© 2001 Simon Ellefsen

Borch III

Opdateret 31 Jan 2005.


Generation 1.

1.0.
Jacob Lagessøn Borch
Født omkring 16471.
Død 17191.
     ? Sønn av sorenskriver/fogd i Inderøy, Lauge Hansen ?
     Res. kapellan til Bø i Vesteraalen.1

Gift 16792 med

Sara Pedersdatter Blix
     Datter af Peder Erikssøn Blix og Dorothea Nilsdatter (Balg el. Balle).

Børn af Jacob Lagessøn Borch og Sara Pedersdatter Blix:

2.1.Lage (Lauge) Jacobsen Borch, f. omkr. 1681
3.1.Hans Jacobsen Borch, f. omkr. 1685
4.1.Peder Jacobsen Borch, f. omkr. 1690
5.1.Erik Jacobsen Borch, f. omkr. 1691
6.1.Nils Jacobsen Borch, f. omkr. 1692
7.1.Jens Jacobsen Borch, f. omkr. 1697
8.1.Isak Jacobsen Borch, f. omkr. 1698

Generation 2.

2.1.
Lage (Lauge) Jacobsen Borch
Født omkring 16813.
     Lensmann i Bø i Vesterålen.

Børn af Lage (Lauge) Jacobsen Borch og _____:

9.2.Jacob Lagesen Borch, f. 1723, d. 1789
3.1.
Hans Jacobsen Borch
Født omkring 16854.
     Ble ifølge Erlandsen kapellan her [Bø] etter faren.2
4.1.
Peder Jacobsen Borch
Født omkring 16905.
5.1.
Erik Jacobsen Borch
Født omkring 16916.
     ? Identisk med den Erik Jacobsen Borch, der gifter sig med Anne Cathrine Riberg, den 9. sep. 1733 i Kvernes ?

Gift 9 sep. 1733, Kvernes med

Anne Catrine Riiber
Død 1747.
     Datter af Henrik Henriksen Riiber og Anna Margrethe Myhlenphort.
     Anne Catrine Riiber bodde i et lite hus for seg selv [på Lilleskog i Ibestad]. Like før jul 1747 ble hun myrdet av en finn ved navn Aanit Larsen. Saken kom opp på ekstrating på Øvre Selseth 8. februar 1748, der fogden, Sr. Michael Ursin var tilstede. Retten administrertes av sorenskriver Kiergård. Den skyldige fikk Gudmund Gudmundsen, Breivoll, midlertidig klokker i 1735, til forsvarer. Forsvareren fremholdt anklagedes ubegavenhet. Bare Guds nåde kunne strekke til for hans mord på enken Anne Catrine Riiber. Aanit Larsen ble dømt til å miste sitt hode, og til å bli gravet ned på retterstedet. Han slapp altså å kle steile og hjul, og det var en nådesbevisning. Gudmund Gudmundsens ord om Guds nåde er det eldste vidnesbyrd vi har i Astafjord om evangeliets erobring av en menneskesjel ved finnemisjonen.7
     Den 14. aug. 1749 ble på tinget tinglyst skjøte fra E. E. Ribe til Hans Hiort på 12 merker i Lilleskog. Det var nok den jordparten Anne Catrine Riiber hadde bodd.7
     Anno 1748, 8. februar, innfant jeg meg (sorenskriver Kiergård) efter fogden Sr. Ursins forlangende, og den derom av meg utstedte berammelse på den gård Øvre Selseth i Astafjords tinglauv for der å holde extrating i efternevnte morder- og delinkventsak. Ved retten var velbemeldte foged selv nærværende. Retten ble først satt. Derefter fremkom bondelensmann Ole Jacobsen og i retten la frem et brev til ham fra fogden under 28. januar sistleden, hvori fogden (pålegger) ham å innkalle morderen Aanit Larsen, med flere i brevet navngitte personer, hvilket for retten ble opplest, og skal i acten innføres. Derpå fremstilte lensmannen delinkventen Aanit Larsen, som skal ha begått det på Ane Catrine Riiber begagne mord. Likeså og den av ham navngivne Maren Joensen, som skal ha fått noen av de av ham stjålne penger. Begge var fri for bånd og fengsel.8
     Sommerting 1748 på Øvre Selseth. Foged Ursins fullmektig Hans Jort og sorenskriver Kiergård. 1. (første punkt) Aanit Larsens mordsak ble avgjort. Gudmund Gudmundsen (Brevold) var hans forsvarer, og fremholdt som sådan morderens ubegavethed. Bare Guds nåde kunne strekke til for hans mord på enken Anne Catrine Riiber. Aanit Larsen ble dømt til å miste sitt hode (ved mestermannen) og til å graves ned på retterstedet. (Nåden fritok ham for å kle steile og hjul på Tjuvholmen).9
     Kanske identisk med Anne Cathrine Riberg bliver 9. sep. 1733 gift i Kvernes kirke med Erik Jacobsen Borch.10
6.1.
Nils Jacobsen Borch
Født omkring 169211.
7.1.
Jens Jacobsen Borch
Født omkring 169712.
8.1.
Isak Jacobsen Borch
Født omkring 169813.

Generation 3.

9.2.
Jacob Lagesen Borch
Født 172314.
Død 178914.
     Soløy, Lavangen i Astafjord.14

Gift _____14med

Signild Jensdatter
Født 1715, Soløy, Lavangen, Astafjord.14.
Død 178614.
     Datter af Jens Olsen (Trolle?).
     Skifte 1785-1789, Soløy, Astafjord tinglag.15«Signhild Jensdatter» - protokollnr. 144, folio 285b..

[Gift 1° med Paul Ediassen; Gift 2° med Jacob Lagesen Borch (1723 - 1789)].

Børn af Jacob Lagesen Borch og Signild Jensdatter:

10.9.Lage Jakobsen Borch, f. 1745, Astafjord., d. 1773
11.9.Anne Jakobsdatter Borch, f. 1748, d. 1828
12.9.Karen Jakobsdatter Borch, f. 1751, Astafjord.
13.9.Sara Jakobsdatter Borch, f. 1754, Lavangen., d. 1828
14.9.Jens Jakobsen Borch, f. 1756, d. 1810
15.9.Maria Elisabet Jakobsdatter Borch, f. 1758, Astafjord., d. 1834

Generation 4.

10.9.
Lage Jakobsen Borch
Født 1745, Soløy, Lavangen, Astafjord.14.
Død 177314.
11.9.
Anne Jakobsdatter Borch
Født 174814.
Død 182814.

Gift 177114 med

Andreas Ediassen
Født 1744, Dalen, Salangen, Astafjord.14.
Død 181114.
     Søn af Edias Knutsen og Anne Andersdatter.
12.9.
Karen Jakobsdatter Borch
Født 1751, Soløy, Lavangen, Astafjord.14.
13.9.
Sara Jakobsdatter Borch
Født 1754, Soløy, Lavangen.16,14.
Død 182814.

Gift 1° 177714 med

Erik Mortensen Roklin
Født 1751, Vikaneset.14.
Død 178114.
     Lia, Lavangen.14

[Gift 1° 1777 med Sara Jakobsdatter Borch (1754 - 1828); Gift 2° med Anne Rasmusdatter (1740 - 1807)].

Gift 2° 178514 med

Daniel Johansen
Født 175217,14.
Død 183014.
     Lia, Lavangen. Etterslekt, 4 barn, se Astafjord bygdebok.14

Børn af Sara Jakobsdatter Borch og Erik Mortensen Roklin:

16.13.Karen Maria Eriksdatter Roklin, f. 1775, Lavangen., d. 1819
17.13.Anna Katarina Eriksdatter Roklin, f. 1778, Lavangen., d. 1783

Børn af Sara Jakobsdatter Borch og Daniel Johansen:

18.13.Johanna Danielsdatter, f. 1788, d. 1852
14.9.
Jens Jakobsen Borch
Født 175614.
Død 181014.
     Soløy, Lavangen i Astafjord.14

Gift 178514 med

Berit Rasmusdatter
Født 176114.
     Datter af Rasmus Esaiassen og Marit Hansdatter.

Børn af Jens Jakobsen Borch og Berit Rasmusdatter:

19.14.Signild Jensdatter Borch, f. 1786, Astafjord., d. 1840
20.14.Marit Jensdatter Borch, f. 1789, Astafjord., d. 1847
21.14.Lavina Jensdatter Borch, f. 1792, Astafjord., d. 1872
22.14.Ole Rasmus Jenssen Borch, f. 1794, d. 1850
23.14.Jakob Jenssen Borch, f. 1796, Astafjord., d. 1850
24.14.Bergitta Elisabet Jensdatter Borch, f. 1798, Astafjord., d. 1880
25.14.Esaias Jenssen Borch, f. 1801, Astafjord., d. 1838
26.14.Karen Jensdatter Borch, f. 1804, Astafjord., d. 1878
15.9.
Maria Elisabet Jakobsdatter Borch
Født 1758, Soløy, Lavangen, Astafjord.14.
Død 183414.

Gift 1° 178714 med

Ole Larssen
Født 1763, Å, Lavangen.14.
Død 180114.
     Søn af Lars Olsen og Anne Pedersdatter.
     Etterslekt.
     Skifte 1804-1805, Å, Astafjord Tinglag.15protokollnr. 149, folio 667b..

Gift 2° 180414 med

John Nilssen
Født 1761, Torsken, Troms.14.
     Elvevoll, Salangen, Astafjord.
     Å, Lavangen, Astafjord.

[Gift 1° 1786 med Berit Kirstina Olsdatter (1759 - 1801); Gift 2° 1804 med Maria Elisabet Jakobsdatter Borch (1758 - 1834)].

Generation 5.

16.13.
Karen Maria Eriksdatter Roklin
Født 1775, Lia, Lavangen.14.
Død 181914.

Gift 1° 180014 med

Ole Henriksen
Født 1778, Tennevoll, Astafjord.14.
Død 180514.
     Søn af Henrik Hanssen og Kirsten Sørensdatter.
     Lavangsnes, Lavangen. Etterslekt, 2 barn, se Astafjord bygdebok.14

Gift 2° 180614 med

Martinus Olsen
Født 1781, Reite, Lavangen.14.
Død 182214.
     Søn af Ole Jonassen og Berit Hansdatter.
     Reite, Lavangen.

[Gift 1° 1806 med Karen Maria Eriksdatter Roklin (1775 - 1819); Gift 2° med Johanna Danielsdatter (1788 - 1852)].

Børn af Karen Maria Eriksdatter Roklin og Martinus Olsen:

27.16.Ole Martinus Martinussen, f. 1806, Lavangen., d. 1812
17.13.
Anna Katarina Eriksdatter Roklin
Født 1778, Lia, Lavangen.14.
Død 178314.
18.13.
Johanna Danielsdatter
Født 178814.
Død 185214.

Utenfor ekteskap med14

Martinus Olsen
Født 1781, Reite, Lavangen.14.
Død 182214.
     Søn af Ole Jonassen og Berit Hansdatter.
     Reite, Lavangen.

[Gift 1° 1806 med Karen Maria Eriksdatter Roklin (1775 - 1819); Gift 2° med Johanna Danielsdatter (1788 - 1852)].
19.14.
Signild Jensdatter Borch
Født 1786, Soløy, Lavangen, Astafjord.14.
Død 184014.
20.14.
Marit Jensdatter Borch
Født 1789, Soløy, Lavangen, Astafjord.14.
Død 184714.
21.14.
Lavina Jensdatter Borch
Født 1792, Soløy, Lavangen, Astafjord.14.
Død 187214.
     Etterslekt.

Gift 1° 181914 med

Knut Anderssen
Født 1761, Lauvdal, Gratangen.14.
Død 183314.
     Myrlandshaugen, Gratangen.

[Gift 1° 1788 med Anne Maria Olsdatter (1754 - 1808); Gift 2° 1808 med Pernille Hansdatter (1763 - 1818); Gift 3° 1819 med Lavina Jensdatter Borch (1792 - 1872)].

Gift 2° 183414 med

Peder Hanssen
Født 1809, Myrland, Gratangen, Astafjord.14.
Død 187714.
     Søn af Hans Danielsen og Maria Monsdatter.

Børn af Lavina Jensdatter Borch og Peder Hanssen:

28.21.Anne Katrina Pedersdatter, f. 1835, Astafjord., d. 1852
22.14.
Ole Rasmus Jenssen Borch
Født 179414.
Død 185014.
     Soløy, Lavangen i Astafjord.14

Gift 1° 181914 med

Anna Margrete Hansdatter
Født 1800, Gamvik, Lavangen i Astafjord.14.
Død 182114.
     Datter af Hans Olsen og Ingeborg Sofia Hansdatter.

Gift 2° 182114 med

Elianna Ediasdatter
Født 1795, Røkenes, Lavangen, Astafjord.14.
Død 183714.
     Datter af Edias Knutsen og Marta Nilsdatter.

Gift 3° 183814 med

Anne Ottesdatter
Født 1794, Vika, Bjarkøy, Troms.14.
Død 185214.
     Datter af Otte Nilssen og Gunhild Helene Ediasdatter.

[Gift 1° 1818 med Elling Hanssen (d. 1837); Gift 2° 1838 med Ole Rasmus Jenssen Borch (1794 - 1850)].

Børn af Ole Rasmus Jenssen Borch og Anna Margrete Hansdatter:

29.22.Jens Olai Olsen Borch, f. 1820, Lavangen i Astafjord., d. 1821
23.14.
Jakob Jenssen Borch
Født 1796, Soløy, Lavangen, Astafjord.14.
Død 185014.
24.14.
Bergitta Elisabet Jensdatter Borch
Født 1798, Soløy, Lavangen, Astafjord.14.
Død 188014.
25.14.
Esaias Jenssen Borch
Født 1801, Soløy, Lavangen, Astafjord.14.
Død 183814.
26.14.
Karen Jensdatter Borch
Født 1804, Soløy, Lavangen, Astafjord.14.
Død 187814.

Generation 6.

27.16.
Ole Martinus Martinussen
Født 1806, Lavangsnes, Lavangen.14.
Død 181214.
28.21.
Anne Katrina Pedersdatter
Født 1835, Myrland, Gratangen, Astafjord.14.
Død 185214.
29.22.
Jens Olai Olsen Borch
Født 1820, Soløy, Lavangen i Astafjord.14.
Død 182114.

Kilder og Noter
1Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 84. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
2Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 337
320 år gl. i manntallet 1701.
416 år gl. i manntallet år 1701.
511½ år gl. i manntallet år 1701.
610½ år gl. i manntallet år 1701.
7Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. II:60
8Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I:339-340
9Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I:340
10Oddbjørn Markussen - Digitalarkivets WebDebatt 2002-06-09
119 år gl. i manntallet år 1701.
124 år gl. i manntallet år 1701.
133 år gl. i manntallet år 1701.
14Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
15Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
1643 år gl. ved FT 1801.
1745 år gl. ved FT 1801.