© 2001 Simon Ellefsen

Arctander II

Opdateret 21 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Aron Pedersen Arctander
Født 9 feb. 1694, Limskjelvik, Lødingen.1,2.
Død 25 mar. 1781, Evenes prestegård.2.
     Sognepræst til Ofoten.3

Gift _____med

Margrethe Jensdatter Aalum
Født 1706, Leksvik.2.
Død 1780, Evenes prestegård.2.

Børn af Aron Pedersen Arctander og Margrethe Jensdatter Aalum:

2.1.Peder Arctander, f. 1729, d. 1807
3.1.Hans Steenbuch Arctander
4.1.Maria Elisabeth Aronsdatter Arctander, f. 1741

Generation 2.

2.1.
Peder Arctander
Født 16 sep. 17292.
Død 18072.
     Sokneprest i Ofoten.2

Gift _____med

Boletta Marie Matsdatter Schrøder
Født 17294.
Død 18004.

Børn af Peder Arctander og Boletta Marie Matsdatter Schrøder:

5.2.Aron Pedersen Arctander, f. 1762, d. 1807
3.1.
Hans Steenbuch Arctander
     Sorenskriver.3

Gift _____med

Maren Abel Rhode
     Datter af Claudius Rhode og Cecilie Lobes Schrøder.
4.1.
Maria Elisabeth Aronsdatter Arctander
Født 10 okt. 17415.

Gift _____med

Ole Olsen Har
Født 17416.
Død 21 sep. 1795, Liland, Ofoten.7,6, begravet 27 sep. 1795, Evenes kirke, Ofoten.7.
     Søn af Ole Hansen Har og Ingeborg Eriksdatter Dybfest.
     Skifte 31 jan. 1798, Liland, Ofoten.8Formue: 37-0-8. Gjeld: 893-3-15. Fallitbo. Boets innhold: Sølvskje merket: J.R.S. - 1 dypt tinnfad merket: Ole Harr..

Børn af Maria Elisabeth Aronsdatter Arctander og Ole Olsen Har:

6.4.Ingeborg Olsdatter Har, f. 1770
7.4.Aronia Arctander Olsdatter Harr, f. 1780

Generation 3.

5.2.
Aron Pedersen Arctander
Født 15 jan. 17624.
Død 23 sep. 18074.

Gift _____med

Barbara Dorothea Kildal Olsdatter Aas
Født 2 jan. 17709,10,4.
     Datter af Ole Knudsen Aas og Maren Pedersdatter (Hønnichen?).
6.4.
Ingeborg Olsdatter Har
Født 25 jul. 17706.

Gift _____11med

Jens Jensen
Født 1762, Sandtorg, Trondenes.12,13.
     Søn af Jens Pedersen Krognæs og Benedicte Madsdatter.
     Bonde på Liland.14

Børn af Ingeborg Olsdatter Har og Jens Jensen:

8.6.Aron Arctander Jensen, f. omkr. 1793, Ofoten. ?, d. 1862, Punsvik.
9.6.Bernt Jæver Jensen, f. 1794, Ofoten., d. før 1801
10.6.Benedicte Mathea Jensdatter, f. 1795, Ofoten.
11.6.Maria Elisabeth Arctander Jensdatter, f. 1798, Ofoten.
12.6.Ole Har Jensen, f. 1802, Ofoten., d. 1870
13.6. «6te barn»
14.6.Elen Kirstine Weding Jensdatter
15.6.Bernt Jæver Jensen
16.6.Mathias Arctander Jensen
7.4.
Aronia Arctander Olsdatter Harr
Født 178015.

Gift 1° _____med

Ole Harr Mikkelsen
Født 1767, Skånland Store, Trondenes.15.
Død 1813, Liland, Evenes.15.
     Søn af Mikkel Madssen og Lucia Christina Henriksdatter Warberg.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 2° _____med

Mons Jenssen
Født 1766, Sandtorg, Trondenes.12.
     Søn af Jens Pedersen Krognæs og Benedicte Madsdatter.

[Gift 1° 1791 med Kirsten Paulsdatter (f. 1765); Gift 2° med Aronia Arctander Olsdatter Harr (f. 1780)].

Generation 4.

8.6.
Aron Arctander Jensen
Født omkring 1793, Liland, Ofoten. ?16,17,18.
Død 5 apr. 1862, Punsvik.14.
     Aron Jensen hadde ord for å ha sers gode evner; men han fekk aldri høve til å nytta dei ut. Han åtte ingen medel til å gifta seg på; men han fekk ikkje lite med kona si, m. a. fekk han garden Ramnes som ekteparet flytta til og dreiv som bondebruk. Men ulykker av mange slag la seg over dei to. Serleg tok sjukdom og død i barneflokken hardt på dei. Sistpå miste dei alt dei åtte av medel og måtte forlata garden og leva hos andre på nåde. Dei skulde få gå om i bygda som legdslemer. Det vart ein tung alderdom dei fekk. Handelsmann Petter Klæboe på Liland [hennes svoger] tok Mette til seg, og der var ho til ho døydde; men krøniken seier at «hun led savn og gjenvordigheder». Aron Jensen vart sett bort til ein gard på andre sida av fjorden. Der hadde han slektningar, og der var han til sin død.19
     Om dette ekteskapet har det laga seg forteljingar som har fått svip av folkevisemotivet, om den kjærleiken som ikkje kjenner stengsler eller band. Ein kan ikkje anna enn minnast folkevisa om Bendik og Arolilja eller segna om Hagbard og Signe. Mette Agersborg og Aron Jensen sat på kvar si sida av fjorden og gret over sin lagnad, ho på den nordre sida, og han på den søre. Han gret så lenge at han vart blind, seier segna. - Først skulde foreldra hennar setja seg imot dette ekteskapet av all makt. Men like sterkt heldt dei unge saman. Dei seier at faren forbanna dotter si for denne trassen og vilde gjera ho arvelaus. Men då borna tok til å koma utan ekteskap, laut foreldra gå med på giftarmålet. Det er nytta mange harde ord om foreldra sin stålsette strid i mot så trufast ein kjærleik. Og i første augnekast ser alt dette uskyneleg og umenneskeleg ut. Kva kunde då grunnen vera? Eit spørsmål som dette lyt ei ættesoga stansa ved og prøva finna svar på.20
     For livstragedien vart for mykje hard for dette ekteparet. At den sosiale skilnaden stengde så sterkt, er knapt truleg: Han var sers gåverik. Begge av godt folk. Han av ættene Har-Arctander. Dei var så menn tremenningar. Grunnen til motstandet frå hennar foreldre si sida var så visst ikkje vondskap; heller ikkje kunde fordom vega så tungt. Eg trur grunnen er å søkja i otten for dei forferdelege ulykkene, som just kom og knekte desse trugne menneska. Ekteparet fekk 11 born. Fleire av dei vart spillsjuke (spedalske). Ein døydde heime av sjukdomen, og fleire av dei døydde på Reitgjerdet asyl. Her er vi kan henda ved viktigaste grunnen. At dei var så nært skyldte, gjorde faren endå større. Spillsjukdomen (lepra) kjem ikkje ofseleg i eit slektled utan at han har vist seg i eit tidlegare. Dei gamle kjente nok til det; dei såg faren; men dei unge var blinde av elsk. - I den tid høyrte det med til god oppseding i heimane at foreldra åtvara dei unge mot å gifta seg med nære slektningar eller med nokon som kunde ha arvelege sjukdomsdisposisjonar. Ingen sjukdomar var dei meire redde for enn spillsjuka og sinnssjuka. No er det visst ikkje mykje att i heimane av dette oppsedingssynet, dessverre. Men vitskapen, biologien, i våre dagar kan fortelja oss forunderlege og alvorlege ting om dette emnet. Sumen får her vera, at eit ekteskap alltid er eit mykje viktig biologisk spørsmål, som dei unge altfor sjeldan tenkjer over.20
     Lyspunktet i denne myrke soga er, at det ut av denne hardt truga slektsgreina har vokse fram mange friske og evnerike menneske som har gjort godt arbeid både i kyrkja og i skole og i andre samfunnsgagnlege gjeremål.20

Gift _____med

Mette Nysted Agersborg
Født 23 feb. 179514.
Død 1 nov. 187014.
     Datter af Petter Dass Agersborg og Anne Benedichte Hveding.
     Mette og Aron var tremenninger, og deres foreldre satte seg sterkt i mot dette ekteskapet. Mettes far, Petter Dass Agersborg, forbannet sin datter og truet med å gjøre henne arveløs, men da barna begynte å komme uten at noe ekteskap var inngått bøyde foreldrene av. Petter Dass Agersborg gav dem gården Ramnes i bryllupsgave, dit de flyttet og begynte med gårdbruk. Det var nok ikke sosiale årsaker som var den egentlige årsak til at foreldrene var så sterkt i mot dette ekteskap. Mere trolig er det vel at sykdom - spillsjuka (lepra) og sinnsykdom bakover i slekta var den endelige årsak. Spedalskhet ble betraktet som arvelig, og foreldrene var svært redd denne sykdom.21

Børn af Aron Arctander Jensen og Mette Nysted Agersborg:

17.8._____
18.8._____
19.8._____
20.8._____
21.8._____
22.8._____
23.8._____
24.8._____
25.8._____
26.8._____
27.8._____
9.6.
Bernt Jæver Jensen
Født 29 sep. 1794, Liland, Ofoten.18, døbt 5 okt. 1794, Evenes kirke, Ofoten.22,18.
Død før 180123,18.
10.6.
Benedicte Mathea Jensdatter
Født 11 okt. 1795, Liland, Ofoten.24, døbt 18 okt. 1795, Evenes kirke, Ofoten.24.
     Jens Jensen og Ingeborg Harrs 3die Barn. Faddere: M.A.Arktander, M.P?.Arktander, Malena von Længern?, Fru Rosenkilde og Petter Dass Agersborg Liland.24

Gift _____med

Peder

Børn af Benedicte Mathea Jensdatter og Peder:

28.10.Marius Johan Pedersen, f. 1819, Leiros i Evenes
29.10.Ingeborg Harr Pedersdatter, f. 1822, Leiros i Evenes, d. 1879
30.10.Hans Elias Pedersen, f. 1824, Leiros i Evenes.
31.10.Jensina Elisabeth Pedersdatter, f. 1827, Leiros i Evenes.
32.10.Mette Petronille (Peroline) Pedersdatter, f. 1831, Leiros i Evenes
33.10.Jens Petter Pedersen, f. 1836, Leiros i Evenes
34.10.Aronia Arctander Pedersdatter, f. 1838, Leiros i Evenes
11.6.
Maria Elisabeth Arctander Jensdatter
Født 25 jul. 1798, Liland, Ofoten.18, døbt 5 aug. 1798, Evenes kirke, Ofoten.25,18.
12.6.
Ole Har Jensen
Født 30 mai 1802, Liland, Ofoten.18, døbt 6 jun. 1802, Evenes kirke, Ofoten.26,18.
Død 187027.

Gift _____med

Kirsti Marie Lech Johannesdatter
Født 180027.
Død 187927.
13.6.
«6te barn»
     Finnes ikke døpt i Evenes, Ofoten.18
14.6.
Elen Kirstine Weding Jensdatter
Døbt 27 apr. 1806, Evenes kirke, Ofoten.28,18.
15.6.
Bernt Jæver Jensen
Døbt 1809, Evenes kirke, Ofoten.29,18.
16.6.
Mathias Arctander Jensen
Døbt 9 okt. 1814, Evenes kirke, Ofoten.18.

Generation 5.

17.8.
___________
18.8.
___________
19.8.
___________
20.8.
___________
21.8.
___________
22.8.
___________
23.8.
___________
24.8.
___________
25.8.
___________
26.8.
___________
27.8.
___________
28.10.
Marius Johan Pedersen
Født 17 sep. 1819, Leiros i Evenes30.
     Konfirmert 1827.30
29.10.
Ingeborg Harr Pedersdatter
Født 15 jan. 1822, Leiros i Evenes30.
Død 16 mar. 187930, begravet 22 mai 1879, Evenes kirke30.

Gift 15 okt. 184430 med

Nils Elias Haldorsen
Døbt 6 jul. 1817, Lakså30.
     Bosat på Leiros i Evenes.30

Børn af Ingeborg Harr Pedersdatter og Nils Elias Haldorsen:

35.29.Anton Kristian Nilsen, f. 1846
36.29.Peder Johan Nilsen, f. 1849
37.29.Eberhard Nicolai Nilsen, f. 1851
38.29.Haldor Mathias Nilsen, f. 1853, d. 1930
39.29.Benedicte Mathilde Albatine Nilsen, f. 1856
40.29.Petra Anne Bergfjord Nilsen, f. 1858, Evenes.
41.29.Hans Eilert Arktander Nilsen, f. 1860
42.29.Marie Ovedia Nilsen, f. 1862
43.29.Anton Kristian Nilsen, f. 1864
44.29.Elias Helmer Klæboe Nilsen, f. 1866, d. 1866
30.10.
Hans Elias Pedersen
Født 11 jan. 1824, Leiros i Evenes.30.

Gift 24 jun. 186030 med

Magdalene Berg Olsen
Født 1831, Hergotten30.
31.10.
Jensina Elisabeth Pedersdatter
Født 7 okt. 1827, Leiros i Evenes.30.

Gift 4 okt. 185530 med

Gabriel Petter Jørgen Hansen
Født 1824, Kleven30.
32.10.
Mette Petronille (Peroline) Pedersdatter
Født 21 sep. 1831, Leiros i Evenes30.

Gift 27 nov. 186030 med

Nils Olai Hansen
Født 182630.
     Lenvik. Enkemann.30
33.10.
Jens Petter Pedersen
Født 12 feb. 1836, Leiros i Evenes30.

Gift 25 nov. 186230 med

Anne Bergitte Haldorsen
Født 1844, Lakså30.
34.10.
Aronia Arctander Pedersdatter
Født 10 nov. 1838, Leiros i Evenes30.

Gift 17 nov. 186030 med

Hans Nicolai Andreassen
Født 17 sep. 1833, Lakså30.

Generation 6.

35.29.
Anton Kristian Nilsen
Født 12 sep. 184630.
36.29.
Peder Johan Nilsen
Født 5 jul. 184930.

Gift 28 jul. 187430 med

Maria Dorthea Henriksdatter
Født 1852, Lilandskar30.
37.29.
Eberhard Nicolai Nilsen
Født 17 mar. 185130.
     Eberhard med fam. dro til Amerika, men kom tilbake bare etter noen måneder.30

Gift 28 okt. 187630 med

Petrikke Hansine Carlsdatter
Født 1848, Lilandskar30.
38.29.
Haldor Mathias Nilsen
Født 22 aug. 185330.
Død 25 sep. 193030.
     Bodde på Grorhaugen i Leiros, Evenes.30

Gift 1° 11 jul. 188230 med

Elen Peroline Carlsdatter
Født 25 mar. 1860, Lilandskar30.
Død 9 apr. 189031,30.

Gift 2° 8 okt. 189130 med

Elisabet Abelone Kristoffersdatter
Født 25 jan. 1865, Dragvik30.
Død 4 apr. 193030.

Børn af Haldor Mathias Nilsen og Elen Peroline Carlsdatter:

45.38.Ingeborg Harr Haldorsen, f. 1882, Evenes, d. 1964
46.38.Nils Elias Johan Haldorsen, f. 1884, Evenes, d. 1959
47.38.Karl Alfred Haldorsen, f. 1886, Evenes, d. 1937
48.38.Anna Pauline Elisabeth Haldorsen, f. 1888, Evenes., d. 1959
49.38.Ingvald Hermann Haldorsen, f. 1890, Evenes., d. 1918

Børn af Haldor Mathias Nilsen og Elisabet Abelone Kristoffersdatter:

50.38.Augusta Karoline Haldorsen, f. 1891, Evenes., d. 1967
51.38.Peder Meyer Haldorsen, f. 1894, Evenes.
52.38.Levi Helmer Arctander Haldorsen, f. 1896, Evenes., d. 1964
53.38.Elen Peroline Haldorsen, f. 1899, Evenes.
54.38.Berte Kornelie Haldorsen, f. 1900, Evenes., d. 1976
55.38.Jens Arctander Haldorsen, f. 1902, Evenes., d. 1984
56.38.Ebba Ranveig Haldorsen, f. 1905, Evenes.
39.29.
Benedicte Mathilde Albatine Nilsen
Født 16 apr. 185630.

Gift 16 jul. 187830 med

Peder Kristian Jokumsen
Født 1853, Dragvik30.
40.29.
Petra Anne Bergfjord Nilsen
Født 22 jun. 1858, Leiros, Evenes.30,31.

Gift 28 sep. 188330 med

Robert Olai Hanssen
Født 1848, Tennevik, Trondenes32.
Død 1903, Tennevik, Trondenes32.
     Søn af Hans Andreas Simonsen Rasmussen og Ingeborg Bergitte Sørensdatter.
41.29.
Hans Eilert Arktander Nilsen
Født 8 mai 186030.

Gift _____med

Elen Oline Olsdatter
Født 1867, Østervik30.
42.29.
Marie Ovedia Nilsen
Født 15 mai 186230.
43.29.
Anton Kristian Nilsen
Født 16 aug. 186430.

Gift 25 jul. 189830 med

Nikoline Nilsdatter
Født 1862, Lavangen S.30,32.
     Datter af Nils Peder Kristensen og Kirstine Marie Fredriksdatter.
44.29.
Elias Helmer Klæboe Nilsen
Født 13 aug. 186630.
Død 1866.
     Død før dåpen.30

Generation 7.

45.38.
Ingeborg Harr Haldorsen
Født 29 sep. 1882, Leiros, Evenes30, døbt 31 okt. 1882, Evenes kirke30.
Død 1 jan. 196430.

Gift 10 okt. 190430 med

Petter Hagrup Olaf Bartoldsen Kirkehaug
Født 186930.
46.38.
Nils Elias Johan Haldorsen
Født 26 jul. 1884, Leiros, Evenes30, døbt 7 sep. 1884, Evenes kirke30.
Død 27 mai 1959.
     Bodde i Kabelvåg i Lofoten.30

Gift _____30med

Teomine Ingebrigtsen
47.38.
Karl Alfred Haldorsen
Født 17 mar. 1886, Leiros, Evenes30, døbt 11 jul. 1886, Evenes kirke30.
Død 1 dec. 193730.
     Død av silukose i lungene (steinstøv) pga. at han hadde jobbet i gruva i Ballangen.30

Gift 191330 med

Kristofa Amalie Kristiansdatter Tjelde
Født 188930.
Død 196933,30.
48.38.
Anna Pauline Elisabeth Haldorsen
Født 12 mar. 1888, Leiros, Evenes.30, døbt 8 jul. 1888, Evenes kirke30.
Død 29 nov. 195930.

Gift _____30med

Olav Smedsli
Født 13 jun. 188430.
Død 15 apr. 196830.
49.38.
Ingvald Hermann Haldorsen
Født 31 mar. 1890, Leiros, Evenes.30, døbt 16 jul. 1890, Leiros, Evenes.30.
Død 10 okt. 191830.
50.38.
Augusta Karoline Haldorsen
Født 23 jun. 1891, Leiros, Evenes.30, døbt 6 sep. 1891, Evenes kirke.30.
Død 25 jul. 196730.
     Ugift. Lærerinne i Evenes.30
51.38.
Peder Meyer Haldorsen
Født 12 jan. 1894, Leiros, Evenes.30, døbt 15 jul. 1894, Evenes kirke.30.
52.38.
Levi Helmer Arctander Haldorsen
Født 1 jun. 1896, Leiros, Evenes.30, døbt 13 sep. 1896, Evenes kirke.30.
Død 18 mar. 196430.
53.38.
Elen Peroline Haldorsen
Født 14 apr. 1899, Leiros, Evenes.30, døbt 25 apr. 1899, Evenes kirke34,30.
Begravet 30 apr. 1899, Evenes30.
54.38.
Berte Kornelie Haldorsen
Født 23 mai 1900, Leiros, Evenes.30, døbt 2 sep. 1900, Evenes kirke.30.
Død 25 okt. 197630.
     Gift i U.S.A.30
55.38.
Jens Arctander Haldorsen
Født 30 mai 1902, Leiros, Evenes.30, døbt 17 aug. 1902, Evenes kirke.30.
Død 198430.
     Jens var med i motstandsbevegelsen i 2. Verdenskrig. Ble arrestert og sendt som NN-fange til Tyskland, bl.a. i Natzweiler hvor han reddet vår tidligere statsminister Trygve Bratteli fra døden. Bratteli hadde blitt så dårlig at han ble slengt i en av massegravene i leiren. Jens som hadde jobb ved siden av, kom over han da han så en hånd som beveget seg blant de døde. Han dro Bratteli opp og fikk han smuglet inn i sykestua.30
56.38.
Ebba Ranveig Haldorsen
Født 28 apr. 1905, Leiros, Evenes.30, døbt 4 sep. 1905, Evenes kirke.30.
     Ugift.30

Kilder og Noter
1Joh. G. Reppe skriver at han var født 1. feb. 1692
2Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 109
3Erlandsen: Geistligheden i Tromsø Stift, s. 88
4Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 897
5Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 110
6Gerd Fjellstad: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996), s. 73
7IGI - http://www.familysearch.com
8DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM)
923 år gl. ved farens skifte 1793.
10Evenes kirkebok (aflæst af Geir Moen)
11finnes ikke gift i Ofoten (Evenes).
12Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:105
13Gerd Fjellstad: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996), s. 102
14Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 73
15Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:57
168 år gl. og hjemme hos forældrene ved FT 1801.
17Johan Hveding "Nordlandætta Hveding" skriver 1797.
18Geir Moen epost dat. 30. okt. 2000
19Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 73-74
20Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 74
21Gerd Fjellstad: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996), s. 81-82
22«2det barn»
23I folketellingen 1801 nevnes kun 3 barn Aron, Benedicta og Maria.
24Geir Moen, epost dat. 22. okt. 2000
25«4de barn»
26«5te barn»
27Gerd Fjellstad: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996), s. 74
28«7de barn»
29Nesten umulig å tyde dato, døpt nr. 11 i 1809.
30Geir Moen, epost
31Død i barselseng.
32Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:41
33Død av kreft.
34Allerede død - død før dåpen.