© 2001 Simon Ellefsen

Bremer

Opdateret 21 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Henrik Bremer «der alte»
     Levet 1619 i Kiel, med sønnen Henrik Bremer.1

Børn af Henrik Bremer «der alte» og _____:

2.1.Henrik Bremer, d. 1673

Generation 2.

2.1.
Henrik Bremer
Død 16731.
     Fikk borgerskap 1626 i Kiel som skomaker og var senere i en årrekke laugets ansette oldermann til sin død i 1673. Han hadde 6 sønner, som alle blev borgere i Kiel.1

Børn af Henrik Bremer og _____:

3.2.Henrik Bremer
4.2.Hartvig Bremer
5.2.Jørgen Bremer
6.2.Otto Bremer
7.2.Andreas Bremer
8.2.Asmus Bremer

Generation 3.

3.2.
Henrik Bremer
     Skomaker i Kiel.1
4.2.
Hartvig Bremer
     Borger i Kiel ?
5.2.
Jørgen Bremer
     Den tredje eldste sønn, blev handelsmann i Kiel og hadde med sin hustru flere barn. Da disse fikk meget fornemme faddere, således junker Asmus v. Ahlefelt og Heinrich v. Thienen, har han utvilsomt sittet godt i det.1
     Borgermester i Kiel.2

Gift _____med

Christina

Børn af Jørgen Bremer og Christina:

9.5.Anna Dorothea Bremer, f. 1659, Kiel, d. 1746, Bakke ved Trondhjem
10.5.Frederik Adrian Bremer, f. 1668, d. 1711, Bergen.
6.2.
Otto Bremer
     Var 1670 postmester i Kiel, medlem av Kiels borgerråd og underskrev som sådan utkastet til byens kataster (~: jordebok) 1679.1
7.2.
Andreas Bremer
     Skomaker i Kiel.1
8.2.
Asmus Bremer
     Høit ansett borgermester i Kiel.1

Generation 4.

9.5.
Anna Dorothea Bremer
Født 26 mai 1659, Kiel1, døbt 29 mai 1659, Nicolai kirke i Kiel1.
Død 21 feb. 1746, Bakke ved Trondhjem1.

Gift 9 sep. 1681, København1 med

Peder Krogh
Født 8 apr. 1654, Aarhus.1.
Død 24 mai 1731, Bakke gård, Trondhjem.1.
     Søn af Niels Nielsen Krog og Cecilia Pedersdatter Blichfeldt.
     Sogneprest til Besser og Onsberg på Samsø, senere, fra 1688, biskop i Trondhjem. Dr. theol.1

Børn af Anna Dorothea Bremer og Peder Krogh:

11.9.Christian Pedersen Krog, f. 1682, d. 1754
12.9.Nils Pedersen Krog, f. 1683, d. 1738
13.9.Sophie Amalie Krog, f. 1686, d. 1735
14.9.Jørgen (Georg) Henrik Pedersen Krog, f. 1687
10.5.
Frederik Adrian Bremer
Født 16681.
Død 1711, Bergen.1, begravet 18 sep. 1711, Maria kirken i Bergen.1.
     Blev 8. febr. 1696 beskikket til kgl. kommisjons-kommissarius i Nordlandene og Finnmarken, med rang som landkommissarie, og tok bopel på Gjebostad i Lenviken anneks til Ibbestad. Herfra blev han 8. novbr. 1704 befordret til foged i Lofoten og Vesterålen og fikk bopel på Ervik i Trondenes. I dette embede døde han «hastigt og uformodentligt» i 1711 under et ophold i Bergen. Under 9. novbr. 1711 blev registrering foretatt i Bremers bo på Ervik, og skiftet åpnedes 15. mars 1712. Det blev en vidtløftig behandling gjennem mange samlinger og sluttedes først 8. mars 1717 som fallitbo.1

Gift 20 okt. 1696, Trondhjems Domkirke (viet av biskop Peder Krog).1 med

Else Marie Wolf
Født 1670, Ervik, Trondenes.3.
Død 1743, Ervik, Trondenes.3.
     Datter af Iver Hansen Wolf og Maren Paulsdatter Haderslev.
     Nevnt (avdød) i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø, som hennes moster. Else Maria Wulf er da død og har etterlatt seg 4 døtre: Anna Dorthea Bremer gift på Andenes med Augustinus Rasch; Kirstina Maria Bremer, sal. Hr Buchards enke på Ersviken i Senja; Lovise Bremer, sal. Hr Wegners enke i Astafjord; Anna Elschen Bremer, død og etterlatt seg "endel Børn".4

Børn af Frederik Adrian Bremer og Else Marie Wolf:

15.10.Mathias Bremer, f. 1697, Lenvik.
16.10.Christine Maria Bremer, f. omkr. 1700, Trondenes.
17.10.Anna Elschen Bremer, f. 1701, Trondenes., d. 1741, Trondenes.
18.10.Louise Charlotte Bremer, f. 1705, Trondenes., d. 1770, Astafjord.
19.10.Anna Dorothea Bremer, f. 1707, Trondenes.

Generation 5.

11.9.
Christian Pedersen Krog
Født 15 jun. 16825,6.
Død 23 feb. 17546.
     President i Trondheim.6
     Student 1698. Efter 8 Aars udenlands Reise kom hiem 1713, og blev Præsident i Bergen, derfra Præsident i Tronhiem og Justitsraad, død 1754. gl. 72.5

Gift 17145,6 med

Ingeborg Maria de Knagenhjelm
     Datter af Niels Knag Tygesøn Knagenhielm og Abel Margrethe Hansdatter Clausen av Munthe.
     Dotter af Justitsraad og laugmand Niels Knag. Af 11 Børn levede 4 Sønner og 2 Døttre.5

Børn af Christian Pedersen Krog og Ingeborg Maria de Knagenhjelm:

20.11.Niels Knagenhielm Krog
21.11.Peder Christian Krog
22.11.Anna Sophia Krog, f. 1712, d. 1739
23.11.Niels Knagenhielm Krog
24.11.Sophia Amalia Krog
25.11.Friderich Wilhelm Krog, f. 1717
26.11.Peder Christian Krog, f. 1719
27.11.Hans Georg Krog, f. 1720
28.11.Carl Henning Krog, f. 1723
29.11.Abel Margrethe Krog, f. omkr. 1725, d. 1756
30.11.Anna Dorothea Krog, f. 1726
12.9.
Nils Pedersen Krog
Født 13 jul. 16835,6.
Død 17387,6.
     Rektor ved katedralskole i Trondhjem.
     Reiste længe udenlands, blev 1710 Rector i Tronhiems Skole, 1729 nedlagde sit Embede, og blev Cancellieraad, død 1740 i Mainz, gav i sit Testamente 1000 Rd. til Tronhiems Domkirke.5

Gift 1° 24 jan. 17106 med

Cathrine Hansdatter Tyrholm
     Datter af Hans Ulrich (Tyrholm) og Catarina Johansdatter.
     Gener. Told.Forv. Hans Tyrholms Dotter, Moder til 2 Børn.5

Gift 2° 14 jan. 17176 med

Margrethe Angell
Død 17366.
     Datter af Albrigt (Albert) Lorentzen Angell og Sara Thomasdatter Hammond.

Børn af Nils Pedersen Krog og Cathrine Hansdatter Tyrholm:

31.12.Anne Dorothea Krog, d. 1743
32.12.Cathrine Krog
13.9.
Sophie Amalie Krog
Født 9 mai 16865,2,6.
Død 15 okt. 17358,9.
     Skifte 1735-1736, Trondheim.10(Frue Sophia Amalia Krogh)..

Gift 17105,9,2 med

Hans Jensen Collin
Født 168211.
Død 10 apr. 17422,9.
     Søn af Jens Hanssøn Collin og Karen Olsdatter Tønder.
     Justitsminister og President i Trondhjem.12,11
     Tønder sier at han i sin ungdom var utenlands og satte til svære midler.13
     Han skal fra sidst i 1705 have været Borgemester i Chr.sand, og blev 1710, 30. Juni President i T.hjem indtil 1736, da han blev Lagmand (efter sin Stedfader, Abraham Dreyer). «Cancellieraad» blev han 1707 (eller 1717?), og «Justitsraad» 1729.9
     Mindst 12 Børn i første Ægteskab. 3 Børn i det andet.9,2

[Gift 1° 1710 med Sophie Amalie Krog (9 mai 1686 - 15 okt. 1735); Gift 2° 20 jul. 1736 med Marie Christine Hornemann (5 feb. 1719 - 1776)].

Børn af Sophie Amalie Krog og Hans Jensen Collin:

33.13.Jens Collin
34.13.Abraham Collin
35.13.Christian Collin
36.13.Niels Krog Collin, f. 1718, d. 1782
37.13.Wilhelm Collin
38.13.Peder Krog Collin
39.13.Ditlew Collin
40.13.Anna Sophia Collin
41.13.Karen Margrethe Collin
14.9.
Jørgen (Georg) Henrik Pedersen Krog
Født 27 jun. 16875,6.
     Ble bibliotekskar i Rom.6
     Reiste udenlands 1703, blev Pavens Bibliothecarius, død som Papist i Rom.5
15.10.
Mathias Bremer
Født 1697, Gibostad, Lenvik.3.
16.10.
Christine Maria Bremer
Født omkring 1700, Ervik, Trondenes.3,1.
Begravet 5 feb. 1775, Trondenes.14,1.

Gift _____med

Lorentz Johansen Burchard
Død 11 aug. 174915.
     Søn af Johan Daniel(sen) Burchart og Margrethe Lauritsdatter Allerup.
     Resid. pastor til Kvæfjord 1720 og sogneprest her 1735 til sin død.1
     Sandsynligvis søn af Johan Burchart på StorFosen.
     Skifte 1750-1752, Rå prestegård, Kvæfjord sogn.16protokoll 1745-1803, legg 203 & 245b..

Børn af Christine Maria Bremer og Lorentz Johansen Burchard:

42.16.Johanne Margrethe Burchard, f. omkr. 1727, Kvæfjord.
43.16.Else Marie Burchard
44.16.Sophie Amalie Lorentzdatter Burchard, f. omkr. 1731, Kvæfjord., d. 1805, Trondenes.
45.16.Johan Lorents Lorentsen Burchard, f. 1733, Kvæfjord., d. 1824, Kvæfjord.
17.10.
Anna Elschen Bremer
Født 1701, Ervik, Trondenes.17,18,1.
Død 1741, Prestegården, Trondenes.18.
     Anna Bremers dødsbo blev åpnet 2. mars 1742 i Trondenes.1
     Skifte 1742-1743, Trondenes prestegård, Trondenes sogn.16protokoll 1733-1788, legg 26b..

Gift 1° 22 sep. 1719, hos biskop Krog i Trondhjem1 med

Mathias Bonsach
Født 7 nov. 169519.
Død 1735, Trondenes.19.
     Søn af Gert (Gerhard) Jochumsen Bonsach og Maren Andersdatter Aagaard.
     Var 1713 Defendens paa Borchs Collegium, erholdt til Ex. theol. 9. Septbr. 1715 Ch. laud. og for Dimispræd. 11 Jan. 1716 Ch. haud. ill. Blev 12 Juli 1719 af Biskop Dr. P. Krog kaldt til res. Pastor til Qvædfjord, ordineret 4. Aug. s.A., 2 Septbr. 1720 Vicepastor og 1731 Sognepræst til Throndenæs.19
     Fra 1720 var han resid. pastor og fra 1735 til sin død s.a. sogneprest til Trondenes.1
     Skifte 1735-1736, Trondenes [prestegård], Trondenes sogn.20protokoll 1733-1788, legg 4..

Gift 2° 17 okt. 17361 med

Lorentz Andersen Dass
Født 170721.
Død 1745, Trondenes.1,21.
     Søn af Anders Pedersen Dass og Rebecha Lorentzdatter Angell.
     Var først misjonær til Vefsn i 6 år fra 1724 til 1730. Capellan til Vega 1733-35. Sogneprest til Trondenes 1735 til sin død i 1745.22
     Sogneprest til Trondenes fra 1735.1
     Se "sogneprest Lorentz Andersøn Dass til Trondenes" av Aage Henrik Irgens.
     Skifte 1745-1748, Trondenes prestegård, Trondenes sogn.16protokoll 1733-1788, legg 40.protokoll 1745-1803, legg 180..

[Gift 1° 1734 med Hanna (Anna) Margrethe Hammond (21 mar. 1702 - 1734); Gift 2° 17 okt. 1736 med Anna Elschen Bremer (1701 - 1741); Gift 3° 1742 med Malene Bredal Nilsdatter Schytte (1725 - 1789)].

Børn af Anna Elschen Bremer og Mathias Bonsach:

46.17.Else Marie Bonsach, d. 1793
47.17.Peder Krog Bonsach
48.17.Frederik Bonsach
49.17.Karen (Maren) Aagaard Bonsach
50.17.Anna Dorothea Bonsach
51.17.Anna Elschen Bonsach

Børn af Anna Elschen Bremer og Lorentz Andersen Dass:

52.17.Hanna Rebecca Margrethe Hammond Dass, f. 1736, Trondenes., d. _____
53.17.Andreas Mathias Dass, f. 1739, Trondenes.
18.10.
Louise Charlotte Bremer
Født 1705, Ervik, Trondenes.3.
Død 1770, Ibestad, Astafjord.1,3.
     S.H. Finne-Grønn skriver hun var født 1697. Tore Meyer skriver 1710. Hvis Tore Meyer har ret så skulle hun kun være ca. 15 år gl. da hun blev gift. I "Folk og Slekt i Trondenes" er hun født 1705.
     Skifte 1770-1772, Igeland, Astafjord.16protokoll 1745-1803, legg 366..

Gift omkring 17251 med

Christian Wegner
Født 1696, Svendborg på Fyn, Danmark1.
Død 17491.
     Søn af Herman Wegner og Anne Katrine Lihme.
     Resid. pastor i Sand fra 1725, i Ibbestad fra 1727 og sogneprest til Ibbestad fra 1735 til sin død.1
     Christian Wegner var f. ca. 1696 ved Svendborg på Fyen. Faren var sokneprest og provst samme sted. Sønnen fòr først til sjøs, men kom siden i Odense latinskole. Til examen theologicum fikk han haud illaudabilis og for demispreken laud. Han kom først til Oslo, siden til Bergen. 5. jan. 1725 ble han av biskop Peder Krog antatt til å preke i Bakke kirke og derpå kalt til visepastor til Sand.23
     I 1727 kom han til Astafjord som residerende pastor. Fra 1732 var han sokneprest her. Han døde 1749. Enken slo seg ned på Igeland som da var blitt presteenkegård for Astafjord.23
     Skifte 1750-1753, Ibestad prestegård, Ibestad sogn.16protokoll 1745-1803, legg 232..

Børn af Louise Charlotte Bremer og Christian Wegner:

54.18.Peder Krog Wegner, f. 1729, Ibestad, d. 1808
55.18.Anna Katrine Kristiansdatter Wegner, f. 1730, Astafjord., d. 1802
56.18.Mathias Kristiansen Wegner, f. 1740, d. 1787
57.18.Else Marie Kristiansdatter Wegner, f. 1740, d. 1769
58.18.Sofia Amalia Kristiansdatter Wegner, f. 1746, Astafjord., d. 1786
19.10.
Anna Dorothea Bremer
Født 1707, Ervik, Trondenes.24,1,3.
Begravet 22 okt. 1777, Andenes.25.
     Hennes ekteskap med Rasch var selvsagt barnløst.25
     Blandt hennes eiendeler nevnes en flatskaftet sølvskje med hennes og presten Bødtkers initialer, et sølvbeger med hennes mors initialer og en rundskaftet sølvskje med Wolf'ske initialer.26

Gift 1° 172827 med

Henning Rasmussen Bødtker
Døbt 8 mar. 1696, Vordingborg28.
Død omkring 1742, Sand, Bjarkøy ?27.
     Sogneprest til Sand.16
     Skifte 1742, Altevik, Sand sogn.16protokoll 1733-1788, legg 35..

Gift 2° 21 okt. 174425 med

Augustinus Rasch
Født 1720, Kvæfjord25.
Død 15 nov. 177525.
     Søn af Axel Nielsen Rasch og Birgitte (Lucie) Maria Augustinusdatter (Røst).
     Handelsmann og jektebruker på handelsstedet Lille Flamberg i Andenes prestegjeld, Vesterålen, hvor han døde.25
     Ved auksjon i Raschs dødsbo 17. juni 1776 innbragte løsøret 1014½ rdl., og enkens løsøre blev bortauksjonert 14. juni 1779 for 61 rdl. Ved fellesboets endelige opgjør 10. decbr. 1781 androg aktivene til 1384½ rdl. og passivene til 1317½ rdl., så det blev kun 67 rdl. i behold.26

Børn af Anna Dorothea Bremer og Henning Rasmussen Bødtker:

59.19.Fredrik Adrian Bødtker, f. 1729

Generation 6.

20.11.
Niels Knagenhielm Krog
     Død i Barndom.5
21.11.
Peder Christian Krog
     Død i Barndom.5
22.11.
Anna Sophia Krog
Født 17125.
Død 17395.
23.11.
Niels Knagenhielm Krog
     Død i Barndom.5
24.11.
Sophia Amalia Krog
     Død Barn.5
25.11.
Friderich Wilhelm Krog
Født 17175.
     Er Commandeur-Capitain og Enroulerings-Chef, boer i Christiania.5

Gift _____5med

Karen Holmboe
Død 17735.
     Død 1773 i første Barselseng.5

Børn af Friderich Wilhelm Krog og Karen Holmboe:

60.25.Otto Christian Krog, f. 1773
26.11.
Peder Christian Krog
Født 17195.
     Capitain af Infanteriet. Har taget Afskeed og boer i Bergen. Givt, ingen Børn.5
27.11.
Hans Georg Krog
Født 17205.
     Har været Gouverneur i Tranqvebar, nu Commandeur-Capitain, boer i Kiøbenhavn.5

Gift _____5med

Anna Sophia Hansen
Født 17385.
     Dotter af General Krigs-Commissair Hansen til Frydendal.5

Børn af Hans Georg Krog og Anna Sophia Hansen:

61.27.Dorthea Sophia Krog, f. 1767
28.11.
Carl Henning Krog
Født 17235.
     I unge Aar lagt sig efter Bergværks Videnskab, blev Capitain af Infant., tog Afskeed 1768, beboer sin Odels-Gaard Bache ved Tronhiem.5

Gift 1769, Uden Børn.5 med

Ellen Malene Tønder
29.11.
Abel Margrethe Krog
Født omkring 1725.
Død 1756, 31 Aar gl.5.
     Moder til 2 Børn.5

Gift _____5med

Balthazar Schnitler
     Nu Provst og Præst til Norderhoug.5

Børn af Abel Margrethe Krog og Balthazar Schnitler:

62.29.Ingeborg Maria Schnitler
63.29.Abel Margrethe Schnitler
30.11.
Anna Dorothea Krog
Født 17265.

Gift _____5med

Lorentz Schnitler
     Provst og nu Sognepræst til Eger.5

Børn af Anna Dorothea Krog og Lorentz Schnitler:

64.30.Ingeborg Maria Knagenhielm Schnitler
31.12.
Anne Dorothea Krog
Døbt 12 dec. 1711, Trondhjem29.
Død 3 mai 174329.

Gift 11 dec. 1731, Trondhjem7 med

Thomas Pedersen Bredal
Født 168229.
Død 3 dec. 1738, Lagmannsgården Stegen29, begravet 12 jan. 1739, Folden29.
     Søn af Peter Bredal og Margrethe Thomasdatter Meyer.
     Han ble student 1699 og fikk 6. juli 1708 kongelig bevilling som prokurator ved alle retter i begge riker, Höyesterett medregnet. Han praktiserte i Köbenhavn. Den 4. mai 1712 fikk han bestalling som vicelagmann i Nordland og Finnmark med ekspektanse på embedet efter Peter Angell som döde i 1726. Den 17. oktober 1712 fikk han kongelig brev på 1 års moratorium overfor sine kreditorer, da han »200 mil fjernet fra sitt brød, slekt og venner, var geraden i sådan tilstand at han ikke så sig istand til at innfrie sine forpliktelser så hastig det var ønskelig«. Den 1. oktober 1718 fikk han kongelig brev på tillike at være kammeradvokat. Ved Angells död meldte han sig til tjeneste 31. desember 1726 og tiltrådte som lagmann ved nyttårsskiftet 1727. Den 11. mai 1723 ble han beskikket til skiftekommisær i Povl Juels bo, som först ble sluttet 1728. I 1724 ble han sendt til Helsingör for at skaffe underretning om den russiske eskadre som ventedes der. Samme år var noen bönder i Akershus stift reist til Köbenhavn med klageskrifter hvori de begjærte at kammeradvokat Bredal, en födt nordmann, måtte undersöke deres klager. Dette ble av Kongen overdratt til Bredal, som derved kom i et skarpt motsetningsforhold og sammenstött med biskop Deichmann. I 1728 var han i Köbenhavn, men var fraværende under den store bybrand i dette år. For at holde bryllup med sin trolovede Anne Dorthea Krog fikk han 28. juli 1731 av statholder Wibe tillatelse til at reise til Trondhjem og at forbli den vinteren over når ingen rettergang holdes. Den 29. januar 1734 ble han »virkelig justitsråd«. Hans »Betænkning om Nordland og Finnmark efter general-löitnant Huidtfeldts Begjering, Trondhjem den 18. desember 1736« fins i Trondhjems Videnskabs Selskab. I en memorial behandler han hvordan russerne fra sjösiden kunne gjöre et angrep på det nordlige Norge og hvordan dette best kunne avverges. I et Promemoria taler han om hvor sterkt blodskamstilfellene har tiltatt i den senere tid i Nordland og Finnmark (1736). Han mente at der burde anlegges en del byer i Finnmark og finnene har tiltatt at söke derhen og forbys at flakke om. Han skrev et dikt »Nyt af Østersøen for Aar 1710«.29

Børn af Anne Dorothea Krog og Thomas Pedersen Bredal:

65.31.Nils Krog Bredal, f. 1733, Trondhjem, d. 1778, København
66.31.Peder Krog Bredal, f. 1735, d. 1770, Vordingborg
67.31.Margrethe Bredal, f. 1736
68.31.Thomas Bredal, f. 1738
32.12.
Cathrine Krog
     Af 4 leve 2 Børn.5

Gift _____5med

Frost
     Assessor i Tronhiem.5

Børn af Cathrine Krog og Frost:

69.32.Albrigt Frost
70.32.Margrethe Frost
33.13.
Jens Collin

Gift 1° _____5med

Anne Cathrine Schønau
     Tolder Schönaus Dotter, døde i første Barselseng.5

Gift 2° _____5med

Bolette Hersleb

Børn af Jens Collin og Bolette Hersleb:

71.33.Hans Collin
72.33.Inger Maria Collin
73.33.Anna Cathrine Collin
74.33.Sophia Amalia Collin
34.13.
Abraham Collin
     Major af Infant.5

Gift _____5med

Dorthe Rinderhagen

Børn af Abraham Collin og Dorthe Rinderhagen:

75.34.Sophia Amalia Collin
35.13.
Christian Collin
     Brandt-Major i Tronhiem.5

Gift _____5med

Munch
     Provst Munchs Dotter 2 Børn: Jacob Hermann og Inger Margrethe Collin.5

Børn af Christian Collin og Munch:

76.35.Jacob Hermann Collin
77.35.Inger Margrethe Collin
36.13.
Niels Krog Collin
Født 17182.
Død 17822.
     Etatsraad. Amtmand i Romsdalen.2
     Af 6 leve 4 Børn: Hans Henrich Collin, f. 1764; Sophia Amalia, f. 1765; Elisabeth, f. 1769 og Anna Dorothea Collin, f. 1771.5

Gift 2 aug. 17612 med

Fennichen Hønne
Født 17402.
Død 17882.
     Datter af Henrik Hønne.
     Fogden Hönnes eeneste Dotter.5

Børn af Niels Krog Collin og Fennichen Hønne:

78.36.Hans Henrich Collin, f. 1764
79.36.Sophie Amalie Krog Collin, f. 1765, d. 1840
80.36.Elisabeth Collin, f. 1769
81.36.Anna Dorothea Collin
37.13.
Wilhelm Collin
     Søe-Lieutenant, død ugivt.5
38.13.
Peder Krog Collin
     Søe-Lieutenant, død ugivt.5
39.13.
Ditlew Collin
     Capitain-Lieutenant i Søe-Etaten, skudt i Fransk Tieneste.5
40.13.
Anna Sophia Collin

Gift _____5med

Hans Wium
     Cammerraad og Raadstue-Skriver i Tronhiem.5

Børn af Anna Sophia Collin og Hans Wium:

82.40.Martha Sophia Amalia Margrethe Wium
41.13.
Karen Margrethe Collin

Gift _____5med

Friderich Christian Angel
     Capitain ved det 2det Tronh. Regim.5

Børn af Karen Margrethe Collin og Friderich Christian Angel:

83.41.Martha Sophia Amalia Angel
42.16.
Johanne Margrethe Burchard
Født omkring 1727, Rå prestegård, Kvæfjord.15,3.
Begravet 10 aug. 1794, Trondenes ? .30,15.

Gift 7 nov. 1751, 22de søndag etter tref. 1751.15,30 med

Hans Nilsen Rafn
Født omkring 1724, Røkenes, Trondenes.15,3.
Død 1794, Ervik, Trondenes.31,15,3, begravet 26 okt. 179432,15.
     Søn af Nils Hansen Rafn og Anne Katrine Andersdatter Schjelderup.
     Han var handelsmann og bodde på gården Ervik i Trondenes. Det ser ut til at Hans Rafn har hatt økonomisk uhell. Den 5. november 1794 avholdes skifte efter Hans Rafn og hustru. På døtrene falt som arv: 33 Rdl., 304 og 4½ skilling.15
     Stor efterslægt.
     SE OGSÅ TRONDENES BYGDEBOK.

Børn af Johanne Margrethe Burchard og Hans Nilsen Rafn:

84.42.Lorentz Burchard Rafn, f. 1752, Ervik, d. 1752
85.42.Anna Katrine Hansdatter Rafn, f. 1754, Ervik
86.42.Kirstina Maria Rafn, f. 1755, Ervik, d. 1759
87.42.Nils Rafn, f. 1757, Ervik, d. før 1770
88.42.Kristine Marie Rafn, f. 1760, Ervik
89.42.Anna Johanna Hansdatter Rafn, f. 1763, Ervik
90.42.Else Marie Hansdatter Rafn, f. 1769, Trondenes., d. 1855, Trondenes.
43.16.
Else Marie Burchard

Gift _____med

Peder Jochumsen Leth
Født 26 feb. 1717, Evenes, Ofoten, Nordland.33, døbt 7 mar. 1717, Evenes kyrkja., «Dominica Laetære», Midfastesøndag, døbte jeg self min og min Kiærestes Søn Peder, fød Fredags Aften Klokken mot 10 for. Februarij. Testes: Mette Liland, Ane Catrine Ponsvigen, Lars Ingebrigtsen Tårstad (lensmann), Ole Hansen Børvigen, Tolof Lendvigen.»34,33.
Død 19 sep. 1788, Rå prestegård i Kvæfjord.33.
     Søn af Jochum Pedersen Leth og Anna Benedicte Hveding.
     Sognepræst til Kvæfjord. SE HVEDING-BOKA.

[Gift 1° med Else Marie Burchard; Gift 2° med Ovedia Maria Kildal (31 aug. 1733 - 17 jan. 1760); Gift 3° med Ingeborg Mogensen Jentoft (omkr. 1709 - 1788)].

Børn af Else Marie Burchard og Peder Jochumsen Leth:

91.43.Else Marie Burchard Leth, d. 1760
44.16.
Sophie Amalie Lorentzdatter Burchard
Født omkring 1731, Rå prestegård, Kvæfjord.35,36,37.
Død 1805, Røkenes, Trondenes.37.
     Hun var barnløs i hendes 2nd og 3die ekteskap.36
     Efter sit tredje ekteskap, meldte hennes senere svigersønn, Søren Brønlund Normann, sig da som frier. Men da sa hun: "Nu har jeg gått 3 ganger i brudeseng, så nu gjør jeg det ikke 4. gang. Men du kan jo ta min datter, og da skal du få gården med".35

Gift 1° 175236 med

Jacob Parelius Nilsen Rafn
Født 29 aug. 1728, Røkenes, Trondenes.35,37.
Død 10 apr. 1770, Røkenes, Trondenes.35,37.
     Søn af Nils Hansen Rafn og Anne Katrine Andersdatter Schjelderup.
     Drev bondehandel og bygdefar på Røkenes i Trondenes.36
     Han var handelsmann på Røkenes.35
     Den 7. september 1770 registreres efter Jacob Parelius Rafn. Aktiva utgjorde 2946 Rdl., 4 Skilling og passiva 602 Rdl. Sønnene [4 stk i live 1770, der vel har delt 2344 Rdl., 2 Skilling, efter at enken har tatt halvdelen] fikk i arv 252 Rdl., 2 Ort og 69½ Skilling og datteren ½ part av brødrenes arv, 126 Rdl., 1 Ort og 35,18 Skilling. Av boets eiendeler nevnes: 1 jegt på 60 ?lesler?, 1 terning (liten jekt) og båter, sjøredskaper av forskjellig slags. En stor og smukk beholdning av sølvtøi skiftedes også til arvingene. Ca. år 1759 kjøpte Jacob Parelius Rafn et begravelsested i kirken, og betalte herfor 8 Rdl.35

Gift 2° 18 nov. 1771, Trondenes.38 med

Johan Røst Grønbech
Født 1743.
Død 1776.
     Søn af Christopher Nielsen Grønbech og Ellen (Margrethe) Hansdatter Røst.

Gift 3° _____med

Anders Mørch
Født 1754.
Død 1780.

Børn af Sophie Amalie Lorentzdatter Burchard og Jacob Parelius Nilsen Rafn:

92.44.Lorentz Burchard Rafn, f. 1754
93.44.Nils Rafn, f. 1756, d. 1759
94.44.Johan Rafn, f. 1758, d. 1758
95.44.Nils Jacobsen Rafn, f. 1760, d. 1760
96.44.Johanne Elisabeth Rafn, f. 1761, d. 1835
97.44.Nils Rafn, d. 1832, Grøtøy.
98.44.Simon Kildal Rafn, f. 1765, d. 1772
99.44.Fredrik Burchard Rafn, f. 1767, Røkenes, d. 1772
45.16.
Johan Lorents Lorentsen Burchard
Født 1733, Rå, Kvæfjord.39.
Død 1824, Gåre, Kvæfjord.39.
     Prestegård, Trondenes; Ibestad, Astafjord.

Gift 176140 med

Rebekka Elisabet Simonsdatter Kildal
Født 1744, Prestegården, Karlsøy.40.
Død 178040.
     Datter af Simon Olsen Kildal og Maren Mikkelsdatter Heggelund.

Børn af Johan Lorents Lorentsen Burchard og Rebekka Elisabet Simonsdatter Kildal:

100.45.Lorents Johansen Burchard, f. 1762, Trondenes.
101.45.Simon Kildal Johansen Burchard, f. 1765, Kvæfjord.
102.45.Fredrik Kristian Johansen Burchard, f. 1770, Kvæfjord.
46.17.
Else Marie Bonsach
Død mai 179341.

Gift 24 okt. 1751, Vadsø kirke41 med

Troels (Truls) Krog
Født 26 jul. 1715, Ørskoug Præstegaard41.
Død 17 dec. 180341.
     Søn af Jens Krog og Catharina Magdalena Scheen.
     Om denne Foged Troels (Truls) Krog fandtes i sal. Provst Gunner Bergs Papirer følgende Efterretning: »Han er født paa Ørskoug Præstegaard paa Søndmør den 26de Julii 1715, hvor hans Fader Hr. Jens Krog (siden Provst i Vest-Finmarken og Sognepræst til Kjelvig, og sidst Sognepræst til Rolloug i Agershuus Stift) da var personel Capellan hos Faderen Hr. Troels Krog, Provst over Søndmør og Sognepræst til Ørskoug; hans Moder Catharina Magdalena Scheen. I hans niende Aar forlod han Faderens Huus og kom til hans Faster Karen Krog, gift med Hr. Fred. Christian Holberg, da residerende Capellan ved Nykirken, siden Sognepræst ved samme Kirke i Bergen, og blev der i tre Aar, kom derfra til Fogden i Søndfjord Hans Thue, hvor han (saa har han selv skrevet) lærte mere ondt end godt. Da han ikke fandt det gavnligt, længere at blive her, begav han sig Hjem til Faderen, som da var Sognepræst til Kjelvig. Her blev han antagen som Dreng ved Handelen, og blev efter fem Aars Forløb Assistent, siden Pakhuus-Skriver ved Vardøhuus Fæstning. Efterat han i nogen Tid havde været ved denne Post, reiste han til Kjøbenhavn for at søge om Levebrød, da han blev ansat som Toldbetjent i Ilen ved Throndhjem; men da dette Embede ikke var efter hans Sindelag, reiste han atter til Kjøbenhavn for at søge om et andet, og blev efter et Aars Forløb af Hans Majestæt udnævnt til constitueret Foged i Finmarken. Dette Embede forestod han i fem Aar, hvorefter han ansøgte og erholdt Dimission. 1758 blev han beskikket til virkelig Foged i Vesteraalens og Lofotens Fogderi, og tjente i dette Embede til 1787, da han formedelst Alderdom søgte Entledigelse, den han og i Naade og med Pension erholdt. Som Foged i Vesteraalen [og Lofoten] boede han paa Gaarden Vinnie i Bø Sogn, men flyttede derfra ved Bytte til Snarset i samme Sogn. Men i Aaret 1793, da Alderdoms Svaghed begyndte alvorlig at melde sig, tyede han med Kone og tvende Børn hen til Broderen, hans Eftermand i Embedet, den ædle og ypperlige Eiler Hagerup Krog, i hvis Huus han, efterat hans Hustru i Aaret 1793 i Maji Maaned var gangen foran, den 17de Decbr. 1803 indgik i de evige Freds-Boliger. I Aaret 1751 den 24de Oct. blev han i Vadsø Kirke ægteviet med Else Maria Bonsach.41
     Underbetjent ved den kongelige Handel i Finnmarken, senere Foged over Vesteraalen og Lofoten.19

Børn af Else Marie Bonsach og Troels (Truls) Krog:

103.46.Matthias Bonsach Krogh, f. 1754, Vadsø i Øst-Finnmarken, d. 1828, Gaarden Belsvaag i Alstahoug
47.17.
Peder Krog Bonsach
     Stilling: Kjøbmand i Christiansund
48.17.
Frederik Bonsach
     Stilling: Sjøfarende
49.17.
Karen (Maren) Aagaard Bonsach

Gift _____42med

Wilhelm Erichsøn Schytte
Født 1703, Vega.43.
     Søn af Erich Nielsen Schytte og Else Cathe.
     Stilling: Res. Pastor til Hammerø.

Børn af Karen (Maren) Aagaard Bonsach og Wilhelm Erichsøn Schytte:

104.49.Fredrik Schytte, f. omkr. 1759
50.17.
Anna Dorothea Bonsach

Gift _____42med

Nils Pilegaard
     Måsø i Finnmark.42
51.17.
Anna Elschen Bonsach

Gift _____42med

Johan el. Jon Andersen Schjelderup
     Søn af Anders Jensen Schjelderup og Sidsel Finvedgaard.
     Boede paa Ficke [i Hammerø].44
     Omtalt i skifte 1767, som Joen, etter Elisabeth Aagom i Bodø, som hennes søskendebarn på farssiden. Joen er da bosatt på Fikke i Hamarøy.4
52.17.
Hanna Rebecca Margrethe Hammond Dass
Født 1736, Trondenes prestegård, Trondenes.22.
Død _____, Lyngen..

Gift 1° 22 mai 1764, Kristiansund45 med

Andreas Mortensen Sommer
Født 173645.
Død omkring 1772.
     Søn af Morten Hansen Sommer og Abel Margrethe Dass.
     Prest og misjonær til Lyngen.22
     Skifte 1772-1774, Lyngen prestegård, Lyngen sogn.16protokoll 1733-1788, legg 111b..

Gift 2° _____22med

Hans Gartner
     Sogneprest til Buksnes.22

Børn af Hanna Rebecca Margrethe Hammond Dass og Andreas Mortensen Sommer:

105.52.Rebecca Dass Sommer
106.52.Morten Sommer, f. 1768
107.52.Sønn
53.17.
Andreas Mathias Dass
Født 1739, Trondenes prestegård, Trondenes..
     Prokurator på Helgeland.22
54.18.
Peder Krog Wegner
Født 1729, Ibestad46.
Død 180846.
     Gårdbruker på Vik, Ibestad.
     Stilling: Klokker
     Peder Krog Wegner, i femti år «den beste klokker som har amen sagt» i Ibestad kirke. Han både leste til oppbyggelse og holdt ei kirkebok som den kritiske provst Gunnar Berg roste for nøyaktighet.23
     Dessuten var han kyndig i latin, og det var han som gjorde alle ukonfirmerte unge menn til «hedninger».23
     Skifte 1808, Vik, Ibestad sogn.16protokoll 1805-1824, legg 92..

Gift 1° 175546 med

Ingeborg Sofia Jacobsdatter Faber
Født omkring 173047.
Død 176046.
     Datter af Jacob Rasmussen Faber og Berte (Birgitte) Sørensdatter Trane.

Gift 2° 176146 med

Olava Grønbech
Født 1732-1740, Tranøy el. Dyrøy, Troms46,38.
Død 176246.
     Skifte 1763, Vik, Astafjord.16protokoll 1745-1803, legg 274..

Gift 3° 6 okt. 1763, Ofoten, Nordland38 med

Elisabet Møller
Født 1741, Ofoten, Nordland46.
Død 181346.

Børn af Peder Krog Wegner og Ingeborg Sofia Jacobsdatter Faber:

108.54.Christian Fredrik Wegner, f. 1756, Igeland, d. 1756
109.54.Christian Friderich Wegner, f. 1757, Igeland, d. 1807
110.54.Jacob Wegner, f. 1759, Igeland, d. 1759

Børn af Peder Krog Wegner og Olava Grønbech:

111.54.Ingeborg Sofia Wegner, f. 1762, d. 1810

Børn af Peder Krog Wegner og Elisabet Møller:

112.54.Anna Katarina Pedersdatter Wegner, f. 1774, Ibestad, d. 1835
55.18.
Anna Katrine Kristiansdatter Wegner
Født 1730, Ibestad, Astafjord.46.
Død 1802.
     Skifte 1802-1805, Sletnes, Lenvik sogn.16protokoll 1805-1824, legg 3..

Gift 176046 med

Niels Stephensen Berg
Født 15 jul. 1714, Trondheim48.
Død 1766, Lenvik.
     Søn af Stephen Nielsen Berg.
     Ibestad i/på Ibestad, Astafjord. Bjorelvnes, Lenvik.
     Sogneprest til Lenvik 1760-66.
     Skifte 1767, Lenvik prestegård, Lenvik sogn.16protokoll 1745-1803, legg 331b..

[Gift 1° med Anne Marie Bogø (d. 1757); Gift 2° 1760 med Anna Katrine Kristiansdatter Wegner (1730 - 1802)].

Børn af Anna Katrine Kristiansdatter Wegner og Niels Stephensen Berg:

113.55.Christian Wegner Nilsen, f. _____
114.55.Steffen Herman Nilsen, f. _____
115.55.Nils Nilsen, f. _____
116.55.Lovise Charlotta Nilsdatter
56.18.
Mathias Kristiansen Wegner
Født 174046.
Død 178746.
     Gårdbruker på Selset, Ibestad. EFTERSLÆGT.
     Skifte 1785-1789, Selset nedre, Astafjord Tinglag.20protokollnr. 144, folio 372, etter «Mattias Weigner»..

Gift 177146 med

Karen Ediasdatter
Født 1744, Røkenes, Lavangen46.
Død 182246.
     Datter af Edias Jørgensen og Barbro Pedersdatter.

[Gift 1° 1771 med Mathias Kristiansen Wegner (1740 - 1787); Gift 2° 1788 med Einar Reinfeldt (f. 1755)].

Børn af Mathias Kristiansen Wegner og Karen Ediasdatter:

117.56.Kristianna Fredrikka Wegner, f. 1778, d. 1813
57.18.
Else Marie Kristiansdatter Wegner
Født 174046.
Død 176946.
     Skifte 1767-1776, Lia, Dyrøy Tinglag.20protokollnr. 142, folio 399..

Gift 4 nov. 176249 med

Jens Rasmussen Trane
Født omkring 172350.
Død 1806.
     Søn af Rasmus Pedersen Trane og Berit Olsdatter Heitman.
     Lia, Dyrøy. [Se Dyrøy bygdebok].
     Jens døde visstnok i 1806, men var da flytta fra Dyrøy.51

[Gift 1° 1750 med Mette Maria Iversdatter (Lech) (Harr) (1728 - 1761); Gift 2° 4 nov. 1762 med Else Marie Kristiansdatter Wegner (1740 - 1769); Gift 3° med Erica Christiane Nielsdatter Schytte (d. 1786); Gift 4° 5 aug. 1788 med Mette Nysted Olsdatter Har (1733 - 1804)].

Børn af Else Marie Kristiansdatter Wegner og Jens Rasmussen Trane:

118.57.Mette Marie Jensdatter Trane, f. 1765
119.57.Lovise Charlotte Jensdatter Trane, f. 1767, d. 1796
120.57.Berte Katrine Jensdatter Trane, f. 1769
58.18.
Sofia Amalia Kristiansdatter Wegner
Født 1746, Ibestad, Astafjord.46.
Død 178646.
     Skifte 1785-1789, Hilleshamn, Astafjord tinglag.20protokollnr. 144, folio 286b..

Gift 177646 med

Anton Friderich Coucheron
Født 175446.
Død 180946.
     ?? Han er vel barnebarn af oberst Anton Jacob de Coucheron, eller ??
     Hilleshamn, Gratangen.46
     Var iflg. en bestemt overlevering utdannet i sitt fag i Flensburg, kom ved 1775 eller kanskje noen tid før til Ibestad og bosatte seg her som gullsmed. I året 1780 fikk han bøxelseddel på halvparten av gården Hilleshavn.52

[Gift 1° 1776 med Sofia Amalia Kristiansdatter Wegner (1746 - 1786); Gift 2° 1797 med Elisabet Kristoffersdatter (1745 - 1812)].

Børn af Sofia Amalia Kristiansdatter Wegner og Anton Friderich Coucheron:

121.58.Kristianna Lovisa Coucheron, f. 1776, Astafjord.
122.58.Herman Fredrik Coucheron, f. 1779, Astafjord., d. 1853
59.19.
Fredrik Adrian Bødtker
Født 172953.

Gift 1° 11 okt. 1753, Tromsø, Troms.38 med

Elisabeth Dischington
Født 1 dec. 1732, Bergen.38.

Gift 2° 28 okt. 1777, Bamble, Telemark.38 med

Maren Leth Schøning

Børn af Fredrik Adrian Bødtker og Elisabeth Dischington:

123.59.Henning Junghans Bødtker, f. 1754, Troms.
124.59.Job (Jacob) Dischington Bødtker
125.59.Fredrik Adrian Bremer Bødtker, f. 1762, Troms.

Børn af Fredrik Adrian Bødtker og Maren Leth Schøning:

126.59.Henning Arnt Schøning Bødtker, f. 1785, Møre og Romsdal.

Generation 7.

60.25.
Otto Christian Krog
Født jul. 17735.
61.27.
Dorthea Sophia Krog
Født 20 mai 17675.
62.29.
Ingeborg Maria Schnitler
63.29.
Abel Margrethe Schnitler
64.30.
Ingeborg Maria Knagenhielm Schnitler
65.31.
Nils Krog Bredal
Født 12 sep. 1733, Trondhjem29,5.
Død 26 jan. 1778, København29.
     Ble student 1747. I 1757 viceborgermester og 1761 virkelig borgermester i Trondhjem. Sekretær i Det norske Videnskabers Selskab 1766-1772. I 1771 ble han utnevnt til direktör for Det kgl. Teater i Köbenhavn hvor hans virksomhet ga anledning til megen strid. Han skrev forskjellige skuespill og annet, deriblant en del anonymt. Han var musikalsk interessert. I 1768 kalles han consul, som er den latinske oversettelse av det norske borgermester. Han studerte en tid teologi, men gikk over til jussen og ble eksaminert 8. desember 1755 med karakteren bekvem, som var den beste karakter. Han döde ugift 26. januar 1778 i København.29
66.31.
Peder Krog Bredal
Født 173529.
Død 26 mar. 1770, Vordingborg29.
     Han ble student 1752. I 1759 tok han juridisk eksamen med karakteren bekvem. Han ble löytnant ved det sjællandske dragonregiment og druknet på isen ved Vordingborg 26. mars 1770. [Ostermann: Examinati juris, s. 14.]29
67.31.
Margrethe Bredal
Født 3 dec. 173629.

Gift 8 mar. 1756, Som beslektet i forbudne ledd måtte det sökes om tillatelse til ekteskap.29 med

Peder Bredal Møinichen
Født 171429.
Død 11 apr. 178629.
     Byfoged i Trondhjem.

[Gift 1° med Inger Abigael Sylow; Gift 2° 8 mar. 1756 med Margrethe Bredal (f. 3 dec. 1736)].

Børn af Margrethe Bredal og Peder Bredal Møinichen:

127.67.Thomas Henrich Møinichen
128.67.Peder Nicolai Møinichen
129.67.Christian Wilhelm Møinichen
130.67.Anna Dorthe Møinichen
131.67.Inger Johanna Møinichen
132.67.Alida Margretha Møinichen
68.31.
Thomas Bredal
Født 173829.
     Ble student 1754. Döde ung.29
69.32.
Albrigt Frost
     Boer i Tronhiem og er givt.5
70.32.
Margrethe Frost

Gift _____5med

Tostrup
     Klokker i Meldal.5
71.33.
Hans Collin
     I Russisk Søe-Tieneste.5
72.33.
Inger Maria Collin
73.33.
Anna Cathrine Collin
74.33.
Sophia Amalia Collin
75.34.
Sophia Amalia Collin
76.35.
Jacob Hermann Collin
77.35.
Inger Margrethe Collin
78.36.
Hans Henrich Collin
Født 17645.
79.36.
Sophie Amalie Krog Collin
Født 21 dec. 17652.
Død 4 aug. 18402.

Gift 23 mai 17832 med

Johan Thomas Horneman
Født 11 sep. 17402.
Død 9 apr. 18252.
     Generalmajor.2
80.36.
Elisabeth Collin
Født 17695.
81.36.
Anna Dorothea Collin
82.40.
Martha Sophia Amalia Margrethe Wium
83.41.
Martha Sophia Amalia Angel
84.42.
Lorentz Burchard Rafn
Født 1752, Ervik.
Død 1752.
85.42.
Anna Katrine Hansdatter Rafn
Født 1754, Ervik54.
     Sikkert identisk med den Anna K. Ravn, 45 år gl. og ugift, «huusholderske» hos Rasmus Andreas Schjelderup på Melbo i Hadsel.55
86.42.
Kirstina Maria Rafn
Født 1755, Ervik.
Død 1759.
87.42.
Nils Rafn
Født 1757, Ervik.
Død før 1770.
88.42.
Kristine Marie Rafn
Født 1760, Ervik56.

Gift 24 okt. 178357 med

Hartvig Pedersen
Født 175456, døbt 1754, 1ste søndag e. Trin. 175456.
Død 17 mai 1818, Rambø, Tjeldsund56.
     Søn af Peder Nilsen og Elen Leth Hartvigsdatter.
     Hartvig er i 1786 ført som eineste bruker av Rambø (i Tjeldsund), men en har ikke funnet noe bøkselbrev. Han satt her til sin død, men da hadde allerede svigersønnen Jens Paulsen overtatt bøkselen av halve gården.56

Børn af Kristine Marie Rafn og Hartvig Pedersen:

133.88.Ingeborg Leth Hartvigsdatter, f. 1796, Rambø i Tjeldsund, d. 1837
89.42.
Anna Johanna Hansdatter Rafn
Født 1763, Ervik.
90.42.
Else Marie Hansdatter Rafn
Født 1769, Ervik, Trondenes.58.
Død 1855, Harstad, Trondenes.58.

Gift 1° 179059,36 med

Erik Sørensen Normann
Født 1759, Harstad, Trondenes.60.
Død 1800, Harstad, Trondenes.60.
     Søn af Søren Eriksen Normann og Johanna Sørensdatter Brønlund.
     Skifte 1798-1804, Harstad, Fauskevåg Tinglag.20protokollnr. 148, folio 361..

Gift 2° _____med

Hans Augustinusen Schjelderup
Født 1758, Tennevik61.
Død 1809.
     Søn af Augustinus Nielsen Schjelderup og Johanna Margrethe Sparboe.
     Konfirmert 1776.61
     Se Tennevik og øvre For i Trondenes Bygdebok.

Børn af Else Marie Hansdatter Rafn og Erik Sørensen Normann:

134.90.Johanna Margrete Eriksdatter Normann, f. 1792, Trondenes., d. 1859, Nordland.
135.90.Søren Eriksen Normann, f. 1793, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
136.90.Marta Kirstine Eriksdatter Normann, f. 1795, Trondenes., d. 1885, Trondenes.
137.90.Hartvig Hveding Eriksen Normann, f. 1797, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
91.43.
Else Marie Burchard Leth
Død 15 jan. 176062.
92.44.
Lorentz Burchard Rafn
Født 175435,36.
     Konfirmert 1770.
     I 1773 fikk Malena Chirstina Juul en gutt som Lorents Ravn 'af Senjens Fogderie' var far til. Hun oppholdt seg på Kvaløyholmen i Brønnøy, Nordland. Vi har ikke andre opplysninger om henne enn at hun var 'u-confirmeret'. Barnet ble døpt Jørgen Ravn.63
93.44.
Nils Rafn
Født 22 mar. 175635,36.
Død 20 dec. 175935,36.
94.44.
Johan Rafn
Født 23 mar. 175835,36.
Død 20 apr. 175864,35,36.
95.44.
Nils Jacobsen Rafn
Født 2 jul. 176035,36.
Død 6 sep. 176035,36.
96.44.
Johanne Elisabeth Rafn
Født 13 sep. 176135,36.
Død 5 jan. 183535,36.

Gift 5 jan. 178235 med

Søren Brønlund Normann
Født 13 feb. 1752, Harstad, Trondenes.65,35,60.
Død 10 okt. 1828, Røkenes, Trondenes.35,60.
     Søn af Søren Eriksen Normann og Johanna Sørensdatter Brønlund.
     Med hustruen fikk han gården Røkenes i Trondenes.35
     Efterslægt.
     [Se Røkenes i Trondenes Bygdebok].

Børn af Johanne Elisabeth Rafn og Søren Brønlund Normann:

138.96.Jakob Parelius Sørensen Normann, f. 1782, Trondenes., d. 1854, Trondenes.
139.96.Søren Sørensen Normann, f. 1785, Trondenes., d. 1868
97.44.
Nils Rafn
Døbt 14 nov. 1762, 23de søndag efter Trefoldighet 1762.35.
Død 5 nov. 1832, Grøtøy.66.
     Konfirmert 1780.
     Han var styrmann. Nils Rafn døde plutselig, antagelig av slag, den 5. nov. 1832, 70 år gl. Han bodde da hos handelsmann Schøning, Grøtøy, som var gift med Nils Rafns søsterdatter Johanne Sophie Amalie Normann. Nils Rafn var ikke gift, og med ham utdøde - såvidt vites - den agnatiske linje i Nordland av Rafn-ætta.66
98.44.
Simon Kildal Rafn
Født 1765.
Død 1772.
99.44.
Fredrik Burchard Rafn
Født 1767, Røkenes.
Død 1772.
100.45.
Lorents Johansen Burchard
Født 1762, Prestegården, Trondenes.40.
101.45.
Simon Kildal Johansen Burchard
Født 1765, Rå, Kvæfjord.40.
102.45.
Fredrik Kristian Johansen Burchard
Født 1770, Rå, Kvæfjord.40.
103.46.
Matthias Bonsach Krogh
Født 4 okt. 1754, Vadsø i Øst-Finnmarken19.
Død 2 sep. 1828, Gaarden Belsvaag i Alstahoug19.
     Blev 1768 privat dimitteret af Professor Arnold Nicolai Aasheim, var Alumnus paa Valkendorphs Kollegium og paa Kommunitetet, og absolverede theol. Examen 1779. Blev 19 Decbr. 1781 Sognepræst Lenvik, 1789 til Vaagen og Provst i Vesteraalens og Lofotens Provstie, 23 Mai 1798 Sognepræst til Ørlandet og 6 Jan. 1804 den første Biskop over Nordlandene og Finnmarken, dertil ordineret med 4 andre Biskoper 10 Mai s.A., 12 Septbr. næstefter tillige Sognepræst til Alstahoug, derfra entlediget 1812, 28 Jan. 1810 Ridder af Dannebrog, 7 Jan. 1815 geistligt Medlem af Nordstjernen, »for hans Fortjenester af Skolevæsenet og Fattigforsørgelsen i hans Embedsdistrikt«, 28 April 1817 Kommandeur af samme Orden. Var Storthingsmand 1815. Døde Natten til 2 Septbr. 1828, paa Gaarden Belsvaag i Alstahoug.19
     Se Joh. K. Bergwitz: "Trulseslægten Krog", Chria. 1897-1902.

Gift 2 jan. 1781, Askvoll67 med

Nicoline Antonette Møldrup
Født 3 jun. 1759, Bergen67.
Død 15 feb. 1838, Alstahaug67.
     Datter af Lars Hanssen Møldrup og Sophie Buchhof.

Børn af Matthias Bonsach Krogh og Nicoline Antonette Møldrup:

140.103.Jens Andreas Krogh
141.103.Lise Krogh
142.103.Hanna Krogh
143.103.Lorentze Sophie Møldrup Krogh, f. _____
144.103.Marie Krogh
104.49.
Fredrik Schytte
Født omkring 175968,55.
     «Sognets klokker» på Oppeide gård i Hammerøy sokn, Nordland.55

Gift _____med

Siselle Marie Nielsdatter Schjelderup
Født omkring 175669,55.
     Datter af Niels Andersen Schjelderup og Dorthe Christine Krog.
105.52.
Rebecca Dass Sommer

Gift _____45med

Christen Carautz
     Sogneprest til Værøy.70
106.52.
Morten Sommer
Født 26 aug. 176870.
     Ble 1798 lærer for arveprins Fredriks yngste barn. I 1801 lærer for prins Ferdinan. Fikk 1811 tittel av professor.70
107.52.
Sønn
     En sønn døde ung hos stefaren i Buksnes.70
108.54.
Christian Fredrik Wegner
Født 1756, Igeland46.
Død 175646.
109.54.
Christian Friderich Wegner
Født 1757, Igeland46.
Død 180746.
     Gårdbruker på Vik, Ibestad.
     Skifte 1807-1808, Vik, Ibestad sogn.16protokoll 1805-1824, legg 111..

Gift 178046 med

Gidsken Katarina Bye
Født 176071.
     ? En søster til styrmann Peder Hansen Bye av Tranøy ?

Børn af Christian Friderich Wegner og Gidsken Katarina Bye:

145.109.Ingeborg Sofia Wegner, f. 1781, Astafjord., d. 1830
146.109.Anna Katarina Wegner, f. 1783, Astafjord.
147.109.Eilert Christian Borring Wegner, f. 1784, Astafjord., d. 1811
148.109.Iveranna Antonetta Wegner, f. 1788, Astafjord.
149.109.Benedigte Wegner, f. 1792, Astafjord.
110.54.
Jacob Wegner
Født 1759, Igeland46.
Død 175946.
111.54.
Ingeborg Sofia Wegner
Født 176246.
Død 181046.
112.54.
Anna Katarina Pedersdatter Wegner
Født 1774, Vik, Ibestad46.
Død 183546.

Gift 179246 med

Hans Andreas Johnsen Trane
Født 1763, Selset, Ibestad46.
Død 181246.
     Søn af John Olsen Trane og Marit Andersdatter.
     Gårdbruker på Rollnes, Ibestad.

[Gift 1° med Olava Arntsdatter (f. 1761); Gift 2° 1792 med Anna Katarina Pedersdatter Wegner (1774 - 1835)].

Børn af Anna Katarina Pedersdatter Wegner og Hans Andreas Johnsen Trane:

150.112.Johan Hanssen Trane, f. 1793, Ibestad, d. 1835
151.112.Christian Wegner Hansen Trane, f. 1795, Ibestad
152.112.Anna Elisabet Trane, f. 1797, Astafjord., d. 1868
153.112.Maria Trane, f. 1798, Ibestad
154.112.Bergitta Hansdatter Trane, f. 1799, Ibestad
155.112.Andrea Margrete Hansdatter Trane, f. 1802, Ibestad, d. 1802
156.112.Andreas Martinus Hanssen Trane, f. 1803, Ibestad, d. 1876
157.112.Else Maria Wegner Hansdatter Trane, f. 1805, Astafjord., d. 1875
158.112.Kristianna Fredrikka Hansdatter Trane, f. 1807, Ibestad, d. 1807
159.112.Peder Krog Wegner Hanssen Trane, f. 1808, Ibestad
113.55.
Christian Wegner Nilsen
Født _____, Lenvik prestgård72, døbt 17 jan. 1762, Lenvik kirke72.
114.55.
Steffen Herman Nilsen
Født _____, prestegården i Lenvik72, døbt 27 mar. 1763, Lenvik kirke72.
115.55.
Nils Nilsen
Født _____, Lenvik prestegård72, døbt 17 feb. 1765, Lenvik kirke72.
116.55.
Lovise Charlotta Nilsdatter
Døbt 15 jun. 1766, Lenvik kirke72.
117.56.
Kristianna Fredrikka Wegner
Født 177846.
Død 181346.

Gift 180646 med

Ole Anderssen Falk
Født 1761, Innergård, Salangen.46.
Død 185246.
     Søn af Anders Pedersen Falk og Grete Hansdatter.
     Innergård, Salangen.

[Gift 1° 1794 med Anna Maria Baltsersdatter (1760 - 1805); Gift 2° 1806 med Kristianna Fredrikka Wegner (1778 - 1813); Gift 3° omkr. 1815 med Mette Maria Mikkelsdatter (1773 - 1833)].

Børn af Kristianna Fredrikka Wegner og Ole Anderssen Falk:

160.117.Anna Maria Olsdatter, f. 1806, Salangen.
161.117.Karen Kirstina Olsdatter, f. 1808, Salangen., d. 1812
162.117.Petter Kristian Olsen, f. 1810, d. 1810
163.117.Hans Andreas Olsen, f. 1811, Salangen.
118.57.
Mette Marie Jensdatter Trane
Født 176550.
     Gift med søskendebarn.50

Gift _____med

Hans Henrik Brox
Født 1761, Tussøy50.
Død 181150.
     Jekteskipper og handelsmann på Tussøya.50
119.57.
Lovise Charlotte Jensdatter Trane
Født 176750.
Død 1796-179750.
     Skifte 1798-1804, Torsken?, Torsken Tinglag.20protokollnr. 148, folio 49..

Gift 178749 med

Hans Østensen Heitmann
Født 1752, Sund i Hemnes.73.
Død 179550.
     Søn af Østen Olsen og Rebecha Hansdatter Heitmann.
     Lavoll i Berg.50
     Jektestyrmann, kom frå Dyrøy. Han bygsla heile Lavoll og budde på Straumsnes i Berg. I 1792 døde han, og kona satt med bruket til ho fall frå i 1796.74

Børn af Lovise Charlotte Jensdatter Trane og Hans Østensen Heitmann:

164.119.Østen Hansen Heitmann, f. omkr. 1789
165.119.Erika Hansdatter Heitmann, f. omkr. 1791
120.57.
Berte Katrine Jensdatter Trane
Født 176949.
     Død 14 dager gml.49
121.58.
Kristianna Lovisa Coucheron
Født 1776, Ibestad, Astafjord.46.
     Var 1801 i huset hos Jens Bing Dons, Hamnvik.52

Gift 180546 med

Jens Olsen (Trane)
Født 1775, Fugleberg, Ibestad.46.
Død 181146.
     Bolla, Ibestad.

Børn af Kristianna Lovisa Coucheron og Jens Olsen (Trane):

166.121.Ole Severin Jenssen Trane, f. 1806, Astafjord., d. 1882
167.121.Anton Fredrik Jenssen Trane, f. 1809, Ibestad.
168.121.Sofia Maria Wegner Jensdatter Trane, f. 1810, Ibestad., d. 1811
122.58.
Herman Fredrik Coucheron
Født 1779, Ibestad, Astafjord.46.
Død 185346.

Utenfor ekteskap med

Jonetta Johnsdatter
Født 177546.
Død 181246.
     Datter af John Davidsen og Elisabet Kristoffersdatter.

[Gift 1° med Herman Fredrik Coucheron (1779 - 1853); Gift 2° 1806 med Andreas Pedersen (1777 - 1852)].

Gift 1° 180746 med

Anne Katrine Henriksdatter
Født 1776, Kjøtta, Trondenes.46.
Død 183846.
     Datter af Henrik Jakobsen og Marie Knutsdatter.

Børn af Herman Fredrik Coucheron og Jonetta Johnsdatter:

169.122.Hanna Fredrikka Coucheron, f. 1805, (Astafjord?)., d. 1813

Børn af Herman Fredrik Coucheron og Anne Katrine Henriksdatter:

170.122.Anton Fredrik Coucheron, f. 1809, Astafjord.
171.122.Henrik Lind Coucheron, f. 1811, Gratangen., d. 1881
172.122.Sofia Amalie Hermansdatter Coucheron, f. 1813, Astafjord.
173.122.Hanna Maria Hermansdatter Coucheron, f. 1816, Astafjord.
174.122.Marit Coucheron, f. 1818, Astafjord., d. 1863
175.122.Kornelia Coucheron, f. 1822, Astafjord.
123.59.
Henning Junghans Bødtker
Født 21 jul. 1754, Tromsø, Troms.38, døbt 21 jul. 1754, Tromsø, Troms.38.
124.59.
Job (Jacob) Dischington Bødtker
     Stilling: Sogneprest til Inderøy i Nord-Trøndelag

Gift 28 mar. 178775 med

Anne Christina Thulesius
Født 6 okt. 1765, Kristiania75.
Død 18 mar. 1847, Trondhjem75.
     Datter af Ole Andreas Knutsen Thulesius og Anna Lange Orning.

Børn af Job (Jacob) Dischington Bødtker og Anne Christina Thulesius:

176.124.Fredrik Andreas Thulesius Bødtker, f. 1789, Vest-Agder.
125.59.
Fredrik Adrian Bremer Bødtker
Født 11 jan. 1762, Tromsø, Troms.38.
126.59.
Henning Arnt Schøning Bødtker
Født 20 nov. 1785, Volda, Møre og Romsdal.38.

Gift 13 mai 1812, Nykirken i Bergen.38 med

Dorothea Reutzer (Pihl)

Børn af Henning Arnt Schøning Bødtker og Dorothea Reutzer (Pihl):

177.126.Maren Dorothea Bødtker, f. 1813, Bergen., d. 1893, Hamar.
178.126.Henning Arnt Schøning Bødtker, f. 1819, Bergen.

Generation 8.

127.67.
Thomas Henrich Møinichen
128.67.
Peder Nicolai Møinichen
129.67.
Christian Wilhelm Møinichen
130.67.
Anna Dorthe Møinichen
131.67.
Inger Johanna Møinichen
132.67.
Alida Margretha Møinichen
133.88.
Ingeborg Leth Hartvigsdatter
Født 17 okt. 1796, Rambø i Tjeldsund76.
Død 15 jun. 183777.
     Ingeborg Leth døde «sottedød».77
     Skifte 13 jun. 183877.

Gift 21 jul. 182176 med

Trond Jensen
Født 13 jan. 179076.
Død 13 apr. 186877.
     Søn af Jens Jakobsen og Kirsten Bye Andersdatter.
     Trond fikk 24. jan. 1832 Kgl. skjøte på 1 vog i gården Hol i Tjeldsund for 150 Spd. Et halvt år etter solgte han halvparten av bruket til broren Anders for 75 Spd. Skylda på dette bruk blei da ½ vog eller 1 pd 12 mk. På skiftet etter Ingeborg Leth i 1838 blei jorda utlagt til Trond for takstsummen 80 Spd. mot å tilsvare sønnen Jens 26 Spd 1 ort 5 sk. og datra Kirstine Marie 18 Spd 3 ort 3 sk.77
     Trond satt med dette bruket til 17. juni 1859, da han ga Karl Danielsen kjøpekontrakt på 18 mk for 150 Spd og kår, og i 1861 overdro han resten av eiendommen til sønnen Jens Andreas. Ved Ft. 1865 bodde Trond og Helene Marie som kårfolk med egen husholdning hos Karl Danielsen på lnr. 101b.77

[Gift 1° 21 jul. 1821 med Ingeborg Leth Hartvigsdatter (17 okt. 1796 - 15 jun. 1837); Gift 2° 24 aug. 1840 med Helene Marie Larsdatter (24 feb. 1790 - 25 feb. 1866)].

Børn af Ingeborg Leth Hartvigsdatter og Trond Jensen:

179.133.Kirstine Marie Ravn Trondsdatter, f. 1822, d. 1857
180.133.Jens Andreas Trondsen, f. 1823
181.133.Hartvig Peder Jentoft Trondsen, f. 1828, d. 1829
182.133.Hartvig Peder Jentoft Trondsen, f. 1831, d. 1834
134.90.
Johanna Margrete Eriksdatter Normann
Født 1792, Harstad, Trondenes.58.
Død 1859, Evenes, Nordland.58.

Gift 1816, Harstad, Trondenes.18,77 med

Petter Jørgen Pettersen Agersborg
Født 179378.
Død 13 apr. 186279,78.
     Søn af Petter Dass Agersborg og Anne Benedichte Hveding.
     Liland, Evenes, Nordland.78
     Var bonde på Torstad til han døydde i heimen sin 13. april 1862. Han var ein velståande mann, og åtte ein part av Råna forutan den garden han hadde på Torstad.79

Børn af Johanna Margrete Eriksdatter Normann og Petter Jørgen Pettersen Agersborg:

183.134.Petter Johan Pettersen Agersborg, f. 1816, Trondenes., d. 1889, Trondenes.
135.90.
Søren Eriksen Normann
Født 1793, Røkenes, Trondenes.58.
Død 1812, Røkenes, Trondenes.58.
136.90.
Marta Kirstine Eriksdatter Normann
Født 1795, Harstad, Trondenes.58.
Død 1885, Harstad, Trondenes.58.
137.90.
Hartvig Hveding Eriksen Normann
Født 1797, Harstad, Trondenes.58.
Død 1864, Harstad, Trondenes.58.

Gift 182280 med

Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann
Født 1802, Harstad, Trondenes.81, døbt 5 sep. 180282,83.
Død 4 apr. 1843, Harstad, Trondenes.83,81.
     Datter af Mikkel Henningsen Normann og Mikol Maria Møller.

Børn af Hartvig Hveding Eriksen Normann og Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann:

184.137.Ellen Sofie Hartvigsdatter Normann, f. 1820, Trondenes.
185.137.Mikol Maria Hartvigsdatter, f. 1822, Trondenes.
186.137.Erik Søren Hartvigsen, f. 1824, Trondenes., d. 1892, Trondenes.
187.137.Else Marie Rafn Hartvigsdatter Normann, f. 1826, Trondenes., d. 1827, Trondenes.
188.137.Mikkel Normann Hartvigsen, f. 1828, Trondenes., d. 1856, Finnmark.
189.137.Johanna Margrete Hartvigsdatter Normann, f. 1830, Trondenes.
190.137.Hans Augustinus Schjelderup Hartvigsen, f. 1833, Trondenes., d. 1856, Finnmark.
191.137.Andrea Sofia Hveding Hartvigsdatter, f. 1836, Trondenes., d. 1836, Trondenes.
192.137.Søren Martin Hartvigsen, f. 1839, Trondenes.
193.137.Henrik Martinus Hartvigsen Normann, f. 1842, Trondenes., d. 1905, Trondenes.
194.137.Jens Andreas Hartvigsen Normann, f. 1845, Trondenes.
195.137.Nils Andreas Hartvigsen, f. _____, d. 1837, Trondenes.
138.96.
Jakob Parelius Sørensen Normann
Født 1782, Røkenes, Trondenes.18.
Død 1854, Røkenes, Trondenes.18.

Utenfor ekteskap med

Maria Ellevsdatter
Født 1786, Tofta, Trondenes.18.
Død 1870, Sundsvoll, Bjarkøy.18.
     Datter af Ellev Olsen og Dorte Olsdatter.

Gift 1° 181518 med

Maren Maria Simonsdatter Kildal
Født 1792, Prestegården, Steigen.84,18.
Død 1880, Røkenes, Trondenes.18.
     Datter af Simon Simonsen Kildal og Maren Testman Eilertsdatter Kaurin.
     Etterslekt, 11 barn, se Folk og Slekt i Trondenes.

Børn af Jakob Parelius Sørensen Normann og Maria Ellevsdatter:

196.138.Markus Jakobsen Normann, f. 1809, Trondenes.
139.96.
Søren Sørensen Normann
Født 5 okt. 1785, Røkenes, Trondenes..
Død 7 jan. 1868.

Gift _____85med

Karen Margrethe Ellingsen
Født 9 apr. 1796, Røsvig i Sør-Folden.85.
Død 1 dec. 1882, Røsvig i Sør-Folden.85.
     Datter af Elling (Jensen) Ellingsen og Siria (Sirianna) Ellingsen.

Børn af Søren Sørensen Normann og Karen Margrethe Ellingsen:

197.139.Jacob Andreas Parelius Normann, f. 1825, d. 1897
140.103.
Jens Andreas Krogh
     Stilling: Sognepræst til Meelhuus.
141.103.
Lise Krogh

Gift 1° _____med

Berg
     Stilling: Proprietair til/paa Kobberdal..

Gift 2° _____med

_____
     Stilling: Bonde..
142.103.
Hanna Krogh

Gift _____med

F. Holst
     Stilling: Proprietair paa Belsvaag..
143.103.
Lorentze Sophie Møldrup Krogh
Født _____, prestegården i Lenvik72, døbt 24 jan. 1783, Lenvik kirke72.

Gift _____med

Jens Jespersen Lie
Født omkring 1796.
Død 3 jul. 1833, Sandsøen, 37 Aar efterladende Enke og 5 uforsørgede Børn.86,87.
     Stilling: Handelsmand i Sandsnøen.19.
144.103.
Marie Krogh

Gift _____med

Borgen
     Stilling: Handelsmand.
145.109.
Ingeborg Sofia Wegner
Født 1781, Vik, Astafjord.71.
Død 183088,71.
     Ingeborg Wegner døde visstnok ca. 1830.88

Gift 1° 180789 med

Peder Slangerup Nilssen
Født omkring 1777, Ure, Buksnes.90,91.
Død omkring 181890,91.
     Søn af Nils Pedersen (Slangerup?) og Elen Arntsdatter.
     Peder tjente som ugift i 1801 hos broren Arnt Schjøning Nilsen på Barøy. 20. juni 1806 fikk han bevilling på et gjestgiveri på Staksvollholmen i Tjeldsund. 4. sept. 1807 fikk han husmannseddel hos pastor Jakob Schytte, og satt her til sin død ca. 1818.
     Skifte 15 jul. 181890Skifte nevner bare enka og datra Kristiana..

Gift 2° 29 dec. 1818, Staksvold, Tjeldsund., efter Kgl. bevilling hjemme i huset på Staksvold uden forudgående tillysning fra prekestolen.88 med

Hans Danielsen
Født 28 aug. 178288.
     30. mai 1820 fikk han hos pastor Schjelderup ®forpaktningskontrakt¯ på den halve våga på Staksvold i Tjeldsund for 2 år, fra 24. mai 1820 til 24. mai 1822.88

Børn af Ingeborg Sofia Wegner og Peder Slangerup Nilssen:

198.145.Kristiana Fredrikke Pedersdatter, f. 1807
199.145.Elen Kathrine Pedersdatter, f. 1808, d. 1808

Børn af Ingeborg Sofia Wegner og Hans Danielsen:

200.145.Anna Elisabeth Møller Hansdatter, f. 1819
146.109.
Anna Katarina Wegner
Født 1783, Vik, Astafjord.71.
147.109.
Eilert Christian Borring Wegner
Født 1784, Vik, Astafjord.71.
Død 181171.
148.109.
Iveranna Antonetta Wegner
Født 1788, Vik, Astafjord.71.

Gift 181192 med

Hans Kristian Hindberg
Født 1772, Djupvik nordre, Dyrøy.93.
Død 185593.
     Søn af Jon Pedersen Hindberg og Adelus Reinholtsdatter.
     Djupvik nordre, Dyrøy.
149.109.
Benedigte Wegner
Født 1792, Vik, Astafjord.71.
150.112.
Johan Hanssen Trane
Født 1793, Rollnes, Ibestad46.
Død 183546.

Gift 181946 med

Serina Kirstina Sørensdatter
Født 1794, Bolla, Ibestad46.
Død 183246.
     Datter af Søren Mortensen og Johanna Everina Hansdatter Starup.
151.112.
Christian Wegner Hansen Trane
Født 1795, Rollnes, Ibestad46, døbt 25 mai 1795, Ibestad94,95.
     Christian Wegner Hansen Trane, konfirmert Allehelgensdag 1813, reiste 1818 til Finnmark, gift 1843 med Gjertrud Margareta Persdatter, Nesseby, f. 1824.95

Utenfor ekteskap med

Bergitta Dortea Andersdatter
Født 180546.
Død 186746.

[Gift 1° med Christian Wegner Hansen Trane (f. 1795); Gift 2° 1823 med Simon Jenssen (1801 - 1869)].

Gift 1° 184395 med

Gjertrud Margareta Pedersdatter
Født 182446,95.

Børn af Christian Wegner Hansen Trane og Bergitta Dortea Andersdatter:

201.151.Bendiks Kristiansen Trane, f. 1820, Ibestad, d. 1820, Ibestad

Børn af Christian Wegner Hansen Trane og Gjertrud Margareta Pedersdatter:

202.151.Ane Katrine Trane, f. 1844, d. 1914
152.112.
Anna Elisabet Trane
Født 1797, Rollnes, Ibestad, Astafjord.96.
Død 186896.

Gift 182197 med

Kristian Pedersen Falk
Født 1788, Rollnes, Astafjord.98.
Død 186698.
     Søn af Peder Kristensen Falk og Anna Marta Johnsdatter Trane.

Børn af Anna Elisabet Trane og Kristian Pedersen Falk:

203.152.Kristianna Fredrikka Kristiansdatter Falk, f. 1816, Astafjord., d. 1889
204.152.Peder Kristiansen Falk, f. 1819, Astafjord., d. 1903
205.152.Johan Kristiansen Falk, f. 1821, Astafjord., d. 1853
206.152.Maria Kristiansdatter Falk, f. 1824, Astafjord., d. 1828
207.152.Maren Anna Kristiansdatter Falk, f. 1831, Astafjord., d. 1870
153.112.
Maria Trane
Født 1798, Rollnes, Ibestad46.
     Efterslægt.

Gift _____46med

Abraham Wadel
154.112.
Bergitta Hansdatter Trane
Født 1799, Rollnes, Ibestad46.
155.112.
Andrea Margrete Hansdatter Trane
Født 1802, Rollnes, Ibestad46.
Død 180246.
156.112.
Andreas Martinus Hanssen Trane
Født 1803, Rollnes, Ibestad46.
Død 187646.

Gift 183046 med

Hanna Fredrikka Starup
Født 180946.
Død 185146.
     Datter af Petter Kristian Starup og Maren Kirstina Mikkelsdatter Skamfer.
     7 børn, se Astafjord Bygdebok.
157.112.
Else Maria Wegner Hansdatter Trane
Født 1805, Rollnes, Ibestad, Astafjord.46.
Død 187546.
     3 børn med Isak Larssen, se Astafjord Bygdebok.

Utenfor ekteskap med

Hans Pettersen Starup
Født 1802, Dyrstad, Ibestad, Astafjord.46.
Død 184646.
     Søn af Petter Kristian Starup og Maren Kirstina Mikkelsdatter Skamfer.

[Gift 1° med Else Maria Wegner Hansdatter Trane (1805 - 1875); Gift 2° 1829 med Synnøve Maria Ediasdatter (1805 - 1874)].

Utenfor ekteskap med

Morten Andreas Sørensen
Født 1795, Bolla Ytre, Ibestad46.
Død 188746.
     Søn af Søren Mortensen og Johanna Everina Hansdatter Starup.

[Gift 1° med Else Maria Wegner Hansdatter Trane (1805 - 1875); Gift 2° 1828 med Alette Sofia Stensdatter Parelius (1808 - 1891)].

Gift 1° 183146 med

Isak Larssen
Født 1801, Fugleberg, Ibestad46.
Død 184046.

Børn af Else Maria Wegner Hansdatter Trane og Hans Pettersen Starup:

208.157.Elisabet Møller Hansdatter Starup, f. 1823, Astafjord., d. 1896

Børn af Else Maria Wegner Hansdatter Trane og Morten Andreas Sørensen:

209.157.Maren Andrea Mortensdatter, f. 1826, Ibestad, d. 1909
158.112.
Kristianna Fredrikka Hansdatter Trane
Født 1807, Rollnes, Ibestad46.
Død 180746.
159.112.
Peder Krog Wegner Hanssen Trane
Født 1808, Rollnes, Ibestad46.
160.117.
Anna Maria Olsdatter
Født 1806, Innergård, Salangen.46.
     Efterslægt.

Gift 183446 med

Jakob Ole Trane Gabrielsen
Født 1797, Vestnes, Bjarkøy.46.
Død 184946.
     Søn af Gabriel Jenssen og Kirsten Mortensdatter Trane.
     Innergård i Salangen, Astafjord. Faksfjord, Dyrøy.
     Etterslekt, se Astafjord og Dyrøy bygdebok.
161.117.
Karen Kirstina Olsdatter
Født 1808, Innergård, Salangen.46.
Død 181246.
162.117.
Petter Kristian Olsen
Født 181046.
Død 181046.
163.117.
Hans Andreas Olsen
Født 1811, Innergård, Salangen.46.
     Innergård, Salangen. Efterslægt.
164.119.
Østen Hansen Heitmann
Født omkring 178974.
     Oppfostret hos mosteren Mette Trane i Tussøya.
165.119.
Erika Hansdatter Heitmann
Født omkring 179174.
     Oppfostret hos mosteren Mette Trane i Tussøya.
166.121.
Ole Severin Jenssen Trane
Født 1806, Rollnes, Astafjord.46.
Død 188246.

Gift 183746 med

Nikoline Pedersdatter
Født 1817, Hamnvik, Astafjord.46.
Død 188446.
167.121.
Anton Fredrik Jenssen Trane
Født 1809, Bolla, Ibestad.46.
168.121.
Sofia Maria Wegner Jensdatter Trane
Født 1810, Bolla Ytre, Ibestad.46.
Død 181146.
169.122.
Hanna Fredrikka Coucheron
Født 1805, Grimjord, (Astafjord?).46.
Død 181346.
170.122.
Anton Fredrik Coucheron
Født 1809, Hilleshamn, Astafjord.46.
     Hilleshamn, Gratangen, Astafjord; Kvæfjord, Troms.

Gift 183346 med

Mikol Maria Sørensdatter
Født 1806, Foldvik, Astafjord.46.
     Datter af Søren Mikkelsen og Berit Maria Jensdatter Trane.

Børn af Anton Fredrik Coucheron og Mikol Maria Sørensdatter:

210.170.Søren Mikal Coucheron, f. 1833, d. 1833
211.170.Herman Søren Antonsen, f. 1833
212.170.Søren Mikal Antonsen, f. 1836, Astafjord.
213.170.Anne Bergitte Antonsdatter, f. 1847, Astafjord.
171.122.
Henrik Lind Coucheron
Født 1811, Hilleshamn, Gratangen.46.
Død 188146.
     Hilleshamn, Gratangen.

Gift 184446 med

Pernille Mikkelsdatter
Født 1817, Lavik, Gratangen.46.
Død 190046.
172.122.
Sofia Amalie Hermansdatter Coucheron
Født 1813, Hilleshamn, Astafjord.46.
     Bodde (en tid) i «Bogen», der «Amalieberget» er oppkalt etter ho.99

Utenfor ekteskap med

Johan Jakobsen

Gift 1° omkring 184446 med

Andreas Torgersen
Født omkring 1807, Alstadhaug eller Skogn prgj.100,99.
Død 188746.
     Finnland, Dyrøy, Troms.
     Fra Alstadhaug eller Skogn prgj.99
     Andreas og Sofie satt som husmannsfolk på Finnland, Dyrøy fra ca. 1850. De hadde tidligere holdt til på Brøstad og på Mobakken. Plassen deres lå visstnok i Finnlandsvika under bnr. 2.99
     Andreas måtte få understøttelse fra fattigkassen fra 1869. Han var trolig ute av stand til å arbeide og dermed forsørge familien. Det førte til at han og Sofie ikke lenger kunne bo sammen, da hun fremdeles var i stand til å «hjelpe seg selv». 11. oktober 1869 vedtok fattigkommisjonen at boet deres måtte skiftes for at fattigvesenets tarv skulle bli tatt vare på. Andreas sin båt var alt beslaglagt og solgt av kommisjonen for 5 daler. I august året etter blei Sofie og Andreas innkalt til møte i kommisjonen. Her framla de en fortegnelse over deres felles eiendeler, foretatt av Hans P. Monsen på Stien. De blei taksert for 68 daler. Her under ei stue med skott verd 35 spdl. og et fjøs med lade til 8 daler. Det blei fatta flg. beslutning: «Konen beholder Fjøset, som hun agter at flytte og indrede til Bolig for sig, ligeledes beholder hun det Løsøre hun finder personlig brug for, nemlig et Traug, et Bagstebord, en Skjæring og en Ildtang. De øvrige Gjenstande blive snarest muligt at sætte paa Auktion, hvorved for det første kan vindes Midler til at sætte Fjøset istand til Bolig for Konen og forsyne samme med en Kogeovn». Andreas havna på omgangslegd med ei årlig utgift for fattigkommisjonen på 15 daler i de første åra. I 1874 søkte kommisjonen å få refundert utgiftene for Andreas hos sønnene i Hammerfest og i Salangen. Andreas gikk på legd på Dyrøya til sin død.101

Børn af Sofia Amalie Hermansdatter Coucheron og Johan Jakobsen:

214.172.Jonatine Johansdatter, f. 1836, Gratangen.

Børn af Sofia Amalie Hermansdatter Coucheron og Andreas Torgersen:

215.172.Torger Adolf Kristian Andreassen, f. 1845, Dyrøy.
216.172.Karl Johan Andreassen, f. 1847, Dyrøy.
217.172.Herman Fredrik Coucheron, f. 1849, Dyrøy.
218.172.Ragnhild Andreasdatter, f. 1852, Troms.
219.172.Johan Theodor Andreassen, f. 1855, Troms.
173.122.
Hanna Maria Hermansdatter Coucheron
Født 1816, Hilleshamn, Astafjord.46.
     Hun hadde hos seg en del billeder og saker etter gullsmeden (farfar) Coucheron. Alt brente med lensmannens hus.52

Gift omkring 184546 med

Kristoffer Andreassen
Født 181546.
     Kaldfarnes, Torsken.46
     Lensmann i Torsken.52

Børn af Hanna Maria Hermansdatter Coucheron og Kristoffer Andreassen:

220.173.Anna Kirstine Kristoffersdatter (Andreassen), f. 1851, Torsken.
174.122.
Marit Coucheron
Født 1818, Hilleshamn, Astafjord.46.
Død 186346.

Gift 184746 med

Hans Andreas Mikkelsen
Født 1823, Lavik, Astafjord.46.
Død 186746.
     Lavik, Gratangen i Astafjord.46

[Gift 1° 1847 med Marit Coucheron (1818 - 1863); Gift 2° 1863 med Maren Kristense Nilsdatter (1816 - 1865)].

Børn af Marit Coucheron og Hans Andreas Mikkelsen:

221.174.Anna Kristine Hansdatter, f. 1847, Astafjord.
222.174.Mikal Hanssen, f. 1849, Astafjord.
223.174.Jakob Lind Hanssen, f. 1852, Astafjord.
224.174.Henriette Fredrikke Hansdatter, f. 1857, Astafjord.
175.122.
Kornelia Coucheron
Født 1822, Hilleshamn, Astafjord.46.

Gift omkring 184546 med

Tobias Klemmetsen
Født 182346.
     Medby, Torsken.46

Børn af Kornelia Coucheron og Tobias Klemmetsen:

225.175.Teomine Kornelia Tobiasdatter, f. 1853, Torsken.
176.124.
Fredrik Andreas Thulesius Bødtker
Født 18 sep. 1789, Vanse, Vest-Agder.38.
177.126.
Maren Dorothea Bødtker
Født 23 jan. 1813, Bergen.38, døbt 23 jan. 1813, Bergen.102.
Død 17 mai 1893, Hamar.102.

Gift 1 mai 1835, Bergen.102 med

Niels Christian Tønsberg
Døbt 7 dec. 1813, Tønsberg.102.
Død 6 feb. 1897102.

Børn af Maren Dorothea Bødtker og Niels Christian Tønsberg:

226.177.Henning Bødtker Tønsberg, f. 1837, Tønsberg., d. 1882, Oslo.
178.126.
Henning Arnt Schøning Bødtker
Født 9 mai 1819, Bergen.38.

Generation 9.

179.133.
Kirstine Marie Ravn Trondsdatter
Født 28 mai 182276.
Død 19 apr. 1857103.

Gift 21 okt. 1850104 med

Steen Steensen
Født 1815104.

Børn af Kirstine Marie Ravn Trondsdatter og Steen Steensen:

227.179.Ingeborg Leth Steensdatter, f. 1853, d. 1937, Sand i Tjeldsund
180.133.
Jens Andreas Trondsen
Født 15 aug. 182376.
181.133.
Hartvig Peder Jentoft Trondsen
Født 21 jul. 182876.
Død 30 apr. 182976.
182.133.
Hartvig Peder Jentoft Trondsen
Født 18 jan. 183176.
Død 16 sep. 183476.
183.134.
Petter Johan Pettersen Agersborg
Født 1816, Harstad, Trondenes.105.
Død 1889, Skånland, Trondenes.105.
184.137.
Ellen Sofie Hartvigsdatter Normann
Født 16 jul. 1820, Harstad, Trondenes.83,80.

Gift 1° 1844106 med

Peder Johan Harr Rafaelsen
Født 6 apr. 1818, Gausvik, Trondenes.83,106.
Død 1858, Lofoten, Nordland.107.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 2° 1862108 med

Andreas Severin Jenssen
Født 1837, Lenvik.108.

Børn af Ellen Sofie Hartvigsdatter Normann og Andreas Severin Jenssen:

228.184.Peder Mikal Sidenius Andreassen, f. 1863, Trondenes.
185.137.
Mikol Maria Hartvigsdatter
Født 29 jan. 1822, Harstad, Trondenes.83,18.
     Dei reiste til Amerika.83

Utenfor ekteskap med

Knut Rasmussen
     Røkenes, Trondenes.18

[Gift 1° med Hanna Rebekka Margrete Helgesdatter (f. 1822); Gift 2° med Mikol Maria Hartvigsdatter (f. 29 jan. 1822)].

Gift 1° 1859109 med

Petter Andreas Lorentssen Næsvold
Født 1833, Verdal, Nord Trøndelag.80.
     Harstad, Trondenes.
     Dei reiste til Amerika.83

Børn af Mikol Maria Hartvigsdatter og Knut Rasmussen:

229.185.Martina Rebekka Knutsdatter, f. 1845, Trondenes.

Børn af Mikol Maria Hartvigsdatter og Petter Andreas Lorentssen Næsvold:

230.185.Gjertrud Lovna Pettersdatter Næsvold, f. 1861, Trondenes.
231.185.Hans Pettersen Næsvold, f. 1863, Trondenes.
232.185.Hanna Emelie Pettersdatter Næsvold, f. 1865, Trondenes.
186.137.
Erik Søren Hartvigsen
Født 8 jul. 1824, Harstad, Trondenes.83,18.
Død 24 mar. 1892, Harstad, Trondenes.110,83.
     Etterslekt (6 barn). Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 185118 med

Bergitta Ovedie Jensdatter
Født 1821, Vollstad, Trondenes.18.
     Datter af Jens Jenssen og Ingeborg Dortea Nilsdatter.
187.137.
Else Marie Rafn Hartvigsdatter Normann
Født 24 sep. 1826, Harstad, Trondenes.83,80.
Død 1827, Harstad, Trondenes.80.
188.137.
Mikkel Normann Hartvigsen
Født 1828, Harstad, Trondenes.111,80.
Død 2 mai 1856, Finnmark.112,80.
     Mikkel og broren Hans Augustin kom bort på Austhavet på heimreise frå Finnmark 2. mai 1856.112
189.137.
Johanna Margrete Hartvigsdatter Normann
Født 1830, Harstad, Trondenes.80.
190.137.
Hans Augustinus Schjelderup Hartvigsen
Født 1833, Harstad, Trondenes.80.
Død 2 mai 1856, Finnmark.112.
     Mikkel og broren Hans Augustin kom bort på Austhavet på heimreise frå Finnmark 2. mai 1856.112
191.137.
Andrea Sofia Hveding Hartvigsdatter
Født 1836, Harstad, Trondenes.80.
Død 1836, Harstad, Trondenes.80.
192.137.
Søren Martin Hartvigsen
Født 27 jan. 1839, Harstad, Trondenes.112,18.

Gift 186518 med

Susanna Marie Dahl Tollevsdatter Leier
Født 1834, Strand, Lødingen.18.
     Datter af Tollev Andreas Lejer Pedersen og Gerharda (Gerhardina) Lind Jacobsdatter.

Børn af Søren Martin Hartvigsen og Susanna Marie Dahl Tollevsdatter Leier:

233.192.Petra Jensina Lindberg Sørensdatter, f. 1867, Trondenes.
234.192.Ragnvald Mikal Sørensen, f. 1869, Trondenes.
235.192.Hilda Eline Sørensdatter, f. 1874, Trondenes.
193.137.
Henrik Martinus Hartvigsen Normann
Født 1842, Harstad, Trondenes.113,80.
Død 11 feb. 1905, Harstad, Trondenes.112,80.
194.137.
Jens Andreas Hartvigsen Normann
Født 16 mai 1845, Harstad, Trondenes.112,80.
     Til Andenes, Dverberg, Nordland.
195.137.
Nils Andreas Hartvigsen
Født _____, Harstad, Trondenes.80.
Død 1837, Harstad, Trondenes.80.
196.138.
Markus Jakobsen Normann
Født 1809, Tofta, Trondenes.18.
197.139.
Jacob Andreas Parelius Normann
Født 15 jan. 1825114.
Død 18 okt. 1897114.
     Bonde på Espenes (Aspenes) i Sør-Folla (Sørfold) i Salten.114

Gift _____med

Hansine Henriette Heitmann
Født 9 nov. 1830114.
     Datter af Kristen Hartvig Hveding Heitmann og Berit Johansdatter.

Børn af Jacob Andreas Parelius Normann og Hansine Henriette Heitmann:

236.197.Kristian Bergliton Normann, f. 1858
237.197.Søren Normann, f. 1860, d. 1897
238.197.Laurits Ingvard Bredal Normann, f. 1863
239.197.Nikolai Jakob Berner Normann, f. 1867, d. 1889, Amerika.
198.145.
Kristiana Fredrikke Pedersdatter
Født 21 sep. 180790.

Gift _____med

K. P. Jensen
     Tinglyste på hausttinget 6.-7. sept. 1831, avkall (kvittering) på Kristiana Fredrikkes vegne for arv 290 Spd. 3 ort 2 sk.
199.145.
Elen Kathrine Pedersdatter
Født 3 okt. 180890.
Død dec. 180890.
200.145.
Anna Elisabeth Møller Hansdatter
Født 12 jun. 181988.
201.151.
Bendiks Kristiansen Trane
Født 1820, Hamnvik, Ibestad46.
Død 1820, Hamnvik, Ibestad46.
202.151.
Ane Katrine Trane
Født 184495.
Død 191495.

Gift _____95med

Nils Eriksen
Født 183695.
Død 188895.
203.152.
Kristianna Fredrikka Kristiansdatter Falk
Født 1816, Rollnes, Ibestad, Astafjord.115.
Død 1889115.
204.152.
Peder Kristiansen Falk
Født 1819, Rollnes, Ibestad, Astafjord.46.
Død 190346.

Gift 1° 1855116 med

Synnøve Maria Jensdatter
Født 1828, Breivoll, Ibestad, Astafjord.46.
Død 185746.

Gift 2° 1859117 med

Ingeborg Anna Starup
Født 1831, Dyrstad, Ibestad, Astafjord.46.
Død 189146.
     Datter af Hans Pettersen Starup og Synnøve Maria Ediasdatter.

[Gift 1° med Laurits Leganger Uckermann; Gift 2° 1859 med Peder Kristiansen Falk (1819 - 1903)].

Børn af Peder Kristiansen Falk og Synnøve Maria Jensdatter:

240.204._____, f. 1855, Astafjord., d. 1855
241.204._____, f. 1856, Astafjord., d. 1856
242.204.Simon Martin Pedersen Falk, f. 1857, Astafjord., d. 1857

Børn af Peder Kristiansen Falk og Ingeborg Anna Starup:

243.204.Kristian Fredrik Pedersen, f. 1861, Astafjord.
244.204.Serina Maria Pedersdatter Falk, f. 1864, Astafjord.
245.204.Anna Elisabet Pedersdatter Falk, f. 1869, Astafjord., d. 1883
246.204.Johanna Starup Pedersdatter Falk, f. 1872, Astafjord.
205.152.
Johan Kristiansen Falk
Født 1821, Rollnes, Ibestad, Astafjord.97.
Død 185397.
206.152.
Maria Kristiansdatter Falk
Født 1824, Rollnes, Ibestad, Astafjord.97.
Død 182897.
207.152.
Maren Anna Kristiansdatter Falk
Født 1831, Rollnes, Ibestad, Astafjord.97.
Død 187097.

Gift 1866118 med

John Jørgen Hanssen
Født 1830, Elvenes, Skånland, Astafjord.119.
Død 1907119.

Børn af Maren Anna Kristiansdatter Falk og John Jørgen Hanssen:

247.207.Maren Anna Johnsdatter, f. 1870, Astafjord., d. 1928
208.157.
Elisabet Møller Hansdatter Starup
Født 1823, Rollnes, Ibestad, Astafjord.46.
Død 189646.

Gift 1° 1845120 med

Petter Jonas Hanssen
Født 181946.
Død 1859.

Gift 2° 1860121 med

Andreas Jonassen Falk
Født 1824, Lilleskog, Ibestad, Astafjord.46.
Død 189246.
     Søn af Jonas Pedersen Falk og Kirsten Maria Andersdatter.

Børn af Elisabet Møller Hansdatter Starup og Petter Jonas Hanssen:

248.208.Johanna Bergitte Pettersdatter, f. 1850, Ibestad.

Børn af Elisabet Møller Hansdatter Starup og Andreas Jonassen Falk:

249.208.Petter Johan Andreassen Falk, f. 1861, Astafjord., d. 1890
209.157.
Maren Andrea Mortensdatter
Født 1826, Bolla, Ibestad46.
Død 190946.

Gift 186046 med

Hans Peter Gotfredsen
Født 183446.
Død 190746.
210.170.
Søren Mikal Coucheron
Født 183346.
Død 183346.
211.170.
Herman Søren Antonsen
Født 183346.
     Steinfjord, Berg, Troms.

Gift omkring 186146 med

Berit Maria Samuelsdatter
Født 183746.
212.170.
Søren Mikal Antonsen
Født 1836, Hilleshamn, Astafjord.46.
     Steinfjord, Berg, Troms.

Gift omkring 185846 med

Karoline Jensdatter
Født 183846.

Børn af Søren Mikal Antonsen og Karoline Jensdatter:

250.212.Sigvart Kristian Sørensen, f. 1867, Troms.
213.170.
Anne Bergitte Antonsdatter
Født 1847, Hilleshamn, Astafjord.46.

Gift omkring 188446 med

Ole Johan Johannessen
Født 184546.
     Steinfjord, Berg, Troms.46
214.172.
Jonatine Johansdatter
Født 1836, Hilleshamn, Gratangen.46.
215.172.
Torger Adolf Kristian Andreassen
Født 1845, Mobakken, Dyrøy.46,99.
     I 1863 sto han tiltalt for å ha stjålet fem bomullstørklær fra ei hylle på butikken i Kastneshamn.99
     Skomakermester i Hammerfest.99

Gift _____med

Anna Pauline Jenssen
Født 1842, Tromsø.46,99.

Børn af Torger Adolf Kristian Andreassen og Anna Pauline Jenssen:

251.215.Antonius Martin Torgersen, f. 1874, Finnmark.
216.172.
Karl Johan Andreassen
Født 1847, Mobakken, Dyrøy.99.
     På Stien 1865; skredder i Hammerfest.99
217.172.
Herman Fredrik Coucheron
Født 1849, Brøstad, Dyrøy.46,99.
     Oppfostra i Hilleshamn hos morbroren Henrik Hermansen. Lærer, bosat i Salangen.99

Gift 187446 med

Teomine Kornelia Tobiasdatter
Født 1853, Medby, Torsken.46.
     Datter af Tobias Klemmetsen og Kornelia Coucheron.

Børn af Herman Fredrik Coucheron og Teomine Kornelia Tobiasdatter:

252.217.Hilda Marie Coucheron, f. 1875, Astafjord.
253.217.Anker Tormod Coucheron, f. 1877, Astafjord.
254.217.Helga Petrine Hermansdatter Coucheron, f. 1880, Astafjord.
255.217.Kornelia Sofie Coucheron, f. 1882, Astafjord., d. 1926
256.217.Håkon Tormod Coucheron, f. 1884, Astafjord.
257.217.Emil Johan Coucheron, f. 1886, Astafjord.
258.217.Julie Marie Coucheron, f. 1888, Astafjord.
259.217.Henny Kristine Coucheron, f. 1890, Astafjord.
260.217.Katea Johanna Coucheron, f. 1893, Astafjord.
261.217.Adjon Fredrik Coucheron, f. 1896, Astafjord.
218.172.
Ragnhild Andreasdatter
Født 1852, Dyrøy, Troms.46,99.
     Kom til Hilleshamn i Astafjord.46
     Tjente i Bjørkebakken 1865. Bodde som innerst på Finnland i Dyrøy hos mora på 1870-tallet.99

Gift _____med

Nils Berg Manasesen
Født 184199.
     Fra Torsken.99

Børn af Ragnhild Andreasdatter og Nils Berg Manasesen:

262.218.Hilda Petrine Lind Nilsdatter, f. 1876
219.172.
Johan Theodor Andreassen
Født 1855, Finnland, Dyrøy, Troms.46.
     Kom til Hilleshamn i Astafjord.46
     Tjente hos Baltzer O. Martinussen 1875. Utvandra til Amerika 1879.99
220.173.
Anna Kirstine Kristoffersdatter (Andreassen)
Født 1851, Torsken.46.
     Gift på Breivoll, Astafjord.46

Gift omkring 189046 med

Helge Peder Hallesen
Født 185346.
     Ibestad, Astafjord.46

Børn af Anna Kirstine Kristoffersdatter (Andreassen) og Helge Peder Hallesen:

263.220.Helge Hallesen (Helgesen), f. 1888
264.220.Halle Helgesen (Hallesen), f. 1891, Astafjord.
221.174.
Anna Kristine Hansdatter
Født 1847, Lavik, Astafjord.46.

Gift 186846 med

Ole Anton Esaiassen
Født 1844, Hestnes, Astafjord.46.
     Til Dakota, Amerika.46

Børn af Anna Kristine Hansdatter og Ole Anton Esaiassen:

265.221.Hansine Mikaline Magdalene Olsdatter, f. 1870, Astafjord.
266.221.Esaias Eivind Olsen, f. 1874, Astafjord.
267.221.Joakime Kristine Olsdatter, f. 1876, Astafjord., d. 1878
268.221.Herman Ludvig Peter Olsen, f. 1878, Astafjord.
269.221.Jentoft Karenius Meier Olsen, f. 1881, Astafjord.
270.221.Alanda Oline Hilbertine Olsdatter, f. 1884, Astafjord.
271.221.Charlotte Marie Olsdatter, f. 1886, Astafjord.
272.221.Ingvard Kornelius Olsen, f. 1886, Astafjord.
222.174.
Mikal Hanssen
Født 1849, Lavik, Astafjord.46.
     Til Amerika.46
223.174.
Jakob Lind Hanssen
Født 1852, Lavik, Astafjord.46.

Gift 187246 med

Jakobine Marie Andreasdatter
Født 1852, Selnes, Astafjord.46.

Børn af Jakob Lind Hanssen og Jakobine Marie Andreasdatter:

273.223.Karl Magnus Jakobsen, f. 1873, Astafjord.
274.223.Anna Kristine Jakobsdatter, f. 1875, Astafjord.
224.174.
Henriette Fredrikke Hansdatter
Født 1857, Lavik, Astafjord.46.
     Til Amerika.46
225.175.
Teomine Kornelia Tobiasdatter
Født 1853, Medby, Torsken.46.

Gift 187446 med

Herman Fredrik Coucheron
Født 1849, Brøstad, Dyrøy.46,99.
     Søn af Andreas Torgersen og Sofia Amalie Hermansdatter Coucheron.
     Oppfostra i Hilleshamn hos morbroren Henrik Hermansen. Lærer, bosat i Salangen.99

Børn af Teomine Kornelia Tobiasdatter og Herman Fredrik Coucheron er vist under Herman Fredrik Coucheron (nr. 217).

226.177.
Henning Bødtker Tønsberg
Født 22 mar. 1837, Tønsberg.102, døbt 22 mar. 1837, Tønsberg.102.
Død 18 jul. 1882, Oslo.102.

Gift 17 nov. 1860, Moss, Østfold.102 med

Johanne Marie Lovise Heyerdal
Født 13 jul. 1839, Rygge, Østfold.102, døbt 13 jul. 1839, Rygge, Østfold.102.
Død 12 nov. 1915, Oslo.102.
     Datter af Christian August Heyerdal og Christiane Severine Cathrine Barth.

Børn af Henning Bødtker Tønsberg og Johanne Marie Lovise Heyerdal:

275.226.Aagot Ulrikke Concordia Tønsberg, f. 1868, Oslo.

Generation 10.

227.179.
Ingeborg Leth Steensdatter
Født 19 jun. 1853104.
Død feb. 1937, Sand i Tjeldsund104.
     Tjente i 1875 hos Hans Heggelund Paulsen Steinsvik. Ho hadde et fysisk handicap, men tjente sitt eget brød ved å sy og lære andre å sy. Ho og søstra Stine oppholdt seg i 1891 som sydamer i Bodø. Ingeborg døde ugift på Sand i februar 1937.104
228.184.
Peder Mikal Sidenius Andreassen
Født 1863, Bø, Trondenes.108.
229.185.
Martina Rebekka Knutsdatter
Født 1845, Harstad, Trondenes.122.

Gift _____med

Hans Jakobsen Høye
Født 1846, Dovre, Oppland.123.
Død 1902, Sama, Trondenes.123.
     Søn af Jakob Hanssen og Anna Erlandsdatter.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
230.185.
Gjertrud Lovna Pettersdatter Næsvold
Født 1861, Seljestad, Trondenes.109.
     Til Ibestad, Astafjord.
231.185.
Hans Pettersen Næsvold
Født 1863, Seljestad, Trondenes.109.
     Til Ibestad, Astafjord.
232.185.
Hanna Emelie Pettersdatter Næsvold
Født 1865, Seljestad, Trondenes.109.
     Til Ibestad, Astafjord.
233.192.
Petra Jensina Lindberg Sørensdatter
Født 1867, Harstad, Trondenes.109.
234.192.
Ragnvald Mikal Sørensen
Født 1869, Harstad, Trondenes.109.

Gift _____med

Marta Kinsarvik
     Datter af Lars Kinsarvik.
235.192.
Hilda Eline Sørensdatter
Født 1874, Harstad, Trondenes.109.
236.197.
Kristian Bergliton Normann
Født 26 mar. 1858114.

Gift _____med

Berntine Kristianne Strøm
Født 26 jan. 1858114.
Død 8 jan. 1922114.
     Datter af Jørgen Johan Jørgensen Strøm og Karen Hagerup Heitmann.
     Ingen born.114
237.197.
Søren Normann
Født 9 jun. 1860114.
Død 1897114.
     Kom bort på sjøen i Lofoten 1897. Ugift.114
238.197.
Laurits Ingvard Bredal Normann
Født 25 sep. 1863114.

Gift _____med

Ingeborg Sofie Strøm
Født 1870124.
     Datter af Jørgen Johan Jørgensen Strøm og Karen Hagerup Heitmann.

Børn af Laurits Ingvard Bredal Normann og Ingeborg Sofie Strøm:

276.238.Jakob Normann
277.238.Karsten Normann
278.238.Sverre Normann
239.197.
Nikolai Jakob Berner Normann
Født 8 mai 1867114.
Død 1889, Amerika.114.
     Ugift.114
240.204.
___________
Født 1855, Rollnes, Ibestad, Astafjord.46.
Død 185546.
241.204.
___________
Født 1856, Rollnes, Ibestad, Astafjord.46.
Død 185646.
242.204.
Simon Martin Pedersen Falk
Født 1857, Rollnes, Ibestad, Astafjord.46.
Død 185746.
243.204.
Kristian Fredrik Pedersen
Født 1861, Rollnes, Ibestad, Astafjord.46.

Gift 1885125 med

Sofia Maria Stensdatter Parelius
Født 1864, Bolla, Ibestad, Astafjord.46.
Død 193046.

Børn af Kristian Fredrik Pedersen og Sofia Maria Stensdatter Parelius:

279.243.Anne Elisabet Falck, f. 1885, Astafjord.
280.243.Iver Alfred Falck, f. 1890, Astafjord.
244.204.
Serina Maria Pedersdatter Falk
Født 1864, Rollnes, Ibestad, Astafjord.46.

Gift 1885126 med

Hans Kristian Iversen
Født 1861, Rollnes, Ibestad, Astafjord.46.
245.204.
Anna Elisabet Pedersdatter Falk
Født 1869, Rollnes, Ibestad, Astafjord.46.
Død 188346.
246.204.
Johanna Starup Pedersdatter Falk
Født 1872, Rollnes, Ibestad, Astafjord.46.

Gift 1899127 med

Ludvig Isaksen
Født 1873, Bolla, Ibestad, Astafjord.46.

Børn af Johanna Starup Pedersdatter Falk og Ludvig Isaksen:

281.246.Erling Andreas Isaksen, f. 1899, Astafjord.
282.246.Hans Martin Isaksen, f. 1901, Astafjord., d. 1927
283.246.Hjørdis Lovise Kristine Isaksen, f. 1911, Astafjord.
247.207.
Maren Anna Johnsdatter
Født 1870, Rollnes, Ibestad, Astafjord.118.
Død 1928118.

Gift 1894128 med

Hans Mateus Hanssen
Født 1868, Rollnes, Ibestad, Astafjord.129.
248.208.
Johanna Bergitte Pettersdatter
Født 1850, Bolla, Ibestad.46.

Gift 187246 med

Augustinus Røgh
Født 1840, Rollnes, Ibestad.46.
Død 190046.
     Søn af Johan Kristian Augustinussen Røgh og Elisabeth Rebekka Johnsen.
     Selset, Ibestad. Etterslekt (10 børn), se Astafjord bygdebok.

Børn af Johanna Bergitte Pettersdatter og Augustinus Røgh:

284.248.Magna Kristine Røgh, f. 1890, Astafjord.
249.208.
Petter Johan Andreassen Falk
Født 1861, Bolla, Ibestad, Astafjord.46.
Død 189046.

Gift 1887130 med

Ottelia Martina Hansdatter
Født 186546.
250.212.
Sigvart Kristian Sørensen
Født 1867, Berg, Troms.46.
     Kom til Klåpen, Ibestad.46
251.215.
Antonius Martin Torgersen
Født 1874, Hammerfest, Finnmark.46.
     Kråkrø, Astafjord.46

Gift 190946 med

Johanna Danhilda Eliseusdatter
Født 188246.

Børn af Antonius Martin Torgersen og Johanna Danhilda Eliseusdatter:

285.251.Anny Ragnhilde Sofie Torgersen, f. 1907, Astafjord.
286.251.August Johan Torgersen, f. 1911, Astafjord., d. 1917
287.251.Josefine Danhilde Torgersen, f. 1913, Astafjord.
288.251.Torger August Johan Torgersen, f. 1918, Astafjord.
252.217.
Hilda Marie Coucheron
Født 1875, Hilleshamn, Astafjord.46.
253.217.
Anker Tormod Coucheron
Født 1877, Hilleshamn, Astafjord.46.
254.217.
Helga Petrine Hermansdatter Coucheron
Født 1880, Hilleshamn, Astafjord.46.
     Til Sydvaranger, Sydvaranger i Finnmark.46
255.217.
Kornelia Sofie Coucheron
Født 1882, Hilleshamn, Astafjord.46.
Død 192646.
256.217.
Håkon Tormod Coucheron
Født 1884, Kråkrø, Astafjord.46.
     Til Amerika.46
257.217.
Emil Johan Coucheron
Født 1886, Kråkrø, Astafjord.46.
258.217.
Julie Marie Coucheron
Født 1888, Kråkrø, Astafjord.46.
     Til Arendal, AA.46
259.217.
Henny Kristine Coucheron
Født 1890, Kråkrø, Astafjord.46.
260.217.
Katea Johanna Coucheron
Født 1893, Kråkrø, Astafjord.46.
261.217.
Adjon Fredrik Coucheron
Født 1896, Kråkrø, Astafjord.46.
262.218.
Hilda Petrine Lind Nilsdatter
Født 187699.
263.220.
Helge Hallesen (Helgesen)
Født 188846.
     Kom til Breivoll, Astafjord.46
264.220.
Halle Helgesen (Hallesen)
Født 1891, Ibestad, Astafjord.46.
265.221.
Hansine Mikaline Magdalene Olsdatter
Født 1870, Hestnes, Astafjord.46.

Gift 188846 med

Jakob Kristian Andreassen
Født 1856, Skjelnesplassen, Astafjord.46.
     Til Dakota, Amerika.46

Børn af Hansine Mikaline Magdalene Olsdatter og Jakob Kristian Andreassen:

289.265.Ove Amandus Jakobsen, f. 1889, Astafjord.
290.265.Anton Eberg Jakobsen, f. 1890, Astafjord.
291.265.Jentoft Lundberg Jakobsen, f. 1892, Astafjord.
266.221.
Esaias Eivind Olsen
Født 1874, Hestnes, Astafjord.46.
     Til Dakota, Amerika.46
267.221.
Joakime Kristine Olsdatter
Født 1876, Hestnes, Astafjord.46.
Død 187846.
268.221.
Herman Ludvig Peter Olsen
Født 1878, Hestnes, Astafjord.46.
     Til Dakota, Amerika.46
269.221.
Jentoft Karenius Meier Olsen
Født 1881, Hestnes, Astafjord.46.
     Til Dakota, Amerika.46
270.221.
Alanda Oline Hilbertine Olsdatter
Født 1884, Kjeiprød, Astafjord.46.
271.221.
Charlotte Marie Olsdatter
Født 1886, Kjeiprødplassen, Astafjord.46.
     Til Dakota, Amerika.46
272.221.
Ingvard Kornelius Olsen
Født 1886, Kjeiprødplassen, Astafjord.46.
     Til Dakota, Amerika.46
273.223.
Karl Magnus Jakobsen
Født 1873, Selnes, Astafjord.46.
     Til Amerika.46
274.223.
Anna Kristine Jakobsdatter
Født 1875, Selnes, Astafjord.46.
     Til Amerika.46
275.226.
Aagot Ulrikke Concordia Tønsberg
Født 30 jan. 1868, Oslo.102.

Gift 28 sep. 1895, Oslo.102 med

Andreas Aamodt
Født 3 feb. 1864, Oslo.38.
Død 18 mai 1922, Oslo.102.
     Søn af Hans Nobel Christen Thorn Coucheron Aamot og Jacobine Gerhardine Hansen.

Børn af Aagot Ulrikke Concordia Tønsberg og Andreas Aamodt:

292.275.Liv Marie Aamodt, f. 1896, Oslo.
293.275.Gerd Aamodt, f. 1897, Troms.
294.275.Hans Nobel Coucheron Aamodt, f. 1899, Lofoten., d. 1952, U.S.A.
295.275.Henning Tønsberg Aamodt, f. 1900, Nordland.
296.275.Wilhelm Coucheron Aamodt, f. 1901, Nordland.

Generation 11.

276.238.
Jakob Normann
277.238.
Karsten Normann
278.238.
Sverre Normann
279.243.
Anne Elisabet Falck
Født 1885, Rollnes, Ibestad, Astafjord.125.

Gift 1910131 med

Emil Gunelius Størkersen
Født 1883, Aune, Trondenes.132.
     Søn af Samuel Styrkersen.
280.243.
Iver Alfred Falck
Født 1890, Rollnes, Ibestad, Astafjord.46.

Gift omkring 1915133 med

Magna Kristine Røgh
Født 1890, Selset, Ibestad, Astafjord.46.
     Datter af Augustinus Røgh og Johanna Bergitte Pettersdatter.

Børn af Iver Alfred Falck og Magna Kristine Røgh:

297.280.Kristian Fredrik Falck, f. 1916, Astafjord.
298.280.Sofie Marie Falck, f. 1918, Astafjord.
299.280.Rolf Falck, f. 1921, Astafjord.
300.280.Johanna Bergitte Falck, f. 1924, Astafjord.
281.246.
Erling Andreas Isaksen
Født 1899, Bolla, Ibestad, Astafjord.127.

Gift 1930131 med

Marie Aldova Kristiansen
Født 1904, Rollnes, Ibestad, Astafjord.134.
282.246.
Hans Martin Isaksen
Født 1901, Bolla, Ibestad, Astafjord.127.
Død 1927127.
283.246.
Hjørdis Lovise Kristine Isaksen
Født 1911, Bolla, Ibestad, Astafjord.127.
284.248.
Magna Kristine Røgh
Født 1890, Selset, Ibestad, Astafjord.46.

Gift omkring 1915133 med

Iver Alfred Falck
Født 1890, Rollnes, Ibestad, Astafjord.46.
     Søn af Kristian Fredrik Pedersen og Sofia Maria Stensdatter Parelius.

Børn af Magna Kristine Røgh og Iver Alfred Falck er vist under Iver Alfred Falck (nr. 280).

285.251.
Anny Ragnhilde Sofie Torgersen
Født 1907, Kråkrø, Astafjord.46.
286.251.
August Johan Torgersen
Født 1911, Kråkrø, Astafjord.46.
Død 191746.
287.251.
Josefine Danhilde Torgersen
Født 1913, Kråkrø, Astafjord.46.
288.251.
Torger August Johan Torgersen
Født 1918, Kråkrø, Astafjord.46.
289.265.
Ove Amandus Jakobsen
Født 1889, Skjelnesplassen, Astafjord.46.
     Til Dakota, Amerika.46
290.265.
Anton Eberg Jakobsen
Født 1890, Skjelnesplassen, Astafjord.46.
     Til Dakota, Amerika.46
291.265.
Jentoft Lundberg Jakobsen
Født 1892, Skjelnesplassen, Astafjord.46.
     Til Dakota, Amerika.46
292.275.
Liv Marie Aamodt
Født 26 apr. 1896, Oslo.102.
293.275.
Gerd Aamodt
Født 25 sep. 1897, Tromsø, Troms.102.
294.275.
Hans Nobel Coucheron Aamodt
Født 9 apr. 1899, Steine, Lofoten.102.
Død 5 dec. 1952, Salt Lake City, Utah, U.S.A.102.

Gift _____102med

Agnes Leonora Moberg
Født 1903102.
295.275.
Henning Tønsberg Aamodt
Født 15 jun. 1900, Bjarkøy, Nordland.102.
296.275.
Wilhelm Coucheron Aamodt
Født 15 sep. 1901, Bjarkøy, Nordland.102.

Generation 12.

297.280.
Kristian Fredrik Falck
Født 1916, Rollnes, Ibestad, Astafjord.133.
298.280.
Sofie Marie Falck
Født 1918, Rollnes, Ibestad, Astafjord.133.
299.280.
Rolf Falck
Født 1921, Rollnes, Ibestad, Astafjord.133.
300.280.
Johanna Bergitte Falck
Født 1924, Rollnes, Ibestad, Astafjord.133.

Kilder og Noter
1S.H. Finne-Grønn: Slekten Bødtker (Oslo 1943), s. 31
2Christian Horneman: Stamtavle over Slægten Horneman (Trondhjem 1908)
3Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 320
4DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM)
5Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. I:384 "Genealogia Krogiana"
6Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 7
7Knut Esmarch: Familien Bredal, s. 30
8S.T.Dahl, "Geistligheten", skriver at hun døde i 1736.
9Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 264
10Trondhjems Skifteprotokoll 11b (1735-36).
11Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 117
12Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 294. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
13Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 157
1475 år gl.
15Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-06-03
16Digitalarkivet: Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
17I "Slekten Bødtker" sættes fødselsåret til 1698.
18Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
19Erlandsen: Geistligheden i Tromsø Stift, s. 3
20Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
21Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 102
22Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 398
23Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I:129
24I "Folk og Slekt i Trondenes" sættes fødselsåret til 1706.
25S.H. Finne-Grønn: Slekten Bødtker (Oslo 1943), s. 33
26S.H. Finne-Grønn: Slekten Bødtker (Oslo 1943), s. 34
27S.H. Finne-Grønn: Slekten Bødtker (Oslo 1943), s. 30
28S.H. Finne-Grønn: Slekten Bødtker (Oslo 1943), s. 28
29Knut Esmarch: Familien Bredal
308de søndag efter Trefoldighet 1794, 67 år gl.
3170 år gl.
3219. søndag efter Trefoldighet.
33Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 69
34«Dominica Laetære», Midfastesøndag, døbte jeg self min og min Kiærestes Søn Peder, fød Fredags Aften Klokken mot 10 for. Februarij. Testes: Mette Liland, Ane Catrine Ponsvigen, Lars Ingebrigtsen Tårstad (lensmann), Ole Hansen Børvigen, Tolof Lendvigen.»
35Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-07-19
36Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 12
37Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 575
38IGI - http://www.familysearch.com
39Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 289
40Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:289
41Samlinger til Det Norske Folks Sprog og Historie, Bind 5, Chria. 1838
42Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 270
43Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 118
44Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
45Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 401
46Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
47Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:250
48Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I:138
49Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II,338
50Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:338
51Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:348
52Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. 667
53påskeaften 1729.
5445 år gl. ved FT 1801.
55Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
56Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94)
57Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,592
58Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 250
59"Folk og Slekt i Trondenes" skriver at de ble gift år 1792.
60Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 248
61Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
62Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 70
63Tor Mathisen, 8920 Sømna, 25.02.2003
64Hans Rafnung, skriver 30. april 1758.
65Folk og Slekt i Trondenes skriver at hav var født år 1753.
66Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-08-09
67Norsk Biografisk Leksikon (1938): Krogh, Matthias Bonsach
6841 år gl. ved FT 1801.; Fejl? skal være 51 år gl. ?
6944 år gl. ved FT 1801.
70Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 402
71Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 17
72Kirkebok for Lenvik-Hillesøy på internet
73Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 357
74Berg og Torsken bygdebok I, s. 202
75Per Seland (1924-91): Hr. Ole Andreas Thulesius. Tredjeprest ved Vor Frelsers kirke i Kristiania., s. 311. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1988): 307-320
76Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,165
77Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,166
78Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 490
79Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 73
80Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:252
81Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:250
82"sund. sept. 1802", antager jeg skal være 1st søndag i sept.
83Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 62
849 år gl. ved FT 1801.
85Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 190
86Erlandsen: Geistligheden i Tromsø Stift
87Håndskreven notits.
88Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:96
89Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 687
90Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:112
91Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 948
92Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 688
93Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:51
942. pinsedag 1795
95Gudrun Eriksen Lindi, 2003-07-04
96Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:33
97Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:177
98Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:102
99Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. I:87
100I Astafjord Bygdebok sættes fødselsåret til 1809.
101Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. I:87-88
102http://www.familysearch.com
103Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,105
104Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,104
105Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 491
106Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:74
107Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:119
108Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:76
109Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:255
110"Folk og Slekt i Trondenes" skriver han døde på Seljestad.
111Johan Hveding skriver at han var født år 1832.
112Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 63
113Johan Hveding har år 1841 som fødselsår.
114Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 71
115Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:171
116Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:453
117Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:451
118Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:338
119Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:253
120Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:357
121Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:409
122Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:457
123Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:522
124Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:471
125Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:585
126Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:380
127Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:343
128Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:657
129Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:454
130Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:650
131Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:718
132Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:1052
133Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:868
134Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:369