© 2001 Simon Ellefsen

Angell I

Opdateret 5 Feb 2004.


Generation 1.

1.0.
Morten Pedersen
     Nordgaard i Angel.1

Gift _____med

Anna Pedersdatter

Børn af Morten Pedersen og Anna Pedersdatter:

2.1.Lorentz Mortensen Angell, f. 1626, Angeln., d. 1697, Trondhjem.
3.1.Morten Mortensen Angell, f. 1630, d. 1688

Generation 2.

2.1.
Lorentz Mortensen Angell
Født 9 mar. 1626, Angeln.2,1.
Død 30 jul. 1697, Trondhjem.2.
     Stilling: Rådmann i Trondhjem
     Fra landskapet Angel, den østlige del av det gamle Flensburg amt, kom ved midten av 1600'tallet til Trondhjem.1
     Han skapte en overordentlig omfattende forretningsvirksomhet i Trondhjem, hvor han omtales som byens største skatyder, var hovedparticipant i Røros kobberverk og eier av det Irgens'ske jordegods i Nordland med tilhørende fiske- og kongetiende.1
     Skifte 8 okt. 1697, Trondhjem.3Løsøre solgt ved auksjon 8430, derav gull for 539 og sølv 1416. Bygård 2000, parter i Røros kobberverk, brygge, avlsgård Selsbakk med Lagmannseng i Leinstrand, utleide gårder, grunner og plasser i byen, jordegods, derav Smølen og Helgeland gods, Vesterålen og Andenes fogderis tiende, Lofoten do., skibsparter. Brutto 86825, gjeld 75084, dertil uvisse fordringer 16237. Sluttet 30. okt. 1699..

Gift 1° okt. 16534 med

Margrethe Hansdatter Puls (Pols)
Død 7 mar. 16704.
     Av en hamburgsk kjøbmandsslegt.4
     Skifte 21 jun. 1672, Trondhjem.5.

Gift 2° 6 aug. 16714 med

Abel Jespersdatter
Født 1651, Alstahaug.4.
Død 1 jan. 1683, Trondhjem.4.
     Datter af Jesper Hansen og Margrete Pettersdatter Falch.
     Skifte 5 aug. 1687, Trondhjem.6Hadde lidt store tap ved branden 1681 og fått kgl. tillatelse til å dekke utenlandske kreditorer ved sine andeler i Røros kobberverk for det han hadde gitt for dem. Netto blev 48227 Rd. slik at brorlodden blev 5358 Rd., derav gull 382, sølv, «piper og fløiter», bøker, kramgods, skipsparter, hus 2100, tomter 810, Smølen gods 1000, Frosten og Aasen gods 1170, Selsbak gård 600 m.v. jordegods, således i Nordland for 20000 og parter i Røros kobberverk 50000..

Gift 3° 16844 med

Margrethe Pedersdatter (Paulsdatter Falkenberg)
Død 17124.

[Gift 1° 1684 med Lorentz Mortensen Angell (9 mar. 1626 - 30 jul. 1697); Gift 2° med Lauritz Jensen].

Børn af Lorentz Mortensen Angell og Margrethe Hansdatter Puls (Pols):

4.2.Morten Lorentzen Angell, f. 1655, d. 1696
5.2.Hans Lorentzen Angell, f. 1658, d. 1728
6.2.Albrigt (Albert) Lorentzen Angell, f. 1660, d. 1705, Trondhjem
7.2.Petter Lorentzen Angell, f. 1666, Trondehjem., d. 1726, Indre Torget i Brønnøy.
8.2.Lorentz Lorentzen Angell, f. omkr. 1669, d. omkr. 1719

Børn af Lorentz Mortensen Angell og Abel Jespersdatter:

9.2.Margrethe Lorentzdatter Angell, f. 1672, d. 1773
10.2.Jochum Lorentzen Angell, f. omkr. 1674
11.2.Jesper Lorentzen Angell, f. omkr. 1677
12.2.Anne Cathrine Lorentzdatter Angell, f. 1677
13.2.Thomas (Jonas) Lorentzen Angell, f. omkr. 1680
14.2.Rebecha Lorentzdatter Angell, f. 1681, d. 1735

Børn af Lorentz Mortensen Angell og Margrethe Pedersdatter (Paulsdatter Falkenberg):

15.2.Abel Margrethe Lorentzdatter Angell, f. omkr. 1685
3.1.
Morten Mortensen Angell
Født 16307.
Død 16887.
     Kjøbmand i Trondhjem.8
     Skifte 31 aug. 1688, Trondhjem.

Gift _____med

Maren Christensdatter
Død før 8 okt. 16899.
     Datter af Christen Rasmussen (Flensborger) og Margrethe Hansdatter Røst.

Børn af Morten Mortensen Angell og Maren Christensdatter:

16.3.Morten Mortensen Angell, f. 1670, d. 1721
17.3.Rasmus Mortensen Angell, f. 1678, Trondheim., d. 1744, Dønnes.
18.3.Maren Mortensdatter Angell, f. omkr. 1682
19.3.Lorentz Mortensen Angell, f. omkr. 1686
20.3.Ane Maria Angell
21.3.Catharina Mortensdatter Angell, f. 1676, d. 1752
22.3.Birgitte Mortensdatter Angell

Generation 3.

4.2.
Morten Lorentzen Angell
Født 29 mar. 165510.
Død 169610.
     Skifte 17 nov. 1696, Trondhjem.11Avdøde Morten Lorentsen Angell. Enke Elisabeth Thomisdatter Hamand (Hammond) «og arvinger». Arv og gjeld fragått, men blev 12998 - 11180. Lagverge og svoger Albert Angell. Pantsatte sølvkanner, bygård 1900, sjøbrygger 600, hus Levanger 30, 1 bergpart Røros 250, Peder Hansen Leths tidl. hus Herø Holm 320..

Gift 168212 med

Elisabeth Thomasdatter Hammond
Død 171210.
     Datter af Thomas Hammond og Elisabeth Henrichsdatter Sommerschiel.

Børn af Morten Lorentzen Angell og Elisabeth Thomasdatter Hammond:

23.4._____
24.4._____
25.4._____
26.4._____
27.4._____
5.2.
Hans Lorentzen Angell
Født 15 aug. 165813.
Død 2 jan. 172813.
     Sognepræst til Lier og Bragernes.13

Gift 15 jan. 170613 med

White Christine Mechlenburg
Død 4 dec., i barselseng..
     Datter af Nils Mechlenborg og Helle Huus.

Børn af Hans Lorentzen Angell og White Christine Mechlenburg:

28.5.Helle Huus Angell
6.2.
Albrigt (Albert) Lorentzen Angell
Født 4 nov. 166014,10,4.
Død 13 sep. 1705, Trondhjem10,4.
     Stilling: President i Trondhjem og assessor ved bergamtet10

Gift 168912 med

Sara Thomasdatter Hammond
Født omkring 167215,16,17.
Død 171716.
     Datter af Thomas Hammond og Elisabeth Henrichsdatter Sommerschiel.

[Gift 1° 1689 med Albrigt (Albert) Lorentzen Angell (4 nov. 1660 - 13 sep. 1705); Gift 2° 31 mai 1707 med Søffren Bygball].

Børn af Albrigt (Albert) Lorentzen Angell og Sara Thomasdatter Hammond:

29.6.Thomas Angell, f. 1690, d. 1691
30.6.Lorentz Angell, f. 1692, d. 1751
31.6.Thomas Angell, f. 1692, d. 1767
32.6.Margrethe Angell, d. 1736
33.6.Morten Angell, d. før 1721
34.6.Johan Angell, d. før 1721
35.6.Abel Rebecha Angell, d. 1719
36.6.Elisabeth Angell
37.6.Elisabeth Angell, f. omkr. 1702, d. 1742
7.2.
Petter Lorentzen Angell
Født 29 nov. 1666, Trondehjem.18.
Død 26 nov. 1726, Indre Torget i Brønnøy..
     Lagmann i Nordland fra 1711.

Gift 1690 med

Anna Margrethe Broch
Født 12 okt. 1671, Nord-Hærø..
Død 1707, Nord-Hærø..
     Datter af Peter Christopherssøn Broch og Maren Pettersdatter Falch.
8.2.
Lorentz Lorentzen Angell
Født omkring 166919,5.
Død omkring 1719.
     Skifte 7 mar. 1719, Trondheim.20Avdøde veier og måler Lorens Angel og idag avdøde hustru Else Andresdatter Sverdrop. Barn: student Lorens A., 25, Kbh., Peter 20, Christian 15, Albrecht 13 i Nordland hos morbror Jørgen S., Østen 8 og Margrethe Elisabeth 10 år. Sølv mrk. Lorens M. Angell Margrethe Puls, jordegods, nøye spes. begr. omk. 142 rd. 8842 ÷ 3953, nto. 4889 rd..

Gift _____20med

Else Andersdatter Sverdrup
Død 7 mar. 1719, Trondheim.20.

Børn af Lorentz Lorentzen Angell og Else Andersdatter Sverdrup:

38.8.Lorentz Lorentzen Angell, f. omkr. 1694
39.8.Peter Lorentzen Angell, f. omkr. 1699, d. 1722
40.8.Christian Lorentzen Angell, f. omkr. 1704
41.8.Albrecht Lorentzen Angell, f. omkr. 1706
42.8.Margrethe Elisabeth Lorentzdatter Angell, f. omkr. 1709
43.8.Østen Lorentzen Angell, f. omkr. 1711
9.2.
Margrethe Lorentzdatter Angell
Født 22 mai 167221.
Død 4 feb. 177322,21.

Gift 17 jan. 16882 med

Christian Frost
Født 22 mar. 165121.
Død 19 aug. 170223,21.
     Kjøbmand i Trondhjem.

Børn af Margrethe Lorentzdatter Angell og Christian Frost:

44.9.Abel Margrete Frost, f. 1688, d. 1759, Røros.
45.9.Inger Marie Frost, f. 1690, d. 1764
46.9.Anna Catharina Frost
47.9.Boletta Frost, f. 1699, d. 1761
10.2.
Jochum Lorentzen Angell
Født omkring 167424.
     Magister.25
     Sogneprest til Røros.26

Gift 11 jan. 170227 med

Maren Collin
Født 168127.
Død 175527.
     Datter af Jens Hanssøn Collin og Karen Olsdatter Tønder.

Børn af Jochum Lorentzen Angell og Maren Collin:

48.10.Peter Albrecht Angel, f. 1719, d. 1785
11.2.
Jesper Lorentzen Angell
Født omkring 167724.
12.2.
Anne Cathrine Lorentzdatter Angell
Født 167728,24,3.
13.2.
Thomas (Jonas) Lorentzen Angell
Født omkring 168029,24,3.
     I skiftet efter moren Abel Jespersdatter nevnes en sønn Thomas, født o. 1680, og i skiftet efter faren Lorentz Angell nevnes en anden sønn Jonas, født o. 1680. Thomas er ikke nevnt i skiftet efter faren, og ligeledes er Jonas ikke nevnt i skiftet efter moren. Der må sannsynligvis være tale om en og samme person.
14.2.
Rebecha Lorentzdatter Angell
Født 15 nov. 168130.
Død 173530.

Gift 10 apr. 170430 med

Anders Pedersen Dass
Født 167531.
Død jul. 1736, Alstahaug.32.
     Søn af Peder Pettersen Dass og Margrethe Andersdatter.
     Sogneprest i Alstahaug etter faren i tiden 1704-1736. Hans skifte er innteresant fordi at han etterlot seg et meget omfattende bibliotek.30

Børn af Rebecha Lorentzdatter Angell og Anders Pedersen Dass:

49.14.Petter Christian Dass, f. 1705
50.14.Lorentz Andersen Dass, f. 1707, d. 1745, Trondenes.
51.14.Petter Dass, f. 1708, d. 1768
52.14.Albert Christian Dass, f. 1709, d. 1794
53.14.Abel Margrethe Dass, f. 1711, d. 1791
54.14.Anders Dass, f. 1712
55.14.Elisabeth Marie Dass, f. 1715
56.14.Jacob Wilhelm Dass, f. 1719, d. 1749
57.14.Anna Cathrine Dass, f. 1722
58.14.Bolette Dass, f. 1724
15.2.
Abel Margrethe Lorentzdatter Angell
Født omkring 168533,3.

Gift 1° _____med

William Hammond of Ufford
Født 162912.
Død 1710.
     Søn af Edward Hammond.
     Borger og negotiant.34
     William Hammond, Kiøbmand i Tronhiem, døde 1710, gift med Abel Margaretha Angel, (Dotter af Lorents Mortensen Angel, Kiøbm. og Raadm. i Tronhiem og Margaretha Falchenberg, som var hans 3die Hustrue) hun havde først Matthias Holst, Kiøbmand i Tronhiem.35
     Skifte 8 aug. 1710, Trondhjem.34Gull: to armbånd, en kjede og en diamantring m.v. som enkens festensgave, sølv 336. Krambu med varer, bryggevarer, gård i Søegatan 650, bygrunner, skipsparter og jekt, ialt 11765-7726, samt uvisse fordringer 1525. Avdøde hadde kausjonert for krigskommissær Jacob Hersleb og avdøde foged i Hittra, Lauritz Pedersen Brønlund og det off.'s krav i den anledning blev reservert..

Gift 2° _____med

Mathias Holst
     Søn af Lorentz Hansen Holst og Cathrine Hansdatter.

Børn af Abel Margrethe Lorentzdatter Angell og William Hammond of Ufford:

59.15.Hanna (Anna) Margrethe Hammond, f. 1702, Trondheim., d. 1734, Nordland.
60.15.Abel Hammond, f. omkr. 1703
61.15.Rebecca Hammond, f. omkr. 1705
62.15.William Hammond, f. omkr. 1706
63.15.Lorentz Hammond, f. omkr. 1709

Børn af Abel Margrethe Lorentzdatter Angell og Mathias Holst:

64.15.Hans Holst
16.3.
Morten Mortensen Angell
Født 23 okt. 16708.
Død 7 mar. 172136.
     Stilling: Sogneprest til Beitstaden36
     Var først Capellan, men hvor, vides ikke, og aflagde 6 Marts 1711 Ed som Sognepræst til Beistaden. Ved de Svenskes Indfald i Norge 1718 led han nogen Skade. Døde 7 Marts 1721.8

Gift 29 sep. 17168 med

Anna Kathrine Krenchel
Født 15 aug. 1693, Trondhjem36.
Død 25 jan. 1767, Trondhjem36.
     Datter af Bastian Krenchel og Maria Henriksdatter Hornemann.

[Gift 1° 29 sep. 1716 med Morten Mortensen Angell (23 okt. 1670 - 7 mar. 1721); Gift 2° 1 feb. 1724 med Johan Luytkis (6 dec. 1673 - 26 apr. 1751)].
17.3.
Rasmus Mortensen Angell
Født 1678, Trondheim..
Død 1744, Åkvik, Dønnes..
     Opholdt sig i Helgeland ved mormorens skifte 12. mai 1716.

Gift omkring 1708 med

Judithe Carstensdatter Angell Volqvartz
Født 1676, Trondheim..
Død 1746, Åkvik, Dønnes..
     Datter af Carsten Volqvartz og Kirsten Markusdatter Angell.

[Gift 1° omkr. 1693 med Benjamin Peitersen Dass (d. 1702); Gift 2° omkr. 1708 med Rasmus Mortensen Angell (1678 - 1744)].

Børn af Rasmus Mortensen Angell og Judithe Carstensdatter Angell Volqvartz:

65.17.Benjamin Dass Angell
66.17.Morten Angell
67.17.Maria Angell, d. omkr. 1739
68.17.Judithe Angell, d. omkr. 1795
69.17.Albrigt (Albert) Angell, f. 1708, Dønnes., d. før 1753, Gildeskål.
70.17.Carsten Volqvartz Angell, f. 1711, Dønnes., d. 1795, Trondheim.
71.17.Peter Angell, d. 1805
72.17.Lorentz Angell, f. omkr. 1713, d. 1778
73.17.Hans Angell, f. omkr. 1718, Dønnes., d. omkr. 1800, Meløy.
74.17.Thomas von Westen Angell, f. 1719, Dønnes., d. 1796, Bergen.
18.3.
Maren Mortensdatter Angell
Født omkring 168237.
     Opholdt sig hos mormoren ved dennes skifte i Trondhjem 12. mai 1716, og var 34 år gl.37
19.3.
Lorentz Mortensen Angell
Født omkring 168637.
     Opholdt sig i Trondhjem ved mormorens skifte 12. mai 1716, og var da 30 år gl.37
20.3.
Ane Maria Angell
     Opholdt sig i Trondhjem ved mormorens skifte 12. mai 1716.37

Gift _____med

Mathias Pettersen
     Borger i Trondhjem.37
21.3.
Catharina Mortensdatter Angell
Født 16767.
Død 17527.

Gift _____med

Petter Jacobsen Falch
Født omkring 16787.
Død 171938,7.
     Søn af Jacob Pettersen Falch og Margrethe.
     Petter fikk byksle (ca. 1709 ?) gård på Svines, Tjøtta, som da tilhørte Tjøtta kirke. Gården gikk senere over som husmannsplass under Tjøtta gård.7

Børn af Catharina Mortensdatter Angell og Petter Jacobsen Falch:

75.21.Morten Pettersen Falch, f. 1711
22.3.
Birgitte Mortensdatter Angell
     Opholdt sig hos broren Morten i Beistad ved mormorens skifte 17. mai 1716.37

Gift _____med

Lars Enge

Generation 4.

23.4.
___________
24.4.
___________
25.4.
___________
26.4.
___________
27.4.
___________
28.5.
Helle Huus Angell

Gift 10 jul. 172513 med

Niels Jørgensen Kongsberg
Født 168613.
Død 176313.
     Præst på Kongsberg.
29.6.
Thomas Angell
Født 169012.
Død 169112.
30.6.
Lorentz Angell
Født 21 jan. 169212.
Død 9 feb. 175112.
     Etatsraad, købmand i Trondhjem.

Gift _____med

Sara Collett
     Datter af James Collett og Karen Leuch.

Børn af Lorentz Angell og Sara Collett:

76.30.Karen Angell, f. 1732, Trondhjem., d. 1788, Øverød.
31.6.
Thomas Angell
Født 29 dec. 169212,4.
Død 19 sep. 176712,4.
     Ugift. Legatstifter. Kjøbmand. Død som en av datidens mest formuende handelsmænd i Norden.4
32.6.
Margrethe Angell
Død 173639.

Gift 14 jan. 171739 med

Nils Pedersen Krog
Født 13 jul. 168340,39.
Død 173841,39.
     Søn af Peder Krogh og Anna Dorothea Bremer.
     Rektor ved katedralskole i Trondhjem.
     Reiste længe udenlands, blev 1710 Rector i Tronhiems Skole, 1729 nedlagde sit Embede, og blev Cancellieraad, død 1740 i Mainz, gav i sit Testamente 1000 Rd. til Tronhiems Domkirke.40

[Gift 1° 24 jan. 1710 med Cathrine Hansdatter Tyrholm; Gift 2° 14 jan. 1717 med Margrethe Angell (d. 1736)].
33.6.
Morten Angell
Død før 172142.
     Død som lille12
34.6.
Johan Angell
Død før 172142.
     Død som lille12
35.6.
Abel Rebecha Angell
Død aug. 171943.
     Død som lille12
     Skifte 18 apr. 1721, Trondheim.43Avdøde jomfru Abel Rebecha Angell hos stiffar cancelliråd Søfren Bygball, død aug. 1719. Fullsøsken Lorens, Thomas, Margrethe g. magister Niels Krog, Elisabeth 19 år og halvsøsken Albert Bygball 10 og Cathrine 11 år. Gull, juveler, sølv og kontanter, ialt 11432, nto. 10496 rd..
36.6.
Elisabeth Angell
     Død som lille12
37.6.
Elisabeth Angell
Født omkring 170244.
Død 1 sep. 174212.

Gift 11 apr. 173112 med

Stie Tønsberg Schøller
Født 22 aug. 170012.
Død 19 mai 176912.
     Etatsråd og stiftamtmand i Trondhjem
38.8.
Lorentz Lorentzen Angell
Født omkring 169445.
     Ved foreldrenes skifte i 1719 studerer han i København.20
39.8.
Peter Lorentzen Angell
Født omkring 169946.
Død apr. 1722.
     Skifte 20 apr. 1725, Trondheim.47Avdøde Petter Lorentzen Angell, forulykket april 1722 ved forlis som kaptein på kommisshukkert Løckens Post. Umyndige søsken ved farbror Petter Angell på Torget. 1230 ÷ 1438 rd..
40.8.
Christian Lorentzen Angell
Født omkring 170448.
41.8.
Albrecht Lorentzen Angell
Født omkring 170649.
     Er hos sin morbror Jørgen Sverdrup ved foreldrenes skifte i 1719.20
42.8.
Margrethe Elisabeth Lorentzdatter Angell
Født omkring 170950.
43.8.
Østen Lorentzen Angell
Født omkring 171151.
44.9.
Abel Margrete Frost
Født 1 nov. 168821.
Død 1 jul. 1759, Røros.52,2,21.

Gift 1° 8 jan. 17052 med

Theodorus Bergmann
Død 17192.
     Directør paa Røros.2

Gift 2° 31 mai 17252,21 med

Bernt Møllmann
Født 16842.
Død 1759, Røros.2.
     Søn af Johan Møllmann og Anne Thomasdatter Hammond.
     Kjøbmand i Trondhjem.21

Børn af Abel Margrete Frost og Theodorus Bergmann:

77.44.Johanne Bergmann, f. 1715, Røros, d. 1748, Røros

Børn af Abel Margrete Frost og Bernt Møllmann:

78.44.Elisabeth Marie Mølmann, f. 1726, d. 1761, Stod.
45.9.
Inger Marie Frost
Født 1690-170053.
Død 17 okt. 176453.
     Antagelig datter af Christian Frost og Margrethe Angell.

Gift 13 jul. 171354,53 med

Jacob Christophersen Hersleb
Født 15 dec. 168655,53.
Død 14 okt. 175856,2,53.
     Søn af Christopher Jacobsen Hersleb og Sophie Borch.
     Sogneprest til Stod.53

Børn af Inger Marie Frost og Jacob Christophersen Hersleb:

79.45.Christian Hersleb, f. 1714, d. 1761
80.45.Sophie Jacobsdatter Hersleb, f. 1715, d. 1756
81.45.Sara Rebekka Hersleb, f. 1736, d. 1788
46.9.
Anna Catharina Frost

Gift 21 nov. 171121 med

Frantz Brun
Død 6 mar. 173321.
     Major ved 3. Trondhjemske Inf. Regt.21
     [Se PHT 3 (1882/83), s. 358].
47.9.
Boletta Frost
Født 3 jan. 169957.
Død 29 dec. 176157.

Gift 4 jan. 173157 med

Niels Christophersen Hersleb
Født 169857.
Død 10 jul. 175257.
     Søn af Christopher Jacobsen Hersleb og Sophie Borch.
     Oberst.57
48.10.
Peter Albrecht Angel
Født jun. 171926,57.
Død 178558.
     Peter Albert mistet sin far tidlig og ble oppdratt av fasteren Margrethe Frost. Etter privatundervisning kom han i 1736 til Trondhjems skole og ble dimittert derfra i 1740. Etter examen philosophicum i 1741 ble han informator - som lærer dengang ble kalt - hos søsteren Elen Cathrine, enke etter prost Jens Lemvig, sogneprest til Klæbu. I 1743 reiste han tilbake til København og tok teologisk embetseksamen året etter. Deretter ble han informator hos sogneprest Christopher Bildsøe til Aure. I 1748 ble han misjonær til Skjervø og i 1751 residerende pastor til Bø i Vesterålen, hvor han døde i 1785. (Han kalles residerende kapellan ved skiftet etter svigermoren i 1753).26

Gift _____med

Birgitte Marie Giæver
     Datter af Tarald Andreas Giæver og Birgitte (Lucie) Maria Augustinusdatter (Røst).

Børn af Peter Albrecht Angel og Birgitte Marie Giæver:

82.48.Jochum Lorentz Angell
83.48.Tarald Andreas Angell
84.48.Hans Albrigt Angell, f. 1742
85.48.Beret Lucie Angell, d. 1819
49.14.
Petter Christian Dass
Født 170531.
     Døde som barn.31
50.14.
Lorentz Andersen Dass
Født 170759.
Død 1745, Trondenes.60,59.
     Var først misjonær til Vefsn i 6 år fra 1724 til 1730. Capellan til Vega 1733-35. Sogneprest til Trondenes 1735 til sin død i 1745.31
     Sogneprest til Trondenes fra 1735.60
     Se "sogneprest Lorentz Andersøn Dass til Trondenes" av Aage Henrik Irgens.
     Skifte 1745-1748, Trondenes prestegård, Trondenes sogn.61protokoll 1733-1788, legg 40.protokoll 1745-1803, legg 180..

Gift 1° 173431 med

Hanna (Anna) Margrethe Hammond
Født 21 mar. 1702, Trondheim.31.
Død 1734, Vega, Nordland.62.
     Datter af William Hammond of Ufford og Abel Margrethe Lorentzdatter Angell.
     Hun må være identisk med datteren Anna Margrethe 9 år, der nævnes ved faren William Hammonds skifte i Trondheim 8. aug. 1710.

Gift 2° 17 okt. 173660 med

Anna Elschen Bremer
Født 1701, Ervik, Trondenes.63,64,60.
Død 1741, Prestegården, Trondenes.64.
     Datter af Frederik Adrian Bremer og Else Marie Wolf.
     Anna Bremers dødsbo blev åpnet 2. mars 1742 i Trondenes.60
     Skifte 1742-1743, Trondenes prestegård, Trondenes sogn.61protokoll 1733-1788, legg 26b..

[Gift 1° 22 sep. 1719 med Mathias Bonsach (7 nov. 1695 - 1735); Gift 2° 17 okt. 1736 med Lorentz Andersen Dass (1707 - 1745)].

Gift 3° 174231 med

Malene Bredal Nilsdatter Schytte
Født 1725, døbt 21 apr. 1725, Lindås, HO.59.
Død 1789, Sama, Trondenes.65,64.
     Datter af Niels Erichsen Schytte og Johanne Christine.
     Hun fikk tildelt en 3. del av Sama gård i Trondenes. Hun overtok kort tid etter hele gården da den ble utlagt som leilendingsgård. Hennes bror Erich Schytte av Lindås reiste nordover og hjalp henne den første tid med gårdsdriften, som etter hvert ble ganske omfattende - også med sjødriften som hørte til.66
     Skifte 1751-1796, Sama, Fauskevåg Tinglag.67protokollnr. 145, folio 20b..

[Gift 1° 1742 med Lorentz Andersen Dass (1707 - 1745); Gift 2° 1766 med Gabriel Sørensen (1732 - 1789)].

Børn af Lorentz Andersen Dass og Anna Elschen Bremer:

86.50.Hanna Rebecca Margrethe Hammond Dass, f. 1736, Trondenes., d. _____
87.50.Andreas Mathias Dass, f. 1739, Trondenes.

Børn af Lorentz Andersen Dass og Malene Bredal Nilsdatter Schytte:

88.50.Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass, f. 1743, Trondenes., d. 1808
89.50.Johanne Christine Dass, f. 1744, Trondenes., d. 1769, HO.
90.50.Else Cathe (Elsken) Dass, f. 1745, Trondenes., d. 1783, Tjeldsund.
51.14.
Petter Dass
Født 170868.
Død 1768.
     Proprietær på Tjøtta. Eide og bodde en tid på Reins kloster i Trøndelag. Han levde ennå i 1758. Ingen barn.68
     Skifte 1768, Tjøtøen, Tjøtta69Avdøde proprietær Peter Dass, døde natten mellom 25. og 26. februar. Arvinger: bror Albert Chr. Dass, byfogd i Bergen; bror Andreas Dass, Sæve i Fosnes Præstegjeld; avdøde bror, Sognepræst til Trondenes Menighet, Lorentz Dass's barn: Anders Mathias Dass, Niels Dass, Johanna Margrethe Rebecca Dass og Johanna Christina Dass; søster Abel Margrethe Dass, gift med Morten Sommer; søster Boletta Dass, gift med fogd Edvard Meyer Ibsen, Liaamoe i Ørkedalen; avdøde søster Elisabet Dass, gift med Peter Munthe, sognepræst til Tingvold, deres barn: Rebecca Munthe, Anna Munthe og Boletta Elisabet Munthe..

Gift 173868 med

Susanne Bergmann
Død 174468.
52.14.
Albert Christian Dass
Født 14 mai 170968.
Død 11 jan. 179468.
     Ble 1741 byfogd i Bergen. I 1761 ble han viselagmann over Nordland og Finnmark. Han skjenket 1000 riksdaler til Wallersunds hospital i Aafjorden.68
     Albert Dass var det som fikk samlet sin farfars, Petter Dass sine skrifter og fikk dem trykt.68

Gift _____68med

Bente Marie Holst

Børn af Albert Christian Dass og Bente Marie Holst:

91.52.Datter
92.52.Datter
93.52.Sønn (død ung)
53.14.
Abel Margrethe Dass
Født 171168.
Død 179170.

Gift 1730 med

Morten Hansen Sommer
Født 21 aug. 1704.
Død 20 aug. 1765, begravet 13 sep. 1765, Alstadhaug kirke.
     Søn af Hans Morten(sen?) Sommer og Margrethe Mortensdatter Rochlitz.
     Sogneprest i Alstadhaug.

Børn af Abel Margrethe Dass og Morten Hansen Sommer:

94.53.Hans Mortensen Sommer, f. 1735, d. 1791, (København?)
95.53.Andreas Mortensen Sommer, f. 1736, d. omkr. 1772
96.53.Peter Lorentz Sommer, f. 1737, d. 1770
54.14.
Anders Dass
Født 171268.
     Proprietær.68
     15 barn, hvorav 12 døde ugift.68

Gift 173868 med

Aasel Marie Hass
55.14.
Elisabeth Marie Dass
Født 171568.

Gift 173568 med

Peter Munthe
Begravet 11 mar. 1760, Tingvold kirke68.
     Sogneprest til Tingvold på Møre. Prost.68
     7 barn, av disse døde 6 ugift.68

Børn af Elisabeth Marie Dass og Peter Munthe:

97.55.Anne Kaasbøl Munthe, f. 1740, d. 1804
56.14.
Jacob Wilhelm Dass
Født 171968.
Død 174968.
     Lagmann i Nordland. Ugift. Druknet 1749 sammen med Hr. Ole Frost, prest og misjonær til Vefsn.68
57.14.
Anna Cathrine Dass
Født 172268.
     Hun døde ugift.68
58.14.
Bolette Dass
Født 172468.
     10 barn hvorav 4 døde i ung alder.68

Gift _____68med

Edvard Ibsen
     Søn af (Ibsen?).
     Fogd i Ørkedalen.68
     Var fra Stege på Møen, Danmark. Hans bror Peder Ibsen tok borgerskap i Bergen 1726 og ble oldefar til forfatteren Henrik Ibsen.68
59.15.
Hanna (Anna) Margrethe Hammond
Født 21 mar. 1702, Trondheim.31.
Død 1734, Vega, Nordland.62.
     Hun må være identisk med datteren Anna Margrethe 9 år, der nævnes ved faren William Hammonds skifte i Trondheim 8. aug. 1710.

Gift 173431 med

Lorentz Andersen Dass
Født 170759.
Død 1745, Trondenes.60,59.
     Søn af Anders Pedersen Dass og Rebecha Lorentzdatter Angell.
     Var først misjonær til Vefsn i 6 år fra 1724 til 1730. Capellan til Vega 1733-35. Sogneprest til Trondenes 1735 til sin død i 1745.31
     Sogneprest til Trondenes fra 1735.60
     Se "sogneprest Lorentz Andersøn Dass til Trondenes" av Aage Henrik Irgens.
     Skifte 1745-1748, Trondenes prestegård, Trondenes sogn.61protokoll 1733-1788, legg 40.protokoll 1745-1803, legg 180..

[Gift 1° 1734 med Hanna (Anna) Margrethe Hammond (21 mar. 1702 - 1734); Gift 2° 17 okt. 1736 med Anna Elschen Bremer (1701 - 1741); Gift 3° 1742 med Malene Bredal Nilsdatter Schytte (1725 - 1789)].
60.15.
Abel Hammond
Født omkring 170334.
     Abel Hammond, gift med Mejer.35
61.15.
Rebecca Hammond
Født omkring 170534.
62.15.
William Hammond
Født omkring 170634.
     ? Identisk med Commerseråd William Hammond i Overhalla ?
     William Hammond, Commerce-R. f. 1707, gift med Birgitte Krenkel, f. 1702 i Tronhiem, d. 1738. Af hendes 10 Børn, døde 7 unge. Gift 1750 med Elisabeth Charlotte Hagerup, f. 1727, af 8 Børn lever 4.35

Gift 1° _____med

Birgitte Krenchel
Født 1702, Trondheim.
Død 1738.
     Datter af Bastian Krenchel og Maria Henriksdatter Hornemann.

Gift 2° 1750 med

Lovisa Charlotta Hagerup
Født 30 aug. 172771.
Død mai 180071.
     Datter af Eiler Hagerup og Anna Catharina Barhow.
     Lovisa Charlotta Hagerup, f. 1727, gift 1750 med William Hammond, Commerce-R.72

Børn af William Hammond og Birgitte Krenchel:

98.62.Bastian Hammond, f. 1732
99.62.Lorentz Hammond, f. 1738
100.62.Abel Maria Hammond, f. 1742

Børn af William Hammond og Lovisa Charlotta Hagerup:

101.62.Anna Catharina Hammond, f. 1753
102.62.Johanna (Hanna) Helena Hammond, f. 1755
103.62.Eiler(t) Hammond, f. 1758
104.62.Abel Christine Hammond, f. 1760
63.15.
Lorentz Hammond
Født omkring 170934.
64.15.
Hans Holst
     Hans Holst til Moldegaard, Cancellie-R.35
65.17.
Benjamin Dass Angell
     Oppholder sig 1745-1746 i Bergen.73
66.17.
Morten Angell
     Oppholder sig 1745-1746 i Bergen.74
67.17.
Maria Angell
Død omkring 1739.
     Skifte 1739, Selnes, Lurøy.75.

Gift _____med

Anders Christensen (Walnum?)
     Selnes, Lurøy.76

[Gift 1° med Else Larsdatter (d. omkr. 1725); Gift 2° med Maria Angell (d. omkr. 1739)].

Børn af Maria Angell og Anders Christensen (Walnum?):

105.67.Rasmus Andersen (Walnum), f. omkr. 1728
106.67.Peder Christian Andersen (Walnum) (Angell?), f. omkr. 1731
107.67.Anders Andersen (Walnum), f. omkr. 1732
108.67.Else Maria Andersdatter (Walnum), f. omkr. 1735
109.67.Ole Walnum Andersen, f. omkr. 1737
68.17.
Judithe Angell
Død omkring 1795.
     Gift før 1745 med Peder Torstrup, Øksningen.77
     Skifte 1795, Valla, Meløy.78Hendes brødre, søstre og halvsøstre og deres børn er arvinger (mange)..

Gift _____med

Peder Tostrup
Født 170479.
Død 177879.
     Søn af Reinholdt Jacobsen Tostrup og Birgitte Pedersdatter Strømmer.
     Skipper paa Indre Onøen i Lurø. Ingen børn.79
     Skifte 1779, Onøen Indre, Lurøy.80Avdøde Peder Tostrup. Arvinger: ektefelle Juditte Angell; avdøde bror Jacob Tostrups barn: Maren [Jacobsdatter] Tostrup, gift med Hans Olsen, Fleinvær; Berethe [Jacobsdatter] Tostrup, gift med Knud Blix, Indyr; søster Kiersten Tostrup, enke på Ytre Onøen; søster Methe Tostrup, 60, opholder sig hos enken Judith Angell..
69.17.
Albrigt (Albert) Angell
Født 1708, Åkvik, Dønnes..
Død før okt. 1753, Valle, Gildeskål..
     Oppholder sig 1745-1746 i Salten.81
     Handelsmann i Gildeskål.82

Gift _____med

Kirsten Marie Bruun
Født omkring 1720.
Død omkring 1784.

Børn af Albrigt (Albert) Angell og Kirsten Marie Bruun:

110.69.Ole Meldahl Angell, f. 1748, Valle i Gildeskål, d. 1810
111.69.Judithe Angell
70.17.
Carsten Volqvartz Angell
Født 1711, Åkvik, Dønnes..
Død 21 mar. 1795, Trondheim.83.
     Oppholder sig 1745-1746 i Trondheim.84
     Forretningsmann i Trondheim.

Gift _____med

Birgitte Martha Walnum
Født omkring 1715, Løvøen, Herø.85.
Død 17 jan. 178486.
     Datter af Ole Henriksen Walnum og Birgitte Maria Henrichsdatter Møller.

Børn af Carsten Volqvartz Angell og Birgitte Martha Walnum:

112.70.Carsten Volquartz Angell, d. omkr. 1787
113.70.Birgithe Marie Angell, f. 1759, d. 1795
114.70.Judithe Angell
71.17.
Peter Angell
Død 1805.
     Oppholder sig 1745-1746 hjemme [Åkvik i Dønna].87
     Oppholder sig 1795 [søsteren Judithe skifte] i Aagvigen/Åkvik i Dønna.88

Gift 1744, Vaagan, Nordland.71 med

Elisabeth Jentoft
Født omkring 1711, Lyngvær, Lofoten..
Død 14 dec. 1795, Åkvik, Dønnes..
     Datter af Mogens Hartvigsen og Anna Jentoft.
72.17.
Lorentz Angell
Født omkring 171389.
Død 177889.
     Oppholder sig 1745-1746 i Lofoten.90
     Lorentz Angell, bosat paa Vigdelen, Uden Børn. Lorentz Angell var en Broder af Judithe Angell (gift med Peder Tostrup).91
     Er ikke nevnt i søsteren Judithes skifte 1795. (Død uden arvinge ?).78

Gift 175389 med

Helchen Larsdatter Todal
Født omkring 170889.
Død omkring 178089.
     Datter af Lars Nielsen og Marit Jonsdatter Todal.
73.17.
Hans Angell
Født omkring 1718, Åkvik, Dønnes..
Død omkring 1800, Grønø, Meløy..
     Oppholder sig 1745-1746 hjemme [Åkvik, Dønna].92
     Oppholder sig 1795 [søsteren Judithes skifte] på Walla/Valla, Meløy.93
     Skifte 1800, Grønøen, Meløy.94.

Gift 1753 med

Ingeborg Michelsdatter Hvid
Født omkring 171895.
Død omkring 177095.
     Datter af Michel Hvid og Anne (Anichen?) Eriksdatter Blix.

[Gift 1° med Christen Ellingsen (1710 - 1750); Gift 2° 1753 med Hans Angell (omkr. 1718 - omkr. 1800)].

Børn af Hans Angell og Ingeborg Michelsdatter Hvid:

115.73.Christen Albrecht Angell, f. 1754, Meløy., d. 1832
116.73.Rasmus Angell, f. 1755, Meløy., d. 1791
117.73.Benjamin Dass Angell, f. 1756, Meløy., d. omkr. 1820
74.17.
Thomas von Westen Angell
Født 6 jan. 1719, Åkvik, Dønnes..
Død 28 mar. 1796, Bergen..
     Oppholder sig 1745-1746 i København [student].96
     Oppholder sig 1795 [søsteren Judithes skifte] i Bergen.97
75.21.
Morten Pettersen Falch
Født 171198.
     Husmann på Svines. 8 barn.99

Gift _____med

Beret Enge

Børn af Morten Pettersen Falch og Beret Enge:

118.75.Peter Mortensen Falch

Generation 5.

76.30.
Karen Angell
Født 16 mai 1732, Trondhjem.100.
Død 11 jul. 1788, Øverød.100.

Gift 19 apr. 1752, Trondhjem.100 med

Peter Friderich Suhm
Født 18 okt. 1728100.
Død 7 sep. 1798, Øverød.100, begravet _____, i Frederiks tyske kirkes krypt.100.
     Søn af Ulrik Frederik von Suhm og Hilleborg Catharine Lerche.
     Kongelig historiograf, historiker, virkelig etatsraad, konferensraad og kammerherre. Hans bibliotek paa over 100000 bind testamenteret til Det kgl. Bibliotek (Suhms Samling).100

[Gift 1° 19 apr. 1752 med Karen Angell (16 mai 1732 - 11 jul. 1788); Gift 2° 18 okt. 1788 med Christiane Becker (29 mar. 1764 - 7 feb. 1799)].
77.44.
Johanne Bergmann
Født 1715, Røros101.
Død sep. 1748, Røros101, begravet 13 sep. 1748, Røros kirke101.

Gift 28 jun. 1742101 med

Claus Paulsen Holst
Født 1714, Selbu101.
     Søn af Poul Matssøn Holst og Giertrud Madsdatter Hage.
     Overstiger på Røros.

[Gift 1° 28 jun. 1742 med Johanne Bergmann (1715 - sep. 1748); Gift 2° 2 mar. 1756 med Anne Margrethe Irgens (9 apr. 1736 - 1 apr. 1774); Gift 3° 27 nov. 1776 med Magdalena Borchgrevinck (18 nov. 1734 - 21 mar. 1813)].

Børn af Johanne Bergmann og Claus Paulsen Holst:

119.77.Margrete Holst, f. 1743, Røros
120.77.Theodorus Bergman Clausen Holst, f. 1745, d. 1798, Røros
78.44.
Elisabeth Marie Mølmann
Født 17262.
Død 1761, Stod.2.

Gift 17 aug. 1745, Røros.2 med

Christian Hersleb
Født 1 mar. 17142.
Død 17612.
     Søn af Jacob Christophersen Hersleb og Inger Marie Frost.
     Præst i Stod.2

Børn af Elisabeth Marie Mølmann og Christian Hersleb:

121.78.Abel Margrethe Hersleb, f. 1747, d. 1813, Trondhjem.
79.45.
Christian Hersleb
Født 1 mar. 17142.
Død 17612.
     Præst i Stod.2

Gift 17 aug. 1745, Røros.2 med

Elisabeth Marie Mølmann
Født 17262.
Død 1761, Stod.2.
     Datter af Bernt Møllmann og Abel Margrete Frost.

Børn af Christian Hersleb og Elisabeth Marie Mølmann er vist under Elisabeth Marie Mølmann (nr. 78).

80.45.
Sophie Jacobsdatter Hersleb
Født 1 mar. 171553.
Død 31 mar. 175653.
     11 Børn. [Se slægten Bernhoft].

Gift 3 mar. 173953 med

Peder Offesen Krog
Døbt 25 jan. 1707, Trondhjem domkirke.53.
Død 26 okt. 177953.
     Sogneprest til Værdalen.53
     Han fik Navn efter Biskop Peder Krog i Trondhjem, der ogsaa antog sig ham som Søn og sørgede for hans Uddannelse.53

[Gift 1° 3 mar. 1739 med Sophie Jacobsdatter Hersleb (1 mar. 1715 - 31 mar. 1756); Gift 2° 23 jan. 1758 med Anna Dons (15 mar. 1731 - 16 apr. 1810)].
81.45.
Sara Rebekka Hersleb
Født 1736102.
Død 18 aug. 1788102.

Gift 19 apr. 1775, Sparbo.102 med

Lorentz Holst Sodemann
Født 1735103.
Død 1807103.
     Søn af Marcus Holst Sodemann og Birgitte Andersdatter Tausan.
     Sogneprest til Aure. Provst.103
     Barnløst 2. ekteskap, 4 barn i første.104

[Gift 1° 19 apr. 1775 med Sara Rebekka Hersleb (1736 - 18 aug. 1788); Gift 2° med Mette Margrete Kjestrup (10 sep. 1752 - 3 feb. 1809)].

Børn af Sara Rebekka Hersleb og Lorentz Holst Sodemann:

122.81.Jacob Hersleb Sodemann, f. 1780, d. 1849
82.48.
Jochum Lorentz Angell
     Sogneprest til Bø i Vesterålen.
83.48.
Tarald Andreas Angell
     Residerende kapellan til Hadsel.
84.48.
Hans Albrigt Angell
Født 174258.

Gift 18 nov. 1784, Hegstad i Lødingen ®efter kgl. disp.¯58 med

Maren Maria Kildal
Født 25 dec. 1744.
Død mar. 1786, Lødingen.105.
     Datter af Sigvart Kildal og Cecilie Marie Parelius.

[Gift 1° 1767 med Christen Michelsen Munch (omkr. 1714 - mai 1783); Gift 2° 18 nov. 1784 med Hans Albrigt Angell (f. 1742)].

Børn af Hans Albrigt Angell og Maren Maria Kildal:

123.84.Maren Maria Kildahl Angell, f. 1786, Lødingen., d. 1841
85.48.
Beret Lucie Angell
Død 8 dec. 1819106.

Gift 1773106 med

Jacob Parelius Schytte
Født 10 jan. 1744, kl. 3 om natten.107,108, døbt 19 jan. 1744, Lødingen kirke108.
Død 28 jun. 1814106, begravet _____, Hol kirkegård i Tjeldsund106.
     Søn af Arnoldus Erichsøn Schytte og Anna Dorothea Parelius.
     Student 1762 i Trondheim. Teologisk eksamen 1768. Personellkapellan hos faren i Lødingen og misjonær i Tysfjord 1768. Sogneprest i Skjervøy 1781-86. Sogneprest i Lødingen og misjonær i Tysfjord 1786-1814. Forrettet første gudstjeneste i Lødingen 16. juli 1786. Ga lysekrone til Tjeldsund kirke med innskriften «Jacob Parelius Schütte. Bergitha Lucie Schütte ne de Angel 1787». Begravet på Hol kirkegård i Tjeldsund, hvor en kalkstenplate dekker hans grav. Barnløs.106
86.50.
Hanna Rebecca Margrethe Hammond Dass
Født 1736, Trondenes prestegård, Trondenes.31.
Død _____, Lyngen..

Gift 1° 22 mai 1764, Kristiansund109 med

Andreas Mortensen Sommer
Født 1736109.
Død omkring 1772.
     Søn af Morten Hansen Sommer og Abel Margrethe Dass.
     Prest og misjonær til Lyngen.31
     Skifte 1772-1774, Lyngen prestegård, Lyngen sogn.61protokoll 1733-1788, legg 111b..

Gift 2° _____31med

Hans Gartner
     Sogneprest til Buksnes.31

Børn af Hanna Rebecca Margrethe Hammond Dass og Andreas Mortensen Sommer:

124.86.Rebecca Dass Sommer
125.86.Morten Sommer, f. 1768
126.86.Sønn
87.50.
Andreas Mathias Dass
Født 1739, Trondenes prestegård, Trondenes..
     Prokurator på Helgeland.31
88.50.
Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass
Født 1743, Prestegården, Trondenes., (først på året).110,111.
Død mai 1808, (en av de siste dagene i mai).110.
     Nils Dass overtok ca. 1769 jektebruker med enka på Hov i Tjeldsund, og dreiv det trolig til sin død. Nils betalte i 1779 1 Rdl 74 sk i skatt til presteenka Anne Dorothea avg. Hr. Arnoldus Schyttes «som derved er godtgjort den henne allernådigst forundte skattefrihet».110
     Gården Hov (2 våg) i Tjeldsund er i 1802 taksert til en verdi av 375 Rdl. og det er opplyst at der var svært god kornjord, nokså god fedrift og nok skog til brendsel. Avgifta blei satt til 1 Rdl 90 sk.110
     Skifte 13 jun. 1808110Fallittbo..

Gift 1° 176865 med

Marith Andersdatter
Født omkring 1720, Melsbø i Tjeldsund112.
Død 1787113,65.
     Datter af Anders Steensen og Marit Iversdatter.

[Gift 1° 25 jul. 1741 med Lars Andersen (omkr. 1720 - 1766); Gift 2° 1768 med Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass (1743 - mai 1808)].

Gift 2° 1 sep. 1788110 med

Anne Margrethe Bloch
Død 13 mai 1822, Lenvik, (73 år gl. hos sønnen Lorentz).110.
     Datter af Erik Bredal Bloch og Margrethe With Randulff.
     Hun brukte til dels navnet Mibes.110
     Ved folketellingen 1801 oppgis hun at være 42 år, men ved hennes død er hun 73 år gl.110

Børn af Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass og Anne Margrethe Bloch:

127.88.Lorentz Nilsen Dass, f. 1789, d. 1865, Lenvik
128.88.Peter Kristian Dass, f. 1792, d. 1792
89.50.
Johanne Christine Dass
Født 1744, Prestegården, Trondenes.111.
Død 1769, Bergen, HO.114,59,111.
     Hun vokste opp sammens med sine søskende hos moren på Sama gård i Trondenes. Kom ganske ung til slektninger i Bergen.115

Gift 15 jun. 1769, Avaldsnes gamle middelalderkirke115 med

Hans Carstensen Holtermann
Født 1720115, døbt 14 feb. 1721, Bergens Domkirke.115.
Begravet 29 nov. 1770115.
     Forretningsmann i Kopervik.115

[Gift 1° med _____; Gift 2° 15 jun. 1769 med Johanne Christine Dass (1744 - 1769)].

Børn af Johanne Christine Dass og Hans Carstensen Holtermann:

129.89.Lorentz (Dass) Hanssøn Holtermann, d. 1837
90.50.
Else Cathe (Elsken) Dass
Født 1745, Prestegården, Trondenes.116,59.
Død 1783, Hov, Tjeldsund.117,59.
     Var hos sin mor på Sama gård i Trondenes.115
     Døde ugift hos sin bror på Hov i Tjeldsund.59
91.52.
Datter
92.52.
Datter
93.52.
Sønn (død ung)
94.53.
Hans Mortensen Sommer
Født 24 mai 1735109.
Død 26 mar. 1791, (København?)109.
     Ble Assessor i Hoffretten. Reiste 1766 til Nordland hvor han bodde som proprietær inntil 1775 da han reiste til Kjøbenhavn. Tok juridisk embetseksamen og ble assessor i Høyesterett. Død som justitsråd. Var kyndig i latin og gresk sprog.109

Gift 14 mar. 1769109 med

Abel Maria Hammond
Født 8 jul. 1742.
     Datter af William Hammond og Birgitte Krenchel.
     Datter av Commerseråd William Hammond i Overhalla.109
     Abel Maria Hammond, f. 1742, 8 Jul. Gift med Hans Morten Sommer, er Justits-Raad og Assess. i Høyeste-Ret, f. 1732, 24 Maji. S. Worms Lexic. Tom. III.35
95.53.
Andreas Mortensen Sommer
Født 1736109.
Død omkring 1772.
     Prest og misjonær til Lyngen.31
     Skifte 1772-1774, Lyngen prestegård, Lyngen sogn.61protokoll 1733-1788, legg 111b..

Gift 22 mai 1764, Kristiansund109 med

Hanna Rebecca Margrethe Hammond Dass
Født 1736, Trondenes prestegård, Trondenes.31.
Død _____, Lyngen..
     Datter af Lorentz Andersen Dass og Anna Elschen Bremer.

[Gift 1° 22 mai 1764 med Andreas Mortensen Sommer (1736 - omkr. 1772); Gift 2° med Hans Gartner].

Børn af Andreas Mortensen Sommer og Hanna Rebecca Margrethe Hammond Dass er vist under Hanna Rebecca Margrethe Hammond Dass (nr. 86).

96.53.
Peter Lorentz Sommer
Født 1737118.
Død 27 aug. 1770118.
     Capellan hos sin far i Alstahaug. Bodde på Herøy.118

Gift 1764119,120,121 med

Catharina (Anna) Tobine Coldevin
Født 5 okt. 1725118.
Død 1811.
     Datter af Morten Isachsen Coldevin og Stinchen Bech.
97.55.
Anne Kaasbøl Munthe
Født 174068.
Død 26 mai 180468.

Gift 176668 med

Peter Brun
Født 172968.
Død 1814.
     Søn af Hans Jakob Brun og Mette Sophie Pultz.
     Kaptein. Døde som generalmajor.68
98.62.
Bastian Hammond
Født 22 mar. 1732.
     Bastian Hammond, f. 1732, 22 Martii, Cancellie-Raad og Post-Controlleur. Gift [2° ?] med Anna Dorothea, Sl. Provst Andr. Rejersens Dotter i Friderichsh. f. 1745.35
99.62.
Lorentz Hammond
Født 18 jan. 1738.
     Lorentz Hammond, f. 1738, 18 Januar, er Provst og Præst til Bachendrup, har 7 Børn. Gift med Forpagter Wiums Dotter.35
100.62.
Abel Maria Hammond
Født 8 jul. 1742.
     Datter av Commerseråd William Hammond i Overhalla.109
     Abel Maria Hammond, f. 1742, 8 Jul. Gift med Hans Morten Sommer, er Justits-Raad og Assess. i Høyeste-Ret, f. 1732, 24 Maji. S. Worms Lexic. Tom. III.35

Gift 14 mar. 1769109 med

Hans Mortensen Sommer
Født 24 mai 1735109.
Død 26 mar. 1791, (København?)109.
     Søn af Morten Hansen Sommer og Abel Margrethe Dass.
     Ble Assessor i Hoffretten. Reiste 1766 til Nordland hvor han bodde som proprietær inntil 1775 da han reiste til Kjøbenhavn. Tok juridisk embetseksamen og ble assessor i Høyesterett. Død som justitsråd. Var kyndig i latin og gresk sprog.109
101.62.
Anna Catharina Hammond
Født 14 apr. 1753.
     Anna Catharina Hammond, f. 1753, 14 Apr. Gift med Andr. Riegels Thestrup, Brygger, døde 1781, 43. Gift 1783 med Hans Muusmann, Administrator ved det Octr. Kongl. Canal-Compagnie.35
102.62.
Johanna (Hanna) Helena Hammond
Født 3 sep. 1755, døbt 9 sep. 1755, Gørlev, Holbæk amt122.
     Hanna Helena Hammond, f. 1755, 3 Sept. ugivt 1786.35
103.62.
Eiler(t) Hammond
Født 1758, døbt 9 feb. 1758, Gørlev, Holbæk amt122.
     Eiler Hammond, f. 1758, er 1780 Alumnus Collegii Medicæi.35
     ? identisk med den Eilert Hammond, gift 29. okt. 1789 i Nikolai kirke, København med Charlotte Maria v. Deurs ?
104.62.
Abel Christine Hammond
Født 19 feb. 1760, døbt 3 mar. 1760, Gørlev, Holbæk amt122.
     Abel Christine Hammond, f. 1760, 19 Febr. er ugivt 1786.35
105.67.
Rasmus Andersen (Walnum)
Født omkring 1728123.
     Formynder ved morens skifte 1739, morbror Benjamin Dass Angel.124
     Er ikke nevnt i mosteren Judithe Angels skifte på Valla i Meløy 1795.78
106.67.
Peder Christian Andersen (Walnum) (Angell?)
Født omkring 1731125.
     Formynder ved morens skifte 1739, Peder Tostrup, Indre Aanøen.126
     Er ikke nevnt i mosteren Judithe Angels skifte på Valla i Meløy 1795.78
107.67.
Anders Andersen (Walnum)
Født omkring 1732127.
     Er ikke nevnt i mosteren Judithe Angels skifte på Valla i Meløy 1795.78
108.67.
Else Maria Andersdatter (Walnum)
Født omkring 1735128.
     Formynder ved morens skifte 1739, morbror Benjamin Dass Angel.129
     Skal 1795 være død og efterladt sig børn, hos Petersen i Bergen.130
109.67.
Ole Walnum Andersen
Født omkring 1737131.
     Oppholder 1795 sig på Svolvæhr i Lofoten.132

Børn af Ole Walnum Andersen og _____:

130.109.Andreas Walnum
131.109.Helku (Helvig) Catharina Walnum
110.69.
Ole Meldahl Angell
Født 11 jun. 1748, Valle i Gildeskål82.
Død 5 nov. 181082.
     Sognepræst til Schiervøe Menighed i 25 år.82

Gift _____med

Christianne Helene Grønbech
Født 1 aug. 176482.
Død 29 dec. 1850, Strømsnes i Kvenangen82.

Børn af Ole Meldahl Angell og Christianne Helene Grønbech:

132.110.Rebekka Marie Urbye Angell, f. 1786, d. 1825
111.69.
Judithe Angell

Gift _____133med

Lars (Hansen) Todal
Født 1735.
Død 1814.
     Søn af Hans Hansen Steensen og Aarsille Larsdatter (Todal).
     Valla, Meløy.133
     Stiftsamtmann i København (år 1807).134
112.70.
Carsten Volquartz Angell
Død omkring 1787135.
     Skifte 30 apr. 1787, Indyr i Gildeskål.136Avdøde Carsten Wolqvartz Angel. Formue: 726-5-8. Gjeld: 707-3-3. Arvinger: ektefelle Karen Strømer Bruun, Indyr og datter Birgita Maria Angel Bruun, 6 mnd. gammel..

Gift 19 sep. 1786, Gildeskål.122 med

Karen Strømer Bruun
Født 1765.
Død 1808.
     Datter af Hans Pedersen Brun og Barbro Margrethe Gjertsen (Jersing?).
     Skifte 9 mai 1809, Flein i Gildeskål.137Avdøde Karen Bruun. Formue: 982-0-6. Gjeld: 537-2-12. Arvinger: ektefelle Jens Hansen Lund/Lind; sønn Jacob Holst Jensen, 18, tjener på Sundklak i Lofoten; datter Berethe Maria Jensdatter, 20, gift med Thomas Helgesen, Mikkelbostad i Gildeskål..

[Gift 1° 19 sep. 1786 med Carsten Volquartz Angell (d. omkr. 1787); Gift 2° med Jens; Gift 3° 2 jan. 1805 med Jens Hansen Lind (omkr. 1750 - omkr. 1811)].

Børn af Carsten Volquartz Angell og Karen Strømer Bruun:

133.112.Berith (Birgitte) Maria Angell, f. 1786
113.70.
Birgithe Marie Angell
Født 175986.
Død 20 mai 1795138,86.

Gift 1° 26 jun. 178886 med

Ole Mæhre Meier
Født 175186.
Død 31 nov. 178886.
     Sogneprest til Rødø.86

Gift 2° _____med

Hans Hansen Jentoft
Født 1755, Lyngvær, Lofoten..
Død 1822, Åkvik, Dønnes..
     Søn af Hans Mogensen Jentoft og Anna Marie Rasch.

Børn af Birgithe Marie Angell og Ole Mæhre Meier:

134.113.Karen Meier, f. omkr. 1787
114.70.
Judithe Angell
     Ugift 1795 og boende hos svogeren Jentoft.139
115.73.
Christen Albrecht Angell
Født 1754, Grønø, Meløy..
Død 1832.
     Handelsmann på Grønø.

Gift 1780, fætter og kusine. med

Maren Hvid Blix
Født 1760.
Død 6 jun. 1843, Meløy..
     Datter af Jørgen Erikssøn Blix og Maren Hvid.

Børn af Christen Albrecht Angell og Maren Hvid Blix:

135.115.Peter Lorentz Angell, f. 1795, Meløy., d. eft. 1838
136.115.Ingeborg Margrethe Hvid Angell
116.73.
Rasmus Angell
Født 1755, Grønø, Meløy..
Død 1791.
     Handelsmann på Øvre Valle.

Gift _____95med

Dorothea Hansdatter Ellingsen

Børn af Rasmus Angell og Dorothea Hansdatter Ellingsen:

137.116.Hans Christian Angell, f. omkr. 1785
138.116.Ingeborg Angell, f. omkr. 1788, d. omkr. 1803
139.116.Johan Angell, f. omkr. 1790
117.73.
Benjamin Dass Angell
Født 1756, Grønø, Meløy..
Død omkring 1820.

Gift _____140med

Christianne Greve
     Datter af Joakim (Jochum) Andreas Greve og Susanna (Johanna?) Dorothea Tønder.
118.75.
Peter Mortensen Falch
     Husmann på Svines.99

Gift _____med

Sara Olsdatter

Børn af Peter Mortensen Falch og Sara Olsdatter:

140.118.Arnt Pettersen Falch, f. 1764, Tjøtta., d. 1830

Generation 6.

119.77.
Margrete Holst
Født 7 nov. 1743, Røros101.
120.77.
Theodorus Bergman Clausen Holst
Født 4 jun. 1745141, døbt 4 jun. 1745, Røraas.142.
Død 14 jan. 1798, Røros141.

Gift 14 feb. 1772142 med

(Anne) Christine Munch Schjelderup
Døbt 18 feb. 1751, Støren kirke141.
Død 7 nov. 1794, Røros141.
     Datter af Søren Pedersen Schjelderup og Bolette Jensdatter Randulf.

Børn af Theodorus Bergman Clausen Holst og (Anne) Christine Munch Schjelderup:

141.120.Søren Schjelderup Holst, f. omkr. 1773
142.120.Christian Munck Holst, f. omkr. 1787
121.78.
Abel Margrethe Hersleb
Født 15 dec. 17472.
Død 6 aug. 1813, Trondhjem.2.

Gift 20 nov. 17652 med

Henrik Horneman
Født 26 mar. 17382.
Død 15 aug. 18072.
     Justitsraad.2
122.81.
Jacob Hersleb Sodemann
Født 1780103.
Død 1849103.
     Inspektør ved Trondhjems borgerlige Realskole, cand. theol. Var en av Trondhjems repræsentanter til det overordentlige Storting i 1814, hvor han gjorde sig bemerket som varm patriot og oppositionsmand.103
123.84.
Maren Maria Kildahl Angell
Født 25 feb. 1786, Lødingen.58.
Død 184158.
124.86.
Rebecca Dass Sommer

Gift _____109med

Christen Carautz
     Sogneprest til Værøy.118
125.86.
Morten Sommer
Født 26 aug. 1768118.
     Ble 1798 lærer for arveprins Fredriks yngste barn. I 1801 lærer for prins Ferdinan. Fikk 1811 tittel av professor.118
126.86.
Sønn
     En sønn døde ung hos stefaren i Buksnes.118
127.88.
Lorentz Nilsen Dass
Født 5 jul. 1789110.
Død 1865, Lenvik110.
     Ansatt i 1813 eller 1814 som skoleholder og kirkesanger i Lenvik.110

Gift _____med

Katrine Nilsdatter Rossfjordstraumen
     Fra Rossfjordstraumen.
128.88.
Peter Kristian Dass
Født 13 aug. 1792110.
Død okt. 1792110.
129.89.
Lorentz (Dass) Hanssøn Holtermann
Døbt 17 apr. 1768, Kopervik.143.
Død 22 apr. 1837143, begravet 8 jun. 1837, Nykirken i Bergen.143.
     Etablerte sig som forretningsmann i Bergen og nevnes som en innflydelsesrik mann omkring 1814. Han nevnes også som en av stifterne av selskapet «Den gode hensikt» i Bergen. Han var bestyrelses medlem av Bergens historiske forening. Var medlem av Bergens «Politiske handelsklub». I 1814 deltok han i de politiske samlinger, og var med den 14. mars i valget av deputerede fra Bergens by til Eidsvoldsforsamlingen hvor Christie og Motzfeldt fikk de fleste stemmer, 7 hver. Samme eftermiddag samledes man atter hos Lorentz Holtermann i «en politisk klub» for å diskutere videre om hvilken statsforfatning Bergenserne burde virke for på Eidsvold.143

Gift _____med

Anna Margrethe Blydt
Født 10 okt. 1764143.
Død 20 nov. 1832143.
     Datter af Hans Corneliussen Blydt og Karen Foss.
130.109.
Andreas Walnum
     Svolvær i Lofoten (år 1807).134
131.109.
Helku (Helvig) Catharina Walnum
     Bergen (år 1807).134

Gift _____134med

Ole Goudesen
     Bergen (år 1807).134
132.110.
Rebekka Marie Urbye Angell
Født 23 sep. 178682.
Død 5 okt. 182582.
     Konfirmert 1. nov. 1801.144

Gift 14 okt. 180582 med

Henrich Klæboe Rasch
Født 27 jul. 1771, Eidet i Maursund82.
Død 8 mar. 186082, begravet _____, Skjervøy kirke82.
     Søn af Aksel Rasch og Sidsel Margrethe Henrichsdatter Klæboe.
     »Grundlægger af handelshuset Rasch på Skjervøy 1799.«s
     Henrich Rasch kom som ung gutt i handelslære hos onkelen, handelsmann og gjestgiver Hans Christopher Klæboe (1753-1843) på Lyngseidet.82

Børn af Rebekka Marie Urbye Angell og Henrich Klæboe Rasch:

143.132.Necolay Lindholm Rasch, f. 1807, Skjervøy, d. 1889
144.132.Albregt Augustinus Rasch, f. 1809, d. 1887
145.132.Ole Meldahl Angell Rasch, f. 1811, d. 1812
146.132.Christianne Wilhelmine Rasch, f. 1812
147.132.Cecilie Margrethe Rasch, f. 1813
148.132.Henrich Klæboe Rasch, f. 1815, d. 1815
149.132.Edvard Andreas Rasch, f. 1818, d. 1884
150.132.Maren Elisabeth Rasch, f. 1820
151.132.Ole Meldahl Angell Rasch, f. 1821, d. 1876
133.112.
Berith (Birgitte) Maria Angell
Født 1786145, døbt 5 nov. 1786, Gildeskål.71.
     Oppholder sig 1795 i huset hos præsten Brun.146

Gift _____med

Thomas Helgesen
     Mikkelbostad i Gildeskål (år 1809).137
134.113.
Karen Meier
Født omkring 1787147.
135.115.
Peter Lorentz Angell
Født 1795, Grønø, Meløy..
Død efter 1838.
136.115.
Ingeborg Margrethe Hvid Angell

Gift _____, fætter og kusine.95med

Hans Christian Angell
Født omkring 1785.
     Søn af Rasmus Angell og Dorothea Hansdatter Ellingsen.
137.116.
Hans Christian Angell
Født omkring 1785.

Gift _____, fætter og kusine.95med

Ingeborg Margrethe Hvid Angell
     Datter af Christen Albrecht Angell og Maren Hvid Blix.
138.116.
Ingeborg Angell
Født omkring 1788.
Død omkring 1803.
     Skifte 1803, Valla, Meløy.148.
139.116.
Johan Angell
Født omkring 1790.
140.118.
Arnt Pettersen Falch
Født 1764, Svines, Tjøtta.99.
Død 183099.

Børn af Arnt Pettersen Falch og _____:

152.140.Morten Arntsen Falch, f. 1794, Tjøtta., d. 1874

Generation 7.

141.120.
Søren Schjelderup Holst
Født omkring 1773149,150.
     Ved militæret.151
     «Cornet ved det Th.iemske dragon regiment, selvejer, giør brug til verket». Bosat på Røraas gård i Røraas.150

Gift _____med

Anna Ursilla Klüwer
Født omkring 1774152,150.
     Datter af Klüwer og Abel Christiana.

Børn af Søren Schjelderup Holst og Anna Ursilla Klüwer:

153.141.Theodorus Bergman Holst, f. omkr. 1798
154.141.Christian Wilhelm Holst, f. omkr. 1799
142.120.
Christian Munck Holst
Født omkring 1787153,150.
     Ved militæret (Kaptein).151
     Han er 1801 «i huus hos sin broder, som formynder» i Røraas.150
143.132.
Necolay Lindholm Rasch
Født 18 apr. 1807, Skjervøy82.
Død 30 aug. 188982.
     Han var oppkalt etter sin grandonkel, skreddermester og borgersecondløytnant Necolay Pedersen Lindholm i Trondhjem.82
     Han overtok Handelshuset Rasch på Skjervøyberget etter overenskomst med faren og sine søsken.82
     I et og samme år 1863 mister Necolay både sin hustru og sin eneste mannlige arving. Fra nyttår 1884 overlot han forretningen til sin svigersønn Theodor Kiil.82

Gift 184782 med

Rebekka Elisabeth Kildal Gjæver
Født 20 jan. 182282.
Død 21 jun. 186382.
     Datter af Samuel Bugge Gjæver og Anna Lund.

Børn af Necolay Lindholm Rasch og Rebekka Elisabeth Kildal Gjæver:

155.143.Marie Rebekka Rasch, f. 1849, d. _____
156.143.Anna Cecilie Rasch, f. 1852, d. _____
157.143._____, f. 1858
158.143.Nicolay Rasch, f. 1861, d. 1863
144.132.
Albregt Augustinus Rasch
Født 180982.
Død 188782.
     Handelsmann i Skibotn i Lyngen. Med sin hustru hadde han 8 barn.82

Gift 183682 med

Anna Elisabeth Hagen
Født 181182.
Død 186882.
     Datter av proprietær Hagen på Lyngseidet.82
145.132.
Ole Meldahl Angell Rasch
Født 7 sep. 181182.
Død 9 jul. 181282.
146.132.
Christianne Wilhelmine Rasch
Født 24 okt. 181282.

Gift 184682 med

Peder Borch Giæver
Født 181882.
Død 188882.
     Handelsmann på Alteidet i Kvænangen.82

Børn af Christianne Wilhelmine Rasch og Peder Borch Giæver:

159.146.Henrik Giæver
160.146.Samuel Giæver
147.132.
Cecilie Margrethe Rasch
Født 2 dec. 181382.
     4 Barn.82

Gift 184282 med

Nils Giæver
     Gårdbruker på Vorterøy i Skjervøy herred.82
148.132.
Henrich Klæboe Rasch
Født 17 apr. 181582.
Død 28 jul. 181582.
149.132.
Edvard Andreas Rasch
Født 181882.
Død 188482.
     Handelsmann i Bergsfjord i Finnmark.82

Gift 187082 med

Magdalene Birgitte Holst
Født 184182.
Død 190182.

Børn af Edvard Andreas Rasch og Magdalene Birgitte Holst:

161.149._____
150.132.
Maren Elisabeth Rasch
Født 182082.
151.132.
Ole Meldahl Angell Rasch
Født 182182.
Død 187682.
     Handelsmann på Skorpa i Kvænangen. 4 sønner.82

Gift _____med

Marie Dahl
Født 184282.
152.140.
Morten Arntsen Falch
Født 1794, Svines, Tjøtta.99.
Død 27 apr. 187499.

Gift _____med

Anne Birgitte Benjaminsdatter
Født 179899.

Børn af Morten Arntsen Falch og Anne Birgitte Benjaminsdatter:

162.152.Arnt Mortensen Falch, f. 1836, d. 1869

Generation 8.

153.141.
Theodorus Bergman Holst
Født omkring 1798154,150.
154.141.
Christian Wilhelm Holst
Født omkring 1799155,150.
155.143.
Marie Rebekka Rasch
Født 21 jun. 184982.
Død _____82.

Gift _____med

Theodor Albert Rasmussen? Kiil
Født 28 mai 1851, Gården Slottet, Spåkenes i Skjervøy82.
Død 22 okt. 191682.
     Søn af Jens Christian Kiil og Wilhelmine Cathrine Thomæsen.
     Eier av Handelshuset Rasch på Skjervøy. Døde plutselig av hjerteslag.82

Børn af Marie Rebekka Rasch og Theodor Albert Rasmussen? Kiil:

163.155.Nicolay Kiil, f. 1878, d. _____
164.155.Margit Kiil, f. 1880, d. _____
165.155.Bergljot Kiil, f. 1882
166.155.Haakon Rasch Kiil, f. 1885
167.155.Ragna Kiil, f. 1888, d. 1915
168.155.Otto Kiil, f. 1890
169.155.Rebekka Kiil, f. 1893
156.143.
Anna Cecilie Rasch
Født 185282.
Død _____82.
157.143.
___________
Født 28 sep. 185882.
     Udøpt gutt. Død plutselig.82
158.143.
Nicolay Rasch
Født 186182.
Død 186382.
159.146.
Henrik Giæver
160.146.
Samuel Giæver
161.149.
___________
162.152.
Arnt Mortensen Falch
Født 183699.
Død 186999.
     Omkom i Lofoten.99

Gift _____med

Anna Karoline Olsdatter
Født 1841, Strand, Visten.99.

Børn af Arnt Mortensen Falch og Anna Karoline Olsdatter:

170.162.Saras Beck Falch, f. 1869, d. _____

Generation 9.

163.155.
Nicolay Kiil
Født 1878.
Død _____.
164.155.
Margit Kiil
Født 1880.
Død _____.
165.155.
Bergljot Kiil
Født 1882.

Gift _____med

K. S. Nordgreen
     Skipsreder i Bergen.
166.155.
Haakon Rasch Kiil
Født 1885.
167.155.
Ragna Kiil
Født 1888.
Død 1915.
168.155.
Otto Kiil
Født 1890.
169.155.
Rebekka Kiil
Født 1893.

Gift _____med

J. A. Welhaven
     Ekspedisjonssjef i Oslo.
170.162.
Saras Beck Falch
Født 186999.
Død _____99.

Gift _____med

Peternelle Nekoline Vold
Født 187899.
Død _____99.

Børn af Saras Beck Falch og Peternelle Nekoline Vold:

171.170.Ingrid Andrea Falch, f. 1914, d. _____

Generation 10.

171.170.
Ingrid Andrea Falch
Født 25 nov. 191499.
Død _____99.

Gift _____med

Olav Skogmo
Født 27 feb. 190599.
Død _____99.

Kilder og Noter
1Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 8. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
2Christian Horneman: Stamtavle over Slægten Horneman (Trondhjem 1908)
3Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 224. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
4Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 9. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
5Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 148. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
6Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 306-307. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
7Arnt O. Åsvang: Slekten Falch I (1979), s. 25
8Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 263
9Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 311. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
10Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 109
11Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 223. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
12Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951)
13Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 110
14Oppgis at være 11 år gl. ved morens skifte 21. juni 1672.
1510 år gl. 28. aug. 1682.
16Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 110
17Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 297. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
185 år gl. 21. juni 1672.
193 år gl. 21. juni 1672.
20Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoll nr. 8., s. 305. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIX (1984): 303-312
21Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 505
22I "Stamtavle over Slægten Horneman" sættes dødsåret til 1763.
23I "Stamtavle over Slægten Horneman" sættes dødsdagen til 19. feb. 1702.
24Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 306. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
25Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7).. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
26C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 24
27Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 157
289 år gl. 5. aug. 1687; 20 år gl. 8. okt. 1697.
29Thomas 7 år gl. 5. aug. 1687; Jonas 17 år gl. 8. okt. 1697.
30Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 274
31Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 398
32Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55)
3312 år gl. 8. okt. 1697.
34Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 60. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
35Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):312 (Tab. IV - "Hammond-Stammen")
36Olaus Schmidt: Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse., s. 126. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951): 121-131
37Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 295. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
38Presten holdt liktale over ham 23. februar.
39Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 7
40Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. I:384 "Genealogia Krogiana"
41Knut Esmarch: Familien Bredal, s. 30
42Er ikke nevnt i søsteren Abels skifte 18. april 1721.
43Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoll nr. 8., s. 306. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIX (1984): 303-312
4419 år gl. ved søsteren Abels skifte 18. april 1721.
4525 år gl. ved foreldrenes skifte 7. mar. 1719.
4620 år gl. ved foreldrenes skifte 7. mar. 1719.
47Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9)., s. 93. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
4815 år gl. ved foreldrenes skifte 7. mar. 1719.
4913 år gl. ved foreldrenes skifte 7. mar. 1719.
5010 år gl. ved foreldrenes skifte 7. mar. 1719.
518 år gl. ved foreldrenes skifte 7. mar. 1719.
52I "Stamtavle over Slægten Horneman" sættes dødsdagen til 7. juli 1759.
53E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 167
54I "Stamtavle over Slægten Horneman" er datoen 6. Juli 1713.
55Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 124
56S.T.Dahl skriver at han døde 14. okt. 1761.
57Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 125
58Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 488
59Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 102
60S.H. Finne-Grønn: Slekten Bødtker (Oslo 1943), s. 31
61Digitalarkivet: Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
62Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 515
63I "Slekten Bødtker" sættes fødselsåret til 1698.
64Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
65Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 103
66Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 102-103
67Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
68Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 399
69Svein Edvardsen: Skifter fra Tjøtta 1686/1780 (Trondheim 2002)
70Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 400
71IGI - http://www.familysearch.com
72Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):312 (Tab. II & IV)
73Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:422
74Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:423
75Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 1998), s. Lurøy:1198
76Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 1998), s. Lurøy:1199
77Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:436
78Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1365
79Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 40
80Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 1998)
81Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:424
82Guttorm Friis: Handelshuset N. Rasch Skjervøy, 150 år (Kongsberg 1949)
83Død ved søsteren Judithes skifte 1795.
84Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:425
8522 år gl. ved farens skifte 1737.
86Slekta vår 2001:3 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad), s. 4
87Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:426
88Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1366
89Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 167
90Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:427
91Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 41, 167
92Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:428
93Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1367
94Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:375
95Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 75
96Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:429
97Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1368
98Arnt O. Åsvang: Slekten Falch I (1979), s. 26
99Gerd Fjellstad: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996), s. 64-65
100Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 453
101Hogne Holst , email dateret 990122.
102Iflg. epost der henviser til Erlandsen.
103Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 18. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
104Epost
105Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1974), s. 309
106Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987)
107Svarer dette til 11. januar ?
108Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 114
109Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 401
110Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,230
111Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 289
112Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,626
11370 år gl.
11425 år gl.
115Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 104
116Efter farens død.
11738 år gl.
118Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 402
119barnløst.
120? Ikke 1760 som Albertine Hauglid skriver på side 402 ?
121Jan Tuxen 25. nov. 2001 i news:no.fritid.slektsforsking.diverse, der henviser til det såkaldte "Coldevinske slektsregister fra Dønnes".
122VRI - http://www.familysearch.org
12311 år gl. ved morens skifte 1739.
124Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 1998), s. Lurøy:1200
1258 år gl. ved morens skifte 1739.
126Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 1998), s. Lurøy:1201
1277 år gl. ved morens skifte 1739.
1284 år gl. ved morens skifte 1739.
129Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 1998), s. Lurøy:1204
130Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1380
1312 år gl. ved morens skifte 1739.
132Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1379
133Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1377
134DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 8146
135Død ved fasteren Judithe Angels skifte 1795.
136DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 5564
137DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 8236
138Død ved fasteren Judithe Angel Tostrups skifte 1795.
139Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1374
140Slekta vår 2001:3 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad), s. 5
141Bjørn Flor
142Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
143Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 105
144Michael Moum
1458 år gl. ved farfars søster Judithe Angels skifte 1795.
146Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1371
1478 år gl. ved morfars søster Judithe Angels skifte 1795.
148Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1385
14927 år gl. ved FT 1801.
150Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
151Hogne Holst
15226 år gl. ved FT 1801.
15313 år gl. ved FT 1801.
1542 år gl. ved FT 1801.
1551 år gl. ved FT 1801.