© 2001 Simon Ellefsen

Bonsach

Opdateret 21 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Johannes Bonsach (Bohnensack)
Død 16131.
     Var fra 1583 prest i Oland i Sønderjylland, og fra 1607 til sin død prest i Brunok.1

Børn af Johannes Bonsach (Bohnensack) og _____:

2.1.Jochum Bonsach
3.1.Gangolphus Bonsach

Generation 2.

2.1.
Jochum Bonsach
     Feltskjær i Odense.1

Gift _____med

Cathrine Harders

Børn af Jochum Bonsach og Cathrine Harders:

4.2.Gert (Gerhard) Jochumsen Bonsach, f. 1653, Odense, d. 1728, Trondhjem ?
5.2.Henrik Bonsach, f. omkr. 1654, Odense., d. 1711, Tranquebar.
6.2.Magdalene Bonsach

Børn af Jochum Bonsach og _____:

7.2.Cathrine Bonsach
8.2.Jochumsdatter Bonsach
3.1.
Gangolphus Bonsach
     Skolemester paa Kongsberg og levede der som giftmand i 1646.2

Børn af Gangolphus Bonsach og _____:

9.3._____
10.3.Johannes Bonsach, f. 1635, d. 1668
11.3.Baard Bonsach

Generation 3.

4.2.
Gert (Gerhard) Jochumsen Bonsach
Født 14 sep. 1653, Odense3,4.
Død 29 sep. 1728, Trondhjem ?4.
     Rektor i Slangerup 1682; Holbæk 1685. Sognepræst til Karlslunde og Karlstrup, Sjællands Stift 8. feb. 1687.5
     Var 1678 Decanus og 1681 Viceprovst paa Klosteret i Kjøbenhavn. Blev først Rector i Holbek i Sjæland, og 1696 Sognepræst til Domkirken [i T.hjem] og tillige Stiftsprovst, efterat Stiftsprovstiet tilforn havde været bestyret af den ældste Sognepræst i Byen. Han skjænkede 1719 til Odense Latinskole 200 Rdlr., ligesom han i 1721 skjænkede Throndhjems Domkirke dens mindste Klokke.4

Gift 1° 3 mai 16885 med

Maren Andersdatter Aagaard
Død omkring 1698.
     Skifte 16 jan. 16996I skifte etter henne i 1699 nevnes at hun hadde en datter med Hr Lars Bagge, Ide Christine, hennes formynder i 1699 var farbror Hr Ole Bagge..

[Gift 1° med Lars Jørgensen Bagge (omkr. 1655 - 1687); Gift 2° 3 mai 1688 med Gert (Gerhard) Jochumsen Bonsach (14 sep. 1653 - 29 sep. 1728)].

Gift 2° 1699, Trondheim Domkirke.6 med

Mette Larsdatter
     Gift i Trondhjem (1699 19/1 ?) med sin Fästemö, Mette Larsdatter. (iflg. en håndskreven notits i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen).4

Gift 3° 11 jan. 17017,8,6 med

Sidsel Margrethe Hornemann
Født 6 jul. 16794,8.
Død 9 okt. 17584,8.
     Datter af Henrik Horneman og Anne Nielsdatter Tønder.

Børn af Gert (Gerhard) Jochumsen Bonsach og Maren Andersdatter Aagaard:

12.4.Christina Giertsdatter Bonsach
13.4.Mette Christine Bonsach, f. 1691, Holbæk, d. 1773
14.4.Jochum Giertsen Bonsach, f. _____, d. før 1728
15.4.Lucie Bonsach, f. 1694, Carlslunde præstegård på Sjælland., d. 1741
16.4.Mathias Bonsach, f. 1695, d. 1735, Trondenes.
17.4.Anders Giertsen Bonsach

Børn af Gert (Gerhard) Jochumsen Bonsach og Sidsel Margrethe Hornemann:

18.4.Anne Bonsach, d. 1770
19.4.Henrik Bonsach, f. 1703, d. 1781
20.4.Elisabeth Dorothea Bonsach, f. 1704
21.4.Christian Bonsach, f. 1709, d. 1774
22.4._____
23.4._____
24.4._____
25.4._____
26.4._____
5.2.
Henrik Bonsach
Født omkring 1654, Odense.1.
Død 17 aug. 1711, Tranquebar.1.
     Student 1673, foretog talrige reiser og kom i Ostindisk companis tjeneste som skibschirurg. Blev dr. med. 18. aug. 1685 i Rinteln for en afhandling «de obstructionibus», provinsialmedicus i Fyen og apotheker i Assens 17. aug. 1687, men tiltraadte neppe denne stilling, da han blev bergmedicus paa Kongsberg 25. okt. 1687. Generalstabsmedicus 19. juli 1690 i Christiania, hvor han tillige holdt barberstue; fik 7. dec. 1708 fuldmagt til at examinere chirurgiske candidater i Norge og sendtes i slutningen af 1709 som kgl. commissarius til Tranquebar, hvor han døde 1711.1
     [Se Carøe: Den danske Lægestand.]

Gift 1° 16881 med

Mette Sørensdatter Schmidt
     Fra Skien. [Se NPT 2 (1920), s. 339].

Gift 2° omkring 16951 med

Mette Reersdatter
Død 21 apr. 1736, Land.1.

[Gift 1° omkr. 1695 med Henrik Bonsach (omkr. 1654 - 17 aug. 1711); Gift 2° _____ med Jonas Berntsen Smith].

Børn af Henrik Bonsach og Mette Sørensdatter Schmidt:

27.5.Joachim Severin Bonsach, f. 1688, Kongsberg.
28.5.Just Bonsach
29.5.Iver Bonsach

Børn af Henrik Bonsach og Mette Reersdatter:

30.5.Inger Bonsach
31.5.Isabella Margrethe Bonsach
32.5.Hans Ernst Bonsach
33.5.Anne Cathrine Bonsach
34.5.Karen Bonsach
35.5._____
36.5.Henrik Christian Bonsach
6.2.
Magdalene Bonsach
     Døde uden børn, hvorfor hendes to fuldbrødre og to halvsøstre arvede hende ved skiftet.2
     Skifte 12 jun. 1695, Aalborg ?2.

Gift _____med

Christen Pedersen
     Borger? i Aalborg.2
7.2.
Cathrine Bonsach
     Levede i 1695 i Kjøbenhavn som enke.2

Gift _____med

Anders Cortsen
Død før 12 jun. 16952.
     Islandsk underkjøbmand.2
8.2.
Jochumsdatter Bonsach

Gift _____med

Henrik «feltskjær»
     Odense.2
9.3.
___________
Begravet 12 sep. 1680, Christiania.2.
10.3.
Johannes Bonsach
Født 16352.
Død 28 apr. 16682.
     Student 7. juni 1655, blev 4de-lectiehører ved latinskolen i Christiania, hvor han døde. Ugift.2
11.3.
Baard Bonsach
Begravet 7 okt. 1701, Christiania.2.
     Fik borgerskab som guldsmed i Christiania 20. dec. 1665.2

Gift 20 aug. 1665, Christiania.2 med

Bodil Nielsdatter
Begravet 9 nov. 16992.

[Gift 1° 23 jul. 1654 med Sander Pedersen Macrob; Gift 2° 20 aug. 1665 med Baard Bonsach].

Børn af Baard Bonsach og Bodil Nielsdatter:

37.11.Gangolphus Bonsach, d. 1722
38.11.Sophie Bonsach
39.11.Niels Bonsach, d. før 1719, Id.

Generation 4.

12.4.
Christina Giertsdatter Bonsach
     Nevnt i morens skifte 1699, men ikke i farens skifte 1728.6
13.4.
Mette Christine Bonsach
Født 30 mar. 1691, Holbæk9,10,11.
Død 8 aug. 177310.
     Hun havde 7 Børn.10

Gift 8 jan. 171112,13,11 med

Hans Henriksen Hornemann
Født 6 jun. 168814,8.
Død 24 okt. 176410,8, begravet 31 okt. 1764, Frue Kirke i Trondhjem8.
     Søn af Henrik Horneman og Anne Nielsdatter Tønder.
     Raadmand i Throndhjem, Toldforpagter, Handelsmand og Eier af Jordegods, Saugbruk og Bjergparter.10

Børn af Mette Christine Bonsach og Hans Henriksen Hornemann:

40.13.Henrik Hornemann, f. 1716, d. 1716
41.13.Anna Marie Hornemann, f. 1717, d. 1717
42.13.Marie Christine Hornemann, f. 1719, d. 1776
43.13.Henrik Horneman, f. 1720, d. 1779
44.13.Gert Horneman, f. 1721, d. 1788
45.13.Anna Marie Hornemann, f. 1723
14.4.
Jochum Giertsen Bonsach
Født _____, Karlslunde ?.
Død før 1728.
     Nevnt i morens skifte 1699, men ikke i farens skifte 1728.6
15.4.
Lucie Bonsach
Født 2 mai 1694, Carlslunde præstegård på Sjælland.15,16.
Død 6 jun. 1741, kl. 5 om aftenen.16.

Gift 18 sep. 1725, I Brudens faders hus.17 med

Arnoldus Erichsøn Schytte
Født 12 sep. 1698, Vega.18,19, døbt 25 sep. 1698, Vega.20,19.
Død 30 okt. 176921,22.
     Søn af Erich Nielsen Schytte og Else Cathe.
     Blev 6. Octbr. 1733 Sognepr. til Lødingen.22
     Teologisk eksamen 1723. Personellkapellan hos faren i Vega 1724. Residerende pastor i Vega 1725-33. Sogneprest i Lødingen 1733-69. Første gudstjeneste i Lødingen 5. søndag etter Trefoldighet 1734. Bygget for egne midler et fattighus på Lødingen. Arbeidet for folkeopplysningen. Omtales med ros i Hammonds misjonshistorie. Ga tømmer til ny kirke i Lødingen 1756.

[Gift 1° 18 sep. 1725 med Lucie Bonsach (2 mai 1694 - 6 jun. 1741); Gift 2° 11 jul. 1742 med Anna Dorothea Parelius (f. 6 jul. 1712)].

Børn af Lucie Bonsach og Arnoldus Erichsøn Schytte:

46.15.Else Marie Schytte, f. 1727, d. 1727
47.15.Erich Gerhard Schytte, f. 1729, Vega, d. 1808
48.15.Gert Bonsach Schytte, f. 1732, d. 1732
49.15.Maren Aagaard Schytte, f. 1736
16.4.
Mathias Bonsach
Født 7 nov. 169523.
Død 1735, Trondenes.23.
     Var 1713 Defendens paa Borchs Collegium, erholdt til Ex. theol. 9. Septbr. 1715 Ch. laud. og for Dimispræd. 11 Jan. 1716 Ch. haud. ill. Blev 12 Juli 1719 af Biskop Dr. P. Krog kaldt til res. Pastor til Qvædfjord, ordineret 4. Aug. s.A., 2 Septbr. 1720 Vicepastor og 1731 Sognepræst til Throndenæs.23
     Fra 1720 var han resid. pastor og fra 1735 til sin død s.a. sogneprest til Trondenes.24
     Skifte 1735-1736, Trondenes [prestegård], Trondenes sogn.25protokoll 1733-1788, legg 4..

Gift 22 sep. 1719, hos biskop Krog i Trondhjem24 med

Anna Elschen Bremer
Født 1701, Ervik, Trondenes.26,27,24.
Død 1741, Prestegården, Trondenes.27.
     Datter af Frederik Adrian Bremer og Else Marie Wolf.
     Anna Bremers dødsbo blev åpnet 2. mars 1742 i Trondenes.24
     Skifte 1742-1743, Trondenes prestegård, Trondenes sogn.28protokoll 1733-1788, legg 26b..

[Gift 1° 22 sep. 1719 med Mathias Bonsach (7 nov. 1695 - 1735); Gift 2° 17 okt. 1736 med Lorentz Andersen Dass (1707 - 1745)].

Børn af Mathias Bonsach og Anna Elschen Bremer:

50.16.Else Marie Bonsach, d. 1793
51.16.Peder Krog Bonsach
52.16.Frederik Bonsach
53.16.Karen (Maren) Aagaard Bonsach
54.16.Anna Dorothea Bonsach
55.16.Anna Elschen Bonsach
17.4.
Anders Giertsen Bonsach
     Nevnt i morens skifte 1699. Var student i 1728 [farens skifte]. I skiftet etter halvsøsteren Anne i 1770 kalles han prest i Danmark.6
18.4.
Anne Bonsach
Død 177029,4.
     Skifte 4 mai 17706.

Gift _____med

Peder Hanning
     resid. Capellan til Vor Frue Kirke i Trondhjem.4
     SE ERLANDSEN
19.4.
Henrik Bonsach
Født 26 apr. 17034,29.
Død 2 jul. 17814.
     Døde ugift som student i Kbhvn. [? 78 år gl. ?]4
     I skifte etter søsteren [Anne] i 1770 er det oppgitt at han bodde i København.6
20.4.
Elisabeth Dorothea Bonsach
Født 17044.

Gift 17374 med

David Henriksen Schytte
Død 1779, København4.
     Sognepræst til Froen, resignerede i 1750 og døde 1779 i København uden Børn.4
     Sønn av guldsmed i Trondhjem, Henriksen - og var døpt Schytte som han senere tok som etternavn.30
21.4.
Christian Bonsach
Født 4 apr. 17094.
Død 28 jan. 177430.
     Boede paa en Herregaard i Sjæland, og havde 4 Børn.4

Gift _____med

Anne Marie Felt
Død 28 jan. 1774.

Børn af Christian Bonsach og Anne Marie Felt:

56.21._____
57.21._____
58.21._____
59.21._____
22.4.
___________
     Død i ung alder.4
23.4.
___________
     Død i ung alder.4
24.4.
___________
     Død i ung alder.4
25.4.
___________
     Død i ung alder.4
26.4.
___________
     Død i ung alder.4
27.5.
Joachim Severin Bonsach
Født 1688, Kongsberg.2.
     Blev student 1709.2
28.5.
Just Bonsach
Døbt 28 jun. 1692, Christiania.2.
29.5.
Iver Bonsach
Døbt 2 okt. 16932.
30.5.
Inger Bonsach
Døbt 16 dec. 16962.
31.5.
Isabella Margrethe Bonsach
Døbt 28 okt. 16972.

Gift _____med

Henrik Fluberg
     Major.2
32.5.
Hans Ernst Bonsach
Døbt 16 jan. 1699, Christiania.2.
33.5.
Anne Cathrine Bonsach
Døbt 28 nov. 1702, Christiania.2.
34.5.
Karen Bonsach
Døbt 19 jul. 1704, Christiania.2.
35.5.
___________
Døbt 6 mai 1706, Christiania.2.
36.5.
Henrik Christian Bonsach
Døbt 25 jul. 17082.
37.11.
Gangolphus Bonsach
Døbt 29 apr. 1666, Christiania.2.
Død 17222.
     Student 1686, capellan i Land 1698, sogneprest til Rind i Ribe stift fra 1707 til sin død.2
38.11.
Sophie Bonsach
Døbt 29 apr. 1666, Christiania.2.
Begravet 11 jan. 1706, Christiania.2.

Gift 30 apr. 16902 med

Frederik Møller
Døbt 4 aug. 1665, Christiania.2.
     Søn af Romanus Frederiksen Møller og Anne Johansdatter Plate.
     Guldsmed.2
39.11.
Niels Bonsach
Døbt 22 dec. 1671, Christiania.2.
Død før 1719, Id.2.
     Student 1690, blev res. capellan i Id 1696 og døde der før 1719.2

Gift _____med

Agnete Wolf
     Datter af Hans Jacobsen Wulf (Ulf) og Maren Nilsdatter Dorph.

Børn af Niels Bonsach og Agnete Wolf:

60.39.Baard Bonsach
61.39.Niels Bonsach
62.39.Niels Wolf Bonsach

Generation 5.

40.13.
Henrik Hornemann
Født 17168.
Død 17168.
     Død sped.30
41.13.
Anna Marie Hornemann
Født 17178.
Død 17178.
     Død sped.30
42.13.
Marie Christine Hornemann
Født 5 feb. 171931,8,31.
Død 177632,30,32.

Gift 20 jul. 173633,34,30 med

Hans Jensen Collin
Født 168230.
Død 10 apr. 17428,34.
     Søn af Jens Hanssøn Collin og Karen Olsdatter Tønder.
     Justitsminister og President i Trondhjem.35,30
     Tønder sier at han i sin ungdom var utenlands og satte til svære midler.36
     Han skal fra sidst i 1705 have været Borgemester i Chr.sand, og blev 1710, 30. Juni President i T.hjem indtil 1736, da han blev Lagmand (efter sin Stedfader, Abraham Dreyer). «Cancellieraad» blev han 1707 (eller 1717?), og «Justitsraad» 1729.34
     Mindst 12 Børn i første Ægteskab. 3 Børn i det andet.34,8

[Gift 1° 1710 med Sophie Amalie Krog (9 mai 1686 - 15 okt. 1735); Gift 2° 20 jul. 1736 med Marie Christine Hornemann (5 feb. 1719 - 1776)].
43.13.
Henrik Horneman
Født 3 apr. 17208,30.
Død 22 okt. 17798,30.
     Etatsråd og Justitsråd.8,30

Gift 27 mai 17558,30 med

Sophie Horneman
Født 26 mai 17328.
Død 21 jul. 18088.
     Datter af Henrik Ebbesen Horneman og Sara Johansdatter Hammond.
     Fra Reinskloster.30

Børn af Henrik Horneman og Sophie Horneman:

63.43.Hans Horneman, f. 1756, d. 1809
64.43.Medea Christine Horneman, f. 1759, d. 1796
65.43.Henrik Olaus Horneman, f. 1761, d. 1841, Christiania (Oslo)
44.13.
Gert Horneman
Født 15 okt. 17218.
Død 31 aug. 17888.
     Kammerherre, Etatsraad, Justitsraad. Uden Børn.8

Gift 1° _____8med

Elisabeth Hewet
Født 17188.
Død 17728.

Gift 2° _____8med

Agnete Alette Hammeleff
Født 17338.
Død 1800, København.8.
45.13.
Anna Marie Hornemann
Født 172330.
Begravet 11 dec. 1796, Frue kirke i Trondhjem.8,30.

Gift 1° _____37,8med

Ole Alsing
Født 17068.
Død 17968.
     Kammerraad. Foged over Søndmør.8
     Skilt 1755 fra sin hustru Anna Marie Horneman.8

Gift 2° _____med

Peter Kaasbøll Rosenvinge
Født 1701, Skotnes, Buksnes.30.
Død 1766, Selbu, S-Trøndelag.30.
     Søn af Jacob Hermansøn Rosenvinge og Karen Eilersdatter Schøller.
     Sogneprest til Selbu.30

[Gift 1° med Mille Maria Friis (d. _____); Gift 2° med Anna Marie Hornemann (f. 1723)].

Gift 3° _____med

Nicolai Christian Friis
     Biskop.

Børn af Anna Marie Hornemann og Peter Kaasbøll Rosenvinge:

66.45.Petternille Sophie Rosenvinge, f. _____
46.15.
Else Marie Schytte
Født 2 mai 1727, kl. 10 om aftenen.16, døbt 9 mai 1727, Gladstad kirke16.
Død 2 jul. 172716.
47.15.
Erich Gerhard Schytte
Født 30 jun. 1729, Vega, kl. 7 om morgenen.16, døbt 2 jul. 1729, Gladstad kirke16.
Død 26 jun. 180838,39.
     Sogneprest og prost i Bodø.
     Blev undervist og dimmiteret 1742 av faderen. Sendt til Kjøbenhavns universitet bare 13 år gl. Erholt til ex. philos. 1743 Ch. Laud Cum prima in Philosophia Laurea. Lagde sig, efter tilskyndelse av professor Dr. med. Georg Detharding, der antog ham i sit hus, efter medisinen. Efter hans velynders død 1747 blev han huslærer hos Johannes Høeg i Tingelef i Slesvig. Besøkte Altona, og bivånede professor Marternus de Citianus physiske forelesninger. Var derpå i 2 år huslærer for professor og sogneprest til Nykirken Mathias Albert Haberdorff's sønner. Efter 7 års studier dels i Danmark, dels i Tyskland, blev han 21 år gammel konstituert Statsfysikus i Bergen.39
     Hans far ønsket og ville at han skulle bli prest, som var tradisjon i Schytteslekten, og i 1752 reiste han til sin far som underviste ham i theologi, og som han senere skrev til prost Bang i Bodin, at «bedre undervisning kunne jeg ikke fått». Erholt til ex. theol. 4. mars 1754 Ch. non cant, og for Dimisprædiken Ch. haud. ill. Ble 1755 misjonær til Lyngen. Ordinert i Tromsø 4. juni samme år. Efter 9 års misjonærvirksomhet i Lyngen, ble han sogneprest til Buksnes i Lofoten og 1774 prost i Vesterålen og Lofoten prosti. 18. jan. 1776 sogneprest til Bodin og prost i Salten prosti. 1. mai 1782 professor Theologiæ extraordinarius.39
     Var berømt for insigt og praktisk øvelse i medisinen, og er blitt kalt «Dioceseos Nordlandiæ Æsculapius» (~: Lege for den Nordlandske kirke provins.)39
     Kong Louis Philippe af Frankrig kom som flyktning til prestegården i 1798.

Gift _____med

Anna Hartvigsdatter Jentoft
Død 9 mai 1818, gården Løeb ved Bodø40.
     Datter af Hartvig Mogensen Jentoft og Sara Rasch.

Børn af Erich Gerhard Schytte og Anna Hartvigsdatter Jentoft:

67.47.Arnoldus Erichsen Schytte, f. 1769, d. 1834
68.47.Hartvig Schytte
69.47.Lucie Bonsach Schytte, d. 1810
70.47.Sara Rasch Erichsdatter Schytte, f. omkr. 1782, d. 1847
48.15.
Gert Bonsach Schytte
Født 3 nov. 173216, døbt 9 nov. 1732, Gladstad kirke16.
Død 12 nov. 173216.
49.15.
Maren Aagaard Schytte
Født 15 nov. 1736, kl. 10 om morgenen.16, døbt 21 nov. 1736, Lødingen kirke16.

Gift _____41med

Peder Henriksen Bruun
Født 173741.
Død 6 nov. 179941.
     Søn af Henrik Dinclow Hansen Bruun og Dorthea Eriksdatter Blix.
     Handelsmann, gjestgiver, skipper og gårdbruker på Barøen i Hadsel.41

Børn af Maren Aagaard Schytte og Peder Henriksen Bruun:

71.49.Henrik Dinclow Pedersen Bruun, f. 1776, Barøen i Hadsel., d. 1826, Barøen i Hadsel.
50.16.
Else Marie Bonsach
Død mai 179342.

Gift 24 okt. 1751, Vadsø kirke42 med

Troels (Truls) Krog
Født 26 jul. 1715, Ørskoug Præstegaard42.
Død 17 dec. 180342.
     Søn af Jens Krog og Catharina Magdalena Scheen.
     Om denne Foged Troels (Truls) Krog fandtes i sal. Provst Gunner Bergs Papirer følgende Efterretning: »Han er født paa Ørskoug Præstegaard paa Søndmør den 26de Julii 1715, hvor hans Fader Hr. Jens Krog (siden Provst i Vest-Finmarken og Sognepræst til Kjelvig, og sidst Sognepræst til Rolloug i Agershuus Stift) da var personel Capellan hos Faderen Hr. Troels Krog, Provst over Søndmør og Sognepræst til Ørskoug; hans Moder Catharina Magdalena Scheen. I hans niende Aar forlod han Faderens Huus og kom til hans Faster Karen Krog, gift med Hr. Fred. Christian Holberg, da residerende Capellan ved Nykirken, siden Sognepræst ved samme Kirke i Bergen, og blev der i tre Aar, kom derfra til Fogden i Søndfjord Hans Thue, hvor han (saa har han selv skrevet) lærte mere ondt end godt. Da han ikke fandt det gavnligt, længere at blive her, begav han sig Hjem til Faderen, som da var Sognepræst til Kjelvig. Her blev han antagen som Dreng ved Handelen, og blev efter fem Aars Forløb Assistent, siden Pakhuus-Skriver ved Vardøhuus Fæstning. Efterat han i nogen Tid havde været ved denne Post, reiste han til Kjøbenhavn for at søge om Levebrød, da han blev ansat som Toldbetjent i Ilen ved Throndhjem; men da dette Embede ikke var efter hans Sindelag, reiste han atter til Kjøbenhavn for at søge om et andet, og blev efter et Aars Forløb af Hans Majestæt udnævnt til constitueret Foged i Finmarken. Dette Embede forestod han i fem Aar, hvorefter han ansøgte og erholdt Dimission. 1758 blev han beskikket til virkelig Foged i Vesteraalens og Lofotens Fogderi, og tjente i dette Embede til 1787, da han formedelst Alderdom søgte Entledigelse, den han og i Naade og med Pension erholdt. Som Foged i Vesteraalen [og Lofoten] boede han paa Gaarden Vinnie i Bø Sogn, men flyttede derfra ved Bytte til Snarset i samme Sogn. Men i Aaret 1793, da Alderdoms Svaghed begyndte alvorlig at melde sig, tyede han med Kone og tvende Børn hen til Broderen, hans Eftermand i Embedet, den ædle og ypperlige Eiler Hagerup Krog, i hvis Huus han, efterat hans Hustru i Aaret 1793 i Maji Maaned var gangen foran, den 17de Decbr. 1803 indgik i de evige Freds-Boliger. I Aaret 1751 den 24de Oct. blev han i Vadsø Kirke ægteviet med Else Maria Bonsach.42
     Underbetjent ved den kongelige Handel i Finnmarken, senere Foged over Vesteraalen og Lofoten.23

Børn af Else Marie Bonsach og Troels (Truls) Krog:

72.50.Matthias Bonsach Krogh, f. 1754, Vadsø i Øst-Finnmarken, d. 1828, Gaarden Belsvaag i Alstahoug
51.16.
Peder Krog Bonsach
     Stilling: Kjøbmand i Christiansund
52.16.
Frederik Bonsach
     Stilling: Sjøfarende
53.16.
Karen (Maren) Aagaard Bonsach

Gift _____43med

Wilhelm Erichsøn Schytte
Født 1703, Vega.39.
     Søn af Erich Nielsen Schytte og Else Cathe.
     Stilling: Res. Pastor til Hammerø.

Børn af Karen (Maren) Aagaard Bonsach og Wilhelm Erichsøn Schytte:

73.53.Fredrik Schytte, f. omkr. 1759
54.16.
Anna Dorothea Bonsach

Gift _____43med

Nils Pilegaard
     Måsø i Finnmark.43
55.16.
Anna Elschen Bonsach

Gift _____43med

Johan el. Jon Andersen Schjelderup
     Søn af Anders Jensen Schjelderup og Sidsel Finvedgaard.
     Boede paa Ficke [i Hammerø].44
     Omtalt i skifte 1767, som Joen, etter Elisabeth Aagom i Bodø, som hennes søskendebarn på farssiden. Joen er da bosatt på Fikke i Hamarøy.45
56.21.
___________
57.21.
___________
58.21.
___________
59.21.
___________
60.39.
Baard Bonsach
     Guldsmed i Christiansand.2
61.39.
Niels Bonsach
     Captein.2
62.39.
Niels Wolf Bonsach

Generation 6.

63.43.
Hans Horneman
Født 17568.
Død 17 mai 18098.
     Student. Cancelli-Sekretær. (Havde 2 uægte Sønner).8
64.43.
Medea Christine Horneman
Født 17598.
Død 17968.
     Sindssvag.8
65.43.
Henrik Olaus Horneman
Født 17618.
Død 1841, Christiania (Oslo)8.
     Cand. jur. Sindssvag. Ugift.8
66.45.
Petternille Sophie Rosenvinge
Født _____, Selbu, S-Trøndelag..
67.47.
Arnoldus Erichsen Schytte
Født 176946.
Død 27 apr. 1834, 64½ år gammel.46.
     Ble Candidat 1791, og ble 1793 pers. capellan hos faderen. 13. januar 1797 adjungeret og succederende sogneprest til Bodø. 1808 etter faderens død virkelig sogneprest samme sted og constitueret Provst i Salten's Provsti, og 3. januar 1818 virkelig Provst samme sted's.46
     Barnløs.46
     Var medlem av Stortinget 1822 - 24 - 27 og 1830, hvor han med uegennyttighet og frimodighet røktede det overdragne hverv. Endel av sin formue, der etter fradrag av de øvrige ved skiftets opgjør ble ca. 50.00(0?) kroner og sin boksamling skenkede han til Norges Universitet. Universitet har 1851 ladet opføre et Monument på hans Grav. Han har også skjenket 150 spd. til en Arbeidsantalt i Bodø og 60 spd. til Sognebiblioteket samme steds.46

Gift _____med

Kirsten Berg
     Hennes andet ekteskap med Arnoldus Schytte var barnløst.

[Gift 1° med Andreas Hoff; Gift 2° med Arnoldus Erichsen Schytte (1769 - 27 apr. 1834)].
68.47.
Hartvig Schytte
     Ble tatt til fange under krigen på en reise til Bergen. Døde i fangenskapet -- eller i barbariet -- som det er anført.47
69.47.
Lucie Bonsach Schytte
Død 181048.

Gift _____med

Jacob Klæboe
Født 3 mar. 1753, Skagstad i Steigen48.
Død 180948.
     Faderen var skipper, gjestgiver og handelsmann på Skagstad i Steigen.48
     Ble dimitteret i Kjøbenhavn av Decanus Søren Monrad, siden professor og rektor i Trondhjem. Ble 17. april 1782 pers. capellan til Bodø. 6. mars 1789 sogneprest til Lenvik. I september 1792 til Saltdalen og 30. sept. 1806 til Skjerstad.48
     Skifte 20 dec. 180948.

Børn af Lucie Bonsach Schytte og Jacob Klæboe:

74.69.Anna Jentoft Klæboe, f. omkr. 1789, d. 1819
75.69.Erich Gerhard Schytte Klæboe, f. omkr. 1793
76.69.Hanna Henrikka Klæboe, f. omkr. 1795, d. 1872, Bodø
77.69.Sara Aletha Klæboe, f. omkr. 1797, d. 1881, sin eiendom «Saratun» i Modum
78.69.Fredricha Maria Klæboe, f. omkr. 1799
79.69.Karen Hardovicha Klæboe, f. omkr. 1803
80.69.Kirsten Berg Klæboe, f. omkr. 1804, d. omkr. 1810
81.69.Arnoldus Christopher Schytte Klæboe, f. omkr. 1806, d. 1836
82.69.Martha (Maren) Maria Klæboe, f. 1808
70.47.
Sara Rasch Erichsdatter Schytte
Født omkring 178249,50.
Død 184751.
     Hennes første ekteskap var barnløst.

Gift 1° _____med

John Rygh
Født omkring 175952,50.
Død 180351.
     Fogd i Salten.51

Gift 2° _____med

Johan Ernst Berg
Født 19 okt. 176851.
Død 15 okt. 182851.
     Søn af Larsen Berg.
     Amtmann i Nordland. Bodde som Amtmann på Løeb gård i Bodin hvor han døde. Innehadde Nordstjerneordenen for sitt oppofrende arbeid for Nordland. R.S.N.O. Innkalt til Eidsvoldssamlingen 1814, men nådde ikke frem. Var 2den representant for Nordland til Stortinget 1815-1816. 1ste representant til Stortinget for Nordlands amt 1821-1822. Medlem av 24 komitéer, derav komitéen om land, skog og bergvesen, embetsmendsløn, salg av embetsgårder, om handelskomitéen, kjøpstadsprivilegier, om Almuens forkjøpsrett til kirker. Videre distriktslegeembeter, matrikelloven, gasje og budsjettkomitéen, om riksbanken, innveksling av riksbanksedlene, komitéen for tukthus i Nordland. Nordlandske kirke og skolefond, konstitutionskomitéen, grundlovens bekjentgjørelse, formandskapsloven og Bodøsaken.53,53

Gift 3° 183454 med

Johan Fredrik Winter
Født 1767, Mechlenburg - Schwerin54.
Død 1846, Alstahaug54.
     Distrikslege i Nordland. Kom til Bodø i 1795 som den første kirurg i Nordland. Da legedistriktet i Nordland ble delt, flyttet Winter til Alstahaug og bodde på gården Skei på sydskråningen av de Syv Søstre, nabo til Alstahaug prestegård.54

[Gift 1° med Anne Margrethe Woches; Gift 2° 1834 med Sara Rasch Erichsdatter Schytte (omkr. 1782 - 1847)].
71.49.
Henrik Dinclow Pedersen Bruun
Født 20 feb. 1776, Barøen i Hadsel.55.
Død 29 nov. 1826, Barøen i Hadsel.55.
     Se Albertine Hauglids bok, s. 146-148.
     9 barn, men 8 døde som spedbarn.56

Gift _____56med

Ane Malene Rener
Født 12 jan. 1768, Trondhjem.56.
Død 23 mai 1860, Fladset.56.
     Datter af Hans Hansen Reener.
     Datter av kjøpmann Hans Rener i Trondhjem.56

Børn af Henrik Dinclow Pedersen Bruun og Ane Malene Rener:

83.71.Hans Rener Henriksen Bruun, f. 1803, Hadsel., d. 1867
72.50.
Matthias Bonsach Krogh
Født 4 okt. 1754, Vadsø i Øst-Finnmarken23.
Død 2 sep. 1828, Gaarden Belsvaag i Alstahoug23.
     Blev 1768 privat dimitteret af Professor Arnold Nicolai Aasheim, var Alumnus paa Valkendorphs Kollegium og paa Kommunitetet, og absolverede theol. Examen 1779. Blev 19 Decbr. 1781 Sognepræst Lenvik, 1789 til Vaagen og Provst i Vesteraalens og Lofotens Provstie, 23 Mai 1798 Sognepræst til Ørlandet og 6 Jan. 1804 den første Biskop over Nordlandene og Finnmarken, dertil ordineret med 4 andre Biskoper 10 Mai s.A., 12 Septbr. næstefter tillige Sognepræst til Alstahoug, derfra entlediget 1812, 28 Jan. 1810 Ridder af Dannebrog, 7 Jan. 1815 geistligt Medlem af Nordstjernen, »for hans Fortjenester af Skolevæsenet og Fattigforsørgelsen i hans Embedsdistrikt«, 28 April 1817 Kommandeur af samme Orden. Var Storthingsmand 1815. Døde Natten til 2 Septbr. 1828, paa Gaarden Belsvaag i Alstahoug.23
     Se Joh. K. Bergwitz: "Trulseslægten Krog", Chria. 1897-1902.

Gift 2 jan. 1781, Askvoll57 med

Nicoline Antonette Møldrup
Født 3 jun. 1759, Bergen57.
Død 15 feb. 1838, Alstahaug57.
     Datter af Lars Hanssen Møldrup og Sophie Buchhof.

Børn af Matthias Bonsach Krogh og Nicoline Antonette Møldrup:

84.72.Jens Andreas Krogh
85.72.Lise Krogh
86.72.Hanna Krogh
87.72.Lorentze Sophie Møldrup Krogh, f. _____
88.72.Marie Krogh
73.53.
Fredrik Schytte
Født omkring 175958,50.
     «Sognets klokker» på Oppeide gård i Hammerøy sokn, Nordland.50

Gift _____med

Siselle Marie Nielsdatter Schjelderup
Født omkring 175659,50.
     Datter af Niels Andersen Schjelderup og Dorthe Christine Krog.

Generation 7.

74.69.
Anna Jentoft Klæboe
Født omkring 178948.
Død 22 mai 1819, 29 år gl.48.

Gift _____med

Georg Fredrik Krause
Født 178660.
Død sep. 1843, Orkdalen60.
     Søn af Friderich Wilhelm Gottfred Krause og Inger Marie Thode.
     Premierløitnant.48
75.69.
Erich Gerhard Schytte Klæboe
Født omkring 179348.
     Døde (efter 1811) som styrmann i Altona, ved Hamburg.48
76.69.
Hanna Henrikka Klæboe
Født omkring 179548.
Død 4 apr. 1872, Bodø51.
     Etter sin manns død i 1836 fortsatte hun som enke Apotekets drift liketil 1860. Hun hadde i dette tidsrum følgende Apotekere: 1. Joachim Andreas Koht 1836-1848; 2. Robert Nicolai Hirch 1848-1851; 3. Lorentz Wittrup Lied 1851-1860 da han kjøpte Apoteket med privilegium og inventar for kr. 22.000.51

Gift _____med

Knud Wiingaard Asbjørnsen
Født 1796, Drangedal51.
Død 25 apr. 1836, Hadsel i Vesterålen51.
     Apoteker. Han meddeltes tillatelse som Apoteker på Bodø den 10. aug. 1823. Overtok det Apotek som professor og sogneprest Erich Gerhard Schytte hadde påbegyndt.51
77.69.
Sara Aletha Klæboe
Født omkring 179748.
Død 4 mar. 1881, sin eiendom «Saratun» i Modum, 84 år gammel60.

Gift _____med

Friderich Christian Grevenkop Lied
Født 1794, Norge60, døbt 1794, Tingvold kirke60.
     Kadet ved Danske Landkadetkorps til 28. dec. 1812 da han ble sekondløitnant ved 2. Trondhjemske nasjonale infanteriregiment men ansattes samtidig som underoffiser ved Danske landkadetkorps. Avgikk derfra 14. dec. 1813 og stod så à la suite ved sitt regiment. Forrettet i oktober 1814 tjeneste ved detasjementet i Ålen. Var med ved Kongsvinger i 1814 som sekondløitnant. Ved den nye hærordning fra 1. jan. 1818 satt han som sekondløitnant der ved Holt - Ålske kompani. Premierløitnant 11. dec. 1824. Stod i 1835 ved Overhallske kompani. Kaptein 1. juli 1837 ved brigadens landværn som Chef for 3. divisjon av Trondhjemske landværn bataljon. Stod i 1842 som Chef for Overhallske linjekompani og bodde da på Skaftnes i Foldereid, men i 1845 på Foss i Overhalla.60

Børn af Sara Aletha Klæboe og Friderich Christian Grevenkop Lied:

89.77.Arnoldus Schytte Lied, f. 1829, d. 1838, Skaftnes i Foldereid
90.77.Johan Ricard Lied
78.69.
Fredricha Maria Klæboe
Født omkring 179948.

Gift _____med

Johan Friderich Olsen
Født 178851.
Død 18 aug. 185151.
     Postmester. Foged i Nordhordland og Voss.51
79.69.
Karen Hardovicha Klæboe
Født omkring 180348.
     Levde ugift ved skiftet etter sin onkel på Bodø, sogneprest A. Schytte i 1834.51
80.69.
Kirsten Berg Klæboe
Født omkring 180448.
Død omkring 181048.
81.69.
Arnoldus Christopher Schytte Klæboe
Født omkring 180648.
Død 1836, 29 1/4 år gl.48.
     Kjøpmann på Bodø.48
82.69.
Martha (Maren) Maria Klæboe
Født 180848.
     Levde ugift ved skiftet etter sin onkel på Bodø, sogneprest A. Schytte i 1834.51
83.71.
Hans Rener Henriksen Bruun
Født 24 apr. 1803, Børøen, Hadsel.56.
Død 1 sep. 186756.
     Handelsmann og gårdbruker på Børøen [i Hadsel]. Bodde ca. 12 år på Bitterstad, men flyttet senere tilbake til Børøen. Han hadde dårlig helbred og ble i tidlig alder en giktbrutt mann.56

Gift 29 jul. 183156 med

Dorothea Maria Nannestad
Født 6 nov. 180556.
Død 8 sep. 1886, Fladset gård.56.
     Datter af Fredrik Severin Nannestad.
     Hun kom 18 år gammel som guvernante til sin onkels barn, sorenskriveren på Bitterstad.56

Børn af Hans Rener Henriksen Bruun og Dorothea Maria Nannestad:

91.83.Henrik Ditlev Hansen Bruun, f. 1832, d. 1908
84.72.
Jens Andreas Krogh
     Stilling: Sognepræst til Meelhuus.
85.72.
Lise Krogh

Gift 1° _____med

Berg
     Stilling: Proprietair til/paa Kobberdal..

Gift 2° _____med

_____
     Stilling: Bonde..
86.72.
Hanna Krogh

Gift _____med

F. Holst
     Stilling: Proprietair paa Belsvaag..
87.72.
Lorentze Sophie Møldrup Krogh
Født _____, prestegården i Lenvik61, døbt 24 jan. 1783, Lenvik kirke61.

Gift _____med

Jens Jespersen Lie
Født omkring 1796.
Død 3 jul. 1833, Sandsøen, 37 Aar efterladende Enke og 5 uforsørgede Børn.62,63.
     Stilling: Handelsmand i Sandsnøen.23.
88.72.
Marie Krogh

Gift _____med

Borgen
     Stilling: Handelsmand.

Generation 8.

89.77.
Arnoldus Schytte Lied
Født 182960.
Død 7 apr. 1838, Skaftnes i Foldereid60.
90.77.
Johan Ricard Lied
     Farmaceut utdannet. Ble senere bestyrer av en fabrik i Drammen.60
91.83.
Henrik Ditlev Hansen Bruun
Født 19 mai 183256.
Død 1 okt. 190856.
     Han overtok Fladset gård etter sin far i 1865 og drev samtidig oppkjøp av laks for eksport i iset tilstand. Hvilket visstnok var de første forsøk med eksport av fersk fisk fra Vesterålen.56
     8 barn, Hans, Ane, Georg, Kristian, Sophie, Dorothea, Fredrik og Thora.56

Gift 29 jun. 186156 med

Louise Jacobine Rosted Høegh
Født 24 mar. 183056.
Død 29 mai 188756.
     Datter af Georg Andreas Høegh og Maren Christiane Hansen.

Kilder og Noter
1E.A. Thomle & S.H. Finne-Grønn: Norsk Tidsskrift for Genealogi, Personalhistorie, Biografi og Literærhistorie [Norsk Personalhistorisk Tidsskrift], Bind 2, Oslo 1920, s. 307
2E.A. Thomle & S.H. Finne-Grønn: Norsk Tidsskrift for Genealogi, Personalhistorie, Biografi og Literærhistorie [Norsk Personalhistorisk Tidsskrift], Bind 2, Oslo 1920, s. 308
314. mai 1653 iflg. "Innflytterslekter til Vega".
4Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 43
5Wiberg, S.V.
6Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 19
7Erlandsen har ingen eksakt dato kun året 1701.
8Christian Horneman: Stamtavle over Slægten Horneman (Trondhjem 1908)
930. mai 1691 iflg. "Innflytterslekter til Vega".
10Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 44
11Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 116
12Erlandsen skriver 1715.
13"Stamtavle over Slægten Horneman" skriver 8. Jan. 1716.
14Erlandsen skriver 10. Juli 1688
15S.T.Dahl skriver at hun var født 2. mai 1692.
16Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 114
17Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 110, 114
18Etter egne optegnelser [se NST 11, s. 79].
19L. U. Pedersen: En familiekrets i Brønnøy, Juul, Cathe, Schytte, Bech, Walsøe., s. 298. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964): 294-298
20Døpt av kapellanen Christian Krog [Brønnøy kirkebok].
2171 Aar gl.
22Erlandsen: Geistligheden i Tromsø Stift, s. 104
23Erlandsen: Geistligheden i Tromsø Stift, s. 3
24S.H. Finne-Grønn: Slekten Bødtker (Oslo 1943), s. 31
25Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
26I "Slekten Bødtker" sættes fødselsåret til 1698.
27Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
28Digitalarkivet: Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
29Iflg. en håndskreven notits i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen.
30Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 117
31Iflg. Albertine Hauglid "Innflytterslekter til Vega", s. 117 er hun født 5. Febr. 1712.
32Ifølge Wilhelm Lassen hed hun Maren Christine og død 1760.
3320. juni 1736 ifølge Albertine Hauglid, og "Stamtavle over Slægten Horneman" (1908).
34Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 264
35Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 294. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
36Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 157
37Skilt 1755.
38Et andet sted skrives 26. mai 1808.
39Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 118
40Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 124
41Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 145
42Samlinger til Det Norske Folks Sprog og Historie, Bind 5, Chria. 1838
43Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 270
44Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
45DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM)
46Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 126
47Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 132
48Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 133
4918 år gl. ved FT 1801.
50Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
51Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 135
5241 år gl. ved FT 1801.
53Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 135-136
54Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 136
55Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 146
56Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 148
57Norsk Biografisk Leksikon (1938): Krogh, Matthias Bonsach
5841 år gl. ved FT 1801.; Fejl? skal være 51 år gl. ?
5944 år gl. ved FT 1801.
60Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 134
61Kirkebok for Lenvik-Hillesøy på internet
62Erlandsen: Geistligheden i Tromsø Stift
63Håndskreven notits.