© 2001 Simon Ellefsen

Anders Mikkelsen, Aune i Trondenes

Opdateret 27 Jun 2001.


Generation 1.

1.0.
Anders Mikkelsen
Født omkring 16451.
Død omkring 1726, Aune Indre, Trondenes.1.
     Overtok Indre Aun i Trondenes 1675 etter svigerfaren. Anders har tilsynelatende vært en velstående mann. I 1701 heter det: « - hafver hielpelig Bondebrug af samme besiddende Jord og Fiskerie.»

Gift 1° omkring 16822 med

Gjertrud Ingebrigtsdatter
Født 1665, Vaskinn, Trondenes.1.
Død 1705, Vaskinn, Trondenes.1.

Gift 2° omkring 16952 med

Eriksdatter
Død efter 17322.
     Datter af Erik Klemetsen.

Børn af Anders Mikkelsen og Gjertrud Ingebrigtsdatter:

2.1.Mikkel Anderssen, f. 1683, Trondenes.
3.1.Edis Anderssen, f. 1687, Trondenes.

Børn af Anders Mikkelsen og Eriksdatter:

4.1.Jens Anderssen, f. 1696, Trondenes.
5.1.Jakob Anderssen, f. 1699, Trondenes., d. 1773, Trondenes.
6.1.Hans Anderssen, f. 1700, Trondenes., d. 1782, Trondenes.
7.1.Helge Anderssen, f. 1702, Trondenes., d. 1789, Trondenes.

Generation 2.

2.1.
Mikkel Anderssen
Født 1683, Vaskinn, Trondenes.1.
3.1.
Edis Anderssen
Født 1687, Vaskinn, Trondenes.1.
4.1.
Jens Anderssen
Født 1696, Aune Indre, Trondenes.3.
5.1.
Jakob Anderssen
Født 1699, Aune Indre, Trondenes.3.
Død 1773, Aune Indre, Trondenes.3.
     Skifte 1767-1776, Aun, Sand Tinglag.4: «protokollnr. 142, folio 417b.».

Gift _____3med

Anne Olsdatter
Født 1699, Kanebogen, Trondenes.3.
Død 1759, Aune, Trondenes.3.

Børn af Jakob Anderssen og _____:

8.5.Anders Jakobsen, f. 1726, Trondenes., d. 1784, Trondenes.

Børn af Jakob Anderssen og Anne Olsdatter:

9.5.Ole Jakobsen, f. 1735, Trondenes., d. 1801, Trondenes.
6.1.
Hans Anderssen
Født 1700, Aune Indre, Trondenes.3.
Død 1782, Aune Indre, Trondenes.3.

Gift _____3med

Anne Nilsdatter
Født 16993.
Død 1790, Aune, Trondenes.3.

Børn af Hans Anderssen og Anne Nilsdatter:

10.6.Nils Hanssen, f. 1730, Trondenes., d. 1793
11.6.Dorte Hansdatter, f. 1735, Trondenes., d. 1815, Trondenes.
12.6.Ellen Hansdatter
7.1.
Helge Anderssen
Født 1702, Aune Indre, Trondenes.5.
Død 1789, Aune Mellom, Trondenes.5.
     Han er visstnok født på indre Aun, Trondenes, men hadde bodd flere steder før han slo seg ned her på Mellom-Aun, som han overtok etter svigerfaren. Helge ble 1763 første bygselmann på Mellom-Aun. I 1774 avsto han jorda til sønnen Størker Helgesen, «formedelst Alderdom».

Gift omkring 17325 med

Anne Størkersdatter
Født 1710, Aune Mellom, Trondenes.6,5.
Død 1789, Aune, Trondenes.5.
     Datter af Størker Anderssen.
     Antagelig datter av bruker på Aun mellom, Størker Anderssen (1672-1754).

Børn af Helge Anderssen og Anne Størkersdatter:

13.7.Anna Katrine Helgesdatter, f. 1731, Trondenes., d. 1804, Trondenes.
14.7.Størker Helgesen, f. 1733, Trondenes.

Generation 3.

8.5.
Anders Jakobsen
Født 1726, Aune Indre, Trondenes.3.
Død 1784, Aune, Trondenes.3.
     Skifte 1785-1789, Aun, Sand Tinglag.4: «protokollnr. 144, folio 70.».

Gift 17613 med

Ingeborg Pedersdatter
Født 1731, Lavangsnes, Astafjord.3.
Død 1789, Aune, Trondenes.3.
     Datter af Peder Alfsen og Maren Olsdatter.
     Skifte 1788-1798, Aun, Sand Tinglag.4: «protokollnr. 146, folio 109b.».

Børn af Anders Jakobsen og Ingeborg Pedersdatter:

15.8.Jakob Anderssen, f. 1764, Trondenes., d. 1794, Trondenes.
9.5.
Ole Jakobsen
Født 1735, Aune Indre, Trondenes.3.
Død 1801, Kjellhus, Trondenes.3.

Gift 1° 17633 med

Anne Elschen Iversdatter
Født 1740, Hagan, Trondenes.3.
Død 1775, Kjellhus, Trondenes.3.

Gift 2° omkring 17803 med

Johanna Olsdatter
Født 1724, Medkila, Trondenes.3.
Død 1797, Kjellhus, Trondenes.3.
     Datter af Ole Kristoffersen og Anne Pedersdatter.

[Gift 1° 1764 med Hågen Larssen (1725 - 1768); Gift 2° omkr. 1780 med Ole Jakobsen (1735 - 1801)].
10.6.
Nils Hanssen
Født 1730, Aune, Trondenes.3.
Død 17933.
     Skifte 1788-1798, Aun, Sand Tinglag.4: «protokollnr. 146, folio 283b.».

Gift 17713 med

Marit Margrete Pedersdatter
Født 1734, Dale, Trondenes.3.
Død 1798, Aune Indre, Trondenes.3.
     Skifte 1798-1804, Aun, Sand Tinglag.4: «protokollnr. 148, folio 320b.».
11.6.
Dorte Hansdatter
Født 1735, Aune Indre, Trondenes.3.
Død 1815, Aune Indre, Trondenes.3.

Gift 17833 med

Ellev Pedersen
Født 17433.
Død 1800, Aune, Trondenes.3.
     Skifte 1798-1804, Aun, Sand Tinglag.4: «protokollnr. 148, folio 420.».

[Gift 1° 1771 med Rabina Pedersdatter; Gift 2° 1783 med Dorte Hansdatter (1735 - 1815)].
12.6.
Ellen Hansdatter
     Hun er ikke opført som barn af Hans Anderssen på Aun i bogen "Folk og Slekt i Trondenes".
     Skifte 1798-1804, Aun, Sand Tinglag.4: «protokollnr. 148, folio 132.».
13.7.
Anna Katrine Helgesdatter
Født 1731, Aune M., Trondenes.7.
Død 1804, Sandstrand, Trondenes.7.
     Som enke ble hun likevel konkursboet sittende med jorda, og i 1801 søkte hun på vegne av sin svigersønn, Søren Jørgensen (1754-1818), om å få kjøpe bruket for 40 rdlr.

Gift 1° 17608 med

Kristen Olsen
Født 17209.
Død 1764, Kjellhus, Trondenes.9.

Gift 2° 17707 med

Rasmus Rasmussen
Født 1730, Tovik, Trondenes.3.
Død 1793, Sandstrand, Trondenes.3.
     Søn af Rasmus Hanssen «Rasmus smed» og Karen Johnsdatter.
     Bygslet 1761 18 mark av Gabriel Torstensens jord på nedre Sandstrand. Rasmus var i sin tid den eneste på Sandstrandgårdene som hadde bekkekvern, visstnok i Mølnelva, som renner ned i Sandvatnet, men var ellers usigelig fattig. Da dødsboauksjonen ble holdt etter ham 1794, innbragte den 48 rdlr. Fra kreditor i Bergen, J.D. Stalbom, forelå regning på 57 rdlr., dessuten forlangte Ole Larssen Rollnes 30 rdlr. for en stue. Når hertil kom en del klattgjeld, kunne ikke halvparten dekkes.
     Skifte 1788-1798, Sandstrand, Fauskevåg Tinglag.4: «protokollnr. 146, folio 398.».

[Gift 1° 1759 med Anne Arntsdatter (1733 - 1767); Gift 2° 1770 med Anna Katrine Helgesdatter (1731 - 1804)].

Børn af Anna Katrine Helgesdatter og Kristen Olsen:

16.13.Ole Kristensen, f. 1760, Trondenes.
17.13.Helge Kristensen, f. 1762, Trondenes.
18.13.Kristen Kristensen, f. 1765, Trondenes.

Børn af Anna Katrine Helgesdatter og Rasmus Rasmussen:

19.13.Andreas Rasmussen, f. 1770, Trondenes., d. 1795, Trondenes.
20.13.Nils Rasmussen, f. 1772, Trondenes., d. 1772, Trondenes.
21.13.Anne Rasmusdatter, f. 1774, Trondenes, d. 1847
22.13.Rasmus Rasmussen, f. 1778, Trondenes., d. 1810, Trondenes.
14.7.
Størker Helgesen
Født 1733, Elgsnes Ytre, Trondenes.3.
     Aune Mellom, Trondenes. Etterslekt, 9 barn, se Folk og Slekt i Trondenes.

Gift 17633 med

Pernilla Olsdatter
Født 1740, Elgsnes, Trondenes.3.

Børn af Størker Helgesen og Pernilla Olsdatter:

23.14.Gjertrud Margrete Størkersdatter, f. 1778, Trondenes., d. 1848, Trondenes.

Generation 4.

15.8.
Jakob Anderssen
Født 1764, Aune Indre, Trondenes.3.
Død 1794, Aune Indre, Trondenes.3.
     Skifte 1788-1798, Aun, Sand Tinglag.4: «protokollnr. 146, folio 351.».
     Skifte 1798-1804, Aun, Sand Tinglag.4: «protokollnr. 148, folio 433. Samme person ?».

Utenfor ekteskap med

Karen Jørgensdatter
     Bosatt på Ervik 1778.

Børn af Jakob Anderssen og Karen Jørgensdatter:

24.15.Anders Jakobsen, f. 1778, Trondenes.
16.13.
Ole Kristensen
Født 1760, Kjellhus, Trondenes.8.
17.13.
Helge Kristensen
Født 1762, Kjellhus, Trondenes.8.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 1° 17862 med

Olava Gabrielsdatter
Født 1756, Kongsnes, Torsken.3.
Død 17943.
     Datter af Gabriel Anderssen (Rold) og Kirsten Jørgensdatter.
     Skifte 1788-1798, Sandstrand, Fauskevåg Tinglag.4: «protokollnr. 146, folio 394.».

Utenfor ekteskap med

Anne Marie Jensdatter
Født 177310.

[Gift 1° med Helge Kristensen (f. 1762); Gift 2° med Ingebrigt Johnsen (_____ - 1834)].

Børn af Helge Kristensen og Anne Marie Jensdatter:

25.17.Olava Helgesdatter, f. 1795, Trondenes., d. 1795, Trondenes.
18.13.
Kristen Kristensen
Født 1765, Kjellhus, Trondenes.8.
19.13.
Andreas Rasmussen
Født 1770, Sandstrand, Trondenes.3.
Død 1795, Sandstrand, Trondenes.3.
20.13.
Nils Rasmussen
Født 1772, Sandstrand, Trondenes.3.
Død 1772, Sandstrand, Trondenes.3.
21.13.
Anne Rasmusdatter
Født 1774, Sandstrand, Trondenes11,3.
Død efter 27 jan. 18472.
     Konfirmert 1791.
     Flyttet fra Sandstrand til Steinsland da hun ektede Lars Larsen. Anne overlevede også sin anden mann og kjøpte leilendingsjorda på søndre Steinsland for 100 spd., men overdro den straks til sin stesønn, Arnt Falkor Larsen.

Gift 179612 med

Søren Jørgensen
Født 1754, Sandstrand, Trondenes.11,3.
Død 1818, Sandstrand, Trondenes.12,3.
     Søn af Jørgen Sørensen og Inger Olsdatter.
     Flyttede til Tovik ?. Jordbruker på nedre Sandstrand. Søkte med svigermorens hjelp at kjøpe bruket for 4o rdlr. Rentekammeret i København forlangte 100 rdlr., og da Søren erklærte seg villig til å betale, fikk han kongeskjøte 29. aug. 1806 på sitt bruk. Søren døde på bruket som en velsituert mann.

Børn af Anne Rasmusdatter og Søren Jørgensen:

26.21.Margrethe Sørensdatter, f. 1796, Trondenes., d. 1867, Trondenes.
22.13.
Rasmus Rasmussen
Født 1778, Sandstrand, Trondenes.13.
Død 1810, Sandstrand, Trondenes.13.

Utenfor ekteskap med

Berte Kirstina Rafaelsdatter
Født 1774, Lavangen Sør, Trondenes.14.
Død 1811, Tovik, Trondenes.14.
     Datter af Rafael Stensen Harr og Ragnhild Paulsdatter.

Gift 1° 180215 med

Dorte Sofie Isaksdatter
Født 1777, Sandstrand, Trondenes.16.
Død 1811, Tovik, Trondenes.16.
     Datter af Isak Abrahamsen og Anne Katrine Kristensdatter.

Børn af Rasmus Rasmussen og Berte Kirstina Rafaelsdatter:

27.22.Rasmus Andreas Rasmussen, f. 1799, Trondenes., d. 1826, Astafjord.

Børn af Rasmus Rasmussen og Dorte Sofie Isaksdatter:

28.22.Anne Katrine Rasmusdatter, f. Trondenes., d. 1802, Trondenes.
29.22.Rasmus Andreas Rasmussen, f. 1804, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
30.22.Isak Rasmussen, f. 1806, Trondenes., d. 1811, Trondenes.
23.14.
Gjertrud Margrete Størkersdatter
Født 1778, Aune Mellom, Trondenes.3.
Død 1848, Sandstrand, Trondenes.3.

Gift 18043 med

Arne Olsen
Født 1777, Sandstrand, Trondenes.3.
Død 1855, Sandstrand, Trondenes.3.
     Søn af Ole Arnesen og Tora Maria Sørensdatter.
     Sandstrand, Trondenes. Etterslekt, 7 barn, se Folk og Slekt i Trondenes.

Generation 5.

24.15.
Anders Jakobsen
Født 1778, Ervik, Trondenes.3.
25.17.
Olava Helgesdatter
Født 1795, Sandstrand, Trondenes.10.
Død 1795, Sandstrand, Trondenes.10.
26.21.
Margrethe Sørensdatter
Født 1796, Sandstrand, Trondenes.11,3.
Død 1867, Sandstrand, Trondenes.3.
     Hun overdro (som enke) bruker på nedre Sandstrand til to sønner.

Gift 18172 med

Hans Johannesen
Født 1789, Sandstrand, Trondenes.11,3.
Død 1855, Sandstrand, Trondenes.3.
     Søn af Johannes Steffensen og Mette Gabrielsdatter.
     Innløste etterhvert sine søsken og sat på nedre Sandstrand i Trondenes, som fisker og bonde til sin død.12

Børn af Margrethe Sørensdatter og Hans Johannesen:

31.26.Johanna Katrine Hansdatter, f. 1822, Trondenes., d. 1863
27.22.
Rasmus Andreas Rasmussen
Født 1799, Sandstrand, Trondenes.17.
Død 1826, Elvebakken, Astafjord.17.
28.22.
Anne Katrine Rasmusdatter
Født _____, Sandstrand, Trondenes.2.
Død 1802, Sandstrand, Trondenes.15.
29.22.
Rasmus Andreas Rasmussen
Født 1804, Sandstrand, Trondenes.15.
Død 1812, Tovik, Trondenes.15.
30.22.
Isak Rasmussen
Født 1806, Sandstrand, Trondenes.15.
Død 1811, Sandstrand, Trondenes.15.

Generation 6.

31.26.
Johanna Katrine Hansdatter
Født 1822, Sandstrand, Trondenes.3.
Død 18632.

Gift 20 okt. 18432 med

John Gabriel Eriksen
Døbt 12 sep. 1813, Mo kirke, Nordland.2.
Død 18882.
     Søn af Erik Andersen og Beret Karine Jonsdatter.
     Bøxelmann, båtbygger, gårdbruker på Marskar. I 1875 var hans besetning: 1 hest, 4 kyr, 1 ungnaut, 10 sauer, 2 geiter og 1 svin. Utsæd: 1 tønne bygg, 5 tønner poteter.

Børn af Johanna Katrine Hansdatter og John Gabriel Eriksen:

32.31.Hans Martin Johnsen, f. 1844, Trondenes.
33.31.Elen Bergitta Johnsdatter, f. 1846, Skånland., d. 1916

Generation 7.

32.31.
Hans Martin Johnsen
Født 1844, Tovik, Trondenes.3.
33.31.
Elen Bergitta Johnsdatter
Født 8 mai 1846, Marskard, Skånland.18, døbt 28 jun. 1846, Ibestad2.
Død 191618.

Gift 3 okt. 1872, Ibestad18 med

Bendik Martin Hanssen
Født 11 jan. 1843, Fornes, Skånland.18, døbt 23 apr. 1843, Ibestad.2.
Død 192018.
     Søn af Hans Petter Paulsen og Mikol Maria Sørensdatter.
     Gårdbruker, selveier på Sør-Fornes i Astafjord.

[Gift 1° med Ingeborg Anna Nilsdatter (1845 - 1915); Gift 2° 3 okt. 1872 med Elen Bergitta Johnsdatter (8 mai 1846 - 1916)].

Børn af Elen Bergitta Johnsdatter og Bendik Martin Hanssen:

34.33.Johanna Kristine Bendiksdatter, f. 1871
35.33.Hans Peter Bendikssen, f. 1873, Skånland.
36.33.Antonette Andrea Bendiksdatter, f. 1875, Skånland., d. 1927
37.33.Marie Margrete Bendiksen, f. 1876, Skånland.
38.33.Jondine Gurine Bendiksdatter, f. 1878, Skånland.
39.33.Ottilie Lorentine Bendiksdatter, f. 1880, Skånland.
40.33.Ole Petter Bendiksen, f. 1882, Skånland.
41.33.Elida Bernharda Bendiksdatter, f. 1885, Skånland., d. 1890
42.33.John Gabriel Bendiksen, f. 1887, Skånland.

Generation 8.

34.33.
Johanna Kristine Bendiksdatter
Født 187118.
35.33.
Hans Peter Bendikssen
Født 1873, Fornes, Skånland.18.
36.33.
Antonette Andrea Bendiksdatter
Født 2 feb. 1875, Fornes, Skånland.2, døbt 15 aug. 1875, Ibestad2.
Død 10 mar. 19272.

Gift 18992 med

Simon Harr Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard2.
Død 6 apr. 19512.
     Søn af Markus Gram Nilssen og Barbro Maria Hansdatter.
     En af de 28 medlemmer af Ibestad Heradstyre. Han og naboen Bernt Johansen budde altid hos Per Krogvåg, Hamnvik når der var møte i heradstyret (der på den tid varte 2 dager). Etter møtet ble der ofte holdt et referat for bygdens andre beboere hjemme hos Simon Markussen. Sammen med Martinus Bertheussen på Myklevold, kjøpte han fembøring.

Børn af Antonette Andrea Bendiksdatter og Simon Harr Markussen:

43.36.Gudrun Johanna Simonsen Balteskard, f. 1900, Skånland, d. 1958, Skånland
44.36.Markus Gram Balteskard, f. 1902
45.36.Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard, f. 1904, Balteskard
46.36.Hans Sakarias Simonsen Balteskard, f. 1906, Balteskard, d. 1907
47.36.Solveig Antonette Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1910
48.36.Nanna Rebekka Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1924
49.36.Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard, f. 1914, Balteskard
37.33.
Marie Margrete Bendiksen
Født 1876, Fornes, Skånland.18.

Gift 190218 med

Håkon Berg Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard2.
     Søn af Markus Gram Nilssen og Barbro Maria Hansdatter.

Børn af Marie Margrete Bendiksen og Håkon Berg Markussen:

50.37.Ester Bergljot Markussen, f. 1904, Balteskard
51.37.Nanna Rebekka Markussen, f. 1905, skånland, d. 1911
52.37.Helfryda Margrete Markussen, f. 1907, skånland
53.37.Johanna Ellida Markussen, f. 1909, skånland
54.37.Martin Berg Markussen, f. 1911, skånland
55.37.Rakel Markussen, f. 1913, skånland
56.37.Henry Peder Gran Markussen, f. 1915, skånland
38.33.
Jondine Gurine Bendiksdatter
Født 1878, Fornes, Skånland.18.
     Til Tovik, Skånland.18
39.33.
Ottilie Lorentine Bendiksdatter
Født 1880, Fornes, Skånland.18.
40.33.
Ole Petter Bendiksen
Født 1882, Fornes, Skånland.18.
41.33.
Elida Bernharda Bendiksdatter
Født 1885, Fornes, Skånland.18.
Død 189018.
42.33.
John Gabriel Bendiksen
Født 1887, Fornes, Skånland.18.

Generation 9.

43.36.
Gudrun Johanna Simonsen Balteskard
Født 30 aug. 1900, Balteskard, Skånland18.
Død 3 okt. 1958, Grov, Skånland18, begravet _____, kirkegården i Grov2.

Gift 19 jul. 1924, Grov, Skånland2 med

Ove Andreas Eberg Ellefsen
Født 26 jun. 1890, Grov, Skånland18.
Død 29 aug. 1963, Grov, Skånland2, begravet 3 sep. 1963, kirkegården i Grov2.
     Søn af Eilev Berteus Strøm og Pernille Karoline Ovidia Olsdatter.
     Stilling: Skips-Stewart, Kok, Hotel og gjestgiver på Annamo..
     Konfimert (i Ibestad kirke) i oktober 1905, anm: »Meget god!«. Stewart på skipene »Malangen« og »Salangen». Gjestgiver på Annamo i Astafjord, som han overtok efter Nikolai Iversen.

Børn af Gudrun Johanna Simonsen Balteskard og Ove Andreas Eberg Ellefsen:

57.43.Aasta Synnøve Ellefsen, f. 1926, Skånland
58.43.Eilif Kåre Ellefsen, f. 1932, Skånland
59.43.Steinar Ellefsen, f. 1934, Norge, d. 1999, Danmark.
60.43.Torbjørn Ellefsen, f. 1937, Skånland
44.36.
Markus Gram Balteskard
Født 190218.
45.36.
Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard
Født 1904, Balteskard18.
46.36.
Hans Sakarias Simonsen Balteskard
Født 1906, Balteskard18.
Død 190718.
47.36.
Solveig Antonette Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard18.
Død 191018.
48.36.
Nanna Rebekka Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard18.
Død 192418.
49.36.
Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard
Født 1914, Balteskard18.
50.37.
Ester Bergljot Markussen
Født 1904, Balteskard18.
51.37.
Nanna Rebekka Markussen
Født 1905, Balteskard, skånland18.
Død 191118.
52.37.
Helfryda Margrete Markussen
Født 1907, Balteskard, skånland18.
53.37.
Johanna Ellida Markussen
Født 1909, Balteskard, skånland18.
54.37.
Martin Berg Markussen
Født 1911, Balteskard, skånland18.
55.37.
Rakel Markussen
Født 1913, Balteskard, skånland18.
56.37.
Henry Peder Gran Markussen
Født 1915, Balteskard, skånland18.

Generation 10.

57.43.
Aasta Synnøve Ellefsen
Født 15 mar. 1926, Grov, Skånland2.
     Stilling: lærerinne

Gift 21 aug. 19542 med

Anton Brækkan
Født 23 jun. 19202.
     Stilling: Arkitekt.

Børn af Aasta Synnøve Ellefsen og Anton Brækkan:

61.57.Gudrun Brækkan, f. 1958
58.43.
Eilif Kåre Ellefsen
Født 25 mar. 1932, Grov, Skånland2.
     Stilling: sømand, maskinist
59.43.
Steinar Ellefsen
Født 15 jan. 1934, Balteskar, Astafjord sokn, Ibestad prestegjeld, Norge19.
Død 29 jun. 1999, Amager hospital, København, Danmark.2.
     Stilling: Air-Purser i Scanair 1964-94.

Gift 11 apr. 19662 med

Eva Tilly Fredin
Født 7 aug. 1939, Maria forsamling, Helsingborg, Sverige20.

Børn af Steinar Ellefsen og Eva Tilly Fredin:

62.59.Simon Ellefsen, f. 1966, Sweden
63.59.Pernille Ellefsen, f. 1968, Danmark
60.43.
Torbjørn Ellefsen
Født 5 jul. 1937, Grov, Skånland2.
     Stilling: Uddannet geolog.

Gift 19642 med

Colleen Carte
Født 15 aug. 19382.

Børn af Torbjørn Ellefsen og Colleen Carte:

64.60.Kari Ellefsen, f. 1965, Norge
65.60.Niels Ellefsen, f. 1967, South Africa
66.60.Tove Ellefsen, f. 1969, South Africa
67.60.Brit Ellefsen, f. 1969, South Africa

Generation 11.

61.57.
Gudrun Brækkan
Født 18 jan. 19582.
     Stilling: Arkitekt

Gift _____2med

Finn Langgård
Født 18 apr. 19552.

Børn af Gudrun Brækkan og Finn Langgård:

68.61.Karen Brækkan, f. 1986
69.61.Andrea Brækkan, f. 1988
62.59.
Simon Ellefsen
Født 2 sep. 1966, Malmö, Sweden19.
     Stilling: System-programmør, hos Pro Informatic i København.
63.59.
Pernille Ellefsen
Født 10 dec. 1968, Roskilde, Danmark19.

Samboende med

Lars Gøth Jørgensen
Født 4 okt. 19652.

Børn af Pernille Ellefsen og Lars Gøth Jørgensen:

70.63.Cecilia Gøth Ellefsen, f. 1995, København
71.63.Viktor Gøth Ellefsen
64.60.
Kari Ellefsen
Født 16 mai 1965, Norge2.

Gift 28 apr. 19902 med

Brett Kinmont

Børn af Kari Ellefsen og Brett Kinmont:

72.64.Kristin Kinmont, f. 1994
65.60.
Niels Ellefsen
Født 30 okt. 1967, South Africa2.

Gift _____2med

Dawn
66.60.
Tove Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa2.
67.60.
Brit Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa2.

Gift 10 jun. 20012 med

Alex Harris
     South-African mountaineer, adventurer.

Generation 12.

68.61.
Karen Brækkan
Født 3 dec. 19862.
69.61.
Andrea Brækkan
Født 24 dec. 19882.
70.63.
Cecilia Gøth Ellefsen
Født 25 jul. 1995, Frederiksberg, København21,2.
71.63.
Viktor Gøth Ellefsen
72.64.
Kristin Kinmont
Født mai 19942.

Kilder og Noter
1Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 375
2
3Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
4Digitalarkivet - Skifteregister Troms 1690-1805.
5Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 367
6I Trondenes bygdebok sættes fødselsåret til 1716.
7Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 20
8Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:301
9Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:300
10Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:445
11Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
12Trygve Lysaker: Trondenes Bygdebok
13Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:20
14Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:96
15Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:23
16Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:21
17Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:446
18Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
19Dåbsattest
20dåbsattest
21Var ved fødselen 49 cm høj og vejede 2900 g.