© 2001 Simon Ellefsen

And

Opdateret 21 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Christen Pedersen And
Død omkring 1703.
     Skifte 14 dec. 1703, Trondhjem.1Lagverge Anders Schiøtt. 628 - 643 rd. Bygård 670. Kausjon med Ebbe Carstensen for foged i Gauldal Jacob Clemmetzøn..

Gift _____med

Anna Danielsdatter
Død feb. 1722.
     Skifte 27 feb. 1722, Trondhjem.2,3Gård 180 rd. 238 - 167 rd..

Børn af Christen Pedersen And og Anna Danielsdatter:

2.1.Peder Christensen And, f. omkr. 1673
3.1.Karen Christensdatter And, d. 1722, Trondhjem.
4.1.Mette Christensdatter And, f. omkr. 1679

Generation 2.

2.1.
Peder Christensen And
Født omkring 16734,1.
     Sorenskriver i Finmark.3
3.1.
Karen Christensdatter And
Død 14 jan. 1722, i morens hus, Trondhjem.3.
     Skifte 27 feb. 1722, Trondhjem.396 - 133 rd..

Gift _____med

Ahasverus Magnus

Børn af Karen Christensdatter And og Ahasverus Magnus:

5.3.Tron Magnus
4.1.
Mette Christensdatter And
Født omkring 16791.

Gift _____med

Nils Clausen Lund
     Trondhjem.
     Skifte 1756-1758, Trondheim.5(Niels Claussen Lund, Skoleholder)..

Generation 3.

5.3.
Tron Magnus
     Gift i Bergen ved morens skifte 27. feb. 1722.3

Gift _____med

Giertrud Møller
     ! GÆT - søster av Jochum Møller gift med Anne Ørbech !

Børn af Tron Magnus og Giertrud Møller:

6.5.Ahasverus (Asverus) Magnus

Generation 4.

6.5.
Ahasverus (Asverus) Magnus
Døbt 6 sep. 1719, Nykirken i Bergen.6.

Kilder og Noter
1Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 232. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
2ennu ubegravet.
3Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9)., s. 77. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
4ca. 30 år gl. ved farens skifte 14. dec. 1703.
5Trondhjems Skifteprotokoll 16 (1756-58).
6Asverus, sønn av Tron Magnus og Giertrud Møller. Faddere: Lenert Olssen; Henrick Magnus; Jørgen Jørgenssen; Anne Ørbech; Anne Maria Magnus.