© 2001 Simon Ellefsen

Balchenborg

Opdateret 21 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Hans Lambertssen
     Stilling: Borgmester i Aalborg1

Børn af Hans Lambertssen og _____:

2.1.Anna Hansdatter

Generation 2.

2.1.
Anna Hansdatter

Gift _____med

Tønnes Balchenburg
     Stilling: Købmand og rådmand i Ålborg.

Børn af Anna Hansdatter og Tønnes Balchenburg:

3.2.Gisbert Tønnesen Balchenburg, f. _____, d. 1646
4.2.Sille el. Cecilie Tønnesdatter Balchenburg, f. 1581, Danmark, d. 1661, København
5.2.Lambert Antonii Tønnesen Balchenburg, f. 1586, Danmark, d. 1650

Generation 3.

3.2.
Gisbert Tønnesen Balchenburg
Født _____, Aalborg2.
Død 16462.
     Stilling: Sognepræst til Skjørping og Frær, Viborg Stift. Provst ca. 16402
     Stilling: Resid. Capellan til Frue kirke i Aalborg2
4.2.
Sille el. Cecilie Tønnesdatter Balchenburg
Født 10 nov. 1581, Ålborg, Jylland, Danmark3.
Død 19 jul. 1661, København3.
     Opfød i Cancellerens Hr. Christian Frises Huus.4
     Hoffman: «Eft. om danske Adelsmænd 3 D. s. 85», kalder hende en Cousine til Griffenfeld.

Gift 24 jun. 1611, København5
     »Udi Cancellerens Hr. Christian Frises Huus, hvor hun var opfød«4,3 med

Jesper Rasmussen Brochmand
Født 5 aug. 1585, Køge, Sjælland, Danmark3.
Død 19 apr. 1652, København3, begravet _____, Frue Kirke i København3.
     Søn af Rasmus Sørensen Brochmand og Bodil Jacobsdatter.
     Stilling: Biskop over Sjællands stift.3,5.
     Se også PHT II (1881), s. 310 + stamtavle.

Børn af Sille el. Cecilie Tønnesdatter Balchenburg og Jesper Rasmussen Brochmand:

6.4.Rasmus Brochmann
7.4.Bodil Brochmann
8.4.Christian Brochmann, f. omkr. 1615, d. 1638
5.2.
Lambert Antonii Tønnesen Balchenburg
Født 1586, Aalborg, Jylland, Danmark6.
Død 16506.
     Stilling: Sogneprest til Sundalen.6
     I Dansk Biografisk Leksikon (1981) om biskop Kingo, Thomas Hansen, står der at Kingo's første hustru Sille Lambertsdatter Balkenborg, var datter af Lambert Antonii Balkenborg (1586-1650) og Anna Christensdatter Lund. - Dette fædrene? mellemnavn må være årsag til at Erlandsen, skriver han var søn af enten Tønnes eller Anthon Balchenborg i Ålborg.
     Mag. Lambert Balchenborg, var f. 1586 i Aalborg, hvor Faderen Tønnis eller Anthon Balchenborg var Kjøbmand; Moderen Anna Hansdatter, var Datter af Borgermester Hans Lambertssen i Aalborg. Var 1618 Rector ved Oslo Skole, men neppe længere end samme Aar, ifølge Alb. Thuras «Idea historiæ litterar. danor.», 1723 S. 88, og Zwergius om det sjællandske Cleresi S. 215. Blev maaske samme Aar, eller Aaret efter, Sognepræst til Sundal; thi 1622 var han der, da han med de øvrige Præster i Provstiet afgav Vidnesbyrd om Biskop Mag. Anders Christensen Arreboes ustraffelige Forhold. Mentzerus beretter i sin Journal, at da Lectoratet i Throndhjem ved Peder Iverssen Borchs Død 3 April 1627 var bleven ledigt, søgte Mag. Balchenburg forgjæves dette. Der siges, at Bispestolen i Throndhjem skal have været ham tilbuden, formodentlig da Biskop P. Schelderup 1643 resignerede, men at han undslog sig formedelst sin tiltagende Alder for at tage derimod. Døde 1650.7

Gift _____6med

Anna Christensdatter Lund
Død 16758.

Børn af Lambert Antonii Tønnesen Balchenburg og Anna Christensdatter Lund:

9.5.Thage Balchenburg
10.5.Jesper Lambrechtsen Balchenburg, f. omkr. 1632, d. 1680
11.5.Sille el. Cecilie Lambertsdatter Balchenburg, d. 1670
12.5.Else Balchenburg, d. omkr. 1706
13.5.Anna Marie Balchenburg

Generation 4.

6.4.
Rasmus Brochmann
     Død spæd.
7.4.
Bodil Brochmann
     Død spæd
8.4.
Christian Brochmann
Født omkring 1615.
Død 16389.
     Porf. De(s/f)ign. Død på udenlands rejse til London.
9.5.
Thage Balchenburg
     Stilling: Raadmand i Bergen10
     Tage, ble i 1662 rådmann i Bergen. Ble gift med Boel Sørensdtr, en datter av Søren Rasmussen byfogd i Bergen.11

Gift _____med

Bodil Sørensdatter Brochmand
     Datter af Søren Rasmussen Brochmand.
10.5.
Jesper Lambrechtsen Balchenburg
Født omkring 163211.
Død 13 jan. 168011.
     Proprietær til Gjul.12
     Prekestolen i Opdal kirke bærer i en smal strimmel nederst rundt stolen: Prædick stollen er staferet paa den achtbare Mands Jesper Lambrechtsen Ba[lchenborg] og hans Hustrue Dortte Hendrichs Datter Rytter Bekostning for 50 Rdlr. 1669.13
     Skifte 29 nov. 1681, Gaarden Gjul i Thingvold prgj.12.

Gift 166814,12 med

Dorothea Henriksdatter Rytter
Død 13 mai 168912,11.
     Datter af Henrik (Mogensen) Rytter og Elen Michelsdatter.
     Skifte 20 sep. 1689, Paa Gaarden Gjul i Gagnats Thinglag (Thingvold prgjld.)15,12.

[Gift 1° 1650 med Erik Pedersen Juul (d. før 18 mai 1663); Gift 2° 1668 med Jesper Lambrechtsen Balchenburg (omkr. 1632 - 13 jan. 1680)].
11.5.
Sille el. Cecilie Lambertsdatter Balchenburg
Død 4 jul. 167016.

Gift 1° 1648, København.11 med

Peder Jacobsen Worm
Død 166816.
     Søn af Jacob (Worm?).
     Stilling: Sognepræst til Kirke Helsinge i Danmark.
     Sognepræst i Kirke Helsing og Provst i Løve Herred.17

[Gift 1° med Anna Heichens; Gift 2° 1648 med Sille el. Cecilie Lambertsdatter Balchenburg (d. 4 jul. 1670)].

Gift 2° 21 jul. 166918,16 med

Thomas Hansen Kingo
Født 15 dec. 1634, Slangerup16.
Død 14 okt. 1703, Odense16, begravet _____, Fraugde kirke16.
     Søn af Hans Thomsen Kingo og Karen Sørensdatter (Bjørn?).
     Stilling: Biskop i Fyn. Forfatter..

[Gift 1° 21 jul. 1669 med Sille el. Cecilie Lambertsdatter Balchenburg (d. 4 jul. 1670); Gift 2° 28 mai 1671 med Johanne Lauritsdatter Lund (1618 - 19 mai 1694); Gift 3° 21 dec. 1694 med Birgitte Balslev (13 mai 1665 - 25 mai 1744)].

Børn af Sille el. Cecilie Lambertsdatter Balchenburg og Peder Jacobsen Worm:

14.11._____
15.11._____
16.11._____
17.11._____
18.11._____
12.5.
Else Balchenburg
Død omkring 1706.
     Skifte 1 jun. 170619.

Gift 1° _____6med

Laurits Jensen Barsøe
Død 165320.
     Stilling: Pastor i Sundalen6.
     Laurits Jensen Barsøe, var ifølge Erlandsen sogneprest her [Sunndal, N-Møre prosti] fra 1650 og døde her i 1653. At han var sogneprest er trolig ikke riktig, han var nok kun kapellan her.19
     Han er trolig den Laurentius Johannis Barsonius som ble innskrevet ved København universitet den 3. dec. 1639 fra Roskilde skole.19

Gift 2° _____6med

Christopher White
Født omkring 1633, Aasgaard, Stangvig sogn.6.
Død 3 mar. 166821,6.
     Søn af Sebastian White og Ingeborg Audunsdatter (Trygge).
     Deponerede 16/4 1651 fra Trondhjems Skole, 1653 pers. Cap. i Sundal, s. St. og før 1664 Sgp. s. St., senere tillige Provst i Nordmørs Provsti. (Sml. Erlandsen, Nord. E., s. 429-30.)6
     Christopher Sebastianssen Withe, f. paa Aasgaard i Stangvig Sogn, var Broder til Hans Withe, Vicepastor til Frosten (S. 270). Deres Fader skal have været Foged. Blev af Hr. Barsøe kaldet til pers. Capellan, og dertil ordineret Trinitatis Søndag 1653. Det er ubekjendt, naar han blev Sognepræst til Sundal, hvilket han dog var 1664. Skal have været Provst i Nordmøres Provsti. Døde 3 Marts 1688.22

Børn af Else Balchenburg og Laurits Jensen Barsøe:

19.12.Lambert Lauritsen Barsøe
20.12.Jens Larsen Barsøe, f. 1649, d. omkr. 1705
21.12.Sille Lauridsdatter Barsøe, d. før 1694
22.12.Elsebe Lauritsdatter Barsøe

Børn af Else Balchenburg og Christopher White:

23.12.Sebastian Withe, f. 1656, Sundalen ?, d. 1721, Trondhjem
24.12.Laurits With, d. omkr. 1708
25.12.Christopher Christophersen Withe
26.12.Anna Cathrine Withe, d. 1744
27.12.Ingeborg Withe, d. eft. 1708
28.12.Jesper Withe, d. eft. 1708
13.5.
Anna Marie Balchenburg

Gift _____med

Thorkild Sommerfelt
     Slotfoged i Bergen, siden paa Herregaarden Borsholm.10
     Torkild Sommerfeld, var rådmann i Bergen i 1665.11

Generation 5.

14.11.
___________
15.11.
___________
16.11.
___________
17.11.
___________
18.11.
___________
19.12.
Lambert Lauritsen Barsøe
     Lambert, nevnt i skifte etter moren i 1706, var da på et sted kalt Cappæ de Cona Steranoe.19
20.12.
Jens Larsen Barsøe
Født 164923.
Død omkring 1705.
     Stilling: Sogneprest til Torvestad23
     Jens, nevnt i skifte etter moren i 1706, var da prest til Farvestad (Torvestad). Han hadde først vært kapellan i Meldal.19
     Imm. 20. juli 1669, Sognepr. Torvestad 6. okt. 1688, Provst.23
     Ingen Børn.23
     Skifte 30 jul. 170823.

Gift _____med

Mette Christina Søfrensdatter Hegelund (Brunsteen)
Født 17 dec. 167824,23.
Død efter 175324,23.
     Datter af Søfren Frantzen Hegelund (Brunsteen) og Agnete Søfrensdatter Godtzen.
     Skifte _____23Der fandtes i Boet en stor Sølvkande vægtig 110 Lod med Vaaben og Navnene Severinus Francisci Mette Mads Datter..

[Gift 1° med Jens Larsen Barsøe (1649 - omkr. 1705); Gift 2° med Erik Iversen Leganger (1669 - 30 dec. 1751)].
21.12.
Sille Lauridsdatter Barsøe
Død før 20 jul. 1694.
     Skifte 20 jul. 169420/7 1694, borger Steen Pedersen på Rørøen, Hitra, hans avdøde h. Sille Lauridsd. Barsøe. Barn: ...... Rede penger 1578, sølv merket Sal. Peder Nielsens navn, HMS-MED, OTMHD, AHS-(IOD?), CHSH-BHdL, SPS-SLD (ektefellene), båter, nøter, kreaturer, bøker, 3 gevær, gården 200. Brt. 2816, gjeld 180 Rd.20.

Gift _____med

Steen Pedersen
Død efter 20 jul. 169420.

Børn af Sille Lauridsdatter Barsøe og Steen Pedersen:

29.21.Birgitte Steensdatter (Barsøe), f. omkr. 1677, d. før 1702
30.21.Gjøren Steensdatter, f. omkr. 1680
31.21.Else Steensdatter, f. omkr. 1681
32.21.Peder Steensen, f. omkr. 1683
33.21.Christopher Lorentz Steensen, f. omkr. 1685
22.12.
Elsebe Lauritsdatter Barsøe
     Elsebe, nevnt i familieskatten i 1676, nevnt i skifte etter moren i 1706, var da død og hennes datter Karen Giertsdatter var arving. Av dette kan vi slutte at hun var gift med Hr Giert Estensen, kapellan i Vågane.19
23.12.
Sebastian Withe
Født 1656, Sundalen ?25,6,25.
Død 20 aug. 1721, Trondhjem6,25.
     Dep. 1675 fra Trondhj. Skole (immatr. 7/6); 6/6 1676 Baccal.; 3/5 1682 Magister i Kbhvn., Decanus p. Klosteret, 5/4 1684 Sgp. ved vor Frue K. i Trondhjem. Han havde flere Processer med Biskop Dr. theol. P. Krog, og var en formuende Mand, der besad meget Jordegods. (Sml. Giessing, Jub. 1,40-49; Erlandsen Nord. E., s. 65-67). Wilhelm Lassen skriver han blev student fra Trondhjem skole 19. juli 1675. Endvidere skriver han at Sebastian fik 29. mai 1687 kongl. Bevilling til - ligesom hans Formand, Mag. Ole Tønder - at betjene Garnisonen i Byen og paa Munkholmen.6,25
     Stilling: Sogneprest til Frue Kirke i Trondhjem.

Gift 1684, Skogn26,6,26 med

Inger Margrethe Lund
Født 24 sep. 1663, 24 September 1663, Kl. 9 Aften.27.
Død nov. 173928,6,27.
     Datter af Raphael Lund og Gidsken Skielderup.

Børn af Sebastian Withe og Inger Margrethe Lund:

34.23.Gidsken Withe, f. 1685, Trondhjem ?
35.23.Margrethe Sophie Withe, f. 1687, Trondhjem ?
36.23.Else Sebastiansdatter Withe, f. 1689, Trondhjem, d. 1726, Fosnes prestegård i Namdalen
37.23.Anna el. Else Withe, f. 1692, Trondhjem ?
38.23.Caspar Brochmann Withe, f. 1702, Trondhjem ?, d. 1751
24.12.
Laurits With
Død omkring 1708.
     Hundrup kalder ham Lorentz.6
     Skifte 14 feb. 1708, Trondheim.29Avdøde Lars With. Enke Maren Christensdatter, lagv. Claus Henning Lorentzen. Dtr. Maritte, formynder magister Sebastian Withe. Ingeborg Withe fordret mors- og farsarv, halvparten av 339 rd. og Jesper With fordret 9 rd. efter deres salig fars skifte, innestående i boet. Svoger Ernst Pettersen møtte for sin dtr. Maritte, for sin avdøde hustrus søster Syneve Bastiansdtr. Stabel og for Christen Stabel, myndig. Sølv 299 rd., korn, kramvarer, bygård 500, brygge 500, hus Levanger 30, ialt 3619 ÷ 1362 rd. Iflg. test. 20. nov. 1706, kgl. konf. 18. dec. fikk Enken halvparten, resten deltes på dtr. Maritte, broren magister Sebastian Withe, søster Cathrine sal. hr. Anders Bernhofts og stedbarna..

Gift _____med

Maren Christensdatter
Død omkring 1713.
     Datter af Christen og Synneve Jensdatter.
     Skifte 4 aug. 1713, Trondheim.30Avdøde Maren sal. Lars Withes. Maritte Ernstd. morsarv 240 rd., far Ernst Pettersen, og mormors arv, morbror Christen Stabel. Tilf.: gift Hans Augustinussen..

[Gift 1° med Bastian Christensen Stabel (d. omkr. 1686); Gift 2° med Laurits With (d. omkr. 1708)].

Børn af Laurits With og Maren Christensdatter:

39.24.Maritte With
25.12.
Christopher Christophersen Withe
     Stilling: Kjøbmand i Trondhjem.6,22
26.12.
Anna Cathrine Withe
Død 174431.
     3 Børn.6

Gift 168832 med

Anders Hansen Bernhoft
Født 1663, Opdal33.
Død aug. 169533.
     Søn af Hans Andersen Bernhoft og Elen Andersdatter Opdal.
     Stilling: Sogneprest til Opdal6.
     Dep. maaske 1681 fra Tr. Skole (Andreas Johannides), 1684 p. Cap. hos Faderen i Opdal, hvor han 1689 succederede. (Sml. Erlandsen, s. 170; Worms og Nyrups L. Lex.)6

Børn af Anna Cathrine Withe og Anders Hansen Bernhoft:

40.26.Christopher Andersen Bernhoft, f. 1690, d. 1754
41.26.Elen Andersdatter Bernhoft, f. 1692, d. _____
42.26._____
27.12.
Ingeborg Withe
Død efter 170834,29.
     var svagelig.6
     Var svag og overgav sin Arv, omtr. 339 Rdlr., ved Contract af 5 Juni 1706 til Søsteren mod af hende at underholde.22
28.12.
Jesper Withe
Død efter 170834,29.

Generation 6.

29.21.
Birgitte Steensdatter (Barsøe)
Født omkring 167720.
Død før 8 sep. 1702.
     Skifte 8 sep. 1702, Trondheim.1232 rd. - 832 rd. Rede penger 160 rd., sølv 50 rd., korn, kramvarer, jekt, båter, sjøredskap, leiet Stensund efter «forrige skifte» 200 rd., Strømsvik, Nordmøre 24 rd.35.

Gift _____med

Henrich Madtzen
Død før 13 apr. 1713.
     Trondhjemsborger i Stensøsund på Smølen (i Nordmør).20
     Skifte 13 apr. 1713, Trondheim.36Henrich Madsen av Smølen ved stedsønn Hans Nielsen Røg. Døttre Margrethe og Sille Margrethe, gift i Stvgr. og med løytnant Abel og død igjen..

[Gift 1° med Margrethe Gabrielsdatter (d. før 2 okt. 1693); Gift 2° med Birgitte Steensdatter (Barsøe) (omkr. 1677 - før 8 sep. 1702)].

Børn af Birgitte Steensdatter (Barsøe) og Henrich Madtzen:

43.29.Sille Margrethe Henrichsdatter, f. omkr. 1695
30.21.
Gjøren Steensdatter
Født omkring 168020.
31.21.
Else Steensdatter
Født omkring 168120.
32.21.
Peder Steensen
Født omkring 168320.
33.21.
Christopher Lorentz Steensen
Født omkring 168520.
34.23.
Gidsken Withe
Født 5 dec. 1685, Trondhjem ?6,36.

Gift 11 jul. 17136,36 med

Laurits Holst
Født 25 mai 1686, Trondhjem ?6.
Død 17306.
     Søn af Lorentz Hansen Holst og Cathrine Hansdatter.
     Dep. 1702 fra Trondhj. Sk., 19/11 1710 cand. theol. laud., 31/3 1713 p. Cap. hos Mag. Peter Lund, res. Cap. ved vor Frue K. i Trondhj., 30/7 1728 Cap. til Inderøen. (Sml. Erlandsen a. St., s. 285).6
     Blev 31 Marts 1713 ordineret til pers. Capellan hos Mag. Peter Lund, resid. Capellan til Vor Frue Kirke, og derpaa Capellan til Inderøen, hvor han ikke længe efter døde.37
35.23.
Margrethe Sophie Withe
Født 1687, Trondhjem ?6.

Gift 1° jan. 17176 med

Jacob von der Lippe
     Søn af Henrich von der Lippe og Dorothea Størch.
     Fra Bergen. Kjøbmand i Kristiansund.38

Gift 2° _____6med

Johan Geelmuyden
     Fra Bergen. Kjøbmand i Kristiansund.38

Børn af Margrethe Sophie Withe og Jacob von der Lippe:

44.35.Dorothea von der Lippe
36.23.
Else Sebastiansdatter Withe
Født 4 aug. 1689, Trondhjem6,38.
Død 28 dec. 1726, Fosnes prestegård i Namdalen39.
     Skifte 26 jan. 172840,39.

Gift 171439 med

Niels Olsen Thulesius
Født aug. 1685, Tromsø6.
Død 17376,40,40.
     Søn af Ole Oudensen og Karen Mogensdatter.
     Dep. 1705 privat, 2/5 1709 cand. theol. h. ill., 31/3 1713 ord. Cap. i Hassel, 17/5 1721 Sgp. i Fosnæs, Trondhj. St. (Sml. Erlandsen, s. 67, 320, 368).6
     Blev 31 Marts 1713 ordineret til resid. Capellan til Hassel, og formodes det følgende Aar at være blevet tilstaaet Succession paa Sognekaldet [Fosnæs], hvilket han erholdt 17 Mai 1721. Døde 1737.41

[Gift 1° 1714 med Else Sebastiansdatter Withe (4 aug. 1689 - 28 dec. 1726); Gift 2° omkr. 1728 med Anne Elisabeth Falch (omkr. 1679 - 1752)].

Børn af Else Sebastiansdatter Withe og Niels Olsen Thulesius:

45.36.Ole Ouden Thulesius, f. 1725, d. 1764
37.23.
Anna el. Else Withe
Født 1692, Trondhjem ?6.
     Hun kaldes Else With i Hans Hyldbakk's bok.42

Gift 1 feb. 17206,42 med

Peter Danielsen Pristroph
Født 25 nov. 1693, Nummedalen, Trondhjem stift.6.
Død 6 dec. 17646.
     Søn af Daniel Michelsen Pristroph og Anna Alexandersdatter Brüghmann.
     Dep. 1713 fra Trondhj. Sk., 9/4 1715 cand. theol. h. ill., blev Hører i 4de Lectie i Trondhjems Skole, 17/4 1719 res. Cap. til Inderøen, Tr. St., 11/12 1730 (ikke 1725) Erib, 30/10 1732 Vicepastor til Inderøen. (Sml. Erlandsen, s. 280-1).6
     Blev 1713 dimitteret fra Throndhjems Skole, tog 9 April 1715 theol. Attestats og prædikede, efter kongl. Tilladelse til Dimis for Biskop Dr. P. Krog i Throndhjem den 9 April 1719 Char. haud. illaud. - Var i en Tid Cantor og 4de Lectie-Hører ved Thrhjs. Skole, blev 17 April 1719 kaldet af Sognepræst til Vor Frue Kirke Mag. Sebastian Withe til resid. Capellan til Inderøen, ordineret 4 Aug. s. A., 11 Decbr. 1725 resid. Pastor til Grib, og, efter Biskop Dr. Hagerups Forslag, af Kongen den 30 Octbr. 1732 confirmeret til Vicepastor til Inderøen. Døde i December 1764.43

Børn af Anna el. Else Withe og Peter Danielsen Pristroph:

46.37.Gidsken Pedersdatter Pristroph, f. omkr. 1720, d. 1786
47.37.Daniel Pedersen Pristroph, f. omkr. 1722, d. 1804, Gaarden Nossum i Skogn.
48.37.Sebastian Pedersen Pristroph, f. 1723, Sund på Inderøen, d. 1785, Edø
49.37.Inger Margretha Pedersdatter Pristroph
38.23.
Caspar Brochmann Withe
Født 3 mar. 1702, Trondhjem ?6,43.
Død 17516,43.
     Stilling: Sogneprest til Højerup på Als i Danmark.6
     Stilling: Sogneprest til Sparboen, Trondhjem stift.6
     Dep. 13/6 1718 fra Trondhj. Skole, 20/2 1720 cand. theol. h. ill., 2/11 1727 Sgp. i Højerup p. Als, 22/5 1730 i Sparboen, Trondhj. St., blev sindssvag og 1745 entlediget. (Sml. Erlandsen a. St., s. 315).6
     Var allerede 1732 [Blev 1730 22 Mai] Sognepræst til Sparboen. Da han blev sindssvag, blev Kaldet i hans Embedstid, d.e. indtil 1745, bestyret af personelle Capellaner. Døde 1751.44

Gift 5 feb. 1728, KøbenhavnEfter håndskreven notits i bogen.44 med

Maria Biskop
39.24.
Maritte With

Gift _____med

Ole Rasmussen Hagen
40.26.
Christopher Andersen Bernhoft
Født 169031.
Død 175431.
     Stilling: Sogneprest til Støren

Gift 171731 med

Agneta Jørgensdatter Hougs
Født 168831.
Død 173531.

Børn af Christopher Andersen Bernhoft og Agneta Jørgensdatter Hougs:

50.40.Jørgen Christophersen Bernhoft, f. 1719, d. 1768
41.26.
Elen Andersdatter Bernhoft
Født 169233.
Død _____, Opdal12.
     Erlandsen skriver hun var barnløs i begge ægteskaber.

Gift 1° _____med

Ludvig Nilsen Lindgaard
Død 18 aug. 1723, Hoaker/Haaker i Opdal45.
     Søn af Nils Rasmussen Lindgaard og Abel Pedersdatter Lem.

Gift 2° _____med

Friderich Christian Vogt
Født _____, Mecklenburg i Tyskland45.
Død 1740-1750, Opdal45.
     Var kpt. fra 27/7 1720. - Kom inn i den norske hær som kpt. ved 2. Trondhj. nasj. inf.regt. og chef for Opdalske komp. 4/10 1723. - Maj.s kar. 10/2 1734. - Virk. obl. 20/1 1738. - Hadde fremdeles Opdalske komp. - Avskjed 13/10 1741. - Skal ha bodd på Volden i Opdal. - Død i Opdal i 1740-årene. - Gift med enken Elen Andersdatter Bernhoft, f. 1692, og som først var gift med kpt. Ludvig Lindgaard. - Hun var datter av sogneprest til Opdal Anders Hansen Bernhoft og Anna Cathrine Withe.45
     Han skrev sig selv »Vogt«, men han tilhørte maaske en Familie »Voigt«, der samtidig levede søndenfjelds.12

Børn af Elen Andersdatter Bernhoft og Friderich Christian Vogt:

51.41.Anna Catharina Vogt
42.26.
___________
     Død ung.33

Generation 7.

43.29.
Sille Margrethe Henrichsdatter
Født omkring 169546,35.

Gift _____med

Jacob Abel
Født 1680, Bragernæs.47.
Død omkring 1740, Ilen ved Trondhjem.47.
     Søn af Hans Jacobsen Abel og Karen Overberg.
     Løitnant.48,36
     Infanteriløitnant.47

[Gift 1° med Sille Margrethe Henrichsdatter (f. omkr. 1695); Gift 2° 1721 med Alette Johansdatter Franch (omkr. 1665 - 14 sep. 1724); Gift 3° 1725 med Hedvig (Helvig?) Marstrand].
44.35.
Dorothea von der Lippe

Gift 1740-174712 med

Rasmus Rosing Parelius
Født 1708, Sørvalen i Hitteren49.
Død 1780, Hopsø49.
     Søn af Jørgen Clausen Parelius og Gjertrud Kirstine Rosing.
     Han var først Eier af sin Faders Handelssted Sørvalen, men ved sit 3die Ægteskab kom han i Besiddelse af Hopsø, hvilket Sted siden, altsaa nu i halvandet Aarhundrede [1885], har været i Familien Parelius's Eie. Ifølge Skiftet 1734 efter Faderen eiede han ogsaa Dyrvig, hvorpaa han havde Skjøde af 14. aug. 1733.50

[Gift 1° 22 sep. 1733 med Karen Henriksdatter Helkand; Gift 2° 1740 med Dorothea von der Lippe; Gift 3° 5 sep. 1747 med Elsebe Catharina Bernhoft (1717 - 3 dec. 1795)].

Børn af Dorothea von der Lippe og Rasmus Rosing Parelius:

52.44.Jacob von der Lippe Parelius, f. 1746, Sørvalen i Hiteren, d. 1827, Meldalen
53.44.Bastian Withe Parelius
54.44.Dorothea Parelius
45.36.
Ole Ouden Thulesius
Født 25 jan. 172551.
Død 176452.
     Stilling: Res. kap. til Sparbu
     Tok teologisk embedseksamen i 1747, og han døde som res. kapellan til Sparbu i 1764.52

Gift 30 mar. 175652 med

Ida Sophie Heltberg
     Datter af Elias Eliassen Heltberg og Sophie Pedersdatter Heiberg.

[Gift 1° 30 mar. 1756 med Ole Ouden Thulesius (25 jan. 1725 - 1764); Gift 2° med Peter Andreas Rosted (_____ - 31 mar. 1789)].

Børn af Ole Ouden Thulesius og Ida Sophie Heltberg:

55.45.Else With Thulesius, d. 1816
56.45.Anna Elisabeth Falch Thulesius, f. 1760
57.45.Nils Thulesius, f. 1761
46.37.
Gidsken Pedersdatter Pristroph
Født omkring 1720.
Død 3 feb. 178653
     Efter et håndskreven notat i bogen43.

Gift 12 sep. 1747, StodEfter en håndskreven notits i bogen.43 med

Wentzel Aussig
Født omkring 171945.
Død 1 sep. 177345.
     Født ca. 1719 i Norge. - «Officers sønn». - Uoff. 1735. - ....... - Kpt. ved 1. Trondhj. nasj. inf.regt. 14/4 1751 og chef Stodske komp. - Maj.s kar. 27/10 1762. - Sek.maj. 1/1 1766. - I 1766 forsatt til Inderøiske komp. - Avskjed 1/7 1767 med 262 rdl. 24 sk. årl. pens. - Død 1/9 1773.45
47.37.
Daniel Pedersen Pristroph
Født omkring 172243.
Død 21 apr. 1804, Gaarden Nossum i Skogn.54,43,54.
     Oberstlieutenant ved det throndhjemske Dragonregiment. Døde Natten til 21 April 1804 paa Gaarden Nossum i Skogn, 81 1/2 Aar gl.
     Studerte filogi i 5 år. Gikk inn i det militære og blev ob.ltn. i 1. Oplandske, senere i Trondhjems dragonregiment. Død på sjefsgården Nossum i Skogn.55

Gift _____med

Johanna Pedersdatter Leth
Født omkring 172156,57.
Død 10 feb. 1808, Tynes i Skogn.58,59,60,57.
     Datter af Peder Pederssøn Leth og Margrethe Lund.

Børn af Daniel Pedersen Pristroph og Johanna Pedersdatter Leth:

58.47.Peder Pristroph, f. 1759
59.47.Raphael Thune Pristroph, f. 1765, Ytterøen
60.47.Sebastian Pristroph, f. 1768, d. 1855, Skogn
61.47.Petronelle Pristroph
62.47.Anna Margretha Pristroph
48.37.
Sebastian Pedersen Pristroph
Født 29 nov. 1723, Sund på Inderøen55.
Død 3 nov. 1785, Edø55.
     Sogneprest til Edøen. Barnløs.

Gift 29 nov. 175955 med

Hedvig Fredrica Grüner
Død før 17 nov. 177655.
     Se »Myntmester Peter Grüner og hans efterkommere« av generalmajor Peter Grüner.
49.37.
Inger Margretha Pedersdatter Pristroph
     Og døde paa Gaarden Ingul paa Inderøen efter langvarig Sygdom.43

Gift _____med

Anton Ernst Roth
Født omkring 1723, Kranichfeldt, Tyskland.61.
Død 181343.
     Stilling: Løytnant43.
     Tydsk student (iflg. håndskrevet notits i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen).43
     Han var student ved Universitetet i Halle da han måtte rømme og kom til Norge. Slekten Roth er beskrevet av Wolfgang Bussig "Deutsche Familienkunde".61

Børn af Inger Margretha Pedersdatter Pristroph og Anton Ernst Roth:

63.49.Petronella Antonsdatter Roth, f. 1756, Inderøy
50.40.
Jørgen Christophersen Bernhoft
Født 171931.
Død 176831.
     Sogneprest till Støren.31

Gift 176131 med

Anna Elisabeth Plathe
Født 173931.
Død 181631.

Børn af Jørgen Christophersen Bernhoft og Anna Elisabeth Plathe:

64.50.Martha Angell Bernhoft, f. 1764, d. 1826
51.41.
Anna Catharina Vogt
     Død ung12

Generation 8.

52.44.
Jacob von der Lippe Parelius
Født 7 mai 1746, Sørvalen i Hiteren49.
Død 25 sep. 1827, Meldalen49.
     Sogneprest og provst i Meldalen. 6 barn.49

Gift 26 sep. 177549 med

Margareta Schytte Mørch
Født 16 nov. 1753.
Død 26 mar. 1824.
     Datter af Jens Nielsen Mørch og Anna Benedicta Jentoft Leth.
53.44.
Bastian Withe Parelius
     Død ung.
54.44.
Dorothea Parelius
     Død ung.
55.45.
Else With Thulesius
Døbt 15 jan. 175952.
Død 2 okt. 181652.

Gift _____med

Michael Strøm
Født 25 mar. 174652.
Død 19 mai 180252.
     Stilling: Sorenskriver i Inderøy52.

Børn af Else With Thulesius og Michael Strøm:

65.55.Ide Sophie Strøm, f. 1780, d. 1813
56.45.
Anna Elisabeth Falch Thulesius
Født 176052.
57.45.
Nils Thulesius
Født 176152.
58.47.
Peder Pristroph
Født 175955.
     Sec.ltn., dimittert 24. mai 1793 med 30 Rdl. pensjon fra den norske Kvæsthuskasse.55
59.47.
Raphael Thune Pristroph
Født 1765, Ytterøen55.
     Reservemajor i infanteriet 1811. Udmerket seg i fektningen ved Noritz 5. desember 1813 og blev forfremmet til major 15. jan. 1814. Ridder av Danebrog 23. febr. 1814. Avskjed 15. mai 1821 i Danmark.55
60.47.
Sebastian Pristroph
Født 1768-176955.
Død 22 apr. 1855, Skogn55.
     Rittmester 30. desember 1809. Forblev i Norge efter adskillelsen. Vartpenge fra 1818.55
61.47.
Petronelle Pristroph
     31 år og ugift 1801.55
62.47.
Anna Margretha Pristroph
63.49.
Petronella Antonsdatter Roth
Født 31 mar. 1756, Inderøy61.

Gift _____med

Mons Pedersen
     Boende på gården Tronstad i Inderøy.61
64.50.
Martha Angell Bernhoft
Født 176431.
Død 182631.

Gift _____med

Nicolai Lysholm
Født 176131.
Død 181431.
     Søn af Henrich Nicolaysen Lysholm og Anna Catharina Tønder.
     Justitieråd, stadshauptman i Trondheim.31

Børn af Martha Angell Bernhoft og Nicolai Lysholm:

66.64.Jørgen Bernhoft Lysholm, f. 1796, d. 1843

Generation 9.

65.55.
Ide Sophie Strøm
Født 178062.
Død 181362.

Gift _____med

Jonas Lie
Født 1777.
Død 1820.
     Stilling: Regimentskvartermester. Stiftsoverretsprokurator, Inderøen..

Børn af Ide Sophie Strøm og Jonas Lie:

67.65.Mons Lie, f. 1803, d. 1881
66.64.
Jørgen Bernhoft Lysholm
Født 179631.
Død 24 sep. 1843.
     Stadshauptmann i Trondhjem.63

Gift _____med

Hedevig Brøcher Krabbe
Død 7 mai 1862.

Børn af Jørgen Bernhoft Lysholm og Hedevig Brøcher Krabbe:

68.66.Dorothea Marie Lysholm, f. 1832, Trondheim, d. 1869, Kragerø
69.66.Nikolaj Lysholm, f. 1823, d. 1864

Generation 10.

67.65.
Mons Lie
Født 1803.
Død 1881.
     Stilling: Sorenskriver i Mandal

Børn af Mons Lie og _____:

70.67.Jonas Laurids Idemil Lie, f. 1833, d. 1908
68.66.
Dorothea Marie Lysholm
Født 11 feb. 1832, Trondheim63.
Død 22 dec. 1869, Kragerø63.

Gift 27 sep. 1851, Trondheim64 med

Peter Vilhelm Schjelderup
Født 22 aug. 1816, Ullensaker65,63,65.
Død 23 okt. 1881, Kristiania63.
     Søn af Jørgen Grimseth Schjelderup og Anna Maria Randulf Koren.
     Student 1832, cand. theol. 1838, adjunkt i Trondheim 1844, res. kap. til Ullensaker 1853, sogneprest til Bolsø 1858, Kragerø 1868, avskjed 1873.63
     Peter Vilhelm Schjelderup er år 1865 sogneprest i Bolsø og bor på gården Røbæk [matr. 36, 37c & 39b] i Bolsø med konen Dorothea Maria og deres fire barn: Jørgen Lysholm, Christian W. Koren, Ole Berg og Marie.66

Børn af Dorothea Marie Lysholm og Peter Vilhelm Schjelderup:

71.68.Jørgen Lysholm Schjelderup, f. 1852, Trondheim., d. 1928
72.68.Kristian Vilhelm Koren Schjelderup, f. 1853, Ullensaker, d. 1913
73.68.Marie Schjelderup, f. 1855, Ullensager/Ullensaker, d. 1906
74.68.Ole Berg Schjelderup, f. 1862, Bolsø, d. 1910, Ålesund
69.66.
Nikolaj Lysholm
Født 1 jul. 1823.
Død 22 jul. 1864.
     Kjøbmand og fabrikeier.

Generation 11.

70.67.
Jonas Laurids Idemil Lie
Født 1833.
Død 1908.
     Stilling: Forfatter

Gift _____med

Thomasine Lie
71.68.
Jørgen Lysholm Schjelderup
Født 27 aug. 1852, Trondheim.67,63,66.
Død 30 jan. 192863.
     Skipsmegler og nederlandsk visekonsul i Kragerø.63

Gift 9 sep. 1877, Kragerø64 med

Virginie Mathilde Thomesen
Født 20 jun. 185563.
Død 5 mai 194363.
     Datter af Thomas Thomesen og Berthe Marthine Debes.

Børn af Jørgen Lysholm Schjelderup og Virginie Mathilde Thomesen:

75.71.Thomas Thomesen Schjelderup, f. 1878
76.71.Dorothea Marie «Doris» Schjelderup, f. 1879
77.71.Ingeborg Schjelderup, f. 1882
78.71.Peter Vilhelm Schjelderup, f. 1883, Kragerø
79.71.Virginie Matina Schjelderup, f. 1886
80.71.Hedevig Lysholm Schjelderup, f. 1888
81.71.Mathilde Schjelderup, f. 1891
82.71.Jørgen Lysholm Schjelderup, f. 1892
83.71.Bergliot Matina Schjelderup, f. 1894
72.68.
Kristian Vilhelm Koren Schjelderup
Født 26 okt. 1853, Ullensaker68,63,66.
Død 23 okt. 191363.
     Student 1870, cand. theol. 1875, pers. kap. til Moss 1876, kallskapellan i Kristiansand 1880, sogneprest til Dybvaag 1890, prost til Oddernes 1903, biskop i Kristiansand 1908. Ridder av St. Olavs Orden.63

Gift _____med

Henriette Nicoline Hassel
Født 3 nov. 185563.
Død 2 aug. 192263.

Børn af Kristian Vilhelm Koren Schjelderup og Henriette Nicoline Hassel:

84.72.Dorothea Schjelderup, f. 1881, Kristiansand
85.72.Augusta Fredrikke Schjelderup, f. 1883, Kristiansand
86.72.Vilhelm Schjelderup, f. 1885, Kristiansand
87.72.Hendy Schjelderup, f. 1887, Kristiansand
88.72.Kristian Vilhelm Koren Schjelderup, f. 1894, Dypvåg, d. 1980
89.72.Harald Krabbe Schjelderup, f. 1895, Dypvåg, d. 1974
73.68.
Marie Schjelderup
Født 30 jun. 1855, Ullensager/Ullensaker69,66.
Død 190662.

Gift _____med

Godske Joakim Weidemann Nielsen
Født 11 aug. 1847.
     Overretssagfører i Kragerø.
74.68.
Ole Berg Schjelderup
Født 4 jan. 1862, Bolsø70,63,66.
Død 2 feb. 1910, Ålesund63.
     Overlærer ved Ålesund Høyskole.63

Gift 7 aug. 1890, Sälboda i Värmland71 med

Kristine Middelthon
Født 19 apr. 1868, Eidsvoll63.
     Datter af Peter Andreas Daae Middelthon og Nina Josefine Sørensen.
     ? Student 1888. ?63

Børn af Ole Berg Schjelderup og Kristine Middelthon:

90.74.Nina Josefine Schjelderup, f. 1893, Kristiania
91.74.Peter Schjelderup, f. 1895, Kristiania
92.74.Sigurd Schjelderup, f. 1896, Kristiania
93.74.Marie Dorothea Schjelderup, f. 1898, Kristiania
94.74.Elisabeth Schjelderup, f. 1901, Kristiania
95.74.Rolf Schjelderup, f. 1904, Kristiania

Generation 12.

75.71.
Thomas Thomesen Schjelderup
Født 30 jun. 187863.
     Administrerende direktør i Storm & Bull, Ltd. Uruguays generalkonsul i Oslo.63

Gift _____med

Signe Kristine Larud
Født 21 jun. 189063.

Børn af Thomas Thomesen Schjelderup og Signe Kristine Larud:

96.75.Evelyn (Elin) Schjelderup, f. 1915
76.71.
Dorothea Marie «Doris» Schjelderup
Født 1 dec. 187963.

Gift _____med

Peder Christian Schaanning
Født 29 nov. 187963.
Død 30 nov. 195063.
     Ingeniør.63
77.71.
Ingeborg Schjelderup
Født 8 jul. 188263.

Gift _____med

Leif Grung
Født 7 sep. 187863.
Død 16 dec. 192763.
     Kaptein.63
78.71.
Peter Vilhelm Schjelderup
Født 9 dec. 1883, Kragerø63.
     Konsul og skipsmegler i Kragerø.63

Gift _____med

Dagny Alfrida Lindgren
Født 19 jan. 1891, Kragerø63.

Børn af Peter Vilhelm Schjelderup og Dagny Alfrida Lindgren:

97.78.Marie Schjelderup, f. 1915, Kragerø
98.78.Virginie Schjelderup, f. 1917, Kragerø
99.78.Signe Schjelderup, f. 1930, Kragerø
79.71.
Virginie Matina Schjelderup
Født 29 okt. 188663.

Gift _____med

Anton Mathias Mathiesen
Født 9 nov. 188363.
     Ingeniør. Avdelingssjef ved Oslo lysverker, bestyrer av Dampsentralen.63
80.71.
Hedevig Lysholm Schjelderup
Født 8 mai 188863.

Gift 190972 med

Hans Thomas Lange Schaanning
Født 2 mar. 1878, Kristiania63.
     Søn af Peder Schaanning og Agnes Helene Salvesen.
     Student 1899, ornitolog, konservator ved Stavanger museum 1918-48, utg. en rekke avhandlinger, særlig om fuglefauna.63
81.71.
Mathilde Schjelderup
Født 7 jun. 189163.

Gift 192072 med

Karsten Horster Blystad
Født 31 jul. 1892, Høland63.
     Søn af Anders Blystad og Agnes Dorthea Ryen.
     Student 1911, cand. med. 1918, læge i Bergen.63
82.71.
Jørgen Lysholm Schjelderup
Født 2 okt. 189263.
     Forretningsmann.63

Gift _____med

Ella Krarup Nielsen
Født 15 jan. 189363.
Død nov. 193863.

Børn af Jørgen Lysholm Schjelderup og Ella Krarup Nielsen:

100.82.Jørgen Lysholm Schjelderup, f. 1919
83.71.
Bergliot Matina Schjelderup
Født 22 feb. 189463.

Gift 30 dec. 193272 med

Sverre Paulsen
Født 31 okt. 189263.
     Arkitekt. [Kendte bygningsverker ?]63
84.72.
Dorothea Schjelderup
Født 16 sep. 1881, Kristiansand63.

Gift 191172 med

Anders Risøe
Født 29 jun. 187963.
     Skipsinspektør i Veritas. Bosat i Oslo.63
85.72.
Augusta Fredrikke Schjelderup
Født 27 jul. 1883, Kristiansand63.
     Student 1903, sem.eksamen 1904, lærerinne i Oddernes, Kristiansand og Oslo, sluttet 1947. Bosat i Oslo.63
86.72.
Vilhelm Schjelderup
Født 18 jun. 1885, Kristiansand63.
     Landmåler. Bosat i Courtenay, Vancouver i Canada.63

Gift _____med

Minnie Woods
     Fra Balcom i Sussex.63

Børn af Vilhelm Schjelderup og Minnie Woods:

101.86.Marie Louise Schjelderup, f. 1920
102.86.Vilhelm Roger Schjelderup, f. 1921
103.86.Hassel Schjelderup, f. 1926
87.72.
Hendy Schjelderup
Født 19 apr. 1887, Kristiansand63.

Gift 6 sep. 191371 med

Knut Olaus Mollestad
Født 19 jul. 1885, Fjotland63.
     Søn af Nils August Mollestad og Anne Marie Pauline Knutzen.
     Student 1903, cand. theol. 1909, hjelpeprest i Gjerpen 1912, res. kap. i Gjerpen 1917, sogneprest til Hemnes 1925, res. kap. til Bragernes 1934, sogneprest til Uranienborg 1946. [D. Chr. X. Fr. medalje.]63
88.72.
Kristian Vilhelm Koren Schjelderup
Født 18 jan. 1894, Dypvåg63.
Død 198073.
     Student 1912, cand. theol. 1918, dr. theol. 1923, universitetsstipendium 1921-27, forsker i religionspsykologi ved Chr. Michelsens Institut 1930, startet Nansensskolen 1937, res. kap. til Vår Frelsers menighet i Oslo 1946, biskop i Hamar 1947-64. Har utgivet en rekke vitenskapelige arbeider.63
     Norsk gejstlig; dr. theol. Repræsentant for en udpræget liberal teologi med inddragelse af religionspsykologisk materiale. Interneret i koncentrationslejren Grini 1942; gik efter krigen ind i præstetjeneste og var 1947-64 biskop i Hamar. P.gr. af sin holdning i striden om de evige helvedesstraffe overlod han til kirkedepartementet at afgøre, om han kunne beholde sit embede. Adskillige bøger og artikler.73
89.72.
Harald Krabbe Schjelderup
Født 21 mai 1895, Dypvåg63.
Død 197473.
     Student 1912, universitetsstipendiat 1917, dr. philos. 1920, professor i filosofi (og psykologi ?) 1922.63
     Norsk filosof og psykolog. 1922 professor i filosofi og 1928-65 professor i psykologi ved Oslos universitet. Har skrevet en række lærebøger og dybdepsykologiske værker, bl.a. »Nevrose og opdragelse« (1937), »Nevrosene og den nevrotiske karakter« (1940) og »Det skjulte menneske« (1961).73

Gift 1924, (ekteskapet senere oppløst)71 med

Mildrid Bordewich
Født 12 mai 190163.
     Datter af Eivind Bordewich og Vally Unger.

Børn af Harald Krabbe Schjelderup og Mildrid Bordewich:

104.89.Turid Schjelderup, f. 1929
105.89.Kristian Vilhelm Schjelderup, f. 1929
90.74.
Nina Josefine Schjelderup
Født 18 nov. 1893, Kristiania63.

Gift 5 aug. 1914, Ålesund71 med

Trygve Olmer
Født 3 dec. 1878, Kristiania63.
     Søn af Johan Otto Olmer og Hilda Thobroe.
     Passkontrollør på Kongsvingerbanen.63
91.74.
Peter Schjelderup
Født 11 jun. 1895, Kristiania63.
     Skipsfører. (Bosat i/på Bodø).63

Gift 1° 13 mar. 1924, Nærbø71 med

Anna Constance Ohnstad
Født 15 okt. 1897, Stranda63.
     Datter af Ole Ohnstad og Jacobine Katharine Saxegaard.

Gift 2° 194971 med

Edna Pleym Erichsen

Børn af Peter Schjelderup og Anna Constance Ohnstad:

106.91.Ole Schjelderup, f. 1925, Venset i Salten

Børn af Peter Schjelderup og Edna Pleym Erichsen:

107.91.Kristine Schjelderup, f. 1950
92.74.
Sigurd Schjelderup
Født 18 dec. 1896, Kristiania63.
     Cand. pharm. 1919. Apoteker. (Liland i Ofoten).63

Gift 16 mar. 1925, Lillehammer74 med

Clara Lyseth
Født 21 sep. 1895, Trondheim63.
     Datter af Ole Margido Lyseth og Hanna Lovise Johannesen.
93.74.
Marie Dorothea Schjelderup
Født 27 nov. 1898, Kristiania63.

Gift 4 jun. 1925, Trondheim74 med

Johan Mæland
Født 4 mar. 1895, Kinservik63.
     Søn af Johan Mæland og Gurid Utne.
     Kjøpmann i Tromsø.63
94.74.
Elisabeth Schjelderup
Født 13 apr. 1901, Kristiania63.

Gift _____med

Asbjørn Lorentzen
Født 5 feb. 189263.
     Arkitekt (Oslo). [Kendte bygningsverker ?]63
95.74.
Rolf Schjelderup
Født 1 mar. 1904, Kristiania63.
     Eier av et båtbyggeri. Bosat i Seattle, U.S.A.63

Gift _____med

Bernice

Børn af Rolf Schjelderup og Bernice:

108.95.Jimmie Schjelderup, f. 1934
109.95.Jeannine Schjelderup, f. 1937
110.95.Kirstine Schjelderup, f. 1944

Generation 13.

96.75.
Evelyn (Elin) Schjelderup
Født 26 mar. 191563.

Gift _____med

Renaud Farjou
     Bosat i Paris.63
97.78.
Marie Schjelderup
Født 10 aug. 1915, Kragerø63.

Gift _____med

Alf Egon Arndt
Født 22 apr. 190863.
     Cand. pharm. 1933. Apoteker i Risør.63
98.78.
Virginie Schjelderup
Født 17 sep. 1917, Kragerø63.

Gift _____med

Per Stifos-Hanssen
Født 30 apr. 1920, Risør63.
     Revisor i Oslo.63
99.78.
Signe Schjelderup
Født 6 jul. 1930, Kragerø63.
     Stud. til kjemi-ingeniør. Utv. til Denver i Colorado, U.S.A.63
100.82.
Jørgen Lysholm Schjelderup
Født 24 dec. 191963.
     Bosat i Denver, Colorado i U.S.A.63
101.86.
Marie Louise Schjelderup
Født 3 jun. 192063.
     Physioterapist. Bosat i London.63
102.86.
Vilhelm Roger Schjelderup
Født 16 sep. 192163.
     Major. D.S.O. (Destinguished Service Order), Mil. Cross. Bosat i Wiltshire, England.63

Gift _____med

Hundevad
Født _____, Danmark.
103.86.
Hassel Schjelderup
Født 18 jun. 192663.
     Ingeniør (ved Stanford University, California).63
104.89.
Turid Schjelderup
Født 23 feb. 192963.
     Student (i Genève).63
105.89.
Kristian Vilhelm Schjelderup
Født 7 dec. 192963.
     Stud. med. (i Oslo).63
106.91.
Ole Schjelderup
Født 5 jan. 1925, Venset i Salten63.
     Gårdbruker (på Nøtterøy).63
107.91.
Kristine Schjelderup
Født 4 nov. 195063.
108.95.
Jimmie Schjelderup
Født 1 nov. 193463.
109.95.
Jeannine Schjelderup
Født 15 nov. 193763.
110.95.
Kirstine Schjelderup
Født 18 dec. 194463.

Kilder og Noter
1Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 428-429
2S.V. Wiberg: Almindelig dansk præstehistorie (1870-71)
3Dansk Biografisk Leksikon (1979): Brochmand, Jesper Rasmussen.
4Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(2):28
5Dansk Biografisk Leksikon (1979) om biskop Brochmann, Jesper skriver 23. juni 1611.
6F.E. Hundrup: Lærerstanden ved de lærde skoler i Nakskov, Nysted og Rønne (side 48-54)
7Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 428-29
8Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 222
923 år gl.
10Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 429
11Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 223
12E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885)
13Joh. E. Brodahl: Inskriptioner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre., s. 50. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943-44): 50-58,103-110,232-238,358-362
14S.T.Dahl skriver år 1664.
15Skifte 20. sept. 1689
16Dansk Biografisk Leksikon (1981): Kingo, Thomas.
17F.E. Hundrup: Lærerstanden ved de nedlagte Latinskoler i Korsør, Nestved, Nykjøbing i Odsherred, Præstø, Skjelskør, Slangerup, Storehedinge og Stege. (1871)
18S.T.Dahl skriver 21. juni 1669.
19Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 226
20Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 325. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
21F.E.Hundrup skriver at han døde 3. mar. 1668, men året 1688 må være det korrekte, da ettermannen utnevnes 24. mar. 1688. I NST 16 (1957-58), s. 325 skrives at han døde 1688.
22Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 429-30
23Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 248
24Ole Martin Kinnapel: Slekten Trane fra Viborg (Kristiansund 1978)
25Wilhelm Lassen skriver han var født ca. 1654, hvor F.E. Hundrup skriver han var født 1656 (uden circa angivelse.)
26Af 4 sønner og 6 døtre, døde 5 små.
27Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 14
28Erlandsen skriver hun døde 74 år gl. (istedetfor vel rettelig 76 år gl.)
29Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 46. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
30Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 61-62. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
31Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 458
32F.E. Hundrup skriver 1668 hvilket må være en trykfejl.
33Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 170
34nevnes i broren Laurits skifte 14. feb. 1708.
35Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 232. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
36Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 61. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
37Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 285
38Kristiansunds historie.
39Per Seland (1924-91): Hr. Ole Andreas Thulesius. Tredjeprest ved Vor Frelsers kirke i Kristiania., s. 313. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1988): 307-320
40Skifte 26. jan. 1728
41Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 368
42Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987.
43Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 280
44Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 315
45Olai Ovenstad: Militærbiografier (Oslo 1948-49).
467 år gl. ved morens skifte 8. sep. 1702.
47S.H. Finne-Grønn: Abel : den store Mathematikers Slegt (Kria. 1899)., s. 176
48Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953): Spørsmaal og Svar (nr. 48), s. 215. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1930): 213-215
49E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 9
50E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 9-10
51Per Seland (1924-91): Hr. Ole Andreas Thulesius. Tredjeprest ved Vor Frelsers kirke i Kristiania., s. 314. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1988): 307-320
52Per Seland (1924-91): Hr. Ole Andreas Thulesius. Tredjeprest ved Vor Frelsers kirke i Kristiania., s. 316. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1988): 307-320
5366 Aar gl.
54Nat til 21. April, 81½ Aar gl.
55Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951)
56Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55)
57Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 59
5886 1/4 år gl.
59Wilhelm Lassen, skriver at hun begraves 10. feb. 1808.
60Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 139
61Ole Tronstad
62S.H. Finne-Grønn & C.M. Munth: Norsk Tidsskrift for Genealogi, Personalhistorie, Biografi og Literærhistorie [Norsk Personalhistorisk Tidsskrift], Oslo
63Norsk Slektskalender
64Norsk Slektskalender, s. 188
6550 år gl. i FT 1865.
66Digitalarkivet: Folketellingen 1865.
6714 år gl. i FT 1865.
6813 år gl. i FT 1865.
6911 år gl. i FT 1865.
704 år gl. i FT 1865.
71Norsk Slektskalender, s. 190
72Norsk Slektskalender, s. 189
73Lademanns Leksikon (1987).
74Norsk Slektskalender, s. 191