© 2001 Simon Ellefsen

Arne Olsen

Opdateret 15 Feb 2005.


Generation 1.

1.0.
Arne Olufssøn
Død 16411.
     Sogneprest til Steigen fra 1614 til 1641.1
     Gunnerus liste [SAT: Biskoparkivet] har ham som prest her [i Steigen] i årene 1614-1641. Han er nevnt her i 1622 da han bevitnet kallsbrevet fra menigheten i Gildeskål. Han er nevnt i kirkeregnskapet for Steigen i årene 1620 til 1641, var da også prost i Salten. Erlandsen sier at han døde i 1641 og dette er nok riktig for i kirkeregnskapet for 1642 er det Hr Hans Blix som er prost.2
     Erlandsen sier at han var kapellan i Lødingen og i 1599 kapellan i Hammerø.2

Gift _____med

Maren
     I kontribusjonsmanntallet for Steigen 1652 blir det under Myklebostad oppført to brukere som hver driver 3 våger i gården: «Nielss Arenssen» og «Enchen Maren». Om den siste blir det tilføyd i høyre marg: «En Preste Enche». Tillegget må være ment å begrunne at Maren satt avgiftsfritt på jorda. Om bonden Nils Arnsson (ca. 1609-90) vet vi at han var sønn av sogneprest Arne Olufssøn, og det må være nærliggende å slutte at Maren er enken etter presten. At Steigen skulle ha hatt ansvar for noen annen prestenke enn «sin egen», er helt urimelig. Og siden Arne Olufssøn ble sogneprest i bygda alt 1614, kan det vanskelig være snakk om enken etter hans forgjenger igjen.1

Børn af Arne Olufssøn og Maren:

2.1.Nils Arnessøn, f. omkr. 1609, d. 1690
3.1.Hartvig Arentssøn, f. 1611, Hammarøy., d. 1691, Steigen.

Generation 2.

2.1.
Nils Arnessøn
Født omkring 16091.
Død 16901, begravet 24 aug. 1690, Steigen.3.
     Bonde [på Vik i Steigen].1,3
     I kirkeboken har Steigen-presten Arent Hartvigssøn notert at han 10. søndag i trefoldighet (24. august) 1690 holdt «Liigpredikken over min Faderbroder Niels Arentsøn, som var 81 Aar gamel, 6 Maaneder og 3 uger.»3

Gift _____med

Ane Jørnsdotter
Født omkring 16183.
Død 16933.

Børn af Nils Arnessøn og Ane Jørnsdotter:

4.2.Maren Nielsdatter
3.1.
Hartvig Arentssøn
Født 1611, Hammarøy.4,1.
Død 24 mai 1691, Steigen.4.
     Stilling: Sogneprest til Steigen og provst i Salten4
     Gunnerus liste [SAT: Biskoparkivet] har ham som prest her [i Steigen] i tiden 1640-1691. Han er nevnt som prest her ved koppskatten i 1645 og i kirkeregnskapene for Steigen i årene 1648-1661 da han var ombudsmann for kirken. Han undertegnet også prestenes manntall herfra i 1666. Han fikk stadfestelse på sitt kallsbrev den 13. juli 1671. Han nevnes også i amtregnskapets familieskatt i 1677, i 1679, i 1684 og den 29. dec. 1686. Erlandsen sier han døde her i 1691.5
     I 1645 var han ennå ugift. I 1684 betalte han for seg, sin kone Ingeborg Hansdatter Blix og barna Ingeborg, Ellen, Oluff, Anders, Hartvig og Mogens Hartvigsen, en tjenestedreng og 1 tjenestetøs. I kvegskatt betaler han for 2 hester, 8 kyr, 4 ungnaut, 16 får, 6 geiter, 3 bukker og 1 svin.5
     Ifølge Gunnerus liste døde han 24. mai 1691 i en alder av 80 år, og han var en sønn av formannen i kallet.5

Gift _____med

Ingeborg Hansdatter Blix
Født 1632, Bodø.5,5.
Død 5 feb. 1714, Steigen.5,5.
     Datter af Hans Lauritssøn Blix og Ingeborg Svensdatter.

Børn af Hartvig Arentssøn og Ingeborg Hansdatter Blix:

5.3.Hans Hartvigsen, d. 1675
6.3.Inger Hartvigsdatter, f. 1651, d. 1710
7.3.Ingeborg Hartvigsdatter, d. 1734
8.3.Elen Hartvigsdatter, d. før 1745
9.3.Arent Hartvigssøn, f. 1654, Steigen., d. 1744
10.3.Ole (Oluf) Hartvigsen, f. omkr. 1656, d. 1746
11.3.Anders Hartvigsen
12.3.Hartvig Hartvigsen, f. 1664, d. 1725
13.3.Mogens Hartvigsen, f. 1668, d. eft. 1745
14.3.Maren Hartvigsdatter, d. før 1745
15.3.Christopher Hartvigsen, d. eft. 1745
16.3.Øllegaard Hartvigsdatter, d. før 1745

Kilder og Noter
1Torbjørn Seiring: En ny stammor for Schøning-slekten., s. 181. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXV (1995): 181-184
2Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 307
3Torbjørn Seiring: En ny stammor for Schøning-slekten., s. 183. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXV (1995): 181-184
4Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 90. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
5Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 308