© 2001 Simon Ellefsen

Broch

Opdateret 21 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Peder Olsen Broch (Borch?)
     Buntmaker i Trondheim.
     Skifte 12 sep. 1708, Trondheim.1Lagverge Anders Schiøtte. Sølv 97, avbrendt gårds grunn 60, ialt 709 - 245 rd..

Gift 1° _____med

Kirsten Olsdatter
     Datter af Ole og Olsdatter.
     Skifte 6 dec. 1684, Trondhjem.2.

Gift 2° _____med

Inger Andersdatter
     Skifte 21 nov. 1719, Trondheim.3Gård 320 rd., ialt 531 - 86 rd. Hans Michelsen Bernhoft entlediget som formynder for Barbra og broren Anders..

Børn af Peder Olsen Broch (Borch?) og Kirsten Olsdatter:

2.1.Oluf Pedersen Broch, f. omkr. 1670
3.1.Daniel Pedersen Broch, f. omkr. 1672
4.1.Peder Pedersen Flieger (Fleiger), f. omkr. 1674, d. 1718
5.1.Ingeborg Pedersdatter Broch (Borch?), f. omkr. 1678
6.1.Anne Helene Pedersdatter Broch, f. omkr. 1680

Børn af Peder Olsen Broch (Borch?) og Inger Andersdatter:

7.1.Kiersten Pedersdatter Broch, f. omkr. 1685
8.1.Anders Pedersen Broch, f. omkr. 1689
9.1.Baltzer Pedersen Broch, f. omkr. 1690
10.1.Barbara Pedersdatter Broch, f. omkr. 1693

Generation 2.

2.1.
Oluf Pedersen Broch
Født omkring 16704.
     Resid. Pastor til Vessen.5
     Resid. Pastor til Vefsen.
     Stamfar for legatslekten Broch.

Gift _____med

Schoge Resen
     Datter af Christopher Povelsen Resen og Øllegård Steensdatter Lindved.
3.1.
Daniel Pedersen Broch
Født omkring 16726.
     Har ved farens skifte 1709 vært i lære hos Jens Christensen gullsmed.
4.1.
Peder Pedersen Flieger (Fleiger)
Født omkring 16747.
Død 25 nov. 17188.
     «med handel og bruk på andre steder».1
     Skifte 26 nov. 1718, Trondheim.8død natten før i losji i Hans Michelsens hus. Sølv 12 rd., handelsvarer, alt solgt ved auksjon for 526 rd., ialt 589 - 1158 rd. Bror herr Ole Broch, Dolstad kreditor ved bror Anders Broch..
5.1.
Ingeborg Pedersdatter Broch (Borch?)
Født omkring 16789.

Gift 170510 med

Anders Claussen Parelius
Født omkring 167710.
     Søn af Claus Jenssøn Parelius og Kirsten Steensdatter.
     Ble løytnant. Bodde i Sunndal.10
6.1.
Anne Helene Pedersdatter Broch
Født omkring 168011.
     Opholder sig 1708 hos broren hr. Oluf Broch i Vefsen.1
7.1.
Kiersten Pedersdatter Broch
Født omkring 168512.

Gift _____med

Peder Borch
     Reg.feltskjær.3
8.1.
Anders Pedersen Broch
Født omkring 168913.
9.1.
Baltzer Pedersen Broch
Født omkring 169014.
     Sogneprest i Sandsvær. [Se NST 10, s. 37].
     Feltprest ved oberst Storms reg.3
10.1.
Barbara Pedersdatter Broch
Født omkring 169315.
     Ugift 1719.3

Kilder og Noter
1Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 51. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
2Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 298. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
3Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 310. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
414 år gl. ved morens skifte 6. dec. 1684.
5Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 379
612 år gl. ved morens skifte 6. dec. 1684.
710 år gl. ved morens skifte 6. dec. 1684.
8Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 315. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
96 år gl. ved morens skifte 6. dec. 1684.
10Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 166
113 år gl. ved morens skifte 6. dec. 1684 - 28 år gl. ved farens skifte 12. sept. 1708.
1223 år gl. ved farens skifte 12. sept. 1708.
1319 år gl. ved farens skifte 12. sept. 1708. - 33 år gl. ved morens skifte 21. nov. 1719.
1418 år gl. ved farens skifte 12. sept. 1708.
1515 år gl. ved farens skifte 12. sept. 1708 - 25 år gl. ved morens skifte 21. nov. 1719.