© 2001 Simon Ellefsen

Borch II

Opdateret 21 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Morten Clausen Borch
Født omkring 15301.
Død 15901.
     Sogneprest i Sønder-Bork, Ribe stift i Danmark.1

Børn af Morten Clausen Borch og _____:

2.1.Claus Mortensen Borch, f. omkr. 1560, d. 1604

Generation 2.

2.1.
Claus Mortensen Borch
Født omkring 15601.
Død 16041.
     Sogneprest i Sønder-Bork, Ribe stift i Danmark.1

Børn af Claus Mortensen Borch og _____:

3.2.Oluf Clausen Borch
4.2.Alexander Clausen Borch, f. 1596, d. 1661

Generation 3.

3.2.
Oluf Clausen Borch
     Sogneprest i Nørre- og Sønder-Bork, Ribe stift.1

Gift _____med

Margrete Lauritsdatter

Børn af Oluf Clausen Borch og Margrete Lauritsdatter:

5.3.Oluf Borch, f. 1626, d. 1690
4.2.
Alexander Clausen Borch
Født 15961.
Død 16611.
     Sogneprest i Elverum i 1623 og ble der til sin død.1

Gift _____med

Anne Livsdatter
Død efter 16501.

Børn af Alexander Clausen Borch og Anne Livsdatter:

6.4.Liv Alexandersen Borch, f. 1630, d. 1698, Trondhjem
7.4.Jens Alexandersen Borch, f. 1634, d. 1670

Generation 4.

5.3.
Oluf Borch
Født 16261.
Død 16901.
     Professor, dr. med., ugift, stifter av Borchs Kollegium i Kjøbenhavn. Ludvig Holberg bodde der som student og har skildret miljøet i «Erasmus Montanus».1
6.4.
Liv Alexandersen Borch
Født 16301.
Død 1698, Trondhjem1.
     Han var først ansatt hos svigerfaren og overtok embedet efter ham i 1662, men ble avskjediget i 1674. Senere ble han fogd i Stjørdal, men fikk avskjed også der, og bodde så hos en datter i Trondheim hvor han døde. Som sorenskriver pådømte han bl.a. en hekseprocess fra Rendalen, skildret av Stein Balstad i «Rendalsheksene» og av Jacob B. Bull i «Blåkoll».1

Gift _____med

Hilleborg Hansdatter Tanche
     Datter af Hans Carstensen Tanche og Lisbeth Thomasdatter (Laugesøn).

Børn af Liv Alexandersen Borch og Hilleborg Hansdatter Tanche:

8.6.Ole Livsøn Borch, f. 1670, d. 1762
9.6.Margrethe Livsdatter Borch
7.4.
Jens Alexandersen Borch
Født 16341.
Død 6 aug. 16702.
     Stilling: Sognepræst til Elverum2

Gift _____med

Maren Opdal
Død 21 nov. 16862.
     Datter af Anders Roaldssøn (Blick) og Lucie Eriksdatter Blix.

[Gift 1° med Jens Alexandersen Borch (1634 - 6 aug. 1670); Gift 2° 1671 med Christopher Knudsen Hammer (d. 28 nov. 1688)].

Børn af Jens Alexandersen Borch og Maren Opdal:

10.7.Alexander Jensen Borch, f. 1668, d. 1725
11.7.Anders Jensen Borch

Generation 5.

8.6.
Ole Livsøn Borch
Født 16701.
Død 17621.
     Med Ole L. Borch kom slekten til Jevnaker hvor den slo rot. Han ble lensmann i Jevnaker, og gjennom sitt giftermål ble han eier av gården Bjellum. Bjellum er senere gått ut av slekten, men en annen av svigerfaren Abraham Gregertsens gårder. Moe på Jevnaker, er fortsatt i familiens eie.1
9.6.
Margrethe Livsdatter Borch

Gift 1° _____med

Povel Pedersen Koch
     Søn af Peder Koch og Karen Rasmusdatter.
     Skifte 10 sep. 1697, Trondhjem3Barnløs. Arvinger var mor Karen Rasmusdatter i Middelfart på Fyen og hans fire brødre: avdøde Jens Pedersen Kochs barn, Rasmus Pedersen i Middelfart, Niels og Jørgen Pedersen Koch på Hittra, hvilke to siste møtte og frasa seg arv og gjeld. Bygård 350, Tunes på Hittra 40, ialt 1154 - 1365..

Gift 2° _____med

Ehm Høyer
Død 3 mar. 1724, Trondhjem4.
     Skifte 3 mar. 1724, Trondhjem4Død samme dag, forlangt av konsumsjonsforpakteren fordi avdøde var konsumsjonsskriver. Enken Margrethe med lagverge M. Harberg fragikk arv og gjeld 23. samme måned «mange umyndige barn». Skade ved ildebrand m.v. 39 - 104 rd..
10.7.
Alexander Jensen Borch
Født 10 nov. 16685.
Død 15 jun. 17255.
     Sogneprest i Akerø.

Gift 28 jul. 16965 med

Karen Hansdatter Breijer
Født 9 dec. 16595.
     Datter af Hans Olsen Breijer og Anna Christensdatter Bernhoft.

[Gift 1° 4 sep. 1689 med Claus Pedersen Lund (24 dec. 1658 - 11 mai 1692); Gift 2° 28 jul. 1696 med Alexander Jensen Borch (10 nov. 1668 - 15 jun. 1725)].

Børn af Alexander Jensen Borch og Karen Hansdatter Breijer:

12.10.Hans Breijer Alexandersen Borch, f. 1697, d. 1765
13.10.Jens Alexandersen Borch, f. 1698, d. 1717
14.10.Anne Alexandersdatter Borch, f. 1700, d. 1716, Hole i Ringsaker.
15.10.Alexander Alexandersen Borch, f. 1701
11.7.
Anders Jensen Borch
     Slottsprest i Akershus.5

Generation 6.

12.10.
Hans Breijer Alexandersen Borch
Født 18 jun. 16976.
Død 17656.
     Var i København ved skifte [etter faren] i 1726. Ble professor i teologi.6

Gift 14 okt. 17306,6 med

Henrikke Nielsdatter Arctander
Født 17146.
Død 17876.
13.10.
Jens Alexandersen Borch
Født 28 jul. 16986.
Død 17176.
     Døde ifølge Tønder som student i 1717. Ikke nevnt i skifte [etter faren 1726].6
14.10.
Anne Alexandersdatter Borch
Født 14 feb. 17006.
Død 1716, Hole i Ringsaker.6.
     Døde i følge Bernhoft i 1716 på Hole i Ringsaker. Ikke nevnt i skifte [etter faren 1726].6
15.10.
Alexander Alexandersen Borch
Født 14 jun. 17016.
     Nevnt i skifte i 1726 [etter faren], bodde da hos moren.6

Kilder og Noter
1Norsk Slektskalender, 3die bind, Oslo 1979.
2Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 168
3Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
4Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9).. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
5Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 251
6Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 252