© 2001 Simon Ellefsen

Brix & Wisløff

Opdateret 21 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
___________

Gift 1° _____med

Peder (Brix?)

Gift 2° _____med

Thomas

Børn af _____ og Peder (Brix?):

2.1.Laurits Pedersen Brix, f. 1634, Stolsgaard i Ribe., d. 1699

Børn af _____ og Thomas:

3.1.Niels Thomassen Wisløff, d. omkr. 1705
4.1.Rasmus Wisløff

Generation 2.

2.1.
Laurits Pedersen Brix
Født 2 feb. 1634, Stolsgaard i Ribe.1.
Død 1 jan. 1699, «nyttårsdag».2.
     Borgermster i Trondhjem.3
     President i Trondhjem.4
     Skifte 13. april 1706 i Horsens efter Jacob Lauritzen Riber. Arvinger var avdøde magistratspresident i Trondhjem Lauritz Brix's barn.5
     Skifte i Horsens 1706 13/4 efter Jacob Lauritzen Riiber. Arvingene var: Salig Præsident Brixis Børn i Trun Hiemb, Nils Thommesen, Byschriver ibd., Mette Salig Clemmend Nissens i Uder Bierum herred ved Riibe, item Peder Andersens Børn i Hillerup ved Riibe og andre hans Søsken som icke endnu egentlig skal være bekjendt, saa og hæderlig Hr Jacob Anderssen, Præst i Huusbye ved Ryssensten (?) og hans Søster Gunder Andersens datter der sammesteds saavel som ærverdige hæderlige og vellærde Hr Hans Friis, Præst i Vilsløf og Provst udi Giørding Malt Herred, og salig Hr Christian Friis' efterladte Børn, saa og Byfogden udi Riibe Sr Lauritz Mortensen Friis. Boet var fallit.6
     Han var en halvbror av bytingskriver Nils Thomasen Wisløff.1
     Brix har trolig vært en kontroversiell person for Melchior Augustinussen skriver i sine annaler at: «nyttårsdag døde Præsident Lars Brix efter lang og besværlig Sygdom en hard død. Blev ikke begrædt af mange».2
     S.H. Finne-Grønn, "Abel: den store Mathematikers Slegt" (Kria. 1899), s. 175, skriver at guldsmed i Trondhjem Jacob Abel's hustru Riborg Pedersdatter, var en søster af præsident Laurits Pedersen Brix. Finne-Grønn skriver også hennes fulde navn som Riborg Pedersdatter Brix. Finne-Grønn har muligvis konkluderet dette på baggrund af et notat i Trondhjem pantebok fra 1683 hvori Jacob Abels enke udsteder en obligation på 100 rd. »med Pant i min nye Gaard ved det ny-anlagte Torv, som ieg hafver kiøbt af min Svoger Hans Efvertsen«. Finne-Grøn forklarer herefter hvordan Hans Edvardsen Meyer er bror av Thomas Edvardsen Meyer, hvis enke Birgitte Østensdatter i 1663 blev gift med præsident Laurits Pedersen Brix - og altså på denne lidt "kringlede" måde blev Riborg Pedersdatter svigerinne til Hans Edvardsen, og måtte derfor være en søster av præsident Brix. Men som man kan læse i Dahl's, Embetsmenn i Midt-Norge 1660-1700, s. 91, blev fogd i Strinda Hans Evertsen Meyer gift med Margrethe Pedersdatter, en datter av fogd i Herjedal Peder Jensen. Margrethe Pedersdatter er en søster (eller halvsøster) av Riborg Pedersdatter. Derfor tror jeg [Simon Ellefsen] ikke at Riborg Pedersdatter er en søster av præsidenten som Finne-Grønn skriver.
     Skifte 31 jan. 1699, TrondhjemEnkens lagverge Niels Thomesen Wisløf. Enkens festensgave gull og juveler for 502. Christian hadde fått sølvkanne på 92½ lodd av Anne sal. Vincent Friis. Gregori do. 72 lodd fra sal. biskop dr. Sletter. Gull og juveler for 361, rede penger og sølv 1032, kontrafeier av ektefellene og «en prest», 14 kontrafeier «mest gamle konger», trelast, korn, bygård 1600, gårder, plasser og jordegods, ialt 11817, uvisse 877, gjeld 3952, aksisen for Romsdal og Nordmøre tollsteder.7.

Gift 1° _____med

Berete Østensdatter
     Skifte 9 jan. 1672, Trondhjem8.

[Gift 1° med Thomas Evertsen Meyer; Gift 2° med Laurits Pedersen Brix (2 feb. 1634 - 1 jan. 1699)].

Gift 2° _____med

Kirstine Nielsdatter

Gift 3° _____med

Anne Gregersdatter
     Skifte 24 feb. 1719, Trondhjem9.

Børn af Laurits Pedersen Brix og Berete Østensdatter:

5.2.Thomas Brix, f. omkr. 1663
6.2.Peder Lauritsen Brix, f. omkr. 1667
7.2.Østen Lauritsen Brix, f. omkr. 1669

Børn af Laurits Pedersen Brix og Kirstine Nielsdatter:

8.2.Birgitte Lauritsdatter Brix, f. 1673, d. 1742
9.2.Marie Lauritsdatter Brix

Børn af Laurits Pedersen Brix og Anne Gregersdatter:

10.2.Gregers Christopher Lauridsen Brix, f. omkr. 1683
11.2.Margrethe Kirstine Lauridsdatter Brix, f. 1684, d. 1764
12.2.Christian Lauridsen Brix, f. omkr. 1685, d. 1748
13.2.Anne Marie Lauridsdatter Brix, f. omkr. 1687
14.2.Maren Lauridsdatter Brix, f. omkr. 1690
15.2.Frederik Lauridsen Brix, f. omkr. 1694
16.2.Charlotte Lauridsdatter Brix, f. omkr. 1696
3.1.
Niels Thomassen Wisløff
Død omkring 1705.
     Stilling: Bytingskriver i Trondhjem10
     Han var en halvbror av president Laurits Pedersen Brix (1634-1699). Det ble betalt for Wisløffs begravelse den 26. mar. 1705.11
     Skifte 5 mai 1705, Trondhjem.12.

Gift 1° 11 nov. 167411 med

Else Nilsdatter Muus
Født 1 jan. 1650, Trøgstad.11.
Død 7 dec. 1684, Trondheim.11.
     Datter af Nils Lauritsen Muus.

Gift 2° _____med

Anna Margrethe Povelsdatter Bierch
Død omkring 1704.
     Datter af Povel Jespersen Bierch og Birgitte Olsdatter Børting.
     Det ble betalt for hennes begravelse den 10. sept. 1700.11
     Skifte 11 nov. 1704, Trondhjem.131848 - 662. Bygård 500, jordegods, gull 201, sølv 359..

Børn af Niels Thomassen Wisløff og Else Nilsdatter Muus:

17.3.Thomas Nielsen Wisløff, f. 1674, Trøgstad., d. 1754
18.3.Ide Nielsdatter Wisløff, f. omkr. 1676
19.3.Peder Nielsen Wisløff, f. omkr. 1677
20.3.Niels Nielsen Wisløff, f. omkr. 1678
21.3.Maria Christina Nielsdatter Wisløf, f. omkr. 1682
22.3.Laurs (Laurits) Nielsen Wisløff, f. omkr. 1683

Børn af Niels Thomassen Wisløff og Anna Margrethe Povelsdatter Bierch:

23.3.Else Nielsdatter Wisløff, f. 1685
24.3.Povel Nielsen Wisløff, f. omkr. 1688
25.3.Petter Christian Nielsen Wisløff, f. 1690
26.3.Morten Nielsen Wisløff, f. 1691
27.3.Birgitta Catharina Nielsdatter Wisløff, f. omkr. 1693
4.1.
Rasmus Wisløff
     ?? Muligvis bror av Niels Thomasen Wisløff, eller ??. Den 13. april 1706 i Horsens afholdes der skifte efter Jacob Lauritzen Riiber, og som arving nevnes bl.a. Nils Thommesen (Wisløff), men en Rasmus nevnes ikke. Dette kan skyldes at Rasmus er død uden at efterlade sig nogen børn.

Gift før 1687 med

Bendigta Mortensdatter
     Datter af Morten Eriksen Aasen og Kirsti Larsdatter.

Generation 3.

5.2.
Thomas Brix
Født omkring 166314,8.
     Tituleres monisur.15
     Skifte 20 sep. 1702, Trondhjem16.

Gift 12 aug. 1688, Hjemmeviet17 med

Anna Margareta Brüghmann
Død 170217.
     Datter af Humpfrey Hieronimussen Brüghmann og Sara Andersdatter Riber.

Børn af Thomas Brix og Anna Margareta Brüghmann:

28.5.Lars Brix
29.5.Johan Brix, d. 1739
6.2.
Peder Lauritsen Brix
Født omkring 166718,8.
     I live ved farens skifte 31. jan. 1699.4
7.2.
Østen Lauritsen Brix
Født omkring 166919,8.
     I live ved farens skifte 31. jan. 1699.4
8.2.
Birgitte Lauritsdatter Brix
Født 1673.
Død 4 feb. 174220.

Gift 1° 169121 med

Simon Simonsen Hoff
Født omkring 163421.
Død 2 okt. 1708, Trondheim.21, begravet 10 okt. 1708, Domkirken i Trondheim.21.
     Søn af Simon Pedersen Hoff.
     Han ble student fra Fredriksborg skole i 1653. Tok sin magistergrad den 8. sept. 1669, uten å ha vært i København. Han ble konrektor ved Trondheim katedralskole i 1660. I 1667 ble han rektor og sto til i 1693. I 1693 ble han så lektor. Han var altså knyttet opp mot katedralskolen i 48 år. Hans maleri henger i Trondheim katedralskoles korridor den dag i dag.21
     Den 15. nov. 1693 optreder mag. Simen Hof som lagverge for svigerinden Marie Lauridsdatter Brix barn med avdøde rådmann Hans Pittersen Smit.3
     Simon var en halvbror av Hr Peder Henriksen Aschani, hospitalprest og prest på Møre.22

[Gift 1° 1662 med Karen Nielsdatter Schjelderup (f. 31 mar. 1645); Gift 2° 1691 med Birgitte Lauritsdatter Brix (1673 - 4 feb. 1742)].

Gift 2° _____med

Peder Schjelderup
Født 1662.
Begravet 31 dec. 1737, Evjen i Ørkedalen., 75 Aar gl.20.
     Søn af Søren Hansen og Anne Pedersdatter Schjelderup.
     Conrektor i Throndhjem. (mange børn).

Børn af Birgitte Lauritsdatter Brix og Simon Simonsen Hoff:

30.8.Karen Kierstine (Katarina) Hoff, d. 1805, Trondhjem

Børn af Birgitte Lauritsdatter Brix og Peder Schjelderup:

31.8.Anna Pedersdatter Schjelderup, f. 1711, d. 1773
32.8.Søren Pedersen Schjelderup, d. 1753, Støren ?
9.2.
Marie Lauritsdatter Brix

Gift 1° _____med

Hans Pittersen Smitt
     Rådmann i Trondhjem.3
     Skifte 15 nov. 1693, TrondhjemGull, juveler, sølv bl.a. 6 sølvskjeer med herr Percy's navn, to seierverk, 28 våpen, 1/8 i galioten Jomfru Gjertrud med skipper Jacob Mortensen 250 Rd. med forkjøpsrett for Johan Vinkop i Amsterdam. Enken morsarv 923. Brutto 2232, netto 1313 Rd.23.

Gift 2° 12 jan. 1697, Trondhjems Domkirke24 med

Jørgen Lund
Født 10 okt. 167125,24.
Død _____, København..
     Søn af Raphael Lund og Sophie Randulf.
     Han er sandsynligvis den «Georgius Lundius», der - sammen med sin Broder (?) «Johannes Lundius» blev Student 1690, 25. Juli (begge privat dimitterede og vælgende sig Professor Willum Worm til Privatpræceptor). Ligeledes blev «Georgius Raphaelis Lundius» 1691 den 18. Mai Philosophiæ Baccalaureus (under Dr. Caspar Bartholins Dekanat).24
     Om denne Jørgen Lund beretter Brodersønnen, Hr. Jakob Matssøn Lund i sin «Annotationsbog» Følgende: Han «var Student og fik et slet Giftermaal i Maria Brix. Han rejste siden til K.havn at solicitere og blev Krigs Raad og der døde. Hun lod sig imidlertid besove af en ved Navn Lorentz Angel, hvorpaa hun rejste til Hitteren at ligge i Barselseng, fik Tvillinger og døde tilligemed dem.»24

Børn af Marie Lauritsdatter Brix og Hans Pittersen Smitt:

33.9.Hans Hansen Smitt, f. 1693, Trondhjem.

Børn af Marie Lauritsdatter Brix og Jørgen Lund:

34.9.Raphael Lund
35.9.En Datter
36.9.En Datter
10.2.
Gregers Christopher Lauridsen Brix
Født omkring 168326,4.
11.2.
Margrethe Kirstine Lauridsdatter Brix
Født 13 sep. 168427.
Død 176427.

Gift 26 jan. 171727 med

Oluf Olufsen Tønder
Født 21 jun. 166327.
Død 172527.
     Søn af Ole Christophersen Tønder og Maren Jørgensdatter Skielderup.
     Augustinussen [Melchior, formannen i embetet og svigerfar] sier at han kalte ham til medtjener i 1689. Ifølge Tønder var han kapellan her [Meldal] til 1707 da han ble sogneprest her [i Meldal]. Var sogneprest til sin død i 1725.27

[Gift 1° 24 jun. 1696 med Elisabeth (Lisbeth) Melchiorsdatter (Meldal) (18 jun. 1679 - 17 mar. 1716); Gift 2° 26 jan. 1717 med Margrethe Kirstine Lauridsdatter Brix (13 sep. 1684 - 1764)].

Børn af Margrethe Kirstine Lauridsdatter Brix og Oluf Olufsen Tønder:

37.11.Ane Lisabeth Olufsdatter Tønder, f. 1717, d. 1775
38.11.Margrethe Boleta Olufsdatter Tønder, f. 1719
39.11.Lars Brix Olufsen Tønder, f. 1720
40.11.Peder Olsen Tønder, f. 1721, d. 1813
41.11.Hans Olufsen Tønder, f. 1722, d. 1735
12.2.
Christian Lauridsen Brix
Født omkring 168528,4.
Død 174827.
     ? GÆT - Han må være den Christian Brix (død 1748), kapellan i Meldal, der ekter enken Ellen Olufsdatter Tønder ?

Gift _____27med

Ellen Olufsdatter Tønder
Født 169827.
     Datter af Oluf Olufsen Tønder og Elisabeth (Lisbeth) Melchiorsdatter (Meldal).

[Gift 1° 16 jun. 1717 med Niels Nielsen (Støren) (omkr. 1687 - 1720); Gift 2° med Christian Lauridsen Brix (omkr. 1685 - 1748)].
13.2.
Anne Marie Lauridsdatter Brix
Født omkring 168729,4.
14.2.
Maren Lauridsdatter Brix
Født omkring 169030,4.
15.2.
Frederik Lauridsen Brix
Født omkring 169431,4.

Gift 21 jan. 172232 med

Elisabeth Olsdatter Tønder
Født 24 jun. 170127.
     Datter af Oluf Olufsen Tønder og Elisabeth (Lisbeth) Melchiorsdatter (Meldal).

[Gift 1° 21 jan. 1722 med Frederik Lauridsen Brix (f. omkr. 1694); Gift 2° 1749 med Marcus Holst Sodemann (1704 - 1755)].
16.2.
Charlotte Lauridsdatter Brix
Født omkring 169633,4.

Gift _____med

Hans Hansen Grøn
Døbt 13 dec. 169034.
     Søn af Hans Johanssøn Grøn og Ingeborg Iversdatter Munthe.
     Hans, døpt 13. dec. 1690. Var på akademiet i 1710 [skifte etter faren?]. Ble senere sogneprest i Kvernes.34
17.3.
Thomas Nielsen Wisløff
Født 21 nov. 1674, Trøgstad.35,11.
Død 24 jul. 175411.
     Fullm. (1704), Bytingskriver (1705) i Trondhjem efter sin far.10

Gift _____11med

Ciccile Margrethe Pedersdatter
Død _____, Gellein i Leinstrand.11.
18.3.
Ide Nielsdatter Wisløff
Født omkring 167636,12.
     Hornemann har henne som gift med løytnant Peter Riis.11
19.3.
Peder Nielsen Wisløff
Født omkring 167737,12.
     Er i Amsterdam ved faderens skifte 5. mai 1705.12
     Var på Kongsberg. Ifølge Hornemann gift med Anniken Skjerven.11

Gift _____med

Anniken Schjerven
20.3.
Niels Nielsen Wisløff
Født omkring 167838,12.
     Sorenskriver over Hadeland og Valdres (1705).12
21.3.
Maria Christina Nielsdatter Wisløf
Født omkring 168239,12.
22.3.
Laurs (Laurits) Nielsen Wisløff
Født omkring 168340,12.
     Er i København ved faderens skifte 5. mai 1705.12
23.3.
Else Nielsdatter Wisløff
Født 168541,10.
     Hornemann har henne som gift med Christen Wulf Molbek, rektor i Kristiansand.11

Gift _____med

Christen Wulf Molbek
     Rektor i Kristiansand.11
24.3.
Povel Nielsen Wisløff
Født omkring 168842,10.
     Ble sorenskriver i Råbyggelaget.11
25.3.
Petter Christian Nielsen Wisløff
Født 169043,10.
     Ble oberst og sjef for det Strindenske kompani.11

Gift 172444 med

Martha (Mette) Sophia Collin
Født 15 mai 170244.
Død 15 okt. 176045,44.
     Datter af Jens Hanssøn Collin og Karen Olsdatter Tønder.
     Umyndig ved broren Ole Collins skifte 16. jan. 1713.46
26.3.
Morten Nielsen Wisløff
Født 169147,10.
27.3.
Birgitta Catharina Nielsdatter Wisløff
Født omkring 169348,10.

Generation 4.

28.5.
Lars Brix
     Var ved mosteren Gidskens død i 1732 boende i Trondhjem.49
29.5.
Johan Brix
Død 173949.
     Død 1739 som handlene i X-sund. Den 28. aug. 1730 underskrev han med 13 andre handlene en ansøkning om kjøpmannsrettigheter for "Lillefosen". Den 27. juli 1739 var det skiftesamling i hans og hustrus bo. De var formentlig barnløse.49
     Skifte 1737-1742, Trondheim.50(Johan Brix i Lille Fosund og hans Huustroe Elisabeth Thue)..

Gift _____med

Elisabeth Johansdatter Thue
     Skifte 1737-1742, Trondheim.50(Johan Brix i Lille Fosund og hans Huustroe Elisabeth Thue)..

[Gift 1° med Christopher Aagesen Holck (f. 1681); Gift 2° med Johan Brix (d. 1739)].
30.8.
Karen Kierstine (Katarina) Hoff
Døbt 30 dec. 1706, Trondhjem51.
Død 14 nov. 1805, Trondhjem51.

Gift 19 mar. 1744, Trondhjem52 med

Lorentz Bondix Bie
Døbt 6 mai 1713, Trondhjem52.
Død 10 jan. 1787, Trondhjem52.
     Søn af Lars Ottosen og (Berette) Johanne Nielsdatter Bie.
     Købmand og Factor i Trondhjem og en af Byens "Tolv Mænd". Efterslægt i Danmark.52
31.8.
Anna Pedersdatter Schjelderup
Født 3 jun. 171120.
Død 15 mai 177320.

Gift 28 jan. 1750, Domkirken i Trondheim.20 med

Antonius Krenckel
Født 21 aug. 170620.
Død 21 mai 177520, begravet 30 mai 1775, Ørkedalen.20.
     Evjen i Ørkedalen.20
32.8.
Søren Pedersen Schjelderup
Død 2 aug. 1753, Støren ?53.
     Premierløytnant.53

Utenfor ekteskap med

Beret Christiansdatter Rasbech
     Datter af Christian Rasbech og Lucie Schjelderup.
     ! Sandsynligvis et af Christian Rasbech og Lucie Schjelderups 4 børn !

Gift 1° _____med

Theodora Maria Lemche
Døbt 19 dec. 1719, Sælbo.20.

Gift 2° 174820 med

Bolette Jensdatter Randulf
Født omkring 171653.
Død omkring 177053.
     Datter af Jens Jensen Randulf og Riborre Madsdatter Hage.

Børn af Søren Pedersen Schjelderup og Beret Christiansdatter Rasbech:

42.32.Birgitte Christina Schjelderup

Børn af Søren Pedersen Schjelderup og Theodora Maria Lemche:

43.32.Bereth Sørensdatter Schjelderup, f. 1742, d. 1822, (Værdal?).
44.32.Peder Sørensen Schjelderup, f. 1744, Støren, d. 1824, Ringve
45.32.Volcken Maria Schjelderup, d. 1814, Verdal.
46.32.Theodora Maria Schjelderup, d. 1778, Ørkedal.

Børn af Søren Pedersen Schjelderup og Bolette Jensdatter Randulf:

47.32.Riborg Schjelderup, f. 1749, d. 1782
48.32.(Anne) Christine Munch Schjelderup, d. 1794, Røros
33.9.
Hans Hansen Smitt
Født mai 1693, Trondhjem.54,3.
34.9.
Raphael Lund
     Underofficer.24

Gift 1718, Trondhjem55,56 med

Marithe Andersdatter (Killingberg)

Børn af Raphael Lund og Marithe Andersdatter (Killingberg):

49.34.John (Raphaelssøn) Lund
50.34.Fredrik Christian (Raphaelssøn) Lund, d. før 1724
51.34.Kirsten (Raphaelsdatter) Lund
52.34.Lucine (Raphaelsdatter) Lund
53.34.Fredrik Christian (Raphaelssøn) Lund
54.34.Johanne (Raphaelsdatter) Lund
35.9.
En Datter
     Ubekjendt.
36.9.
En Datter
     Ubekjendt.
37.11.
Ane Lisabeth Olufsdatter Tønder
Født 3 nov. 171727.
Død 29 sep. 177527.

Gift 175827 med

Peder Iversen
     Borger i Trondheim.27
38.11.
Margrethe Boleta Olufsdatter Tønder
Født 28 jan. 171927.
     Døde ugift.27
39.11.
Lars Brix Olufsen Tønder
Født 21 mar. 172027.

Gift _____27med

Johanna Bagge
40.11.
Peder Olsen Tønder
Født 3 jun. 172127.
Død 28 sep. 181357.
     Sogneprest i Sundal fra 22. juni 1764.57

Gift 28 mar. 1765, Sundal. med

Jeremia Margrethe Borch
Født 173558.
Død 25 sep. 181357.
     Datter af Peder Jeremiassen Hass Borch og Karen Johansdatter Schjelderup.
41.11.
Hans Olufsen Tønder
Født 16 jul. 172227.
Død 173527.

Generation 5.

42.32.
Birgitte Christina Schjelderup
Døbt 11 apr. 1740, Domkirken i Trondheim20.

Gift _____med

Jens Peter Dorenfeldt
     Guldsmed.20

Børn af Birgitte Christina Schjelderup og Jens Peter Dorenfeldt:

55.42.Anna Schjelderup Dorenfeldt, f. 1763, d. 1846
43.32.
Bereth Sørensdatter Schjelderup
Født 174259.
Død 4 aug. 1822, (Værdal?).60,20.
     Berthe Scheldrup, 58 år gl. og enke «har kaar» hos Ane Cathrine Bernhoft på Engen gård i Ørkedal.61

Gift _____20med

Hans Morten Sommer
Født 24 sep. 173720, døbt 1 okt. 173720.
     Søn af Jens Hansen Sommer og Maren Maria Lorentzdatter Holst.

Børn af Bereth Sørensdatter Schjelderup og Hans Morten Sommer:

56.43.Maren Maria Sommer, f. omkr. 1768
57.43.Theodora Marie Sommer, d. 1843, Brønnøy
44.32.
Peder Sørensen Schjelderup
Født 25 nov. 1744, Støren62, døbt 30 nov. 1744, Støren20.
Død 23 okt. 1824, Ringve62.
     Sogneprest til Strinden.62
     «Præst til strinden med 180 rdl. indkomme».61

Gift 17 okt. 177962 med

Martine Kristensdatter Lind
Døbt 10 sep. 1750, Domkirken i Trondheim.20.
Død 19 jun. 180062,20.

Børn af Peder Sørensen Schjelderup og Martine Kristensdatter Lind:

58.44.Søren Pedersen Schjelderup, f. 1782, d. 1841
45.32.
Volcken Maria Schjelderup
Døbt 13 okt. 1746, Støren.20.
Død 24 mar. 1814, Verdal.63.

Gift 16 mar. 177520 med

Jens Nicolai Meldal
Født 1741, (Kvekne?)64,20.
Død 16 mai 1809, Verdal.63.
     Handelsm. Værdalsørene.20
     «Procurator og udligger borger» på Værdalsørene.61
46.32.
Theodora Maria Schjelderup
Døbt 23 feb. 1748, Støren.20.
Død 18 jan. 1778, Ørkedal.20.
47.32.
Riborg Schjelderup
Født 11 jul. 174920.
Død 9 mar. 178220.

Gift 30 jun. 176720 med

Martinus Lind Nissen
Født 19 jan. 174420.
Død 9 jul. 179520.
     Justitsraad.

[Gift 1° 30 jun. 1767 med Riborg Schjelderup (11 jul. 1749 - 9 mar. 1782); Gift 2° 6 feb. 1783 med Maren Louman Krog (1753 - 20 feb. 1787); Gift 3° 17 dec. 1789 med Knerke Margrethe Thurman (1751 - 1 aug. 1814)].

Børn af Riborg Schjelderup og Martinus Lind Nissen:

59.47.Hans Nissen, d. 1843
60.47.Peder Schjelderup Nissen, f. 1775, Trondhjem, d. 1826
61.47.Maren Nissen, f. omkr. 1778
48.32.
(Anne) Christine Munch Schjelderup
Døbt 18 feb. 1751, Støren kirke53.
Død 7 nov. 1794, Røros53.

Gift 14 feb. 177220 med

Theodorus Bergman Clausen Holst
Født 4 jun. 174553, døbt 4 jun. 1745, Røraas.20.
Død 14 jan. 1798, Røros53.
     Søn af Claus Paulsen Holst og Johanne Bergmann.

Børn af (Anne) Christine Munch Schjelderup og Theodorus Bergman Clausen Holst:

62.48.Søren Schjelderup Holst, f. omkr. 1773
63.48.Christian Munck Holst, f. omkr. 1787
49.34.
John (Raphaelssøn) Lund
Døbt 5 nov. 1718, Trondhjem Domkirke56.
50.34.
Fredrik Christian (Raphaelssøn) Lund
Døbt 24 feb. 1720, Trondhjem Domkirke56.
Død før 1724.
     Formodentlig død tidligt [før 1724].56
51.34.
Kirsten (Raphaelsdatter) Lund
Døbt 4 nov. 1721, Trondhjem Domkirke56.
52.34.
Lucine (Raphaelsdatter) Lund
Døbt 15 dec. 1722, Trondhjem Domkirke56.
53.34.
Fredrik Christian (Raphaelssøn) Lund
Døbt 15 jul. 1724, Trondhjem Domkirke56.
     Er vel den «Provisor Fredr. Chr. Lund», der 1752, 26. Oktbr. i Trondhjem ægtede Enke Ingeborg Christensdatter, og ligesaa er han vel den «Fredrik Christian Lund, Enkemand og Provisor ved Artilleriet», der blev gift 1759, 8. Marts i Trondhjems Domkirke med Enke Siri Eriksdatter, - forøvrigt ubekjendt.56
54.34.
Johanne (Raphaelsdatter) Lund
Døbt 9 sep. 1726, Trondhjem Domkirke56.

Generation 6.

55.42.
Anna Schjelderup Dorenfeldt
Født 176365.
Død 184665.

Gift 179065 med

Mats Jenssen
Født 30 okt. 1760, Højer i Haderslev.65.
Død 12 aug. 1813, Trondhjem.65.
     Løste 8. nov. 1790 borgerskap som kjøbmand i Trondhjem.65
     Det handelshuset, som Mats Jenssens grundla i 1790, fortsættes fremdeles av hans mandlige efterslegt, nu i femte generation. Yngre mandslinjer i Mats Jenssens efterslegt er bl.a. familierne Darre-Jenssen, Dorenfeldt-Jenssen og Dorenfeldt.65
56.43.
Maren Maria Sommer
Født omkring 176866,61.
     Hun er 1801 ugift og opholder sig hos sin moder på Engen gård i Ørkedal.61
57.43.
Theodora Marie Sommer
Døbt 13 mar. 1781, (Orkdal kirke ?)67.
Død 1843, Brønnøy67.
     Er 1801 «opdraget og underholdt af charite» hos mosteren Volchen Maria Schjelderup på Værdalsørene.61

Gift 27 feb. 180767 med

Carl Friderich Engelbret von Køppen
Født 23 jul. 1774, Vordingborg, Sjælland, Danmark67.
Død 18 feb. 1814, Sjefsgården Kvelstad i Verdal67.
     Kaptein og sjef for den "Sneaasenske skiløperkompani" fra 1809-14. Ridder av Dannebrogs 4. klasse fra 28. juni 1809.67
58.44.
Søren Pedersen Schjelderup
Født 29 dec. 178220, døbt 17 jan. 178320.
Død 25 jun. 184162.
     Proprietær. Efter sin Fader arvede han en stor Formue, hvoriblandt Gaarden Ringve ved Trondhjem, hvilken Eiendom siden gik over til Johanne Catharina Bernhoft, der 5 Aar gl. blev antaget som deres Pleiedatter.62

Gift 23 sep. 182420 med

Anna Elisabeth Bernhoft
Født 179220.
Død 14 apr. 185320.
59.47.
Hans Nissen
Døbt 11 jun. 177168.
Død 30 jan. 184368.

Gift 13 nov. 174968 med

Golla Birgitte Dreyer
Født 3 dec. 177368.
Død 24 jan. 1840, Trondheim.68.
60.47.
Peder Schjelderup Nissen
Født 17 dec. 1775, Trondhjem69,70.
Død 9 jul. 182670.
     21 Sep. 1798 resid. Capellan til Melhuus (Ordin. 5 Nov.). 9 Juli 1813 Sognepr. Sammesteds, samt 20 Feb. 1817 Provst over Dalernes Provstie. Blev 1811 Medlem af det kongl. norske Vidensk. Selskab. 10 Børn, af hvilke 8 overlevede Faderen.70

Gift 12 jun. 179770 med

Bolette Margrethe Musæus
Født 3 mai 1774, Trondhjem69,70.
Død 2 jul. 1859, Trondhjem70.
     Datter af Musæus.

Børn af Peder Schjelderup Nissen og Bolette Margrethe Musæus:

64.60.Ribor Johanne Nissen, f. omkr. 1796
65.60.Martinus Nissen, f. omkr. 1799
61.47.
Maren Nissen
Født omkring 177871,61.
     Er 1801 ugift og bosat hos broderen Peder Schjelderup Nissen.61
62.48.
Søren Schjelderup Holst
Født omkring 177369,61.
     Ved militæret.72
     «Cornet ved det Th.iemske dragon regiment, selvejer, giør brug til verket». Bosat på Røraas gård i Røraas.61

Gift _____med

Anna Ursilla Klüwer
Født omkring 177473,61.
     Datter af Klüwer og Abel Christiana.

Børn af Søren Schjelderup Holst og Anna Ursilla Klüwer:

66.62.Theodorus Bergman Holst, f. omkr. 1798
67.62.Christian Wilhelm Holst, f. omkr. 1799
63.48.
Christian Munck Holst
Født omkring 178774,61.
     Ved militæret (Kaptein).72
     Han er 1801 «i huus hos sin broder, som formynder» i Røraas.61

Generation 7.

64.60.
Ribor Johanne Nissen
Født omkring 179675,61.
65.60.
Martinus Nissen
Født omkring 179976,61.
66.62.
Theodorus Bergman Holst
Født omkring 179877,61.
67.62.
Christian Wilhelm Holst
Født omkring 179976,61.

Kilder og Noter
1Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 23
2Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 22
3Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 324. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
4Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 224. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
5Dansk-norske slektsforbindelser i eldre tid. Gjennem jydske skiftebreve., s. 294. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XI (1948): 291-294
6Jann Wisløff : En afskrift fra Landsarkivet for Nørre Jylland, Viborg dateret den 8. okt. 1912.
7Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 224-225. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
8Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 147. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
9Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoll nr. 8., s. 304. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIX (1984): 303-312
10Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 41, 42. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
11Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 54
12Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 42. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
13Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 41. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
148 år gl. 9. jan. 1672.
15Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt
16Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 236. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
17Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 82
184 år gl. 9. jan. 1672.
192 år gl. 9. jan. 1672.
20Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
21Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 43
22Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 43 note 167
23Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 324-325. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
24Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 15
25«en Tirsdags Nat» Klokken mellem 12 og 1.
2615 år gl. 31. jan. 1699
27Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 173
2813 år gl. 31. jan. 1699.
2911 år gl. 31. jan. 1699.
308 år gl. 31. jan. 1699.
314 år gl. 31. jan. 1699.
32Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 24
332 år gl. 31. jan. 1699.
34Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 200
3510 dage efter forældrenes vigsel !!!
3629 år gl. 5. maj 1705.
3728 år gl. 5. maj 1705.
3827 år gl. 5. maj 1705.
3923 år gl. 5. maj 1705.
4022 år gl. 5. maj 1705.
4119 år gl. 11. nov. 1704, 19 år gl. 5. maj 1705.
4216 år gl. 11. nov. 1704, 17 år gl. 5. maj 1705.
4314 år gl. 11. nov. 1704, 14 år gl. 5. maj 1705.
44Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 157
45Døde i tuberkulose.
46Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7).. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
4713 år gl. 11. nov. 1704, 13 år gl. 5. maj 1705.
4811 år gl. 11. nov. 1704, 12 år gl. 5. maj 1705.
49Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 83
50Trondhjems Skifteprotokoll 13a (1737-1742).
51Lorentz Bie: Stamtavle over den Norsk-Danske slægt Bie. (København 1947), s. 15
52Lorentz Bie: Stamtavle over den Norsk-Danske slægt Bie. (København 1947), s. 14
53Bjørn Flor
54Var 1/2 år gammel ved sin faders død.
55Trolovet 1718, 1. Juni i Trondhjems Domkirkesogn.
56Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 16
57Bjørn Flor
58Thorgeir Borch, Skien 1907: Stamtavle over den fra Simon Sørensen, Lundsby, ..., Jylland nedstammende Slægt Borch. »Trønder-Borchene« - Meddelt ved Fru Henny Borch-Hansen.
5958 år gl. ved FT 1801.
6080 Aar gl.
61Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
62E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 64
63Hornemanns stamtavler XVI, s. 204b.
6460 år gl. ved FT 1801.
65Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 24. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
6632 år gl. ved FT 1801.
67Slekta vår 1998:3 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad)
68Hornemanns stamtavler XVI, s. 178
6927 år gl. ved FT 1801.
70Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55)
7122 år gl. ved FT 1801.
72Hogne Holst
7326 år gl. ved FT 1801.
7413 år gl. ved FT 1801.
754 år gl. ved FT 1801.
761 år gl. ved FT 1801.
772 år gl. ved FT 1801.