© 2001 Simon Ellefsen

Bie

Opdateret 21 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Christen

Børn af Christen og _____:

2.1.Søren Christensen Bhie, d. 1640
3.1.Adser Christenssøn Bie
4.1.Anders (Adtzer) Bie, f. omkr. 1590

Generation 2.

2.1.
Søren Christensen Bhie
Død 16401.
     Præst 1602 til Ingstrup.1
     Hadde 8 Sønner og 6 Døttre, som alle fik Præster. Jeg [Giessing] veed kun 3.1

Gift _____1med

Kirsten Holm
     Datter af Jacob Jensen Holm og Else Pedersdatter.
3.1.
Adser Christenssøn Bie
     Magister. Præst til Bierregrav, Aalum og Tanum i Viborg Stift.2

Gift _____med

Karen Povelsdatter Schandorph
     Datter af Schandorph.

Børn af Adser Christenssøn Bie og Karen Povelsdatter Schandorph:

5.3.Povel Adserssøn Bie, f. 1615, Jylland, d. 1644
4.1.
Anders (Adtzer) Bie
Født omkring 15903.
     Stilling: Skibsreder.3
     Ejer af Gaardene Ydre Bie og Øvre Bie.3
     Han er kanske identisk med sognepræst til Bierregrav, Aalum og Tanum i Viborg Stift, Adser Christianssøn Bie gift med Karen Povelsdtr. Schandorph. Adser Christianssøn Bie er igen sikkert bror til Søren Christensen Bhie, præst til Ingstrup.

Børn af Anders (Adtzer) Bie og _____:

6.4.(Emanuel?) Niels Adtzersen Bhij, f. omkr. 1620, d. før 1682

Generation 3.

5.3.
Povel Adserssøn Bie
Født 1615, Jylland2.
Død 21 mar. 16442.
     Hører ved Kjøbenhavns Skole. Sognepræst til Kverrestad og Smedstorp i Lunds Stift.2

Gift 26 jun. 1642, Lund, Skåne med

Birgitte Ludvigsdatter Munthe
Født omkring 1620, Lund.
     Datter af Ludvig Ludvigssøn Munthe og Sophia Hansdatter.
     Birrithe Munthe, gift 1642 med Poul Bie (Melissus).4

[Gift 1° 26 jun. 1642 med Povel Adserssøn Bie (1615 - 21 mar. 1644); Gift 2° 1645 med Isac Pederssøn (d. 1655); Gift 3° med Niels Povelssøn Prael (6 mar. 1625 - 1685)].
6.4.
(Emanuel?) Niels Adtzersen Bhij
Født omkring 1620.
Død før 16825.
     Han er kanske søn af sognepræst til Bierregrav, Aalum og Tanum i Viborg Stift, Adser Christianssøn Bie og Karen Povelsdtr. Schandorph.
     Han kaldes Emanuel Niels Adtzersen Bhj i Lorentz Bie's bog om slægten.5
     Har antagelig været Skipper eller Reder, da han i gensidigt Testamente 1.10.1673 med sin 2den Hustru omtaler "udstaaet Søskade" (Norske Registre 1674-1680, No. 36, pag. 26 i Rigsarkivet). 3.5.1680 Overformynder i Trondhjem. Han førte et Bomærke uden Hjælm og hvori en Bie (A.W.Rasch, Statsarkivet, Oslo). Død før 1682.5
     3/5 1660 blev Morten Lauritzen rådmann og avløst av Nils Adsersen Bhij. Han bekostet nærværende bok [Overformynderprotokoll for Trondhjem.] Fra 6/9 1669 var Bhij og Peder Erlandsen overformyndere.6
     10/2 1660, død Anders gullsmed, E. Inger Hansdatter i svogerens Niels Adsersen (Bhij)'s nærvær, ...7
     17/10 1676, død Hans Rasmussen contrafeyer, sønn Jacob 12 år, arv 649 Rd., verge Niels Adsersen, forsikret i gården hos B.m. Andreas [Tønder] og Sidsel Jacobsdatter i Stjørdal.8
     26/6 1688, hos Niels Nielsen Bie efter afdøde Johanna, sal. Niels Adtzersens. Brorbarn Anders Andersen Heise og hans søster Karen A.9

Gift 1° _____3med

_____

Gift 2° 16475 med

Johanna Andersdatter
Død omkring 168810,5.
     Datter af Anders.
     17. januar 1682 pantsetter Johanne [Andersdatter] sal: Niels Adtzersen Bie's sin grunn og plass i Krambugata imellom byskriver sr. Lauridz Rasch's nå iboende gård (nr. 132) på den ene og sal: borgermester Anders Helkands plass (nr. 135) på den annen side.11
     Skifte 26 jun. 1688, Trondhjem.Brorbarn Anders Andersen Heise og hans søster Karen Andersdatter. 971 - 971 Rd.10.

Børn af (Emanuel?) Niels Adtzersen Bhij og _____:

7.6.Niels Nielsen Bie, f. før 1647, d. omkr. 1688

Generation 4.

7.6.
Niels Nielsen Bie
Født før 16475.
Død omkring 1688.
     Købmand i Trondhjem.5
     Skifte 20 jul. 1688Avdøde Niels Nielsen Bie. Enken Sebina Grobe [v. Graboe?] hvis verbror var Niels Thomesen Wisløf. 13760 - 9696 Rd., samt uvisse 1095, derav kramgods, gård 700, 5 7/10 parter i Røros kobberverk, 24 sider.12.

Gift _____3,12med

Sebina Grobow
Død 7 feb. 1719, Stenkær5.
     Datter af Jochum (Joachim) C. von Grabow og Birgitte Olsdatter Børting.
     20. april 1701 pantsetter Sabina sl: Niels Nielsen Bie's sin gård beliggende til Søndre gate mellom Lisbet sal: Laurs Raschis på søndre og Johan Mølmands hauge på nordre side.11
     Anne Sebina Bie opgav at være i Slegt med Jochum Ernst von Graboe. Hendes Morfaders Broder var Capitain i Kongens Tieniste og Stamme-Faderen, kommen fra Dannemarch, havde 2de Brödre, en General-Major, og en anden Oberst. Kunde vel have Documenter, men vidste icke hastig at finde dem.13
     Hendes "verbror" var Niels Thomesen Wisløf, hvorfor det må antages at hun er bror til kaptein J.C. von Grabow gift med Niels Wisløfs svigermor.12,13

Børn af Niels Nielsen Bie og Sebina Grobow:

8.7.(Berette) Johanne Nielsdatter Bie, d. før 1719
9.7.Anne Nielsdatter Bie
10.7.Sebina Nielsdatter Bie
11.7.Niels Nielsen Bie, f. omkr. 1682
12.7.Karen Nielsdatter Bie
13.7.Else Margrethe Nielsdatter Bie

Generation 5.

8.7.
(Berette) Johanne Nielsdatter Bie
Død før 17195.

Gift 1° 3 okt. 1698, Trondhjem5 med

Johan Bondix (Bondixen?)
Død dec. 1702, Trondhjem5.
     Købmand og borger i Trondhjem.5,13
     Skifte 20 mar. 1703, TrondhjemSølv 41, 8 papir landkart, kramgods, halvpart av bygård 400, 1/32 i skipet Norske Løve 71. 2160 - 2100 rdl.14.

Gift 2° 24 mar. 1705, Trondhjem5 med

Lars Ottosen
Død 12 jun. 17325.
     Købmand i Trondhjem.5

Børn af (Berette) Johanne Nielsdatter Bie og Johan Bondix (Bondixen?):

14.8.Niels Johansen Bondix, f. omkr. 1700
15.8.Johan Johansen Bondix, f. 1701
16.8.Cathrina Johansdatter Bondix, f. omkr. 1702

Børn af (Berette) Johanne Nielsdatter Bie og Lars Ottosen:

17.8.Otto Larsen Bie, d. 1775, København.
18.8.Lorentz Bondix Bie, d. 1787, Trondhjem
9.7.
Anne Nielsdatter Bie
10.7.
Sebina Nielsdatter Bie
11.7.
Niels Nielsen Bie
Født omkring 168212.
     Skifte 1756-1758, Trondheim.15(Niels Bie, Skipper og Hustroe Margaretha Holm)..
12.7.
Karen Nielsdatter Bie

Gift 172312,15 med

Christopher Jansen Wessel
Født 28 dec. 1674, Trondhjem16.
Død 30 mai 175416.
     Søn af Jan (Johan) Wessel og Maren Schøller.
     Stilling: Sogneprest til Bjørnør..
     Nestældste Søn af Raadmand Jan Wessel. Forflyttet til Bjørnørs Sognekald i Fosens Fogderi 12de Juni 1718, i hvilket Kald han døde i sit 80de Aar den 30te Mai 1754, efterat have været Præst i 47 Aar. Hans Portrait i Oliefarve hænger endnu i Bjørnørs Hovedkirke.16

[Gift 1° 1714 med Helene Frederike Bredal (d. 26 dec. 1714); Gift 2° 1723 med Karen Nielsdatter Bie].

Børn af Karen Nielsdatter Bie og Christopher Jansen Wessel:

19.12.Johan Christopher Wessel Tordenskjold, f. 1727
20.12._____
21.12.Maren Sabine Wessel, f. omkr. 1725, d. 1809
13.7.
Else Margrethe Nielsdatter Bie

Generation 6.

14.8.
Niels Johansen Bondix
Født omkring 170017.
15.8.
Johan Johansen Bondix
Født 170117.

Gift 174618 med

Helvig Hansdatter Schultz
Født omkring 171019.
     Datter af Hans Schultz og Anna Larsdatter Rasch.
16.8.
Cathrina Johansdatter Bondix
Født omkring nov. 170217.
17.8.
Otto Larsen Bie
Døbt 2 apr. 1707, Trondhjem20.
Død 25 mar. 1775, Nicolaj kirke, København.20.
     Købmand og Stadskaptajn i Trondhjem, kar. Kapt. i Infanteriet 24.2.1751, Factor ved de danske fabrikerede Silke og Uldne Varers Forhandling 22.1.1759. Han brugte gerne Pennen baade til Poesi og Prosa ved Lejligheder som Bryllup og Begravelse, med ogsaa om kommercielle Forhold.20
     I registret til Trondhjems Skifteprotokoll 11b (1735-36) er nevnt «enn Forretning for Otto Lauritzen Bie [besvangret? Ingebore Elisabeth Schennerlin]».

Gift _____3med

Gertrud Larsdatter Ross
Født omkring 170021,22.
Død 14 mar. 1784, Gaarden Hoff, Ørkedalen ved Trondhjem.20.
     Datter af Lars Larsen Ross og Karen Andersdatter.
     Ugift ved faderens skifte 4. juli 1719.23

Børn af Otto Larsen Bie og Gertrud Larsdatter Ross:

22.17.Lauritz Bie, f. omkr. 1728, d. 1773, Trondheim.
23.17.Jacob Christian Bie
24.17.Ole Bie, f. 1733, Trondhjem, d. 1805, Frederiksnagore
18.8.
Lorentz Bondix Bie
Døbt 6 mai 1713, Trondhjem20.
Død 10 jan. 1787, Trondhjem20.
     Købmand og Factor i Trondhjem og en af Byens "Tolv Mænd". Efterslægt i Danmark.20

Gift 19 mar. 1744, Trondhjem20 med

Karen Kierstine (Katarina) Hoff
Døbt 30 dec. 1706, Trondhjem24.
Død 14 nov. 1805, Trondhjem24.
     Datter af Simon Simonsen Hoff og Birgitte Lauritsdatter Brix.
19.12.
Johan Christopher Wessel Tordenskjold
Født 4 jul. 172725.
     Adlet Tordenskjold 21 AUG 1761.
20.12.
___________
     En datter død som barn.25
21.12.
Maren Sabine Wessel
Født omkring 172525.
Død 14 jul. 180926,25.
     År 1801 er Maren Sebina Støren, 75 år gl. og bosat sammen med sønnen Peter Casper Støren hos Henrich Sommerschield, hennes svigersønn, på gården «Moxnæs Syd» i Størdalen.

Gift 174725 med

Johan Støren
Født 15 jan. 1715, Mensalgaard? i Størens Præstegjeld25.
Død 19 apr. 179225.
     Der Aaret forud 1746 var bleven udnævnt til personel Capellan hos hendes [hustruen] Fader med Succession til Kaldet. Svigersønnen var født den 15de Jan. 1715 af Bonde-Forældre paa en Mensalgaard i Størens Præstegjeld i Guldalen, efter hvilken Fødebygd Sønnen havde antaget Navnet Støren. Han døde som Provst og Sogneprest til Størdalen i sit 78de Aar den 19de April 1792, efterat have været Præst i 46 Aar.25

Børn af Maren Sabine Wessel og Johan Støren:

25.21.Peter Casper Støren, f. omkr. 1752
26.21.Karen Margrethe Støren, f. omkr. 1755

Generation 7.

22.17.
Lauritz Bie
Født omkring 1728.
Død 13 jan. 1773, Trondheim.27.
     Avsked som prlnt av inf. 26. april 1758. Informator for gen. Frølichs datterbarn.

Gift 8 nov. 176727 med

Elen Marie Schjelderup
Født 12 feb. 175127.
Død 26 dec. 182927.
     Datter af Richard Nicolai Schjelderup og Aarsille Marie Junghans.

[Gift 1° 8 nov. 1767 med Lauritz Bie (omkr. 1728 - 13 jan. 1773); Gift 2° 1780 med Hans Thür Moller (d. 28 aug. 1811)].
23.17.
Jacob Christian Bie
24.17.
Ole Bie
Født 7 feb. 1733, Trondhjem3.
Død 18 mai 1805, Frederiksnagore.
     Oberst, Justitsraad og Resident i Frederiksnagor.3
     Ole Bie døde i Frederiksnagore, en dansk smaakoloni (loge) 1755-1845 i Bengalen, hvor han fungerede som Chef og Direktør (1772-72; 1776-85; 1788-97; 1799-1805) med slut rang af Oberst. Den lutherske Kirke i Serampur byggedes under Ole Bie's Auspicier.

Gift 1° efter 1757, Trondhjem3 med

Wendela Elisabeth Panck
Født 1732, Trondhjem3.
Død 17813, begravet 4 aug. 1781, Trankebar3.
     Datter af Paul Krisk Panck og Karen Werming (Wemming?).
     Yngste datter.28

[Gift 1° 24 jul. 1748 med Henrik Corfitz Brochmand; Gift 2° eft. 1757 med Ole Bie (7 feb. 1733 - 18 mai 1805)].

Gift 2° _____29med

Cecilie Marie Elisabeth Bagge
Født 27 mai 1765, København3.
Død 29 apr. 1848, København3.
     Husholderske (i Frederiksnagore?) til Ole Bie

[Gift 1° med Ole Bie (7 feb. 1733 - 18 mai 1805); Gift 2° med Paul Schouw; Gift 3° 19 feb. 1813 med H. C. F. Schumacher].

Børn af Ole Bie og Wendela Elisabeth Panck:

27.24.Caroline Mathilde Bie, f. 1766, Trankebar, d. 1812, Calcutta
28.24.Juliane Therese Bie, f. 1767, Trankebar
29.24.Povl Otto Bie, f. 1767, Trankebar, d. 1789, Fredriksnagor
30.24.Carolus Christian Bie, f. 1769, Trankebar, d. 1773, Trankebar

Børn af Ole Bie og Cecilie Marie Elisabeth Bagge:

31.24.Charlotte Bie, f. 1787
32.24.Christian Bie, f. 1788, Frederiksnagore, d. 1802, Frederiksnagore
25.21.
Peter Casper Støren
Født omkring 175230.
     Betegnes år 1801 «student» - (evighedsstudent ;-)
26.21.
Karen Margrethe Støren
Født omkring 175531.

Gift _____med

Henrich Sommerschield
Født omkring 173932.
     Søn af Wincentz Henrich Sommerschield og Anna Marie Brun.
     ! GÆT - sønn av Wincentz Sommerschield !
     Henrich Sommerschield er år 1801 «major ved skiløber corpset» bosatt på gården «Moxnæs Syd» i Størdalen. Han er gift med Karen Støren og sammen har de i 1801 barnene Johan, Vincentz og Lorentz samt Henrichs brodersønn Johan Christopher Sommerschield og Henrichs søster Anna Henricha Sommerschield. Afskediget under officer Johannes Ving, 61 år, er lærer for børnene.33

Børn af Karen Margrethe Støren og Henrich Sommerschield:

33.26.Johan Støren Sommerschield, f. omkr. 1789
34.26.Vincentz Henrich Sommerschield, f. omkr. 1790
35.26.Lorentz Christopher Sommerschield, f. omkr. 1795

Generation 8.

27.24.
Caroline Mathilde Bie
Født 9 sep. 1766, Trankebar3.
Død 2 sep. 1812, Calcutta3.

Gift 1° 22 jan. 1779, Calcutta3 med

John Carmichael
Født 1749, Edinburgh3.
Død 19 okt. 1781, Lille, Frankrig (France)3.
     Ansat i engelsk-ostindisk Coy, Skriver 1769, Intendant ved de engelske Tropper 1773, Factor ved Handlen 1776, junior merchant 1779 (Bengal Post and Present, vol. V., pag. 147). Død i Lille, Frankrig, paa Rejse til Skotland (Archives Communal de Lille i Paroisse St. Cathrine).3

Gift 2° 8 nov. 1784, Calcutta3 med

Frederik Schaffalitzky de Muckadell
Født 26 okt. 17553.
Død 9 aug. 1814, København3.
     Friherre. Premierløjtnant, Kammerjunker, Konsul, sidst Resident i Patua.

Børn af Caroline Mathilde Bie og Frederik Schaffalitzky de Muckadell:

36.27.Aquarius Wilhelm Schaffalitzky de Muckadell, f. 1785, d. 1820
28.24.
Juliane Therese Bie
Født 2 okt. 1767, Trankebar3.

Gift 9 mar. 1782, Frederiksnagor3 med

William Morley
     Engelsk Handelsmand og Skibsreder i Frederiksnagor.3

Børn af Juliane Therese Bie og William Morley:

37.28._____
29.24.
Povl Otto Bie
Født 1767-1768, Trankebar3.
Død 26 feb. 1789, Fredriksnagor3.
     Volontær ved Raadet i Frederiksnagor. Død af Smaakopper 26. feb. 1789.
30.24.
Carolus Christian Bie
Født feb. 1769, Trankebar28.
Død 7 apr. 1773, Trankebar3.
     Ole og Wendela fik en søn febr. 1769 (muligvis Paul Otto Bie).28
31.24.
Charlotte Bie
Født 178734.

Gift aug. 1820, Rimeligvis gift Aug. 1820 (published in April 1821s issue of The Asiatic Journal). med

J. Francis Kairongoin
32.24.
Christian Bie
Født 18 nov. 1788, Frederiksnagore34.
Død 15 feb. 1802, Frederiksnagore34.
33.26.
Johan Støren Sommerschield
Født omkring 178935.
34.26.
Vincentz Henrich Sommerschield
Født omkring 179036.
35.26.
Lorentz Christopher Sommerschield
Født omkring 179537.

Generation 9.

36.27.
Aquarius Wilhelm Schaffalitzky de Muckadell
Født 1785.
Død 1820.
     Friherre.

Gift _____med

Francis Ranken

Børn af Aquarius Wilhelm Schaffalitzky de Muckadell og Francis Ranken:

38.36.Francis Wilhelmine Schaffalitzky de Muckadell, f. 1820, d. 1900
37.28.
___________

Gift _____med

Jacob Krefting
Født 17573.
Død 18283.
     Dansk Guvernør i Bengalen

Generation 10.

38.36.
Francis Wilhelmine Schaffalitzky de Muckadell
Født 18203.
Død 19003.

Gift _____med

Trevor John Chicelo Plowden
Født 18093.
Død 18993.

Børn af Francis Wilhelmine Schaffalitzky de Muckadell og Trevor John Chicelo Plowden:

39.38._____

Generation 11.

39.38.
___________

Gift _____med

William Grey
Født 18183.
Død 18783.

Børn af _____ og William Grey:

40.39._____

Generation 12.

40.39.
___________

Børn af _____ og _____:

41.40.Anthony Eden

Generation 13.

41.40.
Anthony Eden
     Engelsk udenrigsminister

Kilder og Noter
1Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):256 (Tab. IV)
2Hartvig Munthe: Efterretninger om Familien Munthe i ældre og i nyere Tid (Chria. 1883-88)
3Lorentz Bie: Stamtavle over den Norsk-Danske slægt Bie. (København 1947)
4Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(2):366 Tab. III "Munthe - Stammen."
5Lorentz Bie: Stamtavle over den Norsk-Danske slægt Bie. (København 1947), s. 13
6Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 114.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
7Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 130.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
8Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 151.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
9Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 307.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
10Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 307. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
11Henry Berg: Trondheim før Cicignon (1951), s. 222 (grd. nr. 134)
12Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 310. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
13P.H.T. 1 rk. 2 bd., s. 47
14Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 232. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
15Trondhjems Skifteprotokoll 16 (1756-58).
16Bernt Moe (utgiver): "Efterretninger om Peter Tordenskjold og hans Slægt" i Tidskrift for den norske Personalhistorie, første række. (Chria. 1840-46), s. 113
17Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
18Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 61. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
19Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9).. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
20Lorentz Bie: Stamtavle over den Norsk-Danske slægt Bie. (København 1947), s. 14
218 år gl. 2. jan. 1709.
22Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 55. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
23Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 309. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
24Lorentz Bie: Stamtavle over den Norsk-Danske slægt Bie. (København 1947), s. 15
25Bernt Moe (utgiver): "Efterretninger om Peter Tordenskjold og hans Slægt" i Tidskrift for den norske Personalhistorie, første række. (Chria. 1840-46)
2684 Aar gammel
27Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
28Kay Larsen: Guvernører, residenter, kommandanter og chefer - samt enkelte andre fremstrædende personer i de tidligere danske tropekolonier. (Kbh. 1940)
29!!!! UDEN FOR ÆGTESKAB !!!!
3049 år gl. ved FT 1801.
3146 år gl. ved FT 1801.
3262 år gl. ved FT 1801.
33Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
34Lorentz Bie: Stamtavle over den Norsk-Danske slægt Bie. (København 1947), s. 18
3512 år gl. ved FT 1801.
3611 år gl. ved FT 1801.
376 år gl. ved FT 1801.