© 2001 Simon Ellefsen

Brüghmann

Opdateret 21 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Johan Friderich Brüghmann
Født omkring 15701.
     Assessor udi det Holsteinske Collegie, bosatt i Leyerberch (Segeberg) i Schleswig-Holsten. Han er Brüghmanns slektens (i Norge) eldste kjente agnatiske stamfar. Det er mulig, at denne slekten som stammer fra Schleswig-Holsten, opprindelig er den samme, som den anførte i "Danmarks Adelsleksikon" slekten Brüggemann og Brügmann.1

Børn af Johan Friderich Brüghmann og _____:

2.1.Hieronimus Brüghmann, f. 1599, Holsten, d. 1659, Trondheim

Generation 2.

2.1.
Hieronimus Brüghmann
Født 29 jul. 1599, Holsten1.
Død 28 okt. 1659, Trondheim2.
     Rådmann og handelsmann i Trondheim. Hjeronimus Brüghmann kom til Trondheim ca. 1525-30 etter at han hadde fått sin juridiske utdannelse. Da flere av hans sønner fikk en god utdannelse må en gå ut fra at han var velstående.1

Gift _____med

Anna Alexanderdatter Samson
Død 18 jan. 1646, Trondhjem.1.
     Datter af Alexander (Humpreyson) Samson og Ermegaard Casparsdatter.

Børn af Hieronimus Brüghmann og Anna Alexanderdatter Samson:

3.2.Johan Brüghmann, f. 1630
4.2.Alexander Brüghmann, f. omkr. 1633, d. omkr. 1669
5.2.Hans (Johannes) Hjeronimussen Brüghmann, f. 1630
6.2.Ermegaard Hjeronimusdatter Brüghmann, f. omkr. 1630, d. 1679
7.2.Humpfrey Hieronimussen Brüghmann, d. 1690, København.
8.2.Ulrich Hjeronimussen Brüghmann, f. 1636, Trondheim, d. 1717, Nesna prestegjeld
9.2.Lorentz Hieronimussen Brüghmann, d. før 1677
10.2.Hieronimus Hieronimussen Brüghmann
11.2.Andreas Brüghmann

Generation 3.

3.2.
Johan Brüghmann
Født 1630-1640 ?.
     Kjøpmann i Amsterdam. Hans etterslekt? er ikke kendt.3
4.2.
Alexander Brüghmann
Født omkring 16334,5.
Død omkring 16693.
     Sogneprest til Overhalden.3

Gift _____med

Anna Poulsdatter Resen
     Datter af Paul Jacobsen Resen og Maren von Aphelen.
     Hun var død i 1712 [mosteren Margrethe von Affelens skifte]. Hennes datter Anna [oppkalt etter henne selv?] var gift med Hr Daniel Pristrop.5

Børn af Alexander Brüghmann og Anna Poulsdatter Resen:

12.4.Anna Alexandersdatter Brüghmann, f. 1660, d. omkr. 1717, Leiknes i Nerø prgjld.
5.2.
Hans (Johannes) Hjeronimussen Brüghmann
Født 1630-16403.

Børn af Hans (Johannes) Hjeronimussen Brüghmann og _____:

13.5.Hjeronimus Hanssen Brüghmann, f. 1659, Trondheim, d. 1709, Drammen
6.2.
Ermegaard Hjeronimusdatter Brüghmann
Født omkring 1630-16406.
Død 16796.
     Skifte 31 okt. 1679, Trondheim.7.

Gift omkring 16528 med

Jens Danielsen
Død omkring 1690, Trondhjem6.
     Søn af Daniel Rasmussen og Maren Jensdatter.
     Stilling: Handelsborger6.
     Skeppare, bodde på borgleie i Laukvik i Senja fogderi som han sålde 1678 till sin svärson Laurits Hansen Alderup, ägde vånegård nr 9 «Danielsgård» i Trondheim som han pantsatte 1675 till sin svärson Johan Thulin.9
     I en sak i Trondheim bytingsprotokoll den 1. juli 1675 nevner Jens Danielsen at Steen Michelsen var hans søstersønn.10

Børn af Ermegaard Hjeronimusdatter Brüghmann og Jens Danielsen:

14.6.Anne Jensdatter, d. omkr. 1683
15.6.Elsebe (Elisabeth) Jensdatter, d. omkr. 1720
16.6.Boel Jensdatter
17.6.Hieronimus Jensen, f. omkr. 1660, Trondhjem ?, d. omkr. 1750
18.6.Ellen Jensdatter, f. omkr. 1661, Trondhjem ?
19.6.Gidsken Jensdatter Brüghmann, f. omkr. 1664, Trondheim ?, d. 1739
20.6.Daniel Jensen, f. omkr. 1670, Trondhjem ?, d. 1725
21.6.Ermegård Jensdatter, f. omkr. 1671, Trondhjem ?
7.2.
Humpfrey Hieronimussen Brüghmann
Død 1690, København., Død 1690 under et opphold i København.11.
     Kjøpmann i Trondheim. Han var eier av betydelige jordgods og drev en overordentlig stor handelsvirksomhet, der strakte seg fra Trondheim og sørover.6

Gift _____med

Sara Andersdatter Riber
Død før 17246.
     Datter af Anders Nilssen Riber og (? S.B.H. ?).

Børn af Humpfrey Hieronimussen Brüghmann og Sara Andersdatter Riber:

22.7.Alexander Humphredsen Brüghmann, d. før 1634, København
23.7.Anna Margareta Brüghmann, d. 1702
24.7.Sara Brüghman, d. 1733, Trondheim
25.7.Gidsken Brüghmann, d. 1732
26.7.Sophie Brygmand, f. 1673, d. 1751, Trondheim.
27.7.Humphred Brüghmann, f. 1681
28.7.Lars Brüghmann
29.7.Ermegaard Humphredsdatter Brüghmann
8.2.
Ulrich Hjeronimussen Brüghmann
Født 4 nov. 1636, Trondheim12,6.
Død 3 feb. 1717, Nesna prestegjeld6.
     Etter å ha gjennomgått de beste skoler tilbrakte han sin ungdom i utlandet, hvor han reiste som handelsfactor og samlet seg en anseelig formue. Da han lengtet etter roligere forhold, vendte han tilbake til Norge og bosatte seg i Nesna prestegjeld, Nordland fylke på gården "Nippelberg", som han formentlig eide fra ca. 1670 til 1715 da en sønn overtok.6
     Skifte 1720, Neppelberg, Nesna.13Avdøde Ulrich Brinchmann. Enkens navn er ikke oppgitt, heller ikke om det er flere barn enn Hieronymus Brinchmann. Boet falitt..

Gift 1° 25 apr. 1669, Bynessets prestegård6 med

Gidsken Mikkelsdatter Pristroph
Født 16406.
Død 23 jul. 1682, Nesna6.
     Datter af Michael Andersen (Pristroph, Pristrop, Pristrup) og Dorothea Danielsdatter.

Gift 2° _____med

Anne Hansdatter Klæboe
     Datter af Hans Pederssøn Klæboe og Margrethe Johansdatter (Grønn).

Børn af Ulrich Hjeronimussen Brüghmann og Gidsken Mikkelsdatter Pristroph:

30.8.Anna Ulrichsdatter Brüghmann, f. 1670
31.8.Dorothea Brüghmann, f. 1670, d. 1719
32.8.Elsebe Brüghmann, f. 1672, d. 1676
33.8.Michael Hjeronimus Brüghmann, f. 1675, d. 1676
34.8.Gidsken Brüghmann, f. 1675
35.8.Elsebe Brüghmann, f. 1677

Børn af Ulrich Hjeronimussen Brüghmann og Anne Hansdatter Klæboe:

36.8.Hjeronimus Brüghmann, f. 1686, d. 1758, Hestad i Herøy
9.2.
Lorentz Hieronimussen Brüghmann
Død før 29 okt. 1677.
     Skifte 29 okt. 1677, Trondhjem.14Avdøde Lourendz (Hieronimussen) Brugmand, blev nylig borte ved hjemreise fra Romsdalsmarked. Rester av flott innbo, 2792 - 7184 rd., samt uvisse fordringer 495 rd..

Gift _____14med

Sissel Jørgensdatter (Frøling?)
Født omkring 165115,16.
Død omkring 1689.
     Datter af Jørgen Nielsen C. K. og Abel Frantsdatter Frøling.
     Skifte 8 apr. 1689, Trondhjem.171306 - 1222 rd., derav gull, sølv,kramgods og jordegods, uvisse fordringe 239 Rd..

[Gift 1° med Lorentz Hieronimussen Brüghmann (d. før 29 okt. 1677); Gift 2° eft. 29 okt. 1677 med Ole Christensen (d. eft. 8 apr. 1689)].

Børn af Lorentz Hieronimussen Brüghmann og Sissel Jørgensdatter (Frøling?):

37.9.Jørgen Lorentzsen Brüghmann
38.9.Anne Lorentzdatter Brüghmann
39.9.Hieronimus Lorentzsen Brüghmann
10.2.
Hieronimus Hieronimussen Brüghmann
     Nevnes ved broren Lorentz skifte 29. okt. 1677.14
11.2.
Andreas Brüghmann
     Nevnes 1695-98 i "Røros Kobberverk" (H. Dahle) som de bland "Værkets høifornemme Participanter, der gjor seg bemerket".6

Generation 4.

12.4.
Anna Alexandersdatter Brüghmann
Født 1660-16703.
Død omkring 1717, Leiknes i Nerø prgjld.3.

Gift omkring 16853 med

Daniel Michelsen Pristroph
Født omkring 164918,3,18.
Død 17093.
     Søn af Michael Andersen (Pristroph, Pristrop, Pristrup) og Dorothea Danielsdatter.
     Sogneprest til Nærø.3
     Daniel Mikkelsen Pristrup ble utnevnt til kapellan her [Nærø, Namdal prosti] med ekspektanse på sogneprestembetet den 16. febr. 1672. Han er nevnt som kapellan i Nærøy i amtregnskapets familieskatt i 1677, i 1684 og i 1687. Han er også nevnt i 1700 da han fikk stadfestelse på stillingen. I skifte etter Hr Christopher [Poulsen Resen] i 1703 heter det at Hr Daniel hadde etterfulgt ham som sogneprest.19
     I 1684 betalte han for seg, sin kone, en amme, en tjenestedreng og to tjenestepiker. I 1689 bodde han på Frøvigen som var kapellangård.19
     Tog Exam. theol. 21. Octbr. 1671 og predikede til Dimis 1672. I Testimonium Academicum af 21. Septbr. 1674 kaldes han Daniel Michaëlis Bynæsensis, hvorfor han maaske kan have været en Søn af den Mikkel Anderssen som var Præst til Bynæsset i Aarene 1651-64. Blev først resid. Capellan til Nærøe, og lovet Kaldet ved indtræffende Vacance i Christian d. 5tes Confirmationsbrev paa at beholde Capellaniet, dat. Kjøbenhavns Slot 16. Febr. 1676, hvilket blev stadfæstet ved Frederik d. 4des Confirmationsbrev af 5. Decbr. 1699. Blev saaledes Sognepræst her ved Christopher Resens Død 1703. Døde 1708. Hans kone hed Anna [Alexandersdatter Brüghmann; en hånskreven notits.]20
     Skifte 5 mai 170921I skifte nevnes en bok Sanctus Chilianus som hadde en dedikasjon til Hr Peder Resen og Maren Mikkelsdatter 1680. Det nevnes en rekke sølvsaker merket: PISR MCD 1649. Sølvbeger merket HDMSP AADMB. Videre sølv merket Jørgen Reiersen - Alethe Hansdatter 1681, Hiernomys Brüghman - Anne Alexandersdtr. Dessuten sølv merket DMSP-AADB 1707. Skål merket Ulrik Brüghman - Gisken Mikkelsdtr og Daniel Mikkelsen Pristrop - Anne Alexandersdtr Brüghman. Det var også en sølvkanne merket Hr Christopher Resen - Øllegard Steensdtr Lindwed, beger merket NBS GEDB, GOS KID, NAS MD og et beger med to ører et øre merket IBM det andre AAD. Enkens andel ble 256 lodd, sønnen 71 lodd og datter 35 lodd..

Børn af Anna Alexandersdatter Brüghmann og Daniel Michelsen Pristroph:

40.12.Dorothea Pristrup, f. 1680, d. eft. 1709
41.12.Peter Danielsen Pristroph, f. 1693, Trondhjem stift., d. 1764
13.5.
Hjeronimus Hanssen Brüghmann
Født 6 sep. 1659, Trondheim3.
Død 5 jun. 1709, Drammen3.
     Ifølge København Universitets matrikkel ble en »Hjeronimus Brüghmann immtr. 30. okt. 1677 fra Trondheims skole i 1678 nevnes Hjeronimus Brüghmann Johannis, Baccalaureus«, formentlig er det også den samme som i 1687 den 12. feb. utnevnes til over-bergamtsskriver i Kongsberg med 200 Rdl. årlig i lønn. Her led han meget av forfølgelse under ett folkeoppløp 25. feb. 1690, da stedets bergalmue og bønder forlangte bergkassen, som var i hans besiddelse, og rasende forfulgte de han fra hus til hus, inntil han omsider ble reddet ved å føres under ett laken i slede utav byen. Han reiste til Oslo og innanket sin sak for statholder Høeg og ble i 1691 utnevnt til generalfiskal. Presten P.N.Hesselberg meddeler i sine "Efterretninger om Strømsøe" følgende gravskrift over ham: »Kongelig Mayestæts fordum Generalfiscal udi Dannemark og Norge, Velædle og Velbjurdige Hjeronimus Brüghmann, fød udi Trundhjem den 6. Septbr. 1659, død på Strømsøe den 5. juni 1709«. Etterslekt ukjent.3

Gift 16913 med

Alhed Henriksdatter

[Gift 1° med Thomas Ryssel; Gift 2° 1691 med Hjeronimus Hanssen Brüghmann (6 sep. 1659 - 5 jun. 1709)].
14.6.
Anne Jensdatter
Død omkring 168322.
     Det ble betalt for hennes begravelse den 27. april 1683.22
     Skifte 23 okt. 1685, Trondheim.23Avdøde Anne Jensdatter, Johan Tullins, forrige overtollbetjents. Han gift påny 1684 med Lavina Jacobsdatter. 2064 Rd. og uvisst 483 Rd. - 1110, derav gull 8, sølv 160, hus 553, grund og ½ bryggeplass 425, skipsparter 220..

Gift _____24med

Johan Thullin
Død 22 nov. 1715, Trondhjem25.
     Stilling: Overtollbetjent, senere rådmann i Trondhjem25.
     Johan Tullin ble utnevnt til overtollbetjent i Trondheim den 30. juli 1669. Ble også takserer. Nevnt som overtollbetjent i Trondheim den 8. febr. 1672. Han må ha vært overtollbetjent til 1677 for ettermannen ble utnevnt i hans sted.22
     Johan Thullin må ha blitt overtollbetjent igjen da Torben [Eriksen Grønvold] sluttet i 1680 for han er nevnt i Trondheim bytingsprotokoll som overtollbetjent i 1682 og i 1685. I 1686 kalles han forrige overtollbetjent.22
     Melby sier at han tidligere hadde vært lakei hos dronning Sophia Amalia.22

[Gift 1° med Anne Jensdatter (d. omkr. 1683); Gift 2° 1684 med Lavina Jacobsdatter Borchmann (omkr. 1662 - 1744)].

Børn af Anne Jensdatter og Johan Thullin:

42.14.Johan Johansen Tullin, f. omkr. 1670, Trondhjem ?
43.14.Cathrine Johansdatter Tullin, f. omkr. 1671, Trondhjem ?
44.14.Jens Johansen Tullin, f. omkr. 1675, Trondhjem ?
45.14.Fredrik Christian Johansen Tullin, f. omkr. 1677, Trondhjem ?
46.14.Anne Dorthe Johansdatter Tullin, f. omkr. 1678, Trondhjem ?
47.14.Hieronimus Johansen Tullin, f. omkr. 1680, Trondhjem ?, d. 1703, Ost-India.
15.6.
Elsebe (Elisabeth) Jensdatter
Død omkring 1720.
     Skifte 30 apr. 172026,8.

Gift _____med

Laurits Hansen Allrup
Død før 30 apr. 172027.
     Lagverge for Jochum Frugtnigts barn.7

Børn af Elsebe (Elisabeth) Jensdatter og Laurits Hansen Allrup:

48.15.Hans Lauritzsøn Allerup
49.15.Jens Alderup, d. omkr. 1725
50.15.Margrethe Lauritsdatter Allerup, f. 1678, d. 1733
51.15.Anne Lauritsdatter Allerup
52.15.Elisabeth Lauritsdatter Allerup, f. omkr. 1693
16.6.
Boel Jensdatter
     Boel, gift [før 1680] med Hr. Hans Arentzøn.7

Gift før 167628 med

Hans Arnoldsen (Arentsen?)
Født omkring 163629,30.
     Stilling: Sogneprest.
     Pers. kapellan til Ørlandet.31
     Hans Arnoldsen ble ansatt som kapellan i Ørland [Fosen prosti] den 24. aug. 1670. Han er nevnt som kapellan i Ørland i familieskatten i 1677, 1679, 1684 og den 31. dec. 1686. Han er også nevnt som kapellan her i folketellingen i 1701. I 1686 og i 1701 kalles han kapellan i Bjugn.30
     Presten hadde i 1670 skrevet en søknad om å få ham til kapellan og her sier presten at han var på hyllingen og da tok han Hans Arnoldsen til medhjelper, presten sier vider at Bjelke har sagt seg villig til å stille et værelse på Østerådt til kapellanens disposisjon inntil han fant seg en egen boplass. Ved søknaden ligger Hr Hans attester fra København datert 14. juli 1664. Han kalles i disse attester for Johannes Arnold Christianinensisus. I København universitets matrikkel er han immatrikulert i 1658 nettopp som Johannes Arnoldi Christianiensius ex schola Fredriksborg. Selv undertegner han som Hans Arnoldius. I familieskatten i 1676 betalte han for seg og sin kone Bodil Jensdtr.30
     Han var 65 år i 1701, dvs. født ca. 1636. Trolig var han fra Oslo da han kalles Christianiensis i sine attester fra København og Hr Morten [skal være Hr Peder Maartensen Blanche] sier at han hadde tatt ham til kapellan under hyllingen, som jo fant sted i Oslo.30

Børn af Boel Jensdatter og Hans Arnoldsen (Arentsen?):

53.16.Arnt Hansen, f. omkr. 1678
54.16.Tøger Hansen, f. omkr. 1684
55.16.Johan Arnt Hansen, f. omkr. 1687
56.16.Christian Fredrik Hansen, f. omkr. 1689
57.16.Hjeronimus Hansen
17.6.
Hieronimus Jensen
Født omkring 1660, Trondhjem ?32,7.
Død omkring 175031.
     Sorenskriver til Hedemarken.31
18.6.
Ellen Jensdatter
Født omkring 1661, Trondhjem ?33,7.
19.6.
Gidsken Jensdatter Brüghmann
Født omkring 1664, Trondheim ?34,7,34.
Død 173935.
     Muligens var det henne »Sl. Madam. Gidschen Jensdatter Bryghmann«, etter hvem det ble holdt skifte i Rosviken 28. nov. 1739. Denne Gidschen Jensdatter Bryghmann var 1. gift med handelsmann på Rosviken i Brønnøy og kaldtes "Borger af Trondhjem", Jens Andersen, født 1662, død før 7. aug. 1704 (da enken fremdeles bodde der). Gift 2. med Sr. Lars Jacobsen Falch, født 1663. Barn av første ekteskap: 1.a) Anders Jensen, f. 1696, var 1739 i utenriksfart. 1.b) Jens Jensen, f. 1700, var 1739 i Trondheim. 1.c) Maren Jensdatter, gift med Hans Grønbech i Trondheim. 1.d) Ermegaard Marie Jensdatter, var 1739 ugift. 1.e) Ellen Jensdatter, var gift med Jacob Balentin (Valentin). Barn av andet ekteskap: 2.a) Jens Jacob Falch, død før 1739, hvor hans barn arvet. 2.b) Hjeronimus Brüghmann Falch, død 1769 i Bergen, hvor han allerede 1737 hadde tatt borgerskap og levde i en rekke år som kjøpmann, under navnet "Hjeronimus Brüghmann". Han var gift, men hans etterkommere kan ikke fastslåes.31

Gift 1° _____med

Jens Andersen (Ross)
Født 16629.
Død før 170435.
     Trondheimsborger.35

Gift 2° 1705, Rossvik på Sør-Kvaløy.35 med

Lars Jacobsen Falch
Født omkring 168136.
Død 1765, Bjørum i Vemundsvik.9,36.
     Søn af Jacob Pettersen Falch og Margrethe.
     Lars Jacobsen Falch overtok borgerleiet Rossvik i Sør-Kvaløy samt Lyngvær. Hans forretning var lite lønnsom, og han måtte derfor pantsette eiendommen flere ganger til kjøpmenn fra Bergen. Muntlig overlevering, som har levd på stedet helt fram til vår tid, sier at han "sulla" bort sin driftige forgjengers medel i Rossvik. Han var også den siste som drev dette borgerleiet.35

Børn af Gidsken Jensdatter Brüghmann og Lars Jacobsen Falch:

58.19.Jens Jacob Falch, d. før 1739
59.19.Hjeronimus Bryghmann Falch, d. 1769, Bergen.
20.6.
Daniel Jensen
Født omkring 1670, Trondhjem ?37,7.
Død 172538.
     Daniel Jensen kom til Astafjord i 1701 med jektene fra Bergen. Det er trolig han var enkemann og hadde en datter med seg, Ermegaard. Hans søster var det neppe, som i 1714 var fosterdatter hos Ole Povelsen på Kråkerø, og som ble gift med Søren Tobiassen (1687-1755) fra Grøtland. Dette ekteparet hadde blant flere barn sønnen Jon Sørensen, født ca. 1724. Han ble 16. juli 1748 gift i Trondenes kirke med Synnøve Maria Olsdatter fra Sandstrand, født ca. 1726. Dette ekteparets eldste datter får navnet Ermegaard. Hvem andre enn sin mor var det som Jon Sørensen oppkalte her?39

Gift 170738 med

Anne Esausdatter Moddy
Født omkring 16688.
Død omkring 1733, Ibestad8.
     Datter af Esau Robertsen Moddy og Ingeborg Mikkelsdatter Laursen.

[Gift 1° omkr. 1694 med Erik Johnsen (1654 - 1706); Gift 2° 1707 med Daniel Jensen (omkr. 1670 - 1725)].

Børn af Daniel Jensen og Anne Esausdatter Moddy:

60.20.Erik Danielsen, f. 1710, Gratangen, d. 1774
21.6.
Ermegård Jensdatter
Født omkring 1671, Trondhjem ?40,7.
     Hun er sandsynligvis den Ermegård Jensdatter, der ses være gift med Karsten Anderssen Bernhof (f. 1664) på Myrland i Gratangen. Se Astafjord Bygdebok, familie no. 11494.

Gift _____med

Carsten Anderssen Bernhof
Født 166438.
     Søn af Anders Carstensen Bernhoff og Kirsten Christensdatter.
     På Myrland i Gratangen.38
     Carsten Andersen Bernhof Hofsjøen [strandsete ved gården Hof i Tjeldsund] var fadder 15. s.e.Tr. 1694, og hans kone Ermegaard (Jensdatter) var fadder 19. s.e.Tr. s.å.41
     Nevnt 1714 i søsteren Anne Kirstine Andersdatter Bernhoffs skifte, som "Carsten Andersen Bernhoff, Mons., Forwalter ofuer Tromsøe gardsit, welagt hær(re?) og Disckre Mand".42

[Gift 1° med Ermegård Jensdatter (f. omkr. 1671); Gift 2° med Karen Danielsdatter Hveding (f. 1690)].

Børn af Ermegård Jensdatter og Carsten Anderssen Bernhof:

61.21.Elen Karstensdatter Bernhof
62.21.Anders Karstensen Bernhof, f. omkr. 1699, Myrland i Gratangen., d. 1752
63.21.Ermegaard Carstensdatter Bernhof, f. omkr. 1704, d. 1763
22.7.
Alexander Humphredsen Brüghmann
Død før 1634, København31.
     Matrialforvalter i Kjøbenhavn.31
23.7.
Anna Margareta Brüghmann
Død 170231.

Gift 12 aug. 1688, Hjemmeviet31 med

Thomas Brix
Født omkring 166343,44.
     Søn af Laurits Pedersen Brix og Berete Østensdatter.
     Tituleres monisur.8
     Skifte 20 sep. 1702, Trondhjem45.

Børn af Anna Margareta Brüghmann og Thomas Brix:

64.23.Lars Brix
65.23.Johan Brix, d. 1739
24.7.
Sara Brüghman
Død 15 sep. 1733, Trondheim46.
     12 Barn med Thomas Hammond.46
     Skifte 1735-1736, Trondheim.47(Sara salig Thomas Hammond)..

Gift 20 nov. 1686, Trondheim?, Hjemmeviet46 med

Thomas Hammond
Født omkring 166348,49.
Død 171911.
     Søn af Thomas Hammond og Elisabeth Henrichsdatter Sommerschiel.
     Kjøpmann i Trondhjem. Stor efterslekt (12 barn).
     Hadde vært hos farbroren Johan i London da faren døde og moren døde også plutselig før han kom hjem.49

Børn af Sara Brüghman og Thomas Hammond:

66.24.Elisabeth Hammond, f. 1688, Trondhjem, d. 1728, Christiania
67.24.Hilken Thomasdatter Hammond
68.24.Edward Thomasen Hammond
69.24.Humphrey Hammond
25.7.
Gidsken Brüghmann
Død 26 jun. 17328.
     Hun eide gårdene: Selnes, og Lyngvær i Bodø prestegjeld. Ugift.46
26.7.
Sophie Brygmand
Født 167350.
Død 3 mai 1751, Trondheim.51,50,46.
     Boet efter hende beløb sig til 23000 Rdl.52
     Skifte 1751-1753, Trondheim.53(Sophia sal. Johan Hammonds)..

Gift 1 mai 1697, Hjemmeviet46 med

Johan Thomassen Hammond
Født omkring 167454,11,49.
Død 172211.
     Søn af Thomas Hammond og Elisabeth Henrichsdatter Sommerschiel.
     Han overtog Forretningerne efter Faderen og var en af T.hjems rigeste Mænd. Han eiede bl.a. Granaasen.52
     Kjøpmann i Trondhjem. Stor efterslekt.

Børn af Sophie Brygmand og Johan Thomassen Hammond:

70.26.Johan Hammond
71.26.Thomas Johansen Hammond, f. 1697, d. 1736
72.26.Sara Johansdatter Hammond, f. 1708, d. 1788
73.26.Anna Margrethe Hammond, f. 1710, d. 1765
27.7.
Humphred Brüghmann
Født 168146.
     Ved skifte etter søsteren Gidsken i 1732 bodde han i Kjøbenhavn og bodde der også i 1739. Muligens var det hans sønn: Christian Humphred Bryghmann, der ifølge "Nyerup & Kraft's Litr. Lex. var Udgiver af tvende Oversættelser (1742 og 1748), og som var Notar. Publ. i Bergen, hvilket embede han i 1755 afstod til Joachim Chr. Geelmuyden, senere Gylde(n)crantz." [C. Delgobe].46
28.7.
Lars Brüghmann
     I skifte etter søsteren Gidsken 1732 sies det at han "over 30 Aar har været udenlands". I ett annet skifte i 1739 nevnes han ikke.46
29.7.
Ermegaard Humphredsdatter Brüghmann

Gift 24 mar. 1716, Hjemmeviet46 med

Joachim Barner
Død før 173946.
     Forvalter over Østraad. Tituleres monisur.46

Børn af Ermegaard Humphredsdatter Brüghmann og Joachim Barner:

74.29.Hans Barner
30.8.
Anna Ulrichsdatter Brüghmann
Født 11 jan. 167046.
     Hendes andet ekteskap med Fordel Olsen var barnløst.55

Gift 1° _____med

Jonas Nielsen Budde
Født omkring 163956,57.
     Søn af Nils Jonsson Bude og Christence Christophersdatter.
     Det er ikkje sagt beint fram nokon stad at han var son til hr. Nils, men det er rimeleg å rekne han for det.58
     Bruker fro ikr. 1673, i 1690-åra av 4 pund, elles 1 våg på Ytteren. Stod i brodden for søknad om kyrkje på Mo i 1695. Innstemnd av Mons Røvatnet 26. juni 1696 for «nogle ord» som hadde falli mellom dei.59
     Er kanskje fader til Anders Jonassen Budde der senere er at finde i Astafjord, med efterslekt der.
     Skifte 1 sep. 171659,58Buet etter Jonas skifta 1. sept. 1716, verd brutto 127½ rd., netto 53½ rd. Det var ein del sølv, tinn o.a., ein sabel, ymse reidskapar, m.a. ein tømmerhake på Laukberg og ein husnavar på Neppelberg, og 3 bøker: Povel Anderssens postill, 1 katekismus og 1 «fuldkommen psalmebog». Buskapen var mindre enn i 1690 [skifta etter første hustru]: 12 kyr, 5 kviger, 2 oksar, 3 kalvar, 7 sauer, 6 lam, 4 geiter, 3 kje, 1 risbit-svin og 2 hestar..

[Gift 1° med Maren Jonsdatter (Selfors); Gift 2° med Anna Ulrichsdatter Brüghmann (f. 11 jan. 1670)].

Gift 2° 171655 med

Fordel Olssøn
Født omkring 168655.
Død 172755.

Børn af Anna Ulrichsdatter Brüghmann og Jonas Nielsen Budde:

75.30.Aleksander Jonassøn (Budde), f. omkr. 1693, d. 1777
76.30.Kristoffer Jonassøn (Budde), f. omkr. 1697
77.30.Mikkel Jonassøn (Budde), f. omkr. 1700, d. 1759
78.30.Ulrich Jonassøn (Budde), f. 1703, d. 1726
31.8.
Dorothea Brüghmann
Født 12 jan. 167060,61.
Død 171961.

Gift 1° 6 okt. 168960 med

Peder Pedersen Borch
Født 16 mar. 166161.
Død 6 feb. 169761.
     Søn af Peder Nilsen Borch og Magdalene Christophersdatter (Løb).
     Kapellan i Overhalden.61,60

Gift 2° _____med

Jens Claussen Parelius
Født omkring 165962.
Død 171662.
     Søn af Claus Jenssøn Parelius og Kirsten Steensdatter.
     Var student i 1680. Ble res kapellan i Overhalla i 1698.62
32.8.
Elsebe Brüghmann
Født 11 jul. 167260.
Død 14 aug. 167660.
33.8.
Michael Hjeronimus Brüghmann
Født 6 okt. 167560.
Død 22 jul. 167660.
34.8.
Gidsken Brüghmann
Født 6 okt. 167560.
     Ifølge "Skillingsmagasin" 1844 fantes ved den tid i Harrans kirke (Anneks til Grong i Overhalden) navnet "Giedsche Uldrichsdtr. Brüghmann" inni en olivenkrans, innbrent i en av korets glassruter.60
35.8.
Elsebe Brüghmann
Født 12 jun. 167760.
     Hun levde i 1719.60
36.8.
Hjeronimus Brüghmann
Født 24 dec. 168660.
Død 17 jan. 1758, Hestad i Herøy60,62.
     Han syntes å være meget allsidig annlagt og overtok i sin tid de forskjelligste verv. Formentlig fikk han hjemme en god utdannelse. I 1703, 17½ år gammel kom han til Trondheim til sin fetter Alexander Brüghmann, hvor han unner denne ble ansatt til å ta seg av forrentningen, under fetterens Oslo-opphold. Han kalles fra 1724, lensmann, og var som sådan konstitueret til å møte på tinget istedet for fogden.60
     Ved skiftet 10. dec. 1742 etter sin mors søster Karen Klæboe, bodde han på Hestad i Herøy.63
     Skifte 22 jul. 175864,63.

Gift 1° 17168 med

Maren Maria Wirthmann
Født 22 okt. 169660.
Død 27 aug. 1725, Nippelberg60.
     Datter af Steen Wirthmann og Dorthea Nielsdatter Arctander.

Gift 2° 24 jul. 172665 med

Magdalene Sophia Brun
Født 168365.
Død 1773, Hestad i Brønnøy65.

Børn af Hjeronimus Brüghmann og Maren Maria Wirthmann:

79.36.Petter Ulrich Brüghmann, f. 1717, Brønnøy, d. 1776, Handelsstedet Grøtøen
80.36.Sten Wirthmann Brüghmann, f. 1718, Nippelberg, d. 1785, Bergen
81.36.Andreas Brüghmann, f. 1720, d. 1737
82.36.Humphred Brüghmann, f. 1721, d. 1771
83.36.Johan Brüghmann, f. 1723, d. 1803

Børn af Hjeronimus Brüghmann og Magdalene Sophia Brun:

84.36.Maren Maria Brüghmann, f. 1728, Nippelberg, d. 1810, Hestad
37.9.
Jørgen Lorentzsen Brüghmann
     Formentlig var det ham som i 1692 ble dimmitert fra Trondheim skole til Københavns Universitet.6
38.9.
Anne Lorentzdatter Brüghmann
39.9.
Hieronimus Lorentzsen Brüghmann

Generation 5.

40.12.
Dorothea Pristrup
Født 1680-16903.
Død efter 17093.
     Levde i 1709 ved skifte etter faren.3

Gift _____med

Peter Nilsen Muus
Død 17503.
     Sogneprest. Mange børn.3
41.12.
Peter Danielsen Pristroph
Født 25 nov. 1693, Nummedalen, Trondhjem stift.66.
Død 6 dec. 176466.
     Dep. 1713 fra Trondhj. Sk., 9/4 1715 cand. theol. h. ill., blev Hører i 4de Lectie i Trondhjems Skole, 17/4 1719 res. Cap. til Inderøen, Tr. St., 11/12 1730 (ikke 1725) Erib, 30/10 1732 Vicepastor til Inderøen. (Sml. Erlandsen, s. 280-1).66
     Blev 1713 dimitteret fra Throndhjems Skole, tog 9 April 1715 theol. Attestats og prædikede, efter kongl. Tilladelse til Dimis for Biskop Dr. P. Krog i Throndhjem den 9 April 1719 Char. haud. illaud. - Var i en Tid Cantor og 4de Lectie-Hører ved Thrhjs. Skole, blev 17 April 1719 kaldet af Sognepræst til Vor Frue Kirke Mag. Sebastian Withe til resid. Capellan til Inderøen, ordineret 4 Aug. s. A., 11 Decbr. 1725 resid. Pastor til Grib, og, efter Biskop Dr. Hagerups Forslag, af Kongen den 30 Octbr. 1732 confirmeret til Vicepastor til Inderøen. Døde i December 1764.67

Gift 1 feb. 172066,67 med

Anna el. Else Withe
Født 1692, Trondhjem ?66.
     Datter af Sebastian Withe og Inger Margrethe Lund.
     Hun kaldes Else With i Hans Hyldbakk's bok.68

Børn af Peter Danielsen Pristroph og Anna el. Else Withe:

85.41.Gidsken Pedersdatter Pristroph, f. omkr. 1720, d. 1786
86.41.Daniel Pedersen Pristroph, f. omkr. 1722, d. 1804, Gaarden Nossum i Skogn.
87.41.Sebastian Pedersen Pristroph, f. 1723, Sund på Inderøen, d. 1785, Edø
88.41.Inger Margretha Pedersdatter Pristroph
42.14.
Johan Johansen Tullin
Født omkring 1670, Trondhjem ?69,23.
43.14.
Cathrine Johansdatter Tullin
Født omkring 1671, Trondhjem ?70,23.
     Ifølge Hornemann ble hun gift i domkirken (i Trondheim) den 5. febr. 1698 med Fredrik Schøllermann.71

Gift 5 feb. 1698, Domkirken i Trondheim.71 med

Fredrik Schøllermann
44.14.
Jens Johansen Tullin
Født omkring 1675, Trondhjem ?72,23.
     I 1715 heter det at han hadde reist fra byen (Trondheim) for 26 år siden.22
45.14.
Fredrik Christian Johansen Tullin
Født omkring 1677, Trondhjem ?73,23.
     I 1715 heter det at han hadde vært hjemme på besøk for 8 år siden.71
46.14.
Anne Dorthe Johansdatter Tullin
Født omkring 1678, Trondhjem ?74,23.

Gift _____71med

Peder Morup
47.14.
Hieronimus Johansen Tullin
Født omkring 1680, Trondhjem ?75,23.
Død 1703, Ost-India.71.
48.15.
Hans Lauritzsøn Allerup
     Magister. Sogneprest? til Varde i Jylland.26
49.15.
Jens Alderup
Død omkring 1725.
     Prokurator i Trondhjem.26
     Skifte 23. feb. 1725, hvori hans enke og søskende arver - ingen børn er nævnt.76

Gift _____med

Karen Jonsdatter (Leth)
     Datter af Jon Hansen Leth og Catharina Dinnesdatter Jersin.
     Bugge [NST XXX, s. 311 ff.] har henne som en datter her [av Jon Hansen Leth og Catharina Jersin], sier hun ble gift i 1707 med Jens Larsen Aldrup, prokurator i Trondheim.77
50.15.
Margrethe Lauritsdatter Allerup
Født 1678.
Død 1733.

Gift _____med

Johan Daniel(sen) Burchart
Født 166278.
Død 172378.
     Bosat på StorFosen.
     Død ved svogeren Jens Alderups skifte i Trondhjem 23. febr. 1725, men i live ved svigermorens skifte 30. april 1720.79

Børn af Margrethe Lauritsdatter Allerup og Johan Daniel(sen) Burchart:

89.50.Lorentz Johansen Burchard, d. 1749
90.50.Elsebeth Burchard
91.50.Margrethe Maria Johansdatter Burchard, f. 1703, Storfosen., d. 1774, Nes.
51.15.
Anne Lauritsdatter Allerup

Gift _____med

Jochum Fridrich Urbye
Født omkring 168880.
     Søn af Claus Nielsen Urbye og Ellen Ovid.
     Prest Sønnefjells.79
     Sogneprest i Bjugn.
52.15.
Elisabeth Lauritsdatter Allerup
Født omkring 169381,82.

Gift 1720-1723 med

Hans (Johannes?) Augustinussen
Død 174976.
     Foged i Strinda og Selbu.76
     ?? Han er måskje søn av Augustinus Hansen (Røst) og Inger Pedersdatter Holt ??.

Børn af Elisabeth Lauritsdatter Allerup og Hans (Johannes?) Augustinussen:

92.52.Laurentius Allerup, f. 1723
53.16.
Arnt Hansen
Født omkring 1678.
     Arnt, 23 år i 1701 og var klokker.30
54.16.
Tøger Hansen
Født omkring 1684.
     Tøger, 17 år i 1701.30
55.16.
Johan Arnt Hansen
Født omkring 1687.
     Johan Arnt, 14 år i 1701.30
56.16.
Christian Fredrik Hansen
Født omkring 1689.
     Christian Fredrik, 12 år i 1701.30
57.16.
Hjeronimus Hansen
     Hiernomys, 8 år i 1701.30
58.19.
Jens Jacob Falch
Død før 173935.
     Gift og hadde barn.35
59.19.
Hjeronimus Bryghmann Falch
Død 1769, Bergen.35.
     Tok borgerskap i Bergen 1739. Han var gift og hadde flere barn.35
60.20.
Erik Danielsen
Født 1710, Grøsnes store, Gratangen38.
Død 177438.
     Etterslekt: Se Astafjord Bygdebok, familie no. 5145.

Gift omkring 172838 med

Synnøve Jørgensdatter
Født 171338.
Død 178038.
     Datter af Jørgen Madssen og Ingeborg Johnsdatter Normann.

Børn af Erik Danielsen og Synnøve Jørgensdatter:

93.60.Anne Kirstine Eriksdatter Normann, f. 1728, Gratangen., d. 1793
94.60.Berteus Kristen Eriksen Normann, f. 1730, Gratangen., d. 1792
95.60.Daniel Eriksen Normann, f. 1733, Gratangen., d. 1792
96.60.Jørgen Eriksen Normann, f. 1737, Gratangen., d. 1813
97.60.Ingeborg Eriksdatter Normann, f. 1745, Gratangen., d. 1805
98.60.Berit Eriksdatter Normann, f. 1746, Astafjord., d. 1806, Trondenes.
61.21.
Elen Karstensdatter Bernhof

Gift 1° _____med

Kristen Eriksen
     Mikkelbostad, Dyrøy.38

Gift 2° _____med

Kristen Tygesen Trane
Født 1699, Lilleskog, Ibestad38.
Død 177583.
     Søn af Tyge Kristensen Trane og Helvig Rasmusdatter.

Børn af Elen Karstensdatter Bernhof og Kristen Eriksen:

99.61.Kristen Kristensen, f. omkr. 1725
100.61.Fredrik Kristensen, f. omkr. 1727, d. 1776

Børn af Elen Karstensdatter Bernhof og Kristen Tygesen Trane:

101.61.Øllegård Kristensdatter Trane, f. omkr. 1729, Dyrøy, d. 1801
102.61.Daniel Kristensen Trane, f. omkr. 1732, d. 1802
103.61.Jørgen Kristensen (Trane), f. omkr. 1734, d. 1771, Dyrøy.
62.21.
Anders Karstensen Bernhof
Født omkring 1699, Myrland i Gratangen.41,38.
Død 175241,38.
     Hilleshamn, Gratangen.38
     Skifte 1753-1767, Hilleshamn, Astafjord tinglag.84protokollnr. 141, folio 180..

Gift _____med

Beate Jørgensdatter
Født 1709, Rollnes, Ibestad.38.
Død 177238.
     Datter af Jørgen Madssen og Mette Andersdatter.

Børn af Anders Karstensen Bernhof og Beate Jørgensdatter:

104.62.Ingeborg Andersdatter Bernhof, f. 1732, Gratangen., d. 1812
105.62.Anne Kirstina Andersdatter Bernhof, f. 1740, Gratangen., d. 1777
106.62.Karsten Anderssen Bernhof, f. 1742, Gratangen., d. 1792
63.21.
Ermegaard Carstensdatter Bernhof
Født omkring 170441.
Død 176341.

Gift _____41med

Offer Abrahamsen Lockert
     Bø i Vesterålen.41

Børn af Ermegaard Carstensdatter Bernhof og Offer Abrahamsen Lockert:

107.63.Carsten Offersen Lochert
64.23.
Lars Brix
     Var ved mosteren Gidskens død i 1732 boende i Trondhjem.46
65.23.
Johan Brix
Død 173946.
     Død 1739 som handlene i X-sund. Den 28. aug. 1730 underskrev han med 13 andre handlene en ansøkning om kjøpmannsrettigheter for "Lillefosen". Den 27. juli 1739 var det skiftesamling i hans og hustrus bo. De var formentlig barnløse.46
     Skifte 1737-1742, Trondheim.85(Johan Brix i Lille Fosund og hans Huustroe Elisabeth Thue)..

Gift _____med

Elisabeth Johansdatter Thue
     Skifte 1737-1742, Trondheim.85(Johan Brix i Lille Fosund og hans Huustroe Elisabeth Thue)..

[Gift 1° med Christopher Aagesen Holck (f. 1681); Gift 2° med Johan Brix (d. 1739)].
66.24.
Elisabeth Hammond
Født 1688, Trondhjem86.
Død 5 jun. 1728, Christiania86.

Gift 4 sep. 1721, Christiania87 med

Mogens Pederssøn Blix
Født 3 mar. 1693, Trondhjem86.
Død 3 mai 1746, Christiania86.
     Søn af Peder Mogenssøn Blix og Marit(e) Larsdatter.
     Regimentskvartermester og auditør ved Vesterlenske regiment 18. juni 1717, borgermester i Christiania 14. jan. 1726, kancelliraad, senere krigsraad.86
     Krigsraad Blix hadde 8 barn, 4 i hvert ægteskap, men de fleste døde i ung alder; ingen av dem hadde efterslegt.86

[Gift 1° 4 sep. 1721 med Elisabeth Hammond (1688 - 5 jun. 1728); Gift 2° 26 jul. 1735 med Magdalene Cornish (1714 - 25 jul. 1794)].

Børn af Elisabeth Hammond og Mogens Pederssøn Blix:

108.66._____
109.66._____
110.66._____
111.66._____
67.24.
Hilken Thomasdatter Hammond

Gift _____88,89med

Claus Claussen Lund
Født 25 mai 169288.
Død 175688.
     Søn af Claus Pedersen Lund og Karen Hansdatter Breijer.
     Kjøpmann i Molde.88

[Gift 1° med Hilken Thomasdatter Hammond; Gift 2° med Gjertrud Fredriksdatter Green].
68.24.
Edward Thomasen Hammond
     ! GÆT - er vel søn av Thomas Hammond og Sara Brüghmann !
     Skifte 1735-1738, Trondheim.90(Edward Thomasen Hamond)..
69.24.
Humphrey Hammond
     ! GÆT - er vel søn av Thomas Hammond og Sara Brüghmann !
     Skifte 1735-1738, Trondheim.90(Humphry Hamond)..
70.26.
Johan Hammond
     ? GÆT - han må være søn af Johan Hammond og Sophie Brygmand ?
     Kaptein.91
     Oberst.92

Gift 1° _____med

Karen Olufsdatter Tønder
Født 16 jul. 170291.
     Datter af Oluf Olufsen Tønder og Elisabeth (Lisbeth) Melchiorsdatter (Meldal).
     Var gift med kaptein Johan Hammond.91

Gift 2° 173892 med

Stennetta Steensdatter Meldal
Død 174792.
     Datter af Steen Melchiorsen Meldal og Ursula (Aarsilla) Olsdatter Tønder.
71.26.
Thomas Johansen Hammond
Født 11 sep. 169793.
Død 28 feb. 173693.
     Sogneprest til Meldal. Stor etterslekt (11 barn).93

Gift 172593 med

Else Sophie Frich
Født 6 aug. 169693.
Død 17 sep. 178093.

Børn af Thomas Johansen Hammond og Else Sophie Frich:

112.71.Sophie Frich Hammond, f. 1726, d. 1762
72.26.
Sara Johansdatter Hammond
Født 18 okt. 170852.
Død 6 apr. 178852.
     Hun hadde tilnavnet «Moderen på klosteret», fordi hun var så dyktig og gav hjelp og trøst til alle som kom til henne når de trengte hjelp i sykdom eller annen nød. Hun styrte godset alene i 40 år etter mannens død.94

Gift 20 jun. 172852 med

Henrik Ebbesen Horneman
Født 169452,94.
Død 12 dec. 174852.
     Søn af Ebbe Carstensen og Anna Henriksdatter Hornemann.
     Til Reinskloster. Fra ham nedstammer hele den nuværende norske slegt Horneman.95
     11 Børn. Stor efterslægt.

Børn af Sara Johansdatter Hammond og Henrik Ebbesen Horneman:

113.72.Sophie Horneman, f. 1732, d. 1808
73.26.
Anna Margrethe Hammond
Født 1 apr. 171052.
Død 17 nov. 176552.
     Da de [hende og husbonden Hans Ebbesen Horneman] ingen Børn havde, skjænkede hun sin betydelige Formue til forskjellige Stiftelser væsentlig i Trondhjem.52

Gift 25 nov. 173352 med

Hans Ebbesen Horneman
Født 20 feb. 170252.
Død 17 nov. 175652.
     Søn af Ebbe Carstensen og Anna Henriksdatter Hornemann.
     Reiste 1717 sammen med Broderen til Kjøbenhavn. Tog theol. Examen 1721, blev 1733 res. Cap. til Bynesset og 1736 Sognepræst til Meldalen. 1748 blev han Provst over Dalernes Provsti. Han omtales meget rosende af Biskop Nannestad, som holdt hans »Lig-Prædiken«.52
74.29.
Hans Barner
75.30.
Aleksander Jonassøn (Budde)
Født omkring 1693.
Død 1777.
     Var bruker i Fagerlia til framimot 1730, då han vart bruker på Anders-garden (seinare Dave-garden) på Ytteren, Nord-Rana. Bygselsbrev tinglyst 22. okt. 1730. Om strid med haldsmannen i Fagerlia i 1730-åra sjå der [Rana Bygdebok]. Aleksander vart overfallen og skamhoggen av grannen Per Eriksa [gift med Aleksanders svigerinde]. Ei natt i 1764 overfall Per Eriksa grannen Aleksander Jonassa i senga med ei øks og gav han i alt 4 högg, eitt over nasen, eitt over kjaken, så munnen stod vrang og tunga vart skadd, det tredje til beinet i høgre armen og det siste på venstre arm. Merke etter øksehogga fanst i stua til ho vart riven i 1870-åra. Aleksander vart både vanfør og lytet i andletet. Per var då ikkje drukken, men «forrykt i hovedet» og etter ugjerningea sprang han opp i eit tre og sat der syngande. 29. juli 1765 vart han dømd til å betale Aleksander 39 rd. for underhald og stell i 20 veker, ½ års tidsspille og medikament, og dertil sakskostnader, og til to års arbeid i Trondheims festning, «andre røggesløse og afsindige mennisker til afskye». Domen var stadfesta av lagtinget på Steigen 20. sept. 1765.96

Gift 171659 med

Beret Olsdatter (Åenget)
     Fra Åenget i Rana.55
76.30.
Kristoffer Jonassøn (Budde)
Født omkring 16978.
     [En enke efter een Christopher Budde døde 6 Nov. 1781, 72 år gl.]
     ? Kan han være taget til Troms, og måske være identisk med Kristoffer Jonassen på Reite i Lavangen, Astafjord ?
77.30.
Mikkel Jonassøn (Budde)
Født omkring 170055.
Død 175955.
     Fekk 12. juli 1720 bygselbrev, etter stykfaren, på Per Johan garden (seinare Mikkal garden) på Ytteren i Nord-Rana. Han var ein av tre som hadde «haft en ublu omgiengelse» med Lisbet Larsdatter Yttern i 1718, men vart visst frikjent, då ho hadde «tæd sig som en aabenbar hore».97

Gift 173097 med

Ingeborg Larsdatter
     Fra Luktvasslia, Elsfjorden.97
     I hausetn 1781 vart ein Lars Olsen Ljungdal dømd å flytte frå stua til Ingeborg, der han hadde trengt seg inn og slått henne.97

[Gift 1° 1730 med Mikkel Jonassøn (Budde) (omkr. 1700 - 1759); Gift 2° 1759 med Per Erikssøn].
78.30.
Ulrich Jonassøn (Budde)
Født 170398.
Død 172698.
     Bosat i Namdalen.55
     Dom 12 post Trenit. 1726: Gravfæstet Ulrich Jonæsøn - æte 2398

Børn af Ulrich Jonassøn (Budde) og _____:

114.78.Jonas Ulrikssøn, f. 1726
79.36.
Petter Ulrich Brüghmann
Født 17 jul. 1717, Brønnøy60.
Død 29 feb. 1776, Handelsstedet Grøtøen60.
     Kjøpmann og forretningsmann. Hans siste ekteskap var barnløst.60

Gift 1° _____med

Kirsten Jonsdatter
Født 169660.
Død 8 sep. 175860.
     På Skaga.60

Gift 2° 12 nov. 1760, Sandnes60 med

Sophie Aars
     Skifte 24 nov. 177860.

Børn af Petter Ulrich Brüghmann og Kirsten Jonsdatter:

115.79.Else Marie Brüghmann, f. 1740, d. 1741
80.36.
Sten Wirthmann Brüghmann
Født 28 okt. 1718, Nippelberg60.
Død 1785, Bergen60, begravet 22 mar. 1785, Bergen ?60.
     Gullsmed. Ifølge Nicolaysens "Bergens Borgerbog" tok han borgerskap der i byen den 6. august 1748.60

Gift 1° _____med

Karen Pedersdatter Brun
Død 174660.
     En prestedatter fra Gildeskål.60

Gift 2° 6 feb. 175360 med

Gjertrud Tønnesdatter
Født 170460.
Begravet 3 dec. 1790, Bergens Domkirke60.
     I skiftet efter den berømte guldsmed Steen Wirthmann Brüghmann's anden kone Giertrud Tønnesdatter, der blev holdt i Bergen 11. dec. 1790, får vi ikke kun at vide, at begge ægtefæller var barnløse, men også at arvingerne til Steen Wirthmann Brüghmann var: 1. Broren Johan Brüghmann opholdende sig i Nordland.; 2. Broren Humfred Brüghmann, «død men efterladt sig tvende Døtre, hvoraf den ene Maren Wirthmann gift med hr. Albert Hatting residerende Capellan til Nyekirkens menighed i Bergen, døde den 30te December 1789 og efterlod sig 3 sønner og 2 døtre ...». Den anden datter af Humfred Bryghmann, Elisabeth Margaretha gift med Johan Michael Bees.99
81.36.
Andreas Brüghmann
Født 4 mar. 172065.
Død 173765.
82.36.
Humphred Brüghmann
Født 22 sep. 172165.
Død 6 sep. 177165.
     Handelsmann på Sør-Bjørn på Helgeland.65

Gift _____med

Karen Adriane Klæboe
Født 172865.
     Hun levde ennda i 1801.65

Børn af Humphred Brüghmann og Karen Adriane Klæboe:

116.82.Maren Wirthmann Brüghmann, d. 1789, Bergen
117.82.Elisabeth Margareta Brüghmann, f. 1750
83.36.
Johan Brüghmann
Født 29 jul. 172365.
Død 1 okt. 180365.
     Skipper og bosatt på Skaga i Herøy.65

Gift 175765 med

Maren Bugge
Født 171665.
     Hun levde enda i 1801 på Skaga, 85 år gml.65
84.36.
Maren Maria Brüghmann
Født 20 mai 1728, Nippelberg65.
Død 1810, Hestad65.

Gift 24 okt. 175265 med

Johan Abel Mørch
Født 1724, Saltnes i Nordland65.
Død 6 dec. 1801, Hestad i Brønnøy65.
     Søn af Abel Abelsøn Mørch og Gertrud Johansdatter Omsen.
     Skipper og handelsmann på Hestad i Brønnøy.65
     Skipper og handelsmann på Hestad i Herøy i Helgeland.100

Børn af Maren Maria Brüghmann og Johan Abel Mørch:

118.84.Hjeronimus Mørch, f. 1754, d. 1778
119.84.Gjertrud Malene Mørch, f. 1756
120.84.Abel Mørch, f. 1759
121.84.Andreas Mørch, f. 1759
122.84.Hans Mørch, f. 1762, d. 1832
123.84.Gjertrud Mørch, f. 1763
124.84.Maren Mørch, f. 1763, d. 1764
125.84.Maren Mørch, f. 1765
126.84.Anne Mørch, f. 1767
127.84.Inger Lucie Mørch, f. 1769

Generation 6.

85.41.
Gidsken Pedersdatter Pristroph
Født omkring 1720.
Død 3 feb. 1786101
     Efter et håndskreven notat i bogen67.

Gift 12 sep. 1747, StodEfter en håndskreven notits i bogen.67 med

Wentzel Aussig
Født omkring 1719102.
Død 1 sep. 1773102.
     Født ca. 1719 i Norge. - «Officers sønn». - Uoff. 1735. - ....... - Kpt. ved 1. Trondhj. nasj. inf.regt. 14/4 1751 og chef Stodske komp. - Maj.s kar. 27/10 1762. - Sek.maj. 1/1 1766. - I 1766 forsatt til Inderøiske komp. - Avskjed 1/7 1767 med 262 rdl. 24 sk. årl. pens. - Død 1/9 1773.102
86.41.
Daniel Pedersen Pristroph
Født omkring 172267.
Død 21 apr. 1804, Gaarden Nossum i Skogn.103,67,103.
     Oberstlieutenant ved det throndhjemske Dragonregiment. Døde Natten til 21 April 1804 paa Gaarden Nossum i Skogn, 81 1/2 Aar gl.
     Studerte filogi i 5 år. Gikk inn i det militære og blev ob.ltn. i 1. Oplandske, senere i Trondhjems dragonregiment. Død på sjefsgården Nossum i Skogn.11

Gift _____med

Johanna Pedersdatter Leth
Født omkring 1721104,105.
Død 10 feb. 1808, Tynes i Skogn.106,107,108,105.
     Datter af Peder Pederssøn Leth og Margrethe Lund.

Børn af Daniel Pedersen Pristroph og Johanna Pedersdatter Leth:

128.86.Peder Pristroph, f. 1759
129.86.Raphael Thune Pristroph, f. 1765, Ytterøen
130.86.Sebastian Pristroph, f. 1768, d. 1855, Skogn
131.86.Petronelle Pristroph
132.86.Anna Margretha Pristroph
87.41.
Sebastian Pedersen Pristroph
Født 29 nov. 1723, Sund på Inderøen11.
Død 3 nov. 1785, Edø11.
     Sogneprest til Edøen. Barnløs.

Gift 29 nov. 175911 med

Hedvig Fredrica Grüner
Død før 17 nov. 177611.
     Se »Myntmester Peter Grüner og hans efterkommere« av generalmajor Peter Grüner.
88.41.
Inger Margretha Pedersdatter Pristroph
     Og døde paa Gaarden Ingul paa Inderøen efter langvarig Sygdom.67

Gift _____med

Anton Ernst Roth
Født omkring 1723, Kranichfeldt, Tyskland.109.
Død 181367.
     Stilling: Løytnant67.
     Tydsk student (iflg. håndskrevet notits i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen).67
     Han var student ved Universitetet i Halle da han måtte rømme og kom til Norge. Slekten Roth er beskrevet av Wolfgang Bussig "Deutsche Familienkunde".109

Børn af Inger Margretha Pedersdatter Pristroph og Anton Ernst Roth:

133.88.Petronella Antonsdatter Roth, f. 1756, Inderøy
89.50.
Lorentz Johansen Burchard
Død 11 aug. 1749110.
     Resid. pastor til Kvæfjord 1720 og sogneprest her 1735 til sin død.111
     Sandsynligvis søn af Johan Burchart på StorFosen.
     Skifte 1750-1752, Rå prestegård, Kvæfjord sogn.112protokoll 1745-1803, legg 203 & 245b..

Gift _____med

Christine Maria Bremer
Født omkring 1700, Ervik, Trondenes.113,111.
Begravet 5 feb. 1775, Trondenes.114,111.
     Datter af Frederik Adrian Bremer og Else Marie Wolf.

Børn af Lorentz Johansen Burchard og Christine Maria Bremer:

134.89.Johanne Margrethe Burchard, f. omkr. 1727, Kvæfjord.
135.89.Else Marie Burchard
136.89.Sophie Amalie Lorentzdatter Burchard, f. omkr. 1731, Kvæfjord., d. 1805, Trondenes.
137.89.Johan Lorents Lorentsen Burchard, f. 1733, Kvæfjord., d. 1824, Kvæfjord.
90.50.
Elsebeth Burchard
     Skifte 20 jul. 1776, Rolstad i Søndre Fron, Gudbrandsdalen.115Brutto 3623 rdl. Netto 2252 rdl..

Gift _____med

Christen Pram
     Foged.
     Skifte 28 nov. 1786, Lille Sandbu i Fron, Gudbrandsdalen.: Formue 770 rdl. Gjeld 892 rdl..

Børn af Elsebeth Burchard og Christen Pram:

138.90.Henrik Fredrik Pram
139.90.Johan Adolf Pram
140.90.Bertel Christian Pram
141.90.Inger Margrethe Pram
142.90.Anne Kirstine Pram
143.90.Christiane Pram, f. omkr. 1738
144.90.Hanna Ulrika Pram, f. omkr. 1742
91.50.
Margrethe Maria Johansdatter Burchard
Født 1703, Storfosen.78.
Død 1774, Nes.78, begravet 8 feb. 177478.

Gift _____med

Lorentz Christian Schanke
Født 1699, Trondheim.78.
Død 177478.
     Søn af Erik Eriksen Schanke og Karen Lorentzdatter Frost.

Børn af Margrethe Maria Johansdatter Burchard og Lorentz Christian Schanke:

145.91.Karen Margrethe Schanke, d. 1795, Hitra.
92.52.
Laurentius Allerup
Født 172331.
     Misjonær til Rana.31
93.60.
Anne Kirstine Eriksdatter Normann
Født 1728, Grøsnes Store, Gratangen.38.
Død 179338.

Gift 175338 med

Tollev Hanssen
Født 1722, Engenes, Ibestad.38.
Død 178938.
     Søn af Hans Olsen og Anne Jørgensdatter.
     Engenes, Ibestad. Etterslekt, 7 barn, se Astafjord bygdebok.

Børn af Anne Kirstine Eriksdatter Normann og Tollev Hanssen:

146.93.Jørgen Tollevsen Normann, f. 1757, d. 1812
94.60.
Berteus Kristen Eriksen Normann
Født 1730, Grøsnes Store, Gratangen.38.
Død 179238.

Gift 175838 med

Julianna Margrete Jakobsdatter
Født 1733, Fjordbotn, Astafjord.38.
Død 182538.
     Datter af Jakob Olsen Trane og Maren Nilsdatter Bagge.

Børn af Berteus Kristen Eriksen Normann og Julianna Margrete Jakobsdatter:

147.94.Maren Normann, f. 1759, Gratangen, d. 1798
148.94.Anna Margreta Berteusdatter, f. 1761, Gratangen, d. 1813
149.94.Danilken Berteusdatter, f. 1764, Gratangen, d. 1837
150.94.Jakob Norman Berteussen, f. 1767, Gratangen
151.94.Petter Jørgen Berteussen, f. 1770, Gratangen, d. 1818
152.94.Ingeborg Maria Normann, f. 1775, Gratangen, d. 1858
95.60.
Daniel Eriksen Normann
Født 1733, Grøsnes Store, Gratangen.38.
Død 179238.

Gift 176338 med

Anna Olsdatter
Født 1737, Hesjeberg, Gratangen.38.
Død 180538.
     Datter af Ole Nilssen og Anne Olsdatter.

Børn af Daniel Eriksen Normann og Anna Olsdatter:

153.95.Ole Danielsen, f. 1764, Gratangen., d. 1822
154.95.Jens Danielsen, f. 1767, Gratangen., d. 1789
155.95.Anna Bergitta Danielsdatter, f. 1775, Gratangen., d. 1776
156.95.Sofia Bergitta Danielsdatter, f. 1777, Gratangen., d. 1781
157.95.Sofia Fredrikka Danielsdatter, f. 1783, Gratangen., d. 1784
158.95.Elisabet Maria Danielsdatter, f. 1785, Gratangen., d. 1801
96.60.
Jørgen Eriksen Normann
Født 1737, Grøsnes Store, Gratangen.38.
Død 181338.

Gift 1766116 med

Bodil Olsdatter
Født omkring 1725.
Død 1807117,118.
     Hvor hun kom fra, vites ikke. Hun kan ha vært fra Lenvik, da broren, Kristoffer Olsen, bodde på gården Olderen (Sandvik).118

[Gift 1° med Jakob Fredriksen Rockman (omkr. 1713 - 1764); Gift 2° 1766 med Jørgen Eriksen Normann (1737 - 1813)].

Børn af Jørgen Eriksen Normann og Bodil Olsdatter:

159.96.Jakobina Jørgensdatter Norman, f. 1768, d. 1812
160.96.Fredrik Jørgensen Normann, f. 1769, Dyrøy., d. 1798, Dyrøy.
97.60.
Ingeborg Eriksdatter Normann
Født 1745, Grøsnes Store, Gratangen.38.
Død 180538.

Gift 176938 med

Nils Olsen Ærboe
Født 1739, Breivoll, Ibestad.38.
Død 181038.
     Søn af Ole Nilssen Ærbo og Barbro Halvorsdatter.
     Gårdbruker på Miklevoll, Skånland. EFTERSLÆGT.

Børn af Ingeborg Eriksdatter Normann og Nils Olsen Ærboe:

161.97.Anna Elisabet Nilsdatter Ærboe, f. 1771, Ibestad., d. 1848
98.60.
Berit Eriksdatter Normann
Født 1746, Grøsnes Store, Astafjord.38.
Død 1806, Tennevik, Trondenes.119.

Gift 1° 177438 med

Peder Anderssen
Født 1747, Balteskard, Skånland.38.
Død 178638.
     Søn af Anders Paulsen og Berit Andersdatter.

Gift 2° 178938 med

Niels Augustinussen Schjelderup
Født 1751, Tennevik, Trondenes.119,119.
Død 1811, Vågan, Nordland.119.
     Søn af Augustinus Nielsen Schjelderup og Johanna Margrethe Sparboe.
     Konfirmert 1768.120

[Gift 1° 1779 med Johanna Nilsdatter (1750 - 1782); Gift 2° med Maria Kristoffersdatter; Gift 3° 1789 med Berit Eriksdatter Normann (1746 - 1806)].

Børn af Berit Eriksdatter Normann og Peder Anderssen:

162.98.Kristoffer Normann Pedersen, f. 1783, Gratangen.
99.61.
Kristen Kristensen
Født omkring 1725121.
     Død som ungkar 1758.121
100.61.
Fredrik Kristensen
Født omkring 1727121.
Død 177638.
     Bosatt på Skog i Ibestad der han eide en del av gården Lilleskog.121
     Etterslekt, se Astafjord bygdebok.
     Skifte 1771-1778, Lilleskog, Astafjord Tinglag.84protokollnr. 139, folio 405..

Gift 175538,121 med

Berit Hansdatter
Født 1731, Åndervåg, Ibestad.38.
Død 178738.
     Datter af Hans Nielsen Erboe og Berit Sjursdatter.

Børn af Fredrik Kristensen og Berit Hansdatter:

163.100.Kristen Fredriksen, f. 1756, Ibestad., d. 1816
164.100.Berit Fredriksdatter, f. 1762, Ibestad., d. 1811
101.61.
Øllegård Kristensdatter Trane
Født omkring 1729, Mikkelbostad, Dyrøy38,83.
Død 180183.

Gift 1° _____83med

Ernst Fredriksen (Rockman)
Født 1718, Eidet, Tranøy.83.
     Søn af Fredrik Wilhelm Rochman og Karen Jakobsdatter Winther.
     Bosatt i Straumen, Ibestad og Skøelv, Sørreisa.83

Gift 2° 1771122 med

Hans Hansen
Født omkring 1740122.
     Hvor Hans kom fra veit vi ikke med sikkerhet. Det er ting som tyder på at han var fra Salangen, da broren bodde i Løksebotn.122
     Bruker av Espenes, Dyrøy.122

Børn af Øllegård Kristensdatter Trane og Ernst Fredriksen (Rockman):

165.101.Karen Ernstsdatter Rokmann, f. 1752, d. 1759
166.101.Elen Kirstina Ernstsdatter Rokmann, f. 1754, d. 1754
167.101.Anne Sofia Ernstsdatter Rokmann, f. 1757
168.101.Karen Helena Ernstsdatter Rokmann, f. 1759
169.101.Kristen Ernstsen Rokmann, f. 1761
102.61.
Daniel Kristensen Trane
Født omkring 173283.
Død 180283.
     Skifte 1804-1805, Miklebostad, Dyrøy Tinglag.84protokollnr. 149, folio 549b..

Gift 175983 med

Else Marie Danielsdatter Heitman
Født omkring 1737, Holm, Dyrøy.123.
Død 1807, Mikkelbostad, Dyrøy.83.
     Datter af Daniel Olsen Heitman og Cathrine Marie Hind.

Børn af Daniel Kristensen Trane og Else Marie Danielsdatter Heitman:

170.102.Kristen Trane Danielsen, f. 1760, d. 1786
171.102.Daniel Danielsen Heitman (Trane), f. 1762, Dyrøy., d. 1834
172.102.Katrina Maria Danielsdatter, f. 1764, Dyrøy., d. 1767, Dyrøy.
173.102.Elen Kristine Danielsdatter, f. 1767, Dyrøy.
174.102.Katrina Maria Danielsdatter, f. 1770, Dyrøy.
175.102.Jens Hind Danielsen Trane, f. 1773, Dyrøy., d. 1850, Dyrøy.
176.102.Søren Jakob Faber Danielsen (Trane?), f. 1776, Dyrøy.
177.102.Jonette Petrika Danielsdatter (Trane?), f. 1779, Dyrøy., d. 1840
103.61.
Jørgen Kristensen (Trane)
Født omkring 173483.
Død 1771, Espejord, Dyrøy.83.

Gift 1760124 med

Barbra Christina Christophersdatter
Født omkring 1737, Hamn, Dyrøy.124.
     Datter af Christopher Christophersen og Elisabeth Katarine Hansdatter.
104.62.
Ingeborg Andersdatter Bernhof
Født 1732, Hilleshamn, Gratangen.38.
Død 181238.

Gift 176138 med

Ole Rasmussen Trane
Født 1732, Foldvik, Gratangen.38.
Død 180938.
     Søn af Rasmus Tygesen Trane og Anne Katrina Nilsdatter Flensborg.
     Sørrollnes, Trondenes. Hilleshamn, Gratangen.

Børn af Ingeborg Andersdatter Bernhof og Ole Rasmussen Trane:

178.104.Andreas Olsen, f. 1764, Trondenes., d. 1781
179.104.Rasmus Olsen, f. 1766, d. 1781
180.104.Daniel Olsen, f. 1774, Gratangen., d. 1799
181.104.Øllegård Kristina Olsdatter, f. 1776, Gratangen., d. 1789
105.62.
Anne Kirstina Andersdatter Bernhof
Født 1740, Hilleshamn, Gratangen.38.
Død 177738.
     Etterslekt, 5 barn, se Astafjord bygdebok,
     Skifte 1776-1785, Hilleshamn, Astafjord Tinglag.84protokollnr. 143, folio 19. - etter Anna Kirstine Karstensdatter..

Gift 176138 med

Erik Fogsen
Født 171938.
     Hilleshamn, Gratangen.38

[Gift 1° med Anna Marie Gregusdatter (1720 - 1760); Gift 2° 1761 med Anne Kirstina Andersdatter Bernhof (1740 - 1777)].
106.62.
Karsten Anderssen Bernhof
Født 1742, Hilleshamn, Gratangen.38.
Død 179238.

Gift 176838 med

Anne Kirstine Nilsdatter
Født 1743, Skårvik Ø., Salangen.38.
Død 181138.
     Datter af Nils Pedersen og Tora Hansdatter.

[Gift 1° 1768 med Karsten Anderssen Bernhof (1742 - 1792); Gift 2° 1794 med Jens Rasmussen (1766 - 1811)].

Børn af Karsten Anderssen Bernhof og Anne Kirstine Nilsdatter:

182.106.Anders Karstensen, f. 1773, d. 1826
107.63.
Carsten Offersen Lochert
     Han må være sønn av Offer Abrahamsen Lockert og Ermegaard Carstensdatter Bernhof.

Gift 1759, Bø, Vesteråle.125 med

Johanne Marie Hermansdatter Dishington
     Datter af Herman Jobsen Dishington.
108.66.
___________
109.66.
___________
110.66.
___________
111.66.
___________
112.71.
Sophie Frich Hammond
Født 172693.
Død 176293.

Gift 174393 med

Augustinus Steensen Meldahl
Født 171293.
Død 4 nov. 178293.
     Søn af Steen Melchiorsen Meldal og Ursula (Aarsilla) Olsdatter Tønder.
     Kaptein.93
     Ble kaptein. Bodde på Halse. 4 barn.92

[Gift 1° 1743 med Sophie Frich Hammond (1726 - 1762); Gift 2° med Ane Dorothea Thune].

Børn af Sophie Frich Hammond og Augustinus Steensen Meldahl:

183.112.Else Sophie Meldahl, f. 1746, d. 1821
113.72.
Sophie Horneman
Født 26 mai 173252.
Død 21 jul. 180852.
     Fra Reinskloster.126

Gift 27 mai 175552,126 med

Henrik Horneman
Født 3 apr. 172052,126.
Død 22 okt. 177952,126.
     Søn af Hans Henriksen Hornemann og Mette Christine Bonsach.
     Etatsråd og Justitsråd.52,126

Børn af Sophie Horneman og Henrik Horneman:

184.113.Hans Horneman, f. 1756, d. 1809
185.113.Medea Christine Horneman, f. 1759, d. 1796
186.113.Henrik Olaus Horneman, f. 1761, d. 1841, Christiania (Oslo)
114.78.
Jonas Ulrikssøn
Født 1726.
     3 Pinse Dag 1726: Døbt Ulrich Jonæsøn Ytterens uægte Barn.98
     Denne Jonas var gårdsdreng på Granheia 1756.98

Gift _____127med

Ingeborg Thomasdatter

[Gift 1° med Lars Gabrielsen (omkr. 1705 - omkr. 1761); Gift 2° med Jonas Ulrikssøn (f. 1726)].

Børn af Jonas Ulrikssøn og Ingeborg Thomasdatter:

187.114.Lars Jonasen, f. 1762, Moe., d. omkr. 1798
115.79.
Else Marie Brüghmann
Født 174060.
Død 174160.
116.82.
Maren Wirthmann Brüghmann
Døbt 18 jun. 1746, Alstahaug99.
Død 31 dec. 1789, Bergen60,99.

Gift 31 jan. 177260 med

Albert Hatting
Født 14 mai 1742, Bergen60.
Død 13 feb. 181260.
     Han ble stud. 1762, cand. theol. 1765, pers. kap. i 1767 hos sin far, pers. kap. i Bergens Domkirke i 1770, res. kap. til Lindås i 1776, og 1786 res. kap. til Nykirken i Bergen. Han er forfatter av Bergens Prestehistorie.60

Børn af Maren Wirthmann Brüghmann og Albert Hatting:

188.116.Jørgen Hatting, f. 1773
189.116.Sten Wirthmann Brüghmann Hatting, f. 1775
190.116.Henrik Fredrik Hatting, f. 1776
191.116.Cathrine Hatting, f. 1779, d. 1842
192.116.Karen Hedvig Hatting, f. 1782
193.116.Henrik Hatting, f. 1783
117.82.
Elisabeth Margareta Brüghmann
Født 175065.

Gift 178065 med

Johan Michael Bess
     Kjøpmann i Bergen.65
118.84.
Hjeronimus Mørch
Født 2 feb. 175465.
Død 11 mar. 177865.
     Omkom på sjøen.65
119.84.
Gjertrud Malene Mørch
Født 175665.
     Død ung.65
120.84.
Abel Mørch
Født 175965.
     Død ung.65
121.84.
Andreas Mørch
Født 175965.
     Død ung.65
122.84.
Hans Mørch
Født 176265.
Død 183265.
     Eier av Hestad i Brønnøy.65

Gift _____med

Anne Marie Gyth
Født 177465.
Død 186365.

Børn af Hans Mørch og Anne Marie Gyth:

194.122.Hjeronimus Brüghmann Mørch, f. 1797, d. 1841
195.122.Maren Marie Mørch, f. 1799, d. 1820
196.122.Peder Christian Broch Mørch, f. 1807
123.84.
Gjertrud Mørch
Født 20 mar. 176365.

Gift _____med

Anders Olsen Schrøder

Børn af Gjertrud Mørch og Anders Olsen Schrøder:

197.123.Abel Schrøder Mørch, f. omkr. 1790
124.84.
Maren Mørch
Født 20 mar. 176365.
Død 176465.
125.84.
Maren Mørch
Født 176565.
     Død ung.65
126.84.
Anne Mørch
Født 27 mar. 176765.

Gift _____med

Hans Olsen
     Alstahaug.65
127.84.
Inger Lucie Mørch
Født 20 nov. 176965.

Generation 7.

128.86.
Peder Pristroph
Født 175911.
     Sec.ltn., dimittert 24. mai 1793 med 30 Rdl. pensjon fra den norske Kvæsthuskasse.11
129.86.
Raphael Thune Pristroph
Født 1765, Ytterøen11.
     Reservemajor i infanteriet 1811. Udmerket seg i fektningen ved Noritz 5. desember 1813 og blev forfremmet til major 15. jan. 1814. Ridder av Danebrog 23. febr. 1814. Avskjed 15. mai 1821 i Danmark.11
130.86.
Sebastian Pristroph
Født 1768-176911.
Død 22 apr. 1855, Skogn11.
     Rittmester 30. desember 1809. Forblev i Norge efter adskillelsen. Vartpenge fra 1818.11
131.86.
Petronelle Pristroph
     31 år og ugift 1801.11
132.86.
Anna Margretha Pristroph
133.88.
Petronella Antonsdatter Roth
Født 31 mar. 1756, Inderøy109.

Gift _____med

Mons Pedersen
     Boende på gården Tronstad i Inderøy.109
134.89.
Johanne Margrethe Burchard
Født omkring 1727, Rå prestegård, Kvæfjord.110,113.
Begravet 10 aug. 1794, Trondenes ? .128,110.

Gift 7 nov. 1751, 22de søndag etter tref. 1751.110,128 med

Hans Nilsen Rafn
Født omkring 1724, Røkenes, Trondenes.110,113.
Død 1794, Ervik, Trondenes.129,110,113, begravet 26 okt. 1794130,110.
     Søn af Nils Hansen Rafn og Anne Katrine Andersdatter Schjelderup.
     Han var handelsmann og bodde på gården Ervik i Trondenes. Det ser ut til at Hans Rafn har hatt økonomisk uhell. Den 5. november 1794 avholdes skifte efter Hans Rafn og hustru. På døtrene falt som arv: 33 Rdl., 304 og 4½ skilling.110
     Stor efterslægt.
     SE OGSÅ TRONDENES BYGDEBOK.

Børn af Johanne Margrethe Burchard og Hans Nilsen Rafn:

198.134.Lorentz Burchard Rafn, f. 1752, Ervik, d. 1752
199.134.Anna Katrine Hansdatter Rafn, f. 1754, Ervik
200.134.Kirstina Maria Rafn, f. 1755, Ervik, d. 1759
201.134.Nils Rafn, f. 1757, Ervik, d. før 1770
202.134.Kristine Marie Rafn, f. 1760, Ervik
203.134.Anna Johanna Hansdatter Rafn, f. 1763, Ervik
204.134.Else Marie Hansdatter Rafn, f. 1769, Trondenes., d. 1855, Trondenes.
135.89.
Else Marie Burchard

Gift _____med

Peder Jochumsen Leth
Født 26 feb. 1717, Evenes, Ofoten, Nordland.131, døbt 7 mar. 1717, Evenes kyrkja., «Dominica Laetære», Midfastesøndag, døbte jeg self min og min Kiærestes Søn Peder, fød Fredags Aften Klokken mot 10 for. Februarij. Testes: Mette Liland, Ane Catrine Ponsvigen, Lars Ingebrigtsen Tårstad (lensmann), Ole Hansen Børvigen, Tolof Lendvigen.»132,131.
Død 19 sep. 1788, Rå prestegård i Kvæfjord.131.
     Søn af Jochum Pedersen Leth og Anna Benedicte Hveding.
     Sognepræst til Kvæfjord. SE HVEDING-BOKA.

[Gift 1° med Else Marie Burchard; Gift 2° med Ovedia Maria Kildal (31 aug. 1733 - 17 jan. 1760); Gift 3° med Ingeborg Mogensen Jentoft (omkr. 1709 - 1788)].

Børn af Else Marie Burchard og Peder Jochumsen Leth:

205.135.Else Marie Burchard Leth, d. 1760
136.89.
Sophie Amalie Lorentzdatter Burchard
Født omkring 1731, Rå prestegård, Kvæfjord.133,134,135.
Død 1805, Røkenes, Trondenes.135.
     Hun var barnløs i hendes 2nd og 3die ekteskap.134
     Efter sit tredje ekteskap, meldte hennes senere svigersønn, Søren Brønlund Normann, sig da som frier. Men da sa hun: "Nu har jeg gått 3 ganger i brudeseng, så nu gjør jeg det ikke 4. gang. Men du kan jo ta min datter, og da skal du få gården med".133

Gift 1° 1752134 med

Jacob Parelius Nilsen Rafn
Født 29 aug. 1728, Røkenes, Trondenes.133,135.
Død 10 apr. 1770, Røkenes, Trondenes.133,135.
     Søn af Nils Hansen Rafn og Anne Katrine Andersdatter Schjelderup.
     Drev bondehandel og bygdefar på Røkenes i Trondenes.134
     Han var handelsmann på Røkenes.133
     Den 7. september 1770 registreres efter Jacob Parelius Rafn. Aktiva utgjorde 2946 Rdl., 4 Skilling og passiva 602 Rdl. Sønnene [4 stk i live 1770, der vel har delt 2344 Rdl., 2 Skilling, efter at enken har tatt halvdelen] fikk i arv 252 Rdl., 2 Ort og 69½ Skilling og datteren ½ part av brødrenes arv, 126 Rdl., 1 Ort og 35,18 Skilling. Av boets eiendeler nevnes: 1 jegt på 60 ?lesler?, 1 terning (liten jekt) og båter, sjøredskaper av forskjellig slags. En stor og smukk beholdning av sølvtøi skiftedes også til arvingene. Ca. år 1759 kjøpte Jacob Parelius Rafn et begravelsested i kirken, og betalte herfor 8 Rdl.133

Gift 2° 18 nov. 1771, Trondenes.125 med

Johan Røst Grønbech
Født 1743.
Død 1776.
     Søn af Christopher Nielsen Grønbech og Ellen (Margrethe) Hansdatter Røst.

Gift 3° _____med

Anders Mørch
Født 1754.
Død 1780.

Børn af Sophie Amalie Lorentzdatter Burchard og Jacob Parelius Nilsen Rafn:

206.136.Lorentz Burchard Rafn, f. 1754
207.136.Nils Rafn, f. 1756, d. 1759
208.136.Johan Rafn, f. 1758, d. 1758
209.136.Nils Jacobsen Rafn, f. 1760, d. 1760
210.136.Johanne Elisabeth Rafn, f. 1761, d. 1835
211.136.Nils Rafn, d. 1832, Grøtøy.
212.136.Simon Kildal Rafn, f. 1765, d. 1772
213.136.Fredrik Burchard Rafn, f. 1767, Røkenes, d. 1772
137.89.
Johan Lorents Lorentsen Burchard
Født 1733, Rå, Kvæfjord.136.
Død 1824, Gåre, Kvæfjord.136.
     Prestegård, Trondenes; Ibestad, Astafjord.

Gift 1761137 med

Rebekka Elisabet Simonsdatter Kildal
Født 1744, Prestegården, Karlsøy.137.
Død 1780137.
     Datter af Simon Olsen Kildal og Maren Mikkelsdatter Heggelund.

Børn af Johan Lorents Lorentsen Burchard og Rebekka Elisabet Simonsdatter Kildal:

214.137.Lorents Johansen Burchard, f. 1762, Trondenes.
215.137.Simon Kildal Johansen Burchard, f. 1765, Kvæfjord.
216.137.Fredrik Kristian Johansen Burchard, f. 1770, Kvæfjord.
138.90.
Henrik Fredrik Pram
     Sogneprest.
139.90.
Johan Adolf Pram
     Sogneprest.
140.90.
Bertel Christian Pram
     Sogneprest. Nevnes ikke i skiftet efter faderen 1786.
141.90.
Inger Margrethe Pram

Gift _____med

Peder Schjelderup
Født 29 aug. 1714, døbt 2 sep. 1714138.
Død apr. 1761138.
     Søn af Ole Pedersen Schjelderup og Elisabeth Jensdatter Godtzen.
     Imm. fra Christiania 2. aug. 1732, 27. april 1742 res. Kap. til Froen, 1. okt. 1743 Feltpræst, 16. nov. 1753 Sognepr. til Stange.138

Børn af Inger Margrethe Pram og Peder Schjelderup:

217.141.Christian Pram Schjelderup
218.141.Peder Schjelderup
219.141.Elisabeth Olava Schjelderup, f. 1755, d. 1829, Løten
220.141.Petronette Schjelderup
142.90.
Anne Kirstine Pram

Gift omkring 1776115 med

Michael Darre
     Kaptein (1776), Major (1786).139
143.90.
Christiane Pram
Født omkring 1738115.
     Ugift 1786.140
144.90.
Hanna Ulrika Pram
Født omkring 1742115.
     Ugift 1786.140
145.91.
Karen Margrethe Schanke
Døbt 6 okt. 173778.
Død 24 mar. 1795, Hitra.78.

Gift _____78med

Melchior (Melcher) Andersen Riber
Født 1739, Vikan, Frøya, Sør-Trøndelag., døbt 26 dec. 1739, Hitra.78.
Død 13 mai 1808, Vikan, Frøya, Sør-Trøndelag..
     Søn af Anders Melchiorsen Riber og Catharina Clausdatter.
     Han var jordeier og handelsmann. Han overtok handelsvirksomheten på Vikan etter sin far.

[Gift 1° med Martha Johanne Koch (f. 11 mai 1757); Gift 2° med Karen Margrethe Schanke (d. 24 mar. 1795)].
146.93.
Jørgen Tollevsen Normann
Født 175738.
Død 181238.
     Engenes, Ibestad. Etterslekt, 8 barn, se Astafjord bygdebok.

Gift 178538 med

Berit Kirstina Johnsdatter
Født 1759, Kråkrø, Ibestad.38.
Død 183638.
     Datter af John Sørensen og Synnøve Marie Olsdatter.
147.94.
Maren Normann
Født 1759, Elvenes, Gratangen38.
Død 179838.
148.94.
Anna Margreta Berteusdatter
Født 1761, Elvenes, Gratangen38.
Død 181338.
     Skifte 5 apr. 1814, Herjangen Store, Ofoten, Nordland141Avdøde Ane Bertinusdatter, Harriangen Store i Ofoten. Formue: 175-1-14. Gjeld: 65-2-12. Arvinger (alle på Harriangen): ektefelle Mikkel Johannesen; sønn Bertinus Mikkelsen, 23 år; sønn Johannes Mikkelsen, 19 år; sønn Petter Mikkelsen, 11 år; datter Juliana Mikkelsdatter, 14 år..

Gift 178838 med

Mikkel Johansen
Født 1754142, døbt 28 aug. 1754, Ankenes kirke, Ofoten, Nordland143.
     Søn af Johan Abrahamsen og Susanna Axelsdatter.

Børn af Anna Margreta Berteusdatter og Mikkel Johansen:

221.148.Bertheus Mikkelsen, f. omkr. 1791, Ofoten i Nordland
222.148.Johan Mikkelsen, f. omkr. 1794, Ofoten i Nordland
223.148.Juliana Mikkelsdatter, f. omkr. 1796, Ofoten i Nordland
224.148.Petter Mikkelsen, f. omkr. 1800, Ofoten i Nordland
149.94.
Danilken Berteusdatter
Født 1764, Elvenes, Gratangen38.
Død 183738.
150.94.
Jakob Norman Berteussen
Født 1767, Gratangsbotn, Gratangen38.
151.94.
Petter Jørgen Berteussen
Født 1770, Fjordbotn, Gratangen38.
Død 181838.
152.94.
Ingeborg Maria Normann
Født 1775, Elvenes, Gratangen38.
Død 185838.

Gift 179738 med

Tomas Sakariassen
Født 1759, Dverberg, Nordland38.
Død 183138.

[Gift 1° 1788 med Anna Dortea Jensdatter (1761 - 1797); Gift 2° 1797 med Ingeborg Maria Normann (1775 - 1858)].
153.95.
Ole Danielsen
Født 1764, Grøsnes Lille, Gratangen.38.
Død 182238.

Gift 179938 med

Ingeborg Sofia Johnsdatter Trane
Født 1768, Selset, Ibestad.38.
Død 183438.
     Datter af John Olsen Trane og Marit Andersdatter.

Børn af Ole Danielsen og Ingeborg Sofia Johnsdatter Trane:

225.153.Anna Bergitta Normann, f. 1801, Gratangen., d. 1868
154.95.
Jens Danielsen
Født 1767, Grøsnes, Gratangen.38.
Død 178938.
155.95.
Anna Bergitta Danielsdatter
Født 1775, Grøsnes, Gratangen.38.
Død 177638.
156.95.
Sofia Bergitta Danielsdatter
Født 1777, Grøsnes Lille, Gratangen.38.
Død 178138.
157.95.
Sofia Fredrikka Danielsdatter
Født 1783, Grøsnes Lille, Gratangen.38.
Død 178438.
158.95.
Elisabet Maria Danielsdatter
Født 1785, Grøsnes Lille, Gratangen.38.
Død 180138.
159.96.
Jakobina Jørgensdatter Norman
Født 1768116.
Død 1812.

Gift 1791144 med

Otte Jørgensen
Født 1760, Kråkrø, Ibestad.38.
     Søn af Jørgen Nilssen og Sofia Ottesdatter.
     Etterslekt, se Dyrøy bygdebok.
160.96.
Fredrik Jørgensen Normann
Født 1769, Sortevik, Dyrøy.116.
Død 1798, Sortevik, Dyrøy.116.

Gift 1795116 med

Jonetta Jørgensdatter
Født 1771, Fugleberg, Ibestad.38.
Død 182238.
     Etterslekt, 9 børn, se Dyrøy bygdebok.

[Gift 1° 1795 med Fredrik Jørgensen Normann (1769 - 1798); Gift 2° 1801 med Jens Olsen (1772 - 1840)].
161.97.
Anna Elisabet Nilsdatter Ærboe
Født 1771, Breivoll, Ibestad.38.
Død 184838.

Gift 180538 med

Nils Helgen Winter Bentsen Kinapel
Født 1777, Balteskard, Skånland.38.
Død 181338.
     Søn af Bent Nielsen Kienapel og Anna Andersdatter.

Børn af Anna Elisabet Nilsdatter Ærboe og Nils Helgen Winter Bentsen Kinapel:

226.161.Bent Nilssen, f. 1807, Skånland., d. 1864
227.161.Nils Nilssen, f. 1811, Skånland.
162.98.
Kristoffer Normann Pedersen
Født 1783, Grøsnes, Gratangen.38.
     Tennevik, Skånland, Trondenes.38

Gift 180638 med

Synnøve Margrete Jørgensdatter Rasch
Født 178138.
     Datter af Jørgen Hanssen Rasch og Anne Dortea Johnsdatter.
163.100.
Kristen Fredriksen
Født 1756, Lilleskog, Ibestad.38.
Død 181638.
     Breivoll, Ibestad.

Gift 1° 178238 med

Anne Pedersdatter
Født 175738.
Død 178538.
     Datter af Peder Rasmussen og Guri Iversdatter.
     Skifte 1785-1789, Breivoll, Astafjord Tinglag.84protokollnr. 144, folio 93b..

Gift 2° 178738 med

Maria Danielsdatter
Født 1755, Storskog, Ibestad.38.
Død 183338.
     Datter af Daniel Baltsersen og Karen Hansdatter.
     Etterslekt (3 børn), se Astafjord bygdebok.

Børn af Kristen Fredriksen og Anne Pedersdatter:

228.163.Ermegård Kristensdatter, f. 1782, d. 1843
229.163.Bergitta Kirstina Kristensdatter, f. 1784, Ibestad., d. 1785
164.100.
Berit Fredriksdatter
Født 1762, Lilleskog, Ibestad.38.
Død 181138.

Gift 179738 med

Hans Jenssen
Født 1744, Ånstad, Ibestad.38.
     Søn af Jens Anderssen.
     Ånstad, Ibestad. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.

[Gift 1° 1774 med Elisabeth Rasmusdatter (1752 - 1796); Gift 2° 1797 med Berit Fredriksdatter (1762 - 1811)].
165.101.
Karen Ernstsdatter Rokmann
Født 175238.
Død 175938.
166.101.
Elen Kirstina Ernstsdatter Rokmann
Født 175438.
Død 175438.
167.101.
Anne Sofia Ernstsdatter Rokmann
Født 175738.
     Til Skøelv, Sørreisa.38
168.101.
Karen Helena Ernstsdatter Rokmann
Født 175938.

Gift omkring 178538 med

Nils Valeur Mikkelsen
Født 175738.
     Krøttøy, Bjarkøy. Finnland, Dyrøy.38
169.101.
Kristen Ernstsen Rokmann
Født 176138.
     Forstrand, Dyrøy.38

Gift 179038 med

Kristiane Pedersdatter
Født 176038.
     Datter af Peder Hanssen og Else Kristiansdatter.

[Gift 1° 1790 med Kristen Ernstsen Rokmann (f. 1761); Gift 2° 1796 med Nils Nilssen (f. 1762)].
170.102.
Kristen Trane Danielsen
Født 176083.
Død 178683.
     Omkom i 1786 på rotur aleine fra Vågan.83
171.102.
Daniel Danielsen Heitman (Trane)
Født 1762, Mikkelbostad, Dyrøy.83.
Død 183483.
     Var handelsmann og jektskipper på Straumsnes i Berg.83
     Etterslekt, se Berg og Torsken bygdebok, s. 202 ff.

Gift 179783 med

Margrete Røde
     Fra Skjervøy.83,144

Børn af Daniel Danielsen Heitman (Trane) og Margrete Røde:

230.171.Else Marie Heitman, f. 1798, d. 1877
172.102.
Katrina Maria Danielsdatter
Født 1764, Mikkelbostad, Dyrøy.83.
Død 1767, Mikkelbostad, Dyrøy.83.
173.102.
Elen Kristine Danielsdatter
Født 1767, Mikkelbostad, Dyrøy.83.

Gift 1799145 med

Hans Hagrup (Jonsen)
Født 1772, Tranøya.145.
     Søn af Jon Pedersen.
     Brukte ikke Jonsen [som etternavn].146
     Hans sto på god fot med presten Rosted på Tranøya og blei delvis oppfostra hos han. Han var oppkalt etter en sønn av Rosted som døde ung. Da Rosted døde i 1796, blei Hans tilgodesett med en arv på 45 rdl. og blei betegna som fostersønn.145
     Espenes, Dyrøy.

[Gift 1° 1799 med Elen Kristine Danielsdatter (f. 1767); Gift 2° med Sofie Amalie Fredriksdatter (f. 1770)].

Børn af Elen Kristine Danielsdatter og Hans Hagrup (Jonsen):

231.173.Kristiane Hansdatter, f. 1798, d. 1798
232.173.Engel Marie Hansdatter Hagrup, f. 1800, Skatvik ?
233.173.Danilken Hansen Hagrup, f. 1803, Skatvik ?, d. 1889
234.173.Else Marie Hansdatter Hagrup, f. 1805, Dyrøy ?
235.173.Jon Hansen Hagrup, f. 1807, Dyrøy., d. 1823
174.102.
Katrina Maria Danielsdatter
Født 1770, Mikkelbostad, Dyrøy.83.

Gift 179983 med

Fredrik Vilhelm Rockman
     Bosatt på Stongelandet.
175.102.
Jens Hind Danielsen Trane
Født 1773, Mikkelbostad, Dyrøy.83.
Død 1850, Mikkelbostad, Dyrøy.83.
     Bruker av Mikkelbostad, Dyrøy. Etterslekt, se Dyrøy bygdebok II:271.

Gift 1806147 med

Kristianne Ovidia Heitmøller Mikkelsdatter
     Datter af Mikkel Hansen og Kirsten Olsdatter Aas.
176.102.
Søren Jakob Faber Danielsen (Trane?)
Født 1776, Mikkelbostad, Dyrøy.83.
     «bleven paa Søen» 1802.83
177.102.
Jonette Petrika Danielsdatter (Trane?)
Født 1779, Mikkelbostad, Dyrøy.83.
Død 1840148.

Gift 180483 med

Johan Andreas Brox
Født 1778, Hillesøy.148.
Død 1857148.
     Bø i Berg.83
     Etterslekt, se Berg og Torsken bygdebok, s. 108 ff.
178.104.
Andreas Olsen
Født 1764, Sørrollnes, Trondenes.38.
Død 178138.
179.104.
Rasmus Olsen
Født 176638.
Død 178138.
180.104.
Daniel Olsen
Født 1774, Hilleshamn, Gratangen.38.
Død 179938.
181.104.
Øllegård Kristina Olsdatter
Født 1776, Hilleshamn, Gratangen.38.
Død 178938.
182.106.
Anders Karstensen
Født 177338.
Død 182638.
     Myrland, Gratangen.

Gift 179938 med

Andrina Jørgensdatter
Født 1774, Lauvdal, Gratangen.38.
Død 181738.
     Datter af Jørgen Lambrigtsen og Berit Jensdatter.

Børn af Anders Karstensen og Andrina Jørgensdatter:

236.182.Petrikka Andersdatter, f. 1815, Gratangen., d. 1845
183.112.
Else Sophie Meldahl
Født 18 mai 174693.
Død 9 aug. 182193.

Gift _____med

Ole Gaarder
Født 8 mar. 173293.
Død 1799149,150,93.
     Stilling: Oberst93.

Børn af Else Sophie Meldahl og Ole Gaarder:

237.183.Ursula Maria "Silla" Gaarder, f. 1772, Trondheim, d. 1811
238.183.Poul Frederik Gaarder, f. 1778, MR., d. eft. 1857
239.183.Augustinus Meldahl Gaarder, f. 1784, d. 1848
184.113.
Hans Horneman
Født 175652.
Død 17 mai 180952.
     Student. Cancelli-Sekretær. (Havde 2 uægte Sønner).52
185.113.
Medea Christine Horneman
Født 175952.
Død 179652.
     Sindssvag.52
186.113.
Henrik Olaus Horneman
Født 176152.
Død 1841, Christiania (Oslo)52.
     Cand. jur. Sindssvag. Ugift.52
187.114.
Lars Jonasen
Født 1762, Ånes, Moe.151.
Død omkring 1798.
     Skifte 1798, Bjurbækmoen, Moe.: Ektefelle Abelona Hansdatter. Datter Gjertrud Larsdatter, 3..

Gift 26 okt. 1793152 med

Abelone (Appelone) Hansdatter
Født omkring 1774153.
Død 1858.
     Datter af Hans Andersen og Gjertrud Pedersdatter.

Børn af Lars Jonasen og Abelone (Appelone) Hansdatter:

240.187.Gjertrud Larsdatter, f. omkr. 1795
188.116.
Jørgen Hatting
Født 25 jul. 177360.
189.116.
Sten Wirthmann Brüghmann Hatting
Født 3 jun. 177560.
190.116.
Henrik Fredrik Hatting
Født 177660.
191.116.
Cathrine Hatting
Født 177960.
Død 184260.

Gift _____med

Johan Andreas Røsler
Født omkring 17908.
Død 1826154,8.
192.116.
Karen Hedvig Hatting
Født 178260.
193.116.
Henrik Hatting
Født 178360.
194.122.
Hjeronimus Brüghmann Mørch
Født 179765.
Død 184165.
     Ugift.65
195.122.
Maren Marie Mørch
Født 179965.
Død 20 apr. 182065.

Gift 181965 med

Poul Wigdahl Smith
Født 179365.
Død 187665.

Børn af Maren Marie Mørch og Poul Wigdahl Smith:

241.195.Hans Smith Mørch, f. 1820, d. 1887
196.122.
Peder Christian Broch Mørch
Født 180765.
     Død ugift.65
197.123.
Abel Schrøder Mørch
Født omkring 179065.

Generation 8.

198.134.
Lorentz Burchard Rafn
Født 1752, Ervik.
Død 1752.
199.134.
Anna Katrine Hansdatter Rafn
Født 1754, Ervik155.
     Sikkert identisk med den Anna K. Ravn, 45 år gl. og ugift, «huusholderske» hos Rasmus Andreas Schjelderup på Melbo i Hadsel.156
200.134.
Kirstina Maria Rafn
Født 1755, Ervik.
Død 1759.
201.134.
Nils Rafn
Født 1757, Ervik.
Død før 1770.
202.134.
Kristine Marie Rafn
Født 1760, Ervik157.

Gift 24 okt. 1783158 med

Hartvig Pedersen
Født 1754157, døbt 1754, 1ste søndag e. Trin. 1754157.
Død 17 mai 1818, Rambø, Tjeldsund157.
     Søn af Peder Nilsen og Elen Leth Hartvigsdatter.
     Hartvig er i 1786 ført som eineste bruker av Rambø (i Tjeldsund), men en har ikke funnet noe bøkselbrev. Han satt her til sin død, men da hadde allerede svigersønnen Jens Paulsen overtatt bøkselen av halve gården.157

Børn af Kristine Marie Rafn og Hartvig Pedersen:

242.202.Ingeborg Leth Hartvigsdatter, f. 1796, Rambø i Tjeldsund, d. 1837
203.134.
Anna Johanna Hansdatter Rafn
Født 1763, Ervik.
204.134.
Else Marie Hansdatter Rafn
Født 1769, Ervik, Trondenes.159.
Død 1855, Harstad, Trondenes.159.

Gift 1° 1790160,134 med

Erik Sørensen Normann
Født 1759, Harstad, Trondenes.161.
Død 1800, Harstad, Trondenes.161.
     Søn af Søren Eriksen Normann og Johanna Sørensdatter Brønlund.
     Skifte 1798-1804, Harstad, Fauskevåg Tinglag.84protokollnr. 148, folio 361..

Gift 2° _____med

Hans Augustinusen Schjelderup
Født 1758, Tennevik120.
Død 1809.
     Søn af Augustinus Nielsen Schjelderup og Johanna Margrethe Sparboe.
     Konfirmert 1776.120
     Se Tennevik og øvre For i Trondenes Bygdebok.

Børn af Else Marie Hansdatter Rafn og Erik Sørensen Normann:

243.204.Johanna Margrete Eriksdatter Normann, f. 1792, Trondenes., d. 1859, Nordland.
244.204.Søren Eriksen Normann, f. 1793, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
245.204.Marta Kirstine Eriksdatter Normann, f. 1795, Trondenes., d. 1885, Trondenes.
246.204.Hartvig Hveding Eriksen Normann, f. 1797, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
205.135.
Else Marie Burchard Leth
Død 15 jan. 1760162.
206.136.
Lorentz Burchard Rafn
Født 1754133,134.
     Konfirmert 1770.
     I 1773 fikk Malena Chirstina Juul en gutt som Lorents Ravn 'af Senjens Fogderie' var far til. Hun oppholdt seg på Kvaløyholmen i Brønnøy, Nordland. Vi har ikke andre opplysninger om henne enn at hun var 'u-confirmeret'. Barnet ble døpt Jørgen Ravn.163
207.136.
Nils Rafn
Født 22 mar. 1756133,134.
Død 20 dec. 1759133,134.
208.136.
Johan Rafn
Født 23 mar. 1758133,134.
Død 20 apr. 1758164,133,134.
209.136.
Nils Jacobsen Rafn
Født 2 jul. 1760133,134.
Død 6 sep. 1760133,134.
210.136.
Johanne Elisabeth Rafn
Født 13 sep. 1761133,134.
Død 5 jan. 1835133,134.

Gift 5 jan. 1782133 med

Søren Brønlund Normann
Født 13 feb. 1752, Harstad, Trondenes.165,133,161.
Død 10 okt. 1828, Røkenes, Trondenes.133,161.
     Søn af Søren Eriksen Normann og Johanna Sørensdatter Brønlund.
     Med hustruen fikk han gården Røkenes i Trondenes.133
     Efterslægt.
     [Se Røkenes i Trondenes Bygdebok].

Børn af Johanne Elisabeth Rafn og Søren Brønlund Normann:

247.210.Jakob Parelius Sørensen Normann, f. 1782, Trondenes., d. 1854, Trondenes.
248.210.Søren Sørensen Normann, f. 1785, Trondenes., d. 1868
211.136.
Nils Rafn
Døbt 14 nov. 1762, 23de søndag efter Trefoldighet 1762.133.
Død 5 nov. 1832, Grøtøy.166.
     Konfirmert 1780.
     Han var styrmann. Nils Rafn døde plutselig, antagelig av slag, den 5. nov. 1832, 70 år gl. Han bodde da hos handelsmann Schøning, Grøtøy, som var gift med Nils Rafns søsterdatter Johanne Sophie Amalie Normann. Nils Rafn var ikke gift, og med ham utdøde - såvidt vites - den agnatiske linje i Nordland av Rafn-ætta.166
212.136.
Simon Kildal Rafn
Født 1765.
Død 1772.
213.136.
Fredrik Burchard Rafn
Født 1767, Røkenes.
Død 1772.
214.137.
Lorents Johansen Burchard
Født 1762, Prestegården, Trondenes.137.
215.137.
Simon Kildal Johansen Burchard
Født 1765, Rå, Kvæfjord.137.
216.137.
Fredrik Kristian Johansen Burchard
Født 1770, Rå, Kvæfjord.137.
217.141.
Christian Pram Schjelderup
     Gift ved morfarens skifte 28. nov. 1786.140
218.141.
Peder Schjelderup
     Myndig ved morfarens skifte 28. nov. 1786.140
219.141.
Elisabeth Olava Schjelderup
Født 1755167.
Død 15 feb. 1829, Løten167.

Gift 6 jan. 1778168 med

Jørgen Olsen Grimseth
Døbt 13 jun. 1750167.
Død 31 mai 1828167.
     Søn af Ole Halvorsen Grimset og Randi Jørgensdatter Muus Huseby.
     Gårdbruker paa Grimseth i Løiten prestegjeld. Regimentstambur ved 3. Søndenfjeldske dragonregiment.169
     Se Hedmark Slektshist. lags tidsskr., bind II, s. 134

Børn af Elisabeth Olava Schjelderup og Jørgen Olsen Grimseth:

249.219.Petronnele Jørgensdatter Grimseth, f. 1782
250.219.Halvor Jørgensen Grimseth, f. omkr. 1782, d. 1868
251.219.Inger Margrethe Jørgensdatter Grimseth, f. omkr. 1785
252.219.Jørgen Grimseth Schjelderup, d. 1857, Arendal
253.219.Randi Jørgensdatter, f. omkr. 1794
220.141.
Petronette Schjelderup
     "Gift i Oslo ved Christiania".140
221.148.
Bertheus Mikkelsen
Født omkring 1791, Herjangen Store, Ankenes sogn, Ofoten i Nordland170,156.

Børn af Bertheus Mikkelsen og _____:

254.221.Mette Bertheusdatter (Normann ?), f. 1820, Ofoten prgj.
255.221.Jacob Bertheusen, f. omkr. 1824
222.148.
Johan Mikkelsen
Født omkring 1794, Herjangen Store, Ankenes sogn, Ofoten i Nordland171,156.
223.148.
Juliana Mikkelsdatter
Født omkring 1796, Herjangen Store, Ankenes sogn, Ofoten i Nordland172,156.
224.148.
Petter Mikkelsen
Født omkring 1800, Herjangen Store, Ankenes sogn, Ofoten i Nordland173,156.
225.153.
Anna Bergitta Normann
Født 1801, Grøsnes Lille, Gratangen.38.
Død 186838.

Gift 182038 med

Nils Olai Ursin
Født 1791, Sørvik, Trondenes.38.
Død 185338.
     Søn af Mathias Mikkelsen Ursin og Rebekka Olsdatter Gram.

Børn af Anna Bergitta Normann og Nils Olai Ursin:

256.225.Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin, f. 1821, Gratangen., d. 1906, Trondenes.
257.225.Ingeborg Sofia Ursin, f. 1823, Gratangen., d. 1909
258.225.Johanna Berg Ursin, f. 1825, Gratangen., d. 1865
259.225.Ole Normann Ursin, f. 1827, Gratangen., d. 1914
260.225.Mette Maria Ursin, f. 1830, Gratangen., d. 1856
261.225.Kirsten Elisabet Ursin, f. 1832, Gratangen.
262.225.Mathias Brynlund Ursin, f. 1836, Gratangen., d. 1875
263.225.Jens Mikal Ursin, f. 1838
264.225.Joakime Magdalena Ursin, f. 1845, Gratangen.
226.161.
Bent Nilssen
Født 1807, Miklevoll, Skånland.38.
Død 186438.

Gift 183038 med

Hedvig Anna Jensdatter
Født 1809, Grov, Skånland.38.
     Datter af Jens Bårdsen og Anne Katrine Olsdatter Trane.
227.161.
Nils Nilssen
Født 1811, Miklevoll, Skånland.38.
228.163.
Ermegård Kristensdatter
Født 178238.
Død 184338.

Utenfor ekteskap med

Hans Olsen Ærboe Bagge
Født 1736, Breivoll, Ibestad.38.
Død 181038.
     Søn af Ole Nilssen Ærbo og Barbro Halvorsdatter.
     Gårdbruker på Breivoll, Ibestad.

[Gift 1° 1763 med Anna Hansdatter Rasch (1734 - 1800); Gift 2° med Ermegård Kristensdatter (1782 - 1843)].

Børn af Ermegård Kristensdatter og Hans Olsen Ærboe Bagge:

265.228.Fredrikka, f. 1806, Breivoll, d. 1806
229.163.
Bergitta Kirstina Kristensdatter
Født 1784, Breivoll, Ibestad.38.
Død 178538.
230.171.
Else Marie Heitman
Født 1798147.
Død 1877147.

Gift 1823147 med

Ole Petter Aas Mikkelsen Hansen
Født 1789, Skogshamn, Dyrøy.147.
Død 1859, Skogshamn, Dyrøy.147.
     Søn af Mikkel Hansen og Kirsten Olsdatter Aas.
     Etterslekt, se Dyrøy bygdebok, bd. III, s. 206.
231.173.
Kristiane Hansdatter
Født 1798145.
Død 1798145.
     Deres eldste datter Kristiane, fødtes året før [foreldrenes ekteskap], men døde bare ti uker gammel.145
232.173.
Engel Marie Hansdatter Hagrup
Født 1800, Skatvik ?145.
233.173.
Danilken Hansen Hagrup
Født 1803, Skatvik ?145.
Død 1889.
     Ugift.
     Overtok halve gården Espenes, Dyrøy.145
234.173.
Else Marie Hansdatter Hagrup
Født 1805, Espenes, Dyrøy ?145.
235.173.
Jon Hansen Hagrup
Født 1807, Espenes, Dyrøy.145.
Død 1823145.
     Omkom på Finnmarken 1823.145
236.182.
Petrikka Andersdatter
Født 1815, Myrland, Gratangen.38.
Død 184538.

Gift 183838 med

Andreas Petter Svendsen
Født 1803, Innergård, Salangen.38.
Død 187638.
     Søn af Svend Anderssen Falk og Ingeborg Andreasdatter.
     Lavangsnes, Lavangen. Efterslægt.

[Gift 1° med Anne Katrina Jensdatter (1816 - 1868); Gift 2° 1838 med Petrikka Andersdatter (1815 - 1845)].
237.183.
Ursula Maria "Silla" Gaarder
Født 23 nov. 1772, Trondheim93.
Død 25 feb. 181193.
     Døde i barselseng.93

Gift 179993 med

Sigward Irgens Friis Rynning
Født 14 mar. 176293,173.
Død 28 aug. 183293,173.
     Sogneprest til Vinger. Etterslekt [Se O.M. Kinnapel.]93

[Gift 1° 1799 med Ursula Maria "Silla" Gaarder (23 nov. 1772 - 25 feb. 1811); Gift 2° 16 sep. 1812 med Karen Budde (22 feb. 1766 - 29 mai 1832)].
238.183.
Poul Frederik Gaarder
Født 1778, gården Åkvik i Halsa, MR..
Død efter 1857.
     Sogneprest i Alstahaug og prost i Helgeland.

Gift 1805 med

Christine Helene M. Heltzen
Født 1780.
Død 20 mai 1853.
239.183.
Augustinus Meldahl Gaarder
Født 1784.
Død 1848.
     Sogneprest i Ørland, prost i Fosen.

Gift 1812 med

Marcelia Hegge Parelius
Født 1791.
Død 1827.
     Datter af Nils Rosing Parelius.
240.187.
Gjertrud Larsdatter
Født omkring 1795174.
241.195.
Hans Smith Mørch
Født 182065.
Død 188765.
     Han antok morfarens slektsnavn Mørch og hans etterkommere lever enda på Hestad (i Brønnøy).65

Generation 9.

242.202.
Ingeborg Leth Hartvigsdatter
Født 17 okt. 1796, Rambø i Tjeldsund175.
Død 15 jun. 1837176.
     Ingeborg Leth døde «sottedød».176
     Skifte 13 jun. 1838176.

Gift 21 jul. 1821175 med

Trond Jensen
Født 13 jan. 1790175.
Død 13 apr. 1868176.
     Søn af Jens Jakobsen og Kirsten Bye Andersdatter.
     Trond fikk 24. jan. 1832 Kgl. skjøte på 1 vog i gården Hol i Tjeldsund for 150 Spd. Et halvt år etter solgte han halvparten av bruket til broren Anders for 75 Spd. Skylda på dette bruk blei da ½ vog eller 1 pd 12 mk. På skiftet etter Ingeborg Leth i 1838 blei jorda utlagt til Trond for takstsummen 80 Spd. mot å tilsvare sønnen Jens 26 Spd 1 ort 5 sk. og datra Kirstine Marie 18 Spd 3 ort 3 sk.176
     Trond satt med dette bruket til 17. juni 1859, da han ga Karl Danielsen kjøpekontrakt på 18 mk for 150 Spd og kår, og i 1861 overdro han resten av eiendommen til sønnen Jens Andreas. Ved Ft. 1865 bodde Trond og Helene Marie som kårfolk med egen husholdning hos Karl Danielsen på lnr. 101b.176

[Gift 1° 21 jul. 1821 med Ingeborg Leth Hartvigsdatter (17 okt. 1796 - 15 jun. 1837); Gift 2° 24 aug. 1840 med Helene Marie Larsdatter (24 feb. 1790 - 25 feb. 1866)].

Børn af Ingeborg Leth Hartvigsdatter og Trond Jensen:

266.242.Kirstine Marie Ravn Trondsdatter, f. 1822, d. 1857
267.242.Jens Andreas Trondsen, f. 1823
268.242.Hartvig Peder Jentoft Trondsen, f. 1828, d. 1829
269.242.Hartvig Peder Jentoft Trondsen, f. 1831, d. 1834
243.204.
Johanna Margrete Eriksdatter Normann
Født 1792, Harstad, Trondenes.159.
Død 1859, Evenes, Nordland.159.

Gift 1816, Harstad, Trondenes.177,178 med

Petter Jørgen Pettersen Agersborg
Født 1793179.
Død 13 apr. 1862178,179.
     Søn af Petter Dass Agersborg og Anne Benedichte Hveding.
     Liland, Evenes, Nordland.179
     Var bonde på Torstad til han døydde i heimen sin 13. april 1862. Han var ein velståande mann, og åtte ein part av Råna forutan den garden han hadde på Torstad.178

Børn af Johanna Margrete Eriksdatter Normann og Petter Jørgen Pettersen Agersborg:

270.243.Petter Johan Pettersen Agersborg, f. 1816, Trondenes., d. 1889, Trondenes.
244.204.
Søren Eriksen Normann
Født 1793, Røkenes, Trondenes.159.
Død 1812, Røkenes, Trondenes.159.
245.204.
Marta Kirstine Eriksdatter Normann
Født 1795, Harstad, Trondenes.159.
Død 1885, Harstad, Trondenes.159.
246.204.
Hartvig Hveding Eriksen Normann
Født 1797, Harstad, Trondenes.159.
Død 1864, Harstad, Trondenes.159.

Gift 1822180 med

Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann
Født 1802, Harstad, Trondenes.181, døbt 5 sep. 1802182,183.
Død 4 apr. 1843, Harstad, Trondenes.183,181.
     Datter af Mikkel Henningsen Normann og Mikol Maria Møller.

Børn af Hartvig Hveding Eriksen Normann og Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann:

271.246.Ellen Sofie Hartvigsdatter Normann, f. 1820, Trondenes.
272.246.Mikol Maria Hartvigsdatter, f. 1822, Trondenes.
273.246.Erik Søren Hartvigsen, f. 1824, Trondenes., d. 1892, Trondenes.
274.246.Else Marie Rafn Hartvigsdatter Normann, f. 1826, Trondenes., d. 1827, Trondenes.
275.246.Mikkel Normann Hartvigsen, f. 1828, Trondenes., d. 1856, Finnmark.
276.246.Johanna Margrete Hartvigsdatter Normann, f. 1830, Trondenes.
277.246.Hans Augustinus Schjelderup Hartvigsen, f. 1833, Trondenes., d. 1856, Finnmark.
278.246.Andrea Sofia Hveding Hartvigsdatter, f. 1836, Trondenes., d. 1836, Trondenes.
279.246.Søren Martin Hartvigsen, f. 1839, Trondenes.
280.246.Henrik Martinus Hartvigsen Normann, f. 1842, Trondenes., d. 1905, Trondenes.
281.246.Jens Andreas Hartvigsen Normann, f. 1845, Trondenes.
282.246.Nils Andreas Hartvigsen, f. _____, d. 1837, Trondenes.
247.210.
Jakob Parelius Sørensen Normann
Født 1782, Røkenes, Trondenes.177.
Død 1854, Røkenes, Trondenes.177.

Utenfor ekteskap med

Maria Ellevsdatter
Født 1786, Tofta, Trondenes.177.
Død 1870, Sundsvoll, Bjarkøy.177.
     Datter af Ellev Olsen og Dorte Olsdatter.

Gift 1° 1815177 med

Maren Maria Simonsdatter Kildal
Født 1792, Prestegården, Steigen.184,177.
Død 1880, Røkenes, Trondenes.177.
     Datter af Simon Simonsen Kildal og Maren Testman Eilertsdatter Kaurin.
     Etterslekt, 11 barn, se Folk og Slekt i Trondenes.

Børn af Jakob Parelius Sørensen Normann og Maria Ellevsdatter:

283.247.Markus Jakobsen Normann, f. 1809, Trondenes.
248.210.
Søren Sørensen Normann
Født 5 okt. 1785, Røkenes, Trondenes..
Død 7 jan. 1868.

Gift _____185med

Karen Margrethe Ellingsen
Født 9 apr. 1796, Røsvig i Sør-Folden.185.
Død 1 dec. 1882, Røsvig i Sør-Folden.185.
     Datter af Elling (Jensen) Ellingsen og Siria (Sirianna) Ellingsen.

Børn af Søren Sørensen Normann og Karen Margrethe Ellingsen:

284.248.Jacob Andreas Parelius Normann, f. 1825, d. 1897
249.219.
Petronnele Jørgensdatter Grimseth
Født 1782169.

Gift _____med

Amund Christensen
     Gaardbruker paa Bye i Løiten.169

Børn af Petronnele Jørgensdatter Grimseth og Amund Christensen:

285.249.Elisabeth Olava Bye, f. 1800, d. 1852
250.219.
Halvor Jørgensen Grimseth
Født omkring 1782.
Død 1868169.
     Gaardbruker i Løiten prestegjeld.169

Børn af Halvor Jørgensen Grimseth og _____:

286.250._____
287.250.Helene Halvorsdatter Grimseth, f. 1810, d. 1853
251.219.
Inger Margrethe Jørgensdatter Grimseth
Født omkring 1785.

Gift _____med

Lars Grindreng
     Fra Opshus i Vang.169

Børn af Inger Margrethe Jørgensdatter Grimseth og Lars Grindreng:

288.251.Oleane Larsdatter Grindreng
252.219.
Jørgen Grimseth Schjelderup
Døbt 22 nov. 1789, Løten167.
Død 4 dec. 1857, Arendal167.
     Oberstlieutenant. Fikk 1829 kgl. tillatelse til å anta navnet Schjelderup.167

Gift 22 nov. 1815, Ullensaker168 med

Anna Maria Randulf Koren
Født 29 okt. 1794167.
Død 31 okt. 1827167.
     Datter af Johan Randulf Koren og Chrisiane Birgitte Diderichsen.
     Se Gudrun Johnsen: Slekten Koren.

Børn af Jørgen Grimseth Schjelderup og Anna Maria Randulf Koren:

289.252.Peter Vilhelm Schjelderup, f. 1816, Ullensaker, d. 1881, Kristiania
290.252.Christian Bernhard Koren Schjelderup, f. 1819, Ullensaker, d. 1889, Fredrikshald
291.252.Georg Elias Schjelderup, f. 1821, Ullensaker, d. 1897, Bergen
253.219.
Randi Jørgensdatter
Født omkring 1794.
254.221.
Mette Bertheusdatter (Normann ?)
Født 1820, Ankenæs sogn, Ofoten prgj.186,187.

Gift 21 okt. 1839125 med

Peder Edisen
Født 1808, Ankenæs sogn, Ofoten prgj.188,187.
Død 11 nov. 1895125.
     Per Edisen er leilending og ernærer sig år 1865 ved fiske og gårdbruk på Bakkejord (matr. 83) i Ankenæs sogn, Ofoten prgj., Nordland.189

[Gift 1° med Elisabeth Johnsdatter (d. omkr. 1837); Gift 2° 21 okt. 1839 med Mette Bertheusdatter (Normann ?) (f. 1820)].

Børn af Mette Bertheusdatter (Normann ?) og Peder Edisen:

292.254.Bertheus Pedersen Normann, f. 1843, Bakkejord, d. 1933, Nordland
293.254.Lavina Pedersdatter, f. omkr. 1845, Ofoten
294.254.Johan Pedersen, f. 1846, Ofoten
295.254.Christian Pedersen, f. 1850, Ofoten
296.254.Peter (Petter) Pedersen, f. 1851, Ofoten
297.254.Anton Pedersen, f. 1853, Ofoten
298.254.Erikka Pedersdatter, f. 1855, Ofoten
299.254.Magnus Pedersen, f. 1862, Ofoten
255.221.
Jacob Bertheusen
Født omkring 1824190,189.
256.225.
Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin
Født 1821, Grøsnes Lille, Gratangen.38.
Død 1906, Vollstad, Trondenes.177.

Gift 1° 184138 med

Niels Andersen Schjelderup
Født 1806, Tovik, Trondenes.177.
Død 1868, Tovik, Trondenes.177.
     Søn af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter.
     Gårdbruker på ytre Tovik.

Gift 2° 1878177 med

Rasmus Paul Jakobsen
Født 1820, Vollstad, Trondenes.177.
Død 1901, Vollstad, Trondenes.177.
     Søn af Jakob Andreas Rasmussen og Ellen Maria Kristensdatter.

[Gift 1° 1850 med Helena Harr Rafaelsdatter (1826 - 1869); Gift 2° 1878 med Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin (1821 - 1906)].

Børn af Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin og Niels Andersen Schjelderup:

300.256.Ingeborg Anna Nilsdatter Schjelderup, f. 1842, Trondenes.
301.256.Natali Olai Ursin Schjelderup, f. 1844, Trondenes.
302.256.(Anders) Martin Nielsen Schjelderup, f. 1846, Trondenes.
303.256.Andrea Bergitte Nilsdatter Schjelderup, f. 1849, Trondenes.
304.256.Nikolai Reobert Schjelderup, f. 1851, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
305.256.Nikolina Reobertine Nilsdatter Schjelderup, f. 1852, Trondenes.
306.256.Jens Brønlund Ursin Schjelderup, f. 1854, Trondenes.
307.256.Tollev Johan Schjelderup, f. 1857, Trondenes., d. 1857, Trondenes.
308.256.Mikal Meier Schjelderup, f. 1858, Trondenes.
309.256.Ole Ingvald Norman Schjelderup, f. 1862, Trondenes.
310.256.Karl Didrik Schjelderup Nilssen, f. 1865, Trondenes., d. 1882, Trondenes.
257.225.
Ingeborg Sofia Ursin
Født 1823, Grøsnes Lille, Gratangen.38.
Død 190938.

Gift 184738 med

Johan Nikolai Berg Rasmussen
Født 1821, Renså, Skånland.38.
Død 189138.
     Søn af Rasmus Anderssen Harr og Erika Petrina Leth.

Børn af Ingeborg Sofia Ursin og Johan Nikolai Berg Rasmussen:

311.257.Mette Marie Johansdatter Rasmussen, f. 1860, Astafjord.
258.225.
Johanna Berg Ursin
Født 1825, Grøsnes Lille, Gratangen.38.
Død 186538.
259.225.
Ole Normann Ursin
Født 1827, Grøsnes Lille, Gratangen.38.
Død 191438.
260.225.
Mette Maria Ursin
Født 1830, Grøsnes Lille, Gratangen.38.
Død 185638.

Gift 185538 med

Hans Sakarias Nilssen
Født 1824, Renså, Skånland.38.
Død 190738.
     Søn af Nils Schamfer Olsen og Sara Helena Hansdatter.

[Gift 1° 1855 med Mette Maria Ursin (1830 - 1856); Gift 2° 1857 med Margrete Maria Blom Ursin (1836 - 1900)].

Børn af Mette Maria Ursin og Hans Sakarias Nilssen:

312.260.Nikolai Hanssen, f. 1856, Skånland., d. 1856
261.225.
Kirsten Elisabet Ursin
Født 1832, Grøsnes Lille, Gratangen.38.
262.225.
Mathias Brynlund Ursin
Født 1836, Grøsnes Lille, Gratangen.38.
Død 187538.
263.225.
Jens Mikal Ursin
Født 183838.
264.225.
Joakime Magdalena Ursin
Født 1845, Grøsnes, Gratangen.38.
     Til Amerika.38
265.228.
Fredrikka
Født 1806, Breivoll38.
Død 180638.

Generation 10.

266.242.
Kirstine Marie Ravn Trondsdatter
Født 28 mai 1822175.
Død 19 apr. 1857191.

Gift 21 okt. 1850192 med

Steen Steensen
Født 1815192.

Børn af Kirstine Marie Ravn Trondsdatter og Steen Steensen:

313.266.Ingeborg Leth Steensdatter, f. 1853, d. 1937, Sand i Tjeldsund
267.242.
Jens Andreas Trondsen
Født 15 aug. 1823175.
268.242.
Hartvig Peder Jentoft Trondsen
Født 21 jul. 1828175.
Død 30 apr. 1829175.
269.242.
Hartvig Peder Jentoft Trondsen
Født 18 jan. 1831175.
Død 16 sep. 1834175.
270.243.
Petter Johan Pettersen Agersborg
Født 1816, Harstad, Trondenes.193.
Død 1889, Skånland, Trondenes.193.
271.246.
Ellen Sofie Hartvigsdatter Normann
Født 16 jul. 1820, Harstad, Trondenes.183,180.

Gift 1° 1844194 med

Peder Johan Harr Rafaelsen
Født 6 apr. 1818, Gausvik, Trondenes.183,194.
Død 1858, Lofoten, Nordland.195.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 2° 1862196 med

Andreas Severin Jenssen
Født 1837, Lenvik.196.

Børn af Ellen Sofie Hartvigsdatter Normann og Andreas Severin Jenssen:

314.271.Peder Mikal Sidenius Andreassen, f. 1863, Trondenes.
272.246.
Mikol Maria Hartvigsdatter
Født 29 jan. 1822, Harstad, Trondenes.183,177.
     Dei reiste til Amerika.183

Utenfor ekteskap med

Knut Rasmussen
     Røkenes, Trondenes.177

[Gift 1° med Hanna Rebekka Margrete Helgesdatter (f. 1822); Gift 2° med Mikol Maria Hartvigsdatter (f. 29 jan. 1822)].

Gift 1° 1859197 med

Petter Andreas Lorentssen Næsvold
Født 1833, Verdal, Nord Trøndelag.180.
     Harstad, Trondenes.
     Dei reiste til Amerika.183

Børn af Mikol Maria Hartvigsdatter og Knut Rasmussen:

315.272.Martina Rebekka Knutsdatter, f. 1845, Trondenes.

Børn af Mikol Maria Hartvigsdatter og Petter Andreas Lorentssen Næsvold:

316.272.Gjertrud Lovna Pettersdatter Næsvold, f. 1861, Trondenes.
317.272.Hans Pettersen Næsvold, f. 1863, Trondenes.
318.272.Hanna Emelie Pettersdatter Næsvold, f. 1865, Trondenes.
273.246.
Erik Søren Hartvigsen
Født 8 jul. 1824, Harstad, Trondenes.183,177.
Død 24 mar. 1892, Harstad, Trondenes.198,183.
     Etterslekt (6 barn). Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 1851177 med

Bergitta Ovedie Jensdatter
Født 1821, Vollstad, Trondenes.177.
     Datter af Jens Jenssen og Ingeborg Dortea Nilsdatter.
274.246.
Else Marie Rafn Hartvigsdatter Normann
Født 24 sep. 1826, Harstad, Trondenes.183,180.
Død 1827, Harstad, Trondenes.180.
275.246.
Mikkel Normann Hartvigsen
Født 1828, Harstad, Trondenes.199,180.
Død 2 mai 1856, Finnmark.200,180.
     Mikkel og broren Hans Augustin kom bort på Austhavet på heimreise frå Finnmark 2. mai 1856.200
276.246.
Johanna Margrete Hartvigsdatter Normann
Født 1830, Harstad, Trondenes.180.
277.246.
Hans Augustinus Schjelderup Hartvigsen
Født 1833, Harstad, Trondenes.180.
Død 2 mai 1856, Finnmark.200.
     Mikkel og broren Hans Augustin kom bort på Austhavet på heimreise frå Finnmark 2. mai 1856.200
278.246.
Andrea Sofia Hveding Hartvigsdatter
Født 1836, Harstad, Trondenes.180.
Død 1836, Harstad, Trondenes.180.
279.246.
Søren Martin Hartvigsen
Født 27 jan. 1839, Harstad, Trondenes.200,177.

Gift 1865177 med

Susanna Marie Dahl Tollevsdatter Leier
Født 1834, Strand, Lødingen.177.
     Datter af Tollev Andreas Lejer Pedersen og Gerharda (Gerhardina) Lind Jacobsdatter.

Børn af Søren Martin Hartvigsen og Susanna Marie Dahl Tollevsdatter Leier:

319.279.Petra Jensina Lindberg Sørensdatter, f. 1867, Trondenes.
320.279.Ragnvald Mikal Sørensen, f. 1869, Trondenes.
321.279.Hilda Eline Sørensdatter, f. 1874, Trondenes.
280.246.
Henrik Martinus Hartvigsen Normann
Født 1842, Harstad, Trondenes.201,180.
Død 11 feb. 1905, Harstad, Trondenes.200,180.
281.246.
Jens Andreas Hartvigsen Normann
Født 16 mai 1845, Harstad, Trondenes.200,180.
     Til Andenes, Dverberg, Nordland.
282.246.
Nils Andreas Hartvigsen
Født _____, Harstad, Trondenes.180.
Død 1837, Harstad, Trondenes.180.
283.247.
Markus Jakobsen Normann
Født 1809, Tofta, Trondenes.177.
284.248.
Jacob Andreas Parelius Normann
Født 15 jan. 1825202.
Død 18 okt. 1897202.
     Bonde på Espenes (Aspenes) i Sør-Folla (Sørfold) i Salten.202

Gift _____med

Hansine Henriette Heitmann
Født 9 nov. 1830202.
     Datter af Kristen Hartvig Hveding Heitmann og Berit Johansdatter.

Børn af Jacob Andreas Parelius Normann og Hansine Henriette Heitmann:

322.284.Kristian Bergliton Normann, f. 1858
323.284.Søren Normann, f. 1860, d. 1897
324.284.Laurits Ingvard Bredal Normann, f. 1863
325.284.Nikolai Jakob Berner Normann, f. 1867, d. 1889, Amerika.
285.249.
Elisabeth Olava Bye
Født 1800169.
Død 1852169.

Gift _____med

Niels Bryhn
Født 1786169.
Død 1837169.
     Premierløitnant.169

Børn af Elisabeth Olava Bye og Niels Bryhn:

326.285.Lauritz Gunerius Bryhn, f. 1822, d. 1888
286.250.
___________
287.250.
Helene Halvorsdatter Grimseth
Født 1810169.
Død 1853169.

Gift _____med

Anton Hansen Horne
Født 1804169.
Død 1860169.
     Gaardbruker i Romedal.169

Børn af Helene Halvorsdatter Grimseth og Anton Hansen Horne:

327.287.Hans Antonsen Horne, f. 1834, d. 1878
328.287.Georgine Horne, f. 1836
329.287.Christian Antonsen Horne, f. 1838, d. 1912
330.287.Elisabeth Olava Horne, f. 1841
331.287.Kristopher Horne, f. 1851
288.251.
Oleane Larsdatter Grindreng
     Utvandret til Amerika og blev stammor til en velstaaende slegt Thobro i Amerika. En mr. Henry Thobro i Laramie, Wyoming U.S.A. nævnes som millionær. Under verdenskrigen tjenestgjorde en av slegten som officer i den nordamerikanske armé.169

Gift _____med

Thobro
     Landhandler.169
289.252.
Peter Vilhelm Schjelderup
Født 22 aug. 1816, Ullensaker203,167,189.
Død 23 okt. 1881, Kristiania167.
     Student 1832, cand. theol. 1838, adjunkt i Trondheim 1844, res. kap. til Ullensaker 1853, sogneprest til Bolsø 1858, Kragerø 1868, avskjed 1873.167
     Peter Vilhelm Schjelderup er år 1865 sogneprest i Bolsø og bor på gården Røbæk [matr. 36, 37c & 39b] i Bolsø med konen Dorothea Maria og deres fire barn: Jørgen Lysholm, Christian W. Koren, Ole Berg og Marie.189

Gift 27 sep. 1851, Trondheim204 med

Dorothea Marie Lysholm
Født 11 feb. 1832, Trondheim167.
Død 22 dec. 1869, Kragerø167.
     Datter af Jørgen Bernhoft Lysholm og Hedevig Brøcher Krabbe.

Børn af Peter Vilhelm Schjelderup og Dorothea Marie Lysholm:

332.289.Jørgen Lysholm Schjelderup, f. 1852, Trondheim., d. 1928
333.289.Kristian Vilhelm Koren Schjelderup, f. 1853, Ullensaker, d. 1913
334.289.Marie Schjelderup, f. 1855, Ullensager/Ullensaker, d. 1906
335.289.Ole Berg Schjelderup, f. 1862, Bolsø, d. 1910, Ålesund
290.252.
Christian Bernhard Koren Schjelderup
Født 20 jun. 1819, Ullensaker205,189.
Død 4 jan. 1889, Fredrikshald167.
     Han blev Officier 1837 med Anciennetet fra 9. okt. ved 1ste akershus Inf.-Brigade, hvor han blev Premierl. 15. mar. 1841. Han underkastede sig Højskoleexamen i 18.., blev Kaptejn og Divisionschef ved 1ste akersh. Brigade 13. juni 1853, senere Chef for 1ste gevorbne Compagni af Fredriksteenske Corps (nu 1ste Depot-Compagni).205
     Officier 1838, kaptein 1853, avskjed 1880.167
     Er i folketellingen 1865 bosat på Budstrudgaden [353a] paa Nordsiden i Frederikshald.189

Gift 1° 19 mai 1847, Garnisonsmenigheden i Christiania206,207 med

Dorothea Mariane Arentz
Født 29 jul. 1824, Christiania205.
Død 15 apr. 1849, Christiania205.
     Datter af Michael Smith Arentz og Dorothea Marie Rosenberg.

Gift 2° 10 mai 1852207 med

Anne Sofie Preus Berg
Født 11 jun. 1831, Christiania.167,189.
Død 11 jan. 1898, Paris167.
     Datter af Markus Fredrik Berg og Kristine Sofie Unger.

Børn af Christian Bernhard Koren Schjelderup og Dorothea Mariane Arentz:

336.290._____

Børn af Christian Bernhard Koren Schjelderup og Anne Sofie Preus Berg:

337.290.Torgeir Schjelderup, f. omkr. 1852, Christiania.
338.290.Kristian Schjelderup, f. omkr. 1853, Christiania.
339.290.Markus Schjelderup, f. omkr. 1855, Hedemarken.
340.290.Gustava Marie «Mon» Schjelderup
341.290.Hjalmar Schjelderup, f. 1858, Hedemarken., d. 1917
342.290.Johanne Kristine Sofie Schjelderup, f. omkr. 1860, Hedemarken.
291.252.
Georg Elias Schjelderup
Født 20 jan. 1821, Ullensaker167.
Død 29 jun. 1897, Bergen167.
     Student 1837, cand. jur. 1841, overretssakfører i Kristiansand 1850, assessor ved Kristiania byrett 1866, byfoged i Bergen 1871.167

Gift 11 aug. 1851, Kristiansand208 med

Johanne Henriette van Kervel
Født 27 sep. 1831167.
Død 2 mar. 1904, København167.
     Datter af Johan Henri van Kervel og Andrea Margrethe Heyerdahl.
     Pianistinne.167

Børn af Georg Elias Schjelderup og Johanne Henriette van Kervel:

343.291.Gerhard Rosenkrone Schjelderup, f. 1855, Kristiansand, d. 1933, Oberbayern.
344.291.Georg Schjelderup, f. 1865, d. 1934, Oslo
292.254.
Bertheus Pedersen Normann
Født 16 feb. 1843, Bakkejord125.
Død 24 mar. 1933, Bjerkvik lille, Ankenes herred, Nordland125.
     Bertheus Norman Pedersen er år 1865 seminarieelev i Tromsø, Nordre Strandgade. Christian Kaurin er seminariebestyrer.189
     B. Normann er ved FT 1875 skolelærer og gårdbruker (selveier) på Bjerkvik lille (gårdsnr. 100b1) i Ofoten herred, Nordland.187
     B. Normann er ved FT 1900 folkeskolelærer og gårdbruker på Bjerkvik lille (gnr. 10, bruksnr. 3) med eget meieri.209

Gift 24 jul. 1870125 med

Antonette Kristine Johnsdatter
Født 5 aug. 1845, Trældal, Ankenes sogn, Ofoten prgj., Nordland125.
Død 17 jul. 1922, Bjerkvik, Ofoten, Nordland125.
     Datter af John Harr Olsen og Ane Maria Johnsdatter.

Børn af Bertheus Pedersen Normann og Antonette Kristine Johnsdatter:

345.292.Bertine Nikoline Normann, f. 1883, Bjerkvik, d. 1927, Narvik
293.254.
Lavina Pedersdatter
Født omkring 1845, Ofoten210.
     Lavina Pedersdatter er ved FT 1875 ugift og «hjælper forældrene» på Bakkejord (gårdsnr. 83) i Ofoten.187
294.254.
Johan Pedersen
Født 1846-1847, Ofoten211.
     Johan Pedersen er år 1875 styrmand og bor hjemme på Bakkejord i Ofoten.187
295.254.
Christian Pedersen
Født 1850, Ofoten187.
     Kristian Pedersen er år 1875 fisker og snedker, samt «hjælper forældrene» hjemme på Bakkejord i Ofoten.187
296.254.
Peter (Petter) Pedersen
Født 1851-1852, Ofoten212.
     Peter Pedersen er år 1875 fisker og snedker, samt «hjælper forældrene» hjemme på Bakkejord i Ofoten.187
297.254.
Anton Pedersen
Født 1853-1854, Ofoten213.
     Anton Pedersen er år 1875 fisker og snedker, samt «hjælper forældrene» hjemme på Bakkejord i Ofoten.187
298.254.
Erikka Pedersdatter
Født 1855-1856, Ofoten214.
299.254.
Magnus Pedersen
Født 1862, Ofoten215.
300.256.
Ingeborg Anna Nilsdatter Schjelderup
Født 1842, Tovik, Trondenes.177.
301.256.
Natali Olai Ursin Schjelderup
Født 1844, Tovik, Trondenes.177.
302.256.
(Anders) Martin Nielsen Schjelderup
Født 1846, Tovik, Trondenes.177.
     Handelsmand i Tovik. Gikk konkurs 1875.

Gift _____med

Johanna Amalie Hansdatter Vanvik (Vanvig)
Født 1851, Fornes, Astafjord.177.
     Datter af Hans Vanvik (Vanvig).
     Fra Sitter i Flatanger, N-Trøndelag.

Børn af (Anders) Martin Nielsen Schjelderup og Johanna Amalie Hansdatter Vanvik (Vanvig):

346.302.Nikolai Hilmar Schjelderup, f. 1873, Trondenes.
347.302.Lovisa Rebekka Schjelderup, f. 1875, Trondenes.
348.302.Sofia Elisabet Schjelderup, f. 1878, Trondenes.
349.302.Marie Augusta Schjelderup, f. 1880, Trondenes., d. 1884, Trondenes.
350.302.Karl Didrik Schjelderup, f. 1883, Trondenes.
351.302.Oskar Johan Schjelderup, f. 1886, Trondenes.
352.302.Hans Martin Schjelderup, f. 1893, Trondenes.
303.256.
Andrea Bergitte Nilsdatter Schjelderup
Født 1849, Tovik, Trondenes.177.
304.256.
Nikolai Reobert Schjelderup
Født 1851, Tovik, Trondenes.177.
Død 1851, Tovik, Trondenes.177.
305.256.
Nikolina Reobertine Nilsdatter Schjelderup
Født 1852, Tovik, Trondenes.177.
     Til Amerika.177
306.256.
Jens Brønlund Ursin Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.177.
     Til Amerika.177
307.256.
Tollev Johan Schjelderup
Født 1857, Tovik, Trondenes.177.
Død 1857, Tovik, Trondenes.177.
308.256.
Mikal Meier Schjelderup
Født 1858, Tovik, Trondenes.177.
     Til Amerika.177
309.256.
Ole Ingvald Norman Schjelderup
Født 1862, Tovik, Trondenes.177.
     Til Amerika.177
310.256.
Karl Didrik Schjelderup Nilssen
Født 1865, Tovik, Trondenes.177.
Død 1882, Vollstad, Trondenes.177.
311.257.
Mette Marie Johansdatter Rasmussen
Født 1860, Renså, Astafjord.177.

Gift 1887177 med

Ole Edvard Ursin Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.177.
Død 1906, Tovik, Trondenes.177.
     Søn af Søren Andreas Schjelderup og Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal.
     Skipsfører i Haalogalandske Dampskibsselskab, senere landhandel i Tovik.

Børn af Mette Marie Johansdatter Rasmussen og Ole Edvard Ursin Schjelderup:

353.311.Søren Alfred Schjelderup, f. 1889, Trondenes.
354.311.Johannes Nikolai Schjelderup, f. 1891, Trondenes., d. 1943
355.311.Bjarne Arthur Heide Schjelderup, f. 1894, Trondenes.
312.260.
Nikolai Hanssen
Født 1856, Renså, Skånland.38.
Død 185638.

Generation 11.

313.266.
Ingeborg Leth Steensdatter
Født 19 jun. 1853192.
Død feb. 1937, Sand i Tjeldsund192.
     Tjente i 1875 hos Hans Heggelund Paulsen Steinsvik. Ho hadde et fysisk handicap, men tjente sitt eget brød ved å sy og lære andre å sy. Ho og søstra Stine oppholdt seg i 1891 som sydamer i Bodø. Ingeborg døde ugift på Sand i februar 1937.192
314.271.
Peder Mikal Sidenius Andreassen
Født 1863, Bø, Trondenes.196.
315.272.
Martina Rebekka Knutsdatter
Født 1845, Harstad, Trondenes.216.

Gift _____med

Hans Jakobsen Høye
Født 1846, Dovre, Oppland.217.
Død 1902, Sama, Trondenes.217.
     Søn af Jakob Hanssen og Anna Erlandsdatter.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
316.272.
Gjertrud Lovna Pettersdatter Næsvold
Født 1861, Seljestad, Trondenes.197.
     Til Ibestad, Astafjord.
317.272.
Hans Pettersen Næsvold
Født 1863, Seljestad, Trondenes.197.
     Til Ibestad, Astafjord.
318.272.
Hanna Emelie Pettersdatter Næsvold
Født 1865, Seljestad, Trondenes.197.
     Til Ibestad, Astafjord.
319.279.
Petra Jensina Lindberg Sørensdatter
Født 1867, Harstad, Trondenes.197.
320.279.
Ragnvald Mikal Sørensen
Født 1869, Harstad, Trondenes.197.

Gift _____med

Marta Kinsarvik
     Datter af Lars Kinsarvik.
321.279.
Hilda Eline Sørensdatter
Født 1874, Harstad, Trondenes.197.
322.284.
Kristian Bergliton Normann
Født 26 mar. 1858202.

Gift _____med

Berntine Kristianne Strøm
Født 26 jan. 1858202.
Død 8 jan. 1922202.
     Datter af Jørgen Johan Jørgensen Strøm og Karen Hagerup Heitmann.
     Ingen born.202
323.284.
Søren Normann
Født 9 jun. 1860202.
Død 1897202.
     Kom bort på sjøen i Lofoten 1897. Ugift.202
324.284.
Laurits Ingvard Bredal Normann
Født 25 sep. 1863202.

Gift _____med

Ingeborg Sofie Strøm
Født 1870218.
     Datter af Jørgen Johan Jørgensen Strøm og Karen Hagerup Heitmann.

Børn af Laurits Ingvard Bredal Normann og Ingeborg Sofie Strøm:

356.324.Jakob Normann
357.324.Karsten Normann
358.324.Sverre Normann
325.284.
Nikolai Jakob Berner Normann
Født 8 mai 1867202.
Død 1889, Amerika.202.
     Ugift.202
326.285.
Lauritz Gunerius Bryhn
Født 1822169.
Død 1888169.
     Distrikslæge i Ringerike.169

Børn af Lauritz Gunerius Bryhn og _____:

359.326.Nils Bryhn, f. 1854, d. 1916
327.287.
Hans Antonsen Horne
Født 1834169.
Død 1878169.
     Gaardbruker i Romedal.169

Børn af Hans Antonsen Horne og _____:

360.327.Kristian August Horne, f. 1865, d. 1923
361.327.Halvor Horne, f. 1866
362.327.Valborg Horne, f. 1870
328.287.
Georgine Horne
Født 1836169.

Gift _____med

Martin Hals
Født 1832169.
Død 1919169.
     Gaardbruker og kontrollør, Skjerve i Romedal.169

Børn af Georgine Horne og Martin Hals:

363.328.Olaf Hals, f. 1862
364.328.Thorvald Hals, f. 1868
329.287.
Christian Antonsen Horne
Født 1838169.
Død 1912169.
     Gaardbruker i Vaage og senere i Romedal.169

Børn af Christian Antonsen Horne og _____:

365.329.Aasmund Horne, f. 1873
330.287.
Elisabeth Olava Horne
Født 1841169.

Gift _____med

Nikolai Hals
Født 1825169.
Død 1912169.
     Landhandler i Romedal.169

Børn af Elisabeth Olava Horne og Nikolai Hals:

366.330.Sigmund Hals, f. 1873
331.287.
Kristopher Horne
Født 1851169.
     Forstkandidat. Gaardbruker paa Ringsaker.169

Børn af Kristopher Horne og _____:

367.331.Karen Helene Horne, f. 1883
332.289.
Jørgen Lysholm Schjelderup
Født 27 aug. 1852, Trondheim.219,167,189.
Død 30 jan. 1928167.
     Skipsmegler og nederlandsk visekonsul i Kragerø.167

Gift 9 sep. 1877, Kragerø204 med

Virginie Mathilde Thomesen
Født 20 jun. 1855167.
Død 5 mai 1943167.
     Datter af Thomas Thomesen og Berthe Marthine Debes.

Børn af Jørgen Lysholm Schjelderup og Virginie Mathilde Thomesen:

368.332.Thomas Thomesen Schjelderup, f. 1878
369.332.Dorothea Marie «Doris» Schjelderup, f. 1879
370.332.Ingeborg Schjelderup, f. 1882
371.332.Peter Vilhelm Schjelderup, f. 1883, Kragerø
372.332.Virginie Matina Schjelderup, f. 1886
373.332.Hedevig Lysholm Schjelderup, f. 1888
374.332.Mathilde Schjelderup, f. 1891
375.332.Jørgen Lysholm Schjelderup, f. 1892
376.332.Bergliot Matina Schjelderup, f. 1894
333.289.
Kristian Vilhelm Koren Schjelderup
Født 26 okt. 1853, Ullensaker220,167,189.
Død 23 okt. 1913167.
     Student 1870, cand. theol. 1875, pers. kap. til Moss 1876, kallskapellan i Kristiansand 1880, sogneprest til Dybvaag 1890, prost til Oddernes 1903, biskop i Kristiansand 1908. Ridder av St. Olavs Orden.167

Gift _____med

Henriette Nicoline Hassel
Født 3 nov. 1855167.
Død 2 aug. 1922167.

Børn af Kristian Vilhelm Koren Schjelderup og Henriette Nicoline Hassel:

377.333.Dorothea Schjelderup, f. 1881, Kristiansand
378.333.Augusta Fredrikke Schjelderup, f. 1883, Kristiansand
379.333.Vilhelm Schjelderup, f. 1885, Kristiansand
380.333.Hendy Schjelderup, f. 1887, Kristiansand
381.333.Kristian Vilhelm Koren Schjelderup, f. 1894, Dypvåg, d. 1980
382.333.Harald Krabbe Schjelderup, f. 1895, Dypvåg, d. 1974
334.289.
Marie Schjelderup
Født 30 jun. 1855, Ullensager/Ullensaker221,189.
Død 1906169.

Gift _____med

Godske Joakim Weidemann Nielsen
Født 11 aug. 1847.
     Overretssagfører i Kragerø.
335.289.
Ole Berg Schjelderup
Født 4 jan. 1862, Bolsø222,167,189.
Død 2 feb. 1910, Ålesund167.
     Overlærer ved Ålesund Høyskole.167

Gift 7 aug. 1890, Sälboda i Värmland223 med

Kristine Middelthon
Født 19 apr. 1868, Eidsvoll167.
     Datter af Peter Andreas Daae Middelthon og Nina Josefine Sørensen.
     ? Student 1888. ?167

Børn af Ole Berg Schjelderup og Kristine Middelthon:

383.335.Nina Josefine Schjelderup, f. 1893, Kristiania
384.335.Peter Schjelderup, f. 1895, Kristiania
385.335.Sigurd Schjelderup, f. 1896, Kristiania
386.335.Marie Dorothea Schjelderup, f. 1898, Kristiania
387.335.Elisabeth Schjelderup, f. 1901, Kristiania
388.335.Rolf Schjelderup, f. 1904, Kristiania
336.290.
___________
337.290.
Torgeir Schjelderup
Født omkring 1852, Christiania.220,189.
338.290.
Kristian Schjelderup
Født omkring 1853, Christiania.224,189.
339.290.
Markus Schjelderup
Født omkring 1855, Vang, Hedemarken.225,189.
340.290.
Gustava Marie «Mon» Schjelderup
     Komponistinde.169
     Ikke nevnt sammen med sine søskende i 1865-tellingen !
341.290.
Hjalmar Schjelderup
Født 31 jul. 1858, Løten, Hedemarken.226,167,189.
Død 22 jun. 1917167.
     Student 1875, cand. jur. 1882, sekretær i Finansdept.167

Gift 17 apr. 1889207 med

Ulrikke Charlotte Ugland
Født 8 okt. 1861167.
Død 24 nov. 1894167.

Børn af Hjalmar Schjelderup og Ulrikke Charlotte Ugland:

389.341.Astrid Schjelderup, f. 1890
390.341.Gudrun Schjelderup, f. 1892
342.290.
Johanne Kristine Sofie Schjelderup
Født omkring 1860, Løiten, Hedemarken.227,189.
343.291.
Gerhard Rosenkrone Schjelderup
Født 17 nov. 1855, Kristiansand167.
Død 27 jul. 1933, Benediktbevern, Oberbayern.167.
     Norsk komponist og musikforfatter; fra 1890 mest bosat i Tyskland. Komponerede tolv operaer, teatermusik, orkesterværker samt kammermusik. Skrev »Edvard Grieg og hans værker« (1908).228

Gift 1894208 med

Elisabeth (Else) Schwartz
Født 12 apr. 1874, Oberdettelsau, Franken.167.

Børn af Gerhard Rosenkrone Schjelderup og Elisabeth (Else) Schwartz:

391.343.Georg Rikard Schjelderup, f. 1897, Dresden
392.343.Eleonore Schjelderup, f. 1900, Dresden
393.343.Alv Grimseth Schjelderup, f. 1905, Dresden
344.291.
Georg Schjelderup
Født 10 apr. 1865167.
Død 10 apr. 1934, Oslo167.
     Kunstmaler. (Oslo).167

Gift 4 nov. 1920208 med

Friede Emilie Augusta Wurschmidt
Født 28 mai 1878167.
345.292.
Bertine Nikoline Normann
Født 24 okt. 1883, Bjerkvik.
Død 8 dec. 1927, Narvik.

Gift _____med

Kolbein Olsen Brækkan
Født 20 mai 1883, Brækkan gård, Vågan herred, Nordland.
     Søn af Anthon Samuel Olsen Brækkan og Birgitte Sofie Nilsdatter.
     Stilling: Telegrafarb.209.

Børn af Bertine Nikoline Normann og Kolbein Olsen Brækkan:

394.345.Anton Brækkan, f. 1920, (Narvik?)
346.302.
Nikolai Hilmar Schjelderup
Født 1873, Tovik, Trondenes.177.
347.302.
Lovisa Rebekka Schjelderup
Født 1875, Tovik, Trondenes.177.

Gift 1900177 med

Anton Pedersen Østby
Født 1866, Steinkjer, Nord Trøndelag.177.
     Søn af Peder Pedersen.
     Tovik, Trondenes.
348.302.
Sofia Elisabet Schjelderup
Født 1878, Tovik, Trondenes.177.
349.302.
Marie Augusta Schjelderup
Født 1880, Tovik, Trondenes.177.
Død 1884, Tovik, Trondenes.177.
350.302.
Karl Didrik Schjelderup
Født 1883, Tovik, Trondenes.177.
     På ytre Tovik.

Gift _____med

Ingvarda Maria Johansen
Født 1886, Tennevoll, Lavangen, Astafjord.38.
     Datter af Kornelius Berg Johansen og Anna Katrina Johansdatter.
351.302.
Oskar Johan Schjelderup
Født 1886, Tovik, Trondenes.177.
352.302.
Hans Martin Schjelderup
Født 1893, Tovik, Trondenes.177.
353.311.
Søren Alfred Schjelderup
Født 1889, Tovik, Trondenes.177.
354.311.
Johannes Nikolai Schjelderup
Født 1891, Tovik, Trondenes.177.
Død 1943.

Gift _____med

Constance Holmen
     Fra Målselv.
355.311.
Bjarne Arthur Heide Schjelderup
Født 1894, Tovik, Trondenes.177.

Generation 12.

356.324.
Jakob Normann
357.324.
Karsten Normann
358.324.
Sverre Normann
359.326.
Nils Bryhn
Født 1854169.
Død 1916169.
     Botaniker. Læge paa Hønefos.169
360.327.
Kristian August Horne
Født 1865169.
Død 1923169.
     Gaardbruker og redaktør.169
361.327.
Halvor Horne
Født 1866169.
     Veterinærdirektør.169
362.327.
Valborg Horne
Født 1870169.

Gift _____med

Mikael S. Hertzberg
Født 1874169.
363.328.
Olaf Hals
Født 1862169.
     Violinist.169
364.328.
Thorvald Hals
Født 1868169.
     Skolebestyrer i Holmestrand.169
365.329.
Aasmund Horne
Født 1873169.
     Major i generalstaben. Eier av Horne gaard i Romedal.169
366.330.
Sigmund Hals
Født 1873169.
     Overingeniør. Landbrukskemiker, bestyrer av Statens kontrolanstalt.169
367.331.
Karen Helene Horne
Født 1883169.

Gift _____med

Anders Fjeldstad
     Gaardbruker. Norges landbruksutsending i Rom.169
368.332.
Thomas Thomesen Schjelderup
Født 30 jun. 1878167.
     Administrerende direktør i Storm & Bull, Ltd. Uruguays generalkonsul i Oslo.167

Gift _____med

Signe Kristine Larud
Født 21 jun. 1890167.

Børn af Thomas Thomesen Schjelderup og Signe Kristine Larud:

395.368.Evelyn (Elin) Schjelderup, f. 1915
369.332.
Dorothea Marie «Doris» Schjelderup
Født 1 dec. 1879167.

Gift _____med

Peder Christian Schaanning
Født 29 nov. 1879167.
Død 30 nov. 1950167.
     Ingeniør.167
370.332.
Ingeborg Schjelderup
Født 8 jul. 1882167.

Gift _____med

Leif Grung
Født 7 sep. 1878167.
Død 16 dec. 1927167.
     Kaptein.167
371.332.
Peter Vilhelm Schjelderup
Født 9 dec. 1883, Kragerø167.
     Konsul og skipsmegler i Kragerø.167

Gift _____med

Dagny Alfrida Lindgren
Født 19 jan. 1891, Kragerø167.

Børn af Peter Vilhelm Schjelderup og Dagny Alfrida Lindgren:

396.371.Marie Schjelderup, f. 1915, Kragerø
397.371.Virginie Schjelderup, f. 1917, Kragerø
398.371.Signe Schjelderup, f. 1930, Kragerø
372.332.
Virginie Matina Schjelderup
Født 29 okt. 1886167.

Gift _____med

Anton Mathias Mathiesen
Født 9 nov. 1883167.
     Ingeniør. Avdelingssjef ved Oslo lysverker, bestyrer av Dampsentralen.167
373.332.
Hedevig Lysholm Schjelderup
Født 8 mai 1888167.

Gift 1909229 med

Hans Thomas Lange Schaanning
Født 2 mar. 1878, Kristiania167.
     Søn af Peder Schaanning og Agnes Helene Salvesen.
     Student 1899, ornitolog, konservator ved Stavanger museum 1918-48, utg. en rekke avhandlinger, særlig om fuglefauna.167
374.332.
Mathilde Schjelderup
Født 7 jun. 1891167.

Gift 1920229 med

Karsten Horster Blystad
Født 31 jul. 1892, Høland167.
     Søn af Anders Blystad og Agnes Dorthea Ryen.
     Student 1911, cand. med. 1918, læge i Bergen.167
375.332.
Jørgen Lysholm Schjelderup
Født 2 okt. 1892167.
     Forretningsmann.167

Gift _____med

Ella Krarup Nielsen
Født 15 jan. 1893167.
Død nov. 1938167.

Børn af Jørgen Lysholm Schjelderup og Ella Krarup Nielsen:

399.375.Jørgen Lysholm Schjelderup, f. 1919
376.332.
Bergliot Matina Schjelderup
Født 22 feb. 1894167.

Gift 30 dec. 1932229 med

Sverre Paulsen
Født 31 okt. 1892167.
     Arkitekt. [Kendte bygningsverker ?]167
377.333.
Dorothea Schjelderup
Født 16 sep. 1881, Kristiansand167.

Gift 1911229 med

Anders Risøe
Født 29 jun. 1879167.
     Skipsinspektør i Veritas. Bosat i Oslo.167
378.333.
Augusta Fredrikke Schjelderup
Født 27 jul. 1883, Kristiansand167.
     Student 1903, sem.eksamen 1904, lærerinne i Oddernes, Kristiansand og Oslo, sluttet 1947. Bosat i Oslo.167
379.333.
Vilhelm Schjelderup
Født 18 jun. 1885, Kristiansand167.
     Landmåler. Bosat i Courtenay, Vancouver i Canada.167

Gift _____med

Minnie Woods
     Fra Balcom i Sussex.167

Børn af Vilhelm Schjelderup og Minnie Woods:

400.379.Marie Louise Schjelderup, f. 1920
401.379.Vilhelm Roger Schjelderup, f. 1921
402.379.Hassel Schjelderup, f. 1926
380.333.
Hendy Schjelderup
Født 19 apr. 1887, Kristiansand167.

Gift 6 sep. 1913223 med

Knut Olaus Mollestad
Født 19 jul. 1885, Fjotland167.
     Søn af Nils August Mollestad og Anne Marie Pauline Knutzen.
     Student 1903, cand. theol. 1909, hjelpeprest i Gjerpen 1912, res. kap. i Gjerpen 1917, sogneprest til Hemnes 1925, res. kap. til Bragernes 1934, sogneprest til Uranienborg 1946. [D. Chr. X. Fr. medalje.]167
381.333.
Kristian Vilhelm Koren Schjelderup
Født 18 jan. 1894, Dypvåg167.
Død 1980228.
     Student 1912, cand. theol. 1918, dr. theol. 1923, universitetsstipendium 1921-27, forsker i religionspsykologi ved Chr. Michelsens Institut 1930, startet Nansensskolen 1937, res. kap. til Vår Frelsers menighet i Oslo 1946, biskop i Hamar 1947-64. Har utgivet en rekke vitenskapelige arbeider.167
     Norsk gejstlig; dr. theol. Repræsentant for en udpræget liberal teologi med inddragelse af religionspsykologisk materiale. Interneret i koncentrationslejren Grini 1942; gik efter krigen ind i præstetjeneste og var 1947-64 biskop i Hamar. P.gr. af sin holdning i striden om de evige helvedesstraffe overlod han til kirkedepartementet at afgøre, om han kunne beholde sit embede. Adskillige bøger og artikler.228
382.333.
Harald Krabbe Schjelderup
Født 21 mai 1895, Dypvåg167.
Død 1974228.
     Student 1912, universitetsstipendiat 1917, dr. philos. 1920, professor i filosofi (og psykologi ?) 1922.167
     Norsk filosof og psykolog. 1922 professor i filosofi og 1928-65 professor i psykologi ved Oslos universitet. Har skrevet en række lærebøger og dybdepsykologiske værker, bl.a. »Nevrose og opdragelse« (1937), »Nevrosene og den nevrotiske karakter« (1940) og »Det skjulte menneske« (1961).228

Gift 1924, (ekteskapet senere oppløst)223 med

Mildrid Bordewich
Født 12 mai 1901167.
     Datter af Eivind Bordewich og Vally Unger.

Børn af Harald Krabbe Schjelderup og Mildrid Bordewich:

403.382.Turid Schjelderup, f. 1929
404.382.Kristian Vilhelm Schjelderup, f. 1929
383.335.
Nina Josefine Schjelderup
Født 18 nov. 1893, Kristiania167.

Gift 5 aug. 1914, Ålesund223 med

Trygve Olmer
Født 3 dec. 1878, Kristiania167.
     Søn af Johan Otto Olmer og Hilda Thobroe.
     Passkontrollør på Kongsvingerbanen.167
384.335.
Peter Schjelderup
Født 11 jun. 1895, Kristiania167.
     Skipsfører. (Bosat i/på Bodø).167

Gift 1° 13 mar. 1924, Nærbø223 med

Anna Constance Ohnstad
Født 15 okt. 1897, Stranda167.
     Datter af Ole Ohnstad og Jacobine Katharine Saxegaard.

Gift 2° 1949223 med

Edna Pleym Erichsen

Børn af Peter Schjelderup og Anna Constance Ohnstad:

405.384.Ole Schjelderup, f. 1925, Venset i Salten

Børn af Peter Schjelderup og Edna Pleym Erichsen:

406.384.Kristine Schjelderup, f. 1950
385.335.
Sigurd Schjelderup
Født 18 dec. 1896, Kristiania167.
     Cand. pharm. 1919. Apoteker. (Liland i Ofoten).167

Gift 16 mar. 1925, Lillehammer207 med

Clara Lyseth
Født 21 sep. 1895, Trondheim167.
     Datter af Ole Margido Lyseth og Hanna Lovise Johannesen.
386.335.
Marie Dorothea Schjelderup
Født 27 nov. 1898, Kristiania167.

Gift 4 jun. 1925, Trondheim207 med

Johan Mæland
Født 4 mar. 1895, Kinservik167.
     Søn af Johan Mæland og Gurid Utne.
     Kjøpmann i Tromsø.167
387.335.
Elisabeth Schjelderup
Født 13 apr. 1901, Kristiania167.

Gift _____med

Asbjørn Lorentzen
Født 5 feb. 1892167.
     Arkitekt (Oslo). [Kendte bygningsverker ?]167
388.335.
Rolf Schjelderup
Født 1 mar. 1904, Kristiania167.
     Eier av et båtbyggeri. Bosat i Seattle, U.S.A.167

Gift _____med

Bernice

Børn af Rolf Schjelderup og Bernice:

407.388.Jimmie Schjelderup, f. 1934
408.388.Jeannine Schjelderup, f. 1937
409.388.Kirstine Schjelderup, f. 1944
389.341.
Astrid Schjelderup
Født 28 jan. 1890167.

Gift 1° 25 jun. 1914207 med

Nicolay Henrik Knudtzon
Født 24 sep. 1897167.
Død 30 jul. 1925167.
     Forstkandidat.167

Gift 2° 8 mar. 1927207 med

Georg Foss
Født 30 jul. 1879, Mosjøen167.
     Søn af Georg Theodor Leopold Foss og Janna Lydia Røhne.
     Sjøofficer 1901, Commander i Siams marine 1911, Siams generalkonsul for Norge 1930.167
     Ridder 1 St. Olavs Orden, K(night?) 2. Siam. Kr.? (Crown?) Order, K(night?) 2. Siam. Hv. El. [White Elephant ?] Order, Chulalonkorns jubilæums- medalje.167
390.341.
Gudrun Schjelderup
Født 8 jul. 1892167.

Gift 12 nov. 1914208 med

Sigurd Halvorsen
Født 30 nov. 1885, Kristiansand167.
     Søn af Conrad Emanuel Halvorsen og Bertha Sofie Olsen.
     Student 1904, cand. jur. 1911, eier av Oslo Baand- og Lidsefabrik 1916, konsul for Siam.167
391.343.
Georg Rikard Schjelderup
Født 27 nov. 1897, Dresden167.
     Kunstmaler og skuespiller. (London).167

Gift 1927208 med

Natalie Moya Mullaly
Født 1899, Dublin167.
     Skuespillerinne.167
392.343.
Eleonore Schjelderup
Født 3 feb. 1900, Dresden167.
     Skuespillerinne.167

Gift 1926208 med

Oskar Weitzmann
Født 1898, Leipzig167.
     Forfatter. (Benediktbevern, Oberbayern). [Kendt ?]167
393.343.
Alv Grimseth Schjelderup
Født 3 mai 1905, Dresden167.
     Forfatter.167

Gift 1933208 med

Solfried Minerva «Sonny» Trosdahl
Født 24 mai 1912, Oslo167.
     Datter af Knut Trosdahl og Hulda Mørch.

Børn af Alv Grimseth Schjelderup og Solfried Minerva «Sonny» Trosdahl:

410.393.Gerd Leis Schjelderup, f. 1934, Asker
411.393.Ove Arnulf Schjelderup, f. 1937, Nordstrand
394.345.
Anton Brækkan
Født 23 jun. 1920, (Narvik?), døbt 21 aug. 1920.
     Stilling: Arkitekt

Gift 21 aug. 1954 med

Aasta Synnøve Ellefsen
Født 15 mar. 1926, Grov, Skånland.
     Datter af Ove Andreas Eberg Ellefsen og Gudrun Johanna Simonsen Balteskard.
     Stilling: lærerinne.

Børn af Anton Brækkan og Aasta Synnøve Ellefsen:

412.394.Gudrun Brækkan, f. 1958, Oslo

Generation 13.

395.368.
Evelyn (Elin) Schjelderup
Født 26 mar. 1915167.

Gift _____med

Renaud Farjou
     Bosat i Paris.167
396.371.
Marie Schjelderup
Født 10 aug. 1915, Kragerø167.

Gift _____med

Alf Egon Arndt
Født 22 apr. 1908167.
     Cand. pharm. 1933. Apoteker i Risør.167
397.371.
Virginie Schjelderup
Født 17 sep. 1917, Kragerø167.

Gift _____med

Per Stifos-Hanssen
Født 30 apr. 1920, Risør167.
     Revisor i Oslo.167
398.371.
Signe Schjelderup
Født 6 jul. 1930, Kragerø167.
     Stud. til kjemi-ingeniør. Utv. til Denver i Colorado, U.S.A.167
399.375.
Jørgen Lysholm Schjelderup
Født 24 dec. 1919167.
     Bosat i Denver, Colorado i U.S.A.167
400.379.
Marie Louise Schjelderup
Født 3 jun. 1920167.
     Physioterapist. Bosat i London.167
401.379.
Vilhelm Roger Schjelderup
Født 16 sep. 1921167.
     Major. D.S.O. (Destinguished Service Order), Mil. Cross. Bosat i Wiltshire, England.167

Gift _____med

Hundevad
Født _____, Danmark.
402.379.
Hassel Schjelderup
Født 18 jun. 1926167.
     Ingeniør (ved Stanford University, California).167
403.382.
Turid Schjelderup
Født 23 feb. 1929167.
     Student (i Genève).167
404.382.
Kristian Vilhelm Schjelderup
Født 7 dec. 1929167.
     Stud. med. (i Oslo).167
405.384.
Ole Schjelderup
Født 5 jan. 1925, Venset i Salten167.
     Gårdbruker (på Nøtterøy).167
406.384.
Kristine Schjelderup
Født 4 nov. 1950167.
407.388.
Jimmie Schjelderup
Født 1 nov. 1934167.
408.388.
Jeannine Schjelderup
Født 15 nov. 1937167.
409.388.
Kirstine Schjelderup
Født 18 dec. 1944167.
410.393.
Gerd Leis Schjelderup
Født 10 aug. 1934, Asker167.
411.393.
Ove Arnulf Schjelderup
Født 27 sep. 1937, Nordstrand167.
412.394.
Gudrun Brækkan
Født 18 jan. 1958, Oslo.
     Stilling: Arkitekt

Gift _____med

Finn Langgård
Født 18 apr. 1955.

Børn af Gudrun Brækkan og Finn Langgård:

413.412.Karen Brækkan, f. 1986
414.412.Andrea Brækkan, f. 1988

Generation 14.

413.412.
Karen Brækkan
Født 3 dec. 1986.
414.412.
Andrea Brækkan
Født 24 dec. 1988.

Kilder og Noter
1Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 79
2Henry Berg: Trondheim før Cicignon (1951), s. 212-13 (grd. nr. 125)
3Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 80
433 år gl. i år 1666.
5Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 59
6Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 81
7Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 292. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
8Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt
9Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 468
10Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 142
11Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951)
12S.T.Dahl skriver at han var født 4. nov. 1635.
13Svein Edvardsen: Skifter fra Nesna 1686/1780. (Trondheim 1998)
14Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 290. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
1512 år gl. ved farens skifte 9.-13. okt. 1663
16Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 137. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
17Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 310. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
1852 år gl. i 1701.
19Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 65
20Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 379
21Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 65-66
22Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 152
23Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 300. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
24Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 292, 300. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
25Kjeld Bugge: Småstykker. Litt om slekten Borchmann., s. 410. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1952): 407-410
26Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoll nr. 8.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIX (1984): 303-312
27Skifte etter hustruen 30. april 1720
28Hans Arnoldsen er nevnt med sin hustru Bodil Jensdatter i familieskatten år 1676.
2965 år gl. i 1701.
30Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 202
31Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 82
3219 år gl. ved morens skifte 31. okt. 1679
3318 år gl. ved morens skifte 31. okt. 1679
3415 år gl. ved morens skifte 31. okt. 1679
35Arnt O. Åsvang: Slekten Falch I (1979), s. 28
36Arnt O. Åsvang: Slekten Falch I (1979), s. 27
379 år gl. ved morens skifte 31. okt. 1679
38Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
39Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 17
408 år gl. ved morens skifte 31. okt. 1679
41Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:267
42DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 20038
438 år gl. 9. jan. 1672.
44Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 147. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
45Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 236. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
46Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 83
47Trondhjems Skifteprotokoll 11b (1735-36).
4819 år gl. 28. aug. 1682.
49Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 297. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
50Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 110
51O.M.Kinnapel sætter dødsdagen til 5. mai
52Christian Horneman: Stamtavle over Slægten Horneman (Trondhjem 1908)
53Trondhjems Skifteprotokoll 14b (1751-53).
548 år gl. 28. aug. 1682.
55Rana Bygdebok
5662 år gamal i 1701.
57Oddvar Grønli (1906-89): Bude-ætta frå Jamtland.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVIII (1962): 241-252
58Oddvar Grønli (1906-89): Bude-ætta frå Jamtland., s. 252. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVIII (1962): 241-252
59Rana Bygdebok, s. 432
60Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 84
61Thorgeir Borch, Skien 1907: Stamtavle over den fra Simon Sørensen, Lundsby, ..., Jylland nedstammende Slægt Borch. »Trønder-Borchene« - Meddelt ved Fru Henny Borch-Hansen.
62Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 165
63Frode Holthe
64Skifte tinglyst 22. juli 1758
65Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 85
66F.E. Hundrup: Lærerstanden ved de lærde skoler i Nakskov, Nysted og Rønne (side 48-54)
67Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 280
68Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987.
6915 år ved morens skifte 23. okt. 1685
7014 år ved morens skifte 23. okt. 1685
71Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 153
7210 år ved morens skifte 23. okt. 1685
738 år ved morens skifte 23. okt. 1685
747 år ved morens skifte 23. okt. 1685
755 år ved morens skifte 23. okt. 1685
76Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9)., s. 91. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
77Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 282
78Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 353
79Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9).. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
80Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
8127 år gl. ved morens skifte 30. april 1720
82Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoll nr. 8., s. 304. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIX (1984): 303-312
83Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:255
84Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
85Trondhjems Skifteprotokoll 13a (1737-1742).
86Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
87Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 88. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
88Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 253
89Bernhoft, s. 137
90Trondhjems Skifteprotokoll 12 (1735-38).
91Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 173
92Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 177
93Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 86
94Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 404
95Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 11. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
96Rana Bygdebok, s. 432, 433
97Rana Bygdebok, s. 433
98Erling Nordli
99Ebbe Reinecke-Wilkendorff: Residerende kapellan til Nykirken i Bergen Albert Hatting's hustrue Maren Wirthmann Brüghmann, hendes fædrende ophav., s. 33. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXIV (1993): 33
100Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 460
10166 Aar gl.
102Olai Ovenstad: Militærbiografier (Oslo 1948-49).
103Nat til 21. April, 81½ Aar gl.
104Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55)
105Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 59
10686 1/4 år gl.
107Wilhelm Lassen, skriver at hun begraves 10. feb. 1808.
108Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 139
109Ole Tronstad
110Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-06-03
111S.H. Finne-Grønn: Slekten Bødtker (Oslo 1943), s. 31
112Digitalarkivet: Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
113Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 320
11475 år gl.
115Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1953-54), s. 8
116Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. I:415
11782 år gl.
118Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. I:414
119Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 38
120Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
121Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:254
122Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:483
123Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:465
124Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:300
125IGI - http://www.familysearch.com
126Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 117
127Liv Stangnes Østerdal, der henviser til Mo Prestergjeld Gardshistorie av Anders Frøholm, s. 449
1288de søndag efter Trefoldighet 1794, 67 år gl.
12970 år gl.
13019. søndag efter Trefoldighet.
131Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 69
132«Dominica Laetære», Midfastesøndag, døbte jeg self min og min Kiærestes Søn Peder, fød Fredags Aften Klokken mot 10 for. Februarij. Testes: Mette Liland, Ane Catrine Ponsvigen, Lars Ingebrigtsen Tårstad (lensmann), Ole Hansen Børvigen, Tolof Lendvigen.»
133Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-07-19
134Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 12
135Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 575
136Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 289
137Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:289
138Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897)
139Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1953-54), s. 8, 10
140Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1953-54), s. 10
141DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 220
14252 år gl. ved FT 1801; 14 år gl. ved farens skifte 11. nov. 1768.
143Digitalarkivet - Døypte i Evenes 1748-64 (Geir Moen)
144Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. I:419
145Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:485
146Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:526
147Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:204
148Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. 108
149O.M.Kinnapel skriver 10. mars 1779.
150Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1965-66)
151Liv Stangnes Østerdal
152Liv Stangnes Østerdal.
1535½ år gl. ved morens skifte 1779.
154Død 36 år gl.
15545 år gl. ved FT 1801.
156Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
157Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94)
158Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,592
159Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 250
160"Folk og Slekt i Trondenes" skriver at de ble gift år 1792.
161Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 248
162Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 70
163Tor Mathisen, 8920 Sømna, 25.02.2003
164Hans Rafnung, skriver 30. april 1758.
165Folk og Slekt i Trondenes skriver at hav var født år 1753.
166Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-08-09
167Norsk Slektskalender
168Norsk Slektskalender, s. 187
169S.H. Finne-Grønn & C.M. Munth: Norsk Tidsskrift for Genealogi, Personalhistorie, Biografi og Literærhistorie [Norsk Personalhistorisk Tidsskrift], Oslo
17010 år gl. ved FT 1801.
1717 år gl. ved FT 1801
1725 år gl. ved FT 1801
1731 år gl. ved FT 1801
1743 år gl. ved farens skifte 1798.
175Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,165
176Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,166
177Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
178Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 73
179Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 490
180Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:252
181Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:250
182"sund. sept. 1802", antager jeg skal være 1st søndag i sept.
183Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 62
1849 år gl. ved FT 1801.
185Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 190
18646 år gl. ved FT 1865
187Digitalarkivet: Folketellingen 1875.
18856 år gl. ved FT 1865
189Digitalarkivet: Folketellingen 1865.
19041 år gl. ved FT 1865
191Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,105
192Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,104
193Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 491
194Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:74
195Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:119
196Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:76
197Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:255
198"Folk og Slekt i Trondenes" skriver han døde på Seljestad.
199Johan Hveding skriver at han var født år 1832.
200Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 63
201Johan Hveding har år 1841 som fødselsår.
202Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 71
20350 år gl. i FT 1865.
204Norsk Slektskalender, s. 188
205Wilhelm Lassen: Norske Stamtavler - 1. bind "Familien Arentz" (Chria. 1868)
206Wilhelm Lassen: Norske Stamtavler - 1. bind "Familien Arentz" (Chria. 1868), s. 155
207Norsk Slektskalender, s. 191
208Norsk Slektskalender, s. 192
209Digitalarkivet: Folketellingen 1900.
21020 år gl. ved FT 1865
21119 år gl. ved FT 1865
21214 år gl. ved FT 1865
21312 år gl. ved FT 1865
21410 år gl. ved FT 1865
2153 år gl. ved FT 1865
216Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:457
217Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:522
218Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:471
21914 år gl. i FT 1865.
22013 år gl. i FT 1865.
22111 år gl. i FT 1865.
2224 år gl. i FT 1865.
223Norsk Slektskalender, s. 190
22412 år gl. i FT 1865.
22510 år gl. i FT 1865.
2268 år gl. i FT 1865.
2275 år gl. i FT 1865.
228Lademanns Leksikon (1987).
229Norsk Slektskalender, s. 189