© 2001 Simon Ellefsen

Angell II

Opdateret 21 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Marcus Jacobsen Angell
Død omkring 1676.
     Han var trolig fra Angeln i Tyskland. Han var visstnok et søskendebarn av Lorents Mortensen Angell (se PHT 7 rk. 5 bd., s. 83, dessverre oppgir ikke forfatteren kilden). Marcus var også nært beslektet med Marcus Nissen Angell som bodde som kjøpmann i Lille-Fosen da disse brukte samme segl. Min [S.T.Dahl's] teori er at Marcus Nissen var en sønn av Marcus Jacobsen fra et tidligere ekteskap.1
     Han fikk bestalling på rådmannstillingen [i Trondheim] etter Eilert Schøller den 20. okt. 1670 [NK bd. II, s. 53]. Han sto som rådmann til sin død i 1676.1
     I 1671 kjøpte han sin svoger president Lorents Frantsens gård, som var vestre hjørnegård hjørnet mellom Ø-Almening og Bredegaten, i dag utgjør denne gården bakre del av Britannia hotell. Marcus var også en av de fire borgerkompani kapteinene i byen. Fra kildene kan vi se at han drev med handel men vi kan ikke få noen klar oversikt over hans handelsvirksomhet.1
     Han må ha dødd i slutten av 1676 fordi det ble betalt for hans begravelse den 1. jan. 1677.1

Gift 10 apr. 16571 med

Judith Frandtsdatter (Frøling)
Født 16351.
Død 17151.
     Datter af Frantz.
     Hun var en søster av president Lorents Fransen.1
     Skifte 15 jul. 1715, Trondheim.2Avdøde Juditha Frantzdatter sal. rådmann Marcus Jacobsen Angels barn og barnebarn: avdøde herr Jacob Angels barn og Maria Marcusdatter ugift, 53 rd. i lodd..

Børn af Marcus Jacobsen Angell og Judith Frandtsdatter (Frøling):

2.1.Kirsten Markusdatter Angell, f. omkr. 1658, d. omkr. 1686
3.1.Jacob Marcussen Angell, f. omkr. 1663, Trondheim., d. 1704
4.1.Lorentz Jacobssøn Angell, d. 1719
5.1.Marcus Marcussen Angell
6.1.Maria Marcusdatter Angell, d. 1721, Trondheim.
7.1.Judithe Marcusdatter Angell, d. før 1721
8.1.Mette Marcusdatter Angell, f. 1673, d. 1697

Generation 2.

2.1.
Kirsten Markusdatter Angell
Født omkring 16583.
Død omkring 1686.
     Det er som om hun er af en ældre årgang end sine søskende ?
     Skifte 16 apr. 1686, Trondheim4Avdøde Kirsten Markusdatter Angell, Casten Volquartzøns, handelsmann. Barn: Markus 8, Juditte 10, Maria 3 år. 5136 ÷ 5136 rd., brandskade 3000 rd., gull, sølv, kramgods, hus. Bl. kreditorer Niels og Jørgen Contrafeiere..

Gift _____med

Carsten Volqvartz
Født 1617, Flensburg.5.
Død 3 mar. 1719, Aagvig/Åkvik, Rødøy.1.
     Handelsmann, notarius publicus i Trondheim.
     Insolvent skifte.5

[Gift 1° med Kirsten Markusdatter Angell (omkr. 1658 - omkr. 1686); Gift 2° med Karen Hansdatter Roager].

Børn af Kirsten Markusdatter Angell og Carsten Volqvartz:

9.2.Judithe Carstensdatter Angell Volqvartz, f. 1676, Trondheim., d. 1746, Dønnes.
10.2.Marcus Volqvartz, f. omkr. 1678
11.2.Maria Volqvartz, f. omkr. 1683
3.1.
Jacob Marcussen Angell
Født omkring 1663, Trondheim.6.
Død 1704.
     Res. pastor i Vefsen.7
     Erlandsen sier at de hadde 10 barn hvorav tre døde små. I skifte etter Hr Jacobs søster nevnes at de hadde 4 sønner og tre døtre.6

Gift 29 mar. 16911,6 med

Maren Pedersdatter Holthe
Død 21 dec. 17091.
     Datter af Peder Johansen Holthe og Maren Carstensdatter Esche.

Børn af Jacob Marcussen Angell og Maren Pedersdatter Holthe:

12.3.Marcus Jacobsen Angell
13.3.Peder Jacobsen Angell
14.3.Lorents Jacobsen Angell, f. omkr. 1695
15.3.Carsten Jacobsen Angell, f. omkr. 1699
4.1.
Lorentz Jacobssøn Angell
Død 11 mai 17198.
     Var mekler i Trondheim og bodde i Elvegaten.1
     Skifte 12 mai 1719, Trondheim.8,8Avdøde Lorentz Jacobsen Angell, død dagen før. Barn: Marcus 22 f.t. Hamburg og Judithe 21 år, her. 1067 ÷ 1670 rd. Judithe tok Torpaune i Strida på odel med brors samtykke for 60 rd..

Gift 7 feb. 1695, Domkirken i Trondheim.1 med

Maren Christiansdatter Mechelborg
Født omkring 16679,10.
Død før 12 mai 1719.
     Datter af Christian Jonassen Mechlenborg og Hilchen Henrichsdatter Sommerschell.
     Var ved forældrenes skifte 23. mar. 1688 trolovet med Simen Querch.10

[Gift 1° med Simen Querch (d. 1692); Gift 2° 7 feb. 1695 med Lorentz Jacobssøn Angell (d. 11 mai 1719)].

Børn af Lorentz Jacobssøn Angell og Maren Christiansdatter Mechelborg:

16.4.Marcus Angell, f. omkr. 1697
17.4.Judithe Angell, f. omkr. 1698
5.1.
Marcus Marcussen Angell
     Ble kullfogd på Røros. Var ugift.1
     Skifte 10 okt. 1721, Røros.1Arvingene var hans søsken og deres barn..
6.1.
Maria Marcusdatter Angell
Død 17 okt. 1721, Trondheim.1.
     Skifte 18 okt. 1721, Trondheim.11Avdøde Maria Marcusdatter Angell, ugift, bodde hos skomaker Erik Olsen Qvenellen. Brødre avdøde herr Jacob Angels 4 s. og 3 døtre, avdøde Lorentz Angels sønn og datter Judithe, søster avdøde Kierstens 1 sønn og 2 døtre ved halvbror Volqvart Carstensen og søster avdøde Judites 1 sønn og 2 døtre ved far Johan Christian Urwalt. Kiste med foreldres navn 1652. Arv 27 rd. efter avdøde bror Marcus på Røros. 499 ÷ 232 rd..
7.1.
Judithe Marcusdatter Angell
Død før 172112.

Gift 1701-1702, Domkirken i Trondheim., trolovet i Trondheim domkikre 25. nov. 1701.1 med

Johan Christian el. Christoffer Urwalt
Død 17351.
     Kjøpmann i Trondheim.1
8.1.
Mette Marcusdatter Angell
Født 16731.
Død 16971.
     Døde ugift.1

Generation 3.

9.2.
Judithe Carstensdatter Angell Volqvartz
Født 1676, Trondheim..
Død 1746, Åkvik, Dønnes..

Gift 1° omkring 169313 med

Benjamin Peitersen Dass
Død 1702.
     Søn af Pitter Dundas og Maren Pettersdatter Falch.
     Bodde som handelsmann på Åkvik i Dønna, og [Benjamins] sønn Jacob Benjaminsen Dass bodde på Skar i Herøy.14
     Skifte 14 mai 1703, Åkvik i Herøy..

[Gift 1° før 1685 med Gjertrud von Krogh (d. før 1712); Gift 2° omkr. 1693 med Judithe Carstensdatter Angell Volqvartz (1676 - 1746)].

Gift 2° omkring 1708 med

Rasmus Mortensen Angell
Født 1678, Trondheim..
Død 1744, Åkvik, Dønnes..
     Søn af Morten Mortensen Angell og Maren Christensdatter.
     Opholdt sig i Helgeland ved mormorens skifte 12. mai 1716.

Børn af Judithe Carstensdatter Angell Volqvartz og Benjamin Peitersen Dass:

18.9.Petter Benjaminsøn Dass, f. _____, d. omkr. 1715
19.9.Kjerstin Bejaminsdatter Dass, d. før 1795
20.9.Maren Benjaminsdatter Dass, f. 1700, Dønnes., d. før 1795
21.9.Anne Benjaminsdatter Dass

Børn af Judithe Carstensdatter Angell Volqvartz og Rasmus Mortensen Angell:

22.9.Benjamin Dass Angell
23.9.Morten Angell
24.9.Maria Angell, d. omkr. 1739
25.9.Judithe Angell, d. omkr. 1795
26.9.Albrigt (Albert) Angell, f. 1708, Dønnes., d. før 1753, Gildeskål.
27.9.Carsten Volqvartz Angell, f. 1711, Dønnes., d. 1795, Trondheim.
28.9.Peter Angell, d. 1805
29.9.Lorentz Angell, f. omkr. 1713, d. 1778
30.9.Hans Angell, f. omkr. 1718, Dønnes., d. omkr. 1800, Meløy.
31.9.Thomas von Westen Angell, f. 1719, Dønnes., d. 1796, Bergen.
10.2.
Marcus Volqvartz
Født omkring 167815,4.
11.2.
Maria Volqvartz
Født omkring 168316,4.
     Jacob Benjaminsen Dass gift med Maria Volkvarts, en søster av dikteren Markus Volkvarts.14

Gift 8 mar. 170517 med

Jacob (Benjaminsen?) Dass
Født før 168518.
     Søn af Benjamin Peitersen Dass og Gjertrud von Krogh.
     Jakob skal være født i slutten av 1670-årene og kom til Helgeland en gang mellom 1701 og 1703. Han var eldste sønn av Bergens-borgeren Benjamin Pettersen Dass (1654?-1703), som igjen var yngste bror av dikterpresten Petter Dass.19
     Jakob er ikke nevnt i skiftet etter sin far og heller ikke er han arving etter sin halvbror Petter Benjaminsen Dass. Dette viser at Jakob i virkeligheten må være født utenfor ekteskap. Så er det spørgsmålet om hvem som var hans mor.19
     Jakobs mor kan faktisk påvises i en kilde. I et skifte i Bjugn, holdt 15. april 1712 etter Henrik Caspersen Glasin, nevnes blant arvingene avdøde Gjertrud von Krogh, som har etterlatt seg barna Jakob Benjaminsen Dass og Dorte Pedersdatter. Jakob innføres først som Benjamin Dass i innledningen, men kalles i utlodningen Jakob Benjaminsen Dass. I skiftedesignasjonene for Fosen 1711-14 (i Trondheims amts arkiv) oppgis arvingen Jacob Benjaminsen Dass å bo på Helgeland, og hans søster Dorte Pedersdatter i Trondheim.19
     Bodde på Skar i Herøy.14

Børn af Maria Volqvartz og Jacob (Benjaminsen?) Dass:

32.11.Benjamin Jacobsen Dass, f. 1706, d. 1775
33.11.Peter Jacobsen Dass, f. omkr. 1705, d. omkr. 1769
34.11.Judithe Jacobsdatter (Dass)
12.3.
Marcus Jacobsen Angell
Døbt 1692, Vefsn kirke,, Dom 1 eph.6.
13.3.
Peder Jacobsen Angell
Døbt 1693, Vefsn kirke., Dom Oculi.6.
14.3.
Lorents Jacobsen Angell
Født omkring 169520,6.
15.3.
Carsten Jacobsen Angell
Født omkring 169921,6.
16.4.
Marcus Angell
Født omkring 169722.
     Ved farens skifte i 1719 er Marcus i Hamburg.8
17.4.
Judithe Angell
Født omkring 169823.

Generation 4.

18.9.
Petter Benjaminsøn Dass
Født _____, Åkvik, Dønnes..
Død omkring 1715.
     Skifte 20 dec. 1715, Aakervik [Åkvik], Dønna.24Arvinger: Judith Angel, hans mor, formynder Rasmus Angel; Kirsten Dass, Maren Dass og Ane Dass, hans søstre; Benjamin Angel, Morten Angel, Albert Angel, Carsten Angel og Peter Angel, hans halvbrødre; Maria Angel og Judithe Angel, hans halvsøstre..
19.9.
Kjerstin Bejaminsdatter Dass
Død før 179525.

Gift 171926 med

Lars Andersen Riber
     Lars Pedersen Riber. Handelsmand paa Husby i Næsne (gift 3 gange).27
     W.Brandt "Slægten Benkestok" kaller ham for Lars PEDERSEN Riber, men i flere samtidige skifter kalles han Lars ANDERSEN Riber, hvilket må være det korrekte.

[Gift 1° med _____; Gift 2° 1719 med Kjerstin Bejaminsdatter Dass (d. før 1795); Gift 3° med Aarsille Catharina Todal (d. omkr. 1778)].
20.9.
Maren Benjaminsdatter Dass
Født 1700, Åkvik, Dønnes..
Død før 179528.

Gift 1° _____med

Ole Henriksen Walnum
Født omkring 1685, Trondheim..
Død 1739, på reise til Bergen..
     Søn af Henrich Erichsen Walnum og Birgitte (Berit) Christophersdatter.
     Ole Walnum's første hustru skal vistnok være Birgitte Henriksdatter Møller.
     Skifte 1737, Lovøen/Løvøen, Herøy.29Ole Walnum, død i Bergen. Maren Dass, ektefelle. Barn i 1. ekt. Henrik Møller Olsen Walnum, 20 år; Anders Olsen Walnum, 18 år; Birgitha Martha Olsdatter Walnum, 22 år. I 2. ekt: Benjamin Dass Walnum, 11 år; Birgitha Maria Olsdatter Walnum, 4 år..

[Gift 1° med Birgitte Maria Henrichsdatter Møller (omkr. 1686 - 1720); Gift 2° med Maren Benjaminsdatter Dass (1700 - før 1795)].

Gift 2° _____30med

Svend Pedersen Greger
     Søn af Peder Rasmussen og Else Marie Greger.

Børn af Maren Benjaminsdatter Dass og Ole Henriksen Walnum:

35.20.Benjamin Dass Walnum, f. omkr. 1726, d. før 1795
36.20.Birgitte Maria Walnum, f. omkr. 1733
21.9.
Anne Benjaminsdatter Dass
     Er ved moderens skifte 1746 ikke gift.31
     Er ikke nevnt i skiftet 1795 etter halvsøsteren Judithe Angell.32
22.9.
Benjamin Dass Angell
     Oppholder sig 1745-1746 i Bergen.33
23.9.
Morten Angell
     Oppholder sig 1745-1746 i Bergen.34
24.9.
Maria Angell
Død omkring 1739.
     Skifte 1739, Selnes, Lurøy.35.

Gift _____med

Anders Christensen (Walnum?)
     Selnes, Lurøy.36

[Gift 1° med Else Larsdatter (d. omkr. 1725); Gift 2° med Maria Angell (d. omkr. 1739)].

Børn af Maria Angell og Anders Christensen (Walnum?):

37.24.Rasmus Andersen (Walnum), f. omkr. 1728
38.24.Peder Christian Andersen (Walnum) (Angell?), f. omkr. 1731
39.24.Anders Andersen (Walnum), f. omkr. 1732
40.24.Else Maria Andersdatter (Walnum), f. omkr. 1735
41.24.Ole Walnum Andersen, f. omkr. 1737
25.9.
Judithe Angell
Død omkring 1795.
     Gift før 1745 med Peder Torstrup, Øksningen.37
     Skifte 1795, Valla, Meløy.32Hendes brødre, søstre og halvsøstre og deres børn er arvinger (mange)..

Gift _____med

Peder Tostrup
Født 170438.
Død 177838.
     Søn af Reinholdt Jacobsen Tostrup og Birgitte Pedersdatter Strømmer.
     Skipper paa Indre Onøen i Lurø. Ingen børn.38
     Skifte 1779, Onøen Indre, Lurøy.39Avdøde Peder Tostrup. Arvinger: ektefelle Juditte Angell; avdøde bror Jacob Tostrups barn: Maren [Jacobsdatter] Tostrup, gift med Hans Olsen, Fleinvær; Berethe [Jacobsdatter] Tostrup, gift med Knud Blix, Indyr; søster Kiersten Tostrup, enke på Ytre Onøen; søster Methe Tostrup, 60, opholder sig hos enken Judith Angell..
26.9.
Albrigt (Albert) Angell
Født 1708, Åkvik, Dønnes..
Død før okt. 1753, Valle, Gildeskål..
     Oppholder sig 1745-1746 i Salten.40
     Handelsmann i Gildeskål.41

Gift _____med

Kirsten Marie Bruun
Født omkring 1720.
Død omkring 1784.

Børn af Albrigt (Albert) Angell og Kirsten Marie Bruun:

42.26.Ole Meldahl Angell, f. 1748, Valle i Gildeskål, d. 1810
43.26.Judithe Angell
27.9.
Carsten Volqvartz Angell
Født 1711, Åkvik, Dønnes..
Død 21 mar. 1795, Trondheim.42.
     Oppholder sig 1745-1746 i Trondheim.43
     Forretningsmann i Trondheim.

Gift _____med

Birgitte Martha Walnum
Født omkring 1715, Løvøen, Herø.44.
Død 17 jan. 178445.
     Datter af Ole Henriksen Walnum og Birgitte Maria Henrichsdatter Møller.

Børn af Carsten Volqvartz Angell og Birgitte Martha Walnum:

44.27.Carsten Volquartz Angell, d. omkr. 1787
45.27.Birgithe Marie Angell, f. 1759, d. 1795
46.27.Judithe Angell
28.9.
Peter Angell
Død 1805.
     Oppholder sig 1745-1746 hjemme [Åkvik i Dønna].46
     Oppholder sig 1795 [søsteren Judithe skifte] i Aagvigen/Åkvik i Dønna.47

Gift 1744, Vaagan, Nordland.48 med

Elisabeth Jentoft
Født omkring 1711, Lyngvær, Lofoten..
Død 14 dec. 1795, Åkvik, Dønnes..
     Datter af Mogens Hartvigsen og Anna Jentoft.
29.9.
Lorentz Angell
Født omkring 171349.
Død 177849.
     Oppholder sig 1745-1746 i Lofoten.50
     Lorentz Angell, bosat paa Vigdelen, Uden Børn. Lorentz Angell var en Broder af Judithe Angell (gift med Peder Tostrup).51
     Er ikke nevnt i søsteren Judithes skifte 1795. (Død uden arvinge ?).32

Gift 175349 med

Helchen Larsdatter Todal
Født omkring 170849.
Død omkring 178049.
     Datter af Lars Nielsen og Marit Jonsdatter Todal.
30.9.
Hans Angell
Født omkring 1718, Åkvik, Dønnes..
Død omkring 1800, Grønø, Meløy..
     Oppholder sig 1745-1746 hjemme [Åkvik, Dønna].52
     Oppholder sig 1795 [søsteren Judithes skifte] på Walla/Valla, Meløy.53
     Skifte 1800, Grønøen, Meløy.54.

Gift 1753 med

Ingeborg Michelsdatter Hvid
Født omkring 171855.
Død omkring 177055.
     Datter af Michel Hvid og Anne (Anichen?) Eriksdatter Blix.

[Gift 1° med Christen Ellingsen (1710 - 1750); Gift 2° 1753 med Hans Angell (omkr. 1718 - omkr. 1800)].

Børn af Hans Angell og Ingeborg Michelsdatter Hvid:

47.30.Christen Albrecht Angell, f. 1754, Meløy., d. 1832
48.30.Rasmus Angell, f. 1755, Meløy., d. 1791
49.30.Benjamin Dass Angell, f. 1756, Meløy., d. omkr. 1820
31.9.
Thomas von Westen Angell
Født 6 jan. 1719, Åkvik, Dønnes..
Død 28 mar. 1796, Bergen..
     Oppholder sig 1745-1746 i København [student].56
     Oppholder sig 1795 [søsteren Judithes skifte] i Bergen.57
32.11.
Benjamin Jacobsen Dass
Født 170614.
Død 177514.
     Han ble 1734 rektor ved Trondheim katedralskole til 1751.14
33.11.
Peter Jacobsen Dass
Født omkring 170558.
Død omkring 1769.
     Skipper og handelsmand på Lurø i Helgeland. Havde med Adelus flere børn, hvoraf kun kendes sønnen Christen Dass.58

Gift _____med

Adelus Christensdatter Mechlenborg
Født omkring 170558.
Død efter 1801.
     Datter af Christen Hansen og Eva Christensdatter Mechlenborg.
     Levede i 1801 som enke på Lurøgård i Helgeland, 96 år gammel.58

Børn af Peter Jacobsen Dass og Adelus Christensdatter Mechlenborg:

50.33.Christen Petersen Dass, f. omkr. 1737, d. omkr. 1790
34.11.
Judithe Jacobsdatter (Dass)
     Sannsynligvis datter av lensmann Jacob Dass og Maria Volqvartz.

Gift _____59med

Christen Jonassen (Falch)
Født 170826.
Død omkring 1749.
     Søn af Jonas Jenssøn Falch og Ane Christensdatter.
     Oppholder sig 1737 [farens skifte] på Skar i Herøy.60
     Skifte 1749, Skar, Herøy.59Judith Jacobsdatter oppført som ektefelle. Barna er oppført i følgende rekkefølge: Jonas, 8 år; Christen, 6 år; Kierstina, 12 år; Maria, 7 år; Anne, 3 år; Judith, ½ år..

Børn af Judithe Jacobsdatter (Dass) og Christen Jonassen (Falch):

51.34.Kierstina Christensdatter, f. omkr. 1737
52.34.Jonas Christensen, f. omkr. 1741
53.34.Maria Christensdatter, f. omkr. 1742
54.34.Christen Christensen, f. omkr. 1743
55.34.Anne Christensdatter, f. omkr. 1746
56.34.Judith Christensdatter, f. omkr. 1749

Generation 5.

35.20.
Benjamin Dass Walnum
Født omkring 172661,62.
Død før 179563.
     Sognepræst i Rødstad i Salten.64

Gift _____med

Sara Marie Pedersdatter Hind
     Datter af Peder Krog Hind og Maren Jørgensdatter Brose (Brase).
36.20.
Birgitte Maria Walnum
Født omkring 173365,66,67.
     Er 1795 gift med Falch i Numedalen.68

Gift _____69med

Hans Falk
Født omkring 175670,69.
     Søn af Hans Johansen Falch og Malena Nilsdatter.
     ! GÆT - Identisk med Hans Johansen Falch i Foldas sønn av samme navn !
     Hans Falk «boer i en kirkestue, driver fiskerie» år 1801 hos sognepresten i Tromsø Rasmus Schielderup på Tromsø prestegård.69
37.24.
Rasmus Andersen (Walnum)
Født omkring 172871.
     Formynder ved morens skifte 1739, morbror Benjamin Dass Angel.72
     Er ikke nevnt i mosteren Judithe Angels skifte på Valla i Meløy 1795.32
38.24.
Peder Christian Andersen (Walnum) (Angell?)
Født omkring 173173.
     Formynder ved morens skifte 1739, Peder Tostrup, Indre Aanøen.74
     Er ikke nevnt i mosteren Judithe Angels skifte på Valla i Meløy 1795.32
39.24.
Anders Andersen (Walnum)
Født omkring 173275.
     Er ikke nevnt i mosteren Judithe Angels skifte på Valla i Meløy 1795.32
40.24.
Else Maria Andersdatter (Walnum)
Født omkring 173576.
     Formynder ved morens skifte 1739, morbror Benjamin Dass Angel.77
     Skal 1795 være død og efterladt sig børn, hos Petersen i Bergen.78
41.24.
Ole Walnum Andersen
Født omkring 173779.
     Oppholder 1795 sig på Svolvæhr i Lofoten.80

Børn af Ole Walnum Andersen og _____:

57.41.Andreas Walnum
58.41.Helku (Helvig) Catharina Walnum
42.26.
Ole Meldahl Angell
Født 11 jun. 1748, Valle i Gildeskål41.
Død 5 nov. 181041.
     Sognepræst til Schiervøe Menighed i 25 år.41

Gift _____med

Christianne Helene Grønbech
Født 1 aug. 176441.
Død 29 dec. 1850, Strømsnes i Kvenangen41.

Børn af Ole Meldahl Angell og Christianne Helene Grønbech:

59.42.Rebekka Marie Urbye Angell, f. 1786, d. 1825
43.26.
Judithe Angell

Gift _____81med

Lars (Hansen) Todal
Født 1735.
Død 1814.
     Søn af Hans Hansen Steensen og Aarsille Larsdatter (Todal).
     Valla, Meløy.81
     Stiftsamtmann i København (år 1807).82
44.27.
Carsten Volquartz Angell
Død omkring 178783.
     Skifte 30 apr. 1787, Indyr i Gildeskål.84Avdøde Carsten Wolqvartz Angel. Formue: 726-5-8. Gjeld: 707-3-3. Arvinger: ektefelle Karen Strømer Bruun, Indyr og datter Birgita Maria Angel Bruun, 6 mnd. gammel..

Gift 19 sep. 1786, Gildeskål.85 med

Karen Strømer Bruun
Født 1765.
Død 1808.
     Datter af Hans Pedersen Brun og Barbro Margrethe Gjertsen (Jersing?).
     Skifte 9 mai 1809, Flein i Gildeskål.86Avdøde Karen Bruun. Formue: 982-0-6. Gjeld: 537-2-12. Arvinger: ektefelle Jens Hansen Lund/Lind; sønn Jacob Holst Jensen, 18, tjener på Sundklak i Lofoten; datter Berethe Maria Jensdatter, 20, gift med Thomas Helgesen, Mikkelbostad i Gildeskål..

[Gift 1° 19 sep. 1786 med Carsten Volquartz Angell (d. omkr. 1787); Gift 2° med Jens; Gift 3° 2 jan. 1805 med Jens Hansen Lind (omkr. 1750 - omkr. 1811)].

Børn af Carsten Volquartz Angell og Karen Strømer Bruun:

60.44.Berith (Birgitte) Maria Angell, f. 1786
45.27.
Birgithe Marie Angell
Født 175945.
Død 20 mai 179587,45.

Gift 1° 26 jun. 178845 med

Ole Mæhre Meier
Født 175145.
Død 31 nov. 178845.
     Sogneprest til Rødø.45

Gift 2° _____med

Hans Hansen Jentoft
Født 1755, Lyngvær, Lofoten..
Død 1822, Åkvik, Dønnes..
     Søn af Hans Mogensen Jentoft og Anna Marie Rasch.

Børn af Birgithe Marie Angell og Ole Mæhre Meier:

61.45.Karen Meier, f. omkr. 1787
46.27.
Judithe Angell
     Ugift 1795 og boende hos svogeren Jentoft.88
47.30.
Christen Albrecht Angell
Født 1754, Grønø, Meløy..
Død 1832.
     Handelsmann på Grønø.

Gift 1780, fætter og kusine. med

Maren Hvid Blix
Født 1760.
Død 6 jun. 1843, Meløy..
     Datter af Jørgen Erikssøn Blix og Maren Hvid.

Børn af Christen Albrecht Angell og Maren Hvid Blix:

62.47.Peter Lorentz Angell, f. 1795, Meløy., d. eft. 1838
63.47.Ingeborg Margrethe Hvid Angell
48.30.
Rasmus Angell
Født 1755, Grønø, Meløy..
Død 1791.
     Handelsmann på Øvre Valle.

Gift _____55med

Dorothea Hansdatter Ellingsen

Børn af Rasmus Angell og Dorothea Hansdatter Ellingsen:

64.48.Hans Christian Angell, f. omkr. 1785
65.48.Ingeborg Angell, f. omkr. 1788, d. omkr. 1803
66.48.Johan Angell, f. omkr. 1790
49.30.
Benjamin Dass Angell
Født 1756, Grønø, Meløy..
Død omkring 1820.

Gift _____89med

Christianne Greve
     Datter af Joakim (Jochum) Andreas Greve og Susanna (Johanna?) Dorothea Tønder.
50.33.
Christen Petersen Dass
Født omkring 173758.
Død omkring 179058.
     Overtog familiegården Lurøgård i Helgeland. Som faderen var han også skipper og handelsmand.58

Gift 13 nov. 177158,89 med

Stinchen Catharine Coldevin
Født 175258.
Død efter 180158.
     Datter af Isach Jørgen Coldevin og Maria Anna Emahus Tønder.

Børn af Christen Petersen Dass og Stinchen Catharine Coldevin:

67.50.Isak Jørgen Coldevin Dass, f. 1772, d. 1836
51.34.
Kierstina Christensdatter
Født omkring 173790,91.
52.34.
Jonas Christensen
Født omkring 174192,93.
53.34.
Maria Christensdatter
Født omkring 174294,95.
54.34.
Christen Christensen
Født omkring 174396,97.
55.34.
Anne Christensdatter
Født omkring 174698,99.
56.34.
Judith Christensdatter
Født omkring 1749100,101.

Generation 6.

57.41.
Andreas Walnum
     Svolvær i Lofoten (år 1807).82
58.41.
Helku (Helvig) Catharina Walnum
     Bergen (år 1807).82

Gift _____82med

Ole Goudesen
     Bergen (år 1807).82
59.42.
Rebekka Marie Urbye Angell
Født 23 sep. 178641.
Død 5 okt. 182541.
     Konfirmert 1. nov. 1801.102

Gift 14 okt. 180541 med

Henrich Klæboe Rasch
Født 27 jul. 1771, Eidet i Maursund41.
Død 8 mar. 186041, begravet _____, Skjervøy kirke41.
     Søn af Aksel Rasch og Sidsel Margrethe Henrichsdatter Klæboe.
     »Grundlægger af handelshuset Rasch på Skjervøy 1799.«s
     Henrich Rasch kom som ung gutt i handelslære hos onkelen, handelsmann og gjestgiver Hans Christopher Klæboe (1753-1843) på Lyngseidet.41

Børn af Rebekka Marie Urbye Angell og Henrich Klæboe Rasch:

68.59.Necolay Lindholm Rasch, f. 1807, Skjervøy, d. 1889
69.59.Albregt Augustinus Rasch, f. 1809, d. 1887
70.59.Ole Meldahl Angell Rasch, f. 1811, d. 1812
71.59.Christianne Wilhelmine Rasch, f. 1812
72.59.Cecilie Margrethe Rasch, f. 1813
73.59.Henrich Klæboe Rasch, f. 1815, d. 1815
74.59.Edvard Andreas Rasch, f. 1818, d. 1884
75.59.Maren Elisabeth Rasch, f. 1820
76.59.Ole Meldahl Angell Rasch, f. 1821, d. 1876
60.44.
Berith (Birgitte) Maria Angell
Født 1786103, døbt 5 nov. 1786, Gildeskål.48.
     Oppholder sig 1795 i huset hos præsten Brun.104

Gift _____med

Thomas Helgesen
     Mikkelbostad i Gildeskål (år 1809).86
61.45.
Karen Meier
Født omkring 1787105.
62.47.
Peter Lorentz Angell
Født 1795, Grønø, Meløy..
Død efter 1838.
63.47.
Ingeborg Margrethe Hvid Angell

Gift _____, fætter og kusine.55med

Hans Christian Angell
Født omkring 1785.
     Søn af Rasmus Angell og Dorothea Hansdatter Ellingsen.
64.48.
Hans Christian Angell
Født omkring 1785.

Gift _____, fætter og kusine.55med

Ingeborg Margrethe Hvid Angell
     Datter af Christen Albrecht Angell og Maren Hvid Blix.
65.48.
Ingeborg Angell
Født omkring 1788.
Død omkring 1803.
     Skifte 1803, Valla, Meløy.106.
66.48.
Johan Angell
Født omkring 1790.
67.50.
Isak Jørgen Coldevin Dass
Født 177258.
Død 183658.
     Skipper og handelsmand. Ejer af Lurøgård i Helgeland.58
     Hans 12 børn fik i 1860 kgl. bevilling til at antage slægtsnavnet Dundas.58

Gift _____med

Cornelia Floer Strøm
Født 177358.

Børn af Isak Jørgen Coldevin Dass og Cornelia Floer Strøm:

77.67.Daniel Strøm Dundas, f. 1803, d. 1894

Generation 7.

68.59.
Necolay Lindholm Rasch
Født 18 apr. 1807, Skjervøy41.
Død 30 aug. 188941.
     Han var oppkalt etter sin grandonkel, skreddermester og borgersecondløytnant Necolay Pedersen Lindholm i Trondhjem.41
     Han overtok Handelshuset Rasch på Skjervøyberget etter overenskomst med faren og sine søsken.41
     I et og samme år 1863 mister Necolay både sin hustru og sin eneste mannlige arving. Fra nyttår 1884 overlot han forretningen til sin svigersønn Theodor Kiil.41

Gift 184741 med

Rebekka Elisabeth Kildal Gjæver
Født 20 jan. 182241.
Død 21 jun. 186341.
     Datter af Samuel Bugge Gjæver og Anna Lund.

Børn af Necolay Lindholm Rasch og Rebekka Elisabeth Kildal Gjæver:

78.68.Marie Rebekka Rasch, f. 1849, d. 1939
79.68.Anna Cecilie Rasch, f. 1852, d. 1930
80.68._____, f. 1858
81.68.Nicolay Rasch, f. 1861, d. 1863
69.59.
Albregt Augustinus Rasch
Født 180941.
Død 188741.
     Handelsmann i Skibotn i Lyngen. Med sin hustru hadde han 8 barn.41

Gift 183641 med

Anna Elisabeth Hagen
Født 181141.
Død 186841.
     Datter av proprietær Hagen på Lyngseidet.41
70.59.
Ole Meldahl Angell Rasch
Født 7 sep. 181141.
Død 9 jul. 181241.
71.59.
Christianne Wilhelmine Rasch
Født 24 okt. 181241.

Gift 184641 med

Peder Borch Giæver
Født 181841.
Død 188841.
     Handelsmann på Alteidet i Kvænangen.41

Børn af Christianne Wilhelmine Rasch og Peder Borch Giæver:

82.71.Henrik Giæver
83.71.Samuel Giæver
72.59.
Cecilie Margrethe Rasch
Født 2 dec. 181341.
     4 Barn.41

Gift 184241 med

Nils Giæver
     Gårdbruker på Vorterøy i Skjervøy herred.41
73.59.
Henrich Klæboe Rasch
Født 17 apr. 181541.
Død 28 jul. 181541.
74.59.
Edvard Andreas Rasch
Født 181841.
Død 188441.
     Handelsmann i Bergsfjord i Finnmark.41

Gift 187041 med

Magdalene Birgitte Holst
Født 184141.
Død 190141.

Børn af Edvard Andreas Rasch og Magdalene Birgitte Holst:

84.74._____
75.59.
Maren Elisabeth Rasch
Født 182041.
76.59.
Ole Meldahl Angell Rasch
Født 182141.
Død 187641.
     Handelsmann på Skorpa i Kvænangen. 4 sønner.41

Gift _____med

Marie Dahl
Født 184241.
77.67.
Daniel Strøm Dundas
Født 1 mar. 180358.
Død 7 apr. 189458.
     Proprietær på Lurøgård i Helgeland.58

Gift _____med

Karen Marie Grenger (Greger?)
Født 18 apr. 1816, Forvig i Tjøtø.58.
Død 31 okt. 187658.
     Mange børn.

Børn af Daniel Strøm Dundas og Karen Marie Grenger (Greger?):

85.77.Isak Dundas

Generation 8.

78.68.
Marie Rebekka Rasch
Født 21 jun. 184941.
Død 28 jun. 193941.

Gift _____med

Theodor Albert Rasmussen? Kiil
Født 28 mai 1851, Gården Slottet, Spåkenes i Skjervøy41.
Død 22 okt. 191641.
     Søn af Jens Christian Kiil og Wilhelmine Cathrine Thomæsen.
     Eier av Handelshuset Rasch på Skjervøy. Døde plutselig av hjerteslag.41

Børn af Marie Rebekka Rasch og Theodor Albert Rasmussen? Kiil:

86.78.Nicolay Kiil, f. 1878, d. 1943
87.78.Margit Kiil, f. 1880, d. 1931
88.78.Bergljot Kiil, f. 1882
89.78.Haakon Rasch Kiil, f. 1885
90.78.Ragna Kiil, f. 1888, d. 1915
91.78.Otto Kiil, f. 1890
92.78.Rebekka Kiil, f. 1893
79.68.
Anna Cecilie Rasch
Født 185241.
Død 193041.
80.68.
___________
Født 28 sep. 185841.
     Udøpt gutt. Død plutselig.41
81.68.
Nicolay Rasch
Født 186141.
Død 186341.
82.71.
Henrik Giæver
83.71.
Samuel Giæver
84.74.
___________
85.77.
Isak Dundas
     Overtog Lurøgård i Helgeland, der på dette tidspunkt var gået i arv fra generation til generation i over 250 år.58

Generation 9.

86.78.
Nicolay Kiil
Født 1878.
Død 1943.
87.78.
Margit Kiil
Født 1880.
Død 1931.
88.78.
Bergljot Kiil
Født 1882.

Gift _____med

K. S. Nordgreen
     Skipsreder i Bergen.
89.78.
Haakon Rasch Kiil
Født 1885.
90.78.
Ragna Kiil
Født 1888.
Død 1915.
91.78.
Otto Kiil
Født 1890.
92.78.
Rebekka Kiil
Født 1893.

Gift _____med

J. A. Welhaven
     Ekspedisjonssjef i Oslo.

Kilder og Noter
1Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 33
2Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 63. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
3Med tanke på hendes børns alder ved skiftet i 1686, kan Kirsten neppe være født senere end 1658. Hun vil da være 18 år gl. når datteren Judith fødes 1676.
4Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 302. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
5Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 238. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
6Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 283
7Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 318. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
8Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9)., s. 86. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
921 år gl. ved faren og morens skifte 23. mar. 1688.
10Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 307. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
11Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 310. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
12Død ved søsteren Marias skifte 18. okt. 1721.
13Judithe gift 17 år gl.
14Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 395
158 år gl. ved morens skifte 16. april 1686.
163 år gl. ved morens skifte 16. april 1686.
17Anne Hildrum i news:no.fritid.slektsforsking.etterlysing, sept. 2001.
18Er vel mindst 20 år gl. ved sit ægteskab ?
19Kåre Hasselberg - http://home.no.net/khasselb/dassjb.htm
205 år gl. i 1701.
211 år gl. i 1701.
2222 år gl. ved farens skifte 12. mai 1719.
2321 år gl. ved farens skifte 12. mai 1719.
24Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:366
25Er død ved halvsøsteren Judithe Angells skifte 1795.
26Email dat. 19. april 1999 af Haldorf Andersen
27Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 62
28Død før halvsøsteren Judithe Angels skifte 1795.
29Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Herøy:239
30Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:455
31Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:454
32Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1365
33Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:422
34Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:423
35Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 1998), s. Lurøy:1198
36Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 1998), s. Lurøy:1199
37Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:436
38Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 40
39Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 1998)
40Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:424
41Guttorm Friis: Handelshuset N. Rasch Skjervøy, 150 år (Kongsberg 1949)
42Død ved søsteren Judithes skifte 1795.
43Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:425
4422 år gl. ved farens skifte 1737.
45Slekta vår 2001:3 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad), s. 4
46Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:426
47Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1366
48IGI - http://www.familysearch.com
49Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 167
50Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:427
51Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 41, 167
52Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:428
53Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1367
54Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:375
55Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 75
56Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:429
57Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1368
58Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 92
59Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Herøy:781
60Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Herøy:405
6111 år gl. ved farens skifte 1737.
62Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Herøy:244
63Død ved morens halvsøster Judithe Angells skifte 1795.
64Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1382
654 år gl. ved farens skifte 1737.
6667 år gl. ved FT 1801.
67Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Herøy:245
68Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1383
69Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
7044 år gl. ved FT 1801.
7111 år gl. ved morens skifte 1739.
72Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 1998), s. Lurøy:1200
738 år gl. ved morens skifte 1739.
74Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 1998), s. Lurøy:1201
757 år gl. ved morens skifte 1739.
764 år gl. ved morens skifte 1739.
77Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 1998), s. Lurøy:1204
78Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1380
792 år gl. ved morens skifte 1739.
80Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1379
81Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1377
82DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 8146
83Død ved fasteren Judithe Angels skifte 1795.
84DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 5564
85VRI - http://www.familysearch.org
86DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 8236
87Død ved fasteren Judithe Angel Tostrups skifte 1795.
88Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1374
89Slekta vår 2001:3 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad), s. 5
9012 år gl. ved farens skifte 1749.
91Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Herøy:785
928 år gl. ved farens skifte 1749.
93Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Herøy:783
947 år gl. ved farens skifte 1749.
95Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Herøy:786
966 år gl. ved farens skifte 1749.
97Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Herøy:784
983 år gl. ved farens skifte 1749.
99Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Herøy:787
100½ år gl. ved farens skifte 1749.
101Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Herøy:788
102Michael Moum
1038 år gl. ved farfars søster Judithe Angels skifte 1795.
104Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1371
1058 år gl. ved morfars søster Judithe Angels skifte 1795.
106Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1385