever ugift i Boston, USA.50
443.365.
Johan Rasch Jentoft Thesen Schjelderup
Født 25 aug. 185650.
Død 1876, Rio de Janeiro, Brasilien.50.
     Sømand, død af den gule Feber.50
     Må være identisk med den Johan Schjelderup, f. 1855 i Bergen, der år 1865 er pleiesøn hos kjøpmann i Bergen Johan Thesen (f. 1826 i Moskenæs, Nordland).216
444.365.
Sara Susanna Bing Schjelderup
Født 22 sep. 1859, Hadsel.50.
     Opholder sig i Bergen.50
445.365.
Joachim Elias Schjelderup
Født 27 nov. 1863, Hadsel.50.
     Handelsagent i Bergen.50

Gift 1 mai 1888, Strømsnæs i Askøen.50 med

Marie Traae
Født 13 jun. 1863, Strømsnæs i Askøen.50.

Børn af Joachim Elias Schjelderup og Marie Traae:

495.445.Ingmor Schjelderup, f. 1889
496.445.Jenny Schjelderup, f. 1892
497.445.Hans Schjelderup, f. 1893
498.445.Laila Schjelderup, f. 1895
499.445.John Røst Schjelderup, f. 1897
500.445._____
501.445._____
446.366.
Birgitte Isakelle Schjelderup
Født 15 okt. 1841, Vinje i Bø, Vesterålen.203.
Død 14 apr. 1908, Tromsø.203.

Gift 12 aug. 1863203 med

Hans Andreas Giæver
Født 17 nov. 1835, Tromsø.203.
Død 4 mai 1908, Tromsø.203.
     Ved farens død i 1869 overtok Hans Andreas firmaet Giæver & Søn [manufaktur- og kortevarer], som imidlertid gikk konkurs i 1881. Hans Andreas fortsatte da med å selge manufakturvarer pr. kommisjon, og denne handelen fikk et betydelig omfang. Giæver-firmaet ble faktisk ledende i bransjen. (jfr. Ytreberg I, s. 553, 592).203

Børn af Birgitte Isakelle Schjelderup og Hans Andreas Giæver:

502.446.John Schjelderup Giæver, f. 1864, Tromsø., d. 1914, Tromsø.
503.446.Hans Martinus Giæver, f. 1869, Tromsø.
504.446.Birger Andreas Giæver, f. 1871, Tromsø., d. 1921, Lillehammer.
505.446.Halvdan Giæver, f. 1873, Tromsø ?, d. 1918
447.369.
Sara Susanne Bing Lind
Født 1841288.
     Kjøbsvig.289

Gift 29 dec. 1862290 med

Johannes Irgens Krog
Født 1836289.
     Søn af Jens Krog og Gjertine (Gjertrud) Birgitta Lind.
     Johannes bodde på Offersøy [i Lødingen] som handelsmann da han ble gift med Sara i 1862. Ytterligere opplysninger savnes.289
448.372.
___________
449.372.
___________
450.372.
___________
451.372.
Jens Krog Prytz
Født 20 mai 184736.
452.372.
Truls Steen Prytz
Født 22 sep. 1849263.
     Befant seg 1875 i Haugesund(?) som styrmann på skonnerten Njord. Døde på Island.263
453.372.
___________
454.372.
Johannes Irgens Prytz
Født 185336.
455.372.
Gerhard Bergeton Prytz
Født 185436.
456.372.
___________
457.373.
Jacob Sandrib Steen
Født 2 nov. 1848, Tranøy i Hamarøy36.
458.373.
Hartvik Christian Steen
Født 2 sep. 1856, Helland i Hamarøy36.
459.374.
Mathias Andreas Steen
Født 2 aug. 1849, Strømmen i Tysfjord36, døbt 16 sep. 184936.
     Gårdbruker på Kanstad i Lødingen.

Gift _____med

Jakobine Andrea Andersdatter
Født 28 aug. 1845, Lunskjelvik i Lødingen36.
460.374.
Anne Dorthea Steen
Født 1859264.

Gift 17 jul. 1885264 med

Anton K. Kristoffersen Vigen
461.375.
Marie Garmann

Gift _____med

Arild Huitfeldt
Født 1813265.
Død 1877265.
     Till Lund och Lundemo i Horrig. Ryttmästare, tysk konsul i Trondheim. [Se Danmarks Adels Aarbog 1905, s. 196; 1985-87, s. 214.]265

Børn af Marie Garmann og Arild Huitfeldt:

506.461.Marie Arilda Virginie Huitfeldt, f. 1849, d. 1936

Generation 10.

462.392.
Evarth (Edvard?) Schjelderup
Født omkring 1861, Sogndal prgl.291,216.
463.392.
Emilie Schjelderup
Født omkring 1863, Sogndal prgl.292,216.
464.397.
Kristian Bergliton Normann
Født 26 mar. 1858269.

Gift _____med

Berntine Kristianne Strøm
Født 26 jan. 1858269.
Død 8 jan. 1922269.
     Datter af Jørgen Johan Jørgensen Strøm og Karen Hagerup Heitmann.
     Ingen born.269
465.397.
Søren Normann
Født 9 jun. 1860269.
Død 1897269.
     Kom bort på sjøen i Lofoten 1897. Ugift.269
466.397.
Laurits Ingvard Bredal Normann
Født 25 sep. 1863269.

Gift _____med

Ingeborg Sofie Strøm
Født 1870293.
     Datter af Jørgen Johan Jørgensen Strøm og Karen Hagerup Heitmann.

Børn af Laurits Ingvard Bredal Normann og Ingeborg Sofie Strøm:

507.466.Jakob Normann
508.466.Karsten Normann
509.466.Sverre Normann
467.397.
Nikolai Jakob Berner Normann
Født 8 mai 1867269.
Død 1889, Amerika.269.
     Ugift.269
468.399.
Peder Mikal Sidenius Andreassen
Født 1863, Bø, Trondenes.273.
469.400.
Martina Rebekka Knutsdatter
Født 1845, Harstad, Trondenes.294.

Gift _____med

Hans Jakobsen Høye
Født 1846, Dovre, Oppland.295.
Død 1902, Sama, Trondenes.295.
     Søn af Jakob Hanssen og Anna Erlandsdatter.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
470.400.
Gjertrud Lovna Pettersdatter Næsvold
Født 1861, Seljestad, Trondenes.274.
     Til Ibestad, Astafjord.
471.400.
Hans Pettersen Næsvold
Født 1863, Seljestad, Trondenes.274.
     Til Ibestad, Astafjord.
472.400.
Hanna Emelie Pettersdatter Næsvold
Født 1865, Seljestad, Trondenes.274.
     Til Ibestad, Astafjord.
473.407.
Petra Jensina Lindberg Sørensdatter
Født 1867, Harstad, Trondenes.274.
474.407.
Ragnvald Mikal Sørensen
Født 1869, Harstad, Trondenes.274.

Gift _____med

Marta Kinsarvik
     Datter af Lars Kinsarvik.
475.407.
Hilda Eline Sørensdatter
Født 1874, Harstad, Trondenes.274.
476.412.
Konrad Eberg Hartvigsen Normann
Født 1884, Sørrollnes, Astafjord.135.
477.416.
Mette Marie Kristoffersdatter Normann
Født 1892, Steinsland, Trondenes.278.
478.416.
Magnhild Therese Kristoffersdatter Normann
Født 1894, Steinsland, Trondenes.278.
479.416.
Elfrida Ulrikke Josefine Kristoffersdatter Normann
Født 1896, Steinsland, Trondenes.278.
480.416.
Signe Katrine Kristoffersdatter Normann
Født 1898, Steinsland, Trondenes.278.
481.425.
Kristoffer Andreas Schjelderup
Født 1885, Seljestad, Trondenes.281.
482.439.
Henry Hanson
Født 188250.
483.439.
Carry Hanson
Født 188450.
484.439.
Johnny Hanson
Født 188650.
485.439.
Einar Hanson
Født 188850.
486.441.
Lorentz Schjelderup
Født aug. 188150.
487.441.
Berent Schjelderup
Født feb. 188350.
488.441.
___________
489.441.
___________
490.441.
___________
491.441.
Victor Schjelderup
Født mai 189450.
492.441.
Carola Schjelderup
Født jul. 189650.
493.441.
Kaia Schjelderup
Født okt. 189850.
494.441.
Betzy Schjelderup
Født dec. 189950.
495.445.
Ingmor Schjelderup
Født 12 jul. 188950.
496.445.
Jenny Schjelderup
Født 23 mar. 189250.
497.445.
Hans Schjelderup
Født 4 dec. 189350.
498.445.
Laila Schjelderup
Født 12 dec. 189550.
499.445.
John Røst Schjelderup
Født 20 apr. 189750.
500.445.
___________
501.445.
___________
502.446.
John Schjelderup Giæver
Født 18 sep. 1864, Tromsø.296.
Død 5 nov. 1914, Tromsø.296.
503.446.
Hans Martinus Giæver
Født 4 jul. 1869, Tromsø.261.
     Han var elev av Tromsø skole og Gundersens skole. Han tok latinartium i 1888, arbeidet deretter til 1891 ved handelen, reiste til Amerika sistnevnte år, og i studenterboken for 1913 opplyses at han var kontorsjef ved elektrisitetsverk i Spokane. Det er også opplyst at han var bosatt i Burlingame, California, og arbeidet som bokholder i San Francisco.297
     Han var gift med hadde ingen barn.297
504.446.
Birger Andreas Giæver
Født 22 mai 1871, Tromsø.298.
Død 25 jan. 1921, Lillehammer.298.
505.446.
Halvdan Giæver
Født 1 dec. 1873, Tromsø ?299.
Død 26 mar. 1918299.
506.461.
Marie Arilda Virginie Huitfeldt
Født 1849265.
Død 1936265.

Gift _____med

Halvard Bachke
Født 1838265.
Død 1875265.
     Britisk vice konsul, skeppsredare i Trondheim.265

Generation 11.

507.466.
Jakob Normann
508.466.
Karsten Normann
509.466.
Sverre Normann

Kilder og Noter
1Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 81
2Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 403
3Kjeld Bugge: Småstykker. Litt om slekten Borchmann., s. 409. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1952): 407-410
4Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling.: De Bullers og Balgers Slegte-Register
5H.T. Gram: Trønderslekten Gram (Oslo 1982), s. 112
6Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951-52)
7Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 466
8Kvikneboka
9F.E. Hundrup: Lærerstanden ved de lærde skoler i Nakskov, Nysted og Rønne (side 48-54)
10Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 134. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
11Kjeld Bugge: Småstykker. Litt om slekten Borchmann., s. 408. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1952): 407-410
12Strinda Bygdebok II (1939?), s. 93
13Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 172
14Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 98
15Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 36
16sluttet 14. dec. 1697.
17Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 222. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
18Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951)
19Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 103
20Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987.
21Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 79
22Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 270
23S.H. Finne-Grønn i Norsk Personalhistorisk Tidsskrift 3. bind, s. 426 ff.: Hvorfra stammer slegten Hagerup? (Borgermester Adrian Rockertsens slegt av Trondhjem.)
24Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 271
25Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 170
26Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915)
27Gerhard Treschow: Danske Jubel-Lærere (Kiøbenhavn, 1753)., s. 327
28Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling. Excerpter: Gl. kgl. Saml. 2824 qv., læg no. 11: De Johanssoners Slegte-Register
29Kjeld Bugge: Slekten Røg i Hemne., s. 228. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1966): 221-231
30Kjeld Bugge: Slekten Røg i Hemne., s. 227. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1966): 221-231
31Geistlig skifte.
32Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 171
33Email 19980909: Kurt Dahlstrøm
34Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 82
35F.E.Hundrup: Lærerstanden ved de nedlagte Latinskoler i Hjørring, Nykjøbing paa Mors, Sæby og Thisted. (Aalborg 1871), s. 9
36Joh. G. Reppe, statsarkivet i Trondhjem: Håndskreven slægtstavle «Slektene Schelderup, Steen m.fl.»
37Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 83
38Kjeld Bugge: Småstykker. Litt om slekten Borchmann., s. 410. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1952): 407-410
39I NST 13, s. 410 sættes vielsesdato til 16. sept. 1689.
40Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 284
41Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 219. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
42Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 131
43Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 214
44Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 129. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
4538 år gl. i 1701.
46Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 238
47Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55)
48Email
49Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt
50Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 96-99
51Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 323. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
52Richard With: Hvorfra stammer de forskjellige slegter With i Norge?. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 44-47
53Hundrup og Hartvig Munthe skriver år 1681. NST 3, s. 44 skriver år 1678.
54Hartvig Munthe: Efterretninger om Familien Munthe i ældre og i nyere Tid (Chria. 1883-88)
5583 Aar gl.
5676 aar gl.
57Skifte 25. feb. 1756
58Måske 1735 ???
59Skifte 19. nov. 1735 - Dette skal vel være 1755 ???
60Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 27
61Jan Erik Aas efter Alvdal bygdebok.
6214½ år gl. i 1701.; 20 år gl. 7. okt. 1704.
6313 år gl. i 1701; 16 år gl. 7. okt. 1704.
6412 år gl. i 1701.
65Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 458
66Ugift ved skiftet efter moren.
6710 år gl. 1701.
68Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 177
69Joh. E. Brodahl: Inskriptioner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre., s. 52. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943-44): 50-58,103-110,232-238,358-362
70Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 29
71Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 173
7263 år gammel.
73Øystein og Per Eilert Orten: Buschmann prost og jubellærar. Peter Thams Buschmann 1762-1845.
74Ekteskapsbevilling: 2. juli 1717 ble det gitt tillatelse til «Wilhelm Mentzen Schielderup, Stokksund i Herøy» å ekte «Anne Helene Falch, Stokksund i Herøy».
75F.E.Hundrup: Lærerstanden ved de nedlagte Latinskoler i Hjørring, Nykjøbing paa Mors, Sæby og Thisted. (Aalborg 1871)
76Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 235
7716 år gl. ved moderens skifte 14. okt. 1709.
78Charles Ellingsen: Litt om Michel Normann, Husby i Kvæfjord, hans opprinnelse og slekt, samt om slekten Normann fra Grøsnes i Ibestad., s. 142. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1965): 139-150
79Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 60
80C.S. Schilbred skriver i "Slekten Giæver" (1982) at de ble gift 1733. En efterslægtstavle på Frederiksberg bibliotek skriver 15. aug. 1723.
81Digitalarkivet: Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
828 år gl. ved morens skifte 4. mai 1697. I NST 13, s. 410 er fødselsåret sat til 1690.
838 år gl. ved farens skifte 15. nov. 1687.
84Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 306. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
85TSA, Trondheim skp. 14a 1757[1747?]-1751, f. 152.
86Wilhelm Lassen "Biskop i Lund" skriver 25. aug. 1742.
879 år gl. ved morens skifte 12. sept. 1708.
885 år gl. ved morens skifte 12. sept. 1708.
891 år gl. ved morens skifte 12. sept. 1708.
90IGI - http://www.familysearch.com
91Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805. Tinglag, Salten & Torsken sorenskriveri, protokollnr. 141. fol. 52
92Bjarkøy Bygdebok, s. II:240
93Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-06-03
946 år gl. ved fares skifte 6. okt. 1693
955 år gl. ved fares skifte 6. okt. 1693
964 år gl. ved fares skifte 6. okt. 1693
97Wiberg's danske prestehistorie har 13. feb.
98Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 17. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
9965 år gl. ved FT 1801.
100Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
101http://www.familysearch.com
102Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
103Lene Catrine, 50 år gl. ved FT 1801.
10450 år gl. ved FT 1801.
10552 år gl.
106Digitalarkivet: Gravlagde i Bergen 1668-1815.
10769 år gl. ved FT 1801.
10883 år gl.
109Tolga bygdebok meddelt ved Jan Erik Aas
110E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 33
111Skifte 1753 etter Anna Lucia Schelderup meddelt af Jan Erik Aas
112Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 72
113Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1965-66), s. 6
114Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 86
115S.T.Dahl skriver 4. juli 1723, men iflg. Giert Feldtmanns selvbiografi ble han gift 7. juli 1723.
116Sigurd Engelstad: Sogneprest Giert Juel Feldtmanns selvbiografi., s. 49?. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1963): 49-55
1174 år gl. 21. april 1691, 15 år gl. 14. nov. 1703
118Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
119Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
12013 år gl. 31. jan. 1699.
121Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 224. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
122Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 259
123Knut Esmarch: Familien Bredal
124Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 24
1254 år gl. 31. jan. 1699.
126Epost der henviser til Erlandsen, s. 154 og 418.
127H.T. Gram: Trønderslekten Gram (Oslo 1982), s. 184
128Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 18. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
129J.C.L. Lengnick
130Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 336
131Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
132K. Bloch: Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg hr. Niels Olufssøn Bye. Med endel oplysninger om nordlandsslektene Bye og Brønlund., s. 333. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1944): 321-333
133Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 248
134Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 242. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
135Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
136Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 89
13712. tr.
1382. tr.
1392. søndag etter treeining, 71 år gl.
140Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:591
141søndag etter jul, 70½ år gl.
14275 år gl. ved FT 1801.
14333 år gl. ved FT 1801.
144Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 285
145L. U. Pedersen: En familiekrets i Brønnøy, Juul, Cathe, Schytte, Bech, Walsøe., s. 295. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964): 294-298
146Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 114
14713 år gl. ved farens skifte 1770.
148Epost dat. 2000-03-17 af Michael Moum
149Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:23
150Digitalarkivet - http://digitalarkivet.uib.no
151Jarle Pedersen
152Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:558
153Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 85
154Arnt O. Åsvang: Slekten Falch III (198?), s. 7
155Hundrup har nok ment 1752 og ikke 1742 hvis man tager i betragtning at børnene er opskrevet i aldersorden.
15615 år gl. ved FT 1801.
15714 år gl. ved FT 1801.
15830 år gl. ved FT 1801.
15942 år gl. ved FT 1801.
16026 år gl. ved FT 1801.
161Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986)
162O.M.Kinnapel skriver 10. mars 1779.
163Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1965-66)
164Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 336 note 3
165Email: "Remi Trygve Pedersen"
16655 år gl. ved FT 1801.
167Digitalarkivet: Vigde i Bergen 1663-1816.
16835 år gl. ved FT 1801.
16948 år gl. ved FT 1801.
17039 år gl. ved FT 1801.
17144 åt gl. ved FT 1801.
172Folk og Slekt i Trondenes skriver at hav var født år 1753.
173Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-07-19
174"Folk og Slekt i Trondenes" skriver at de ble gift år 1792.
175Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 12
176Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 250
177Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:218
1782. søndag etter treein. 1758
179Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 61
1801. søndag i fasta 1760.
18112. søndag etter treein. 1761.
182Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 249
18323. søndag etter treein. 1763
18422. søndag etter treein. 1764.
18568 år gl.
186Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 45
187Døydde på barselseng.
188Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:173
189Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 62
190Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:249
191Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:250
192Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
193Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944]
19427 år gl. ved FT 1801.
19531 år gl. ved FT 1801.
196Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987)
19721 år gl. ved FT 1801.
19828 år gl. ved FT 1801.
19972 Aar gl.
20044 år gl. ved FT 1801.
20124 år gl. i 1801
202Iflg. "Slægten Benkestok" 25. dec. 1848, iflg. "Slekten Giæver" 24. dec. 1848.
203C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 63
20424 år gl. ved FT 1801.
20520 år gl. ved FT 1801.
206Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 286
207Fosen skp. 11 I, f. 222b).
208Erlandsen: Geistligheden i Tromsø Stift, s. 87
209Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1974), s. 309
210Odd Sørensen Schjelderup i Haslum.
2111. S. i faste 1773
212Atle Jan Westrheim der citerer Bjarkøy Bygdebok II:240-241
213Kristian Carøe, København og Kristiania 1909: Den danske Lægestand 1479-1900
2148 år gl. ved FT 1801.
2156 år gl. ved FT 1801; 68 år gl. i FT 1865.
216Digitalarkivet: Folketellingen 1865.
21763 år gl. i FT 1865.
21858 år gl. i FT 1865.
21944 år gl. i FT 1865.
22025 år gl. ved FT 1801.
22117 år gl. ved FT 1801.; 61! år gl. i FT 1865.
22267 år gl. i FT 1865.
22313 år gl. ved FT 1801.
2249 år gl. ved FT 1801.
2256 år gl. ved FT 1801.
22612 år gl. ved FT 1801.
22711 år gl. ved FT 1801.
228Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 190
229Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 490
230Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 73
231Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:252
232"sund. sept. 1802", antager jeg skal være 1st søndag i sept.
233Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:45
234Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 73
235Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 131
23623 år gl.
237Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:46
23819 år gl.
239Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:47
240Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:515
241Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:197
242Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:195
243Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 116
2442. søndag etter påske.
24540 veker gl.
246Tvilling til broren Hartvig Hveding.
24739 år gl.
2481. søndag etter påske.
249Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 63
2505 år gl. ved FT 1801.
2512 år gl. ved FT 1801.
2521 år gl. ved FT 1801 - og eneste barn nevnt i FT 1801.
253I en efterslægtstavle på Frederiksberg bibliotek står 4. nov. 1811.
2546. jan. 1842 i Lødingen, iflg. http://www.familysearch.com
255Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:254
25648 år gl. i FT 1865.
257E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 153
25841 år gl. i FT 1865.
2592. S. Paaske 1822
260Erlandsen: Geistligheden i Tromsø Stift, s. 101
261C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 64
262Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 490
263Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 491
264Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 575
265Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 480
26636 år gl. i FT 1865.
26724 år gl. i FT 1865.
26812 år gl. i FT 1865.
269Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 71
270Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 491
271Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:74
272Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:119
273Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:76
274Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:255
275"Folk og Slekt i Trondenes" skriver han døde på Seljestad.
276Johan Hveding skriver at han var født år 1832.
277Johan Hveding har år 1841 som fødselsår.
278Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:50
279Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:48
280Folk og Slekt i Trondenes skriver han er født på Seljestad 1861.
281Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:261
2828 3/4 år gl.
28311 år gl. i FT 1865.
2849 år gl. i FT 1865.
2854 år gl. i FT 1865 og kalles Anna Elise Schjelderup.
2862 år gl. i FT 1865 og kalles Sara Andrea Schjelderup.
2871 år gl. i FT 1865.
288Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 570
289Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 549
290Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 549, 570
2914 år gl. i FT 1865.
2922 år gl. i FT 1865.
293Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:471
294Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:457
295Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:522
296C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 98
297C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 65
298C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 99
299C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 101