© 2001 Simon Ellefsen

Børting / Grabow / Bierch

Opdateret 21 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Birgitte Olsdatter Børting
Død omkring 1713.
     Skifte 1 mar. 1713, Steinkjer.1Arvingerne var hennes barn, og deres barn, fra de to første ekteskap. I første ekteskap var barna: Sebina Grabow sl. Nils Bies, Margrete Grabow gift med Mads Tønder og Hans Christoffer Grabow som var i brigader Buddes reg. I andre ekteskap var barna: Jesper Birch, kaptein, Anne Margrete gift med Nils Thommesen Wisløff og Karen Birch gift første gang med Hans Hagerup og andre gang med Johan Lytkes..

Gift 1° _____med

Jochum (Joachim) C. von Grabow
Født 7 mar. 1619, Mark i Brandenburg.
Død 10 jan. 1655, Verdal.1.
     Stilling: Kaptein2.
     Rittmester.1
     I Stiklestad kirke sto en minnetavle etter Grabow som er gjengitt i NST 7, s. 216. Der står at Jocum var født i Mark i Brandenburg og at han hadde tjent her som kaptein i 7 år og 5 måneder. Han døde den 10. Jan. 1655 i en alder av 35 år 10 måneder og 3 dage. Tavlen var satt opp av hans enke Berette Oluffsdatter. I 1748 gjør hans barnebarn krav på adelig opphav igjennom ham.1

Gift 2° _____med

Povel Jespersen Bierch
     Søn af Jesper Paulsen og Anne Hansdatter.
     Stilling: Kaptein2.
     S.T.Dahl, Embetsmenn 1660-1700, s. 39 kalder ham kaptein Jesper Paulsen Birch, men dette må være en fejl. I skifte efter hans døttre Anne og Karen omtales de begge som Povelsdøtre. At det er en fejl fremgår senere på side 54.

Gift 3° _____med

Conrad Martin de Jæger
     Stilling: Kaptein2.

Børn af Birgitte Olsdatter Børting og Jochum (Joachim) C. von Grabow:

2.1.Sebina Grobow, d. 1719, Stenkær
3.1.Margrete Graboe
4.1.Hans Christoffer Grabow

Børn af Birgitte Olsdatter Børting og Povel Jespersen Bierch:

5.1.Jesper Birch
6.1.Anna Margrethe Povelsdatter Bierch, d. omkr. 1704
7.1.Karen Paulsdatter Birch, d. omkr. 1724

Generation 2.

2.1.
Sebina Grobow
Død 7 feb. 1719, Stenkær3.
     20. april 1701 pantsetter Sabina sl: Niels Nielsen Bie's sin gård beliggende til Søndre gate mellom Lisbet sal: Laurs Raschis på søndre og Johan Mølmands hauge på nordre side.4
     Anne Sebina Bie opgav at være i Slegt med Jochum Ernst von Graboe. Hendes Morfaders Broder var Capitain i Kongens Tieniste og Stamme-Faderen, kommen fra Dannemarch, havde 2de Brödre, en General-Major, og en anden Oberst. Kunde vel have Documenter, men vidste icke hastig at finde dem.5
     Hendes "verbror" var Niels Thomesen Wisløf, hvorfor det må antages at hun er bror til kaptein J.C. von Grabow gift med Niels Wisløfs svigermor.6,2

Gift _____7,6med

Niels Nielsen Bie
Født før 16473.
Død omkring 1688.
     Søn af (Emanuel?) Niels Adtzersen Bhij.
     Købmand i Trondhjem.3
     Skifte 20 jul. 1688Avdøde Niels Nielsen Bie. Enken Sebina Grobe [v. Graboe?] hvis verbror var Niels Thomesen Wisløf. 13760 - 9696 Rd., samt uvisse 1095, derav kramgods, gård 700, 5 7/10 parter i Røros kobberverk, 24 sider.6.

Børn af Sebina Grobow og Niels Nielsen Bie:

8.2.(Berette) Johanne Nielsdatter Bie, d. før 1719
9.2.Anne Nielsdatter Bie
10.2.Sebina Nielsdatter Bie
11.2.Niels Nielsen Bie, f. omkr. 1682
12.2.Karen Nielsdatter Bie
13.2.Else Margrethe Nielsdatter Bie
3.1.
Margrete Graboe

Gift 1° _____med

Christen Jensen
     Fogd i Inderøy. I amtsregnskapet er det han som undertegner fogderegnskapet fra Inderøy i året 1675. For regnskapsåret 1676 er det hans enke, Margrete Graboe [trolig identisk med den Margrete Grabow som ble gift med Mads Tønder], som undertegner.8

Gift 2° omkring 16821 med

Mads Andersen Tønder
Født omkring 1644.
Død 17209,10.
     Søn af Anders (Andreas) Christophersen Tønder og Karen Matsdatter Lund.
     Rådmand i Trondheim og bodde på nedre Stubban i Strinda.

Børn af Margrete Graboe og Mads Andersen Tønder:

14.3.Christian Madsen Tønder, f. omkr. 1682
15.3.Andreas Madsen Tønder, f. omkr. 1686
16.3.Berethe Catharine Madsdatter Tønder, f. omkr. 1690
4.1.
Hans Christoffer Grabow
     I Brigader Buddes regiment.1
5.1.
Jesper Birch
     Kaptein.1
     Var første gang gift med en datter av rådmand Svend Skive.11
6.1.
Anna Margrethe Povelsdatter Bierch
Død omkring 1704.
     Det ble betalt for hennes begravelse den 10. sept. 1700.11
     Skifte 11 nov. 1704, Trondhjem.121848 - 662. Bygård 500, jordegods, gull 201, sølv 359..

Gift _____med

Niels Thomassen Wisløff
Død omkring 1705.
     Søn af Thomas.
     Stilling: Bytingskriver i Trondhjem13.
     Han var en halvbror av president Laurits Pedersen Brix (1634-1699). Det ble betalt for Wisløffs begravelse den 26. mar. 1705.11
     Skifte 5 mai 1705, Trondhjem.2.

[Gift 1° 11 nov. 1674 med Else Nilsdatter Muus (1 jan. 1650 - 7 dec. 1684); Gift 2° med Anna Margrethe Povelsdatter Bierch (d. omkr. 1704)].

Børn af Anna Margrethe Povelsdatter Bierch og Niels Thomassen Wisløff:

17.6.Else Nielsdatter Wisløff, f. 1685
18.6.Povel Nielsen Wisløff, f. omkr. 1688
19.6.Petter Christian Nielsen Wisløff, f. 1690
20.6.Morten Nielsen Wisløff, f. 1691
21.6.Birgitta Catharina Nielsdatter Wisløff, f. omkr. 1693
7.1.
Karen Paulsdatter Birch
Død omkring 1724.
     Skifte 11 jan. 172414,15,16Pårørende hospitalsforstander Hans Morten Sommer. Kontanter, gull, sølv mrk. Niels Mortensen - Margrethe Pedersdatter, Henning Jansen - Lisbeth Jonasdatter. 3622 - 1499 rd..

Gift 1° _____med

Hans Hagerup
Død før 170016.

Gift 2° efter 14 feb. 1700, Trondhjem17,16 med

Johan Luytkis
Født 6 dec. 1673, Trondhjem ?18.
Død 26 apr. 1751, Trondhjem ?18.
     Søn af Luytke Hays og Riborg Christensdatter.
     Stilling: Kjøbmann i Trondhjem18.
     Kjøbmann i Trondhjem, hvor han var eier av gården «Graven». Han var fattigforstander i byen, den gang et kommunalt hverv. I vicestatholder Johan Wibes karakteristikk av Trondhjems borgerskap efter bybranden 1708 heter det: Johan Lychsen (også Lüchesen) «staar sig meget vel». Seks barn, hvorav fire såvidt sees, nådde voksen alder.19

[Gift 1° omkr. 1698 med _____ (d. før 2 nov. 1698); Gift 2° eft. 14 feb. 1700 med Karen Paulsdatter Birch (d. omkr. 1724); Gift 3° 1 feb. 1724 med Anna Kathrine Krenchel (15 aug. 1693 - 25 jan. 1767)].

Børn af Karen Paulsdatter Birch og Johan Luytkis:

22.7.Riborg Cathrine Luytkis, f. omkr. 1702, d. 1777, Røros
23.7.Hans Hagerup Luytkis, f. omkr. 1704, d. 1795, Granåsen gård i Strinda

Generation 3.

8.2.
(Berette) Johanne Nielsdatter Bie
Død før 17193.

Gift 1° 3 okt. 1698, Trondhjem3 med

Johan Bondix (Bondixen?)
Død dec. 1702, Trondhjem3.
     Købmand og borger i Trondhjem.3,19
     Skifte 20 mar. 1703, TrondhjemSølv 41, 8 papir landkart, kramgods, halvpart av bygård 400, 1/32 i skipet Norske Løve 71. 2160 - 2100 rdl.20.

Gift 2° 24 mar. 1705, Trondhjem3 med

Lars Ottosen
Død 12 jun. 17323.
     Købmand i Trondhjem.3

Børn af (Berette) Johanne Nielsdatter Bie og Johan Bondix (Bondixen?):

24.8.Niels Johansen Bondix, f. omkr. 1700
25.8.Johan Johansen Bondix, f. 1701
26.8.Cathrina Johansdatter Bondix, f. omkr. 1702

Børn af (Berette) Johanne Nielsdatter Bie og Lars Ottosen:

27.8.Otto Larsen Bie, d. 1775, København.
28.8.Lorentz Bondix Bie, d. 1787, Trondhjem
9.2.
Anne Nielsdatter Bie
10.2.
Sebina Nielsdatter Bie
11.2.
Niels Nielsen Bie
Født omkring 16826.
     Skifte 1756-1758, Trondheim.21(Niels Bie, Skipper og Hustroe Margaretha Holm)..
12.2.
Karen Nielsdatter Bie

Gift 17236,21 med

Christopher Jansen Wessel
Født 28 dec. 1674, Trondhjem22.
Død 30 mai 175422.
     Søn af Jan (Johan) Wessel og Maren Schøller.
     Stilling: Sogneprest til Bjørnør..
     Nestældste Søn af Raadmand Jan Wessel. Forflyttet til Bjørnørs Sognekald i Fosens Fogderi 12de Juni 1718, i hvilket Kald han døde i sit 80de Aar den 30te Mai 1754, efterat have været Præst i 47 Aar. Hans Portrait i Oliefarve hænger endnu i Bjørnørs Hovedkirke.22

[Gift 1° 1714 med Helene Frederike Bredal (d. 26 dec. 1714); Gift 2° 1723 med Karen Nielsdatter Bie].

Børn af Karen Nielsdatter Bie og Christopher Jansen Wessel:

29.12.Johan Christopher Wessel Tordenskjold, f. 1727
30.12._____
31.12.Maren Sabine Wessel, f. omkr. 1725, d. 1809
13.2.
Else Margrethe Nielsdatter Bie
14.3.
Christian Madsen Tønder
Født omkring 16821.
     Var kaptein i marinen og deltok i slaget ved Dynekilen.1

Gift _____1med

Arche Vilnrad
15.3.
Andreas Madsen Tønder
Født omkring 16861.
     Kaptein.1

Gift _____1med

Sophia Ingeborg Juul
16.3.
Berethe Catharine Madsdatter Tønder
Født omkring 16901.

Gift _____1med

Christen Nielsen
     Skipper.1
17.6.
Else Nielsdatter Wisløff
Født 168523,13.
     Hornemann har henne som gift med Christen Wulf Molbek, rektor i Kristiansand.11

Gift _____med

Christen Wulf Molbek
     Rektor i Kristiansand.11
18.6.
Povel Nielsen Wisløff
Født omkring 168824,13.
     Ble sorenskriver i Råbyggelaget.11
19.6.
Petter Christian Nielsen Wisløff
Født 169025,13.
     Ble oberst og sjef for det Strindenske kompani.11

Gift 172426 med

Martha (Mette) Sophia Collin
Født 15 mai 170226.
Død 15 okt. 176027,26.
     Datter af Jens Hanssøn Collin og Karen Olsdatter Tønder.
     Umyndig ved broren Ole Collins skifte 16. jan. 1713.28
20.6.
Morten Nielsen Wisløff
Født 169129,13.
21.6.
Birgitta Catharina Nielsdatter Wisløff
Født omkring 169330,13.
22.7.
Riborg Cathrine Luytkis
Født omkring 170231,16.
Død 27 aug. 1777, Røros16.

Gift 30 mar. 1740, Vor Frue kirke i Trondhjem16 med

Jens Pedersen Schjelderup
Død før 1755.
     Søn af Peder Pedersen Schjelderup og Lucie Hagerup (Hage?).
     Stilling: Proviantforvalter ved Røros Verk.16.
     Er ikke nevnt i faderens skifte, hvorfor hans ægteskab må have være barnløst.
23.7.
Hans Hagerup Luytkis
Født omkring 170432,16.
Død 11 mai 1795, Granåsen gård i Strinda16, begravet 19 mai 1795, Lade kirke16.
     Stilling: Skibsmåler og tollforvalter i Trondhjem16
     I Trondhjems Overformynderprotokoll 3, p. 98, nevnes han som «Generalskibsmaaler og Controlleur». Han var eier av gården Granåsen i Strinda, hvor tre av værelserne i hovedbygningen ennu er smykket med malte veggfelter (landskap og prospekter) fra hans tid. Død på Granåsen 11. mai 1795 (begr. ved Lade kirke 19. mai s. å.). Hans Hagerup Luytkis hadde ialt femten barn. Av dem opføres her syv som nådde voksen alder.16

Gift 1° 1731, Hjemmet/Huset33,16 med

Margrethe Fredriksdatter Fabech
Død før 11 jan. 175716, begravet 11 jan. 1757, Domkirkens (Trondhjem) sogn16.
     Datter af Frederik Frederiksen Fabech og Magdalena Giertrud Krull.

Gift 2° 23 nov. 175734 med

Mette Sofie Jakobsdatter Hess
Født omkring 172634.
Død 175834, begravet 14 apr. 1758, Domkirkens sogn, Trondhjem34.

Gift 3° 7 nov. 1758, Domkirken i Trondhjem34 med

Cathrine Marie Brown
Født 1733, døbt 7 mai 1733, Domkirken i Trondhjem34.
Død 3 nov. 1808, Granåsen gård i Strinda34.
     Datter af James Brown og Kirsten Thaysen.

Børn af Hans Hagerup Luytkis og Margrethe Fredriksdatter Fabech:

32.23.Johan Luytkis, f. omkr. 1731, Trondhjem, d. 1822, Trondhjem
33.23.Nicolai Nissen Luytkis, f. 1734, d. 1767, Kristiansund N.
34.23.Hartvig Huitfeldt Luytkis, f. 1736, d. 1826, Molde
35.23.Karen Magdalene Luytkis, f. 1741, d. 1820, Trondhjem
36.23.Hans Hagerup Luytkis, f. 1744, d. 1834, Stavanger
37.23.Eiler Kaasbøl Luytkis, f. 1746, Trondhjem

Børn af Hans Hagerup Luytkis og Cathrine Marie Brown:

38.23.Jacob Luytkis, f. 1764, Trondhjem, d. 1817, Danmark

Generation 4.

24.8.
Niels Johansen Bondix
Født omkring 170035.
25.8.
Johan Johansen Bondix
Født 170135.

Gift 174636 med

Helvig Hansdatter Schultz
Født omkring 171037.
     Datter af Hans Schultz og Anna Larsdatter Rasch.
26.8.
Cathrina Johansdatter Bondix
Født omkring nov. 170235.
27.8.
Otto Larsen Bie
Døbt 2 apr. 1707, Trondhjem38.
Død 25 mar. 1775, Nicolaj kirke, København.38.
     Købmand og Stadskaptajn i Trondhjem, kar. Kapt. i Infanteriet 24.2.1751, Factor ved de danske fabrikerede Silke og Uldne Varers Forhandling 22.1.1759. Han brugte gerne Pennen baade til Poesi og Prosa ved Lejligheder som Bryllup og Begravelse, med ogsaa om kommercielle Forhold.38
     I registret til Trondhjems Skifteprotokoll 11b (1735-36) er nevnt «enn Forretning for Otto Lauritzen Bie [besvangret? Ingebore Elisabeth Schennerlin]».

Gift _____7med

Gertrud Larsdatter Ross
Født omkring 170039,40.
Død 14 mar. 1784, Gaarden Hoff, Ørkedalen ved Trondhjem.38.
     Datter af Lars Larsen Ross og Karen Andersdatter.
     Ugift ved faderens skifte 4. juli 1719.41

Børn af Otto Larsen Bie og Gertrud Larsdatter Ross:

39.27.Lauritz Bie, f. omkr. 1728, d. 1773, Trondheim.
40.27.Jacob Christian Bie
41.27.Ole Bie, f. 1733, Trondhjem, d. 1805, Frederiksnagore
28.8.
Lorentz Bondix Bie
Døbt 6 mai 1713, Trondhjem38.
Død 10 jan. 1787, Trondhjem38.
     Købmand og Factor i Trondhjem og en af Byens "Tolv Mænd". Efterslægt i Danmark.38

Gift 19 mar. 1744, Trondhjem38 med

Karen Kierstine (Katarina) Hoff
Døbt 30 dec. 1706, Trondhjem42.
Død 14 nov. 1805, Trondhjem42.
     Datter af Simon Simonsen Hoff og Birgitte Lauritsdatter Brix.
29.12.
Johan Christopher Wessel Tordenskjold
Født 4 jul. 172743.
     Adlet Tordenskjold 21 AUG 1761.
30.12.
___________
     En datter død som barn.43
31.12.
Maren Sabine Wessel
Født omkring 172543.
Død 14 jul. 180944,43.
     År 1801 er Maren Sebina Støren, 75 år gl. og bosat sammen med sønnen Peter Casper Støren hos Henrich Sommerschield, hennes svigersønn, på gården «Moxnæs Syd» i Størdalen.

Gift 174743 med

Johan Støren
Født 15 jan. 1715, Mensalgaard? i Størens Præstegjeld43.
Død 19 apr. 179243.
     Der Aaret forud 1746 var bleven udnævnt til personel Capellan hos hendes [hustruen] Fader med Succession til Kaldet. Svigersønnen var født den 15de Jan. 1715 af Bonde-Forældre paa en Mensalgaard i Størens Præstegjeld i Guldalen, efter hvilken Fødebygd Sønnen havde antaget Navnet Støren. Han døde som Provst og Sogneprest til Størdalen i sit 78de Aar den 19de April 1792, efterat have været Præst i 46 Aar.43

Børn af Maren Sabine Wessel og Johan Støren:

42.31.Peter Casper Støren, f. omkr. 1752
43.31.Karen Margrethe Støren, f. omkr. 1755
32.23.
Johan Luytkis
Født omkring 1731, Trondhjem34.
Død 6 mai 1822, Trondhjem45,34.
     Stilling: Tiendeskriver i Trondhjem34

Gift 1° 18 feb. 1758, Bakke sogn, Trondhjem34 med

Dorthea Elisabeth Stockman
Død 1764, Trondhjem ?34.

Gift 2° 14 jan. 1767, Vor Frue kirke i Trondhjem34 med

Else Bolette Hess
Født omkring 1733.
Død 28 nov. 1808, Trondhjem ?46,34.

Børn af Johan Luytkis og Dorthea Elisabeth Stockman:

44.32.Elisabeth Juditte Luytkis, f. 1761, d. 1818, Trondhjem
45.32.Karen Dorthea Luytkis, f. 1763, d. 1845, Trondhjem

Børn af Johan Luytkis og Else Bolette Hess:

46.32.Hans Hagerup Luytkis, f. 1768, Trondhjem, d. 1824
33.23.
Nicolai Nissen Luytkis
Født 1734, døbt 13 jul. 1734, Vor Frue kirke i Trondhjem47.
Død 23 jan. 1767, Kristiansund N.48
     Død i Kristiansund N. 23. jan. 1767 på reise til København.47.
     Stilling: Borger og skibsfører i Trondhjem

Gift 23 jan. 1766, Vor Frue kirke i Trondhjem47 med

Mette Margrethe Dons
Født 1726, Trondhjem47.
Død 5 mai 1816, Trondhjem47.
     Datter af Cornelius Pedersen Dons og Abel (Anne?) Cathrine Buchhoff.

[Gift 1° 27 nov. 1759 med Michael Olsen Bech (1727 - 3 jun. 1764); Gift 2° 23 jan. 1766 med Nicolai Nissen Luytkis (1734 - 23 jan. 1767); Gift 3° 6 sep. 1768 med Hans Ulrich Storch (1721 - 15 aug. 1773)].

Børn af Nicolai Nissen Luytkis og Mette Margrethe Dons:

47.33.Michael Nissen Luytkis, f. 1766, Trondhjem, d. 1827, Skogn
34.23.
Hartvig Huitfeldt Luytkis
Født 1736, døbt 22 mai 1736, Domkirken i Trondhjem49.
Død 17 jul. 1826, Molde49.
     Stilling: Tollbetjent49
     Hans ekteskap med Marie Hysing var visstnok barnløst.49

Gift _____49med

Marie Hysing
Død 3 sep. 180749.
     Hennes ekteskap med Luytkis var visstnok barnløst49
35.23.
Karen Magdalene Luytkis
Født 1741, døbt 9 mar. 1741, Domkirken i Trondhjem49.
Død 30 okt. 1820, Trondhjem49.

Gift 23 jan. 1760, Domkirken i Trondhjem49 med

Knud Jacobsøn Thode
Født 15 sep. 1734, Trondhjem49.
Død 24 feb. 1773, I et skibsforlis utenfor Hitra50,49.
     Søn af Jacob Hansen Thode og Hermichen Wessel-Brown.
     Stilling: Overauditør og vice-mønsterskriver49.

Børn af Karen Magdalene Luytkis og Knud Jacobsøn Thode:

48.35.Hermichen Margrethe Thode, f. 1760, d. 1799
36.23.
Hans Hagerup Luytkis
Født 1744, døbt 2 mai 1744, Domkirken i Trondhjem49.
Død 2 okt. 1834, Stavanger49.
     Stilling: Tollbetjent49

Gift 177449 med

Kristiane Wittrup Winther
Født omkring 1749.
Død 12 apr. 182951,49.

Børn af Hans Hagerup Luytkis og Kristiane Wittrup Winther:

49.36.Margrethe Karine Luytkis
37.23.
Eiler Kaasbøl Luytkis
Født 2 jan. 1746, Trondhjem49, døbt 8 jan. 1746, Domkirken i Trondhjem49.
     Student fra Trondhjem 1764; visstnok død i ung alder.49
38.23.
Jacob Luytkis
Født 2 mar. 1764, Trondhjem52, døbt 16 mar. 1764, Domkirken i Trondhjem52.
Død 24 feb. 1817, Randers, Danmark52.
     I autobiografiske optegnelser forteller han at han gikk til sjøs som førstereisgutt bare 10 år gl. i 1774. Efter å ha tatt styrmannsexamen i Trondhjem i 1782 og uttjent sin verneplikt, reiste han som skipper for forskjellige redere i Trondhjem og København. Fra 1810 til 1814 var han i tjeneste som skibsfører for Provideringskommissionen i Norge og var da i den utsatte kornfarten mellem Jylland og Norge. For tapper og uforferdet optreden ved en bestemt leilighet i denne farten blev han i 1812 Danebrogsmann. Efter å ha sluttet på sjøen, blev han tollbetjent i Randers, og i denne stilling var han til sin død.52
     Gjennem sønnen, kjøbmann i Aalborg, Otto Laurberg Luytkis, blev han stamfar for den nulevende danske gren av slekten. Jfr. C. Klitgaard, 1 c. s. 262 flg.52

Gift 11 apr. 1794, København52 med

Anne Marie Laurberg
Født 1773, døbt 26 mar. 1773, Estvad, Jylland52.
Død 8 okt. 1829, Randers52.
     Datter af Laurberg.

Børn af Jacob Luytkis og Anne Marie Laurberg:

50.38.Otto Laurberg Luytkis, f. 1816, Randers, d. 1891, Aalborg

Generation 5.

39.27.
Lauritz Bie
Født omkring 1728.
Død 13 jan. 1773, Trondheim.53.
     Avsked som prlnt av inf. 26. april 1758. Informator for gen. Frølichs datterbarn.

Gift 8 nov. 176753 med

Elen Marie Schjelderup
Født 12 feb. 175153.
Død 26 dec. 182953.
     Datter af Richard Nicolai Schjelderup og Aarsille Marie Junghans.

[Gift 1° 8 nov. 1767 med Lauritz Bie (omkr. 1728 - 13 jan. 1773); Gift 2° 1780 med Hans Thür Moller (d. 28 aug. 1811)].
40.27.
Jacob Christian Bie
41.27.
Ole Bie
Født 7 feb. 1733, Trondhjem7.
Død 18 mai 1805, Frederiksnagore.
     Oberst, Justitsraad og Resident i Frederiksnagor.7
     Ole Bie døde i Frederiksnagore, en dansk smaakoloni (loge) 1755-1845 i Bengalen, hvor han fungerede som Chef og Direktør (1772-72; 1776-85; 1788-97; 1799-1805) med slut rang af Oberst. Den lutherske Kirke i Serampur byggedes under Ole Bie's Auspicier.

Gift 1° efter 1757, Trondhjem7 med

Wendela Elisabeth Panck
Født 1732, Trondhjem7.
Død 17817, begravet 4 aug. 1781, Trankebar7.
     Datter af Paul Krisk Panck og Karen Werming (Wemming?).
     Yngste datter.54

[Gift 1° 24 jul. 1748 med Henrik Corfitz Brochmand; Gift 2° eft. 1757 med Ole Bie (7 feb. 1733 - 18 mai 1805)].

Gift 2° _____55med

Cecilie Marie Elisabeth Bagge
Født 27 mai 1765, København7.
Død 29 apr. 1848, København7.
     Husholderske (i Frederiksnagore?) til Ole Bie

[Gift 1° med Ole Bie (7 feb. 1733 - 18 mai 1805); Gift 2° med Paul Schouw; Gift 3° 19 feb. 1813 med H. C. F. Schumacher].

Børn af Ole Bie og Wendela Elisabeth Panck:

51.41.Caroline Mathilde Bie, f. 1766, Trankebar, d. 1812, Calcutta
52.41.Juliane Therese Bie, f. 1767, Trankebar
53.41.Povl Otto Bie, f. 1767, Trankebar, d. 1789, Fredriksnagor
54.41.Carolus Christian Bie, f. 1769, Trankebar, d. 1773, Trankebar

Børn af Ole Bie og Cecilie Marie Elisabeth Bagge:

55.41.Charlotte Bie, f. 1787
56.41.Christian Bie, f. 1788, Frederiksnagore, d. 1802, Frederiksnagore
42.31.
Peter Casper Støren
Født omkring 175256.
     Betegnes år 1801 «student» - (evighedsstudent ;-)
43.31.
Karen Margrethe Støren
Født omkring 175557.

Gift _____med

Henrich Sommerschield
Født omkring 173958.
     Søn af Wincentz Henrich Sommerschield og Anna Marie Brun.
     ! GÆT - sønn av Wincentz Sommerschield !
     Henrich Sommerschield er år 1801 «major ved skiløber corpset» bosatt på gården «Moxnæs Syd» i Størdalen. Han er gift med Karen Støren og sammen har de i 1801 barnene Johan, Vincentz og Lorentz samt Henrichs brodersønn Johan Christopher Sommerschield og Henrichs søster Anna Henricha Sommerschield. Afskediget under officer Johannes Ving, 61 år, er lærer for børnene.59

Børn af Karen Margrethe Støren og Henrich Sommerschield:

57.43.Johan Støren Sommerschield, f. omkr. 1789
58.43.Vincentz Henrich Sommerschield, f. omkr. 1790
59.43.Lorentz Christopher Sommerschield, f. omkr. 1795
44.32.
Elisabeth Juditte Luytkis
Født 176134.
Død 2 aug. 1818, Trondhjem34.

Gift 6 mar. 1788, Trondhjem34 med

Ole Frederik Paasche
Død 29 dec. 1813, Trondhjem34.
     Stilling: Lærer ved Trondhjems Borgerlige Realskole, senere stiftsrevisor.34.

Børn af Elisabeth Juditte Luytkis og Ole Frederik Paasche:

60.44._____
61.44._____
62.44._____
63.44._____
64.44._____
65.44._____
45.32.
Karen Dorthea Luytkis
Født 1763, døbt 19 jun. 1763, Domkirken i Trondhjem34.
Død 1 jan. 1845, Trondhjem34.

Gift 1° 29 apr. 1784, Vor Frue kirke i Trondhjem34 med

Christian Hansen
Født 1763, døbt 12 mar. 1763, Domkirken i Trondhjem34.
     Stilling: Skomakermester i Trondhjem34.
     Ekteskapet med Karen Luytkis opløst.34

Gift 2° 21 mar. 179334 med

Frederik Cornelius Brostrup
Født 7 apr. 1760, København34.
Død 22 feb. 1802, Trondhjem34.
     Stilling: Feltskjær..
     Død i Trondhjem 22. febr. 1802 som regimentsfeltskjær ved 1. Trondhjemske Infanteri-Regiment og garnisonsfeltskjær ved festningsanleggene.34
46.32.
Hans Hagerup Luytkis
Født 8 aug. 1768, Trondhjem34.
Død 18 jun. 182434.
     Dimittert fra fødebyens [Trondhjem] katedralskole blev han student 1786 og studerte efter å være blitt cand. philos. visstnok jus; han benevnes exam. juris. Senere var han lærer i matematikk ved Trondhjems Katedralskole og ved den Borgerlige Realskole i samme by. Samtidig var han redaktør av Trondhjems Adressecontoirs Efterretninger, eller Trondhjemske Tidende som avisen het i denne perioden; Adresseprivilegiet var tillagt den Borgerlige Realskole. Han var ugift.34
47.33.
Michael Nissen Luytkis
Født 6 nov. 1766, Trondhjem47.
Død 2 jan. 1827, Skogn47.
     Student fra Trondhjem katedralskole 1786, exam. philos. 1787 og cand. theol. 1791, samtl. examina med laud. Efter først å ha vært famulus og lærer hos biskop Schønheyder i Trondhjem, blev han 1793 resid. kap. til Nærø og ved delingen av dette prestegjeld 1797 sogneprest til Kolvereid, konstituertes 1799 og utnevntes 1817 til prost i Namdalen prosti. Forflyttedes 1824 som sogneprest til Skogn; i dette embede døde han 2. jan. 1827. Som representant for Nordre Trondhjems Amt møtte han på Stortinget 1818 hvor han var meget benyttet i komitéarbeidet og bl.a. medlem av Stortingets deputasjon ved Carl Johans kroning i Stockholm samme år.47

Gift 1° 25 okt. 1792, Vor Frue kirke i Trondhjem47 med

Johanna Bech
Født 1762, Trondhjem47.
Død 6 feb. 1798, Kolvereid prestegård47.
     Datter af Ole Olsen Bech og Alette Dons.

Gift 2° 7 okt. 179847 med

Kristiane Schjerving
Født 15 jul. 1761, Trondhjem47.
Død 28 mar. 1837, Trondhjem47.
     Datter af Nils Schjerving og Maren Fyhn.

Børn af Michael Nissen Luytkis og Johanna Bech:

66.47.Mette Margrethe (Grethe) Luytkis, f. 1793, d. 1870, Fagerheim på Ringerike
67.47.Nicoline Johanne Luytkis, f. 1796, Kolvereid, d. 1886, Eiendommen Fagerheim i Ringerike
68.47.Johan Christian Luytkis, f. 1798, Kolvereid, d. 1881, Våler
48.35.
Hermichen Margrethe Thode
Født 176060.
Død 179960.

Gift 3 sep. 177960 med

Nicolay Petersen Schmidt
Født 8 apr. 1750, Flensburg.60.
Død 18 okt. 181360.
     Søn af Peter Petersen Schmidt og Adelheid Christiansen.
     Kom som ung commis i 1765 til kancelliraad Henrich Lysholm i Trondhjem og var knyttet til dette hus indtil han i 1772 begyndte egen forretningsvirksomhet, først i fællesskap med broren Peter og senere selvstændig. Erholdt borgerskap som kjøbmand i Trondhjem 2. dec. 1776.60
     Nicolay Schmidt kjøpte i 1782 paa auktionen efter sin hustrus farmor, stiftsprovstinde Hermichen Thode, f. Wessel-Brown, raadmand Jan Wessels familiebibel, som efter Schmidt har tilhørt hans kognatiske descendens, familien Klingenberg.61
     Efterslegt.

[Gift 1° 3 sep. 1779 med Hermichen Margrethe Thode (1760 - 1799); Gift 2° 4 nov. 1799 med Caroline Mathilde Fasting (1766 - 1818)].
49.36.
Margrethe Karine Luytkis
Døbt 28 okt. 177449.
50.38.
Otto Laurberg Luytkis
Født 19 apr. 1816, Randers52.
Død 11 jan. 1891, Aalborg52.
     Stilling: Kjøbmann i Aalborg52

Gift _____med

Agnes Camilla Boch

Generation 6.

51.41.
Caroline Mathilde Bie
Født 9 sep. 1766, Trankebar7.
Død 2 sep. 1812, Calcutta7.

Gift 1° 22 jan. 1779, Calcutta7 med

John Carmichael
Født 1749, Edinburgh7.
Død 19 okt. 1781, Lille, Frankrig (France)7.
     Ansat i engelsk-ostindisk Coy, Skriver 1769, Intendant ved de engelske Tropper 1773, Factor ved Handlen 1776, junior merchant 1779 (Bengal Post and Present, vol. V., pag. 147). Død i Lille, Frankrig, paa Rejse til Skotland (Archives Communal de Lille i Paroisse St. Cathrine).7

Gift 2° 8 nov. 1784, Calcutta7 med

Frederik Schaffalitzky de Muckadell
Født 26 okt. 17557.
Død 9 aug. 1814, København7.
     Friherre. Premierløjtnant, Kammerjunker, Konsul, sidst Resident i Patua.

Børn af Caroline Mathilde Bie og Frederik Schaffalitzky de Muckadell:

69.51.Aquarius Wilhelm Schaffalitzky de Muckadell, f. 1785, d. 1820
52.41.
Juliane Therese Bie
Født 2 okt. 1767, Trankebar7.

Gift 9 mar. 1782, Frederiksnagor7 med

William Morley
     Engelsk Handelsmand og Skibsreder i Frederiksnagor.7

Børn af Juliane Therese Bie og William Morley:

70.52._____
53.41.
Povl Otto Bie
Født 1767-1768, Trankebar7.
Død 26 feb. 1789, Fredriksnagor7.
     Volontær ved Raadet i Frederiksnagor. Død af Smaakopper 26. feb. 1789.
54.41.
Carolus Christian Bie
Født feb. 1769, Trankebar54.
Død 7 apr. 1773, Trankebar7.
     Ole og Wendela fik en søn febr. 1769 (muligvis Paul Otto Bie).54
55.41.
Charlotte Bie
Født 178762.

Gift aug. 1820, Rimeligvis gift Aug. 1820 (published in April 1821s issue of The Asiatic Journal). med

J. Francis Kairongoin
56.41.
Christian Bie
Født 18 nov. 1788, Frederiksnagore62.
Død 15 feb. 1802, Frederiksnagore62.
57.43.
Johan Støren Sommerschield
Født omkring 178963.
58.43.
Vincentz Henrich Sommerschield
Født omkring 179064.
59.43.
Lorentz Christopher Sommerschield
Født omkring 179565.
60.44.
___________
61.44.
___________
62.44.
___________
63.44.
___________
64.44.
___________
65.44.
___________
66.47.
Mette Margrethe (Grethe) Luytkis
Født 1793, døbt 14 aug. 1793, Kolvereid47.
Død 20 aug. 1870, Fagerheim på Ringerike66,47.
     Stilling: Guvernante
     I flere år guvernante, bl.a. hos svogeren prost Eckhoff47
67.47.
Nicoline Johanne Luytkis
Født 12 sep. 1796, Kolvereid47.
Død 12 mar. 1886, Eiendommen Fagerheim i Ringerike47.

Gift 13 feb. 1821, Kolvereid47 med

Christian Martin Eckhoff
Født 20 nov. 1792, Rudstad på Toten47.
Død 16 mai 1846, Norderhov ?49.
     Søn af Ernst Fredrik Eckhoff og Hedevig Bergh.
     Eckhoff blev cand. theol. med laud 1819 og samme år utnevnt til sogneprest i Nærø og i 1826 prost i Namdalens prosti. Han blev i 1827 forflyttet til Bynesset, hvor han i 1829 blev prost i Dalernes prosti; utnevntes 10. jan. 1832 til sogneprest i Våler og 14. juli 1842 til Norderhov; i dette embede døde han 16. mai 1846. Fra prost C.M.Eckhoff og hustru Nicoline Luytkis nedstammer den ene av familiene Eckhoffs nulevende mannlige hovedgrener.49
68.47.
Johan Christian Luytkis
Født 28 jan. 1798, Kolvereid49.
Død 21 mai 1881, Lunder (gård?) i Svindal sogn, Våler49.
     Stilling: Gårdbruker, føderådsmann
     Gårdbruker på Lunder i Svindal sogn, Våler, hvor han døde som føderådsmann 21. mai 1881, vel 83 år gl. Fra hans ekteskap med Maren Gislesdatter fra Våler nedstammer slektens nulevende mannslinje i Norge; den har mest vært knyttet til Østlandet.49

Gift _____49med

Maren Gislesdatter
Født _____, Våler ?.

Generation 7.

69.51.
Aquarius Wilhelm Schaffalitzky de Muckadell
Født 1785.
Død 1820.
     Friherre.

Gift _____med

Francis Ranken

Børn af Aquarius Wilhelm Schaffalitzky de Muckadell og Francis Ranken:

71.69.Francis Wilhelmine Schaffalitzky de Muckadell, f. 1820, d. 1900
70.52.
___________

Gift _____med

Jacob Krefting
Født 17577.
Død 18287.
     Dansk Guvernør i Bengalen

Generation 8.

71.69.
Francis Wilhelmine Schaffalitzky de Muckadell
Født 18207.
Død 19007.

Gift _____med

Trevor John Chicelo Plowden
Født 18097.
Død 18997.

Børn af Francis Wilhelmine Schaffalitzky de Muckadell og Trevor John Chicelo Plowden:

72.71._____

Generation 9.

72.71.
___________

Gift _____med

William Grey
Født 18187.
Død 18787.

Børn af _____ og William Grey:

73.72._____

Generation 10.

73.72.
___________

Børn af _____ og _____:

74.73.Anthony Eden

Generation 11.

74.73.
Anthony Eden
     Engelsk udenrigsminister

Kilder og Noter
1Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 39
2Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 42. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
3Lorentz Bie: Stamtavle over den Norsk-Danske slægt Bie. (København 1947), s. 13
4Henry Berg: Trondheim før Cicignon (1951), s. 222 (grd. nr. 134)
5P.H.T. 1 rk. 2 bd., s. 47
6Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 310. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
7Lorentz Bie: Stamtavle over den Norsk-Danske slægt Bie. (København 1947)
8Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 101
9ca. 77 År gl.
10Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 20, 39
11Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 54
12Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 41. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
13Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 41, 42. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
14Iflg. NST 13, s.126 begyndte skifte efter henne i T.hjem 11. feb. 1724.
15Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9)., s. 80. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
16Olaus Schmidt: Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse., s. 126. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951): 121-131
17Trolovet i Domkirken Trondhjem 14. febr. 1700
18Olaus Schmidt: Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse., s. 125. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951): 121-131
19Olaus Schmidt: Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse., s. 125-126. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951): 121-131
20Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 232. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
21Trondhjems Skifteprotokoll 16 (1756-58).
22Bernt Moe (utgiver): "Efterretninger om Peter Tordenskjold og hans Slægt" i Tidskrift for den norske Personalhistorie, første række. (Chria. 1840-46), s. 113
2319 år gl. 11. nov. 1704, 19 år gl. 5. maj 1705.
2416 år gl. 11. nov. 1704, 17 år gl. 5. maj 1705.
2514 år gl. 11. nov. 1704, 14 år gl. 5. maj 1705.
26Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 157
27Døde i tuberkulose.
28Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7).. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
2913 år gl. 11. nov. 1704, 13 år gl. 5. maj 1705.
3011 år gl. 11. nov. 1704, 12 år gl. 5. maj 1705.
3121 år gl. ved morens skifte 11. jan. 1724.
3219 år gl. ved morens skifte 11. jan. 1724.
3330. juli betalt til Vor Frue kirke i Trondhjem for vielse i huset av «Hans Hagerup Løckesen».
34Olaus Schmidt: Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse., s. 127. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951): 121-131
35Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
36Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 61. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
37Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9).. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
38Lorentz Bie: Stamtavle over den Norsk-Danske slægt Bie. (København 1947), s. 14
398 år gl. 2. jan. 1709.
40Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 55. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
41Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 309. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
42Lorentz Bie: Stamtavle over den Norsk-Danske slægt Bie. (København 1947), s. 15
43Bernt Moe (utgiver): "Efterretninger om Peter Tordenskjold og hans Slægt" i Tidskrift for den norske Personalhistorie, første række. (Chria. 1840-46)
4484 Aar gammel
45Nær 92 år gl.
4675 år gl.
47Olaus Schmidt: Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse., s. 128. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951): 121-131
48Død på reise til København.
49Olaus Schmidt: Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse., s. 129. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951): 121-131
50Død under en enbedsreise ved forlis utenfor Hitra
51Død 80 år gl.
52Olaus Schmidt: Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse., s. 130. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951): 121-131
53Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
54Kay Larsen: Guvernører, residenter, kommandanter og chefer - samt enkelte andre fremstrædende personer i de tidligere danske tropekolonier. (Kbh. 1940)
55!!!! UDEN FOR ÆGTESKAB !!!!
5649 år gl. ved FT 1801.
5746 år gl. ved FT 1801.
5862 år gl. ved FT 1801.
59Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
60Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 22. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
61Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 22-23. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
62Lorentz Bie: Stamtavle over den Norsk-Danske slægt Bie. (København 1947), s. 18
6312 år gl. ved FT 1801.
6411 år gl. ved FT 1801.
656 år gl. ved FT 1801.
66Død ugift