© 2001 Simon Ellefsen

Borlum / Børlum

Opdateret 21 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Kirsten Christensdatter
Født 1626.
Død 1680.

Gift 1° _____med

Jørgen Carstensen Borlum (Børlum)
     Foged 1647-1652 Jørgen Carstensen, 5 vog [Renså i Astafjord 3 vog, Tovik i Trondenes 2 vog], skatt 2½ dlr.1
     I 1652 bøxlet Jørgen Carstensen også Rød i Lavangen av kongen.1
     Hadde i første halvpart av 1600-tallet fått Rensaa og Tovik utlagt fogdgård, men etter søknad fikk han de to gårdene ombyttet med Sørvik i Trondenes.2

Gift 2° _____med

Anders Carstensen Bernhoff
Født omkring 16323.
Død 1672.
     «Anders Kastenssen, 34 år» bruker hele Tovik i Trondenes (2 våg), med (ste)sønnene Christen Jørgensen, 17 år; Kasten Jørgensen, 17 år; Christian Jørgensen, 10 år; og sønnen Kasten Anderssen, 4 år. Fostersønn Christopher Christophersen, 30 år; Oluf Olsen, 16 år; Oluf Povelsen, 12 år; Lars Povelsen, 9 år.4

Børn af Kirsten Christensdatter og Jørgen Carstensen Borlum (Børlum):

2.1.Carsten Børlum, f. omkr. 1649, d. eft. 1714
3.1.Christen Jørgensen Børlum, f. omkr. 1649, d. eft. 1714
4.1.Anne Jørgensdatter Børlum, d. eft. 1714
5.1.Birgitte Jørgensdatter Børlum, d. før 1714
6.1.Christian Jørgensen Børlum, f. omkr. 1656, d. før 1714

Børn af Kirsten Christensdatter og Anders Carstensen Bernhoff:

7.1.Carsten Anderssen Bernhof, f. 1664
8.1.Anne Kirstine Andersdatter Bernhoff, d. omkr. 1714

Generation 2.

2.1.
Carsten Børlum
Født omkring 16495.
Død efter 1714.
     Capitain lieutenant Børlum.6
     Nevnt [uden fornavn] i halvsøsteren Anne Kirstine Andersdatter Bernhoffs skifte 1714.6
3.1.
Christen Jørgensen Børlum
Født omkring 16495.
Død efter 1714.
     Nevnt 1714 i halvsøsteren Anne Kirstine Andersdatter Bernhoffs skifte, som Christen Jørgensen Børlum, Tromsen.6
4.1.
Anne Jørgensdatter Børlum
Død efter 1714.
     Nevnt 1714 i halvsøsteren Anne Kirstine Andersdatter Bernhoffs skifte, som Anne Jørgensdatter Børlum, Tromsen, gift med Engelz Arnnts.6
5.1.
Birgitte Jørgensdatter Børlum
Død før 1714.
     Nevnt 1714 i halvsøsteren Anne Kirstine Andersdatter Bernhoffs skifte, som Sl. Birgethe Jørgensdatter Børlums efterlatte børn, som skall findis udi Seniens fogderi, og nu egentlig icke widere forklaring om, hvor mange er.6
6.1.
Christian Jørgensen Børlum
Født omkring 16567.
Død før 17146.
     Nevnt 1714 i halvsøsteren Anne Kirstine Andersdatter Bernhoffs skifte, som "Sahl. Christian Jørgensøn Børlums børn som skall bo paa Hadeland wed Christiania, men ei videre hvor mange er".6
     Skifte 16 sep. 1699, Aurlund lille i Østsinni i Nordre Land.8Skifte etter avdøde Christian Jørgensen (Borlum). Hans etterlatte hustru var Else Pedersdatter. De hadde 5 barn: Jørgen Christian 13 år, Anders 5 år, Johan Caspar 2 år, Kirsten 22 år og Anna 8 år. Boet hadde tilgode penger bl.a. hos den avdødes bror Carsten Borlund. En svigerinne Marte Pedersdatter Nordrok er også nevnt [Nordrok er en gard i Søndre Land. Jeg (Ole Arild Vesthagen) vet det var en Peder på Nordrok, så Else kom nok derfra]. Som verger for barna ble oppnevnt Hans Skøyen og Harald Viker [disse var naboer, ikke slektninger]..

Gift _____med

Else Pedersdatter
Død efter 1699.
     Fra Nordrok i Søndre Land ?

Børn af Christian Jørgensen Børlum og Else Pedersdatter:

9.6.Kirsten Christiansdatter (Borlum?), f. omkr. 1677
10.6.Jørgen Christian Christiansen (Borlum?), f. omkr. 1686
11.6.Anna Christiansdatter (Borlum?), f. omkr. 1691
12.6.Anders Christiansen (Borlum?), f. omkr. 1694
13.6.Johan Casper Christiansen (Borlum?), f. omkr. 1697
7.1.
Carsten Anderssen Bernhof
Født 16649.
     På Myrland i Gratangen.9
     Carsten Andersen Bernhof Hofsjøen [strandsete ved gården Hof i Tjeldsund] var fadder 15. s.e.Tr. 1694, og hans kone Ermegaard (Jensdatter) var fadder 19. s.e.Tr. s.å.10
     Nevnt 1714 i søsteren Anne Kirstine Andersdatter Bernhoffs skifte, som "Carsten Andersen Bernhoff, Mons., Forwalter ofuer Tromsøe gardsit, welagt hær(re?) og Disckre Mand".6

Gift 1° _____med

Ermegård Jensdatter
Født omkring 1671, Trondhjem ?11,12.
     Datter af Jens Danielsen og Ermegaard Hjeronimusdatter Brüghmann.
     Hun er sandsynligvis den Ermegård Jensdatter, der ses være gift med Karsten Anderssen Bernhof (f. 1664) på Myrland i Gratangen. Se Astafjord Bygdebok, familie no. 11494.

Utenfor ekteskap med

Karen Danielsdatter Hveding
Født 169013.
     Datter af Daniel Jensen Hveding og Birgithe Olsdatter.
     Hun fikk et barn med Carsten Andersen Bernhoft fra Myrlandshaug. Det er sagt at hun ble gift med ham; men det kan ikke konstateres. Hun bodde imidlertid på Sandtorgholmen i Trondenes, og det er visst hennes datter Anne Birgitte Hveding fra Sandtorg som i 1747 står fadder i Lødingen kirke. I følge historien skulle en Ole Hansen Hveding være handelsborger på Sandtorgholmen fra 1742 til 1766.13

[Gift 1° med Carsten Anderssen Bernhof (f. 1664); Gift 2° omkr. 1715 med Bernt Hanssen Giæver (1690 - 1750)].

Børn af Carsten Anderssen Bernhof og Ermegård Jensdatter:

14.7.Elen Karstensdatter Bernhof
15.7.Anders Karstensen Bernhof, f. omkr. 1699, Myrland i Gratangen., d. 1752
16.7.Ermegaard Carstensdatter Bernhof, f. omkr. 1704, d. 1763

Børn af Carsten Anderssen Bernhof og Karen Danielsdatter Hveding:

17.7.Anne Bergitte Karstensdatter Hveding, f. 1713, Astafjord., d. 1720, Trondenes.
8.1.
Anne Kirstine Andersdatter Bernhoff
Død omkring 1714.
     Skifte 14 jan. 1714, Løp, Bodø.6Boet oppgjort med en netto på 133-3-12..

Generation 3.

9.6.
Kirsten Christiansdatter (Borlum?)
Født omkring 167714.
10.6.
Jørgen Christian Christiansen (Borlum?)
Født omkring 168615.
11.6.
Anna Christiansdatter (Borlum?)
Født omkring 169116.
12.6.
Anders Christiansen (Borlum?)
Født omkring 169417.
13.6.
Johan Casper Christiansen (Borlum?)
Født omkring 169718.
14.7.
Elen Karstensdatter Bernhof

Gift 1° _____med

Kristen Eriksen
     Mikkelbostad, Dyrøy.9

Gift 2° _____med

Kristen Tygesen Trane
Født 1699, Lilleskog, Ibestad9.
Død 177519.
     Søn af Tyge Kristensen Trane og Helvig Rasmusdatter.

Børn af Elen Karstensdatter Bernhof og Kristen Eriksen:

18.14.Kristen Kristensen, f. omkr. 1725
19.14.Fredrik Kristensen, f. omkr. 1727, d. 1776

Børn af Elen Karstensdatter Bernhof og Kristen Tygesen Trane:

20.14.Øllegård Kristensdatter Trane, f. omkr. 1729, Dyrøy, d. 1801
21.14.Daniel Kristensen Trane, f. omkr. 1732, d. 1802
22.14.Jørgen Kristensen (Trane), f. omkr. 1734, d. 1771, Dyrøy.
15.7.
Anders Karstensen Bernhof
Født omkring 1699, Myrland i Gratangen.10,9.
Død 175210,9.
     Hilleshamn, Gratangen.9
     Skifte 1753-1767, Hilleshamn, Astafjord tinglag.20protokollnr. 141, folio 180..

Gift _____med

Beate Jørgensdatter
Født 1709, Rollnes, Ibestad.9.
Død 17729.
     Datter af Jørgen Madssen og Mette Andersdatter.

Børn af Anders Karstensen Bernhof og Beate Jørgensdatter:

23.15.Ingeborg Andersdatter Bernhof, f. 1732, Gratangen., d. 1812
24.15.Anne Kirstina Andersdatter Bernhof, f. 1740, Gratangen., d. 1777
25.15.Karsten Anderssen Bernhof, f. 1742, Gratangen., d. 1792
16.7.
Ermegaard Carstensdatter Bernhof
Født omkring 170410.
Død 176310.

Gift _____10med

Offer Abrahamsen Lockert
     Bø i Vesterålen.10

Børn af Ermegaard Carstensdatter Bernhof og Offer Abrahamsen Lockert:

26.16.Carsten Offersen Lochert
17.7.
Anne Bergitte Karstensdatter Hveding
Født 1713, Ibestad, Astafjord.21.
Død 1720, Sandtorg, Trondenes.21.

Generation 4.

18.14.
Kristen Kristensen
Født omkring 172522.
     Død som ungkar 1758.22
19.14.
Fredrik Kristensen
Født omkring 172722.
Død 17769.
     Bosatt på Skog i Ibestad der han eide en del av gården Lilleskog.22
     Etterslekt, se Astafjord bygdebok.
     Skifte 1771-1778, Lilleskog, Astafjord Tinglag.20protokollnr. 139, folio 405..

Gift 17559,22 med

Berit Hansdatter
Født 1731, Åndervåg, Ibestad.9.
Død 17879.
     Datter af Hans Nielsen Erboe og Berit Sjursdatter.

Børn af Fredrik Kristensen og Berit Hansdatter:

27.19.Kristen Fredriksen, f. 1756, Ibestad., d. 1816
28.19.Berit Fredriksdatter, f. 1762, Ibestad., d. 1811
20.14.
Øllegård Kristensdatter Trane
Født omkring 1729, Mikkelbostad, Dyrøy9,19.
Død 180119.

Gift 1° _____19med

Ernst Fredriksen (Rockman)
Født 1718, Eidet, Tranøy.19.
     Søn af Fredrik Wilhelm Rochman og Karen Jakobsdatter Winther.
     Bosatt i Straumen, Ibestad og Skøelv, Sørreisa.19

Gift 2° 177123 med

Hans Hansen
Født omkring 174023.
     Hvor Hans kom fra veit vi ikke med sikkerhet. Det er ting som tyder på at han var fra Salangen, da broren bodde i Løksebotn.23
     Bruker av Espenes, Dyrøy.23

Børn af Øllegård Kristensdatter Trane og Ernst Fredriksen (Rockman):

29.20.Karen Ernstsdatter Rokmann, f. 1752, d. 1759
30.20.Elen Kirstina Ernstsdatter Rokmann, f. 1754, d. 1754
31.20.Anne Sofia Ernstsdatter Rokmann, f. 1757
32.20.Karen Helena Ernstsdatter Rokmann, f. 1759
33.20.Kristen Ernstsen Rokmann, f. 1761
21.14.
Daniel Kristensen Trane
Født omkring 173219.
Død 180219.
     Skifte 1804-1805, Miklebostad, Dyrøy Tinglag.20protokollnr. 149, folio 549b..

Gift 175919 med

Else Marie Danielsdatter Heitman
Født omkring 1737, Holm, Dyrøy.24.
Død 1807, Mikkelbostad, Dyrøy.19.
     Datter af Daniel Olsen Heitman og Cathrine Marie Hind.

Børn af Daniel Kristensen Trane og Else Marie Danielsdatter Heitman:

34.21.Kristen Trane Danielsen, f. 1760, d. 1786
35.21.Daniel Danielsen Heitman (Trane), f. 1762, Dyrøy., d. 1834
36.21.Katrina Maria Danielsdatter, f. 1764, Dyrøy., d. 1767, Dyrøy.
37.21.Elen Kristine Danielsdatter, f. 1767, Dyrøy.
38.21.Katrina Maria Danielsdatter, f. 1770, Dyrøy.
39.21.Jens Hind Danielsen Trane, f. 1773, Dyrøy., d. 1850, Dyrøy.
40.21.Søren Jakob Faber Danielsen (Trane?), f. 1776, Dyrøy.
41.21.Jonette Petrika Danielsdatter (Trane?), f. 1779, Dyrøy., d. 1840
22.14.
Jørgen Kristensen (Trane)
Født omkring 173419.
Død 1771, Espejord, Dyrøy.19.

Gift 176025 med

Barbra Christina Christophersdatter
Født omkring 1737, Hamn, Dyrøy.25.
     Datter af Christopher Christophersen og Elisabeth Katarine Hansdatter.
23.15.
Ingeborg Andersdatter Bernhof
Født 1732, Hilleshamn, Gratangen.9.
Død 18129.

Gift 17619 med

Ole Rasmussen Trane
Født 1732, Foldvik, Gratangen.9.
Død 18099.
     Søn af Rasmus Tygesen Trane og Anne Katrina Nilsdatter Flensborg.
     Sørrollnes, Trondenes. Hilleshamn, Gratangen.

Børn af Ingeborg Andersdatter Bernhof og Ole Rasmussen Trane:

42.23.Andreas Olsen, f. 1764, Trondenes., d. 1781
43.23.Rasmus Olsen, f. 1766, d. 1781
44.23.Daniel Olsen, f. 1774, Gratangen., d. 1799
45.23.Øllegård Kristina Olsdatter, f. 1776, Gratangen., d. 1789
24.15.
Anne Kirstina Andersdatter Bernhof
Født 1740, Hilleshamn, Gratangen.9.
Død 17779.
     Etterslekt, 5 barn, se Astafjord bygdebok,
     Skifte 1776-1785, Hilleshamn, Astafjord Tinglag.20protokollnr. 143, folio 19. - etter Anna Kirstine Karstensdatter..

Gift 17619 med

Erik Fogsen
Født 17199.
     Hilleshamn, Gratangen.9

[Gift 1° med Anna Marie Gregusdatter (1720 - 1760); Gift 2° 1761 med Anne Kirstina Andersdatter Bernhof (1740 - 1777)].
25.15.
Karsten Anderssen Bernhof
Født 1742, Hilleshamn, Gratangen.9.
Død 17929.

Gift 17689 med

Anne Kirstine Nilsdatter
Født 1743, Skårvik Ø., Salangen.9.
Død 18119.
     Datter af Nils Pedersen og Tora Hansdatter.

[Gift 1° 1768 med Karsten Anderssen Bernhof (1742 - 1792); Gift 2° 1794 med Jens Rasmussen (1766 - 1811)].

Børn af Karsten Anderssen Bernhof og Anne Kirstine Nilsdatter:

46.25.Anders Karstensen, f. 1773, d. 1826
26.16.
Carsten Offersen Lochert
     Han må være sønn av Offer Abrahamsen Lockert og Ermegaard Carstensdatter Bernhof.

Gift 1759, Bø, Vesteråle.26 med

Johanne Marie Hermansdatter Dishington
     Datter af Herman Jobsen Dishington.

Generation 5.

27.19.
Kristen Fredriksen
Født 1756, Lilleskog, Ibestad.9.
Død 18169.
     Breivoll, Ibestad.

Gift 1° 17829 med

Anne Pedersdatter
Født 17579.
Død 17859.
     Datter af Peder Rasmussen og Guri Iversdatter.
     Skifte 1785-1789, Breivoll, Astafjord Tinglag.20protokollnr. 144, folio 93b..

Gift 2° 17879 med

Maria Danielsdatter
Født 1755, Storskog, Ibestad.9.
Død 18339.
     Datter af Daniel Baltsersen og Karen Hansdatter.
     Etterslekt (3 børn), se Astafjord bygdebok.

Børn af Kristen Fredriksen og Anne Pedersdatter:

47.27.Ermegård Kristensdatter, f. 1782, d. 1843
48.27.Bergitta Kirstina Kristensdatter, f. 1784, Ibestad., d. 1785
28.19.
Berit Fredriksdatter
Født 1762, Lilleskog, Ibestad.9.
Død 18119.

Gift 17979 med

Hans Jenssen
Født 1744, Ånstad, Ibestad.9.
     Søn af Jens Anderssen.
     Ånstad, Ibestad. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.

[Gift 1° 1774 med Elisabeth Rasmusdatter (1752 - 1796); Gift 2° 1797 med Berit Fredriksdatter (1762 - 1811)].
29.20.
Karen Ernstsdatter Rokmann
Født 17529.
Død 17599.
30.20.
Elen Kirstina Ernstsdatter Rokmann
Født 17549.
Død 17549.
31.20.
Anne Sofia Ernstsdatter Rokmann
Født 17579.
     Til Skøelv, Sørreisa.9
32.20.
Karen Helena Ernstsdatter Rokmann
Født 17599.

Gift omkring 17859 med

Nils Valeur Mikkelsen
Født 17579.
     Krøttøy, Bjarkøy. Finnland, Dyrøy.9
33.20.
Kristen Ernstsen Rokmann
Født 17619.
     Forstrand, Dyrøy.9

Gift 17909 med

Kristiane Pedersdatter
Født 17609.
     Datter af Peder Hanssen og Else Kristiansdatter.

[Gift 1° 1790 med Kristen Ernstsen Rokmann (f. 1761); Gift 2° 1796 med Nils Nilssen (f. 1762)].
34.21.
Kristen Trane Danielsen
Født 176019.
Død 178619.
     Omkom i 1786 på rotur aleine fra Vågan.19
35.21.
Daniel Danielsen Heitman (Trane)
Født 1762, Mikkelbostad, Dyrøy.19.
Død 183419.
     Var handelsmann og jektskipper på Straumsnes i Berg.19
     Etterslekt, se Berg og Torsken bygdebok, s. 202 ff.

Gift 179719 med

Margrete Røde
     Fra Skjervøy.19,26

Børn af Daniel Danielsen Heitman (Trane) og Margrete Røde:

49.35.Else Marie Heitman, f. 1798, d. 1877
36.21.
Katrina Maria Danielsdatter
Født 1764, Mikkelbostad, Dyrøy.19.
Død 1767, Mikkelbostad, Dyrøy.19.
37.21.
Elen Kristine Danielsdatter
Født 1767, Mikkelbostad, Dyrøy.19.

Gift 179927 med

Hans Hagrup (Jonsen)
Født 1772, Tranøya.27.
     Søn af Jon Pedersen.
     Brukte ikke Jonsen [som etternavn].28
     Hans sto på god fot med presten Rosted på Tranøya og blei delvis oppfostra hos han. Han var oppkalt etter en sønn av Rosted som døde ung. Da Rosted døde i 1796, blei Hans tilgodesett med en arv på 45 rdl. og blei betegna som fostersønn.27
     Espenes, Dyrøy.

[Gift 1° 1799 med Elen Kristine Danielsdatter (f. 1767); Gift 2° med Sofie Amalie Fredriksdatter (f. 1770)].

Børn af Elen Kristine Danielsdatter og Hans Hagrup (Jonsen):

50.37.Kristiane Hansdatter, f. 1798, d. 1798
51.37.Engel Marie Hansdatter Hagrup, f. 1800, Skatvik ?
52.37.Danilken Hansen Hagrup, f. 1803, Skatvik ?, d. 1889
53.37.Else Marie Hansdatter Hagrup, f. 1805, Dyrøy ?
54.37.Jon Hansen Hagrup, f. 1807, Dyrøy., d. 1823
38.21.
Katrina Maria Danielsdatter
Født 1770, Mikkelbostad, Dyrøy.19.

Gift 179919 med

Fredrik Vilhelm Rockman
     Bosatt på Stongelandet.
39.21.
Jens Hind Danielsen Trane
Født 1773, Mikkelbostad, Dyrøy.19.
Død 1850, Mikkelbostad, Dyrøy.19.
     Bruker av Mikkelbostad, Dyrøy. Etterslekt, se Dyrøy bygdebok II:271.

Gift 180629 med

Kristianne Ovidia Heitmøller Mikkelsdatter
     Datter af Mikkel Hansen og Kirsten Olsdatter Aas.
40.21.
Søren Jakob Faber Danielsen (Trane?)
Født 1776, Mikkelbostad, Dyrøy.19.
     «bleven paa Søen» 1802.19
41.21.
Jonette Petrika Danielsdatter (Trane?)
Født 1779, Mikkelbostad, Dyrøy.19.
Død 184030.

Gift 180419 med

Johan Andreas Brox
Født 1778, Hillesøy.30.
Død 185730.
     Bø i Berg.19
     Etterslekt, se Berg og Torsken bygdebok, s. 108 ff.
42.23.
Andreas Olsen
Født 1764, Sørrollnes, Trondenes.9.
Død 17819.
43.23.
Rasmus Olsen
Født 17669.
Død 17819.
44.23.
Daniel Olsen
Født 1774, Hilleshamn, Gratangen.9.
Død 17999.
45.23.
Øllegård Kristina Olsdatter
Født 1776, Hilleshamn, Gratangen.9.
Død 17899.
46.25.
Anders Karstensen
Født 17739.
Død 18269.
     Myrland, Gratangen.

Gift 17999 med

Andrina Jørgensdatter
Født 1774, Lauvdal, Gratangen.9.
Død 18179.
     Datter af Jørgen Lambrigtsen og Berit Jensdatter.

Børn af Anders Karstensen og Andrina Jørgensdatter:

55.46.Petrikka Andersdatter, f. 1815, Gratangen., d. 1845

Generation 6.

47.27.
Ermegård Kristensdatter
Født 17829.
Død 18439.

Utenfor ekteskap med

Hans Olsen Ærboe Bagge
Født 1736, Breivoll, Ibestad.9.
Død 18109.
     Søn af Ole Nilssen Ærbo og Barbro Halvorsdatter.
     Gårdbruker på Breivoll, Ibestad.

[Gift 1° 1763 med Anna Hansdatter Rasch (1734 - 1800); Gift 2° med Ermegård Kristensdatter (1782 - 1843)].

Børn af Ermegård Kristensdatter og Hans Olsen Ærboe Bagge:

56.47.Fredrikka, f. 1806, Breivoll, d. 1806
48.27.
Bergitta Kirstina Kristensdatter
Født 1784, Breivoll, Ibestad.9.
Død 17859.
49.35.
Else Marie Heitman
Født 179829.
Død 187729.

Gift 182329 med

Ole Petter Aas Mikkelsen Hansen
Født 1789, Skogshamn, Dyrøy.29.
Død 1859, Skogshamn, Dyrøy.29.
     Søn af Mikkel Hansen og Kirsten Olsdatter Aas.
     Etterslekt, se Dyrøy bygdebok, bd. III, s. 206.
50.37.
Kristiane Hansdatter
Født 179827.
Død 179827.
     Deres eldste datter Kristiane, fødtes året før [foreldrenes ekteskap], men døde bare ti uker gammel.27
51.37.
Engel Marie Hansdatter Hagrup
Født 1800, Skatvik ?27.
52.37.
Danilken Hansen Hagrup
Født 1803, Skatvik ?27.
Død 1889.
     Ugift.
     Overtok halve gården Espenes, Dyrøy.27
53.37.
Else Marie Hansdatter Hagrup
Født 1805, Espenes, Dyrøy ?27.
54.37.
Jon Hansen Hagrup
Født 1807, Espenes, Dyrøy.27.
Død 182327.
     Omkom på Finnmarken 1823.27
55.46.
Petrikka Andersdatter
Født 1815, Myrland, Gratangen.9.
Død 18459.

Gift 18389 med

Andreas Petter Svendsen
Født 1803, Innergård, Salangen.9.
Død 18769.
     Søn af Svend Anderssen Falk og Ingeborg Andreasdatter.
     Lavangsnes, Lavangen. Efterslægt.

[Gift 1° med Anne Katrina Jensdatter (1816 - 1868); Gift 2° 1838 med Petrikka Andersdatter (1815 - 1845)].

Generation 7.

56.47.
Fredrikka
Født 1806, Breivoll9.
Død 18069.

Kilder og Noter
1Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. II:774
2Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. II:665
334 år gl. i manntallet år 1666.
4Manntallet 1665/1666 av Börje Jonsson.
517 år gl. i manntallet år 1666.
6DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 20038
710 år gl. i manntallet år 1666.
8Ole Arild Vesthagen , 9. juni 2001
9Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
10Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:267
118 år gl. ved morens skifte 31. okt. 1679
12Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 292. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
13Ole M. Kinnapel: Hr. Ole Jonsen, residerende kapellan til Medfjord sogn i Senjen fra 1645 til 1669 og hans etterslekt., s. 36. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVIII (1981): 34-64
1422 år gl. ved farens skifte 16. sept. 1699.
1513 år gl. ved farens skifte 16. sept. 1699.
168 år gl. ved farens skifte 16. sept. 1699.
175 år gl. ved farens skifte 16. sept. 1699.
182 år gl. ved farens skifte 16. sept. 1699.
19Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:255
20Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
21Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
22Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:254
23Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:483
24Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:465
25Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:300
26IGI - http://www.familysearch.com
27Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:485
28Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:526
29Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:204
30Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. 108