© 2001 Simon Ellefsen

Brønlund / Brøndlund

Opdateret 16 Oct 2005.


Generation 1.

1.0.
Laurids Lauridsen «den Yngre»
Født omkring 15801.
Død 16291.
     Sognepræst i Øster Brønderslev.1

Gift _____med

Birgitte Andersdatter Kjærulf
Født omkring 16001.
Død omkring 16651.
     Fra Vestre Brønderslev.

Børn af Laurids Lauridsen «den Yngre» og Birgitte Andersdatter Kjærulf:

2.1.Johanne Lauridsdatter, f. omkr. 1624

Generation 2.

2.1.
Johanne Lauridsdatter
Født omkring 16241.
Begravet 13 mar. 16791.

Gift 1° 1640, (Tidligt i forhold til bærnenes fødselsår)1 med

Peder Andersen Randers
Født omkring 1613, Randers.1.
Død 1668, Ø. Brønderslev.1.
     Vistnok først Kapellan, senere 1647 Sognepræst i Ø. Brønderslev-Hallund. Død i Ø. Brønderslev i Foraaret 1668.1

Gift 2° 16691 med

Claus Jensen Bruun
     Sognepræst i Ø. Brønderslev-Hallund.1

Børn af Johanne Lauridsdatter og Peder Andersen Randers:

3.2.Anders Pederssøn Brøndlund, f. 1651, Danmark, d. 1715, Dverberg
4.2.Maren Pedersdatter Brøndlund, f. 1653, d. 1723
5.2.Anne Pedersdatter Brøndlund, f. 1654, d. 1696
6.2.Jens Pedersen Brøndlund, f. 1654, d. 1729
7.2.Laurs (Laurids) Pedersen Brøndlund, f. omkr. 1657, d. 1707, Hitra.
8.2.Lars Pedersen Brøndlund, f. 1658, d. 1722
9.2.Birgitte Pedersdatter Brøndlund, f. 1660, d. eft. 1740
10.2.Anne Pedersdatter Brøndlund, f. 1660, d. 1720

Generation 3.

3.2.
Anders Pederssøn Brøndlund
Født 23 jun. 1651, Danmark2.
Død 1 feb. 1715, Dverberg3,2.
     Hans Slægtsnavn er en Sammentrækning af Brøndislund, som Sognenavnet Brønderslev ofte skrives i 1600'erne.1
     Sogneprest til Dverberg 6. mai 1677. Tillike prost i Lofoten og Vesterålen 1705.2
     Hr. Anders synes å ha vært en ansett mann i sin gjerning. Han er den «Klærk» om hvem Peter Dass i «Nordlands Trompet», under beskrivelsen av Dverberg, sier at «hans Rygte det staar med de beste».2

Gift omkring 16784 med

Birgitta Jensdatter Bloch
Født omkring 1653, Hamarøy.2.
Begravet 20 apr. 1738, Dverberg.2.
     Datter af Jens Christenssøn Bloch og Maren Hansdatter Blix.
     Efter hr. Anders' død 1715 levde hun som enke i små kår på gården Bjørnskinn i Dverberg og flyttet omkr. 1725 til gården Myre i samme prestegjeld der hun bodde sammen med to av sine sønner i annet ekteskap, Søren og Hans Brøndlund. I en påtegning av 22. september 1719 (bilag til fogedregnskapene for Vesterålen) uttaler amtmann i Nordland Ove Schjelderup om henne: «Denne Præsteenke er meget fattig og nødlidende, og behøver ald dend Naade som Kgl. Maytt. vil lade ske imod hende». Under krigsårene 1716-18 svarte hun imidlertid årlig 8 rdl. i krigsstyr, hvilket skulde tyde på at det ikke stod så rent dårlig til med henne allikevel.2

[Gift 1° 5 jul. 1671 med Niels Olufssøn Bye (28 jan. 1643 - 7 feb. 1677); Gift 2° omkr. 1678 med Anders Pederssøn Brøndlund (23 jun. 1651 - 1 feb. 1715)].

Børn af Anders Pederssøn Brøndlund og Birgitta Jensdatter Bloch:

11.3.Peder Anderssøn Brøndlund, f. omkr. 1679, d. 1733
12.3.Niels Anderssøn Brøndlund, f. omkr. 1681
13.3.Dorothea Andersdatter Brøndlund, d. eft. 1726
14.3.Johanna Andersdatter Brønlund, f. omkr. 1683, d. omkr. 1748
15.3.Berte Andersdatter Brønlund, f. 1685, Nordland., d. 1766, Trondenes.
16.3.Jens Anderssøn Brøndlund, f. omkr. 1689, d. omkr. 1765
17.3.Birgitte Andersdatter Brønlund, f. omkr. 1689, d. før 1757
18.3.Søren Anderssøn Brøndlund, f. omkr. 1692, Nordland., d. eft. 1757
19.3.Hans Anderssøn Brøndlund, f. omkr. 1692
20.3.Anna Cathrine Andersdatter Brøndlund, f. 1694, d. eft. 1757
21.3.Lars Anderssøn Brøndlund, f. omkr. 1696, d. 1742
4.2.
Maren Pedersdatter Brøndlund
Født 16531.
Død 17231.

Gift 16821 med

Peder Jensen Kjærulf
Født 16401.
Død 17281.
     Til Ø. Gerndrup i Ø. Brønderslev Sogn.1
5.2.
Anne Pedersdatter Brøndlund
Født 16545.
Død 16965.

Gift 1° _____med

Jens Pedersen Husbond
     Sognepræst i Tolstrup-Stenum.5

Gift 2° _____med

Niels Iversen Orø
     Sognepræst i Tolstrup-Stenum.5
6.2.
Jens Pedersen Brøndlund
Født 16545.
Død 17295.
     Sognepræst i Øster Brønderslev-Hallund.5

Gift _____med

Maren Jensdatter Kjærulf
Født 16745.
Død 17365.
     Datter af Jens Pedersen Kjærulf og Karen Eriksdatter.

Børn af Jens Pedersen Brøndlund og Maren Jensdatter Kjærulf:

22.6._____
23.6._____
24.6._____
25.6._____
26.6._____
27.6._____
28.6._____
29.6._____
7.2.
Laurs (Laurids) Pedersen Brøndlund
Født omkring 16575.
Død sep. 1707, Fjeldvær, Hitra..
     Blev 1685 Foged i Fosen og boede 1701 i Fjeldvær i Hitteren, angaves da at være 41 Aar. Han havde mindst 3 Sønner.5

Gift _____med

Regitze Jakobsdatter Hersleb
     Datter af Jacob Jensen Hersleb og Anna Christophersdatter Tønder.
     Sandsynligvis datter af tolder i Trondhjem Jacob Jensen Hersleb.

Børn af Laurs (Laurids) Pedersen Brøndlund og Regitze Jakobsdatter Hersleb:

30.7.Peder Laursen Brøndlund, f. 1687, Hitra.
31.7.Jakob Laursen Brøndlund, f. 1690, Hitra.
32.7.Christopher Brøndlund, f. omkr. 1696
8.2.
Lars Pedersen Brøndlund
Født 16585.
Død 17225.
     Forpagter af den store Gaard Agdrup i Sulstad Sogn. Fornem Efterslægt; bl.a. Overhofretsprokurator Gerhard Brøndlund i Christiania.5

Gift _____med

Maren Steffensdatter Brøndum
Født 16615.
Død 17195.
9.2.
Birgitte Pedersdatter Brøndlund
Født 1660-16695.
Død efter 17405.

Gift 1° 16915 med

Peder Hermansen Sæby
Født 16565.
Død 17045.
     Sognepræst i Rubjerg-Maarup.5

Gift 2° _____med

Christen Nielsen
     «velfornemme Mand».5
10.2.
Anne Pedersdatter Brøndlund
Født 1660-16695.
Død 17205.

Gift 16905 med

Thomas Thomsen
Død 17055.
     Ejer af Halvdelen af Hovedgaarden Kjærsgaard i Tornby.5

Generation 4.

11.3.
Peder Anderssøn Brøndlund
Født omkring 16796,7.
Død 10 jul. 17337.
     Student fra Trondheim 1695. Cand. theol. 1697. Sogneprest til Hellevad, Ørum og Hellum i Vendsyssel, Danmark 1698.7
     I skiftet efter svogeren Jens Bloch Giæver 1757 nevnes to barn av Peder Brøndlund; Anders og Berethe.7

Gift 1° _____med

Gunhild Andersdatter Hals
     Datter af Anders Jenssøn Hals og Gidsel Pedersdatter Hvass.

Gift 2° 16 mar. 17067 med

Sophia Jacobsdatter Bruun
     Datter af Jacob Pederssøn Bruun og Maren Madsdatter.

Gift 3° _____med

Maren Gundersdatter Torup
     Datter af Gunder Nielssøn Torup og Anna Larsdatter Winde.

Børn af Peder Anderssøn Brøndlund og _____:

33.11.Anders Pederssøn Brøndlund
34.11.Berethe Sophia Brøndlund
12.3.
Niels Anderssøn Brøndlund
Født omkring 16818,7.
Begravet 16 aug. 1722, Hadsel.7.
     Provst og sokneprest til Hadsel.9

Gift _____med

Margrete Michelsdatter With
Død jan. 173310,11.
     Datter af Michel (Michael) Sebastiansen With og Margrete Hansdatter Holm.
     Skifte 173411.

Børn af Niels Anderssøn Brøndlund og Margrete Michelsdatter With:

35.12.Jens Andreas Brøndlund
36.12.Gjertrud Margrethe Nielsdatter Brøndlund, f. omkr. 1707, d. 1780, Hadsel.
37.12...... Nielsdatter Brøndlund
38.12.Birgitta (Birte) Nielsdatter Brøndlund, f. omkr. 1717

Børn af Niels Anderssøn Brøndlund og _____:

39.12.Birgitte Johanna Brøndlund
40.12.Riborg Brøndlund
41.12.Margrethe Whit Brøndlund
42.12.Jens Andreas Brønlund
13.3.
Dorothea Andersdatter Brøndlund
Død efter 172612.

Gift 11 dec. 1709, Dverberg., trolovet i Hadsel 6. dec. 1709.13,12 med

Jens Danielsen Hveding
Født 168014,12.
Død 25 mar. 174912,14.
     Søn af Daniel Jensen Hveding og Birgithe Olsdatter.
     Han efterfulgte i 1715 svigerfaren, hr. Anders Brøndlund, som sogneprest til Dverberg. Efter svogeren, hr. Niels Brøndlunds død blev han i 1723 tillike prost i Lofoten og Vesterålen. Sogneprest til Leksvik 1738. 4 døtre.15
14.3.
Johanna Andersdatter Brønlund
Født omkring 1683.
Død omkring 1748.
     I ekteskapet med Ole Hveding var minst 4 barn som imidlertid alle synes å være døde før 1738.12

Gift 1° før 170411 med

Mads (Hans?) Christenssøn Hundevad
Død omkring 170811,15.
     Søn af Christen Madssøn Hundevad og Berethe Mogensdatter Tellmann.
     Proprietær til Melbu i Hadsel.11

Gift 2° 13 okt. 1709, Hadsel.12,15 med

Ole Danielsen Hveding
Født 168314.
Begravet 31 mar. 1727, Hadsel.16,12.
     Søn af Daniel Jensen Hveding og Birgithe Olsdatter.
     Jektereder og kjøpmann.14
     Han var fra 1709 eier av Melbo (Melbu) i Hadsel.17

Gift 3° 12 okt. 1729, Hadsel.12,17 med

Jens Bloch Gievert
Født 1698, Bitterstad, Hadsel., døbt 17 jun. 169817.
Begravet 14 dec. 1755, Hadsel kirkegård.17.
     Søn af Hans Olssøn Giæver og Birgitte Ottesdatter.
     Han var jekteskipper og proprietær på Melbo i Hadsel. Melbo (Melbu) er en av de større gårdene i bygda.17
     Ved skiftet etter Jens Bloch Gievert som navnet skrives i skifteprotokollen, var [hustruen] Ingeborg Margrethe og datteren Johanna Margaretha de eneste arvinger.18

[Gift 1° 12 okt. 1729 med Johanna Andersdatter Brønlund (omkr. 1683 - omkr. 1748); Gift 2° omkr. 1750 med Ingeborg Margrethe Rasch (omkr. 1720 - 1763)].
15.3.
Berte Andersdatter Brønlund
Født 1685, Dverberg, Nordland.19.
Død 1766, Sørvik, Trondenes.19.

Gift omkring 171219 med

Mathias Christensen Trane
Født 1684, Sørvik, Trondenes.20,21,19.
Død 1736, Sørvik, Trondenes.19,21.
     Søn af Christen Mathiassøn (Trane?) og Maren Jensdatter Hveding.
     Ved manntallet år 1701 er «Mathiaß Christenß» i Bergen Latinskole.22
     Stilling: Lensmann og skipper23.

Børn af Berte Andersdatter Brønlund og Mathias Christensen Trane:

43.15.Berit Mathiasdatter Trane, f. 1714, Nordland., d. 1753, Trondenes.
44.15.Nils Mathiassen Trane, f. 1716, Trondenes., d. 1743, Trondenes.
45.15.Jens Mathiassen Trane, f. 1725, Trondenes., d. 1759, Trondenes.
46.15.Hans Mathiassen Trane, f. 1727, Trondenes.
47.15.Dorte Brønlund Mathiasdatter Trane, f. 1728, Trondenes., d. 1784, Trondenes.
16.3.
Jens Anderssøn Brøndlund
Født omkring 168924,25.
Død omkring 176525.
     Student - privatdimmiteret - 1707, 18 år gl. I 1708 prekte han i Hadsel kirke en søndag da presten - hans bror hr. Niels - «formedelst det forrygende vejr» ikke kunde komme til kirken. Imidlertid opgav han studiene og blev jekteskipper og leilending på gården Aa i Dverberg av skyld 2 våg fisk. Denne bygslet han i 1716. «Formedelst alderdom» overlot han i 1764 en del av bygslen i gården til Hans Brønlund som antagelig var hans sønn. Fra 1766 er Jens Brøndlund utgått av jordeboken og er da rimeligvis død. Jektebruket hadde han opgitt før 1754.25

Gift _____med

Gidsken Christensdatter (Trane)
Født omkring 1682, Sørvik, Trondenes.26,23.
     Datter af Christen Mathiassøn (Trane?) og Maren Jensdatter Hveding.

Børn af Jens Anderssøn Brøndlund og Gidsken Christensdatter (Trane):

48.16.Anders Jenssøn Brønlund, f. 1712, d. 1762
49.16.Hans Brønlund
17.3.
Birgitte Andersdatter Brønlund
Født omkring 1689.
Død før 1757.
     Levde i 1707 ugift hos søsteren Johanna på Melbu. Ved skiftet efter halvsøsteren Maren Bye i 1742, var hun enke og bosatt i Nordland. I skiftet efter svogeren Jens Bloch Gievert i 1757 nevnes hun ikke og var da formodentlig død.25

Gift _____med

Mathias Christenssøn (Fure?)
     På Andenes.
18.3.
Søren Anderssøn Brøndlund
Født omkring 1692, Andenes, Dverberg, Nordland.27,4,27.
Død efter 175728.
     Jekteskipper på Myre i Dverberg og lensmann i Myre fjerding. I 1734 var han så «forarmet» at han helt slapp å betale skatt.28

Gift omkring 172019 med

Margrethe Marie Rafn
Født 170029.
Død før 176529.
     Datter af Hans Rasmussen Rafn og Johanne Nilsdatter (Hveding).
     Stamfarens yngste datter, Margrethe Marie Rafn, født 1700, døde før 1765. Gift med handelsmann på Andenes, Søren Brønlund, som var sønn av prest til Andenes, Søren Brønlund, og bodde på Myre, Dverberg. De hadde flere barn.29

Børn af Søren Anderssøn Brøndlund og Margrethe Marie Rafn:

50.18.Johanna Sørensdatter Brønlund, f. 1724, d. 1804
51.18.Anders Sørensen Brønlund, f. 1725, Hadsel.
52.18.Birgitte Sørensdatter Brønlund, f. 1726
53.18.Hans Sørensen Brønlund, f. 1733, Nordland., d. 1804, Trondenes.
19.3.
Hans Anderssøn Brøndlund
Født omkring 169230,28.
Begravet 3 nov. 1726, Dverberg.31,28.
     Leilending på gården Myre i Dverberg som han i 1722 bygslet sammen med broren Søren. Han var visstnok ugift.28
20.3.
Anna Cathrine Andersdatter Brøndlund
Født 1694.
Død efter 175728.

Gift 28 okt. 1722, Dverberg?11 med

Hans David Celius
Født 1 nov. 168428.
Død 175628.
     Res. kap. til Øksnes i Vesterålen og fra 1753 til Skjærstad i Salten.28

[Gift 1° med Johanna Opdal (d. nov. 1721); Gift 2° 28 okt. 1722 med Anna Cathrine Andersdatter Brøndlund (1694 - eft. 1757)].
21.3.
Lars Anderssøn Brøndlund
Født omkring 169632,28.
Død 174228.
     Nevnes som fadder i Hadsel 1714. Hans skjebne er forøvrig ukjent.28
     ??? Identisk med Lars Brønlund gift 4. april 1737 i Stokke med Charlotta Amalia Vilttinghoff/Wittenhoff ???33

Børn af Lars Anderssøn Brøndlund og _____:

54.21.Schach Wittenhoff Brønlund
22.6.
___________

Gift _____med

Helvig Spliid
Begravet 1769, Sønder Undal5.

Børn af _____ og Helvig Spliid:

55.22.Jens Brøndlund Vigeland
23.6.
___________
24.6.
___________
25.6.
___________
26.6.
___________
27.6.
___________
28.6.
___________
29.6.
___________
30.7.
Peder Laursen Brøndlund
Født 1687, Fjeldvær, Hitra..
31.7.
Jakob Laursen Brøndlund
Født 1690, Fjeldvær, Hitra..
32.7.
Christopher Brøndlund
Født omkring 16965.
     Løjtnant 1723 og boede i Grytten i Romsdal.5

Gift _____med

Milde Riber
     Datter af Melchior Andersen Riber og Karen Andersdatter (Schjelderup).

Børn af Christopher Brøndlund og Milde Riber:

56.32.Laurits Brøndlund, f. 1723, d. 1766

Generation 5.

33.11.
Anders Pederssøn Brøndlund
     Bosatt i Vendsyssel.7
34.11.
Berethe Sophia Brøndlund

Gift _____med

Albert Dechmann
     Kjøpmann i Aalborg.7
35.12.
Jens Andreas Brøndlund
Begravet 15 jun. 1710, Hadsel.11.
36.12.
Gjertrud Margrethe Nielsdatter Brøndlund
Født omkring 170734,11.
Død 1780, Hadsel.11.

Gift 17 apr. 1725, Hadsel kirke.35 med

Herman Pederssøn Randulff
Døbt 25 jun. 1694, Vor Frue kirke i Tønsberg.11,35.
Død 174411.
     Søn af Peder Jensen Randulf og Gjertrud Margrethe Schjelderup.
     Proprietær i Hadsel, konstituert foged i Lofoten og Vesterålen.
     Ifølge tingboken for Vesterålen døde han høsten 1744 på reise fra Bergen til Nordland.11

Børn af Gjertrud Margrethe Nielsdatter Brøndlund og Herman Pederssøn Randulff:

57.36.Margrethe With Randulff, d. eft. 1782
58.36.Peder Hermansen Randulff
37.12.
..... Nielsdatter Brøndlund

Gift _____med

Peder Harboe
Død 29 jan. 173311, begravet _____, Tingvoll..
     Sogneprest til Tingvoll 1728-1733.

[Gift 1° med ..... Nielsdatter Brøndlund; Gift 2° med Dorothea Cathrine Bugge (d. omkr. 1767)].
38.12.
Birgitta (Birte) Nielsdatter Brøndlund
Født omkring 171711.
     Ved skiftet efter Maren Bye i 1742 var hun 25 år gl. og levde ugift i Nordland.11
     Den 14. jan. 1748 i Andenes bliver Henrich Christophersen gift med Birthe Brønlund. Kanskje identisk ?

Gift før 175711 med

Henrik Opdal Celius
Død 178911.
     Søn af Hans David Celius og Johanna Opdal.
     Res. kap. til Sunndal, senere sogneprest til Jelsøy.11

Børn af Birgitta (Birte) Nielsdatter Brøndlund og Henrik Opdal Celius:

59.38.Niels Herman Brønlund Henrichsen Celius, f. omkr. 1744, Hadsel.
39.12.
Birgitte Johanna Brøndlund
Døbt 1 mar. 1711, Andenes, Nordland.33.
     ??? HVEM ER HUN DATTER AF ???
40.12.
Riborg Brøndlund
Døbt 2 jul. 1714, Andenes, Nordland.33.
     ??? HVEM ER HUN DATTER AF ???
41.12.
Margrethe Whit Brøndlund
Døbt 6 jan. 1716, Andenes, Nordland.33.
     ??? HVEM ER HUN DATTER AF ???
42.12.
Jens Andreas Brønlund
     ??? HVEM ER HAN SØN AF ???
     ??? KAN HAN VÆRE SØN AF NIELS BRØNLUND & MARGRETHE WITH ???

Gift 28 dec. 1781, Langenes, Nordland.33 med

Elen Nielsdatter
43.15.
Berit Mathiasdatter Trane
Født 1714, Andenes, Dverberg, Nordland.36.
Død 1753, Gausvik, Trondenes.36.

Gift omkring 173319 med

Ole Baltsersen Eidberg
Født omkring 167637,19.
Død 1756, Gausvik, Trondenes.38,19.
     Skifte 1753-1767, Gausvik, Fauskevåg Tinglag.39protokollnr. 141, folio 137b..

[Gift 1° 1720 med Anne Nielsdatter (1685 - 1731); Gift 2° omkr. 1733 med Berit Mathiasdatter Trane (1714 - 1753)].

Børn af Berit Mathiasdatter Trane og Ole Baltsersen Eidberg:

60.43.Anne Helene Olsdatter Eidberg, f. 1734, Trondenes., d. 1807, Trondenes.
61.43.Mathias Olai Olsen Eidberg, f. 1737, Trondenes., d. 1785, Trondenes.
62.43.Anders Olsen Eidberg, f. 1749, Trondenes., d. 1818, Trondenes.
44.15.
Nils Mathiassen Trane
Født 1716, Sørvik, Trondenes.26.
Død 1743, Sørvik, Trondenes.26.
45.15.
Jens Mathiassen Trane
Født 1725, Sørvik, Trondenes.26.
Død 1759, Sørvik, Trondenes.26.
46.15.
Hans Mathiassen Trane
Født 1727, Sørvik, Trondenes.40,26.
47.15.
Dorte Brønlund Mathiasdatter Trane
Født 1728, Sørvik, Trondenes.41,42.
Død 1784, Sørvik, Trondenes.41,42.

Gift 175119 med

Michael Bjørnsen Ursin
Født 1719, Lofoten, Nordland.41,42.
Død 1811, Sørvik, Trondenes.41,42.
     Søn af Bjørn Michaelsen Ursin og Maren Danielsdatter Hveding.
     Lensmann og gårdbruker på Sørvik i Trondenes.42

Børn af Dorte Brønlund Mathiasdatter Trane og Michael Bjørnsen Ursin:

63.47.Sara Mikkelsdatter Ursin, f. 1752, Trondenes., d. 1787, Trondenes.
64.47.Mathias Mikkelsen Ursin, f. 1755, Trondenes., d. 1837, Trondenes.
65.47.Kristen Mikkelsen Ursin, f. 1758, Trondenes., d. 1759, Trondenes.
66.47.Kristen Mikkelsen Ursin, f. 1760, Trondenes., d. 1760, Trondenes.
67.47.Anders Mikkelsen Ursin, f. 1762, Trondenes., d. 1789
68.47.Kristen Mikkelsen Ursin, f. 1766, Trondenes., d. 1766, Trondenes.
48.16.
Anders Jenssøn Brønlund
Født 171243.
Død 1762.
     Hans visstnok eldste sønn, Anders Jenssøn Brønlund, levde i 1758 som jekteskipper på Alsvåg i Langenes som han hadde bygslet i 1738. En kalk i Langenes kirke bærer innskrift om at den er «Foræret af Sr Anders Brøndlund og hans kiæreste Inger Bye. 1758».25

Gift _____med

Inger Bye

Børn af Anders Jenssøn Brønlund og Inger Bye:

69.48.Knud Brønlund, f. 1748, d. 1828
49.16.
Hans Brønlund
50.18.
Johanna Sørensdatter Brønlund
Født 172428.
Død 180444.
     Skifte 1803-1805, Harstad, Fauskevåg Tinglag.39protokollnr. 150, folio 380b..

Gift 20 okt. 1748, Trondenes.33 med

Søren Eriksen Normann
Født 1721, Stangnes, Trondenes.45.
Død 1782, Harstad, Trondenes.45.
     Søn af Erik Mikkelsen Normann og Martha Sørensdatter Røg.
     Se om Harstad i Trondenes Bygdebok.
     Skifte 1776-1785, Harstad, Fauskevåg Tinglag.39protokollnr. 143, folio 295..

Børn af Johanna Sørensdatter Brønlund og Søren Eriksen Normann:

70.50.Erik Sørensen Normann, f. 1749, Trondenes., d. 1750, Trondenes.
71.50.Erik Sørensen Normann, f. 1751, Trondenes., d. 1753, Trondenes.
72.50.Søren Brønlund Normann, f. 1752, Trondenes., d. 1828, Trondenes.
73.50.Henrik Sørensen Normann, f. 1755, Trondenes., d. 1759, Trondenes.
74.50.Martinus Sørensen Normann, f. 1757, Trondenes., d. 1759, Trondenes.
75.50.Erik Sørensen Normann, f. 1759, Trondenes., d. 1800, Trondenes.
76.50.Marta Sørensdatter Normann, f. 1759, Trondenes., d. 1759, Trondenes.
77.50.Henrik Martinus Normann, f. 1762, d. 1840
51.18.
Anders Sørensen Brønlund
Født 1725, Hadsel.28.
52.18.
Birgitte Sørensdatter Brønlund
Født 172628.

Gift 174828 med

Henrik Christopherssøn Myre
53.18.
Hans Sørensen Brønlund
Født 1733-1734, Myre, Dverberg, Nordland.46.
Død 1804, Harstad, Trondenes.47.
     Kom til Harstad i Trondenes.48
     Skifte 1803-1805, Harstad øvre, Fauskevåg Tinglag.39protokollnr. 150, folio 388..
54.21.
Schach Wittenhoff Brønlund
     Må søn af den Lars Brøndlund der ses være gift 1737 med Charlotte Amalia Wittenhoff - men om vi her har fat i den rigtige Lars Brønlund vides ikke !!!

Gift 21 nov. 1799, Arendal.33 med

Gunhild ?Salig Thorstensen?
     Skal "Salig Thorstensen" forståes at hun er enke efter Thorstensen.33
55.22.
Jens Brøndlund Vigeland
Begravet 1790, Sønder Undal5.
     Fra Tornby Præstegaard. Antog navnet Vigeland.5
56.32.
Laurits Brøndlund
Født 17235.
Død 17665.
     Sognepræst i Stadsbygden ved Trondheim.5
     En bror af Laurits, eller kanskje identisk med Laurits, kan være Kristoffer Laurits Brønlund, f. o. 1727 (1721?) i Namdalen, gift o. 1748 med Elen Christine Meyer.33

Generation 6.

57.36.
Margrethe With Randulff
Døbt 21 sep. 1727, Hadsel.11.
Død efter 178211.

Gift _____49,11med

Erik Bredal Bloch
Døbt 7 feb. 1723, Selbu kirke.50.
Død efter 178111.
     Søn af Jens Christensen Bloch og Sophia Amalia Eriksdatter.
     Prokurator i Hadsel i Vesterålen.

Børn af Margrethe With Randulff og Erik Bredal Bloch:

78.57.Anne Margrethe Bloch, d. 1822, Lenvik
58.36.
Peder Hermansen Randulff
     Foged i Inderøen.51
     ? Han må være søn af foged Herman Randulff (1694-1744) ?

Gift 176052 med

Anne Doberdia Roested
Født 15 jan. 173853,54, døbt 26 jan. 1738, Stod kirke.54.
     Datter af Peter Jacobssøn Roested og Birgitte Ellingsdatter Valen (Holst).
     «Doberdina Roested» er fadder første gang i Stod kirke år 1757.54
59.38.
Niels Herman Brønlund Henrichsen Celius
Født omkring 1744, Ingelsfjord?, Hadsel..
60.43.
Anne Helene Olsdatter Eidberg
Født 1734, Gausvik, Trondenes.36.
Død 1807, Gausvik, Trondenes.36.

Gift 175955 med

Peder Nilsen
Født omkring 1727, Hov, Tjeldsund.56.
Død 180657.
     Søn af Nils Iversen og Maren Steensdatter.
     Se Stokke i Tjeldsund Bygdebok, og Gausvik i Trondenes Bygdebok.

[Gift 1° omkr. 1750 med Elen Leth Hartvigsdatter (omkr. 1729 - 21 aug. 1757); Gift 2° 1759 med Anne Helene Olsdatter Eidberg (1734 - 1807)].

Børn af Anne Helene Olsdatter Eidberg og Peder Nilsen:

79.60.Ole Eberg Pedersen, f. 1764, Trondenes., d. 1838, Trondenes.
80.60.Berte Maria Pedersdatter, f. 1774, Trondenes., d. 1837, Trondenes.
81.60.Ellen Bergitte Pedersdatter, f. 1776, Trondenes., d. 1845, Trondenes.
82.60.Baltser Pedersen, f. 1780, Trondenes., d. 1856, Trondenes.
61.43.
Mathias Olai Olsen Eidberg
Født 1737, Gausvik, Trondenes.58.
Død 1785, Gausvik, Trondenes.58.

Gift 1° 176019 med

Gunhild Rebekka Olsdatter Gram
Født 1737, Haukebø, Trondenes.58.
Død 1775, Gausvik, Trondenes.58.
     Datter af Ole Paulsen Gram og Mette Maria Nilsdatter.

Gift 2° 177719 med

Anne Maria Mikkelsdatter
Født 1744, Harstad, Trondenes.58, døbt 1744, Trondenes.59.
Død 1797, For, Trondenes.58.
     Datter af Mikkel Torbergsen og Anne Margrete Jørgensdatter.
     Konfirmert 1763.59

[Gift 1° 1777 med Mathias Olai Olsen Eidberg (1737 - 1785); Gift 2° 1787 med Johan Paulsen Lind (1756 - 1826)].

Børn af Mathias Olai Olsen Eidberg og Gunhild Rebekka Olsdatter Gram:

83.61.Berte Brønlund Mathiasdatter Eberg, f. 1766, Trondenes., d. 1827, Trondenes.
84.61.Johanna Margrete Mathiasdatter Eberg, f. 1769, Trondenes., d. 1848, Trondenes.
85.61.Jens Mathiassen Eberg, f. 1772, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
86.61.Olava Mathiasdatter Eberg, f. 1775, Trondenes, d. 1840, Trondenes

Børn af Mathias Olai Olsen Eidberg og Anne Maria Mikkelsdatter:

87.61.Mikkel Mathiassen Eberg, f. 1784, Trondenes, d. 1851, Trondenes
62.43.
Anders Olsen Eidberg
Født 1749, Gausvik, Trondenes.60.
Død 1818, Leikvik, Trondenes.60.

Gift omkring 178219 med

Barbro Johannesdatter
Født 1757, Harstad, Trondenes.60.
Død 1838, Leikvikhamn, Trondenes.60.

Børn af Anders Olsen Eidberg og Barbro Johannesdatter:

88.62.John Anderssen, f. 1800, Trondenes., d. 1829, Tjeldsund.
63.47.
Sara Mikkelsdatter Ursin
Født 1752, Sørvik, Trondenes.19.
Død 1787, Breivik, Trondenes.19.

Gift 177619 med

Isak Ernstsen
Født 1753, Dale, Trondenes.19.
Død 1788, Breivik, Trondenes.19.
     Søn af Ernst Isaksen og Berte Henriksdatter.

Børn af Sara Mikkelsdatter Ursin og Isak Ernstsen:

89.63.Ernst Isaksen, f. 1785, Trondenes., d. 1857, Trondenes.
64.47.
Mathias Mikkelsen Ursin
Født 1755, Sørvik, Trondenes.19.
Død 1837, Sørvik, Trondenes.19.
     Lensmann i Søvig.

Gift 1° 177819 med

Marta Maria Pedersdatter
Født 1752, Nordvik, Trondenes.19.
Død 1779, Sørvik, Trondenes.19.
     Datter af Peder Iversen og Marit Nilsdatter.

Gift 2° 178319 med

Rebekka Olsdatter Gram
Født 1751, Haukebø, Trondenes.61,62.
Død 1833, Sørvik, Trondenes.61,62.
     Datter af Ole Paulsen Gram og Mette Maria Nilsdatter.

Børn af Mathias Mikkelsen Ursin og Marta Maria Pedersdatter:

90.64._____, f. 1779, Trondenes., d. 1779, Trondenes.

Børn af Mathias Mikkelsen Ursin og Rebekka Olsdatter Gram:

91.64.Ole Mathiassen Ursin, f. 1784, Trondenes., d. 1838, Trondenes.
92.64.Mikkel Mathiassen Ursin, f. 1785, Trondenes., d. 1861, Trondenes.
93.64.Dorte Brønlund Mathiasdatter Ursin, f. 1786, Trondenes., d. 1878, Trondenes.
94.64.Mette Maria Mathiasdatter Ursin, f. 1788, Trondenes., d. 1829, Trondenes.
95.64.Sara Isakine Mathiasdatter Ursin, f. 1789, Trondenes., d. 1856, Trondenes.
96.64.Andreas Mathiassen Ursin, f. 1791, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
97.64.Nils Olai Ursin, f. 1791, Trondenes., d. 1853
98.64.Jens Brønlund Mathiassen Ursin, f. 1793, Trondenes., d. 1854, Trondenes.
99.64.Martha Marie Ursin, f. 1796, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
65.47.
Kristen Mikkelsen Ursin
Født 1758, Sørvik, Trondenes.41.
Død 1759, Sørvik, Trondenes.41.
66.47.
Kristen Mikkelsen Ursin
Født 1760, Sørvik, Trondenes.41.
Død 1760, Sørvik, Trondenes.41.
67.47.
Anders Mikkelsen Ursin
Født 1762, Sørvik, Trondenes.63.
Død 178963.
     Gårdbruker på Sørvik, Trondenes; Vika, Bjarkøy.62

Gift _____med

Ellen Danielsdatter

Børn af Anders Mikkelsen Ursin og Ellen Danielsdatter:

100.67.Daniel Anderssen Ursin, f. 1788, Bjarkøy., d. 1849, Bjarkøy.
68.47.
Kristen Mikkelsen Ursin
Født 1766, Sørvik, Trondenes.41.
Død 1766, Sørvik, Trondenes.41.
69.48.
Knud Brønlund
Født 174825.
Død 182825.
     Bosatt på Innstøen i Langenes.25
70.50.
Erik Sørensen Normann
Født 1749, Harstad, Trondenes.44.
Død 1750, Harstad, Trondenes.44.
71.50.
Erik Sørensen Normann
Født 1751, Harstad, Trondenes.44.
Død 1753, Harstad, Trondenes.44.
72.50.
Søren Brønlund Normann
Født 13 feb. 1752, Harstad, Trondenes.64,65,44.
Død 10 okt. 1828, Røkenes, Trondenes.65,44.
     Med hustruen fikk han gården Røkenes i Trondenes.65
     Efterslægt.
     [Se Røkenes i Trondenes Bygdebok].

Gift 5 jan. 178265 med

Johanne Elisabeth Rafn
Født 13 sep. 176165,65.
Død 5 jan. 183565,65.
     Datter af Jacob Parelius Nilsen Rafn og Sophie Amalie Lorentzdatter Burchard.

Børn af Søren Brønlund Normann og Johanne Elisabeth Rafn:

101.72.Jakob Parelius Sørensen Normann, f. 1782, Trondenes., d. 1854, Trondenes.
102.72.Søren Sørensen Normann, f. 1785, Trondenes.), d. 1868
73.50.
Henrik Sørensen Normann
Født 1755, Harstad, Trondenes.44.
Død 1759, Harstad, Trondenes.44.
74.50.
Martinus Sørensen Normann
Født 1757, Harstad, Trondenes.44.
Død 1759, Harstad, Trondenes.44.
75.50.
Erik Sørensen Normann
Født 1759, Harstad, Trondenes.44.
Død 1800, Harstad, Trondenes.44.
     Skifte 1798-1804, Harstad, Fauskevåg Tinglag.39protokollnr. 148, folio 361..

Gift 179066,67 med

Else Marie Hansdatter Rafn
Født 1769, Ervik, Trondenes.68.
Død 1855, Harstad, Trondenes.68.
     Datter af Hans Nilsen Rafn og Johanne Margrethe Burchard.

[Gift 1° 1790 med Erik Sørensen Normann (1759 - 1800); Gift 2° med Hans Augustinusen Schjelderup (1758 - 1809)].

Børn af Erik Sørensen Normann og Else Marie Hansdatter Rafn:

103.75.Johanna Margrete Eriksdatter Normann, f. 1792, Trondenes., d. 1859, Nordland.
104.75.Søren Eriksen Normann, f. 1793, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
105.75.Marta Kirstine Eriksdatter Normann, f. 1795, Trondenes., d. 1885, Trondenes.
106.75.Hartvig Hveding Eriksen Normann, f. 1797, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
76.50.
Marta Sørensdatter Normann
Født 1759, Harstad, Trondenes.44.
Død 1759, Harstad, Trondenes.44.
77.50.
Henrik Martinus Normann
Født 1762.
Død 21 nov. 1840.
     Bodde på øvre Harstad. Ugift.

Generation 7.

78.57.
Anne Margrethe Bloch
Død 13 mai 1822, Lenvik, (73 år gl. hos sønnen Lorentz).69.
     Hun brukte til dels navnet Mibes.69
     Ved folketellingen 1801 oppgis hun at være 42 år, men ved hennes død er hun 73 år gl.69

Gift 1 sep. 178869 med

Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass
Født 1743, Prestegården, Trondenes., (først på året).69,69.
Død mai 1808, (en av de siste dagene i mai).69.
     Søn af Lorentz Andersen Dass og Malene Bredal Nilsdatter Schytte.
     Nils Dass overtok ca. 1769 jektebruker med enka på Hov i Tjeldsund, og dreiv det trolig til sin død. Nils betalte i 1779 1 Rdl 74 sk i skatt til presteenka Anne Dorothea avg. Hr. Arnoldus Schyttes «som derved er godtgjort den henne allernådigst forundte skattefrihet».69
     Gården Hov (2 våg) i Tjeldsund er i 1802 taksert til en verdi av 375 Rdl. og det er opplyst at der var svært god kornjord, nokså god fedrift og nok skog til brendsel. Avgifta blei satt til 1 Rdl 90 sk.69
     Skifte 13 jun. 180869Fallittbo..

[Gift 1° 1768 med Marith Andersdatter (omkr. 1720 - 1787); Gift 2° 1 sep. 1788 med Anne Margrethe Bloch (d. 13 mai 1822)].

Børn af Anne Margrethe Bloch og Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass:

107.78.Lorentz Nilsen Dass, f. 1789, d. 1865, Lenvik
108.78.Peter Kristian Dass, f. 1792, d. 1792
79.60.
Ole Eberg Pedersen
Født 1764, Gausvik, Trondenes.58.
Død 1838, Gausvik, Trondenes.58.

Gift omkring 178519 med

Katrina Margrete Olsdatter Bach
Født 1765, Nordsand, Bjarkøy.58.
Død 1839, Gausvik, Trondenes.58.
     Datter af Ole Kristoffersen Bach og Maren Susanna Roede.

Børn af Ole Eberg Pedersen og Katrina Margrete Olsdatter Bach:

109.79.Anna Ovidia Olsdatter, f. 1802, Trondenes., d. 1846, Trondenes.
80.60.
Berte Maria Pedersdatter
Født 1774, Gausvik, Trondenes.19, døbt 1774, Trondenes.70,59.
Død 27 aug. 1837, Bø, Trondenes.71, begravet 10 okt. 1837, Trondenes.71.
     Konf. 1791 i Trondenes.59

Gift 179719 med

Johan (John) Raphaelsen Harr
Født 1767, Bø, Trondenes.19, døbt 1767, Trondenes.72.
Død 1851, Bø, Trondenes.73,19.
     Søn af Raphael Pedersen Harr og Karen Schrøder Mikkelsdatter.
     Konf. 1785 i Trondenes.72

Børn af Berte Maria Pedersdatter og Johan (John) Raphaelsen Harr:

110.80.Maren Stina Johnsdatter (Harr), f. 1803, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
81.60.
Ellen Bergitte Pedersdatter
Født 1776, Gausvik, Trondenes.74.
Død 1845, Steinsland, Trondenes.74.

Gift 180219 med

Knut Johnsen
Født 1767, Steinsland, Trondenes.74.
Død 1841, Steinsland, Trondenes.74.
     Søn af John Knutsen og Anne Margrete Pedersdatter.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
82.60.
Baltser Pedersen
Født 1780, Gausvik, Trondenes.75.
Død 1856, Gausvik, Trondenes.75.

Gift 180319 med

Anne Margrete Jørgensdatter
Født 1777, Harstad, Trondenes.75.
Død 1868, Gausvik, Trondenes.75.
     Datter af Jørgen Mikkelsen og Dorte Pedersdatter.

Børn af Baltser Pedersen og Anne Margrete Jørgensdatter:

111.82.Anne Johanna Baltsersdatter, f. 1808, Trondenes., d. 1885, Trondenes.
83.61.
Berte Brønlund Mathiasdatter Eberg
Født 1766, Gausvik, Trondenes.76.
Død 1827, Oldra, Trondenes.76.

Gift 178977 med

Benjamin Torbergsen
Født 1759, Oldra, Trondenes.77.
Død 1813, Oldra, Trondenes.77.
     Søn af Torberg Madssen og Elisabeth Benjaminsdatter.

Børn af Berte Brønlund Mathiasdatter Eberg og Benjamin Torbergsen:

112.83.Mathias Olai Benjaminsen, f. 1805, Trondenes., d. 1860, Trondenes.
84.61.
Johanna Margrete Mathiasdatter Eberg
Født 1769, Gausvik, Trondenes.78.
Død 1848, Melvik, Trondenes.78.

Gift 179179 med

Peder Torbergsen
Født 1763, Oldra, Trondenes.77.
Død 1803, Melvik, Trondenes.77.
     Søn af Torberg Madssen og Elisabeth Benjaminsdatter.
85.61.
Jens Mathiassen Eberg
Født 1772, Gausvik, Trondenes.19.
Død 1812, Kilbotn, Trondenes.19.

Gift 179519 med

Karen Jensdatter
Født 1773, Kila, Trondenes.19.
Død 1855, Kila, Trondenes.19.
     Datter af Jens Madsen og Anne Katrine Augustinusdatter (Schjelderup).
86.61.
Olava Mathiasdatter Eberg
Født 1775, Gausvik, Trondenes19.
Død 1840, Haukebø, Trondenes19.

Gift 180119 med

Mads Madssen
Født 1775, Brokvik, Trondenes19.
Død 1824, Halsebø, Trondenes19.
     Søn af Mads Benjaminsen og Serine Susanna Hansdatter.

Børn af Olava Mathiasdatter Eberg og Mads Madssen:

113.86.Mathias Eberg Madssen, f. 1806, Trondenes, d. 1858, Finnmark
114.86.Maren Ovedia Madsdatter, f. 1812, Trondenes, d. 1871, Trondenes
87.61.
Mikkel Mathiassen Eberg
Født 1784, Gausvik, Trondenes19.
Død 1851, Vollstad, Trondenes19.

Gift 184219 med

Barbro Kristine Kristensdatter Krogh
Født 1792, Sørvikmark, Trondenes80,19.
Død 1864, SkÃ¥nland, Trondenes19.
     Datter af Christen Gabrielsen Krog og Vilhelmine Baltsersdatter.
88.62.
John Anderssen
Født 1800, Leikvik, Trondenes.81.
Død dec. 1829, Sandnes, Tjeldsund.82,81.
     Skifte 3 mai 183082.

Gift 182519 med

Gunhild Rebekka Gram Olsdatter
Født 19 jan. 1790, Gausvik, Trondenes.83,81, døbt 24 jan. 1790, Hol kirke.83.
Død 5 nov. 1860, Sandnes, Tjeldsund.82,81.
     Datter af Ole Jakobsen og Mette Maria Mathiasdatter Eberg.

[Gift 1° 23 sep. 1816 med Hans Petter Jacobsen Warberg (1789 - jun. 1823); Gift 2° 1825 med John Anderssen (1800 - dec. 1829); Gift 3° 1832 med Jakob Winther Johnsen Trane (1810 - 27 mar. 1863)].

Børn af John Anderssen og Gunhild Rebekka Gram Olsdatter:

115.88.Barbro Maria Johnsdatter, f. 1826, Tjeldsund.
116.88.Hans Petter Valberg Johnsen, f. 1828, Tjeldsund., d. 1903
89.63.
Ernst Isaksen
Født 1785, Breivik, Trondenes.19.
Død 1857, Forhamn, Trondenes.19.

Utenfor ekteskap med19

Karen Olsdatter

Gift 1° 1 mai 1809, Sand kirke, Trondenes.84 med

Martha Sophie Jacobsdatter Warberg
Født 1779, Breistrand, Trondenes.85.
     Datter af Jacob Henriksøn Warberg og Ingeborg Sophie Olsdatter Gram.
     Konf. 1796 i Trondenes.59

Børn af Ernst Isaksen og Karen Olsdatter:

117.89.Ole Ernstsen, f. _____, d. 1812, Trondenes.

Børn af Ernst Isaksen og Martha Sophie Jacobsdatter Warberg:

118.89.Isak Ernstsen, f. 1809, Trondenes., d. 1875, Trondenes.
119.89.Jakob Parelius Ernstsen, f. 1810, Trondenes., d. 1901, Trondenes.
120.89.Nils Olai Ernstsen, f. 1821, Trondenes., d. 1909, Trondenes.
121.89.Hanna Marie Ernstsdatter, f. 1825, Trondenes., d. 1915, Trondenes.
90.64.
___________
Født 1779, Sørvik, Trondenes.62.
Død 1779, Sørvik, Trondenes.62.
91.64.
Ole Mathiassen Ursin
Født 1784, Sørvik, Trondenes.86.
Død 1838, Haukebø, Trondenes.86.

Gift 181787 med

Ellen Kirstina Strøm
92.64.
Mikkel Mathiassen Ursin
Født 1785, Sørvik, Trondenes.88.
Død 1861, Sørvik, Trondenes.88.

Gift 1° 181219 med

Berte Helene Kristensdatter
Født 1784, Sørvik, Trondenes.19.
Død 1820, Sørvik, Trondenes.19.
     Datter af Kristen Nilsen (Woll) og Dorthe Sofie Hansdatter.

Gift 2° 2 dec. 1820, Trondenes.71 med

Olava Jacobsdatter Warberg
Født 1789, Breistrand, Trondenes.89,85, døbt 1789, Trondenes.90,71.
Død 11 aug. 1833, Sørvik, Trondenes.85.
     Datter af Jacob Henriksøn Warberg og Ingeborg Sophie Olsdatter Gram.
     Konf. 1806 i Trondenes.59
     Skifte 4 apr. 183471.

Gift 3° 183519 med

Isabella Testmann Sølfestersdatter
Født 1809, Larsengen, Tromsø.19.
Død 1840, Sørvik, Trondenes.19.

Børn af Mikkel Mathiassen Ursin og Isabella Testmann Sølfestersdatter:

122.92.Laurits Sølfest Mikkelsen Ursin, f. 1835, Trondenes., d. 1906, Trondenes.
93.64.
Dorte Brønlund Mathiasdatter Ursin
Født 1786, Sørvik, Trondenes.62.
Død 1878, Sørvik, Trondenes.62.

Gift 181591 med

Klaus Israelsen
Født 1776, Sørrollnes, Trondenes.92.
Død 1848, Sørvik, Trondenes.92.
     Søn af Israel Kristensen og Ingeborg Pedersdatter.

Børn af Dorte Brønlund Mathiasdatter Ursin og Klaus Israelsen:

123.93.Isak Andreas Klaussen, f. 1818, Trondenes., d. 1915, Trondenes.
94.64.
Mette Maria Mathiasdatter Ursin
Født 1788, Sørvik, Trondenes.86.
Død 1829, Elgsnes Indre, Trondenes.86.

Gift 181893 med

Brede Klaussen Heide
Født 1787, Sim, Børsa, Sør Trøndelag.94.
Død 1861, Elgsnes Indre, Trondenes.94.
     Søn af Klaus Kristian Heide og Ingeborg Margrete Hansdatter Fyhn.

Børn af Mette Maria Mathiasdatter Ursin og Brede Klaussen Heide:

124.94.Rebekka Martine Bredesdatter Heide, f. 1822, Trondenes., d. 1888, Trondenes.
95.64.
Sara Isakine Mathiasdatter Ursin
Født 1789, Sørvik, Trondenes.86,94.
Død 1856, Steinsland, Trondenes.86.

Gift 1° 15 nov. 182395 med

Erik Andreas Henningsen Normann
Døbt 18 nov. 1764, 22. søndag etter treein. 1764.96,95.
Død 1832, 68 år gl.97,95.
     Søn af Henning Junghans Eriksen Normann og Elen Hartvigsen Hveding.
     Han budde heime på farsgarden til i 1803. Då flytta han til Leikvik i Trondenes og budde der til 1815. Då flytta han til Steinsland og budde der til han døydde i 1832, 68 år gl.95

[Gift 1° 29 okt. 1801 med Ellen Margrete Giæver (1780 - 1820); Gift 2° 15 nov. 1823 med Sara Isakine Mathiasdatter Ursin (1789 - 1856)].

Gift 2° 183419 med

Mathias Olai Benjaminsen
Født 1805, Oldra, Trondenes.77.
Død 1860, Steinsland, Trondenes.77.
     Søn af Benjamin Torbergsen og Berte Brønlund Mathiasdatter Eberg.

Børn af Sara Isakine Mathiasdatter Ursin og Erik Andreas Henningsen Normann:

125.95.Mathias Mikal Ursin Eriksen Normann, f. 1824, Trondenes., d. 1843, Trondenes.
126.95.Ellen Margrete Giæver Eriksdatter Normann, f. 1826, Trondenes., d. 1826, Trondenes.
127.95.Mikkel Eriksen Normann, f. 1827, Trondenes., d. 1872, Bø.
128.95.Mette Eriksdatter Normann
129.95.Rebekka Martine Eriksdatter Normann, f. 1830, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
96.64.
Andreas Mathiassen Ursin
Født 1791, Sørvik, Trondenes.86.
Død 1877, Sørvik, Trondenes.86.
97.64.
Nils Olai Ursin
Født 1791, Sørvik, Trondenes.61.
Død 185361.

Gift 182061 med

Anna Bergitta Normann
Født 1801, Grøsnes Lille, Gratangen.61.
Død 186861.
     Datter af Ole Danielsen og Ingeborg Sofia Johnsdatter Trane.

Børn af Nils Olai Ursin og Anna Bergitta Normann:

130.97.Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin, f. 1821, Gratangen., d. 1906, Trondenes.
131.97.Ingeborg Sofia Ursin, f. 1823, Gratangen., d. 1909
132.97.Johanna Berg Ursin, f. 1825, Gratangen., d. 1865
133.97.Ole Normann Ursin, f. 1827, Gratangen., d. 1914
134.97.Mette Maria Ursin, f. 1830, Gratangen., d. 1856
135.97.Kirsten Elisabet Ursin, f. 1832, Gratangen.
136.97.Mathias Brynlund Ursin, f. 1836, Gratangen., d. 1875
137.97.Jens Mikal Ursin, f. 1838
138.97.Joakime Magdalena Ursin, f. 1845, Gratangen.
98.64.
Jens Brønlund Mathiassen Ursin
Født 1793, Sørvik, Trondenes.19.
Død 1854, Sørvik, Trondenes.19.

Gift 183119 med

Karen Kirstina (Margrethe) Sparboe
Døbt 179698.
Død 1870, Sørvik, Trondenes.19.
     Datter af Edis Lech Hanssen Sparboe og Margrethe Olsdatter Aas.
     Døbt Karen Margrethe. Konfirmert 1813 under navnet Karen Kirstina.98

Børn af Jens Brønlund Mathiassen Ursin og Karen Kirstina (Margrethe) Sparboe:

139.98.Rebekka Ovidie Jensdatter Ursin, f. 1834, Trondenes., d. 1887, Trondenes.
140.98.Margrete Maria Blom Ursin, f. 1836, Trondenes., d. 1900
99.64.
Martha Marie Ursin
Født 1796, Sørvik, Trondenes.19.
Død 1877, Breivik, Trondenes.19.

Gift _____med

Simon Johan Kildal
Født 1794, Nordsand, Bjarkøy.19.
Død 1835.
     Søn af Johan Jakob Simonsen Kildal og Mette Sophie Schytte Rosted.
     Lensmann til Sand.

Børn af Martha Marie Ursin og Simon Johan Kildal:

141.99.Mette Sofie Kildal, f. 1821, Bjarkøy., d. 1860, Trondenes.
142.99.Johan Jacob Kildal, f. 1822, d. 1904
143.99.Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal, f. 1826, Bjarkøy., d. 1909, Trondenes.
144.99.Martine Mikaline Kildal, f. 1828, Bjarkøy., d. 1903, Trondenes.
145.99.Ellen Marie Kildal, f. 1829, Bjarkøy.
146.99.Mikal (Michael) Heggelund Kildal, f. 1832, Bjarkøy., d. 1924, U.S.A.
147.99.Anna Cesilia Rosted Kildal, f. 1837, Trondenes.
100.67.
Daniel Anderssen Ursin
Født 1788, Vika, Bjarkøy.86.
Død 1849, Vika, Bjarkøy.86.

Gift 1° _____med

Anne Marie Rasmusdatter
Født 1778, Krøttøy, Bjarkøy.99.

Gift 2° 182399 med

Mette Maria Jørgensdatter
Født 1795, Melvik, Trondenes.79.
     Datter af Jørgen Rold Gabrielsen og Siri Jørgensdatter.

Børn af Daniel Anderssen Ursin og Anne Marie Rasmusdatter:

148.100.Rasmus Oliver Danielsen Ursin, f. 1816, Bjarkøy.
149.100.Dorte Serine Danielsdatter Ursin, f. 1826, Bjarkøy.
150.100.Mathias Mikal Danielsen Ursin, f. 1829, Bjarkøy.

Børn af Daniel Anderssen Ursin og Mette Maria Jørgensdatter:

151.100.Andrea Marie Danielsdatter Ursin, f. 1823, Bjarkøy.
101.72.
Jakob Parelius Sørensen Normann
Født 1782, Røkenes, Trondenes.19.
Død 1854, Røkenes, Trondenes.19.

Utenfor ekteskap med19

Maria Ellevsdatter
Født 1786, Tofta, Trondenes.19.
Død 1870, Sundsvoll, Bjarkøy.19.
     Datter af Ellev Olsen og Dorte Olsdatter.

Gift 1° 181519 med

Maren Maria Simonsdatter Kildal
Født 1792, Prestegården, Steigen.100,19.
Død 1880, Røkenes, Trondenes.19.
     Datter af Simon Simonsen Kildal og Maren Testman Eilertsdatter Kaurin.
     Etterslekt, 11 barn, se Folk og Slekt i Trondenes.

Børn af Jakob Parelius Sørensen Normann og Maria Ellevsdatter:

152.101.Markus Jakobsen Normann, f. 1809, Trondenes.
102.72.
Søren Sørensen Normann
Født 5 okt. 1785, (Røkenes, Trondenes.)101.
Død 7 jan. 1868101.

Gift _____102med

Karen Margrethe Ellingsen
Født 9 apr. 1796, Røsvig i Sør-Folden.102.
Død 1 dec. 1882, Røsvig i Sør-Folden.102.
     Datter af Elling (Jensen) Ellingsen og Siria (Sirianna) Ellingsen.

Børn af Søren Sørensen Normann og Karen Margrethe Ellingsen:

153.102.Johanne Sofie Normann, f. 1818, Sørfold, d. 1910, Kristiania
154.102.Jacob Andreas Parelius Normann, f. 1825, d. 1897
103.75.
Johanna Margrete Eriksdatter Normann
Født 1792, Harstad, Trondenes.68.
Død 1859, Evenes, Nordland.68.

Gift 1816, Harstad, Trondenes.19,102 med

Petter Jørgen Pettersen Agersborg
Født 1793103.
Død 13 apr. 1862104,103.
     Søn af Petter Dass Agersborg og Anne Benedichte Hveding.
     Liland, Evenes, Nordland.103
     Var bonde på Torstad til han døydde i heimen sin 13. april 1862. Han var ein velståande mann, og åtte ein part av Råna forutan den garden han hadde på Torstad.104

Børn af Johanna Margrete Eriksdatter Normann og Petter Jørgen Pettersen Agersborg:

155.103.Petter Johan Pettersen Agersborg, f. 1816, Trondenes., d. 1889, Trondenes.
104.75.
Søren Eriksen Normann
Født 1793, Røkenes, Trondenes.68.
Død 1812, Røkenes, Trondenes.68.
105.75.
Marta Kirstine Eriksdatter Normann
Født 1795, Harstad, Trondenes.68.
Død 1885, Harstad, Trondenes.68.
106.75.
Hartvig Hveding Eriksen Normann
Født 1797, Harstad, Trondenes.68.
Død 1864, Harstad, Trondenes.68.

Gift 1822105 med

Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann
Født 1802, Harstad, Trondenes.106, døbt 5 sep. 1802107,108.
Død 4 apr. 1843, Harstad, Trondenes.108,106.
     Datter af Mikkel Henningsen Normann og Mikol Maria Møller.

Børn af Hartvig Hveding Eriksen Normann og Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann:

156.106.Ellen Sofie Hartvigsdatter Normann, f. 1820, Trondenes.
157.106.Mikol Maria Hartvigsdatter, f. 1822, Trondenes.
158.106.Erik Søren Hartvigsen, f. 1824, Trondenes., d. 1892, Trondenes.
159.106.Else Marie Rafn Hartvigsdatter Normann, f. 1826, Trondenes., d. 1827, Trondenes.
160.106.Mikkel Normann Hartvigsen, f. 1828, Trondenes., d. 1856, Finnmark.
161.106.Johanna Margrete Hartvigsdatter Normann, f. 1830, Trondenes.
162.106.Hans Augustinus Schjelderup Hartvigsen, f. 1833, Trondenes., d. 1856, Finnmark.
163.106.Andrea Sofia Hveding Hartvigsdatter, f. 1836, Trondenes., d. 1836, Trondenes.
164.106.Søren Martin Hartvigsen, f. 1839, Trondenes.
165.106.Henrik Martinus Hartvigsen Normann, f. 1842, Trondenes., d. 1905, Trondenes.
166.106.Jens Andreas Hartvigsen Normann, f. 1845, Trondenes.
167.106.Nils Andreas Hartvigsen, f. _____, d. 1837, Trondenes.

Generation 8.

107.78.
Lorentz Nilsen Dass
Født 5 jul. 178969.
Død 1865, Lenvik69.
     Ansatt i 1813 eller 1814 som skoleholder og kirkesanger i Lenvik.69

Gift _____med

Katrine Nilsdatter Rossfjordstraumen
     Fra Rossfjordstraumen.
108.78.
Peter Kristian Dass
Født 13 aug. 179269.
Død okt. 179269.
109.79.
Anna Ovidia Olsdatter
Født 1802, Gausvik, Trondenes.75.
Død 1846, Gausvik, Trondenes.75.

Gift 182019 med

Jakob Andreas Stensen
Født 1795, Melsbø, Tjeldsund.109.
Død 1872, Gausvik, Trondenes.109.
     Søn af Sten Iversen og Malena Ediasdatter.
     Etterslekt i sit første ekteskap.

[Gift 1° 1820 med Anna Ovidia Olsdatter (1802 - 1846); Gift 2° 1859 med Johanna Sofia Andersdatter Meyer (1800 - 1881)].
110.80.
Maren Stina Johnsdatter (Harr)
Født 1803, Bø, Trondenes.19, døbt 1802, Trondenes.110,71.
Død 1877, Skånland, Trondenes.19.

Gift 12 aug. 1825, Trondenes.71 med

Raphael Hanssen Warberg
Født 1799, Skånland S., Trondenes.19, døbt 1799, Trondenes.111,59,71.
Død 16 apr. 1863, Skånland S., Trondenes.71.
     Søn af Hans Raphaelsøn Warberg og Johanna Cecilia Arnesdatter.
     Konf. 1817 i Trondenes.59

Børn af Maren Stina Johnsdatter (Harr) og Raphael Hanssen Warberg:

168.110.Johanna Cecilie Raphaelsdatter, f. 1826, Trondenes.
169.110.Hans Mathias Valberg Raphaelsen, f. 1827, Trondenes., d. 1885, Trondenes.
170.110.Johan Harr Raphaelsen, f. 1830, Trondenes., d. 1904, Trondenes.
171.110.Andreas Christian Raphaelsen, f. 1832, Trondenes.
172.110.Berte Maria Raphaelsdatter, f. 1836, Trondenes., d. 1891, Trondenes.
173.110.Bertheus Johan Olai Raphaelsen, f. 1838, Trondenes., d. 1840, Trondenes.
174.110.Johanna Rebekka Cecilie Raphaelsdatter, f. 1841, Trondenes.
175.110.Raphael Henrik Raphaelsen, f. 1841, Trondenes., d. 1892, Trondenes.
176.110.Henrik Mathias Raphaelsen
111.82.
Anne Johanna Baltsersdatter
Født 1808, Gausvik, Trondenes.112.
Død 1885, Leikvik, Trondenes.112.

Gift 183319 med

Henning Junghans Eriksen Normann
Født 1803, Leikvik, Trondenes.95,112.
Død 1880, Leikvik, Trondenes.113.
     Søn af Erik Andreas Henningsen Normann og Ellen Margrete Giæver.

Børn af Anne Johanna Baltsersdatter og Henning Junghans Eriksen Normann:

177.111.Erik Henningsen Normann, f. 1833, Trondenes., d. 1912, Trondenes.
178.111.Hartvig Hveding Henningsen Normann, f. 1835, Trondenes.
179.111.Ellen Margrete Giæver Henningsdatter Normann, f. 1837, Trondenes., d. 1887, Trondenes.
180.111.Anne Birgitte Henningsdatter Normann, f. 1839, Trondenes., d. 1841, Trondenes.
181.111.Baltser Peder Andreas Eberg Henningsen Normann, f. 1841, Trondenes.
112.83.
Mathias Olai Benjaminsen
Født 1805, Oldra, Trondenes.77.
Død 1860, Steinsland, Trondenes.77.

Gift 183419 med

Sara Isakine Mathiasdatter Ursin
Født 1789, Sørvik, Trondenes.86,95.
Død 1856, Steinsland, Trondenes.86.
     Datter af Mathias Mikkelsen Ursin og Rebekka Olsdatter Gram.

[Gift 1° 15 nov. 1823 med Erik Andreas Henningsen Normann (d. 1832); Gift 2° 1834 med Mathias Olai Benjaminsen (1805 - 1860)].
113.86.
Mathias Eberg Madssen
Født 1806, Melvik, Trondenes19.
Død 1858, Finnmark19.

Gift 1° 183319 med

Margrete Sofie Rasmusdatter
Født 1806, Vollstad, Trondenes19.
Død 1844, Vollstad, Trondenes19.
     Datter af Rasmus Paulsen og Mette Kirstina Benjaminsdatter.
     Etterslekt.

Gift 2° 184619 med

Johanna Rebekka Olsdatter
Født 1817, Steinsland, Trondenes19.
Død 1886, Vollstad, Trondenes19.
     Datter af Ole Hanssen og Maren Marie Arnesdatter.

Børn af Mathias Eberg Madssen og Johanna Rebekka Olsdatter:

182.113.Olina Hansine Karoline Mathiasdatter, f. 1850, Trondenes
114.86.
Maren Ovedia Madsdatter
Født 1812, Melvik, Trondenes19.
Død 1871, Vollstad, Trondenes19.

Gift 183519 med

Benjamin Nilssen
Født 1809, Fauskevåg Lille, Trondenes19.
Død 1897, Vollstad, Trondenes19.
     Søn af Nils Juul Kristensen og Karen Bergitte Benjaminsdatter.

Børn af Maren Ovedia Madsdatter og Benjamin Nilssen:

183.114.Mads Mikal Benjaminsen, f. 1843, Trondenes, d. 1880, Lavangen Sør
115.88.
Barbro Maria Johnsdatter
Født 15 jun. 1826, Sandnes, Tjeldsund.82.
116.88.
Hans Petter Valberg Johnsen
Født 16 jul. 1828, Sandnes, Tjeldsund.82.
Død 24 mai 190382.
     Steinsvik, Tjeldsund.
117.89.
Ole Ernstsen
Født _____, Breivik, Trondenes.19.
Død 1812, Rogla, Trondenes.19.
118.89.
Isak Ernstsen
Født 1809, Breivik, Trondenes.19.
Død 1875, Breivik, Trondenes.19.

Gift 185019 med

Ida Sofia Kildal
Født 1829, Sørsand, Bjarkøy.19.
     Datter af Eilert Hagerup Kaurin Kildal og Else Hvidt Lie (Thulesius).

[Gift 1° 1850 med Isak Ernstsen (1809 - 1875); Gift 2° 1879 med Kristen Mathias Jakobsen (f. 1841)].
119.89.
Jakob Parelius Ernstsen
Født 1810, Forhamn, Trondenes.114.
Død 1901, Breistrand, Trondenes.114.

Gift 184119 med

Ingeborg Sofie Henriksdatter Warberg
Født 1821, Breistrand, Trondenes.115.
Død 1898, Breistrand, Trondenes.115.
     Datter af Henrik Mathias Jacobsen Warberg og Anne Margrethe Olsdatter.
120.89.
Nils Olai Ernstsen
Født 1821, Forhamn, Trondenes.19.
Død 1909, Tovik, Trondenes.19.

Gift _____med

Gunhild Rebekka Johnsdatter
Født 1829, Breistrand, Trondenes.19.
Død 1890, Tovik, Trondenes.19.
     Datter af John Kristian Hanssen Harr og Ellen Debora Arvesdatter Warberg.

Børn af Nils Olai Ernstsen og Gunhild Rebekka Johnsdatter:

184.120.Ernst Mathias Ernstsen, f. 1865, Trondenes.
121.89.
Hanna Marie Ernstsdatter
Født 1825, Forhamn, Trondenes.116.
Død 1915, Breivik, Trondenes.116.

Gift 1846116 med

Johan Jacob Kildal
Født 1822.
Død 1904.
     Søn af Simon Johan Kildal og Martha Marie Ursin.
     Handelsmann og skipper i Breivik, Trondenes.

Børn af Hanna Marie Ernstsdatter og Johan Jacob Kildal:

185.121.Eilert Kildal, f. 1850, d. _____
122.92.
Laurits Sølfest Mikkelsen Ursin
Født 1835, Sørvik, Trondenes.19.
Død 1906, Leikvikhamn, Trondenes.19.
     Etterslekt, se Folk og Slekt i Trondenes.
123.93.
Isak Andreas Klaussen
Født 1818, Sørvik, Trondenes.19.
Død 1915, Sørvik, Trondenes.19.

Gift 1° 184419 med

Mette Sofie Kildal
Født 1821, Nordsand, Bjarkøy.19.
Død 1860, Sørvik, Trondenes.19.
     Datter af Simon Johan Kildal og Martha Marie Ursin.

Gift 2° 186419 med

Rebekka Ovidie Jensdatter Ursin
Født 1834, Sørvik, Trondenes.19.
Død 1887, Sørvik, Trondenes.19.
     Datter af Jens Brønlund Mathiassen Ursin og Karen Kirstina (Margrethe) Sparboe.
124.94.
Rebekka Martine Bredesdatter Heide
Født 1822, Elgsnes Indre, Trondenes.19.
Død 1888, Tovik, Trondenes.19.

Gift 1° _____med

Andreas Paulsen

Gift 2° 185419 med

Israel Petter Schjelderup
Født 1812, Tovik, Trondenes.61,19.
Død 1890, Tovik, Trondenes.19.
     Søn af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter.

[Gift 1° 1845 med Ovidie Andrea Rasmusdatter (1816 - 1851); Gift 2° 1854 med Rebekka Martine Bredesdatter Heide (1822 - 1888)].

Børn af Rebekka Martine Bredesdatter Heide og Israel Petter Schjelderup:

186.124.Ovidia Antonette Israelsdatter Schjelderup, f. 1854, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
187.124.Isak Reobert Israelsen Schjelderup, f. 1856, Trondenes., d. 1872, Trondenes.
125.95.
Mathias Mikal Ursin Eriksen Normann
Født 1 jul. 1824, Steinsland, Trondenes.108,116.
Død 1843, Steinsland, Trondenes., 19 år gl.117,108,117.
126.95.
Ellen Margrete Giæver Eriksdatter Normann
Født 1826, Steinsland, Trondenes.118.
Død 1826, Steinsland, Trondenes.118.
127.95.
Mikkel Eriksen Normann
Født 23 dec. 1827, Steinsland, Trondenes.108,118.
Død 1872, Mårsund, Bø.119.
     Seminarist frå Tromsø Seminar, lærar i Bø i Vesterålen.108

Gift _____med

Tina Lockert
     Datter af Lockert og Serine Regine With.

Børn af Mikkel Eriksen Normann og Tina Lockert:

188.127.Kristoffer Johan Mikkelsen Normann, f. 1865, Vesterålen.
189.127.Sara Ursin Mikkelsdatter Normann
190.127.Regine Mikkelsdatter Normann
191.127.Marie Mikkelsdatter Normann
192.127.Erik Mikkelsen Normann
128.95.
Mette Eriksdatter Normann
     Ugift.108
     Er ikke med i bogen "Folk og Slekt i Trondenes".
129.95.
Rebekka Martine Eriksdatter Normann
Født 1830, Steinsland, Trondenes.118.
Død 1877, Rogla, Trondenes.118.

Gift 1852120 med

Hans Henrik Nilssen
Født 1821, Rogla, Trondenes.121.
Død 1884, Kabelvåg, Vågan.121.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
130.97.
Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin
Født 1821, Grøsnes Lille, Gratangen.61.
Død 1906, Vollstad, Trondenes.19.

Gift 1° 184161 med

Niels Andersen Schjelderup
Født 1806, Tovik, Trondenes.19.
Død 1868, Tovik, Trondenes.19.
     Søn af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter.
     Gårdbruker på ytre Tovik.

Gift 2° 187819 med

Rasmus Paul Jakobsen
Født 1820, Vollstad, Trondenes.19.
Død 1901, Vollstad, Trondenes.19.
     Søn af Jakob Andreas Rasmussen og Ellen Maria Kristensdatter.

[Gift 1° 1850 med Helena Harr Rafaelsdatter (1826 - 1869); Gift 2° 1878 med Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin (1821 - 1906)].

Børn af Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin og Niels Andersen Schjelderup:

193.130.Ingeborg Anna Nilsdatter Schjelderup, f. 1842, Trondenes.
194.130.Natali Olai Ursin Schjelderup, f. 1844, Trondenes.
195.130.(Anders) Martin Nielsen Schjelderup, f. 1846, Trondenes.
196.130.Andrea Bergitte Nilsdatter Schjelderup, f. 1849, Trondenes.
197.130.Nikolai Reobert Schjelderup, f. 1851, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
198.130.Nikolina Reobertine Nilsdatter Schjelderup, f. 1852, Trondenes.
199.130.Jens Brønlund Ursin Schjelderup, f. 1854, Trondenes.
200.130.Tollev Johan Schjelderup, f. 1857, Trondenes., d. 1857, Trondenes.
201.130.Mikal Meier Schjelderup, f. 1858, Trondenes.
202.130.Ole Ingvald Norman Schjelderup, f. 1862, Trondenes.
203.130.Karl Didrik Schjelderup Nilssen, f. 1865, Trondenes., d. 1882, Trondenes.
131.97.
Ingeborg Sofia Ursin
Født 1823, Grøsnes Lille, Gratangen.61.
Død 190961.

Gift 184761 med

Johan Nikolai Berg Rasmussen
Født 1821, Renså, Skånland.61.
Død 189161.
     Søn af Rasmus Anderssen Harr og Erika Petrina Leth.

Børn af Ingeborg Sofia Ursin og Johan Nikolai Berg Rasmussen:

204.131.Mette Marie Johansdatter Rasmussen, f. 1860, Astafjord.
132.97.
Johanna Berg Ursin
Født 1825, Grøsnes Lille, Gratangen.61.
Død 186561.
133.97.
Ole Normann Ursin
Født 1827, Grøsnes Lille, Gratangen.61.
Død 191461.
134.97.
Mette Maria Ursin
Født 1830, Grøsnes Lille, Gratangen.61.
Død 185661.

Gift 185561 med

Hans Sakarias Nilssen
Født 1824, Renså, Skånland.61.
Død 190761.
     Søn af Nils Schamfer Olsen og Sara Helena Hansdatter.

[Gift 1° 1855 med Mette Maria Ursin (1830 - 1856); Gift 2° 1857 med Margrete Maria Blom Ursin (1836 - 1900)].

Børn af Mette Maria Ursin og Hans Sakarias Nilssen:

205.134.Nikolai Hanssen, f. 1856, Skånland., d. 1856
135.97.
Kirsten Elisabet Ursin
Født 1832, Grøsnes Lille, Gratangen.61.
136.97.
Mathias Brynlund Ursin
Født 1836, Grøsnes Lille, Gratangen.61.
Død 187561.
137.97.
Jens Mikal Ursin
Født 183861.
138.97.
Joakime Magdalena Ursin
Født 1845, Grøsnes, Gratangen.61.
     Til Amerika.61
139.98.
Rebekka Ovidie Jensdatter Ursin
Født 1834, Sørvik, Trondenes.19.
Død 1887, Sørvik, Trondenes.19.

Gift 186419 med

Isak Andreas Klaussen
Født 1818, Sørvik, Trondenes.19.
Død 1915, Sørvik, Trondenes.19.
     Søn af Klaus Israelsen og Dorte Brønlund Mathiasdatter Ursin.

[Gift 1° 1844 med Mette Sofie Kildal (1821 - 1860); Gift 2° 1864 med Rebekka Ovidie Jensdatter Ursin (1834 - 1887)].
140.98.
Margrete Maria Blom Ursin
Født 1836, Trondenes.61.
Død 190061.

Gift 185761 med

Hans Sakarias Nilssen
Født 1824, Renså, Skånland.61.
Død 190761.
     Søn af Nils Schamfer Olsen og Sara Helena Hansdatter.

[Gift 1° 1855 med Mette Maria Ursin (1830 - 1856); Gift 2° 1857 med Margrete Maria Blom Ursin (1836 - 1900)].

Børn af Margrete Maria Blom Ursin og Hans Sakarias Nilssen:

206.140.Nakor Marian Blom Ursin Nilssen, f. 1859, Skånland.
207.140._____, f. 1861, Renså, d. 1861
208.140.Jeradina Mathilde Brønlund Nilssen, f. 1862, Skånland.
209.140.Sara Helena Nilssen, f. 1865, Skånland.
210.140.Karen Kirstine Nilssen, f. 1867, Astafjord., d. 1901, Trondenes.
211.140.Helma Katea Nilssen, f. 1870, Skånland.
212.140.Nils Skandfer, f. 1870, Skånland.
213.140.Andreas Ursin Nilssen, f. 1873, Skånland.
214.140.Hartvida Johanna Hansdatter, f. 1876, Skånland., d. 1876
215.140.Hartvig Jonatan Sparbo Nilssen, f. 1877, Skånland.
216.140.Hilmar Blom Hanssen, f. 1880, d. 1880
141.99.
Mette Sofie Kildal
Født 1821, Nordsand, Bjarkøy.19.
Død 1860, Sørvik, Trondenes.19.

Gift 184419 med

Isak Andreas Klaussen
Født 1818, Sørvik, Trondenes.19.
Død 1915, Sørvik, Trondenes.19.
     Søn af Klaus Israelsen og Dorte Brønlund Mathiasdatter Ursin.

[Gift 1° 1844 med Mette Sofie Kildal (1821 - 1860); Gift 2° 1864 med Rebekka Ovidie Jensdatter Ursin (1834 - 1887)].
142.99.
Johan Jacob Kildal
Født 1822.
Død 1904.
     Handelsmann og skipper i Breivik, Trondenes.

Gift 1846116 med

Hanna Marie Ernstsdatter
Født 1825, Forhamn, Trondenes.116.
Død 1915, Breivik, Trondenes.116.
     Datter af Ernst Isaksen og Martha Sophie Jacobsdatter Warberg.

Børn af Johan Jacob Kildal og Hanna Marie Ernstsdatter er vist under Hanna Marie Ernstsdatter (nr. 121).

143.99.
Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal
Født 1826, Nordsand, Bjarkøy.19.
Død 1909, Tovik, Trondenes.19.
     Fra Nord-Sand i Bjarkøy.

Gift 184519 med

Søren Andreas Schjelderup
Født 1820, Tovik, Trondenes.19.
Død 1891, Tovik, Trondenes.19.
     Søn af Niels Winter Schjelderup og Mette Marie Andersdatter Harr.

Børn af Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal og Søren Andreas Schjelderup:

217.143.Niels Winther Schjelderup, f. 1846, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
218.143.Martha Marie Kildal Schjelderup, f. 1847, Trondenes.
219.143.Simon Kildal Schjelderup, f. 1849, Trondenes., d. 1890, Trondenes.
220.143.Niels Mikal Schjelderup, f. 1852, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
221.143.Ole Edvard Ursin Schjelderup, f. 1854, Trondenes., d. 1906, Trondenes.
222.143.Mette Maria Schjelderup, f. 1857, Trondenes., d. 1858, Trondenes.
223.143.Mette Maria Schjelderup, f. 1859, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
224.143.Mette Sofie Rosted Schjelderup, f. 1862, Trondenes.
225.143.Elen Gerhardine Schjelderup, f. 1865, Trondenes.
226.143.Sørentine Ovedia Rebekka Schjelderup, f. 1865, Trondenes., d. 1865, Trondenes.
227.143.Simonette Fredrikke Bernhof Schjelderup, f. 1868, Trondenes.
144.99.
Martine Mikaline Kildal
Født 9 jan. 1828, Nordsand, Bjarkøy.19.
Død 1903, Harstad, Trondenes.19.

Gift _____med

Wilhelm Olssøn Kaarbø
Født 29 jun. 1811, Kårbø, Lesja, Oppland.19.
Død 5 apr. 1876, Harstad, Trondenes.19.
     Søn af Ole Wilhelmssøn Schjelderup og Ragnhild Eriksdatter Aamundgaard.
     Gårdbruker på Harstad øvre (Kaarbøgården).

Børn af Martine Mikaline Kildal og Wilhelm Olssøn Kaarbø:

228.144.Rikard Olai Kaarbø, f. 1850, d. 1901
229.144.Ole Johan Kaarbø, f. 1852
230.144.Simon Kildal Kaarbø, f. 1854
231.144.Mikal Meyer Kaarbø, f. 1855
232.144.Wilhelm Kaarbø, f. 1857
233.144.Marie Magdalene Kaarbø, f. 1859, d. 1861
234.144.Marinius Kaarbø, f. 1861, Trondenes., d. 1898, Trondenes.
235.144.Marie Magdalene Kaarbø, f. 1863
236.144.Magnus Severin Kaarbø, f. 1865, d. 1865
237.144.Dorthea Ursin Kaarbø, f. 1866
145.99.
Ellen Marie Kildal
Født 1829, Nordsand, Bjarkøy.19.
146.99.
Mikal (Michael) Heggelund Kildal
Født 1832, Nordsand, Bjarkøy.19.
Død 1924, Billingham, Washington, U.S.A.19.

Gift 1° 185519 med

Maren Testman Kildal
Født 1835, Breivik, Trondenes.19.
Død 1878, Stangnes, Trondenes.19.
     Datter af Peder Hersleb Abilgård Simonsen Kildal og Kristianna Henningsdatter.

Utenfor ekteskap med19

Kristine Antonette Pedersdatter
Født 1856, Breivik, Trondenes.19.

Gift 2° 188119 med

Kristianna Margrete Klausdatter Selqvist
Født 1844, Hasvik, Finnmark.19.

Børn af Mikal (Michael) Heggelund Kildal og Maren Testman Kildal:

238.146.Kristian Kildal, f. 1856, Trondenes., d. 1873
239.146.Petra Bendikte Kildal, f. 1858, Trondenes., d. 1859, Trondenes.
240.146.Simon Fredrik Kildal, f. 1860, Trondenes.
241.146.Peder (Peter) Konrad Kildal, f. 1862, Trondenes.
242.146.Martin Kildal, f. 1863, Trondenes., d. 1865, Trondenes.
243.146.Job Kildal, f. 1865, Trondenes.
244.146.Kristoffer Kildal, f. 1868, Trondenes., d. 1868, Trondenes.
245.146.Marie Marselie Kildal, f. 1869, Trondenes.
246.146.Johan Ursin Kildal, f. 1871, Trondenes.
247.146.Kristian Emil Kildal, f. 1873, Trondenes., d. 1874, Trondenes.
248.146.Anna Kildal, f. 1875, Trondenes.

Børn af Mikal (Michael) Heggelund Kildal og Kristine Antonette Pedersdatter:

249.146.Dødfødt (Stillborn), f. 1881, Trondenes., d. 1881, Trondenes.

Børn af Mikal (Michael) Heggelund Kildal og Kristianna Margrete Klausdatter Selqvist:

250.146.Maren Marie Thesman Kildal, f. 1881, Trondenes.
147.99.
Anna Cesilia Rosted Kildal
Født 1837, Sørvik, Trondenes.19.
148.100.
Rasmus Oliver Danielsen Ursin
Født 1816, Vika, Bjarkøy.99.
149.100.
Dorte Serine Danielsdatter Ursin
Født 1826, Vika, Bjarkøy.99.
150.100.
Mathias Mikal Danielsen Ursin
Født 1829, Vika, Bjarkøy.99.
151.100.
Andrea Marie Danielsdatter Ursin
Født 1823, Vika, Bjarkøy.122.
152.101.
Markus Jakobsen Normann
Født 1809, Tofta, Trondenes.19.
153.102.
Johanne Sofie Normann
Født 21 aug. 1818, Sørfold101.
Død 22 dec. 1910, Kristiania101.

Gift 7 jul. 1846, Rørstad, Folda101 med

Nicolai Castus Berner
Født 22 mai 1812, Kristiania101.
Død 12 nov. 1887, Kristiania101.
154.102.
Jacob Andreas Parelius Normann
Født 15 jan. 1825123.
Død 18 okt. 1897123.
     Bonde på Espenes (Aspenes) i Sør-Folla (Sørfold) i Salten.123

Gift _____med

Hansine Henriette Heitmann
Født 9 nov. 1830123.
     Datter af Kristen Hartvig Hveding Heitmann og Berit Johansdatter.

Børn af Jacob Andreas Parelius Normann og Hansine Henriette Heitmann:

251.154.Kristian Bergliton Normann, f. 1858
252.154.Søren Normann, f. 1860, d. 1897
253.154.Laurits Ingvard Bredal Normann, f. 1863
254.154.Nikolai Jakob Berner Normann, f. 1867, d. 1889, Amerika.
155.103.
Petter Johan Pettersen Agersborg
Født 1816, Harstad, Trondenes.124.
Død 1889, Skånland, Trondenes.124.
156.106.
Ellen Sofie Hartvigsdatter Normann
Født 16 jul. 1820, Harstad, Trondenes.108,105.

Gift 1° 1844125 med

Peder Johan Harr Rafaelsen
Født 6 apr. 1818, Gausvik, Trondenes.108,125.
Død 1858, Lofoten, Nordland.126.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 2° 1862127 med

Andreas Severin Jenssen
Født 1837, Lenvik.127.

Børn af Ellen Sofie Hartvigsdatter Normann og Andreas Severin Jenssen:

255.156.Peder Mikal Sidenius Andreassen, f. 1863, Trondenes.
157.106.
Mikol Maria Hartvigsdatter
Født 29 jan. 1822, Harstad, Trondenes.108,19.
     Dei reiste til Amerika.108

Utenfor ekteskap med19

Knut Rasmussen
     Røkenes, Trondenes.19

[Gift 1° med Hanna Rebekka Margrete Helgesdatter (f. 1822); Gift 2° med Mikol Maria Hartvigsdatter (f. 29 jan. 1822)].

Gift 1° 1859128 med

Petter Andreas Lorentssen Næsvold
Født 1833, Verdal, Nord Trøndelag.105.
     Harstad, Trondenes.
     Dei reiste til Amerika.108

Børn af Mikol Maria Hartvigsdatter og Knut Rasmussen:

256.157.Martina Rebekka Knutsdatter, f. 1845, Trondenes.

Børn af Mikol Maria Hartvigsdatter og Petter Andreas Lorentssen Næsvold:

257.157.Gjertrud Lovna Pettersdatter Næsvold, f. 1861, Trondenes.
258.157.Hans Pettersen Næsvold, f. 1863, Trondenes.
259.157.Hanna Emelie Pettersdatter Næsvold, f. 1865, Trondenes.
158.106.
Erik Søren Hartvigsen
Født 8 jul. 1824, Harstad, Trondenes.108,19.
Død 24 mar. 1892, Harstad, Trondenes.129,108.
     Etterslekt (6 barn). Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 185119 med

Bergitta Ovedie Jensdatter
Født 1821, Vollstad, Trondenes.19.
     Datter af Jens Jenssen og Ingeborg Dortea Nilsdatter.
159.106.
Else Marie Rafn Hartvigsdatter Normann
Født 24 sep. 1826, Harstad, Trondenes.108,105.
Død 1827, Harstad, Trondenes.105.
160.106.
Mikkel Normann Hartvigsen
Født 1828, Harstad, Trondenes.130,105.
Død 2 mai 1856, Finnmark.131,105.
     Mikkel og broren Hans Augustin kom bort på Austhavet på heimreise frå Finnmark 2. mai 1856.131
161.106.
Johanna Margrete Hartvigsdatter Normann
Født 1830, Harstad, Trondenes.105.
162.106.
Hans Augustinus Schjelderup Hartvigsen
Født 1833, Harstad, Trondenes.105.
Død 2 mai 1856, Finnmark.131.
     Mikkel og broren Hans Augustin kom bort på Austhavet på heimreise frå Finnmark 2. mai 1856.131
163.106.
Andrea Sofia Hveding Hartvigsdatter
Født 1836, Harstad, Trondenes.105.
Død 1836, Harstad, Trondenes.105.
164.106.
Søren Martin Hartvigsen
Født 27 jan. 1839, Harstad, Trondenes.131,19.

Gift 186519 med

Susanna Marie Dahl Tollevsdatter Leier
Født 1834, Strand, Lødingen.19.
     Datter af Tollev Andreas Lejer Pedersen og Gerharda (Gerhardina) Lind Jacobsdatter.

Børn af Søren Martin Hartvigsen og Susanna Marie Dahl Tollevsdatter Leier:

260.164.Petra Jensina Lindberg Sørensdatter, f. 1867, Trondenes.
261.164.Ragnvald Mikal Sørensen, f. 1869, Trondenes.
262.164.Hilda Eline Sørensdatter, f. 1874, Trondenes.
165.106.
Henrik Martinus Hartvigsen Normann
Født 1842, Harstad, Trondenes.132,105.
Død 11 feb. 1905, Harstad, Trondenes.131,105.
166.106.
Jens Andreas Hartvigsen Normann
Født 16 mai 1845, Harstad, Trondenes.131,105.
     Til Andenes, Dverberg, Nordland.
167.106.
Nils Andreas Hartvigsen
Født _____, Harstad, Trondenes.105.
Død 1837, Harstad, Trondenes.105.

Generation 9.

168.110.
Johanna Cecilie Raphaelsdatter
Født 17 mai 1826, Skånland Store, Trondenes.133.
     Død før hjemmedåp ble stadfestet.133
169.110.
Hans Mathias Valberg Raphaelsen
Født 23 mai 1827, Skånland Store, Trondenes.134.
Død 1885, Skånland Store, Trondenes.19.

Gift 187219 med

Kirsten Karoline Larsdatter
Født 1822, Steinsland, Trondenes.135.
Død 1889, Skånland Store, Trondenes.135.
170.110.
Johan Harr Raphaelsen
Født 28 jan. 1830, Skånland Store, Trondenes.134, døbt 25 apr. 1830, Trondenes.134.
Død 1904, Skånland Store, Trondenes.19.

Gift 187019 med

Ellen Anna Leth Pedersdatter
Født 1841, Steinsland, Trondenes.136.
171.110.
Andreas Christian Raphaelsen
Født 3 mai 1832, Skånland Store, Trondenes.134, døbt 29 jul. 1832, Trondenes.134.
172.110.
Berte Maria Raphaelsdatter
Født 1836, Skånland Store, Trondenes.19.
Død 1891, Skånland Store, Trondenes.19.
173.110.
Bertheus Johan Olai Raphaelsen
Født 1838, Skånland Store, Trondenes.19.
Død 1840, Skånland Store, Trondenes.19.
174.110.
Johanna Rebekka Cecilie Raphaelsdatter
Født 1841, Skånland Store, Trondenes.19.
175.110.
Raphael Henrik Raphaelsen
Født 1841, Skånland Store, Trondenes.19.
Død 1892, Skånland Store, Trondenes.19.

Gift 1° 187219 med

Sara Mathia Olsdatter
Født 1824, Steinsland, Trondenes19.
Død 1876, Skånland Store, Trondenes19.
     Datter af Ole Hanssen og Maren Marie Arnesdatter.

Gift 2° 187819 med

Olina Hansine Karoline Mathiasdatter
Født 1850, Vollstad, Trondenes19.
     Datter af Mathias Eberg Madssen og Johanna Rebekka Olsdatter.

[Gift 1° med Mads Mikal Benjaminsen (1843 - 1880); Gift 2° 1878 med Raphael Henrik Raphaelsen (1841 - 1892)].

Børn af Raphael Henrik Raphaelsen og Olina Hansine Karoline Mathiasdatter:

263.175.Sakarias Martin Rafaelsen, f. 1879, Trondenes
264.175.Teodor Mikal Bernhard Warberg Rafaelsen, f. 1881, Trondenes
265.175.Mattis Johan Eberg Rafaelsen, f. 1884, Trondenes
266.175.Dødfødt, f. 1884, Trondenes, d. 1884, Trondenes
267.175.Robert Marelius Valdemar Warberg Rafaelsen, f. 1886, Trondenes
268.175.Otelius Hagbart Rafaelsen, f. 1889, Trondenes, d. 1892, Trondenes
176.110.
Henrik Mathias Raphaelsen
     Er ikke nevnt i "Folk og Slekt i Trondenes", men nevnt i NST 14.134
177.111.
Erik Henningsen Normann
Født 1833, Gausvik, Trondenes.112.
Død 1912, Leikvikhamn, Trondenes.112.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
178.111.
Hartvig Hveding Henningsen Normann
Født 11 mar. 1835, Leikvik, Trondenes.95,19.

Utenfor ekteskap med19

Karen Johanna Steffensdatter
Født 1847, Sørrollnes, Astafjord.19.
     Datter af Steffen Ediassen og Martina Tygesdatter.

Børn af Hartvig Hveding Henningsen Normann og Karen Johanna Steffensdatter:

269.178.Konrad Eberg Hartvigsen Normann, f. 1884, Astafjord.
179.111.
Ellen Margrete Giæver Henningsdatter Normann
Født 1837, Leikvik, Trondenes.112.
Død 1887, Leikvik, Trondenes.112.
180.111.
Anne Birgitte Henningsdatter Normann
Født 1839, Leikvik, Trondenes.112.
Død 1841, Leikvik, Trondenes.112.
181.111.
Baltser Peder Andreas Eberg Henningsen Normann
Født 1841, Leikvik, Trondenes.112.
     Tok til Tromsø, Tromsøysund.112
182.113.
Olina Hansine Karoline Mathiasdatter
Født 1850, Vollstad, Trondenes19.

Utenfor ekteskap med19

Mads Mikal Benjaminsen
Født 1843, Vollstad, Trondenes19.
Død 1880, Lavangen Sør19.
     Søn af Benjamin Nilssen og Maren Ovedia Madsdatter.

Gift 1° 187819 med

Raphael Henrik Raphaelsen
Født 1841, Skånland Store, Trondenes.19.
Død 1892, Skånland Store, Trondenes.19.
     Søn af Raphael Hanssen Warberg og Maren Stina Johnsdatter (Harr).

[Gift 1° 1872 med Sara Mathia Olsdatter (1824 - 1876); Gift 2° 1878 med Olina Hansine Karoline Mathiasdatter (f. 1850)].

Børn af Olina Hansine Karoline Mathiasdatter og Mads Mikal Benjaminsen:

270.182.Teodora Benjaminsen, f. 1876, Trondenes

Børn af Olina Hansine Karoline Mathiasdatter og Raphael Henrik Raphaelsen er vist under Raphael Henrik Raphaelsen (nr. 175).

183.114.
Mads Mikal Benjaminsen
Født 1843, Vollstad, Trondenes19.
Død 1880, Lavangen Sør19.

Utenfor ekteskap med19

Olina Hansine Karoline Mathiasdatter
Født 1850, Vollstad, Trondenes19.
     Datter af Mathias Eberg Madssen og Johanna Rebekka Olsdatter.

[Gift 1° med Mads Mikal Benjaminsen (1843 - 1880); Gift 2° 1878 med Raphael Henrik Raphaelsen (1841 - 1892)].

Børn af Mads Mikal Benjaminsen og Olina Hansine Karoline Mathiasdatter er vist under Olina Hansine Karoline Mathiasdatter (nr. 182).

184.120.
Ernst Mathias Ernstsen
Født 1865, Tovik, Trondenes.19,61.

Gift 190161 med

Sofie Tande
Født 1878, Kvitnes, Trondenes.19.
     Datter af Severin Antonius Olsen Tande og Ellen Oline Eliasdatter Apenes.
185.121.
Eilert Kildal
Født 1850.
Død _____.
     Bonde og skipper i Altevik, Sand i Bjarkøy.
     Eilert og Simonette hadde 9 barn, hvorav 3 vokste opp.

Gift _____med

Simonette Fredrikke Bernhoft Schjelderup
Født 1868.

Børn af Eilert Kildal og Simonette Fredrikke Bernhoft Schjelderup:

271.185.Simon Fredrik Kildal, f. 1887
272.185.Johan Jacob Kildal, f. 1892
273.185.Hanna Rebekka Kildal, f. 1897
186.124.
Ovidia Antonette Israelsdatter Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.19.
Død 1864, Tovik, Trondenes.19.
187.124.
Isak Reobert Israelsen Schjelderup
Født 1856, Tovik, Trondenes.19.
Død 1872, Tovik, Trondenes.19.
188.127.
Kristoffer Johan Mikkelsen Normann
Født 1865, Bø, Vesterålen.119.

Gift 1891137 med

Sara Isakine Ursin Mathiasdatter
Født 1860, Steinsland, Trondenes.138.

Børn af Kristoffer Johan Mikkelsen Normann og Sara Isakine Ursin Mathiasdatter:

274.188.Mette Marie Kristoffersdatter Normann, f. 1892, Trondenes.
275.188.Magnhild Therese Kristoffersdatter Normann, f. 1894, Trondenes.
276.188.Elfrida Ulrikke Josefine Kristoffersdatter Normann, f. 1896, Trondenes.
277.188.Signe Katrine Kristoffersdatter Normann, f. 1898, Trondenes.
189.127.
Sara Ursin Mikkelsdatter Normann
     Gift med Paul Svendsen og budde på Sund i Vesterålen.108
190.127.
Regine Mikkelsdatter Normann
     Forfatter. Lærarinne i Oslo til ho fall for aldersgrensa.108
191.127.
Marie Mikkelsdatter Normann
     Gift med Edvard Bjørstad og bur i Vassdal ved Stokmarknes.108
192.127.
Erik Mikkelsen Normann
     Kom bort på sjøen, 18 år gl.108
193.130.
Ingeborg Anna Nilsdatter Schjelderup
Født 1842, Tovik, Trondenes.19.
194.130.
Natali Olai Ursin Schjelderup
Født 1844, Tovik, Trondenes.19.
195.130.
(Anders) Martin Nielsen Schjelderup
Født 1846, Tovik, Trondenes.19.
     Handelsmand i Tovik. Gikk konkurs 1875.

Gift _____med

Johanna Amalie Hansdatter Vanvik (Vanvig)
Født 1851, Fornes, Astafjord.19.
     Datter af Hans Vanvik (Vanvig).
     Fra Sitter i Flatanger, N-Trøndelag.

Børn af (Anders) Martin Nielsen Schjelderup og Johanna Amalie Hansdatter Vanvik (Vanvig):

278.195.Nikolai Hilmar Schjelderup, f. 1873, Trondenes.
279.195.Lovisa Rebekka Schjelderup, f. 1875, Trondenes.
280.195.Sofia Elisabet Schjelderup, f. 1878, Trondenes.
281.195.Marie Augusta Schjelderup, f. 1880, Trondenes., d. 1884, Trondenes.
282.195.Karl Didrik Schjelderup, f. 1883, Trondenes.
283.195.Oskar Johan Schjelderup, f. 1886, Trondenes.
284.195.Hans Martin Schjelderup, f. 1893, Trondenes.
196.130.
Andrea Bergitte Nilsdatter Schjelderup
Født 1849, Tovik, Trondenes.19.
197.130.
Nikolai Reobert Schjelderup
Født 1851, Tovik, Trondenes.19.
Død 1851, Tovik, Trondenes.19.
198.130.
Nikolina Reobertine Nilsdatter Schjelderup
Født 1852, Tovik, Trondenes.19.
     Til Amerika.19
199.130.
Jens Brønlund Ursin Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.19.
     Til Amerika.19
200.130.
Tollev Johan Schjelderup
Født 1857, Tovik, Trondenes.19.
Død 1857, Tovik, Trondenes.19.
201.130.
Mikal Meier Schjelderup
Født 1858, Tovik, Trondenes.19.
     Til Amerika.19
202.130.
Ole Ingvald Norman Schjelderup
Født 1862, Tovik, Trondenes.19.
     Til Amerika.19
203.130.
Karl Didrik Schjelderup Nilssen
Født 1865, Tovik, Trondenes.19.
Død 1882, Vollstad, Trondenes.19.
204.131.
Mette Marie Johansdatter Rasmussen
Født 1860, Renså, Astafjord.19.

Gift 188719 med

Ole Edvard Ursin Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.19.
Død 1906, Tovik, Trondenes.19.
     Søn af Søren Andreas Schjelderup og Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal.
     Skipsfører i Haalogalandske Dampskibsselskab, senere landhandel i Tovik.

Børn af Mette Marie Johansdatter Rasmussen og Ole Edvard Ursin Schjelderup:

285.204.Søren Alfred Schjelderup, f. 1889, Trondenes.
286.204.Johannes Nikolai Schjelderup, f. 1891, Trondenes., d. _____
287.204.Bjarne Arthur Heide Schjelderup, f. 1894, Trondenes.
205.134.
Nikolai Hanssen
Født 1856, Renså, Skånland.61.
Død 185661.
206.140.
Nakor Marian Blom Ursin Nilssen
Født 1859, Renså, Skånland.61.
     Flytter til Trondheim. Missionær.
207.140.
___________
Født 1861, Renså61.
Død 186161.
208.140.
Jeradina Mathilde Brønlund Nilssen
Født 1862, Renså, Skånland.61.

Gift 1889, Tovik, Skånland61 med

Eilert Martin Saræussen
Født 1858, Trondenes61.
209.140.
Sara Helena Nilssen
Født 1865, Renså, Skånland.61.
     Flytter til Stockholm, Sverige.
210.140.
Karen Kirstine Nilssen
Født 1867, Renså, Skånland, Astafjord.61.
Død 1901, Tovik, Trondenes.19.

Gift 189661 med

Simon Martin Hansen
Født 1855, Tovik, Skånland19,61.
     Søn af Hans Sakarias Schjelderup og Anne Marie Edisdatter.
     Flyttede til Harstad og grundlagde det solide slakterfirmaet S. Hansen A/S.

[Gift 1° 1883 med Joakima Matilde Pedersdatter (1856 - 1894); Gift 2° 1896 med Karen Kirstine Nilssen (1867 - 1901)].

Børn af Karen Kirstine Nilssen og Simon Martin Hansen:

288.210.Håkon Herbert Martin Hansen (Simonsen?), f. 1898, Trondenes.
289.210.Jenny Maria Hansen (Simonsen?), f. 1899, Trondenes.
211.140.
Helma Katea Nilssen
Født 1870, Renså, Skånland.61.
212.140.
Nils Skandfer
Født 1870, Renså, Skånland.61.
     Båtbygger og konstruktør af »Skandferskøytene«.

Gift _____med

Anna Marie Halvorsen

Børn af Nils Skandfer og Anna Marie Halvorsen:

290.212.Sverre Skandfer, f. 1910, NO.
213.140.
Andreas Ursin Nilssen
Født 1873, Renså, Skånland.61.
214.140.
Hartvida Johanna Hansdatter
Født 1876, Renså, Skånland.61.
Død 187661.
215.140.
Hartvig Jonatan Sparbo Nilssen
Født 1877, Renså, Skånland.61.
216.140.
Hilmar Blom Hanssen
Født 188061.
Død 188061.
217.143.
Niels Winther Schjelderup
Født 1846, Tovik, Trondenes.19.
Død 1851, Tovik, Trondenes.19.
     Død 2 Aar gl.139
218.143.
Martha Marie Kildal Schjelderup
Født 1847, Tovik, Trondenes.19.

Gift 187419 med

Johan Martin Pedersen Lind
Født 1849, Harstad.19.

[Gift 1° 1874 med Martha Marie Kildal Schjelderup (f. 1847); Gift 2° med Mette Maria Schjelderup (1859 - 1913)].

Børn af Martha Marie Kildal Schjelderup og Johan Martin Pedersen Lind:

291.218.Peder Albert Johansen Lind, f. 1875, Trondenes.
292.218.Magnhild Johansdatter Lind, f. 1878, Trondenes.
219.143.
Simon Kildal Schjelderup
Født 1849, Tovik, Trondenes.19.
Død 1890, Tovik, Trondenes.19.

Gift _____med

Berte Hansdatter

Børn af Simon Kildal Schjelderup og Berte Hansdatter:

293.219.Ragna Cecilie Schjelderup, f. 1880, Trondenes.
294.219.Sigurd Schjelderup, f. 1881, Trondenes., d. 1881, Trondenes.
295.219.Tormod Konstantin Schjelderup, f. 1881, Trondenes., d. 1881, Trondenes.
296.219.Sigurd Reidar Schjelderup, f. 1883, Trondenes.
220.143.
Niels Mikal Schjelderup
Født 1852, Tovik, Trondenes.19.
Død 1913, Tovik, Trondenes.19.
     Kjøpte den sagnomsuste jakten "Synia" i sin tid Norges eldste seilskute.

Gift _____med

Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1860, Tovik, Trondenes.19.
     Datter af Hans Sakarias Schjelderup og Anne Marie Edisdatter.

Børn af Niels Mikal Schjelderup og Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup):

297.220.Sofie Rebekka Schjelderup, f. 1881, Trondenes., d. 1883, Trondenes.
298.220.Sofie Rebekka Schjelderup, f. 1884, Trondenes.
299.220.Sverre Otilius Schjelderup, f. 1886, Trondenes.
300.220.Hans Zakarias Schjelderup, f. 1888, Trondenes.
301.220.Simon Kildal Schjelderup, f. 1892, Trondenes.
302.220.Anne Marie Schjelderup, f. 1895, Trondenes.
221.143.
Ole Edvard Ursin Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.19.
Død 1906, Tovik, Trondenes.19.
     Skipsfører i Haalogalandske Dampskibsselskab, senere landhandel i Tovik.

Gift 188719 med

Mette Marie Johansdatter Rasmussen
Født 1860, Renså, Astafjord.19.
     Datter af Johan Nikolai Berg Rasmussen og Ingeborg Sofia Ursin.

Børn af Ole Edvard Ursin Schjelderup og Mette Marie Johansdatter Rasmussen er vist under Mette Marie Johansdatter Rasmussen (nr. 204).

222.143.
Mette Maria Schjelderup
Født 1857, Tovik, Trondenes.19.
Død 1858, Tovik, Trondenes.19.
223.143.
Mette Maria Schjelderup
Født 1859, Tovik, Trondenes.19.
Død 1913, Breivik, Trondenes.19.

Gift _____med

Johan Martin Pedersen Lind
Født 1849, Harstad.19.

[Gift 1° 1874 med Martha Marie Kildal Schjelderup (f. 1847); Gift 2° med Mette Maria Schjelderup (1859 - 1913)].

Børn af Mette Maria Schjelderup og Johan Martin Pedersen Lind:

303.223.Marinus Kildal Johansen Lind, f. 1888, Trondenes.
304.223.Rudolf Antoni Johansen Lind, f. 1889, Trondenes.
224.143.
Mette Sofie Rosted Schjelderup
Født 1862, Tovik, Trondenes.19.

Gift 187819 med

Olaus Ågård Mikal Olsen
Født 1851, Øvergård, Bjarkøy.19.
     Søn af Ole Arnt Eilertsen Trane og Malena Pedersdatter.
     Også Kolvereid, Nord Trøndelag.19

Børn af Mette Sofie Rosted Schjelderup og Olaus Ågård Mikal Olsen:

305.224.Olga Johanna Albertina Olausdatter Aas, f. 1881, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
225.143.
Elen Gerhardine Schjelderup
Født 1865, Tovik, Trondenes.19.
226.143.
Sørentine Ovedia Rebekka Schjelderup
Født 1865, Tovik, Trondenes.19.
Død 1865, Tovik, Trondenes.19.
227.143.
Simonette Fredrikke Bernhof Schjelderup
Født 1868, Tovik, Trondenes.19.
228.144.
Rikard Olai Kaarbø
Født 22 mai 1850139.
Død 1901.
     Kaarbøgården i Harstad, Trondenes.

Gift _____med

Anna Elisabeth Lund
Født 23 sep. 1851.
Død 1919.

Børn af Rikard Olai Kaarbø og Anna Elisabeth Lund:

306.228.Wilhelm Darre Schjelderup Kaarbø, f. 1876
307.228.Reidar (Darre) Kaarbø, f. 1878
308.228.Leikny Kaarbø, f. 1879
229.144.
Ole Johan Kaarbø
Født 14 dec. 1852.

Gift 20 okt. 1877139 med

Anna Wilhelmina Augusta Westgaard
Født 21 nov. 1855.

Børn af Ole Johan Kaarbø og Anna Wilhelmina Augusta Westgaard:

309.229.Julie Charlotte Darre Kaarbø, f. 1878, d. 1879
310.229.Wilhelm Kaarbø, f. 1879, d. 1880
311.229.Margit Kaarbø, f. 1879, d. 1879
230.144.
Simon Kildal Kaarbø
Født 13 apr. 1854139.

Gift 28 nov. 1878139 med

Elida Ernstsson
Født 3 mar. 1856.

Børn af Simon Kildal Kaarbø og Elida Ernstsson:

312.230.Isak Kaarbø, f. 1879
231.144.
Mikal Meyer Kaarbø
Født 14 feb. 1855.
232.144.
Wilhelm Kaarbø
Født 4 jul. 1857.
     Dampskibsexpeditør i Kapelvaag.
233.144.
Marie Magdalene Kaarbø
Født 30 mai 1859.
Død 14 jun. 1861.
234.144.
Marinius Kaarbø
Født 10 aug. 1861, Harstad, Trondenes.139,139.
Død 1898, Ervik, Trondenes.140.

Gift 1884140 med

Bernhardina Marie Olsdatter Blomli
Født 1863, Ervik, Trondenes.140.
     Datter af Ole Pedersen Blomli og Anna Kristianna Brosting Andreasdatter Killengren.

Børn af Marinius Kaarbø og Bernhardina Marie Olsdatter Blomli:

313.234.Valborg Kaarbø, f. 1885, Trondenes., d. _____
314.234.Ole Anathon Elias Kaarbø, f. 1895, Trondenes.
235.144.
Marie Magdalene Kaarbø
Født 10 jul. 1863.
236.144.
Magnus Severin Kaarbø
Født 28 feb. 1865139.
Død 1865139.
237.144.
Dorthea Ursin Kaarbø
Født 11 sep. 1866139.
238.146.
Kristian Kildal
Født 1856, Stangnes, Trondenes.19.
Død 187319.
239.146.
Petra Bendikte Kildal
Født 1858, Stangnes, Trondenes.19.
Død 1859, Stangnes, Trondenes.19.
240.146.
Simon Fredrik Kildal
Født 1860, Stangnes, Trondenes.19.

Utenfor ekteskap med19

Jakobina Marselie Arnesdatter
Født 1857, Sørvik, Trondenes.19.

Børn af Simon Fredrik Kildal og Jakobina Marselie Arnesdatter:

315.240.Amalia Joakime Kildal, f. 1878, Trondenes.
241.146.
Peder (Peter) Konrad Kildal
Født 1862, Stangnes, Trondenes.19.
     Til Amerika.19
242.146.
Martin Kildal
Født 1863, Stangnes, Trondenes.19.
Død 1865, Stangnes, Trondenes.19.
243.146.
Job Kildal
Født 1865, Stangnes, Trondenes.19.
244.146.
Kristoffer Kildal
Født 1868, Stangnes, Trondenes.19.
Død 1868, Stangnes, Trondenes.19.
245.146.
Marie Marselie Kildal
Født 1869, Stangnes, Trondenes.19.
     Til Amerika.19
246.146.
Johan Ursin Kildal
Født 1871, Stangnes, Trondenes.19.
     Til Amerika.19
247.146.
Kristian Emil Kildal
Født 1873, Stangnes, Trondenes.19.
Død 1874, Stangnes, Trondenes.19.
248.146.
Anna Kildal
Født 1875, Stangnes, Trondenes.19.
     Til Amerika.19
249.146.
Dødfødt (Stillborn)
Født 1881, Breivik, Trondenes.19.
Død 1881, Breivik, Trondenes.19.
250.146.
Maren Marie Thesman Kildal
Født 1881, Stangnes N., Trondenes.19.
     Til Amerika.19
251.154.
Kristian Bergliton Normann
Født 26 mar. 1858123.

Gift _____med

Berntine Kristianne Strøm
Født 26 jan. 1858123.
Død 8 jan. 1922123.
     Datter af Jørgen Johan Jørgensen Strøm og Karen Hagerup Heitmann.
     Ingen born.123
252.154.
Søren Normann
Født 9 jun. 1860123.
Død 1897123.
     Kom bort på sjøen i Lofoten 1897. Ugift.123
253.154.
Laurits Ingvard Bredal Normann
Født 25 sep. 1863123.

Gift _____med

Ingeborg Sofie Strøm
Født 1870141.
     Datter af Jørgen Johan Jørgensen Strøm og Karen Hagerup Heitmann.

Børn af Laurits Ingvard Bredal Normann og Ingeborg Sofie Strøm:

316.253.Jakob Normann
317.253.Karsten Normann
318.253.Sverre Normann
254.154.
Nikolai Jakob Berner Normann
Født 8 mai 1867123.
Død 1889, Amerika.123.
     Ugift.123
255.156.
Peder Mikal Sidenius Andreassen
Født 1863, Bø, Trondenes.127.
256.157.
Martina Rebekka Knutsdatter
Født 1845, Harstad, Trondenes.142.

Gift _____med

Hans Jakobsen Høye
Født 1846, Dovre, Oppland.143.
Død 1902, Sama, Trondenes.143.
     Søn af Jakob Hanssen og Anna Erlandsdatter.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
257.157.
Gjertrud Lovna Pettersdatter Næsvold
Født 1861, Seljestad, Trondenes.128.
     Til Ibestad, Astafjord.
258.157.
Hans Pettersen Næsvold
Født 1863, Seljestad, Trondenes.128.
     Til Ibestad, Astafjord.
259.157.
Hanna Emelie Pettersdatter Næsvold
Født 1865, Seljestad, Trondenes.128.
     Til Ibestad, Astafjord.
260.164.
Petra Jensina Lindberg Sørensdatter
Født 1867, Harstad, Trondenes.128.
261.164.
Ragnvald Mikal Sørensen
Født 1869, Harstad, Trondenes.128.

Gift _____med

Marta Kinsarvik
     Datter af Lars Kinsarvik.
262.164.
Hilda Eline Sørensdatter
Født 1874, Harstad, Trondenes.128.

Generation 10.

263.175.
Sakarias Martin Rafaelsen
Født 1879, Skånland Store, Trondenes19.
264.175.
Teodor Mikal Bernhard Warberg Rafaelsen
Født 1881, Skånland Store, Trondenes19.
265.175.
Mattis Johan Eberg Rafaelsen
Født 1884, Skånland Store, Trondenes19.
266.175.
Dødfødt
Født 1884, Skånland Store, Trondenes19.
Død 1884, Skånland Store, Trondenes19.
267.175.
Robert Marelius Valdemar Warberg Rafaelsen
Født 1886, Skånland Store, Trondenes19.
268.175.
Otelius Hagbart Rafaelsen
Født 1889, Skånland Store, Trondenes19.
Død 1892, Skånland Store, Trondenes19.
269.178.
Konrad Eberg Hartvigsen Normann
Født 1884, Sørrollnes, Astafjord.19.
270.182.
Teodora Benjaminsen
Født 1876, Vollstad, Trondenes19.
271.185.
Simon Fredrik Kildal
Født 1887.
     Bonde og agronom på Altevik, Sand i Bjarkøy.

Gift _____med

Frida Aldis Ingebrigtsen
Født 1895.

Børn af Simon Fredrik Kildal og Frida Aldis Ingebrigtsen:

319.271.Sigrunn Fransiska Kildal, f. 1916
320.271.Sverre Bernhoft Kildal, f. 1917
321.271.Mikal Nikolai Kildal, f. 1918
322.271.Solveig Edel Walborg Kildal, f. 1919
323.271.Margåt Dorthea Kildal, f. 1921
324.271.Olav Berg Kildal, f. 1921
325.271.Elsa Fredrikke Kildal, f. 1923
326.271.Sigurd Johan Kildal, f. _____
327.271.Simon Kildal, f. _____
328.271.Tordis Helene Kildal, f. _____
329.271.Torstein Helge Kildal, f. _____
272.185.
Johan Jacob Kildal
Født 1892.
     Bosittende i Brooklyn, New York, U.S.A.
273.185.
Hanna Rebekka Kildal
Født 1897.

Gift _____med

Rolf Eriksen
     Ingeniør i Harstad.

Børn af Hanna Rebekka Kildal og Rolf Eriksen:

330.273._____
331.273._____
332.273._____
333.273._____
274.188.
Mette Marie Kristoffersdatter Normann
Født 1892, Steinsland, Trondenes.137.
275.188.
Magnhild Therese Kristoffersdatter Normann
Født 1894, Steinsland, Trondenes.137.
276.188.
Elfrida Ulrikke Josefine Kristoffersdatter Normann
Født 1896, Steinsland, Trondenes.137.
277.188.
Signe Katrine Kristoffersdatter Normann
Født 1898, Steinsland, Trondenes.137.
278.195.
Nikolai Hilmar Schjelderup
Født 1873, Tovik, Trondenes.19.
279.195.
Lovisa Rebekka Schjelderup
Født 1875, Tovik, Trondenes.19.

Gift 190019 med

Anton Pedersen Østby
Født 1866, Steinkjer, Nord Trøndelag.19.
     Søn af Peder Pedersen.
     Tovik, Trondenes.
280.195.
Sofia Elisabet Schjelderup
Født 1878, Tovik, Trondenes.19.
281.195.
Marie Augusta Schjelderup
Født 1880, Tovik, Trondenes.19.
Død 1884, Tovik, Trondenes.19.
282.195.
Karl Didrik Schjelderup
Født 1883, Tovik, Trondenes.19.
     På ytre Tovik.

Gift _____med

Ingvarda Maria Johansen
Født 1886, Tennevoll, Lavangen, Astafjord.61.
     Datter af Kornelius Berg Johansen og Anna Katrina Johansdatter.
283.195.
Oskar Johan Schjelderup
Født 1886, Tovik, Trondenes.19.
284.195.
Hans Martin Schjelderup
Født 1893, Tovik, Trondenes.19.
285.204.
Søren Alfred Schjelderup
Født 1889, Tovik, Trondenes.19.
286.204.
Johannes Nikolai Schjelderup
Født 1891, Tovik, Trondenes.19.
Død _____.

Gift _____med

Constance Holmen
     Fra Målselv.
287.204.
Bjarne Arthur Heide Schjelderup
Født 1894, Tovik, Trondenes.19.
288.210.
Håkon Herbert Martin Hansen (Simonsen?)
Født 1898, Tovik, Trondenes.19.
289.210.
Jenny Maria Hansen (Simonsen?)
Født 1899, Tovik, Trondenes.19.
290.212.
Sverre Skandfer
Født 1910, Kulstadsjøen, Vefsn, NO.61.
     Kom til Ibestad på Ibestad.61
291.218.
Peder Albert Johansen Lind
Født 1875, Tovik, Trondenes.19.
     Til Vågan, Nordland.19
292.218.
Magnhild Johansdatter Lind
Født 1878, Harstad, Trondenes.19.
     Til Vågan, Nordland.19
293.219.
Ragna Cecilie Schjelderup
Født 1880, Tovik, Trondenes.19.
     Til Amerika.19
294.219.
Sigurd Schjelderup
Født 1881, Tovik, Trondenes.19.
Død 1881, Tovik, Trondenes.19.
295.219.
Tormod Konstantin Schjelderup
Født 1881, Tovik, Trondenes.19.
Død 1881, Tovik, Trondenes.19.
296.219.
Sigurd Reidar Schjelderup
Født 1883, Tovik, Trondenes.19.
     Til Amerika.19
297.220.
Sofie Rebekka Schjelderup
Født 1881, Tovik, Trondenes.19.
Død 1883, Tovik, Trondenes.19.
298.220.
Sofie Rebekka Schjelderup
Født 1884, Tovik, Trondenes.19.
299.220.
Sverre Otilius Schjelderup
Født 1886, Tovik, Trondenes.19.
300.220.
Hans Zakarias Schjelderup
Født 1888, Tovik, Trondenes.19.

Gift _____med

Ågot Krogh
     Fra Sørvågen, Moskenes.

Børn af Hans Zakarias Schjelderup og Ågot Krogh:

334.300.Niels Mikal Schjelderup, f. 1922
301.220.
Simon Kildal Schjelderup
Født 1892, Tovik, Trondenes.19.
302.220.
Anne Marie Schjelderup
Født 1895, Tovik, Trondenes.19,61.

Gift omkring 192061 med

Viggo Tande
Født 1888, Tovik, Trondenes.19.
     Søn af Severin Antonius Olsen Tande og Ellen Oline Eliasdatter Apenes.
303.223.
Marinus Kildal Johansen Lind
Født 1888, Tovik, Trondenes.19.
304.223.
Rudolf Antoni Johansen Lind
Født 1889, Tovik, Trondenes.19.
305.224.
Olga Johanna Albertina Olausdatter Aas
Født 1881, Fauskevåg, Trondenes.19.
Død 1913, Sandstrand, Trondenes.19.
306.228.
Wilhelm Darre Schjelderup Kaarbø
Født 24 nov. 1876139.
307.228.
Reidar (Darre) Kaarbø
Født 6 apr. 1878139.
     Ingeniør.
308.228.
Leikny Kaarbø
Født 19 dec. 1879139.
309.229.
Julie Charlotte Darre Kaarbø
Født 19 jul. 1878.
Død 15 mar. 1879.
310.229.
Wilhelm Kaarbø
Født 5 dec. 1879.
Død 5 jan. 1880.
311.229.
Margit Kaarbø
Født 5 dec. 1879.
Død 5 dec. 1879.
312.230.
Isak Kaarbø
Født 6 apr. 1879.
313.234.
Valborg Kaarbø
Født 1885, Ervik, Trondenes.19.
Død _____.
     Valborg utvandret med sin mann Olaf Vassbotten til USA.

Gift _____, Skilt / Divorced144med

Olaf Wasbotten
Født 1883, Florø, (Nordre-Bergenhus amt ?)145.
     Søn af Jakob Olsen Vasbotten og Marta Hagensdatter.
     Er år 1900 ugift, bosat hos foreldrene på Rosfjord i Lenvik og arbeider som «telefonist betjent ved dampskibsxp.»145

Børn af Valborg Kaarbø og Olaf Wasbotten:

335.313.Bill Wasbotten, f. 1905
336.313.Roy Wasbotten, f. 1907, Minnesota., d. _____
337.313.Bernice Wasbotten, f. 1910
314.234.
Ole Anathon Elias Kaarbø
Født 1895, Ervik, Trondenes.140.
315.240.
Amalia Joakime Kildal
Født 1878, Stangnes S., Trondenes.19.
     Til Amerika.19
316.253.
Jakob Normann
317.253.
Karsten Normann
318.253.
Sverre Normann

Generation 11.

319.271.
Sigrunn Fransiska Kildal
Født 1916.
320.271.
Sverre Bernhoft Kildal
Født 1917.
321.271.
Mikal Nikolai Kildal
Født 1918.
322.271.
Solveig Edel Walborg Kildal
Født 1919.
323.271.
Margåt Dorthea Kildal
Født 1921.
324.271.
Olav Berg Kildal
Født 1921.
325.271.
Elsa Fredrikke Kildal
Født 1923.
326.271.
Sigurd Johan Kildal
Født _____.
327.271.
Simon Kildal
Født _____.
328.271.
Tordis Helene Kildal
Født _____.
329.271.
Torstein Helge Kildal
Født _____.
330.273.
___________
331.273.
___________
332.273.
___________
333.273.
___________
334.300.
Niels Mikal Schjelderup
Født 1922.
335.313.
Bill Wasbotten
Født 1905144.
336.313.
Roy Wasbotten
Født 26 okt. 1907, Minnesota.146,144.
Død _____146,144.

Børn af Roy Wasbotten og _____:

338.336.Wasbotten
337.313.
Bernice Wasbotten
Født 1910144.

Generation 12.

338.336.
Wasbotten

Børn af Wasbotten og _____:

339.338.Candyce Ellison

Generation 13.

339.338.
Candyce Ellison

Kilder og Noter
1C. Klitgaard: Familien Brøndlund., s. 154. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift X (1945): 154-155
2K. Bloch: Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg hr. Niels Olufssøn Bye. Med endel oplysninger om nordlandsslektene Bye og Brønlund.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1944): 321-333
363 år, 7 mndr. og 8 dager gl.
4K. Bloch: Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg hr. Niels Olufssøn Bye. Med endel oplysninger om nordlandsslektene Bye og Brønlund., s. 326. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1944): 321-333
5C. Klitgaard: Familien Brøndlund., s. 155. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift X (1945): 154-155
6O 1681 oppgis han av faren å være 2 år gl.
7K. Bloch: Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg hr. Niels Olufssøn Bye. Med endel oplysninger om nordlandsslektene Bye og Brønlund., s. 328. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1944): 321-333
8I 1682 oppgis han å være ½ år gl.
9Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987.
10I slutten av januar 1733.
11K. Bloch: Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg hr. Niels Olufssøn Bye. Med endel oplysninger om nordlandsslektene Bye og Brønlund., s. 330. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1944): 321-333
12K. Bloch: Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg hr. Niels Olufssøn Bye. Med endel oplysninger om nordlandsslektene Bye og Brønlund., s. 331. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1944): 321-333
13trolovet i Hadsel 6. dec. 1709.
14Ole M. Kinnapel: Hr. Ole Jonsen, residerende kapellan til Medfjord sogn i Senjen fra 1645 til 1669 og hans etterslekt., s. 36. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVIII (1981): 34-64
15K. Bloch: Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg hr. Niels Olufssøn Bye. Med endel oplysninger om nordlandsslektene Bye og Brønlund., s. 331-332. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1944): 321-333
1644 år gl.
17C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 25
18C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 26
19Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
2016 år gl. ved manntallet år 1701.
21O.M.Kinnapel sætter fødselsåret til 1685.
22Manntallet 1701 av Börje Jonsson -- http://www.trekilen.com.
23Ole Martin Kinnapel: Slekten Trane fra Viborg (Kristiansund 1978), s. 22
2412 år gl. ved manntallet 1701.
25K. Bloch: Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg hr. Niels Olufssøn Bye. Med endel oplysninger om nordlandsslektene Bye og Brønlund., s. 332. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1944): 321-333
26Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 171
279 år gl. ved manntallet 1701.
28K. Bloch: Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg hr. Niels Olufssøn Bye. Med endel oplysninger om nordlandsslektene Bye og Brønlund., s. 333. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1944): 321-333
29Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-10-04
309 år gl. ved manntallet 1701. Antagelig tvilling med Søren.
3133 år, 21 uker og 5 dager gl.
325 år gl. ved manntallet 1701
33IGI - http://www.familysearch.com
34I 1720 oppgis hun å være i sitt 14de år.
35Email: Remi Pedersen
36Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 117
37Konrad Naustvik: Litt om lensmann Jon Pedersen, Hegstad, og ein del av etterkomarane hans., s. 183. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXV (1976): 177-186
38Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 484
39Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
40O.M.Kinnapel sætter fødselsåret til 1722.
41Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 172
42Ole Martin Kinnapel: Slekten Trane fra Viborg (Kristiansund 1978), s. 29
43Ifølge IGI - http://www.familysearch.com - født 2. mar. 1704 men det kan vel neppe være rigtigt.
44Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 248
45Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 235
46Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 486, 488
47Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 486
48Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 488
49Margrethe's mor Gjertrud er tremming til Erik Bredal Bloch.
50Kr. Bloch: Hvem var Sophia Bredal?, s. 327. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift X (1946): 326-328
51Sølvi Arntzen
52Sølvi Arntzen der henviser til NST III.
53Iflg. NST 3, s. ?, skal hun være født 16. jan. 1738 i Elden i Beistaden.
54Sissil Bruun Sørensen
55Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,101
56Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:207, 683
57Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94)
58Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 118
59Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
60Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 130
61Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
62Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 173
63Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:172
64Folk og Slekt i Trondenes skriver at hav var født år 1753.
65Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-07-19
66"Folk og Slekt i Trondenes" skriver at de ble gift år 1792.
67Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 12
68Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 250
69Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,230
70d. esto mihi.
71Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 246. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
72Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 46
73I NST 14, s. 246 står der at han døde 9. okt. 1858.
74Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 46
75Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 119
76Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:46
77Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:211
78Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:118
79Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:182
809 år gl. ved FT1801
81Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 511
82Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:71
83Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:70
84Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 245. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
85Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 89
86Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:173
87Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:106
88Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 176
89Tvilling.
90d. mis.
91Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:175
92Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 3
93Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:370
94Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:369
95Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 61
9622. søndag etter treein. 1764.
9768 år gl.
98Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 113
99Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:559
1009 år gl. ved FT 1801.
101Slektsforeningen Berner, Oslo: Berner: En norsk slekt i 300 år, s. 132
102Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 190
103Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 490
104Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 73
105Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:252
106Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:250
107"sund. sept. 1802", antager jeg skal være 1st søndag i sept.
108Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 62
109Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 509
1102. adv.
1115. s. e. påske.
112Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 131
113Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:45
114Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 92
115Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 90
116Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:220
11719 år gl.
118Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:47
119Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:515
120Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:197
121Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:195
122Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:560
123Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 71
124Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 491
125Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:74
126Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:119
127Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:76
128Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:255
129"Folk og Slekt i Trondenes" skriver han døde på Seljestad.
130Johan Hveding skriver at han var født år 1832.
131Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 63
132Johan Hveding har år 1841 som fødselsår.
133Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 247. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
134Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 248. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
135Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 66
136Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 65
137Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:50
138Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:48
139Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
140Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:323
141Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:471
142Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:457
143Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:522
144Candyce Ellison , April 2002.
145Digitalarkivet: Folketellingen 1900.
146Ancestry.com