© 2001 Simon Ellefsen

Akerø

Opdateret 19 Nov 2005.


Generation 1.

1.0.
Peder Anderssøn
     Stilling: Sogneprest til Agerøe (Akerø).1
     Peder Andersen ble ifølge Tønder og Erlandsen sogneprest her [Akerø (Aukra), Romsdal prosti] i 1572 og sto til 1601. Han er nevnt her den 25. april 1584 da han bevitnet at Oluff Gunndefsen og hans brødre hadde forespurt fogden Hans Jensen hvorfor han forholdt dem deres odelsgård Hagaskar i Veø i St Peters kirkesogn [RAO: Utrykt diplom 25. april 1584]. Bang sier at han trolig etterfulgte Hr Oluff [Ole Tordsen] i 1580 årene.2
     Han var kapellan her [Akerø] i 1578, da han fikk kronens part av kongetienden inntil han kunne etterfølge Hr Oluff [Bang 1897, s. 301]. Tønder sier at han hadde tjent som kapellan i Bu i 30 år.2

Børn af Peder Anderssøn og _____:

2.1.Anders Pederssøn (Acherøe), f. 1585, Agerøe (Akerø), d. 1655
3.1.Erik Pedersen (Juul) (Gjul), d. før 1663

Generation 2.

2.1.
Anders Pederssøn (Acherøe)
Født 12 mar. 1585, Agerøe (Akerø)1.
Død 16551.
     Blev omtr. 1622 Sognepræst til Thingvold og kaldes i et gammelt Document Pastor og Provst 1643, til hvilket sidste Embede han 1623 blev udnævnt. Han underskrev i Stiftsbogen og har tilligemed Erik Audenssen Qvalvog og Erik Pederssen Juul foræret Prædikestolen i Thingvold Kirke. Denne skal ellers være forfærdiget i Holland 1632, og blev 6 Juni 1652 stafferet af Hr. Anders. Hans Symbolum var: multa pati, tandem mori. Døde 1655.1
     Hans Portrait hænger i Thingvold Kirke ved Siden af hans Søn.3
     Han er nevnt her [Tingvoll, N-Møre prosti] i sagskatten i 1610 og i sagskatten fra 1618 til i 1636 [SAT: T-lensregnskap. Sagskatt]. Han er også nevnt da han deltok i utstedelsen av et vitnebrev for bisp Arreboe i 1622 [NHD 2 rk IV bd. s. 133]. Han fikk den 27. juni 1632 stadfestelse på en sag i Meisingset elv for seg og konen for livstid, dette var en stadfestelse av et festebrev fra 1625 [NRR VI s. 401]. Tønder sier at han kalles prest her og prost i et dokument i 1643. Nevnt her ved hyllingen i 1648. Han undertegnet også stiftsboken herfra i 1654 [SAT: Bispearkivet. Stiftsboken 1654].4
     Tønder sier at han ble prost her [Tingvoll, N-Møre prosti] i 1623 og han sto som prost til sin død i 1654. Han eide også en bygård i Trondheim først på 1600 tallet. Denne gården skjøtet han i 1652 over til Hr Nils Schjeldrup [Berg 1951, s. 145]. I 1645 betalte han for seg, sønnen Jens Andersen, Peder Pedersen studios, 10 tjenestedrenger og 5 tjenestepiker. Tønder nevner at han skal ilag med Erik Audensen og Erik Pedersen Jull skal ha forært prekestolen til Tingvoll kirke i 1632. I 1624 betalte han for odel i Hosgård ilag med sin bror Erik Pedersen [RAO: Statholderens odelsjordbok 1624. Trolig Erik Pedersen Gjul som var en stor jordegodseier og som var gift tre ganger].4
     I 1651/52 betalte han for odel i Wenaas 2½ sp, Holte ½ sp 16 mkl, Stoset 1 øre 4 mkl, Talset 2 øre, Holm 3 øre 6 mkl, Bersaas ½ sp, Vaseli ½ sp, Setter ½ sp, Afli ½ sp, Holm 3 mkl og Vaagen 3½ øre 6 mkl [SAT: T-lensregn.]. Han betalte også 1/8 part for odel i Helgeland i 1640 årene dvs i gårdene Løgberg, Røberg, Skar og Stamne ½ våg i Ranen [SAT: N-lensregn. I odelslisten i 1624 er det Hr Arne på Sunnmøre som er oppført med odel i disse gårdene. Ifølge Frøholm i Rana bygdebok var disse gårdene i 1648-1669 eid av Auden Aagesen på Reknes i Romsdal.].5
     Ifølge Erlandsen var han født i 1585 på Akerø, hvor hans far var prest og han døde i 1655 [SAT: I Tingvolls første kirkebok som begynner i 1645 er han oppført som Andrea Petri Acherøisis.]. Erlandsen har ham som gift med ei Margrete Jensdtr.6

Gift _____med

Margretha Jensdatter

Børn af Anders Pederssøn (Acherøe) og Margretha Jensdatter:

4.2.Isach Andersen (Tingvoll), f. omkr. 1617, d. 1640
5.2.Jens Andersen (Tingvoll), f. 1623, d. 1659
6.2.Guru Andersdatter
3.1.
Erik Pedersen (Juul) (Gjul)
Død før 18 mai 16637.
     I 1624 betalte Hr Anders Pedersen [i Tingvoll] for odel i Hosgård ilag med sin bror Erik Pedersen. Dette er trolig Erik Pedersen Gjul som var en stor jordegodseier.4
     Formentlig Proprietær til Gjul, dengang en betydelig Gaard i Thingvold.7
     En lysekrone i Tingvold kirke bærer et par ugjengivelige abbreviasjoner, som betegner givere Erich Pedersen [Jul] og Alhed Hansdatter. 1624.8
     Et maleri i koret i Tingvold kirke, Ecce homo, bærer nedenunder en innskrift i fraktur: Dette er forærit Gud til ere, oc kircken til beprydelse af Erich Pedersen / oc Anne Søffuernes dotter / Anno 1647.8
     I 1681 registreredes »Erik Pedersens og Anna Søfrensdatters Contrafei« (~: Portræt af hans 1ste Hustru); ligeledes en Sølvkande mk. »Erik Pedersen og Dorothea Henriksdatter«. Han nævnes i Erlandsens Biogr. Efterr. I. 444. Flere Børn.7
     Vistnok den Erik Pederssøn «Juel», der i «Bernhofternes Familiebog» [Avskrift i Lassens Saml., RA.] angives gift med Kirsten Eriksdatter Blix.9

Gift 1° _____med

Alhed Hansdatter

Gift 2° _____med

Anna Søfrensdatter
     Datter af Søren Andersen og Andersdatter.

Gift 3° 1650-166010 med

Dorothea Henriksdatter Rytter
Død 13 mai 168910,10.
     Datter af Henrik (Mogensen) Rytter og Elen Michelsdatter.
     Skifte 20 sep. 1689, Paa Gaarden Gjul i Gagnats Thinglag (Thingvold prgjld.)11,10.

[Gift 1° 1650 med Erik Pedersen (Juul) (Gjul) (d. før 18 mai 1663); Gift 2° 1668 med Jesper Lambrechtsen Balchenburg (omkr. 1632 - 13 jan. 1680)].

Børn af Erik Pedersen (Juul) (Gjul) og Alhed Hansdatter:

7.3.Peder Erichsen Juul, d. 1670

Generation 3.

4.2.
Isach Andersen (Tingvoll)
Født omkring 161712.
Død 20 jun. 164013,12.
     Stilling: Personel Capellan til Thingvold
     Isach Anderssen Thingvold, døde meget hastig af Slag imellem Øre Kirke og Torvig/Toxvig 20 Juni 1640 i sit 23de Aar. Hans Portrait findes saavel i Thingvolds, som Øre Kirke.12
     Isak Andersen [kapellan, Tingvoll, N-Møre prosti], var en sønn av sognepresten Hr Anders Pedersen. Han ble immatrikulert i København den 8. nov. 1635 som Isak Andræa Tingvaldensis. Tønder sier at han døde i 1640.14
5.2.
Jens Andersen (Tingvoll)
Født 162315.
Død 16598.
     Hans Anderssen Thingvold, har formodentlig først været Capellan hos Faderen, hvem han succederede som Sognepræst fra 1655 til 1659, i hvilket Aar han døde 2 Juli. Hans Portrait hænger i Thingvold Kirke ved Siden af hans Fader med Paaskrift: f. 1623, døde 1659.3
     Presteportrett i Tingvold kirke. Innskrift i fraktur, til venstre for hodet: Hans Andersen Tingvold. Tilh. f. hodet: Fød 1623, død 1659.8
     Hos Tønder og Erlandsen har han blitt till en Hans, men det riktige er Jens, dette blir bekreftet i hyllingen i 1656 og av domkapitelets forhandlingsprotokoll i 1652, i begge disse sakene kalles han klart og tydelig for Hr Jens Andersen.16
     Han er nok den Johannes Andersen som Tønder har som sogneprest her [Tingvoll, N-Møre prosti] i tiden 1655-1659. Nevnt her ved hyllingen i 1656. Han er også nevnt som sogneprest her da hans barnebarn hadde innestående arv etter ham i skifte til Hr Tausan i 1698, kalles da for Hr Jens Andersen. Han må ha dødd i 1659, for da ble hans ettermann kalt hit i slutten av 1659.6
     Han er også nevnt her den 2. aug. 1652 da han ga et vitnebrev om at Synnøve Olsdtr på Aspen's trolovede Oluff var rømt, Hr Jens var da trolig kapellan her [SAT: Domkapitelets forhandlingsprotokoll 1636-.].6
     Ifølge Tønder hang hans bilde i kirken med innskriften, født 1623 død 1659. Trolig den Joannis Andrea Tingvaldis som studerte i Leyden i 1645. I skifte etter Jacob Mecklenburg, som var gift med Kirsten Hansdtr Tausan, i 1695 nevnes en sølvkanne merket JAST-BPDSK, trolig Jens Andersen Tingvoll og Beritte Pedersdtr Schjeldrup [SAT: N-Møre skifteprotokoll 1695].6
     Han bliver hos Erlandsen både kaldt Johannes og Hans. Jakob Lund kalder ham Jens i sine opptegnelser.

Gift _____med

Birgitte Pedersdatter Skielderup
Født omkring 1628.
Begravet 6 jun. 1677, Tingvoll17,6.
     Datter af Peder Jenssøn Skielderup og Gidske Hermannsdatter Lange.
     Ifølge Gerhard Schønning var hun første gang gift med hr. Jens, søn af Endris på Tingvold.

[Gift 1° med Jens Andersen (Tingvoll) (1623 - 1659); Gift 2° 25 sep. 1659 med Hans Nielssen Tausan (d. 29 jun. 1697)].

Børn af Jens Andersen (Tingvoll) og Birgitte Pedersdatter Skielderup:

8.5.Margrethe Jensdatter
9.5.Ane Jensdatter, d. før 1717
10.5.Gidske Jensdatter, f. 1655, Tingvold., d. 1730
6.2.
Guru Andersdatter

Gift _____18med

Auden Erikssen
Født _____, Gaarden Qvalvaag i Thingvold.19.
Død omkring 165520.
     Søn af Erik Oudensen og Maren Christensdatter.
     Auden Erikssen, f. paa Gaarden Qvalvaag i Thingvold, nevnes 1643 som Capellan til Thingvold, og boede paa Gaarden Koxvig. Var i Febr. 1654 Sognepræst til Sundal og underskrev da i Stiftsbogen.19
     Født omkring 1617, blev student i Lund, hvorefter han i 1636 immatrikuleredes ved universitetet i København under navnet: »Odanus Ericus Nidrosiensis, e schola Lundensi«. I 1643 var Ouden residerende kapellan til Tingvoll, og omkring 1653 blev han sognepræst til Sundalen, hvor han døde i 1655/56.20
     Jeg [S.T.Dahl] finner ham nevnt her [kapellan, Tingvoll, N-Møre prosti] da han undertegnet et skriv i 1642 ilag med en del andre geistlige og Tønder har funnet ham som kapellan her i 1643, trolig ble han kapellan her ved Hr Isaks død i 1640. Han er også nevnt her i koppskatten i 1645. I 1645 betalte han for seg, sin kone Gurru Andersdtr, fire tjenere og tre tjenestepiker.14
     Trolig ble Auden Eriksen sogneprest her [Sunndal, N-Møre prosti] i 1650 da formannen [Lambert Tønnesen Balchenborg] døde. Han er nevnt her i juni 1653 i domkapitelets forhandlingsprotokoll. Undertegnet stiftsboken herfra den 12. febr. 1654. Han er også nevnt her i odelslisten i 1651/52.18
     I tiden 1640-1650 var han kapellan i Tingvoll. Tønder sier at han bodde på gården Korsvig. I koppskatten i 1645 nevnes han som kapellan i Tingvoll og da nevnes hans kones navn, Gurru Andersdtr. I 1651 betalte han for odel i Haffstad 1 øre og Stemsvig ½ pd.18

Børn af Guru Andersdatter og Auden Erikssen:

11.6.Ole Oudensen, f. omkr. 1637, d. 1718
7.3.
Peder Erichsen Juul
Død 1670.
     Antagelig søn av Erik Pedersen til Gjul.
     Erlandsen sier at han var kapellan her [i Verdal] før han ble visepastor. Han kalles kapellan her i lensregnskapet i 1639, ble visepastor her i Verdal i 1644.21
     I domkapitelets forhandlingsprotokoll er det nevnt en kontrakt den 18. juni 1644 mellom Hr Peder og lektor Hr Hans Søffrensen, denne kontrakten ble trolig oprettet da Hr Peder ble visepastor [i Verdal]. Dette blir bekreftet av prestens svar til Bülche i 1666 der kontrakten blir gjengitt. Han er også nevnt her som visepastor i 1644 da han skjøtet et halvt øre i gården Jermstad til Domkirken. Han undertegnet, som visepastor, manntallet herfra i 1665. I kirkeregnskapene er han nevnt som visepastor i årene 1650-1661. Han døde i 1670.22
     Trolig er han den Petri Ericius Nidarosiensis som ble student i København i 1633. Han er nevnt som kapellan i Verdal i lensregnskapet i 1639 da han bygslet et laksvorp som hans forgjenger Hr Nils hadde hatt før ham. Han var kapellan her iallfall fra 1639 til han ble visepastor i 1644. I 1650 satt han med odelsgods på til sammen 6 sp 1 øre og 18 mkl. Gårdene var, Flåtten 1 sp 1 øre, V-Holmli 1 sp 12 mkl, Ø-Holmli 2 øre 16 mkl, Bjørken 2 øre, Ø Sunby 1 sp 1 øre 6 mkl, Sætre 1 øre 12 mkl og N Gren 1 øre.23
     Den 4. aug. 1644 ga han med sin kone, Sophia Pedersdatters samtykke, et halvt øre i gården Jermstad, som han hadde kjøpt av Jon Jonsen i Verdal, til Domkapitelet [SAT: Domkapitelets arkiv pk 7]. I og med at flere av disse ovenfor nevnte gårdene senere er eid av Hr Jacob Lund og det blir sagt i amtsregnskapet at han hadde fått dette med Elisabeth, må Hr Peder ha vært gift andre gang med Elsebet Thomasdatter Friis, som senere ble gift med kapellan Hr Jacob [Jacobsen] Lund. Dette blir bekreftet av et skifte etter Elisabeth holdt på Vestad i Veø den 24. april 1707 [SAT: Romsdal geistlige skifteprotokoll]. I skifte kalles hun sl Hr Jacob Lunds, mens barna bærer navnet Juul. Bl.a. nevnes at datteren arvet 5 øre i Holmli, 5 øre i Breding, 1 sp 5 mkl i Lunde. I skifte etter hennes datters andre mann [Boye Boyesen Friis, skifte på Vestad i Veø 24. mai 1707] nævnes sølv merket PESJ-ETDF og JJSL-ETDF, altså Elisabeth og hennes to menn. Det nevnes også maleri av Hr Peder Juul og kone og av Erik Pedersen og kone.23
     Den 16. nov. 1670 ble det betalt for Hr Peder Giuls begravelse [Brodahl 1933-35]. Han var trolig sønn av en Erik Nielsen Juul, den bergskriver som var gift med en datter av Hr Hans Johansen. [Forkert: Bergskriver på Inderø kobberværk Erik Nielsen Juel var ifølge Schøning "De Aaboers Slegte-Register" gift med Inger Roaldsdatter, datter av sogneprest i Ytterø Roald Andersen, gift med Hr Hans Johansens datter Ellen].23

Gift 1° _____med

Sophie Borch
     Datter af Peder Iversen Borch og Magdalene.
     ? Er muligvis identisk med sognepræst i Verdal Peder Erichsen Juels hustru af samme navn. ?

[Gift 1° med Nils Pedersen Helsingør (Grundfos); Gift 2° med Peder Erichsen Juul (d. 1670)].

Gift 2° _____med

Elisabeth Thomasdatter Friis
Død 1707, Vestad i Veø.23.
     Datter af Thomas Nielsen Friis og Karen Jensdatter Bugge.
     Hun er sannsynligvis datter af sogneprest i Hof Thomas Nielsen Friis (død 1645).
     Hendes søn Thomas (død efterladende børn før 1707) er sandsynligvis identisk med dragonkaptein Thomas Juul gift med Dorothea Cathe.
     Hun var søster av landkommisær og kammerråd Thomas Thomasen Friis.23
     Skifte 28 apr. 1707, Vestad i Veø.23I skifte kalles hun sl Hr Jacob Lunds, mens barna bærer navnet Juul. 2 barn er nevnt: Karen Juul og avdøde Thomas Juul, hvis barn ble arvinger etter deres farmor..

[Gift 1° med Peder Erichsen Juul (d. 1670); Gift 2° med Jacob Jacobsen Lund (d. 1690)].

Børn af Peder Erichsen Juul og Elisabeth Thomasdatter Friis:

12.7.Karen Jul, d. 1736
13.7.Thomas Juel, d. 1696

Generation 4.

8.5.
Margrethe Jensdatter
     Hun var datter av Hr Jens Andersen, sogneprest i Tingvoll, dette kommer frem i skifte etter Hr Tausan i 1698 der barna etter Hr Jacob har innestående arv etter deres morfar Hr Jens Andersen i Tingvoll.24

Gift 11 jul. 1671, Tingvoll kirke.25,24 med

Jacob Olsen
Død 167524.
     Jacob Olsen, d. 1675 ?/5, sogneprest i Kvernes, han förde till vapen en dödskalle över två korslagda ben, på hjälmen en fågel.26
     I 1660 sier han at han hadde vært kapellan her [Kvernes, N-Møre prosti] i 17 år, dvs fra 1643. Han er nevnt som kapellan her ved koppskatten i 1645, var da ugift.27
     Jacob Olsen sier i en søknad om embetet at sognepresten [Anders Eriksen i Kvernes, N-Møre prosti] hadde overlatt kallet til ham i 1660 og at han allerede da hadde betjent kallet alene i 4 år. I samme søknad sier han at han hadde vært kapellan her i 17 år [NK bd. I, s. 7]. Han undertegnet Bülchens postulater herfra den 4. jan. 1665 og den 30. mars 1666. Han fikk stadfestelse på kallet den 1. febr. 1671 [NK bd. II, s. 72]. Tønder sier at han døde i 1675 og dette må være riktig for han er ikke oppført her i familieskatten i april 1676.24
     Han var kapellan her i tiden 1643 til han ble sogneprest i 1660. Ifølge Erlandsen bodde han som kapellan på gården Strand i Kvernes. I skifte etter Hr Hans Tausan i 1698 nevnes at Hr Jacobs barn har innestående arv fra 29. mars 1677 [? skifte etter Margrethe Jensdatters mor Birgitte Pedersdatter Schjelderup, d. 1677 ?]. Sønnen Jens hadde f.eks 125 rdl i farsarv og 612 rdl i morsarv. Dessuten nevnes at på ham falt følgende gårdparter i arv, Gjul 1 sp 6 mkl, Meissingseth 1 sp 6 mkl, Rensaas 1 sp 12 mkl, Holten 2 øre 6 mkl, Venås 1½ sp og Bergem 1 sp 12 mkl. Hr Tausan hadde tydeligvis vært formynder for Jens.24
     Tønder sier om han at han var en prestesønn fra Bjørnør og at han kalles Jacobus Olai Ursoris i sitt testemonia. Han døde i 1675. Tønder sier at han først var gift med en datter av Hr Anders Eriksen.24

[Gift 1° med Andersdatter; Gift 2° 11 jul. 1671 med Margrethe Jensdatter].

Børn af Margrethe Jensdatter og Jacob Olsen:

14.8.Jens Jacobsen, f. omkr. 1673
15.8.Anna Jacobsdatter
9.5.
Ane Jensdatter
Død før 8 apr. 1717.
     Skifte 8 apr. 1717, Trondhjem.28Avdøde Ane Jensdatter, sal. Peder Nielsen Størens. Halvbror herr Jens Tausans sønn Hans Tausan, myndig, farer med comisskaptein Henrich Henrichsen, her, Anders Tausans barn Hans 15, Markus 14, og Bergithe 12 år, her, fullsøster Gisken Jensdatter sal. Jacob Torstensen Withes, her, halvsøster Kirsten Hansdatter Tausan gift Jørgen Fremmer, Nordmøre, Dorethe Catharina sal. Henrich Rytters, Stangvik og Sara Tausan gift herr Nicolay Engelhart til Vedø. 1 sølvskje, 2 skjortekanpper, 2 geiter, 2 høner, ialt 28 - 21 rd. Gitt skjøte i 1715 til Mad. With på bygården og i 1716 på gården Klæt på Leinstrand..

Gift _____med

Peder Nielsen (Støren)
Død før 14 nov. 1703.
     Søn af Niels Pedersen Balle og Sara Jensdatter Bull.
     Peder Nielsen Kiøbmand i Throndh.29
     Skifte 14 nov. 1703, Trondhjem.30Enke Anna Jensdatter Tingvold. Barn: 1. herr Daniel Pedersen ved Chr. Hoff, 2. avdøde Niels's barn: Hans såvidt myndig, Niels 15, Anna 23 og Gidschen 19, ved stedfar William Hendrichsen, 3. avdøde Marens barn med avdøde Herman Berentsen: Peder og Daniel, begge antas døde. Lagv. Jacob With. Bygård 160, bygrunner og -plasser, jordegods bl.a. Langlo, Bynesset og Klett, Leinstrand, ialt 929 - 444 rdl..

[Gift 1° med Ane Danielsdatter; Gift 2° med Ane Jensdatter (d. før 8 apr. 1717)].
10.5.
Gidske Jensdatter
Født 11 jul. 1655, Tingvold.31,3.
Død 1 okt. 173032, begravet 9 okt. 1730, Trondhjem Domkirke.33.
     I Wilhelm Lassens bog slekterne Wibe og Lund (1901) kaldes hun Gidske Jensdatter gift med Jakob Torstenssøn Whitte.34
     I NST 16 (1957-58), s. 302, står der at postmester Casper Wilthagens enke var Gisken JENSDATTER, og dette er en afskrift af Trondhjems overformynder protokol. I samme artikkel henvises til hendes forældres? skifte 19/8 1678, men dette skifte kan jeg ikke finde omtalt.35
     Skifte 1732-1735, Trondheim.36(Gidschen salig Jacob Withes og hendes Mand)..

Gift 1° 9 mai 167737,3 med

Casper Wilthagen
Født 27 aug. 162733.
Død 28 mai 168533.
     Stilling: Rådmann og postmester i Trondhjem35.
     Stilling: Stiftamtskriver i Throndhjem3.
     Han var fra Slesvig, muligens fra byen Wildhagen, eller fra Flensburg, og blev en av Trondhjems største næringsdrivende i sin tid; raadmand og stiftamtsskriver. I sønnen, biskop i Viborg, dr. theol. Caspar Wildhagens biografi benævnes han «General-Postdirecteur over Nordlandene».
     Skifte 13 nov. 1685, Trondhjem.38Avdøde rådmann og postmester Casper Wilthagen. Enke Gisken Jensdatter [hennes foreldres skifte 19. aug. 1678 - ikke trykt i NST, men findes i original ?]. Børn med første hustru Margrethe Lorensd.: postmester Lorens som hadde tilgode morsarv 842 ÷ for barberoplæring, netto 771 Rd., Casper visepastor til Aker og Slottet, Cathrine 18 gift Peder Larsen Blix gullsmed, avdøde Emerentzes sønn Steen Perssen 15, i annet ekte: Jens 7, Cay 5½, Bergitte Margrethe 3½. En annen sønn Cay av 1. ekte var død før faren. Enkens svoger Peder Nielsen Støren. 5529 ÷ 4537 rd., derav gull og sølv 338, rede penger 578, gård 1050, jordegods. 6. april 1687 efterutlodning av 600 rd..

[Gift 1° med Margrethe Lorentzdatter (Jessen) (d. omkr. 1677); Gift 2° 9 mai 1677 med Gidske Jensdatter (11 jul. 1655 - 1 okt. 1730)].

Gift 2° 7 feb. 1688, Trondhjem37,3 med

Jacob Torstenssøn Whitte
Født 165639.
Død 171139.
     Søn af Torstein Sebastiansen White og Dorothea Hansdatter (Bruun?).
     Stilling: Kjøbmand i Trondhjem3.

Børn af Gidske Jensdatter og Casper Wilthagen:

16.10.Jens Caspersen Wilthagen, f. omkr. 1678
17.10.Cay Caspersen Wilthagen, f. omkr. 1680
18.10.Bergitte Margrethe Caspersdatter Wilthagen, f. omkr. 1682

Børn af Gidske Jensdatter og Jacob Torstenssøn Whitte:

19.10.Caspar White
20.10.Torstein White
21.10.Dorthe el. Dorothea Whitte, f. 1688, Trondhjem, d. 1765, Tønset Præstegaard
22.10.Ingeborg Whitte
23.10.Hans Jacobsen White
11.6.
Ole Oudensen
Født omkring 163740.
Død 12 jul. 171841,42.
     Stilling: Provst43
     Stilling: Sogneprest til Tromsø44
     Student 1660, kapellan 1672 hos sogneprest Nils Bredal på Tromsø, hvem han efterfulgte i dette embede 1697, og døde 12. juli 1718. En meget velstående mann.42
     Ole Audensen blev 1672 Capellan til Tromsø med Succession i Sognekaldet, 1697 Sognepræst her og Provst i Provstiet. Døde 1718, 80 1/2 Aar gl. Hans Kone døde i høi Alder. Havde 3 Sønner og 1 Datter, som blev gift med Niels Olsen Thulesius, Sognepræst til Fosnæs.45
     Oluf Oudensøn, prest i Tromsø, er vurderingsmann ved skifte år 1706 etter sognepresten i Hillesøy Christen Jensen Horsens.46
     Skifte 1719, Tromsø prestegård, Tromsø.47protokoll 1697-1761, legg 92b..

Gift _____med

Karen Mogensdatter
     Satt lenge som enke.42
     Skifte 1719, Tromsø prestegård, Tromsø.47protokoll 1697-1761, legg 92b..

Børn af Ole Oudensen og Karen Mogensdatter:

24.11.Lene Cathrine Thulesius, d. 1696
25.11.Niels Olsen Thulesius, f. 1685, Tromsø, d. 1737
26.11.Knut Olsen, f. 1679, d. 1729
27.11._____
12.7.
Karen Jul
Død 173648.
     I skifte etter Karen Juel i 1734 tales om at det var sendt brev til de lengst bort boende arvingene men ingen hadde svart. De eneste arvinger som meldte seg var sønnesønnen Andreas Pedersen og hans bror Berent Pedersen i Bergen, dessuten nevnes Erik Andersen i Bu og en sønn av Hr Wessel.49
     Skifte 10 nov. 1734, Brevik i Grytten.50Arvingerne ble oppgitt at være: 1. sønnen Erik Bredal, 2. sønnesønnen Anders Pedersen Bredal, 3. sønnesønnen Bernt Pedersen Bredal, og dattersønnen Andreas Bredal Wessel..

Gift 1° 1672 med

Anders Eriksen Bredal
Født 164051.
Død apr. 169152.
     Søn af Erik Andersen Bredal og Johanne Willumsdatter Rogert.
     Han er antagelig den Andresa Erici Bredalinus som i 1663 og 1664 erholdt et årlig stipendium på 7 rdlr. av Trondhjem latinskole. Han ble student 1666, tok 6. april 1668 teologisk attestas og ble söndag sexagesima (söndag för fastelavn) 1672 ordinert til sogneprest til Veö, Romsdal. Han roses av Melchior Augustinussen som en lærd og begavet mann (vir doctus et probioris ingenii). Han skal ha vært velstående, i fortegnelsen over krigsstyr i Norge 1676 er han oppfört i 3. klasse som bare omfattet 60 personer. I 1. klasse var 15, og 2. klasse var 30 personer. En av de portretter som henger i Veö gamle kirke og som skal være av stedets sogneprester antas at forestille ham.53

Gift 2° _____med

Boye Boyesen Friis
Født omkring 1666, Trondhjem ?54,55.
Død før 24 mai 1707.
     Søn af Boye Pettersen Friis og Maren Mortensdatter (Lerche).
     Boje Bohesen, Capellan til Vedøen, gift med Karen Juul.56
     I futeregnskapets familieskatt er han oppført som kapellan her [i Veøy] fra november 1688, presten skriver da at Hr Boye hadde kommet hit for tre uker siden. Erlandsen har ham som kapellan her i 1695 og 1705. Han døde her i 1707.57
     Skifte 24 mai 1707, Gården Vestad i Veøy.58,59I skifte nevnes hans kone Karen Juell og barna. I skifte nevnes også sølv merket: kanne BF KJ, ditto BPS-MMD, ditto PESJ-ETDF, ditto AESB-KPDJ, øse JJSL-ETDF, skål BBS-KJ, skål PEJ-ETD. Dessuten nevnes maleri av Hr Peder Jul og kone, Erik Pedersen Jul og kone og Hr Anders og Karen Jul. I skifte nevnes barnas farbror student Morten Friis..

Gift 3° _____60med

Anders Christopherssøn Lem
Født omkring 164961,52.
Død sep. 172352.
     Søn af Christopher (Lem?).
     Stilling: Sogneprest til Grytten i Romsdalen.
     ! SE NST 21. !
     Før han blev Student, var Anders Christopherss¢n Lem i Bergen, og herfra deponerede han ved Kjøbenhavns Universitet, hvor han ("Andreas Christophori Lemmius") immatrikuleredes som Student den 18de Juli 1667. - Da han havde opholdt sig 2 3/4 Aar i Kjøbenhavn forlod Anders Lem efter tilendebragte Studier Universitetet den 30te April 1670 (med Testimonium fra Professor Dr. Ole Borch) og fik ved sin Hjemkomst til Norge Ansættelse som Capellan hos Hr. Claus Bendixsøn Friis, Sognepræst til Grytten i Romsdalen. Efterat Claus Friis var død i Marts 1680, blev Anders Lem hans Efterman som Sognepræst til Grytten; han var fra 1696 tillige Viceprovst, erholdt 23de Mai 1702 Magistergraden og udnævntes 20de Juli 1706 til Provst over Romsdals Provsti. Sidstnævnte Embede frasagde han sig i 1721, - dengang allerede »Jubellærer« og 72 Aar gammel. Et Par Aar senere (i September 1723) afgik han ved Døden. Hr. Anders Lem til Grytten kan - i Lighed med Biskop Munthes øvrige Svigersønner, - sees at have været en velhavende Mand. Han staar i Fogedregnskabet for Romsdalen for Aaret 1602 anført som Eier af Jordegods inden Fogderiet af samlet Skyld over 22 Voger Fisk, - hvad der svarer til 6 à 7 ret respektable Gaarde, - og i Fogedregnskabet for 1714 finde vi ham ilignet »Krigsstyr« (Krigsskat) med den i hin Tid betydelige Sum af over 68 Rdlr. for 3 Kvartaler.52

[Gift 1° med Ingeborg Ludvigsdatter Munthe (d. 1710); Gift 2° med Karen Jul (d. 1736)].

Børn af Karen Jul og Anders Eriksen Bredal:

28.12.Erik Andersen Bredal, f. 1675, d. 1738
29.12.Axel Andersen Bredal
30.12.Anders Andersen Bredal
31.12.Peter Bredal, d. 1713
32.12.Helene Frederike Bredal, d. 1714, Bjørnør ?
33.12.Elsebe Johanne Bredal
34.12.Maren Friis Bredal

Børn af Karen Jul og Boye Boyesen Friis:

35.12.Maren Boyesdatter Friis
36.12.Anna Boyesdatter Friis, d. 1739
13.7.
Thomas Juel
Død 4 apr. 169662,63.
     Dragonkaptein. Død som chefvaktmester på Fredriksten, Halden.63

Gift _____med

Dorothea Cathe
Født omkring 166464.
Død 1748, Hegstad gård i Lødingen.65, begravet _____, Lødingen.65.
     Datter af Cyriacus Cathe og Maren Jacobsdatter Lund.
     I folketellingen 1701 er Dorothea Cathe som enke hos sin søster Else på Gladstad prestegård i Vega.63
     Skal være mormor til Peternille Pedersdatter gift med Christen Munch, Hegstad i Lødingen. Dorothea Cathe, levde nok sine siste år hos henne på Hegstad og døydde der i 1748, 85 år gl.65
     Ho er gravlagt i Lødingen, og sokneprest Arnoldus Schytte skreiv i kjerkeboka: ®XIV.s.e. Trin. Jordsatt og gravfestet min moster Dorothea Kathe, an. æt. 85¯.65

Børn af Thomas Juel og Dorothea Cathe:

37.13.Maren Thomasdatter Juul, f. omkr. 1686, d. 1750
38.13.Elisabeth Thomasdatter Juel
39.13.Peder Thomassøn Juel, f. omkr. 1692, Halden., d. 1759
40.13.Johannes Thomassøn Juel, f. omkr. 1696, Halden

Generation 5.

14.8.
Jens Jacobsen
Født omkring 1673.
     Jens, nevnt i skifte etter Hr Tausan i 1698, var da død, men det er nevnt i skifte at han var 18 år i 1691.66
15.8.
Anna Jacobsdatter
     Anna, er nevnt i skifte etter Hr Tausan i 1698 og var da død.66
16.10.
Jens Caspersen Wilthagen
Født omkring 167867,68.
17.10.
Cay Caspersen Wilthagen
Født omkring 168069,68.
18.10.
Bergitte Margrethe Caspersdatter Wilthagen
Født omkring 168270,68.
19.10.
Caspar White
     Stilling: Lærredsfabrikant, lord-major i Dublin71
     Stilling: Rådmann og stor kjøpmann i Dublin39
20.10.
Torstein White
     Stilling: Visstnok kjøbmann i Trondheim39
21.10.
Dorthe el. Dorothea Whitte
Født 2 sep. 1688, Trondhjem72.
Død 1765, Tønset Præstegaard72, begravet 7 mai 176572.

Gift jan. 1724, Trondhjem ?72 med

Mats (Raphaelssøn) Lund
Født 5 aug. 168473,72.
Død 1736, Nærvik i Børsen74,72.
     Søn af Raphael Lund og Sophie Randulf.
     Stamfader til «Kragerø»-Grenen af nærværende Familie Lund. [Se videre i Wilhelm Lassens bog].72
     Kaptejn. Han er formodentlig den «Mathias Lund», der 1714, 23. Marts blev Pr.løjtnant ved 2. (~: søndre) Trondhjemske Regiment; 1717, 11. Septbr. Kapt.løjtnant ved Livkompagniet (som i 1725 var det Surendalske), og 1727, 8. December blev «virkelig» Kaptejn (Chef for det Meldalske Compagni) og fik Afsked 1735, 21. Novbr.72

Børn af Dorthe el. Dorothea Whitte og Mats (Raphaelssøn) Lund:

41.21.Jakob (Matssøn) Lund, f. 1724, Gaarden Nærvigen i Bynæsse Præstegiæld og Børsens Sogn og Tinglaug beliggende., d. 1785, Kragerø.
42.21.Gidsken Sophie (Matsdatter) Lund, f. 1726, Nærviken., d. 1798, Tønsæt.
22.10.
Ingeborg Whitte

Gift _____med

Thorsten Whitte
     Søn af Jørris White og Anna Kirstine Schjelderup.
     Proprietair på Kystad ved Trondhjem.43,39

Børn af Ingeborg Whitte og Thorsten Whitte:

43.22.Hans Mathias Whitte, f. 1722, Manger
44.22.Anna Kirstine Whitte, f. omkr. 1729, d. 1805, Gaarden Fostad i Skogn
45.22.Joris Whitte, f. 1731, Trondhjem, d. 1765, Kongsberg
23.10.
Hans Jacobsen White
     Sjøkaptein i Trondheim.75
24.11.
Lene Cathrine Thulesius
Død 169676,77.

Gift 1° omkring 169077 med

Ole Christensen Mechlenborg
Født 166677.
Død 170577.
     Søn af Christen Johansen Mechelborg og Margrethe Olsdatter Helt.
     Stilling: Kapellan i Karlsøy40.
     Blev i 1699 præst til Karløy og senere til Helgø i Daafjord.77
     Ole/Oluf Mechlenborg og Lene Catrine Thulesius sies at være forældre til børnene Johan, Magdalene Elisabeth, f. 1715 og Karen Margrethe, f. 1718 - men samtidig fortælles det at Ole/Oluf er død år 1705 !

Gift 2° _____med

Morten Resen
     Stilling: Handelsmann på Langnes, ikke langt fra Tromsø.
     Han har laget en fint utskåret prekestol i Tromsø kirke, og han skrev også dikt hvorav noen ble trykt.40

Børn af Lene Cathrine Thulesius og Ole Christensen Mechlenborg:

46.24.Malene Olsdatter Mechlenborg
47.24.Karen Margrethe Mechlenborg, f. 1712
25.11.
Niels Olsen Thulesius
Født aug. 1685, Tromsø43.
Død 173743,44,42.
     Dep. 1705 privat, 2/5 1709 cand. theol. h. ill., 31/3 1713 ord. Cap. i Hassel, 17/5 1721 Sgp. i Fosnæs, Trondhj. St. (Sml. Erlandsen, s. 67, 320, 368).43
     Blev 31 Marts 1713 ordineret til resid. Capellan til Hassel, og formodes det følgende Aar at være blevet tilstaaet Succession paa Sognekaldet [Fosnæs], hvilket han erholdt 17 Mai 1721. Døde 1737.44

Gift 1° 171440 med

Else Sebastiansdatter Withe
Født 4 aug. 1689, Trondhjem43,44.
Død 28 dec. 1726, Fosnes prestegård i Namdalen40.
     Datter af Sebastian Withe og Inger Margrethe Lund.
     Skifte 26 jan. 172878,40.

Gift 2° omkring 172879 med

Anne Elisabeth Falch
Født omkring 167980,81.
Død 175281.
     Datter af Laurits Petterssen Falch og Ellen (Helena) Andersdatter Belter.
     Anna Elisabeth Falck levde siden på sin gård Hoff i Fosnes, som blir opplyst å være «hendes Fædres gammel Odel».82
     Skifte 28 mai 1752, Gården Hoff i Fosnes83,82I dette skifte kommer det frem at hun var gift på nytt med Hr Nils Thulesius, men at de ikke hadde barn og arvingene ble hennes barn med Hr Parelius. I skifte nevnes sølv merket: skål HLPS-EHBD og NOP-AEF, skål HCTCSH, skje Jens Mogensen - Helena Hansdatter, HOVS-KMP, MCS-IADP, MSDS 1713, HLFEB, tinn NOP AEF, HOOS KMD, sølvfat H Falk - E Reimer, M Klæbu - EM Pareli. Det nevnes også at husets/barnas frende Svend Falch var tilstede..

[Gift 1° 1694 med Niels Olsen Parelius (omkr. 1665 - 1721); Gift 2° omkr. 1728 med Niels Olsen Thulesius (aug. 1685 - 1737)].

Børn af Niels Olsen Thulesius og Else Sebastiansdatter Withe:

48.25.Ole Ouden Thulesius, f. 1725, d. 1764
26.11.
Knut Olsen
Født 167942.
Død 25 dec. 172984,85,42.
     Handelsmann på Storsteinnes i Tromsøsundet
     Var en tid velstående handelsmann på Storstennes ved Tromsø, hvor han døde 25. decbr. 1729.42
     Skifte 17 jan. 173086,85.

Gift _____med

Ellen Pedersdatter Hyscher (Hutscher)
Død 172342.
     Datter af Peder Hyscher og E.D.D..
     Skifte 24 sep. 172487.

Børn af Knut Olsen og Ellen Pedersdatter Hyscher (Hutscher):

49.26.Ole Andreas Knutsen Thulesius, f. 1714, d. 1798, Christiania
50.26.Didrik Smidt Knudsen, f. 1716
51.26.Peter Hutscher Thulesius, f. 1718, d. 1785
52.26.Karen Dorthea Knutsdatter, f. 1720
27.11.
___________
     Ifølge Erlandsen havde Ole Oudensen 3 sønner og 1 datter, så dette er den 3die ukendte søn ?.
     I konsumpsjonsskattemanntallet av 1684 har Ole Oudensen 3 umyndige barn.40
28.12.
Erik Andersen Bredal
Født 167553.
Død 173853.
     Han var födt nær Trondhjem og er antagelig den Ericus Andr. Bredalinus som i 1691 fikk et årlig stipendium av Trondhjems katedralskole på 16 rdlr. Da regnskapsboken for de fölgende år ikke er funnet, vet man ikke hvor lenge han hadde stipendiet. Den 19. februar 1720 ble han teologisk kandidat med karakteren Laudabilis. Det er opplyst at han söker tilbake til fedrelandet. Den 3. november 1721 ble han utnevnt til residerende pastor til Bud i Romsdal, hvor han döde 1738. [Ostermann: Norske teologiske kandidater ca. 1690 - 1754, s. 57.]53

Gift _____med

Lisbeth Hansdatter Pols
     Datter af Hans Jochumsen Pols og Lisbeth Danielsdatter Ramus.

Børn af Erik Andersen Bredal og Lisbeth Hansdatter Pols:

53.28.Anders Eriksen Bredal, d. 1770
54.28.Anna Bredal, f. 1730
55.28.Lisbeth Maren Bredal
56.28.Karen Helene Bredal, d. 1753
57.28.Erika Bredal
58.28.Johanne Rogert Bredal
29.12.
Axel Andersen Bredal
     Ifölge Erlandsen kom han til England og ble guvernör. Forövrig kjennes der intet om ham.53
     Guvernør på St. Thomas, Vestindien.51
     Ikke nevnt i morens skifte i 1734.88
30.12.
Anders Andersen Bredal
     Ifölge Erlandsen ble han kjöbmann i Göteborg og ble gift med enken efter en borgermester.53
     Ikke nevnt i moren skifte i 1734.88
31.12.
Peter Bredal
Død 1713.
     Ifölge Erlandsen en sönn som ble kaptein. Hvem denne var vites ikke. Det er to kapteiner Bredal som i tid passer inn, nemlig kaptein Peder Bredal som döde 1713 og kaptein Knud Jørgen Bredal som döde 1744. Men hvem av disse to det er kan for tiden ikke avgjöres.89
     Navnet Knud Jørgen passer dårligt ind i Bredal slægten. I skiftet efter Karen Jul opgives arvingerne at være: 1. sønnen Erik Bredal, 2. sønnesøn Anders Pedersen Bredal, 3. sønnesøn Bernt Pedersen Bredal, og dattersøn Andreas Bredal Wessel. Det må derfor være rimeligt at antage at sønnen som ble kaptein er Peder Bredal, død 1713.
     Peter Bredal var ifølge Ovenstads militærbiografier korporal ved Bergenh. nasj.inf.reg. til 16. jan. 1704, da han ble sersjant. Fenrik ved reg.ets Nordhordlendske livkomp. 11. juli 1705. Prlnt ved S. Søndhordlenske komp. 7. sept. 1708. Kpt.lnt 10. juli 1711 ved Nordhordlendske livkomp. Fulgte regimentet til Danmark i 1712, men ble syk da regimentet rykket til Holsten. Dimitert 7. mar. 1713, død samme år.
     I skifte etter moren i 1734 nevnes to barn av ham, Anders Pedersen og Bernt Pedersen i Bergen stift. Ble ifølge Tønder admiral.88

Gift _____med

Alida Krabbe
Født omkring 167890.
     Datter af Krabbe.
     Hun er sikkert den Alida Krabbe «løitnant Friis' kjæreste» der er nevnt 22. mai 1693 i fellesskiftet etter søstrene Anne Dorothea og Helena Abigael von Krogh.
     Søkte 5. aug. 1713 om understøttelse for seg og 4 små barn. Hun fikk en årlig pensjon på 30 rdl.91

Børn af Peter Bredal og Alida Krabbe:

59.31.Andreas Petersen Bredal, d. 1774
60.31.Bernt Petersen Bredal
61.31._____
62.31._____
32.12.
Helene Frederike Bredal
Død 26 dec. 1714, Bjørnør ?53.
     Hun døde endnu samme Aar i Barselsseng med Sønnen Andreas Bredal Wessel.92

Gift 171493 med

Christopher Jansen Wessel
Født 28 dec. 1674, Trondhjem92.
Død 30 mai 175492.
     Søn af Jan (Johan) Wessel og Maren Schøller.
     Stilling: Sogneprest til Bjørnør..
     Nestældste Søn af Raadmand Jan Wessel. Forflyttet til Bjørnørs Sognekald i Fosens Fogderi 12de Juni 1718, i hvilket Kald han døde i sit 80de Aar den 30te Mai 1754, efterat have været Præst i 47 Aar. Hans Portrait i Oliefarve hænger endnu i Bjørnørs Hovedkirke.92

[Gift 1° 1714 med Helene Frederike Bredal (d. 26 dec. 1714); Gift 2° 1723 med Karen Nielsdatter Bie].

Børn af Helene Frederike Bredal og Christopher Jansen Wessel:

63.32.Andreas Bredal Wessel
33.12.
Elsebe Johanne Bredal
     Ble ifølge Erlandsen gift med Johan Jonston. Ikke nevnt i morens skifte i 1734.88

Gift _____med

Johan Jonston
34.12.
Maren Friis Bredal
     Ble ifølge Erlandsen gift med Mons Stoltenberg. Ikke nevnt i morens skifte i 1734.88

Gift _____med

Mons Stoltenberg
35.12.
Maren Boyesdatter Friis
     Erlandsen tar feil når han sier at hun var datter av Bredal. I skifte etter moren i 1732 [1734] kommer det frem at hun var en datter av Karen Juels ekteskap med kapellan Hr Boye, også hennes søster gift med Ludvigs bror Christoffer var en datter av Hr Boye.60

Gift _____med

Ludvig Lem
Født 168152.
     Søn af Anders Christopherssøn Lem og Ingeborg Ludvigsdatter Munthe.
     Ludvig Lem var i 1701 20 Aar gammel, men endnu ikke Student. - I Romsdals Fogedregnsk. for 1714 finde vi ham ("Lodvig Lem") opført i "Krigsstyr" for 3 Kvartaler med 5 Rdlr. 24 Sk. - I Aaret 1730 sees han at have eiet og beboet Gaarden "Næs" i Romsdals Otting.52
     Nevnt i morens skifte i 1710.60
36.12.
Anna Boyesdatter Friis
Død 173994,60.
     Erlandsen tar feil når han sier at hun var datter av Bredal. I skifte etter moren i 1732 [1734] kommer det frem at hun var en datter av Karen Juels ekteskap med kapellan Hr Boye, også hennes søster gift med Christoffers bror Ludvig var en datter av Hr Boye.60

Gift _____med

Christopher Andersen Lem
Født 168052.
     Søn af Anders Christopherssøn Lem og Ingeborg Ludvigsdatter Munthe.
     Opgives i 1701 at være Student - blev senere Proprietarius. Hans 2nd ekteskap var barnløst.52
     Fra hans 1st ekteskap nedstammer kognatisk en gren av den östlandske slekt Bredal.53
     Nevnt i morens skifte i 1710.60

[Gift 1° med Anna Boyesdatter Friis (d. 1739); Gift 2° 20 okt. 1740 med Anna Olsdatter Tønder (18 jan. 1700 - 17 mai 1763)].

Børn af Anna Boyesdatter Friis og Christopher Andersen Lem:

64.36.Ingeborg Cathrine Lem
65.36.Elisabeth (Elsebeth) Margrethe Lem
66.36.Anders Lem
67.36.Ingeborg Cathrine ("Boie Carine") Lem
68.36.Ane (Anne) Christence Lem
69.36.Iver Lem
70.36.Ingeborg Munthe Lem
71.36.Ludvig Munthe Lem
37.13.
Maren Thomasdatter Juul
Født omkring 1686.
Død 175095,96.
     Skifte 1750, Sandvik, Brønnøy.97Arvinger er hennes barn: Peder Bredal Joensen, Lund; Jonas Joensen, Heggestad i Salten; Tollef Joensen, 23 år; avdøde datter Lisbeth Pedersdatters sønn Thomas Juel Jacobsen, 13 år, verge er faren Jacob Johansen, Flakmoen i Velfjord; Peternelle Pedersdatter gift med Christen Munch, Hægstad i Salten..

Gift 1° 10 nov. 1709, Brønnøy kirke.96 med

Peder Christensen
     Sandvik i Brønnøy.
     Gården Sanvik i Brønnøy. 1691-92 var han bondelensmann. 1704 ble han stevnet for ulovlig salg ved Bremsteinen. I 1701 var han 39 år. Hans dødsfall er ikke innført i kirkeboken, men skiftet fant sted 8. juni 1711. I skiftet sies at det på fedrene side ikke var noen født verge «her i landet» som er vederheftig og på mødrenes side ei heller noen vederheftig.96
     Skifte 8 jun. 171198,96Boets brutto var 1055 rd. To sønner i første ekteskap hadde innestående mødrearv, men enken fikk 225 rd. og hver av døtrene med Maren Juul fikk 37 rd.Maren Thomasdatter Juell, ektefelle. Barn: Jon Pedersen; Lisabet Pedersdatter; Peternelle Pedersdatter, født etter at faren var død..

[Gift 1° med Lisbeth Joensdatter; Gift 2° 10 nov. 1709 med Maren Thomasdatter Juul (omkr. 1686 - 1750)].

Gift 2° _____med

Joen Joensen
Født omkring 1678.
Død 174899,96.
     Sandvik i Brønnøy.96
     Skifte 1749, Sandvik, Brønnøy.97Maren Thomasdatter Juel, ektefelle. Barn: Peder Joensen, Lund; Jonas Joensen, 23 år; Tollev Joensen, 25 år [22? år]..

Børn af Maren Thomasdatter Juul og Peder Christensen:

72.37.Lisbeth Pedersdatter
73.37.Peternille Pedersdatter, f. omkr. 1711, d. 1766

Børn af Maren Thomasdatter Juul og Joen Joensen:

74.37.Peder Bredal Joensen, f. omkr. 1716
75.37.Thomas Juul Joensen, f. omkr. 1721, d. før 1749
76.37.Jonas Joensen Juul, f. omkr. 1724
77.37.Torlev (Tord) Joensen Juul, f. omkr. 1726
78.37.Maren Joensdatter
38.13.
Elisabeth Thomasdatter Juel
     Muligvis flyttet til Alstahaug eftersom hennes senere skjebne i Brønnøy er ukjent.96

Gift 1° 16 nov. 1710, Brønnøy kirke.100,63,96 med

Garbrandt Larsen Bech
Død 173596.
     Søn af Lars Larsen Bech og Else Christophersdatter.
     I 1701 var han tjener på lensmannsgården Tofte hos sin svoger Niels Nielsen. Han sies da å være fra Hardanger, og må være sønn av klokker Lars Bech i Ullensvang. Senere bodde han på Nordhus i Brønnøy til sin død.96

[Gift 1° med Berit Christensdatter (d. 1709); Gift 2° 16 nov. 1710 med Elisabeth Thomasdatter Juel].

Gift 2° _____med

Niels Pedersen
     Fra Alstahaug.96

Børn af Elisabeth Thomasdatter Juel og Garbrandt Larsen Bech:

79.38.Elsebe Garbrandsdatter Bech, f. 1711, d. 1712
80.38.Johan Juul Garbrandsen Bech, f. 1716
81.38.Lars Garbrandsen Bech, f. 1724
82.38.Peter Angel Garbrandsen Bech, f. 1728
39.13.
Peder Thomassøn Juel
Født omkring 1692, Fredriksten, Halden.63.
Død 1759.
     Sorenskriver i Namdalen.63

Gift 1726 med

Adriana Lauritsdatter Holthe
Født omkring 1706101.
Død 1786102.
     Datter af Laurs Pedersen Holt og Ane Catharina Jelstrup.

Børn af Peder Thomassøn Juel og Adriana Lauritsdatter Holthe:

83.39.Lars Holthe Juul, f. 1726, d. 1776
84.39.Dorothea Cathe Juel
40.13.
Johannes Thomassøn Juel
Født omkring 1696, Fredriksten, Halden63.

Generation 6.

41.21.
Jakob (Matssøn) Lund
Født 22 dec. 1724, Gaarden Nærvigen i Bynæsse Præstegiæld og Børsens Sogn og Tinglaug beliggende.103.
Død 19 okt. 1785, Kragerø.103, begravet 26 okt. 1785103.
     Sognepræst til Kragerø (Stamfader til en ikke ubetydelig nulevende Efterslægt, som jeg [Wilhelm Lassen] vil kalde «Kragerøgrenen» og hvem Familien har at takke for, at en Kopi af dens norske Stamfaders, Mag. Raphael Lunds Autobiografi endnu er i Behold.103
     Han har efterladt sig en i stor Folio haandskrevet Familiebog, der nu ejes af Frøken Emilie Bernhoft og som jeg [Wilhelm Lassen] - allerede nu for flere Aar siden - ved hendes Godhed har haft Adgang til at benytte ved Udarbejdelsen af nærværende Slægtebog, men som desværre er defekt, - dog neppe hvad det Genealogiske angaar.103
     Se Wilhelm Lassens bog for en mere detaljeret biografi.104

Gift 22 feb. 1752, Domkirken i Trondheim.104 med

Margrethe Sommer
Født 6 okt. 1731, Trondheim.104, døbt 11 okt. 1731, Domkirken i Trondheim.104.
Død 17 okt. 1780, Kragerø.104, begravet 24 okt. 1780104.
     Datter af Jens Hansen Sommer og Maren Maria Lorentzdatter Holst.

Børn af Jakob (Matssøn) Lund og Margrethe Sommer:

85.41.Mats Lund, f. 1753, Bynæsset., d. 1797, Trondheim.
86.41.Maren Maria (Jakobsdatter) Lund, f. 1754
87.41.Jens Lund, f. 1756, Bynæsset., d. 1756
88.41.Dorothea Lund, f. 1757, Bynæsset., d. 1831, Kragerø.
89.41.Anne Sophie (Jakobsdatter) Lund, f. 1758, Bynæsset., d. 1758
90.41.Gidsken Sophie Lund, f. 1760, Bynæsset., d. 1789, Arendal.
91.41.Anne Margrethe Lund, f. 1761, Bynæsset., d. 1761
92.41.Jens Lauritz Lund, f. 1763, København.
93.41.Margrethe Jacobæa Lund, f. 1768, Kragerø., d. 1847, Mæle i Stjørdalen.
42.21.
Gidsken Sophie (Matsdatter) Lund
Født mai 1726, Nærviken.105.
Død 27 dec. 1798, Tønsæt.106,105, begravet 4 jan. 1799105.

Gift 23 sep. 1749, Nærviken.105 med

Just Thyrholm Wessel
Født 1719, Thingvold (eller i Trondhjems Hospitalsmenighed ?)105.
Død 27 dec. 1791, Tønsæt.105, begravet 5 jan. 1792105.
     Søn af Eiler Wessel og Iverise Marie Edvardsdatter Meyer.
     Just Thyrholm Wessel blev Student 1730 [? 11 Aar gl. - synes urimeligt], Kapellan "pro loco" til Orkedalen 1743, 20. Septbr. og resid. Kapellan sammesteds 1748. Efter et Par Kjøbenhavnsrejser blev han 1760, 26. Septbr. Sognepræst til Tønsæt og senere tillige Provst i Østerdalen. Tog Afsked 1790, 16. Januar og tilflyttede da sin Ejendomsgaard, Nygaarden (tæt ved Tønsæt Præstegaard), hvor han døde.105

Børn af Gidsken Sophie (Matsdatter) Lund og Just Thyrholm Wessel:

94.42.Ejler Wessel, d. 1796
95.42.Mads Lund Wessel, f. omkr. 1757, d. 1824
96.42.Iverise Dorothea Wessel, f. omkr. 1760, d. 1836, Nysted i Tønsæt.
43.22.
Hans Mathias Whitte
Født 12 okt. 1722, Manger43.
     Dep. 1739 privat, 25/10 1742 cand. theol. laud., Hører i Bergens Skole til 1751, blev senere Lector ved Semin. Frederic. i Bergen, 1760 Cap. ved Nykirken s. St., blev afsindig, men kom sig igjen, 1769 2den Cap. ved Nykirken, men gik atter fra Forstanden. [Sml. Hattings Bergens Præstehist., S. 170-1.]43

Gift 2 okt. 176643 med

Alide Johanne M..
44.22.
Anna Kirstine Whitte
Født omkring 1729107.
Død 2 dec. 1805, Gaarden Fostad i Skogn108,109,107.

Gift 14 aug. 1760Efter en håndskreven notits i det kongl. bibli. udgave af bogen.107 med

Hans Dahl
Født 9 jul. 1729, Forstaden Ihlen ved Trondhjem110.
Død 7 jan. 1803, Skogn110.
     Søn af Selgen Rasmussen Dahl og Maria Røst.
     Stilling: Sogneprest til Skogn.
     Dep. 1745 f. Trondhjems Skole, 12/6 1747 cand. theol. n. c., var Hofmester hos Frederik Rantzau, 3/5 1754 Missionair i Porsanger, 1755 Sgp. i Kautokeino, 31/8 1759 Sgp. i Rødøen, 6/3 1767 i Alstahoug, 1776 tillige Provst i Helgeland; 1/5 1782 Prof. Theol. extraord. (Titel), 24/9 1784 Sgp. i Skogn, død 7/1 1803. [Sml. Erlandsen, Trondhj. St., S. 304-5.]43
     Uddrag fra Erlandsen: 24 Sept. 1784 Sognepræst til Skogn, og døde 7 Jan. 1803, efter 3 Dages Sygdom. "Var et lyst Hoved, en ædel Mand og god Prædikant."110

Børn af Anna Kirstine Whitte og Hans Dahl:

97.44.Ingeborg Dorothea Dahl
98.44.Hanna Kirstine Dahl
99.44._____, d. før 1803
45.22.
Joris Whitte
Født 24 jul. 1731, Trondhjem43,110.
Død 23 apr. 1765, Kongsberg111.
     Dep. 1749 prov., 1750 cand. philos., 10/4 1752 cand. theol. h. ill., 23/7 1760 ex. med., 10/10 s. A. Dr. med. i Kbhvn., 1761 Bergmedikus p. Kongsberg, død 1765. [Sml. Hundrups Dr. med. Nr. 99, Kbhvns. L. T. 1765, S. 357-58. Worms og Nyerups Litt. Lex.]43
     Søn af Landmand Torsten W. og Ingeborg White. Født 24 Juli 1731 i Trondhjem, d. 23 April 1765 i Kongsberg. Stdt. 1749 Roskilde, teol. Eksam. 1752, med. Alumnus paa Elers Koll. 1756 - 1761, med. Eksam. 1760, Dr. med. 10 Okt. 1760 (De multiplici nosocomiorum usu), Bergmedikus i Kongsberg 21 April 1761.111

Gift _____med

Engelke Henne
     Datter af Henne.

[Gift 1° med Joris Whitte (24 jul. 1731 - 23 apr. 1765); Gift 2° med Mattung].
46.24.
Malene Olsdatter Mechlenborg
47.24.
Karen Margrethe Mechlenborg
Født 171277.

Gift 3 dec. 175277 med

Jacob Fredriksen Messel
Født 168877.
Død 1762, (Langstad/Lyngstad?)77.
     Søn af Fredrik Olsen Messel og Archie Johansdatter Wildenrath.
     Stilling: Købmand i Kristiansund.
     Ejer af gården Lyngstad
     Hornemann sier at han døde på Langstad i 1763 og at han var gift tre ganger.112

[Gift 1° med Riborg (omkr. 1679 - 1744); Gift 2° 18 nov. 1744 med Lovise Mühlenphort (omkr. 1698 - 10 apr. 1752); Gift 3° 3 dec. 1752 med Karen Margrethe Mechlenborg (f. 1712)].
48.25.
Ole Ouden Thulesius
Født 25 jan. 172579.
Død 176487.
     Stilling: Res. kap. til Sparbu
     Tok teologisk embedseksamen i 1747, og han døde som res. kapellan til Sparbu i 1764.87

Gift 30 mar. 175687 med

Ida Sophie Heltberg
     Datter af Elias Eliassen Heltberg og Sophie Pedersdatter Heiberg.

[Gift 1° 30 mar. 1756 med Ole Ouden Thulesius (25 jan. 1725 - 1764); Gift 2° med Peter Andreas Rosted (_____ - 31 mar. 1789)].

Børn af Ole Ouden Thulesius og Ida Sophie Heltberg:

100.48.Else With Thulesius, d. 1816
101.48.Anna Elisabeth Falch Thulesius, f. 1760
102.48.Nils Thulesius, f. 1761
49.26.
Ole Andreas Knutsen Thulesius
Født 1714113,114.
Død 3 mar. 1798, Christiania115.
     Kom ved farens død til sin farbror Tromsø-prestens hjem, derfra i Trondhjems kathedralskole, fikk examen artium 31. juli 1733 og ex. philos. 21. septbr. 1734, begge med haud. illaud. Den 8. oktbr. 1737 blev han antatt til 1. lektiehører ved Trondhjems kathedralskole, men måtte næste dag trede tilbake på grunn av en kompetencestrid mellem rektoren og den iltre biskop Hagerup, som ved denne leilighet prostituerte sig grundig [Se A.E. Erichsen: Trondhjems Katedralskoles Historie s. 167 flg.] Under 9. jan. 1740 blev Thulesius personell kapellan hos den elskelige sogneprest Morten Lund i Overhallen, men opførte sig slett og foretrakk å avverge en prosterett ved å ta avskjed; ved kgl. skr. av 5. april 1743 blev han beordret til å forlate Overhallen. Han drog nu til Kjøbenhavn for å sollicitere, blev her adjunctus hos presten ved Trinitatis kirke, professor Leth, derefter hos presten Ewald ved Vaisenhuset, hvis sønn, den senere dikter Johannes Ewald han gav den første undervisning, og endelig fikk han 30. april 1751 bestalling som tredjeprest ved Vår Frelsers kirke i Christiania. I dette embede døde han 3. mars 1798 efter et langt sykeleie. «Han smigrede ligeså lidet for fiender som han hyklede for venner», heter det om ham i det ved hans begravelse utdelte «testament», og det er visst så sant som det er sagt. Den gode pastor var en viljekraftig, hensynsløs karakter, uten hemninger, og det var ikke nettop for sine dyders skyld han i samtiden var en omstridt mann. Men vel begavet har han vært og langtfra uten humor; måskje nok en snurrig grobian, som beholdt sine nordlandske specialiteter også i det sproglige til siste stund. Thulesius var ansett for å være en holden mann og ikke mindre for å være en påholden mann, men hvad han efterlot av formue vites ikke. [Se O.A. Øverland: Tredjepresten Ole Andreas Thulesius; Conradine Dunker: Gamle Dage; Finne-Grønn: Slekten Michelet; Fr. Grønvold: Slægtskrøniker.]116

Gift 18 jul. 1755, Kristiania117,115 med

Anna Lange Orning
Født omkring 1728.
Død 13 jun. 1808118,115.
     Datter af Bent Orning (Grønvold) og Birgitte Hedemark.
     Ved skiftet i 1808 efter Anna Orning blev forseglet «en skjenk med nøklene til alle husets viktige gjemmer og betydelige dokumenter dette bo vedkommende, samt 2 kufferter, den ene med sølv, den annen med linned», men boet blev ekstradert de myndige arvinger til selvskifte.115

Børn af Ole Andreas Knutsen Thulesius og Anna Lange Orning:

103.49.Edel Dorothea Thulesius, d. 1827, Norderhov
104.49.Andrea Margrethe Thulesius, f. 1762, Kristiania, d. 1814, Kristiania
105.49.Anne Christina Thulesius, f. 1765, Kristiania, d. 1847, Trondhjem
50.26.
Didrik Smidt Knudsen
Født 1716, Som verge ble beskikket «Søren Hansen Hegelund boende paa Elvevold her i fogderiet».119,120.
51.26.
Peter Hutscher Thulesius
Født 1718, Morten Resen, der var gift med hans faster ble hans formynder, da faren døde omk. 1730121,120.
Død 6 mar. 178542.
     Finne-Grønn meddeler i 1943 at «den yngste sønn Peter Hutscher Thulesius blev godsforvalter i Mecklenburg, senere vinhandler i Delmenhorst, hvor han døde 6. mars 1785, efterlatende der og i Bremen en stor efterslekt, som fremdeles blomstrer».122
52.26.
Karen Dorthea Knutsdatter
Født 1720123,114.
53.28.
Anders Eriksen Bredal
Død 10 jan. 177053.
     Han for til sjös og förte 1758 brigatinen «Concordia» og 1760 galeas «St. Peder». Siden ble han kjöbmann på Molde.53

Gift _____med

Malene (Magdalene) Kristine Mortensdatter Lyng
Født 173653.
Død 14 jun. 177953.
     Datter af Morten Lyng og Maren Marie Holthe.

[Gift 1° med Anders Eriksen Bredal (d. 10 jan. 1770); Gift 2° med Ludvig Munthe Lem].

Børn af Anders Eriksen Bredal og Malene (Magdalene) Kristine Mortensdatter Lyng:

106.53.Maren Testman Bredal, f. 1765, d. 1820, Hitteröen
107.53.Johanne Elisabeth Bredal, f. 1767, d. 1795
54.28.
Anna Bredal
Født 10 jun. 173053.

Gift _____med

Willum Brumbas
     Stilling: Maler på Molde.
55.28.
Lisbeth Maren Bredal

Gift _____med

Lorents Lobus
Født 172953.
Død 12 nov. 176253.
     Stilling: Skipper. Kjöbmann på Molde53.
56.28.
Karen Helene Bredal
Død 175353.

Gift _____med

Nikolai Daugaard
     Stilling: Kjöbmann.

[Gift 1° med _____; Gift 2° med _____; Gift 3° med Karen Helene Bredal (d. 1753)].
57.28.
Erika Bredal
     Död ugift53
58.28.
Johanne Rogert Bredal
     Död ung53
59.31.
Andreas Petersen Bredal
Død 20 jul. 1774.
     Offiser. Sluttet sin karriere som kaptein i 1765.
60.31.
Bernt Petersen Bredal
61.31.
___________
62.31.
___________
63.32.
Andreas Bredal Wessel
64.36.
Ingeborg Cathrine Lem
     Død som Barn.52
65.36.
Elisabeth (Elsebeth) Margrethe Lem
     Død ung.52
66.36.
Anders Lem
     Søfarende, »druknede ved at glide paa Skøiter«.52
67.36.
Ingeborg Cathrine ("Boie Carine") Lem

Gift _____med

Samuel Green
     Dansk Præst.52
68.36.
Ane (Anne) Christence Lem
69.36.
Iver Lem
     Død som Barn.52
70.36.
Ingeborg Munthe Lem
     "havt 3 B¢rn alle d¢de i Barndom".52

Gift _____med

Jørgen Christopherssøn Femer
Død 176252.
71.36.
Ludvig Munthe Lem
     Kjøbmand paa Molde.52

Gift 1° _____med

Andrea Ludovica Lund

Gift 2° _____med

Magdalene (Malene) Mortensdatter Lyng
72.37.
Lisbeth Pedersdatter

Gift _____97med

Jacob Johansen
     Flakmoen i Velfjord (1750).97

Børn af Lisbeth Pedersdatter og Jacob Johansen:

108.72.Thomas Juel Jacobsen, f. omkr. 1737
73.37.
Peternille Pedersdatter
Født omkring 1711.
Død 11 jan. 1766124,65.
     Frå Sandvik i Brønnøy. [Se NST 19, s. 294 flg.].
     Skifte 1 okt. 1766, Salten tinglag.65.

Gift 25 okt. 1742, Lødingen.65 med

Christen Michelsen Munch
Født omkring 1714125,65.
Død mai 1783126,125,65.
     Søn af Michel Knudsen Munch og Elen Debora Pedersdatter Har.
     Byksla gården Hegstad etter faren og overtok seinare lensmannsombudet. Han dreiv fiske som faren, men skaffa seg og ei jekt. Han vart ein velståande mann. Ved skiftet 1. okt. 1766 etter førsta kona hans var formuen 1014 rdl. 3 ort 6 skill. Gjelden var berre 4 rdl. 3 ort 6 skill. Sjøbruket vart verdsett til 330 rdl., krøttera til 46 rdl. 3 ort, rede penge 200 rdl., dessutan ein god del sølvtøy, gårdsredskap, smieredskap m.m.65

[Gift 1° 25 okt. 1742 med Peternille Pedersdatter (omkr. 1711 - 11 jan. 1766); Gift 2° 1767 med Maren Maria Kildal (25 dec. 1744 - mar. 1786)].

Børn af Peternille Pedersdatter og Christen Michelsen Munch:

109.73.Michel Christensen Munch, f. 1744, Lødingen., d. 1744, Lødingen.
110.73.Peder Christensen Munch, f. 1745, Lødingen., d. 1745, Lødingen.
111.73.Peter Paul Christensen Munch, f. 1746, Lødingen., d. 1769, Lødingen.
112.73.Elen Debora Christensdatter Munch, f. 1749, Lødingen.
113.73.Maren Dorothea Juul Munch, f. 1751, Lødingen., d. før 1766
114.73.Lisbeth Maria Munch, f. 1752, Lødingen.
115.73.Mette Grøn Munch, f. 1755, Lødingen., d. 1757, Lødingen.
74.37.
Peder Bredal Joensen
Født omkring 171665.
     Bodde på Rinbø i Lødingen 1765. Etterslekt.
     Bruker av Lund i Brønnøy.

Gift 1740, 3. Trin.127 med

Else Henriksdatter
Døbt 12 aug. 1683, Brønnøy kirke., Faddere ikke tatt med [defekt kirkebok ?].128.
Død omkring 1750.
     Datter af Henrich Paulsen (Bugge) og Maren Jacobsdatter (Tilrem).
     Skifte 2 apr. 1750, Lund, Brønnøy.129Ektefelle Peder Bredal Joensen. Avdød bror Ole Hendrichsen, hans to børn: Hans Hendrich Olsen og Maren Olsdatter. Niels Hendrichsen (bror) på Moe. Mille Hendrichsdatter (søster), gift med Ole Joensen, Bøe. Bereth Hendrichsdatter (søster), gift med Niels Joensen, Sylteren. Maren Hendrichsdatter (søster), enke bosatt på Taskeby i Tromsø fogderi. Maria Hendrichsdatter (halvsøster), bosatt på Krognes i Nordsem..

[Gift 1° 3 jul. 1707 med Niels Tollefsen (1678 - 1739); Gift 2° 1740 med Peder Bredal Joensen (f. omkr. 1716)].
75.37.
Thomas Juul Joensen
Født omkring 172196.
Død før 1749130.
76.37.
Jonas Joensen Juul
Født omkring 172465.
77.37.
Torlev (Tord) Joensen Juul
Født omkring 172665.
     Lødingen. Etterslekt.
78.37.
Maren Joensdatter
     Muligvis datter av Jon Jonsen, Sandvik og Maren Thomasdatter Juel.
     Skifte 1742, Sandvik, Brønnøy.97Ole Johansen, ektefelle. Joen Joensen, far..
79.38.
Elsebe Garbrandsdatter Bech
Født 171196.
Død 171296.
80.38.
Johan Juul Garbrandsen Bech
Født 171696.
81.38.
Lars Garbrandsen Bech
Født 172496.
     Er muligvis identisk med handelsmann på Oxbåsen i Fosen Lars Bech, der første gang ses gift med Alhed Finvedgaard (død 1765) og gift anden gang 11. okt 1772 med N.N.131

Gift 1° _____med

Alhed Johanne Finvedgaard
Døbt 29 okt. 1719, Vikna, Nord Trøndelag.131.
Død 12 jun. 1765131.
     Datter af Joen Andersen (Finvedgaard eller Schanche) og Ellen Andersdatter Borchmann.
     Skifte 4 aug. 1765131.

Gift 2° 11 okt. 1772131 med

_____
82.38.
Peter Angel Garbrandsen Bech
Født 172896.
83.39.
Lars Holthe Juul
Født 1726102.
Død 30 dec. 1776102.
     Sorenskriver i Namdal.102

Gift 1757102 med

Marie Margrethe Bogarth
Født 7 mai 1735102.
Død 13 aug. 1775102.
     Datter af Seth Adriansen Bogart og Anna Catharina Worm.

Børn af Lars Holthe Juul og Marie Margrethe Bogarth:

116.83.Anna Catharina Juul
117.83.Christiana Juul
118.83.Adriane Holthe Juul, f. 1761, d. 1809
119.83.Petternella Juul
120.83.Seth Juul
84.39.
Dorothea Cathe Juel
     ? Sandsynligvis datter af Peder Juel, eller evt. hans bror Johannes Juel ?
     Fra Vikna.132

Gift _____132med

Peder Nicolaisen Greger
     Søn af Nicolai Pedersen Greger og Maren Larsdatter Holt.
     Bosat ved handelsted Rørøy i Vega.132
     Hans 3die hustru Antonette Brodtkorb fra Tjøtta er sandsynligvis identisk med Willum Arentz hustru, som hun overlevet med ca. 17 år.

[Gift 1° med Elisabeth Tostrup; Gift 2° med Dorothea Cathe Juel; Gift 3° med Antonette Augusta Brodtkorb (d. 1794)].

Generation 7.

85.41.
Mats Lund
Født 7 jan. 1753, Bynæsset., Kl. 6 Morgen.104.
Død 14 jan. 1797, Trondheim.104, begravet _____, Værnæs Kirkegaard i nuværende Nedre Stjørdalen.104.
     Residerende Kapellan til Stjørdalen.104
     Se Wilhelm Lassens bog for en mere detaljeret biografi.104
     Etterslekt, 2 Sønner, se Wilhelm Lassens bog, s. 24-33.

Gift 9 mai 1783, Kragerø.133,134 med

Susanne Margrethe Kraft
Født omkring 1757, Bamle (?).134.
Død 1809, Kragerø.134, begravet 8 aug. 1809, 52 Aar gl.134.
     Datter af Jens Evenssøn Kraft og Anne Marie Moss.
     Hun stod til Konfirmation i Bamle 1774, 10. April.134
86.41.
Maren Maria (Jakobsdatter) Lund
Født 17 aug. 1754, Kl. 3 Efterm.135.
     Hun ble konfirmeret i Kragerø Høsten 1768.135
     Formodentlig død i Danmark.135

Gift 20 aug. 1774, Kragerø.135 med

Søren Møller
Født 8 apr. 1742, Vilsted Mølle ved Løgstør.135.
Død 21 jul. 1824, Ørting, Aarhus Stift.135.
     Han blev Student (fra Aalborg Skole) 1759; Cand. theol. 1765, 16. Oktbr. (Wiberg siger 1768, 16. Oktbr.) (med Non). Var (ifølge Erslew) 14 Aar Huslærer i Norge (Wiberg gjør ham ogsaa til Kateketh i Kragerø). 1777, 28. Mai blev han resid. Kapellan til Hjørring (Aalborg Stift); 1782, 7. Aug. Sognepr. til Nørholm (Viborg Stift) og 1783 tillige Præst ved det under 10. Juli 1782 oprettede Restrup Kapell, og 1792, 10 Aug. Sognepr. til Ørting og Falling i Aarhus Stift. Tog Afsked 1820, 19. Juli. (Hun havde 2 Sønner og 2 Døttre.)135
87.41.
Jens Lund
Født 20 mai 1756, Bynæsset., Kl. 7 Morgen.135.
Død 15 jul. 1756135, begravet _____, Jens Pederssøn Randulfs Gravsted under Døbefunten.135.
88.41.
Dorothea Lund
Født 2 sep. 1757, Bynæsset.135.
Død 15 mai 1831, Kragerø., 74 Aar gl.135.
     Konfirmert i Kragerø Høsten 1771.135
     Af sit Ægteskab med Andreas Fedder havde Dorothea Lund 5 Børn, af hvilke en Søn har forplantet Navnet [Lund?].135

Gift 1° 19 sep. 1776, Kragerø.135 med

Andreas Fedder
Født omkring 1726.
Begravet 22 mai 1798, Kragerø., 72 Aar gl.135.
     Kjøbmand og Brandinspektør i Kragerø.135

[Gift 1° 8 jun. 1758 med Anne Cathrine von der Burg; Gift 2° 19 sep. 1776 med Dorothea Lund (2 sep. 1757 - 15 mai 1831)].

Gift 2° 21 jun. 1800, Kragerø.136 med

Henrik Poulin Topp
Født 19 dec. 1760, Svendborg.136.
Død 4 feb. 1819, Kragerø.136.
     Han blev 1800, 26. Septbr. Apotheker og 1810, 16. Novbr. tillige Herbergere i Kragerø. Han døde barnløs.136
     Søn af Farver Tycho Fredrik Topp og 3. Hustru, Margrethe Elisab. Stregel. (Se J.W. Flood: «Norges Apothekere».)136
89.41.
Anne Sophie (Jakobsdatter) Lund
Født 24 sep. 1758, Bynæsset., Kl. omkring 12 om Natten.136.
Død 30 nov. 1758, Nat til 30. Novbr.136.
90.41.
Gidsken Sophie Lund
Født 14 sep. 1760, Bynæsset.136.
Død 1789, Arendal.136, begravet 8 apr. 1789, «28 Aar gl.»136.

Gift 10 jan. 1783, Kragerø.136 med

Peder Fredriksen Dahl
Døbt 10 sep. 1739, Arendal.136.
     Søn af Fredrik Tellefsen (Dahl) og Karen Pedersdatter Brinch.
     Skibskaptejn i Arendal.136
     Efter sin Hustru, Gidsken S. Lunds Død i 1789 kort Tid efter hendes 5. Barselseng, flyttede Manden til Trondhjem og er vel den «Peder Dahll», som - «logerende hos Frue Hielms udi Ihlen» - 1791, 20. September tilbyder Information i Engelsk (T.hjems Adr.kontors Efterretninger, No. 38 for 23. Septbr. 1791.)136
     Han har rimeligvis taget alle sine 5 Børn med sig til T.hjem, da ingen af dem findes at være døde som smaa i Arendal. Om dem vides saaledes ingen Besked.136
     Døde i Trondhjem som Acciseskriver i fattige Omstændigheder (Dødsaaret kjendes ikke.)136
91.41.
Anne Margrethe Lund
Født 31 aug. 1761, Bynæsset., Kl. mellem 3 og 4 Efterm.136.
Død 28 sep. 1761136.
92.41.
Jens Lauritz Lund
Født 20 feb. 1763, København.136, døbt 1763, Holmens kirke i København.136.
     Sømand, født under Forældrenes Ophold i Kjøbenhavn. Blev konfirmert hjemme i Kragerø Høsten 1778, men om hans senere Skjæbne vides kun, at han ble gift i Kjøbenhavn, hvor han fik flere Børn.136
93.41.
Margrethe Jacobæa Lund
Født 23 mai 1768, Kragerø., En Mandagmorgen Kl. 2 à 3.136.
Død 13 aug. 1847, Mæle i Stjørdalen.136.

Gift 7 mai 1795, Stjørdalen.136 med

Fredrik Christian Sejersted
Født dec. 1768, Stjørdalen (?).136.
Død 20 jun. 1841, Gaarden Mæle.136.
     Søn af Jens Sejersted og Dorothea Karine Klingenberg.
     Han blev Officer 1787.136
     Stod i 1809 - og endnu i 1811 - som «Ritmester og Comp.chef i Throndhjemske Dragonregiment». I 1812 staar han som Major ved Trondhjemske Dragoncorps.136
     Blev fra 1. Januar 1818 Oberstløjtnant i Kavaleribrigaden, og 1828, 24. Juni «Oberst», men udtraadte 1834, 11. Juni som surnumerær Corpschef. R. Sv. O. 1818, 7. Septbr.136
     Han var i sine sidste Aar blind, blev opereret af Doktor Chr. Egeberg og fik sit Syn igjen, men levede kun et Aars Tid derefter og fik aldrig mere sin gamle Livlighed tilbage.136
94.42.
Ejler Wessel
Død 1796105.
     Død i Danmark som theol. Candidat.105
95.42.
Mads Lund Wessel
Født omkring 1757.
Død 1824137,105.
     Student og siden Bonde i Tønsæt, hvor han giftede sig med en Bondepige.105
96.42.
Iverise Dorothea Wessel
Født omkring 1760.
Død 1836, Nysted i Tønsæt.108,105.
     Død ugift.105
97.44.
Ingeborg Dorothea Dahl
     Døde ugift paa Fostad i Skogn.107
98.44.
Hanna Kirstine Dahl
     Opholder sig hos sin Beslægtede, Oberst Sejersteds Enke i Størdalen.107
99.44.
___________
Død før 7 jan. 1803107.
     Død før faderen [7. jan. 1803].107
100.48.
Else With Thulesius
Døbt 15 jan. 175987.
Død 2 okt. 181687.

Gift _____med

Michael Strøm
Født 25 mar. 174687.
Død 19 mai 180287.
     Stilling: Sorenskriver i Inderøy87.

Børn af Else With Thulesius og Michael Strøm:

121.100.Ide Sophie Strøm, f. 1780, d. 1813
101.48.
Anna Elisabeth Falch Thulesius
Født 176087.
102.48.
Nils Thulesius
Født 176187.
103.49.
Edel Dorothea Thulesius
Døbt 27 apr. 1758, Kristiania138.
Død 6 feb. 1827, Norderhov138.

Gift 21 mar. 1777138 med

Peter Frederik Brock
     Stilling: Major.

Børn af Edel Dorothea Thulesius og Peter Frederik Brock:

122.103.Henrik Andreas Brock
104.49.
Andrea Margrethe Thulesius
Født 2 apr. 1762, Kristiania138.
Død 26 feb. 1814, Kristiania138.

Gift 1° 28 feb. 1781, Kristiania138 med

Mathias Holm
Født omkring 1749.
Død 19 mar. 1782, Bergen139,138.
     Stilling: «Consumptionskasserer» (i Bergen ?).
     Skifte 21 feb. 1754, Bergen138.

Gift 2° 5 mar. 1784, Kristiania138 med

Ludvig Didrik von Bühring
Døbt 23 mai 1754.
Død 14 mai 1797, Fredrikstad138.
     Stilling: Løytnant ved artilleriet.
105.49.
Anne Christina Thulesius
Født 6 okt. 1765, Kristiania138.
Død 18 mar. 1847, Trondhjem138.

Gift 28 mar. 1787138 med

Job (Jacob) Dischington Bødtker
     Søn af Fredrik Adrian Bødtker og Elisabeth Dischington.
     Stilling: Sogneprest til Inderøy i Nord-Trøndelag.

Børn af Anne Christina Thulesius og Job (Jacob) Dischington Bødtker:

123.105.Fredrik Andreas Thulesius Bødtker, f. 1789, Vest-Agder.
106.53.
Maren Testman Bredal
Født 7 mai 176553.
Død 19 apr. 1820, Hitteröen53.

Gift 16 jan. 1790140 med

Johan Peter Testman Koch
Født 10 aug. 1751, Sula, Fosna, Trøndelag..
Død 1 mar. 1836, Hitterøen / Sula, Fosna, Trøndelag..
     Søn af Melchior (Melcher) Pedersen Koch og Johanne Marie Johansdatter Testmann.
107.53.
Johanne Elisabeth Bredal
Født 176753.
Død 179553, begravet 2 mai 179553.

Gift 18 okt., Kongsberg140 med

Hans Halvorsen Wærge
108.72.
Thomas Juel Jacobsen
Født omkring 1737141.
109.73.
Michel Christensen Munch
Født 1744, Lødingen.65.
Død 1744, Lødingen.65.
     Død påsken 1744, 14 dg. gml.
110.73.
Peder Christensen Munch
Født 1745, Lødingen.142.
Død 1745, Lødingen.142.
     Død 1745 i advent.142
111.73.
Peter Paul Christensen Munch
Født 1746, Lødingen.142.
Død 4 apr. 1769, Lødingen.142.
112.73.
Elen Debora Christensdatter Munch
Født 1749, Lødingen.142.

Gift 20 okt. 1773142 med

Nils Grønbech
     Søn af Christopher Nielsen Grønbech og Ellen (Margrethe) Hansdatter Røst.
     Fra Stokmarknes.142
     Antakelig sønn av Christopher Nielsen Grønbech og Ellen Margrethe Hansdatter Røst.

Børn af Elen Debora Christensdatter Munch og Nils Grønbech:

124.112.Christen Munch Grønbech
125.112.Johan Røst Grønbech
113.73.
Maren Dorothea Juul Munch
Født 1751, Lødingen.142.
Død før 1766142.
114.73.
Lisbeth Maria Munch
Født 1752, Lødingen.142.
     Var 1781 i Skjervøy.142
115.73.
Mette Grøn Munch
Født 30 jul. 1755, Lødingen.142.
Død 23 aug. 1757, Lødingen.142.
116.83.
Anna Catharina Juul
117.83.
Christiana Juul
118.83.
Adriane Holthe Juul
Født 1761102.
Død 1809102.
119.83.
Petternella Juul
120.83.
Seth Juul

Generation 8.

121.100.
Ide Sophie Strøm
Født 1780143.
Død 1813143.

Gift _____med

Jonas Lie
Født 1777.
Død 1820.
     Stilling: Regimentskvartermester. Stiftsoverretsprokurator, Inderøen..

Børn af Ide Sophie Strøm og Jonas Lie:

126.121.Mons Lie, f. 1803, d. 1881
122.103.
Henrik Andreas Brock
123.105.
Fredrik Andreas Thulesius Bødtker
Født 18 sep. 1789, Vanse, Vest-Agder.144.
124.112.
Christen Munch Grønbech
125.112.
Johan Røst Grønbech

Generation 9.

126.121.
Mons Lie
Født 1803.
Død 1881.
     Stilling: Sorenskriver i Mandal

Børn af Mons Lie og _____:

127.126.Jonas Laurids Idemil Lie, f. 1833, d. 1908

Generation 10.

127.126.
Jonas Laurids Idemil Lie
Født 1833.
Død 1908.
     Stilling: Forfatter

Gift _____med

Thomasine Lie

Kilder og Noter
1Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 444
2Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 248
3Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 445
4Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 215
5Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 215-216
6Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 216
7E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 254
8Joh. E. Brodahl: Inskriptioner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre., s. 56. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943-44): 50-58,103-110,232-238,358-362
9Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 77. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
10E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885)
11Skifte 20. sept. 1689
12Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 458
13Døde meget hastig af Slag 20 Juni 1640 i sit 23de Aar.
14Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 219
15Joh. E. Brodahl: Inskriptioner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943-44): 50-58,103-110,232-238,358-362
16Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 216 note 64
17Begr. min sl hustru Berite, 49 år.
18Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 223
19Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 429
20Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 61
21Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 88
22Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 85-86
23Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 86
24Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 209
25Julius 5 Trin 1671.
26Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 329
27Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 212
28Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 297. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
29Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling.: De Bullers og Balgers Slegte-Register
30Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 233. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
31Dato iflg. en håndskreven notits i Det kongl. Bibli. udgave af Erlandsen.
32Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986)
33Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 11. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
34Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901)
35Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 302. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
36Trondhjems Skifteprotokoll 11(a) (1732-35).
37Iflg. en håndskreven notits i Det kongl. Bibli. udgave af Erlandsen.
38Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 302-303. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
39Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987.
40Per Seland (1924-91): Hr. Ole Andreas Thulesius. Tredjeprest ved Vor Frelsers kirke i Kristiania., s. 313. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1988): 307-320
4180 1/2 Aar gl.
42S.H. Finne-Grønn: Slekten Bødtker (Oslo 1943), s. 69
43F.E. Hundrup: Lærerstanden ved de lærde skoler i Nakskov, Nysted og Rønne (side 48-54)
44Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 368
45Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 184
46Digitalarkivet: Skifteregister for Lenvik 1706-1753.
47Digitalarkivet: Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
48Hartvig Munthe: Efterretninger om Familien Munthe i ældre og i nyere Tid (Chria. 1883-88), s. 128 (note 3)
49Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 241
50Knut Esmarch: Familien Bredal, s. 21
51Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 85
52Hartvig Munthe: Efterretninger om Familien Munthe i ældre og i nyere Tid (Chria. 1883-88)
53Knut Esmarch: Familien Bredal
543 år gl. ved farens skifte 1669.
55Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 144. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
56PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 221
57Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 243
58Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 243-44
59L. U. Pedersen: En familiekrets i Brønnøy, Juul, Cathe, Schytte, Bech, Walsøe., s. 298. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964): 294-298
60Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 259
6152 år gl. ved folketellingen 1701
62L. U. Pedersen: En familiekrets i Brønnøy, Juul, Cathe, Schytte, Bech, Walsøe., s. 294. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964): 294-298
63Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 89
6418 år gl. ved morens skifte 28. mar. 1682.
65Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1974), s. 308
66Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 210
677 Aar gl. ved farens skifte 13. nov. 1685.
68Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 303. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
695½ Aar gl. ved farens skifte 13. nov. 1685
703½ Aar gl. ved farens skifte 13. nov. 1685
71Richard With: Hvorfra stammer de forskjellige slegter With i Norge?, s. 44. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 44-47
72Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 20
73En Onsdag Aften Kl. 5
74i Julen
75Henry Berg: Trondhjems sjøfart under eneveldet 1660-1814, s. 88
76Dette kan ikke være rigtigt hvis hun senere er blevet gift med handelsmann Morten Resen på Langnes.
77Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 62
78Skifte 26. jan. 1728
79Per Seland (1924-91): Hr. Ole Andreas Thulesius. Tredjeprest ved Vor Frelsers kirke i Kristiania., s. 314. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1988): 307-320
809 år gl. i familieskatten 1688.
81Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 53
82Per Seland (1924-91): Hr. Ole Andreas Thulesius. Tredjeprest ved Vor Frelsers kirke i Kristiania., s. 315. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1988): 307-320
83Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 55
84Død 1ste juledag 1729
85Per Seland (1924-91): Hr. Ole Andreas Thulesius. Tredjeprest ved Vor Frelsers kirke i Kristiania., s. 317. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1988): 307-320
86Skifte 17. jan. 1730
87Per Seland (1924-91): Hr. Ole Andreas Thulesius. Tredjeprest ved Vor Frelsers kirke i Kristiania., s. 316. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1988): 307-320
88Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 242
89Knut Esmarch: Familien Bredal, s. 25
9015 år gl. ved fellesskiftet etter hennes mostre Anne Dorothea og Helena Abigael von Krogh.
91Olai Ovenstad: Militærbiografier (Oslo 1948-49).
92Bernt Moe (utgiver): "Efterretninger om Peter Tordenskjold og hans Slægt" i Tidskrift for den norske Personalhistorie, første række. (Chria. 1840-46), s. 113
93Bernt Moe (utgiver): "Efterretninger om Peter Tordenskjold og hans Slægt" i Tidskrift for den norske Personalhistorie, første række. (Chria. 1840-46)
94Hornemann
9564 år gl.
96L. U. Pedersen: En familiekrets i Brønnøy, Juul, Cathe, Schytte, Bech, Walsøe., s. 295. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964): 294-298
97Svein Edvardsen: Skifter fra Brønnøy (Nord og Sørsem) 1686/1780., s. 68
98Svein Edvardsen: Skifter fra Brønnøy (Nord og Sørsem) 1686/1780., s. 67-68
9970 år gl.
100Trolovelse holdt på Nordhus 29. juli 1710.
101Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9)., s. 87. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
102Helmer Aslaksen
103Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 21
104Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 22
105Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 35
106Hun laa de sidste 15 Uger tilsengs og døde netop paa samme Dato og Klokkeslet, som hendes 7 Aar tidligere afdøde Mand, Hr. Just T. Wessel, - anmærke Ægtefolkenes to efterladte Børn, Mads Lund Wessel og «Iverice» Dorithea Wessel i Anmeldelsen af Moderens Dødsfald.
107Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 305
10876 Aar gl.
109Hundrup kalder gården Fostød
110Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 304-305
111Kristian Carøe, København og Kristiania 1909: Den danske Lægestand 1479-1900
112Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 148
11310 år med morens skifte 24. sept. 1724 og 15 år ved farens skifte 17. jan. 1730
114Per Seland (1924-91): Hr. Ole Andreas Thulesius. Tredjeprest ved Vor Frelsers kirke i Kristiania., s. 316, 317. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1988): 307-320
115S.H. Finne-Grønn: Slekten Bødtker (Oslo 1943), s. 70
116S.H. Finne-Grønn: Slekten Bødtker (Oslo 1943), s. 69-70
117Per Seland (1924-91): Hr. Ole Andreas Thulesius. Tredjeprest ved Vor Frelsers kirke i Kristiania., s. 310. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1988): 307-320
11880 år gl. Ved folketellingen 1. feb. 1801 var hun 72 år gl.
1198 år med morens skifte 24. sept. 1724 og 13 år ved farens skifte 17. jan. 1730
120Per Seland (1924-91): Hr. Ole Andreas Thulesius. Tredjeprest ved Vor Frelsers kirke i Kristiania., s. 316, 317, 318. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1988): 307-320
1216 år med morens skifte 24. sept. 1724 og 11 år ved farens skifte 17. jan. 1730
122S.H. Finne-Grønn: «Slekten Bødker», s. 69, Oslo 1943.
1234 år med morens skifte 24. sept. 1724 og 9 år ved farens skifte 17. jan. 1730
12454 år gl.
125Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987)
12670 år gml.
127Kjeld Bugge: Slektene Bugge fra Brønnøy., s. 252. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XII (1950): 249-264
128Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 347
129Svein Edvardsen: Skifter fra Brønnøy (Nord og Sørsem) 1686/1780., s. 44
130Ikke nevnt i farens, ej heller moren skifte hhv. 1749 og 1750.
131Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 285
132Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 396
133Holdtes hos Nils Boesen Møller, der var gift med Brudens Søster, og Vielsen forrettedes af Brudgommens Fader.
134Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 23
135Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 33
136Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 34
13767 Aar gl.
138Per Seland (1924-91): Hr. Ole Andreas Thulesius. Tredjeprest ved Vor Frelsers kirke i Kristiania., s. 311. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1988): 307-320
13933 år gl.
140Knut Esmarch: Familien Bredal, s. 22
14113 år gl. ved mormorens skifte 1750.
142Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1974), s. 309
143S.H. Finne-Grønn & C.M. Munth: Norsk Tidsskrift for Genealogi, Personalhistorie, Biografi og Literærhistorie [Norsk Personalhistorisk Tidsskrift], Oslo
144IGI - http://www.familysearch.com