© 2001 Simon Ellefsen

Brems

Opdateret 21 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Rasmus Madsen (Brems?)
Født omkring 16001.
     Jektereder og tidligere handelsborger, bosat på Slagstad i Bjarkøy.
     Hans hustru eller hustruer er ukjent. Mulig han var gift to ganger, da det er 11-12 år mellom de to eldste sønner.2

Børn af Rasmus Madsen (Brems?) og _____:

2.1.Rasmus Rasmussen Brems, f. omkr. 1641, Slagstad i Bjarkøy.
3.1.Ole Rasmussen (Brems?)
4.1.Nils Rasmussen (Brems?), f. omkr. 1652
5.1.Lars Rasmussen Brems, f. omkr. 1655, d. før 1701
6.1.Anne Rasmusdatter Brems, f. 1665, d. eft. 1737
7.1.Bent Rasmussen Brems, f. 1668, Bjarkøy, d. 1692

Generation 2.

2.1.
Rasmus Rasmussen Brems
Født omkring 1641, Slagstad i Bjarkøy.3.
     Skipper.
3.1.
Ole Rasmussen (Brems?)
     ? Søn af Rasmus Madsen Brems på Slagstad i Bjarkøy ?
     ? Hans hustrus navn er sandsynligvis Rebekka ?

Børn af Ole Rasmussen (Brems?) og _____:

8.3.Signild Olsdatter Brems, f. omkr. 1670, d. 1732
9.3.Jonas Olsen Brems
10.3.Rasmus Olsen (Brems?), f. omkr. 1698, d. før 1745
4.1.
Nils Rasmussen (Brems?)
Født omkring 16524.
5.1.
Lars Rasmussen Brems
Født omkring 16552.
Død før 17012.
     På Slagstad i Bjarkøy.

Gift _____med

Gunhild Johnsdatter
Død efter 1701.
     Datter af Jon (John).
     Muligens søster av Rebecha Johnsdatter som var forlovet med Bent Brems bror til Gunhilds mand.
     Gunnild Jonsdatter er år 1701 en «velbeholden Enche» på Flagstad (Slagstad?) i Sand (Bjarkøy) med sønnene: Hans Laurssen, 6 år; Laurs Laurssen, 2 år. Tjenestedrenge: Anders, fød ved Bergen, 20 år; Thomes Poulssen, find, 27 år; Jens Stephenssen, 12 år.5

[Gift 1° med Lars Rasmussen Brems (omkr. 1655 - før 1701); Gift 2° med Christen Henriksen Aschanius (omkr. 1648 - 1724)].

Børn af Lars Rasmussen Brems og Gunhild Johnsdatter:

11.5.Riborg Larsdatter Brems, f. omkr. 1688, d. 1763
12.5.Hans Larsen Brems, f. omkr. 1694, d. 1767
13.5.Lars Larsen Brems, f. omkr. 1698, d. 1738
14.5.Mette Larsdatter Brems, f. omkr. 1700, Slagstad i Bjarkøy., d. før 1765
6.1.
Anne Rasmusdatter Brems
Født 16656.
Død efter 17377.
     Anne Rasmusdatter, som no var enke andre gongen, brukte garden Kaldfarnes i Torsken på bygsel til 1737 og flytta då bort.7

Gift 1° omkring 16826 med

Anders Nielsen Juul
Født 16656.
Død 1712, Kaldfarnes, Torsken.6.
     Lensmann i Berg og Torsken.
     Anders Juel var lensmann i Torsken til 1696. De ble eiere (av Kaldfarnes) etter Annes bror Bent. Det ser ut som om Anders var en stordriver, både på land og sjø. Da han døde i 1712 hadde de en buskap på 8 melkekyr, 3 kviger, 2 kalver, 20 sauer, 5 lam og 16 geiter. Av sjøbruk hadde han en fembøring, en åttring og to treroringer. Han eide også Medby med Elvejorda og lot etter seg mye utstyr av klær, sølv, tinn- og kobbersaker.8
     Skifte 1706-1712, Kaldfarnes, Torsken Tinglag.9protokollnr. 5, folio 274..

Gift 2° 17187 med

Peder Jensen Hage
Født omkring 166110.
Død omkring 1734.
     Lensmann frå 1701. Bruker av Torsken gård i Torsken 1709-18. Hadde før budd i Kjerringvika [i Torsken] og på Berg [i Berg].11
     Bruker og eier av Kaldfarnes i Torsken frå 1718. Han var ein vel opplyst mann, og tiendelistene hans er ført med grei og vakker håndskrift.7
     Ingen barn. Skiftet etter han i 1734 viser at han åtte mange hus i Torsken fiskevær (fogdstua, tingstua, 6 rorbuer og 3 skjåar). Men det hadde vore noen vanskelege år, og lensmannen skyldte heile 535 rdl. til bergenskjøpmannen, som no tok både Kaldfarnes og Bergsøyan og mykje meir utan å få dekning på langt nær.11
     Skifte 1730-1738, Kaldfarnes, Torsken Tinglag.9protokollnr. 138, folio 118b..

Børn af Anne Rasmusdatter Brems og Anders Nielsen Juul:

15.6.Else Marie Andersdatter Juel, f. omkr. 1683, d. 1741
16.6.Rasmus Andersen Juel, f. 1687
17.6.Jens Andersen Juul, f. 1689
18.6.Margreta Andersdatter Juul, f. 1691, Torsken., d. 1769, Trondenes.
19.6.Nils Andersen Juul, f. 1696
20.6.Karen Andersdatter Juul, f. 1703
7.1.
Bent Rasmussen Brems
Født 1668, Bjarkøy.
Død 169212.
     Skipper. Eier (1690-92) og bruker av gården Kaldfarnes i Torsken 1687-1692.12
     Kom bort på sjøen i 1692, straks før han skulle holde bryllup med «sin trolovede festemø», Rebekka Jonsdatter. Det synte seg seinare at Rebekka var med barn, og to år etter at Bent var drukna, blei han dømt til å betale 3 rdl. 1 ort 12 skilling i bøter for «forseelsen».12

Utenfor ekteskap med

Rebekka Jonsdatter
Født omkring 1670.
Død 173113.
     Datter af Jon (John).
     Skifte 1730-1738, Gryllefjord, Torsken Tinglag.9protokollnr. 138, folio 27..

[Gift 1° med Bent Rasmussen Brems (1668 - 1692); Gift 2° med Ole Olsen].

Børn af Bent Rasmussen Brems og Rebekka Jonsdatter:

21.7.Bent Bentssøn Brems, f. 1692, Kalfarnes

Generation 3.

8.3.
Signild Olsdatter Brems
Født omkring 1670.
Død 1732.
     År 1723 er «Hr Jörgen Olsens Encke» den ene av to oppsiddere på Sørstraumen - den anden oppsidder er Hendrich Hendrichsen.14
     Ifølge skifte i 1732 havde hun to brødre Jonas og Rasmus Brems.15
     Skifte 173216.

Gift _____med

Jørgen Olsen
Født omkring 1637, Senjen17.
Død 172215.
     Søn af Ole Jonsen og Karen Thomasdatter.
     Ifølge Sørreisa bygdebok bd. I, s. 97 var han en søn af sognepræst i Bjørnør Oluf Torgersen og Ide Andersdatter.18
     Pers. capellan til Ibestad
     Bosatt på gården Nordstraumen i Sørreisa fra ca. 1698 til 1720.
     Han er nevnt som huskapellan i Lenvik 1695, også nevnt som huskapellan i Astafjord, boende i Sør Strømme i Lenvik i 1701. Kalles i skiftet avdøde kapellan i Ibestad.15
     Han er trolig den Georigi Olai Metrosiensis som var elev ved Trondheim katedralskole i 1664 sammen med sin bror Thomas.15
     Han og broren Thomas var trolig sønner av Hr Olav Jonsen i Medfjord.19
     Den 17. aug. 1695 fikk han lov til å gifte seg med Maren Christensdatter, det heter da at de var beslektet i tredje ledd.15
     Skifte 172215.
     Skifte 1722-24, Nordstraumen, Ibestad sogn.20protokoll 1697-1761, legg 84 & 88..

[Gift 1° omkr. 1695 med Maren Christensdatter; Gift 2° med Signild Olsdatter Brems (omkr. 1670 - 1732)].

Børn af Signild Olsdatter Brems og Jørgen Olsen:

22.8.Karen Jørgensdatter Brems, f. omkr. 1704, d. 1778
23.8.Ole Jørgensen (Brems?), f. omkr. 1707
24.8.Rebecca Jørgensdatter (Brems?), f. omkr. 1715, d. 1800
9.3.
Jonas Olsen Brems
10.3.
Rasmus Olsen (Brems?)
Født omkring 1698.
Død før 1745.
     Bosatt på Finnjord i Lenvik.
     I 1745 overdrar Rasmus Brems' enke bygselen til sin svigersønn Ole Hendrichsen.21

Børn af Rasmus Olsen (Brems?) og _____:

25.10.Rebekka Rasmusdatter, f. omkr. 1704
26.10.Gidsken Rasmusdatter Brems
11.5.
Riborg Larsdatter Brems
Født omkring 16882.
Død 17632.
12.5.
Hans Larsen Brems
Født omkring 169422,2.
Død 17672.
     Slagstad i Bjarkøy.2

Gift _____2med

Boel Mogensdatter
13.5.
Lars Larsen Brems
Født omkring 169823,2.
Død 17382.
14.5.
Mette Larsdatter Brems
Født omkring 1700, Slagstad i Bjarkøy.2.
Død før 17652.

Gift _____med

Iver Olsen Holt
Født omkring 16862.
Død 17642.
     Slagstad i Bjarkøy.2

Børn af Mette Larsdatter Brems og Iver Olsen Holt:

27.14.Christen Iversen Aschanius, f. omkr. 1723, d. 1781
28.14.Gunhild Iversdatter Holt, f. omkr. 1726, d. 1814
29.14.Elen Marie Iversdatter Holt, f. omkr. 1730
15.6.
Else Marie Andersdatter Juel
Født omkring 16838.
Død 174124.
     Gift på Kastnes, Dyrøy. Ein av sønene hennes fekk i 1764 tinglyst odelsrett til Kaldfarnes [i Torsken], men klarte ikkje å løyse inn garden.12

Gift _____med

Anders Jensen
Født omkring 167425.
Død 174125.
     Bruker av Kastnes i Dyrøy. Sannsynligvis sønn av forrige bruker på Kastnes Jens Kristensen. Se Dyrøy bygdebok.25
     Ikke mange åra etter [Berits død 1707] gifta Anders seg om igjen, sannsynligvis med ei fra Torsken. De fikk i hvert fall to barn [Karen og Anders], hvorav et var født før 1712.24

[Gift 1° med Berit Nilsdatter (d. 1707); Gift 2° med Else Marie Andersdatter Juel (omkr. 1683 - 1741)].

Børn af Else Marie Andersdatter Juel og Anders Jensen:

30.15.Karen Marie Andersdatter
31.15.Anders Anderssen
16.6.
Rasmus Andersen Juel
Født 16878.
     Bruker og eier av Medby i Torsken 1712 saman med broren Jens til dei flytta bort i 1724.26
17.6.
Jens Andersen Juul
Født 16898.
     Bruker og eier av Medby i Torsken 1712 saman med broren Rasmus til dei flytta bort i 1724.26

Gift 1° _____, Trolovet 31. aug. 1718 af stiftsprovst og sogneprest til domkirchen i Bergen, Mag. Ole Storm. Deris forlovere var Anders Rasmussen skipper og Rasmus Gullichsøn murmester, begge boende ved Vadskier Elven, mend er iche siden dend tiid blevet copulerede.27med

Ragnill Torbiørnsdatter

Gift 2° _____, Trolovet 6 uger før jul 1718 i Torsken av hr. pastor Sebastian Juul.28med

Anne Katrina Nilsdatter Flensborg
Født 170029.
Død 178029.

[Gift 1° med Jens Andersen Juul (f. 1689); Gift 2° omkr. 1723 med Rasmus Tygesen Trane (1697 - 1758)].
18.6.
Margreta Andersdatter Juul
Født 1691, Kaldfarnes, Torsken.30.
Død 1769, Fauskevåg Lille, Trondenes.30.

Gift omkring 17156 med

Ole Kristensen
Født 1666, Fauskevåg Lille, Trondenes.31,6.
Død 1741, Fauskevåg, Trondenes.6.
     Søn af Kristen Iversen og Kristensdatter.
     Skifte 1753-1767, Fauskevåg lille, Fauskevåg Tinglag.9protokollnr. 141, folio 23b..

Børn af Margreta Andersdatter Juul og Ole Kristensen:

32.18.Anders Olsen, f. 1717, Trondenes.
33.18.Kristen Olsen, f. 1720, Trondenes., d. 1798, Trondenes.
34.18.Anne Margrete Olsdatter, f. 1726, Trondenes.
35.18.Hans Olsen, f. 1728, Trondenes., d. 1776, Trondenes.
36.18.Ingeborg Olsdatter, f. 1733, Trondenes., d. 1793, Trondenes.
19.6.
Nils Andersen Juul
Født 16967.
     Levde ved skiftet i 1712.7
20.6.
Karen Andersdatter Juul
Født 17037.

Gift _____26med

Ole Jonsen
Død 174426.
     Bruker og eigar av Medby i Torsken til han strauk med i farsoten 1744. Enka måtte gje opp og fare bort i 1747. Sonen Peder Olsen prøvde å ta Medby igjen på odel, men hadde ikkje pengar til å løyse garden inn med.26
21.7.
Bent Bentssøn Brems
Født 1692, Kalfarnes32.
     Gårdbruker på Gryllefjord i Torsken.
     Overtok 1730 halve Kastnes gård i Dyrøy.32

Børn af Bent Bentssøn Brems og _____:

37.21.Rebecha Bentsdatter Brems, f. 1715, d. 1791
38.21.Maren Bentsdatter Brems, f. 1723, Dyrøy., d. 1803, Lenvik.

Generation 4.

22.8.
Karen Jørgensdatter Brems
Født omkring 170433,15.
Død 1778.

Gift _____med

Jacob Jacobsen Winther
Født omkring 169834.
Død 1782, Nordstraumen, Sørreisa..
     Søn af Jacob Pedersen Winther og Mariette Nielsdatter Høstmark.
     Gårdeier og kjøpmann i Sørreisa.

Børn af Karen Jørgensdatter Brems og Jacob Jacobsen Winther:

39.22.Signhild Jakobsdatter Winther, f. 1731, d. 1754
40.22.Marit Jakobsdatter Winther, f. omkr. 1735, Sørreisa., d. 1807, Sørreisa.
41.22.Jacob Jacobsen Winther, f. 1740, Sørreisa., d. 1805
23.8.
Ole Jørgensen (Brems?)
Født omkring 170735,15.
     !!! DET ER REN GÆTVÆRK AT HAN ER FADER TIL DE TRE OLSDØTRE !!!

Børn af Ole Jørgensen (Brems?) og _____:

42.23.Christina Marie Olsdatter Brems
43.23.Marta Olsdatter Brems
44.23.Karen Marie Olsdatter Brems
24.8.
Rebecca Jørgensdatter (Brems?)
Født omkring 171536,15.
Død 1800.

Gift 1° 175218 med

Augustinus Anfinnsen Røg
Født 172037.
     Søn af Anfinn Augustinusen Røg og Margrethe Marie Rafn.
     Fra ham nedstammer som 6. slektsledd kjøpmann i bydelen Fagernes, Narvik, August Røgh, født 1905. Skriver sitt navn med 'h' som hans far gjorde.37
     Sommersel, Hamarøy.18

Gift 2° _____18med

Knut Axelsen
     Sommersel, Hamarøy.18
25.10.
Rebekka Rasmusdatter
Født omkring 1704.
Begravet 1788, Lenvik, Dom. 4 p. trin., 84 Aar gl.38.
     ?? Sandsynligvis datter av Rasmus Olsen Brems på Finfjord/Finnjord i Lenvik ??
     Hvis hun er den Rebekka Brems der begraves 1788, 84 år gl. så kan hun ikke være datter av Rasmus Olsen Brems - Men så kan hun heller ikke være mor til børn født sidst i 1750'erne eller ? Men den oppgivte alder på 84 år kan også være forkert.
     Rebekka Rasmusdatter Brems omtales som enke i 1761.21

Gift 1° _____med

Ole Henrichsen
Død før 1761, Lenvik ?.

Gift 2° 23 okt. 1763, Lenvik kirke39,40 med

Hans Eliassen
     Storsletten.40

Børn af Rebekka Rasmusdatter og Ole Henrichsen:

45.25.Agneta Olufsdatter, f. _____
46.25.Rasmus Brems Olsen, f. 1757, Finfjord/Finnjord i Lenvik
26.10.
Gidsken Rasmusdatter Brems
Begravet 1 jul. 180021.
     Hun må være datter av Rasmus Brems på Finfjord/Finnjord i Lenvik - eller ?

Gift _____med

Frederik Jørgensen (Heitmøller)
Født omkring 172441.
Begravet 10 jun. 1804, 78 år gl.21.
     Søn af Jørgen Fredrik Hansen Heitmøller.
     Bruker av Finnjord/Finfjord i Lenvik.
     Var husmann i Finnfjorden 1801, da enkemann.41

Børn af Gidsken Rasmusdatter Brems og Frederik Jørgensen (Heitmøller):

47.26.Rasmus Brems Frederiksen
48.26.Jens Schildrup Frederiksen, f. 1756, Finfjord/Finnjord i Lenvik
49.26.Elisabeth Petrica Fredrichsdatter, f. 1757, Finfjord/Finnjord i Lenvik
50.26.Jørgen Ernestus Friderichsen, f. 1759
51.26.Martinus Fredriksen, f. 1762, Finfjord/Finnjord i Lenvik
52.26.Maria Fredriksdatter, f. 1764, Finfjord/Finnjord i Lenvik
53.26.Anne Fredriksdatter, f. 1764, Finfjord/Finnjord i Lenvik
27.14.
Christen Iversen Aschanius
Født omkring 17232.
Død 17812.
     Slagstad i Bjarkøy.2
     Skifte 1781-1782, Slagstad, Sand sogn.20protokoll 1745-1803, legg 414..

Gift 17582 med

Karen Dorthea Blix
Født omkring 1740.
Død 1781.
     Datter af Johan Erikssøn Blix og Susanna Margrethe Knutsdatter Rist.
     I skiftet efter farbroren Peder Erichsen Blix 3. juli 1771 på Bertnes i Bodø står der følgende om Karen: «Karen Margrethe Johansdatter Blix, Sand i Senja. Brordatter av avdøde. Gift. Barn av Johan Erichsen Blix. Gift med klokkeren i Sand prestegjeld i Senja. Ikke navngitt.»42
     Skifte 1781-1782, Slagstad, Sand sogn.20protokoll 1745-1803, legg 414..
28.14.
Gunhild Iversdatter Holt
Født omkring 17262.
Død 18146.

Gift 17576 med

Kristen Pedersen
     Slagstad, Bjarkøy.6

Børn af Gunhild Iversdatter Holt og Kristen Pedersen:

54.28.Anders Kristensen, f. 1758, Bjarkøy.
55.28.Lars Kristensen, f. 1760, Bjarkøy., d. 1794, Bjarkøy.
56.28.Peder Kristensen, f. 1762, Bjarkøy., d. 1847, Bjarkøy.
29.14.
Elen Marie Iversdatter Holt
Født omkring 17302.
30.15.
Karen Marie Andersdatter
     Oppholdt seg i Torsken 1742 (tjente hos presten Svend Peller).24
31.15.
Anders Anderssen
     Bodde på gården Kastnes i Dyrøy til 1742 da han blei dømt til tvangsarbeid på livstid. [Se Dyrøy bygdebok for den fulde historie].43
32.18.
Anders Olsen
Født 1717, Fauskevåg Lille, Trondenes.30.
     Anders Olsen «reiste herfra landet nest forrige år», står det i skiftet etter faren i 1742, og alt tyder på at han er den Anders Olsen frå Senja som i 1741 kom ned til København og blei med i den nye kolonisasjonen av Grønland saman med ein bror, Hans Olsen. Denne Anders har fått ein stor plass i Grønlands historie som misjonær, handelsstyrar og leidar av oppdagingsferder. Han gifta seg med ei eskimokvinna, og hans store etterslekt er spreidd over heile Grønland, skriv den danske historikaren H. Ostermann om han.44
33.18.
Kristen Olsen
Født 1720, Fauskevåg Lille, Trondenes.6.
Død 1798, Fauskevåg, Trondenes.6.
     Skifte 1798-1804, Fauskevåg lille, Fauskevåg Tinglag.9protokollnr. 148, folio 203b..

Gift _____6med

Randi Marie Benjaminsdatter
Født 1727, Brokvik, Trondenes.6.
Død 17876.
     Datter af Benjamin Madssen og Karen Nilsdatter.
     Skifte 1785-1789, Fauskevåg lille, Fauskevåg Tinglag.9protokollnr. 144, folio 323b..

Børn af Kristen Olsen og Randi Marie Benjaminsdatter:

57.33.Ole Kristensen, f. 1752, Trondenes., d. 1787, Trondenes.
58.33.Benjamin Kristensen, f. 1756, Trondenes., d. 1837, Trondenes.
59.33.Jens Kristensen, f. 1762, Trondenes., d. 1798, Trondenes.
34.18.
Anne Margrete Olsdatter
Født 1726, Fauskevåg Lille, Trondenes.30.
35.18.
Hans Olsen
Født 1728, Fauskevåg Lille, Trondenes.45.
Død 1776, Steinsland, Trondenes.45.
36.18.
Ingeborg Olsdatter
Født 1733, Fauskevåg Lille, Trondenes.46.
Død 1793, Vollstad, Trondenes.46.

Gift 17616 med

Mikkel Nilssen
Født 1733, Vollstad, Trondenes.6.
Død 1802, Vollstad, Trondenes.6.
     Søn af Niels Michelsen og Elisabeth Selgensdatter.

Børn af Ingeborg Olsdatter og Mikkel Nilssen:

60.36.Nils (Hans?) Winther Mikkelsen, f. 1770, Trondenes., d. 1829, Trondenes.
61.36.Anne Mikkelsdatter Vinter, f. 1779, d. 1837, Trondenes.
37.21.
Rebecha Bentsdatter Brems
Født 171529.
Død 179129.

Gift 1° 1739, Tranøy kirke med

Niels (Winther) Jacobsen Kienapel
Født omkring 1710, Tranøy47,32.
Død 176532.
     Søn af Jacob Hansen Keinapel og Maren Jacobsdatter Winther.
     Nils var bruker på gården Kastnes i Dyrøy under de harde uåra i begynnelsen av 1740-tallet, som han overtok 1743. Matmangelen var stor, og mange personer omkom av sult. Kornhøsten slo feil fleire år på rad, og da det endelig blei et godt år klimatisk sett, var almuen så og si fri for såkorn, da det meste hadde gått med til menneskeføde. Kornavlinga i 1744 og 1745 slik vi kan lese den etter tiendeoppgavene, lå langt under avlingene fra omkring 1730. På mange gårder sto åkrene tomme for korn. Nils Jakobsen på Kastnes var den som hadde størst avling i 1744, men den var ikke på meir enn knapt 4 tn. og kvaliteten var heller dårlig. Året etter var den gått ned til 2½ tn., og Nils var ikke lenger den største kornbonden i kommunen. Fleire brukere på Dyrøya hadde større avling det året. Samme året hadde Nils gjort det godt på Finnmarken. Han hadde en av de største leveransene til Bergen det året med Jakob Rasmussen Fabers jekt. Nils hadde rodd på Finnmarken med en høvedsmann fra Lenvik, Iver Kiær. 40 våger finnmarksfisk og 20 våger heimfisk var Nils sin forsendelse det året.32
     I 1750 hadde fogd Jørgen Wang slått seg ner på Kastnes i Dyrøy. Wang ville gjerne overta gården, men sjøl han kunne ikke fortrenge en leilending som hadde bykselbrev på gården og ellers oppfyllte sine plikter overfor jordherren. Men Nils Jakobsen Keinapel var villig til å oppgi gården mot at fogden skaffa han en tilsvarende gård med ei like stor skyld. I den forbindelse ba Wang madam Ursin, enka etter den forrige fogden, om hun kunne avstå gården Reinså i Gratangen til Nils Jakobsen. Fogden tilbød seg å være hennes lagverge og hjelpe henne med regnskapet etter mannen, Mikkel Ursin. Resultatet blei da et makeskifte, slik at Nils, som var leilending og ikke eide Kastnes, slapp å betale bykselavgift for Reinså. I 1751 flytta så Rebekka og Nils til Gratangen, der Nils døde i 1765.32
     Skifte 1753-1767, Reinså, Fauskevåg Tinglag.9protokollnr. 141, folio 257b..

Gift 2° 14 nov. 1766 med

Ole Stephensen Trane
Født 1736, Breivoll, Ibestad.29.
Død 176929.
     Søn af Steffen Tygesen Trane og Elisabet (Lisbet) Hansdatter.

Børn af Rebecha Bentsdatter Brems og Niels (Winther) Jacobsen Kienapel:

62.37.Martinus Nilssen Kinapel, f. 1744, Dyrøy., d. 1801
63.37.Jacob Nielsen Kienapel, f. 1745, Kastnes i Dyrøy, d. før 1766
64.37.Elisabeth Nielsdatter Kiær Kinapel, f. 1747, Kastnes i Dyrøy., d. 1793, Trondenes.
65.37.Bent Nielsen Kienapel, f. 1749, Kastnes i Dyrøy, d. 1804
66.37.Hans Nielsen Kienapel, f. 1751, Renså i Astafjord, d. før 1766
67.37.Jørgen Nielsen Kienapel, f. 1753, Renså i Astafjord, d. 1783
68.37.Karen (Maren) Nielsdatter Kienapel, f. 1756, Renså i Astafjord, d. 1791
69.37.Ole Nielsen Kienapel, f. 1758, Renså i Astafjord
70.37.Paul Nielsen Keinapel, f. 1759, d. 1775
71.37.Peder Nielsen Keinapel, f. 1759, d. 1775
38.21.
Maren Bentsdatter Brems
Født 1723, Kastnes, Dyrøy..
Død 1 jan. 1803, Leiknes, Lenvik..

Gift 1° 1745, Kastnes i Dyrøy48 med

Jacob Jacobsen Keinapel
Født omkring 1713, Tranøy, Senjen.47.
Død 1767, Leiknes i Tranøy, Senjen..
     Søn af Jacob Hansen Keinapel og Maren Jacobsdatter Winther.

Gift 2° 22 nov. 1769, Lenvik kirke49,40 med

Ole Gregussen
Født 1726.
Død 1800.

Børn af Maren Bentsdatter Brems og Jacob Jacobsen Keinapel:

72.38.Niels Jacobsen Kinnapel
73.38.Bent Jacobsen Kinnapel, f. omkr. 1747
74.38.Jacob Jacobsen Kinnapel, f. omkr. 1750
75.38.Ole Humle Jacobsen Kinnapel, f. 1757, Sørreisa.

Børn af Maren Bentsdatter Brems og Ole Gregussen:

76.38.Jacobine Benedicte (Brems) Gregusdatter, f. 1769, d. 1847

Generation 5.

39.22.
Signhild Jakobsdatter Winther
Født 1731.
Død 175450.
     Døde ugift i 1754.50
40.22.
Marit Jakobsdatter Winther
Født omkring 1735, Nordstraumen, Sørreisa.51.
Død 3 sep. 1807, Solberg, Sørreisa..

Gift 1° 21 dec. 1757 med

Fredrik Vilhelm Olsen
Født 1735, Solberg, Sørreisa.51.
Død 1773, Solberg, Sørreisa.51.
     Søn af Ole Kristoffersen og Karen Jakobsdatter Winther.

Gift 2° 177552 med

Hans Kristian Hansen
Født 1739, Skogshamn, Dyrøy.53.
Død 16 aug. 1807, Solberg, Sørreisa..
     Søn af Hans Kristian Hansen Heitmøller og Malene Jansdatter Nibe.

Børn af Marit Jakobsdatter Winther og Fredrik Vilhelm Olsen:

77.40.Sideni Martinus Fredriksen, f. 1757, d. 1780
78.40.Fredriksdatter, f. 1758
79.40.Ole Kristian Fredriksen, f. 1759, d. 1761
80.40.Jakobine Marie Fredriksdatter, f. 1761, d. 1772
81.40.Anne Birgitte Fredriksdatter, f. 1762, d. 1772
82.40.Karen Winther Fredriksdatter, f. 1764, d. 1780
83.40.Marit Winther Fredriksdatter, f. 1766, Sørreisa., d. 1826, Dyrøy.
84.40.Ole Kristian Fredriksen, f. 1768
85.40.Sofie Amalie Fredriksdatter, f. 1770
41.22.
Jacob Jacobsen Winther
Født 1740, Nordstraum, Sørreisa..
Død 1805.

Gift 2 nov. 1762, Lenvik kirke54,40 med

Hedevig Elisabeth Pedersdatter Tønder
Født 1740, Vang, Lenvik..
Død 1799.
     Datter af Peder Andreassen Tønder og Anne Torkelsdatter (Normann?).

Børn af Jacob Jacobsen Winther og Hedevig Elisabeth Pedersdatter Tønder:

86.41.Anne Jakobsdatter Winther, f. _____, d. 1833, Lenvik.
87.41.Signild Maria Jakobsdatter Winther, f. 1764, Sørreisa.
88.41.Karen Jakobsdatter Winther, f. 1766, Sørreisa.
89.41.Peder Tønder Jakobsen Winther, f. 1769, Sørreisa., d. 1804, Sørreisa.
90.41.Jørgen Severin Jakobsen Winther, f. 1771, Sørreisa., d. 1776
91.41.Jakob Jakobsen Winther, f. 1773, Sørreisa., d. 1857, Sørreisa.
92.41.Jørgine Jakobsdatter Winther, f. 1777, Sørreisa.
93.41.Jørgen Olai Jakobsen Winther, f. 1781, Sørreisa., d. 1868, Sørreisa.
94.41.Andreas Kornelius Jakobsen Winther, f. 1785, Sørreisa., d. 1785
95.41.Andreas Tønder Jakobsen Winther, f. 1788, Sørreisa., d. 1793
42.23.
Christina Marie Olsdatter Brems
     Bosatt 1772 på Finnjord i Lenvik.40

Gift 3 aug. 1772, Lenvik kirke.55,40 med

Anders Larssen
     Fra Troms menighet (1772).40

Børn af Christina Marie Olsdatter Brems og Anders Larssen:

96.42.Lars Isach Andersen, f. 1773, Finfjord/Finnjord i Lenvik.
97.42.Rebekka Andersdatter
98.42.Hans Anderssen
43.23.
Marta Olsdatter Brems
     Bosatt (1767) på Storsletten (i Lenvik ?).40

Gift 25 okt. 1767, Lenvik kirke56,40 med

Ole Hansen
     Storsletten (i Lenvik ?).40

Børn af Marta Olsdatter Brems og Ole Hansen:

99.43.Anne Bergita Olsdatter, f. 1768, Storslætten
100.43.Ole Hendrich Olsen, f. 1770, Storslæt
101.43.Hans Andreas Olsen, f. 1772, Storsletten
102.43.Elen Marie Olsdatter
103.43.Jon Olsen
104.43.Maren Maria Olsdatter
44.23.
Karen Marie Olsdatter Brems

Gift 22 dec. 1775, Lenvik kirke57,40 med

Ole Olsen Hvidtfeldt

[Gift 1° 22 dec. 1775 med Karen Marie Olsdatter Brems; Gift 2° 3 dec. 1778 med Ingeborg Christophersdatter].
45.25.
Agneta Olufsdatter
Født _____, Finfjord/Finnjord i Lenvik40, døbt 14 jul. 1754, Lenvik kirke40.
46.25.
Rasmus Brems Olsen
Født 29 feb. 1757, Finfjord/Finnjord i Lenvik40, døbt 6 mar. 1757, Lenvik kirke40.
47.26.
Rasmus Brems Frederiksen
Døbt 6 jan. 1754, Lenvik kirke40.
48.26.
Jens Schildrup Frederiksen
Født 15 apr. 1756, Finfjord/Finnjord i Lenvik40, døbt 25 apr. 1756, Lenvik kirke40.
49.26.
Elisabeth Petrica Fredrichsdatter
Født 9 jul. 1757, Finfjord/Finnjord i Lenvik40, døbt 17 jul. 1757, Lenvik kirke40.
50.26.
Jørgen Ernestus Friderichsen
Født 15 nov. 175940, døbt 25 nov. 1759, Lenvik kirke40.
51.26.
Martinus Fredriksen
Født 1762, Finfjord/Finnjord i Lenvik40, døbt 30 mai 1762, Lenvik kirke40.
52.26.
Maria Fredriksdatter
Født 1764, Finfjord/Finnjord i Lenvik40, døbt 29 apr. 1764, Lenvik kirke40.
53.26.
Anne Fredriksdatter
Født 1764, Finfjord/Finnjord i Lenvik40, døbt 29 apr. 1764, Lenvik kirke40.
54.28.
Anders Kristensen
Født 1758, Slagstad, Bjarkøy.6.
55.28.
Lars Kristensen
Født 1760, Slagstad, Bjarkøy.6.
Død 1794, Slagstad, Bjarkøy.6.

Gift 17936 med

Marta Johansdatter
     Fra Trondheim.6

Børn af Lars Kristensen og Marta Johansdatter:

105.55.Kristianna Larsdatter, f. 1793, Bjarkøy., d. 1881, Trondenes.
56.28.
Peder Kristensen
Født 1762, Slagstad, Bjarkøy.6.
Død 1847, Slagstad, Bjarkøy.6.

Gift 17936 med

Anna Helene Gregusdatter
Født 1774, Altevik, Bjarkøy.6.
     Datter af Gregus Einarsen og Anna Susanne Eriksdatter (Altevik).
     ? Kanskje datter av Ole Gregussen og Maren Brems ?

Børn af Peder Kristensen og Anna Helene Gregusdatter:

106.56.Lars Brems Pedersen, f. 1797, Bjarkøy., d. 1867, Trondenes.
107.56.Gunhild Maria Pedersdatter, f. 1803, Bjarkøy., d. 1844, Trondenes.
57.33.
Ole Kristensen
Født 1752, Fauskevåg Lille, Trondenes.6.
Død 1787, Fauskevåg, Trondenes.6.
     Skifte 1785-1789, Fauskevåg, Fauskevåg Tinglag.9protokollnr. 144, folio 530b..

Gift 17836 med

Berte Lucie Larsdatter
Født 1756, Steinsland, Trondenes.58.
Død 1828, Skånland S., Trondenes.58.
     Datter af Lars Larssen og Sara Tomasdatter.

[Gift 1° 1783 med Ole Kristensen (1752 - 1787); Gift 2° 1790 med Johannes Olsen (1757 - 1791); Gift 3° 20 nov. 1792 med Henrich Mathias Raphaelsøn Warberg (1763 - 1812)].
58.33.
Benjamin Kristensen
Født 1756, Fauskevåg Lille, Trondenes.6.
Død 1837, Nordvik, Trondenes.6.

Gift 1° 17856 med

Berte (Berit) Maria Pedersdatter
Født 1762, Fauskevåg, Trondenes.6.
Død 1787, Fauskevåg, Trondenes.6.
     Datter af Peder Rasmussen og Barbro Hansdatter.
     Skifte 1785-1789, Fauskevåg store, Fauskevåg Tinglag.9protokollnr. 144, folio 483..

Gift 2° 17896 med

Ingeborg Kristensdatter
Født 1761, Fauskevåg, Trondenes.6.
Død 1802, Holtet, Trondenes.6.
     Datter af Kristen Kaspersen og Elisabet (Lisbeth) Jakobsdatter.

Gift 3° 18036 med

Ingeborg Kirstine Iversdatter
Født 1756, Erikstad, Trondenes.6.
Død 1805, Holtet, Trondenes.6.

[Gift 1° 1787 med Kristoffer Villumsen (1720 - 1792); Gift 2° 1803 med Benjamin Kristensen (1756 - 1837)].

Gift 4° 18086 med

Helena Johnsdatter
Født 1761, Kanebogen, Trondenes.6.
Død 1829, Nordvik, Trondenes.6.
     Datter af John Madssen og Ellen Tollevsdatter.

[Gift 1° 1785 med Hans Lukassen (1752 - 1804); Gift 2° 1808 med Benjamin Kristensen (1756 - 1837)].

Børn af Benjamin Kristensen og Berte (Berit) Maria Pedersdatter:

108.58.Berte Maria Benjaminsdatter, f. 1787, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
59.33.
Jens Kristensen
Født 1762, Fauskevåg Lille, Trondenes.6.
Død 1798, Fauskevåg Lille, Trondenes.6.
     Skifte 1798-1804, Fauskevåg lille, Fauskevåg Tinglag.9protokollnr. 148, folio 202b..
60.36.
Nils (Hans?) Winther Mikkelsen
Født 1770, Vollstad, Trondenes.6.
Død 1829, Vollstad, Trondenes.6.

Gift 180029 med

Marit Tomasdatter Rasch
Født 1777, Djupvik, Skånland.29.
Død 18386.
     Datter af Tomas Danielsen og Dorte Andersdatter.
     Er ifølge Tore Meyers Astafjord bygdebok gift på Kolstad i Trondenes år 1800 med Hans Mikkelsen Vinter. Denne Hans Vinter på Kolstad er ikke at finde i bogen "Folk og Slekt i Trondenes", men på Vollstad i Trondenes finder vi i stedet Marit Tomasdatter (1777-1838) gift ca. 1800 med Nils Winther Mikkelsen (1770-1829), hvilket må være det rigtige.

Børn af Nils (Hans?) Winther Mikkelsen og Marit Tomasdatter Rasch:

109.60.Ingeborg Dortea Nilsdatter, f. 1801, Trondenes., d. 1859, Trondenes.
61.36.
Anne Mikkelsdatter Vinter
Født 177929.
Død 1837, Bø, Trondenes.6.
     ?? Datter av Mikkel Nilssen på Vollstad i Trondenes ??

Gift 180229 med

Johan Tomassen Rasch
Født 1777, Djupvik, Skånland.29.
     Søn af Tomas Hanssen Rasch og Marit Johansdatter.

Børn af Anne Mikkelsdatter Vinter og Johan Tomassen Rasch:

110.61.Maria Anna Johansdatter Rasch, f. 1803, Skånland.
111.61.Mikkel Olai Johanssen Rasch, f. 1805, Skånland., d. 1805, Skånland.
112.61.Hanna Kristina Johansdatter Rasch, f. 1806, Skånland.
62.37.
Martinus Nilssen Kinapel
Født 1744, Kastnes, Dyrøy.59.
Død 180160.

Utenfor ekteskap med

Anne Rasmusdatter
Født 174061.
Død 180761.

Gift 1° 176860 med

Kirsten Rasmusdatter
Født 1743, Renså, Astafjord.62.
Død 1802, Tovik, Trondenes.63,62.
     Datter af Rasmus Anderssen Harr og Berit Maria Andreasdatter Budde.

Børn af Martinus Nilssen Kinapel og Anne Rasmusdatter:

113.62.Marta Martinusdatter (Kinapel?), f. 1761

Børn af Martinus Nilssen Kinapel og Kirsten Rasmusdatter:

114.62.Elen Kirsten Kinapel, f. 1770, Astafjord.
115.62.Anna Jakobina Kinapel, f. 1774, Astafjord.
116.62.Maren Brems Kinapel, f. 1777, Astafjord., d. 1811, Trondenes.
117.62.Jakob Andreas Kinapel, f. 1784, Astafjord., d. 1816, Trondenes.
63.37.
Jacob Nielsen Kienapel
Født 1745, Kastnes i Dyrøy48.
Død før 176648.
64.37.
Elisabeth Nielsdatter Kiær Kinapel
Født 1747, Kastnes i Dyrøy.32.
Død 1793, Tovik, Trondenes.6.
     Skifte 1788-1798, Tovik, Fauskevåg Tinglag.9protokollnr. 146, folio 301b..

Gift 17696 med

Niels Andersen Schjelderup
Født 1746, Tovik, Trondenes.64,65.
Død feb. 1802, Vågan, Nordland.66,65.
     Søn af Anders Nielsen Schjelderup og Kirstine Marie Ediasdatter.
     Konfirmert 1763.64
     Fisker på ytre Tovik i Trondenes.
     Trondenes kirkebok 1802 anføres under søndag septuagesima (21. febr.): "Niels Anderson Schelderup, Toevigen, omkom på henreise til fiskeriet i Vaagen i hans 68. Aar".66
     Skifte 1804-1805, Tovik, Fauskevåg Tinglag.9protokollnr. 149, folio 738b..

Børn af Elisabeth Nielsdatter Kiær Kinapel og Niels Andersen Schjelderup:

118.64.Niels Winter Schjelderup, f. 1769, Trondenes., d. 1827, Nordland.
119.64.Anders Nielsen Schjelderup, f. 1771, Trondenes., d. 1847
120.64.Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup, f. 1773, Trondenes., d. 1803, Trondenes.
121.64.Anne Margrethe Schjelderup, f. 1776, Trondenes., d. 1847, Trondenes.
122.64.Petrikke Nielsdatter Schjelderup, f. 1779, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
123.64.Jørgen Nielsen Schjelderup, f. 1781, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
124.64.Rebekka Nielsdatter Schjelderup, f. 1786, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
65.37.
Bent Nielsen Kienapel
Født 1749, Kastnes i Dyrøy32.
Død 180429.
     Bosat i Grov, Astafjord.
     Skifte 1803-1805, Grov, Astafjord Tinglag.9protokollnr. 150, folio 419b..

Gift 177729 med

Anna Andersdatter
Født 1752, Balteskard, Skånland.29.
Død 183729.
     Datter af Anders Paulsen og Berit Andersdatter.

Børn af Bent Nielsen Kienapel og Anna Andersdatter:

125.65.Nils Helgen Winter Bentsen Kinapel, f. 1777, Skånland., d. 1813
126.65.Birgitta Bentsdatter Kinapel, f. 1778, Skånland., d. 1781
127.65.Andrea Bentsdatter Kinapel, f. 1781, Skånland.
128.65.Bergitta Bentsdatter Kinapel, f. 1783, Astafjord., d. 1852, Trondenes.
129.65.Hans Bentsen Kinapel, f. 1785, Skånland., d. 1839
130.65.Jørgen Jakob Bentsen Kinapel, f. 1785, Skånland., d. 1856
131.65.Ole Humle Bentsen Kinapel, f. 1788, Skånland., d. 1813
132.65.Rebekka Bentsdatter Kinapel, f. 1791, Skånland., d. 1836
66.37.
Hans Nielsen Kienapel
Født 1751, Renså i Astafjord48.
Død før 176648.
67.37.
Jørgen Nielsen Kienapel
Født 1753, Renså i Astafjord32.
Død 178332.
     Død ugift.32
     Skifte 1776-1785, Grov, Astafjord Tinglag.9protokollnr. 143, folio 257..
68.37.
Karen (Maren) Nielsdatter Kienapel
Født 1756, Renså i Astafjord48.
Død 179129.
69.37.
Ole Nielsen Kienapel
Født 1758, Renså i Astafjord48.
     Død som spebarn.48
70.37.
Paul Nielsen Keinapel
Født 175929.
Død 177529.
71.37.
Peder Nielsen Keinapel
Født 175929.
Død 177529.
72.38.
Niels Jacobsen Kinnapel
73.38.
Bent Jacobsen Kinnapel
Født omkring 1747.
74.38.
Jacob Jacobsen Kinnapel
Født omkring 1750.
75.38.
Ole Humle Jacobsen Kinnapel
Født 14 jan. 1757, Nordstraumen, Sørreisa.40, døbt 30 jan. 1757, Lenvik kirke40.
76.38.
Jacobine Benedicte (Brems) Gregusdatter
Født 17698.
Død 1847.

Gift 1° 17878 med

Hans Iversen Kiær
Født 31 mai 1764, Gottesjord, Sørreisa..
Død 18118.
     Søn af Iver Kiær Jacobsen og Kirsten Marie Henrichsdatter.

Gift 2° _____med

Johannes Hansen
     Fra Rossfjord.

Generation 6.

77.40.
Sideni Martinus Fredriksen
Født 1757.
Død 1780.
78.40.
Fredriksdatter
Født 1758.
79.40.
Ole Kristian Fredriksen
Født 1759.
Død 1761.
80.40.
Jakobine Marie Fredriksdatter
Født 1761.
Død 1772.
81.40.
Anne Birgitte Fredriksdatter
Født 1762.
Død 1772.
82.40.
Karen Winther Fredriksdatter
Født 1764.
Død 1780.
83.40.
Marit Winther Fredriksdatter
Født 1766, Solberg, Sørreisa.67.
Død 19 dec. 1826, Rubbestad, Dyrøy..

Gift 7 aug. 1786 med

Jens Nibe Jonsen
Født 1761, Djupvik nordre, Dyrøy.67.
Død 1845, Rubbestad.67.
     Søn af Jon Pedersen Hindberg og Adelus Reinholtsdatter.
     Bosatt på Djupvik nordre, men flytta til dattera på Rubbestad, der han døde.67
84.40.
Ole Kristian Fredriksen
Født 1768.

Gift 1810 med

Anna Martha Andersdatter
85.40.
Sofie Amalie Fredriksdatter
Født 1770.
     Fra Solberg, Sørreisa.68

Gift 1° _____, Uten for ekteskap.68med

Hans Hagrup (Jonsen)
Født 1772, Tranøya.68.
     Søn af Jon Pedersen.
     Brukte ikke Jonsen [som etternavn].69
     Hans sto på god fot med presten Rosted på Tranøya og blei delvis oppfostra hos han. Han var oppkalt etter en sønn av Rosted som døde ung. Da Rosted døde i 1796, blei Hans tilgodesett med en arv på 45 rdl. og blei betegna som fostersønn.68
     Espenes, Dyrøy.

[Gift 1° 1799 med Elen Kristine Danielsdatter (f. 1767); Gift 2° med Sofie Amalie Fredriksdatter (f. 1770)].

Gift 2° 1801 med

Martinius Olsen
     Hals, Tranøy.

Børn af Sofie Amalie Fredriksdatter og Hans Hagrup (Jonsen):

133.85.Jørgen Heitmøller, f. 1798
86.41.
Anne Jakobsdatter Winther
Født _____, Nordstraumen, Sørreisa.18, døbt 26 sep. 1762, Lenvik kirke40.
Død 1833, Olderen, Lenvik..

Gift 178318 med

Hans Ingebrikt Christophersen
Født 1755, Sandvik, Lenvik..
Død 1818, Olderen, Lenvik..
     Sandvik, Lenvik.18
87.41.
Signild Maria Jakobsdatter Winther
Født 1764, Nordstraumen, Sørreisa.18.

Gift 178818 med

Jakob Winther Olsen
Født _____, Sørstraumen, Sørreisa.18.
     Skogen, Lenvik.18
88.41.
Karen Jakobsdatter Winther
Født 1766, Nordstraumen, Sørreisa.18.

Gift 178870 med

Henrik Sørensen
     Søn af Søren Henriksen og Anne Bårdsdatter.
     ? GÆT - Muligvis søn af Søren Henriksen på Vika, Tranøy ?
     Vika, Tranøy.71

Børn af Karen Jakobsdatter Winther og Henrik Sørensen:

134.88.Jakobina Maria Winther Henriksdatter, f. 1789, d. 1858
135.88.Søren Henriksen
136.88.Sedenius Martin Henriksen, f. 1797, d. 1876
89.41.
Peder Tønder Jakobsen Winther
Født 1769, Nordstraumen, Sørreisa.18.
Død 9 apr. 1804, Nordstraumen, Sørreisa..
     Nordstraumen, Sørreisa.18

Gift 179518 med

Berit Helene Jonsdatter
Født 1773, Bakkejord..
90.41.
Jørgen Severin Jakobsen Winther
Født 1771, Nordstraumen, Sørreisa.18.
Død 177618.
91.41.
Jakob Jakobsen Winther
Født 1773, Nordstraumen, Sørreisa.18.
Død 1857, Nordstraumen, Sørreisa.72.

Gift 1803 med

Anne Simonsdatter
Født 177972.

Børn af Jakob Jakobsen Winther og Anne Simonsdatter:

137.91.Simon Jakobsen Winther, f. 1809, d. 1860
92.41.
Jørgine Jakobsdatter Winther
Født 1777, Nordstraumen, Sørreisa..

Gift 180118 med

Peder Kornelius Johnsen
     Smørsgård, Sørreisa.18
93.41.
Jørgen Olai Jakobsen Winther
Født 1781, Nordstraumen, Sørreisa.18.
Død 1868, Nordstraumen, Sørreisa.18.

Gift 180518 med

Marit Mortensdatter
Født 1776.
Død 1840.
94.41.
Andreas Kornelius Jakobsen Winther
Født 1785, Nordstraumen, Sørreisa.18.
Død 178518.
95.41.
Andreas Tønder Jakobsen Winther
Født 1788, Nordstraumen, Sørreisa.18.
Død 179318.
96.42.
Lars Isach Andersen
Født 1773, Finfjord/Finnjord i Lenvik.40, døbt 8 apr. 1773, Lenvik kirke.40.
97.42.
Rebekka Andersdatter
Døbt 13 jul. 1777, Lenvik kirke40.
98.42.
Hans Anderssen
Døbt 15 jul. 1781, Lenvik kirke73,40.
99.43.
Anne Bergita Olsdatter
Født 1768, Storslætten40, døbt 31 jul. 1768, Lenvik kirke40.
100.43.
Ole Hendrich Olsen
Født 1770, Storslæt40, døbt 16 apr. 1770, Lenvik kirke40.
101.43.
Hans Andreas Olsen
Født 1772, Storsletten40, døbt 5 jul. 1772, Lenvik kirke40.
102.43.
Elen Marie Olsdatter
Døbt 25 jun. 1775, Lenvik kirke40.
103.43.
Jon Olsen
Døbt 12 jul. 1778, Lenvik kirke40.
104.43.
Maren Maria Olsdatter
Døbt 17 sep. 1780, Lenvik kirke40.
105.55.
Kristianna Larsdatter
Født 1793, Slagstad, Bjarkøy.6.
Død 1881, Åkerøy, Trondenes.6.
     Etterslekt, se Folk og Slekt i Trondenes.
106.56.
Lars Brems Pedersen
Født 1797, Slagstad, Bjarkøy.6.
Død 1867, Måga, Trondenes.6.
     Etterslekt, se Folk og Slekt i Trondenes.
107.56.
Gunhild Maria Pedersdatter
Født 1803, Slagstad, Bjarkøy.6.
Død 1844, Grøta, Trondenes.6.
     Etterslekt, se Folk og Slekt i Trondenes.
108.58.
Berte Maria Benjaminsdatter
Født 1787, Fauskevåg, Trondenes.6.
Død 1802, Holtet, Trondenes.6.
109.60.
Ingeborg Dortea Nilsdatter
Født 1801, Vollstad, Trondenes.6.
Død 1859, Harstad, Trondenes.6.

Gift 18216 med

Jens Jenssen
Født 17816.
     Vollstad, Trondenes. Også Finnmark.6

Børn af Ingeborg Dortea Nilsdatter og Jens Jenssen:

138.109.Bergitta Ovedie Jensdatter, f. 1821, Trondenes.
139.109.Maren Elisabet Jensdatter, f. 1825, Trondenes.
140.109.Nils Mikal Jenssen, f. 1828, Trondenes., d. 1846, Trondenes.
141.109.Samuel Berg Jenssen, f. 1835, Trondenes.
142.109.Marta Anne Kirstine Jensdatter, f. 1842, Trondenes.
110.61.
Maria Anna Johansdatter Rasch
Født 1803, Grov, Skånland.29.
111.61.
Mikkel Olai Johanssen Rasch
Født 1805, Grov, Skånland.29.
Død 1805, Grov, Skånland.29.
112.61.
Hanna Kristina Johansdatter Rasch
Født 1806, Grov, Skånland.29.
113.62.
Marta Martinusdatter (Kinapel?)
Født 176161.
114.62.
Elen Kirsten Kinapel
Født 1770, Renså, Astafjord.60.
115.62.
Anna Jakobina Kinapel
Født 1774, Renså, Astafjord.60.
116.62.
Maren Brems Kinapel
Født 1777, Renså, Astafjord.60.
Død 1811, Tovik, Trondenes.63.
     Kom til Trondenes.60
117.62.
Jakob Andreas Kinapel
Født 1784, Renså, Astafjord.60.
Død 1816, Tovik, Trondenes.63,60.
118.64.
Niels Winter Schjelderup
Født 1769, Tovik, Trondenes.6, døbt 22 okt. 1769, Trondenes kirke.74,75.
Død 1827, Lofoten, Nordland.6.
     Konf. 1788.

Utenfor ekteskap med

Oline Karoline Nikoline Jakobsdatter
Født 1777, Bergen.6.

Gift 1° 19 jul. 1800, Trondenes kirke.75 med

Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup
Født 1780, Tennevik, Trondenes.6,64.
Død 18126, begravet 22 nov. 1812, Trondenes kirke.76,75.
     Datter af Niels Augustinussen Schjelderup og Johanna Nilsdatter.
     Skifte 2 okt. 181375.

Gift 2° 18146 med

Mette Marie Andersdatter Harr
Født 1777, Renså, Astafjord.29,6.
Død 1845, Tovik, Trondenes.6.
     Datter af Anders Rasmussen Harr og Synnøve Andersdatter.

Børn af Niels Winter Schjelderup og Oline Karoline Nikoline Jakobsdatter:

143.118.Anne Margrethe Nilsdatter Schjelderup, f. 1796, Trondenes., d. 1867, Trondenes.

Børn af Niels Winter Schjelderup og Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup:

144.118.Johanna Margrethe Schjelderup, f. 1802, Trondenes.
145.118._____, f. _____, d. 1804, Trondenes.
146.118._____, f. _____, d. 1805, Trondenes.
147.118._____, f. _____, d. 1806, Trondenes.
148.118._____, f. _____, d. 1807, Trondenes.
149.118._____, f. _____, d. 1809, Trondenes.
150.118.Nils Nilsen Schjelderup, f. 1810, Trondenes., d. 1810, Trondenes.
151.118.Nils Nilsen Schjelderup, f. 1812
152.118.Hanna Nilsdatter Schjelderup, f. 1810, Trondenes., d. 1810, Trondenes.

Børn af Niels Winter Schjelderup og Mette Marie Andersdatter Harr:

153.118.Hans Sakarias Schjelderup, f. 1815, Trondenes., d. 1888, Trondenes.
154.118.Markus Andreas Schjelderup, f. 1817, Trondenes.
155.118.Søren Andreas Schjelderup, f. 1820, Trondenes., d. 1891, Trondenes.
119.64.
Anders Nielsen Schjelderup
Født 1771, Tovik, Trondenes.6, døbt 4 aug. 1771, Trondenes kirke.77,75.
Død 5 sep. 1847.
     Fisker og gårdbruker på ytre Tovik i Trondenes. Fikk skjøte av faren 26. april 1800 på halve ytre Tovik for 119 rdlr.
     Han var medlem af bygdekommisionen og amtsskattekommisionen og nøt stor tillit i bygda.

Gift 179429 med

Ingeborg Marie Israelsdatter
Født 1771, Sørrollnes, Trondenes.6.
Død 2 sep. 1848, Tovik, Trondenes.6.
     Datter af Israel Kristensen og Ingeborg Pedersdatter.

Børn af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter:

156.119.Elisabeth Kjær Andersdatter Schjelderup, f. 1795, Trondenes., d. 1874, Trondenes.
157.119.Ingeborg Bergitte Schjelderup, f. 1796, Trondenes., d. 1811, Trondenes.
158.119.Else Marie Schjelderup, f. 1798, Trondenes., d. 1865, Trondenes.
159.119.Maren Kirstine Schjelderup, f. 1800, Trondenes.
160.119.Rebekka Andersdatter Schjelderup, f. 1803, Trondenes., d. 1880, Astafjord.
161.119.Niels Andersen Schjelderup, f. 1806, Trondenes., d. 1868, Trondenes.
162.119.Ellen Katrine Schjelderup, f. 1806, Trondenes., d. 1883, Trondenes.
163.119.Kirsten Marie Schjelderup, f. 1809, Trondenes., d. 1875, Astafjord.
164.119.Israel Petter Schjelderup, f. 1812, Trondenes., d. 1890, Trondenes.
120.64.
Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup
Født 1773, Tovik, Trondenes.78,6.
Død 1803, Sørrollnes, Trondenes.6.
     Skifte 1803-1805, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.9protokollnr. 150, folio 302..

Gift 1° _____med

Peder Israelsen
Født 1760, Sørrollnes, Trondenes.79.
Død 1800, Sørrollnes, Trondenes.79.
     Søn af Israel Kristensen og Ingeborg Pedersdatter.
     Skifte 1798-1804, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.9protokollnr. 148, folio 442b..

Gift 2° 18026 med

John Andersen (Trane)
Født 1765, Hallevik, Astafjord.80.
Død 1818, Sørrollnes, Trondenes.6.
     Søn af Anders Pedersen og Øllegård Steffensdatter Trane.

[Gift 1° 1802 med Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup (1773 - 1803); Gift 2° 1805 med Petrikke Nielsdatter Schjelderup (1779 - 1851)].

Børn af Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup og Peder Israelsen:

165.120.Israel Pedersen (Schjelderup?), f. 1794
166.120.Niels Kristian Schjelderup, f. 1796
167.120.Anders Schjelderup, f. 1798
168.120.Peder Pedersen (Schjelderup?), f. 1800

Børn af Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup og John Andersen (Trane):

169.120._____, f. _____, d. 1803, Trondenes.
121.64.
Anne Margrethe Schjelderup
Født 1776, Tovik, Trondenes.6.
Død 1847, Sandstrand, Trondenes.6.
     Etterslekt (11 barn). Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 17966 med

Abraham Isaksen
Født 1761, Sandstrand, Trondenes.6.
Død 1837, Sandstrand, Trondenes.6.
     Søn af Isak Abrahamsen og Dorte Rasmusdatter.

Børn af Anne Margrethe Schjelderup og Abraham Isaksen:

170.121.Hans Abrahamsen, f. 1813
122.64.
Petrikke Nielsdatter Schjelderup
Født 1779, Tovik, Trondenes.6.
Død 1851, Sørrollnes, Trondenes.6.

Gift 18056 med

John Andersen (Trane)
Født 1765, Hallevik, Astafjord.80.
Død 1818, Sørrollnes, Trondenes.6.
     Søn af Anders Pedersen og Øllegård Steffensdatter Trane.

[Gift 1° 1802 med Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup (1773 - 1803); Gift 2° 1805 med Petrikke Nielsdatter Schjelderup (1779 - 1851)].

Børn af Petrikke Nielsdatter Schjelderup og John Andersen (Trane):

171.122.Niels Schjelderup, f. 1806
172.122.Hans Trane Johnsen, f. 1807, Trondenes., d. 1891
173.122.Jakob Winther Johnsen Trane, f. 1810, Trondenes., d. 1863, Tjeldsund.
174.122.Jørgen Trane Johnsen, f. 1813, Trondenes., d. 1875, Trondenes.
175.122.Anders Johnsen Schjelderup, f. 1816, Trane., d. 1876, Trane.
176.122.Elisabeth Rebekka Johnsen, f. 1817, Trondenes., d. 1891, Astafjord.
123.64.
Jørgen Nielsen Schjelderup
Født 1781, Tovik, Trondenes.6.
Død 1802, Tovik, Trondenes.6.
124.64.
Rebekka Nielsdatter Schjelderup
Født 1786, Tovik, Trondenes.81,6.
Død 1802, Tovik, Trondenes.6.
     Opholder sig 1801 hos søsteren Kirsten Maria på Sørrollnes, og er ugift.82
125.65.
Nils Helgen Winter Bentsen Kinapel
Født 1777, Balteskard, Skånland.29.
Død 181329.

Gift 180529 med

Anna Elisabet Nilsdatter Ærboe
Født 1771, Breivoll, Ibestad.29.
Død 184829.
     Datter af Nils Olsen Ærboe og Ingeborg Eriksdatter Normann.

Børn af Nils Helgen Winter Bentsen Kinapel og Anna Elisabet Nilsdatter Ærboe:

177.125.Bent Nilssen, f. 1807, Skånland., d. 1864
178.125.Nils Nilssen, f. 1811, Skånland.
126.65.
Birgitta Bentsdatter Kinapel
Født 1778, Balteskard, Skånland.29.
Død 178129.
127.65.
Andrea Bentsdatter Kinapel
Født 1781, Grovfjord, Skånland.29.
128.65.
Bergitta Bentsdatter Kinapel
Født 1783, Grov, Skånland, Astafjord.29.
Død 1852, Sandstrand, Trondenes.6.

Gift 18336 med

Edis Hanssen
Født 1802, Sørrollnes, Trondenes.6.
Død 1851, Sandstrand, Trondenes.6.
     Søn af Hans Ediassen og Anne Martha Hansdatter.
129.65.
Hans Bentsen Kinapel
Født 1785, Grov, Skånland.29.
Død 183929.
130.65.
Jørgen Jakob Bentsen Kinapel
Født 1785, Grov, Skånland.29.
Død 185629.

Gift 182029 med

Ingeborg Katrina Olsdatter
Født 1792, Grov, Skånland.29.
Død 185029.
     Datter af Ole Bårdsen og Karen Davidsdatter.

Børn af Jørgen Jakob Bentsen Kinapel og Ingeborg Katrina Olsdatter:

179.130.Berteus Jørgensen, f. 1823, Skånland., d. 1900
131.65.
Ole Humle Bentsen Kinapel
Født 1788, Grov, Skånland.29.
Død 181329.
132.65.
Rebekka Bentsdatter Kinapel
Født 1791, Grov, Skånland.29.
Død 183629.

Gift 1° 181929 med

Ole Tomassen
Født 179429.
Død 183129.
     Søn af Tomas Nilssen og Tora Esaiasdatter.
     Laupstad, Ibestad. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.

Gift 2° 183329 med

Hans Olai Røgh Johnsen Lind
Født 1804, Myrland, Gratangen.29.
Død 188229.
     Laupstad, Ibestad. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.29

[Gift 1° 1833 med Rebekka Bentsdatter Kinapel (1791 - 1836); Gift 2° 1837 med Anne Helene Sørensdatter (1808 - 1896)].

Generation 7.

133.85.
Jørgen Heitmøller
Født 179883,68.
134.88.
Jakobina Maria Winther Henriksdatter
Født 178984.
Død 185884.

Gift 181584 med

Gotlieb Fredrik Jakobsen
Født 179284.
Død 186584.
     Søn af Jakob Fredrik Gotliebsen og Barbro Kirstine Sørensdatter.
     Gottesjord, Sørreisa.
     Etterslekt, 8 barn, se Sørreisa bygdebok.

Børn af Jakobina Maria Winther Henriksdatter og Gotlieb Fredrik Jakobsen:

180.134.Birgitte Kirstine Gotlibsdatter, f. 1816, d. 1898
135.88.
Søren Henriksen
     Halvorsli, Tranøy.85

Gift _____86med

Karen Anna Olsdatter

Børn af Søren Henriksen og Karen Anna Olsdatter:

181.135.Karen Winther Sørensdatter, f. 1838, d. 1926
136.88.
Sedenius Martin Henriksen
Født 179784.
Død 187684.
     Gottesjord, Sørreisa.84

Gift 182884 med

Elisabeth Ovidia Jakobsdatter
Født 180484.
Død 188084.
     Datter af Jakob Fredrik Gotliebsen og Barbro Kirstine Sørensdatter.
137.91.
Simon Jakobsen Winther
Født 180952.
Død 186052.
     Solberg, Sørreisa.52
     Etterslekt, 9 barn, se Sørreisa bygdebok.

Gift 184052 med

Birgitte Kirstine Gotlibsdatter
Født 181684.
Død 189852.
     Datter af Gotlieb Fredrik Jakobsen og Jakobina Maria Winther Henriksdatter.
138.109.
Bergitta Ovedie Jensdatter
Født 1821, Vollstad, Trondenes.6.

Gift 18516 med

Erik Søren Hartvigsen
Født 8 jul. 1824, Harstad, Trondenes.87,6.
Død 24 mar. 1892, Harstad, Trondenes.88,87.
     Søn af Hartvig Hveding Eriksen Normann og Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann.
     Etterslekt (6 barn). Se "Folk og Slekt i Trondenes".
139.109.
Maren Elisabet Jensdatter
Født 1825, Vollstad, Trondenes.6.
140.109.
Nils Mikal Jenssen
Født 1828, Vollstad, Trondenes.6.
Død 1846, Vollstad, Trondenes.6.
141.109.
Samuel Berg Jenssen
Født 1835, Vollstad, Trondenes.6.
142.109.
Marta Anne Kirstine Jensdatter
Født 1842, Vollstad, Trondenes.6.
143.118.
Anne Margrethe Nilsdatter Schjelderup
Født 1796, Tovik, Trondenes.89.
Død 1867, Tovik, Trondenes.89.
     Konfirmert 1819 og var da bosat på Steinsland.90

Utenfor ekteskap med

Hartvig Hveding Sparboe
Døbt 25 mai 1788, Trondenes kirke.91,92.
     Søn af Edis Lech Hanssen Sparboe og Margrethe Olsdatter Aas.
     Konfirmert 1806.64

Børn af Anne Margrethe Nilsdatter Schjelderup og Hartvig Hveding Sparboe:

182.143.Anna Hartvigsdatter Sparboe, f. 1828, Trondenes., d. 1910, Trondenes.
144.118.
Johanna Margrethe Schjelderup
Født 1802, Tovik, Trondenes.6, døbt 31 okt. 1802, Trondenes kirke.93,75.

Gift 18276 med

Ole Pedersen
Født 1789, Nordvik, Trondenes.6.
Død 1877, Tennevik, Trondenes.6.
     Søn af Peder Andreas Olsen og Anne Marie Madsdatter.
145.118.
___________
Født _____, Tovik, Trondenes.6.
Død 1804, Tovik, Trondenes.6.
146.118.
___________
Født _____, Tovik, Trondenes.6.
Død 1805, Tovik, Trondenes.6.
147.118.
___________
Født _____, Tovik, Trondenes.6.
Død 1806, Tovik, Trondenes.6.
148.118.
___________
Født _____, Tovik, Trondenes.6.
Død 1807, Tovik, Trondenes.6.
149.118.
___________
Født _____, Tovik, Trondenes.6.
Død 1809, Tovik, Trondenes.6.
150.118.
Nils Nilsen Schjelderup
Født 1810, Tovik, Trondenes.6.
Død 1810, Tovik, Trondenes.6.
151.118.
Nils Nilsen Schjelderup
Født mai 1812.
Begravet 31 mai 1812, Trondenes kirke.94,75.
152.118.
Hanna Nilsdatter Schjelderup
Født 1810, Tovik, Trondenes.6.
Død 1810, Tovik, Trondenes.6.
153.118.
Hans Sakarias Schjelderup
Født 3 apr. 1815, Tovik, Skånland, Trondenes.75,29, døbt 18 jun. 1815, Trondenes kirke.95,75.
Død 1888, Tovik, Skånland, Trondenes.6.

Gift 1° 184129 med

Margrete Elisabet Hansdatter
Født 1824, Fenes, Bjarkøy.6.
Død 1849, Tovik, Trondenes.6.

Gift 2° _____29med

Anne Marie Edisdatter
Født 1828, Sørrollnes, Trondenes.6.
Død 1895, Tovik, Trondenes.6.
     Datter af Edis Olsen og Margrete Sofia Hansdatter.
     ? Fra Sør-Rollnes ?

Børn af Hans Sakarias Schjelderup og Margrete Elisabet Hansdatter:

183.153.Nikolai Martin(us) Hansen (Schjelderup), f. 1842, Trondenes.
184.153.Hartløv Peder Hansen (Schjelderup), f. 1845, Trondenes., d. 1849, Trondenes.
185.153.Mette Ovedie Hansdatter (Schjelderup), f. 1847, Trondenes.

Børn af Hans Sakarias Schjelderup og Anne Marie Edisdatter:

186.153.Margrete Elisabet Hansdatter (Schjelderup), f. 1854, Trondenes.
187.153.Simon Martin Hansen, f. 1855, Skånland
188.153.Hartløv Peder Hansen (Schjelderup), f. 1857, Trondenes.
189.153.Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup), f. 1860, Trondenes.
190.153.Johanna Margrete Hansdatter (Schjelderup), f. 1862, Trondenes.
191.153.Hans Sakarias Hansen (Schjelderup), f. 1865, Trondenes., d. 1867, Trondenes.
192.153.Hansina Sofie Hansdatter (Schjelderup), f. 1874, Trondenes.
154.118.
Markus Andreas Schjelderup
Født 1817, Tovik, Trondenes.6.
155.118.
Søren Andreas Schjelderup
Født 1820, Tovik, Trondenes.6.
Død 1891, Tovik, Trondenes.6.

Gift 18456 med

Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal
Født 1826, Nordsand, Bjarkøy.6.
Død 1909, Tovik, Trondenes.6.
     Datter af Simon Johan Kildal og Martha Marie Ursin.
     Fra Nord-Sand i Bjarkøy.

Børn af Søren Andreas Schjelderup og Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal:

193.155.Niels Winther Schjelderup, f. 1846, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
194.155.Martha Marie Kildal Schjelderup, f. 1847, Trondenes.
195.155.Simon Kildal Schjelderup, f. 1849, Trondenes., d. 1890, Trondenes.
196.155.Niels Mikal Schjelderup, f. 1852, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
197.155.Ole Edvard Ursin Schjelderup, f. 1854, Trondenes., d. 1906, Trondenes.
198.155.Mette Maria Schjelderup, f. 1857, Trondenes., d. 1858, Trondenes.
199.155.Mette Maria Schjelderup, f. 1859, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
200.155.Mette Sofie Rosted Schjelderup, f. 1862, Trondenes.
201.155.Elen Gerhardine Schjelderup, f. 1865, Trondenes.
202.155.Sørentine Ovedia Rebekka Schjelderup, f. 1865, Trondenes., d. 1865, Trondenes.
203.155.Simonette Fredrikke Bernhof Schjelderup, f. 1868, Trondenes.
156.119.
Elisabeth Kjær Andersdatter Schjelderup
Født 1795, Tovik, Trondenes.6.
Død 1874, Sandstrand, Trondenes.6.

Utenfor ekteskap med

Ole Knut Pedersen Aas
Født 1794, Bjelgam, Evenes.6.
Død 1880, Renså, Astafjord.6.
     Søn af Peder Olsen Aas og Johanna Margrete Hansdatter Sparboe.

[Gift 1° med Elisabeth Kjær Andersdatter Schjelderup (1795 - 1874); Gift 2° med Anne Johanna Margrete Sørensdatter (1819 - 1916)].

Børn af Elisabeth Kjær Andersdatter Schjelderup og Ole Knut Pedersen Aas:

204.156.Mathias Olsen Aas, f. 1823, Trondenes., d. 1889, Trondenes.
157.119.
Ingeborg Bergitte Schjelderup
Født 1796, Tovik, Trondenes.6.
Død 1811, Tovik, Trondenes.6.
158.119.
Else Marie Schjelderup
Født 1798, Tovik, Trondenes.6.
Død 1865, Grøta, Trondenes.6.

Gift _____6med

Hans Andreas Nilssen
Født 1792, Grøta, Trondenes.6.
Død 1881, Grøta, Trondenes.6.
159.119.
Maren Kirstine Schjelderup
Født 1800, Tovik, Trondenes.6.
     Til Karlsøy.6
160.119.
Rebekka Andersdatter Schjelderup
Født 1803, Tovik, Skånland, Trondenes.96,6.
Død 1880, Balteskard, Astafjord.6.

Gift 31 okt. 1831 med

Hans Olsen
Født 1796, Balteskard, Skånland..
Død 1877.
     Søn af Ole Anderssen og Olavina Hansdatter.
     Gårdbruker, selveier på Balteskard i Astafjord.
     Kgl. skjøte dat. 30. apr. 1833, tgl. 10. juli s.å. til Hans Olsen på 1 pd. i Balteskar for 80 spd. og mot påhefte av årlig jordavgift til Trondenes kirke og prest av 4 kyr, 1 1/3 tønne bygg.

Børn af Rebekka Andersdatter Schjelderup og Hans Olsen:

205.160.Barbro Maria Hansdatter, f. 1833, Skånland, d. 1917
161.119.
Niels Andersen Schjelderup
Født 1806, Tovik, Trondenes.6.
Død 1868, Tovik, Trondenes.6.
     Gårdbruker på ytre Tovik.

Gift 184129 med

Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin
Født 1821, Grøsnes Lille, Gratangen.29.
Død 1906, Vollstad, Trondenes.6.
     Datter af Nils Olai Ursin og Anna Bergitta Normann.

[Gift 1° 1841 med Niels Andersen Schjelderup (1806 - 1868); Gift 2° 1878 med Rasmus Paul Jakobsen (1820 - 1901)].

Børn af Niels Andersen Schjelderup og Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin:

206.161.Ingeborg Anna Nilsdatter Schjelderup, f. 1842, Trondenes.
207.161.Natali Olai Ursin Schjelderup, f. 1844, Trondenes.
208.161.(Anders) Martin Nielsen Schjelderup, f. 1846, Trondenes.
209.161.Andrea Bergitte Nilsdatter Schjelderup, f. 1849, Trondenes.
210.161.Nikolai Reobert Schjelderup, f. 1851, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
211.161.Nikolina Reobertine Nilsdatter Schjelderup, f. 1852, Trondenes.
212.161.Jens Brønlund Ursin Schjelderup, f. 1854, Trondenes.
213.161.Tollev Johan Schjelderup, f. 1857, Trondenes., d. 1857, Trondenes.
214.161.Mikal Meier Schjelderup, f. 1858, Trondenes.
215.161.Ole Ingvald Norman Schjelderup, f. 1862, Trondenes.
216.161.Karl Didrik Schjelderup Nilssen, f. 1865, Trondenes., d. 1882, Trondenes.
162.119.
Ellen Katrine Schjelderup
Født 1806, Tovik, Trondenes.6.
Død 1883, Sørrollnes, Trondenes.6.

Gift 18446 med

Jørgen Trane Johnsen
Født 1813, Sørrollnes, Trondenes.6.
Død 1875, Sørrollnes, Trondenes.6.
     Søn af John Andersen (Trane) og Petrikke Nielsdatter Schjelderup.
163.119.
Kirsten Marie Schjelderup
Født 1809, Tovik, Trondenes.29,6.
Død 1875, Fjordbotn, Astafjord.29,6.

Gift omkring 183529 med

Nikolai Kristian Harder Hanssen
Født 1799, Fjordbotn, Astafjord.29.
Død 186629.
     Søn af Hans Mikkelsen og Anne Bergitta Jensdatter Trane.

[Gift 1° 1823 med Anna Elisabet Andersdatter (1802 - 1834); Gift 2° omkr. 1835 med Kirsten Marie Schjelderup (1809 - 1875)].

Børn af Kirsten Marie Schjelderup og Nikolai Kristian Harder Hanssen:

217.163.Albert Martinus Nikolaisen, f. 1836, Astafjord., d. 1847
218.163.Andrea Kirstine Nikolaisdatter, f. 1838, Astafjord., d. 1877
219.163.Ingeborg Sofie Nikolaisdatter, f. 1844, Astafjord., d. 1896
164.119.
Israel Petter Schjelderup
Født 1812, Tovik, Trondenes.29,6.
Død 1890, Tovik, Trondenes.6.

Gift 1° 184529 med

Ovidie Andrea Rasmusdatter
Født 1816, Renså, Skånland, Astafjord.29.
Død 1851, Tovik, Trondenes.6.
     Datter af Rasmus Anderssen Harr og Erika Petrina Leth.

Gift 2° 18546 med

Rebekka Martine Bredesdatter Heide
Født 1822, Elgsnes Indre, Trondenes.6.
Død 1888, Tovik, Trondenes.6.
     Datter af Brede Klaussen Heide og Mette Maria Mathiasdatter Ursin.

[Gift 1° med Andreas Paulsen; Gift 2° 1854 med Israel Petter Schjelderup (1812 - 1890)].

Børn af Israel Petter Schjelderup og Ovidie Andrea Rasmusdatter:

220.164.Erika Petrine Leth Israelsdatter Schjelderup, f. 1847, Trondenes.
221.164.Ingeborg Andrea Schjelderup, f. 1848, Skånland., d. 1917, Astafjord.
222.164.Maren Kirstine Schjelderup, f. 1850, Trondenes.
223.164.Rebekka Anna Schjelderup, f. 1850, Trondenes., d. 1853, Trondenes.

Børn af Israel Petter Schjelderup og Rebekka Martine Bredesdatter Heide:

224.164.Ovidia Antonette Israelsdatter Schjelderup, f. 1854, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
225.164.Isak Reobert Israelsen Schjelderup, f. 1856, Trondenes., d. 1872, Trondenes.
165.120.
Israel Pedersen (Schjelderup?)
Født 179497.
166.120.
Niels Kristian Schjelderup
Født 179698.
167.120.
Anders Schjelderup
Født 179899.
168.120.
Peder Pedersen (Schjelderup?)
Født 1800100.
169.120.
___________
Født _____, Sørrollnes, Trondenes.6.
Død 1803, Sørrollnes, Trondenes.6.
170.121.
Hans Abrahamsen
Født 8 sep. 181375, døbt 17 okt. 1813, Trondenes kirke.101,75.
171.122.
Niels Schjelderup
Født 1806.
172.122.
Hans Trane Johnsen
Født 1807, Sørrollnes, Trondenes.102,6.
Død 189129.
     Hallevik, Ibestad. Etterslekt, 9 barn, se Astafjord bygdebok.

Gift 183729 med

Petrikka Starup
Født 1817, Dyrstad, Ibestad.29.
Død 188629.
     Datter af Petter Kristian Starup og Ingeborg Sofia Olsdatter.

[Gift 1° med Baltser Andreassen (1806 - 1886); Gift 2° 1837 med Hans Trane Johnsen (1807 - 1891)].
173.122.
Jakob Winther Johnsen Trane
Født 1810, Sørrollnes, Trondenes.103, døbt 23 apr. 1810, Trondenes kirke.104,75.
Død 27 mar. 1863, Sandnes, Tjeldsund.105,103.

Gift 18326 med

Gunhild Rebekka Gram Olsdatter
Født 19 jan. 1790, Gausvik, Trondenes.106,107, døbt 24 jan. 1790, Hol kirke.106.
Død 5 nov. 1860, Sandnes, Tjeldsund.105,107.
     Datter af Ole Jakobsen og Mette Maria Mathiasdatter Eberg.

[Gift 1° 23 sep. 1816 med Hans Petter Jacobsen Warberg (1789 - jun. 1823); Gift 2° 1825 med John Anderssen (1800 - dec. 1829); Gift 3° 1832 med Jakob Winther Johnsen Trane (1810 - 27 mar. 1863)].

Børn af Jakob Winther Johnsen Trane og Gunhild Rebekka Gram Olsdatter:

226.173._____
227.173._____, d. 1836
174.122.
Jørgen Trane Johnsen
Født 1813, Sørrollnes, Trondenes.6.
Død 1875, Sørrollnes, Trondenes.6.

Gift 18446 med

Ellen Katrine Schjelderup
Født 1806, Tovik, Trondenes.6.
Død 1883, Sørrollnes, Trondenes.6.
     Datter af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter.
175.122.
Anders Johnsen Schjelderup
Født 1816, Sørrollnes, Trane.6.
Død 1876, Sørrollnes, Trane.6.

Gift 18486 med

Kornelia Kirstine Nielsdatter
Født 1828.

Børn af Anders Johnsen Schjelderup og Kornelia Kirstine Nielsdatter:

228.175.Peder Olai Anderssen Schjelderup, f. 1848, Trondenes., d. 1901, Tromsø.
229.175.Johannes Pareli Andersen Schjelderup, f. 1855
230.175.Nikolai Kristian Andersen Schjelderup, f. 1855
231.175.Joakim Andersen Schjelderup, f. 1858, d. 1928
176.122.
Elisabeth Rebekka Johnsen
Født 1817, Sørrollnes, Trondenes.6.
Død 1891, Selset Øvre, Astafjord.6.

Gift 18386 med

Johan Kristian Augustinussen Røgh
Født 1810, Selset Øvre, Ibestad.29.
Død 1877, Selset Øvre, Ibestad.29.
     Søn af Augustinus Røgh og Doret Nilsdatter Falk.

Børn af Elisabeth Rebekka Johnsen og Johan Kristian Augustinussen Røgh:

232.176.Augustinus Røgh, f. 1840, Ibestad., d. 1900
233.176.Johanna Røgh, f. 1842, Ibestad.
234.176.Olava Maria Røgh, f. 1845, Ibestad., d. 1847
235.176.Dortea Nikoline Røgh, f. 1847, Ibestad.
236.176.Peroline Røgh, f. 1849, Ibestad.
237.176.Hans Peder Røgh, f. 1852, Ibestad.
238.176.Anna Marie Johansdatter Røgh, f. 1855, Ibestad.
239.176.Erik Martin Røgh, f. 1858, Ibestad., d. 1869
240.176.Oline Maria Røgh, f. 1861, Ibestad.
177.125.
Bent Nilssen
Født 1807, Miklevoll, Skånland.29.
Død 186429.

Gift 183029 med

Hedvig Anna Jensdatter
Født 1809, Grov, Skånland.29.
     Datter af Jens Bårdsen og Anne Katrine Olsdatter Trane.
178.125.
Nils Nilssen
Født 1811, Miklevoll, Skånland.29.
179.130.
Berteus Jørgensen
Født 1823, Grov, Skånland.29.
Død 190029.
     Grov, Skånland.

Gift 185129 med

Anne Kristina Jensdatter
Født 1824, Lavik, Gratangen.29.
Død 189129.
     Datter af Jens Andreas Hanssen og Marta Dortea Olsdatter.

Børn af Berteus Jørgensen og Anne Kristina Jensdatter:

241.179.Jens Andreas Berteussen, f. 1858, Skånland.

Generation 8.

180.134.
Birgitte Kirstine Gotlibsdatter
Født 181684.
Død 189852.

Gift 184052 med

Simon Jakobsen Winther
Født 180952.
Død 186052.
     Søn af Jakob Jakobsen Winther og Anne Simonsdatter.
     Solberg, Sørreisa.52
     Etterslekt, 9 barn, se Sørreisa bygdebok.
181.135.
Karen Winther Sørensdatter
Født 1838108.
Død 1926108.

Gift 1° 1861108 med

Hans Kristian Olsen
Født 1838108.
Død 1875108.
     Hemmingsjord i Sørreisa.

Gift 2° 1876109 med

Jens Andreas Svendsen
Født 1835109.
Død 1907109.
     Hemmingsjord, Sørreisa.
182.143.
Anna Hartvigsdatter Sparboe
Født 1828, Tovik, Trondenes.110.
Død 1910, Tovik, Trondenes.110.
     Efterslekt.
183.153.
Nikolai Martin(us) Hansen (Schjelderup)
Født 1842, Tovik, Trondenes.6.

Gift 18756 med

Henrietta Peroline Valberg Jakobsdatter
Født 1849, Breistrand, Trondenes.6.

Børn af Nikolai Martin(us) Hansen (Schjelderup) og Henrietta Peroline Valberg Jakobsdatter:

242.183.Simonetta Amalie Hansen (Nikolaisdatter?), f. 1876, Trondenes.
243.183.Halvdan Marenius Hansen (Nikolaisen?), f. 1879, Trondenes.
244.183.Marie Elisabet Hansen (Nikolaisdatter?), f. 1882, Trondenes., d. 1882, Trondenes.
245.183.Jakob Imanuel Hansen (Nikolaisen?), f. 1885, Trondenes.
246.183.Helga Johanne Albertine Hansen (Nikolaisdatter?), f. 1890, Trondenes.
184.153.
Hartløv Peder Hansen (Schjelderup)
Født 1845, Tovik, Trondenes.6.
Død 1849, Tovik, Trondenes.6.
185.153.
Mette Ovedie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1847, Tovik, Trondenes.6.

Utenfor ekteskap med

Lars Olsen
     Tromsø.6

Børn af Mette Ovedie Hansdatter (Schjelderup) og Lars Olsen:

247.185.Margreta Elisabet Larsdatter, f. 1879, Trondenes.
186.153.
Margrete Elisabet Hansdatter (Schjelderup)
Født 1854, Tovik, Trondenes.6.

Gift 18856 med

Ole Pareli Pedersen
Født 1853, Tennevik, Trondenes.6.
187.153.
Simon Martin Hansen
Født 1855, Tovik, Skånland6,29.
     Flyttede til Harstad og grundlagde det solide slakterfirmaet S. Hansen A/S.

Gift 1° 18836 med

Joakima Matilde Pedersdatter
Født 1856, Tennvik, Trondenes.6.
Død 1894, Tovik, Trondenes.6.

Gift 2° 189629 med

Karen Kirstine Nilssen
Født 1867, Renså, Skånland, Astafjord.29.
Død 1901, Tovik, Trondenes.6.
     Datter af Hans Sakarias Nilssen og Margrete Maria Blom Ursin.

Børn af Simon Martin Hansen og Joakima Matilde Pedersdatter:

248.187.Nils Realf Hansen (Simonsen?), f. 1884, Trondenes., d. 1888, Trondenes.
249.187.Harald Schjelderup Hansen (Simonsen?), f. 1886, Trondenes.
250.187.Nils Realf Hansen (Simonsen?), f. 1889, Trondenes.

Børn af Simon Martin Hansen og Karen Kirstine Nilssen:

251.187.Håkon Herbert Martin Hansen (Simonsen?), f. 1898, Trondenes.
252.187.Jenny Maria Hansen (Simonsen?), f. 1899, Trondenes.
188.153.
Hartløv Peder Hansen (Schjelderup)
Født 1857, Tovik, Trondenes.6.

Gift 18906 med

Anna Hansine Josfine Pettersdatter
Født 1867, Engvik, Tromsøsund.6.
Død 1909, Leikvikhamn, Trondenes.6.
     Datter af Petter Andreas Aleksandersen.

Børn af Hartløv Peder Hansen (Schjelderup) og Anna Hansine Josfine Pettersdatter:

253.188.Margit Aminda Hansen (Hartløvsdatter? Schjelderup?), f. 1891, Trondenes.
254.188.Erling Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?), f. 1893, Trondenes.
255.188.Agnes Joakime Hansen (Hartløvsdatter? Schjelderup?), f. 1895, Trondenes.
256.188.Hedly (Henry?) Alfred Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?), f. 1896, Trondenes., d. 1897, Trondenes.
257.188.Henry Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?), f. 1899, Trondenes.
189.153.
Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1860, Tovik, Trondenes.6.

Gift _____med

Niels Mikal Schjelderup
Født 1852, Tovik, Trondenes.6.
Død 1913, Tovik, Trondenes.6.
     Søn af Søren Andreas Schjelderup og Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal.
     Kjøpte den sagnomsuste jakten "Synia" i sin tid Norges eldste seilskute.

Børn af Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup) og Niels Mikal Schjelderup:

258.189.Sofie Rebekka Schjelderup, f. 1881, Trondenes., d. 1883, Trondenes.
259.189.Sofie Rebekka Schjelderup, f. 1884, Trondenes.
260.189.Sverre Otilius Schjelderup, f. 1886, Trondenes.
261.189.Hans Zakarias Schjelderup, f. 1888, Trondenes.
262.189.Simon Kildal Schjelderup, f. 1892, Trondenes.
263.189.Anne Marie Schjelderup, f. 1895, Trondenes.
190.153.
Johanna Margrete Hansdatter (Schjelderup)
Født 1862, Tovik, Trondenes.6.

Gift 18896 med

Johan Konrad Mikkelsen
Født 1865, Sama, Trondenes.6.

Børn af Johanna Margrete Hansdatter (Schjelderup) og Johan Konrad Mikkelsen:

264.190.Haldis Agnete Mikkelsen (Johansdatter?), f. 1890, Trondenes.
265.190.Peder Modolf Mikkelsen (Johansen?), f. 1893, Trondenes.
266.190.Hans Agnar Mikkelsen (Johansen?), f. 1894, Trondenes.
267.190.Peggy Karoline Mikkelsen (Johansdatter?), f. 1897, Trondenes.
268.190.Johannes Mikkelsen (Johansen?), f. 1899, Trondenes., d. 1899, Trondenes.
191.153.
Hans Sakarias Hansen (Schjelderup)
Født 1865, Tovik, Trondenes.6.
Død 1867, Tovik, Trondenes.6.
192.153.
Hansina Sofie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1874, Tovik, Trondenes.6.

Gift 19006 med

Hilmar Sidinius Simonsen
Født 1869, Renså, Astafjord.6.
     Også Tromsø.6
193.155.
Niels Winther Schjelderup
Født 1846, Tovik, Trondenes.6.
Død 1851, Tovik, Trondenes.6.
     Død 2 Aar gl.75
194.155.
Martha Marie Kildal Schjelderup
Født 1847, Tovik, Trondenes.6.

Gift 18746 med

Johan Martin Pedersen Lind
Født 1849, Harstad.6.

[Gift 1° 1874 med Martha Marie Kildal Schjelderup (f. 1847); Gift 2° med Mette Maria Schjelderup (1859 - 1913)].

Børn af Martha Marie Kildal Schjelderup og Johan Martin Pedersen Lind:

269.194.Peder Albert Johansen Lind, f. 1875, Trondenes.
270.194.Magnhild Johansdatter Lind, f. 1878, Trondenes.
195.155.
Simon Kildal Schjelderup
Født 1849, Tovik, Trondenes.6.
Død 1890, Tovik, Trondenes.6.

Gift _____med

Berte Hansdatter

Børn af Simon Kildal Schjelderup og Berte Hansdatter:

271.195.Ragna Cecilie Schjelderup, f. 1880, Trondenes.
272.195.Sigurd Schjelderup, f. 1881, Trondenes., d. 1881, Trondenes.
273.195.Tormod Konstantin Schjelderup, f. 1881, Trondenes., d. 1881, Trondenes.
274.195.Sigurd Reidar Schjelderup, f. 1883, Trondenes.
196.155.
Niels Mikal Schjelderup
Født 1852, Tovik, Trondenes.6.
Død 1913, Tovik, Trondenes.6.
     Kjøpte den sagnomsuste jakten "Synia" i sin tid Norges eldste seilskute.

Gift _____med

Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1860, Tovik, Trondenes.6.
     Datter af Hans Sakarias Schjelderup og Anne Marie Edisdatter.

Børn af Niels Mikal Schjelderup og Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup) er vist under Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup) (nr. 189).

197.155.
Ole Edvard Ursin Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.6.
Død 1906, Tovik, Trondenes.6.
     Skipsfører i Haalogalandske Dampskibsselskab, senere landhandel i Tovik.

Gift 18876 med

Mette Marie Johansdatter Rasmussen
Født 1860, Renså, Astafjord.6.
     Datter af Johan Nikolai Berg Rasmussen og Ingeborg Sofia Ursin.

Børn af Ole Edvard Ursin Schjelderup og Mette Marie Johansdatter Rasmussen:

275.197.Søren Alfred Schjelderup, f. 1889, Trondenes.
276.197.Johannes Nikolai Schjelderup, f. 1891, Trondenes., d. 1943
277.197.Bjarne Arthur Heide Schjelderup, f. 1894, Trondenes.
198.155.
Mette Maria Schjelderup
Født 1857, Tovik, Trondenes.6.
Død 1858, Tovik, Trondenes.6.
199.155.
Mette Maria Schjelderup
Født 1859, Tovik, Trondenes.6.
Død 1913, Breivik, Trondenes.6.

Gift _____med

Johan Martin Pedersen Lind
Født 1849, Harstad.6.

[Gift 1° 1874 med Martha Marie Kildal Schjelderup (f. 1847); Gift 2° med Mette Maria Schjelderup (1859 - 1913)].

Børn af Mette Maria Schjelderup og Johan Martin Pedersen Lind:

278.199.Marinus Kildal Johansen Lind, f. 1888, Trondenes.
279.199.Rudolf Antoni Johansen Lind, f. 1889, Trondenes.
200.155.
Mette Sofie Rosted Schjelderup
Født 1862, Tovik, Trondenes.6.

Gift 18786 med

Olaus Ågård Mikal Olsen
Født 1851, Øvergård, Bjarkøy.6.
     Søn af Ole Arnt Eilertsen Trane og Malena Pedersdatter.
     Også Kolvereid, Nord Trøndelag.6

Børn af Mette Sofie Rosted Schjelderup og Olaus Ågård Mikal Olsen:

280.200.Olga Johanna Albertina Olausdatter Aas, f. 1881, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
201.155.
Elen Gerhardine Schjelderup
Født 1865, Tovik, Trondenes.6.
202.155.
Sørentine Ovedia Rebekka Schjelderup
Født 1865, Tovik, Trondenes.6.
Død 1865, Tovik, Trondenes.6.
203.155.
Simonette Fredrikke Bernhof Schjelderup
Født 1868, Tovik, Trondenes.6.
204.156.
Mathias Olsen Aas
Født 1823, Tovik, Trondenes.111.
Død 1889, Sandstrand, Trondenes.111.
205.160.
Barbro Maria Hansdatter
Født 7 aug. 1833, Balteskard, Skånland, døbt 13 okt. 1833, Ibestad, 19. søndag e. Trin..
Død 191729.

Gift 28 okt. 1856 med

Markus Gram Nilssen
Født 12 sep. 1829, Renså, Skånland..
Død 29 apr. 1897.
     Søn af Nils Schamfer Olsen og Sara Helena Hansdatter.
     Gårdbruker, selvejer på Balteskard i Astafjord. Han har efterladt sig en huspostil »Husandagtsbog - Betragtninger for hver Dag i Aaret af C.O.Rosenius«, der indvendig på første blad er signeret »Til ...... Markus Gram Nilsen Balteskar 1878«.

Børn af Barbro Maria Hansdatter og Markus Gram Nilssen:

281.205.Nikolina Sofia Markusdatter, f. 1857, Balteskard, d. 1925
282.205.Nanna Rebekka Markusdatter, f. 1860, Balteskard, d. 1905
283.205.Hans Sakarias Markussen, f. 1863, Balteskard, d. 1863
284.205.Håkon Berg Markussen, f. 1866, Balteskard
285.205.Simon Harr Markussen, f. 1866, Balteskard, d. 1951
206.161.
Ingeborg Anna Nilsdatter Schjelderup
Født 1842, Tovik, Trondenes.6.
207.161.
Natali Olai Ursin Schjelderup
Født 1844, Tovik, Trondenes.6.
208.161.
(Anders) Martin Nielsen Schjelderup
Født 1846, Tovik, Trondenes.6.
     Handelsmand i Tovik. Gikk konkurs 1875.

Gift _____med

Johanna Amalie Hansdatter Vanvik (Vanvig)
Født 1851, Fornes, Astafjord.6.
     Datter af Hans Vanvik (Vanvig).
     Fra Sitter i Flatanger, N-Trøndelag.

Børn af (Anders) Martin Nielsen Schjelderup og Johanna Amalie Hansdatter Vanvik (Vanvig):

286.208.Nikolai Hilmar Schjelderup, f. 1873, Trondenes.
287.208.Lovisa Rebekka Schjelderup, f. 1875, Trondenes.
288.208.Sofia Elisabet Schjelderup, f. 1878, Trondenes.
289.208.Marie Augusta Schjelderup, f. 1880, Trondenes., d. 1884, Trondenes.
290.208.Karl Didrik Schjelderup, f. 1883, Trondenes.
291.208.Oskar Johan Schjelderup, f. 1886, Trondenes.
292.208.Hans Martin Schjelderup, f. 1893, Trondenes.
209.161.
Andrea Bergitte Nilsdatter Schjelderup
Født 1849, Tovik, Trondenes.6.
210.161.
Nikolai Reobert Schjelderup
Født 1851, Tovik, Trondenes.6.
Død 1851, Tovik, Trondenes.6.
211.161.
Nikolina Reobertine Nilsdatter Schjelderup
Født 1852, Tovik, Trondenes.6.
     Til Amerika.6
212.161.
Jens Brønlund Ursin Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.6.
     Til Amerika.6
213.161.
Tollev Johan Schjelderup
Født 1857, Tovik, Trondenes.6.
Død 1857, Tovik, Trondenes.6.
214.161.
Mikal Meier Schjelderup
Født 1858, Tovik, Trondenes.6.
     Til Amerika.6
215.161.
Ole Ingvald Norman Schjelderup
Født 1862, Tovik, Trondenes.6.
     Til Amerika.6
216.161.
Karl Didrik Schjelderup Nilssen
Født 1865, Tovik, Trondenes.6.
Død 1882, Vollstad, Trondenes.6.
217.163.
Albert Martinus Nikolaisen
Født 1836, Fjordbotn, Astafjord.29.
Død 184729.
218.163.
Andrea Kirstine Nikolaisdatter
Født 1838, Fjordbotn, Astafjord.29.
Død 187729.
219.163.
Ingeborg Sofie Nikolaisdatter
Født 1844, Fjordbotn, Astafjord.29.
Død 189629.
220.164.
Erika Petrine Leth Israelsdatter Schjelderup
Født 1847, Tovik, Trondenes.6.
221.164.
Ingeborg Andrea Schjelderup
Født 1848, Tovik, Skånland.29.
Død 1917, Fugleberg, Astafjord.29,6.
222.164.
Maren Kirstine Schjelderup
Født 1850, Tovik, Trondenes.6.
223.164.
Rebekka Anna Schjelderup
Født 1850, Tovik, Trondenes.6.
Død 1853, Tovik, Trondenes.6.
224.164.
Ovidia Antonette Israelsdatter Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.6.
Død 1864, Tovik, Trondenes.6.
225.164.
Isak Reobert Israelsen Schjelderup
Født 1856, Tovik, Trondenes.6.
Død 1872, Tovik, Trondenes.6.
226.173.
___________
Begravet 22 sep. 1833105.
     Dødfødt jente.
227.173.
___________
Død jun. 1836105.
     Død 8 dager gml.105
228.175.
Peder Olai Anderssen Schjelderup
Født 1848, Sørrollnes, Trondenes.6.
Død 1901, Tromsø.6.

Gift 18756 med

Anna Marie Johansdatter Røgh
Født 1855, Selset, Ibestad.29.
     Datter af Johan Kristian Augustinussen Røgh og Elisabeth Rebekka Johnsen.
     Sindsyg.

Børn af Peder Olai Anderssen Schjelderup og Anna Marie Johansdatter Røgh:

293.228.Alfred Martin Schjelderup, f. 1876, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
229.175.
Johannes Pareli Andersen Schjelderup
Født 1855.

Gift 1° _____med

Anna Marie Johannesdatter
Født 1867.
     Fra Dverberg.

Gift 2° _____med

Lovna Jensine Stefaniassen
     Fra Hilleshamn i Gratangen.

Børn af Johannes Pareli Andersen Schjelderup og Anna Marie Johannesdatter:

294.229.Sofus Johannesen
230.175.
Nikolai Kristian Andersen Schjelderup
Født 1855.
231.175.
Joakim Andersen Schjelderup
Født 1858.
Død 1928.

Gift _____med

Mathilde Andreasdatter
Født 1872.

Børn af Joakim Andersen Schjelderup og Mathilde Andreasdatter:

295.231.Arthur Johan Schjelderup, f. 1899
232.176.
Augustinus Røgh
Født 1840, Rollnes, Ibestad.29.
Død 190029.
     Selset, Ibestad. Etterslekt (10 børn), se Astafjord bygdebok.

Gift 187229 med

Johanna Bergitte Pettersdatter
Født 1850, Bolla, Ibestad.29.
     Datter af Petter Jonas Hanssen og Elisabet Møller Hansdatter Starup.

Børn af Augustinus Røgh og Johanna Bergitte Pettersdatter:

296.232.Magna Kristine Røgh, f. 1890, Astafjord.
233.176.
Johanna Røgh
Født 1842, Rollnes, Ibestad.29.

Gift omkring 187629 med

Mikal Peder Anderssen
Født 181929.
     Søn af Anders Pedersen og Jørgine Mikkelsdatter.
     Bjarkøy, Troms.29
234.176.
Olava Maria Røgh
Født 1845, Selset, Ibestad.29.
Død 184729.
235.176.
Dortea Nikoline Røgh
Født 1847, Selset, Ibestad.29.
236.176.
Peroline Røgh
Født 1849, Selset, Ibestad.29.
237.176.
Hans Peder Røgh
Født 1852, Selset, Ibestad.29.
     Til Tromsø.29
238.176.
Anna Marie Johansdatter Røgh
Født 1855, Selset, Ibestad.29.
     Sindsyg.

Gift 18756 med

Peder Olai Anderssen Schjelderup
Født 1848, Sørrollnes, Trondenes.6.
Død 1901, Tromsø.6.
     Søn af Anders Johnsen Schjelderup og Kornelia Kirstine Nielsdatter.

Børn af Anna Marie Johansdatter Røgh og Peder Olai Anderssen Schjelderup er vist under Peder Olai Anderssen Schjelderup (nr. 228).

239.176.
Erik Martin Røgh
Født 1858, Selset Øvre, Ibestad.29.
Død 186929.
240.176.
Oline Maria Røgh
Født 1861, Selset, Ibestad.29.

Utenfor ekteskap med

Adolf Bull
Født 187129.
     Fra Vardø.29

Børn af Oline Maria Røgh og Adolf Bull:

297.240.Johan Eberg Bull, f. 1897, Astafjord.
241.179.
Jens Andreas Berteussen
Født 1858, Grov, Skånland.29.
     Grov, Skånland.

Gift 188529 med

Olava Margrete Kirstine Hansdatter
Født 1859, Grov, Skånland.29.
Død 191529.
     Datter af Hans Henrik Ottesen og Mette Maria Nilsdatter.

Børn af Jens Andreas Berteussen og Olava Margrete Kirstine Hansdatter:

298.241.Birger Amandus Jensvoll, f. 1886

Generation 9.

242.183.
Simonetta Amalie Hansen (Nikolaisdatter?)
Født 1876, Tovik, Trondenes.6.

Gift 19006 med

Andreas Hermod Olsen Vorren
Født 1871, (Vorren), Herøy, Nordland.6.
243.183.
Halvdan Marenius Hansen (Nikolaisen?)
Født 1879, Tovik, Trondenes.6.
244.183.
Marie Elisabet Hansen (Nikolaisdatter?)
Født 1882, Tovik, Trondenes.6.
Død 1882, Tovik, Trondenes.6.
245.183.
Jakob Imanuel Hansen (Nikolaisen?)
Født 1885, Tovik, Trondenes.6.

Gift _____med

Elida Margrethe Henriksen
Født 1896.
     Fra Sør-Lavangen.
246.183.
Helga Johanne Albertine Hansen (Nikolaisdatter?)
Født 1890, Tovik, Trondenes.6.
247.185.
Margreta Elisabet Larsdatter
Født 1879, Tennevik, Trondenes.6.

Gift 19006 med

Olaus Korneliussen
Født 1875, Tennevik, Trondenes.6.

Børn af Margreta Elisabet Larsdatter og Olaus Korneliussen:

299.247.Agnes Karlotte Korneliussen, f. 1900, Trondenes.
248.187.
Nils Realf Hansen (Simonsen?)
Født 1884, Tovik, Trondenes.6.
Død 1888, Tovik, Trondenes.6.
249.187.
Harald Schjelderup Hansen (Simonsen?)
Født 1886, Tovik, Trondenes.6.
250.187.
Nils Realf Hansen (Simonsen?)
Født 1889, Tovik, Trondenes.6.
251.187.
Håkon Herbert Martin Hansen (Simonsen?)
Født 1898, Tovik, Trondenes.6.
252.187.
Jenny Maria Hansen (Simonsen?)
Født 1899, Tovik, Trondenes.6.
253.188.
Margit Aminda Hansen (Hartløvsdatter? Schjelderup?)
Født 1891, Tovik, Trondenes.6.
254.188.
Erling Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?)
Født 1893, Tovik, Trondenes.6.
255.188.
Agnes Joakime Hansen (Hartløvsdatter? Schjelderup?)
Født 1895, Tovik, Trondenes.6.
256.188.
Hedly (Henry?) Alfred Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?)
Født 1896, Leikvikhamn, Trondenes.6.
Død 1897, Leikvikhamn, Trondenes.6.
257.188.
Henry Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?)
Født 1899, Leikvikhamn, Trondenes.6.
258.189.
Sofie Rebekka Schjelderup
Født 1881, Tovik, Trondenes.6.
Død 1883, Tovik, Trondenes.6.
259.189.
Sofie Rebekka Schjelderup
Født 1884, Tovik, Trondenes.6.
260.189.
Sverre Otilius Schjelderup
Født 1886, Tovik, Trondenes.6.
261.189.
Hans Zakarias Schjelderup
Født 1888, Tovik, Trondenes.6.

Gift _____med

Ågot Krogh
     Fra Sørvågen, Moskenes.

Børn af Hans Zakarias Schjelderup og Ågot Krogh:

300.261.Niels Mikal Schjelderup, f. 1922
262.189.
Simon Kildal Schjelderup
Født 1892, Tovik, Trondenes.6.
263.189.
Anne Marie Schjelderup
Født 1895, Tovik, Trondenes.6,29.

Gift omkring 192029 med

Viggo Tande
Født 1888, Tovik, Trondenes.6.
     Søn af Severin Antonius Olsen Tande og Ellen Oline Eliasdatter Apenes.
264.190.
Haldis Agnete Mikkelsen (Johansdatter?)
Født 1890, Sama, Trondenes.6.
265.190.
Peder Modolf Mikkelsen (Johansen?)
Født 1893, Sama, Trondenes.6.
266.190.
Hans Agnar Mikkelsen (Johansen?)
Født 1894, Sama, Trondenes.6.
267.190.
Peggy Karoline Mikkelsen (Johansdatter?)
Født 1897, Sama, Trondenes.6.
268.190.
Johannes Mikkelsen (Johansen?)
Født 1899, Harstad, Trondenes.6.
Død 1899, Harstad, Trondenes.6.
269.194.
Peder Albert Johansen Lind
Født 1875, Tovik, Trondenes.6.
     Til Vågan, Nordland.6
270.194.
Magnhild Johansdatter Lind
Født 1878, Harstad, Trondenes.6.
     Til Vågan, Nordland.6
271.195.
Ragna Cecilie Schjelderup
Født 1880, Tovik, Trondenes.6.
     Til Amerika.6
272.195.
Sigurd Schjelderup
Født 1881, Tovik, Trondenes.6.
Død 1881, Tovik, Trondenes.6.
273.195.
Tormod Konstantin Schjelderup
Født 1881, Tovik, Trondenes.6.
Død 1881, Tovik, Trondenes.6.
274.195.
Sigurd Reidar Schjelderup
Født 1883, Tovik, Trondenes.6.
     Til Amerika.6
275.197.
Søren Alfred Schjelderup
Født 1889, Tovik, Trondenes.6.
276.197.
Johannes Nikolai Schjelderup
Født 1891, Tovik, Trondenes.6.
Død 1943.

Gift _____med

Constance Holmen
     Fra Målselv.
277.197.
Bjarne Arthur Heide Schjelderup
Født 1894, Tovik, Trondenes.6.
278.199.
Marinus Kildal Johansen Lind
Født 1888, Tovik, Trondenes.6.
279.199.
Rudolf Antoni Johansen Lind
Født 1889, Tovik, Trondenes.6.
280.200.
Olga Johanna Albertina Olausdatter Aas
Født 1881, Fauskevåg, Trondenes.6.
Død 1913, Sandstrand, Trondenes.6.
281.205.
Nikolina Sofia Markusdatter
Født 1857, Balteskard29.
Død 192529.
282.205.
Nanna Rebekka Markusdatter
Født 1860, Balteskard29.
Død 190529.
283.205.
Hans Sakarias Markussen
Født 1863, Balteskard29.
Død 186329.
284.205.
Håkon Berg Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard.

Gift 190229 med

Marie Margrete Bendiksen
Født 1876, Fornes, Skånland.29.
     Datter af Bendik Martin Hanssen og Elen Bergitta Johnsdatter.

Børn af Håkon Berg Markussen og Marie Margrete Bendiksen:

301.284.Ester Bergljot Markussen, f. 1904, Balteskard
302.284.Nanna Rebekka Markussen, f. 1905, skånland, d. 1911
303.284.Helfryda Margrete Markussen, f. 1907, skånland
304.284.Johanna Ellida Markussen, f. 1909, skånland
305.284.Martin Berg Markussen, f. 1911, skånland
306.284.Rakel Markussen, f. 1913, skånland
307.284.Henry Peder Gran Markussen, f. 1915, skånland
285.205.
Simon Harr Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard.
Død 6 apr. 1951.
     En af de 28 medlemmer af Ibestad Heradstyre. Han og naboen Bernt Johansen budde altid hos Per Krogvåg, Hamnvik når der var møte i heradstyret (der på den tid varte 2 dager). Etter møtet ble der ofte holdt et referat for bygdens andre beboere hjemme hos Simon Markussen. Sammen med Martinus Bertheussen på Myklevold, kjøpte han fembøring.

Gift 1899 med

Antonette Andrea Bendiksdatter
Født 2 feb. 1875, Fornes, Skånland., døbt 15 aug. 1875, Ibestad.
Død 10 mar. 1927.
     Datter af Bendik Martin Hanssen og Elen Bergitta Johnsdatter.

Børn af Simon Harr Markussen og Antonette Andrea Bendiksdatter:

308.285.Gudrun Johanna Simonsen Balteskard, f. 1900, Skånland, d. 1958, Skånland
309.285.Markus Gram Balteskard, f. 1902
310.285.Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard, f. 1904, Balteskard
311.285.Hans Sakarias Simonsen Balteskard, f. 1906, Balteskard, d. 1907
312.285.Solveig Antonette Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1910
313.285.Nanna Rebekka Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1924
314.285.Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard, f. 1914, Balteskard
286.208.
Nikolai Hilmar Schjelderup
Født 1873, Tovik, Trondenes.6.
287.208.
Lovisa Rebekka Schjelderup
Født 1875, Tovik, Trondenes.6.

Gift 19006 med

Anton Pedersen Østby
Født 1866, Steinkjer, Nord Trøndelag.6.
     Søn af Peder Pedersen.
     Tovik, Trondenes.
288.208.
Sofia Elisabet Schjelderup
Født 1878, Tovik, Trondenes.6.
289.208.
Marie Augusta Schjelderup
Født 1880, Tovik, Trondenes.6.
Død 1884, Tovik, Trondenes.6.
290.208.
Karl Didrik Schjelderup
Født 1883, Tovik, Trondenes.6.
     På ytre Tovik.

Gift _____med

Ingvarda Maria Johansen
Født 1886, Tennevoll, Lavangen, Astafjord.29.
     Datter af Kornelius Berg Johansen og Anna Katrina Johansdatter.
291.208.
Oskar Johan Schjelderup
Født 1886, Tovik, Trondenes.6.
292.208.
Hans Martin Schjelderup
Født 1893, Tovik, Trondenes.6.
293.228.
Alfred Martin Schjelderup
Født 1876, Sørrollnes, Trondenes.6.
Død 1877, Sørrollnes, Trondenes.6.
294.229.
Sofus Johannesen
     Kan være født i faderens 2nd ekteskap.
295.231.
Arthur Johan Schjelderup
Født 1899.
296.232.
Magna Kristine Røgh
Født 1890, Selset, Ibestad, Astafjord.29.

Gift omkring 1915112 med

Iver Alfred Falck
Født 1890, Rollnes, Ibestad, Astafjord.29.
     Søn af Kristian Fredrik Pedersen og Sofia Maria Stensdatter Parelius.

Børn af Magna Kristine Røgh og Iver Alfred Falck:

315.296.Kristian Fredrik Falck, f. 1916, Astafjord.
316.296.Sofie Marie Falck, f. 1918, Astafjord.
317.296.Rolf Falck, f. 1921, Astafjord.
318.296.Johanna Bergitte Falck, f. 1924, Astafjord.
297.240.
Johan Eberg Bull
Født 1897, Renså, Astafjord.29.
298.241.
Birger Amandus Jensvoll
Født 188629.
     Grov, Skånland.

Gift 191629 med

Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen
Født 1891, Grov, Skånland i Astafjord.29.
     Datter af Bendikt Martin Johansen og Johanna Maria Bårdsdatter.

Børn af Birger Amandus Jensvoll og Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen:

319.298.Olaug Jenny Harriet Jensvoll, f. 1916, Skånland i Astafjord., d. 1985, Grovfjord.
320.298.Asbjørg Othelie Jensvoll, f. 1922, Skånland i Astafjord.
321.298.Olav Arvid Jensvoll, f. 1923, Skånland i Astafjord.

Generation 10.

299.247.
Agnes Karlotte Korneliussen
Født 1900, Tennevik, Trondenes.6.
300.261.
Niels Mikal Schjelderup
Født 1922.
301.284.
Ester Bergljot Markussen
Født 1904, Balteskard29.
302.284.
Nanna Rebekka Markussen
Født 1905, Balteskard, skånland29.
Død 191129.
303.284.
Helfryda Margrete Markussen
Født 1907, Balteskard, skånland29.
304.284.
Johanna Ellida Markussen
Født 1909, Balteskard, skånland29.
305.284.
Martin Berg Markussen
Født 1911, Balteskard, skånland29.
306.284.
Rakel Markussen
Født 1913, Balteskard, skånland29.
307.284.
Henry Peder Gran Markussen
Født 1915, Balteskard, skånland29.
308.285.
Gudrun Johanna Simonsen Balteskard
Født 30 aug. 1900, Balteskard, Skånland29.
Død 3 okt. 1958, Grov, Skånland29, begravet _____, kirkegården i Grov.

Gift 19 jul. 1924, Grov, Skånland med

Ove Andreas Eberg Ellefsen
Født 26 jun. 1890, Grov, Skånland29, døbt 24 aug. 1890.
Død 29 aug. 1963, Grov, Skånland, begravet 3 sep. 1963, kirkegården i Grov.
     Søn af Eilev Berteus Strøm og Pernille Karoline Ovidia Olsdatter.
     Stilling: Skips-Stewart, Kok, Hotel og gjestgiver på Annamo..
     Konfimert (i Ibestad kirke) i oktober 1905, anm: »Meget god!«. Stewart på skipene »Malangen« og »Salangen». Gjestgiver på Annamo i Astafjord, som han overtok efter Nikolai Iversen.

Børn af Gudrun Johanna Simonsen Balteskard og Ove Andreas Eberg Ellefsen:

322.308.Aasta Synnøve Ellefsen, f. 1926, Skånland
323.308.Eilif Kåre Ellefsen, f. 1932, Skånland
324.308.Steinar Ellefsen, f. 1934, Norge, d. 1999, Danmark.
325.308.Torbjørn Ellefsen, f. 1937, Skånland
309.285.
Markus Gram Balteskard
Født 190229.
310.285.
Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard
Født 1904, Balteskard29.
311.285.
Hans Sakarias Simonsen Balteskard
Født 1906, Balteskard29.
Død 190729.
312.285.
Solveig Antonette Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard29.
Død 191029.
313.285.
Nanna Rebekka Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard29.
Død 192429.
314.285.
Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard
Født 1914, Balteskard29.
315.296.
Kristian Fredrik Falck
Født 1916, Rollnes, Ibestad, Astafjord.112.
316.296.
Sofie Marie Falck
Født 1918, Rollnes, Ibestad, Astafjord.112.
317.296.
Rolf Falck
Født 1921, Rollnes, Ibestad, Astafjord.112.
318.296.
Johanna Bergitte Falck
Født 1924, Rollnes, Ibestad, Astafjord.112.
319.298.
Olaug Jenny Harriet Jensvoll
Født 15 aug. 1916, Grov, Skånland i Astafjord.113.
Død 14 mai 1985, Grovfjord.113.

Gift _____med

Erling Peder Strøm Myklevoll
Født 24 mar. 1914, Grovfjord i Ibestad.113.
     Søn af Martin Olai Martinussen Myklevoll og Nikoline Emilia Marie Ellefsen.

Børn af Olaug Jenny Harriet Jensvoll og Erling Peder Strøm Myklevoll:

326.319.Asbjørg Strøm, f. 1944, Grovfjord i Astafjord.
327.319.Birger Martin Strøm, f. 1945, Grovfjord i Astafjord.
328.319.Else Marie Strøm, f. 1951, Grovfjord i Astafjord.
320.298.
Asbjørg Othelie Jensvoll
Født 1922, Grov, Skånland i Astafjord.29.
321.298.
Olav Arvid Jensvoll
Født 1923, Grov, Skånland i Astafjord.29.

Gift _____med

Erna Ranveig Nygård
     Datter af Martin Hilmar Anton Nygård og Hildur Angelsen.

Børn af Olav Arvid Jensvoll og Erna Ranveig Nygård:

329.321.Arnt Jensvoll, f. 1957

Generation 11.

322.308.
Aasta Synnøve Ellefsen
Født 15 mar. 1926, Grov, Skånland.
     Stilling: lærerinne

Gift 21 aug. 1954 med

Anton Brækkan
Født 23 jun. 1920, (Narvik?), døbt 21 aug. 1920.
     Søn af Kolbein Olsen Brækkan og Bertine Nikoline Normann.
     Stilling: Arkitekt.

Børn af Aasta Synnøve Ellefsen og Anton Brækkan:

330.322.Gudrun Brækkan, f. 1958, Oslo
323.308.
Eilif Kåre Ellefsen
Født 25 mar. 1932, Grov, Skånland.
     Stilling: sømand, maskinist
324.308.
Steinar Ellefsen
Født 15 jan. 1934, Balteskar, Astafjord sokn, Ibestad prestegjeld, Norge114.
Død 29 jun. 1999, Amager hospital, København, Danmark..
     Stilling: Air-Purser i Scanair 1964-94.

Gift 11 apr. 1966 med

Eva Tilly Fredin
Født 7 aug. 1939, Maria forsamling, Helsingborg, Sverige114.

Børn af Steinar Ellefsen og Eva Tilly Fredin:

331.324.Simon Ellefsen, f. 1966, Sverige
332.324.Pernille Ellefsen, f. 1968, Danmark
325.308.
Torbjørn Ellefsen
Født 5 jul. 1937, Grov, Skånland.
     Stilling: Uddannet geolog.

Gift 1964 med

Colleen Carte
Født 15 aug. 1938.

Børn af Torbjørn Ellefsen og Colleen Carte:

333.325.Kari Ellefsen, f. 1965, Norge
334.325.Niels Ellefsen, f. 1967, South Africa
335.325.Tove Ellefsen, f. 1969, South Africa
336.325.Brit Ellefsen, f. 1969, South Africa
326.319.
Asbjørg Strøm
Født 12 feb. 1944, Grovfjord i Astafjord.113.

Gift _____med

Jarle Lauritsen
Født 15 apr. 1945, Tromsø.113.
327.319.
Birger Martin Strøm
Født 6 okt. 1945, Grovfjord i Astafjord.113.

Gift _____med

Grethe Kate Mortensen
Født 1 mai 1949, Narvik.113.
328.319.
Else Marie Strøm
Født 5 mar. 1951, Grovfjord i Astafjord.113.

Gift _____med

Per Olaf Lillebø
Født 4 feb. 1952, Stord.113.
329.321.
Arnt Jensvoll
Født 13 sep. 1957.

Utenfor ekteskap med

Benedicte Strand

Gift 1° _____115med

Helene Bjørklund (Lee Myong Ok)
Født 28 sep. 1973, Korea115.
     Adoptert fra Korea 5 mnd, gammel, het Lee Myong Ok.115

Børn af Arnt Jensvoll og Benedicte Strand:

337.329.Ole Magnus Strand Jensvoll, f. 1990

Børn af Arnt Jensvoll og Helene Bjørklund (Lee Myong Ok):

338.329.Alvilde Danielle Jensvoll, f. 1998
339.329.Jens Andreas Jensvoll, f. 2000

Generation 12.

330.322.
Gudrun Brækkan
Født 18 jan. 1958, Oslo.
     Stilling: Arkitekt

Gift _____med

Finn Langgård
Født 18 apr. 1955.

Børn af Gudrun Brækkan og Finn Langgård:

340.330.Karen Brækkan, f. 1986
341.330.Andrea Brækkan, f. 1988
331.324.
Simon Ellefsen
Født 2 sep. 1966, Malmö, Sverige114.
     Stilling: System-programmør, hos Pro Informatic i København.
332.324.
Pernille Ellefsen
Født 10 dec. 1968, Roskilde, Danmark114.

Samboende med

Lars Gøth Jørgensen
Født 4 okt. 1965.

Børn af Pernille Ellefsen og Lars Gøth Jørgensen:

342.332.Cecilia Gøth Ellefsen, f. 1995, København.
343.332.Victor Gøth Ellefsen
333.325.
Kari Ellefsen
Født 16 mai 1965, Norge.

Gift 28 apr. 1990 med

Brett Kinmont

Børn af Kari Ellefsen og Brett Kinmont:

344.333.Kristin Kinmont, f. 1994
334.325.
Niels Ellefsen
Født 30 okt. 1967, South Africa.

Gift _____med

Dawn Adam

Børn af Niels Ellefsen og Dawn Adam:

345.334.Camryn Jessie Ellefsen, f. 2003
335.325.
Tove Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa.
336.325.
Brit Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa.

Gift 10 jun. 2001 med

Alex Harris
     South-African mountaineer, adventurer.
337.329.
Ole Magnus Strand Jensvoll
Født 3 jan. 1990115.
338.329.
Alvilde Danielle Jensvoll
Født 31 okt. 1998115.
339.329.
Jens Andreas Jensvoll
Født 10 feb. 2000115.

Generation 13.

340.330.
Karen Brækkan
Født 3 dec. 1986.
341.330.
Andrea Brækkan
Født 24 dec. 1988.
342.332.
Cecilia Gøth Ellefsen
Født 25 jul. 1995, Frederiksberg hospital, København.116.
343.332.
Victor Gøth Ellefsen
344.333.
Kristin Kinmont
Født mai 1994.
345.334.
Camryn Jessie Ellefsen
Født 20 jun. 2003.

Kilder og Noter
1Ved manntallet 1664-66 er hans alder oppgitt til å være 66 år, men det er sandsynligvis sat alt for højt (med ca. 10 år ?).
2Ole M. Rosenberg Kinnapel: Slekta vår 1999:1 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad)
325 år gl. ved Manntallet 1666.
414 år gl. ved Manntallet 1666
5Manntallet 1701 av Börje Jonsson.
6Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
7Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:428
8Ole M. Rosenberg Kinnapel: Slekta vår 1999:2 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad)
9Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
10Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:342
11Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:342,428
12Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:427
13Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:310
14Matricul over Senniens Fogderie 1723 av Börje Jonsson.
15Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 360
16Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. II:14
1764 år gl. i 1701.
18Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. II:97
19Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 353, 360
20Digitalarkivet: Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
21Åse Kvitle Kristiansen
226 år gl. ved manntallet år 1701.
232 år gl. ved manntallet år 1701.
24Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:19
25Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:17
26Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:444
27Slekta vår 1998:1 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad), s. 7
28Slekta vår 1998:1 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad), s. 5
29Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
30Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 142
318 uger gl. ved manntall 1666.
32Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:21
3318 år gl. ved faderens skifte 1722.
343 år gl. ved manntallet år 1701.
3515 år gl. ved faderens skifte 1722.
367 år gl. ved faderens skifte 1722.
37Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-04-05
38Kirkebok for Lenvik-Hillesøy på internet (RHD)
39Trolovet 30. sept. 1763. «Hans Eliæsen, enkemann, Storsletten og enke Rebecca Rasmusdatter, Lænvik sogn».
40Kirkebok for Lenvik-Hillesøy på internet
41Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:340
42Slekta vår 1996:3 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad), s. 6
43Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:19-20
44Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:427-428
45Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 44
46Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 135
47? født på Gottesjord, Sørreisa ?
48Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II,21
49Trolovet 19. dec. 1768
50Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. II:17
51Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. III:336
52Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. III:337
53Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:197
54Trolovet 28. dec. 1761
55Trolovet 22. nov. 1771. Hun, Christina Brems på Finnjord, enke.
56Trolovet 9. okt. 1767.
57Trolovet 30. nov. 1775. Begge fra Lenvik sogn.
58Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 145
59Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 79
60Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 71
61Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 72
62Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 651
63Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 539
64Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
65Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 12
66Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-08-19
67Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:51
68Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:485
69Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:526
70Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:38
71Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. 311
72Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. II:98
73Anders Larsens søn Hans Andersen.
7422 S. e. Trin.
75Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
7626. S. e. Trin. 1812, 31 Aar gl.
7710. S. e. Trin. 1771
7828 år gl. ved FT 1801.
79Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 3
80Folk og Slekt i Trondenes sætter fødselsåret til 1776.
8118 år gl. ved FT 1801.
82Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
83Muligvis 1799
84Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:311
85Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:65,66
86Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. 65, 66
87Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 62
88"Folk og Slekt i Trondenes" skriver han døde på Seljestad.
89Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 445
90Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 114
91Sundag etter Treein.
92Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 64
9320. S. e. Trin. 1802
941. S. e. Trin. 1812, nogle uker gl.
954. S. e. Trin. 1815
96Astafjord bygdebok av Tore Meyer skriver 1804.
977 år gl. ved FT 1801.
985 år gl. ved FT 1801.
993 år gl. ved FT 1801.
1001 år gl. ved FT 1801.
10118. S. e. Trin. 1813.
102Astafjord bygdebok skriver år 1805.
103Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 5
1042. paaskedag 1810
105Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:71
106Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:70
107Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 511
108Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:65
109Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:66
110Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 453
111Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 451
112Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:868
113Lilmari Myklevoll (født Olive Marie Lind-Johansen): Maskinskreven dokument der omfatter efterslægten til Eilev Bertheus Olsen (Strøm) og Pernille Karoline Ovedia Olsdatter
114Dåbsattest
115Arnt Jensvoll
116Klokken 17:14. Var ved fødselen 49 cm høj og vejede 2900 g.