© 2001 Simon Ellefsen

Borgmester Anders Christensen (o.1580-1632)

Opdateret 21 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Oluf

Børn af Oluf og _____:

2.1.Gunner Olufssøn
3.1.Christopher Olufssøn

Generation 2.

2.1.
Gunner Olufssøn
     Schøning har noteret at Gunner Olufssøn havde børnene: Søffren og Barbra.1

Børn af Gunner Olufssøn og _____:

4.2.Søffren Gunnerssøn
5.2.Barbro Gunnersdatter
3.1.
Christopher Olufssøn
     Schøning har noteret at Christopher Olufsen havde børnene: Christi(n) eller Christen; Berite; Oluff; Anne og Mogens.1
     Christoffer Olsen og Lutze Johansdatter eide i 1615 gårdene Lyng(e) [i Verdal] og Sme(d)stad [i Leinstrand].2

Gift _____3med

Lutze Johansdatter

Børn af Christopher Olufssøn og Lutze Johansdatter:

6.3.Christi(n) Christophersdatter eller Christen Christophersen
7.3.Berite Christophersdatter
8.3.Oluff Christopherssøn
9.3.Anne Christophersdatter, d. 1650, Trondhjem.
10.3.Mogens Christopherssøn

Generation 3.

4.2.
Søffren Gunnerssøn
5.2.
Barbro Gunnersdatter
     «Barbra haffuer Jon ...»1

Gift _____med

Jon
     Benævnes Hr. - Sogneprest ?1
6.3.
Christi(n) Christophersdatter eller Christen Christophersen
     Jeg er lidt usikker på Schønings håndskrift, men det må være Christi(n) eller Christen.1
7.3.
Berite Christophersdatter
8.3.
Oluff Christopherssøn
     «Oluff haffuer Marite Michelsd., som siden haffuer ...»1
9.3.
Anne Christophersdatter
Død 24 aug. 1650, Trondhjem.4,5.
     «Anne som haffuer Anders Christenssøn fordum Borgermester ...»1
     Etter eiendomsforholdene å dømme må hun ha vært en datter av Christoffer Olsen og Lutze Johansdatter som i 1615 eide Lyng og Smedstad [Berg: 1951, s. 206].3
     Skifte 25 nov. 16506,7Barn: Christopher, Ole, Hans, Anders, Anne, Kirsten, Beritte og Lucia, alle dtr. gift, Anders umyndig, verge Laurits Bastiansen, jordegods, bygods, gull, sølv..

Gift 1° _____8med

Anders Christensen
Født omkring 1580.
Død 3 jan. 1632, Trondheim., 52 år gl.9.
     Borgermester i Trondhjem.
     Borgermester Anders Christensens gård hadde i 1625 plass i Domkirkens 8. stol på manns. og 11. på kvinnesiden, stolesteder som 1668 var overtatt av sønnen Hans Andersen og hustru Inger Hansdatter Røst.10
     Skifte 27 apr. 1637, Trondheim.11Salig Anders Christensens bo, enke, barn, stedfar Nils Olsen. Jordegods..

Gift 2° _____11med

Nils Olufsen
Død 1637-45.

Børn af Anne Christophersdatter og Anders Christensen:

11.9.Christen Andersen, f. _____, d. 1639, Trondheim.
12.9.Christopher Andersen, f. _____
13.9.Ole Andersen, f. omkr. 1623, Trondhjem, d. omkr. 1681
14.9.Hans Andersen, f. _____
15.9.Anne Andersdatter, f. _____, d. før 1667
16.9.Kirsten Andersdatter, f. _____
17.9.Bergitte Andersdatter, f. _____
18.9.Lucia Andersdatter, f. _____
19.9.Anders Andersen, f. omkr. 1637, Trondhjem
10.3.
Mogens Christopherssøn

Generation 4.

11.9.
Christen Andersen
Født _____, Trondhjem.
Død 1639, Trondheim.12.
     Skifte 4 jan. 1640, Trondheim.12.
12.9.
Christopher Andersen
Født _____, Trondhjem.
     Myndig ved morens skifte 25. nov. 1650.8
13.9.
Ole Andersen
Født omkring 1623, Trondhjem13.
Død omkring 1681.
     Myndig ved morens skifte 25. nov. 1650.
     Bosatt i Gjerstad, Buksnes sokn (nevnt i manntallet for april 1665). Oppsidder Olle Anderss 42 Aahr, bruger j W j pd. Drenger: Peder Hanss 16 Aahr.14
     Skifte 27 apr. 1681, Gjerstad, Buksnes.15I skifte efter Olle Andersen, Jerstad, nevnes efterladte hustru Lene Knudsdatter, manden søsken Hans Andersen borger vdj Trondhiem, Anders Andersen og Kirsten Andersdatter. Sidstnevnte har givet foged Peder Andersen fullmagt, dateret Trundhiem 20. nov. 1680. Enchens laugverge vahr Daniel Baldzersen Jerstad. Lene Knudsdatters sønnesønn Baldzer Knudsen arf 17. mai 1660, efter sin Sl bestefader Baldzer Eddisen Jerstad..

Gift _____med

Lene Knudsdatter
Død omkring 1681.
     Er nevnt i manntall for jordebok år 1661 «Buxnes fierringh. Jerstad 2 w. Ejer och bygger: Enchen Leene - 1 pd. Daniel ibd. - 1 pd.15
     Skifte 28 okt. 1681, Gjerstad/Jerstad, Buksnes.15I skifte efter Lene Knudsdatter nevnes barnene Gabriel Baldzersen, Daniel Baldzersen, Anneke Baldzersdatter, Baldzer Knudsen Sønnesøn..

[Gift 1° med Baltzer Ediesen (d. omkr. 1660); Gift 2° med Ole Andersen (omkr. 1623 - omkr. 1681)].
14.9.
Hans Andersen
Født _____, Trondhjem.
     Stilling: Nordlandshandler på Elvenes i Kvefjord.
     Hans Andersen var nordlandshandler, 4. okt. 1662 kjøpte han av Sivert Borch (nr. 36 f.) handelsleiet Kvæfjord i Senja fogderi.10

Gift _____med

Inger Hansdatter Røst
Født _____, Trondhjem16.
     Datter af Hans Iversen Røst og Maren Lauritzdatter.
15.9.
Anne Andersdatter
Født _____, Trondhjem.
Død før 8 jan. 1667.
     Gift ved morens skifte 25. nov. 1650.
     Skifte 8 jan. 166717avdøde Anne Andersd., Niels Blochis. Hennes barn med avdøde Jens Dynesen og barn med Bloch, Christen og Hans, myndige, Hans Jensen 16 år, Bent 17, Anne 14 og Thore Nielsd. 11 år, 720 - 451 Rd. (Niels Bloch forflyttet til Nordland. [Berg s. 343])..

Gift 1° (antagelig) ????18 med

Jens Dinessøn
Død 1650, Trondhjem19.
     Søn af Dinnes Pedersen og Tora Christophersdatter.
     Gården (nr. 109) er i 1625 oppført med stolesteder i Domkirkens 12. stol på mannssiden og 11. på kvinnesiden og disse er 1668 overtatt av Jens Denisøn med stolesteder i 12. stol både på manns- og kvinnesiden. Han betalte 1640-41 tiendesild, nevnes 1645 blant borgere og handverksmenn og døde 1650.19
     Skifte 3 dec. 1650avøde Jens Denessøn. E. Anne Andersd., um. barn Christen, Anders, Hans, Berette, ialt på barna 205 Rd., verge Erich Blix.20.

Gift 2° 1650-1653 med

Niels Sørensen Bloch
Død efter 1670.
     Efter Jens Denisøn's død 1650 ble enken Ane Andersdatter pånytt gift med Niels Sørensen Bloch, som ledingen 1660-62 fører opp nettopp på denne plass i rekkefølgen. Det ble holdt skifte etter hans hustru 3. januar 1667 og 5. mai 1670 oppbydes gården til salgs for å dekke gjeld. Den ble kjøpt av Niels Nielsen Bhi og Niels Bloch flyttet til Nordland.19

Børn af Anne Andersdatter og Jens Dinessøn:

20.15.Christen Jensen Bloch, d. eft. 1707
21.15.Anders Jensen, d. før 1667
22.15.Hans Jensen Bloch, d. eft. 1717
23.15.Berette Jensdatter

Børn af Anne Andersdatter og Niels Sørensen Bloch:

24.15.Bent Nielsen Bloch (Berette Jensdatter), f. omkr. 1650
25.15.Hans (Jensen el. Nielsen?) Bloch, f. omkr. 1651
26.15.Anne Nielsdatter (Bloch), f. omkr. 1653
27.15.Thore Nielsdatter (Bloch), f. omkr. 1656
16.9.
Kirsten Andersdatter
Født _____, Trondhjem.
17.9.
Bergitte Andersdatter
Født _____, Trondhjem.

Gift _____8,20med

Hans Iversen Røst
Død 2 jan. 1671, Trondhjem ?21.
     Søn af Iver Trondsen og Berit Hansdatter.
     Den neste eier av gården, Hans Iversen Røst, betalte 1627 tiendesild, 1645 er han oppført blant borgere av noen formue, og i listen over Domkirken stolesteder år 1668 sees han å ha overtatt Iver Trondsens plass i 20. stol, mens hustruen satt i 19. Efter hans død 2. jan. 1671 overtok sønnen Niels Hansen Røst gården. Han var nordlandshandler med leiene Røst og Værøy.21
     «Hans Iversøn, Raadmand i Trondheim s havde Maren, Byfoged Michel Larsøns Syster.»22
     Skifte 7 feb. 1671, TrondhjemNetto 2079, ikke skiftet med tredie qv. [hustru], derfor får de 5 yngste halve boet, den annen halvpart deles på alle, verger: Peder Erlandsen, Christen Rasmussen, Hans Andersen og Henrich Svendsen.23.

[Gift 1° med Maren Lauritzdatter; Gift 2° med Ingeborg Olsdatter; Gift 3° med Bergitte Andersdatter (f. _____)].

Børn af Bergitte Andersdatter og Hans Iversen Røst:

28.17.Anne Hansdatter Røst, f. omkr. 1654, Trondhjem, d. før 1681
29.17.Anders Hansen Røst, f. 1655, Trondhjem, d. 1724
30.17.Elline Hansdatter Røst, f. omkr. 1658, Trondhjem
31.17.Hans Hansen Røst, f. omkr. 1659, Trondhjem, d. før 1681, Holland
32.17.Augustinus Hansen Røst, f. omkr. 1662, Trondhjem, d. omkr. 1693, Trondhjem
18.9.
Lucia Andersdatter
Født _____, Trondhjem.
19.9.
Anders Andersen
Født omkring 1637, Trondhjem24.

Generation 5.

20.15.
Christen Jensen Bloch
Død efter 1707.

Gift 1° _____med

Beret Pedersdatter
Død før 5 feb. 1673.
     Datter af Peder.
     Skifte 5 feb. 1673, Trondhjem.25.

Gift 2° _____med

Karen Ottesdatter
Død før 7 mai 1695.
     Skifte 7 mai 169518.

Børn af Christen Jensen Bloch og Beret Pedersdatter:

33.20.Maritte Christensdatter Bloch, f. omkr. 1661, d. før 1717
34.20.Maren Christensdatter Bloch, f. omkr. 1662, d. 1724
35.20.Anne Christensdatter Bloch, f. omkr. 1666

Børn af Christen Jensen Bloch og Karen Ottesdatter:

36.20.Otte (Olde?) Christensen Bloch, f. omkr. 1675, Trondhjem ?
21.15.
Anders Jensen
Død før 8 jan. 166726,17.

Gift _____med

Kieldsdatter
     Datter af Kield.

Børn af Anders Jensen og Kieldsdatter:

37.21.Hans Andersen
38.21.Ole Andersen
22.15.
Hans Jensen Bloch
Død efter 171727.

Gift _____med

Anne Pedersdatter
23.15.
Berette Jensdatter

Gift _____med

Peder Larsen
Død før 171727.
     Lille Fosen.
24.15.
Bent Nielsen Bloch (Berette Jensdatter)
Født omkring 165028.
     I skiftet etter moren omtales han kun som Bent [Nielsdatter?] 17 år.
     Bent nevnes ikke blandt Jens Denissøn's børn ved Jens Denissøn mors skifte 8. feb. 1663. Bent er muligvis en fejlskrivning for Jens Denissøns datter Berette/Birgitte.
25.15.
Hans (Jensen el. Nielsen?) Bloch
Født omkring 165129,17.
     Efter morens 1ste mann Jens Denissøn ble der holdt skifte 3. dec. 1650, så han kan neppe være far til Hans ? - Denne Hans nr. 2 er heller ikke nevnt i skiftet etter Jens Denissøn's mor Thore Christophersdatter 8. feb. 1663. - Så hvem er han ?
26.15.
Anne Nielsdatter (Bloch)
Født omkring 165330,17.
27.15.
Thore Nielsdatter (Bloch)
Født omkring 165631,17.
28.17.
Anne Hansdatter Røst
Født omkring 1654, Trondhjem32,23.
Død før 20 mar. 168133,34.
     «Ane Hans-D: givt med en Nordfar».22
29.17.
Anders Hansen Røst
Født 20 mai 1655, Trondhjem.
Død 8 mai 1724.
     Nevnes (i live) ved broren Augustinus skifte 13. april 1694.
     Sannsynligvis den samme Anders Hansen Røst der nevnes som enke efter Ellen Joensdatter ved dennes skifte i Trondhjem 4. febr. 1716. Men han har sikkert vært gift en gang tidligere hvor han er far til Hans Andersen Røst.
     Skifte 1737-1742, Trondheim.35(Anders Røst) - samme person ?.

Gift _____med

Ellen Jonsdatter Kil
Født omkring 166736,37.
Død 1713.
     Datter af Jon Steffensen Kil og Malene Hansdatter Skjøt.
     Skifte 4 feb. 1716, Trondhjem38Fellesbarn hvorav Anna Malena var umyndig, 44 rd., bror Joen..

Børn af Anders Hansen Røst og _____:

39.29.Hans Andersen Røst, d. omkr. 1739
40.29.Christen Andersøn Røst

Børn af Anders Hansen Røst og Ellen Jonsdatter Kil:

41.29.Joen Andersen Røst, d. 1717
42.29.Anne Malene, d. før 1772
30.17.
Elline Hansdatter Røst
Født omkring 1658, Trondhjem39,23.
     Ugift ved broren Hans's skifte 28. mar. 1681.

Gift 1685, Trondhjem Domkirke40 med

Christopher Mentzsøn
Død dec. 169941.
     Søn af Mentz Christopherssøn (Darre) og Maren Pedersdatter Schjelderup.
     Han var ifølge Trondheim katedralskoles historie konrektor i Trondheim o året 1674. Han ble senere skolemester i Trondheim og drev en egen skole her. Han var også bedemann i byen.42
31.17.
Hans Hansen Røst
Født omkring 1659, Trondhjem43,23.
Død før 1681, Holland34.
     Skifte 28 mar. 1681, Trondhjem.Hans Andersens hustrus bror, avdøde Hans Hansen i Holland. Søsken: Cornelius Hansen, Christen, Niels, Anders og Augustinus Hansen, Margrethe, Sl. Christen Rasmussens, Inger, Hans Andersens, Birgitte, Per Andersens, Maren, Henrich Svendsens, Ingeborg, Sl. Henrich Festers, Ellen ugift. Avdødes morsarv 260 Rd., farsarv 97 Rd. efter faren rådmann Hans Iversen.34.
32.17.
Augustinus Hansen Røst
Født omkring 1662, Trondhjem44,23.
Død omkring 1693, Trondhjem45,46.
     Borger i Trondhjem.46
     Skifte 13 apr. 1694, Trondheim.Avdøde Augustinus Hansen, borger. Enke Inger Pedersdatter Holdte. Barn. Hans 6 og Birgitte Maria 3/4 år. Svogre(!) Claus Kiembler og Anders Hansen [hans bror?]. Enkens forl. kjæreste Phillip Anthoni Kramer. Sølv, krambugods, fisk, korn, hus 360, brygge 270, lite hus på Levanger 45 og nøst Baklandet 14, Skjefte i Sparbu 2 spand 100. Brt. 2627, netto 1166 Rd. Verge morbror Laur. P. Holdte.46.

Gift _____med

Inger Pedersdatter Holdte
     Datter af Peder Johansen Holthe og Maren Carstensdatter Esche.
     Er ved manden Augustinus' skifte 13. april 1694 forlovet med Phillip Anthoni Kramer.

[Gift 1° med Augustinus Hansen Røst (omkr. 1662 - omkr. 1693); Gift 2° 1694 med Philip Anthoni Cramer].

Børn af Augustinus Hansen Røst og Inger Pedersdatter Holdte:

43.32.Hans Augustinussen (Røst ?), f. omkr. 1688, Trondhjem
44.32.Birgitte (Lucie) Maria Augustinusdatter (Røst), f. 1693, Trondhjem, d. 1752

Generation 6.

33.20.
Maritte Christensdatter Bloch
Født omkring 166147,48.
Død før 8 jan. 1717.
     Nevnes ikke sammen med sine søsken Maren og Anne ved fætteren Hans Andersens skifte 8. jan. 1717, hvorfor hun må formådes at være død.27
34.20.
Maren Christensdatter Bloch
Født omkring 166249,48.
Død aug. 172450.
     Skifte 30 jan. 1725, Trondhjem.50Gård i Jomfrugaten 140 rd., 1/3 øre i Krogstadgården i Børseskogn 5 rd. 213 - 135 rd..

Gift 1° 1685-95 ?51 med

Mogens Erichsen
Født omkring 1675.
     Søn af Erich Pedersen Glaser og Mette Christensdatter.

Gift 2° _____med

Christopher Lauridsen Kamvigen
Født omkring 166752,23.
     Søn af Laurids Cambvig og Anne Christophersdatter.
     I kgl. tjeneste (1717).27

Børn af Maren Christensdatter Bloch og Mogens Erichsen:

45.34.Erich Monsen
46.34.Jochum Monsen
47.34.Peder Monsen
35.20.
Anne Christensdatter Bloch
Født omkring 166653,48.
     Nevnes som enke ved fætteren Hans Andersens skifte 8. jan. 1717.27

Gift _____med

Jens Olsen
     Søn af Ole (Oluf).
     Skifte 13 apr. 1706, Trondhjem.54Enken Anne Christensdatter boende på hennes fars Christen Jensen Blochs plass ved Taraldsgården. Sønn Oluf 6½ år, formynder Oluf Carlsen, faster Anne Erich kippers. Arv til enken efter stedmor (Karen Ottesdatter) 7. mai 1695 var eneste aktivum..

Børn af Anne Christensdatter Bloch og Jens Olsen:

48.35.Oluf Jensen (Bloch?), f. omkr. 1699
36.20.
Otte (Olde?) Christensen Bloch
Født omkring 1675, Trondhjem ?55,18.
     Nevnes ikke sammen med sine søsken Maren og Anne ved fætteren Hans Andersens skifte 8. jan. 1717, hvorfor han må formådes at være død.27
37.21.
Hans Andersen
     Skifte 8 jan. 1717, Trondhjem.27Adskillige tvister. Gård 400, 1 øre i Krigstad i Børseskogn, arvet efter faren sammen med bror Ole som døde i Holland, ialt 699 - 717 rd..
     Skifte 3 aug. 1718, Trondhjem.56Nytt skifte efter Hans Andersen efter rådstuedom 2. mai 1718. Avdødes bror i Amsterdam, Ole Andersen hadde der brukt navnet Rolof Janssen. Rådstueretten godtok at hans arv efter faren, Anders Jensen, 437 rd. deltes mellem hans enke og arvingene efter Hans..

Gift _____med

Wiveche Olufsdatter
38.21.
Ole Andersen
     Opholder sig -1717-1718- i Amsterdam, Holland.57
39.29.
Hans Andersen Røst
Død omkring 173958.
     Han er sannsynligvis sønn av Anders Hansen Røst (1655-1724) i Thjem.
     Hans Anderssøn Røst i Nergårdshamn, Bjarkøy, døde omkring 1739 og enken [Hans Røst altså gift 3 gange, eller ?] solgte da borgerleiet i Nergården til [trondhjemsborger] Tarald Christophersen [på Bessebostad].58

Gift 1° omkring 1709 med

Anna Nilsdatter Rasch
     Datter af Niels Nielsen Rasch og Nille Nilsdatter.
     Skal iflg. B.M. Børsting, Oslo ha blitt gift ca. 1709 med Hans Andersen Røst, Sands sogn.

Gift 2° _____med

Maren Henrichsdatter Walnum
Død 171459.
     Datter af Henrich Erichsen Walnum og Birgitte (Berit) Christophersdatter.
     Skifte 19 feb. 1715, Trondhjem60.

[Gift 1° med Steffen Steffensen (Middelfart) (d. 1708); Gift 2° med Hans Andersen Røst (d. omkr. 1739)].

Børn af Hans Andersen Røst og Maren Henrichsdatter Walnum:

49.39.Beritte Hansdatter Røst, f. omkr. 1710
40.29.
Christen Andersøn Røst
     ! GÆT - sønn av Anders Hansen Røst !
     Skifte 1737-1742, Trondheim.35.
41.29.
Joen Andersen Røst
Død 1717-171961,62.

Gift _____med

Sara Jensdatter
Født 168663.
     Datter af Jens Pedersen og Anne Steffensdatter.
42.29.
Anne Malene
Død før 177264.
     Sandsynligvis datter av Anders Hansen Røst, der vides at have haft en datter Anna Malena. Bemærk endvidere at en av sønnene har navnet Anders Røst.
     Skifte 30 mar. 1772, Trondhjem65.

Gift _____med

Hans Mortensen Rener
Født omkring 169664.
Død 1740, an æt 4464, begravet 7 aug. 1740, Lødingen, Dom. 8 p. Trin.64.
     Søn af Morten Jacobsen Rener og Else Christensdatter.
     «Thrundhiems Borgeren Hans ... swarer i Grundfrelse 4 mk» ... «af sine borger Huuse i Kiøen ... paa Kongens Grund», på Ytterstad i Tjeldsund, heter det i 1723.64

Børn af Anne Malene og Hans Mortensen Rener:

50.42.Morten Hansen Reener, f. omkr. 1717, d. 1775
51.42.Else Hansdatter Reener, f. 1721, d. 1761
52.42.Joen Hansen Rener, f. omkr. 1721, d. 1759
53.42.Christen Hansen Reener, f. omkr. 1730, d. 1794
54.42.Hans Hansen Reener, f. 1733, d. 1810
55.42.Anders Røst Hansen Reener, f. 1734, d. 1801
56.42.Maren Hansdatter Reener, f. 1736
57.42.Maren Margrethe Hansdatter Reener, f. 1739
58.42.Sirianna Hansdatter Rener
59.42.Anna Cathrine Reiner
43.32.
Hans Augustinussen (Røst ?)
Født omkring 1688, Trondhjem66,46.
     Han er muligvis den Hans (Johannes?) Augustinussen, død 1749 som foged over Strinda og Selbu, og gift med Elisabeth Alderup.

Gift _____med

Maritte Ernstdatter
Født 169867,68.
     Datter af Ernst Pettersen og Marit Bastiansdatter Stabel.
44.32.
Birgitte (Lucie) Maria Augustinusdatter (Røst)
Født 1693, Trondhjem69,46.
Død 23 jan. 175270.
     JEG HAR EN STÆRK MISTANKE OM AT DETTE MÅ VÆRE DEN BIRGITTE LUCIE RØST DER GIFTER SIG MED AXEL NIELSEN RASCH PÅ VEBBOSTAD I KVÆFJORD, DER SAMMEN HAR SØNNEN AUGUTINUS RASCH.
     Skifte 31 okt. 1753, Vebbestad, Kvæfjord Tinglag.71,72Boets midler utgjorde brutto rdlr. 1438-4-5, og deriblant var det sølv for 117-2-10, tinn 34-3-12, messing og malm 15-3-10, kobber 36-5-6, jernfang 41-1-10, trefang 36-0-6, speiler og glass 17-0-10, sengklær 65-0-12, linklær 41-4-4, kreaturer 91-1-8, «Søebrug og des Redskab» 595-4-8, jordegods 50-0-0, «Wäbbestads Søe Huuser og udi Waagen Fjering» 103-0-0, Fiskeavling 1751: 174-3-5, Saakorn 15-2-0, 2 rensdyr 3-0-0. - Boets gjeld beløp seg til rdlr. 751-5-6..

Gift 1° _____med

Axel Nielsen Rasch
     Søn af Niels Nielsen Rasch og Nille Nilsdatter.
     Bruker på Vebbestad i Kvæjord.

Gift 2° _____med

Tarald Andreas Giæver
Født omkring 168473,74.
Død 8 jul. 176774, begravet _____, Kvæfjord kirke.74.
     Søn af Hans Olssøn Giæver og Birgitte Ottesdatter.
     Tarald Andreas Giæver var bosatt på Vebbestad (Vebolstadr) i Kvæfjord herred i Troms - en gård som i hans tid (1753) hadde en besetning på 3 hester og 15 kuer foruten kvier, kalver, geiter og sauer. I matrikulen fra 1723 ser vi at «Wæbbestad» hadde dyplendt og god jord, som imidlertid var tungvunnen. Fra utmarken ble det ført høy med båt. Kornavlingen utgjorde 21 tønner bygg. Av dyr hadde man 2 hester, 10 kuer, 8 sauer og 8 geiter. Av brensel ga skogen bare små bjerkeris. Seterhus hadde man ikke, heller ikke husmannsplass. På en liten kvern, som hørte til gården, kunne det males til husbehov. Oppsitter var Tarald Gæver - som navnet skrives.70
     Foruten en stor jekt - den ble i 1753 taksert til vel 288 riksdaler - hadde Tarald et par tendringer, en mindre jektetype, den største var på 9 lester, en annen på 4. Dessuten hadde han en gammel komsebåt (et fartøy av jektelignende fasong), en fembøring, 1 par svingsbåter m.v. Ellers finner vi bl.a. flere torskegarn og sildegarn.70
     Skifte 2 nov. 1767, Vebbestad, Kvæfjord.75,76.

[Gift 1° med Birgitte (Lucie) Maria Augustinusdatter (Røst) (1693 - 23 jan. 1752); Gift 2° med Sidsel Tørresdatter Nordmann (d. omkr. okt. 1767)].

Børn af Birgitte (Lucie) Maria Augustinusdatter (Røst) og Axel Nielsen Rasch:

60.44.Anders Rasch, f. 1711, d. 1769, Maursund
61.44.Niels Axelsen Rasch, f. 1714, d. 1757
62.44.Augustinus Rasch, f. 1720, Kvæfjord, d. 1775
63.44.Henrik Rasch
64.44.Anna Rasch
65.44.Ingeborg Margrethe Rasch, f. omkr. 1720, d. 1763

Børn af Birgitte (Lucie) Maria Augustinusdatter (Røst) og Tarald Andreas Giæver:

66.44.Hans Petter Taraldssøn Giæver, f. omkr. 1722, d. 1782
67.44.Tarald Andreas Giæver, f. 1724, d. 1785, Bergen.
68.44.Birgitte Marie Giæver
69.44.Ellen Margrethe Giæver, f. omkr. 1728, d. eft. 1801

Generation 7.

45.34.
Erich Monsen
     Stilling: Glassmaker50
46.34.
Jochum Monsen
47.34.
Peder Monsen
     Sønder Malm i Stockholm (1725).50
48.35.
Oluf Jensen (Bloch?)
Født omkring 169977,54.
49.39.
Beritte Hansdatter Røst
Født omkring 171078,60.
50.42.
Morten Hansen Reener
Født omkring 171779.
Død 15 jul. 1775, 58 år gml.79.
     Iflg. skifte 1. juli 1776 på «tingstedet Barøen efter Trondhiemshandler Morten Reiner» anga avdødes bror «Hr. Anders Reiner» eiendommen (Kjeøy på Ytterstad i Lødingen).79
51.42.
Else Hansdatter Reener
Født 172164.
Død 176164.
     Skifte 1758-1765, Trondheim.80(Else Hansdatter Reiner, Hans Erichsen Dybfest)..

Gift omkring 174865 med

Hans Erichsen Dybfest
Død omkring 177765.
     Søn af Erich Pedersen Dybfest og Kiersten Mortensdatter.
     Trondhiems Handler Hans Erichsen bodde på Dybfest i Lødingen til han ble trolovet og gift med Ingeborg i 1745.65
     I 1748 protesterte bl.a. Hans på «sin moders Weigne imod borgerbrevet» som var utstedt til Niels Weilandt «til at være borger udi Nordland, til borgerleiet Korsnes dat. 28 mai Bergen 1748 i henseende til Trondhjems bys privelegier, og (ønsket) for øvrig reservere sig at andrage beskaffenheden på vedbørendes høye alder og (ville) derfor begjære copi av det publicerede borgerbrev».65
     I 1754 var det tre Borgere i «Tjellesund fierding»: Bergensborgerne Niels Weilandt på Korsnes, Bersvend Pedersen på Kiøbsnes, samt Trondhjemsborgeren Hans Erichsen på Dybfest. Om Hans heter det at han «om sommeren søker borgerleiet Dybfest, men om vinteren er boende i Trondhjem hvor han har hus og bopel og der sin borgerskatt erlegger».65
     Han drev trolig sin virksomhet til sin død i 1777.65
     Skifte 28 feb. 1777, Trondhjem81,65.

[Gift 1° 30 jul. 1745 med Ingeborg Sophia Har Christensdatter (omkr. 1703 - 1746); Gift 2° omkr. 1748 med Else Hansdatter Reener (1721 - 1761)].

Børn af Else Hansdatter Reener og Hans Erichsen Dybfest:

70.51.Ingeborg Christine Hansdatter
71.51._____
72.51.Elen Hansdatter, f. 1754, d. 1784
73.51.Hans Morten Reener, f. 1757, d. 1786
74.51.Erich Hansen, d. 1785
75.51.Joen Hansen Reener, f. 1760, d. 1794
52.42.
Joen Hansen Rener
Født omkring 172179.
Død 14 aug. 1759, - an æt 38.79.
     Joen bodde på Kjeøy på Ytterstad i Lødingen da han døde.79
53.42.
Christen Hansen Reener
Født omkring 173064.
Død apr. 179464.
54.42.
Hans Hansen Reener
Født 173364.
Død 181064.
     Hans var 'handlende i Balstad, Lofoten.'64
     ?? Han er vel far til Ane Malene Rener (1768-1860) gift Bruun, eller ??

Børn af Hans Hansen Reener og _____:

76.54.Ane Malene Rener, f. 1768, Trondhjem., d. 1860, Fladset.
55.42.
Anders Røst Hansen Reener
Født 173482,79.
Død mai 180179.
     Anders Reener Kieøen (på Ytterstad i Lødingen) nevnes som eneste borger i fjerdingen på høsttinget okt. 1787 «da Hans Morten Reener på borgerleiet Dybfest døde siste høst» og «den nye eier har siden ennu ikke drevet handel der».83
     Men først 21. febr. 1794 fikk «Borgeren i Trondhjem» Anders Reener «Kgl. bevilling på et gjestgiveri samt bondehandel på borgerleiet Kiedøen».83
     6. aug. 1794 fikk han Kgl. skjøte 'på en part i gården Ytterstad skyld 1 pd. 12 mk. (½ våg) tilligemed den derved beliggende ø Kidøen for 220 Rdl.'83

Gift 1° 17 jan. 1764, Vor Frue Kirke i Trondhjem79 med

Maren Maria Lund
Født omkring 173779.
Død omkring 178084,79.

Gift 2° 1 aug. 1783, Vor Frue Kirke i Trondhjem79 med

Anne Catarina (Iversdatter?) Saxe
Født omkring 174479.
Død 24 jul. 180979.
     Anne drev trolig handel, gjestgiveri og gårdsbruk sammen med de hjv. barna efterat Anders Reener var død, til hun døde.83

Børn af Anders Røst Hansen Reener og Maren Maria Lund:

77.55.Hans Rener, f. omkr. 1767, d. 1835
78.55.Lars Nicolay Rener, f. 1769, Trondhjem, d. 1844
79.55._____, f. 1770, d. 1770
80.55.Joen Andreas Reener, f. 1772, d. 1845
81.55._____
82.55.Ane Malena Reener, f. 1775
83.55.Martinus Andreas Reener, f. 1776
84.55.Elsebe Marie Reener

Børn af Anders Røst Hansen Reener og Anne Catarina (Iversdatter?) Saxe:

85.55.Iver Andersen Reener, f. omkr. 1783, d. 1803
86.55.Maren Maria Reener, f. 1785, d. 1831
56.42.
Maren Hansdatter Reener
Født 173664.
57.42.
Maren Margrethe Hansdatter Reener
Født 173964.
58.42.
Sirianna Hansdatter Rener
     ?? Hun kan vel tænkes at være datter af Hans Mortensen Rener, eller ??
     Fra Kvalø i Brønø.85

Gift _____, Kvaløy i Brønnøy i Helgeland86 med

Arnt Abelsøn Mørch
Døbt 13 dec. 1713, Korskirken i Bergen86.
Død 1 jun. 178586.
     Søn af Abel Abelsøn Mørch og Gertrud Johansdatter Omsen.
     Handelsmann på Røsvig i Folden.86

[Gift 1° _____ med Sirianna Hansdatter Rener; Gift 2° 1764 med Hardovika Schøning (d. eft. 1801)].

Børn af Sirianna Hansdatter Rener og Arnt Abelsøn Mørch:

87.58.Risa Mørk, f. omkr. 1756
59.42.
Anna Cathrine Reiner
     ?? Hun kan vel tænkes at være datter af Hans Mortensen Rener, eller ??

Gift _____87med

Lars Erichsen Grøn
Død 176787.
     Søn af Erich Jensen Grøn og Anne Steffensdatter (Medelfart).
     Nordlandshandler.87

Børn af Anna Cathrine Reiner og Lars Erichsen Grøn:

88.59.Anne Margrethe Larsdatter Grøn
89.59.Hans Larsen Grøn
90.59.Ericha Larsdatter Grøn
60.44.
Anders Rasch
Født 1711.
Død 1769, Eidet, Maursund.
     Fikk odel på 4 pund i Vebostad på Kvæfjord. Kom til Skjervøy, hvor han blev stamfar til handelshuset Rasch. Han »sotdøde paa jægten paa Bergensturen«.

Gift _____med

Grethe Cathrine Oderup
Født 1708.
Død 1796.

Børn af Anders Rasch og Grethe Cathrine Oderup:

91.60.Aksel Rasch, f. 1732
61.44.
Niels Axelsen Rasch
Født 1714.
Død 22 nov. 175788.
     Nils fikk hjelp av sin stedfar Tarald Gjæver til å studere. Han tok i 1735 anneneksamen ved univ. i København. Han var en tid kjøpmann på Grønland.
     Foged i Lofoten og Vesterålen fra 24. decbr. 1745 til sin død.88
     Om hans liv og levnet (mest på Grønland) se H. Ostermann.

Gift 2 sep. 1749, i huset i Steigen (hos Peter Thams?)89 med

(Anna) Barbara Thams
Født aug. 1728, Trondhjem89.
Død 26 jul. 1813, Trondhjem, (89 Aar 11 Mdr. gl.).
     Datter af Peder (Peter) Danielsen Thams og Lavina Tullin.

[Gift 1° 2 sep. 1749 med Niels Axelsen Rasch (1714 - 22 nov. 1757); Gift 2° 1760 med Augustinus Buschmann (10 apr. 1720 - 4 mar. 1793)].
62.44.
Augustinus Rasch
Født 1720, Kvæfjord88.
Død 15 nov. 177588.
     Handelsmann og jektebruker på handelsstedet Lille Flamberg i Andenes prestegjeld, Vesterålen, hvor han døde.88
     Ved auksjon i Raschs dødsbo 17. juni 1776 innbragte løsøret 1014½ rdl., og enkens løsøre blev bortauksjonert 14. juni 1779 for 61 rdl. Ved fellesboets endelige opgjør 10. decbr. 1781 androg aktivene til 1384½ rdl. og passivene til 1317½ rdl., så det blev kun 67 rdl. i behold.90

Gift 21 okt. 174488 med

Anna Dorothea Bremer
Født 1707, Ervik, Trondenes.91,92,93.
Begravet 22 okt. 1777, Andenes.88.
     Datter af Frederik Adrian Bremer og Else Marie Wolf.
     Hennes ekteskap med Rasch var selvsagt barnløst.88
     Blandt hennes eiendeler nevnes en flatskaftet sølvskje med hennes og presten Bødtkers initialer, et sølvbeger med hennes mors initialer og en rundskaftet sølvskje med Wolf'ske initialer.90

[Gift 1° 1728 med Henning Rasmussen Bødtker (d. omkr. 1742); Gift 2° 21 okt. 1744 med Augustinus Rasch (1720 - 15 nov. 1775)].
63.44.
Henrik Rasch
     Kom til Skroven i Vesterålen og var utdannet glassmester.
     Skifte 18 sep. 1775, Schraaven.94Han har opprettet et testament som gjør klart at enken, Lucia Torsdatter, arwer det hela boe urørt. De har ikke livsarvinger. E.H. Rosenwinge /s/ Som owerwærende ved denne forretning underskrev Carl Frans Knæse, C. Grundstad..

Gift _____95med

Lucia Tørrisdatter Nordmann
     Datter af Tørris.
     Er ved skiftet efter søsteren Sidsel gift med Hendrich Rasch i Skroven.95
64.44.
Anna Rasch
     Kom til Skarbøvik på Sunnmøre, hvor hun døde.

Gift _____med

Christopher Gierring
     Bosat på Skarbøvik, Sunnmøre.
65.44.
Ingeborg Margrethe Rasch
Født omkring 1720.
Død 176396.
     Hun omkom på sjöen 1763.96

Gift 1° omkring 1750 med

Jens Bloch Gievert
Født 1698, Bitterstad, Hadsel., døbt 17 jun. 169897.
Begravet 14 dec. 1755, Hadsel kirkegård.97.
     Søn af Hans Olssøn Giæver og Birgitte Ottesdatter.
     Han var jekteskipper og proprietær på Melbo i Hadsel. Melbo (Melbu) er en av de større gårdene i bygda.97
     Ved skiftet etter Jens Bloch Gievert som navnet skrives i skifteprotokollen, var [hustruen] Ingeborg Margrethe og datteren Johanna Margaretha de eneste arvinger.98

[Gift 1° 12 okt. 1729 med Johanna Andersdatter Brønlund (omkr. 1683 - omkr. 1748); Gift 2° omkr. 1750 med Ingeborg Margrethe Rasch (omkr. 1720 - 1763)].

Gift 2° 30 nov. 1757, Hadsel med

Søren Røgh Rasmussen Schjelderup
Født 1 aug. 1725, Skjervøy.99,96.
Død 26 jun. 1809, Melbu i Vesterålen.96.
     Søn af Rasmus Andersen Schjelderup og Anne Sørensdatter Røg.
     Han var proprieter, gjestgiver og skipper på Melbo i Hadsel. Han var efter datidens forholde en grunnrik mann. Denne rikdom fikk han for enden med sin förste hustru; men han synes også å ha været en smart forretningsmann. Hans 1ste og 3die ekteskap var barnlöst.96
     «Borger, gaardmand» på Gulsta gård i Hadsel, Nordland.100

[Gift 1° 30 nov. 1757 med Ingeborg Margrethe Rasch (omkr. 1720 - 1763); Gift 2° 1767 med Sara Røst Grønbech; Gift 3° nov. 1795 med Jonette Andrea Moursund (1768 - 6 sep. 1831)].

Børn af Ingeborg Margrethe Rasch og Jens Bloch Gievert:

92.65.Johanne Margrethe Giæver, f. omkr. 1752, d. 1802
93.65.Hans Giæver
66.44.
Hans Petter Taraldssøn Giæver
Født omkring 1722101.
Død 1782101.

Gift _____101med

Martha Nilsdatter Rist (Maursund)
Født omkring 1727.
Død 1794102,101.
     Datter af Niels Andersen Rist.
     Hun skjenket til Skjervøy kirke en lysekrone av messing, seksarmet, og med denne inskripsjon: «Denne Krone er foræret Guds Hus til Ære af Hans Peter Giævers Martha, Maursund, Anno 1757. Høyædle og høiærværdige Dogter Frederik Nannestad, Biskop over Trondhjems Stift.» Kronen henger fremdeles i Skjervøy kirke.101
67.44.
Tarald Andreas Giæver
Født 1724103.
Død 8 sep. 1785, Bergen.103, begravet 27 nov. 1785, Øksnes.104,103.
     10 børn. Se "Gård og slekt i Øksnes", bind 2, s. 210 og 221.

Gift 1° 1758, Kristiansund.103 med

Maren Angel Friis
Født 1731.
Begravet 16 apr. 1769, Øksnes.105,103.
     Datter af Johan Iversen Friis og Berethe Margrethe Schytte.
     Skifte 22 dec. 1771103.

Gift 2° _____med

Olava Marie Paasche
Født 1746, Børsa, ST..
Død 1789.
     Datter af Johan Paasche og Anna Feltschau.
     Se "Gård og slekt i Øksnes", bind 2, s. 210 og 221.

Børn af Tarald Andreas Giæver og Maren Angel Friis:

94.67.Tarald Andreas Giæver

Børn af Tarald Andreas Giæver og Olava Marie Paasche:

95.67.Ellen Margrete Giæver, f. 1780, Nordland., d. 1820, Trondenes.
68.44.
Birgitte Marie Giæver

Gift _____med

Peter Albrecht Angel
Født jun. 171995,105.
Død 1785106.
     Søn af Jochum Lorentzen Angell og Maren Collin.
     Peter Albert mistet sin far tidlig og ble oppdratt av fasteren Margrethe Frost. Etter privatundervisning kom han i 1736 til Trondhjems skole og ble dimittert derfra i 1740. Etter examen philosophicum i 1741 ble han informator - som lærer dengang ble kalt - hos søsteren Elen Cathrine, enke etter prost Jens Lemvig, sogneprest til Klæbu. I 1743 reiste han tilbake til København og tok teologisk embetseksamen året etter. Deretter ble han informator hos sogneprest Christopher Bildsøe til Aure. I 1748 ble han misjonær til Skjervø og i 1751 residerende pastor til Bø i Vesterålen, hvor han døde i 1785. (Han kalles residerende kapellan ved skiftet etter svigermoren i 1753).95

Børn af Birgitte Marie Giæver og Peter Albrecht Angel:

96.68.Jochum Lorentz Angell
97.68.Tarald Andreas Angell
98.68.Hans Albrigt Angell, f. 1742
99.68.Beret Lucie Angell, d. 1819
69.44.
Ellen Margrethe Giæver
Født omkring 172897.
Død efter 180195.

Gift 1° 175995 med

Ole Hveding Bärentz
Født 1734.
     Søn af Didrik Bärentz (Berentz) og Birgitha Catharina Giæfver.
     På Vibestad i Kvæfjord.95
     Han hadde visstnok tatt et døpenavn som slektsnavn, idet han antas identisk med Ole Hveding Bärentz, f. 1734, sønn av gullsmed Didrik Bärentz og Birgitha Catharina Giæfver.95

Gift 2° omkring 1790 med

Hartvig Jentoft
Født 175397.
     Handelsmann på Vebostad i 1801.97

Børn af Ellen Margrethe Giæver og Ole Hveding Bärentz:

100.69.Berith Hveding
101.69.Lucia Hveding
102.69.Berith Sesselia Hveding

Generation 8.

70.51.
Ingeborg Christine Hansdatter
     Enke i 1786.65

Gift _____med

Lorentz Nicolaysen
     Trondhjem.65
71.51.
___________
72.51.
Elen Hansdatter
Født 1754107,65.
Død 1784-1786108,109.

Gift _____med

Nils Nikolai Normann
Født 1762, Trondheim.110,111.
Død 1829111.
     Søn af Nikolai Nilssen Norman og Maren (Marta) Marie Eriksdatter Grøn.
     Skog, Astafjord.

[Gift 1° med Elen Hansdatter (1754 - 1784); Gift 2° med Karen Kristianna Rask Sivertsdatter (f. 1798)].

Børn af Elen Hansdatter og Nils Nikolai Normann:

103.72.Else Anna Nielsdatter Normann, f. 1784, Trondheim., d. 1830
73.51.
Hans Morten Reener
Født 1757107,109.
Død sep. 1786, 29 år gml.109.
     Ugift.109
74.51.
Erich Hansen
Død 178565.

Gift _____med

Inger Falch
     Datter af Peder Pedersen Greger og Elen (Elin) Hansdatter Falch.
     ?? Muligvis datter av Peder Pedersen Greger i Bardal ??

[Gift 1° med Erich Hansen (d. 1785); Gift 2° med Sivert (Rivert) Helm].

Børn af Erich Hansen og Inger Falch:

104.74.Peder Greger Erichsen Dybfest, f. 1779, d. 1802
75.51.
Joen Hansen Reener
Født 3 jun. 1760112,113,114, døbt _____, Lødingen114.
Død 24 apr. 1794115,113,114.
     Joen bodde i 1786 med sin familie på gården Grøtøen i Leedingens Fj. i Salten der han ernærte seg av jægtebruk og gjestgiveri.116
     6. dec. 1787 fikk han auksjonsskjøde utst. av Cancelliråd Rosenvinge på 'borgerleiet Dybfæst med tilhørende huuse' i Tjeldsund efter broren Hans Morten Reener.116
     Det ble ikke drevet noen handel der i 1787 iflg. tingsvitne på Høsttinget i okt. 1787.116
     24. april 1793 solgte han Grøtøy til Anders Falster. Samme år 6. juli solgte han også borgerleiet Dybfæst ved skjøte til Hans Joensen Har. Han kjøpte så Finnæs i Vågan og flyttet dit med sin familie. Her døde han i 1794 eller 1796.116
     Joen Reener var viden kjent for sin styrke.116

Gift 18 jun. 1786, 1 søndag e. Trin.114 med

Birgitte Sophie Jentoft
Født 15 sep. 1753, Grøtøy, Nordland.113.
Død 1827114.
     Datter af Hartvig Mogensen Jentoft og Sara Rasch.

[Gift 1° 29 okt. 1777 med Ole Meldahl Schøning (d. 1785); Gift 2° 18 jun. 1786 med Joen Hansen Reener (3 jun. 1760 - 24 apr. 1794); Gift 3° 1796 med Lars Nicolay Rener (1769 - 1844)].

Børn af Joen Hansen Reener og Birgitte Sophie Jentoft:

105.75.Hans Erik Dybfest Reener, f. 1786, d. 1820
106.75.Ovidia Meldal Dybfest Reener, f. 1788, d. 1822
107.75.Mons Jentoft Dybfest Reener, f. 1791, d. 1791
76.54.
Ane Malene Rener
Født 12 jan. 1768, Trondhjem.117.
Død 23 mai 1860, Fladset.117.
     Datter av kjøpmann Hans Rener i Trondhjem.117

Gift _____117med

Henrik Dinclow Pedersen Bruun
Født 20 feb. 1776, Barøen i Hadsel.118.
Død 29 nov. 1826, Barøen i Hadsel.118.
     Søn af Peder Henriksen Bruun og Maren Aagaard Schytte.
     Se Albertine Hauglids bok, s. 146-148.
     9 barn, men 8 døde som spedbarn.117

Børn af Ane Malene Rener og Henrik Dinclow Pedersen Bruun:

108.76.Hans Rener Henriksen Bruun, f. 1803, Hadsel., d. 1867
77.55.
Hans Rener
Født omkring 176779.
Død 1835119,79.
78.55.
Lars Nicolay Rener
Født 1769, Trondhjem120.
Død 184479.
     Lars bodde 1794-1829 på Finneset og 1829-44 i Henningsvær. Han møtte i 1815/16 på det første ordentlige Storting som suppleant.79
     Ansatt som betjent i 1793 av fætteren Joen Hansen Reener, hvis enke han siden ektede.116

Gift 1° 179679 med

Birgitte Sophie Jentoft
Født 15 sep. 1753, Grøtøy, Nordland.113.
Død 1827114.
     Datter af Hartvig Mogensen Jentoft og Sara Rasch.

[Gift 1° 29 okt. 1777 med Ole Meldahl Schøning (d. 1785); Gift 2° 18 jun. 1786 med Joen Hansen Reener (3 jun. 1760 - 24 apr. 1794); Gift 3° 1796 med Lars Nicolay Rener (1769 - 1844)].

Gift 2° _____med

Karen Hasselberg

[Gift 1° med Jørgen Chr. Zahl; Gift 2° med Lars Nicolay Rener (1769 - 1844)].
79.55.
___________
Født 177079.
Død 177079.
     Dom. 12 a Trin. 1770: «Innledet A.H. Renners Qv.».
80.55.
Joen Andreas Reener
Født 177279.
Død 184579.
     Gjestgiver og handelsmann på Kjøbsvig i ....79

Gift 180379 med

Peternille Lind
     Fra Kjøbsvig i ...79
81.55.
___________
82.55.
Ane Malena Reener
Født 23 mai 177579.

Gift 179779 med

Hans Zahl
     Gjestgiver på Hestnæs i Tysfjord.79
83.55.
Martinus Andreas Reener
Født 21 aug. 177679.
84.55.
Elsebe Marie Reener
     Ugift i 1838.79
85.55.
Iver Andersen Reener
Født omkring 178379.
Død mai 180379.
86.55.
Maren Maria Reener
Født 15 aug. 178579.
Død 183179.

Gift 181379 med

Jacob Willumsen Lind
Født 11 jan. 1792, Kjøpvik, Tysfjord.121.
Død 14 apr. 1848, Kjøpsvik, Tysfjord.121.
     Søn af Willum Jacobsen Lind og Petronella Halvorsdatter.
     Gjestgiver og Handelsmann på Kjöpsvik i Tysfjorden.96,79
     Eide flere jekter. 15 Børn [6 i første].

[Gift 1° 1813 med Maren Maria Reener (15 aug. 1785 - 1831); Gift 2° 12 jan. 1833 med Anne Sophia Hersleb Dreyer (1808 - 11 mai 1887)].
87.58.
Risa Mørk
Født omkring 1756122,100.
     Lever år 1801 ugift sammen med stedmoderen på Røsvig gård.100
88.59.
Anne Margrethe Larsdatter Grøn
89.59.
Hans Larsen Grøn
90.59.
Ericha Larsdatter Grøn
91.60.
Aksel Rasch
Født 1732.
Begravet 20 aug. 1797123,124.
     Gårdbruker og jekteskipper på Eidet i Maursund (Skjervøy).
     Skifte 1788-1798, Eidet, Skjervøy Tinglag.72protokollnr. 146, folio 534b..

Gift omkring 1770125,126 med

Sidsel Margrethe Henrichsdatter Klæboe
Født omkring 1748, Lervik i Steigen.127,126.
     Datter af Henrich Hansen Klæboe.

Børn af Aksel Rasch og Sidsel Margrethe Henrichsdatter Klæboe:

109.91.Henrich Klæboe Rasch, f. 1771, Eidet i Maursund, d. 1860
110.91.Anders Rasch
111.91.Berthe Lucia Røst Rasch
112.91.Herdovicha Johanna Rasch
113.91.Birgitte (Berit) Marie Røst Rasch, f. 1781, Skjærvø., d. 1836
114.91.Augustinus Rasch, f. 1785
115.91.Even Andreas Rasch, f. 1788
116.91.Hanna Maria Klæboe Rasch, f. 1790
117.91.Johan Jørgen Rasch, f. 1793
92.65.
Johanne Margrethe Giæver
Født omkring 1752128,129,98.
Død 27 nov. 1802130.

Gift _____130med

Rasmus Schielderup
Født 29 sep. 1739131,130,98.
Død 14 feb. 1805130,98.
     Søn af Johan Peter Schjelderup og Sofie Charlotte Myhlenphort Heggelund.
     Prost og sogneprest i Tromsø. [Se Wilhelmine Brandt «Slægten Benkestok» (1904), s. 104].98

Børn af Johanne Margrethe Giæver og Rasmus Schielderup:

118.92.Charlotte Ingeborg Margrethe Schielderup, f. 1772
119.92.Jens Johan Peter Schielderup, f. _____, d. før 1775
120.92.Jens Johan Petter Schielderup, f. 1775, prestegården i Lenvik, d. 1862
121.92.Hanne Andrea Schielderup, f. _____, d. 1799
122.92.Conrad Diedrich Schielderup, f. _____
123.92.Søren Schielderup, f. _____, d. 1779
124.92.Rebecca Elisabeth Schielderup, f. _____, d. 1781
125.92.Rebecca Elisabeth Schielderup, f. _____
126.92.Rasmus Schielderup, f. 1786
127.92.Hans Paul Schielderup, f. 1788, d. 1810
128.92.Johanna Margrete Schielderup, f. 1789, d. 1874
129.92.Caspar Frideric Myhlenphort Schielderup, f. 1790, d. 1895
130.92.Hanna Andrea Schielderup, f. 1792, d. 1853
131.92.Anna Rasch Schielderup, f. 1794
132.92.Berit Lucia Schielderup, f. 1796
93.65.
Hans Giæver
Døbt 1 sep. 1754132,98.
Begravet 25 dec. 1754133,98.
94.67.
Tarald Andreas Giæver
Døbt 14 feb. 1757, Øksnes.134.
     Antakelig den Tarald Andreas Giæver der i 1792 ekter Elen Margrethe Grønbech.

Gift 5 dec. 1792, Bø, Nordland.113 med

Elen Margrethe Grønbech
95.67.
Ellen Margrete Giæver
Født 1780, Breistrand, Øksnes, Nordland.135.
Død 1820, Steinsland, Trondenes., Døydde på barselseng.136,135.

Gift 29 okt. 1801, Harstad.137 med

Erik Andreas Henningsen Normann
Døbt 18 nov. 1764, 22. søndag etter treein. 1764.138,137.
Død 1832, 68 år gl.139,137.
     Søn af Henning Junghans Eriksen Normann og Elen Hartvigsen Hveding.
     Han budde heime på farsgarden til i 1803. Då flytta han til Leikvik i Trondenes og budde der til 1815. Då flytta han til Steinsland og budde der til han døydde i 1832, 68 år gl.137

[Gift 1° 29 okt. 1801 med Ellen Margrete Giæver (1780 - 1820); Gift 2° 15 nov. 1823 med Sara Isakine Mathiasdatter Ursin (1789 - 1856)].

Børn af Ellen Margrete Giæver og Erik Andreas Henningsen Normann:

133.95.Olava Marie Paasche Eriksdatter Normann, f. 1802, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
134.95.Henning Junghans Eriksen Normann, f. 1803, Trondenes., d. 1880, Trondenes.
135.95.Ellen Hveding Eriksdatter Normann, f. 1805, d. 1812, Trondenes.
136.95.Tarald Andreas Giæver Eriksen Normann, f. 1806, d. 1808, Trondenes.
137.95.Andreas Rohde Eriksen Normann, f. 1807, d. 1885, Trondenes.
138.95.Erik Mikal Eriksen Normann, f. 1809, d. 1832
139.95.Ellen Sofie Hveding Eriksdatter Normann, f. 1811, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
140.95.Anne Marie Giæver Eriksdatter Normann, f. 1814
141.95.Ellen Sofie Hveding Eriksdatter Normann, f. 1816, Trondenes., d. 1816, Trondenes.
142.95.Hartvig Hveding Eriksen Normann, f. 1818, d. 1818, Trondenes.
143.95.Jens Mikal Eriksen Normann, f. 1820, d. 1820, Trondenes.
96.68.
Jochum Lorentz Angell
     Sogneprest til Bø i Vesterålen.
97.68.
Tarald Andreas Angell
     Residerende kapellan til Hadsel.
98.68.
Hans Albrigt Angell
Født 1742106.

Gift 18 nov. 1784, Hegstad i Lødingen ®efter kgl. disp.¯106 med

Maren Maria Kildal
Født 25 dec. 1744.
Død mar. 1786, Lødingen.140.
     Datter af Sigvart Kildal og Cecilie Marie Parelius.

[Gift 1° 1767 med Christen Michelsen Munch (omkr. 1714 - mai 1783); Gift 2° 18 nov. 1784 med Hans Albrigt Angell (f. 1742)].

Børn af Hans Albrigt Angell og Maren Maria Kildal:

144.98.Maren Maria Kildahl Angell, f. 1786, Lødingen., d. 1841
99.68.
Beret Lucie Angell
Død 8 dec. 1819141.

Gift 1773141 med

Jacob Parelius Schytte
Født 10 jan. 1744, kl. 3 om natten.142,143, døbt 19 jan. 1744, Lødingen kirke143.
Død 28 jun. 1814141, begravet _____, Hol kirkegård i Tjeldsund141.
     Søn af Arnoldus Erichsøn Schytte og Anna Dorothea Parelius.
     Student 1762 i Trondheim. Teologisk eksamen 1768. Personellkapellan hos faren i Lødingen og misjonær i Tysfjord 1768. Sogneprest i Skjervøy 1781-86. Sogneprest i Lødingen og misjonær i Tysfjord 1786-1814. Forrettet første gudstjeneste i Lødingen 16. juli 1786. Ga lysekrone til Tjeldsund kirke med innskriften «Jacob Parelius Schütte. Bergitha Lucie Schütte ne de Angel 1787». Begravet på Hol kirkegård i Tjeldsund, hvor en kalkstenplate dekker hans grav. Barnløs.141
100.69.
Berith Hveding
101.69.
Lucia Hveding
102.69.
Berith Sesselia Hveding

Generation 9.

103.72.
Else Anna Nielsdatter Normann
Født 1784, Trondheim.144,109.
Død 1830144.

Gift 1811144 med

Job Thode
Født 1781, Trondheim.144.
Død 1835144.
     Søn af Andreas Gram Thode og Ingeborg Anna Normann.
     Hamnvik i Astafjord.144
104.74.
Peder Greger Erichsen Dybfest
Født 177965.
Død 180265.
     Skifte 1802, Moe i Moe..

Gift _____145med

Anna Margrethe Zahl
     Datter af Hans Olsen Zahl og Martha Jensdatter.
     Fra Nordvika, Dønna.145

[Gift 1° med Peder Greger Erichsen Dybfest (1779 - 1802); Gift 2° med Knut Jæger (d. 1858)].
105.75.
Hans Erik Dybfest Reener
Født 1786146,114.
Død 1820114.
     Handelsmann i Digermulen, Raftsund.114
106.75.
Ovidia Meldal Dybfest Reener
Født 1788114.
Død 1822114.
     Stokmarknes.114
107.75.
Mons Jentoft Dybfest Reener
Født 1791114.
Død 1791114.
108.76.
Hans Rener Henriksen Bruun
Født 24 apr. 1803, Børøen, Hadsel.117.
Død 1 sep. 1867117.
     Handelsmann og gårdbruker på Børøen [i Hadsel]. Bodde ca. 12 år på Bitterstad, men flyttet senere tilbake til Børøen. Han hadde dårlig helbred og ble i tidlig alder en giktbrutt mann.117

Gift 29 jul. 1831117 med

Dorothea Maria Nannestad
Født 6 nov. 1805117.
Død 8 sep. 1886, Fladset gård.117.
     Datter af Fredrik Severin Nannestad.
     Hun kom 18 år gammel som guvernante til sin onkels barn, sorenskriveren på Bitterstad.117

Børn af Hans Rener Henriksen Bruun og Dorothea Maria Nannestad:

145.108.Henrik Ditlev Hansen Bruun, f. 1832, d. 1908
109.91.
Henrich Klæboe Rasch
Født 27 jul. 1771, Eidet i Maursund147.
Død 8 mar. 1860147, begravet _____, Skjervøy kirke147.
     »Grundlægger af handelshuset Rasch på Skjervøy 1799.«s
     Henrich Rasch kom som ung gutt i handelslære hos onkelen, handelsmann og gjestgiver Hans Christopher Klæboe (1753-1843) på Lyngseidet.147

Gift 14 okt. 1805147 med

Rebekka Marie Urbye Angell
Født 23 sep. 1786147.
Død 5 okt. 1825147.
     Datter af Ole Meldahl Angell og Christianne Helene Grønbech.
     Konfirmert 1. nov. 1801.124

Børn af Henrich Klæboe Rasch og Rebekka Marie Urbye Angell:

146.109.Necolay Lindholm Rasch, f. 1807, Skjervøy, d. 1889
147.109.Albregt Augustinus Rasch, f. 1809, d. 1887
148.109.Ole Meldahl Angell Rasch, f. 1811, d. 1812
149.109.Christianne Wilhelmine Rasch, f. 1812
150.109.Cecilie Margrethe Rasch, f. 1813
151.109.Henrich Klæboe Rasch, f. 1815, d. 1815
152.109.Edvard Andreas Rasch, f. 1818, d. 1884
153.109.Maren Elisabeth Rasch, f. 1820
154.109.Ole Meldahl Angell Rasch, f. 1821, d. 1876
110.91.
Anders Rasch
Døbt 1 nov. 1773148,124.
111.91.
Berthe Lucia Røst Rasch
Døbt 24 dec. 1775149,124.
Begravet 27 dec. 1780124.
     Døde av kopper «Koppe-Lig» som presten skriver.124
112.91.
Herdovicha Johanna Rasch
Døbt 15 nov. 1778150,124.
113.91.
Birgitte (Berit) Marie Røst Rasch
Født 26 apr. 1781, Skjærvø.151, døbt 26 aug. 1781152,124.
Død 10 sep. 1836151.

Gift omkring 1806 med

Anders (Andreas) Jonassen Falch
Født 14 aug. 1776, Sortland.151, døbt 11 aug. 1776.
Død 23 dec. 1854151.
     Søn af Jonas Christensen Falch og Karen Schøller Rosenvinge Dischington.
     Handelsmand i Risvær, senere (fra 4. juni 1825) paa Alsvaag i Langenæs.

Børn af Birgitte (Berit) Marie Røst Rasch og Anders (Andreas) Jonassen Falch:

155.113.Jonas Falch, f. 1810, Risvær i Vaagen.
114.91.
Augustinus Rasch
Født 16 jan. 1785124, døbt 28 mar. 1785153,124.
115.91.
Even Andreas Rasch
Født 27 mai 1788124, døbt 29 jun. 1788124.
Begravet 25 mai 1790124.
116.91.
Hanna Maria Klæboe Rasch
Født 7 dec. 1790124, døbt 1 jan. 1791124.
     Konfirmert 5. juli 1807.124

Gift 19 jun. 1813124 med

Ole Wilhelm Lorentzen
     Fra Vesterålen.124
117.91.
Johan Jørgen Rasch
Født 15 jun. 1793124, døbt 1 sep. 1793124.
     Konfirmert 2. juli 1809.124

Gift 28 nov. 1819154,124 med

Karen Petronelle Arctander Lund
Født omkring 1796.
118.92.
Charlotte Ingeborg Margrethe Schielderup
Født 11 dec. 1772130, døbt 27 dec. 1772, (Frue kirke i T.heim ?)130.

Gift 12 dec. 1793, Tromsø.130 med

Hans Georg Boedal (Bosdal?)
Født 12 mai 1765130.
Død 1847130.
119.92.
Jens Johan Peter Schielderup
Født _____, Lenvik prestegård155, døbt 17 jan. 1774, Lenvik kirke155.
Død før mai 1775.
120.92.
Jens Johan Petter Schielderup
Født mai 1775, prestegården i Lenvik156,130,155, døbt 15 mai 1775, Lenvik kirke155.
Død 1862130.
     Han er år 1801 ugift og «kiøbmand, har og bøxlet jordpart paa fastlande som han driver som husmand» i Tromsø kiøbstad.100
     Skifte 1803-1805, Tromsø by, Tromsø Tinglag.72protokollnr. 150, folio 213. - Er det samme person ?.
121.92.
Hanne Andrea Schielderup
Født _____, prestegården i Lenvik155, døbt 7 jul. 1776, Lenvik kirke155.
Død 1799130.
122.92.
Conrad Diedrich Schielderup
Født _____, prestegården i Lenvik155, døbt 9 feb. 1777, Lenvik kirke155.
123.92.
Søren Schielderup
Født _____, prestegården i Lenvik155, døbt 15 mar. 1779, Lenvik kirke155.
Død 1779130.
124.92.
Rebecca Elisabeth Schielderup
Født _____, prestegården i Lenvik155, døbt 29 jan. 1781, Lenvik kirke155.
Død 1781130.
125.92.
Rebecca Elisabeth Schielderup
Født _____, prestegården i Lenvik155, døbt 7 jul. 1782, Lenvik kirke155.

Gift 1804130 med

Nicolai Steenstrup
126.92.
Rasmus Schielderup
Født 12 mai 1786157,130.
127.92.
Hans Paul Schielderup
Født 11 mar. 1788158,130.
Død 12 aug. 1810130.
     Handelsbetjent i Senjen.130
128.92.
Johanna Margrete Schielderup
Født 6 mai 1789159,130.
Død 14 jun. 1874130.

Gift _____130med

Nils Winther Goeger (Greger) ?
Død 12 sep. 1854130.
     [Folvigen?, Foevigen?] i Helgeland.130
129.92.
Caspar Frideric Myhlenphort Schielderup
Født 24 sep. 1790160,130.
Død 1895130.
     Fredrik Myhlenphorts lensm. Omkom paa Søen? 1895.130

Gift _____130med

Dorthea Thesen

Børn af Caspar Frideric Myhlenphort Schielderup og Dorthea Thesen:

156.129.Anna Johanne Margrethe Rasch Schjelderup, f. 1837, Lofoten ?
130.92.
Hanna Andrea Schielderup
Født 26 mai 1792161,130.
Død 23 dec. 1853130.

Gift 1815130 med

Marcus Fredrik Steen
     Pr. i Bodø.130
131.92.
Anna Rasch Schielderup
Født 20 dec. 1794162,130.

Gift 26 okt. 1820130 med

Michael With Holmboe
Født 15 jul. 1791130.
132.92.
Berit Lucia Schielderup
Født 10 dec. 1796163,130.
133.95.
Olava Marie Paasche Eriksdatter Normann
Født 1802, Harstad, Trondenes.137,163.
Død 1864, Bø, Trondenes.164.

Gift _____med

Hans Andreas Schrøder Pedersen Harr
Født 1805, Bø, Trondenes.165.
Død 1856, Bø, Trondenes.165.
     Søn af Peder Rafaelsen Harr og Anne Marie Madsdatter.
134.95.
Henning Junghans Eriksen Normann
Født 1803, Leikvik, Trondenes.137,164.
Død 1880, Leikvik, Trondenes.164.

Gift 1833110 med

Anne Johanna Baltsersdatter
Født 1808, Gausvik, Trondenes.166.
Død 1885, Leikvik, Trondenes.166.
     Datter af Baltser Pedersen og Anne Margrete Jørgensdatter.

Børn af Henning Junghans Eriksen Normann og Anne Johanna Baltsersdatter:

157.134.Erik Henningsen Normann, f. 1833, Trondenes., d. 1912, Trondenes.
158.134.Hartvig Hveding Henningsen Normann, f. 1835, Trondenes.
159.134.Ellen Margrete Giæver Henningsdatter Normann, f. 1837, Trondenes., d. 1887, Trondenes.
160.134.Anne Birgitte Henningsdatter Normann, f. 1839, Trondenes., d. 1841, Trondenes.
161.134.Baltser Peder Andreas Eberg Henningsen Normann, f. 1841, Trondenes.
135.95.
Ellen Hveding Eriksdatter Normann
Født 15 apr. 1805137.
Død 1812, Leikvik, Trondenes.164.
     Død som barn.137
136.95.
Tarald Andreas Giæver Eriksen Normann
Født 23 jul. 1806137.
Død 1808, Leikvik, Trondenes.164.
     Kom bort på sjøen i Vesterålen saman med broren Hartvig. Ugift.137
     Dette passer dårligt med at "Folk og Slekt i Trondenes" skriver han døde 1808, kun 2 år gl.
137.95.
Andreas Rohde Eriksen Normann
Født 18 okt. 1807137.
Død 1885, Leikvik, Trondenes.164.
138.95.
Erik Mikal Eriksen Normann
Født 1809.
Død 28 jul. 1832, 23 år gl.167,137.
139.95.
Ellen Sofie Hveding Eriksdatter Normann
Født 1811, Leikvik, Trondenes.168.
Død 1812, Steinsland, Trondenes.168.
     Død ½ år gl.137
140.95.
Anne Marie Giæver Eriksdatter Normann
Født 22 jun. 1814137.
141.95.
Ellen Sofie Hveding Eriksdatter Normann
Født 1816, Steinsland, Trondenes.168.
Død 1816, Steinsland, Trondenes.168.
     Død 8 dg. gl.137
142.95.
Hartvig Hveding Eriksen Normann
Født 1818137.
Død 1818, Steinsland, Trondenes.168.
     Kom bort på sjøen i Vesterålen saman med broren Tarald.137
     Dette passer dårligt med at "Folk og Slekt i Trondenes" skriver han døde 1818.
143.95.
Jens Mikal Eriksen Normann
Født 28 apr. 1820137.
Død 1820, Steinsland, Trondenes.168.
     Med han døydde mora på barselseng.137
144.98.
Maren Maria Kildahl Angell
Født 25 feb. 1786, Lødingen.106.
Død 1841106.

Generation 10.

145.108.
Henrik Ditlev Hansen Bruun
Født 19 mai 1832117.
Død 1 okt. 1908117.
     Han overtok Fladset gård etter sin far i 1865 og drev samtidig oppkjøp av laks for eksport i iset tilstand. Hvilket visstnok var de første forsøk med eksport av fersk fisk fra Vesterålen.117
     8 barn, Hans, Ane, Georg, Kristian, Sophie, Dorothea, Fredrik og Thora.117

Gift 29 jun. 1861117 med

Louise Jacobine Rosted Høegh
Født 24 mar. 1830117.
Død 29 mai 1887117.
     Datter af Georg Andreas Høegh og Maren Christiane Hansen.
146.109.
Necolay Lindholm Rasch
Født 18 apr. 1807, Skjervøy147.
Død 30 aug. 1889147.
     Han var oppkalt etter sin grandonkel, skreddermester og borgersecondløytnant Necolay Pedersen Lindholm i Trondhjem.147
     Han overtok Handelshuset Rasch på Skjervøyberget etter overenskomst med faren og sine søsken.147
     I et og samme år 1863 mister Necolay både sin hustru og sin eneste mannlige arving. Fra nyttår 1884 overlot han forretningen til sin svigersønn Theodor Kiil.147

Gift 1847147 med

Rebekka Elisabeth Kildal Gjæver
Født 20 jan. 1822147.
Død 21 jun. 1863147.
     Datter af Samuel Bugge Gjæver og Anna Lund.

Børn af Necolay Lindholm Rasch og Rebekka Elisabeth Kildal Gjæver:

162.146.Marie Rebekka Rasch, f. 1849, d. 1939
163.146.Anna Cecilie Rasch, f. 1852, d. 1930
164.146._____, f. 1858
165.146.Nicolay Rasch, f. 1861, d. 1863
147.109.
Albregt Augustinus Rasch
Født 1809147.
Død 1887147.
     Handelsmann i Skibotn i Lyngen. Med sin hustru hadde han 8 barn.147

Gift 1836147 med

Anna Elisabeth Hagen
Født 1811147.
Død 1868147.
     Datter av proprietær Hagen på Lyngseidet.147
148.109.
Ole Meldahl Angell Rasch
Født 7 sep. 1811147.
Død 9 jul. 1812147.
149.109.
Christianne Wilhelmine Rasch
Født 24 okt. 1812147.

Gift 1846147 med

Peder Borch Giæver
Født 1818147.
Død 1888147.
     Handelsmann på Alteidet i Kvænangen.147

Børn af Christianne Wilhelmine Rasch og Peder Borch Giæver:

166.149.Henrik Giæver
167.149.Samuel Giæver
150.109.
Cecilie Margrethe Rasch
Født 2 dec. 1813147.
     4 Barn.147

Gift 1842147 med

Nils Giæver
     Gårdbruker på Vorterøy i Skjervøy herred.147
151.109.
Henrich Klæboe Rasch
Født 17 apr. 1815147.
Død 28 jul. 1815147.
152.109.
Edvard Andreas Rasch
Født 1818147.
Død 1884147.
     Handelsmann i Bergsfjord i Finnmark.147

Gift 1870147 med

Magdalene Birgitte Holst
Født 1841147.
Død 1901147.

Børn af Edvard Andreas Rasch og Magdalene Birgitte Holst:

168.152._____
153.109.
Maren Elisabeth Rasch
Født 1820147.
154.109.
Ole Meldahl Angell Rasch
Født 1821147.
Død 1876147.
     Handelsmann på Skorpa i Kvænangen. 4 sønner.147

Gift _____med

Marie Dahl
Født 1842147.
155.113.
Jonas Falch
Født 31 dec. 1810, Risvær i Vaagen.151.
     Gjestg. Risvær.169
     Handelsmand Falch og Hustru feirede sit Diamantbryllup 9. nov. 1891.151

Gift 9 nov. 1831 med

Karen Catharina Ellingsen
Født 9 nov. 1801, Hustad, Lødingen.151,169.
Død 10 dec. 1892151.
     Datter af Christen Ellingsen og Anne Christine Falch.
     ? HVORFOR ER HUN IKKE NEVNT I MORENS SKIFTE ?

Børn af Jonas Falch og Karen Catharina Ellingsen:

169.155.Jonas Falch
156.129.
Anna Johanne Margrethe Rasch Schjelderup
Født 27 feb. 1837, Lofoten ?130.

Gift 20 feb. 1862130 med

Anton Johan Holmboe
Født 3 jun. 1836130.
157.134.
Erik Henningsen Normann
Født 1833, Gausvik, Trondenes.166.
Død 1912, Leikvikhamn, Trondenes.166.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
158.134.
Hartvig Hveding Henningsen Normann
Født 11 mar. 1835, Leikvik, Trondenes.137,110.

Utenfor ekteskap med

Karen Johanna Steffensdatter
Født 1847, Sørrollnes, Astafjord.110.
     Datter af Steffen Ediassen og Martina Tygesdatter.

Børn af Hartvig Hveding Henningsen Normann og Karen Johanna Steffensdatter:

170.158.Konrad Eberg Hartvigsen Normann, f. 1884, Astafjord.
159.134.
Ellen Margrete Giæver Henningsdatter Normann
Født 1837, Leikvik, Trondenes.166.
Død 1887, Leikvik, Trondenes.166.
160.134.
Anne Birgitte Henningsdatter Normann
Født 1839, Leikvik, Trondenes.166.
Død 1841, Leikvik, Trondenes.166.
161.134.
Baltser Peder Andreas Eberg Henningsen Normann
Født 1841, Leikvik, Trondenes.166.
     Tok til Tromsø, Tromsøysund.166

Generation 11.

162.146.
Marie Rebekka Rasch
Født 21 jun. 1849147.
Død 28 jun. 1939147.

Gift _____med

Theodor Albert Rasmussen? Kiil
Født 28 mai 1851, Gården Slottet, Spåkenes i Skjervøy147.
Død 22 okt. 1916147.
     Søn af Jens Christian Kiil og Wilhelmine Cathrine Thomæsen.
     Eier av Handelshuset Rasch på Skjervøy. Døde plutselig av hjerteslag.147

Børn af Marie Rebekka Rasch og Theodor Albert Rasmussen? Kiil:

171.162.Nicolay Kiil, f. 1878, d. 1943
172.162.Margit Kiil, f. 1880, d. 1931
173.162.Bergljot Kiil, f. 1882
174.162.Haakon Rasch Kiil, f. 1885
175.162.Ragna Kiil, f. 1888, d. 1915
176.162.Otto Kiil, f. 1890
177.162.Rebekka Kiil, f. 1893
163.146.
Anna Cecilie Rasch
Født 1852147.
Død 1930147.
164.146.
___________
Født 28 sep. 1858147.
     Udøpt gutt. Død plutselig.147
165.146.
Nicolay Rasch
Født 1861147.
Død 1863147.
166.149.
Henrik Giæver
167.149.
Samuel Giæver
168.152.
___________
169.155.
Jonas Falch
     Telegrafist, Hemnes.169
170.158.
Konrad Eberg Hartvigsen Normann
Født 1884, Sørrollnes, Astafjord.110.

Generation 12.

171.162.
Nicolay Kiil
Født 1878.
Død 1943.
172.162.
Margit Kiil
Født 1880.
Død 1931.
173.162.
Bergljot Kiil
Født 1882.

Gift _____med

K. S. Nordgreen
     Skipsreder i Bergen.
174.162.
Haakon Rasch Kiil
Født 1885.
175.162.
Ragna Kiil
Født 1888.
Død 1915.
176.162.
Otto Kiil
Født 1890.
177.162.
Rebekka Kiil
Født 1893.

Gift _____med

J. A. Welhaven
     Ekspedisjonssjef i Oslo.

Kilder og Noter
1Gerhard Schønings Excerpter: Gl. kgl. Saml. 2824 qv., læg no. 11
2Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 35,36
3Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 36
4Henry Berg skriver 27. august 1650.
5Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 294 note 31.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
6Skifte 25. nov. 1650
7Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 122-123. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
8Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 122. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
9Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 294 note 31. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
10Henry Berg: Trondheim før Cicignon (1951), s. 196 (grd. nr. 102)
11Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 114. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
12Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 116. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
1342 år gl. ved manntallet år 1665.
14Manntallet 1665/1666 av Börje Jonsson.
15Börje Jonsson.
16Myndig ved faren skifte 7. feb. 1671
17Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 141. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
18Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 327. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
19Henry Berg: Trondheim før Cicignon (1951), s. 202 (grd. nr. 109)
20Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 123. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
21Henry Berg: Trondheim før Cicignon (1951), s. 117 (grd. nr. 24)
22Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling. Excerpter: Gl. kgl. Saml. 2824 qv., læg no. 11: De Johanssoners Slegte-Register
23Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 146. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
24Må sannsynligvis være opkaldt efter faderen, og derfor være født ca. 1637 hvor der var skifte efter faren.
25Henry Berg: Trondheim før Cicignon (1951), s. 377-78 (grd. nr. 415)
26Nevnes ikke ved morens skifte 3./8. jan. 1667.
27Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 299. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
2817 år ved morens skifte 8. jan. 1667. Hennes 1ste mann Jens Denissøn død før 3. dec. 1650 hvor der holdtes skifte etter ham.
2916 år ved morens skifte 3./8. jan. 1667.
3014 år gl. ved morens skifte 3./8. jan. 1667.
3111 år gl. ved morens skifte 3./8. jan. 1667.
3217 år ved farens skifte 7/2 1671.
33Hun er ikke nevnt ved broren Hans's skifte 28. mar. 1681.
34Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 294. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
35Trondhjems Skifteprotokoll 13a (1737-1742).
3620 år gl. ved farens arvekontrakt 24. jan. 1687
37Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 304. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
38Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 63. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
3913 år ved farens skifte 7/2 1671.
40Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55)
41Iflg. epost der henviser til A.E.Erichsen "Trondhejms katedralskole" og PHT II, s. 89.
42Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 49
4312 år ved farens skifte 7/2 1671
449 år ved farens skifte 7/2 1671.
45Må vel være mindst død ca. 1? (2?) år før da enken opptreder med forl. kjæreste ved skiftet i 1694.
46Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 324. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
4712 år gl. ved morens skifte 5. feb. 1673.
48Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 148. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
4911 år gl. ved morens skifte 5. feb. 1673.
50Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9)., s. 94. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
51Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 299, 327. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
524 år gl. 12. april 1671.
537 år gl. ved morens skifte 5. feb. 1673.
54Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 43. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
5520 år gl. ved morens skifte 7. mai 1695.
56Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 300-301. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
57Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 299, 301. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
58C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 18
59Hugo Normann: Hvem var Nordlandshandler og Trondhjemsborger Steffen Jute?, s. 61. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1987): 59-63
60Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 62. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
61Omtales som avdød ved svogeren Peder Jensens skifte 19. juni 1719, men synes i live ved svogeren Steffen Jensens skifte 18. jan. 1717.
62Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 309-310. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
6311 år gl. ved morens skifte 3. nov. 1697; 14 år gl. ved farens skifte 10. aug. 1700.
64Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 611
65Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1029
666 år ved farens skifte 13. april 1694
67½ år gl. ved morens skifte 25. okt. 1698. 15 år gl. ved mosterens skifte 31. jan. 1710.
68Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 229. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
693/4 år ved farens skifte 13. april 1694
70C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 20
71C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 21-22
72Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
73I et brev datert Elvholmen i Øksnesfjorden 12. febr. 1757 skriver Tarald Andreas Giæver at han «snart lakker til trehalvfjerdsindstyve Aar» (se NST 22, s. 309).
74C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 19
75Boets registrering 2. nov. 1767.
76C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 22
776½ år gl. 13. april 1706.
784 år gml. 19. feb. 1715.
79Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 612
80Trondhjems Skifteprotokoll 17 (1758-65).
8123. febr. 1777 ?
82eller ca. 1728
83Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 613
841782 ?
85Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 180
86Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 459
87Kjeld Bugge: Omkring en slekt Grøn. Trondhjemsslekter i 1600-årene., s. 43. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1963): 41-49
88S.H. Finne-Grønn: Slekten Bødtker (Oslo 1943), s. 33
89J.C.L. Lengnick
90S.H. Finne-Grønn: Slekten Bødtker (Oslo 1943), s. 34
91I "Folk og Slekt i Trondenes" sættes fødselsåret til 1706.
92S.H. Finne-Grønn: Slekten Bødtker (Oslo 1943), s. 31
93Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 320
94DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM)
95C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 24
96Joh. G. Reppe, statsarkivet i Trondhjem: Håndskreven slægtstavle «Slektene Schelderup, Steen m.fl.»
97C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 25
98C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 26
9975 år gl. ved FT 1801.
100Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
101C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 29
10267 år gl.
103C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 30
1041. søndag i advent.
10535 år, 5 måneder, 11 dager og 4 timer.
106Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 488
10724 år gl. ved farens skifte.
108Iflg. Jac. Normann: Kvæfjordboka døde Elen først 28. feb. 1792, men i skiftet efter broren Hans i 1786 er hun død forinden efterl. sig en datter Else Anna i annet år.
109Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1030
110Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
111Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
11216 år gl. ved farens skifte.
113IGI - http://www.familysearch.com
114Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1031
115eller 1796
116Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1032
117Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 148
118Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 146
1191838 ?
120Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 612, 1032
121Email
12245 år gl. ved FT 1801.
12365 år gl.
124Michael Moum
125Nyligen gift ved skifte til svigerfaren Henrich Hansen Klæbo 1770.
126Epost dat. 2000-03-17 af Michael Moum
12722 år gl. ved farens skifte 1770.
1285 år gl. i 1757.
12949 år gl. ved FT 1801.
130Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
13162 år gl. ved FT 1801.
13212. sønd. etter tref. 1754
1331. juledag.
134C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 31
135Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 45
136Døydde på barselseng.
137Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 61
13822. søndag etter treein. 1764.
13968 år gl.
140Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1974), s. 309
141Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987)
142Svarer dette til 11. januar ?
143Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 114
144Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 162
145Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 472
146Undfanget før ektaskap ?
147Guttorm Friis: Handelshuset N. Rasch Skjervøy, 150 år (Kongsberg 1949)
148Festum Omnium Sanctorum (Allehelgen) 1773. Fast Dato i 1773 ????
1494. søndag i advent 1775.
15022. søndag efter Tref. 1778.
151Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 209
15211. søndag efter Tref. 1781
1532. paaskedag 1785.
1541. søndag i advent 1819.
155Kirkebok for Lenvik-Hillesøy på internet
15626 år gl. ved FT 1801.
15715 år gl. ved FT 1801.
15813 år gl. ved FT 1801.
15912 år gl. ved FT 1801.
16011 år gl. ved FT 1801.
1619 år gl. ved FT 1801.
1627 år gl. ved FT 1801.
1635 år gl. ved FT 1801.
164Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:45
165Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 73
166Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 131
16723 år gl.
168Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:46
169Gerd Fjellstad: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996), s. 64-65